Page 1

HOVEDSTADEN OMRÅDE 10B | DECEMBER 2018

ARRANGEMENTER 04.12. - 14.02.2019 AELDRESAGEN.DK/DETSKER

FREDERIKSBERG

Fornemmelse for seniorer Af Inger Jessen Foto: Birthe Laursen

Hvis vi har et indre kompas, der viser den retning, vi skal følge her i livet, så har Lise Parnows kompasnål konstant peget på, at hun skal række en hjælpende hånd til ældre medborgere. Efter et langt arbejdsliv som Sosu-hjælper og som frivillig inden for vågetjenesten hos en af landets humanitære hjælpeorganisationer, tiltrådte Lise for omkring 4 år siden som frivillig i Ældre Sagen Frederiksberg - med fokus på det social/humanistiske aktivitetsområde. Det var hendes mand, Ole Bukh, der selv er frivillig i lokalafdelingens it-sektion, som pegede på, at Lise i regi af Ældre Sagen kunne bruge sine erfaringer og åbenlyse glæde ved at fungere i ældre-sammenhænge.

Undgå ensomhed og angst

Lise har fået ’mange jern i ilden’, for på Frederiksberg vil foreningens medlemmer gerne gøre brug af den hjælp, som Ældre Sagen tilbyder. Lise har prioritet på aktiviteter, der har til formål at undgå oplevelsen af den ensomhed og angst, som kan indfinde sig, når man er oppe i årene og alene. Det er således Lise, der holder styr på de tæt på 50 aftaler, hvor en besøgsven og en enlig, ældre Frederiksbergborger har fundet sammen. Lise er ’ankermanden’, når det handler om at sikre interessesammenfald parterne imellem og deres forventninger til hinanden. ”De skal begge have glæde af aftalen, så det kræver, at jeg aflægger besøg hos den, der gerne vil have en besøgsven og derefter finder en person, som kan påtage sig den aktuelle opgave”, forklarer Lise, der også følger op på, at aftalen virker, som den skal.

Samvær i flere varianter

”Ensomhed og angst er problemstillinger, der ikke løses ens for alle. Nogen har brug

for individuel støtte, andre klarer sig fint med de tilbud, som man er flere om at benytte samtidig”, siger Lise. Det sidste gælder fx søndagscafe, suppeaftener, handicapudflugter og demenscafe, som er gratis – bortset fra en lille pris for visse tillægsydelser. Er man kørestolseller rollatorbruger, organiserer Lise handicapkørsel t/r, ”for der skal være plads til alle, som gerne vil være i socialt samspil med andre mennesker”, mener hun.

Kun fantasien sætter grænser

Et af Lises initiativer er ’Herreværelset’. Lise ved, at ældre, enlige mænd har sværere end kvinder ved at engagere sig i socialt samvær og er mere truet af hverdags-ensomhed. Der blev derfor inviteret til herrefrokost med sildemad og rigtig herreost, og endnu et samværstiltag var skabt. Snart blev der basis for et Herreværelse 2 – og ventelister. Lise har flere aktiviteter i tankerne. De kan sættes på programmet i takt med, at hun finder faciliteter og kan få aftaler med frivillige kræfter, der vil forestå aktiviteten.

Det individuelle fokus

Besøgsven-ordningen er en individuel aktivitet. Det samme gælder vågetjenesten, hvor en frivillig våger opholder sig hos en døende, der ikke har pårørende at holde i hånden. ”Ingen skal dø alene”, pointerer hun. Tryghedsopkald er også en individuel aftale, hvor der hver morgen foretages en telefonopringning til en ældre medborger. Opringningen fjerner frygten for at gå i omverdenens glemmebog.

Storforbruger af frivillige

I hverdagen er det ikke Lise selv, der står for den praktiske håndtering af alle de aktiviteter, som hun – i egenskab af bestyrelsesmedlem i Ældre Sagen

Er der noget i denne verden, som Lise Parnow trives med, så er det at være på bølgelængde med seniorer i alle ”aldre”.

Frederiksberg – har fået ansvaret for. En stab af frivillige kolleger bakker hende op ved at møde frem og hjælpe med de opgaver, som følger med, men når det gælder søndagscafe, suppeaftener og handicapudflugter, er Lise dog altid den aktive arrangør. Faktisk går hun så vidt, at hun kontakter de gæster, som hun allerede kender, så de ikke ”bare glemmer” at komme. Og værd er det at tilføje, at Lise i høj grad bliver støttet af sin mand. Ole stiller sig til disposition med begge hænder, når Lises arrangementer løber af stablen på tider, hvor han ikke er optaget af at formidle sin it-viden videre. De er et godt team.

Drevet af lyst

”At være i nærkontakt med ældre mennesker, der gerne vil fortælle mig om deres liv, er en ’gave’ for mig i det virke jeg har. Det lægger jeg gerne både tid og ører til,” slutter Lise, der også mener, at et smil, et klem på armen og et strejf af humor får meget til at gå nemmere.

SOM MEDLEM AF ÆLDRE SAGEN HAR DU MULIGHED FOR AT DELTAGE I ALLE LOKALAFDELINGERS ARRANGEMENTER

10B


FREDERIKSBERG Kontor: Howitzvej 1, 1. sal, 2000 Frederiksberg. Kontortid: Mandag-fredag kl. 12-14. Telefon: 33 79 31 62. Mailadresse: kontor​​​​​@aeldresagenfrb.dk Hjemmeside: ældresagen.dk/ frederiksberg Formand, lokalbestyrelsen Finn Madsen Tlf. 60 54 35 07 madsen.finn​​​​​@hotmail.com Næstformand, lokalbestyrelsen Erik Kjær Tlf. 23 35 65 33 ingerogerik​​​​​@hotmail.com (Se alle bestyrelses­ medlemmer og deres aktivitetsområder på vores hjemmeside ældresagen.dk/ frederiksberg under fanen Kontaktpersoner eller i programbladet).

Vi samles omkring et bord Demenscafe

1. og 3. torsdag i måneden kl. 14-16.30.

Sted: Søster Sophies Minde, Sdr. Fasanvej 2 A. •  6. december. •  20. december (julemøde). •  10. januar. •  24. januar. •  7. februar. •  21. februar.

Suppeaften

2. onsdag i måneden kl. 17.15-19. Sted: Howitzvej 1, 1. sal. •  12. december. •  9. januar. •  13. februar. Tilmelding senest mandagen før på kontoret eller online. Transportbehov bedes meddelt senest fredag formiddag til Lise Parnow, 22 51 27 21 eller mail sohu​@aeldresagenfrb.dk

Søndagscafe

1. søndag i måneden kl. 14-16. Sted: Howitzvej 1, 1. sal. •  6. januar. •  3. februar. Transportbehov bedes meddelt til Lise Parnow, 22 51 27 21 eller mail sohu​@aeldresagenfrb.dk senest onsdagen før.

Damernes Salon 1

Mandag i ulige uger kl. 12.30-15. Start 14. januar. Tilmelding til venteliste kan ske fra 7. januar kl. 9.30 på kontoret eller online på ældresagen.dk/frederiksberg

Damernes Salon 2

Mandag i lige uger kl. 12.30-15. Start 7. januar. Tilmelding til venteliste kan ske fra 7. januar kl. 9.30 på

Tilmelding til aktiviteter i foråret 2019 Som altid sker tilmeldinger til vores omfattende program af aktiviteter efter først til mølle-princippet. Mandag 7. januar 2019 åbner vi kl. 9.30 både for tilmeldinger online og tilmeldinger ved personligt fremmøde på kontoret på Howitzvej 1, 1. sal. Vi udleverer kø-numre fra kl. 9 og tilbyder hjælp til valg af kurser. I Programbladet forår 2019 og på ældresagen.dk/frederiksberg finder du vejledning i tilmelding og betaling.

2

det sker

december 2018

kontoret eller online på ældresagen.dk/frederiksberg

Ture til nær og fjern med pensionistkort

Tirsdag i ulige uger kl. 12.30-15. Start 15. januar. Tilmelding kan ske fra 7. januar kl. 9.30 på kontoret eller online på ældresagen.dk/frederiksberg

Sidste torsdag i måneden. •  3  1. januar: Hillerød, Frederiksborg slot og park (entre til slot 60 kr.). •  2  8. februar: Rødovre, Heerup museum og Rødovre kirke (entre til museum 30 kr.). Mødested: Hovedbanegården (inde) under uret kl. 10. Medbring madpakke og drikkevarer. Har du spørgsmål, så ring til turleder Gwilli Bergenholtz, 60 18 08 45 eller Annie Andersen, 28 70 08 75.

Vi går tur - eller tager på udflugt

Vi mødes til debat og foredrag

Handicapudflugter – ud i det blå

Ældrepolitisk debatforum

Herreværelset 1

Tirsdag i lige uger kl. 12.30-15. Start 8. januar. Tilmelding kan ske fra 7. januar kl. 9.30 på kontoret eller online på ældresagen.dk/frederiksberg

Herreværelset 2

Torsdage kl. 13-15. •  2  5. januar (flyttet fra torsdag til fredag). •  21. februar. •  21. marts. Forbeholdt brugere af handicapkørsel, som bor på Frederiksberg. Tilmelding senest ugedagen før til Lise Parnow, 22 51 27 21 eller mail sohu​@aeldresagenfrb.dk

Gåture i godt selskab

Året rundt undtagen helligdage. Mandage kl. 11-ca. 12.15. Tilmelding ikke nødvendig. Start 7. januar. Mødested: Hovedindgangen til Frederiksberg Have. Har du spørgsmål, så ring til Kirsten Hauge Kjærgaard, 20 45 01 49,

2. mandag i måneden kl. 10-12.15. Howitzvej 1, 1. sal. •  10. december. Astrid la Cour, direktør, Frederiksberg Museerne, fortæller. •  1  4. januar. Dagsorden endnu ikke fastlagt. •  1  1. februar. Oplæg fra Bjarne Hastrup, administrerende direktør, Ældre Sagen. Vi byder på kaffe/te og morgenbrød kl. 9.30. Tilmelding ikke nødvendig. Hvis du har spørgsmål, så ring til Tage Jensen, 21 49 25 05.

Program

Se Programbladet forår 2019 eller ældresagen.dk/frederiksberg hvor alle forårets aktivitetstilbud, som inkluderer deltagerbetaling, er beskrevet.

Turen går atter til Samsø Til skuffelse for både deltagere og dem, der havde lagt kræfter i at arrangere efterårets udflugt til Samsø, viste vejrguderne sig fra deres uvenlige side. Storm over Kattegat hindrede Kalundborg-Samsø færgen i at stå til søs på udflugtsdagen 21. september, hvorfor der i al hast måtte meldes afbud til turens 50 deltagere. Vi har desværre ikke haft mulighed for at lægge en ny tur ind i indeværende års program, men vi påregner at arrangere en tilsvarende tur til Samsø i løbet af maj/juni 2019. Fortrinsret til denne tur bliver givet til dem, der stod på den aflyste turs

deltagerliste. Turen bliver annonceret i december i Programbladet forår 2019 og på ældresagen.dk/Frederiksberg hvor det vil fremgå, hvor mange pladser, vi med sikkerhed kan udbyde til anden side. Hvad vi ikke med sikkerhed kan vide er, om der evt. efterfølgende kommer afbud fra de tidligt tilmeldte deltagere. Så hvis lysten og tiden til en endagsudflugt til Samsø er til stede, så opfordrer vi til, at man tilmelder sig - i givet fald på venteliste. Som altid disponerer vi pladser efter først til mølle-princippet.


Motion, motion, motion At det er sjovt og sundt at motionere, står til troende, når man ser på antallet af forskellige motionstilbud (21) og antallet af hold (44), som Ældre Sagen Frederiksberg havde sat på efterårsmotions-programmet. ”Efterspørgslen viste sig at være pænt stor, for flere hold måttet oprettes med ventelister, og de fleste af de pladser, der endnu var ledige i september, blev solgt via en påmindelse i vores nyhedsbrev”, siger Kirsten Hauge Kjærgaard, områdeleder for motion og sundhed. Med oprettelsen af yderligere zumba- og yogahold blev et par ventelister fjernet, og med

Nyheder pr. mail Vores elektroniske nyhedsbreve til medlemmer på Frederiksberg udkommer i takt med, at vi har aktuelt stof, som vi gerne vil viderebringe hurtigt. Det gør vi pr. mail, og det har nu i praksis vist sig at være en effektiv måde at bringe nyheder frem til vores medlemmer. Vi har noteret os, at mange reagerer positivt herpå – når vi eksempelvis gør opmærksom på, at der stadig er ledige pladser til foredrag, på it- og motionshold, eller hvad der måtte dukke op af udefra kommende tilbud, som vi mener, at vores medlemmer kan få glæde af. Mange medlemmer er allerede tilmeldt, og vi opfordrer endnu flere til at tilmelde sig. Det sker nemt på ældresagen.dk/frederiksberg hvor der midt på forsiden er en rubrik: ”Tilmeld dig til det lokale nyhedsbrev”.

Kontoret Vi holder lukket fra fredag 14. december kl. 14 og åbner igen mandag 7. januar 2019, som er første tilmeldingsdag til forårets aktiviteter. På denne dag er telefonerne lukket. Forårets aktivitetstilbud kan studeres på ældresagen.dk/frederiksberg fra 1. december 2018 og i Programbladet, forår 2019, der udkommer sidst i december.

etableringen af de nye aktiviteter bordtennis og parkinsondans er antallet af motionshold nået op på 50. Yderligere blev der skaffet mulighed for flere pladser på svømmehold i Flintholm Svømmehal. Med få undtagelser er alle hold ”udsolgt”. Godt 900 personer har hermed takket ja til de motionstilbud, som Ældre Sagen Frederiksberg satte i gang i oktober 2018. Der er endnu enkelte pladser på følgende hold: •  Svømning for herrer - Flintholm Svømmehal, Bernhard Bangs Alle 41 hold 33001.

•  P  arkinsondans - KU.BE, Dirch Passers Alle 4 - hold 32101. •  M  otion for aktive mænd i KU.BE, fredage kl. 10-11 - hold 31009. •  F  loorball i Kedelhallen, Nyelandsvej 75 – hold 73002. •  S  tepdans for seniorer, der finder sted i Medborgercenter, Nordens Plads 16 A, torsdage kl. 10-11.30 – hold 32007. Er du interesseret i at springe på ét af disse hold, så kontakt kontoret, 33 79 31 62, mandag til fredag kl. 11-14.

Orientering fra it-afdelingen Af Lis Elholm

Vi holder juleferie fra den 19. december til den 9. januar. Har du i den periode behov for it-hjælp så kontakt Ole Bukh, 22 15 60 80 for nærmere aftale. Efter den 9. januar er it-hjælp tilgængelig som sædvanlig:

Datastuen

Onsdage og fredage kl. 9.30-13. Sted: Howitzvej 1, 1. sal. Få gratis hjælp, hvis du har problemer med din bærbare pc, tablet eller smartphone til fx •  Installation og opgradering af programmer. •  Løsning af e-mail og internet problemer. •  Oprydning på harddisk og sikkerhedskopiering. •  Fjernelse af skadelig software. •  Brug af programmer installeret på dit udstyr. Du skal medbringe dit udstyr og husk også ledning til strømforsyning.

It-hjælp i hjemmet

Du kan få gratis hjælp i hjemmet, hvis du bor på Frederiksberg, er

helbredsmæssigt ude af stand til at forlade dit hjem, eller hvis dit udstyr ikke kan flyttes. Det kan fx være hjælp med: •  Stationær pc. •  Printer. •  Netværksproblemer. •  Indstilling af tv-kanaler. Du kan bestille hjælp i hjemmet via kontoret, 33 79 31 62, på hverdage kl. 12-14, hvor vi beder dig fortælle os om din problemstilling. Herefter vil vores it-frivillige kontakte dig for at træffe besøgsaftale.

It-kurser forår 2019

Se vores kursusudbud på ældresagen.dk/frederiksberg fra 1. december, eller i Programbladet forår 2019, som udkommer sidst i december. Tilmelding til og vejledning om kurserne starter 7. januar kl. 9.30. Kø-numre udleveres fra kl. 9. Du kan også tilmelde dig og betale for kurser på ældresagen.dk/frederiksberg fra 7. januar kl. 9.30.

Deadline for indlæg til næste nummer af ’Det Sker’ er 11. december.

» det sker

december 2018

3


Suppe og samvær Ældre Sagen Frederiksberg holder 'suppeaften' den 2. onsdag i måneden under overskriften "Kom og spis dejlig suppe sammen med andre hyggelige mennesker”. At suppen er dejlig og gæsterne hyggelige kan ’Det Sker’s redaktion bekræfte efter at have deltaget i en af efterårets suppeaftener. Der blev budt på en særdeles velsmagende Cheeseburger suppe, som Ole Bukh, der står for suppekogningen, havde fundet frem til på nettet. Og med sin udprægede sans

for, hvad der skal i suppegryden, når det både skal smage godt, være anderledes og ernæringsmæssigt rigtigt, havde Ole fremstillet en skøn suppe til de 46 gæster.

Super stemning

Ole er suppeaften-arrangøren Lise Parnow’s mand, og sammen med to medhjælpende navnefæller, skabte de 3 x Lise + Ole et meget hyggeligt og velfungerende arrangement med fine muligheder for at tale med hinanden hen over spisebordene.

Og som en af gæsterne sagde: "Sådan en suppeaften er da en oplagt mulighed for vores medlemmer at deltage i sammen med deres evt. besøgsven. Det kan give dem begge en glad, fælles oplevelse”. Ideen er hermed givet videre. Suppeaftenerne finder sted i Ældre Sagens egne lokaler på Howitzvej 1, 1. sal, hvor der er mulighed for at bespise 50 gæster ad gangen. Læs mere om suppeaftenerne i Programbladet forår 2019.

Frivillig hos Ældre Sagen Frederiksberg Alle Ældre Sagens lokalafdelinger, herunder også Frederiksberg, driver deres aktiviteter via en indsats fra mange frivillige kræfter. Med en løbende udbygning af aktiviteterne, som genereres af efterspørgsel fra vores meget aktive medlemmer, har vi brug for flere frivillige hænder.

Besøgsvenner

Har du tid og lyst til at være med i gruppen af Ældresagens Frederiksbergs besøgsvenner? Det vil sige, at du regelmæssigt besøger en ældre medborger, som ikke selv har mulighed at deltage i socialt samvær med omverdenen. Ring til Lise Parnow, 22 51 27 21, som kan fortælle mere om opgaven.

Motionsvenner

Et betydeligt antal af vores medlemmer har ikke kræfter til at deltage på motionshold. De vil imidlertid gerne benytte vores hjælp til individuel motion,

Hovedstaden

OMRÅDE 10B

idet vi tilbyder at finde en motionsven, der møder op i hjemmet og gennemgår et program, som er tilpasset den enkelte. Hvis vejret tillader det - kan man alternativt vælge at motionere benene i en af Frederiksbergs mange parker. Efterspørgslen på motionsvenner er således stor. Vi annoncerer derfor aktivt efter flere, der har tid og lyst til på frivillig basis, at hjælpe en medborger til et forbedret velbefindende via motion og bevægelse. Kontakt Kirsten Hauge Kjærgaard, 20 45 01 49. Hun tager meget gerne imod din henvendelse og fortæller mere præcist om, hvad det indebærer at være motionsven.

Instruktør til stavgang

Vores stavgang m/k hold er nu blevet så stort, at vi gerne vil oprette endnu et hold. Vi spadserer mest i Frederiksberg Have, hvor vi træner teknik. Har du lyst til på frivillig basis at stå i spidsen for et hold, der mødes en gang om ugen, og

Distriktsformand: Finn Madsen, tlf. 60 54 35 07. Mail: madsen.finn@ hotmail.com

Frontfigur/repræsentant for ”gåture i godt selskab”

Med undtagelse af helligdage, går vi om mandagen året rundt en tur på ca. 4 km i Frederiksberg Have og Søndermarken. Der er ingen tilmelding. Deltagerne kommer, når de har tid og lyst. Man mødes kl. 11 ved hovedindgangen til Frederiksberg Have. Vi søger en frivillig, der kan fungere som Ældre Sagens repræsentant for de ugentlige gåture. Der er dog ikke noget krav om, at man skal møde op og selv gå med alle mandagene. Ring til Kirsten Hauge Kjærgaard, 20 45 01 49, som gerne fortæller mere om opgaven.

Områderedaktør: Birthe Laursen, tlf. 22 72 51 02. Mail: birthelaursen2​​​​​@ gmail.com

På aeldresagen.dk/arrangementer kan du finde alle Ældre Sagens lokale arrangementer. Har du ikke adgang til internettet, kan du få tilsendt et blad ved at ringe til MedlemsService, 33 96 86 89. Her kan du også få hjælp om andre spørgsmål. Redaktør af Det Sker: Gerda Grønning • Design: vahle+nikolaisen

AELDRESAGEN.DK/DETSKER

har du stavgangsviden, så ring til Kirsten Hauge Kjærgaard, 20 45 01 49. Hun fortæller gerne mere om opgaven – herunder om muligheden for at få kurser, hvis man mangler lidt inspiration. Ældre Sagen tilbyder nemlig kurser i udemotion.

Kørestolsadgang

Medredaktør: Inger Jessen, tlf. 20 70 52 85 Mail: uraniavej​​​​​@gmail.com

Rejser omtalt i ’Det Sker’ med over­ natning samt 1-dags rejser til en samlet pris på over 1.000 kr. pr. person sker via en teknisk arrangør, som skal være medlem af Rejsegarantifonden. Den ansvarlige i din lokalbestyrelse har arrangørens registreringsnummer hos Rejse­garantifonden.

Teleslyngeanlæg

10B

Ældre Sagen DET SKER omr. 10B Hovedstaden  

I bladet kan du se en oversigt over alle de spændende aktiviteter, som Ældre Sagens frivillige i dit lokalområde arrangerer.

Ældre Sagen DET SKER omr. 10B Hovedstaden  

I bladet kan du se en oversigt over alle de spændende aktiviteter, som Ældre Sagens frivillige i dit lokalområde arrangerer.