__MAIN_TEXT__

Page 1

HOVEDSTADEN OMRÅDE 10B | DECEMBER 2020

ARRANGEMENTER 27.11. – 10.02.2021 AELDRESAGEN.DK/DETSKER

FREDERIKSBERG

Vi tager covid-19 alvorligt Alle adfærdsregler skal følges ved vores arrangementer Af Inger Jessen

I Ældre Sagen tager vi risikoen for coronasmitte meget alvorligt. Derfor har vi brugt mange energier på at udtænke løsninger på en coronarigtig omgang med vores medlemmer - og med de frivillige, der som instruktører, undervisere, arrangører og assistenter står i spidsen for vores aktiviteter. Det, vi har udtænkt, er ikke anbefalinger - det er pålæg.

Afstand - afstand - afstand

Hos Ældre Sagen er det at holde afstand til hinanden noget, vi hidtil ikke har beskæftiget os med i dagligdagen. Men her i 2020 har vi haft målestok og lommeregner fremme, så vi har beregnet, hvor mange personer, vi - afhængig af aktivitetens karakter - må huse i lokalerne i vores eget aktivitetscenter på Howitzvej.

Opslag i alle lokaler

I alle lokaler, hvor vi opholder os sammen med medlemmer og hinanden, finder vi nu - lige indenfor døren - et opslag, der fortæller, hvor mange personer, der må være i lokalet, så vi kan holde rette afstand. Derudover står der på opslagene, hvordan lokalet skal holdes coronarent, og hvordan forfriskninger til husets besøgende serveres.

Sprit i sprayflasker

Vask hænder ofte eller brug sprit, lyder ét af de mange coronaråd. I vores

lokaler findes sprit i hvide flasker samt papirservietter beregnet til rengøring af inventar. Luk vinduet op, spray i servietten og tør af på de flader, som flere rører ved. Herudover står der sprit i farvestrålende sprayflasker beregnet til at desinficere hænder. Sidstnævnte indeholder glycerin og er derfor ikke egnet til brug på inventaret. Det er vigtigt, at vi alle både ”spritter” og hjælpes ad for at undgå at sprede covid-19 blandt os.

Mundbind er blevet allemandseje

Det tog sin tid, før mundbind blev en del af coronapakken, men nu er det her. Mon ikke, det er kommet for at blive som en fast bestanddel i vores tasker og lommer, så bindet kan tages frem, når vi færdes på steder, hvor det enten er obligatorisk at bære det - eller hvor vi selv synes, at det giver os et værn imod risiko for smitte.

NOGLE AKTIVITETER ER AFLYST Efter deadline er der kommet nye restriktioner, og en del aktiviteter kan desværre ikke gennemføres. Afhængig af myndighederne kan der komme flere aflysninger. Følg med på lokalafdelingens hjemmeside og i lokalpressen og spørg i din afdeling.

Sønderjyllands Allé, Søndermarkskolen på Hoffmeyersvej samt de kommunale plejehjem. Hver enkelt lokalitet har egne corona-retningslinjer, og dem sørger vi for, at vores aktivitetsledere er fuldt bekendt med, ligesom vi orienterer vores medlemmer om evt. rekvisitter, som man nu ikke længere kan deles om, men som den enkelte selv må medbringe. Vi følger coronaudviklingen tæt - og vi krydser fingre for, at de mange adfærdsregulerende tiltag, der er iværksat hos os og vores samarbejdspartnere, vil dæmme mærkbart op for den smitterisiko, som vi ønsker at fjerne os fra.

Regler uden for Howitzvej

De fleste af vores motionsaktiviteter foregår uden for Howitzvej i lokaler, der er indrettet til, at man kan bevæge sig fysisk, men også aktiviteter som foredrag og udflugter finder sted uden for vores egne lokaler. Her er det ikke os selv, der i sidste ende beslutter de adfærdsregler, der er gældende på de enkelte lokaliteter. Det være sig Kedelhallen, KU.BE, Medborgercentret på Nordens Plads, Frederiksberg Stadion på

Hold dig løbende opdateret på www. aeldresagen.dk/frederiksberg

Årsmøde 2020 Udsat igen, igen, igen

Coronapandemien har beklageligvis spændt ben for afholdelsen af Ældre Sagen Frederiksbergs årsmøde 2020. Det er forsamlingsrestriktioner og afstandsforhold, som hindrer os i at tilrettelægge og afholde vores møde. Ved redaktionens slutning 2. oktober var det endnu uvist, om årsmødet ville kunne afholdes i november måned. Såfremt årsmødet måtte blive afholdt i november, vil et referat af mødet være at finde på vores hjemmeside.

SOM MEDLEM AF ÆLDRE SAGEN HAR DU MULIGHED FOR AT DELTAGE I ALLE LOKALAFDELINGERS ARRANGEMENTER

10B


FREDERIKSBERG Aktivitetscenter og kontor: Howitzvej 1, 1. sal, 2000 Frederiksberg. Kontortid: Mandag-fredag kl. 12-14. Tlf. 33 79 31 62, kl. 12.30-14. Mailadresse: kontor​​​​​​​​​​​@aeldresagenfrb.dk Hjemmeside: aeldresagen.dk/ frederiksberg Se alle bestyrelses­ medlemmer og deres aktivitetsområder på vores hjemmeside ældresagen.dk/ frederiksberg

Kontoret

Daglig åbningstid for besøgende mandagfredag kl. 12-14. Daglig åbningstid for telefonhenvendelser på 33 79 31 62, mandagfredag kl. 12.30-14. Sidste åbningsdag før jul 18. december. Første åbningsdag efter nytår 11. januar. Vores telefon er i lukkeperioden bemandet med en telefonsvarer, der jævnligt bliver aflyttet. Du kan indtale din besked eller dit spørgsmål her. Indtal navn og telefonnummer, så vi kan ringe tilbage til dig.

It-afdelingen informerer It-afdelingen holder jule-og nytårspause fra 14. december til og med 12. januar. Har du i den periode brug for hjælp, er du velkommen til at ringe til Ole Bukh, 22 15 60 80. Fra 13. januar er datastuen på Howitzvej og vores it-hjemmeservice igen på banen. Fra 1. december kan du se forårets it-kurser på aeldresagen.dk/ frederiksberg Tilmelding og betaling online og på kontoret fra 11. januar.

2

det sker

december 2020

Velkommen til vores gratis aktiviteter Det er nødvendigt, at du tilmelder dig enten online eller på kontoret til de aktiviteter, som du gerne vil deltage i. Oplys det hold-nr., som står under aktiviteten. Forhåndstilmelding til demenscafe er dog ikke nødvendig. Coronasituationen har medført, at vi har nye forhold at tage vare på: •  Afstandskrav - dvs. grænser for, hvor mange, der må opholde sig i vores lokaler ad gangen. •  Smitteopsporing - dvs. vi skal holde styr på, hvem der deltager i vores arrangementer. Endvidere har vi som forening brug for at vide hvor mange af vores medlemmer, der hen over sæsonen benytter vores tilbud. Derfor beder vi om, at du sender afbud til kontoret, hvis du bliver forhindret i at komme til det arrangement, du har tilmeldt dig.

Demenscafe

For demensramte og pårørende. Tilmelding ikke nødvendig. 1. og 3. tirsdag i måneden kl. 14-16.30. •  1. december. •  15. december. •  5. januar. •  19. januar. •  2. februar. Sted: Medborgercentret, Nordens Plads 16 A, i Domus Vista. NB: Med den usikkerhed, som corona-situationen giver os, anbefaler vi, at man forud for sit besøg kontakter Martha Jensen, 21 23 00 03, for at høre, om demenscafeen er åben på de planlagte datoer Vi byder på kaffe og kage.

Suppeaften

2. onsdag i måneden. Sted: Howitzvej 1, 1. sal. 9. december (hold 278.45). Bor du på Frederiksberg og har behov for transport, kontakt da venligst Lise Parnow, 22 51 27 21, sohu@aeldresagenfrb.dk senest fredag formiddag. I 2021 er der igen planlagt suppeaften 2. onsdag i

måneden - således 13. januar og 10. februar. Tilmelding hertil kan ske fra 11. januar, når bookingsystemet 2021 åbner.

Søndagscafe

1. søndag i måneden kl. 14-16. Sted: Howitzvej 1, 1. sal. 6. december (hold nr. 259.04). Bor du på Frederiksberg, og har du behov for transport, kontakt da Lise Parnow, 22 51 27 21, sohu@aeldresagenfrb.dk senest onsdagen før.

Søndagscafe

3. søndag i måneden kl. 14-16. Sted: Howitzvej 1, 1. sal. 20. december (Hold nr. 259.05). Bor du på Frederiksberg, og har du behov for transport, kontakt da Lise Parnow, 22 51 27 21, sohu@aeldresagenfrb.dk senest onsdagen før. I 2021 er der igen planlagt Søndagscafe 1. og 3. søndag i måneden - således 3. og 17. januar samt 7. februar. Tilmelding hertil kan ske fra 11. januar.

Handicapudflugter

Torsdage kl. 13-15. 17. december. Hold nr. 285.45. Forbeholdt brugere af handicapkørsel med bopæl på Frederiksberg. Der bydes på kaffe og kage undervejs. Tilmelding senest ugedagen før udflugten til Lise Parnow, 22 51 27 21, sohu@aeldresagenfrb.dk eller til kontoret, 33 79 31 62, kl. 12.30-14. I 2021 er der igen planlagt handicapudflugter - således 21. januar. Tilmelding hertil kan ske fra 11. januar.

Gåture i godt selskab

Hold 360.04. Mandage kl. 11-ca. 12.15, året rundt. Mødested: Frederiksberg Have, hovedindgangen. Vi går en tur på ca. 4 km i Frederiksberg Have og Søndermarken.

Tilmelding online eller på kontoret, 33 79 31 62, mandag-fredag kl. 12.30-14. Kom så ofte, du har tid og lyst. Du behøver ikke melde afbud. Vibeke Cohr, 20 62 04 50, besvarer evt. spørgsmål.

Ture til nær og fjern

Motion i naturen. Sidste torsdag i måneden kl. 10. Mødested: Hovedbanegården under uret i den store sal. Medbring madpakke, drikkevarer, rejsekort og penge til evt. entre. Der påregnes gåture på 4-5 km og/eller kørsel med tog eller bus indenfor pensionistkortets grænser. Turene slutter inden kl. 15. Første tur i 2021 finder sted 28. januar - Immigrantmuseet i Farum (gratis). Tilmelding online eller på kontoret, 33 79 31 62, fra 11. januar. Gwilli Bergenholtz, 60 18 08 45, og Annie Andersen, 28 70 09 75, besvarer evt. spørgsmål.

Ældrepolitisk Debatforum

2. mandag i måneden. •  7. december. •  11. januar. •  8. februar. Sted: Howitzvej 1, 1. sal, kl. 10-12. Ved redaktionens slutning 2. oktober var møderne endnu under planlægning. Vi opfordrer til, at interesserede medlemmer skriver sig på invitationslisten. Henvendelse til kontoret, 33 79 31 62, mandag-fredag kl. 12.30-14  eller til Alfred Grinderslev, 20 14 30 03, ag@aeldresagenfrb.dk Forud for hvert møde sender vi en invitation, og man kan herefter tilmelde sig på kontoret eller online. Bemærk venligst, at der er deltagerbegrænsning, og at tilmeldinger vil blive håndteret efter først til mølleprincippet.

Andre gratis aktiviteter

I Programblad efterår 2020 eller på hjemmesiden kan du studere mulighederne for at melde dig til gratis motionshold:

SOM MEDLEM AF ÆLDRE SAGEN KAN DU DELTAGE I ALLE LOKALAFDELINGERS ARRANGEMENTER.


•  Cykling - lange ture torsdage kl. 10-12.30. •    C  ykling - motion og oplevelse onsdage kl. 10-12.30. •    K  rolf - onsdage kl. 13-15. •  Stavgang - onsdage kl. 11-12. •  ”Træn dig glad” - mandage og onsdage kl. 10-11, 11-12, 12.30-13.30 (gratis fra 2020). Tilmelding online eller til kontoret, 33 79 31 62, mandag-fredag kl. 12.30-14.

Gratis individuel hjælp og vejledning

•  Sociale forhold. Tirsdage kl. 12-14. •  Psykologisk vejledning. Mandage kl. 12-14. •    J uridisk vejledning. Onsdage og torsdage kl. 12-14. •  Lyttetjenesten. Onsdage kl. 13.30-15.30. •    Tryghedsopkald. Hver morgen kl. 8-9. Sted: Howitzvej 1, 1. sal. Kontakt kontoret, 33 79 31 62, mandag-fredag kl. 12.30-14  og få en aftale.

Gratis it-hjælp

•  It-hjælp på datastuen. Datastuen på Howitzvej 1, 1. sal har åbent onsdage og fredage kl. 9.30-13. Her kan du henvende dig med dit bærbare udstyr og få hjælp til løsning af problemer samt vejledning i at anvende det. •  It-hjælp i hjemmet. Du kan få it-hjælp i hjemmet, hvis du bor på Frederiksberg og ikke er i stand til at forlade dit hjem, eller hvis dit udstyr ikke er flytbart. Efter forudgående aftale kan vi hjælpe med pc, tablet, smartphone, netværk eller indstillinger af tv-kanaler på hverdage kl. 10-16. Ring til 33 79 31 62, hverdage kl. 12.30-14, og forklar dit problem. Så kontakter vi dig for et besøg. NB: Vi gør opmærksom på, at ved hjemmebesøg tilsiger covid-19-forholdsreglerne, at der skal luftes ud 15 minutter før det aftalte besøg.

Han træder ind, når teknikken sætter ud Af Inger Jessen. Foto: Birthe Laursen

Knud Erik Kristensen hører til dem, der i bogstavelig forstand kender forskel på plus/minus, debet/kredit - og ikke mindst på it-universets fordele/ulemper. Han har været en del af Ældre Sagen Frederiksberg, siden han i 2012 tilbød sig som frivillig efter endt arbejdsliv. Han var mere end velkommen. For Knud Erik havde en erhvervs­mæssig baggrund indenfor informations­teknologi (it), og han dukkede op, lige da der var brug for alle, som turde binde an med pc-undervisning - og dermed hjælpe tøvende seniorer over tærsklen til det it-baserede samfund.

Står på en solid baggrund

I årenes løb har Knud Erik været omkring i Ældre Sagens mange hjørner, hvor der har været behov for hans præcision og tekniske snilde. Præcision lærte Knud Erik i Andelsbanken i Randers, hvor han blev uddannet. Teknikken udviklede han, da han efter militærtjenesten kom tilbage til banken og meldte sig som én af pionererne, der skulle omlægge fra manuel til it-baseret styring af bankforretningerne. Knud Erik siger: “Her lærte jeg - iført jakkesæt - alt om præcision i samspil med it. For er der noget, en bank ikke tåler, så er det slinger i omgangen med kundernes penge”.

Favnende

Frivilligmodellen passer fint til sådan én som Knud Erik. Han trives med at løse opgaver som fx at få et telefonsystem, en printer, en computer eller en fotokopieringsmaskine til at fungere, men han er også klar til at slå søm i væggen og reparere eller samle møbler. Typerne af opgaver er ikke så afgørende, bare han kan bruge sine faglige kompetencer og hjælpe andre, der hvor de ellers kommer til kort. Selv fortæller han, at han i sit professionelle virke ofte har været omdrejningspunktet i organisationen, når nogen var på jagt efter den hjælp, som han altid var parat til at give, og som der blev kvitteret for med en tak. Ligesom han oplever det hos Ældre Sagen.

Glad for Ældre Sagen

Knud Erik er særdeles tilfreds med at være blandt Ældre Sagen Frederiksbergs frivillige. “Vi er en stor organisation, hvor mange ressourcestærke personer bidrager med deres tid og deres erfaringer for at understøtte foreningens formål: at tilbyde et godt liv til medlemmerne. Vi fungerer i realiteten som en “rigtig” arbejdsplads, men

DU MELDER DIG TIL I DEN LOKALAFDELING, DER TILBYDER ARRANGEMENTET.

Knud Erik Kristensen gør ikke megen stads af sig selv, men mundlam det er han på ingen måde - og da slet ikke, hvis man får trykket på de rigtige knapper. Så fortæller han, at han, ud over sine fem børnebørn, er vild med at køre i tog. Faktisk har han hjemsøgt jernbanestrækninger og taget en tur med toget i et utal af lande verden over. Han har boet fire år i USA, hvor der var rig mulighed for lange ture på banen. “Jeg elsker at køre i tog - og i sporvogn også”, siger Knud Erik.

med den interessante forskel, at vi alle er der helt frivilligt. Vi skal hver især ikke yde andet end det, vi kan lide at lave - og ikke med mere, end vi magter. Det er en stor glæde at kunne gøre sig nyttig på sådanne præmisser,” siger Knud Erik, der er aktivt medlem af Teknikgruppen.

Forårets aktiviteter

Som det fremgår af Programbladet efterår 2020 løber en række af vores aktiviteter alene i efterårssæsonen, mens andre løber over både efterårsog forårssæsonen. På hjemmesiden aeldresagen.dk/frederiksberg kan du fra 1. december finde en oversigt over de aktiviteter, som er på programmet i forårssæsonen 2021, og som det er nødvendigt, at du tilmelder dig, hvis du ønsker at deltage. Tilmelding til forårets aktiviteter kan ske fra 11. januar kl. 9.30 enten online eller på kontoret.

» det sker

december 2020

3


Alderstilpasset motion er bedre end ingen motion

Huslige hænder er trådt til på Howitzvej

Af Inger Jessen

Af Inger Jessen

I mange år har Ældre Sagen Frederiksberg som en del af sine mange medlemstilbud haft ”Træn dig glad” på programmet. Vi påstår, at vores special-designede motionsprogram gør den forskel, at man har det godt længere op i årene, end man har det uden motionstræning. Og når man har det godt, er det nemt at være glad - og dermed er man god at være sammen med.

Vi har tidligere omtalt vores plan om at etablere en ny selvstyrende gruppe på omkring 10 frivillige under navnet ”Huslige hænder”.

Nu kan man træne sig gratis glad

Indtil i år har ”Træn dig glad”-aktiviteten været prissat - senest til 250 kr. pr. deltager for sæsonen, der løber fra medio september til slutningen af april. Men i år, hvor covid-19-situationen på forskellige fronter belaster vores ikke-mobile medborgere ekstra hårdt, tog Ældre Sagen Frederiksbergs formandsskab en rask beslutning: ”Træn dig glad”-programmet skal være en del af vores sociale aktiviteter, hvor deltagelse er gratis. Fordelene herved vurderes at være større end ulemperne. Undskyldningen for ikke at tage del i den alderstilpassede træning må altså finde andre grunde end prisen.

Adskillige træningshold på programmet

Kirsten Hauge Kjærgaard, der er områdeansvarlig for samtlige Ældre Sagen Frederiksbergs motionsaktiviteter, fortæller: “I 2020/21 har vi to træningshold på programmet - mandage og onsdage i Kedelhallen på Nylandsvej og to hold om mandagen i Medborgercentret på Nordens Plads. Har man svært ved at transportere sig selv til træningslokalerne, fx fordi man er rollator-bruger, tilbyder vi mulighed for at blive transporteret til og fra stedet”.

Om træningsprogrammet

”Træn dig glad”-programmet henvender sig i princippet til alle aldre, hvor kræfterne sætter begrænsninger for hvor megen motion, man magter. Programmet, der er mest benyttet af ældre (+/- 80 år), er bygget op om Sundhedsstyrelsens anbefalinger om træning af ældres kondition, muskelstyrke, smidighed, knogler og balance. Det er velkendte ømme punkter for mange, der er kommet op i årene. ”Træn dig glad” tilbyder både et siddende og et stående program, så øvelserne er skabt også til dem, hvor kræfterne ikke rækker så langt. På hvert hold er der plads til 20 deltagere. Vi træner ca. en time og bagefter er der hyggestund over en kop kaffe - og, pointerer Kirsten, det er i denne sæson obligatorisk at bære mundbind under transporten og til/fra træningslokalet. Tilsvarende gælder for dem, der er selvtransporterende, når de går fra indgangen og til/fra træningslokalet. Kirsten Hauge Kjærgaard, der er områdeleder for Motion og Sundhed, kan kontaktes på 20 45 01 49 eller kh@aeldresagenfrb.dk

Hovedstaden

OMRÅDE 10B

Distriktsformand: Finn Madsen 60 54 35 07 fm​​​​​@aeldresagenfrb.dk

Godt i vej

Vi kan fortælle, at gruppen er kommet godt i vej, og vi har al mulig grund til at tro, at vi har fundet en fin løsning på håndteringen af de huslige opgaver, som ingen tilkaster særlig opmærksomhed - med mindre, altså, de ikke er i orden: Er kaffen klar? Hvor er der en affaldsspand, som har plads til mere? Hvem tager sig af tomme flasker? Og hvem fylder sprit i beholderne og holder styr på toiletterne mv. Alt det, vil de huslige hænder tage hånd om, når Howitzvej-lokalerne er i brug til de aktiviteter, som vi tilbyder vores medlemmer. De huslige hænder er tillige behjælpelige ved arrangementer, hvor der er brug for, at særlige ønsker og behov bliver imødekommet.

Når situationen kræver straks-handling

Ikke så snart var der sat gang i de første efterårsaktiviteter, før der indløb en melding om en mulig coronasmittet person, som er aktivitetsleder på Howitzvej. Omgående måtte alle lederens hold aflyses i den efterfølgende uge og lokalet, hvor man havde været i aktion, blev lukket ned. I kølvandet på de administrative tiltag, trådte to frivillige huslige hænder til, hvor de straks gik i gang med at spritte hele huset af. Der var tale om en ekstraordinær situation, men som nok ikke vil være en engangssitua­tion. Der er således al mulig grund til, at vi alle påskønner den snarrådighed og handlekraft, som vores frivillige kræfter udviste i en kritisk situation.

Nye udfordringer til super erfaren frivillig

Bo Joen Johnsen, der er medlem af lokal­bestyrelsen og særdeles erfaren frivillig hos Ældre Sagen Frederiksberg, har senest påtaget sig opgaven som lokaleansvarlig på Howitzvej. Bo har byttet ansvarsområder med Hans Erik Larsen, der herefter står for Sprog og Kulturelle aktiviteter. Som en af de første større opgaver blev det således Bo, der - i samspil med it-områdeleder Lis Elholm – kom til at stå for udarbejdelsen af de adfærdsregler, der nu vil være at finde i samtlige lokaler, hvor vores medlemmer og andre gæster har deres gang.

Områderedaktør: Birthe Laursen 22 72 51 02 bal​​​​​@aeldresagenfrb.dk

På aeldresagen.dk/arrangementer kan du finde alle Ældre Sagens lokale arrangementer. Har du ikke adgang til internettet, kan du få tilsendt et blad ved at ringe til MedlemsService, 33 96 86 89. Her kan du også få hjælp om andre spørgsmål. Redaktør af Det Sker: Gerda Grønning • Design: vahle+nikolaisen

AELDRESAGEN.DK/DETSKER

Kørestolsadgang

Medredaktør: Inger Jessen 20 70 52 85 imj​​​​​@aeldresagenfrb.dk

Rejser omtalt i Det Sker skal altid tilrettelægges og gennemføres med en teknisk rejsearrangør, der er medlem af Rejsegarantifonden. Det gælder også ture på under 24 timer, hvis der er overnatning. Den ansvarlige i din lokalbestyrelse har arrangørens registreringsnummer i Rejsegarantifonden.

Teleslyngeanlæg

10B

Profile for Ældre Sagen

Ældre Sagen DET SKER omr. 10B Hovedstaden  

I bladet kan du se en oversigt over alle de spændende aktiviteter, som Ældre Sagens frivillige i dit lokalområde arrangerer.

Ældre Sagen DET SKER omr. 10B Hovedstaden  

I bladet kan du se en oversigt over alle de spændende aktiviteter, som Ældre Sagens frivillige i dit lokalområde arrangerer.