Ældre Sagen DET SKER omr. 10A Hovedstaden

Page 1

DECEMBER 2022

HOVEDSTADEN OMRÅDE 10A

ARRANGEMENTER 25.11.2022 – 15.02.2023

AELDRESAGEN.DK/DETSKER

Storkøbenhavn

Østerbro Brønshøj-Vanløse København City Amager2300 Valby

It-frivillige søges i Valby Ældre Sagen søger itfrivillige, der kunne tænke sig at være med til at opbygge og drive en it-cafe i Boligselskabet SAB’s ejendom Valbyholm. Valbyholm har 292 lejemål, og beboerne er henvist af Københavns Kommune. Ud over Valbyholms beboere vil det også være muligt for Ældre Sagens medlemmer i Valby at benytte it-cafeen. Er det et projekt, du kunne tænke dig at deltage i, så kontakt it-koordinator Walter Planhof, walter.planhof@gmail.com

Københavns Kommune

KØBENHAVNS KOMMUNE Aktivitetshus

A-huset, Valdemarsgade 8, København V. Aktivitetshuset har mange aktiviteter og er knyttet til lokalbestyrelsen for København City.

Bisiddere i København

Har du behov for bisidder til møder med visitator, læge, bank, myndigheder m.m., kan vi tilbyde hjælp. Bisidderen er ulønnet og har tavshedspligt. • Frede Beck Pedersen, 30 76 26 00. • Elisabeth Keis, 21 21 79 71. • Frits Raunstrup, 20 63 23 71. • Jette Bernbom Johansen, 26 54 24 90.

Livsmods- og sorggrupper

Har du mistet en, der stod dig nær, og har du brug for at tale med nogen? Livsmods- og sorggrupperne er et tilbud til alle, som føler sig ensomme og triste. Gruppelederne har stor erfaring med lignende arbejde. Der er tavshedspligt, og møderne er to timer ugentligt. Kontakt en af gruppelederne herunder: Allis Novél, 50 45 44 01. Ellen Lütken, 33 14 25 52.

Seniorvejledning

•S ociale ydelser, hjemmehjælp/-pleje, hjælpemidler: Annette Hellmann, 28 91 22 86, annette.hellmann​@ rymarksvaenget.dk

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer

10A


• Læge og hospitalsbesøg, sundhed: Uffe Madsen 41 17 01 18, uffe.madsen​@webspeed.dk • Økonomi, jura, erhverv: Frits Raunstrup, 20 63 23 71, fritsraunstrup​@gmail.com • Hjemmepleje, hjemmehjælp, plejehjem, læge og hospital: Jette Bernbom Johansen, 26 54 24 90, frubombom​@gmail.com

Seniorvejledning med træffetid Økonomi, pension, gæld: Frede Bech Pedersen, 30 76 26 00. Elisabeth Keis, 21 21 79 71. Træffetid onsdag kl. 10-12, Valdemarsgade 8, København V.

Vågetjeneste

Vågere er frivillige, der vil sidde hos døende i den sidste tid af livet. Du får grundig instruktion og mulighed for at følges med en erfaren våger. Vi våger fire timer ad gangen enten dag, aften eller nat. Vi yder ikke professionel pleje, og der kan altid tilkaldes hjælp fra ansvarligt personale. Vågetjenesten, 21 27 15 44 eller Birthe Grøndahl, 28 74 54 70, aesvaagek​@gmail.com

Elektronisk nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrev fra din lokalafdeling, og få opdaterede nyheder og information om aktiviteter og arrangementer nær dig. Nyhedsbrevet kan til enhver tid afmeldes. Af hensyn til datasikkerheden skal tilmeldingen ske via lokalafdelingens hjemmeside.

AMAGER2300 Formand: Palle Skov, 30 62 75 27, formand.amager2300​@ aeldresagen-post.dk Næstformand: Dorthe Thorbech, 61 68 88 20, dorthe.thorbech​@ aeldresagen-post.dk Sekretær: Elsebeth Wehage, 27 52 89 18, e.m.w​@aeldresagenpost.dk

Kontor

Holmbladsgade 62, København S. Kontortid mandag-torsdag kl. 10-12, 35 13 70 37, amager2300​@ aeldresagen-post.dk Lukket i juni, juli og december.

Hjemmeside m.m.

http://æs.dk/amager2300 Facebook-side: https://amager2300.dk/ FB-SIDE Facebook-gruppe: https://amager2300.dk/ FB-GRUPPE

Kontaktperson

Ved arrangementer eller aktiviteter, hvor der ikke er nævnt en kontaktperson, kontaktes kontoret, 35 13 70 37, eller formanden.

Tilmelding og betaling

Du kan, medmindre andet er anført ved den enkelte aktivitet, tilmelde dig og betale online eller ved henvendelse på kontoret. Tilmelder du dig online, kan du betale med alle gængse betalingskort og MobilePay (nr. 73609). På kontoret tager vi imod kontanter, og du kan betale med MobilePay. Vælger du at betale kontant, beder vi dig medbringe aftalte penge.

Besøgsvenner

Har du brug for en besøgsven? Vi forsøger at finde den rigtige person til dig. Ring til besøgstjenesten mandag i ulige uger kl. 11-12. Jette S. Andersen, 29 87 84 36, Dorthe Thorbech, 61 68 88 20 eller

2

DET SKER

DECEMBER 2022

Elsebeth Wehage, 27 52 89 18, eller på mail: amager2300​@ aeldresagen-post.dk Der stilles ikke krav om medlemskab af Ældre Sagen.

Tryghedsopkald

Et dagligt telefonopkald giver tryghed i hverdagen, når man bor alene. Vores tryghedsopkaldere ringer hver morgen kl. 8.30-9 og ønsker dig godmorgen. Ønsker du at modtage eller at foretage tryghedsopkald? Jette S. Andersen, 29 87 84 36, Dorthe Thorbech, 61 68 88 20 eller Birgitte Ørsted, 28 90 06 18. Der stilles ikke krav om medlemskab af Ældre Sagen.

Korte links

Der er ved hver aktivitet og arrangement anført et kort link, som fx ”www.amager2300.dk/416” Når det korte link indskrives i en webbrowser, giver det direkte adgang til aktivitetens eller arrangementets hjemmeside. Når datoen for en aktivitets eller et arrangements afslutning er overskredet, virker det korte link ikke længere.

Læse- og regnevenner søges

Husker du, dengang dit barn knækkede læse- eller regnekoden? En ny verden åbnede sig for barnet og for dig! Alle børn kan knække koderne, men ingen kan gøre det selv. Vi søger frivillige til Amagerplanens projekt for børn, der går i skoler på Amager. Se filmen på YouTube: https://youtu.be/ Y7qXMFBdLcE for inspiration. Birgitte Jansson, 44 13 03 63, birgitte.jansson​@ aeldresagen-post.dk

Livsfortælling - for mænd 65+

Mandage kl. 15-17. Indtil 24. april. Sted: Holmbladsgade 62. Hold 237. Lad din tankevirksomhed få inspiration til at gå tilbage i tiden og finde historier fra dit liv. Historierne kan være af variabel længde.

Indholdet bestemmer du selv. Leder Palle Kummerfeldt fortæller også selv historier fra sit liv. www.amager2300.dk/237 Palle Kummerfeldt, 21 25 66 98. Pris: 100 kr.

Træn dig glad

Mandage kl. 10.45-12.30. Indtil 24. april. Sted: Prismen, Holmbladsgade 71. Hold 312. Op til 50 gymnaster mødes hver mandag og får i halvanden time sved på panden, ømme muskler og smil på læberne. Under ledelse af Else Christensen sekunderet af Jette Henriksen og Jette Martin. www.amager2300.dk/312 Else Christensen, 23 27 17 67. Pris: 350 kr.

Træn dig glad

Mandage kl. 12.45-14.30. Indtil 24. april. Sted: Prismen, Holmbladsgade 71. Hold 313. Op til 50 gymnaster mødes hver mandag og får i halvanden time sved på panden, ømme muskler og smil på læberne. Under ledelse af Palle Kummerfeldt sekunderet af Pavia Lynge. www.amager2300.dk/313 Palle Kummerfeldt, 21 25 66 98. Pris: 350 kr.

Linedance for begyndere+

Torsdage kl. 15-16.30. Indtil 25. maj. Sted: Sundbyøsterhallen. Hold 323. Alle har danset minimum en sæson og kender linedancebegreberne. Vi danser til al slags musik, hygger, griner og får sved på panden. Medbring vand og fornuftige indendørssko. Ingen adgang i udendørssko. www.amager2300.dk/323 Kontoret, 35 13 70 37. Pris: 350 kr.

Stavgang

Torsdage kl. 11-12. Indtil 25. april. Sted: Uden for Islands Brygges metrostation. Hold 345. Vi går enten en kort rute på tre km eller en lang rute på seks km på Amager Fælled.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer


Medbring selv stave. Ruterne er ikke egnede for bevægelseshandicappede. www.amager2300.dk/345 Helen Poulsen - seks km, 27 14 26 33 eller Pia Jørgensen - tre km, 50 92 15 21.

Med masser af sammenspil, teknik og tempo er floorball en holdsport for alle aldre med godt socialt samvær både på og uden for banen. www.amager2300.dk/380 Jens Bredal, 53 63 51 20. Pris: 350 kr.

Bowling

It-cafe - Holmbladsgade

Tirsdage kl. 12-13. Indtil 25. april. Sted: BBC Bowling, Englandsvej 337-339, Tårnby. Hold 367. Vi bowler en time hver tirsdag. www.amager2300.dk/367 Elsebeth Wehage, 27 52 89 18. Pris: 1.400 kr.

Seniorfodbold for mænd

Onsdage kl. 11-13. Sted: Sundby Boldklub, Raffinaderivej 3, København S. Hold 375. Sundby Boldklub, Ældre Sagen Amager2300 og DBU tilbyder fodbold for ældre mænd. Det er sundt for krop og sjæl. Ud over de sædvanlige to halvlege er der mulighed for en tredje halvleg. www.amager2300.dk/375 Per Agerbo, 20 33 34 04.

Seniorfodbold for kvinder

Tirsdage kl. 11-13. Sted: Sundby Boldklub, Raffinaderivej 3, København S. Hold 376. Sundby Boldklub, Ældre Sagen Amager2300 og DBU inviterer til fodbold med andre kvinder. Holdet er for nybegyndere. Fodbold er en motionsform, som er god både for din kondition, muskelopbygning, balance og dit humør. Tredje halvleg afholdes i klubhuset. www.amager2300.dk/376 Else Dahl Sanko, 28 88 49 79.

Floorball for seniorer

• Mandage kl. 11-12. • Onsdage kl. 11-12. Indtil 28. juli. Sted: Hal C, Arsenalvej 6, København K. Hold 380. Floorball er en sjov, hurtig sport med mange mål. Den giver sved på panden og styr på staven.

Mandage kl. 10-12. Sted: Holmbladsgade 62. Hold 416. I vores it-cafe tilbyder frivillige hjælp til at få løst it-problemer på pc samt vejledning i forbindelse med det nye MitID og den nye Digitale Postkasse. www.amager2300.dk/416 Dan Jønsson, 61 29 14 35.

It-cafe - Hørgården

Tirsdage kl. 10-12. Sted: Hørgårdens Aktivitetscenter, Brydes Allé 30. Hold 417. I it-cafeen tilbyder frivillige hjælp til at få løst itproblemer på pc samt vejledning i forbindelse med det nye MitID og den nye Digitale Postkasse. www.amager2300.dk/417 Dan Jønsson, 61 29 14 35.

Litteraturkreds

• 1. mandag i måneden kl. 13-15. Hold 608. Lisbet Petersen, 32 96 28 84. www.amager2300.dk/608 Indtil 1. maj. Pris: 25 kr. pr. sæson. • Onsdag i ulige uger kl. 10.30-13. Hold 609. Annette Bertelsen, 28 56 50 66. www.amager2300.dk/609 Indtil 10. maj. Pris: 50 kr. pr. sæson. • 1. onsdag i lige uger kl. 10.30-12.30. Hold 610. Nina Loft, 41 17 68 49. www.amager2300.dk/610 Indtil 3. maj. Pris: 25 kr. pr. sæson. Sted: Holmbladsgade 62. Vi læser og debatterer.

For kunstelskere

2. og 4. onsdag i måneden kl. 11-12. Indtil 26. april. Sted: Skiftende steder. Hold 619.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet.

Vi er kunstelskere og spørger jævnligt os selv, hvad kunst egentlig er. Vi mødes og ser på kunst i mange former. www.amager2300.dk/619 Bodil Kaule, bodil60​@gmail.com Pris: Der betales entre m.m. de steder, vi besøger.

Onsdagsklubben

Onsdage kl. 13.30-16. Indtil 26. april. Sted: Holmbladsgade 62. Hold 622. Op til otte deltagere mødes i lokalerne på 1. sal og i stuen. www.amager2300.dk/622 Bodil Rasmussen, 28 25 11 56. Pris: 100 kr. pr. sæson.

Torsdagsklubben

Torsdag i ulige uger kl. 10-14. Indtil 25. maj. Sted: Holmbladsgade 62. Hold 624. Op til seks deltagere mødes hver torsdag. Vi hygger, strikker og tager ud i byen en gang imellem efter aftale. www.amager2300.dk/624 Susanne Sommer, 28 44 00 14. Pris: 50 kr. pr. sæson.

Fredagsklubben

Fredage kl. 11-16. Indtil 26. maj. Sted: Holmbladsgade 62. Hold 626. Vi samles for at synge, strikke og hygge os en gang om ugen. www.amager2300.dk/626 Kontoret, 35 13 70 37. Pris: 100 kr. for sæsonen.

Bridge - turneringshold

Torsdage kl. 10-14. Indtil 30. marts. Sted: Prismen, Holmbladsgade 71. Hold 711. Bridgeholdet er for øvede. Der spilles i to halvsæsoner oktober-december og januarmarts. Deltagerantallet er udvidet til 50. www.amager2300.dk/711 Frantz von Müllen, 40 51 87 14. Pris: 350 kr.

Slægtsforskning

Tirsdage kl. 10-12. Indtil 25. april. Sted: Holmbladsgade 62. Hold 720. Studiegruppen er for begyndere og let øvede. Det eneste krav er interesse for emnet. Medbring pc og strømforsyning. www.amager2300.dk/720 Bodil Benn Sørensen, 26 80 46 18. Pris: 100 kr.

Snedkerværksted

Mandag-fredag kl. 8-16. Indtil 31. december. Sted: Sundparken 17, kælderen. Hold 751. I snedkerværkstedet kan medlemmer arbejde med det værktøj og de mindre maskiner, der er til rådighed. Medbring selv træ og de særlige forbrugsmaterialer, du vil arbejde med. www.amager2300.dk/751 Kontoret, 35 13 70 37. Pris: 150 kr. halvårligt.

Sang ≤

1. torsdag i måneden kl. 13-14.15. Sted: Hørgårdens cafe, Brydes Alle 28, København S. Hold 616. I samarbejde med Hørgårdens Aktivitetscenter synger vi danske sange og viser efter Aktivitetscentrets Magnaprint-sangbøger. Vi slutter med kaffe. Ring 82 56 30 32 eller 52 91 03 70 et par dage før og tjek, om tidspunktet holder. www.amager2300.dk/616 Kirsten Søndergaard.

It-tema - Sikkerhed

Tirsdag 13. december kl. 15-16.30. Sted: Holmbladsgade 62. Hold 435. Du kan blive svindlet på alle enheder - på pc, smartphones og tablets. Lær at spotte falske opkald og ”uopfordrede” opkald fra fx Microsoft, politiet, hjemmeplejen eller din bank. Vi gennemgår også phishing og risikoen ved onlinedating. www.amager2300.dk/435 Tilmelding: Kirsten Søndergaard, 61 29 28 62, hverdage fra kl. 10.

DECEMBER 2022

DET SKER

3


Julearrangement

Fredag 9. december kl. 14.15-17.15. Sted: Amager Kulturpunkt, loftet, Øresundsvej 7. Hold 603. Vi glæder os til igen at afholde vores traditionelle julearrangement. Først med indslag fra vores børnehave Galaxen, hvor børnene går lucia og synger julesange. Derefter er der bankospil, og mellem de enkelte spil synger vi julesange og -salmer. www.amager2300.dk/603 Billetter sælges online og på kontoret frem til 30. november. Pris: 50 kr.

BRØNSHØJ-VANLØSE Formand: Gurli Kejser, 21 20 39 07, gurli.kejser​​@mail.dk Næstformand: Leif Iversen, 61 18 57 15, leif.iversen07​​@gmail.com Kasserer: Preben Husher, 21 60 59 40, prehus​​@hotmail.com

Kontor

Ved Bellahøj Nord 12 B, Brønshøj. Mandag-onsdag kl. 10-12, 38 80 88 86, aeldresagenbronshoj​@ gmail.com

Hjemmeside

Læs hjemmesiden www.aeldresagen.dk/ brønshøj-vanløse eller se under foreninger på www.vanloese.dk Her findes mere udførlige omtaler af alle arrangementer og aktiviteter.

Facebook

Gå ind på Facebook - Ældre Sagen Brønshøj-Vanløse, så du kan blive opdateret om vores aktiviteter.

4

DET SKER

DECEMBER 2022

Tilmelding og betaling

Tilmeld dig online til arrangementer og kurser på hjemmesiden med betaling via dankort eller personligt på kontoret via dankort, mandag-onsdag kl. 10-12. Oplys medlemsnummer, telefonnummer og arrangementets nummer. Tilmelding er bindende. Det er vigtigt at melde afbud, hvis du bliver forhindret.

Kontaktperson

Ved arrangementer eller aktiviteter, hvor der ikke er nævnt en kontaktperson, kontaktes kontoret eller formanden.

Besøgsven

Har du lyst til at få en besøgsven, eller har du tid og lyst til selv at være besøgsven? Leif Iversen, 61 18 27 15, leif.iversen07​@gmail.com

Tryghedsopkald

Vores telefonstjerne er et tilbud til dig, der er utryg ved at bo alene, og som derfor vil være glad for at få en opringning hver dag. Du kan melde dig til hos Edith Hansen, 44 91 38 86.

Handyman

Har du brug for en hjælpende hånd til at ordne små problemer, fx til at hænge et maleri op eller lignende? Ikke håndværkerarbejde. Rene Brinkløv, 26 14 64 17. Hjælpen er primært for medlemmer i postområderne 2700 og 2720.

It-cafe

• Mandage kl. 16-18. • Onsdag i lige uger kl. 12-14. Sted: Kontoret, Ved Bellahøj Nord 12 B. Driller din computer, telefon, iPad eller tablet? Vil den ikke, som du vil? Eller er det NemID, MitID, netbank, Facebook osv., der skal styr på? Vi kan hjælpe med det meste. Bare mød op, og kom endelig tidligt.

Badminton

•M andage kl. 11-12. Hold 321. •T orsdage kl. 10-11. Hold 322. Sted: Grøndal Multicenter, Hvidkildevej 64, hal 3. Alex Kurt Olsen, 60 68 08 99, 1940ako​@gmail.com Pris: 500 kr.

Stavgang

Tirsdage kl. 9.45-11. Sted: Kontoret. Hold 325. For både mænd og kvinder. Vi går en times tid - hele året. Medbring stave. Ingen tilmelding, bare kom.

Indendørsfodbold

•T irsdage kl. 11-13. Indtil 27. juni. Hold 326. •T orsdage kl. 10-12. Indtil 29. juni. Hold 332. Sted: Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65, indgang Åkandevej. Vi er en flok pensionister, der spiller indendørsfodbold i en helt ny hal i ECV. Vi lægger vægt på samspil og sammenhold. I sommerperioden spiller vi på kunstgræsbane. Der forudsættes spilerfaring. Thomas Bundgaard, 61 72 56 76. Pris: 200 kr.

Bowling

Tirsdage kl. 12-13. Indtil 25. april. Sted: Grøndal Multicenter, Hvidkildevej 64. Hold 327. Bowling giver god motion, og det er hyggeligt at deltage sammen med andre. Mød op 15 minutter før start. Kjeld og Conni Nissen, 29 45 65 91. Pris: 600 kr.

Volleyball - øvede

•T orsdage kl. 8-10. Hold 329. Gitte Glyrup, 29 72 18 01. Indtil 8. juni. •T irsdage kl. 8-10. Hold 330. Lena Carlsson, 25 13 48 31. Indtil 6. juni. Sted: Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65, hallen, indgang Åkandevej.

Spiller du? Eller har du spillet volleyball før og har lyst til at genoptage spillet? Så er vi en gruppe øvede ældre spillere, som har stor glæde ved at spille kampe med mange gode dueller på volleybanen. Pris: 200 kr.

Volleyball - let øvede

Mandage kl. 12-14. Indtil 30. april. Sted: Energicenteret Voldparken, Kobbelvænget 65, indgang til hallen via Åkandevej. Hold 333. For let øvede, men begyndere er også velkomne. Først en let opvarmning og boldtræning, inden vi spiller. Husk indendørssko og let tøj. Tina Lind Austad, 60 62 26 64. Pris: 200 kr.

Engelsk konversation

Mandage kl. 10-12. Indtil 24. april. Sted: Ved Bellahøj Nord 10. Hold 650. Der forudsættes rimeligt kendskab til engelsk. Marianne Kauman, 24 26 81 15. Pris: 400 kr.

Italiensk konversation

Fredage kl. 13.15-15. Indtil 28. april. Sted: Ældre Sagen, Ved Bellahøj Nord 12. Hold 653. Du skal kunne tale noget italiensk. Dan Sørensen, 24 20 69 40. Pris: 400 kr.

Fransk konversation

Onsdage kl. 16.30-18.30. Indtil 26. april. Sted: Ældre Sagen, Ved Bellahøj Nord 12. Hold 654. Karen Christensen, 25 84 61 79. Pris: 400 kr.

Bridge - let øvede

Torsdage kl. 10-14. Indtil 27. april. Sted: Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65, 2. sal. Hold 730. Der er ingen undervisning. Helle Andersen, 41 44 54 34. Pris: 500 kr.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer


Bridge - turneringshold

Onsdage kl. 13-16.30. Indtil 26. april. Sted: Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65, 2. sal. Hold 732. Tuneringsbridge på et meget venligt og omgængeligt plan. Der spilles 28 spil pr. gang med kaffepause, og vi hjælper hinanden med det praktiske. Kirsten Asmussen, 22 51 86 00. Pris: 500 kr.

Whist

Tirsdage kl. 13-17. Indtil 25. april. Sted: Ved Bellahøj Nord 12, Brønshøj. Hold 734. Der spilles whist hele året. Laila Chiemelewski, 30 32 57 81. Pris: 400 kr.

Madlavning

• Onsdag i lige uger kl. 16-20. Hold 762. Leif Iversen, 61 18 57 15. Indtil 19. april. • Onsdag i ulige uger kl. 16-20. Hold 763. Holdet er for både kvinder og mænd. Jesper Holde, 26 80 15 05. Indtil 26. april. Sted: Køkkenet, Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Brønshøj. Der laves en middag i fællesskab. Derefter nyder vi den sammen, måske med et glas til. Pris: 200 kr.

Håndarbejdscafe

Mandag i lige uger kl. 13.30-15.30. Indtil 17. april. Sted: Ældre Sagen, Ved Bellahøj Nord 12. Hold 764. Har du et håndarbejde liggende, som du ikke kan få færdigt, eller vil du begynde på et nyt, så kom i håndarbejdscafeen, hvor vi hygger os, mens vi nørkler. Der er også symaskine til rådighed. Ellis Christiansen, 38 60 11 91. Pris: 200 kr.

Syklub

Onsdag i ulige uger kl. 12-14. Indtil 26. april. Sted: Ved Bellahøj Nord 12, Brønshøj. Hold 765. Få hjælp til syning af beklædning. Vi syr patchwork og alt med tråd og broderi. Der er også symaskine til rådighed. Medbring selv materialer. Judith Jacobsen, 23 44 85 33. Pris: 200 kr.

Syng med

Mandag i lige uger kl. 13.30-15.30. Indtil 17. april. Sted: Frederikssundsvej 290, 2. sal, Brønshøj. Hold 766. Vi kommer kl. 13.30 og begynder at synge kl. 13.45. Vi synger hele året - alle slags sange lige fra Jeppe Aakjær til Benny Andersen. Ketty Kofoed, 23 48 29 21. Pris: 100 kr.

Slægtsforskning

Onsdage kl. 10-12. Indtil 26. april. Sted: Ved Bellahøj Nord 12, Brønshøj. Hold 769. Holdet er kun for øvede - der er ingen undervisning, dog deles viden med de andre deltagere på holdet. Medbring pc og strømforsyning. Der er trådløst internet i lokalet. Judith Jacobsen, 23 44 85 33. Pris: 400 kr.

Slægtsforskning

Torsdage kl. 10-12. Indtil 27. april. Sted: Ved Bellahøj Nord 12, Brønshøj. Hold 770. Holdet er for både begyndere og øvede. Det eneste, der kræves, er interesse for emnet. Medbring bærbar pc og strømforsyning. Henning Specht, 61 65 18 79. Pris: 400 kr.

Studiekreds og læseklub

Onsdag i lige uger kl. 14-16. Indtil 19. april. Sted: Ved Bellahøj Nord 12. Hold 771. Vi mødes hver 14. dag, hvor vi læser bøger, tager på kulturelle ture i byen, diskuterer aktuelle emner og har socialt samvær.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet.

Jytte Rønne, jytte.ronne​@gmail.com Pris: 200 kr.

Slægtsforskning

Legacy-undervisning. Fredage kl. 10-12. Indtil 28. april. Sted: Ved Bellahøj Nord 10, Brønshøj. Hold 773. Undervisning i slægtsforskning med programmet Legacy. Kurset forudsætter, at du har kendskab til slægtsforskning. Henning Specht, 61 65 18 79. Pris: 400 kr.

Bordtennis

•T irsdage kl. 9-12. •T orsdage kl. 9-12. Sted: Grøndal Multicenter, Hvidkildevej 64. Du er altid velkommen til at spille bordtennis i Brønshøj Bordtennis, men det kræver, at du melder dig ind i bordtennisklubben. Oplysning og tilmelding hos leder Flemming Larsen, 43 64 74 74. Ældre Sagen: Gurli Kejser. Pris: 1.000 kr. årligt.

Lær din Android-enhed at kende

Onsdage kl. 13-15. 1.-15. februar. Sted: Ved Bellahøj Nord 10, Brønshøj. Hold 446. Opdateret kursus med de nyeste Samsung-telefoner. Lær at opsætte telefonen med sikkerhed med spærring af uønskede telefonnumre, spærre for annoncering med Google, opsætning, gennemgang og installation af interessante apps. Medbring Android-telefon og adgangskoder. Tilmelding og betaling: Online eller på kontoret, 38 80 88 86. Pris: 150 kr.

Pc-kursus for begyndere

Torsdage kl. 10-12. 9. februar-30. marts. Sted: Ved Bellahøj Nord nr. 10, Brønshøj. Hold 444. Et begynderkursus i Windows og i brugen af din pc. Kurset er for dig, der kun har lidt kendskab til brug af din computer. Her bliver du undervist i de grundlæggende funktioner i Windows og de

indbyggede programmer, som det indeholder. Tilmelding og betaling: Online eller på kontoret, 38 80 88 86. Pris: 300 kr.

Se og hør, hvad og når du vil

Onsdage kl. 10-12. 8.-15. februar. Sted: Ved Bellahøj Nord nr. 10, Brønshøj. Hold 498. Traditionel tv og radio bliver overhalet af digitale streamingtjenester. Nu kan man se, hvad man har lyst til, når man har lyst til det. Du får viden om forskellige streamingtjenester som e-Reolen, filmstriben, DR TV, DR LYD, TV 2 Play mv. Tilmelding og betaling: Online eller på kontoret, 38 80 88 86. Pris: 100 kr.

Skak

Torsdage kl. 15-17. Indtil 27. april. Sted: Ældre Sagen, Ved Bellahøj Nord 12, Brønshøj. Hold 733. Skak er et hyggeligt spil, der også styrker hjernens aktivitet. Der er ledige pladser på holdet. Tilmelding på kontoret, 38 80 88 86. Pris: 400 kr.

KØBENHAVN CITY Formand: Jytte Sauffaus Pedersen, 51 21 97 57.

Servicekontoret

33 22 80 04, mandag-torsdag kl. 10-15, fredag kl. 10-14. Arrangementer kan for det meste betales online på aeldresagen.dk/city og kun med dankort. Hold kan betales på servicekontoret. Der kan betales med dankort, kontant eller MobilePay. Andre henvendelser kan ske på city​@outlook.dk

DECEMBER 2022

DET SKER

5


Juleferie

Kontoret lukker 16. december og åbner igen 2. januar 2023. Cafeen lukker 16. december og åbner igen 9. januar 2023.

Cafeen

Cafeen i Valdemarsgade 8, 1. sal har åbent mandag-fredag kl. 9-14.30. Alle er velkomne til en gratis kop kaffe og køb af smørrebrød, kage og diverse drikkevarer.

Aktiviteter

Hvor intet andet er nævnt, foregår nedennævnte aktiviteter i A-huset. Tilmelding kan ske på servicekontoret ved personlig henvendelse. Betaling kan ske med dankort, kontant eller MobilePay. Husk, at man først er registreret på holdet, når man har betalt. Husk medlemskort.

Festlige torsdage

Kom til festlige torsdags­ arrangementer i A-huset med underholdning cirka en gang om måneden på fastlagte datoer. Se inde i bladet under arrangementer. Der serveres smørrebrød eller lignende kl. 18.30, og underholdningen starter kl. 19.30.

Kontakt til holdledere

Kontakt kan kun ske, hvis der står et telefonnummer under aktiviteten. Hvis ikke, skal al henvendelse ske til servicekontoret, 33 22 80 04.

Besøgsvenner

Vil du være besøgsven, eller har du selv brug for en besøgsven, vil vi prøve at finde den rigtige person til dig. Det er ikke et krav at være medlem af Ældre Sagen. Kontoret har åbent hver mandag kl. 9-11, Valdemarsgade 8, 1. sal. Henvendelse til besøgskoordinator Annelise Christoffersen, 61 20 06 12, besoegsvenner​@a-huset.dk

6

DET SKER

DECEMBER 2022

Handyman

Bor du i Cityområdet, og er du medlem, kan du gøre brug af vores handyman til at hænge billeder op, skifte elpærer og lignende. Computerproblemer er undtaget. Ring til servicekontoret, 33 22 80 04. Pris: 100 kr. pr. besøg til dækning af benzin og p-afgifter. Der betales for evt. skruer, rawlplugs mv.

Tryghedsopkald

Et dagligt telefonopkald giver tryghed i hverdagen, når du bor alene. Vil du modtage eller foretage tryghedsopkald, så kontakt Elisabeth Keis, 21 21 79 71.

Hjælp til pc - hjemme

Kontakt servicekontoret, 33 22 80 04, hvis du bor i City og er medlem. Pris: 50 kr. pr. besøg til dækning af p-afgifter mv.

Skolevenner

Vil du være skoleven? Kontaktperson for skolevenner på Det Kgl. Vajsenshus’ Skole samt Christianshavns Døttreskole, privatskole på Christianshavn, er Annette Hellmann, 28 91 22 86, annette.hellmann​@ rymarksvaenget.dk

Vil du være frivillig i City?

• Onsdag 18. januar kl. 15. • Onsdag 22. februar kl. 15. Du kan blive besøgsven, deltage i tryghedsopkald, vågetjenesten, hjælpe i søndagscafe, servicekontoret mv. Vi samler alle, som er interesserede i at blive frivillige, og orienterer om de muligheder, der er. Connie Storm, 51 80 88 27 eller Lizette Hannibal, 20 40 11 98.

Gåture

Kontakt holdleder Henning Larsen, 26 29 11 91, hlasm8​@gmail.com, for sæsonprogram for gåture, eller se på vores hjemmeside æs.dk/city

Apple-cafe

Tirsdage kl. 10-12. 10. januar-2. maj. Valdemarsgade 8, lokale 2, indgang gennem porten. Råd og vejledning til dig, der har brug for hjælp eller lyst til at lære mere om iPhone, iPad og MacBook. Holdleder: Martin Hansen, 61 41 45 92, mandag-fredag kl. 10-12, martinhansen​@a-huset.dk Pris: 25 kr. pr. gang, hvis vi kan hjælpe.

Rytmisk gymnastik

Onsdage kl. 12.30-14.30. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 304. Forhør dig om plads. Holdleder: Jette Andersen, 40 30 98 69. Pris: 200 kr. pr. sæson.

Fitness m/k

Mandage kl. 10-11.30. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 302. Forhør dig om eventuel plads. Holdleder: Elisabeth Erbo, 51 28 19 08. Pris: 200 kr. pr. sæson.

•F redage kl. 10-11. Hold 305. Holdleder: Conny Borring. •F redage kl. 11-12. Hold 306. Holdleder: Conny Borring. •F redage kl. 12.30-13.30. Hold 307. Holdleder: Conny Borring. • Mandage kl. 11-12. Hold 308. Holdleder: Hanne Vang. •O nsdage kl. 10-11. Hold 309. Holdleder: Kurt Krarup. •M andage kl. 10-11. Hold 310. Holdleder: Hanne Vang. • Mandage kl. 12-13. Hold 311. Holdleder: Hanne Vang. • Tirsdage kl. 11-12. Hold 312. Holdleder: Elisabeth Erbo. • Tirsdage kl. 12-13. Hold 313. Holdleder: Elisabeth Erbo. • Torsdage kl. 11-12. Hold 314. Holdleder: Søren Winther Häuser. • Torsdage kl. 12.30-13.30. Hold 315. Holdleder: Søren Winther Häuser. • Onsdage kl. 12.45-13.45. Hold 316. Holdleder: Kurt Krarup. • Onsdage kl. 11-12. Hold 317. Holdleder: Kurt Krarup. • Tirsdage kl. 10-11. Hold 318. Holdleder: Elisabeth Erbo. • Torsdage kl. 10-11. Hold 319. Holdleder: Søren Winther Häuser. Sted: Valdemarsgade 8. Pris: 150 kr. pr. sæson.

Gymnastik - gulvmotion

Linedance

It-cafe

Mandage kl. 10-13. 9. januar-1. maj. Sted: Valdemarsgade 8, lokale 2, indgang gennem gården. Har du problemer med brugen af din pc, tablet eller smartphone, vil vi prøve at hjælpe dig. Medbring eget udstyr, herunder strømforsyning. Du er også velkommen til at komme og få en snak om it. Kom gerne så tidligt som muligt. Holdleder: Walter Planhof. Pris: 25 kr. pr. gang, hvis vi kan hjælpe.

It-cafe 2

Onsdage kl. 9.30-12. 11. januar-3. maj. Sted: Plejecentret Sølund, Ryesgade 20, 6. I samarbejde med Østerbroafdelingen har vi nu mulighed for at komme i deres it-cafe på plejecentret Sølund og få hjælp til it-problemer - eller bare til en snak om it. Medbring dit udstyr, og kom i god tid. Jan Ingvorsen/Østerbro, ingvorsen​@outlook.com

Gymnastik

Onsdage kl. 10-12. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 303. Forhør dig om plads. Holdleder: Britta Pedersen, 30 35 90 12. Pris: 200 kr. pr. sæson.

Mandage kl. 15.15-18.15. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 321. Hyggehold for øvede. Holdleder: Susanne Rasmussen. Pris: 300 kr. pr. sæson.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer


Stavgang C

Mandage kl. 10.50-12.30. Sted: Ved Enigma, Trianglen. Hold 324. Man må selv anskaffe stavene, men til begyndere har vi lånestave. Tilmelding nødvendig. Nye medlemmer kan tilmelde sig senest otte dage før start. Holdleder: Thea Mottes, 21 21 41 09.

Stavgang

Onsdage kl. 10-12. Sted: Hovedindgangen til Frederiksberg Runddel. Hold 325. I tilfælde af dagsregn aflyser vi. Polly Jørgensen, 28 57 73 68.

Gåture

Torsdage kl. 11-13. Sted: Forskellige steder. Hold 326. Kontakt holdlederen for udlevering af sæsonprogram, eller se datoerne på hjemmesiden. Henning Larsen, 26 29 11 91, hlasm8​@gmail.com

Cafeen med hjerterum ≤

Tirsdage kl. 14-16. Sted: Valdemarsgade 8, lokale 15/16, 1. sal. Hold 366. Cafeen med hjerterum er for lettere demensramte og deres pårørende. Vi ved, hvor vigtigt motion og socialt samvær er for mennesker med demens, så der er sang og musik, stolegymnastik, hygge og enkelte debatindlæg. Der er også mulighed for at afprøve vores fitnessmaskiner. Holdleder: Susanne Wiingaard, 33 22 80 04.

Computer for begyndere

Onsdage kl. 14.30-16.30. Sted: Valdemarsgade 8, lokale 2. Hold 472. Lær grundlæggende funktioner i Word, så du bliver fortrolig med tekstbehandling - fx opsætning af tekst, indsætte billeder via internettet, sætte kanter ind og redigering. Lær at gemme tekster og billeder i mapper på usb-stik. Holdleder: Conny Borring. Pris: 300 kr. pr. sæson.

Billedbehandling

Onsdage kl. 12-14. Sted: Valdemarsgade 8, lokale 2. Hold 473. Billedbehandling med workshop for begyndere og let øvede. Vi benytter Windows’ billedbehandlingsprogram, arbejder med PowerPoint og snuser til Publisher. Holdleder: Conny Borring. Pris: 300 kr. pr. sæson.

Bridge ≤

• Mandage kl. 12-15. Hold 702. Holdleder: Claus Lorentzen, 28 26 75 18. • Tirsdage kl. 10-13.30. Hold 703. Holdleder: Per Carlsen, 26 47 73 13. Holdet kan være overtegnet, men der er venteliste. • Torsdage kl. 12-16. Hold 701. Hyggebridge. Holdledere: Bent Johansen og Hans Helwigh. Sted: Valdemarsgade 8. Deltag i hyggeligt samvær, imens du holder de små grå i gang. Pris: 300 kr. pr. sæson.

Whist ≤

Tirsdage kl. 10-14. Sted: Valdemarsgade 8, lokale 15. Hold 704. Holdleder: Britta Bürckel, 25 21 96 99. Pris: 300 pr. sæson.

L’hombre

Onsdage kl. 14-17. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 705. Ledige pladser for spillere med kendskab til spillet. Holdleder: Birte Olsen. Tilmelding til kontoret, 33 22 80 04. Pris: 300 kr. pr. sæson.

Tegning og maling ≤

• Tirsdage kl. 10-13. Hold 708. • Fredage kl. 12-15. Hold 709. Sted: Valdemarsgade 8. Tegn og mal billeder. Holdleder: Lisbeth Knudsen, 60 83 34 55. Pris: 300 kr. pr. sæson.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet.

Billard ≤

•M andag-torsdag kl. 10-13. Hold 711. Holdleder: Bjarne Christensen, 51 90 79 92. Carsten Christophersen, 29 61 74 84. Pris: 400 kr. for alle fire dage. •F redage kl. 10-13. Hold 712. Holdleder: Flemming Olsen, 93 92 24 10. Pris: 300 kr. pr. sæson. •M andage kl. 15-17. Hold 715. Billard for damer. Holdleder: Hanne Nielsen. Pris: 300 kr. pr. sæson. Sted: Valdemarsgade 8.

Poker

Torsdage kl. 10-14. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 713. Spørg holdlederen, om der er ledige pladser. Indsats maks. 10 kr. Holdleder: Finn Christensen, 23 20 88 92. Pris: 300 kr. pr. sæson.

Snooker

•T orsdage kl. 14-17. Hold 714. Holdleder: Poul Løwenstein, 42 17 05 15. •O nsdage kl. 13-17. Hold 717. Holdleder: Svend Aage Andersen, 60 17 30 71. Sted: Valdemarsgade 8. Der er plads til seks spillere pr. hold. Snooker er for både begyndere og rutinerede spillere uanset alder og køn. Der bliver spillet snooker på ¾ billardborde. Pris: 300 kr. pr. sæson.

Keglebillard - begyndere ≤

Tirsdage kl. 13-16. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 718. Der er ledige pladser. Holdleder: Flemming Olsen, 93 92 24 10. Pris: 300 pr. sæson.

Den danske sangskat

Torsdage kl. 10-12. Sted: Valdemarsgade 8, lokale 18. Hold 722. Kom og vær med til hyggeligt samvær. Vi synger danske sange, folkeviser, revyviser mv.

Forhør dig om ledige pladser. Holdleder: Polly Jørgensen, 28 57 73 68. Pris: 200 kr. pr. sæson.

Litteratur og diskussion ≤

Tirsdage kl. 12.30-14. Sted: Valdemarsgade 8, lokale 19. Hold 723. Vi læser fortrinsvis noveller af nye og ældre nordiske forfattere. Novellen bliver læst op, så der er ingen forberedelser for den enkelte, og så diskuterer vi indholdet under hyggeligt samvær. Hver gang er et afsluttet forløb. Venteliste haves. Holdleder: Hanne Lillian Tveskov, 38 60 61 21. Pris: 200 kr. pr. sæson.

Patinaorkestret

Onsdage kl. 10-12.45. Sted: Frelsens Hærs lokaler, Valby Langgade 83. Hold 724. Spiller du et instrument, og vil du være med? Orkestret spiller musik for enhver smag, viser og melodier, der svingede i 1930’erne og fremefter - fra glad jazzmusik til John Mogensen mv. Alle er velkomne til at lytte til vores musik, men ring først, måske har vi et spillejob ude i byen. Holdleder: Ole Bull, 27 62 95 52, ole​@bull.dk Pris: 500 kr. pr. sæson.

En rejse i operaens verden

Mandage kl. 14-16.30. Indtil 28. november. Sted: Valdemarsgade 8, lokale 2 via gården. Hold 726. Richard Wagner og hans operaer. Han var ikke kun komponist, men også forfatter, designer, entreprenør og meget andet. Gennem Wagners operaer går der en rød tråd, fra ”Den flyvende hollænder” til ”Parsifal”. Tilmelding på kontoret, 33 22 80 04. Holdleder: Walter Planhof, walter.planhof​@gmail.com Pris: 200 kr. pr. sæson.

DECEMBER 2022

DET SKER

7


Engelsk konversation

• Mandage kl. 13-15. Hold 731. Der er oprettet venteliste. Holdleder: Åse Nygård, 21 20 07 07. • Onsdage kl. 13.30-15. Hold 733. Holdleder: Kathrine Nielsen. • Tirsdage kl. 14-16. Hold 745. Holdleder: Ian Peerless, 26 16 01 83, ian​@ianpeerless.dk • Fredage kl. 10-12. Hold 744. For begyndere og let øvede. Holdleder: Patricia Myburgh, 50 57 65 45. Sted: Valdemarsgade 8. Let’s speak, read, and maybe write a little English in a relaxed atmosphere, of course. Pris: 200 kr. pr. sæson.

Tysk konversation

Fredage kl. 10-12. Sted: Valdemarsgade 8, lokale 2. Hold 737. Holdleder: Wolfgang Kirschstein, 28 59 68 63, pasalupo​@gmail.com Pris: 200 kr. pr. sæson.

Fransk - let øvede

Torsdage kl. 12-14. Sted: Valdemarsgade 8. Hold 738. Hør, om der er ledige pladser. Holdleder: Vivian Tolba, vt​@tolba.dk Pris: 200 kr. pr. sæson.

Spansk konversation

• Torsdage kl. 12.30-14.30. Hold 739. Holdleder: Mirtha Jensen. Lokale 17. • Onsdage kl. 11-13. Hold 740. Holdleder: Isabel Madsen, 20 77 56 14. Lokale 18. Sted: Valdemarsgade 8. Det er en forudsætning for at deltage, at man har lidt kendskab til spansk. Pris: 200 kr. pr. sæson.

Android for begyndere

Mandage kl. 13-15. 6.-27. februar. Sted: Valdemarsgade 8, lokale 18. Hold 474. For dig, som gerne vil mere end bare at tale i telefon.

8

DET SKER

DECEMBER 2022

Få generel viden om sikkerhed, dataadgang, sms, gps og apps. Henvendelse først til anders.aeldresagen​@ hotmail.dk Pris: 150 kr. for fire mandage.

Fransk konversation

Onsdage kl. 17-19. 11. januar-26. april. Sted: Valdemarsgade 8, lokale 2. Indgang gennem gården. Hold 734. Ønsker du at genoptage fransk efter års pause? Ved at højne dit niveau bliver du blandt andet i stand til at gøre dig forståelig i Frankrig og andre fransktalende lande. På kurset vil vi blandt andet beskæftige os med oplæsning, oversættelse, samtale, svar samt grammatik. Indimellem arbejder vi i små grupper. Holdleder: Anne Birgitte Arnsfelt, Anar.62​@hotmail.com Pris: 200 kr. pr. sæson.

Yoga

Fredage kl. 13-14.30. Sted: Valdemarsgade 8, lokale 15+16. Hold 331. Klassisk hatha-yoga tilpasset seniorer. Der arbejdes med smidighed, kropsstyrke, koncentration, åndedræt samt balance for balanceevnen hænger sammen med styrken i kroppen, synet og især nerveforbindelsen mellem led, muskler og hjernen. Yogaprogrammet griber om disse ting. Holdleder: Poul Brath. Pris: 200 kr. pr. sæson.

Besøg TV 2 på Teglholmen

Onsdag 11. januar kl. 16. Sted: Teglholm Alle 16, København SV. Arrangement 858. Få et spændende indblik i TV 2’s medievirksomhed og tv-produktion. Vi hører om husets historie, organisationen, programlægning mv. Herefter er der en rundvisning i huset, hvor vi fx ser News-studiet og får indblik i, hvordan TV 2 arbejder døgnet rundt. Større tasker må ikke medbringes. Turansvarlig: Eivind Gønbjerg.

Tilmelding senest 4. januar. Pris: 100 kr. inkl. kaffe eller sodavand.

Sange fra den gamle jukebox

Torsdag 19. januar kl. 18.30. Sted: Valdemarsgade 8, 1. sal. Arrangement 695. Kom og få en hyggelig aften med Lotte Riisholt, når hun med glimt i øjet og humørfyldt væsen giver os sange fra den gamle jukebox, primært fra 1970’erne. Vi skal blandt andet høre sange som ”Lille Sommerfugl”, ”Tennessee Waltz” og meget mere. Lotte Riisholt har vundet en del Dansktoppriser. Ansvarlig: Bent Johansen. Tilmelding senest 13. januar online eller på servicekontoret. Pris: 250 kr. inkl. smørrebrød.

Kom til Kabaret

Lørdag 4. februar kl. 19. Sted: Valdemarsgade 8, 1. sal. Arrangement 698. Kom til kabaret med Søren Peter Frøsig og Birgitte Antonius. Kabaret er en underholdningsform, der har eksisteret i mange år, og som består af både sang, musik, poesi og gerne lidt satire. Vi omdanner vores lokale til en kabaret-aften med snacks, duge på bordene mv. og en festlig servering. Jytte Sauffaus Pedersen. Tilmelding online eller på servicekontoret senest 27. januar. Pris: 125 kr.

En aften med Bottos Jazz Band

Torsdag 23. februar kl. 18.30. Sted: Valdemarsgade 8, 1. sal. Arrangement 674. Bottos Jazz band er et velspillende jazzband, som tog sin start i 2000’erne. Det, der kendetegner orkestret, er den dynamiske spillestil med et repertoire, der spænder fra traditionel jazz, New Orleans, swing, Dixie til evergreens alt sammen hørende under den kategori, man kalder ”happy jazz”. Ansvarlig: Bent Johansen. Tilmelding senest 17. februar online eller på servicekontoret. Pris: 250 kr. inkl. smørrebrød.

VALBY Formand: Jørgen Pedersen, 26 39 54 86. Næstformand: Lene Buerup Andersen, 50 51 89 48. Kasserer: Jytte Nørgaard, 51 27 55 01.

Kontor

Ældre Sagen Valby, Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 3. sal, Valby, aesvalby​@gmail.com Torsdag kl. 10-12, 30 41 01 31.

Hjemmeside

æs.dk/valby Det Sker udkommer kun seks gange om året og har flere måneders produktionstid. Husk derfor at bruge hjemmesiden, da den er opdateret med nye arrangementer, programændringer mv.

Kontaktperson

Ved aktiviteter og arrangementer, hvor der ikke er anført nogen kontaktperson, oplyses vedkommende på kontoret, 30 41 01 31.

Aktivitetsudvalget

Irene Vous, 22 56 83 02, i.vous​@yahoo.dk

Besøgsvenner

Vil du være besøgsven, eller har du selv brug for en besøgsven, vil vi prøve at finde den rigtige person til dig. Lise Seidelin, 61 79 33 08, bedst om formiddagen, lise.seidelin​@gmail.com

Handyman

Har du brug for en hjælpende hånd, og har du ikke nogen, der kan hjælpe dig? Bor du i Valby og er medlem af Ældre Sagen? Så ring til Anni Jensen, 22 36 24 82, bedst kl. 9-10. Kun til småting, fx at hænge billeder op, skifte elpærer mv. Opgiv navn, adresse, telefonnummer, dit problem og det bedste tidspunkt for et besøg.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer


Pc-hjælp

Har du brug for hjælp til din pc, tablet eller mobil, og bor du i Valby og er medlem af Ældre Sagen, så ring til Anni Jensen, 22 36 24 82, bedst kl. 9-10.

Tryghedsopkald

Har du brug for et dagligt tryghedsopkald, henviser Ældre Sagen Valby til City. Elisabeth Keis, 21 21 79 71.

Mad for enlige mænd

Vi vil gerne starte en madklub for enlige mænd, der har lyst til og behov for at blive mere fortrolige med madlavning og det at spise og hygge sig sammen med andre mænd. Vi laver mad for jer ved første møde medio januar, hvor vi aftaler rammerne for en kommende madklub. Se sted, tidspunkt og tilmelding på vores hjemmeside aeldresagen.dk/valby i begyndelsen af januar, eller kontakt Robert Larsen, 23 63 29 31.

Badminton

• Mandage kl. 9-12. • Fredage kl. 9-12. Sted: Knuthenborghallen, Knuthenborgvej, Valby. Det er en fordel, hvis du tidligere har spillet tennis eller badminton. John Lester, 30 22 69 11. Pris: 470 kr. pr. sæson. Ved senere start betales proportionalt.

Tysk konversation ≤

• Onsdag i ulige uger kl. 12.45-14.15. Hold 1. • Onsdag i ulige uger kl. 14.30-16. Hold 2. • Tirsdag i ulige uger kl. 13-14.30. Hold 3. Sted: Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 3. For dig, der ønsker dit tyske genopfrisket. Gunver Andersen, 41 59 06 61, gunvermja​@gmail.com

Bowling

Torsdage kl. 10.45-12. Sted: Big Bowl, Gl. Jernbanevej 31, Valby. Ledige pladser. Jannie Christensen, 20 95 48 34, bedst efter kl. 16.

Pris: 40 kr. inkl. sko, kaffe og te.

Fodbold for ældre

• Tirsdage kl. 11-12. • Torsdage kl. 11-12. Sted: Hellas klubhus, Engdraget 2 ved Roskildevej. Gamle mænd i nye shorts og deres bedste alder træner driblinger og kamp for motionens og samværets skyld. Der er mulighed for omklædning, og der er altid tredje halvleg i klubhuset. I vinterperioden spilles på kunstgræs i Valby Idrætspark - samme tider. Henrik Christensen, 31 24 68 20.

Havegruppen

Mandag i lige uger kl. 13-15. Sted: Hos Hanne Villumsen, Frilands Alle 20, Valby. Vi får inspiration, gode råd og ideer. Forår og sommer mødes vi i hinandens haver. Vi bytter også frø og planter. Der er venteliste. Hanne Villumsen, 61 33 59 16, hvillumsen​@hotmail.com

Håndarbejdscafe

Onsdag i lige uger kl. 13-16. Sted: Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 3. Er der et håndarbejde, som ikke rigtigt bliver færdigt, eller vil du hellere i gang med noget nyt, så kom hen i håndarbejdscafeen - her får vi noget fra hånden. Der bliver også tid til hygge, kaffe eller te. Signe Jakobsen, 26 54 44 60, samler trådene. Pris: 20 kr.

Litteratur ≤

1. tirsdag i hver måned kl. 12.30-14. Sted: Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 3. Vi læser en bog og taler om den. Bertel Dam Lind, berteldamlind​@gmail.com Pris: 20 kr. inkl. kaffe, te og brød.

Patchwork

Tirsdage kl. 13-16. Sted: A-huset, Valdemarsgade 8, st., indgang fra gården. For øvede. Der er venteliste. Ruth H. Jørgensen, 30 57 13 00, bedst kl. 8-9. Pris: 300 kr.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet.

Petanque

Tirsdage kl. 10-12. Sted: Engdraget ved Boldklubben Hellas. Instruktion til dem, der ønsker det. Ove Rasmussen, 42 65 15 70. Pris: 10 kr.

Pickleball

Onsdage kl. 10-11. Sted: Knuthenborghallen, Knuthenborgvej, Valby. Det er en fordel, hvis du tidligere har spillet tennis eller badminton. For evt. ledige pladser, kontakt John Lester, 30 22 69 11. Pris: 470 kr. pr. sæson. Ved senere start betales proportionalt.

Samtaleværelset

1. mandag i hver måned kl. 14-15.30. Sted: Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 3. Er du interesseret i at diskutere aktuelle samfundsforhold, så mød op i samtale­ værelset. Aktiviteten styres af Bertel Lind, sociolog, der har mange års erfaring fra kommunalt og regionalt arbejde og en bred interesse for samfundsmæssige og politiske forhold. Bertel Dam Lind, berteldamlind​@gmail.com

Stavgang

Torsdage kl. 10-11.30. Sted: Hjørnet af Valby Langgade og Bag Søndermarken. Vi går i Søndermarken og Frederiksberg Have i cirka halvanden time og i al slags vejr. Alle, også mænd, er meget velkomne. Mangler du stave, kan de lånes de første gange. Signe Jakobsen, 26 54 44 60.

Julehygge

Mandag 12. december kl. 14-17. Sted: Valby Friplejehjem, Trekronergade 94. Vi inviterer til en hyggelig julekomsammen med underholdning, kaffe og kage, øl og vand sammen med nogle af plejehjemmets beboere. Maks. 60 deltagere. Kontoret, 30 41 01 31. Tilmelding senest 8. december. Pris: 55 kr.

Gåture i Valby og omegn

Søndag 8. januar kl. 10.30-11. Sted: Tingstedet. Synes du, at søndage kan være lange, så kom med på en gåtur søndag formiddag. Turen varer cirka en times tid. Er der tilstrækkelig stor tilslutning, er tanken, at vi går en tur hver den første søndag i måneden.

Nytårskoncert

Lørdag 21. januar kl. 15. Sted: Timotheuskirken, Christen Bergs Allé 5, Valby. Vi kan igen i år invitere til et fantastisk brag af en gratis nytårskoncert med Etatsorkesteret. Kom i god tid, og få en af de bedste pladser. Dørene åbnes kl. 14.30, og alle er velkomne.

Vinterfisketur på sundet

•T irsdag 24. januar kl. 8-14. Tilmelding senest 13. januar. •T irsdag 28. februar kl. 8-14. Tilmelding senest 17. februar. Sted: M/S Skipper, Lautrupkajen i Kalkbrænderihavnen. I perioden januar-marts sejles turen efter sild, som fanges på 15-40 meter vand. Medbring derfor både pirke og kastegrej. Har du ikke fisket før, men vil prøve, kan du låne grej, som du vejledes i at bruge. Få flere oplysninger hos Signe Jakobsen, 26 54 44 60, kl. 8-9. Pris: 335 kr., pensionister 225 kr.

Fodtur i Frederiksstaden

Torsdag 26. januar kl. 13-14.30. Sted: Statuen af Christian X på Sankt Annæ Plads. Frederik V grundlagde i 1748 Frederiksstaden i forbindelse med det oldenborgske kongehus’ 300-års jubilæum. Vi går en tur rundt i området, hvor vi hører om områdets historie. Undervejs kommer vi blandt andet forbi Marmorkirken, Amalienborg med Rytterstatuen og Det Gule Palæ. Maks. 20 deltagere. Tilmelding til kontoret senest 19. januar. Pris: 40 kr. DECEMBER 2022

DET SKER

9


Den Gamle By i Aarhus

Onsdag 22. februar kl. 6.30-19.30. Sted: Valby Station, Lyshøjgårdsvej. Den Gamle By i Aarhus er altid et besøg værd. Turen er inkl. morgenmad i bussen, rundvisning i Den Gamle By og selvfølgelig frokost. Der er turhjælper med på hele turen. Tilmelding til kontoret, 30 41 01 31, senest 8. februar. Pris: 745 kr.

Fodtur i Frederiksberg Have

Mandag 27. februar kl. 11-12.30. Sted: Statuen af Frederik VI ved hovedindgangen. Prinsessernes Gård, runddelen, Storm P. Museet, Frederik VI, Haveselskabets Have, De små Haver, Josty, Bådfarten, Frederiksberg Slot, Apistemplet, Zoo, Kildegrotten, Vandfaldet, Ønskehøjen, Schweizerhuset og tilhørende sø, Fasangården, Mathildehøjen, Trækfærgen og Det kinesiske lysthus. Tilmelding senest 14. februar til kontoret, 30 41 01 31, maks. 20 deltagere. Pris: 50 kr.

ØSTERBRO Formand: Janni Sørensen, birring​​@mail.dk Næstformænd: Anne Romey, mamaromey​​@yahoo.dk Povl Høyer, povl​​@hoeyer.dk Kasserer: Svend Mandel Hansen, svend.mandel​​@privat.dk

Kontor mv.

Bryggervangen 66, kælderen, København Ø, 39 20 17 84. Mandage kl. 9.30-12 og torsdage kl. 9.30-12. aeldresagenoebro​@dbmail.dk www.www.æs.dk/østerbro

Sociale aktiviteter

I Ældre Sagen tilbydes kurser til besøgsvenner, motionsfrivillige, demensaflastere, skolevenner, bisiddere og andre, der varetager lignende frivilligopgaver.

10

DET SKER

DECEMBER 2022

Kontoret mandage og torsdage kl. 9.30-12, 39 20 17 84.

Besøgsvenner

Vi har frivillige besøgsvenner, der gerne giver lidt af deres tid til en medborger, der savner selskab. I aftaler selv, hvornår og hvor ofte I vil mødes, og hvad I vil lave sammen. Vil du have en besøgsven, så kontakt kontoret, 39 20 17 84, eller besøgskoordinator Oda Lundgaard, odalundgaard​@gmail.com

Lappekoner

Har du brug for hjælp til mindre tøjreparationer, så henvend dig med medlemsnummer, navn, telefonnummer og opgavens art. Ring til kontoret, 39 20 17 84, mandag og torsdag kl. 9.30-12, eller send en mail til aeldresagenoebro​@dbmail.dk Du vil blive kontaktet af Mari Kristiina Oksanen eller Else Madsen, og I aftaler det videre forløb. Hjælpen er gratis og kun for medlemmer af Ældre Sagen.

Handyman

Du kan få hjælp til småtjenester i hjemmet, fx flytte rundt på møbler eller hænge billeder op, men det må ikke påføre håndværkere konkurrence. Henvendelse til kontoret med oplysning om navn, adresse, medlemsnummer, telefonnummer samt hvad opgaven går ud på. Kontoret kontakter herefter Henrik Thorsen. Hjælpen er gratis og kun for medlemmer af Ældre Sagen.

Fra koordinationsudvalget

• Seniorvejledning i København. • Bisidder. • Vågetjeneste. • Livsmods- og sorggrupper. Se under Københavns Kommune forrest i bladet.

Frivillige søges

Mange af vores faste aktiviteter er så eftertragtede, at der er ventelister. Derfor vil vi gerne høre fra dig, hvis du vil være med til at lede en aktivitet.

Vi tilbyder kurser til besøgs­ venner, motionsfrivillige, demensaflastere, skole­ venner, bisiddere og andre frivillige. Henvendelse til kontoret, 39 20 17 84, mandage og torsdage kl. 9.30-12.

Arrangementer

Vi planlægger at afholde et arrangement hver måned dog ikke i sommermånederne og julemåneden. Efterspørgslen er imidlertid så stor, at vi godt kunne lave flere. Hvis du har gode ideer og lyst til at gøre en indsats, så kontakt os. Henvendelse til kontoret, 39 20 17 84, mandage og torsdage kl. 9.30-12.

Tilmelding og betaling

Når du vil tilmelding dig og betale for arrangementer og aktiviteter, kan der altid ske på kontoret med kontanter og MobilePay. Du kan også tilmelde dig på hjemmesiden og betale med kreditkort eller MobilePay. For enkelte arrangementer, hvor det er nødvendigt at møde op på kontoret, vil det fremgå af arrangementet. Er restaurantbesøg inkluderet, så sig på kontoret ved tilmeldingen, om du er vegetar.

Åbne arrangementer

Vores åbne arrangementer arrangeres i samarbejde med Østerbro lokaludvalg.

Indendørs træning

Nuværende aftale med Fysisk Form i Landskronagade 68 fortsætter, og medlemmer af Ældre Sagen Østerbro får samme fordele og træningsmuligheder som alle andre medlemmer, dvs. en måneds gratis træning og vejledning og programlægning ved opstart. Herefter koster det 237 kr. pr. måned. Der er fri træning i hele åbningstiden, holddeltagelse og vejledt opfølgningsprogram.

Nyt fra afdelingen

Hvis nye aktiviteter m.m. iværksættes, inden nye blade udkommer, kan det ses på flere måder:

• På hjemmesiden: www.æs.dk/østerbro • Facebook. Nyheder formidles på siden Ældre Sagen Østerbro. Vil du selv komme med ideer og meninger, anvend debatgruppe for Ældre Sagen Østerbro. • Nyhedsbrevet. Du tilmelder dig på hjemmesiden og får derefter de seneste nyheder på mail.

Cykelture

Tirsdage kl. 11.30-15. Sted: Aftales fra gang til gang. Hold 320. Vi cykler fra april til og med november. Både start- og sluttidspunkt kan variere. Vi skiftes til at arrangere turene. Mænd er også meget velkomne. Holdleder: Agnete Bjerre, 53 24 22 62, agnete.bjerre​@gmail.com

Sp(j)ætmejserne

1. søndag i måneden kl. 12-15. Sted: Kontakt holdleder for tilmelding og oplysning om ture pr. sms. Hold 321. Vandre- og fuglegruppe. • I ngen tur i december. På gensyn i januar. •8 . januar: Mølleåen fra Øresund til Brede (vandstær, Rådvad). •5 . februar: Kalvebodløbet (skallesluger, pibeand, lappedykkere m.m.). Vi vandrer 7-10 km med fuglekig i smuk natur. Mænd er også meget velkomne, det er gratis og for alle. Holdleder: Aase Bundgaard, 28 40 32 40, aase.bundgaard​@privat.dk Deltagerne informeres direkte via sms. Husk mad, drikke og gerne kikkert og kamera.

Stavgang

Mandage kl. 10.50-12.30. Sted: Fælledparken. Hold 322. Takket være stavene bliver pulsen højere, og kalorieforbrændingen øges, fordi musklerne i armene aktiveres. Det er gratis, dog må du selv anskaffe stavene.

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer


Til nybegyndere har vi lånestave. Kun for medlemmer. Holdleder: Anni Olsen, 39 29 40 96, efter kl. 17.

Fodbold i Parken

Tirsdage kl. 10-13. Sted: Skjolds baner mod Serridslevvej. Hold 332. Ældre Sagen Østerbro tilbyder medlemskab af BK Skjold +65. Træningsbane, bolde, omklædningsrum og klubhus stilles til rådighed af BK Skjold. Der lægges vægt på en hyggelig tredje halvleg. Det er kun for medlemmer. Ved Bo Hakon Jørgensen, 20 78 17 56.

Udemotion

Mandage kl. 9-10. Sted: Inden for indgangen til Østre Anlæg - hjørnet nærmest Sølvtorvet og Stockholmsgade. Hold 333. Helårshold i Østre Anlæg vi laver øvelser under turen rundt i anlægget. Ingen mulighed for omklædning eller opbevaring. Et af to toiletter har åbent hele året. Kun for medlemmer og maks. 25 deltagere. Mød kun op, hvis du er tilmeldt holdet. Tilmelding til Helle RiisHansen, 26 28 06 36.

Ud at gå en tur

Onsdage kl. 13-15. Sted: Vi mødes på Trianglen ved nedgangen til metroen. Hold 336. Vi går en tur på cirka fem km i moderat tempo, så alle kan være med. Turen, der kombineres med motionsøvelser, vil vare cirka en times tid. Beklædning: Praktisk tøj og fodtøj. Kun for medlemmer. Ved Tonni Ingvorsen, tonni.ingvorsen​@gmail.com

Badning

• Tirsdage kl. 10-11. • Torsdage kl. 10-11. Nordhavn, hold 338. Ved Helga Duelund, 61 60 35 65, helgaduelund​@outlook.dk Sted: Sandkaj, ved broen til havnebadet.

• Mandage kl. 7-8. Svanemøllen, hold 340. Ved Mari Oksanen, 50 54 59 69, marikrioksanen​@ gmail.com Sted: Svanemøllestranden, ved starten af badebroen. Badning, hvor vi kan holde øje med hinanden og hygge os sammen bagefter.

Gymnastik ≥

Onsdage kl. 9.45-11.15. Sted: Østerbrohuset, stueetagen, Århusgade 103, Østerbro. Hold 345. Mød i træningstøj samt gymnastiksko, -sokker eller bare tæer. Medbring to plastflasker eller håndvægte første gang. Holdet er etableret i samarbejde med Københavns Kommunes Kultur Ø, og det er åbent for alle. Gymnastik i en time og hygge i en halv time. Tilmelding via Østerbros hjemmeside. Holdleder: Anne Mette Riber, 21 42 40 08. Pris: Hver deltager betaler 10 kr. til kaffe og te.

Indendørs motion 1

• Torsdage kl. 15-16. Hold 343. Holdleder: Anne Skovlund, anne_skovlund​@yahoo.dk • Mandage kl. 16-17. Hold 351. Ved Yazo, 42 46 77 40. Sted: Plejecentret Sølund, Ryesgade 20 A. Kom og træn dig glad. Vi skal have pulsen op, og vi træner både på gulv og i maskiner. Husk skiftesko. Kun for medlemmer. Kontoret, 39 20 17 84.

Indendørs motion 2

• Onsdage kl. 15.30-16.30. Hold 361. • Søndage kl. 10.30-11.30. Hold 365. Sted: Aktivitetscentret, Helsingborggade 16 st., København Ø. Kom og træn dig glad. Vi skal have pulsen op, og vi træner både på gulv og i maskiner. Husk skiftesko. Ved Povl Høyer.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet.

Motion 1

Onsdage kl. 10-11. Sted: Svanemøllehallen, bokselokalet, Østerbrogade 240. Hold 390. Kom og træn dig glad. Vi skal have pulsen op, og vi træner både i maskiner og på gulv, stående og liggende, fx med små håndvægte, elastikker, bolde m.m. Husk skiftesko. Medbring gerne yogamåtte og en flaske vand. Ved Povl Høyer. Maks. 15 deltagere. Venteliste.

It-cafe

Litteraturgruppe 1

1. mandag i måneden kl. 13-16. Sted: Bryggervangen 66. Hold 734. En af vores ældste grupper. Hvad vi læser, er meget forskelligt. Vi bidrager alle med forslag, så det er meget varieret læsestof: historiske romaner, biografier, fiktion mv. Vi er meget rummelige. Ved Lydia Irene Hautop. Tilmelding på kontoret, 39 20 17 84. Maks. 11 deltagere. Der er venteliste. Pris: 50 kr., ikke-medlemmer 125 kr.

•M andage og torsdage kl. 9.30-12. Hold 440. Sted: Bryggervangen 66. Ved Niels Nielsen og Jan Ingvorsen. Pris: 20 kr. inkl. kaffe og te. • Onsdage kl. 9.30-12. Hold 441. Sted: Plejecentret Sølund, Ryesgade 20 A. Ved Jan Ingvorsen. Pris: 20 kr. for kaffe og te. • Tirsdage kl. 9.30-12. Hold 442. Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103. Medbring bærbar computer, tablet eller smartphone. Her kan du få hjælp til it-problemer, altså hjælp til selvhjælp af erfarne itinstruktører. Kom i god tid, da du kan risikere, at der ikke er tid til at løse dine problemer, hvis du kommer lige op til kl. 12. Ved Jan Ingvorsen, ingvorsen​@outlook.com

Litteraturgruppe 2

Engelsk konversation

2. og 4. tirsdag i måneden kl. 13-16. Sted: Bryggervangen 66. Hold 744. Eftermiddage med patchwork. Vi hjælper hinanden og hygger os sammen over syarbejdet. Der er ledige pladser. Ved Lilian Nielsen og Marianne Beyer. Pris: 50 kr., ikke-medlemmer 125 kr.

1. og 3. tirsdag i måneden kl. 14-16. Sted: Bryggervangen 66. Hold 725. Ved Lene Monica Granly-Jensen. Samtalekursus i engelsk. Pris: 50 kr., ikke-medlemmer 125 kr.

Tysk konversation

Tirsdage kl. 11-12.45. Sted: Bryggervangen 66. Hold 728. Sie haben ein Grundwissen in Deutsch. Kontoret, 39 20 17 84. Pris: 50 kr., ikke-medlemmer 125 kr.

2. mandag i måneden kl. 14-17. Sted: Bryggervangen. Hold 735. Udgangspunktet er hovedsagelig skønlitteratur af nyere danske forfattere, som vi lader os inspirere af, men andre emner kan også blive taget op. Der er ledige pladser. Henvendelse til kontoret, 39 20 17 84. Ved Susanne Bjarnholt. Pris: 50 kr., ikke-medlemmer 125 kr.

Patchwork og håndarbejde

1. onsdag og 3. mandag i måneden kl. 13-16. Sted: Bryggervangen 66. Hold 743. Patchwork og håndarbejde. Påregn udgifter til materialer. Ved Vibeke Lykke. Pris: 50 kr., ikke-medlemmer 125 kr.

Patchwork

Strikning

2. fredag og 4. mandag i måneden kl. 13-16. Sted: Bryggervangen 66. Hold 751. En hyggelig eftermiddag med strikning og snak. DECEMBER 2022

DET SKER

11


Medbring dit strikketøj uanset om du er begynder eller øvet - og få en hyggelig eftermiddag med snak og måske ny inspiration. Påregn en mindre udgift til fortæring. Der er venteliste. Ved Kirsten Metasch, 30 25 30 04, kirsten.metasch​@ outlook.com Pris: 50 kr., ikke-medlemmer 125 kr.

Tegning og maling 1

Onsdage kl. 12-15. Sted: Lokale 3 i Østerbrohuset. Hold 753. Et hold, hvor du kreativt kan tegne eller male. Tegning og maling med pastel-, akvarelog akrylfarver. Et lille hold med højst 12 deltagere uden undervisning, hvor vi forsøger at inspirere hinanden til spændende resultater.

Dette hold er oprettet som et led i samarbejdet med Kultur Ø. Ved Helga Duelund, 61 60 35 65, helgaduelund​@outlook.dk

Tegning og maling 2

Torsdage kl. 14-17.30. Sted: Receptionen i Østerbro Sundhedshus, Randersgade 60, 1. sal. Hold 754. Et hold, hvor du kreativt kan tegne eller male med pastel-, akvarel- og akrylfarver. Vi er højst otte deltagere (inkl. holdledere) uden undervisning, hvor vi forsøger at inspirere hinanden til spændende resultater. Ved Annlisa Brimberg, 22 55 66 85, abrimberg​@gmail.com og Anne Lise Brinch, 20 21 89 79, anlib​@privat.dk

Bridge

Onsdage kl. 13-16. Sted: Bryggervangen 66. Hold 760. For spillere med kendskab til bridge. Der spilles ikke 1. onsdag i måneden. Maks. syv deltagere. Ved Niels Erik Horn. Pris: 50 kr., ikke-medlemmer 125 kr.

Filosofi-diskussion

1. fredag i måneden kl. 14-16. Sted: Bryggervangen 66. Hold 766. Har du motivation og interesse for filosofi? Der kræves ingen specifikke forudsætninger. Mange får med alderen lyst til at diskutere emner af filosofisk art med andre. Spørgsmål om emnet besvares af holdleder. Maks. 11 deltagere. Niels Rudolfsen, nielsrudolfsen​@outlook.dk

Pris: 50 kr. halvårligt, ikke-medlemmer 125 kr.

Erichsens Palæ

Torsdag 8. december kl. 16.30-18.30. Sted: Laksegade 7. Hold 895. Guidet tur til Danske Banks hovedsæde. Erichsens Palæs betegnes som et af Europas bedst bevarede borgerhuse fra den florissante periode. Guiden fortæller om Danmark og Europa på denne tid (Napoleonskrigene, Slaget på Reden, Københavns bombardement), og hvorfor palæet er opført. Ved Anne Romey. Maks. 24 deltagere. Ikke for gangbesværede. Kun for medlemmer. Tilmelding senest 30. november.

Foto: Ib Søvsø Pedersen

12

DET SKER

DECEMBER 2022

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer


Ring og hør mere på 82 82 03 00

Telefonvenner skaber glæde i dagligdagen

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet.

Savner du hyggelige samtaler? Dagene kan nogle gange godt virke lange og stille. Men en telefonven kan gøre en forskel for dig, der ønsker én, der ringer indimellem til en snak og et godt grin.

Hør mere på 82 82 03 00 Alle hverdage mellem kl. 9-15 eller læs mere på www.ældretelefonen.dk

DECEMBER 2022

DET SKER

13


Foto: Mads Fabricius

Tv-træner er fysioterapeut Louise Rosenby

Træn dig glad – Tv-træning TRÆN MED HJEMME FRA STUEN Få trænet både muskler, hjerte og hjerne. Du får pulsen op og bevæget kroppen i 20 minutter: Ældre Sagen står bag tv-træningen ”Træn dig glad” – alle hverdage kl. 9 og 14 på tv-kanalen dk4. Træning, hvor alle kan være med – også dig. Træningsprogrammet vil være det samme for en uge ad gangen – niveauet stiger løbende fra mandag-fredag.

14

22.08 TDG annonce Det Sker helside.indd 1

DET SKER

DECEMBER 2022

Det er vigtigt at træne både din kondition, din muskelstyrke, dine knogler, din bevægelighed og din balance. Så mindsker du risikoen for sygdomme. Samtidig holder du din krop rørig, så du bedre kan klare hverdagens gøremål på egen hånd. Kan du ikke se dk4, eller vil du gerne træne på et andet tidspunkt, så kan du følge med online. Læs mere på www.aeldresagen.dk/traen-hjemme

25.08.2022 12.28

Som medlem af Ældre Sagen kan du deltage i alle lokalafdelingers arrangementer


Hvem lytter til mig?

Alt for mange ældre føler sig fanget i eget hjem. De får ikke den pleje og hjælp, de har brug for. De savner mere selvbestemmelse i hverdagen, så det ikke er systemet, der bestemmer, hvad de skal og hvornår. Det er tid til forandring, så ældre får den værdige omsorg og pleje, de har brug for, NU.

Du melder dig til i den lokalafdeling, der tilbyder arrangementet.

DECEMBER 2022

DET SKER

15


Vi søger frivillige Amager2300: Læse- og regneven til børn Vi søger frivillige til Amagerplanens projekt for børn, der går i skoler på Amager. Se filmen på YouTube: https://youtu.be/Y7qXMFBdLcE for inspiration. Birgitte Jansson, 44 13 03 63, birgitte.jansson@aeldresagen-post.dk

Amager2300: Besøgsvenner

Vil du være besøgsven, så forsøger vi at finde den rigtige person, der passer til dig. Der stilles ikke krav om medlemskab af Ældre Sagen. Jette S. Andersen, 29 87 84 36, Dorthe Thorbech, 61 68 88 20 eller Elsebeth Wehage, 27 52 89 18.

Amager2300: Tryghedsopkald

Vi søger tryghedsopkaldere, der ringer hver morgen kl. 8.30-9 og ønsker godmorgen. Alle, også ikkemedlemmer, kan blive opringere. Dorthe Thorbech, 61 68 88 20 eller Jette Andersen, 29 87 84 36.

Brønshøj-Vanløse: Frivillig til arrangementer

Har du lyst til at arrangere ture og arrangementer? Så er vi tre i vores gruppe, der venter på nye input. Vi har et godt samarbejde, men kunne godt bruge nye frivillige med gåpåmod og masser af ideer. Leif Christiansen, 21 68 34 91.

Brønshøj-Vanløse: Leder af besøgsvenner

Vores leder af besøgsvenner har forladt os, så vi er på udkig efter en ny. Vi mangler en frivillig leder, der er god til at tale med andre og sammensætte besøgsvenner med enlige ældre. Gurli Kejser, 21 20 39 07.

City: Hjælp i cafeen

N VA

EM ÆRK

Tryksag 5041 0004

E

T

S

Cafeen søger hjælp til en eller flere dage. For flere oplysninger, kontakt cafekoordinator Doris Kristensen, 53 53 92 22, doris@a-huset.dk

City: Skolekoordinator

Hvis du vil vide mere, så skriv til Annette Hellmann, annette.hellmann@rymarksvaenget.dk

City: Vikarer til servicekontoret

Du skal have kendskab til it og have lyst til kontakt til medlemmerne. Oplæring i bookingsystemet og kassefunktion. Kontakt Susanne Wiingaard, 93 93 01 73.

Valby: Pr-arbejde

Vi søger en frivillig til at hjælpe med at øge vores synlighed - blandt andet med udarbejdelse af tekst til hjemmesiden, pressemeddelelser og lignende. Har du lidt erfaring med pr-arbejde, vil vi meget gerne høre fra dig. Kontakt Jørgen Pedersen, 26 39 54 86, jp58webspeed.dk

Østerbro: Skolevenner

Har du lyst til at bruge nogle timer om måneden som frivillig sammen med glade og nysgerrige børn og være med til at bygge bro mellem generationerne? Det kan være gennem historiefortælling, håndarbejde, hjælp til den første læsning, samvær omkring mad og måltider, tage med på ture eller hjælpe i fritidsordningen med håndarbejde eller værkstedsaktiviteter. Povl Høyer, povl@hoeyer.dk Gul-Maj Rasmussen, gul-maj@live.dk

Østerbro: Motionsfrivillige

Vi arbejder med nye hold til både indendørs og udendørs træning i parkerne på Østerbro og onlinehjemmetræning og til dels indendørs holdtræning. Vi er et godt team af motionsfrivillige, men har behov for flere for at kunne tilbyde en bred og varieret palet af træningstilbud til alle medlemmer.

Som ny tages du godt imod af de erfarne og får mulighed for at komme på spændende kurser. Povl Høyer, povl@hoeyer.dk

Østerbro: It-frivillige

I samarbejde med Københavns Kommune er vi begyndt at anvende Østerbrohuset. Derfor søger vi itfrivillige til it-support til en ny it-cafe. Henvendelse til kontoret, 39 20 17 84, mandag og torsdag kl. 9.30-12, aeldresagenoebro@dbmail.dk

Østerbro: Besøgsvenner på 60+

Ældre Sagen Østerbro søger besøgsvenner på 60+, som vil give lidt af deres tid til en medborger, der savner selskab. Kunne det være dig? Oda Lundgaard, besøgskoordinator, odalundgaard@gmail.com

Østerbro: Frivillig til herreklub

Vi søger en ny udadvendt og engageret kollega og hjælper til vores herreklub Søløverne på Plejecentret Sølund i Ryesgade, to timer om tirsdagen kl. 14-ca. 16. Vi er tre i forvejen. Jan Ingvorsen, 22 74 06 40, ingovrsen@outlook.com

Østerbro: Besøgsvenner søges

Har du lyst til at hjælpe ved at være besøgsven? Så henvend dig til vores besøgskoordinator Oda Lundgaard, 61 29 24 31, odalundgaard@gmail.com

Østerbro: Kontorvagt

Har du kendskab til it og kontorarbejde, og har du lyst til at møde nye mennesker, er du den, vi søger. Kontoret har åbent mandag og torsdag kl. 9.30-12. Vi er flere om at dele vagterne, så vi har kun brug for dig et par gange om måneden. Kontakt kontoret eller Marianne Geertsen, mgeertsen54@gmail.com

På aeldresagen.dk/arrangementer ligger alle Ældre Sagens lokale arrangementer. Har du ikke adgang til internettet, ring til MedlemsService, 33 96 86 89, og få bladet tilsendt.

Redaktør af Det Sker: Gerda Grønning | Design: vahle+nikolaisen

Kørestolsadgang

Teleslyngeanlæg