Pracodawca Roku® 2017

Page 1

Raport z badania Pracodawca Roku 2017

Copyright Š 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.


Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

SPIS TREŚCI

Podsumowanie

s.3

Ranking „Pracodawca Roku 2017”

s.6

Rynek pracy

s.13

Przygotowanie zawodowe studentów

s.30

Demografia

s.47

Aneks

s.53

2


Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

PODSUMOWANIE

3


Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

PODSUMOWANIE – RYNEK PRACY • Podobnie jak w poprzednich edycjach badania, ankietowani studenci deklarują wysokie zainteresowanie szeroko rozumianą branżą finansową – bankowością, audytem i księgowością. Wśród badanych widoczna jest również chęć podjęcia pracy w dziedzinie administracji, marketingu, reklamie oraz w branży transportu/logistyki. • W porównaniu do poprzedniej edycji badania obserwowany jest wzrost zainteresowania działem badania i rozwoju. Widoczny jest spadek zainteresowania działami sprzedaży, public relations, personalnymi, ale także słabnie zainteresowanie najbardziej popularnymi działami – finansowym i marketingu. • Studenci są zgodni jeśli chodzi o aspekty, którymi w pierwszej kolejności kierują się przy wyborze pracy. Największe znaczenie mają dla nich warunki finansowe, dobra atmosfera pracy, możliwość awansu oraz szacunek dla życia prywatnego pracowników. Podobnie jak w poprzednich edycjach badania, utrzymuje się prawidłowość świadcząca o tym, że czynniki społeczne i finansowe mają największy wpływ na wybór przyszłej pracy.

• Badani dostrzegają jednak pewne trudności związane z wejściem na rynek pracy. Podobnie jak w poprzedniej edycji, wygórowane w ich odczuciu wymagania pracodawców względem absolwentów, konkurencja na rynku pracy w danej branży oraz perspektywa niskich zarobków stanowią główne obawy studentów rozpoczynających karierę zawodową. Ankietowani odczuwają również niepokój związany ze zbyt wygórowanymi w ich odczuciu wymaganiami odnośnie dyspozycyjności w pracy. • W porównaniu do poprzedniego roku, wzrosła liczba studentów nie odrzucających możliwości założenia własnej firmy jak i odsetek studentów chcących założyć firmę, ale dopiero po kilku latach pracy na etacie. 4


Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

PODSUMOWANIE – PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE STUDENTÓW • Również w tym roku, studenci jako swoje mocne strony w kontekście podjęcia pracy wskazują najczęściej pracowitość, zaangażowanie oraz łatwość nawiązywania kontaktów. • Mniej niż połowa badanych postrzega brak doświadczenia zawodowego jako swoją największą słabość. Większość ankietowanych studentów ma pewne doświadczenie zawodowe, jednak najczęściej tylko niewielkie – poniżej trzech miesięcy.

• Prawie wszyscy studenci deklarują znajomość przynajmniej jednego języka obcego (zwykle angielskiego), a około 40% deklaruje znajomość 2 języków obcych . • Około 40% studentów jest aktywnych zawodowo, co jest porównywalnym wynikiem w stosunku do roku poprzedniego. Wśród pracujących studentów najbardziej powszechną formą zatrudnienia jest praca na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło. • Jedynie 38% pracujących studentów wyraża chęć kontynuowania wykonywanej pracy po ukończeniu studiów. W głównej mierze tylko studenci prowadzący własną firmę w większości planują kontynuować swoją działalność po studiach • Wśród badanych, 24% ankietowanych deklaruje aktywność w organizacjach studenckich. • Większość studentów przyznaje, że działalność w tego typu organizacjach może w pewnym stopniu zwiększyć ich szanse na rynku pracy. Ponadto wyniki badania ponownie wskazują, iż wśród studentów niedziałających w organizacjach studenckich wyższy jest odsetek tych, którzy nie mają żadnego doświadczenia zawodowego, a odsetek aktualnie pracujących studentów jest wyższy dla studentów działających w organizacjach. 5


Copyright Š 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

6


PODSUMOWANIE – RANKING PRACODAWCA ROKU 2017 Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

• Google już po raz czwarty z rzędu zostało uznane za Pracodawcę Roku 2017. • Pierwsza trójka najbardziej pożądanych pracodawców, to ci sami co w roku 2016 – Google, Deloitte oraz EY. • Ogólnie w pierwszej dziesiątce najbardziej pożądanych pracodawców licznie reprezentowane są firmy związane z branżą konsultingową oraz finansową. W porównaniu do wcześniejszych rankingów widać znaczny wzrost atrakcyjności w oczach studentów pracodawców związanych z obszarem retail. • Wskazując najbardziej pożądanych pracodawców, studenci kierowali się przede wszystkim aktywnością firmy na rynku, popularnością firmy, oczekiwanymi zarobkami oraz dopasowaniem branży do preferencji. • Podobnie jak w poprzednim roku, swoją wiedzę o pracodawcach studenci opierali przede wszystkim na informacjach znalezionych w Internecie (własne strony firm, ale również media społecznościowe), a także ze środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja).

7


NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY ROKU 2017 – TOP 10 Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

1 2

1

3

1

4

9

5

1

6

1

7

2

8

4

9

3

10

12

P1. Jaka firma powinna zostać Pracodawcą Roku 2017? Podaj trzy propozycje i przyporządkuj im odpowiednie miejsca.

awans w rankingu w stosunku do miejsca zajmowanego w 2016 spadek w rankingu w stosunku do miejsca zajmowanego w 2016 Liczba obok strzałki wskazuje miejsce zajęte w roku 2016 ta sama pozycja w rankingu w stosunku do miejsca zajmowanego w 2016

8


TOP 10 – NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

lata 2014 - 2017

2017

2016

2015

2014

Google

1

1

1

1

Deloitte

2

3

4

-

EY (*dawniej Ernst & Young)

3

2

2

2

Jeronimo Martins

4

13

9

-

PZU

5

6

6

5

PWC

6

7

3

3

PKO BP

7

5

7

4

ING Bank Śląski

8

4

5

6

LIDL

9

12

-

-

McDonalds

10

22

-

-

„-” w danym roku firma znalazła się poza pierwszą 10

9


NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY ROKU 2017

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

miejsca 11 – 50

11

IKEA

21

Capgemini

31

Rossmann

41

Procter&Gamble

12

Apple

22

KFC

32

BZ WBK

42

Kolporter

13

KPMG

23

Microsoft

33

Shell

43

Mars

14

State Street

24

Asseco Poland

34

Accenture

44

LPP

15

mBank

25

NEUCA

35

NBP

45

KGHM

16

Pekao SA

26

ABB

36

Samsung

46

CD Projekt

17

Nestle

27

Comarch

37

Credit Suisse

47

Maspex

18

PKN Orlen

28

Tesco

38

Alior Bank

48

Zara

19

Amazon

29

Skanska

39

Philip Morris

49

Stokrotka

20

Volkswagen

30

IBM

40

PLL LOT

50

G2A Arena

10


CZYNNIKI DECYDUJĄCE O WYBORZE PRACODAWCY ROKU 2017 Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Wśród najistotniejszych czynników decydujących o wyborze Pracodawcy Roku 2017 znalazły się takie aspekty jak aktywność firmy na rynku, popularność firmy, wysokość zarobków, branża oraz styl pracy i atmosfera w pracy.

CZYNNIKI WSKAZYWANE PRZY WYBORZE PIERWSZEGO MIEJSCA Aktywność firmy na rynku Popularność Wysokość zarobków Branża Styl pracy i atmosfera w pracy Możliwość zdobycia międzynarodowego doświadczenia Opinia znajomych Możliwości awansu Jakość oferowanych produktów Jakość programów praktyk i staży Korzystne oferty pracy dla młodych Pakiet dodatkowych benefitów/pakiet socjalny Opinia pracowników Zaangażowanie w inicjatywy studenckie Misja i wartości

38% 35% 30% 29% 28%

20% 20% 15% 15% 14% 14% 13% 12% 12% 10%

*Lista zawiera inny arkusz odpowiedzi w porównaniu z 2016 rokiem P2. Zaznacz czynniki, które zadecydowały o Twoim wyborze (dla każdej z firm wybierz nie więcej niż trzy czynniki)

11


ŹRÓDŁA INFORMACJI O PRACODAWCACH

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Strona internetowa firmy okazała się być głównym źródłem informacji o pracodawcach. Media społecznościowe oraz tradycyjne utrzymały silną pozycję wśród czołowych źródeł.

Ze strony internetowej firmy

52%

Z mediów społecznościowych

49%

Z mediów tradycyjnych (radio, prasa,…

42%

Z targów pracy

29%

Z portalów rekrutacyjnych

28%

Z rozmów z pracownikami firmy

23%

Z aktywności prowadzonych na uczelni

19%

Z konferencji i warsztatów

9%

Od organizacji studenckich

8%

Od studenckich ambasadorów

4%

0%

20%

40%

60%

*Lista zawiera inny arkusz odpowiedzi w porównaniu z 2016 rokiem P 8. Z jakich źródeł czerpiesz informacje o firmach?

12


Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

RYNEK PRACY

13


PREFEROWANE BRANŻE

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Szeroko pojęta branża finansowa utrzymuje się w czołówce rankingu najpopularniejszych branż wśród studentów, podobnie jak w poprzednich edycjach badania Pracodawca Roku. Bankowść/ Finanse Audyt/ księgowość

Administarcja Marketing/ reklama Transport/ logistyka Zasoby ludzkie/ HR Własna firma IT Doradztwo Badania/ rozwój Sprzedaż Internet/ e-commerce Ubezpieczenia Nieruchomości

21% 17% 9% 6%

5% 5% 5% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 2%

*Lista zawiera inny arkusz odpowiedzi w porównaniu z 2016 rokiem P 17. Wybierz jedną branżę, w której chciałbyś pracować po ukończeniu studiów.

14


ATRAKCYJNOŚĆ DZIAŁÓW W RAMACH FIRMY

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Również działy związane z finansami i księgowością cieszą się wysokim zainteresowaniem wśród ankietowanych studentów.

Finanse i księgowość Naczelne kierownictwo firmy Marketing Administracja Dział personalny Badania i rozwój Logistyka Sprzedaż Obsługa klienta Public Relations Produkcja Inne Nie ma to dla mnie znaczenia

10% 10% 10% 8% 11% 10% 7% 12% 10% 7% 10% 9% 7% 8% 8% 8% 7% 7% 5% 8% 6% 5% 8% 7% 4% 7% 7% 5% 4% 4% 4% 3% 5% 5% 2% 4%

0% Najbardziej atrakcyjny

23%

12%

10%

10% 20% 30% Atrakcyjny w drugiej kolejności

SUMA WSKAZAŃ 45% 30% 30% 29% 26% 24% 23% 20% 20% 18% 14% 12% 11%

40% 50% Atrakcyjny w trzeciej kolejności

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2016, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P18. Z poniższych działów firmie wybierz trzy, w których chciałbyś pracować. Zaznacz odpowiednio „1”, „2” i „3” od najbardziej preferowanego.

15


Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

ATRAKCYJNOŚĆ DZIAŁÓW W RAMACH FIRMY Preferencje dotyczące działów w ramach firmy różnią ze względu na płeć. Wśród kobiet zdecydowanie większą popularnością cieszą się finanse i księgowość, administracja oraz dział personalny. Preferencje mężczyzn są w większym stopniu niż dla kobiet skierowane na działy kierownicze, jednakże finanse i księgowość oraz marketing cieszą się podobnym zainteresowaniem jak wśród kobiet.

MĘŻCZYŹNI

A

Finanse i księgowość Naczelne kierownictwo firmy Marketing Badania i rozwój Logistyka Sprzedaż Dział personalny Produkcja Administracja Obsługa klienta Public Relations Nie ma to dla mnie znaczenia Inne

B

KOBIETY

38% 36%

49%

29%

30%

29% 26%

22% 22%

23%

18%

19% 19%

A

27%

B

30%

A

12%

18%

34%

17%

20%

16%

19%

16%

8%

14%

10%

A

AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą P18. Z poniższych działów firmie wybierz trzy, w których chciałbyś pracować. Zaznacz odpowiednio „1”, „2” i „3” od najbardziej preferowanego Dla każdego działu suma wskazań „1” , „2” i „3”.

16


CZYNNIKI WYBORU PRACY – TOP 10

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Wysokość zarobków oraz dobra atmosfera w pracy to czynniki, które mają największe znaczenie przy wyborze pracy. Dla badanych studentów bardzo ważne są również możliwość otrzymania awansu i szacunek dla życia prywatnego pracowników. Pierwszą dziesiątkę zamykają czynniki socjalne odnoszące się do podstawowych świadczeń pracowniczych oraz niestresującego tempa życia. Żadne Wysokość zarobków

Małe

7%

Średnie

Duże

Bardzo duże

42%

SUMA: DUŻE/BARDZO DUŻE

48%

90% N=2362

9%

Atmosfera w pracy

35%

52%

88% N=2365

Możliwość awansu Szacunek dla życia prywatnego pracowników Gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia

Lokalizacja i dojazd

3% 9%

43%

44%

86% N=2385

3% 12%

41%

42%

83% N=2424

4%

14%

41%

39%

80% N=2415

4% 15%

45%

35%

80% N=2395

Dodatkowe szkolenia i kursy

5%

18%

44%

32%

76% N=2364

Opinie pracowników

5%

20%

46%

27%

72% N=2411

System ubezpieczeń zdrowotnych

7%

20%

38%

32%

70% N=2354

Niestresujące tempo życia

8%

20%

36%

33%

70% N=2396

Czynniki finansowe P9. Jakie znaczenie przy wyborze pracy mają dla Ciebie ponisze czynniki?

Czynniki socjalne

Czynniki zawodowe

Czynniki społeczne

17


CZYNNIKI WYBORU PRACY Czynniki finansowe – ocena ważności

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Wśród czynników finansowych, najistotniejszym jest ogólnie pojęta wysokość zarobków. Duże/ bardzo duże

Małe/żadne

Wysokość zarobków

3%

Premie

7%

Nagrody okolicznościowe

20%

4.33

3.85

3.38

1

2

3

W ogóle nie ważne

*Lista zawiera inny arkusz odpowiedzi w porównaniu z 2016 rokiem P9. Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki?

4

90%

N=2362

69%

N=2427

45%

N=2352

5 Bardzo ważne

18


CZYNNIKI WYBORU PRACY Czynniki zawodowe – ocena ważności

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Możliwość awansu oraz dodatkowe szkolenia i kursy stanowią dwa najważniejsze czynniki zawodowe brane pod uwagę przy wyborze miejsca zatrudnienia. Czynnikami, które straciły na ważności w porównaniu do roku poprzedniego są praca wśród specjalistów, prestiż oraz odpowiedzialność stanowiska. Duże/ bardzo duże

Małe/żadne Możliwość awansu

4%

Dodatkowe szkolenia i kursy

6%

Praca wśród specjalistów

9%

Jakość usług i produktów firmy

10%

Prestiż stanowiska

13%

Odpowiedzialność stanowiska

13%

Zdobycie wiedzy niezbędnej do założenia własnej firmy

86%

N=2385

76%

N=2364

67%

N=2388

63%

N=2390

57%

N=2396

3.50

54%

N=2391

21%

3.47

55%

N=2380

Obszar działalności firmy

15%

3.46

52%

N=2420

Wysokie wymagania wobec pracowników

12%

45%

N=2364

Jakość pracy rozliczana na podstawie wyników

19%

45%

N=2389

4.25 3.99 3.79 3.67 3.60

3.38 3.29 1

2

3

W ogóle nie ważne

4

5 Bardzo ważne

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2016, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95%

P9. Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki?

19


CZYNNIKI WYBORU PRACY Czynniki socjalne – ocena ważności

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Bezpieczeństwo zatrudnienia, podobnie jak w roku ubiegłym, jest uważane za najważniejszy czynnik socjalny skłaniający do wyboru przyszłej pracy. Dla studentów bardzo ważnym czynnikiem jest również niestresujące tempo pracy oraz system ubezpieczeń zdrowotnych. Wzrosło także znaczenie czynników mniej istotnych takich jak możliwość samodzielnego ustalania grafiku oraz korzystania z Internetu w trakcie pracy. Duże/ bardzo duże

Małe/żadne Gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia

6%

Niestresujące tempo pracy

10%

System ubezpieczeń zdrowotnych

80%

N=2415

3.90

70%

N=2396

10%

3.89

70%

N=2354

Możliwość samodzielnego ustalania grafiku

10%

3.85

67%

N=2356

Samodzielne stanowisko pracy

10%

61%

N=2377

Pakiet dodatkowych benefitów/pakiet socjalny

13%

58%

N=2370

Program emerytalny oferowany przez firmę

20%

3.47

53%

N=2369

Możliwość pracy zdalnej

18%

3.46

51%

N=2341

20%

3.42

50%

N=2482

44%

N=2342

Sprzęt firmowy (laptop, telefon, etc.) dla pracowników Możliwość dowolnego korzystania z Internetu w trakcie pracy

4.13

3.67 3.59

3.27

25% 1

2

3

W ogóle nie ważne

4

5 Bardzo ważne

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2016, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95%

P9. Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki?

20


CZYNNIKI WYBORU PRACY Czynniki społeczne – ocena ważności

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Dobra atmosfera pracy jest dla studentów najważniejszym czynnikiem społecznym. Duże znaczenie mają także czynniki takie jak szacunek dla życia prywatnego pracowników oraz lokalizacja i dojazd do miejsca pracy. Znaczenie dwóch pierwszych czynników spadło w stosunku do roku poprzedniego, natomiast znaczenie trzeciego z nich, lokalizacji i dojazdu, wzrosło. Duże/ bardzo duże

Małe/żadne

88%

N=2365

83%

N=2424

80%

N=2395

72%

N=2411

59%

N=2465

49%

N=2419

3.35

47%

N=2436

19%

3.34

47%

N=2408

Młody zespół pracowników

18%

3.33

45%

N=2369

Popularność firmy

22%

42%

N=2399

Atmosfera pracy

4%

Szacunek dla życia prywatnego pracowników

5%

Lokalizacja i dojazd

5%

Opinie pracowników

8%

Opinie znajomych

15%

Znajomość firmy

14%

Misja i wartości firmy

20%

Opinie o firmie na forach internetowych

4.36 4.18 4.08 3.88 3.61 3.44

3.23 1

2

3

W ogóle nie ważne

4

5 Bardzo ważne

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2016, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95%

P9. Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki?

21


OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY (1/2) Czynniki zależne od pracodawcy

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Wśród czynników zależnych od pracodawców największe obawy budzą zbyt wysokie wymagania pracodawców w stosunku do kwalifikacji absolwentów oraz niskie zarobki. Studenci obawiają się również oczekiwań pracodawców dotyczących ich dyspozycyjności.

nie wiem Pracodawcy mają wygórowane oczekiwania w stosunku do kwalifikacji absolwentów Pracodawcy oferują zbyt niskie zarobki

Interesująca praca wymaga dużej dyspozycyjności Zdobycie dobrej pracy jest możliwe tylko dzięki nieformalnym znajomościom

8% 6%

9%

5%

6% 6% 5%

22%

Pracodawcy nie inwestują w nowych pracowników

21%

Pracodawcy są nieuczciwi w stosunku do pracowników

22%

W miejscach pracy widoczna jest dyskryminacja kobiet

13% 15%

raczej nie(2)

18%

raczej tak (3)

tak (4)

37%

21% 21%

16%

Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na rynku pracy

W interesujących miejscach pracy zarobki są niskie

nie (1)

12%

31%

20%

3.01

N=2307

22%

2.90

N=2449

46%

21%

2.87

N=2343

13%

2.51

N=2464

11%

2.50

N=2360

8%

2.37

N=2493

7%

2.21

N=2447

2.21

N=2331

1.84

N=2440

37% 24%

29%

34%

13%

(SKALA 1-4):

43%

29% 14%

ŚREDNIA OCENA

25% 43%

16%

37% 35%

P10. W jakim stopniu, jako osoba wychodząca na rynek pracy, zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami?

21% 33%

8% 12% 5%

22


OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY (2/2) Czynniki rynkowe, niezależne od pracodawcy

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Silna konkurencja na rynku pracy jest czynnikiem rynkowym, który budzi największe obawy wśród badanych studentów. Respondenci martwią się także tym, że po ukończniu studiów będą nieprzygotwani do wejścia na rynek pracy.

nie wiem Konkurencja na rynku pracy w mojej branży jest wysoka

Absolwenci tuż po ukończeniu studiów nie są przygotowani do wejścia na rynek pracy

8% 5%

7%

8%

W Polsce znalezienie pracy jest o wiele trudniejsze, niż za granicą

16%

Bardzo trudno o pracę zgodną z zainteresowaniami

5% 8%

Obcokrajowcy są dużą konkurencją dla absolwentów wchodzących na rynek pracy

14%

nie (1)

raczej nie(2)

15%

45%

19%

9%

20%

33%

P10. W jakim stopniu, jako osoba wychodząca na rynek pracy, zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami?

N=2465

2.96

N=2316

2.79

N=2401

17%

2.76

N=2301

16%

2.59

N=2543

21%

30%

(SKALA 1-4):

3.20

31%

46%

27%

tak (4) 26%

35%

23%

12%

raczej tak (3)

ŚREDNIA OCENA

23


PLANY ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

W stosunku do zeszłorocznego badania, wzrosła liczba studentów nie odrzucających możliwości założenia własnej firmy jak i odsetek studentów chcących założyć firmę, ale dopiero po kilku latach pracy na etacie.

8%

3%

Jeszcze nie wiem, ale nie odrzucam takiej możliwości

11%

Chciałbym (chciałabym), ale dopiero po kilku latach pracy na etacie w innej firmie

49%

Nie, na pewno nie chcę założyć własnej firmy; to nie dla mnie Tak, już zdecydowałem (zdecydowałam), że po zakończeniu studiów otwieram własną firmę

29%

Już posiadam własną firmę

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2016 wyrażona w punktach procentowych (p.p.), różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P4. Czy zamierzasz założyć własną firmę?

24


OCZEKIWANIA PŁACOWE

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Połowa respondentów deklaruje oczekiwania finansowe wobec pierwszego wynagrodzenia w granicach 2000 – 2999 zł brutto. Po roku pracy oczekiwania płacowe studentów plasują się najczęściej w granicach 3000 – 3999 zł brutto. Pytani o średnią wysokość wynagrodzenia gwarantującgo życie na odpowiednim poziomie respondenci wskazali 10689 zł brutto. W stosunku do ubiegłego roku oczekiwania płacowe na poziomie średniej wzrosły o około 20-35%. Średnia = 4179 PLN Mediana = 2500 PLN

Średnia = 6086 PLN Mediana = 3500PLN

51%

Średnia = 10689PLN Mediana = 5000PLN

39% 26% 22% 20%

9%

2%

Do 2000 PLN

17%

18%

6% 3% 2 000 – 2 999 PLN

3 000 - 3 999 PLN

13% 11%

13%

1%

19%

4 000 - 4 999 PLN

9% 3% 5 000 - 5 999 PLN

Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto

1%

7% 3%

3%

6 000 - 6 999 PLN

1% 7 000 - 9 999 PLN

10 000 PLN i więcej

N=2412

Oczekiwana wysokość wynagordzenia brutto po roku pracy N= 2390 Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie P19: Chcielibyśmy teraz poznać Twoje oczekiwania płacowe związane z przyszłą pracą.

4%

N= 2390

25


ŚREDNIE OCZEKIWANIA PŁACOWE Mężczyźni deklarują istotnie wyższe oczekiwania finansowe niż kobiety. Widoczne są również istotne różnice w oczekiwaniach płacowych w zależności od wielkości ośrodka akademickiego – studenci w dużych miastach oczekują najwyższych płac. Natomiast studenci studiów licencjackich mają wyższe oczekiwania finansowe od studentów studiów magisterskich.

B

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

14145

STOPIEŃ STUDIÓW

PŁEĆ

B 11619

B

8831

7575

B 4876

3434

A: Mężczyźni

B

5097

6440

4400

B: Kobiety

N= 675

4044

A: Studia licencjackie N= 1205

N= 1598

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI POCHODZENIA

A 9633 ABC - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą

3712

9352

B

5466

A: Wieś, mniejsze miasta

A 4434

B: Miasta od 50 do 200 tyś

P19. Chcielibyśmy teraz poznać Twoje oczekiwania płacowe związane z przyszłą pracą.

N= 383

B: Studiia magisterskie N= 968

AB 14544

A 9939

6479

N= 1431

5541

7340 5274

C: Duże miasta N= 443

26


ŚREDNIE OCZEKIWANIA PŁACOWE

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Osoby posiadające doświadczenie zawodowe powyżej 12 miesięcy mają najwyższe oczekiwania płacowe. Co ciekawe, osoby bez żadnego doświadczenia zawodowego deklarują wyższe oczekiwania finansowe niż studenci z doświadczeniem od 3 do 12 miesięcy (co może być spowodowane brakiem realnej oceny sytuacji na rynku pracy u osób bez doświadczenia zawodowego). Ponadto, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą oraz pracujące w niepełnym wymiarze godzin mają najwyższe oczekiwania finansowe, szczególnie w odniesieniu do pierwszego wynagrodzenia. 11325

4251

11017

6147

6534

4261

A: Brak doświadczeń zawodowych

4193

B: Poniżej 3 miesięcy

6032

4666

6377

C: Od 3 do 12 miesięcy

D: Powyżej 12 miesięcy

N= 351

N= 257

N= 776

N= 773

12111

9820

Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto Oczekiwana wysokość wynagordzenia brutto po roku pracy Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie

BCDE

BCDE BCDE

23640

14968 15682

DE

D

D

12496

12729

5992 6608

D

4814

7159

A: Praca we własnej firmie

B: Stała praca w niepełnym wymiarze godzin (np. 1/2 etatu)

C: Stała praca w pełnym wymiarze godzin (cały etat)

N= 38

N= 87

N= 214

ABCDE - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą P19. Chcielibyśmy teraz poznać Twoje oczekiwania płacowe związane z przyszłą pracą.

D

D

9358 3822 5231 D: Praca na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło N= 520

4038

11014

6402

E: Nie pracuje N= 1237

27


ŚREDNIE OCZEKIWANIA PŁACOWE WG BRANŻ Oczekiwania odnośnie wysokości zarówno pierwszego wynagrodzenia jak i po roku pracy są bliskie średniej dla niemalże wszystkich branży, w których studenci chcieliby podjąć pracę. Oczekiwana wysokość wynagrodzenia gwarantującego życie na odpowiednim poziomie znacząco przewyższa średnią w branżach gastronomii, nowych mediach i energetyce.

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

24013

12956

12844 10336

9258 5807 4233

Administarcja

N= 214

6428 4469

Doradztwo

N= 94

5671 4129 Bankowść/ Finanse N= 461

8663 3887 2811

9573 7355 6062 4376 4371

Ubezpieczenia Badania/ rozwój

N= 40

N= 71

Ochrona środowiska BHP N= 18

15057 12677

12242

14783 12186

13859

ŚREDNIE OGÓŁEM: 12550 PLN

7080

6829 4080 2624

5751 4090

Edukacja/ szkolenia N= 31

Audyt/ księgowość N= 353

2591 Gastronomia

N= 27

Turystyka/ hotelarstwo N= 27

7108 4320

Internet/ ecommerce N= 67

5625 4179

7000 PLN 4728 PLN

Marketing/ reklama N= 160

20530 17132 13965 9732 4388 3183

9922 5003 2864

Komunikacja/ Zasoby ludzkie/ PR HR N= 37 N= 133

9138 4726

Sprzedaż

N= 64

13493 8960 5937

IT

N= 87

11870 8534

13829 7056 6623

Nowe media Media/ rozrywka

N= 20

N= 31

P17. Wybierz jedną branże w której chciałbyś pracować po ukończeniu studiów P19: Jakie są Twoje oczekiwania względem miesięcznych zarobków związanych z przyszłą pracą

12952 8501 6741

Energetyka

N= 32

5642 3248

14018 7701 5179

12383 8841 7541 6874 6744 5547 5016 3573 2983

12550 PLN 7000 PLN 4728 PLN

Organizacje Transport/ Nieruchomości pozarządowe logistyka N= 40 N= 34 N= 196 N= 23 N= 92 Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do średniej ogółem Zdrowie/ uroda

Prawo

28


Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

ŚREDNIE OCZEKIWANIA PŁACOWE A DZIAŁ W FIRMIE Najwyższe oczekiwania płacowe w stosunku do pierwszego wynagrodzenia mają studenci, którzy chcą podjąć pracę w wydziałach produkcyjnych i sprzedaży. Po pierwszym roku pracy, poza wydziałami produkcyjnymi, najwyższe oczekiwania prezentują studenci, którzy chcieliby podjąć pracę w sprzedaży i public relations oraz w naczelnym kierownictwie firmy. Osoby, które chcą podjąć pracę w wymienionych wcześniej działach wykazują również najwyższe oczekiwania płacowe w stosunku do docelowych pensji. Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto

Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto po roku pracy

Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie

Średnia - Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto

Średnia - Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto po roku pracy

Średnia - Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie

14533

14128 11160

9632 7372 5484

7201 4106

Badania i rozwój Dział personalny

N= 182

9600

N= 194

4997 3682

Finanse i księgowość

N= 582

11361

10701 6252 4401

6927 4648

Logistyka

Marketing

N= 210

N= 206

12898

12624

10570

10031 7017 5645

Public Relations

N= 107

7532 5800

8195 6271 4652 2959

11567PLN

7812 5112

5845 5007

6709PLN 4829PLN

Sprzedaż

Obsługa klienta

Produkcja

N= 134

N= 115

N= 135

Naczelne kierownictwo firmy N= 256

Administracja

N= 169

Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do średniej ogółem Średnie wartości w PLN oczekiwanego wynagrodzenia wśród osób, które wskazały dany dział jako najbardziej atrakcyjny P18. Z poniższych działów w firmie wybierz trzy, w których chciał(a)byś pracować. Przy tym, w którym chciał(abyś najchętniej pracować zaznacz „1”, „2” oraz „3” – przy tych, które wydają Ci się atrakcyjne w dalszej kolejności. P19: Jakie są Twoje oczekiwania względem miesięcznych zarobków związanych z przyszłą pracą

29


PIERWSZE ZAROBIONE PIENIĄDZE A INWESTYCJE

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Zdecydowana większość ankietowanych studentów pierwsze zarobione środki chciałaby przeznaczyć na mieszkanie, a w dalszej kolejności na podróżowanie i rozwój osobisty.

Mieszkanie

46%

Podróżowanie

24%

Rozwój

21%

Pasje

9%

Wyjazd do pracy za granicę

0%

Zdrowie

0%

Inicjatywa społeczna/charytatywna

0%

Własna firma

0%

Samochód

0%

P20: Wybierz jedną rzecz, w którą chciałbyś zainwestować pierwsze zarobione pieniądze.

30


Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE STUDENTÓW

31


AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA 59% badanych studentów nie jest aktywna zawodowo i jest to statystycznie podobny poziom w stosunku do zeszłorocznego badania. Pośród pracujących respondentów najbardziej powszechną formą zatrudnienia jest praca na umowę zlecenie lub o dzieło, tak samo jak w roku poprzednim. Jedynie 38% pracujących studentów wyraża chęć kontynuowania wykonywanej pracy po ukończeniu studiów. Głównie studenci prowadzący własną firmę planują kontynuować swoją działaność po studiach. Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

FORMA ZATRUDNIENIA Praca na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło

Tak 41%

Nie 59%

Stała praca w niepełnym wymiarze godzin (np. 1/2 etatu) Stała praca w pełnym wymiarze godzin (cały etat)

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2015 wyrażona w punktach procentowych (p.p.), różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% N=2236 P2. Czy obecnie pracujesz?

CHĘĆ KONTYNUOWANIA BIEŻĄCEJ PRACY PO STUDIACH Tak 12% 27%

61% Praca we własnej firmie

Nie

61%

Praca we własnej firmie

25% 10%

5%

N=925

CHĘĆ KONTYNUOWANIA BIEŻĄCEJ PRACY PO STUDIACH

Tak, ale na innych warunkach 28%

21%

23%

22%

39%

62%

69%

62%

33%

17%

8%

16%

Stała praca w niepełnym wymiarze godzin (np. 1/2 etatu)

Praca na umowęzlecenie lub umowę o dzieło

Stała praca w pełnym wymiarze godzin (cały etat)

N=881 P3. Czy praca, którą obecnie wykonujesz jest tą, którą chciał(a)byś wykonywać po ukończeniu studiów?

Tak

Nie

Tak, ale na innych warunkach N=994

32


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Zdecydowana większość studentów posiada pewne doświadczenie zawodowe, jednak najczęściej jest ono niewielkie- poniżej 3 miesięcy. Około 1/3 badanych nie ma żadnego doświadczenia zawodowego.

35%

37%

16% 12%

brak doświadczeń zawodowych

poniżej 3 miesięcy

od 3 do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy N=2257

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2016 wyrażona w punktach procentowych (p.p.), różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P1. Czy masz już jakiekolwiek doświadczenie związane z pracą, którą chciał(a)byś wykonywać w przyszłości (np. staże, praktyki, umowy o pracę)?

33


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Niezależnie od typu studiów studenci są aktywni zawodowo w podobnym stopniu, przy czym studenci studiów magisterskich mają dłuższe doświadczenie zawodowe.

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

A

STUDENCI STUDIÓW LICENCJACKICH 36%

B 40%

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

B STUDENCI STUDIÓW MAGISTERSKICH 33%

15%

33% 18%

A 16%

Od 3 do 12 miesięcy

Powyżej 12 miesięcy

10%

Brak Poniżej 3 Od 3 do 12 Powyżej 12 doświadczeń miesięcy miesięcy miesięcy N=1146 zawodowych P1. Czy masz już jakiekolwiek doświadczenie związane z pracą, którą chciał(a)byś wykonywać w przyszłości (np. staże, praktyki, umowy o pracę)?

Brak doświadczeń zawodowych

Poniżej 3 miesięcy

N=910

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA 60%

57% 43%

40%

P2. Czy obecnie pracujesz?

Nie

Tak

AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95%

N=1129

Nie

Tak

N=914

34


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Wielkość ośrodka akademickiego wyraźnie różnicuje aktywność zawodową – znacząco więcej studentów z większych ośrodków zawodowych oraz Warszawy pracuje. Wyniki dotyczące długości posiadanego doświadczenia zawodowego są porównywalne między ośrodkami akademickimi, niezależnie od ich wielkości, przy czym w Warszawie doświadczenie zdaje się być dłuższe.

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE A MNIEJSZE OŚRODKI AKADEMICKIE BC

40%

C

C

40%

38%

32%

14% Brak doświadczeń zawodowych

B DUŻE OŚRODKI AKADEMICKIE

Poniżej 3 miesięcy

6%

Od 3 do 12 miesięcy

Powyżej 12 miesięcy N=790

Brak doświadczeń zawodowych

Poniżej 3 miesięcy

C WARSZAWA

A

17%

14%

Od 3 do 12 miesięcy

Powyżej 12 miesięcy

33%

Brak doświadczeń zawodowych

A

AB

26%

21%

20%

Poniżej 3 miesięcy

Od 3 do 12 miesięcy

Powyżej 12 miesięcy

N=1178

58%

N=289

P1. Czy masz już jakiekolwiek doświadczenie związane z pracą, którą chciał(a)byś wykonywać w przyszłości (np. staże, praktyki, umowy o pracę)?

42%

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA BC

72%

Nie P2. Czy obecnie pracujesz?

A

28% Tak N=786

A

52%

48%

52%

48%

Nie Nie

Tak Tak

Nie

Tak

N=1164

ABCDE - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% Duże ośrodki akademickie (6 największych miast Polski z wyłączeniem Warszawy: Aglomeracja Śląska, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk) Mniejsze ośrodki akademickie: Białystok, . Kielce,, Lublin, Nowy Sącz, Olsztyn, Szczecin, Toruń

N=498

35


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Niezależnie od rodzaju studiów – magisterskich czy licencjackich, studenci najczęściej są zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło. Studenci studiów magisterskich istotnie częściej niż studenci studiów licencjackich deklarują chęć kontynuowania aktualnej pracy po ukończeniu studiów.

A STUDENCI STUDIÓW LICENCJACKICH

Praca na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło

Praca we własnej firmie

B STUDENCI STUDIÓW MAGISTERSKICH

26%

24%

Stała praca w niepełnym wymiarze godzin (np. 1/2 etatu) Stała praca w pełnym wymiarze godzin (cały etat)

FORMA ZATRUDNIENIA

11%

10% 4%

4%

2%

2%

P2. Czy obecnie pracujesz?

N=1129

N=914

CHĘĆ KONTYNUOWANIA BIEŻĄCEJ PRACY PO STUDIACH Tak

36%

64%

B

Nie N=462

43%

A

57% N=400

P7. Czy praca, którą obecnie wykonujesz jest tą, którą chciał(a)byś wykonywać po ukończeniu studiów? AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą

36


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Mężczyźni częściej niż kobiety deklarowali prowadzenie własnej działalności oraz pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, podczas gdy kobiety częściej deklarują pracę w oparciu o umowę cywilnoprawną. Chęć kontynuowania aktualnie wykonywanej pracy po ukończeniu studiów jest największa wśród mężczyzn.

A

MĘŻCZYŹNI

Praca na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło Stała praca w niepełnym wymiarze godzin (np. 1/2 etatu) Stała praca w pełnym wymiarze godzin (cały etat) Praca we własnej firmie

FORMA ZATRUDNIENIA

B

21%

12%

27%

B

A

9%

4%

4%

KOBIETY

4%

B

1% N=613

P2. Czy obecnie pracujesz?

N=1498

CHĘĆ KONTYNUOWANIA BIEŻĄCEJ PRACY PO STUDIACH 44% B

56% B

Tak Nie

N=261 P7. Czy praca, którą obecnie wykonujesz jest tą, którą chciał(a)byś wykonywać po ukończeniu studiów? AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą

36% A

64% A N=613

37


CZYNNIKI WAŻNE PRZY WYBORZE PRACY WYKONYWANEJ PODCZAS STUDIÓW(1/2) Najistotniejsze czynniki wpływające na wybór pracy wykonywanej podczas studiów to aspekty społeczne – dobra atmosfera w miejscu pracy, szacunek dla życia prywatnego pracownika i dojazd. Ważne są również czynniki finansowe, tj. płaca oraz zawodowe – awans, dodatkowe kursy i szkolenia. Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Żadne (1.0)

Atmosfera pracy

Wysokość zarobków

Możliwość awansu

Małe (2.0)

Średnie (3.0)

2% 9%

35.4%

2%7% 3%

9%

Gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia

4%

14%

Lokalizacja i dojazd

4%

15%

Czynniki finansowe

5%

Czynniki socjalne

48.3%

42.6%

3%

12%

43.8%

40.5%

42.0%

40.8%

39.4%

44.5%

18%

35.0%

44.1%

Czynniki zawodowe

P8. Jak ważne w podjęciu pracy, która obecnie wykonujesz, były poniższe czynniki?

ŚREDNIA OCENA:

Bardzo duże (5.0)

52.5%

41.8%

Szacunek dla życia prywatnego pracowników

Dodatkowe szkolenia i kursy

Duże (4.0)

Czynniki społeczne

31.6%

Pozostałe czynniki

4,26

N=2365

4,33

N=2363

4,25

N=82385

4,18

N=2424

4,13

N=2415

4,08

N=2395

3,99

N=2364

38


CZYNNIKI WAŻNE PRZY WYBORZE PRACY WYKONYWANEJ PODCZAS STUDIÓW(2/2) Najmniej znaczący wpływ przy wyborze pracy wykonywanej podczas studiów jest możliwośc wyjazdu do oddziału firmy w innym kraju. Relatywnie mało znaczącym czynnikiem okazuje się być aktywność firmy w social mediach oraz jej działalność społeczna i środowiskowa, a także jej wpływ na kraj i społeczeństwo.. Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Żadne (1.0)

Możliwość dowolnego korzystania z Internetu w trakcie pracy Wpływ na działania firmy Popularność firmy Podróże służbowe Wpływ działalności firmy na kraj/społeczeństwo Działalność społeczna i środowiskowa firmy (CSR) Aktywność firmy w social mediach Możliwość wyjazdu do oddziału firmy w innym kraju

Czynniki finansowe

Małe (2.0)

Średnie (3.0)

7%

5% 7% 8%

8% 11% 8% 15%

Czynniki socjalne

18%

Duże (4.0)

ŚREDNIA OCENA:

Bardzo duże (5.0)

32%

28%

16%

3,27

N=2396

18%

36%

31%

10%

3,24

N=2354

15%

36%

31%

10%

3,23

N=2411

3,15

N=2427

9%

3,13

N=2356

9%

3,00

N=2388

2,99

N=2390

2,92

N=2377

20%

34%

18%

26%

38%

20%

28%

36%

21%

40% 24%

Czynniki zawodowe

P8. Jak ważne w podjęciu pracy, która obecnie wykonujesz, były poniższe czynniki?

12%

28%

Czynniki społeczne

25% 25% 20%

Pozostałe czynniki

6% 13%

39


MOCNE I SŁABE STRONY KANDYDATÓW DO PRACY

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Studenci jako swoje największe atuty w kontekście podjęcia pracy wskazują sumienność i dokładość, zaangażowanie oraz łatwość nawiązywania kontaktów. Brak doświadczenia zawodowego to wciąż według wielu ankietowanych największa słabość. Znajomość języków obcych oraz łatwość nawiązaywania kontaktów są cechami, które studenci wybierali rzadziej niż rok wcześniej.

SŁABE STRONY

MOCNE STRONY Sumienność i dokładność

Brak doświadczenia zawodowego

30%

Zaangażowanie

Podatność na stres

17%

Łatwość nawiązywania kontaktów

38% 29%

Brak znajomości języków obcych

13%

11%

Innowacyjny sposób myślenia

8%

Trudności w nawiązywaniu kontaktów

5%

Doświadczenie zawodowe

8%

Problem z zarządzaniem czasem

5%

Znajomoość języków obcych

7%

Szybki zanik zaangażowania

3%

Zarządzanie czasem

5%

Brak samodzielności

3%

Poszukiwanie rozwiązań

5%

Nieumiejętność pracy w grupie

2%

Samodzielność

4%

Zarobki

2%

Praca w grupie

4% N=2186

N=2275

Nieumiejętność poszukiwania rozwiązań

1%

Odsetek wskazań brak doświadczenia zawodowego jako słaba strona wśród osób, które: Nie posiadają doświadczenia zawodowego Poniżej 3 miesięcy doświadczenia Od 3 do 12 miesięcy doświadczenia Powyżej 12 miesięcy doświadczenia

48%

39% 27% 17%

Odsetek wskazań brak znajomości języków obcych jako słaba strona wśród osób, które: Nie znają żadnego języka

40%

Znają jeden język

15%

Znają dwa języki

7%

Znają więcej niż dwa języki

3%

Lista zawierała inny arkusz odpowiedzi w porównaniu z 2016 rokiem P12. Zaznacz jedną z poniższych cech, która jest Twoim największym atutem, przy podejmowaniu pracy oraz jedną, która jest Twoją największą słabością i obawiasz się jej w związku z podjęciem pracy.

40


MOCNE I SŁABE STRONY KANDYDATÓW DO PRACY

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Kobiety częściej niż mężczyźni wskazywały sumienność i dokładność jako swoją mocną stronę. Mężczyźni natomiast jako swoje atuty uznają częściej innowacyjny sposób myślenia. Podatność na stres uznawana jest za słabe strony częściej przez kobiety niż przez mężczyzn. Mężczyźni wśród swoich słabszych stron częściej niż kobiety wskazywali problemy z zarządzaniem czasem, trudności w nawiązywaniu kontaktów i szybki zanik zaangażowania.

SŁABE STRONY

MOCNE STRONY 22%

Sumienność i dokładność Zaangażowanie Innowacyjny sposób myślenia Łatwość nawiązywania kontaktów Doświadczenie zawodowe Poszukiwanie rozwiązań Znajomoość języków obcych Samodzielność Praca w grupie Zarządzanie czasem

5%

A

19%

Podatność na stres

16% 17% 14% B

10% 15% 9% 7% 8% B 3% 6% 6% 6% B 4% 5% B 3% 3% 6% A

37% 38%

Brak doświadczenia zawodowego

35%

Brak znajomości języków obcych Problem z zarządzaniem czasem

A

Trudności w nawiązywaniu kontaktów Szybki zanik zaangażowania Brak samodzielności

Nieumiejętność pracy w grupie

A: Mężczyźni B: Kobiety

Zarobki N=613 N=1468

Nieumiejętność poszukiwania rozwiązań

2%

34%A

10% 12% 9% B

8% B 4% 6% B 2% 4% B 2% 4% B 2% 2% 2% 1% 1%

A: Mężczyźni B: Kobiety

N=628 N=1528

AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą P12. Zaznacz jedną z poniższych cech, która jest Twoim największym atutem, przy podejmowaniu pracy oraz jedną, która jest Twoją największą słabością i obawiasz się jej w związku z podjęciem pracy.

41


UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE Prawie wszyscy studenci deklarują znajomość przynajmniej jednego języka obcego. 94% studentów deklaruje znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej średnim. Drugim co do popularności językiem jest niemiecki – na poziomie przynajmniej średnim jego znajomość deklaruje 35% ankietowanych studentów.

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

47%

40% 11%

2%

nie zna zna 1 język żadnego języka obcy obcego

zna 2 języki zna więcej niż obce dwa języki obce N=2364

znajomość bardzo dobra, biegła Angielski

znajomość średnia lub dobra

brak znajomości lub słaba znajomość

42%

Niemiecki

6%

Rosyjski

6%

Francuski

2% 6%

Hiszpański

2% 7%

Włoski 1% 4%

52%

29%

65%

9%

86%

93% 91% 95%

6%

N=2327

N=2272

N=2188

N=2167

N=2169

N=2186

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2015 wyrażona w punktach procentowych (p.p.), różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P13: W jakim stopniu znasz wymienione poniżej języki obce?

42


DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Większość studentów przyznaje, że działalność w organizacji studenckiej może w pewnym stopniu zwiększyć szanse na rynku pracy. Działalność w tego typu organizacjach deklaruje 24% ankietowanych, i jest to grupa, która istotnie częściej w porównaniu do grupy nieangażującej się w działalność w organizacjach studenckich, uważa, że ta aktywność w dużym stopniu może pomóc im na rynku pracy.

DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH

STOPIEŃ, W JAKIM DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH ZWIĘKSZA SZANSĘ NA RYNKU PRACY

Bardzo duży

8%

Duży

24%

Średni

37%

Mały

19%

TAK; 24%

Żadny

12%

NIE; 76% N=1499

N=2188

69% Gorsze postrzeganie w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2016.

Wzrost w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2016.

A

DZIAŁAJĄCY W ORGANIZACJACH STUDENCKICH B

27%

B

NIEDZIAŁAJĄCY W ORGANIZACJACH STUDENCKICH

B

38%

A

23%

88%

10%2%

N=324

5%

22%

39%

A

22%

A

12%

66% N=974

AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą P14.1. W jakim stopniu działalność w organizacjach studenckich zwiększa szanse na rynku pracy? P14.2. Czy działasz w organizacji studenckiej?

43


DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH Działalność w organizacjach studenckich częściej deklarowali mężczyźni niż kobiety. Ankietowani niezależnie od płci przyznawali, że zaangażowanie w działalność organizacji studenckich zwiększa szanse na rynku pracy. DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

TAK 23%

TAK B 29% NIE 71%

NIE A 77% N=939

N=448

STOPIEŃ, W JAKIM DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH ZWIĘKSZA SZANSĘ NA RYNKU PRACY

MĘŻCZYŹNI

Bardzo duży B

10%

Duży

Średni

Mały

Żadny

B

24%

32%

19%

15%

7%

N=616

KOBIETY

24%

A

40%

19%

9%

N=1468

AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą P14.1. W jakim stopniu działalność w organizacjach studenckich zwiększa szanse na rynku pracy? P14.2. Czy działasz w organizacji studenckiej?

44


DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

We wskazywanych atutach studenci działający w organizacjach studenckich najczęściej wyróżniają zaangażowanie, podczas gdy studenci niedziałający w organizacjach wskazują na sumienność i dokładność. Odnośnie słabych stron działający w organizacjach studenckich wymieniają najczęściej brak doświadczenia zawodowego i podatność na stres, podobnie jak studenci niedziałający w organizacjach studenckich.

SŁABE STRONY

MOCNE STRONY Zaangażowanie Sumienność i dokładność Łatwość nawiązywania kontaktów Innowacyjny sposób myślenia Poszukiwanie rozwiązań Doświadczenie zawodowe Znajomoość języków obcych Praca w grupie

Zarządzanie czasem Samodzielność

20% 15% 19% 15% 11% 11% B 7% 9% B 4% 7% 6% 6% 6% 6% B 3% 5% 5% 2% 5% A

B

34% 39%

Brak doświadczenia zawodowego

36%

25% 29%

Podatność na stres

A

B

Brak znajomości języków obcych Trudności w nawiązywaniu kontaktów Szybki zanik zaangażowania Problem z zarządzaniem czasem Zarobki A: Działający w organizacjach studenckich N=321 B: Niedziałający w organizacjach studenckich N=969

Brak samodzielności Nieumiejętność pracy w grupie Nieumiejętność poszukiwania rozwiązań

11% 11% 8% 6% 6% B 3% 5% 4% 5% B 1% 3% 4% 3% 2% 1% 2%

A: Działający w organizacjach studenckich N=331 B: Niedziałający w organizacjach studenckich N=1000

AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą P12. Zaznacz jedną z poniższych cech, która jest Twoim największym atutem, przy podejmowaniu pracy oraz jedną, która jest Twoją największą słabością i obawiasz się jej w związku z podjęciem pracy.

45


DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH Wśród studentów niedziałających w organizacjach studenckich wyższy jest odsetek także tych, którzy nie mają żadnego doświadczenia zawodowego. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

DZIAŁAJĄCY W ORGANIZACJACH

33%

NIEDZIAŁAJĄCY W ORGANIZACJACH

37%

34%

37%

21% 12%

Brak doświadczeń zawodowych

Poniżej 3 miesięcy

Od 3 do 12 miesięcy

Powyżej 12 miesięcy

Brak doświadczeń zawodowych

P1. Czy masz już jakiekolwiek doświadczenie związane z pracą, którą chciał(a)byś wykonywać w przyszłości (np. staże, praktyki, umowy o pracę)?

Poniżej 3 miesięcy

14%

12%

Od 3 do 12 miesięcy

Powyżej 12 miesięcy

N=328

N=973

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

59%

61%

41%

Nie P2. Czy obecnie pracujesz?

39%

Tak

Nie N=323

AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą

Tak N=956

46


GOTOWOŚĆ ZDOBYCIA DOŚWIADCZENIA ZA GRANICĄ Połowa studentów deklaruje chęć wyjazdu zagranicznego w celu odbycia praktyki bądź wolontariatu. Wśród studentów studiów licencjackich chęć wyjazdu jest wyższa niż wśród studentów studiów magisterskich. Gotowość do wyjazdu motywowana jest głównie możliwością doskonalenia języka oraz zdobycia doświadczenia zawodowego. Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

CHĘĆ WYJAZDU ZAGRANICZNEGO NA PRAKTYKĘ / WOLONTARIAT A

Nie; 49 %

Studia licencjackie

Tak; 51 % B N=2277

Studia magisterskie

Rozwój umiejętności…

46%

Zdobycie profesjonalnego…

43% 23%

Inne P17. Jaki byłby główny cel Twojego wyjazdu?

17% 44%

11%

17%

Doświadczenie kulturowe

Nie; 54%

A N=933

OCZEKIWANA DŁUGOŚĆ POBYTU ZA GRANICĄ

GŁÓWNY CEL WYJAZDU

Podróżowanie

Tak; 46%

N=1159

AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii ośrodków oznaczonych daną literą

P15. Czy chciał(a)byś odbyć praktykę lub wolontariat zagraniczny?

Zarobkowy

Nie; 47%

Tak; B 53%

21%

16%

Powyżej 6 miesięcy 8%

2% N=1258

Na 3 miesięce w okresie wakacyjnym Na maksymalnie 3 miesiące w okresie innym, niż wakacje Od 3 miesięcy do 6 miesięcy

P16. Na jak długo chciałbyś wyjechać?

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013 wyrażona w punktach procentowych (p.p.), różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95%

Jeszcze nie wiem N=1206

47


Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

DEMOGRAFIA

48


PŁEĆ BADANYCH / WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI ZAMIESZKANIA Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

W badanej próbie przeważają kobiety (70%).

PŁEĆ BADANYCH

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI ZAMIESZKANIA

Mężczyzna Kobieta

Wieś

30%

Miasto do 50 tys. mieszkańców

Miasto od 50 tys. do 200 tys. mieszkańców

70%

N=2393

M1: Płeć. M7: Wielkość miejscowości, z której pochodzisz.

Miasto powyżej 200 tys. mieszkańców

41%

22%

17%

N=2375

20% 49


ROK STUDIÓW / TYP UCZELNI

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Ankietowani to głównie studenci studiów licencjackich III roku oraz magisterskich I roku. Prawie wszyscy to studenci uczelni państwowych. RODZAJ I ROK STUDIÓW

TYP UCZELNI

19%

56%

24%

Licencjackie III

Magisterskie I

Magisterskie II

Jednolite magisterskie IV

Jednolite magisterskie V M2: Rodzaj i rok studiów. M3: typ uczelni

N=2282

Państwowa

Prywatna N=2393

50


KIERUNEK STUDIÓW / PLANY KONTYNUOWANIA NAUKI

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

29% badanych stanowili studenci finansów i bankowości, dalsze w kolejności najliczniej reprezentowane kierunki to ekonomia oraz zarządzanie. Prawie połowa ankietowanych studentów planuje kontynuować naukę po ukończeniu studiów w Polsce. SPECJALIZACJA / KIERUNEK STUDIÓW

PLANY KONTYNUOWANIA NAUKI

2% 4%

6%

6% 29%

19%

14%

46%

19%

30%

25%

Finanse/rachunkowość Zarządzanie Logistyka Prawo Biznes

Ekonomia Inne Informatyka / Metody ilościowe Marketing Stosunki Gospodarcze N=2275

M5. Specjalizacja / kierunek studiów. M6. Plany kontynuowania nauki po zakończeniu studiów.

Tak, w Polsce

Nie

Tak, za granicą

Może za kilka lat N=2351

51


Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

O BADANIU PRACODAWCA ROKU®

Pracodawca Roku® to niezależne badanie ankietowe prowadzone przez AIESEC Polska od ponad 25 lat. Jego celem jest analiza opinii i oczekiwań studentów wobec rynku pracy, a także – ich profilu oraz potencjału zawodowego. Studenci, wypełniając ankietę, wyróżniają firmę, która w ich ocenie jest najlepszym pracodawcą na polskim rynku. Odpowiadają również na pytania o czynniki, jakie wpłnęły na ten wybór oraz pytania dotyczące ich preferencji w stosunku do przyszłej pracy, a także umiejętności, doświadczenia, obaw, czy ambicji. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie ankiety nie są powiązanie z żadną firmą, natomiast ankietowani studenci nie dostają od nad sugestii instytucji, które mogliby umieścić w rankingu Pracodawca Roku®.

www.aiesec.pl/pracodawcaroku 52


Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

ORGANIZATOR BADANIA – AIESEC POLSKA

AIESEC to międzynarodowa organizacja młodych ludzi, która pomaga im się rozwijać, odkrywać swój potencjał i w pełni go realizować. Praktyczne doświadczenia w projektach opartych o wymiany międzynarodowe, budują w nich samoświadomość, umiejętność aktywnego poszukiwania rozwiązań oraz angażowania innych do działania, a także poczucie bycia obywatelem świata. AIESEC został założony w 1948 roku i działa w ponad 120 krajach świata. W Polsce jest obecny w 15 oddziałach lokalnych i zrzesza blisko 1000 członków. Główne projekty AIESEC to wolontariat i praktyki międzynarodowe w ramach programów Global Volunteer, Global Entrepreneur i Global Talent. Organizuje również m.in. Dni Kariery®, YouthSpeak Forum, a także badanie Pracodawca Roku®.

Od 2015 roku AIESEC wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

www.aiesec.pl 53


Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

PARTNER MERYTORYCZNY BADANIA PRACODAWCA ROKU 2017

Partnerem merytorycznym i przygotował raport.

projektu

jest

firma

badawcza

Nielsen.

Nielsen

przeprowadził

analizę

zbioru

danych

Nielsen jest globalnym liderem w obszarze monitorowania trendów i zwyczajów zakupowych na całym świecie. Nielsen dostarcza kompleksowej wiedzy o rynku i konsumentach – co kupują i co oglądają. Klienci wykorzystują nasze usługi do określenia swojej pozycji rynkowej, analizy dynamiki rynku, wsparcia w zakresie marketingu i sprzedaży, oceny efektywności działań reklamowych oraz do identyfikacji możliwości wzrostu. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com.

54


Copyright Š 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

ANEKS

55


OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY Status zawodowy

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Najwięcej obaw związanych z rynkiem pracy mają osoby niesposiadające doświadczenia zawodowego, czyli niepracujący, natomiast najmniej osoby prowadzące własną działalność oraz pracujące na pełen etat.

Bardzo trudno o pracę zgodną z zainteresowaniami Zdobycie dobrej pracy jest możliwe tylko dzięki nieformalnym znajomościom Interesująca praca wymaga dużej dyspozycyjności Konkurencja na rynku pracy w mojej branży jest wysoka W interesujących miejscach pracy zarobki są niskie W miejscach pracy widoczna jest dyskryminacja kobiet Absolwenci tuż po ukończeniu studiów nie są przygotowani do wejścia na rynek pracy Pracodawcy oferują zbyt niskie zarobki Pracodawcy mają wygórowane oczekiwania w stosunku do kwalifikacji absolwentów Pracodawcy są nieuczciwi w stosunku do pracowników Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na rynku pracy Pracodawcy nie inwestują w nowych pracowników W Polsce znalezienie pracy jest o wiele trudniejsze, niż za granicą Obcokrajowcy są dużą konkurencją dla absolwentów wchodzących na rynek pracy

Pracujący we własnej firmie [A]

Pracujący na pełny etat [B]

Pracujący na część etatu [C]

Pracujący na umowę zlecenie [D]

N= 37

N= 90

N= 218

N= 527

2.50

2.52

2.55

2.70 C

2.85 ABCD

2.50

2.34

2.29

2.42

2.58 BCD

2.95

2.91

2.88

2.88

2.88

2.73

3.13 AC

2.88

2.99

3.06 AC

2.08

2.20

2.15

2.17

2.26

2.24 CDE

1.92

1.78

1.72

1.87 D

2.89

2.83

2.89

2.97

3.00

2.58

2.94

2.88

2.91 A

2.92 A

2.38

2.70

2.83 A

3.02 ABC

3.11 ABC

2.19

2.14

2.11

2.13

2.30 CD

2.21

2.55

2.48

2.46

2.52

2.22

2.33

2.36

2.34

2.41

2.58

2.59

2.61

2.71

2.88 BCD

2.24

2.57

2.48

2.58

2.62 A

Niepracujący [E] N= 1258

ABCDE - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą

P10. W jakim stopniu, jako osoba wychodząca na rynek pracy, zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami?

56


OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY Znajomość języka obcego

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Wśród osób deklarujących znajomość trzech lub więcej języków obcych widoczny jest niższy poziom niepokoju związanego z rynkiem pracy. Główną obawą na rynku pracy wśród osób nieposługujących się żadnym językiem obcym jest trudniejsze znalezienie pracy w Polsce niż za granicą. Brak znajomości języka obcego [A]

Znajomość jednego języka obcego [B]

Znajomość dwóch języków obcych [C]

Znajomość trzech lub więcej języków obcych [D]

N=40

N=1022

N=903

N=260

Bardzo trudno o pracę zgodną z zainteresowaniami

2,78

2,86 CD

2,70

2,63

Zdobycie dobrej pracy jest możliwe tylko dzięki nieformalnym znajomościom

2,46

2,56 C

2,46

2,46

Interesująca praca wymaga bardzo dużej dyspozycyjności

2,68

2,91 D

2,90 D

2,71

Konkurencja na rynku pracy w mojej branży jest wysoka

2,84

3,04 D

3,04 D

2,79

W interesujących miejscach pracy zarobki są niskie

2,32

2,25 C

2,16

2,25

2,09 B

1,80

1,81

2,01 BC

Absolwenci tuż po ukończeniu studiów nie są przygotowani do wejścia na rynek pracy

2,82

3,09 CD

2,91 D

2,77

Pracodawcy oferują zbyt niskie zarobki

2,85

2,93 D

2,91 D

2,77

Pracodawcy mają wygórowane oczekiwania w stosunku do kwalifikacji absolwentów

2,79

3,11 ACD

3,01 D

2,83

2,50 BC

2,22

2,20

2,21

2,55

2,47

2,54

2,44

2,81 BCD

2,41 D

2,35

2,26

3,06 D

2,89 CD

2,74 D

2,58

2,54

2,64 D

2,57

2,45

W miejscach pracy widoczna jest dyskryminacja kobiet

Pracodawcy są nieuczciwi w stosunku do pracowników Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na rynku pracy Pracodawcy nie inwestują w nowych pracowników W Polsce znalezienie pracy jest o wiele trudniejsze, niż za granicą Obcokrajowcy są dużą konkurencją dla absolwentów wchodzących na rynek pracy

ABCD - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą

P13. W jakim stopniu znacz wymienione poniżej języki obce? P11. Wejście na rynek pracy może wiązać się z różnymi obawami, których przykłady zamieszczono poniżej. Prosimy o ustosunkowanie się do każdego stwierdzenia.

57


OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY Wielkość ośrodka akademickiego

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

W Warszawie studenci rzadziej deklarowali obawy związane z rynkiem pracy. Największe obawy posiadają studenci mniejszych ośrodków akademickich. Duże ośrodki akademickie (bez Warszawy) [A]

Mniejsze ośrodki akademickie [B]

N=1188

N=822

Bardzo trudno o pracę zgodną z zainteresowaniami

2,73 C

2,94 AC

2,39

Zdobycie dobrej pracy jest możliwe tylko dzięki nieformalnym znajomościom

2,46 C

2,73 AC

2,11

Interesująca praca wymaga bardzo dużej dyspozycyjności

2,87

2,89

2,84

Konkurencja na rynku pracy w mojej branży jest wysoka

2,97

3.12 AC

2,91

2,20 C

2,32 AC

2,00

W interesujących miejscach pracy zarobki są niskie

Warszawa [C] N=291

1,77

1,93 A

1,87

Absolwenci tuż po ukończeniu studiów nie są przygotowani do wejścia na rynek pracy

3,00 C

3,03 C

2.63

W miejscach pracy widoczna jest dyskryminacja kobiet

Pracodawcy oferują zbyt niskie zarobki

2,91 C

2,94 C

2,72

Pracodawcy mają wygórowane oczekiwania w stosunku do kwalifikacji absolwentów

2,99 C

3,17 AC

2,70

Pracodawcy są nieuczciwi w stosunku do pracowników

2,19 C

2,32 AC

2,04

Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na rynku pracy

2,52 C

2,38

2,70 AB

Pracodawcy nie inwestują w nowych pracowników

2,33 C

2,49 AC

2,18

2,70 C

3,05 AC

2,40

2,58 C

2,67 AC

2,42

W Polsce znalezienie pracy jest o wiele trudniejsze, niż za granicą Obcokrajowcy są dużą konkurencją dla absolwentów wchodzących na rynek pracy

Inne duże miasta (6 największych miast Polski z wyłączeniem Warszawy: Aglomeracja Śląska, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk) Mniejsze miasta: Białystok, . Kielce,, Lublin, Nowy Sącz, Olsztyn, Szczecin, Toruń

ABC - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą

P10. W jakim stopniu, jako osoba wychodząca na rynek pracy, zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami?

58


Copyright Š 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

59