Pracodawca Roku® 2018.

Page 1

Raport z badania Pracodawca Roku 2018

Copyright Š 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.


Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

SPIS TREŚCI Podsumowanie

s. 3

Ranking „Pracodawca Roku 2018”

s. 6

Rynek pracy

s. 13

Przygotowanie zawodowe studentów

s. 31

Demografia

s. 48

Aneks

s. 55

2


Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

PODSUMOWANIE

3


Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

PODSUMOWANIE – RYNEK PRACY • Wzorem poprzednich lat również w tym roku studenci najczęściej wskazywali szeroko rozumianą branżę finansową jako najbardziej preferowaną w kontekście podjęcia pracy po studiach. Bankowość, finanse, księgowość i audyt to sektory, w których chciałaby rozpocząć pracę ponad jedna trzecia badanych. Widoczny jest także wzrost zainteresowania branżą IT i to właśnie sektor technologii informacyjnych awansował w tym roku na trzecie miejsce najbardziej preferowanych przez studentów branż. • Finanse i księgowość pozostają działem w firmie najczęściej wskazywanym jako ten, w którym chcieliby pracować ankietowani studenci. Jak w poprzednich latach, naczelne kierownictwo firmy i dział marketingu to kolejne najbardziej preferowane działy według ogółu studentów. Preferencje te różnią się natomiast w zależności od płci – kobiety znacznie częściej niż mężczyźni deklarowały zainteresowanie finansami, księgowością, działem personalnym, public relations i administracją, podczas gdy mężczyźni częściej wskazywali dział badań i rozwoju, sprzedaży oraz naczelne kierownictwo przedsiębiorstwa jako najbardziej dla nich atrakcyjne. • Wysokość zarobków oraz atmosfera w pracy to nadal najważniejsze czynniki wpływające na decyzję o podjęciu pracy przez studentów. Możliwość awansu i szacunek pracodawcy dla życia prywatnego pracowników to kolejne z najistotniejszych dla studentów aspektów zatrudnienia. • W kontekście przeszkód w wejściu na rynek pracy również w tym roku studenci wyrażali swoje obawy przed wygórowanymi oczekiwaniami pracodawców wobec absolwentów oraz wysoką konkurencją w interesującej ich branży. Ich niepokój budziły także zbyt niskie zarobki oferowane przez pracodawców i wymagana przez nich wysoka dyspozycyjność. • Odsetek studentów nieodrzucających możliwości założenia własnej firmy w przyszłości zmalał w porównaniu do zeszłorocznej edycji badania, wzrósł natomiast odsetek studentów deklarujących, że na pewno nie planują założenia własnej firmy. 4


PODSUMOWANIE – PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE STUDENTÓW Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

• Prawie połowa studentów jest aktywna zawodowo i odsetek ten wzrósł w porównaniu do zeszłego roku. Spośród pracujących studentów większość pracuje na podstawie umów cywilnoprawnych i proporcja ta nie zmieniła się względem zeszłorocznego badania. Znacząco wzrósł natomiast odsetek studentów zatrudnionych na umowie o pracę w niepełnym wymiarze godzin. • Większość studentów posiada pewne doświadczenie zawodowe, jednak najczęściej jest ono niewielkie – wynosi poniżej 3 miesięcy. W ciągu ostatniego roku wzrósł odsetek studentów z doświadczeniem zawodowym wynoszącym pomiędzy 3 a 12 miesięcy i obecnie stanowią oni prawie 1/4 wszystkich studentów. • Najważniejsze czynniki wpływające na wybór pracy wykonywanej podczas studiów są w dużej mierze takie same jak te determinujące wybór miejsca pracy po studiach. Studenci najczęściej wskazują w tym kontekście atmosferę pracy i wysokość zarobków. Studenci doceniają również możliwość awansu, branżę oraz korzystne ofery pracy dla młodych, w tym praktyki i staże. • Studenci jako swoje największe atuty w kontekście podjęcia pracy wskazują sumienność i dokładość, zaangażowanie oraz łatwość nawiązywania kontaktów. Brak doświadczenia zawodowego i podatność na stres to według połowy studentów ich główne słabości. • Prawie wszyscy studenci deklarują znajomość przynajmniej jednego języka obcego. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średnim deklaruje 96% studentów. Niemiecki jest drugim najczęściej znanym przez studentów językiem obcym. • Blisko 30% studentów deklaruje, że działa w organizacjach studenckich, i odsetek ten wzrósł w porównaniu do poprzedniego roku. Większość studentów uważa, że taka działalność może w pewnym stopniu zwiększyć ich szanse na rynku pracy, a przekonanie to jest bardziej powszechne wśród osób aktywnych w takich organizacjach. 5


Copyright Š 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

6


NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY ROKU 2018 – TOP 10 Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

1 2

1

3

1

4

2

5

1

6

4

7

2

8

3

9

17 4

10

P1. Jaka firma powinna zostać Pracodawcą Roku 2018? Podaj trzy propozycje i przyporządkuj im odpowiednie miejsca.

Awans w rankingu w stosunku do miejsca zajmowanego w 2017 roku Spadek w rankingu w stosunku do miejsca zajmowanego w 2017 roku Liczba obok strzałki wskazuje zmianę o liczbę pozycji względem 2017 roku Ta sama pozycja w rankingu w stosunku do miejsca zajmowanego w 2017 roku

7


PODSUMOWANIE – RANKING PRACODAWCA ROKU 2018 Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

• W tym roku Google po raz piąty z kolei zostało uznane za Pracodawcę Roku®.

• W pierwszej trójce najbardziej pożądanych pracodawców znalazły się te same firmy co w roku 2017 – pierwsze, drugie i trzecie miejsce zajęły odpowiednio Google, EY oraz Deloitte. Google utrzymał prowadzenie z poprzednich lat, natomiast EY i Deloitte zamieniły się miejscami na podium względem zeszłego roku. • Wśród dziesięciu najbardziej pożądanych pracodawców w 2018 roku reprezentowane są firmy z branży konsultingowej, finansowej, technologicznej oraz retail. Trzy z nich (IKEA, ABB i State Street) zanotowały na tyle wysoki wzrost zainteresowania ze strony studentów, że awansowały do pierwszej dziesiątki z bardziej odległych pozycji zajmowanych w zeszłym roku. • Dokonując wyboru najbardziej pożądanych pracodawców, studenci kierowali się przede wszystkim popularnością firmy, jej aktywnością na rynku, stylem pracy i atmosferą, branżą oraz wysokością zarobków. W porównaniu do zeszłorocznej edycji badania popularność firmy i atmosfera w pracy zyskały na znaczeniu jako istotne czynniki wyboru. • W tym roku już ponad połowa studentów zadeklarowała, że czerpie informacje o pracodawcach z mediów społecznościowych i jest to obecnie najpopularniejsze źródło informacji o pracodawcach wśród studentów. Strony internetowe i tradycyjne media nadal są ważnymi źródłami informacji o firmach, ale w tym roku były wskazywane przez studentów rzadziej niż w roku poprzednim.

8


TOP 10 – NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Lata 2016–2018 2018

2017

2016

Google

1

1

1

EY

2

3

2

Deloitte

3

2

3

PwC

4

6

7

Jeronimo Martins

5

4

13

McDonald’s

6

10

22

Lidl

7

9

12

IKEA

8

11

18

ABB

9

26

49

State Street

10

14

20

9


NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY ROKU 2018

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Miejsca 11 – 50 11

PZU

21

PROCTER & GAMBLE

31

VOLKSWAGEN POLSKA

41

VILARO SP Z OO

12

ING

22

NOKIA

32

CAPGEMINI

42

INTEL

13

PKN ORLEN

23

AMAZON

33

ASSECO

43

INFOSYS

14

APPLE

24

KAUFLAND POLSKA

34

PRATT & WHITNEY

44

BROWN BROTHERS HARRIMAN

15

MICROSOFT

25

PEKAO S.A.

35

MILLENNIUM BANK

45

TESCO

16

KPMG

26

COCA COLA

36

DGS

46

ŻABKA

17

MBANK

27

CITI HANDLOWY

37

CREDIT SUISSE

47

ACCENTURE

18

PKO BP

28

RABEN LOGISTICS POLAND

38

BORGWARNER

48

PLL LOT

19

KFC

29

SAMSUNG

39

PGE

49

SONY

20

SANTANDER

30

NESTLE

40

COMARCH

50

CREDIT AGRICOLE

10


CZYNNIKI DECYDUJĄCE O WYBORZE PRACODAWCY ROKU 2018 Wśród najistotniejszych czynników decydujących o wyborze Pracodawcy Roku 2018 znalazły się: popularność firmy, jej aktywność na rynku, styl pracy i atmosfera w pracy, branża oraz wysokość zarobków. W porównaniu do zeszłorocznej edycji badania popularność firmy i atmosfera w pracy zyskały na znaczeniu w oczach studentów. Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

CZYNNIKI WSKAZYWANE PRZY WYBORZE PIERWSZEGO MIEJSCA Popularność Aktywność firmy na rynku Styl pracy i atmosfera w pracy Branża Wysokość zarobków Moż liwość z dobycia międzynarodowego doświadczenia Opinia znajomych Jakość oferowanych produktów Pakiet dodatkow ych benefitów/pakiet socjalny Opinia pracowników Jakość p rogramów praktyk i staży Zaangażowanie w inicjatywy studenckie Moż liwości awansu Korzystne oferty pracy dla młodych Misja i wartości Aktywności społeczne/ środowiskowe (CSR) Aktywność w mediach społecznościowych Organizowanie szkolenia i wydarzenia Kampanie i konkursy kierowane do studentów Aktywność na uczelni

39% 39% 30% 29% 27% 25% 20% 18% 15% 15% 14% 13% 13% 13% 11% 10% 10% 9% 8% 7%

N=1323

Różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2017 P2. Zaznacz czynniki, które zadecydowaly o Twoim wyborze (dla kazdej z firm wybierz nie więcej niz trzy czynniki).

11


ŹRÓDŁA INFORMACJI O PRACODAWCACH

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Ponad połowa studentów czerpie informacje o pracodawcach z mediów społecznościowych. Wśród trzech czołowych źródeł informacji o pracodawcach media społecznościowe są jedynym, które w tegorocznej edycji badania było wskazywane przez studentów częściej niż w zeszłym roku, podczas gdy znaczenie stron internetowych i tradycyjnych mediów zmalało.

Z mediów społecznościowych

52%

Ze strony internetowej firmy

46%

Z mediów tradycyjnych (radio, prasa, telewizja)

32%

Z portalów rekrutacyjnych

30%

Z targów pracy

30%

Z rozmów z pracownikami firmy

25%

Z aktywności prowadzonych na uczelni Z konferencji i warsztatów Od organizacji studenckich Od studenckich ambasadorów

20% 10% 9% 7%

N=1469

Różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2017 P8. Z jakich źródeł czerpiesz informacje o firmach?

12


Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

RYNEK PRACY

13


PREFEROWANE BRANŻE – TOP 10

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Bankowość, finanse, audyt oraz księgowość to branże, w których najczęściej chcieliby pracować studenci po ukończeniu studiów – jako pierwszy wybór wskazała je ponad 1/3 badanych. Ich pozycja pozostaje taka sama względem zeszłego roku, podczas gdy odsetek wskazujących technologie informacyjne jako pierwszy wybór wzrósł i branża IT jest obecnie jedną z trzech najbardziej preferowanych przez studentów. Bankowść/ Finanse

20%

Audyt/ księgowość

17%

IT

7%

Marketing/ reklama

7%

Zasoby ludzkie/ HR

6%

Własna firma

5%

Transport/ logistyka Telekomunikacja/ Internet/ e-commerce

5% 4%

Doradztwo

4%

Badania/ rozwój

3%

N=1235

Różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2017 *Na wykresie uwzględniono 10 najczęściej wybieranych branż. Wskazania dla pozostałych odpowiedzi nie przekraczają 3% dla branży. P17. Wybierz jedną branżę, w której chciałbyś pracować po ukończeniu studiów.

14


ATRAKCYJNOŚĆ DZIAŁÓW W RAMACH FIRMY Finanse i księgowość to działy cieszące się największym zainteresowaniem studentów. W dalszej kolejności najbardziej atrakcyjne wydaje się studentom naczelne kierownictwo firmy oraz dział marketingu.

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

SUMA WSKAZAŃ Finanse i księgowość

22%

Naczelne kierownictwo firmy Marketing Badania i rozwój

9%

12%

11%

9%

Logistyka

9%

Dział personalny

8%

32%

10%

9%

28%

9%

9%

8%

8%

42% 34%

11%

13%

10%

12%

26%

9%

25%

Administracja

5%

11%

Sprzedaż

6%

8%

9%

23%

Public Relations

7%

8%

8%

23%

Obsługa klienta

6%

Inne

5%

Nie ma to dla mnie znaczenia Produkcja Najbardziej atrakcyjny

7% 6%

8%

7% 3%

3% 5%

23%

7%

19%

8%

18%

6%

16%

5%

Atrakcyjny w drugiej kolejności

15% Atrakcyjny w trzeciej kolejności N=1235

P18. Z poniższych działów firmie wybierz trzy, w których chciałbyś pracować. Zaznacz odpowiednio „1”, „2” i „3” od najbardziej preferowanego.

15


ATRAKCYJNOŚĆ DZIAŁÓW W RAMACH FIRMY Preferencje dotyczące działów w ramach firmy różnią się ze względu na płeć. Wśród kobiet znacznie większym zainteresowaniem niż wśród mężczyzn cieszą się działy: finanse i rachunkowość, personalny, public relations i administracja. Preferencje mężczyzn są w większym stopniu niż wśród kobiet skierowane na stanowiska kierownicze, badania i rozwój, sprzedaż i produkcję.

B: KOBIETY

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

A: MĘŻCZYŹNI Naczelne kierownictwo firmy

42% B

Finanse i księgowość

37%

Badania i rozwój

34% B

Marketing

29%

Sprzedaż

28% B

Dział personalny

21%

Public Relations

20%

Obsługa klienta

20%

Administracja

20%

Inne Nie ma to dla mnie znaczenia

50% A 27%

32%

Logistyka

Produkcja

33%

20% B 19% 19% B

36% 26% 23% 31% A 28% A 22% 29% A 14% 16% 13%

AB - różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonej daną literą P18. Z poniższych działów firmie wybierz trzy, w których chciałbyś pracować. Zaznacz odpowiednio „1”, „2” i „3” od najbardziej preferowanego.

16


CZYNNIKI WYBORU PRACY – TOP 10 Wysokość zarobków oraz dobra atmosfera w pracy to czynniki, które mają największe znaczenie przy wyborze pracy. Dla badanych studentów ważne są również możliwość otrzymania awansu i szacunek dla życia prywatnego pracowników. Pierwszą dziesiątkę zamykają czynniki socjalne i finansowe odnoszące się do opinii pracowników o firmie oraz premii.

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Bardzo duże Wysokość zarobków

50%

Atmosfera pracy

49%

Możliwość awansu

Gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia Dodatkowe szkolenia i kursy Opinie pracowników

Średnie

Małe

44% 40%

32%

40%

27%

28% Czynniki finansowe

P9. Jakie znaczenie przy wyborze pracy mają dla Ciebie poniższe czynniki?

N=1482

11% 3%

84%

N=1487

3%

82%

N=1476

4%

78%

N=1472

19%

4%

76%

N=1475

18%

5%

75%

N=1473

6%

72%

N=1500

13%

39%

35%

Premie

89%

38%

32%

29%

8% 2%

35%

39%

Możliwość samodzielnego ustalania grafiku

SUMA: DUŻE/BARDZO DUŻE

Żadne

39%

44%

Szacunek dla życia prywatnego pracowników Lokalizacja i dojazd

Duże

20%

43%

22%

6%

70%

N=1526

40%

23%

6%

69%

N+1481

66%

N=1490

38% Czynniki socjalne

17%

28% Czynniki zawodowe

5%

Czynniki społeczne

17


CZYNNIKI WYBORU Czynniki finansowe – ocena ważności PRACY

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Najistotniejszym z czynników finansowych warunkujących wybór pracy jest wysokość zarobków, a jej średnia ocena nie uległa zmianie w porównaniu do zeszłego roku.

ŚREDNIA OCENA

Małe/żadne

Wysokość zarobków

3%

Premie

6%

Nagrody okolicznościowe

19%

Duże/ bardzo duże

4.34

3.87

3.43

1

W ogóle nie ważne P9. Jakie znaczenie przy wyborze pracy mają dla Ciebie poniższe czynniki?

2

3

4

89%

N=1482

66%

N=1490

46%

N=1482

5

Bardzo ważne

18


CZYNNIKI WYBORU PRACY Czynniki zawodowe – ocena ważności Możliwość awansu oraz dodatkowe szkolenia i kursy stanowią dwa najważniejsze czynniki zawodowe brane pod uwagę przy wyborze miejsca zatrudnienia. Czynnikami, które straciły na istotności w porównaniu do poprzedniego roku, są odpowiedzialność i samodzielność związane z danym stanowiskiem. Zyskuje natomiast na ważności jakość pracy rozliczana na podstawie wyników. Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Możliwość awansu

5%

Dodatkowe szkolenia i kursy

7%

Praca wśród specjalistów

10%

Jakość usług i produktów firmy

11%

Samodzielne stanowisko pracy

12%

Prestiż stanowiska

13%

Obszar działalności firmy

15%

Odpowiedzialność stanowiska Zdobycie wiedzy niezbędnej do założenia własnej firmy Jakość pracy rozliczana na podstawie wyników

Duże/ bardzo duże

ŚREDNIA OCENA

Małe/żadne

82%

N=1472

76%

N=1500

66%

N=1499

58%

N=1508

3.58

57%

N=1506

3.57

56%

N=1491

3.46

51%

N=1502

15%

3.43

50%

N=1522

22%

3.40

50%

N=1489

17%

3.38

47%

N=1503

4.20 3.96 3.78 3.61

1

W ogóle nie ważne

2

3

4

Różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2017 P9. Jakie znaczenie przy wyborze pracy mają dla Ciebie poniższe czynniki?

5

Bardzo ważne

19


CZYNNIKI WYBORU PRACY Czynniki socjalne – ocena ważności Bezpieczeństwo zatrudnienia, podobnie jak w roku ubiegłym, jest uważane za najważniejszy czynnik socjalny skłaniający do wyboru przyszłej pracy, jego istotność jednak zmalała względem poprzedniej edycji badania. Dla studentów ważna jest również możliwość samodzielnego ustalania grafiku oraz niestresujące tempo pracy. Zyskuje na istotności możliwość pracy zdalnej. Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia

7%

Możliwość samodzielnego ustalania grafiku

8%

Niestresujące tempo pracy

10%

System ubezpieczeń zdrowotnych

10%

Pakiet dodatkowych benefitów/pakiet socjalny

14%

Możliwość pracy zdalnej

16%

Jakość pracy rozliczana na podstawie przepracowanych godzin

16%

Sprzęt firmowy (laptop, telefon, etc.) dla pracowników

19%

Program emerytalny oferowany przez firmę

24%

Możliwość dowolnego korzystania z Internetu w trakcie pracy

24%

Duże/ bardzo duże

ŚREDNIA OCENA

Małe/żadne

75%

N=1473

3.87

69%

N=1481

3.84

65%

N=1480

67%

N=1475

3.54

54%

N=1493

3.54

54%

N=1464

3.45

50%

N=1512

3.43

49%

N=1489

3.32

47%

N=1457

3.31

45%

N=1469

4.01

3.76

1

W ogóle nie ważne

2

3

4

Różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2017 P9. Jakie znaczenie przy wyborze pracy mają dla Ciebie poniższe czynniki?

5

Bardzo ważne

20


CZYNNIKI WYBORU PRACY Czynniki społeczne – ocena ważności Dobra atmosfera pracy jest dla studentów najważniejszym czynnikiem społecznym. Mają dla nich także duże znaczenie szacunek dla życia prywatnego pracowników oraz lokalizacja i dojazd do miejsca pracy, jednak ich istotność jest przeciętnie niższa niż w ubiegłym roku. Rośnie znaczenie odbywania podróży służbowych przy wyborze zatrudnienia przez studentów. Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Atmosfera pracy

5%

Szacunek dla życia prywatnego pracowników

6%

Lokalizacja i dojazd

6%

Opinie pracowników

9%

Opinie znajomych

14%

Znajomość firmy

16%

Młody zespół pracowników

Duże/ bardzo duże

ŚREDNIA OCENA

Małe/żadne

84%

N=1487

77%

N=1472

76%

N=1475

69%

N=1526

58%

N=1505

3.38

46%

N=1509

18%

3.34

45%

N=1508

Misja i wartości firmy

22%

3.33

48%

N=1513

Podróże służbowe

23%

3.29

44%

N=1495

Opinie o firmie na forach internetowych

21%

3.28

43%

N=1512

4.27 4.10 4.00 3.85 3.62

1

W ogóle nie ważne

2

3

4

Różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2017 P9. Jakie znaczenie przy wyborze pracy mają dla Ciebie poniższe czynniki?

5

Bardzo ważne

21


OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY (1/2) Czynniki zależne od pracodawcy

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Wśród czynników zależnych od pracodawców największe obawy wśród studentów budzą zbyt wysokie wymagania pracodawców w stosunku do kwalifikacji absolwentów oraz niskie zarobki. Studenci obawiają się również oczekiwań pracodawców dotyczących ich dyspozycyjności.

tak (4) Pracodawcy mają wygórowane oczekiwania w stosunku do kwalifikacji absolwentów

34%

20%

40%

18% 14%

Pracodawcy są nieuczciwi w stosunku do pracowników

15%

W interesujących miejscach pracy zarobki są niskie

13%

W miejscach pracy widoczna jest dyskryminacja kobiet

13%

22%

36%

28%

Pracodawcy nie inwestują w nowych pracowników

nie (1)

41%

25%

Interesująca praca wymaga dużej dyspozycyjności

Zdobycie dobrej pracy jest możliwe tylko dzięki nieformalnym znajomościom

raczej nie (2)

30%

Pracodawcy oferują zbyt niskie zarobki

Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na rynku pracy

raczej tak (3)

20%

11% 8%

28%

27% 29%

7%

25%

41%

5% 10%

23%

23%

44%

nie wiem

9% 7% 9%

8% 5% 11%

6%

ŚREDNIA OCENA

(SKALA 1-4):

2.86

N=1508

2.79

N=1537

2.76

N=1482

2.51

N=1501

2.34

N=1550

2.30

N=1529

26%

13%

19%

2.18

N=1532

25%

14%

19%

2.13

N=1478

1.89

N=1519

27%

P10. W jakim stopniu, jako osoba wychodząca na rynek pracy, zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami?

32%

13%

15%

22


OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY (2/2) Czynniki rynkowe, niezależne od pracodawcy

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Silna konkurencja na rynku pracy jest czynnikiem rynkowym, który budzi największe obawy wśród badanych studentów. Respondenci martwią się także tym, że po ukończniu studiów będą nieprzygotowani do wejścia na rynek pracy. ŚREDNIA OCENA

(SKALA 1-4):

tak (4)

Konkurencja na rynku pracy w mojej branży jest wysoka

22%

Absolwenci tuż po ukończeniu studiów nie są przygotowani do wejścia na rynek pracy Bardzo trudno o pracę zgodną z zainteresowaniami

W Polsce znalezienie pracy jest o wiele trudniejsze, niż za granicą Obcokrajowcy są dużą konkurencją dla absolwentów wchodzących na rynek pracy

raczej tak (3) 41%

28%

34%

14% 15%

13%

raczej nie (2)

27%

P10. W jakim stopniu, jako osoba wychodząca na rynek pracy, zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami?

nie wiem

22%

5% 10%

2.88

N=1532

11%

7%

2.86

N=1499

6%

2.61

N=1472

2.54

N=1507

2.46

N=1533

20%

28%

41% 27%

nie (1)

26%

32%

11%

13%

13%

19%

15%

23


PLANY ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Najliczniejszą grupą pozostają studenci, którzy nie odrzucają możliwości założenia własnej firmy, jednak w stosunku do zeszłorocznego badania ich odsetek zmalał. Wzrósł natomiast odsetek studentów zdecydowanie odrzucających podjęcie takiej decyzji.

10%

3%

Jeszcze nie wiem, ale nie odrzucam takiej możliwości Chciałbym (chciałabym), ale dopiero po kilku latach pracy na etacie w innej firmie

13%

44%

Nie, na pewno nie chcę założyć własnej firmy; to nie dla mnie Tak, już zdecydowałem (zdecydowałam), że po zakończeniu studiów otwieram własną firmę

30%

Już posiadam własną firmę

Różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2017 P4. Czy zamierzasz założyć własną firmę?

24


OCZEKIWANIA PŁACOWE

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Niemal połowa respondentów deklaruje oczekiwania finansowe wobec pierwszego wynagrodzenia w przedziale 2000-2999 zł brutto. Po roku pracy oczekiwania płacowe studentów plasują się najczęściej w granicach 3000-3999 zł brutto. W odpowiedzi na pytanie o wysokość wynagrodzenia gwarantującego życie na odpowiednim poziomie niemal ¼ studentów podała kwotę w wysokości przynajmniej 10 tys. zł brutto. W stosunku do ubiegłego roku średnie oczekiwania płacowe wzrosły o nie więcej niż 7%. Średnia = 4491 PLN Mediana = 3000 PLN Średnia = 5987 PLN Mediana = 4000 PLN Średnia = 11139 PLN Mediana = 6000 PLN

41% 36%

32% 22%

2% Do 2000 PLN

1%

1% 2 000 – 2 999 PLN

12% 9% 3 000 - 3 999 PLN

11%

5 000 - 5 999 PLN

Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto

7%

6%

4% 4 000 - 4 999 PLN

23%

13%

14%

12% 6%

19%

19%

3%

1% 6 000 - 6 999 PLN

1% 7 000 - 9 999 PLN

5% 10 000 PLN i więcej

N = 1547

Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto po roku pracy N = 1538 Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie P19. Jakie są Twoje oczekiwania względem miesięcznych zarobków związanych z przyszłą pracą?

N = 1534

25


ŚREDNIE OCZEKIWANIA PŁACOWE Mężczyźni deklarują przeciętnie wyższe oczekiwania finansowe niż kobiety. Studenci pochodzący z dużych miast mają wyższe oczekiwania w stosunku do wynagrodzenia w pierwszej pracy, po roku zatrudnienia oraz w długim terminie niż studenci pochodzący z mniejszych miejscowości. Oczekiwania studentów studiów magisterskich nie różnią się znacząco w porównaniu do studentów studiów licencjackich.

STOPIEŃ STUDIÓW

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

PŁEĆ 12620 9866

B

6419

5161

3914

B A: Mężczyźni N = 541

N = 535

N = 538

5593

4669

B: Kobiety N = 902

N = 901

N = 898

N = 890

10657

ABC - różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonej daną literą

5878

4393

A: Studia licencjackie

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI POCHODZENIA

4322

5717

10033 3568

5774

5041

AB

N = 885

7522

C: Miasta powyżej 200 tys.

N = 315

N = 379

N = 314

P19. Jakie są Twoje oczekiwania względem miesięcznych zarobków związanych z przyszłą pracą?

N = 508

N = 508

N = 506

AB

B: Miasta od 50 do 200 tys. N = 313

B: Studia magisterskie

AB

N = 775

N = 771

N = 886

6318

13122

A: Wieś, miasta do 50 tys. N = 771

12392

10585

N = 378

N = 376

26


ŚREDNIE OCZEKIWANIA PŁACOWE Nie ma istotnych różnic między oczekiwaniami finansowymi studentów bez doświadczenia zawodowego, studentów pracujących przynajmniej od 12 miesięcy oraz tych pracujących krócej.

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 11129

4608

5945

4352

A: Brak doświadczenia zawodowego N = 411

N = 410

6088

4588

B: Poniżej 3 miesięcy

N = 410

N = 464

N = 463

N = 461

13834

11344

10823 6312

5199

C: Od 3 do 12 miesięcy N = 312

N = 312

6431

D: Powyżej 12 miesięcy

N = 311

N = 187

N = 185

N = 185

Średnia oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto Średnia oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto po roku pracy Średnia oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie

OBECNE ZATRUDNIENIE

18008

9192 8749

BE

5666 6780

DE A: Praca we własnej firmie N = 28

N = 26

N = 27

9090

12764 5093 6498

B: Stała praca w pełnym wymiarze C: Stała praca w niepełnym godzin (cały etat) wymiarze godzin (np. 1/2 etatu) N = 75

N = 74

N = 73

N = 199 N = 196 N = 195

11762 4747

6927 E

D: Praca na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło N = 330

ABCDE - różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonej daną literą P19. Jakie są Twoje oczekiwania względem miesięcznych zarobków związanych z przyszłą pracą?

N = 331 N = 330

10977 4134 5594 E: Nie pracuje N = 736

N = 738

N = 735

27


ŚREDNIE OCZEKIWANIA PŁACOWE A PREFEROWANA BRANŻA Oczekiwania studentów odnośnie wysokości wynagrodzenia nie odbiegają znacząco od średniej niezależnie od preferowanej branży. 13467

12728

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

10516

5597 5754

Administracja

N = 35

9514

7689 5820 4702 3899 3536

5140 3683

14957

Doradztwo

Bankowość/ finanse

Ubezpieczenia

Badania/ rozwój

N = 43

N = 242

N = 25

N = 40

ŚREDNIE OGÓŁEM:

8208

7665 3802

15825

4656 3328

4961 3373

4833 3308

Ochrona Edukacja/ szkolenia Audyt/ księgowość środowiska/ BHP

N = 18

N = 15

N = 198

10786 5371 3569

Gastronomia

N = 21

8515 3231 2615

9922 4828 3706

Turystyka/ hotelarstwo

Internet/ ecommerce

N = 13

N = 50

8350

4856 3166

10729 7636 5102 4359 3256 4430 Komunikacja/ PR Zasoby ludzkie/ HR N = 15

N = 64

12753 9670

6314 4744 Sprzedaż N = 30

5314 4411

IT N = 90

8083 7120 4958 3989 3314 5082 3650 2724 Nowe media N=7

Media/ rozrywka N = 22

12195 10040

5987 PLN 4491 PLN

Marketing/ reklama

N = 84

19224 14328

11139 PLN

ŚREDNIE OGÓŁEM:

10842 7577 8462

8719 5340 4623 2960 3737 2400

11139 PLN

8584 3968 2871

Energetyka

Zdrowie/ uroda

Prawo

Organizacje pozarządowe

Transport/ logistyka

Nieruchomości

N=6

N = 21

N = 13

N=5

N = 57

N = 19

P17. Wybierz jedną branżę, w której chciałbyś pracować po ukończeniu studiów. P19. Jakie są Twoje oczekiwania względem miesięcznych zarobków związanych z przyszłą pracą? *Uwaga: małe liczebności poszczególnych grup studentów.

5987 PLN 4491 PLN

28


ŚREDNIE OCZEKIWANIA PŁACOWE A PREFEROWANY DZIAŁ W FIRMIE

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Studenci, którzy chcieliby pracować na stanowisku sprzedażowym, w obsłudze klienta oraz administracji, deklarują oczekiwania płacowe w pierwszej pracy znacząco wyższe od średniej. Studenci, którzy wymienili naczelne kierownictwo jako najbardziej preferowaną pozycję w firmie, mają wyższe oczekiwania co do wynagrodzenia po roku pracy w porównaniu do ogółu respondentów. W przypadku płacy gwarantującej życie na odpowiednim poziomie brak jest istotnych różnic niezależnie od preferowanego działu.

11220

12147

11514

10512

9246 6435 5138

5264 4132

5230 4326

5923 3926

5862 5516

11818

11106 9273

9158

5295 4943

12997

11780

7328 6280

11139 PLN

7831 6266 5657

ŚREDNIE OGÓŁEM:

6292 5370

7038 6986

4939

5987 PLN 4491 PLN

Badania i rozwój Dział personalny

N = 152

N = 132

Finanse i księgowość

Logistyka

Marketing

Public relations

Sprzedaż

Obsługa klienta

Produkcja

Naczelne kierownictwo firmy

Administracja

N = 349

N = 142

N = 151

N = 106

N = 101

N = 90

N = 88

N = 196

N = 85

Średnie wartości w PLN oczekiwanego wynagrodzenia wśród osób, które wskazały dany dział jako najbardziej atrakcyjny Różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2017 P18. Z poniższych działów w firmie wybierz trzy, w których chciał(a)byś pracować. Przy tym, w którym chciał(a)byś najchętniej pracować, zaznacz „1”; „2” i „3” – przy tych, które wydają Ci się atrakcyjne w dalszej kolejności. P19. Jakie są Twoje oczekiwania względem miesięcznych zarobków związanych z przyszłą pracą?

29


PIERWSZE ZAROBIONE PIENIĄDZE A INWESTYCJE

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Ponad 1/3 ankietowanych studentów pierwsze zarobione pieniądze chciałaby przeznaczyć na zakup własnego mieszkania, jednak odsetek ten zmalał w porównaniu do zeszłego roku. Pozostali badani chcieliby przeznaczyć pierwsze środki na podróżowanie oraz coraz częściej na rozwój osobisty i pasje.

Mieszkanie

37%

Podróżowanie

27%

Rozwój

Pasje

25%

11%

Różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2017 P21. Wybierz jedną rzecz, w którą chciałbyś zainwestować pierwsze zarobione pieniądze.

30


Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE STUDENTÓW

31


AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA Prawie połowa studentów jest aktywna zawodowo i odsetek ten wzrósł w porównaniu do zeszłego roku. Spośród pracujących studentów większość (i ¼ wszystkich badanych studentów) pracuje na podstawie umów cywilnoprawnych i proporcja ta nie zmieniła się względem zeszłorocznego badania. Znacząco wzrósł natomiast odsetek studentów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze godzin. Chęć kontynuowania obecnej pracy po studiach wyrażają w największym stopniu studenci pracujący na cały etat lub we własnej firmie.

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

FORMA ZATRUDNIENIA 25%

Praca na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło

Nie 53%

Tak 47%

15%

Stała praca w niepełny m wymiarze godzin

5%

Stała praca w pełnym wymiarze godzin Praca we własnej firmie P2. Czy obecnie pracujesz?

N = 1445

P2. Czy obecnie pracujesz?

2%

N = 1445

CHĘĆ KONTYNUOWANIA BIEŻĄCEJ PRACY PO STUDIACH A FORMA ZATRUDNIENIA Tak Tak, ale na innych warunkach Nie

18% 25%

11% 30%

57%

59%

63%

Og ółem

Praca na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło

Stała praca w niepełny m wymiarze godzin

N = 676

17% 20%

36% 20% 44% Stała praca w pełnym wymiarze godzin

54% 23% 23% Praca we własnej firmie

P3. Czy praca, którą obecnie wykonujesz jest tą, którą chciał(a)byś wykonywać po ukończeniu studiów? Różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2017

32


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Większość studentów posiada pewne doświadczenie zawodowe, jednak najczęściej jest ono niewielkie – wynosi poniżej 3 miesięcy. Odsetek studentów bez żadnego doświadczenia zawodowego spadł w porównaniu do zeszłorocznego badania. Wzrósł jednocześnie odsetek studentów z doświadczeniem zawodowym pomiędzy 3 a 12 miesięcy i obecnie stanowi prawie ¼ wszystkich studentów.

14% 30% brak doświadczenia zawodowego poniżej 3 miesięcy

23%

od 3 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy

34%

N=1452

Różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2017 P1. Czy masz już jakiekolwiek doświadczenie związane z pracą, którą chciał(a)byś wykonywać w przyszłości (np. staże, praktyki, umowy o pracę)?

33


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE W porównaniu do studentów studiów licencjackich studenci studiów magisterskich są bardziej aktywni zawodowo – ponad połowa z nich pracuje na podstawie różnych form zatrudnienia. Wśród studentów studiów licencjackich z doświadczeniem zawodowym przeważają ci z krótszym doświadczeniem, natomiast wśród studentów studiów magisterskich – z dłuższym doświadczeniem (powyżej 3 miesięcy). AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

A: STUDENCI STUDIÓW LICENCJACKICH

B: STUDENCI STUDIÓW MAGISTERSKICH

59% B

41%

45%

Nie

Tak

Nie

P2. Czy obecnie pracujesz?

33% B

55% A

Tak N=479

N=836

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

38% B

24%

20%

26%

A

9% Brak Poniżej 3 miesięcy doświadczenia zawodowego

Od 3 do 12 miesięcy

Powyżej 12 miesięcy

29%

Brak Poniżej 3 miesięcy doświadczenia zawodowego

P1. Czy masz już jakiekolwiek doświadczenie związane z pracą, którą chciał(a)byś N=839 wykonywać w przyszłości (np. staże, praktyki, umowy o pracę)? AB - różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonej daną literą

Od 3 do 12 miesięcy

21% A Powyżej 12 miesięcy

N=485

34


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Odsetek pracujących studentów jest najwyższy w dużych ośrodkach akademickich (z wyłączeniem Warszawy) i jedynie tam przekracza połowę liczby badanych studentów. W odróżnieniu od zeszłorocznego badania odsetek studentów bez żadnego doświadczenia zawodowego jest znacząco wyższy w Warszawie niż w pozostałych miastach. Jednocześnie w Warszawie jest relatywnie więcej studentów z przynajmniej rocznym doświadczeniem w porównaniu do innych miast.

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA A: MNIEJSZE OŚRODKI AKADEMICKIE 57%

C: WARSZAWA

B: DUŻE OŚRODKI AKADEMICKIE

62%

53%

47%

43%

B

Nie

Nie

Tak

Nie

Tak

Tak

N=647

N=629

P2. Czy obecnie pracujesz?

38%

B

AC

N=169

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 58%

29%

35% C

Brak doświadczenia zawodowego

Poniżej 3 miesięcy

23% Od 3 do 12 miesięcy

13% Powyżej 12 miesięcy N=628

29%

36% C

Brak doświadczenia zawodowego

Poniżej 3 miesięcy

Nie

23%

42%

37% 12%

Od 3 do 12 miesięcy

Powyżej 12 miesięcy

Tak

N=650

AB Brak doświadczenia zawodowego

21%

23%

19% B

Poniżej 3 miesięcy

Od 3 do 12 miesięcy

Powyżej 12 miesięcy N=174

P1. Czy masz już jakiekolwiek doświadczenie związane z pracą, którą chciał(a)byś wykonywać w przyszłości (np. staże, praktyki, umowy o pracę)? Duże ośrodki akademickie: Aglomeracja Śląska, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk Mniejsze ośrodki akademickie: Białystok, Kielce, Lublin, Nowy Sącz, Olsztyn, Szczecin, Toruń ABC - różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonej daną literą

35


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Niezależnie od rodzaju studiów proporcja studentów pracujących na umowach cywilnoprawnych pozostaje taka sama i wynosi około ¼ badanych. Odsetek osób pracujących na podstawie umowy o pracę (w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin) bądź we własnej firmie jest znacząco wyższy w przypadku studentów studiów magisterskich. To również oni w większym stopniu chcieliby kontynuować obecną pracę na tych samych warunkach po ukończeniu studiów. A: STUDENCI STUDIÓW LICENCJACKICH Praca na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło

Praca we własnej firmie

B: STUDENCI STUDIÓW MAGISTERSKICH

23%

25%

Stała praca w niepełnym wymiarze godzin (np. 1/2 etatu) Stała praca w pełnym wymiarze godzin (cały etat)

FORMA ZATRUDNIENIA

12%

A

3%

A

20%

9%

A 3%

1%

P2. Czy obecnie pracujesz?

N=836

N=479

CHĘĆ KONTYNUOWANIA BIEŻĄCEJ PRACY PO STUDIACH Nie

61%

24%

15%

P7. Czy praca, którą obecnie wykonujesz jest tą, którą chciał(a)byś N=341 wykonywać po ukończeniu studiów?

Tak, ale na innych warunkach Tak

AB - różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonej daną literą

53%

25%

22% A

N=267

36


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Odsetek pracujących na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin oraz pracujących we własnej firmie jest wyższy w przypadku mężczyzn, natomiast kobiety częściej pracują na umowach cywilnoprawnych. W porównaniu do mężczyzn kobiety wyrażają mniejszą chęć kontynuowania aktualnie wykonywanej pracy po ukończeniu studiów. FORMA ZATRUDNIENIA

A: MĘŻCZYŹNI Praca na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło

20%

Stała praca w niepełnym wymiarze godzin (np. 1/2 etatu)

A

16%

Stała praca w pełnym wymiarze godzin (cały etat) Praca we własnej firmie

B: KOBIETY

B

14%

4%

7% 1%

4%

B

27%

N=504

P2. Czy obecnie pracujesz?

N=853

CHĘĆ KONTYNUOWANIA BIEŻĄCEJ PRACY PO STUDIACH Nie

53%

25%

22% B

P7. Czy praca, którą obecnie wykonujesz jest tą, którą chciał(a)byś wykonywać po ukończeniu studiów? N=229

Tak, ale na innych warunkach Tak

AB - różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonej daną literą

61% A

24%

15%

N=399

37


CZYNNIKI WAŻNE PRZY WYBORZE PRACY WYKONYWANEJ PODCZAS STUDIÓW

Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na wybór pracy wykonywanej podczas studiów są atmosfera pracy oraz wysokość zarobków. Studenci doceniają również możliwość awansu, branżę oraz korzystne ofery pracy dla młodych, w tym praktyki i staże. Przy wybiorze pracy podczas studiów studenci liczą się również z opinią znajomych oraz pracowników o potencjalnym pracodawcy. Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Bardzo duże (5.0)

Atmosfera pracy

Średnie (3.0)

44%

Wysokość zarobków

22%

Mozliwość zdobycia międzynarodowego doświadczenia

21%

Opinia pracowników

17%

Opinia znajomych

16%

Czynniki socjalne

17%

20%

34% 22% 27% 34% 22%

Czynniki zawodowe

P8. Jak ważne w podjęciu pracy, która obecnie wykonujesz, były poniższe czynniki?

Czynniki społeczne

N=690

8%

4%

3.88

N=694

11%

3.65

N=670

8%

3.64

N=660

9%

3.48

N=691

8%

3.52

N=691

3.07

N=687

3.07

N=678

3.30

N=661

3.03

N=695

10% 20%

14% 23%

26%

4.03

15%

17%

18%

5%

10%

25% 19%

ŚREDNIA OCENA:

6%

10%

18%

29%

19%

Jakość programów praktyk i staży

20%

35%

26%

Jakość oferowanych produktów

14%

29%

28%

Branża

Żadne (1.0)

32%

33%

Korzystne oferty pracy dla młodych

Małe (2.0)

31%

36%

Możliwość awansu

Czynniki finansowe

Duże (4.0)

22% 16%

20%

Pozostałe czynniki

11% 15%

38


CZYNNIKI WAŻNE PRZY WYBORZE PRACY WYKONYWANEJ PODCZAS STUDIÓW

Najmniej znaczący wpływ przy wyborze pracy wykonywanej podczas studiów ma aktywność firmy na uczelniach, w tym zaangażowanie w inicjatywy studenckie oraz konkursy i kampanie. Relatywnie mało znaczącym czynnikiem jest aktywność firmy w mediach społecznościowych, jak również jej działalność społeczna i środowiskowa. Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Bardzo duże (5.0)

Pakiet dodatkowych benefitów / pakiet socjalny

15%

Misja i wartości

14%

Organizowane szkolenia i wydarzenia

13%

Aktywność firmy na rynku

10%

Popularność firmy

10%

20%

Aktywność na uczelni

8%

13%

Kampanie i konkursy kierowane do studentów

7%

14%

Zaangażowanie w inicjatywy studenckie

6%

15%

20% 20%

Czynniki zawodowe

P8. Jak ważne w podjęciu pracy, która obecnie wykonujesz, były poniższe czynniki?

N=687

3.01

N=685

2.95

N=688

2.62

N=668

2.79

N=689

2.51

N=675

38%

2.33

N=684

38%

2.30

N=691

2.37

N=684

21% 17%

25% 25%

22% 21%

2.98

19%

23% 27%

16%

N=687

18%

25%

17%

22%

31%

20% 21% 25%

Czynniki społeczne

ŚREDNIA OCENA:

3.09

14%

28%

16%

17%

17%

21%

25%

Żadne (1.0)

17%

27%

31%

9%

Małe (2.0)

24%

24%

Aktywność w mediach społecznościowych

Czynniki socjalne

Średnie (3.0)

28%

12%

Aktywności społeczne / środowiskowe (CSR)

Czynniki finansowe

Duże (4.0)

33%

Pozostałe czynniki

39


MOCNE I SŁABE STRONY KANDYDATÓW DO PRACY Studenci jako swoje największe atuty w kontekście podjęcia pracy wskazują sumienność i dokładość, zaangażowanie oraz łatwość nawiązywania kontaktów. Brak doświadczenia zawodowego oraz podatność na stres to według połowy studentów ich główne słabości.

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

Sumienność i dokładność

22%

Zaangażowanie

17%

Łatwość nawiązywania kontaktów

31%

Podatność na stres Brak doświadczenia zawodowego

12%

29%

Brak znajomości języków obcych

9%

Znajomość języków obcych

10%

Problem z zarządzaniem czasem

Innowacyjny sposób myślenia

10%

Szybki zanik zaangażowania

6%

5%

6%

Trudności w nawiązywaniu kontaktów

Zarządzanie czasem

6%

Nieumiejętność pracy w grupie

4%

Poszukiwanie rozwiązań

6%

Zarobki

3%

Praca w grupie

6%

Brak samodzielności

3%

Samodzielność

5%

Nieumiejętność poszukiwania rozwiązań N=1409

Nie posiadają doświadczenia zawodowego Poniżej 3 miesięcy doświadczenia Od 3 do 12 miesięcy doświadczenia Powyżej 12 miesięcy doświadczenia

8%

Doświadczenie zawodowe

2%

Odsetek wskazań brak doświadczenia zawodowego jako słaba strona wśród osób, które: 36%

34% 22% 17%

Odsetek wskazań brak znajomości języków obcych jako słaba strona wśród osób, które: Nie znają żadnego języka

60%

Znają jeden język

13%

Znają dwa języki

8%

Znają więcej niż dwa języki

1%

N=1438

P11. Zaznacz jedną z poniższych cech, która jest Twoim największym atutem, przy podejmowaniu pracy oraz jedną, która jest Twoją największą słabością i obawiasz się jej w związku z podjęciem pracy.

40


MOCNE I SŁABE STRONY KANDYDATÓW DO PRACY Kobiety częściej niż mężczyźni wskazują innowacyjny sposób myślenia i poszukiwanie rozwiązań jako swoją mocną stronę. Podatność na stres jest uznawana za słabość częściej przez kobiety niż przez mężczyzn. Mężczyźni wśród swoich słabszych stron częściej niż kobiety wskazują problemy z zarządzaniem czasem, trudności w nawiązywaniu kontaktów, szybki zanik zaangażowania i brak samodzielności.

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

MOCNE STRONY Sumienność i dokładność

Doświadczenie zawodowe Zarządzanie czasem Poszukiwanie rozwiązań Praca w grupie Samodzielność

7%

Problem z zarządzaniem czasem

13% B

Szybki zanik zaangażowania

6% 7%

Trudności w nawiązywaniu kontaktów

5% 6%

4%

6% 4%

N=496

B: Kobiety

N=842

3%

Zarobki

4% 4%

Nieumiejętność poszukiwania rozwiązań

10% B

9% B

7% B 5%

4% 3%

Brak samodzielności A: Mężczyźni

6%

Nieumiejętność pracy w grupie

8% B

7% 5%

9% 8%

Brak znajomości języków obcych

9% 10%

Znajomość języków obcych

37% A 29% 30%

Brak doświadczenia zawodowego

15% 11%

Łatwość nawiązywania kontaktów

21%

Podatność na stres

27% A

16% 19%

Zaangażowanie

Innowacyjny sposób myślenia

SŁABE STRONY

15%

4% B 2%

3% 2%

A: Mężczyźni

N=507

B: Kobiety

N=865

AB - różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonej daną literą P11. Zaznacz jedną z poniższych cech, która jest Twoim największym atutem, przy podejmowaniu pracy oraz jedną, która jest Twoją największą słabością i obawiasz się jej w związku z podjęciem pracy.

41


UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE Prawie wszyscy studenci deklarują znajomość przynajmniej jednego języka obcego. Znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej średnim deklaruje 96% studentów. Niemiecki jest drugim najczęściej znanym przez studentów językiem obcym – jego znajomość na poziomie przynajmniej średnim deklaruje 43% ankietowanych studentów.

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

39%

45%

15%

1% nie zna żadnego języka obcego

zna 1 język obcy

zna 2 języki obce

zna więcej niż dwa języki obce

N=1507

Różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2017

znajomość bardzo dobra, biegła Angielski Niemiecki

brak znajomości lub słaba znajomość

55% 8%

41%

35%

Rosyjski

6%

Francuski

2%

6%

Hiszpański

2%

8%

Włoski

znajomość średnia lub dobra

57%

10%

1% 5%

P12: W jakim stopniu znasz wymienione poniżej języki obce?

84% 92% 90% 94%

4%

N=1488 N=1461 N=1418 N=1404 N=1411 N=1402

42


DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Większość studentów uważa, że działalność w organizacji studenckiej może w pewnym stopniu zwiększyć ich szanse na rynku pracy. Działalność w tego typu organizacjach deklaruje 29% studentów i odsetek ten wzrósł w porównaniu do zeszłego roku. Jest to grupa, która częściej w porównaniu do grupy nieangażującej się w działalność w organizacjach studenckich uważa, że taka aktywność w dużym stopniu może pomóc im na rynku pracy. STOPIEŃ, W JAKIM DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH ZWIĘKSZA SZANSĘ NA RYNKU PRACY Bardzo duży 12%

Duży

Średni

26%

34%

Mały

DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH

Żadny

17%

Tak 29%

11%

Nie 71%

N=1385

73%

N=996

Różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2017

A: DZIAŁAJĄCY W ORGANIZACJACH STUDENCKICH 38% B

39% B

93%

16%

B: NIEDZIAŁAJĄCY W ORGANIZACJACH STUDENCKICH 5% 2%

4%

22%

N=260

43% A

67%

20% A

11% A

N=621

AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą P13.1. W jakim stopniu działalność w organizacjach studenckich zwiększa szanse na rynku pracy? P13.2. Czy działasz w organizacji studenckiej?

43


DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH Mężczyźni częściej niż kobiety deklarują działalność w organizacjach studenckich. Ankietowani niezależnie od płci w takim samym stopniu przyznawali, że zaangażowanie w działalność organizacji studenckich zwiększa szanse na rynku pracy. DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

A: MĘŻCZYŹNI

B: KOBIETY Tak 26%

Tak B 33% Nie 67%

A

Nie 74%

N=363

STOPIEŃ, W JAKIM DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH ZWIĘKSZA SZANSĘ NA RYNKU PRACY

A: MĘŻCZYŹNI

Bardzo duży 13%

27%

N=562

32%

17%

Duży

Średni

11%

Mały

Żadny

11%

26%

N=492

B: KOBIETY

36%

17%

10% N=836

AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą P14.1. W jakim stopniu działalność w organizacjach studenckich zwiększa szanse na rynku pracy? P14.2. Czy działasz w organizacji studenckiej?

44


DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Wśród swoich atutów studenci działający w organizacjach studenckich częściej wymieniają innowacyjny sposób myślenia oraz znajomość języków obcych, natomiast studenci niedziałający w organizacjach wskazują na sumienność i dokładność. Podatność na stres jest obok braku doświadczenia zawodowego jedną z dwóch najczęściej deklarowanych słabości w kontekście podjęcia pracy, natomiast jest ona wymieniana częściej przez studentów niedziałających w organizacjach studenckich.

MOCNE STRONY Sumienność i dokładność

18% 16%

8%

Innowacyjny sposób myślenia

14% B

10%

Doświadczenie zawodowe

6% 5%

Zarządzanie czasem

7% 6%

Poszukiwanie rozwiązań

8% 5%

Praca w grupie

8% 6%

Samodzielność

5% 5%

15% B

Brak znajomości języków obcych

6% 9%

Problem z zarządzaniem czasem

6%

Szybki zanik zaangażowania

Nieumiejętność pracy w grupie

Zarobki Brak samodzielności Nieumiejętność poszukiwania rozwiązań

11% B

8% 6% 6% 6%

Trudności w nawiązywaniu kontaktów A: Działający w organizacjach studenckich N=260 B: Niedziałający w organizacjach studenckich N=628

32% A

28% 31%

Brak doświadczenia zawodowego

10% 12%

Łatwość nawiązywania kontaktów

25%

Podatność na stres

27% A

Zaangażowanie

Znajomość języków obcych

SŁABE STRONY

9%

4% 3% 3%

7% B

2% 2% 3% 2%

AB - różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonej daną literą P12. Zaznacz jedną z poniższych cech, która jest Twoim największym atutem, przy podejmowaniu pracy oraz jedną, która jest Twoją największą słabością i obawiasz się jej w związku z podjęciem pracy.

A: Działający w organizacjach studenckich N=269 B: Niedziałający w organizacjach studenckich N=644

45


DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH Wśród osób niedziałających w organizacjach studenckich wyższy jest odsetek tych, które mają krótkie doświadczenie zawodowe, natomiast studenci aktywni w organizacjach studenckich częściej mają umiarkowane doświadczenie (do 1 roku).

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

A: DZIAŁAJĄCY W ORGANIZACJACH 27%

Brak doświadczeń zawodowych

28%

Poniżej 3 miesięcy

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

B: NIEDZIAŁAJĄCY W ORGANIZACJACH 32%

29%

35% A

B

16%

Od 3 do 12 miesięcy

Powyżej 12 miesięcy

N=254

Brak doświadczeń zawodowych

Poniżej 3 miesięcy

20%

Od 3 do 12 miesięcy

13%

Powyżej 12 miesięcy

N=634

P1. Czy masz już jakiekolwiek doświadczenie związane z pracą, którą chciał(a)byś wykonywać w przyszłości (np. staże, praktyki, umowy o pracę)?

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA 52%

Nie P2. Czy obecnie pracujesz?

57%

48%

Tak

43%

N=254

AB - różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonej daną literą

Nie

Tak

N=633

46


GOTOWOŚĆ ZDOBYCIA DOŚWIADCZENIA ZA GRANICĄ Połowa studentów deklaruje chęć wyjazdu zagranicznego w celu odbycia praktyki bądź wolontariatu. Gotowość do wyjazdu motywowana jest najczęściej możliwością zdobycia doświadczenia zawodowego oraz doskonalenia umiejętności komunikacyjnych w języku obcym. Jako motywacja studentów do wyjazdu na znaczeniu zyskuje również podróżowanie i chęć zdobywania doświadczeń kulturowych.

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

CHĘĆ WYJAZDU ZAGRANICZNEGO NA PRAKTYKĘ / WOLONTARIAT Nie 50%

Studia licencjackie

Tak 50%

Nie 50%

N=850

Studia magisterskie

Tak 48%

Nie 52%

N=480

Tak 50% N=1447

P14. Czy chciał(a)byś odbyć praktykę lub wolontariat zagraniczny?

OCZEKIWANA DŁUGOŚĆ POBYTU ZA GRANICĄ

GŁÓWNY CEL WYJAZDU

42%

Zdobycie profesjonalnego doświadczenia Rozwój umiejętności komunikacyjnych w języku obcym

40%

Zarobkowy

21%

Podróżowanie

21%

Inne

37%

14%

20%

Doświadczenie kulturowe

3%

P16. W jakim celu chciałbyś wyjechać na praktyki zagraniczne?

Na 3 miesięce w okresie wakacyjnym

18%

24%

6%

N=772

Na maksymalnie 3 miesiące w okresie innym niż wakacje Od 3 miesięcy do 6 miesięcy Powyżej 6 miesięcy Jeszcze nie wiem

N=757

P15. Na jak długo chcesz wyjechać?

Różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2017

47


Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

DEMOGRAFIA

48


Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

PŁEĆ BADANYCH / WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI POCHODZENIA Kobiety stanowiły dwie trzecie badanych studentów. Studenci w połowie pochodzili ze wsi oraz mniejszych miast i w połowie z większych miast. PŁEĆ BADANYCH

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI ZAMIESZKANIA

30%

Wieś

37%

63%

Mężczyzna Kobieta

N=1490

M1: Płeć. M7: Wielkość miejscowości, z której pochodzisz.

Miasto do 50 tys. mieszkańców

23%

Miasto od 50 tys. do 200 tys. mieszkańców

21%

Miasto powyżej 200 tys. mieszkańców

26%

N=1514

49


ROK STUDIÓW / TYP UCZELNI Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Ankietowani to głównie studenci studiów licencjackich III roku oraz magisterskich I roku. Prawie wszyscy to studenci uczelni państwowych.

TYP UCZELNI

RODZAJ I ROK STUDIÓW

13%

1% 2%

Licencjackie III rok

1%

Magisterskie I rok

Magisterskie II rok

20% 64%

Jednolite magisterskie IV rok Jednolite magisterskie V rok

N=1447 M2: Rodzaj i rok studiów. M3: Typ uczelni.

Państwowa Prywatna

99%

N=1500

50


KIERUNEK STUDIÓW / PLANY KONTYNUOWANIA NAUKI Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Jedną trzecią badanych stanowili studenci finansów i rachunkowości, dalsze w kolejności najliczniej reprezentowane kierunki to ekonomia oraz zarządzanie. Połowa ankietowanych studentów po ukończeniu obecnych studiów planuje kontynuować naukę w Polsce.

Finanse/rachunkowość

SPECJALIZACJA / KIERUNEK STUDIÓW

Inne

1% 3% 4% 2% 4%

Ekonomia Zarządzanie Informatyka / Metody ilościowe Logistyka Analityka Biznes

Stosunki Gospodarcze

PLANY KONTYNUOWANIA NAUKI

7% 32%

7%

19%

7%

50%

12% 13%

24%

16%

Marketing Prawo M5. Specjalizacja / kierunek studiów. M6. Plany kontynuowania nauki po zakończeniu studiów.

Tak, w Polsce N=1484

Nie

Może za kilka lat

Tak, za granicą N=1507

51


Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

O BADANIU PRACODAWCA ROKU®

Pracodawca Roku® to niezależne badanie ankietowe prowadzone przez AIESEC Polska od ponad 25 lat. Jego celem jest analiza opinii i oczekiwań studentów wobec rynku pracy, a także – ich profilu oraz potencjału zawodowego. Studenci, wypełniając ankietę, wyróżniają firmę, która w ich ocenie jest najlepszym pracodawcą na polskim rynku. Odpowiadają również na pytania o czynniki, jakie wpłynęły na ten wybór oraz pytania dotyczące ich preferencji w stosunku do przyszłej pracy, a także umiejętności, doświadczenia, obaw, czy ambicji. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie ankiety nie są powiązane z żadną firmą, natomiast ankietowani studenci nie dostają od nas sugestii instytucji, które mogliby umieścić w rankingu Pracodawca Roku®.

www.aiesec.pl/pracodawcaroku 52


Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

ORGANIZATOR BADANIA – AIESEC POLSKA

AIESEC to międzynarodowa organizacja młodych ludzi, która pomaga im się rozwijać, odkrywać swój potencjał i w pełni go realizować. Praktyczne doświadczenia w projektach opartych o wymiany międzynarodowe, budują w nich samoświadomość, umiejętność aktywnego poszukiwania rozwiązań oraz angażowania innych do działania, a także poczucie bycia obywatelem świata. AIESEC został założony w 1948 roku i działa w ponad 120 krajach świata. W Polsce jest obecny w 15 oddziałach lokalnych i zrzesza blisko 1000 członków. Główne projekty AIESEC to wolontariat i praktyki międzynarodowe w ramach programów Global Volunteer, Global Entrepreneur i Global Talent. Organizuje również m.in. Dni Kariery®, YouthSpeak Forum, a także badanie Pracodawca Roku®. Od 2015 roku AIESEC wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

www.aiesec.pl 53


Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

W 2015 roku świat przyjął strategię rozwoju do 2030 roku. Wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju zawierającą 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals) oraz związanych z nimi 169 zadań szczegółowych, które mają zostać osiągnięte do 2030 roku. Już od 2015 roku AIESEC wspiera realizację tej agendy poprze inicjatywę Youth4GlobalGoals aktywizującą młode osoby do działania na rzecz implementacji Celów. Globalne wyzwania, przede wszystkim klimatyczne, ale także gospodarcze i społeczne, osiągnęły skalę i poziom złożoności, których nie da się rozwiązać na poziomie jednostki czy nawet pojedynczej organizacji i pojedynczego państwa. Aby Cele mogły zostać osiągnięte, potrzebne są wszystkie ręce na pokładzie. Biznes też musi aktywnie włączyć się w realizację Agendy. Badanie Pracodawca Roku® wspiera Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi. Informuje ono o trendach na rynku pracy, oczekiwaniach przyszłych pracowników i jakości pracodawców.

www.aiesec.pl 54


Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

PARTNER MERYTORYCZNY BADANIA PRACODAWCA ROKU 2018

Partnerem merytorycznym i przygotował raport.

projektu

jest

firma

badawcza

Nielsen.

Nielsen

przeprowadził

analizę

zbioru

danych

Nielsen jest globalnym liderem w obszarze monitorowania trendów i zwyczajów zakupowych na całym świecie. Nielsen dostarcza kompleksowej wiedzy o rynku i konsumentach – co kupują i co oglądają. Klienci wykorzystują nasze usługi do określenia swojej pozycji rynkowej, analizy dynamiki rynku, wsparcia w zakresie marketingu i sprzedaży, oceny efektywności działań reklamowych oraz do identyfikacji możliwości wzrostu. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com.

55


Copyright Š 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

ANEKS

56


OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY Status zawodowy

Najwięcej obaw związanych z rynkiem pracy mają osoby, które aktualnie nie pracują, oraz te, które pracują na umowach cywilnoprawnych.

N = 25

N = 76

N = 195

Pracujący na umowęzlecenie lub umowę o dzieło [D] N = 334

Bardzo trudno o pracę zgodną z zainteresowaniami

2.26

2.26

2.53

2.58B

2.71ABCD

Zdobycie dobrej pracy jest możliwe tylko dzięki nieformalnym znajomościom

2.00

2.06

2.25

2.38AB

2.40AB

Interesująca praca wymaga dużej dyspozycyjności

2.54

2.46

2.81B

2.84B

2.75B

Konkurencja na rynku pracy w mojej branży jest wysoka

2.56

2.68

2.85

2.94AB

2.88

W interesujących miejscach pracy zarobki są niskie

2.13

2.21

2.21

2.09

2.13

1.78

1.91D

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Pracujący we własnej firmie Pracujący na pełen etat [B] Pracujący na część etatu [C] [A]

D

2.06

D

Niepracujący [E] N = 735

W miejscach pracy widoczna jest dyskryminacja kobiet

1.65

2.05

Absolwenci tuż po ukończeniu studiów nie są przygotowani do wejścia na rynek pracy

2.64

2.94

2.80

2.97E

2.84

Pracodawcy oferują zbyt niskie zarobki

2.36

2.47

2.83AB

2.87AB

2.78AB

Pracodawcy mają wygórowane oczekiwania w stosunku do kwalifikacji absolwentów

2.63

2.71

2.75

2.97BC

2.87

Pracodawcy są nieuczciwi w stosunku do pracowników

2.21

2.11

2.16

2.15

2.21

Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na rynku pracy

2.45

2.08

2.45B

2.57B

2.54B

Pracodawcy nie inwestują w nowych pracowników

2.18

2.19

2.43D

2.24

2.28

B

2.59B 2.45

W Polsce znalezienie pracy jest o wiele trudniejsze niż za granicą

2.29

2.19

2.43

2.60

Obcokrajowcy są dużą konkurencją dla absolwentów wchodzących na rynek pracy

2.39

2.29

2.40

2.56B

ABCDE - różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonej daną literą

P7. W jakim stopniu, jako osoba wychodząca na rynek pracy, zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami?

57


OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY Wielkość ośrodka akademickiego

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

W Warszawie studenci rzadziej deklarują obawy związane z wejściem na rynek pracy. Najwięcej takich obaw mają studenci z mniejszych ośrodków akademickich. Duże ośrodki akademickie (bez Mniejsze ośrodki akademickie Warszawy) [A] [B] N=657 N=644

Warszawa [C] N=171

Bardzo trudno o pracę zgodną z zainteresowaniami

2.60C

2.70AC

2.35

Zdobycie dobrej pracy jest możliwe tylko dzięki nieformalnym znajomościom

2.27C

2.47AC

2.10

Interesująca praca wymaga bardzo dużej dyspozycyjności

2.77

2.76

2.65

Konkurencja na rynku pracy w mojej branży jest wysoka

2.93C

2.92C

2.56

W interesujących miejscach pracy zarobki są niskie

2.08

2.20A

2.09

W miejscach pracy widoczna jest dyskryminacja kobiet

1.86

1.94

1.83

Absolwenci tuż po ukończeniu studiów nie są przygotowani do wejścia na rynek pracy

2.95C

2.94C

2.23

Pracodawcy oferują zbyt niskie zarobki

2.80C

2.87C

2.42

Pracodawcy mają wygórowane oczekiwania w stosunku do kwalifikacji absolwentów

2.91C

2.95C

2.36

Pracodawcy są nieuczciwi w stosunku do pracowników

2.15C

2.27AC

2.00

Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na rynku pracy

2.55C

2.54C

2.27

Pracodawcy nie inwestują w nowych pracowników

2.25C

2.41AC

2.06

W Polsce znalezienie pracy jest o wiele trudniejsze, niż za granicą

2.52C

2.69AC

2.05

Obcokrajowcy są dużą konkurencją dla absolwentów wchodzących na rynek pracy

2.53C

2.50C

2.07

Inne duże miasta (6 największych miast Polski z wyłączeniem Warszawy: Aglomeracja Śląska, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk) Mniejsze miasta: Białystok, Kielce, Lublin, Nowy Sącz, Olsztyn, Szczecin, Toruń

ABCDE - różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonej daną literą

P10. W jakim stopniu, jako osoba wychodząca na rynek pracy, zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami?

58


OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY Znajomość języka obcego

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

Studenci znający jeden język obcy mają więcej obaw związanych z wejściem na rynek pracy niż osoby ze znajomością przynajmniej dwóch języków obcych. Obawy budzą głównie zbyt niskie zarobki oferowane przez pracodawców, ich wygórowane oczekiwania względem kwalifikacji absolwentów oraz niewystarczające przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy od razu po ukończeniu studiów. Brak znajomości języka obcego [A] N = 12

Znajomość jednego języka Znajomość dwóch języków Znajomość trzech lub więcej obcego [B] obcych [C] języków obcych [D] N = 589 N = 685 N = 221

Bardzo trudno o pracę zgodną z zainteresowaniami

2.55

2.64

2.61

2.55

Zdobycie dobrej pracy jest możliwe tylko dzięki nieformalnym znajomościom

2.36

2.37

2.35

2.30

Interesująca praca wymaga bardzo dużej dyspozycyjności

2.67

2.78

2.77

2.68

Konkurencja na rynku pracy w mojej branży jest wysoka

2.80

2.94

2.85

2.84

W interesujących miejscach pracy zarobki są niskie

2.20

2.13

2.15

2.12

W miejscach pracy widoczna jest dyskryminacja kobiet

1.89

1.85

1.90

2.04B

Absolwenci tuż po ukończeniu studiów nie są przygotowani do wejścia na rynek pracy

3.20

2.98CD

2.81

2.72

Pracodawcy oferują zbyt niskie zarobki

3.17

2.89CD

2.73

2.68

Pracodawcy mają wygórowane oczekiwania w stosunku do kwalifikacji absolwentów

3.18

2.98CD

2.82

2.72

Pracodawcy są nieuczciwi w stosunku do pracowników

2.00

2.26C

2.10

2.26C

Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na rynku pracy

2.45

2.51

2.53

2.47

Pracodawcy nie inwestują w nowych pracowników

2.40

2.36

2.26

2.28

2.00

2.63D

2.54D

2.36

2.40

2.60CD

2.38

2.33

W Polsce znalezienie pracy jest o wiele trudniejsze, niż za granicą Obcokrajowcy są dużą konkurencją dla absolwentów wchodzących na rynek pracy P13. W jakim stopniu znasz wymienione poniżej języki obce?

ABCDE - różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonej daną literą

P11. Wejście na rynek pracy może wiązać się z różnymi obawami, których przykłady zamieszczono poniżej. Prosimy o ustosunkowanie się do każdego stwierdzenia.

59


Copyright Š 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.