Pracodawca Roku 2016

Page 1

RAPORT Z BADANIA

2016


SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE

s. 3

RANKING „PRACODAWCA ROKU 2016”

s. 7

RYNEK PRACY

s. 13

Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE STUDENTÓW s. 30 DEMOGRAFIA

s. 47

ANEKS

s. 53

2


PODSUMOWANIE


PODSUMOWANIE – RYNEK PRACY • Podobnie jak w poprzednich edycjach badania, ankietowani studenci deklarują wysokie zainteresowanie szeroko rozumianą branżą finansową – bankowością, audytem i księgowością oraz innymi obszarami związanymi z finansami. Wśród badanych widoczna jest również chęć podjęcia pracy w dziedzinie administracji publicznej, konsultingu oraz w reklamie i public relations. • W porównaniu do poprzedniej edycji badania obserwowany jest wzrost zainteresowania takimi branżami jak ubezpieczenia, organizacje pozarządowe, usługi prawnicze i FMCG. Jednocześnie studenci wykazywali obecnie mniejsze niż w roku ubiegłym zainteresowanie podjęciem pracy w branży finansowej, audycie i księgowości, w działach reklamy i public relations. • Studenci są zgodni jeśli chodzi o aspekty, którymi w pierwszej kolejności kierują się przy wyborze pracy. Największe znaczenie mają dla nich warunki finansowe, dobra atmosfera pracy, satysfakcja z pracy oraz szacunek dla życia prywatnego pracowników. Podobnie jak w poprzednich edycjach badania, utrzymuje się prawidłowość świadcząca o tym, że czynniki społeczne i finansowe mają największy wpływ na wybór przyszłej pracy.

Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

• Badani dostrzegają jednak pewne trudności związane z wejściem na rynek pracy. Podobnie jak w poprzedniej edycji, brak odpowiedniego przygotowania do wykonywania pracy po ukończeniu studiów oraz perspektywa niskich zarobków stanowią główne obawy studentów rozpoczynających karierę zawodową. Ankietowani odczuwają również niepokój związany ze zbyt wygórowanymi w ich odczuciu wymaganiami pracodawców względem absolwentów, zarówno jeśli chodzi o kwalifikacje jak i dyspozycyjność, oraz spodziewają się trudności ze znalezieniem pracy zgodnej z ich zainteresowaniami. • W porównaniu do poprzedniego roku, studenci deklarują mniejszą chęć do prowadzenia własnej firmy – mniejszy odsetek chciałby założyć własną firmę oraz większy odsetek zdecydowanie odrzuca chęć założenia własnej firmy, 4


PODSUMOWANIE – PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE STUDENTÓW • Również w tym roku, studenci jako swoje mocne strony w kontekście podjęcia pracy wskazują najczęściej pracowitość, łatwość nawiązywania kontaktów oraz kreatywność i ciekawe pomysły. • Mniej niż połowa badanych postrzega brak doświadczenia zawodowego jako swoją największą słabość i jest to spadek w porównaniu do poprzedniej edycji. Większość ankietowanych studentów ma pewne doświadczenie zawodowe, jednak najczęściej tylko niewielkie – poniżej trzech miesięcy.

• Prawie wszyscy studenci deklarują znajomość przynajmniej jednego języka obcego – zwykle angielskiego, jednak wciąż dla wielu brak dobrej znajomości języków obcych stanowi istotną barierę utrudniającą zdobycie pracy. • Około 40% studentów jest aktywnych zawodowo, co oznacza znaczny spadek w stosunku do roku poprzedniego. Wśród pracujących studentów najbardziej powszechną formą zatrudnienia jest praca na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło.

Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

• Podobnie jak w poprzednim roku, jedynie co trzeci pracujący student wiąże swoje plany zawodowe po ukończeniu studiów z aktualnym zatrudnieniem. • Wśród badanych 20% ankietowanych deklaruje aktywność w organizacjach studenckich. • Większość studentów przyznaje, że działalność w tego typu organizacjach może w pewnym stopniu zwiększyć ich szanse na rynku pracy. Ponadto wyniki badania ponownie wskazują, iż wśród studentów niedziałających w organizacjach studenckich wyższy jest odsetek także tych, którzy nie mają żadnego doświadczenia zawodowego, chociaż odsetek aktualnie pracujących studentów jest zbliżony w obu grupach. 5


2016


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PODSUMOWANIE – RANKING PRACODAWCA ROKU 2016 ® • Google zostało uznane za Pracodawcę Roku 2016®. • W pierwszej trójce najbardziej pożądanych pracodawców znalazło się dwóch tych samych pracodawców co w roku 2015 – Google oraz EY. Google utrzymał prowadzenie z poprzedniego roku. • Ogólnie w pierwszej dziesiątce najbardziej pożądanych pracodawców licznie reprezentowane są firmy związane z branżą konsultingową oraz finansową. W porównaniu do wcześniejszych rankingów widać wzrost atrakcyjności w oczach studentów pracodawców związanych z obszarem bankowości. • Wskazując najbardziej pożądanych pracodawców, studenci kierowali się przede wszystkim aktywnością firmy na rynku, image’em i popularnością firmy oraz dopasowaniem branży do preferencji. Wysokie wynagrodzenie to także ważne kryterium oceny. • Podobnie jak w poprzednim roku, swoją wiedzę o pracodawcach studenci opierali przede wszystkim na informacjach znalezionych w Internecie, a także takich źródłach jak rozmowy ze znajomymi pracownikami firm oraz środki masowego przekazu (radio, telewizja).

7


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY ROKU ® 2016 – TOP 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(*dawniej Ernst & Young)

1 1 2 awans w rankingu w stosunku do miejsca zajmowanego w 2015 spadek w rankingu w stosunku do miejsca zajmowanego w 2015

4

18

Liczba obok strzałki wskazuje miejsce zajęte w roku 2015 ta sama pozycja w rankingu w stosunku do miejsca zajmowanego w 2015

23 15

P7. Jaka firma, według Ciebie jest najlepszym pracodawcą i zasługuje na miano Pracodawca Roku® 2016? Wpisz drukowanym literami w ramkę nazwy trzech firm, przyporządkowując im kolejne miejsca.

8


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

TOP 10 – NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY lata 2013 - 2016

2016

2015

2014

2013

Google

1

1

1

3

EY (*dawniej Ernst & Young)

2

2

2

1

Deloitte

3

4

-

5

ING Bank Śląski

4

5

6

7

PKO BP

5

7

4

4

PZU

6

6

5

7

PwC

7

3

3

2

mBank

8

-

-

-

Pekao SA

9

-

-

-

Apple

10

-

-

-

„-” w danym roku firma znalazła się poza pierwszą 10 9


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY ROKU ® 2016 miejsca 11 – 50 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

KPMG LIDL Jeronimo Martins Volksvagen Capgemini Microsoft Nestle IKEA MARS State Street BZ WBK McDonalds PKN Orlen Coca Cola Procter & Gamble CCIG Skanska Alior Bank Neuca IBM

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Citi Handlowy Comarch Infosys KGHM Unilever Samsung Facebook Accenture KFC DHL Amazon Urząd Skarbowy NBP Urząd Miasta Shell BCG McKinsey Kolpolter ABB Orange 10


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

CZYNNIKI DECYDUJĄCE O WYBORZE PRACODAWCY ROKU ® 2016 Wśród najistotniejszych czynników decydujących o wyborze Pracodawcy Roku 2016 znalazły się tak jak w ubiegłym roku, takie aspekty jak aktywność firmy na rynku, wizerunek i popularność firmy, odpowiednia branża oraz wysoka płaca. Odnotowano spadek znaczenia płacowych oraz pozafinansowych świadczeń, opinii znajomych a także prestiżu pracy. CZYNNIKI WSKAZYWANE PRZY WYBORZE PIERWSZEGO, DRUGIEGO I TRZECIEGO MIEJSCA Aktywność firmy na rynku

69%

Image i popularność firmy

65%

Odpowiadająca mi branża

56%

Wysoka płaca

51%

Opinia znajomych

47%

Wysokie szanse na zatrudnienie

43%

Odpowiadający mi styl pracy i atmosfera w pracy

43%

Prestiż pracownika firmy

42%

Jakość oferowanych produktów

38%

Możliwość odbycia zagranicznego stażu lub praktyki

30%

Jakość doświadczeń pozafinansowych Polityka firmy oparta na odpowiedzialności biznesu (CSR) Inne

24% 20% 17%

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2015, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% N=1956

P8. Zaznacz czynniki, które zadecydowały o Twoim wyborze (dla każdej z firm wybierz nie więcej niż trzy czynniki).

11


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ŹRÓDŁA INFORMACJI O PRACODAWCACH Internet podobnie do poprzednich edycji badania okazał się być najważniejszym źródłem informacji o pracodawcach. Mass media oraz rozmowy ze znajomymi pracownikami firmy utrzymały silną pozycję wśród czołowych źródeł.

Z Internetu

73%

Z mass mediów (radio, telewizja)

57%

Z rozmów ze znajomymi pracownikami tej firmy

50%

Z targów pracy (”Dni Kariery”)

37%

Z rozmów ze znajomymi, ale nie zatrudnionymi w tej firmie

35%

Z prasy (ogłoszenia, artykuły)

34%

Z prezentacji na uczelni

32%

Z innych Źródeł

24%

Z akcji informacyjnych firmy (np. prezentacje, szkolenia)

23%

Z przewodników informacyjnych o firmach

15%

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2015, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P9: Z jakich źródeł czerpiesz informacje o wybranych firmach? Zaznacz nie więcej niż trzy źródła informacji dla każdej z firm.

N=1801

12


RYNEK PRACY


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PREFEROWANE BRANŻE Szeroko pojęta branża finansowa utrzymuje sie w czołówce rankingu najpopualrniejszych branż wśród studentów, podobnie jak w poprzednich edycjach badania Pracodawca Roku. Jednak w tym roku najsilniej wzrasta zainteresowanie branżami organizacji pozarządowych, branżą usług prawniczych oraz FMCG.

Bankowość

33%

Finasowa - pozostala

29%

Audyt lub księgowość

23%

Nowe technologie

7%

Organizacje pozarządowe

7%

Usługi prawnicze

6% 6%

Administracja publiczna

18%

Produkcja/przemysł

Reklama lub public relations

18%

Szkolnictwo lub praca naukowa

5%

Konsulting lub Doradztwo

18%

Konfekcjonowane dobra konsumpcyjne (FMCG)

5%

Budownictwo lub nieruchomości

5%

Handel (firma handlowa)

16%

Mass media

14%

Ubezpieczenia

Przemysł telekomunikacyjny i elektroniczny

12%

Rolnictwo

2% 2%

Transport/spedycja/logistyka

10%

Energetyka

Hotelarstwo lub turystyka

10%

Inne

Informatyczna lub Komputerowa

7%

3%

Nie ma to dla mnie znaczenia

10% 6% N=2532

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2015, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P18: Wybierz branże spośród niżej wymienionych, w których najchętniej podjąłbyś (podjęłabyś) pracę. Zaznacz nie więcej niż 3 odpowiedzi.

14


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ATRAKCYJNOŚĆ DZIAŁÓW W RAMACH FIRMY Największym zainteresowaniem cieszy się bezsprzecznie dział finansów i księgowości wskazywany przez prawie połowę badanych studentów. Kolejne miejsca na liście preferowanych działów zajmują marketing oraz administracja, w którym chciałaby pracować prawie 1/3 studentów. Najbardziej atrakcyjny

Atrakcyjny w drugiej kolejności

Atrakcyjny w trzeciej kolejności SUMA WSKAZAŃ

Finanse i księgowość Marketing

24% 9%

9%

11%

13%

10%

46% 31%

Administracja

7%

11%

10%

29%

Dział personalny lub rekrutacja

8%

10%

9%

27%

Naczelne kierownictwo firmy

8%

9%

10%

26%

Promocja i Public Relations

6%

9%

24%

Logistyka

8%

8%

8%

23%

Badania rynku

7%

9%

7%

23%

Badania i rozwój

7%

8%

7%

23%

9%

Sprzedaż i dystrybucja

5%

Planowanie produkcji

5% 6%

7%

9% 6%

21% 17%

Obsługa i dystrybucja 3% 5% 5%

13%

Wydziały produkcyjne 3% 4% 4%

11%

Inne Nie ma to dla mnie znaczenia

5% 3% 6% 8% 3% 5%

14% 14%

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2015, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P19: Wśród poniższych propozycji - działów w firmie wybierz trzy, w których chciałbyś pracować. Przy tym, w których chciałbyś najchętniej pracować zaznacz zaznacz “1” . “2” oraz “3” dla tych, które wydają Ci się atrakcyjne w dalszej kolejności.

15


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ATRAKCYJNOŚĆ DZIAŁÓW W RAMACH FIRMY Preferencje dotyczące działów w ramach firmy znacząco różnią się ze względu na płeć. Wśród kobiet zdecydowanie większą popularnością cieszą się działy finansowe, marketingu, dział personalny jak również administracja oraz PR. Preferencje mężczyzn są w większym stopniu niż dla kobiet skierowane na działy kierownicze, badawcze oraz te związane z produkcją i sprzedażą.

B: KOBIETY

A: MĘŻCZYŹNI Finanse i księgowość

39%

Naczelne kierownictwo firmy

32%

25%

B

Marketing

27%

Badania rynku

27%

Logistyka

26%

Sprzedaż i dystrybucja

25%

Badania i rozwój

25%

Administracja

23%

33%

Dział personalny lub rekrutacja

22%

31%

Planowanie produkcji

20%

Promocja i Public Relations

20%

Obsługa i dystrybucja

13%

Wydziały produkcyjne

12%

Nie ma to dla mnie znaczenia

17%

Inne

15%

A

51%

34%

B

A

23% 23%

B

20% 23%

B

A A

17% 28%

A

14% 11%

B

13% 13%

AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą P19: Wśród poniższych propozycji - działów w firmie wybierz trzy, w których chciałbyś pracować. Przy tym, w których chciałbyś najchętniej pracować zaznacz zaznacz “1” . “2” oraz “3” dla tych, które wydają Ci się atrakcyjne w dalszej kolejności. Dla każdego działu suma wskazań „1” , „2” i „3”.

16


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

CZYNNIKI WYBORU PRACY – TOP 10 W wyborze miejsca pracy studenci głównie kierują się dwoma najważniejszymi czynnikami: płacą oraz dobrą atmosferą w pracy. Co ciekawe, dobra atmosfera w pracy ma największe wskazania pośród czynników mających „bardzo duże” znaczenie. Kolejne miejsca w hierarchii ważności zajmują czynniki społeczne mówiące o stopniu satysfakcji z pracy oraz o szacunku dla życia prywatnego pracowników. Pierwszą dziesiątkę zamykają czynniki socjalne odnoszące się do podstawowych świadczeń pracowniczych.

Żadne Płaca

Małe

6%

Średnie

Duże

SUMA: DUŻE/BARDZO DUŻE

Bardzo duże

44%

48%

91% N=2256

Dobra atmosfera w pracy Stopień satysfakcji z pracy Szacunek dla życia prywatnego pracowników Jasna ścieżka kariery i kryteria awansu Premie Gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia

7%

34%

56%

91% N=2256

2%

10%

41%

47%

87% N=2268

3% 12%

38%

47%

84% N=2254

3%

15%

53%

29%

82% N=2322

4%

14%

46%

35%

81% N=2233

4%

15%

42%

39%

81% N=2217

Możliwość zdobywania wiedzy lub szkolenia

3%

System ubezpieczeń zdrowotnych

2% 6%

17%

47%

33%

80% N=2299

16%

41%

36%

77% N=2246

Opieka medyczna

2% 5%

17%

40%

35%

76% N=2245

Czynniki finansowe

Czynniki socjalne

Czynniki zawodowe

Czynniki społeczne

P10. Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki?

17


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

CZYNNIKI WYBORU PRACY Czynniki finansowe – ocena ważności W obszarze czynników finansowych najstotniejszymi pozostają płaca oraz premie. W stosunku do roku ubiegłego wzrosła rola nagród okolicznościowych oraz mniej istotnych elementów - udziału w zyskach i dostępu do samochodów służbowych. Odnotowano przy tym niewielki spadek znaczenia bezpłatnej możliwości korzystania z obiektów sportowych i uczestniczenia w imprezach kulturalnych. Małe/ żadne

Płaca

3%

Premie

5%

Nagrody okolicznościowe

16%

Bezpłatny dostęp do obiektów sportowych i imprez kulturalnych

20%

Dofinansowanie wyjazdów na wczasy

25%

Pomoc w uzyskaniu mieszkania (kredyt, itp.)

29%

Transport zakładowy lub zwrot kosztów dojazdu Udział w zyskach (procent, różne formy akcjonariatu)

Duże/ bardzo duże

4,35 4,10 3,52 3,42 3,25 3,13

32%

2,97 2,92

35%

Samochód służbowy

39%

Stypendia dla dzieci pracowników

42%

2,83 2,75 1

2

3

W ogóle nie ważne

4

92%

N=2256

81%

N=3003

54%

N=2993

51%

N=2217

44%

N=2240

41%

N=2224

31%

N=2234

30%

N=2215

28%

N=2225

28%

N=2228

5

Bardzo ważne

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2015, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P10. Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki?

18


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

CZYNNIKI WYBORU PRACY Czynniki zawodowe – ocena ważności Jasna ścieżka kariery i kryteria awansu, pomimo spadku znaczenia, wciąz pozostaje głównym czynnikiem wyboru miejsca zatrudnienia. Istotna dla studentów jest również możliwośc zdobywania wiedzy i uczestnictwo w szkoleniach. Względem zeszłego roku wzrosła rola szybkich awansów oraz możliwości odbywania zagranicznych praktyk. Małe/ żadne

Duże/ bardzo duże

Jasna ścieżka kariery i kryteria awansu

2%

4,06

82%

N=2322

Możliwość zdobywania wiedzy lub szkolenia

4%

4,08

80%

N=2299

Autorytet stanowiska

6%

3,90

73%

N=2312

Praca wśród specjalistów

6%

3,87

72%

N=2299

Szybki awans

7%

66%

N=2318

Odpowiedzialność stanowiska

8%

60%

N=2307

Możliwość odbycia zagranicznego stażu lub praktyki

19%

3,45

52%

N=2303

Możliwość wpływania na działalność firmy

8%

3,43

50%

N=2306

Zdobycie wiedzy niezbędnej do założenia własnej firmy

24%

3,41

52%

N=2333

Wysokie wymagania wobec pracowników

13%

3,39

45%

N=2276

3,77 3,64

1

2

3

W ogóle nie ważne

4

5

Bardzo ważne

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2015, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P10. Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki?

19


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

CZYNNIKI WYBORU PRACY Czynniki socjalne – ocena ważności Bezpieczeństwo zatrudnienia jest nadal uważane za najważniejszy czynnik skłaniający do wyboru danej pracy. Ubezpieczenia zdrowotne i opieka medyczne są również bardzo ważne dla studentów. Wzrosło znaczenie czynników mniej istotnych, tj. możliwość pracy w indywidualnym pokoju oraz korzystania z bezpłatnego Internetu po godzinach pracy. Małe/ żadne

Gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia

4%

System ubezpieczeń zdrowotnych

8%

Opieka medyczna

7%

Niestresujące tempo pracy

9%

Program emerytalny oferowany przez firmę

12%

Dofinansowanie dalszej nauki

12%

Możliwość samodzielnego ustalania godzin pracy

10%

Własny pokój do pracy

20%

Opieka nad dziećmi (przedszkola, itp.)

33%

Bezpłatny dostęp do Internetu po godzinach pracy

41%

Duże/ bardzo duże

81%

N=2217

4,03

77%

N=2246

4,02

76%

N=2245

67%

N=2268

3,73

63%

N=2247

3,69

60%

N=2284

60%

N=2252

46%

N=2254

42%

N=2250

32%

N=2234

4,14

3,82

3,62 3,33 3,05 2,85 1

2

3

W ogóle nie ważne

4

5

Bardzo ważne

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2015, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P10. Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki?

20


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

CZYNNIKI WYBORU PRACY Czynniki społeczne – ocena ważności W ramach czynników społecznych dobra atmosfera pracy jest dla studentów najważniejsza. Duże znaczenie mają również stopień satysfakcji z pracy oraz szacunek dla życia prywatnego pracowników. Pomimo istotności wymienionych czynników ich znaczenie spadło w stosunku do roku poprzedniego, przy równoczesnym wzroście znaczenia czynników mniej ważnych przy wyborze pracy. Małe/ żadne

Dobra atmosfera w pracy Stopień satysfakcji z pracy Szacunek dla życia prywatnego pracowników

Duże/ bardzo duże

3%

4,44

91%

N=3001

3%

4,31

88%

N=2984

3%

4,27

85%

N=2979

69%

N=2982

66%

N=2975

53%

N=2986

Miejsce pracy (bliskość od miejsca zamieszkania)

10%

Twórcza atmosfera pracy

7%

Praca dla znanej firmy

15%

Podróże służbowe za granicę

19%

3,41

49%

N=2977

Podróże służbowe po kraju

17%

3,39

47%

N=2984

Wykonywanie pracy ważnej dla społeczeństwa / kraju

22%

45%

N=2977

Dostęp do stołówki

34%

32%

N=2975

3,85 3,79 3,52

3,31 2,94 1

2

3

W ogóle nie ważne

4

5

Bardzo ważne

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2015, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P10. Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki?

21


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY (1/2) Czynniki zależne od pracodawcy W kontekście czynników zależnych od pracodawców najbardziej niepokojące dla badanych studentów są niskie zarobki oraz zbyt wysokie wymagania w stosunku do kwalifikacji absolwentów. Studenci obawiają się również wygórowanych oczekiwań pracodawców co do ich dyspozycyjności. ŚREDNIA OCENA (SKALA 1-4):

nie wiem

Pracodawcy oferują zbyt niskie zarobki

7% 4%

Wymagania pracodawców są zbyt wygórowane w stosunku do kwalifikacji absolwentów

9%

Interesująca praca wymaga bardzo dużej dyspozycyjności

6%

Jest wiele interesujących miejsc pracy, ale zarobki są tam niskie

6%

Pracodawcy nie inwestują w młodych ludzi Pracodawcy są nieuczciwi w stosunku do pracowników Kobiety są dyskryminowane na rynku pracy

11%

13%

18%

10%

9%

22%

32%

41%

29%

10%

22%

35%

40%

38%

2,86

N=2365

2,77

N=2246

16%

2,70

N=2247

16%

2,66

N=2242

17%

2,65

N=2411

16%

2,65

N=2361

18%

41%

25%

N=2240

23%

44%

25%

2,98

26%

39%

26%

19%

tak (4)

44%

9%

11%

raczej tak (3)

23%

7%

Bez nieformalnych układów małe są szanse na zdobycie dobrej pracy 5%

raczej nie(2)

19%

10%

Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na rynku pracy

nie (1)

23%

8%

2,35

N=2212

22%

8%

2,19

N=2399

P11. Wejście na rynek pracy może wiązać się z różnymi obawami, których przykłady zamieszczono poniżej. Prosimy o ustosunkowanie się do każdego stwierdzenia.

22


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY (2/2) Czynniki rynkowe, niezależne od pracodawcy Wśród badanych studentów powszechna jest obawa związana z poczuciem braku właściwego przygotowania do podjęcia pracy. Respondenci w dużym stopniu przyznają również, że zły wpływ na ich szanse na rynku pracy ma obecna sytuacja gospodarcza w Polsce. Relatywnie mało niepokojąca z perspektywy badanych studentów jest konkurencja ze strony pracowników z zagranicy.

ŚREDNIA OCENA (SKALA 1-4):

nie wiem

Po ukończeniu uczelni absolwenci nie są należycie przygotowani do pracy

6% 5%

Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce ma wpływ na możliwość zdobycia praktyki Bardzo trudno o pracę zgodną z zainteresowaniami Panuje wolny rynek, na którym szansę mają tylko najlepsi Istnieje duża konkurencja ze strony pracowników z zagranicy

4%

nie (1)

15%

7%

7%

25%

11%

8%

tak (4) 42%

21%

37%

23%

14%

raczej tak (3)

32%

19%

7%

raczej nie(2)

37%

3,18

N=2366

N=2367

17%

2,78

49%

16%

2,76

N=2237

44%

17%

2,76

N=2268

2,36

N=2415

30%

P11. Wejście na rynek pracy może wiązać się z różnymi obawami, których przykłady zamieszczono poniżej. Prosimy o ustosunkowanie się do każdego stwierdzenia.

8%

23


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PLANY ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY W stosunku do zeszłorocznego badania, wzrosła liczba studentów zdecydowanie odrzucających możliwość założenia własnej firmy. Wzrósł również odsetek osób, które nie zastanawiały się jeszcze nad taką możliwością. Spadł udział respondentów, którzy zadeklarowali, że nie odrzucają możliwości założenia własnego biznesu.

3% Jeszcze nie wiem, ale nie odrzucam takiej możliwości

10%

Chciałbym (chciałabym), ale dopiero po kilku latach pracy na etacie w innej firmie

8% 42%

Nie, na pewno nie chcę założyć własnej firmy; to nie dla mnie Tak, już zdecydowałem (zdecydowałam), że po zakończeniu studiów otwieram własną firmę

11%

W ogóle się nad tym nie zastanawiałem/zastanawiałam Już posiadam własną firmę 26%

N=2553 Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2015 wyrażona w punktach procentowych (p.p.), różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P5. Czy zamierzasz założyć własną firmę?

24


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

OCZEKIWANIA PŁACOWE Połowa respondentów deklaruje oczekiwania finansowe wobec pierwszego wynagrodzenia w granicach 2000 – 2999 zł brutto. Po roku pracy oczekiwania płacowe studentów plasują się najczęściej w granicach 3000 – 3999 zł brutto. Pytani o średnią wysokość wynagrodzenia gwarantującgo życie na odpowiednim poziomie respondenci wskazali 7940 zł brutto. W stosunku do ubiegłego roku oczekiwania płacowe na poziomie średniej wzrosły o około 25-30%.

Średnia = 3466 PLN Mediana = 2500 PLN

46%

Średnia = 4896 PLN Mediana = 3500 PLN

Średnia = 7940 PLN Mediana = 5000 PLN

39% 31%

21% 17%

16%

2%

Do 2000 PLN

8% 1%

19% 14% 11%

14% 7%

20%

10% 3%

4%

1%

2 000 – 2 999 PLN

3 000 - 3 999 PLN

4 000 - 4 999 PLN

5 000 - 5 999 PLN

Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto

4%

4%

6 000 - 6 999 PLN

1% 7 000 - 9 999 PLN

5% 3% 10 000 PLN i więcej

N=2448

Oczekiwana wysokość wynagordzenia brutto po roku pracy N= 2402 Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie N= 2420

P20: Chcielibyśmy teraz poznać Twoje oczekiwania płacowe związane z przyszłą pracą.

25


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ŚREDNIE OCZEKIWANIA PŁACOWE Mężczyźni deklarują istotnie wyższe oczekiwania finansowe niż kobiety. Widoczne są również istotne różnice w oczekiwaniach płacowych w zależności od wielkości ośrodka akademickiego – studenci w Warszawie oczekują najwyższych płac. Natomiast studenci studiów licencjackich i magisterskich mają zbliżone oczekiwania finansowe. B 10380

PŁEĆ

STOPIEŃ STUDIÓW B

7387

B

8485

7678

6144

B

3708

3467

3337

A: Mężczyźni

5232

4926

4737

4323

B: Kobiety

A: Studia licencjackie

N=706 N=1805 Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto Oczekiwana wysokość wynagordzenia brutto po roku pracy Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie

N=1192

B: Studiia magisterskie N=1239

WIELKOŚĆ OŚRODKA AKADEMICKIEGO

AB 9785 7606 3607

4987 3406

4777

7275 5082 3491

Inne duże miasta (6 największych miast Polski z wyłączeniem Warszawy: Aglomeracja Śląska, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk) Mniejsze miasta: Białystok, . Kielce,, Lublin, Nowy Sącz, Olsztyn, Szczecin, Toruń ŚREDNIE WARTOŚCI W PLN

ABC - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą

A: Warszawa

B: Inne duże miasta

C: Mniejsze miasta

N=513

N=1467

N=683

P20. Chcielibyśmy teraz poznać Twoje oczekiwania płacowe związane z przyszłą pracą.

26


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ŚREDNIE OCZEKIWANIA PŁACOWE Osoby posiadające co najmniej 3 miesięczne doświadczenie zawodowe mają istotnie wyższe oczekiwania finansowe niż ci, którzy pracują krócej niż 3 miesiące. Co ciekawe, osoby bez żadnego doświadczenia zawodowego deklarują wyższe oczekiwania finansowe niż studencie z doświadczeniem poniżej 3 miesięcy (co może być spowodowane brakiem realnej oceny sytuacji na rynku pracy u osób bez doświadczenia zawodowego). Ponadto, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą oraz pracujące w niepełnym wymiarze godzin mają najwyższe oczekiwania finansowe, szczególnie w odniesieniu do wynagrodzenia pozwalającego żyć na odpowiednim poziomie. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

C

C

8444 5338

C

4526

3517

3669

3160

A: Brak doświadczeń zawodowych

B: Poniżej 3 miesięcy

3798

D: Powyżej 12 miesięcy

N=635

N=361

RODZAJ ZATRUDNIENIA

BDE 12635

E

BCDE 9281

9198

E

A: Praca we własnej firmie

5139

3327

B: Stała praca w niepełnym wymiarze godzin (np. 1/2 etatu)

7645

E

5413

4013

8357

8175

7352

N=67

5627

C

4805

C: Od 3 do 12 miesięcy

N=679 N=915 Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto Oczekiwana wysokość wynagordzenia brutto po roku pracy Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie

8499

AC

7106

C

BCDE

C

8664

C: Stała praca w pełnym wymiarze godzin (cały etat)

N=243

N=150

E

5323

3863

D: Praca na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło N=555

ABCDE - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą P20. Chcielibyśmy teraz poznać Twoje oczekiwania płacowe związane z przyszłą pracą.

4596 3138

E: Nie pracuje

N=1527

27


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ŚREDNIE OCZEKIWANIA PŁACOWE WG BRANŻ Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia jest wyższa od średniej dla niemalże wszystkich branży, w których studenci chcieliby podjąć pracę. Oczekiwania te stabilizują się w okolicach średniej dla wysokości wynagrodzenia po roku pracy oraz dla wynagrodzenia zapewniającego życie na odpowiednim poziomie. Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto

ŚREDNIE WARTOŚCI W PLN

Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto po roku pracy

Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie

Średnia - Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto

Średnia - Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto po roku pracy

Średnia - Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie

12265

10370

9330

7557 4568

5061 3590

3156

Bankowość

Konsulting lub Doradztwo

N=837

N=444

4746 3735

Ubezpieczenia

N=292

7669 3756 2769

Usługi prawnicze

N=161

8241

7826

4883 3415

Finasowa pozostala

N=735

7548 5060 5020 4047 3711 3392 2539 2659 2348 Organizacje pozarządowe

N=179

Administracja publiczna

N=468

Szkolnictwolub pracanaukowa

N=128

8733

8180 4529 3599

5555

5528 3976

3881

3181

Konfekcjonowane dobra konsumpcyjne (FMCG)

Handel (firma handlowa)

Hotelarstwo lub turystyka

N=119

N=404

N=252

4970 4519

Budownictwolub nieruchomości

N=118

Informatyczna lub Komputerowa

4997

4906 3648

3507

Mass media

N=188

3480 2666

Rolnictwo

N=51

Audytlub księgowość

N=575

6229 4210 2888

Transport/ spedycja/logistyka

N=255

5190 PLN

3443

3476 PLN

2750

Przemysł Reklama lub public telekomunikacyjny i relations elektroniczny

N=351

N=75

8331 5809

7264 8753 PLN

6877

7207

7682 3824 2650

5910

ŚREDNIE OGÓŁEM:

8050

7456

N=457

7530 8753 PLN

4419 3037

Produkcja/ przemysł

N=147

4412

4219 3178

3271

Energetyka

N=50

5190 PLN 3476 PLN

Nowe technologie

N=186

Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do średniej ogółem Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 90% w stosunku do średniej ogółem P18. Wybierz branże spośród niżej wymienionych, w których najchętniej podjąłbyś (podjęłabyś) pracę. P20: Chcielibyśmy teraz poznać Twoje oczekiwania płacowe związane z przyszłą pracą.

28


Najwyższe oczekiwania płacowe w stosunku do pierwszego wynagrodzenia mają studenci, którzy chcą podjąć pracę w wydziałach produkcyjnych i planowaniu produkcji. Po pierwszym roku pracy, poza wydziałami produkcyjnymi, najwyższe oczekiwania prezentują studenci którzy chcieliby podjąć pracę również w sprzedaży i dystrybucji oraz w naczelnym kierownictwie firmy. Osoby, które chcą podjąć pracę w wymienionych wcześniej działach wykazują również najwyższe oczekiwania płacowe w stosunku do docelowych pensji. Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto po roku pracy Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie

ŚREDNIE WARTOŚCI W PLN

Średnia - Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto Średnia - Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto po roku pracy

9032

9345

8919

4327

4634

4095

N=854

6273 5341

4848

N=309

N=155

Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do średniej ogółem

N=207

N=180

N=111

8994 PLN

5697 PLN

4339 4067 PLN

N=93

Administracja

N=259

Planowanie produkcji

N=301

Marketing

Dział personalny lub rekrutacja

N=190

6765

2968

Logistyka

Badania rynku

N=201

4369

4273

4053

3189

6242

5305

Naczelne kierownictwo firmy

3250

5420

6771

Wydziały produkcyjne

4277

4364

5698

7209

Obsługa i dystrybucja

4246

5644

ŚREDNIE OGÓŁEM:

9405

8223 8545

5540

Finanse i księgowooeć

4709

9422

7707 5988

11632

Sprzedaż i dystrybucja

7703

11092

Promocja i Public Relations

8690

Badania i rozwój

Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ŚREDNIE OCZEKIWANIA PŁACOWE A DZIAŁ W FIRMIE

N=333

N=224

Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 90% w stosunku do średniej ogółem Średnie wartości w PLN oczekiwanego wynagrodzenia wśród osób, które wskazały dany dział jako najbardziej atrakcyjny P19. Z poniższych działów w firmie wybierz trzy, w których chciał(a)byś pracować. Przy tym, w którym chciał(abyś najchętniej pracować zaznacz „1”, „2” oraz „3” – przy tych, które wydają Ci się atrakcyjne w dalszej kolejności. P20: Chcielibyśmy teraz poznać Twoje oczekiwania płacowe związane z przyszłą pracą.

29


PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE STUDENTÓW


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA 60% badanych studentów nie jest aktywna zawodowo i jest to statystycznie więcej niż rok temu. Pośród pracujących respondentów najbardziej powszechną formą zatrudnienia jest praca na umowę zlecenie lub o dzieło, tak samo jak w roku poprzednim. Jedynie co trzeci pracujący student wyraża chęć kontynuowania wykonywanej pracy po ukończeniu studiów. W głównej mierze tylko studenci prowadzący własną firmę w większości planują kontynuować swoją działalność po studiach. AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

FORMA ZATRUDNIENIA Praca na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło

Tak; 40%

55%

Stała praca w niepełnym wymiarze godzin (np. 1/2 etatu)

Nie; 60%

24%

Stała praca w pełnym wymiarze godzin (cały etat)

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2015 wyrażona w punktach procentowych (p.p.), różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% N=2542 P2. Czy obecnie pracujesz?

CHĘĆ KONTYNUOWANIA BIEŻĄCEJ PRACY PO STUDIACH Tak

15%

Praca we własnej firmie

7% N=1015

CHĘĆ KONTYNUOWANIA BIEŻĄCEJ PRACY PO STUDIACH

Nie

26% 49%

66%

74%

65%

34%

26%

35%

74% 51%

Praca we własnej Stała praca w Stała praca w Praca na umowęfirmie pełnym wymiarze niepełnym zlecenie lub godzin (cały etat) wymiarze godzin umowę o dzieło (np. 1/2 etatu) N=58

N=134

N=216

N=498

Tak

Nie

Brak istotnej zmiany w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013

N=909

P3. Czy praca, którą obecnie wykonujesz jest tą, którą chciał(a)byś wykonywać po ukończeniu studiów?

31


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Zdecydowana większość studentów posiada pewne doświadczenie zawodowe, jednak najczęściej jest ono dość niewielkie- poniżej 3 miesięcy. Około ¼ badanych nie ma żadnego doświadczenia zawodowego.

35%

26%

25%

14%

brak doświadczeń zawodowych

poniżej 3 miesięcy

od 3 do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

N=3032

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2015 wyrażona w punktach procentowych (p.p.), różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P1. Czy masz już jakiekolwiek doświadczenie związane z pracą, którą chciał(a)byś wykonywać w przyszłości (np. staże, praktyki, umowy o pracę)?

32


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Poziom studiów Studenci studiów magisterskich częściej są aktywni zawodowo oraz mają dłuższe doświadczenie zawodowe. Aktywność zawodowa studentów studiów licencjackich spadła w stosunku do wyników badania z 2015 roku. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

STUDENCI STUDIÓW LICENCJACKICH

STUDENCI STUDIÓW MAGISTERSKICH B

B

A B 30%

40% 32%

A 29%

A 17%

22%

21% 10%

Brak doświadczeń Poniżej 3 miesięcy zawodowych

Od 3 do 12 miesięcy

Powyżej 12 miesięcy

P1. Czy masz już jakiekolwiek doświadczenie związane z pracą, którą chciał(a)byś wykonywać w przyszłości (np. staże, praktyki, umowy o pracę)?

Brak doświadczeń Poniżej 3 miesięcy zawodowych

Powyżej 12 miesięcy

N=1169

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

STUDENCI STUDIÓW LICENCJACKICH

Od 3 do 12 miesięcy

N=1991

STUDENCI STUDIÓW MAGISTERSKICH

68% B 46%

A 51%

Nie

Tak

32%

Nie

Tak

P2. Czy obecnie pracujesz?

N=1141

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2015 wyrażona w punktach procentowych (p.p.), różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95%

AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95%

N=1202

33


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Wielkość miasta Wielkość ośrodka akademickiego wyraźnie różnicuje aktywność zawodową – znacząco więcej studentów z większych ośrodków zawodowych oraz Warszawy pracuje. Wyniki dotyczące długości posiadanego doświadczenia zawodowego są porównywalne między ośrodkami akademickimi, niezależnie od ich wielkości. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE MNIEJSZE OŚRODKI AKADEMICKIE A

DUŻE OŚRODKI AKADEMICKIE B

WARSZAWA C

BC

A

40% 26%

C

34%

27%

22%

33% 25%

Poniżej 3 miesięcy

Od 3 do 12 miesięcy

Powyżej 12 miesięcy

AB

17%

14%

12%

Brak doświadczeń zawodowych

27%

23%

Brak doświadczeń zawodowych

Poniżej 3 miesięcy

Od 3 do 12 miesięcy

Powyżej 12 miesięcy

N=671

Brak doświadczeń zawodowych

Poniżej 3 miesięcy

Od 3 do 12 miesięcy

N=1421

Powyżej 12 miesięcy N=498

P1. Czy masz już jakiekolwiek doświadczenie związane z pracą, którą chciał(a)byś wykonywać w przyszłości (np. staże, praktyki, umowy o pracę)?

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA B

58%

70%

55%

62% AC

42% 45% 38%

30%

Nie P2. Czy obecnie pracujesz?

Nie Nie

Tak N=671

Tak Tak

Nie N=1421

Duże ośrodki akademickie (6 największych miast Polski z wyłączeniem Warszawy: Aglomeracja Śląska, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk) Mniejsze ośrodki akademickie: Białystok, . Kielce,, Lublin, Nowy Sącz, Olsztyn, Szczecin, Toruń

ABCDE - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95%

Tak N=498

34


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Poziom studiów Niezależnie od rodzaju studiów – magisterskich czy licencjackich, studenci najczęściej są zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło. Studenci studiów magisterskich istotnie częściej niż studenci studiów licencjackich deklarują chęć kontynuowania aktualnej pracy po ukończeniu studiów.

STUDENCI STUDIÓW LICENCJACKICH A

Praca na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło

Praca we własnej firmie

B

STUDENCI STUDIÓW MAGISTERSKICH

24%

19%

Stała praca w niepełnym wymiarze godzin (np. 1/2 etatu) Stała praca w pełnym wymiarze godzin (cały etat)

FORMA ZATRUDNIENIA

A

11%

7%

8%

4%

A

3%

2% N=1141

N=1202

CHĘĆ KONTYNUOWANIA BIEŻĄCEJ PRACY PO STUDIACH

N=326

29%

71%

A

B

Tak Nie

39%

A

N=510

61%

P7. Czy praca, którą obecnie wykonujesz jest tą, którą chciał(a)byś wykonywać po ukończeniu studiów?

AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą

35


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Płeć Mężczyźni częściej niż kobiety deklarowali prowadzenie własnej działalności. Chęć kontynuowania aktualnie wykonywanej pracy także po ukończeniu studiów jest na tym samym poziomie zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet.

FORMA ZATRUDNIENIA

MĘŻCZYŹNI A Praca na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło Stała praca w niepełnym wymiarze godzin (np. 1/2 etatu) Stała praca w pełnym wymiarze godzin (cały etat)

Praca we własnej firmie

B

KOBIETY

22%

21%

9%

10%

5%

6%

2%

4% B N=683

N=1741

CHĘĆ KONTYNUOWANIA BIEŻĄCEJ PRACY PO STUDIACH

34%

66%

Tak Nie

35%

65%

P7. Czy praca, którą obecnie wykonujesz jest tą, którą chciał(a)byś wykonywać po ukończeniu studiów?

AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą

36


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

CZYNNIKI WAŻNE PRZY WYBORZE PRACY WYKONYWANEJ PODCZAS STUDIÓW(1/2) Najistotniejsze czynniki wpływające na wybór pracy wykonywanej podczas studiów to aspekty społeczne – dobra atmosfera w miejscu pracy oraz szacunek dla pracownika. Ważna jest także satysfakcjonująca płaca.

Zdecydowanie nieistotny (1.0)

Nieistotny (2)

Ani ważny, ani nieważny (3)

Dobra atmosfera w miejscu pracy

7%

6%

13%

Szacunek dla pracownika

5%

7%

15%

Satysfakcjonująca płaca

6%

9%

Gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia Duża samodzielność na zajmowanym stanowisku Możliwość rozwoju osobistego i zawodowego (np. kursy, staże, awans) Zgodność z zainteresowaniami

Czynniki finansowe

9%

8%

11%

Czynniki socjalne

Zdecydowanie ważny (5.0)

30%

44%

36%

20%

12%

37%

33%

21%

13%

15%

Ważny (4)

32%

34%

26%

12%

13%

34%

20%

P8. Jak ważne w podjęciu pracy, która obecnie wykonujesz, były poniższe czynniki?

19%

25%

26%

Czynniki zawodowe

24%

28%

31%

Czynniki społeczne

20%

ŚREDNIA OCENA: 3,98

N=875

3,91

N=870

3,77

N=875

3,51

N=873

3,44

N=880

3,39

N=871

3,35

N=874

Pozostałe czynniki 37


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

CZYNNIKI WAŻNE PRZY WYBORZE PRACY WYKONYWANEJ PODCZAS STUDIÓW(2/2) Najmniej znaczący wpływ przy wyborze pracy wykonywanej podczas studiów jest konieczność podjęcia jakiejkolwiek pracy. Relatywnie mało znaczącym czynnikiem okazuje się być opinia znajomych.

Zdecydowanie nieistotny (1.0)

Nieistotny (2)

Zgodność z kierunkiem studiów (wykształceniem) Prestiż stanowiska

22%

14%

16%

Image, prestiż firmy

19%

Możliwość podróżowania w interesach, poznawanie nowych ludzi i miejsc

21%

3,05

N=868

2,96

N=877

17%

26%

26%

11%

2,92

N=868

2,90

N=867

2,84

N=873

2,65

N=874

2,62

N=873

2,58

N=614

16%

20%

18%

25%

21%

10%

P8. Jak ważne w podjęciu pracy, która obecnie wykonujesz, były poniższe czynniki?

16%

13%

28%

18%

Czynniki zawodowe

23%

19%

25%

36%

Czynniki socjalne

20%

12%

32%

Inne

23%

25%

22%

Konieczność (nie miałem żadnego wyboru, szukałem jakiejkolwiek pracy)

ŚREDNIA OCENA:

Zdecydowanie ważny (5.0)

26%

25%

Opinia znajomych

Ważny (4)

21%

24%

Dodatkowe świadczenia (np. samochód służbowy, ubezpieczenia, premie)

Czynniki finansowe

Ani ważny, ani nieważny (3)

27%

Czynniki społeczne

17%

14%

14%

8%

15%

13%

Pozostałe czynniki 38


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

MOCNE I SŁABE STRONY KANDYDATÓW DO PRACY Studenci jako swoje największe atuty w kontekście podjęcia pracy wskazują pracowitość, łatwość nawiązywania kontaktów oraz kreatywność i ciekawe pomysły. Brak doświadczenia zawodowego to wciąż według wielu ankietowanych największa słabość. Urok osobisty jest cechą, którą studenci postrzegają jako swoją mocną stronę częściej niż w zeszłym roku.

SŁABE STRONY

MOCNE STRONY

Pracowitość

39%

Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi

Urok osobisty Atrakcyjny wygląd, aparycja Inne

Trudności w nawiązywaniu kontaktów

4%

2%

3%

Nie posiadają doświadczenia zawodowego Poniżej 3 miesięcy doświadczenia Od 3 do 12 miesięcy doświadczenia Powyżej 12 miesięcy doświadczenia

11%

Inne

9%

Odsetek wskazań brak doświadczenia zawodowego jako słaba strona wśród osób, które:

11%

Lenistwo

10%

Znajomość języków obcych

16%

Brak solidnej wiedzy teoretycznej

15%

Doświadczenie związane z pracą zawodową

39%

Brak znajomości języków obcych

18%

Kreatywność, ciekawe pomysły

Brak doświadczenia zawodowego

9%

7%

Brak znajomości kultury pracy innego kraju

4%

Brak znajomości innych kultur

3%

52% 50% 25% 12%

Odsetek wskazań brak znajomości języków obcych jako słaba strona wśród osób, które: Nie znają żadnego języka

75%

Znają jeden język

22%

Znają dwa języki

11%

Znają więcej niż dwa języki

5%

N=2151

N=2208 Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2015 wyrażona w punktach procentowych (p.p.), różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P12. Zaznacz jedną z poniższych cech, która jest Twoim największym atutem, przy podejmowaniu pracy oraz jedną, która jest Twoją największą słabością i obawiasz się jej w związku z podjęciem pracy.

39


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

MOCNE I SŁABE STRONY KANDYDATÓW DO PRACY Płeć Kobiety częściej niż mężczyźni wskazywali pracowitość jako swoją mocną stronę. Mężczyźni natomiast jako swoje atuty uznają częściej kreatywność i ciekawe pomysły. Brak doświadczenia zawodowego oraz brak znajomości języków obcych uznawane są za słabsze strony częściej przez kobiety niż przez mężczyzn. Mężczyźni wśród swoich słabszych stron częściej niż kobiety wymieniają lenistwo i trudności w nawiązywaniu kontaktów.

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY 30%

Pracowitość

44% A 21% B

Kreatywność, ciekawe pomysły

18% 18%

Doświadczenie związane z pracą zawodową

10% 10%

Brak znajomości języków obcych

Urok osobisty

6% B 4%

Trudności w nawiązywaniu kontaktów

Inne

5% B 2%

9% 12% B 8% 11% 11%

Brak solidnej wiedzy teoretycznej

9% 9%

3% 2%

16% B

Inne

Znajomość języków obcych

Atrakcyjny wygląd, aparycja

43% A

Lenistwo

12%

Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi

31%

Brak doświadczenia zawodowego

N=597

A: Mężczyźni N=1484

13% 17% A 9% B 6%

Brak znajomości kultury pracy innego kraju

3% 3%

Brak znajomości innych kultur

4% 3%

Mężczyźni N=609 Kobiety

B: Kobiety

N=1530

AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą P12. Zaznacz jedną z poniższych cech, która jest Twoim największym atutem, przy podejmowaniu pracy oraz jedną, która jest Twoją największą słabością i obawiasz się jej w związku z podjęciem pracy.

40


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE Prawie wszyscy studenci deklarują znajomość przynajmniej jednego języka obcego. 96% studentów deklaruje znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej średnim. Drugim co do popularności językiem jest niemiecki – na poziomie przynajmniej średnim jego znajomość deklaruje 36% ankietowanych studentów.

43%

42% 13%

1%

nie zna żadnego języka obcego

zna 1 język obcy

zna 2 języki obce

zna więcej niż dwa języki obce N=2295

znajomość bardzo dobra, biegła Angielski 7%

Rosyjski

6%

Hiszpański Włoski

brak znajomości lub słaba znajomość

46%

Niemiecki

Francuski

znajomość średnia lub dobra

29%

64%

9%

2% 7% 2%

50%

9%

2% 4%

85% 91% 89% 95%

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2015 wyrażona w punktach procentowych (p.p.), różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% P13: W jakim stopniu znasz wymienione poniżej języki obce?

4%

N=2266 N=2189

N=2123

N=2085

N=2102

N=2072

41


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH Większość studentów przyznaje, że działalność w organizacji studenckiej może w pewnym stopniu zwiększyć szanse na rynku pracy. Działalność w tego typu organizacjach deklaruje 23% ankietowanych, przy czym jest to grupa, która istotnie częściej w porównaniu do grupy nieangażującej się w działalność w organizacjach studenckich, uważa, że ta aktywność w dużym stopniu może pomóc im na rynku pracy. DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH

STOPIEŃ, W JAKIM DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH ZWIĘKSZA SZANSĘ NA RYNKU PRACY

Bardzo duży

11%

Duży

Średni

24%

37%

Mały

17%

TAK; 23%

Żadny

10%

NIE; 77% 73%

N=2389

N=2277

Lepsze postrzeganie w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2015.

Wzrost w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2015.

A

DZIAŁAJĄCY W ORGANIZACJACH STUDENCKICH

34%

35%

90%

B

21%

6% 4%

B

NIEDZIAŁAJĄCY W ORGANIZACJACH STUDENCKICH

4%

22%

N=500

42%

68%

A

20%

A

12%

A

N=1645

AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą P14.1. W jakim stopniu działalność w organizacjach studenckich zwiększa szanse na rynku pracy? P14.2. Czy działasz w organizacji studenckiej?

42


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH Płeć Działalność w organizacjach studenckich nieco częściej deklarowali mężczyźni niż kobiety. Ankietowani niezależnie od płci przyznawali, że zaangażowanie w działalność organizacji studenckich zwiększa szanse na rynku pracy. DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

A

TAK 26%

B

TAK 21%

B

NIE 74%

NIE 79%

A

N=642

N=1674

STOPIEŃ, W JAKIM DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH ZWIĘKSZA SZANSĘ NA RYNKU PRACY

MĘŻCZYŹNI A

Bardzo duży

13%

B

17%

34%

23%

Duży

B 14%

Średni

Mały

10%

N=613

KOBIETY

Żadny

17%

B

39% A

25%

10%

N=1593

AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą P14.1. W jakim stopniu działalność w organizacjach studenckich zwiększa szanse na rynku pracy? P14.2. Czy działasz w organizacji studenckiej?

43


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH Mocne i słabe strony kandydatów do pracy We wskazywanych atutach studenci działający w organizacjach studenckich częścniej wyróżniają pracowitość, podczas gdy studenci niedziałający w organizacjach stawiają na kreatywność i ciekawe pomysły. Odnośnie słabych stron niedziałający w organizacjach studenckich wymieniają częściej brak doświadczenia zawodowego i znajomości języków obcych, podczas gdy działający brak solidnej wiedzy teoretycznej.

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY 32%

Pracowitość

42%

Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi

18% 18% 19%

Kreatywność, ciekawe pomysły

A

B

11% 10%

Brak solidnej wiedzy teoretycznej

Znajomość języków obcych

11% 8%

Trudności w nawiązywaniu kontaktów

4% 4%

Atrakcyjny wygląd, aparycja

3% 2%

Inne

3% 3%

A: Działający w organizacjach studenckich

12% 10%

Lenistwo

13%

B

13% A 17%

Brak znajomości języków obcych

Doświadczenie związane z pracą zawodową

Urok osobisty

35% A 40%

Brak doświadczenia zawodowego

15% 10% 6% 7%

Brak znajomości kultury pracy innego kraju

4% 4%

Brak znajomości innych kultur

3% 3%

N=468

B: Niedziałający w organizacjach N=1552 studenckich

Inne

B

A: Działający w organizacjach studenckich

11% 9%

B

N=483

B: Niedziałający w organizacjach N=1594 studenckich

AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą P12. Zaznacz jedną z poniższych cech, która jest Twoim największym atutem, przy podejmowaniu pracy oraz jedną, która jest Twoją największą słabością i obawiasz się jej w związku z podjęciem pracy.

44


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH Doświadczenie i aktywność zawodowa Wśród studentów niedziałających w organizacjach studenckich wyższy jest odsetek także tych, którzy nie mają żadnego doświadczenia zawodowego. W obu grupach przeważa odsetek osób obecnie niepracujących i proporcje te są zbliżone. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

DZIAŁAJĄCY W ORGANIZACJACH A 35% 29%

23%

B

NIEDZIAŁAJĄCY W ORGANIZACJACH

36%

B 27%

A 24% 14%

13%

Brak doświadczeń Poniżej 3 miesięcy zawodowych

Od 3 do 12 miesięcy

Powyżej 12 miesięcy

P1. Czy masz już jakiekolwiek doświadczenie związane z pracą, którą chciał(a)byś wykonywać w przyszłości (np. staże, praktyki, umowy o pracę)?

Brak doświadczeń Poniżej 3 miesięcy zawodowych

Od 3 do 12 miesięcy

Powyżej 12 miesięcy

N=541

N=1824

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA 61%

60% 40%

Nie P2. Czy obecnie pracujesz?

39%

Nie

Tak N=534

AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą

Tak N=1802

45


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

GOTOWOŚĆ ZDOBYCIA DOŚWIADCZENIA ZA GRANICĄ Ponad połowa studentów deklaruje chęć wyjazdu zagranicznego w celu odbycia praktyki bądź wolontariatu. Wśród studentów studiów licencjackich chęć wyjazdu jest istotnie wyższa niż wśród studentów studiów magisterskich. Gotowość do wyjazdu motywowana jest głównie możliwością doskonalenia języka oraz zdobycia doświadczenia zawodowego. CHĘĆ WYJAZDU ZAGRANICZNEGO NA PRAKTYKĘ / WOLONTARIAT A Studia licencjackie Nie; 48%

Tak; 56%

B

Nie; 44%

N=1072

Tak; 52% B Studia magisterskie

Nie; 51%

Tak; 49%

A N=1141

N=2359

AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii ośrodków oznaczonych daną literą

P15. Czy chciał(a)byś odbyć praktykę lub wolontariat zagraniczny?

GŁÓWNY CEL WYJAZDU Chcę podszlifować język

OCZEKIWANA DŁUGOŚĆ POBYTU ZA GRANICĄ Do 3 miesięcy (okres wakacyjny)

38% 14%

Doświadczenie zawodowe w obszarze wykształcenia

Do 3 miesięcy (inne mies. niż wakacje)

35% 14%

Zarobkowy (niezależnie w jakiej firmie)

44%

Od 3 miesięcy do 6 miesięcy

11% Powyżej 6 miesięcy

Doświadczenie kulturowe

20%

11%

8% Kulturowe P17. Jaki byłby główny cel Twojego wyjazdu?

Jeszcze nie wiem

4% N=1362

P16. Na jak długo chciałbyś wyjechać?

Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013 wyrażona w punktach procentowych (p.p.), różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95%

N=1307

46


DEMOGRAFIA


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PŁEĆ BADANYCH WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI ZAMIESZKANIA W badanej próbie przeważają kobiety (72%).

PŁEĆ BADANYCH

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI ZAMIESZKANIA

Mężczyzna Wieś

Kobieta

28%

Miasto do 50 tys. mieszkańców

Miasto od 50 tys. do 200 tys. mieszkańców

38%

22%

18%

72%

Miasto powyżej 200 tys. mieszkańców

N=2511

21%

N=2478

M1: Płeć. M7: Wielkość miejscowości, z której pochodzisz.

48


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

WYKSZTAŁCENIE I POZIOM ZAMOŻNOŚCI RODZICÓW Większość ankietowanych ocenia poziom zamożności swoich rodziców jako zbliżony do średniej krajowej lub wyższy. Rodzice prawie połowy badanych studentów nie posiadają wyższego wykształcenia, w przypadku około jednej trzeciej badanych studentów – wyższe wykształcenie posiada oboje rodziców.

POZIOM ZAMOŻNOŚCI RODZICÓW Wielokrotnie powyżej średniej krajowej

WYŻSZE WYKSZTAŁCENIE RODZICÓW

7% 7%

Wyższy od średniej krajowej

3%

34% 17%

Zbliżony do średniej krajowej

44%

35%

Poniżej średniej krajowej

15%

29%

Trudno powiedzieć

9% Nikt N=2461

Oboje

Tylko Mama

Tylko Tata

Nie wiem N=2469

M9. Jak w porównaniu do średniej krajowej oceniasz poziom zamożności swoich rodziców. M8: Kto z Twoich rodziców ma wyższe wykształcenie?

49


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

ROK STUDIÓW TYP UCZELNI Ankietowani to głównie studenci studiów licencjackich III roku oraz magisterskich I i II roku. Prawie wszyscy to studenci uczelni państwowych.

TYP UCZELNI

ROK STUDIÓW

Państwowa

Prywatna

3%

Licencjackie III 20%

Magisterskie I 49%

Magisterskie II

Jednolite magisterskie IV + V rok

28% 95%

N=2431

N= 2463

M2. Rok studiów. M3. Typ uczelni.

50


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

KIERUNEK STUDIÓW PLANY KONTYNUOWANIA NAUKI 25% badanych stanowili studenci finansów i bankowości, dalsze w kolejności najliczniej reprezentowane kierunki to ekonomia oraz zarządzanie. Prawie połowa ankietowanych studentów planuje kontynuować naukę po ukończeniu studiów. KIERUNEK STUDIÓW Finanse i bankowość Zarządzanie Informatyka / Metody ilościowe Marketing Inne

22%

PLANY KONTYNUOWANIA NAUKI

Ekonomia Międzynarodowe Stosunki Gosp. i Polit. Prawo Turystyka

Tak, w Polsce Tak, za kilka lat w Polsce Nie

Tak, za granicą Tak, za kilka lat za granicą Nie wiem

25% 32%

33%

0% 2% 4% 5% 20%

5%

6% 22%

18%

N=2370

4% 3%

N=2458

M5. Specjalizacja /kierunek studiów. M6. Plany kontynuowania nauki po zakończeniu studiów.

51


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Podziękowania

2016 Pragniemy serdecznie podziękować osobom, które przyczyniły się do realizacji 25-ego, jubileuszowego Rankingu Pracodawca Roku® 2016 za zaangażowanie i pracę włożoną w realizację projektu: Marta Hebda – Koordynator Narodowy Pracodawca Roku® 2016 Wiceprzewodnicząca ds. Public Relations w AIESEC Polska, Koordynatorzy Lokalni:

Białystok - Magda Dzieszko Gdańsk – Julia Duszczenko Kielce – Ewelina Łopacińska Katowice – Angelika Golis Kraków – Sofia Turchynyak Lublin – Karolina Marczak Łódź – Maria Chmurska Poznań – Sebastian Bytner Rzeszów – Karolina Laskowska Szczecin - Magdalena Król Toruń – Anna Dyrda Warszawa UW – Mariana Savitska Warszawa SGH – Kornel Kiełbik Wrocław UE - Aleksandra Stala Wrocław Pwr – Monika Bać 52


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

PARTNER MERYTORYCZNY BADANIA PRACODAWCA ROKU ® 2016

Partnerem merytorycznym projektu jest firma badawcza Nielsen. Nielsen przeprowadził analizę zbioru danych i przygotował raport. Nielsen jest globalnym liderem w obszarze monitorowania trendów i zwyczajów zakupowych na całym świecie. Nielsen dostarcza kompleksowej wiedzy o rynku i konsumentach – co kupują i co oglądają. Klienci wykorzystują nasze usługi do określenia swojej pozycji rynkowej, analizy dynamiki rynku, wsparcia w zakresie marketingu i sprzedaży, oceny efektywności działań reklamowych oraz do identyfikacji możliwości wzrostu. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com.

53


ANEKS


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY Status zawodowy Najwięcej obaw związanych z rynkiem pracy mają osoby niepracujące, co można łączyć z brakiem doświadczenia. Najmniej obaw deklarują osoby prowadzące własną działalność oraz pracujące na pełen etat. Niezależnie od obecnej sytuacji zawodowej wszyscy studenci w podobnym stopniu uważają, że obecna sytuacja gospodarcza w Polsce na wpływ na możliwość zdobycia praktyk. Pracujący we własnej firmie [A]

Pracujący na pełny etat [B]

Pracujący na część etatu [C]

Pracujący na umowę zlecenie [D]

N= 54

N= 133

N= 211

N= 502

2,35

2,38

2,64 AB

2,71 AB

2,86 ABCD

2,40

2,38

2,39

2,64 aBC

2,74 ABCD

2,60

2,80

2,71

2,74

2,78

2,17

2,12

2,29 b

2,33 B

2,41 ABc

2,42

2,66

2,61

2,64 a

2,74 ACD

2,14

2,12

2,13

2,21

2,20

2,65

2,67

2,66

2,76

2,78 c

2,79

3,17 AC

2,90

3,27 AC

3,21 AC

Pracodawcy oferują zbyt niskie zarobki

2,56

2,90 A

2,83 a

3,04 AbC

3,01 AC

Pracodawcy nie inwestują w młodych ludzi

2,58

2,59

2,52

2,69 C

2,66 C

2,22

2,32

2,23

2,39 C

2,37 C

2,23

2,71 A

2,71 A

2,85 Ac

2,93 ABCd

2,90 bd

2,59

2,64

2,62

2,66

2,80

2,75

2,72

2,75

2,80

Bardzo trudno o pracę zgodną z zainteresowaniami Bez nieformalnych układów małe są szanse na zdobycie dobrej prac Interesująca praca wymaga bardzo dużej dyspozycyjności Istnieje duża konkurencja ze strony pracowników z zagranicy Jest wiele interesujących miejsc pracy, ale zarobki są tam niskie Kobiety są dyskryminowane na rynku pracy Panuje wolny rynek, na którym szansę mają tylko najlepsi Po ukończeniu uczelni absolwenci nie są należycie przygotowani do pracy

Pracodawcy są nieuczciwi w stosunku do pracowników Wymagania pracodawców są zbyt wygórowane w stosunku do kwalifikacji absolwentów Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na rynku pracy Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce ma wpływ na możliwość zdobycia praktyki

Niepracujący [E] N= 1390

ABCDE - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą P11. Wejście na rynek pracy może wiązać się z różnymi obawami, których przykłady zamieszczono poniżej. Prosimy o ustosunkowanie się do każdego stwierdzenia.

55


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY Znajomość języka obcego Wśród osób deklarujących znajomość trzech lub więcej języków obcych widoczny jest niższy poziom niepokoju związanego z rynkiem pracy. Główną obawą na rynku pracy osób nieposługujących się żadnym językiem obcym jest potrzeba posiadania układów nieformalnych. Brak znajomości języka obcego [A]

Znajomość jednego języka obcego [B]

N=28

N=950

3,00 D

2,82 CD

2,73

2,65

3,04 BCD

2,74 CD

2,60

2,51

Interesująca praca wymaga bardzo dużej dyspozycyjności

2,92

2,83 CD

2,74

2,68

Istnieje duża konkurencja ze strony pracowników z zagranicy

2,32

2,37

2,35

2,31

Jest wiele interesujących miejsc pracy, ale zarobki są tam niskie

2,61

2,75 D

2,70 D

2,54

Kobiety są dyskryminowane na rynku pracy

2,16

2,14

2,21

2,25 B

Panuje wolny rynek, na którym szansę mają tylko najlepsi

2,48

2,83 ACD

2,76 D

2,54

Po ukończeniu uczelni absolwenci nie są należycie przygotowani do pracy

2,97

3,28 ACD

3,19 D

2,87

Pracodawcy oferują zbyt niskie zarobki

2,96

3,05 D

2,99 D

2,71

Pracodawcy nie inwestują w młodych ludzi

2,67

2,73 CD

2,63 D

2,44

Pracodawcy są nieuczciwi w stosunku do pracowników

2,57

2,40 C

2,32

2,31

Wymagania pracodawców są zbyt wygórowane w stosunku do kwalifikacji absolwentów

2,96

2,93 CD

2,84

2,77

Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na rynku pracy

2,70

2,67

2,62

2,73

Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce ma wpływ na możliwość zdobycia praktyki

2,64

2,82 D

2,79 D

2,67

Bardzo trudno o pracę zgodną z zainteresowaniami Bez nieformalnych układów małe są szanse na zdobycie dobrej prac

Znajomość trzech lub Znajomość dwóch języków obcych [C] więcej języków obcych N=945 [D] N=285

ABCD - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą Znajomość języka = posługiwanie się przynajmniej na średnim poziomie P13. W jakim stopniu znacz wymienione poniżej języki obce? P11. Wejście na rynek pracy może wiązać się z różnymi obawami, których przykłady zamieszczono poniżej. Prosimy o ustosunkowanie się do każdego stwierdzenia.

56


Copyright ©2016 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY Wielkość ośrodka akademickiego W Warszawie studenci rzadziej deklarowali obawy związane z rynkiem pracy. Największe obawy posiadają studenci mniejszych ośrodków akademickich.

Bardzo trudno o pracę zgodną z zainteresowaniami Bez nieformalnych układów małe są szanse na zdobycie dobrej prac Interesująca praca wymaga bardzo dużej dyspozycyjności Istnieje duża konkurencja ze strony pracowników z zagranicy Jest wiele interesujących miejsc pracy, ale zarobki są tam niskie Kobiety są dyskryminowane na rynku pracy

Duże ośrodki akademickie (bez Warszawy) [A]

Mniejsze ośrodki akademickie [B]

N=1293

N=592

2,76 C

2,89 AC

2,59

2,64 C

2,89 AC

2,33

2,74

2,78

2,82

2,41 C

2,41 C

2,14

2,72 C

2,76 C

2,56

2,19

2,26 C

2,11

Warszawa[C] N=428

Panuje wolny rynek, na którym szansę mają tylko najlepsi Po ukończeniu uczelni absolwenci nie są należycie przygotowani do pracy

2,74

2,79

2,78

3,21 C

3,18 C

3,08

Pracodawcy oferują zbyt niskie zarobki

3,02 C

3,02 C

2,81

Pracodawcy nie inwestują w młodych ludzi

2,64 C

2,83 AC

2,43

Pracodawcy są nieuczciwi w stosunku do pracowników

2,34 C

2,52 AC

2,14

2,89 C

2,89 C

2,75

2,63

2,63

2,82 AB

2,77

2,78

2,82

Wymagania pracodawców są zbyt wygórowane w stosunku do kwalifikacji absolwentów Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na rynku pracy Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce ma wpływ na możliwość zdobycia praktyki

Inne duże miasta (6 największych miast Polski z wyłączeniem Warszawy: Aglomeracja Śląska, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk) Mniejsze miasta: Białystok, . Kielce,, Lublin, Nowy Sącz, Olsztyn, Szczecin, Toruń

ABC - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą P11. Wejście na rynek pracy może wiązać się z różnymi obawami, których przykłady zamieszczono poniżej. Prosimy o ustosunkowanie się do każdego stwierdzenia.

57