AGF Bladet, april 2011

Page 1

BLADET Marts 2011

Ă…rets leder SportsZonen Farvel til Bamse


Leder: Pres på foreningslivet

Det virker måske lidt sent at beklage sig over konsekvenserne af den driftsaftale, som Aarhus Kommune i sommeren 2010 indgik med Aarhus Elite angående sidstnævntes ret til i ubegrænset omfang at aflyse de daglige brugeres timer på Atletion. Klubberne havde dog sammen med Idrætssamvirket påpeget det potentielle problem i aftalen over for Aarhus Kommune, allerede inden den blev en realitet. Når man sammenholder dette forhold med de manglende kommunale planer for erstatningskapacitet i midtbyen, så virker kritikken og den debat, der raser i Aarhus for tiden, og som er indledt af AGF Håndbold, des mere velplaceret.

Jens Bundgaard. (Foto: Erik Laursen)

Kommunen skal dog ikke stå på mål for alle idrætsforeningens problemer og udfordringer, for der er meget andet på spil for en moderne idrætsforening som AGF, der ikke mindst presses af den kommercielle idræt og dens evne til at ramme stadig flere unge og voksne danskere. Her i EU’s frivillighedsår skal der ikke herske tvivl om, at jeg af mindst to årsager hellere end gerne så AGF forsøge sig med flere professionelle/ansatte ledere. For det første har vidensinstitutioner som Idrættens Analyseinstitut og Syddansk Universitet bekræftet og understreget, at idrætsforeningernes problemer med at forny skaren af frivillige primært drejer sig om de løbende og ledende poster. For det andet kræver danskerne efterhånden mere af deres sociale og interessebårne fællesskaber. Det betyder, at den klassiske loyalitet mod én forening eller én aktivitetsform er på retur. Vi er simpelthen blevet mere opmærksomme på, hvor græsset eventuelt er grønnere. Skulle jeg tilføje et tredje argument for en øget professionalisering af ledelsen i idrætsforeningerne, så må det dreje sig om en forbedring af den service, som medlemmerne oplever og om kvaliteten og effekten af de frivilliges indsats i foreningen. Den daglige og løbende opfølgning på strategi og resultater bør sikre, at medlemmerne får den forventede oplevelse, og at de frivilliges indsats får større gennemslagskraft og værdi. Selv en mindre forøgelse af kvaliteten og den service, som idrætsforeningerne leverer i forbindelse med idrætstilbuddene, vil appellere til flere potentielle medlemmer og berettige stigninger i kontingenterne, som igen kan bruges til kvalitetsforbedringer - og bidrage til finansieringen af de professionelle ledere, der skal fremtidssikre foreningen. I dette nummer af AGF Bladet forholder vi os ikke yderligere til kommunens problem med at opretholde tilfredsstillende lokalekapacitet eller idrætsforeningernes udfordringer, men vi bringer dog Knud Jørgensens kommentar om de sportslige konsekvenser af kommunens seneste og store sparerunde. Denne kommentar er med til at understrege ønsket fra idrætten i Aarhus om bedre forhold. Vores egen hovedformand, Erik Meineche Schmidt har deltaget aktivt og markant i udviklingen af idrætten i AGF og i Aarhus de seneste årtier. Den indsats har netop udløst udnævnelsen, Årets Leder hos Idrætssamvirket. Vi bringer indstillingen. Vi ser også nærmere på nogle af AGF’s tværgående tiltag som eksempelvis SportsZonen og Idrætsfagligt Forum, der i løbet af foråret barsler med nye idrætstilbud rettet mod hele familier. Disse tilbud er gode eksempler på mulige supplementer til de klassiske disciplincentrerede tilbud - både hvad angår indhold og økonomi. Endelig vil jeg også gerne henlede opmærksomheden på Morten Sørensens artikel om én af de mest succesfulde AGF-atleter gennem tiderne - nemlig svømmeren Susanne Nielsson. Artiklen er den første i en serie under betegnelsen ”Hvor blev de af?” God fornøjelse med bladet! Jens Bundgaard

2

BLADET Marts 2011


BLADET

Hvor blev de af? side 12

Bamse side 18

Marts 2011 Udgiver Aarhus Gymnastikforening af 1880 Terp Skovvej 16-20, 8260 Viby J. Tlf. 86141070 / Fax. 86142670 e-mail: am@agf.dk Redaktion Redaktør: Jens Bundgaard e-mail: jbundgaard@gmail.com Koordinator: Anders Østergaard Skribenter: Morten Søding Sørensen Louise Christensen Morten Knudsen Layout Marianne Stubberup Korrektur Birger Christiansen Tryk LaserTryk.dk Meninger Meninger, der tilkendegives i AGF Bladets artikler, må ikke tages som udtryk for foreningens officielle standpunkt AGF-ledelse Hovedformand: Erik Meineche Schmidt Næstformand: Jørgen Vangsgård Kasserer: Jens Bjerring Andre: Jens Bundgaard Thomas Ahrentz Poul Viggo Petersen E-mail Kommentarer, ris og ros sendes til: jbundgaard@gmail.com

Indhold: 2 Leder 4

Årets leder 2011

Hovedformand, Erik Meineche Schmidt

6

Hvor blev de af?

Susanne Nielsson

9

Kommentar af Knud Jørgensen

Kommunens seneste, store sparerundes omkostninger

10

SportsZonen

Den koreanske kampsport - Taekwondo

12

Familieaktiviteter i AGF

Family Fun og Family Fun & Fitness

14

Korte nyheder / generalforsamlinger

16 Boganmeldelse

Fodb@ldliv, Indspark og udkast

18

Farvel til Bamse

Mindeord

Forside foto Jens Bundgaard

AGF har så vidt muligt respekteret ophavsretten til bladets illustrationer. Det har ikke i alle tilfælde været muligt at finde et billedes ophavsmand. Hvis nogen gør berettigede krav gældende, vil de blive indfriet.

BLADET Marts 2011

3


Vi har årets leder 2010 Af Hovedbestyrelsen, AGF

Hovedformand, Erik Meineche Schmidt blev på Idrætssamvirkets repræsentantskabsmøde kåret som Årets Leder 2010. AGF Bladet bringer her hovedbestyrelsens indstilling. Erik har i sit mere end 50-årige virke for foreningen været igennem hele den ”klassiske idrætsforeningsmodel”, hvor man starter som udøver, bliver træner og til sidst ender med lederarbejde.

rekrutteret som håndboldtræner i foreningen, hvor han i flere år trænede AGF’s herreynglinge, som han førte helt til tops med et Danmarksmesterskab i 1966.

Det sportslige

Den frivillige leder

Erik Meineche Schmidt var håndboldspiller og blev i 1959 meldt ind i AGF. Han havde i sin aktive seniorkarriere 122 førsteholdskampe for AGF - med mesterskabet i landspokalturneringen i 1967 som den største sportslige triumf. Også dengang manglede foreningslivet trænere – og Erik blev derfor også

Så kom tiden til bestyrelsesarbejde for AGF – og det er nok den rolle, som de fleste kender Erik Meineche Schmidt i. Det startede i 1985, hvor Erik blev valgt formand for håndboldafdelingen. Håndboldafdelingen havde været inde i en turbulent periode, og Erik var manden, der skulle skabe ny ro, orden og kon-

4

tinuitet – og det gjorde han helt op til 1991, hvor der nu var bud efter ham som hovedformand for hele AGF. Erik Meineche Schmidt har som hovedformand været med til at gøre en forskel for AGF’s virke. Med AGF’s 3500 medlemmer og 7 afdelinger samt en del samfundsnyttige udviklingsprojekter med blandt andet overvægtige Hercules børn samt sport for børn anbragt uden for hjemmet, har Erik - fra sin naturlige plads ved bordenden - navigeret foreningens aktivitet gennem næste 20 års tjeneste.

Idrætssamvirkets formand, Nels Møller overrækker Erik prisen, som foruden vandrepokalen også var kontant i form af en check på 3.000 kr. BLADET Marts 2011


Erik takkede Idrætssamvirket for udnævnelsen.

Når folk siger ”AGF”, siger de nok også AGF kontraktfodbold. Erik Meineche Schmidt har – vel og mærke som frivillig leder - i en menneskealder, også været involveret i den professionelle aktivitet under det, der i dag hedder Århus Elite A/S. Erik har brugt mange timer for AGF’s professionelle fodbold, i flere perioder som formand for en forretning, som historisk set altid har manglet ”flere penge og flere point” – og hvor man på sit civile job kunne blive ringet op af en journalist omkring, ”hvad ens holdning var til, at endnu en kontraktspiller havde været i nævekamp i midtbyen”… Ildsjæl for idrætten i Århus Vi ser desuden Erik Meineche Schmidt som en værdig kandidat til Årets Idrætslederpris, grundet hans store engagement for idrætten i Århus. Erik har som dekan på Århus Universitet været en stærk medspiller for tilblivelsen af et Institut for Idræt i byen, det innovative ACTIVE institute med blandt andet testcenter for Team Danmark, og han har desuden som bestyrelsesformand for Marselisborg Gymnasium været med til at skabe bedre forhold for eliteidrætsudøvere med en Team Danmark eliteidrætslinje. Vi håber derfor med denne indstilling, at Idrætssamvirket i Aarhus vil være med til at hædre en markant frivillig leder i byen – hvis engagement og viden, vi håber at kunne have gavn af i mange år endnu i AGF. Fotos: Jens Bundgaard BLADET Marts 2011

5


Hvor blev de af?

Mindevæggen i Fredensvang er fyldt med AGF-koryfæer. Nationale og internationale sportsstjerner, som har vundet betydningsfulde medaljer for klubben. I en artikelserie her i bladet sætter vi spot på et udvalg af de store AGF’ere og spørger; Hvor blev de af?

Hvor blev de af: Susanne Nielsson Af Morten Søding Sørensen

En af de allerstørste AGF’ere gennem tiderne er svømmeren Susanne Nielsson. I slutningen af 1970’erne og starten af 80’erne hentede hun nogle af klubbens absolut største resultater hjem til Århus. EM-sølv, VM-bronze og Olympisk bronze blev det blandt andet til. Grundlaget for de utallige sejre var et fra moderen nedarvet svømmetalent og en for samtiden uhørt stor træningsmængde.

Fra Susanne var 12 til hun var 22 år vandt hun det danske mesterskab mere end 90 gange inden for de forskellige svømmediscipliner. Hun trænede i perioder så meget, at hun tilbagelagde 20 km om dagen i seks af ugens syv dage. I forhold til andre af landets elitesvømmere var det en enorm træningsmængde. Det var imidlertid nødvendigt, hvis man ville konkurrere med datidens dominerende, russiske svømmere. Og det ville Susanne… Eller ville hun?

Mor og datter i AGF Susannes mor, Birgit Nielsson, svømmede også i AGF tilbage i perioden 1946-59 og blev selv dansk mester en håndfuld gange. Oplevelserne i bassinet ønskede hun også for sin datter, og hun var med til at bære datteren frem. Susanne er sidenhen blevet citeret i medierne for, at hun til tider følte sig presset af sin mor. Et pres, som nok skal være der, hvis man vil nå langt inden for elitesvømning, men som også hurtigt kan blive for meget. Birgit og Susanne har da også haft flere samtaler om dette i Susannes voksenliv.

Med ungdommen som indsats

Susanne under ol 1980

6

BLADET Marts 2011

Susanne har udtalt, at hendes prioritering af sporten medførte betydelige omkostninger i forhold til hendes ungdom.

Eksempelvis ærgrer hun sig den dag i dag over, at hun ikke fik taget den uddannelse som teknisk tegner, der ellers var hendes drøm. Derfor er hun også meget påpasselig i forhold til at pace sin egen datter, og hun har absolut ingen ambitioner på datterens vegne inden for svømning.

Store øjeblikke I AGF’s jubilæumsfilm fra 2005 ’Et liv med AGF’ kan man dog også opleve Susannes glæde ved egne bedrifter. Med et drømmende udtryk i ansigtet beskriver hun det øjeblik fra OL-finalen i Moskva 1980, hvor hun forpustet kigger op på måltavlen lige efter de 100 meter brystsvømning var blevet tilbagelagt. Det største øjeblik er lige dér, hvor man ser sit navn på tavlen. Det er den største oplevelse, fortæller Susanne, og den fortjente stolthed lyser ud af hende. En stolthed, som hun i øvrigt delte med store dele af det danske folk.

Dedikeret svømmer – dedikeret AGF’er I samme film kan man også høre Susanne fortælle, at hun altid har betragtet sig selv som AGF’er. Hvordan hun altid var på stadion, når AGF spillede fodbold, og hvordan hun ikke blot re-

Foto: Jens bUndgaard


Hvor blev de af?

Mor som træner

Susanne med mor og træner

præsenterede Danmark, når hun var af sted til stævner – hun repræsenterede også AGF.

tilsyneladende urealistiske mål og indfriede dem med stor succes. Men det er også historien om en voksen kvinde, der ser tilbage på en ungdom, hvor prioriteterne kunne have været anderledes. En historie, som man kan tage til efterretning, hvis man selv eller hvis ens børn besidder et specielt talent. Vi andre dødelige, der ikke er i sådan en situation, kan blot læne os tilbage i taknemlighed og respekt for mennesker som Susanne Nielsson, der ofrer så meget for at give os alle en stor oplevelse og klubfølelse.

År 2011 I dag er Susanne leder af Grenaa Svømmehal og holder sig for det meste oven vande. Hun ser tilbage på karrieren med stolthed, men også med en vis portion vemod, da hun i dag er klar over, at en sådan karriere ikke er uden omkostninger. Historien om Susanne Nielsson er altså historien om en enestående idrætspige, der satte sig nogle

Susanne lykønskes af Thorkild Simonsen og Knud Jørgensen

BLADET Marts 2011

7


Tennis

Tennisafdelingen vil mere Af Jens Bundgaard

Efter flere år med fald i medlemstal, mindre benyttelse af banerne på Fredensvang og sportslig nedtur, så oplever tennisafdelingen for øjeblikket fremgang på flere fronter. AGF Bladet hylder de friske vinde og bringer her et udpluk af de gode historier fra tennisafdelingen. Tildelt prestigefuld pris AGF Tennis er blevet tildelt JTU’s initiativpris for 2011 for et forslag om at lave aktiviteter, der søger at integrere motion og sund kost i et samlet projekt. AGF tennis modtager prisen på JTU’s generalforsamling i marts.

enkelt kamp i indeværende sæson har der været spænding om resultatet, hvilket primært skyldtes at én af AGF spillerne måtte opgive at spille sine kampe på grund af et maveonde – AGF vandt dog alligevel kampen sikkert 4-2.

Nyt bookingsystem er et hit ”Play and Stay” satsningsklub AGF er desuden udvalgt som ”Play and Stay” satsningsklub af Dansk Tennis Forbund, hvilket indebærer, at klubben får udstyr og uddannelse fra forbundet, som skal bidrage til at få børn og unge i gang med at spille rigtig tennis med det samme, de sætter fødder på banerne. Blødere bolde og mindre baner er blandt de tricks, der skal gøre det muligt for nybegyndere at serve og spille om point med det samme uden at have terpet alle spillets grundteknikker på forhånd.

Tilskud til øget begyndertræning Aarhus Kommune har i denne sammenhæng også givet AGF tennis tilskud til at styrke den udendørs træning af begyndere og let øvede.

På vej mod oprykning På den sportslige front er der også glædeligt nyt. 1. holdet fører Unionsserien suverænt og er dermed på vej til at rykke op i 3. division indendørs. Kun i en

8

BLADET Marts 2011

I forbindelse med indendørssæsonen 2010/2011 indførte AGF tennis et nyt webbaseret bookingsystem, og på trods af mindre indledende vanskeligheder, så kører systemet nu upåklageligt. Det nye system betyder blandt andet, at det er muligt at købe og betale for løse indendørstimer med dankort og at tænde lys via hjemmesiden.

Søger en ranglisteansvarlig Med henblik på at skabe yderligere udvikling og foreningsmiljø i afdelingen så søger tennisafdelingen nu en ranglisteansvarlig, der skal være med til at starte og vedligeholde klubbens elektroniske rangliste, der er en god forudsætning for, at tennisspillerne mødes i ligeværdige kampe. Må priser, tilskud og satsninger bære frugt, og må afdelingen få styrket foreningsmiljøet, medlemsskaren og det sportslige niveau, så de friske vinde kan blive til varige kvaliteter!


Svømning

Sparerundens omkostninger Kommentar af Knud Jørgensen, svømmeformand, AGF Halgebyret er et af de håndtag kommunen i sin sparerunde har drejet på, og det ganske voldsomt. Faciliteterne er et helt afgørende parameter, hvis man sigter bare lidt over gennemsnittet – læs middelmådigheden. Det gælder både spørgsmålene om tid, kvalitet og så økonomien. Lad os dvæle lidt ved det sidste. Da man som bekendt ikke kan leve af at bo, så forudsættes det, at der er så meget økonomisk råderum tilbage efter ”huslejen”, at der er noget at drive sport for, og hvordan kommer det så til at se ud i Aarhus? Tidligere var det offentlige sigte, at de skabte rammerne for de frivillige foreninger, som så fyldte dem ud. Efterhånden som midlerne svandt ind, flyttede man anlægsdelen mere og mere over på foreningerne og gav mindre driftsstøtte til disse. Denne støtte udvidede man ved, at brugerne af de kommunale faciliteter betalte en afgift, eller gebyr, som det skulle hedde, der supplerede det kommunale tilskud til de private/selvejende faciliteter. Dette gebyr har gennem de senere år fået betydelige forhøjelser, som Idrætssamvirket dog fandt passende. Foreningerne i de kommunale faciliteter slikkede sårene, og specielt elitære klubber kunne mærke, at vi i forhold til vore konkurrenter i andre byer fik en alvorlig hurdle. Aarhus var kommet i førerfeltet, men ikke sportsligt. Så kom sparerunden, og for sportens vedkommende blev den ensidigt lagt på gebyret, som får et ordentligt hug opad med 25 %. ”Herregud en krone i timen per deltager, sådan ca. 40 til 80 kr. om året, det kan I da sagtens lægge til kontingentet”, fik jeg som svar. Ja, egentlig

nok, hvis ambitionerne ikke er større. For en konkurrencesvømmer bliver det til et sted mellem 1000 og 1500 kr. om året, og i forvejen er kontingent og selvbetalinger mange gange det beløb. Alle vore medlemmer vil mærke dette indgreb, kontingenterne vil uvægerligt stige. Gælder det så hele den århusianske idrætsverden og tilsvarende AGF? Nej, det er ikke tilfældet. Brugerne i private eller selvejende faciliteter friholdes helt. Det bliver altså en yderligere udjævning af forholdet mellem udøverne i offentlige og private faciliteter, og var det så det, der var tanken? Det er et spørgsmål, som også Idrætssamvirket har stillet – og mig bekendt uden at få noget fornuftigt svar endnu.

Med en så alvorlig sparerunde, som Aarhus har været nødsaget til at sætte i værk, kan idrætten selvsagt ikke gå fri, men smerten kunne have været jævnt placeret over for alle. Sparerunden har også ramt den offentlige administration hårdt. Måske kunne foreningslivet selv administrere deres brug af offentlige faciliteter i højere grad, end det er tilfældet i dag. Hvordan hænger offentlige tilbud som f.eks. ”By i bevægelse” økonomisk sammen? Den slags er i en vis udstrækning direkte konkurrenter til foreningslivet. Alt i denne sammenhæng er så komplekst, at idrætsverdenen kan have svært ved indbyrdes at blive enige – det kan vel blive vanskeligt nok i AGF.

Foto: Erik Laursen BLADET Marts 2011

9


SportsZonen med Kihap

Af Katrine Lindgaard Jensen

I taekwondosalen, Tang Soo i Viby står tre forventningsfulde drenge fra Dalgaarden klar til deres prøve i den koreanske kampsport. De tre drenge skal vise, hvad 12 ugers træning har udrustet dem til. Aktiviteterne er en del af SportsZonen, og drengene har selv valgt at deltage. Bælterne er spændt omkring den hvide dobog (taekwondo dragten), og spændingen fornemmes tydeligt. Line Møller Hansen, tidligere landsholdskæmper, har været deres træner gennem hele forløbet, og sammen med Bjarne Johansen, tidligere landsholdtræner og 6. Dan i Taekwondo, skal hun stå for prøven. De tolv uger har blandt andet lært drengene nogle af taekwondoens mange regler, og de har måttet erkende, at det er en sport, hvor respekt og disciplin er vigtigt. Dette betyder bl.a., at der i dojangen (træningssalen) hænger det danske og det koreanske flag. Når man træder ind og ud af dojangen, skal man hilse på sit flag – Jonas er lige ved at glemme det, men husker det, så snart han ser Line.

10

BLADET Marts 2011

Alle stiller sig klar på en række, og prøven kan starte. Først skal der hilses på flaget, det gøres ved at stille sig i charyot-seogi (ret stand) og holde højre hånd foran hjertet. Herefter retter de sig, med hænderne nede langs siden, mod Line og Bjarne og bukker. Koncentrationen lyser ud af øjnene på drengene, prøven skal tage dem igennem grundspark, grundslag og grundpositioner. Line styrer drengene ved at give ordre på koreansk. ”Oen apkoobi area makki” lyder det skarpt fra Line. Drengene adlyder straks, de stiller sig i den respektive stilling og laver derefter et slag lige frem foran kroppen. Vigtigt for alle spark og slag er, at Kihap bruges. Det

er et råb, der skal samle energien, som “skyder” ud i samme retning som handlingen. På den måde kan man med den rette brug af Kihap få en endnu større virkning ud af sin handling. Drengene udfører sparkene og slagene med præcision og med kraft, der styrkes gennem deres forskelligartede råb. Næste del er Taeguek II (en taeguek er en serie af sammensatte teknikker som udføres mod en imaginær modstander), som kræver stor koncentration. Drengene laver en rigtig flot gennemgang på Lines tælling ”hana, dul, ses...” Prøvens helt store højdepunkt er gennembrydningen. Hver af drengene har


valgt et slag, som de derefter skal gennembryde et bræt med. Første mand er Nicklas, der har valgt albuen som sit redskab. Med Kihap, helt spændt albue og masser af kraft flækker Nicklas brættet i første hug! Næste mand er Kasper, han får med håndfladen og et højt Kihap slået brættet i stykker. Det tager et par forsøg, hvilket med tydelighed viser, at da energi og teknik samles, går brættet over, som var det flamingo pap. Jonas er sidste mand, og han har valgt knytnæven som sit våben. Bjarne Johansen gør ham opmærksom på slagets sværhedsgrad. Jonas synes ikke at tage notits af hans advarsel, og med et enkelt slag og et højt Kihap smadres brættet. Jonas bukker og går ned til de andre – med et lille smil på læben. Diplomerne for deltagelse og beståelse af prøven uddeles med kommentarer fra Bjarne Johansen. Alle drengene består, skulderne synes lidt højere og stoltheden spores i deres øjne. SportsZonen har med været med til at give

disse drenge en stor oplevelse og en fornemmelse af foreningslivets værdier. Lisbeth Frederiksmose, lederen på Dalgaarden udtaler: ”De render rundt i taekwondo dragter på Dalgaarden, og to af drengene vil faktisk gerne blive ved med at dyrke taekwondo - også udenfor SportsZonen. Det giver helt sikkert noget at være med, at gennemføre noget og få et diplom – det er altid en god oplevelse at mestre noget.”

”SportsZonen” blev startet i 2009 af AGF – gennem støtte fra Velfærds- og Kulturministeriet. Hensigten er at skabe en bro mellem de to behandlingshjem, Dalgaarden og Bøgholt, og en række århusianske idrætsforeninger. Der har været fokus på udvikling af den enkelte, udfordringen og fællesskabet - altså kvaliteter i vores idrætsforeninger. AGF håber at kunne videreudvikle SportsZonen i den kommende tid, selvom den første projektperiode sluttede i januar 2011.

Alle fotos: Katrine Lindgaard Jensen BLADET Marts 2011

11


Familie i

FAMILY FUN

Sport og leg for hele familien

Er I en familie der syntes, at udeaktiviteter og sport generelt er sjovt, så er det nu I har chancen for at gøre det sammen hele familien.

Af Jens Bundgaard

Family Fun er aktiviteter baseret på udearealers muligheder for aktiv og social udfoldelse for hele familien. Family Fun ligger vægt på både puls og hygge, så der er noget for en hver smag.

Lørdage Kl.11:00 - 13:00 i Aarhus by- og naturrum

VILD MED VAND

svømning, kajak, leg i vandet/ sandet, beachboldspil

BALLADE I BYEN street boldspil, parkour, geocaching, slackline

SJOV I SKOVEN skattejagt, mountainbike, orientering, stratego

AGF vil gøre det nemmere for familier at dyrke idræt sammen eller på samme tid. I løbet af foråret afprøves to nye koncepter under betegnelsen Family Fun og Family Fun & Fitness. Koncepterne har fokus på udeaktiviteter og udeoplevelser samt på leg og alsidig fysisk træning. I forbindelse med en række af AGF’s tværgående og nyskabende aktiviteter som Idrætsskolen, Hercules Sport, SportsZonen og Idrætsfagligt Forum har der igennem længere tid været interesse i at styrke familiers mulighed for at dyrke idræt på samme tid. Da Aarhus Kommune i november sidste år udskrev konkurrencen ”tag af sted sammen”, var det en kærkommen anledning til at konkretisere tankerne.

ARRANGEMENTET FINDER STED:

Lørdag d. 4. Juni & d.18. Juni 20 kr. pr. familiemedlem Skriv for tilmelding eller mere information til: FamilyFun@hotmail.dk

12

BLADET Marts 2011

Møder og workshops i Idrætsfagligt Forum medførte, at AGF leverede to forslag til konkurrencen. Det ene forholdt sig til en overordnet idé om at arrangere fællesaktiviteter, hvor hele familien er aktiv på samme tid omkring den samme aktivitet, mens det andet primært forholdt sig til programlægning af børne- og voksenaktiviteter på samme tid.


aktiviteter AGF FAMILY FUN & FITNESS En fantastisk mulighed for dig og dit barn! HVEM ER I? • •

En børnefamilie, som har børn i alderen 3-6 år I vil gerne være aktive – men mangler tid!

HVEM ER VI?

Vi er et nyt tilbud under AGF´s idrætsskole.

HVAD KAN VI TILBYDE? • • • • • •

Begge AGF’s forslag blev fremhævet og præmieret med 10.000 kr. til opstart og afprøvning af aktiviteterne. Bedømmelseskomiteen projektet ”Family Fun” ning af, at ”det findes ferentierede aktiviteter set-up”.

valgte at støtte med understregpositivt med difmed et fleksibelt

Projektet ”Family Fun & Fitness” blev fundet ”støtteværdigt, idet der bygges videre på et velafprøvet koncept vedr. idrætsskolen, som udbygges med aktiviteter også for voksne. Ligesom det vurderes positivt, at aktiviteten rummer såvel fælles som differentierede aktiviteter for børn og voksne.” Bolden er hermed kastet op til familieaktivitet i AGF, og jeg anbefaler alle AGF-familier at bakke op om de nye aktiviteter. Det gør min familie og jeg!

En ugentlig træning. I opvarmer/afslutter sammen. Derimellem træner i hver for sig. Jeres børn skal have det sjovt, udvikles motorisk, samt opleve foreningslivets mange kvaliteter! I får en alsidig træning, der giver sved på panden! 3 engagerede og kvalificerede instruktører pr. hold. Hele familien er velkommen! PRAKTISKE OPLYSNINGER: Opstart: Uge 17 Afslutning: Uge 22 Vi har to hold: N.J. Fjordsgades Skole torsdag fra 16.00-17.00 Åbyskole tirsdag fra 16.30-17.30 Pris: 200 kr. pr. familie for 6 uger

HVORDAN TILMELDER I JER? Send en mail til: familyfun.agf@gmail.com Eller ring til Katrine Lindgaard: 6171 5911

BLADET Marts 2011

13


Korte Nyheder Indsamlet og redigeret af Jens Bundgaard

AGF Gymnastikopvisning 2. april Lørdag den 2. april kan man opleve spændende gymnastik, når AGF gymnastik afholder forårsopvisning i Stadionhallen i Århus. Dagen starter 13.00 med fælles indmarch, og herefter vil både børn, unge og voksne vise, hvad de har trænet på i løbet af sæsonen. Årets gæstehold er Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole. Der er er gratis entré for alle, og dagen slutter 16.00.

Slackline i AGF

Generalforsamlinger

Siden januar har AGF Gymnastik tilbudt åben slackline træning, hver onsdag 19.00 i Marselisborg Gymnastikcenter - Dalgas Avenue 8 i Aarhus.

Atletik :

Tirsdag den 22. marts kl. 19.30 i klublokalet, NRGI Park

Basketball :

Onsdag den 13. april kl. 19.00 i mødelokalet på 1. sal på Århus Svømmestadion

Der kræves ikke noget medlemskab, så alle kan bare møde op, men der skal betales 25 kr. i døren til dækning af AGF’s udgifter. Der er plads til 4 slacklines i hallen, så der skulle være nok plads til masser af glade slackliners.

Fodbold :

Tirsdag den 15. marts kl. 20.00 i klubhuset, Terp Skovvej, Viby J

Gymnastik :

Onsdag den 6. april kl. 20.00 i Marselisborg Gymnastik Center, Dalgas Avenue 12, Århus

Håndbold :

Onsdag den 6. april kl. 19.00 i Glasburet

Svømning :

Tirsdag den 8. marts kl. 18.30 i klublokalet på Århus Svømmestadion

Tennis :

Torsdag den 24. marts kl. 19.00 i klublokalet i tennishallen.

Instruktøren kan både hjælpe nybegyndere sikkert i gang samt give tips og udveksle nye tricks med rutinerede slackliners. Læs mere på AGF’s hjemmeside eller mød bare op!

14

BLADET Marts 2011

Hovedgeneralforsamling: Torsdag den 28. april kl. 19.00 i klublokalet Terp Skovvej, Viby J Dagsorden jvnf. vedtægterne


Korte nyheder

AGF’s damer vinder Vinterturneringen Før sidste runde, (DM 10 km 27. marts), står det klart, at damerne i AGF Atletik har genvundet den samlede sejr i vinterturneringen 2010/2011. Maria Sig kan ligeledes sikre sig den samlede individuelle sejr, hvis hun løber DM 10 km. Hvis Maria ikke stiller til start, så er det Maja Alm (AGF) og Sara Sig (Sparta), som kan afgøre det på sidste runde (DM 10 km). Den, som kommer først i mål af de to piger, vil være samlet vinder af vinterturneringen, såfremt de kommer i mål i en top 5 placering.

Viktor Bromer sikrer alene AGF samlet en 5. plads i Øst AGF var for en gangs skyld også repræsenteret ved de Østdanske Langbane Mesterskaber ved Viktor Bromer. Viktor træner til dagligt på Nationalt Træningscenter (NTC) i Bellahøj, men repræsenterer AGF og stiller i konkurrence op i de blå-hvide farver. Og han svømmede stærkt! Ene mand sikrede han AGF en 5. plads i Øst, hvis man ser på, hvor mange og hvilke medaljer han hentede hjem. Hans medalje­ høst lød på: 8 juniormedaljer (6 guld og 2 sølv) og 5 seniormedaljer (4 guld og 1 sølv) SÅDAN Viktor! Alle fotos: Erik Laursen BLADET Marts 2011

15


AGF Håndbold er igen i år arrangører af AGF CUP - et håndboldstævne for ca. 1.200 glade børn. Det kræver mange frivillige hænder for at få succes. Vil du give en hånd med under stævnet? Så kontakt Tanja Christensen tlf. 60605719 eller Louise Christensen tlf. 61680758

AGF_CUP_ann_A4_200312.indd 1

21/03/11 07.00


1 07.00

Boganmeldelse

Fodb@ldliv Anmeldt af Morten Knudsen

Det var vist tidligere landsholdsstjerne Søren Lerby, der i sin tid sagde, at fodbold ikke var for de stumme. Det udsagn lever AGF´s cheftræner Peter Sørensen op til. Sammen med tidligere sportschef i Vejle Boldklub, Hans Lauge, har han skrevet mailbogen Fodb@oldliv, Indspark og udkast.

Bogen består af en lang række e-mails, som de to gennem det meste af et år skriver til hinanden. Her udveksler de store tanker om en lang række emner, og man må sige, at de kommer vidt omkring. I bogen får de udvekslet tanker om alt fra filosofi, parforhold, VM i fodbold og til mandskabsbehandling på et fodboldhold.

”Vi savner personligheder og spillere med kulør i dansk fodbold. Spillere, der tør være sig selv og sige andet og mere end ligegyldigheder i ét væk. Jeg gider ikke høre på den uendelige, åndsforladte og dræbende snusfornuft, som i en lind strøm vælter ud af kæften på vores landsholdsspillere eksempelvis”, skriver Peter Sørensen.

Har Peter Sørensens bog noget på hjerte, som kunne interessere en læser af AGF Bladet? Det må man sige ja til. Peter Sørensens fodbold- og ledelsesfilosofi udfoldes i bogen, og det er tydeligt, at AGF med ham som cheftræner har fået en træner, der ved hvad han vil, og som stiller store krav til spillerne og de øvrige medarbejdere omkring holdet. Som han skriver i bogen: ”Er mine medarbejdere og spillere ikke dedikerede, ligefrem lidenskabeligt engagerede og villige til at gøre langt mere end bare deres job, har de en meget begrænset levetid hos mig.” Men han er også en træner, som mener, at fodboldverdenen kan blive for kedelig, og at de udtalelser, som spillere og trænere kommer med, slet ikke har nogen kant.

Hans Lauge, som Peter Sørensen mailer med, har en fortid som sportschef i Vejle Boldklub og kender Peter Sørensen fra netop den tid, hvor han, Peter Sørensen, var assistenttræner i Vejle Boldklub. Meget af bogen handler om deres fælles fortid i VB, men også Peter Sørensens tid som træner i Fredericia mailes der flittigt om, og ikke mindst spændende bliver det, da Peter Sørensen tegner kontrakt med AGF.

Boganmeldelse

 Hans Lauge & Peter Sørensen  Fodb@ldliv, Indspark og udkast  Med forord af Biskob Kjeld Holm  204 sider  250 kr  Bogkompagniet

Bogen anbefales hermed til den fodbold­ interesserede læser. Bogen giver et spændende indblik i tankerne, som en nuværende cheftræner og en tidligere sportschef har omkring fodbold i særdeleshed og livet i almindelighed.

BLADET Marts 2011

17


Farvel til Bamse fra Vimmersvej Af Jens Bundgaard

”Der er lige så lidt kunstigt ved manden, som der er ved den musik, han gjorde til sin levevej for over 25 år siden. Med sin karakteristiske lidt hæse vibratostemme vil han i mange år endnu kunne underholde sine trofaste fans og ind imellem lade sig underholde af fodboldkampene på Århus Stadion.” Citatet er fra AGF Bladet 1991 og danner afslutningen på Erik Halls og Lars Svendsens portræt af Flemming ”Bamse” Jørgensen. Portrættet blev til efter et interview med Bamse, hvori han fortæller, at hele familien Jørgensen har faste pladser på Århus Stadion, og han indrømmer, at det hvert år bekymrer

ham en smule, om turneringsplanen for fodbold og hans egen personlige turneringsplan kan gå op i en højere enhed. Visse kampe bliver dog med sikkerhed krydset af - som den mod Brøndby. Da spiller Bamses Venner ikke, for AGF’s hold i Superligaen er Bamses hold. Ingen tvivl om det. Bamse blev trods bopæl i Viby fulgt til AGF i 1955 af sin far for at spille fodbold. Faderen havde selv en fortid i AGF som svømmer og atletikudøver. Det blev et livslangt forhold til AGF for Bamse, der selv fortæller om tiden som aktiv (fløjhalf) i AGF: ”Jeg drev det ikke til noget særligt som fodboldspiller. Jeg var skiftevis på 1. og 2. holdet, men jeg havde 7 – 8 sjove år i AGF, og jeg har da spillet på hold med Hans Petersen, der senere blev divisionsspiller. Desuden har jeg prøvet at være bolddreng på Stadion, da AGF’s guldalderhold med Aage Rou og Co. spillede i Europa Cup’en mod Benfica.”

Bamse elskede herefter at opleve AGF og fodbolden live. Atmosfæren beskriver han sådan: ”Jeg holder af den friske luft. Af min faste plads og de kendte ansigter omkring mig. Jeg holder af at være der, mens det sker.” Portrættet giver også plads til Bamses kritiske syn på vigtige menneskelige aspekter i forbindelse med idrætsforeninger generelt og AGF i særdeleshed: ”Det er nu engang sådan, at klubben plejer sit image bedst, hvis den hjælper folk, der har dummet sig. Det må være en klubs fornemste opgave at hjælpe de unge væk fra gade hjørnerne. Det kan ikke undgås, at enkelte af dem skejer ud.” Nytårsnat 2011 sluttede livet for Flemming ”Bamse” Jørgensen, den trofaste AGF’er, hvis musik dog kan underholde os mange år endnu.

Foto: Ole Nielsen

18

BLADET Marts 2011


Mindeord Af Steffen Olesen, fodboldformand, AGF

Ved meddelelsen om Flemming Bamse Jørgensens død har AGF mistet en af sine mest trofaste støtter. Lige som mange af os i Fredensvang med særlig interesse fulgte med i den store århusianers karriere var kærligheden ubetinget gengældt. Som dreng og boende i Viby spillede Bamse ungdomsfodbold i AGF, og han forblev livet i gennem i bogstaveligste forstand en af klubbens største fans. Altid var han på stadion til AGF’s kampe, når muligheden bød sig i, og det bedste bevis på, at han livet i gennem bevarede jordforbindelsen trods sin imponerende og godt 40-årige lange musikalske karriere, leverede han ofte i pausen, når AGF havde spillet en særlig god 1. halvleg og førte med et par mål. ”Det dur,” kommenterede han tørt. Og det gjorde hans musikalske koncept også. Hver gang han gik på scenen i en af landets idrætshaller, var succesen hjemme. Utallige idrætsforeninger landet over kunne være stensikre på en økonomisk styrkelse af klubkassen, når Bamse med vennerne stod på plakaten. ”Go dav, do. Vil du danse med mig?” indledte Bamse altid, når han gik på scenen. Og ingen svarede nogensinde nej til dette vidunderlige menneske, der repræsenterede Århus på fornemste vis på nationens musikalske landkort.

Hans menneskelige format og generøsitet rakte langt, og når vi i ungdomsafdelingen ringede til Bamse og fortalte, at en AGF-dreng var blevet indlagt på hospitalet, gik der ikke lang tid, før nogle CD’er landede på bordet ved sygesengen. Til afslutningsfesterne skulle man ofte bruge nogle præmier, og et opkald til Bamse udløste så en gaveregn, der fik første udsalgsdag i en mellemstor pladeforretning til at blegne i sammenligning. Ved AGF’s 100 års jubilæumsfest i Stadionhallen i 1980 blev Bamses navn udødeliggjort i Fredensvang. Med Gunnar Nu som toastmaster og Bamse med vennerne, kunne det ikke blive meget større, og især fordi den lille gyngende båd i dagens anledning havde fået en ny tekst: Dem fra GF er de bedste. Ingen, der var til stede hin septemberaften for 30 år siden, vil aldrig nogensinde glemme den aften.

Siden han var lille, har han kun haft én ting i sit hoved, og det er musik. Da han så blev lidt større sagde hans far: Min dreng, nu skal du lære lidt dansk og matematik. Han gjorde, hvad han ku’, men det kom aldrig til at du. Så her står han nu som spillemand (Spillemanden, Flemming Jørgensen 1990)

Og ingen i AGF vil nogensinde glemme drengen fra Viby, der begyndte som trompetist i FDF og tog afsked med livet nytårsnat på toppen af sin karriere efter at have solgt 3,5 millioner plader. Meget godt gået af maskinarbejderen fra Ormslevvej, der blev elsket og beundret af en hel nation. Æret være Bamses minde.

Alle danskere vidste, at Bamse havde rod i Århus, og det undlod han aldrig at gøre opmærksom på, når han optrådte på TV og i dag- og ugebladene. Derfor var det også kun naturligt, at Bamse for snart mange år siden, trådte ind i AGF’s Ambassadørkorps. Opgaven løste han perfekt, og i de senere år med sportslige svigtende resultater, gav Bamse altid fornyet håb om bedre tider med sin ukuelige optimisme og loyalitet.

BLADET Marts 2011

19Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.