AGF Bladet, årsskrift 2007

Page 1

ÅRSSKRIFT 2007


Årsberetning Åskrift 2007 Udgiver Aarhus Gymnastikforening af 1880 Terp Skovvej 16-20, 8260 Viby J. Telf. 86141070/Fax. 86142670 email: am@agf.dk

side 10-11

Layout Lotte Olesen Korrektur Birger Christiansen Tryk LaserTryk.dk Meninger Meninger, der tilkendegives i AGFBladets artikler, må ikke tages som udtryk for foreningens officielle standpunkt AGF-ledelse Hovedformand: Erik Meineche Schmidt Næstformand: Jørgen Vangsgård Kasserer: Jens Bjerring Sekretær: Poul Viggo Petersen Andre: Henrik Lyngby Skovsager Thomas Ahrentz E-mail Kommentarer, ris og ros sendes til: agfbladet@agf.dk

side 18-20

Indhold:

AGF i 2007

3

Hovedformandens årsberetning

4

Basketafdelingen vil ha’ flere børn

5

AGF-projekt indstillet til Royale Fonde

6

Årets talent i AGF

2007 har været et godt år for AGF. Det sportslige niveau er fastholdt, og økonomien er sund. Medlemstallet har udvist en lille tilbagegang, men efter fem års uafbrudte stigninger er der givetvis tale om en fluktuation, som vi ikke skal lægge for meget i. Blandt de sportslige højdepunker skal naturligvis først og fremmest nævnes fodboldflagskibets tilbagevenden til Superligaen efter blot et enkelt år i 1. division. Selv om det var, hvad ”alle forventede”, er et forår med 13 kampe uden nederlag en præstation, der kalder på respekt. Også 2. holdets oprykning til 2. Division – hvor holdet endog har bidt sig fast i toppen – lover godt for fremtiden, specielt fordi det ikke er så længe siden, holdet fristede en væsentlig mere ydmyg tilværelse. Hos svømmerne blev sidste års ”sølvmedaljeregn” afløst af flere guldmedaljer ved Danmarksmesterskaberne, og i Atletikafdelingen var der endnu en gang tale om solide præstationer på nationalt topniveau. Uden for det rent sportslige var årets største begivenhed, at Kurt Andersen besluttede at trække sig ud af Århus Elite og efterfølgende afhændede samtlige sine aktier til et konsortium af lokale forretningsfolk. Der er for mig ingen tvivl om, at hvis Kurt Andersens ikke var dukket op i 2001, da den økonomiske situation i AGF Kontraktfodbold var mere end kritisk, så var selskabet gået konkurs, og fodbolden havde været tvunget til at ”starte forfra” og arbejde sig op fra Danmarksserien. På den baggrund er det glædeligt, at Kurt Andersen kom økonomisk helskindet ud af sit engagement i AGF – men det er også lidt trist, at genopretningen er gået så langsomt, at han ikke er med, når det igen bliver lyse tider. Foreningen er Kurt stor tak skyldig, og det viste vi da også konkret ved at tildele ham AGF’s hæderstegn i guld i forbindelse med årets generalforsamling i Århus Elite. Foreningens samlede økonomi er som nævnt sund, men det forhindrer ikke, at flere afdelinger er – eller har været – udsat for betydelige udfordringer. Såvel svømmeafdelingen som basketballafdelingen var for få år siden i betydelige økonomiske vanskeligheder, men en kraftanstrengelse fra helt eller delvist fornyede ledelser har ført til, at situationen nu er under kontrol – og det er vel at mærke sket uden store sportslige

Redaktion Chefredaktør: Jens Bundgaard e-mail: jbundgaard@gmail.com edaktører og Skribenter: R Morten Søding Sørensen Louise Christensen Jean Tonnesen

side 14-15

Hercules og Afrodite Sport

En løber i en symbiose af egoisme

10 Mindernes magi Reportage fra Dalgas-gruppen 12

AGF-historier

14

Til skigymnastik i AGF Gymnastik

16

AGF Håndbold udvikler organisationen

18

Årets gang i AGF Svømning

21

Århus Elite - en forretning med AGF-rødder

Fortalt af Birger Christiansen

side 6-9

omkostninger. I øjeblikket er det håndboldafdelingen, der kæmper med voldsomme udgifter til halleje, bl.a. fordi kommunen har valgt at nedtrappe det mangeårige kommunale særtilskud, som var med til at reducere de meget høje hallejer på Atletion. I AGF har vi altid haft tradition for, at fællesskabet træder hjælpende til, når et ”medlem af AGF-familien” kommer i vanskeligheder, og det er der ingen planer om at lave om på – heller ikke i det nye år. Det er nemlig et vigtigt kendetegn for en klassisk idrætsforening, at helheden er mere end summen af delene – eller som det er formuleret i det motto, der pryder vores klubhus i Fredensvang: ”Samlede skal vi stige, men spredte skal vi falde”. Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. Erik Meineche Schmidt Hovedformand for AGF

BLADET Årsskrift 2007

3


Basket

Vi vil ha’ flere børn Vil du spille basket i AGF? Vi er ca. 100 medlemmer; men vi vil så gerne være lidt flere! Træningen foregår i hallerne i den centralt beliggende og nyrenoverede Århus Svømmestadion på Ingerslev. Nye medlemmer er naturligvis meget velkomne.

Det er det simple budskab for AGF Basket

Se mere på www.agf.dk/basket

Af Allan Bro Hansen Som de fleste ved, kommer børn ikke af sig selv – det kræver dygtighed, engagement, tålmodighed og held i sprøjten... I AGF Basket har vi håb om at få flere ungdomsmedlemmer dels ved at fastholde vores to eksisterende ungdomshold og dels ved at skabe et nyt miniput-hold for 4-8 årige. Og det ser ud til at lykkes! For to år siden bestod klubbens eneste ungdomshold af de nuværende Herrer Ynglinge (årgang 91 og 92). Birgitte Poulsen har trænet drengene gennem mange år og har i år desuden fået hjælp af førsteholdsspiller Mathias Hyldgård. Holdet består af en trofast stamme af ”gamle” spillere og har i år også taget vel imod et par nye medlemmer. De unge drenge er også vellidte i klubben for deres hjælpsomhed ved arrangementer. I år har holdet således stillet talstærkt op til både DHL-stafet og George Michael koncert. I den forgangne sæson startede det nuværende Ældste Drenge Hold (primært årgang 96 og 97). Holdet blev ”opfundet” af træner Morten Hyldgård, som manglede et hold til sin yngste dreng. Morten var både dygtig, engageret og tålmodig, og i dag består holdet af ca. 16 spillere, der møder op til træning to gange ugentligt, hvor Morten og hans to hjælpetrænere Allan Wood og Nicolai Kandelsdorf tager godt

4

BLADET Årsskrift 2007

imod dem. I denne sæson er det så endelig lykkedes at skabe det nye miniput-hold. Vi har et hold, hvor pt. 12 drenge mødes til leg, bevægelse og spil. Holdets træner Laila Toft tager udgangspunkt i deres motoriske udvikling og sørger for, at der bliver leget og spillet basketball. Laila får hjælp af Sonni Lorentzen og Allan Wood, der begge spiller på klubbens førstehold. Klubben har desuden skaffet to miniput-basketballkurve til holdet, så de mindste spillere også hurtigt oplever fremgang. Men de voksne må også lege med AGF Basket har også en seniorafdeling. Som midtbyklub lider vi traditionelt under stor medlemsudskiftning. Den centrale beliggenhed tiltrækker mange; men ligeså mange forsvinder, når studiet er slut, eller man flytter udenbys. Vi håber at kunne fastholde vores medlemmer - og få skabt rigtige ”foreningsmennesker”. Det går den rigtige vej: antallet af frivillige hænder øges langsomt, og i år genindføres det ultimative sociale arrangement: Julefrokosten. Klubben har i år fire senior-hold; tre herrer og ét dame-hold. Damerne spiller i serie 1 og jagter oprykning til 2. Division. Klubbens herrehold kunne derimod i den forgangne sæson fejre oprykning til 2. Division.

Hercules og Afrodite Sport

Marys Fondens formål er: ”at virke til gavn for børn, voksne og familier, hvor miljø, arv, sygdom eller andre forhold har resulteret i, at den enkelte føler sig socialt isoleret eller ekskluderet. Fonden skal gennem opfyldelse af formålet søge at give den enkelte et bedre liv, tilhørsforhold og fællesskab samt fremme tolerance over for forskellighed og skabe håb.”

H.K.H. Kronprins Frederik Fondens har til opgave: ”at yde økonomisk støtte til: -Videnskabelige ekspeditioner, især til fremmede verdensdele samt til Grønland og Færøerne. - Idrætslige formål, herunder også sådanne som har særlige sociale aspekter.”

Hercules og Afrodite Sports formål er: ”at overvægtige og inaktive børn og unge får positive oplevelser ved at dyrke idræt og derved opbygger selvtillid, naturlig glæde og lyst til at være aktive.”

Se mere på: www.Kronprinsparet.dk og www.agf.dk

Hercules og Afrodite Sport indstillet til royal støtte AGF’s projekt Hercules og Afrodite Sport kan være på vej til en udbredelse landet over - med opbakning fra royale fonde. Af Jens Bundgaard

Mary Fonden - H.K.H. Kronprinsesse Marys Fond og H.K.H. Kronprins Frederiks Fond modtager ikke ansøgninger. De uddeles alene til projekter på grundlag af fondenes egne initiativer eller via et samarbejde med eksisterende organisationer. DIF er således taget med på råd, og da fondene efterspørger en indsats overfor inaktive unge - specielt piger, så har DIF valgt at indstille AGF’s projekt Hercules og Afrodite Sport med henblik på en udbredelse i 3-5 kommuner udover Århus. Det er tanken, at AGF med sin erfaring og opbyggede viden på området skal være omdrejningspunktet for denne udbredelse, og derfor vil en blåstempling af Hercules og Afrodite Sport fra en af

de to fonde udover æren også tilføre AGF en økonomisk indsprøjtning. De to royale fonde giver sig selvsagt ikke i kast med aktiviteter og projekter, som de ikke er helt sikre på, at de har lyst til at lade deres navn optræde i sammenhæng med, så derfor skal de nok bruge lidt tid på at rådføre sig i deres enorme bagland med henblik på optimal efterlevelse af deres egne formål. Spændende bliver det under alle omstændigheder, om AGF bliver involveret yderligere i arbejdet med de royale fonde. Det forventes afgjort til foråret, hvilke initiativer og projekter, som fondene vil igangsætte og støtte.

BLADET Årsskrift 2007

5


Årets talent

En symbiose af egoisme 120 kilometers løb om ugen i små to år har gjort Maria Sig Møller fra AGF Atletik til Danmarks bedste med et par løbesko på – i hvert fald, når der skal løbes på asfalt. De Maria Sig Møller tager aldrig bussen – heller ikke, når det sner, eller hun lige har løbet 10 kilometer og har syre i benene.

6

BLADET Årsskrift 2007

mange kilometer har gjort Maria Sig Møller til ”Årets Talent” i AGF.

Af Jean Tonnesen 24-årige Maria Sig Møller er løber. Egoist. Tvilling. Tre dele i hendes hverdag, der stort set hver morgen, klokken 0600, begynder med, at hun snører løbeskoene og tilbagelægger 10 kilometer. Udgangspunkt og mål ligger på Tietgens Plads med handelsmand og byrådspolitiker Hans Broge i en to en halv meters udgave af metal. -Jeg har prøvet at dyrke andre sportsgrene som håndbold, men jeg er ikke god til det med teknik eller at spille sammen med andre, siger Maria Sig Møller og forklarer, at hun har det bedre med, at hun ikke skal træne sammen med andre. Det er ventetiden ved træning, der er irriterende – derudover kan hun løbe, når hun har lyst til det, ikke når der er sat tid af i en kalender i en hal. -Jeg synes, at i holdsport, afhænger det for meget af de andre. I løb kan du

BLADET Årsskrift 2007

7


Årets talent

Maria Sig Møller er blandt Danmarks bedste løbere – det betyder, at hun - når sæsonen er på sit højeste – er hjemme i lammeskindet, mens veninderne løber i byen.

”Årets Talent” – motivation

Maria Sig Møller er kendt som en aktiv idrætsudøver, der altid træner målrettet og flittigt og dermed sætter løb som en høj prioritet. Foreløbig har det resulteret i, at hun dette forår har nået Dansk Atletik Forbunds elitekrav på halvmaraton, som er hendes favoritdistance. Maria er god til at sætte sig mål og sige dem højt. At sige sine målsætninger højt tør kun få, da det forpligter. Det viser i høj grad en tro på sig selv, samt en målrettet og seriøs indstilling, som mange kun kan beundre. Maria besidder en jernvilje og er af de få, der kan presse sig selv til at yde på grænsen af, hvor kroppen siger ”holdt”. Maria prioriterer sin sport meget højt på bekostning af mange andre ting i livet, hvilket kun ganske få idrætsudøvere gør i en sport med meget begrænset økonomisk støtte og opmærksomhed. Maria har også formået at blive udtaget til landsholdet og forsvare Danmark ved de nordiske mesterskab i Cross. Hun er et medlem, som vi kommer til at se meget mere til i fremtiden og som langt fra er på toppen af sin 8 BLADET Årsskrift 2007 løbekarriere.

presse dig selv, flytte grænser, og hvis der er en dag, hvor det ikke kører, er det én selv, der har skylden, siger Maria Sig Møller. Maria Sig Møller tilbagelægger 120 kilometer med løbesko om ugen – to gange 10 kilometer om dagen, og derudover cykler hun i skole på Århus Handelshøjskole, hvor hun læser HA almen. Hun er på femte af seks semestre. 10 kilometer på 35 minutter Hendes tvillingesøster, Sara Sig Møller, dyrker triatlon på eliteniveau. Og Maria Sig Møller er sikker på, at deres forhold til hver sin sport kommer fra, at de har en symbiose af egoisme, der driver dem frem. - Jeg er ikke bange for at sige, at det er det, jeg vil, og at det er det, jeg har som mål, siger Maria Sig Møller og forklarer, at egoismen og drivet i hendes løbekrop både har gode og dårlige sider. De gode er, at hun når sine mål – faktisk kan hun kun huske én gang, hvor hun ikke nåede målet. De dårlige sider er, at hun bliver sur på sig selv, og at hun – med sine egne ord – kan være svær at være sammen med, når løbet ikke går hendes vej. - Jeg kan ikke finde ud af ikke at være den bedste, forklarer Maria Sig Møller, der dog er klar over, at det er noget, hun skal tænke over, når hun er sammen med andre end sig selv på vejene. Udover prisen som ”Årets Talent” i AGF har Maria Sig Møller også vundet Danmarks Mesterskabet i 10 og fem kilometer løb og dansk mester i halvmaraton. Mesterskabet kom i hus på Århus Stadion, hvor hun tilbagelagde 25 omgange på det røde bånd om fodboldbanen på 35 minutter og 12

sekunder – otte sekunder hurtigere end hendes ”PR”, som hun forkorter Personlig Rekord. Tilbud fra Hawaii-uni Indtil videre bliver Maria Sig Møller, hvor hun har boet hele sit liv. Hun er så indfødt, at hun er døbt i domkirken. Alligevel trækker et tilbud om løbe for et universitet i Hawaii i USA, hvor hun har fået et fuldt ’scholarship’ – et betalt

at når løbesæsonen holder pause, og hverdagen kun står på asfalt-hård træning, så tager hun revanche for alle de weekender, hvor hun ikke kan tage i byen med vennerne. Madpyramiden bliver dog ikke vendt på hovedet – hun spiser stadig meget, men ikke usundt for det hele skal løbes af igen, når hun skal løbe cross i skovene for det danske landshold. Selv tror hun på, at hun vil løbe otte år mere – og

To års træning var nok for Maria Sig Møller fra Århus. I dag er hun dansk mester på 5.000 og 10.000 meters løb – næste mål er De Olympiske Lege.

skoleforløb mod, at hun stiller op for universitetets løbehold, der konkurrerer mod andres universiteter i USA. - Jeg har en jernvilje. Jeg giver simpelthen ikke op, når jeg løber, og jeg skal træne – også selvom jeg har tømmermænd, siger hun og forklarer,

målet er at få lov til at repræsentere Danmark ved et OL i fremtiden. Men lige nu gælder det om at læbe endnu stærkere, endnu længere og meget mere – for hendes udenlandske modstandere løber op til 350 kilometer om ugen. Lidt mere end én maraton om dagen.

BLADET Årsskrift 2007

9


Dalgas Reportage

DALGAS – mindernes magi Af Erik Hall Nostalgi er et uundværligt fænomen i fortidens utallige glimt af stort og småt, ikke mindst i sportens verden; jeg er helt bevidst om det, da jeg opfyldt af forventningens glæde parkerer min bil og bevæger mig hen mod AGFs klubhus denne første mandag i oktober for at deltage i det traditionelle Dalgasarrangement. Jeg er ikke mere end lige kommet ind ad døren, før jeg bliver indfanget af aftenens særlige stemning. Alt er som det skal være, det vil sige som det plejer at være. Finn Smerup og Lars Windfeld byder velkommen lige oven for trappen, på vej hen til klublokalet hilser jeg på mindst fem gamle klubkammerater, inde i salen bliver jeg straks involveret i den første af mange samtaler, der alle har samme hovedtema: Kan du huske?

Menuen står på gule ærter plus diverse. Alt andet ville også udløse en ikke ublodig revolution. Men indtagelsen af fast føde må vente lidt endnu, først er der velkomst og foredrag. Store forventninger Finn Smerup byder velkommen til årets træf. Det er 21. gang, der afholdes et Dalgas- møde, altså ikke noget jubilæum, men jeg føler alligevel trang til at trække historikken frem i lyset. Et møde på et helt andet plan og et helt andet sted var den første spæde begyndelse til Dalgas-Gruppen. Finn Smerup og Hans Christian Nielsen, den gamle landsholdsstopper fra fodboldafdelingens guldalder, mødtes tilfældigt på Skt. Clemens Bro i 1987 og kom i snak om den lidt triste kendsgerning, at der var så mange af

de gamle AGF-ikoner, man aldrig så i Fredensvang. Snakken fortsatte over en fadøl eller to på et af kvarterets ydmyge steder, og det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe af nogle gamle førsteholdsspillere – Aage Rou & Co. Fodboldformand Henning Laursen var helt med på idéen, Finn foreslog navnet Dalgas, inden længe var gruppen en realitet, og allerede året efter blev den udvidet til at omfatte andre end de gamle førsteholdskæmper. At Dalgas-gruppen har sin berettigelse kan ikke diskuteres. Man kan ikke samle 60 – 70 mennesker hvert år i 21 år, hvis man ikke har noget at byde på – også andet end gule ærter; i år er det andet repræsenteret ved koncerndirektør Lars Windfeld, der huskes som en fremragende målmand.

Dalgas-gruppens Finn Smerup takker koncerndirektør Lars Windfeld for sit oplæg.

Lars skal bl.a. svare på Finns indledende bemærkninger om de store forventninger, der før sæsonens begyndelse var til klubbens førstehold, men som ikke er blevet opfyldt, hvad pointhøsten er et tydeligt bevis på. Årets tema er: Konsolidering, stabilisering, nutid og fremtid. Sober fremstilling Lars Windfeld er på hjemmebane, i mere end én forstand, og hans foredrag er da også præget af sikkerhed og disciplineret erfaring. Han disponerer sin fremstilling i tre hovedafsnit 1) økonomi - 2) organisation – 3) sportslige resultater, og han kommer fint omkring det hele. Økonomien har meget handlet om at sætte tæring efter næring, og der er begrundet håb om, at næste års regnskab ender med et stort NUL. Lars betragter organisationen som værende inde i en positiv udvikling. Antallet af aktiviteter, der tilknyttes Århus Elite øges til stadighed med aktieopkøbet i Tivoli Friheden som et godt eksempel på et utraditionelt tiltag, fremtiden vil byde på flere og flere af.

Alle foto: Eigil Schultz

De sportslige resultater er det ømme punkt, i hvert fald hvis vi enøjet ser på fodboldholdet – og det gør vi alle naturligvis denne aften. Lars kan selvsagt ikke svare på, hvorfor førsteholdet ikke har hentet flere point trods dyre indkøb og en anerkendt træner, men han lægger ikke skjul på, at det i denne sæson nærmest vil være en økonomisk katastrofe at rykke ned i første division. Han kalkulerer dog med sportslig succes i løbet af 3 – 5 år. Alt i alt en sober fremstilling, selv om koncerndirektøren hverken i sit foredrag eller i sine svar på de efterfølgende spørgsmål vover sig ud, hvor isen er usikker. Den gode snak Efter foredrag og spisning er der kaffe og almindelig snak. Det sidste er måske aftenens vigtigste menupunkt. Det er her, vi dyrker genkendelsens glæde, sammen slentrer hen ad Mindernes Allé, men også er i stand til at opdage noget nyt. Jeg har været så heldig at komme til at sidde ved siden af Aage Holm-Pedersen, AGFs bedste håndboldspiller gennem tiderne, som netop i al ubemærkethed er fyldt 80 år. Den tidligere chefredaktør på Århus Stiftstidende med ansigtstræk som en 79-årig og krop som en 29-årig er stadig aktiv på en række områder, han spiller håndbold og tennis hver uge, og han er stærkt involveret i fremstillingen af programmet til Århus GFs hjemmekampe i Arenaen. Pludselig sker der noget, der får mig til at famle febrilsk efter min kuglepen. Vi er kommet til at snakke om Dalgas, altså selve Dalgas, området bag Fjordsgade Skole, som har givet navn til denne aftens initiativtagergruppe. Nu viser det

sig, at Holm P. har spillet fodbold her, og han husker det udmærket. Klubhuset var primitivt og uden moderne faciliteter, banen, som drengene trænede på, var meget slidt og skrånede ikke så lidt, men her blev der dog spillet AGFfodbold frem til 1943, da udvandringen til Fredensvang fandt sted. Holm P., der spillede højre innerwing eller højre wing, havde den navnkundige Johannes Bodilsen som træner det meste af tiden; paradoksalt nok var det Bodilsen, der var skyld i, at Holm P. holdt op med at spille fodbold. ”Bodilsen var en meget dygtig fodboldtræner, en virkelig kapacitet”, fortæller Holm. P, ”og jeg husker mange gode træningsdage og kampe på Dalgas, men jeg var begyndt at spille håndbold, og jeg kunne simpelthen ikke tage hans nedsættende bemærkninger om håndbold og håndboldspillere. Derfor holdt jeg op.” Sådan. Hvad AGF-fodbold gik glip af, får vi ifølge sagens natur aldrig at vide, men man har da lov at gisne. Dalgas-aftenen er ved at være slut for mit vedkommende. Jeg har vist fået stof nok til min artikel til AGF Bladet. Jeg fik ikke svar på, hvorfor førsteholdet ligger så forbandet dårligt i tabellen, at man får dårlige nerver og henfalder til umådeholden indtagelse af bajersk øl i hvert fald én gang om ugen, men jeg fik opfyldt mine forventninger om en nostalgi-aften med alt, hvad det indebærer af associationer til den gamle revyvise: Minderne har jeg da lov at ha´. Jeg kommer igen til næste år. Jeg har stadig spørgsmål på lager, der begynder med: Kan du huske?

BLADET Årsskrift 2007

11


AGF-historier

Birgers Bommerter AGF-Bladets

korrekturlæser

Birger Christiansen har haft en imponerende aktiv karriere i AGF. Han har givet AGF-Bladet lov til at trykke endnu en portion af de AGF-billeder, som han selv karakteriserer på følgende måde: ”En i formen kærlig hyldest til Dan Turells ”vangede Billeder” og i indhold lige så kærlig hyldest til mit livs fritidshjem”. Af Birger Christiansen

12

BLADET Årsskrift 2007

Og så var der dengang, vi var i Tyskland med ynglingeholdet, og Børge Kajser var med som delegationsleiter, og vi drenge var skide imponerede over, at han var nødt til at barbere sig mindst to gange om dagen for ikke at ligne noget fra mafiaen. Og Lars Christensen, der var anfører, og den sidste aften var han vældig bekymret, da han hørte, at lederne var på vej til det værtshus, hvor vi knægte metodisk var i gang med at drikke vores kyllingehjerner ud. ”Ka’ I spille ædru, når Kaj og Børge kommer”, ville Lars vide. Og det ku’ vi selvfølgelig sagtens allesammen. Undtagen Lars selv - han sad overskrævs på en motorcykel uden for værtshuset og brækkede sig i lårtykke stråler, da de ankom. Sikken anfører, siger jeg bare. Og så var der dengang med juniorholdet, hvor vi var på træningslejr på Bornholm en uge i sommerferien. Og vi skulle bo på campingplads i medbragte telte. Det ene var blevet væk under overfarten, og vi var nødt til at humme os sammen i de resterende. Jimmy Birk og jeg var så ”heldige” at komme til at dele et telt med Kaj Christensen. Og Kajs drømmeseng stod midt i teltet, og Jimmy og jeg havde hver tyve cm på hver sin side og turde knap nok trække vejret af frygt for at forstyrre Kaj. Og om natten blev det orkan, og alle teltene var ved at flyve ud i Østersøen. Så flyttede vi ud i Vikings klubhus og indrettede sovesal i et omklædningsrum med terrazzogulv, hvor luftmadrasser laver en helvedes

larm, bare man trækker vejret. Og her tronede Kaj også i sin drømmeseng på halvdelen af gulvarealet og skældte ud som en vanvittig, når luftmadrasserne larmede. Og det er også den eneste gang i mit liv, jeg har oplevet en fodboldkamp blive afbrudt midt i anden halvleg, fordi uvejret blev til haglvejr med hagl så store som snebolde. Og på hjemturen vandt jeg Kaj endnu engang. 2 andre stakler og jeg røg i kahyt sammen med Kaj, der på grund af sin dårlige mave krævede fuldstændig ro i kahytten. Og vi tre drenge lå og bed i vores dyner, fordi vi i aftrækskanalen kunne høre holdleder Flemming Tvede fortælle sjofle vitser i lange baner i en anden kahyt. Utroligt, den mand aldrig har været udsat for attentater. Og så var der dengang, jeg var på 2. ynglingehold med Rolf Hjernøe som træner og Morten Lasse Mortensen som medspiller. Morten ku’ drible fra 4 mand i en telefonboks, og jeg har aldrig oplevet ham aflevere til en medspiller. Og en søndag formiddag, hvor vi skulle spille på Lysengs baner, kom Morten ikke. og Rolf ringede senere på dagen til Morten, der var meget ked af, at han havde sovet over, og at det aldrig skulle ske igen. Og om mandagen var der et billede i Århus Stiftstidende af Morten med en kolossal fisk, der var den største i en lystfiskerkonkurrence, Morten havde vundet - søndag formiddag.

Og jeg nåede også - stadig som yngling - at spille en stribe opvisnings- og træningskampe på 1. holdet med henblik på den kommende sæson. Og efter sæsonen var der afslutningsfest i Leif Gelvads hus i Hasle. Og selvfølgelig mødte jeg også op - det sagde de allesammen, at jeg skulle. Og da jeg ringede på, kom Gelle ud og sagde: Der er kun seniorer her i aften! Så gik jeg hjem igen.

godt gå selv. Og det fik han ikke lov til alligevel, for udsmideren sparkede ham regulært ned ad trappen, så han landede i en blævrende klump på fortovet. Og hvem stod der og grinede - klokken halv tre om natten - Klaus Kaae selvfølgelig! Og jeg glemte helt at fortælle, at Leif på den samme rundtur havde nået at cykle op til flere omgange på La Belles dansegulv, inden vi røg ud derfra.

Og så var den dengang, jeg var på værthusturné med Gelle og Preben Lawaetz. Faktisk var det ikke helt nemt for Gelle at tage på turné, eftersom han og hans faste drukkammerat - Klaus Kaae fra Århus KFUM - havde karantæne på adskillige af byens værtshuse. Men på Karavellen havde han ikke nået at lave tumulter - endnu. vi havnede i Karavellens stillebar, hvor man kunne købe håndmadder for en krone - og fadøl. Og Gelle var tørstig og syntes, barpigen var for længe om at betjene ham - hun var travlt beskæftiget med at lave spegepølsemadder - så Gelle lagde sig simpelthen op på baren og lukkede op for fadølshanen. Fri indsprøjtning. Og så gik der selvfølgelig under ti sekunder, så stod udsmideren der. Og han var ca en halv meter højere end Gelle. Og udsmideren syntes absolut ikke, Gelle var særlig charmerende, så han tog ham temmelig håndfast i armen. Og jeg glemmer det aldrig. Gelle lagde nakken tilbage og kiggede op på gorillaen, rystede på skulderen og sagde: Jeg kan

Og så var der dengang, Tvede var holdleder for divisionsholdet i håndbold og havde 40-års fødselsdag og inviterede hele holdet hjem til øl. Og vi havde en gave med - en kasse øl. Og samme Tvede kom engang til træning mellem jul og nytår og meddelte, at han havde fået to julegaver - ”et slag kut og en skjorte - og begge dele var to numre for stor.” Og til næste træning oplyste han, at nu havde han byttet den ene af gaverne. Og engang på overfarten til Kalundborg holdt vi taktikmøde, og træneren fortalte, at modstanderens målmand lokkede mellem benene. ”Det kender jeg godt”, sagde Tvede, ”det gør Kirsten også. ”

Og så var der dengang, vi havde en lige så Hvide Sande-agtig målmand i foreningen, nemlig Claus Sonne, der blev så glad efter i en DS-kamp i Bjerringbro at have holdt buret rent i 23 minutter, at han efter kampen forlangte kamprapporten udleveret til senere dokumentation over for børnebørnene. Og så var der dengang Jacob Bay kom meget nedtrykt til træning og fortalte, at Katrine havde slået op med ham. Hvad gik galt, spurgte jeg ham. Og Jacob svarede: Hun ville også snakke!

AGF-Bladet takker ærbødigst Birger Christiansen for såvel indblik i de personlige erindringer som fremragende korrekturlæsning.

Og så var der dengang, at en ny målmand i AGF, Lars Juul, var med i min bil til Ebeltoft, og da vi passerede Fregatten ”Jylland” ville Lars gerne vide, hvem der ejede ”den store skiv’”. Men han er jo også fra Hvide Sande.

BLADET Årsskrift 2007

13


Gymnastik

Undgå belgiere i knæene efter skiferien – kom til skigymnastik i AGF Gymnastik. Det er vigtigt for instruktøren Line Stald, at deltagerne også har det sjovt, så træningen er fyldt med lege og forskellige stafetkonkurrencer.

Når den står på skitræning i Marselisborg Gymnastikcenter, er træplint og diverse måtter sat til side for en mere specifik muskeltræning - uden så meget som en eneste koldebøtte.

I 1998 tog undertegnede af sted på skiferie - uforberedt og i dårlig

Hver onsdag fra 18.00-19.30 kan man nu komme i form til skiferien ved at deltage i skitræning hos AGF-gymnast Line Stald. Line fortæller om ideen til at starte holdet op: ’Jeg troede sidste år, at den udmærkede grundform, jeg har fra gymnastiktræning, var tilstrækkelig til at kunne stå på ski i en uge, men blev overrasket over, at det var en helt anden form for træning, der skulle til`. Alle er velkommen Holdet er bygget op på en måde, hvor alle kan være med. Man møder bare op på Marselisborg Gymnastikcenter og betaler 20 kr. fra gang til gang. På denne måde er der ingen forpligtigelser. Det betyder samtidig, at det er folk med forskellig idræts- og aldersmæssig baggrund, der møder op. ’Til den

form. Og jeg blev straffet den første dag på ferien. De første 100 meter følte jeg mig ubesværet og elegant som Alberto Tomba, men så var det også slut med den fornemmelse. Teknikken og kræfterne blev stående i en snedrive, og efter fire knæoperationer har jeg nu fået indopereret en nedfrossen, død, belgisk mands achillessene, som henholdsvis kors- og ledbånd. Måske kunne det være undgået, hvis jeg havde benyttet mig af den skitræning, som AGF’s gymnastikafdeling tilbyder i disse dage. Af Morten Søding Sørensen

sidste træning havde vi en mor med sin 11-årige dreng, og næstformanden i AGF, Jørgen Vangsgaard, kommer her også’, forklarer Line om den store mangfoldighed på holdet. Det er dog ikke et problem, at deltagerne har forskellig idrætsmæssig baggrund, idet Line sikrer, at træningen er bygget op på en måde, så det er op til den enkelte, hvor hårdt det skal være. Det skal også være sjovt Træningen er bygget op med opvarmning og udstrækning til at starte med efterfulgt af nogle stafetter og konkurrencer. Herefter er der muskeltræning i form af cirkel- eller sekvenstræning. ’For mig er det vigtigt at understrege, at der ikke er tale om gymnastiktræning men derimod skitræning. Vi laver ikke så meget

som et eneste rullefald’, griner Line og fortsætter, ’til gengæld er det vigtigt, at det er sjovt, og derfor inddrager jeg altid de forskellige konkurrenceelementer’. Det er også grunden til, at Line mener, at det burde hedde skitræning i stedet for skigymnastik. Du kan nå det endnu... Denne artikel kan ses som et godt råd fra én, der en enkelt vinter glemte den nødvendige træning, og som den dag i dag vandrer rundt som 99,9 % dansker og 0,1 % belgier. Det er bestemt ikke let at føle sig fremmed i sin egen krop... Hvis du vil undgå at komme i den samme situation som mig, så kunne Line Stalds skitræning være en god julegaveidé til dig, der skal på skiferie i det nye år.

Træningen fortsætter til 27. februar 2008, og man kan komme lige så mange gange, man har lyst. Se mere på www.agf.dk under gymnastik.

14

BLADET Årsskrift 2007

Alle foto: Morten Søding Sørensen

BLADET Årsskrift 2007

15


Håndbold

Organisationsudvikling i AGF håndbold Håndboldafdelingen skal i løbet af den igangværende sæson have stablet en ny organisationsstruktur

benene. AGF-Bladet har talt med tovholderen for det nye projekt, der skal gøre det sjovt at være frivillig i AGF.

Af Louise Christensen ”Det skal være sjovt at være frivillig i AGF håndbold”. Sådan udtaler bestyrelsesmedlem Henrik Lykke om årsagen til, at man i håndboldafdelingen har iværksat et nyt initiativ, der skal udvikle organisationen i en helt ny retning. Målet er at fordele arbejdsopgaverne ud på flere hænder for at lette arbejdspresset på de bestyrelsesmedlemmer, der ligger begravet i opgaver – og mister gejsten som en følge heraf. Det langsigtede mål er at få håndboldafdelingens økonomi på ret kurs. Afdelingens økonomiske vanskeligheder En dyr halleje og begrænsede sponsorindtægter er de væsentligste årsager til, at håndboldafdelingen gennem mange år har kæmpet med røde tal på bundlinjen. Og dette har ikke blot negative konsekvenser for

16

BLADET Årsskrift 2007

SPONSOR UDVALG MATERIALE UDVALG UNGDOMSUDVALG

TRÆNER UDVIKLING håndboldafdelingen, men også for de øvrige afdelinger i AGF af 1880. Når en afdeling har underskud, og denne ikke har ressourcer til at dække dette, betyder det nemlig, at gælden skal betales af Hovedforeningen. For at imødekomme problemet med den skrantende økonomi, har Hovedforeningen valgt at give et økonomisk bidrag til håndboldafdelingen, så de kan bruge tid og energi på en gang for alle at lave radikale strukturelle ændringer, der kan rette kursen op. Primus motor Bestyrelsesmedlem Henrik Lykke har påtaget sig ansvaret for at opbygge den nye organisationsstruktur. Planen er, at der skal udvikles en netværksstruktur, der består af små selvstændige udvalg. ”Vi skal have opbygget et netværk, der hægter vores bestyrelse sammen med vores medlemmer. Det er vigtigt, at der komme nye input til bestyrelsen”, fortæller Henrik Lykke om formålet med det nye projekt, og fortsætter: ”Problemet er lige nu, at det hænger på få mennesker, som kører sådan lidt et enevælde - inkl. mig selv. Det skal vi væk fra. Hvis man ikke er her mere, så falder det hele fra hinanden”. I samarbejde med medlem af Hovedbestyrelsen, Thomas Ahrentz, har Henrik Lykke siden september måned arbejdet med at opstille en grundstruktur og udarbejdet opgavebeskrivelser for de nye udvalg. Herefter har han været ude og rekruttere folk til de nye udvalg, og så skulle det gerne køre af sig selv. ”Hele pointen er, at de enkelte udvalg skal reproducere sig selv. På længere sigt er det måske ikke kun spillere, der sidder i de her udvalg, men også nogle

der bare gerne vil være en del af et fællesskab”, siger Henrik Lykke. Udvalgene Planen er, at der skal oprettes tre hovedudvalg, der består af et herre-, dame- og et ungdomsudvalg og fem tværgående udvalg. Hvert udvalg skal have en formand, der har til opgave at følge op på gruppens arbejde og have kontakt til den ansvarlige i netværket, som i øjeblikket er Henrik Lykke. De tværgående udvalg skal blandt andet tage sig af stævner, kommunikation, materialer, trænerudvikling og sociale arrangementer. Indtil nu er der stablet et trænerudvalg og et materialeudvalg på benene, og det nyetablerede festudvalg er i fuld gang med at arrangere årets julefrokost, der som regel resulterer i en forrygende fest og dermed et pænt overskud til klubben. Kontingentrabat I forbindelse med det nye organisationsprojekt har håndboldafdelingen indført princippet om kontingentrabat, hvor medlemmerne aktivt skal tilkendegive, om de ønsker at deltage i afdelingens frivillige arrangementer, eller om de vil betale 400 kr. mere om året i kontingent. Tidligere har håndboldafdelingen oplevet store vanskeligheder med at samle folk til de indtægtsgivende arrangementer,

Henrik Lykke kæmper en brav kamp for at udvikle organisationen i håndboldafdelingen.

BESTYRELSEN HERREUDVALG

PRESSE GRUPPE

DAMEUDVALG SOCIALE ARRANGEMENTER

men efter indførelsen af kontingentrabat er billedet anderledes. ”Jeg synes, det har givet utrolig gode tilbagemeldinger på alle vores arrangementer. Siden da har vi jo ikke manglet folk overhovedet”, fortæller Henrik Lykke om den foreløbige succes med kontingentrabat. Et af formålene med kontingentrabatten er også, at det kan komme de frivillige i de nye udvalg til gode. En anden planlagt gulerod for de frivillige er arrangerede fester, for som både Henrik Lykke og

Thomas Ahrentz er enige om: ”Fest er vigtigt”. Udsigter Målet er, at de nye udvalg skal være oppe at køre inden håndboldsæsonen slutter i april 2008, og Henrik Lykke ser optimistisk på situationen. ”Jeg er ikke i tvivl om, at det nok skal lykkes. Jeg skal nok få sat navne på dem alle sammen og få det hele op at køre. Som jeg ser det, er det – om ikke det sidste

Der skal bruges mange frivillige hænder til de nye udvalg, og rekrutteringen er gået i gang. På vegne af Henrik Lykke vil vi gerne opfordre folk, der har lyst til at være en del af det nye projekt, til at melde sig på banen.

forsøg - så er det i hvert fald det her, der skal lykkes”. Henrik Lykke fortæller desuden, at der er lavet en massiv indsats for at skaffe penge til afdelingen. Han regner med, at håndboldafdelingen kan fremlægge et positivt regnskab på næste repræsentantskabsmøde i det nye år. Håbet for de kommende sæsoner er, at projektet med de nye udvalg vil have en så positiv effekt på bundlinjen, at det igen bliver sjovt at være frivillig i AGF.

BLADET Årsskrift 2007

17


Svømning

(tv.) Marie Rubin Sander, med sin sølvmedalje ved DM på kortbane i Greve. (th.) Pernille Larsen, pt. Danmarks bedste rygcrawlsvømmer.

Årets gang i AGF Svømning

Michael Schulz Andersen i 50 meter bryst ved World Cup i Stockholm.

For AGF Svømning har året 2007 heldigvis været et år fuld af aktivitet. AGF Svømning har således både afholdt stævner og været af sted til stævner og mesterskaber, nationalt såvel som internationalt. Og det gælder både for AGF Svømnings almene afdeling og for konkurrenceafdelingen. Af Theis Kragh Hansen

18

BLADET Årsskrift 2007

Aktiviteter og stævner på hjemmebane i 2007 I en uge af juli og en uge af august afholdt AGF Svømning atter en gang ”Aqua Camp”. Begivenheden blev heldigvis igen i år en stor succes og var igen meget populær hos børnene. I uge 27 deltog 33 glade piger og drenge, og i og uge 32 var deltagerantallet 29 ikke mindre tilfredse poder. De små vandhunde var i begge uger under kyndig ledelse og vejledning af AGF Svømnings instruktører. Blandt aktiviteterne på camps’ne var både indledende, forsigtige svømmetests i starten af ugen samt lege og udendørsaktiviteter som rundbold, stafetter og førstehjælp i løbet af ugen. Derudover var de deltagende børn igennem svømmeundervisning med fokus på selv- og livredning og de var med til fælles lege i vandet.

Alle foto: Erik Laursen

Blandt legene var f.eks. stikbold og vandpolo samt et springtema med flest mulige forskellige spring fra kanten af bassinet. Hen mod slutningen af ugen var det tid til diplomsvømning, hvor deltagerne skulle svømme så langt som muligt uden at stå på bassinbunden. Der blev svømmet alt mellem flotte 200 meter og imponerende 6700 meter. Og især de yngste imponerede med at svømme meget længere end forventet. På campens sidste dag var der dømt bustur til Moesgård Strand, hvor der stod skattejagt på programmet. Skattejagten bestod af poster rundt på stranden indeholdende forskellige opgaver som f.eks. kapløb og figurbygning i sand. Efter frokost var der tingfinder-opgave og tømmerflådebygning. Til allersidst blev der sejlet om kap på de selvbyggede flåder. En dejlig dag

sluttede alt, alt for hurtigt – og alt i alt blev Aqua Camps’ne nogle fantastiske uger, hvor der blev knyttet sociale bånd og indlært langt flere færdigheder end håbet. Henover efteråret har mange af børnene så tilmeldt sig hold hos

Måneden efter DM på langbane afholdt AGF Udspring DM i Udspring. Den 19. august deltog nemlig otte udspringere i årets danmarksmesterskab. Af de otte udspringere var tre fra AGF Udspring – nemlig Tenna

AGF Svømning, hvor man kan se, at de bruger de færdigheder de lærte på Camps’ne. I starten af juni måned afholdt AGF Svømning igen invitationsstævnet Aarhus Open, der endnu en gang blev et stævne der er stor opbakning til. Således var Århus Svømmestadion rammen om konkurrence i fire aldersgrupper med mange deltagende svømmere og klubber fra forskellige lande, der her i Århus havde muligheden for konkurrence i et fuldt VM-program. Fra den 8. til den 12. juli afholdt AGF Svømning DM på langbane. Et stort arrangement, hvor mere end 600 svømmere fra 71 klubber havde tilmeldt sig. Og Århus Svømmestadion blev i de dage en rigtig flot ramme om arrangementet med en hal, der var fyldt til bristepunktet med svømmere, trænere, officials og tilskuere som alle spændt fulgte med i svømmernes præstationer. Stævnet blev afholdt uden de store problemer, der var god dækning fra pressen, og den altid vigtige bespisning fik også ros. AGF Svømnings deltagende svømmere leverede bestemt også varen. Det blev bl.a. til fire senior-bronzemedaljer til henholdsvis Kristina Andersen på 400 meter medley, til Christian Fischer på 100 meter frisvømning, til Jesper Weber på 400 meter medley og slutteligt også til Marie Rubin Sander på 100 meter butterfly. For sidstnævnte blev det tilmed til en flot senior-sølvmedalje i disciplinen 200 meter butterfly.

Frydenberg, Kimmie Frydenberg og Jimmi Andersen – og der blev opnået flotte resultater. Således blev Tenna Frydenberg og Kimmie Frydenberg begge årgangsmestre i hver deres gruppe, mens de tilmed tilkæmpede sig henholdsvis en seniorsølv- og en seniorbronzemedalje. Stævner AGF Svømning har været af sted til i 2007 I slutningen af marts, d. 24-25., var AGF Masters af sted med 25 svømmere til Danske Open Masters på kortbane i Glostrup. Klubbens masterssvømmere leverede en flot præstation; det blev til 15 guld-, 21 sølv- og 12 bronzemedaljer. Udover det satte herrerne i gruppe B ny dansk rekord i holdkappen 5x50 medley. Mastersholdet består lige nu af ca. 60 svømmere i flere aldersgrupper og mange aktive på højt niveau. Fra den 21. til den 28. juli afholdtes Ungdoms OL i Serbiens hovedstad Beograd. AGF svømmeren Anja Olsen var med. Anja deltog i disciplinerne 50 meter og 100 meter frisvømning, og hun blev henholdsvis nummer tre og nummer syv i B-finalerne på begge distancer. Derudover var hun dog også med i A-finalen på holdet, der svømmede fire gange 100 meter medley. Lige før Ungdoms OL blev der i juli måned afholdt Europæiske Junior Mesterskaber i den belgiske by Antwerpen. Fra AGF Svømning blev Pernille Larsen udtaget til en trup, der udelukkende bestod af stævnedebutanter.

BLADET Årsskrift 2007

19


Svømning

Århus Elite

Kristina Anderson, DM på kortbane i Greve.

I slutningen af oktober var det tid for DM på kortbane. I dagene 24. til 25. oktober havde AGF Svømning derfor 23 svømmere i Greve, hvor årets kortbaneDM fandt sted. Og det viste sig at være rigtigt heldigt, at der blev sendt 23 af sted, for der skulle bruges en del hænder til at få båret de vundne medaljer med tilbage til Århus. Medaljehøsten kom nemlig til at bestå af 9 af guld, 4 af sølv- og 8 af bronze. Og udover dette, så deler AGF Svømning nu 1. pladsen som landets bedste juniorhold. Pladsen deles med KVIK Kastrup. Så igen beviste AGF Svømning stor bredde og stærkt ungdomsarbejde. På juniorsiden blev det bl.a. til dansk juniormesterskab i 100 meter frisvømning for Ruben Arent, samt i 50 meter brystsvømning for Marie Pehn. Derudover tog Pernille Larsen hele 4 juniormesterskaber i disciplinerne 100 og 200 meter rygsvømning, samt 50 og 100 meter butterfly. På seniorsiden fik Michael Shulz Andersen en bronzemedalje i 50 meter bryst, men faktisk med en semifinaletid der var hurtigere end finalens vindertid. En bronzemedalje fik Christian Fischer også, og det på distancen 100 meter frisvømning. Marie Rubin Sander hjemtog sølv på 100 meter butterfly og Kristina Andersen bronze i 200 meter medley. Udover det var Pernille Larsen også med her, og Pernille ryddede bordet på alle rygcrawldistancer og

20

BLADET Årsskrift 2007

er nu ubetinget Danmarks bedste rygcrawlsvømmer. I november afholdtes World Cup i Stockholm. Hertil udtog Dansk Svømmeunion tre AGF svømmere - Pernille Larsen, Michael Schultz Andersen og Christian Fischer – til en tur i de svenske bassiner i dagene 12.-14- november. Idet stævnet er et kortbanestævne måtte det dog prioriteres lidt lavere end bl.a. det vigtige langbanestævne Dutch Open i starten af december. Derfor endte det også med, at AGF Svømning holdt Pernille Larsen hjemme for at spare hende før de for hende vigtige internationale stævner i december, henholdsvis Nordiske Junior Mesterskaber, Dutch Open og EM på kortbane i Ungarn. Christian Fischer og Michael Schultz Andersen blev dog sendt af sted. Forventningerne til turen til den svenske hovedstad var top-16-placeringer og god international konkurrence, men ikke om at skulle kunne toppe både her og i december. Begge AGF Svømmere opfyldte forventningerne på bedste vis – da de opnåede top-16-placeringer i henholdsvis 50 meter brystsvømning og 200 meter frisvømning og derudover viste flot, stabil svømning stævnet igennem. Resten af 2007 I Færøernes hovedstad Torshavn afholdes der i dagene 1. og 2. december

Nordiske Junior Mesterskaber og her har Dansk Svømmeunion bl.a. udtaget de to AGF svømmere Marie Pehn og Pernille Larsen. Spændende skal det blive at se, hvordan de to talentfulde svømmere, der begge hjemtog guldmedaljer for juniorer ved DM på kortbane i oktober, klarer sig. Tirsdag den 11. december er det så tid for en rigtig, samlet klubindsats idet AGF Svømning vil forsøge at slå den danske Guinness rekord i 100x100 meter svømning. 100 forskellige AGF svømmere skal én efter én tilbagelægge de 100 meter. Svømmerne finder vi ved at bruge de fleste af vores konkurrencesvømmere, en del af vores masterssvømmere, og noget af trænerstaben fra både almen og konkurrenceafdelingen. Vi håber, det lykkes at slå rekorden, og at det bliver en sjov og hyggelig aften. Efter ”100x100m” skal AGF svømmeren Pernille Larsen atter af sted til et internationalt mesterskab, da hun er blevet udtaget af Dansk Svømmeunion til kortbane-EM. Stævnet afholdes i år i Debrecen i Ungarn i dagene 13. til 16. december. Pernille skal deltage i disciplinen 100m ryg. Forhåbningerne er, at Pernille når semifinalen og dermed ender med en placering blandt de 16 bedste i Europa. Måske kan der endda håbes på lidt mere fra den talentfulde, unge AGF Svømmer.

NRGI Park Stadion. (Foto: Ole Nielsen)

Århus Elite – en forretning med AGF-rødder Blandt århusianere er Århus Elite et kendt fænomen, som alle har en holdning til - på godt og ondt. Langt de fleste relaterer det til fodbold, hvor holdet hedder AGF, men hvordan er den egentlige tilknytning til den gamle forening AGF af 1880? AGF Bladet har taget en snak med Århus Elites viceadministrerende direktør, Jørgen Noes, om forretningen ”Århus Elite” og forbindelsen til amatørforeningen. Af Louise Christensen

BLADET Årsskrift 2007

21


Århus Elite

Stadionkomplekset set fra oven.

Århus Elites historie Århus Elite A/S blev oprindelig stiftet under navnet AGF Kontraktfodbold ApS d. 8. marts 1978. I dag indebærer Århus Elite dog mere end et fodboldhold. Pr. 1. januar 2005 skiftede selskabet navn til Århus Elite A/S og overtog samtidig 60 procent af ejerskabet af Århus GF Håndbold samt det fulde ejerskab af Atletion, der blandt andet står for afviklingen og driften af sportslige og kulturelle arrangementer. Ideen var at skabe den førende underholdningsvirksomhed inden for topsport, såvel som kulturelle og kommercielle aktiviteter. Pr. 1. juli 2005 overtog Århus Elite A/S også 60 procent af ejerskabet af Bakken Bears. I dag er forretningen udvidet yderligere til flere sportsgrene, hvor Floorball og Sportsdans er blevet integreret i Århus Elite. 22

BLADET Årsskrift 2007

Tirsdag d. 20. november kl. 14 sidder viceadministrerende direktør Jørgen Noes og den øvrige ledelse fra Århus Elite og holder møde på Café Break. Gårdsdagens fodboldkamp mod FC Nordsjælland blev aflyst på grund af frost på banen, og nu må de ansvarlige i Århus Elite finde en løsning på problemet. En løsning, der skal tilfredsstille mediernes bevågenhed og de 5000 tilskuere, der forgæves mødte op på stadion en iskold mandag aften i november. Sådan er hverdagen i forretningen, Århus Elite. I højere grad end langt de fleste virksomheder skal Århus Elite stå til ansvar over for ikke blot den århusianske befolkning, men også den nationale presse, som ikke viger for at bringe historier om den gamle traditionsrige fodboldklub, der tidligere producerede forsidestof til aviserne på grund af en skrantende økonomi og et varmt direktørsæde. Tilknytningen til AGF af 1880 ”Århus Elite er en forretning. Og sådan er det. Det står slet ikke til diskussion”. Sådan fortæller Jørgen Noes om sammenhængen mellem Århus Elite og AGF af 1880. Alligevel er der en tæt forbindelse til AGF. ”Vores fodboldhold hedder AGF, vores håndboldhold hedder Århus GF og er fra gammel tid en del af en overbygning, som AGF var med til at lave. Så selvfølgelig er tilknytningen til stede og også mentalt her i huset”, beretter Jørgen Noes om forholdet til AGF. Hovedformanden i AGF, Erik Meineche Schmidt, sidder i Århus Elites bestyrelse, og desuden ejer AGF knap 1 % af aktierne i Århus Elite, men har en stemmeandel på 7,35 %. Så på den måde er der et vist link mellem forretningen og amatørforeningen, selvom indflydelsen

Floorball, ny idrætsgren i Århus Elite. Alle foto: Ole Nielsen

på det forretningsmæssige plan dog er begrænset, vurderer Jørgen Noes. Fodboldsamarbejdet Tilknytningen er klart størst til fodboldafdelingen, hvor der opfostres talenter til det professionelle ligahold. ”1880 er jo vores absolut eneste og tætteste samarbejdspartner, fordi vi har linket, hvor amatørerne har holdene til og med drengespillerne. Fra junior bliver det så A/S’et, som overtager driften af eliteholdene. Der er vi jo virkelig tætte”, fortæller Jørgen Noes og fortsætter: ”Vores holdning er klart, at vi ikke ser nogen grund til at gå over åen efter vand. Selvfølgelig vil vi arbejde tæt sammen også omkring Fredensvang”. Kunde og 2.hold På det forretningsmæssige plan er AGF håndbold en vigtig kunde hos Århus Elite, der står for driften af hallerne. Håndboldafdelingen betaler over fem gange mere for leje af haller i forhold til omkringliggende klubber, der har hjemmebane andre steder i byen med en kommunal hal. Hallejen er en så stor udgift for håndboldafdelingen, at de har meget svært ved at få økonomien til at hænge sammen. ”Min personlige holdning er da også, at det er hujende uretfærdigt, at man skal give så mange penge mere i timen end de omkringliggende klubber” siger Jørgen Noes, der i sin fritid spiller håndbold på AGF’s oldboyshold. Han tilføjer, ”men jeg sidder jo på udlejers side af bordet og har i kraft af min stilling en forventning fra aktionærer og bestyrelse om, at vi får det optimale ud af forretningen. Men det er klart, det er noget, jeg må diskutere i omklædningsrummet med Carsten Raundahl på mit gamle

oldboyshold. Der må jeg simpelthen være god til at skille det ad.”. Det sportslige samarbejde med håndboldafdelingen foregår gennem AGF’s 2.divisionshold, som ifølge Jørgen Noes stadig er Århus GF’s officielle 2.hold, men han bemærker, at der sandsynligvis bliver mindre og mindre mulighed for at vokse opad mod ligaholdet. ”Man har tidligere i Århus GF haft den holdning, at 2. holdet ikke er nødvendigt. Det er en strategisk beslutning, man traf for år tilbage, da man udliciterede 2. holdet fra Århus GF. Og det kan selvfølgelig revurderes”. Udvidelse af forretningen I Århus Elite er der ingen aktuelle planer om at udvide forretningen med flere sportsgrene, men Jørgen Noes vil ikke afvise, at det kan blive aktuelt. ”Det er en forudsætning, at man er eliteorienteret. Man skal have en plan og en indstilling til, hvordan man skaffer økonomien. Derefter kan vi hjælpe med noget af det og stille apparatet til rådighed, siger Jørgen Noes, og fortsætter: ”Udspillet må komme fra afdelingen”. Man kommer ikke sovende til en optagelse i elitesamarbejdet. Århus Elite er en forretning, og det står ikke til diskussion.

Viceadministrerende direktør Jørgen Noes, Århus Elite. (Privat foto)

BLADET Årsskrift 2007

23


AGF-Bladets redaktion ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.