Page 1

AGEDRUP KIRKE AGEDRUP SKOLE AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING !

!

AUG. 2007 NR. 77 13. ÅRGANG !

!

77

OG HIV...! Forældrene fik seriøs kamp til stregen, da de stillede op til tovtrækning mod deres børn, som går i bh.kl.-3. kl. på Agedrup Skole de yngste elevers afdeling. Det skete en eftermiddag i juni i forbindelse med en idrætsemneuge som skolen og fritidsordningen i fællesskab havde arrangeret. Forrest er det her Marianne Berg, Ibrahim Dalal, Ole Sander, Curt Storr og Lone Myllerup.

KIRKEBLADET LÆS bl.a. om Tanker fra kirkebænken, Høstgudstjeneste under åben himmel, marimbakoncert, sogneaktiviteter og Farvel til Anna.

S. 20-24

Arne Due på strudsejagt i sin have s. 5

Videoovervågning

s. 3

Cyklede 3.000 km

s. 7

Farvel til en kæmpe

s. 12

Organisten stopper

s. 20

AGEDRUP RUNDT 77 - august 2007


AR

Afbarkning af vejtræer Af Ole H Christiansen

AGEDRUP RUNDT udgives af Agedrup Sogns Beboerforening Agedrup Skole Agedrup Kirke

# Normalt fælder man træerne, før man afbarker dem, men i juni måned lykkedes det hele to bilister at afbarke to af vore vejtræer på den omstridte strækning mellem vores rundkørsel og Kertemindevej. En af mine bekendte ved vist nok, hvem den ene af synderne er, men ville dog fortælle, at den BMW ikke kommer ud at køre igen lige med det samme.

RED. ADRESSE Hulvejsbakken 21 5330 Munkebo eschmidt@post7.tele.dk

ABONNEMENT Bladet uddeles gratis i lokalområdet. Andre kan tegne abonnement for 100,- kr./6 nr. Kontakt: Finn Pedersen 6593 8081

RED AKTION REDAKTION Erik Schmidt (ansv. red.)

6610 7575

KIRKEN Lene Bischoff-Mikkelsen Per Adolfsen Hans Ove Nielsen

6610 8057 6610 9073 6610 7510

BEBOERFORENINGEN Finn Pedersen Ole Christiansen

6593 8081 6610 7597

SK OLEN SKOLEN Vicky Andersen

6610 7322

ADMINISTRA TION ADMINISTRATION Finn Pedersen, leder 6593 8081 Ole Christiansen, annoncer 6610 7597 Grethe Schmidt-Petersen, forr. før., Hvenekildeløkken 492, 5240 Od. NØ 6610 8184 GSP@sedennet.dk

KOORDINERING Lene Bischoff-Mikkelsen, Per Adolfsen, Grethe Schmidt-Petersen, Vicky Andersen, Erik Schmidt, Finn Pedersen, Ole Christiansen, Hans Ove Nielsen

Altid billigst

Low-batteri stand up

# Superbrugsen vil gerne kunne konkurrere med discountkæderne. Hvis man skal tro skiltet her, lever benzinpriserne dog ikke helt op til visionen. Eller også har Palle været lidt forvirret, da han skulle regulere prisen!

# 16-årige Morten fra Agedrup har bedt os om at optage følgende reklame for Low-batteri stand up, som han laver sammen med sin makker, Mikael. Hvis I mangler underholdning til jeres fest og det er alle slags fester: Familiefester, fødselsdag, bryllup osv. - så har vi et første klasses 2-mands show. Check ind på www.low-batteri.webbyen.dk Vi mødtes første gang i år 2007, fortæller show-man Morten, da Mikael begyndte at komme sammen med min „søster.“ Vi begyndte at snakke sammen, og vi blev venner. Så gik der et stykke tid, hvor jeg lå og kørte rundt på scooter med nogle andre venner. I en alvorlig stund sad vi og pjattede, og så fandt vi på at vi skulle prøve at lave et show som stand down -komikere.

PRODUKTION Fjordager Tekst & Reklame Trykcentralen Fyn

OMDELING Post Danmark - Center Øst Alle klager vedr. omdeling : Tlf.: 8020 7030

DEADLINE Stof til næste nummer, der udkommer ca. 15. august 2007 skal være redaktionen i hænde senest den 15. juli 2007

" 6610 7575 Nr. 77 - august 2007


VIDEOOVERVÅGNING PÅ VEJ IND I SKOLEN

inventar. I maj måned blev der på 3 uger smadret 6 ruder og 2 glasdøre, og der var 3 indbrud og 1 tyveri. For nogle år siden fik vi smadret 30 store ruder på én gang. To bærbare computere er netop blevet stjålet fra personalerummet, og vinduerne til et værksted, som skolens tekniske service råder over, er blevet smadret tre gange i løbet af kort tid. Det er for at dæmme op for dette, at skolen ønsker at videoovervåge. DET VIRKER

Skolens bygninger skal overvåges elektronisk for at formindske hærværk og antallet af indbrud

Her er Allan Eriksen fra skolens tekniske service ved en tidligere lejlighed i færd med at reparere på skaderne efter en omfattende vinduesbersærk (arkivfoto).

ARTIKEL Af Erik Schmidt Vejen er nu banet for opsætning af videokameraer på skolen. Skolebestyrelsen har sagt god for, at skolens bygninger uden for skoletid overvåges for at formindske hærværk og indbrud.

Skolen har indhentet tilbud på indkøb og opsætning af minimum 6 kameraer, og ifølge teknisk serviceleder, Erik Jørgensen, bliver kameraerne opsat i det kommende skoleår. Skolen bruger årligt i gennemsnit ca. 30.000 kr. på at reparere skader, der skyldes hærværk eller mangel på ansvarlig omgang med bygninger og

- Det virker, siger Erik Jørgensen, der er teknisk serviceleder. På andre skoler, hvor man har prøvet det, er der stort set ikke hærværk længere. - Jeg er ellers principielt mod den stigende overvågning, men der er en økonomisk betragtning bagved. Det er ikke bare udskiftningen af det, der er smadret, man skal også tænke på den tid, der medgår til oprydning og reparation. Erik Jørgensen har presset på i Fritidsudvalget og over for Rising Ungdomsskole med henblik på, at der også gøres et socialpædagogisk stykke arbejde med nogle af de unge, der forøver skaderne. - Der er megen fornuft i at få snakket med dem, men der kommer også unge uden for skoletid, som ikke bor i området. Der kommer endda voksne i bil. Vi finder ikke sjældent knust glas i skolegården. En morgen fandt vi 10 spritflasker og en knust flaske, der var boret ned i sand-kassen. - Overvågningskameraerne kan bidrage til at få stillet de ansvarlige til regnskab for deres gerninger, og ét af redskaberne til dette, kan ifølge skolebestyrelsen altså være videoovervågning, siger skoleinspektør, Birgitte Andersen. Hun opfordrer dog generelt forældre til at snakke med deres børn. - Jeg vil gerne opfordre forældre til at tage en snak med deres børn om at være med til at passe på skolens materiel og bygninger. Jo mindre vi skal reparere, jo flere penge er der til nye tiltag til gavn for skolens elever.

3

AGEDRUP RUNDT 77 - august 2007


BLOMSTER OG PEDICURE PÅ

Vivi Moriis og Ann Holm klar på bytorvet med fodklinik og blomsterbutik 1. august og med Ca Af Ole H. Christiansen Den 15. juni var der rejsegilde på byggeriet, der skal rumme henholdsvis Vivis blomsterbutik og den ny fodklinik, hvor Ann Holm fra 1. august

Ann Holm og Vivi Moriis til rejsegildet. I baggrunden Michael Sommer.

- Når jeg ser et nybyggeri, synes jeg altid, det er alt for småt, men her bliver vist den plads, der skal til, mener Ole H. Christiansen. Den nye bygning hvor der bliver fodklinik og blomsterbutik, ejes af Hartvig Holm.

NATUR ELLER FORFALD?

vil kunne tilbyde at ordne dine ømme fødder med nedgroede negle, ligtorne og andet djævelskab, så du kommer svævende derfra. Lige i øjeblikket ved rejsegildet er der naturligvis meget luftigt, men i

INDLÆG Af Ole H. Christiansen Egentlig var det vel meningen, at ”naturparken” ved siden af Agedrup Skole skulle fremtræde på en måde, så borgerne fik lyst til at lade vandreturen gå gennem den også. Stien fra skolen til Oldermandsgyden er næsten ufremkommelig, hvilket er lidt synd, da vi i sin tid fik Odense Kommune til at opsætte en ny bro over åen. Men NATUR, det er der for alle pengene. Søen er omkranset af megen bevoksning, og mange af træerne har da overlevet indtil nu. Vi havde håbet, at der kunne være en åben sti langs med åen fra Brolandvej, men det er ikke lykkedes. Til gengæld må man nok sige, at der er idyl for alle pengene, som det fremgår af vedføjede foto. Eller er det forfald?

4

Nr. 77 - august 2007


Å TORVET fe Sommer i baggården.

nybyggeri i dag nøjes man ikke med at lægge et par vandrør og varmerør samt lidt el-ledninger. Nej, normen er nu, som måske alle andre ved, at der skal selvstændige rør og ledninger ud til hver installation, og det må blive lækre lokaler, der tilbydes. Den nye bygning ejes af Hartvig Holm og arkitekt på byggeriet er Ebbe Høy Nielsen, mens F.H. Maling står for det praktiske som entreprenør, og når dette nummer af Agedrup Rundt udkommer, skulle der gerne allerede være gang i sagerne, da åbningsdagen er sat til den 1. august. Der er vist tradition for at festligholde også åbningsdagene, så mon ikke der bliver en gentagelse af rejsegildet, der omfattede udskænkning af øl og andre drikkevarer samt servering af kæmpe pølser og frikadeller med al tilbehør.

ASB-FORMAND PÅ STRUDSEJAGT -Og det er ikke en and, siger ARs udsendte medarbejder

I HEKSENS SKYGGE

Snobrødsbagning Skt. Hans aften inden Bullerup Børnehaves heks røg til Bloksbjerg. Her ses bl. a. én af de mange frivillige - den erfarne snobrødsbager og FDF’er, Kim Pedersen.

Af Ole H. Christiansen Jeg blev ringet op af beboerforeningens formand Arne Due, der spurgte om, hvordan man kommer af med en struds, der vandrer rundt i ens have. Han var lidt chokeret og havde på det tidspunkt kontaktet Odense Zoo, men de havde kun det råd at kontakte den nærmeste ejer af en strudsefarm. Nå, tak spids. Jeg anede en stor sensation, og så snart jeg havde slugt min aftensmad, spurtede jeg hen til ham med kameraet i hånden, for den oplevelse måtte da lige være til ”Agedrup Rundt”. Vel ankommet spurgte jeg efter strudsen, der angiveligt skulle spankulere rundt i hans have bag den store hæk. Vi nærmede os den forsigtig, og ja, hold nu fast. Det var ikke en ”and”.

Men det var heller ikke en struds. Græssende på plænen så jeg en nok så fredelig påfugl af hunkøn, som ikke havde ladet sig lokke af havregryn, som Arne gavmildt havde smidt ud til den. Hvordan kunne Due tage fejl af en struds og en påfugl? Han havde aldrig interesseret sig særlig for sådanne fugle, og en EMU kunne selvfølgelig ligne, da den er helt anderledes end en afrikansk struds. Men hvor var den store fugl nu kommet fra, og hvor kunne man komme af med den igen, for Arne var nu ikke selv interesseret i at beholde den. Inden jeg forlod ham, var den dog bare fløjet sin vej og forhåbentlig hjem til sin ejer. Snip, snap, snude. Så er den historie ude AGEDRUP RUNDT 77 - august 2007

5


SNERYDNING EN SOMMERDAG Beboerforeningen fik 55 sekunder i TV2 Fyn

INDLÆG Af Ole H. Christiansen Mandag, den 2. juli var beboerforeningens formand inviteret af ”TV 2 Fyn” til at deltage i en udsendelse med emnet ”skyd på borgmesteren”. Desværre var borgmesteren ikke hjemme, og det var vor formand Arne Due heller ikke, så jeg påtog mig rollen som ”skytte”, mens rådmanden Anker Boye stillede sig til rådighed som substitut for borgmesteren, og den var jo ikke så svær for ham, da han vist ikke rigtig har vænnet sig til ikke at være borgmester mere. Vor gamle sag med snerydning på landevejen, LUNDEN, hvor den er facadeløs, blev taget frem, og jeg regnede med rigtig at få lov at skyde på den ansvarlige i denne sag. Der blev tilstået mig omkring 55

sekunder, af intervieweren fra TV 2 Fyn, for der skulle jo være plads til megen musik, sang og anden lødig underholdning for de undrende seere. Helt ærligt. Det er ikke tilfredsstillende at stille op til en sådan direkte udsendelse, når man ikke får lov at fremlægge sin sag og få en dialog med den anden part. LILLE MEN PRINCIPIEL SAG

Sagen som sådan er måske nok lille, men den må være stor for kommunen, som vist er særdeles bange for at skulle rydde mange flere fortove i den kommende vinter ved at lade være med at løfte fejekosten mellem stoppestederne og fodgængerovergangene på de facadeløse landeveje. Anker Boye kunne kun svare med en politikersvar, så han på den måde kunne fralægge sig ethvert ansvar for kommunens behandling af

sagen, der har været omtalt i ”Fyens Stiftstidende” ret fyldigt på forsiden af Odense-afdelingen. Hans svar var nemlig, at han kun havde en lille pose penge og derfor ikke kunne rutte med dem, mens jeg personlig ikke kan få det til at stemme med, at han kan bygge et nyt koncerthus, et nyt vandland, bygge bro henover jernbaneterrænet, finansiere koncerter med professionelle orkestre og kunstnere, grave unødvendige kanaler og bygge tilsvarende unødvendige broer i Odense inderhavn og meget andet, mens der ikke er råd til at bygge den nødvendige bro eller tunnel for at forbinde Nordfyn med Øst- og Sydfyn uden om Danmarks største by på Fyn. Det egentlige i vor lille sag er for øvrigt, at rådmanden let og elegant undlod at fremlægge vore henvendelser i By- og Kulturudvalget, hvis medlemmer vi selv måtte tilskrive hver for sig, for at de kunne få kendskab til den.

AKTIVITETER OG SOCIALT SAMVÆR I PENSIONISTFORENINGEN Der er mulighed for at blive transporteret i bus til sognegården, hvadenten man har rollator eller kørestol.

6 INDLÆG Af Bodil Sloth, Fjordager Pensionistforening Vi i pensionistforeningen vil hermed gøre opmærksom på foreningens eksistens. Vi dækker hele Fjordagerområdet og holder til i Agedrup Sognegård på Agedrupvej 12, hvor vi er hver onsdag fra kl. 14.00 til kl. 16.30. Det sociale samvær er i højsædet, og derudover har vi f.eks. aktiviteter som besøg af musikerne ”Unoderne” den 5. 9., amerikansk lotteri, kaffe og brød, pakkespil den 19. 9., hvor de enkelte selv tager gevin-

ster til ca. 25 kr. med som betaling. Den 26. 9. er der besøg af en sælger af dame- og herretøj til små priser. På alle mødedagene er der mulighed for at få kaffe eller andre drikkevarer, kortspil og andre spil og så en masse snak. Vi plejer at have hyggelige eftermiddage, og jo flere, vi kan være sammen, jo bedre bliver det.

Bodil Sloth og hele bestyrelsen er så vidt muligt med til alle pensionistforeningens mødedage onsdag eftermiddag.

TRANSPORT

Derfor opfordrer vi alle pensionister til at melde sig ind i vor pensionistforening, hvis hele bestyrelse så vidt muligt er med på alle mødedagene. Der er mulighed for at blive

Nr. 77 - august 2007

transporteret i bus til sognegården, enten man har rollator eller kørestol, og tilmelding til kørsel og andre aftaler sker ved henvendelse til Lilian Lund på tlf. 6610 0153 eller formanden Bodil Sloth på tlf. 6610 9377.


VILD MED SVANS Festlig, folkelig og ret fræk sommerrevy i Bullerup

ria Bach Sørensen, Ann-Karina Mouritzen, Anne-Mette Bindzus, Dennis Kildegaard, Lars Maarup, Lasse Winkler, Rudy Tom Due, kapelmester Anja Mathiesen og de mere end 80 amatører, som har mange forskellige - ikke mindst praktiske - funktioner. FOUR DICKS

Fra venstre kapelmester Anja Mathiesen, skuespillerne Maria Bach-Sørensen, Anja Torp Krintel, Anne Karina Mouritzen, Anne-Mette Bindzus, Lasse Winckler, Lars Maarup, Rudy Tom Due og Dennis Kildegaard. Nu går det løs!

Af Ole H. Christiansen Onsdag i denne uge er der premiere på ”Panik i Teltet” eller ”Odense Sommerrevy”. Revyens instruktør, Tina Kruse Andersen, er en ildsjæl og en særde-

les livlig dame. Som de fleste instruktører tror hun på sig selv og sine skuespillere, og hun tror på, at denne revy bliver revyen over alle revyer. De seneste dage har hun haft forrygende travlt ligesom og ikke mindst skuespillerne Anja Torp Krintel, Ma-

Der er 20 numre i revyen. Et af dem er ikke ”vild med dans”, men ”vild med svans”, så her møder vi kendte personer som Hans Pilgaard, Klaus Bondam, Drag Queen, der vil fremvise deres feminine dyder i (k)anal 2. Endvidere oplever vi en Anna Pihl -ballet, og naturligvis skal vi også have den lille nye prinsesse Isabella på scenen. I gamle dage, kunne vi voksne mennesker opleve sanggruppen ”Four Jacks”. Nu bliver det Four Dicks, og så skal vi se Odense fra oven gennem et par kragers øjne samt undervises i piercing. Der har i år været ekstra praktiske opgaver på grund af udvidelsen af revyteltet. Den har givet plads til en ny og væsentligt større scene, flere pladser blandt publikum, en ny og større bar og ikke mindst forbedrede forhold for de medvirkende bag scenen.

CYKLEDE 3.000 KM FOR AT PASSE BØRNEBØRN

7

Dagen efter at lærer Mogens Peter Mogensen gik på pension, satte han sig på cyklen med kurs mod Barcelona Af Erik Schmidt Sommerens radioføljeton på Radio Fyn har handlet om Mogens P. Mogens tapre cykelfærd i modvind og monsterregn gennem Tyskland og Frankrig til Barcelona. 3.000 km i alt. Han er nået derned og har efter eget udsagn haft en god tur. Da Agedrup Rundt fangede ham på mobiltelefonen, var han og sønnen

Tobias, der også har gået på Agedrup Skole, i gang med at putte Tobias’ 2½årige tvillingepar. I Spanien har børnehaver og vuggestuer lukket i sommerferien, og Tobias har skullet passe sit job som filialdirektør for Middelfartfirmaet Dinex. Derfor sprang farfar til. Mogens Peter Mogensen tager flyveren tilbage og er hjemme igen i denne uge.

Mogens Mogensens største oplevelser på turen har været Bayeuxtapetet og St. Mont Michel Klostret. Her ses Mogens i sine velmagtsdage i 1980’erne. I dag er han 65, men stadig sej som en yak-okse.

AGEDRUP RUNDT 77 - august 2007


OVERDEGNENS LANDSBYKRØNIKE Træk fra sognet i 1900-tallet

DA JEPPE FRANDSEN SATTE SIG OP MOD ØVRIGHEDEN Lov og ret i Agedrup Sogn gennem 150 år (3). Af Ib Holdt, fmd. Lokalhistorisk Forening Der er virkelig mange politisager af enhver art her fra sognet i slutningen af 1800-tallet. Samtidig er disse sager en sand guldgrube af lokalhistoriske kilder på godt og ondt. Når øvrigheden skulle besigtige åstedet for det anmeldte, blev retten herefter ofte sat i sognefogedens stue i Vester Kærby. 1871 og 1872 må have været nogle tørre somre, for der er usædvanlig trængsel i retten på grund af ulovlig græsning ved vejkanter og grøfter. Det gælder i hele Herredet. Det var vejmanden og hans hjælperes hverv at „optage køerne“, d.v.s. at fange og bringe dem til sognefogeden. Der henter ejeren så koen. Det retslige efterspil foregår derefter i Odense. Meget blev ændret ved udskiftningen og jordens overgang fra fælleseje til privateje. I århundreder havde høns og ænder gået og pikket frø og snadret i gårdens nærhed, nu skulle disse pludselig holdes på matriklen. Den 18. okt. 1858 skriver sognefoged Peder Abrahamsen et længere brev til Bjerge Herreds Politiøvrighed. Brevet indledes sådan: „I Løbet af flere Aar har min Nabo Jeppe Frandsen i Wester Kærbye brugt en særegen Jagt, idet han har skudt mine Ænder, naar de vare smuttede indenfor i hans Gaard, og mine Høns naar de ere komne indenfor i hans Have. At en saadan Brug af Naboskabet kan være lovlig troer jeg ikke, og da jeg nu en Gang finder det nødvendig at drage ham til Ansvar for en anden Handling, saa tager jeg ogsaa denne med.“

Den ny sognefoged udtrykker sig meget sikkert. Han er slet ikke her fra Sognet, men kom fra Vigerslev i 1838 og giftede sig med gårdmandsenke Anne Marie Thomsen i Vester Kærby. Hun var 10 år ældre end ham. TYVE OG RØVERPAK

Peder Abrahamsen er en besindig mand som ved flere lejligheder i småsager repræsenterer husmænd og håndværkere i retten. Nu vil sognefogeden ikke finde sig i mere skyderi, og han beder retten indkalde navngivne Kærbyboere til vidner om Jeppes jagt efter høns og hans øvrige skydning i gården. Jeppe Frandsen er heller ikke her fra Sognet. Han er født år 1800 i Åsum, hvor han også er konfirmeret. Jeppe har aldrig været ude at tjene, og han har ikke været soldat, idet han er et „gammelmandsbarn“, og som sådan var han fri for at risikere at komme i krig. Da forældrene ældes flytter de til Dræby Fed og køber en mindre gård på 18 tdr. land i Vester Kærby til Jeppe. Han gifter sig og får tre børn i en høj alder. Da han får de sidste to, er han over 60 år. Jeppe Frandsen hyrer en sagfører. Hans brøde er ikke så meget naboens høns, men at han i voldsom ophidselse over en ituslået mælkevogn var gået over i Sognefogedens gård, og der har råbt „at de vare Tyve og Røverpak“ til sognefogedens kone. Han mener, det er gårdens tjenestedreng, Morten, der i kådhed har ødelagt hans mælkevogn. I et langt brev til Retten hævder Jeppe sin uskyld. Ganske vist har han skudt tre høns, der var i hans have.

Nr. 77 - august 2007

Han har endog fløjtet af dem forinden for at advare dem, men de var ligeglade. Hvem i byen hønsene tilhørte, det vidste han sandelig ikke. Han kender jo ikke hønsene, og det var ham umulig at fange dem levende i sin kornmark og bringe dem til Sognefogeden for at få optagelsespenge og erstatning. Hvis der er nogen, der skal have erstatning, er det Jeppe for alt det korn, klagerens høns og ænder gennem årene har ædt på Jeppes mark. Jeppe påstår senere i retten, at Sognefogedens kone Anne Marie har råbt „Skurk og Kjæltring“ efter ham. Der føres nu vidner. Det er utroligt som folk i den østre ende af Vester Kærby har haft lange øren, for under ed har de tydelig hørt, at Jeppe fornærmede Anne Marie, men ikke omvendt. DOM FOR FORNÆRMELSE

Peder Abrahamsen er villig til at droppe sagen om hønsene, men ikke Jeppes fornærmelse. Jeppe bliver frifundet for hønseskyderierne, men får en dom for fornærmelserne. Han må stå der i Retten og høre, at hans ytringer bør være døde og magtesløse og ikke komme Sognefogeden og hans kone til skade på deres gode navn og rygte. Han har lidt et forsmædeligt nederlag, han er ramt ikke kun på sin ære , nej ramt helt ind i sjælen. Han har sat sig op mod øvrigheden, Sognefogeden. På omgang lader Oldermanden byens bønder forrette fælles tjenester. Oldermanden er Sognefogeden. I 1859 lader Peder Abrahamsen Jeppe Frandsen vide, at det er hans tur til at hente sognets skattebøger i Kølstrup. Det gør Jeppe ikke. Han bliver indkaldt til Retten og erkender straks sin brøde og tilbyder at betale bøden på 1 skilling til de fattige. Da dommeren spørger, hvorfor han ikke har gjort det, siger han, at han ikke yrkede at komme i Sognefogedens hus. Da oldermanden indkalder til


snekastningsarbejde den 4. marts 1861 møder Jeppe ikke op, men i Retten tilbyder han 4 mark til de fattige for sin forsømmelighed. Han har ingen karl den vinter.

tale Tiende af deres Jord“. Han agter ikke nu eller i fremtiden at betale „Tiende til Kirke, Konge og Præst“. Hans slutreplik i sagen er: „Vi have Bibelen at holde os til, og Præsten kan ikke skaffe os Salighed.“ DRIVER HAN GÆK?

Nu afhøres Jeppes kone Karen Sophie, som siger, at Jeppe er god ved Jeppe Frandsens trængsler er slet hende og børnene, og at hun i sin daglige stilling er godt tilfreds. ikke slut endnu. Hun vil ikke påvirke manSlet ikke. I 1873 den, som „hun i et og alt melder han sig ud som tilforn og fremover vil af Folkekirken. Da slå sin Lid til.“ han ikke har meldt Da Jeppe igen føres sig til noget andet ind i retssalen, beder Domanerkendt „Troesmeren ham betale til skosamfund“, ryster len. Det vil han ikke. Han dette virkelig præst er oprevet, og dommeren og sogneråd, ja sikvil ikke p.g.a. Jeppes tilkert alle i Sognet. stand og alder have ham arHar han da resteret. Så må de pante ikke ret til at melde Ib Holdt ham ude i Vester Kærby. sig ud? J o, det har Formand for Det bliver Sognefogehan. Og Jeppe kenLokalhistorisk Forening den fra Marslev Rasmus der tilsyneladende Rasmussen, der henter tre alle love og nye cirpolstrede stole i Jeppes kulærer derom. På foranledning af et brev fra gård til udpantning. Agedrupprovst Høyer Møller om „Jeppe sognefogeden Peder Abrahamsen er Frandsen af Wester Kærbyes mentale død af tyfus, og en ny sognefoged er tilstand“ afholdes nu en række rets- endnu ikke indsat i embedet. Jeppe Frandsen er ikke selv hjemme. møder. Er han da blevet skør ? Da stolene er bortsolgte ved ofDa Jeppe jo har meldt sig ud, nægter han at betale tiende til præsten fentlig auktion, anmelder Jeppe og til kirken. Sagen går nu til Amts- Frandsen et tyveri af tre stole fra sin rådet, der ifølge Grundloven bestem- gård. Ved det efterfølgende forhør i mer, at Jeppe skal betale skolepenge Odense hævder Jeppe, at han havde for sine skolesøgende børn. Læreren kontante penge skjulte under betrækvil jo heller ikke få sin del af kirke- ket i stolesæderne - 5000 Rigsdaler lå der under betrækket. tiende fra Jeppe. Da dommeren stiller sig tvivOgså dette nægter han at betale, det drejer sig om en årlig rigsbank- lende over for dette, beder han Jeppe daler. Sognerådsformand og lærer i redegøre for sin økonomi. Jeppe skylKølstrup Johannes K. Suhr skriver til der intet på gården, han har desuden Retten, at han ikke bryder sig om, at 2.000 Rigsdaler i beviser (Kreditobligationer), heraf et pant i Peder Jeppe Frandsen skal straffes. Ved et afsluttende retsmøde fø- Jørgensens gård i Agedrup på 700 rer Jeppe Frandsen selv sin sag. Han Rgdl.. Da dommeren spørger, hvorfor indleder med, at tiende ikke er af personen, men af jorden, og at der nu er han havde alle de penge i stolene, svalov for, at man kan gå ud af Folkekir- rer Jeppe, „at så vare de tilstede, når ken, han siger,“ at Præsterne er ble- han skulle bruge dem.“ Driver han gæk med dommeren? vet en grov Byrde for Folk“. To dage derefter afholder retten Han stiller sig tvivlende overfor „om en Jøde eller en Katolik skal be- møde først i Peder Jørgensens gård i UD AF FOLKEKIRKEN

Agedrup og så i Jeppe Frandsens egen gård, og der finder øvrigheden 50 Rgdl. under betrækket i en af de resterende stole. En uge derefter er der igen retsmøde. Da er de bortsolgte stole bragt til veje og undersøgt. Ingen penge. Jeppe indrømmer, at han jo så må huske forkert. MENTALUNDERSØGES

Nu skal Jeppe mentalundersøges. Man driver ikke gæk med dommeren. Sagen fortsætter, inden Jeppe er blevet mentalundersøgt. Jeppe holder sine børn hjemme fra skolen. Da han kommer i retten for dette, hævder han, at det ikke er befalet, at børn skal søge den offentlige skole. Hvis Jeppe vil hjemmeundervise sine børn, skal de til skoleeksamen for at vise, hvad de kan. Dommeren siger, at uden eksamen kan de jo ikke konfirmeres. Da siger Jeppe, „at det ikke er Guds lov, at børn skal konfirmeres.“ Da Jeppe holdes tilbage, fordi han skal undersøges anmoder Jeppes kone Anne Sophie dommeren om tilladelse til at tale med sin mand uden vidner. Derefter opgiver Jeppe Frandsen. Han bliver fri for bånd og tvang og tilslutter sig børnenes skolegang. Det er en utrolig sag i sin tid. Jeppe Frandsen er en meget stædig person, hvis personlige integritet ingen skal knægte. Dybt inde i bondens hoved er der nogle personer, han mener, har sat sig over loven. Han er ikke afhængig af nogen, han har penge nok. Da han kommer til kort, bliver han anarkist og kæmper sin sag med alle midler. Den slags er ikke hverdagskost i Retten. At sætte sig op mod folketingsmand og provst Erik Høyer Møller og oven i købet endog at melde sig ud af kirken var noget ganske nyt og uhørt i Vester Kærby.

9

Kilder til denne artikel: 1. Retsprotokollen for Aasum og Bjerge Herred. 2. Bilag til sagen i form af breve. 1854 – 1876. 3. Agedrup Kirkebog 1714 – 1899. 4. Han „orkede“ hedder i gammel dansk „yrkede“.

AGEDRUP RUNDT 77 - august 2007


ER KIRKEN KUN ET SERVICEORGAN?

Der var ikke tale om et tilløbsstykke, da Ole i sommerferien var til gudstjeneste. Her ses han til højre ved siden af den anden menige kirkegænger, Elly Tarp.

INDLÆG Af Ole H. Christiansen Jeg er som andre i min familie ikke god til regelmæssig kirkegang, men det ser ud til, at jeg ikke er ene om det. I søndags var vi 2 kirkegængere i Agedrup Kirke, hvor det som altid, var en fornøjelse at høre Lene og dertil en dejlig kirkesangerinde fra Birkende. Sikken stemme!

Foruden os fire var der naturligvis også organisten og kirketjeneren. 2 uger forinden var jeg også til gudstjeneste. Da var vi da 8 kirkegængere, uden at der derfor var trængsel. Da jeg i sin tid gik til præst, talte vi kommende konfirmander med præsten om kirkegang og altergang. Som han sagde, I er jo ikke forpligtet til at komme i kirken, men gør jer den ulejlighed at gå i kirke en gang i mellem alligevel. I glæder mig, men også jer selv. På spørgsmålet om, hvornår man

går til alters, var svaret, at det gør man, når man føler trang dertil. Vor præst var meget frisindet efter den tids normer. Men til alle borgere, der er medlem af folkekirken, vil jeg da sige, at vi ikke bare skal bruge kirken som et serviceorgan til brug ved barnedåb, konfirmationer, bryllupper og begravelser. For i kirken kan man føle en anden fred, hvis I forstår, hvad jeg mener. Pas på vor kirke. Vi har kun den samme her i landsbyen, og vi skulle gerne kunne beholde den og dens funktioner.

NYHED Anns klinik for fodterapi Klipning af negle Beskæring af hård hud, hælrevner og ligtorne ● Behandling af nedgroede og fortykkede negle ● Behandling af diverse fodlidelser - f.eks. psoreasis ● Udfærdigelse af indlæg efter behov ● Vejledning i generel fodpleje ● Salg af cremer og små aflastninger ● ●

Ann Charlotte Holm Statsautoriseret fodterapeut Mølledammen 3B ● 5320 Agedrup Telefon 65 90 30 30

ENGLØKKEN 2 - 5320 AGEDRUP

10

Sol Zinther

MA REVISION Morten Andersen, registreret revisor Smedegyden 4 ! 5320 Agedrup Tlf. 6597 7097 ! Fax. 6597 6097

$ ONLINE TIPS & LOTTO $ VIDEOUDLEJNING $ FRISK BRØD -hver dag $ KOPI SERVICE $ TELEFAX $ FOTO indlevering ÅBEN HVER DAG 7.00-22.00 Bullerup Nærbutik Lunden 62 5320 Agedrup 6610 9501

Nr. 77 - august 2007

Mølledammen 3 5320 Agedrup 6610 8081/ 2464 5122 famsommer@inet.uni2.dk www.cafesommer.dk

Blomster Torvet Vivi Moriis - Tlf. 6610 7130 Mølledammen 9 - 5320 Agedrup


v. K. Haagen Jensen Aut. EL-installatør Bullerup Butikstorv Mølledammen 9 5320 Agedrup

STATOIL Servicenter Anni og Ole Dam Hansen Kertemindevej 315, Bullerup 5320 Agedrup 66 10 94 26

Advokat Peter Skjødt (L) Ørbækvej 276 5220 Odense SØ E-mail: ps@agroadvo.dk Tlf. 65 93 53 30 - Biltlf. 20 29 42 44

DIN LOKALE BOLIGADVOKAT Træffes også efter nærmere aftale på privatadressen Arendalsvej 50 Bullerup 5320 Agedrup

Mølledammen 10A - 5320 Agedrup Tlf. 6610 8944 E-mail: helle_kromann@post.tele.dk www.bullerupsvommebad.dk

Carporte, udestuer, vinterhaver, hegn og låger Svend Erik Holst Borsvinget 32 - 5320 Agedrup TLF. 6610 9500 - 3069 3532

MØLLE KROEN ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hardy Clausen Aps BROLANDVEJ 46 Engtoften 30 5320 AGEDRUP 5320 Agedrup TELF.: 6610 8739 BILTELF.: 3066 2218 Tlf. 6610 8539 Alt murerarbejde udføres

Kontaktperson: Børge Pedersen 6597 5134 Bedst mellem kl. 17-18

Agedrup Forsamlingshus

Selskabsforretning Dinér transportable Vi klarer alt i Dinér-transportable samt i vores selskabslokaler

11

Brolandvej 7 5320 Agedrup TLF. 6593 8707

PIZZA VERO Markhaven 16 5320 Agedrup Tlf. 66 10 91 57 Bil 40 83 91 57 johnsyberg@mail.dk

v/ Mehmet og Hassan Brolandvej 7, 5320 Agedrup 6610 9170

AGEDRUP RUNDT 77 - august 2007


by.

Erik Wendelboe ses her uden for Fælleshuset, som han i en årrække var formand for.

AGEDRUP SAGDE FARVEL TIL EN KÆMPE - Han var at finde, hvor mennesker trængte til et andet menneske. Sådan var Wendelboe, skriver Kathrine Sørensen fra menighedsrådet her om Agedrups tidligere sognepræst, der døde i juli som 86-årig.

INDLÆG Af Kathrine Sørensen, menighedsrådet

Ved Pastor Erik Wendelboe begravelse fredag d. 27. juli 2007 sagde et sogn farvel til en person der gennem 43 år, satte sit eget præg på vor

Pastor Erik Wendelboe var trofast mod sit kald, som for ham betød, nødvendigheden af at forkynde evangeliet. Han brugte af sin store viden til at bringe dette budskab videre til sine sognebørn. Måske netop derfor, satte han sig uforglemmelige spor. Hvor mange af os i dag er ikke enten blevet konfirmeret, gift eller har fået vore børn, døbt eller konfirmeret af Erik Wendelboe. Jo, vi er mange der kan mindes. Ligeledes er der mange der kan huske Erik Wendelboe som leder af vore FDF’er - der holdt møder i præstegården, hvorfra de også tog på ture. Gennem mange år holdt Wendelbo for de mindre børn en speciel søndagsskole, der fandt sted i kirken. Et langt liv som sjælesørger, men ikke kun i sit eget sogn, også udenfor var der brug for ham. Hos Sct. Nicolai-Tjenesten på Fyn og hos patienter på Odense Sygehus havde han sin gerning. Han var at finde, hvor mennesker trængte til et andet menneske. Sådan var Wendelboe. Gennem skrappe regnbyger brød solen frem, alt medens vi gik turen ned gennem kirkegården til hans sidste hvilested under det gamle egetræ, hvor roen i al evighed kan sænke sig. Æret være pastor Erik Wendelboes minde.

POPULÆR VEJRVÆRT FRA AGEDRUP

12

Af Erik Schmidt „Det kører derudad for Anja“ hedder overskriften til Billedbladets portræt af den kønne vejrvært på DR, Anja Fonseca. Et stort billede viser 30-årige Anja på en racercykel, som hun angiveligt kører 40 km om dagen på. Anja Fonseca gik som barn og

ung på Agedrup Skole, og hendes forældre bor stadig i Agedrup. Hendes mor er dansk, men faderen er oprindelig fra Indien. I Danmark fik han job på Lindøværftet. Anja Fonseca er lige blevet mor til Clara India. - Når datteren er blevet stor, skal hun lære faderens hjemland at kende, betror hun Billedbladet.

Nr. 77 - august 2007

Fra Billedbladets reportage om vejrpigen Anja Fonseca fra Agedrup


HARE HOP! Den lille fyr til højre er netop undsluppet det store monster af en mejetærsker! Hvedehøsten har toppet, og det er med at få det sidste korn i hus mellem bygerne. Her på marken i Lerhusene ved Gultvedvej står kornet relativt pænt, selv om det ikke er den lave væksthæmmede slags. Mange andre steder er kornet slået ned af sommerens ubarmhjertige regn.

skolerejse i 8. klasse. Der bliver dels mulighed for at bestille mad, dels mulighed for at købe forskellige madvarer i løssalg. Hvis man vil være sikker på at få det, som man gerne vil have, må man udfylde en bestillingsseddel. Bestillingssedler skal indleveres i skoleboden senest mandag ugen før, man får maden, og der skal betales ved samme lejlighed.

Skolens nye bod tages nu i brug sammen med en ny, sund kostlinje

13

SKOLENS NYE MADMOR Serviceassistent, Jette Trolle, skal sammen med skolens 7. klasser stå for bodens drift.

Af Erik Schmidt Den nye skolebod står nu klar efter en ombygning, der sikrer en høj veterinær standard. Renoveringen har kostet 200.000 kr., og der er indgået aftale med en ny

leverandør. Det er Il Panino, som i forvejen leverer skolemad til tre andre skoler. Serviceassistent, Jette Trolle, vil sammen med elever fra 7. klasse stå for salget, og et eventuelt overskud vil tilfalde 7. klasserne til brug for en

NU SUND MAD

Al maden er ifølge Il Panino lavet af gode råvarer uden brug af konserveringsmidler og stråforkortningsmidler, og al brød er hjemmebagt. Skolens nye filosofi er, at den sunde mad betyder meget for elevernes indlæring og velbefindende, og ikke alle får smurt en god madpakke hver dag. For disse elever er der nu et sundt alternativ. AGEDRUP RUNDT 77 - august 2007


! ! ! ! ! ! !

SMĂ˜RREBRĂ˜D PL ATTER PLA OSTEBORDE PĂ˜LSEBORDE K OLD BUFFET KOLD V ARM BUFFET VARM ANRETNINGER

TĂ˜MRERMESTER

Knud Tvergaard Tlf 6610 9925 â—? Fax 6610 9943 Mobil 4050 6011 knudtvergaard@mail.dk

Lene & Dennis Karlsen, Rugløkkevej 2 - 6610 9305

Murermester John A.P etersen A.Petersen

Daltoften 49, 5320 Agedrup Tlf.: 6610 9811 - Biltlf.: 4087 9811

'JOEEJOES“NNFCPMJHQĂŒ

MJMJFOIPGGEL

" 63 100100

Aut. VVS.installatør Peter Henriksen Windelsvej 61, 5000 Odense C Tlf. 65905598 Mobil: 20130198

14 6610 9696 JOAN STRĂ˜M Hammeren 2 BULLERUP

FYENS LIMOUSINE SERVICE Jens Godskesen ! Fredemarksvej 90 ! 5320 Agedrup Tlf. 6597 6691 ! Fax 6597 6791 ! Mobil 2149 9459 E-mail: limousine@post.tele.dk ! www.Danmark-limousine.dk

A/S

â—? El-installationer, industriinstallationer â—? Data-installationer, rackskabe og fiber-backbone â—? Nyinstallation, service og fejlretning

Strand AllĂŠ 25 - DK -5240 Odense NĂ˜ DK-5240 .mertzel.dk Tlf .: 6610 8585 - www Tlf.: www.mertzel.dk Se mere om Mertz Electric A7S pĂĽ www.mertzel.dk

Nr. 77 - august 2007

Marslev VVS ApS Aut. Gas- og VVS Installatør Odensevej 96 5290 Marslev TLF.: 6595 1206 Mobil: 2011 9911


Skolebladet AGEDRUP SKOLE

Red. Red.: Vicky Andersen, skolebestyrelsen, Erik Schmidt, lærer

IDRÆT MED MOR OG FAR Børnene fra børnehaveklasse til 3. klasse afsluttede lige inden sommerferien idrætsemneuge med forældrearrangement

Emil Aagaard Pedersen fra 3. kl. fik op til flere diplomer overrakt og høstede i den forbindelse en del beundrende blikke.

Ulrikke fra nuværende 3. b paralyserer forældreflokken med sine knaldrøde beklædningsgenstande. En strategi, der skulle vise sig at være ret afgørende.

Aug./sep. KALENDEREN 9.-10. aug. 14. aug. 17. aug. 28. aug. 10. sep. Uge 39 9. okt. 12. okt. Uge 42

Pædagogiske dage for lærerne 1. skoledag 1.-9. klasse 1. skoledag børnehaveklasserne Idrætsdag Skolebestyrelsesmøde Tværuge Skolebestyrelsesmøde Skolernes motionsdag Efterårsferie

Så er der dømt picnic på atletikanlægget. Forrest er det Jan „Politibetjent“, der i længdespringskonkurrencen med et kraftfuldt svæv viste, at han kan andet end at eskortere kronprinser.

15 SKOLEBESTYRELSEN Betina Weber Nielsen - tlf. 6610 7289 bwh@odense.dk Pia Juel Johansen Claus Hanfgarn Preben Skytthe Vicky Andersen Mads Sohn Ørsted Jan Frederiksen Birgitte Andersen (skoleleder) Ole Klitgaard (viceskoleleder) Juliane Ludvigsen (lærer) Torben Thygesen (pædagog) Nickie Johannesen (elev 9. a) Michael Nielsen (elev 8. x)

AGEDRUP RUNDT 77 - august 2007


ASBESTEN FJERNET

42 nye elever, nymalet SFO-indgang, asbestholdige fliser fjernet, manglende biologilokale, hærværk og indbrud fører til videoovervågning, ny skolebod

Af skoleleder Birgitte Andersen

med de øgede krav til faget er et problem.

BIRGITTE

Velkommen til et nyt skoleår! Specielt velkommen til de 42 nye ele- VIDEOOVERVÅGNING I ferien er det tidligere natur- og ver, der skal begynde i børnehaveklasse. Det er for nogle børn en stor teknikdepot slået sammen med et anændring i hverdagen at begynde i det depot, hvorved der er fremkomskole. Man skal tilpasse sig en helt met et lokale, der kan afhjælpe nogle af de problemer, det anden kultur, end den biologilokale man kender. Informerer manglende giver. Det ligger ved siden De fleste kommer af fysiklokalet og det nye fra børnehaven, hvor de natur- og tekniklokale, så er de ældste, og skal så materialer herfra relativt finde deres plads på skolet kan udnyttes. len, som de yngste. Der Vi håber vores økoer nye skikke, nye kamnomi vil kunne række til merater og nye voksne. en god indretning af lokaSelv om alle yder en stor indsats for at det skal forløbe så gnid- let, men det vil bl.a. afhænge af, hvor ningsløst som muligt, vil det være mange penge vi skal bruge til at repanogle trætte børn, der kommer hjem rere efter det hærværk, der forekommed en masse nye indtryk, som de mer både inde og ude. I maj måned blev der på 3 uger ikke altid har overskud til at dele med forældre eller bedsteforældre, der in- smadret 6 ruder, 2 glasdøre, der var 3 teresseret spørger til, hvad de har op- indbrud og 1 tyveri. For at dæmme op for dette, og levet i skolen. De børn, der skal gå i SFO har i år lidt mere end 14 dage til stille de ansvarlige til regnskab for at lære skolen at kende fra den kant, deres gerneinger, har skolebestyrelsen inden undervisningen i børnehave- besluttet, at et af redskaberne til dette kan være videoovervågning. klassen starter fredag d. 17. august. Men jeg vil gerne ad denne vej Det er en stor fordel, da de i denne periode, lærer skolens fysiske opfordre forældre til at tage en snak rammer, en stor del af kammeraterne med deres børn om at være med til at passe på skolens materiel og bygninog personalet i SFO at kende. ger. Jo mindre vi skal reparere, jo flere penge er der til nye tiltag til gavn SFO’S INDGANG FÆRDIG Ved starten af det nye skoleår er for skolens elever. renoveringen af SFO’s indgang blevet helt færdig. Der er nymalet og helt PENALHUSE TIL AFRIKA Annette Winther, der lige er nye garderober til alle. Den lille garderobetilbygning er stoppe som to-sprogskonsulent i endelig blevet helt færdig, og der er Odense Kommune, har planlagt at nu væsentlig bedre plads til det store tage til en lille landsby, ApraponsoBomba i Afrika, for at etablere en morgen-ryk-ind. Også andre steder på skolen har skole for landsbyens børn i det komhåndværkere og teknisk service- mende år. Der mangler alt, bl.a. blypersonale været i gang. Der er blevet anter, linealer, viskelæder og blyantskiftet gulv alle de steder, hvor gulv- spidsere. Ved skoleårets start er der mange belægningen indeholdt asbest. Skolen har ikke noget biologilokale, hvilket elever, der får nyt indhold i deres pe-

16

Nr. 77 - august 2007

nalhus. I stedet for at smide det gamle væk, kan man aflevere det i en kasse på skolens kontor. Vi vil så sørge for, at det kommer det rette sted hen. VIKARER

Der bliver flere nye ansigter blandt lærerne i det kommende skoleår. Der er desværre nogle, der vil være syge et stykke ind i skoleåret, og vi har været heldige, at få ansat læreruddannede vikarer i deres fravær. Ole Høngaard Jensen vikarierer for Mette Krøyer og Susanne Stensgaard for Lisbeth Dyrholm. Jeg håber børn og forældre vil tage godt imod dem, så de bliver glade for at arbejde på Agedrup Skole. Alle lærere, nye som gamle, tager inden elevernes skolestart d. 14. 8. til Viby Efterskole, hvor der afholdes 2 pædagogiske dage. Der skal bl.a. drøftes, hvad god undervisning er, og hvordan vi får sat ForældreINTRA i gang i alle klasser. ForældreINTRA er en netbaseret kommunikationsform, som vi har brugt i enkelte klasser i sidste skoleår. Forældre, der har mulighed for at komme på internet, bliver oprettet som brugere med eget login. Orientering og instuktion i dette vil blive taget op på det kommende forældremøde i alle klasser. NY SKOLEBOD

Fra det nye skoleår kommer den nyrenoverede skolebod i gang. Der bliver dels mulighed for at bestille mad, dels mulighed for at købe forskellige madvarer i løssalg. En af skolens serviceassistenter vil sammen med elever fra 7. klasse stå for salget, og et eventuelt overskud vil tilfalde 7. klasserne til brug for en skolerejse i 8. klasse. Vi håber det bliver en succes. Det betyder meget for elevernes indlæring og velbefindende, at de kan få sund mad i løbet af dagen, og ikke alle får smurt en god madpakke hver dag. Alle elever har fået skriftlig information om boden med hjem før ferien. Til slut vil jeg ønske alle elever, forældre og ansatte et godt, nyt skoleår med et godt og konstruktivt samarbejde.


KOMMUNEN SKYDER SKOLEBESTYRELSENS FORSLAG NED Kommunen støtter ikke skolebestyrelsens forslag om at lave en afsætningslomme ved det grønne område mellem indkørslen og åen. Af Preben Skytthe, skolebestyrelsen Vi i skolebestyrelsen på Agedrup skole arbejder løbende med at skabe en sikker skolevej for vores børn. Vi opfordrer og forsøger at tilskynde, at så mange børn som muligt cykler eller går i skole. Det er vores opfattelse, at motion og sundhed er meget vigtigt både m.h.t. indlæring og trivsel samt det faktum, at børn bliver mere og mere inaktive og dermed øges risikoen for overvægt. Men vi er også realistiske. Mange forældre kører i bil til arbejde og for dem vil det virke naturligt, at sætte børnene af på vej til job. Andre forældre har helt andre grunde til at køre i bil. - Det vil aldrig kunne undgås. I perioden fra kl. 7.40 og til 7.59 er der hver morgen nærmest trafikkaos omkring buslommen ved IBMData, Oldermandsgyden og P-pladsen ved Møllekroen. Resultatet er, at Oldermandsgyden er kørt helt i stykker, hvilket er til stor gene for de retsmæssige brugere af vejen. P-pladsen ved Møllekroen er privat område, og det er derfor jf. Lov om mark og vejfred ulovligt at parkere der. Endvidere må børnene krydse Brolandvej steder, hvor der ikke er skolepatrulje. KOMMUNEN AFVISER FORSLAG

Vi mener, at vi af flere grunde er nødt til at gøre noget ved problemet, så derfor har vi foreslået Odense kommune, at der blev etableret en afsætningslomme på det grønne område mellem skolens indkørsel og åen. Dette kunne afhjælpe problemet med „alternative/ ulovlige“ parkeringer og fjerne færdselsmæssige farlige

situationer for cyklister og gående. Odense Kommune er dog af en anden opfattelse! Alle initiativer som gør det lettere for forældre at køre deres børn i skole vil man ikke anbefale eller anlægge! Hvis det bliver lettere, vil flere køre deres børn i skole. M.h.t færdselssikkerheden har kommunen den holdning at „Ingen børn kommer til skade i trafikken - på skolevejen – de dør om 20 år af overvægt!“ Statistiske oplysninger viser nemlig, at der næsten ikke er nogle børn som kommer alvorligt til skade i trafikken - på skolevejen. Så ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt ønsker kommunen, at skolerne er som indre by – gående helt tæt på, cyklister lige uden om og bilerne så langt væk som muligt. SÅDAN ER REGLERNE

Vi har i skolebestyrelsen stor forståelse for holdningen og er langt hen ad vejen enige i visionen, men mener at vi er nødt til at tage udgangspunkt i virkeligheden og pleje nærområdet. Så vi arbejder videre på at gøre vores børns skolevej så sikker som muligt – statistik eller ej – og på at få hverdagen til at fungere så gnidningsløst som muligt. Den vigtigste faktor er dog, at vi - forældre som børn - viser hensyn og overholder love og regler. Så her kommer lige et brush-up på reglerne omkring skolen. ● Indkørsel på skolens område mellem 7.30 og 12.00 forbudt. ● Standsning og parkering på Brolandvej - 50 meter på begge sider af indkørslen - forbudt. ● Ved afhentning på skolens område - parkering kun tilladt i opmærkede båse. ● Skolepatruljens anvisninger skal altid følges. På forhånd tak!

JAN FREDERIKSEN SKOLEBESTYRELSEN Af Erik Schmidt

I sit job som faglærer på AMUFyn beskæftiger Jan Frederiksen sig med organisationsudvikling inden for den offentlige sektor. Det er derfor ikke en uventet indgangsvinkel til skolebestyrelsesarbejdet, når han vælger at se på muligheder i organisationen i stedet for begrænsninger i ressourcerne. Og at se på engagement i stedet for anciennitet. Engagement = indflydelse ifølge Jan Frederiksen. Selv om han er rundet af Den Kgl. danske Fagforening, som han siger, så mener han, at skolen kan udvikles gennem ledelse, gennem motivation og muligheder. - Jeg vil gerne kæmpe for flere ressourcer til skolen. Jeg kunne også godt tænke mig flere midler til udviklingsture, it og Europa, men det er en politisk diskussion. Jan Frederiksen ønsker, at folkeskolen skal være folkets skole med plads til mangfoldighed og mange typer elever. Til gengæld skal der være en vis konsekvens, hvis elever i alvorlig grad træder ved siden af. Han kom ind i skolebestyrelsen, da han gerne ville høre sin datter Emilie synge med skolekoret til opstillingsmødet. - Så var der et par stykker, der kendte mig som tidligere formand for Bullerup Børnehave, som syntes, jeg skulle stille op. Jeg har ikke fortrudt, at jeg gjorde det.

17

AGEDRUP RUNDT 77 - august 2007


HURRA FOR DE FRIVILLIGE Pænt overskud efter årets Skt. Hans fest, der samlede i hundredvis af mennesker på teltpladsen i Bullerup.

- ærgerligt. Tak til alle der mødte op. Næste gang I hører fra Heksefonden er til Foreningstræf i uge 43, hvor styregruppen tager stilling til, hvad de midler, der står i fonden, skal bruges til.

Af Ulla Christensen Vejrguderne var med os igen, efter nogle kraftige regnskyl blev det tørvejr resten af aftenen, og ved ottetiden begyndte folk som sædvanlig at dukke op. Vi havde mange flotte gevinster – skænket af en række erhvervsdrivende i Fjordagerområdet. Der var stor søgning til udskænkningsstederne og tombolaen, så alt i alt fik vi et overskud på ca. 10.000 kr. Jeg vil takke alle de frivillige for deres store indsats, tak til Palle som i sidste øjeblik påtog sig at holde årets båltale. Folk havde været flinke til at benytte de opstillede affaldsposer, men desværre var der også i år nogle, der øvede hærværk på de opstillede telte

18

MX-Shop v/Morten Juel Rasmussen Østbirkvej 17, 5240 Odense NØ Tlf. 66 10 89 42 - 20 89 12 25 E-mail mx-shop@mail.dk www.mx-shop.dk

Alt i autoreparation Reparation af alle mærker. Klargøring til syn. Forsikringsskader

Der var stor søgning til udskænkningsstederne og tombolaen. Nederst er det blandt andre Greta, og Erik fra beboerforeningen og Eino.

Nr. 77 - august 2007


Vor trofaste læser, Olivia Olsen, er forundret, forbløffet, forarget - og nogen gange bare for meget. I denne spalte, der redigeres af Ole H. Christiansen, tager hun til orde. Igen og igen! Hun er lokalområdets svar på foreningen mellem Jeanne D'Arc og Maren i Kæret .

Olivia Olsen Online

SKT. HANS OG FALDERA Olivia og Vladimir hyggede sig med et par fadbamser Vladimir og jeg oplevede igen Sankt Hans festen, som I gode mennesker i Heksefonden stabler på benene hvert år. Vi kom ret tidligt, og ved 20-tiden var vi ikke ret mange på pladsen, men så skete der da noget. Pludselig var vi omringet af omkring 500 mennesker og senere var vi vel omkring 1000 forsamlet. Det gør I nu godt. Jeg vandt kun et par små gevinster i tombolaen, men det gjorde nu heller ikke noget. Vladimir hentede et par øl. Det er normalt ikke det, jeg drikker, men når det nu skulle være, så var det en god oplevelse med et velskænket glas fadøl. Vi prøvede at synge med på midsommervisen, da Palle Brugs havde holdt en god båltale, d.v.s. Vladimir

sang heldigvis ikke med, for han synger altid falsk. Vi nåede at tale med nogle bekendte og naboer, som vi egentlig ikke ser så meget til til daglig, men her gik det vældig godt med at hygge sig med hinanden. Vi fik da et par fadøl mere, men også jeres gode kaffe med lidt brød til. Jeg håber, at I fik lidt overskud på salget. Nu sad vi lidt væk fra musikken, men spiller han ikke lidt for højt, den unge mand? Men ellers tusind tak for, at I gad at fortsætte den gode gamle tradition.

Kære Olivia

menføjningerne, og det var naturligvis uheldigt. Det sker ikke mere – for mig. Men du har ret i, at det er et stort arbejde at få en sådan fest op at stå. Planlægningen stod Ulla Christensen og Egon Larsen for, men dog ikke alene. Vor nye kasserer Gregers Laursen, nå ja, og alle de andre i Heksefonden gjorde et formidabelt stort stykke arbejde for at få det hele til at fungere. Overskuddet blev på omkring 10.000 kroner, som vi passer godt på til næste år.

Fadøllet. Uha! Jeg stod i 4 timer og skænkede op i Albani’s ølvogn. Der var knald på efter kl. 20, og det var jo bare dejligt, at folk ville bakke op om det initiativ, dog prisen på 20 kr. for et godt glas er vel den pris, man giver alle andre steder også. Desværre måtte vi opleve, at de kartoner, vi udleverede for at bære 5 glas ad gangen i 4 tilfælde gik i stykker, hvorefter vi erstattede det tabte. Jeg var lidt sent til at finde ud af, hvorfor de blev så våde, at de gik i stykker, men når man er amatør, kan alt jo gå galt. Vort serveringsbord svømmede simpelthen i ølskum ind i mellem, og lagde man disse kartonstykker ned i øllet, blev de våde og svage i sam-

Med venlig hilsen Olivia W. Olsen

BESTYRELSEN Formand Arne Due Humlehaven1 5320 Agedrup Tlf. 66 10 80 02 - adue@webspeed.dk Sekretær Ole Christiansen Daltoften 20 5320 Agedrup Tlf. 66 10 75 97 - h.c.olee@privat.dk Kasserer Gregers Cady Laursen Skovhaven 43 5320 Agedrup Tlf.: 66 10 87 19 - gregers.cady@get2net.dk Best.medl. Anne-Lise Laursen Skovhaven 43 5320 Agedrup Tlf.: 66 10 87 19 - gregers.cady@get2net.dk Best.medl. Erik Pedersen, Agedrupvej 7, 5320 Agedrup Tlf. 66 10 83 33 Best.suppl. Ulla Christensen Arendalsvænget 3 5320 Agedrup Tlf. 66 10 92 58 - jborg@privat.dk Best.suppl. Grete Nielsen Arendalsvej 9 5320 Agedrup 66 10 90 31 - gretanielsen@gmail.com Foreningens konto: DEN DANSKE BANK DDB - 3619 - 3619111699

19

drikkevarer. Jeg holdt det som sagt ud i 4 timer sammen med Erik Pedersen, Kim Pedersen og vor tidligere kasserer Bjarne Nielsen. Desværre måtte vi ved oprydningen om søndagen konstatere, at vore egne partytelte var delvis ødelagte. Kunne vi dog ikke blive helt fri for det meningsløse hærværk. Hvad tænker ansvarlige unge mennesker dog på. De deltager jo ikke engang i oprydningen sammen med os gamle.

HÆRVÆRK PÅ PARTYTELTE

Jeg stod selv ved siden af musikken og lukkede for mine høreapparater ind i mellem, men så kunne jeg jo ikke høre, hvad folk bestilte af

Med venlig hilsen Ole H. Christiansen

AGEDRUP RUNDT 77 - august 2007


KIRKEBLADET AUGUST 2007 ! Nr Nr.. 5 ! 58. årg ! AGEDRUP KIRKE RED: Sognepræst Lene Bischoff-Mikkelsen 6610 8057 ! Hans Ove Nielsen 6610 7510 Hanne Rasmussen 6591 7092

TANKER FRA KIRKEBÆNKEN I pinsen var Kathrine Sørensen i kirke. Her funderer hun over nogle stærke, svære og personlige spørgsmål, som blev rejst fra prædikestolen.

!

Per Adolfsen 6610 9073

KONFIRMATIONSFORBEREDELSE 2007-2008 12.-13. september Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst

Af Kathrine Sørensen, menighedsrådet Pinsedag 27. maj 2007. Det er ikke just det smukkeste vejr, jeg har oplevet en pinsemorgen, men det er pinse og jeg skal i kirke. Inde på kirkebænkene sidder allerede mange kirkegængere. Nogle sidder og snakker hyggeligt, andre sidder stille i egne tanker. Kirkerummets stemning kommer over mig. Jeg føler den ro, rummet formår at give mens vi venter. Selvfølgelig skal vi synge „I al sin glans nu stråler solen“. Mine tanker går til andre pinsemorgner med strålende sol, men alt er dog lysegrønt og smukt. En glæde og taknemmelighed over at være til, fylder mig. LENE GÅR PÅ PRÆDIKESTOLEN

20

Jeg glæder mig til igen at høre pinsens budskab, som er forkyndelsen - d.v.s. udbredelsen af kærlighedens budskab på alle tungemål. Men i dag, stiller Lene spørgsmål, stærke, svære og personlige spørgsmål som berører os alle. Hvorfor kan det så godt tage lidt tid inden du får sagt: „Jeg elsker dig“ (kærlighedens budskab) til de mennesker, der står dig nærmest, hvorfor kan det være så svært? Hvorfor er det egentlig meget nemmere at sige f.eks.: „Jeg elsker æbler, jeg elsker chokolade eller jeg elsker Kim Larsen, Naser Kadar eller Anders Fogh?“ - Jo, siger Lene, måske er det fordi, det er ganske uforpligtende at sige: „Jeg elsker Kim Larsen“ o.s.v.,

fordi, her bliver vi aldrig stillet overfor at skulle bevise vor udtalelse. Hvorimod din nærmeste forventer et bevis, der kræver, at du giver noget af dig selv (der fik du os Lene). Lene går videre. Stiller endnu sværere spørgsmål til os. Hvorfor siger vi ikke: „Jeg elsker Jesus?“ Men nu kom det tidspunkt, hvor mine tanker hoppede af. Lene, det mener du da ikke, det kan vi da ikke gå rundt og sige. Det ville da vække opsigt - ja og dertil er vi ikke stærke nok. Men ikke desto mindre så fortsætter Lene med at sige: - Prøv det engang, når du er alene med dig selv, prøv at hviske: „Jeg elsker Jesus“, og se hvad der sker. Udenfor er det stadig gråvejr – nå men pyt det er en stadig pinse.

Så er det snart tid til konfirmationsforberedelse. 7. b begynder onsdag d. 12. sep., 7. a torsdag d. 13. september begge kl. 8.00-9.00. Forberedelsen finder sted i Sognegården, Agedrupvej 12. I efteråret har vi én time/uge. Til foråret arbejder vi hele dage én gang pr. måned indtil konfirmationerne. Umiddelbart før konfirmationerne får vi yderligere lejlighed til at øve os og få det sidste på plads inden de store dage! Søndag d. 23. september er der gudstjeneste + orienteringsmøde fra kl. 10.00 til ca. 12.00. Vi begynder kl. 10.00 til gudstjeneste i kirken. Derefter samles vi i sognegården og efter en lille forfriskning vil jeg fortælle lidt om den forstående forberedelse. På gensyn!

ANNA KASPERSEN STO Af Anna Kaspersen, organist Efter næsten 17 år som organist ved Agedrup Kirke stopper jeg til pr. 1. september og vil gerne hermed sige tak for gode og spændende år. Det var en brat overgang at komme fra det indre København til Odenses yderkvarterer (ligesom det også var en overgang at komme fra Vestjylland til København i sin tid). Man havde Det Kgl. Teater på cykle-

Nr. 77 - august 2007

afstand i København, men til gengæld har man den skønne natur og den friske luft ikke så langt væk herfra. Den største udfordring ved stillingen var, som det er for mange organister, børne- og ungdomskoret. Kormedlemmerne havde meget forskellige meninger om koret. Én mente, at vi bare skulle synge ligesom dem, der sidder nede på bænkene. En anden sagde: „Anna, jeg kommer ikke mere, hvis ikke sangene bliver med


HØSTGUDSTJENESTE UNDER ÅBEN HIMMEL

Leth vil synge en solo, der passer til lejligheden. FDF Agedrup kommer også til gudstjeneste, og vi håber, at rigtig mange flere også i år vil finde vej til en høstgudstjenesten i det fri.

Høst-kirke-frokost Umiddelbart efter gudstjenesten indbydes igen i år til kirkefrokost. Frokosten er ’gratis’. Menighedsrådet betaler de faktiske udgifter, du/I opfordres i stedet til at støtte Kirkens Korshær, som høstofferet ubeskåret går til. Her er det kirkens børne- og ungdomskor i Vorherres kirkerum.

Open air -høstgudstjeneste søndag d. 16. september kl. 11.00 Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Vi vil atter fejre høstgudstjenesten i det fri. Vi havde en rigtig dejlig gudstjeneste i det fri sidste år med mere end 200 deltagere. Det var festligt; ikke mindst fordi der var 3 barnedåb under åben himmel og en lang ’rullende’ altergang. For 2 år siden måtte vi rykke indendørs på grund af regn, men vi håber, vi kan være ude i det fri omgivet af nyhøstede marker. Gudstjenesten finder sted bag ved Sognegården, Agedrupvej 12.

Menigheden sidder på klapstole og salmebøger, evt. dåbsfad; brød og vin er taget med udenfor. Alteret er i dagens anledning bygget af halmballer! Er vejret ikke med os, går vi selvfølgelig indenfor, men lidt blæst hører med. Høstgudstjenesten er ikke knyttet til en bestemt søndag, men er en meget gammel skik og stadig vigtig for mange. Det er en dag, hvor vi sammen takker og lovsynger Gud for, at vi er til og har hinanden. „Kirkerummet“ har Vorherre pyntet; vi vil synge de kendte høstsalmer og vores kirkesanger Annie

Auktion over medbragte gaver Efter frokosten vil vi i år holde auktion over medbragt frugt/grønt/ blomster. Man opfordres til at medbringe et høstoffer enten fra egen avl eller indkøbt til lejligheden. Det kunne være en pose tomater, kartofler, æbler, blomster; et bundt purløg eller persille. Det kunne være en pose boller et brød eller måske et glas marmelade eller saft? Der er jo så mange muligheder på denne årstid. Vi vil så holde auktion over de medbragte gaver, og pengene herfra vil ligeledes ubeskåret gå til Kirkens Korshær. Menighedsrådet

21

OPPER SOM ORGANIST andenstemmer på.“ Men koret gav uden tvivl alt hvad det havde i sig ved medvirken i kirken og det samme måtte korlederen. Det er en livsstil at have børne/ungdomskor. Musikarrangementerne ser jeg tilbage på med en vis stolthed. Mange inspirerende kunstnere har vi haft besøg af. At nævne nogle frem for andre ville være forkert. Busserne ud til Agedrup er et helt kapitel for sig. Lige fra grov vold til

søndagshygge har man overværet og næsten været med i. Til slut tak til menigheden for venlighed og opbakning og held og lykke til den næste i stillingen. Der er kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesten søndag den 26. august. Venlig hilsen Anna Kaspersen

Musikarrangementerne i Agedrup Kirke ser Anna Kaspersen tilbage på med en vis stolthed. -Mange inspirerende kunstnere har vi haft besøg af.

AGEDRUP RUNDT 77 - august 2007


SOGNEAKTIVITETER DEN KOMMENDE SÆSON

Nærmere omtale af de enkelte foredrag, fyraftensmøder, kirkekoncerter og litteraturaftenerne fremgår løbende af kirkesiderne i „Agedrup Rundt“.

Feltpræst, lokale vinbønder og syng-sammen på programmet

Onsdag d. 12. september kl. 19.30 Litteraturkreds

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst

Torsdag d. 15. november kl. 19.30 Sogneaften med feltpræst Jess Røn Hansen, Strib

Så er de fleste af næste sæsons aktiviteter ved at være på plads. Der er planlagt 3 forskellige sogneaftener i Sognegården, Agedrupvej 12 (kl. 19.30 til ca. 22.00). Litteraturkredsen fortsætter også samme tid og sted. Fyraftensmøderne kl. 17.0019.00 fortsætter på 3. sæson med: „Konfirmandundervisning for voksne“. Vi tager tråden op fra dét, vi lærte som konfirmander og genopfrisker viden, lærdom og bygger lidt ovenpå. Der kræves ingen forudsætninger, eller at man har været med før andet end lyst til at få en lettere „op-

datering“. Fyraftensmøderne er også i år i samarbejde med sognepræst Laila Groes fra Hans Tausens kirke. Nærmere oplysninger og dato i det næste nr. af A.R. Koncerterne afholdes i kirken, mens resten af programmet, finder sted i Sognegården, Agedrupvej 12 med mindre andet er annonceret. Der er gratis adgang, og alle er hjertelig velkommen. Kaffe med brød kan købes og i forbindelse med fyraftensmøderne øl/vin med ost/ pålægsboller. Det koster 20 kr. pr. næse. Til højre følger en kort oversigt over de i skrivende stund planlagte arrangementer i 2007/08.

Torsdag d. 17. januar 2008 kl. 19.30 Syng-sammen aften med Palle Vennekilde og Berta Jensen Torsdag d. 6. marts kl. 19.30 Sogneaften med vinbønderne fra Agedrup

VI DE DRUKNEDE Litteraturkredsen går løs på Carsten Jensen

FARVEL TIL ANNA Organist Anna Kaspersen trækker sig tilbage efter 17 år ved Agedrup Kirke. Der hilses af med kirkekaffe efter gudstjenesten den 26. august. Hans Ove Nielsen, fmd. 22 Afmenighedsrådet Efter 17 år som organist ved Agedrup Kirke har Anna Kaspersen valgt at fratræde for at nyde sit otium. Anna har for kirken været god og stabil arbejdskraft, vi vil komme til at savne. For børnekoret har Anna været en

god og dygtig korleder, hvor hun med stort engagement har taget sig af de unge mennesker, både i de ugentlige øvemøder, men også på de utallige ture. Menighedsrådet byder på kirkekaffe efter gudstjenesten søndag d. 26. august hvor vi vil få lejlighed til at hilse af med Anna Kaspersen.

BØRNEKOR PÅ STANDBY

Børnekorets opstart i den nye sæson er desværre udsat til der er ansat ny organist.

Det betyder desværre, at børnekoret ikke medvirker i høstgudstjenesten den 16. 9. 2007.

Nr. 77 - august 2007

Af Lene Bischoff-Mikkelsen, sognepræst Litteraturkredsen mødes onsdag d. 12. september kl. 19.30 i Sognegården. Planlagte bøger i efteråret er bl.a.: „Vi de druknede“af Carsten Jensen og „Under en strålende sol“, af Khaled Hosseini. Alle er velkomne og nye interesserede kan henvende sig til sognepræsten forinden.


ORGANISTENS GUDSTJENESTER HJØRNE MARIMBA-SOLOKONCERT

Onsdag den 10. oktober kl. 19.30 er der marimbasolokoncert i Agedrup Kirke med marimbasolisten Kai Stensgaard. Koncerten byder på et afvekslende program med barok, tango, folklore og ny musik. Marimbaen er nært beslægtet med xylofonen og stammer fra Guatemala og Mexico, hvor den er lige så almindelig som klaveret er herhjemme. Kai Stensgaard spiller bl.a. et uddrag af Ariel Ramirez’s messe „Misa Creolla“, Argentinsk Tango og folkemusik fra Mexico. Bach har ikke skrevet musik for marimbaen, men det rådes der bod på med arrangementer af J.S. Bach. Desuden er der musik af bl.a. japanske komponister og af Stensgaard selv. 6-KØLLE-TEKNIK

Kai Stensgaard jonglerer med både 4 og 6 køller hen over marimbaen, så koncerten er en oplevelse for både øjne og ører. Han er pioner og specialist inden for 6-kølle-teknik, hvilket har gjort ham efterspurgt til mesterkurser i mange lande. Marimbaen har bl. a. bragt Steensgaard til Japan, USA, Argentina og Puerto Rico, og i efteråret 2005 gav han koncerter og masterclasses ved universiteter i 7 amerikanske stater og for 350 mexicanske marimbaister. I 2006 var han solist ved verdens største slagtøjsfestival PASIC i Texas, USA. Kai Stensgaard modtog i 1989 Nordjyllands Amts Musikpris, og han har udgivet 5 CD’er samt mange kompositioner for marimba, som nu spilles over hele verden. Anna Kaspersen

NAVNLIG NAVNE Nyt fra kirkebogen i maj og juni måneder 2007

Døbte i Agedrup Kirke 03. 06. 07 10. 06. 07 17. 06. 07 17. 06. 07 24. 06. 07 24. 06. 07

Mille Westergaard Bæklev, Måre Møllevej 10F, Ørbæk Lærke Cecilia Nielsen, Standtvedvej 17C, Agedrup Rasmus Kamph Madsen, Brolandvej 30, Agedrup Signe Askerod Kunkel, Hvenekildeløkken 60A, Odense NØ Mikkel Søndergaard Larsen, Hvenekildeløkken 207, Odense NØ Tilde Sloth Hansen, Engløkken 45, Agedrup

Vielser og velsignelser i Agedrup Kirke 19. 05. 07

Anita Skoven Jensen og Allan Pedersen, Ved Bækken 1, Agedrup

Bisættelser/begravelser i Agedrup Kirke 08. 05. 07 30. 05. 07 01. 06. 07 06. 06. 07 08. 06. 07

Jan Christian Pedersen, Brolandvej 45A, Agedrup Jytte Lizzie Nielsen, Pærehaven 2, Bullerup Ib Berndt Rasmussen, Poppelhaven 77, Odense NØ Keld Vilhelm Quvang, Arendalsvej 33, Bullerup Frede Ejgil Egelund Lund, Ved Møllen 16, Bullerup

Marimba-solokoncert AGEDRUP KIRKE Onsdag den 10. oktober 2007 kl. 19.30 Maimbasolisten Kai Stensgaard FRI ENTRE - ALLE ER VELKOMNE

KOLLEKTEN TIL KIRKENS KORSHÆR 23 Det nytteløse nytter Kollektindsamlinger i augustseptember går til Kirkens Korshær, som gør en indsats på mange fronter i Danmark blandt udstødte i vores samfund så som: By-arbejde, varmestuer, herberger, narkoarbejdet; Mariatjenesten; Familiecenter, Sct. Nicolai Tjenesten; arresthusarbejdet, gudstjenester og forkyndelse. Der er brug for Kirkens Korshærs arbejde - mere end nogensinde før og gennem kirkens kollekt har alle en

‘gratis’ mulighed for at give et bidrag. Vi sørger for porto.

KONFIRMATION 2010 7. a - St. bededag d. 30. april 7. b - Den . 2. maj

AGEDRUP RUNDT 77 - august 2007


GUDSTJENESTER Søndag den 19. august (11. sø. e. trinitatis) Luk.18,9-14: Farisæeren og tolderen

Kl. 10.00

Søndag den 26. august (12. sø. e. trinitatis) Mark. 7,31-37: Helbredelsen af den døve og stumme

Kl. 10.00

Søndag d. 2. september (13. sø. e. trinitatis) Luk. 10,23-37: Den barmhjertige samaritaner

Kl. 9.00

Søndag den 9. september (14. sø. e. trinitais) Luk. 17,11-19:Helbredelsen af de 10 spedalske

Kl. 10.00

H.A. Bisgaard

*Søndag d. 16. september (15. sø. e. trin) Matt. 6,24-34: Om bekymringer

Kl. 11.00

Høstgudstjeneste

*Søndag d. 23. august (16. sø. e. trin.)Luk. 7,11-17: Opvækkelsen af enkens søn i Nain

Kl. 10.00

Konfirmandstart

Søndag d. 30. september (17. sø. e. trin.) Lk. 14,1-11: Helbredelse på sabbatten

Kl. 19.00

Søndag d. 7. oktober (18. sø. e. trin.) Matt.22,34-46: Det største bud i loven

Kl. 10.00

* Se yderligere omtale på kirkesiderne. - Kirkebil: Kan bestilles til alle gudstjenester og møder i Sognegården. TAXA-checks udleveres fra kirkekontoret. TAXA bestilles på tlf. 6615 4415

ADRESSER OG TRÆFFETIDER SOGNEPRÆST Lene Bischoff-Mikkelsen, Agedrupvej 14, 5320 Agedrup - 6610 8057 Fax. 6610 8157 - LBM@km.dk - Træffes bedst tirsdag, onsdag og fredag kl. 12.0013.00, torsdag kl. 17.00-18.00, samt efter aftale. Mandag fridag.

KIRKEKONTOR & SEKRETÆR

24

Agedrupvej 12, 5320 Agedrup - 6610 8357 Sekretær: Ida Hartmann-Petersen - IHP@KM.dk NB: Kontortid: Tirsdag kl. 13-15, onsdag kl. 13-15 og fredag kl. 10-15 Kasserer: Ellen Rasmussen

GRAVER OG KIRKETJENER Jon Reffelt, Bredagerløkken 96 5220 Odense SØ træffes som regel på kirkegården i dagtimerne og på tlf.: 6610 9892 - tlf. privat 65930591 - jhreffelt@tiscali.dk

ORGANIST Anna Kaspersen, Hegningvej 7, 5260 Odense S. - 6595 8418 - akaspersen@webspeed.dk

KIRKESANGER Annie Leth, Skovhaven 37, 5320 Agedrup - 6610 8558 - annieogsteen@webspeed.dk

MENIGHEDSRÅDET Hans Ove Nielsen, Højen 4, 5330 Munkebo - 6610 7510 /2121 1145 - HON@tdcadsl.dk Elisabeth Rasmussen, n.fmd., Lerhusene 2, 5330 Munkebo - 6597 4049 ebr@post.tele.dk

KIRKEVÆRGE Bent Ole Walther, Oldermandsgyden 74, 5320 Agedrup - " 6610 9480 2363 9480 (mobil)

Nr. 77 - august 2007

MENIGHEDSRÅDSMØDER Næste menighedsrådmøder er onsdag d. 22. august kl. 19.00-22.00 og tirsdag d. 11. september kl. 17.0019.00. Menighedsrådsmøder afholdes i Sognegaarden, Agedrupvej 12. Dagsorden vil være til gennemsyn på kirkekontoret en uge før.

DÅB & VIELSE Bestilling af dåb og vielse finder sted ved henvendelse til kirkekontoret. Derefter træffes nærmere aftale med sognepræsten. Vedrørende pyntning af kirke aftales med graveren.

AR77  

S. 20-24 AUG. 2007 ! NR. 77 ! 13. ÅRGANG Cyklede 3.000 km s. 7 Videoovervågning s. 3 Farvel til en kæmpe s. 12 KIRKEBLADETKIRKEBLADETKIRKEBL...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you