Page 1

AdventNytt

Bønnenettverk på Tyrifjord

12 • 2012


Advent Nytt

Desember

Januar

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender

1.-2. Styremøte DNU,Vik Senter 27.12.-1.1. Impact Scandinavia

27.12.-1.1. Impact Scandinavia (Ekeby-

Abonnement Vik Senter, Postboks 103, 3529 Røyse Tlf.: 32 16 15 60 / Faks: 32 16 15 51 E-post: ordre@norskbokforlag.no Ansvarlig redaktør Reidar J. Kvinge Redaktør Tor Tjeransen E-post: post@adventnytt.no Faste medarbeidere Rolf Andvik, Tom Angelsen, Terje Dahl, Finn F. Eckoff, Øyvind Gjengstø Adventistsamfunnets organisasjoner: Den norske union Besøksadresse:Vik senter,Vik i Hole Postadresse: Postboks 124, 3529 Røyse E-post: post.dnu@adventist.no Tlf.: 32 16 16 70 / Faks: 32 16 16 71 Bankgironr.: 3000.30.33100 Leder: Reidar J. Kvinge E-post: reidar.kvinge@adventist.no Sekretær: Finn F. Eckhoff E-post: finn.eckhoff@adventist.no Økonomisjef: Terje Dahl E-post: terje.dahl@adventist.no Adventistsamfunnets ressurssenter: Vik Senter, Postboks 103, 3529 Røyse Tlf.: 32 16 15 52 / Faks: 32 16 15 51 E-post: salg@norskbokforlag.no

(Ekebyholm, Sverige)

Menighetskalender 1.

Kristen forvaltning

Østnorsk distrikt John G. Mattesonsvei 9, 0687 Oslo Tlf.: 22 75 50 25 / Faks: 22 75 50 26 E-post: post.ond@adventist.no Leder: Rolf Andvik Kurbadet Akersgata 74, 0180 Oslo Tlf.: 22 20 64 14 / 404 06 418 / Faks: 22 20 64 14 E-post: post@kurbadet.oslo.no ADRA Norge Pb. 124, 3529 Røyse Tlf.: 31 01 88 00 / Faks: 32 16 16 71 Bankgironr.: 3000.30.31035 E-post: post@adranorge.no

20.

Norsk Bokforlag AS Postboks 103, 3529 Røyse Tlf.: 32 16 15 50 / Faks: 32 16 15 51 Bangironr.: 3000.30.32600 E-post: post@norskbokforlag.no Tyrifjord videregående skole 3530 Røyse, Tlf.: 32 16 26 00 Faks: 32 16 26 01 E-post: post@tyrifjord.vgs.no Norsk helse- og avholdsforbund v/Per de Lange Postboks 124, 3529 Røyse Tlf.: 32 16 16 70 / Mob 901 83 859 E-post: post@norskavholdsforbund.no Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS 2614 Lillehammer Resepsjon: 61 24 91 00 Inntakskontor.: 61 24 92 00 Faks: 61 24 91 99 E-post: skogli@skogli.no Mosserødhjemmet Plutosvei 24, 3226 Sandefjord Tlf.: 33 48 81 00 / Faks: 33 48 81 88 Syvendedags Adventistsamfunnets seniorforening Leder: Kjell Elvejord Tlf.: 33 42 30 69 / Mob: 970 74 923 E-post: kjell.elvejord@gmail.com Bankgironr.: 3000 26 41867 ADVENT NYTT er Adventistsamfunnets offisielle organ i Norge. Bladet sendes kostnadsfritt til medlemmer av norske adventistmenigheter bosatt i Norge. Andre kan bestille bladet ved Norsk Bokforlag. Pris kr. 225 pr. år. Til utlandet koster bladet kr. 275 pr. år. Stoff til bladet må være innlevert senest den 2. i hver foregående måned. Layout: Kari Kittilsland / NB Grafisk Trykk og innbinding: Prinfo Unique, Larvik Forsidebilde: Tor Tjeransen

holm, Sverige) Frammøtetelling sabbatsskole og gudstjeneste - Alle menigheter Nordisk Volleyball-Cup Vinterfestival (innebandyCup), SABU, Lillehammer Generalforsamling, SABU, Lillehammer Utrustning av lekforkynnere, ØND, Adventkirken Ulsrud

Menighetskalender 5.

Dette er budene dere skal holde: Snakk sant til hverandre! Døm rett og sant i byportene, fell dommer som skaper fred. Sak 8,16

Norsk Bibelinstitutt Vik Senter, Postboks 133, 3529 Røyse Tlf.: 32 16 16 32 / Faks: 32 16 16 31 Bankgironr.: 3000.30.22222 Rektor: Roger Robertsen E-post: post@norskbibelinstitutt.no Hope Channel Norge Postboks 124, 3529 Røyse Tlf. 32 16 16 70 / Faks: 32 16 16 71 Bankgiro: 3000.30.37777 Internett: www.hopechannel.no E-post: post@hopechannel.no

12.–14. 18.-20. 19.

Nordnorsk distrikt Stuertveien 6, 9014 Tromsø Tlf.: 78 60 08 68 E-post: post.nnd@adventist.no Leder: Tom Angelsen Vestnorsk distrikt Einerkollen 25, 5172 Loddefjord Tlf.: 88 00 98 89 / Faks: 55 50 98 94 E-post: post.vnd@adventist.no Leder: Øyvind Gjengstø

12.

Personlig innvielse til Gud 5. Offer: Distriktenes evangelisme 12. Religionsfrihetens dag 26. Bibeldagen * 26. Offer: Bibelselskapet/Norsk Bibelinstitutt * Hvis 26.1. lokalt gjøres til Tyrifjorddagen, går kollekten til TVS. Bibeldagen flyttes da til 2.2.

Hvordan brukes kollekten 5. januar: Distriktenes evangelisme

AdventistInfo Nyhetsbrev Adventistsamfunnet sender et elektronisk nyhetsbrev hver uke. Du får de ferskeste nyhetene gratis til din e-postadresse. Start abonnement: Send en blank e-post til: adventistinfosubscribe@listserver.no fra den e-postkontoen du vil motta utsendelsene til.

Offeret går i sin helhet til det distrikt der det tas opp for å brukes i distriktets evangelistiske arbeid.

26. januar: Bibelselskapet/Norsk Bibelinstitutt Fra offeret denne sabbaten går de første kr 35.000 til Det Norske Bibelselskap som en gave fra Adventistsamfunnet. Midlene benyttes til trykking og spredning av bibler her i landet og især i utlandet. Det overskytende går til Norsk Bibelinstitutt.

Følg oss på Facebook: www.facebook.com/adventist.no

Innhold

3 Løgn 4 Leserbrev 5 Radikale valg 6 Nyheter 8 Menighetsliv 12 Nyheter 14 ADRA 19 TVS-kontakten

23 Nyheter 26 Åh, de katolikkene! 27 Hva slags IMPACT har Impact hatt? 28 Vi minnes 29 Vi gratulerer 31 Barnas side 32 Lengsel etter Jesus


Leder

Løgn Av Tor Tjeransen

D

enne høsten har vi fått noen skammelige eksempler på omfattende løgn. Steffen Kjærgaards timelange pressekonferanse på Ullevål var en trist forestilling. Sannheten måtte til slutt fram, den kunne ikke lenger benektes. I dagene som fulgte viste det seg at det var flere i Norges Cykleforbund enn Kjærgaard som hadde vært med på løgnen og fortielsen. Ikke rart at enkelte etterpå mente et mer passende navn på sykkelsportens forening ville være Norges Hykleforbund. Og selv om sykkelsporten har stått i sentrum for høstens avsløringer av årevis med løgner, er det naivt å tro at det bare er innenfor sporten at løgnen florerer. Løgn er et samfunnsproblem. Vi er rett og slett avhengige av at vi kan stole på hverandre for at det sivile samfunnet skal fungere på en god måte. Men i stadig flere miljøer er folk blitt gjerrige med sannheten. Rett og slett fordi sannheten passer dem ikke, og løgnen kan kanskje gi en kortvarig gevinst. Løgnen sørget for gevinst til sykkelstjernene. Sju strake seiere i Tour de France ga Lance Armstrong mer enn ære og berømmelse. Det ga ham en formue ved hjelp av svindel og løgn. I de fleste andre sammenhenger ville svindel av langt mindre omfang blitt politianmeldt. Om idrettens stjerner slipper unna bare med tapt ære, men med formuene i behold, gjenstår å se.

Gevinsten ved å lyve har vært så stor at folk har vært villige til å kaste en av våre viktigste verdier over bord. Det gjelder definitivt ikke bare i idrettens verden. Mennsker vi trodde var hederlige folk, tyr til uærligheter. Samfunnet vårt kan ikke bestå hvis løgnen får fritt spillerom. Derfor er det så viktig at det reageres mot uærlighet, juks og bedrag alle steder slikt forekommer. Studenter må skjønne at

Løgn er et samfunnsproblem.

juks ikke er en akseptabel vei til bedre eksamensresultater, og aksjemeglere må hindres i å bygge gigantformuer ved å bryte spillereglene. Men selv om det er viktig å reagere mot løgnen, er det enda viktigere å bygge mennesker med personlig styrke til å stå for sannhet og rett uansett om det er ugunstig for dem selv. Vi må stå sammen om å hjelpe barna våre til å forstå at sannhet er mer verdifullt enn penger på bok. Dessverre har den norske velstandsøkningen de siste tiårene sammenfalt med en svekkelse av immaterielle verdier. Vi er blitt rikere på penger, men fattigere på verdier. Men hvis løgn vinner over ærlighet vil det på et tidspunkt true våre økonomiske verdier. Frykt for å miste økonomiske verdier kan kanskje være motivasjon for noen til å være ærlige, men vi trenger noen mer grunnleggende insentiver for å

sikre at vår kultur preges av ærlighet. Løgn har vært en del av menneskenes historie fra side tre i Bibelen, men for mange mennesker har Bibelens Gud i generasjoner vært den sterkeste motivasjon til å stå for sannhet og rett. Kristne menigheter har i hundrevis av år gitt et avgjørende bidrag til å skape et ærlig folk. I menighetenes arbeid har motivasjonen til ærlighet vært bygd på kunnskapen om Guds karakter. Og med vissheten om Guds velsignelse og nåde har mennesker fått mot til å stå for sannhet selv om det kanskje i en gitt situasjon ikke opplevdes som gunstig for dem. Evangeliet om Guds nåde koblet med Bibelen og Den hellige ånds kraft i menneskers liv vil for svært mange være en mye sterkere motivasjon til ærlighet og redelighet enn all verdens statlige kampanjer. Derfor må adventistmenighetene være frimodige på at det holdningsskapende arbeid de driver gjennom barnesabbatsskole, speider, ungdomslag og bibelgrupper er et arbeid som kommer hele samfunnet til gode. Ærlighet varer lengst.

Redaktør: Tor Tjeransen leder medie­ avdelingen og avdelingen for samfunnskontakt og religionsfrihet.

tor.tjeransen@adventist.no

www.adventnytt.no

Advent N y t t 12 • 20 12

3


Leserbrev

Den treenige Gud Gud er én, 5Mos 6,4; 1 Kor 8,4; Jak 2,19. Det andre av våre 28 trospunkter sier: «Det er én Gud: Fader, Sønn og Den hellige ånd, en enhet av tre personer i evig sameksistens.» Spørsmålet er da om det dreier seg om to eller tre personer i denne enheten? Eller er den Hellige Ånd det samme som Faderens Ånd? Treenighetslæren vet vi jo er meget utbredt både innen katolske og protestantiske menigheter, en lære som har oppstått i tidlig middelalder, men ikke alle er like enige i denne. Hvordan skal man f.eks. forstå dette: Jesus var jo unnfanget ved den Hellige Ånd, Matt 1,18,20. Når så Jesus kaller sitt opphav Faderen, som han jo alltid gjør, da må jo den Hellige Ånd være Faderen! Var det da den tredje person Jesus betraktet som sin Fader? Hvem var i så fall den første person? Problemstillingen med å trekke frem den Hellige Ånd som en tredje person gjør jo saken noe merkelig! Saken er jo så enkel at den Hellige Ånd er Faderens Hellige Ånd, at hans Ånd er hellig burde vel ikke overraske noen. I Det gamle testamentet leser vi i Sal 51,13b: «og ta ikke din Hellige Ånd fra meg». Her ber David til Gud, Faderen, og ber innstendig at Gud ikke må ta sin Hellige Ånd fra ham, og at den Hellige Ånd er Faderens Ånd er altså i Davids bønn den største selvfølgelighet. I Jes 63,10 leser vi om israelsfolket som er gjenstridige mot Gud og «gjorde hans Hellige Ånd sorg». Er der virkelig to personer inne i bildet her? Naturligvis ikke, de gjorde Faderens Ånd sorg ved sin gjenstridighet! Denne uttryksformen med å gjøre

den Hellige Ånd sorg kjenner vi jo igjen fra Ef 4,30, og må jo oppfattes på samme måte der. I Apg 5,1-11 leser vi om Annanias’ og Saffiras løgn for Gud, og deres påfølgende død. I vers 3 leser vi at Peter sier om Annanias at han har løyet for den Hellige Ånd, mens han i vers 9 sier om Saffira at hun har løyet for Herrens Ånd! Vi ser altså at for Peter er den Hellige Ånd Faderens Ånd. I Matt 10,19-20 leser vi i forbindelse med at når de ble stilt overfor diverse myndigheter (gjelder like mye oss i dag) så skulle de ikke være bekymret for hva de skulle tale, fordi det skulle gis dem i samme stund hva de skulle tale: «For det er ikke dere som taler, men det er deres Fars Ånd som taler i dere.» Talsmannen, den Hellige Ånd, er altså Faderens Ånd, der er da ingenting som indikerer en tredje person! Vi leser i Apg 8,14-17 om de i Samaria som var blitt døpt, men bare var døpt til den Herre Jesu navn, men Ånden var ennå ikke falt på noen av dem. Da ble Peter og Johannes sendt til dem, de la sine hender på dem og de fikk den Hellige Ånd. Den Hellige Ånd som Jesus hadde åndet på dem som vi leser i Joh 20,22: «Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem: Ta imot den Hellige Ånd!» Det var altså ikke nok bare å bli døpt i Jesu navn, en måtte også bli døpt til hans Ånd, som vi jo har fått til innsegl, det er jo nettopp den som binder oss til Gud! Det var jo nettopp dette David ba så innstendig om, at Gud ikke måtte ta sin Hellige Ånd fra Ham.

Terje Karlsen, Haugesund

Evangelisering i Bergen Nyheten gjennom Advent Nytt om den evangeliske virksomheten i Bergen under ledelse av pastor Sven-Inge Frantzen var oppløftende lesning. Ofte har vi de senere årene hørt at det ikke lenger nytter å drive offentlig forkynnelse. «Folk gidder ikke å komme til møter.» «Plattform- evangelismens tid er forbi», sies det. Jeg er takknemlig til min modermenighet med Frantzen i spissen, at slike påstander blir motbevist i Bergen. Det er innlysende at dess mer negativt verden rundt oss utvikler seg, dess flere mennesker vil stille spørsmålet: Hva skjer? Hvor bærer det hen? Finnes det noe budskap fra Herren? Og her har Guds folk anledningen. Evangeliet om Jesus, det siste nådebudskapet om frelse og løfte om Jesu gjenkomst, er godt nytt som folk etter hvert vil lengte etter å høre. Jeg håper at når Frantzen og menigheten i Bergen planlegger sin neste utadvendte virksomhet, at de

andre distriktene i landet vil sende noen av sine unge predikanter, slik at de både kan observere og delta i offentlig forkynnelse. En slik «skole» vil være lærerik og til inspirasjon slik at de selv kan lede sin menighet ut i lignende aktiviteter. Artikkelen «Evangelisering i Bergen» henviser til tidligere verdensleder i Adventistsamfunnet, pastor Robert Folkenberg. Jeg hadde privilegiet i min ungdomstid å observere og delta sammen med Folkenberg under en virksomhet i Baltimore, USA. Folkenberg var sang- evangelisten. Vi gikk også ut i besøk sammen. Dette å være tilstede, se med egne øyne, stifte kontakt og hjelpe mennesker til Jesus under erfaren ledelse, mener jeg fremdeles er særs viktig. Stå på Sven-Inge! Norge trenger evangelister som også kan undervise andre i offentlig forkynnelse.

Rolf H. Kvinge, Moss

Leserbrev til Advent Nytt

Vi minner om at leserbrev til Advent Nytt normalt ikke bør overstige 250 ord (ca. 1300 tegn med mellomrom). Innlegg kan bli redigert ut fra plassmessige og litterære hensyn, men forfatterens mening vil ikke bli forandret. Dersom du skriver kort, har du størst mulighet for at ditt innlegg blir tatt inn uforandret. Innlegg som er relevante for Advent Nytt bør tilstrebe en saklig framstilling heller enn en personfokusert argumentasjon. Redaksjonen er ikke nødvendigvis enig i de synspunkter som kommer til uttrykk. Red.

4

Ad vent N y tt 1 2 • 2 0 1 2

www.adventnytt.no


Gjesteleder

Radikale valg Av Nina Myrdal

D

et er fascinerende å tenke på hva Bibelen har inspirert og inspirer til. Bibelen har hatt en sterk innflytelse på kulturen vår. For eksempel har vi mange faste uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. Jeg nevner noen: hele sulamitten, syndebukk, det et menneske sår skal det også høste, og så videre. De fleste av oss kjenner også til malerier og musikk som er inspirert av Bibelen. Ja, til og med i populær kultur kan vi se Bibelens spor. Men enda mer interessant synes jeg det er å se hvordan mennesker har fått livene sine forandret fordi de har møtt Jesus gjennom bibelstudium og bønn. For et par uker siden hørte jeg en kvinne fortelle hvordan hun hadde gått fra rusmisbruker og kriminell - til rektor på en kristen friskole. Du har sikkert også hørt og lest slike gripende historier, om mennesker som har fått snudd livet sitt opp-ned til det bedre. Men det jeg ønsker å sette fokus på i dag er at Bibelen også har inspirert til radikale valg som har hatt stor betydning for grupper med mennesker. Det er lett å komme på helter som Martin Luther King jr. og Mor Teresa i denne sammenhengen. Vanlige mennesker

som valgte å ta ekstraordinære valg og leve radikalt. Bibelen var mer enn teori for dem. Bibelen var prinsipper som ble omgjort til praksis og konkrete handlinger. Men vi trenger ikke ha Mor i fornavnet eller King i etternavnet for å være radikale. I Sør-Afrika og Latin-Amerika har man gjort bruk av kontekstuelle bibelstudier for å gjøre en forskjell i lokalsamfunnet. Grupper samles i kirkene for å studere Bibelen på en grundig måte relatert til et tema som f. eks AIDS, kjønnsroller og landfordeling. Her blir Bibelens prinsipper gransket og deretter satt ut i livet i hverdagen. Deltakerne i bibelstudiegruppene holder hverandre ansvarlig for å etterleve det de har lært. Vi er vant til at Bibelen skal forme og utfordre oss som enkeltmennesker. Men tenk om vi også så på bibelstudiegruppene våre som en forpliktelse til sammen å skape en forandring, lokalt eller globalt. Spenningsfaktoren i bibelstudiet ville øke betraktelig hvis det var utgangspunktet. Det er stor styrke i å gjøre noe sammen. En kunne da plutselig være i gang med hva som helst, fra å hjelpe rusmisbrukere til å sende en stor sjekk til ADRA. Noen ville kanskje til og med finne seg selv i

den situasjonen at de måtte gi hele livet i Guds tjeneste, fordi de ikke kunne gi noe mindre. Selvopprettholdelsen ville antakelig forsvinne og vi ville få oppleve bemerkelsesverdige tegn på Guds gjerninger. Hat som blir vendt til kjærlighet. Bitterhet som viker plassen for tilgivelse. Sykdom som blir overvunnet og krig som vendes til fred. Var det ikke dette som skjedde i den første menighet? Noen av dere har forsøkt dette allerede. Dere er med i bibelgrupper hvor dere ikke bare leser og samtaler, men hvor dere gjør ting for andre som et fellesskap. Jeg har hørt hvor begeistret dere er. Nå gis utfordringen videre til resten av oss: Våg å være radikale i bibelstudiegruppa. Ta Bibelen på alvor og la den prege hverdagshandlingene for oss som et fellesskap.

Nina Myrdal, leder for skole­ avdelingen og sabbatsskole­ avdelingen

Trossøsken i finanskrise Vi berøres vel alle dypt når vi ser og opplever nød og elendighet i mediene og i kontakt med medmennesker. Mine tanker går til trossøsken i de land her i Europa som er hardt rammet av den økonomiske krisen og uforstandig politisk ledelse. Hvordan har de det? Hva kan vi gjøre for å hjelpe dem i den daglige kamp for å overleve? Vi var på Kvinneforum i Mandal der Liljan Wollan fortalt litt om kvinnene våre i Hellas og deres kamp. Vi vet jo fra andre katolske

www.adventnytt.no

land at våre trossøsken står bakerst eller utenfor når det deles ut av goder. Kan vi dra noe i gang her? Kan vi bidra med noe, unnvære en sydentur eller annet for å hjelpe? Det blir jo da av vår overflod vi hjelper. Tenker vi nok over budskapet i Matt 25? Det jeg hadde brukte jeg. Det jeg samlet gikk jeg fra. Det jeg ga bort fikk jeg med meg.

Ellen Lenmo, Lyngdal

Advent N y t t 12 • 20 12

5


Nyheter

Annual Council

– Generalkonferensens styremøte 2012 Nye navn Etter bare 9 måneders drift endres navnet på Greater Middle East Union til Middle East North Africa Union. Akronymet blir MENA, en forkortelse som ofte brukes om regionen. Hele det geografiske området denne unionen dekker ligger i 10/40 vinduet og har i mange år fått spesiell oppmerksomhet som misjonsområde. Euro-Afrika Divisjonen har også fått nytt navn i kjølvannet av at divisjonen ikke lenger omfatter land i Afrika. Det nye navnet på divisjonen med hovedkontor i Bern i Sveits er Inter-European Division. Forkortelsen forblir EUD. 16. mars = verdens ungdomsdag Adventistsamfunnets verdensleder for ungdom, Gilbert Cangy, annonserte at 16. mars blir verdens ungdomsdag i vår menighet. Legg planer for å sette fokus på undom denne sabbaten. Ny leder for ADRA International Jonathan Duffy har blitt valgt til ny leder for ADRA International. Duffy kommer fra stillingen som leder for

Jonathan Duffy er valgt til ny leder for ADRA International. Foto: Ansel Oliver.

6

Ad vent N y tt 1 2 • 2 0 1 2

Pastor Bertil Wiklander var en av tre divisjonsformenn som ba før debatten om uttalel­ sen om hvordan konflikter bør håndteres.

ADRA Australia. Han har lang ledererfaring både fra ADRA og andre organisasjoner. Leder for ADRA Norge, Birgit Philipsen, var medlem av et ansettelsesutvalg på sju personer. – Jonathan Duffy har en unik blanding av følsomhet for enkeltmennesker og visjonær strategisk tenkning. Jeg tror han vil være en svært god leder for ADRA, sier Philipsen. Kampanje mot barnemishandling En kampanje mot barnemishandling ble lansert under Generalkonferensens styremøte i oktober. The Seven Campaign er en verdensomfattende kampanje for å bedre barns kår. Barnemishandling har et enormt omfang globalt. Hvert tiende sekund blir et barn mishandlet. Gjen-

nomsnittsalder for ofrene er 9 år. En av fire jenter blir misbrukt. Disse misbrukene preger et menneske hele livet. Kampanjen oppfordrer adventister til å bruke stemmen, livet og innflytelsen for å stanse barnemishandling. Kampanjen tar sitt navn fra idéen om å dele kampanjebudskapet med sju andre mennesker. Du kan lese mer og undertegne kampanjens løfte på: www.thesevencampaign.com. Uttalelse om menighetsorden Det var på forhånd knyttet spenning til hvordan Generalkonferansens styre ville reagere overfor de tre unionene som på egen hånd har vedtatt å godkjenne ordinasjon av kvinner. Under Generalkonferansens hovedstyremøte i oktober ble det vedtatt en uttalelse om saken. Uttalelsen dreier seg både om menighetsorden, prosedyrer og hvordan uenighet skal håndteres. Styret hadde satt av tre timer til drøfting av dokumentet. Uttalelsen tar klar avstand fra den framgangsmåten de tre aktuelle unionene har valgt og viser til

www.adventnytt.no


Nyheter at felles beslutninger vedtatt av Generalkonferansens generalforsamling i en sak som denne er et viktig element i å holde oss sammen som en global menighet. Uttalelsen inneholder en oppfordring til å respektere de vedtak som Generalkonferensens generalforsamling har fattet både i spørsmålet om ordinasjon av kvinner og andre spørsmål, men det er ikke vedtatt noen form for sanksjoner mot de tre unionene som har gått på tvers av vedtak fattet i fellesskapet. Dokumentet er tydelig på at Generalkonferensens styre ikke aksepterer uavhengig opptreden i det aktuelle spørsmålet. «Menigheten kan ikke legitimere en praksis som klart strider mot hensikten med vedtak fattet av Generalkonferansens generalforsamling,» heter det i dokumentet. Dokumentet viser til den vedtatte prosessen for studiet av ordinasjonsteologi og det er dermed underforstått en appell om tålmodighet til å vente på at den prosessen fullføres i 2015. Det vedtatte dokumentet inneholder også en tydelig bekreftelse på den viktige rollen kvinner har spilt og spiller i menighetens liv og ledelse. Før dokumentet ble diskutert, ledet pastor Mark Finley styrets medlemmer i et studium av måten den første menighet løste stridsspørsmål slik dette fremstilles i Apostlenes Gjerninger. «Essensen i enhet er ikke ensretting, det dreier seg om å respektere hverandre nok til å lytte oppmerksomt, svare ettertenksomt og fatte beslutninger sammen,» sa Mark Finley. Etter vedtaket snakket pastor Max Torkelsen, president i Northwest Pacific Union Conference, med en reporter fra Adventist News Network. Han uttrykte bekymring for at særlig ungdommene i menigheten kanskje ikke har tålmodighet til å vente på at menigheten kommer fram til en konklusjon i spørsmålet om ordinasjon av kvinner. – I årevis har vi bedt dem om å være tålmodige. Nå ber vi dem på nytt om å være tålmodige. Jeg beundrer dem i den grad de viser tålmodighet, men jeg lurer på hvor lenge vi kan gå ut fra at de vil være tålmodige. Jeg frykter at vi kan skuffe dem, sa Torkelsen.

www.adventnytt.no

Business Development Manager Newbold College of Higher Education, United Kingdom Newbold College is a student-centred, inclusive and innovative college of higher education operated by the Trans- European Division of Seventh-day Adventists. It is located about 40 miles west of London, United Kingdom. The College seeks to appoint a full-time Business Development Manager from 1 January 2013 or as negotiated with the successful applicant. This position is responsible to the Principal for managing new and existing real estate development projects and for the utilisation of all real estate assets in order to diversify the College’s revenue base and generate income to support the College’s operations. The College estate comprises 80 acres with 39 buildings of varying size that are used for a variety of purposes. The estate offers extensive development opportunities and much of the campus is in need of serious upgrade and renewal. Selection Criteria • At least five years’ experience in planning and managing multiple real estate development projects and in the utilisation of existing real estate assets • Proven skills in all phases of real estate property development and overseeing building construction including predevelopment, securing funding, finance, construction management, planning and stakeholder management • Thorough understanding of complex debt financing and equity sources for housing and mixed-use development projects • Ability to understand and work well with government, investors and lenders, community organisations, stakeholders and other organisations • Knowledgeable concerning environmentally sustainable construction materials and operational practices; • Minimum of an undergraduate degree in construction management, business, urban planning, architecture, community development, asset management or related field preferred. Note: Applicants must be able to demonstrate that they have right to work in the United Kingdom. Starting date: 1 January 2013 or as negotiated with the successful applicant. Salary as per the denominational salary scale. Candidates are requested to submit a CV (resume) and letter of interest. Also include the names, email addresses and phone numbers of three referees. These documents should be emailed as soon as possible, but no later than Friday 30 November 2012, to Dr Philip Brown, Principal (pbrown@newbold.ac.uk). For further information about this position and to request a copy of the position description, please contact Dr Philip Brown on +44 (0) 1344 407400. Newbold College of Higher Education, St Marks Road, Binfield, Berks, RG42 4AN, UNITED KINGDOM OUR VISION To be the Seventh-day Adventist Christian higher education institution of choice in Europe. OUR MISSION To foster a Christ-centred and diverse learning community that prepares students for service in an ever-changing world. OUR VALUES Spirituality We invite all members of our learning community to develop a personal relationship with Jesus Christ; to demonstrate personal integrity at all times; and to apply understanding of and respect for cultural differences in diverse environments. Service We encourage all members of our learning community to engage in generous service to meet human needs and to participate in activities consistent with the worldwide mission of the Seventh-day Adventist Church. Quality learning and teaching We challenge all members of our learning community to seek to discover, to inquire, to think, to communicate clearly and to understand life, learning, teaching and civic responsibility from a Christian point of view. Nurture We encourage all members of our learning community to realise their full potential; to live full and joyful lives; and to embrace a balanced lifestyle, including time for intellectual development, physical activity, social and cultural enrichment and spiritual growth.

Advent N y t t 12 • 20 12

7


Menighetsliv

Bibelen – Farlig bok på teatret Av Tor Tjeransen

Regissør Stein Winge har ansvaret for forestillingen «Bibelen» som settes opp på Det Norske Teatret fra februar 2013. Foto: Tor Tjeransen.

- Bibelen er en farlig bok, sier sjef-

dramaturgen ved Det Norske Teatret. Men i februar slipper teatret den farlige boken løs på teaterscenen i en marathonforestilling. Sjefdramaturg Carl Morten Amundsen sier at Bibelen har blitt oppfattet som en farlig bok av mange maktmennesker fordi den stilte spørsmålstegn ved vedtatte normer. Han minner om at vanlige folk i mange år ikke kunne lese Bibelen på egen hånd og at kirken opp gjennom historien har vært svært skeptisk til teatret – Teatret har en opprørsk sjel, hevder han og legger til: – Skuespilleren blir farlig – farlig for den som vil ha kontrollen med fortolkningen av teksten.

Når Det Norske Teatret i februar setter opp en dramatisering av verdens mest utbredte bok har definitivt verken prester eller politikere kontroll på tolkningen. – Vi må kunne fortelle historien på vår måte, sier regissør Stein Winge. Dermed varsler han at publikum ikke må forvente en kronologisk fremstilling av Bibelens fortellinger eller en ordrett gjengivelse. – Vi begynner med tornebuskerfaringen, forklarer Winge. Derfra er det ørkenvandringen som blir det gjennomgående motivet i første del av forestillingen. Den kunstneriske friheten kommer klart til uttrykk når forestillingen drar med seg Job og Kain inn i en scene fra Det nye testamente. Amundsen forteller at i bunnen av arbeidet med forestillingen ligger et ønske om å møte Bibelens tekster i fullt alvor. Men Bibelen er en stor bok. For å være nøyaktig er det en bok på 1429 sider med to spalter pr side i Bibelselskapets nye oversettelse. Amundsen er veldig bevisst på at det ikke lar seg gjøre å yte en så lang og variert tekst full rettferdighet. – Det er en umulig oppgave. Medarbeiderne på Det Norske Teatret har gjort et lite tankeeksperiment. Dersom man hadde fem minutter til disposisjon pr side, ville det resultert i en forestilling på nesten fem døgn. Nå har teatret lagt opp til en forestilling på

seks timer med tre timer på hver av de to delene. – Kan vi da si at vi har dramatisert Bibelen? underer Amundsen. – Det finnes så mye rart i Bibelen, synes sjefsdramaturgen. Vi er vant til å høre Bibelen som en rekke historier med god moral, men dette er ikke den eneste måten å lese Bibelen på. Vi blir vanligvis spart for en hel del, mener Amundsen. Han henviser til historien om Sisera og sier: – Det er en av de mer origianle henrettelsene i historien. I 2013 markerer Det Norske Teatret sitt hundre års jubileum. Bibelen får æren av å være første forestilling i jubileumsåret. Det begrunnes med Bibelens viktige rolle i vårt samfunn. – Bibelen er selve grunnteksten i vår kultur. Den er inngangen til forståelsen av kulturkretsen vår, forklarer sjefsdramaturg Amundsen. Forestillingen er blitt til ved at ni tekstforfattere har tatt for seg forskjellige bibelfortellinger og gitt dem sin tolkning. – Forestillingen skal si oss noe om det å være menneske, sier Winge som vil ha oss til å se nye sider ved det vi trodde vi kjente fra før. Forestillingen er i to deler på tre timer hver. Hver del spilles på forskjellige kvelder. Bare i helgen blir det en seks timer lang forestilling med innlagt matpause. Forestillingen har premiere 1. februar og spilles ut måneden.

Evangelisering i Hønefoss – After 2012 Av Joel Tony Mellin

Joakim Hjortland var foredragsholder un­ der en miniserie i Hønefoss den siste uken i oktober. Foto: Ketil Hjortland.

8

Ad vent N y tt 1 2 • 2 0 1 2

Tre kvelder på rad den siste uken i oktober holdt Joakim Hjortland en miniserie evangelistiske møter på Høgskolen i Buskerud med tittelen «After 2012» Plakater ble hengt opp i butikker og i Hønefoss, på TVS og i Vik og brosjyrer ble delt ut ved flere anledninger noen dager før møtene. Møtene ble også annonsert i dagsavisen. Hensikten med møtene var å bryte ned fordommer mot kristen tro, samt få nye kontakter og at mennesker skulle lære mer om Gud og få en interesse for å lære mer om Bibelen. Det første møtet handlet om profetier i Bibelen. Hjortland viste hvordan Gud har gitt oss klare og tydelige forutsigelser om flere av verdensrikenes oppkomst og fall. Dagen etter handlet

møtet om tegn på Jesu andre komme og siste møtet tok seg for det kjente teodicèproblemet: Hvorfor skjer der så mye vondt i verden hvis det finnes en god Gud? En gruppe på førøti personer fulgte møtene. Av disse var det mange som er elever ved TVS, og som tidligere ikke hadde hørt denne typen foredrag. Totalt kom det 20 personer med SDAbakgrunn. Siste kvelden kom det to unge damer som studerer ved høyskolen. Det ble til en lengre samtale etterpå om tro og forskjellige religioner. En av dem hadde veldig lyst å komme på foredrag om skapelse/evolusjon. Vi fikk tilbakemelding fra elevene på TVS om at de hadde lyst å bli med på bibelstudiegruppe om disse temaene.

www.adventnytt.no


Menighetsliv

Rådmennen i Sandefjord kommune legger fram for politiske myndigheter et forslag til samarbeid med Mosserødhjemmet som innebæ­ rer at kommunen kjøper 40 plasser ved hjemmet de neste årene. Foto: ADAMS/Bjørn Klaussen.

Mosserødhjemmet – avtale med Sandefjord Rådmannen i Sandefjord kommune vil styrke samarbeidet med Mosserødhjemmet. Av Terje Dahl

Fra 2016 trer samhandlingsrefor-

mens del 2 i kraft. Kommunene må da ha på plass et system for å kunne håndtere øyeblikkelig hjelp og flere funksjoner som i dag er lokalisert på et sykehus. Formålet er å gi flere pasienter tilbud i kommunen. Sandefjord kommune arbeider med to hovedmodeller for å løse denne utfordringen. Begge modellene lokaliserer et medisinsk senter på sykehuset eller i det minste på sykehustomten. I begge modellene vil pasienter fra Hauanskogen rehabiliteringssenter og sykehjemmet Lunden få plass i senteret. I den største modellen vil også de 40 plassene som kommunen

www.adventnytt.no

kjøper på Mosserødhjemmet, bli overført til senteret. Dette innebærer trolig en avvikling av Mosserødhjemmet. Rådmann Gisle Dahn og Øyvind Rivrud fra Sandefjord kommunens helse- og sosialavdeling har hatt en rekke møter med Mosserødhjemmets daglige leder Bjørn Klaussen og styreleder Terje Dahl. I disse møtene er det utarbeidet to separate avtaler mellom kommunen og sykehjemmet. Den ene avtalen styrker samarbeidet. Den andre avtalen styrer forholdet mellom partene i en eventuell avviklingsfase. Rådmannen redegjorde også for de to modellene og avtalene på Mosserødhjemmets styremøte 11. oktober. Rådmannen la den 2. november

fram sitt forslag til fremtidig modell for å ivareta samhandlingsreformens krav. Han har landet på å fortsette samarbeidet med Mosserød. Det innebærer økt døgnpris fra 1.1.2013, stabilt 40 plasser de neste årene og ytterligere 6 plasser fra 2016. Rådmannen skriver i en kommentar: «Jeg har gjennom denne prosessen lært dere å kjenne på en måte som gjør meg trygg på at dette er en «alle forhold tatt i betraktning» - god løsning.» Rådmannens forslag skal legges fram for kommunens helse- og sosialkomite før den går til formannskapet og endelig til bystyret i begynnelsen av desember. Rådmannens forslag veier tungt, og vi er veldig glad for hans innstilling.

Advent N y t t 12 • 20 12

9


Menighetsliv

Begynnelsen – tema for bibelstudier 1. kvartal 2013 Av Nina Myrdal

Temaet for bibelstudiene i januar

til mars er begynnelse. Dersom du åpner Bibelen til den første, boken, det første kapittelet og det første verset, står det ingenting om:

• • • • •

at Jesus døde for å frelse oss Jesu oppstandelse fra de døde Jesu annet komme de dødes tilstand eller sabbaten

De første ordene i Bibelen handler ikke om disse viktige lærepunktene, for de er meningsløse dersom vi ikke ser dem i lys av at: «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.» Velkommen til spennende bibelstudier!

Bibelstudiehefter kan bestilles hos Norsk Bokforlag. Der kan du også kjøpe forskjellig tilleggsmateriale på engelsk. Til hvert kvartals tema utgis det fra et av Adventistsamfunnets amerikanske forlag en bok som utdyper de temaene bibelstudieheftet tar opp. Boken er uavhengig av studieheftet, men kan også være et fint tillegg til det. Dersom du er lærer eller leder i sabbatsskolen, kan du kanskje forsøke å gjøre litt ekstra ut av dette kvartalet. Hvis det er det noen i menigheten som er spesielt opptatt av skapelse som tema, kan kanskje de ta ansvaret for noen av bibelstudiene? Eller kanskje dere vet om noen som vil sette pris på å bli invitert til en studieserie rundt dette emnet?

Ungdomsledertreff Av Bjørg Helene Lisle

Den andre helgen i september

møttes 120 barne-, speider- og ungdomsledere på Halvorsbøle for å få litt påfyll. Med Steven Carlson fra Ohio, Karolina Berglund Poland fra Borås og noen av våre egne pastorer og ungdomsledere ble denne helgen både morsom, inspirerende og på mange måter noe mange trengte. I tillegg til selve programmet var det utrolig inspirerende å se så mange ungdommer og unge voksne som brenner for barne- og ungdomsarbeid og vil være gode ledere og forbilder. Vi stilte noen av deltakerne fire spørsmål: 1. Hvorfor kom du til Halvorsbøle? 2. Hva var ditt helhetsinntrykk av helgen? 3. Ble du inspirert, følte du at du fikk påfyll? 4. Vil du anbefale andre å være med på en helg som dette? Dette er hva de svarte: Camilla Sandbeck 1. Jeg er ungdomsleder I Grenland og det er viktig for meg å få påfyll, inspirasjon og å treffe andre i samme situasjon for å dele erfaringer. 2. Veldig bra, flott å se mange unge jeg aldri har sett før. Taler og seminarholdere var inspirerende og gav konkrete tips til arbeidet med barn og

10

Ad vent N y tt 1 2 • 2 0 1 2

unge (de jeg var hos i alle fall). Det beste treffet for barne- og ungdomsledere jeg har vært på i regi av SDA. 3. Ja! 4. Ja, å få anledning til å være med på dette er en velsignelse. Gå ikke glipp av den om du får tilbudet. Tone M. Edmonds 1. Jeg kom til Halvorsbøle fordi jeg leste invitasjonen på Facebook og syntes det var veldig mange spennende tema som jeg trenger å lære mer om. 2. Jeg syns helgen var superbra! Både mat, rom, romkamerat, møter, naturen og været kunne ikke blitt bedre! Programmet var akkurat passe innholdsrikt. Satte pris på at det var litt tid til rekreasjon sabbats ettermiddag. Veldig bra at det var satt av tid til å snakke sammen i menighetsgrupper. 3. Jeg ble inspirert til å fortsette i arbeidet for barn og unge i menigheten. 4. Jeg vil anbefale alle som jobber med barn og unge til å bli med på liknende arrangementer.

2. Jeg trivdes veldig godt ,og syntes det var meningsfullt å være der. 3. En viktig ting var å være et team fra egen menighet der og at vi fikk tid til å fordøye de nye inntrykkene og tenke over hva og hvordan vi kan bruke det i vår egen menighet. Det var flere gode ideer som vi fikk, og vi har allerede brukt noen av dem. 4. Ja, absolutt! Jeg mener at det er mest effektivt når man kommer som et team fra en menighet, for da skjer det også garantert noe i menigheten etterpå, for da er vi flere som har blitt inspirert og fått påfyll! Denne helgen var for dere barne-, speider- og ungdomsledere i de lokale menighetene. Dere gjør en så viktig jobb, og det er viktig at dere også får påfyll. Tusen takk for den jobben dere gjør, og lykke til videre!

Armi Landsverk 1. Jeg kom til Halvorsbøle fordi jeg mener at slike arrangementer er viktige å ta del i når man jobber med barn og ungdom i menigheten.

www.adventnytt.no


Menighetsliv

Seksuelle overgrep tema på ledertreff Å skape trygge omgivelser for alle var fokuset på ØNDs ledertreff på Halvorsbøle 28. til 30. september. Av Cato Steinsvåg

Menigheten er en viktig åndelig

og sosial arena for mange mennesker. Her kan man i fellesskap styrkes i troen på Gud og lære andre mennesker å kjenne. Dessverre har det vist seg at dette også er en arena hvor det kan skje ulike former for seksuelle overgrep. Nettopp derfor er det viktig at det arbeides godt både forebyggende og i håndteringen av eventuelle saker. Behovet for kunnskap og bevissthet rundt disse spørsmålene, var derfor bakgrunnen for temavalget for dette ledertreffet. Programmet inneholdt innlegg fra en rekke foredragsholdere med ulike bakgrunner og fagområder. Etter å ha fått presentert åndelige og bibelske perspektiver på hva omsorg og trofasthet betyr i menigheten fredag kveld og lørdag formiddag, var det satt av tid til flere lærerike foredrag av personer som gjennom en årrekke har jobbet med disse spørsmålene. Alastair Agbaje ledet en samtale og delte av sine erfaringer som ungdomsarbeider gjennom mange år om hvordan man

Alastair Agbaje fra ungdomsavdelingen i Adventistsamfunnet underviste om hvor­ dan man som frivillig leder skal forebygge seksuelle overgrep.

www.adventnytt.no

kan unngå vanskelige situasjoner som leder, og hvordan man håndterer dem når de oppstår. Her fikk deltakerne fortelle om forholdsreglene de følger i sine menigheter i dag, og tankene de gjør seg om hvordan vanskelige situasjoner skal håndteres. Mange etterlyste også mer formaliserte retningslinjer i menighetene for både forebyggende og krisehåndterende arbeid. Psykiater Paul Stronegger og psykomotorisk fysioterapeut Erik Iversen presenterte videre problemstillinger knyttet til håndtering av eventuelle tilfeller av overgrep i menigheten og delte erfaring og kunnskap fra deres arbeid med overgrepsofre. Her ble det blant annet påpekt hvordan overgrep kan ødelegge offerets forhold til egen kropp, og deltakerne fikk et innblikk i de traumer som følger mange overgrepsofre. Søndag presenterte Lynett Frantzen funn fra sin forskning på overgrepsmenn fra en amerikansk kontekst. Hun diskuterte blant annet hvem overgripere typisk er og hvilke årsaksfaktorer som driver dem. Hun diskuterte også hva slags type overgrep som begås, og presiserte at det ikke er noen automatikk i at det er barn og unge som oftest utsettes for alvorlige handlinger i en menighet. Hun ga også deltakerne et innblikk i viktigheten av behandling av overgripere hvor de settes i stand til å reflektere over sin egen situasjon og hva som har gjort at de har havnet i den. Frantzen diskuterte også hvordan menigheten kan håndtere slik saker dersom de skulle oppstå, både akutt og i årene etter hendelsen. Her nevnte hun muligheten for at utvalgte personer kan dra hjem til overgrepsdømte og tilby åndelig veiledning der, slik at ved-

Psykiater Paul Stronegger snakket om hvordan offere for seksuelle overgrep kan få ødelagt forholdet til sin egen kropp.

kommende ikke deltar i det ordinære menighetsfellesskapet. Sammen med resten av foredragsholderne, samt pastor Marianne Kolkmann og unionsformann Reidar Kvinge, deltok Frantzen også i den påfølgende paneldebatten om hvordan menigheten best kan arbeide på dette feltet. Behovet for å være proaktive og ledende i arbeidet mot overgrep ble løftet frem. Adventkirken skal være et trygt sted for alle å oppholde seg, uavhengig av alder, kjønn og andre egenskaper. Det ble også informert kort om Adventistsamfunnets samarbeid med Kirkens ressurssenter mot vold og overgrep. Dette innebærer at menighetene kan henge opp lett synlige plaketter i kirkene som informerer om hvilke retningslinjer og rutiner menigheten følger for å forhindre overgrep. Håpet er at dette vil kunne virke betryggende på deltakere og besøkere, men avskrekkende på personer med vonde hensikter. Deltakerne på ledertreffet på Halvorsbøle ble også informert om rapporten fra Norsk teologisk samtaleforums redegjørelse av gudstjenesteformer i ulike trossamfunn. Roger Robertsen og Kenneth Bergland har representert Adventistsamfunnet i arbeidet. Vinjar Romsvik fortalte om den frivillige organisasjonen SDA-webs arbeid med å tilby enkle og fleksible plattformer for nettsider for de lokale menighetene.

Advent N y t t 12 • 20 12

11


Nyheter Julia Hjortland

Tyrifjord Menighet Tjenestested:Vesterålen

Evelina Erica Fors

Arendal Menighet Tjenestested:Tyrifjord barne- og ungdomsskole

Anette Dunseth

Fredrikstad Menighet Tjenestested: Bergen

Rebecca Riley

Fredrikstad Menighet Tjenestested:Tyrifjord vg. skole

12

Ad vent N y tt 1 2 • 2 0 1 2

Stein Vegard Halvorsen

Mandal Menighet Tjenestested: Bergen

Årets ettåringer Menigheter forskjellige steder i landet er så heldige å få hjelp av ungdommer som gir ett år i tjeneste for Gud. I år har vi ti ungdommer i ettåringstjeneste rundt om i landet. Christian Karlsson

Sverige Tjenestested: Ungdomsavdelingen

Tina Charlotte Oldebråten Hansen

Tyrifjord Menighet Tjenestested:Tyrifjord vg. skole

Bjørg Helene Lisle

Lillehammer menighet Tjenestested: Ungdomsavdelingen

Ida Svantesson

Sauherad Menighet Tjenestested:Vesterålen

Gudjón Brinchmann

Tyrifjord Menighet Tjenestested:Tyrifjord vg. skole

Vi trenger nattevakter til Vinterfestivalen 2013! Nattevaktene vil ikke få lønn, men reisen, oppholdet og turneringen vil bli dekket. Noe for deg? TA kontakt med Ungdomsavdelingen, ungdomsavdelingen@ adventist.no

www.adventnytt.no


Nyheter

RNNK – Vital 60-åring Av Tom Angelsen

R

ehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad (RNNK) har 60-års jubileum i år. Jubileet ble feiret 23. oktober med gjester fra samarbeidspartnere som Helse Nord, NAV, UNN, Skogli helse- og rehabiliteringssenter og brukerorganisasjoner. Det politiske Norge var representert ved statssekretær Robin Martin Kåss i Helse- og omsorgsdepartementet og stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen fra Arbeiderpartiet. Undertegnede representerte Adventistsamfunnet. Etter taler og hilsener i gymsalen ble feiringen avsluttet med et fantastisk vegetarisk måltid. Adventistsamfunnet startet Kurbadet i 1952 og gjennom årene er det mange i adventist-Norge som har hatt sitt arbeidsted i Tromsø i lengere eller kortere perioder. Institusjonen ble solgt i 1999 og drives nå som et ideelt aksjeselskap der alt overskudd pløyes tilbake

til bedriften for å utvikle den videre til brukernes beste. – Da Kurbadet ble startet i 1952 av Adventistsamfunnet var det 40 sengeplasser. For tiden har vi 100 ansatte fordelt på 84 årsverk og en kapasitet på 106 sengeplasser, sier direktør Synne Chadwick ved Rehabiliterinssenteret Nord-Norges Kurbad. Hun er tilfreds med at kurbadet i dag er en av landets

arbeidet ikke lykkes. For tiden har vi en dyktig miljøarbeider som blant annet har ansvar for å legge til rette for at brukernes åndelige/eksistensielle behov ivaretas. Adventkirkens pastor har andakter for brukerne og Adventkirkens barnekor opptrer regelmessig, men vi skulle gjerne også hatt en kapellan i fast stilling, forteller Chadwick. Selv om det er stabil drift ved RNNK

Fra høyre: Statssekretær Robin Martin Kåss i Helse- og omsorgsdepartementet, stor­ tingsrepresentant Tove Karoline Knutsen (Ap) og Bjørn Kaldhol fra RHF Helse Nord ved jubileumsmarkeringen for RNNK. Foto: Brynmor Evans

Direktør Synne Chadwick ved Rehabilite­ ringssenteret Nord-Norges Kurbad gleder seg over stabil drift når institusjonen run­ der seksti år. Foto: ADAMS/Tor Tjeransen.

www.adventnytt.no

største rehabiliteringsinstitusjoner. Hvordan drives Kurbadet i dag? – Kurbadet drives etter kristne verdier og med en helhetlig tilnærming til rehabilitering. Verdiene respekt, nyskaping, nærhet og kvalitet er grunnlaget for behandling og beslutninger. Vi ivaretar både den fysiske, psykiske, sosiale og åndelige delen av mennesket. Vi har i mange år arbeidet for å få en kapellan på Kurbadet i samarbeid med Adventistsamfunnet, men så langt har dette

har jubilanten noen ønsker for de neste 60 årene. – Vi ønsker å tilby best mulig rehabilitering til befolkningen i nord. Det betyr at vi fortsetter å evaluere vår kvalitet, videreutvikler oss og er i forkant innen rehabilitering når det gjelder behandling og forskning, sier Chadwick som minner om at rehabiliteringssenteret hele tiden må tilpasse seg de helsepolitiske signalene som til enhver tid gis.

Advent N y t t 12 • 20 12

13


Utdanning i konfliktområder Gry Haugen, kommunikasjonsrådgiver ADRA Norge / Foto: Chandra Baier

ADRA Norge arbeider med søknad til Norad for støtte til prosjekt i områder i Sør-Sudan og Burma (Myanmar) som er rammet og ødelagt etter krig og konflikt. Områdene mangler infrastruktur og kapasitet til å ta vare på og utvikle barnas rett til utdanning.

Hjerte for barn Tekst og foto: Astrid Andreassen, Harstad/Gry Haugen, ADRA Norge

Aslaug Danielsen er snart 90 år og har gått trofast i Hjelpeaksjonen siden hun ble Adventist, for over 60 år siden. «Etter hvert er det flere av de eldre i menigheten som får diverse helseplager og ikke kan stå på som før, skriver Astrid Andreassen fra Harstad. Men Aslaug takker Gud for at hun har god helse og er klar i hodet. Kåre Danielsen, mannen hennes, var også en veldig ivrig innsamler til kort tid før han ble syk og døde. «Aslaug har et vinnende vesen, er sjarmerende og frimodig. Det kommer godt med!» forteller Andreassen. Men det viktigste er at Aslaug alltid har hatt et stort hjerte for at barn skal ha det godt.

Dersom Norad vil støtte prosjektet, vil barn i spesielle konfliktområder få nye muligheter til undervisning. Prosjektet vil inkludere skolebygg, undervisningsmateriell, lærerutdanning og arbeid med foreldrekomitéer. En vil også arbeide med styrking av lokale skolemyndigheter. I Sør-Sudan er planen å utvide ADRA Norges program til å omfatte konfliktfylte områder i nordlige deler. Utdannelse for barn er en av de mest sentrale menneskerettighetene. Når barn blir nektet rett til utdanning, vil generasjoner som følger, preges av dette. I følge Unicef har Afrika den største del av barn og ungdom i forhold til befolkningen. Nesten halvparten av befolkningen i landene sør for Sahara er under 18 år og 2/3 er yngre enn 25 år. Behovet for utdannelse er enormt. Utdannelse kan bidra til å tette gapet

mellom fattig og rik, kvinner og menn og folk i by og på land. Utdannelse gir ringvirkninger. Jenter som får grunnleggende utdannelse står sterkere rustet til å beskytte seg mot vold, overgrep, utnyttelse og menneskehandel. De vil også stå sterkere i forhold til forebygging av sykdommer, inkludert hiv og Aids. Jo lengre barn går på skolen, desto mer penger vil de statistisk kunne tjene. ADRA Norge har i mange år jobbet i områder i Sør-Sudan med støtte fra Norad. I Burma (Myanmar) har ADRA Norge arbeidet ved hjelp av øremerkede midler. ADRA vil fortsette arbeid i begge land, enten Norad responderer positivt på denne nye søknaden eller ei.

Gi en mulighet – til jul!

Geitene er tilbake! ADRA Myanmar (Burma) vil gjerne starte med

en geitebank i et av prosjektområdene. Til dette trenger de vår støtte! Vi vil være med og støtte geitebanken ved hjelp av inntektene fra julegavekortet i år. To geiter kan bli til mange – og du kan adoptere dem i Sørøst-Asia for kun 250 kroner stk! Fullstendig oversikt over gavekortene kan du få ved å bestille den nye gavekatalogen – eller se siden www.gienmulighet.no Du kan bestille ADRAs gavekort via post@adranorge.no, tlf. 31 01 88 00 eller via Facebook og Twitter. Andre gavekort som er aktuelle: Skolepakka (Utdannelse, 250,-), Keep Girls Safe (Beskytter jenter fra menneskehandel, 250,-), Matpakka (Nødhjelp, 200,-) og Peru-pakka (Årets Hjelpeaksjonsprosjekt, 200,-). Den nye Geitepakka koster 250 kroner! Vi anbefaler en tur i lekebutikken, hvor du kan kjøpe ei flott geit å gi sammen med gavekortet!

Aslaug Danielsen er en trofast del­ tager i Hjelpeaksjonen hvert år. Det har hun vært de siste 60 årene!

14

Ad vent N y tt 1 2 • 2 0 1 2

www.adventnytt.no


I tjeneste

Er det bare jeg som skal være frisk og ha det godt? unge og seniorer, både høy og lav. Sammen med min kone har jeg funnet 10 familier som vi ønsker å glede med bladet i 2013. Vi vil også med jevne mellomrom tale med dem om innholdet. Samtalen kan innledes med: «Siste uke fikk vi Sunnhetsbladet. Fikk du også ditt? Den artikkelen om vann var en øyeåpner for meg. Rakk du å lese den?» Og så fortsetter samtalen… Ditt valg I gamle dager var det kolportørene som solgte de fleste abonnementene. Som du vil se et annet sted i Advent Nytt, arbeider vi nå med å rekruttere flere kolportører. Et spennende prosjekt. Vi vil utfordre deg til å velge mellom to gode alternativer:

Av Philip Philipsen Norsk Bokforlag

N

ei, Johannes skrev til sin venn: «Jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og ha det godt…» (3 Joh 2). Det gjelder også våre naboer, venner, kommende generasjoner og jordkloden som vi forvalter. Helse har sin plass blant våre trospunkter på samme måte som dåpen, sabbaten og Jesu gjenkomst har det. Menigheten lanserer mange fantastiske misjonsplaner. Men dette skrivebordsarbeidet får ingen effekt hvis ikke vi medlemmer føler tilstrekkelig ansvar for våre medmenneskers ve og vel. Gang på gang leser vi at Jesus fikk «inderlig medfølelse» med folk han traff på sin vei. Ikke bare fikk han medfølelse. Han gjorde noe med det! Et redskap i dine hender Sunnhetsbladet har alltid vært en døråpner ikke bare for kolportører, men for evangeliet. Sunnhetsbladet når i dag en alt for liten del av den norske befolkningen. Tiden er kommet til å

www.adventnytt.no

løfte i flokk. 2013 er året! En tredjedel av Sunnhetsbladets abonnenter er adventister. Målgruppen er imidlertid den allmenne befolkningen fikk jeg vite. Men jeg, som er oppvokst med de 8 helsenøklene, leser likevel bladet med glede fra første til siste side. I hvert blad finner jeg en rekke artikler som er høyaktuelle for meg. Bladene gir meg ny kunnskap og tro på at det faktisk nytter å gjøre en innsats på dette område. Det er ikke komplisert engang. En skive brød om dagen Vi innrømmer at prisen på Sunnhetsbladet er mistenkelig lav – faktisk under kostpris. Et abonnement svarer til en skive brød om dagen – uten pålegg! I 2013 oppfordrer vi hvert adventisthjem til å ofre minst fire skiver brød om dagen (uten pålegg) på personer blant familie, naboer, venner, arbeidskolleger eller studiekamerater? La det være din døråpner. Den kan utvikle seg til en stor velsignelse. Dette er en oppfordring til pastorer, forstandere, lærere, lekmedlemmer,

1. Enten meld deg på til neste seminar for litteraturevangelister i ditt område og bli med på å spre Sunnhetsbladet og annen litteratur fra dør til dør 2. eller velg fire familier/personer (eller så mange du ønsker) som du vil glede med et abonnement på Sunnhetsbladet i 2013. Se bestillingsblankett på side 18. For at dine venner skal få Sunnhetsbladet fra første utgave i 2013, er det viktig at du sender oss navn og adresser før jul. Det vil være fint om du forteller dem hvor begeistret du er for bladet, og at du tror de også vil ha glede av det. Derfor ønsker du å gi det til dem i 2013. Hvis du ikke abonnerer på bladet i dag, sender vi deg gjerne et gratis eksemplar som du kan vise frem. Bare ring Norsk Bokforlag. Om du ønsker, kan du vente med betaling til slutten av januar. La disse «4 brødskivene» bli en del av din personlige misjon og tjeneste overfor dine venner og kjente, som kanskje nettopp har bedt: «Gi oss i dag vårt daglige brød.»

Advent N y t t 12 • 20 12

15


Annonse Nyheter fra Norsk bokforlag i 2012:

Gavebøker til liten og stor Lynkurs i brobygging – Om bensinstasjoner, nybakte boller og andre muligheter

100 kreative bønneideer for barn

Siste ny tt!

Karen Holford

I denne boka deler Ruthie Jacobsen sine forfriskende brobyggingsidéer med leseren. Mange av oss har vokst opp med å bygge murer og vegger. Nå er det på høy tid å bygge broer, nye vennskap. Ruthie gjør det så enkelt. Det handler bare om å være et oppmerksomt medmenneske ispedd en porsjon gavmildhet, omsorg og fantasi. Det er på høy tid vi begynner å bygge broer. Les boka og la den bli en lærebok i godt hverdagsliv. De livlige fortellinger viser oss at evangelisering kan være avslappende, kreativt, meningsfylt og morsomt. Ruthie har nemlig noe på hjertet. Hun bygger broer med små enkle vennlighetshandlinger. Og det er det behov for - også i Norge. Men vi behøver ikke kopiere det hun har funnet på. Våre vennlighetshandlinger må tilpasses norske forhold. Vi må kanskje utøve en annen varsomhet i Norge, men det er ikke til hinder for at våre vennlighetshandlinger kan være med å skape glede og nye og gode relasjoner rundt omkring i Norge. Ruthie går omkring med vidåpne øyne. Hun er fylt med en inkluderende kjærlighet til alle hun støter borti. Det gjør at hun får nye idéer, omtrent rundt hver sving. Kreativiteten blomstrer. Det var dette Jesus var ute etter da han utfordret oss til noen små enkle handlinger, et glass vann, et besøk, noen varme boller eller bare et vennlig og imøtekommende smil. Det er ikke vanskelig! Og virkningen er ofte langt over det en kan forestille seg. 85 sider | heftet utgave Varenr. 3424 | Kr 148

Dette er en bønneidébok for alle, ikke bare for barnebønner. Karen Holford tipser og inspirerer både barn, voksne og eldre til et aktivt bønneliv - for oss selv, våre omgivelser og alle vi treffer på i løpet av hverdagen. Bruker vi idéene sammen med barna, med ektefellen, i smågruppa eller på skolen, vil hverdagen garantert blir mer preget av bønn og velsignelser - og glade og fornøyelige bønneaktiviteter. Her er det god hjelp å få? 180 sider | Innbundet Varenr: 3423 | Kr 198

Radikal beskyttelse Derek J. Morris Den store konflikten som startet for tusenvis av år siden, raser fremdeles i universet. Satan og de englene som sluttet seg til ham, er fremdeles virksomme på jorden. Vi er midt i den intense striden, vi står overfor ondskapens åndehær.

Planet i fare Nùria & Empar Jiménez Dette er fire små bøker samlet til en bok. Temaet er det samme, men emnene er forskjellige. Luft, energi, vann og søppel er ressurser som vi må bruke på en god måte. Det er vårt håp at bøkene vil hjelpe barna til å forstå at disse ressursene er

Derfor bør vi ta oss tid til å finne ut hvordan vi kan få radikal beskyttelse.

verdifulle, men også begrensede. Vi lever på en planet som står i fare for å bli ødelagt. Det må vi forhindre. Derfor må vi behandle planeten vår med forsiktighet og omsorg. Etter hvert emne er det fire sider med forslag til aktiviteter. Det er også en guide til de voksne, foreldre, foresatte og lærere, med forslag og idéer til hvordan en kan gjøre barna oppmerksomme på miljøutfordringene.

Denne lille boken vil hjelpe deg til å forstå betydningen av å velge en slik beskyttelse. Du vil lære å iføre deg en åndelig rustning og ta i bruk et kraftig våpen, og å be i Ånden til enhver tid og i enhver situasjon.

144 sider | Innbundet Varenr: 3422 | Kr 298

97 sider | Innbundet Varenr: 3421 | Kr 118

Porto kr 39 kommer i tillegg ved ordre under kr 390

Bestilles fra Norsk Bokforlag, Pb 103, 3529 Røyse • tlf.: 32 16 15 60 • e-post: ordre@norskbokforlag.no

16

Ad vent N yt t 1 2 • 2 0 1 2

Nettbutikk: www.norskbokforlag.no


Annonse

Jan Paulsen

Slipp deg løs

Ellen G. White

Zach Hunter

Frelse er ved tro alene, men troen er aldri alene. Det er budskapet i disse 18 små stykkene om temaet frelse – alle utdrag fra artikler og taler i perioden 1881-1902. Denne boken skildrer en nådig Gud som omfavner hver syndig og sliten sjel som aksepterer hans tilbud om rettferdiggjørelse ved tro alene.

Altfor ofte mangler Slipp vi et skikkelig engadeg løS sjement eller vi bruker tida på uvesentlige områder. I denne boka forsøker Zach å trenge gjennom til både unge og gamle og gjøre oss til radikalere. Det å følge Jesus bør ikke lenger være tomme fraser, men et spennende liv i glad avhengighet av den Gud hvis hender for alltid bærer arrene av hans kjærlighet til oss og vår fortvilte verden.

136 sider | Heftet Varenr. 3417 | Kr 198

ofte mangler vi lidenskap eller vi får dilla på uviktige ting. Zachs fremragende bok handler om folk med betydningsfulle lidenskaper – en forkjærlighet for Jesus som får dem til å hjelpe dem som

trenger det mest. Å følge Jesus bør ikke lenger være tomme fraser, men et spennende liv i jublende avhengighet av den Gud som for alltid bærer arrene av sin kjærlighet til oss og vår fortvilte verden.» – Randy Alcorn, forfatter

«Slipp deg løs! var den beste påminnelsen jeg kunne få om aldri å slå meg til ro i komfortsonen,

om alltid å bruke hver fiber i kroppen for å forandre verden. Slipp deg løs bærer ikke bare preg av

grundige studier, den er også interaktiv, så leserne kan oppdage sine egne drivkrefter og hvor viktig det er å være lidenskapelige i møte med de riktige tingene.»

Finn en lidenskap som Forandrer både deg og verden

– Alyson Stoner, skuespiller

gjennom historien har vi sett mennesker som har brukt alle sine krefter og egenskaper i et lidenskapelig engasjement for å forandre verden. noen endret verden til det bedre, andre gjorde det bare vondt verre. i slipp deg løs forteller Zach Hunter historiene til mange av de personene som har inspirert han til et lidenskapelig engasjement for å hjelpe dem som er ofre for den moderne slavehandelen.

Zach Hunter var bare 16 år da han skrev denne boka. enda så ung viser han en vilje til ikke å slå seg til ro med bare å være til. i dag er

Zach hunter

109 sider | Heftet Varenr: 3419 | Kr 178

«Jeg liker det Zach Hunter står for, og jeg elsker Slipp deg løs. Klarte ikke å legge den fra meg. Altfor

Slipp deg løS

Vet vi hvor vi går, og hvorfor? Fokuserer vi vår innsats i riktig retning, eller lar vi oss avlede fra den viktigste oppgaven Jesus har kalt menigheten til? Jan Paulsen er ikke redd for å ta opp de vanskelige spørsmålene. Hvorfor mister vi så mange unge fra menigheten? Hvordan kan vi bevare enheten når vi ser så forskjellig på mange ting? Hvordan ser Gud på andre religioner, og hva betyr det for oss?

Tro og gjerninger

Zach hunter

Hvor går veien? – Refleksjoner om lederskap

Zach en lederskikkelse i en voksende gruppe som forstår at tida vår på

jorda er en gave – og de vil ikke kaste den bort. de lever for å gjøre en forskjell og utfordrer unge og eldre til å sette troen ut i handling.

www.norskbokforlag.no

NORSK BOKFORlAg AS

144 sider | Heftet Varenr: 3420 | Kr 198

Juletilbud til ungdommene! Du kan forandre

Lea

Deborah

Zach Hunter

Lois N. Erickson

Margit S. Heppenstall

De fleste har liten tro på at en vanlig tenåring kan gjøre noe særlig mer enn å henge rundt med venner og kaste bort tiden. Men Zach Hunter (18) er ingen vanlig tenåring. Han tror at han kan forandre verden og at vi andre også kan gjøre det.

Jakob trodde han skulle bli gift med Rakel etter å ha arbeidet i 7 år for Laban. Men han blir lurt og får Rakels søster, Lea, til kone i stedet. Han må jobbe i 7 år til for å få den han elsker. Denne boka ser historien fra Leas synsvinkel.

Historien om Deborah er basert på fortellingen i Bibelen om tjenestepiken til Na’amans kone. Margit Heppenstall kjente forholdene i MidtØsten. I Deborah får vi derfor et levende og troverdig bilde av livet i huset til den syriske hærføreren.

160 sider | Heftet Varenr. 3391 | Kr 98 – NÅ 49

152 sider | Innbundet Varenr. 2098 | Kr 98 – NÅ 49

112 sider | Innbundet Varenr. 2093 | Kr 98 – NÅ 49

Under blodbanneret

Hesten Tamarindo

På flukt til frihet

Kreye og Youngberg

JoAnne C. Nowack

Yvonne Davy

En spennende fortelling fra Tyskland under den annen verdenskrig. Hovedpersonen, Erich, føler seg splittet mellom Hitler-Jugend og foreldrenes kristne livsholdning. Etter krigen reiser han til Amerika. Der må han også velge hvilket banner han skal leve under.

Romantikken ligger i luften når Tory og Adam reiser for å arbeide på et barnehjem i Honduras. Mens hun er der, er det en tilreisende student som forelsker seg i henne. Men det er jo Adam hun er bestevenn med. Hvordan kan hun velge mellom dem?

155 sider | Innbundet Varenr. 2380 | Kr 98 – NÅ 49

124 sider | Heftet Varenr. 3280 | Kr 98 – NÅ 49

Indianerne kalte ham Ildslokkeren og Fredsduen. Engelskmennene mente at han var en opprørsk kjetter. Men hvem er kjetter? Når kongen var katolsk, ble protestantene brent. Og når kongen var protestant, fikk katolikkene det vanskelig. Etter hvert måtte han flykte til Amerika. Men var det noe bedre der? 160 sider | Innbundet Varenr. 2295 | Kr 98 – NÅ 49

Porto kr 39 kommer i tillegg ved ordre under kr 390

Bestilles fra Norsk Bokforlag, Pb 103, 3529 Røyse • tlf.: 32 16 15 60 • e-post: ordre@norskbokforlag.no Nettbutikk: www.norskbokforlag.no

Advent N y t t 12 • 201 2

17


Annonse

Juletilbud til barna! Aktiv bibel 2 og Aktiv bibel 3

Hvem bygget arken?

Bibelhistorier og ordgåter, pusleoppgaver, bønner og aktiviteter – alt dette finner du i disse spennende bøkene. Flotte fargetegninger gir liv til fortellingene om Adam og Abraham, David, Daniel, Jakob og Jona og alle de viktige begivenhetene i Jesu liv, fra fødsel til oppstandelse. Brukes i bilen, hjemme, på skolen eller i kirken.

Sally Ann Wright

Aktiv bibel 2 er skrevet for barn under 7 år. 192 sider | Heftet Varenr. 3347 | Kr 169 – NÅ 99 Aktiv bibel 3 er skrevet for barn over 7 år. 192 sider | Heftet Varenr. 3349 | Kr 169 – NÅ 99

Hvem skapte verden? Hvem fulgte en stjerne? Enkle spørsmål for små barn for å lære dem om Gud som skapte dem og sendte Jesus for å være deres venn. 28 sider | Innbundet Varenr. 3328 | Kr 68 – NÅ 39

Hva fant prinsessen? Sally Ann Wright Hva så hyrdene? Hva gjorde den snille mannen? Enkle spørsmål for små barn for å lære dem om Gud som skapte dem og sendte Jesus for å være deres venn. 28 sider | Innbundet Varenr. 3326 | Kr 68 – NÅ 39

Porto kr 39 kommer i tillegg ved ordre under kr 390

Bestilles fra Norsk Bokforlag, Pb 103, 3529 Røyse • tlf.: 32 16 15 60 • e-post: ordre@norskbokforlag.no Nettbutikk: www.norskbokforlag.no

Tegn abonnement på Sunnhetsbladet for 2013 – som din misjonsgave eller julegave! (se omtale på side15) 3 Prisen for Sunnhetsbladet i 2013 er uendret kr. 388,- for 9 numre à 52 sider fritt tilsendt i posten. 3 Få 10 % rabatt når du bestiller Sunnhetsbladet for to år. Det vil si kr. 698,- i stedet for kr. 776,-. 3 Få 10 % rabatt ved kjøp av minst 10 abonnementer. Kontakt da Norsk Bokforlag. 3 Er du virksomhetsleder og ønsker å gi Sunnhetsbladet til dine ansatte, ta også kontakt med Norsk Bokforlag.

3 Du kan bestille og betale over nettbutikken www.norskbokforlag.no og skrive navn og adresser under «kommentarer». 3 Hvis du ønsker å vente med betalingen til en gang i januar, så send oss navn og adresser på epost/brev og beskjed om når du ønsker betalingsforfall. 3 Vennligst send bestilling til Norsk Bokforlag før jul.

Jeg ønsker at et abonnement på Sunnhetsbladet sendes til følgende navn og adresser:

1 år 388,-

2 år 698,-

________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ Jeg bestiller og betaler for disse abonnementene: ________________________________________________________________________________________________________ Underskrift: ________________________________________________ Dato: _________________ Jeg ønsker å betale pr. ______________ (senest 31. januar 2013)

Total ______________


TVS-kontakten USA -turen 2012 27.

september dro en trøtt gjeng ungdommer fra TVS med buss til Gardermoen. Klokka var 06.30. Men alle så fram til turen til USA – en uke på et fremmed kontinent. Etter åtte timers reise landet vi på Newark International Airport utenfor New York. I år ble klasseturen lagt til østkysten av USA. Tidligere turer har startet på vestkysten. Bortsett fra severdighetene som naturligvis måtte bli forskjellige, ble det langt mer kjøring på denne turen. Vi la bak oss hele 4400 km på 11 dager. Det blir et gjennomsnitt på hele 400 km pr. dag. Det tok ikke mange dagene før sightseeingen var i gang. I løpet av de nærmeste dagene besøkte vi det massive Andrews University som er et stort universitet, drevet av Adventistsamfunnet. Der fikk vi være med på noen av klassetimene, og vi lærte noe om hvordan det er å studere i utlandet. Vannspruten fra vakre Niagara Falls var også en flott opplevelse som nok mange kommer til å huske. Det var naturlig å ta en tur innom Battle Creek som var sen-

www.tyrifjord.vgs.no

trum for adventistene på midten av 1800-tallet. Her bodde mange av pionerene, blant andre Ellen og James White. «Det var spennende å se hvor hun hadde bodd, hvordan hun hadde levd der sammen med familien og hvordan hun ble kjent», sier Amanda Fors. Vi fikk også vite at «sleep tight and don’t let the bed bugs bite»-uttrykket kommer nettopp derfra. Washington, D.C. og Liberty State Park sto også på programmet for turen. Det var veldig spennende å se Det hvite hus og ta bilder av

Frihetsgudinnen. I ungdomsuken i fjor hadde vi besøk av amerikanske Ann Roda. Hun holdt flotte møter som betydde mye for mange. Vi besøkte menigheten hennes og fikk se hvordan hun hadde det. Det var stor kontrast til Tyrifjord – mer valg av livlig musikk, og det ble brukt flere instrumenter enn hva vi er vant til. Vi lærte mye om hvordan det er ulike måter å prise Gud på. Det var en positiv opplevelse! Det er jo slik at noen liker de eldre salmene mens andre liker sanger som det er

Advent N y t t 12 • 20 12

19


TVS-kontakten litt mer fart i! I løpet av turen fikk vi naturligvis shoppet en del. Det ble svidd av mye penger til nye klær, sko og masse annet. «USA-turen var en tur som jeg aldri kommer til å glemme! Det var veldig koselig å dra på ferie med omtrent hele klassen og bli bedre kjent med hverandre,» smiler Edda. Claes Lundström hadde hovedansvaret for turen. «Jeg er svært fornøyd,» sier Claes. «Det var en fin gruppe å samarbeide med. Med en slik tur

ønsker jeg for det første at elevene skal oppleve at Adventistsamfunnet er noe langt mer og større enn hva vi opplever her hjemme. For det andre er det viktig at elevene får oppleve litt av Andrews University. TVS har jo et formalisert samarbeid med universitetet slik at elever fra TVS kan begynne 2. året der. På den måten reduserer de studietiden med ett år. For øvrig en stor takk til alle gode medarbeidere. Dette er ikke en tur man kan gjennomføre alene,» avslutter Claes som tror

at elevene har fått mange fine og nyttige impulser under USA-oppholdet.

Mattesonskolen besøkte Tyrifjord E

n rekke arrangementer på TVS blir gjerne mer eller mindre «timeplanlagte» ved begynnelsen av skoleåret. Det dreier seg om en type virksomheter som kommer igjen år etter år – sportsarrangementer, turer, konserter, yrkesorientering og bønneuker. Et fast innslag er besøk av Mattesonskolen. For dem som ikke måtte vite det, er ikke Mattesonskolen en bibelskole i vanlig forstand. Den kombinerer på en unik måte bibelundervisning, vitnetjeneste og helsefokus både i teori og praksis. For en tid siden hadde TVS besøk av Mattesonskolen. De hadde ansvaret for programmet på fredags- og lørdagskvelden. I tale, sang og musikk, vitnesbyrd og video fra misjonsturene fikk vi et

20

Ad vent N y tt 1 2 • 2 0 1 2

godt innblikk i hvordan skolen arbeider og hva den betyr for elevene. Mattesonskolen eies ikke av Adventistsamfunnet , men som det heter på hjemmesiden «ønsker (den) å være en ressurs for Syvendedags-Adventistsamfunnet i Norge». Skolens eier er Granheimstiftelsen som for en del år siden inngikk et samarbeid med Gospel Ministries. Mattesonskolen er derfor kommet med i et internasjonalt misjonssamarbeid. Mattesonskolen har alltid et rikholdig, inspirerende program når den besøker TVS. Det er en glede å se at unge mennesker brenner for å nå ut med det glade budskap til en verden som nettopp trenger evangeliet mer enn noe annet! Takk for besøket!

www.tyrifjord.vgs.no


TVS-kontakten

Bønnenettverket på TVS N

år dette leses, har bønnenettverket på TVS vært operativt i over to måneder. Men hvorfor et bønnenettverk? Svaret på spørsmålet er ganske enkelt. Det er mange som virkelig tror på bønn – som tror at bønn gjør en forskjell. Dess flere som deltar, dess mer virkningsfull er bønnen. Det har mange opplevd i samvær med andre som ber. Det hele startet med en oppfordring på en kveldsandakt. Paul Liseth hadde også invitert to utenfra til å komme med appeller til elevene om å bli med i bønnenettverket. Den ene var en tidligere dagelev som nå går på en bibelskole i USA, på andre året, og en mann som er aktiv forbeder i Visjon Norge. De

hadde begge mye å bidra med! Etter kveldsandakten meldte det seg rundt femti. Og i dagene etterpå meldte enda flere seg på. Inklusive noen av ettåringene er det nå 76 unge mennesker med i nettverket. Disse 76 har fått i oppdrag å be for alle ansatte og elever. Det betyr at det er bortimot 300 personer det bes for. Hver av deltakerne har tre til fire personer på sin bønneliste. De er oppfordret til å be hver dag, gjerne flere ganger om dagen om de måtte føle for det. Hvor, når og hvordan spiller ingen rolle. Det viktigste er at det bes. Alle, absolutt alle, som hører til TVSfamilien på en eller annen måte, blir bedt for.

Kristoffer Myklebust Jeg synes det er bra med et slikt bønnenettverk. Det er med på å skape samhold i menigheten og på skolen. Selv om man ikke vet hvem som ber for seg, er det godt å vite at noen gjør det. Det er også fint å kunne be for noen. Jeg føler det godt når jeg kan være til hjelp for andre på en slik måte. «Jeg gjorde en liten tjeneste med et stort resultat». Det gir en god følelse jeg ikke vil gå glipp av.

Frida Reierson Jeg synes bønnenettverket er et veldig godt tiltak. I tillegg tror og håper jeg at bønnen har en positiv virkning både på dem som ber og på dem som det blir bedt for.

www.tyrifjord.vgs.no

Nettverket har en styringsgruppe. Vi er fem stykker som kommer sammen på mandager i matpausen for å be for nettverket og hverandre. Det gir styrke. Styringsgruppen oppfordrer elevene til å si fra om personer utenom nettverket som de ønsker at alle skal be for. Disse bønneønskene blir lagt inn som meldinger på nettverkssiden på itslearning. Dette fører til at det blir bedt for folk i mange adventistmenigheter rundt omkring i Norge. Enkelte tilhører ikke vår menighet i det hele tatt. Bønnevirksomheten blir en aktivitet som går ut over menighetsgrensene. Og: Folk setter pris på å bli bedt for! Her forteller fire elever om bønnenettverket:

Gina Stensrud Jeg er veldig takknemlig for å få være en del av bønnenettverket! Det gir meg en god følelse å gjøre noe for andre ved å be for dem. De gangene livet går litt imot meg, er det fint å tenke på at det er noen som tenker på meg og ber for meg også.

Markus R. Pettersen Jeg synes det er flott at man kan hjelpe og støtte hverandre i bønn. Det er bønnegrupper som dette som bringer kristne og menigheten for øvrig sammen i et godt fellesskap. Det hjelper også meg når jeg får vite at de man ber for, er takknemlige for forbønnen. En får konkrete bevis på at Den hellige ånd virker.

Advent N y t t 12 • 20 12

21


TVS-kontakten

Bilder fra årets jubileum Her kommer noen flere bilder fra årets jubileumshelg. Legg planer for å være med neste år, hvis du hører med i et kull som har jubileum i 2013.

Rektor har ordet... Rett før han ba Lazarus om å stå opp fra det døde, takket Jesus Gud for at han hørte bønn. I en av sine siste bønner takket han Gud for Peter, Johannes, Jakob, Maria og Marta og de andre i hans omgangskrets. Jesus satte pris på bønn og viste takknemlighet. Bønn og takknemlighet gikk hånd i hånd. Takknemlighet er viktig fordi det betyr et åpent, lyttende og trosfylt hjerte. Disse egenskapene legger grunnlaget for en bedre nåtid og framtid. Vi er ikke alene. Vi er i et fellesskap med en som bryr seg om oss. Mange på TVS opplever dette.

22

Ad vent N y tt 1 2 • 2 0 1 2

Styrkår

www.tyrifjord.vgs.no


Nyheter

Dametreff i Mandal Av Vivianne J. Monsvik

H

elgen den 19 – 21. oktober var det Kvinneforum i Mandal. Vi var 27 damer som hadde en flott helg sammen. Som taler hadde vi besøk av Joann Kristensen fra Danmark. Lørdag morgen snakket Joan om at mange mennesker, unge og gamle ofte føler at Gud er langt borte, opptatt med noe annet og er vanskelig å finne. «Er Gud på ferie?» spør noen seg. Dette er faktisk ikke en ny anklage. Bibelske personer som Job, David, Jeremia, ja, til og med Jesus, har uttrykt den samme fortvilelse. Jesus fortalte tre historier for å illustrere dette dilemmaet. Lignelsen om sauen som ble gjenfunnet, sølvpengen som ble gjenfunnet og sønnen som var tapt, men ble funnet. Ofte er det vi som går oss bort på grunn av våre valg. Selv når vi er «innenfor veggene” i kirken, kan vi gå oss bort. Men Jesus forteller oss at Gud har kameraet på hele tiden. Det er rettet mot oss. Gud skjuler sig ikke, og han er heller ikke på ferie. Men vi lever ofte Martas liv, Gud inviterer oss til mer Maria-tid med ham hver dag. Søndag formiddag spurte Joan om hva vi tenkte om morgendagens land. «Mellom morgendagens land» – hvor er det? Det er der du må vandre rundt når du føler at livet ditt har mistet sin mening.

Med et par blomster, en appelsin og litt pynt lærte damene på dametreffet i Mandal å lage flotte dekorasjoner.

Du har store drømmer om hva livet skal være. Livet er som en vakker mosaikktavle, men plutselig gir Gud deg et stykke «mosaikk» du definitivt ikke liker, og det ødelegger hele bildet. Du møter hendelser som snur opp ned på alt du noen gang har forestilt deg. Hva gjør du? Klager, sørger, føler at lykken har gått deg forbi, at livet er ødelagt? Eller kan det være at Gud er i ferd med å hjelpe deg til å «vokse» til en sterkere, dypere og mer vakker person? For Gud er det ingen bortkastet tid, og er du da villig til å bli endret til noe bedre, noe vakrere, tar du imot tilbudet om et stykke «mosaikk» som ikke synes

å passe inn i dine drømmers mosaikk! – Gud vet hva han gjør. Han er en mester i vakker mosaikk, sa Joann Kristensen til oss. Liljan Wollan gav oss en stund med blomsterdekorasjon og blomstermisjon. Det var meget spennende og lærerikt. Sett ned en blomst i en appelsin eller sitron. Litt grønt rundt stilken. Gi den til noen som trenger en oppmuntring. Prøv, så får du å se så fint det blir. Vi følte virkelig Guds nærvær under helgen. Takk Joann, for dine inspirerende møter. Takk Liljan, for at du gjorde helgen så minnerik og positiv. Vi møtes om igjen om ett år.

Nytt pastorpar i Stavanger

M

ay Anette (25) og Damiano (33) Tallini er fra 1. november på plass i Stavanger som nytt pastorpar for regionen. Både May Annette og Damiano er teologiutdannet. May Anette har en bachelor fra Newbold College og er i god gang med sin mastergrad samme sted. Damiano har sin teologiutdannelse fra Adventistsamfunnets college i Italia, Istituto Avventista di Cultura Biblica «Villa Aurora». Det er May Anette som er ansatt som pastor. Damiano skal i første omgang lære seg norsk i tillegg til sitt italienske morsmål. Når norsken er på plass er det meningen at begge to skal arbeide for Adventistsamfunnet. Både Sandnes og Stavanger menigheter har sett fram til å få de to på plass, og har tatt godt imot det nye pastorparet. – Vi føler at vi blir helt skjemt bort av menighetsmedlemmene her, sier May Anette. Vi er veldig glade for å være i Rogaland.

www.adventnytt.no

Advent N y t t 12 • 20 12

23


Nyheter

Naturopplevelser på langedrag Av Nina Myrdal

«Jeg melka en geit! Det var litt ekkelt.» «Har du sett ulvene?» «Jeg har ridd.» Dette var noen av uttalelsene som strømmet mot meg da jeg besøkte Langedrag leirskole i slutten av oktober. Elevene på sjuende trinn var tydelig ivrige etter å fortelle det de hadde opplevd så langt i uka. Det er kanskje ikke så rart at de var engasjert. Langedrag leirskole er et spennende sted å være. Der kan man stelle, kose med og være samme med gårdsdyr. I tillegg kan man også komme nært innpå mange av de norske ville dyrene. Elevene fikk se ulv som ble matet, kost og lekt med. De fikk også hilse på elg, gaupe, fjellrev og reinsdyr. Elgene var tamme nok til at

de fikk gi dem mat fra hånda og klappe dem. I tillegg til alle dyreopplevelsene var det turer på fjellet, i skogen og lefse-, svele- og flattbrødbaking. Hver kveld var det også sosiale aktiviteter. Når adventistskolene er på tur hører det dessuten alltid med andakter morgen og kveld. Mange av disse var det SteinTerje Jakobsen som stod for. Han hadde oppgaven som leirpastor. Dagfinn Myklebust, som var leirsjef, var godt fornøyd med oppholdet i år, særlig fordi det var så flott vær og fordi det var en grei elev- og lærergjeng. De 69 elevene syntes uka gikk alt for fort og mente at det var alt for lenge til niende trinn og absolutt niende når de igjen møtes.

Sekstini elever fra Adventistsamfunnets grunnskoler var på leirskole på Lange­ drag i slutten av oktober. Foto: Jostein Myrdal.

Maranatha Music Shop

Av Kari Lill Sandholt

H

usker du Edward Kimotho fra Kenya? Han ble omtalt i AN 092011. Jeg har kjent Edward siden jeg var i Kenya sommeren 2005. Han var min organisator mens jeg fikk gleden av å tale for distriket rundt hans lokale menighet, Kutus. Siden den gang har mange støttet opp om 2 kirkebygg i nærområdet og sponset noen barn som har gått på adventistskoler. Edward dyrker 4 mål jord han livnærer familien sin på. Han har vært

24

Ad vent N y tt 1 2 • 2 0 1 2

så takknemlig for at barna hans har fått hjelp til å kunne gå på en adventistskole. Nå er den eldste, Eveline, blitt 19 år og har fullført highschool. De 2 guttene hans går fremdeles på skole, og alle 3 har utmerket seg med strålende resultater. De 2 eldste er døpt og tatt opp i menigheten. Dette er den største gaven for Edward, ettersom kona hans er katolikk og har hatt stor katolsk påvirkning på barna. Når Edward var i Norge traff han mange vennlige mennesker som ønsket å oppfylle drømmen hans. Det var bl.a et program på LifeStyleTV der han fortale om sin drøm. I mange år har han vært forstander i menigheten, og brenner for at så mange som mulig skal være rede når Jesus kommer snart igjen. Med midlene han fikk i Norge har han startet opp en liten butikk. Her viser han programmer om adventbudskapet til mange som viser interresse. Det er lite penger å kjøpe ting for, men han bringer på denne måten budskapet ut. Edward har ikke ineternett, og kan derfor ikke laste ned programmer å

vise. Å kjøpe DVD-er er dyrt, men nå har jeg en idè. Dersom du som leser dette har noen møter på DVD, eller du kan laste ned og sende dette til Edward, da hadde du også vært misjonær i Kenya. Møtene må være med engelsk tale. Andre ting du kan sende? Jeg har funnet mange billige lesebriller på Nille. Det har vært en stor glede for meg å kunne gi briller til menighetens eldre, som ikke lenger har hatt gleden av å lese sin bibel. Dette er et produkt som også er en aktuell vare for Edward i butikken hans. Så... løp og kjøp! Brukte mobiltelefoner er også en kurant vare. Eller du kan få andre idéer fra himmelen om hvordan du kan bidra med hjelp til selvhjelp. I så fall kan du ta direkte kontakt med Edward på e-post, eller sende ham en pakke med det du måtte kunne avse. E-post adressen er: edwakim07@yahoo.com, og postadressen er: Edward Nyaga Kimotho, SDA Church, P.O. Box 19, Kutus, Kenya.

www.adventnytt.no


Nyheter

Newboldstudenter roser colleget

Fra venstre: Lyn Bartlett,Terje Dahl, Daniel Duda og Mike Lekic besøkte Newbold College på vegne av Adventist Accrediting Association (AAA) 21. – 23. oktober for å følge opp anbefalinger fra forrige besøk fra AAA. Her presenteres hovedfunnene fra besøket til staben ved colleget.

E

n representativ gruppe Newboldstudenter roste colleget de går på opp i skyene da de møtte Syvendedags Adventistsamfunnets egen akkrediteringsorganisasjon i slutten av oktober. Elevene ved Newbold College var veldig godt fornøyd med både det åndelige miljøet, læringsmiljøet, sosiale aktiviteter på colleget og de fysiske fasilitetene. – Dette var ett av de mest positive intervjuene vi hadde mens vi var på Newbold, sier Terje Dahl, økonomisjef i Den norske union. Dahl var en av deltakerne i akkrediteringsteamet på fire personer som foretok en formell akkrediteringsevaluering av colleget. Akkrediteringsteamet var sammensatt av Adventist Accrediting Association (AAA) en organisasjon som har ansvar for å sikre den faglige, åndelige og økonomiske kvaliteten ved alle Adventistamfunnets universiteter, colleger og videregående skoler. Akkrediteringen gjelder for fem år. Forrige

www.adventnytt.no

akkreditering ble gitt i 2009 og varer til 2014. Årets AAA besøk var for å følge opp anbefalinger gitt i 2009. Foruten Terje Dahl bestod akkrediteringsteamet av Mike Lekic fra Generalkonferensen, Lyn Bartlett fra Andrews University og Daniel Duda fra Trans-Europeisk Divisjon. Newbold College ble opprettet i 1901 og har vært på dagens skoleområde siden 1945 da colleget køpte det ærverdige Moore Close. Mange av bygningene er relativt gamle, men skolen har i løpet av det siste året modernisert to av internatene og har en plan for videre modernisering. Moderniseringen er finansiert gjennom salg av eiendom samt tilskudd fra Adventistsamfunnet. Akkrediteringsteamet var meget tilfreds med at skolen har styrket det åndelige miljøet, både ved tilsetting av kapellan og ved at alle avdelingene trekkes inn i planleggingen av åndelige aktiviteter.

Newbold College har hatt en meget stram økonomi de senere årene. I det siste har skolen gjort en flott jobb med å omorganisere driften slik at det er mer samsvar mellom inntekter og utgifter. Skolen mottar tilskudd fra divisjonen og unionene og vil trenge det i en god tid framover, men antall studenter er oppadgående og driftskostnadene er moderate. Det forventes derfor at skolens økonomi styrkes i løpet av de nærmeste årene. Akkrediteringsteamet vurderte også Newbolds akademiske strategi, faglige nivå og utviklingen for lærerne, biblioteket og forskningsressurser, samt studenttilbud, læringsmiljø og kontakten colleget har med tidligere studenter. – Hovedkonklusjonen er at Newbold har gjort store fremskritt, særlig det siste året, sier Terje Dahl. Vi kan derfor trygt anbefale Newbold College både hva gjelder faglig nivå og åndelig miljø.

Advent N y t t 12 • 20 12

25


Litteraturevangelisme

Åh, de katolikkene! Av Philip Philipsen

V

isste du at det var en katolikk som overtalte Ellen G. White til å bli vegetarianer? Begrunnelsen som lå bak beslutningen, er sikkert ikke den du forestiller deg. Men det er den samme som har fått mange av de over 100.000 norske vegetarianere til å velge en livsstil med plantebasert kost. «Men da en katolsk kvinne gjorde meg oppmerksom på hvor egoistisk det var å drepe dyr for å tilfredsstille min forvrengte appetitt, følte jeg meg skamfull og urolig. Jeg så det hele i et nytt lys og sa: Jeg skal aldri mer være kunde hos en slakter. Jeg vil ikke lenger ha kjøtt fra døde dyr på mitt bord.» EGW, Brev 30.08.1896. Dette er et av de mange emnene vi berørte på det siste seminaret for litteraturevangelister. I Oslo er vi begynt en seminarserie, som går over tre søndager. Et pilotprosjekt som vil spre seg til hele landet. Omkring 20 personer deltok de to første dagene. Det siste seminaret i denne serien blir 2. desember. Mange av deltakerne er nå begynt å arbeide. Det har vært en glede å se den iver og entusiasme som de har lagt for dagen. Dette er en gruppe mennesker som har visjoner

26

Ad vent N y tt 1 2 • 2 0 1 2

for en lysere fremtid for misjon her i landet. Vi er takknemlige for denne lille begynnelsen. Disse seminarene hjelper oss til ikke å være engstelige for å kontakte personer vi aldri har møtt før. Det gjelder både åndelig, fysisk og intellektuell forberedelse. Det dreier seg om – å vinne kundens tillit, – å være positiv og entusiastisk, – å vise empati, – å ha grundig kjennskap til det man selger, – å vite hvordan man snakker med personer med forskjellig bakgrunn (religion, politikk, rase, alder, kjønn osv.) – å kunne tyde og bruke kroppsspråk, og sist men ikke minst – å vandre med Gud. Med andre ord et seminar som har som mål å hjelpe oss til å skape evigvarende kontakter. «Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min røst…» Joh 10,16. Det er vår oppgave å nå utenfor flokken. De er også Guds barn. Hva vil himmelen være uten disse? Litteraturavdelingens motto er «Håp til alle hjem!» Det ønsker vi å leve opp til både ved salg av litteratur, ved å gi

bibelstudier, ved å skaffe kontakter til menigheten og til NBI. Hver bygd og hver dal skal nås. To millioner norske hjem venter, og arbeiderne er fremdeles ikke mange nok. Det er ikke lenger tilstrekkelig å be høstens herre om å sende ut arbeidere. Vi må melde oss. Unnskyldningen «jeg duger ikke til å tale» gjelder ikke lenger, for Herren har en løsning. Litteraturevangelisme til Vest-Norge og Nord-Norge I 2013 vil vi ha seminarer i Vest- og Nord Norge, på Mattesonskolen, på TVS, for engelsktalende i Oslo og ved IMPACT. I det hele tatt et opplegg som ikke kan unngå å gi resultater. Seminarene i vest og nord blir helgeseminarer med senere oppfølgning. Overveier du å bli litteraturevangelist, enten på fritid eller på fulltid, inviterer vi deg til å melde deg på seminarene, som er gratis og uforpliktende. Kontakt undertegnede snarest på telefon 32 16 15 53 eller mobil 474 68 426 eller philip.philipsen@norskbokforlag.no. Seminarer for litteraturevangelister: Tromsø, 1. – 3. februar 2013 Sandnes, 8. – 10. februar 2013

www.adventnytt.no


Impact

Hva slags impact har IMPACT hatt? Av Tor Tjeransen

U

nionsleder Reidar J. Kvinge var godt fornøyd med det IMPACT programmene har bidratt med av evangelisering de siste årene. Dette kom fram under et evalueringsmøte ved unionskontoret i høst. Det var ungdommer i Oslo, Den norske union og pastor Sven Arvid Gustavsen som gikk sammen om å organisere den første IMPACT-turen sommeren 2009. Tidligere hadde det vært forskjellige sommerkampanjer med og for ungdom organisert av forskjellige aktører i Adventistsamfunnet. Det engelske ordet impact betyr blant annet å treffe noe med stor kraft. Det er et underliggende ønske fra ungdommene som er med på IMPACTarrangementene å berøre lokalsamfunn med den største Kraft. Ikke alle vet at bokstavene i utganspunktet er et akronym med følgende mening: Inspiring Members to Proclaim the Advent of Christ Together. Oppgaven med å inspirere ungdom til frimodig vitnetjeneste er like viktig som å etterlate seg et godt inntrykk de stedene ungdomsgruppen arbeider. – Vi gjør en «impact» både innover og

www.adventnytt.no

utover, sier Jeremy Zwiker, leder for Mattesonskolen. Han forteller at evalueringene viser at nittiseks prosent av dem som har deltatt på en IMPACT tur sier at de er blitt mer aktiv i vitnetjeneste igjennom året som følge av det de ble inspirert til under turen. Under evalueringen Jeremy Zwiker og Marius Jensen fra IMPACT-ledelsen hadde med ungdomsleder, Victor Marley, og unionsleder Reidar Kvinge, understreket alle hvor viktig det er at programmet er et samspill mellom Adventistsamfunnet og de andre aktørene. Adventistsamfunnet har vært en helt avgjørende partner på den økonomiske siden. Til IMPACT-turen sist sommer har SABU, distriktene, Global Mission og unionen bidratt med ca 300.000 kroner. – Hadde det ikke vært for Adventistsamfunnet hadde det ikke blitt noe IMPACT, sier Marius Jensen, ansvarlig for IMPACTs regnskap. Og han legger til at støtten fra Adventistsamfunnet ikke bare dreier seg om penger, men også ressurspesoner lokalt og nasjonalt. – I år var både Philip Philipsen fra Norsk Bokforlag og Alastair Agbaje fra ungdomsavdelingen med og bidro til

Jeremy Zwiker, unionsleder Reidar J. Kvin­ ge, og Marius Jensen mener det er viktig å videreføre samarbeidet om IMPACT programmet. Foto:Tor Tjeransen.

en vellykket kampanje i Vesterålen, sier Jensen. De mest positive trekkene ved årets IMPACT var den store bredden i aktiviteter med stand, konsert, besøk, helse expo, speidergruppe og kolportasje. Både ungdommenes ledere og unionens ledere er opptatt av å fortsette samarbeidet med IMPACT-turene. – Jeg ser et enormt potensiale i en ny jesusfokusert ungdomsbevegelse i Skandinavia, sier unionsleder Reidar J. Kvinge.

Advent N y t t 12 • 20 12

27


Vi minnes Paul Sigvald Henning Viksand, døde på Mosserødhjemmet 2. september 2012. Han ble født i Brønnøysund 23. august 1921, som den andre i en søskenflokk på 6. Da han var 6 år flyttet familien til Nøtterøy, hvor han vokste opp. Etter endt grunnskole og handelsskole gikk han ut i arbeidslivet. Han arbeidet som dreier og elektrisk sveiser på Kaldnes Harpunfabrikk og senere på Jarlsø fabrikker til han ble pensjonist. Paul var glad i sang og musikk. Hans pianospill ble til stor inspirasjon for de han hadde rundt seg. Han spilte også messinginstrumenter. Som 18 åring var han med og stifte Nøtterøy Musikkorps, som han ledet en tid. På Nøtterøy traff han Ranveig Bjørndahl. Sommeren 1944 ble det dobbeltbryllup, og de bosatte seg på Nøtterøy. De fikk fem barn: Olaf, Randi, Solveig, Arild og Øyvind. Han var en stolt pappa, som gjorde en stor innsats for å ta vare på familien og gi barna en god oppvekst. Hans kristne tro betydde mye for Paul. Den 28. mai 1949 ble han døpt av pastor Sæbøe-Larsen og opptatt i Tønsberg Adventistmenighet, hvor han opp gjennom årene var forstander, misjonsleder, pianist og underviste i Bibelen. Da kirken ble for liten, var han en pådriver for å få bygget et nytt gudshus. Stor var gleden i 1975 da den nåværende kirken kunne innvies. Som 52-åring ble han i 1973 enkemann. Våren 1975 giftet han seg med Jenny. Familiene kjente hverandre godt fra før – og stor var gleden da familiene ble forent. Jenny og Paul hadde mange gode år sammen, men i 2005 opplevde han å bli enkemann på ny. Alle som kjente Paul – og spesielt familien, kommer til å savne ham og hans oppmerksomhet. Det var alltid hyggelig å få telefon fra Paul på bursdagen, idet han spilte bursdagssangen på piano. Da han selv ble pleietrengende, var det hans store ønske å få komme til Mosserødhjemmet. Det var ikke lett å få til, men i slutten av april var alt i orden, og han kunne flytte dit. ”Nå er jeg endelig kommet hjem,” sa han ofte. Også der gledet han de andre beboerne og pleierne med pianospill. Mandag 17. september 2012 ble han gravlagt på Nøtterøy kirkegård. Mange familiemedlemmer, slektninger, menighetsmedlemmer og venner var møtt fram. Undertegnede forrettet fra en nesten fullsatt kirke, der ca. 300 var møtt fram til minnestunden. Det ble lagt vekt på den troen og det håp Paul hadde - om å få stå opp igjen til liv når Jesus kommer igjen. Med disse gode løftene fra Guds Ord i tanke, lyser vi fred over hans gode minne. Karl J. Bergland Solveig Dahl var den eldste i Halden menighet. Hun ville ha fylt 96 år 22. desember. Hun ble født i 1916. Solveig sovnet stille inn 28. september 2012. De var til sammen 9 barn i gullsmed Dahls familie og Solveig var den siste som gikk bort. Sitt liv og sitt arbeid hadde hun for det meste forskjellige steder i Halden bortsett fra ett år som selskapsdame for krigsrådinne Ehler i Danmark i 1935, og 3 år ved et pleiehjem i Sandvika. Da moren falt

28

Ad vent N y tt 1 2 • 2 0 1 2

ned trappen og ble ufør ofret Solveig seg for familien. Solveig ble medlem av Halden menighet i juli 1962. Hun ble døpt av pastor Oskar Udbjørg. Hennes mor og to søstre var allerede blitt adventister. Solveig elsket fellesskapet i menigheten og det var et stort savn for henne da helsa satte en stopper for dette. Hun var mye engasjert i besøksarbeid. Hun hadde en god sangstemme og var med i menighetens sanggrupper. De siste årene var hun på Karrestad Sykehjem i Halden. Solveig var et sosialt menneske og hun lyste opp når man besøkte henne. Hun fulgte med i det som skjedde ved aviser og TV. Bibelen lå på nattbordet og den var hun godt kjent med. Solveig ble begravet 11. oktober. Ved minneordene fortalte svigerdatteren Chatrine om sin svigermors liv sammen med undertegnede. Vi minnet hverandre om at fremtiden er vår, selv for den aller eldste. Det er blitt et stort tomrom for Roger, Solveigs sønn. Gjennom alle år var han en som trofast besøkte sin mor. Tomt blir det også for svigerdatter, fire barnebarn og 3 oldebarn. Fred over Solveig Dahls minne. Kåre Kaspersen Ella Marie Henriksen døde 4. oktober 2012. Hun ble født 17. november 1923 og var en av de eldste i Halden menighet. Hun ble døpt av pastor Vidar Hovden i 1992. Men Ella hadde deltatt aktivt i Halden menighet i flere år før sin dåp. Ella var et helt spesielt menneske. Hun hadde et nesten uslitelig humør som bar henne gjennom mange år med sterke smerter og andre fysiske plager. På slutten røynet det på og hun kunne ikke forstå hvorfor Herren ikke lot henne sovne inn. Ella overlevde sin mann med 30 år. Hun vokste opp i Tistedal, og der traff hun også sin mann, Egil som var ansatt i Tistedal spinneri, hvor hun også arbeidet. Paret flyttet til Krøderen og Grimstad, men etter 7 år var de tilbake i Tistedal, igjen ved spinneriet og veveriet. Ella fikk da en liten sjefsjobb som hun hadde til hun sluttet. Eva og Egil fikk to barn, Marit og Rune. De siste årene bodde Ella på Aremark Sykehjem i en liten leilighet. Hennes datter, Marit har sitt arbeid der. Ella hadde en urokkelig tillit til sin Frelser. Døden fryktet hun ikke. Hun skulle jo stå opp igjen. Hun delte gjerne med andre og var glad fordi hun fikk tent troen hos sin mann før han døde og hos en barndomsvenn likeledes. På «gangen» der hun bodde, delte Ella daglig med de andre sine tanker og tro, og de satte pris på henne. Hun var et menneske som hadde meninger og meningers mot, men ikke sårende. Med sterke smerter var livet tøft for Ella og hun så frem til å få slippe. Hun kom på sykehuset etter et slag og døde på hjemmet etter vel tre uker. Ella overlot ikke ting til tilfeldigheten. Sin begravelse hadde hun planlagt flere år i forveien og undertegnede måtte love å forrette. Ella hadde en liten dikteråre. I minnestunden skulle det leses et vers som fortalt om hennes oppstandelseshåp. Prekenen skulle være over 1 Kor 15. Undertegnede

www.adventnytt.no


Vi gratulerer trakk frem tre punkter fra kapitlet. Gjennom det hele tonte hennes sterke tro og håp og det gjorde inntrykk i den fullsatte Idd Kirke. Ella etterlater seg to barn, Marit og Rune, samt 5 oldebarn og et stort tomrom i familien og i menigheten. Fred over Ellas minne. Kåre Kaspersen Bjørnar Nying, Bergen menighet, døde i sitt hjem i Oslo tirsdag 9. oktober, bare 47 år gammel. Han arbeidet som datakonsulent i et Oslo-firma og hadde akkurat kommet hjem fra en tjenestereise til Saudi-Arabia, da han sovnet inn i dødens søvn. Bjørnar ble døpt av Gunnar Jørgensen i Sarpsborg Adventkirke 19. august 1978, 13 år gammel. Han tilhørte senere adventistmenighetene i Tyrifjord, Stavanger og Bergen. Selv om han for 17 år siden flyttet tilbake til Østlandet, forble han medlem i Bergen menighet inntil sin død. Etter fullført videregående skole som privatist, kastet Bjørnar seg ut i dataverdenen. I ungdomsårene var han også aktiv innen sport. Han elsket å jobbe med data. Arbeidet som datakonsulent førte han ut i den store verden, med oppdrag i flere land, blant andre Mexico og Saudi-Arabia. De senere årene var ikke Bjørnar så ofte å se i adventistkirker. Men det betød ikke at han hadde glemt sin barnelærdom. I Saudi-Arabia var han ofte gjest hos en kristen innvandrerfamilie fra Indonesia. Han underviste familien om bibelske sannheter han hadde lært som ungdom, noe som førte til at familiefaren kalte ham for bror Bjørnar. I begynnelsen av november skulle han reist tilbake til Saudi-Arabia på et nytt oppdrag. Så langt kom han ikke før døden uventet innhentet ham. Bisettelsen fant sted fra kapellet i Sarpsborg krematorium tirsdag 30. oktober, hvor undertegnede talte trøstens ord til de mange frammøtte. Vår bror hviler nå på St. Olavs gravlund i Sarpsborg inntil oppstandelsens morgen. Vi lyser fred over hans minne. Terje Bjerka Else-Margrethe Engan, Bergen menighet er død. Else-Margrethe ble født i Bergen 7. januar 1928 og sovnet stille og mett av dager inn på Adventkirkens sykehjem på Nordås fredag 12. desember. Hun ble vel 84 år gammel og etterlater seg barna Toril, Nina og Kari-Lise, 12 barnebarn og inntil nå 17 oldebarn. Atten år gammel, 14. september 1946, ble hun døpt og lagt til menigheten i Bergen av pastor Elias Bjånes. Siden den gang har hun vært et trofast medlem. Som ung traff hun Arne Norvald som hun giftet seg med 22. januar 1949. De fikk 60 år sammen før han døde i 2009. Da Arne Norvald gikk bort stoppet livet opp for henne. Hun kom aldri over tapet av ektefellen og ble gradvis mer og mer svekket. Else Margrethe var en beskjeden person, men hadde sine bestemte meninger om hva som var rett og galt. Hun var likevel vár for andre menneskers behov og utfordringer og var rask til å oppmuntre folk. Hun var stolt av barna og barnebarna sine og hva de klarte å utrette i livet. Selv tok hun hjelpepleierutdanning i voksen alder og arbeidet på Ladegården sykehjem til hun begynte på Adventkirkens eldresenter på Nordås da det åpnet. Else Margrethe var glad i menigheten. Hun var ofte å se på møtene og var menighetssøster i lang tid. Hun var glad i sang og musikk og var medlem av menighetens kor og musikklag. Selv om hun var en stille og beskjeden person, var hun alltid klar til å vitne om sin tro. Hun visste hva og hvem hun trodde på og sannheten var viktig for henne. Jeg lyser fred over Else-Margrethe Engan sitt minne. Else Margrethe ble bisatt fra Adventkirken i Bergen hvor undertegnede forrettet. Øyvind Gjengstø

www.adventnytt.no

Vi gratulerer 95 år Sofie Valborg Korsmo, Harstad menighet, 12. januar 90 år Marit Fuglestad, Sandnes menighet, 23. desember 85 år Greta Isfold Draget, Moss menighet, 20. desember Erna Lie, Stavanger menighet, 9. januar Lorense Henriette Dagsland, Bergen menighet, 15. januar 80 år Anders Johan Westre, Ålesund menighet, 9. januar Anny Julie Spets, Trondheim menighet, 11. januar Olav O. Haugen, Sauherad menighet, 17. januar 75 år Dagny Kjøs, Lillehammer menighet, 3. januar Wenche Hayton, Bergen menighet, 13. januar 70 år Grethe Fosse Rosendal, Sandefjord menighet, 21. desember Birgith Lyngvær, Trondheim menighet, 25. desember Jorunn Bårdsen, Indre Senja menighet, 3. januar Harald Kjell Hansen, Bø menighet, 3. januar Marie Luise H. Saunes, Ålesund menighet, 8. januar

Advent N y t t 12 • 20 12

29


Annonser Stilling ledig

Stilling ledig

ADRA Danmark søger Økonomi/administrationschef

Ledige stillinger ved Rosendal skole

ADRA Danmark er en dynamisk nødhjælps- og udviklingsorganisation med en omsætning på 65 mio. kroner.

Rosendal skole ligger i Nedre Eiker kommune og drives av Adventistmenighetene i Mjøndalen og Skotselv. Det er et aktivt menighetsmiljø og stort engasjement for skolen i begge disse menighetene. Menigheten i Mjøndalen flytter ganske snart inn i en ny og flott kirke på skolens eiendom.

Overordnede ansvarsområder/opgaver ADRA Danmarks økonomichef har det overordnede ansvar for, at organisationens værdier og forpligtelser forvaltes på en forsvarlig og sund økonomisk måde, samt at finansielle dokumenter og økonomiske rapporter til enhver tid er opdateret og i overensstemmelse med lovmæssige krav. Økonomiafdelingen består af yderligere to personer. Økonomi­ chefen indgår i det daglige ledelsesteam i ADRA Danmark. ADRA Danmark tilbyder dig: • En dynamisk og professionel arbejdsplads, hvor den proaktive præger indhold, resultater og egen udvikling. • Et kristent miljø med gode kolleger, hvor gensidig respekt og støtte prioriteres • ADRA Danmark’s lønpolitik lægger sig op af statens aftaler for akademikere og kontorpersonale • Attraktiv pensionsordning med sundhedssikring • En 37 timers arbejdsuge incl. frokost tilstræbes • 6 ugers ferie/feriefridage Se vores hjemmeside for yderligere information: www.adra.dk Tiltrædelse den 1. april 2013 Vis gerne din interesse ved snarest at kontakte Generalsekretær Lehnart Falk: lehfal@adra.dk /tlf. +45 455 877 02. Mobil +45 28 29 30 44, Concordiavej 16, 2850 Nærum. Send også ansøgning og CV. Ansøgninger skal være ADRA Danmark i hænde senest mandag den 15. januar 2013

Vi forandrer verden – ett liv om gangen

Det blir sannsynligvis 1-2 ledige lærerstillinger ved Rosendal skole fra 01.08.13. Det tas noe forbehold mht tildeling av ekstraressurstimer. Vi har et godt arbeidsmiljø, en lærerstab som trives sammen og et tett samarbeid med foreldrene. Rosendal skole har 108 elever og er godt anerkjent i lokalmiljøet. Dette viser seg blant annet i stor pågang av nye elever. Det søkes etter engasjerte allmennlærere som gjerne kan undervise i fag både på barnetrinnet og ungdomstrinnet. Lærere som kan undervise i realfag på ungdomstrinnet, er av stor interesse. Personlig egnethet, erfaringsbakgrunn og tilhørighet til adventistsamfunnet vil bli vektlag. Nærmere opplysning om stillingene fås ved henvendelse til skolens rektor tlf. 32 87 75 76 eller epost grethetrolsrud.johansen@rosendalskole.no Søknadsfrist er 1. februar 2013. Søknaden sendes til Rosendal skole, Boks 58, 3051 Mjøndalen.

Takk Tusen takk for deltakelse, hilsener og pengegaver til ADRA i forbindelse med vår kjære pappa, Paul Viksands bortgang. Det er godt å vite at mange tenker på oss når man er i sorg. Hjertelig hilsen Olaf,Randi, Solveig, Arild og Øivind.

Takk

En livsplan

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, hilsner, blomster og viktige bidrag til ADRA ved vår kjære mor og far Jenny og Magne Roséns begravelser. Bjørn, Turid, Aud-Unni og Sidsel med familier.

- Hjelpeaksjon 2012

Ungdommene i Perus barnehjem har sine egne, unike historier som ofte handler om fattigdom og omsorgssvikt. ADRA hjelper ungdommer til å få en yrkesutdannelse og muligheter til å klare seg selv.

Personlig ADRA Aksjonskonto:

www.adranorge.no www.facebook.com/ADRAvenn www.twitter.com/adranorway

30

Ad vent N y tt 1 2 • 2 0 1 2

3000.30.31000

Snill og grei SDA mann ønsker på denne måten kontakt med kvinne for felles framtid. Felles tro, håp og kjærlighet. BM 2012-12

www.adventnytt.no


Bar

n e d i s e n

Hei på deg! ytt. en side i Advent N Dette er barnas eg til å bidra med ideer v Her har alle barn lo du holder på med et og tanker! Kanskje r lyst til å fortelle prosjekt som du ha å skrive dikt, forteler om? Kanskje du lik er å tegne? Alt som lik du at r linger elle t Nytt blir premiert sendes inn til Advenen plass i bladet! Har – og det meste får en av besvarelsene du lyst til å dele no flere? Send til Gry denne gangen med ge, Postboks 124, Haugen, ADRA Nor 3529 Røyse. @adranorge.no Eller til: gry.haugen

Den gamle skomakeren Papa Panov var en gammel skomaker. Hver dag arbeidet han i det enkle verkstedet sitt. Han arbeidet hardt, men tok seg alltid tid til å prate med de som kom innom. Papa Panov hadde et stort ønske. Han ønsket så inderlig at Jesus ville komme og besøke ham på juledagen. Han ventet på Jesus hele dagen. Først var det en gatefeier som kom på besøk. Det var kaldt ute, og gatefeieren satte pris på varmen og den gode varme teen i Papa Panovs verksted. Deretter kom en kvinne med en liten baby. Hun tok seg god tid i verkstedet og var så glad for at Papa Panov var så vennlig mot henne og babyen. Til sist kom en fattig tigger innom verkstedet for å hvile seg. I Papa Panovs verksted fikk han tilbake varmen i beina og hendene. «Tusen takk, Papa Panov,» sa tiggeren da han gikk videre. «Nå kan jeg klare å gå videre!» «Men kommer ikke Jesus snart?» tenkte Papa Panov. Hva tror du? Hadde Jesus vært på besøk hos Papa Panov?

ved adra norge

Finn hjertene! Hvor mange hjerter kan du finne på denne siden og ellers rundt i bladet?

‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’ Matteus 25, 40

Kan du julesangene? Kan du finne ut hvilke julesanger disse setningene er hentet fra? 1. …..hvor de gylne stjerner blinker.... 2. ….Vi klapper i hendene…. 3. ….Og over land og by i kveld…. 4. …. da lyste stjernen som en sol…. 5. ….av tindrande ljos i kveld….. 6. ….å finne veien til deg inn…. 7. ….englene synger høyt i kor…. 8. ….nå sett vi oss og kvile…. 9. ….är du han dom väntar på…. 10. …den blanke himmelstjerne, der vi og…. Send inn svarene! Premien venter!

Lag en snølykt!

Det finnes nesten ingenting som er så fint som en snølykt! Du trenger: Kram snø, et stearinlys Lag mange snøballer og lag en sirkel på bakken med snøballene. Deretter bygger du ballene oppover til det blir et lite hus med tak. Lag en port til å sette inn lyset nederst. Deretter setter du inn lyset og tenner på. Til slutt tar du et bilde av lykta di og sender til meg på e-post, gry.haugen@adranorge.no. Premie venter!


Eventuell retur sendes til: Norsk Bokforlag Postboks 103 3529 Røyse

Reidars Radar

Lengsel etter JESUS JESUS - JESUS - det er det det handler om. En ny vekkelse er på gang.

H

elgen den 2.-4. november reiste 30 ungdommer med buss til Danmark for å snakke om Jesus. Arrangementet het «The One Project». Det var mange fra flere land i Europa som hadde funnet veien til Adventkirken i Nærum, og temaet var ganske enkelt – JESUS. Det vokser fram en lengsel etter et dypere forhold til JESUS mange steder i verden. Under de årlige møtene ved Adventistsamfunnets hovedkvarter utenfor Washington, D.C. for noen uker siden, satt jeg ved siden av Aho Baliki fra Papua Ny-Guinea. Han er banksjef av yrke, men det var hans vitnebyrd om JESUS som fanget min oppmerksomhet. På fritiden «bygger» han menighet. Han hadde nylig vært ansvarlig for å administrere en møteserie i hovedstaden Port Moresby. Det kom 120.000 til møtene hver kveld. De fylte en fotballstadion, og folk som ikke fikk plass trengte seg sammen utenfor for å høre om JESUS. I løpet av en ukes tid var det over fem tusen som overga seg til JESUS, ble døpt og tilsluttet menigheten. Det er populært

å være adventist på Papua Ny-Guinea. Av 6 millioner innbyggere er 1 million adventister. Når man kommer inn i en landsby kan man merke om stedet er dominert av adventister; for der er det rent og ryddig, større produktivitet, bedre økonomi og ingen alkohol. Når vanlige arbeidsgivere utlyser nye jobber, kan det til og med stå i avisannonsen: «ønsker kun adventistsøkere». Når adventistungdommer i Skandinavia søker sammen for å snakke mer om JESUS, betyr det at det er en vekkelse på gang også i vår del av verden. Veien kan være lang for at det skal bli populært å være adventist i Norge, men når JESUS preger alt vi tenker, alt

vi er og alt vi gjør, vil det skje mirakler. Adventisme med JESUS i sentrum av all troslære er Guds største gave til menneskeheten. Livet med JESUS gir mening. Livet med JESUS gir en livskvalitet uten sidestykke. Livet med JESUS gir håp. Gå inn på http://the1project.org/ for å lese mer. Navnet JESUS blekner aldri, tæres ei av tidens tann. Navnet JESUS, det er evig, ingen det utslette kan. Det har bud til unge, gamle, skyter stadig friske skudd. Det har evne til å samle alle sjeler inn til Gud.

Norske deltakere på The One Project i Danmark.

Reidar J. Kvinge er leder for Adventistsamfunnet i Norge. Under etiketten ”Reidars Radar” vil Advent Nytts lesere få se lederen engasjert i menighetslivet eller ta opp tema som dukker opp på hans radar.

AdventNytt 12-2012  

Medlemsblad for Adventistsamfunnet i Norge