Page 1

A NOL FÓRUM XIX. „KÖZÖS VERSEK”

GYÜJTEMÉNYE

2009


TARTALOMJEGYZÉK: 01 A BUJDOSÓ KIRÁLY (Petıfi verse ) ....................................................................................... 3 02 SANDTON ÉS A HAMUBASÜLT STRUCC ( Sárkányszekér verse ).................................. 6 03 BULI VÓÓÓÓT ! ( Habók verse ) ......................................................................................... 9 04 A NAGYON TITKOS MINISZTER ( Ebux verse ) .................................................. 12 05 METHUS JÁNOS KIRÁLLYÁ KORONÁZÁSA A TISZA JEGÉN1 (Botsáska verse ) ... 14 06 SZERELMI BÁNAT VADUZBAN (Holmes verse ) ........................................................... 16 07 ERİS PISTA SZÜLETÉSNAPJA (Danyila verse ) ............................................................ 20 08 KIRÁLYSIRATÓ ( Adorka verse ) ........................................................................................... 23 09 A FOGYÓKÚRA VÉGE (AnnaAlvarez verse ) ............................................................ 25 10 MAGYAROK BRÜSSZELBEN ( Methus verse ) .............................................................. 28 11 FOGORVOS FOGSORA (Õrmester verse) ......................................................................... 30 12 NÉPNEMZETI-E VAGY ? ( Plix verse ) ............................................................................. 33 13 A NYÓCKER ÉKE ( Balegyenes verse ) .......................................................................... 35 14 EGY VETERÁN EMLÉKIRATAI ( Arany verse )............................................................ 38 15 KÁTYÚK AZ ÚTON ( Kecske verse )............................................................................... 40 16 A SZEGÉNY KISGYERMEK PANASZAI ( Sebikati verse ) ............................................. 43 17 HULLOTT A HÓ ( Horzsoli verse ) .......................................................................................... 45 18 ÓDA EGY SZÖGEDI CSALÁNHOZ 1 ( Sandton verse ) .................................................. 48 19 ASSZONYSORS ( Arany János verse ) ..................................................................................... 50 20 A JEGYKEZELİ ( İrmester verse ) ........................................................................................ 53 21 A SZAKIPAROSOKNAK TOVÁBBRA SINCS NYUGODALMUK ( Botsáska verse ) .. 56 22 STATISZTIKAI REJTÉLY ( Methus verse ) ....................................................................... 58 23 MEGLÁTTAM A TETTEST ( Horzsoli verse ) ................................................................... 61 24 JOBBFÁCÁNSORS ( Adorka verse ) ....................................................................................... 63 EZ MEG KECSIÉ – MER’ EZ MINDIG KAVARJA! ............................................. 65 25 ÍGY MULAT A MAGYAR EMBER ( Sebikati verse ) ....................................................... 66 26 ALADDIN CSUDALÁMPÁJA ( Kecske verse ) ................................................................. 69 ÉS AHOGY KECSI MEGKAVARTA.......................................................................... 71 27 METHUS ÁLMÁT ÕRZIK ( Sárkányszekér verse ) ................................................................... 72 28 LÓGTOK A KORLÁTON ( Balegyenes verse ) ........................................................................ 74 29 AZ ÖTÖSLOTTÓ ESETE HABÓKKAL ( Holmes verse ) ................................................. 76 Habók és Zsozsó - Horzsoli újabb kiegészítése ....................................................... 79 30 MILYEN ORSZÁGOT AKARUNK ? ( Sandton verse ) ..................................................... 80 31 BALEGYENES KÜZDELME A RINGBEN ( VAGY AZON KÍVÜL ? ) ( AnnaAlvarez verse ) ........................................................................................................................................ 82 32 NYOMOZÁS A MALOMBAN ( Ebux verse ) .................................................................... 84 33 GULYÁS, AKI NAGYOT MERT ÁLMODNI ( Petıfi verse ) ........................................... 87 34 ÍGY VITÁZUNK MI ( Plix verse ) ...................................................................................... 89 35 FİNÖKVÁLASZTÁS ( Habók verse ) ................................................................................ 93 36 KECSKE AZ ÉTTEREMBEN ( Danyila verse ) .................................................................. 95

2


01 A BUJDOSÓ KIRÁLY (Petıfi verse ) A költı nem fedi fel ugyan a király kilétét, de Adorka elszólja magát a pacallal, s ebbıl megtudjuk. Versünk hıse bizony Éles Pista1 magyar hangja, a nemzet megmentıje, az elsı pasaréti kisgazda. Korábbi országlása idején is tett nagy túrákat a Parlament és a messzi Földmővelési Minisztérium között2, de azóta nagyot fordult a világ. A Kossuth teret a lıportfüst és a penetráns vizeletszag klasszicista elegye teríti be, a tér közepén a gárda tart lıgyakorlatot, a céltáblákra Dankó Pista és Mózes portréja van montírozva. A monoton fegyverropogást csak néha-néha szakítja meg egy-egy eltévedt lövedék által eltalált járókelı halálordítása. A rokokó hangulatot a metró elıtt ácsorgó kínai rizsporárusok teszik teljessé. A mi Józsink inkább Hegyeshalom és Záhony között3 túrázik. Nagyon szeretik ıt, Habóknak tán a szılı lehet savanyú kicsit, mikor kritizálja. Olyannyira szeretik, hogy megválasztják polgármesternek Pulyka Zsolt helyére, aki emiatt elfog a pávaméreg4. S noha stabil bársonyszéke van a vármegyeházán, továbbra is járja az országot, mint hajdan Mátyás király, ezért is hívják Bujdosó Királynak.

3


S a nép körében terjed az Igazság. A gyevi és a kolozsvári bíró5 már fingani se mernek. S hozzájuk hasonlóan jár pórul a vasorrú bába is. A szerencsétlen asszonynak sehogy se sikerül Jancsit a kemencébe vetnie, de Józsi megmutatja, hogyan kell. Egy vérbeli kisgazda úgy forgatja a sütılapátot, mint Tulipános Fanfan a kardot. Semmi perc és Jancsi már sül is a kemencében. Következmény : a Jancsi&Juliska popduó követi Sonny&Cher nyomdokait, ma Juliska szólóénekesnı. Persze az új polgármesternek nem minden intézkedését követi osztatlan siker. Csókkirályként6 megpróbálja a vetkızıs pókert meghonosítani, de a 4


testület leszavazza. Viszont teljesíti korábbi ígéretei közül a patakvért, s a vérszerzıdés törvénybeiktatásával fontos gesztust tesz a Jobbik felé. Trianon és Chile visszafoglalása folyamatban !

Széles országában föl s le bujdosva járt, vedelte a borát, közben pacalt zabált. No szép kis firma volt, megérte az árát, a vármegyeházán megfogytak a pávák. Forgott kezében a kenyérsütılapát, nem lesz zálogosdi, tiltják a zord atyák7. Vére ugyan verte a gyula8 edényét, rászállt egy denevér9, kiszívta a vérét. Az egyes sorok szerzıi : Petıfi, Adorka, Habók, AnnaAlvarez, Õrmester, Habók, Arany, Adorka. 1 Éles Pista egy német fórumon persze Erıs Pista lenne, hisz a csípıs főszer németül nem erıs ( stark ), hanem éles ( scharf ). 2 Ha valaki véletlen nem tudná: a Kossuth téren van mindkettı. 3 Ez a két pont egykor majd Celebeszt és az Atlanti óceánt jelenti. 4 Ez a nap a Harag Napja néven vonult be a világtörténelembe. 5 Történetüket korábban Mátyás királlyal hozták összefüggésbe. Ma már tudjuk, Gyeviben és Kolozsváron is Józsi király járt álruhában. 6 Aki látta a tv-ben azt a show-mősort, melyben adott idı alatt Torgyán dr. adta a legtöbb puszit, sose felejti el. Nekem a könnyeim is hullottak. 7 Atyák=honatyák ( más források szerint a nol-fórum moderátorai, akik ügyelnek az erkölcsökre ). 8 Magyar miniszterelnök 1994-1998 között. Neve Sólyom László döntése óta kisbetővel írandó ( Arany kolléga tiszteli a helyesírási szabályokat ). 9 Ebbıl lett az un. patakvér ( Johann Strauss: Bachblut ), a harmadik képen a fotel háttámláján látható.

5


02 SANDTON ÉS A HAMUBASÜLT STRUCC ( Sárkányszekér verse ) Talán emlékeztek még Sandton egzisztenciális bukására. Egy fordítási hiba1 következtében megrendelt tizenháromezer kanárisárga koporsót, melynek értékesítése megoldhatatlannak bizonyult, viszont sok pénzbe került. Sandtont elbocsátották. Jó erısen rákötötték az utilaput a talpára, fejébe nyomták a búrkalapot2, megkapta a betyárbatyut, aztán le is fel is út. Egy valamirevaló betyárbatyu ugye tartalmaz hamubasült pogácsát, de Dél-Afrikában nincs pogácsa, hamu viszont van, valamit csak kell sütni benne. Marad a strucc ( Johann Strauss névadója ). A hamuba sült struccot ( a recézett szélő körömpucolóhoz hasonlóan ) Edison találta fel – Sárkányszekér szerint álmában3. De nem is érdekes a feltaláló, lényeges az, hogy Sandton ekkor szerette meg a hamubasült struccot, s ha hölgyvendégeket fogad, mindig ezt készíti. Ez a szerelmi bájétele. Mai hölgyvendége4 gyanakvó, s inkognitó gyanánt parókában érkezik. Az álöltözet összeállítása akkora izgalomba hozza, hogy öltözködés közben ijedtében a zokniját is elveszíti. De azért várakozással tekint az este elé.

6


Sandton gyermekszobája a mágnásklubra nézett5, s udvarias kínálása felejthetetlen élményt jelentett a hölgynek. Nemkülönben az étel maga. Egyik barátnıje celebként vett részt Stohl András Amazonas-partiján a makákó-indiánok körében, s most úgy érezte, hasonló élmények érik ıt is az egykori koporsó gyárosnál. Ott jött rá a frász. Megvakarta, ami viszketett, s úgy elszáguldott a vacsora meghívásról, hogy a szél se ért nyomába. Sandton meredten bámult utána, míg csak le nem kókadt. Botsáska megjegyzése : Természetesen a kékzakós fiatalember Sandton. Emberei készítik neki a struccot.

7


Feltalálta volt a nagy Edison Alva6, izmos felsıtestét egybıl megmutatta7. Szıke hajjal ment el8, nehogy megismerjék, elhagyta zokniját, ez sem szegte kedvét. Kedvesen odaszólt: Itt a kaja, zabáld ! Ugy érezte magát, mint ki hernyót kajált, szőzes zavarában megvakarta farát, úgy otthagyta végül, mint eb a Szaharát. Az egyes sorok szerzıi : Sárkányszekér, AnnaAlvarez, Ebux, Õrmester, Botsáska, Methus, Sebikati, Plix . 1

Szerénységem tiltja, hogy a hiba elkövetıjét megnevezzem.

2

Búrkalap: dél-afrikai fejfedı, a búrok viselete, nem keverendı össze az

írek által kultivált irkalappal. 3

Istenem, ha Karithy álmodhatja, hogy két macska, mért ne álmodhatna

Edison is nagyot ? 4

Miután Sandton Hamubasült Strucc Partijai ( HSP ) elhíresültek, a hölgy

HSP-Juci néven vonult be a médiába. 5

Sajnos a mágnásklub szomszédságában egy lerobbant csapszék is volt.

6

A neves feltaláló, Edison Ébren ikertestvére.

7

Itt nem kellıképpen tisztázott, hogy ki mutatta meg izmos felsıtestét:

Sandton, Edison, vagy a strucc. Javaslatom: legyen ez a vers értelmezése során szabadon választható. 8

Egyes források szerint a történet Koncz Zsuzsa Szıke Anni balladájának

ihletıje volt.

8


03 BULI VÓÓÓÓT !

( Habók verse )

Mielıtt belemelegednék a történetbe, elmesélek egy régi viccet. Biztos csaknem mindenki ismeri, de ha valaki mégsem, azt javaslom, ne feledje el a vers végéig, mert lesz még rá hivatkozás. Kohn gyanítja, hogy a felesége megcsalja Grünnel. Váratlanul érkezik haza, s sejtései beigazolódni látszanak, az elıszobában a fogason lóg Grün felöltıje. A hálószobába lépve az ágyban találja a feleségét, s némi keresgélés után Grünt is megtalálja, aki meztelenül kuporog a szekrényben. - Hát te mit csinálsz itt ? – rivall rá. - Várom a hatos villamost – mondja Grün reszketve. - A fenébe is – bosszankodik Kohn – már megint kivágtad magad. A versben két történet cselekményei kusza szövevényként fonódnak össze, éppen az idısíkok keveredése teszi a verset modernné és korszerővé. Az egyik cselekmény Habók születésnapi bulija, a másik pedig ami utána történt. Habók rettentıen készül születésnapi bulijára. A vacsora mibenléte hétpecsétes titok, ezért a pincében készíti el, nehogy a konyhából kiáramló illatok árulkodjanak a vendégseregnek.

9


Vendégeit annyira tiszteli, hogy szinte jobbágynak érzi magát hozzájuk képest, leülni se mer jelenlétükben1. Száz szónak is egy a vége, a buli jól sikerült, a vendégek hazasiettek, nyugovóra tértek, csak Anna és az én számomra következett még némi folytatás. Bizonyára tudjátok, hogy mi Hawaii szigetén telepedtünk le, hogy a tej lefölözésébıl2 szerzett hasznot eldorbézoljuk. Viszont aznap este már nem volt járat Ceglédbercel és Honolulu között, Habók vendégszeretetével meg nem akartunk visszaélni, szállodában éjszakáztunk. Anna már aludt, én viszont rettentıen megkivántam még egy italt, de égen-földön nem találtam a pénztárcámat. Ahogy kinéztem az ablakon, ott téblábolt egy handlé, felhívtam és eladtam neki Anna ruháját3, s berúgtam, mint a vers szerzıjének avatarja.

A képen Quasimodo, a handlé látható, Anna ruhája már a zsákjában.

Anna persze reggel számonkérte: hol a ruha. És most hivatkozom a viccre: pont olyan remekül kivágtam magam, mint a vicc szekrényben bújkáló szeretıje4.

10


Pincepörköltömet jó étvággyal ették. Egy bikinialsó okozta a vesztét. Születésnapját ı aznap ünnepelte, nem üle jobbágyként fıfı kerevetre. Ha kis csodák esnek, az lesz a gyöngyélet, Hawaii-ba repültem, élek és henyélek. - Mondd csak gyorsan Kecsi, hová lett a ruhám ? - Tegnap repült el egy faragott furulyán. Az egyes sorok szerzıi : Habók, Methus, Balegyenes, Arany, Plix, Balegyenes, AnnaAlvarez, Õrmester .

1

Egyes szemtanúk szerint még állni se nagyon mert, féllábon balanszírozott, mint a gólyák. 2 http://forum.nol.hu/index.php?topic=84892.msg739927#msg739927 3 Mint Methus találóan megjegyzi, Anna vesztét nem én okoztam, hanem a korábban elvesztett bikinialsó, mert emiatt támadt az ötletem, hogy minek neki ruha, úgyis csak elhagyná. Szóval ne ítéljetek el nagyon ! 4 Tudjátok én csak úgy ültem, s egyszer csak ott termett egy faragott furulya. A ruha rápattant a hátára és sutty már röpült is. Még ma is röpül, hacsak közben le nem szállt.

11


04 A NAGYON TITKOS MINISZTER

( Ebux verse )

Orbán Viktor országosan is a kettes számú sztár ( Gyızike után ), és nálunk is ( Erıs Pista után ). Ebux ugyan nagyon titkosan "csupán" miniszternek nevezi, de mi, akik a magyar kommunikáción nevelkedtünk, tudunk a sorok között olvasni. "Bár nem ez a szakmám" – olvasható a költınél. De aki a sorok között tud olvasni, azt is kiolvassa: "Ez se". Sok jel mutatja, hogy kirıl van szó valójában. Elıször is hogy szorítja a gatya. Mindig tudtuk, hogy valami nincs rendben nála mentálisan, dr. Adorka most elmeséli, mi az. Ha a cippzár csípte volna be neki, az hasonló anomáliákat okozhatott volna. Aztán itt van az a befeszített ék. Ki ne ismerné fel a kordonbontási folyamatot ? Aztán hogy elszálltak az évek. De még mennyire ! Hajaj ! Aztán jön a Nagy Leszámolás, a huszonegyedik századi boszorkányüldözés. A máglyák ember számára átláthatatlan gomolygó kék füstje. De a legárulkodóbb kétségkivül Arany kolléga záró sora. Hogy ezt a sort megértsük, fussunk kicsit elıre az idıben. A leendı miniszterelnök is megpróbálkozik az egészségügy reformjával, de neki se sikerül. Épp most szánja el magát a retorzióra. Bizony Mikola István ezerszer megbánja, hogy nem követte neves elıdje, Horváth Agnes nyomdokait. Ha ı is elment volna mondjuk a gaboni dzsungelba celebnek, akkor mindössze mérges kígyókkal és pókokkal, moszkitókkal, goromba gorillákkal és mocsárlázzal kellene szembenéznie. S nem kellene elviselnie a fınök szúrós tekintetét. A nemzetidegen, Benes dekrétumokkal fertızött egészségügyminiszter így kénytelen Hunyadi László és Görgey Pál nyomdokait követni1. A nemzet pedig rövidebb lesz egy fejjel ( s micsoda fejjel ráadásul ! ).

12


Fejetlenség uralkodik.

De mindezeket ne szellıztessétek. Mint Ebux is írta: szigorúan titkos dolgok ezek.

"Miniszternek mentem, bár ez nem a szakmám". Szorítja a gatya, "pírszing" van a farkán. Vékony repedésbe feszíti az éket2. Kezében bottal jár, elszálltak az évek3. Rendcsinálás készül, épülnek a máglyák, gomolygó kék párák, min ember át nem lát. Promenádon ringva buja tippje támad3, hogyan veszi fejét a cseh Mikolának ? Az egyes sorok szerzıi :Ebux, Adorka, Arany, Danyila, Plix, Horzsoli, Kecske, Arany

.

1

Költıtársunk, ki még nem értesült a kormányfı döntésérıl, teljesen téves helyzetértékelést publikált. Ime : Duna szigetében öklelıdzik egy cseh Szörnyőképpen szolgál neki a szerencse. Nos, ekkora szerencsénk inkább ne legyen. 2 Danyila majdani értelmezése: csak 48 éven felülieknek ! 3 Sebikati játénak ihletésére csinálhatnánk egyszer egy Eltévedt sorok c. játékot is. Danyila tán Methusra, a parkett ördögére gondolhatott. De én se gondoltam magam elıtt látva a promenádok buján ringó csipejét, hogy kirıl írom a sort.

13


05 METHUS JÁNOS KIRÁLLYÁ KORONÁZÁSA A TISZA JEGÉN1 (Botsáska verse )

Visszavágó készülıdik Mátészalkán. A pirézek mindenesetre teljes fegyverzetben vonulnak a kocsmába, hogy ismét leszámoljanak ısi ellenségükkel, Methus János fideszes képviselıvel. Akik a vers címét elolvasták, biztosra veszik, hogy a visszavágó a képviselı fényes gyızelmét hozza majd, akit a lelkes tömeg vállára kap, s viszi a Tisza jegére megkoronázni. Nyugtalan percei vannak emiatt Erıs Pistának is, aki szintén szeretne király lenni ( ha már önkéntes tőzoltóként kudarcot vallott ).

Szóval abban a hitben fogtam a vers értelmezéséhez, hogy most fegyvert s vitézt énekelhetek, mint a jó öreg Zrinyi. Hogy nem így történt, abban elsısorban Balegyenes kolléga a vétkes, aki egyetlen egy sorral váratlanul elvitte a harci cselekményeket a szex irányába. ( Enélkül a harmadik sor nélkül szólhatna a vers akár János kocsmai csatájáról is, de Balegyenes sajnos egy diznó.

Szóval ha azok a buja ölek nem lennének, talán jobban ambicionálta volna a fideszes képviselı a revansot. Ha azok a buja ölek nem lennének, János a kocsmába ment volna, s a koronázás valahogy úgy történhetett volna, mint az alanti képeken látható. Semmi kétség, hogy János bülbülszavú szónoklata maga mellé állította volna a kezdetben ellenséges pirézeket, s aztán irány a Tisza jege.

14


Igy azonban Jánosunk nem a kocsmába ment, hanem pásztorórára, s a szöget is ott lıtte be. A szögön kivül felhasználta az összes fegyvert, melyek a pirézek elleni összecsapásra voltak elıkészítve, szúrt, lıtt, vágott, még lovaglás is volt, a sikert meg csak úgy lekaszálta. Aztán a pásztoróra végén arra kérte kedvesét, nem nézné-e meg, mi a helyzet pirézfronton ? De a lány nagyon félıs volt, elsısorban a medvéktıl félt, fıleg amióta bikinit hordanak, így a helyzet felderítése elmaradt. Elmaradt a koronázás is, vígasztaljon minket a bizonyosság, hogy ha más nem is, Erıs Pista biztosan örül a hírnek.

Pirézek vonulnak a kocsmába vissza, jaj, csak meg ne tudja ezt az Erıs Pista. Körülölelték ıt szırös, buja ölek2, ez ütött agyába förtelmes nagy szöget3. Felhasznált ı mindent, lándzsát, puskát, kaszát3, nem az a jóbarát, ki lovat ad alád5. "Tudod Jancsi szívem, örömest kimennék, 6

látták az Andrássyn a bikinis medvét !" Az egyes sorok szerzıi : Botsáska, AnnaAlvarez, Balegyenes, Sandton, Holmes, Kecske, Petıfi, Botsáska .

15


1

Nem tom Mátészalkán átfolyik-e a Tisza, ha nem, akkor el kellene terelni arra – 3. Vásárhelyi terv ( Botsáska megjegyzése ). 2 Akik a verset úgy értelmezik, hogy Erıs Pistát ölelték körül, azokat az Költıszövetség azonnali hatállyal kizárja soraiból. 3 A szög mérete szabadon tippelhetı. 4 Ez is csata, nem csak a pirézek elleni. 5 Lehet, hogy János ezt a pásztoróra folyamán másként véli. 6 Itt van egy néma, nulla szótagszámú "de" kötıszó.

06 SZERELMI BÁNAT VADUZBAN (Holmes verse )

Mondhat bárki amit akar, szenvedésben fogan az igaz mővészet. A szelvényt vagdosó, whiskyt kortyolgató, havannát füstölı, off-shore cégeket mőködtetı, attraktív szeretıket tartó kommunista bankárokból sose lesz nagy költı. A szép Kecske direkt kirúgatta magát egy vaduzi párkapcsolatban, csakhogy empirikus tapasztalatokat győjtve tudja meg, mi a szenvedés, valódi, átélt élmények hitelessége által nyerje el azt a szükséges plusszt1, az utolsó löketet2, ami hiányzott ahhoz, hogy végre feljuthasson a Parnasszusra. Versbe szabta rettegését, halálfélelmét és halálakarását, szerelmi könyörgését. A vaduzi rideg kopár orom a sejtelmes várkastéllyal megfelelı hátteret biztosított a hangulat megteremtéséhez.

16


A Szép Kecske megalkotta a Nagy Mővet szenvedéseirıl. Minden csupa költészet volt, csak a zsebében meghúzódó gumióvszer testesítette meg a pragmatizmust. S megjelent a kötet. Vitték, mint a szaharint3. A szerzı az ifjúság bálványa lett, dalokat írtak s énekeltek róla4 holdvilágos, narkotikus éjeken. S ekkor határozta el az KNRI5, hogy a Puskás Ferenc stadionban6 zenés író-olvasó találkozót szervez koncerttel egybekötve a szerzı mőveinek bemutatásával. Sajnos a versek szavalva és énekelve kevésbé voltak hatásosak, mint olvasva7. A nemzetközi helyzetet fokozta az ellenpropaganda, mely kihangsúlyozta, hogy a vaduzi szerelmi bánat nem magyar termék. Az este árpádsávos botrányba fulladt, és Demszky Gábor összes esernyıjét kölcsön kellett kérni a tojás-zápor parírozására.

17


Búsult a szép Kecske, kereste a halált, elhintette szavát versbe szabva a bárd. Kérem én ıt szépen, rettegem és félem, ábrándosan dalolt holdvilágos éjen, elıtte magaslik hegyes kopár orom, kalandról álmodik zsebében a koton, dalok szóltak róla, imádták a szerzıt... repül a sok tojás, kinyílnak az ernyık. Az egyes sorok szerzıi : Holmes, Sárkányszekér, Horzsoli, Sebikati, Balegyenes, Sandton, Holmes, Adorka.

1

Magyar hangja Egerszegi Krisztina. V.ö. "Lökd meg a kecskét". 3 A cukor hízlal. 4 A leghíresebb A vaduzi bárdok lett. 5 Keresztény Nemzeti Rendezı Iroda ( az ORI utóda ). 6 A legidısebbek tán még emlékszenek rá: azelıtt Népstadionnak hívták, és amíg jobb volt a magyar futball, futballmeccseket rendeztek benne. 7 Egyik humoristánk mondta: "Ha valami olyan ostoba, hogy elszavalni már nem lehet, azt eléneklik." Ez sajnos pont a fordított eset volt. 2

Volt egyszer egy Vaduz – Horzsoli kiegészítése I. Búsult a szép Kecske, kereste a halált, Mindaddig míg -na mit? döglött macskát talált Elhintette szavát versbe szabva a bárd Rühellték, sıt unták, -nesze tojás zabáld! Kérem én ıt szépen, rettegem és félem, Míg pofán nem csapom -képen, kérlekszépen Ábrándosan dalolt holdvilágos éjen, Több farkas feldobta talpát a környéken Elötte magaslik hegyes kopár orom, Meredek, -én csúzos, nem bírom! a korom! Kalandról álmodik zsebében a koton, Ui: Mono a mánia, bak baktat monoton Dalok szóltak róla, imádták a szerzıt A bak elfáradt már bakni, Mire kiismerték kihívták a mentıt Unta mifenének szaladgál Repül a sok tojás, kinyílnak az ernyık. el Min-Díga Gida Kihajol mutogat nemzetközit, kellıt.

18


Kinek kell a világ? – Horzsoli kiegészítése II. A hó hullott puhán, ott ültem egy kukán. -Hogy hová jutottam? pislogtam csak bután Vajon mily kormány jı Bajnaié után? Jobb vagy jobbik, lényeg: -csapjátok jól kupán! Elsodorták volna törtetı diákok, -Ám ilyen diákot! Tanárt még nem látott. Feje fölött lidérc, reá szállt az átok. Érzem büdös szárnyát amíg guberálok Dolgoztam én sokat, de még alig éltem, Kurvák izgattak de bırgyógyásztól féltem Mit kellene adjak, bérem, vagy a vérem ? Adok egy bélást oszt’ helyben megkefélem Látja, hogy ı nem kell ezen a világon. -Kinek köll a világ? Pont fordítva látom! -Gyere velem táncba, te leszel a párom ! Lábadra taposok, párságod hálálom.

(csapjatok?)

(halálom?)

Ui: Szeméthegyek, meg konokló szamárhegyek, hazamegyek! Szeressenek most már mások Lidércálmos vizilókkal Terhes elmebetegeket.

19


07 ERİS PISTA SZÜLETÉSNAPJA

(Danyila verse )

Még csak a hetedik versnél tartunk, de már a második születésnapot ünnepeljük. Habók után a virtuális fórum legnagyobb sztárja, Erıs Pista a mai "Geburtstagskind", aki 102 évvel ezelıtt látta meg a napvilágot1. 1907-ben. A Monarchia keletibb fele már túl volt a milleneumi ünnepségeken, az oroszok meg a Japán elleni háborún, Vlagyimir Iljics neve még ismeretlen volt, s ekkor megszületett Pista, mint egészen kis csecsemı2. Ma, százkét évesen jön rá, hogy olthatatlan szerelme ( melyet itt a fórumon elmúlhatatlannak hittünk ) kihőlıben van. Már nem a régi. De hisz ez nem is csoda, ha ilyen baromi sok gyertya van a születésnapi tortán. Vaksi szemeivel közelebb hajol, hogy megszámlálja a gyertyákat3, s csak akkor veszi észre, hogy belelóg az orra a gyertyafüstbe, amikor már késı. Máglyahalálról persze nincs szó, de kínjában úgy érzi, a földnek is el kéne szaladnia, s miután a föld nem szaladhat, ı tesz egy tiszteletkört olyan sebességgel, mint akit puskából kilıttek, vagy mintha a róla elnevezett csípıspaprikával kenték volna be az ülepét. Pista, aki korábban a nık bálványa volt, s többek között még Kukoricza Jancsi szerelméhez is volt köze4, ma már nem aktív. Hergelés ide, hergelés oda, inkább vackol, mint őzekedik. A búbos kemence jó meleg, álomba ringatja, s holnap megkezdi százharmadik életévét. Minden jót, Pista !

Százkettı gyertyás a szülinapi torta, bús lónak sem mindegy, mibe lóg az orra. Csak most ismerte fel, szerelmének vége, a föld nem tud futni, csak a földnek népe, leszaladt a völgybe, felszaladt a hegyre. Pista volt Iluska Kiss5 utáni exe6,

20


hiába hergelik, nem segit a farkán, elvackolta magát a kemencepadkán. Az egyes sorok szerzıi : Danyila, Plix, Õrmester, Kecske, Holmes, Sárkányszekér, Sandton, Sárkányszekér .

1

Kőzdelmes életútjának illusztrált változata (2009) ADORKA könyvében

:http://issuu.com/adorjan/docs/pechvogelstory 2

Podvinecz marsallhoz hasonlóan.

3

Pista úgy számlálja a gyertyákat, mint Tesuji a kezeket.

4

Ez az oka, hogy Petıfi kolléga sose írja le Erıs Pista nevét.

5

A pletykák szerint errıl a Kissrıl született a költemény: azt mondta az öreg Kiss, ne csak együnk, ingyunk is.

6

Iluska nem lacafacázott, kompilálta Pistát, s lett belıle PISTA.EXE

LÁSD : KÉPÜNK

21


22


08 KIRÁLYSIRATÓ ( Adorka verse ) Aranyérmesünk, Erıs Pista ma nem ért rá, érjük be hát az ezüstérmessel. Aba Sámuel sajnos visszaadta lelkét teremtıjének, s hiába bíztatja Adorka, hogy holtan is folytassa, tudomásul kell vennünk, hogy új király jön jövıre. Az ünnepies hangon elmondott szavak ezek voltak : - A király meghalt ! Mindannyian, mintegy parancsszóra, mellükre horgasztották fejüket s mély csöndben maradtak így néhány pillanatig. Aztán egy test gyanánt borultak térdre s kezüket Tom felé nyújtották. Hatalmas kiáltás hangzott fel, szinte megreszketett tıle az épület : - Éljen a király ! ( Mark Twain : Koldus és királyfi )

A képek Madame Tussauds panoptikumából származnak. Balról jobbra Aba Sámuel, az elhunyt és siratott király(1), mellette Aba Botond királyfi a közlekedés forradalmasítója(2), majd Aba Sári királylány a neves szılészkisgazda éppen németországi kiküldetésben(3), végül az új király a koronapróbán(4)

Az új király Kati szerint egy büszke olasz1, ami piros pont lenne, de nem tudom igaz-e, viszont a fegyvercsörgetés2 bizonyosan az. Mosolya túlvilági, talán a cseh Mikolának is tetszett, míg a feje a nyakán volt. De a túlvilágon retteg inkább tıle. Az új király birodalma veszedelmes vidék. Mindenütt dakoták, akik nem töltenek, csak lınek. Költözı madaraink

23


már csak egyirányba költöznek. Kezdetét veszi az ideológiai polgárháború. Már a vakokat is üldözik. Sámuel3, gyere vissza !

Sámuel, te bamba, nehogy most hagyd abba ! Hát jövıre jön majd az Orbán hatalma. Csörgette fegyverét a nagy4 erıs talján, túlvilági mosoly villant fel az arcán. Este van, este van5...késı a madárnak, veszélyes vidék ez, itt dakoták járnak, nem tisztelik egymást, megy az adok-kapok, kergekóros bakok6 üldöznek hat vakot. Az egyes sorok szerzıi : Adorka, Balegyenes, Sebikati, Habók, Arany, Adorka, Habók, Horzsoli . 1

lasciate mi cantare / perché ne sono fiero / sono italiano, / un italiano vero ( Toto Cutugno ) ( engedjetek énekelni / mert büszke vagyok / hogy olasz vagyok / egy igazi olasz ). 2 Érzem már a lıporfüst szagát ! ( A dakota harci mének harci nyerítésérıl szó se essék. ) 3 Sámuel, én Téged bámuel ! 4 Nagy, ha nem a földtıl, hanem az égbolttól mérjük. 5 Ki-ki nyugalomba ? A nagy túróst ! 6 Nem tartozom közéjük. A kergekór elleni védıoltást idejében megkaptam.

24


09 A FOGYÓKÚRA VÉGE (AnnaAlvarez verse )

Sajnos ez már megint az én bőnöm, de a kaja kvíz galád merénylet volt Habók fogyókúrájával szemben s annak végét jelentette.

Az egyiknek sikerül, a másiknak nem... ( A lány kapcsán lásd még a lefejezıs verset: A NAGYON TITKOS MINISZTER http://forum.nol.hu/index.php?topic=84892.msg763230#msg763230 )

Habóknak olyannyira megjött az étvágya a kvíztıl, hogy már két futballpályán sem tud kényelmesen leheveredni, össze kell húznia magát. További futballpályák kellenek, s Sebikati, a futballpályák dıre ıre, immáron nemcsak az ukrán maffiózók, hanem Habók által is veszélyeztetett dzsobbal bír.

25


Különös dolog ez az étvágy. Ha egyszer megjön, nincs megállás. A három bálna csak elıétel, aztán gyorsan megkeresi a nyájat is, s az egészet bekebelezi, tíz-húsz birkával el se kezdi. Na most az Ebux-Methus duó rímpárjával kicsit bajban vagyok. Nem tudom, eltévedt sornak minısítsem-e, hiszen a két sor tökéletes leírása lenne Torgyán doktor esetének a pacallal ( s így a Bujdosó királyba kívánkoztak volna ), vagy pedig ez a Józsikám megszólítás csupán figyelemelterelı vodafonos manıver ( melynek során Habók eltereli Józsi figyelmét, s magát Józsit is1 a pacaltól, hogy neki több jusson ), de remélem Danyila doktor általam remélt verselemzése megvilágítja majd ezt a homályt. Volt, ki azt gondolta, "anyám könnyő álmot ígért". A nehéz, főszeres pacal viszont nehéz álmot. A vers alkotóját viszont óva inteném: vigyázzon, ha egy medve táltoshátra pattan, a bikinik biztonsága exponenciálisan csökken. Ahogy a költı írta a táltoson lovagló medvérıl :

veszélyes az állat, leesnek az állak, a bikinik megfogyása nagyobb, mint az átlag.

26


Kaja kvízt töltött és megjött az étvágya2, nem volt neki elég a két futballpálya, ebédre megevett három egész bálnát, s sebes lépésekkel ment keresni nyáját. Józsikám, Te ott vagy ? Milyen most a vétel ? Megfeküdte gyomrát a füszeres étel, álmában száz medve táltoslovon vágtat, nem látott még soha ily leesett állat. Az egyes sorok szerzıi : AnnaAlvarez, Holmes, Danyila, Petıfi, Ebux, Methus, Sebikati, Holmes .

1

MZ/X, MZ/X, jelentkezz, jelentkezz! Habók hívja Torgyán doktort, azonnal

utazzon Kiskunderelyére ! 2

Habók beírása alapján ( AnnaAlvarez kommentárja ). ( Az én kommentárom meg

az, hogy a két csaj nyilvánvalóan összedolgozik. Elıször Habók születésnapi buliját követıen a handlé – kijátszva éberségem – elvitte Anna ruháját, most meg Habók álmodik medvérıl. ) Persze ez a "handlé" nem magyar termék ; ószerest kellett volna írnom, de Methus holland hagymája teljesen megzavarta az elmém.

27


10 MAGYAROK BRÜSSZELBEN

( Methus verse )

A kalandozó magyarok már Brüsszelig jutottak ( most hova álljanak a belgák ? ). Mi most egyikük portréját villantjuk fel. Kacagása a legfeltőnıbb, a költı is errıl emlékszik meg elsıként, Nem túl egészséges kacagás, tán a Bohéméletbıl kölcsönözte, Katinak mindenestre tetszik. Mármint a kacagása. Sajnos a külsejérıl nem fest a költı ilyen kedvezı képet. Itt van mindjárt ez a karika az orrban. Igaz, hogy Lord Emsworth disznaja, Blandings Császárnıje ilyet viselt, Sir Gregory Persloe hízója, a Matchingham Dísze nemkülönben, de ezek mégiscsak sertések, a mi hısnınk viszont egy hölgy. Feltőzött kontya rendetlen, annyira összekuszálta, hogy ezt már csak Nagy Sándor1 tudná kibontani, ha nem lenne más dolga Gordiuszban. Nagy Sándorról jut eszembe: nem remegett a keze, s többek között ez különbözteti meg a mi hısnınktıl. Az elınytelen külsıhöz neveletlenség is társul, az apai nevelés hiányát2 nem nehéz észrevenni, de hogy az egyházi nevelés is elmaradt, azt nem gondoltam volna3. Ezt a versbıl tudtam meg. Hiányos neveltetés ide, hiányos neveltetés oda, oktatni szeretne. Mindannyiunkat. Felsıfokon. Hisz szelleme magasan száll, mint a Hollán Ernı utcai téglák, beszéde folyékony, mint a folyó Zagyvarékasnál. De ember tervez, Isten végez. Ez az oktatás nem jött össze. Még a segédfőtıi projekthez is Gaskó István protekciója kellett4.

28


Brüsszelbe betette Kriszti jobbik lábát, szeretem szép, beteg, csengı kacagását. Orrában karika, feltőzve a kontya, amit összekuszált, soha ki nem bontja. Kezei remegnek, beszéde is zagyva, nem nevelte meg ıt sem apja sem papja. Én egész népemet fogom felsı fokon... Segédfőtı lett ı fekete mozdonyon5. Az egyes sorok szerzıi : Methus, Sebikati, Kecske, Arany, Botsáska, Methus, Sárkányszekér, Õrmester

29


1

Nem a volt szakszervezeti vezérrıl van szó ; a szakszervezetek nem oldják, hanem kötik a csomókat. 2 A gyermekkorában le nem kent atyai pofonokról van szó. 3 Hegedős lelkész úr fogja korrepetálni Hazatérése után. 4 A Jó Gaskó ahol tud, segít ( a VDDSZ 12 pontjának egyike ). Amúgy egy nagy disznóság a protekció, mert Erıs Pista rendelkezik segédfőtıi vizsgával ( is ). 5 Ekkor írta hozzá Poór Péter szerelmes dalát: Aj-jaj, fekete vonat, elvitted a páromat.

11 FOGORVOS FOGSORA

(Õrmester verse)

Mind a való életben, mind a mővészetben elıfordul, hogy az eseményeknek ( vagy azok bemutatásának ) sorrendje eltér a hagyományostól. Már Jókaitól tudjuk, hogy Plankenhorst Alfonsine kisasszony törvényes félreértésbe keveredett szerelem dolgában, amit az ügyvédek

úgy neveznek, hogy "az exekuciónál kezdte a processzust".1 Ma tán ez gyakoribb, mint akkortájt. Vagy képzeljük el, hogy elmegyünk a moziba, a film úgy kezdıdik, hogy egy öregember szíja a cigerettáját, s a füst egyre erısebb lesz, a kép egyre ködösebb, majd már csak köd van, egyszer csak a kép tisztulni kezd, egy pendelyes gyermek futkároz a réten, s megértjük, na ez biztosan az elıbbi öregember, aki most kezd visszaemlékezni. Zolika is a happy end-del indít, helyreillesztik a fogorvos fogsorát, jaj de jó, majd jön a köd, s elkezdıdik az eredeti fogsor elveszésének története. Ugye részegen érkezik haza, de saját fogsora ekkor még saját száját ékesíti. Pedig csak a Jóisten a megmondhatója, hány fogsor maradt már különbözı kocsmák padlóin. Márcsak mint sötét árnyék oson a sötét lépcsıházban s Methus profétai jóslata beteljesedett. Elcsúszott az, aki idehányt. Pedig általában egy hányáson történı elcsúszás két személyt feltételez: 1.) aki hány, 2.) aki csúszik.

30


A mi esetünkben mindkét szerepet a fıszereplı fogorvos játszotta el2, s az elcsúszást a fogsor bánta.

A lakásba már nem jut be, küszöbön mély álomba merül. Elıször lidérces rendırlovat lát, mely nem akar oszlani, és amikor hátulról megnézi, a ló már nem is ló, hanem egy tollas segg, tán egy bajnafalvi liba. De sajnos a rendırliba nem kevésbé brutális, mint a rendırló. A látványtól rohanni kezd az apátlan-anyátlan rengetegbe, ahol kellemetlen zörgés hívja fel a figyelmét, hogy az özvegy lakja helyett a haramiák csontvázaihoz érkezett.

31


Sokáig álmodik lidércest, de egyszer az ébredés gyöngéd karjaiba veszi, s lassan pirkadó tudata ráébreszti, mindez álom volt csupán. Csak az a fránya fogsor nincs meg. De aki szereti a happy endet, olvassa a verset fordítva. Akkor az lesz a vége: Fogorvos fogsorát

helyére illesztik. Jó az Isten, s minden gond megoldódik egyszer.

Fogorvos fogsorát helyére illesztik... Részegen jött haza, a küszöbön fekszik, ajtó mögé zártak ronda sötét árnyat, elcsúsznak majd rajta, akik idehánytak... lidérces álmában rendırlovat oszlat, repkednek szanaszét seggébıl a tollak, futott a vadonban a kiüzött árva, ott a haramjáknak csontvázait látta. Az egyes sorok szerzıi : Õrmester, Habók, Horzsoli, Methus, Sandton, Danyila, Ebux, Petıfi

1

A dılt betős rész szó szerinti idézet a Kıszívő ember fiaiból. Dupla gázsi. Mellesleg ez a teljesítmény már ötven százaléka Offenbach: Hoffmann meséinıi fıszereplıjéének. 2

32


12 NÉPNEMZETI-E VAGY ? ( Plix verse ) Ne gondoljuk, hogy egészségtelen lett a világ. Bár enyhén túlideologizált korunkban Danyila tulajdonságai közül a népnemzetiség fennállása olyan fontos kérdéssé vált, hogy a címben is helyet kapott, de biztosra vehetjük, hogy azok a csajok, akik a motor hátsó ülésére pattannak, mástipusú fennállásban reménykednek. De ha már szóbakerült az ideológia, szenteljünk neki egy-két gondolatot. 1990 körül, amikor még valóban volt szó némi ideológiáról, úgy szólt a Magyar Tudományos Akadémia által szentesített definició, hogy aki bajuszt visel, az népnemzeti, aki meg szakállt, az liberális. Miután a versben Danyila szakálla a nevén van nevezve, megadhatjuk válaszát helyette is a címben feltett kérdésre: Nem ! De persze mindez nem fontos azon hölgy számára, aki a fajvédelmi vadrécékben gazdag tájvédelmi folyók árterébe tesz motoros kirándulást Danyilával. Bıven beéri azzal, hogy a motoron sokat sejtetıen fogdossák a fenekét. A kirándulásról hazaérve ugyan úgy mesélte legbizalmasabb barátnıjének, hogy ilyen remek start után kissé élesebb szerszámot várt, de a barátnı így is olyan sárga lett az irígységtıl, hogy Sandton megmérhetné a színkoordinátáit a legközelebbi koporsó-modell prototipusához. Maga a motoros kirándulás nem volt fenékig habostorta, mert a folyók áradása közepette Danyila a Volgát vélte felfedezni, s a fenékfogdosás plusz Volga-látás egyenes következményeként beleborultak az árokba. Danyila szakálla lángra kapott, s Erıs Pista ( aki köztudomásúan önkéntes tőzoltó is ) nem járt arra. Danyila arca így csupa korom lett, s bosszúságára a balesetet végigszemlélte egy kicsit Methusra hajazó, csácsogó ısz-öreg ember, aki kéretlen utólagos tanácsaival ( lassan jársz, tovább érsz ; ön dönt, iszik, vagy vezet stb. ) még jól fel is bosszantotta. Talán a szerszám élének megkopásához ez is hozzájárult.

33


Utószó : ha nem lenne ez egy mővészi antológia, hanem csak afféle kocsmai csevej, a vers lényegét eképpen foglaltam volna össze: Danyila motorjával az árokba hajt, és leég a szakálla, mert ahelyett, hogy az utat nézte volna, utasának seggét fogdosta.

Hordjunk, vagy leverjünk pántlikás kalapot ? Lekonyította a karimás kalapot1 ! Csajnak a fenekét fogja a motoron2, belobbant szakálla, képe csupa korom, szerszáma nem vág jól, elvesztette élét, áradtak a folyók, húztak a vadrécék, azt hitte, a Volga, pedig csak egy árok. Öreg ember csácsog, hamar ad tanácsot. Az egyes sorok szerzıi : Plix, Petıfi, Botsáska, Danyila, Sandton, Ebux, Adorka, Arany

1 2

Frappáns válasz: hordani NO ; leverni NO ; konyítani YES. A sor szerzıje külön intendálta, hogy a sor Danyiláról szól.

34


13 A NYÓCKER ÉKE ( Balegyenes verse ) Azt hiszem, ez egy olyan vers lett, amibıl a végén remixet kell csinálnunk, s a költıt, Balegyenest kinevezni az év költıjének. Persze aki oldalkocsis motorkerékpáron üzekedik, annak állhat is rendelkezésére megfelelı élményanyag-mennyiség. De mielıtt belefognék a kommentálásába, leszámolok Sásekkal, aki képes lenne teát itatni velem. Már elmondtam egyszer Sir Galahad véleményét a teáról, de ezt nem lehet elégszer. És én teljes mellszélességgel állok Sir Galahad mellett. - Tudod, hogy sosem iszom teát. Én kímélem a szervezetemet. Ne mondd nekem, hogy ezzel a méreggel roncsolod belsı részeidet. - Sajnálom Gallie bácsi. Szeretem a teát. - Nagyon vigyázz. Nagyon óvatosan bánj ezzel a löttyel. Meséltem már neked szegény öreg Buffy Struggles esetét még kilencvenháromból ? Valami szédült pasas elvitte szegény Buffyt egy ilyen vetítettképes elıadásra, ahol a mérsékletességrıl papoltak, és másnap reggel szegény fickó hamuszínő arccal állított be hozzám. "Gallie, szerinted mit kell tennie annak, aki teát akar vásárolni ? Hogyan fogjon hozzá ?". "Teát ?" – mondom én – "Minek neked tea ?". "Meginni" – mondja Buffy. "Szedd össze magad, öreg fiú" – mondom én -. "Vadakat beszélsz. Nehogy már teát igyál. Gyere, adok egy brandyt szódával". "Nekem többé alkohol nem kell" – mondja Buffy. - "Nézd meg, milyen hatással van a közönséges férgekre is". "De te nem vagy közönséges féreg" – mondom erre, mert azonnal kitapintottam, hol az a hiba az érvelésében. "Nagyon hamar az leszek, ha továbbra is alkoholt iszom" – mondja Buffy. No én könnyes szemmel könyörögtem neki, hogy ne cselekedjen meggondolatlanságot, de nem tudtam eltántorítani. Öt kilót rendelt ebbıl a moslékból, és még abban az évben halott volt. - Szent ég ! Csak nem ? Galahad nyomatékosan bólintott. - Halott bizony. El is prédikálták. Szegény fiún keresztülment egy autóbusz a Piccadillyn. ( P.G.Wodehouse: Nyári zivatar )

35


A nyócker éke az ezerszer elátkozott Józsefvárosban 1 látta meg a napvilágot. Már serdülı korában a Bérkocsis utca szépe lett. Csókja tüzes, vére szittya, kanok vágyát egyre szítja. Majd a Teleki tündére lett, aztán celeb, Való Világ, Monika show, hogy karrierjének csak legfényesebb állomásait soroljuk fel.

Egyre tündöklıbb lett, rubin, gyémánt, achát ( nahát ! ), de sajnos a Közös versek, legfıképpen Anna rossz példája nem volt rá kedvezı hatással. A Bérkocsis utca szépe is elvesztette a bikinialsót, s ez negatívan befolyásolta erényességét. Mit köntörfalazok itten, kéjiparos lett belıle, megcsúnyult, elhízott2, s belefáradt a munkába. Már csak három fordulót vállal, s akkor is brómozza azt italt, melyet Sir Galahad és csekélységem inkább a csatornába önt, mintsem a torkába. S csak most juthatott el arra a bálra, ahol hatvan-hetven évvel ezelıtt bálkirálynı lehetett volna, csak most, mikor már túl van a csúcson. Fıszereplı lehetett volna, most meg statisztálhat, míg megtőrik. Igazi nyersrezsıi karrier.

Kövér ronda prosti lett a nyócker éke, alsója elveszvén veszélyben erénye, gyöngysor csillog nyakán, gyémánt, rubin, achát, negyedik után már nem bírja a strapát. Echte szittya vértıl dagad ám pucája, vidáman tölt brómot Kecsi teájába3, hattyú fehér teste forog a hab ágyon4, megvalósult álom, résztvehet a bálon ! Az egyes sorok szerzıi : Balegyenes, Methus, Sárkányszekér, Botsáska, Sandton, Botsáska, Arany, Horzsoli.

36


1 2 3 4

© Moldova. Pedig nem is töltött ki kaja-quizt. Ki a brómos teát issza / saját vizét issza vissza. Sajnos ifjú s legszemérmetesebb költınknek kell most mondanom: diznó !

A nyócker éke – Horzsoli kiegészítése Kövér ronda prosti lett a nyócker éke, Polgármesterének rémes felesége Alsója elveszvén veszélyben erénye, Csak ne lenne seggén böhöm nagy fekélye Gyöngysor csillog nyakán, gyémánt, rubin, achát, A súlyától mindjárt összeszarja magát Negyedik után már nem bírja a strapát. Pedig kilenc pasi tömködi a hasát (?) Echte szittya vértıl dagad ám pucája, Melle térdig lelóg, dagad a bokája Vidáman tölt brómot Kecsi teájába, Nem baszik majd félre röhögcsél magába Hattyú fehér teste forog a hab ágyon, A kis ribancnak, de kéne hogy felálljon! Puccos ruhát próbál, nyakát lepi sálom Megvalósult álom, résztvehet a bálon !

37


14 EGY VETERÁN EMLÉKIRATAI ( Arany verse ) Az öreg veteránoknak Doberdónál lıtték el, az ifjú veteránok pedig Voronyezsnél törtek át. Most egy kivétel jön. A tárnoki csatáról lesz szó. De ez a Tárnok nem az a Tárnok, amelyre gondoltok, mint ahogy a Velencei-tavi Velence sem Venezia. Már a második sor elárulja, hogy tengeri ütközetrıl van szó, így Tárnok nem lehet más, mint Taormina, ahogy a gaz digók a jogtalan trianoni békediktátumot követıen elnevezték az ısi magyar várost. Sajnos a csatáról keveset tudok, a gógli sem segített, a mesélı veterán meg már nem lehet túl fiatal, talán szenilis is, alig tudott ellenırizhetı információkkal szolgálni, így meglehet tévesen értelmezem ezt a költeményt. De Arany balladái gyakran kemény diók, szívesen várom az eltérı értelmezéseket. Még a legnagyobbak is tévedhetnek ! Szóval úgy gondolom, ha tengeri csata, azt csak a magyar történelem egyetlen ellentengernagya vezethette, aki attraktívan startolt, de rossz helyre postázta magát1.

38


Árpád öröksége, mint világkép, valamint komoly szándékai, továbbá a józan ész szabadságra küldése alátámasztják ezt a hipotézist. Ellenfele pedig nem lehet más, mint Nelson admirális1, aki a dupla Nelson nevő birkózófogásnak legalább ötven százalékát kiteszi.

A dumdi3 felhık tengeri vihart sejtetnek, s nem hoznak jót ennek a viharos történelmő országnak sem. Csatavesztést, országdarabolást, napjainkban pedig új olasz nyelvtörvényt. Az új olasz nyelvtörvény Párizshoz hasonlóan megér egy misét. A gaz digók törvénybe iktatták, hogy az olasz helységneveknek olaszul kell felírni a nevét, különben nem kézbesíti a levelet a posta. Pórul járt a magyar köztársasági elnök is, aki négy levelet is írt, és mindegyiken magyarul tüntette fel a helységnevet: - Comó helyett Komlót, - Bari helyett Bárándot, - Napoli helyett TöltöttOstyát, - Roma helyett Cigándot írt. Nem is kapta meg a leveleket a címzett ! A legutolsó példa volt a legsúlyosabb eset, mert magának a Szentatyának írt, aki nem kapta meg a fontos levelet. A postán hiába reklamált, s miután üvöltözni kezdett, a külügyminisztériumot átiratban értesítették, hogy az elnök nem kívánatos személyiség Zöldek József4 földjén, s nem engedték meg, hogy Rómában tartsa meg nemzetközi sajtótéjékoztatóját, kénytelen volt ezt Cigándon egy direkt erre a célra épített hídon megtenni. Ekkor mondta el: úgy kellett nekünk ez a nyelvtörvény, mint a BKVnak Aba királyfi5.

Legelébb Tárnoknál víttuk a fı harcot, messze beeveztünk, nem láttuk a partot. Dumdi felhık győltek odafenn az égen, ahol a józan ész elveszett már régen. E szép országot a nagy Árpád szerezte, látszik, hogy korántsem tréfa volt a terve. Üvöltözni kezdett a postára érve, kell, mint a BKV nyereségessége. Az egyes sorok szerzıi :

39


Arany, Kecske, Habók, Plix, Sebikati, Habók, AnnaAlvarez, Plix. 1

"Én ígértem jobb jövıt, / és áltam is a szavam, / elindultam fehér lovon / és gettóba küldtem magam" ( részlet a CabaretSzabadíts fel !. c. dalának szövegébıl ). 2 Lásd még Tesujinak a kezek átlagos számáról szóló feladatát. 3 DUMDI. Nem tehetek róla, Habók így írta, valószínőleg a kaja-quiz utáni nassolás M-mé hízlalta az N-betőt. 4 Giuseppe Verdi. 5 Lásd KIRÁLYSIRATÓ (08. Adorka verse) http://forum.nol.hu/index.php?topic=84892.msg763660#msg763660

15 KÁTYÚK AZ ÚTON ( Kecske verse )

Kátyúk vannak az úton, hisz a legjobbak ássák az árkokat, tüntetı disznók, röfögı traktorok javítják utaink állagát, minden egyre elhanyagoltabb, gödör hátán kátyú, sár mélyén sár. Hiába vesz Danyila egyre drágább motorokat és egyre szexisebb bırtangákat, hogy ifjú szívének sebes dobbanásait követni tudja s egyidejőleg az szörnyő idı mardosó vasfogát is ellensúlyozza valamivel. A környezet ( és az útviszonyok ) már nem tudják követni Danyila szárnyaló vágyait. Ott áll a kátyúban pörgı kerekekkel, s tangáját csak hamis kutyák vonyítják gyanakodva. Sose jut az áhított liftig, melyen kurtaszoknyás tündérek szállnak fel- s alá. De lássunk messzebbre is a konkrét esetnél. Ez a kátyú jelképes is, kátyúba jutott az exkluzív külsejő motoros élete is. A idı vasfoga elleni harc egyre több pénz emésztett fel, s ezt egyre nehezebben tudta elıteremteni. Amikor egyik imádottja rózsaszínő 40


laptopot szeretett volna, a különleges kívánságot márcsak bőncselekmény útján tudta elıteremteni.

Ha az laptop ügy nem lett volna, még ma is dagonyázhatna...

A megbánás már nem segít. Börtön, kései szabadulás, öregség. Már csak egy ledér nıszemélyre futja az egykori tündérek helyett. Megélhetését cirkuszi mutatványokból próbálja fedezni. A börtönben egy kínai neppertıl megtanulta a kardnyelést, de sajnos a mutatvány eszközigényes, s már kardra sem telik, kénytelen nyársat nyelni. Legalábbis úgy néz ki, mint aki nyársat nyelt. Ez az igazi kátyú !

41


Régi szép idık, amikor még futotta kardra is, meg tőzre !

Exkluzív motoros beragadt a sárba, legjobb árok mélyül, nem akárki árka. állandón csajozik, most a liftben éppen, szerelem tüze ég fiatal szívében. Leütni a postást1 hiba volt, belátom... Rózsaszín laptopnál nincs szebb a világon. Élete alkonyán ledér nıvel lakott, lenyelte a karót, mit kard helyett kapott. Az egyes sorok szerzıi : Kecske, Plix, Botsáska, Petıfi, Ebux, AnnaAlvarez, Danyila, Horzsoli. 1

Egyes források szerint az elnök úr ütötte le a postást, aki Cigándon nem találta a pápát, s így nem tudta kézbesíteni a levelet ( Egy veterán emlékiratai http://forum.nol.hu/index.php?topic=84892.msg764565#msg764565 )

42


16 A SZEGÉNY KISGYERMEK PANASZAI ( Sebikati verse )

A címrıl meg az elsı sorról elébb Szép Ernıre1 vagy Kosztolányira2, majd Hofira asszociálunk, aki meg Kovács Józsi Jöjj vissza hozzám c. dalát parodizálta "A megfagyott

gyermek dala" címmel. De ahogy jönnek az újabb sorok, egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy felborult a papírforma, s az ErısPista – OrbánViktor párharcot pont az a Sebikati teszi szorossá, akitıl pedig Pista preferálását vártuk. Bizony ez igazi pálfordulás3. Szóval ismét a kettes számú sztárunk a téma, akit Kati tévedésbıl kisgyermeknek lát, de – mint ezt Adorka világosan tudomásunkra hozza – Katit csupán választott fıhısének testméretei vezették tévútra. Az új, kontraszelektált Orbánisztán megálmodója s megalkotója saját példáján teszi szemléletessé a kontraszelekciót: érettségi tétellé válik, miközben maga éretlenként végigbukdácsolta tanulóéveit. "Nem volt soha stréber" – olvassuk. Hát persze, hogy nem, ahhoz meghunyászkodni, megalkudni kéne, de legalábbis alkalmazkodni, s ezek nem erısségei. Alkalmazkodjon a világ ıhozzá, oszt jónapot ! A fórum kormánypárti csoportja hiába vádolja ıt korrupcióval, a mogorva silbakok állhatatosan ırzik, mint barnamedve a bikinialsót. Minden bizonyítékként szóbajöhetı nyomot eltőntetnek, s ha úgy hozza a sor, hogy halottat kell eltőntetni, az is csupáncsak rutinfeladat számukra. S Cser-Palkovics András már magolja befele a sajtótáj anyagát: a halott nem tőnt el, soha semmiféle halott nem létezett, csupán a kommunisták képzeletében élt. Az általa létrehozott megosztottságot jól jellemzi, hogy miközben még saját vére is szapulja, mások – menjen ámbár a klotyóra - habozás nélkül követik. Mert ahová ı megy, ott van a Kánaán.

43


Az új irány jobbra van – mondja a seprı – balra meg a WC.

A zárt kapu elıtt hóemberré fagyott, de temetés nem lesz, mert eltőnt a halott. Többször is megbukott, nem volt soha stréber, most már ez a törpe érettségi tétel ! Hiába mondtátok "tolvajok, tolvajok", ırzik állhatatos, mogorva silbakok, szidta ıt mindenki, szidta saját vére, még a klozetra is követi jó népe. Az egyes sorok szerzıi : Sebikati, Adorka, Holmes, Adorka, Ebux, Sárkányszekér, Holmes, Sandton.

1

http://epa.oszk.hu/00000/00022/00047/01230.htm.

2

http://epa.oszk.hu/00000/00022/00053/01446.htm.

3

Vesd össze Saulus esetét Tóth Marival. Alighanem új Sebikati-portréra

lesz szükség, mert szegény Pista forog az üvegében !

44


Sebikati kiegészítése saját verséhez A zárt kapu elıtt hóemberré fagyott, Es még ráadásul egy nagy pofont kapott de temetés nem lesz, mert eltőnt a halott. Mivelhogy a halott a hóba befagyott Többször is megbukott, nem volt soha stréber, Nappal alig tanult és sohasem éjjel most már ez a törpe érettségi tétel ! Jaj, ha felfoghatnánk mi ezt józan ésszel ! Hiába mondtátok "tolvajok, tolvajok", Utana csak csöstül jöttenek a bajok ırzik állhatatos, mogorva silbakok, A személyt, ki miatt elveszett a halott szidta ıt mindenki, szidta saját vére, káromlás, csufolás volt a napi bére még a klozetra is követi jó népe Igy még a klozeten sem jut neki béke.

17 HULLOTT A HÓ ( Horzsoli verse ) Ez a vers a Szózathoz hasonló karriert futott be, s bár a "rendületenül" szó nem került bele a végleges változatba, változik ez is rendületlenül. Elıször úgy volt, hogy a verset megzenésítve eléneklik a Sárika, drágám c. filmeben Ülök a hóban címmel, Presser Gábor meg is zenésítette, de aztán váralanul meghalt Jimmy Hendrix, Gábor még errıl is meg akart emlékezni a dalban, s mi nem voltunk kéznél, Adamis Anna vállalta az új szöveg megírását. A

45


mi versünk néhány vargabető után a Csujogatók és Patkolókovácsok c. antológiába került be, ugyancsak némi átalakítást követıen, s a különbözı felhasználási területek mián alternatív értelmezéseket készítettem. Megosztom Veletek ıket. 1/A. Aki ül a hóban és meditál, az Bajnai Gordon miniszterelnök. Vajon meddig csinálja még, s ki jı utána ? Éjjel-nappal dolgozik, közben elfelejt élni és mi a hála ? Elsodorják a diákok, feje felett átok, az átok felett lidérc. Vérére is, bérére is vágynak. De ı maga nem kell senkinek. No, gondolja ekkor, ha nem kellek, hát nem kellek, még úgyis alig éltem, elmegyek a diszkóba. S lın. 1/B. Hasonló az 1/A-hoz, de az utolsó sort a "vajon mily kormány jı Bajnaié után ?" kérdésre adott válaszként értelmezi. Ezek szerint a Fidesz és a Jobbik kölcsönösen kéretik egymást, hogy ne nézzük ıket kurváknak, majd a tiszteletkörök után összeborulnak ( Te leszel a párom ). 2. Aki ül a hóban és meditál, az Horzsoli. Nemrégiben olvasta és illusztrálta Danyila motoros hódításait, s megirígyelte ( van is mit ! ). Csakhogy Horzsolinak nem telik motorra, ı kerékpárral kénytelen beérni. Azzal jár a diszkóba, tánc közben rábeszéli a csajokat egy kis kerékpározásra, aztán ihaj. Régimódi kérékpárja van, melyen a vázra nem ültetheti a csajokat, csak a kormányra, ezért különlegesen stabil kormányra lenne szükség. Legutóbb a Bajnai és Társa Kft Kontrafék- és Kormánymővek egyik akciós termékével próbálkozott, melyet a Tescoban vásárolt, de a törtetı diákok, s a szálldogáló lidércek hatására rászállt az átok, és elvesztette a csajt Aliga és Lepsény között, mint Nóti Károly hıse. Élete s vére volt a bicikli, véres verejtékkel keresi meg a következı kormány árát, fontos, hogy jó vásárt csináljon. Azon töpreng, vajon milyet is vegyen ? Mert a Bajnai és Társa Kontrafék- és Kormánymővek termékei iránt megrendült a bizalma. Csak ül a hóban és töpreng. 3. A legújabb értelmezések, valamint Sebikati A szegény kisgyermek panaszai c. költeménye új lehetıségeket vet fel, de a téma elcsépeltsége miatt húzódozom az értelmezés részletes kidolgozásától.

Kérlek, válasszátok ki a Nektek tetszı verziót, hisz ez egy szabad ország. Aki nem hiszi, vegyen magára turulmadaras jégeralsót, s abban menjen az operabálba. Csak a hazaárulók

46


fognak megbotránkozni. Az alábbi montázs a 2. sz. értelmezés illusztrációja ( az 1.A., 1.B. változatokról írjon verset Apszu és verselı csapata ).

A képeken látható a hó, Horzsoli, kedvenc kerékpárja, a kerékpárral felcsíphetı legjobb csaj, valamint a lidérc. Hogy melyik melyik, arra külön fejtıversenyt írunk ki hamarost.

A hó hullott puhán, ott ültem egy kukán. Vajon mily kormány jı Bajnaié után ? Elsodorták volna törtetı diákok, feje fölött lidérc, reá szállt az átok. Dolgoztam én sokat, de még alig éltem, mit kellene adjak, bérem, vagy a vérem ? Látja, hogy ı nem kell ezen a világon. Gyere velem táncba, te leszel a párom ! Az egyes sorok szerzıi : Horzsoli, Methus, Ebux, Danyila, Balegyenes, Plix, Arany, Danyila.

47


Lefagyva - Horzsoli Kukára ráfagyva Lepusztult utcában Isten se hiszen az empatikusságban Itten pofozkodnak Ottan rúgják egymást A jó tanu az, aki Soha semmit nem lát -Beverték a hóba? Kiolvad a nyárra Nem kell sajnálni, sıt -Nincs gondja családra!

Ui: Hóban Olvadóban Tocsog a Lucsok

18 ÓDA EGY SZÖGEDI CSALÁNHOZ

1

( Sandton verse )

Egerben terem a jó magyar vitéz2, Szegeden meg a jó magyar csalán. Mint minden Jobbikos, ı is jó keresztény, s alapvetı életérzése a másvallásúak3 iránti rajongó szeretet. De már most látszik, ez a szeretet nem lesz hosszúélető. Most még dürrögnek kicsit, mint héják a zavaron, de már érzıdik a puskapor szaga, elıre vetíti árnyékát a közelgı civakodás. Ennek már a múltkori Fradi – MTK után is voltak jelei. Csalán szép legény Kati szerint, még ha szokatlan keresztnevét nem is sikerült megjegyeznie

48


( Pista poziciója kritikusnak látszik, ezt már Saulusnál is láttuk ). Katinak persze nem szabad a bejglihez globalista farancia4 mákot használnia, minden bejglisütés elıtt hajnalban felserken, mert repülıre kell ülnie, hogy a Vámház körúti vásárcsarnokban szerezze be a magyar termékeket5. Ugyanezen okból nem megfelelıek a francia borok sem6, Csalán saját szılejébıl állítja elı saját borát, s a szılı kanyargósan kúszó indáiból egyet saját nadrágjába is installál, mert az jobban kúszik, mint amivel a természet felruházta. Úgy is mondhatnánk: az a Jobbik !

A képeken Csalán életének fontosabb momentumai kivehetıek, de csak a jószemőek számra. A mindent behálózó buja inda dominál, melynek még arra is marad energiája, hogy másodállásban gatyaszárban is kússzon.

Csicsás kis mellényben szivatja a népet, zsidókat szerettek a jó keresztények. Nem sokáig lesznek ık már közös kasszán, dürrögnek egy kicsit, civakodnak aztán. Szép legény volt Marci, szerették a jányok7, bejglire szégyelli a nemmagyar mákot, nem jár a kocsmába, saját borát issza, gatyaszárban kúszik a zöldszárú inda8. Az egyes sorok szerzıi : Sandton, Holmes, Õrmester, Kecske, Sebikati, Sandton, Habók, Danyila. 49


1

Szegedi Csanád – Jobbik ( Sandton megjegyzése ). Gárdonyi nyomán, bár jelzem versünk fıszereplıjével ellentétben Gárdonyi hıse borNEMissza. Se sajátját, se a másét. 3 © Kern András. 4 © Göre Gábor 5 Azért ezt a szegény Katát veri a sors a pasikkal. 6 Athos a Három testırbıl szerette ıket. A hülye. 7 Akik angyalok, de a férfiakkal csak komédiáznak. 8 Diznó ! Móricka ! Diznó ! 2

19 ASSZONYSORS ( Arany János verse ) Sajnos Arany kollégát reménytelenül elrontottuk. Már a múltkor is éreztem valamit1, hogy mintha megváltozott volna az érdeklıdési köre, s az asszonyi test került volna annak középpontjába. Ezúttal Balegyenes nyomdokait kívánja követni2, s a józsefvárosi piroslámpás házakba látogat – azok rejtelmeit felderítendı - portréfestési célzattal, s megállapítja, bármily drága pici angyal is választott fıhıse, bizony nem könnyő a kéjiparosok sorsa. A vers a pici angyal egy pásztorórájának állít emléket. Vendége ( ügyfele ) a Gyáva Katona3, aki egy gyalogos4, tán egy sakktábláról szökött el üzekedni egyet, meglehet, az alapsort azért nem érte el, mert a piros lámpa irányába orientált. A Gyáva Katona csupán két dologtól fél: a süntıl és az árnyékától. Ergó: az asszonyoktól nem. Nem is lacafacázik, semmi perc alatt megvillantja fegyverét, melyet hısnınk zavarában a füle mögé rejt5.

50


Gyáva a katona, de villogó fegyverét megmutatja azért.

51


Jól sikerült pásztoróra volt, semmi kétség, de vannak olyan dolgok, amelyekre azt mondjuk, jó volt, szép volt, elég volt, nem akarom még egyszer. Meg már késı is van. Étteremre, ilyesmire nincs idı, amúgy is, hátha jön egy újabb kliens. Ezúttal talán egy huszár. Vagy egy futó. Vagy Bástya elvtárs maga. Szóval, éjjeli szekrény fiók, szalonna elı, gyomorzsírozás, s kérem a következıt6. Reméljük, ez a niemand gyalogos nem jön vissza többet, mert úgy eltöröm a lábát, hogy sose ér az alapsorra.

Baloldalt az asszonyt láthatjuk, akinek sorsa van, jobboldalt pedig ( Tuskó Hopkins és Csülök társaságában ) "Niemand" Alfonz gyalogost.

Nehezen kél, aki egyszer alul fekszik, drága pici angyal, eszem én a lelkit. Vezér lesz a baka, alapsorra siet, fél az árnyékától, süntıl is megijed, s villogó kardját a napnak megmutatta, lányos zavarában füle mögé rakja. Megette maradék kevés szalonnáját... "Ha megint errejön, eltöröm a lábát." Az egyes sorok szerzıi : Arany, Balegyenes, Kecske, AnnaAlvarez, Petıfi, Plix, Petıfi, Adorka.

1

A NYÓCKER ÉKE (13. Balegyenes verse): http://forum.nol.hu/index.php?topic=84892.msg764415#msg764415 2 Nem csoda, az év költıjét utánozza mindenki. 3 Emlékmőve van Párizsban valahol a Diadalív lábánál. 4 Maróczy szerint "bakancsos". 5 Valahová tenni kell, ha már kéznél van. 6 © Dr. Bubó.

52


20 A JEGYKEZELİ

( İrmester verse )

Neves esztéták a vers indítását a Zách Klárához hasonlítják. "Királyasszony kertje kivirult

hajnalra", s azt hisszük, valami virágkertészeti tanulmány következik, de nem, a virág csak jelkép, egy fiatal lány, akit Melindához hasonlóan uralkodói segédlettel elcsábítanak, majd vér folyik. Itt meg virágzik a mák, majd termést hoz, melyet átok következtében ellopnak a pirézek, azt hisszük kriminológiai tudósítás következik, de nem, a mákvirág csak jelkép, Z. ezredes csapatának közismert mákvirága, Botsáska nyomozó, aki hatósági szerepét elfelejtve bliccel a villamoson, majd vér folyik. Sásek azt gondolta, úgyis vasárnap van, nem járnak az ellenırök, de tévedett. A BKV ellenıre igen modortalan ember, még a finnyás ízlésőnek igazán nem mondható gój motorosok is tahónak tartják, durván támad rá a jegy nélküli utasra, maga biztos részeg, egy rétjáró borissza, mondja neki. Botsáska nyomozó nem is tagadja a rétjárást, hisz ott van a réti pipitér, a mák virága mögött szokott trücskölni a vízhordó pipikkel, de az alkoholizásást kikéri magának, hisz ı éppoly bornemissza, mint a Gergely. Szó szót követ, s az utazóközönség hamarosan a pirézföldi Mátészalka kocsmájában érzi magát, pofonok csattannak, s elıkerülnek a bicskák is.

53


Botsáska nyomozó nem tudja, hogy a hétvégi verést ( zakót ) hogyan tudná elkerülni, helyzete kritikus, annál is inkább, mert a jegyellenır saját cipıfőzıjével gúzsba köti, s rendırért kiált. De szerencsére Z. ezredes csapatának néhány prominense is a villamoson utazik, akik a kéznél levı bicskák egyikével elvágják a cipıfőzıt, s mire a rend éber ıre megérkezik, Botsáska nyomozó már messze jár. Az ellenır tehetetlen dühében úgy vágja utána cipıfőzı darabjait, mint a kenyeret az, akit kıvel megdobnak.

Friss hír, hogy a BKV százmilliós végkielégítést fizetett póruljárt ellenırének, s Szíjjártó Péter felszólítja a kormányt, hogy a végkielégítés összegébıl vonják le a cipıfőzı önköltségi árát. Lapzártáig a kormány csak sunnyog, érdemi választ nem adott.

54


A jegykezelı is kapott mákvirágot, megvalósult átok, megették a mákot. Nem ı az a neves rétjáró borissza, csak pár pofon csattant s már villant a bicska. A gój motorosok sem láttak ily tahót, el kéne kerülni a hétvégi zakót. Levágják a pertlit, hısünket így mentik, utána dobta, mint egy penészes veknit. Az egyes sorok szerzıi : Õrmester, Horzsoli, Sárkányszekér, Adorka, Methus, Sandton, Horzsoli, Ebux.

A kommentátor megjegyzése : Persze a jegykezelı inkább kalauz, mint ellenır. Történhetett volna ez az affér vonaton is, mondjuk azon a Mátészalka – Bivalybasznád között közlekedı fekete vonaton, ahol Kriszta segédfőtı. Sásek mondjuk Szalkára utazhatott volna a Methus János fideszes önkormányzati képviselı sérelmére elkövetett szurkálást felderítendı. Maga a jegykezelı is lehetett volna piréz. Esetleg Sásek is. Akkor viszont a végkielégítések elmaradtak volna, legfeljebb vég nélküli kielégítés történhetett volna a klotyóban. Valamit valamiért. De hogy vonat helyett villamost választottam, annak elsıdleges oka a vasúti közlekedés kiszámíthatatlansága.

55


21 A SZAKIPAROSOKNAK TOVÁBBRA SINCS NYUGODALMUK ( Botsáska verse ) Talán emlékeztek még, hogy egyszer írtunk egy hosszabb lélegzető költeményt1 arról, hogy Z. ezredes ellenırzést tartott, s kiderült hogy a nyomozók mindent csinálnak munkaidıben, csak éppen a munkájukat nem végzik2. Nos a magyar szakiparos éppúgy magyar termék, mint a nyomozó, mitıl lenne szorgalmasabb. Zazi macskaajatajának ismételt felújítása folyik3, s ezúttal Z. mővezetı4 végzi az ellenırzést.

A munkanapfényképezés a következı képet mutatja. Megszólal a gyári sziréna, de a munkások nem mozdulnak. A csodavárás mindig jól bevált nálunk. Mint ismeretes, a polgári köröket azzal a céllal hozták létre, hogy ha mozdulnunk kell, egyszerre mozdulhassunk. Viszont a munkások nem polgárok, tehát ha mozdulniuk kell, egyszerre nem mozdulnak. Aztán lassan hozzáfognak. Lassan kell kezdeni, óvatosan ( nem szar ez, hogy elkapkodjuk ), mert tenger hosszú nap5. Egyikük különbözı szerszámot vesz kézbe6, de csak zajt csinál, zaja a macskaajtó állapotán nem változtat. Másikuk egy távoli, régi rózsalugasról álmodozik,

56


ı még nem találta meg a szerszámokat, de már keresi. A harmadikat egy pók zavarja abban, hogy dolgozni kezdjen, s miután a pók félelmet kelt, az ombucman felhívását is fontolóra vette, de aztán mégis megoldotta önerıbıl a problémát. Még az is lehet, csinál ma még valamit. A negyedik ügyesen sumákol délig, s bejelenti, itt az ebédidı. Megeszi a babos káposztát7, majd felveszi Zazi honoráriumát, lefitymálja azt ( csak ötezer ?), majd keres egy sarki lányt, akinek ez is elég. Még az volt a legszorgalmasabb, aki meghallván, hogy itt dolgozni kell, azonnal disszidált, hátra se nézett. De ı legalább mozgott egy kicsit. A macska lapzártakor még mindig a fán tartózkodik.

57


Felújítás megint, elkészült a vázlat, egyikük sem mozdult, mind csodára vártak. Csak zajkeltés végett fúrt, mart és kalapált. Hátra sem tekintve elhagyta a határt. Rózsalugas nyáron, távoli szép emlék. Megfogta a pókot, legyızte félelmét. Ebédre megevett káposztát és babot... ötezerért dugnál ? Mit képzelsz, te farok ? Az egyes sorok szerzıi : Botsáska, Habók, Plix, Sebikati, Sárkányszekér, AnnaAlvarez, Botsáska, Adorka .

1

Szerénységünk tiltja, hogy éposznak nevezzük. Mókuska keresése - http://forum.nol.hu/index.php?topic=84892.msg751458#msg751458 - http://forum.nol.hu/index.php?topic=84892.msg751634#msg751634 - http://forum.nol.hu/index.php?topic=84892.msg751914#msg751914 3 A macska ezenközben fel van mászva a fára. 4 Nem azonos Methussal, aki azt ellenırzi, hogy ki mit állít fel. 5 Végh Antal a Miért beteg a magyar futballban az edzések intenzitásáról írt valami hasonlót. 6 Ez meg Hofi, a Moszfilm sarlót-kalapácsot tartó figuráiról: Emberek, nem kell valakinek ez a szerszám ? De eddig senki sem jelentkezett. 7 Németül Fitness-Teller. 2

22 STATISZTIKAI REJTÉLY ( Methus verse ) Többször nosztalgiáztam már Tesuji, a teve és banán halhatatlan történetérıl. Most nem teszem, hisz nemrég tettem, a linkek kikereshetık, meg most nem is fontos, hogy minden részletre emlékezzetek, annyit viszont bizonyára leszőrtetek a történet tanulságaiból, hogy

58


Tesuji precíz ember, empírikus kisérletek nélkül nem ad fel logikai feladatot. Ezúttal sem tette. Az átlagosnál több kéz problémájának letesztelése embert próbáló feladat volt, hisz vadidegen emberek kezeit kellett megszámolnia. Tesuji módszere a következı volt. Megszólította az ismeretlen járókelıt, bemutatkozott, majd közölte szándékait. - Jó napot kivánok, Tesuji vagyok, szeretném az Ön kezeit megszámolni. A megszámolt kezek számát azután kummulálta, majd elosztotta a személyek számával, s így kapott egy átlagos kézszámot ( ez ilyen egyszerő – mondaná Géza ). Persze nem volt minden megszólítás problémamentes. Volt, aki zaklatásnak vette, gondolták szegény Tesujit népszámlálónak, polgári körösnek, porszívóügynöknek, szendvicsembernek, kéregetınek, aláírásgyőjtınek, környezetvédınek. De egyetlen eset sem volt olyan brutális, mint amikor János vitéz kezeit akarta megszámlálni. - Jó napot kivánok, Tesuji vagyok, szeretném az Ön kezeit megszámolni. János bácsi nagyot pödrött kackiás bajszán. - Dejszen számolod ám édes ecsém az öreganyád hajszálait, de nem az én kezeimet. Te biztosan útonálló vagy, netán haramja, mordizomadta ! Szót szót követett, majd tett követett szót, mit csőrjem-csavarjam, összeverekedtek. Bizony aki ismeri a körülményeket, a Tippmixen aligha fogadna Tesujira. János vitéz vasember, óriások, sárkányok, medvék, török basák legyőrıje, Tesuji viszont a szellem embere, s az agyizmok erısítése közepette nem erısödnek karizmok. Földet túrva kisérelte meg bátortalan lelkét testével fedezni, s bár próbálkozása sikerrel járt, nem sokat hozott a konyhára, hisz ebben a szituációban épp a test az, ami sérülékeny. Tesuji gondolatban búcsút vett a harmatos erdıktıl, majd elringatta a száguldó mentıautó dallamos szirénája. A mentıautóban a kisérı orvos feljegyzi noteszába: a beteg látszólag figyelmesen néz, de semmit sem érzékel. De mi, akik ismerjük Tesujit, nem dılnénk be ennek a látszatnak. Tesuji amint magához tért máris új logikai feladat körvonalait tekinti át, szeme ezért mered a távolba. A néger szeretık kvéker gyermeikeivel foglalkozó feladat empírikus tapasztalatait alighanem Harlemben kell összegyőjtenie, valahol a 115. és 120. utca tájékán, éjjel, csehókban, kurvák, stricik és drogárusok között, de a vállalkozás veszélyes volta eszébe se jut. Errıl a tapasztalatszerzı körútról majd a következı versciklusban számolunk be.

59


Tesuji számolja a kezek átlagát, csakhogy János vitéz nem engedte magát. Földet túrva küzdött bátortalan lelke, igyekezett, hogy a testével fedezze. Búcsúzom tıletek, harmatos, zöld, erdık, ırült száguldással lehagyta a mentıt, figyelmesen néz, de semmit sem érzékel... A szeretım néger, gyereke meg kvéker. Az egyes sorok szerzıi : Methus, Petıfi, Ebux, Õrmester, Sebikati, Ebux, ırmester, Balegyenes.

60


23 MEGLÁTTAM A TETTEST ( Horzsoli verse ) A cím krimire utal, de krimire gyanakszom én is, mert brutális összeesküvés jeleit vélem felfedezni költıink között. Aki kezdettıl fogva velünk játszik, biztosan emlékszik, hogy szegény Parolkát ( aki antialkoholista volt ) legalább négyszer irányították a versek a kocsmába ( már persze amikor nem kellett teheneket legeltenie ). Habók keresztje az evés1. Még egy ismétlıdı motivumra szeretném felhívni a figyelmet. Sebikati szeret medvékrıl álmodni, tán annak reményében, hogy a medve magával viszi bikinialsóját, de az már csaknem hihetetlen, hogy elsı medveálmodása2 szintén Habókról szóló versbe került és szintén úgy volt értelmezhetı, mint a teli gyomor okozta nyugtalan rémálom3. Szóval Habóknak enni kell, de ki bír ellenállni, ha ekkora a trakta ? Botsáska nyomozó mindenféle csokival kínálja ( hízlal ), ırmester már középutas, alkoholt és szivart kínál ( elıbbi hízlal, utóbbi fogyaszt4 ), csak Danyila jóságos, aki varjakat küld, hogy elegyék elıle az ebédet5. Na de mit tudunk meg versbıl Habókról. Egyrészt némber, másrészt tettes, csokiból az orra, s igaz, hogy banya, de legalább ennivaló. Viszont a pozitív és negatív tulajdonságok nagy csatáját erısen a pozitív oldalra billenti a vers vége, nyilvánvalóvá téve, hogy Habók hazafi. Methus bíztatására megveszi ugyan a holland vöröshagymát ( nem magyar termék ), de legalább szégyenkezik miatta. Methus talán már szégyenkezni sem tud.

61


Megláttam a tettest, nıi némber félét, szivarral és borral rontja egészségét, mogyorós csokikat falja Habók sorra6, ennivaló banya, csokiból az orra. Jöttenek álmában szörnyőséges medvék, a károgó varjak ebédjét megették, sárga fakó színét tüzeli a szégyen, holland vöröshagymát vegyen-e a pénzen ? Az egyes sorok szerzıi : Horzsoli, Õrmester, Botsáska, Habók, Sebikati, Danyila, Arany, AnnaAlvarez.

1

Néhai Márkus László mesélte hajdanán, hogy egyik elsı filmjében olyan jóízően evett meg egy süteményt, hogy minden filmrendezınek ı jutott az eszébe, ha zabálni kellett. 2 "álmában száz medve táltoslovon vágtat". 3 A FOGYÓKÚRA VÉGE (09. AnnaAlvarez verse) http://forum.nol.hu/index.php?topic=84892.msg763719#msg763719 4 A cégünknél lóg a falon egy plakát: "A dohányzás karcsúsít" felirattal, a képen egy csontváz szí egy szivart. 5 Amíg a varjú eszik, addig se hecceli Sinkó Terát a kasznárral. 6 "( ananászossal nem jött ki a szótagszám )" – Botsáska megjegyzése.

62


24 JOBBFÁCÁNSORS ( Adorka verse ) Már a Biblia is mondja: Ne ítélj, hogy ne ítéltess. Látjátok most is: pusztán a látszat alapján balfácánnak tituláltuk ezt a szegény Erıs Pistát, akit ver az élet, ki a szerencsmalac farkát sose fogja, még kisregényt is írtunk róla Balfácánsors címen, s Katit ( a jobbfácánt ) gyakran keményszívőséggel vádoltuk. De úgy látszik tévedtünk. Bizony úgy tőnik, hogy ebben a kapcsolatban nem Pista volt az áldozat. Kati hajdanán befogadta lakásába ezt a világcsavargót. Pista addig mondogatta, hogy ez a lakás az ı otthona, hogy a végén el is hitte. Egy szép napon aztán ki is rámolta a lakást, magához vette az összes berendezési tárgyat, s úgy elment velük, mintha soha ott se lett volna. Zsákmányát baráti nagylelkőséggel osztja szét a magafajta linket között, szegény Katinak meg csak egy üres dunsztosüveget hagyott, azt is csak azért nem vitte el, mert bolha volt benne. Kati úgy érzi a lakásban ( ahogy a jobbfácánok is fújják ), mintha luftballonként pukkant volna szét egész élete. - ó, micsoda címeres ökör voltam, hogy megbíztam abben a léhőtıben ! – mondogatja magában – de mégsincs okom sírni, mert legalább Pistával nem lesz több gondom. S ekkor villámcsapásként jött a felismerés: - Te jó ég, az érmet is elvitte ! Mert mit számít a bútor, a ruha, meg a többi világi hívság. De hogy elvitte ( s nyakában lógatja ) azt az aranyérmet is, amit Kati a Közös versekben, mint az idegen sorok legjobb felismerıje nyert, azt már nem lehet annyiban hagyni. Kati fel is kapja nyúlcipıit, s Pista után veti magát: toronyiránt elıre !

63


Elvitte mindenem, sírni mégsincs okom, mindig mondogatta: ez az én otthonom, zsákmányát a napon barátin szétosztja, a dunsztosüvegbıl kiugrott a bolha. Minden jobbik fújja, lufi lesz az álom, címeres "ox" vagyok, nyakamban a járom ! Lógott a nyakában néhány aranyérem, enyém lesz az érem, hogyha utolérem ! Az egyes sorok szerzıi : Adorka, Holmes, Sárkányszekér, AnnaAlvarez, Plix, Kecske, Habók, Methus. BALFÁCÁNSORS – Horzsoli kiegészítése Csaj:

Elvitte mindenem, sírni mégsincs okom Vitte a hullát is, azt nem veszem zokon Mindig mondogatta - Ez az én otthonom - Addig, míg szoknyámat újra begombolom!

Narrátor:

Zsákmányát a napon barátin szétosztja, Mit megtartott volna a többi ellopta A dunsztosüvegbıl kiugrott a bolha Lehullott a kárpit, elıdılt a hulla

Balfácán:

Minden jobbik fújja, lufi lesz az álom, - Hogy ússzam meg most ezt? álomból rémálom Címeres "ox" vagyok, nyakamban a járom Ha csak járom lenne, - Hulla a tanyámon!

64


Balfácán:

Lógott a nyakában néhány aranyérem, Remegett a kezem - Hullát rablok kérem! - Enyém lesz az érem, hogyha utolérem! Az érem elgurult - A börtönben végzem!

Ui: Ez nem az én hullám De ha megcsípnek Én fekszem ott hullán.

EZ MEG KECSIÉ – MER’ EZ MINDIG KAVARJA! sírni mégsincs okom, elvitte mindenem, hát most meg mit tegyek, édes jó Istenem ? ez az én otthonom – mindig mondogatta egyszer csak elcuccolt, mindenem eladta. barátin szétosztja zsákmányát a napon, mért is hittem neki, ostobán és vakon, kiugrott a bolha a dunsztosüvegbıl, tele a hócipım, elég volt mindenbıl. lufi lesz az álom, minden jobbik fújja, és mikor kipukkad, fújni kezdi újra, nyakamban a járom, címeres “ox” vagyok, tekintetem bamba, tülkeim meg nagyok. néhány aranyérem lógott a nyakában, úgy szalad az úton ümegben-gatyában, hogyha utolérem, enyém lesz az érem, ha utol nem érem, felével beérem. ************************************************

65


25 ÍGY MULAT A MAGYAR EMBER ( Sebikati verse ) Ez a "magyar ember" kifejezés, melyet Kati a vers címében választott, igen-igen orbánviktoros. Kati nyilvánvalóan ingadozik Orbán és Erıs Pista között1, kicsit beszőkült a választék, Franci, Marci már a múlté, de ha a kommentátor is javallhat, akkor legyen a Pista.

Szóval azért írtam, hogy ingadozik, mert ez a vers orbánviktoros címe dacára is Pistáról szól, aki az elızı versben mindent magával vitt Katit csupasz falak között faképénél hagyva. A magával vitt értékeket a Zsiványtanyán2 cseszte el3, s így utólag visszagondolva már nem is igen emlékszik a részletekre. Egy szerelmetes sóhajjal kezdıdött minden, aztán jöttek mindenféle dominák, volt kit hátulról, övénél fogva kellett megszelidíteni, volt kinek a könnyőlovassági induló volt a kedvence, Pista meg vágyta is szenvedte is az egészet. Szenvedte is, hisz anyai eredető kínos köszvénye gyötörte, mely átokként szállt rá, s vörös fejjel nyögött a kerveten, így aztán örült is, hogy elfogyott a pénz, legalább nem kell többé mennie ( sıt gondolnia se ) a Zsiványtanyára4. A pénz tehát elfogyott, s Kati megnyugodhat: jó kezekbe került. Az utolsó sorra szeretném még felhívni a figyelmet. A "ne siess" felszólítás kettıs értelmét nyilvánvalóan mindenki felfedezte.

66


1. Pista hamar menni akart, mert kínozta a köszvény. 2. A kéjiparos hölgy ( a kis mohó ) nagyot mert álmodni, s a standard élvezet ( eltenni a pénzt ) mellé még további élvezetet is elképzelt. Ami viszont figyelemreméltó : Pistát Ferinek nevezi. Nyilván összetévesztette valakivel, s ez a valaki vagy Franci lehetett ( akit szintén Kati társaságában látott sokszor ), vagy maga Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök.

Elfogyott a pénzem, a kutya ha bánja, nem is igen gondolt a zsiványtanyára. Szerelmetes sóhajt eresztett a Pista, gyötri ıt a köszvény, meg az anyja kinja5, elkapta hátulról derekán az övet, de ı keményen ült rajta, mint a cövek. Vörös lett a feje, rászállott az átok. "Ne siess, te Feri, oldalt mély az árok6 !" Az egyes sorok szerzıi : Sebikati, Petıfi, Sandton, Methus, Danyila, Petıfi, Holmes, Balegyenes.

67


1

Lásd még: A SZEGÉNY KISGYERMEK PANASZAI (16. Sebikati verse) http://forum.nol.hu/index.php?topic=84892.msg764958#msg764958. 2 Zsiványtanya – PeepShow és IntimBár. 3 A szó legszorosabb értelmében. 4 Ekkor alkotta meg Pista legendássá vált ars poeticáját: "mindent vállalok, csak b@...ni ne kelljen". 5 Költöi szabaccság – kommentálja Methus, pedig nem vagyok én egy keményszívő, hosszú í-vel is elfogadtam volna a sort. 6 Itt valami tévedés van. Ami mellett árok van, melybe bele lehet esni, az az út. Ami az úton megy, az a motor. Aki a motoron szexel, az a...

ÍGY MULAT A NEMIBETEG MAGYAR – Horzsoli kiegészítése Elfogyott a pénzem, a kutya ha bánja, - Mégis kıne kis pénz, kurvára, piára Nem is igen gondolt a zsiványtanyára Aztán eszibe jut: - Nagy fütty a világra! Szerelmetes sóhajt eresztett a Pista Hiába lett pénze, s'várja ıt a kurva Gyötri ıt a köszvény, meg az anyja kinja De legnagyobb baja, hogy fáj ha pisilna Elkapta hátulról derekán az övet, Lerántja szoknyáját bevág, - fájós löket De ı keményen ült rajta, mint a cövek Mi szent szar? Lehorgadt! fájt égett lüktetett Vörös lett a feje, rászállott az átok Csillagokat látott, - Mindjárt berosálok! - Ne siess, te Feri, oldalt mély az árok - Te hülye kurva te! nem érted, hogy fájok?

68


26 ALADDIN CSUDALÁMPÁJA ( Kecske verse ) Azt hiszem, itt az ideje már, hogy jöjjenek a választások, s igazi nemzeti kormánya legyen ennek az országnak, s zavarják szét ezt a fórumot, ahol még a moderátorok is nemzetidegenek. Vegyünk mindjárt Methust, aki nemcsak hogy holland vöröshagymát vásárol, ahelyett, hogy a magyar termékeket preferálná, hanem ráadásul az 1002. éjszakában az arab mesevilágba kalandozott el hatalmas Viagrájával, ahelyett, hogy vérszerzıdött volna, vagy valami ilyesmi. De én se vagyok jobb, mint Frau Deák vászna, én is az arab mesevilág hısét választottam. De ifjú költıtársunk, Arany János szigorúan rámpirít ( persze majd ha én leszek a Költık Fejedelme, kicsit lekáderezem a fickót ; igen valószínő, hogy III/III-as volt ). Rámpirított, mert ez az Aladdin bizony magyar termék, s Aladdinnak nevezni olyan szenségtörés, mintha valaki Dortmundnak nevezné az ısi magyar települést, Ottszájt. Mesehısöm nem más, mint az Isten Kardjának, Attilának Aladár nevő gyermeke, kinek neve piréz-bolsevik közvetítéssel módosult Aladdinra. Tehát vérbeli magyar termék. Vak és sánta sámánok jósolták jövıjét, e fiúból politikus lesz, akárki meglássa, a deficit meg nyereségre vált majd. Elsı lépésként felperzseli a fészerben dübörgı argentin hangyákat, szép hazánk dimbes-dombos tájain vannak igazi hangyák is, a külföldiek dübörögjenek máshol, s vigyék magukkal Kóka dübörgı gazdaságát is. A csodalámpa története Nagy Sándor és a gordiuszi csomó históriájával vetekszik. Valami külföldi bajnai szélhámos azzal szédítette a magyar embereket, hogy egy csodalámpa segítségével vizet tud fakasztani az aszályos idıkben. Persze nem tudott. S ekkor jött Aladár, s kardjával úgy kettéhasította a csodalámpát, mint Nagy Sándor a gordiuszi csomót, tán egy

69


kicsit még jobban is. Különben is: miért van egy lámpának zokni alakja ? A zokni külföldi termék, mi hun-szittya-dakotát mokkasszint hordunk !

Olyan, mint egy zokni, csuda, hogy ez lámpa. Szép anyja ölérıl fut, fut Aladárka, jósolják jövönket mindent látó vakok, világtalan vezet három sánta vakot. A jó politikus deficites tétel, argentin hangyáktól dübörög a fészer. Nem varázsol vizet, megrendült a hited, kettéhasította és azt mondta: vigyed ! Az egyes sorok szerzıi : Kecske, Arany, Sandton, Sebikati, Plix, Sandton, Horzsoli, Õrmester.

A ZOKNI MINT CSODALÁMPA – Horzsoli kiegészítése Olyan, mint egy zokni, csuda, hogy ez lámpa - Eszed tokja lámpa! - Égı zokni lángja! Szép anyja ölérıl fut, fut Aladárka Megtanulta végre, nem bagózunk ágyba'!

70


Jósolják jövönket mindent látó vakok Önjelılt próféták, meg demagóg papok, Világtalan vezet három sánta vakot Mégis tisztán látnak, nem politikusok A jó politikus deficites tétel, Lefizeted ıket? -A gatyád most vész el! Argentin hangyáktól dübörög a fészer Kacsa az a hangya, így rohan az ész el Nem varázsol vizet, megrendült a hited, De a pénzt felvette -Fogjátok meg! - Siket? Kettéhasította és azt mondta: vigyed ! Menjé' csak dutyiba! - Dögöljön meg kigyed!

Ui: Mindenkibıl Könnyen lehet Laikus politikuss!

ÉS AHOGY KECSI MEGKAVARTA Csuda, hogy ez lámpa, olyan mink egy zokni, mint a büdös lábat, éppúgy meg kell szokni fut, fut Aladárka szép anyja ölérıl, bajszos lett a macska, kecsketej fölétıl. Mindent látó vakok jósolják jövınket, azok, akik hallják rendre bepörögnek,

71


három sánta vakot világtalan vezet, most majd árkot ugrunk, gyere, nyújtsd a kezed. Deficites tétel a jó politikus, aki meg jó lenne, az antipatikus, dübörög a fészer argentín hangyáktól, jól belakmároznak, hollandus hagymából. Megrendült a hited, nem varázsol vizet, soha nincs egy vasa, bıkezően fizet, és azt mondta: vigyed, kettéhasította, két fél mokka lett, mi volt korábban mokka. ************************************************

27 METHUS ÁLMÁT ÕRZIK ( Sárkányszekér verse ) Methusnak ma nincs szüksége altatóra. Viharos este volt, tán hasonló, mint az 1002. éjszaka, hatalmas alkoholizálással egybekötött szextúra, mely után nemcsak bajsza, de tán még kalapjának karimája is lekonyult. Methus el is határozza, hogy hamar nyugovóra tér, egy kis tejtermék nem árt az alkoholégette gyomornak, kakaót készít, kiflit nyomat bele, de meginni már nincs ereje, kelekótya árnyak koppintanak orrára, s máris elszunnyad a fotelban. De Methus konform polgár, alkoholgızös félálomban is tudja, vannak kötelezettségek, melyek teljesítés alól a fáradtság sem nyújt feloldozást. Methus már régen nem tett eleget a tizenegyedik parancsolatnak ( Merjünk nagyot álmodni ! ), most elhatározza, teljesíti a parancsolatot.

72


Hatalmas vajúdás, hegy egeret ellik – mondja a költı. Azaz a baromi nekikészülıdés dacára sem sikerül nagyot álmodnia. Szívesen álmodott volna óriásországról, s benne János vitéz kısziklafaló óriásairól. Vagy ha ez nem megy, legalább Hollywood-ról, s egy Schwartzenegger mérető szívtipróról. De neki csak egy kis Fejér megyei községrıl s annak alig hatvanrıfnyi darabjáról sikerül álmodnia. Ez van, de legalább megpróbálja kozmetikázni a valóságot, mint szocialista gyárigazgató a fıkönyvet. A község a birodalom éke, ennek határában már vagy ezer éve is felajánlotta az országot valaki valakinek ( akkor is voltak az országnak kiárúsítói ). A községben szép szamarak születnek, melyek nem makacsak ( Habóknak viszont a körmére nézünk, mert nem lehet véletlen, hogy egy ilyen az álomban szerepet kapott ). Methus álmában zsebhısét is szépnek látja, legalábbis szépnek hirdeti ( bár a VilágSzépe formula miatt súlyos pereknek néz elébe, okosabban tette volna, ha ezt hirdeti meg, hogy jobb, mint a hagyományos mosópor ). Szóval Methus meghirdette, megpróbálja eladni ( a Zemberek megvesznek minden vacakot ). Imádkozzunk közösen vállalkozása sikeréért ( a közös imára árpádsávos zászlót mindenki hozzon magával ).

Kakaóba kiflit kényelmest beáztat, orrára csaptak a kelekótya árnyak, lekonyult bajusza a szextúra után, szamara nem makacs, habókos ı csupán. Becsípett egy csöppet, a fotelban fekszik, hatalmas vajúdás, hegy egeret ellik ! Legszebb falunk Alcsút, birodalmunk éke, ı világnak szépe, mennyit kapok érte ? Az egyes sorok szerzıi :

73


Sárkányszekér, Ebux, Balegyenes, Adorka, AnnaAlvarez, Plix, Adorka, Horzsoli.

28 LÓGTOK A KORLÁTON ( Balegyenes verse ) Tornaóra van a költık számára ( ép testben épp hogy élek ). Valljuk be, hogy mi lírai lelkek, kikben erıs a szellem, de gyarló a test, a tornaórákon nem tudunk annyira szárnyalni, mint a mesterdalnokok versenyében. Bizony a tornatanár satnyának lát mindannyiunkat, ahogy néha-néha elbóbiskolva lógunk a szeren. Egyik nap azzal akart minket elkápráztatni, hogy beharangozta, jön valaki, akit megnézhetünk, s akitıl tanulhatunk. Meg is érkezik Anna kicsit zaklatottan, mert az kurva bikini már megint nincs meg, s hozzálát nekivetkızni. Szó bennragad, szem kigúvad, lehellet megszegik. Nagy gonddal készült erre a mutatványra, ne feledjük, a hatásos vetkızéshez érdekesen kell felöltözni. Anna öltözéke egyedi módon volt összeállítva. A magyaros dolmányt s nyakravalót jól egészítette ki a hiányzó bikinialsó. A nagyszerő külsıt pazar illat is kísérte, Anna két drogériai nagyhatalom – Moldávia és Ukrajna – csúcstechnológiával készült kozmetikai termékeit használja. Papája meg arra panaszkodik, a gatyája megy rá a divatdiktárok szeszélyeire.

74


Mi, nagytudású költık egyszeriben megkedveltük a tornaórákat. Számolgattuk, hányat kell még aludni a következıig. Immáron nem lógtunk satnyán, mint gyümölcs a fán, hanem produkáltunk, a torna után pedig erdei-mezei sétáira is elkísértük Annát, s bandukolás közben úgy kifiléztük, hogy ma már nagyítóval sem lehet benne további szálkát találni.

75


Ti satnya gyekıcök, lógtok a korláton, hétköznap esténként gyorsan jı az álom. Bikinije nélkül eléggé zaklatott, le is hányt magáról dolmányt, nyakravalót. A hülye divattól vékonyodik buxám, ajakrúzsa moldáv, parfümje meg ukrán. Bandukolva járta mezıt és az erdıt, nagytudású urak filéznék a sellıt. Az egyes sorok szerzıi : Balegyenes, Sárkányszekér, Botsáska, Petıfi, Sandton, Kecske, Danyila, Plix.

29 AZ ÖTÖSLOTTÓ ESETE HABÓKKAL ( Holmes verse ) Ha megértitek a vers mély mondanivalóját, elismeréssel fogtok csettinteni a címválasztás nyelvi finomságaira gondolva. Bizony nem Habóknak volt esete az ötöslottóval, hanem épp megfordítva. Vagy ötven éve élt még a dédnagypapám, kilencvenen felül volt már, s mindig összekeverte a totót a lottóval. A lottó egészen fiatal játék volt akkor, nevezték még a totó kistestvérének is. Dédnagypapa ráadásul egyformormán is ejtette ıket ( tottó-lottó ), mosolyogtam rajta, s nem gondoltam, hogy ötven évvel késıbb akadok párjára, Habók se tudja ugyanis a különbséget. Vesz egy csomó lottószelvényt, telefirkálja X-ekkel, s azt hiszi, ezzel arra tippelt, hogy a Ferencváros soronkövetkezı mérkızése döntetlennel zárul majd.

76


Csakhogy a Fradi vereséget szenvedett. Most mi van ? – keseredik el Habók – akkor én most nem nyertem ? A nehéz kérdést nem is tudja eldönteni, felkapja hát kurta szoknyáját, hogy átszaladjon mindentudó barátnıjéhez, s felvilágosítást kérjen. De most feledjétek el a kurta szoknya kapcsán agyatok ledérebbik felében felködlı diznóságokat, mert nem tréfadolog ez, itt most életrıl s halálról van szó.

A barátnı olyan Okos Tojás Fajta, mindenkit mindig kioktat, s most különösen konok módon áll ellent Habók érveinek ( Nézd meg jobban, az nem lehet, hogy nem nyertem ! Már be van

táblázva a nyeremény ananászos csokihegyekre ). De a barátnı makacs ( Nem nyertél, oszt jónapot ). Habók szomorú lett, nemcsak azért, mert nem nyert, hanem azért is, hogy félreértette a játékszabályokat. Annyira elkeseredett, hogy egyes hírek szerint a Dunába ugrott. Persze az is lehet, hogy csak elbujdosott, elköltözött olyan helyre, ahol senki sem ismeri. Mindenesetre tény, hogy Ebux egykori budai lakásának ajtaján hiába csengetett.

Péntek reggel Habók lottót vett. Vagy tizet. Kikapott a Fradi, nem látott még ilyet ? Szoknyát felkap, de csak térdig érı hosszat - lelke kinek diznó, az gondoljon rosszat -. Szörnyő egy teremtés, mindenkit kioktat, eddig sosem látta még ilyen konoknak. Megvált az élettıl nem élhetett bután. Nem kerestem többé, sehol se csak Budán Az egyes sorok szerzıi : Holmes, Botsáska, Sárkányszekér, Kecske, Habók, Õrmester, Homes, Ebux.

77


A szerk. megj. Olyan gondokról szólok, melyeket mindannyian ismertek. Mi, lírai költık szakadatlan keressük a tartalom és forma egységét. S bár konfliktus esetén gyakrabban lesz a forma az, mely a rövidebbet húzza, megeshet a fordítottja is, nevezetesen a forma oltárán áldozván a tartalom csorbul. Most ilyesmi történt. Holmes kezdısora eredetileg így szólt: Péntek este Habók berajzol öt ixet Én, mint szerkesztı, megkértem Holmest, dolgozza át a sort, a hosszú szótagot ( x = KSZ ) varázsolja röviddé. Nos a rím tényleg szebben cseng, de tartok tıle, a tartalom látta kárát. Hisz az eredeti sor esetén, azzal, hogy Holmes nevén nevezte az X-et, kihangsúlyozza, hogy Habók a Ferencváros mérkızését döntetlenre tippelte. Ez a hangsúly tőnt most el, ne keressük másutt, csak Budán. Arról már nem is beszélve, hogy az elsı változat este, a második reggel történik, s elvész az este hangulatának romantikája is. A verseknek is megvan a maguk sorsa.

Habók, a lottó és Zsazsa – Horzsoli kiegészítése Péntek reggel Habók lottót vett. Vagy tizet - Biztos befektetés -Piszok sokat fizet - Kikapott a Fradi, nem látott még ilyet? Csak ilyet láttam most ámuldozni minek? Szoknyát felkap, de csak térdig érı hosszat Levetni egyszerőbb, bosszant csak a hosszabb - lelke kinek diznó, az gondoljon rosszat Mackónadrágra a hosszabb sokkal rosszabb Szörnyő egy teremtés, mindenkit kioktat Ott áll két noplíz oszt' valamit mutatnak Eddig sosem látta még ilyen konoknak Észre sem veszi, hogy süketeket oktat Megvált az élettıl nem élhetett bután (Kit életnek nevez, Erıs Pista csupán) Nem kerestem többé, sehol se csak Budán Milliomos liba, nem ismert meg furán.

Ui. Aki szoknya alá Mackót vesz fel mára Lehet milliomos De nem lehet dáma

78


Habók és Zsozsó - Horzsoli újabb kiegészítése

Habók kedves barátnéja Incselkedıs Zsuzsó Búcsút szervez, meghívottja Nagy Csippendél Zsozsó Hangulatot biztosítja Zenéslelkő Kozsó Ilyen buli nem két fillér Kell hozzá sok zsozsó Honnét szerzi, gondolkodik Incselkedıs Zsuzsó Összetáncolják Habókkal Dıl majd a sok zsozsó Hármas buli lett a vége Habók, Zsuzsó, Zsozsó Majd fizetésre került sor - Ablakban a zsozsó!

Ui: Rossz az, aki Rosszra gondol, Ugye erre gondoltál?

79


30 MILYEN ORSZÁGOT AKARUNK ? ( Sandton verse )

Methus jó egy éve feltette a kérdést, de eddig nem kapott választ. Nagy fába vágta tehát Sandton a fejszéjét1, amikor megkisérelte megválaszolni, de tudományos alaposságú mőve2 mind a mai napig a legjobb válasz a kérdésre. Elıször is Európára szarni kell. A csóró proletár érdekeire is. Bár Methus szerint utóbbira TOLNAK, de aki nem hallja ki itt a J-betőt annak botfüle van, és Makka Miki vert mezınyébe kerül. A székelés mellett fontos a megırülés is. Nemcsak Opfelia, Melinda, vagy Lammermouri Lucia ırül meg, de még a sellık is, pedig nekik csak a felsı felük van emberbıl. Kell aztán sok bevert orrú ember, sok szirénázó mentı, tömegbalesetre gyanakodnánk, pedig csak tüntetés volt. Tüntetni kell, mert tüntetni élvezet3. Hogy miért, azt jó ég tudja. A válasz kézenfekvı: ELÉG VOLT. Hogy mibıl volt elég, azt nem mondják, de nem is fontos. S ha már az orr szóba került, nem véletlenül lesz az nagy. Ugye olyan országot akarunk, ahol a malíciai jöttmentek nem mennek más házába, hanem otthon maradnak4. A tüntetınek saját leple van. Ez rendszerint egy zászló, rajta 64 vármegye, néhány turul és szentkorona. Öntudatos tünetı saját leplét maga mossa1. A tüntetı fı állásban tüntet, munkaviszonya nincs, de ezt a tevékenységet egyszerően imádja. Ugy ugorja át a kordont, mint a Tisza a gátot. Zúgva-bıgve. Aranyérem, mi más ? Ejrópával meg foglalkozzon a Varga Miki. ( Remélem, Methust is kielégíti a válasz. )

80


A kép központi figurája a pénzérme, melyen Varga Miki Zeusz képében elrabolja a sellıt. Látható még a vágóhídról elszabadult bika Miklós képében, az elsısegély ( a mentı beavatkozását az elrablás brutális körülményei volta tették szükségessé6).

Szarunk Ejrópára, mi leszünk az elsık, a megırült sellık keresik a mentıt, nem volt balesetük, csak tüntetni voltak, a csóró proletár érdekére tolnak ! Másnak a házában nem volt ily nagy orra, mint egy Agnes asszony, leplét ı is mossa. Imádtam dolgozni, mindig csak henyéltem, átugrott a gáton, nyakában az érem ! Az egyes sorok szerzıi : Sandton, Horzsoli, Balegyenes, Methus, Holmes, Methus, Ebux, Danyila.

1

Ha 8 fejsze és 23 rész fő ( vagy fő rész ? ) 12.000 forint, akkor milyen büdös a KAPCA ?

2

Melyben a hangyafarmon szerzett tapasztalatokat is felhasználja.

3

De szóba se jöhet Skandinávia, csak a jó meleg Belváros, hol fülledt az erotika, a-ha-ha.

4

Tudjátok hol.

5

Itt látható Bagaméri / ki fagylaltját maga méri ;

mért van az, hogy maga, Feri / saját farkát maga veri ? 6

„Odavan! vége van! jaj, jaj!” sikoltának

Minden ablakából a pesti utcának.

81


31 BALEGYENES KÜZDELME A RINGBEN ( VAGY AZON KÍVÜL ? ) ( AnnaAlvarez verse ) Azért figyeljetek az indításra. S emlékezzetek vissza, hogy Balegyenes még lánykori nevén mit összelelkizett itt nekünk, hogy vajon neki lehet-e esélye ? Na dóbrüj vécser ! Szóval balegyenes levelet kapott kis kedvesétıl és készül valamire. Lehet, hogy a kis kedves szerelmes levelet írt, akkor randevúra készül, erre utal a csoki fogyasztása, mely fickóssá teszi. De az is lehet persze, hogy szakító levelet írt, mondjuk a kis kedves elszökött a hathuszassal és Dezsıvel, ez esetben egy ökölvívó mérkızés képzelhetı el Dezsı ellen. De akár ez, akár az, mindenképpen rengeteg kalóriát vesz magához. Az ételek sorrendjét különös gonddal állította össze, s a menő szokatlan volta a Hilton fıszakácsának érdeklıdését is felkeltette. Fagyasztott lábikrával indítunk, majd rögtön utána csokoládé következik. Enélkül a ravasz fogás nélkül a lábikra teltségérzetet okozna, de a csokoládé kanossá tesz, s a vérkeringés átrendezıdése éhségérzetet kelt a gyomorban. A csokoládé után alma következik, mely a gyomorsav termelését serkenti. Nagyon fontos, hogy az almát ne konyhakész állapotban fogyasszuk, hanem evés közben hámozzuk, mert a látvány is étvágygerjesztı. Ezen alapozás után jutunk el az est fénypontjához, a szarvasbogár-leveshez. Aki ezt a menőt végigeszi, elismerıen csettint: sosem volt még ilyen

finom estebédem ! Finom volt no. De hogy aztán hogy a kondición is javított-e, arról nem szól a fáma. Balegyenes elvonult a ringbe ( vagy azon kivülre? ), s kis hajcsavarás, kis szemmelverés1 után megvívta meccsét. Lapzártakor kapott hír szerint az elsı menet rendben volt. Hogy a végén ki gyızött ? Egyszer majd elmeséltetjük vele.

82


Az elsı menetet jól teljesítette, haját feltekerte, szemével megverte. Az én kis kedvesem levelét megirta. Kedvenc étele a megfagyott lábikra, Csokitól lesz kanos, vagy inkább csak pajzán ?

2

Hámozom az almám domboldalnak halmán. Szarvasbogár úszik benn a levesében. Sosem volt még ilyen finom estebédem ! Az egyes sorok szerzıi : AnnaAlvarez, Horzsoli, Balegyenes, Holmes, Botsáska, Horzsoli, AnnaAlvarez, Õrmester.

1 2

v.ö. SzemmelVersz Ignác ( a tanyák megmentıje ). A sor szerzıje Sandtont intendálta, de a sors másként akarta.

83


32 NYOMOZÁS A MALOMBAN ( Ebux verse ) A vers címe és elsı sora izgalmas krimit ígér, ahol Sherlock Holmes az ostoba dr. Watson asszisztálása mellett csillogatja elméjét. De mi közismerten Abszurdisztánban élünk, ahol Sherlock Holmest elítélné a bíróság, Stapleton nemzeti hıs lenne, a sátán kutyája, mint nemzeti mítosz szobrot kapna tucatnyi kerületben. Már az alaphelyzet is más. Miért megy a pék a malomba ? Na miért ? Hinnétek: lisztért. De a valóságban imádkozni megy1.

84


DNS nyomokat találtak rajta, de ima közben nem zavarhatja a rendırség. Idejár minden bőnözı, hogy Lóri molnár megáldja ıt. A malom neve: Hazatérés. Minden pék úgy jön ide, mintha hazatérne. Az alagsorban sört is csapolnak, s olyan duhajkodást csapnak, hogy a kripták lakói sem nyugodhatnak.

S a kriptákból búvik elı halottnak álcázva egyik radikális pártunk kopogtatócédula győjtıje, s a jelenlevıket arra bíztatja, hogy cserében a rendırök elleni védelemért ixeljék be a kopogtatócédulát. Valaki reklamálna, tegnap is megígérted, hogy ha beixelem, nem lövik ki a szememet, mégis kilıtték, már hat szemem van kilıve, különben is miért álcázod magad halottnak, meg egyáltalán hány éves vagy ; de kétségei gyenge lábon állnak. Tehetetlen a bülbül szagú ( s szavú ) agitátor retorikai és parfümológiai teljesítményével szemben. Begyőlt egy újabb kopogtató cédula.

85


DNS nyomokat találtak a péken, a nagy örök esküt imádkozta szépen. Söröshordó elıtt gyorsan sorakoztak, kinyíltak a kripták, feljöttek a holtak. Tegnap jöttem rá, hogy velem voltál csalárd, bülbül szagú éned mégis szíven talált. Bevallhatnád most már hogy hányadik ixed... tetszik a pofája beírta az ixet. Az egyes sorok szerzıi : Ebux, Arany, Botsáska, Adorka, Örmester, Kecske, Balegyenes, Sandton.

1

Innen származik a mondás: Isten malmai lassan ırülnek. Egyes források Ebux versébıl eredeztetik a tibeti imamalmokat is.

86


33 GULYÁS, AKI NAGYOT MERT ÁLMODNI ( Petıfi verse ) Sandton a napokban dícsérte meg Söndör barátunkat, hogy bontogatja csíráit, sajnos most figyelmeztetnem kell. Nem Sandtont, hanem a Söndört. Tehát: Petıfi kollégát moderátori feddésben részesítem pornográf jellegő diznókodás miatt. Nem úgy kell nagyot álmodni, ahogy ı gondolja, meg különben is: Bocaccio már nem divat. Tehát hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy gulyás. A gulya legelt, s naná hogy ı is elaludt, mint Parolka hajdanán, sıt direkt, hogy kolompszó közben aludt el, de ennek a gulyásnak mákja volt, mert Parolkával ellentétben az ı tehenei nem bitangoltak el, csupán az asszony által becsomagolt lecsós piskóta esett lustaságának áldozatául. álmában fanfárok zengik, kisbírók dobolják, hogy nemzetközi költészeti verseny veszi kezdetét birodalomszerte a gulyás méretes szerszámának megéneklése tárgyában, s a zsüri elıtt kinek verse megáll, mint sudár fa szára / aranybullát vernek annak a ... 1. A gulyás már a verseny hírére izgalmi állapotba kerül, teste-lelke hánykódik, mint roncshajó a ködben2, a marhák rémülten húzódnak félre, s zavarukban bıgnek, mint a tehén, melynek nincs kalap a fején. S valahol egy kis zúgban egy elhagyott magányos asszony elmélkedik arról, hogy milyen boldogok voltak, a gulyás meg ı, mindaddig, amíg a gulyás meg nem tapasztalta sikereit, s rá nem ébredt hogy a geometria a hímek királyává, a teremtés koronájává teszi ıt. De ha egyszer elıkerülne egy még nálánál is nagyobb bika, egy igazi dúvad, kitıl megrettenne, tán visszatérne hozzám – gondolja az asszony.

87


Kolompolt a gulya... ı észre sem vette, gyorsabban a testnél hánykódik az elme. Lecsós süteményét megették a férgek, hatalmas farkáról szóljon ma az ének. Azt bıgi a tehén, mehet, ami jöhet, nem kell viagra sem, úgy áll, mint a cövek. Szeretett valaha, bármit megtett értem3, nagyobb vad kellene4, hogy tıle ı féljen. Az egyes sorok szerzıi : Petıfi, Arany, AnnaAlvarez, Methus, Kecske, Botsáska, Danyila, Sebikati. 1 2 3 4

© Lıwy Arpád. Szenes Iván egykori táncdalszövege. Érdekes, hogy pont Danyila ment át líraiba. Hogy mik vannak ! Még Erıs Pistánál is nagyobb !

88


34 ÍGY VITÁZUNK MI ( Plix verse )

Na végre hogy. Ezt is megénekeltük. Igy vitázunk mi. Vagy így vitáztok ti. A módszerek kategorizálása szempontjából alapmő az LGT ópusza. Biztos ismeritek. van aki rutinból, van aki erıbıl, van aki hátulról, van aki elölrıl, van aki ruhában, van aki anélkül, van aki vörösödik, s akad aki bekékül,

mindenki másképp csinálja...

van aki vaktába', van aki beméri, van aki átdöfi, van aki letépi, van aki zenére, van aki fák alatt, van aki ficánkol és akad aki elmarad,

mindenki másképp csinálja...

van aki pilácsnál, van aki sötétbe', van aki bundáér', van aki azér' se', van aki dorombol, van aki goromba, van aki évente se, s akad aki naponta,

89


mindenki másképp csinálja...

van aki marcona, van aki negédes, van aki hallgatag, van aki beszédes, van aki elkapja, van aki bevárja, van aki csajokat visz magával a szerájba,

mindenki másképp csinálja...

van aki szokásból, van aki örömmel, van aki fogával, van aki körömmel, van aki merészen, van aki rinyálva, van aki feladja, mer’ nagyon be van piálva,

mindenki másképp csinálja...

A NOL vitastílusainak analóg katalogizálására Plix tesz kísérletet. Mőve alapmő. A jelenkor számára tán szemléletesebb lehetne tipuspéldák említésével, de mit tudja majd az utókor, ki volt pl. Köpcöske ? Talán jobb így. Akárhogy is van, fel kell fegyverkeznünk. Vagdalkozós vitázók szablyát, pengésen érvelık zsilettet fognak. Van, aki markos, van aki nádas. Van, aki olyan hülye, mint húsz másik. Van, akitıl nem szabadulhatunk. Van, ki közelít és van, ki távolodik. De mindenki orientál. Van, aki annyit lát a témából, mintha a sörnek csak habját látná. Van, ki saját érveinek veszi el az élét, van, ki eleve életlen fegyverrel startol. Van, aki mindent s mindenkit megoszt, van, aki vörös, és több olyan van, aki rébe. Van kinek nyelve vág, van, ki szablyája, van aki belédrúg, van, aki megver. Van aki okkal, van, aki anélkül. S akinek szablyája van ? Nos ha elszablya, hát elszablya, utólag már szabhatlya. Mindenki másképp csinálja. Methus meg röpköd és mosolyog a háttérben. A fene a formáját !

90


Magyaros vitához szablya kell vagy zsilett, markos gyerek volt ı, húsz legényen kitett, elfog és nem ereszt, közelít és messzít a sörnek habjából látott ı már ennyit, kését kıbe vágta, elvette az élét, megosztját ételük azon Vörös Rébék, gyakorta megvertem, volt rá bıven okom. A budai várra felröppent mosolyom.

Az egyes sorok szerzıi : Plix, Petıfi, Sárkányszekér, Danyila, Balegyenes, Sárkányszekér, Habók, Methus. 91


KOCSMAVITA – Horzsoli kiegészítése Magyaros vitához szablya kell vagy zsilett Bajszot akasztani könnyő, csakhogy minek? Markos gyerek volt ı, húsz legényen kitett Mind a húsz ıt verte, jobbik szeme kilett. Elfog és nem ereszt, közelít és messzít Fogatlan szájával hadovázik, szebbít A sörnek habjából látott ı már ennyit Belelóg a bajsza, vakarja a seggit. Kését kıbe vágta, elvette az élét Kéthetes serclinek levágta a végét Megosztják ételük azon Vörös Rébék Elkapják pörköltnek, kiontják a vérét Gyakorta megvertem, volt rá bıven okom Nagyon szemét velem, nemhiába rokon A budai várra felröppent mosolyom Mivel belémrúgott, s' tapadtam a falon.

Ui: Kis pofás Nagy pofás Őbereli egy rúgás.

92


35 FİNÖKVÁLASZTÁS ( Habók verse ) Az indítás jó, csak jól be kell betonoznom közismerten rossz májamat, nehogy személyeskedni kezdjek. Pl. hogy itt a fórumon ki lehetne keresztapa, vagy kit lenne jó megöletni. Mondjuk ez a vers egy képzelt keresztapáról szól. Miután kertes házában babot termeszt, neve lehetne mondjuk Don Fagiolo. Egy igazi keresztapa csak olasz lehet, tele temperamentummal, lendülettel, vendettával. Nagy adag vodka után kimegy kisházának kertjébe, hol babot termeszt, s döbbenten látja, hogy az egyik kis növény satnyább, mint a többi, nem tud mibe kapaszkodni, mert ellopták mellıle a karót. Pedig a növény is Isten teremtménye. Ki tehette ezt az istentelen gazságot ? Néhány gyors telefon, s a laikus újságolvasók tán csak annyit tudnak meg, hogy valahol egy benzinkút mellett egy éppen tankoló urat szitává lıttek egy arra haladó autóból, de arról már senki sem értesül, hogy az illetınek azért kellett meghalnia, mert egy babkarót kihúzott a földbıl.

93


Pedig Don Fagiolo lelke mélyén romantikus. Noha most már gazdag ember, akár a Buckingham palotát is megvehetné lakásnak, de neki az az egykori vityilló kell, ahol elsı idillikus kapcsolata tárgyiasult egy édes kis diáklánnyal. Don Fagiolo vízszerelıként érkezett egy dugulás elhárítására, s remek tömítésekkel oldotta meg a feladatot. Ez a fiatal lány ma már családanya, de ha Don Fagiolonak eszébe jut, ma is megszégyeníti az ellopott babkarót. Megvette hát az lepusztult házikót, ócska kamrájában a sajtot egerek rágják, babot termeszt a kertben, úgy él, mint egy szegény falusi szicíliai, istenfélı ember, vasárnaponként kéteurósokat szór a templom perselyébe, imája a fellegekben is hallik, tisztességérıl legendák szólnak, csak azt nem bírja elviselni, ha lopják a babkarót. Akkor felszínre tör benne a sátán.

Jó keresztapa lesz, mindenkit megölet, megitta a vodkát, túl nagy volt a löket. Kereste volna a hiányzó babkarót, megvette a házat, hol hajdanán lakott, hová édes társát szerelemmel várja, egérré változva a sajtot átrágta. Vízlefolyót szerel, mindenhol csak csövek, amikor rágondolt, állt az, mint a cövek !

Az egyes sorok szerzıi : Habók, Horzsoli, Ebux, Kecske, Arany, Õrmester, AnnaAlvarez, Holmes.

94


36 KECSKE AZ ÉTTEREMBEN ( Danyila verse ) Egyáltalán mért kellett ennek a szegény kecskének étterembe mennie ? S étteremben rendelnie a mindennapi káposztát ? Hiszen a kecske szegény is és takarékos is. Dehogyis akart ı étterembe menni. Gondolta, hát hol a káposzta ? A földeken. Akkor meg kapál magának egyet. Kért is kölcsön egy kapát és kérdezte mindenkitıl: - Mondd, te kis virág, merre van a káposzta ? - Arra – mondta a kis virág, de nem arra volt. - Mondd, te kis rigó, merre van a káposzta ? - Erre – mondta a kis rigó, de erre se volt. A szegény kiskecske meg csak csapkodott a kapájával, míg a kapát teljesen el nem nyőtte.

95


Akkor aztán besötétedett, lement a nap, és ott állt az szerencsétlen kiskecske éhesen a sötétben. Olyan végtelenül sötét volt, mint az alagútban. Nem lehetett semmit se látni és olyan kilátástalan volt minden. Ekkor határozta el a kiskecske, hogy elmegy az étterembe. Annyit fog eldorbézolni egyetlen este, mint máskor egy hónap alatt összesen. Meg is rendelte a káposztát, de olyan magas asztalhoz ültették, hogy a szervírozott menőt fel se érte. Nagykecskékre tervezték az éttermet. Ekkor már nagyon nehéz volt a szíve a szegény kiskecskének, nagy megpróbáltatás volt ez a nap. De a világ jó, az emberek is jók, és minden történet happy end-del végzıdik. A jóságos pincér talált egy asztalt, amelyet a kiskecske már felért, hozzájutott a reggel óta áhított káposztához. Megörült neki, mindkét kezével átölelte a kedvenc csemegét, ott, ahol a legszélesebb, hozzábújt, egy darabig átkarolva tartotta, majd jóízően elfogyasztotta. Jó az Isten. A költı gyermekeknek szánta mővét. A kisgyerekek még a bábszínházban is félnek, jaj mi lesz a kismalacokkal, megeszi-e ıket a farkas. Nos a költı gondol arra, hogy a gyerekek ne féljenek. Már a vers elsı két sorában elmondja a happy-endet, ne kelljen izgulni. Erre a versre nyugodtan elhozhatjátok a gyerekeket, nem lesznek rémálmaik.

96


Tányérján a menő, káposzta az étel, átfogta derekát mind a két kezével. Lemenıben volt a nap, piros volt arca, hiába bíztatták, erre menj, ne arra, hamar tönkretette kölcsönkapa élét, sötét az alagút, nem látni a végét. Olyan magasra ne tegye, fel se érek ! Pedig a szíve volt oly nehéz szegénynek. Az egyes sorok szerzıi : Danyila, Petıfi, Sebikati, Habók, Sebikati, Kecske, Sárkányszekér, Petıfi. ********************************************************

97

Poems together  
Poems together  

poems together

Advertisement