Page 1

”Je komt er enkel door hard te werken” Marie Follebout en Lara Haeck van jazzcafé Hotsy Totsy in Gent

WWW.ADMB.BE

DRIEMAANDELIJKS - JAARGANG 58 - NUMMER 4 - NOVEMBER 2013 HOOFDKANTOOR: SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE - AFGIFTEKANTOOR: GENT X - P 409699


INHOUD

“Werkgevers hechten steeds meer belang aan een doordacht en – vooral - een geïntegreerd HR- én preventiebeleid. En terecht.” s

COVER ”Je komt er enkel door hard te werken” . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

VOOR DE WERKGEVER Brugpensioen wijzigt opnieuw. . . . . . Bijverdienen als gepensioneerde. . . . Het eenheidsstatuut. . . . . . . . . . . . . . Instappen in het systeem leertijd. . .

4 6 7 7

KINDERBIJSLAG

Philip Van Eeckhoute gedelegeerd bestuurder ADMB

Wanneer ontvang ik mijn kinderbijslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

ONDERNEMINGSLOKET

Beste lezer, Hotsy Totsy Dagelijks hebben onze medewerkers contact met ondernemers pur sang en werkgevers die het belang van een optimaal personeelsbeleid hoog inschatten. Wij laten er ook in deze editie graag een aantal aan het woord. Zo leest u waarom de ‘Hotsy Totsy’ als authentiek jazzcafé al 40 jaar een begrip is in het Gentse. Én waar de toch ietwat speciale naam vandaan komt. Daarnaast vertelt Patrick Cokelaere, CEO van de Groep Zorg H. Familie, hoe zijn 800 medewerkers dagelijks het verschil maken en waarom zij mogen pronken met het internationale kwaliteitslabel ‘Investors in People’. Een vreemde, maar toch niet geheel onbekende eend in de bijt is Karel Van Eetvelt. Samen met de topman van Unizo bespreken we de krijtlijnen van onze samenwerking, die we eind vorig jaar extra kracht bijzetten. Vier laureaten 18 oktober stond al lang in onze agenda omcirkeld. Op die avond reikte onze groep namelijk voor de dertiende keer de ADMB Awards uit. Naast de traditionele awards voor een HRprofessional en een student voor zijn of haar krachtig HR-werk, reikten we dit jaar twee extra awards uit. Samen met onze externe preventiedienst, Provikmo, bekroonden we een student en een preventieadviseur die ons in het specifieke domein van preventie en welzijn op het werk hebben verrast. De vier laureaten stellen verder in dit magazine graag kort hun project voor. Samen sterk De studenten en professionals die deelnemen aan onze Awards helpen ons mee de vinger aan de pols te houden. Als HR-groep vinden wij het namelijk onze opdracht om actuele trends in de materies waarmee wij bezig zijn, snel te capteren en ten voordele van onze klanten-werkgevers te vertalen in bruikbare informatie en modellen. Dé rode draad in de werken die voor deze Awards-editie werden ingezonden, is ongetwijfeld dat de werkgever van de 21° eeuw bijzonder goed weet dat investeren in gezonde en veilige werkomstandigheden geen ‘zotte kosten’ zijn. Integendeel, investeringen in HR, welzijn en preventie zijn investeringen die lónen. Wij zien het belang van een doordacht en – vooral - een geïntegreerd HR- én preventiebeleid vandaag enkel toenemen. Wie hiervoor een beroep doet op ADMB, weet dat onze organisatie volledig is afgestemd op die geïntegreerde aanpak. Veel leesplezier! Philip Van Eeckhoute gedelegeerd bestuurder Groep ADMB

Hou uw onderneming tegen het licht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

PARTNERSHIP ADMB en UNIZO versterken samen ondernemers . . . . . . . . . . . . . 12

ADMBEELD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 ADMB AWARDS. . . . . . . . . . . . . . 16 KLANT AAN HET WOORD Op dezelde golflengte (Groep Zorg H. Familie). . . . . . . . . . . 18

ZIEKTEVERZEKERING Uw zoektocht rond thuiszorg. . . . . . 20 Wat doen bij arbeidsongeschiktheid?. . . . . . . . . . . 21

OPLEIDINGEN EN INFOSESSIES . . . . . . . . . . . . . . . . 22 NUTTIGE CIJFERS RSZ-bijdragen en data. . . . . . . . . . . . Memo voor de werkgever. . . . . . . . . Gezinsbijslag werknemers . . . . . . . . Tegemoetkoming aan gehandicapten . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enkele nuttige pensioenbedragen . . . . . . . . . . . . . . . Toegelaten activiteit gepensioneerden . . . . . . . . . . . . . . . . Dagvergoeding zelfstandigen. . . . . . Index. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 26 27 28 28 29 30 30

ADRESSEN Adressen kantoren. . . . . . . . . . . . . . . 31

Hebt u vragen of suggesties? U kan onze gedelegeerd bestuurder bereiken via philip.ve@admb.be

COLOFON Redactieadres: Sint-Clarastraat 48 - 8000 Brugge - Tel. 050 474 111 - Fax 050 474 110 Redactie: Ph. Van Eeckhoute, K. Boelens, L. Daeninck, M. Debruyckere, K. Defoor, P. Pirard, L. Fiers, P. Godelie, L. Hoste, H. Jonckheere, S. Lemaire, V. Lenssen, G. Van De Maele, R. Vanden Bussche, P. Jonckheere, D. Van Loocke, S. Vansieleghem, D. Vantornout, N. Van Kerschaver, B. Decoster - Eindredactie: P. Staelens - Verantwoordelijke uitgever: Ph. Van Eeckhoute, p.a. SintClarastraat 48, 8000 Brugge - Foto’s: J.J. Soenen, P. Holderbeke, J. Martens Vormgeving: Kliek Creatieve Communicatie - Druk: Roularta - Oplage: 92.000 ex. Lid van VUKPP. Vroeger verschenen artikels uit ADMB Info zijn te raadplegen op www.admb.be NR 4 - NOVEMBER 2013 > 3


VOOR DE WERKGEVER

Strenger en stroever Brugpensioen wijzigt opnieuw in 2014 en 2015 s Bike De Wolf Senior juridisch adviseur ADMB Juridische Dienst

SWT vanaf 58 jaar De leeftijdsgrens van 60 jaar kan worden verlaagd op sectoraal of op ondernemingsniveau. Het stelsel van SWT vanaf 58 jaar op grond van een lange loopbaan zal evenwel verdwijnen. Het stelsel blijft nog bestaan tot en met 2014, nadien wordt de minimumleeftijd vastgelegd op 60 jaar. • In 2014 wordt de loopbaanvereiste opgetrokken tot 38 jaar voor mannen én vrouwen. • In 2015 wordt de leeftijdsgrens opgetrokken tot 60 jaar. De loopbaanvereiste bedraagt 40 jaar voor mannen en 38 jaar voor vrouwen. Merk op, vanaf 2015 is het logischer (geen sectorale of ondernemings-CAO vereist) en voor de vrouwelijke werknemers zelfs interessanter (lagere loopbaanvereiste) om een beroep te doen op de algemene regel van 60 jaar2.

In het brugpensioenstelsel heeft de ontslagen werknemer recht op een bedrijfstoeslag ten laste van de werkgever én geniet hij een voordelig werkloosheidsstatuut. Dit systeem, dat vandaag ‘stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’ (SWT) heet, onderging de laatste jaren verschillende hervormingen. Ook voor 2014 en 2015 staat er het een en ander op de agenda. Via het brugpensioen wou de regering, door oudere werknemers in geval van ontslag een gunstig statuut toe te kennen, jongeren meer kansen bieden op de arbeidsmarkt. Dit systeem won snel aan populariteit, maar kon de jeugdwerkloosheid niet afremmen. Sterker nog, de toenemende vergrijzing van de bevolking maakte het noodzakelijk dat oudere werknemers net langer aan het werk bleven. Sinds 2005 onderging het systeem vele hervormingen. Zo worden strengere leeftijds- en loopbaanvoorwaarden opgelegd en hebben hogere socialezekerheidsbijdragen de kost voor de werkgever gevoelig doen toenemen. Ook de vervangingsplicht krijgt een uitbreiding. Wat wijzigt er nu in het ‘stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’ in 2014 en in 2015? 4 > NR 4 - NOVEMBER 2013

LEEFTIJD EN LOOPBAAN

SWT vanaf 57 jaar

Een oudere werknemer die in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag wil stappen, moet een zekere leeftijd hebben en een bepaalde loopbaan of beroepsverleden kunnen aantonen. De vereiste loopbaan is gekoppeld aan de leeftijd van de werknemer bij de aanvang van het SWT.

SWT vanaf 57 jaar is slechts mogelijk indien deze leeftijdsgrens al was opgenomen in een CAO (of collectief akkoord) die uiterlijk op 31 augustus 1987 werd neergelegd. Deze CAO’s kunnen nog verlengd worden tot uiterlijk 31 december 2014.

Vorig jaar werden de loopbaanvoorwaarden nog maar eens opgetrokken. Daarbij werd in enkele gevallen gebruik gemaakt van een overgangsperiode waardoor de modaliteiten ook de komende jaren nog blijven wijzigen. Daarnaast kent het SWT voor werknemers vanaf 57 jaar een uitdoofbeleid tegen 2015.

SWT vanaf 60 jaar De algemene regel blijft dat elke werknemer van 60 jaar of ouder na ontslag (indien voldaan aan de overige voorwaarden) recht heeft op het SWT1. • In 2014 blijft de vereiste loopbaan 35 jaar voor mannen en 28 jaar voor vrouwen. • In 2015 wordt deze vereiste opgetrokken tot 40 jaar voor mannen en 31 jaar voor vrouwen.

• In 2014 blijft de vereiste loopbaan 38 jaar voor mannen én vrouwen; • In 2015 is geen verlenging van dit stelsel meer mogelijk.

VASTKLIKKEN Het zogenaamde ‘vastklikprincipe’ zwakt bovenstaande wijzigingen dan weer wat af. Omwille van de overgangsregelingen kon het gebeuren dat een werknemer die op een bepaald ogenblik aan de leeftijdsen loopbaanvoorwaarde voldeed maar in dienst bleef, later het recht op SWT weer zou verliezen. Het vastklikprincipe sluit dergelijke situaties uit voor het SWT vanaf 60 jaar en het SWT vanaf 58 jaar – lange loopbaan. Wanneer een werknemer op een gegeven moment de vereiste leeftijds- en loopbaanvoorwaarden bereikt, kan het recht op het SWT worden ‘vastgeklikt’. Hij zal later op


VOOR DE WERKGEVER OVERZICHT LEEFTIJDS- EN LOOPBAANVOORWAARDEN MINIMUMLEEFTIJD

BEROEPSVERLEDEN

Anciënniteit

Vanaf

Man

Vrouw

2012

35 jaar

28 jaar

2015

40 jaar

31 jaar

2016

40 jaar

32 jaar

2017

40 jaar

33 jaar

2018

40 jaar

34 jaar

2019

40 jaar

35 jaar

2020

40 jaar

36 jaar

2021

40 jaar

37 jaar

2022

40 jaar

38 jaar

2023

40 jaar

39 jaar

60 jaar

2

58 jaar lange loopbaan3

60 jaar lange loopbaan

3

60 jaar lange loopbaan

4

2024

40 jaar

40 jaar

2012

38 jaar

35 jaar

2014

38 jaar

38 jaar

2015

40 jaar

38 jaar

2016

40 jaar

39 jaar

2017

40 jaar

40 jaar

2012

40 jaar

35 jaar

2014

40 jaar

38 jaar

2015

40 jaar

40 jaar

58 jaar zwaar beroep

2010

35 jaar

58 jaar medisch6

2010

35 jaar

57 jaar5

verlenging t.e.m. 2014

38 jaar

2008

40 jaar

verlenging

33 jaar met 20 jaar nachtarbeid

verlenging

33 jaar

5

56 jaar lange loopbaan6 56 jaar nachtarbeid

7

56 jaar P.C. 124 medisch attest

7

De wijzigingen in 2014 en 2015 zijn geaccentueerd basis van dit vastgeklikte recht wel nog in het SWT kunnen stappen, zelf al is de CAO ondertussen verstreken en ook al voldoet hij niet aan de op dat moment geldende voorwaarden. Het is zelfs niet nodig dat de CAO op grond waarvan het kliksysteem in werking werd gesteld, nog bestaat op het ogenblik van het ontslag.

VERVANGING Als werkgever moet u een werknemer die in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag stapt, vervangen door een uitkeringsgerechtigde volledige werkloze of gelijkgestelde. De vervanger (of diens vervanger) dient drie jaar in dienst te blijven. Het bestaan van die vervangingsplicht is evenwel afhankelijk van de leeftijd van de werknemer. Tot en met 2014 geldt de vervangingsplicht

niet voor werknemers die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt op het einde van de arbeidsovereenkomst. Vanaf 1 januari 2015 wordt de leeftijdsgrens opgetrokken tot 62 jaar.

Voor wie geldt deze vervangingsplicht niet? De leeftijdsgrens blijft voorlopig ongemoeid voor werknemers die op basis van de algemene regel in het SWT stappen. Deze werknemers - die per definitie minimaal 60 jaar zijn – moeten niet worden vervangen. Doordat de algemene regeling omwille van de lagere loopbaanvoorwaarden gemakkelijk kan worden ingeroepen, wordt het effect van de uitbreiding van de vervangingsplicht sterk getemperd. Als de wetgeving intussen niet meer wordt aangepast, zal ook na 2014 voor het gros van de werknemers de

vervangingsplicht eindigen op de leeftijd van 60 jaar. Een bijkomende uitzondering wordt nog gemaakt voor werknemers die de leeftijd van 60 jaar reeds hebben bereikt op 31 december 2014. Dan is er geen vervanging nodig, zelfs al eindigt de tewerkstelling pas later.

BIJDRAGEN Er is de intentie om bepaalde modaliteiten van de socialezekerheidsbijdragen op de bedrijfstoeslag te vereenvoudigen. Het draait in hoofdzaak om de situatie waarbij meerdere debiteuren de bedrijfstoeslag verschuldigd zijn en om het geval van kapitalisatie. De technische aspecten worden momenteel verder uitgewerkt. Het is de wens om de aanpassingen te laten ingaan op 1 juli 2014.

Vastgelegd in NAR-CAO nr. 17, gesloten voor onbepaalde duur • (2) Op basis van NAR-CAO nr. 17 • (3) Op basis van een sector-/ ondernemings-cao: gesloten en neergelegd vóór 1/1/12 of gesloten na 31/12/11, maar een ononderbroken verlenging van een CAO gesloten en neergelegd vóór 1/1/12. • (4) Op basis van een sector-/ ondernemings-cao: voor het eerst gesloten na 31/12/11. Op basis van een sector-/ ondernemings-CAO • (6) Op basis van een NAR-CAO • (7) Op basis van een Sector-/ NAR-CAO

(1)

(5)

NR 4 - NOVEMBER 2013 > 5


VOOR DE WERKGEVER

s Sandra Lambrecht Senior juridisch adviseur ADMB Juridische Dienst

Voortaan eenvoudig en zonder beperkingen? Bijverdienen als gepensioneerde

Alfons is na een jarenlange carrière als technisch tekenaar toe aan een welverdiende rust. Maar na een jaartje thuis is het ‘zwarte gat’ voor hem nog niet gedicht. Dan ontmoet hij zijn vroegere werkgever die radeloos op zoek is naar ervaren werkkrachten die hun kennis met jonge medewerkers kunnen delen. Voor zijn werkgever zou het fantastisch zijn als Alfons zijn ervaring kan doorgeven aan de jonge medewerkers, en dat hij daar ook zelf mee de vruchten kan van plukken. Alfons wil deze opportuniteit met beide handen grijpen, maar zit met tal van vragen voor zijn werkgever. De medewerkers van ADMB helpen hen graag met gericht advies. Werkgever van Alfons: “Zal Alfons zijn

pensioen verliezen omdat hij opnieuw bij mij aan de slag gaat?” ADMB: “Omdat Alfons er nog geen loopbaan van 42 jaar had op zitten toen hij op pensioen ging, mag hij bijverdienen tot een bepaald grensbedrag per jaar. Aangezien hij toen al 65 was, is dat voor Alfons € 21.865,23 per jaar. Mocht hij nog dit jaar terug aan de slag gaan, bijvoorbeeld vanaf december, wordt dit bedrag verminderd tot € 1.822,10, maar enkel voor het jaar 2013. Hou dus samen deze grens goed in de gaten, want een overschrijding heeft gevolgen op het pensioen van Alfons. Als hij meer dan een vierde extra verdient dan de wettelijke grens, zal hij zijn volledige pensioen verliezen of moeten terugbetalen. Verdient hij voor het jaar 2013 minder dan € 2.277,63 dan zal de pensioendienst zijn pensioen enkel procentueel verminderen.” Alfons: “Als ik dus nog een klein jaartje werk, kom ik aan mijn 42 jaar dienst en vallen die grensbedragen weg?” ADMB: “Onbeperkt bijverdienen is pas mogelijk vanaf uw 65ste als u een loopbaan van 42 jaar achter de rug had op het ogenblik van uw pensionering. Bij u is dat niet het geval, maar uw actieve loopbaan tot aan uw

65 jaar bezorgt u wel een hoger pensioenbedrag, via de pensioenbonus. Dat is een bedrag van € 2,2974 netto per dag tewerkstelling vanaf het jaar dat u 62 jaar werd, dat bovenop uw pensioen komt.” Werkgever: “Moeten wij de pensioendienst inlichten over de nieuwe job?” ADMB: “Neen, jullie zijn beide verlost van deze administratieve last.” Alfons: “En wat als ik eens ziek word?” ADMB: “Uw werkgever zal gewaarborgd loon betalen, wat ook meegeteld zal worden in het bedrag van uw toegelaten activiteit. Mutualiteitsuitkeringen zal u daarna niet ontvangen, aangezien u deze ziekte-uitkeringen niet mag combineren met uw pensioen.”

Op 65 jaar op pensioen met een loopbaan van 42 jaar achter de rug: ONBEPERKT BIJVERDIENEN IS MOGELIJK! 6 > NR 4 - NOVEMBER 2013

In welke situaties heeft de gepensioneerde nog een aangifteplicht? • Met het oog op de eerste uitbetaling van het pensioen, dus in het geval de tewerkstelling al van start was gegaan voor de ingangsdatum van het pensioen; • Als de betrokkene een beroepsbezigheid uitoefent in het buitenland of daar sociale uitkeringen geniet; • Bij de uitoefening van een artistieke of wetenschappelijke activiteit, niet onder het statuut van handelaar; • Bij de uitoefening van een politiek of ander mandaat, of de tewerkstelling als ambtenaar.

Meer info Zie maximumbedragen pag. 29 Bron: Koninklijk besluit van 28 mei 2013 tot wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende de cumulatie van een pensioen in de werknemersregeling met beroepsinkomsten of met sociale uitkeringen, BS 20 juni 2013.


VOOR DE WERKGEVER

Blijf op de hoogte ADMB volgt eenheidsstatuut op de voet Sinds de goedkeuring van de ontwerpteksten rond het eenheidsstatuut1 is er over dit thema al ontzettend veel inkt gevloeid. Wat u vooral moet onthouden, is dat er vanaf 1 januari 2014 nieuwe opzeggingstermijnen gelden en dat de carensdag verdwijnt. De wijzigingen gaan evenwel veel verder dan deze twee thema’s. Hieronder geven wij een beknopt overzicht van de aanpassingen vanaf 1 januari 2014. De nieuwe opzeggingstermijnen gelden voor alle werknemers in dienst vanaf 1 januari 2014. Naast deze termijnen, is er voor de arbeiders en bedienden die reeds in dienst zijn vóór 1 januari 2014 een overgangsmaatregel voorzien (oude opzeggingstermijnen voor de anciënniteit opgebouwd t.e.m. 31 december 2013 + nieuwe opzeggingstermijnen voor de anciënniteit opgebouwd vanaf 1 januari 2014). Dit geldt voor alle opzeggingen betekend vanaf 1 januari 2014.

In ruil voor de afschaffing van de carensdag kan u uw arbeidsongeschikte medewerker verplichten om gedurende vier opeenvolgende uren ter beschikking te staan van een controlearts.

Wenst u op de hoogte te blijven van alle wijzigingen rond het eenheidsstatuut? Volg het op de voet via de nieuwsbrief ‘ADMB Actua’. Schrijf u in op www.admb.be/abonnee. Bij vragen kan u steeds uw contactpersonen bij ADMB Sociaal Bureau contacteren (www.admb.be). Daarnaast verdwijnen ook de proef en de daaraan gekoppelde opzeggingsmogelijkheden. Er geldt bovendien een opzeggingsmogelijkheid voor contracten van bepaalde duur, tijdens de eerste helft van de overeengekomen termijn.

Er komt een recht op outplacement voor elke werknemer waarvan de opzeggingstermijn minstens 30 weken bedraagt. Het huidige systeem van sollicitatieverlof voor hogere bedienden wordt van toepassing voor alle arbeiders en bedienden. Ten slotte zal u het contract niet meer kunnen verbreken omwille van meer dan zes maanden ziekte. Er komt wel een algemene mogelijkheid tot verbreking bij arbeidsongeschiktheid indien de werknemer ziek wordt tijdens zijn opzeggingstermijn. De verbreking dient in dat geval wel te gebeuren omwille van een geldige reden, anders dan ziekte. Sinds kort kan u ook, onder bepaalde voorwaarden, iemand op interimbasis aanwerven met het oog op een vast contract (motief ‘instroom’). Dit is in het kader van het eenheidsstatuut brandend actueel, gezien dit nieuwe motief een valabel alternatief biedt voor het wegvallen van de proefperiode.

(1)Ingevolge een arrest van het Grondwettelijk Hof kwam er op 5 juli 2013 een compromis omtrent het eenheidsstatuut arbeiders – bedienden uit de bus. De ontwerpteksten die dit compromis verder uitwerken, werden goedgekeurd in de Ministerraad van 27 september 2013.

Instappen in het systeem leertijd s Paul Jonckheere Syntra-Leersecretaris

DE MIDDENSTANDSOPLEIDING HEEFT FLEXIBELE INSTAPMOGELIJKHEDEN: Vanaf dit jaar kunnen leerlingen heel het jaar door instappen.

LEERVERGOEDINGEN AAN LEERLING: - 18 jaar

+ 18 jaar

1ste jaar

314,74 EUR

419,66 EUR

2de jaar

419,66 EUR

472,11 EUR

3de jaar

520,08 EUR

520,08 EUR

Bonus voor leerplichtige leerling en patroon-opleider (500 – 750 euro).

Voorwaarden: Leerling: 15 jaar zijn en 2 jaar secundair onderwijs gevolgd hebben Patroon-opleider: 25 jaar zijn en 5 jaar beroepservaring hebben, waarvan 2 jaar als zelfstandige Kosten voor patroon-opleider: • Leervergoeding • Bijdrage patroon +/- 20 % van de leervergoeding • Afsluiten van arbeidsongevallenverzekering

INSTAPPEN IN HET SYSTEEM STAGEOVEREENKOMST Starten met een stageovereenkomst (+ 18 jaar) kan heel het jaar door als u in de SYNTRA-cursus bent ingeschreven.

Meer info: www.leertijd.be Tel. 050 474 131 Fax: 050 474 306 paul.jonckheere@syntravlaanderen.be Op afspraak: 0497 59 34 24

Nieuw: leertijd-opleiding in kinderopvangcentra, woon- en zorgcentra NR 4 - NOVEMBER 2013 > 7


KINDERBIJSLAG

“Wanneer ontvang ik mijn kinderbijslag?” s Pol Pirard Directeur ADMB Kinderbijslagfonds

Kent u het antwoord op bovenstaande vraag? In de meeste gevallen ontvangt u uw kinderbijslag vanaf de 8ste van de maand. Aan de hand van enkele voorbeelden tonen we u graag hoe alles precies in elkaar zit. MAANDELIJKSE KINDERBIJSLAG Casper werd geboren op 1 oktober 2013. Het recht op kinderbijslag ontstaat hierdoor op 1 november 2013, namelijk de maand volgend op de maand van geboorte.

De moeder van Casper ontvangt de kinderbijslag van november vanaf 8 december 2013.

De kinderbijslag en de eenoudertoeslag voor de maand oktober worden betaald op 8 november 2013.

TOESLAGEN

LEEFTIJDSBIJSLAG

Frank en Leen gaan uit elkaar op 20 september 2013. De kinderen blijven bij Leen wonen. Leen laat haar kinderbijslagfonds weten dat ze als alleenstaande moeder een bruto maandinkomen heeft van minder dan € 2.230,74. Hierdoor heeft ze recht op de eenoudertoeslag vanaf 1 oktober 2013.

Ella is 12 jaar geworden op 21 augustus. Vanaf september heeft zij recht op een hogere leeftijdsbijslag. Op 8 oktober wordt voor haar deze leeftijdsbijslag betaald samen met de kinderbijslag van de maand september.

VOORAFBETALING KRAAMGELD Karel en Veerle verwachten hun eerste kindje op 24 december 2013. Karel kan het kraamgeld aanvragen bij zijn kinderbijslagfonds vanaf de 6de maand van de zwangerschap, dus vanaf 24 augustus 2013. De uitbetaling ervan zal gebeuren ten vroegste twee maanden vóór de vermoedelijke geboortedatum, dus vanaf 24 oktober 2013.

Meer informatie? Neem zeker eens een kijkje op www.admb.be/kinderbijslagfonds. U vindt er heel wat nuttige informatie over uw kinderbijslag en u kan er een aantal formulieren downloaden. Nog vragen? Neem gerust contact op met ons via de website, info@kinderbijslagfonds.be of telefonisch op 050/474 111. Wij helpen u graag verder!

HOUD ONS OP DE HOOGTE Om zeker te zijn van een correcte uitbetaling van uw kinderbijslag, dient u ons over verschillende wijzigingen op de hoogte te houden. We belichten hier enkele actuele thema’s: • Na 31 augustus van het jaar waarin een jongere 18 jaar wordt, kan hij enkel recht hebben op kinderbijslag indien hij onderwijs of een opleiding volgt of als werkzoekende ingeschreven is. Gelieve dan ook alle wijzigingen in de situatie van de jongere onmiddellijk aan ons te melden. 8 > NR 4 - NOVEMBER 2013

• Houd ons op de hoogte als de jongere in de loop van het school- of academiejaar na 31 augustus van het jaar waarin hij/zij 18 wordt: - meer dan 240 uren per kwartaal werkt (ook als zelfstandige of buiten België); - deeltijds onderwijs volgt en een bruto maandinkomen heeft van meer dan € 520,08; - definitief stopt met studeren; - zich laat inschrijven als werkzoekende; - opnieuw gaat studeren; - zijn/haar eindverhandeling of stagever slag ingediend heeft (alleen in geval van een thesisjaar).

• ADMB Kinderbijslagfonds stuurt jaarlijks in januari een formulier “Toeslag op de kinderbijslag (P19)” aan de gezinnen die recht hebben op een toeslag of ervoor in aanmerking komen. Met die vragenlijst gaan wij na of de toeslag tijdens de voorbije periode terecht betaald werd, en informeren we de gezinnen die de toeslag (nog) niet ontvangen over de voorwaarden. Voor wie de toeslag nu al ontvangt, is het dus heel belangrijk om deze vragenlijst zo spoedig mogelijk aan ons terug te bezorgen. Dat voorkomt dat de kinderbijslag te laat betaald wordt of dat wij ten onrechte betaalde kinderbijslag later moeten terugvorderen.


ONDERNEMINGSLOKET

Hou uw onderneming tegen het licht Lieven Fiers Directeur Zenito Ondernemingsloket

3 zaken die u als ondernemer best checkt

s

3 CHECKS

VOOR ONDERNEMERS

CHECK 1 Staan alle activiteiten die u uitoefent ook in de KBO? In vele gevallen heeft een nieuwe activiteit gevolgen voor uw inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Voor u kan dit op het eerste gezicht een klein detail zijn, maar weet dat een verkeerde of onvolledige inschrijving wel degelijk vervelende gevolgen kan hebben. Zo is het mogelijk dat een niet-betalende klant voor de rechtbank vrijuit gaat omdat u activiteiten factureerde die niet in de Kruispuntbank vermeld staan. Of kan de fiscus beroepskosten verwerpen voor activiteiten die niet officieel gekend zijn.

Voor € 12 bestelt u bij Zenito Ondernemingsloket (ook via www.zenito.be) een officieel uittreksel uit de Kruispuntbank waarop u al uw KBO-gegevens kan checken. Meer informatie? Wij kunnen samen met u deze checks doen en de nodige acties ondernemen. Uw dichtstbijzijnde Zenito Ondernemingsloket, ondernemingsloket@zenito.be of www.zenito.be.

CHECK 2 Is de kennis bedrijfsbeheer of de beroepskennis nog wel aanwezig in uw bedrijf?

CHECK 3 Zijn uw vergunningen en de gepubliceerde gegevens nog in orde?

Commerciële ondernemingen moeten bij de opstart aantonen dat ze voldoende kennis van bedrijfsbeheer hebben. In sommige ondernemingen moet ook de beroepskennis bewezen worden, bijvoorbeeld in een bouwonderneming, een garagebedrijf of een restaurant.

Vergunningen kan u vaak beschouwen als uw toegangsticket tot een bepaalde sector. Draag er dan ook zorg voor. Sommige verstrijken na een bepaalde tijd, andere moeten regelmatig nagekeken worden op uitbreiding of aanpassing.

Het is goed mogelijk dat de persoon die deze kennis bewees bij de start ondertussen niet meer in de onderneming actief is. In vele gevallen moet dan echter een vervanger worden aangeduid, binnen de zes maanden na het

Hetzelfde geldt voor de gegevens die over uw vennootschap gepubliceerd zijn. Kijk op www.just.fgov.be (Belgisch Staatsblad) of ook de laatste wijziging (bv. de vervanging van een zaakvoerder) officieel doorgegeven is.

vertrek.

Regels om een bedrijf te starten: binnenkort verschillend in Vlaanderen en Brussel? In het akkoord voor de nieuwe Staatshervorming is overeengekomen dat ook de regels om een zaak te starten naar de gewesten verhuizen. Het gaat concreet om de verplichting om bedrijfsbeheer en beroepskennis te bewijzen voor de opstart van uw activiteit, maar ook over de reglementering voor de vestiging van grote handelszaken.

De regels voor opstart van een vrij, intellectueel of medisch beroep blijven echter federaal geregeld. Mogelijk zal een opstartprocedure dus in de toekomst anders verlopen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Timing hiervan? 1 juli 2014 of uiterlijk 1 januari 2015. We houden u uiteraard op de hoogte!

NR 4 - NOVEMBER 2013 > 9


KLANT AAN HET WOORD

“Je komt er enkel door hard te werken” Als authentiek Gents artiestencafé is ‘Hotsy Totsy’ al 40 jaar een begrip in Gent. Én daarbuiten. Vandaag is het nog steeds een trekpleister voor vele studenten, toeristen en iedereen die geïnteresseerd is in kunst en cultuur. Lara Haeck, Bob Claeys en Marie Follebout van Hotsy Totsy vertellen graag over hun unieke onderneming. Eerst en vooral: vanwaar de naam ‘Hotsy Totsy’? Marie: ”Hotsy Totsy was de gelijknamige club van Al Capone in het Chicago van de jaren dertig. Dat die club duidelijk tot de verbeelding van de oprichters sprak, zie je aan de inrichting en de verschillende portretten van Al Capone. Aan de inrichting is trouwens nog niets veranderd. Zelfs de foto’s die hier uithangen, zijn er al sinds de start.”

“Sinds het rookverbod is het hier merkbaar kalmer” Bob: “Het café werd in 1973 opgestart door Johan Claus en even later overgenomen door Guido Claus, beiden broers van Hugo Claus. Hij stelde hier trouwens begin jaren tachtig zijn meesterwerk ‘Het verdriet van België’ voor aan pers en publiek.” Lara: “Recent heeft een fotograaf ons benaderd met foto’s van die boekvoorstelling. Daarop zie je dat het café er vandaag nog exact hetzelfde uitziet. Alleen voor het authentieke interieur is het al de moeite om eens langs te komen (lacht). We gaan de foto’s van de boekvoorstelling binnenkort tentoonstellen in het café.”

Wat maakt jullie café uniek? Lara: “Het is het schoonste café van Gent, tiens!” Marie: “We zijn een jazzcafé en organiseren vele evenementen. Zo zijn er jazzoptredens, brengen we Franse chansons, doen we een maandelijkse bluesjam en is er geregeld een quiz. Daarnaast kunnen dichters terecht op onze poëzie-avond ‘De sprekende ezels’. Iedere week is er wel iets te doen.” Lara: “Je kan hier ook nog verschillende spelletjes spelen, van poolen tot gezelschapsspelen. Dat zie je toch ook steeds minder op café.” Marie: “Qua optredens zijn vooral onze bluesjams echte publiekstrekkers, zowel voor jong als oud. Dat genre leeft echt weer op dankzij films zoals ‘The broken circle breakdown’. Op die avonden is er heel veel ambiance.” 10 > NR 4 - NOVEMBER 2013

Lara Haeck en Marie Follebout van jazzcafé Hotsy Totsy

Bob: “Bovendien organiseerden we hier begin november voor de derde keer het Klein Dictee der Nederlandse Taal. Veertig deelnemers probeerden de teksten, die werden voorgelezen door de Gentse schepen Tom Balthazar, zo foutloos mogelijk op te schrijven.”

Wie is de typische klant van Hotsy Totsy? Marie: “Eigenlijk hebben we een heel gevarieerd publiek. Artiesten, studenten, Gentenaars, toeristen, zowel jong als oud, iedereen is hier welkom. Er komen nog steeds veel kunstenaars over de vloer.” Lara: “Doordat de Artevelde Hogeschool hier vlakbij is, komen er veel studenten.

De laatste jaren neemt ook het aantal toeristen sterk toe.” Marie: “We staan zelfs vermeld in de bekende reisgids ‘Lonely Planet’. Je weet dat niet op voorhand, maar het was wel een leuke verrassing toen ik het zag. Ook op de reiswebsite Tripadvisor staan we genoteerd als een must see. Er zijn daarnaast veel hotels in de buurt, waardoor toeristen geregeld eens binnenstappen. De vriendelijkste toeristen zijn Duitsers en Nederlanders. Spanjaarden zijn minder aangenaam, want die betalen allemaal apart en spreken enkel Spaans (lacht).” Lara: “Spaanse studenten brengen ook heel vaak hun eigen drank mee, wat toch niet


KLANT AAN HET WOORD

Drie favorieten

ADMB en Horeca Vlaanderen: samen sterk

Favoriete optreden in de Hotsy Totsy:

HR-dienstengroep ADMB heeft een sterke expertise opgebouwd in de horecasector. Ons partnership met sectororganisatie Horeca Vlaanderen staat hier mee garant voor. Heeft u vragen rond ondernemen of personeelsbeleid? ADMB helpt u graag verder! (www.admb.be)

Marie: “Het optreden van The California Honeydrops, een Amerikaanse rhythm & blues-band, is mij het meest bijgebleven. Zij kwamen hier op een dag toevallig binnen en gaven ’s avonds spontaan een memorabel optreden. Het publiek was toen echt in extase. Dat is een groep die wij anders nooit zouden kunnen betalen.” Bob: “De voorstelling van ‘Het verdriet van België’ van Hugo Claus zal ook wel memorabel geweest zijn, maar wij waren er toen jammer genoeg nog niet bij (lacht).”

de bedoeling is van een café (lacht). Je kan daar ook niet altijd iets van zeggen, want vaak zie je dat pas als ze al weg zijn.”

“Tijdens mijn studies werkte ik hier als student en ik voelde mij meteen thuis”

Favoriete drankje: Bob: “Ik neem altijd een Chimay Tripel. En later op de avond kan dat eens een whisky zijn.” Lara: “Ik drink liefst een gewoon pintje.” Marie: “Ik ook.”

Was het altijd al jullie ambitie om een eigen zaak te hebben? Lara: “Ik heb altijd al in de horeca gewerkt en heb veel nachtwerk gedaan. Ik begon acht jaar geleden te werken bij Hotsy Totsy. Toen ik twee jaar later de kans kreeg om zaakvoerster te worden, heb ik die met beide handen gegrepen. Marie is ondertussen al meer dan 5 jaar medevennoot en Bob, mijn man, al bijna 3 jaar. Patrick, de andere vennoot, is hier vandaag niet.” Marie: “Tijdens mijn studies werkte ik hier als student en ik voelde mij meteen thuis. Op een bepaald moment kreeg ik de gelegenheid om mij in te kopen. Lara doet vooral het zakelijke en ik meer het artistieke.”

Favoriete nummer:

Marie Follebout

Lara: “Velen zeggen dat je het na enkele jaren beu zal worden. Maar eigenlijk moet je vooral jezelf blijven, en iets doen wat je graag doet. Nachtwerk is wel iets wat je moet liggen, en gelukkig is dat bij mij het geval (lacht).”

“Nachtwerk moet je liggen, en gelukkig is dat bij mij het geval” Zijn er ook minder leuke kantjes? Lara: “De Hotsy Totsy is een wintercafé. We hebben maar een paar tafeltjes buiten staan, dus in de zomer kan het echt kalm zijn en dus minder leuk om te werken.” Marie: “Als je een café uitbaat, volg je ook een ander ritme. Je kan niet zo makkelijk afspreken met vrienden of familie. Het heeft zijn voor- en nadelen. Ik moet ’s morgens bijvoorbeeld niet in de file staan.” Bob: “Het feit dat je afhankelijk bent van overheidsmaatregelen, zoals het rookverbod of belastingverhogingen op terrassen, is niet altijd makkelijk. Sinds het rookverbod is het hier merkbaar kalmer. Iedere nieuwe regel is een aanpassing. Zo zal de blackbox-kassa zeker ook veel extra werk opleveren.”

Lara Haeck

Wat is het leukste aan een café uitbaten? Marie: “Je leert heel veel mensen kennen. Bovendien kan ik echt genieten als er op het einde van de dag een spontaan applaus opsteekt. De mensen een mooie avond bezorgen, daar doe je het voor.”

Hebben jullie tips voor mensen die hun eigen café willen openen? Bob: “Je moet het doen omdat je het graag doet, omdat je er een passie voor hebt. Je mag het zeker niet doen om snel rijk te worden.” Lara: “Enkel door hard te werken geraak je er. Als je je ziek voelt, moet je ook gewoon komen werken. Het is dat of je zaak sluiten.” Marie: “Een café openhouden is meer dan

Marie: “So What van Miles Davis.” Bob: “Ik heb geen voorkeur, zolang het maar gezellige muziek is.” Lara: “Ik hoor heel graag Sinnerman van Nina Simone. Op het einde van de avond, durven we samen met de vaste klanten de jazz ook wel eens in te ruilen voor foute muziek of pop uit de jaren ’80.”

alleen in de café staan. Er komt veel bij kijken, zoals optredens regelen, administratie, drukwerk, boodschappen, klusjes, … . Voor onze personeelsadministratie krijgen wij ondersteuning van ADMB. Zij nemen veel werk uit onze handen. Daarnaast zijn we voor onze sociale zekerheid aangesloten bij Zenito Sociaal Verzekeringsfonds.”

Hoe gaan jullie op zoek naar extra hulp indien dat nodig is? Lara: “Iedere vrijdagavond komt er een jobstudent bij ons werken. In de winter hebben we ook hulp op zaterdagavond. Het gebeurt heel vaak dat studenten komen vragen of we geen hulp kunnen gebruiken. Als we iemand zoeken, hangen we hier een blad uit en daar komt steeds volk op af. We houden dan een gesprek met de student, en laten hem of haar een avondje proefdraaien.” Marie: “Iemand die hier komt werken, moet uiteraard ook wel jazz kunnen verdragen (lacht).”

Hebben jullie nog een laatste boodschap voor de lezer? Bob: “Altijd welkom!” Tekst: Pieter Staelens – Foto’s: Johan Martens Meer info: www.admb.be Hotsy Totsy - Hoogstraat 1, 9000 Gent NR 4 - NOVEMBER 2013 > 11


PARTNERSHIP

“ADMB en UNIZO versterken samen ondernemers” Partnership UNIZO-ADMB: één jaar later Tussen UNIZO en ADMB bestaan al van bij hun oprichting sterke linken. Om hun samenwerking extra kracht bij te zetten, ondertekenden beide organisaties eind 2012 een vernieuwd partnershipsakkoord. Eén jaar later sprak ADMB Info met Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, en Philip Van Eeckhoute, gedelegeerd bestuurder van ADMB. Hoe zijn die historische linken tussen UNIZO en ADMB gegroeid? Karel Van Eetvelt: “Het is geen toeval dat onze beide organisaties vorige eeuw zijn opgericht op initiatief van zelfstandige ondernemers zelf, elk met een duidelijk doel: ADMB staat in voor de zakelijke dienstverlening op maat van zelfstandigen en KMO’s, en UNIZO verdedigt de belangen van dezelfde doelgroep, overal waar nodig. Onze nauwe samenwerking is bijgevolg logisch. Onze organisaties versterken elkaar.” Philip Van Eeckhoute: “Intussen zijn we vele jaren verder, en is ook de doelgroep van de ADMB-dienstverlening gevoelig uitgebreid.

Denk aan de social profit sector met vele grote ziekenhuizen en woonzorgcentra, maar ook aan de talrijke grote ondernemingen die dagelijks een beroep doen op de kwaliteitsvolle begeleiding van Provikmo, onze externe preventiedienst.”

eerstelijnsadvies, informatie en vorming. Welnu, om dat goed te kunnen doen, steunen we onder meer op de ervaring van Groep ADMB. De medewerkers van zowel ADMB als UNIZO voelen heel goed de dagelijkse polsslag van ondernemers.”

“Voor zelfstandige ondernemers valt het niet mee snel de juiste weg te vinden door het doolhof van wetten en regels.”

Philip Van Eeckhoute: “Als HR-dienstengroep volgt ADMB de beslissingen van de overheid op de voet op. Het is immers onze belangrijkste rol om datgene wat in wetgevingen en reglementeringen staat, op een correcte manier toe te passen op de dossiers van onze klanten. Vanzelfsprekend doen we dat zoveel mogelijk vanuit de bril van onze klant, en staat zijn belang centraal. Het is daarnaast wel belangrijk om een partner te hebben die dicht bij het beslissingscentrum in Brussel zit. Dit helpt ons om onze klanten, ondernemers en werkgevers, nog beter proactief te informeren. Voor UNIZO is onze dienstverlening dan weer een essentiële inspiratie om met nog meer kracht te lobbyen bij al wie de gestelde problemen kan en moet oplossen. Daarin zit de sterkste complementariteit van de beide organisaties.”

Kunnen jullie concreter toelichten hoe beide organisaties elkaar versterken? Karel Van Eetvelt: “De kernopdracht van UNIZO bestaat uit een stem geven aan zelfstandigen, KMO’s en vrije beroepen, hen vertegenwoordigen en samenbrengen op alle niveaus. We doen dat in de gemeenten en steden, in de provincies, in Vlaanderen en Brussel en in Europa, steunend op sterke dossiers. Anderzijds geven we onze leden

“De KMO-tewerkstellingsmonitor is een mooie illustratie van de sterke samenwerking tussen onze studiediensten.” Karel Van Eetvelt: “Omdat we ons voortdurend moeten en willen aanpassen aan de evolutie bij onze leden en klanten, is het nodig en nuttig onze samenwerking regelmatig te evalueren en te optimaliseren. Dat hebben we vorig jaar formeel gedaan en we zullen dat blijven doen. Daarbij hebben we maar één doelstelling: het belang van de zelfstandige ondernemers en werkgevers maximaal garanderen.”

Hoe verloopt de samenwerking concreet? Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder UNIZO: “De samenwerking tussen ADMB en UNIZO is er op gericht de belangen van de zelfstandige ondernemers optimaal te behartigen, zowel bij het beleid als door concrete, snelle en kwalitatieve dienstverlening op maat.”

12 > NR 4 - NOVEMBER 2013

Karel Van Eetvelt: “Elk van onze organisaties komt vanuit zijn eigenheid en expertise naar buiten. Het is de bedoeling om dit


PARTNERSHIP rond het ABC van de sociale wetgeving. Een ander voorbeeld zijn onze gezamenlijke opleidingen rond de gevolgen van het eenheidsstatuut, waarop zowel UNIZO-leden als ADMB-klanten welkom zijn.” Karel Van Eetvelt: “Ondernemers die niet op tijd en degelijk geïnformeerd worden, verliezen tijd en geld. Versnippering moeten we bijgevolg maximaal vermijden. Door goede afspraken en communicatie willen we elke ondernemer snel de juiste weg wijzen. Ons UNIZO – service center ontving al zo’n 24.000 vragen.”

“Samen de problemen van ondernemers snel en efficiënt oplossen.” Philip Van Eeckhoute: “Tel daarbij de vele vragen van onze klanten die wij dagelijks in al onze kantoren beantwoorden, dan is het duidelijk dat wij er samen voor gaan om de problemen van ondernemers snel en efficiënt op te lossen.”

Philip Van Eeckhoute, gedelegeerd bestuurder ADMB: “Wij zijn twee complementaire organisaties met een eigen doel: ADMB begeleidt en adviseert ondernemers door de ingewikkelde wetgeving te vertalen naar hun praktijk, UNIZO waakt erover dat die wetgeving op maat van de ondernemer blijft.”

nóg meer samen te doen. Om een concreet voorbeeld te geven, UNIZO en ADMB organiseren samen de Jobstudent van het jaar. Daarmee willen we het, te vaak ten onrechte, negatieve beeld van de jobstudent en de betrokken werkgevers op een positieve manier doorprikken. Want mede dankzij een goede begeleiding gaat het in de grote meerderheid van de gevallen over zeer positieve ervaringen voor jongeren en werkgevers. Dergelijke initiatieven willen we verder opdrijven zodat zowel de ondernemers als de publieke opinie weten waarvoor we staan, wat we voor de ondernemers kunnen doen en wat ondernemers voor de hele samenleving echt betekenen.” Philip Van Eeckhoute: “Wij koppelen onze knowhow aan kanalen die UNIZO gebruikt om ondernemers te bereiken. Op verschillende manieren proberen we onze kennis gezamenlijk uit te dragen. Zo is er de ontwikkeling van de KMO-tewerkstellingsmonitor, een mooie illustratie van de sterke samenwerking tussen onze studiediensten. Op basis van globale én anonieme ADMBcijfers over tewerkstelling in de sectoren kunnen we de toestand bij de KMO- werkgevers van nabij opvolgen. UNIZO kan op basis van deze studie het belang hiervan extra onderstrepen en haar argumenten kracht bijzetten. Dankzij de

samenwerking met UNIZO komen wij bovendien sneller in contact met sectororganisaties en beroepsfederaties. Naast ons rechtstreekse contact met de klant en onze nauwe samenwerking met boekhouders en accountants, worden dergelijke partnerships steeds belangrijker voor ADMB. Ook via die weg willen we ondernemers zo goed mogelijk informeren en ondersteunen bij alles wat te maken heeft met tewerkstelling van personeel.”

“De medewerkers van zowel ADMB als UNIZO voelen heel goed de dagelijkse polsslag van ondernemers.” Wat betekent het partnership in de praktijk voor de zelfstandige ondernemers? Philip Van Eeckhoute: “Voor elke ondernemer is goed en betrouwbaar advies van levensbelang. Daarvoor moeten ze snel terecht kunnen bij de juiste vertrouwenspersonen. Want voor een ondernemer valt het niet mee om de weg te vinden in het doolhof van vele wetten en regels. Wij helpen hen daarbij. Daarom hebben wij bijvoorbeeld infosessies georganiseerd

Gratis UNIZO-infopakket UNIZO is de grootste organisatie van zelfstandigen, KMO’s en vrije beroepen in Vlaanderen en Brussel. Al wie op eigen risico en met eigen middelen een zaak runt, is er welkom. Elke zelfstandige ondernemer kan 24/24 uur terecht voor eerstelijnsadvies bij het UNIZO - service center op het nummer 078 35 39 39 of via service@unizo.be. Leden ontvangen onder meer het blad Z.O.-magazine en de Z.O.-adviesbrief. Ze kunnen deelnemen aan een breed netwerk met informatiesessies, evenementen en lokale manifestaties. UNIZO ontwikkelde bovendien interessante tools, modelbrieven, contracten en een incassoservice. Lid worden of een gratis infopakket met o.a. proefnummers van Z.O.-magazine en de adviesbrief ontvangen? Mail info@unizo.be of ga naar www.unizo.be. In de aanloop naar 2014 wil UNIZO graag horen wat de organisatie nog meer kan doen om meer en beter te laten ondernemen. Laat hen uw visie en ideeën weten op www.meerondernemenminderzorgen.be.

NR 4 - NOVEMBER 2013 > 13


ADMBEELD

ADMB Awards Op vrijdag 18 oktober reikte onze groep voor de dertiende keer de ADMB Awards uit. Na de bekroning van de winnaars (zie pagina’s 16-17) gidste niemand minder dan Zaki, samen met artiesten zoals Jan Hautekiet, Axl Peleman en Guy Swinnen, de aanwezigen doorheen een amusante avond vol weetjes en romantiek.

14 > NR 4 - NOVEMBER 2013


ADMBEELD

Wetenschappelijke dag tandartsen VBT (Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen), partner van ADMB, organiseerde op vrijdag 15 november in het Concertgebouw in Brugge een wetenschappelijke dag voor tandartsen met als thema “Mondzorg voor volwassenen en ouderen”. Het doel van deze dag was om de mogelijkheden voor de tandverzorging van de steeds ouder wordende patiënt te bespreken. ADMB Verzekeringen gaf die dag meer uitleg over een exclusief verzekeringspakket op maat van tandartsen.

37 nieuwe collega’s waarop u kan rekenen ADMB verwelkomde in oktober de 25 nieuwe collega’s van het verzekeringskantoor Liekens uit Geel, waarmee ADMB Verzekeringen recent een belangrijk integratie-akkoord ondertekende. Daarnaast startten afgelopen kwartaal 12 nieuwe medewerkers bij onder andere ADMB Sociaal Bureau, Provikmo, ADMB HR Services, ADMB Kinderbijslagfonds, ADMB Verzekeringen & Finance en onze dienst facility. Onze nieuwe collega’s zorgen vanaf nu graag mee voor uw persoonlijke HR-ondersteuning.

NR 4 - NOVEMBER 2013 > 15


ADMB AWARDS

Lynn Mottie - KU Leuven Laureaat HR-award studenten (master Arbeids- en Organisatiepsychologie)

Centrale vraag? Iedereen kent het stereotype wel van ‘een pestkop van een baas’, het populaire beeld van een leidinggevende die zijn werknemers overschreeuwt, bevelen geeft, en zich over het algemeen slecht gedraagt. In mijn onderzoek kijk ik niet enkel naar de ‘pestkop’, maar ook naar de context van het ‘pesten’. Ik onderzocht de relatie tussen leidinggevende en werknemer in een veranderingscontext. Deze context vereist namelijk dat leidinggevenden op een goede manier omgaan met werknemers om een beter klimaat en minder weerstandsgedrag te creëren. Bovendien kan dit ook voor een positieve dialoog zorgen waardoor medewerkers constructieve feedback geven. Is dit echter in tijden waarin verandering en onzekerheid optreedt wel altijd zo positief voor leidinggevenden?

Project? In mijn onderzoek maak ik gebruik van een literatuurstudie en analyseer ik de resultaten van een multi-source vragenlijst.

Resultaat? Het aanbieden van een stem aan werknemers kan in specifieke situaties leiden tot frustratie bij leidinggevenden. Leidinggevenden hebben in tijden van verandering alle steun en hulp nodig van hun medewerkers. Wanneer deze hun eigen mening beginnen uiten en ingaan tegen de opinies van de leidinggevende, kan hij of zij de dreiging en provocatie vaak niet meer de baas, met een verkeerde reactie als gevolg. Het is voor beide partijen vooral van belang dat ze voldoende communiceren met elkaar tijdens veranderingen, en bewust zijn van de mogelijke effecten van hun gedragingen. Leidinggevenden en ondergeschikten hebben een dynamische relatie, waarbij je beiden beter in de gaten kan houden om de ene of de andere te kunnen begrijpen. Het belangrijkste besluit van deze studie is dus: “being constructive isn’t always positive”.

Motivatie jury: De jury waardeerde vooral de innovatieve en creatieve aanpak van Lynn Mottie en de nauwgezetheid waarmee het onderzoek werd opgezet en uitgevoerd. De bevindingen van haar studie zijn zowel voor de theorie als de praktijk relevant.

Karine Jacques - Daidalos vzw Laureaat HR-award bedrijven en organisaties

Centrale vraag? Als hulpverleningsorganisatie komen onze medewerkers terecht bij gezinnen in problematische leefsituaties, of krijgen ze te maken met kwetsbare jongeren in ons dagcentrum. Omgaan met agressie of getuige zijn van schrijnende situaties, kunnen dus deel uitmaken van de job. Psychosociale belasting is dan ook een grote risicofactor. Vandaar ontstond de nood aan erkenning van het probleem en concrete constructieve richtlijnen. Hoe kunnen we onze medewerkers helpen om te gaan met grensoverschrijdend gedrag en deze moeilijke situaties te erkennen en verwerken? Hoe kunnen we constructieve leerkansen bieden voor begeleiders en gezinnen, zodat de begeleiding verder kan lopen en de gezinnen niet afgewezen worden?

Project? We ontwikkelden in samenspraak met alle medewerkers een ‘Veiligheidsondersteunend Beleid’. Elke begeleider kreeg hierbij een handleiding met concrete richtlijnen waarmee ze kunnen omgaan met een onveilige situatie of een agressie-incident. Daarnaast hebben we een registratiesysteem opgezet. 16 > NR 4 - NOVEMBER 2013

ADMB Awards 2013 Op vrijdag 18 oktober reikte HR-dienstengroep ADMB samen met haar externe preventiedienst, Provikmo, in het Concertgebouw in Brugge al voor de dertiende keer de ADMB Awards uit. Met deze awards bekronen ADMB en Provikmo twee professionals en twee studenten die zich in de domeinen van HR en preventie met vernieuwende en resultaatgerichte ideeën hebben onderscheiden van hun collega’s. Een onafhankelijke vakjury bekroonde in de categorie HR Karine Jacques van hulpverleningsorganisatie Daidalos uit Peer en Lynn Mottie, master in de psychologie aan de KU Leuven. In de categorie preventie ging de erkenning naar Sylvie Morel de Westgaver van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en Hanne Vermeiren van het Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen. De winnaars ontvingen 1000 euro, een kunstwerk van Roger Raveel en een tablet. Ze stellen hier graag kort hun project voor.

Foto boven Vlnr: Jozef Vandenberghe (voorzitter ADMB), Karine Jacques (HR-laureaat bedrijven & organisaties – Daidalos), Philip Van Eeckhoute (gedelegeerd bestuurder ADMB), Patrick Coucke (voorzitter jury HR-awards). Foto onder Vlnr: Luc Desmet (voorzitter Provikmo), Sylvie Morel de Westgaver (preventielaureaat bedrijven & organisaties - RVA), Philip Van Eeckhoute (gedelegeerd bestuurder ADMB), Luc Van Hamme (voorzitter jury Preventie-Awards), dr. Geert De Cooman (algemeen directeur Provikmo)

Naast de nuttige cijfergegevens, biedt het samen registreren van het incident met de teamcoördinator extra kansen om het incident na te vertellen, erkenning te krijgen en het te verwerken.

Resultaat? Wij reiken onze hulpverleners een set van handvaten aan die hen toelaten om te gaan met agressie en ongewenst gedrag van cliënten. Deze gedragingen worden nu sneller opgemerkt, gemarkeerd en begrensd. De begeleiders krijgen instructies en ondersteuning om bepaalde situaties aan te pakken en volgen vormingen om deze thema’s bespreekbaar te maken. Onze mensen voelen zich dankzij het veiligheidsondersteunend beleid dan ook sterk gesteund.

Motivatie jury: Voor de jury sprong Daidalos in het oog omdat deze organisatie met een gedurfde HR-bril kijkt naar een moeilijk thema. Agressie wordt bij Daidalos niet per se geweerd, maar krijgt een plaats in de hulpverlening. Hun veiligheidsondersteunend beleid is een belangrijke steun voor de medewerkers, én een hulpmiddel voor de organisatie om haar maatschappelijke opdracht nóg beter te vervullen.


ADMB AWARDS

Hanne Vermeiren - PVI Antwerpen Laureaat preventie-award studenten

Centrale vraag? Afzonderlijk tewerkgestelde werknemers zijn ‘uit het oog’, maar zijn ze daarom ook uit het hart? Met andere woorden: we zien die medewerkers hun werk niet uitoefenen. Daardoor weten ook vaak niet wat ze doen, hoe ze het doen, en met welke risico’s. Geven we daarom minder om hun welzijn? Ik onderzocht hoe het gesteld is met het welzijn van een afzonderlijk tewerkgestelde werknemer, en welke maatregelen we kunnen nemen om dit te verhogen. Hoe ga je van ‘brandjes blussen’ naar een volwaardig preventief beleid? Ik nam als casestudy de conciërge van mijn werkgever, het Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen.

Project? In het onderzoek stak ik eerst mijn licht op bij andere bedrijven via interviews en een enquête bij leidinggevenden, preventieadviseurs en afzonderlijk tewerkgestelde werknemers. Vervolgens bestond het project uit het uitvoeren van een risicoanalyse, het voorstellen van preventieve en corrigerende maatregelen en het zoveel mogelijk reeds uitvoeren van deze maatregelen.

Resultaat? De voornaamste doelstelling, het verhogen van het welzijn van de medewerkers, is bereikt. Ik ken en respecteer de werkneemster nu meer en beter. Door veel te overleggen hebben we elkaar beter leren kennen en weten we wat we aan elkaar hebben. Dit maakt het werk veel aangenamer. Ikzelf heb leren werken met alle instrumenten van een preventieadviseur en dat was een aangename ervaring.

Motivatie jury: De jury was aangenaam verrast door de originaliteit van het werk en de bruikbare oplossingen die Hanne Vermeiren aanreikt. Ze bewijst dat ook in een kleine organisatie en vanuit een niet technische achtergrond de uitwerking van een doeltreffend preventiebeleid mogelijk is.

Sylvie Morel de Westgaver - RVA Laureaat preventie-award bedrijven en organisaties

Centrale vraag? Onze hoofdopdracht is het bieden van sociale bescherming, via het toekennen van een vervangingsinkomen aan werknemers die hun job onvrijwillig zijn kwijtgeraakt of die hun job beter willen afstemmen op hun privéleven. Om uitkeringen niet ten onrechte uit te keren, moeten wij controles uitvoeren, zowel op het terrein als in de RVA-kantoren. Deze controles kunnen tot agressie leiden bij de betrokken personen. In dit kader lanceerden wij in 2007 het project ‘Globale agressie-aanpak’ om via een preventieve aanpak agressie zoveel mogelijk te voorkomen, standaardprocedures op te zetten en slachtoffers van agressie psychologisch, sociaal en juridisch te ondersteunen.

De procedure omvat juridische hulp, sociale begeleiding en psychologische opvang. Het project omvat daarnaast een stuk opleiding en sensibilisering van het personeel en de hiërarchie.

Resultaat? Hoewel de socio-economische context de laatste jaren een ingrijpendere controle vraagt van de RVA, daalde het aantal agressiegevallen zelfs licht. Het aantal agressiegevallen tijdens de opvolgingsgesprekken, waar de kans op agressie groter is, daalde zelfs sterk. Zonder de inspanningen uit het project zou dit aantal zonder twijfel gestegen zijn. Uit een enquête blijkt bovendien dat het personeel de inspanningen die de RVA levert tegen agressie erg op prijs stelt.

Project? In 2010 richtte de RVA binnen de directie HRM een dienst Welzijn op als ‘Single Point of Contact’ voor alle incidenten. Naast diverse preventiemaatregelen focuste het project in het bijzonder ook op de opvolging van slachtoffers van agressie. Er werd een procedure uitgewerkt voor elke gradatie: ‘gewone’, zware of erg zware agressie.

Motivatie jury: De RVA maakte bij de jury indruk met haar globale aanpak van agressie in de relatie tussen medewerkers en cliënten, waarbij de verschillende stakeholders betrokken werden. De acties worden op verschillende vlakken en op een gecoördineerde manier gevoerd. NR 4 - NOVEMBER 2013 > 17


KLANT AAN HET WOORD

Op dezelfde golflengte Groep Zorg Heilige Familie behaalde in 2013 voor de derde keer op rij het internationale kwaliteitslabel ‘Investors in People’, een erkenning voor de sterke investering in de groei en ontwikkeling van haar medewerkers. De groep, actief in geestelijke gezondheids- en ouderenzorg, gaat dan ook heel bewust om met haar HR-beleid. “We zijn overtuigd dat we moeten investeren in de kracht van onze mensen, want zij maken het verschil”, aldus Patrick Cokelaere, CEO Groep Zorg Heilige Familie. Het certificaat ‘Investors in People’ staat voor een strategisch goed personeelsbeleid. De toekenning ervan gebeurt op basis van een externe audit, waarbij ze het personeel bevragen op 39 meetpunten zoals ontwikkeling, aanwerving en communicatie. “Wat de medewerkers vertellen, is doorslaggevend”, aldus Patrick Cokelaere. “Je moet op alle punten goed scoren, anders krijg je deze erkenning niet. Personeelsbeleid is bij ons echt een stokpaardje. Wij zijn continu bezig met onze visie zo duidelijk mogelijk te vertalen naar de medewerkers. Het is belangrijk dat we een aangename werkplek bieden om in te werken. Onze medewerkers moeten fier kunnen zijn op het resultaat dat ze neerzetten. In het voorjaar hebben wij bovendien de Diversiteitsprijs van Jobkanaal gewonnen.”

Patrick Cokelaere, CEO Groep Zorg Heilige Familie

“Om kwaliteit te blijven bieden, moet je steeds zoeken naar hoe je processen beter kunt maken”, vertelt Patrick Cokelaere. “Je mag je geen illusies maken, alles kan altijd beter. Daarvoor evolueert de omgeving te snel. Onze medewerkers staan zelf in voor het verbeteren en actualiseren van die processen.”

Evenwicht Patrick Cokelaere staat al bijna 25 jaar aan het hoofd van de groep, maar vindt nog steeds veel uitdagingen in de job. “De ambitie is om vooraan in het peloton te zitten en niet achteraan te komen”, aldus de CEO. “En zeker niet buiten tijd aan te komen (lacht). Je moet ervoor zorgen dat je niet stil staat en nieuwe dingen uitbouwt. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld extra inspanningen geleverd rond talentontwikkeling en worklife balance.

“De ambitie is om vooraan in het peloton te zitten” Dit jaar focussen we ons dan weer op gezonde medewerkers en een conflictvriendelijke voorziening. Onze drie pijlers, kwaliteitszorg, HRM en strategie, staan telkens centraal.“ De groep draagt een transparant beleid hoog in het vaandel. Zo stellen ze samen met hun medewerkers visieteksten op en staan er op hun intranet zo’n 1000 processen beschreven. 18 > NR 4 - NOVEMBER 2013

Wegwijs “Iedere medewerker volgt zo’n 40u opleiding per jaar”, gaat Patrick Cokelaere verder. “Wij staan dus heel open voor vragen van medewerkers om opleidingen te volgen. Die opleidingen vertrekken altijd vanuit de behoefte van de medewerker om iets bij te leren. Maar daar stopt het uiteraard niet, ze moeten het geleerde ook kunnen toepassen tijdens hun job. Onze medewerkers krijgen dan ook veel begeleiding van hun leidinggevenden om te kijken hoe ze dat kunnen waarmaken. Daarnaast doorloopt iedere nieuwe medewerker een traject van drie maanden waarin ze verschillende opleidingen krijgen en opdrachten moeten vervullen. Vaak gaat dit over praktische zaken, zoals het gebruik van het intranet of het onder de knie krijgen van het zorgdossier. De nieuwe medewerker moet zich de organisatie eigen maken.” Die vorming start eigenlijk al bij de selectie en de aanwerving. Patrick Cokelaere: “In de proefperiode gaan wij onze nieuwe medewerkers heel intens opvolgen. Wij geven hen veel feedback, via de leidinggevende of via

hun meter of peter. Per evaluatie bekijken we de evolutie van hun potentieel. We leggen de lat hoog. Wij zien de proefperiode als een verlenging van de selectie, omdat je dan pas echt iemand op waarde kan schatten. Het is gevaarlijk om iemand enkel op basis van een gesprek van een uur te beoordelen. In de sollicitatie-interviews gaan we vooral aan de hand van functieomschrijvingen na welke competenties iemand heeft. Wij kijken naar wat hij of zij in zijn mars heeft. Neemt hij zijn verantwoordelijkheid op? Kan zij goed in team werken? Is er leerbereidheid? Je kan de scherpe kantjes wel afronden, maar de goede ingesteldheid moet intrinsiek aanwezig zijn.”

“Je kan de scherpe kantjes wel afronden, maar de goede ingesteldheid moet intrinsiek aanwezig zijn” Dankbaarheid De zorgorganisatie doet voor haar zoektocht naar nieuwe medewerkers vooral een beroep op spontane sollicitaties. Ze kunnen nog net alle vacatures invullen. “25 jaar geleden, bij de start van mijn loopbaan, was het als gediplomeerde niet zo evident om snel een job te vinden”, aldus Patrick Cokelaere. “Nu kunnen sollicitanten in de zorgsector zelf kiezen waar ze willen werken.


KLANT AAN HET WOORD Bovendien zijn verpleegkundigen, verzorgend personeel en kinesisten minder makkelijk te vinden. Nochtans zijn dit enorm mooie beroepen. In de zorg werk je op een heel persoonlijke manier, en krijg je veel arbeidsvreugde. Je kunt voor iemand veel betekenen en de mensen tonen hier ook veel dankbaarheid voor. Hier is het contact veel intenser dan in andere sectoren. Er zijn natuurlijk ook minder aantrekkelijke kanten aan de job, zoals weekendwerk of nachtdiensten. Maar eigenlijk valt dat mee, want de meeste nachtdiensten worden gedaan door mensen die daarvoor kiezen. Maar dat werkritme kan voor sommigen wel wegen op hun sociaal leven. De zorgsector moet 24 uren per dag en zeven dagen op zeven paraat zijn, daar kunnen we niets aan veranderen. Als iemand ziek valt, moet iemand anders zijn of haar plaats innemen. Wij proberen dan ook zoveel mogelijk aandacht te besteden aan een goed evenwicht tussen werk en privé.”

Kwetsbaar In al die jaren dat Patrick Cokelaere CEO is van deze brede groep, zijn hem een aantal zaken opgevallen op het vlak van personeelsbeleid. Zo staat de ontwikkeling van medewerkers volgens hem veel centraler. “Vroeger stond het systeem centraal en moesten de medewerkers zich daarin inpassen. Nu is het omgekeerd. Het systeem moet zich aanpassen aan de individualiteit van de medewerker. Het potentieel van mensen komt bovendien niet altijd vanzelf tot ontwikkeling. Als organisatie moet je dat mee stimuleren en daarvoor een voedingsbodem creëren.

Als je het zaad op de rotsen gooit, ga je geen plantjes krijgen. Als organisatie moet je er mee voor zorgen dat mensen hun talent, drive en passie meebrengen naar het werk.” Daarnaast wijst Patrick Cokelaere op een zekere kwetsbaarheid. “Er komt vandaag veel af op de mensen, en niet iedereen heeft het even makkelijk. Vroeger bleven jobs tien jaar gelijk qua inhoud. Nu moet je constant mee evolueren. Voor sommige mensen is de gewoonte echter comfortabeler, dus daar moet je als organisatie aandachtig voor zijn.”

“Als je het zaad op de rotsen gooit, ga je geen plantjes krijgen” “In onze sector moet je dan ook heel veel met mensen bezig zijn, zowel met klanten als met medewerkers. Menselijke aandacht kan je niet zomaar tot een technisch aanpak herleiden. Je kan niet aan wat knopjes draaien om iets te fiksen. De enige kracht die wij hebben, zijn onze medewerkers en hun relatiedeskundigheid naar onze klanten toe.”

Gaspedaal De groep heeft 800 medewerkers en bedient 800 ‘klanten’. Deze 1 op 1-relatie komt vooral door de nood aan een intense begeleiding, zeker in de geestelijke gezondheidszorg. De organisatie moet, zoals iedereen in de zorgsector, heel bewust omgaan met haar centen. De besparingsmaatregelen van de overheid en het nijpend personeelstekort zijn hier uiteraard niet vreemd aan.

Identikit De Groep Zorg Heilige Familie omvat vier woon- en zorgcentra (De Pottelberg en Sint-Carolus in Kortrijk, Rustenhove in Ledegem en Sint-Jozef in Oostkamp), het psychiatrisch ziekenhuis Heilige Familie, de jeugdpsychiatrische centra De Korbeel en De Patio, Beschut Wonen De Bolster in Kortrijk en het Psychiatrisch Verzorgingstehuis Valckeburg in Rumbeke. De woonzorgcentra zijn allemaal ongeveer 100 jaar actief. In De Bolster wonen een 40-tal mensen begeleid in studio’s of kamers in de stad. In totaal telt de groep ongeveer 800 medewerkers en evenveel ‘klanten’/plaatsen. www.zorghf.be “We moeten elke euro omdraaien, want 75% van onze kosten zijn personeelskosten. En hoe minder middelen er zijn, hoe minder mensen je kan inzetten en hoe minder begeleiding en zorg zij kunnen geven.” Groep Zorg Heilige Familie ziet dan ook heil in een performante begroting. Ze gebruiken hiervoor de nieuwe begrotingstool van HR-dienstengroep ADMB. “In een begroting moeten we een goede raming kunnen maken van alle personeelskosten voor het komende werkjaar”, zegt Patrick Cokelaere. “We moeten deze flexibel kunnen aanpassen. Zo moeten we niet enkel rekening houden met indexwijzigingen, maar ook bijvoorbeeld met de circa 50 vervangingen wegens ziekte of zwangerschap die we jaarlijks hebben. Vervolgens is het belangrijk om per maand een verschilanalyse met de werkelijke kosten te maken, en tot voor kort kon dit in bijna geen enkele begrotingsmodule. Als je € 20.000 boven je begroting zit, moet je kunnen zien in welke kostenplaats, afdeling of functie dit verschil zit. In een auto heb je ook je boordinstrumenten nodig. Je moet weten of je op de gas-of rempedaal moet duwen. ADMB levert ons een performante begrotingstool mét verschilanalyse waarmee we onze kosten kunnen voorzien en beheersen. We zijn heel tevreden met deze oplossing en over het feit dat we input mochten leveren om deze tool te ontwikkelen. De wisselwerking tussen leverancier en klant is cruciaal om op dezelfde golflengte te zitten. Zo konden we perfect de noden en wensen van de zorgsector duidelijk stellen. Nu is er dan ook een perfecte fit tussen onze behoeftes en deze tool.” Meer info Voor alle vragen rond uw personeelsbeleid kan u steeds terecht bij HR-dienstengroep ADMB (www.admb.be). Tekst: Pieter Staelens - Foto: Patrick Holderbeke

NR 3 - NOVEMBER 2013 > 19


ZIEKTEVERZEKERING

You never care alone… Jos Beuselinck Diensthoofd MW CM Brugge s

Kiezen voor thuiszorg klinkt trendy en cool, maar stelt familie en verzorgers onverwacht voor heel wat moeilijkheden en hindernissen. Dagelijks zorgen 400.000 gezinnen in Vlaanderen voor een zorgbehoevend familielid. Mensen kiezen er steeds meer voor – zelfs al zijn ze zorgbehoevend – om thuis te blijven wonen. Om de zorg en de levenskwaliteit - ook voor de verzorger – zo lang mogelijk in stand te houden, is het belangrijk om tijdig de passende hulpverlening in te roepen. Hoe kan ik er met kans op slagen aan beginnen? Wie kan mij hierin coachen? Hoe kan ik het volhouden? Waar vind ik de gepaste dienstverlening en hulpmiddelen? Wie helpt dit betalen? Hoe krijg ik dat allemaal geregeld? De maatschappelijk werkers van CM zetten u bij deze veelgestelde vragen alvast een heel eind op weg. Ze kunnen u doorheen de thuiszorg een veelzijdige hulpverlening, aangepast aan uw wensen, aanreiken.

De maatschappelijk werkers van CM: wegwijzers bij uitstek in uw zoektocht rond thuiszorg

BEST MOGELIJKE INKOMEN

BEST GESCHIKTE DIENSTEN EN HULPVERLENING

BEST PASSENDE HULPMIDDELEN EN WONINGAANPASSINGEN

Waarvoor kan u bij ons terecht? WIJ ZETTEN DE ZAKEN SAMEN OP EEN RIJTJE • U krijgt tips en ideeën voor de organisatie van de thuiszorg. • We kijken samen hoe u er weloverwogen kan aan beginnen. • We helpen bij het opstellen van taakafspraken tussen de familie en professionele hulpverleners. • We helpen bij het formuleren van financiële afspraken tussen familieleden.

SAMEN MET U OP ZOEK NAAR DE BBB Best mogelijke inkomen: advisering en aanvragen van inkomensverhogende tegemoetkomingen, de tegemoetkomingen vanwege de Vlaamse zorgverzekering, hulpmiddelen via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, het Persoonlijke Assistentiebudget, tariefverlagingen, gemeentelijke mantelzorgpremies, sociale vrijstellingen en voordelen. We informeren u graag over het uitgebreide CM-thuiszorgplan, want vaak er is meer mogelijk dan u denkt. We bemiddelen in de wirwar van de diverse aanvraagprocedures en opvolging van uw dossier. 20 > NR 4 - NOVEMBER 2013

Best geschikte diensten en hulpverlening die uw leven en het zorgen thuis draaglijker maken. We bemiddelen met u bij het inschakelen van andere thuiszorgdiensten en zoeken samen naar mogelijkheden om de zorg even uit handen te geven. We volgen uw situatie op en helpen bijsturen waar nodig. Best passende hulpmiddelen en woningaanpassingen die de verzorging thuis, het werken, de verplaatsingen en het aangepast wonen makkelijker maken. We geven tips en ideeën rond hulpmiddelen die kunnen bijdragen tot een thuiszorg in de beste omstandigheden. We bieden informatie over de gespecialiseerde diensten voor woningaanpassing.

MORELE EN PSYCHOLOGISCHE STEUN Dag na dag ervaren mensen ook dat ziekte of hulpbehoevendheid het leven er helemaal niet eenvoudiger op maakt. Daarom willen wij doorheen de hulpverlening ook een luis-

terend oor, morele en psychologische steun verlenen. Zo maken we de zorg niet zozeer lichter, maar af en toe wat draaglijker. Wij zoeken op een zorgzame wijze naar passende oplossingen in een vertrouwde omgeving. Indien andere diensten meer gespecialiseerde hulp kunnen aanreiken, verwijzen we indien wenselijk gericht door. De hulpverlening steunt op respect voor de keuzevrijheid van de gebruikers en is gratis. De maatschappelijk werkers van CM helpen in Vlaanderen jaarlijks meer dan 100.000 personen of families die met allerhande vragen rond ziekte, handicap of hulpbehoevendheid worden geconfronteerd. Met weinig beloftes, maar met extra raad en daad, zoeken we samen in de goede richting. Meer informatie: www.cm.be


ZIEKTEVERZEKERING

s

“Wat doen bij arbeidsongeschiktheid?”

Luc Daeninck Directeur administratie CM Brugge

Indien u arbeidsongeschikt wordt, moet u tijdig en op correcte wijze het ziekenfonds verwittigen. Een correcte aangifte van arbeidsongeschiktheid gebeurt steeds met een ‘Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’. Er bestaat een specifiek attest voor zelfstandigen. Zorg ervoor dat u steeds een blanco getuigschrift in huis hebt.  Het attest wordt ingevuld door de behandelende arts. Het moet steeds de diagnose of de symptomen die aanleiding geven tot de arbeidsongeschiktheid vermelden. Het ingevulde attest stuurt u op of bezorgt u tegen ontvangstbewijs aan de adviserend geneesheer. De poststempel of het ontvangstformulier geldt als bewijs van een tijdige indiening. Deponeer uw aangifte dus nooit in een CMbrievenbus of in het CM-kantoor. Het getuigschrift moet binnen onderstaande termijn - te rekenen vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid - worden bezorgd aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Als u de adviserend geneesheer te laat verwittigt, verliest u voor de periode van laattijdigheid tien procent van de uitkering. Termijnen bezorgen getuigschrift Zelfstandigen

29 kalenderdagen

Na ontslag uit het ziekenhuis

48 uur

Bij het hervallen: - binnen de veertien kalenderdagen na de werkhervatting (tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid)

48 uur

- binnen de drie maanden na de werkhervatting (vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid)

WAT NA DE AANGIFTE ? Nadat u uw arbeidsongeschiktheid hebt aangegeven, ontvangt u van uw ziekenfonds volgende documenten: • Vragenlijst over de beroepsactiviteit Deze vragenlijst moet u zo spoedig mogelijk invullen en terugbezorgen aan het ziekenfonds, zodat de adviserend geneesheer uw arbeidsongeschiktheid kan erkennen.

• Bewijs van arbeidshervatting Uiterlijk twee dagen na het einde van de arbeidsongeschiktheid stuurt u dit bewijs ingevuld terug naar het ziekenfonds. • Blanco getuigschrift van arbeidsongeschiktheid. Bewaar dit attest zorgvuldig. Het voorkomt tijdsverlies indien u later opnieuw arbeidsongeschikt wordt. • Inlichtingenblad Uitkeringen • Inkomensverklaring -formulier 225 • Verklaring voor invaliden

Meer info Servicepunt Zelfstandigen van uw CM Ziekenfonds - www.cm.be. Bedragen uitkeringen: zie verder in dit magazine.

Nadat u bovengenoemde documenten ingevuld en ondertekend hebt terugbezorgd aan de dienst uitkeringen van het ziekenfonds, en indien onze adviserend geneesheer uw arbeidsongeschiktheid erkent, kan uw uitkering betaald worden. U dient wel in orde te zijn met de betaling van uw kwartaalbijdragen als zelfstandige bij de sociale kas waarbij u bent aangesloten. NR 4 - NOVEMBER 2013 > 21


OPLEIDINGEN EN INFOSESSIES

Mijn medewerker is afwezig. Wat nu? Gezien de vele kosten die ziekteverzuim zowel direct als indirect met zich meebrengt, is het geen verrassing dat het inperken hiervan een prioriteit vormt voor vele ondernemingen. In oktober organiseerden wij rond dit thema infosessies in Puurs, Lummen en Gent. Verschillende experten van onze groep gaven uitleg aan zo’n 120 ondernemingen en organisaties over de oorzaken en preventie van ziekte, recente verzuimcijfers en het voeren van een zogenaamd ‘positief aanwezigheidsbeleid’. De aanwezigen ontvingen bovendien de praktische ADMB-gids ‘Mijn medewerker is afwezig. Wat nu?’.

Daten met ADMB Eind september zakten zo’n 1200 bezoekers af naar Kinepolis Brugge. Niet om een filmpje mee te pikken, maar wel op zoek naar een goede job in de buurt. Ook ADMB was als standhouder aanwezig op de regionale jobbeurs van Roularta Streekpersoneel. De jobzoekers hadden er tijdens de ‘ADMB Job Speeddate’ een aangenaam gesprek met één van onze consultants.

22 > NR 4 - NOVEMBER 2013


OPLEIDINGEN EN INFOSESSIES

Opleidingen HR en persoonlijke vaardigheden

Locatie

Datum

Formule

Timemanagement

Leuven

20 februari 2014

voormiddag en namiddag

Locatie

Datum

Formule

Gent

10 december

ontbijt

Kortrijk

17 december

ontbijt

Leuven

19 december

namiddag

Optimaliseer uw workflow! Via praktische en concrete basistechnieken leert u uw tijd beter beheren, zowel op het vlak van effectiviteit, kwaliteit als productiviteit.

Sociale wetgeving Hoe alternatief verlonen in 2014? Het eenheidsstatuut

Sociale Actualia

In België zijn er wel 50 mogelijke vormen van extralegale voordelen! We gaan dieper in op de mogelijkheden, voordelen en aandachtspunten in dit verloningsverhaal. Sinds de goedkeuring van de ontwerpteksten rond het eenheidsstatuut is er over dit thema al ontzettend veel inkt gevloeid. Feit is dat er vanaf 1 januari 2014 veel wijzigt, denk maar aan de nieuwe opzeggingstermijnen en het verdwijnen van de carensdag. Maar de wijzigingen gaan veel verder dan dat. ADMB legt dit graag haarfijn voor u uit.

In 2014 organiseren we diverse opleidingen rond deze thema’s. Houd dus zeker www.admb.be en onze nieuwsbrieven ADMB Actua en ADMB School goed in de gaten!

In deze opleidingen hoort u alles wat u moet weten over de meest recente sociale wetgeving.

Preventie en bescherming

Locatie

Datum

Formule

Vertrouwenspersoon

Door een recente wetsaanpassing is de rol van een vertrouwenspersoon nog belangrijker geworden. Provikmo biedt deze opleiding aan vanuit het wettelijk kader om een vertrouwenspersoon toe te laten zijn rol op te pakken.

Puurs

27 november 4 december

voormiddag en namiddag

Opleiding Basis EHBO opleiding nijverheidshelper (16u)

Deze vorming zorgt er voor dat de hulpverlener de kennis en vaardigheden verwerft om de levensbedreigende medische toestand van personen te herkennen en daarbij de principes van de eerste hulp toe te passen in afwachting van het tussenkomen van de gespecialiseerde diensten.

voormiddag en namiddag

Opfrissingscursus EHBO

Deze vorming zorgt er voor dat de hulpverlener de kennis en vaardigheden verwerft om de levensbedreigende medische toestand van personen te herkennen en daarbij de principes van de eerste hulp toe te passen in afwachting van het tussenkomen van de gespecialiseerde diensten.

Brugge

2 en 3 december

Puurs

11 en 12 december

Roeselare

16 en 17 december

Antwerpen

16 en 17 december

Herentals

16 en 17 december

Roeselare

3 en 5 december

Herentals

9 december

Brugge

10 december

voormiddag en namiddag

Veiligheidscoördinator

Locatie

Datum

Formule

Nieuwe opleiding (80u) veiligheidscoördinator niv. B

Leuven

11 december 2013 t.e.m. 26 februari 2014

10 weken steeds op woensdag

Het Koninklijk Besluit betreffende de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen legt de verplichting op om een veiligheidscoördinator aan te stellen voor elk bouwproject waarbij twee of meer aannemers gelijktijdig of achtereenvolgens betrokken zijn en dit zowel in de ontwerp- als in de realisatiefase. Een belangrijke voorwaarde is dat de veiligheidscoördinator beschikt over een diploma niveau A of niveau B dat afgeleverd werd door een erkende opleidingsverstrekker. Vekmo organiseert al jaren de opleiding veiligheidscoördinator niv. B en is hiertoe erkend door de FOD WASO (erkenningsnummer HUA/20462/S/COOR9).

Info, inschrijven en opleidingen op maat HR-opleidingen: www.admb.be/opleidingen Opleidingen over preventie en bescherming: www.provikmo.be Opleiding veiligheidscoördinator: johan.robben@vekmo.be - T 016/24 65 10 - www. vekmo.be

Op de hoogte blijven van opleidingen? HR-topics en sociale wetgeving: Abonneer u gratis op onze nieuwsbrief met relevante opleidingen via www.admb.be/abonnee of ga naar www.admb.be/opleidingen. Voor opleidingen op maat en bij u ter plaatse: contacteer vrijblijvend Ann Van Hove via 050 474 975 of school@admb.be (www.admbschool.be). Preventie en bescherming: Neem gerust een kijkje op www.provikmo.be, u kan er ook terecht voor opleidingen op maat van uw onderneming.

NR 4 - NOVEMBER 2013 > 23


NUTTIGE CIJFERS

> VAN 01.10.2013 TOT 31.01.2014

> VAN 01-10-2013

Nuttige data

RSZ-bijdragen

Hieronder volgt de lijst van de data die u in aanmerking dient te nemen over de periode van 01.11.2013 tot en met 31.01.2014 in verband met het vervullen van de sociale verplichtingen. We herinneren er aan dat de opgegeven data deze zijn waarop het betrokken organisme in het bezit moet zijn van het vereiste aangiftefomulier en/of van de storting. Het betreft hier dus niet de data waarop u nog tijdig de verzending of storting kunt doen.

HUISPERSONEEL 31.01.14 Inzenden van de aangifte over het 4de kwartaal 2013 en storten van de bijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Victor Hortaplein 11, 1060 BRUSSEL Postrek. 679-0261811-08

BEDRIJFSVOORHEFFING 15.11.13 Oktober 2013 wanneer het bedrag van de totale BV over 2012 € 36.600,00 of meer bedroeg. 13.12.13 November 2013 wanneer het bedrag van de totale BV over 2012 € 36.600,00 of meer bedroeg. 15.01.14 BV oktober + november wanneer het bedrag van de totale BV over 2012 minder dan € 36.600,00 bedroeg. 15.01.14 December 2013

SOCIALE ZEKERHEID 05.11.13 05.12.13 03.01.14

1ste provisionele storting voor het 4de kwartaal 2013 (30% van de bijdragen RSZ over het 4de kwartaal 2012) 2de provisionele storting voor het 4de kwartaal 2013 (30% van de bijdragen RSZ over het 4de kwartaal 2012) 3de provisionele storting voor het 4de kwartaal 2013 (25% van de bijdragen RSZ over het 4de kwartaal 2012)

Opmerking: De bedoelde provisionele stortingen moeten verrichten worden door de werkgevers die in het voorgaande kwartaal meer dan € 6.197,34 RSZ-bijdragen verschuldigd waren. 31.01.14 a) indienen van de aangifte over het 4de kwartaal 2013. b) Storten van het saldo van de bijdragen over het 4de kwartaal 2013, wanneer provisionele stortingen verricht worden. c) Storten van de bijdragen over het 4de kwartaal 2013, wanneer geen provionele stortingen verricht worden.

Uw verzekeringen bundelen en van heel wat voordelen genieten? Dat is een goed idee met VIVIUM Business Deal Wilt u er meer over weten? Contacteer ADMB Verzekeringen op het nummer 050/474947 of surf naar www.vivium.be VIVIUM N.V., Maatschappelijke Zetel Koningsstraat 153 - 1210 Brussel Verzekeringsonderneming toegelaten door de FSMA onder codenr. 0051 RPR Brussel - BTW BE 0404.500.094

24 > NR 4 - NOVEMBER 2013

Basis en bijzondere bijdragen BASISBIJDRAGEN

WERKNEMER

Pensioen Z.I. geneesk. verz. Z.I. uitkeringen Kinderbijslagen Werkloosheid Jaarlijkse vakantie Beroepsziekte Arbeidsongevallen Educatief verlof Kinderopvang Asbestfonds Loonmatigingsbijdrage Totaal basisbijdragen BIJZONDERE BIJDRAGEN FSO basis-20 Loonmatiging FSO basis >= 20 Loonmatiging FSO RVA Loonmatiging FSO niet-commerc. Loonmatiging VAK10+ Loonmatiging Bevord.werkgel.& vorming Begel. jongeren Tijdel. werkl.& anc. toeslag

7,50 3,55 1,15 0,87

13,07

(809 2) (809 0) (809 4) (809 5) (810 2) (810 0) (811 2) (811 0) (857) (855) (852) (854) (859)

TOTAAL Commerciële ondernemingen -10 wn +10 wn +20 wn Niet commerciële ondernemingen -10 wn +10 wn +20 wn

WERKGEVER ARBEIDER BEDIENDE 8,86 8,86 3,80 3,80 2,35 2,35 7,00 7,00 1,46 1,46 6,00 0,00 1,00 1,00 0,32 0,32 0,04 0,04 0,05 0,05 0,01 0,01 7,48 7,48 38,37 32,37

0,22 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,01 0,01 1,60 1,69 0,10 0,05 0,10

0,22 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,01 0,01 1,60 1,69 0,10 0,05 0,10

13,07 13,07 13,07

39,09 40,78 40,79

33,09 34,78 34,79

13,07 13,07 13,07

38,87 40,56 40,56

32,87 34,56 34,56

SITUATIE AFHANKELIJKE WERKGEVERSBIJDRAGEN Fonds voor Bestaanszekerheid Arbeiders (820) Bijdrage sectoraal pensioenfonds Arbeiders (825) Forfaitaire bijdrage FBZ Arbeiders (826) Forfaitaire bijdrage 2e pensioenpijler arb. (827) Fonds voor Bestaanszekerheid Bedienden (830) Bijdrage Sociaal Fonds PC 218 (831) Bijdrage Sociaal Fonds PC 201 - voeding (832 0) - niet voeding > 20 wns (832 5) Bijdrage sectoraal pensioenfonds Bedienden (835) Forfaitaire bijdrage FBZ Bedienden (836) Forfaitaire bijdrage 2e pensioenpijler bed. (837) Bijdrage storting WG extra-leg. pens. (864) (865) (866) Solidariteitsbijdrage bedrijfsvoertuigen (862) Loonbonus (888) Solidariteitsbijdrage op verkeersboetes (889) Wyninckx-bijdrage (867)

sectorafhankelijk sectorafhankelijk sectorafhankelijk sectorafhankelijk sectorafhankelijk 0,21 0,10 0,50 sectorafhankelijk sectorafhankelijk sectorafhankelijk 8,86 8,86 CO2-uitstoot afhankelijk 33,00 33,00 33,00 33,00 1,50 1,50


NUTTIGE CIJFERS

SITUATIE AFHANKELIJKE WERKNEMERSBIJDRAGEN Bijzondere bijdrage sociale zekerheid (856) variabele werknemersbijdrage Bijdrage op winstparticipaties (861) 13,07 Bijdrage dubbel vakantiegeld bedienden (870) 13,07 Loonbonus (888) 13,07 WG CAT.

OMSCHRIJVING

000

WERKNEMERS

097

erkende uitzendbureaus

495

33,09

34,78 34,79

100

zelfstandige kleinhandel

015

39,09

40,78 40,79

100

zelfstandige kleinhandel

495

33,19

35,28 35,29

111

ziekenhuizen - IBF

015

38,97

40,66 40,66

111

ziekenhuizen - IBF

495

32,97

34,66 34,66

122

medisch-sociale sector

015

39,45

41,14 41,14

122

medisch-sociale sector

495

33,45

35,14 35,14

123

kappersbedrijven

015

56,46

58,15 58,16

123

kappersbedrijven

495

49,16

50,85 50,86

135

particuliere apotheken

015

38,97

40,66 40,66

135

particuliere apotheken

495

32,97

34,66 34,66

157

levensmiddelenbedrijven

015

39,59

41,28 41,29

157

levensmiddelenbedrijven

495

33,69

35,38 35,39

193

landbouw

015

51,03

52,72 52,73

193

landbouw

495

33,30

34,99 35,00

194

tuinbouwbedrijf

015

52,98

54,67 54,68

194

tuinbouwbedrijf

495

33,30

34,99 35,00

200

expeditiekantoren

015

39,09

40,78 40,79

200

expeditiekantoren

495

34,49

36,18 36,19

211

gezins- en bejaardenhulp

015

39,35

41,04 41,04

211

gezins- en bejaardenhulp

495

33,35

35,04 35,04

235

particuliere apotheken (bvba)

015

39,19

40,88 40,89

235

particuliere apotheken (bvba)

495

33,19

34,88 34,89

262

socio-culturele sector

015

39,45

41,14 41,14

262

socio-culturele sector

495

33,45

35,14 35,14

311

privé-ziekenhuizen

015

38,97

40,66 40,66

311

privé-ziekenhuizen

495

32,97

34,66 34,66

322

kinderopvang

015

39,45

41,14 41,14

322

kinderopvang

495

33,45

35,14 35,14

330

privé-rusthuizen

015

38,97

40,66 40,66

330

privé-rusthuizen

495

32,97

34,66 34,66

335

particuliere apotheken (vzw)

015

38,97

40,66 40,66

335

particuliere apotheken (vzw)

495

32,97

34,66 34,66

911

thuisverpleging

015

39,09

40,78 40,79

911

thuisverpleging

495

33,09

34,78 34,79

WNKENGETAL

-10

Basiscategorie

015

39,09

40,78 40,79

000

Basiscategorie

495

33,09

34,78 34,79

010

Aanvullend Nat. Paritair Comité Bedienden

495

33,30

34,99 35,00

011

WG - geen bijdragen FSO en SF218

015

38,87

40,56 40,56

011

WG - geen bijdragen FSO en SF218

495

32,87

34,56 34,56

025

ziekenhuizen

015

38,97

40,66 40,66

025

ziekenhuizen

495

32,97

34,66 34,66

035

vrije beroepen

015

38,97

40,66 40,66

035

vrije beroepen

495

32,97

34,66 34,66

036**

drukkerijen

015

40,53

42,87 42,88

036

drukkerijen

495

33,09

34,78 34,79

038

kleding en confectie

015

42,49

44,18 44,19

038

kleding en confectie

495

33,92

35,61 35,62

039

huisbedienden

015

39,09

40,78 40,79

039

huisbedienden

495

33,09

34,78 34,79

048

voedingsnijverheid

015

41,99

43,68 43,69

048

voedingsnijverheid

495

34,35

36,04 36,05

049

wasserijen

015

40,94

42,63 42,64

049

wasserijen

495

33,30

34,99 35,00

052

groenten- en fruitconserven

015

41,99

43,68 43,69

052

groenten- en fruitconserven

495

34,35

36,04 36,05

055

hout en stoffering

015

54,54

56,23 56,24

055

hout en stoffering

495

33,30

34,99 35,00

057

handel in voedingswaren

015

39,59

41,28 41,29

057

handel in voedingswaren - bedienden verkoop

495

33,19

34,88 34,89

058

bakkerijen

015

41,49

43,18 43,19

058

bakkerijen

495

33,19

34,88 34,89

062

opvoedingsinstellingen

015

39,45

41,14 41,37

062

opvoedingsinstellingen

495

33,45

35,14 35,14

064

garagebedrijven

015

43,07

44,76 44,77

*

064

garagebedrijven

495

33,30

34,99 35,00

065

koetswerk

015

43,28

44,97 44,98

** ***

065

koetswerk

495

33,36

35,05 35,06

066

schoonmaak- en ontsmettingsbedrijven

015

56,54

58,23 58,24

066

schoonmaak- en ontsmettingsbedrijven

495

33,30

34,99 35,00

067

elektriciëns

015

55,88

57,57 57,58

067

elektriciëns

495

33,19

35,28 35,29

BOUW-SECTOR

068

taxi

015

40,49

42,18 42,19

taxi

495

33,30

34,99 35,00

WG CAT.

OMSCHRIJVING

068

WNKENGETAL

072

geneesheer-specialisten

495

21,07

21,07 21,07

024

bouw (ruwbouw)

015

67,13

68,83

68,83

074

gesubsidieerd onderwijs

015

40,18

41,87 41,87

026

bouw (afwerkingsondernemingen)

015

68,82

68,83

68,83

074

gesubsidieerd onderwijs

495

32,87

34,56 34,56

044

bouw (muur- en grondbedekking)

015

67,13

68,83

68,83

bouw (voeg- en dakwerken)

015

68,82

68,83

68,83

+10

+20

Toe te voegen forfaitaire bijdrage hospitalisatieverzekering van € 25,00 + forfaitaire bijdrage 2de pensioenpijler PC 140.04 van € 50,00 Toe te voegen forfaitaire bijdrage 2de pensioenpijler PC 130 van € 34,00. Toe te voegen forfaitaire bijdrage hospitalisatieverzekering € 25,00

077

metaalhandel

015

43,28

44,97 44,98

054

077

metaalhandel

495

33,19

35,28 35,29

Toe te voegen forfaitaire bijdrage fonds voor bestaanszekerheid:

078

edele metalen

015

41,79

43,48 43,49

arbeiders < 25 jaar bij in dienst

WERKNEMERS -10 +10 +20

arbeiders >= 58 jaar

andere

€ 349,00

€ 549,00

€ 649,00

078

edele metalen

495

33,19

35,28 35,29

024

079

recuperatie metalen

015

42,97

44,66 44,67

026

€ 258,00

€ 458,00

€ 558,00

079

recuperatie metalen

495

33,30

34,99 35,00

044

€ 338,00

€ 538,00

€ 638,00

054

€ 338,00

€ 538,00

€ 638,00

083*

transport

015

47,09

48,78 48,79

083

transport

495

33,49

35,18 35,19

091*** handel in brandstoffen

015

59,84

61,53 61,54

HORECA-SECTOR

091

handel in brandstoffen

495

33,19

35,28 35,29

onderhoud parken en tuinen

015

51,98

53,67 53,68

WG CAT.

OMSCHRIJVING

094 094

onderhoud parken en tuinen

495

33,30

34,99 35,00

017

horeca

015

40,49

42,18

42,19

097

erkende uitzendbureaus

015

39,09

40,78 40,79

017

horeca

495

34,49

36,18

36,19

WNKENGETAL

WERKNEMERS -10 +10 +20

NR 4 - NOVEMBER 2013 > 25


NUTTIGE CIJFERS

Memo voor de werkgever 2.2. Proeftermijnen bedienden (vanaf 01.01.2013)

I 1. OPZEGTERMIJNEN

- min. 1 maand, max. 6 maand (tot 38.665 jaarloon) of 12 maand (boven 38.665 jaarloon) - beëindiging mogelijk via 1 week opzeg met einde ten vroegste op de laatste dag 1ste maand - onbeperkt verlengbaar door schorsing

1.1. OPZEGTERMIJNEN WERKLIEDEN ALGEMEEN ANCIËNNITEIT VOOROPZEG WERKGEVER WET** - 6 maand* - 5 jaar - 10 jaar - 15 jaar - 20 jaar 20 jaar en +

7 dagen 28 dagen 28 dagen 28 dagen 28 dagen 56 dagen

CAO 75 *** aanvang contract

aanvang contract

vóór 1/1/12

vanaf 1/1/12

7 dagen 35 dagen 42 dagen 56 dagen 84 dagen 112 dagen

7 dagen 40 dagen 48 dagen 64 dagen 97 dagen 129 dagen

VOOROPZEG WERKNEMER **** 3 dagen 14 dagen 14 dagen 14 dagen 14 dagen 28 dagen

* Mits voorzien in het arbeidsreglement of in voorafgaand individueel akkoord ** Indien geen sectorale afwijkende opzegtermijnen, doch wel sectorale werkzekerheids- of bestaanszekerheidsclausule. *** Indien geen sectorale afwijkende opzegtermijnen, werkzekerheids- of bestaanszeker heidsclausules **** Indien geen sectorale afwijkende opzegtermijnen Opmerking: De opzegtermijn gaat in, de maandag volgend op de week waarin de opzegging werd betekend. Voor arbeiders met minder dan 6 maanden anciënniteit in de onderneming, kan bepaald worden dat deze termijn ingaat de kalenderdag volgend op de betekening.

1.2. OPZEGTERMIJNEN BEDIENDEN ALGEMEEN (vanaf 01.01.2013)

1.2.1. Arbeidsovereenkomst aangevangen vóór 1/1/12 JAAR ANCIËNBEZOLDIGING NITEIT

VOOROPZEG WERKGEVER

VOOROPZEG WERKNEMER

TEGENOPZEG WERKNEMER

3 maanden 6 maanden 9 maanden telkens + 3 m.

1 1/2 maand 3 maanden 3 maanden 3 maanden

1 maand

max. 4 1/2 maand

2 maanden

tot 32.254

- 5 jaar 5 à 10 jaar 10 à 15 jaar enz. per 5 jr.

32.254,01 tot 64.508

volgens overeenkomst werkgever/werknemer met minimum volgens termijnen -32.254,01 jaarbezoldiging

64.508,01 en + idem* max. 6 maanden max. 4 maanden Ingangsdatum de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand * Eventueel akkoord bij indiensttreding

1.2.2. Arbeidsovereenkomst ten vroegste aangevangen vanaf 1/1/12(1) JAAR ANCIËNBEZOLDIGING NITEIT

VOOROPZEG WERKGEVER

VOOROPZEG WERKNEMER

TEGENOPZEG WERKNEMER

tot 32.254

3 maanden 6 maanden 9 maanden telkens + 3 m. 91 dagen 120 dagen 150 dagen 182 dagen 30 dagen per begonnen jaar anciënniteit

1 1/2 maand 3 maanden 3 maanden 3 maanden 45 dagen

1 maand

32.254,01 tot 64.508

64,508,01 en +

- 5 jaar 5 à 10 jaar 10 à 15 jaar enz. per 5 jr. - 3 jaar 3 à 4 jaar 4 à 5 jaar 5 à 6 jaar 6 à 10 jaar 10 jaar en meer - 5 jaar 5 à 10 jaar 10 à 15 jaar 15 jaar en meer

volgens overeenkomst werkgever/ werknemer met minimum volgens termijnen -32,254,01 jaarbezoldiging*

135 dagen 45 dagen 90 dagen 135 dagen 180 dagen

I 2. LOOPTIJD PROEFBEDING 2.1. Proeftermijnen werklieden

- min. 1, max. 2 weken (verbreking mogelijk zonder vooropzeg na 1e week) - verlengbaar met hoogstens 1 week schorsing

Gemiddeld minimum maandinkomen voor sectoren die onder geen paritair comité vallen of geen eigen indexsysteem hebben. LEEFTIJD ANCIËNNITEIT 22 jaar 21,5 jaar 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar

12 maanden 6 maanden 0 maanden 0 maanden 0 maanden 0 maanden 0 maanden 0 maanden

MAANDWEDDE EUR 1.559,38 1.541,67 1.501,82 1.441,75 1.381,67 1.321,60 1.141,38 1.051,27

UURLOON EUR 40 uren 39 uren 38 uren 8,9964 9,2271 9,4699 8,8943 9,1223 9,3624 8,6643 8,8865 9,1204 8,3177 8,5309 8,7553 7,9711 8,1754 8,3905 7,6246 7,8201 8,0258 6,5849 6,7537 6,9315 6,0650 6,2205 6,3842

Jongeren van 18, 19 of 20 jaar tewerkgesteld met een studentenovereenkomst of in een stelsel van alternerend leren en werken (o.a. de leerovereenkomsten, inschakelingsovereenkomsten en de beroepsinlevingsovereenkomsten). LEEFTIJD ANCIËNNITEIT 20 jaar 19 jaar 18 jaar

0 maanden 0 maanden 0 maanden

MAANDWEDDE EUR 1.411,71 1.321,60 1.231,49

UURLOON EUR 40 uren 39 uren 38 uren 8,1445 8,3533 8,5731 7,6246 7,8201 8,0259 7,1048 7,2869 7,4787

I 4. MINIMUMVERGOEDINGEN LEERCONTRACTEN 2013 GEMEENSCHAP 1ste jaar van de leertijd 2de jaar van de leertijd 3de jaar van de leertijd 18 jaar: 1ste jaar leertijd 18 jaar: 2de jaar leertijd 18 jaar: 3de jaar leertijd 4de jaar van de leertijd Plafond kinderbijslag

VLAAMSE 314,74 419,66 520,08 419,66 472,11 520,08 520,08

FRANSE 247,25 329,66 428,56 247,25 329,66 428,56 520,08

DUITSE 222,52 271,98 / 395,62 463,61/505,64 505,64 520,08

I 5. SLUITING VAN ONDERNEMINGEN (vanaf 01.12.2012)

Sluitingsvergoeding 153,80 (max.= 3.076,00)

I 6. LOONGRENZEN SOCIALE UITKERINGEN (vanaf 01.12.2012) Werkloosheid Ziekteverzekering Brugpensioen cao

2.466,59** 3.421,66** 3.780,69*

Halftijds brugpensioen 1.890,34* Collectief ontslag 3.208,00 *vanaf 01.01.2013 / ** vanaf 01.04.2013

I 7. WERKLOOSHEID: AANTAL TE BEWIJZEN DAGEN IN DE REFERTEPERIODE -36 jaar 36 tot 50 jaar boven 50 jaar

312 dagen (18 maanden vóór aanvraag) 468 dagen (27 maanden vóór aanvraag) 624 dagen (36 maanden vóór aanvraag)

I 8. LOONBESLAG OP NETTOLOON (vanaf 01.01.2013)

90 dagen

Ingangsdatum de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand * Eventueel akkoord bij indiensttreding (1) tenzij het om een nieuwe indiensttreding gaat na een korte onderbreking

26 > NR 4 - NOVEMBER 2013

2 maanden

I 3. MINIMUMLOON (VANAF 01.04.2013)

Max. 4 maanden

0 - 1.059,00 1.059,01 - 1.138,00 1.138,01 - 1.255,00 1.255,01 - 1.373,00 Boven 1.373,00

= nihil = 20% = 30%** = 40% = Alles

Nihil = max. 15,80 EUR = max. 35,10 EUR = max. 47,20 EUR = Alles

* het niet voor beslag of overdracht vatbare bedrag wordt vermeerderd met € 65 per “kind ten laste” ** deze grens geldt niet bij vervangingsinkomsten of inkomsten uit zelfstandige activiteit.

I 9. EDUCATIEF VERLOF

9.1. Recuperatie fod waso: Forfait, afhankelijk van diverse componenten 9.2. Betaling aan werknemer (vanaf 01.09.2012): 2.706 euro per maand

I 10. VERGOEDINGEN NACHTARBEID (vanaf 01.12.2012) uurtoeslag voor prestaties* - beneden 50 jaar 1,12 - vanaf 50 jaar 1,35 extra oplegvergoeding bovenop werkloosheid 137,71 * indien sectorieel of in onderneming geen andere regeling


NUTTIGE CIJFERS

> VAN KRACHT SINDS 1 AUGUSTUS 2013 m.u.v. jaarlijkse bijslag(4)

Gezinsbijslag werknemers Het berekenen van de uit te betalen kinderbijslag is door de complexiteit van de reglementering echt specialistenwerk geworden. ADMB Kinderbijslagfonds zorgt er natuurlijk voor dat u het correcte bedrag ontvangt. Dit neemt niet weg dat de sociaal verzekerde graag controleert of hij de juiste bedragen uitbetaald krijgt. Dat kan op een eenvoudige manier via de E-tools op www.admb.be, waar een berekeningsmodule voor de meest courante situaties beschikbaar is. Daarnaast kan u ook de kinderbijslag berekenen aan de hand van onderstaande bedragen. I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG (art. 40) 1ste kind 2de kind 3de kind en elk der volgende

90,28 167,05 249,41

2. WEZEN (1) (art. 50 bis) per weeskind

346,82

3. FORFAITAIRE KINDERBIJSLAG VOOR KINDEREN GEPLAATST BIJ EEN PARTICULIER per geplaatst kind 4. TOESLAG VOOR KINDEREN VAN INVALIDE WERKNEMERS 1ste kind 2de kind 3de kind en elk opgevoed in een éénoudergezin 3de kind en elk der volgende

(2)

60,58

(art. 50 ter)

5. TOESLAG VOOR KINDEREN VAN WERKLOZEN (art. 42 bis) VAN MEER DAN ZES MAANDEN EN VAN GEPENSIONEERDEN (2) 1ste kind 2de kind 3de kind en elk volgend opgevoed in een éénoudergezin 3de kind en elk der volgende

98,88 28,49 22,97 5,00

45,96 28,49 22,97 5,00

6. TOESLAG VOOR KINDEREN OPGEVOED IN EEN EENOUDERGEZIN (3) (art. 41) 1ste kind 45,96 2de kind 28,49 3de kind en elk der volgende 22,97

II. SUPPLEMENTEN 1. BIJKOMENDE BIJSLAG VOOR GEHANDICAPTE KINDEREN VAN MINDER DAN 21 JAAR (art. 47)

2. LEEFTIJDSBIJSLAGEN EERSTE KIND VAN DE GEWONE SCHAAL (niet getroffen door een aandoening) - kind van 6 tot 11 jaar 15,73 - kind van 12 tot 17 jaar 23,95 - kind van 18 tot 24 jaar 27,60 ANDERE KINDEREN (ook kinderen met een aandoening) kind van 6 tot 11 jaar 31,36 kind van 12 tot 17 jaar 47,92 kind van 18 tot 24 jaar 60,93 GEHANDICAPTEN die vóór 1 juli 1966 geboren zijn Rechtgevende van 1ste rang zonder supplement voor éénoudergezin 52,89 Andere rechtgevenden 60,93 3. JAARLIJKSE BIJSLAG (4) - kind van 0 tot en met 5 jaar - kind van 6 tot en met 11 jaar - kind van 12 tot en met 17 jaar - kind van 18 tot en met 24 jaar A = gezinnen met art. 50bis, 50 ter, 42bis, 41 of art. 47 B = overige gezinnen (art. 40)

A 27,60 58,59 82,02 110,42

B 22,00 50,00 70,00 95,00

III. KRAAMGELD - 1ste geboorte 1.223,11 - 2de geboorte en elk der volgende 920,25 - elk kind uit een meerlingenzwangerschap 1.223,11 Het kraamgeld kan worden aangevraagd vanaf de zesde maand zwangerschap en de uitbetaling ervan kan bekomen worden twee maanden voor de vermoedelijke geboortedatum.

IV. ADOPTIEPREMIE 1.223,11 V. GRENSBEDRAGEN VOOR DE INKOMSTEN OF SOCIALE UITKERINGEN 1.GRENSBEDRAG VOOR HET RECHTGEVEND KIND Bedrag van het loon of de sociale uitkering op maandbasis waarboven de betrokken rechtgevenden niet langer recht hebben op kinderbijslag 520,08 Zijn betrokken: - de jongere met een leerovereenkomst; - de werkzoekende die een winstgevende activiteit uitoefent of een sociale uitkering ontvangt; - de rechtgevende die niet langer onderworpen is aan de leerplicht en één van de types van secundair onderwijs met beperkt leerplan volgt die georganiseerd worden volgens de door de gemeenschappen bepaalde normen en daarnaast een winstgevende activiteit uitoefent of een sociale uitkering ontvangt; - de student die een bezoldigde stage verricht waarvan het volbrengen een voorwaarde is tot het verkrijgen van een wettelijk gereglementeerd diploma, getuigschrift of brevet.

Oude regeling zelfredzaamheidsgraad 0 - 3 punten zelfredzaamheidsgraad 4 - 6 punten zelfredzaamheidsgraad 7 - 9 punten

406,16 444,59 475,27

Nieuw systeem minstens 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers 79,17 6 - 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 105,44 6 - 8 punten over de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler 406,16 9 - 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 246,05 9 - 11 punten in de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler 406,16 12 - 14 punten over de drie pijlers 406,16 15 - 17 punten over de drie pijlers 461,83 18 - 20 punten over de drie pijlers 494,81 + 20 punten over de drie pijlers 527,80

2. GRENSBEDRAGEN VOOR DE RECHTHEBBENDE Totaal bruto maandbedrag van de vervangingsinkomsten en de inkomsten uit werk (toegelaten activiteit en/of activiteit van de echtgenoot of partner) waarboven geen toeslag verleend wordt voor een gezin met rechthebbende die invalide is, gepensioneerd, langer dan 6 maanden werkloos, werkhervatter is of voor een éénoudergezin (cf. p. 1, II.1-2-3), als: - rechthebbende of bijslagtrekkende woont alleen met kind 2.230,74 - rechthebbende en partner wonen samen met kind 2.306,94 (1) Het weeskind waarvan de overlevende ouder hertrouwd is of een huishouden vormt, geniet van de gewone kinderbijslag. / (2) Deze rechthebbenden moeten de hoedanigheid hebben van ‘rechthebbende met personen ten laste’, zoniet wordt de gewone kinderbijslag (zie I,1) betaald. / (3) Het maandelijks bruto inkomen mag het toegelaten grensbedrag niet overschrijden (zie grensbedragen V). / (4) Bedragen geldig voor 2013. De jaarlijkse bijslag wordt uitbetaald samen met de bijslag voor de maand juli (begin augustus).

NR 4 - NOVEMBER 2013 > 27


NUTTIGE CIJFERS

> VAN 01.09.2013

Tegemoetkoming aan gehandicapten A) DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING(1): Cat. A (niet behorend tot B & C): Cat. B (alleenstaande gerechtigde): Cat. C (gerechtigde die huishouden vormt of kind ten laste heeft):

6.542,20 EUR 9.813,20 EUR 13.084,40 EUR

(1) Vrijstellingen op de inkomensvervangende tegemoetkoming: - € 3.271,10 (- ½ van categorie A) voor leden van het huishouden; - 50% tot € 4.686,56 en 25% op schijf tussen 4.686,56 en € 7.029,83 op het arbeidsinkomen van de gehandicapte; - € 659,75 voor andere inkomsten van de gehandicapte.

B) DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING(2): Deze bedragen worden toegekend in functie van de graad van zelfredzaamheid (uitgedrukt in punten):

Deze bedragen worden toegekend in functie van de graad van zelfredzaamheid (uitgedrukt in punten) aan de gehandicapte die tenminste 65 jaar oud is en niet reeds de bovenstaande uitkeringen geniet:

(2) De gerechtigde op een integratietegemoetkoming geniet sedert 01/12/2012 van een abattement van € 21.579,27 op het inkomen van de partner. Boven dit bedrag wordt de helft afgetrokken. Indien de gehandicapte er voordeel mee doet, wordt enkel de integratietegemoetkoming toegekend waarvan het bedrag verminderd wordt met de helft van het gedeelte van het beroepsinkomen van de gehandicapte dat € 21.579,27 overschrijdt. De vrijstelling op het vervangingsinkomen van de gehandicapte bedraagt 3.082,31, indien de arbeidsvrijstelling niet hoger is dan € 18.496,53. Indien de arbeidsvrijstelling hoger is dan € 18.496,53 geldt de vrijstelling € 3.082,31 (arbeidsvrijstelling -18.496,53). Op de andere inkomsten gelden specifieke vrijstellingen. Het recht op deze tegemoetkomingen vervalt niet bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.

Categorie I Categorie II Categorie III Categorie IV Categorie V

(3) Deze tegemoetkoming wordt verminderd met het bedrag van het inkomen (het pensioen wordt slechts voor 90% gerekend) dat volgende grenzen overschrijdt: € 16120,23 voor een gerechtigde met personen ten laste, € 12.900,46 voor een alleenstaande en voor een samenwonende.

Categorie I Categorie II Categorie III Categorie IV Categorie V

(7 tot 8 punten) (9 tot 11 punten) (12 tot 14punten) (15 tot 16 punten) (17 tot 18 punten)

1.148,76 EUR 3.914,52 EUR 6.254,92 EUR 9.112,63 EUR 10.337,70 EUR

C) DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN(3):

(7 tot 8 punten) (9 tot 11 punten) (12 tot 14 punten) (15 tot 16 punten) (17 tot 18 punten)

981,68 EUR 3.747,30 EUR 4.556,11 EUR 5.364,69 EUR 6.589,77 EUR

Enkele nuttige pensioenbedragen GEWAARBORGDE MINIMUMBEDRAGEN VOOR WERKNEMERS MET INGANG 01/09/2013 Bij een volledige loopbaan (45 jaar) worden in de pensioenregeling van de werknemers minstens volgende bedragen toegekend. Ieder jaar in de loopbaan dient wel aan specifieke voorwaarden te voldoen. Indien geen volledige loopbaan kan bewezen worden maar minstens 2/3 van een volledige loopbaan, dan dient het toegekende pensioen minstens overeen te stemmen met onderstaande bedragen, herleid in verhouding tot de bewezen loopbaan. Gezinspensioen Pensioen als alleenstaande Overlevingspensioen

JAARBEDRAGEN MAANDBEDRAGEN 16.844,72 EUR 1.403,73 EUR 13.480,03 EUR 1.123,34 EUR 13.268,09 EUR 1.105,67 EUR

GEWAARBORGDE MINIMUMBEDRAGEN VOOR ZELFSTANDIGEN MET INGANG 01/09/2013 Indien 2/3 of een volledige loopbaan (45 jaar) bewezen wordt in de pensioenregeling van de zelfstandigen of bij samentelling van de behaalde loopbaan als zelfstandige en als werknemer, dan dient het pensioen van de zelfstandigen minstens onderstaande bedragen te

28 > NR 4 - NOVEMBER 2013

evenaren, herleid in verhouding tot de in de regeling van de zelfstandigen behaalde kwartalen. De aanpassing aan deze bedragen gebeurt niet of wordt zodanig beperkt, dat het totaal van het uiteindelijk toekenbare pensioen als zelfstandige en als werknemer de grensbedragen van het gewaarborgd inkomen niet overschrijdt.

JAARBEDRAGEN MAANDBEDRAGEN Gezinspensioen 16.844,73 EUR 1.403,73 EUR Pensioen als alleenstaande 12.731,29 EUR 1.060,94 EUR Overlevingspensioen 12.731,29 EUR 1.060,94 EUR Pensioenbonus 179,20 EUR per kwartaal

INKOMENSGARANTIE VOOR OUDEREN MET INGANG 01/09/2013 Is de totaliteit van het pensioen (90 %) en de overige bestaansmiddelen (na aftrek van diverse abattementen) kleiner dan deze grensbedragen, dan wordt het verschil bijgepast. Voor een samenwonende Voor een alleenstaande

JAARBEDRAGEN MAANDBEDRAGEN 8.093,56 EUR 674,46 EUR 12.140,34 EUR 1.011,70 EUR


NUTTIGE CIJFERS

Toegelaten activiteit gepensioneerden: grenzen 2013 Toegelaten beroepsbezigheid voor gepensioneerden gewijzigd op 1/1/2013 BEROEPSACTIVITEIT ALS

RUSTPENSIOEN VOOR DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD (1)

UITSLUITEND OVERLEVINGSPENSIOEN VOOR DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD (1)

RUSTPENSIOEN EN OVERLEVINGSPENSIOEN NA DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD (1)

Werknemer(2) bruto beroepsinkomen

€ 7.570

€ 17.625,60

€ 21.865,23

Werknemer(2) bruto beroepsinkomen - met kinderlast

€ 11.355,02

€ 22.032,00

€ 26.596,50

Zelfstandige(2) netto beroepsinkomen

€ 6.056,01

€ 14.100,48

€ 17.492,17

Zelfstandige(2) netto beroepsinkomen - met kinderlast

€ 9.084,01

€ 17.625,60

€ 21.277,17

Vanaf 1/1/2013 kunnen degenen die 65 jaar zijn en een loopbaan van minstens 42 jaar hebben onbeperkt bijverdienen. (KB 6/6/13) (1) De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar voor werknemers en zelfstandigen. (2) Voor een activiteit als werknemer geldt het bruto beroepsinkomen; voor een activiteit als zelfstandige geldt het netto-inkomen. Het netto-inkomen zelfstandige is gelijk aan 80 % van het bruto beroepsinkomen werknemer. Deze bedragen gelden op jaarbasis. Voor een gedeelte van een jaar moeten ze omgedeeld worden (pro rata van het aantal maanden waarin een pensioen gecumuleerd wordt met een toegelaten beroepsbezigheid). Bron: KB van 17/03/2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen (BS 23/03/2004), KB van 17/03/2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (BS 23/03/2004), KB van 23/12/2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers (BS 30/12/2005)

BA MAnAgeMent beschermt uw privévermogen

Als zaakvoerder of bestuurder van een kmo draagt u een grote verantwoordelijkheid. Bij een fout of nalatigheid kan zelfs uw privévermogen worden bedreigd! BA Management beschermt uw privévermogen en biedt u bijzonder ruime dekkingen voor uw bestuurdersaansprakelijkheid.

Ontdek alle troeven in uw ADMB-kantoor. AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) - Maatschappelijke zetel : Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel (België) Internet : www.axa.be - Tel. : 02 678 61 11 Fax : 02 678 93 40 - KBO nr. : BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel 0213 - V.U. : Olivier Lamarque, AXA Belgium nv, Vorstlaan 25 - 1170 Brussel

AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 – Fax +32(0)2 664 81 50 RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be/broker - Verantwoordelijke Uitgever: Anny Verstegen

NR 4 - NOVEMBER 2013 > 29

NEW - Annonce ADMB 82x116 .indd 1

4/02/13 10:24


NUTTIGE CIJFERS

Dagvergoeding zelfstandigen BEREKENING UITKERING ZELFSTANDIGEN

PRIMAIRE ARBEIDSONGESCHIKTHEID 2de t.e.m.12de maand

Zelfstandigen ontvangen een vast dagbedrag, dat varieert in functie van de gezinssituatie. Hierbij wordt de zaterdag beschouwd als vergoedbare dag. De uitkering wordt maandelijks uitbetaald aan het einde van de maand en dit pas vanaf de tweede maand van de arbeidsongeschiktheid. De eerste maand is een carensperiode en is niet vergoedbaar in de ziekteverzekering.

met gezinslast alleenstaande samenwonende zonder gezinslast

€ 53,99 € 40,81 € 33,13

INVALIDITEIT vanaf het 2de jaar

Vanaf 1 september 2013 zijn de hiernaastvermelde dagbedragen (ziektevergoeding voor zelfstandigen) van kracht:

met gezinslast alleenstaande samenwonende zonder gezinslast

Arbeidsongeschikte zelfstandigen met een beperkte zelfredzaamheid (niet minder dan 11 punten) kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming voor hulp van derden.

€ 53,99 € 40,81 € 33,13

INVALIDITEIT (met stopzetting bedrijf) vanaf het 2de jaar met gezinslast alleenstaande samenwonende zonder gezinslast

Deze bedraagt sinds 1 april 2013 € 20 per dag. De tegemoetkoming kan worden toegekend vanaf de vierde maand arbeidsongeschiktheid. M.i.v. 1 december 2012 is de moederschapsuitkering voor zelfstandige vrouwen en meewerkende echtgenotes vastgesteld volgens een wekelijks forfaitair brutobedrag van € 440,50 voor de gekozen duur van de moederschapsrust.

€ 53,99 € 43,21 € 37,05

Meer informatie Servicepunt Zelfstandigen van uw CM Ziekenfonds

Wenst u een persoonlijk bezoek van een adviseur van ADMB? Bel 050 474 475 of mail info@admb.be Wij helpen u graag verder!

Index Maand

Opgelet: Nieuwe index vanaf 2006 Vanaf 1998: op basis 1996 = 100 / Vanaf 2006: op basis 2004 = 100 *1 = *G = *G.4 = =

index consumptieprijzen gezondheidsindex viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex basis voor loonindexatie

jan

febr

maa

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

115,66

116,33

116,91

117,20

117,59

117,95

118,09

117,99

118,31

118,49

118,96

119,01

114,38

115,05

115,39

115,57

115,98

116,43

116,61

116,49

116,73

116,96

117,40

117,52

*G.4 113,81

114,21

114,67

115,10

115,50

115,84

116,15

116,38

116,57

116,70

116,90

117,15

*1

119,88

120,59

120,85

120,93

120,89

120,61

120,83

121,36

121,57

121,79

121,65

121,66

118,25

118,97

119,01

118,99

119,15

119,00

119,21

119,47

119,52

119,87

119,95

120,06

Omschakelingsvoeten voor overgang van het ene indexcijfer naar het andere.

119,70

119,85

oude index *1 x 0,8701 = nieuwe index *1

*1

index *G 2011 index *G 2012

*G.4 117,53

118,04

118,44

118,81

119,03

119,04

119,09

119,21

119,30

119,52

*1

121,63

122,02

122,19

122,14

122,32

122,53

122,66

122,58

122,65

122,56

120,00

120,27

120,50

120,49

120,81

121,01

121,06

120,89

120,81

120,89

*G.4 119,97

120,07

120,21

120,32

120,52

120,70

120,84

120,94

120,94

120,94

index *G 2013

nieuwe index *1 x 1,1493 = oude index *1 oude index *G en *G.4 x 0,8790 = nieuwe index *G en *G4 nieuwe index *G en *G.4 x 1,1377 = oude *G en *G4

30 > NR 4 - NOVEMBER 2013


ADRESSEN

WEST-VLAANDEREN 8000 BRUGGE

St-Clarastraat 48 ’t Zand 20 Dirk Martensstraat 26 8200 BRUGGE Jan Breydellaan 107 8600 DIKSMUIDE Gasthuisstraat 1 8530 HARELBEKE Marktstraat 41 8900 IEPER Fochlaan 28 en 34 8870 IZEGEM Burg. Vandenbogaerdelaan 72 8300 KNOKKE Elizabetlaan 209 Koning Leo d-1-straat 8500 KORTRIJK 18 Lekkerbeetstraat 2 Reepkaai 4 8930 MENEN St-Jansmolenstraat 11 8400 OOSTENDE E. Beernaertstraat 13 Deken de Bolaan 1 8970 POPERINGE Burg. Bertenplein 10 Ovenstraat 5 8800 ROESELARE Arme-Klarenstraat 55 8700 TIELT Tramstraat 10 8820 TORHOUT Zuidstraat 18 Lindendreef 9 8630 VEURNE Duinkerkestraat 17 Westerlaan 29 8790 WAREGEM ’t Pand 349 8560 WEVELGEM Lauwestraat 166 VLAAMS-BRABANT 1730 ASSE Bloklaan 5 Markt 3 Koningsstraat 75 1000 BRUSSEL Willebroekkaai 37 3290 DIEST Michel Theysstraat 81 1500 HALLE Vanden Eeckhoudtstraat 13/1 Diestsevest 82 / 52-54 3000 LEUVEN Tessenstraat 3 3090 OVERIJSE Gebr. Danhieuxstraat 6 3300 TIENEN Goossensvest 42 ANTWERPEN Bataviastraat 11 2000 ANTWERPEN Oudeleeuwenrui 25 Diestseweg 7 2440 GEEL Diestseweg 63 Belgiëlaan 52a 2200 HERENTALS Atealaan 65/3 2500 LIER Kruisbogenhofstraat 23 & 27 2800 MECHELEN Oude Brusselsestraat 8 2870 PUURS Rijksweg 9 De Merodelei 236 2300 TURNHOUT Meirgorenstraat 6 2260 WESTERLO De Merodedreef 100 OOST-VLAANDEREN 9300 AALST Dirk Martensstraat 67 Parklaan 47 9200 DENDERMONDE Hoogveld 22 9900 EEKLO Stationsstraat 17 9050 GENTBRUGGE Land van Rodelaan 20 9000 GENT Lange Kruisstraat 7 9700 OUDENAARDE Einestraat 26 9500 GERAARDSBERGEN Boelarestraat 11-13 9600 RONSE Stationsstraat 6 Eigenlostraat 23A 9100 SINT-NIKLAAS H. Heymanplein 1B LIMBURG 3500 HASSELT Maastrichtersteenweg 254

SOCIAAL BUREAU & KINDERBIJSLAGFONDS 050 47 41 11

PROVIKMO

ZENITO ONDERNEMINGSLOKET

ADMB VERZEKERINGEN

050 47 41 11 050 33 13 13 050 47 47 47

050 47 49 29 051 50 23 54 056 70 15 91 057 21 83 73 051 33 63 70 050 55 29 88

050 47 49 47

057 22 86 67

051 50 04 01 056 32 46 10 057 22 86 86

056 23 94 60 056 26 44 44 056 24 24 50 056 51 13 98 059 56 87 56 057 33 36 20 057 33 32 96 051 26 06 00 051 26 76 69 051 40 54 71 050 22 08 96 058 31 07 50

051 22 01 92

050 21 66 30 058 31 57 27 058 29 69 36 056 62 51 50 056 62 04 60

056 41 03 68 02 453 01 69 02 453 09 23 02 250 00 30

02 250 00 57 02 21 22 271

013 31 32 34 02 360 31 83 016 22 45 95

016 24 41 00 016 31 09 70 02 687 63 30

016 81 24 45 03 204 70 60 03 213 92 80

03 213 92 50

014 58 00 88 014 22 37 33

014 58 00 88 014 84 93 06

03 238 18 38 014 57 89 00

014 84 94 90 03 488 43 61 015 41 10 47 03 866 12 26 014 42 17 62

03 491 85 90 03 886 03 56

03 860 25 59 014 42 42 44 014 54 41 52 053 21 57 78

014 54 61 34 053 60 62 50 09 376 76 97 09 210 82 13 09 235 49 23 055 23 29 23 054 41 23 15

052 21 21 16 09 377 18 08 09 235 49 61

052 38 16 00

09 235 49 54 055 23 29 29 055 20 62 42

03 760 13 70 011 26 31 71

03 760 14 33 011 26 31 80

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS 8000 BRUGGE

St-Clarastraat 48

050 47 41 11

8500 KORTRIJK

Koning Leopold I-straat 18

056 264 253

9900 EEKLO

Lijnendraaierstraat 10

09 377 11 93 NR 4 - NOVEMBER 2013 > 31


BELGIE-BELGIQUE

P.B. - P.P. B-729 DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT - JAARGANG 58 NUMMER 4 - NOVEMBER 2013 HOOFDKANTOOR: SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE AFGIFTEKANTOOR: GENT X - P409699

Kickstart

voor jobs in je regio. www.admb.jobscentraliseert centraliseertalle allevacatures vacaturesvan van www.admb.jobs ADMBenenvan vanondernemingen ondernemingendie dieeen eenberoep beroepdoen doenopop ADMB ADMBHR HRServices Servicesvoor voorhet hetvinden vindenvan vangeschikte geschiktemedewerkers. medewerkers. ADMB Viadedegebruiksvriendelijke gebruiksvriendelijkejobzoeker jobzoekerkan kanjejeheel heelvlot vlotvacatures vacatures Via vindenininjouw jouwbuurt. buurt. vinden

Surfnu nunaar naarwww.admb.jobs www.admb.jobsen en Surf solliciteervoor voorjouw jouwtoekomstige toekomstigejob! job! solliciteer Ofstuur stuurjejecvcvnaar naar Of select@admb.bevoor voorvacatures vacaturesininOostOost-enenWest-Vlaanderen West-Vlaanderen • •select@admb.be select.bxl@admb.bevoor voorvacatures vacaturesininAntwerpen, Antwerpen,Brabant, Brabant, • •select.bxl@admb.be BrusselenenLimburg Limburg Brussel Ofkom komlangs langsininéén éénvan vanonze onzeuitzendkantoren uitzendkantoreninin Of Brugge(Smedenstraat (Smedenstraat3)3) tel.050 050474 474849 849 • •Brugge tel. Gent(Ottergemsesteenweg (Ottergemsesteenweg439) 439) • •Gent • Gent Internationale Tewerkstelling • Gent Internationale Tewerkstelling (Ottergemsesteenweg439) 439) (Ottergemsesteenweg Ieper(Fochlaan (Fochlaan34) 34) • •Ieper

Erkend wervings-en selectiebureau VG.28/U, B-AA11.009 & W.INT/RS/SO.44 - lid Federgon.

Erkend wervings-en selectiebureau VG.28/U, B-AA11.009 & W.INT/RS/SO.44 - lid Federgon.

Kortrijk(Koning (KoningLeopold LeopoldI-straat I-straat18) 18) • •Kortrijk Veurne(Zuidstraat (Zuidstraat58) 58) • •Veurne

tel.0909268 26828286868 tel. tel. 09 24283835656 tel. 09 242 tel.057 057200 200700 700 tel. tel.056 056245 245445 445 tel. tel.058 058316 316208 208 tel.

Benjejewerkgever werkgeverenenopopzoek zoeknaar naarnieuwe, nieuwe,enthousiaste enthousiastemedewerkers? medewerkers? Ben Contacteerons onsvrijblijvend vrijblijvendom omnanatetegaan gaanhoe hoeADMB ADMBHR HRServices Services Contacteer vandienst dienstkan kanzijn. zijn.Tel. Tel.050 050474 474979, 979,hrservices@admb.be. hrservices@admb.be. jejevan

www.admb.jobs www.admb.jobs

ADMB Info november 2013  
ADMB Info november 2013  

ADMB Info is het driemaandelijks magazine van HR-dienstengroep ADMB, boordevol nieuws over sociale wetgeving, relevante HR-topics en intervi...

Advertisement