Page 1


MERKURIUSZ POLSKI 2015 A D *** *


z


Wydania lokalne w kategorii cenowej A:


604443623, ADAM.FULARZ(MAŁPA)WIECZORNA.PL

Niniejsze opracowanie: (1) zostało sporządzone wyłącznie w celach informowania klientów, (2) nie zawarto żadnych stwierdzeń, które są lub mogą być rozumiane jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, w tym w drodze oferty publicznej, (3) nie stanowi reklamy lub promocji w zakresie nabywania papierów wartościowych oraz (4) nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Wydawnictwo Merkuriusz Polski spółki z o.o. „Wieczorna.pl” uznaje za wiarygodne i dokładne, nie świadczy się jednak gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne, zawierają źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego trasera będącego przedmiotem opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Niniejsze opracowanie nie określa sposobu i charakteru potencjalnej inwestycji, albowiem inwestycja może się odbyć przy wykorzystaniu różnych instytucji prawnych. Niniejsze opracowanie ma charakter poufny i zostało


przeznaczone wyłącznie do jego adresatów. Dystrybucja niniejszego opracowania jest możliwa tyko za zgodą Wieczorna.pl sp. z o.o. Prezentacja Spółki Wydawnictwo Merkuriusz Polski spółki z o.o. „Wieczorna.pl” to wydzielona prawnie i organizacyjnie część przedsiębiorstwa świadcząca usługi wydawnicze. Spółka stara się o koncesję na cyfrowe nadawanie naziemnego sygnału telewizyjnego, brała udział w konkursie koncesyjnym (z konkurentem Tv TRWAM który otrzymał koncesję na nadawanie sygnału naziemnie na terytorium całego kraju). Spółka aktualnie zmieniła technologię planowanej emisji i nadal prowadzi starania mające na celu uzyskanie możliwości nadawania sygnału naziemnie. Model biznesowy opiera się na komercyjnej działalności wydawniczej, niemniej opóźnienia wykonawców spowodowały istotną przeszkodę w uzyskiwaniu rentowności. Spółka wdraża kolejne projekty wydawnicze. Przygotowano także pierwszą część wydania z okazji 2 tysięcy lat literackiej historii Polski.

Oferta spółki obejmuje: -Gazetę codzienną Merkuriusz Polski -Gazety codzienne w zdecydowanej większości miast kraju liczących powyżej 30 tys. mieszkańców. Jest to ponad 100 mutacji miejskich i regionalnych - platformę wydawniczą w budowie -Kanał telewizji muzycznej „Radiotelewizja” z trwającym procesem koncesyjnym na częstotliwość cyfrowej telewizji naziemnej (DVB-T) generującym dla spółki znaczne koszty z tytułu obsługi prawnej. - 3 sieci społecznościowe Produkty spółki posiadają relatywnie poprawną jakość. Zawierają treści o dobrej jakości pochodzące z dobrze udokumentowanych źródeł.

ZAMAWIAM OBLIGACJE, SUBSKRYBUJĄC ICH MOŻLIWE I NIEPEWNE PRZYSZŁE EMISJE O NIEZNANEJ I PRZEWIDYWALNEJ CENIE. CENY UZALEŻNIONE SĄ OD LICZBY OBLIGACJI. WYDAWNICTWO MERKURIUSZ UKŁADA PLAN EMISJI OBLIGACJI NA ROK 2015, MOŻLIWE ŻE ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UWZGLĘDNIONE TYLKO DO 31.03.2015, LUB NIKT ICH NIE UWZGLĘDNI. DATA NAZWA

I MIEJSCOWOŚĆ

...........................

SUBSKRYBENTA I ADRES ..........................................................


PODPIS

...............................

WYPEŁNIONE WYŚLIJ POCZTĄ NA ADRES: WIECZORNA.PL DZIAŁ „MERKURIUSZA POLSKIEGO”, UL. DOLINA ZIELONA 24A, 65-154 ZIELONA GÓRA, POLSKA LUB ZESKANOWANE PODEŚLIJ NA ADAM.FULARZ(MAŁPA)WIECZORNA.PL


Źródło publikacji, opr. A. Fularz

Wydawnictwo Wieczorna.pl- archiwalny prospekt emisyjny obligacji  

Wydawnictwo Merkuriusz Polski spółki z o.o. „Wieczorna.pl” to wydzielona prawnie i organizacyjnie część przedsiębiorstwa świadcząca usługi w...

Wydawnictwo Wieczorna.pl- archiwalny prospekt emisyjny obligacji  

Wydawnictwo Merkuriusz Polski spółki z o.o. „Wieczorna.pl” to wydzielona prawnie i organizacyjnie część przedsiębiorstwa świadcząca usługi w...

Advertisement