Memoria anual general 2022-2023 català

Page 1

2022/2023

MEMÒRIA ANUAL


#REFERENTS #COMPROMESOS #RESPONSABLES

CARTA DEL PRESIDENT

Benvolguts/des, L’exercici econòmic 2022-2023 ha suposat per la nostra organització i pel sector agrari en general, una etapa d’inseguretat i incertesa que serà difícil deixar enrere. Una època on els factors externs han tingut molt a veure amb la situació que avui vivim les cooperatives i el sector agrari en general i que sembla que no toqui fi o que si més no, ens deixa la sensació que estem dins d’una espiral de la qual serà complicat sortir-ne. El conflicte de Rússia a Ucraïna ens ha portat com a conseqüència una gran pujada de costos dels subministraments (fitosanitaris, cost de la llum, fertilitzants, entre altres...) Les gelades de l’abril 2022, ens va suposar més d’un 70% de pèrdua de producció de la fruita d’os i més del 30% de la fruita de llavor. I com a detonant, la falta de pluja i les altes temperatures que han impactat directament en la producció de cereals i la resta de cultius amb la conseqüent manca o baixa qualitat de producte. És evident que el canvi climàtic està afectant a les nos-

tres explotacions, circumstàncies que agreugen la situació i que malauradament ha vingut per quedar-se. Aquests factors externs i d’alguna manera fora del nostre control, han impactat directament en els nostres negocis i en conseqüència en els nostres resultats. Tot i així, podem dir que la facturació global del grup s’ha mantingut força estable i que els resultats dels negocis amb excepció de la fruita han sigut més que satisfactoris, hem dut a terme unes liquidacions en cereals satisfactòries i uns resultats a nivell de subministraments i Central d’Assegurances bons tenint en compte la conjuntura actual. Ara fa un any, al meu escrit de la memòria anual, manifestava que era necessari transformar en accions els valors i principis del cooperativisme; i vull continuar fent incís en aquell missatge, perquè quan es donen situacions com la que estem vivint actualment, ens qüestionem la continuïtat de les explotacions, recerca de culpabilitats entre altres, que ens porten a posar en dubte el model cooperatiu. El model cooperatiu una vegada més està a prova, però no conec un altre model més sostenible en el temps que el cooperatiu, on les persones ens unim per defensar i tirar endavant les nostres explotacions, compartim valors, recursos, amb una presa de decisions des de la democràcia i pel bé comú. Disposem de totes les eines per tirar endavant, tenim les terres, els productors, l’experiència, la cooperativa i les persones que la conformem, així com els recursos suficients per fer front a les adversitats. Tenim grans reptes de futur pel davant, hem de continuar treballant per la captació de noves produccions, millorant la competitivitat de les nostres cooperatives, procurant i acompanyant el relleu generacional, implementant la innovació i digitalització a camp, entre altres... No vull acabar sense donar les gràcies a totes les persones que dia a dia contribuïu a la consecució dels projectes i bon funcionament del nostre grup, i us encoratjo a continuar treballant per un millor futur.

Josep Maria Codina Esmet, President d’ActelGrup

CONSELL RECTOR PRESIDENT

SECRETARI

VOCAL

Agrària i Secció de Crèdit Sant Roc d’Albesa, S.C.C.L. (Albesa)

Fruitera de Corbins i Secció de Crèdit, S.C.C.L. (Corbins)

Fruitera de Puigverd de Lleida, S.C.C.L. (Puigverd de Lleida)

Josep Maria Codina Esmet

David Solans Solans

Lluís Bosch Pellisé Josep Lluís Calvet Fontova

VICEPRESIDENT

TRESORER

Francesc Torres Rosell

Josep Lluís Escuer López

Agroserveis d’Almacelles, S.C.C.L. (Almacelles)

Fruitera de Torrelameu i Secció de Crèdit, S.C.C.L. (Torrelameu)

Ramon Palacín Alió

Ramon Sisó Urgeles

Fialco, S.C.L. (Tàrrega) Fru-rose, S.C.C.L. (Rosselló) Agrícola i Secció de Crèdit d’Alcoletge, S.C.C.L. (Alcoletge)

Marcel·lí Piró Reñé Agropecuaria i Secció de Crèdit Verge de les Sogues de Bellvís, S.C.C.L. (Bellvís)


INFORME COMPLET

LES NOSTRES XI F RES 2022/2023 Facturació

218.302 233.549 Subministraments 70.841 Fruita 65.189 Extensius 91.147 Altres empreses del Grup 6.372

68.332

45.636 95.921 8.413

MILERS D’EUROS

MILERS D’EUROS

MILERS D’EUROS

MILERS D’EUROS

MILERS D’EUROS

+11.000 +35

CLIENTS

ANYS D’EXPERIÈNCIA

Primes d’assegurances Generals 7.718

8.030

MILERS D’EUROS

Primes d’assegurances Agràries 12.884

17.023

MILERS D’EUROS


COMPROMESOS AMB LA CULTURA DE LA QUALITAT

Satisfacció de clients No conformitats de client

3,06%

kg amb incidències respecte a kg venuts

FRUITA

0,66%

0,53% CEREALS

d’incidències respecte a litres i kg venuts

OLI

1,05%

SUBMINISTRAMENTS Costco (a oli) i Protocol d’exportació a Brasil (Fruita)

LA NOSTRA FORÇA, LES PERSONES 245 43 0,47%

109 179

288 Treballadors

*mitjana de treballadors en plantilla durant l’exercici

CONTRACTACIONS INDEFINIDES

CONTRACTACIONS EVENTUALS ABSENTISME PER ACCIDENTS LABORALS

Formació PERSONES

d’incidències respecte a volum venut

Protocol de clients

Certificacions

518

kg amb incidències respecte a kg venuts

1.817

FORMACIONS

5.956

HORES


INFORME FINANCER

RÀTIOS SOLVÈNCIA = 1,52 estem en bona situació molt a prop del valor òptim que és 1,50.

Control de gestió i Compres

Actiu no corrent + Actiu corrent Passiu no corrent + Passiu corrent

L’exercici 2022/2023 que tanquem ha estat marcat per una forta davallada en el volum de fruita produïda pels nostres socis, conseqüència de les gelades a inici de campanya, que han tingut un fort impacte en la nostra activitat i en els nostres resultats. No obstant aquest fet, els nostres socis de la Secció de Fruita han pres un seguit d’acords que han provocat que el nostre patrimoni net augmentés vs. l’exercici anterior, amb el que el balanç d’Actel, SCCL s’ha vist enfortit. Cal afegir que la Secció d’Extensius ha mantingut unes xifres de venda similars als passats exercicis i ha assolit un resultat positiu de 332 milers d’euros; el mateix podem afirmar de la Secció de Subministraments que ha tancat amb un resultat positiu de 108 milers d’euros. Els efectes d’aquestes mesures i resultats els podem veure reflectits en alguns dels ratis que seguidament exposem.

Comparativa últims 6 exercicis: MILERS D’EUROS

17/18

AUTONOMIA FINANCERA = 0,88, es troba dins de l’òptim teòric que és entre 0,7 i 1,5. Patrimoni net Deute financer - efectiu

CASH FLOW = 837 milers d’euros a pesar de tenir un resultat negatiu aquest exercici. Benefici net + Amortitzacions + Provisions

ENDEUTAMENT = 0,66 mantenint-se molt estable al llarg dels anys i estant molt pròxim a l’òptim que es troba entre 0,40 i 0,60; com es pot veure al gràfic següent. Passiu no corrent + Passiu corrent Net Patrimonial + Passiu

18/19

19/20

20/21

21/22

22/23

Passiu no corrent

8.122

4.396

7.964

9.199

10.852

7.129

Passiu corrent

45.125

44.277

46.118

42.947

50.925

53.178

Total Patrimoni + Passiu

85.608

77.421

83.059

81.746

92.079

91.522

Rati Endeutament

0,62

0,63

0,65

0,64

0,67

0,66

Aquest exercici que hem iniciat, alguns dels nostres cultius s’han vist afectats per la sequera, fet que podria provocar que les produccions dels nostres socis es puguin veure afectades, tot i així la nostra situació financera ens permet afrontar el futur amb optimisme.

DEUTE FINANCER

Milers de €

* amb cost, inclosos pagarés de cooperatives

30.000

40.000

20.000 10.000

7.239

5.134

8.223

5.402

26.041

30.590

6.437

5.004

1.380

19.195

17.651

18.901

21.058

17.485

31/05/17

31/05/18

31/05/19

31/05/20

31/05/21

31/05/22

31/05/23

209

183

216

213

31/05/20

31/05/21

31/05/22

31/05/23

0

DESPESA FINANCERA

Milers de €

1.000 800 600 400 654

200 0

529 305

31/05/17

31/05/18

31/05/19

DEUTE A CURT TERMINI DEUTE A LLARG TERMINI


RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA La sostenibilitat a Actel pren cada cop més protagonisme perquè, any rere any treballem per aconseguir un equilibri entre la part social, econòmica i ambiental.

Aquest equilibri que ens demana la nostra societat, clients/es, stakeholders i socis/es el veiem reflectit treballant en els 3 principals àmbits d’actuació: SOCIAL: Treballem amb Aspros per ajudar a persones amb discapacitat a incorporar-se al mercat laboral, amb Aspid per la inserció de persones amb discapacitat, amb Reintegra inserint persones dels programes d’ocupació, amb Creu Roja duent a terme accions adreçades a nens i nenes amb risc d’exclusió social, amb Donants de Sang del Segrià amb donació de fruita i campanyes de conscienciació, amb La Marató de TV3 a part d’altres donacions i col· laboracions a diferents entitats del territori lleidatà.

SOCIAL

AMBIENTAL

AMBIENTAL: Treballem sobre programes de control de plagues que minimitzen l’impacte ambiental, la instal· lació d’energia fotovoltaica, accions en l’àmbit de l’aigua, residus i cultius, projecte de paper 0, entre d’altres.

ECONÒMICA

ECONÒMICA: aplicant un control econòmic i financer rigorós, i amb un alt nivell de transparència per mantenir la confiança dels socis i la resta de grups d’interès.

#SomSostenibles PLA ESTRATÈGIC El Pla Estratègic, Aspira 24, és un instrument que permet una planificació estratègica i transformadora que en el cas d’Actel, està focalitzat en 5 eixos estratègics. Un dels factors claus per al desenvolupament dels projectes, ha estat la formació d’equips de treball multidisciplinaris i la col· laboració entre diferents àrees i negocis, amb la finalitat d’afrontar conjuntament els reptes i aprofitar les oportunitats i sinergies. Durant l’exercici 2022-23 s’han treballat 72 projectes que han involucrat a 105 membres de l’organització. Durant aquest exercici, també s’han revisat els objectius i els projectes a treballar, ja que la volatilitat i la incertesa de l’entorn empresarial actual, exigeixen que les empreses siguin capaces d’adaptar-se a unes noves circumstàncies i uns nous reptes.

GRAU D’AVENÇ DELS

FOCUS ESTRATÈGICS 1. 75%

La captació de produccions d’interès i la inversió en I+D+I i en eficiència.

2. 50%

La diversificació de clients que permetin l’enfortiment de la marca i la promoció de la venda als propis socis.

3. 62,5% La millora de la competitivitat de les cooperatives de base i la capacitat per facilitar el relleu generacional. 4. 80%

La millora de processos, la sostenibilitat, el compliment estricte amb la normativa i guanyar agilitat en la gestió i coordinació.

5. 80%

Retenir i desenvolupar talent, empoderar i treball en equip.


BALANÇ CONSOLIDAT A 31 DE MAIG DE 2023 I 2022 (Expressat en milers d’euros) ACTIU

31/05/2023

31/05/2022

ACTIU NO CORRENT

39.582

40.616

Immobilitzat intangible

160

199

160

199

21.465

22.193

Altre immobilitzat intangible Immobilitzat material Terrenys i construccions

7.593

7.813

Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material

13.622

13.524

250

856

13.375

13.895

146

169

13.229

13.726

3.659

3.687

923

642

ACTIU CORRENT

51.940

51.463

Existències

12.654

13.422

Deutors comercials i altres comptes a cobrar Clients per vendes i prestacions de serveis

31.846 22.288

31.275 21.047

Clients, empreses associades i socis deutors

5.780

6.622

Clients, societats posades en equivalència Actius per impost corrent

141 43

69 109

3.594

3.428

Immobilitzat en curs i bestretes Inversions en empreses del grup i associats a llarg termini Participacions posades en equivalència Crèdits a socis Inversions financeres a llarg termini Actius per impost diferit

Altres deutors Inversions a curt termini en empreses del grup, associades i socis Crèdits a socis

5.916

5.447

5.916

5.447

Inversions financeres a curt termini

842

645

Periodificacions a curt termini

185

77

Efectiu i altres actius líquids equivalents

497

597

91.522

92.079

TOTAL ACTIU

PATRIMONI NET I PASSIU

31/05/2023

31/05/2022

PATRIMONI NET

31.215

30.302

FONS PROPIS

27.863

26.918

Capital Reserves Resultat de l’exercici atribuït a la societat dominant Altres aportacions de socis Subvencions, donacions i llegats rebuts Socis externs

828 26.632 -597 1.000 1.713 1.639

0 26.122 796 0 1.803 1.581

PASSIU NO CORRENT

7.129

10.852

Fons d’educació, formació i promoció, llarg termini Deute amb característiques especials a llarg termini Capital reemborsable exigible Deutes a llarg termini Deutes amb entitats de crèdit Altres passius financers Passius per impost diferit

105 1.182 1.182 5.402 5.401 1 440

113 2.065 2.065 8.223 8.222 1 451

PASSIU CORRENT

53.178

50.925

Provisions a curt termini Deutes a curt termini Deutes amb entitats de crèdit Altres passius financers Deutes a curt termini amb empreses del grup, associades i amb socis Deutes amb socis Creditors comercials i altres comptes a pagar Proveïdors Proveïdors, empreses associades i socis Proveïdors, societats posades en equivalència Passius per import corrent Altres creditors Periodificacions a curt termini

0 21.712 21.520 192

42 14.096 14.089 7

8.878

11.945

8.878 22.576 14.790 5.294 46 30 2.416 12

11.945 24.689 16.338 5.527 0 12 2.812 153

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

91.522

92.079

31/05/2023

31/05/2022

OPERACIONS CONTINUADES Import net de la xifra de negocis Vendes Prestacions de serveis Aprovisionaments Consum de mercaderies Consum de matèries primeres i altres matèries consumibles Consum d’existències de socis Treballs realitzats per altres empreses

218.302 215.643 2.659 -200.525 -109.638 -3.742 -79.935

233.549 231.206 2.343 -209.775 -136.203 -5.189 -61.896

-7.210

-6.487

Altres ingressos d'explotació Ingressos accessoris i altres de gestió corrent Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici Ingressos per operacions amb socis Despeses de personal Sous, salaris i assimilats Càrregues socials Altres despeses d'explotació Altres despeses de gestió corrent Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials Amortització de l'immobilitzat Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat Resultats per alienacions i altres Fons d’Educació, Formació i Promoció Dotació Altres resultats

8.167 5.631 1.061 1.475 -10.412 -7.913 -2.499 -15.552 -15.488 -64 -1.377 537 -4 -4 -60 -60 120

8.081 5.300 1.739 1.042 -12.298 -9.426 -2.872 -16.993 -16.994 1 -1.875 520 36 36 -100 -100 -92

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ

-804

1.053

Ingressos financers De valors negociables i altres instruments financers Despeses financeres Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers Deterioraments i pèrdues

590 590 -503 0 0

219 219 -216 -23 -23

RESULTAT FINANCER

87

-20

Participacions en beneficis (pèrdues) de societats posades en equivalència

-38

-16

-755

1.017

215

-105

RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES

-540

912

RESULTAT CONSOLIDAT DE L'EXERCICI

-540

912

Resultat atribuït a la societat dominant

-597

796

57

116

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS Impostos sobre benefici

Resultat atribuït a socis externs

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CONSOLIDAT CORRESPONENT A L’EXERCICI ANUAL FINALITZAT EL 31 DE MAIG DE 2023 I 2022 (Expressat en milers d’euros)


HUESCA

GIRONA

LLEIDA BARCELONA

ZARAGOZA TARRAGONA TERUEL

ZAMORA

BADAJOZ

VALÈNCIA

102 COOPERATIVES

SITUADES A LES COMUNITATS DE CATALUNYA, ARAGÓ, CASTELLA I LLEÓ, EXTREMADURA I VALÈNCIA

55 Extensius 20 Fruita 101 Subministraments #SomCooperativa Ctra. Vall d’Aran, km. 3 · 25196 Lleida · t. (+34) 973 700 800 · actel@actel.es www.actelgrup.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.