New Geographies 09: Posthuman

Page 1

NNNNmNmmhysoyhys/+sssssshhyhhhhhhyyysosyydmmNNmmmNdhhyhyssoso+ssosso/syo++ohhhhsssoyyyyssyyhddhys+/ohhdmNd+/:-....````````````.````````````````.:+/.`````..`...-/ymNNNMMMNNMMMMNNNNMMMMMMMMMMMMMMMNNmNmNNNNNmddmmdddso+-.--``.-/+++osso++sosshmdddmmNNNNNNNNNNNmhshmmdhho+/:-...../+shmNMNNNMNNmmmmddhdhyo/....-:::/ss+/:::::+//shhdhysosyhhysoooosyo//:::-----:----::::/ NNmmdmmhsoo++osssooosyysyyhdhhhhhyyo+::/-/yhdddddhmmmdhhhhhmyhysyhhyydyosso/+/++/oosy+//:-::://:/syhdddmms:.``````.``` ````.````````````````` ``` ```````://sdNNNMMNNNNNMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMMMMNNMNNmddddmho:---:ossooyyyso+o+oyddddmmmmNNMMMNNNNNNNdddmy/:+/..-::-:/ymNMNNMNNNmh/-/hdmdddy-..::-.....-:o+::::/++oooyssoo+++osyyo+oyyhhh+::--------::------:+ hhhssddhyyyssoossoosyyyysosyyyyyhysoo+/+/:++ydyhhhyhdhhs+shhhyyssysyyssoosooo:----/ys+::--:-:/yyhhydsssss+-.```````` ```````````.``````````` ````..:+oymmNNNMMMNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNmmmmmdhyssshhysyddhys+::+yyhhddddmNMMMMMNNNNNmddhy+-......-+oyhmNhydmmmhyo--+ymdyoo:```:-......-:::::--:://::/+++/++oyyyssoo+ssyyo::-:-------:/:/+oyyyh +ososssyyhyyyhyhssyhyyysooosssssssoso++///+--/ooso++so+oo-:ossshyddyyyo+oo/:-/.```.//+s/:/ohhyso+-.--:::-.````````` ```````````````.````````````````.:yhydNNNMNNMMMMNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMNNNNMMMMMMMMMNNdddhysosyhhhhdmmmdhyhhddmddmmNNNNNNMMNNNmmds/--````.:+syhddy+/sddh+/++ohydy//-.````.....-:--..--.```.....-//::::///+oo/+ooo+/:-:-------.--/++ooosyh yso+++++oyshddhssyssyo//::://+oo+o++:-/://///--...`````..`.....--/++/:///-----`````.-:::o/:/:``.`````--.``` `` `````....`.`````...``````````````--shhdmNNMNNNMMNNNNNNMMMMMMMNNNNNmmmdhyyydmmNNNNNNNNNNMMMMMNNNmddmmmNNNNmmmmmNNNmdmmmNNNNNNNNNmmmNNNmmdmd+-``````-+syyyyoo+oys+o++yhdddy+.````````.``....``````````````....--.---://+o++++///::--.....--////+oyhdm ddhyysoss+ooosssoso+:+--.--.:+///:::/+/:::://..`````````````../:`.```````...``````.....---..```.````..`.``` ```````` ` `````..`````````````````````-o//+shmNNNNNNmNMNNNNNNMMMMNNNmmmdmddddddhyoshdmmmmNNNNNNNNNNNNdhhhhdmNNNmmmmmNmmmmmmmmNNNmmmNNNmddmmhhyyhds-````..+oyhhh/-:/:+/+o+oydmmsy:``.```..----.````````````````.-:/:--:::::::://///:-:::://:---:://+osyyhhmm NNmdhhhhhyyssossso+++o-....://+++oo+/o/-..---:://+oo/++:-`````````````` ```````....`..:--////:...``````` `````````` `````...```...````````````./yd+/ydmdmmNNNNNNNNNNNNNNMNNNNNmhyhyshdmmmdhhysyNNNNNNmmmmmdmmmdyhhhddmmmmmddmmmmmNNmdmmmdmmmNNNNmddhyssos+/.```.-/shddyyyoo+oosssydmmho:-.`.-.`./oo+-.````` ``````.--``.-:///://+::+///::::::::///+so////oosyyhhhddmd NNNNdyshdhddys+ss/+sss+:`.-/+/+++ooo//:--:/++oyyssshhhhs+.`````````````` ``````......-//+oooo-....`..`` ```````` ``` ```.```````````````````.-/hmdyydmmhdmmNNNNNNNMMNNmdmNmNNmmddhhNdmmmdhhhs:-smmhNNdhhhyohhddhyshhhhhyyhhhddddmmmddhdhyhdddmmmdyysssy+++:````.+oyyhdhdmmddddmmdmdy+/.````.-.:/shyo:`````````.-:++oss/++//://::::///::////+o+++ooosyoossysyyysyhhyyyh hmmNNdyoohmmmdddhosyyyoy//oo++////o+:-/oooooso+ooo//:/:.`-```````````````` ``.:--:++o+o///--.....-..``` ````````````````` `````````````./ydmmmddmmmNmhmMMMNNMMMMNmhoosodmmyshdhhNmhhyyyyy::sdNmhmhhhmmhhdmhyo+++osssyyyyhhhhhhhyyhhysshddhyyyyyo+yys//-```.:oydhmNmmmNmmmdmmydy+:`````````+dhmmy-`..:/:..:-.-:/::/+ooo+///::///::-:/+ssosssyyssyysyyhhhyyssyhhyyhmN oodmhy+o++ssshhyhsds+++sos+syys++++//oossshdyhysyyso---.`` `````` ```` ```...........````......`----` ```````````````` ````````.-+sdmNNNmNNNNMMNNMMMMMMMMNdh+::/.:oyh/+hhhmmyo:-`/sshddmmhhhdNNmmdmdddhs++ossoyhhhyyyyyyyyyhdhddyyyyhhyo+o++//.```-::/ssymmmNNNmhydmdNss:.`.` ``-.``-hmdmdy/+oyhhhshdmdhyss+:--///+o++/+:---::://://+syyyyyyhhhdhysssyhmhyyhmd ````````:/.::/:` ``````````````````:+shhmmddmmdNMMMMMMMMMMMMMNds/:-`.-:++hhdhhho/:.` `.ymNmmdhyhhdhhysyyysssssoosssoossyyysssyhhddddddddmNmmdso/.````.:oy+/ohmmmmmmddhdmNNNd+:`.-` ``shoo:hdhyhso/+hmmNNmhyss+-.-:..--::/+sso////::/::://:ossssshyshysso+oyyysoo++++ s/yyhy::/-::/syoysdyh+/o/syyyhyo+oooososo+ooyyhddddddy+-.`` `-` ``..` o+s+yh/---:::/o+++oo/o+//-:::/:+hhhys+oo+o::+yhmmmmmdhoyo:-..`````..` .+dds---```````` `` ````.//`.`` ```` ``.---/+-.--:sdmmhhhhhdNNMMMMMMMMMMMMMNmo/:` ``//shddmddh+`-.```/ydmdyho//+oys/+shhsoooooooosssso+ysoyhddddmmmdhhdmmmdho.````-:+yyyyhmmmmmmdmdhdmNNNmmh/-``-://yNNd/-:::..`--osyyhmNNms:.`````````.:/+os+/+o+++/://::+o++oossoo+o++osoo+ooosyss msoy+syo/--..--::--..------:/oosyhhhyoo:/+/.-+shhmhhyhdddyyso/:///:-`./ydsy++/+/:-..``` `````.-` ` .+sydmmmmmdhoydmmmyoydmNNMMMMMMMMMMMMMMNdo-` ```.:---+yhho-.` .+/ohddhds--:-..+dyhhhyso////++oysooyyyhddhhdmdhhyyhdddhs:````/ys/:+ydmmmmmdo+ydmNNmmmdmho..`/hyhdmdd+``::` ``.syyy+//oy:-/` ` ``.-/+oooo//:::::///o/o/+/://++++o+:/sydmNmys dh+:s+/++----...--:----------:/ooosoo/++:::--/://::oyhmmdmmdy+:::--//++ooss+-`.:+y+```` ` `..` ```.++/:+ydNNmdshmNNmdhdNmmmNNNNMMMMMMNMMMNh:..```` `` `-o:-` `````:osyhhhhhhy+++ooso+osyys+/++//+ososhddmmmmddddhhhhyyys/.````-ohhsshmmmmmyoo//dNmymmddh+so.:sdmhNNNo-/` ``````.``.:/-` ` ` `.-:/+++/:--:---::/++/:+//o//:-:..-/ymddhho: /+s+/:-/-----....--...:-.-.-ooosysysoso/:/++/o++//.:+sysssoo+////+ysss/-``.-+++yhdy-` ````.` ``` ``./:`.` .sNhoydNNmmNmmmdmmmmNMMMMMMNmmhhh+....` ```.`` ``.-://sssyh+/shhssyo+oy+///+osyyssyddmmmmmmddmddhhs/:.` ```.+hdddmmNNmds+/yhdmmdhdmy:`os/:/dNNNmmo`` `` `--://::::--.--..:/:-:o+:+:-----/+oyhyo/--/+soos+++--:--:://-`--+/---::+/+::-:-:/+oyddh+..````.--//:://-..```` ```````./osyo:` ````` ````` ` ``-:```.`.yddhhdNmhmNNNdNmymMMMMMMMd+-..-...` ` `` `````.-oo/:oo.-smy+/so++o/:oss/+o+yhddmmmmyoydho:::.` `:+oyymmmdmmNNdsss+/ymNmdo/sy-`-s+oNNmds/o`````` ```.` `-//::-::-..----:--:/+--/-:.--::s/oy+-:::/ //+oo//+oyooyo/:/s/.-/.+--:s+------:++..-.:..``````.-://:` ` `:.-::+o+-:+` ``````` ````````` ````` `..:omNmmmdddmNNNms+NMMMNdmh:``....`` `` ``-.:``-//--:/-:+yo::sho/oo/:ysosysdmmy/s/-. -+:` `.+dmhdodmdmNNm+oho-:ydddy+.`.-.-hyyhhy+s. ` ``` `` `.`` `.:++:::..` ./o+/:-:::-------.--:..o-:/:-::--+ys+//:.` :````--++o+:+syoo+/..o-.-o:-:/+:/.````````` `````.--` ```---o/:.` ``.`.``..-....``` `` `````` `````+NNmmmdhhdNNNmNMMMNs+::-..:`` `..``++/....-sy+oosyssso:-+yhddhdys/``` `.+sdhh+ydNNNNNmy/+-`:ss/dNd:--- .hmyyhh:..` `` `.```...``.++-```.-+ydmmdo+:-`.`` `---:-::+o+//:::-....--//::/+//+/-/+:-::` o+:--:/+++osooo+o/.:yy:-oo-.:/-. ` ``` `..```-/. ````.--::--.```` ```` ````` ``` `.smNNNmmhyhmmmmNMMNmd+-----..` ` ``..``--:hys//::-+syyddmmhs/-.```` ``..-.:s//hmNMNNNh/-.`-oydydNNm/-.-oooddhd/` `` ```.:/``````..-++:--osooo+/-.`-...-..``..-:///:-----:///--://-.``..-.----..` yoydhyoo+oossyoo:-ohmd:-:/--:/`` ` ``/o.````` ```..-::-:...` ` `...` .` ```.:dNNNNmmhdmyydNMMNs:.:/---.`` ` ` ` ```/+shhdooo/+yhmdmmh+-.` `` ``..````.ymdmNNNNNNmh/``:ohhmmNMNmh+./+s+y/oyo` ` ``..+o:` `..........--------:::--:----.-:---:/o+o/::/+::--.// ` ```....``.....`` ```` ```.:. ``/+ydNNMNNNNdmmhoNMMmo/-.-..-` ` `./hmddhhhhyoyddmmy/` ``.....+yy++ssdNNNmNms/```odo+dNNMNmy+/o+osyy+-`` `./yh/` `....-..----://ossosso+/--//+osso/:/:--://:-////:-/` yhdNmNmyyyysoyys+-o+ys::://:/.`` `` `.` NNNNmNmmdddhyysysssoo/+/+/++:/-... ```````````` ` `.`` `-...`` `.``......``.` `sys+` `./+ohNMMNNNNNmmmNMMMd/.```...` `` ` `:oyyhdmdydddmmNmh+.` `.-::-.-://+/.``.:////.ommmNddm:```:ohs.+Nmmdmmh/:-```-h+`:shdh/. ...--------:/osssooooo+/.-:++osssosoo++/:/+::::.-.` ` MMMMMMNNNNmmmmdddhysso+////---::..````````````````` ` ` `` ``` ```.o++.:--.` `.--::/-/-.`..://`` `..:-.` `--./dmmNNNmNNNNMMNddy:` `````` ` ````` ` `./yysyhddhddddmyo-`` ``.:shmNNNNmmmmdhhs//-//:/+shddhdNNhs.`.-sy+/:ydmmhosh/-d:` `s+.` .oddhy:` `--.--//:///+osso+/ooo++/++so++osyyyyyoyoos//:-` ` ```` MMMMMMNNmmmdhhhyhyyo+//:--.....`````````````````` ``..-`````````````````.` `+dNmo-..-/+-/:+ys+...::.`/+oo/--`` `.:` ./:/sydmNmmmmNNNmhh/:-.`.. ` `` ``--::oo:+ymmmdho+:..```````.-ohmmmmh///+o:.-:/sdhso/ymmmmyddNm+++:./hs/syohdds/os+odm. .:...-+mmdds.` ``-..-:///////+osssoo/:::/+///+oo+oosooo+..`` .. MMMMMMMNNNmdsooso/:-...-..-/+/:..`````.````````````` `..``.`.`` `.-://oo:/` .odmo-::/-.-ooosdmmy+:--. `.:/:.` `-` .ooshdmNNNmmmNdmNm//---..` ` ` `` `.:://+/:sdmmso:..``````````.+yhh+dd+:o/:.::----/++oossdMdyNNNdysoss:yyyshdosNmmmhshdyyNo. `:/-ymdmho`.-..-:::/::-:++/////+oooo/+/::/os+///++. `: MMMMMMMMMMMNNdyy/-:///:/+/+ossyo:.-``..` ` ```````..-+shdyymNh+:-:+dso::::::`-..shNmdyo/-` ``` `` :hhymNNNMMMMNmyoyo///---. ``` ` .:::oy/-smy/:`````````````-+shmh/smmhhhyo-::..-.:osossdmdsymNNNmmmydyNNmdmhosNmyddhhyyhmN/ `./omyhhoo.`` `--...://////:///++osyysssoo+/::////:+.` ``````.```.````` MMMMMMMMMMMMMMMNddmmmmmmddhyyyhyo+//--.` ``.```` `````..-:://+oohNNMMmysyhyo+o/:-/..````-yys/-``...`--:``````.`.``+mNNNNNNMMNddhdso/.-...-. ` .`-+syo-:o..-. ``...:osoyyhdddmm++mNNmmmmhhs-`` `+hhhddd+-+yohmNNNNmymmmmymho:dh/shdmdhhdNo` ``./smyhhys:-. -:::--:::///++//:///oooshyhyssoooo/+s/```````````./s/````````` MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNmyosso:.`.-::+o/:-..----``.-:yddmmdmNmNMMNMMmyso/-..``````..-:/.`-/oys++/o:++..``.:hmNMNMMMMMdydsds+::.`...` ` ` `````````-++ss/:--/o.``...:yhhmNmmms+ssdsmNmdddmmho. `-oyyysyddsyyy+sNNNmsyydNdsomNm+hyhdoodyshmNh.` ``/sdy//+o-..` `.////:////+//+/+oo++//+oyyyysssyyys++s+-..```.``````.```..`.````` MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNdsoshyoossyhdyo-.``.-///::+/sdmNh+///oos/hNdyo:.` ``````.....-+dhyyyhd+.-.```:+dMMMMNmNMNmy+hho/.``` ` `` ` `....`.//o+-+yo+++/```..-oyy+oyds/-`-.`+oddyhmhmNs:`-.`/yy+ohhdyosshhhhhso+y+/++symNNdmmNmodmmdmdmy. ..:+dys--s-/oyy//`-//://+++//+ooosyyo+/++oooo+//oyhhyys/:.```````````````.:..`````` ``````.../++sddo+shhy:-.:++ssyshhhNNNy/ydy//+:`` `` ` ``.` ``-+//.:oo/+:. ````..+//+/+sy/-+ho``::.:ddhmh/+s::.`:ys+/shdy+oyyooo-:ss:..+y/ommddsmdhydNmyy/`. ..-:/o+s/`//-sdmh+` .:/+o+++:::/++soosoo++ooo+//oosyhhh/``````````````:.--..`````` MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMMNNNmmmhddhdhyys+.../+/:/ssssosss+-``.` `-:oos/` ` ` ```.``--+o+:- ``````.ooydshyhysds-```...--o+--:yo:.+yysyy+///:/ssy+-..--/./ys.`oh:hmoshhmdh-``:.`/::s+/:-s-./:/dmds-`//:+so+++///+ooyyyhyysossossyyhssso..-:-...`````./+:yh-```..````` `` MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMNNNNNNNmmdho/-...-++-.`.....:/..``` ```` ```...::/+oo+/oyyyyosoodddmd+:+hh+dNho..`/:.`.`` MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMNMMMMMNNMMMNNms//:..----:-.`` `./:``` ```-/+oo++://../yhooymmmNddyo/syNd+--``````` `` ` ````.`` ` .````--++/o+-.``.`````.:sydmds+sdso+```--`` ````` `./+o.`-:`` `://o/:oo:-`.-:/:yh++y. `:mNd.`.+-/dshyoyyyd///++ddyo/-+-////::-:+ooyhhddyysyo/+sosyh+..:++o/:....``````./s++/-.``.````````.`` ` MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMMMNNNMMMMMNNd+-/-``-/symy++:::-`-/ooo+/.` `..`.-//+/ddy++ohss+//oy/o///shsossyohy/. `.. ``` ` ```-.` ` ``` ` ` .:::-.`-..````-::+oddhdo--:oy+:.---/.` ```` `.--/:...-. ..`..://o++o-//smmhmm+-::. `:oy.`.+s/odyh+hNNmyhss/sy/+s:`-:.:.````.+hdyyssyso:-//+s+os--:ymmy/ssyo-....-+shy+o++//:--:::////+/:--: ``` ` ``````..``` ` `--`.-...```.````````..::/:/syddddyyhs-.+oso+:..:::--..-.```.````.-/oyhso+o-.:-ydhso//osms:./yy::..`. `:sh+`+s+ssyssNNmdmdyoos/+s+.-.---..``-++yso-::shysoyhso+::ssymMmNNNNmhysooshdhyyyysssyyyhhhhyssssooss MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMNNMNNmhyso/:-`.-:odNNMMMMNmdoooyymNMMNdyo:///:ohhdmNmdmMNmmmmNNdyhddmdh+++ooyddy:`.` ``.`` . ` ` ` .`` -` ` ```..` `` `...-:hhyy+.````.:++++/:+syysydoyy+++//--......::......--`--:/--...----/ohhsho...+:-+omdhNms` .:/oos+.` ` sy..-:/yyhdsdhys+o/:+sh+oho++o//+--:o//y+/` .sdddddhyohyhhmdmNMNNNMNdyyyhddmmmmmmmmmdddmdhddddmdmdmm MMMMMMMMNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNms/-.`..:ooymmNMMMMMMMNNNmmNMNNNMMMMNNNmmoymMMMMNNNMMMMMMMNmhddoddymMMMNddyo:.`` MMMNNNMNmdmNdNNNNMMMMMMMNMMMMMNdyoo::::/odNNNMMMNNNNNNmdmNMMMMNmmNNMNNNddmNMMMMMMMMMNNNMMNhshdmhdmymmds//--.``` `` ` ` ``` ` ` ` ``-.```` ```.../yhsd++//::+:/so/:/::::/o/++:::::-..````````..` ` ` `.`..``.``. ` `..:++so/:/..:o-:hyo .-shmNmo.o:sss/yhymyo::-.---/+shs+shs///--///ooy///ohmdddmNmysdNMNNMMNMNNNMMddmNNMNNNmmmmNNNNNNNdyyyydmmmmdd NNNmmdmNhsddmyo+dNNMMNmNNmNMMNhoo/+o++++ymMMNNmyydNMMMNhmNMMMmdddhmNNNNNNddmNMMMMMMmNNMMNMNdMNmdhsy:-`````` ` ` ``` ` `/.``` `.`` `:hdy+y:/---:++/-..``..:--/--..-/+/-..````````````` ````` `:.`` `` `` `.++://s++:``.`` `./:+dho-.` .-/osooddh+/-:+-.-:----:/++/--:::osyyooo+smNNMNmNNMMMNNMMMMNNNNMMNNMNNNNNNNNNmNNmmmNNNNNNmmmNNNNNNNN ` ` `` ` . `:: ````..`` `--./..-yso:.::-..:.`.-..::/:--ooy+:.-:... .``.` ` ` ` `......`````..`:dh+:: ``/+/yy:` `./ys+:os-`++.:::..`+.::s+/-/sddhyssymNMMMMNNMMMMMNNNNNNNMMMMNNNMMMMMMNNNNNNNmNNNNNNMNNNNMNMMNNNN ddo:++oy:.+ymmyodhdddssdmsdmNh+:----:::omNMNhs+:::yMMMMMNNNhhh+/+ohmNmNNNNNNNmNMMms/+mN+++oss:-.-.:` `` ` -.`.::.../ymmmhho/so::+syhhshd+--.---:osdmdo+-..-:dMMMMNmNNmhhhdyhdddmMMMMMNmddyo:---hy-..+d/.-.-.` `.` ` ` ` ``-`./` `...``-++//--.-/s.``/:-.-.. /hysyysss+oshs//:syy+``` ``.:-. `. `.``.``..````-...`..``/y. ` `````.--` ``.. `-:::o:-`-`.o/``/.:::/ysoydmmhysyhmNMMMMMdmmMMNNmNNMMMMMMMNNMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNMMMNNMMMMMNNNN ```````.-/oNo:++::::-oyyys//sdo:--:::++os/:-.```-oNMNmdyymmd++odhyhssdmhdhdy+oso:-/-::yo/sdm/..`. `` ` ` `` `````../-```..```.//h:-os+++::```/-````` `dy::o+so/-/::+/-yhyo: `` ` ` `````::. `.::. ```. ````` .o+/.`.`` `...`:soo++y//-``...-:-/yyhydmmmdhyyhyhNMMMMNNNNNMMMNNNNNNNNMMMMNMMMMMNNNNNNNNNNNNMMMNMMMMMMMMMMMMNN ` ``` ` `. ` .../`-`:--/- ``.-/-.//:-.:/`.` ` ` //.``--::``..:--.... `` `.``` ``--/`` `` `` `` `` ://+--:..``--...+osdo:/.`:o:+ossdmmmmmdyyyyddmNMMMNNNNMMMMMMNNmmmNMMMMMMMMMMNNNNNNNNNMNNNMMNNNMMMMMMMMMMMMMM ......`./-ysh+-///++shh/:+ohhmh+::-:o/-.```.```-+sNmys-:yNhosyymh+:/-:-..-:+yys+-:-::-ohmy:.``` +osso/..-----:os++hho+s+/ydmmdhhs+/+:.````-.-/yNNddysos+yh++ysho.` ../`-++//:/---:sso+//-```` `` ``` `` `` ` ` `` `.-`.`-os:```` `` .`..`:-``. `` `.-:-` ``` ```.` ` `......--..-... ``.` ` `` `` `` ``````:```.-``---+:. ```-.``.:.:.` `-/shhysydhddddddddmNNmNNmdNMMMMMMNmmmmmmNNMMNNNMNmNNNNMMMMNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMNN `` ` ` ``` `-``/o:. `` ``` `.``.` ``.::sos+::```` .` ` :oys+/+/:..`` ```-`` .. ` .-`.`` ``...-.--```.`` ` ``:. ```:.-.``` `` .-:ooo+/odmmddhhdhddhdmmNNNNMMMMMMMNNmmmNNNNMMNNNMmmmmNNMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN sdddhhssssssyyhdhsmy+///shmNNNNddmdys/:/oo+omMMNmso////.:oos/+.``` ```-/::-::/oyyy/-``````` dMMMNMMMMMMNMNNNdmNmmmmmmmhyyyhy+///oy++hNMMMNNdms++o/-.``:--.```` ..:o+//:.-:.-````` `` ````` `` .` ``:.`+hy+/:-`` ``````````.`` `.-hdsNdso/..` `...:--..:- ..````.` ` `.+/` `..-`` -o/```/ ` ``:.`.os. `.--:.. ``.--..oddmmmdhyhdmdmNNMNMMMMMMMMMMNNNmmmmNMNNNNNNmmmNMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN `````` `.` . .-...//-.```.`` .```````..`-+``./-:syy:.` `` ````` `-.-+/:` `` ./-`. ` ``./+- ` `.:-````` `````. ````` ``` ` ```ssyysyyyhhmNmNNNNNNMMMMNNNNNNNMMNNMMMNMNNNNNNMNMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN mNysysmMMNdymNMMMMMMMdmNNMms-:/.`../o+smNmdmdshdo+h+--```--.```.` `-.-``.`````````` ` `..``` ``. `` `. ``--``..- `` .`/```.+`.++s.`.-.-...:. ``` ``--` ``.````` ` :-:/:-:-``` ` `.`-``...-.-`-````` ```` -. ` ` `.`` `/ssyhdddmmmmhmNMNNMMMNNmmmmNNMMMMMMMNNMNNMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNMNNNNNNNNNNNN ...`.+hss+shdshhmmmyyhNNNmh+--.``..../oyhyso//ooy+. ``-.`````` ``````````````` `..`--.-:.``.:shy+o+/++:sos+:----:+o/:os/oso-/++/.```````` `` ` ```````````` `` ` ``` ```` ``. :` ..:. -..` `` .-:- ```.+.`` -+` -```--``` ` `` .-::--: .` ` . `./.`` `.+-./+-.:-.--:-- ` ` ``:` `/hhhddNNNmddddNMMMMMMNmmmNNNMNNMMMMMNNNNNMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmm `` .`. .`` ````/:.ooo.``.`` `-:..`.- `:/:.` `/:` `` `....``` `` ` `` `- ` ` ``` `.` ```/:/:.-///os+/:/.-` `` ..-``....``.` `.+ddhdmmmmddNNMmMMMMMMNmmmmNMNmmNNNNNNNNNNNMNNNNNNNmmmmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNmNNN `` `````````-/+:---```--:-````..:y+:`..-+o+:/:-:. ` ` `` `` ` ` ````` `` ````````````.--`.....``` ```./+`.-::.-`` ``` ` `````` ` `.` `` `` ``-ss..:/+:-``` ````````--` -s.`-. `..--:.` ` `.` ` `-/:+`.`:` --` `.. -` .`+/`/+ss+``` `-` `` ./+--+/--/ -.````````./yhddddddmdddNNMNNNNNNNNNNNNNNmmmmmmNNmNNNNNNNNNNmmmmmmmmmmNmmmmmNNNNNNNNNNNNNNN `` ``` `.``.--/+/.----````-..:-..````` ````` ` `````` ` ``` ` ` `..` `.` ````` `.```.-so/-`:--/:``` `. ``` ` ./-:``.-:/o:..- ` ````` ` ``.` ````.:o--:+//+/````.-/:````..-`.` `-. ` ``` .``.-+o/`:- -:` :-```..```..+hdhdddddddddmNNMMMNNMNNNNNNNNNNNNmNNNNNNNNNNNNNNmmmmmddddmmmmmmmmNNNNNNNNNNNNNNNNN `` ` ` `:. `..` ``` ..--::--`...-.-``` .```.-.---..` ..`` ``-..` ` ````````` `` .`` ` `..-:`.-` ` .-` `.```` ```.` .-. .`/: -: .. .:`.``..-:oydmmdddmmmddmNNNMMMMNMMMMNNNNNMNNNNNmNNNNNNNNNNMNNNmmmdmmddddmdmmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNN ` ``````..`..-/+/-/:--..``.`..````` `` ``` ` `````````` ``````````.--..`` `````.``` ` ````` ` ` ````````` ` `````.`.` .` ``::``.`.`..+:-....`.`...::``.`--::o/-:-.`. `.`` ````.` ` ```` `.` ``` `` `...``` ``.- ```` ` ` `-` ` `` : .` `ommmNNNmhhdNmmmmmNNNNMMMMMMMMMNNNNNNNNNmmmNNNNNNNNMNNNNNmmmmddmmmmNNmmmNNMNNNNNNNNNNmmmNNNm ```````. ` `` .``...``.`:::+-/`..:-..````````.::.-:-:` ` -``` ``````` ` ```` `` ` ` `. .` `.````` ``.` ````````` `.o. .`````. ``. .` `````sNNmNNNNmhhhdddmmmmNNNMMMNMNNNNNNNNNmmmmmmmmmNNNNMMMMNNNmNmNNmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmNNNmm ````.```` ````` ` `` `` ` `` `` ` ` ```````` .`.``` ```` `````` `````` `` ` ``` `` ``` ````` `` ``` .. `` ``..:oo/:..-:-.::.```` ``.-shs---::/.`.--.`.`:+.`.-. `.```.` `.:-.-----:-```.-...-.``` `-. :.```.-:.://- `. ``.-/---..`..```````-`` .oNNNNNNNdddddhhhddmmmNNNNNNNNNmNmmmmmddNmmmmmmNNNNNNNMMNNNNNNNNNNNNmmmmmmmmmmdmmdhdmmmdmddmmm `.````` ` `` ` ``` ` `` `` ` .`` ``` `` `.:d+...+/::-`--.` ```.:y-`-./---.` .``.``. `.`` `.` ```````..` ``` ``.:-`:.:...-.-....``...///+++:-..:++.`..-:/o::..````...---..``.ohmNNMNNNNNhdmmmmNmmmNNNMMMMNNNNNmmmmmdddmmdmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmmmmmmdmmdhdNmmmmdddddddddd `. ` .-:+` .. ```.:y-..```.:o:-..` ```:h-..```` ````` ` ` `` ``````.` `````.`....:-::/:.....-:-...-/:-+yyso.-+::::/.:/+-`:o``.```.-..````yMMNNMMNNNmmmmmNmNNNNNNNNMMMMMMNNNNNNNmmmmmmmmmmmmNNNNNNNMMMNNNNmmmmmmmmmmmmmmdddmNNmNNmdddhhhhhh ````` ` ` ` ` `` ` ``` ` ` ```` `` ` ```` `` `````` ` ` ` `` `` `` ``-` ` . `.` ``..` ```.y.-.` `.:-.``.``` ````s-:.. ` ````..` ` ``` ````...-..::..````.````.-::-...`.`.--..-+yo+/+/::-.::--:..--.```..-.``..`..```oNMMNMMNNNNmNNNNNNNMMNMNNNNMMMMNNNNNNmmmmmmmmmddmmNNNNNNNMMMNNNNNNmmmmmmmmmmmmdmdNNMNmddmNNNmmhhhh ` ` `` ```` ` ` ````:-:-` `-/.`-```.```````..++` ``.::.`.-.` `.:. ``.--/:::h++o/`..```.`.---::-----....-..--::/+:--.-.-:::-.-..````....-........`.dMMMMMNNNNNNNNNNNNMMMMMNNNNMNNNNNNNNmddmdmmmmmmmmNNNNNNMMMMNNNNNNNmdmmmmmmmmNNmmNNNMmNNmNNNNNNddmm .``````` `` ` ```` `.`` ```` `` `` ``` `.``` o` `` ` ` ` ``````` ``` `.` ```` ````` `` ` `````.` ``.```` .```` ``````` ``++```.``` ```.`````` `-/` ```:+` ``.``..:yohhs+.---.``..-.-.-.--:--..-:------------:::-.----:-.````````````..```````-odMMNMNNNNNNNMMMMNNNMMMMMNNNNNNNNNNNmdddddmmmmmmmNNNNNNNNNMMNNNNNNNNNmNNmmmmdmNmNNNmNMNmNmNNNmmNNNNN +: ` ` `` ` ` ```````` ```:.` ```` ```..``` ` ` ``..` ````````.````` `..` ``.``` ``````` ``.--::/:```` ``````:o---` ``/yhyys/+sy/.-..-.`....-..-:::-......--.........------:::---..````--..``````````.omMMMNNNNNNNNMMMMMMMNNNNNNMMNNNNNNNmdddddmmmmNmmNNNNNNNMMNNMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmmNmdmmmNNN ` ` `` `````````````-o/yy/`-...````.. .:++ohh+shs-++//- ``:..:.`` `` ` `+Ndhs++syo/:/:.-....-------:/-....----.----......-----.....----.....``````````.sNMMNNNNNNNNNNNNNMMMNNNNNMNNNNNNNNmmmmmmmmNmmmmmmNNNNNNNNMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmNNNNNNNNNNmdddmddNNdmNNN ```` ``.` ` ` `````` `` ```` `.. ` ``..````` `` ` `.`` ` `````````` `.``..` ``.``````` ```... `.::.`` `` ` ` ```` ````` ```````...````./ssooysysss:`..-:.-ss+sdhs++syh++o:`..--/:``` .-.. .+yNNNy//ohdoo++/:-::----:--.------:--:---.---:/:----...`..---.````..........`.-sNMMNNNNNNNNNNNNNNMMMNNNNNNNNNNNNmmmmmNNNmmmdddmmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmdddmddmNNmmNNN .```````` `..:.`` ``-....``` ```..` ```.:.```` `` ```.```` ``` ``````...``..../+s++os+:+-...--:-.---/syys/::--+.`..:/o`-:-`` `:ymNmNdso///.....-::::-:-....-------.....---------..-----...--.``...-::://:-.`-oNNNNNNNNNNNmmmNmNNMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmmdddhhdhddddmNmmNNNNNNNNNMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmmmmmmmNNNNNNN +-..`` `` `````...``````..`---````````-```````.-:.`````` `` ```` ` `` ```````````.`...+oy:.```.`.``.::...-...:+o-..`` .`+so/-` ``.`` `/hhdshNNys+:........-.---.....-----.....--.``.-:/:---::::--------:-://ooo++/-:dNNNNmmNNNNNNNmNNNNNNMNNNNNNNNNNNNNNNNNmNNmmmddhddddhhhhdmmNNNNNNNNMNMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN +/:.`````` ```..` `.``..:/-...```````-..`.``..`````.`` ` `` ```````````````.....--...` `..--/:-.```.----...`` ..-.-.`` `-.`` ```-/+ydmmMdhyo-..-----------.-----------...-....---://oo/:::-....----:/+hyysyo.hMMNNNNNMNMNNNNNNNNNMNNNNNNNNNNNNNNNNNNmNNNNmdddddddmmmmmmNNNNNNNMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNMMMNNNMMNMNNNmNNNNNNNN :/++++/--.` ``..``:/-``.::-..```..```....````` `.-` ` ` `..``````````````````````````..------````.:::o-.:/:`..-://++-````-`. `` `--/syhdmmNNNNmho---::---------------:::::-------::::::/+o++o+:.......-.-:+osso/-sNMNNNMMNNNMNNNNNNNNNmmmmNNNNNNNNNNNNNmmmNNNNmmmmmNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMNNNNNNNNNNNNNN `` `.:::sydmmmNNmmNNmhho/ooo++/:--------::+o+:-/:-.....---:/syhhy+/----.-..`...`..-...-/oyNNMNNNNNNNNNmmmmmNNNMNNMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMNNNNNNNNNNNNMMNNMNNNNNNNNNNNmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ---/+o///:.-..-``...........````.:``/+/`````` ```` `.````` `````````` `.-:.``````` ``````` ``````..``./sysyo:````...:/-/-..`-/ssoo/-` ````` `` `` `` ```//osmmdmmddhdyyymdmmdddddddhyoo+:::::/+++++o:-........-:hdhy/:-...-...````````.``.::-/dNNNNNNNNNNNmmmmNMMMMNMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNmmNNmmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmm -::///:::::::/:-```...`````.--.`````-o:```` ```..:.````...-...``````.....``````````----``````````````````-..://-...`` `````----.:-.-:-.````` `` ...````.-.....`` ./:::-.:++ys+:-``//` `..`...:...--.-/-.-++++/:-.``:::-.```--.`````````.````...::/:-./--.`` -```.--+ooysoo+-o/:-.``:.``.``````` `` ` ` ``.-/yyymddhhyos+:+/oodmmdhyhhyddhhy+o+//oyhho+:..-........--.::/o:..:/-:-.`````.-.`..-..omNNNNmmmdmNmmmmmNNNMMMMMMMMNNNNNNNNNNNMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNmNNNNNNmmNNNNmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmNNmm ```````.-``/o+`` `` `::::---odms+//s-. ```..--/-----:hh+smNNNNmdyo+:......`` ```.````..``.:/+hyyys/so+/:-.-...:/oyyshdhyo/yyooo/:`.`.``.````` `` ````.:+syssyyo/+o/::-//:/+so+os++o/ooso++ooo+ssy//-.....`..-.``.-:--/+--://+/-````.-.`....`.+mNNNNmmmmNNNNNNNNNNNNNNNMMMMNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNmNNNNmmmNmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmdmd ``....`````./-..`..`.`.//:-:::shyssyysh:```.-.:.-/+syo/s+://dNmNMMMMMMMNNdsss+:/-:--``````` `````-oo//so/:-yys/s+:..--.-:ss:.:/-.-so+.+ss-`.- ````.` ` ``` ```.-:++o+/-+::-.-:.`````.:::...-:--..-:::/+s+--:::/--/:..-/:o/--/-...`/-:-./++:````.:.``.``.`-sNMMNNNNNNNNNNNNNNmmNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNmmNmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmdddm ::/+ss+:.``:- .--/------//:++-./:--:--:.` `.shdhdNNy+s+hyo+oydNmNMMMMMNNNMMMNho/:---/:::-``````````.-:....--:+-.../o...`..---.....---``.`-/..` ` ```` `````````:+/ssys+:-.-/:-:+/--````.::..-::---.`....-/o+.```.---//..-+oo+:..--......`-+/+:``.````````.``.:mNNNNNNNNNNNNNNmmmmmmNNNNMMNNNNMNNMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmmdddm `.`` ``````-`.+yys++:-::--:..:/+os+` `--.-/sooo:```.--::+:../:--..+-----:::---.```...``:--.```..````...`.:+dmmmmmmNNNNNmmNNdmmmNNNNNNNMMMMMNNNNNNNNMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNmmNNmNmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmdddddddd ```./yd+::::```` ` .-` ` `/+o+ooo-.-/sddmdhsmNmNMMMMNs/ymNNdmmh+-..--..--..---------..`..`.--``.``..-``.---..`.``.-:``.``.-`````:o+/::.`` ``` `..` ``:/.```./+/+hmMNdyhyhNNNMMMNy+:+ohdNNm+:-.....-.-..`.-```...-````.-:.-/:.:-`````....```.``.-/oo-:.`` `--```` ```.--..-+mmh//----/::+o+--::::.` ````-:/++:+-:ys+-.:/+:...-..``..:-.......----..````.```../o.-......-ohmmmmmmmmmmmddmmmddmmNNmmmNNNNNNNNNNNmmNNNNNMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmNmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmmdhhhhddmd ``..``..````````````````````.:.````` ```:```/o//-::+/smMMmyhyhhhhmNNmdhy//shmds+ys:-..`....```````````.``.```-::+.` ``.-.```````````.`.` /+. -.``:/oshNNd:-----.:-.:+//ohhs/o+````.-:///s+/oyhdh+//+:----.````.-:..--.```:..-.````....`-/+o+:-.-..`:yddddddmddmmmdddmmhdddddddddmmmmmmmmmmdmmNNNNNNNNNNNmmNNNNNNNNNNmNNNNNddmmNNNNMNNNMMMMNNNNmmmmmmmddhdmmNm ` `` ```.....```.:---..` `-/-``..::/-/+++sssshmmdddmyysooMMNNNdysy/yhyssyo:-..`..```````..````.....`````` `````````.`./:.`````` `.-``` -.``./sydNmsoy+:.........` .-/+o+:-+so:..::/s+yoo+os+/-.....--....``.`-.`-.`-:.`````.ohd+``./- ```--::+yhhyhdddddmmmmmmmddhdddhhyhhhhdddddmdhddmmmmmmmmmmmmmmNNNmmmmmmmmmmmmmdhddmNNNMNMMMMMMNNNmmmmmmmmmmmmNNNN `````... ```..-...```.-.../+:++--.:/` `--:/yhhyydmssysohyyhhhddmmNdyysyhhmNmmdsy++s:-.```.--.````/++ys/.``..```--.``````-oo//:..-...` `````` . .-` `+hydmsoh+:-..````.:/::/sys/o+hyh++://::..:-`.-...-.```..-:.-..```/..os/-```` `.+o/+-:/` ``-:-:ohmhhhhhdmmmmmmmmNNmhhddhysyyhhddmddddmmddmmmmmdmmmmmNNmmdddddmmddmddddddmmNNMMMMMMMMMMNNNNmmmmmmmNNNNNNNN ``.-:-```` ````.`.-.-...```...:+/--...-` `-.odMMhohmdmmhhhhmmNNNMNdhmmdmdyhNNmy+++/-:-/o//++o/-...`-/++o:-::..-..++:-``````-::-.``.```..-/-` ` `.:.-//+mdo/o-//...`..`./+:.`-m+sysossso++/:::-.`````..`..`./.......```--.::/.-`` ```-`. `````.---ymmdyhhhddhhddddmmNNdmmdhhhhyyyhhddhdddddddddmmmmmmmmNNNmmmmmddmmmmdddmmNNNNMMMMMMMMMMMMMMNdmmmmmmmNNNNNNN :-...``` `.:+-`.```...``.--```````-.` ``.` `-..:yNNmyyhdmNNNNNNNNmNNMMMmmmyhdmddyoosyyos///+oooos/-..`.::``````.`-.-....`````````` `./---`` ```` `:++/:hm//y--.-...s/-..`..``o/:+/.``.`..-/+-/-```-.`-.:/+/:-```.+yhs-/o.-``.-.`.```..`.````````-/+ymdddhyhyyyssyhdddmmNNNmddhyhhhhhhyyyyyhhhhhhhdddmmddmmmmNNNNNmddmddmmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNmmmmmmNNNNNN .:///yo-- `+-` ``--oh/-:/--.--.:::`.:::-``.``````..```--:/--:...``---.:.-`.:..-+so//--..`` ``-+`````--:```` ``.+ydhhhhhyyyyyyyhdddmdmNNNmdhhhhyhhhyysyssssyyhddmmmmmmNMNNNNmNNNmmmmmmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmmNNNNMMMNNNN ``.:..-++:++.---.`..//-.----:/-+yo:`-.` `.` `...:oosy+:-/+hNNmmNNNdsomMNNmNhsmmmyyhsyyhydd/+::---::-...`.-.``````/s/:/--...``.`./-`` `````.://:.`...````.----.-..//-//:-`.--o:.-.-````.-+o//+o+/odmmmmNmshhdNmoshhysshdNymhdNNNNdhsoso+/+//:+oo+/-:-`++:/-/..::.....````.```::-:.` ``.-:. `.-```.+ys+:/+:..::.. ` :/-`--...````./:-````.-:+/:-+s+./+./-:.````./+/.```--.``:+dm+..`.:-:.::/--` -+syhyhyhyyssysyhhdNNNNNNmmmdhysssssssyyhysyyyyddmNMMMMMMMMMMMMNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMN --```.`....` ``.````...::..```-so+-.-:/s/`.```::-smNNNdymNNNNNNNNNNdso++sydhooodmNMNMNNNdhNNNmdhhs+y+-``-:...-/.``-...--.-.....``````-.```//o-``+. .--.`-:///++/y/-...````.-+oyo/-.-`..`-..` ```/oo://yhho/--//--.-:.-+ys++-``.-.-:+yo.` `/-. .++-:-` .+osysoosssssyyhhhmNmmNNmmdhhhdhysssssyyhhyyyyhmNNMMMMMNMMMMMMMNmNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMNNNNNN ````.`..-+-..:mo-......` `-.ss+-.`.`````o-`````.dosyyyyss+/+::--/--.:/ss::-:oo.``/.-` `:o:-` `:+-. `:oshsos+ooossyhhdhdmmmdhddhdyyysssoosssssssyssyymMMMMMMMNMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNMNmmddmmddmmm -.-/+-oho:`--.`..``````..-.-..-:-.-..``-..`` ``....`-+-hNNmNNNmNMMMMNNmddhy+.-oooo/hhmNNNNNddmMMMNhdmhs.`...````.``.`.:/--.:/:.`````````` ` ``./o:``. -..:--//:-..--/+.`` ``-. ``-`.`` `` ```.``./:/./y./hddydNdMMMMMNNhdmNms:``-o+:..-/hy+shhhhdhy::/:o-```..--``.....-://:../+/:/+o++/-/-``.-...-.`` -..``.--..-+o//oy+o../.-. `+:````-/-+o-::///.`````+o/o+:..-....:/:+-:/:.`.-://::.:/-`.:..-oyy-` `..`.:osyoo++oossyhhddhhdhhhhyhdhsso+++o+++oooossshNNmNNMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmNNNNmmmdhdhhhhd -..``:oo+-..`````` -sdmd: .-+o:os+:-/.-..::/-///y-/:ss+sohmNMNNMNNNhNMMMNNhyoo/.--../+.///:---````````````.--..-..--.--....:so+os+.`./:-..-.`` ..` -//o-`-//---/oo:+/oo:/o/. `` ```.--s++o::-o::/-``.``````.````.-.-./s-````-/-/::+::```.--/s::` ``..-.`-o/++s/ss+osssssyhhdyoooo+++/+//:/+++ooooosdmmmdddNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMMNNNmdhhyyss ...`..:``..```` `-oydmyo+--/hmmddmo-:--ooho:`.-://-++ys/:/syhdmNNmmddNMMMhhdmd+` ````.-.+:..```````````/.```-.:///-.`....-.```.``.:-...```````..:-``/.-yy+:/y+o/s//oo:/yho:-.```.`..```.::--.` .:-..-``.`````-:-```.`..+:-.--...-.:y+````-`-/h/` `.-+-:../-:///++//oooossoyhh+++/::::::::/+oooossshmmmNmdhdNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmhyyss .-. ``.```.-.-+s//oshdho::/oydNmmdNdyo..-.-:`.-.-dh:-:/sy//-.--sdo+syhsyhs+---/:````..o-`````.``````````.````````.--:-.``...``...::://-`````````` ``./oo+oy+o/yso:/+:/.`./-:.``-.`.-.:-.````.-o/o+:-..`.``--.```...-:-://-..``-//-..`--.``od-`-``.-+:-.-//+os//+:://+++soso/:-----:///:://++ossyyhhyysossymMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMNNNmddhyh ``-..:--.-+o+:y/+..``:-` ..``:/-......` `--ohs:...`.`:-.-``-...-:-.-:/:.:/+/-::`-````.+-.-` .:``://o+:-:-/++ooo+++/:----::://+++++/+ossssoosssssyymNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMNmNMMNMNNMMMNNMNNmmmdh sso-`.:o+-/oydyo+so++shdddhsyyyhdhhhddhs:..-:+s/:..dd/-:yhs/::-/++s:/so:-.-. ```````````---.::--::/--.````````````.``.--`````````..:ohdho+:-.....```` +oo+/+so:-yyddddhdyoshsyds+o++yshyhdhyyhdhydddhyoo/+/::/oyy+o/+oo+/:/y:````` ``` ``-/.```..`-:::/ydso+.````````````````..` `` ` `-::++:/ssoooo+:....`..````.......--+:yos/+.-.`` `...//o..:.-.` //....-:-//:`.`--`...``.+:.--.--..+s+:.`` `..``. ````````..---://:++soosyhhysoyssso++o+++oo++++++osssssoooshmNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNmmNmNNMMMMMMNNMNNNdddd ````....-//ho++///-::----::+:+ooshdsodhos//-.`//-::++.///-` `` ```.+/oyh.` ```..-.:-:`..`..-...so.```` `-..```-` .``````...::s+//+hdmdhdNmdhyhhysooo+++++oo+ooooooooo+++ssyhdmNNMMMNMMMMMMMMMMMMMMMNMMNNNNNNmNNMMMMMNNNNNmNNMNN hhyyso//..osyhdmddddyshhh///ssyyyhdmdshysyhyyhdhsyyyso++ohyssso+//+ooo+-```````````````````````---/:-+-`.+/.```../-`-` ```````` ++:+y+::+osyyysyydmmdyddhyhdysyhhydhdymsyhhysyshsyhhsosyyyhhhhyo////ohhy+-/o/:-```````````````````.:++.`/os+`.+oo/.-+/` `.-.`+:` ` `.`-`.::oysyhdyyhhdmddmmmmNNNmy/mNdy-://ssys+s/shs:/.```..`.`.+sdmd.``` ..-.-`-.````.---:/:`` ` ` `--`````.` .``` ````.-/ss+odmNhhmmNNdyydhysyyssoooosssyyysoosso+/++oooshhdmNNNNNNNMMMMMMMMMMNNNmmMMNmNNNNNNMMNNNNNNNNMMN `...`.....-//oysossysmNMMNmmMNMdmNNmddhsmNNmdmyoyo.-/.-.`.-.:-:-/o+`` ` `.``..`.``` `....`-/.`` `-.` `..-.:-..```....--:..-:+hmdddmNNmhmmmNNmmmdyyyhhhddddddhyyso+++oooosyydmmmmmNNNNMMMMMMMMNNMNMMNMNNNNNNmmNmmmmNNNNNNN /:/ysyhysysyoosyhmhNmyyhdmmdhmmdyyyyyydhhhdhyhdhhhyysohmdhddhsyssoo++osssysdhss-````.``-.`-...``.``.+/:--`-:-+oNms.``-````..``` ` ` `````.--/:+oyhdNmdhyhmMMNMMMMNMNmMMMMMMNNMMMmNMdyso+s+/+o+osy-``.--.```.:/--/+`.``` ````` `-//:-` `-.`.` ..:-:-:.````.-+s+soo++-/ydmmmmNNNNNNNMMMMNNmNddmmmNNNNNNNNmdyooooosyyhhdmdhdmNNNNNNNNNMNNMMMMMMMMMMMMNmdmmmmNNNNmNNN sohsyhho+sso++ososoydhshmmddmmNNhddyhsoooyydddddhhyyssydddhhhyyssssyo:::os+os++:``/o:-./+...-+``-..```.-`.-.os/o:-.` ``.``````` ` ` mdyhdmyoyyso+/:o///odmdmNNdyyymNNmdhsso/+ohmmNmyhhyssshhhdhdmmy/ss++:``..::-/yh+::oos+-:dh-:.--`.``` ```:+/./o/``````.````.``` ``` `````` ``-+mMMMMNNdmNNMMNNMMMMNMMNNMMMMMMMNNMMMMdhyy+sddhdyhdy-` .-::--.:+o::sy`.` `/.```.:..::`` ...``` /--.:`/`.-.-/--//ososo:+s:hNNNMMNMMMMMMMMMMMMNNNNNNMMMMMMMMMNNmhddddmmNNmmmmNMMMNMNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMNNdhmmNNNNNNN NNhddmmddso+:-./:+/:sNNNmmmmdhmMMmmdhyo+++ososs+ysyyyo+yyoshmMh:hh+/o-/-.::--/s/s+-.:/s/sd+-``..``````.-//://:.```````` ``` ``` ``-.-``---```-ohmMMMMMMMNMMMMMmyhNMMMMMMMMMMNMMNNNMMNy++odmmNNNNNmdy..`-..-.---o++os-..`` --..-.``.::`.-...``:::-.-``-`.+:.o/-+ooydds/syodNNNMNMMMMMMMMMMMMMNMMNNNMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmdhmmNNNNNNM dmdhddmmddhy/--++oo++ymNNmmddhddmmNMMNhso+osdhy-syyoy/+shdddNNm++hs:+-o/--:---.-:/oooos/oo/+:.``./-.``-://+s+:````````` ` ````` `.``````::`.:/hNMMMMMMMMNdmNNNNmNMMMMMMMMMMMMMMNNMMmooydNNMMMNmmmhyo/---.-`.--/sss/--..``.//`---++-``-:+. `:o/ .`/:. ..:--//+/:sd+os+ysmNNMMNmMNMMMMMMMMMMNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMNNmmNNNNNmmNM /smdmmMdhhds/-:oooy+oosmNdddyssydmNNmmhshhmmdhy+yyohNdyoddmNNNMm/smy/:-::.-....-./sysyo+/:::-oo/ss++o/::oyohho:..`````` ``` ` ````` `` `.--:/ymdddhddNMmhydNNMMNmNMMMMMMMMMMMMNmmNNNNNMMNNmhyhhsssdhNmy+-.`/:``--o/-:.`````:-``..+o..-:sohs/-`-+s-.:/d/://+ddsyhddyo:o--ooymNNMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNMMMMMMMMMNNNNNNmNNMMMMMMMMMMMNNMMMNNNNNMNNMMMMMMMMMMNNNNNNMMMMNMM /yNNNMNho+///:o+ssosddmNddmdddyshdhhmhymmmNNNddddddmNNdddhsdhNNms/hh+-..-.-.`..:++oo/+o+/+/+//oyhhohs+h+ymmmdy/```````` ``.``.````` ```-/:-/yddddsysymmNNhsdMMMMMMMNMMMMMMMMMNNdysshmNMMMMNNmdhyyshddhNNNmyo/os::/:+:/+.` `.`--.-//+o..+soso:o:./ssyydsmdddddmNyodmMMy.:.`..-yhdmNNMmNMMMMMMMMNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMNmNNMMMMMMMMMMMNNMMmdymmNNhmmNNMNNNNMMMNNNNMMMNMMMM hmNNNNNdo+//////dddNNNMmysssdddhhhhmNNmdmmNNNmmhdhmdmhmNmdhhhmms//sos//---oo::.-ooy+///:/+o//:/++:+o+sdsydso+/o/---.````` ```.``-so-:+:-/dNmdNMMNmmdhs/smNNNmmmmNMMMMMMMMMNNNNdydhhysNMMMMMMMMNNdhdmNmNNNNMMNmyosssso:.:s.``.-:oooo//s+--/-:.+s+``....-hmhs//+ymm::yhdh/..--:o/+ys+dddmddNMMMMMMNMNMNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMmsooymNNmNNNNNNmNNNMMNMNMMMMMMMNM mmmNmhds+/s/-/:yNNMNNNNmhss/+ohmNNdhmmhhhhdmdddysymddmdmmhsyooso::+/+/ohyydy+d+o+oy+/h/+s+o+/++/+/o//+o/yyo+:-:--..```````` ```oshhso++yysdNNNdmo-.-..-:/+y++::hddmmdhddh+oyhoNysNMMMMMMMMMMNdhmMMMMNmmMMMMmyohhyys/-.:o..--/sso--o:+//. .:`-:` ```-::..``./s:-+ys///so:`-/yhmo+yhdmmmmNMNMMNNMMMMNNNMMMMMMMNMMMMMMMMMMNMMNmdmmmmmmhd/.`.smmmdNNNdhydmmNMMMMMMMMMMMMM hosdsssoosy+:/yNNMNNmdhdsooooshmmNNmddhdmdhysNmhyddmhdohdyo+o/-/+.+///:+sddysy+hh+ss+o///+osssy/:+ohsyo+/:-:/++:``...``` `....``..`` ```..../--` ```.`.:o++//.-:....:-.-oydmmmMMMMMMMddhmmmNMMNMMNNNNMNmyshNNNmy/.`-+:o:hmmyo.`-///s: `. ``` ```.:---/s+/. `.:.:+shhdmNNMMNNNNNNMMMMMMMMMMNNNNNMMMMNMNNNNNNNNNmmNdsyhdo+:ommmdhmdhosyyNyyNMMNNNNNNMNm /:sdyso+syo/+/dNNdyhhsssoyyyyyhddmNNmmNNmmNNNMNdmmdhddyhssysy+:+:++oo/o+ossosooyhsdysyy+/o++s++::/:/o++:.::--/oo:``.```````...`-` ` `` `-.` `.-:---`` `./o:``-/oyhNNNNNmNms--:s+/syo+syssssdmNNNmNdddh/-/soo/-+sy+:.`..`-+:` `` ```````` ` ```.:/.:syysdmNNNNMNMmNNNNMMMNNNNNMNMNNmdmmmmmydmMMMMNNNNmhhoshdmhmyyhoyoyhdN+-sysosddddhs: `````..`` `/oo/.`.:-/o+++//ohy+-`.o:..-+/-`--```./hmmmmdyoooyd/-/.``::-./. -.:.`` `` `` ```````` `...-:/++//:o/oyhhmNMMMMMMMMNNNhydNNNNNNNNNNNNhhdmNNhmNMMNmNhymddddymmmmdyyddho:-++s///om+: +/smdhssh+:+++NNdoosyy++shddddmdmNNNNNMMMMMMNmmNMMMdmddhysoos:os/ssoyssyyysysoosshNdhyhy++o+o:+ooo+yhys/:/:--/os+-.`:..-..`````````` ` yydNNmysd/:ssdmdh+oydhhhNMNmmmmNNNNNmMMMMMMNNmNMMNNmhsdyshoo//+///ooshhdyos+yyhhddmhmdosshoso+sshsshyo+/+o+:/osys+///:-..`` ```` ```````````.--.`````.`.` ```.````.:`` `-`` ```` `:oshdhy+:./s:/.+.`.`/-`` ::-.`+/.` ````````` ``` `:///+ossooyddmNmmNNNNNNmmddhddmmNNNNNNNNNmyhdssdmNNNh+y/s+/+dNNmhyddyd/-:+:-+oydm++ ````.``````.--.``````` `````` ``.-.` ` :..``-.```-/+s:::--+++..s- ``::.```.+-`/.:o`.```` ` .``.``...`..`` `.-::``````.::/+/oyyhmNNNNdyhhmNNNNNNNNNhmhsodddmdsoo:-+::/smmmyodyso:-..::+mmNm-dNmho/odyo+hNNNNmy+ymdhmmdhydmNNNmmNNMNMNNddmmNhdhyds/:++hyhs++oo+osossso/+/oyyydyyshhhyhhsoyoosyyyyss/+osoossysssoosoo:-..```. hmmd++dmoyNddmNmdhhhhddhyhddmNNMNNmmNNNNNmNmNNdddymyyos+://yhyssso/s+y/+soyoydddyssshdmhhssdmy++oys/+/+oossysyhyysyhhhhoo:.``` `````````````.``` ``` ` ````.` ` ````..```` ``.``.``.:-``.-``` ./:o.``:`..`o+```-/- `` .-:`:`--..--.`` `` ``.....-..``...------/oyhshdhdNhhdNNmdmhhdmdhdyyssy.-``..:s+hys+hmddhh/./o+smNMyms ymyyhNNysmmhhdmddddhdmmmmmmmNNMNmmNNMMNNmmNNNdmyhhydy/yhyysysyms+shhooosyyhyyhsoss+ss+sshydmdhho+/:///+/+osshyyhysysssyyhs:.`` `` ```` `` ``` ` ` `` ` `````` ``:/:-` `` `` ..`.-:.`.+o+s:.-````.-` `+/- -.``.:o-:---:..`` `` ```` ``````.``` ``````````...-+ydNdhddmmymysh++ys+:/ddo-..`.ohhyy/oNhdmmd---`.odmNsh: ` `` ` ``` ` ` `..``` ` ` ` ` ``` ` ./o:-``` `` `-`.``..`` ``.:``````` `` s//:--...:-```. ` ` ` ``` ``````` `.```` ```:smNNNmdyshyoys+hy++yyh+o::+.smdmhsymyymmhh+:.--+ddh+` dhhmNmNNmdddmmNNmhdmmmdNMMMNMMMMNNmNmNNddddmmmhhmdmhhhhmNmdhoyddmdhyo+yhyyyhyhdy++so+/+syhyysosso+/+++:-/sssyhyyysssssyyyh+-..` hmNMNNNmmNmNmNNNmddmmmNMMNmNNNMNNNmmmNNNyyhmNNmddmNNmNNNNNNMMNmmNmmdyyddsdmmdddh//sysohdyhoossyy++::/-.-/+shyssyssossoosyyy/:-.`` ` ` .````````````` .` `` ```` ```` ```` `..-.:.`.` ` `` `/:.` ` ` ``.:`-.`.-....` .` `` `-:-/:.``` ``-:...` `` `.:shdsssysohmsssyyhydy/::+msdNNdmhsNhmhhmosh/-`s+/:`. dmMNMNmNNmNmNNNNNmmmNNNNNNmmmmNNmNNNNNNmmdmNNMNNMMMMMMMNNNNMNNNmNNNmmddNhddyssyo:+yysyyysoso/o+:--..```.:/+ysyyys+o+sssssyyys+-.`` ``````````` ```` `` `` `` `` ```.`.-. ..``-/-/. ` `` ``-/o-.``` `.`` ``` ` `` `../-./:..``.../-`` .` `-:/++/-/om+o/osoysNh+yysmNMmdyydmddddhysds+s+o/ss+ ddmmNNNNNNmmNNMMMNNMMNNNMNNNNNNNNNmNNNNNNmNNNMMMMMMMMMmhmNmNMMMNmNNNmmMNmmmhhyyshyosyyyyys:/yoo-......-:+ssyyyss+/++o+/oo++sys:..``` `.` ```` `` .`````` `` `````` ` ` ```````.::--...```.:+. ``` `.::--.`` ``.````` `` `-```/:``` `-``` ``. ```..-.::--/.-.../:-s:/s/:sydNdy+:+hhh/:---/++//+dNNNd mmmmNNNNNNNMMMMMMNNNMNNNMMMNNMMMMNmNNNNNNNNNNNMMMMMMmmNmyymNMNNMNdNNMNMMMNNNmmhyhhyyhsss+/--//:-..-.`-:--:+yhys+++++:-::/:-oo/::::-..` ``` `````` `` `````````.--. `.```````..`.:y--.```--`` ``.``.` ``../:::` `` `` ` ` ``````` ` `. `..--:``` ``` ```.:/+o++:.:o+::-:-.--:-../:-/-++/:+hdmmdso+s+.`-.`...` /NMNMN `````.. `` `..:. `` `````.-..`````..`.`..`` ` `.-/:-``-.` `-:-` ```` ```` `````.` ` ` ` ..`./:``.-/+/odmmddyoydmdsoy....+ooss:+o:+++/yhdys+hhhs:-..+/:``-:+mNMNNm MNmmNNNNNNNNMMNNNNNNNNNNNNNNNMNNNNNNNNMMNNMMNNMMMNMNNMMNydmNNNNNNNMMMMMMMMMNMmdydmhs/--..........```..``-/oyys+:+---``.::-/:......--:/:-.`.```` NddmNNNNNNNNNMMNNmmNNNNNNNMNMNMNNNMNMMMMNMMMNMMMNmmmNMMMNNmmNNNMMNNMNMMMMMMNmmmhNmdo:.````.`............--/oso.`......-:-:-...........--:::.`` ````` ```.``.` ```````.```:/.`.` ``` ````.`..``...``. `..```````--..+/`-`..-/`` .` ` `` `. `` ` `` ./:-.` `.-/oohmmddddhdmNmmdyo-/yhmmdhyhyyyhddhhhy+-:///-../:/s:+sdNNNMMNd mhdmNNNNNNmNNMNNNNNNNNNNNNMMMMMMMNNMNNMMNMMMNNMMNNNNNMMMMNdmNMNNNNNMMMMMMMMMNNNNNNdo:-....---......-..--oo//oo...-..-:.-............--..--:/-````` ` ``````.````````...:-/../+/:`````` `` `````:/+.:`````````..`` .-:.:``` ...` ````` ` `..` ``.` .` `` ` `:odmNmmmmdysmNNmmmdyhddddhssyddshddhddy`:o.` /shNNNmNdmNm mdmNNNNNNNNNNNNNNMNNNNNNNMMMMMNNMMMMNNMMMMMMNMMMNNNNMMMMMNNmmNmNmdNMMMMMMMMNMMMMMNms/:...--:/-.`..--.-..+oyo+/....``....`..........--//::--:/:///s/..`` ````` `.-..````:/.--.`-//.`` ``` `.//:````````....-```...````.```` ````` ` `-ydmmmmmhhhhmmmmmmmmmhddmmdmmmmyhhy+/ys.`.:.`:-:++hmmmmdy:s/sdh MNNMMNmmdmmddmNNNNNNNNNMNMMMMMNNMMNNNMMMMMMMMMMMNNMNMMMNMMMNmNdmNNMMNNMMMMMNMMMMMMNh/....``..--`.`.`.-++oshho:.``````..`..`....-...://+:---:...::://:-::--:/++:.`` `.-.````..`.-`-/++:. ` `` ``````.` ``````.-::-..```.`.` `` ` ` .+yhdmNNmhdmmNmmmmmhhhddddyyyhhhhdddsydyso:. `/ddmNmdhys:`.`:os ```` ```` ` -/s++..::.-``` `` ` `-//yddmNdmmmmNNNddmmmdy+-.`...:ohhy/:-s+/-`.` `+dysyy++:.:::::. NNNNNmmdNds:oymNNNNNNNMMMMMMMMNNMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMNNNMMMNNNMNMNNNMMNMNmy:-.....`.```.`````-:osss/-....```....````..-..`./oo+/:-........-.-::/::o++/:--.```...` ```--.-...-`...:..``` mNNNmsodNds.:shmNNmNNmdmmdmNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMNNNNNNmNMNNmds/-...-.---.`````````.-....`.......``...``...-.``-shyyso/:.......---:::++++//----.-.``` .`....-/:.--:/::.:: `..` ` `` `-/---oy+-``` ` ` ` ``.` ``` ` `:s-.:++++hddmmNNNdys+os+:-.-/ydy.`o. -:/.` `````+y+:+/:/::/.-. mmNNNh++ho:..-ohdmmdmyyhy+sddmdmNNNNMNMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMNNNNMNNmhso/-..-:--.-..`````````````````````...``...`...---..--/yyhmho+s/-....::.://:+o+/:--.-:--.` .:..+/-`````.``..``` ````.-`` .-+oys/+----.````.``..` ` ``` `...` `.```` ``-:-.`./y/ohddNddhy.:dy/``-::+-``:. `+o/ ``` `/+/-:-:---:..`` NmNNddd/-+----.:sddhdhhs+++:+ydmNmmNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMNNmNNNMMNNNNNmNNNdhs/-......:--..```````````````````````````......-..---.`..-://:-:+/+:--:+/:+++:/++/:/:----:/::..```.-h/./o/::`...`.``.`.` ```.-///:-.-`` ``./+-/-.--/:/-....----..` ` `` ` ``````` `````-ho::/:/.--`/:o/ `./.`./`-.` ``` ````-..-...-.`.`.`` mhhddhoo:-:+ss+:ooyy+yds//+oo/+ydmmNmNMNNNMMMMMMMMMMMMMMMNmdhdmmNNNNmo+++/:-----....`....`````````````````````````.....-..-.-..-...............-----:::+oo:oso+:/:-::::-:://+++sydy+:/o/sooo:-:+::-://:...-:..`...-.-/. `` ` `..`` `.`.``.` ` ```/oo:.-..`````````````.````` ```````` ` `--yyo.`````:``. `+` ``.`` `` ` ````...```.``````` ``. ````..```````````..-..``` `` `` ````-ohho:---.-. ..` ``` `` ```` ````````` `` dhhdmdmmo:syhhd++:sh/oo/:/+oosssyhdmdhsyhhhmNNNMMMMMMMMMNmhyysyddhhhho```````....``````````````````````````````.````...........-.....................-:-//:o++:::--:--:/:/++o//yydyyo:--ssoy////::/yddhoso++--.```.```````` hsohmNNmd+-:syys-+dd///:-.-:++oosddds+:....-:+dmdddmNNMNNho+/:/syy/-:-`````````````````````````````````````.....````..-.---.......-...-..............-..-::/::---:::-::://+/+oohyddos/-/hhyo-...```-+/++//ohdso++/..---.-:..`````````--..` `.---.......-.`` ``` ``-.```-ss+.--``:```` ``-` `//`..-``` `` ` mo:sNNNNmyoso/hh/:hd+/:-```...../oo/.`````````--:.+syydmy++:.``.--.````````````````````````````````````````....-...----.----.-.-..--..--........----....--::::/:---:::::::/+odhydddy/+hddyo+--....```..`-/ossoyo+/-o/+:/+oddo+o/-:-``..---.--` ` `. `.:::---/:---.```` ``` `:-.` ``.``//:`:: ` . /+/o/-oyso/.`. ` ` mdohmdNNMNmmhsddo+ymm+-.``````````.``````````````...-./sys+-.`````````````````````````````````.``````````````````..---.-------.-::-------......--.....---::::-::::-::-::::::+sshmmmy:/soo+:///:..```` `-hy+:::/:+.::/``:shsyos/--o-.```----//-...```` ` ```` ```` `-/shy+:---.``...````` `-///`` .:.`-+.` `..`./+/yoohhddo:--..````` ` NmdohmmNNNNNNNNNho/o/:/```````````````````````````.--.``-/o+-````````````````````````````````````````````````.```.-....--------..-.----..........-...----:::::::-::--::::--:::ohddhs+/+//oshso-`.`` -dd+/++-..`-::--::--//:/-` ``./.`-:-.:/:`.` ``````` ```` `.-/shy/:-..```````.` ```.-os-` ` --` -```.o/ohyhhhdho++---//::-`` ````.-yy/. `` `````.:.`` ` ` ``..` ` ``` .:/oys:-:.` .``://--`smy:` ``` `/` ` ..:/++dhhdmmdhy/:++//+------sddhyhdmNNmdshmmdd:`````````````````````````````````.``.----.``````````````````````````````````.````````````.````.---..------.--..-.-.....--......-------::-:---------::-:-::+shyhds:/--/ss+/-....` ...:+o:`-:.-/:`.-:. /sydyyydmNNmooyy+-``````````````````````````.``````````.`...```````.````````````````````````````````````````````.......----.-.-..----....--..........-----::---:://:/::://ooshddmdy:-.-:shdyyoo/.--`...-..``.`./o. -hdo/`` `-. ` ` `-:` ````:.-` ````-`. ..` `-+:///:.` ` `:o+--+hdh+` `-..+:` ``--.+++shhydddhshyso/oo+++ss yhhdhooymNNNNm/.-```````````````````````````.``````````.`..`````````````````````````````````````.``````````````..`.....--.---..-------...--...`..------:::::::///++/:++oyhysdmmmdyso:..oo++:++//--`.+o+-.-...````` -osys-o-` `.` .o/-```.:` `os+-.-+:+:`.``` `` `` ` `` `` ```./hhyo:..`` -os/..:++-`-.:`.o/``` .-``./-/osyoyyyhhyysoyhyshys +yhdhhyyyhNNNNs.````````````````````````.....`````.`````.-`````.`````````````````````..``...```...`````````````.........--.-..--::/:-----..-....----:///++:///:://///yyyydhsoydmho/.``/dyo+/.--/.``.::+:/:`````` `/my/--.` `.:oo. `-o. `` --:.` `-os.:-`o:. .-+``+/+o+-``` `````` `.`` ``````` ``-/yoo+:-:/-:/ss/o+yo:o-. :s+.-.` ` `.`./oysyyyhyssohddddhs s/osyoysosmNMMm/.````````````````````````.....```````````..`.......````````````````........--..--.```.````.```.........-----...-:/+/:--::-.....---:/+/-:---:::::+so+syssyyyhdddsh- `:ooo:-//-.`.```.-+hoo-.```````/mh/:-. ` `-/:+`` `-.-:``/sohy/hh.` `` .`..oo-. ` /o:.+.```/-.-- :. :``-:/`` ``` ..-oho-:://://hho/-ooo-:+.oo: ` .:o+syhdhsoyhhyoyo .-.-` .:os/..`. ----. `` ```.:oddhoyhysosss hy+/ssoss/smNNNd-..````````````````````..`..````````.`..-.````..---.`````````````````````...----..```````.-....`.`......----...-/////--........-:-://::---::-+++osssyyo/ohddy+++-- `::-..-::.:o:`.+o-``..`.--.//-`:oy- ..-`.+oo``s-`+----./yso++yyy+```` `.s+/o+.`...-s/.``:.```-o. ````.``.``+---:----...`` ohs+/+ossosmhyysyoo:-.```````````````...`````````.```````````--:-:--.```````````..``.....`.........``````..........`....-----..-:+++/--.......--:/o:++++o//-.:/osssyhshhyds+-/:os-.-:-.-.....-/` /ddds-/sss--/hmh+:-:` ```--+/s+:osyys++hs:`::--ooyys.:`-/+:syoyso+s-:y/-.` `-:::.+/`://+:+so+/osyys+/+so:--.--..` `...` .+hhoyhyyys/+ Ndmds/+sssyooyhs+ooomy.`-```````````````````````````````````````........```````..........``....`.`````````...-...-......------.---////+/-....----:-:oshhyoo+:::/ssyyssdmmNdosyhy:.+s/:.....```.. `:/o/.++:+s:--/..o+/oo+-oyhhs/``-+oo+s`-.+ohs/:+:-/o/:/o:/o:.+/--.:: --::-`y:oohsyo////ssyysydo+oo//o-+so.-+yso+-`/-.-/` ```. .sh+osyhhhss ` -o/+o/ohhhy mNNNm+/++omdo/yd-+/oyho:.``````````````````````````..`````````.``..-...```````````.```````..:::`````````.`...-.-......--:----.----.:s+::---..---:--:/yyhysoo////+osy/+oy+dy-:s/:--::y+o/`` ```.``.../:/`..o-.--ohy/+dh+---/::- ``.oso-` `..-`+hoo++ `:+/:..:o//`.+/o/osyo+ohdhho++sys/o/o+/:o+++o++//-:++::/soo:``:/:/yo`.` ` `` mdmmNNy+//++//+sysyh/++shhs/:-````````````````.........```````````.``..```.```````.`````..--:-.```````````...:-.......--:----..-----o+::-----.--:-:+/osysooooooo++ohs+:```.-..`:yhydy+:`..`..```oyo-```` `.`+dddmNd+.- ```-+y/.:++-/-.` ..`/+--o.`./o:-/+.`-//+:-://ssyyyyds++o//o/oos+++:-.-://+--.----`./-/+oo:-/ydhhsdhs/-/`` ` /::+/+sshy +yhhhy++:.` :ydyo+... `:-`+/--oh:/::.`/o:`/-`:/::o:/sy++/++/:+o++soo+o:-:.::.``` ```````-++/.` .:oymhyy+++o` `` ``:++oosy NmmNNMNy+/+++//:oshdyyo+oommdhs+:.```.```.........--.-.....`````````.......````......````.-:::-``````````.-..-.....-------.---------oo/---:-.--:/::s+-:/ooosooo/+++///` `.`.+:` -/+::--..-/:oso`./o` .`` NmmNNMMMy+/+o+:/+/++//::::/oyddNmmhs+:`````.`.........-.....``````````.....``..--..--.``...:--:--......---:/:......:--:---.-..------++-.-------//:/sy/+o+ooo/++/////` `````.`..``.:oyh


New Geographies 09 Posthuman Editors Mariano Gomez-Luque & Ghazal Jafari Editorial Board Daniel Daou, Daniel Ibañez, Ali Fard, Nikos Katsikis, Taraneh Meshkani, Pablo Pérez Ramos Founding Editors Gareth Doherty, Rania Ghosn, El Hadi Jazairy, Antonio Petrov, Stephen Ramos, Neyran Turan Advisory Board Eve Blau, Neil Brenner, Sonja Dümpelmann, Mohsen Mostafavi, Antoine Picon, Jennifer Sigler, Charles Waldheim Academic Advisor Neil Brenner Editorial Advisor Jennifer Sigler Production Advisor Meghan Sandberg Text Editor Kari Rittenbach

New Geographies is a journal of Design, Agency, and Territory founded, edited, and produced by doctoral candidates at the Harvard University Graduate School of Design. New Geographies presents the geographic as a design paradigm that links physical, representational, and political attributes of space and articulates a synthetic scalar practice. Through critical essays and projects, the journal seeks to position design’s agency amid concerns about infrastructure, technology, ecology, and globalization. New Geographies 09: Posthuman has been made possible with support from the Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts and the Harvard GSD Office of the Dean. All attempts have been made to trace and acknowledge the sources of images. Regarding any omissions or errors, please contact: New Geographies Lab Harvard University Graduate School of Design 48 Quincy Street Cambridge, MA 02138

Distribution Actar D 440 Park Avenue South New York, NY 10016 actar-d.com

Proofreader Elizabeth Kugler Graphic Designer Sean Yendrys Design Production Assistance Bo-Won Keum Cover Illustration Krystelle Denis

© 2017 by the President and Fellows of Harvard College and Actar D. All rights reserved. No part may be reproduced without permission. Text and Images © 2017 by their authors. Printed in Estonia by Printon. Logo design by Jean Wilcox. ISBN: 978-1-945150722 LCCN: 2017955395 www.gsd.harvard.edu/newgeographies

Special thanks to: Chief Lady Bird, Aura, fifth and sixth grade students at First Nations School, Benjamin Grant, Cassio Vasconcellos, Krystelle Denis, Michael Hansmeyer, David Maisel, Robert Burley, Aurélien Maréchal, and Extramural Activity. In addition, we would like to thank the Harvard GSD Dean’s Office, the Harvard GSD Publications Office, text editor Kari Rittenbach, graphic designer Sean Yendrys, and all the people who have helped us in the process of making this journal, especially our thesis advisors Neil Brenner and Pierre Bélanger.


MMMMMMMMNNNmhhhdhhhhysdmhyddymNhsyhddhs/:://///:-::/+/+ossyhddmNNNmNmNNNNMNNNmdmmmNNNNNNNNNNNNNMNNNNNNMMMMNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNMMMMMNNNNMMNNNmhsssssosyhhdmddddddddddmmmmmmNNNNNNNNNNNNNNmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmdmmmmdhddddmmmmmNNNNMMNNNmmmNNNmmNmmmdmmhydNNmmmddhhhyyyyhdNNNNNNNNNNmdhsoysssyssssshdNNMMNNNNNNMMNNNNNNMMNNNNNNNNNmmmmdddhhhhyyyhy MMMMMMMMNNNMMNNNNmdddyddyo+o:/:-....-..`.....-:-.-:::+s+dsydddhddyhmdyhhhhdmddmNNNNmmhyhddmmNmNNNMNNNNMMNMNmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMNMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNmmddhddddhysoo+oosyyyhddddmmNNNMMMMMMMMNNNNNMMMMMMMNMMMMNNNNNmddhhhdhhhhdddmmddddhdmmNNNMMMMMNNNNNNNNNNmddhhddmhhdhhysoyhhysyyyhdNNNNddmNNNmmddhs+//++sdNMMMMMMMMMNNMMMNNNMMNNNNNmdhhhyyysoo+oo++++++++ MMMMMMMMMMMMMMMMMNNmmmmhyyo+oo+-....``........----/yhyyhmmhhhhdhssshyo+syyyhdmNNNNMMNmmdNmNmNNNNNNMMNNMMMMNmNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMNmmdmmmmddyysoyhsohdmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmmdddhyhhsso+++shmmNNNNNNMMMMMMMNNNmmmNmddhhhysoo+++ooosddmhhdmmddmNmddmmmmdhhyo++//ohdmNMMMMMMMMMMMMMNmmNMMNNmdddhhyhhhhhyo+++//++++++o MMMMMMMMMMMMMMNNNNNMMMNNNmhssoyhhhho++/+s/-..--:::+ydNNNNmdddmmyydhyyyhhddmmmNNNNMMMNNNNmNmmNNMNMMMMmNMMNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNmmmdddhhhyyhhNmmmmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMNNhhhys+/osyhdmmNNNNNNNNMMNNNNNNmmhshmyhhoyosyssoyhyhhdmdyydmmmdddhyhdmdhhysoosshhdNNMMMMMMMMMMMMMNNNmNNNNmhssyhdhhyyysyyyyyyyyyhhyyyhh MMMMMMMMMNMMMMNNNNNMMMMMMMNdyooyyddhddyoo+syo++//ydymNMMMmy//+yyhddmNNNMNNNMNNNNNNNNNMNNmmmmNMMMNNNNhhNNNNmNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNmmdmmmmdddmmydNMMNNMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNddmmddmmmmmNmmmNNNNmmddmmdhhysohdysydhhyhhyyyssdhhdmmdsydyhdhhdddyo+ohmNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNdhddhddmNNNNNmmmmmNmmmmmmmdddd MMMMMMMMNNNMMMMMMMNNNNNNNNNmyoooyyyyhdhsyddNNhhdyhhddhhdNmdhysooooo+yhmNmmNNNNNMMMNNNNdmNmmNNMMNNMMMddNNMNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMNNNNNNNMNMNNNNNNMNNNmmmNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNmdhdmmmmmmmdmNmmNNNmhdhhyhsssssyyyhhhhdhhhysssysdmmmmhyhhdhddddmdyo+smMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmmNNNNMMMMMMMNNNNNNNNNNmmmmhy MMMMMMMMMNNNNMMMMNNmmmdddmmdhhhhdddyyssyyhhdhhmNNNNNy:+hdhmmddhhyhyhhmNNNmmNNNNNNmNMNmddNNmMMNNNMMNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMNNMNNMNNNmdhsyyys+oooyhdho/odmmmNmmmmmddhhyyysyssdhyhyyyyssoososyyydhhddmdhddydmmdsoshmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmmmNmhy NNMMMMNmdhhhdmmNNNNNNmdhhdmhyyydNmhhdmNNNmddddmmNNNNNdhddhmmmhhdhhddmmdmmmddNmdmhhNNNNNmmNNMNmNNMMNNNNmdNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNddmNMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMNMMMMMMMMMNNNNNNdhhsooo+++++oossoso+++:-/++syyyssssyyyysooossssysossosyssoossyhyydddddmdhdmmhyhyhdNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNmmmmmNNNNNNNNNMMMNMMNNNmhhhhy dmNNNMMNmdmhyoohmmmNNNNNNNdddhhhmNMMMMMMMMNMMMMMMMNMNNNNmmNNNNNNNNmNNNNNNNMNNmmddddmmmmdmmmmNmNNMNNNMNmmMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmdhNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNmysooooosoossso+++//+::+/:://+oosoooo++oooo/:/+++/++++ooso++syhhymhhydhhyhhmmdyyyydNMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmmmhyyhdddhdddddddddddmmNNNNNmNmhyyyss mmNNNNNNNMMNNdhddhmNMMMMMMMNNMNMMMMMNNMMMMMMMMMMMNNNNNmdmNNNNNNNNmNNmNNNNNNNNNmNNNmmmNmmddmmmNNNMNMMNNNMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmmNNmhs/::::::://+/------..-.--::::///////////::--:::::::::///oshdhysdhyyhhyhdmhhhssymNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNmdhhsso++ooossoyyyyyyysssssshhhyyssooosooo NNNNNNNMMMMMMNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMNNMNNMMMMMMNNNNNmNmmNmmmmmNNNNmdhhmmmmmmNNNNmmNNNNNNmmNMNMNMmmNNNNNNMMNMMMMMMMMMMmddmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMNNNNNmyo+/::------.............-------:::::::--.--------:/+//oyhdsssysyddhhmhyshssydNNMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmdhsossoo//+/://oysssssssssosssssyshsooosooooo MMMNdhhhyshmmNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMNNNNNNmNmdmdhhhhhhhhhhdhdddmmdhdhyhyyddhddNNNMMMNNdhdymmNMNNNNMMMMMMMMNh+/ohdNmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNmmmdys+:::----...........-...------::----:-::/::/+/+osyys+osyyhdyys++oshdmmNMMMMMMMMMNNNMMNNmmNNho+syhys+/:/+//+/+/////+oooossyyhhhhhhyssyoooo+ ddddhyhyy++oyydhhydmNNNMMMMMMMMMMMMMMNNNmNNNNNMMNmdmNmNNNNmmddhyo/:/oyhmddhsoyyyyyhhhdNNNNMMMMMNdmNhmmNNmNNMMMMMMMNNdsy++/sd+hmNNNmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNMNmddho+o:--..-...-..--..........-/++++ooooosoyhhhyss+ossysysyysy/:/hmmNNNMMMMMMMNNNNNNNmNNNNNmssdho//+/://++o+++oo/+ooosyhmmmmmmmmmmdmmmmddyo /+/+syymmhmmmdhhhhmmNMNNMMNMMMMNMNNNNmdyshmNNNmNmhyhdmddmmdmdshddhyoos+ssddoosyhhdmmmmmmmmNNMMMNmNNNmddNmmmdhmymNNmdys+::/oo+ssmmmNmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNmmddmNmdysys+:---.................---:///+++oyyhhhyysososshysyyso:-:/oydmNMMMMMMMMMMNNNNNNmmdmmNNdhhNmmdy/+oso+oyyhhyyhddmmmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNmmm shhhdNNNmhmNMNdysyyhdmNNNNNNNNNNNNmNNmdysyhhmNmmmmmmdhhmNmmmdysysyyhdmdddmmhhhhdddmNNmhydmmNNMNNNNNmmdydddmmymmNNNNddh/:+ossso+yyhNNmmddmNmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNmmmdddhs+++//:-.----............-::/+++o+sssshhysso+//ooossyyyso/:/ohmNNMMMMMNMMNNNNNmmNmdhysydNmdddNmNNdshdhhdNMMNNmNNNNNNNmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN mNNMMMMMMMNNNNNNmmmmmmmNNNNNNNNmdNNNNNmddmdddNNmmmmmmmmmNMNNNNNNmdyhddydhhmdddmmmmmNNmdhyyhNNNNNNNmmNNdmmdhmdmNmmdmdyo/+ohddhhydhmNddhddmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmmmmmmNNNNNNNmmyyo//:-----..-----...:/:::://:+++oysso+oo/:/ooyyyyyhyo++/ohmNNMMMMNNNNNmdddmNdyysssossyyyyyssosyyhhhydmNNNNNNNNNmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNMMMMMMNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMNNNNNNNNNNmmdmhhdhyhhhddmmNNNNNNNNdhhdddddhhhdddmmmNNNNNNmhyydmNNNmmmmNNNNNNmmmhyyoohhs/:sNmmNNNmmdyhmNmNMMMMMMMMMNNMMMNNMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmyssdmmNNNNMMMNNmdh+:.--............------////o++oo+/::://+syyyysssoosoodNNNNNMNNmmmddyhmNMmhsso++oysso+oss+oydddhyhdmNNNNNNNNNNNNmNmmmNNNNNNNmNNNNNNNNNN NNNNNNNmdhhddhhhmmmddmNNNMMMNNMMMMMMMMNNmNmmddhyhysyssyyydmhyhmdyoosyhdmddhhhdhddmdddhhyssyysyhdmmmmNNNNNNNNmdhhsymhs//ohmNMNmmdhhNNNNMMMMNNMNMNMNNMNNmmmNNNNmNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMmmmddNNmNNNNNNNddmmmds/----........```...:-:///+/::/+/+oso+ysooo+o/shhhdNNNNMNMNmdsoohmddmmhsooo++++yo++/+shhsshhdhhhddmmdhhmNNNNNmNNNmmmhyhmNNNNNNNNNmmmN dmmmNNNmmddhhhyosydmmNmddddmdmNmmmmmmmmmmdhhhhhhs++oo++/++++oos+/++++osyhhhyhmddhhyoo+/:::+//+//+oooyhsydNdhdmdhhymmmdddmNNmmNMMMMMMNmNNNMNMMMNmNNMMMMMNdhmNNNNNNNmNmmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNMMMMMMNNNNNNMMMNNddmmNNNdhshNNho+o/:-......````.-/+so++//:--/ssssy/ssso+ooymNNNNNNNNNMNmddyo+hdddyooosooo+:-//::::osddddmmdhsoosssosyyyhdddmmmmmmmmysymNNNmmNNNNNN hddddmmddddddmmmmmmmmmmhyshhhddddhhdhyhyss++oosyyyyhhso++o+osssssssosssssyhysdhsyyyoosoo+//:://:://:::///yhhhhmmNmMNNmmmmNNMMMMMMNMMNmmymNNNNdhmmmNMNNNNNNmNdyyydmmmmNmNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNMNMMMMMMNNNmddNNmmmmmNNNMdhydmds///+//:://--...../+oo+//+++osyhso+sssyo+oshNNMNNMNmmmNMNNh/-:/+sy+/////+/::-/++/:://oosyhhyso++++/+ooooooshmdddmmmNmmdhhhmmmmmNMMMM hdmddddddddmmNNNNNNNNNmmmmmdddddddddddyyyssyyssyhhyddmmddhysssyssooosssssssoosssss+++soossyyyyo+:--.-://+ooydmmNMMMMdddhyddMMMMNNNNmNNNddmhsddmmmmNNNNNNNNmmmyo::+ohdNNNmNMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNdmMMNNMMMNNmNhsydmmmNNNNNmdmNs/+soo:-:++/+o++//////:+sysyyhhhyyyysooyhsyyyhmNMMMMMMNmdddNNy/:-:::::///::::///o/osyysssoososssssssssssoo++++++sysyhddddmmhyyyyhmNdNNNNN hhyhddhhyyhdmmmmmNmddmNNNNNNNNNNmmmmmmmmdddddddddhsymmmNNNh+//++osssssssoso++syhhdhhhyyyyddmmmhdhyyoosdyhyhhmNmNmNNmyhdhhNNNNNdyyyydddmdmmdhmNMMNMMNNMMMMMMNNds:--+ydNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMNNmNmNNMMNNNNNmmdmNNNNNdmmmdho:+/os:..:/++ssssssyshhyddmNmNdooooosoossyyssdmNMMMMMMMNNdmmmmo//:::-.----::::--//osooo+sssoo++/oooosssysosssssssssyhhhhdmdddhyyhdmmdNNNNN syhhyyssyyhhdmmdddddhyhdmmmmNNNNNNNNNNNmNNmmmmhyyyhhdmdmNNNmhso+oo+o++oosyyhdddddmmdmmNNNNNNNNmmdmmdddyyhyydNNmNmNNNNNMMNNNNmmdhhhhssoyddNNNmmNMMMNmNMMMMMMNNdyo/:/odmdhhhmmmMMMMMMMMMMMMNMMMMMMNNmmmdmmmmNmhdddmmmddyo+shhdy+//+oyh+:-:+osssyooshhdmNNNNNmmy++soosyyyyyyoosshNMMMMMMNNNNMNmy/::--.......---:---:/oyhyyss+/:/:::::////+osoooossssyyhhddddddddhdmmmdmdmNNN +++/::/+ossyhhdhhhhhhhyhhyshdmmmmmmmmmmmmmmmmmmmhyyyhssodNNNNNdhhyyhhhddydddmmmNNNmmmmmNNNNNNNNMMMMNNNNNNNNNMMMMNNMMMMNNmmmNNNNNNNNmhmNNNNNdssmNNmddNMMMMMMNmdydyhhyyho++odNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNmydmNmmmmmmdho:-+o+://++ss/+:--:+yyhhhhhmNNNNNNNNNmdyssydhhdmhssyyhhhmNMMMMMMNNMNdsy+//::..............-:/+oooosssso++o+o++++++oso+sssyyyysysyshhdddhdmmmmmmmmmmm //:::---://+oooossssyhdmmmhsyhmddmmmmmmmmmmmmmNmdhmdhsooyhhdNNMNNmmmdhhddNmmmNNNNMMMMMMNNNNMMMMMMMMMMMMNNNMMMMMMNMNmmNNmNNNNNMMMMMMMMNmmmmhhhs/+ooosshhddNNNdmhydmNmddddmmddNNMNmNMMNNMMMMMMMMMMMMMNMMMNNmNmmdmddhyhssyo/ooooss+:----:/+ydmmNNNNMMMMMNNNmNNNmmdysyssydhhmNmmmMMMMMMMMMMMNhss++++:...............-:-:///++ooo++o+osoosoosyyssssyyyysso++++sosyhddddddddddd -------:::-:::://+++oyhhdmmmmdho++sdmNmhdmmNNNNNmNNNmdhysyhmmmNMMNNNNNMMNNNNNNNNmmmmmdmNmNMMMMMMNNmNNMMMMNNNNNNNNmmmmmmmmNNMMMMMMMMMMNmddyosshhyo/++/++sdhydymdhNNNNMMMMMmdhdmNNNNNNNMNMMMMMMMMMMMMMNmmNNNmmNmmNNds//++++//soo+///oyhhmhdNNNNNNNNMMMMMNMNNNmmdhhhdmdsossdNMMMMMMMMMMMMMMMmdhy+/-..:-..``.`............---:+/:::/:::+osyoyhso+++oo+soo//+oyyssyyyyyhddddmm ---://++/:----:::::::://+shyhmNmdsssdmNNNNNNNNNNNNNmNmmdmmmmmMMMMNNNNNNmdmmNNmNNMMMNNmNMMMMMMNNNNNMMMNNNNNNmmmNNNMMNNmNNMMMMMMMMMNNNNNdyyddddhysoyyyydddhyymNmddddNNNNMMNdyyosdmNMMNNMMMMMMMMMMMMMMMmhmmmmNNNmmmNNNho++yo+++/ydddmmmNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMNNNdhddmdhdmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMNyys:::::/--....`..................-.../syhmhsoyosss/+shyyyo+ossshdhyhhhhdddmmh //++++++//::::::::::://+/+//+yhmNNmhdNNNNNMNNNNNNNNNNNNmmmdmdmdhyshhyhdhdmNNNNNNNNMMNNNMMMMMNNNNMNMMMMMMMMMMNMMMMMMNMMMNNMMNNNNNmmmddmdhymmmmmdhsossyhyhhhhydddmhshddyydhdNmdyhNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNhmmmmmNNNNdyhymNdhdddyho/smmNMNmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNddNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmdhshs/-.--/-.................-:...-:+hdhdddmdyhds/:+yyshdyysyssyhyhdhyyyhhyy ////////:::/:-:-:::::/oyhdmmmmNNMMMMMMMMMMMNNmNNNMNNmddhhhyyhddysyhyhhdmddmNNMMMMMMMMMMMMMMNNNmddddmdhhdhhhddNmdddmMNmdmNNNNNNNmmmmmmmmddddhhyssso+++oooo///ooo++ooooo/yhdNNMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMNNNdmmhydodmdsosmNs/dmmNMmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNdhs+-:::-.:+/..-::::...--::...`./shsyosomds/:/+ossyyhhhhdhy+oshhddhyyyyhy ///+++++++++/+/:/osymNNNMMMMMMNNNMNNMMMMNNNNNNNNNNNNmdmdysossshdmhdddddmmNNNNNMMMMMMMMMMNdhdhhhhyhmhysoos/++++shyyhyysmNNmNNNNmhsdmmmmhyssyyhyossss+:/::::-:o+:-:::ssoosdNMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMNNMMMNNNNNNmmmmdhhy+syydydmNdMNNNMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmdy/+/o+/-/:/++//o/-://+syyhyysdmyhyhydMNNdmNdhddhdhdddhdyssssyyyosyhdmh syhyyhhdddhhhddmNNMMMMNNMMMNNNddddmNMNMMNmddyymNNNMMNdNmmdhhyooydmmmmmmmmmNNdhdNNNmNMMNNNmdddmNysdhoooo+//////syhydmmmNNNmmdhhs+/osyhhsshhhysyyoo//:/:::-::://-:::/oosshmMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNmmmNNNmNNNNms+ymNmmmmNNNMMMMMMNNNNMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmNmdossosoysys+o://+++o+//++//+yNy+hNNNMNmmNNNNmdmmmmddmdhdddhmyyooyhydh mNNNNmNNmNNNMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNmNmNNhhddNNNMMMNMNNNmhdNmNmmmmmmmdmdddmmdhdmmmNmdmmmNmdhhdhyhhy+//oo///-:+/oo+osssshhhdhhyyhyo+/+::/+sy+::::+oo/:::::------::/:o++omMMMMMMMMMMNNNNNNmNNmNNMMMNNNMNNNNNmmmdmmmNNNmhymdhhdhhyhmNNNMNNMNMNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMNdyys+++osyyyyyydydhhyhhdmmmmNNysyNMNNhymNNNmmdNNNmdhyyddhddhhsyosshhy NMNMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMNNNNNmNNNNNMNhmmNNmmNNNNNNMMMMMNNNmdmmmdddddddmmmmmmmmmmmdddmdddhyyyyyhy+//+:..-:+sooosyssoo/+ooosyyo+//::::://:---::/+o//:::::::::/+oyyhhNMMMMMNMMMNdhhhhyyddNNmmNNNmmmmmNmmNmdmdmmNNNdhhyhyyo+///ymNNmNNmNNMMNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmmNmdddy+/+osyyydhhhhyyhddddNMMMNmNNMMMNddNmmhmNdddmdddhdmdyhdmmyhddmmmm MMMMNNMMMMMMMMMMMMMMNMNNNNNNmdhhhhdmNMMNNNNNNNNNmNMMNNNMNMMNmhsydhhddhhdmmmmmmmmmddmmmmmmdhysssssyddhso+::::/+oosyyyso+++ossoss+:::::/:://:/::::/+++++/:::::::::::ossymMMNMMNmhho/oo+o+oshNNmdmddmNNmmddmmmmmmmdmmhyhysysyyyyyydmmmhmmmMNMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNMMNNNNNNmNmmmmmmmddhdhhhdhddddddddmhyyyhmdhhdNMMMNMMNNNmmmoysyyosdmNmdsydhmNmmNNMM MMMMMMNNMMMNMMMNNNNmmmmdhyssssshmNNmNMMNNNNNNNNNNMNmyydNNmNmhssyyhdmNNmdhmmysyyhdhddddddddhyysyyhddddhs+/:::::/+shyso++++++++syo///////://///////////+/::-::::::::/++dmNMMmyssoys+//++o++shmmdhyhhmmdhhyddhdmdyhysydhhhhhyyyyddmmNmyymNMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNmdddddmhhhhhhyydmdmmdhhhhyyyyhhyyyyyyyyyssossydddNMMMNNmmmNmmmddhhmmddmmhsydNNmdmNMMN MMMMMMMNMNmmmmddhdhyyyysosoosssymNNmmmmmdhdysyyyyyyshmmmmhhoshssymNNNmddddyssshddhhyyhhsooysyshmmmdhy+//:----://+ssso++++oo+ooso+//+/:/:///::::::::::::::-------:-/+yNhhhhy+++o+++////++/++oddhoyhddhhhshdyysossshhddddhssyyshddhhddmNMMMMMMNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmmddmmhdhyyhdddysoososshhdyyssssssssyyssyyyyyyssssyhddNNdmmNNNNNdmmNNmddddmdshssooymNmmdmNNNN MMMNNNmmmmdddyssosoo++o+++/+++//+sydddsysos++////+oossoyys+++ooyddyydNMNmddhdhhddddhyyso+oddyyyyhhyo/:::-----/+oooooossssyyooooo++///::/:/:::://///:::///::::::::::::/:/:::::/+////////++/+/oyyyohdhysysyyo+++osshdddddhyhhhhdmmmmNMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMNNMMMMNNNNNmNmhhyyyyhhdy++syyymNmhyyo+oosssoossooosyhyssyhhdmdmmmddmmmmmmNNmNNmmdhmNmmddhddhddmNmNNNM Nmmdhhsooooo+ooosysoo+/+////:::::+syyysssooso//ooo++++/+/::///ooo++oymNmhsyysooyhdddyssss++yoshhhyo+/://::/:/+oo+osssyyyyyyyyysoo+++++++///::/+++////+///::/:::/+oo+/::::::://////:://////+//++osyyhysosyys++syyyhhhysosyyyhhdmNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMNMNMMMNNNNmmmdmdmmNmdmdmhhydyo//ososoyhddyhmmysyddhs+oso+oooossssssyyyhyhddhhhhhmmmNNNmmNNNmddhdNNNhdddmmNNmmmNNmM yyysoo+////+++++o+o+///////:::::/y+/+ooydyyhy+/+ssyso+++/:::/oysooo+ohhyhyo++o+oo//+o+oossooooydmdhyo///o+oo++oo+oyyyhhhhhhhhhyysooooooo++++++//++///+o++///+oossss/::::::::::::::::///+/++++oo+sso++osssyhhhyoosssoossosoydmmNNNMMMMMMMMNNNMMMMMMNNNNNdmNMNmNddNmNdyyyyddsh//+::/+/-/::+:/:/s::+yyyyhddmNddmddhssyhhhyshhhhhhyhdhyyyhhmNNNmmmmmNNNddhdmNNmmmdhdNmmmmNMNM oosysyyyssooso+++++/////:::::::::/:::+o//ydy+///oydddddho+/ohdddhhyoooosssssss+++/+o++sssosoos+odhysooooo++yso+sssyhhdhhhhhhyyysssoooosso+oooo++++/+oso+ooooso++++/:::::::::::::::::::://+ooooo+o+++//osydmdyosssooo//+syhNNNMMMMMMMMNNNMMMMMNNNNNNNNMNNmmddhdhyyoyso+oyoo///++/-://o//yh//oyo.:o+//oyhyddsyyhhhsyhhhhhhhhyhhhhyyysyddmdmmNNmmmmmmmdhdNNNNNNNNNmNmhmmmNNM yyyhssssso+++////////::::::::::::::::/::/omNmhooohNNMMMNmhssysyhhhsoooosyysyo+o+/+ossyssooo//+s+sdys++shyo+ysooshyhhhyssssooosossooooo++ooooooo+++++o+ossssoo///////////::::::::::::::://+++++/+++++++shdhhhysoossossooyodNNNNNMMMMMMNNNMMMNNNNNNmdNNNmmhhhyo-.-ohyhhssssyssshmddds+///////os/o++//+oosyysoo+ooossyhyyydyyhyyyhyhddhddddmmNmdhdNNNmmhmmNNNNNmNNNNNmmdmmmN yssysssyhoso++//:::::-:--::::::::::://::+hmmmmhhdNMMMMmhyoo+ohhyysoosoosyhsssosy+//+++oosoo++++oohyso++oso+soooooooooo++++++osssooossso+oooooso++oo+ooooooo++/++/////////:::::::///:::////////+s++++oosyhyssyysosydhhhdsymmmhyNNNNNNNNNmmNNmmNmNmmNmdmddmhsyy++syhhyhyyyyyssyydNmmdhoo///++++oooooosysyyyoooshsosssyhhhdhhyyysssyhyhhdmmmmNmmdmNNmmmmhdmNNmNddmNMMNmmNmNN +++hhyyhdhso+++//::--------:::::::::::/sdNMNmmddmmNmmho+++++ssysssssyyyyyo+++osyysoso+sooooo++ysoosoo+++o+ososo+++++ooosoooosooo+osoooooooooossosss++oooooo+++++++//+//////////:///////+////+oyso++oooosss+osshdmNNNmmmdhhdmmmmdhsodNmdhhmmmmmNNNmmddyddddhyyyysssyso+++hyyhhmddsoosyhsyyso+++oosyyyyhyysooosoooyyyhhhhyssssooohdyshdmmmNNNNNNmNddmNmdmmmmmmddNMMNmNNmmmN sydds/sdNmso++///::-:------::::///////mMMMMMMMMmhyyoso+soooo++sssyyyyysssyhhddhhhyysoososyhs++yso+oo++/+++o++o++++oooooooooooooossssssoooossssssooo++oooooo++++++++++++++/////////////////+++++++//+++sysssshdmNMMNNddddhyydmmdyddmmmdhhdmmmNNNNmmmmddmmdhdhyhhyyohddhhddddmmmmddyysydymddmysooososssyssssssysyyyyyyhhhhdysosyydymmNNNNmmmdmmmdmmmdNmmmmmNdmmdNNMNNmdhNmN hhmmmNNMNhhdhyo+//::::-----:://+///+odNNMMMMMMmhssossyoo+//++oooshdyyyyyyyydNmmmmddhhsshyhds+oysoooss+++++ysooo+++++ooooosssoossdyyyyysoossssoooooosoooooooooooooooo+++++++++++++/++++++++++++++oo++ooshddhhhdmNNNmmdysyohdmmhyydNNNmdddymNNNNNNNNmmddmddhhdyysyhmmmmdmmddddhdNNmhyoyhdmmNmdysyyyssossyyysssssssssysyyhyhhddyymmmNNNmNmmddmmmmNNmmmmmmNNmNNNmmNNNmNdhmNmN ydNMMMMMmsshhhyo/:::::--::-:::///://ymNMMNmmdds:oyyyhs++++++/+ooosyyyyhdhhhhhhddmdhhhysssyyooshsososs+oooooosssossossssssyyysyyyyydddhyyyyysssosooosyyyssssssoosooooooo+oo+oooooo+++ooooooooooososhyydhhdddddmNNmmmmdhhyyhhhdhhdNMNmNNMMNNMNNNNmmmddddhhddhs/syy+dmmmmmdddddhymyssoyhNNmdhdhdmmyhysoyyyyyyyyyyyssssyyhhdhydmmdmmhdmmmmmmmdmmmNNNNNmdmddmmmmmNmmNddmdmmyym ssydmdhho/://:://////:::::::::/:://sddNmmdyyo+++ooso++///++oo++++syhhhhhhyysssyhhddysyyyyhdyysyosysssyysossssssosssyysyyhhhhhhhhhhhhhhhhyhhyysssssssshhysssossoosooooooooo+ooossssososssosyyyssssyyydmdmmmmdhmNNNmmmmmmmmmdhhhmNMMMNMMMMMMMMMMNmmdhhdhdhydmhhyhyysdmmmmmmmdddddyshdhhdddmNhyydNNysdhhyyyyhhhyyyyyyyyyhhhhdddmdhdhhmmmmmNNmmmmmNNNNmddhdmdmdddmmdhhdmhy/os oooshsoo/++++oo+++///::://////////sdmdddhyyso+++///////+++++ooo+/++ssssssyyyyssssooyoooosyyyyhhyyysssyyysshyhysssyhhsshhhhddhdddddddhdhhhdddhyyssssyyyhyysyssssssysoooooooooossyssssyyyysssysysoydddNmddmNNNNNNNNNNNNMMNmmmmmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMNmmmNmmmhhddmmdyhhhhydmddhdyddhhhhhymmdmmdhhhhddmhhNNdoosyssyysyyhyyyyhdmNmmhyyyhmNmmNmmmmmmddmddmmmddhdddhhhdmmmddmdsssy ssyyyys++++//////////::/++/+////+oymNNdyssso++++/+///+++++oooooosso/:/+++sooso+:..-:----:osdhddhhhhyhyhhhdddhyhyyhhhyh++oohhdmmmmddhddddmmmmddhhyyyyhhhhhhyyyyyysssssysyssssysssyyhhhysssshhsssssydhmmmdmNmNMNNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmmhdmymmmNmddhmmdhmddhyyhddddddhdhddhddNNNNdhyhdmNmyssyyyyhhyyyyyyhddmmmmddmmmhdmddmmmNmdmmNmNNmmddddddmNNNmmmmmhsyhd -:/+oo+oso+/-:::::::----:/:::://ossyddhhdysyyos+/+///++++++ooosss+/:-..-/osss++/..``.``-/yshdhhhdddhhhdyyyhhdhhddhyhsosysooyyydmmdddddmdmmmmdddddhhhhhdhddddddddhyyyhhdddhhddhyhddhhdmNNmdddddmmdhhmNNmdNNdmNmNmhymNmNNmmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmhyyhhhddhdmmmNmmdhddhyhdyyhdhmmdmmmmNNNMmmmdhhhdhyyyhyhhdhhddhhhyhhdddddmdhdmdhhmddmNNmdmddmmmmmddmmmddhNNNNysyhmhhhm ````.-/++///::::-::/-------:::/syssyssyymdsso+++++++++++++ooooooo/:-::/oyysooo+/:-----:/ysshmddhdmmhdddmmmmmmmmd+/so+oydmmmmyoshmmmmmmmmmNNNNmddmddddddddddddddddyhhdhhdddmNmhhdh+oodNNNmddddmmdmmmmNmNmNNmNNNNNmmNNNmhhdNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNmmdmmNmmNNNNNNNNmmmmmdddddmmmNmNNdNMNNmdNNNmmmmmdmmmdddhhhhdddddhhhhddmdddmdhdmddmdhdmNNNmmdmmmmmmddmmNNdddmddmmddNNNNm ```..:/+////:::-:::.--:-:/::/+oyho+o+ssohNNdoo++///////++++oooo++oo+sso++/--::--:hhdhhyyhhhdhhmmmmmmmmmmmmmmmm/-NNy:/odmmNNdhdmmmmNNNhyyyyhdmNNmmddddmmddddddddddddhdmmddmNmmdhyyyosdNNmdmmdmdddmmNmmNNMMMMMMMMNNNNNddmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmmmNmddddyhmmNddmNNNmhyddNNmhhhhhddNNNNMMNmddddmNNNNNNNNNmmddhhddhhddhddmmddddddmNNmmmmNNNNNmdmmmmdmmmmmdmmmmmNmNmddmmmhdh ```````:+/--/so-`.`````..--/+:-:://++ssssshmmy/://+/++///++osss+oyso++:-.````-/:-+dmmmmmmmhyyddmmmNNNNmmmNNNNNh`/Nm+/+shddNNmNmdmmmmmmmmdyyyyyhdmNdhdmmdddddddhhhddddmmmmdmmdmmdhdmmmhmNmdmmmNmmmdmNMMMMMMMMMMMNmNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmdhdddyyhssshhoydmmdNmmmmNNyhhhdddddddmmNNNNmmmmmmmmNNNdddmmmmddmmmmmmmmmmmmmddmmmmddmmNNmmNmmmmmmmdmmddmNNNNNNNmmdmmydyos `````...-..`-/s+..```````.`.-:/hy/yssoo/+/+/:/:-::////////+oss+osoo+-``` -/odmmmdmmmNNhdmmNNNNNNNNNNNNNMMMNydNmhssydNNNNmNNmmNNNNNNNmmmmmdhhyyshhyyhdmdhhhhdhdhdddddhhyhmNNNNmmmmdmmNmmmmNNNmNNMMMMMMMMMMMMNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNmdhhhdhdhhyyyyssssyyyhNNNmdhdyyhhhhdddmddmmmmddmmddmmmmdddhhdmmmmmmdddddddddddddddmmmmmNNNNNNmmmmmmmmNNNNNNNNmdNNmdhhyhysos `` -hNNNmmmmmNNmmmNNNNNNMMMMMNNMMMdyyyyhsmNNNNNNNNNNNNNNNmdddmdhhhhhhyyydhyssshdddddhhddmmmddmNNNNMMNhmmNNmNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmmdmmmmNNddddyyshhdhysyyssyddmmNmmhyyyhyyyyyhhhdmNNmdddmmmddddhdddyhhddddhhdddmdddmmdmmmmmmmmNmmmmmmNNNNNmmmmddddmmmdmdyyooo++ `` `..```````..````````````-odmh+/::.----.-.-------:::::::///////+o/-``` ``````````````````````::/y+-.```...-.::://+++:-..----.-----::::/:.````` ````` .ymNNNMMMNNNNmNmNNMMMMMMMMNmmMdoossysddmNNNMMMMMMMNNmmmmdmmdddhhhhhhyhhhhyyysshdddmhmddyhdhmmmNNmhydmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmNNMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNMNdsyhhssyhyhyyoooyyhdmddhddsyyssshddNmmmdddmmhyyyhhddmmmmdmddhhhhhddmmmdhhddhhhhdmdmmmmmmNNmmmmmmmdmmmNNNNmNmmmddmdmmmhyhyoosyooy ```````````````````..`.`-...``...`.-:-.-:o/-.--////.--......-::://:.``-.``````` ```++ohNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMNNNmyyyyyhdmNNNMNNNNNNNNmmmmmddddddhyydddhyyhysysso+syyssyhhmNNNNmmdhddmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmmNNMMMMMMMMNNMMNmdhhyydmmdssyyyhhdddyhhhhhhdddddddhmmdhssyyyhhhhhdmdhhyyssyyhhyyhhhyyyhyhhddmmmmmmmmdhdhhdddmmmmmmmmmmmmddmmmNNNNNmmmmmmmmddddddyyysso//os ``.-:--.`````````..--``:`-``...``.-.-.-./os+::oho:.---....-.----:/-:-.-.``````````` `smmmmNNNMMMMMMMMMMMdhNNNdyhyhmmmNNNNNNNmNNNNNmmmmmmddddddyyyyyyhhydhysssso+shdmmhhhdmmMNmmmdNmNNNdhyhssmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMNNMNddhdmhhyyyhhhyhhhhhhdhhyhddhdhhhddmmmddhhddmdddhddhhddhhddhhhdhhddmdddhhhdddddmddhhhdddddmmmmmmmmmmmmmdddhdmmmmmmmmmdddhhhhhssyyssyso/:-:oh osos//---...`..`...///+s++/-...````./+--ssshs/yd+..-----.-....-::/--::.````````````` -dy///smNNNNNMMMMMMMy-/mNNdhhhysssyhdmNNmmNMMMNNmmmmmdmdddhhyyyyh+hhhyssoo+oososymNhdoydhydNhdhNNNMmmNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMNNmhyydsosydmddmmmmmdddddhddhhhhhhhmmmdhhhdmddhddddddmmddhhhddddddmmmmmmmmddddddmddhhhdmmmNNNNNNmmmddddddhhdddddhyhddhyysssooo++sooooo:-::-s+:---.-//:.:+/+oyyymNMNNNNmdhs+-``.-:-:/::y+/:++-::--::://:/::-::-:--:--``````````` `/+::-/hdmNNNMMNMMMMmdmNNNNNNmmmdhhhhmmmmNmmNmmdmmdmmdddddhhyyyyyohhyssso/+osshdmdhsoymmdssyhmdmNmdmmNMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNdhdddddhhhhdmmmmmmmdddmmmddddddmNmmmmddmdhhyyhhdhdmmmmmmmdddddddmmmmmmmdmmmmdmmdddmmmmmmddhhhyhhhhyyhhhyyyyysoosssssssso++oooo+ooo+/--:: :..-:/::-:::/+ohydmNNMMMMMMNNNmdhso/+oys/--::--//::::-..-:/+oso+/:-----:/:.`````````` `/ooo+ssyNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmNNNNNmmmdmdmmmmmmdddmmddddhsooo++oyo++o+/ososyhhsysoossyhooyhddNNMNNmmmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmmmmmNmmmNNmmmmmmhddmmmmmNNmmddhhdddddhyhhyydhyyhdddddddddhddmdhhdNmddddmmmmmmdmmddmmmmmdds++osssooyyyyss++++++++++ooooso++++/++//::++-::: :-://+oosooo+oosyhddmmdhyssssso/+oyso++/:///:oys+o+/+/:::---:/+o///////+shy::.``````` .hdmmmNmNNNNNNNmmmNNNNNNNmmmmmmmmmmmmmmmdmmmmddmmdddhhdhhhyyys+soooo++ssyhyo+osyhyyyhmmyymmNNNMNmNddNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNmmNNNNNNNNNNNNmNNmdmmdddmdddddddmmddhdhddmmmNmdhhhhddddddmmdddmmmmNNNmmmmmmmmmdmdhshddddhyyysoo+///+osooooooo++oooo++/::/odm+:/+o yysyysossssooososyssoos++//////+++oooooo++++ooo++oyssys+o+:/---/++++++/+sh-...`````` `+osmmmddmmmmNNNmmmNmmmNNmmmmmmmdmmmmmmmmmmNmmmmyoohhhysyhysyyyssyyyhyyyyyhdNdmNNNNNNNNmNNNNNNNNNNdmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmmmmmmmmmmmmmmmdmmmmmddhhhddmdddhhdhddmddhhdddddddmdmmmmmmmmmmmmmdddmddddhhhyyyssyyysssssssooosossso::/+ydmmdhyyhd dhdyyhyysssssssso/+osssoooooooooo+/+++++oossosssyhsssyyhhy//:-::+ooo++++o/```````````` `-/hmmddmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmdmmmmmmmmmmmddhhdhddddddddysoosoo++oosyyhmNNNNMMMMMMMMNNNNNNmNNNmhymNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNMNNNNNNNMNNNNNNNNNNNNNNNNmmmmmmmmmmNNmmddddmdddddhhhyyysyyyyhddddmNNmmmmmmddmmmmmmmmmmmmmmmmddddddhhhyssssssyyyysoshysoooo+o+/++syhhyyhhddddd hhhhyhdhsyyyyhhyosssysyysso+o+++/////+++oossyyyyyysssyyhdhyo/-:++ooo+:::-.``````````` ``.:ymmNNNmdmmmmdddmmmmmmmmmmmmdmmmmmmmmmddhyyhyddmhyydmdhso+ooosssyyyddhNMMMMMMMMMNNdhmmNNMMMMNddMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmNmmmmmmmmmmmNNNmdddddmmmdhhdddyssssoso+osyyyysddmmmmmmmmmdmmddddddmmyssohmdddhhhhhhyyysssysosoyo++//+o+ossdmdhhyyddmdmdh yyhhddmmdyyyyyysosssyyyyyyssso++/+++++++ooooo+o:ydmys+oyyyyys+++oooooo-..``````````` ````+mNMMNmdddhyyyhdmmmmmmmmmddmmmmddmmddmddddhyddmmhhddddysoossyyyyshmNmmMNNNmmNMmhhdddmdNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNmmmmNNNmmmNNNNNNNNmNNmmmNmNmmmNNmNNNNNMMNNNmNmmmdhhhhhyyhoyso++///+/+syhdddhdmmmddddddddddddo+/hddhhhhdhhhhhhhhyyyo/+sssoo/:/++shyhyhmmNNNNmNNmm ooshdddmmdyssyyso+++ooosssssoo++++++ooooossooymmmNdyysyy:+hdhyyysoooos/-.```.......`````````oNMMNNNmmhssyyyyhyhdddmmmmddmmmdddhmdmmddddddhdddmmmdhyhddhhhhddmmmhhdmddhdddddhysyhmmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNmNNmmmmNNmmNNmmmdmddmmmmmmmmNmmmNNNNMMMMMMMMNmmmmddhhddhhhyosysoo//+////soooosyhshdddddddddddhs:yddhyhhyyyyhhhyyyyys/:osssho+osyyhhsoydmmNNNmmmmNN ++oyhhdmddhysoo/o+o+/ossoso+oo+///++sssssssosshyddhyo+yy+:ohsssysooyoso:-.......-::::-.`````oNNmNNhsosddhhyyhyyyyhdhdddyhhhdhysydmdddddmmddyydmddyhyhhmddhmmdsysoyhhdmNmNmdhdmmmmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNmmmmNNNNdhddddhhdmmdmmhdmmmmNNNNNMMMMMNNNNNNNNmmhddddhhhyyyysoo+++o/+/+y+oossoyddddddddhyyyyshhhhyyyyyyyhyyyyyyyysooysydmmhdmmNmddNNNmmmNdmmmNN /oossshddhhoossshsyhooosssysssoyy+oooooooooosyhhdddyo++sy+ydhysyyyhdhsos:----..-::::/:-.```.-yhyso/:ohdddhddhddddhhhhdddhyyhdddhdddhhhddmmNmmNmmmmmddmmdhhdyhhhyhhhydmmmmmmNNNdmNMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMNMNNNNNmmNNmNNmmmmddmdmmmddhhddhdmmmmmmdmNMNNNNNNmdddmddhhdmmddhdddhmddddhhso+/--/+/sy++//+o+oyhhhhhhyhyhhdhyysooooooooossyhddddmmmmNNNNMNNMMMMMNNMNNNNNNNNN .:/oossyyso/::/+o+hyossosyysyyohhhyyyssssyyyhhyhdddhysooosyyhhysyshhhysoo+//+//-...-....-----/+//+shmdddhhhhdddddhhhhhddmmddddddddhddddddmmNNNmmNmdmmmmmmmdhdyyyydddmddddmddmmmNMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMNNMMNNNNNNNmdmmmdmmmdmNmdmmdddmmmmmdmmNNMNNmmNNmmmmmdmdhhhdyhdhhddmmmmdhdddyo/-//+++///++/syhhyhyyhhdhhdhyssooooo+++++shhdmNNNMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN .-:::/:-`` ```/yyssssyyhyhddhmmmmmmmdmmmmmmmmmmmdmhyyoo+ossyyyhhhdhhyyssssyyso+////::--.-:shddmhyyhhhddhhhhdhddysyhdddmmmddddddddddhdddddddddddmddddddddhdysyyyhhydhohyhdmNNMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMNNmmmmmmNmmmdmNmmNNmmdmNmmmmmdmNmNNNmNNMNNNNNNNNmmmmddddhdhdhdhhhhhmdhhhhyyyyhhyosyy++o+oyyyyyyyyhdddmhhhysssss/://ohdmmNMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMN `` ``````-+ssysyhdmdddmmmmmmmmmNNNNmNNmNNmNmmmdhysso+++syyddddhhyyhhyhhhysysyysyyysyhhhmdddhhhddddhhdddhhhhhyydhhhhddddddddddddddddhdhhhhhyyhhhhhhhhyyyhysooosydmmNNNNMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMNNNNmmdddddddddmmmmmmmNNNNNNNmmmmmmddmmhmmmdmmdmmNNNmddddhhhhhhyhhhhhyhhhyyyhhhdhho+oooo+ooo++++oossoyyhdmmddmhyyyssss+oydNMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMN ``:+++:``-.-..:o+syhmmNNNNNNNNNmmmNNmNNNNNNNNmmdmdmddhhyooosssyhhhhhhyhhyyhhyhddddddddmmmmdhhhddmNNNmddddddhhhhhhhhhhddddmmmmddmmddhhhhhhyhyyyyhhhhdyyyyyssooooooyymmmmmMMNNNNmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMNmmmdhdddddmNNmNmNNNNNNNmNmmmNmmmdddmmNdddhmNNmdmmmdddhyyyyyyyyyyyhhhhhhysshsyo///+//+os:::-::/+osyhmNNmhdmmddyyhddmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMNN `+++++-. ```.+/o+oydmNNNNNNNNNNNNmmmmNNNNNNNNNmmNmmmmmdhysssosyysssshhddhyyhhdmmmmdmmmmmmdmmNmmNNNmmNNmdmmmmmmmmmmdhhmmmmdddddddddddhhddddhhyhhhhhyysssoyhysoysooyhdhdhhmNNdNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMMNMMMmdmmdmNmmmmmNNmmddmNNmdmNNNNNNNmmdhhdmmddmmNNNNmmmddddyysooo++oooos+++/syyos+o/::-::::::-::--::-+osydmNmdymNMNmNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMNNNNNm `` `````+sydmNNMNNNNNNNNNNNNNmmmNNNdNNdmNmmmmNdmmdysssssssysssssyhdhyhyyhmmmddmmddddmmmmNNmdmmmmmdmmdhhdddmddmdddmmmmmhhhhyyyyyhhhdhhhyyyyyssyhysyhhysyhdhyhdhhdNNNNNdmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmNMNNMMMdmNNNmmmNNNNNNmmmmdmmmdmNmNNmmNmmmdmNmdmNNNNNMMMNMMmmmmhsso++//++/+//::/+++++/+::::----:::///+///++/sdNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNddhy `:sydmNNNNNNNNNNNNNNNNmmmmmmNNNNh/dNmyhhdmmdhyssyysssssysssyhhyhhhyyhhhhhhhdddmdmmNmmmmddmmmmddddhdddddmmNmmmmmmhyhyhhhhhhhdhhyyhyyyyyhdhydhdhsoyyyoosyyyymNhohhshNMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmNNddmmNmNNNNNNmmmNmmNmmmmddddmNNNNNmmmmddmmNmmmmMNNNMMMNMNNmmhhhhso+oo+/::::::::::/:::::--/::--:-:/+ooo++++shmmNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmhmmhyos ``` `/+syhmNmNNNNNNNNNmmNNmmmmmmmNNNNNmdmdyhmmNNNmddhhhhyysssssyyyyyhhhdyyyyyyhhhhdddddmmdmddmNNmmmmmdmmddhddmmmmmmddddhyyyhhddhhysyyyysyhhyhhmmmdysyhdddmdmmmdddyyhy+/odMMMMMMMMMMMMMMNMNNNmdyhhdmNmmmddmmmNNNmmNNdmmdddmmNmNNNdmmNNmmmdmmmNMMNMMMNNNNNdydNmNdhmds//::/:::////:::::::::-:::/+syhdhsoosssdmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmyshhmhssh `:+oo+syhhhmNNNNNNNmmNNNNNmmNNmNNNNNommhyhdmmNNNmmddhhhhyssoossyyyhhhddmhyyyhhhddmddmmdddmmNmmmmmdddmddddddmmddddddmdhhhhhyyhhyhhhhyyhhhdmNmmdhhoyhNMMNNNmNNmddddddddymNMMMMMMMMMMMMMNNNNmhyyyyyhhhhhddmmmmNNNNNmmmmmdmNdmmNNmmdmmmmmmNNdmNmmmNMMNNNNmdhhhdhmmhsyhoo/+/:--:://+++++os++shddmmNmmhyyyydNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNmddmNmdysdmysoo+ :osysddyyhdddNmmmNNNmmmNNNNNNNNNNNNNddNhhhdddddmmmNNmdddhddhysyyyyyyhyhdmmddhhddmmhdmmddmmmNmddmmmdddhhddddddmdmdmmmmmmddyhdmmdhddhhhddmmNNNmddhhmMMMMMMMMMMMNNddmNMNNdmNMMMMMMMMMMMMNmdmddmhyhhhhhhhdhyhmmmmNmdmmmNmmmmmmmmdmmmmdmmdhmmddmhdhhmNNMNNNNNNNMNNmmdmmmmsyhhysohdddmmmNmNmmmmNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmdhdddhyyyhhdysmyoo++o .osddhNNNmmmmmmmmmmmmmmmNNNNNNNNNNNNNMMMNyhhdmmddmNmmmmdmhhdmmdhyhyyyhhhddmmmdhhhmmdhdmdddmmmNmdmdddhhhdddddmddmmmNNNNNNNNNNNNNmmmmmdmNmhmdmNNmdhmdNMMMMMMMMMNmmmdmmdddmNMMMMMMMMMMMMNmmNmhmddhhyhyhhhhhhdmdmmmNmmmmmmmddddmhdddmhhhmmmNMmhddooddhsmMNNNNNNNMMNMMMMNNNdmNNNNNmmNNMMMMMMMNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMNmNNNMNNNhdhsysyssssyssoydhoo+oso `./yyhsymMNmmNNNNmmNNmmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmmNNNdmNmhhoymmdmNmmmhyyyyyhhhhhdmmmdddhmmdmmmdhdmmmmmddhhhddmddddddNNNNNNNNNNNNmmNNNmmNNNNdhddmmmmhyhhydNMMNMMMMNmmdddhhhmdmNMMMMMMMMMMMMNmNNydmdhyddyyyysyhhhyddmddddmmNdmNNhdddmhdmyyyNMMNNNmdhddhosyhNNmmNNMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMNNMNNNdydhydhhmyyo+++syyssysohysoo++++s ..`` ` -/+ssyyyyhNNNNNdmNNNmmmmNNNmmmmmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMMNNNNdmdhdmNNdmmNNNmdhhyysyhhhhhhdmmdddddmdmdddhdddmdmmdhhhdddddddNMNMMNNNmmNNNNmmNmmmmNNmddddhhddhdhyydMMMMMMMNddhyyyyyyhhyhmMMMMMMMNmhddmNmdmNdhhmmdhysydmddddhhhdmmddssdmhyhydhhhyhddmMNdNmdhdddddmmdmNNNNMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMNNNMMNNMMMMMMMMMMMNNNNMMMMMMMMMMMMNmmNmdhmmsoss++sooo+soyyhsoyoooshho+/+oo oddNMMMNMMMMNNNNmNNNmmmmNNNNNNNmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMMMNMNNNNNNmNNdmhmNNmmmhsysyhyyyhhhhdmddhyyhdhhhhhhhmmmmddhsshdmdmMMNNMNNmmmmmmmmmmmmmmNmNNmdhyymmmmddyhNMMNNNNdhysyyyyyssshdhmNNNNNmNNmdhyhNmNmdddddhhyhmdmNNNmhdmmmmdmhdhhdmmddhdhddmmmmmmmdhssyddmmmNNNMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMNNmmmNNMMMMMMMMMMMMNNNNMMMMMNNNmmmNNmNNmmhhysy++++++/+os+oooso+os+ymmso++syo/ NNNdMNMMMMNNNNNmNmNNmmmmmmmmmNNNNNNNNNNMNNMNNNNNNNNNNNNNMNNMMMNNNNNmddho./o+/mmddhhyhhhyyyhhhhmmdmdhysshhhdyhmmmdmhyydhmmmNMMNMMNNmmmmmmmmmmmmNNmNmmhddddmmmmddhNMNNNmdhyyyyyyhdhyyhdddmmmhhyhdmmmmhhdhmMMNMMMMNNMMNdNmmNmdmNmmmmdhmdNmmmNNNNmmmmmNNNmNmhmdmmNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMMMMNNmmmmmNNMMMMMMMMMMMMNMMMMMNNmNNmdmmmmNmmdmdss+/::/sso/o+/+++++o++ohNh+++o+//+ NNm.yNNMNNNNNhdmmmmmmmdddddmmmmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMNNNNNho/.``` .smmdhhhhhhhhddyhdhddddhysssssyhhdmdddddhhdmddmNNNNmNmmmmmddhmNNNMNNNmdmNNNNmmmmmdmMmmdddhhhddhhdmmddhhhhddmmdhyyhhhdmNmmhmNNNNMMMMMNMMMNNNmNdmNNmNNmmmNNmmmdNNNNNNNNNNdmNNmNmNmNNMMMNNNMMMMMMMMMMMMMNNNMMMNNNmmNmmmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmmddhdmmmNNmhyhsoo+/+//o++/+/+///+////+/so//:::s+/ NNNm`+mmNNNmo+hhmNNNmmdddddmmmmmmmmmmmmmmmmmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNMMNNms``` +mmhmmhhhhhhhdhhhdddddhhhyyoooyhdNNdmmdymmmmmmNNNmddddhhhdmNMMMNmmNddmNNMNNNNNNNNNhhydhdNNNNmmmmmNmmNmmddmdddddhhhhdmmmmNNNmNMMMMMNNMMNNNNNmNNmNmmmmmhhddhhddyhmNNNMNNNNmNNdhmmNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMNNdddmmNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMNmdmddhhmNNNNNmhyhooooo+///////+++o++/::/:://+//:/://+ MNNmh.+mhhhy.shydmmmmmmdmmmdmmNNNNNNNNNNmmmmmmmmmmNNNNNNNMNNNNNNNNNNNs`` :mddmdhhhhddmdddhhhhhhhyyssshyyhdmmdddhdddhhdmNNNNmmmmmdddmNMNmmNmmdmMMNmdmNNNNmhyydNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmNmNNNNdmNMMMMMMMMMNNMMMNNNNNNNNNNNmmmdhhmdddNNMNMNNNmmddNmmNNmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmyhdmmmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMNmdddmdmNNNNMNmdssssss+//-.-::/++/://///:///o+///:-:+/: MNNmdd+-yhy/:yyhhdmdddmmmmmmmNNNNNNNNNNmmmmmmmmmmNNmmNNNNNNNNNNNNNNNMNs.` :mmdddddmdmmmmmdddddhhhysyydmdyhyyyyyyydmmmdhdmNNMMNmmmmNNNNmdmNmddmNmyssossyyhdmNNNNNNNNNNNNNNNMMMNNNNNNNNMMNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMNmNNNNNMMMMNNNNNNNNNmNNMNNMMMMNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmmmdmNMNNMMMMMMMMMMNMMMMMMNNmmdmdmdddhdNNh+yssy+s+/:-:---:/+://o++++++s+///+:://o `.::+sdmmNmmmmdmmmdddhhyhhysdNmmdhdhddhhhhhdddddmNNNNNNmmmmdmmmmmmdmmdosyyhhdmNNNNNNNNNNNMMMMNNMMMNNmmNmmmNNNmmmNNNmmNNNMMMMMMMMMMMMMMMMNNMNNmNmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNMMMMNNmmmNNMMNNNmhssNNmddydmddyyhsoyo+so/:::--:////:o+/////+++s/s/+ho+ MMNmdyds`.:` `:yydyyyyhddmmNNMMMNNNNNNmmdmNNNNNmmmmNmmNNNNNNNNNNNNMMMNy-` NNNNmhydy` .sdhhyyyomNMMNMNNNNNNNmddmmmdmNNNNNmmmmmmmNNNNNMMMMMMMMMNs:` :shmmdmmmmdmmdhssydyyyhmmmmNNNNmdmdyyddddddddmmmmmmmmdhhddddmmNhydhdmNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMNNNNNmhdmNNmmmmNNNmNMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNmNMMMNMMNMNNMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmdmmdNNNNNNMMNNNdmdhmNNNNmdyyddmmNNMNNdyhyyyoddoh+///++/:/::////:///::/s+:/o++/+: mNNNNmhhh+ `/hdmhysymmmNNNNNmddmmmmdmmmNNNNNNNNmmmmmmmNNNNNNMMMMMMMMNh/` `.+soydmyso/+```/dhsyyyyhhyyhhhyyyyhyhhddhdmNmddddhhhhhhddmNMmdhmNmNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmNNMNNNNMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNMMMMMNMMMMMMMMNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNmmhdNNNNNNNNNNNmmdddNMNNNNmmdmdNMMMNmdddhsoooshdsss+//::://:/:://-/++oyooso/+//:hhddmNdyos/ -yddyyyyhhhhhddyshmmmmmNNNNmmNNNNNmmmNNmmmmmmNNNNMMMMMMMMd::``````````. `ddhhhhhhdhhhhhhhdddddhhddddhddddddmmmmmdmNNNNmhdddmNMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNMMNNNNNmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMNMMMMNNmmmNmmmNNNmmNNmmdmmNmdmNNmNNNMNNNmNMMMNNNNNNhyhdsyhydsho+:::://:--+s--:+++sohh/++::-. NNmmhNmdyyh+` .smdhyydyyssso+shdhdmNmmmNmNNNNNNmmmNNNNNNmmmmNNNMMMMMMMm-:-sNh` `-+/ -yyhdddmmmmmmmmmNNmmmmmNmmdddddmmmmNNNNNNNNNNNmhhdmNMMNMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNMMMMMMMMNMNmNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMNNmdhmmmmNNNNNmdmdhshmmdNNmNmNNNNmmmdNMMMNNMMMNhysdhoddy+s++-///:/:--:/-:/+sssoys/+:/:.. `+hhsyyyysssoosyyddmmmmNmmNNNNNNNNmmNNNNNNNNmmmNNMMMMMMMm++NMm` `:hmh/ ``.`.-/:/+ooohhNmNmdhhhhysshdhhhyhdhhdMMMMMMNdmmNNNNMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMNNNMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNMMMNNmdmNmmmNNNNMNNNmddddhmNNNNNMNNNmNNNNNMNNNNNMMNmmyshdmyshoo/:///::-:/--://+sosy+//+:-:-MMMdmNmmdhdh+` NNMNNdmmdhddy+` shssyysyyysyyhhdmmmmmmmmNNNNNNNNNNmNNNNNNNNNmmNMMMMMMMMNsMNd`` `+hNNmso. ``..-..````...-:::/+oo++ymNMMMNNmmmNMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmNMMNNmdymmNMMMMNmmmmmNNNMNMMMMNNmmNNNNmNNmNmmmNNNNNNNNNNNMNmNNNmNdyddmmyhyo/+:/::+//////oooyhho+:/+o::-MMMNNhdmdhhmhho. .yydhdhyhysshdhddmdmNNNNNNNNNNNNNNNNmNNNNNNNNmmNMMMMMMMMNMNo-` .````.-/hMMNNmy+s: ``````````...-::/:/+/+//odMNNNNNNMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMNNNNNMMMMMMNNNNNNNNNNNMNNMMMMMMMMMNNNNMMNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmshNNdhdddmNMMMMMMNMNNNMMMMMMMMMMNNNmNNNNNmmmmdmNNmdNmNNMMNNmdmdhyhmmhyhmmmdys/+++/++o+/+/+y+ohyoo+/s+:-:MMMNmhdmddmdddyy. ``-oddyyys+shyhhdmmNNNNNmmNNNNmmmNNNNNNMNNNNNmNMMMMMMMMMMNNmsohmmmdddmNMMNNmmdooso:-.`` ``````` ``````.-::////ooosshddmNNNNMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNMMMMMNNNNNNMMMMMMMMMMMMNMMNMMMMNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmmmmmdyhhdNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNmmmmNNmdmmmNNNmddmddhyhhhhhsdmNNhss+++/+/++/////+ooosyyos++/-.` NNNdoomNNmmddhyd` -dhyyso+hyhhdmmNNNNNNNmNNNNNmNMMNMNNNNNNNmMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNmmmmdyssyyssyo. ` ``````` `````....-:::::/-::/+sdNNNNNMMMMNNNNNMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNmmNMMMMMNNNmddmmNNNNNMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMNmmMNyo+/odNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNMMNNmddmNNMNmmNMNmdmdddhdssssshNNmhssssoo++++//://++++oyyhh/-` ` -yhysooyddhydmNNNNNNNNNNNNmNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNmmmdhyysssyy/` `````````......-.```...-.---:--:+oo+ohmmmmmmmmmNNNNNNNNMMMMMMMMNNNNmNMMMNNMMMNNNNmmdddddmmNmNdmNNNMMNMNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNmNNNNNmmmmy//oyhNNMNMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNMMMMMMMMMMNmddmNmNNmNMNNNNNmdyyyssyyysyydNdssyho+ooooo+///++++oss+-` `` Nmmdoymmmmmmdmhms. ohhdmmmmdmmNNNhmNdh/` -dhysssdNmmNNNNNNNNNNNNmmmmNNMNNNNMNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNmmmmmmNNNNNNNNNmmmdhddhdyo-.```````-/++oo/:::---..-:::::-/+///+shhhdddmNNNNNNNNNNMMMMMMMMMNNMNNNNNMMNMMNNNmmddddhmmNNdmhdmmNNmmNmmNNNNNNNMMMMMMMMMMNNmmmmmmmNyhhhdyydNms///ydmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMNmmNNmmmNMNNmdhdmdhyhhysyysyohNmhsyy+/++++/+-.....`.``.:/+-.` :ddyysymNNmmNmmNNNNNNNMNmmmNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNmmmmmmmmmNNNNNNNNNNNNNmNNmh:.``````.--//++osoooo++++++/:-----::ooyddmmNNNNNNNNMNNMNMMNNNNNNNNNNNmNmNNNNMNmdhhhhmddmdmyoshhmmNNmmNNNNNmmmNNNNNNmNNNmmNNmmddhyhhoyyoyhhhmms/ohmNMMNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMmmmmmdmNNmmmyhhmdhmdhshosso+yshddd++/+o/:..` ` ```````.---: mmmmmmmmdmmmNddhhddhy/ NNNNNNNmddddmhhddmhyyy. .dmddyhNNNhddyymNNNmmNNNNNNNNNNNNNNMNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMNNNmmmmmmmmNNNNNMMNNNNNmNNNNNh-````````.-:/ohhhyyhhdmdhdhhs+:::/+so//::/ydNNNNNNNmNdNNNNMMNmmNNNNNNNNmmmmmmddhhyyhhhdddhhyyyhdmmmNmmmmmmmmmmmNmmmmddhhhhhysooooyyyo+++shdyydhyhmNMNNNNmmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNdddhdddmmmmmmmNdyo++o/+sosyo+soo::---``` `````.`./ NNNNmmNmmddmdhdNmmyhyhs` omNmhyhmmdhyyymmNNNNNmNNNNNNNNMMMNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMNNNmmmmmNNNNNNNNMMNNNMNNNNNh+-``` `..``.:+oyyddyyddmdddddhyo//ooo+:+oooo+ohmNNmNNmdhmNNNNNddmNmNNmmdmmmddhhhhyhdddhhddddyyhdmdmmmmmmmmmmmmmmdmmmho+/+/+/:--....:-...`-sdmydhdddhmNmNNNNmNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNddysosyhmNmyoo+-:/-``.+soo/--.`````` ``....``. :dmhyyyhyyhhhmNNNNNNNNNNNNNNNNMNNNNMMMMNMMMMMMMMMMMMMNNNNmmmNNNNNNNNMMMMMNNMNNdNo/:`` `````-+yhddmmmNNNNmdhdhdhs+oo+oyssy+oy/++sdNNNNmmmNmdmdddmNNNNNdddmddhhyhdhyyyhhyyhddddddmmmmmdmmmmmmddddddddd+-...`/.``````````````-ymdydddhdmNNNNNmdmmNNNmNmNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNdyhhddhyo:``````.` `.//+/-.````` ``.:/oso++ MNNNNmNNNNmmmddNNNhdhhd` `:/yddyyyydmmNNNNNNmNNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNmNNNNNNMMMMMMMMMMMNNy++/:. ````-/syyhhhdddddhhdmddhsyddmmhhddy/o-/+shNNNNNNNNmmddddmNMMMMMNNNmdddmmNNmmmddhhhdmNmmNmmmmmmNdmmmdyhhhhhho:.``````````````.-.``..-/hmmmmdddmmNNmmNddmNmmmmmmmdmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmhyys+/-. `.-----```` ```.-::ohmN MMNNNNNNNNmNNNNNmdhhyhm` MNNNNNNNNNNNNmmmmddhyyd:dmdhyhhdmmmmNmmNNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMy+/-.`` `````-.--::--/+:+h+smNNdysyyohhyyhyo:-:/omNNNNNMMMNNmmmmmNNNMNNNNNNNNmmNMMNmNdhhhhyydydmmmNdmNmmhyydmmdho::-.`````````````````.`````.:sdNMNNmhddmmdhhdhdmmmdhhhhhdmMMMMMMMMMMMMMNMMMMMmdy+//+-. `.:------``` ```` ``.-::ohd .dNhdhhdmmdNmdmNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMNNm:.`` ```` ````..``.....-./shd+-:+/o+o/+sss+:s+hmNNNNNMMMNNNNMMNNNMNmmmNNNNNNmmNNNNNNddddddhhmmNNNmmmmmmysmmy/:-``..``````````````````..```./o+hNNmddddddyssyhyhhhysossydmNMMMMMMMMMMMNNMNNMNhs+///:` ./:--..--``` ` ` `` ```.-.+h NNNNNNNNNNNNmmmmdddhhhdo NmNNNNNNNNMNNNmmdddddddd+-` `-mddhdNNNNNNmmNNNNNNNNNNNNMMMMMNNNNNNNNNMMMMMMMNNNNNNMMMMMMMMMMMMhso//` `````...-----::::--:::+++/o+oyo:/+hNNNNMMMMNNNMMMMNNNMNNNNNNNNNmNMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMNmmmmhhmmo/-..````````````````````-:--+---:.:yyyhhdNmmhhssyhhyyysoosyyshmNNMMMMMNNmmmmMMMMMNmhyoo/` `` .+/++::-.` ``````` ```````..-:--oh ` ` ````.....-----.....-:::/:/o/so+yyhhhhdNNMMMMMNNNMMMMMNMMMMNNNNNNmddmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmhdddddss++-/-``````````````````.+o+:o-:+-.:soyyhNMMNNmdddyddyyyyyyyyyyyymNNNmmhyddhddmNMMMMMMMNy+/--.`` `...-.````````.`````` ````..--+osdN NmmmdNNNmNNNNNmmmmmmmmddmmy/.``````-`-:`-hdddNMMMMMmmmNNNNNNNNNNNNNMNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMNNNMMMMMMMMMMNNd..``` ` `` ```.```````` ``` ``.-:+syyhdd NmmdmmNNNNNNNNNNmmmddhdhmmhdd:````-//-``.:yNMNNMMMNdmNMNNNNNNNNNNNmmmmNNNNNNNMMNMMMMMMMMMNMNNMMMNNmso+/.``` `````````````````..----:/o+/:/++o/+o+o+::/+ooshdhhmNNMNMMMMNNNNMMMMNMMMMNNNNNNmmNNNNNMMMMNMMMMMNNMMMNNhosy+-/..```````````````````````::/`.--``.:/hNMMMMMNmmmmdhddmmmdyyyyyyssyyyyyhysydysyyhdmNmmmNmNNhs+/` mmmmNmmmmNmmmmNmmmmddddmmmmhmN:`````:-..::+mMMMNNNmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmmNMNNNNNNNMMMNNNNNNNMMNNm+o..````````````````````````..----:://////os++osysos+ysyhhhmmhmNMMMMMMNNNNmNMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNMMNNNmdddhdhNNNmNmo:.`-.````````````````````` ````````````.-/+ohdyddmmdyysshhdmmhyyssyysssyyyhdhhsoo+sssyhydoshNNNNNm+/.` ` ```````````` ` ``.:+//++ooyd ````````````````````` ``` `` `.`.`.../oo++ooyhsssssysshyyyyyhshhhyooosyooso+oyyhhhddhdmNNmmmho//.` ````````` ` ````.---::/+syd mmmmmmmmmmmmdmmmmmmmNNNNdmNNdmd`````---.+dNMdyNmmNNNmmmmNNNNNNNNNNNNNmmmNNNNNNMNNNNNNNNmmmNNNmhho-..``````````````````````.----/--::://ossydhhhhhdysyddddyyhdhmdNNMMNNMMMNNNNMMMMMMMMMNNNNNNNNNMMMMNNNNmdhyyyyyysoy+` mmmmmmdmmmmmdmmddmmNNNMNmNNNNNNo..`````++:++:-hNdhdmmmmmmNNNNMMNNNNmmmmmmmmNNNMNNNNNNmo//oyo/---.`````````````````` ```.```......---.-:+/:::/+yhso+ydmddmdddmddmNMMMMMNmNMMmmNMMMMMNNMMNNNNNNNNNNMMMNmdhysso+//::--..` ````````````````````..````` ``-...--..`.-/syyssyso++::://sysyssosyooooossoosydmhyyyhhhddhdNmdhooo+::.` ```````` `````.::///shyhhmN ``````` ``.--.`````````````...`..-:::/sdyymdmmddhhdmNNMNMNMMmmNNhymNMMMMMMMMMMMNMNNNNmNmmhshhyso/:-` .-````..``...```````````````` ``...`/:++-+hdNmhyhyo/-:::::/+oo+osyssoooosssyoyyhhyyysyhhhyhmNNhhydNN+-.-```` `` ``..-/+shmmmNMMM mmmdmdddmdmmmddhdmNNMMMNMMMMNmNd-.:/.-/dhdydo:yNhoydmmmNNNNNMMMMNNNNmmmmmmmdmmmmNmmmm+```..```` mmddhddddddddhysymmNMMNNNMNNNmddh+s/yNNNdyhy-/dmyooohyhdmNNNNNMMNNNNmmmmmmmmmmmmmmhs/.````````` ` `````` ```...````````````....--:://:::+osyyhhmmdddNNNNNNNNMMMdhmNNddmMMMMMMMMMMMMNNmNmdmdhhhyys. .`````````..````````````` .`` `.``-:......:oNMMNNmmdho/-.``.../sosyhyyssyysosyssssyyhhyshyyyhdddyhmddNys+:--.``````````` ` ` ```````../oohdmNMMMM ddddhydddhdddhyshdNNNMMNNNNMMNmmmNNdmmmNsodmNdsddysyyhhhhddmmNNNmNNNNmmmmNmhys/:-`````````````` `` ```` ```````````````....``.---:/:::--:oyysydmmNdhddmmNNMMMNdmhhNmsymNNMMMMMMMMMMNNNNNMMMNdhy+ ```````..`-...`````````` ``````` .:-.-::...+hNNNNNNNNNdhyso/:yhhdmmmmdddhhyymdyhyyshhhyyhyssyhhhddNmdsshdmd:.-``````````````` `````````.-:/oshmNMMMMM dddhyhdmmdmNmNNNNdmMMMMMMMMMMMMNNNMMMMMNo-/+:-.yNNNdyyhdmmhhhdmmmmmmddhho:``..-`````````..``` ``` ` `````````````.--.--..`..--.``.-+ossyydmmmNNNNNNNNNNNNhhy:+sNmymNMMMMMMMMMMMMMMMNmmdmhyyo` ```..````-.:-...`````````` `.`` ``.`..`-ohdmddmmmNmNmmNmmNmddNNMMMNNmy+ooydhhhdyyysssssssyhhdhddhNmdddymo..-```````````````......---:+yhmNMMMMMMMM ddhhhhdddmmNMMNMNhmMMMMMMMMNNNNMNNMMMNNdms-````:dmhsydmmNNNdhydhdhhso++. ` ```````````.--..``` ``` ````````....-://--://::-.......:+o++oyyhmmNNNNNNmNmmmmyyo+//dhsdNNNMMMMMMMMMMMMNNmmmdhyhy. `````.```...::----```````` ``:`````.+hmdddmmmmmdNmdmmNNMMMMMMMNmdyoyyyydddhysyysysssssssyhydhhdmNNmdy+:/.````````````````-:-:oyhdmdmNMMMMMMMMM ````````.--...-.-..:-......-::----:::+shmNNMNddyymmmdyhyo/:.-yh+shdNMMMMMMMMMMMMNNNmmdssoy: ```````.`..-..---:-.``` .`` ` ``` `.-:ydmmdyhdhddsoosyhhdmNNNNMNmdhssyyyyddsyysysossysyysysyys+oooyhdssh::..```````````````.--:ohmNMMMMMMMMMMMMM dmmddmmhdmNNNNNNNmMMMMMNNMMMNNNNNmmmNhmddhhy/...smdmNNMMMMMNNmds+:````` ` `````````.-.:/:-:`` `````` mmdmmNNmNNNNMNNNMMMMMMMMMMMMMMMNNddmmdmdmdmmmdhsmNNNMMMMMMMmddo-.````.` `` ``````.-.-:-.`````.-:.````` ``..``````.......--.::-....:/+:----::/::+dNNMMMddddNmy+/-..-./yhhsyhNMMMMMMMMMMMMNNNmyyssoo: `````````-..-:/::...`` .` ` `` ``````..+ssyhdmdyhdmdmysohs++++ymmdmdmsso:../yyyyhsosys:+s/oysooo+:/osoo+oss++:-````````` ````:+oshmNNNMMMMMMMMMMMMM dmdmmNNNMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdshhhdmNMMMMMNMNNMMMNNNMNMNy/::.`----:.`` `` ``.---../yos+-.``.````` `..-.````````.....`.--::...--:++ooo/::--::sdNNMNNNmmNmdysossyshhs/:ymNMMMMMMMMNMNMmddds+oooo. `` `` ``````.:.--.-..``` ` ``.`` ```````.-://+hhsssooymNNNNNdmdysyddhyhhhmho/```.:/::shdo/oso//:/so+//:oso+++ys++::.````````` ````-/ossyhdNNMMMMMMMNMNmNN NNMNNMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdoshhdmNmMMMMNNMMMMMMMMMMMms/--.-:/o+-`` `.` ``.```.:/+//.`````````` ````````.``..-.``.`...-/:---:+osyo/-.``-/hmmhmNNmmmhys+s+/++o//sooymNNMMMMNMMNNmmddhy+ooo+. `` ``````/:....-.````-``.```` ``..-:/+s/.:/ydhddhdddNhhyhhdmhhymmhosdddh+-`` ````+hh+///-://oo++ssosyyssooo/-:.```` ```````.`:/oosydmNNNNNNNNNNdddd NMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmysohhhmmmNNNMmNMMMMNNMMMMms:+shmmmmo-`` `.-:shh: `````.````..````````` ```````````..-.````` `.//--:::/oo:.-.---+yddyddyhyhhmNNNdo+:o/oshmNMNMMMNMMMNmmhhys+/++o+`.` ````````..--...```..`.:. ``..`-.-.-:-.-/sdddNNmmNNdhyddhdmmddddyyysmhd/```````..../:sdhho+ssoyhhssshhyysso+::-`` ``````-.`.`.-/:odNNddmmmmmmmmmdyy `````````` ``````` ` `````````.--:--:-...-..--/-......-:/:--+hmmmdh/+oydNNdmmhhhyoymNNMMMMMMmNMNdhdhsso++ooo+: ``` ``````..-:/:.```.-.```` ``.-+///:--::/+ydNNNmmmNNmmdddddhdNMNmmyyhds` `/+oys//sdmNMMMmyhhsohyhhyhhyss+/+-.``` ```-.```.`.--:/ohhhyyssyyhhhhdddhhy MMMMMMMMMMMMNNMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMNmdmdshhhdmNMMMMMMNNMMNmNNhddNMMNNdhysyhhyhdmmm` NNMNMMMMMMMMNNMMNNNMMMMMMMMNMMMMMMNNNmyyhdhhdNMMMMMMMMMNNdNNNNmNMNMMMNNNNNNmddNNN:` ` ````` `` `````````........`--.```.......-:/+/:/ohddhdhshdmmNdoosddddydNNNNNNNMMNmmNNmdyyyssso+///` ````.```.//--/ho`````-.````....-///o::////:shmNNNdNNNNmmdmdmhyhNMMNNNNmy- `-/o+-/+os+++hmMMmshdddo+sssyssso/-.`````````.``-.-::/++sssosssoooooyyyyhyooo MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMMMMMNdhhhsdmmmNMNMMMMMMMMMMMMNNMNNMNMMMNNNNNNNNNN+-` ```` `````````````.`````` `.`.` ``.:+o+----:+ooysoyhhhhhddyhdNy/-+ydddmmmNNNMMMMNdmmmNdo+o++ooo:--`` ` ```-///+:-:/hs-..+-`````````...```-:--::+so+oydmNNNNNNNNNmmmdmmhdmNMNmdmmh/``.-..` `.-yymNo:/oooo+syyo/-..``.````..````..-:+yyo//oo+++ooshyssyysoo+:-: MMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmyysyhhdmNNMMMMMMMMMMMMMMMNMMNNNMMNNNNNNmNNmd.` `` `` ```` `````..````` ```.-----...-://osydmddyhyhhhydmNddNmhmddmmNNNNNNhdhshmmhssssso:``.-:.````.-+oshmd+++s++ooyhsos+/-:-.``..`-:-.`.--//oydmNmNNNNNNNNNNmmmmmmmNNmmmmms:.`..`. ```.////.``.+so+oss+.`````.`..`````...:/oddy++///:-/++oooo+:/+oo+:-: MMNMMMMMMmmNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdsoyydmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNmmNNm+ ``` ` `````````.....` `` ` ` `````-+shdddmmmmNmNNNNMMMMMNNNNNNNNNmmmmsssosomdyysso/.``.-/+-````.-:+shmhhyhossss+oydmd+/-++syhyy/o::/++o+shmNNNNNMNNNNmNmddhdddhmNMmdddmhyy+.`.``` `.`` `.: `./+/+//:.````.......-..-:---/+sssoosoooo+oshhyyo//ssssoss NmddmmdhdyymNMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmdmNMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNmNmmmd: ` ` `..`````..--..`` ` ` ./hdhmmNNNNNNNmNydmmNMMMMNmddhmNmmddhy++/omdhyo.``` `::+/-`..``..`:+yhyh/:::::.---:-:++oysyoyyddmNNmyooymNddmMMMNNNmNNmmmddhhmmmmdhhhdhs:` `-.` .`.://-````.....--/....-..-/-...--://oho+/oosyyo+oos+/+ohddy mhysss++ooyNNdmmmmNNNNNNNMMMMMMMNNMNNNNMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNmmNNmmmmmh: ` ` ```...-.`` `...--. .+dNNNNmmmmNNmmdhhoyymNNMNNdhhdmdy++/-.../hhdy:-:-```-:oo/::.````````--/yo+/::/+ooshdmNNNNNNmmysosyhhyyhdmNdhmNMMMMNNNNNNNmmdmmNNNmsssyo//-` `.`` `..---.``--::--../-:-:/+/--:--:--:oso+so+/:/++ossooyyyhhhmmhh `.`` `` ` ````.```` ```.--------:.-sdmNNmhsydmdhoss/--:yNNMMNmNmmNmhyo//oo+yys+://+-...:+oo+:/+:.:::...:yyoyy+:/shdhddmmmmmdyoo:+shhysssdmdhdNNdhdNNNNNNNNNNNNmmmmhhs-.+oo/o+/+/::/` .```````.://oy:-.-.-/sss+/:/+++o:///::+so+o+o++o++oyddhdddmhy ++/:/+oshdmmmdmNdmmmmNNmmNMNMMNMNmNmmmMMMMMMNmNNMMMMMMMMMMNNNNNNmmdhhhhhhdds. //++sydmNNmddhydmmmmmMNNMMNNNMMMNmNmdmmNmNMMNmmmNNMNMNNMNNNmmNNmddhhhhhhdmy. ```/` ```` ` ` `.``````` ``...`````-./:--:/oshmNNNmmmdNmyo/-.::/hmNmNNNmmmdysososss+oos/://ooyhyosydh::/+.-/-:/:/ydyhy/:+syysyys++/:/--::+syyossshhhhyyNmsydmNNNNNNNNNNNNNNyo::/oshyyys+ddhs.``` ````` ``--/:/-...:/o+++/::++s+o///osyyo//+soossyyhysyydNNdyo shhhmdhyhmhooo//hNNMMMMNNMMNNMMNNMMNddNNNMNMNmNmmmmNNNNmdddddddddddhhhhdms```````` ` ```.` ````-````.``..`````` ```-/+oo+:..:/+/.-/oysshmmmmmmdhysssyyyydmdsdmmdddhdmmdo/::+:-::+oos+sydmmmNdo+//..--`.-syyy++:://-----.-`-:.```-/+-.--:+y+++-:+dmymmNNNNNMNNNNNNNNhsso+:.-:/++/::-.```-..-:-: `````.`-:+.--..:::://--.-::--/ooss+::/:/++ssss+++smmMMNmm dmmmmmdhdddyhhssyhhmNMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNMMMMmmhdhyhddmdddddmdy````.` `` `...........``````..``````.-+oy+:--/oosyhmmd+/ymNmmmhyssy///+symmdhy/+osdNNdmmhso:--/:-+yy++smddmdhs+/:..``...+o+/:---/-:...:ss:+::.`.--/:+.--+s-//..-shsdmmNNNMMMNNNNNNNmmmds:.`.-/yss+/+:``..--..` ` ```.`..--:--:--...-.....--...:+:-:+/:/+++:::::/ymNNMMMM mmmNmdhymmhhhyoohsyhdNNMMMNMMMMMMMMMMMNNNNddNMMMNNNMNMNdhddddddddmmmmmdh-```::` `` ``````` ````````...`````` ```` `..-://ohhhys+/++oyhdmNNNNmyssshmNNNdy+//ohddmyoyhmmNmyyydhdy+yyhdhyyhssyysyso//:-...--::---:::://::.--:--.:-/::--.--/+yyho`.::..+yooyhNMNMNNNNMMMNNNNNNmy-`..:hhhoo:::-`.-`` ````..`..-/-:-.----..-......`--..://:-:/:--/oyssy:/sdmNNMMMM mdmddmmmNmyyyossyssosmmMMMMMMMMMMNmNNNNNNNmdNMMMNMMMNNNmhmmmmmddddmmdds.``.`.` `` ```..```` ``````.`````` ` . `.-:+/yhhhhddmmdhydNNNNNdssydmNNhdhhhhs+syshddmmdmmmo:/yhmddddmNmmdhhmsoydddy:--:/+ssshhmdoosyh//o/:..``-.`:-:::+dhoyhms-::---/oyhssydddmmmmNNNNNNNNNMMm+oyhyyyh+++:/::--``````...`.:/::/---.........`.-.-://o/-..--::.-:+sdsoshhddmMMMM ddmdhdmmmdooosyyhhyyyyymMMNNMMMMNNmNNNNNNNmmNmNNMMNNNNNNMMMNmdhhhddhh/````` ````....`````. ` ```...```````...`-.`.`.-::/+hhysssyssssyhdhyddhmmmmmd+/odddhyhdo+/osyssydddosdddmhyhdmmNNNNdhdNNNNyyhyyhysshdddsdhdhooyhh++//:/:-:+sssddsshdysss::+yhhydysoo+sshdNNNNNMMMMMMMMMmMmmyo/s:/h+--:.`..```-.--+/-:-...---.....`--:::.ohs:::sy:--.-++sooyhhmmddmNMN mhyysossyssoysyhydydyhyhdmdmMMMMMMNNNNNmdmmNmmNmmmhhdmNmNNdhyyhhhhhh: `.+/ ``....``````` `.`.`...```````..```.``.-/oyssso+:--:/+sysoyhsssshhsshmho:oydddhs:-+dmdNNmNMMMMMNdmdddmmNNNMMMMMMNNhsysys+sysyyyddhsoho+hNmdmmmmdhhyyydNNmdyshddddosyhmmmmss+yshyoydNNNMMMMMMMMMMMNddysoy+hho:--:.````.:/+++/:-:-..--.:-.-..:/shyshooyydyh.`:s++os+ydNdyhddddhy `` ``.``......` `.`....`.```` ``:``..-:/+ohhdhs/:-:++++syyyhs:-/yydddhmNMNNNdss/:/ohNNmNmNMM mhmddhssosssddhhssodssyyssyNMMMMMMMMMMNNNNNNNmdhyssyhhmNNdysssyyydo.` `-/`


ddmmmNNNmNNNNNmmmNmmmmmdmhshhyhs//oss+o/oysso/-/o//:-`.--../osy+:--hyody--:-//+:.:.:--...-::-...-------://sdysyddhy+/oyhddddyyyo++//oyy+::-/ydmhhNmy+---:/shmmhdo:+yddddho+o+yhho::ooddmmddh/--.-:++:-..-:+osssyyhhhho+/---:///++////oyhhddddhdhddddmdmmmddhhyo+::-:--:::-::::---------://++/:----:::::::://+shyhmNmdsssdmNNNNNNNNNNNNNmNmmdmmmmmMMMMNNNNNNmdmmNNmNNMMMNNmNMMMMMMNNNNNMMMNNNNNNmmmNNNMMNNmNNMMMMM mNNNNNNNNmmmdmmmmNNNmdhhdmhoshsso/-..+-....`..-:...----s/+oyds:-:oso..--/+y//--.-:-..:-.`.....:+..`.::/:--:::::::-----+hyshdyo++osyhdhs//hmdhhoyys--....:yyyhys+ydmmhsy//++oyhyo//oymNNmmmmdso:.-...--:::+ssoosyhyhdyo+/:::::-::::////+ssssyhdhhhddddhhddddhhhhyys+/:::------:----:://++++++//::::::::::://+/+//+yhmNNmhdNNNNNMNNNNNNNNNNNNmmmdmdmdhyshhyhdhdmNNNNNNNNMMNNNMMMMMNNNNMNMMMMMMMMMMNMMMMMMNMMMNNMMNN NNNNNmNNNNNNNNmNNNmmhydddhhhmmdNdddhhhy++/:..:shsoo+ydhdyhhNmo-/ss/```-....``..+:...`.`.-...-::-..``..-/::...-.....-/+//-oyyyyhhddmdhddhhmds+ss+-.--:-::+:+++oyssyyhyo//+shddho+osydmddmmddyo+:--:::/:osssso:/--../syo-....-----:/:/:::+o+ososyhhhddddhhhyhdhyyyyyssoo/////+/+//////////////:::/:-:-:::::/oyhdmmmmNNMMMMMMMMMMMNNmNNNMNNmddhhhyyhddysyhyhhdmddmNNMMMMMMMMMMMMMMNNNmddddmdhhdhhhddNmdddmMNmdmNNNNN NNNmmNNNNNNNNmNNNdhhhhyds++///+oooo+/:-::/s::+o+ss//oso/::/:.-/:-`..````--```..-./:-:::-/++//---:::::-:/::-.-:/./:::..::ohdhNmNNNNNmNMNNNdo/++::/-.....:-./++y/+/::-:///++hys++++oydddddhhsyo///+syys:+soos+-..-.-/os/-....-----::::///+oo+ssssyhhhddddddhyys++oossyyysyso+////////////+++++++++/+/:/osymNNNMMMMMMNNNMNNMMMMNNNNNNNNNNNNmdmdysossshdmhdddddmmNNNNNMMMMMMMMMMNdhdhhhhyhmhysoos/++++shyyhyysmNNmNNN NNNNNNNNNNNmmmdhhys++hdyooys+/shhsyysossooo:-.-./-..`.`````````.`.:-:```.-:-:/::/oo+/::-/:///++++//::-:-:/::::::+oooohmhmmddNMMMMMMMMNmdmyssso:--.:+ooo+-.--+yo..----///+/+:/-..-:+soyhys++o/:-:/+yy:........-:::/++o:--.:-----::://++oyyssysssyhhhyyddhhhyyysssoossoosssssssssssooosyhyyhhdddhhhddmNNMMMMNNMMMNNNddddmNMNMMNmddyymNNNMMNdNmmdhhyooydmmmmmmmmmNNdhdNNNmNMMNNNmdddmNysdhoooo+//////syhydmmmNNNmmdh NNNNNNNNNNmmysyhsmhyysoo/oddhosmNhddyss+++yss--+.-..`````-.`.--:/:/++:-::+/:-.--::------::-:::-------:/::::/++o+oossshhhdddNNNNNmNMNNmmmdyys+/:-.--/+++ossoo++/+:-.-/s+:soo/-..-:/+o++ooss///-:++++:--:::::/shdmho//++/:/+:://///+ssysssssssyysyhhdhyyysyssssososssooo+osssyyhhhyhdmmNNNNmNNmNNNMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNmNmNNhhddNNNMMMNMNNNmhdNmNmmmmmmmdmdddmmdhdmmmNmdmmmNmdhhdhyhhy+//oo///-:+/oo+osssshhhdhh mNNNNNNNNdhmhyhyss/sdmdy+ohho++hyomNhosyo+ssy/+/-:-...-`..-::-------.`.````....-----://:-----..----::-/+++++o++osyhddddmmNhoys+//dmNNNNmds+/:/+-/:...:ssyo/:-:///:ooyh+oo+o+/://++oso//oyhys+++/++/oyhhssoo+yyyho/::::--oo/::///+ooyhysoo++ooosyyhyyhyyyys+o++osssyyyyyyyysyydmmmmNmNMNMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMNNNNNmNNNNNMNhmmNNmmNNNNNNMMMMMNNNmdmmmdddddddmmmmmmmmmmmdddmdddhyyyyyhy+//+:..-:+sooosyssoo/+ooo mNNNNMMNdyhdhho:-:+ddhyy+/-:o+::.-oo--:/.:-::///+++o/:---...`.```-:++/o/:/:---.--::-..-::-..-::::::-::+soooossyhmNNNNNNNmh+--/oshhs+++oo/://///syo:...:/oo+/+o/os+so/++:--:/+osyhdhy+/++ss+//+yhyhyydhhhyso+oydmNNdhs/:+ddyo/++ooosossyso++oossyyddhhhyyyysoo++ooooosyhhdmmmNNmmNNMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMNMNNNNNNmdhhhhdmNMMNNNNNNNNNmNMMNNNMNMMNmhsydhhddhhdmmmmmmmmmddmmmmmmdhysssssyddhso+::::/+oosyyyso+++osso NNNNNNmmdhhy+:-/shdmh/:.....--......`.-.`.`..--/++soo++:.```:+yyhdmddmNNmmdy+++o+oo+/::---:::::----::://+yhddmNMMNMMMMmh+//oydhy+//:::::::/+++ossyo+oshmddys+:/+/://+++:::://///oso//oosss/::/+syyhyyhddssoshhmNNMNNNs+yhdyoo+/+o//+yyyhyssss+syyhdddhyhhyssssooooosyhhdmmNNNmmNMMMMMMMMMMNNMMMNMMMNNNNmmmmdhyssssshmNNmNMMNNNNNNNNNNMNmyydNNmNmhssyyhdmNNmdhmmysyyhdhddddddddhyysyyhddddhs+/:::::/+shyso++++++++ MMMNNNmdyys/::-oys++/-..---......`````````.`.//++oyssossoshhmmmmNNNmmNNNNmNmmNmmmdyo/:----::---.---:/+oymNNNNMMMMMNMNNdhh+:::/o/::::::://:/++++oyyyhdddddy///+os+://:++:-------:+o//syoss+:--:+sssoyhhyhsysyhhyddNdNNmyyddyss//::://syhhyshssoosydhhdyoos+/+oo+//++ossyhhdNNNNNMMMMMMMMMMMMNMNmmmmddhdhyyyysosoosssymNNmmmmmdhdysyyyyyyshmmmmhhoshssymNNNmddddyssshddhhyyhhsooysyshmmmdhy+//:----://+ssso++++oo+o MMMMMMNNmmdddys/oyddhssyhs/++///::-.-.`````.--:::/:+oosdddmmmNNNNNNmmNNmNNNNdddmmmmyo+:....``.---/shmmNNMMMMMMMMNmdddyo:...--://://::::::::///yhhhhhdmddy++ooohyss+::/:-------:/++::+/:/o/::-::/+syshhhhhhhhsoymNhsyhyooshys+///:::/o+oy+ssoo++o+ooyhs///:::///://+osyhdmmNNMMMMMMMMMMMNNNmmmmdddyssosoo++o+++/+++//+sydddsysos++////+oossoyys+++ooyddyydNMNmddhdhhddddhyyso+oddyyyyhhyo/:::-----/+oooooossssyyoo MMMMMMMMMMMMMNNmNmNNNNNmddmmdddso+-.--``.-/+++osso++sosshmdddmmNNNNNNNNNNNmhshmmdhho+/:-...../+shmNMNNNMNNmmmmddhdhyo/....-:::/ss+/:::::+//shhdhysosyhhysoooosyo//:::-----:----::::/o/:/o:-.:/+oyhhhhddhhhhsodNNd/:/:+o/oyyo/:::::/o//++/oosssss+++s+//:-----:+/+/+sshdmdmNNNNNNNNNNNmmdhhsooooo+ooosysoo+/+////:::::+syyysssooso//ooo++++/+/::///ooo++oymNmhsyysooyhdddyssss++yoshhhyo+/://::/:/+oo+osssyyyyyyyy MMMMMMMMMMMMMMMNNNMMMMNNMNNmddddmho:---:ossooyyyso+o+oyddddmmmmNNMMMNNNNNNNdddmy/:+/..-::-:/ymNMNNMNNNmh/-/hdmdddy-..::-.....-:o+::::/++oooyssoo+++osyyo+oyyhhh+::--------::------:+soossss+shmddddddmmddmdmmNMNd+//:///oso+-:--:/+soy+/+syohyso+/++///:----:/++++ohyyNmhhyyhhhddddhyyysoo+////+++++o+o+///////:::::/y+/+ooydyyhy+/+ssyso+++/:::/oysooo+ohhyhyo++o+oo//+o+oossooooydmdhyo///o+oo++oo+oyyyhhhhhhhh MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNmmmmmdhyssshhysyddhys+::+yyhhddddmNMMMMMNNNNNmddhy+-......-+oyhmNhydmmmhyo--+ymdyoo:```:-......-:::::--:://::/+++/++oyyyssoo+ssyyo::-:-------:/:/+oyyyhdhdddddhhdNmhddyooyyyhysysdoo/::::/oo/-----:://+ohyoohh+yssooo++///+++//sosssodhhdmdyysyhdy+soosoosysyyyssooso+++++/////:::::::::/:::+o//ydy+///oydddddho+/ohdddhhyoooosssssss+++/+o++sssosoos+odhysooooo++yso+sssyhhdhhhhhhy MMMMMMMMNMMMMMMMMMNNNNMMMMMMMMMNNdddhysosyhhhhdmmmdhyhhddmddmmNNNNNNMMNNNmmds/--````.:+syhddy+/sddh+/++ohydy//-.````.....-:--..--.```.....-//::::///+oo/+ooo+/:-:-------.--/++ooosyhmmNmmddmmmmmddys+shdsos+/:---:---::o/::---:++s++yhysyysossso/ooo++osyyhddmmyddNmhNNNddyssyosysyyyyyhssssso+++////////::::::::::::::::/::/omNmhooohNNMMMNmhssysyhhhsoooosyysyo+o+/+ossyssooo//+s+sdys++shyo+ysooshyhhhyssssooo NNNmmmdhyyydmmNNNNNNNNNNMMMMMNNNmddmmmNNNNmmmmmNNNmdmmmNNNNNNNNNmmmNNNmmdmd+-``````-+syyyyoo+oys+o++yhdddy+.````````.``....``````````````....--.---://+o++++///::--.....--////+oyhdmddmdmmNNNmmmmdddhhys/-:::--------::/--::--+oos+/ohysssyysys+ooooyhdmmmmmmyhddhddhmddhyhhyyhhdys+yssysssyhoso++//:::::-:--::::::::::://::+hmmmmhhdNMMMMmhyoo+ohhyysoosoosyhsssosy+//+++oosoo++++oohyso++oso+soooooooooo++++++o dmddddddhyoshdmmmmNNNNNNNNNNNNdhhhhdmNNNmmmmmNmmmmmmmmNNNmmmNNNmddmmhhyyhds-````..+oyhhh/-:/:+/+o+oydmmsy:``.```..----.````````````````.-:/:--:::::::://///:-:::://:---:://+osyyhhmmmmmdmmmdddmNNmmdhs+/:-::-----------:-----:/yso+ossooosossyysyhmmdmdddhhhmhddNmmmmdyshhdyyyyosys++++hhyyhdhso+++//::--------:::::::::::/sdNMNmmddmmNmmho+++++ssysssssyyyyyo+++osyysoso+sooooo++ysoosoo+++o+ososo+++++ooosoooos hyshdmmmdhhysyNNNNNNmmmmmdmmmdyhhhddmmmmmddmmmmmNNmdmmmdmmmNNNNmddhyssos+/.```.-/shddyyyoo+oosssydmmho:-.`.-.`./oo+-.````` ``````.--``.-:///://+::+///::::::::///+so////oosyyhhhddmddddhyhdddddNmNNmy+/syy/::--::://::::-----:/+::/o/++++o/+oosyhNMMNmhhyhyhdhhyhhhhdhhdmhhhyso++++osydds/sdNmso++///::-:------::::///////mMMMMMMMMmhyyoso+soooo++sssyyyyysssyhhddhhhyysoososyhs++yso+oo++/+++o++o++++ooooooooooo hNdmmmdhhhs:-smmhNNdhhhyohhddhyshhhhhyyhhhddddmmmddhdhyhdddmmmdyysssy+++:````.+oyyhdhdmmddddmmdmdy+/.````.-.:/shyo:`````````.-:++oss/++//://::::///::////+o+++ooosyoossysyyysyhhyyyhmdddddmmmNNNmNNNmy+/////////://+++/-:/++++//:::::++//+/:+:+sdNNMMNNNdmhdhysshmdhdhyhhyys+oo++osyhhmmmNNMNhhdhyo+//::::-----:://+///+odNNMMMMMMmhssossyoo+//++oooshdyyyyyyyydNmmmmddhhsshyhds+oysoooss+++++ysooo+++++ooooossso hNmhhyyyyy::sdNmhmhhhmmhhdmhyo+++osssyyyyhhhhhhhyyhhysshddhyyyyyo+yys//-```.:oydhmNmmmNmmmdmmydy+:`````````+dhmmy-`..:/:..:-.-:/::/+ooo+///::///::-:/+ssosssyyssyysyyhhhyyssyhhyyhmNmmmmddddmdddddddo:::/++++++o++/:/:/:/++++o+:::----:::+/:/:oymNmmNNMNdmhyhyysyydhyhssoysso+oossoyydNMMMMMmsshhhyo/:::::--::-:::///://ymNMMNmmdds:oyyyhs++++++/+ooosyyyyhdhhhhhhddmdhhhysssyyooshsososs+oooooosssossossssssyyys mmyo:-`/sshddmmhhhdNNmmdmdddhs++ossoyhhhyyyyyyyyyhdhddyyyyhhyo+o++//.```-::/ssymmmNNNmhydmdNss:.`.` ``-.``-hmdmdy/+oyhhhshdmdhyss+:--///+o++/+:---::://://+syyyyyyhhhdhysssyhmhyyhmdhddyyshhsoyyys//++//+++/+osyso+//+//::::/+//::/::/:-://:/oosdmNNNMMNNNydhyshydmdyyysssosssssyyoossydmdhho/://:://////:::::::::/:://sddNmmdyyo+++ooso++///++oo++++syhhhhhhyysssyhhddysyyyyhdyysyosysssyysossssssosssyysyyhhhhh /:.` `.ymNmmdhyhhdhhysyyysssssoosssoossyyysssyhhddddddddmNmmdso/.````.:oy+/ohmmmmmmddhdmNNNd+:`.-` ``shoo:hdhyhso/+hmmNNmhyss+-.-:..--::/+sso////::/::://:ossssshyshysso+oyyysoo++++osooshds+sy/+/+o+/:/://///+++///////:-:////+///+/:::::::/:o+sydhdmmmddhhdyoyhhhyysosyssssyossssooooshsoo/++++oo+++///::://////////sdmdddhyyso+++///////+++++ooo+/++ssssssyyyyssssooyoooosyyyyhhyyysssyyysshyhysssyhhsshhhhddh -.```/ydmdyho//+oys/+shhsoooooooosssso+ysoyhddddmmmdhhdmmmdho.````-:+yyyyhmmmmmmdmdhdmNNNmmh/-``-://yNNd/-:::..`--osyyhmNNms:.`````````.:/+os+/+o+++/://::+o++oossoo+o++osoo+ooosyss+oo+smhsyy/:oohyh:--.:---:+:::::/:/::::::::/os//////://:/oyyysydyyhyyhsyyoy+syhsssssyyssssyyooo+ssyyyys++++//////////::/++/+////+oymNNdyssso++++/+///+++++oooooosso/:/+++sooso+:..-:----:osdhddhhhhyhyhhhdddhyhyyhhhyh++oohhd ` ``.-/+oooo//:::::///o/o/+/://++++o+:/sydmNmys/-:+ssoyy/-oyo:///---:-.-::/+/:://::-://:::::+++//::/::+oosyydyhhsyooyhhhhysooyhysosoyssso++:--.-:/+oo+oso+/-:::::::----:/:::://ossyddhhdysyyos+/+///++++++ooosss+/:-..-/osss++/..``.``-/yshdhhhdddhhhdyyyhhdhhddhyhsosysooyy .+/ohddhds--:-..+dyhhhyso////++oysooyyyhddhhdmdhhyyhdddhs:````/ys/:+ydmmmmmdo+ydmNNmmmdmho..`/hyhdmdd+``::` ``.syyy+//oy:-/` ` `.-:/+++/:--:---::/++/:+//o//:-:..-/ymddhho::::::-:/./:/:-----...:.-...-/-:--:----::/:--://:+::::++//syshdddmmmmmmhhhoohdsossoososooo+/-..``````.-/++///::::-::/-------:::/syssyssyymdsso+++++++++++++ooooooo/:-::/oyysooo+/:-----:/ysshmddhdmmhdddmmmmmmmmd+/so+oydmmmmy ``:osyhhhhhhy+++ooso+osyys+/++//+ososhddmmmmddddhhhhyyys/.````-ohhsshmmmmmyoo//dNmymmddh+so.:sdmhNNNo-/` ``````.``.:/-` ` ``.-://sssyh+/shhssyo+oy+///+osyyssyddmmmmmmddmddhhs/:.` ```.+hdddmmNNmds+/yhdmmdhdmy:`os/:/dNNNmmo`` `` `--://::::--.--..:/:-:o+:+:-----/+oyhyo/----::-:--:::::-:--.`` `:-`.......-....:--.-----://+::-:----+hhoohmdyddhmmhydhdddoooo///:--/:.``` ```..:/+////:::-:::.--:-:/::/+oyho+o+ssohNNdoo++///////++++oooo++oo+sso++/--::--:hhdhhyyhhhdhhmmmmmmmmmmmmmmmm/-NNy:/odmmNNd ````.-oo/:oo.-smy+/so++o/:oss/+o+yhddmmmmyoydho:::.` `:+oyymmmdmmNNdsss+/ymNmdo/sy-`-s+oNNmds/o`````` ```.` `-//::-::-..----:--:/+--/-:.--::s/oy+-::://:::::////////++-` ` `` ``........----..---.---:::------:.o://oos++osshhhshhysss+s+s:---..`````````````:+/--/so-`.`````..--/+:-:://++ssssshmmy/://+/++///++osss+oyso++:-.````-/:-+dmmmmmmmhyyddmmmNNNNmmmNNNNNh`/Nm+/+shddNNm `.+dmhdodmdmNNm+oho-:ydddy+.`.-.-hyyhhy+s. ` ``` `` `.`` `.:++:::..` ./o+/:-:::-------.--:..o-:/:-::--+ys+//:.``````.-:os:/sdso-` `.-:-...--:-----:-------/:--.--:+/+s/syssyhhhhhdhhysssoss+..```````````````...-..`-/s+..```````.`.-:/hy/yssoo/+/+/:/:-::////////+oss+osoo+-``` -/odmmmdmmmNNhdmmNNNNNNNNNNNNNMMMNydNmhssydNNNNm .:``-//--:/-:+yo::sho/oo/:ysosysdmmy/s/-. -+:` ..``++/....-sy+oosyssso:-+yhddhdys/``` `.+sdhh+ydNNNNNmy/+-`:ss/dNd:--- .hmyyhh:..` `` `.```...``.++-```.-+ydmmdo+:-`.`` `---:-::+o+//:::-....--//::/+//+/-/+:-::` ``` `::////o////:.` `.::::-:::-:://::/+/+/:::-./:////+oooo+oyyoosyhyysssyss-``` `````````` `..```````..````````````-odmh+/::.----.-.-------:::::::///////+o/-``` `` -hNNNmmmmmNNmmmNNNNNNMMMMMNNMMMdyyyyhsmNNNNNN ``..-.:s//hmNMNNNh/-.`-oydydNNm/-.-oooddhd/` `` ```.:/``````..-++:--osooo+/-.`-...-..``..-:///:-----:///--://-.``..-.----..` .---::+:////oo. ``..-:-:::-://://:/:::--:+:/+oyysoo+ssyoo+yyyhyhys//`` ```````` ``````````````````````::/y+-.```...-.::://+++:-..----.-----::::/:.````` ````` .ymNNNMMMNNNNmNmNNMMMMMMMMNmmMdoossysddmNNNM ``..``--:hys//::-+syyddmmhs/-.```` ```/+shhdooo/+yhmdmmh+-.` `` ``..````.ymdmNNNNNNmh/``:ohhmmNMNmh+./+s+y/oyo` ` ``..+o:` `..........--------:::--:----.-:---:/o+o/::/+::--.// ` `` ..:----///++/o` `.-----:/:-//-:+:///++/+yss+o+oosoo///oo++os:`` `````` ```````````````````..`.`-...``...`.-:-.-:o/-.--////.--......-::://:.``-.``````` ```++ohNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMNNNmyyyyyhdmNNNM `./hmddhhhhyoyddmmy/` ``.....+yy++ssdNNNmNms/```odo+dNNMNmy+/o+osyy+-`` `./yh/` `....-..----://ossosso+/--//+osso/:/:--://:-////:-/` .-.. `.-::::-+/+/+-` ``.--::+://:////:+oso++/:/+++/o+o++sso/-.``````````` ````.-:--.`````````..--``:`-``...``.-.-.-./os+::oho:.---....-.----:/-:-.-.``````````` `smmmmNNNMMMMMMMMMMMdhNNNdyhyhmmmNNNNNN `:oyyhdmdydddmmNmh+.` `.-::-.-://+/.``.:////.ommmNddm:```:ohs.+Nmmdmmh/:-```-h+`:shdh/. ...--------:/osssooooo+/.-:++osssosoo++/:/+::::.-.` ` `..` `./+::++/+:://--..` `--.-///:+///+o+::/::-.:::///+osyo/-....``````````.:osos//---...`..`...///+s++/-...````./+--ssshs/yd+..-----.-....-::/--::.````````````` -dy///smNNNNNMMMMMMMy-/mNNdhhhysssyhdmN `--.--//:///+osso+/ooo++/++so++osyyyyyoyoos//:-` ` ```` `` ..---:--://+oo/-` ----:--:+:::-::::-::::+:::-:/+ssyyo/://-`````....-os+:---.-//:.:+/+oyyymNMNNNNmdhs+-``.-:-:/::y+/:++-::--::://:/::-::-:--:--``````````` `/+::-/hdmNNNMMNMMMMmdmNNNNNNmmmdhhhhmm `./yysyhddhddddmyo-`` ``.:shmNNNNmmmmdhhs//-//:/+shddhdNNhs.`.-sy+/:ydmmhosh/-d:` `s+.` .oddhy:` ::oo:+ymmmdho+:..```````.-ohmmmmh///+o:.-:/sdhso/ymmmmyddNm+++:./hs/syohdds/os+odm. .:...-+mmdds.` ``-..-:///////+osssoo/:::/+///+oo+oosooo+..`` ...-:-` `-::-:::/+o++/:.` `:/:::--:+/::-+/:::/:--:-:/://o+oo+/:.-::::--:/:-::+:..-:/::-:::/+ohydmNNMMMMMMNNNmdhso/+oys/--::--//::::-..-:/+oso+/:-----:/:.`````````` `/ooo+ssyNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmNNNNNmmmd +/:sdmmso:..``````````.+yhh+dd+:o/:.::----/++oossdMdyNNNdysoss:yyyshdosNmmmhshdyyNo. `:/-ymdmho`.-..-:::/::-:++/////+oooo/+/::/os+///++. `:++//. ``-----/o+:-///:` `:::/+/+//+o/:-:///`` `` ```.--::.......--:::::---::-://+oosooo+oosyhddmmdhyssssso/+oyso++/:///:oys+o+/+/:::---:/+o///////+shy::.``````` .hdmmmNmNNNNNNNmmmNNNNNNNmmmmmmmmmmmmm /-smy/:`````````````-+shmh/smmhhhyo-::..-.:osossdmdsymNNNmmmydyNNmdmhosNmyddhhyyhmN/ `./omyhhoo.`` `--...://////:///++osyysssoo+/::////:+.` ``````.```.````` -//::` ``.-::. ```:: `.://:+/:+os/` ```. `. ` ::----://:--:-:-/+//++syysyysossssooososyssoos++//////+++oooooo++++ooo++oyssys+o+:/---/++++++/+sh-...`````` `+osmmmddmmmmNNNmmmNmmmNNmmmmmmmdmmmmm -:o..-. ``...:osoyyhdddmm++mNNmmmmhhs-`` `+hhhddd+-+yohmNNNNmymmmmymho:dh/shdmdhhdNo` ``./smyhhys:-. -:::--:::///++//:///oooshyhyssoooo/+s/```````````./s/````````` -os/:` `::..` `--:/+:/+++/.` `` `/..--:://--::/:/+/osyyhdhdyyhyysssssssso/+osssoooooooooo+/+++++oossosssyhsssyyhhy//:-::+ooo++++o/```````````` `-/hmmddmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmdmmmmm :--/o.``...:yhhmNmmms+ssdsmNmdddmmho. `-oyyysyddsyyy+sNNNmsyydNdsomNm+hyhdoodyshmNh.` ``/sdy//+o-..` `.////:////+//+/+oo++//+oyyyysssyyys++s+-..```.``````.```..`.````` ---`` .--:. `.--::-:/:.`` ` `.``://+/////////oo+osshhhhhyhdhsyyyyhhyosssysyysso+o+++/////+++oossyyyyyysssyyhdhyo/-:++ooo+:::-.``````````` ``.:ymmNNNmdmmmmdddmmmmmmmmmmmmdmmmmm ..-`` ``.----/:-::-:-. .`:/://+ooooo+/++osooyyyhhddmmdyyyyyysosssyyyyyyssso++/+++++++ooooo+o:ydmys+oyyyyys+++oooooo-..``````````` ````+mNMMNmdddhyyyhdmmmmmmmmmddmmmmdd +++/```..-oyy+oyds/-`-.`+oddyhmhmNs:`-.`/yy+ohhdyosshhhhhso+y+/++symNNdmmNmodmmdmdmy. ..:+dys--s-/oyy//`-//://+++//+ooosyyo+/++oooo+//oyhhyys/:.```````````````.:..`````` -.--.````...``..` `` `--:::---//o.``` ` ``.::/:///oosso+oo:++/ooshdddmmdyssyyso+++ooosssssoo++++++ooooossooymmmNdyysyy:+hdhyyysoooos/-.```.......`````````oNMMNNNmmhssyyyyhyhdddmmmmddmmmdd +:. ````..+//+/+sy/-+ho``::.:ddhmh/+s::.`:ys+/shdy+oyyooo-:ss:..+y/ommddsmdhydNmyy/`. ..-:/o+s/`//-sdmh+` .:/+o+++:::/++soosoo++ooo+//oosyhhh/``````````````:.--..`````` ::///+/+++:` ` ` `--:++/:-``-`` `` ``.://:://+++o++/-//-++oyhhdmddhysoo/o+o+/ossoso+oo+///++sssssssosshyddhyo+yy+:ohsssysooyoso:-.......-::::-.`````oNNmNNhsosddhhyyhyyyyhdhdddyhhhdh - ``````.ooydshyhysds-```...--o+--:yo:.+yysyy+///:/ssy+-..--/./ys.`oh:hmoshhmdh-``:.`/::s+/:-s-./:/dmds-`//:+so+++///+ooyyyhyysossossyyhssso..-:-...`````./+:yh-```..````` `` ````` `./+o.`-:`` `://o/:oo:-`.-:/:yh++y. `:mNd.`.+-/dshyoyyyd///++ddyo/-+-////::-:+ooyhhddyysyo/+sosyh+..:++o/:....``````./s++/-.``.````````.`` ` ``-:+/- . `.://oo+. -::++.` `` ``--:--:/++sso:::://oossshddhhoossshsyhooosssysssoyy+oooooooooosyhhdddyo++sy+ydhysyyyhdhsos:----..-::::/:-.```.-yhyso/:ohdddhddhddddhhhhdddhyyhd ``.`````.:sydmds+sdso+```--`` ```` `.--/:...-. ..`..://o++o-//smmhmm+-::. `:oy.`.+s/odyh+hNNmyhss/sy/+s:`-:.:.````.+hdyyssyso:-//+s+os--:ymmy/ssyo-....-+shy+o++//:--:::////+/:--:/+ossys:/:` .-:` ```-.`` ````````.-/+oy/.```..:/oossyyso/::/+o+hyossosyysyyohhhyyyssssyyyhhyhdddhysooosyyhhysyshhhysoo+//+//-...-....-----/+//+shmdddhhhhdddddhhhhhddmmddd .````-::+oddhdo--:oy+:.---/.` ` `.` `.--.` .-:::/:-`` ```/yyssssyyhyhddhmmmmmmmdmmmmmmmmmmmdmhyyoo+ossyyyhhhdhhyyssssyyso+////::--.-:shddmhyyhhhddhhhhdhddysyhdddmmmdd :/:/syddddyyhs-.+oso+:..:::--..-.```.````.-/oyhso+o-.:-ydhso//osms:./yy::..`. `:sh+`+s+ssyssNNmdmdyoos/+s+.-.---..``-++yso-::shysoyhso+::ssymMmNNNNmhysooshdhyyyysssyyyhhhhyssssoossyyyyyhhs. yysydoyy+++//--......::......--`--:/--...----/ohhsho...+:-+omdhNms` .:/oos+.` ` sy..-:/yyhdsdhys+o/:+sh+oho++o//+--:o//y+/` .sdddddhyohyhhmdmNMNNNMNdyyyhddmmmmmmmmmdddmdhddddmdmdmmmddddmmmo: ` `` ` `` `` ``````-+ssysyhdmdddmmmmmmmmmNNNNmNNmNNmNmmmdhysso+++syyddddhhyyhhyhhhysysyysyyysyhhhmdddhhhddddhhdddhhhhhyydhhhhddd `..:++so/:/..:o-:hyo .-shmNmo.o:sss/yhymyo::-.---/+shs+shs///--///ooy///ohmdddmNmysdNMNNMMNMNNNMMddmNNMNNNmmmmNNNNNNNdyyyydmmmmdddmmNmmNNmd. `.-..::-.``` ` ` ``:+++:``-.-..:o+syhmmNNNNNNNNNmmmNNmNNNNNNNNmmdmdmddhhyooosssyhhhhhhyhhyyhhyhddddddddmmmmdhhhddmNNNmddddddhhhhhhhhhhddddm /o/++:::::-..````````..` ` ` `.`..``.``. ` ````` `:.`` `` `` `.++://s++:``.`` `./:+dho-.` .-/osooddh+/-:+-.-:----:/++/--:::osyyooo+smNNMNmNNMMMNNMMMMNNNNMMNNMNNNNNNNNNmNNmmmNNNNNNmmmNNNNNNNNNNNNNNNmh/.`` ``````` `+++++-. ```.+/o+oydmNNNNNNNNNNNNmmmmNNNNNNNNNmmNmmmmmdhysssosyysssshhddhyyhhdmmmmdmmmmmmdmmNmmNNNmmNNmdmmmmmmmmmmdhhmmmmd -/--..-/+/-..````````````` :/:--ooy+:.-:... .``.` ` ` ` `......`````..`:dh+:: ``/+/yy:` `./ys+:os-`++.:::..`+.::s+/-/sddhyssymNMMMMNNMMMMMNNNNNNNMMMMNNNMMMMMMNNNNNNNmNNNNNNMNNNNMNMMNNNNNNNNNNo-` `` `````+sydmNNMNNNNNNNNNNNNNmmmNNNdNNdmNmmmmNdmmdysssssssysssssyhdhyhyyhmmmddmmddddmmmmNNmdmmmmmdmmdhhdddmddmdddmmm `. `.``.``..````-...`..``/y. ` `````.--` ``.. `-:::o:-`-`.o/``/.:::/ysoydmmhysyhmNMMMMMdmmMMNNmNNMMMMMMMNNMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNMMMNNMMMMMNNNNNNMNNm/.-/` ``` ``` `:sydmNNNNNNNNNNNNNNNNmmmmmmNNNNh/dNmyhhdmmdhyssyysssssysssyhhyhhhyyhhhhhhhdddmdmmNmmmmddmmmmddddhdddddmmNmmmm ysss+oshs//:syy+``` ``.:-. `````::. `.::. ```. ````` .o+/.`.`` `...`:soo++y//-``...-:-/yyhydmmmdhyyhyhNMMMMNNNNNMMMNNNNNNNNMMMMNMMMMMNNNNNNNNNNNNMMMNMMMMMMMMMMMMNNMMMNNNNmdd+.`` ...` `/+syhmNmNNNNNNNNNmmNNmmmmmmmNNNNNmdmdyhmmNNNmddhhhhyysssssyyyyyhhhdyyyyyyhhhhdddddmmdmddmNNmmmmmdmmddhddmmmmmm +so/-/::+/-yhyo: `` ` ` ``--/`` `` `` `` `` ://+--:..``--...+osdo:/.`:o:+ossdmmmmmdyyyyddmNMMMNNNNMMMMMMNNmmmNMMMMMMMMMMNNNNNNNNNMNNNMMNNNMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNmdh+:--:/-.`` ```.--:-.` `-`:-` `:+oo+syhhhmNNNNNNNmmNNNNNmmNNmNNNNNommhyhdmmNNNmmddhhhhyssoossyyyhhhddmhyyyhhhddmddmmdddmmNmmmmmdddmddddddmmddd --::``..:--.... `` `.``` `` `` ``````:```.-``---+:. ```-.``.:.:.` `-/shhysydhddddddddmNNmNNmdNMMMMMMNmmmmmmNNMMNNNMNmNNNNMMMMNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmmmmmhs+/./oshhdmNNmd/``` `..`.`` :osysddyyhdddNmmmNNNmmmNNNNNNNNNNNNNddNhhhdddddmmmNNmdddhddhysyyyyyyhyhdmmddhhddmmhdmmddmmmNmddmmmdddhhddddddmdm ``.` ` `......--..-... ``.` ` `` .` ` :oys+/+/:..`` ```-`` .. ` .-`.`` ``...-.--```.`` ` ``:. ```:.-.``` `` .-:ooo+/odmmddhhdhddhdmmNNNNMMMMMMMNNmmmNNNNMMNNNMmmmmNNMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmmmNNNNNNd. oddmNNMMMMMMNNddhsooo. .osddhNNNmmmmmmmmmmmmmmmNNNNNNNNNNNNNMMMNyhhdmmddmNmmmmdmhhdmmdhyhyyyhhhddmmmdhhhmmdhdmdddmmmNmdmdddhhhdddddmddmm `..-`` -o/```/ ` ``:.`.os. `.--:.. ``.--..oddmmmdhyhdmdmNNMNMMMMMMMMMMNNNmmmmNMNNNNNNmmmNMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmNNNmmmNNNNNNNNNNNh:````` sNNNNNMMMMNNNNNNNNNNNm+oyyo+/:.`` `...-...`` ` `./yyhsymMNmmNNNNmmNNmmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmmNNNdmNmhhoymmdmNmmmhyyyyyhhhhhdmmmdddhmmdmmmdhdmmmmmddhhhddmddddddNN `...:--..:- ..````.` ` `.+/` ````` `-.-+/:` `` ./-`. ` ``./+- ` `.:-````` `````. ````` ``` ` ```ssyysyyyhhmNmNNNNNNMMMMNNNNNNNMMNNMMMNMNNNNNNMNMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNdhhhso:.` .NNNNNNNNMNNNNNNNNMNNMMMNNMMMMMddyss+.`-/+:-------/+ssyyyyhNNNNNdmNNNmmmmNNNmmmmmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMMNNNNdmdhdmNNdmmNNNmdhhyysyhhhhhhdmmdddddmdmdddhdddmdmmdhhhdddddddNMN `.`-``...-.-`-````` ```` -. ` ` `.`` `/ssyhdddmmmmhmNMNNMMMNNmmmmNNMMMMMMMNNMNNMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmy:` `.+mMMMMMMMMMMNNNNMMMNNNNNNNMMMMMMMMMMMMNNNNNmmh/--:oddNMMMNMMMMNNNNmNNNmmmmNNNNNNNmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMMMNMNNNNNNmNNdmhmNNmmmhsysyhyyyhhhhdmddhyyhdhhhhhhhmmmmddhsshdmdmMMN --` ``.````` ` :-:/:-:-``` ` `./.`` `.+-./+-.:-.--:-- ` ` ``:` `/hhhddNNNmddddNMMMMMMNmmmNNNMNNMMMMMNNNNNMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmmmNNNNNNNNNNNmmmmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMNdmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMMMMNNNmNNNNNNNNNNNNmsoNNNNdMNMMMMNNNNNmNmNNmmmmmmmmmNNNNNNNNNNMNNMNNNNNNNNNNNNNMNNMMMNNNNNmddho./o+/mmddhhyhhhyyyhhhhmmdmdhysshhhdyhmmmdmhyydhmmmNMM ` ` `` .-::--: .` ` . ``` `` ` `` `- ` ` ``` `.` ```/:/:.-///os+/:/.-` `` ..-``....``.` `.+ddhdmmmmddNNMmMMMMMMNmmmmNMNmmNNNNNNNNNNNMNNNNNNNmmmmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNmNNNNNNNNNNNNNNmmmmmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNddmhNNNm.yNNMNNNNNhdmmmmmmmdddddmmmmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMNNNNNho/.``` .smmdhhhhhhhhddyhdhddddhysssssyhhdmdddddhhdmddmN `` ./+--+/--/ -.````````./yhddddddmdddNNMNNNNNNNNNNNNNNmmmmmmNNmNNNNNNNNNNmmmmmmmmmmNmmmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmNNNNNNNmmmmNNmNNmNNNNmmNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMMNNNMMMNNNNNNNNMNdooNNNNNm`+mmNNNmo+hhmNNNmmdddddmmmmmmmmmmmmmmmmmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNMMNNms``` +mmhmmhhhhhhhdhhhdddddhhhyyoooyhdNNdmmdymmmmmm ` ` `-/:+`.`:` --` `.. -` .`+/`/+ss+``` `-` ` ``.` ````.:o--:+//+/````.-/:````..-`.` `-. ` ``` .``.-+o/`:- -:` :-```..```..+hdhdddddddddmNNMMMNNMNNNNNNNNNNNNmNNNNNNNNNNNNNNmmmmmddddmmmmmmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmmmmNNNNNNNNmmmmmmmmNNmdhdmNNNNNMMMNMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNMm+NNNMNNmh.+mhhhy.shydmmmmmmdmmmdmmNNNNNNNNNNmmmmmmmmmmNNNNNNNMNNNNNNNNNNNs`` :mddmdhhhhddmdddhhhhhhhyyssshyyhdmmdddhdddhhd ` `` .`` ` `..-:`.-` ` .-` `.```` ```.` .-. .`/: -: .. .:`.``..-:oydmmdddmmmddmNNNMMMMNMMMMNNNNNMNNNNNmNNNNNNNNNNMNNNmmmdmmddddmdmmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmmmmmmNNmmmmmmNmmNNmmNNNNNNNNNNNNmmmNNNMMMMMMMMMNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMNNNMNNNNhhMMMMNNmdd+-yhy/:yyhhdmdddmmmmmmmNNNNNNNNNNmmmmmmmmmmNNmmNNNNNNNNNNNNNNNMNs.` :mmdddddmdmmmmmdddddhhhysyydmdyhyyyyyyydmmmd `...``` ``.- ```` ` ` `-` ` `` : .` `ommmNNNmhhdNmmmmmNNNNMMMMMMMMMNNNNNNNNNmmmNNNNNNNNMNNNNNmmmmddmmmmNNmmmNNMNNNNNNNNNNmmmNNNmmmddmmdddmmmmmmmmmNNNNmNNNNNMMNNmhhysyhdNMMMMMMMMMMNNNNNMMMMMMMNNNNNMMMMMMMMMMMMNNMNMNNMMMNN+MMMMMNmdyds`.:` `:yydyyyyhddmmNNMMMNNNNNNmmdmNNNNNmmmmNmmNNNNNNNNNNNNMMMNy-` `.::+sdmmNmmmmdmmmdddhhyhhysdNmmdhdhddhhhhhd `.` ``` `` `.````` ``.` ````````` `.o. .`````. ``. .` `````sNNmNNNNmhhhdddmmmmNNNMMMNMNNNNNNNNNmmmmmmmmmNNNNMMMMNNNmNmNNmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmNNNmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmNNNNNNNNNNMMNNmdssssyhmNNMMMMMMMMNNNNNMMMMMMMMNNNNNMMMMMMNNNMMMMMMMMMMMMMMdhhNNNNNmhydy` .sdhhyyyomNMMNMNNNNNNNmddmmmdmNNNNNmmmmmmmNNNNNMMMMMMMMMNs:` :shmmdmmmmdmmdhssydyyyhmmmmNNNNmdmdyyd ` ` `. .` `/hdmhysymmmNNNNNmddmmmmdmmmNNNNNNNNmmmmmmmNNNNNNMMMMMMMMNh/` `.+soydmyso/+```/dhsyyyyhhyyhhhyyyyh `.:-.-----:-```.-...-.``` `-. :.```.-:.://- `. ``.-/---..`..```````-`` .oNNNNNNNdddddhhhddmmmNNNNNNNNNmNmmmmmddNmmmmmmNNNNNNNMMNNNNNNNNNNNNmmmmmmmmmmdmmdhdmmmdmddmmmmdmmmmmmmddmmmmmmNNNNNNNNNNNNMNNNNdhyyydNNNNMMMMMMMMMMNMMMMMMMMNNNNNMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMNdymNNNNmhhh+ -yddyyyyhhhhhddyshmmmmmNNNNmmNNNNNmmmNNmmmmmmNNNNMMMMMMMMd::``````````. `ddhhhhhhdhhhhhhhddd ```````..` ``` ``.:-`:.:...-.-....``...///+++:-..:++.`..-:/o::..````...---..``.ohmNNMNNNNNhdmmmmNmmmNNNMMMMNNNNNmmmmmdddmmdmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmmmmmmdmmdhdNmmmmddddddddddhhhdmmmmmdmmmmmmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNmddNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNMMMMMMMMNNNNMMMMMMMMMMMMMMMNhhddmNdyos/ .smdhyydyyssso+shdhdmNmmmNmNNNNNNmmmNNNNNNmmmmNNNMMMMMMMm-:-sNh` `-+/ -yyhdddmmmmmmmmmNNm ``````.` `````.`....:-::/:.....-:-...-/:-+yyso.-+::::/.:/+-`:o``.```.-..````yMMNNMMNNNmmmmmNmNNNNNNNNMMMMMMNNNNNNNmmmmmmmmmmmmNNNNNNNMMMNNNNmmmmmmmmmmmmmmdddmNNmNNmdddhhhhhhhhhdmmmmmmmmmdmmmNNNNNNNNNNNNNNNNmNmNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmmmmmmNNMMMMMNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMNNmmhNmdyyh+` `+hhsyyyysssoosyyddmmmmNmmNNNNNNNNmmNNNNNNNNmmmNNMMMMMMMm++NMm` `:hmh/ ``.`.-/:/+ooohhNm ` ````...-..::..````.````.-::-...`.`.--..-+yo+/+/::-.::--:..--.```..-.``..`..```oNMMNMMNNNNmNNNNNNNMMNMNNNNMMMMNNNNNNmmmmmmmmmddmmNNNNNNNMMMNNNNNNmmmmmmmmmmmmdmdNNMNmddmNNNmmhhhhddddmmNmmmNmdmmmmmmNNNNNNNNNNmmNmNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNmmmmmmmNNNMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMdmNmmdhdh+` . ``.--/:::h++o/`..```.`.---::-----....-..--::/+:--.-.-:::-.-..````....-........`.dMMMMMNNNNNNNNNNNNMMMMMNNNNMNNNNNNNNmddmdmmmmmmmmNNNNNNMMMMNNNNNNNmdmmmmmmmmNNmmNNNMmNNmNNNNNNddmmmdddmmmdmmNmmmNNNNNNNNNNNNNNmmmNNNMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmmmmmmmmmmmNNNNNNNNNNNNmNNNNNNNNMMMNNNMNNdmmdhddy+` shssyysyyysyyhhdmmmmmmmmNNNNNNNNNNmNNNNNNNNNmmNMMMMMMMMNsMNd`` `+hNNmso. ``.. .yydhdhyhysshdhddmdmNNNNNNNNNNNNNNNNmNNNNNNNNmmNMMMMMMMMNMNo-` .````.-/hMMNNmy+s: `` `..:yohhs+.---.``..-.-.-.--:--..-:------------:::-.----:-.````````````..```````-odMMNMNNNNNNNMMMMNNNMMMMMNNNNNNNNNNNmdddddmmmmmmmNNNNNNNNNMMNNNNNNNNNmNNmmmmdmNmNNNmNMNmNmNNNmmNNNNNNNNmmmmmdmmmmNNNNNNNNNNNNNmmmNNNMMMMMMMMMMMMNMNNNNNNNMMMMMNNmmmNNNmddmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMNNhdmdhhmhho. ``-oddyyys+shyhhdmmNNNNNmmNNNNmmmNNNNNNMNNNNNmNMMMMMMMMMMNNmsohmmmdddmNMMNNmmdooso:-.`` ```` hyys/+sy/.-..-.`....-..-:::-......--.........------:::---..````--..``````````.omMMMNNNNNNNNMMMMMMMNNNNNNMMNNNNNNNmdddddmmmmNmmNNNNNNNMMNNMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmmNmdmmmNNNNNNMMNNmmmmmmNNNMMNNNNNNmmmNNNMMMMMMMMMMMNNmmdmNmmNNNNNNNNNNNNNNNNmmmdmNNNNmNNNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMNmhdmddmdddyy. dhs++syo/:/:.-....-------:/-....----.----......-----.....----.....``````````.sNMMNNNNNNNNNNNNNMMMNNNNNMNNNNNNNNmmmmmmmmNmmmmmmNNNNNNNNMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmNNNNNNNNNNmdddmddNNdmNNNNNMMMMMNmmmmNNNNNNNNNNNmmNNNMMMMMMMMMMNNNmmmNdmmmmNNNmmmNNNNNNNNNNNNNNNmmmNNNNNMMMMMNMNNNNNdNNNNNNNdoomNNmmddhyd` -dhyyso+hyhhdmmNNNNNNNmNNNNNmNMMNMNNNNNNNmMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNmmmmdyssyyssyo. ` ```` -yhysooyddhydmNNNNNNNNNNNNmNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNmmmdhyysssyy/` ```````` NNy//ohdoo++/:-::----:--.------:--:---.---:/:----...`..---.````..........`.-sNMMNNNNNNNNNNNNNNMMMNNNNNNNNNNNNmmmmmNNNmmmdddmmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmdddmddmNNmmNNNNNMMMMMNNNNmNNNNNNNmmmmmmmmNMMMMMMMMMNNNNddmNmNmNNNNNmNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmNNNNNNMMMMMMNNNNNNNNdNNmmdoymmmmmmdmhms. mNdso///.....-::::-:-....-------.....---------..-----...--.``...-::://:-.`-oNNNNNNNNNNNmmmNmNNMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmmdddhhdhddddmNmmNNNNNNNNNMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmmmmmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmmmmmNmmmNNNNMMMMMNMMNNNNmmdddmNNNNNmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMNNNNNNNNNmohhdmmmmdmmNNNhmNdh/` -dhysssdNmmNNNNNNNNNNNNmmmmNNMNNNNMNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNmmmmmmNNNNNNNNNmmmdhddhdyo-.`````` :ddyysymNNmmNmmNNNNNNNMNmmmNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNmmmmmmmmmNNNNNNNNNNNNNmNNmh:.`````` shNNys+:........-.---.....-----.....--.``.-:/:---::::--------:-://ooo++/-:dNNNNmmNNNNNNNmNNNNNNMNNNNNNNNNNNNNNNNNmNNmmmddhddddhhhhdmmNNNNNNNNMNMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmdmmmmmmNNNNNNNmNNNNNmmmdmdhddmmNNNNmmNNNmmNNNmNNNNNmmNNNNNNNNNNMMMMMMMNNNNNNNNdmmmmmmmmmdmmmNddhhddhy/ .dmddyhNNNhddyymNNNmmNNNNNNNNNNNNNNMNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMNNNmmmmmmmmNNNNNMMNNNNNmNNNNNh-```````` dmmMdhyo-..-----------.-----------...-....---://oo/:::-....----:/+hyysyo.hMMNNNNNMNMNNNNNNNNNMNNNNNNNNNNNNNNNNNNmNNNNmdddddddmmmmmmNNNNNNNMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNMMMNNNMMNMNNNmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmdmmmmmmNNNNNNMMddddmdhhhdhhhdmdmNNNmmmNNmmNNNNNNNNNNmmNNNNNNNNMMMMMMMNNNNNNNNNmmNNNNNNNNmddddmhhddmhyyy. mmNNNNmho---::---------------:::::-------::::::/+o++o+:.......-.-:+osso/-sNMNNNMMNNNMNNNNNNNNNmmmmNNNNNNNNNNNNNmmmNNNNmmmmmNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmmNNNNNNNNNNmdhdhddyhhyyhmddmNNNmmNNmmmNNNNNNNNNmNNNNNNNNNNNNMMMMNNNNNNNNNmNmNNNNNmmNmmddmdhdNmmyhyhs` omNmhyhmmdhyyymmNNNNNmNNNNNNNNMMMNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMNNNmmmmmNNNNNNNNMMNNNMNNNNNh+-``` `..`` :dmhyyyhyyhhhmNNNNNNNNNNNNNNNNMNNNNMMMMNMMMMMMMMMMMMMNNNNmmmNNNNNNNNMMMMMNNMNNdNo/:`` ````` NNmmNNmhho/ooo++/:--------::+o+:-/:-.....---:/syhhy+/----.-..`...`..-...-/oyNNMNNNNNNNNNmmmmmNNNMNNMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMNNNNNNNNNNNNMMNNMNNNNNNNNNNNmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmddhdhyyyyhhddmmNNNNmNmmmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMMNNNNNNNNNMMNNMNNNNmNNNNmmmddNNNhdhhd` dhdyyymdmmdddddddhyoo+:::::/+++++o:-........-:hdhy/:-...-...````````.``.::-/dNNNNNNNNNNNmmmmNMMMMNMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNmmNNmmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmNNNNMMMMMMMNNNNNNNMMMNNNNNNNNNNNmmddhhddyhhhdmNNNNNNNmmmmNNNmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmNMMMMMNNNNNNNNmNNNNNmdhhyhm` `:/yddyyyydmmNNNNNNmNNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNmNNNNNNMMMMMMMMMMMNNy++/:. ```` :dmdhyhhdmmmmNmmNNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMy+/-.`` ````` os+:+/oodmmdhyhhyddhhy+o+//oyhho+:..-........--.::/o:..:/-:-.`````.-.`..-..omNNNNmmmdmNmmmmmNNNMMMMMMMMNNNNNNNNNNNMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNmNNNNNNmmNNNNmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmNNmmNNNNNMMMMMMMNNNNMMMMMMNNNNNNNNNNNNMNddmNdhhhdmNNNNNNNNNNNmmmNNNmmNNNNNNMMNNNNNNNNNNNNNNNNNmNNNMMMNNNNNNNNNNNNmmmmddhyyd/::-//:/+so+os++o/ooso++ooo+ssy//-.....`..-.``.-:--/+--://+/-````.-.`....`.+mNNNNmmmmNNNNNNNNNNNNNNNMMMMNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNmNNNNmmmNmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmdmdhmNNMMMNMMMMNNNMMMMMMMMMMMMMMMNNNNMMNNNNmmdmmmmNNNNNmNmmmmmmmmmmNNNNNNMMNNNNNNNNNNNMNNNNNNmmmNNNNNNNNNNNNNNNmmmmdddhhhdo .dNhdhhdmmdNmdmNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMNNm:.`` ```` ` `-mddhdNNNNNNmmNNNNNNNNNNNNMMMMMNNNNNNNNNMMMMMMMNNNNNNMMMMMMMMMMMMhso//` .`````.:::...-:--..-:::/+s+--:::/--/:..-/:o/--/-...`/-:-./++:````.:.``.``.`-sNMMNNNNNNNNNNNNNNmmNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNmmNmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmdddmhdddmMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNmmmmmmmmmmmmmNNMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmNNNNmNNNNNNNNMNNNmmdddddddd+-` --````.::..-::---.`....-/o+.```.---//..-+oo+:..--......`-+/+:``.````````.``.:mNNNNNNNNNNNNNNmmmmmmNNNNMMNNNNMNNMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmmdddmdddmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMNNNNNNNNNNNNNmmmmmmmmmmmmmNNNNNMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmmNmmmdNNNmNNNNNmmmmmmmmddmmy/.``````-`-:`-hdddNMMMMMmmmNNNNNNNNNNNNNMNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMNNNMMMMMMMMMMNNd..``` ` ` ` `` os+` `--.-/sooo:```.--::+:../:--..+-----:::---.```...``:--.```..````...`.:+dmmmmmmNNNNNmmNNdmmmNNNNNNNMMMMMNNNNNNNNMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNmmNNmNmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmddddddddhmNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMNNNMMMNNNNNNMNNNNNNNNNNNNmmmmmmNNNNNMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmNmmdmmNNNNNNNNNNmmmddhdhmmhdd:````-//-``.:yNMNNMMMNdmNMNNNNNNNNNNNmmmmNNNNNNNMMNMMMMMMMMMNMNNMMMNNmso+/.``` ```````````````` :::.` ````-:/++:+-:ys+-.:/+:...-..``..:-.......----..````.```../o.-......-ohmmmmmmmmmmmddmmmddmmNNmmmNNNNNNNNNNNmmNNNNNMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmNmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmmdhhhhddmdmNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNmddddmmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmddmmmmmmNmmmmNmmmmNmmmmddddmmmmhmN:`````:-..::+mMMMNNNmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmmNMNNNNNNNMMMNNNNNNNMMNNm+o..``````````````````````` hs/o+````.-:///s+/oyhdh+//+:----.````.-:..--.```:..-.````....`-/+o+:-.-..`:yddddddmddmmmdddmmhdddddddddmmmmmmmmmmdmmNNNNNNNNNNNmmNNNNNNNNNNmNNNNNddmmNNNNMNNNMMMMNNNNmmmmmmmddhdmmNmNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNmmmNNmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmddmmmmmmmmmmmmmmdmmmmmmmNNNNdmNNdmd`````---.+dNMdyNmmNNNmmmmNNNNNNNNNNNNNmmmNNNNNNMNNNNNNNNmmmNNNmhho-..``````````````````````.--/+o+:-+so:..::/s+yoo+os+/-.....--....``.`-.`-.`-:.`````.ohd+``./- ```--::+yhhyhdddddmmmmmmmddhdddhhyhhhhdddddmdhddmmmmmmmmmmmmmmNNNmmmmmmmmmmmmmdhddmNNNMNMMMMMMNNNmmmmmmmmmmmmNNNNMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNmmmNNNNNNNNNNmmmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmdmmmmmmdmmmmmdmmddmmNNNMNmNNNNNNo..`````++:++:-hNdhdmmmmmmNNNNMMNNNNmmmmmmmmNNNMNNNNNNmo//oyo/---.`````````````````` ```.```.. /sys/o+hyh++://::..:-`.-...-.```..-:.-..```/..os/-```` `.+o/+-:/` ``-:-:ohmhhhhhdmmmmmmmmNNmhhddhysyyhhddmddddmmddmmmmmdmmmmmNNmmdddddmmddmddddddmmNNMMMMMMMMMMNNNNmmmmmmmNNNNNNNNMMMMMMMMMNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNmmmNNmNNNNNNNNmmmmmmmmNNNNNNNNNNNNNNmNNNmmmdmmmdmdddmdmmmddhdmNNMMMNMMMMNmNd-.:/.-/dhdydo:yNhoydmmmNNNNNMMMMNNNNmmmmmmmdmmmmNmmmm+```..```` ``````` ``.--.```` `````.---ymmdyhhhddhhddddmmNNdmmdhhhhyyyhhddhdddddddddmmmmmmmmNNNmmmmmddmmmmdddmmNNNNMMMMMMMMMMMMMMNdmmmmmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNmNmmmmNNNNNNNNNNNNmmNNmmdhdmNmNNNNNNmmNNmmmmmmmmmddhddddddddhysymmNMMNNNMNNNmddh+s/yNNNdyhy-/dmyooohyhdmNNNNNMMNNNNmmmmmmmmmmmmmmhs/.````````` ` `````` ```...````` .`-m+sysossso++/:::-.`````..`..`./.......```--.::/.-`` ```-`. ``````````` .``o/:+/.``.`..-/+-/-```-.`-.:/+/:-```.+yhs-/o.-``.-.`.```..`.````````-/+ymdddhyhyyyssyhdddmmNNNmddhyhhhhhhyyyyyhhhhhhhdddmmddmmmmNNNNNmddmddmmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNmmmmmmNNNNNNNNNmmmmmmmNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNmmmmmNNNNNNNNNmNNmmmmmNNNNNmmNNmmmmmmmmmddddddhydddhdddhyshdNNNMMNNNNMMNmmmNNdmmmNsodmNdsddysyyhhhhddmmNNNmNNNNmmmmNmhys/:-`````````````` `` ```` -``.``````..```--:/--:...``---.:.-`.:..-+so//--..`` ``-+`````--:```` ``.+ydhhhhhyyyyyyyhdddmdmNNNmdhhhhyhhhyysyssssyyhddmmmmmmNMNNNNmNNNmmmmmmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmmNNNNMMMNNNNNNNmmdddddNmNNNNNMMNNNMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmmNMMNNmmmmmmmmNNmNNNNNNNNNNMMMNNNmmmmdmmmmmmmdddddddhyhdmmdmNmNNNNdmMMMMMMMMMMMMNNNMMMMMNo-/+:-.yNNNdyyhdmmhhhdmmmmmmddhho:``..-`````````..``` ``` ` ``````````` ``` ````````.... --...````./:-````.-:+/:-+s+./+./-:.````./+/.```--.``:+dm+..`.:-:.::/--` -+syhyhyhyyssysyhhdNNNNNNmmmdhysssssssyyhysyyyyddmNMMMMMMMMMMMMNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMNNNmmdhhhhdmmmmmmNNmsodMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmmmdddmMMMMMNmNNmmmmNNNMMMMNNNMMMMNNmmmmmmmdmmmddddddddhhhhdddmmNMMNMNhmMMMMMMMMNNNNMNNMMMNNdms-````:dmhsydmmNNNdhydhdhhso++. ` ```````````.--..``` yo/-.-`..`-..` ```/oo://yhho/--//--.-:.-+ys++-``.-.-:+yo.` `/-. .++-:-` .+osysoosssssyyhhhmNmmNNmmdhhhdhysssssyyhhyyyyhmNNMMMMMNMMMMMMMNmNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMNNNNNNNNmmmmhdmmmmNNmmmNNdohNMMMMMMMMMMMMMMMMMMNdhhhdddmNNmNMNNNMNNNMMMMMMMNNNNNMMNNNmmddmmmddddddmddddmmddmmhdmNNNNNNNmMMMMMNNMMMNNNNNmmmNhmddhhy/...smdmNNMMMMMNNmds+:````` ` `````````.-.:/:-:`` `````` ````````.--.. ``````.-.-:-.`````.-:.````` ``..``````.... ss+-.`.`````o-`````.dosyyyyss+/+::--/--.:/ss::-:oo.``/.-` `:o:-` `:+-. `:oshsos+ooossyhhdhdmmmdhddhdyyysssoosssssssyssyymMMMMMMMNMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNMNmmddmmddmmmmmmmmmhddmmmNNmmNNNNNmNMMMMMMMMMMMMMMMNNNNhydyhdhhdmmmNMmNMMMMMMNNMMMMMMMNMMMNNmmmddmddhhhhhdddmmmdmmNNmNNNNMNNNMMMMMMMMMMMMMMMNNddmmdmdmdmmmdhsmNNNMMMMMMMmddo-.````.` `` ```-/-+o-::///.`````+o/o+:..-....:/:+-:/:.`.-://::.:/-`.:..-oyy-` `..`.:osyoo++oossyhhddhhdhhhhyhdhsso+++o+++oooossshNNmNNMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmNNNNmmmdhdhhhhdddmmddhhhmmmmNmmmmmmmmmNMMMMMMMMMMMMMNmmdssohhyoyshmddddddhmNMMNNNMMMMNNMMMNNNNNmmmmmddddhyyhhhddmdmmNNNMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdshhhdmNMMMMMNMNNMMMNNNMNMNy/::.`----:.`` `` ``.---../yos+-.``.````` `..-.````````.. `.` ``.```.:/+//.`````````` ````````.``..```.--s++o::-o::/-``.``````.````.-.-./s-````-/-/::+::```.--/s::` ``..-.`-o/++s/ss+osssssyhhdyoooo+++/+//:/+++ooooosdmmmdddNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMMNNNmdhhyyssyhhhhdddmmNmmmmddddhhddmmNNMNMMMMNMMMNmhdhsoosh++ossdyhdmhdmNNNMMMMMMNNNNNmdmNMMNNNNmdddhsyysmNNNNMNNMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdoshhdmNmMMMMNNMMMMMMMMMMMms/--.-:/o+-`` ..```.::--.` .:-..-``.`````-:-```.`..+:-.--...-.:y+````-`-/h/` `.-+-:../-:///++//oooossoyhh+++/::::::::/+oooossshmmmNmdhdNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmhyyssyyhhhdmmNNmmNmhhyshhdmmmNNNNmmmdddmNmddddyo++ohs++yyo+ydydmmNNMMMMMMMNmddmmdmmNNNMMNNmNhhyyydNMMNMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmysohhhmmmNNNMmNMMMMNNMMMMms:+shmmmmo-`` `.-:shh: `````.````..````````` ```````````..`````````` ``````` ` `````````.--: -.`.-.:-.````.-o/o+:-..`.``--.```...-:-://-..``-//-..`--.``od-`-``.-+:-.-//+os//+:://+++soso/:-----:///:://++ossyyhhyysossymMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMNNNmddhyhsyyyhhmmNNmmNmhyysyyhNMNMMMNNNmmmmmdhyhhyysyosssso+oyyhyshmNNNNMMNNNMNdhdhhdddmNmNNNNNNNNNNNNNMNMMMMMMMMMMMMNNMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMNmdmdshhhdmNMMMMMMNNMMNmNNhddNMMNNdhysyhhyhdmmm` .:``://o+:-:-/++ooo+++/:----::://+++++/+ossssoosssssyymNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMNmNMMNMNNMMMNNMNNmmmdhyhyhhhmmmdmdddhyhdmNNNNMNNNmmmdyhdmdyhddddyhhyhhs//+++syyshhhmNNdddmmmssysossohmddmmddmNMMMMNmNNNNMNMMMMMMMMNNMMNNNMMMMMMMMNMMMMMMNNNmyyhdhhdNMMMMMMMMMNNdNNNNmNMNMMMNNNNNNmddNNN:` ` ````` `` `````````... .``:/-......` `--ohs:...`.`:-.-``-...-:-.-:/:.:/+/-::`-````.+-.-` ...//o..:.-.` //....-:-//:`.`--`...``.+:.--.--..+s+:.`` `..``. ````````..---://:++soosyhhysoyssso++o+++oo++++++osssssoooshmNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNmmNmNNMMMMMMNNMNNNddddmddddhhhdmmNNNmmmmNmmddmmmdhyysohhmhhyhddmhhhdhmh+//+s++ooosyysyoosyss+++ss///ohddyhdyoyNNMNNmmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMMMMMNdhhhsdmmmNMNMMMMMMMMMMMMNNMNNMNMMMNNNNNNNNNN+-` ```` `````````````.```` `-..```-` .``````...::s+//+hdmdhdNmdhyhhysooo+++++oo+ooooooooo+++ssyhdmNNMMMNMMMMMMMMMMMMMMMNMMNNNNNNmNNMMMMMNNNNNmNNMNNMMNNhyddmNNNNNNmddmdddddhyyyhyshdhdmhhhydddhshhhy+//oyo//so+++osyyysyyy+++ho//sossshyoshmNNNMNNMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmyysyhhdmNNMMMMMMMMMMMMMMMNMMNNNMMNNNNNNmNNmd.` `` `` ```` `````..```` //-::++.///-` `` ```.+/oyh.` ```..-.:-:`..`..-...so.```` sys+s/shs:/.```..`.`.+sdmd.``` ..-.-`-.````.---:/:`` ` ` `--`````.` .``` ````.-/ss+odmNhhmmNNdyydhysyyssoooosssyyysoosso+/++oooshhdmNNNNNNNMMMMMMMMMMNNNmmMMNmNNNNNNMMNNNNNNNNMMNMMMNmmmmNNNNNNNdysyhhymmmddddddhdmmmddddhhyhyyhsyos+oo++//osssooooyhyyo+/ohso/oho+shyhNmdmmNNNMNMMNMMMMMMmmNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdsoyydmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNmmNNm+ ``` ` `````````.....` ` `-.` `..-.:-..```....--:..-:+hmdddmNNmhmmmNNmmmdyyyhhhddddddhyyso+++oooosyydmmmmmNNNNMMMMMMMMNNMNMMNMNNNNNNmmNmmmmNNNNNNNNNNNNNNmNNNmNmhyyyssysysssyhyydNNNMNNmmddhhydmdddyyysyyo:://+sysyhyhshyysosos++oysyysyhddhmNmhmmNmddmmdhdyymNMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmdmNMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNmNmmmd: ` ` `..`````..--..`` NNmdmyoyo.-/.-.`.-.:-:-/o+`` ` `.``..`.``` `....`-/.`` ` ` ```...-.`` MMMmNMdyso+s+/+o+osy-``.--.```.:/--/+`.``` ````` `-//:-` `-.`.` ..:-:-:.````.-+s+soo++-/ydmmmmNNNNNNNMMMMNNmNddmmmNNNNNNNNmdyooooosyyhhdmdhdmNNNNNNNNNMNNMMMMMMMMMMMMNmdmmmmNNNNmNNNmmNNNNMMMmhyhhsosyshyyoosssyyhNNNNNNNNmdhddddmmddyssyyds:::++syhyhmmhdyyhyyyh+:///osyoosshddyhdmmhysss++ooyNNdmmmmNNNNNNNMMMMMMMNNMNNNNMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNmmNNmmmmmh: `.`` `` ` ````.```` NNMMMMdhyy+sddhdyhdy-` .-::--.:+o::sy`.` `/.```.:..::`` ...``` /--.:`/`.-.-/--//ososo:+s:hNNNMMNMMMMMMMMMMMMNNNNNNMMMMMMMMMNNmhddddmmNNmmmmNMMMNMNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMNNdhmmNNNNNNNMNNNNNNmmhsosysyhmdyhhhyhyhssyhdmmmdssysohddmmmmmdyoydy++o++syhdddmmmmdyyyyhh/+/////////+++++ydh++/:/+oshdmmmdmNdmmmmNNmmNMNMMNMNmNmmmMMMMMMNmNNMMMMMMMMMMNNNNNNmmdhhhhhhdds. ```` ` ` `.``````` NNMMNy++odmmNNNNNmdy..`-..-.---o++os-..`` --..-.``.::`.-...``:::-.-``-`.+:.o/-+ooydds/syodNNNMNMMMMMMMMMMMMMNMMNNNMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmdhmmNNNNNNMMNNmmmyy+oy/+yyddNNmmdmhysysoosysssooosohmmmmmmdhys+/o++o+oooyhmdmmNmmdhsohho++//::::///+++:/+oo//++sydmNNmddhydmmmmmMNNMMNNNMMMNmNmdmmNmNMMNmmmNNMNMNNMNNNmmNNmddhhhhhhdmy. ```/` NNMMmooydNNMMMNmmmhyo/---.-`.--/sss/--..``.//`---++-``-:+. `:o/ .`/:. ..:--//+/:sd+os+ysmNNMMNmMNMMMMMMMMMMNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMNNmmNNNNNmmNMMMNNmNNyoohsohhmmmNmNmdhddmdhsshhhyyhhyyhmmmNNmmddsyo///ossyddmmmNNNmdhyo/+o+o+/://:/oososysyodhshhhmdhyhmhooo//hNNMMMMNNMMNNMMNNMMNddNNNMNMNmNmmmmNNNNmdddddddddddhhhhdms```````` ` ```.` ````-````.``..```` `` `...........``````. NNNNNMMNNmhyhhsssdhNmy+-.`/:``--o/-:.`````:-``..+o..-:sohs/-`-+s-.:/d/://+ddsyhddyo:o--ooymNNMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNMMMMMMMMMNNNNNNmNNMMMMMMMMMMMNNMMMNNNNNMNNMMMMMMMMMMNNNNNNMMMMNMMNNNNNNMddmmdddhhdhhdhhhyhdddhysoossydhdhdmddmNNmdmhyhyoyyyshmdmmdNNNmmdhyyo++oss+ssssysyhdmmmdmhdmmmmmdhdddyhhssyhhmNMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNMMMMmmhdhyhddmdddddmdy````.` hmNMMMMNNmdhyyshddhNNNmyo/os::/:+:/+.` `.`--.-//+o..+soso:o:./ssyydsmdddddmNyodmMMy.:.`..-yhdmNNMmNMMMMMMMMNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMNmNNMMMMMMMMMMMNNMMmdymmNNhmmNNMNNNNMMMNNNNMMMNMMMMNNNMMNMNdmddmdhhhsoyyydddhhhhss+:++osoydmmmNNNNNdmyyhsyddhydmmmmmmNNNdmdsysoshyssyssshdmmmNNdmNmmmmNmdhymmhhhyoohsyhdNNMMMNMMMMMMMMMMMNNNNddNMMMNNNMNMNdhddddddddmmmmmdh-```::` `` ``````` ````````...`````` ``` ```..```` ``````.`````` ` NMMMMMMMMNNdhdmNmNNNNMMNmyosssso:.:s.``.-:oooo//s+--/-:.+s+``....-hmhs//+ymm::yhdh/..--:o/+ys+dddmddNMMMMMMNMNMNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMmsooymNNmNNNNNNmNNNMMNMNMMMMMMMNMMNmmNNNNNNNmddmho+syyyyysyhyyyysoyysoohmNNmNNNNNNmhNMmmmmhdmmNNNNNNNNmmyydhyhmhsyysossshNNNNNNNmmdmddmmmNmyyyossyssosmmMMMMMMMMMMNmNNNNNNNmdNMMMNMMMNNNmhmmmmmddddmmdds.``.`.` `` ```-::..``./s:-+ys///so:`-/yhmo+yhdmmmmNMNMMNNMMMMNNNMMMMMMMNMMMMMMMMMMNMMNmdmmmmmmhd/.`.smmmdNNNdhydmmNMMMMMMMMMMMMMMMNNmNNNNNmhsdho++ssyossyhNNdhddysshydNMMMMMMMMMMMMMNNmhdmmNNMMNNMNNNNNmNMNmmmhhho++dyhdddmmdhyhddmdhdmmmdooosyyhhyyyyymMMNNMMMMNNmNNNNNNNmmNmNNMMNNNNNNMMMNmdhhhddhh/````` ````....`````. ` ```...```````...` MMMMMMMMNdhmMMMMNmmMMMMmyohhyys/-.:o..--/sso--o:+//. .:`-:` ``` ```.:---/s+/. `.:.:+shhdmNNMMNNNNNNMMMMMMMMMMNNNNNMMMMNMNNNNNNNNNmmNdsyhdo+:ommmdhmdhosyyNyyNMMNNNNNNMNmNNMNNMNNmysyss/+/+o+o+syhdmNmmdddddmNNNNMMMMMMMMMMMMNNmdNNNNMMMMMMMMNMMMMNNmhhmhhhyyyhyssosyyyoymhyysossyssoysyhydydyhyhdmdmMMMMMMNNNNNmdmmNmmNmmmhhdmNmNNdhyyhhhhhh: `.+/ ``....``````` `.`.`...```````..`` MMMMddhmmmNMMNMMNNNNMNmyshNNNmy/.`-+:o:hmmyo.`-///s: `. ```````` ` ```.:/.:syysdmNNNNMNMmNNNNMMMNNNNNMNMNNmdmmmmmydmMMMMNNNNmhhoshdmhmyyhoyoyhdN+-sysosddddhs:+hNNMNmmhss+//:--:::/+oyhhhyysssshmmNNNMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMNNdmNhdmdhhoosyssssshhmhmddhssosssddhhssodssyyssyNMMMMMMMMMMNNNNNNNmdhyssyhhmNNdysssyyydo.` `-/` `` ``.``......` `.`....`.```` ``:`` mNms--:s+/syo+syssssdmNNNmNdddh/-/soo/-+sy+:.`..`-+:` `` hy+-`.o:..-+/-`--```./hmmmmdyoooyd/-/.``::-./. -.:.`` `` `` ```````` `...-:/++//:o/oyhhmNMMMMMMMMNNNhydNNNNNNNNNNNNhhdmNNhmNMMNmNhymddddymmmmdyyddho:-++s///om+:hhhmmmyso+/--.-...-::+ossso/:--/+ohmmNMMMMMMMMMMMMMMNMNNNNMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNmmdshdyosohysysmmNNNdhhsooo++yyddys-ssyhy+sNMMMMMMMMMMMNmmmNMMMNmds//sshmdhyosssys..- ````` ` ` ` ..:-.```````.....-:///::::+o/o ` ````````` ``` `:///+ossooyddmNmmNNNNNNmmddhddmmNNNNNNNNNmyhdssdmNNNh+y/s+/+dNNmhyddyd/-:+:-+oydm+++.////+//----..-:...::/+++/:-....:+yhmNMMMMMMMMMMMMMMmNNMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNmmhddhoyhmmmNmNNNMNhyyy+:++/+sddddo/ooyyodmNMMNMMMMNNNNNmNNMMMNmhyyymmNmmyysoss-`-:` ..` `..```````.....-...---/+:+/ooy .````.:`` `-`` ```` `:oshdhy+:./s:/.+.`.`/-`` ::-.`+/.``.-.` ` :..``-.```-/+s:::--+++..s- ``::.```.+-`/.:o`.```` ` .``.``...`..`` `.-::``````.::/+/oyyhmNNNNdyhhmNNNNNNNNNhmhsodddmdsoo:-+::/smmmyodyso:-..::+mmNm--.-.``-----:--..--:-::://++/--.``--:oydmNMMMMMMMMMMMMNNMMMNNNMMMMMMMMMMMMMMNNNMMMNNMMd+osmNmNddmmdmdo/ysssssosohmmhdo-/sdmsohNNMMMNNNNNNNNNMMMNNmysymNNNNmydmm+`````-:.`` `` ``-```.-:--.````..````...:o+o+ys ``.....-..``...------/oyhshdhdNhhdNNmdmhhdmdhdyyssy.-``..:s+hys+hmddhh/./o+smNMymss:```-o:/---:----:-+++//+/:-..:::/ssydNNNNNNNMNMMMMMMMMMMMNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmMmyyhNNNNmNNdhmhssdhhssoyooyydys++ohhs+dmdmNNNNNNNNmmddNNMMNmho+yNNmhhyhNNs-`````-... . ``.`.`.:/:--.--:-/---:/++soyy//-````.` ` ````..```` ``.``.``.:-``.-``` ./:o.``:`..`o+```-/- `` .-:`:`--..--.`` `` `` ..`.-:.`.+o+s:.-````.-` `+/- -.``.:o-:---:..`` `` ```` ``````.``` ``````````...-+ydNdhddmmymysh++ys+:/ddo-..`.ohhyy/oNhdmmd---`.odmNsh:so.`-hs/o+:..-../+oyyyhhssyyhhhyss+ohmNMMNNmmhdmNNNMMMMMMMMMNNNNNMMMMMMMMMMMMMNNMdhdhysssshmmdyysdymMMNmdyoooososs+oysysyhhhdddmmmmmNdhhdNNMMNNmy++dMNms/oyyy/..` ..:/-`` `` ``` --.``-+so::-++ymdhdmmNNMMms-:`-// ` `````` ``:/:-` `` ` ` ``` ` ./o:-``` `` `-`.``..`` ``.:``````` `` s//:--...:-```. ` ` ` ``` ``````` `.```` ```:smNNNmdyshyoys+hy++yyh+o::+.smdmhsymyymmhh+:.--+ddh+`:o--mNNNmyo/+sydyyysydmNmmNmds/:/+shmNNNNNmdhhsohmNMMMMMMMMNNmmdhmNMMMMMMMMMMMNNNNmysooyshd:+o+ssddsyNMMNy/ss:+s+:+:+oo+syshhhhmmmddmmmNMMNNNNNmdyyddmy:-+so:. ` `.` `` .. `..`-..-hymsosmhdmmNNNNNNNmy/-`-/// ` `` `/:.` ` ` ``.:`-.`.-....` .` `` `-:-/:.``` ``-:...` `` `.:shdsssysohmsssyyhydy/::+msdNNdmhsNhmhhmosh/-`s+/:`.o+/omNMNmhNNNNmmmmdsyhmNNNNmh+oohhydmNmmmhshdhdmmmNNNNMMMMMNNmdyhdmNNMMMMMMMMNNmmNhddhssyys/:-:++syddso+/::+o-:+://+++ossysoohmmmmmmmmNMMNNNNmmdho-.::-+yys+-``` ``-` ``` ``. `.``.--:.+NNmNMNmddddmdyys+/::-/:.`` `` ```` ```` `..-.:.`.` `` `` ```.`.-. ..``-/-/. ` `` ``-/o-.``` `.`` ``` ` `` `../-./:..``.../-`` .` `-:/++/-/om+o/osoysNh+yysmNMmdyydmddddhysds+s+o/ss+yhydmNNMMNNNNNmmNNmhhysydddhmmNmmmmhdmdsyhhdmdmNmmmmNmNNNNNdyhddyhdmNNMMMMMMMMMMMMNmhmhsMmdhs:.:oyyhy++///:/::++//:///o/osho+shhdmmmdmmmNNNNNmdy-` .-.:+::/.`--.`.-`.` ` `` ..````````.++omMMMMMmdmNNmddmmd/..``````` ``` `.::--.`` ``.````` `` `-```/:``` `-``` ``. ```..-.::--/.-.../:-s:/s/:sydNdy+:+hhh/:---/++//+dNNNdmdsNmmmNNNNmmmmmmdmmho--:+shmNNmddhyyo/+oohdysdNNdmNNmNmdhhysddhdmNNmmNNNNNNMMMMMMMmNNhhmoosyoyyydmmh//osh++++osho:ysysmNNNddmNmmmmmdhyhdhyhdy/`.` ` ```-`...`.--`` ` `/.````.```-+oydmNNNMNdmmmNdhso//...````.: ` ```````.::--...```.:+. `.```````..`.:y--.```--`` ``.``.` ``../:::` `` `` ` ` ``````` ` `. `..--:``` ``` ```.:/+o++:.:o+::-:-.--:-../:-/-++/:+hdmmdso+s+.`-.`...` /NMNMNNNNNmNmdmmmNmddhyyddho-::-/+sssoos+//:.`.`..-./smhmdmmmhyyhhmNddNNNmmNmmmdmmNMMMNMNNNmhhdmmdhymNNNNyo-/ssho+os+oohhodMMMMMMMMMNNMNNNdoosssosso/````.`-.````.`.....`` ```` ````-.```---``-hdmmmNMMNNNMNMNmh-..-`````` ```` ```` `````.` ` ` ` ..`./:``.-/+/odmmddyoydmdsoy....+ooss:+o:+++/yhdys+hhhs:-..+/:``-:+mNMNNmNNMNNNdhdo/sso:..-:::-://:-------:---..`````-/++sddosdy+./+:oo+/sdmhmmNmhs+ohMNmNMMMNmmmh+/yyysmMMm/--/+ss//+/oymmmNMMMMMMMMMNNMMMNNmhysyysysy+-/::``-.```..``.```` ` `::.`.+:```..`-/```-+yhshmNmmddMNdhy:-`...:///`` `````.-..`````..`.`..`` ` `.-/:-``-.` `-:-` ``` ````.`..``...``. `..```````--..+/`-`..-/`` .` ` `` `. `` ` `` ./:-.` `.-/oohmmddddhdmNmmdyo-/yhmmdhyhyyyhddhhhy+-:///-../:/s:+sdNNNMMNdNNNNNNmmdh/.-.`````...///:-.....-:-...``.````-/+shyso+:-`+-``:+/+oyhdssys//ymNNNNNNmNMNh/::+:ohN


8 Mariano Gomez-Luque & Ghazal Jafari Posthuman 12

Rosalind Williams Redesigning Design

20

Erik Swyngedouw More-than-Human Constellations as Immuno-Biopolitical Fantasy in the Urbicene

28

Benjamin H. Bratton Geographies of Sensitive Matter: On Artificial Intelligence at Urban Scale

34

Luciana Parisi Against Nature: The Technological Consciousness of Architectural Design

45

Barbara Adam Time by Design

48

The GIDEST Collective Living Past the End Times

54

Shannon Mattern Extract and Preserve: Underground Repositories for a Posthuman Future?

64

Antoine Picon & Carlo Ratti Mapping the Future of Cities: Cartography, Urban Experience, and Subjectivity

70

Alejandro Zaera-Polo The Posthuman City: Urban Questions for the Near Future

81

A Conversation with Eyal Weizman Beyond the Threshold of the Human

90

Stephen Graham Satellite: Enigmatic Presence

98

Martín Arboleda On the Alienated Violence of Money: Finance Capital, Value, and the Making of Monstrous Territories

108

Mimi Sheller & Esther Figueroa Geopolitical Ecologies of Acceleration: The Human after Metal

117

Jose Ahedo Animal Life: A Visual Essay

132

Rosetta Elkin Plant Life: The Practice of “Working Together”

140

Eli Nelson “Walking to the Future in the Steps of Our Ancestors”: Haudenosaunee Traditional Ecological Knowledge and Queer Time in the Climate Change Era

150

Charles Waldheim Wild Life

156

John Dean Davis The Cyborg in the Garden

164

Namik Mackic & Pedro Aparicio Llorente Horizon of a Different Machine: Geotechnicity

177

An Interview with Cary Wolfe Critical Ecologies of Posthumanism

186

McKenzie Wark Adventures in Third Nature

194

Jason W. Moore Confronting the Popular Anthropocene: Toward an Ecology of Hope

203

Visual Essay Citations and Image Credits

204

Biographies

7


Posthuman

Mariano Gomez-Luque & Ghazal Jafari


I At the turn of the second millennium, media theorist Katherine Hayles argued that the “historically specific construction” we know as the “human” was then giving way to another, called “the posthuman.” She located the initial coordinates of this transition in mid-20th-century cybernetics, a “breathtaking enterprise . . . nothing less than a new way of looking at human beings.” For Hayles, the emergent posthuman subject differed radically from the liberal subject that had been the presumptive model of the human ever since the Enlightenment.1 The unremarked transition from human to posthuman nevertheless prefigured the foundational critique of different strands of humanism in the late 1960s, leading to a variety of new fields of study that challenged humanist interpretations of human existence.2 These developments cumulatively triggered what many scholars have since described as a “posthuman turn”—characterized by the concern for, first of all, upsetting the normative conventions that position Western “man” as the universal bearer of the human; and second, countering the hegemony of anthropos relative to other forms of (nonhuman) life. “Posthumanism” thus appeared as a new critical epistemology that not only combined a variety of anti-humanist and post-anthropocentric positions, but also attempted to exceed the terms of this binary scheme.3 Today, the process of decentering of the human unleashed by this posthuman turn is further exacerbated by an omnipresent sense of crisis that has transpired in close conjunction with a series of radical scientific, technological, and spatial transformations. Indeed, a cascade of intensifying crises—environmental, ecological, geopolitical, economic, humanitarian—together with increasingly sophisticated socioeconomic modalities of violence, brutally imposed on larger and larger segments of the global population, pose unprecedented challenges to human life on the planet.4 In parallel, scientific advancement and rapid technological change are modifying the very parameters through which long-standing definitions of the human were constructed, as much as ubiquitous urbanization is altering the environments in which social life historically unfolded.5 These circumstances define the contours of a posthuman condition; a historical formation which, far from being the nth variation in a long sequence of prefixes, instead underlines the urgency of critically rethinking the ways of being in the world that are currently emerging.6 Despite perplexing anxiety regarding the place of the posthuman subject within a rapidly changing global context, it is important to remember that the human—as Foucault in particular argued—was never a neutral or universal category.7 Rather, it is a historically constructed concept that indexes access to power, entitlement, and privilege. Certainly, as philosopher Rosi Braidotti affirms, the same applies to the category of the posthuman.8 Put differently, the posthuman condition does not take place in a vacuum, but crystallizes within the political economy, and in relation to the post-anthropocentric technologies of, contemporary biogenetic capitalism.9 Armed with a robust technoscientific apparatus spanning the core fields of biotechnology, nanotechnology, information technology, and cognitive neuroscience, biogenetic capitalism invests in

the control of the informational power contained in the genetic code of all living matter: human, animal, bacterial, even the mineral world. Biogenetic capitalism thus reduces both human and nonhuman life to mere material for technoscientific manipulation, potentially subjecting it to hitherto unthinkable forms of control, domination, and instrumentalization.10 In this context, it is clear that to be posthuman—that is, to be a subject of our time—does not necessarily imply that one is “post-power, post-class, post-gender, post-imperial, or post-violence.”11 Quite the opposite: the posthuman signals a type of subjectivity deeply embedded in the neoliberal governance and corporate-managerial practices of the contemporary world order. While addressing the complex dimensions underpinning the current historical milieu, posthuman thought is nevertheless driven by an ethico-political project. “Becoming posthuman,” Braidotti argues, involves the possibility to not only “decide together what and who we are capable of becoming” but also “for humanity to re-invent itself affirmatively, through creativity and empowering ethical relations, and not only negatively, through vulnerability and fear.” What is more, embracing the posthuman condition and its historical and theoretical dimensions offers “a chance to identify opportunities for resistance and empowerment on a planetary scale.”12 At the same time, as theorist Cary Wolfe suggests, posthumanism, as a philosophical framework, goes beyond the chronological succession implied by the prefix “post-.” Posthumanism is not only concerned with the present historical subject, in the present historical situation, but more fundamentally, with “what thought has to become” in order to confront the daunting challenges of our era.13

II This ninth issue of the journal New Geographies, titled Posthuman, surveys the urban environments shaping the more-than-human geographies of the early 21st century. Seeing design as a geographical agent deeply involved in the territorial engravings of contemporary urbanization, New Geographies 09 embraces the “planetary” as the ultimate spatiotemporal stage of the posthuman condition.14 This interpretation is fueled by awareness of the historical instrumentality of both geography and design (as disciplinary fields and spatial worldviews) in the delineation and pursuit of new “frontiers” serving the ambition for endless expansion of the human empire.15 That is, geographic knowledge and design strategies, methods, and metrics applied in the organization of global space have been crucial for the “territorial acquisition, economic exploitation, militarism, and . . . practice of class and race domination”16 which characterize imperialist power.17 With this in mind, geographic and design thinking are here mobilized in a different direction: namely, as an interpretive lens through which to trace how those crises and historical circumstances that have destabilized the inherited schema of the human manifest themselves spatially—how they are indexed by the complex geographical formations of the contemporary built environment.18 9


Astronaut Bruce McCandless floating free in space, 1984.


The wholeness of the image is familiar to us, but the particular quality of fragility it reveals is harder to see. As massive as our planet is (some 6 sextillion tons), the habitable environment of the globe, as revealed by our own fragility, is but a tissue-thin atmosphere. The inextricably interrelated quality of this atmospheric space, as well as the increasing urbanization that shapes it, are the inescapable issues of our own age. — Nicholas de Monchaux, 2011


Dashboard, Commons, or Logbook?

Toward the Smart City

As outlined above, several different types of urban mapping are in existence today. The first gives an account of the environment, and what is happening within infrastructures, streets, and buildings, in much the same way an observatory or dashboard would. In the years ahead, this type of map may also allow the actions of city residents, their state of health, and even their moods to be monitored more closely. This is likely to raise tough questions about respect for personal privacy. This type of map is inextricably linked to the desire to manage cities better, as if the management process were somehow only a matter of steering. By the same token, the development of new tools for visualization (or simulation) of the urban realm is often linked to a powerful temptation to control. This could be described as neocybernetic, in the sense in which MIT mathematician Norbert Wiener first developed cybernetics in the 1950s and 1960s: a multidisciplinary approach to achieve better steering of complex systems.4 As a counterpoint to top-down oriented dashboard maps, a very different type of map has also gained in popularity. These maps intend to resist technocratic power and to promote more collaborative urban life. Some examples include activist maps, like the iSee mapping app that allows users to evade the surveillance video cameras installed in Manhattan, and others with similarly reflective purposes.5 Within this varied group, it is worth highlighting the particular importance that maps assume as common property based on the collaborative accumulation of data or information exchange between people living in the same city. Today, maps may also serve the purpose of gathering suggestions regarding the future of the city. Implemented in a series of French cities, the Carticipe platform represents a new generation of participatory maps which are intended to foster citizen engagement and solicit public opinion. Of course, participation is dependent upon platform design and management techniques that may be more conducive to new forms of top-down government instead of enabling grassroots expression. But this risk is inherent to any form of collective mediation. Beyond dashboards and commons, there are plenty of other uses for maps. For instance, maps can pinpoint individual or collective experiences, in the manner of a navigational logbook that mingles urban space with life experiences. Artists like Christian Nold or Sophia New and Daniel Belasco Rogers have explored this new type of use for maps, plotting the emotional content of certain urban locations, after the manner of the Situationists’ psychogeographical investigations.6 From dashboards to commons to navigational logbooks, contemporary uses for cartography reflect diverse approaches to cities, favoring the construction of a shared information resource over a desire for rationalization or purely subjective experience of the urban realm.

4 On the cybernetic approach, see Steve Joshua Heims, Constructing a Social Science for Postwar America: The Cybernetics Group, 1946–1953 (Cambridge, MA: MIT Press, 1991).

66

To date, the physical form of cities—the arrangement of streets and squares—has only been marginally affected by the development of information and communications technology. Urban mapping, on the other hand, has undergone a genuine revolution. This reflects the real content of the transformations of the urban realm that are under way—the hybridization of atoms and bits, in the form of the smart city, represents a qualitative leap. This leap will manifest in our understanding of the city as a set of elementary occurrences, events, and scenarios, since it will soon be possible to monitor what is happening in real time, at every scale, and therefore to predict the trajectories most likely to ensue. For a very long time, cities were perceived as a collection of physical objects: a fortified enclosure with houses, civic buildings, basic infrastructure, and monuments. During the period of the First Industrial Revolution, cities were also assessed in terms of circulation and flow. Smart cities will continue to accommodate flows and networks, nested within a much wider scheme of events: billions of occurrences and overlapping situations that development scenarios will serve to regulate.7 Digital mapping appears as a preferred expression of the dynamics of the smart city’s emergence, and as the medium through which some of its characteristics are firmly established. It reflects the real transformations of digital culture: a world populated by occurrences and events more than objects, and a mode of communication defined by the sending and receiving of messages more than any semantic configurations set in stone.

Changing Urban Experience and Subjectivity

The rise of the smart city is inseparable from new forms of urban experience that merge geolocated data with the perception of a surrounding physical reality. Both tethered to a smartphone and immersed in city life, the new digitally augmented subject may be considered a cyborg, if one considers the vital character of its technological extensions, or prostheses. But the figure of the cyborg presents a crude simplification of the way we relate to our environment through technological extensions. Following the intuition of cyberneticists like Gregory Bateson, we might instead conceive the contemporary digitally augmented subject as part of an ecology, as an entity almost inseparable from its physical environment.8 Aren’t we all, in a certain way, disseminated through various channels of the hybrid digital-physical world in which we live? This continuity is periodically challenged by the desire of the contemporary urban subject to regroup, or recoup force; to express his or her irreducible individuality. As an expression of this dual regime of dissemination and concentration, the

5 Laura Kurgan and Eric Cadora, “Million Dollar Blocks,” Spatial Information Design Lab, Columbia University Graduate School of Architecture, Planning, and Preservation (2006), http://spatialinformationdesignlab.org/projects/ million-dollar-blocks.

6 “The Drawing of Our Lives,” http://planbperformance.net/works/lifedrawing/; http://www.christiannold.com/. On Situationist maps, see Simon Sadler, The Situationist City (Cambridge, MA: MIT Press, 1998). 7 Picon, Smart Cities.

Mapping the Future of Cities


video-streaming feature Facebook Live approximates assimilation with the network, both revealing a singular point of view onto it—much like a digital age Leibnizian monad—while the simultaneous publishing of said view serves to assert one’s allegedly unique identity. We experience the contemporary city—the rapidly becoming smart city—in the same way. We may not yet be posthuman, but we do live partly beyond the boundary of our skins, with an extended perspective on the various events that punctuate urban life, and as unique islands of personal sensation, feeling, and judgment in the digitally augmented urban ocean, with its streams and swirls. Such a situation is not necessarily positive. There is a risk that this dual mode of existence may lend itself to new forms of domination by digitally diffuse corporate apparatuses that cater both to our extra-corporeal life and to our obsession with personal sensations. Is it any coincidence that a key advocate of the posthuman, author and futurist Raymond Kurzweil, is now employed by Google? Maps do not provide an antidote to such risks. What is urgently needed at this stage is a critical cartography that can delineate more precisely the power of networked cities and their shortcomings, promises, and risks. Indeed, maps both reflect and serve the double life of the contemporary urban subject. Some chart our continuity with our urban surroundings, while others diagram our possible separation from it—think of the blue dot on a smartphone screen emphatically reminding that you are here, and not elsewhere, despite your capacity to roam freely. Maps foster innovative social links and personal records that have been made possible in the new digital culture regime. They enable us to share, but also to withdraw from the conversation in order to follow a personal itinerary. From commons to logbook, urban cartography draws the portrait of the contemporary urban subject, with all the ambiguities, tensions, and contradictions that implies.

Singapore Land Transport Authority’s (LTA) Intelligent Transport Systems Centre (ITSC).

Treepedia: a map of Singapore’s urban tree cover.

8 Gregory Bateson, Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology (San Francisco: Chandler Publishing Company, 1972).

Image Credits Above: Courtesy of Land Transport Authority of Singapore Below: Courtesy of Senseable City Lab, MIT

Antoine Picon & Carlo Ratti

67


Tokyo Station, commuter rail, Japan, 2017.


It’s easy, too easy, to depict the networked subject as being isolated, in contact with others only at the membrane that divides them. But if anything, the overriding quality of our era is porosity. Far from affording any kind of psychic sanctuary, the walls we mortar around ourselves turn out to be as penetrable a barrier as any other. Work invades our personal time, private leaks into public, the intimate is trivially shared, and the concerns of the wider world seep into what ought to be a space for recuperation and recovery. Above all, horror finds us wherever we are. — Adam Greenfield, 2017


Satellite, 2016.


The techniques of policing and discipline and the choice between obedience and simulation that characterized the colonial and postcolonial potentate are gradually being replaced by an alternative that is more tragic because more extreme. Technologies of destruction have become more tactile, more anatomical and sensorial, in a context in which the choice is between life and death. — Achille Mbembe, 2003


On the Alienated Violence of Money: Finance Capital, Value, and the Making of Monstrous Territories

MartĂ­n Arboleda


Introduction By 2005, just a few years before the worst financial meltdown in decades began its unrelenting crescendo of destruction, the (notional) value of outstanding financial derivatives was 630 trillion US dollars. This was equivalent to 14 times the global gross domestic product (GDP)—that is, 14 times the combined product of all national economies in the world.1 With the cognitive maps that one regularly uses to go about the activities of everyday life, it is practically impossible to even begin to grasp the material life of that figure. Surely, one could picture how $1 million, or even $1 billion, might transform into things that can be touched, worn, and sensed. Beyond the threshold of $1 trillion, however, money begins to flee the worldly realm of human experience and becomes a mere artifact of mathematical abstraction. Reflecting on the nature of the infinite, Hegel posits a distinction between a genuine infinity and a “bad” or “spurious” infinity.2 The question of boundlessness lies at the heart of these philosophical categories, because for Hegel, the self-identical object exists only by virtue of its confinement within a qualitative limit. A circle, the orbit of a planet, and a Möbius strip would be examples of genuinely infinite objects that have no outside and are thus complete in themselves. The truth of these objects, for that reason, is not external to their being. Bad infinity [die schlechte Unendlichkeit], on the other hand, is linked to the notion of infinite progression. The straight line and the number series are regarded as canonical examples of the infinite, yet at any given moment they have a definite start and finish (any order of magnitude in the number series can be superseded by a larger number, and so on). For Hegel, bad infinity thus entails an unending process of linear progression and alteration that will never attain completion, precisely because such completion is logically impossible. When determined as a moment in the valorization of capital, the motion of money is, by its very essence, also without limit.3 Money draws its immense material powers not only from the fact that it is formally boundless, but also due to its status as the universal representative of social wealth. As the social incarnation of all human labor, this perplexing super-object mediates an uncanny system of social and ecological transformation where the living, the inorganic, and the monstrous become entangled in the most improbable configurations. Rampant deforestation as lands are transformed into financial assets; suicide epidemics afflicting peasants under the burden

of predatory lending; severe social anxiety resulting from mass evictions; and extermination of indigenous communities by death squads in order to make way for speculative investment are but a few of the imprints of money’s ferocious logic of infinite progression on planetary natures. The violent dislocations that emerge from the social powers of money in its character as store of value, however, are rarely problematized in the burgeoning literature on financialization. Most scholarly approaches have actually tended to place the focus almost exclusively on the function of money as a medium of circulation.4 Emphasis is therefore given to the sphere of exchange, a domain of social reality mystified by the pervasive illusions of liberty, equality, and abstract citizenship that underpin the modern state-form. Such accounts thus tend to start from the explicit or tacit assumption that financial practices and instruments have become severed from the turbulent domain of “the real economy.”5 Yet, only by situating money in the sphere of production can we grasp its social determination as the universal bearer of human labor in the abstract, and therefore discover the origins of its overwhelming class power. Put differently, an exclusive focus on the credit system obfuscates the fact that labor exploitation and the appropriation of extra-human natures continue to be the pivot of the modern money-form. In rendering visible the clash between the bad infinity of money and the embodied realities of human and ecological existence, I intend to show that the process of financialization cannot be considered as separate— or even emancipated in the slightest—from the violent geographies that support it. To formulate this point even more bluntly, the purpose of this article is to problematize the aesthetic and ideological disconnection that exists between the dazzling skylines of the financial centers of global cities, and the worlds of social suffering, genocidal war, and ecological destruction upon which they hinge. Even though the fetish of money gives the appearance that finance has become emancipated from production, neither of these polar opposites can exist without the other. In the first section I engage Marx's theory of money, and especially his appropriation of Hegel's notion of bad infinity, to make sense of the more-than-human powers of money in modern, liberal society. Then I historicize the specific context of global monetary space and its relation to the modalities of territorial change and industrial expansion that have come to define 21st-century capitalism. This involves the exploration of two key developments: the first is the emergence

1 Saskia Sassen, Expulsions: Complexity and Brutality in the Global Economy (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014).

3 See Arthur, The New Dialectic and Marx’s Capital; McNally, “Beyond the False Infinity of Capital.”

2 The concept of infinity was introduced and developed by Hegel in The Philosophy of Right, Science of Logic, and the Phenomenology of Spirit. For more on the Marxian appropriation of this Hegelian notion, see David McNally, “Beyond the False Infinity of Capital: Dialectics and Self-Mediation in Marx’s Theory of Freedom,” in New Dialectics and Political Economy, ed. Robert Albritton and John Simoulidis (New York: Palgrave, 2003); Christopher J. Arthur, The New Dialectic and Marx’s Capital (Leiden and Boston: Brill, 2002); Wayne Martin, “In Defense of Bad Infinity: A Fichtean Response to Hegel’s Differenzschrift,” Hegel Bulletin 28, no. 1/2 (2007): 168–87.

4 Standard approaches in political economy ascribe a threefold social functionality to money: as a medium of exchange, money facilitates economic transactions and the trade of commodities; as a measure of value, money provides a standard of price that permits an assessment of the value of all other commodities; as a store of value, money is the general expression of wealth, and for this reason needs to bear an elementary connection to the values it represents. For a thorough explanation of the functions of money, see David Harvey, “Money, Credit, and Finance,” in The Limits to Capital (1982; repr., London and New York: Verso, 2006), Chapter 9.

5 For a critique of traditional notions of financialization, see Susanne Soederberg, Debtfare States and the Poverty Industry: Money, Discipline, and the Surplus Population (London and New York: Routledge, 2014). On the embodied nature of finance, especially concerning the relation between financialization and the commodification of both labor-power and social reproduction, see Adrienne Roberts, “Gender, Financial Deepening, and the Production of Embodied Finance: Towards a Critical Feminist Analysis,” Global Society 29, no. 1 (2015): 107–27.

99


Mine site, Poland, 2017.


In recent years, photographic work on colossal landscapes of industrialized resource extraction and environmental destruction—particularly in connection to the large-scale infrastructures required for the production of petrochemicals—has generated considerable attention both in the public sphere and among environmentalists, conservationists, landscape architects and geographers. In many of the most widely circulated images of such landscapes, the spectre of worldwide ecological destruction is depicted with such richly aestheticized abstraction that some commentators have described this genre using phrases such as the “toxic sublime” or the “apocalyptic sublime.” — Neil Brenner, 2014


In order of appearance: India Woman and goat in Rajhastan. Relations between humans and animals are shifting continuously. Any rural project should consider the new set of conditions and challenges that the countryside faces today, rather than reading a complex reality through an 18th-century pastoral perspective. New Zealand Flock of sheep near Geraldine. Both animals and houses are protected from extreme climate conditions by hedges like the one visible in the background. The hedges can reach 65 feet (19.8 meters) in height. Their density cuts the effect of high winds and prevents animals from straying.

Bolivia Industrial chicken farm. Paraguay House on communal land near Maciel. Interior view of a house situated along the perimeter of a communal grazing area. The houses are built according to the plan of an indigenous typology known as Kuláta Jovái, with two opposing perforated facades that allow cooling through cross ventilation.

New Zealand South Island, Canterbury Plains. Hedges provide shelter for the houses and livestock from harsh climate conditions such as strong winds. They are not cultivated for ecological or environmental purposes but rather function as structural aerodynamic devices, or windbreaks. The hedges are made from Macrocarpa or Monterey pine, species that were imported (along with livestock) to create an “artificial” landscape that is one of the most productive farming areas in the world. Mongolia Two women milking goats near Tsetserleg. As with a family-based economy, domestic life is ruled by the daily tasks associated with animal husbandry. The lack of advanced technology and extreme environmental conditions make milking by hand a significant part of everyday life for Mongolian nomadic herders. Mongolia A household near Tsogtt-Ovoo. Households are scattered throughout the territory. Nomads move continuously with their animals to find water and better grazing areas. Some of these family units can herd up to one thousand animals. Azores A three-slotted mobile milking machine. Because each farmer owns several noncontiguous plots of land on which animals graze cyclically, moving from one plot to another several times during the year, there are few traditional farm buildings on the islands. Instead, mobile milking parlors and associated infrastructure (fuel and water) move to a new location when the livestock finish grazing a particular area. China Fishing village on Hainan Island. The village is an association of small family-based aquaculture, farming mostly tilapia and crab. Bolivia Radial communities near San Julian. These radial patterns are part of an agricultural relocation project (Tierras Bajas Project) led by the government during the early 1990s. Farmers were resettled from the Altiplano into small colonies in order to cultivate a previously depopulated area. Each town center accounts for public services and generally contains a school, a church, and some sports facilities. All of the radial towns are arranged in a grid and connected by roadways.

120

Animal Life: A Visual EssayOld coal mine, Poland, 2016.


One downplays the suffering of plants by arguing that they have no central nervous system and thus cannot experience pain like animals can ... Plants sense the world, too, whether to seek out light or water, or to react chemically to external threats. — Ian Bogost, 2012


Wild Life

Charles Waldheim


O’Hare Animal Tracks, 1985.

The environment is not simply “given” . . . but is in a crucial sense produced. It is always the environment of the system, the outside or unmarked space produced by the constitutive act of distinction and selection that any system uses to secure its operations. — Cary Wolfe, What Is Posthumanism? (2010) On the morning of Tuesday, November 16, 2004, a whitetailed deer crossed the airfield at Chicago’s O’Hare International Airport and walked into the baggage claim area of Terminal 2.1 The untimely encounter between human and nonhuman ended badly for the deer yet garnered some attention in the popular press. The story was picked up by the national wire service of the Associated Press, citing a statement from the Chicago Department of Aviation. The Chicago Tribune’s transportation reporter published a short piece on the incident titled “Deer Gets into O’Hare but

1 Associated Press, “Deer Makes Fatal Detour into Baggage Claim,” Fox News, November 26, 2004, http://www.foxnews.com/story/2004/11/26/ spongebob-kidnapped-plankton-suspected.html.

Is Delayed,” referring to O’Hare’s status as the country’s worst airport in terms of on-time performance.2 The deer, a young male, was ultimately corralled by airport workers wielding plastic orange construction fencing, and detained until animal control officers arrived. O’Hare employs full-time wildlife biologists from the US Department of Agriculture for just such an eventuality. The wildlife biologists tranquilized the deer in order to remove it for evaluation. They ascertained that the deer had been injured in a collision with a vehicle, most likely outside the airfield. Upon closer examination, the still sedated deer was found to be too badly harmed to be recuperable, and was euthanized. Press reports described the deer as “bewildered”; as if he were seeking shelter in the airport. The cause of the incident was given as the adolescent buck’s bad judgment, which was “clouded by sexual desire” in the midst of the fall mating season. Another explanation: that the deer had been pushed out of his herd by other, “more dominant males.”3

2 Jon Hilkevitch, “Deer Gets into O’Hare but Is Delayed,” Chicago Tribune, November 17, 2004. 3 Ibid.

151


“Aeroporto,” by Cassio Vasconcellos.


Globalization divides as much as it unites. . . . Mobility climbs to the rank of the uppermost among the coveted values—and the freedom to move, perpetually a scarce and unequally distributed commodity, fast becomes the main stratifying factor of our late-modern or postmodern times. . . . Immobility is not a realistic option in a world of permanent change. And yet the effects of that new condition are radically unequal. Some of us become fully and truly “global”; some are fixed in their “locality”—a predicament neither pleasurable nor endurable in the world in which the “globals” set the tone and compose the rules of the life-game. — Zygmunt Bauman, 1998


Enter the Blanks Conceptualizing volcanic ejecta as a cumulative process, the manifestation of which every now and then expands or rewrites the principles of an established theory, eruptions are represented in van Bemmelen’s drawings as a series of blanks. In this regard, his cross-sections, connecting craters and calderas as thresholds to an inaccessible planetary interior, parallel those of Kircher’s Mundus Subterraneus. Magma chambers and subduction zones continue to evade accurate graphic representation. An early-19th-century classroom chart, Sectional View of the Crust of the Earth (1828–1848) by Orra White Hitchcock, presents this suggestive power of voided, blank space at a vast, planetary scale. If scrutiny of the volcanic allowed van Bemmelen to question and venture beyond the rising authority of plate tectonics as a universal theory, then the volcanic itself, in our analysis, marks one of those diagnostic frameworks that enable us to challenge a number of contemporary strategies that have evolved out of coloniality: among others, the spatial politics of environmental risk mitigation. Over millennia, a range of sophisticated technics and patterns of human habitation have negotiated landscape contingency on its regional, idiosyncratic premises—technics and patterns that have persisted and adapted alongside urbanization models built on Cartesian geography. Challenging the logic of containment and fixity of form, the volcanic sensitizes us to the long-standing existence of dynamic and mobile configurations of human and nonhuman producers of space. Most important, it dares us to rearticulate what design that pursues such productive entanglements might be, equally embedded in specific local conditions and planetary processes. The concept of geotechnicity, while speculative at the outset, opens an investigation of prospective fields of study and design for more-than-human cohabitation. It provides a diagnostic framework for retracing the ways in which multiple nonhuman agencies have contributed, and continue to compete, in the propagation of matter and the production of space. “Geographies of the posthuman,” then, names a new phase in the practices of recording, reading, and relating to landscape as a web of local symptoms whose origins are distributed and interconnected in the stratigraphy of the planetary body. It obliges us to locate and distinguish between manifestations of geotechnicity and those of bounded technological systems, respectively, as materializing imprints of two distinct machines. It helps us identify the relative position of any given population vis-à-vis the rift between the functioning of these machines. It leads us to reconceptualize our agency as a question of implication in the momentum of either, as the crux of our survival, of our redesign. Image Credits 157: Digital archives of Stanford University. www.web.stanford.edu/group/kircher/cgi-bin/ site/?attachment_id=593 159: Archives & Special Collections at Amherst College. www.acdc.amherst.edu/view/asc:20017. In the public domain. 165: This investigation has been visually explored with in collaboration with landscape architect Andrew Boyd. Image courtesy of Andrew Boyd.

172

Horizon of a Different Machine: Geotechnicity


Tectonics: Mantle Convection as a unified engine of geologic renewal, a substrate that produces the largest and densest settlements in human history.

Namik Mackic & Pedro Aparicio Llorente

173


Cheap Nature works through a basic principle reduce all work—including the work of nature as a whole— to its most simplified forms and its most basic qualities. Capitalist agriculture has been dominated by monocultures for this reason. It’s this principle that’s given us assembly lines with radically simplifed work motions, and “flex crops” like maize that can be readily converted into food, fuel, or raw material. This principle shapes two logics, each essential to the other. The first turns on cheapening in a basically Marxist sense, reducing production costs to the bare minimum. In this view, great booms of capitalist development have turned on the extra-economic appropriation of unpaid human and extrahuman work. In this sense, frontiers of uncapitalized nature— including human nature—are indispensable to capitalist survival. Our second logic hinges on domination and cheapening: reducing the work and lives of women, people of color, and indigenous people to the lowest possible cultural priority. The epochal redefinition of “women’s work” as “nonwork” in the early modern centuries stands as a signal moment of such cheapening. Capitalism as a system of Cheap Nature remade life, land, and sea long before the Industrial Revolution. Indeed, the centuries after Columbus landed on Hispaniola marked an epochal rupture in human-initiated environment-making, unprecedented since the dawn of agriculture and the rise of the first cities. The massive infrastructures of empire and capital that soon emerged, marking the first great wave of planetary urbanization, effectively reunified Pangea for the first time in 180 million years.13 Suddenly, the work/energy potential of two continents could be appropriated for Europe’s capitalist empires. Across the early modern period fields were planted, forests cleared, indigenous peoples exterminated, mines dug, metals smelted, peasants dispossessed—all at scale, scope, and speed that exceeded, often by an order of magnitude, the standards of premodern civilizations. What the Capitalocene foregrounds is the intimate and dialectical connection between work and nature. The early modern landscape revolution was also a revolution in labor productivity. Indeed, the violence of Cartesian dualism has prevented the elementary synthesis offered by recognizing that advancing labor productivity is, centrally, the increasing material throughput of natures for every hour of labor-time. There is no Global Factory without a Global Farm and Global Mine—and none exist without the Global Household of unpaid care.14 This complex set of world-historical relations should remind us that capitalist revolutions always join commodification with revolutions in extra-economic appropriation necessary to reestablish the Four Cheaps of food, labor, energy, and raw materials.15 Imperialism has been central to life and times of the Four Cheaps. But there’s more to it than brute force and vulgar materialism. Empires rule through cultures and epistemologies no less than guns and dollars. Early modernity’s “new” imperialism was fundamentally enabled by the Cartesian

13 On planetary urbanization, see Neil Brenner, Critique of Urbanization (Gütersloh: Bauverlag, 2017). On the reunification of Pangea, see Alfred W. Crosby, Ecological Imperialism: The Biological Expansion of Europe, 900–1900 (Cambridge: Cambridge University Press, 1985).

198

revolution, which established a new way of seeing and ordering planetary life. (Has it been so different for the new imperialism of the neoliberal era?) One could conquer the globe only if one could imagine it. Early forms of external nature, abstract space, and linear time enabled capitalists and empires to construct global webs of exploitation and appropriation, calculation and credit, property and profit, on an unprecedented scale. These in turn were fundamental to capitalism’s real basis of profit: labor productivity. While many environmentalists and Marxists continue to insist that real capitalism begins only in the nineteenth century, they’ve missed out on early capitalism’s signal accomplishment: its crystallization of force, commerce, and rationality to transform all of planetary life into a potential condition of capital accumulation. In one key sector after another—shipping and shipbuilding, sugar planting, silver and copper mining, textiles, cereal agriculture—labor productivity surged, and surplus value flooded onto the ledgers of merchants, bankers, and industrialists. The problem—then as now—was not too little capital, but too much. Early capitalism’s fundamental problem—in contrast to the political economy of the long fossil boom that has shaped the past two centuries—was not too few customers, but too few inputs. The danger was not overproduction, but underproduction. “Aha!” says the environmentalist. Are we not back to Malthus and the limits to growth? Yes and no—or rather, no and yes. No to Malthus. But yes to Marx’s relational concept of underproduction, in which capital’s industrial dynamism tends to outstrip capitalism’s capacity to supply Cheap energy and raw materials. The greater the industrial dynamism, the greater the possibility that input costs will rise, the greater the profit squeeze. This was precisely the situation in which the early modern accumulators of capital found themselves. This turns inside-out the usual discussion of early capitalism: Not why and how did early capitalism industrialize so little, but why and how did it industrialize so much? The answer turns on a historically unusual combination of money, trade, and power that took shape in the century after 1450. The three great conquests of the late 15th century—the final subordination of the Canary Islands, the defeat of Granada, and the Columbian invasion—were largely financed by Genoese capitalists. Like any good capitalist, the Genoese were interested in one thing: profit. But the sources of immediate profit were not obvious, except one: slaving. Empires needed cash; capitalists needed profits; planters needed workers. Slaving, and the wider structures of coercive labor control, addressed all these needs. The die was cast. It is in this sense that something seemingly as innocuous as labor productivity become a world-historical affair. Early capitalism’s labor productivity revolution turned, in short, on a Great Frontier opened and sustained through genocide and conquest. Thus worldwide landscape transformation was fundamental to a labor productivity revoltuion. These were frontiers repopulated through the violence of the Great Domestication: the violent subordination of women in Old and

14 The global household concept originates with Maliha Safri and Julie Graham, “The Global Household: Toward a Feminist and Postcapitalist Political Economy,” Signs 36, no. 1 (2010): 99–125. On the centrality of care work to historical capitalism, see Patel and Moore, Seven Cheap Things.

15 Moore, Capitalism in the Web of Life, 91–165.

Confronting the Popular Anthropocene


New Worlds. The fact that early capitalism relied on global expansion—operationalized through racialized and gendered dualisms—to advance labor productivity reveals early capitalism’s remarkable precocity, not its premodern character. This precocity allowed early capitalism to defy the premodern pattern of boom and bust. There would be no system-wide reversal of commodification after 1450, not during the “crisis” of the 17th century, and not during the great era of worldwide revolt and revolution after 1776. Why? Because early capitalism’s technics—its crystallization of machines and power, knowledge and production—were specifically organized to treat the appropriation of global and household space as the basis for the accumulation of wealth in its modern form: capital as abstract social labor. The point that merits underlining is the degree to which we can draw rough and ready parallels between the early modern centuries and the 21st century. Like early capitalism, we appear to be entering an era when underproduction crises will decisively shape capital accumulation. Runaway climate change not only spells disaster for humans and the rest of life on this planet; it also signals a dramatic reversal of the fundamental enabling condition of capitalist develoment: the capacity to cheapen natures of all kinds and to advance labor productivity by absorbing new frontiers. Never mind the end of terrestrial and aquatic frontiers, mightily important in their own right. The enclosure of the atmosphere as a dumping ground for greenhouse gas emissions is already undermining agriculture’s biological productivity, suppressing at once yield growth, nutritional content, and labor productivity. The early modern experience tells us that one tool above all is deployed in moments of underproduction crisis: force. And it’s here that we find a profound disjuncture with the earlier history: in a world where capital has nowhere to run and precious few frontiers to enclose, and where indigenous, food, and climate justice movements have proliferated, capital’s ability to rule by force is more compromised than ever.

Ecologies of Hope What stories do we need to find our way through the planetary state shift? It seems to me that such stories will need as touchstones the care, compassion, and connection that is so deeply lacking in today’s world. The reflections I’ve offered, though framed as an argument for an intellectual state shift, must reach beyond the intellectual—another category violently reshaped by the Cartesian revolution. How do we act and think and love and organize our way through this state shift? Central to world-ecology has been the argument that we need to think, work and nature in new ways—especially through an ethic of care, for humans, for the web of life, and for the multispecies interdependencies that make the good life possible. That means putting nature at the center of thinking about work; putting work at the center of our thinking about nature; and setting aside the presumption that human organization of any kind (from family forms to transnational corporations) can be adequately understood abstracted from the web of life. From these intellectual—but always more than intellectual—ruptures, we may find ways toward to converse and cultivate and care for new ecologies of hope and justice in the 21st century. Jason W. Moore

199


Oceanic and atmospheric dynamism, 2002.


We provide for ourselves transcendental figurations of what we think is the origin of this animating gift: mother, nation, god, nature. These are names of alterity, some more radical than others. Planet-thought opens up to embrace an inexhaustible taxonomy of such names, including but not identical with the whole range of human universals: aboriginal animism as well as the spectral white mythology of postrational science. If we imagine ourselves as planetary subjects rather than global agents, planetary creatures rather than global entities, alterity remains underived from us; it is not our dialectical negation, it contains us as much as it flings us away. And thus to think of it is already to transgress, for, in spite of our forays into what we metaphorize, differently, as outer and inner space, what is above and beyond our own reach is not continuous with us as it is not, indeed, specifically discontinuous. — Gayatri Spivak, 2003


sso/:/+++sooso+:..-:----:osdhddhhhhyhyhhhdddhyhyyhhhyh++oohhdmmmmddhddddmmmmddhhyyyyhhhhhhyyyyyysssssysyssssysssyyhhhysssshhsssssydhmmmdmNmNMNNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmmhdmymmmNmddhmmdhmddhyyhddddddhdhddhddNNNNdhyhdmNmyssyyyyhhyyyyyyhddmmmmddmmmhdmddmmmNmdmmNmNNmmddddddmNNNmmmmmhsyhdhyysshydmNmdhmmNNNNMNNNNMMNMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM s+/:-..-/osss++/..``.``-/yshdhhhdddhhhdyyyhhdhhddhyhsosysooyyydmmdddddmdmmmmdddddhhhhhdhddddddddhyyyhhdddhhddhyhddhhdmNNmdddddmmdhhmNNmdNNdmNmNmhymNmNNmmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmhyyhhhddhdmmmNmmdhddhyhdyyhdhmmdmmmmNNNMmmmdhhhdhyyyhyhhdhhddhhhyhhdddddmdhdmdhhmddmNNmdmddmmmmmddmmmddhNNNNysyhmhhhmmdyosyo+hddsysshNmNNNMMMNMNNNNMMMMMNMMMMMMMMNNNNNNMMMMMMMMMMMMM o/:-::/oyysooo+/:-----:/ysshmddhdmmhdddmmmmmmmmd+/so+oydmmmmyoshmmmmmmmmmNNNNmddmddddddddddddddddyhhdhhdddmNmhhdh+oodNNNmddddmmdmmmmNmNmNNmNNNNNmmNNNmhhdNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNmmdmmNmmNNNNNNNNmmmmmdddddmmmNmNNdNMNNmdNNNmmmmmdmmmdddhhhhdddddhhhhddmdddmdhdmddmdhdmNNNmmdmmmmmmddmmNNdddmddmmddNNNNmdhssoo+/++sysssyhyyhdmmmmdddmNNMMMMMMMMMMMMMMNNddmNNMMMMMMMMMMM ++oo+sso++/--::--:hhdhhyyhhhdhhmmmmmmmmmmmmmmmm/-NNy:/odmmNNdhdmmmmNNNhyyyyhdmNNmmddddmmddddddddddddhdmmddmNmmdhyyyosdNNmdmmdmdddmmNmmNNMMMMMMMMNNNNNddmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmmmNmddddyhmmNddmNNNmhyddNNmhhhhhddNNNNMMNmddddmNNNNNNNNNmmddhhddhhddhddmmddddddmNNmmmmNNNNNmdmmmmdmmmmmdmmmmmNmNmddmmmhdhsoooo++//+oyhdyhhyyhdmNmdhsydmmmNMNMMMMMMMNNNNdddmmNNNMMMMMMMMM oyso++:-.````-/:-+dmmmmmmmhyyddmmmNNNNmmmNNNNNh`/Nm+/+shddNNmNmdmmmmmmmmdyyyyyhdmNdhdmmdddddddhhhddddmmmmdmmdmmdhdmmmhmNmdmmmNmmmdmNMMMMMMMMMMMNmNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmdhdddyyhssshhoydmmdNmmmmNNyhhhdddddddmmNNNNmmmmmmmmNNNdddmmmmddmmmmmmmmmmmmmddmmmmddmmNNmmNmmmmmmmdmmddmNNNNNNNmmdmmydyosysos+://syddNdmmmdddddhyyhdyhdmNmmmmNNMMMNhNNhhyoyhNNNMMMMMMMMM soo+-``` -/odmmmdmmmNNhdmmNNNNNNNNNNNNNMMMNydNmhssydNNNNmNNmmNNNNNNNmmmmmdhhyyshhyyhdmdhhhhdhdhdddddhhyhmNNNNmmmmdmmNmmmmNNNmNNMMMMMMMMMMMMNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNmdhhhdhdhhyyyyssssyyyhNNNmdhdyyhhhhdddmddmmmmddmmddmmmmdddhhdmmmmmmdddddddddddddddmmmmmNNNNNNmmmmmmmmNNNNNNNNmdNNmdhhyhysosyo+///shhdhdmdmddhyyhdhdhyhddyhhydNmNNMMMNhdhhhhhhdsdNMMMMMMMMM /+o/-``` `` -hNNNmmmmmNNmmmNNNNNNMMMMMNNMMMdyyyyhsmNNNNNNNNNNNNNNNmdddmdhhhhhhyyydhyssshdddddhhddmmmddmNNNNMMNhmmNNmNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmmdmmmmNNddddyyshhdhysyyssyddmmNmmhyyyhyyyyyhhhdmNNmdddmmmddddhdddyhhddddhhdddmdddmmdmmmmmmmmNmmmmmmNNNNNmmmmddddmmmdmdyyooo++sssoosyyhhyysydysddhhhyyyossymhsyshhmymmmhdmdhhdmdyhNNNmNMMMMMM :/:.````` ````` .ymNNNMMMNNNNmNmNNMMMMMMMMNmmMdoossysddmNNNMMMMMMMNNmmmmdmmdddhhhhhhyhhhhyyysshdddmhmddyhdhmmmNNmhydmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmNNMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNMNdsyhhssyhyhyyoooyyhdmddhddsyyssshddNmmmdddmmhyyyhhddmmmmdmddhhhhhddmmmdhhddhhhhdmdmmmmmmNNmmmmmmmdmmmNNNNmNmmmddmdmmmhyhyoosyooydyhdddmdhyyyhhhyyhhddyo//+syyyyhsyhysdmmsshmmds/yhhmNMNNMMMMMMM //:.``-.``````` ```++ohNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMNNNmyyyyyhdmNNNMNNNNNNNNmmmmmddddddhyydddhyyhysysso+syyssyhhmNNNNmmdhddmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmmNNMMMMMMMMNNMMNmdhhyydmmdssyyyhhdddyhhhhhhdddddddhmmdhssyyyhhhhhdmdhhyyssyyhhyyhhhyyyhyhhddmmmmmmmmdhdhhdddmmmmmmmmmmmmddmmmNNNNNmmmmmmmmddddddyyysso//osssyymmdddmmddmNNmdhs++++/+sooosoyossydmmmdmmhhh//sdmNNdNMMMMMMM :/-:-.-.``````````` `smmmmNNNMMMMMMMMMMMdhNNNdyhyhmmmNNNNNNNmNNNNNmmmmmmddddddyyyyyyhhydhysssso+shdmmhhhdmmMNmmmdNmNNNdhyhssmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMNNMNddhdmhhyyyhhhyhhhhhhdhhyhddhdhhhddmmmddhhddmdddhddhhddhhddhhhdhhddmdddhhhdddddmddhhhdddddmmmmmmmmmmmmmdddhdmmmmmmmmmdddhhhhhssyyssyso/:-:ohhyosoossssymhysshdhy++://+ooos+//+o+oyhh+/os/oy+sNNymdhmMMMMMMM :/--::.````````````` -dy///smNNNNNMMMMMMMy-/mNNdhhhysssyhdmNNmmNMMMNNmmmmmdmdddhhyyyyh+hhhyssoo+oososymNhdoydhydNhdhNNNMmmNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMNNmhyydsosydmddmmmmmdddddhddhhhhhhhmmmdhhhdmddhddddddmmddhhhddddddmmmmmmmmddddddmddhhhdmmmNNNNNNmmmddddddhhdddddhyhddhyysssooo++sooooo:-::---/+/:::/:/sddmd+/+/::+ooo+//////os+/++oss:/+oyoodNmdyydNMMMMMMM ::-:--:--``````````` `/+::-/hdmNNNMMNMMMMmdmNNNNNNmmmdhhhhmmmmNmmNmmdmmdmmdddddhhyyyyyohhyssso/+osshdmdhsoymmdssyhmdmNmdmmNMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNdhdddddhhhhdmmmmmmmdddmmmddddddmNmmmmddmdhhyyhhdhdmmmmmmmdddddddmmmmmmmdmmmmdmmdddmmmmmmddhhhyhhhhyyhhhyyyyysoosssssssso++oooo+ooo+/--::--:----:/ss//o+::++/+sososssssysyyo+oooosoyos/+yh++dhmNdhhmNmNN /:-----:/:.`````````` `/ooo+ssyNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmNNNNNmmmdmdmmmmmmdddmmddddhsooo++oyo++o+/ososyhhsysoossyhooyhddNNMNNmmmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmmmmmNmmmNNmmmmmmhddmmmmmNNmmddhhdddddhyhhyydhyyhdddddddddhddmdhhdNmddddmmmmmmdmmddmmmmmdds++osssooyyyyss++++++++++ooooso++++/++//::++-::::---:///++/+oyyysshhhdhmddhyhhyyhhhhs/+//++/+ohmmdsdNmo-/:+hddm ///////+shy::.``````` .hdmmmNmNNNNNNNmmmNNNNNNNmmmmmmmmmmmmmmmdmmmmddmmdddhhdhhhyyys+soooo++ssyhyo+osyhyyyhmmyymmNNNMNmNddNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNmmNNNNNNNNNNNNmNNmdmmdddmdddddddmmddhdhddmmmNmdhhhhddddddmmdddmmmmNNNmmmmmmmmmdmdhshddddhyyysoo+///+osooooooo++oooo++/::/odm+:/+osyhhhhyyyyhddhhddhyhdhyyyysoooooyyhho//:/+/:.-shyyddyo/ossssy+s ++++++/+sh-...`````` `+osmmmddmmmmNNNmmmNmmmNNmmmmmmmdmmmmmmmmmmNmmmmyoohhhysyhysyyyssyyyhyyyyyhdNdmNNNNNNNNmNNNNNNNNNNdmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmmmmmmmmmmmmmmmdmmmmmddhhhddmdddhhdhddmddhhdddddddmdmmmmmmmmmmmmmdddmddddhhhyyyssyyysssssssooosossso::/+ydmmdhyyhdddddyyssyyssyyyhyoyhmmddhydhhysshmmy+-::---`.:+oso+++ydNmmhy/:o +ooo++++o/```````````` `-/hmmddmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmdmmmmmmmmmmmddhhdhddddddddysoosoo++oosyyhmNNNNMMMMMMMMNNNNNNmNNNmhymNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNMNNNNNNNMNNNNNNNNNNNNNNNNmmmmmmmmmmNNmmddddmdddddhhhyyysyyyyhddddmNNmmmmmmddmmmmmmmmmmmmmmmmddddddhhhyssssssyyyysoshysoooo+o+/++syhhyyhhdddddddhhyssooooosyhhhhyhyydmddssyyyhdddho/::/:/---:/o+/+dmNNNd+o/:: +ooo+:::-.``````````` ``.:ymmNNNmdmmmmdddmmmmmmmmmmmmdmmmmmmmmmddhyyhyddmhyydmdhso+ooosssyyyddhNMMMMMMMMMNNdhmmNNMMMMNddMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmNmmmmmmmmmmmNNNmdddddmmmdhhdddyssssoso+osyyyysddmmmmmmmmmdmmddddddmmyssohmdddhhhhhhyyysssysosoyo++//+o+ossdmdhhyyddmdmdhdddhyo++++/+yhhsyhysymmNmdhyyhhhddmmmmhsoyyyso/++hmNNmmNmy:/oss oooooo-..``````````` ````+mNMMNmdddhyyyhdmmmmmmmmmddmmmmddmmddmddddhyddmmhhddddysoossyyyyshmNmmMNNNmmNMmhhdddmdNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNmmmmNNNmmmNNNNNNNNmNNmmmNmNmmmNNmNNNNNMMNNNmNmmmdhhhhhyyhoyso++///+/+syhdddhdmmmddddddddddddo+/hddhhhhdhhhhhhhhyyyo/+sssoo/:/++shyhyhmmNNNNmNNmmmNmhho+syyhhddhsoyhsyhyys+-:oyoydNNNNNmddhhhhhmmNNNNmmmmhyhdd+soooos/-.```.......`````````oNMMNNNmmhssyyyyhyhdddmmmmddmmmdddhmdmmddddddhdddmmmdhyhddhhhhddmmmhhdmddhdddddhysyhmmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNmNNmmmmNNmmNNmmmdmddmmmmmmmmNmmmNNNNMMMMMMMMNmmmmddhhddhhhyosysoo//+////soooosyhshdddddddddddhs:yddhyhhyyyyhhhyyyyys/:osssho+osyyhhsoydmmNNNmmmmNNNMNNdmmmmNmdyyyo/+/oss+:///sdmNNNNNNNNNNNNNNNMMMNmyhmmddddy+.` sooyoso:-.......-::::-.`````oNNmNNhsosddhhyyhyyyyhdhdddyhhhdhysydmdddddmmddyydmddyhyhhmddhmmdsysoyhhdmNmNmdhdmmmmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNmmmmNNNNdhddddhhdmmdmmhdmmmmNNNNNMMMMMNNNNNNNNmmhddddhhhyyyysoo+++o/+/+y+oossoyddddddddhyyyyshhhhyyyyyyyhyyyyyyyysooysydmmhdmmNmddNNNmmmNdmmmNNNMNddddmmNmd/+oo+////+yhmmNNMMNMMMMMMMMMMMMMMMMms/:ydy+::-` yyhdhsos:----..-::::/:-.```.-yhyso/:ohdddhddhddddhhhhdddhyyhdddhdddhhhddmmNmmNmmmmmddmmdhhdyhhhyhhhydmmmmmmNNNdmNMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMNMNNNNNmmNNmNNmmmmddmdmmmddhhddhdmmmmmmdmNMNNNNNNmdddmddhhdmmddhdddhmddddhhso+/--/+/sy++//+o+oyhhhhhhyhyhhdhyysooooooooossyhddddmmmmNNNNMNNMMMMMNNMNNNNNNNNNmdhyyyNNmNNmdmmmdooydmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNms:....```` yshhhysoo+//+//-...-....-----/+//+shmdddhhhhdddddhhhhhddmmddddddddhddddddmmNNNmmNmdmmmmmmmdhdyyyydddmddddmddmmmNMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMNNMMNNNNNNNmdmmmdmmmdmNmdmmdddmmmmmdmmNNMNNmmNNmmmmmdmdhhhdyhdhhddmmmmdhdddyo/-//+++///++/syhhyhyyhhdhhdhyssooooo+++++shhdmNNNMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNdhhmNNNNmNNNmNmmmdmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmds:.``````` hhhdhhyyssssyyso+////::--.-:shddmhyyhhhddhhhhdhddysyhdddmmmddddddddddhdddddddddddmddddddddhdysyyyhhydhohyhdmNNMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMNNmmmmmmNmmmdmNmmNNmmdmNmmmmmdmNmNNNmNNMNNNNNNNNmmmmddddhdhdhdhhhhhmdhhhhyyyyhhyosyy++o+oyyyyyyyyhdddmhhhysssss/://ohdmmNMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMNmmmNNNddmNmmmNMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNmddmdhyo/.``.``` yddddhhyyhhyhhhysysyysyyysyhhhmdddhhhddddhhdddhhhhhyydhhhhddddddddddddddddhdhhhhhyyhhhhhhhhyyyhysooosydmmNNNNMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMNNNNmmdddddddddmmmmmmmNNNNNNNmmmmmmddmmhmmmdmmdmmNNNmddddhhhhhhyhhhhhyhhhyyyhhhdhho+oooo+ooo++++oossoyyhdmmddmhyyyssss+oydNMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMNNNmNMNNmmdyhdNMMMNMMMMMMMMMMMMMMNdhhhhhsssss//:.`````` `` ``. syhhhhhhyhhyyhhyhddddddddmmmmdhhhddmNNNmddddddhhhhhhhhhhddddmmmmddmmddhhhhhhyhyyyyhhhhdyyyyyssooooooyymmmmmMMNNNNmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMNmmmdhdddddmNNmNmNNNNNNNmNmmmNmmmdddmmNdddhmNNmdmmmdddhyyyyyyyyyyyhhhhhhysshsyo///+//+os:::-::/+osyhmNNmhdmmddyyhddmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMNNNmmNmhmNNNNNNMMMNNMMMMNNMNNmmmds/:/:/shsysosys/.`````` ```-::/+ syysssshhddhyyhhdmmmmdmmmmmmdmmNmmNNNmmNNmdmmmmmmmmmmdhhmmmmdddddddddddhhddddhhyhhhhhyysssoyhysoysooyhdhdhhmNNdNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMMNMMMmdmmdmNmmmmmNNmmddmNNmdmNNNNNNNmmdhhdmmddmmNNNNmmmddddyysooo++oooos+++/syyos+o/::-::::::-::--::-+osydmNmdymNMNmNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMNNNNNmmmNNdhNmNNMMMMMNNNMMNddmmh+:/++++:--ohhdy+s+::.`````````.:o/ssy sssysssssyhdhyhyyhmmmddmmddddmmmmNNmdmmmmmdmmdhhdddmddmdddmmmmmhhhhyyyyyhhhdhhhyyyyyssyhysyhhysyhdhyhdhhdNNNNNdmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmNMNNMMMdmNNNmmmNNNNNNmmmmdmmmdmNmNNmmNmmmdmNmdmNNNNNMMMNMMmmmmhsso++//++/+//::/+++++/+::::----:::///+///++/sdNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNddhyyyhyhmNNmMMMMNmdmmddddhs+::/+/s/:..-yyy+/:o+---`````.::+hdo::-: ysssssysssyhhyhhhyyhhhhhhhdddmdmmNmmmmddmmmmddddhdddddmmNmmmmmmhyhyhhhhhhhdhhyyhyyyyyhdhydhdhsoyyyoosyyyymNhohhshNMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmNNddmmNmNNNNNNmmmNmmNmmmmddddmNNNNNmmmmddmmNmmmmMNNNMMMNMNNmmhhhhso+oo+/::::::::::/:::::--/::--:-:/+ooo++++shmmNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmhmmhyoss++yhhdymNNNNddhds/osyo:///-...`.``-oo/-+/o:..`` `-://+/:/..//+ hhyysssssyyyyyhhhdyyyyyyhhhhdddddmmdmddmNNmmmmmdmmddhddmmmmmmddddhyyyhhddhhysyyyysyhhyhhmmmdysyhdddmdmmmdddyyhy+/odMMMMMMMMMMMMMMNMNNNmdyhhdmNmmmddmmmNNNmmNNdmmdddmmNmNNNdmmNNmmmdmmmNMMNMMMNNNNNdydNmNdhmds//::/:::////:::::::::-:::/+syhdhsoosssdmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmyshhmhsshhyossoydmmNdmyo///:+/hh:-/:.``````-.``.:/s+-`.`::+oo/+o/+dhhys/ dhhhhyssoossyyyhhhddmhyyyhhhddmddmmdddmmNmmmmmdddmddddddmmddddddmdhhhhhyyhhyhhhhyyhhhdmNmmdhhoyhNMMNNNmNNmddddddddymNMMMMMMMMMMMMMNNNNmhyyyyyhhhhhddmmmmNNNNNmmmmmdmNdmmNNmmdmmmmmmNNdmNmmmNMMNNNNmdhhhdhmmhsyhoo/+/:--:://+++++os++shddmmNmmhyyyydNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNmddmNmdysdmysoo+oo+osyhhhddys+/:---/+my:::..--``````.-+ydd/o--`:++:+:/oymMMMd/` NmdddhddhysyyyyyyhyhdmmddhhddmmhdmmddmmmNmddmmmdddhhddddddmdmdmmmmmmddyhdmmdhddhhhddmmNNNmddhhmMMMMMMMMMMMNNddmNMNNdmNMMMMMMMMMMMMNmdmddmhyhhhhhhhdhyhmmmmNmdmmmNmmmmmmmmdmmmmdmmdhmmddmhdhhmNNMNNNNNNNMNNmmdmmmmsyhhysohdddmmmNmNmmmmNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmdhdddhyyyhhdysmyoo++oo/o++yhdddhs+/:-.:oydds//:-.`... ````.hMd+-:`.``.:./-oo:omMm/`` mmmdmhhdmmdhyhyyyhhhddmmmdhhhmmdhdmdddmmmNmdmdddhhhdddddmddmmmNNNNNNNNNNNNNmmmmmdmNmhmdmNNmdhmdNMMMMMMMMMNmmmdmmdddmNMMMMMMMMMMMMNmmNmhmddhhyhyhhhhhhdmdmmmNmmmmmmmddddmhdddmhhhmmmNMmhddooddhsmMNNNNNNNMMNMMMMNNNdmNNNNNmmNNMMMMMMMNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMNmNNNMNNNhdhsysyssssyssoydhoo+ososss/+yhmdhso+/:..-::/-----.-:``` ``..oNmo::.```.`://sos.:yN+``. hhoymmdmNmmmhyyyyyhhhhhdmmmdddhmmdmmmdhdmmmmmddhhhddmddddddNNNNNNNNNNNNmmNNNmmNNNNdhddmmmmhyhhydNMMNMMMMNmmdddhhhmdmNMMMMMMMMMMMMNmNNydmdhyddyyyysyhhhyddmddddmmNdmNNhdddmhdmyyyNMMNNNmdhddhosyhNNmmNNMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMNNMNNNdydhydhhmyyo+++syyssysohysoo++++ss+++/o++ss/+o+/:.`....-....```.```-.-hN+.h:````.`.o-s+/`.:+.`.` hdmNNdmmNNNmdhhyysyhhhhhhdmmdddddmdmdddhdddmdmmdhhhdddddddNMNMMNNNmmNNNNmmNmmmmNNmddddhhddhdhyydMMMMMMMNddhyyyyyyhhyhmMMMMMMMNmhddmNmdmNdhhmmdhysydmddddhhhdmmddssdmhyhydhhhyhddmMNdNmdhdddddmmdmNNNNMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMNNNMMNNMMMMMMMMMMMNNNNMMMMMMMMMMMMNmmNmdhmmsoss++sooo+soyyhsoyoooshho+/+oos+//:/++////++/+:.-.```..-`.` ````..+so//+``````` ``. ..` ```-` `` ` ` NNNmNNdmhmNNmmmhsysyhyyyhhhhdmddhyyhdhhhhhhhmmmmddhsshdmdmMMNNMNNmmmmmmmmmmmmmmNmNNmdhyymmmmddyhNMMNNNNdhysyyyyyssshdhmNNNNNmNNmdhyhNmNmdddddhhyhmdmNNNmhdmmmmdmhdhhdmmddhdhddmmmmmmmdhssyddmmmNNNMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMNNmmmNNMMMMMMMMMMMMNNNNMMMMMNNNmmmNNmNNmmhhysy++++++/+os+oooso+os+ymmso++syo///h++o///+/++o+:--:.``.``-..````````mNm-.`` .` NNNmddho./o+/mmddhhyhhhyyyhhhhmmdmdhysshhhdyhmmmdmhyydhmmmNMMNMMNNmmmmmmmmmmmmNNmNmmhddddmmmmddhNMNNNmdhyyyyyyhdhyyhdddmmmhhyhdmmmmhhdhmMMNMMMMNNMMNdNmmNmdmNmmmmdhmdNmmmNNNNmmmmmNNNmNmhmdmmNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMMMMNNmmmmmNNMMMMMMMMMMMMNMMMMMNNmNNmdmmmmNmmdmdss+/::/sso/o+/+++++o++ohNh+++o+//++/o+/::////:://-.--.````````````````sdy/-````..` `.. `` `. ` NNNho/.``` .smmdhhhhhhhhddyhdhddddhysssssyhhdmdddddhhdmddmNNNNmNmmmmmddhmNNNMNNNmdmNNNNmmmmmdmMmmdddhhhddhhdmmddhhhhddmmdhyyhhhdmNmmhmNNNNMMMMMNMMMNNNmNdmNNmNNmmmNNmmmdNNNNNNNNNNdmNNmNmNmNNMMMNNNMMMMMMMMMMMMMNNNMMMNNNmmNmmmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmmddhdmmmNNmhyhsoo+/+//o++/+/+///+////+/so//:::s+/++:-::/--....---.:.`` ``` ````-.``.-.--:-`--``` ``` `` ```` ```--.```.``-.`` ```.``` `` ` ` ` MNNms``` +mmhmmhhhhhhhdhhhdddddhhhyyoooyhdNNdmmdymmmmmmNNNmddddhhhdmNMMMNmmNddmNNMNNNNNNNNNhhydhdNNNNmmmmmNmmNmmddmdddddhhhhdmmmmNNNmNMMMMMNNMMNNNNNmNNmNmmmmmhhddhhddyhmNNNMNNNNmNNdhmmNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMNNdddmmNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMNmdmddhhmNNNNNmhyhooooo+///////+++o++/::/:://+//:/://+-+/:::--.....::-::.`` NNNNNs`` :mddmdhhhhddmdddhhhhhhhyyssshyyhdmmdddhdddhhdmNNNNmmmmmdddmNMNmmNmmdmMMNmdmNNNNmhyydNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmNmNNNNdmNMMMMMMMMMNNMMMNNNNNNNNNNNmmmdhhmdddNNMNMNNNmmddNmmNNmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmyhdmmmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMNmdddmdmNNNNMNmdssssss+//-.-::/++/://///:///o+///:-:+/::///:-....---/:--``````` ``.``.```.-`` `.``` :yhoo:-:` NNNNMNs.` :mmdddddmdmmmmmdddddhhhysyydmdyhyyyyyyydmmmdhdmNNMMNmmmmNNNNmdmNmddmNmyssossyyhdmNNNNNNNNNNNNNNNMMMNNNNNNNNMMNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMNmNNNNNMMMMNNNNNNNNNmNNMNNMMMMNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmmmdmNMNNMMMMMMMMMMNMMMMMMNNmmdmdmdddhdNNh+yssy+s+/:-:---:/+://o++++++s+///+:://o:::-.....-:-:/-.``` ```.````````````````+ys+--`-:.:/. NNNMMMNy-` `.::+sdmmNmmmmdmmmdddhhyhhysdNmmdhdhddhhhhhdddddmNNNNNNmmmmdmmmmmmdmmdosyyhhdmNNNNNNNNNNNMMMMNNMMMNNmmNmmmNNNmmmNNNmmNNNMMMMMMMMMMMMMMMMNNMNNmNmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNMMMMNNmmmNNMMNNNmhssNNmddydmddyyhsoyo+so/:::--:////:o+/////+++s/s/+ho+/......-:++-:-```` ``` ``.`` `--````` `..-``.`.-``.-:++.`::MMMMMMMMNs:` :shmmdmmmmdmmdhssydyyyhmmmmNNNNmdmdyyddddddddmmmmmmmmdhhddddmmNhydhdmNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMNNNNNmhdmNNmmmmNNNmNMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNmNMMMNMMNMNNMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmdmmdNNNNNNMMNNNdmdhmNNNNmdyyddmmNNMNNdyhyyyoddoh+///++/:/::////:///::/s+:/o++/+:--:---//+/--:.``````.```.`` ``-.:.``` .o-`` ..``.`````..` . NNMMMMMMMMNh/` `.+soydmyso/+```/dhsyyyyhhyyhhhyyyyhyhhddhdmNmddddhhhhhhddmNMmdhmNmNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmNNMNNNNMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNMMMMMNMMMMMMMMNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNmmhdNNNNNNNNNNNmmdddNMNNNNmmdmdNMMMNmdddhsoooshdsss+//::://:/:://-/++oyooso/+//:----..:::..-```.-.``````-::/-.``..-+//+/:::-`.` ```- ````````` NNNNMMMMMMMMd::``````````. `ddhhhhhhdhhhhhhhdddddhhddddhddddddmmmmmdmNNNNmhdddmNMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNMMNNNNNmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMNMMMMNNmmmNmmmNNNmmNNmmdmmNmdmNNmNNNMNNNmNMMMNNNNNNhyhdsyhydsho+:::://:--+s--:+++sohh/++::-....-:-``..` `....-.:/.:o+::+o/.-:/--/ohhoso/` .-`` ` `` ` mmNNNMMMMMMMm-:-sNh` `-+/ -yyhdddmmmmmmmmmNNmmmmmNmmdddddmmmmNNNNNNNNNNNmhhdmNMMNMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNMMMMMMMMNMNmNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMNNmdhmmmmNNNNNmdmdhshmmdNNmNmNNNNmmmdNMMMNNMMMNhysdhoddy+s++-///:/:--:/-:/+sssoys/+:/:...-..+:`.``````.-/++:-.--`:-.::ooooso/.``::/h+ooo.` ` ` `.-` ` `.`.` NmmmNNMMMMMMMm++NMm` `:hmh/ ``.`.-/:/+ooohhNmNmdhhhhysshdhhhyhdhhdMMMMMMNdmmNNNNMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMNNNMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNMMMNNmdmNmmmNNNNMNNNmddddhmNNNNNMNNNmNNNNNMNNNNNMMNmmyshdmyshoo/:///::-:/--://+sosy+//+:-:--.--//:-.```.:+oyhhyo:-..`.+--::----/os/.```.``.ohhs. NNNmmNMMMMMMMMNsMNd`` `+hNNmso. ``..-..````...-:::/+oo++ymNMMMNNmmmNMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmNMMNNmdymmNMMMMNmmmmmNNNMNMMMMNNmmNNNNmNNmNmmmNNNNNNNNNNNMNmNNNmNdyddmmyhyo/+:/::+//////oooyhho+:/+o::--:/-.-:s+:/+yyhhysssso:::/://::-:+/./+/:-`` `/msmo/.`` ````` NNNNmmNMMMMMMMMNMNo-` .````.-/hMMNNmy+s: ``````````...-::/:/+/+//odMNNNNNNMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMNNNNNMMMMMMNNNNNNNNNNNMNNMMMMMMMMMNNNNMMNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmshNNdhdddmNMMMMMMNMNNNMMMMMMMMMMNNNmNNNNNmmmmdmNNmdNmNNMMNNmdmdhyhmmhyhmmmdys/+++/++o+/+/+y+ohyoo+/s+:-:--` `:shs+hddhmdhyhhdhsoooo:/::-...`.-..:````` `odshd++/:` ```` NNNNNmNMMMMMMMMMMNNmsohmmmdddmNMMNNmmdooso:-.`` ``````` ``````.-::////ooosshddmNNNNMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNMMMMMNNNNNNMMMMMMMMMMMMNMMNMMMMNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmmmmmdyhhdNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNmmmmNNmdmmmNNNmddmddhyhhhhhsdmNNhss+++/+/++/////+ooosyyos++/-.` `/o++hmdNNNmmdhso+////::--.`...``.:.-```..` -.:sd:---` `.:NNNNNmMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNmmmmdyssyyssyo. ` ``````` `````....-:::::/-::/+sdNNNNNMMMMNNNNNMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNmmNMMMMMNNNmddmmNNNNNMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMNmmMNyo+/odNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNMMNNmddmNNMNmmNMNmdmdddhdssssshNNmhssssoo++++//://++++oyyhh/-` ````:ooodNmNNNmmmmmmmddhyso/:///.`.`` -.``` ```-oso-`.+o+-:/.` NNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNNNmmmdhyysssyy/` `````````......-.```...-.---:--:+oo+ohmmmmmmmmmNNNNNNNNMMMMMMMMNNNNmNMMMNNMMMNNNNmmdddddmmNmNdmNNNMMNMNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNmNNNNNmmmmy//oyhNNMNMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNMMMMMMMMMMNmddmNmNNmNMNNNNNmdyyyssyyysyydNdssyho+ooooo+///++++oss+-` ````.:-:sdNNMMMMMMMMMMMNNNNmhss/..-.. ``````.` ```.sNNmo:-.:+:.`` MNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNmmmmmmNNNNNNNNNmmmdhddhdyo-.```````-/++oo/:::---..-:::::-/+///+shhhdddmNNNNNNNNNNMMMMMMMMMNNMNNNNNMMNMMNNNmmddddhmmNNdmhdmmNNmmNmmNNNNNNNMMMMMMMMMMNNmmmmmmmNyhhhdyydNms///ydmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMNmmNNmmmNMNNmdhdmdhyhhysyysyohNmhsyy+/++++/+-.....`.``.:/+-.```..-/smNMMMMMMMMMMMMMMMMNNmhs/:-::`` ```.`` `-sdNmmNys+o:`.` NNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNmmmmmmmmmNNNNNNNNNNNNNmNNmh:.``````.--//++osoooo++++++/:-----::ooyddmmNNNNNNNNMNNMNMMNNNNNNNNNNNmNmNNNNMNmdhhhhmddmdmyoshhmmNNmmNNNNNmmmNNNNNNmNNNmmNNmmddhyhhoyyoyhhhmms/ohmNMMNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMmmmmmdmNNmmmyhhmdhmdhshosso+yshddd++/+o/:..` ` ```````.---:-...:omNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmdhyy+-`````` `.-osNddh/++`.. NMNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMNNNmmmmmmmmNNNNNMMNNNNNmNNNNNh-````````.-:/ohhhyyhhdmdhdhhs+:::/+so//::/ydNNNNNNNmNdNNNNMMNmmNNNNNNNNmmmmmmddhhyyhhhdddhhyyyhdmmmNmmmmmmmmmmmNmmmmddhhhhhysooooyyyo+++shdyydhyhmNMNNNNmmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNdddhdddmmmmmmmNdyo++o/+sosyo+soo::---``` `````.`./:-:/+omNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNmy/.```` ``` ` `:yNMNs::``` NNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMNNNmmmmmNNNNNNNNMMNNNMNNNNNh+-``` `..``.:+oyyddyyddmdddddhyo//ooo+:+oooo+ohmNNmNNmdhmNNNNNddmNmNNmmdmmmddhhhhyhdddhhddddyyhdmdmmmmmmmmmmmmmmdmmmho+/+/+/:--....:-...`-sdmydhdddhmNmNNNNmNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNddysosyhmNmyoo+-:/-``.+soo/--.`````` ``....``.--::shNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmh/-...`````` ``-+oNh/````` ``.:/oso+++/+oydNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmy+/:...````` ``-:oNNNo``.. NNNMMMMNMMMMMMMMMMMMMNNNNmmmNNNNNNNNMMMMMNNMNNdNo/:`` `````-+yhddmmmNNNNmdhdhdhs+oo+oyssy+oy/++sdNNNNmmmNmdmdddmNNNNNdddmddhhyhdhyyyhhyyhddddddmmmmmdmmmmmmddddddddd+-...`/.``````````````-ymdydddhdmNNNNNmdmmNNNmNmNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNdyhhddhyo:``````.` `.//+/-.````` NNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNmNNNNNNMMMMMMMMMMMNNy++/:. ````-/syyhhhdddddhhdmddhsyddmmhhddy/o-/+shNNNNNNNNmmddddmNMMMMMNNNmdddmmNNmmmddhhhdmNmmNmmmmmmNdmmmdyhhhhhho:.``````````````.-.``..-/hmmmmdddmmNNmmNddmNmmmmmmmdmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmhyys+/-. `.-----```` ```.-::ohmNNmmmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMNNNNNNmddys:-.` `--/dNMM:+/. NNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMy+/-.`` `````-.--::--/+:+h+smNNdysyyohhyyhyo:-:/omNNNNNMMMNNmmmmmNNNMNNNNNNNNmmNMMNmNdhhhhyydydmmmNdmNmmhyydmmdho::-.`````````````````.`````.:sdNMNNmhddmmdhhdhdmmmdhhhhhdmMMMMMMMMMMMMMNMMMMMmdy+//+-. `.:------``` ```` ``.-::ohdmmmNMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMNNNdyhhyddhyyo:-` ``````..-oyNd++./:--..--``` ` ` `` ```.-.+hhhhdMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmho//+oso:....```--/-````:/yyooy NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMNNm:.`` ```` ````..``.....-./shd+-:+/o+o/+sss+:s+hmNNNNNMMMNNNNMMNNNMNmmmNNNNNNmmNNNNNNddddddhhmmNNNmmmmmmysmmy/:-``..``````````````````..```./o+hNNmddddddyssyhyhhhysossydmNMMMMMMMMMMMNNMNNMNhs+///:` .+/++::-.` ``````` ```````..-:--ohmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNmNNds+-.--::.``````--::.-...`./-+yy NMMMMMNNNNNNNNNMMMMMMMNNNNNNMMMMMMMMMMMMhso//` `````...-----::::--:::+++/o+oyo:/+hNNNNMMMMNNNMMMMNNNMNNNNNNNNNmNMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMNmmmmhhmmo/-..````````````````````-:--+---:.:yyyhhdNmmhhssyhhyyysoosyyshmNNMMMMMNNmmmmMMMMMNmhyoo/` `` NNNMNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMNNNMMMMMMMMMMNNd..``` ` ` ` ````.....-----.....-:::/:/o/so+yyhhhhdNNMMMMMNNNMMMMMNMMMMNNNNNNmddmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmhdddddss++-/-``````````````````.+o+:o-:+-.:soyyhNMMNNmdddyddyyyyyyyyyyyymNNNmmhyddhddmNMMMMMMMNy+/--.`` `...-.````````.`````` ````..--+osdNmmdMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNdhhyoyhs/-.```````-`` `-.````.`.---/:+s NNmmmmNNNNNNNMMNMMMMMMMMMNMNNMMMNNmso+/.``` `````````````````..----:/o+/:/++o/+o+o+::/+ooshdhhmNNMNMMMMNNNNMMMMNMMMMNNNNNNmmNNNNNMMMMNMMMMMNNMMMNNhosy+-/..```````````````````````::/`.--``.:/hNMMMMMNmmmmdhddmmmdyyyyyyssyyyyyhysydysyyhdmNmmmNmNNhs+/` `` ```.```````` ``` ``.-:+syyhdddddNNMMMMMMMMMMNNNNmdhhhso:-----.`` ``` .` ```.--.```.-:/:-: ` ```````````` ` ``.:+//++ooydddmNNNNNNMMMNNmhyydmdyo+-.``.```` ``` ```````.-/:+oys+ydmhs NNNNNNmmmmNMNNNNNNNMMMNNNNNNNMMNNm+o..````````````````````````..----:://////os++osysos+ysyhhhmmhmNMMMMMMNNNNmNMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNMMNNNmdddhdhNNNmNmo:.`-.````````````````````` ````````````.-/+ohdyddmmdyysshhdmmhyyssyysssyyyhdhhsoo+sssyhydoshNNNNNm+/.` NNNNNmmmNNNNNNMNNNNNNNNmmmNNNmhho-..``````````````````````.----/--::://ossydhhhhhdysyddddyyhdhmdNNMMNNMMMNNNNMMMMMMMMMNNNNNNNNNMMMMNNNNmdhyyyyyysoy+` ````````````````````` ``` `` `.`.`.../oo++ooyhsssssysshyyyyyhshhhyooosyooso+oyyhhhddhdmNNmmmho//.` ````````` ` ````.---::/+sydmNmmmmmmmmmmdsss:...::-.`````` `-.` .``````:ohhmmNmNNMMMN NNNmmmmmmmmNNNMNNNNNNmo//oyo/---.`````````````````` ```.```......---.-:+/:::/+yhso+ydmddmdddmddmNMMMMMNmNMMmmNMMMMMNNMMNNNNNNNNNNMMMNmdhysso+//::--..` ````````````````````..````` ``-...--..`.-/syyssyso++::://sysyssosyooooossoosydmhyyyhhhddhdNmdhooo+::.` ```````` `````.::///shyhhmNNNNmmNNNmmmyo/--```````````` `..``.-..-..-/shhmNNNNMMMMM .-````..``...```````````````` ``...`/:++-+hdNmhyhyo/-:::::/+oo+osyssoooosssyoyyhhyyysyhhhyhmNNhhydNN+-.-```` `` ``..-/+shmmmNMMMMMNNNMMMNNdy+-` `````.. ```..``.::/+:.--+++sdNNNMMMMMM NNNNmmmmmmmdmmmmNmmmm+```..```` ``````` ``.--.`````````````...`..-:::/sdyymdmmddhhdmNNMNMNMMmmNNhymNMMMMMMMMMMMNMNNNNmNmmhshhyso/:-` .`````````..````````````` .`` `.``-:......:oNMMNNmmdho/-.``.../sosyhyyssyysosyssssyyhhyshyyyhdddyhmddNys+:--.``````````` ` ` ```````../oohdmNMMMMMNNNNMMMMNNho.` ````` `` ````.//``.```:.```.`.-sdmNMMMMMM NNNNmmmmmmmmmmmmmmhs/.````````` ` `````` ```...````````````....--:://:::+osyyhhmmdddNNNNNNNNMMMdhmNNddmMMMMMMMMMMMMNNmNmdmdhhhyys. mNNNNmmmmNmhys/:-`````````````` `` ```` ```````````````....``.---:/:::--:oyysydmmNdhddmmNNMMMNdmhhNmsymNNMMMMMMMMMMNNNNNMMMNdhy+ ```````..`-...`````````` ``````` .:-.-::...+hNNNNNNNNNdhyso/:yhhdmmmmdddhhyymdyhyyshhhyyhyssyhhhddNmdsshdmd:.-``````````````` `````````.-:/oshmNMMMMMMMMMMMMMMNddo-.-````` `````.:. `````` ````://:+yhdmNNMMM ```..````-.:-...`````````` `.`` ``.`..`-ohdmddmmmNmNmmNmmNmddNNMMMNNmy+ooydhhhdyyysssssssyhhdhddhNmdddymo..-```````````````......---:+yhmNMMMMMMMMNMMMNNNMNNmdy/:-::.`` ` ...-/-..::.--`:---yoo:-++oshd mmmmddhho:``..-`````````..``` ``` ` `````````````.--.--..`..--.``.-+ossyydmmmNNNNNNNNNNNNhhy:+sNmymNMMMMMMMMMMMMMMMNmmdmhyyo` dhhso++. ` ```````````.--..``` ``` ````````....-://--://::-.......:+o++oyyhmmNNNNNNmNmmmmyyo+//dhsdNNNMMMMMMMMMMMMNNmmmdhyhy. `````.```...::----```````` ``:`````.+hmdddmmmmmdNmdmmNNMMMMMMMNmdyoyyyydddhysyysysssssssyhydhhdmNNmdy+:/.````````````````-:-:oyhdmdmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmdysoooos/..` ` ```.....-``....:--/-...-:-/:/+ ```````.`..-..---:-.``` .`` ` ``` `.-:ydmmdyhdhddsoosyhhdmNNNNMNmdhssyyyyddsyysysossysyysysyys+oooyhdssh::..```````````````.--:ohmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmmmNmddhhhy/`-` `.::-...`.`.```.``--.-:-.+//:+/ +:````` ` `````````.-.:/:-:`` `````` ````````.--...-.-..:-......-::----:::+shmNNMNddyymmmdyhyo/:.-yh+shdNMMMMMMMMMMMMNNNmmdssoy: .````.` `` ``````.-.-:-.`````.-:.````` ``..``````.......--.::-....:/+:----::/::+dNNMMMddddNmy+/-..-./yhhsyhNMMMMMMMMMMMMNNNmyyssoo: `````````-..-:/::...`` .` ` `` ``````..+ssyhdmdyhdmdmysohs++++ymmdmdmsso:../yyyyhsosys:+s/oysooo+:/osoo+oss++:-````````` ````:+oshmNNNMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNMMMMNNNNmNNNmmh+-.` `::......`````````.`.-:s/-/-:--. .`----:.`` `` ``.---../yos+-.``.````` `..-.````````.....`.--::...--:++ooo/::--::sdNNMNNNmmNmdysossyshhs/:ymNMMMMMMMMNMNMmddds+oooo. `` `` ``````.:.--.-..``` ` ``.`` ```````.-://+hhsssooymNNNNNdmdysyddhyhhhmho/```.:/::shdo/oso//:/so+//:oso+++ys++::.````````` ````-/ossyhdNNMMMMMMMNMNmNNNmmmNNNNNMMMMNNNMNMMNNNmo/:--` `:-````..```..``````.----.-...`` `` ``````/:....-.````-``.```` ``..-:/+s/.:/ydhddhdddNhhyhhdmhhymmhosdddh+-`` ````+hh+///-://oo++ssosyyssooo/-:.```` ```````.`:/oosydmNNNNNNNNNNdddddddmmmNMMMMMMMNMMMMMMMNNso+ss: `/s+```````````````...`````````. .-:/o+-`` `.` ``.```.:/+//.`````````` ````````.``..-.``.`...-/:---:+osyo/-.``-/hmmhmNNmmmhys+s+/++o//sooymNNMMMMNMMNNmmddhy+ooo+. `.` ````````..--...```..`.:. ``..`-.-.-:-.-/sdddNNmmNNdhyddhdmmddddyyysmhd/```````..../:sdhho+ssoyhhssshhyysso+::-`` ``````-.`.`.-/:odNNddmmmmmmmmmdyyyyyhhhmNMMMMMMMNMMMMMMMNdy-+o/` .:/```````````````````````````` hmmmmo-`` `.-:shh: `````.````..````````` ```````````..-.````` `.//--:::/oo:.-.---+yddyddyhyhhmNNNdo+:o/oshmNMNMMMNMMMNmmhhys+/++o+MMNNdhysyhhyhdmmm` `````````` ``````` ` `````````.--:--:-...-..--/-......-:/:--+hmmmdh/+oydNNdmmhhhyoymNNMMMMMMmNMNdhdhsso++ooo+: ``` ``````..-:/:.```.-.```` ``.-+///:--::/+ydNNNmmmNNmmdddddhdNMNmmyyhds` `/+oys//sdmNMMMmyhhsohyhhyhhyss+/+-.``` ```-.```.`.--:/ohhhyyssyyhhhhdddhhyyhhdddmNNNMMMMNNMNMMMMMmdhss-:.` `:`````````` ```` ` MNMMMNNNNNNmddNNN:` ` ````` `` `````````........`--.```.......-:/+/:/ohddhdhshdmmNdoosddddydNNNNNNNMMNmmNNmdyyyssso+///` ````.```.//--/ho`````-.````....-///o::////:shmNNNdNNNNmmdmdmhyhNMMNNNNmy- `-/o+-/+os+++hmMMmshdddo+sssyssso/-.`````````.``-.-::/++sssosssoooooyyyyhyooossyhNNNNNNNNNNNMNNNMMMNdo/-o.`` `.`-` `` `` ` `.-yymNo:/oooo+syyo/-..``.````..````..-:+yyo//oo+++ooshyssyysoo+:-::/ydNNNNNNMMMMMNNNNNNNNs/:`o:.: ```````` `` ``` ` NMNMMMNNNNNNNNNN+-` ```` `````````````.`````` `.`.` ``.:+o+----:+ooysoyhhhhhddyhdNy/-+ydddmmmNNNMMMMNdmmmNdo+o++ooo:--`` ` ```-///+:-:/hs-..+-`````````...```-:--::+so+oydmNNNNNNNNNmmmdmmhdmNMNmdmmh/``.-..` NNNMMNNNNNNmNNmd.` `` `` ```` `````..````` ```.-----...-://osydmddyhyhhhydmNddNmhmddmmNNNNNNhdhshmmhssssso:``.-:.````.-+oshmd+++s++ooyhsos+/-:-.``..`-:-.`.--//oydmNmNNNNNNNNNNmmmmmmmNNmmmmms:.`..`. ```.////.``.+so+oss+.`````.`..`````...:/oddy++///:-/++oooo+:/+oo+:-:/o+shmNNMMMMNmddhmMNMNmdhs....--.```. ``.`` ` `` ` ` `````-+shdddmmmmNmNNNNMMMMMNNNNNNNNNmmmmsssosomdyysso/.``.-/+-````.-:+shmhhyhossss+oydmd+/-++syhyy/o::/++o+shmNNNNNMNNNNmNmddhdddhmNMmdddmhyy+.`.``` `.`` `.: `./+/+//:.````.......-..-:---/+sssoosoooo+oshhyyo//ssssossssooydmNmmmysyyyhdmNNNmhhy+-..s/.`-`````.-. ` `` `` MMMNNNNNNNmmNNm+ ``` ` `````````.....` `` ` MMNNNNNNmNmmmd: ` ` `..`````..--..`` ` ` ./hdhmmNNNNNNNmNydmmNMMMMNmddhmNmmddhy++/omdhyo.``` `::+/-`..``..`:+yhyh/:::::.---:-:++oysyoyyddmNNmyooymNddmMMMNNNmNNmmmddhhmmmmdhhhdhs:` `-.` .`.://-````.....--/....-..-/-...--://oho+/oosyyo+oos+/+ohddyyhyshdmmmmddmmdydmmNNNmhsyss+//+:`:--...-.` ` ` ```` NNNmmNNmmmmmh: ` ` ```...-.`` `...--. .+dNNNNmmmmNNmmdhhoyymNNMNNdhhdmdy++/-.../hhdy:-:-```-:oo/::.````````--/yo+/::/+ooshdmNNNNNNmmysosyhhyyhdmNdhmNMMMMNNNNNNNmmdmmNNNmsssyo//-` `.`` `..---.``--::--../-:-:/+/--:--:--:oso+so+/:/++ossooyyyhhhmmhhddmdmmNMMMMMMMMNNNMMNNNdyhyso/-/--`//```.` ` `.` ` ` ` ````` .```````.://oy:-.-.-/sss+/:/+++o:///::+so+o+o++o++oyddhdddmhyhydmmNNNNNNMMMMMNNNMNNNmdyyyo/::/:`.-````` `..-` ``` ` ````. mmdhhhhhhdds. `.`` `` ` ````.```` ```.--------:.-sdmNNmhsydmdhoss/--:yNNMMNmNmmNmhyo//oo+yys+://+-...:+oo+:/+:.:::...:yyoyy+:/shdhddmmmmmdyoo:+shhysssdmdhdNNdhdNNNNNNNNNNNNmmmmhhs-.+oo/o+/+/::/` ddhhhhhhdmy. ```/` ```` ` ` `.``````` ``...`````-./:--:/oshmNNNmmmdNmyo/-.::/hmNmNNNmmmdysososss+oos/://ooyhyosydh::/+.-/-:/:/ydyhy/:+syysyys++/:/--::+syyossshhhhyyNmsydmNNNNNNNNNNNNNNyo::/oshyyys+ddhs.``` ````` ``--/:/-...:/o+++/::++s+o///osyyo//+soossyyhysyydNNdyodmhymmmmNNNMMMMMMNNNNmhosysoss/:so````` `` .-:. ```` `````. dddhhhhdms```````` ` ```.` ````-````.``..`````` ```-/+oo+:..:/+/.-/oysshmmmmmmdhysssyyyydmdsdmmdddhdmmdo/::+:-::+oos+sydmmmNdo+//..--`.-syyy++:://-----.-`-:.```-/+-.--:+y+++-:+dmymmNNNNNMNNNNNNNNhsso+:.-:/++/::-.```-..-:-: `````.`-:+.--..:::://--.-::--/ooss+::/:/++ssss+++smmMMNmmNNdmNNNMMNMMMMMMNmho///+sossdh:-h+.```` `.. .-:. ``--.` ``..: mdddddmdy````.` `` `...........``````..``````.-+oy+:--/oosyhmmd+/ymNmmmhyssy///+symmdhy/+osdNNdmmhso:--/:-+yy++smddmdhs+/:..``...+o+/:---/-:...:ss:+::.`.--/:+.--+s-//..-shsdmmNNNMMMNNNNNNNmmmds:.`.-/yss+/+:``..--..` ` ```.`..--:--:--...-.....--...:+:-:+/:/+++:::::/ymNNMMMMMMNNNNMMMMMMMMNMNdo-oos+hsoymdy+o--```` `:.`` ` ` `.:.```.--dmmmmmdh-```::` `` ``````` ````````...`````` ```` `..-://ohhhys+/++oyhdmNNNNmyssshmNNNdy+//ohddmyoyhmmNmyyydhdy+yyhdhyyhssyysyso//:-...--::---:::://::.--:--.:-/::--.--/+yyho`.::..+yooyhNMNMNNNNMMMNNNNNNmy-`..:hhhoo:::-`.-`` ````..`..-/-:-.----..-......`--..://:-:/:--/oyssy:/sdmNNMMMMMMMMMMMMNNmmmNmdmmhshNMMMNmmhmo/:.` .`````./` .`` ` `` ```.-.```.--/--` ```... ddmmdds.``.`.` `` ```..```` ``````.`````` ` . `.-:+/yhhhhddmmdhydNNNNNdssydmNNhdhhhhs+syshddmmdmmmo:/yhmddddmNmmdhhmsoydddy:--:/+ssshhmdoosyh//o/:..``-.`:-:::+dhoyhms-::---/oyhssydddmmmmNNNNNNNNNMMm+oyhyyyh+++:/::--``````...`.:/::/---.........`.-.-://o/-..--::.-:+sdsoshhddmMMMMMMMMMMMMNmdhhyyyhNNdhNMMMMNhyo.-`` hddhh/````` ````....`````. ` ```...```````...`-.`.`.-::/+hhysssyssssyhdhyddhmmmmmd+/odddhyhdo+/osyssydddosdddmhyhdmmNNNNdhdNNNNyyhyyhysshdddsdhdhooyhh++//:/:-:+sssddsshdysss::+yhhydysoo+sshdNNNNNMMMMMMMMMmMmmyo/s:/h+--:.`..```-.--+/-:-...---.....`--:::.ohs:::sy:--.-++sooyhhmmddmNMNNNNMMMmhdddNNdhhmNMNdNNNmm+...`-.` ` `-+/`..` .`-/+hhhh: `.+/ ``....``````` `.`.`...```````..```.``.-/oyssso+:--:/+sysoyhsssshhsshmho:oydddhs:-+dmdNNmNMMMMMNdmdddmmNNNMMMMMMNNhsysys+sysyyyddhsoho+hNmdmmmmdhhyyydNNmdyshddddosyhmmmmss+yshyoydNNNMMMMMMMMMMMNddysoy+hho:--:.````.:/+++/:-:-..--.:-.-..:/shyshooyydyh.`:s++os+ydNdyhddddhyydNMMMNhydmNMNsydNMMMMNh/+.-..`..``. .:`` `. ` ``/soyy: ydo.` `-/` `` ``.``......` `.`....`.```` ``:``..-:/+ohhdhs/:-:++++syyyhs:-/yydddhmNMNNNdss/:/ohNNmNmNMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMmssddmhhhy+:+shdhyydmNNNNmmd++shooyddssyyhhyysymNNMMMMMNmNdyodoohddmNNMNMMMMMMMMMNhyyoyyddyhsoo` ```/os/+/::/....+/--../osdNMMMNmmmNNmy.`/so+/ssydmdhdmmmdhydNNNNNmmmmddNNdmNNNMMMNh/-..-``.``-:`-.`` `.` `.`` `.://:+o/ s..- ````` ` ` ` ..:-.```````.....-:///::::+o/oyyhyyyo+++-.``.-/syhyyys+:--+dNmNNMMMMMMNmhsoyyyyydddNNmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNdyoyddhhs+--smmmNNNMMNNmhho+ooso+yys+oyhdmmmmdydmNNMMMMMNNNNNmhshddmNNNNNMMMMMMMNmh:/yyhsosys/-` ````.::-+:--:.-::so.:/o/:+o/++oo//::-``-:/+//sshdsdmNmNmmdysdmNNNNmmmmmNMMMNMMMMmdhy/...:--:``.` ``. `./.`.`` `:o++:-/`-:` ..` `..```````.....-...---/+:+/ooyyhhyhyooooo+++oyydddhysoosshdmNmmNNNNMMMNdyhds//oshhhhdNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNhss+oshmNNNNNNMMMMNmmmmmdyoyddmNNMMNmdhdhdNNNmNNMMMNNNNNmhmddhdmmmmNMMNMMmds/-.:shhy//s+/-```````../:-.....--:/://:```-````.```...:-/ohdys/soohmNNNNmdddmNNmNNmhsydmNNNNMMNd+:o+-`..:/os/..` ` ` `-/o::``.`` `......:+y ```-:.`` `` ``-```.-:--.````..````...:o+o+ysosyyyyyyooo+sss+//oyhddddhso//+oydmNNNNNdhdNNNNNNMNMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNdhhyhyo+oyhydmmNNNNmNMMNdddo//++yhmmdhdddhmNMMMMMMMMNmNMMNNNmyyhhssdNmhs++yo+----:/+os+o+::.``...----/o+:+::oo+:.:/+:/.```-:..-//:::/ooddyysosohNNNmmddmNmmNmys+//+osyhdhdNNy/...```:`.:s:`.``````--+s+-`````` `-+hmN ````-... . ``.`.`.:/:--.--:-/---:/++soyy//--:/+ssssy:.-:/-/:///shddmmmmhsydmhhyhddysyhddmmmNNNNNNNNdmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmmmmdyhdmmmmNNNNNNNmNNNNNNmmmdhshmmmyhddmmmNNMMMMMMMMMNNMMNNmhyhdhhhyho++:::oss+:--.-/+oysoo- `.````.-/sy+.-.-::+yysyddss+/----..-::oyoshyyyshmNNNhhshhysymmy+o+/+:ysyyoyss/-.:.` `-o+..+.:-.: -..`` .:odNMM ` ..:/-`` `` ``` --.``-+so::-++ymdhdmmNNMMms-:`-//os/++..```.`-////+shmmmmmhyyhhsso++ssyhsooyshdhdyhddddmNMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMMMNdhdddmNNMNNNNNNMNNNNNNmmNNNNmmmmNddhmmmdhydyhdmmNNNNNMMMMMMMMMNmmds/:+omhh+s+:-:ssysoo//-..-+osy+.`-` `.:..-``` ``.:/odmNNmhoo+-:.:+o/:/oohyhhhdmmhmhdmh+-/+y-``-.o/yddNd:.--``` :-`.-.``:-.//+/s. ` .```` ```.-//oydmN ` `.` `` .. `..`-..-hymsosmhdmmNNNNNNNmy/-`-///-.``.---:---..`.-//::::+++oosso+/+-oyyyysoyNmhhmmNmmNNNNNNNMMMMMMMMNNNNNhssdmMMMNyyddNNMNNNNmNmmmmmddNNNNNNyssyhs+yymNNdysmmdhmNNmNNMMMMMMMMMMMmhyhddydNNdss:::+s++syo---.+/++/o+-/:+.` ````--``````.../+yNMmMmyo:/::ohmhhhhydmNNhy+shdmmmdo+o+.````:oymNmdhysshh+.`:ds.```:o-.///+-.-` `-/hyyoooydy ` `.:+dmmddhs/ ``-` ``` ``. `.``.--:.+NNmNMNmddddmdyys+/::-/:.`` ..` ` ```..-+o/-+//++yyydyo/--:--:./yhmhhy+ohddsosymmmNMMMMNMMmdyyhdysshNMMNNNNNNNNMMMMmdddmmmNNNNNNmmmNmyyyhmmmNNMMMNNNNMMNNNNMMMMMMMMMMMMMMNmmmdddd+/sdoo///::sho/:....:osso--:.:`.` ```..``````..-:oymNNNNmhhssohmNmhhhhdNNNNdhyyshmNmhhy+-` .:sdmmmmNhshNMMMd+o:`` `./+:.`.-.:-` `.-`.` ` `` ..````````.++omMMMMMmdmNNmddmmd/..```````.``.```````.::/:+s+o+shhhhdhyo/soydddmmNmyo/--/::+ssyyhhhhysyhss+//+osddhhmmdNNNMMNNMMMmhmNNNNNNNMMMMNNMNmmmNNmmmmNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmmNNd+ydddm//-+o:-:o//:-:-:+syhh/::::` . ``.```````-.-+yhyhNNNNmdho/oyyddhhyyhNNNmdmyosyyyddmNNmhoyhhmmhshmmdNNMMMMm+++-````.` `.o-//.``` ` ````--/-`..` .--`` ` `/.````.```-+oydmNNNMNdmmmNdhso//...````.:-......-.-//:+soo+:-::/oyhdNmmNNNNNNdyhhymhs/::-../:-.-+o++shhys/+:/oo+shddmmNNNNmNNmmNdmNNNNMMMMMMMNNMmhdhdmhhyhmNNNNMMMMMMMMMMMMNNNNNmNNNNNNNNMMNNNo/sdNms+--o/://++/:/+o+yhdddmNNh-```..:/`` ` `-/:/smmNNNdysmmdsssymdhdmmNNmhyymmhhsohmmNMNNNNhhmmmmddmNNNNMMMNNmo:` ````` ```/.:..``.-``./o/::-hdyyy: ..`` ```` ````-.```---``-hdmmmNMMNNNMNMNmh-..-````````.`.://:..-+o++s//:/--:osoyyhddyyooyhhydyhy:.://:+o+ooyhhmmys:-:--/:/ymmNMMMNNMNmmddmNNMMNNmNMMMMMNNhy::oyyoohdhyyhdmNMMMMMMMMMNNNNmNNNNNNNNNNNNdhosyosmds/.. `-+//sooo+ossyyhdddds+:-...-:/...````.o//ymmddhmdmNMMmdhymdhdmddddNdNMMNmdddmNNNNNmdhddNNmhoymmmNNMNNNy:```.-::/`.-:-:...```.:.-o+oo+oyyoshs ``` ` `::.`.+:```..`-/```-+yhshmNmmddMNdhy:-`...:///-:--..```.::/-.-:-.:oo//:/+/::::-.-o+/shhdmhdhoy/+/s/++shyhhddhshhdNNNmhhmmmNNNNNmddmMMMMNNNmhmMNNNdhhsyo+syhhddmmdmdhdmNNmdmNMMNdshddmNNNNNNNNNNmdhsydddh+:. /o+o++ssssyyhddh+o-``.-.---:-.````..:ydNNhhoohdNNMMMmmdmddmdhyoyhmNNMMNmmmmNmddhyhmNNNmmmhmNNmNNddhss+--/:s::.`../:..`.` ``/hmhoyysoyso/s ` `./omNmhsydhysy `` ` ````.oo-.--```:-``.-:://ohmhm+mmmNmy/+:..-...`..../+-::+s//-/so:..```:::---``....--//+shh+://+o+o:-.:-:syhmmmNNNNmmdyshyhdddhhdNNNNMMNNmNNNNMMNmyyssyhmdsohmNNNNhshhdyysshmNMMMNhdmmNNNNNmdmNNNNdddhhms+o/+-`.` `-+os+/syssoosss+o+-.-/-..oys-.``..://ohhy//+sssdmNNmNNNNNNddysoysymNNmmmmdmNdmmddNMMMMNNNmNddNmddh+:+://oyo/:::://-` .//:++.`.```` ``.`.-:--/:+omNMMMMNy/-:+:-.:++//ooysdds/osh+....-..-/.````````.--:-+:/:/s:-/+o+:o+/:/os+osssyoo/ooso+sdhdNmmmmNNNNmmMNNNMMMMhsoo/ssydmdmNNdhdhsydmmmddhNNNNNNNNMMMMMNmdmmNNNhysssyhy::-.:oyyyo.-/yo/:+s:///ossoss//+/+-.hMmo:-.://://.-:o/:omdhhmmmddmmmmdyso+hmdydmmmdmmNNNMMMNNMMMMMMMNdmmNNNMMNmhdh++yy+:++:-.``.` `:ys:+ydhsssyssy ` ``-:-/:::oyy++o+:..://:-///:.---..:+:::/-oyshhs+/hNNmymdmNNNNhh//:/+shmMMNNhdmNNNmmmmmmdhhdddmmmddNNNNmhdNMMNms+::.////..-:s+--/o`-./+:++/:/:/++ssyyhho/oo:+s+hdsoo+-:.``./::/osohdddddddhhyso/oohydddmNNNNNNNNmNNNNMMMMMMMNNNNMMMNNmmmsy+``...-.` ` ` `.+y+-:/-.--:os `````` `` `.ohh++/o:-.`.````````.````/yhmNNMMNsys:+:/+sdmdmmmNMNdhyhdoo+-``:-```` .` .` ``.-:yy+/yoo+.-``.```` `` ``-:/:oso/smsoyhs/symNNMMMMMMmo+hhysos+--.: ` ``..:oo::/:+/o++/o:...````.+:-..````.``````````.---//ymhyhsooso+:.-/sydmNMMMNNmhdNNNNNmmhssydmmNNNmdhdmmdmmmNNhhhd+:::/s/o/`...+--://:` `./-+o/::-:+osyddNNhsoo+..:oos+/:.` `:+++//:oyyyyshhhdhso+ohhmy+o/oyyhymNNmNNNNmNMMMMMMMMMMMMNNNNmhss/.:/`..` --:oo///::/ohdysosss++sy ``` `` `` `ohs::yy-//--```` `` ``.---:-.`-s-ymdydmNNNNNmMMMMNmNMNNmhs+:/:-..:..---///++++/:-:..+so-``````--:..--``` ` ` `````.`....:yhhyosoosss/----+hmNNNNmNNmNNNNNNNmdmhhdmNNMNNmdmmdddNNNMNs::..`.`.``````.-.+..`:`..`` `-:o+:--.:o+os/yddhody/``-/:-:.```..--:-../+oysyddmdddo++oyhoo-``.---ohooyhmddNNmNNMMMNNNmMNNmh+:-.-../sy++/oyhsNmmNNmmmNNhds/oo/+yyo ``` .--o/-....-/oyhsosoo:///--/+yddmNmmNNNNMNNNNNNdhmmmhyhdhdmmdhmmmmmNNNNmy+.```` ` `````....` .--`-` .`` -:///..:ooohsyyo-:-:........``.--:-.--...-/ymdmNmdms/:-://+`.` .:.:s-`-omNmdmddNNMMNmmmmyy+/o/-.+y/--/+s:-:++dy:+hsydNMmmhys/oyhdd `.- ` `+s:.:/../-..`` ``` ``....` ``-ddddMMMMMMMMMMMMMMNMNhyyyysoo+///:+yyhhs+/::..--:::s-+...````--````` -:` ` ` ``.++/-``:`....` `` ````` ` ``.+hhdmdNNmmNNMMMMMMNNNmNNmNddmmddhyhNNdho/::-..`-+/---:/:..`.... `` ` ```...+s--...-.----:-:-:-```..-:+hyyhNNmmNNNNNdmmmNNdyhddhysyydhhdyhmNNNmmmmyo/-`` ` ` `` .:::.```...` ``.``..-.-.:osyyhs/.`.-`...```.``.....--.....:so+yhh+--``` ``` -``..``./hmmh/++ohdddmNNso++/:`.+//:``.-`/++///-`:/oy/ymhdo+/:/::// `` ..```-:+o.. `.+:.--` ` `.``.``sdydhmhhmNNMNNNNNhsNNMMMMMMMMMMMNNNNhy+/:::yy/---/+++/.`.``-.---:.:/-/o/:+/o//-.---..::--...-..`:o+o/ydsysdmyydNNmmmNNmNmhyysyso//oddmmmmddmNNmmNd+/-```-:./ .+-+//`..` ` `.--+.. `..--:ossso-..````.` ``````````....`.....+::-.`` ` .` ``.:`.--:shdy/:``-:/:shh:..:-:`.-```.-. `-+/+++o+yhdmdhhhyss+:/-..s ``` ```..-``.:-y+..:-/.-/-`` ``` ``` `.-+:dsshhdmmmmhssoydhymmdmNNMMMMMNmmddmmy++shyhysso+///:-:+/:/+oyssys+s+/-:--::.:-..`..-..-..--.-+hhhymdho+ss/:yddmdhdyyysoo//:---:.//+oo:::hNmhhhhyyo+:--/-.```/o+-``. `+/sddodh-``` `.-o++oo..```````.----.````````.`.`..````````..`` `.``.``---:--.-//+//-`. `/./o+`````-.-` ``-.````.-::.ohhmNNhymmmmyyys//+o `--`..```.`` `./:+oo//..-.. ` ````` ` `` ``-:ososyds/.yo+o+/yhyddddmmmdmdsody+hyso/oyso+:-://::.-/-:oyhhso///---::--:/:/---....`.-.-+syhmyo:/syo--yhyshyhhss+osoo+:.` ```` ```..:o+hdyyyooohs+/-::.` .:`.-.`` `` .+hdNNNhyo/:-:````.`.`.-..``````.-./+-.-``./:.`` ```````...---..`.-::--:/oo/s.` `.``.` ` .. ..` ` ``-:.--::/++:/hdmmdhh+osooomdmds `.-:-` ``..-----.-///.```.-//--` ````/. ``` `..```.-:+y/.:dmhhhyy+/:syysdhN ``..-`.` `--`./:///.-.` `` ` `` ` ```:+o.:++o:.`o++soyo/:ooo/:+s+/o///:--:::--//-+----:-.:::::ooss//..-```.-::-::/..--:o/.+-shmNNdNNy+/::+:/o//:::://oshho//.````-.-..-.-:+dhhsooo+yy+.`.` `..`.. `-.` ``.ooys+++.```...``.-``````-:::/:----`.o:` ``.`.`` ` `--:----```..` ` ```/yo`.-.:```.-:---`.-+/-:::-.-:..:-:://+//:--:-.-:--++oo:/ssy+------:-/yhy//-:/ohhhhos+smNNNmhNNy/:/-/+/:...-/:ossyyo//:`.:://--....-/oos+++/:---.``` ````.` ``.:```-/yo/.`` ` ```..::-.../:::-/--:-:/:--`````-:sso+:-.```.-:--` ``````` ```````.``` `..````.-----:`.`--```//-`/hh+/o:.``-:+/yhm ````````` ``.``-.+:+o/+/```` ` `` ```.-```.```.`.--`.```::-:./://:::.-:.:/+/:-+o::--::/://+//ohNmmysysyhyhhmmmoyoddmNmmNNNNNmNNNdmhyyo/+/+o++/+oyyoydhhyo:--:s+..`.--.:--.....-````--:-..``.``` `.:+.``./hd:``` ` ```.-```` ````.::..../oyoh+/+ooyooyyyyhs/:..--..```````````-:.-..````.``.::--:/ss+o: `` ` `--:` `-//-`-+` `````.-./dm ` `.`````````````..:/ssso++o/`` ` `` ```` ` `` ``` ```..--.`.-..:--:+:-:-//++/:+o+/o--//++/+:oohyyhNNddmhy+/oos+yhmmdhddmdmmmmmmdyhdyyo-::::+/so+sssydyhdddh+/--/:/+/---.-..::------..-oyso/-+-``` `.o:``-oNN+` ```` `` ```..`` ``..` ````:+:/:--:/oys+ooyoyy+/-.-..``````````..`:/:-/:..----/ss:`` `:sy:-. ``.-.`.`` ``.:``--. `--`.:/++om ``.--.`...````````.-:::://---.` ` `..`` ```` ``.....-.:---:://+yyysoo+ysoo+/:-+yhNhh+oyyhyymNdhdhs---...---+/o+++::sd/osho-//+/::/-++o/+sshssmmdyosooo/:/..:../...`....`.`-+o/oyyyy+oo:`` ` `-/```./hy` ``..```````````.``````` `````` `.:/:::o://:+///-:-``--..`.`````+y/-..` ```` ``....`.`.. .`.``` ..`.:+.`:` `` ``oyosy `` .-:....-.`....`````--...----...-:..:----/oo-``.-/:+o++:-.::.`. `````...++++/:-` ``:`` ```` /+.`..:+o-...`.````..``.```..--.````` ` ` ````.` `..``.` `` ```.--//o//:sssoddhhdhdhsyhsso+:....:h/-.:sydhoyyNsohso/o:`` .``/s/o+:`--////ysy/:+/-://+so/+syymNmmyoyyy+----::/+:---..-..-.-+hdydms+/...-.```:..-/..``:syo`````````` `````.````````-`.` ` `.--++.`` ```.:::`.``````` `````````` `` .-````.``.-:.``..`. ``..:yyhsy++hhshymNmsmhh/-.-.:::..+.-oh:.:::osyhh+ho-::o+//-..`` `+:oy+:`````:+yssooso:/sos+oshmmNmsdhhhdds/-//:::--.:/+ss--//hmmdhmNd+-.`-/:--.:://-````///-.````````` ````` `` `````-.-..`` .-..:-/-`` ````..`.-``````.``` `.--````.```.----/---`.:hs. `.:://--so/-.:/. ` ``/`-..` ``. ``````` ``` `:---```.` ````.`.``` ````` ``...```` ````` ..-oys:. `. `` -+odhh+/--`` `//:.``-```..:o:o-.-.- `` ` ` `:.` .```---/---`````` ````` `` ```````....:+s++:::-/---.``.//hdy/:ohyd+shmhyhyo:/+`` .-`::-/:o+/-/sm:+y/+o/:+yssys+-:-. .:/++---``-oys/+os+y/-oo/ysydmNNNmhmmmNMNmmmmh+/:oshdddmhdhdmNNNNmmmy+-:o:`.-:/:.`.`.` -:+/:` ` ` `:.`..--/ss+:`` ```-`..`` ` `````.-` `.:..--`.s++:o:``.` ./.-s/---::/yyo+yy:/++++:.`.-.:/::--::..-sho+-`.-:o/hyhs/-:-:.`./.:+-:/:-:+o+/+:ooso+o+smNmNmmNNNMNMMMMMMMMmhs+/yhmmmdNMNNmdNNmhyoyh/++:+:s:::/- `.```/so--` `` `-` ` ` ``````````..-.`.`````.`````````````````....`` ``-/so` ```. ``+shyo:.` :/sy//oo/...-osds/..`--`` `-.``` `` ``` ` `.`````````````````...` ```` ```.````` ```-/:--` ``-` ```-:::++/:-` `.ohy+////:/.`-`+ds/` ` ` `-:. /. `` .so.``:+/:/-.```` `./:`..`` `.` +h+`soy+:h- .oo:.`` ````.----:/:/:/::+:+s/:.-///:+/./.-+--.-.::-``.. `````---.--.`.-:.-://::-+-:-.-/::+sdmmmdmmmNNNNNNmNNMMMMMMMMMNdhyoo/+ssdmmyddhs+yoyos+--/:`./s:/:/`` `--..-.``` +o-:..y+y:` .///-:.-`------ `` .`--.h:/hh+/+... `` .-..--/+/+/...``....`:oo+s:...`...` ` `` ` ` `.``/o:`-..-::-+:-:::ohhmdhdmhddmmmNNMNNNMMNNNNNNMNN+///-.os/osho/osyhy//dds+o+s+-+o`` `-.``` ` `.` `` `` `` ```.``` ``` ``````.``.` ``` .-.`` ```.--/:-::/...`...``` `-+--.` ` `:``` . /hs+//://os/-.-`::./oo/:o:. .` .` `-ymd+.ys+. ` ``` ` -.`.... .:ooss+//.`-:. ./++ooy++:.`/-`-+-.--`.. `.`` ``` ```.`.++--....-/yyyhyyhdmmmNMNNNmmNNNmmNMNNNNh+oo/.`.----ssyys+++syo/-----..- ``..``` `` ``` ` ` ` ````.``.``` ` `` ``./-:s:..```:```. ``.````` .`.::/--:+:---...-:. ./ ```..`````.``` ` `` `` ` ` ``` `-/.-:```` ```. `.+syy` `...` `` ``.```-.:+/-`.---/oyso: ``````````---mMo/odho+:-.``````.:+:-:--/:-s` `.-o+...-.` ` `./s/+o-+///+/-:+++-:+/-.o::+:++o:::o:.-+o:+/+/://-:o-`` ...:.`.:/-..:/:/`-.`..`.o+s::-..``///oyhdsdmdmNNNNhhdNNNNMMMMMMMNdys/..``-/o+syssydhsds/-:. .:/` ` `` `` Nmmsssy/+y:..``.. ` `.``-o+-/`:/. ``:. ..`/+./oo-oyoyy+os+yshyosh:ys/+sy+++o++ss+ooshyyo+:ssyss/y:+:-:so+:-+/:/+/:s+//:o+so+.++hs.+::-.:-..+::sshhhydNNMMNmNNNMMMMNNNNMMNmhhs//--ohhhdNMMMNNMmyo/..oy+.``` `/` ` ```` `` ```````` ``.`` `-+::.` ` ``.-+.://. . `````..---:oyso:``.:..-.... ``.-..---..-` ` ```````..//-o/:` ` ` `````` `:. ` `````..`...-:o+/`.---:-:-----: dyo-.:s+ommhs--.` `.` ` ``` ``.:o:hhhsssymssdhdss+oooo+-o+-oo:oysdhdodhdsossddhossohyysoyy/yy++hshsyo+hysooohysyshhyysy//-ss/sso:o+/s:/+hhhyhmNNNNNNNNNNNMNNMMNMNNmdhdydmmMNNmNNMMMMNo//-oNNy/````` `-` ` `.` /-/:+://odNMhs` `-s:.os/-.hhhh+sssoshss/::-....``` ``````.-+sos+/:..+oyy/:++::o.`:.`-``/.++oosys+/so:`..-/:/+o-./+:+/.odhyymdy+hhmmmmmmNmmNNNNNNNNNNmNNNNNmNddNNMMMMNNMNMMNNNmy/+yNh/h//`` ````` ` ` ` ` `` ` `.` ``.`.```.-.::---.``` `:/-` ``````` ```.::--.` `.----::-:---:: ``` `` ```````./`` `...``::``-+``-./oso+yssosyhdmmdNmmmNNNNNNNmmNmNNNNNNmNMNNNNMMMMMMMMMMNmd+-/--+hds:-` ` ` ```: ` ``` ` `.``...````.``-..-`` ```.. ``` ` ````..`` ` ```.-::--:::::-::: ``:o///ydNNds-`` ` ` `. `.+dy++/++/oo//+////so/+/-:-.:-`::...-::----:/-....``.`````` ` `` `.-y` ``` ``` ``-+: ````` `` ``` ``.`.---:::.``````.-----::::::::::: `-:-:odNdhm/``` .` `` .:o/:`..oy-::/+yys.:-/:-o/.`.//+o.-+/-/-` .-.`-/-.::/:-.-.````--```.````.`.`-.`./`..`...``-/+:--.:-..-.-:o+s+/y:os/+s+o..y+.-syo:ohhmmmNmmNNmddmdmNNNNMNNmmNMNMMMMMNNNNNMNNmmdds/odmhh+.`` ../+/smdhmhs: ` ``` :o+``/odh+os+/s/s:``--.``` ``` ````-:.-:+o:.-/..:-////ss--.:--:/..``.::-///++/..-:/.:---`./:-//-//:/:-s++/--+so+s/h//sy/sddhsys+/:/o/+y:sdmdmmmNNNmmddmmmNMNMNmNNMMMNNNNNNNNNNNNmdmmmNNMMNdh+`` `:ho `:` ` ` ```-` ` ```` ` ` `::-::::////:..--..-//::::::::::::: :+:+osymdmhso+.``` `.//:.soyo:ydhs/+....` ` ..:.-```..` `:-:/-osoo+//:++::---/o/.--`-:s::+/:oo+-o--:o://++++`...-..:-/-+/+--/o/+/+o+//+++yssyhhhhdddydhyhh/++:/yssdmmdydddmmmdhhmNMNNNmNNNNNNmmNmNNNNNNNmNNMMNNmdNMy``+.` -oMy .```..` .` ` ```` ` ``.--:---:://+++/::::///////://::::::: /://ohmmhdh.//.:.` .:ohs+sdy-:yoooo:. `` .` `.:.--...` `:--o+-://-/.`.//::/:.-:---.-..-:+:+++++sooyoh/:-o+/:+/-:/:++::oo+/-:.`//.+/-soo+o+ooosyyyyyshdhhhyooo+/::+osysyyooyyyyohmmNNNNNNNNmmmmNmNNNNNNmNNMNNNNNmdNNdyo-` ` .ss`o`.. ` ` `.-::::::-:///++++///+//////////::::::: :+sshmmdsho--..ys:-:.--/hoo/o:::oo//:-` `` .-`.. `/.//-+./.:--:/--:-..-:::/-/-::---/://-+/o.:./+:/+osooos:++s+-:-./o:--/--:-.-...-:.:::////://:+ooyyshysyssyhssyss+/+:-+:+/::+oooyddmNNNNNNNNmdmhdNNNNMNNmmNNNMMNMNNNNNNh+:-````.. -:```` `` ` ` ````.-:::::::/+///+///-////+/////+//:-:::: soyyNNNddho:.`.ohddhs+//o/o/+/...--`` ``.--.-`--`./`:.:-/:o/+o+/---.-:/:+::..::.-:/:://oo//:o-/s/yys//:++://.:-.-:.--:/:-:---:--:-.`.-:...-:.:-.--::://:+s++++s/syyhhysyo+++///-///+shdmmmNmmmNNmmmmmdmmNNMNNNNMMMMMNmNMNNMmdh+:/ `.` .`.` ``` `` ``` `..``-::::::://///++/+++++////+//////+//---:-: osdmNNdNmy+`..-/o//+y+/-:-:```.```` `..--`:.`s.:.-.s+s:+//:/:-//+://oo+//+////::-`:++//s::oo:/-o/+:o/-:/--/-------.::.-::-.//.--`.:-:--.--::..:::::::+/:-/-:--/+ohyhyyyy/+++o--::ohysyhddsdhyddhdhshNNMNmmNNNNNNNNMNNmNMmso+`..:` `-`/-: `` .-:::--/::////////++/++++++++//+/://+++//:::--/ ssdNNdmmdo:``:--/:ooo+ss-.`` `.``::.+:`.``-:`.:::::`.+o+/+/+//-//////+/s+s++/:o/+:/..:o::/.//:o/s+//+//::--:::+///:-/:.:--/-:::+///o/s/+++++//:+--.++/+//:+/::/--/ossoosysyysso+/::++++o++soso/oyysshddNNNNNNMNmNNNNNMMMNNmNd+++/:```` ` ``/.o: -:::///://////++/++++++++++++///////++++//::::/ ``..` ` ` `://++//////+++++++ooooo++++/////////++++++///// ddmmddhdy+/-`--//:sdys:.`` ``` ``...-.--::-.`--.//:///:-.--/+//+//+///+ooosoo+://:++-/.--:+-`:++++/-///://:-+//:++s/so+////::/:+:o+yysooossooo/o//::.-/:/+s+sho/+-::/++/:++:++ssyysoso///o+-::+//:/++osddmNmNNNNNNNMMMMMMNNNNMNdddy-.:-````` NNNNdhds/h+-/-`.:.+oo/-.` ``...`.`:+. ``--::./.`.:/++/:-:`/://+so:://++s+ooos+/.`--/.+-/.-..-....:`:/+//++//+//++oooo++++o++oooosyhhddhdddddmhymhhyoo::-./.:sssoo/////--:/-----::ssossyo+://-+/:::/o-:+ohmNmdmNNNNMMNNMNNmNMMMMMNms-.`` ````` ` ` ````.` `-:o++++++


MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNh+::/shs-.`-:hdo-.smNmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNhyy+++/hdmmmNMMMMMMMNNNmdddhddhhdNNNNhhhhmmdmNmmNmmmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmmNNm MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNms:-/so/-..hNNmy+dmhhdydmdmNNNMNNdmmmdNNNNmmdhso+sshmmNNNMMMMNNNdo+++/oyymNMMNh/+hdNNNNNMNNmyhNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMNNNMMMMMMMMMMMNNMMMMMMNmmmNm MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNms/::-.-oosddNNmdyosd/`:syydNNNNhhdddydNNNNmhhs/:+sdmmmNNmmmdsos+-.:ohhmNNNNNNdmNNNMMMMMNNNNmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMNNNN MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNho/::--::symmdyoo+ody.``-/+hddddhoy/+yhdmdysy+.--/+hddddmdhhhhssssyhmNNmmmdhddNNMMMMMNNmdmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMNMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmmhho+/+++dhhs/--/y+````.``-.:/:-os/+oshmm+----..++syhhmmNNNNNNNNNNNdyyyhdmNNNNNNNmdy+/+shNMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMNNNMNMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmmmmmmdy+syyy+::-/+`````````.:oshhdhhss+ymdo/+yy+ohmNNNNNNNNNNNNNNNNNmmNNmmmmmdhhhhdyydmmmhyysymNNMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNMMMMMMMMMNNNNMMMNNNNd MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmdddyo//+/:///...`....``````-:osyhhhydmmyshmhhhsoo/+yhmNmmmmmmmmmddddhmNmmhyssyyhshyhhss+osyhdhhhysyyyhdNNMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNMMMMMMMMNNMNNNNMMMMMMMMMMMMMMMNhmNm MMMMMMMMMMMMMMMMMMNMNNNNNmmddho:-://--:--:-.``...-...:osyds/oydNNNmmmmdhhmdho/+smmmmmNNNNNmdo/+ymdyyhydmmddyoo+://:oooyhhyos/::/ohhNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNMMMNNNmmmmmNNNNNMMMMNNNMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMNNMmmMNNNNmddhmhooohds/:-yyd/...--.-sydmddhs::+hNNNNNNMMNmmmdhdddmdmmNNNNNNmhhdhddddyyys+///:///+ooo++hdNNdyhyooo+sysmNMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMNNNdyssyhhhydmNNMMMMMMMMMNNNNNM MMMMMMMMMMMMMMNMNdhmmNMNNNmdmm++hho::://:-/-//+yo+shmmmdhyhyyhmmmmmNMMMNNNNNNNNNNNNNNNmmNNNNNdyo++ooosyyhhhyyysssssossdNNhhyossddhyhmmmmNNMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmdyo+osooohdhmNNNNNMMMMNNmoys MMMMMMMMMMNNMMMMNNmmNNNmNNdmhhhyh:..```````.:/+/+yyoyhhhhdddmmmmNNMMNNMMMMMNNNNNNNNNNNmmmNNNNmdddmmmNNNNNNNNNNNNNNmmmmNhosmmmho+yydNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMNNNNdhyso+//+yddyNNmddNNNmmhNho+h NMMMMNNMMMNNNNMMNNmmmmNdmNmmNd++o+...`.:-/:..``.:+sshhhyyy+//ydmNNMMMMNNNNNNNNNNNNNNmmmmmNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmmNdy/./sdNNNmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMNmNNNmmdhysoo+//+hdddhyhmmdyso/ooo+o mNNMNNNmdNMNNNNMNmdNNNNdhddmNNdh++-.:-:hsy+:``` ``..-::.``` `+shdNNNhhsyyhhdhdddmNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmsos:omdhNdhNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmhydmNmdhyo+/+--/syyyho+ymyyo/.`..-.. sdmNNMmhmNNNdhyyhhymNNNhsdmhmmmmmds/-::+ho+.`` ` ` ````.` `:syhmmho:o+//oyso+sshdmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNds++dNdhydmNMMMMMMMMMMMMNNMMNNMMMMNmddhyyyo/:-::.shhmsyh+sdh/++:.```..` oyyydmhossyyoddsysymdddddNdhNNNhmNNs//:-::/./```````-/::-.:oy+ss//--::-:///:o/sddNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNds/yysydhmNMMMMMMMMMMMMMMMMMmNMNMMNNdo+:++s::://:ohoso+:ohhyo///:``.... ://+hh+s::+/-:oshdmNss::ymmsymmmNmmys:-:s/o:-`..````./oo:.-/+::::--..``.--::o+ydmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmdNdhhmNNNNMMMMMMMMMMNNMNNMMNmNMMNmy/-`:-+:`.:/-/hdy/-:+//s:-+:-.-o-`. s:::-.`````:.`.`.-:/-````+hNmddmNdmho.-.--///--`````../::-/++//:::-...-.-:/+yshNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNMNNMMMMMMNMMMMNNNNmNNNmhhdhy/:````./.-+o:-odh+:/-..-/+o:../+:.. -.`` ` `` ``.:-//+::+dNNNMMNmo-.....-:s/.`````.:/::/++//:::-----::+ohhhmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMNMNMMMMMNNNNNMMMMMMMNNNNMMMNmmhdsyhs+s/+-````-:--oyyyyhsh:-//o++/.```..... `` `..`s+:/+hyosNMNh+:---/:-../o+:-. ``..++:://::----//+++shydNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmdmmhyshdNMMMNMNNNMMMMMMNmmNNMMMMmddhs::syhho/-.` ``.-:/yyds-..-:o+/...```...... ``..```--+hdmmydNMNho+so+o+/..:oss/.`` ``--:--:/::-.+hsssyydmNmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNdsoos++yddhdddmmmmNNNMMNdhdNNNNmmdyo+:.````.-.``` ``-/+/+sy:-``./```` ``....... ``````--:+sysdNmmmdyhddddmdy/..:+o/::.`.-.:::/+++o/+ydddhhhmddmmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMNmmy/-/:-/oyso+osyhyshmmdhhhhdydys/:....` `` ``/yy/-+y-/```-:.`.```........ `.`/o:-:::---/+ymNmh::///ssmysho..--.+::-`.-:-+oydmmhddhymmhd++ydddmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNmmmNMNNmmy:-:.`..+sso/+oo+yhhoosy/-+h+.-//-` `` `+ho/-:ys+` ```:o:.........` ``` `:-oh+-::----:+yyhdd::::-//ds:/:``...-:/:..---+syhydmmyo/ymdy+o+sdhyshmMMMMMMMNNNMMMMNmMNMMNNmhdshmmNmNhs+..::-./osssoo//oss+:+s.``+/.`.-.`` .+o-``.sy:` .``./yy/......... ..:-:::-.```:ymNmy+/:+//-+yymNmdys+/:+do--` ```.`.----os+sosydyso-:--/hhsoo+ydhss+hmNMMNmNMNNNNmdNNMMNNNdhhyNhhsyd+:```:::/+/++o++/:--//--.```---:+:.`` .:/-.////-.`/---ss++:::-..... +sssydsoooyyoNNNNNdosmNmdhddmdo/+hy+yhh/..````...../+:+yys/:sys- ```.-://-..:oys:::sysyo/ommNmmdNNMMNNNNmdhyh-:/ss:` ``...-..-/.`--..`...```./+:.``` `.`.-``````-``.://:://:-:::yyssooossymosmyhNmhhmMNNds/::-.-:yo++sss.:-` ``.--:+ossyho:/so/. ``--/-``.-::-````../ooshsosdNNMNNNNmdhds--``://. `.```---:-.`.-:-...-///` `` `.``.--s+/:-::/+// :-//:.../shhmNdys+:-:+++:```````.:+:-:/ys+o:::::-:+o:o+oh+oss:```..-://-``...`..--.`..+y+::/sdNNNNNNdhhsys/.``.+o-`` `.` `:+.`.---.:o/y+-. ` ````-``-.-:-///:/o +osss:` /hddmNNmy+/:-.```````````:/.-::/---.---.-:/+oshds/ooo/-`--:+oo/--:/:--/:::..:::/++shdmmdhdsys/-oo+-```-o+-` ``` ``..` .`.:-``-:`.+yooh/. ` ` `` `-:++/+y /:/:- .hhy/sNMMNNNh/:``````````-ss-/o/..::::-.-+:::+shysoo:-:-:/:/+o/:-:::--/+///:++++++:-::os/shyo.`-+-..```:/``` ````-..`/-..`` `..//-/+/. ` ` ```..-..-````` ``::-`:/ymNNMNdo.``````` .++/``.``````.``...-/ooyhy:-/ososso+oooos/-`````..--::--..../++s++/.``...````.-/.` ` ``````.```` `` ..-/:` ` ``` ` ` `````..````` `` ` `` `` `-/syy:`````````-yo.` `.+-..```../++sssoyhdddhyssyhyo+:.-.::/:::::------.`/ds-.````:/::``.-... ` ``.` ````.``` ```./` `` `- `` ` `````````````` .:`` `` ```-.``````````:o:```` `...`. `.-o/::+osysyso+//++soosssso++///--.```.:.-:yo.```--:+/:-`.:-. ` ````` ````.:o-.`` -` `` ``````````````` ` ```. --` ```````````````-:.```````` ``-:....-.-:///osyo+//:...```` ``..```.:+/:dNo ``+:./`:-`---`` `` `````` ``-.://`. ` `` ` ` ````````````````` -`` ` `` ``````````````..` `.--` `` ```..--..+oosss+:-.``````` ``--:.`.:/..+ydy-.`..`:-.-..``````` ``````` ``-/:.`.-` `` .` `/: ` ..`.` ```````````````` ``` ` ``..` ` `````.````````.` `:.sh/./so-``.--://.-/:/osy/` `..````````...:..``/:/h/````.-``:-..`` ` ` ` ````` ``.-:. ``. ` `` ` ``` .. ``` ````.``````.`..````` ` `:-:` ``````````````````.:-/:ho::s//--:+:-.`.------.` `.:..-.`-...-:..--:os/os.``.:`:/-:.``` ` ` `` ```..````:+o:` `:.``` ` `:.` `.``.- ```` `````..`-.`.``` `` `.-.``````````````-```.-//oo-.`-:::... ` `` ` `....//.--/.--`:ooy::o--.`.-hs-..-.```` `` ` ````````-+--:``:/o:````````` ` ` `..`:- ```` `` ``````---.`.`.``` ` ` ``.-:-````.````.`. `` ``...`` ``.-. ` ``.`-:----.-:++:.`.--oyyo.````..-/-....`````````` ` ````````.-.` ` `-+o.`-` `````` `` ` . `.``.` ```````.--.``--`````` `` ````````````````` ``` ``:+++ss:-`--.+ys+...--:oo/:.`.``.``..```` ``` `````` ` ```` ``````-```...:```..-```..`` ` ```` `` ``` ````. `````..-.....`````` `` `` ` `` ``` ` `` `..-o+hs-:-.-``.-:ys/.`-:-.:+````-````````` ```` `` `` ``` .` ``++o-``:::```````` `` ` ` ```.```` ``-.-``````````.-+:-`````` -`.` ` ` ``-+ssso//.` `:``.-.++:-.`-//````-`..``.``````` ``````````: ` ``````-` ``.:+-:`./-.` `::/.``` .` `.```` ` `-.-.``````````.:..````` .`.-.-. `-:odo-..-....```....-:.```:++-``.:.--` ` ` `` ```` ``: ` ` ``````/` .//hy:://:..` .`-+o:.` .` ` ` `` ....```````````````.````` ``````..``` ````````` -oo-...`--..`...`````-`.-:..-`````-`--yo `````` ``` .`` ````` ..` `-+o/-+o.-.` ``...sddyo:. `` `` -`` ` `.`.```````````````.` ```` `..```````````````````````` -`.::```..-`.`````````-..:-`.---`````..::s+``.` ``` `` `` ` ` ` ` ````` ```` `.-.:./../-.```` `.:/++--:.` `.````.. `` ``..-..``..````` ` ` ``` ...````.::-`````````````` ``` `````./::./.....``` `::.:++``` `` `` ` ` ` ```` ` `` `-/.```..-.``` ` ````` ` ```` `./:.`````` ````````.``.`````` ` `` ``-..-::mmhoo-....````` ``````.`` `..:-..--::/.`.``-:-:-..:`` `` ` `` `` . .` `` `....````.````.```.. ` ` ` `./:.```` ` `````````....`````` `. `.-:+ohsomymmhs//-..-.`.-..`` ``````````-```` .-..-+..-ss``:.`//:.:-.``` `` `` `` `` ./`` ` `` `/-....``` `--::::::-````.`````` `..--.:.``` ` `.`.`````.````.``````` `` ` ``---/y/sdo+hh+/:-.`` ````` ```````` ``````.``./o++/dy::ho.`--/:-.-.::o/` ``` ````-` `. ``..` ``.` .```..``-.````.yhddhhhho..:/:...`.`..-/`-.--.`` ```.```````````.`` ``` ``` ```` ````-osdNNmds/++:-.` `` ``` .yNmNd/hdhmNs.`./.`-/:..oN+` ```` ```-+. .`-```````/.```...`.````.```../dNNNNNNmyooyso+::-.``:/:.-/:`` ` ```````````````````` ` `.``` `` `+shhdMMMNdys+-.` ` `-hdy++-yNMMNo-/os+o:ym:-ym/.`-///...``..``` ` ``.. `.``......``-.`````.``.`/dNMMMMMMNyyhmho:/s:-..+-:+:..` `````.-````..```` `` `` ` ` .yho-sNMMMMMmo:. `.``` ```.:syd/.-dNMMN:/NMNNN+omhdMN/+++yhhyhs/:-.`` `` ` ...`.....``.`````..`.s-dMMMNddNmdo:+/oyhdhds/ysyd+` `..`..-::..--.`..```` ````.` ` ` ```` `--+yhmNdo-.` `````.`` ``` `.:ososhNhhhmmNmN+yMNhs+:+NMMMd/:--//+yNhso///` ` ```.```....``.` `..-.-+hmMMMh/+ys:mm++yNMMMNNhhdhmy-..`` `````...-.`.```````` ` `` ... `` `-:/:-` `````+yyhdhmNMMMMNNmNhydmmms--oNMMMs`````.//oyddh+.`````` ``..`-`.```.```.`.:.---dMMMMNh+hmm-`+sydNMMMMNmdhhdd/....`` `````````````````` ```` ` `.` ` `.```` ` ``..``-.``.:dMMNNNNNNMMMNNNhhdddmNmhddmNmNs` ``:o++soyoyy/..-```````.`.```````.`..`..``.-+hmhs+yNMmso--+hMMMNMNMNhoyd/::-.` ````````````````````````` ``` ` ``` `````` `` `..-//:/`.//+hNMMMNmNMMNNNNMddmhmNMMMMNNNmd-```.:/:/:+++///-..`.``` `````..`````.....`````.://-./ss/-+:+sNMMMNMMNdyymo-/+:..` ``````````````````````.``` ` .. `` ` ``` `````-.```-//-/ymNmddmNNNdmNMMNNNNNNMMMNNNh:``...`/..:++/y+-`` `.``` `````````````````````.--.--..`...-/:symhyhmNdddNs+//:--. ` ``````````````.````````-`..-. ..`` ``````` ` ``.. ```.`` `.```../-.::./y/:yyhmmNNNMMMMMMmmMMNNNNMds--.//:s/-://os:--....``` `` ````.``````` ``` ``````````...-.:/./sossydhdh/o:--```` ```````.:.--.-:-...`````.````.--:.` ````` ` ` ``` ``.. ..```.-:-/:---:--:+dNMMNNNNMMNddmNmNmmmMNs:::/+:..--:--:-/+oso-..````````````````` ` ````` ````````.`.``.-`:yhms/s:+:..``..````.`.``.-````.````.`` `````. ys-`` ```` `` ` ` ` `.:.`..`..-//+dh+..+mNMMNmhmmyshdhdmmNNMMMmoo///:/-.-s+/:/yhNNs+---:...``...`....`````````````` ```.````./hmy:+::+/-..-.`.-``.`.``...``.```````..`` ```. yoo.```.```````` ``..`` `` `.+.``.--:-./mmd:``-smMMMMNyhs/+hoodNMMMMMMNds/+yyy-/ydmdhddydmyohh/.......`..--.`.-.``....```` ````.-::-.::odNy+sdho./:oo/:.`.````````.``.`````` ` ` ``` s++/.---.````````.--..````` ````.` .//-..+oosd/.:.:ymMMMMMmsy+sds+sdNMMMMMNmyoyssdoys//hmNdyy+oyyss-...--.::oo/:/---..--.`..``. ``-/++--:+dmdy+/oy++o+oo/.````````````.``.`````` ` `..```` :-/o//.`-.``.`.```....-.`` -`.`:y`-y/.-..:++-`.//syymNNMMMMm+./hssoyNMMMMMMMdyhs/hmdyhssymNho+:syss+:---/--:///---.::oo/-/:++::..-/:/://hdmso:----+o+y::/.```````````````````````` ...``` syoos+-:/:-:s:-.````--..````./+y-./:/:-/:-.`.:-:`/+dys/-/ooymmNms.+ddyydmNNMMMMMNhysohNhyNNhymdyo/:-:-/so+/-:-.---:/-/:-://+./oo-...---:/+shmyo:./-...`.++/+/-``````````````....`` ` `` ````` NMNmmhshso/+/+/``.....-:/ososNNy/:/+s+mms. `````.`..`.-:.---:/oo/+yy+ohdmNMMMMMMmy+-hmhNNhsyddyyhdyos++o//o:::--/+/-```-..-.`.:-.`.`-/oydyss::./:.-.```:s/::/:...``.````````-/o:.`` `.`.. MMMMMNddhmdhmy/..`:/:oshmNNNNm+:s/-/mmd:.` `.-.`..--/+/ooo:---+/oyo//oshddNmmMMMMm:.sNmMNdddmNNNMMMNNdso//y:---``:-..://-```-yyy/+o/ymmhs::---.----````:----:--...`.....-.`--/y/..```` `` ``` ` MMMMMMNNNNMMdhdhhydhhdNNmddmmmhysdmssy/`/.-:.-::/+-s++--++s/``/mMMy+s+/+ssso++sdhNmyommNNMMMNMMMMMMMMMNhs/:so:-.-yyy++hhso+sdmmdmmmNdy/-.::-/o--......`--++:-..``.`.....-...--..`` ` `` `` ` MMMMMNNNNNNhhyoshNNmNNNddyshhmh/+yo+-`-oosh+..`/+/:hmh::-.:..:hNNdd+-+::/:/++:-::ymNmmNMMMMMMMMMMMMMMMNhy::///+hdmdmmdmmNmNNNNNmmh+//.`--/++:...`.-.-:.+-.``..````..`.....--...`.````` .`````` `` MMNNmddmdmdyy:::oymNdmsos:::shsy:s+:.:/oy+:.````.``.oy:/...-`-yNMMmo-:.-:-::o:/::+mmNNNMMMMMMMMMMMMMMNmyo/::+shmNNNmdsss+//oyso++o/.`.`./+/-/o/:/:-./--`````::.`.`````.``.....```` . `` ` ` ddmNmyhddhh++:::/+ss+sy+:--/ody:o/` ` `-`...````````:so/so-.+mMMMmoh:-s:`.` `.-:+yhddNhhmNNNNNMNMMMNms/+s::::+sso++o/::osyhy/.`..```-/+:-.///+--/:../+///```` `````````..`.```.`` ``````` +/oyyyhmmmNmhso/:/o:.--://s+oy+``` `. ``.````````````./soo-/dNMMMNds.-:`..````.::/ohsosydmhdNNmmdhhso/.:+o+/osy/.``-....::sy/-.-`....--::++:-o/-:/o+:--.`` ````````````` `````` ` ``` ````` /+///+sdmddmhhhhyso+/:-://+o/.:+.``.`` .---:.```.``` `./:`-+mNMMNdydy+`.`..`:::--:/odyo:/dN+smmmhy+//---.-::::oy+-.--:/:..`-..::-.:::oyss/++o/-..-/++s+:--``` ````````````` `````.```..` ..-/+symhssyhhdmddhy+:.--::/::-s/````...:+o/:..`:.`````````:+//o+.`++-.`.-..+--/--+shho:/yms+hyyo/:--``--::--`...:::-//.`.-`-:+--:+hys+:--:-/sy/-oshmdhddo:/::```...``````````` `````` ````` `..-:+ydddmmmdmmmdNmdo-.-o+:-.-/:`.`.-.://symho/:/:`..``` `.```.:..--:`:+/+ssmNy/ys+ds:/hhhs::y+ohy/.`-.-:..-`.:+/:::y:-:---/+sdmyo:+:-:--.:/ddmMMMMMMNmyyhyo:``.....-:.--.`````` `` .`.:/ydmmdddmddhydNMNho/sys-`.:.-.``..:+ydhhhNNh/s+:/:-.```````...--``--+s++yNMMdsm/yymh///+sh///o//:--o-:::----/+oyho:o+//os+oos+-...-.+o+o/hNMMMMMMMNNNNNNNmyo//++o+so:o+/o::-` ` ``.:+hmmNmmmdddhhmNMMNdsss/.`---` .:+/shymNmmmyhy+ohs+--:.```````-:``+ys:/+dNNNmdMyymmd/-+sNN+/:...:+:y/:+o//+y+o++:shsssooo:/::----//+/+/-/ymNMMMMMMMMMMMMMMMMNNMNyo+/osydhy/-/+::++/-.`````````` `-+ydmNmmddmhhdmMNmhyhmh/..//-. `--oydmMNdNMNhhMNNNNNdsh/.```` `-:-+o/++:smdsmMMMNNMMMd::+yd+/:.`.::-:/oossoos/::-:o+:---+///--..`.`./-ss+-:hNNNMMMNmNMMMMMMMMMMNmss++ohdydmdddyhhhys+-..``..::-+ `.//sdmNNmdmdhddmNNNmddhy/:-.` `-+oymNMMNMMMNNMNysdNmh/---````.:+syo.``:oNddMMMMMMMMMMdo:+soo/-.-::.-://:--////+:o+::``-osy:/:-.-..-:`-//+odNNdmNdhsdmmNNMMMMMNmsoydmhmmhNNNNh/oo++oyy+:/.```.-: ``.::ohddNmddhhhhhmNNdhysss+-`````.+o/hmmNMNMMMMNmNmmNNNNdo:.`.--+o/+o:` `/dNMMMMMMMMMMMmh://:-....-:.-/-:.`.+so::+o+:.-.-ohyssoo/+:--:/.:o:.ymMNNNhy+o+sdmmNMMNNdosmNmyyhdNNmhs/+:-+ysy::+-:+:+.` ``..:ohmNNNmmmdmdmmmmdysoss:-````-+yhy++ydmNNdydmmNMMmyddy+.`.:/--.--+:.````:hNMMMMMMMMNmho/:/.`.-:../::/:--..oyo--::.--/+s+hsy+-osy/```:.`--/:ymNmdso+:-//+NMMMNNNNNNNmyoyNmNdhsyy+--+mm+o//yyhmd+ ``..-/sdNNNNNNmmddmdhy++/+--::````..../+shddyoysdNMMMNdmmh/..:/.``--`+````.:/hMMMMMNNmdsho//:---.---.--:-.-:+o+o/-.`````/++:hmh:::-:-..--:.../+/:o+/:o::--./dNNNNMMMMNMmysdmmdysdmmh:/yddhdNmyshhdy `.-:+hhmhhNNNNNmdhm+----.-:/..`-`````:smNmy+y+/oyhNMMMNmms/:--```.--`/`````:+hmdMMNhso/-/:::.--/::.``...```-//:oso:-.```.-..-yh//..-:.-:--+hooyh+.`.```.`.`-+mMMMMNNNNNNs:::oydhdhyoodmhddddyohyy+: `-sy+ossoyNNNNmddoy:``..````. `.````:sdNNm/.-.`..-yMMMNddhddo.` ``-.````````./sohdh+----/--.``.:..```````` ````-os:/:````````./+/-+/-.`..`.-.`.--..` ``..-:-.+dNNNNNmNNMm:+-:-oyyho+/ossdmhh+:+os/o .:sys-..-/shNNmyy/-`````` ` -:`````.-/shd+``` ``..sNMMmmdhhy/`` ```.`` ``` ```../hds```...-.````````````` ````-/::-.`````````/+syh/-`..``.. ` ` `-//.-:/.:+hdddddhdmd:oo/..--/.::-..:+:+/-``.`. ..-:o+.`.`-osy/::.:--```` `-so:-``...::-+y/:` ``+NMMNdyso+:.` `.````..`..-` /dds`.``....`` ````````` ``.:+s+:-.`````` `//`..:../```.``` `oo++:.``.-+y+oooo+oyy+/``.....:/.`....`..``... ::.--`..```-.-:/--::-.`..:.-.....-+o:```-:.` `:oNNmho/:-/-:` -.```.-::...``/:o:`.`.....` ````.``` `:ymNNh+-.`-.`````.``````./` `` `/so/.:--/:/:.-:+/:-s+o/.```` `./.` ```-.--:/ ---..--+-`````--```-/-:-.::.``:-.-//.` ````` ``./syo:.`` ``.````.-..`-+s++`.-.-/`:`````...`` ``.--.``...:++omddy+:::-``.``` `` `` ``` `.`-...`.-::+s/:..-yh+.:./+---//:```:::.`-..-+h::y -/--/yyoo:-..`````.:+mMNhy/.` `...:...` `.````.`-.....` ` `::o-ydds+so:.-`--:`````````.-.` ```-/ss/-::/+yhhsydNmy/y+-::-`````` `` ` `...``.````-:o//ho-...os:```.:s+--::+:-```` `:oyy++ ....o++-.:`````` ``sdMMMMy::-``.----.`` -`. ` `````````````./+/sdNm/`/s-+:-.- ` ``````.```` ` ```.-/smmh/yyoshymNmmNyso++s+:...```` `` -:` ````..:/--/..-:/do.`` :ssyhhyo+/:-`` ``-///+ -.``.-.``.`.. ```:ddNMMMs+//+/:+:`.`````//-``-```````````./ssoyyd+oo..:y-/-`:.````.``````...`` ````-+dddNhsssNNNNNdNNNhdNmmNNmy+y+.````..` ` ` `.-.`...----/+dm-` `-`-:/+:.-``` ``.:-.` :+--:y+:-.-:.:-.``.+hdhhy:.::/+shyo+:--/:shms:--:../:..```-omNmmso:/-:-./-:..-..`.`````` `````` ```.-+hhmNNdhMNNMMMMNMMMNmMNdhmNmh+--+/``-`` `` ` ``````.`./:-.oNd.``` ````..``.:-.```.`-/oo+/: //:`:sshhsoy+oy/-..shmy/..`.:smNmddm+-/+osso:` //-::+oo+/:-/mNmyo...`-o.`` `.`.``.``` ````./ymNNMMNdNmmMMMMMMMMMMNNdhdNNmhhdh/`++.. `.`.` ``/-.```.`.+s.-oy:/..```.---o/.`-..--..-.:+os+: -/++:/+/++/:`./oy:.-.o-.` `.+dNMNdsm+-sNNmo/-. /-`///hyh/sosmMMmyyh:-o+:--` ` ` `` `` ``..-+hNNMMMMMNdyhdNNNNmdmmdMMMNdNMMNhoo/.` `-.:`` ..`.`````.oo+oo::-```` ``.:::-`````-` `````.-. ysy+s:`` `.````-. `./ydmmho/../soyys/:-:.`-`:yNMMMMMddmmmmddmNMNms-` ```:` `. ``.:sdmNNdddsss+ymmmhoyydNNMMNdNMNmyyh+-` `.`.`:+.-` `--.`....:oooo++y/-`.+ysyh+oy/ ` `../:.`:NNd+:` `` `.`` `.ohsoo-../hmmNNmyoo:--.:sdNMMmmNNMMNNNhsNNNddy+-``````-`` ` ``./sdmdosysyosmmddshs+odmNMMMNmNm+::+...``./:oo:`` `.``:-.-`.:.:ys--ohysdmo/dm--..`` ```.:-..`. MNh///::. ` `.``` `.-::---++sdNMMNm+oyd+.-omNMMNdyNMMMMMmsyNNNhhddoo/:..` ..` ````:shhsyy++oshmNNN+-:..:-:hNMMNddsdNNy--:.`` ````. ```.....-```.++:+.-o:.:++:/sohyy-` `..//o+oy+:: Nmdo/` ```` ``` ````.:.-//+yhmNmdsmMNd+sdMMNNNMNMMMmNNNNMNMNMMMNh+o++-`.```` ``:odms-:-`-:-/sdmo.`` ``..oNMMNmmmNMNy.``::` `.+//-```.:::-..``...-:-/::-```.oddmy/```..-sh/o/--: y+-:-``` ```...`````.``...-oyoooydy++/hMMNmhhmdydNMMMMMNNMNmhyhmNMMNhymNd:.` `` ``` ``/hs-`` ``.-+s/os:-` ```:mMMNmmdhmds:` -oo:` `/:-.``:::./-.`.-.`-/yhh+o-:.`./:/:/::``.-:/o+/o+-` /./--`` `` ```.-.-:../+oyNysdmNNhNMmhhhyyhmMMMMMMNNNNh+oshdsy:oMMNd+.`.:-.```` `.```.-/y::```:-`.`-/o-. `:yNMMMNNmso:. `.`-`:hmdyy+--.::/-....`.-`.+yhsyd/`.-/--.``:-..-:+oysoos+ ``` ./``` `.``.-::.:+ydNNodNMMMMmdmmNmmNNNNMMMMNMmmho+dmssyyddmMNmy:.`-.``.```` `:o-.``.:/-``.-```` `-oNMMNdNMNy- `:/ `++.os+so.``.....-:-:/+oddmh:+yhd/..```..`-ss/--./oo+-`` :`` ```.` `````.``..``..`+ssdddhhdNMNmmhmNNNNMMMMMNmMMMMNmshmNyyNMMMMNmh/.:`/.++:.` ` `.`````.--```..//```.//NMMMmmMMNy+`..-:.:h+` `.-:-.::..--`.:syhh/:/yoyo:-ohhoyyo/:/:.-.-.`.-// ss:``.`` -.` ```./-`..-::yo//--//smdhmmhsssyNMMMMMMMMMNmNMMMMMMMMNdsdmMMNNmy-....+hs:/-.``-````-/```.....``..-`-``.sNMMMMNhyyh/-``.sh/` `` `.-.:/-..``.--.-/::/:.+s+-:/::--.://-./:.:./o:` sshhy/::..`--`` ..:---:/-..-..+:.-:/:/ymsmmNmo/+hNNMMMMMMMMMMMMMMNNMMNdyssmmmdy+-``-smNNyo.``` `-` ` ` `` `````.-.-....+MMMMMMMmdmh+:--.-+h:.:-:-` `````.-...````../o+-. `..-.--```.:.--.`-:++:/-: ydNMN+` `..:::.``.:+::-`.:--..-..``-.-:o/os/ommhhysyhhyohMMMMMMMMdmNmMNmso+oyy+/-`-:dMMMMNh:.` ``` `.-.` `````..-/+yMMMMMMMMmhoooo-`:so-/y/- `.```..`-.```.-` `-.+o-. ..+::-:...--/:+s/..:sy ydNNh+.:+/-/-...:++//+/::/:-.---.``` .``--...:+-----+/.:smmMMMMMMNmNmMhddhyh::.-`:/odMMNNd/+/..`...``.-oo-` ..```-hNNMMMMMMMNs/:+oyyyo::so+:`````.```..--` .`` `-.:/` .+yy/+//-..-:-:--`.-/ syys/:yms+-../+oo++o+osysyys+::+-`````` .:/-/-.`.``.--.:yhmNmmNMNddNNNNNNNy::/:-``+hhdddhh--`` ``..``--//.` ``-sdh::oyyNMNmd:-.--dNm++dNNNh+:.`-` ` .-`` ``` `.`.-.:-`:..-..-`..`-.-.:..:: yy+/+//+.```.:/.--/++/+osyhdysy++/:/o./.-ohyo/-.-/-:+:-ooyhmNdNNmdsshsss++::o:.`` `-.-oy:o.`````+:`.``````.` `` ``-/hy+/:oyh/+/.``:+dNh+mMMMMNms-`` ..``` ` ....` `````...````..`...````/so//+: o:/:++:-.`.-/::-:-:o+oooosyhhyyso+oooosoo+ss/--+-..s/:::/o+hNddNNd+`..`.`.--:-...` ` `.``` /:``.``.`` ` ` ` `` `` `oMMNy/+.--/:```.`-ymyhMMMMMNy:-:ss:..```````..```` ``+``.//` ``---+++//++ d///yhhoyoo/:+ysso+syo//yhdmNmhssoyoossoossooo/:-.-:-``-://syshyhmdo:.``.-.`:/::-:/-`` ` `` ``-```.`` .-` .dNMNmo-``-/-``` ``/ddhmMMmmmhhdsoo. ```` ` `````.:..--.` -:``.:::///.--..../syys++oos+/+yyhhdyyhyhyhdmNMNNmyooooymydddhhso+::..```-...-:/:-:+hso:-`::.-:/:+odmo:+--` ``.`.:`..o.` `` ````:``-sosyy+-``.-.:..-` .dysoo+hy/+hdo..` ```` ````./-` `````..:/ydmdo:-.---//. syo/+/syysso:/syhdhhdhhdhhdmNNMMMmysssddmNNNmyo+o+:s-`` `` .--..::.....--``./+shddd+ohdy/-``o+/:.:.-+o.```````` `o-`-/`--:/````` ``.:.`-ssy:``y/`:.```` ``` `..-os``....-+ydmNNdo/-..:/::+/ ommddhy+ooyyddhs+oymmddyhhhdmmmmNNNmdhdddmmNNNmy/::+/.`--..``/osoo--.--//-/+so:.-//:--/yo+/s+oh-``:sy/::oys:-.--` `` ` ` ``. ``` `````.:s:///:`..`` `` ` ``` ` `....:.-+:-./dNMMNmh/:::/+so/+y shmdmNmsdyhdmdsho+symdmmNNNNNNNNmmmmdddymhyyhdmdyy++++++o:/:/shmmmyhyhhsohddods-.:/:..::.`+/-`````-dmysddyds/```` `.`` ```` ` ```` `.:ymNd/. ``` ``` ```````````` -+os+dhdmmdy++/ooosssyd NmdmNNMNNmdNmmmsoy++sdmNNNNNNNMMNNNdysydNNmyyydmhyssoo++oso+::/+oyydmNMMMMNmmNd:/.-....`` --.-` `-+mhd/:.::/``````.`` ```` `..-`.` +myoho/:` ```` `` `-/++-` `` .-sdso--:++ossooosyooyy mNNNNNNNNmdhdyys:yssshmNNmNNmNNNMNNNmyohmMMNNNNNNdso+yyoyyos++-.:-++ymNNNNNNNmmo.```-.` ``` `.. `-:-::+.:.`/++::.``-.` ` ` `-`.:.`-yNd/` ```.` ``` .-:-++ss-``.` ``-:/+///-:::://+oys+o+ mmdhhdhmmdmhhhhyoo+hdmmNNNmNNNNNdhdNNNmddmNNMMMMMMNdo++ood+hdd+:/```.//+o/sdmNs+. `.`` `````````:o--:-++-y+od+:`.-``` ` ```.o-``so..`-`.`` ```-syhydhoso.`::-` ``.-://+o+::--:+ysyyo mdd+shhhy/:o/+yhhhhmNmmmmmdmNNmdhsddddmNmmmNNNNNMMMMNhss:oshNmmsy+```````-+ydN/:+`` ` ````````-`..-/:.-:./-+o/..-::. ```` `..--`.` ` .-..+hmmNNMmdd-``.-..::/oo++o///::-:/+sdhh yhmyyhhyyo:+/-/os+ydmdyhdmmNNNNmmNNNNmhNNNNNNmmNmmmNMNNmhoodNNNdo...` ` .smdNo:s/:.``- ``.`...-.-`.:yyss/--::--`...:.``` `` `//` :s+- ` ` ``.`-+yhdhhdNmhd+/shy+/oos+/+oo-.:::///ooyys -/os+/.:/+::--::---/syysohdNNmddmdmmmNNNmmNNNNmNNNNmddmNNdhddNNmh/-` `:/:hmNy//::..``:.-+/---...-smhmd/`.``.`.`+:-/` ` ``.o:` `/. `.-`.```-.+ymhNmmmNNMNdhhhdh+://++:-::-///+ohss `.::.``.--:---:++:.--//:/oddmdddy+sshdmmmmmmmhdNmmyy/hhdmNmddddhso` ```.-.:omNNd/::-`.-:od+.```.:hmhmdh/`.` ``::-/ss.` ` ..`` ` ``-` ` -.` `.+:+ydNMMNMMMNNNmddmmdhhoossso/--:--:/so+ ```..````-/:..--/-..``....`--//yyddsyysshyhdhdmNNNmhmdNmmyyNNmddhmho-``soysoo+:/hhso-`.-:oyh+..``.-:+oysys++:.//+yssdh--.`` ` .` `-...`` `.` .-` ``-:./hNMMMMMMMMNNNNmmh+o++shs+/:---`-/soo -.``-:/::-.-.::.`.-:::-....:..``.-shmymhshoosdmNNmmdmmmNNmmmNNNNNNNmho:-:ommdmy-../:o:-:-ooyyo+/:ys-``:oo+y+//ydmdyssyhNy.` ` ``` `.-:.` `` ``..````.yNMNNNMNMNNmddmddm++//syyso++/-.--+sh ../--:::::.:.`.-/.:---:.-:`./:.```.+s+s+//oo+shmmmyhy++ooyhhhmysshdhddmmNdmdsmmys:--///:.-+o+s+/smds+/:..`-//:sNNNNh:+mNy-````` .`:-..` `.` +yhs/:smmdhyysyddhyyyshhsysss//+yhs/::---::/++ --.``.`` `` `:.-.--.` `` `````./o/.` `:/+ydhms+o+---/-``:syddmmddhs/+sdNd/:./////-.`-+ohhmdds+/::--..hNNdmh+///s-.`...``.:.` `-/oy/+o+yho-...:oyooo+:+d+o/:///++++/---.:--::s ` `` `` `./+``` `.:+dhNymsyds:-/++/+o+oo//.:/+hhhdysyhs+////+yddmNmyyy+:--:--:/+ommmNMMms+-...`.... `` ` ``./-.///+-.-. -hh+-//:so++:-::::--::--.::-../ -...`````````` ` ``../:.`` ``:yhods+ooydhosmddh-/+:.//-:ssossdmyyysosmmddhyhhhsys----`-/-`hNNhyo:`./+::..:.``.` ` `./.ooh/+++/.` .oo.:+/oso/y+ooosyys+::----..` --:---....-...-` `..-++//`````` `-/oyyhsyyyydho+oy-.-/--//::/++/+syhshdmNMNmdhoos:++-/--..-::oydNMh+ooydm+/h: `.` .++-soosyss/os/```` ..`:/yoso+oyhyhmdysys//oy+//+/ ::::------....` `...+ssy-` `````--` ``.:+oosdNNNNNNNNNdhhy++ohs/+oos+://+ydmNNNNNdms/:-/o--.``.-hhomMMMMMMNmmh-```.-. -ssddmNdssydmdo:.`. `` `.. ``+o/ssossyyhhyoNyoo++sosoo :----------.`` ` `..-.-+os:` ``..::.....-..+ydmNMMNNmNMMNMNNmmsys+oo+/+/+hmmmdmdmmh/::-`--....`-oyoosmNNMNddh//``..` .yyhshNdyhs+oyo+:```-` `-..``.:+yyyhysyhs++oossooso+y ::-::::----.``. .--.-----.` `....```.--.-/--..::ohmdNNNMMMMMNNNNNhs+yyy/+ohdmNNmhymmmdss:-:-.----/ssyhhdNMMNyydNm/`+`````-hmmyyyyyyyssss/```.` `` ````` .-oyhyss+:os+/:/+s+oyy+o ::::::-:---` ``` .-------..`../:/+++/:.........```..:/shNMMMMMMNNNNNNmdmmmdhdmNNNNNNNNNNNmdoo:/:--/-/hmMNNMNNNNyhmmmdd.`` :/:ydmyos/:/::+/- ` `````.`.-/.-/osyysoso/+::/::+s++ :::::::-:/.` ` `:--------------//+o+o+++ooo+oo+/:----ososyhhmNNNNNNNNNNNMNmmmmNNNNNMMMMNNmdyooo/+/.oymNMMMNNNmmhyyyo:.``+ydmmMNmy:-//::.-:` ` `.-../:+/:/sysoo:oso/+/+os+ :/:::/:::::.`` `` `:::-----------/----..-:/++++ooo+oo++///:----./+ydNNNMNMMMMNNmsymmmmmNMMMMNmhyhhhhs-:oso+dMMMMMMd/:/-` ``+oNNmNNNh/:++::::/.`.: `` `::-o-```:+oss+:/+soo++os/ :::/:::/:::-----` `:////:---------.``` ``-:://///:-://+++//::-.`-:sdmNmmNNMMNmyoyhdNNmmMMMMMNdhhmhdy/-.--:hNNmmmmo/:/-.`-smmNMMMMNd/.``:o++:-/- `` ``` `-..````-//+oo:-oo+ssoo++ :-----/:::::::::--.` ` `/:::::::::::---`` ` ` ```..`.`` ``.-:/++//::--:+oodNmmNMNNNmmyoydmNNNNNMMMMNNmmhds:.:.-++ysyhyyo+//+sydmNNNNNMMy-```-:.``. ``` `````` ```````/yyo:--+oyyso/ ::-----:://:///::::--...`.`` ``://:::::://+//::-.` ` ``-`````.---::/+++++/+shdddy+/ymNmyydddmdmNNMMMMNNNNmys+:.-..o/-...ohs///ohhmNMMMNdy+::-:. ` ```` `..` ``.``:/oo+-``-sddhoo //:::---::/:////:::::::-:.`` ``//////:-:-::://:---.` ...` `.-.-.```....--//++/:/::--```./oys:osoo+ymNMMMMMMMMNNdy+:/.-os:``::+osssmdNNNMMMMNmho-.`` ``.`` ``` `..-:.`::..-+/osso+ /////://///::::::::://:::/o/--/+o:::://::::::///:-.``` ` `````..``` `````.---.``` `--++/:/sshshmNNNNNNNNmdhy-`-/hs-/..+yhmNNNNNNMMMMNdhhy+-```````.``` ````::.:-:/:.-/:-/ //+///:/+++++//+//++++///+oooooo+//:://////+//::--.``` ``` ```...`` ` ```.:-...-/ss+shddmmdNNddms:..-sos++/+yhMNNNNymNNNNNNNmmdhho:```` `.` `-.-.``...-o-...: ++++++//+oooso++//+++++/+oooo++oo+/////+//++-/::--..`.` `````` `` ..`` `.++::+oyysyddhysy/-`:oydds+oshdmddmmNNNNNNNMNmmdho-```` ` `` ```` .-.-``:oy oo++++o++oossssoooooooo+++++o+osoo+//////::::::::----.```` `` ` ``--.` `` `` ````` `:++o::/oyso::/oy:`..:+hddyo::/smNNMMMMMMNNmdhyys/-.`` `````` `-s+ o+/+++o+o+++oossoosoooo+///+ooosss++++++/:-----::-::::---... `.:::.`..` `` ``````..:-.-:/--:/+so+.`-:osyhsyo+dmMMNMMMMMNNNmhyy/-..` `````.` .`.soo+++/++oo++o++oooooo/+/+//++oooosssso++++/:---::--:::/::-::--.` ```.-+/--/. ````...` ```` ```:.``:+yhs+-.--/sddmyoyhmNNNNMNMNNNNmsy:...-` ``.` `` `..//-y-/+oo+/////+++++ooooooooo++++++++oooyysssssssso+//:---::::-:::::--.` `:+o//ssoys-..-`` ``-.`.`.. -ydyys-.:+ydddNdysydNNNNNNNmNNmms..` `.` ` ```.` ````:///./`/ +++++///++++++++o+oossso+oo++++osysssysssssssoo+/:--::/::/::-:-.``` `:/ho/ossyyss///oo+.` `-/-` .`-. ``` ` `-sdsyoos+oydmydMmddmdddmhdmNNNmmy:-.`````````````` ```````:oo-: /////o+//+++++/+ooooossooooooo++ssssssssysssoo++++/:/::::/::-:--...` `-+hhhssys+/+o/:.:--+-:::-.`` ` `.``` ` `./ssosshmdhmhdmNMMNNmmmhddmdymNNmy++:/--`` `..:.` :o+o: //::/+++++++++++++++osssssssssoso++ooossssssooosooo///:///::::----.``` ``:-..-.--::/::`-``.--+`` ``:os/-```` `.```` `-/:-:oyyydhdydmmMMMMMNNmmmdyhNNNmmmmdh:-.` ``..````-/-. //::///++++++o++/+ooossssossysysossso+ssyyyssosyyss/++//:::::--::::.--.`` `` ``..`````.....```..:/```.````.`` `````` `-::/o:-o+yhymmmNMMMMMMMMNNNNNNmmNMMNh/...` ``.-..`./y+y //////+++++++++o+oooosssssyyyyysssyyysssyossyssyhso+//://::-:::-::::/:/-.` ````../.`-`.`` `` ``.-.`.:./::///:`` ``` ` `:+/:``--/ohdmmNNMMMMMMMMMNNmNmNNMNh/.-.` ``--::++:/syh ////////+o+++++++ooooosyyyyyhysssssyssyyhyyyhdhhhyso/+:/++:////+oso+ooo+/.` `..`````-/./::-.``` ` ``````.--.--:oooooo+` `` .-..:.``` `-+/+yddNNNNMMMMMMMNNNNNNNho-``.``````-:-:/oo+o+sh ///+///++++++oooooooooyhhhyohyyhhysosshdmmdmNmdhddhyo++++o/++oshddhhddhyo+-```-:-..`./s++.-``````-:+.-..`..`````:/oo+shs-`` ```..-````` `../+ydmNNNNNNNNNNNNNNNmdo+.```.``-:-:///sysssss //+///+++oooooooooooooyhdhoohhddhhyyydmmNmNMMNmmmmmdso+/:/+syyydmNmNNdhyo////-:/--...::/+:.`.`` `.+o` `` ``````.--..:/::--..` ` `..-o:. .`` `.:oydmNNNNhhdmmmdhhmdd+--.`.-.--``.-sooso++s ++++++++oooooooooooosshyhhsdyhyyhhhhdmNNMMMMMMNNNNmdyyo//ohhyymNNNNNmmNho/:::ysss:...-+::.``` `. ````````-`````````-/osoo:-` `:+``.. `:--..``:/+ymMNNNhhyddsosydddo--``...-.``..-+oso/+ +++o++++osooooosssssshhyhhdddhyyhhhddmNNMMNNNNNNNNNmmmdhhhmmmNNMMMMNMNNNyso+ommmhoo+:///...` `-`` `-```.`-`````````--/+ooo++-````:+``` ``--o/```..``.odNNMMMMNNNmyysymmmds/:--.```````-shs/. +/++ooooooossssyyyyyyhddhdddyyyhhhhdmNdmNNNNNNNNNmmmdmmNmNNNNNNMMMMMMMNmhdyshdmdhyy+-..` `` ` ` ` ``` `.```.``.``````-/-/+ssoyy/.` `.``.`` .-..`.-:```.:odmNMMMMMMNmNhhhNNNmmmhs/.``.``:+://:` ++oooooosssysssyhhmmdhdhddmhhhyyhyyyhhdhhNNNNNNNhssddmdmmNNNNNMMMMMMMNNNmmmdmmddhy+.````````` `` ```.`````` ```````..`.````.-::/-./+::-````` `` ```.--++hmmdhhNNhdNNNNmNmmNNmy/....--..---. +++++oooosyssssyddmNmmmy+yhhhdyyyssoshddhhmNhyhyoo++oysdmNNNMNNNMMMMMMMMNNdmNNNmmds.````` `` ``` `-`` ``````````````````.......``-/.-.``::.- `` `-----.-oh++/oyymNNNNNNmNmmNds:--/:--+:+sy +++oo+oossssssyhmmNNNNdssyyddddyssssoyyyyyyhsssoo+++ysoodNmddmNmNNNNNNNMNmmmmNNdNNms.```````` ` ` `` .`.`````.`````..`````.`-`--+o-``````.````.`:+/+-:.-:oddhyhmNNNMMMNNNmmNNmdmmmmdsoy:. ///osyyssssssshmNNNNNmdyyyhdhydyyyso+ssyysyyss++o+ooyddddmNNhdmNNNNNNNNNNmmNmmmNNNms```````` -. ``.````.```..``````-:.`` ` `.`.-.``--.`` `.` .o:+/-`..:-:sydmNNNNNMMMMNNNNMMNNNNNNmmmmh+ /::/sysssyhyyyhmmNNmmdhhyhdhdddyssossssssosso++++/++ohmhhddNdmmmNmmNmNmNNdmddmNNNddo. ````` ` ` ` ``````.````.```````` ``.:-` `` ````` ``.:/:``:::-o+ohmMMMMMMNNmNNNNNMMNNmNNNmmdh :///oysssyhsyhhdddNNmmddddhhddyyssoossssysoo++o+o+++osyo/osydhyhdhhddNNMMNddmNNNNddms.``` `` ` ``` ` ```````` ` ``... .-..-`/+/.. ``-``.`.:```-so+yysdmdNNMMMMMMMMMMNNNNmdsssymh/////osyyhhhyyhhhdmNmmdhhdmmmmyssssoosyhdmho++/o+o++++++++++syyyddhyyhsoyysyhdhNmmmddo` `` `.``` ``----```` ``/o``- ``sdmmNmo+yodNmNMMMMNMMNNNNm+:-:/:+:/+ ooooooosyhhyyyydmdddhhyyyyhdmhyyyssyysydmyooo++o++/+///ooooooosdmNmhsoo+/::+soydNNmh-.: `` ` ``-./+:` `:.` `.`.. `o++++s+symsyhmNMMNNNMMNNmy+-:-``..:: ooooooooosyyhyyyhhyyhhyysosyddyyyssyyyssoooo+oo++++://ossyysssoshhs+//::---/:+ymmyh+/.-.` ` `` `.+-``.` -.`` ``` ``-//o+smMNmh/ommmmNNNmho:-:o/:`.... +++oooooosssyyyyyhyyysso++shdhssyysssysooooooooo+++///::/os++++oo+////----:/y/ohdys`.`-hy:`.` ` --.``.//`.` `./` `.` -.` `-odmyydNMNmhdhyoyhys.`.yssdh:.-++ ++o+ooosssssyssyssssso//oshddyssossysssoo++o+ooo+/-------+o+++/+/:-.-///:::+o::+sy:/: -yh:.`` ``` ``` ```` `..``` -`` `.` ..``.:odNNhmNNmNMNdyhhdhs--+ds-ymho:/o ++ooo+oossyhyssssso/so:+syyysssoossysooooooooo+/:::-----:/++/+////--://::::-:-://+:/. -s/-:````` ` ` `` ````-```.````` ` ``.` `` ` ` `` `./.`-+ydNmmhhyyyNMMNhsdyo/sdmdhhh+:/s/ :::///+++ooddsyssooo+/:+ossooosssooossoossoo+o//::-:---://///////::::/---.....-:/:`-:-.` ``--.` ``````./.`.:-`-/s:..````` ` `.` ..``:ymNNmhhmmmNMNNmdmNmshmmddd+.`-o/ .`.::///://oyysoooo+//:+sooooosssyhyyyysyyso++//::--:--:://////::::::--..--...:o:`. ````` `` `````````..````++/+/:/:/+osoo/-` ` ` ` `` ./shmdhmNmmmmyhNMNNdsyyhyo:``:// `:/::/--::/osso/--///++ooosoooyyyyhysosso+////:----::///////-::---.````.-://:`::` ` ````````.---.`.-` `.:ys+---/+yhy+/.`` ````./syyhy+-::mNMMMMNNmNNy//:oo/ ..-:///:++//++///+://oooooo++osyyyyssssooooooo+/-:/+++o+///------.. ````` .``` ```````.:./o++:..::.``:+/://:/o-/+-.-++:.-.` ``` .++o/oo-.ohdNNMMMMMMMNmmss+/ `---//+/:--`-+oo++oysso+o++oooo+++ss+osssoossoo++++++++//::----.` `-.` ` ` ``` `..````-/.``.``..`.` ``---.```.`.:---+-:ohhs/:..` ` `` `::-//-+oososyymNNmmmNmhdNmdd .:/::.` `//:/::/o+++//++++o+/:-//+sssysssssss+o++++o++//:----.`..` `` ``` `...``.`-/..``````::` ```...``.-+.```.`.:+ohhsy+:..` ` ``.-++::+yhs:.-/:+yho/+sdshydmy `--.` `/-`-/-://++++o/////+::+/+oshhyyyysosssoo+///+ooo/:::-:-.` ..``..-``` ````````````..:-:.---:-.````-..o/` .-:+:-`-.``` ..-..-:yso+oshhs--.....+.-osyo+sydy+::--/+ohhs++s+++o ` `..-` `:-:///+//o+////+++oo+oydhhysyssssyyso+/--.+sso/-``/:--```-:-+o:-`` `` `. `/-`.://///-.` ```./-```.--.` .-``` ``-.-.``.:+++/:/oyhd//:.`/o++hdyoyyysy+//o+-+dddhho+/// -//-. ```` `...:////::++:-://+o++ooymddyysossydyso/-.``.-:-..` -:-::..``.-+ssoo+` ` -o/-:-:/:o+:.` .:/:-``/::ooso-:.-/+ss+:-..`` `-.`.-.:+osyyyy+ossshhdhys/-oyssyo:+o//oddmdhy so/.-` `` ```` ```--::-///:/o++++oosodmddys+ossdmds+/:-yo+/..`` ` `.::-`-`-/+/+`` ``. `.--:.--//::-/.`..-so+.:o:-/yysyso:hhhy++s+:+:..`----..+os+sdmdhsoyhdhssyoooshdmdyyys+oo+oo+ Nhs///``.oo` ` ``.-::--:-:+ydhosddoshdho/++ssoddymd:.s//+s++` ````:++--...-/s+.` `` ````` ``.----/:+/.` ```-..:.:///do+dmmhsdmdhdyoyyys:ydo/:-..````-::+ydmNmdmmmy/+ddy+/syhds/so+/o+-/ mmNNmho:/::/: `.:-----:oyddhdNmmhyhmNmyosds//hhds`.-`.-:/:` `-/:/oososso//os+--` ``-:--:...-..-/:..--- ``..::-:sys+ssymdyyhdmmdddyhdmmhyhhhsos/-:...```.:syhmmNmNmddmho/-.:ohhs+/:/:-o hssmNmdsy/+/yo``` `.:---:ohdmmmNNNNmmNNNdhmNdyosoy+:://-`` `-:ohhdddmmdhshmy+-. ``:o+os+:-..:ss/``.-.``-/:``:::syshyhhmyysmmdymdshmddyhhdhoyyso+so+-.```.-+oosymmNmmdmhs-.:sddhs+//:+ NNmhmmmhs:-hNd:-. `` `.-:/+ymNNMNNNNNNNNNNmNNNNmdmddyo/--``` ``--///smmmNNmmmos++.``..+ooosoo..:--.-+s+oo-::osshhssyhyoho::shdhyshhmmmd+ymdddyhddmdsyyosyo/-.` `.-osyhdNmNdhshNmdy/ooo+: mNmmNNMMNh+hmo::-/..`````.` ```:odmmdNNmmmmmdNNNNNNmmNNNNNMNmyso//-/:.`:/:/---./mmNNNNmdhh-.`.--:/oo/-:/-.-/+:.--`/+.``-/ydydhydhysyhddmydhyhmmmmmhmdmmmssmmmhhhdoodssoy/--:-::o+shdmmNNMMNd-.-:/+: NNMMMMMNNNdyo/hyyyo/:+/+/.+:oyhhddmdhhmmNNNNMNddNmdyhdmNNNmmmmmmhsyddssy/.`./o/oNNMMNNNNmms--``/dhhy+oyho/-+/- ```-oo+:oo+ssosyy+/+`:sh+ydhhm+smNmmddddmmmm+smmyhyoo:-so//-ooyo+//sddddddho/-:-``` MMMMMNNMNNdo+yoso+/sydmmmds+syyyhddhhymNmNNmmmhhmmmmmmddddhhdmNmdhsoo++/.:/sdmdmMMMMMMNNMmh:/..odmh+:/syhhys//+++++:--``:/+yo/s///-:../:::s:yhdmymNddydmmmdmymdhsoo+/-``.:+ss+shh/++shmhos++-...--` NNNNNmNmmNmmyyyhyhdmmmNNNNNmdmmNNNmmmNNNNNmmdddyhNmmNmNmdddmdddmddmhy++ssyhmNMMMMMMMMMNMNmh+ys/yymdooyhhhhhosy+/:yho+-` `:-/s///.::/-so/s/y-:/ysosssydddyommddo+----. ``/yhhddhhdyhhyossy+/:.```dmmNNmmdhddNNNNNNNNNNNMNMNNNmNNMMNNNNNNNNNNmmmmNNNNNNNNNNmmmmmmdyoshdyshdddNMMMMNNNMNMMMMNh++yhmNmNymmNNNdh++o+:--++ddo.``:-/:-../++/::-yo`:+-:/+/osshhshdshdy:.-`-:` /+/--/shmdydNmyhs+/`-.` ` NMMNNmmhmNNMMNNmmhmNNNNNmdmNNNNNNMMMMMNNNMNNNNNNNNNNMMNNmdmdhddhsyhdmmMMNNMMMMMNNNNmhmNNNNmNNNNNmNNNNNNmmhdo://ss:/-/hh+`::+o/s//:/-/-/.-..--.+:/s:++y+oooo+/..`-hmm:````` ```-oydmmdNdNNNsyyos:-.` MNNNNmdmNNMMMMMNdhdmddyoshmNNNNNNNMMMMNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmNNmNMMMNMNNmddddmmmNmdmNNmNNNMNMMMNNmyymNmdhs+:`ydyo/`ods//+-:/o+so/-`:s/:.:-//./...-s///-/-....`.+yhmy-`.-::.:o+oshs:-hdhdmmhy:yd/.` MMMNNMNMMMMMMNNN+:+ohhsymdhdmNNMNNNNNNNNNNMMMMMNMMMMMMMMMNNNMNNMNNMMNNNdmNNNdddhmNmddmNNNNMNNNNMMdyo+hmmNmh::sdssy/`.+-.s+/.-+s+/-/-//::./-:`... --/./..-```.``-:+yso/+ssy:``./s/:::://yysdNmdhy+sy MMMMNMMMMMNmNmmddhhhyddhmdmNNMMMMMNNMMMMNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMNNNMMNNNNmmmdhsyhhyymNNMNNNydNNNmhysys/-o/+:-:/+ys..`:+:/+/--o/:oo//-:.-:.``.:.:`````.` .-`.+++oymmNmhy-.``.`.`.....yy/:oNdhs/o: NNNNMMMNMMNmyymhhddhmNmNNNNNNNNMMNNNNMNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMNNMNNMMMMMMMMmys/oyoydhsshddNNNmmdmmhNNmdys:.:+o-:ody:/-``/--:y/.-.`-/.``.....``:/+.`.` ` ``.:/+ohmNNNdh-``..+///:--::+y+:.syho/// mmNNNNNNNNMNmdmdmmmmmmdmdhhhhdmmmmmmNNNNNNNmmmddmddmmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNdhhymmmNNNmmdhmNNdNmhymNNNNmo-../+.-so-.`.`-/-.--:sy/-..`-.``.+:/+-.--` `-oyyssos+o:../.````--:oo+s:/::y+`osys/so dmNNmmmNNMMMNNNdhhyyyysyo/+/hhssyhsyhdmmddmddmhyhyhhddmmmNmNNNMMMMMMMMNNMMMNNNNNNNNNMNNmmmNNmmddssymNmy/..::::so/:.```.///-::/++:.....-..:+:-`.``` `:ymddo/+//o+++s+:.`..-/osyysyss+:yy.oshosyh NNNNNNNNNNNNNmdmhyy+os/+o/+/syo++yhyyhhhhhhdddhdhhsssosysyyhhdmNNMMMMMMNNMMMMMMNNNNNMNNNNNNNmhhdmyhmdho:-.-.-:-./..``-/yoo///-+/--../:-:/:::-.` `--:/sddyss+//-:ohdhs--``-//yhoshhhdyo+s+-:-yshNN ddmNNNNNNNmNNdysshdyosys+//:///+/+/+ooo///+/+sysssoossoo+so+sso/+smNMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNmddyoymmNmdhyoo/-////+os:-/ohNN/```./:/:++::..``/:.`.-/yddhsshddhhdo-.+sdh/``/+shdddh+hdddmh+sy/../o+dNd mmmmmmNNNNNNmddysysyoo+:oooyos+o////+oys/+/oso++//+o+/:/+o+::-.--::+ydNMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmddmdhhmmdNdhdsys.`-/+-y+/++sydm:```.--/-.``.////-:/syyddmmh++oyddhyyhdd/:``-+dymmhdhhoydhhdo/.+o.`-/+smy ddmmmNNNmmmdhyysoh+++//+yyyhdhooo+::/-/++/:ohs://-.+/::++:o+:````````.:+dNNMMNNMMMMMMMMMNNNNmmdyyhdyyyymds:`.-+y/o/oo//yhy+o-`````````--/ds:hmNmdmmhdhyooshmmyshmh- `.+hhhhNNmNddhydd+.``:. `-/hoh dhddmmdhhhhyyhdh+yhyo/soy+:+o:/++ss+hoss++:+o/+::://--:-/::---:.```` ``:oodNNNNMMMMMMMMMMMNNNdsooyddydds+-.`-/os/:+:-:+::+ho..//:`///+.:hysdNNmmNmmddho+yhdmdy+/s:`/so++hsmNNMMMMMMmy:```.```-/doh ssdhhhdddyoydsohhhysyohh/:///:++yddyoy+++sso++s//o+/oysyo-//---:` `````-:oshmNMMMMMMMMMMMMMMNNmddmmdhhyhyds-:/oddy:..:::-/+/``./o.`.+/.-sh::ohhyhdddhsydmh/+:.-sy/`/mh++mmmhdNNMMMMNh+.``````.-+/s dhydhhdmmhhmNdhdshysy+yysy+oo:o:o+:oo+/ohohymooo+ooo+s++/-`./-..-..`````-/+oooNMMMMMMMMMMMMNNNMNmmdmmmhhmmhmhhyhdmdys+:......-//s/:--+s/-/+-:/syhhddNdhhhh/.-../yyo`.my.smmsdhNMMMMMMmds+/:----+yyy ddhddddmmmdmmmmhhdhdhoosyyoyyhy+yhys/++ysosyo+/-::+yho:-/+.``--`::..`..``-yossdNMMMMMMMMMMMMNNmddmNNmmdmdhoyhyymddyshh-.-.``::-sy:-:+s+os++odhooyshhddy+::/:``+s:so.-dd/-dm-yhmNMMMMMMMMMMNmhyhhhyd mmdmmmhdNmdddmmhdmmNNhdmdyoyhyhyshsysoys/::+/::-..-///:.+:+:-..-.:.`.`...`:syhddmNMMMMMMMMMMNdmmmNNmhhdmmmdhmNmhyo+ohh::o:../ss/..---+o+/.-:/:::++sy:+..:hyo..:d+oyo:o.shhhooyymMMMNMMMMMMNmhdmddhm mmmmmdhmNhhmNmmNdmmmNmNNhoymdohhsy+ooyh///:o.+/:-:.-//----:::+/-..`./-..o-../ydmhhmNNNMNNMMNNmdddmmmdyhdmNNNNmhssoo+hso+o+//+:++::::/-:+:..://:-::-::--:oos:`:-:::y/do`/s+s:+yshhMMNMMMMMMMNmhdyyhm ddmmmmmmNmNNNNNmmmmdmNNNddNNNNhshhooo+oss++o/:--://-:-::.....`./+oo+:..-::++oosyhhmNNmNNNNNNmdmmmmdmNNmmNNNNNmmmdyhhhyhhmmyyho/oyh-:++/:/--::+o/::///-:yy+so-/-`o-:-+y-oo-:-sooyyNMNNMMMMMMMMNmmNmN dmmmdddddddmNNNNmmddNddmNddhhmo+syhhossss/+:+++:.-/+--+/s/:--``..:/:+::+/--///oo+/oyhdNmddddddddddmmmmmmNMMMMMMNmmmmmmNhyosshh:-:/.-:/++++/:--::::+oh//sdoo+/-/--.:::-./+o-:/yydddmdNNMMMMMMMNNMNNN hmmmdmyyhddNNNNmNNNNmydmmydNdmhdmhyyy/oos+://:-:--:--+s//s:-::-....:..:/os+++s++/+--:+hNmmdhdmmmmmmmmNNNNNNNMMMNNNNNNNmmhydssdhs/--/o/-:::....-:::////o:/+///+:-+ss:+--.:h::oo+smddsdNMMMMMMMMMNMMM mmdmddmmmmmNNmmdmNmdmmNNNmNNdyhymdhydy+:+y/o://::+:+osssoss--/o.-:.`...-:+oshdhyssoos+oshNNNNmmNNNNmdNmmmNNMMMMMMNNNMNNmdhhyyyhhs+//s/-..../::yo+/:-/-:.-o.-:..-::.-+o..:--s/-/:+dydydNNMMMMNMMMMMM NNNmmdmmmmmmmdmhmmmmdmmmmhdmsydNmooshdhdosssoho/:-:/:.+::/+o-:+//./`..:.```:/++hmhs+os/ddhhmNNmmmmmNmmddmmmmNNMMMNNNNNNmhys++ydho+yo/-..://ss+hy/:/-:--:--.+o.`:-.+//+-:/:+/`.+../oyshydmNNMMNMMMMM NNmmhyymNmdmNmNmNdmdmyyhdhdmddmmhysmhmhhNddysy++/+o/+++/+//:o//+-.:-.....-./...-/osssyoy+/odddmNmdmNmmNNNmmNNNNNNNNNNNmddhhhdhs+///::::::/+:oos/+:-..-:..+:-..::-:-::::--/-ho+-.`.-/:syysdNNMNNMMMM NmhsshsoohmNNmNmNmmhmdyohdmddmNNmNMNmmyshNNNmy+/+//+o+//os///soo/+-..--.+++/o:---/-oshdhys/-hosdmNNMMNNNmmNNNNNNNNNNNNNmdddddyso+////:---/oso///ss+/+/::/++::-:y++:---+-:oyyo:...-/://sosyhmNNmNMMM dhmhyyyyh+sNNNmmdmNNymdmd/hdsyNddmmhoyy++smmmdhhdyhos/+sooosoyoo+::////:oss+.-::-//-.+hmNNNds:--:shmNMMNMNmNNNNNNMMNNNNNNmmmmdddhysso+::+:/oo//sdhs:+o--++oo+yys+/---::/::/ydo-...-/+/+//oyymNNNNMM mhhysyhyhyyhsmNmyhmNmmddmmmyyhdsdmhydhyydddhos/+hdhdooo+/ooos+ssyyyyoo+s++sy:/++...-:-./syyhdyo+-:/yddNmNNNMmdNMMNNNNNNNMNMNNNmdhhhyso/oy+:+o::/o+/-..-++/sydmNmyo:+.+y+:/+yms-..`..-o+:://+/sdmNNN hmmdmy/ymooyhsymmyyhdNNmddNhdhshdNmysNNddNMmdmyydddhs/+yhdhyhy+++++ohyhyyhhsosy/o/:o:+:o/+++/dmmho/o/syhNhhsdsyNNmmmNNNNMMNNmmdys+//////:::+osyooso+-..:+ohdhhdmd//osho:/sssyyyy+:://:++++sys/://+y yhdhydysdmh+ydyNNmyddhNysNN+yy/yhhoyhhmmmNNmmmmNNNNdd+::dNds/:+so+:-////+h/oso-/o///+o//s+/:/odNMMNsyyosNhhdNdyNNhyhmNNNNNmhyo+o+o+o+:-:/:/++////++++ohhyshhohyyo:-y/+//o-...--//o-+::/+oso+//yysso sssh:/hhyyddmdmmNyhmhyhmmyydysmsyNmmdhdmmdhyshhNmdmNNdhhhshhso/-+o//:+:oddyyo/:////os---:so+/:/dNMMMNmss//dNNdyymmydmNNNNNdysoosyysssssso+oo+o+ssosydmmmddddNms//s:`.+:-:yo...---`oo:--:..:o+/:+syy dyoo++hNNNhdyomyhmNms-oNMhhmsmNdydmmNdyshy+syhmdhmmNNNNNNy/+Nds/:+soyssosohyyyyo/soo:-::-:/s+//ohNMMMMNdhsNh:/o+ydmNNNNMNNmdsyhhyho+::::::::/::-:/ohhyydmhoydyoo+h-/os+--s+.....:..-::.:sy/-:++/+/s ohNmo+hdmmmdmNdsysmNhshmddmhmNhmddmdshdoshhmmmhsyhmMNmmhsoo+hdyshddyddyhy+s+yyy+o++o+/-::/sy+/hy/ymNMMNNNNmh/::oddhmmNNNNdydhyos:sy++//+o+////oydyyddhhddmmmmdhdhddo+hd/-....`.--:/://+:/syddy/+ooo +ssydmdmmNNdmddoomNNdsydmddhNNms/smdyhhhhmdmmmNNNNNmmmdmmmddhhdmmmmyhmdmNhyyhmss+/:+-----oys+ooy+shNMMMMMMMNmhosddysyhdmdhds+o/:-:yhddhddhsoyddmdyshdmdddddyso+/++++///:::///++yssyyyyyyyhmmddhyyo+ dNdshmhdmNNNhhdoyNNNmddmhdNdhsydhyhNmdmNNmmNmNNNNNNdmNNNMMNMNNMNmmhyyhddmmdhho+Nds+//////+osys/::sdNMMMMMMMmdhsyhosydmmmds+//+++ssshdddmdddddmmmNmdhhddmdhdy+hdo+hh:/yo/::/syhhdddyysyyyyddhysyyyo/ dmmNmNNNNMNddhhmdNNNNNmNmmNddhsdmyhNNNMMNNNmNMMMNMMNNNNNNNmdhhdmNNNmmddmmddmhshmoooyyosssshssoosymNMMMMMMNmhhyshddddmNNmsssshmmmmdhmmmmmdddmmNmmmyhmdmmmdhyyyysoosddydNNdhydddmddddyyhyhhhhdhyysoo+ NNNNNNMMMMMMNNNmddNNmNddNNdhyhhdhdNNNMMMNNNMNNNNMMMMMNmdhhhhhmmmNNNNNmdmdyNmmNNdyhhh::-::::/oshhMMMMMMMMMNmdddmmmmddNNNNNNNNNNNNNNmddmmmmNmmNNNNdhdNNNmdmdoossssydmNNMNNmdddhhdhddmmmdhddyyysyyyssy NNNNMMMMMMMNNNNmmmNmmmdyhhoyysddmNMNMMMNNNNMNNNNMMMMNmmmmNNNNNNmNNNmNNmmNNNNNmhs++osoo/:/:+o+sdNMMMMMMMMNNmmmmNNNmmmNNNNNNNMNNMNmmmmmmmmmmNmmdmdddddhhdhdddhhhhhddmdysdyddshmosdyhhyhddd+omhssohh+s MNNMMMMMMMMNNNNNmmmNdhyoyhssoyhmNMMMNNNmmNMMNNNNNNNmNNNNNNNNNNmddmddmmmdddhdhoo+/+/+//++oymmddNMMMMMMMMNNmddddddmmNNNNNNNNNNNNNmmddddhhhhhysssssyyyyyyhddmmddyoooho//oyssysdhsyysssosyhdyhy+/++//:s MMNMMMNNNNNNNddmmmdmmdhdmhdyhdNNMMMMNNMNNNNdhhhhddmmmmdmNNNNNmdddyhdmdyyhdddhhhysydddhdmNNMMMMMMMMMMMNNNmmdhhdmmNNmNNNNNmmmmddmmmddhyssoossyyysyyddhhhhdmNNNdysysoo++ss+++//odddy+oyddhdddho--/o:oy NNNNNMMMNMMMddNdddddddmNNmNNNNNMNNNNNNNNmddhdddmmmdmmmNNmmdhhhy+oyhhhhhhyhddmmmmmmmNNNNNNNNNNNNMMMNNNNNNNmmddmmddddddhyhyyyyyysooo++ooosyhhdddmmNNmmmmmdhhhs++ooys//:-//+/+//syhh++:+o+yyss+/+oo/+/ NNNNNMMMMNNNmmNmmdddmdNNNNmmmNNNNNNNNmhyhmmNNNNmddmmNNNmmyshdddyysyhysoosyhdNNNmdmmmmmNNNNNNMNNNNNNmmmmddhhddhhhhhhys+/+++//++++++ossyyhhhdmmNNmmddddhddhyhy+/++so+//////++oso+oo+/+://++osoo++ossy NMMMMMMNNmNmmNNNmmNNNNNNdmNmmmNNNNmmdddmNNNNmdhsdNNmNmmddysyhyysyyyyyysyhhdmNNNmNNNNNNNNNNNNNNmmdyysyyyyhhddhyyyyyyyso///++++++ooossysyyhdmmmmdddhdddyso+s+/+soo+osyhddddhhdddhhyyyhysoysosys++shyy

FORTHCOMING New Geographies 10: Fallow Referencing the agricultural practice of rotational grazing known as fallowing, New Geographies 10 proposes fallow as a metaphor to critically explore the dynamic states of devalorization and revalorization central to broader processes of contemporary capitalist urbanization. Through this process of fallowing, land is circulated into and out of use by capital as accumulation processes break down, while at the same time the vacuum of retreating capital provides fertile ground for the development of alternative modes of social production or appropriation by nonhuman actors. Editors Julia Smachylo & Michael Chieffalo

207


NNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMNNmmmmmhddoo+osso+/::-:--::///o+o+///::-:-.-::/:+sysyyo:/osyo++++++/:..-/++++///:::::::--:----------.-+/...-........--.-:/+so+ooo+ysdsdmmNmy++ysdhyyso/ydNMNmd+..yh+-:/--oys--:+s:````--++o+:+syoo+/..o-.-o:-:/+:/.````````` `````.--` ```---o/:.` ``.`.``..-....``` `` `````` `````+NNmmmdhhdNNNmNMMMNs+::-..: MMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNMNMNMMNNNNNMNNmddy++++/+yyso/:////+//-+++:://-.-----:++yhyyyyyoosooo+ooooo+++/::/+//::::::::::--------------....///+-..........-..:ossssoossyyys+hNd+:ohyhhy+/+odNmmmy.-o+:------/-:+ossso+:--:/+++osooo+o/.:yy:-oo-.:/-. ` ``` `..```-/. ````.--::--.```` ```` ````` ``` `.smNNNmmhyhmmmmNMMNmd+-----.. NNNNMNNMMNNmdmddNNmddshNNNNmmmdNdNmhyo++osyyooo+oooo//+++////:::::::::-+o+/:/+oyhhhyyssoo++o+++/////::::://///////::::------+ys+/-..../hmds:::-........:+oosossshdyss.ymNd--yyho/+mmmdsoooohho--:----.-hNmmmmdyoydhyoo+oossyoo:-ohmd:-:/--:/`` ` ``/o.````` ```..-::-:...` ` `...` .` ```.:dNNNNmmhdmyydNMMNs:.:/---.`` NNNNNNNNMMNmdddmmdmdhdmmdys:+o/msyyhyhyhhhso++//++++++///:++////::://:/shhhysoyyhyyyhyyhy+//+++oo++/////++//////++++::::/oyh+oso:-----+hNddh/-:.-.-....-:+oososyyysss-dNNd+/ss+oyhyhmdhyys+++-.``````-ommNNMddyhdNmNmyyyysoyys+-o+ys::://:/.`` `` `.` ```....``.....`` ```` ```.:. ``/+ydNNMNNNNdmmhoNMMmo/-.-..-` NNNNNmdhdmNNmmdmhsdNNhs+++/:::/ssyhhhosoo+oo+o/:////++++/++ooo+//--/++ohhhhhyhddddddddyshyo+ooooo++++//+++////++/++++++/+///----...-----//::/-.---.---..--/++oosso++os-+ho+ssssyhdhymhd+---.``...//+sdNMMNMMMNNNNNmNmmdddhyysysssoo/+/+/++:/-... ```````````` ` `.`` `-...`` `.``......``.` `sys+` `./+ohNMMNNNNNmmmNMMMd/.```...` Nddy///s++:-:shsoysss/-.-:/:/:oyssyhdsys+oo++++/++++oo+oyddho+o+:--+++sshhyyyyhddhsoss++/syhsyyysyhmyo///++///+o/:////:-::------..--...---.-:-.-....--...--::-:/o:-:/oo+//ososhyhddddhdy/:-::+shhdyhNMMMMMMMMMMMMMMMNNNNmmmmdddhysso+////---::..````````````````` ` ` `` ``` ```.o++.:--.` `.--::/-/-.`..://`` `..:-.` `--./dmmNNNmNNNNMMNddy:` `````` hs+::+oo:..:::-.``...```--:-://oohmdysysooso++++oo++oooymmmmy+--/-:::--:/+//+shhhso::--o+osyyys+syyso+++++//:::::::::-----....-----....------.--..........--:::////::/o//shyhyyssssydyhdhyysyhmmmNmmNMMMMMMMMMMMMMMMNNmmmdhhhyhyyo+//:--.....`````````````````` ``..-`````````````````.` `+dNmo-..-/+-/:+ys+...::.`/+oo/--`` `.:` ./:/sydmNmmmmNNNmhh/:-.`.. :++osshy.``````````.-::.....:oooyysyssosoosoooo+o/ooosshmMMmso+/+:---::::/os++osoo+/:/:os+++oo+/o/////////://///:::--..----..---------:-----..-:::--:::::///::://:::///+oddyosyyo+osyhmmNMNNNMMNNNmNNNNNmMMMMMMMMMMMMNNNmdsooso/:-...-..-/+/:..`````.````````````` `..``.`.`` `.-://oo:/` .odmo-::/-.-ooosdmmy+:--. `.:/:.` `-` .ooshdmNNNmmmNdmNm//---..` hhhhyhy/` ``````..`./+/:`.``./+o/oshyysyssoooo+so+o+ooooommyyoooo:---/+syyyhso+s+/:-/o+o+/+:oo+oo++///////+////////::::::::------------:::--.-/ooo++o/::/-::-:-:////++o+ommhyosys+ooyhhmMMMMMMMMMMMMMMNNNMMMMMMMMMMMMMMMMNNdyy/-:///:/+/+ossyo:.-``..` ` ```````..-+shdyymNh+:-:+dso::::::`-..shNmdyo/-` ``` `` :hhymNNNMMMMNmyoyo///---. dhyshhs-` ` ```..`/+:-:.``.-:+ooshyyyoooo+oooosso+o+yohhhyhyyoo::-oso/++++//://::-////+++/+s+++/+/++//++///////////://:::::::------/+///++///+:/++/++///:::::/+++o+o+++smmys+ooymyhmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNddmmmmmmddhyyyhyo+//--.` ``.```` `````..-:://+oohNNMMmysyhyo+o/:-/..````-yys/-``...`--:``````.`.``+mNNNNNNMMNddhdso/.-...-. hdmmdho/` ```...-//::/-``..-+osyhyys+++s+++sss+o+++shyydhyo/o/:oyhhhyooyo++o/:///+/+oso::-/++///+//+++++++///+/+++++++///:::----:::/so+osoo+/:://://::/:://++oooyooossdmNmhyshddNNNmNNMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNmyosso:.`.-::+o/:-..----``.-:yddmmdmNmNMMNMMmyso/-..``````..-:/.`-/oys++/o:++..``.:hmNMNMMMMMdydsds+::.`...` ` ` mmmhyyo+-` ``.---//:+/-``--:/+sosyssoos+osshyoo/o+sssyys+-/::/hddddhyy+::-/+o//:/::/+::/:o+o+++oo++so+//+oooooo+o+///::::::--::/++::---://oso+oo++/++oo+oooosyyyo+osssdmNmmhdhyhdmNNMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNdsoshyoossyhdyo-.``.-///::+/sdmNh+///oos/hNdyo:.` ``````.....-+dhyyyhd+.-.```:+dMMMMNmNMNmy+hho/.``` ` `` ` hhyyyyyo/-` `-//:/+:///-..-///ooosyyhyyysyysososo+/+oys+:-:/:/sdyhyysoo++/--+/::-///+:::+ooooooooo+o+o++/+//+++/////+////:::--:::::--:--...-:/+sssss+++oossssssyyyhhyhhyhhhysyhmNMNMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMMNNNmmmhddhdhyys+.../+/:/ssssosss+-``.` `-:oos/` ``````.../++sddo+shhy:-.:++ssyshhhNNNy/ydy//+:`` `` ` o+///:--.` ```:dh-/+//////-..::/+yossyyyysssssoos+o++o+o:-//o+yyhhhys+ooo/:-.:/:/--///+:/syyssoo+osooooo+//:////////+//++//::-:://+++/----..-::-:oshhsyhyssyyo:-sdddmhhdhdydhdhmdyMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMNNNNNNNmmdho/-...-++-.`.....:/..``` ```` ```...::/+oo+/oyyyyosoodddmd+:+hh+dNho..`/:.`.`` ` :/--.. `.` ````smd-.::/+///+/-.-:+oossssssooyyyssssssoooo++++yhyyyyyhyydhhyo//:::/:/:oos/:yhsooo+/+oooo++/////////////++++//////+++ooo/::++/:///+syysssshmmhyyhsshyyyysssyddmmmmNNmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMNMMMMMNNMMMNNms//:..----:-.`` `./:``` ```-/+oo++://../yhooymmmNddyo/syNd+--``````` `` ` ````. `..`.-//+/ddy++ohss+//oy/o///shsossyohy/. `.. ``` ` ```-.` ossoo+.``:.` `omhso+:/++//+++/:-:ossssyyyyyysysoyhhyooysss+:yhhhhysyhddysmdhyyo+ss+/sho/+so//+++++++++o+++o+++++++++++++++/////+syso+++oo++/+/++shmhsshdddhyydmhyhhdhdhydNNmNmmMMMMMMMMMMMMMNmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMMMNNNMMMMMNNd+-/-``-/symy++:::-`-/ooo+/.` oso++/---:.` `` `:hddh+::++/+++////.:/yyyysyyyyooyyysoss+o+os+-/yhddhysshh+:smmmdyyhsysoo:-/oo+++oss+//+//++++oo+++/+//++++////:/+hNdsoooo/o+/+/::+ydmhydNNNNdddmmmhhmNNNNmNNNMMMMMMMMMMMMMMMMNmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMNNMNNmhyso/:-`.-:odNNMMMMNmdoooyymNMMNdyo:///:ohhdmNmdmMNmmmmNNdyhddmdh+++ooyddy:`.` ``.`` ``` ` ``````..``` ossoo+-..-.` ` `:ydddmdo:+++ooo++o-:+ydhhsyhhyyyhssssysoo/+sso/oshddhyyys:+ohhdhhhhsooo+://///+ooyys++/+++++++++///++++++++:://odNddo+oos+/++//+//+yhhdNNmdhmNNNmNmNMMMNNNNmNMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNms/-.`..:ooymmNMMMMMMMNNNmmNMNNNMMMMNNNmmoymMMMMNNNMMMMMMMNmhddoddymMMMNddyo:.`` . ` ` ` .`` -` ` ```..` `` o++++/::::.` ` `:ydhhhmmho//+ssooo//sddddhdmhdyyyyyssyysooo++/::/shdhyhhyooo+++yyoyhyoos//+++++oossso+++o++++++++++++++/+++//+oshmmNs++oo+oo///+shdmmNNNNNmdNNNMMMMMMNNNNNNMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMNNMMMMMNNNMNmdmNdNNNNMMMMMMMNMMMMMNdyoo::::/odNNNMMMNNNNNNmdmNMMMMNmmNNMNNNddmNMMMMMMMMMNNNMMNhshdmhdmymmds//--.``` `` ` ` ``` ` ` ` ``-.```` `` hysoo/-:::.`` ```.:sy+:/syyyy+/:/o//+ohdmdddhdhhdhhhhyyhsyo+/oo/+/:osyhyhhddhyyy++ysshy/+so+++oooooooo+++++++/+++o+oo+o+++++++++sdmNNdo+++///:/ohhhmmNmmddddhdhmNNNMMMNmmNMMMNNddmMNmmdmNNNNNddmdmMMMMmNNNNNNNNNNmmdmNhsddmyo+dNNMMNmNNmNMMNhoo/+o++++ymMMNNmyydNMMMNhmNMMMmdddhmNNNNNNddmNMMMMMMmNNMMNMNdMNmdhsy:-`````` ` ` ``` ` `/.``` `.` yyyyso/+/:````.-../ssoosyhhdhddhyso+///++ooosddddmmmhdyyhysss+:++++o++oyysyhdmmhsosossyo+o+oossssssoo+++++++++ooyooossysssooo+oymMNmhhy+/:+:/shmNmmNNdhssydmNNmNNMMMMNmhhmmmmhsymNMdddyyyhyhyoyyddmmdhhdddmNmdddo:++oy:.+ymmyodhdddssdmsdmNh+:----:::omNMNhs+:::yMMMMMNNNhhh+/+ohmNmNNNNNNNmNMMms/+mN+++oss:-.-.:` `` ` ` ` `` ` . `:: ````..`` hyysoo+/::--..:---:/+shdmNNNNNNNNNNds+oo/+o+/yhhhdmmmdhdhhhyhysssyhmmmhhhhyoos+ossssssyyoo+ossssssssooooooooosoohyyyyyyyyyydysymNNNmmmo//+++omNNmhyyooshmNNMMMMMMMNNMNmdyhddyssmNhhyhyso++ooooyyys+/++ossyyo+:-.`.::.../ymmmhho/so::+syhhshd+--.---:osdmdo+-..-:dMMMMNmNNmhhhdyhdddmMMMMMNmddyo:---hy-..+d/.-.-.` `.` ` ` ` ``-`./` `...``hhhhhyysso+oooo++oshdmNNNNNNNNNMNNNmmy/o:-///ohhshdmdyhhyhdddhddNNNMMMMNdysooshdmNddmdhyso/+oyyyssssooosssssssyoyyhhyyyysyddhdNNMMMMmho+///shmms+/oosyyhddNNNNNMMMMMMNdhhysyyyoss+/o+++//+ossso/::/+::+so:-+`````````.-/oNo:++::::-oyyys//sdo:--:::++os/:-.```-oNMNmdyymmd++odhyhssdmhdhdy+oso:-/-::yo/sdm/..`. `` ` ` `` `````../-```..```.// ` ``` ` `. ` .../`-`:--/- ``.-/ hhhhdhyyyhhddhyhhhhdmmmNNNNNNNNMMNNNNddyy//+:/dNmhmNmddmmmmmmNNMMMMMMMMMMNNdhddymNNdyhsmms./syhhyysssosssssssshsyyyhhyysyhhdhddNNmmhoos/://+yo/://oyhmdhyhmmNNNNNNNmhooo+sooooos++///+o++sssoo+:-://:+/:-+h+``......`./-ysh+-///++shh/:+ohhmh+::-:o/-.```.```-+sNmys-:yNhosyymh+:/-:-..-:+yys+-:-::-ohmy:.``` hhddddhhyssssyhhhhysyhddmmNNNNNNNNNNNNNNNm:o/+ymNmNmmNNNNMMMMMMMMMMMMMMNNNNmddhddddddhhhdhsyhyyhhhyyyssssssyssssssyssyhysyyyhhyso++//::::/:/+/+++oyyddhdhmdmmmdmmdhyoyhyosohmdyo+//+++o++o++++/:--/:...-/+o-.-+osso/..-----:os++hho+s+/ydmmdhhs+/+:.````-.-/yNNddysos+yh++ysho.` ../`-++//:/---:sso+//-```` `` ``` `` `` ` ` `` `.-`.`-os:```` `` . yyysso+://+/+osooooooossydmmNNNNNNNNNNNNNmhhyohdmMNNMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNmddhhhhddmmNmmdhdhddohdmhhyhyyyyyysysoossooooosysooo++//://:::::::/ooooyhdmdhhdmdhdyyddmhsoyhymmdydo///+oo+oooo/++//:--:-```..```:ossdddhhssssssyyhdhsmy+///shmNNNNddmdys/:/oo+omMMNmso////.:oos/+.``` ```-/::-::/oyyy/-``````` `` ` ` ``` `-``/o:. `` ``` hhhyyso+++++ooo++++osyyyhdmNNNNNNNNNNNNNNNNNmmNmmMMMMMNNMMMMMMMMNMMMMMMMNNdhyddhhhdmNNNmddhddhdhmNmmdhhhddddyssoosooo++ooso+++++/:/:/::://///oohddmhdmdmhso++++osyo/+oo+ss++/++ooshysoss+o++///::.```` ```:/odMMMNMMMMMMNMNNNdmNmmmmmmmhyyyhy+///oy++hNMMMNNdms++o/-.``:--.```` ..:o+//:.-:.-````` `` ````` `` .` ``:.`+hy+/:-`` ````` dddhhhhyyssssssyyysyhdddmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMNNMMMMmmNMNNNMNmmdhhhhyhdmmNmdhyyyhhdhdmhdddmmddhysooooo+++++o//++//+/:/++o+::/+/ooosoooyydsoo///+odssoo++sdshos+s+osoosyo+o+++/+/:--:-` `.:smNysysmMMNdymNMMMMMMMdmNNMms-:/.`../o+smNmdmdshdo+h+--```--.```.` `-.-``.`````````` `````` `.` . .-...//-.```.`` .````` ```.-...`.+hss+shdshhmmmyyhNNNmh+--.``..../oyhyso//ooy+. ``-.`````` ``````````````` ` `..``` ``. `` `. ``--``..- `` .`/``` mdddhddddddhhhhhddddmmmmNNNNNNNNNNmNNNNNNNmNNNMMMMMMMMMMNh++mMNMNmmNNMMMmsyhhyyhyhdmNNNhyhhyyysyhhsyhhhhyysooo+o+++////:::://///+++//+///ssoyyhdhhdyyshyo/s++yoo+/ooyydy+sysosy+/+/::::///:--:::` hmmmmmdhyhddddmddddhhhdmNNNNNNmmmmmNNNNNmmmmmmNNMMMMMMMNdosyydNNNNNMMNNNdyyyyooohyhhdmmhyhdhyhssyyyyyyyyyhysooo+++++/////::/::/ooososyohhdNNmdmmmmNmhyshhoshyooso:----../oo-`.----.-:--:///:::/:` ````` `..`--.-:.``.:shy+o+/++:sos+:----:+o/:os/oso-/++/.```````` `` ` ```````````` `` ` ``` ```` ``. :` ..:. -..` `` .-:++oydmmmmmmmmddhyso+//+shddmyhyyhhyyyhhyyso+ymNNNMMMMMNd+/--+ohNNNNMNdmhysoy+:+:oyoss+hyshyyysshsoyhhysssshyyso+//:::::://+///+ooshhdNdysyhhs/++sohdys+oo+/:::+s/.``````` ``..```.:::///://-`````` `````````-/+:---```--:-````..:y+:`..-+o+:/:-:. ` ` `` `` ` ` ````` `` .`. .`` ````/:.ooo.``.`` `-:. mmdmmmdddhhsyyhddddhhyssssso//--.--`.-:-...:yhydNMMNNNNmds/:.-sdNMNNmdddmyo/::/:/++oooyoshhysyhyyyshyysyssosoosso+++//++++++//++smhssys+:::.````.-/oooo+://-///++-` ` `.-:-//:-... ```` `` ````````````.--`.....``` ```./+`.-::.-`` ``` ` `````` ` `.` `` `` ``-ss..:/+:-``` ````````-hdddddhdhhysyyyyhddmmmdddhdhhyso----.../:``.:yhdmNMNNNmmmNmy:::-:dNmddhyo+:::/--/+//+++yoyhysyyyhhyyyyyys+///osyssoooo++++++/+ssyoso/+-.--.. ```` `````````...``` ` ``````.:/-://:..` ``````` `` ``` `.``.--/+/.----````-..:-..````` ````` ` `````` ` ``` ` ` `..` `.` ````` `.```.-so/-`:--/:``` `. ``` ` ` ``` ` ``````.` `//:-::::/` `` :-.` ` ``````..`..-/+/-/:--..``.`..````` `` ``` ` `````````` `` ` ` `:. `..` ``` ..--::--`...-.-``` .```.-.--dhdmmmmmhyoosyyhyhdNNNmhhddmmmmdsso+::/--.:/.+dNmNNNMNNhNmmmd`````-ymdmyo/:-/:--:++s///+oossssssyhhhhyhhyo/+oyyyysysoo+++++++soy+/--....```` yddhhyhhhysyhdddhyhmNNmdyydmNNNmhssyo-::`./.:+ymNNNNNmNmMMMmy:.` `-++hss+------:::::///+osssyssyhhhdmddhyoosyysyysssooo++++o+-.```.``.`` ` ` ` `` `` `` ```` `:::::/-:oo` .`.-.. ` ``````````.--..`` `````.``` ` ````` ` ` ````````` ` `````.`.` .` ``::``.`.`..+:-....`.`...::``.`--::o/-:-. dhddmmmmNmddhdho-./sdmmmdhhdNNNNNmyos--.-/+hyhhmNNNmNNNMMMMmyo+/.``..:osso+:---.-.--://ooo+osyysyhddhdmdhhshhhsyyyyyhysys++++-`````````.`````.` ` `` `` `---:://:oo` ``````` ````.```` ````` ` `` `` ` `` `` ` ` ```````` ```````. ` `` .``...``.`:::+-/`..:-..````````.::.-:-:` ` `` `.::://-/y/ ```.:.`.`.``` ```` `````` `````` `` ` ``` `` ``` ````` `` ``` .. `` ``..:oo/:..-:-.::.```` ``.-shs---::/.`.-mmNmyssosyhhhddy/--+sddyo-:+ohNMNNds+```-smh/+shyoo/+/::/syyho++/:.`-...:oso/-.--...:++++++oosyyddmmddddhhhsyyyysosyyyyysoo+o-```````````` `.``` mds/:ossyhhhdddddhydddddo-....+ddhNNmys++-:..`-:.```` ``-+sooos+`.````.oso:----..------/++oyydmmdhmmhhhdyhhdho++oyyyssyyoo/``...`````` `` .`. ``` ` ``-/:-://s- ```` `.````` ` `` ` ``` ` `` `` ` .`` ``` `` `.:d+...+/::-`--.` ```.:y-`-./---.` .` `-+:-.+y+/.` `/+////:--.-....-://+ossyymdmNmNmmhdhys+soosyysossooo:..``.```.`` ` ``` ` .`` . `` ```../:+ss` ` `````` ` ` ` ` `` ` ``` ` ` ```` `` `. ` .-:+` .. ```.:y-..```.:o:-..` ```:h-..```` yyyssssyyyhmNmmdhddmddmmmdsys+:sy:/hNmho` `.::-``:hy+/-` `-+oo++:-......-:/oo+ssssyddmddhdhyyyoo:/+oosoooyy/:-`.``` `.-``` ``.```` ``-`` ` ` ``.../++/. ` ``.` ```` `` `````` ` ` ` `` `` `` ``-` ` . `.` ``..` ```.y.-.` `.:-.``.``` ````s-:.. ` ` hdhshdyyhshmNNNNmyos/+ymmNmmNNys/..oNNmmy/dhysyo/ooso+sdNNNmhs:/ymmmmmmdy+:+/yNMMMNNms::` `.`./:.-``./ydhs+:` `-.:+++:---...-::/sosyyhhhdddddhdhhhhs//o+/++oso``````` ````` ````` `` --.``. ` ` ` ``....`` `:/.``````` `` ` ```` `.`` ```` `` `` ``` `.``` ` ` `` ```` ` ` ````:-:-` `-/.`-```.```````..++` ``.:: `/ss+//:+/::///osyshhhhyddddmmdhddho:/o//+oo:```` ``````````--` `. `` ` `.`.` .-.`. `:oo` `` ` ` ` ``````` ``` `.` ```` ````` `` ` `````.` ``.```` .```` ``````` ``++```.``` ```.`````` `-/` ```:+` ++/+://shhyo/+hyohddhhdmmmNNdhhdhddmmNMMMNNNmmd:. `.` `-o/` ```.:oyy+.-.. oo+//+++yhys+::-`-+hddNmmmmmdmdmNNNNNNMMMNNMNNNdy+o+.``--` ` ``.-+ooo: `-++++/:////o:+sshmdhdddhhhhdmmmdho:-/++/oo/````````...` `:/:`.``:`.`:. .-.``` ` `` ``` ::.`-` ` ``+: ` ` `` ` ` ```````` ```:.` ```` ```..``` ` ` ``..` ````````.````` `..` ``.``` ``````` ``.--::/:```` ``````:o---` ``.-/++/ `.-:+//::-+o+oshmmdhyyyyyhhsssys+:-:/-:o:```---.`.`` `:s/-.-``-`.`:. `-./ss:` ` `` `` `` `` ````` ``.` ` ` `````` `` ```` `.. ` ``..````` `` ` `.`` ` ` `` `````````````-o/yy/`-...````.. .:++ohh+shs-++//- ``:..:.`` os/:-:/:+osso//:..:+dhyohdosddyyddddmmdmdyymmmdy+:-.`.`.` :/:..`--:/++++/:-:/`//:./oommmhss//osy++//yhddhhs+/:.....`` ```::. ```.:/:+::/oshysyhdshhhhhysossyy:.-:::/-.``:.````.``..````` ```` . `.``oys``.-` ``...:::::::/--.`` `````` `````````` `.``..` ``.``````` ```... `.::.`` `` ` ` ```` ````` ```````...````./ssooysysss:`..-:.-ss+sdhs++syh++o:`..--/:``` .--..`.-```./o/-..s//. ``/sdmmdyy/:/:osyhhdddddhso+:.`...` `````` ```.-/::+::++os+syyyhhhyyyshhh:--/++/.``.` ``.````.````.``` ` ``.-` ``` ``.---..-://://///+::::o:-..```````` `..:.`` ``-....``` ```..` ```.:.```` `` ```.```` ``` ``````...``..../+s++os+:+-...--:-.---/syys/::--+.`..:/o``````` ` `````.::-:---::://+ssyhhydhyydhs::/+/:-` `````-````+yy+.-``` ` ``.``` ` `.````````-----.::///o+yo+/+-..`` `` `````...``````..`---````````-```````.-:.`````` `` ```` ` `` ```````````.`...+oy:.```.`.``.::...-...:+o-..`` .`+so/-` -.``.````..-/+s+-.sdso` `.hdmy/-.:-``:oyhyhmdysyhyo:```` -.--`.`````-/o/-`:yoyo` `:ddy//-`:` ```.-`:+oyoyyshy:``` `.` ````````` ``````.`.---.---::-:/+oooyyyhossyhs:///:-.````````.-sMMMs..`` ` ..: ````.--:::oy+`` `..``...``````.:::-:/++/:.`````` ```..` `.``..:/-...```````-..`.``..`````.`` ` `` ```````````````.....--...` `..--/:-.```.----...`` ..-.-.`` --:-`` ``...```//oy:``./ydyy+-``````--` ``.-oysyy+-:--`.-.`` ``````` ``-..----.-------://+//+++++yyyos+/:--.`` ` .:/.-sy+.`````` .`-:++/////+++mm+.` ```-.`````````--:/++++/--.` ``..``:/-``.::-..```..```....````` `.-` ` ` `..``````````````````````````..------````.:::o-.:/:`..-://++-````-`. ````````` ....--/-----/--://::::/:::/+oysss/::/+:````.-` ``` `.`` .`.+o///+/////oss/-..-.```` ``` `` `-````````````..---/+o///:.-..-``...........````.:``/+/`````` ```` `.````` `````````` `.-:.``````` ``````` ``````..``./sysyo:````...:/-/-..`-/ssoo/-` ````` .::.```` `` .-`/hy```-yms/-.-`````.::.----:++::`-.` -.`` ````.....```.`.: .+yd+yo/-.`````````.` ``..`` ` .:-.`.`` ```` ```..:-::--+/:::---::----::::/+o+///oshy/.``.`` ``-:o- ``` ```/oo///+ooyhyhdh///:-.----````````.`````````` ```````-::///:::::::/:-```...`````.--.`````-o:```` ```..:.````...-...``````.....``````````----``````````````````-..://-...`` `````----.:-.-:-.````` `` `` ` ` ```.```````` `s+mh:-//-.``.` `` ````.``` ``` `---:.``.` `` `` ``---//://:/::oso+:-.------+o+////+s+::..:+:````../hh-` ``````.+sssoosymNmmNs/+ooo//:---.``````.:+//.`` ```````` `...````.-.....`` ./:::-.:++ys+:-``//` `..`...:...--.-/-.-++++/:-.``:::-.```--.`````````.````...::/:-./--.`` -```.--+ooysoo+-o/:-.``:.``.``````` `` . ` ````````..```/sdo+/--..`.`.```.. ``.` ````` `` .`.`` ` ` `` ``.--::/::::+/:::-.----:-:++/++//o:-//+//.`:+:o:..`` ````./osssyhmNNmNMNNhhdyo/-...```..-...-/oo/.`` `````````````````.-``/o+`` `` `::::---odms+//s-. ```..--/-----:hh+smNNNNmdyo+:......`` ```.````..``.:/+hyyys/so+/:-.-...:/oyyshdhyo/yyooo/:`.`.``.````` `` -+ys/-``` ` `` `` ```..--::--:--+:-//::/:/+s+:////:-///-..-dms+:```.-:/:-//ossyhyyNMMMMMMMNNNmhyhs/:....oyy+`-/-.-/-.`````````.``.``....`````./-..`..`.`.//:-:::shyssyysh:```.-.:.-/+syo/s+://dNmNMMMMMMMNNdsss+:/-:--``````` `````-oo//so/:-yys/s+:..--.-:ss:.:/-.-so+.+ss-`.- ````.` ``` ..` ` ``-.``` ``` `.`-:/./::..`.:::``.-``-/:-` ```... ` ``..-------://+-:/:shs/:///os::--:/oyd+-:+syyhdhhhhossosNNdNMMMMMMMMMMMMMMMNhhyyso+/+:``````````` `.-::/+ss+:.``:- .--/------//:++-./:--:--:.` `.shdhdNNy+s+hyo+oydNmNMMMMMNNNMMMNho/:---/:::-``````````.-:....--:+-.../o...`..---.....---``.`-/..` ` ```` `.:```` ````````` ````.--.``.+.`` `........```.-.o+++...```` ``--`. ``` ```` ````.``.-```.`:```` `:-` ```/.//:-.`.```````` `:oyd+``-`````..-----::/-::/--:+/sshys/::smmhdmmmmdmdyyssmysssmmNMMMMMMMMMMMMMMMMNNdyddhho-.`````````` ` ```./yd+::::```` ` .-` ` `/+o+ooo-.-/sddmdhsmNmNMMMMNs/ymNNdmmh+-..--..--..---------..`..`.--``.``..-``.---..`.``.-:``.``.-`.`` `./:-/`.-:::`/```` `-shhmyhh. `` `````` ``.-...--:::::-:ssyhodmysmmNmNNNmmmo+++oymmhhhdNNmNMMMMMmdNMMMNNNdmddMNNmh+-.`..````````````..```.`````:o+/::.`` ``` `..` ``:/.```./+/+hmMNdyhyhNNNMMMNy+:+ohdNNm+:-.....-.-..`.-```...-````.-:.-/:.:-`````....```.``.-/oo-:.`` `--```` ` . .` `` `--:++--``````.-.`` ` ``.`` ..`` `-`.``.`````````` ```-oo/-.``-````` ````../o+:.`.. `` ``` ` ` `` ``..---:++--:--+ossohdydsydNmddos/+yhmmNNmhmMNMMMMMN+/ohmmdNMMddmNNNdyhy+:..`` `` `````.``..``..````````````````````.:.````` ```:```/o//-::+/smMMmyhyhhhhmNNmdhy//shmds+ys:-..`....```````````.``.```-::+.` ``.-.```````````.`.` /+. ````::..` `--..`````````` ` `` ``+o:-:-.-``` ````-+.`-..````:+. ```` ` ```` ``.:+o//+/:/shs///oo+sossossosoymNMNdhddmNMMMMMNy+:/+hdNNd+yhyNNNdsdy/...``` ` ```` ` `` ```.....```.:---..` `-/-``..::/-/+++sssshmmdddmyysooMMNNNdysy/yhyssyo:-..`..```````..````.....`````` `````````.`./:.`````` `.-``` ````-/o.:o:/-.``` ``+d/:ohhyh--/y+` `` ```` ```` ` `.-/oyso+ohdy:+o-:.-.`.:/+///+oNMMmdmmNNNNNNMNhyo:+shmhsymNdmNmhmhyy/.-.````````.```` `````... ```..-...```.-.../+:++--.:/` `--:/yhhyydmssysohyyhhhddmmNdyysyhhmNmmdsy++s:-.```.--.````/++ys/.``..```--.``````-oo//:..-...` `````` . `.`--.` ` `.-/.` ```.```` ` ` `..` `.````/+s. ``````` ``.`` ``` `- `-//` `.....-:+ysmo``:.```` ``.o/ ``` `` ``` ``.:yds+sddhyhdy/-``````.:/+oooddNmdNNdmmdmNNdshhyyhsdmdddNMNMdyNMd//:..```` `-..`````````.-:-```` ````.`.-.-...```...:+/--...-` `-.odMMhohmdmmhhhhmmNNNMNdhmmdmdyhNNmy+++/-:-/o//++o/-...`-/++o:-::..-..++:-``````-::-.``.```..-/-` ` ` `.--:osyy/::-``.``````` ````` ` ``o/.---..`` .`..``.-.-`//..-:` `` ` ` ``-osyyo+sysddy/```````.-.::omdddd+sddhdNmNmyoyhyhmdddNNNNMMMMNMMMmy::/-````````....```:-...``` `.:+-`.```...``.--```````-.` ``.` `-..:yNNmyyhdmNNNNNNNNmNNMMMmmmyhdmddyoosyyos///+oooos/-..`.::``````.`-.-....`````````` `./---`` ```` ` `` ``/ysoo+-+:/yyo/::-`-`.`.` ` `-`./- `.`.`.`` ``` `` `` ``..-`` ` ``.:`` ``---:/sdmmhds+::/.`-::` .-/+::++oso/syyossshdNNNmdNNMNddmMMMMNMMNNNmsy+.``..``......``.:..-++:++.---.`..//-.----:/-+yo:`-.` `.` `...:oosy+:-/+hNNmmNNNdsomMNNmNhsmmmyyhsyyhydd/+::---::-...`.-.``````/s/:/--...``.`./-`` .:///yo-- `+-` ``` ` .`-:-.`.``````````` `` `.//```` `.:-` . ``:+/ssooo///.....```/s`.---.-::++-----/+shdhydNMmNNNdhhNMMNmMhhNmdmNms:--.-:.-...`````.://:.`...````.----.-..//-//:-`.--o:.-.-````.-+o//+o+/odmmmmNmshhdNmoshhysshdNymhdNNNNdhsoso+/+//:+oo+/-:-`++:/-/..::.....````.```::-:.` ``.-:. ` ```` `-.-.-.````ydNMNmyosss:/-.``` ``/Nd-.-.-sNs:.```` `` `./s/.--```.`````. `` ` ``.-````````` ````````.`.` `` ``...-...--::/oydNmdmNhdNmNNy/ys++hhyhh+-//../..``.--```.`....` ``.````...::..```-so+-.-:/s/`.```::-smNNNdymNNNNNNNNNNdso++sydhooodmNMNMNNNdhNNNmdhhs+y+-``-:...-/.``-...--.-.....``````-.```//o-``+. ````-:/+oo-...``.```/NMMMMMyhNhoso-::``` ` ` `-.:ohNNNdo+.` ..````+ydNNNdhhhhs-`.-``` `` .`.omhs/.///..``````.. ``.os+`-+--//:+:.-hh` ` ` `.``` ` ``` `` ``````.:-:++ydmdmmdNNMNmoo+.`.--.-..`/:-..:/:.--.-/+-oho:`--.`..``````..-.-..-:-.-..``-..`` ``....`-+-hNNmNNNmNMMMMNNmddhy+.-oooo/hhmNNNNNddmMMMNhdmhs.`...````.``.`.:/--.:/:.`````````` ` ``./o:``. ` :-:+smmdsoos-.`--`` `.:.-:o/s/++:..++oo+/`.` ```-+o..````.``` ``.`.+/+hNmN:``:/```` `` `-.``````````` ` `` `.-/ossyshhddNNNmo:.-`````````...-.-.--.-..:--//:-..--/+.`` ``-. ``-`.`` `` ```.``./:/./y./hddydNdMMMMMNNhdmNms:``-o+:..-/hy+shhhhdhy::/:o-```..--``.....-://:../+/:/+o++/-/-``.-...-.`` -.. ++o:-:+ys+/-.`````.`.``````.-.``..-:oshmh-:-:````` ` .:.`:.``..``` ` `` `` ```.-./-+y.`-- ` ` ```........``` `::-` ```.` ``-+o+/oysddmhss/:-:.``....```````...::-..``:oo+-..`````` -sdmd: .-+o:os+:-/.-..::/-///y-/:ss+sohmNMNNMNNNhNMMMNNhyoo/.--../+.///:---````````````.--..-..--.--....:so+os+.`./:-..-.`` ..` -// ho-```.+:.`` ```.-``..` ` ` ..-+ooshddhhhy-`.`` ``../`./-:````` `` `.``.`.`.`-`.-.:. ` `````````` ` ` `shh:`.` ```.-` ` `.:+/sshhymhs-`.../so:.:/:--.```````....`..:``..```` `-oydmyo+--/hmmddmo-:--ooho:`.-://-++ys/:/syhdmNNmmddNMMMhhdmd+` ````.-.+:..```````````/.```-.:///-.`....-.```.``.:-...```````..:-``/.y+.`.``...`./-`` ` ``.-- `` ``-:/+s+dmmo` ` ` .++++-`.-``` ` ` `-. ````...-.` ` ```.--.``````` ``````.--.-..-...`` `.-:---.``` ``.+yohNNmddhs/::--:/-.`..-:/.`` `.-. ``.```.-.-+s//oshdho::/oydNmmdNdyo..-.-:`.-.-dh:-:/sy//-.--sdo+syhsyhs+---/:````..o-`````.``````````.````````.--:-.``...``...::://-`````````` `` ```.-/:sys.`.-.````` `::.``-`-`o/::-:+/-`-`./`.-:so/.````.````` ` `.`````...:. `.-++`..```` `.-`..`````.``.````..--/ `...`..`.`` `````:dh//:..`````````.::+dNNmmmhhsyyshhs/-::/::-.` `:+sso-`.:o+-/oydyo+so++shdddhsyyyhdhhhddhs:..-:+s/:..dd/-:yhs/::-/++s:/so:-.-. ```````````---.::--::/--.````````````.``.--`````````..:ohdho+:-.....```` ./o+oyhmhysy-``.`...````````` ```-.ss.+`..odod-o+.:hs--+:.::.````.` ``` `` `-/syhoo/:.. ``:--so.``..`````...``` ```` `````` `-..---..``` ` `..-/:---:-......``---`-oyddddmmmmhhhNmdysdNNmhss+:+yso++oo+/+so:-yyddddhdyoshsyds+o++yshyhdhyyhdhydddhyoo/+/::/oyy+o/+oo+/:/y:````` ``` ``-/.```..`-:::/ydso+.````````````````..` `` ` `-::++:/ssoooo+:....`.. ..//+oysmmmy` ..`.``-..``.--`-+/o+./-`` `/hNNs+o+syo.````+--```````` ``... .` `-yhdds::``` `::-`.:-....`````..---``` ` ```````..`.`-. ``-+::sooyymmh+/-..``..``-+oyoyhdNmNNMNhhddyymNMMmddymmdyyhhyyso//..osyhdmddddyshhh///ssyyyhdmdshysyhyyhdhsyyyso++ohyssso+//+ooo+-```````````````````````---/:-+-`.+/.```../-`-` ```````` ````....-//ho++///-/+oy..-` `:++s-:-` ``.:/+o/..`....`..`...:/-` `.` `````./.-/```./+-:o+/+NMMdo//....-:-:ydNMMMMNMNdmMNhhsddmdydhyhmdhdys+++:+y+::+osyyysyydmmdyddhyhdysyhhydhdymsyhhysyshsyhhsosyyyhhhhyo////ohhy+-/o/:-```````````````````.:++.`/os+`.+oo/.-+/` `.-.`+:` ` `.`-`.::oysyhd `.`/:/-/os+.``` `````..```.-:++:--:.``` ``:::/`-.-+``` `:-.`.` `` `../s:+--.-+--..````..` .-:o-..-//:::`` ..````--.`````....`:-...``` ```--.` ` `.` `:::-/:////+o/---.````.`` ` ````````` ./oohdmyo/-```.-/:/+symMMMNNNmmMMmhdmmmhysyys+//o+++/:/ysyhysysyoosyhmhNmyyhdmmdhmmdyyyyyydhhhdhyhdhhhyysohmdhddhsyssoo++osssysdhss-````.``-.`-...``.``.+/:--`-:-+oNms.``-````..``` `...`.....-//o ---`.::so+-/s-..` `` `..-::-:.:so/.+` `` ```` `...--/:.``.:/++o..` ` ```-/osoosdyo-/:oo+s/:::.``` ```` `.--/++/-``````..```.:ydhyddymdyoyhsso+:----::+/oysohsyhho+sso++ososoydhshmmddmmNNhddyhsoooyydddddhhyyssydddhhhyyssssyo:::os+os++:``/o:-./+...-+``-..```.-`.-.os/o:-.` ``.``````` ` ` ` ` `````.--/:+oyh --.`-oyNNdyoo+:+:.` `--:.`.--///+//:``` `-+o+/:...-.:.:---/y/.::::/oh/-..`` `` `` ` `` `-+s//hmNmyooydmNso-/-``` ``` .+sss+/.`` `` `-/+///::/.-../-::/--...-/sddmdyhdmyoyyso+/:o///odmdmNNdyyymNNmdhsso/+ohmmNmyhhyssshhhdhdmmy/ss++:``..::-/yh+::oos+-:dh-:.--`.``` ```:+/./o/``````.````.``` ``` `````` ``-+mMMM //:/osdmNd/:/s/oy/.--+:-`.:++yhyd/:-.`.`.omNNhs:---/o-..-+do+:///:+sso--```-.``````..```` `..::+hs:/NNd/+hNMMdso++```` `.-` ```..-.``` ` ``.``.``.`````.:```::-```.+dNMNNNhddmmddso+:-./:+/:sNNNmmmmdhmMMmmdhyo+++ososs+ysyyyo+yyoshmMh:hh+/o-/-.::--/s/s+-.:/s/sd+-``..``````.-//://:.```````` ``` ``` ``-.-``---```-ohmMMMM +hyhssooo:+ysddmdhmdds+ooyshmmm+/.``.`.:+dNNNMNmmyydmy+/yhdo//-:./dmNs`..``/-+/....-o+--``` .` `/shdd++hyhyyds/sMMMs/+/-:-.. .. `````````.```..` `````` ` ````````.---.``` ```.:yydsdmdhddmmddhy/--++oo++ymNNmmddhddmmNMMNhso+osdhy-syyoy/+shdddNNm++hs:+-o/--:---.-:/oooos/oo/+:.``./-.``-://+s+:````````` ` ````` `.``````::`.:/hNMMMM smsdss+-.:/ommmNmdyso/+dhmysdd/..` `:sdmNNdyyhmNNMNmydmmshhos+oysodyoo+-oho//-.``./syyss+:`..` `/yshs+ohdh+/odhmNNd+/ody:. ` ``` .`-.``` .-/yy:/dd+```` `.-/` ` `.-.``` ``-oyhy/...-:::-/::-/smdmmMdhhds/-:oooy+oosmNdddyssydmNNmmhshhmmdhy+yyohNdyoddmNNNMm/smy/:-::.-....-./sysyo+/:::-oo/ss++o/::oyohho:..`````` ``` ` ````` `` `.--:/ymdddhddN mNdmh+:.`./odmdyhdmmyhhNymmhy/:.` ``+hdhhdo/yhmNNNNNNNNNNmmhy+.:+ --./yo+ds:..``-+sssyooyo/.:.`` `-+hddmmmhsosdNNNNmmsshho::-.::+:`` `-..-.-::shNMm+/o-.` ``-:` ``````-..`..-::o/``` `./sdmho+oyddo+./+::/yNNNMNho+///:o+ssosddmNddmdddyshdhhmhymmmNNNddddddmNNdddhsdhNNms/hh+-..-.-.`..:++oo/+o+/+/+//oyhhohs+h+ymmmdy/```````` ``.``.````` ```-/:-/yddddsysymmN mmyys:.`.-./yddshddmdmmmdmy-..``` `--yhooy/+/mdNNNmdsoh+:+/::-``-` ```.`---..-/:sh+/`.:+os/:////:::+oydymddmmdmmhdddmdshhhyydmyosyhdhys++dmddmddydmhyyo+/+::-.......:++.``:yyso/`/yo:-:::``-+yddyoshmmds-.-//shmNNNNNdo+//////dddNNNMmysssdddhhhhmNNmdmmNNNmmhdhmdmhmNmdhhhmms//sos//---oo::.-ooy+///:/+o//:/++:+o+sdsydso+/o/---.````` ```.``-so-:+:-/dNmdNMMNmmdhs/smN yhdo+:`.-`..shsoymNmmNmmsso:`` ` `/yyoyh+h+ymmdhy++--:o-``..` .-/. ---./:s/+so/.//+hmmdhdhhyyhmdhhhdhsddyNdsdhydmhmmhmmho++sssyydmNNNmmhhddds+/s/s/odmmmddmdo+:oNy+-:ymNmmm:ommo/-:+/://+ooosydmmys-:o/shmmmNmhds+/s/-/:yNNMNNNNmhss/+ohmNNdhmmhhhhdmdddysymddmdmmhsyooso::+/+/ohyydy+d+o+oy+/h/+s+o+/++/+/o//+o/yyo+:-:--..```````` ```oshhso++yysdNNNdmo-.-..-:/ --/+:/+/..``///:odmhmhyyds+-.:.``:+sdhsoohs/d:+-.....-.`` ` ` .-``````.:+hyo:/:::-:+ssmhhmsyhhsdhhmdddmhdmmdhmhmhhmddhdhos+s:-:+hhdNdmysossshyysydy+oodmhNNNmhyommNNNmhysyhyohddmNmh+o:``..-+yoddyys:hdsddhosdsssoosy+:/yNNMNNmdhdsooooshmmNNmddhdmdhysNmhyddmhdohdyo+o/-/+.+///:+sddysy+hh+ss+o///+osssy/:+ohsyo+/:-:/++:``...``` `....``..`` ```..../--` ```.` ```-:--.-.`.-.o:+hds/-:-/-/:-://ymdNdhs::/:y..` .:-.s-`` ```..` `` `/+.````:/:o+:-.``.-/ssmmmhdyhdsmmdhhhhyddddhyhhhmhddh+o/++//+oyydhhssoo+osyyddshh+ossdddmNdso:-oshhhmd/:mm+syddhs+o.````:--syyhdds-ohhhhh/:sdyso+syo/+/dNNdyhhsssoyyyyyhddmNNmmNNmmNNNMNdmmdhddyhssysy+:+:++oo/o+ossosooyhsdysyy+/o++s++::/:/o++:.::--/oo:``.```````...`-` ` `` `-.` `. --.-.``.---:-:.-/sys/.`.`.-/sdhdhdo+sh/..```..``:.::./.``.``:..` ./..:-``` ```.:/`` `.` `--/oo++//+/oooo+sys+/::..o+/+::+/-+oys/+ohdddyosoooso/ssyhs++://ohhymdho+.:+//+++/-oydddyddh.--/::/---+sydmddy/:+hdhy+/smdhssh+:+++NNdoosyy++shddddmdmNNNNNMMMMMMNmmNMMMdmddhysoos:os/ssoyssyyysysoosshNdhyhy++o+o:+ooo+yhys/:/:--/os+-.`:..-..`````````` ` ``` `:/-.s-`.``-`..````/sh/``.+/-`:.````` ` `.:+++++/:::/++o+:-``..-:-+:++o+ohhs++ss+/+-/+hshhohhddo:-::/--shymmhho:hyyy++s+/shNd+odso++od+/+o/:+ooydyhys+/sdhhyydNNmysd/:ssdmdh+oydhhhNMNmmmmNNNNNmMMMMMMNNmNMMNNmhsdyshoo//+///ooshhdyos+yyhhddmhmdosshoso+sshsshyo+/+o+:/osys+///:-..`` ```` `` +syo-.-.-o+::::os-::o/+++yo/hNmdmo-:y. `` .:---o-/++//+/..` `..-/os+:sdmNmy-`.` ` ``.:oy.-..`:-:/--:+yys-`.so++-/s+-+/. `/ymmNmNNmhy+::o:. ``.--.`` `+os/-:++/++:::ooy+yssso+:/::--/yyyydh+/yhdy/ysyydysy++yddmhdmdyymmhy:-:o+oohy/:mNhhdNmho/odyo+hNNNNmy+ymdhmmdhydmNNNmmNNMNMNNddmmNhdhyds/:++hyhs++oo+osossso/+/oyyydyyshhhyhhsoyoosyyyyss/+osoossysssoosoo:-..```. ``` .-...-:o/. ..``` `.```.:--:+-ss/.``` -.`:+o:/-.:.:/ohyhs:/os:+:/h-`/+:o/:` ` .:oddddy+/+:-/s. `````` ```..-/:/:::--..-..:+o+-``.+::/-:.-/syddmmdo-:ydhdyh/+hyoymddso+ohmmdNmmys-/o/sso+/.+smNmhmmd++dmoyNddmNmdhhhhddhyhddmNNMNNmmNNNNNmNmNNdddymyyos+://yhyssso/s+y/+soyoydddyssshdmhhssdmy++oys/+/+oossysyhyysyhhhhoo:.``` ``` ````-.+.+h-` ``` `.-`..`.` ````` ```:::::--../sdNNm+yysyddy+h+yy+++ho-/so.-`..`-oyhdhdmyys+ssoy` `/////:.``-+shhs/...`` `.+:: `--:-.:/.`.o-sshhdoo+::-/soss+ssydhhsss...:hdsddyyo/hhyy/oysyhdNmyymyyhNNysmmhhdmddddhdmmmmmmmNNMNmmNNMMNNmmNNNdmyhhydy/yhyysysyms+shhooosyyhyyhsoss+ss+sshydmdhho+/:///+/+osshyyhysysssyyhs:.`` `` ` `-o:+-`..` ` `:..-```` `. ` ./+-s/y::+o/osoydmdmyo+hyss/--:oyo+ssyydy/y+/o+-/oh+yhddhhdhds. `:shmNNNNmdh+:/o/. ``` ``s``````-``/` .:.++:sos+-+/-oyhho+:yyyhyhy-./oyhhhhddo-shmhoyhhsddddyhdhhmNmNNmdddmmNNmhdmmmdNMMMNMMMMNNmNmNNddddmmmhhmdmhhhhmNmdhoyddmdhyo+yhyyyhyhdy++so+/+syhyysosso+/+++:-/sssyhyyysssssyyyh+-..` ` `` ` `-/s++sosoy::h+syddhoyhd::``.` ``-/oo+yhsss/::oys+-.`/syhhhhhhh:`+++sddmmho:/:-/s.` `` .```/o. ` ` ` ````..-/+/:.:--/ss:+sosho+o+o//shdmmddy/-oydyhmyhdhhssshmNMNNNmmNmNmNNNmddmmmNMMNmNNNMNNNmmmNNNyyhmNNmddmNNmNNNNNNMMNmmNmmdyyddsdmmdddh//sysohdyhoossyy++::/-.-/+shyssyssossoosyyy/:-.`` ` ` .``````` ` `./:yooo::/- :+``.. `. ` .-:o+--.-::.``-`.`.` -```````--::` -+o+//+o+/.s+/+syosyssoyys.---` ``-/--.`..` ``.` `./yyysoh+:/.-+sydhhdoss+soos` `+/:-`sd:`-y+` ..`.` ``..:o+-:-+:+ooh-.:::::-/ys-:yyyhdo+::/-oyyodddmdds+sdmMNMNmNNmNmNNNNNmmmNNNNNNmmmmNNmNNNNNNmmdmNNMNNMMMMMMMNNNNMNNNmNNNmmddNhddyssyo:+yysyyysoso/o+:--..```.:/+ysyyys+o+sssssyyys+-.`` ```````` ``.`.`` `.```./.-.. .. `` `/syo-`::/:-:-:/:``.+oo:-:yhysyoos-.-:` ``...``.-.` ``-/+smy/+/.`..++yyydmmhhdhhs- `/.-y+/++-o++:`d:`++` ``...--:-.//````````/-.`` ``.-+soshs:/+os/+/./oydhhdmhsyydddmmNNNNNNmmNNMMMNNMMNNNMNNNNNNNNNmNNNNNNmNNNMMMMMMMMMmhmNmNMMMNmNNNmmMNmmmhhyyshyosyyyyys:/yoo-......-:+ssyyyss+/++o+/oo++sys:..``` `.` ```` `` .:+:-..``--.`` `/+`` `. ` ./:`-/::-...`.-.-.-++/hs+/.o/-.:-` .:+/+/--/+:.:`-.``-//.//o/+/-:.-/hy/+hdhhhhdddy-`sdysyhyo/-hy/../s+.`/ysyyso-/s/+yyo/:.``` `.```` ``.`..-ss+::+//:.o++odmshmhmNmmmmmmNNNNNNNMMMMMMNNNMNNNMMMNNMMMMNmNNNNNNNNNNNMMMMMMmmNmyymNMNNMNdNNMNMMMNNNmmhyhhyyhsss+/--//:-..-.`-:--:+yhys+++++:-::/:-oo/::::-..` ``` `````` `.///-.-`.`` ``-:s+. `` ` so/+/:-.......``/+:/+o:.```..`` ``./ydssyshddhos+ohho/+/.oo+-``.-/y:ohyyyyhhysshssh-+--:s:--++s+yy-d:ys::sssohmmmmmyysso::-+s/yyo:-.````````:++::/oo:-:::ssohhmNmNMNMMNmmNNNNNNNNMMNNNNNNNNNNNNNNNMNNNNNNNNMMNNMMNNMMMNMNNMMNydmNNNNNNNMMMMMMMMMNMmdydmhs/--..........```..``-/oyys+:+---``.::-/:......--:/:-.`.```` .:-o+/s:..-/-.``..``.`` ` `/: -sdyhho:s+++:.``-::` `..`.-:++s:oohoohhymh+yh//-:`-/o//``-sdmhhddmmmsssdyoshydddmhmmdNmsyhdddhd+.` ./--+y+/++/oo--..:oosdNMMNMMNNNddmNNNNNNNNNMMNNmmNNNNNNNMNMNMNNNMNMMMMNMMMNMMMNmmmNMMMNNmmNNNMMNNMNMMMMMMNmmmhNmdo:.````.`............--/oso.`......-:-:-...........--:::.`` ````` :/:.::--///:--.://os--.```. . ` -`:-:/-./..//-``./yo`.-` -y+--.`:`.-:.-/+s+/.`-/:-/. ```.+do/shm+-``` ```` /so+hdds//+/--.sdshdhhdso:/:-:/`:hshdhNdmhdmdyyymdddddmNmmmNNNNmdhddmdddh/::++smmmmdyhyo+ooshmmmNMMMNNNNdmhdmNNNNNNmNNMNNNNNNNNNNNNMMMMMMMNNMNNMMNMMMNNMMNNNNNMMMMNdmNMNNNNNMMMMMMMMMNNNNNNdo:-....---......-..--oo//oo...-..-:.-............--..--:/-````` ` `.:/:+/:/::-...` -..+-..`.`:.-smo.:sss-::/. `.-:--.``.::+sdmdyy+oyss+hyyhhydmhh/::-:/+:+osyhhddyysdhoymdhdmmNmmmmmNNNNNmdmNNNNNNmhddmNmNNmdhhhhhmmmNNNNMMMNNmmmmdmNNNNNNNNNNNNNNMNNNNNNNMMMMMNNMMMMNNMMMMMMNMMMNNNNMMMMMNNmmNmNmdNMMMMMMMMNMMMMMNms/:...--:/-.`..--.-..+oyo+/....``....`..........--//::--:/:///s/..`` :``..`.-://--:o/++/:````.:hdss:`-/.-:` ``` .`.y+-+s/:y:oo+:::.::``-/oyyss+/sy/-y/:`.-.```.```::` .+:+:.o+`.:s+:-+h:`:oos/::+-``.` `.-:/s+s+:`:oyy+ssshmhssysssssyysohhy:o++....::/+syhmdddymyyddhhyosohddmmNMNmmmmddmNNNNNmNNNNNmhsshhmmNNNNNNmMNNNmmNNMNNMMNmmdmmddmNNNNNNNNNMNMMMMMNNMMNNNMMMMMMMMMMMNNMNMMMNMMMNmNdmNNMMNNMMMMMNMMMMMMNh/....``..--`.`.`.-++oshho:.``````..`..`....-...://+:---:...::://:-::--:+/+o+o+oo-:oydddhs:+ydhhs++s+sys.-/:/o++:-/:-///++sydmddhdhyydydyhhssssydmdhdyydoohmNNmddmdmmmddyhdmNNNmNNNNNmmNmNMNNNNNNmmdNds:oymNNNNNNNMMMMMMMMNNMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMNNNMMMNNNMNMNNNMMNMNmy:-.....`.```.`````-:osss/-....```....````..-..`./oo+/:-........-.-::/: /.:hyyyyo:+o:./+o::o```.`.-.```.::./:oyo+.-//.````.- `.-:`.```-+s+oo+/::` ``+o/.``` /yys//hy+````-+o+/:-.` `...::-+h-`...`````` +/. ```+://ss/-. `+...`` `/osh+hdhhdyhhyssoosyyo-yshssyossoo::../ho//.+-:-:syys//osydsyyyshoyo+o/o-soodsdyhhdy::dNNmNmmmmmddmNNNMNNmNNNNmmmNNNNNmNNNmsodNds.:shmNNmNNmdmmdmNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMNNNNNNmNMNNmds/-...-.---.`````````.-....`.......``...``...-.``-shyyso/:.......---:::+ `.-`-so.``.--: ` ` `` `` `ods::`` `` ````:-/os/.`/yy+s::.-+/. `.`/-`.`.-++o:+sooyshyddhhsosyy:hhsh/hmhhdydhy--o/-///----++/--//+sooo/syhydyodhh+yhsydhhydymdo+ddmNNNNmNNNNNNNNmNNNMNNNNMMNNNNmmNNNh++ho:..-ohdmmdmyyhy+sddmdmNNNNMNMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMNNNNMNNmhso/-..-:--.-..`````````````````````...``...`...---..--/yyhmho+s/-....::.:// `-::/+:/:-/-`` `:/+o:-s/.`.-`.-`.``-:-./o..-+s--:o-`-```-//oshdhyy/..-.:///::/:/o++smh//:yys-./-:/o:-++ho+ys+ssdmNNNmNNNNmmmmmmmdNmNmdddhdNNNNNmmNNNNNNmNMMMMNNNNNNNNNNmNNddd/-+----.:sddhdhhs+++:+ydmNmmNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMNNmNNNMMNNNNNmNNNdhs/-......:--..```````````````````````````......-..---.`..-://:-:+/+:--:+/:+++ ``` .-+` ``.`.//.`` `` `-.```` `.`./:yy:-. -dh++s/` `-yyoo.+oss:` .+++:.-`````-:s+so//::`.-:::-:+sohy-/ss:/::-.`.:...-:://sso:/so+`.o-/:/ysyhmmdhhhdhmmNNNNNNNNNNNNNmNmmNNmmdmmmmmmdmmsdmmNNNNNMMMMNNNNMNNNNmhhddhoo:-:+ss+:ooyy+yds//+oo/+ydmmNmNMNNNMMMMMMMMMMMMMMMNmdhdmmNNNNmo+++/:-----....`....`````````````````````````.....-..-.-..-...............-----:::+oo `.-.`..` ./odshoooo:..`o/+:.--` `.``+///os+-.`.--:o//sy/:.-smmds++/....-:/:-::-+yhssy::-:-::/:+ssshymmddhmmmNNNNNmNNNmNNmdddmNNNNNmNNNmmhdddhdoymNNNNMMMNNNNNNNNmdhhdmdmmo:syhhd++:sh/oo/:/+oosssyhdmdhsyhhhmNNNMMMMMMMMMNmhyysyddhhhho```````....``````````````````````````````.````...........-.....................-:-// ```````. .`.`../:o-```/.`.`` ---..`./` --.` ` `+. ` ``+hoh++o++:/`o.:`.` ./:..:shoo/:..--//-+syo-:+-sdddhsyo+//+sy+++syhddmhyy+:-`./-:/o/osoyhhdhhhdmmmNNNNNNNNNNNmdmmmNNNNNNNmdhyhhmddo/omNNNMMMNNNNNNNmhsohmNNmd+-:syys-+dd///:-.-:++oosddds+:....-:+dmdddmNNMNNho+/:/syy/-:-`````````````````````````````````````.....````..-.---.......-...-..............-..-: `::` `` `-:ooyohyo/..o+/..:.`.`-..``.:..-...-:-/o.-ohdh/s--:+/yoo://+os+++/sosy+ysysyyo/-:://yddmdhdhdddydmmmmmmNmNNNNNNNNNNNNNNNNmNmmddNmmmdmy+ommmNNNMMNNNNNmmo:sNNNNmyoso/hh/:hd+/:-```...../oo/.`````````--:.+syydmy++:.``.--.````````````````````````````````````````....-...----.----.-.-..--..--........----....-:-:.:.`-:` ` `/. +:``:. ``` `` `.-/-` .:-/.. ` ` ``.:++:y/.`-/+yyo:.//-```..- `/+/:```. ./yshmdsh+yoyoys+ysmys+//oo:::+//+++ooosshyydmmmmmmmmmmmdddddhddddddddmmmNmNmNmmmmmmmmNmNmNNNNNdyhsyddmNNNNNNNNmdohmdNNMNmmhsddo+ymm+-.``````````.``````````````...-./sys+-.`````````````````````````````````.``````````````````..---.-------.-::-------......--.....---: /o/` `` ```` .```` `` ..`--``` ` .` ` ..`` ` .. `--.:y:..`-.```` `/+:. ```.`/:symmdNhmmddhmmmmNNNdsoyh/-::++osooyhhmmmmNmmmmmdhddddhhhyyyhddddhmmmNmNmNmmmdmmmmmmmmmNNNNNMNh/::/shmmNNNmmmNmdohmmNNNNNNNNNho/o/:/```````````````````````````.--.``-/o+-````````````````````````````````````````````````.```.-....--------..-.----..........-...----: ./` ``-`` `.---`` `` `. ` .-o+:--.``` ````--:sy+..+hdmNNNNNNNNNNmmhhhyooshhyoohhhdyyhhddmmmmddmddddhyyso:::/::oymmmmmmNNNNNNNNmmmNmmmmmmmmNmNNNm/.`./yhddhhhhhsddhyhdmNNmdshmmdd:`````````````````````````````````.``.----.``````````````````````````````````.````````````.````.---..------.--..-.-.....--......-------: ``.. `.` `` `..` `/-` ``:o//+-:::`` `--//-so//o+yhdNNNNNNmdss+ooossdddmmmhdmdmddmmddmmmNmmNNNmhs/:-:.-:://+ymNNmmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmmdh:/....:oshsohhm/sydyyydmNNmooyy+-``````````````````````````.``````````.`...```````.````````````````````````````````````````````.......----.-.-..----....--..........----``-`` ````.` ````` ``..` ``:..-..```.....:``` ..``. ``` ` `.` `:-``.yd++s+. .--.-ssssshshhysyhsdddmdddyyossyhdyhmmddmmmmmddmmddmmmmmmNd/---.---/+sdmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmdddmy+-.`..-:::-+dyyhhdhooymNNNNm/.-```````````````````````````.``````````.`..`````````````````````````````````````.``````````````..`.....--.---..-------...--...`..------::: .` -..```` ``.```-:`.--/``... ``/+/``` ` ` `.`-::`.` `` `` `..::` `.````` `--+:/ossoo:++:+s//ssosshhNmdssshyssohmmdhyyhdhddmhdmmmmdhy/--:/ooyhdmmNNNNmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmNNy/.`...-....oy+yhdhhyyyhNNNNs.````````````````````````.....`````.`````.-`````.`````````````````````..``...```...`````````````.........--.-..--::/:-----..-....----:///++ `..``````` ` :h/-..`:-:+/h/`+s: .`` `` .//--``` ```.--`` `.`..` `` ````/hos+++os-s+.-+shs/syddmmmy//+oo++s//++/::/++/ydssdss++//+++mmNNNNNmNmdmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmhyo::..--:-os/osyoysosmNMMm/.````````````````````````.....```````````..`.......````````````````........--..--.```.````.```.........-----...-:/+/:--::-.....---:/+/-:-`.-`..:+::`` ``yo:os+/-+ho+/.//. ``````` ``` ` ` ```----:.``./-::`.` -..o/oossssy+yho+os+s+oo//hshyyysso::++/o+/:/o++//+ohhhss++++/ssyhdmmNNNNmydo:osyNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMMNNmddds+++://hy+/ssoss/smNNNd-..````````````````````..`..````````.`..-.````..---.`````````````````````...----..```````.-....`.`......----...-/////--........-:-://::--`.` .--``::s/os+..`.-.+:s+:::..`-/:::-.-//:ossshsyyoshsdodyshoosoo+/+://-:-:///oso://::sshhyyyoyhddmyo/+ssyosmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMMMNNNmddmmmdhyohs+/+ossosmhyysyoo:-.```````````````...`````````.```````````--:-:--.```````````..``.....`.........``````..........`....-----..-:+++/--.......--:/o:++++o/ `:ooo/` ``.:+:.-./:.` `` `.//.`--.`. ``.`` `.`` ` ..o: /+./s+-``.-.``./```-. `+./sohdhdhs:-`-.`.:-syood+oosos//:-.-//+ydhmdhdmhydhoys+y+os:s/:--:.:-::+//--+o/::+yhhhhdhddhhyohdhNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmddmNNNdmds/+sssyooyhs+ooomy.`-```````````````````````````````````````........```````..........``....`.`````````...-...-......------.---////+/-....----:-:oshhyo `-`-` :. .`.-``-..-s-.-`.:- ``+/:y/--o-./o:oh+/::..`::/::-..:+/o////oyossysyhyysossy+/hhyhdyhmydmydyys+y+s+o++o/o+o+ooosyhhs-/o+++yhmNmNmNmdmosddddddmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmddmNNNm+/++omdo/yd-+/oyho:.``````````````````````````..`````````.``..-...```````````.```````..:::`````````.`...-.-......--:----.----.:s+::---..---:--:/yyhys ` ``+dy` `.. .+-/ho.`om+oo/y+yo--++:.```.:- `-./::yyosh+syoss:s+ooos///:-::+/:shhyoyddhhhddhmdhddddmmNmddyyymddhhhhhdys/oyddddddh/:+sohmmmmmmmmdh+oymmmmmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMMMNNmmdmmNNy+//++//+sysyh/++shhs/:-````````````````.........```````````.``..```.```````.`````..--:-.```````````...:-.......--:----..-----o+::-----.--:-:+/osyso ``.:.` `oh-`.:-`/.```.ooyh/+h+:dy-ydy/`:/o+/`+yhhhsdhsyysyyhysoyysshhyyy-:+/-+:/ohhhdsdmdmmmmNmmmmddNNNmmdhsydmmdmmmmddhyyddddddy++so/+syyyhhh//::.//smmmmmmNmNmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMNNNmmNNMNy+/+++//:oshdyyo+oommdhs+:.```.```.........--.-.....`````````.......````......````.-:::-``````````.-..-.....-------.---------oo/---:-.--:/::s+-:/oo //.`.+` ``:+y- -o--d+/y+.-`-s-``` .``.:``++y/::-yhyo//:/oyo:ods-:hdhsohhysdhhysdy+yyyhhddmmmmmmNNNNNNmNmmmmmddhhhdmddhhdho:::+//osyys+---::+yhhhho---.--:o+smNNmmmdhmNNNNNNNmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmNNMMMy+/+o+:/+/++//::::/oyddNmmhs+:`````.`.........-.....``````````.....``..--..--.``...:--:--......---:/:......:--:---.-..------++-.-------//:/sy/+o+o ddo-```.--.//.-osh:.:++.:...//```+s-:./-`/o-.```.o+/./::hmh./dhy/o+/oso+ss:+hh+-odmy/hddmmmdmmmNNNNNNNNNNNNNNmNmmNNmmmmmmdhyo++/++mmhs:-----/syyyhhyysyhddhdmmmmmddmmdmmmNNmddmNNNmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmmmNNMNy+/+o//:::::-:::-:/+o/oosdNNmh+-.``.--...-.........``.```````````....---..--:--...---:.-..--:---:/+/--..-:/:----....-.---:-/::-::::-://:+yooos+/: yo+-`.ooy/.-..-+`-`.os:`oo.+h/`+oy/-`++/../:o/+/-+../-.--+/-+o/:o++s:+/ydh:/yhs/ys+sohydmmmmmmmNNNNNNNNNNNNNNdddsyoyhyhdddddhyss++shho++::-..-::://-oymNNNNNNNNNNNNNmNNmmmmmmmmmmNmmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmdmmhhdmhy++++///:::///::::////:/sdmsyyo/--..:-..---...`..`````````````.....--------.---------:-://:---::-.----:/:----:----.---::::::::::::/+++/yo++o//s :.``:hohhs:``:- :s:-.-./.-:ys:-`/+``.++/`.` -::/.:/oy+/:+//+:+-+y:/-/o/+so.-ys+/sysyyhddddmddmdmdmdmmmmNmmmmdhs+so/+:+++o+sdddhhys+ydyoyysyo++//::-:++ohmmmmmNmmNNNNmNmNNNNNNmmmmmmmmmmNNNNNNNNNNMNNNNNNNNNNNNNNmmdhyhyhhhyss+++++oooo+///::/++//:+o:--/yd+`......-----.```````````````..........-.-------------:////---::-----//-----:-----:-:::/::::::---::++/oo+/:/os ` ..``` .:.:.``//.---``...` -/. `.y:``.:/--../+s+o+::so:-o:y+/s:+:o+/+-:hhddmmmNNNmmdmdsyyyyyyhdhyhdddddmmdhsy+o/+/:/oyhmmdhhdhhyyyso++oo//:---+oyddddmmmmmmmmmmmmmNNNNNNNmmmmmmmmmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmdo/+ydhs+/+/++s+oo+/////o/::/:-/yymds.`````..-..-..--.`````````......-.-----....----.--/:://-//---:/:-:/:/:-------:/-.:::///:::--:---:://+o+//+ooo `/:` ``.oo: .:` `+s.:/`..-.` .` ` .-+/oo-`/.-+++yo.-.o+yo/`-::y/y/:++o::hdmmmmNNNmdmddmddmhyyhyddshddhmdddhysyssys+oo///+ososhdhyo+ydhysoos+//::/shmmmmmmNNNNmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmddhddmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmdysyssyssyyyooo++/+oo/++/-.-:-//oysoo:````...-..-.--:-...`..``.......------....----..:----:-:-----//++///----:---:::-:/:/::-::::-:--::::+o+ssyyhh `:/`.:o/.`.s--.+o-..`.---`./:/:/.-`/:`.``-` .+:: `:-.-..`-so:`/+o+-oo+os/:`osososyhyhdddhdddddmmmmmdmmmmmdsyyyyyho/+++dddhhddhyys/:::::+so+ododdhsoss+///oyhmmmmmNNNNNNNmmmmmNNmmmmddmmmmmddddddmmNNNNNNNNMNMMMMNNNNNNNNmdhhhhsyhhdmmmhyo/oo+o+++:--://--...-.````...-....--/::-.............-----....--....--------:-::-://::::--::----:::::::/:::::::::--::/::osyohddd .+/..:+``:/-` `.-o:-..-.` .-` -.`` .:-.-/:.:`-.` .-::+-/-::/:::+:/-/s+//`///.+osshhyysshhhhhhhdhyhddmhdmhddydddhmdyos+yoyhyshdmNNmdds::--:://+ydmddhhys++:/:shmmmmmmmNNNNNNmmmmmmmmmddddmmmmmmddddddmmmNNNNNNNMMMNMNNNNNNmmdhdddmmmmmddddyso+sso++++++o/:...-:-```````...::--::/-......``......`............-.::--:/--:::::::::-:::--:-::::-::/:::::-:-::---/:ossshydmmN /+/:``::../o:. `./ho+o-`.`.` .+. :o+/s/-.-///.`:-:-:/::/+//+/hso/o/-`.++/./+hdmmddmmmddsoos+o/+sosoo/::-.//-//shhddmmmmmhsyhmNNNNNmhso/--...-/os/ohmmhy::--:/syddhhdmNNNNmmmmmmmmmmmdddmmmmmmmddhhhhhdmmNNNNMMMNNMNNNNNNmmmhyyhdNNmdmmmmhooooooossoos+//--:::...````.--/::/oo/---....```.``.`````-.......-.:/:/::::::::::://///+/:-::---:::--::::--:::-:/:+yhshhdmNNM ``.` `..` .--.. `-.-:::-/.`.`/`.-` ````` ```.. ```..-:/:-+//oosoo+/+/:-o-:-/yhddmdmmmddhhsysss/:/+-/..-`.`--...--//:soyyyhhddddhdmmmmmmyo+:--.-..--+ydmdhso:.:/oyyssshdmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmddhysysyymmNNNNNNMNMNNNNNmmmdyooyhmmmNhdddysosssssyyhyhso////+/:-...`..-::/sso/--..---..`````````.--:-::-..-::::-:::::::://:::/+o+////::/:/:--::::---:-:+ohdhyhmNNMNN -``...::o-/::o-o+:/:.`::o-/ooooysooyhyyssy+o//+o++/-+::---/:::::::::--:.-.---:::/:/o+ssyyhhddhyyyo/:---.-++oyhhs+::+syysoshddmmNNNNNmmNmmmmmmmmmmmmmdddddhhysydmmNNNMMMMMNNNNmmmdyyyssyhdmddNNmhssooossyhmdhoo+//::-:--..`.-:-:///:--.-:/-:.-`...`..`..--:::/-:------:-:-::--:::::+soosoosso+/::::o+/:::hh+symmmdmmNNNMN .-. `` ``.``.``..:-` `` `/ odo:.``::-``..-`..- `:` .` `````..````.```..`.. `/-.:--:+/:..+..::-.-/::----+:+oso/+:+///-:s+oosoosyysyysyhsoss+/+:y+///-:---:/---:://+oss++osssshhdho++o::--+shdhyooooshdmmmmmmNmNNNNNNNNmmmmmmmmmmmddddhddhhhyyhdmNNNMNMNNNNNmmddhs+oyhmmNNmmdhyyyhhyhdmmhhso++o+://:-.`.--.--::::--.-:/+::-......`.--.::---://::--:::::o+::-::::--:::::://+//::::/++/ooo+yNNmmNNNNNNN ooy+/+:--+.`.-/``:````./:-.-.-.````````````.---.//+/oosyyhy+sysoyssoo/+s/:/-o+osyssoyyhhhyyhhyhhyhhysssssyyhydddmhydyhyooooso+oss////oo++/-/os/+-`./+syyyhys+osyhyyhhho//+ydmmmmmmmmmmmmNNNNmmmmmddmmmmmddddddddhhyhhhmNNNMNNNNNNmdyy++oshdmmdhhyssyyhhddddyyosysyhyyso:-..--....-..----.-://::-.-::--:--//:---::::/:::::shs:---------::::----::::---://:/:+oNMMMMMNNmNN `.-:.+o:-/-``-:....``.`.-/::`````.` -s:..+/+/osoyyhddhhhyhdhhhhhyhhdhhhhysssyyyyyyyyyyyhhhyyyyhhyyssysyyyhhyhhhdddddhhdhhyyhyysyyyyhosso+osyooo++:`.--:....-:oyso+//+yhdy++ohmNmmmmmmmddmmmmmmmmmddddmmmmmmmdddddddddhyyhmNNNNNNNNmdhso+ossshy+dys+osyyyhddyhsyyyyyyyyyo++/:--:........--.-:/:/--:::-...-:.:::-:::::::::sy/::::--:-----:--:::::::::-:////:-:/hMMMMMNmmmm ` ``./--``.---...``-.`````.``../--:s+/+ysooso+++yhhdddddddhhhhdddhhddhyyydhhhyyhyyyysysssyhhyyyssso/sy+yyhhhyyhs/+ssysso//:-+/o++//oooossyys/:+//+//---:-../oyso++syhhdhhdNNNNNNNNmmmmmmmmmmmmmmmmddddmmmmmmdddddmmmdyshmNNNNNNNmdddhhysoyhsmdysoyyhNhdMhhss++oyyyso/+oo+o+/:/:---.......-:-:/+///-.....--://+o++//:+s/::::::::::::::---------://::::/-::omNMMNMNNNNN `` `-+y----:`/:--//:+s:``--```...///-:sshoossssyhyhhhhdhhhhhhyhhhdhhhyyyhyyhhhhhsoys+ssshddhs--/o..::/+shdddhmdhsoo+o/o+o:--.-::/++/-::-.::://-/-//-:::+++++o//-::-:/+syhhddmmNmmmmmNmmmmmNNNmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmNmdyhdmNNNNNmmmmmdhysyhohdhyyydhmdmMNmhs+//+os++::/+/++ooo+/-.............:::/----------:+yho++/::-:-::-::::/so/:---------:::/:/-+ooomNNNNNNNNNNm ` `.```--`./-/..-/` `.`.` `.`` .:.-//ooysososyyhhyyyyhhhhhhhhyhhyyhhyy/:/oo+ooyhs::/s/+osyyso/.`.//::-/sddddh-y/-+o:-/oyyys+oo/:-` `/:-:--:--.:::::+:+os+o/++//o++-.``-:/oyyyddmdmddddmmdmNNNNNNNNNNmmmmmmmmmmmNNNNNNNNNNNmhddmNNNNmNNNmmhhho+ydyyosysyhdhmmdyo/++++:-.----:------............-..--///::-------:++/::::---:/::-::/hdh::--.------:::::+/+hdmNNNNNmNNNNNN +-.//.``` ``` `-` ` ..```./osoyyyysssysoosossyyyyyyyysoo/-----:o/::++/o+//+:::o//o+::--::-:o++-``.--://- ```..-.-..---..:/` -. ....+-.```.-:://oyhyhysoo+o+/+/oosysyyyhhyhdddddddNNNNNNNNNNNNNNmmmmmmmmmNNNNNNNNNNNNmddmmNmmmNNNNNmdo:ydmmsyoyyyyydhyoo+++o++/.....-.-------..........--.:----::/:///:--::----::--/++/:mNmmNNmyohNNNNddmNNNmNNNNNNNNNNNmmmmdmddhdmhddddhmdhdmmdddhs+osdhhyyyo::/:++o+syhmmNNNNNNNNNNmNmNmmdmNNNNmmNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMNNmNNNmmmmmddmhyo+:::sdddhyhyoo+///+oo+s+/+syhs:/yymmNMMMMMMMNNmhhydmmdhyyysyhddhhyshmdmNMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmdhys++++++///+o+o+::::/:::--..--:dMNm+/:so:--..-....:++y:`..-::://-/-.::/:-////++/+/ohds+o+/:++yyd hhhmmm+++yNNNNNmmmmmmNNNNNMMNNmdddddddhhdmdmddmmdddmddhyss+/+oydyhyyy+:://o+/+++oyyyhdmmddhmmNNNNNNNNNNNmmmmNmNNNMMMMMMMMNNNMMMMMMNNNNmddmmmmddsoysssoso+soso/-:/oooo++ysohhooo+++s++mNMMMMMMNMNmmyyshyhssyyoyoo+osshyhhmNMMMMNmNNNNNNNNNdmNNMMNMMMMMNNNNmmmNNMNNNmmmdhysoo++++//++soo+++:////:/:-:-../:hMNNNy:--:/o//-....--:o+-:/::+/::--://:-.-++o+/:///+so++osyo////d s+:shNs-+yNMMNNNmddmmNNNNNNNNNNNNmddhddddmmmmNNNmmhyyhso++ossyddhy+//oooossssysyysyhhhhhhhyhhhddmmmmNNNNmmmNNNNMNMMMMMNNMNNNMMMMMMMNmNmdddhhysyssoyyo/::---...`.//:-::+sy+ohhhoy+/yooyyddmNNNdNMNNNNmNddyoyss+hyyyoysyyhydNNNmmNNNmmdmNNNhyyhmmddmmmmmdddhyyyhhhyysssso++o+/++++ossso+oo+///::::------+ohMMNNmo/:--:/:-....-//+soos+::oyyyo:::/:-.----/-:+oooooyhyoo+:/oh /hmmddo+ydNMMMMNNdhdddmmmmNmNNNNNmhsyhdmmmmNNmdhyyyhhhhhhhyys+yhhsososyyssssssooo++syhyyhhhhyosyhhhhhhdmmNNNMMMMMMMMMMMMMMNNNMMMMMNNNNNdyysoosyyyshho+y:```.`-:.``-//+/--/ohdyo:--+ohdhhhddmdyyhdNNNNNdmyyyhhyssyyddhososyyhmddmmdmmyhmmNmho+syhhdmmdhysssssooosso+osso++++/ooooo+++//::///::-:--:://++odMMNNyosdy/----.....-ohdhoss+//+o+oo/--:-::///::-::oyyoosys+oss++ smNmdoohdmNNMMMNNmmmmNmmdmmNNNMMNNNNNmmNNmmdddhysyhdmddddhyyoosyhyssoo+//::--::/++++osyyyyyssss++ooossshdmmNNNNNMMMMMMMNNNNNNNMMNmmmmNdo//ooydmdss+:-+o/.-//:o+:/oyyyyysyyyss+:.``...--oydmNNmmy+oddmNNhdmhddyyyhhyddhs+yyyhyhyhdhhmhohdmmmhooooosssyssossooso+oo++ooo+++++osooo+///:::/o/::::++os++o+/+hMMNNdNdNNmyo--...---/+ohyo+o+/+:/o++:/::/+++//:::+ssys+sysosso++ mmdys:ymNNmNNNNmmNmmNNNNNNNNNMMMMMMMMNmmdhhhdmmmddmNNNmddyyyyyyyss//.---::/+/:-:/+++ooyyys++++//++++oossyhhmmmNNNMMMNNNNmmdNNNNNNmhysyys/./:sddho:--:/+/::---:+syhyyoysssyhyosooo+/:..--:/hmNNNmdhs/oosddmdydommmmmdddoshyhhdhhhdhhdd+oymNmmyo///++osssysysso+++oo+oso++++oyos+++oo+/////:/+o+ss+/:/+--:+dMNhmMmNNNNh/-...--::+shsoyhho//::::-:/+//::////+oosso++oso++ooo Nds/sdmNNNNNNNmdmNNNNMMNNNNNNNMMMMMNNmho/:/+shmmmNNmmdhyssoooo+/:+ooosss+::::+shdddhhhhhys+++/----:+oosssyhhdmNNNNNMMNNNmdhdmmmNNNdyy+::/.--.-:::/oysyoo++oss+::::+o++shhdmddddhyysso+/:/+shdmmdmNNmdyo+/oyyhhmmdysdhd+/soysysyyymdhhhyyohmmmdy//osyyhhysssossossssosoooo+o+++/+oo+o+++o/oso+/:::::::---/hmyhMMmdNMNm+:...:-.--+ymNNmNNmyooooo+oo/+/oo::///::++/+sysssooy /..-yNNNNNNNNNNNNNNNNMMNNNNNMMMMMMNmdyo++/:/oyhdddhysoo+////o+/:oyhhhhhhhddddmmmmmmdyhhddhhhhysoo/:+sssysssyyhdNNNNMNNNmdmddmmdmNNmhys++osso//yydddyo///++++///--:ossshhddddhyoos++syyyydmmmNNNmmNNNNdy+/:/hddddy/oysho+sssyysssshhdhydhyhhddhmdyhmmNNNmdhhyyyyooooo++o++++//+oo//////++/ssoo/:--------:+so+hMMNNNNhs+-----...:::/ymNMMMMMMNNNNmhyhyyy+::--:+ssoooshmddNM `.smMMNNNNmNNNNNNNNMMNNmdmNMMMNNmmhysooooshhs+:/+oo+os+//+o++:-/-.-/+o++////////:-:/+syhhdhhs+hdhysyhhyo+oyyyhmdmmNNmNmdmdddhhdhdmhyyyhdddddddhhddhs+oydhhhhyss+yhyoosysssso++/+osyddmNNNNNMNNmmNNNmddhyo/+shmdo/osos+ossso+ssysshyhmmdhhyhdhddmmmmmmNNmmmmmdds++++/+ooo+++//o+/++++o++ooo+/:--:--------::+mMNMMMNy:-----..``..--:ydNMMMMMMMNNNdmmsohh/:+o//:--::yNNMMMM /yhhNNNNNddmNNNNNMMMNMMNNddmmNmddhyyyyyo++so///:--:+oyso++++/+/:-.`.----.-....-..``````-oyhhhdyhmmmdhhhyo//shhhhdmNNNNNmhhhydhosydmmhyhhhyhddddhyyhyhdhyyhdhhyysosyhyysoyssooo++/:/shhmNNNNNNNNdmmNNNNNNNNmddhhs:/+soyooshhhddddhhhdmdhhhhydhhhddddhddhdmdmyyNNmhyo+++++++++/+ssssoo+++ooo+/:-------------:dMMNMMMMho-----...---:+yhymMNNMMNNNho:/ooydmhyhs/+osyhdmmNMMMM mmmdmmNmmmNmNNMMMMMMNMMNNNmmmdhyysyyys+////++oo+syhs+//++o++/////:.//::-:::-:----.`````.+yhhhhmyshmdsyhyso+osyhhmNNmNNNmdhhyshyyyhmdysyhyyhddhdddhhhyyyssshhhyyso+osysosoys++soo+/+:::sdNNNNNNNNNmNNMNMMNmmmmds::ossoooosyhhyhhyyyysssoo+osyyhssysso+yhoso///hmds+++oso++sssyhhyyo++++oo++::----::--------+NNNMNMMNmo----....-:.-+yhydmNNNMNNdhyyyoymNNNNNNds+/oyssdNNNNM mmNNNdsdmNNNNMMMMMMMNNNmmNNmmdhsooyso//+/+ossso+ss///:/++/://:-:---///+///:--.--....````.`.-+hddo+ooosydhysyyyhdNNmdmNNdhydhhyyyhhddhyssyyhhyyyhhdhdddhhddhyyoos++/++ss++sosoo+++sssydyhhdmNNNMNMNNNMMMMMNNmdh+/hdyosydmdmmddhdhmdhhyhyysyhdmdddddddsyy/:/o//+ys+++sossosyhdhysssoooo+///:::----:::::::---omNMMMNds/----....-.-:o+/-:+ymNMNMMMNNmmNNNMMMMMMNs:..:yhmNMMMM mmNNNyydNMNNMMMMMMMNNNmmmNNNmdyssoo+++oooyyso/////+++o/::-...`.-:-:::/o+:---.-...`-:-``.` :yhhhhy:-.:+shdhddhmmmmdmNdsshdhyhyyhhdddhhyyyhhyssssyhdddhhyyyssyhsyyyyyyhho::++/:+/shddhdddmNNNNNNNNNNMMMMMNNdhoo+yddmNNNNmmmmNMMMMMMNNNNNMMMMMMNNNmdo+++o:/hs/s+osssooossysooo++++++/////::----:::::::---+dNNNNmhho:------.---.-/-...-/+sdNNNMMNmNMMMMMMMMMMNmsshddmNNmmh sdmNmddNNNNNNNNNMNNdhmNNNNNNmdyys+ooso+oyso::/:::+osyo/:..```.-``--/:`.:.````-. ```.-:-` ./ossyhs+/+ooydmmddmmdhdNmdyoydmdddmmNNNNmmhysyhyssosyo+ossoooooossoosososss---:sos+odhshddmmmNNNNNNNNNMNNNNNNyydddNMMMMMMMMNMMMMMMMNNNNNMMMMMMNddhoos++/ys/+/+/::++ooo+osso+//++/+++/////::::::::::::::--:syyyyyo+s///-.....-----------...-ohmNNNMMMMMMMMMMMMNs+::./oo:-hd hdhdmdmNNNNNNNmNNNdydmNNNNNmdho::++ss/o+s+::/:--:://:.` ````.:-:/s+````/:.:-.-:::--:::` `` .--.:/osso+/+shdmmmmmmmhmNmhhyydmNNNNNNNNNmmmmdddddddddddddhhdhhyyyy+///+ooohhysyhdyhhs/sddmNNNNMNNMMMMMMMMNMNmmNNMMMMNNMMMMNNMNNMMNNmmmddmdmmmhho/+osso:s::-/--::::sso/+///:++++/+o+////////://///::::::-::/::::::-------....-o+-.----.....-:oNNmNNMMMMMMMMMNNdo/+:.``:/yN dhydmmmmmmdhdsdmNNdhmNNNmNmd+--:/+/--//oo++/-..`-`` `::+/--.--.``.` +y+//:-.ss+/::+/-.` `-/-```.--://:ohdmmmmNNNNmmmdsyhydmmmNNNMMMMNNNNNNNNNNNNNNmNNddmdyysosyhhooyddhyhymdhmhdhhdmNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMNNmmdmmmmmysso++/++o++++oo+/--:.--.----/yyhhh+--:/+oooo++/:--://///:///::::--::::::/:---.-----...:+-.....---.....-+ydssdmNNMMMMMMNmssy+-//:+hhd yhdmNhhdmmyyshddhdhdmNdhhyo/-...``-:-//o++:-`.`.`` .-/:--`.+/--` ``.:++::oyy+ossyoo+:..-:--.` ``.-.`+ddmmddmNNNNmNdhddhdmmmNNNNNNMMMNNNNNNNNNNNNNNNNmmNdhdhdhhyddhhhdNNNmNmmddmNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmdhyddmmmNmhhyhmyo:---:--/o++//////::-.....---/osyhdhy/--ossoo++//::...::/:///:::::::::::::-:---------o:...............-/+oooydysdhmNNMMMNm+:/syssyysy ohmmmddNNmmmmmdsydmmmhyss+o+-``` ```` -.`. ` ```..` ```` .:ososoossyysyyssss++/:..-` ``-/-..:/ossymmNNNNmdhhhdddddmmNNNNMMMNNNNNNNNNNmdmmdydNNmdhdmhmNmNmNmNmmNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMNNmmmmmhddoo+osso+/::-:--::///o+o+///::-:-.-::/:+sysyyo:/osyo++++++/:..-/++++///:::::::--:----------.-+/...-........--.-:/+so+ooo+ysdsdmmNmy++ysdhyyso hdyymNmNNNNNmhhhdmddyyyo/os/.``. ..` ``.`` `./+o+/-` ``` `:+syyss++osyyhdyyyyyyys+:. ` `/oo:.``-:/sdmNNNNNNNNmdddddmmNNNMNNMMMMMNNNNNNmmmdmdhhdhNNNNNNNmmmNNmNNNNMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNMNMNMMNNNNNMNNmddy++++/+yyso/:////+//-+++:://-.-----:++yhyyyyyoosooo+ooooo+++/::/+//::::::::::--------------....///+-..........-..:ossssoossyyys+hNd+:ohyhhy+/ hhysmmmmhhyyhdddyoosss+/+/+.``` `:. ` -++sss/-`````` `:-::osyhhhhdhhhyyhhhhdh/:::-.``-/osyy+/shdmmddmmmNNNNNmmhhyhhhdmmmmNNNNNNNNNNNmmmmmmdmmdmdmmmmmNNNNMNmmmNNNNNMNNMMNNmdmddNNmddshNNNNmmmdNdNmhyo++osyyooo+oooo//+++////:::::::::-+o+/:/+oyhhhyyssoo++o+++/////::::://///////::::------+ys+/-..../hmds:::-........:+oosossshdyss.ymNd--yyho/+m ososmmNdddhmNNds+/::-.:+:/:.` ` ./. `..`` ..` ` ```---::+/..```` `:+:-+osyhyhdhdhddddddhyhhyo:::::..:/osso/++o+oosyhdmmNNNNNNNmdhhhddddhddddhhyyyyyysoysossyyydddNNNNNNNmmNNNNNNNNNNMMNmdddmmdmdhdmmdys:+o/msyyhyhyhhhso++//++++++///:++////::://:/shhhysoyyhyyyhyyhy+//+++oo++/////++//////++++::::/oyh+oso:-----+hNddh/-:.-.-....-:+oososyyysss-dNNd+/ss+oyhy -/oyNNmmmdmNNmy/.```-:..--`` `/:` `/o-.` `` `--:.:///:.````````::-/dNyhhs+shdmddmNmddddhyysso/:+//+++/:-`.::-:.--+shdddmmmNNNNNNNNddhmddhdddddhhhhdhhhhddmmNNNNmmmNNMNNNNNNNNNmdhdmNNmmdmhsdNNhs+++/:::/ssyhhhosoo+oo+o/:////++++/++ooo+//--/++ohhhhhyhddddddddyshyo+ooooo++++//+++////++/++++++/+///----...-----//::/-.---.---..--/++oosso++os-+ho+ssssyhdh +hdmNNNmmmmmmh+.`` ```.` `` ./-`.` --` `` `-:/o:sy::.``````.``/+//sssyhys/odddmmmmdmmdddhddhys+so+ss+//:..-::-.````-+oshhdmmNNNNNNMNNNNmmmmmddddddmmmmNNNNNNNNNNNMNMNNNNNddy///s++:-:shsoysss/-.-:/:/:oyssyhdsys+oo++++/++++oo+oyddho+o+:--+++sshhyyyyhddhsoss++/syhsyyysyhmyo///++///+o/:////:-::------..--...---.-:-.-....--...--::-:/o:-:/oo+//ososhyhdd dNmNNNNNmddhy+-``. `` . `/-` ``` .` ``..+yyoo-.````````..-++oyo-:hmmhs/oydmNmmNmmmmmmmdddddhhhyyyhhhys+/-.----:.--..::oyhhhhmmNNNNNNNNNNNmNNNNNmmNNNNmNdyhNmmmmNNNmddhs+::+oo:..:::-.``...```--:-://oohmdysysooso++++oo++oooymmmmy+--/-:::--:/+//+shhhso::--o+osyyys+syyso+++++//:::::::::-----....-----....------.--..........--:::////::/o//shyhyyssss NNNNmNNNdhy++-``` ` `` `.:. `+/ .::..``````````./omo:///.:+hyoo+hdmmmmmmdddmmmmmmmmmmmmmmmNNNNNmmy/-..-.````````..--::ossyyyhdmmmmNNNdmmmmdhyssydNNNNNmhs++//:++osshy.``````````.-::.....:oooyysyssosoosoooo+o/ooosshmMMmso+/+:---::::/os++osoo+/:/:os+++oo+/o/////////://///:::--..----..---------:-----..-:::--:::::///::://:::///+oddyosyyo+o NNmddmNmhyo+:.` ` ` .::` .` `-/..````````````../dd+/.`:::+++shyyyyssyhdmmmdmmmmmmmmmmNNNNNNNMMMMNNNmhso/-..``` -:/-`.```.``.://ooyyhddddyyssosssymddmdy+--osoyhhhhyhy/` ``````..`./+/:`.``./+o/oshyysyssoooo+so+o+ooooommyyoooo:---/+syyyhso+s+/:-/o+o+/+:oo+oo++///////+////////::::::::------------:::--.-/ooo++o/::/-::-:-:////++o+ommhyosys+o Nmddmmmyoyyo.` `` `` .+/ ``` ``..`````````````..-/:-//:. `:/+++oymdhyo+sdmmmmmmmmmNNNNNNMNNNMMMMMMMNNNNNNmddhhysoo+oo+++o+/++ooosssossso+o++/+osodmmdhssoshhmmmdhyshhs-` ` ```..`/+:-:.``.-:+ooshyyyoooo+oooosso+o+yohhhyhyyoo::-oso/++++//://::-////+++/+s+++/+/++//++///////////://:::::::------/+///++///+:/++/++///:::::/+++o+o+++smmys+ooym Nmhhsddyyys:.` ``.` ``` ``/ho ``` ` `..`...` ```..`.`.:yoo+:.:/:` `...-:oshdhooyhdhdmmmmmmNNNNNMMNNNNNNMNNNNMMNMNNNNNNmddhhddhs+/oosooyyhyhhso/+//sssssyddyoyhmmmmmdyyhdmmdho/` ```...-//::/-``..-+osyhyys+++s+++sss+o+++shyydhyo/o/:oyhhhyooyo++o/:///+/+oso::-/++///+//+++++++///+/+++++++///:::----:::/so+osoo+/:://://::/:://++oooyooossdmNmhyshd NNmhhhys+//. ` ``.` ```` ``.:. ````-.-:/oo/:-````````.-/ooyhs+-.`` `...-//:/+syooo+ooydmmmmmmNNNNNNNdmNNNNMNNMMMMMMMNNNmdyys+oo://+:+/ohddhs++/+ooo//osyyyddmNNNmmdhddmmmmhyyo+-` ``.---//:+/-``--:/+sosyssoos+osshyoo/o+sssyys+-/::/hddddhyy+::-/+o//:/::/+::/:o+o+++oo++so+//+oooooo+o+///::::::--::/++::---://oso+oo++/++oo+oooosyyyo+osssdmNmmhdh `-//:/+:///-..-///ooosyyhyyysyysososo+/+oys+:-:/:/sdyhyysoo++/--+/::-///+:::+ooooooooo+o+o++/+//+++/////+////:::--:::::--:--...-:/+sssss+++oossssssyyyhhyhhyhhhysy NNmdys/:-.-` `.```` `.`````.` -oo:./++++//.```` ```.`-::+:/++/-.` `.`.-...-:oysyss++shhhmmdddmNNNmNmmNNNNNMNMMMMMMMMNmdyoo+////:/oss+ohho/++/++/osyyyyydNNNNNmmmmmmmdhhhyyyyyo/-` ```:dh-/+//////-..::/+yossyyyysssssoos+o++o+o:-//o+yyhhhys+ooo/:-.:/:/--///+:/syyssoo+osooooo+//:////////+//++//::-:://+++/----..-::-:oshhsyhyssyyo:-sdddmhhdhdydhdh Nmyoo:.`.````-.`````` ````..````` `.::-...````` ``.:://:++-..s.`` `` ```` ``. /+oyhhysooshddmmmmmmNNNmmNNNmNNMMNNNNMMNNNNmoo+////+yysddyshdhso+shydmNmNNNNNNNNNmmmdhddhhyso+///:--.` dmhs:````----.` ..` `` `` `.:.``..-..-.` ````` ````..-::://:.-`` ```.` --+osshhyyyyhdddmmmNmNNNNmmNNNMNNmNNNMMmy+yhdo+ososyshddysyhdhhddmNNmmdhhhyyyhhdddhyyyyyyyso::/--.. `.` ````smd-.::/+///+/-.-:+oossssssooyyyssssssoooo++++yhyyyyyhyydhhyo//:::/:/:oos/:yhsooo+/+oooo++/////////////++++//////+++ooo/::++/:///+syysssshmmhyyhsshyyyysssyddmmmm hdhs:`--.+/.`` `:-` ```` ` ` ./o+:`.--//:/. ```` ````.```.:/:--````` ` `.`.```///syyyhdhddmmmddmmmmNNNNNNNNdddhydNNNmNhsymmhhdddmmmmhshdmNmmNNNNNmdyyyyyssoy+soyyyyhyyysoooossoo+.``:.` `omhso+:/++//+++/:-:ossssyyyyyysysoyhhyooysss+:yhhhhysyhddysmdhyyo+ss+/sho/+so//+++++++++o+++o+++++++++++++++/////+syso+++oo++/+/++shmhsshdddhyydmhyhhdhdhydNNmNmm dyhs/-/://:` ``./```` ` ` `` ``...-```:..///....``.`.```-ods/.` ` `...:/osysyddmmmmmmmmmmNNmNNNNNNNNNdssomNNNNmyoydmNmmdhmmshhhdddmNNNNNmmdhhhyhyhoososshddmmmmmds++oso++/---:.` `` `:hddh+::++/+++////.:/yyyysyyyyooyyysoss+o+os+-/yhddhysshh+:smmmdyyhsysoo:-/oo+++oss+//+//++++oo+++/+//++++////:/+hNdsoooo/o+/+/::+ydmhydNNNNdddmmmhhmNNNNmNNNMMMM yyyo/:o/---``.`//``.` `:/.` `-` .--/-```. .-:.-/:::-``..:oyds/-.. .://o/oysydmmmmmNmmmdmmNmmNNNmNNNdmmNmsdhNNNmssdNNNmhdhyssddhddmNNNmmdhhysyysssooososhhddmdhsyysosossoo+-..-.` ` `:ydddmdo:+++ooo++o-:+ydhhsyhhyyyhssssysoo/+sso/oshddhyyys:+ohhdhhhhsooo+://///+ooyys++/+++++++++///++++++++:://odNddo+oos+/++//+//+yhhdNNmdhmNNNmNmNMMMNNNNmNMMMM so///++-`:.`.:./-` ` ````:++o:`` .::-.` .``````..:-.`.-.-+ydy:oy/-` ``-`/++ssshhhddmddmmmddmmmNNNNNNmNNNNdyddNNmNNNmddNNNdyyhdmmNmdmNNNNNdhyyyyssos+oossyyhddmdddyhhhhysso++++/::::.` ` `:ydhhhmmho//+ssooo//sddddhdmhdyyyyyssyysooo++/::/shdhyhhyooo+++yyoyhyoos//+++++oossso+++o++++++++++++++/+++//+oshmmNs++oo+oo///+shdmmNNNNNmdNNNMMMMMMNNNNNNMMMNNM o+//s/:.-+-.:++-`````` `.` ```..` `.`..` `-/o/..``---..-++.:odmyo.:...`..``````-:./:-+hosyhhdmdddddddmNNNNNNNNmNNNNmmmNNNNmNmddmNddyhmNNNNmNNNNNmdhyyyyhyyooo+sohhddmmmmdhhyyyhhhhhhysoo/-:::.`` ```.:sy+:/syyyy+/:/o//+ohdmdddhdhhdhhhhyyhsyo+/oo/+/:osyhyhhddhyyy++ysshy/+so+++oooooooo+++++++/+++o+oo+o+++++++++sdmNNdo+++///:/ohhhmmNmmddddhdhmNNNMMMNmmNMMMNNddmM o:/+/..--/:/oo:````` ````` `-.`:.` ```:```` ../::-``../.:/s+-/ohdh/`--...--`` ``..//-/+sssyhhhhhyhdhhdmNNNNNNNmmmNNNNNmhmNmmmmdmmdyhddmmmNNNNmmmyhhddhdyhsysshshhdmmmmdhhdyhyhhdhhyhyyyyso/+/:````.-../ssoosyhhdhddhyso+///++ooosddddmmmhdyyhysss+:++++o++oyysyhdmmhsosossyo+o+oossssssoo+++++++++ooyooossysssooo+oymMNmhhy+/:+:/shmNmmNNdhssydmNNmNNMMMMNmhhmmmmhsymNM /:+-...://+s+:...```````````-:+-.````-::...` .----.``..`-//://::oo----`...` ``. `:o//ooyshhhhysyyyhhhhmmmmmNNNmdmmNNNNNNNNNdmNmddhodmdmNNNmmhhyyshhhdyhyhyhhdhhdmmmmmyyyhhhyhdhdyyyhhyysoo+/::--..:---:/+shdmNNNNNNNNNNds+oo/+o+/yhhhdmmmdhdhhhyhysssyhmmmhhhhyoos+ossssssyyoo+ossssssssooooooooosoohyyyyyyyyyydysymNNNmmmo//+++omNNmhyyooshmNNMMMMMMMNNMNmdyhddyssmNhh .:+::-/+:+s::.--.``````` ``.-..`.../-//-`-//`-::://-`````.::--++so/-::..:` .`. `.:`:--+sssyshhyso/+syhdmmmmmmNmmdmmmNNNNNNNmsymmdhyohmmmmmmmhyhyhyhyhdmmmdddddddmmmdmdddddddddmmdhhhhhhhhhyysso+oooo++oshdmNNNNNNNNNMNNNmmy/o:-///ohhshdmdyhhyhdddhddNNNMMMMNdysooshdmNddmdhyso/+oyyyssssooosssssssyoyyhhyyyysyddhdNNMMMMmho+///shmms+/oosyyhddNNNNNMMMMMMNdhhysyyyoss+/ -+:...+/++-.```..` ``` `:.``.-.-/:..:/`.::://:........./+//+--syss:+s.`..` -:` -----/.ooosyyyyyoso+sydmmmmmmmmddmmNNNmNNNNmhsosyhyssydhdmddhyhhddddddmmmmNmmNNNNNNmhNmddhdddhhyosyyhhhhhdhyyyhhddhyhhhhdmmmNNNNNNNNMMNNNNddyy//+:/dNmhmNmddmmmmmmNNMMMMMMMMMMNNdhddymNNdyhsmms./syhhyysssosssssssshsyyyhhyysyhhdhddNNmmhoos/://+yo/://oyhmdhyhmmNNNNNNNmhooo+sooooos++/ ::-..:+oo-`````````` /:`-..-..o/:-/.:/---::--../o///-.+/+:-/::o:--`:+:/``. .`.``:--//-:soysssyyhdddmmmmmmmmdmmmmNNmmmNNNdhso//++ooyddshmdhhdddmmmmmNmmNmNmmmmmmmmdhhhhyhhhysoyyyhdhhddddhhyssssyhhhhysyhddmmNNNNNNNNNNNNNNNm:o/+ymNmNmmNNNNMMMMMMMMMMMMMMNNNNmddhddddddhhhdhsyhyyhhhyyyssssssyssssssyssyhysyyyhhyso++//::::/:/+/+++oyyddhdhmdmmmdmmdhyoyhyosohmdyo+// ::.`.oo+-`` ` ` ``:/`` `yhdmy+///+`::::-.:::-+..//:o:--.:o/o.-` `.:.`..`.`-.`-/--o//o+oshhhhhdddddddddmmmNNmmmmNNNNmysoo//++oyssyhddmdddmmmmmmmmdmddmddddmddhhyyyhyssyyhyydhyyysso+://+/+osooooooossydmmNNNNNNNNNNNNNmhhyohdmMNNMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNmddhhhhddmmNmmdhdhddohdmhhyhyyyyyysysoossooooosysooo++//://:::::::/ooooyhdmdhhdmdhdyyddmhsoyhymmdydo///+o .```o/:-` ` .`` `` `` oyoyNy./:+:..--:./+/:::../o//s///o:..-:-`.-.``//-` -+.`//`-:.-/:+ssshhdddhhhdhhdmNNNNNmmmmNNNNNhyyyyyys++++oydhdmdmmmmmmmmmmhdmmmmdhhhhhdyssyyhyhdhhhhhhyyso+++++ooo++++osyyyhdmNNNNNNNNNNNNNNNNNmmNmmMMMMMNNMMMMMMMMNMMMMMMMNNdhyddhhhdmNNNmddhddhdhmNmmdhhhddddyssoosooo++ooso+++++/:/:/::://///oohddmhdmdmhso++++osyo/+oo+ss++/++oosh `.``-`..`` `` `-::::.`` `````ydhhmd/.:/./:.:/-//-.`..`:-.-:+oos+:oso/:/o:-` `.: `-/..o:-/--.::o+syyysyyyhhhyddmNmmNNNNmNmmNNNmmmmyhdhoo+/:-:///+osyyhdmmmNNNNNNNddhdyssyhyhdddhddddddhhhhyyssssssyyysyhdddmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMNNMMMMmmNMNNNMNmmdhhhhyhdmmNmdhyyyhhdhdmhdddmmddhysooooo+++++o//++//+/:/++o+::/+/ooosoooyydsoo///+odssoo++sdshos+s+osoosy `` ...-`` `. `-smN:.`` `` `oNssoNo``-.+:`:o/:..``..:-`./++::ys+:-//:o+::-.:.:-.:./..-:-.:`/o:oyoyoosossyhhhddmmmmmmmNNNNNNNNmNNmdhyo//+:+:-------//+syyhhydhhhhyssso++yhyshhddddmdddhddddddhhhhhddddmmmmNNNNNNNNNNmNNNNNNNmNNNMMMMMMMMMMNh++mMNMNmmNNMMMmsyhhyyhyhdmNNNhyhhyyysyhhsyhhhhyysooo+o+++////:::://///+++//+///ssoyyhdhhdyyshyo/s++yoo+/ooyydy+sysosy+/+/ -.--```` ` `` `-+oddsy+.`` -ddysyNd`.odd/:+/+:.```--:.-.--+.`-:yo+oyyyhooo..`..``-::::/+--/:++o+oooooo///ooyshhddmmmmmmNNNNNNNddhdhsooooyy///-:-:::/::/://+ysyyso+o+ossoohyhsssyyhmmmmmdhyhddddmddddhhhdmNNNNNNmmmmmNNNNNmmmmmmNNMMMMMMMNdosyydNNNNNMMNNNdyyyyooohyhhdmmhyhdhyhssyyyyyyyyyhysooo+++++/////::/::/ooososyohhdNNmdmmmmNmhyshhoshyooso:----../oo-`.----. ``..` -```.``:. ``-./.-:-os-..:` .hm-dmhdo::/o:/ssy/:...-::-.---.-+:o:+s+:o/y++oy--:-.:/`--.:---:+/:o/shoo++//+o+/+syyhhddmmdddmmNNmNmmmmdhdsshhhhhhhhhsooo++oooooysyyyyyyo/::///++sssso++oydmmmmmmmmddhyso+//+shddmyhyyhhyyyhhyyso+ymNNNMMMMMNd+/--+ohNNNNMNdmhysoy+:+:oyoss+hyshyyysshsoyhhysssshyyso+//:::::://+///+ooshhdNdysyhhs/++sohdys+oo+/:::+s/.``````` ```..-`./oo::.-mm/`````..`..```:sdomMMd/-.-yo+hsy+o:-..//-.-..-:--///.-+os+yyhyyyh++-:-.-`- .///s:oysooso+ys++//+oosysyhyddhdddddmdmmddsyydNmdyhdy+ysyyhhydhyhyysysyyhyyhhhysosoosyhdmmmdmmmdddhhsyyhddddhhyssssso//--.--`.-:-...:yhydNMMNNNNmds/:.-sdNMNNmdddmyo/::/:/++oooyoshhysyhyyyshyysyssosoosso+++//++++++//++smhssys+:::.````.-/oooo+://-///++-` ` ``:-.``/`:+s/odm/` `. ` ```.`.s-hdMMMy:+.+so+yysoo++oss/:.-.-.-::--:/+:oy+/o/+soyo//hy//o/++/+sshmy+oo-o+++yssosyyoyssssyyhdyhyddhdyyosyyydho+oohso+oos++o+shhyhmdmdmddddmmmmmmmmmdyhhdddddhdhhysyyyyhddmmmdddhdhhyso----.../:``.:yhdmNMNNNmmmNmy:::-:dNmddhyo+:::/--/+//+++yoyhysyyyhhyyyyyys+///osyssoooo++++++/+ssyoso/+-.--.. ```` `````````...``` ` ` ``` ` ```` .`.`.`...`++/y+:-.` ``` ``````o:./NMMMd+y-yysshhyoyhhd++oys+o+/:-.::..`:+//+syyy/:oso+o:+y:+yshhyyyyyoyyhdooyosyysyhyyyyyyyyyyhyhhyh+/y+sdhhysoo///soo/soysodhhhhhhhhdmmmmmmdddddmmmmddhdmmmmmhyoosyyhyhdNNNmhhddmmmmdsso+::/--.:/.+dNmNNNMNNhNmmmd`````-ymdmyo/:-/:--:++s///+oossssssyhhhhyhhyo/+oyyyysysoo+++++++soy+/--....```` ```-` . -`` .-.:/`.`` `..` ```.+hmyNhy++dsosso//:-++/:-:/oo+/-:......-.-.---:ys++osssysshshmmddmddNhddmdmNdyddhhddyddhddhdhddddhyhyhyhhhhdhhyoyysyysoyshhddhydmdmmddhsooyyhdyddmdyhsyddhhyhhhysyhdddhyhmNNmdyydmNNNmhssyo-::`./.:+ymNNNNNmNmMMMmy:.` `-++hss+------:::::///+osssyssyhhhdmddhyoosyysyysssooo++++o+-.```.``.`` ` ` ` `` `` `` ` ` `` ``` ``` `:../``-..-.````.-`` `:+hdmdsohshh/os/-.`.--..:::--://:/:----.-:---.`-.-/soys++/oyhddmmdydddmNNdNNNNNdmdmNmNNNNNNNmNdmmyyhhddmmmNNmmmdhddhysyhddddmmmNmNmddmdysyhhddhdmdddddmdhddmmmmNmddhdho-./sdmmmdhhdNNNNNmyos--.-/+hyhhmNNNmNNNMMMMmyo+/.``..:osso+:---.-.--://ooo+osyysyhddhdmdhhshhhsyyyyyhysys++++-`````````.`````.` `` ```` ` .``.-/:yh/yho.`` `/dNNNhs++doho://.```````../--.---::/:::-::-::.---/o//+o::::oosyyooosysdmNNNNNNNmyhhohhyyymhdNmmmdmmNmmmdmdmmdmmddmmmmdmdmmdmdmdmdyyyhdhyoyhdmmmmmmmNmNmmmmNmyssosyhhhddy/--+sddyo-:+ohNMNNds+```-smh/+shyoo/+/::/syyho++/:.`-...:oso/-.--...:++++++oosyyddmmddddhhhsyyyysosyyyyysoo+o-```````````` `.``` `` `.:. -..``-hd/osMNo+/-yNMMNdy--ohsy/::..``````.``././:::::.---::::/:::/:+++oo+//-`/-/+oo+///+yhhhNmNNNmmNddyyyyohohhyyhyhmmNNMNNNNNNmmmmmNmmmNmmdhyosohhdmmmhsohhdmmmNmmmNNNNmmmds/:ossyhhhdddddhydddddo-....+ddhNNmys++-:..`-:.```` ``-+sooos+`.````.oso:----..------/++oyydmmdhmmhhhdyhhdho++oyyyssyyoo/``...`````` `` .`. ``` ` `-+:-.+y+/.` `/+////:--.-....-://+ossyymdmNmNmmhdhys+soosyysossooo:..``.```.`` ` ``` ` .`` . `` `..` ```.` `..`smhydshNMMdhs/:o+h/yo/-...-` ````.///.-.-`:::/---.-.-/-.::///++:/+//+/oso+/:--/oshddddmNmhsyyhshosyyyhyyyyyoyhmdNNmNNNNNNmmmNNmmyyoooo/syyhmdmdddmmmmNNNNmNmNNmhdyyyssssyyyhmNmmdhddmddmmmdsys+:sy:/hNmho` ``` ` `.``-+` .dmdy+dmyoss.`-/ss/y:-``.` ``````--.--.````.--:-::---..-.::/::////::/+osys+:::+syyyhsoooo-oh/-//:-//++o+syhhmmNmmmmdmNmmmdmddmmhsssysoydmmNmdmmNNmNNNNNNmddmdhhdhdhshdyyhshmNNNNmyos/+ymmNmmNNys/..oNNmmy/`.::-``:hy+/-` `-+oo++:-......-:/oo+ssssyddmddhdhyyyoo:/+oosoooyy/:-`.``` `.-``` ``.```` ``-`` ` ` `.`./:.-``./ydhs+:` `-.:+++:---...-::/sosyyhhhdddddhdhhhhs//o+/++oso``````` ````` ````` `` --.``. ` ` ````-:-`-hd+:/hy:/mds//odoy/.```` ` `` ``-.`.```...`-.-.-.```.`..-:::::/-:-.`:oyso+///ssosoo/+:.::/o::`:-```//+/ooosydmmNmNNNNmmddddhdmdmmhohNNmmmNNNmNNNNNNNNNdddmddmdhysyo/ooso+sdNNNmhs:/ymmmmmmdy+:+/yNMMMNNms::` ` ` ````.``..`..`.--.`-/+y++ydho.````` ` `..:.````.``..``.`````..``.......-..`.-:::/+oooossohh+:-:-::-/syyo++.---::/ooshdddhdmmmNNmmNNmNNNmmhdNNmNNNNNNmMmmNNNNmddmNdys++/+://shhyo/+hyohddhhdmmmNNdhhdhddmmNMMMNNNmmd:. `.` `-o/` ```.:oyy+.-.. `/ss+//:+/::///osyshhhhyddddmmdhddho:/o//+oo:```` ``````````--` `. `` ` `.`.` `` ` ````. .`.:```:-``--+yoshoo:.```````` `..`.````` ` ``````-//::---.-.--..` ```//-:-.+:-o/:/+++/++:+/o+s:-.-.:--/++sssyyhmNmmNNNNNmNNNmmmmmNmmNNmNNNmmdmmhydmmmmhssoo+//+++yhys+::-`-+hddNmmmmmdmdmNNNNNNMMMNNMNNNdy+o+.``--` ` ``.-+ooo: `-++++/:////o:+sshmdhdddhhhhdmmmdho:-/++/oo/````````...` `:/:`.``:`.`:. .-.``` ` `` ` -/::::/--::+-/---.-::.---.--:-:---:///+/osmmdmdNmNmNNNmNmdddmmNNNNmmNmNdddhysyhyso/sos/:-:/:+osso//:..:+dhyohdosddyyddddmmdmdyymmmdy+:-.`.`.` ``.-/++/ `.-:+//::-+o+oshmmdhyyyyyhhsssys+:-:/-:o:```---.`.`` `:s/-.-``-`.`:. `-./ss:` ` ` ` ``` ` .-.-`.-/++yo:-os-.--`````` ``.``.``` .-..```.---o-``.../++o+/-. ` ` ` `` .+o/-/+/:-:.`./h+so:``````` ```.`.```.----```-:-.-` `.++/++/:/:` `.+o+//:-//++///.::-:-:------.---::::::::::/syhyyyhyhmNNNNNNNNMNNNNdmmhdyssyhhyyo:.`-:/:..`--:/++++/:-:/`//:./oommmhss//osy++//yhddhhs+/:.....`` ```::. ```.:/:+::/oshysyhdshhhhhysossyy:.-:::/-.``:.````.``..````` ```` . `.``oys``.-` ``` ` ` ` ./`.+o+s:`````.-::/+````-.````` ..`.`.+/::-```.-.----.````.``.`.:/-` `.:+oo/+:--://://:-:-:-:-...------.-:::::----.--:+/+:+shdmmNNmmNNNNmmmdmdhys++ydmmh:--..--..`.-```./o/-..s//. ``/sdmmdyy/:/:osyhhdddddhso+:.`...` `````` ```.-/::+::++os+syyyhhhyyyshhh:--/++/.``.` ``.````.````.``` ` ``.-` ``` -.` ` ` `` ` ``./o+-` -.````.``.`./.:-`/-.```.:..-:..--.``````.--`.` `` ````.--.```.:+syo+:::::-::::-`:.-..-...---.`.-..-:---.-.--::////+sddNNNmNmmNNmdhhmmdhysydmh+.----.``.````..-/+s+-.sdso` `.hdmy/-.:-``:oyhyhmdysyhyo:```` ``````` ` `````.::-:---::://+ssyhhydhyydhs::/+/:-` `````-````+yy+.-``` ` ``.``` ` :/.```````` ` ` `` `.`..``/:::-.` ` ` ` ```.:+- ```.-``:.`...-.-.-.`.-.---`````---:/`` ./syo+//::---------.--...---..`....-----:-::-:++o++:ymmNNNNNmNdmhmmNNmNdddddh+--.-:-.--`.`````-/o/-`:yoyo` `:ddy//-`:` ```.-`:+oyoyyshy:``` `.` ````````` ``````.`.---.---::-:/+oooyyyhossyhs:///:-.````````.-sMMMs..`` ` ..: ````.--:::oy+`` .``....:-.` ` ```-.:```+dmNds` ` ` ``.`.--.:o:::-..`-...-.`.-.---:.``.---:.``` `.-::://:---...-:--:...`...--.````..`.---://+ooshhdhmNNmNNNmmsydhdddhyhssydho:---.---:-`` ``...```//oy:``./ydyy+-``````--` ``.-oysyy+-:--`.-.`` ``````` ``-..----.-------://+//+++++yyyos+/:--.`` ` .:/.-sy+.`````` .`-:++/////+++mm+.` `` -+/::--...`......``````.````````...--//oyyhmmmNmNNNNNmhyyhy+s++:::/+/:-....```.::.```` `` .-`/hy```-yms/-.-`````.::.----:++::`-.` ````````` ....--/-----/--://::::/:::/+oysss/::/+:````.-` ``` `.`` .`.+o///+/////oss/-..-.```` ``. `//.-.````` ``````....`.-oshoso`` `.+/////+:/+s:/-/`````.:-````....``````` .+o/:.......``.````.````````````..:.//+oydNNNNmmyyhsyyhy++:--+o+s+os+-` `-::--.`` ````.....```.`.: .+yd+yo/-.`````````.` ``..`` ` .:-.`.`` ```` ```..:-::--+/:::---::----::::/+o+///oshy/.``.`` ``-:o- ``` ```/oo///+ooyhyhdh///:-.----` .--``-:/o//-/.-.` ``` ```````..`....` ` .`.` :s:`-../o+..`` `..:..````.`.`.```` ` :.``..`:+-``.```` ` ` `` `-:`..-:...` oo:---``.-/.-..---...-`.-.:::-.:-.:/.oo:-...``..```.````````````````-.:+:/ymmNNmhhsyos++/:/.`-:/o+++s+o/:::oo:.`` ` ```.```````` `s+mh:-//-.``.` `` ````.``` ``` `---:.``.` `` `` ``---//://:/::oso+:-.------+o+////+s+::..:+:````../hh-` ``````.+sssoosymNmmNs/+ooo//:---. -- `.```+o.`. ..`.`.```` `:```.`-. ...``` ` .:ys:---`` `..-.-/:-..`.-`-.-``-.-.:o+.` `+//-...```````````````.....```-.-:.smmdmydydyso-/:``-.-ss... ```..-/++` . ` ````````..```/sdo+/--..`.`.```.. ``.` ````` `` .`.`` ` ` `` ``.--::/::::+/:::-.----:-:++/++//o:-//+//.`:+:o:..`` ````./osssyhmNNmNMNNhhdyo/-...`` ```` .``.-.``` .:`` `` .:: .`` ` ``.:/+::-.--` `.`-//+o+:::.````.:++--`` .::::--..``.````````....`.` ```:-.-+ddsyddhohoss/:../o++s+///` :/.---/-` ````` ..` ` ``-.``` ``` `.`-:/./::..`.:::``.-``-/:-` -+ys/-``` ` `` `` ```..--::--:--+:-//::/:/+s+:////:-///-..-dms+:```.-:/:-//ossyhyyNMMMMMMMNNNmhyhs/:... ` `..++.-``````` `` ``.` `:-o-.` `.`---`` `.`...-s+-`` ``./+/-/...` .``.-..``--..```...````......--.-//yhddyhhmmmmy-+y/oo-`.+o````-/:.-.`-..``.:```` ````````` ````.--.``.+.`` `........```.-.o+++...```` ```... ` ``..-------://+-:/:shs/:///os::--:/oyd+-:+syyhdhhhhossosNNdNMMMMMMMMMMMMMMMNhhyys ``.`.-:...```` `.:`````````...--......```````.`:-odhhyosss/+ss:---//---./+-:++/://`..``--`. ``` ```` ````.``.-```.`:```` `:-` ```/.//:-.`.```````` `:oyd+``-`````..-----::/-::/--:+/sshys/::smmhdmmmmdmdyyssmysssmmNMMMMMMMMMMMMMMMMNNdydd ```.-```` `` `` ````- ` `.-+..` ``://-`..` `````-``..-` ``.`````` ` `` ` `.`` ` ``` -:-.``` ``` ` ``` ````.`` ``..```` ```` `` ``. `.`....-...`````` `.```` ``` `.-.--:..--` `.-/+y-:+:+s`::+`. .` `` `--:++--``````.-.`` `./:-/`.-:::`/```` `-shhmyhh. `` `````` ``.-...--:::::-:ssyhodmysmmNmNNNmmmo+++oymmhhhdNNmNMMMMMmdNMMMNNNdmddMN ``````` `` ` ` `` ` ` `:.` .``.s-.` .` -+++/:-//-. ```..:/:-` .-..`..` ` .-` ```...:...````` ``````` ` .o/:.-:..:. -:`.-`/hyo: ` `` ``.`` ..`` `-`.``.`````````` ```-oo/-.``-````` ````../o+:.`.. `` ``` ` ` `` ``..---:++--:--+ossohdydsydNmddos/+yhmmNNmhmMNMMMMMN+/ohmmdNMMddmNN `` ` ``` `` ```` ..`-.-+yo` `-.`` ``... ``:./+:.``` -oys:```.`./:. ` `. `.:-++-- `..-.` `` ` ```.-...-``--` .`.-::``````::..` `--..`````````` ` `` ``+o:-:-.-``` ````-+.`-..````:+. ```` ` ```` ``.:+o//+/:/shs///oo+sossossosoymNMNdhddmNMMMMMNy+:/+hdNNd+yhyN ` .` .:.://.` ` `.`.` ` `-+..--````.+/-/o- `:yoo`:-``` ` ``` ` `` ``-. `.`` `. ` ` `.`--.` ` `.-/.` ```.```` ` ` ````-/o.:o:/-.``` ``+d/:ohhyh--/y+` `` ```` ```` ` `.-/oyso+ohdy:+o-:.-.`.:/+///+oNMMmdmmNNNNNNMNhyo:+shmhsymNdm ` ``. `` ` ` ``` `...` ```` `.````` `:..::` ` ` .s/:. ``` `` ..`-:`` `` ` `..` `.````/+s. ``````` ``.`` ``` `- `-//` `.....-:+ysmo``:.```` ``.o/ ``` `` ``` ``.:yds+sddhyhdy/-``````.:/+oooddNmdNNdmmdmNNdshhyyhsdmdddNMN ````. ``` `.. ` ` `..:++. `.:.`.:.````````. :`-:/` :/--+/. -:` `..`` ` `` ``````.`` ` . ```` :-``` ` `.--:osyy/::-``.``````` ````` ` ``o/.---..`` .`..``.-.-`//..-:` `` ` ` ``-osyyo+sysddy/```````.-.::omdddd+sddhdNmNmyoyhyhmdddNNNNMM `-``-..os:. ``` -+/-:`:::.......```-``.`` ..--```` ` .:.-. ` `` ``/ysoo+-+:/yyo/::-`-`.`.` ` `-`./- `.`.`.`` ``` `` `` ``..-`` ` ``.:`` ``---:/sdmmhds+::/.`-::` .-/+::++oso/syyossshdNNNmdNNMNddm ```` ``-:`..````` ` ` ` `:.:+/` ` .+--` .:o:` `.: `````./oo-.`` ``.````` ` ` ` ``.`..:/.//-``//`` ```.-:/o/--``.` `` `+o+///--//++/::::-.` ``` `-o:` ` `-.` ```` `-.-.-.````ydNMNmyosss:/-.``` ``` ` .`-:-.`.``````````` `` `.//```` `.:-` . ``:+/ssooo///.....```/s`.---.-::++-----/+shdhydNMmNNNdh `-/ooohhmhhooyyy::-````` ` ```` `` `` .. `-`.-.-+o--.``` `` ` ``:/+/-+-...````. .--:-..-.::///o.:::-``` ..-` ```` `` ..` `````-:/+oo-...``.```/NMMMMMyhNhoso-::``` ` ` ``/Nd-.-.-sNs:.```` `` `./s/.--```.`````. `` ` ``.-````````` ````````.`.` `` ``...-...--::/oydNmdmNhd ```. ` ./.``--..`--:-- `-:.``---.```.```.-:.`` ` ` `` `.``..` ```.-`.`-.:ohNNNdo+.` ..````+ydNNNdhhhhs-`.-``` `` .`.omhs/.///..``````.. ``.os+`-+--//:+:.-hh` ` ` `.``` ` ``` `` ``````.:-:++ydmdmmdN +:odhdmNMMMmhy+++ss:-` `` ` ``/s+.` ````.---:....-:` :./hNMMMMNMNNNmdo/:..`` /+:sy+so-`` `` ` `..````...-` `--..s/```````````````../.-```..```.`.-```..`..``````.:/. ```` ` `--`` `.-oo////:-:+smmdsoos-.`--`` `.:.-:o/s/++:..++oo+/`.` ```-+o..````.``` ``.`.+/+hNmN:``:/```` `` `-.``````````` ` `` `.-/ossyshhdd ```.`````.+ymNdhNy++o:-:+ys+/-.`````.`.``````.-.``..-:oshmh-:-:````` ` .:.`:.``..``` ` `` `` ```.-./-+y.`-- ` ` ```........``` `::-` ```.` ``-+o+/oysdd ./shNNNNNNMMMMMMMNds:.` ``.//ydddo+-..` `` ``` ``` `/+:-:-` .:+/:+//-:```..``.--.```...`..`-````.```` `````...`..``````..` ```` ./oydyhhhNMMMMMMMMmyo/---`.````` ` `.::/oyhdmyo+----.`````--+o:`.-+://o//::+oooy+o/:..--.--```````` ``` ``::`.``` `` ``````.:.`:.-``.`` ```....-s-```` ./hNMdhmdho-```.+:.`` ```.-``..` ` ` ..-+ooshddhhhy-`.`` ``../`./-:````` `` `.``.`.`.`-`.-.:. ` `````````` ` ` `shh:`.` ```.-` ` `.:+/sshhy ..---:/+hMMMMMMMMMMMNs/-`..--```.``````` `.-`` ``.-//-/oos+-..``...-`-++oys+s/-:ohdddmdmdyyhhhddmmh++:.-:/--.``````` `..`.` ` ``````+-+o:h+//----.-+hmmmy/-.``.``..:+h+o+oy+.`.``...`./-`` ` ``.-- `` ``-:/+s+dmmo` ` ` .++++-`.-``` ` ` `-. ````...-.` ` ```.--.``````` ``````.--.-..-...`` `.-:---.``` ``.+yohNNmd ```` ``. ` ``.:oo:+oy+/+yhyyymNmdysy/.:-``.```../-.```.-/:sys.`.-.````` `::.``-`-`o/::-:+/-`-`./`.-:so/.````.````` ` `.`````...:. `.-++`..```` `.-`..`````.``.````..--/ `...`..`.`` `````:dh//:..`````````.::+dNNmm .```````:hmMMMMMMMMMMMNNs+oo-..`````-`````.-.`````.:`.:+o/:. `````---::osyho//--/yys++/oyyyyoo+::++/+:.`````` `` ``.-```:oyyymdhNMMMNNhyys+////:---/::.....``.`.:::.+ys-````.--/:/:/o++ososssoooooo/:--//+/+o:.`...---:--``` `.````` ` ``` ```..--.oss-+yodyosyhsshdys+`-:.` ` .../o+oyhmhysy-``.`...````````` ```-.ss.+`..odod-o+.:hs--+:.::.````.` ``` `` `-/syhoo/:.. ``:--so.``..`````...``` ```` `````` `-..---..``` ` `..-/:---:-......``---`-oyddd ````` `...-:./-..:hho+syoo-..``.:` `.`..//+oysmmmy` ..`.``-..``.--`-+/o+./-`` `/hNNs+o+syo.````+--```````` ``... .` `-yhdds::``` `::-`.:-....`````..---``` ` ```````..`.`-. ``-+::sooyymmh+/-..``..``-+oyoy +/`-`-.`.`.``.:/:-+hydhddydNmhdhdd+/ss//:--..:...`.+:.-o:.-//++o+s+/:+yddhmmNdhsymddhys+syys+o+/.`.:.---+:+-`` `` ``.-````-`````` ...``````` ` `./:.-oyss/-/:------..----`-- `-:-..`.``//ssy/+ddds+/--/sysooydmmmNdsossyhdysymddhys/ss/.-.`.---..:``..//-::/--`..`` ``````````` ` ``.`.```````.--.`:/ss:``.--` .-` `.`/:/-/os+.``` `````..```.-:++:--:.``` ``:::/`-.-+``` `:-.`.` `` -/+oy..-` `:++s-:-` ``.:/+o/..`....`..`...:/-` `.` `````./.-/```./+-:o+/+NMMdo//....-:-:ydNMMM `../s:+--.-+--..````..` .-:o-..-//:::`` ..````--.`````....`:-...``` ```--.` ` `.` `:::-/:////+o/---.````.`` ` ````````` ./oohdmyo/-```.-/:/+symMM +/::`.-..`````.+s+o/mMMNm+.````````.``````` ``:+.-.---/sshmhhmNmhyysooooooshmNNNdo:--:+ydmmNmsossyyho/oss/:oyy+:-+ys/:.../+-`..``...``````.`.-`` ````...`````` `````.:/ys-.:.`````` ` ```` ` ``.``--/soos:-:..` `.---`.::so+-/s-..` `` `..-::-:.:so/.+` `` ```` `...--/:.``.:/++o..` ` ```-/osoosdyo-/:oo+s/:::.``` ```` `.--/++/-``````..```.:y .---..``````. +o.`:ydNNNy+:```.```:+++/--.` ``.-/o+oo/yddNMMMNMNNNmddmmmddmNNNNNmddhhdmNNNNd+-.``-:+mhyhhdyNmmmddmddNhs/+hhss+/-::`.-.``-/+:/`.`` ``` ` `-`--`-/m+ooy-`.---``..o/ys/-:```-..`-yhsoymNMMMMMMMMMMNNMMMNNNNMMMMMMNMMMMMMNmh+---.-syymmNMNMMNNMNMMMMMMMMMNMMNho+.--.-/.`./:++:.-```...` ```.-``.` ``-.-:/s+:/o/+s/``./--.`-oyNNdyoo+:+:.` `--:.`.--///+//:``` `-+o+/:...-.:.:---/y/.::::/oh/-..`` `` `` ` `` `-+s//hmNmyooydmNso-/-``` ``` .+sss+/.`` `` ```` ``` ``..`+s+yssyy.-:-/--+o/yo+o+/:+/:oo+-+ysyshhmMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNd+::+:/yNdhsshmhmNmNNMMNMNNNmdddooshoso/o/.``--.-/:-..-..:o/` `.````.`````.-:+o++/o+hyhhshysy//:/osdmNd/:/s/oy/.--+:-`.:++yhyd/:-.`.`.omNNhs:---/o-..-+do+:///:+sso--```-.``````..```` `..::+hs:/NNd/+hNMMdso++```` `.-` ```..-.``` ` ``.` .-.``.-:. ``.``.hsdNNNdmo+/o/::ossys/osssdmmd+:oydNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNhsohdyhy+::...-+yhdmdmy+do::`.:--s/yysoshy+:-+/:so++shdys:-.+/oo.`-``..`..+o///oyysdNmNmdhhy/+hyhssooo:+ysddmdhmdds+ooyshmmm+/.``.`.:+dNNNMNmmyydmy+/yhdo//-:./dmNs`..``/-+/....-o+--``` .` `/shdd++hyhyyds/sMMMs/+/-:-.. .. `````````.```..` `````` ` -/y:o//:--:o--:+sshMMMMMMyhmmmydhdmmdm+odNMNd/:shdmNmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMNNNmhosdhoo//:-.``:/osNmd:``:. ````./-.-:..::.`.--.-:-:os+/++++:+sho+s:+syhs+shmmmmdyodmmhdddhoysmsdss+-.:/ommmNmdyso/+dhmysdd/..` `:sdmNNdyyhmNNMNmydmmshhos+oysodyoo+-oho//-.``./syyss+:`..` `/yshs+ohdh+/odhmNNd+/ody:. ` ``` .`-.``` .-/yy:/dd+```` `.-/` ` ` `.`````` ``````````...--`.` `````.``.-oyys+/+syyy+y+/hddyhdmmdmmNdmh+:.`./odmdyhdmmyhhNymmhy/:.` ``+hdhhdo/yhmNNNNNNNNNNmmhy+.:+ --./yo+ds:..``-+sssyooyo/.:.`` `-+hddmmmhsosdNNNNmmsshho::-.::+:`` `-..-.-::shNMm+/o-.` ``-:` ``````-..`..-: `-+++o-.:.--.`-yMdmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdNMMMMNmmmNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMNMMMNmmNmdys+:.--.``````.:-````` os.`/o/-.o+` :./ymNNNNNmmmmNMMMMMmNNNNhNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMNMMMNNmds//..:.`` ` -. ` ` ``````..``.`````````` `.-:-:..`.:/----//.+dh+yddddmmmyys:.`.-./yddshddmdmmmdmy-..``` `--yhooy/+/mdNNNmdsoh+:+/::-``-` ```.`---..-/:sh+/`.:+os/:////:::+oydymddmmdmmhdddmdshhhyydmyosyhdhys++dmddmddydmhyyo+/+::-.......:++.``:yyso/`/y :-`:h:/s/+-`./+:.ohmNmNMMNmNMMMMMMMmNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMMMMMMMMMMMMMNmhyo++:```````` ```-`` ````````.--``````` ``` `.``.` ````:-.`.-/:..`::/:+yhshdyhdo+:`.-`..shsoymNmmNmmsso:`` ` `/yyoyh+h+ymmdhy++--:o-``..` .-/. ---./:s/+so/.//+hmmdhdhhyyhmdhhhdhsddyNdsdhydmhmmhmmho++sssyydmNNNmmhhddds+/s/s/odmmmddmdo+:oNy+-:ymNmmm:om ```:sosd/-/os:shhdmmmdNMMMNNNmNNNNMNNMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMNNNNNNNmmmNNNNNNNMMMMMMNmy/-::-..`//--` ` ` -: ``````.`.`````..```` ``-` ` ``.`` ``.-:...`-/.+:/ss+---/+:/+/..``///:odmhmhyyds+-.:.``:+sdhsoohs/d:+-.....-.`` ` ` .-``````.:+hyo:/:::-:+ssmhhmsyhhsdhhmdddmhdmmdhmhmhhmddhdhos+s:-:+hhdNdmysossshyysydy+oodmhNNNmhyommNNNmhysyhyohd .-++dhdNys-/h+omhhNmddhyhhysssddsdydmmNNNNNNMNMMMMMMMMMMMMMNNNNNMNNmdhhhyhs/sohyshmmNMMMMNds+::-.--.:...``` ```````` ````.`...`.``..---`` `` `-:. `````.-.:-.`-:oys:` ```-:--.-.`.-.o:+hds/-:-/-/:-://ymdNdhs::/:y..` .:-.s-`` ```..` `` `/+.````:/:o+:-.``.-/ssmmmhdyhdsmmdhhhhyddddhyhhhmhddh+o/++//+oyydhhssoo+osyyddshh+ossdddmNdso:-oshhhmd/:mm+syd `.s`.` `` `-.-```....````.`` `...`` ``-oyo` ``` ``-++.-/:+s/o++:--.-.``.---:-:.-/sys/.`.`.-/sdhdhdo+sh/..```..``:.::./.``.``:..` ./..:-``` ```.:/`` `.` `--/oo++//+/oooo+sys+/::..o+/+::+/-+oys/+ohdddyosoooso/ssyhs++://ohhymdho+.:+//+++/-oydddyd :/+sysddys-.++/s++y+yys-+s:/hyhssdhdmdhmNNNmNmNMMMMMMMMMNNNNmNNNmmmms+/:yy/:+://:+yNmmNMmy:.``````.` `` sy+++oo+/.-/+o:--/:..o//s+hh+/ohdhhmyhsmmmmNmmNMMMMNmmdyssssosyysoooo+/+o/+o+::.-+ss:/odo/-.` ```` ` ``.`` `:-` /ydh:`````` `````` ` `----` +s.-:` .+-```-/o/-:-:. `-:+syo-.-.-o+::::os-::o/+++yo/hNmdmo-:y. `` `:/-.s-`.``-`..````/sh/``.+/-`:.````` ` `.:+++++/:::/++o+:-``..-:-+:++o+ohhs++ss+/+-/+hshhohhddo:-::/--shymmhho:hyyy++s+/shNd+od ```:::``...` ``` ```..``` `` .` ``::... ./-.`-+/--/:.` `..`.:---o-/++//+/..` `..-/os+:sdmNmy-`.` ` ``.:oy.-..`:-:/--:+yys-`.so++-/s+-+/. `/ymmNmNNmhy+::o:. ``.--.`` `+os/-:++/++:::ooy+yssso+:/::--/yyyydh+/yhdy/ysyydysy++yd //+syso:-../s+:--::--/so/sdsys/o+sho:o+++:ohNNNMMMmy+-.-.:::-.:oos//+:-.--:o//::/+-.`..-.```.:o-:.`:.` .-:oyysos//o:-:/+-/+--+o+osdhy//:so///:/::+ydsydNmdo:```..-++--+hhso:-.`````````..`....`` `.sy+y/oso:` ` ` ``` ````````.-. ` `.`+.` ``` `.-.`` `.-`..:::``.``` ```.`.-...-:o/. ..``` `.```.:--:+-ss/.``` -.`:+o:/-.:.:/ohyhs:/os:+:/h-`/+:o/:` ` .:oddddy+/+:-/s. `````` ```..-/:/:::--..-..:+o+-``.+::/-:.-/syddmmdo-:ydhdyh/+hyoymdds ```.:+sooo/.``-`.`.-:--:o++:/+/://++yso+::ss:.-:ss/++---./oo.```/sss/-` `.:-:.`..--+ho. .``:doNmmmso-```-o/sd/..`` `..````.`` ``` ```..`-``+.` `` ``-.``.`.y:. `. `.-.````-.+.+h-` ``` `.-`..`.` ````` ```:::::--../sdNNm+yysyddy+h+yy+++ho-/so.-`..`-oyhdhdmyys+ssoy` `/////:.``-+shhs/...`` `.+:: `--:-.:/.`.o-sshhdoo+::-/soss+ssydhhsss ` `.:y/ .:`/yo:+oo.````...+:/.``-``` :-.-``` `-o:+-`..` ` `:..-```` `. ` ./+-s/y::+o/osoydmdmyo+hyss/--:oyo+ssyydy/y+/o+-/oh+yhddhhdhds. `:shmNNNNmdh+:/o/. ``` ``s``````-``/` .:.++:sos+-+/-oyhho+:yyyhyhy````` `.----.` ```-:::.:++o+/:.-`...-..`-os.:--+/yo+hhs+:.oo./.. -:` `:s...`.-:/ss++yo--:hMmmdds/```-dy-`-`````+o--....`` `````` ```..`` `````.-/:--/.`.``.--..`..:.`.-/ydmmmNmdo-```` ` `.`` ```..o+/yo-:..`.oo+-` .ss/. `/-`.-/`````````` `` `--/:.: ``:s-..`````-:-:+-+o++::o:` .+.``.` `./:yooo::/- :+``.. `. `-/s++sosoy::h+syddhoyhd::``.` ``-/oo+yhsss/::oys+-.`/syhhhhhhh:`+++sddmmho:/:-/s.` `` .```/o. ` ` ` ````..-/+/:.:--/ss:+sosho+o+ .`` `..``````` ``` ````.-``-:.``-.-`....`.-.ohNhohsyo-` `.-.```..```-/--`` `` `--` ```` `:/-`.`````` ` `.:/. ..-:..` `:.`.``.-//...`-..``:```.` .-:o+--.-::.``-`.`.` -```````--::` -+o+//+o+/.s+/+syosyssoyys.---` ``-/--.`..` ``.` `./yyysoh+:/.-+sydhhdoss+soos` `+/:-`sd:`-y+` ..`.` ``..:o+-:-+:+ooh-.:::::-/y ```````..:/ `````.```.:-``.-/-``.-```.-``/.````--.--:+/-o/-` `.-+:/o-:. ``..``-...` ` ` `/o+`````````` ` ` `.```` `-s:-.-..` .````::...``.`.`` `.```./.-.. .. `` `/syo-`::/:-:-:/:``.+oo:-:yhysyoos-.-:` ``...``.-.` ``-/+smy/+/.`..++yyydmmhhdhhs- `/.-y+/++-o++:`d:`++` ``...--:-.//````````/-.`` ``.-+ `` ``````...`..`````````````.`-. `.-.:/.``..``.:/++os/:.````.---.ohs:-...-+--.`-`` `` ```..`` `` `` ` `````..``` ``` ```-.``--o+:....---``` `-s```.:+:-..``--.`` `/+`` `. ` ./:`-/::-...`.-.-.-++/hs+/.o/-.:-` .:+/+/--/+:.:`-.``-//.//o/+/-:.-/hy/+hdhhhhdddy-`sdysyhyo/-hy/../s+.`/ysyyso-/s/+yyo/:.``` `.```` ``.` `./syy-.`` `` `````.``````-`````-//:...``` ``.:+o-` `.///-.-`.`` ``-:s+. `` ` so/+/:-.......``/+:/+o:.```..`` ``./ydssyshddhos+ohho/+/.oo+-``.-/y:ohyyyyhhysshssh-+--:s:--++s+yy-d:ys::sssohmmmmmyysso::-+s/yyo:-.`````` ``` ````.```````````` `..``-` `../:/+.-..``.:+oo/:/+:..`````` `...`````:--`.`-.````` `.--s:oy+//.```/-:/::.` `` `` ` ` `:/os+/-+:-o:.`.-...-o/-:/.::... ``` `.```...`.-.````````.```:o+:.``..sos//++.` `:/hso/+..```..`` ``````````.:+/:--/:-+///:-.-::/o:::/:.::--///:--.://os--.```. . ` .:-o+/s:..-/-.``..``.`` ` `/: -sdyhho:s+++:.``-::` `..`.-:++s:oohoohhymh+yh//-:`-/o//``-sdmhhddmmmsssdyoshydddmhmmdNmsyhdddhd+.` ./` ````` `` `` ` ` ``-o+/+/:-..````.`.-+so-++:-.`` ``` `` `..`````````.`````-` ``` ``````.`./:-oyy+:..` ```//:+oos:shy: ``` ``````o/`---:-.:-.-o-.``:/:-s-`:-:/-./..//-``./yo`.-` -y+--.`:`.-:.-/+s+/.`-/:-/. ```.+do/shm+-``` ```` /so+hdds//+/--.sdshdhhdso:/:-:/`:hshdhNdmhdmdyyymdddddmNmmmNNNNmdhddmdddh/::++ ` ``` ` ``````````````` ````-/-----:````-:--://--::.`` `..` ``.`` ```.``..`.`.` ` ` ``--.`.`--oy+-`.`` ` `` `.ydhy+o::.-` ``` .-`.:. ..``-://---+/::/-`-:``..`.-://--:o/++/:````.:hdss:`-/.-:` ``` `.:/:+/:/::-...` -..+-..`.`:.-smo.:sss-::/. `.-:--.``.::+sdmdyy+oyss+hyyhhydmhh/::-:/+:+osyhhddyysdhoymdhdmmNmmmmmNNNNNmdmNNNNNNmhdd `````::-/.: ` ``````` ``````..```.-.``.:/:--...``.`` ``:-` ````..-``` `..`-:``-:+/:-/``````.::://:`` ` `` ``.--/----.-` ```` -s+.-:``oy-+s+:o--:..`+h:`-.`.y+-+s/:y:oo+:::.::``-/oyyss+/sy/-y/:`.-.```.```::` .+:+:.o+`.:s+:-+h:`:oos/::+-``.` `.-:/s+s+:`:oyy+ssshmhssysssssyysohhy:o++....::/+syhmdddymyyddhhyosohddmmNMNmmmmddmNNNNNmN ```-/o:```.//-.:` ``` ``.--.````` `` ``````.` `` ./`-ss-/syhshs::/-`..-o+`/y/.:hyyyyo:+o:./+o::o```.`.-.```.::./:oyo+.-//.````.- `.-:`.```-+s+oo+/::` ``+o/.``` -:+/+o+o+oo-:oydddhs:+ydhhs++s+sys.-/:/o++:-/:-///++sydmddhdhyydydyhhssssydmdhdyydoohmNNmdd `````/..````` ``` ```````````.-::--::--....... `` `` `.-.-/+/. `` ``--.`` /.:.:::..`` ```.````.-//:--..--....``.-.` `` `.--//`.` ```.--.` ````.-.` .-o:`..` ``./. `` . `./+-.` ``` `` .-syo+/sh+. ` .---.. `-/yys//hy+````-+o+/:-.` `...::-+h-`...`````` +/. ```+://ss/-. `+...`` `/osh+hdhhdyhhyssoosyyo-yshssyossoo::../ho//.+-:-:syys//osydsyyyshoyo+o/o-soodsdyhhdy::dNNmN o+::..-`.` ``` ` ```````.`.--.`````.`````.``..`````-`` `--` ```-ys/ .. ./:.````` .::.` ` `-:-..-.`.```.` `.``o/-` .-::` `.-`-so.``.--: ` ` `` `` `ods::`` `` ````:-/os/.`/yy+s::.-+/. `.`/-`.`.-++o:+sooyshyddhhsosyy:hhsh/hmhhdydhy--o/-///----++/--//+sooo/syhydyodhh+yhsydhhydymdo+ddmN ..-``.`. ```.````..``` ``````````` `.`.``.-:---.` `.` ````````/-. ``. `````````` ` ` `-/`` ``./:..-` `.-.```` ` `.+. ``` .-+` ``.`.//.`` `-::/+:/:-/-`` `:/+o:-s/.`.-`.-`.``-:-./o..-+s--:o-`-```-//oshdhyy/..-.:///::/:/o++smh//:yys-./-:/o:-++ho+ys+ssdmNNNmNNNNmmmmmmmdNmNmdddhdN ` `.`-.``. `` ``::/:.::-.`` ..````.-..--` `` `..-.` `` ``` .-.` ``.`` ```` ``..```. ` ::` `` ` ``` ` ``..://:.` `` --`.`.```` `` `-.```` `.`./:yy:-. -dh++s/` `-yyoo.+oss:` .+++:.-`````-:s+so//::`.-:::-:+sohy-/ss:/::-.`.:...-:://sso:/so+`.o-/:/ysyhmmdhhhdhmmNNNNNNNNNNNNNmNmmNNmmdmmmm `:-` ` `` .` `` `.`` `` `.` ``--yso-.` ``````-` ````.`-```````````. .`.`../:o-```/.`.`` `.-.`..` ./odshoooo:..`o/+:.--` `.``+///os+-.`.--:o//sy/:.-smmds++/....-:/:-::-+yhssy::-:-::/:+ssshymmddhmmmNNNNNmNNNmNNmdddmNNNNNmNNN ```````..``.` ``:sss+::``` ` .:-`-.``.`` `````.`` ` ` `.` ```.-.-..` `..--oy/-.` ` `````` `` ` `````..` ``` `` .` `.-.:++:. ` `` `` ```-`-..` ```` `` `.ss+ss+/:-:-``/:` ` ```./---..`./` --.` ` `+. ` ``+hoh++o++:/`o.:`.` ./:..:shoo/:..--//-+syo-:+-sdddhsyo+//+sy+++syhddmhyy+:-`./-:/o/osoyhhdhhhdmmmNNNNNNNNNNNmdmmmNNNNNNN -.````.-`````--..`````.-:.+:.` `````` ``` `` `` ` ``.````` ` `. `` `.-:+/..` ``` ````` `.```` `.` ` `.`..-o+/--:`.--` ```.-/::-:.:.`-:` ` `/. `::` `` `-:ooyohyo/..o+/..:.`.`-..``.:..-...-:-/o.-ohdh/s--:+/yoo://+os+++/sosy+ysysyyo/-:://yddmdhdhdddydmmmmmmNmNNNNNNNNNNNNNNNNmN y++::+/:o.`````-+:::--:/+o++::.` ``` ` ` ` ``.` .:::``` `..`````-` .-.` ` `..``` ` ` ` `-`` .. ` ` ` ` `:+++/:.-`:.` `````-oy+:``:. ``` `` `.-/-` .:-/.. ` ` ``.:++:y/.`-/+yyo:.//-```..- `/+/:```. ./yshmdsh+yoyoys+ysmys+//oo:::+//+++ooosshyydmmmmmmmmmmmdddddhddddddddmmmNmNmNmmmmmm odmhhhssss//:o/:oy/o+:-..-``.:/:` `.:. `````.-.```` ` `` ```.---.-.` ``-` `` ` ``.``` `` ``` .` ` ` ```` ` ```` ` ```.` ``` `-:/o/` `` ```` .```` `` ..`--``` ` .` ` ..`` ` .. `--.:y:..`-.```` `/+:. ```.`/:symmdNhmmddhmmmmNNNdsoyh/-::++osooyhhmmmmNmmmmmdhddddhhhyyyhddddhmmmNmNmNmmmdmmmm `` ````` . `.`` `` ````` ` `` ``.-..`` ` ./` ``-`` `.---`` `` `. ` .-o+:--.``` ````--:sy+..+hdmNNNNNNNNNNmmhhhyooshhyoohhhdyyhhddmmmmddmddddhyyso:::/::oymmmmmmNNNNNNNNmmmNm ddyhmy:..:::-hyysddhyys///..```..` ``.` `-`.--.```.:/oyo-`.` ``` `` `.--.` hNNNmdo-/--:/sshho/shdyshhyyo.``.``.` ```` .yyss:...:-..-+ss+os+` ``.. `````.` `` ` ``..``` ``.` .` ```- `` ` `.` ````` `/s-.```````` ``-`` ````.` ``.. `.` `` `..` `/-` ``:o//+-:::`` `--//-so//o+yhdNNNNNNmdss+ooossdddmmmhdmdmddmmddmmmNmmNNNmhs/:-:.-:://+ymNNmmmmNNNNNNNNNNNN hyohhssdhyyhddmddhdmNMMMMNmdsoo:`:-::`::://-/yosmNds..::+yo: .ooydd+. ``` `.``````..` ` ```.. `. ``-..:``.-.` ```` ` .` ..` -. `../o-``....-+:```` ````` ``..` ``:..-..```.....:``` ..``. ``` ` `.` `:-``.yd++s+. .--.-ssssshshhysyhsdddmdddyyossyhdyhmmddmmmmmddmmddmmmmmmNd/---.---/+sdmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN +yoss/yyyssmmsdmNNNNMMMmdo:--+//-/./yssohydmmNNydNmy:+ssmmh- /++sdd` `:...``` ``.````` ` `..``` ``` ` ` -+o```. ` `-` `.` ``````--:.:/-./--.```--.:-`.` -..```` ``.```-:`.--/``... ``/+/``` ` ` `.`-::`.` `` `` `..::` `.````` `--+:/ossoo:++:+s//ssosshhNmdssshyssohmmdhyyhdhddmhdmmmmdhy/--:/ooyhdmmNNNNmNNNNNNNNNNNNNNNNN -yoyh//ohyysdhdmmmdssshhss/o+/:/o/-`.:+//oyhddNNNmddyo:/sh:```-dydd: `-:///.`.` `.::/``` ` `````` ` ` `. ```-`` ``./syo.-`..-`:-` ``.`..``````` ` :h/-..`:-:+/h/`+s: .`` `` .//--``` ```.--`` `.`..` `` ````/hos+++os-s+.-+shs/syddmmmy//+oo++s//++/::/++/ydssdss++//+++mmNNNNNmNmdmNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ` ` ``` ```````` ` ``` ---. `.` .. `` `++sys:` -- `.`` `.-`..:+::`` ``yo:os+/-+ho+/.//. ``````` ``` ` ` ```----:.``./-::`.` -..o/oossssy+yho+os+s+oo//hshyyysso::++/o+/:/o++//+ohhhss++++/ssyhdmmNNNNmydo:osyNNNNNNNNNNNNNNNNN :yhhys+/shshysyyshys+-/oyyhhdyyyssyo//ohmydddyohdmNdys+++/:s--hysddh- `../y:.`--````` `` ``` ---/:y+++++oy+/ooosoohhddhyhddyohyhmmmmddhhsmdmNNddyoso++ohmmdyoymNds./yhs/:--:+oyhhs-`.` `.``````..``` ` ` ` ``.` ` ` `.-:` `.`` .` ` `:.-.`-..-` `:ooo/` ``.:+:.-./:.` `` `.//.`--.`. `.` .--``::s/os+..`.-.+:s+:::..`-/:::-.-//:ossshsyyoshsdodyshoosoo+/+://-:-:///oso://::sshhyyyoyhddmyo/+ssyosmNNNNNNNNNNNNNNNNN ..````..:::-++-:/+oo+sosyyohdohhddddmmmmoddmdmddhs+o++yoosshhmdddhmdo:ossdssyo/oymNNNmsos/` ``--` ` ````` ``` `.` `` ` ` //` `../o:````:-+` ``.`` `.`` ` ..o: /+./s+-``.-.``./```-. `+./sohdhdhs:-`-.`.:-syood+oosos//:-.-//+ydhmdhdmhydhoys+y+os:s/:--:.:-::+//--+o/::+yhhhhdhddhhyohdhNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ``` `` ```` .. ` ` `.` ``` ````-+..:+:...s/..:/` `-+:` ` `-`-` :. .`.-``-..-s-.-`.:- ``+/:y/--o-./o:oh+/::..`::/::-..:+/o////oyossysyhyysossy+/hhyhdyhmydmydyys+y+s+o++o/o+o+ooosyhhs-/o+++yhmNmNmNmdmosddddddmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ..``.---/::/---..--::++yy//ossy+ydyyydmhysddyhssss+/+://oo+syhddhdNNmdho/:..:ooyhdmmNhy/--- ```` --.//o+ss///:..-:-`:.-/sso+o/:/:-hyohhhdyyyyhdy+:/-.s+/++o+o+shmNMMMMMNNms:/--`odhdmh+...```````` ` ` `````` `` ` ``. `:..``````.``.---`-+-`-+-` ` `--```` ` ``+dy` `.. .+-/ho.`om+oo/y+yo--++:.```.:- `-./::yyosh+syoss:s+ooos///:-::+/:shhyoyddhhhddhmdhddddmmNmddyyymddhhhhhdys/oyddddddh/:+sohmmmmmmmmdh+oymmmmmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ````--..` ` `` .`` ```````.````.` -/-.:o/:` `:/./++. ``.:.` `oh-`.:-`/.```.ooyh/+h+:dy-ydy/`:/o+/`+yhhhsdhsyysyyhysoyysshhyyy-:+/-+:/ohhhdsdmdmmmmNmmmmddNNNmmdhsydmmdmmmmddhyyddddddy++so/+syyyhhh//::.//smmmmmmNmNmNNNNNNNNNNNNNNNN ---//:-:yso:../oo+:-...+ydmddh-ssdsyoo/+so::/oosy:oodssosydddmmNNMMMMMMMMNhs+:/ohym++:-//.......``` -.`.`.-+/---:::/.:::-.:/o/y+o//sshys+s+o://--:///:ssyys+++sshdmNNNMMMMMMMMNhs:/shs-.`.``` .`.---.` .`` `` `-::oso` -: `.` ` `` `` `` `` ``.`` `.``:/-...