Borgernyt 2021-3

Page 1

Borger Nyt

Medlemsblad for Alhedens Borgerforening 13. årgang nr. 3 August 2021
Blomsterkrukkerne står fint, takket være god pleje

Disse navneskilte kan du faktisk finde på jorden i du kender dem sikkert, men hvor er det nu,

Ved du det ikke ?

så kan du læse om

alhedens.borgerforening@gmail.com

kc.stentebjerg@webspeed.dk

Foreningens

Kasserer (u.f. best.) Kai Hesselberg 3023 3278 kasserer.alhedeborger@gmail.com

Bankkonto 5959-1076720 (Husk at skrive navn, adresse og email på indbetaling)

MobilePay 729017 (Husk at skrive adresse og email samt formål på indbetaling)

Årskontingent: Husstand 250 kr. Personligt 125 kr.

Arne Christensen, 2141 9886

Indlæg sendes til: abchris@mail.dk

Tekst og foto: Redaktøren, hvis andet ikke er anført

Deadline: Den 10. i månederne januar, april, juli, oktober

2 Indhold Redaktion
2048
Marianne Rasmussen 2620 6140
Suppleant Jette Schmidt
5341 js13@mail.dk Suppleant
mamfrederiks@gmail.com
mailadresse: alhedens.borgerforening@gmail.com
Medlem Birgit Kolstrup Rudbæk 2241 6555 birgitkrk@gmail.com
Formandens klumme 3 Hvad mener bestyrelsen? 4 Sct Hans i Anlægget 6 Områdefornyelse i Frederiks 7 Det nordiske i Kartoffelpigeanlægget 10 14 18 28

Formandens klumme

Så lykkedes det endelig… vi måtte samles. Dejligt at kunne afholde Sct.Hans fest, skønt at kunne samles igen.

Vi havde en forrygende Sct. Hans aften med stort fremmøde, dejligt vejr, båltaler, gymnastik opvisning og hygge.

Vi har holdt et arrangement for de frivillige, hvor vi fik mulighed for at sige dem tak for deres store arbejde, for uden alle de frivillige var der ingen Borgerforening. Næste arrangement er generalforsamlingen i september, der er to bestyrelsesmedlemmer på valg, de har heldigvis sagt ja til genvalg, så der er ingen risiko ved at møde frem, ingen vil blive forsøgt presset til at tage en bestyrelsespost.

Vi håber at se rigtig mange af vores medlemmer, særligt fordi at bestyrelsen har et forslag om sammenlægning med Frederiks Handelsforening som et punkt på generalforsamlingen.

Begrundelsen for at vi anbefaler en sammenlægning er, at det har været meget svært at finde nye bestyrelsesmedlemmer de senere år og vi kan frygte, det bliver svært fremover at samle en bestyrelse.

Frederiks Handelsforening og Alhedens Borgerforening har et stort ønske om at der fortsat er en forening i Frederiks som arbejder for byen og vi mener, hvis vi slår kræfterne sammen, vil der være en større chance for det.

Vores tanke er at pladserne i den nye bestyrelse fordeles med 2 til Handelsforeningen og 3 til Borgerforeningen og at vi opretter undergrupper, der arbejder med specifikke opgaver med reference til bestyrelsen.

Hvis vores forslag går igennem, skal der udarbejdes nye vedtægter hvor det overordnede formål er at arbejde for borgerne i Frederiks og Frederiks by. Vi skal have aftalt fordeling af pladser, have aftalt

hvordan de respektive formuer kan/skal bruges osv.

Vi tror på at det bliver til gavn for medlemmerne, vi håber, i vil komme og give jeres mening til kende.

Pakhuset er åbent i dagtimerne så alle kan benytte det, det er der heldigvis en del der gør, både folk fra byen og turister på alhedestien.

Der er også udlejning om aftenen til undervisning, møder mv, det er dejligt at huset bliver brugt.

Vi håber stadig at det vil være muligt at få oprettet et by pedel korps, indkaldelse til informations møde i august, kommer snarest.

Vi arbejder stadig på at få opsat en informationstavle ved Brugsen, vi søger forskellige fonde, da vi ikke selv har midler til at købe den.

Næste arrangement er deltagelse i Kartoffelfestivalen, hvor Borgerforeningen vil stå for en spis sammen aften i Kulturhuset. Et arrangement vi glæder os til at afholde.

Mange gør meget for Frederiks, Byfornyelses gruppen arbejder støt og roligt, spændende at følge arbejdet. Byen er blevet forskønnet af frivillige, der har lavet et gavlmaleri på kroens bygning, flot arbejde.

Til slut vil jeg rette en stor tak til de frivillige i Borgerforeningen, I gør et stort arbejde, dejligt I vil hjælpe i det daglige med pasning af anlæg, børneskov, pakhus, renholdelse af toilet, omdeling af blade osv, det hjælper os i bestyrelsen meget samt I er også altid klar til at hjælpe til arrangementer, tak for det.

Tak til vores sponsorer, vi går aldrig forgæves efter hjælp, tak skal I have.

Fortsat god sommer til alle.

3

Hvad mener bestyrelsen?

Siden sidste blad har Borgerforeningens bestyrelse holdt 4 møder (mar), (apr), (maj) og (jun). Her er det meste fra referaterne. Der medtages ikke punkter her, som der skrives om andre steder i medlemsbladet.

Regnskab

(mar): Regnskabet er godkendt af revisor. Kai har været rundt med breve til dem, der ikke har betalt kontingent.

Sammenlægning

(mar): I april skal Ulla og Frode mødes med Handelsstandsforeningen om en evt. sammenlægning.

(maj): Borgerforeningen vil anbefale sammenlægningen til generalforsamlingen. Efter sommerferien holdes der møde, hvis medlemmerne accepterer forslaget.

Affaldsindsamling

(mar): Der skal være vand, kaffe og kage til indsamlerne. Jette Jensen vil gerne stå for arrangementet via Naturfredningsforeningen.

(apr): Vi måtte kun have medlemmer til at samle ind og kun med forhåndstilmelding, derfor aflyste vi.

Låsesystem

(mar): Låsesystem med app koster ca. 4.000 kr. Der kan sættes en sender i en stikkontakt i lokalet ved siden af. Vi vil købe et låsesystem til toilettet i Anlægget.

(apr): Virker godt i Anlægget. Der har lige været et par afbrydelser ved et uheld. Vi skal måske have monteret en stikkontakt oppe under loftet. Det vil være godt at investerer i en ”boks” til et kort, som vil gøre nettet mere stabilt. Frode køber en ”boks.” Der bliver købt samme låsesystem til Pakhuset. Der er WiFi, så det vil være mere stabilt.

(jun): Der bliver købt mobilbredbånd til toilet i Anlægget, så låsesystemet vil fungere bedre.

Generalforsamling

(mar): Vi har ikke reserveret Dagcentreret endnu, da der ikke er åbent endnu, men regner

med at det lykkedes.

(apr): Vi kan først få svar på om vi kan leje lokalet midt i maj. Vi må være 50 personer samlet inde og det er fint til generalforsamlingen.

(jun): Forslag om 26, august. Ulla vil forsøge at leje Dagcentret.

Bypedeller

(mar): Afventer at forsamlingsforbuddet bliver hævet, inder der bliver indkaldt til møde.

(maj): Frode og Ulla vil holde et møde med Frank Larsen fra Karup, hvor de har bypedeller i gang.

(jun): Der skal være møde i august

Anlæg, legeplads

(mar): Frode og Boris gennemgår legepladsen sammen. Det store træ ved flagstangen er fældet og det bliver lavet til tog. I næste uge bliver stierne revet i Anlægget, de frivillige starter i uge 12. Bænkene ved shelters er ved at være i stykker. Der er mange grene i rhododendronbedet, der er knækket af og smidt rundt omkring.

(apr): Der er lavet et tog og en bil i Anlægget af træstammer, som Hans Christian Milgaard har lavet og han vil gerne hjælpe med at fælde træer i Anlægget også. Efter fældning bliver træet fjernet. Bordebænkesæt uden ryglæn x 2 er leveret til Anlægget. Sættene er vedligeholdelsesfri. De gamle bænke bliver fjernet af Boris. Frode og Boris gennemgår legepladsen. En overligger har et hul, det bliver der set på.

(maj): Gyngen: Overliggeren skal skiftes til rustfrit stål, lige nu haster det ikke. Borgerforeningen vil betale for tilsyn af legepladsen ca. hver 3. år, det vil koste ca. 3000 kr.

Refusion

(apr): Ulla sørger for refusion for: bænkene, en

4

løvssuger og en batteriboremaskine ved Viborg Kommune.

Pakhus

(mar): Sedlerne på væggene er ændret til Connies tlf. Knipleholdet er der hver anden onsdag.

(maj): Låsesystemet kommer i orden i løbet af weekenden. Lisbet Mølgaard vil sætte de sorthvide billeder bedre op, evt. købe rammer, da de ofte falder ned. Fotos om ombygningen af Pakhuset falder også ned, så vi skal også have fundet en løsning til dem.

Kartoffelfestival

(mar): Der er lavet en gruppe på Messenger for styregruppen.

(apr): Der har været et møde. Vi håber der bliver noget den første weekend i oktober. Borgerforeningen vil stå som kasserer for regninger.

(maj): Der skal findes en dommer til bedømmelse af kartofler. Borgerforeningen vil gerne stå for middagen fredag aften. Birgit bestiller

Kulturhuset, og får tilbud om mad i cafeteriet. Flagalle betales for fredag af borgerforeningen, og de andre foreninger de andre dage.

(jun): Ændret til 8-10. oktober

Info-stander

(mar): Servicekontrakt til infoskærmen udenfor ved Brugsen, som en del af byfornyelsen. Kontrakten indeholder: service, netforbindelse til infoskærmen m.m., om borgerforeningen vil betale de 6000kr. om året de næste tre år. Er der forsikring med i beløbet? Vi vil gerne vide præcis, hvad vi får for pengene. Ulla kontakter Arne, Viborg Kommune ønsker hurtigt svar. Det vil være en god ide, at der er to, som har adgang til portalen, koster det ekstra?

(apr): Infostanderen skal bruges af flere foreninger, især AIF. Ulla spørger Arne om han vil søge fonde om info-stander.

(maj): Ansøgning til Fonden for Andelskasser i Nord, søgt 84.000 kr.

(jun): Arne har søgt penge ved Nordlys.

Julearrangement

(mar): Forslag om nye aktiviteter f.eks. julearrangement.

Jan Luxenburger kom med flere forslag på Facebook, det vil vi følge op på.

Åbning af Pakhus 1. maj - 1. sep.

(apr): Kaffebønner, krus står fremme til fri afbenyttelse, det sørger Connie for. Skiltet sættes

ud og skal blive stående ude. Frode stiller skiltet op. Skrive til Messengergruppen til Pakhuset, at vi ikke får brug for deres hjælp i år. (jun): Internetaftalen er ændret.

Vibland

(apr): Udsat til den 26. maj, det er desværre samme dag, som dagli’Brugsen har Generalforsamling.

(maj): Birgit og Connie tager afsted

(jun): 25. august.

Ansøgning og fonde

(apr): Søge midler ved fonden hos Andelskassen. Vi vil søge om info-stander og 2 borbænkesæt til det nye samlingspunkt ved Brugsen. Støtte til Alhedehallerne

(apr): Vi har besluttet at give 10.000 kr. som økonomisk støtte til Alhedehallerne

Byfornyelse tilskud

(apr): Vi har beløbet fra Frederiks Skole (16.000) og de 25.000 for 2. pladsen til ”bedste landsby i Viborg.” Ulla kontakter AIF for at spørge hvad de vil bidrage med.

Vægmaleri

(apr): Vi synes ikke, at det er borgerforeningens opgave at sponsorere dekoration på en privat væg. Vi er enige i, at kroen ikke ’pynter’, men det vil kræve noget mere end et gavlmaleri.

Sct. Hans

Når det er udendørs, må vi gerne samles. Telt, musik, båltaler er ok. Hjælpere til teltet, vi skal bruge ca. 8, som er der fra kl. 17 og bestyrelsen fra kl. 16.

(maj): Vi vil gerne have gymnasterne til at lave opvisning igen i år. Båltaler, Mads Panny.

Hjælperfest

(apr): I teltet efter Sct. Hans torsdag d. 24 juni kl. 17.

(jun): Vi regner med ca. 50 personer.

Jordtrampolin

(apr): Kunne det være en ide med en jordtrampolin til enten Pakhuset eller legepladsen? Lige nu venter det, det er måske for svært i forhold til forsikring.

Indstillinger

(apr) Hvis Borgerforeningen skal stå som indstiller til f.eks. ildsjæl, skal bestyrelsen være enige om det.

5

Dejlig Sct. Hans i Anlægget

Endelig var det muligt igen at samles, og det benyttede flere end 300 borgere i Frederiks til at deltage i Borgerforeningens traditionelle Sct. Hans fejring i det hyggelige Anlægget i Frederiks. De frivillige havde haft travlt med at tilrettelægge aftenen, og de havde ikke mindre travlt med at sørge for en fin afvikling.

Som sædvanlig var der grillpølser med tilbehør samt drikkevarer, og deltagerne nød den milde solbeskinnede aften, både ude i det grønne og indenfor i det store festtelt. Til børnene var der sørget for både dej og pinde, så de kunne hygge sig med at lave snobrød over bålet.

AIF, Alhedens Idrætsforenings unge gymnaster gav en forrygende opvisning på plænen, hvor både de helt små med deres endnu lidt ukontrollerede spring og de ældre og mere øvede viste, hvad de havde lært og fortsat trænede. Det var dejligt opløftende at se de unge gymnaster i sving, efter at alle i mange måneder har måttet undvære de fælles oplevelser.

Den obligatoriske båltale blev i år holdt af byrådsmedlem Mads Panny.

6

Områdefornyelse

Frederiks Orientering fra Følgegruppen

Syningerne – overgangene ved skolen og Johs. Jensens Vej

Vi venter stadig på etableringen af Syningerne ved skolen og Johs. Jensens Vej??

Centrum/ Bymidten

I har nok alle lagt mærke til, at nu er der gang i arbejdet med centrum, eller skal vi måske kalde området Byparken (ved Kartoffelpigen) og Bytorvet (ved Brugsen) eller noget helt andet?

Jeg må sige, at alle gør et meget fint arbejde, og så er det bare så herligt at høre, når håndværkerne selv siger, at de glæder sig til at se, hvor flot området kommer til at se ud.

Kartoffelpigen står så flot og kigger på os, når vi går over fodgængerfeltet, og senere vil der blive plantet lyng omkring hende. Foden til flagstangen er nu nedstøbt og er tættere på vejen. Plads til juletræet er der også til venstre for Kartoffelpigen.

Mange har spurgt til stammerne. De skal sammen med højen (den lille bakke) give en rumlig fornemmelse - vi har jo ikke mange bakker i Frederiks, men det skal også symbolisere, at ud af lyngen har Frederiks rejst sig og skabt sig et rum, en plads til et godt og indholdsrigt liv.

Bag højen vil stammerne indgå som en slags historieformidling. På 15 stammer vil små plader orientere om Jernbanen, Konebanen, Kongenshus hede, Kartoffeltyskerne, Alhedestien, Kirke, Skole, Istidslandskab mm. –Og så glæder vi os til, at den store runde bænk kommer rundt på højen. Langs Alhedestien og Rønneallé vil der blive plantet rønnetræer.

Når dette blad bliver uddelt, er de nok færdige med at lægge klinkerne og efter sommerferien begynder de med østsiden (Brugs-siden). Her vil der sikkert blive

lidt forstyrrelser med adgangen til Brugsen, men det må vi tage med godt humør. Til sidst lægger de klinkerne i midterhellen på vejen. Det kommer til at forstyrre trafikken, da de skal have arbejdsplads med sikkerhed.

De regner med, at alt ud over beplantning vil være færdigt ca. midt september.

Sløjfen om Frederiks – Hjertestien

Stien er anlagt og skiltene er opsat, og nu mangler kun kortbordene, så man kan se Hjertestien og orientere sig i Frederiks.

Teksten til kortbordene er lavet, og kortet bliver færdiggjort sammen med områdefornyelsen. Derfor er vores hjertesti ikke på Hjerteforeningens app. Det kan vi ikke før både tekst og kort færdige.

Træningsstationerne

Alle 5 træningsstationer er nu godkendte og etablerede. Hjertestien og træningsstationerne kan ses her: alhedeborger.dk/hjertesti1

Indvielse

Det skal selvfølgelig være festligt, når vi skal have det hele indviet, men vi er ikke helt klar over tidspunktet endnu – måske i sidste del af september.

7
(Red.: Billedserie fra områdefornyelsen kan ses på alhedeborger.dk)

Nyt futtog i Anlægget

Som vi netop nåede at få med i sidste nummer, var der gode mennesker, som med håndelag og godt værktøj fik omdannet det fældede træ til et nyt ”futtog” på legepladsen i Anlægget. Men pga bladets trykning, fik vi ikke vist det færdige resultat. Det er så her:

Flot tog - med trinbrætter, så de små kan kravle op på sædet.

..og en lille bil, blev det også til

..og nye siddepladser

Bestyrelsen har indkøbt 2 nye bord/ bænkesæt til området ved shelterne. Træet på de 2 gamle kunne ikke holde længere, men de nye er af plast,, som forhåbentlig er langtidsholdbart.

8

Påskeliljerne fra Kartoffelpigeanlægget

Dejligt, at der er nogen, der er kvikke i tanke og handling. Jørgen Maagaard fik leveret ideen, og i ugen op til anlæggets forventede rydning blev en kæmpe portion påskeliljerog de tilhørende løg - høstet og foræret til Frederiks Friplejehjem, hvor blomsterne bragte umiddelbar glæde, og løgene kan glæde i mange år fremover.

Frederiks, den evige to’er?

Som mange nok husker, så har Alhedens Borgerforening 3 gange - i 2012, 2016 og

2020 - lagt billet ind på at blive ”Årets Lokalområde”, og hver gang er vi endt på en hædersfuld 2. plads - og med fine pengepræmier.

Til titlen ”Årets ildsjæl i Viborg Landdistrikter” har der både i 2020 og 2021 været indstillet enkeltpersoner fra Frederiks,

hhv. Arne Christensen og Ole Mølgaard, og heller ikkeher er det lykkedes at komme helt til tops. Ole Mølgaard var blandt finalisterne i 2021, og dermed blev det igen en 2. plads. Tillykke til Ole med den fine placering.

Men vi har det vel egentlig helt fint med de 2. pladser i betragtning af konkurrencen?

9
Foto: Ulla Brendstrup Foto: Friplejehjemmet

Det nordiske i Kartoffelpigeanlægget

Flere har spurgt, hvad der sker med de nordiske elementer i anlægget, når der bliver gennemført områdefornyelse, og det samme med kvindernes egetræ?

Der vil ikke ske noget med dem, alle disse elementer vil forblive i anlægget som hidtil.

Fra 1978 og indtil efter kommunesammenlægningen i 2007 havde Karup Kommune venskabsbyer i 3 nordiske lande.

Mange ved det ikke, og andre har nok glemt det, men i anlægget med Kartoffelpigen står der 3 karaktertræer fra Karup, Danmark (bøg), Munkedal, Sverige (lind) og Rælingen, Norge (skovfyr). Angiveligt skulle der også være et hvidbarket birketræ fra Finland, men det kan vi ikke finde.

Træerne blev plantet i 2001 i anledning af Nordisk Træf, og heldigvis blev de skånet, da anlægget blev ryddet for at blive gendannet i ny form i forbindelse med områdefornyelse.

Det bliver jo efterhånden store træer, så måske er de plantet lidt for tæt.

På græsset foran træerne står Nordens Bænk, en flot egetræsbænk, hvor de 4 kommunevåben er udskåret i ryglænet. Træskærerarbejdet blev udført af Jens Jensen. Se mere om Foreningen Norden på hjemmesiden www.norden-karup.dk

(PS Billederne er fra slutningen af april, derfor ses endnu ikke blade på træerne)

10
11

INFO skærm

Som før omtalt var det lykkedes at få etablering af en infostander med i projektet for områdefornyelse i Frederiks midtby. Desværre blev der for få penge til det hele, så infostander var et at de elementer, der blev sparet væk.

Borgerforeningen har tidligere søgt Nordea Lokalpulje uden held, og i hhv. april og maj forsøgte vi os med ansøgninger, dels til Andelskassen Fond og dels til Norlys Vækstpulje, i håb om, at vi derfra kunne få økonomisk støtte til pro-

Det blev også til afslag fra Andelskassen Fond. Måske er der held med Norlys Vækstpulskærme i butiksvindu-

29,2 km stenen fin igen

Stenen, der står på Alhedestien lige ved Vestermarksvej, var for anden gang knækket i 2 dele. Den er nu limet sammen og malet igen. Vi håber, den kan få lov til at stå hel og fin.

Flagdage i Frederiks 2021

1. januar Nytårsdag

5. februar Kronprinsesse Mary

4. april Påskedag

16. april Dr. Margrethe

18. april Konfirmation

5. maj

Danmarks Befrielse

23. maj Pinsedag

26. maj

Kronprins Frederik

5. juni Grundlovsdag

15. juni Valdemarsdag + Genforening

23. juni Sct. Hans i Anlægget

14. august Konfirmation

15. august Konfirmation

5. september Danmarks udsendte

10. september Open By Night

5. november Rom og Whisky festival

6. november Rom og Whisky festival

25. december Juledag

= Flagallé (flagallé på andre dage kan bestilles ved Borgerforeningen)

12

Blomsterkrukkerne

Nattefrosten var længe om at slippe sit tag, men den 5. maj tog vi chancen, fik sat planter i de 24 krukker og kørt dem ud på deres pladser. Vi har fået tilsagn fra gode mennesker, der bor i nærheden, at de vil passe ’deres’ krukker og sørge for vand og gødning.

Tak til plejerne og tak til Agroland i Grønhøj, som sponsorerer dunkene med gødning. Vi håber, at krukkerne kan få lov at stå uantastede, så både byens borgere og de forbipasserende kan have lidt pænt at glæde sig over.

Trafikken på Alhedestien

Som vi fortalte i bladet nr. 2-2020 har kommunen haft en sensor opsat på Alhedestien, hvor den krydser Vestermarksvej. Vi har spurgt, hvilke resultater, der kom ud af den registrering.

Tekn. Ass. Kim Würtz i Trafik& Veje fortæller, at der blev registreret både cyklister og fodgængere, og at de alle blev lagt i samme pulje.

Hovedtallene er:

- I vintermånederne er der målt 50-60 passager i døgnet.

- I sommermånederne er der 75-80 passager i døgnet.

13

”Liv i Frederiks”

Mange i byen har længe ærgret sig over, at den gamle Frederiks Kro får lov at henfalde uden udvendig vedligehold. Dette betyder, at den gule maling er begyndt at skalle af og desuden er misfarvet af alger og gadesnavs.

Et gavlmaleri på kroen?

En ide blev fostret: Kunne et gavlmaleri på den vinduesløse mur ud mod Søndergade måske pynte en smule? Og kunne det gennemføres?

Et farverigt maleri, som kunne give lidt mere liv i hovedgaden for byens indbyggere og i høj grad også for de forbipasserende, som måske kunne få en positiv opfattelse af Frederiks, når de ser maleriet og tænker, at der her bor der aktive og ’livlige’ folk - måske er Frederiks faktisk et helt fint sted at bo.

Initiativtager fik husejerens godkendelse til at bruge muren, og i slutningen af april måned var der dannet et malergruppe, som tog navnet ”Liv i Frederiks” med 5 erfarne amatørmalere fra byen, som var klar til at tage udfordringen op.

Planlægning og finansiering

Gruppen gik straks i gang med at udforme projektet. Desuden fik man etableret kontakt til en generøs sponsor, idet den nye tandklinik ”Smil med Østergaard” i Frederiks ger-

ne ville støtte projektet. Der blev også indhentet både murer– og malerfaglig assistance.

Fra 9.-14. juni blev muren afrenset for løs puds og maling og rettet op med mørtel, derefter grundmalet 2 gange, og tirsdag 15. juni gik malerholdet i gang med den egentlige udsmykning.

Stor opmærksomhed

Både Viborg Folkeblad og Ugeavisen bragte artikel og billeder, og i de uger, hvor malergruppen arbejdede på værket, blev de genstand for megen opmærksomhed både fra byens borgere og fra forbipasserende. Nogle kørte meget langsomt forbi og råbte gode og opmuntrende bemærkninger til malerne!

I løbet af de følgende uger tog værket form, alt efter hvornår de enkelte havde tid og lyst, og i begyndelsen af juli kunne man erklære arbejdet afsluttet, og der blev inviteret til indvielse.

Indvielsen

Blev afholdt lørdag 10. juli foran kroen, hvor der var opsat pavillon, og i dagens anledning var der også flag på vejen omkring kroen. Omkring 90 var mødt op til den festlige anledning, hvor der blev trakteret med kransekage og boblevand, takket være Byens Kagemand og Dagli’Brugsen.

14
Foto: Knud Gaarn-Larsen Billedserie kan ses på alhedeborger.dk

Vi er ikke misundelige… vistnok

I kommunens yderområder og mindre byer er vi blevet vant til, at hvis vi vil have noget, så må vi selv klare det meste. F.eks. har vi i Frederiks, takket være frivillig arbejdskraft og Borgerforeningens medlemsbetaling, fået en pæn og opdateret julebelysning.

I kontrast hertil bemærker vi, at borgmesteren foreslog Økonomiudvalget, at både Viborg (Vi er Viborg) og Bjerringbro (Bjerringbro Byforum) skulle have en kommunebetalt ny julebelysning i form af hhv. 90 og 10 wirer beklædt med lys til en samlet pris på 1,2 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede imidlertid i første omgang, at Bjerringbro ikke får mere i tilskud, end de 100.000, som allerede er givet til deres julebelysning og at udsætte stillingtagen til finansiering af julebelysning i Viborg by.

Et ekstraordinært møde ugen efter viste, at Økonomiudvalget nu rettede ind efter borgmesterens ønske og bevilgede de 1,1 mio. kroner til en nye julebelysning i Viborg by! Det manglede da bare, når de to byers borgmester nu altså vil have det.

Alhedestien gøres færdig allerede i år!

På anlægsbudgettet for 2022 afsatte Økonomiudvalget den 22. juni et beløb på 4.2 mio. kr. til færdiggørelse af Alhedestien fra Frederiks til Hald Ege. På byrådsmødet senere samme dag, blev det besluttet at fremrykke flere investeringer til 2021, heriblandt asfaltering af Alhedestien.

Alhedebondens navneskilt

I sidste blad var vi interesseret i at vide, hvad der stod på den plakette, der var på soklen med Alhedebonden. Ved nærmere eftersyn, havde vi faktisk et billede af den blandt de mange billeder, som alle har adgang til på alhedeborger.dk ! Plaketten er desværre forsvundet sammen med træskulpturen, men nu har vi da et minde om begge dele.

15

Åbent Pakhus

Heldigvis er det igen muligt at holde Pakhuset åbent i sommerperioden. Et fint pausested for trafikanter på Alhedestien.

Udsmykning af kommunens rundkørsler?

I Viborg Kommune findes der 69 rundkørsler, som enten Vejdirektoratet eller kommunen har ansvaret for. Af disse er kun 4 rundkørsler med kunstnerisk udsmykning og desuden har 3 en formet beplantning - til sidstnævnte hører rundkørslen på A12 i Frederiks. Alle øvrige er kun med græs eller buske. Kommunen overvejer en samlet plan for udsmykning af rundkørsler og Teknisk Udvalg har afsat 200.000 kr. på budget 2022 til udarbejdelse af en overordnet strategi.

Udover den formede hæk i ’vores’ rundkørsel, så kan vi glæde os over naturens egen dekoration; det er såmænd også pænt, men kortvarigt.

16

8 nye grunde byggemodnes på Solvænget

Den 1. juni startede byggemodningen af de sidste 8 grunde i det udstykkede område Solvænget IV. De første 14 grunde i området blev byggemodnet i november 2019, og der kom straks gang i salget, så allerede inden det første år var der solgt 9 af disse grunde.

Det hurtige salg har fået kommunen til nu at færdiggøre hele området, så også de sidste grunde (mærket blåt) gøres klar til salg.

Hvis salget af disse går lige så godt, kan der snart blive brug for udstykning af området syd herfor, som i kommuneplanen er udlagt til boliger.

17

Fra Vagner Würtz’ dagbog (8)

Frisørmester, musiker og ivrig amatørfotograf Vagner Würtz (1910-1961) med salon og bopæl på Søndergade 5 skrev i årene 1940-1955 jævnligt i sin dagbog, som senest var i svigersønnen, Børge Mortensens, varetægt. Vi har fået lov til at bringe uddrag fra dagbogen. Disse personlige optegnelser giver et godt indblik i dagligdagen i gamle Frederiks.

Maj 1944. I sidste Uge blev Ruth paakørt af en lille Bil V405 og fik en slem Bule i Panden som Dagen efter svulmede op over hendes Øje saa hun slet ikke kunde se ud af det og i lang Tid derefter var baade gul og grøn i Ansigtet af Blodsamlingen. Det var et stort Held at hun slap saa billigt, hun løb lige ud paa Vejen foran Bilen der kom i ret stærk Fart fra Haurdal men da Bilen bremsede meget stærkt op (det lød meget uhyggeligt for mig i Butikken) naaede hun saa langt over mod Brugsforeningen at kun Forskærmen gav hende et Skub saa hun fik en Flyvetur i Luften og slog Hovedet mod Asfalten; men hun rejste sig selv op straks, og begyndte at græde, og da vi tog hende paa Armen skreg hun bare at: jeg fejler ikke noget jeg vil ikke have Doktor, det gør ikke ondt, men vi fik selvfølgelig Læge straks alligevel, men han sagde jo straks at det fik hun ikke Meen af, selv om han dog forbandt hendes Hoved.

Det var godt hun ikke kom under Vognen, for den kørte ca. 2 Vognlængder inden den holdt stille, efter at Ruth var ramt, men nu tror jeg hun ser godt efter Bilerne for Fremtiden.

Pause.

Nytårsdag 1947. Ja - lille Mand hvad nu? Nu har vi fejret 4de Nytaarsaften sammen med Marinus’ og den formede sig næsten som alle de 3 foregaaende - med Mad og drikke og Hjemlig Hygge til Nytaarsmorden. Statsminister Knud Kristensen - Bondemanden som Tog Styringen over Danmarks Rigsdag har holdt sin anden Nyt-

aarstale - og som sædvanlig i sine alvorlige og nøgterne Taler til Folk kaldtehan paa sammenhold og ansvarsbevidsthed i hele Befolkningen. I Aften talte Kongen som sædvanligt, men derefter fulgte en Tale af Christmas Møller - den Mand, som jeg bestemt havde troet engang for et Par Aar siden ”var færdig” i dansk Politik; men nej, som saa mange af mine opfattelser ang. Politik og Samfundsfilosofi, var dette jo heller ikke rigtig. Christmas er stadig en Mand som har endog meget stor Indflydelse.

Hvad der er sket siden jeg sidst skrev i Bogen her den 16-5-44 er jo nærmest en Slags Menneskelig Mareridt, som ikke kan beskrives ud over hvad man kan læse i enhver Avis, som udkom under Krigen, og som kan læses i de utallige Bøger som er udkommet om det samme Emne, efter Krigens Tid. Kun skal nævnes at vi alle følte et uhyre Tryk af Angst for vor egen

18

sikkerhed, hver især, ligemeget hvor man var, og hvilken Retning man havde sine Sympatier, og selvom jeg det sidste Aarstid nok var klar over at Tyskernehavde tabt Krigen, var jeg alligevel ikke sikker paa at de virkelig kunde slaaes helt ned, førend de sidste faa Uger af Krigen. Jeg havde trods alt ikke troet, at Hitler var saa djævelsk at ødelægge hele Verden af sindssyg Indbildskhed. Og jeg havde heller ikke troet paa de skrækkelige Metoder som anvendtes overalt i Tysk Interesseomraade, før de var bitter Virkelighed for alle. ”Herrefolket” var jo ikke blot et Skældsord men mange Tyskere følte sig som Saadanne selvom de tilsyneladende var flinke.

Et særligt Minde om Kapitulationen har jeg fra hin Aften da vi sad og hørte Meddelelsen fra B.B.C. Netop denne Aften havde et Par Tyskere - som faa Dage i Forvejen var flyttet ind paa Hotellet med deres Afdeling ca. 50 I alt, mest Officerer eller lignende - faaet Lov til at komme op i min Stue og høre den engelske Radio, for vi ventede jo alle sammen ”det store Nyt.” De havde Dagen i forvejen spurgt mig derom; men jeg sagde noget om at det jo var forbudt dem, men de rystede på Hovedet og sagde at jeg kunde jo selv gaa med over paa Hotellet til deres Chef og faa at vide at det maatte baade de og jeg gerne.

Nu kom de saa lige efter at det danske var begyndt, og de bad mig straks om at stille ind paa London, for selvom det var den de hørte paa kunde de ikke forstaa en Smule deraf.

Jeg forklarede dem kort, at det var London vi hørte, og bad dem sætte sig over og vente til den danske Udsendelse var forbi - og derefter vilde følge tysk. De havde lige sat sig og passiarede lidt da endelig Speakeren sagde det berømte ”et Øjeblik” hvorefter Kapitulationen bekendtgjordes, inden ”Kong Kristian” blev afspillet. Jeg var selvfølgelig stærkt ophidset og fik straks oversat saadan noget som ”alle Deutsche Truppen in Belgie, Holland und Norddeutschland und Dänemark - haben heute - ohne Bedingung Kapituliert” De to

tyskere saa paa hinanden og saa paa mig igen, saa fik de begge Vand i Øjnene og ligesom sank en besværlig Klump i Halsen, hvorefter de straks hver især tog deres Bælte med Revolver af og lagde hen under stolen ved Vinduet, og sagde lidt til hinanden da de ud af Vinduet saa at Flaget gik til Tops overalt i Frederiks.

Lige i det samme blev Meddelelsen jo udsendt paa alle Sprog - saa de forstod at det virkelig var sandt. Endelig satte den ene sig ned og saa tankefuldt hen for sig idet han sagde: gut - gut - endlich forbei.

Helga havde lige bagt en Pandefuld Boller den Dag og jeg sagde til hende - syntes du ikke vi skal give de to en Kop Kaffe, for det var jo den glædelige Nyhed vi alle havde ventet saa ængstelig efter. Jo, sagde hun og derved blev det saa. Vi sad saa og snakkede sammen og jeg fik at vide at den ene var Elektriker og den anden havde en lille Købmandshandel i Udkanten af Hamburg. Pludselig spørger den ene - kan du skaffe civil Arbejdstøj - de vilde betale 300 Kr. for det, men selvfølgelig sagde jeg nej til det, saavel som alle andre gange jeg blev opfordret til at skaffe nogen af dem noget. Det eneste jeg har solgt er 2 smaa Stk Barbersæbe af mit eget - og saa viste jeg en Film ovre paa Hotellet for en Deling Soldater som dengang var i Haurdal Skole, det var ca midt i Marts 45, at jeg foreviste Filmen ”Andalusiske Nætter” for dem. Betalinger 150 Kr fik jeg i ene 5 Kr Sedler 2 dage efter udbetalt af Kantinemanden.

Den 5te Maj om Morgenen vaagnede vi ved nogle store Brag som viste sig at stamme fra nogle Militærbiler og Motorcykler omme paa Stationspladsen, som Tyskerne selv sprængte med Haandgranater i Motoren, og lidt efter var hele Flokke fra Hotellet samlet i nogle Biler og kørte mod Knudstrup - og de to Mand fra Aftenen i forvejen her hos os, vinkede op til os ved Vinduet og raabte ”Farevell und besten Dank.” Vi lovede for resten hinanden at skrive en Julehilsen saa snart det blev muligt men jeg har intet hørt om dem siden.

19
20

FREDERIKS SYSTUE REPARATION & OMFORANDRING

NYSYEDE DÅBSKJOLER SÆLGES

Camillas

Ruth Vinkler

Søndergade 8A, Frederiks

Tlf. 4111 4947

Træffes bedst onsdag 15-18

Søndergade 36 Frederiks

7470 Karup

Tlf. 86 66 11 58

Hvis du ikke har tilmeldt dig gruppen ”Alhedens Borgerforening, Frederiks”, - så skynd dig at gøre det - vi er nu flere end 1700 medlemmer!

Denne gruppe er den, der favner bredt i Frederiks, og det er stedet, hvor frederiksborgere udveksler nyt og gammelt i et socialt samvær, som kan være meget værdifuldt. Alle indlæg bliver holdt i en sober tone og et pænt sprogbrug, så alle kan være med. Hvad sker der i Frederiks? Check ind på Facebook gruppen - dér står det sikkert, og ellers kan du jo selv fortælle om det. Velkommen i gruppen!

Nyrupvej 2b, Frederiks, 7470 Karup

Tlf. 87347733 / 91892272 - info@fsmede.dk

21
Blomster
22

Kartoflerne er lokalt dyrket fra Vestermarksvej 5, Frederiks ved Henrik Nordestgaard Jespersen.

Det er Sava kartofler, der er dyrket med fokus på god kvalitet, og de er kogefaste.

Der er kræset for kartoflerne i løbet af dyrkningssæsonen, og de er taget op i fint vejr.

Kartoflerne er sorteret og er ikke vasket, idet det kan forringe holdbarheden. Kartoflerne sælges i forskellige variationer.

Opbevar kartoflerne mørkt og køligt.

Følg os på: facebook@hedegaardskartofler

God fornøjelse og velbekomme.

23
www.hedensgolf.dk
24 Grønhøj Kro og Museer Klassisk dansk mad og hjemmebagt kringle 86 66 11 88 – 20 78 98 72 www.gronhojkro.dk
25

El-installatørerne i Frederiks

Frederiks fik elektricitet

Den første gadebelysning i Frederiks kom i 1911 i form af en olielampe på hjørnet af hovedgaden og stationsvejen. I 1923 kom elektriciteten endelig til Frederiks, da stærkstrømsledningen nåede hertil, hvorefter spændingen blev transformeret ned og gennem andre luftledninger fordelt til de ca. 55 forbrugere, som var tilmeldt fra starten. Samtidig kom den til Skelhøje, hvorfra mange af Frederiks sogns beboere fik strøm, så der i 1930 var 80 forbrugere i alt, og inden 2. verdenskrig havde stort set alle i Frederiks og opland fået lys og kraft.

Landskabsbilledet blev tilført nye elementer i form af transformatortårne og en skov af stolper, som med sine ledninger flankerede selv den mindste vej.

Den første elektriske gadebelysning i Frederiks bestod af 5 lampesteder, og arbejdet blev udført af installatør N.P. Lauritsen, Viborg til en samlet sum af kr. 540,00.

Frederiks Installationsforretning var den første el-installatør i Frederiks. Vi har talt med Svend Andersen, som i dag er 93 år gammel og bor i Thorning. Han var i mange år ansat hos elektrikeren i Frederiks; først hos Kai Johannesen, senere hos Evald Østergaard og endelig nogle år hos Niels Viggo Nygård. Svend Andersen fortæller:

Jeg kommer fra Kragelund og havde først været ved landbruget i omkring 10 år. Kai Johannesen, som startede elinstallationsfirma i Frederik var min svoger. Min søster var på centralen i Serup, og der er Kai Johannesen også fra, så det var derved, de fandt hinanden.

Kai Johannesen startede i 1952

I 1952 startede Kai i Frederiks med firmaet Frederiks Installationsforretning. Han var udlært ved installatøren i Serup og kom hjem 1950 efter sin soldatertid. Derefter arbejdede han igen et årstid ved installatøren i Serup, hvorefter han også fik eksamen som autoriseret installatør.

Jeg aner faktisk ikke, hvordan det gik til, at han kom til Frederiks, men det var nok igennem elektricitetsværket. Dengang i 50’erne kunne man ikke nedsætte sig som installatør, hvor man havde lyst, for de forskellige geografiske områder blev udliciteret fra elværket, så man havde en slags eneret i området. Han var ved at snakke om, at han skulle til at arbejde for EGO, som var Elektri-

26
1952. Bolig og forretning opføres på Søndergade 14 Foto: Vagner Würtz

citetsselskabet Gudenåens Opland, på Tangeværket, og så har han nok fået et tilbud om at han kunne etablere sig i Frederiks.

Han lejede sig ind på et værelse i Frederiks og begyndte snart at bygge hus og forretning på Søndergade 14. Det blev færdigt i 1952 da han blev gift med min søster Ester. Dengang var der ingen elektriker i Frederiks.

Jeg starter hos Kai

Da jeg arbejdede ved landbruget var jeg så uheldig at falde ned fra et tag, og da fik jeg besked om, at jeg ikke kunne fortsætte ved landbruget. Det var fysisk for hårdt efter mit uheld.

Det var igennem min søster, at jeg så kom til Frederiks og fik arbejde hos min svoger. Jeg kom egentlig til Frede-

riks i julen 1953. Det var fordi, at Kais lærling havde sagt op, og han stod nu og manglede folk til et par huse, som han skulle lave installationer i. ”Du kan komme ud til mig og rykke i strikkerne” sagde han. Når der var en erfaren mand til at sætte ledningerne i, så kunne jeg godt finde ud af at hive dem igennem.

27
Filialen på Lysgaardvej 22 i Skelhøje Privatfoto Forretningsvinduet på Søndergade Foto: Vagner Würtz

På billedet foran forretningen på Søndergade 17 ses fv.: Karl Mogensen, Erik Henriksen, Leif Hermann, Kai Johannesen, Kresten Kristensen, Rikard Sørensen og Svend Andersen. Karl, Erik og Leif ordnede mest de indvendige installationer; Kai og Kresten ordnede mest de udvendige, og Richard og Svend var luftledningsmontører. I butikken skimtes Ester Johannesen med Birthe på armen og ved siden af Else Andersen, som var Ester og Svends søster, som hjalp i huset og i butikken Foto: Vagner Würtz

Så sådan gik det til, at jeg kom i gang med det arbejde, og det var jo også noget nemmere end ved landbruget. Jeg blev indlogeret i et kælderværelse og en sofa at sove på samt kost og logi ved min søster. Og jeg blev så lærling og blev også efterhånden uddannet som elektriker og arbejdede derefter som svend hos Kai.”

Det første fjernsyn i Frederiks

Svends hustru Lis indskyder: ”Jeg husker, at Kai var den første, der fik fjernsyn i Frederiks. Der blev sat et fjernsyn ud i butiksvinduet og et andet inde i stuen, hvor der blev sat stole foran, og folk kom ind for at se fjernsyn og de fik nok også en kop kaffe. Det var vist især 6-dages løb, som tiltrak folk.”

Afdeling etableres i Skelhøje

Så i 1958 ville Kai gerne udvide sit område til en anden kommune, og Lis og Svend købte derfor en byggegrund på Lysgaardvej

22 i Skelhøje, som dengang var i Vium kommune. På grunden byggede de et hus med forretning, som Lis så passede. Det var dem, der havde huset, men forretningen var egentlig en afdeling af Kais forretning i Frederiks, og Svend arbejdede stadig for Kai.

Lis: ”På den tid, og mange år derefter, kunne man ikke gå ind i en købmandsbutik eller et varehus og købe elektriske ting, så der var god brug for en forretning med disse ting.”

Kai Johannesen dør pludseligt

Kai havde besluttet at afhænde forretningen, og han havde faktisk fået en stilling som driftsleder ved EGO, og ham og konen havde også planlagt at bygge hus i Bjerringbro. Så skete det tragiske, at han desværre pludselig blev syg og døde efter kun 8 dage på hospital. Han var da kun 35 år gammel. Oveni i det ulykkelige var det

28

så lidt heldigt, at han forinden, i april 1961, havde nået at sælge firmaet til installatør Evald Østergaard fra Thy. Der kunne ikke blive tale om, at Svend kunne overtage firmaet, for han havde ikke installatøreksamen.

Kai Johannesen var en tid formand for Frederiks Håndværker- og Borgerforening, og han var en af de ledende kræfter i gennemførelsen af den vellykkede 200 års jubilæumsfest for de første tyske kolonister. Borgerforeningens fane stod æresvagt ved hans begravelse.

Svend fortæller videre: ”Jeg blev jo så at sige solgt med til Østergaard og fortsatte arbejdet dér som hidtil og med forretningen i Skelhøje. Vi fortsatte med forretningen indtil 1972, hvor der ikke længere var grundlag for at have en forretning. Der begyndte de store forretninger i byerne at dukke op, og folk ville have et større udvalg, end hvad vi

kunne have på 10-12 kvadratmeter i Skelhøje. Forretningen blev nedlagt, vi solgte huset og købte en landbrugsejendom i Hvam. Jeg beholdt arbejdet ved Østergaard, og Lis fik kontorarbejde i Viborg.”

Vognparken var mest privat

Til at begynde med cyklede jeg rundt til arbejdsstederne med materialerne på bagagebæreren, men senere købte jeg en motorcykel. De køretøjer, der vises på billedet foran forretningen i Frederiks,

29
Den nye forretning på Havrevænget bag huset på Søndergade Avisfoto Aase og Evald Østergaard, 25 års forretningsjubilæum, 1986 Foto: ukendt/Karup Egnsarkiv

bortset fra Kais Volvo, var de ansattes egne, som vi brugte til arbejdet. Så fik vi jo lidt kørepenge for det. Kai havde først en 2personers Ford, da vi begyndte herude, og den var vi sommetider en 3-4 mand i, men senere fik han den noget større Volvo.”

Østergaard udvider i Frederiks

Først i 1960’erne udvidede Østergaard forretningen i Frederiks med en ny stor forretning på en grund lige neden for haven med facade til Havrevænget. Det var hustruen Aase, som stod for den afdeling. Dorte Nygaard kan fortælle, at der egentlig var tale om, at Østergaard skulle have købt Søndergade 12 og bygget forretningen på den grund med facade ud til Søndergade, men man kunne ikke blive enige om en pris. Det havde været en fin strøgbutik, men det blev så ikke til noget.

Svend Andersen: ”Karl Pedersen, som jeg arbejdede sammen med, havde egentlig sidst i 1960’erne foreslået mig, at vi skulle gå sammen om at lave en ny forretning. Jeg kunne fortsætte ud fra vores forretning i Skelhøje, og han havde et hus i Frederiks, og så skulle vi starte med det.

Der gik jo nogen tid med at tygge på det, men det blev ikke til noget. I stedet for det, så startede Karl i 1970 sin egen forretning, først på Granvej og siden på Nyrupvej.

Evald Østergaard solgte forretningen i 1987. Han blev også syg. Jeg havde håbet, at han kunne blive ved med firmaet, til jeg kunne gå på efterløn, men

det kunne han ikke, og han stoppede et par år forinden. Jeg havde nemlig fået nogle problemer med at bruge min højre arm, det var nærmest en arbejdsskade, så at arbejde i lofthøjde, det kunne jeg ikke klare mere. Jeg holdt til marts 1988, hvor jeg blev 60 år.”

(red.: Svend døde den 6. juli 2021)

Nygaard overtager

Den 1. januar 1987 overtog Niels Viggo Nygaard forretningen, og jeg fortsatte hos ham.

30
Dorte og Niels Viggo Nygaard overtager forretningen Privatfoto El-forretningen på Havrevænget Privatfoto

Niels Nygaard fortæller: ”Jeg er udlært i Billund ved et firma, der hedder Johannes Carlsen, hvor jeg stod i lære i 1971-75. Derefter var jeg inde og springe soldat ved Ingeniørtropperne i Randers. Jeg læste til installatøreksamen i Århus i 1½ år, og derefter var jeg i Vejle en 6-7 år ved 2 forskellige firmaer.

Så skete der det, at el-firmaet i Vejle, hvor jeg senest var ansat, ville have, at jeg skulle købe mig ind i aktieselskabet, og det var jeg ikke særlig interesseret i. Det lå hele tiden lidt i baghovedet, at jeg gerne ville være selvstændig, og på den baggrund kiggede jeg mig omkring efter et sted, hvor jeg kunne starte op. Der var nu ikke så meget til salg på det tidspunkt, men jeg faldt over forretningen her i Frederiks, som var til salg.

Det var egentlig ikke et området, hvor der var så megen aktivitet på industrisiden, men jeg kunne se, at der skulle ske en masse på flyvestationen, hvor man havde

en del opgaver. Så det blev Frederiks, hvor vi startede op den 1. januar 1987.

Vi overtog et firma, der havde lidt stilstand, idet Evald Østergaard havde døjet med sygdom, og der var ikke så mange folk tilbage, 2 svende og et par lærlinge.

Men vi overtog aftalen med flyvestationen og byggede videre på den, så det kom til at fylde en del i firmaet. I 2006 blev Frederiks Installationsforretning omdannet til et aktieselskab, Frederiks El A/S, og i 2008 indtrådte Arne Skov som medejer.”

Den store el-forretning fortsætter

I den store detailforretning på Havrevænget, som Evald Østergaard havde bygget, fortsatte Dorthe Nygaard og Dagmar Sørensen med salg til private frem til 2006, hvor man kunne erfare, at konkurrencen blev stadig hårdere. De store varehuse havde større udvalg og konkurrerede voldsomt på prisen, så der blev mindre omsætning i en butik, som den i Frederiks.

31
Dagmar Sørensen passer butikken Privatfotos Ny bil til firmaet

Dorte Nygaard supplerer: ”Jeg passede jo forretningen, men det havde egentlig aldrig været min store interesse. Jeg er mere til kontorarbejde og tal. Så at vi stoppede i 2006 var på en måde også lidt tilfældigt. Ketty Andersen, som havde en tøjsalon i huset ved siden af på Søndergade 12, kom en dag og sagde til mig, at nu kunne jeg altså godt lukke butikken, for hun skulle bruge lokalet til sin tøjsalon, for hun havde for lidt plads i nr. 12. Nå, jamen det er da i orden, det gør vi så, og du får lov at

eksisterende i 3 år indtil 2009. Derefter blev bygningen ombygget og indrettet til kontor, møderum og arkiv.

28 år på flyvestationen

Niels Nygaard: ”Efter at have lavet elarbejdet på kraftvarmeværket i Frederiks i ca. 1997, har vi udført tilsvarende el-arbejde på mange varmeværker rundt i hele landet.

Vi havde arbejde på flyvestationen uafbrudt i 28 år, men aftalerne blev efterhånden større og større og skulle derfor i udbud. De licitationer vandt vi da også 2 af, men tredje gang kunne vi simpelthen ikke være med mere. De store koncerner satte sig på det hele; vi kunne nok være med på arbejdslønnen, men de havde stordriftsfordele og kunne få betydelige rabatter på materialer hos deres leverandører.

Det var i 2014, hvor vi måtte stoppe på flyvestationen og derfor halvere vores arbejdsstyrke, som dengang var en 13-15 mand. De overskydende kunne få arbejde hos den nye entreprenør, og så kørte vi videre med de øvrige. Firmaet har i perioden 1987 til 2015 udannet 16 lærlinge.”

Konkurrencen bliver for stor

Men det var en vanskelig tid for en mindre virksomhed, for når der kun er opgaver for private og erhverv, og alle opgaver for region, kommune og andre offentlige tjenester bliver

32
Arne Skov bliver medejer af Frederiks El Privatfoto Bygningerne nedbrydes

samlet i store udbud, så er det svært at konkurrere og få en forretning til at give overskud i en lille by som Frederiks. Det er en virkelighed, som også kom til at gælde for andre brancher.

Pr. 1. januar 2016 blev Frederiks El fusioneret ind i Alhedens El ApS. Ved fusioneringen overgik Arne Skov til den nye virksomhed og indtrådte som medejer i Alhedens El ApS sammen med de hidtidige ejere, Tommy Jensen og Erling Almtoft. Alle medarbejdere og forretningen blev nu samlet på Nyrupvej 4 i Frederiks. Niels Nygaard stoppede arbejdet som selvstændig elinstallatør.

Fusionen blev imidlertid ikke vellykket, og allerede få måneder senere blev Frederiks El videresolgt til BE–Installationer A/S, som er Viborg-egnens største lokalejede el-virksomhed. og i april 2017 flyttede Frederiks El A/S til Karup i nye lokaler på Vandværksvej. Afdelingen i Karup er senere lukket, og selv om der stadig står ”Frederiks El” i annoncer og på bilerne, så er det kun af navn, for alt sammen er nu hos BE-installationer i Viborg.

Niels Viggo Nygaard beholdt lokalerne på Havrevænget i Frederiks, indtil disse blev nedrevet i 2017, og han byggede 3 kædehuse til udlejning på grunden.

Niels Nygaard: ”Jeg arbejder stadig i faget og hjælper Alhedens-El lidt, når det kniber for dem og med det arbejde, som jeg har lyst til. Mange gange er det mine egne tidligere kunder, jeg kommer ud til, og det er rigtig hyggeligt.”

elektriker. Han aftjente sin værnepligt i søværnet, hvor han en tid var stationeret på en radarstation på Anholt. Hertil ankom også Else Marie, som havde fået et 3 måneders sommerjob i brugsforeningen. De var kærester fra hjemegnen i Salling og fandt igen sammen på Anholt. Efter at begge var tilbage i Salling, fik Else Marie gennem en tidligere kollega fra brugsen på Anholt, som nu var blevet brugsuddeler i Havredal, en henvendelse og en anbefaling til en stilling som kommis i Brugsforeningen i Frederiks hos uddeler Remy Bech med kost og logi og et dejligt stort værelse på loftet. Hun fik stillingen og var ansat der i 7 år.

Nogen tid efter arriverede Karl til Frederiks, hvor han blev indlogeret i et værelse hos en ældre enkemand, Christian Eriksen og fik ansættelse som svend hos elektriker Evald Østergaard på Søndergade 14.

Karl og Else Marie blev gift i 1962 og købte et lille hus på Hedevej 5, hvor parret boede i 7 år, hvorefter de købte en grund og byggede hus på et nyt udstykket område, som senere fik navnet Granvej.

Frederiks El-service startes

Karl Pedersen stammede fra Selde i det nordlige Salling, hvor han blev udlært

I 1970 valgte Karl at sige sit arbejde op og starte sit eget firma ud fra hjemmet på Granvej 11, hvor der var etableret et værksted med kælder og plads til en de reserve-

33
Else Marie og Karl Pedersen Privatfoto

dele, som skulle bruges i arbejdet. Det var et gunstigt tidspunkt, for kunderne strømmede til, og forretningen kom hurtigt i god drift. Dengang var der mange flere landbrug omkring Frederiks, og for eksempel var der stor travlhed med etablering af vandingsanlæg i de år.

Inden længe var der både en svend og en lærling ansat, og Else Marie måtte opgive jobbet i Brugsen og blive hjemmegående, så hun kunne passe telefon og regnskab. Der blev også god tid til børnene, og dengang var Granvej et nybyggerkvarter, så det vrimlede med legekammerater på gaden.

Som tiden gik og forretningen gik godt, fik firmaet pladsproblemer med værksted og lager, så der blev købt en byggegrund på Nyrupvej, hvor der netop var blevet udbudt erhvervsgrunde. Børge Mortensen blev hyret til at tegne det nye domicil, som udover privatboligen kom til at bestå af lager, værksted, toilet, butik og en stor carport. Ret hurtigt gik arbejdet i gang, og indflytning skete den i januar 1977.

Else Marie husker, at udover at passe bu-

tikken og kontoret, var hun også stik-i-rend pige, som blev sendt til elektromekanikeren i Viborg med motorer, der skulle repareres, eller til V.M. Elektro i Ravnstrup for at hente reservedele til vaskemaskiner og andre el-artikler. Dengang kasserede man ikke tingene, alt kunne repareres lige fra vaskemaskiner, kaffemaskiner, røremaskiner, strygejern og andre små apparater.

Karl Pedersen var elektriker men ikke autoriseret elinstallatør, så i en del tilfælde blev det en svoger, som måtte attestere arbejdet overfor kommune og elværker. I løbet af de 29 år, hvor Karl og Else Marie havde el-firmaet, blev der uddannet 8 svende, hvoraf den ene var sønnen Thomas.

Else Marie og Karl var efterhånden kommet op i alderen, og Karl var en del syg med hjerteproblemer, så 1. januar 1999 valgte de at sælge firmaet og flytte til et parcelhus på Risvænget.

Tommy Jensen var i lære hos Karl Pedersen, hvor han blev udlært i 1983.

Tommy: ”Karl var en fin mand at arbejde for, det var jo nogle andre arbejdsopgaver dengang, bl.a. kørte vi meget på landet, hvor der var mange små landbrug, som skulle bruge hjælp til det elektriske. Når deres malkemaskiner stoppede, så var der hurtig udrykning. Vi kravlede da op i en mast og skiftede sikring en gang imellem, men det var efterhånden sjældent.

Erling Almtoft og jeg vi tog sammen på installatørskole, vi er begge her fra byen

34
Karl Pedersen viser varerne frem til optog igennem byen Privatfoto

og har kendt hinanden i masser af år. Da vi så var færdige i 1988, startede jeg for mig selv med firmaet Alhedens Elinstallationer hjemme fra garagen på Nøddevænget. Det havde jeg haft lyst til, så det skulle prøves.

Da Karl så havde bestemt sig til at holde, spurgte han mig, om det var noget for mig at købe hans firma. Det fandt vi så ud af, og jeg overtog forretningen på Nyrupvej 1, som derfor fik navnet Alhedens El, og samtidig blev butikken lukket.”

Erling:” Jeg var jo i Kjellerup og Karup indtil jeg startede ved Solar i Silkeborg i 1990, hvor jeg var i 11 år. Da så den stilling blev nedlagt i 2001, skulle jeg til at køre til Århus, og det hang ikke sammen. Så var det, at Tommy tilbød, at jeg kunne komme med i firmaet i stedet for at gå ud og finde på noget andet.”

Nyt firmadomicil på Nyrupvej

Firmaet gik godt, og pladsen blev trang, så i 2012 bestemte Tommy og Erling sig for at bygge den nye erhvervsbygning på Nyrupvej 4 og sælge det andet. Der var jo oprindelig også en butik, men allerede dengang var der ikke nogen stor omsætning,

så på den nye adresse blev det kun kontor og lager.

Efter et kort intermezzo i 2016, hvor Frederiks El blev overtaget af Alhedens El og kort efter blev solgt videre til BE-installationer, som omtalt tidligere i artiklen, fortsatte Tommy og Erling med Alhedens El, som endnu i dag virker fra adressen på Nyrupvej 4. Det blev bygget i en passende størrelse, så indtil nu har det opfyldt behovet.

Tommy: ”Firmaet går helt godt her fra adressen. Vi giver tilbud på forskellige opgaver, og vi har en del byggefirmaer som faste kunder, så det hænder, at vi må køre langt for at lave arbejdet. Det er blevet sådan, at det nok oftest er mig, der er på landevejen, og Erling klarer så som regel de mere lokale kunder.”

Kontorarbejdet ordner de selv

I dag med mobiltelefon og internet er der ikke så stort behov for, at der er folk på kontoret til at svare telefonen. Men at drive et firma betyder alligevel rigtig meget papirarbejde, både i forhold til leverandører og kunder og måske især i forhold til myndighederne men, som Tommy siger, ”det ordner Erling.”

35
Alhedens El
36 BF CARS Trehusevej 36 Frederiks Tlf 86 66 11 86 Indvendig renovering Alt i vedligeholdelsesfri beklædning
37 Delikatessen Lækker mad fra Åbningstider Alle ugens dage 07.00 - 20.45 Det er genialt ..at handle lokalt
38

Hundelufteren lagde mærke til...

..at hundelufteren og hans hund med dette nummer af bladet kan markere produktion og udgivelse af medlemsblad nummer 40 i rækken og dermed 10 år i tjeneste for Borgerforeningen som redaktør og hundelufter - som de fleste jo nok har regnet ud er én og samme person.

...hundelufterens hund blev forleden kaldt ”gråskæg” af en af sine trofaste venner, hvilket faktisk er ret præcist for den nu 13 år gamle cocker, som ledsager sin lufter på turene ...en betegnelse, som også kunne bruges for lufteren selv, bortset fra at det grå her sidder øverst på hovedet

...hunden og redaktøren har ikke planer om at stoppe, men begges grå hår indikerer fremskreden alder, og da jeg senere i år runder et skarpt hjørne og dermed er placeret lidt yderligt på bænken, skal jeg igen spørge, om der skulle være en person, der ville være min makker med henblik på at sikre bladets gode fortsættelse - giv lyd og lad os snakke om det ...og skulle man være lysten på mere af samme, så er der også et P-Nyt ældreblad, der har brug at sikre fremtiden

..at vores gode bager, som vi egentlig altid har syntes er rask i vendingen, nu er blevet ”helt elektrisk”….100% grøn kagetransport

39

Hundelufteren lagde mærke til...

..at det nyplantede læhegn langs Solvænget bliver holdt fint fri for ukrudt både med hånd og maskine

..men det ser noget anderledes ud i den nyplantede del af Lyngsøparken, som åbenbart nu får lov til at klare sig selv

40

Hundelufteren lagde mærke til...

..at i forbindelse med udtyndingen i Lyngsøparken blev et antal træer specielt afmærket, hvorefter de fik toppen klippet af en 5-6 meter oppe ...hvad skal det mon forestille??

..det ser i hvert fald ikke særlig kønt ud… forklaring søges

..at til arrangementet for fædre og børn i Børneskoven har

”Forum for Mænds Sundhed” ydet midler til forskelligt båludstyr - gryde, pander

mv. - som alle herefter må bruge…

41

..et nyt ”Frederiks” skilt er nu kommet på plads

… et skilt for lidt - og et for meget…

..den 9. maj om morgenen var et byskilt på Solvænget skruet af og fjernet !

..et andet sted på Solvænget, står dette skilt helt unødvendigt ...der var engang en ensrettet udkørsel fra Sol-O-Mio

..at først i juni blev de værste skader på græstæppet i Lyngsøparken udbedret

42
Hundelufteren lagde mærke til...

… at disse tre apparater, som tydeligvis er gammelt ventilationsudstyr, stadig stod på offentlig grund næsten 2 år efter indvielsen af Sol-O-Mio nybyggeri.. en nærmere undersøgelse viste, at de var fremstillet af firma Airmaster i Aars, men det var ikke dem, der havde udført arbejdet ...de blev oplyst om, at det så ville blive anmeldt som en miljøsag, og hvis kommunen fjernede og bortskaffede udstyrene, ville der sikkert komme en regning... ...dagen efter var alt

at Kirkens Korshær får fint besøg i genbrugsforretningen.. det er nok derfor, at flaget er sat ud

Hundelufteren lagde mærke til...

Hundelufteren lagde mærke til...

..at 15. juni gik entreprenør i gang med at oprense den gamle Shell/Texaco/Uno-X grund. Der lå 4 tanke og naturligvis en masse rør. Grunden administreres af Mustang Danmark A/S, som igen ejes af Uno-X Ejendom Holding A/S. Men hvad der ellers skal ske, det får vi se...

44

Hundelufteren lagde mærke til...

… at 4. juni blev der lagt et lagt groft grus på 2 af stierne ind til Lyngsøparken efter henvendelse til kommunen fra borgere ...tak for det til begge parter, det har hunden og jeg også sukket efter ..

… at de skæve lysmaster langs Alhedestien mod Skelhøje, som vi berettede om i sidste blad, nu er blevet rejst til lodret ...dejligt, at man reagerer på tips

45

… at den gennem mange år anvendte gangsti mellem Jernbanegade og Havrevænget igennem det, der tidligere var en granlund og nu er et vildtvoksende grønt areal, nu er spærret for gennemgang... årsagen kan man kun gætte om

… at Kurt og Sonja Halds tidligere ejendom på Vestergade 17 nu vil blive helt ryddet. Den nye ejer oplyser, at det er planen, at der skal opføres 3-4 pæne huse til udlejning.

… at det nye gavlmaleri med de mange sjove dyrefigurer i pudsige situationer er populært blandt børn …”mor, kom og se hundelorten” .. har vi allerede hørt flere gange!

46
Hundelufteren lagde mærke til...
47 Fællesskab med plads til alle Se alle vore aktiviteter på http://www.frederiks-aif.dk
48
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.