Page 1

thuis I n f o r m a t i e

v a n

h e t

F l e v o z i e k e n h u i s

-

j u n i

2 0 1 6

Pagina 5 “De biomechanica van de hand en pols is uniek”

Pagina 6 Alliantie AMC-Flevoziekenhuis uitgebreid met orthopedie

Lisanne Balemans, internist ouderengeneeskunde, bezoekt een oudere patiënt op de verpleegafdeling.

“Ik zie alle facetten van de oudere patiënt” “Uit ervaring weten we dat 70-plussers bij een ziekenhuisopname meer kans op problemen hebben, waardoor ze hun zelfstandigheid kunnen verliezen. Ook duurt herstel langer”, vertelt Lisanne Balemans, internist gespecialiseerd in ouderengeneeskunde. “De eerste generatie Almeerders is nu aan het vergrijzen. Met het team ouderengeneeskunde zijn we voorbereid op behandeling en verblijf van deze groep ouderen in ons ziekenhuis. Door hen aangepaste zorg te bieden kan een groot deel van de problemen voorkomen worden.” Wanneer een patiënt ouder dan 70 jaar is en wordt opgenomen, wordt hij of zij altijd gescreend op ‘kwetsbaarheid’, ongeacht voor welke zorgvraag de patiënt in het ziekenhuis is. Op de verpleegafdeling wordt een uitgebreide vragenlijst ingevuld. Hieruit wordt duidelijk of iemand een grotere kans heeft om te vallen, ondervoed of plotseling verward (delier) te raken of

een andere lichamelijke beperking te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan het niet meer zelfstandig kunnen lopen of aankleden door verlies van spierkracht.

Extra controles “Wanneer een patiënt hoog scoort op deze vier aandachtspunten en dus kwetsbaar is, komt iemand van ons team bij deze patiënt langs. Ons

team bestaat uit een verpleegkundig specialist ouderengeneeskunde, een verpleegkundige ouderengeneeskunde en ik zelf. We bespreken met de zaalarts en de verpleegkundige welke zorg deze patiënt extra nodig heeft”, aldus Balemans. “De verpleegkundige weet dan welke extra controles zij moet doen en welke aanvullende zorg zij moet geven. Zo is het bijvoorbeeld beter om ’s nachts een lichtje te laten branden bij het bed om de kans op vallen of een delier te verkleinen.” De internist ouderengeneeskunde is medebehandelaar van een patiënt en werkt dus samen met de behandelend arts. De behandeld arts behandelt de klacht of zorgvraag, terwijl de internist ouderengeneeskunde de lichamelijke, geestelijke, functionele en sociale aspecten, dus het ‘totaal’ van iedere oudere belicht. Wanneer een kwetsbare oudere bijvoorbeeld is opgenomen vanwege een longziekte, heeft deze oudere kans op complicaties zoals een urineweginfectie, vallen, een delier of niet meer zelfstandig kunnen wonen. Balemans vervolgt: “Daarom is het belangrijk om

Lees meer op pagina 3

Pagina 7 Patiëntenportaal vernieuwd en uitgebreid

Pagina 8 “Mooi voorbeeld van zinnige zorg”

Pagina 11 Handig om te weten

Volg ons op


deskundig, betrouwbaar en nu ook thuis Dialysezorg in Flevoland en omstreken

Dialysepatiënten in Flevoland dialyseren thuis in eigen vertrouwde omgeving of in het dialysecentrum MC/Zuiderzee in Lelystad of het Flevoziekenhuis in Almere.

Wij bieden volledige ‘high care’ nefrologische zorg:

dialyse in uw woonomgeving door ons eigen dialyseteam 30 centrum dialyseplaatsen in een huiselijke omgeving

poliklinieken Predialyse en Nefrologie ruimte voor uw persoonlijke voorkeuren en wensen mogelijkheden voor vakantiedialyse

Alle dialyse gerelateerde zorg wordt aangeboden door één behandelteam. Wilt u een vrijblijvende afspraak of rondleiding? Bel ons: 0320 - 271 03 81 of 036 - 868 92 37

www.DialysecentrumFlevoziekenhuis.nl


Vervolg van pagina 1

met de behandelend arts te overleggen welke medische zorg voor deze oudere het meest geschikt is. Bijvoorbeeld het starten of stoppen van medicatie bij het optreden van verwardheid of het inschakelen van een diëtist wanneer er ondervoeding dreigt.”

Vrijwilligers helpen kwetsbare ouderen om fit te blijven

“Een kwartiertje aandacht doet mensen opleven” “De vrouwelijke patiënten op de afdeling vinden het eigenlijk altijd gezellig als we langskomen.

Activiteit

De heren zijn meestal wat afwachtend. Maar als ik dan nog even blijf en terloops vraag of die

Voor alle patiënten geldt dat bewegen en actief blijven belangrijk zijn om problemen te voorkomen. Vaak komt hiervoor een fysiotherapeut aan het bed om de patiënt te begeleiden. Bij mensen die kans hebben om een delier te krijgen, kan een vrijwilliger van het HELP-team dagelijks langskomen (zie kader).

mooie kinderen zijn kleinkinderen zijn, draait eigenlijk iedereen bij en komen de verhalen”, zo vertelt Marion Augustijn over de reacties op haar werk in het ziekenhuis.

“Ons team heeft dus als taak om artsen en verpleegkundigen te begeleiden bij de zorg aan kwetsbare ouderen. Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat alle 70-plussers met een gebroken heup door het ouderenteam gezien worden. En de polikliniek Coloncare verwijst ouderen met darmkanker, als zij kwetsbaar zijn, door naar onze polikliniek Ouderengeneeskunde. Wij brengen de mate van kwetsbaarheid in kaart en bieden zo de meest optimale begeleiding rondom de operatie.”

Poliklinisch onderzoek Het is mogelijk dat een naaste signaleert dat iemand vaker valt, minder zelfstandig is of geheugenproblemen of andere onbegrepen klachten heeft. Of dat een oudere patient bij meerdere specialisten in het ziekenhuis loopt. “Vaak is er sprake van meerdere gezondheidsproblemen tegelijk”, vat Balemans samen. Dan kan de huisarts doorverwijzen naar de polikliniek Interne geneeskunde voor een afspraak met de internist Ouderengeneeskunde. Balemans doet dan uitgebreid onderzoek met aandacht voor lichamelijk, geestelijk, functioneel en sociaal welzijn en geeft medisch advies aan de naaste en de huisarts. Balemans: “Ons team werkt eraan om iedere arts en verpleegkundige een beetje ouderengeneeskundige te laten worden. Door kwetsbare ouderen tijdig te herkennen en te begeleiden, kunnen we oudere patiënten fit houden en daarmee hun zelfstandigheid en de kwaliteit van het leven zo goed mogelijk houden.”

Time is brain Mevrouw J. voelde zich in de middag niet lekker worden. Haar echtgenoot hoorde gestommel en merkte dat ze niet goed reageerde. Het duurde een tijd voordat hij besloot 112 te bellen. In het Flevoziekenhuis zagen we een halfzijdige verlamming rechts en een taalstoornis. Een CT-scan kon een hersenbloeding uitsluiten. De krachtige stolseloplosser moest uitgesteld worden

Marion is samen met tien andere vrijwilligers geschoold in het behandelprogramma HELP (Hospital Elder Life Program). Met deze aanpak proberen zij (kwetsbare) ouderen te activeren, stimuleren en motiveren in en rondom het bed. Dit alles om complicaties te voorkomen en hen zo vitaal mogelijk naar huis te laten gaan.

verpleegkundigen en dokters ondersteunen en knopen een gesprekje aan. Soms blijft het bij een gesprekje omdat mensen te moe zijn. Als het even kan gaan we iets doen om hen te activeren. We hebben bijvoorbeeld een walkman. Vooral de CD met bekende Amsterdamse meezingers is populair. Iemand kan helemaal opleven van een kwartiertje meedeinen.”

“Dagelijks gaan we met z’n tweeën langs alle patiënten op de afdelingen Interne geneeskunde/Oncologie, Short stay, Chirurgie, Longziekten, MDL/ Nefrologie en Cardiologie die als ‘kwetsbaar’ zijn aangemerkt en daarmee een verhoogde kans op delier (red.: plotselinge verwardheid) hebben. We vertellen eerst dat we de

Marion geeft nog meer voorbeelden: “Samen het fotoboek van Juliana bekijken is ook heel populair. Een mevrouw herinnerde zich alle belangrijke momenten nog en had Maxima een hand gegeven. Ze vroeg ons het ISBN-nummer van het boek op te schrijven voor thuis. En als een patiënt dat wil, gaan we ook gezellig mee-eten. Laatst zat een

omdat de bloeddruk veel te hoog was. Later kon het wel. Helaas knapte mevrouw J. niet snel op. Een tweede scan liet een afgesloten bloedvat in het hoofd zien. De ambulance die haar gebracht had was er nog en kon haar direct naar het AMC brengen. Daar lukte het om via een catheter in de lies het vat in de hersenen te openen. Snelheid is van het grootste belang, elke minuut met zuurstoftekort in de hersenen leidt tot afsterven van 2 miljoen hercencellen. Het moeilijkst is de periode net na de beroerte;

onzekerheid en onduidelijkheid leiden ertoe dat mensen soms te lang wachten. Vaak duurt het 1,5 uur of langer voordat iemand in het ziekenhuis is. In het Flevoziekenhuis kunnen we tegenwoordig de stolseloplosser binnen 20 minuten toedienen (landelijk is dat bijna 30 minuten).

meneer bij zijn boterham voor zich uit te staren. Ik reikte hem een vork aan. Hij reageerde “U denkt toch niet dat ik niet zelf kan eten!”, nam uiteindelijk de vork aan en at rustig zijn bord leeg.” Ook de verpleegkundigen en artsen zijn enthousiast over het behandelprogramma, volgens Marion: “Veel kwetsbare ouderen hebben weinig bezoek en afleiding is erg welkom tijdens het liggen. Hoewel we nog niets kunnen zeggen over de effecten van het programma, merk je wel dat mensen ons herkennen en je een opleving ziet, een glimlach. Gewoon omdat mensen het fijn vinden dat je er voor ze bent. Dat maakt het dankbaar werk.”

C o l u m n

Voor een enkele patient is het nodig verder te behandelen in het AMC. Ook hier geldt: time is brain! Prof. dr. Martien Limburg, neuroloog 3


“De biomechanica van de hand en pols is uniek” In elke editie van thuis stellen we een specialist aan u voor. Deze keer Hein ter Linden, plastisch chirurg in het Flevoziekenhuis, gespecialiseerd in hand & pols chirurgie. Hij schuift aan tafel met een gezonde salade. “Ik heb nog niet kunnen lunchen. Sorry dat ik later ben, er was een spoedgeval. Een huisarts belde me over een man met vingertopletsel na hondenbeet. Hij heeft hem gisteren gezien maar vertrouwde het niet. Fijn dat hij ons direct belde.”

Plastisch chirurg Hein ter Linden: “Of het nu om huidkanker op de neus, een cosmetische ooglidcorrectie of hand-polsoperatie gaat: goed luisteren naar wat de patiënt vraagt, daar gaat het om. Dat geeft een tevreden patiënt, de mooiste waardering voor een dokter.”

Spoedgeval? Daar denk ik niet aan bij plastische chirurgie. “Dat begrijp ik en toch zien we ook patiënten met handletsel dat direct behandeld moet worden. Mijn collega Annemarie Knottenbelt en ik doen samen de spoeddiensten, prettig zo’n goede collega.”

Hoe ziet uw dag er uit? “Vanmorgen deed ik poli en vanmiddag operaties. Denk dan aan het carpaal tunnel syndroom, ooglidcorrecties, huidchirurgie vanwege kanker en een operatie vanwege ‘hokkende’ vingers.”

Waarom heeft u voor de plastische chirurgie gekozen? “Het is een breed vakgebied en je komt over het hele lichaam, met huid, spieren, zenuwen, bloedvaten en botten. Vorm en functie komen bij ons samen. We doen alle grote en complexe reconstructies, bijvoorbeeld van de borst na borstkanker of de stuit bij doorligplekken. Handen boeien mij in het bijzonder, de biomechanica van de hand en pols is uniek.”

Wat was een bijzondere operatie? “Bijvoorbeeld een ‘ontplofte’ vinger: huid, bot, pees en zenuwen kapot. Het gaat dan om veel meer dan het bot weer

aan elkaar zetten. Ook de bloedvaten en zenuwen moeten opnieuw worden aangesloten en de bedekking met levende huid is extreem belangrijk. De microchirurgie komt dan om de hoek kijken. Onze ervaring in microchirurgie komt ook buiten de hand-pols van pas. Zo heb ik dit jaar met de nieuwe perforatortechniek bij een patiënt met chronisch ontstoken oksels beide oksels vervangen. Patiënt zielsgelukkig, de dokter dan natuurlijk ook!”

U werkt liever in een ziekenhuis dan in een zelfstandige behandelkliniek? “Ik werk graag in een ziekenhuis dat 24 uur per dag en in het weekend open is en waar de dokters binding hebben met de omgeving van het ziekenhuis. Waar dokters meer ervaring hebben en kiezen voor een behandeling die het beste past en niet alleen voor wat het meeste geld oplevert. Op de lange duur verliest commercie het van kwaliteit en betrouwbaarheid. Gelukkig zien steeds meer patiënten, huisartsen en zorgverzekeraars dat in. Het loopt daarom bij ons heel goed en dat merken wij ook aan de waarderingen op zorgkaartnederland.nl. Ook de samenwerking met de andere specialisten vind ik een groot voordeel. Ik kan een patiënt meteen en goed

verwijzen naar bijvoorbeeld de neuroloog, reumatoog, revalidatiearts of naar de traumatoloog of orthopeed. Zo nodig vraag ik een CT-scan op onze eigen afdeling Radiologie aan. Dat gaat bij ons allemaal heel natuurlijk: simpel, snel en goed. Dat waardeert de patiënt, en dat is gratis reclame.”

Samenwerking met collega’s De plastisch chirurgen van het Flevoziekenhuis werken nauw samen met collega-specialisten. Dat heeft afgelopen jaar geleid tot de start van het Hand-polscentrum. De plastisch chirurgen zien tijdens een apart spreekuur gezamenlijk patiënten met de traumachirurg en orthopedisch chirurg. Elke specialist kijkt vanuit het eigen specialisme naar patiënten met letsel, slijtage en reuma aan de hand of pols. Zo komen zij samen tot de beste oplossing voor de patiënt. Daarnaast houden de plastisch chirurgen een gezamenlijk handpols-reumaspreekuur met de reumatoloog en een gezamenlijk hand-pols-revalidatiespreekuur met de revalidatiearts. De plastisch chirurgen maken ook deel uit van het Oncologiecentrum en opereren bij borstkanker vaak mee om de borst meteen te reconstrueren. Ook nieuw is de 1-stop-visit voor patiënten met kleine huidafwijkingen en met het carpaal tunnel syndroom: alle afspraken kunnen op één dag plaatsvinden. Daarnaast hebben de plastisch chirurgen een netwerk opgericht met alle hand- en ergotherapeuten in Almere en omstreken. Meer informatie: Plastische chirurgie/ Hand-Polscentrum: (036) 868 8843

luguber maar het is het beste materiaal. Waarheidsgetrouw nabootsen, dat is wat wij doen. Deze zomer organiseer ik weer twee dagen operatietechnieken bij artrose van hand en pols, ook bij voorkoming daarvan na bijvoorbeeld sportletsels.”

Wat zijn de ontwikkelingen?

“Plastische chirurgie vraagt om concentratie, geduld en handvaardigheid. Ik moet, net als een pianist, goed voor mijn handen zorgen. Ik draag handschoenen bij houtzagen en hockey. En dan nog ligt het gevaar altijd op de loer. Ik heb mezelf laatst lelijk gesneden bij een hechtles aan huisartsen, heel stom.”

“De kijkoperaties in handpols zijn in ontwikkeling. Nieuw is ook de 3Dtechniek. Hiermee berekenen wij de beste manier om bijvoorbeeld een verkeerd vastgegroeide polsbreuk weer in de goede stand vast te laten groeien. Ik heb meer dan tien van dat soort 3D-operaties gedaan. Het is de eerste serie in Nederland, en met goed resultaat.”

Hechtles voor huisartsen?

Wanneer bent u tevreden?

“Niet iedereen hecht zo vaak als wij; Annemarie en ik delen onze ervaring graag met anderen. Er is veel belangstelling voor de hechtlessen bij huisartsen, en ook bij ons eigen OK-personeel en artsen. Ik deel graag wat ik goed kan. En wat nieuw is, leer ik graag van de besten die dat al wel kunnen. Als voorzitter van de Dr. Tulp Stichting organiseer ik daarvoor congressen en haal de beste collega’s uit de hele wereld. We oefenen de laatste operatietechnieken op verse kadavers, beetje

“Of het nu om huidkanker op de neus, een cosmetische ooglidcorrectie of handpols operatie gaat: goed luisteren naar wat de patiënt vraagt, daar gaat het om. Is de patiënt toe aan een operatie? Of ervaart hij/zij weinig last of helpt een brace voldoende? Dat is ook afhankelijk van de leeftijd, beroep, sport etc. Ik ben niet snel tevreden. Soms moet ik me op de OK verontschuldigen dat een ingreep iets langer duurt. Ik stop pas als ik 100% tevreden ben.” 5

Wat vraagt het vak van u?


Alliantie AMC-Flevoziekenhuis uitgebreid met orthopedie

“De faciliteiten en de sfeer zijn hier uitstekend” De intensieve samenwerking tussen AMC en Flevoziekenhuis wordt uitgebreid met het vakgebied orthopedie. De aanstelling per 1 april van Rover Krips als orthopedisch chirurg bij het Flevoziekenhuis, is daarin de eerste stap. “Wij zien het als een mooie uitdaging om de al bestaande samenwerking (de ‘alliantie’) tussen het Flevoziekenhuis en AMC uit te bouwen voor orthopedie, en wie weet in de toekomst de opleiding tot orthopedisch chirurg naar het Flevoziekenhuis te halen”, aldus Rover Krips. Door de nauwe samenwerking met het AMC kunnen onze orthopedische chirurgen de expertise van het academische ziekenhuis inzetten voor de patiënten met complexe problemen die niet in het Flevoziekenhuis behandeld kunnen worden. “Daarnaast kan het AMC-patiënten met minder ingewikkelde problematiek doorsturen naar het Flevoziekenhuis”, legt Rover Krips uit. “Het Flevoziekenhuis is laagdrempeliger, heeft kortere wachttijden en oogt patiëntvriendelijker dan het grote AMC.”

Uitwisseling Half april opereerde Gerard Schaap, orthopedisch chirurg uit het AMC, een aantal patiënten in het Flevoziekenhuis. Ook deze uitwisseling is belangrijk in de intensivering van de samenwerking tussen beide ziekenhuizen. De heer Schaap is gespecialiseerd in de oncologische orthopedie en heeft regelmatig patiënten die in het AMC (te) lang op een relatief eenvoudige

operatie moeten wachten. “En dat terwijl zij ook prima geholpen kunnen worden in het Flevoziekenhuis. De faciliteiten en de sfeer zijn hier uitstekend”, aldus Gerard Schaap. In de nabije toekomst wordt de uitwisseling van patiënten en orthopedisch chirurgen uitgebreid.

Persoonlijke ervaring “Ik ben door dokter Schaap geopereerd aan een gebroken bovenbeen. Vanwege gebrek aan ruimte in het AMC en UMCU stelde hij voor om mij te opereren in het Flevoziekenhuis in Almere. ‘Ja, gewoon doen’, reageerde ik direct en daar heb ik geen moment spijt van gehad. Ik vond het geweldig in het Flevoziekenhuis. Ondanks de verschillende locaties hebben de artsen uit het Flevoziekenhuis dokter Schaap heel goed geïnformeerd over mijn situatie. En ik was ook heel blij met de aandacht van de verpleegkundigen. Het scheelt misschien dat ik zelf heel positief ben ingesteld, maar toch.” Mevrouw Bakker uit De Bilt (78)

Orthopedisch chirurg Gerard Schaap (links op de foto) “AMC-patiënten kunnen ook prima geholpen worden in het Flevoziekenhuis.” Naast hem Arthur Kievit, arts in opleiding tot orthopedisch chirurg.

Bovengemiddelde zorg aan darmkankerpatiënten Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft drie ziekenhuizen, waaronder het Flevoziekenhuis, geselecteerd vanwege hun kwalitatief bovengemiddelde zorg aan darmkankerpatiënten. Zilveren Kruis waardeert deze ziekenhuizen door geen limiet te stellen aan het aantal te behandelen darmkankerpatiënten in 2016. Anthony van de Ven, chirurg in het Flevoziekenhuis: “Het is fantastisch dat Zilveren Kruis op basis van hun kwaliteitsanalyses concluderen dat wij tot de top van de ziekenhuizen op darmkankergebied behoren. Dit is

een mooi resultaat van de samenwerking met onze academische partner AMC. Ook de intensieve verpleegkundige begeleiding die patiënten in ons ziekenhuis op de polikliniek Coloncare krijgen, draagt zeker bij aan de kwaliteit van onze zorg.”

De samenwerking tussen het Flevoziekenhuis en het AMC is gestart met de komst van de afdeling Radiotherapie binnen de muren van het Flevoziekenhuis. Kort daarna, in 2009, hebben de chirurgen van het Flevoziekenhuis en het AMC een alliantie op het gebied van onder meer darmkanker gesloten. Sindsdien is het multidisciplinaire team van het Flevoziekenhuis optimaal ingericht op de behandeling van darmkanker. Een patiënt met darmkanker krijgt al bij zijn eerste bezoek aan de polikliniek het advies om in het Flevoziekenhuis (laag/medium complex) of in het AMC

Meer weten over de behandeling van darmkanker en de samenwerking met het AMC: www.flevoziekenhuis.nl/darmkanker.

6

(hoog complex of zeer specifiek) geopereerd te worden. Hierover hebben het Flevoziekenhuis en het AMC eenduidige en praktische afspraken gemaakt, zodat onnodige aanvullende diagnostiek voorkomen wordt. Na de behandeling kunnen patiënten ook weer snel terugkeren naar hun vertrouwde ziekenhuis voor verdere behandeling en nazorg. In het Flevoziekenhuis wordt iedere patiënt intensief begeleid door een van de drie gespecialiseerd verpleegkundigen van de polikliniek Coloncare.


Patiëntenportaal wordt vernieuwd en uitgebreid Sinds 2004 kunnen patiënten online een afspraak maken in het Flevoziekenhuis, via mijnFlevoziekenhuis.nl. Destijds was het

Oproep: geef uw mening! Wij zijn heel benieuwd naar de mening van gebruikers van het patiëntenportaal. Daarom nodigen wij patiënten uit voor een eenmalige sessie in het Flevoziekenhuis. Tijdens deze sessie kunt u uw menig geven over de informatievoorziening op het portaal, vóórdat het live gaat. Wij gebruiken alle reacties om het portaal nog mooier en beter te maken. Interesse? Stuur een e-mail, vóór 22 juni a.s., naar epd@flevoziekenhuis.nl.

Flevoziekenhuis het eerste ziekenhuis in Nederland waar dit mogelijk was. Nu, twaalf jaar later, is het tijd voor vernieuwing – èn uitbreiding – van ons patiëntenportaal. Het nieuwe portaal voor online afspraken wordt naar verwachting in de zomer in gebruik worden genomen.

Gemak Het online patiëntenportaal is 24 uur per dag toegankelijk. Patiënten kunnen heel makkelijk en snel thuis vanaf de bank en op elk moment van de dag een afspraak maken bij één van de poliklinieken van het ziekenhuis. “Maar het nieuwe portaal biedt nog meer functies”, licht projectmanager Saskia Meijer toe. “Het toont bijvoorbeeld ook een overzicht van alle gemaakte afspraken en deelt digitale folders met informatie over het ziekenhuisbezoek of onderzoeken.

Toegang Informatieveiligheid heeft de hoogste prioriteit bij het Flevoziekenhuis.

Patiënten kunnen daarom alleen persoonlijk een nieuw account aanvragen in het Flevoziekenhuis. Saskia Meijer: “Wij zullen daarbij ook om legitimatie vragen zodat we zeker weten dat de patiënt alleen zelf toegang heeft tot afspraken en, in de toekomst, medische gegevens. Mensen die al een account hebben voor het huidige portaal krijgen een e-mail over de wijzigingen.”

Nieuw jasje Het huidige portaal was toe aan een nieuw jasje. Daarbij vindt het Flevoziekenhuis het belangrijk dat patiënten zelf betrokken (kunnen) zijn bij hun eigen gezondheid. “We willen bijvoor-

beeld graag dat patiënten in de toekomst digitaal toegang hebben tot hun patiëntendossier. Het nieuwe portaal wordt daarop voorbereid”, vertelt Saskia Meijer. “De focus ligt nu eerst op het online afspraken maken. Samen met een bedrijf dat zich hier in specialiseert,

Geslaagde verbouwing Kinderafdeling De afdeling Kindergeneeskunde is verbouwd. Dankzij een bijdrage van het Ronald McDonald Kinderfonds hebben we onder meer de ontvangstruimte en familiekamer opnieuw kunnen inrichten. Ouders kunnen er even ‘opladen’, patiëntjes kunnen onbezorgd spelen met hun broertjes en zusjes. Het Ronald McDonald Kinderfonds én de patiëntjes en hun ouders zijn blij met het resultaat.

maken we een geheel nieuw uiterlijk voor het portaal. In combinatie met de moderne techniek gaat het maken van een online afspraak straks makkelijker en sneller. En dat is uiteindelijk in het voordeel van onze patiënten”, aldus Saskia.

‘Look good feel better’ workshops dankzij Roparun Ook dit jaar heeft het Flevoziekenhuis 2.000 euro ontvangen van stichting Roparun voor de workshops ‘Look good feel better’. (Ex-)kanker patiënten krijgen tijdens deze workshops tips en adviezen over de verzorging van hun gezicht, lichaam, haar, handen en nagels. De ervaring leert dat een goed verzorgd uiterlijk je ook meteen een beter gevoel geeft. Vijf keer per jaar organiseert ‘Look good feel better’ in samenwerking met het Flevoziekenhuis, Streutker huid- en oedeemtherapie en Haarwerkspecialist In Balans. Patiënten worden door hun eigen oncologieverpleegkundige uitgenodigd voor gratis deelname aan een van deze workshops. De Roparun is een loopevenement van 520 kilometer waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. 7


“Mooi voorbeeld van zinnige zorg” De KNO-artsen van het Flevoziekenhuis zijn voor hun behandelwijze van oorproblemen bij kinderen, genomineerd voor de Zinnige Zorg Award van zorgverzekeraar VGZ. “Onze vernieuwende aanpak bij oor-

problemen is prettiger voor kinderen en kost minder. Een mooi voorbeeld van zinnige zorg”, aldus KNO-arts Marleen Vleming. KNO-arts Jan-Willem Bok in gesprek met Frederique en haar moeder. “In de praktijk kiezen artsen bij oorproblemen bij kinderen al snel voor het plaatsen van buisjes. Samen de keus maken om bijvoorbeeld af te wachten, levert uiteindelijk vaak hetzelfde resultaat op als het plaatsen van buisjes en is prettiger voor veel patiënten”, licht Marleen Vleming de aanpak van het Flevoziekenhuis toe. Wetenschappelijk onderzoek en de KNO-richtlijn steunen de KNO-artsen daarin. Door terughoudende behandeling

hoeven patiëntjes minder geopereerd te worden met gelijkwaardig resultaat.

Aangepaste financiering Door hun behandelwijze heeft het Flevoziekenhuis ongeveer het laagste aantal buisjesplaatsingen in Nederland. Omdat de KNO-artsen in de zorg rond oorbuisjes relatief meer tijd kwijt zijn aan poliklinische zorg en minder opereren, nemen de totale zorgkosten

af. Tot nu toe werd deze verschuiving van de zorg financieel onvoldoende gecompenseerd. Zorgverzekeraar VGZ heeft de zinnige en zuinige zorg van de afdeling KNO nu ook contractueel ‘beloond’ door de wijze van financiering aan te passen aan de geleverde zorg.

Zinnige Zorg Award Zorgverzekeraar VGZ heeft tien zorgaanbieders genomineerd voor de award,

die vooral gericht is op betere en zinnige zorg: slimmer, betaalbaarder en met meer aandacht voor de patiënt. Op dinsdag 7 juni worden de drie publiekswinnaars bekendgemaakt. Zij presenteren hun zorgvernieuwing aan een vakjury die de uiteindelijke winnaar bepaalt.

“Kwaliteit van leven blijft belangrijk” Wanneer iemand ernstig, ongeneeslijk ziek is, kan hij of zij vaak nog een flink aantal jaren leven. Soms nog maar kort. Het liefst wil hij of zij nog zo veel mogelijk genieten, ondanks de gevolgen en ongemakken van de ziekte. Vanaf 1 maart kunnen mensen met een ongeneeslijke ziekte naar een poliklinisch palliatief spreekuur. Internist-hematoloog Jan Baars beschrijft wat tijdens dit spreekuur aan bod komt.

“Je bespreekt met een internist en gespecialiseerd palliatief verpleegkundige wat je kunt verwachten van je ziekte en wat de mogelijkheden zijn om de gevolgen van deze ziekte zo beperkt mogelijk te houden, zowel lichamelijk als geestelijk. Hiermee kom je niet voor verrassingen te staan. Je kunt samen onderzoeken welke behandelingen of medicijnen je kunnen helpen om de dingen die je belangrijk vindt, nog te kunnen blijven doen. Zo proberen we het beste te maken van iemands laatste jaar. In overleg met de patiënt maken we een plan. Hierin nemen we ook de suggesties van andere specialisten in het Flevoziekenhuis mee”, aldus internisthematoloog Jan Baars.

Ongeneeslijke, ernstige aandoening Huisartsen en medisch specialisten kunnen naar dit spreekuur verwijzen, als zij denken dat dit speelt of gaat spelen. Het spreekuur is zowel op patiënten met kanker gericht, als op mensen met een andere ongeneeslijke, ernstige aandoening.

Een deel van het PACT-team voor palliatieve zorg: Ilona van der Heide en Patricia Schutte (beide verpleegkundige oncologie/consulent palliatieve zorg), Jan Baars (internist-hematoloog) en Dirkje Sommeijer (internist-oncoloog). 8

Lees meer op: www.flevoziekenhuis.nl/ palliatieve-zorg


25 jaar Flevoziekenhuis: een reis door de tijd 25 jaar Flevoziekenhuis staat voor 25 jaar herinneringen van patiënten, familieleden en collega’s. Zij vertellen hun verhaal op onze jubileumwebsite. Elke week plaatsen we één of meer nieuwe herinneringen, inmiddels zijn het er al zo’n 25! U kunt uw eigen herinnering toevoegen door op een bericht te reageren. Zo brengen we samen onze geschiedenis in beeld.

www.flevoziekenhuis.nl/25jaar

Reünie op 24 september Oud-bestuurder Gerard Schouten, de 9-jarige Owen Laponder, bestuursvoorzitter Anita Arts en een aantal jubilarissen onthulden op 7 maart de mini-tentoonstelling ‘Reis mee door de tijd’. De tentoonstelling brengt de hoogtepunten van de afgelopen 25 jaar in beeld en is te zien in de centrale hal.

We nodigen oud-medewerkers en oud-vrijwilligers graag uit voor onze reünie op 24 september. De reünie vindt plaats tijdens de Open dag, van 11.00 - 13.00 uur. Aanmelding vanaf 1 juli via www.flevoziekenhuis.nl/25jaar. Tot ziens!

Folder over veilig e-mail lezen Het Flevoziekenhuis hecht aan uw privacy. Wanneer uw zorgverlener van het Flevoziekenhuis u via een e-mail wil informeren - bijvoorbeeld over de uitslag van uw onderzoek of als hij/zij u antwoord geeft op een medisch inhoudelijke vraag - kan dit niet via een ‘gewone’ e-mail. Dit omdat het om het delen van gevoelige informatie gaat, oftewel om uw privacy. Als wij gevoelige informatie met u willen delen gebruiken wij daarvoor de ‘E-mail Encryption Service’ van Barracuda Networks. Dit is een beveiligde e-mail omgeving. Meer informatie vindt u in de folder Veilig e-mail lezen, te vinden op onze website of bij mijnInfopunt (centrale hal).

Veilig medicijngebruik Wij doen er alles aan om uw behandeling in het ziekenhuis zo veilig mogelijk te laten verlopen. Het is daarom belangrijk dat uw arts weet welke medicijnen u gebruikt. Zonder uw toestemming kunnen we echter niet (meer) zien welke medicijnen u via uw apotheek krijgt.

Medicatieveiligheid: wat kunt u doen? • Houd zelf bij welke medicijnen u gebruikt. Uw apotheek heeft een overzicht van voorgeschreven medicijnen.

• Geef uw apotheek toestemming om informatie over uw medicijngebruik te delen. Dan kan uw arts in het Flevo ziekenhuis zien welke medicijnen u gebruikt en kan hij of zij daar rekening mee houden bij uw behandeling. • Ook wat u zelf bij de drogist of super markt gekocht heeft kunnen medicijnen zijn. Denk aan homeopathie, pijnstillers, natuursupplementen of vitaminepillen. Ook deze middelen hebben invloed op uw gezondheid en/of uw behandeling. Noem het gebruik van deze middelen in een gesprek met uw apotheker of (huis)arts.

Voor meer informatie: www.ikgeeftoestemming.nl

Colofon Thuis is de informatiekrant van het Flevoziekenhuis Almere. De krant wordt driemaal per jaar verspreid in Almere, Lelystad, Zeewolde en een deel van ’t Gooi. Hoewel de inhoud met zorg is geschreven, kunt u hieraan geen rechten ontlenen.

Redactie en fotografie

Afdeling Communicatie Flevoziekenhuis Almere T (036) 868 9897 E communicatie@flevoziekenhuis.nl

Uitgeverij

BC Uitgevers BV, Sneek T (0515) 429429 E advertenties@bcuitgevers.nl

Bladmanager

Dennis de Kam, T (0515) 429428

Vormgeving

Hannique de Jong

Druk

Janssen/Pers Rotatiedruk, Gennep

Flevoziekenhuis

Hospitaalweg 1, 1315 RA Almere T (036) 868 8888

9


Handig om te weten

Het Flevoziekenhuis is een Planetree-ziekenhuis; wij streven met en voor onze patiënten naar de best mogelijke zorg, goede informatie en persoonlijke aandacht. Dat alles in een prettige, gastvrije omgeving. In onze centrale hal treft u daarom: mijnInfopunt: voor vragen, klachten/suggesties, een kopje koffie of wachten op uw taxi. Open: maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur. (Dienst)apotheek De Brug: dagelijks geopend van 8.00 - 22.00 uur (22.00 - 8.00 uur via loket van de Spoedpost). Vegro Thuiszorgwinkel: op werkdagen open van 9.00 - 17.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Bezoektijden

Parkeren

Partner en directe familie zijn de hele dag welkom met maximaal 2 bezoekers tegelijk. Overige bezoekers zijn welkom tussen 14.00 en 21.00 uur (ook maximaal 2). Voor de IC, Hartbewaking, Kinderafdeling en Neurologie gelden speciale bezoektijden.

Het Flevoziekenhuis staat in het centrum van Almere. U kunt betaald parkeren bij de gemeentelijke Hospitaalgarage. Voor bezoek aan de Spoedpost of DeKinderkliniek verwijzen wij u naar de gemeentelijke parkeerplaats Hennepveld. Een routebeschrijving naar het ziekenhuis en plattegronden vindt u op onze website.

Meer informatie: www.flevoziekenhuis.nl

Bloedafname: bloedprikken of urine/ontlasting inleveren van ma. t/m vrij: 7.30 - 17.00 uur & za. van 9.00 - 12.00 uur. Voor bloedafname kunt u ook terecht op andere locaties. Kijk op: www.flevoziekenhuis.nl/bloedprikken. Receptie & gastvrouwen: wilt u weten waar een patiënt ligt of hoe u uw polikliniek kunt vinden? De medewerkers van de receptie en de gastvrouwen helpen u graag. Restaurant en winkel: in onze centrale hal vindt u ook restaurant/winkel Vermaat. Korte toegangstijden: wist u dat u in het Flevoziekenhuis vaak al binnen een week een poliklinische afspraak heeft met een van onze artsen? Kijk op: www.flevoziekenhuis/ toegangstijden.

www.flevoziekenhuis.nl voor meer informatie • uitgebreide

agenda met informatiebijeenkomsten • informatie over veiligheid en zorgkosten • folders en informatie van poliklinieken of over (dag)opname • link naar betrouwbare bron.nl voor algemene informatie over ziektebeelden en behandelingen • informatie over toegangstijden.

Voor Spoedeisende hulp en spoedrecepten kunt u dag en nacht terecht bij Spoedpost Almere, een initiatief van Zorggroep Almere, het Flevoziekenhuis en vrijgevestigde huisartsen. Bel voor spoedeisende hulp altijd eerst naar 0900-203 0 203 (e 0,10 p/m) of (036) 545 4380 (lokaal tarief). De volgorde waarin u bij de Spoedpost wordt geholpen is afhankelijk van uw medische situatie.

Van onze volgers Het Flevoziekenhuis heeft inmiddels ruim 6400 volgers op Twitter. Dat aantal groeit nog iedere dag. Via Twitter gaan er dagelijks berichtjes uit en komen dagelijks berichtjes binnen. Een greep uit de tweets: Froukje de Jonge @ftdejonge Bijzonder! @esloot is zojuist geridderd voor al zijn verdiensten o.a. voor het @Flevoziekenhuis. Raad eens door wie? Door mij als loco #gaaf Diana Kwast-Hoekstra @DianaKwast Fijn vrijwilligers in @Flevoziekenhuis mooi gesprek met oud-AMC collega Kinderafdeling en prachtig verzorgde bloemen

Agenda voorjaar 9 juni 14 juni 16 juni 29 juni 4 juli 5 juli 16 augustus 5 september 5 september 8 september 13 september 13 september 21 september 24 september

Ontmoetingsavond voor ouders van een overleden kind Samen voor borstvoeding Voorlichting Ernstige obesitas Informatiemiddag over pijn Informatieavond voor zwangeren Samen voor borstvoeding Samen voor borstvoeding Workshop Look Good Feel Better Informatieavond voor zwangeren Ontmoetingsavond voor ouders van een overleden kind Informatieavond over diabetes Samen voor borstvoeding Alzheimer Café Open dag & Reünie

Wekelijks: Dinsdag: Weight Watchers Maandag & woensdag: Dependance Parkhuys Donderdag: Lotgenotencontact of Knooppunt NAH (Hersenletsel) Meer informatie: www.flevoziekenhuis.nl of (036) 868 8521 Flevoziekenhuis Almere Hospitaalweg 1 1315 RA Almere

Jannet Wiegersma @ZusterJ42 Een kilo koekjes, merci en een dikke knuffel gekregen van een patiente vandaag @Flevoziekenhuis #mammacare #bloos Jack @jactjerk @Flevoziekenhuis Jacco weer aardig hersteld en toffe foto’s gemaakt door Hans (fotograaf Flevo). Bedankt https://t.co/3XLj7zCuF6 Aspie Leven @AspieLeven Voor het eerst in mijn leven een gelukt infuus! Bedankt EMLA en de anasthesie van @Flevoziekenhuis! #trots #opgelucht Joeri P.C. Pechler @joeripechler @ACMAlmere Dank voor de heerlijke middag @ Flevoziekenhuis Het was inspirerend, energiek en gezellig. Proost op een nieuw jaar #marketing Melinda Honders @melindahonders Bedankt Koen de Blok van @Flevoziekenhuis voor de prachtige presentatie op de @VakbeursZorgICT over #thuisdialyse. annemarie louwerse @annemarielouwe1 #hugmee#gentlesectio#huidophuid De HugMee ook in het Flevoziekenhuis! Moeder en kind samen. Wat een stralende mamma! 11


Profile for Flevoziekenhuis

THUIS in Flevoziekenhuis - juni 2016  

Informatiekrant van het Flevoziekenhuis Almere. Wordt 3 keer per jaar huis-aan-huis verspreid in Almere, Lelystad, Zeewolde en het noordelij...

THUIS in Flevoziekenhuis - juni 2016  

Informatiekrant van het Flevoziekenhuis Almere. Wordt 3 keer per jaar huis-aan-huis verspreid in Almere, Lelystad, Zeewolde en het noordelij...

Profile for 58100
Advertisement