Page 1

thuis I n f o r m a t i e

v a n

h e t

F l e v o z i e k e n h u i s

-

m a a r t

2 0 1 5

Pagina 7 Verslaafd aan neusspray?

Pagina 8 Mammapoli: patiënte weet snel waar zij aan toe is

Verpleegkundig specialist Geriatrie Michiel Nieman heeft een gesprek met een oudere patiënte en screent haar op kwetsbaarheid.

Sommige ouderen zijn kwetsbaar Wanneer u 70 jaar of ouder bent en plotseling wordt opgenomen in het ziekenhuis, wordt er extra op u gelet. Al tijdens uw opname op de Spoedeisende hulp wordt u onderzocht op kwetsbaarheid.

Pagina 9 3 priklocaties zijn verhuisd

Als u kwetsbaar blijkt te zijn, krijgt u op de verpleegafdeling bezoek van de verpleegkundig specialist

2 3

Geriatrie van het Flevoziekenhuis. 1 6

De verpleegkundig specialist Michiel Nieman vertelt: “Voor sommige ouderen is een ziekenhuisopname risicovol vanwege hun verhoogde kans op complicaties zoals een infectie, ondervoeding, verwardheid, teveel medicatie of vallen. Veel van deze complicaties leiden tot blijvend verlies van zelfredzaamheid. Dit maakt hen dus kwetsbaar.”

Minder reserves “Een kwetsbare oudere heeft vaak minder reserves om een behandeling of ingreep te verwerken en heeft daardoor meer kans op complicaties”, vervolgt Nieman. “En bij een oudere kan een klein probleem tot meerdere bijkomende problemen

leiden. Dit maakt hen dus kwetsbaar. Daarom verdienen deze ouderen onze extra aandacht.”

Behandelplan Ongeveer 25% van de opgenomen patiënten in het Flevoziekenhuis zijn ouder dan 70 jaar. Van hen blijkt 40% een risico op deze problemen te hebben en daadwerkelijk ‘kwetsbaar’ te zijn. Alle kwetsbare patiënten van 70 jaar en ouder die via de Spoedeisende hulp worden opgenomen, krijgen tijdens hun opname bezoek van de verpleegkundig specialist Geriatrie. Hij stelt samen met de hoofdbehandelaar een behandelplan waardoor de kans op complicaties tijdens de opname afneemt.

Behoud van zelfredzaamheid De verpleegkundig specialist komt, als de oudere op de verpleegafdeling is opgenomen, langs voor een screening. Nieman legt uit: “Op basis van de uitkomsten van deze screening stel ik aanvullende vragen aan de patiënt of diens vertegenwoordiger. We bespreken veel voorkomende klachten bij ouderen, zoals vergeetachtigheid, obstipatie of slecht lopen na opname. Ik bespreek hierbij niet de reden waarom iemand is opgenomen, bijvoorbeeld hartklachten. Deze bespreekt de cardioloog of andere specialist, de zogenaamde ‘hoofdbehandelaar’, met de patiënt. Mij gaat

5 4

Pagina 10 Hart- en vaatziekten zijn niet alleen ‘mannenziekten’

Lees meer pagina 3

Veilig verblijf Voor alle 70-plus patiënten geldt dat zij op de verpleegafdeling dagelijks gecontroleerd worden op pijn, verwardheid, kans op vallen, ondervoeding, doorliggen en verlies van zelfredzaamheid (in medische termen: functieverlies). Ook hiermee kunnen complicaties voorkomen worden.

Pagina 11 Handig om te weten

Volg ons op


2


Vervolg van pagina 1 het om het behoud van zelfredzaamheid en het algemeen welbevinden.”

Complicaties voorkomen Op basis van het gesprek krijgt uw hoofdbehandelaar een advies van de verpleegkundig specialist waarin hij aangeeft hoe complicaties voorkomen kunnen worden. Uw hoofdbehandelaar bespreekt met u welke maatregelen of behandelingen het beste gevolgd kunnen worden. “Het kan dus zijn dat uw cardioloog ervoor zorgt dat de fysiotherapeut bij u langs komt om regelmatig uit bed te komen of dat er een pijnverpleegkundige met u komt praten over uw pijnklachten”, legt Nieman uit. “Uw hoofdbehandelaar past uw medicatie aan, zodat u bijvoorbeeld minder morfine krijgt en daardoor minder kans op vallen heeft. Ook uw huisarts krijgt dit advies opgestuurd.”

Verlies van spierkracht Nieman sluit af: “Het is heel begrijpelijk dat een patiënt denkt ‘even rust nemen in het ziekenhuis’. Maar daar schuilt gevaar in: niet of nauwelijks bewegen kan voor een kwetsbare oudere blijvend verlies van spierkracht betekenen en daardoor niet meer kunnen lopen. Het advies is dus altijd: blijf in beweging. In bed, maar ook uit bed!”

Fysiotherapeut Femke van der Geest helpt mevrouw Oostendorp met extra bewegingen.

Wat kunt u zelf doen?

“Vooruit mam, in de benen” “En dat doe ik dus niet. Ik wil niet vallen.” Mevrouw Steenhuis (73) kijkt haar buurvrouw in het bed naast haar veelbetekenend aan. Haar zoon Jaap kijkt minder opgewekt. “Mam, ze gaan je hier heus niet houden totdat jij een keer zegt dat je weg wilt hoor.” Gisteren vertelde de verpleegkundige dat mevrouw Steenhuis aan het eind van de week naar huis mag. Ze ziet het

Een oudere ligt gemiddeld vijf dagen in het ziekenhuis. U kunt er ook zelf aan bijdragen dat deze dagen zo goed en veilig mogelijk verlopen. Zorg voor goed passende, dichte sloffen of schoenen met een stroeve zool, zodat u niet uitglijdt. Eet en drink regelmatig, want herstellen kost extra energie. Het is prettig als u wat eigen spullen om zich heen heeft, zoals foto’s, een wekker of kalender. Geef zelf aan als u denkt dat er iets niet gaat zoals het moet of als u een ‘niet-pluis-gevoel’ heeft. Ook uw naaste of bezoek kan dat doen.

niet zitten. Als ze opstaat wordt ze duizelig en ze is bang dat ze dan valt. Dat klopt, zei de verpleegkundige. Uit de screening bleek dat het valrisico redelijk groot is. Maar de verpleegkundige zei ook dat als zij nog drie dagen zonder te bewegen in bed ligt, de kans bestaat dat ze helemaal niet meer kan lopen. “Het is echt niet nodig dat je hier nog

lang blijft”, gaat haar zoon verder, “je moet deze dagen gebruiken om wat meer te oefenen. De verpleegkundige en de fysiotherapeut zeiden allebei precies hetzelfde, weet je nog. Als je niet loopt, word je snel moe. En als je snel moe wordt, ga je niet lopen en daardoor verslappen je spieren. En met dat extra bloed knap je sowieso snel op.” Hij wijst op de infuuspaal met een zakje bloed.

Mevrouw Steenhuis bleek een wat laag HB te hebben. Met dit infuus moet ze zich al snel wat steviger voelen. “Vooruit mam, in de benen. We gaan een rondje lopen. Ik neem die infuuspaal wel. Neem jij je rollator, daar heb je zoveel steun aan zei je gisteren. Zullen we bij Vermaat een tijdschrift gaan kopen?” “O ja, de Margriet wil ik wel graag. Is dat in de hal? Gezellig.”

Week van Zorg en Welzijn 2015: ook het Flevoziekenhuis doet mee Van 16 t/m 21 maart 2015 vindt voor de derde keer de Nationale Week van Zorg en Welzijn plaats. Duizenden zorg- en welzijnsorganisaties in het hele land openen deze week hun deuren voor het grote publiek. Ook het Flevoziekenhuis doet mee. Op woensdag 18 maart (19.30-21.30 uur) kunt u naar korte lezingen over ‘Hoofdpijn bij kinderen’ (oogheelkunde), ‘Van Tia tot tintels’ (neurologie) en ‘Huidveroudering’ (dermatologie). U kunt een rondleiding op een operatiekamer krijgen of een huidscreening laten doen. Daarnaast kunt u een handmassage krijgen en kunt u een indruk krijgen van wat ‘Therapeutic Touch’ voor u kan betekenen. U kunt zich inschrijven op een of meerdere programma onderdelen via: www.flevoziekenhuis.nl/week

C o l u m n

‘Met de neus tussen de knieën’ Zo ongeveer kwam Veronique mijn spreekkamer binnen. Ze verging van de pijn, al 5 weken rugpijn en pijn in een been. Alsof er gloeiende, scherpe messen in gestoken werden. Hoe moet je zitten, hoe moet je liggen, hoe moet je lopen? Niets en dan ook niets voelt nog gemakkelijk aan. Bekaf was ze. Rust duurt zo kort als je niet eens gemakkelijk op de bank kunt liggen. En goed denken kon ze ook niet meer. Als alles pijn is, dan ben je niet helder. De pillen die ze gebruikt,

maken haar nog suffer. Haar kinderen waren het beu. Mama was niet aardig, en niet zo geduldig als anders. De leuke spelletjes wilde ze ook niet meer doen. Zou het ooit nog goed komen? Ze liet de moed zakken. Hoe moest Veronique nu verder? Een hernia gaat vaak vanzelf over en hoeft meestal niet geopereerd te worden. Zo’n uitstulping van een tussenwervelschijf drukt op een zenuwwortel in de rug

en geeft vreselijke pijnen in het been. Meestal slaagt het lichaam erin de hernia te genezen. Ik vertelde Veronique dat oefentherapie heel goed is, maar met zulke pijn kan dat nog niet. Ze krijgt van mij krachtige pijnstillers, morfine, waarmee ik wil zorgen dat ze niet meer zo hoeft te lijden. Als het weer wat beter gaat, dan maar oefenen. In de tussentijd: moed houden Veronique, het komt goed! Prof. dr. Martien Limburg, neuroloog 3


4


“Altijd op zoek naar de best mogelijke behandeling bij elke klacht, bij elke vrouw” In elke editie van thuis stellen wij een specialist aan u voor. Deze keer gynaecoloog Franca Gerards. Zij werkt sinds 2012 in het Flevoziekenhuis. Zij begeleidt bevallingen en behandelt vrouwen met gynaecologische klachten zoals verzakkingen en incontinentie, oftewel urineverlies. “Ik werk hier met veel plezier. Het Flevoziekenhuis is een jong en modern, prettig ogend ziekenhuis. Onze vakgroep zal alleen maar groeien, daardoor is er veel mogelijk.”

haar moeder dat niet kon omdat ze dan urine ging verliezen. Maar het ging goed! Het zijn vaak kleine dingen die van enorme betekenis blijken te zijn. Denk aan vrouwen die dankzij de behandeling weer onbezorgd de straat op durven. Een ander moment waar ik aan denk is een dienst waarin ik acht bevallingen heb gedaan, zonder complicaties. Het waren allemaal jongetjes. En ook nog eens allemaal gezond!”

Wat doet het moederschap met u als gynaecoloog? “Ik heb nooit gedacht dat het vanzelfsprekend is om een gezond kind te krijgen, daarvoor heb ik teveel gezien. Maar ik besef nog meer dat elk kind dat geboren wordt, een wonder is. Kinderen veranderen je, of je arts bent of niet. Je staat anders in het leven en je relativeert meer. Door een reactie van mijn eigen kinderen denk ik vaak: waarom doe ik zo moeilijk?”

Het is een zwaar vak. Hoe houdt u zichzelf fit?

Gynaecoloog Franca Gerards: “Vrouwen komen bij mij met klachten die een enorme impact kunnen hebben op hun dagelijks leven. Ze verdienen daarom al onze aandacht.”

Waarom wilde u dokter worden? “Mijn vader was neonatoloog. Hij werd ’s nachts regelmatig opgeroepen. Ik dacht: dat nooit! En toch ben ik gynaecoloog geworden. Tijdens een stage in Münster (Duitsland) bij het specialisme Gynaecologie/Verloskunde was er meteen een klik. Toen wist ik waarin ik mij wilde gaan specialiseren.”

Wat is er mooi aan het vak? “De verloskunde is een spannend vak. Een kind krijgen is voor zowel mannen als vrouwen het moment van hun leven. Het is meestal een groot feest en zo beleef ik het als arts ook. Nog steeds, na alle bevallingen die ik heb gedaan. Tegelijk is een bevalling ook een heftige ervaring voor een vrouw. Gelukkig ben je als moeder zo blij met je kind dat je alles snel weer vergeet. Dat heeft de natuur mooi geregeld! Maar ook de gynaecologie heeft me gepakt. Ik ben gespecialiseerd in de urogynaecologie. Ik behandel vrouwen met verzakkingen en met urineverlies ofwel incontinentie.”

Wat boeit u in de urogynaecologie? “Vrouwen komen bij mij met klachten die een enorme impact op hun dagelijks

leven kunnen hebben. Ze verdienen daarom al onze aandacht. Deze klachten komen steeds vaker voor, omdat vrouwen ouder worden en langer actief willen blijven. We zien ook meer vrouwen omdat het taboe op bijvoorbeeld incontinentie afneemt. Vrouwen horen er meer over, beseffen dat ze niet de enige zijn en lezen wat er aan gedaan kan worden.”

Wat is de behandeling bij incontinentie? “We begeleiden vrouwen met incontinentieklachten in een multidisciplinair team op de Bekkenpoli. Dat is fijn werken. Wij doen alle diagnostiek op één dag en kunnen zo de patiënt snel een behandelingsvoorstel doen. Aandrangincontinentie betekent dat de blaas voordurend samentrekt, waardoor je dag en/of nacht aandrang voelt om te plassen. Vaak verlies je al urine voordat je de wc hebt kunnen bereiken. We starten met medicatie, maar daar reageert niet elke vrouw op of er zijn onplezierige bijwerkingen. Daarom passen we sinds vorig jaar PTNS (Percutane Tibial Nerve Stimulation) toe, een nieuwe methode waarbij we de onderbeenzenuw stimuleren met kleine elektrische prikkelingen. Het prikkelen van deze

zenuw zorgt ervoor dat de blaas zich niet meer samentrekt, zodat de normale blaasfunctie zich kan herstellen. Ik denk dat we met deze behandelmethode de patiënt meer te bieden hebben.”

Wat kunt u doen bij een verzakking? “Een verzakking van de baarmoeder is meestal te verhelpen met een operatie. Maar bij 20% van de vrouwen komt de verzakking terug. Het bekende ‘matje’ leek lange tijd een oplossing te zijn. Maar onderzoek heeft aangetoond dat 10% van de vrouwen waarbij een matje is geplaatst, chronische buikklachten overhoudt. Binnen de gynaecologie zoeken we daarom naar een alternatief voor het matje. Dat maakt het vak boeiend en uitdagend. Ik ben als gynaecoloog altijd op zoek naar de best mogelijke behandeling bij elke klacht, bij elke vrouw.”

Is er een ervaring die u is bijgebleven? “Ik zag een vrouw met urineverlies na de behandeling weer terug op de poli, samen met haar dochter. De dochter vertelde dat ze haar moeder een sprintje zag trekken om de bus te halen en riep dat ze dat niet moest doen. Ze wist niet beter dan dat

“Ik zorg voor voldoende tijd voor mezelf en een ‘brede horizon’. Ik doe dingen naast mijn werk en ik sport graag. Je moet behalve fit, ook stressbestendig zijn. Je moet ertegen kunnen om na twee uur slaap een bevalling te begeleiden en vaak meerdere tegelijk. Ervaring helpt, maar je moet het ook in je hebben.”

Gynaecologie is de specialisatie in de geneeskunde die zich bezighoudt met organen en ziekten die specifiek zijn voor de vrouw. Tegenwoordig bestaan er verschillende aandachtsgebieden binnen de gynaecologie, zoals verloskunde (inclusief prenatale diagnostiek), voortplantingsgeneeskunde, invasieve gynaecologie (incl. laparoscopische en hysteroscopisch ingrepen), gynaecologische oncologie en urogynaecologie (bekkenbodemproblematiek, van verzakking tot incontinentie voor urine en/of ontlasting). Vrouwen kunnen met allerlei klachten en problemen bij de gynaecoloog terecht. Vaak zijn deze klachten hinderlijk, zoals bij ongewild urineverlies of overmatig bloedverlies. Soms schamen vrouwen zich om over klachten van deze intieme lichaamsdelen te spreken en zich te laten onderzoeken. Dat is niet nodig, want voor veel klachten bestaan goede oplossingen.

Meer informatie: www.flevoziekenhuis/afdelingen/gynaecologie en www.flevoziekenhuis/afdelingen/verloskunde 5


6


Neussprayverslaving is onderschat probleem

Wat moet u weten over veilige medicatie

Duizenden mensen gebruiken dagelijks en langdurig neusspray. Dat doen ze niet voor niets. Uit onderzoek blijkt dat neusverstoppingsklachten een zeer negatieve invloed hebben op de dagelijkse bezigheden van mensen. Het slapen is moeilijk en je bent niet fit. Geen wonder dat mensen die hier langdurig last van hebben er vanaf willen en neussprays gaan gebruiken. Het gebruik van neussprays met Xylometazoline brengt echter risico’s met zich mee. Alleen al in het Flevoziekenhuis zien de KNOartsen jaarlijks tientallen nieuwe patiënten die verslaafd zijn aan hun neusspray.

Tot 1 januari 2015 gebruikten apotheken en het Flevoziekenhuis een digitaal systeem waarin het ziekenhuis kan zien welke medicijnen u als patiënt gebruikt. Deze informatie is voor specialisten heel belangrijk omdat zij rekening kunnen houden met uw allergieën en checken of uw nieuwe medicijnen samen gaan met de medicijnen die al gebruikt. Medicijngebruik heeft vaak grote invloed op uw gezondheid en op uw medische behandeling.

Inzage medicatiedossier regelen Door nieuwe regels rondom medicatiegegevens werkt dit systeem officieel sinds 1 januari jl. niet meer. Hierdoor kan het ziekenhuis de informatie over uw medicatie gebruik niet meer inzien. Het Flevoziekenhuis stapt de komende maanden over op het systeem van het Landelijk Schakelpunt. Hiervoor is het echter nodig dat patiënten bij hun eigen apotheek toestemming geven voor inzage in hun medicatiedossier door zorgverleners. U kunt dit bij uw eigen huisapotheek doen of via www.ikgeeftoestemming.nl. Ook heeft het Flevoziekenhuis speciale formulieren hiervoor beschikbaar.

Advies: neem uw medicatie-overzicht mee Het nieuwe systeem zit nog in de testfase. Daarom adviseert het ziekenhuis u om de komende maanden uw actuele medicatie-overzicht mee te nemen bij elk polikliniekbezoek, geplande opname of spoedopname. Als u toestemming geeft om uw medicatiedossier in te zien, hoeft u in de nabije toekomst geen medicatie-overzicht meer mee te nemen. Na uw toestemming kunnen zorgverleners in noodgevallen, overal in Nederland, uw medicatiedossier inzien. Drogisterij neussprays werken uitstekend bij kort gebruik van maximaal een week. Bij langer gebruik is de kans op verslaving groot.

Werking Neussprayverslaving doet zich alleen voor bij neussprays met de werkzame stof Xylometazoline of Oxymetazoline, en dus niet bij neussprays op recept. “De drogisterij neussprays worden gebruikt om bij neusverstopping het slijmvlies af te slinken zodat je beter door de neus kan ademhalen”, legt KNO-arts Markus Oei de werking ervan uit. “Het middel werkt uitstekend bij kortdurend gebruik van maximaal een week. Het zorgt voor veel verlichting van klachten, bijvoorbeeld bij verkoudheid.”

Valkuil Die uitstekende werking is volgens Oei echter ook de valkuil. Doordat het zo goed werkt tegen de neusverstopping willen mensen er vaak mee doorgaan. Bij langdurig gebruik – langer dan 1 week – van Xylometazoline neussprays went het neusslijmvlies echter aan de neusspray. “Dat zorgt er vervolgens voor dat het slijmvlies veel dikker wordt”, aldus de KNO-arts. “Als je dan stopt met de neusspray slaat je neus helemaal dicht, waardoor je permanent een verstopte

neus houdt. Mensen blijven dan neusspray gebruiken en steeds meer, waardoor ze in een vicieuze cirkel terechtkomen en er verslaafd aan raken.” Belangrijk bij stoppen met neusspray is dat de oorzaak ook behandeld wordt. Oei: “Mensen beginnen er immers niet voor hun plezier mee.”

Tips voor veilig medicijngebruik Zorg ervoor dat de gegevens bij de apotheek altijd actueel en compleet zijn. Laat bijvoorbeeld uw apotheker weten als u medicijnen gebruikt die u zonder recept kunt kopen (pijnstillers, kruidenmiddelen bij depressie, homeopathische medicijnen, vitamine-supplementen, voedingspreparaten, crèmes en zalven). Meld ook bijwerkingen en wanneer u minder medicatie gebruikt dan voorgeschreven. Meer weten over uw bijdrage aan veiligheid? Kijk op: www.flevoziekenhuis.nl/veiligheid

www.stoppenmetneusspray.nl De KNO-artsen van het Flevoziekenhuis hebben, naar aanleiding van een uitzending van EditieNL over dit onderwerp op 15 januari jl., een speciale website opgezet over neussprayverslaving. De site, www.stoppenmetneusspray.nl, geeft informatie over de oorzaken en het effect van neussprayverslaving en daarnaast een aantal tips voor het stoppen met neusspray. Neem met vragen of bij twijfel altijd contact op met uw huisarts.

Scan de qr-code om het item van EditieNL over neussprayverslaving te bekijken.

De Geboortemail: elke week informatie over jouw zwangerschapsweek Zwangeren die voor controle bij het Centrum voor Zwangerschap en Geboorte komen, krijgen een gratis extra service aangeboden: de Geboortemail. Ben je zwanger en meld je je hiervoor aan, dan krijg je wekelijks een e-mail over de ontwikkelingen en bijzonderheden in je eigen zwangerschapweek. Je ontvangt ook algemene informatie over zwanger zijn en over het Centrum voor Zwangerschap en Geboorte. De mailing gaat van start vanaf de 9e week in de

zwangerschap. Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht bij de medewerkers van het centrum.

7


Mammapoli volgt wensen van patiënt Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen en na huidkanker de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. De zorg voor patiënten met borstkanker is in het Flevoziekenhuis een belangrijk aandachtsgebied. Het team van de Mammapoli is daarom continu bezig om de zorg, service en dienstverlening aan patiënten te verbeteren. Bijvoorbeeld door de verschillende onderzoeksruimtes dicht bij elkaar te brengen en de nazorg uit te breiden. Zorg op maat Naar aanleiding van de resultaten van een patiëntenenquête is de Mammapoli nu ondergebracht bij de afdeling Radiologie. Het lichamelijk onderzoek door een arts of verpleegkundig specialist mammacare en het radiologisch onderzoek vinden zo op één afdeling plaats. Verpleegkundig specialist Jannet Wiegersma: “Patiënten krijgen nog dezelfde dag uitleg van de arts of van mij over de gemaakte onderzoeken en, indien nodig, een nieuwe afspraak voor vervolgbehandeling. Voor patiënten is dit een hele spannende periode. In 80% van

Jannet Wiegersma, verpleegkundig specialist mammacare: “Als eerste ziekenhuis in Nederland geven wij onze patiënten bij de start van hun behandeling een embrace-doek. Deze zachte omslagdoek bedekt het bovenlichaam, zodat patiënten zich minder naakt en kwetsbaar voelen. Wij hopen hen daarmee een veiliger gevoel te geven tijdens de onderzoeken en behandelingen die zij moeten ondergaan.”

de gevallen kunnen we hen gelukkig geruststellen.” Binnenkort wordt de Mammapoli verder uitgebreid naar vijf dagdelen per week. Patiënten kunnen zo binnen 24 tot 48 uur terecht voor een afspraak en weten snel waar zij aan toe zijn.

operatie drie keer uit voor de nazorgpoli. Daarna worden zij jaarlijks gezien voor controle, gedurende minimaal vijf jaar.” Tijdens de nazorggesprekken met de mammacareverpleegkundige, verpleegkundig specialist mammacare en/of de chirurg is er vooral aandacht voor:

Nazorgpoli

- vroege opsporing en behandeling van nieuwe tumoren of uitzaaiingen; - geven van voorlichting en begeleiding, ingaan op klachten en symptomen, signaleren van directe of late effecten van ziekte en behandeling en aandacht voor sociale gevolgen;

Daarnaast is ook de nazorgpoli uitgebreid. Jannet: “Nazorg is een belangrijk onderdeel van onze individuele patiëntenzorg tijdens en na de behandeling van kanker. We nodigen patiënten in het eerste jaar na de

Het belangrijkste doel van nazorg is het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten en verlengen van de levensduur. Fysieke en psychosociale gevolgen van kanker en de behandeling ervan kunnen echter ook al direct ná de diagnose en tijdens de behandeling optreden. Jannet: “Daarom is een vroege signalering en tijdige behandeling van deze klachten belangrijk. Het kan de ziektelast voor patiënten verminderen en erger voorkomen.”

Budgetpolissen en uw afspraak in het Flevoziekenhuis

Wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker

Heeft u een van de volgende polissen? • Zilveren Kruis Basis Budget • NS/SPF Zorg Plan Selectief van Avéro • Menzis Budget bewust • PMA Zorgverzekering-budgetpolis

Er wordt continu onderzoek gedaan naar nieuwe behandelingen van kanker. Het Flevoziekenhuis vindt het belangrijk dat haar patiënten desgewenst kunnen deelnemen aan deze nationale en internationale onderzoeken. Het gaat vooral om klinische studies en onderzoeken naar nieuwe therapieën. De Mammapoli participeert op dit moment in:

Verzoek: Maakt u een afspraak bij het Flevoziekenhuis? Meld dan dat u een van deze polissen heeft. U krijgt dan

informatie over eventuele beperkingen in de vergoedingen die deze polissen bieden. Zo weet u waar u aan toe bent en wordt u niet verrast door mogelijk onverwachte kosten.

Voor meer informatie: www.flevoziekenhuis.nl/budgetpolis

Neem altijd uw ID mee als u een afspraak in het ziekenhuis heeft. Dit geldt ook voor kinderen.

“ 8

- evaluatie van de medische behandeling en de gevolgen daarvan.

• een studie naar mannen met borstkanker; • een onderzoek naar een internetbehandeling voor problemen met seksualiteit en intimiteit na behandeling van borstkanker;

• een onderzoek naar borstkanker en erfelijkheid; • een onderzoek naar low-risk DCIS (Ductaal Carcinoma In Situ, voorstadium van borstkanker); • een onderzoek om van een drietal diagnostische tests (mammaprint, blueprint en targetprint) te beoordelen of ze een aanvulling kunnen zijn voor de diagnose en de behandeling van borstkanker; • een studie naar een niet belastende methode voor vroege opsporing van borstkanker bij patiënten met een familiaire of genetische aanleg; • een onderzoek naar gedeelde besluitvorming tussen arts en patiënt.


CVA-patiënt wordt nu nog sneller behandeld Door intensieve samenwerking en nieuwe afspraken tussen de specialismen Neurologie, Radiologie en de Spoedeisende hulp, is de afgelopen maanden een recordtijd gerealiseerd in de opvang van patiënten met een beroerte: een patiënt met acuut CVA was binnen 11 minuten klaar voor trombolyse, vanaf moment van aankomst. De minst snelle tijd betrof 24 minuten (2013 gemiddeld: 31 minuten). De landelijke doelstelling is binnen 35 minuten.

Voor iedereen die een beroerte of CVA (Cerebrovasculaire Aandoening) krijgt, geldt dat deze – indien mogelijk – binnen een uur getrombolyseerd moet worden om de lichamelijke en geestelijke gevolgen zo beperkt mogelijk te houden. Er sterven namelijk 1,9 miljoen neuronen in de hersenen af, bij iedere minuut vertraging in de behandeling van een acuut CVA. Bel bij vermoeden van een beroerte daarom onmiddellijk 112.

Landelijk onderzoek patiënttevredenheid

Patiënten geven een 8

Gewijzigde locaties prikposten Drie priklocaties van het Flevoziekenhuis zijn per 1 januari

Onze patiënten waarderen de zorg in de polikliniek gemiddeld met een 8,3. Dat is precies gelijk aan het gemiddelde van 40 vergelijkbare zorgaanbieders. Voor de zorg in de kliniek scoort het Flevoziekenhuis een tevredenheid van 8,0. Dat ligt iets onder het landelijke gemiddelde (8,2). Patiënten zijn positief over de ontvangst, het contact met de arts, de bereikbaarheid en de inrichting. De wachttijd in de polikliniek is een verbeterpunt. Bij patiënten die worden opgenomen kan de informatie bij het ontslag en de communicatie rond medicatie worden verbeterd. Dit blijkt uit de Consumer Quality Index Ziekenhuizen (CQI-Z), een groot landelijk onderzoek naar patiënttevredenheid waar het Flevoziekenhuis tweemaal per jaar aan deelneemt. De uitkomsten van het onderzoek gebruikt het Flevoziekenhuis om de zorg verder te verbeteren.

Twee keer per jaar meten Jaarlijks worden er twee metingen uitgevoerd op ziekenhuisniveau én per specialisme. De voorjaarsmeting vindt plaats in mei / juni en de najaarsmeting in december / januari. Er worden

34 afdelingen onderzocht. Per meting nodigen we ongeveer 8500 patiënten uit om hun mening te geven over de kwaliteit van de zorg. Geselecteerde patiënten ontvangen een brief thuis met daarin een link naar de online vragenlijst en hun unieke inlogcode. De vragenlijst wordt, als een patiënt dit aanvraagt, ook op papier toegestuurd. Patiënten die ouder zijn dan 75 jaar ontvangen standaard een papieren versie.

verhuisd. Het ziekenhuis heeft nu prikposten in zorgcentrum

Anoniem

Op alle priklocaties kunt u in opdracht van huisarts, specialist, verloskundige of trombosedienst - zonder afspraak - bloed laten prikken en urine of ontlasting afgeven voor onderzoek.

De selectie van patiënten is gebaseerd op een steekproef onder patiënten die de afgelopen maanden een behandeling ondergingen (opname in het ziekenhuis of een bezoek aan een polikliniek). Alle antwoorden worden anoniem en strikt vertrouwelijk behandeld. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Buitenhaeghe in Almere Buiten, aan de Achterwerf 301 in Almere Haven en in de huisartspraktijken van Medi-Mere in Stad, Poort en Buiten. De ervaren medewerkers van de prikposten staan voor u klaar. Daarnaast bent u welkom op het laboratorium Bloedafname in de centrale hal van het Flevoziekenhuis.

Samenwerking Het Flevoziekenhuis werkt verder samen met de vrijgevestigde huisartspraktijken van Het Duyfken, Homerus, Didden en De Vliegeraar. Patiënten van deze praktijken kunnen hier bloed laten prikken. Daarnaast verzorgt het Flevoziekenhuis huisbezoeken als u niet in staat bent om naar één van de priklocaties te komen. Het laboratorium werkt ook samen met de Trombosedienst Flevoland.

Mocht u worden benaderd voor deelname, dan hopen we dat u bereid bent de vragenlijst in te vullen. Met uw inbreng kunnen wij de zorg verder verbeteren!

2 3

Wilt u meer weten? Kijk dan op: www.flevoziekenhuis.nl/uw-ervaring-telt

1 6

5 4

Locaties en openingstijden 1

Flevoziekenhuis Hospitaalweg 1 ma t/m vr 7.30 - 17.00 uur zaterdag 9.00 - 12.00 uur

2

Zorgcentrum Buitenhaeghe Atheneplantsoen 1 ma t/m vr 8.00 - 10.00 uur

3

Medi-Lab Buiten Haasweg 9 ma t/m vr 8.00 - 11.30 uur

4

5

Medi-Lab Poort Beneluxlaan 573 ma t/m vr 8.00 - 11.30 uur

6

Medi-Lab Stad Bartokweg 161 ma t/m vr 8.00 - 11.30 uur Samenwerkende huisartsenpraktijken Het Duyfken, Homerus, Didden en De Vliegeraar

Almere Haven Achterwerf 301 ma t/m vr 8.00 - 10.00 uur

Meer informatie vindt u op www.flevoziekenhuis.nl/bloedprikken. 9


Vrouwenspreekuur bij Cardiologie

Tips om vallen te voorkomen

Hart- en vaatziekten zijn niet alleen ‘mannenziekten’. In Nederland overlijden meer vrouwen dan mannen aan hart- en

Vallen gebeurt vaker dan u denkt en heeft soms grote

vaatziekten. Wereldwijd is het bij vrouwen zelfs doodsoorzaak

gevolgen. Er zijn veel dingen die u zelf kunt doen om te

nummer één. Desondanks bestaat bij patiënten en artsen de

voorkomen dat u valt tijdens uw verblijf in het ziekenhuis.

indruk ‘dat het bij vrouwen allemaal wel meevalt’. Cardiologen

1. Afspraken maken Maak met uw verpleegkundige afspraken over wat u zelf kunt en mag, en waarbij u hulp nodig heeft. Schroom niet om hulp te vragen als u zich ergens onzeker over voelt. 2. Kleding en schoeisel Draag schoenen of pantoffels die uw hele voet omsluiten en een stroeve zool hebben. Loop niet op kousenvoeten of blote voeten. 3. Hulpmiddelen Als u een wandelstok of een rollator heeft, zorg dan dat u die in het ziekenhuis ook gebruikt. Houd uw hulpmiddel binnen handbereik, dus naast uw bed. 4. Zien en horen Draag uw bril en uw gehoorapparaat als u ze heeft. Doe het licht aan voor u gaat lopen, ook in de nacht. 5. Medicijnen Medicijnen kunnen de kans op vallen vergroten. Bijvoorbeeld door de bloeddruk te verlagen of de spieren te verslappen. Vraag bij twijfel aan uw arts of verpleegkundige of u risicomedicatie gebruikt.

Aukje van der Spank en Arthur Sadée vinden dit zorgwekkend. “Wij hebben daarom een speciaal Vrouwenspreekuur.” Er zijn belangrijke verschillen tussen mannen en vrouwen bij hart- en vaatziekten. Er zijn typisch vrouwelijke risicofactoren, zoals hoge bloeddruk of diabetes tijdens de zwangerschap. Maar ook de gedeelde risicofactoren hebben bij vrouwen en mannen een verschillende betekenis. Hormonen beschermen vrouwen vóór de menopauze tegen aderverkalking, maar na de overgang verandert er veel bij vrouwen. Cardioloog Aukje van der Spank: “Na de menopauze stijgt het cholesterol en krijgen vrouwen vaker een hogere bloeddruk. Dat zijn twee belangrijke risicofactoren voor hart- en vaatziekten.” Diabetes vormt voor vrouwen een groter risico dan voor mannen voor het ontwikkelen van hartklachten.

Vagere klachten “Hartklachten en in het bijzonder een hartinfarct uiten zich anders bij vrouwen dan bij mannen. Mannen voelen vaak pijn op de borst en uitstraling in de linkerarm”, aldus Arthur Sadée. Aukje Van der Spank vult aan: “Vrouwen hebben meestal vagere klachten. Daarbij vragen zij vaak later aandacht voor de klachten en uiten de klachten op een andere manier dan mannen. Dat kan het signaleren van hartklachten moeilijk maken. Daarnaast worden mogelijke signalen voor hart- en vaatziekten soms ten onrechte afgedaan als overgangs- of (pre)menstruele klachten.”

Diagnose Het onderzoek om hart- en vaatziekten bij vrouwen vast te stellen geeft minder vaak een zekere diagnose. Sadée legt uit: “De bekende onderzoeken die wetenschappelijk vaak bij mannen effectief bleken om hart- en vaatziekten op te sporen zijn niet altijd bruikbaar of geven onduidelijke uitkomsten bij vrouwen. Als voorbeeld kan een hartfilmpje alleen al door de vrouwelijke hormonen afwijkingen laten zien, waardoor dit onderzoek minder goed bruikbaar is. Dit geldt ook voor inspanningsonderzoek. En zelfs bij hartkatheterisatie, waarbij de kransslagaders in beeld worden gebracht, zijn de afwijkingen bij vrouwen en mannen heel verschillend. Bij vrouwen zijn de veranderingen in de kransslagaders veel meer verspreid en soms beperkt tot de kleinste vaatjes. Een dotterprocedure is in dat geval niet goed mogelijk. Medicijnen zijn nodig om het risico te beperken en de klachten te beïnvloeden.”

Vrouwenspreekuur

Wilt u meer hierover weten? Vraag om de folders ‘Valpreventie bij ouderen’ en eventueel ‘Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis’. U vindt deze ook op de website www.flevoziekenhuis.nl (onder: patiëntenfolders).

Gastvrouwen in het nieuw Onze vrijwillige gastvrouwen in het Flevoziekenhuis dragen nieuwe kleding: een bordeauxrode tuniek met - in de winter - een zwart t-shirt eronder. De dames zijn erg tevreden met de nieuwe outfit: “Het zit lekker en we zien er netjes uit.” Volgens Pien van Bueren, coördinator vrijwilligers, is het belangrijk dat de kleding een warme, nette en professionele uitstraling heeft en dat de gastvrouwen zich er prettig in voelen. De gastvrouwen zijn te vinden in de centrale hal en wijzen patiënten en bezoekers zo nodig de weg of brengen patiënten naar de afdeling of poli.

De cardiologen van het Flevoziekenhuis besteden daarom speciale aandacht aan dit belangrijke probleem. Arthur Sadée en Aukje van der Spank hebben een speciaal spreekuur voor vrouwen met bijzondere aandacht voor de bovengenoemde onderwerpen. Het Vrouwenspreekuur is met name gericht op vrouwen met riscofactoren, in de leeftijd tussen de 40 en de 65 jaar, die klachten ervaren die verband kunnen hebben met het hart.

Colofon Thuis is de informatiekrant van het Flevoziekenhuis Almere. De krant wordt driemaal per jaar verspreid in Almere, Lelystad en Zeewolde. Hoewel de inhoud met zorg is geschreven, kunt u hieraan geen rechten ontlenen.

Redactie en fotografie Afdeling Communicatie Flevoziekenhuis Almere T (036) 868 9897 E communicatie@flevoziekenhuis.nl

De cardiologen Arthur Sadée en Aukje van der Spank houden een speciaal Vrouwenspreekuur. 10

Bladmanager Dennis de Kam, T (0515) 429428

Vormgeving Hannique de Jong

Druk Hoekstra Krantendruk Emmeloord

Uitgeverij

Flevoziekenhuis

BC Uitgevers BV T (0515) 429429 E advertenties@bcuitgevers.nl

Hospitaalweg 1 1315 RA Almere T (036) 868 8888


Handig om te weten Online afspraak maken: www.mijnFlevoziekenhuis.nl Via www.mijnFlevoziekenhuis.nl kunt u altijd en overal afspraken maken, wijzigen of annuleren bij vrijwel alle poliklinieken van het Flevoziekenhuis. U kunt vooraf een vragenlijst invullen en informatie inzien over uw afspraak. Zo regelt u uw zorg voor een belangrijk deel zelf. Altijd en overal!

Het Flevoziekenhuis is een Planetree-ziekenhuis; wij streven met en voor onze patiënten naar de best mogelijke zorg, goede informatie en persoonlijke aandacht. Dat alles in een prettige, gastvrije omgeving. In onze centrale hal treft u daarom: mijnInfopunt: voor vragen, klachten/suggesties, een kopje koffie of wachten op uw taxi. Open: maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur. (Dienst)apotheek De Brug: dagelijks geopend van 8.00 - 22.00 uur (22.00 - 8.00 uur via loket van de Spoedpost).

Bezoektijden

Parkeren

Partner en directe familie zijn de hele dag welkom met maximaal 2 bezoekers tegelijk. Overige bezoekers zijn welkom tussen 14.00 en 21.00 uur (ook maximaal 2). Voor de IC, Hartbewaking, Kinderafdeling en Neurologie gelden speciale bezoektijden. Meer informatie: www.flevoziekenhuis.nl

Het Flevoziekenhuis staat in het centrum van Almere. U kunt betaald parkeren bij de gemeentelijke Hospitaalgarage. Voor bezoek aan de Spoedpost of DeKinderkliniek verwijzen wij u naar de gemeentelijke parkeerplaats Hennepveld. Een routebeschrijving naar het ziekenhuis en plattegronden vindt u op onze website.

Bloedafname: bloedprikken of urine/ontlasting inleveren op maandag t/m vrijdag van 7.30 - 17.00 uur en zaterdag van 9.00 - 12.00 uur. Receptie & gastvrouwen: wilt u weten waar een patiënt ligt of hoe u uw polikliniek kunt vinden? De medewerkers van de receptie en de gastvrouwen helpen u graag. Restaurant en winkel: in onze centrale hal vindt u ook restaurant/winkel Vermaat. Korte toegangstijden: wist u dat u in het Flevoziekenhuis vaak al binnen een week een poliklinische afspraak heeft met een van onze artsen? Kijk op: www.flevoziekenhuis/ toegangstijden.

www.flevoziekenhuis.nl voor meer informatie

“ • uitgebreide

agenda met informatiebijeenkomsten • informatie over veiligheid • zorgkosten, folders en informatie van poliklinieken of (dag)opname • link naar betrouwbare bron.nl voor algemene informatie over ziektebeelden en behandelingen • informatie over toegangstijden • vacatures.

Agenda voorjaar

2 maart 3 maart 5 & 19 maart 8 - 14 maart 10 maart 12 & 26 maart 17 maart 18 maart 18 maart 26 maart 28 maart 31 maart

Informatieavond voor zwangeren Bijeenkomst CCUVN (chronische darmontsteking) NAH Knooppunt (hersenletsel) Wereld Glaucoom Week (gratis screening) Informatieavond Samen voor borstvoeding Lotgenotencontact NAH (hersenletsel) Longpunt, Preventie & ziekenhuisopname Workshop voor (ex)mammacare patiënten Week van Zorg en Welzijn Thema-avond Slaapapneu Informatiebijeenkomst Sarcoïdose en de ogen DVN-bijeenkomst voor diabetespatiënten

Wekelijks: Dinsdag: Woensdag:

Weight Watchers Dependance Parkhuys & Taal spreekuur

Meer informatie: www.flevoziekenhuis.nl of (036) 868 8521 Flevoziekenhuis Almere Hospitaalweg 1 1315 RA Almere

Voor Spoedeisende hulp en spoedrecepten kunt u dag en nacht terecht bij Spoedpost Almere, een initiatief van Zorggroep Almere, het Flevoziekenhuis en vrijgevestigde huisartsen. Bel voor spoedeisende hulp altijd eerst naar 0900-203 0 203 (€ 0,10 p/m) of (036) 545 4380 (lokaal tarief). De volgorde waarin u bij de Spoedpost wordt geholpen is afhankelijk van uw medische situatie.

Van onze volgers Het Flevoziekenhuis heeft nu 5500 volgers op Twitter. Dat aantal groeit nog iedere dag. Via Twitter gaan er dagelijks berichtjes uit en komen dagelijks berichtjes binnen. Een greep uit de tweets: JINC Almere @JINC036 @Flevoziekenhuis En wat hebben ze een leuke, leerzame ochtend bij jullie gehad! Vol trots en verhalen kwamen ze weer op school terug. Dank!! Jannet Wiegersma @ZusterJ42 Gisteravond met #mammacare uit het @Flevoziekenhuis naar sportcentrum @AlmereDeMIX voor rondleiding en kennismaking. Els Lindeboom @elssssss “Slechts” 45 minuten uitloop @Flevoziekenhuis. Daar haal ik mijn kind nou vroeger voor van school.… http://instagram.com/p/zNJ5satO2B/ Windesheim Flevoland @WindesheimFlevo Wauw! RT @Flevoziekenhuis: 12 mbo-verpleegkundigen zijn gestart met hun hbov-opleiding bij Windesheim Flevoland. http://ow.ly/IxHoS . SmartHealth @SmartHealthNL eHealth op de werkvloer: hoe breng je de juiste informatie bij de patiënt? @Flevoziekenhuis @markusoei http://www.smarthealth.nl/2015/01/19/ehealth-op-de-werkvloer-informatie-ophet-juiste-moment-bij-de-patient/ … Almere Dichtbij @AlmereDichtbij Bijna veertig gewonden door #gladheid in Flevoziekenhuis #Almere http://dicht.by/a3886368 Ook dinsdag is het glad. Opletten dus! Marlies de Groot @marlies_degroot Toch leuk als je zo'n mooi en kleurrijk schilderij achter je stand hebt hangen. @Flevoziekenhuis #rinogroep Ricoh Nederland BV @RicohNL FlevoZiekenhuis en Sint Franciscus Gasthuis waarborgt als beste de medische zorg volgens Elsevier #besteziekenhuizen 11


Profile for Flevoziekenhuis

THUIS in Flevoziekenhuis - maart 2015  

Informatiekrant van het Flevoziekenhuis Almere.

THUIS in Flevoziekenhuis - maart 2015  

Informatiekrant van het Flevoziekenhuis Almere.

Profile for 58100
Advertisement