Premies - Verbouwen en renovaties

Page 1

FLUVIUS

Wie? Fluvius Aanvragen via www.fluvius.be/premies Totaalrenovatiebonus of BENO-pass Wat? Voer je minstens drie verschillende energiebesparende maatregelen binnen de vijf jaar uit voor je volledige woning, dan krijg je bovenop de gewone premies een totaalrenovatiebonus. Daar hoef je zelf niets voor te doen. Fluvius registreert telkens je premieaanvraag en kent automatisch je bonus toe wanneer je daarvoor aan alle voorwaarden hebt voldaan. Bedrag? Bonus per investering Derde investering: woning 1250 EUR appartement: 625 EUR Vierde investering: woning 500 EUR appartement: 250 EUR Vijfde investering: woning 1000 EUR (+ opmaak EPC) appartement: 500 EUR Zesde investering: woning 1000 EUR appartement: 500 EUR Zevende investering: woning 1000 EUR appartement: 500 EUR Isoleren Dakisolatie of zoldervloerisolatie Bedrag? Uitvoering door aannemer: 4 EUR/m² Zelf uitgevoerd: 2 EUR/m². Buitenmuurisolatie Bedrag? Spouwmuurisolatie: 5 EUR/m² Islatie aan de buitenkant: 15 EUR/m² Isolatie aan de binnenkant: 15 EUR/m² Beglazing Bedrag? 8 EUR/m² Vloerisolatie of kelderisolatie Bedrag? 6 EUR/m²

Energiebesparende toestellen Zonneboiler Bedrag? 550 EUR/m² per apertuuroppervlakte en max. 40% van de factuurbedragen met een max. van 2750 EUR/wooneenheid Warmtepomp Bedrag? Geothermisch: 4000 EUR Lucht-water: 1500 EUR Hybride lucht-water: 800 EUR Lucht-lucht: 300 EUR Verdubbeling: 0 zie voorwaarden Warmtepompboiler Bedrag? 400 EUR/m² Telt niet mee voor de totaalrenovatiebonus Ventilatiesysteem Bedrag? Geen premie Telt mee voor totaalrenovatiebonus Zonnepanelen (vanaf 2021) Bedrag? Afhankelijk van datum indienstname en vermogen. Huur- en isolatiepremie Wat? Extra hoge premies bij isolatieprojecten voor woningen die verhuurd worden aan kwetsbare doelgroep. Bedrag?

Dakisolatie

Beglazing

Spouwmuur

20 EUR/m²

85 EUR/m²

12 EUR/m²

forfaitair bedrag van 200 EUR/dossier

V.U.: 3Wplus vzw - Z5 Mollem 250, 1730 Asse

PREMIES EN SUBSIDIES Verbouw- en renovatiepremies


VLAAMSE OVERHEID

Wie? Wonen Vlaanderen Aanvragen via www.wonenvlaanderen.be/premies Vlaamse Renovatiepremie Wat? Met de renovatiepremie steunt de Vlaamse overheid eigenaars die een eigen woning van minstens 30 jaar oud willen renoveren, of die een bestaand gebouw geheel of gedeeltelijk willen omvormen tot woning. De werken zijn gegroepeerd in 4 categorieën: Structurele elementen van de woning, het dak, buitenschrijnwerk en technische installaties. Bedrag? 20% of 30% van de kostprijs (excl. BTW) met een maximum van 2.500 EUR per categorie. Vlaamse aanpassingspremie Wat? Vlaamse tegemoetkoming in de kosten voor de aanpassing van een woning aan de lichamelijke gesteldheid van een 65-plusser. De werken zijn gegroepeerd in 2 categorieën: aanpassingen aan technische/sanitaire uitrusting en constructieonderdelen. Bedrag? 50% van de kostprijs (excl. BTW) met een maximum van 1.250 EUR per categorie

Wie? Vlaams Energieagentschap Aanvragen via www.energiesparen.be Sloop- en heropbouwpremie (tot eind 2020) Wat? Afbraak van één of meer gebouwen gelegen in het Vlaamse Gewest en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw (sloop- en herbouwvergunning) Bedrag? 7.500 EUR

Wie? Vlaams Agentschap voor personen met een handicap Aanvragen via www.vaph.be/hulpmiddelen Tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen Wat? Het VAPH kan een tegemoetkoming geven voor bepaalde hulpmiddelen en aanpassingen in de thuissituatie. Een opsomming van die hulpmiddelen en aanpassingen vind je in de refertelijst op de website van het VAPH. Bedrag? Afhankelijk van de uit te voeren werken.

ANDERE PREMIES

Wie? Provincie Vlaams-Brabant Aanvragen via www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu Aanpassingspremie voor woningen van ouderen en personen met een handicap Wat? Tegemoetkoming in de kosten voor de aanpassing van een woning aan de lichamelijke gesteldheid van een 65-plusser. De werken moeten de woning functioneel aanpassen aan de fysieke toestand van de aanvrager. Bedrag? 50% van de kostprijs met een maximum van 2.500 EUR 75% van de kostprijs met een maximum van 2.500 EUR (statuut verhoogde tegemoetkoming mutualiteit)

Wie? Departement Omgeving Aanvragen via www.omgeving.vlaanderen.be/energie-en-klimaat Premie voor de aankoop of leasing van een thuisbatterij Wat? Deze maatregel stimuleert personen om zelf de lokaal opgewekte hernieuwbare energie te verbruiken (zelfconsumptie) en zo de impact van decentrale productie-installaties (bv. zonnepanelen) op het net te verminderen. Bedrag? 250 EUR per kWh werkelijke capaciteit van het batterijsysteem, met een maximum van 3.200 EUR en 35% van de investeringskost

Wie? Gasfederatie Aanvragen via premie.gas.be/nl/premie Vervangpremie gastketel Wat? Tegemoetkoming wanneer je je oud gastoestel vervangt door een nieuw gastoestel Bedrag? 500 tot 2.500 EUR voor een nieuw centraal verwarmingstoestel 200 EUR bij een toestel voor de onmiddelijke productie van warm water of opslag ervan 150 EUR bij een toestel voor individuele ruimteverwarming


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.