Sociaal Huren SHM-SVK

Page 1

SVK OCMW Drogenbos

SVK OCMW Wemmel

RSVK De Woonkoepel

SVK Zuidkant

SVK Webra

SHM Elk zijn Huis

SHM GMV

SHM Providentia

SHM Woonpunt Zennevallei

Sociale huisvestingsmaatschappijen

Bever Galmaarden Gooik Herne Lennik Pepingen Asse Dilbeek Merchtem Opwijk K.o.d.B. Londerzeel Meise Drogenbos Grimbergen Kampenhout Steenokkerzeel Wemmel Zemst De gemeente heeft geen inzage noch inspraak wat betreft de wachtlijsten of toewijzingen. Met behulp van uw kandidatennummer en rijksregisternummer kan u zelf uw positie kennen via de SHM of het SVK.

SHM Woonpunt Zennevallei Molenborre 26/01, 1500 Halle 02/363.10.50 SHM Providentia Brusselsesteenweg 191, 1730 Asse 02/452.72.43 SHM Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting Bezemstraat 83, 1600 Sint-Pieters-Leeuw 02/371.03.30 SHM Elk zijn Huis Lindeboomstraat 116, 3080 Tervuren 02/766 01 70

Sociale verhuurkantoren SVK Webra Brusselsesteenweg 191, 1730 Asse 02/451.24.90 SVK Zuidkant A. Demaeghtlaan 30, 1500 Halle 02/361.16.16 RSVK De Woonkoepel Bosstraat 84, 1702 Groot-Bijgaarden 02/569.78.99 SVK OCMW Wemmel Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel 02/462.03.00 SVK OCMW Drogenbos Grote Baan 222, 1620 Drogenbos 02/333.85.16 V.U.: 3Wplus vzw - Z5 Mollem 250, 1730 Asse

SOCIAAL HUREN SHM SVK


Wat is een sociale huurwoning?

Voorwaarden voor inschrijving

Hoe inschrijven?

Dit is een woning (studio, appartement of gezinswoning) voor mensen met een beperkt inkomen en die aan een aantal voorwaarden voldoen.

1. U bent minstens 18 jaar en u bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Verplichte documenten: Kopie identiteitskaart Attest historiek van woonst Attest samenstelling gezin Meest recente aanslagbiljet Inkomsten laatste 6 maanden Verklaring op erewoord eigendom

Wie verhuurt sociale woningen? Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) Sociale verhuurkantoren (SVK)

SHM

SVK

Huurwoning

De woning die u huurt is van de maatschappij zelf.

Het SVK huurt de woning van een private eigenaar en verhuurt deze door aan u.

Huurprijs

Dit hangt af van: gezinsinkomen, gezinsgrootte en de waarde van de woning. Ook hier wordt de huurprijs jaarlijks geïndexeerd.

U betaalt een vaste huurprijs (met jaarlijkse indexatie). Onder bepaalde voorwaarden krijgt u een huursubsidie.

Huurovereenkomst

Overeenkomst van 9 jaar, vervolgens verlengbaar met 3 jaar.

Overeenkomst van maximum 9 jaar.

Toewijzing

Op basis van chronologie, maar sommige kandidaten kunnen sneller een woning krijgen omdat ze een voorrang genieten.

Op basis van puntensysteem: hoe lager uw inkomen en hoe groter uw woonnood, hoe groter de kans op een aanbieding.

2. Uw gezamenlijk belastbaar inkomen is lager dan: €25.317 voor alleenstaanden zonder ptl* €27.438 voor alleenstaanden met een handicap €37.974 voor alle anderen, verhoogd met €2.123 per ptl Er wordt gekeken naar het meest recente jaar (max. 3 jaar oud) waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is. Opgelet: ligt uw inkomen nét onder bovenstaande bedragen, dan is het mogelijk dat uw inkomen na indexering te hoog is en u toch niet in aanmerking komt voor een sociale woning. 3. U of uw gezinsleden mogen geen woning of bouwgrond gedeeltelijk of volledig in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben of hebben gegeven. Dit geldt ook voor een woning of bouwgrond in het buitenland. Kreeg u een woning of bouwgrond, bijvoorbeeld door een erfenis, of heeft u een eigendom met uw ex-partner, dan zijn er uitzonderingen mogelijk. Heeft u hierover vragen, informeer dan bij uw Woonwinkel of sociale verhuurder. U of één van uw gezinsleden mag geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin u of één van uw gezinsleden een woning of bouwgrond heeft ingebracht. *Ptl: personen ten laste

Facultatief, indien van toepassing: Attest kinderbijslagfonds Staving stukken woonnood Attest invaliditeit Attest voltrokken echtscheiding of inleiding procedure Vonnis co-ouderschap Sociaal verslag Attest begeleidende dienst

Huursubsidie Wie verhuist naar een SVK-woning komt, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking voor de huursubsidie. Deze subsidie bestaat uit: Een éénmalige installatiepremie. Een maandelijkse huursubsidie: deze maandelijkse tussenkomst in de huurprijs wordt rechtstreeks aan het SVK uitbetaald, die dit bedrag verrekent in de huurprijs die u betaalt.

Huurpremie Een huurpremie kan u, onder bepaalde voorwaarden krijgen indien u minstens 4 jaar bij een SHM op de wachtlijst staat.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.