Page 1

Централізована бібліотечна система Дніпровського району м.Києва Бібліотека імені О. Олеся

Корекція стосунків Бібліографічна довідка

Київ – 2017


Шановні читачі! Пропонуємо вашій увазі бібліографічну довідку, яка може стати у нагоді при подоланні подружніх й особистих криз та допомогти взяти на себе відповідальність за власний “внесок" у ситуацію, підтримати віру в себе, готовність реалізувати виявлені способи подолання проблем насамперед через зміну власного ставлення до них і власної поведінки. Розібратися в суті сімейних проблем часом дуже важко. Усвідомити ситуацію, що склалася, розширити уявлення про себе, проблемну ситуацію, навколишню дійсність загалом, у результаті по-новому бачити й оцінювати все об’єктивно часом дуже важко. Знайти альтернативні варіанти поведінки допоможе література відповідного напряму. Незвичною рятівною паличкою може стати асертивна поведінка професора Преображенського або магічне мислення. Довідку складено 7 грудня 2017 року. Документи в ній розташовані в алфавіті авторів та назв книг, статей з газет та журналів з фондів бібліотеки імені О. Олеся, ЦРБ імені П. Тичини. Рекомендовано для широкого загалу читачів. Склала та підготувала до друку І. С. Гапуник © Бібліотека імені О. Олеся Телефон для довідок: (044)292-70-35 Адреса бібліотеки: пр-кт Ю. Гагаріна, 19/30, м. Київ e-mail: oolesia@i.ua

карикатура Вячеслава Капрельянца «Обирайте зброю!»


Проведений в Америці і Європі після першої світової війни аналіз багаточисельних випадків смертей немовлят у будинках дитини виявив феномени, які не можна пояснити лише з медичної точки зору. Це й привело вчених до висновку: причина багатьох дитячих смертей – незадоволена потреба дитини в психологічному контакті, тобто догляді, увазі, піклуванні з боку дорослих. “Проблемні”, “важкі”, “неслухняні”, “діти з комплексами”, “з порушеною поведінкою” – завжди результат неправильно сформованих відносин у сім’ї. Світова практика психологічної, педагогічної допомоги дітям і їхнім батькам показала, що навіть дуже нелегкі проблеми виховання дітей вирішуються, якщо в такій сім’ї вдається встановити сприятливий стиль спілкування.

Дізнавайтеся з тестів Диагноз по почерку: [тест] // Психология. – 2014. – №9. – С.67. Завизион, М. В чѐм тайная сила вашей пары? : [тест] / М. Завизион, Ж. Бонне // Психология. – 2015. – №11. – С.103-104. Завизион, М. Вы всѐ ещѐ влюблены? : [тест] / М. Завизион, Ж.М. Хирта // Психология. – 2016. – №2. – С.64-67. Завизион, М. Насколько велико ваше слияние? : [тест для матері і дочки] / М. Завизион, С. Томаселла // Психология. – 2016. – №10. – С.98-100. Завизион, М. Чему вы храните верность? : [тест] / М. Завизион, Ж. Бонне // Психология. – 2016. – №9. – С.56-59. Знаходимо свій енергетичний тип: [тест] // Жінка. – 2015. – №12. – С.31 – (Для любителів тестів). Сериевич, С. В плену какой роли вы живѐте? : [тест] / С. Сериевич // Психология. – 2013. – №3. – С.132-134.

Читайте в книгах Бадрак, В. Стратегии гениальных мужчин / В. Бадрак. –Харьков : Фолио, 2007. – 511 с. Бакиров, А. НПЛ: роли, которые играют люди / Анвар Бакиров. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 158 с. – (Сам себе психолог). Браун-Галковська, М. Домашня психологія / М. Браун-Галковська; пер. з пол. – Львів : Свічадо, 2005. – 224 с. Владимирські, Г., П. Як стати успішною у світі чоловіків, або Навіщо жінці мозок / Ганна і Петро Владимирські; пер. з рос. Ю. Тимошенко. – Київ : Наш час, 2006. –292 с. Ворожейкин И. Конфликтология : учеб. для вузов / Иван Егорович Ворожейкин, Ардальон Яковлевич Кибанов, Дмитрий Кириллович Захаров. – Москва : ИНФРА-М, 2004. – 239 с. Грей, Дж. Женщины с Венеры, мужчины с Марса / Джон Грей. – Москва : ООО Издательский дом «София», 2006. – 400 с. Гречинський, А. Знайди гармонію в житті / А. Гречинський, Т. Педан . – Київ : Задруга, 2002. – 380 с. : іл. – Бібліогр. : с.368. Григорьев, А. Человек: поведение, мышление, эволюция / А. Григорьев. – Киев : Оптима, 2000. – 64 с. Джонсон, В. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування / В. Джонсон; пер. с англ. – Київ : КМ Академія, 2003. – 288 с. : іл. Емельянов, С. Практикум по конфликтологии : [навч. посіб. для внз] / Емельянов Станислав Михайлович. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 400 с. – (Практикум по психологии). Завязкин, О. Самоконтроль и саморегуляция / О. Завязкин. – Донецк. : Сталкер, 1998. – 320 с.


Карнеги, Дейл. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей / Дейл Карнеги; пер. c англ. Ю.В.Семенова. – Москва : Оникс, 1994. – 272 с. Козлов, Н. Как относиться к себе и людям, или Практическая психология на каждый день / Н. Козлов. – Москва : АСТ-Пресс Книга, 2002. – 336 с. Козлов, Н. Практическая психология в тестах, или Как научиться понимать себя и других / Н. Козлов. – Москва : АСТ-Пресс Книга, 1999. – 376 с. Копець, Л. Психологія особистості : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Копець. – Київ : ВД «Києво-Могилянська академія», 2007. – 460 с. Крижанская, Ю. Грамматика общения / Ю. Крижанская, С. Алексеева; ред. В. Сдобникова. – Ленинград : Университет, 1990. – 206 с. Кутішенко, В. Вікова та педагогічна психологія. : навч. посіб. / В. Кутішенко. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 128 с. Кучерова, В. Секс и город Киев / В. Кучерова. – Харьков : Фолио, 2005. – 318 с. – (Интрига). Кэрролл, Л. Дети индиго – 2. Праздник цвета индиго / Л. Кэрролл, Дж. Тоубер; пер. с англ. – Киев : София, 2005. – 240 с. Ландрет, Л. Правильне виховання характеру дітей / Лінда Елсбрук Ландрет; [пер. з англ. Володимира Степанова]. – Київ : Східноєвропейська гуманітарна місія, 2017. – 218, [3] с. - Бібліогр. : с. 220-221. Ларина, О. Энергетические вампиры: они среди нас. / О. Ларина. – Изд. 2-е. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 250 с. –(Х-файлы). Лоренц, К. Так называемое зло. К истокам агрессии / К. Лоренц ; [пер. на нем. И. Андрущенко]. – Киев : Знання, 2011. – 352 с. Лузина, Л. 13 женских проблем и способов их решения / Л. Лузина. – Харьков : Фолио, 2012. – 124 с. Лучко, С. Пути формирования крепкой семьи / С. Лучко. – Васильков Колофон, 2010. – 64 с. Норвуд, Р. Надо ли быть рабой любви? / Р. Норвуд. – Москва : Мирт, 1994. – 448 с. – (Путь к успеху – Путь к счастью). Орбан-Лембрик, Л. Перешкоди на шляху спілкування / Л. Орбан-Лембрик // Соціальна психологія. – Київ, 2003. – С. 286-270. Орбан-Лембрик, Л. Соціальна психологія : навч. посіб. / Лідія Ернестівна ОрбанЛембрик. – Київ : Академвидав, 2003. – 448 с. – (Альма-матер). Орлянський, В. Конфліктологія : навч. посіб. / В. Орлянський. – Київ. : Центр учбової літератури, 2007. –160 с. Пашукова, Т. Практикум із загальної психології. / Т. Пашукова. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, КОО, 2006. – 203 с. Покальчук, О. Як правильно сісти в куток. Не думая о медведе / О. Покальчук. – Київ : Грані-Т, 2007. – 104 с. – Українською, російською мовами. – (De profundis). Романчук, О. Жити серцем / О. Романчук. – Львів : Свічадо, 2004. – 176 с. Свияш, А. Улыбнись, пока не поздно / А. Свияш, Ю. Свияш. – Москва : АСТ; Астрель, 2006. – 350 с. Свияш, Ю. Как легко и быстро испортить жизнь себе и другим / Ю. Свияш. – Москва : ЗАО Центрполиграф, 2008. – 265 с. Свияш, А. Советы брачующимся, забракованным и страстно желающим забраковаться / А. Свияш, Ю. Свияш. – Москва : АСТ : Астрель; Владимир : ВТК, 2008. – 342 с. Сєдих, К. Психологія сім’ї : підручник / К. Сєдих. – Київ : ВЦ «Академія», 2015. – 192 с. – (Альма-матер).


Семиченко, В. Мистецтво взаєморозуміння. Психологія та педагогіка сімейного спілкування : посібник / Валентина Анатоліївна Семиченко, Володимир Степанович Заслуженюк. – Київ : Веселка, 1998. – 214 с. Семенова, А. Прощай, одиночество! Избавиться от проблемы в ваших силах / Семенова Анастасия Николаевна. – Санкт-Петербург : Невский проспект, 2002. – 192 с. – (Житейские истории). Сент-Джеймс, Э. Будьте проще / Э. Сент-Джеймс ; пер. с англ. Д. Рапопорт. – Санкт-Петербург : Питер, 1996. – 224 с. – (Сам себе психолог). Синельников, В. Таинственная сила слова. Формула любви. Как слова воздействуют на нашу жизнь / В. Синельников. – Мос-ква : Центрполиграф, 2006. – 256 с. – (Тайны подсознания). Скребець, В. Основи психодіагостики / В. Скребець. – Київ : Слово, 2007. – 192 с. Столяренко, О. Психологія особистості : підручник / О. Столяренко. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 280 с. Сульчинская, О. Новые виды грамотности / О. Сульчинская // Психология. – 2016. –№6. – С. 42-47. Томан, І. Як удосконалювати самого себе / І. Томан ; пер. з чес. – К. : Політвидав України, 1984. – 240 с. ; іл. Фостер, В. Новый старт / В. Фостер; пер с англ. – Заокский : Источник жизни, 2002. – 320 с. : ил. Хей, Л. Подари себе счастье / Л. Хей; пер. с англ. – Москва : Олма Медиа Групп, 2009. – 192 с. – (Здоровье и счастье в моих руках). Ходаківський, Є. Діагностика динаміки конфліктів / Є. Ходаківський, І. Богоявленська, Т. Грабар // Психологія упрапління. – Київ, 2011. – С. 37-43. Шереметева, Г. Я – женщина. / Г. Шереметева. – 2-е изд. – Москва : Амрита-Русь, 2008. – 224 с. : ил.

Гортайте журнали Ануфриева, А. «Подростковый бунт неизбежен» / А. Ануфриева // Психология. – 2016. – №10. – С.44. – (Стереотипы). Ворожко, Т. Когда мы вырастем / Т. Ворожко // Женский журнал. – 2016. – №7-8. – С.106-107. – (Взгляд). Гаврилов, П. Ложе после лжи: развод подкрался незаметно / П. Гаврилов // Женский журнал. – 2016. – №4. – С.138-141. Гриб, Н. Шире круг : [шкала близькості подруг] / Н. Гриб // Натали. – 2016. – №3. – С.38-41. – (Отношения). Гуленко, В. Соционические типы: описания и рекомендации / В. Гуленко // Психология и соционика межличностных отношений. – 2016. – №5-6. – С.43-52. Диплан, О. Сам себе хозяин : [поради гештальт-терапевта] / О. Диплан, Г. Смолин // Женский журнал. – 2016. – №11. – С.104-105. – (Психо/практика). Евсюкова, С. Дружба плюс / С. Евсюкова // Женский журнал. – 2016. – №7-8. – С. 128-132. Евсюкова, С. Ищите ключ : [правила пошуку та утримання щастя] / С. Евсюкова // Женский журнал. – 2014. – №12. – С.75-77. Евсюкова, С. Коронный номер : [відрізнити «зірку» від «примадонни»] / С. Евсюкова // Женский журнал. – 2015. – №4. – С.110-113.


Евсюкова, С. Хайд, мистер Хайд / С. Евсюкова // Женский журнал. – 2016. – №1-2. – С. 82-85. Еслюк, Р. Психотипы в системе архетипических взаимосвязей – структурный анализ / Р. Еслюк // Психология и соционика межличностных отношений. – 2016. – №7-8. – С.15-32. Заглада, Л. Вийти замуж за Дормидонта : [кроки позитивної психології] / Л. Заглада // Женский журнал. – 2016. – №11. – С.108-109. – (Психо/практика). Зайцев, Г. Построить пару на основе страсти? / Г. Зайцев // Психология. – 2016. – №10. – С.68-71. – (Любовь). Зайцева, М. Помогите, я не умею просить о помощи… / И. Зай-цева // Психология. 2013. – №3. – С.90-94. Зварич, А. Детская дружба / А. Зварич // Женский журнал. – 2017. – №6-7. – С.104108. Зварич, А. Токсичная мать / А. Зварич // Женский журнал . – 2017. – №5. – С.100102. Зубцов, Ю. Существует ли сильный пол? : [мнения экспертов] / Ю. Зубцов // Психология. – 2016. – №9. – С.84-86. Киселѐва, К. Facebook, я и мой ребёнок / К. Киселѐва // Психология. – 2013. –№3. – С.116-120. Кирилюк, В. 7 способов защиты от критики / В. Кирилюк // Единственная. – 2017. – №11. – С.56. Кочетков, Я. Вера в магию создаѐт иллюзию контроля / Я. Кочетков // Психология. – 2016. – №4. – С.125. – (Доказано). Кроль, Л. Осознать сценарии, которые нами управляют / Л. Кроль // Психология. – 2016. – №2. – С.102-104. – (Досье). Куриленко, В. Говорят и показывают гены: семейные сценарии и эмоции по наследству / В. Куриленко // Женский журнал. – 2014. – №9. – С. 68-76. – (Тема). Куриленко, В. И твою маму тоже: 12 вредоносных родительских запретов / В. Куриленко // Женский журнал. – 2014. – №9. – С. 78-83. – (Тема). Куриленко, В. 15 ошибок этикета, способных испортить жизнь / В. Куриленко // Женский журнал. – 2016. – №4. – С. 84-88. – (Тема). Кушнир, М. Драматический театр / М. Кушнир // Женский журнал. – 2016. – №7-8. – С. 92-95. – (Психо/анализ) Лаборевич, В. А кто ваши соседи? : [як знайти лад з сусідами?] / В. Лаборевич // Отдохни! – 2015. – №9. – С.23. Лествицкая, Э. Как проявляется пассивная агрессия / Э. Лест-вицкая // Психология. – 2016. – №10. – С.74-76. – (Поведение). Лествицкая, Э. Почему биполяры так популярны : [чи збіжуться крайнощі?] / Э. Лествицкая // Психологя. – 2015. – №11. – С.86-89. Лествицкая, Э. Прожить кризис среднего возраста. / Э. Лествицкая // Психология. – 2016. – №2. – С.108-112. – (Досье). Лествицкая, Э. Преодолеть страх в любви / Э. Лествицкая // Психология. – 2016. – №9. – С.50-53. – (Пара). Лествицкая, Э. Чтобы защититься, я нападаю / Э. Лествицкая // Психология. – 2015. – №11. – С.96-97. Лествицкая, Э. Я – алекситимик / Э. Лествицкая // Психология. – 2016. – №9. – С.6061. – (Самоанализ). Малиновська, Л. Кризи подружнього життя / Л. Малиновська // Жінка. – 2017. – №3. – С.36-37. – (Психологія).

Очікування та міфи Конфлікт інтересів у шлюбі може виникнути насамперед якщо у партнерів різні очікування. Найбільш розповсюджені наступні варіанти очікувань партнерів:


- очікування рівноправності; - очікування "романтичних ігор"; - очікування "батьківського" або "дитячої" позиції партнера; - очікування товариських відносин; - очікування можливості зберігати незалежність та емоційну дистанцію. Приклад конфліктного варіанта – "романтичний" партнер і "незалежний". Крім різниці в очікуваннях конфлікти можуть бути викликані різними "міфами" про шлюб, які є у партнерів. Ускладнюють відносини між подружжям такі міфи: - міф про вічне кохання (він повинен любити мене завжди і всяку); - міф про чарівну силу любові (головне - любити, а решта вирішиться сама собою); - міф "око за око" (якщо він не робить мені добре, і я не буду); - міф "він повинен зробити мене щасливою" (він відповідає за моє внутрішнє благополуччя). карикатура Наталії Хассон «Сімейна сварка»

Кризи та діти Спеціалісти вважають, що на формування особистості дитини впливають як генетичні фактори, так і оточення, люди. До початку спілкування малюка з іншими дітьми в межах навчального закладу впродовж більшості часу він спілкується з батьками. Грунтуючись на кризах, зумовлених народженням та дорослішанням дітей, можна виділити наступні періоди в подружніх стосунках: 1) від укладення шлюбу до народження першої дитини; 3) до 2-3-річного віку першої дитини; 4) до досягнення останньою дитиною підліткового періоду; 5) до створення сім'ї останньою дитиною; 6) після створення сім'ї останньою дитиною.

Нева, А. Всѐ в твоих руках : [як навчитися відповідальності] / А. Нева // Натали. – 2017. – №2. – С.34-36. Немировский, А. Уроки Геры : [психологічні аспекти ревнощів] / А. Немировский // Натали. – 2015. – №3. – С.52-55. Орлова, О. Чѐрным по белому : [чи будете ви у парі розповість діагностика по буквах] / О. Орлова // Женский журнал . – 2017. – №3. – С.104-107. Павленко, Г. Стоит ли принимать любимых такими, какие они есть / Г. Павленко // Неведомый мир. – 2016. – №10. – С.14-17. Пахоль, Б. Врѐм чистую правду / Б. Пахоль // Женский журнал. – 2017. – №9. – С.8084. – (Тема). Переверзева, О. Дети профессора Преображенского / О. Пере-верзева // Женский журнал. – 2014. – №9. – С.98-103. – (Психо/анализ). Переверзева, О. Женщины на грани нервного срыва: не поддаваться панике / О. Переверзева // Женский журнал. – 2016. – №1-2. – С.140-142. – (Здоровье/актуально). Переверзева, О. Мы не рабы, рабы не мы : [коли різниця в поглядах спричиняє конфлікт] / О. Переверзева // Женский журнал. – 2015. – №2. – С.92-95. – (Психо/явление). Переверзева, О. Страшно близко: почему нас пугает близость в отношениях / О. Переверзева // Женский журнал. – 2015. – №4. – С.100-104. – (Психо/анализ). Переверзева, О. Ускользающий принц: почему мужчины исчезают на время и навсегда / О. Переверзева // Женский журнал. – 2014. – №4. – С.102-105. – (Психо/анализ). Петкова, Т. Граница на замке: личное пространство / Т. Петкова, Т. Берадзе // Женский журнал. – 2014. – №3. – С.90-94. – (Психо/беседы). Петкова, Т. Две большие разницы : [гармонія відносин та вік] / Т. Петкова, А. Бондаренко // Женский журнал. – 2016. – №6. – С.102-106. – (Психо/беседы).


Петкова, Т. Игры престолов: коварство бизнеса с друзьями и родственниками / Т. Петкова // Женский журнал. – 2016. – №3. – С.96-100. – (Психо/беседы). Петкова, Т. Не злите женщину: такой разный мужской и женский гнев / Т. Петкова // Женский журнал. – 2015. – №3. – С.96-100. Петкова, Т. Работа над ошибками : мотивація / Т. Петкова, А. Бондаренко // Женский журнал. – 2014. – №6. – С.88-92. – (Психо/беседы). Петкова, Т. Работа над ошибками: мотивация / Т. Петкова, А. Бондаренко // Женский журнал. – 2014. – №6. – С.88-92. – (Психо/беседы). Петкова, Т. Так может, чѐрт возьми, нам снова? : [чи реанімувати відносини] / Т. Петкова, А. Бондаренко // Женский журнал. – 2014. – №11. – С.88-91. – (Психо/беседы). Петкова, Т. Эмоциональное насилие: как распознать и спастись / Т. Петкова, А. Бондаренко // Женский журнал. – 2015. – №4. – С.90-94. – (Психо/беседы). Развилова, В. Я легко выхожу из себя : [самоаналіз та тренінг] / В. Развилова // Психология. – 2015. – №2. – С.62-63. Сульчинская, О. Я дружу со своими бывшими : [як витримати біль розставання] / О. Сульчинская // Психология. – 2015. – №4. – С.70-71. Тарасенко, Ю. Сепарация: больно, но необходимо : [симбиоз матери и дочери] / Ю. Тарасюк // Психология. – 2016. – №10. – С.104-105. – (Досье). Тарасова, И. Социальное хамство. Как защитить себя : [корисні поради] / И. Тарасова // Единственная. – 2015. – №4. – С.40-41. Троицкая, Л. Бросить багаж прошлого: в новые отношения идѐм налегке / Л. Троицкая // Женский журнал. – 2016. – №9. – С.96-99. Черменская, Г. Всегда ли виновата мать? / Г. Черменская // Психология. – 2016. – №2. – С.68-72. – (Психоанализ). Черменская, Г. Когда ребѐнку пора к психологу? / Г. Черменская // Психология. – 2016. – №10. – С.144-147. Черменская, Г. Плейбек-театр: вернуть зрителю его историю / Г. Черменская // Психология. – 2016. – №10. – С.144-147. – (Увлечения). Черменская, Г. Чего хотят мужчины? / Г. Черменская // Психология. – 2016. – №9. – С.75-94. Шапаренко, В. Вредные французы и полезное французское воспитание / В. Шапаренко // Женский журнал. – 2016. – №10. – С.102-106. – (Психо/дети).

Корекція стосунків  

Корекція стосунків : бібліографічна довідка / бібліотека ім. о. Олеся. - К.: 2017

Корекція стосунків  

Корекція стосунків : бібліографічна довідка / бібліотека ім. о. Олеся. - К.: 2017

Advertisement