Page 1

Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Дніпровської районної в місті Києві держадміністрації Централізована бібліотечна система Дніпровського району Бібліотека імені О. Олеся

Бібліографічний список

Київ – 2015


Шановні читачі! Пропонуємо вашій увазі бібліографічний список до виставки, присвяченої творчості художників-імпресіоністів. Імпресіонізм в мистецтві заново відкрив дивовижну красу світу в усій його різноманітності й мінливості. Хронологічно діяльність художниківімпресіоністів охоплює лише 12 років: від першої виставки 1874 року, яку самі художники назвали «Салон знехтуваних», до останньої, восьмої, 1886 року. Творчість імпресіоністів надзвичайно збагатила мистецтво і справила значний вплив на всі наступні течії, напрями та ідеологічні платформи. У чому секрет художнього методу? Як створювалась ілюзія світла і повітря? Про це ви дізнаєтесь, переглянувши матеріали нашої виставки. Список літератури включає книги та періодичні видання з фондів бібліотеки імені О. Олеся. Документи розташовані в алфавіті авторів чи назв книг і статей з газет та журналів. Рекомендовано для широкого кола читачів. Склала та підготувала до друку І. С. Гапуник Телефон для довідок: (044)292-70-35 Адреса бібліотеки: пр-кт Ю. Гагаріна, 19/30, м. Київ e-mail: byblyoteka-olesya@i.ua

П. Сезанн. Замок в Бадені, Австрія ; К. Піссарро. Laundring Women

© Бібліотека імені О. Олеся,2015


Імпресіонізм як явище в мистецтві Імпресіонізм від фр. impression — враження) — мистецька течія у живопису, а також в літературі та музиці, котра виникла в 1860-х роках та остаточно сформувалася на початку 20 століття у Франції. Імпресіоністи намагаються у своїх творах відтворити витончені особисті враження та спостереження мінливих миттєвих відчуттів та переживань, природу, схопити мінливі ефекти світла – проте, на відміну від неокласицизму, не зобов'язувалися об'єктивно відображати реальність, а натомість поділитися власними почуттями зі спостерігачем твору, вплинути на нього. Термін уперше використовувався в негативному значенні при критичній оцінці твору Моне «Враження, схід сонця» 1872). У XIX столітті з'явилися нові види пензлів: тверді, пласкі, зміцнені сталевою оправою . У продажу з'явилися також значно дешевші синтетичні барви — стали більше застосовувати блакитного кольору, який до тієї пори був дуже дорогим, бо його виготовляли з лазуриту. Почали вживати пленерні мольберти та переносні коробки для фарб і пензлів — це полегшило вихід на природу. Завдяки працям французького хіміка Шеврола в 1839 році було сформульовано та описано явище одночасного кольорового контрасту: око, бачачи якусь барву, завжди відтворює барву доповнювальну, а наслідком цього явища є те, що покладені на малюнку поруч дві одвільні барви око бачить як взаємно максимально розрізнені. Іншим наслідком є практична настанова: якщо на малюнку поруч зіставлені дві протилежні барви, то вони відрізнятимуться більше за всі інші зіставлення барв. Імпресіоністи використовували лише сім барв кольорового спектру і першими стали змішувати їх безпосередньо на полотні, а не на палітрі, як їх попередники. Великий вплив на імпресіоністів мав винахід і поширення фотографії. Оглядаючи фотознімки, вони почали подібно компонувати свої малюнки: їх композиції були відкритими, часто справляли враження випадкових фрагментів цілості. З'явившись в образотворчому мистецтві, імпресіонізм заклав фундамент для аналогічних течій в інших видах мистецтв – музиці, літературі.

Безклубенко, С. Імпресіонізм / С. Безклубенко // Мистецтво: терміни та поняття : енциклопедичне видання у 2 т. – К., 2010. – Т. 1 А-Л). – С.139-141. Імпресіонізм // Літературознавча енциклопедія : У 2 т. / авт.-уклад. Ю. Коновалів. – К., 2007. – Т. 1. – С.415-419. – Енциклопедія ерудита). Імпресіонізм // Літературознавчий словник-довідник / упоряд. Р. Гром'як, Ю. Коновалів та ін. – К., 2007. – С.309-310. Імпресіонізм – нове бачення світу // Художня культура світу: Європейський культурний регіон : навч. посіб. / Н. Миропольська, Е. Белкіна, Л. Масол. – К. : Вища шк., 2001. – С.61-67 : іл. Импрессионизм // Популярная художественная энциклопедия : Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство / под. ред. В. Полевой. – М., 1986. – Кн. 1. А-М. – С.262-263. Импрессионисты, их современники, их соратники : Живопись. Графика. Литература. Музыка / под. ред. А. Чегодаева и др. – М. : Искусство, 1975. – 319 с. : ил. Моклер, К. Французский импрессионизм / К. Моклер // Искусство : Живопись. Скульптура. Архитектура. Графика ; кн. для учителя. В 3 ч. Ч. 2. Искусство


Западной Европы ХVII-XX веков / сост. М. Алпатов, Н. Ростовцев. – М. : Просвещение, 1988. – С.217-226. : ил.

Ті, що розбуджують почуття краси Французький імпресіонізм історично ведуть від художньої виставки навесні 1874 року, що відкрилася в майстерні фотографа Нодара. А вже 25 квітня 1874 р. маловідомий нині репортер Леруа надрукував в гумористичному виданні «Шаріварі» статтю за назвою «Виставка імпресіоністів». Осудлива назва Леруа набула популярності, а пізніше стала історичною. Були ще цілком лайлива статті, назви яких вигукували: « Дуже комічна виставка!» , « Якась дурня!», « Страшенна мазня!» Еміль Кардон найбільш точно відтворив у своєму репортажі несхвальне ставлення критики до імпресіоністів та звинувачення їх в аморальності. Зараз це викликає здивування, бо незрозуміло, що аморального в пейзажах Каміля Піссарро, Альфреда Сіслея, побутових сценах Едгара Дега, натюрмортах Моне і Ренуара. Пройшли десятиліття. І нова генерація художників прийшла до справжнього розвалу форм і зубожіння змісту. Тоді і критика, і публіка побачили в засуджених імпресіоністах – реалістів, а трохи згодом і класиків французького мистецтва. Відомими піонерами імпресіонізму стали художники: Каміль Піссарро, Клод Моне, П'єр-Оґюст Ренуар, Альфред Сіслей, Едгар Дега та Поль Сезанн. На виставці можна переглянути репродукції картин майстрів, та більш дізнатися про їх життєвий та творчий шлях. Апчинская, Н. Эдгар Дега (1834-1917) / Н. Апчинская // Cто памятных дат: 1984. – М. : Советский художник, 1984. – С.175-178. – Сто памятных дат). Богемская, К. Клод Моне / К. Богемская – М. : Искусство, 1984. – 143 с. Богемская, К. Огюст Ренуар (1841-1919) / К. Богемская // Cто памятных дат: 1991. – М. : Советский художник, 1990. – С.70-73. – Сто памятных дат). Богемская, К. Поль Сезанн (1839-1906) / К. Богемская // Cто памятных дат: 1991. – М. : Советский художник, 1990. – С.24-27. – Сто памятных дат). Последняя треть XIX в. : [звернення імпресіоністів до різних сторін дійсності] // История зарубежного искусства : учебник / под. ред. М. Кузьминой. – М. : Изобразительное искусство, 1984. – С.273-279.

К. Моне. Враження. Схід Сонця ; А. Сіслей. Міст в Аржантеї.

*** Бур'ян, О. Імпресіонізм / О. Бур'ян // Дніпро. – 2011. – №10. – С.138-140. – Мистецька майстерня). Нежива, Л. «Мелодія барв» та «фарби звуків»: імпресіонізм в системі літературної освіти / Л. Нежива // Дивослово. – 2012. – №11. – С.67-65. – Бібліогр. : с.64.


Понимаш, Г. Використання творів живопису та музики під час вивчення модерністської літератури / Г. Понимаш // Всесвітня література та культура. – 2002. – №9. – С.2-7. Соснова, В. Імпресіонізм у літературі та художній культурі / В. Соснова // Дивослово. – 2011. – №12. – С.6-11. – Бібліогр. : с.64. Штанько, Г. Реалізм та імпресіонізм у музиці / Г. Штанько // Всесвітня література та культура. – 2002. – №9. – С.18-19. Ярощук, С. Імпресіонізм як явище мистецтва / С. Ярощук // Дивослово. – 2007. – №11. – С.12-16. Вентури, Л. Поль Сезанн / Л. Вентури // Искусство : Живопись. Скульптура. Архитектура. Графика ; Кн. для учителя. В 3 ч. Ч. 2. Искусство Западной Европы ХVIIXX веков / сост. М. Алпатов, Н. Ростовцев. – М. : Просвещение, 1988. – С.235-241 : ил. Ладвинская, А. Анри де Тулуз-Лотрек / А. Ладвинская // Жизнь выдающихся людей. 70 знаменитых художников : Судьба и творчество. – Донецк : ООО ПКФ «БАО», 2006. – С.379-384. Ладвинская, А. Камиль Писсарро / А. Ладвинская // Жизнь выдающихся людей. 70 знаменитых художников : Судьба и творчество. – Донецк : ООО ПКФ «БАО», 2006. – С.252-359. Ладвинская, А. Клод Оскар Моне / А. Ладвинская // Жизнь выдающихся людей. 70 знаменитых художников : Судьба и творчество. – Донецк : ООО ПКФ «БАО», 2006. – С.293-299. Ладвинская, А. Пьер Огюст Ренуар / А. Ладвинская // Жизнь выдающихся людей. 70 знаменитых художников : Судьба и творчество. – Донецк : ООО ПКФ «БАО», 2006. – С.299-306. Ладвинская, А. Эдгар Дега / А. Ладвинская // Жизнь выдающихся людей. 70 знаменитых художников : Судьба и творчество. – Донецк : ООО ПКФ «БАО», 2006. – С.272-280. Линдсей, Дж. Поль Сезанн / Дж. Линдсей ; пер. с англ. Л. Москвиной. – М. : Искусство, 1989. – 416 с. : ил. – Жизнь и искусство). Луначарский, А. Огюст Ренуар – живописец счастья / А. Луначарский // Искусство : Живопись. Скульптура. Архитектура. Графика ; Кн. для учителя. В 3 ч. Ч. 2. Искусство Западной Европы ХVII-XX веков / сост. М. Алпатов, Н. Ростовцев. – М. : Просвещение, 1988. – С.227-235 : ил. Моне Клод (1840-1926) // 50 биографий мастеров западноевропейского искусства / сост. Ю. Шапиро, О. Персианова, К. Мытарева. – Ленинград : Советский художник, 1968. – С.249-254. Перрюшо, А. Жизнь Ренуара / А. Перрюшо ; пер. с фр. С. Тархановой, Ю. Яхниной. – К. : Мистецтво, 1991. – 314 с. : ил. Ренуар Огюст (1841-1919) // 50 биографий мастеров западноевропейского искусства / сост. Ю. Шапиро, О. Персианова, К. Мытарева. – Ленинград : Советский художник, 1968. – С.255-261. Ромм, А. «Граждане Кале» Родена / А. Ромм // Искусство : Живопись. Скульптура. Архитектура. Графика ; кн. для учителя. В 3 ч. Ч. 2. Искусство Западной Европы ХVIIXX вв. / сост. М. Алпатов, Н. Ростовцев. – М.,1988. – С.210-216 : ил. Самин, Д. Альфред Сислей / Д. Самин // 100 великих художников. – М. : Вече, 2004. – С.299-303. – 100 великих). Самин, Д. Анри Тулуз-Лотрек / Д. Самин // 100 великих художников. – М. : Вече, 2004. – С.387-392. – (100 великих).


Самин, Д. Камиль Писсарро / Д. Самин // 100 великих художников. – М. : Вече, 2004. – С.251-256. – 100 великих). Самин, Д. Клод Моне / Д. Самин // 100 великих художников. – М. : Вече, 2004. – С.303-308. – 100 великих). Самин, Д. Огюст Ренуар / Д. Самин // 100 великих художников. – М. : Вече, 2004. – С.308-313. – 100 великих). Самин, Д. Поль Сезанн / Д. Самин // 100 великих художников. – М. : Вече, 2004. – С.294-299. – 100 великих). Самин, Д. Эдгар Дега / Д. Самин // 100 великих художников. – М. : Вече, 2004. – С.285-290. – 100 великих). Скляренко, В. Дега Эдгар / В. Скляренко, Т. Иовлева, И. Рудычева // 100 знаменитых художников, XIХ-ХХ вв. – Х. : Фолио, 2002. – С.118-123. – 100 знаменитых). Скляренко, В. Моне Клод / В. Скляренко, Т. Иовлева, И. Рудычева // 100 знаменитых художников, XIХ-ХХ вв. – Х. : Фолио, 2002. – С.279-283. – 100 знаменитых). Скляренко, В. Писсарро Камиль / В. Скляренко, Т. Иовлева, И. Рудычева // 100 знаменитых художников, XIХ-ХХ вв. – Х. : Фолио, 2002. – С.325-328. – 100 знаменитых). Скляренко, В. Ренуар Пьер-Огюст / В. Скляренко, Т. Иовлева, И. Рудычева // 100 знаменитых художников, XIХ-ХХ вв. – Х. : Фолио, 2002. – С.340-345. – 100 знаменитых). Скляренко, В. Сислей Альфред / В. Скляренко, Т. Иовлева, И. Рудычева // 100 знаменитых художников, XIХ-ХХ вв. – Х. : Фолио, 2002. – С.406-410. – 100 знаменитых). Перрюшо, А. Жизнь Сезана / А. Перрюшо ; пер. с фр., послесловие К. Богемской. – М. : Радуга, 1991. – 351 с. : ил. Перрюшо, А. Жизнь Тулуз-Лотрека / А. Перрюшо ; пер. с фр., послесловие О. Мамонтовой. – М. : Радуга, 1990. – 284 с. : ил. Сезанн Поль (1839-1906) // 50 биографий мастеров западноевропейского искусства / сост. Ю. Шапиро, О. Персианова, К. Мытарева. – Ленинград : Советский художник, 1968. – С.289-294. *** Винниченко, Т. Клод Моне: IMPRESSION / Т. Винниченко // Личности. – 2013. – №11. – С.82-103. Гуляева, В. Анри Тулуз-Лотрек : Дитя порока / В. Гуляева // Караван историй. – 2015. – №4. – С.106-119. Єфремова, В. Натхнення Анатолія Тартаковського : [Неоімпресіоністичний метод повертає до втраченої радості спостереження натури] / В. Єфремова // Образотворче мистецтво. – 2006. – №2. – С.82-85. Колосюк, П. Живопис на пленері й латаття Клода Моне / П. Колосюк // Всесвітня література та культура. – 2002. – №7. – С.45-46. Янковая, О. Клод Моне: в поисках впечатлений / О. Янковая // Натали. – 2015. – №2. – С.78-85.


Е. Дега. Танцювальний клас в Опері.

Світ образів і образ світу Французький імпресіонізм не підіймав філософських проблем і навіть не намагався проникати під кольорову поверхню буденності. Натомість імпресіонізм зосереджується на поверхневості, плинності миті, настрою, освітленні чи куті зору. Як і мистецтво ренесансу, імпресіонізм будується на особливостях і навичках сприйняття перспективи. Разом з тим ренесансне бачення підривається доведеною суб'єктивністю і відносністю людського сприйняття, що робить колір і форму автономними складовими образу. Для імпресіонізму не так важливо, що зображено на малюнку, але важливо як зображено. Художники часто малювали людей у русі, під час забави чи відпочинку, представляли вигляд даного місця при даному освітленні, мотивом їх робіт була також природа. Імпресіоністи одні з перших почали малювати на повітрі, не доопрацьовуючи своїх робіт у майстерні. Генеральною творчою методою імпресіоністів був дивізіонізм — накладання різних барв з таким розрахунком, щоб з певної відстані барви сприймалися злитими в певний колір. Тіні також малювали за допомогою основних кольорів без уживання чорного. Барская, А. Камиль Писсарро. Бульвар Монмартр в Париже : [репродукція] / А. Барская // Cокровища Эрмитажа. – Ленинград : Советский художник, 1984. – С.116. Барская, А. Клод Моне. Дама в саду : [репродукція] / А. Барская // Cокровища Эрмитажа. – Ленинград : Советский художник, 1984. – С.112. Барская, А. Поль Сезанн. Натюрморт с драпировкой : [ілюстрація] / А. Барская // Cокровища Эрмитажа. – Ленинград : Советский художник, 1984. – С.118. Губарева, М. Импрессионизм – это «впечатления»: [оригінальна техніка та чисті фарби К. Моне] / М. Губарева, А. Низовский // 100 великих шедевров изобразительного искусства. – М. : Вече, 2006. – С.393-398. – (Золотая коллекция «100 великих»). Даниэль, С. Язык живописи : [картини К. Моне] / С. Даниэль // Искусство видеть : О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя. – Ленинград : Искусство, 1990. – С.126-127. Дега, Е. Портрет молодой женщины : [ілюстрація] // Искусство : Живопись. Скульптура. Графика. Архитектура ; Кн. для чтения / сост. М. Алпатов. – М. : Просвещение, 1969. – С.217. Зернов, П. Эдгар Дега. Женщина, расчѐсывающая волосы : [репродукція] / П. Зернов // Cокровища Эрмитажа. – Ленинград : Советский художник, 1984. – С.111. Изергина, А. Огюст Ренуар. Девушка с веером : [репродукція] / А. Изергина // Cокровища Эрмитажа. – Ленинград : Советский художник, 1984. – С.113. Ионина, Н. Бульвар капуцинок в Париже : [картина К. Моне] / Н. Ионина // 100 великих картин. – М. : Вече, 2003. С.318-321. – 100 великих). Ионина, Н. Голубые танцовщицы : [картина Е. Дега] / Н. Ионина // 100 великих картин. – М. : Вече, 2003. – С.397-400. – 100 великих). Ионина, Н. Оперный проезд в Париже : [картина К. Піссарро] / Н. Ионина // 100 великих картин. – М. : Вече, 2003. С. З89-392. – 100 великих). Ионина, Н. Портрет актрисы Жанны Самари : [картина О. Ренуара] / Н. Ионина // 100 великих картин. – М. : Вече, 2003. С.326-330. – 100 великих). Клод Моне. Бульвар капуцинов в Париже : [ілюстрація] // Шедевры мировой живописи в музеях СССР : [альбом] / под. ред. Э. Малышевой. – М. : Изобразительное искусство, 1963. – С.67.


Ренуар, О. Этюд к портрету актрисы Самари : [ілюстрація] // Французская живопись в музеях СССР : [альбом] / под ред. М. Климовой. – М. : Изобразительное искусство, 1962. – С.141. *** Французская живопись XIX – начала XX века : [к-т репрод.] / авт.-уклад. Р. В. Савко. – М. : Изобразит. искусство, 1986. – 24 арк. в обкл.

Найцікавіше на сторінках сайтів ІНТЕРНЕТ Імпресіонізм [Електр. ресурс] // ВікіпедіЯ : [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D0 %BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC (30.06.2015). - Назва з екрану. Импрессионизм [Електронний ресурс] // Академик :[сайт]. - Текст. і граф. дані. – 2000-2015. – Режим доступу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/1180/ (30.06.2015). — Назва з екрану. Камиль Писсарро [Електронний ресурс] // Писсарро.рф : [сайт]. – Текст. і граф. дані. – [б. м., 2015]. – Режим доступу: http://писсарро.рф/ ( 30.06.2015). — Назва з екрану Тихонова, Е. Импрессионизм или искусство как впечатление [Електр. ресурс] / Е. Тихонова // Женский журнал : [сайт]. – Текст. і граф. дані. – 2011-2015. – Режим доступу: http://www.smiw.ru/%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D 0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%87.html (30.06.2015). – Назва з екрану.

. Обкладинка: П’єр Огюст Ренуар. Дві дівчини, що читають в саду.

"Мелодія барв" та "фарби звуків"  
"Мелодія барв" та "фарби звуків"  
Advertisement