Page 1

Київська міська рада. Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 2017 рік : розпорядження № 70 від 27 січня 2017 року // Хрещатик. – 2017. – 7 лютого (№14). – С.

Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 2017 рік Розпорядження № 70 від 27 січня 2017 року Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету», рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік», з метою виконання наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2016 року № 1195 «Про затвердження структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмноцільового методу»: 1. Затвердити перерозподіл видатків споживання бюджету в сумі 25 493,4 тис. грн, передбачених Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 2017 рік у загальному фонді бюджету міста Києва, в межах загального обсягу бюджетних призначень шляхом зменшення видатків споживання по кодах програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 9313140 «Заходи державної політики з питань молоді» в сумі 15,0 тис. грн, 9313150 «Функціонування клубів підлітків за місцем проживання» в сумі 9 139,3 тис. грн, 9315022 «Утримання та навчальнотренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» в сумі 16 259,1 тис. грн, 9315060 «Утримання центрів «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури» в сумі 80,0 тис. грн, та збільшення видатків споживання по кодах програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 9313143 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» в сумі 15,0 тис. гри, 9313142 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання» в сумі 9 139,3 тис. грн, 9315031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних


шкіл» в сумі 16 259,1 тис. грн, 9315061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» в сумі 80,0 тис. грн, що додається. 2. Затвердити перерозподіл видатків розвитку бюджету в сумі 2 090,0 тис. грн, передбачених Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 2017 рік у спеціальному фонді (інші кошти спеціального фонду) бюджету міста Києва, в межах загального обсягу бюджетних призначень шляхом зменшення видатків розвитку по кодах програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 9313150 «Функціонування клубів підлітків за місцем проживання» в сумі 1 600,0 тис. грн, 9315022 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» в сумі 490,0 тис. грн та збільшення видатків розвитку по кодах програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 9313142 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання» в сумі 1 600,0 тис. грн, 9315031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» в сумі 490,0 тис. грн, що додається. 3. Затвердити перерозподіл видатків споживання бюджету в сумі 793,5 тис. грн, передбачених Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 2017 рік у спеціальному фонді (плата за послуги бюджетних установ) бюджету міста Києва, в межах загального обсягу бюджетних призначень шляхом зменшення видатків розвитку по кодах програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 9313150 «Функціонування клубів підлітків за місцем проживання» в сумі 753,2 тис. грн, 9315022 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» в сумі 40,3 тис. грн та збільшення видатків споживання по кодах програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 9313142 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання» в сумі 753,2 тис. грн, 9315031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» в сумі 40,3 тис. грн, що додається. 4. Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації забезпечити подання та погодження перерозподілів видатків бюджету, передбачених пунктами 1-3 цього розпорядження, до постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.


5. Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) внести відповідні зміни до розпису місцевого бюджету після погодження в установленому порядку перерозподілів видатків, передбачених пунктами 1-3 цього розпорядження, з постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету та соціальноекономічного розвитку. 6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків. Голова В. Кличко

Київська міська рада. Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дніпровській район  

Київська міська рада. Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дніпровській районній в місті Києві державній адміністраці...

Київська міська рада. Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дніпровській район  

Київська міська рада. Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дніпровській районній в місті Києві державній адміністраці...

Advertisement