Page 1

Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Дніпровської районної в місті Києві держадміністрації Центральна районна бібліотека ім. П.Г.Тичини

Серія «Ділове читання бібліотекаря»

Вебліографічний список

Київ - 2017


«Библиография – это почва,

на которой растёт современная культура» Д. С. Лихачёв

Шановні колеги! Пропонуємо вашій увазі вебліографічний список фахових періодичних видань та кращих фахових блогів, які допоможуть зорганізувати бібліографічну роботу, використати напрацювання колег в роботі, підвищити свій професійний рівень, ознайомитись з кращими зразками інноваційних форм бібліографічної роботи. Видання 2-ге, доповнене та перероблене.

Тел. для довідок: (044)517-42-38

©ЦРБ ім П.Тичини, 2017


Фахова віртуальна періодика Библиография [Электронный ресурс] : науч. журн. / Рос. Книжная палата ; [редкол.: К. М. Сухоруков (гл. ред.) и др.]. – М. : Бук Чембэр Интернэшнл, 2010-2017. – Электронная версия печат. изд. - http://www.bookchamber.ru/content/bibliomag/bibliomag.html (07.06.2017). Назва з екрану. Бібліосвіт [Електронний ресурс] : інформаційний вісник / Державний заклад “Державна бка України для юнацтва” ; [редкол.: Г. Саприкін (голов. ред.) та ін.]. – К., 2001– 2017. – Електронна версія друк. вид. http://www.4uth.gov.ua (06.07.2017). - Назва з екрану.

Бібліотека у форматі Д° [Електронний ресурс]: науково-популярний журнал / Національна бібліотека України для дітей - Електронна версія друк. видання http://www.4uth.gov.ua (06.06.2017). – Назва з екрану. Бібліотечна планета [Електронний ресурс] : щоквартальний науково-виробничий журнал / Державний заклад “Національна парламентська б-ка України ім Ярослава Мудрого” ; [голов. ред. Т. Вилегжаніна]. – Електрон. журн. – К., 2009-2017 – Режим доступу: http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=1172 (06.06.2017). – Назва з екрану. Бібліотечний вісник [Електронний ресурс] : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Національна б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [голов. ред. О. С. Онищенко]. – Електрон. журн. – К., 1996 – Електронна версія друк. вид. http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Bib_Visnyk/ (06.06.2017). – Назва з екрану. Бібліотечний форум: історія, теорія і практика [Електронний ресурс] : інформаційний щоквартальний журнал / Олена Башун – Електрон. журн. – Київ, 2015– 2017. – Електронна версія друк. вид. - http://www.libraryforum.info (06.06.2017). - Назва з екрану. Библиотечное дело — XXI век [Электронный ресурс] : [сайт] / Российская государственная библиотека Текст. і граф. дані. – М.: 1999—2013. – Режим доступу: http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s231/d979/. (06.06.2017). - Назва з екрану. Библиотечное дъло [Электронный ресурс] : журнал / ООО “Агентство Информ-Планета” ; гл. ред. Т. Филиппова. – Электрон. журн. – СПб., 2003– 2017 . – Электронная версия печат. изд. – Режим доступу: http://www.bibliograf.ru/issues/2017/2/315/ (06.06.2017). - Назва з екрану. Вісник Книжкової палати [Електронний ресурс] : наук.-практ. журн. / Державна наукова установа “Книжкова. палата України ім. І. Федорова” ; [голов. ред. М. І. Сенченко]. – Електрон. журн. – К., 2015 – 2017 . – Електронна версія друк. вид. http://www.ukrbook.net/visnyk.htm (06.06.2017). - Назва з екрану.


Открытый доступ: Библиотеки за рубежом [Электронный ресурс] : сборник / Всерос. гос. б-ка иностр. лит-ры им. М.И. Рудомино, Центр междунар. библиотековедения. – Электрон. дан. - Вып 1 (1994). - М. : Центр книги Рудомино, 1998 - . - Электрон. версия печат. изд. http://libfl.ru/static/izdaniya/mkc_issues/2016.pdf (06.06.2017). - Назва з екрану. Світ дитячих бібліотек [Електронний ресурс] : щокв. наук.-метод. журн. / Укр. асоц. працівників б-к для дітей, Нац. б-ка України для дітей. – Електрон. журн. – К., 2002– 2013. – Електронна версія друк. вид. - http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5073 (06.06.2017). Назва з екрану. Современная библиотека [Електронний ресурс]: [блог]: информационно-методический журнал / Информационный центр сотрудничества «Литера»; Издательский центр "ЛитераПресс" – М.: 2008-2013. - Режим доступу: http://sb.litera-ml.ru (06.06.2017). - Назва з екрану. Шкільний бібліотечно-інформаційний центр [Електронний ресурс] : информаційнометодичний журнал // Інформаційне забезпечення загальноосвітнього навчального закладу: [сайт] / Український інститут нормативної інформації. – Київ, 2011-2017. – Режим доступу: http://www.libcenter.com/ (06.06.2017). - Назва з екрану. Блогосфера на допомогу бібліографу Бібліо граф [Електронний ресурс] : [блог] / Львівська обласна бібліотека для дітей. – Текст. та граф. дані. – Львів, 2017. - Режим доступу: http://bibliograflviv.blogspot.com (06.06.2017). – Назва з екрану. Бібліографиня [Електронний ресурс] : [блог бібліографа Надвірянської ЦБС] / Тетяна Гавриленко. – Текст. та граф. дані. – Надвірна, 2017. - - Режим доступу: https://bg.libnadvirna.info (06.06.2017). – Назва з екрану. Бібліосходинки [Електронний ресурс] : [блог] / Ірина Гунчак . - Текст. і граф. дані. – Мирненськ, 2016-2017. - Режим доступу: http://skarbnyzabibl.blogspot.com (06.06.2017). – Назва з екрану. БлоГнот Методиста [Електронний ресурс] : [блог] / Львівська обласна бібліотека для дітей – Текст. і граф. дані. – Львів, 2013-2017. - Режим доступу: http://lvivmetod.blogspot.com (07.06.2017). – Назва з екрану. Иновационные формы библиографической деятельности [Електронний ресурс] // Просто библиоблог ] : [блог] / Людмила Лоневская. – Текст. і граф. дані. – 2012 – 2017. – Режим доступу: http://novichokprosto-biblioblog.blogspot.ru/2016/11/2017.html (07.06.2017). – Назва з екрану. Лунецкая А. Р. Библиографические указатели-игрушки. Обобщение опыта [Електронний ресурс] / А. Р.Лунецкая // Копающаяся в методиках: [сайт] / бібліотека ім. С.Т.Аксакова


– Текст. дані. – Трехгорне. – Режим доступу: http://mei-blog.blogspot.com/search/label/указатели-игрушки (07.06.2017). - Назва з екрану. Методист ОВU Херсон [Електронний ресурс] : [блог] / Херсонська обласна бібліотека для юнацтва ім. Б. Лавреньова. - Текст. і граф. дані. – Херсон, 2013. - Режим доступу: http://metobuks.blogspot.com/. – (06.06.2017). – Назва з екрану. Методична служба публічних бібліотек Києва [Електронний ресурс] : [блог] / Ольга Романюк. - Текст. і граф. дані. – Київ, 2010-2017 - Режим доступу: http://olgamethodlibkyiv.blogspot.com/ (06.06.2017). - Назва з екрану. Професіонал: бібліографічний бюлетень (Для підвищення кваліфікації бібліотечних працівників [Електронний ресурс] / Публічна б-ка ім. Лесі Українки м. Києва. - К., 2009 -). Електрон. версія друк. вид. http://lucl.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=253:2012-01-25-09-4539&catid=1:pagedir&Itemid=2 (06.06.2017). – Назва з екрану.

Список склала і підготувала до друку зав. відділу довідково-інформаційної та організаційно-методичної роботи - Осипенко В.М

Наша адреса: Центральна районна бібліотека ім. П.Г.Тичини вул.. Андрея Шептицького, 24 м. Київ – 02 02002 Е-mail: dniprlib@ gmail.com http://dniprоlib.com.ua (044)517-42-38

Веб сторінки бібліографічної майстерності: вебліографічний список  

Веб сторінки бібліографічної майстерності: вебліографічний список / Центральна районна бібліотека ім.П.Тичини. - К.: 2017

Веб сторінки бібліографічної майстерності: вебліографічний список  

Веб сторінки бібліографічної майстерності: вебліографічний список / Центральна районна бібліотека ім.П.Тичини. - К.: 2017

Advertisement