Page 1

Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Централізована бібліотечна система Дніпровського району Бібліотека ім. В.Маяковського

Бібліографічний список Київ – 2015


“Орлик був людиною висококультурною, європейцем в повнім розумінні цього слова… Він належав до людей барокової доби, просякнутих глибокою релігійністю… Життя примушувало його до компромісів, але душа залишалася чесною і щирою, здатною до найбільших обмежень і самопосвяти. ” Б.Крупницький, історик (1938 р.)

© Бібліотека ім. В. Маяковського, 2015 2


Від укладача Бібліографічний список літератури видано з нагоди 305-річчя від дня, як Пилип Орлик був обраний гетьманом і проголошення “Конституції Пилипа Орлика”. Видання має розділ, який дає біографічні дані про видатного українського патріота і політичного діяча; бібліографічний список, який містить інформацію про друковані джерела (книги і статті з періодичних видань) із фонду бібліотеки ім. В. Маяковського та перелік електронних ресурсів. Список джерел складається з двох розділів: 1.Список видань про життя і діяльність Пилипа Орлика 2.Інтернет– ресурси. В межах розділів документи розташовані за алфавітом авторів та назв. Список адресовано вчителям, викладачам, учням, студентам навчальних закладів, бібліотечним працівникам, а також всім тим, хто цікавиться історією України.

3


Пилип Орлик був із шляхетної родини... (біографічні дані) Ця історична особа овіяна легендами. П.Орлику доля постелила цілісний і безкомпромісний і дуже нелегкий шлях служіння українському народу. ―У роду Орликів переплелося українське, білоруське, литовське і чеське коріння. Відомості про Орликів ідуть із Чехії ХІІ століття. Рід мав дві гілки: одна лишилася на місці, представники другої емігрували до Польщі. Саме до другої, шляхетської, належали предки Пилипа Орлика — дід, який мав маєтності на Мінщині, і батько Степан, котрий перебрався в Україну. Син Степанів Пилип народився 11 жовтня 1672 року в селі Косуті Ошмянського повіту на Віленщині (Мінська обл., Білорусія). За рік батько гине в битві під Хотином, і всі турботи за родину лягають на плечі матері Ірини з роду Малаховських. Вона таки добре дбала про дітей: Пилип здобув освіту в Києво-Могилянському колегіумі. У 1698 році молодий шляхтич посідає місце кафедрального писаря київської митрополії і цього ж літа бере шлюб з донькою полтавського полковника Ганною Герцик. Починається його кар'єра у Війську Запорозькому. У 1700 році він уже старший канцелярист, а 1706-го — генеральний писар, права рука й довірена особа гетьмана Івана Мазепи. Пилип Орлик був високоосвіченою людиною, крім української мови, знав латину, давньогрецьку, французьку, німецьку, шведську, польську, російську, можливо, й інші. Написав книжки ―Алкід Російський‖(1695р.),яку присвятив Мазепі, і ―Гіппомен Сармацький‖ (1698 р.) — на пошану ніжинського полковника Івана Обидовського.‖ (Хорунжий, Ю. Мужі чину). Пилипа Орлика знали як високопорядну людину, зразкового сім'янина. Не раз він рятував свою родину - двох малих синків і донечку. Про це докладно написав Юрій Хорунжий у своєму романі ―Любов маєш — маєш згоду‖. Палкий і свідомий патріот і борець за незалежну Україну, Пилип Орлик дуже виділявся у тогочасному середовищі української козацької старшини. ―Орлик являв собою цілком новий тип патріота й інтелігента, який у неймовірно тяжких умовах еміграції не полишав думки про 4


відновлення самостійності української державності. Найактивніший провідник мазепинської ідеї, він присвятив ціле життя створенню західноєвропейської коаліції, яка б допомогла визволити Україну… Він намагався скористатися будь-якою можливістю, щоб зацікавити європейські держави вирішенням долі України. Ніхто більше за Пилипа Орлика не зробив у той час, аби українське питання стало часткою загальноєвропейської політики першої половини ХУІІІ століття. ―Пакти і Конституція прав і вольностей Війська Запорозького‖, або так звана ―Конституція Пилипа Орлика‖, яку було проголошено у день його виборів гетьманом, є унікальним документом, який дослідники небезпідставно називають однією з перших у світі демократичних конституцій. Головна ідея її — повна незалежність України від Польщі та Росії… Крім визначення території української держави, цей документ визначив права усіх верств населення. ...Визначальною рисою Орликової Конституції… є пункти, котрі обмежували гетьманську владу на користь старшинської ради — своєрідного козацького парламенту, до якого мали увійти не лише генеральна старшина й полковники, а й представники Запорожжя та полків — від кожного по одній заслуженій особі. Конституцію України одразу по її прийняттю визнали уряди Швеції і Туреччини. Вона і сьогодні вражає своєю актуальністю й високим правовим рівнем…‖ (Шаров,І. 100 видатних імен України). Помер Пилип Орлик у бідності 24 травня 1742 року в Яссах неподалік Бендер, де було прийнято Конституцію. Біля 30 останніх років Орлик прожив без родини, мотаючись по світу та шукаючи кращої долі для України. Особливо цікаву літературну спадщину залишив П.Орлик майбутнім поколінням: листування, універсали, промови, панегірики та ―Діаріуш подорожній‖, тобто щоденник. Майже всі його писання вирізняються надзвичайною художністю, бароковим красномовством, частим звертанням до історичних прикладів та міфології. Як великий книголюб, записував свої враження від прочитаних книжок. ―Орликів стиль і багатогранна освіченість ставлять його в один ряд з найвидатнішими представниками української вченої еліти кінця ХУІІ — поч. ХУІІІ ст., яка виховувалася в стінах КиєвоМогилянської академії і складала той культурний осередок, котрий 5


увійшов в історію культури як Київські Атени, ідеологом і лідером якого був Іван Мазепа… Перед смертю Орлик послав листа до запорожців, нагадуючи їм про високий обов'язок захищати рідну землю.” (Шаров,Ю. 100 видатних імен України).

Пам'ятник Пилипу Орлику в Києві

―...до самого скону… гетьман Пилип Орлик, чужинець родом, віддав усю свою працю, весь свій блискучий талант, усе життя своє й долю своєї родини для добра української визвольної справи і перед лицем цілого світу передав ідею і дух Мазепи наступним поколінням українства.‖(Олександр Оглоблин, історик-емігрант) .

6


Список видань про життя і діяльність Пилипа Орлика (із фонду бібліотеки ім. В. Маяковського) Антончик, Л. Конституція Пилипа Орлика: [сценарій заходу] / Л. Антончик // Позакласний час. — 2015. — № 5. — С. 45 - 47. Белебеха, І. Розділ 2. Добра слава України. 2.1. Лицарі українського духу. Супереліта. Пилип Орлик / Іван Белебеха // Українська еліта. — Харків: Видання журналу ―Березіль‖, 1999. — С. 122-129. Білоусов, Є. Творець вікопомного документу: [Пилип Орлик — гетьман України в еміграції, автор першої української конституції] / Євген Білоусов // Славетні імена України: оповідання для дітей серед. шкіл. віку / передм. П. Мовчана. — К.: Просвіта, 2003. — С. 114 - 125. Журавльов, Д. В. ―Бути чи не бути‖, або Пригоди українського Дон-Кіхота ( П.Орлик) / Д. В. Журавльов // Усі гетьмани України. — К.: Гетьман, 2012. — С. 445- 464. Кресіна, І. Гетьман Пилип Орлик і його Конституція / Ірина Кресіна, Олексій Кресін. — К., 1993. — 80 с. — (Бібліотека українця). Лазарович, М. В. Україна наприкінці ХУІІ – у ХУІІІ столітті. Становлення Гетьманщини. Іван Мазепа та Пилип Орлик. Пилип Орлик / М. В. Лазарович // Історія України: навч. посібник. — К.: Знання, 2008. — С. 201- 202. Лазорський, М. Патріот: [діяльність першої української політичної еміграції, яку очолював Пилип Орлик, а по смерті його син — гетьманич Григорій Орлик] / Микола Лазорський. — К.: Україна, 1992. — 261с. — (Проза українського зарубіжжя). Ольхіна, Н. Творець першої української коституції Пилип Орлик // Визначні особистості в історії України / упоряд. Т. Ковтунович. — К.: Редакція загальнопедагогічних газет,2004. — С. 72 - 77. 7


Орленко, П. Автор першої української конституції: [про Пилипа Орлика] // Історичний календар — 97 / упоряд. А. Денисенко, В. Туркевич. — К., 1996. — С. 315-317. Орлик Пилип // Ілюстрована енциклопедія історії України (від найдавнішого часу до кінця ХУІІІ ст.) / авт. тексту О. Кучерук. — К.: Спалах ЛТД, 1998. — С. 145-146. Орлик Пилип. Український гетьман // Провідники духовності в Україні / за ред. І.Ф. Кураса. — К.: Вища школа, 2003. — С. 76 - 78. Орлик Пилип Степанович // Довідник з історії України: видання в трьох томах. — К.: Генеза, 1995. — Т. ІІ (К-П). — С. 315 - 316. Орлик Пилип Степанович // Довідник з історії України (А-Я): посібн. для серед. загальноосв. навч. закл. / за заг. ред. І.Підкови, Р.Шуста. — 2-ге вид., доопр. і доповн. — К.: Генеза, 2001. — С. 539. Орлик Пилип Степанович // Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. — К.: Наук. Думка, 2010. — Т. 7. — С. 636. Орлик Пилип Степанович // 100 знаменитих людей України / кол. авторів В.М. Скляренко, Т. Харченко та ін. — Харків: Фоліо, 2005. — С. 326-331. Орлик Филипп Степанович // Современная украинская энциклопедия. — Харьков: Клуб Семейного Досуга, 2006. — Т. 10. — С. 234 - 235. Осипчук, И. “Агенты царя Петра І по всей Европе похищали соратников Гетьмана Ивана Мазепы. Поэтому автору первой украинской конституции Филиппу Орлику приходилось скрываться и жить под чужими фамилиями” / Игорь Осипчук // Факты.— 2015. — 24 апреля № 73. — С. 29, 31.

8


Пакти й конституції законів та вольностей Війська Запорозького, укладені між ясновельможним паном Пилипом Орликом, новообраним Гетьманом Війська Запорозького, та між старшиною, полковниками, а також названим Військом Запорозьким, прийняті публічною ухвалою обох сторін і підтверджені на вільних зборах встановленою присягою названим Ясновельможним Гетьманом, року Божого 1710, квітня 5, при Бендерах // Історія української Конституції. — К.: Право, 1997. — С. 31 - 46. Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика. 1710 рік / передм. та заг наук. редакція О. Пріцака. — К.: Веселка, 1994. — 77с. Перша хвиля української еміграції. Пилип Орлик — гетьман України в еміграції // Новий довідник: Історія України. — К.: Казка, 2005. — С. 277- 282. Пилип Орлик // Видатні постаті в історії України ( ІХ– ХІХ ст.): Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети: довід. вид. / В. І. Гусєв (кер. кол. авт.) та ін. — К.: Вища шк., 2002. — С. 201 - 204. Пилип Орлик // Енциклопедія українознавства. Загальна частина. — перевидання в Україні. — К., 1995. — С. 456. Пилип Орлик // 100 Видатних українців. — К.: Арій, 2006. — С. 130 - 134. Похід Пилипа Орлика на Правобережжя // Новий довідник: Історія України. — К.: Казка, 2005. — С. 282 - 283. Реєнт, О.П. ― Природа моя, з прадідів моїх не дозволяє мені бути зрадником, і зобов’язує мене бути вірним моєму добродійнику‖. Пилип Степанович Орлик (1672-1742) / О.П. Реєнт, І.А. Коляда // Усі гетьмани України. — Харків: Фоліо, 2007. — 297- 320.

9


Різниченко, В. Пилип Орлик — гетьман України. І. Борщак. Великий мазепинець Григор Орлик: історичні оповіді / передмова, примітки, текстологічна підготовка В.О. Шевчука. — К.: Укр. письменник, 1996. — 302 с. Слабошпицький, М. Конституція Пилипа Орлика / Михайло Слабошпицький // З голосу нашої Кліо. — К.: Махаон-Україна, 1999. — С. 150-160. Субтельний, О. Обрання Пилипа Орлика на гетьмана / Орест Субтельний // Мазепинці. Український сепаратизм на початку ХУІІІ ст. — К.: Либідь, 1994. — С. 56 - 60. 305 лет назад гетьманом стал изгнаник Пилип Орлик // Сегодня. — 2015. — 16 апреля № 69. — С. 40. Ульяновський, В. Пилип Орлик В. / Ульяновський // Володарі гетьманської булави: історичні портрети. — К.: Варта, 1994. — С. 413– 497. — ( Бібліотечна серія). Уривалкін, О.М. Перша політична еміграція. П. Орлик і його Конституція / О.М. Уривалкін // Історія України (кінець ХУІІ – початок ХХІ століття: посібник. — К.: КНТ, 2007. — С. 22- 25. Филипп Орлик (1672-1742), гетьман Украины, создатель первой украинской конституции // 100 великих украинцев. — М.: Вече, К.: Орфей, 2001. — С.146 - 151.— ( 100 великих). Хорунжий, Ю. Пилип Орлик // Гетьмани України: історичні портрети: збірник. — К.: Журн. ―Україна‖, газ. ―Вечірній Київ‖, 1991. — С. 151-158. Хорунжий, Ю. Пилип Орлик і Перша Конституція України / Юрій Хорунжий // Мужі чину: історичні парсуни. — К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2005. — С. 5 - 13.

10


Чухліб, Т. Закріплення незалежності від Російської імперії у Конституції 1710 р. Українська булава під захистом Шведської корони: [про конституцію П. Орлика і його політичну діяльність] / Тарас Чухліб // Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648-1714 рр. — К.: Арістей, 2005. — С. 399 - 413. Чухліб, Т. В. Пилип Орлик (1672-1742 рр.) / Т.В. Чухліб // Гетьмани України – Русі. — Донецьк: ВКФ ―БАО‖, 2012. — С. 254 – 267. Шаров, І. Ф. Орлик Пилип (1672– 1742) — гетьман Правобережної України (1710-1714), гетьман України в еміграції (1714– 1742) / І. Ф. Шаров // 100 видатних імен України. — К.: Альтернативи, 1999. — С. 293 - 297. Шевчук, В. Місія Пилипа Орлика / Валерій Шевчук // Козацька держава. — К.: Абрис, 1995. — С. 192 - 209.

Інтернет - ресурси Біографія Пилипа Орлика [Електронний ресурс] // Ім’я Івана Мазепи: [сайт]. — Текст. і граф. дані. — Режим доступу: http:// www.mazepa.name/biohrafiya-pylypa-orlyka/ (20.07.2015). — Назва з екрану. Гетьман Пилип Орлик та його Конституція [Електронний ресурс] // Історія України: [ сайт] . — Текст. і граф . дані. — [К.]: Історія Украіни, 2010 - 2015. — Режим доступу: http://histua.com/knigi/istoriya-ukraini-zaruba-vaskovskij/ getman-pilip-orlik-ta-yogo-konstituciya (20.07.2015). — Назва з екрану. Конституція Пилипа Орлика (повний текст) [Електронний ресурс] // Рідна Країна : світоглядний портал: [сайт] — Текст. і граф. дані. — [К.] : Рідна країна, 2010-2015. — Режим доступу: http://ridna.ua/2015/04/konstytutsiyapylypa-orlyka-povnyj-tekst/ (20.07.2015). — Назва з екрану.

11


Укладач: Гончар Т. А.

Наша адреса: м. Київ вул. Ентузіастів, 29 Телефон/факс: (044)294-00-30 @Скринька: rusanovkalib@i.ua Блог: mayakovskiylib.wordpress.com Twitter: @Mayakovskiy_lib

12

Пилип Орлик - творець вікопомного документу  
Пилип Орлик - творець вікопомного документу  
Advertisement