Page 1

b Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Централізована бібліотечна система Дніпровського району Бібліотека ім. В.Маяковського

Бібліографічний список

“Джерелом естетичного впливу на дитину є її величність пані природа у всій її непереможній красі:у квітах і метеликах, у красі дерева і листя,у співах пташок, у грі світла на воді, в кольорах зорі,в красі далеких краєвидів. Це збагатить дитину будь-якої правди, краси, добра.” Софія Русова Надзвичайно цікавими і корисними для теорії і практики сучасної школи є пропоновані Софією Русовою шляхи і засоби морального виховання. За допомогою виховання вчена пропонувала поступово поширювати коло дитячої любові. Спочатку природжену любов до матері перенести на батька, потім на інших рідних — дідуся, бабусю, брата, сестру та ін., далі на вчителя, товаришів по школі і садку і т. д. Так, поширюючи свою любов все далі й далі, дитина на певному етапі свого розвитку починає відчувати любов до свого народу, своєї нації, врешті до всього людства. Намагання поширити любов до людей усього світу зайвий раз свідчать про гуманні й демократичні прагнення Софії Русової. Софія Русова справедливо вважається класиком вітчизняного дошкільного виховання, про що красномовно свідчать її праці «Теорія і практика дошкільного виховання», «Дитячий сад на національнім грунті», «Дошкільне виховання», «Нова школа соціального виховання», «Націоналізація дошкільного виховання», «Нові методи дошкільного виховання», «Роль жінки у дошкільному виховання» та інші, а також подвижницька практична діяльність у галузі дошкільного виховання.

Київ – 2018

2


Від упорядника Бібліографічний список літератури видано на честь видатного педагога, громадського діяча Софії Федорівни Русової. Видання має вступну частину, яка дає короткі біографічні дані про Софію Русову; розділ, де розкривається творчість і діяльність Софії Русової у цитатах, висловах самого педагога і відомих людей; бібліографічний список, який містить інформаційні джерела (книги і статті з періодичних видань) із фонду бібліотеки ім. В. Маяковського, а також електронні ресурси. Список джерел складається з двох розділів: 1.Педагогічна спадщина Софії Русової в літературі. 2. Інтернет– ресурси. В межах розділів документи розташовані в алфавітному порядку. Список адресовано вчителям, викладачам, учням, студентам навчальних закладів, а також широкому колу читачів, які цікавляться життям і творчістю Софії Федорівни Русової.

3

Софія Русова — талановита донька України (короткі біографічні дані) Народилася Софія 18 лютого 1856 р. в селі Олешня на Чернігівщині в родинному маєтку Ліндфорсів. Батько полковник, швед за походженням, тривалий час перебував на віськовій службі у м. Олеську у генералгубернатора Жерве. Федір Ліндфорс після нарождення другої дитини подає у відставку і повертається на Україну в рідну Олешню. В 1865 році родина переїхала до Києва. В автобіографії Русова писала: "Ми з сестрою відкрили в Києві перший український Фребелівський дитячий садок. В 1873 р. почались мої щирі зносини з українськими діячами Драгомановим, Лисенко, Старицьким, Чубинським та ін. У свої 16 років Софія стала членом Старої Громади. Саме тут і познайомилась Софія з Олександром Русовим земським статистом, громадським діячем та етнографом. Вже на схилі літ Софія Федорівна згадувала, що найбільший вплив на її становлення мали М. Драгоманов та О. Русов. У 70-80-ті роки 19 ст. Русова формується не тільки як педагог і вчений, а й як публіцист, літературознавець, мистецтвознавець, історик. Однією з перших її праць була стаття французькою мовою про Тараса Шевченка, яку О. Русов у Чехії передав І. Тургенєву і яка була опублікована у Франції. Взагалі ідеї великого Кобзаря пройдуть крізь усі педагогічні твори Русової. Ціла низка її праць прсвячена життю і творчості Г. КвіткиОснов'яненка, Г. Сковороди, М. Гоголя, М. Драгоманова, Т. Шевченка. У наступний період головну свою увагу С. Русова зосереджує на педагогічній творчості. Тільки за 1910 - 1914 рр. вона у першому українському педагогічному журналі "Світло" надруковала понад 100 своїх статей, розвідок, рецензій. 4


З під її невтомного, мудрого і талановитого пера вийшла ціла низка статей, присвячених проблемам національної освіти. Після приходу до влади більшовицького уряду Русова усвідомлює, що розвиток України повертає в інше русло. Зневірившись у можливостях національного відродження, вона емігрує до Чехословаччини. З болем у серці звертається 65-річна Русова: "Прощай, рідна, дорога Україно. Кидаю тебе з одним палким бажанням усі свої старі сили віддати на визволення Твого народу, щоб знову пишалася Ти й волею, і наукою, і багатством". Громадською та освітньою діяльністю С. Русова займалася до останнього подиху. Померла 1940 року, похована у Празі.

Софія Русова про педагогічну працю “Долю свою я вирішила тоді, зреклась мистецтва, взялась за школу. Скільки разів пізніше я каялася в цьому рішенні, коли буденна педагогічна праця мене не задовольняла, скільки разів я залишала її, шукала задоволення в літературній роботі, але для цього мені не вистачало здібностей, а життя знову й знову в різних обставинах кликало мене до цієї самої «педагогіки»” “Бути гарним педагогом — це бути справжнім реформатором майбутнього життя України, бути апостолом Правди і Науки” “Кохаючи свою національну культуру, дитина поважатиме й друга і націю й цікавитиметься їхнім життям, навчиться шукати й знаходити у вселюдській культурі ті скарби художні, наукові й моральні, які можуть стати їй найріднішими, бо не нав’язані з боку, а органічно прищеплені до її душі” 5

Софія Русова у висловах і цитатах Завсігди з добрим гумором, бадьора, рухлива, повна активної діяльності, С. Русова своєю вдачею впливала на людей, що її ото-чували і охоплювала їх до тої праці, на яку віддала все життя. А. Білецький Достойна Пані... Образ української жінки з високо поетичною прекрасною душею І незламною волею; жінки, яка не знала компромісів там, де була поганьблена честь Народу; матері, яка всі сили свої і своє щастя віддавала на виховання нового, активно-го, вільного духом покоління, свідомо відданого своїй Нації, своїй Батьківщині. А. Горбачева Велика заслуга п. Русової, що вона — такий знаток діточої душі, в першу чергу душі української дитини, — промовляє за тою дитиною на світовій арені як педагог і як українка і з малюнків на-ших дітей виводить перед світом нашу політичну... бездомність. К. Малицька Бабуся віком, але молода душею, повна енергії, глибокої від-даності суспільній праці — такою стоїть сьогодні перед нами жін-ка, мати, бабуся наших визвольних змагань — Софія Федорівна Русова. А. Животко Вона прийшла на світ, коли безсмертний Шевченко палав гні-вом на гнобителів нашого народу; доростала тоді, як М. Драгоманов розгортав свої сили, коли із Західної Європи ширились ідеї по-ступу, національної і соціальної справедливості. Народилась й літ доходила в добу великих людей і великиї ідей. В ті ідеї людянос-ті, рівності, 6


волі, демократії сама увірувала й пішла на працю для здійснення її. Великих людей взяла собі за приклад. Б. Залевський Видатний педагог, громадський діяч, дочка свого народу, яка присвятила все своє життя служінню високим ідеалам. Вона була тим апостолом, що проніс через усе своє життя ідею добра і справедливості. О. Мариновська

Перша на українських землях вона творить одноцілу теорію дошкільного виховання, сперту на широкому знанні відповідних починів і течій на заході, а водночас достосовану до потреб укра-їнського довкілля, наскільки це в тому часі було можливе. Н. Дорошенко Її життя — це примір для сучасних і майбутніх працівників. Вона вчить, як вести боротьбу, і вчить, як треба господарити в новій Будівлі, коли настане слушний час. Бачимо її як Каменяра, який увесь свій молодий вік лупав скалу, і бачили ми її при праці в короткий час незалежної української держави... Усе її писання мало тільки одну мету: послужити великій спра-ві пробудження народу. Вона — це тип таких ідеальних робітників, що не хочуть ні слави, ні жадної собі користі, а все життя віддають ідеї. І ніякі переслідування, тюрми, ніякі невигоди життя не змо-жуть їх викинути з рейок, на які вони раз поставили своє життя. О. Дучимінська Джерело: Калуська Л. Софія Русова: концентрація думок [Електронний ресурс] / Любимира Калуська // "Ятрань". – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.yatran.com.ua/ articles/768.html.

7

Список видань творів Софії Русової 1.Русова, С. Вибрані педагогічні твори / упоряд. Та автор передмови О.В. Проскура. - К., 1996. 2.Русова, С. Методика початкової географії / Софія Русова. – К., 1918. 3.Русова, С. Мої спомини. / Софія Русова. – К., 1996. 4.Русова, С. Перша читанка для дорослих для вечірніх та недільних шкіл. / Софія Русова. – К., 1918. 5.Русова, С. Позашкільна освіта: Засоби її переведення: Лекції, читані на позаяк. Ф-ті Київ. Пед.. ін.-ту. К., Б. р. [1918]. 6.Русова, С. Початкова географія. / Софія Русова. – СПб., 1911. 7.Русова, С. Про колективне та групове читання / Софія Русова. – К., 1917. 8.Русова, С. Український букварь / Софія Русова // по підручнику О. Потебні. – СПб., 1906. 9.Русова, С.Ф. Теорія і практика дошкільного виховання [Текст] / С. Ф. Русова – Львів ; Краків ; Париж : Просвіта, 1993. – 127 с. – (Популярна енциклопедія "Просвіти"; Ч. 4) 10.Русова, С. Вибрані педагогічні твори [Текст]: у 2 кн. Кн.1 / С. Русова ; за ред. Є. І. Коваленко. – К. : Либідь, 1997. – 272 с. 11.Русова, С. Вибрані педагогічні твори [Текст]: у 2 кн. Кн.2 / С. Русова ; за ред. Є. І. Коваленко. – К.: Либідь, 1997. – 320 с. 12. Теорія і практика дошкільного виховання / ред. Н. Бічуя. - Львів, Краків; Париж: Просвіта, 1993 - 125 с. - / Попул. енцикл. "Просвіти"; ч. - 4. 8


5. Лахтадир, О. Вчимося мудрості у Софії. (С. Русова) / О. Лахтадир // Дошкільне виховання. – 1996. – № 3. – С. 13-14. 6. Мазур, Г. Педагогічну спадщину С.Ф. Русової – в масову практику роботи національної школи / Г. Мазур // Початкова школа. – 2001. – № 5. – С. 51-53. 7. Мельничук, М. Світ правдивий і чистий. Духовність дитини очима Софії Русової / М. Мельничук / Дошкільне виховання. – 1997. – № 6. – С. 14-15. 13. Софія, Русова: з маловідомого і невідомого [Текст] : Т. 1 : "Несторка української педагогічної літератури..." / упоряд. : О. Джус, З. Нагачевська. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2006. – 456 с. 14.Софія, Русова: з маловідомого і невідомого [Текст]: Т. 2 : "Сеньйорка українського жіноцтва..." / упоряд. : З. Нагачевська, О. Джус. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2007. – 364 с.

Про Софію Русову 1.Ільєнко, І. Про життя, педагогічну, видавницьку діяльність С. Русової та її спілкування з М. Рильським / І. Ільєнко. // Жага: Труди і дні Максима Рильського. – К., 1995. – С. 6 – 65. 2.Ківшар, Т. Недруковані матеріали автобіографії Софії Русової / Т. Ківшар // Київська старовина. – 1994. – № 1. – с. 105. 3.Коваленко, Є. Софія Русова педагог-просвітитель, державний діяч, вчений / Є. Коваленко // Рідна школа. – 2000. – № 8. – С. 35-38. – Бібліогр.: 5 назв.

8. Палієнко, М. Софія Русова // Історія України в особах, 19-20 ст. / авт. колектив: І. Войцеховська (керівник та ін.) – К., 1995. – С. 355-358. 9. Проскура, О. Педагог і діяч / О. Проскура // Дошкільне виховання. – 1996. – № 3. – С. 12-13. 10. Зайченко, І.В. Педагогіка: підручник / І.В. Зайченко. – 3-тє видання, перероблене та доповнене – К.: Видавництво Ліра-К, 2016. – 608 с. – С. 308-312. (Технологія національного виховання С.Ф. Русової). 11. Шекет, Ю. Софія Русова: ширити коло дитячої любові / Юлія Шекет // Жінка. – 2017. – № 6. – С. 14-15.

Інтернет– ресурси 1. Волощук, О. «Майдан Софії Русової» відкрито в «Інтермеццо» [Електронний ресурс] / Олександр Волощук // SVOBODA. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://newvv.net/culture/literature/206059.html

4. Козуля, О. Велика просвітителька / О. Козуля // Жінки в історії України. – К., 1993. – С. 99-103.

2. Гонюкова, Л. Софія Русова і український жіночий рух [Електронний ресурс] / Лілія Гонюкова // Етнічна історія народів Європи. - № 7. – 2000. – Режим доступу до ресурсу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/ cgiirbis_64.exe? C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_ DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/eine_2000_7_12.pdf

9

10


3. Гупало, С. Хрест великої українки [Електронний ресурс] / С. Гупало // Газета "День". - № 25. – 2006. – Режим доступу до ресурсу: https://day.kyiv.ua/uk/ article/ukrayina-incognita/hrest-velikoyi-ukrayinki 4. Калуська, Л. Софія Русова: концентрація думок [Електронний ресурс] / Любимира Калуська // "Ятрань". – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http:// www.yatran.com.ua/articles/768.html

5. Кузь, В. Софія Русова: сторінки життя і творчості у контексті сьогодення [Електронний ресурс] / Володимир Кузь // Історія педагогіки в особах. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ i r b i s _ n b u v / c g i i r b i s _ 6 4 . e x e ? C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_ DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ipa_2012_2_10.pdf 6. Проскура, О. За ідеями Песталоці та Фребеля [Електронний ресурс] / Олена Проскура // Газета "День". - № 180. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: https:// day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/za-ideyami-pestaloci-tafrebelya. 7. Рогова, П. Перше видання в українській бібліографії про Софію Русову [Електронний ресурс] / Павла Рогова // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 4. – Режим доступу до ресурсу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/ cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_ DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2012_4_3.pdf 8. Нестеренко, Л. П. ітература для дітей у творчості Софії Русової [Електронний ресурс] / Л. П. Нестеренко, О. О. Стаєнна // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: Міжвуз. зб. наук. ст. — 2009. — Вип. XX. — С. 274-279. – Режим доступу до ресурсу: http://dspace.nbuv.gov.ua/ handle/123456789/16574 11

Київ, 02154, вул. Ентузіастів, 29 +38-044-294-00-30; rusanovkalib@i.ua @Mayakovskiy_lib Бібліотека працює: з 11.00 до 19.00 У суботу та неділю з 10.00 до 18.00 Вихідний – п’ятниця. Останній день місяця – санітарний. 12

"Бути справжнім педагогом - це бути справжнім реформатором майбутнього життя України"  

"Бути справжнім педагогом - це бути справжнім реформатором майбутнього життя України". Софія Русова / бібліотека ім. В. Маяковського. - К.:2...

"Бути справжнім педагогом - це бути справжнім реформатором майбутнього життя України"  

"Бути справжнім педагогом - це бути справжнім реформатором майбутнього життя України". Софія Русова / бібліотека ім. В. Маяковського. - К.:2...

Advertisement