Issuu on Google+

б е р е з е нь / ма р т , №1 ’ 2 0 1 4 ( в их о дит ьр а звмі с я ць )


Му фт і йДУМУ«УММА»Саї дІ с маг і ло в( Доне цьк)


І г орКоз ло вс ькийпре з иде нт «ЦЕНТРУРЕЛІ ГІ ЄЗНАВЧИХДОСЛІ ДЖЕНЬ ТАМІ ЖНАРОДНИХДУХОВНИХСТОСУНКІ В»

AP EI RON+9


Ру с ланХалі ко вЖурнал Апейрон + № 5 за березень 2014 року