Page 1

CMYK

Ziar ul Vaii Jiului

Ziarul poporului. Citeşte şi dă mai departe! Comentează subiectele zilei accesând site-ul

Nu există lege

)

împotriva LUI! ADEVĂRU

Cotidian regional * Apare de luni până vineri (inclusiv) în toate localităţile Văii Jiului

Director: Cătălin DOCEA

Redactor şef: Marian BOBOC

Curs valutar: 1€ = 4,4581 lei 1$ = 3,3408 lei 1₤ = 5,2525 lei

marţi, 18 iunie 2013 Anul VI nr. 1222 12 pagini Preţ: 1 leu

Insolvenţa oraşului Aninoasa – o ţeapă veritabilă pentru creditorii administraţiei publice locale. Cel puţin până în luna octombrie 2013, creditorii nu mai văd niciun leu!

Redacţia şi administraţia: str. Nicolae Bălcescu nr. 2, etaj II, Petroşani

 Ieri, prin Hotărârea nr. 868/2013 a Tribunalului Hunedoara, a fost admisă cererea formulată de Unitatea Administrativ Teritorială a Oraşului Aninoasa, prin primarul Nicolae Dunca, pentru deschiderea procedurii insolvenţei. Ca să gestioneze ţepele trase de fostul şi actualul primar (care rămâne ordonator principal de credite sub supraveghere), administratorul judiciar S.C.P. Tudor & Asociaţii S.P.R.L. va avea un onorariu mai mare cu 30% decât indemnizaţia lunară a primarului în exerciţiu. Solicităm administraţiei locale să facă publică, în regim de urgenţă, lista plăţilor efectuate în ultimele 90 de zile înaintea pronunţării deschiderii procedurii insolvenţei, dar şi cele efectuate în ultimele 90 de zile ale mandatului exercitat de fostul primar, Ilie Botgros, cu precizarea vechimii facturilor achitate.

Societate comercială angajează şofer de Tir. Relaţii la telefon 0751.199100. administrativ-teritorială aflată în stare de insolvenţă, prin ordonatorul principal de credite. Notificarea se va publica, pe cheltuiala unităţii administrativ-teritoriale, într-un ziar local sau naţional de largă circulaţie. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor a fost fixat la 15 august 2013, cel pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 11 septembrie 2013, cel privind soluţionarea eventualelor contestaţii a fost fixat la 28 septembrie 2013, iar cel pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 9 octombrie 2013. Cu alte cuvinte, prin termenele fixate de către instanţă, creditorii nu vor mai putea încasa vreun leu de la Primăria oraşului Aninoasa până la afişarea tabelului definitiv al creanţelor, adică data de 9 octombrie 2013. Administratorul judiciar şi ordonatorul principal de credite au obligaţia de a întocmi un plan de redresare. Termenul pentru continuarea procedurii de insolvenţă a fost fixat de către instanţă pentru data de 10 septembrie 2013. Vom reveni. Cătălin DOCEA

Tribunalul Hunedoara a admis, ieri, ce- tarea de suspendare a atribuţiilor de rerea formulată de unitatea adminisordonator principal de credite urmând trativ-teritorială a oraşului Aninoasa ca atribuţiile prevăzute de art. 71 din pentru deschiderea procedurii insolOrdonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. venţei. Atribuţiile de administrator ju- 46/2013 privind criza financiară şi indiciar, în conformitate cu prevederile solvenţa unităţilor administrativlegale, vor fi îndeplinite de către teritoriale să fie exercitate cu avizul S.C.P. Tudor & Asociaţii S.P.R.L., penadministratorului judiciar. tru un onorariu egal cu indemnizaţia În termen de 5 zile, administratorul lunară a primarului unităţii adminisjudiciar trebuie să notifice destrativ-teritoriale a oraşului Aninoasa, chiderea procedurii unităţii adminismajorată cu 30%. trativ-teritoriale tuturor creditorilor Tot începând de ieri sunt suspendate menţionaţi în lista depusă de unitatea toate acţiunile judiciare sau extrajudinanţa de Urgenţă a Guvernului nr.46/2013 ciare pentru realizarea privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor creanţelor asupra administrativ-teritoriale să fie exercitate cu unităţii administrativavizul administratorului judiciar. În temeiul art teritoriale. 78 şi art. 79 din Ordonanţa de Urgenţă a Primarul Nicolae Dunca (soluţia pe scurt, aşa cum a Guvernului nr.46/2013 privind criza financiară va păstra atribuţiile de fost ea publicată pe portalul şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriordonator principal de ale, Dispune ca în termen de 5 zile, adminiscredite până la solici- instanţelor de judecată) tratorul judiciar să notifice deschiderea procedurii unităţii administrativ-teritoriale, Admite cererea formulată de unitatea administuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă trativ-teritorială a oraşului Aninoasa prin ordode unitatea administrativ-teritorială aflată în natorul principal de credite Primarul oraşului stare de insolvenţă, prin ordonatorul principal Aninoasa d-nul Dunca Nicolae pentru deschide credite, potrivit prevederilor art. 55 lit. c). derea procedurii insolvenţei faţă de unitatea Notificarea se va publica, pe cheltuiala unităţii administrativ-teritorială a oraşului Aninoasa. administrativ-teritoriale, într-un ziar local sau În temeiul art. 59 din Ordonanţa de Urgenţă a naţional de largă circulaţie. Fixează termenul Guvernului nr.46/2013 privind criza financiară limită pentru înregistrarea cererii de admitere şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoria creanţelor la 15 august 2013. Fixează terale, dispune deschiderea procedurii de insolmenul limită pentru verificarea creanţelor, învenţă împotriva unităţii administrativtocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului teritoriale a oraşului Aninoasa, În temeiul art. preliminar al creanţelor la 11 septembrie 35, art. 36 şi art. 38 din Ordonanţa de Urgenţă 2013. Fixează termenul pentru soluţionarea a Guvernului nr. 46/2013 privind criza finaneventualelor contestaţii la 28 septembrie 2013 ciară şi insolvenţa unităţilor administrativ-terişi pentru afişarea tabelului definitiv al cretoriale, numeşte administrator judiciar pe anţelor la 9 octombrie 2013. Dispune comuniS.C.P. Tudor & Asociaţii S.P.R.L. care va încarea prezentei încheieri la Direcţia Generală deplini atribuţiile prevăzute de art. 39 din ora Finanţelor Publice a judeţului Hunedoara donanţa de urgenţă, cu un onorariu egal cu pentru înscriere în registru local al situaţiilor indemnizaţia lunară a primarului unităţii de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoadministrativ-teritoriale a oraşului Aninoasa riale. Administratorul judiciar, împreună cu ormajorată cu 30%. În temeiul art. 66 din Ordodonatorul principal de credite, vor întocmi un nanţa de Urgenţă a Guvernului nr.46/2013 plan de redresare care să includă elementele privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor prevăzute la art. 75 alin. (9) din Legea nr. administrativ-teritoriale sunt suspendate toate 273/2006, cu modificările şi completările ulteacţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru rioare. Fixează termen pentru continuarea realizarea creanţelor asupra unităţii adminisprocedurii la 10 septembrie 2013. Executorie şi trativ-teritoriale. Primarul unităţii administradefinitivă. Cu opoziţie în termen de 15 zile la tiv teritoriale a oraşului Aninoasa va păstra primirea notificării pentru creditori. Cu recurs, atribuţiile de ordonator principal de credite în termen de 10 zile de la comunicare. până la solicitarea de suspendare a atribuţiilor Cererea de recurs se depune la Tribunalul de ordonator principal de credite urmând ca Hunedoara. Pronunţată în şedinţa publică, azi atribuţiile prevăzute de art. 71 din din Ordo17 iunie 2013.

Hotărârea nr. 868/17.06.2013


Ziarul Vãii Jiului

2 LA ORDINEA ZILEI Marţi 18 Iunie 2013

9:00-9:15 Ştiri (r) 9:15-9:30 Reportajul zilei (r) 9:30-10:30 Arena - emisiune de sport (r) 10:30-11:00 Live is Life – emisiune muzicală (r) 17:00-18:00 Beszelgetesek (Convorbiri) - emisiune în limba maghiară 19:00-19:15 Ştiri 19:15-19:30 Reportajul zilei 19:30-21:00 Analiză finală - talk show Televiziunea Parâng poate fi recepţionată în reţeaua UPC pe următoarele frecvenţe: Petroşani şi Petrila - 423,25 MHz (canal S 36), Vulcan, Lupeni şi Aninoasa - 391,25 MHz (canal S 32)

Cursuri gratuite pentru cei care vor să devină doctori clovni

Diplomă pentru… nas roşu Bela Fulop, directorul Asociaţiei „Doctor Clown” din Petroşani, anunţă deschiderea cursurilor pentru clovni de meserie. Asociaţia, în colaborare cu Fundaţia „Caritas” din Oradea, organizează în perioada 24–30 iunie un curs gratuit pentru doctori clovni. Cursul se va desfăşura la Casa de Cultură a Studenţilor din Petroşani. „Pentru participare nu există criterii, singurele condiţii fiind să vreţi să zâmbiţi şi să doriţi să oferiţi şi altora zâmbetul dumneavoastră! Mulţumim pe această cale doamnei director Lavinia Hulea pentru ajutorul necondiţionat şi sufletul său mare”, spune Bela Fulop. Fundaţia „Caritas” Oradea va veni la Petroşani cu şase voluntari, clovni profesionişti, care vor susţine aceste cursuri gratuite.

„Voluntarii ne vor învăţa să dăruim zâmbete, să desenăm zâmbete pe feţele copiilor bolnavi, să modelăm baloane, dar, cel mai important, ne vor ajuta să împărţim voie bună celor care nu se pot bucura de acest lucru simplu şi elementar, copii internaţi în Spitalul de Urgenţă Petroşani şi Casa Pollicino”, explică Bela Fulop, fondatorul „Doctor Clown” la Petroşani. Asociaţia „Doctor Clown”, roagă pe cei cu suflet mare să contribuie la susţinerea acestei acţiuni pentru că este de datoria noastră să avem grijă de zâmbetul copiilor noştri. Un gest simplu va avea un rezultat imens, va aduce alinare copiilor bolnavi, zâmbete pe faţa lor, a părinţilor şi a personalului medical care îi îngrijesc. Înscrierea cursanţilor se poate face la adresa de mail fulop.bel@gmail.com sau pe pagina de facebook a asociaţiei.

Petroşani

Accident la intersecţia de la spital

Duminică seara, pe la orele 21:45, la intersecţia semaforizată de la spitalul din Petroşani, a avut loc un accident rutier uşor.

Angajez mecanic auto. Salariu atractiv. Relaţii la telefon 0751.199100

Un bărbat de 37 de ani, din Petroşani, care conducea un autoturism din direcţia centru-Petroşani în direcţia Aeroport, în zona intersecţia semaforizată dintre străzile 1 Decembrie 1918 şi Nicolae Titulescu a efectuat viraj la stânga spre strada Nicolae Titulescu. În acel moment a intrat în coliziune cu autoturismul condus de Lucian, un tânăr de 21 de ani, tot din Petroşani, care circula pe strada 1 Decembrie 1918, dinspre Aeroport spre centrul Petroşaniului, pe banda 1 de circulaţie. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea uşoară a conducătorului de 37 de ani şi a unei pasagere în vârstă de 28 de ani, din Aninoasa, aflată în autoturismul condus de acesta. În mod normal, judecând după regulile rutiere, de vină părea a fi şoferul de 37 de ani, care a schimbat direcţia de mers, fără a se asigura. Dar surpriză, la testul de alcoolemie tânărul de 21 de ani a buctat-o. Conducătorii auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, care a indicat, în cazul tânărului, o concentraţie în aerul expirat de 0,47 mg/l. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere cu îmbibaţie alcoolică peste limita legală a unui autovehicul pe drumurile publice şi vătămare corporală din culpă.

S.C. Centrul de Calcul INFO’ 98 S.A. Petroşani

Pagină realizată de Alina PIPAN

Petroşani, 332015, jud. Hunedoara, str. Timişoarei, nr. 2, tel. +40372 904 652, tel/fax +40254 541 330 ORC: J20/408/1999 CUI: RO11751623 e-mail: office@info98.ro www.info98.ro

SC CENTRUL DE CALCUL INFO ’98 SA, societate cu o experienţă de peste 35 de ani în domeniul informatic, oferă:

CURSUL DE INIŢIERE pentru OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC ŞI REŢELE (COD COR 351101) Cursul are o durată de 72 de ore, se desfăşoară pe parcursul a 6 săptămâni, dintre care un număr de 54 de ore sunt de practică pe calculator. Preţul cursului este de 350 lei şi se poate acorda o reducere de până la 10% pentru grupurile organizate care vin din partea unei singure unităţi economice. Preţul include TVA.

IMPORTANT!!!

Se eliberează diplome recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale. Persoana de contact: ing. Manuela Popescu Telefon: 0254.546071, 0731.010762

www.zvj.ro

marţi, 18 iunie 2013

Chiar dacă furi dintr-o instalaţie nefuncţională,

Tot hoţ de numeşti

Sâmbătă, la amiază, în jurul orei 12:30, lucrătorii Postului de Poliţie T.F. Petroşani au fost sesizaţi telefonic că în zona Staţiei CFR Petroşani un bărbat sapă cu spor.

Bărbatul, dotat cu un târnăcop, căuta, în zona unde sunt îngropate cablurile TTR, cabluri cu rol de telecomunicații CFR. Echipa operativă s-a deplasat la faţa locului şi l-a surprins în flagrant pe Daniel, de 33 ani, din Petroşani, cu antecedente penale. Acesta reuşise să secţioneze şi să sustragă 4 metri de cablu care conţinea fire din cupru şi care făcea parte dintr-o instalaţie nefuncţională de telecomunicaţii a Staţiei CFR Petroşani.

Şi la Uricani,

RoRec a colectat şi premiat

Sâmbătă, 15 iunie, echipa Asociaţiei Române pentru Reciclare RoRec a organizat, între orele 10:00-17:00, la Brad şi la Uricani câte o acţiune de colectare.

Suportând o căldură pătrunzătoare, reprezentanţii RoRec şi-au aşezat masa şi umbrela lângă Casa de Cultură Uricani, aşteptând oamenii cu aparatură veche. În timpul acesta, un microbuz cu portavoce, îndemna uricănenii să se debaraseze de aparatele electrocasnice vechi. Cei mai norocoşi dintre aceia care s-au debarasat, în cadrul acţiunii Asociaţiei RoRec, de un electrocasnic vechi sau defect au plecat acasă cu unul nou, în urma tombolei cu produse Albatros şi Skil. La Uricani au fost puse în joc două cafetiere, două mixere şi două fiare de călcat.


Ziarul Vãii Jiului marţi, 18 iunie 2013

Elevii sunt mai agresivi în şcoli decât în afara lor

Statisticile referitoare la violenţa în şcoli diferă de la o instituţie la alta Unde este adevărul?

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara (CJRAE) a realizat un studiu privind monitorizarea fenomenului de violenţă în mediul şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar. Rezultatele arată că, doar în trei luni de studiu, numărul violenţelor se ridică la 463. Scopul principal al studiului este cunoaşterea fenomenului. O imagine realistă care oferă posibilitatea autorităţilor să intervină şi să diminueze fenomenul. Însă statistica Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Hunedoara este cu totul alta, care confirmă, raportat la cazuistică, faptul că numărul violenţelor din preajma şcolilor s-a diminuat. Două instituţii, două situaţii diferite

Conform CJRAE, pentru semestrul I al anului şcolar 2012-2013, monitorizarea fenomenului de violenţă în mediul şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar s-a realizat în perioada septembrie – decembrie 2012. În această perioadă s-au înregistrat 463 cazuri de violenţă în mediul şcolar, însumând 519 tipuri de violenţă, în care au fost implicaţi 314 elevi la 32 de unităţi şcolare din judeţ. IPJ Hunedoara derulează o serie de acţiuni de prevenire a activităţii infracţionale în şcoli. „Îmbunătăţirea climatului de siguranţă în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar reprezintă un obiectiv prioritar, cu caracter permanent, pentru IPJ Hunedoara”, se arată într-un comunicat al IPJ. Tot acelaşi comunicat arată că „în situaţia operativă înregistrată în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Hunedoara, în perioada ianuarie – mai 2013, se constată faptul că au fost sesizate un număr de 16 fapte penale, cu 14 infracţiuni mai puţin faţă de

perioada similară a anului 2012, când s-au înregistrat 30, dintre care: 13 au fost sesizate în incinta unităţilor şcolare (26 în primele 5 luni 2012); 3 infracţiuni au fost sesizate în zona adiacentă unităţilor de învăţământ (4 în primele 5 luni 2012)”. Aşadar, se poate concluziona că actele de violenţă sunt mai multe, mai diversificate în şcoli, doar că nu toate se raportează poliţiei, ci doar acelea care nu se pot rezolva de către cadrele didactice. Pe genuri de infracţiuni situaţia se prezintă astfel: 13 furturi şi 3 loviri sau alte violenţe. Cu privire la infracţionalitatea sesizată de la începutul anului de învăţământ 2012/ 2013 de către IPJ Hunedoara, se constată faptul că au fost sesizate 43 de fapte penale, cu 26 infracţiuni mai puţin faţă de perioada similară a anului şcolar 2011/ 2012, când s-au înregistrat 69 de infracţiuni, dintre care: 35 au fost sesizate în incinta unităţilor şcolare (62 în perioada similară a anului şcolar 2011/2012), 8 au fost sesizate în zona adiacentă unităţilor de învăţământ (7 în perioada similară a anului şcolar 2011/2012). Pe genuri de infracţiuni, situaţia se prezintă astfel: 27 de furturi, 11 loviri sau alte violenţe, o vătămare corporală, o distrugere, un ultraj contra bunelor moravuri şi două alte infrac-iuni. Dacă comparăm cele 463 de cazuri de violenţă din statistica CJRAE cu cele 69 de infracţiuni din statisticile IPJ Hunedoara, observăm o diferenţă mare.

Ce arată statistica CJRAE

La Uricani s-au înregistrat 25 de acte de violenţă, adică o rată de 2,46%. În Vulcan, pe perioada studiului au fost înregistrate 38 de cazuri, 1,07% rată de violenţă. La Lupeni 39 de cazuri, adică 0,85% rată de violenţă. Petroşaniul a înregistrat 44 de cazuri, reprezentând 0,58% rată a violenţei. La Petrila au fost înregistrate doar 4 cazuri, adică 0,13 la sută rată a violenţei. Aninoasa nu a fost cuprinsă în studiu, deşi ar fi trebuit. Cei mai mulţi elevi agresori sunt din mediul urban şi sunt de gen masculin. Doar 10,6% sunt eleve şi numai 14,7% dintre elevii cu probleme de comportament provin din mediul rural. O treime din elevii care au comis o dată un act de violenţă recidivează. Cei mai mulţi dintre elevii violenţi au vârsta de 14

ÎNVĂŢĂMÂNT

3

ani. Din totalul de 463 de agresiuni, 104 au fost efectuate de elevi de 14 ani, iar 73 de elevi de 12 ani. Cei mai mulţi au recurs la vătămări corporale: lovituri, bruscări, smucituri. Evident, au trecut de bariera verbală şi au lovit direct. 211 elevi lovesc fără să se gândească de două ori. Contrar celor preconizate, violenţa verbală însumează doar 64 de cazuri din totalul de 375. După cum arată raportul, din nefericire, în cadrul perimetrului şcolii au fost înregistrate, în cele cinci luni, 3 violenţe fizice cu arme, două intimidări prin hărţuire sexuală, chiar şi o tentativă de suicid. Elevii nu se dau la o parte nici de la şantaj. Vorbim aici de violenţele între elevi. Unde sunt aceste violenţe în rapoartele IPJ Hunedoara? Dacă elevii, în timpul actelor de agresiune, au în faţă un profesor, din 101 cazuri, 64 preferă să înjure, iar în 4 cazuri au fost înregistrate şi ameninţări explicite. 11 dintre violenţe au implicat violenţe uşoare şi alte 11 insulte grave.

Cum previne poliţia actele de violenţă?

Pentru prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor, precum şi în scopul îmbunătăţirii climatului de siguranţă publică în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ, la nivelul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Hunedoara, în primele 5 luni a anului 2013, au fost desfăşurate o serie de activităţi: 279 acţiuni preventive, în colaborare cu unităţile de învăţământ, pentru identificarea persoanelor care perturbă ordinea publică; au fost verificate 256 societăţi comerciale situate în incinta sau în apropierea unităţilor de învăţământ; 177 acţiuni pe linia combaterii absenteismului şcolar, fiind vizate în principal cluburile de internet şi localurile de alimentaţie publică, ocazie cu care au fost depistaţi 654 elevi care absentau de la cursuri. În loc de concluzie: „Viitor de aur ţara noastră are”… Alina PIPAN

www.zvj.ro


4

SPORT

Ziarul Vãii Jiului

Popice

marţi, 18 iunie 2013

Peste 30 de copii vor fi testaţi la Inter Petrila

Marcel Dobrică, selecţionerul naţionalei României şi al echipei de popice Inter Petrila, a demarat, la nivel local, o acţiune demnă de toată lauda.

SC REALCOM SA PETROªANI

Laboratorul de Producţie – Cofetărie – Patiserie, str. Lunca (lângă SC UPSROM şi Fabrica de Tricotaje), aduce în casele dumneavoastră cele mai gustoase şi delicioase specialităţi: Preluăm şi onorăm zilnic comenzi pentru toate ocaziile: mese festive, nunţi, botezuri şi alte evenimente.

Torturi de ciocolată Torturi cu frişcă Torturi cu fructe Sortimente diversificate de prăjituri Fursecuri Alune prăjite şi alte sortimente Telefon secretariat: 0254.542472, 0372.764439 Laborator: 0733.960320, int. 315 Depozit: 0733.690319, int. 342

declarat Dobrică. Copiii selecţionaţi au vârste cuprinse între 12 şi 14 ani.

Pentru încă trei ani popicăria din Petrila va fi omologată

Astăzi o delegaţie de arbitri de la Baia Mare şi Mediaş atestaţi internaţional va sosi la Petrila pentru a omologa sala de popice din localitate pentru încă trei ani. Astfel, cocheta sală va primi omologarea pentru a organiza atât competiţii naţionale, cât şi competiţii internaţionale. „Sala întruneşte toate condiţiile pentru a fi omologată din nou, aşa că nu ne vom face probleme. Avem una dintre cele mai moderne săli din România”, a declarat Marcel Dobrică.

Tehnicianul, recent, medaliat cu bronzul mondial a descins în şcolile generale din Petrila pentru a selecţiona viitori popicari, chiar de echipa naţională. „Am adunat 30 de copii, care două zile pe săptămână vor veni să dea teste la noi la sală. Din cei 30 de copii îi Taekwon-do vom selecta pe cei care au cu adevărat aptitudini pentru acest sport. Eu unul sunt optimist şi mai sunt convins 20 de copii de la Clubul „Pantera Neagră” din Petroşani au făcut o că ne vom face o echipă redemonstraţie de taekwon-do în cadrul Zilelor Oraşului Petrila, recent dutabilă din forţe proprii”, a

Demonstraţie la Petrila

încheiate.

Copiii coordonaţi de Ionuţ Lascău au făcut o demonstraţie pe cinste, gustată din plin de cei prezenţi într-un număr mare. „Am avut succes cu ceea ce au prezentat copiii pe scenă. După această demonstraţie sper ca părinţii să îşi lase cu toată încrederea copiii la sală, pentru că o vreme au existat discuţii în acest sens”, a declarat Ionuţ Lascău.

Box

Vrea şi gloria olimpică

Bogdan Juratoni, vicecampion european la categoria 75 kilograme, este tentat de trecerea la profesionism pentru câştigurile financiare, dar, în aceeaşi măsură, îşi doreşte şi împlinirea visului de a deveni campion olimpic. Din acest motiv, o eventuală semnare a contractului cu AIBA Pro Boxing ar urma să aibă loc doar la finalul anului, după Campionatele Mondiale 2013. „Decizia mea depinde şi de CS Dinamo,

www.zvj.ro

pentru că sunt angajat acolo şi dacă nu voi mai boxa la Europene sau Mondiale, probabil nici Dinamo nu o să mai aibă de ce să-mi dea salariu. O să stau de vorbă, o să mă consult cu antrenorul, cu cei de acolo, şi voi lua o decizie după Mondiale. Acum sunt aşa împărţit, 50 la 50 la sută, nu ştiu ce va fi. Voi pune toate pe o balanţă şi voi vedea cum dă mai bine. După olimpiadă, sunt tentat să mă duc la boxul profesionist, cel din afara AIBA. Dar voi vedea dacă mai pot să trec la ei, dacă semnez contractul cu APB-ul. La Mondiale voi merge ca să obţin aurul. Eu tot timpul îmi propun aşa la orice competiţie, cred în mine şi sper să fac faţă, să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat la Europene. Să dea Dumnezeu să fiu sănătos, să pot să muncesc, să ajung acolo pregătit”, a declarat valorosul boxer Juratoni.


Ziarul Vãii Jiului

Fotbal

marţi, 18 iunie 2013

De la Petroşani la Brad

Pentru a doua oară în ultimele trei sezoane Aurul Brad, echipă antrenată de Alin Gomoi, a câştigat Cupa României, faza judeţeană. Universitatea Petroşani este cea care şi-a adjudecat acest trofeu în sezonul trecut. Revelaţia returului din Liga a IV-a, Retezatul Haţeg, a ratat al doilea obiectiv al sezonului, după ce a pierdut campionatul la „directe”, plătind tribut absenţelor jucătorilor din Vale, Kallai şi Câmpean. „Zimbrii” promit însă revanşa în viitorul sezon, când se anunţă una din favoritele campionatului. Golul a căzut imediat după pauză, fiind de fapt o „reuşită” în propria poartă, semnată de un jucător al Haţegului. Vurdea a pătruns pe stânga, a centrat în faţa porţii, şi Simoneac şi-a învins, din careul mic, propriul portar în încercarea de a degaja. Peste 5 minute, Aurul a fost aproape de a închide partida, dar ex-jiulistul Tonca a fost

Retezatul Haţeg – Aurul Brad: 0-1

providenţial de două ori în decurs de câteva secunde. Mai întâi, a respins lovitura de cap a lui Mihăilă, pentru ca imediat să devieze în corner şutul din prima a lui Leaha. Abia după aceea, s-a trezit şi Retezatul, care putea egala în minutul 69, însă Ursachi, scăpat singur, a întârziat şutul şi Polvrea l-a blocat. Nici Popesc, lovitură liberă liberă executată puţin pe lângă poartă, şi nici Puşcă, şut din întoarcere din careu respins de Robciuc în corner, nu au avut mai mult noroc. Finalul a găsit-o pe trupa lui Flaviu Itul în atac, cu portarul din Valea Jiului, Andrei Tonca, reluând cu capul pe lângă poartă, însă fără rezultat pe tabela de marcaj. Aurul Brad a cucerit din nou trofeul Cupei României, care a mai fost în posesia sa în anul 2011.

„Cazul Lobonţ”

Conform unui contract semnat între părţi, hunedorenii ar fi trebuit să primească 900.000 de dolari din transfer, însă nu au văzut niciun ban pentru că în 2001 UFC Rapid s-a divizat în UFC şi

5

A marcat: Simoneac (min. 55 – autogol) Retezatul: Tonca – Borbely, Simoneac, Căpâlnaş, Daj – Marcu, Tămăşiloni – Buzdugan, Popesc (cpt), Puşcă – Ursachi. Antrenor: Flaviu Itul. Aurul: Robciuc – Lup, Bănărescu, Polvrea, Mihăilă (min. 90, M. Lupea) – Ciocan, Almăşan, Leaha, Cristea (min. 64, Bisorca) – Miclean (cpt., min. 82, Gomoi), Cornea (min. 25 Vurdea). Antrenor: Alin Gomoi. Arbitri: Denis Haidiner – Raul Popa (ambii din Hunedoara) şi Marius Pavăl (Simeria).

Săptămâna aceasta se poate face dreptate în Unele noi informaţii legate de clubul Rapid au retrimis „cazul Lobonţ” pe masa DNA. Un element zdrobitor împotriva Rapidului este faptul că actualul club, Rapid SA, a încasat până anul trecut peste 12.000 de euro de la AS Roma, ca şi cotă de solidaritate pentru Lobonţ, deşi în România patronul George Copos nu mai recunoaşte legătura cu vechea societate UFC Rapid, când vine vorba de datoria de două milioane euro către Hunedoara.

SPORT

AFC, ultima preluând continuarea activităţii fotbalistice profesioniste. În 2006 a apărut FC Rapid SA, care a preluat prin cesiune de la AFC dreptul de participare în Liga I (cesiunea definitivă s-a realizat în 2009). După ce a câştigat în instanţă, Corvinul a trimis nu mai puţin de opt cereri către Comitetul Executiv al FRF, pentru a se stabili că FC Rapid este continuatoarea UFC şi AFC Rapid şi, implicit, ca aceasta să achite datoria sau, în caz contrar, să nu-i fie acordată licenţa începând cu sezonul 2010-2011. Cum nu a existat niciun răspuns de la FRF, Corvinul a făcut plângere penală, dar procurorii au pus NUP pe dosar. Hunedorenii au mers mai departe şi au făcut plângere împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmării penale, iar Judecătoria Sectorului 2 le-a dat dreptate. Rămâne de văzut dacă şi cum se va soluţiona acest caz, poate chiar săptămâna aceasta.

În gimnastică,

Ora exactă se dă de la Deva Reprezentantele clubului CNS CSŞ „Cetate” Deva s-au dovedit a fi cele mai bune din ţară şi la ediţia 2013 a Campionatelor Naţionale pe echipe, desfăşurate la Oneşti.

Gimnastele „şcolii campioanelor” au cucerit ambele medalii de aur puse în joc la echipe şi s-au clasat pe primul loc la trei dintre cele patru categorii de vârstă în concursul individual. Gimnastele de la Deva au dominat concursurile pe echipe la ambele categorii de vârstă de la Campionatele Naţionale. La junioare II (născute în 1999-2000), echipa CNS CSŞ „Cetate” Deva - formată din Andreea Iridon, Mădălina Blendea, Laura Jurca şi Asiana Peng (crescută în Valea Jiului) - a acumulat 170.475 puncte şi a câştigat detaşat confruntarea cu CSŞ 1 Constanţa. Clubul de la malul mării a aliniat la start două formaţii, dar ele s-au situat pe locurile doi şi trei, cu 156.700, respectiv 149.500 puncte. Tot pe trei, la egalitate cu una dintre echipele din Constanţa, s-a situat şi echipa de la CSŞ Sibiu. Şi în confruntarea echipelor de la categoria junioare III nivel 4 (născute în 2001), CNS CSŞ „Cetate” Deva - în componenţa Olivia Câmpian, Carmen Ghiciuc, Ioana Crişan, Denisa Flora şi Alisia Botnaru - a terminat pe primul loc, cu 212.775 puncte, înaintea Farului Constanţa (211.938 puncte) şi a CSM Oneşti (206.500 puncte). La junioare III nivel III (născute în 2002) şi junioare I (născute în 1998) competiţia pe echipe a fost anulată, deoarece doar clubul devean a avut echipă.

www.zvj.ro


CMYK

6

ACTUALITATE

ĂŽntre taximetriĹ&#x;tii din PetroĹ&#x;ani Ĺ&#x;i cei din Petrila Ĺ&#x;i Vulcan

A intrat dihonia din nou?

Cearta a ĂŽnceput de la faptul că taximetriĹ&#x;tii din PetroĹ&#x;ani consideră că le sunt furaĹŁi clienĹŁii de către cei din localitÄƒĹŁile vecine municipiului.

O parte din taximetriĹ&#x;tii din PetroĹ&#x;ani sunt revoltaĹŁi pe confraĹŁii lor din Petrila Ĺ&#x;i Vulcan, deoarece consideră că „le sunt furaĹŁi clienĹŁii sub directa oblăduire a administraĹŁiei publice locale Ĺ&#x;i, ĂŽn special, a directorului Marian Popescu, care nu ia nicio măsură, deĹ&#x;i Legea 38 din 2005 spune clar că nu poĹŁi să faci taxi ĂŽntr-o localitate cu autorizaĹŁie dintr-o altă localitateâ€?. Aici discuĹŁia e mai amplă Ĺ&#x;i mult mai veche. Noi am mai scris Ĺ&#x;i alĹŁii au mai scris, subiectul e deja vechi, dar unii taximetriĹ&#x;ti Ĺ&#x;i-au cam pierdut răbdarea. AlĹŁii sunt nepăsători Ĺ&#x;i susĹŁin că e loc sub soare pentru toată lumea. Unul dintre cei care Ĺ&#x;i-au pierdut răbdarea este Constantin Luchian, care susĹŁine că ĂŽn zilele de 14 Ĺ&#x;i 16 ianuarie o delegaĹŁie formată din patru taximetriĹ&#x;ti s-a ĂŽntâlnit cu primarul Tiberiu Iacob-Ridzi, care le-a promis că ĂŽn două săptămâni va ĂŽncerca să le rezolve cererile. „I-am spus atunci domnului primar de această situaĹŁie. I-am spus că noi când mergem, de exemplu la Vulcan cu vreun client, ne ĂŽntoarcem fără om. Dacă am sta să luăm oameni de-acolo, ei ar face scandal mare, ne-ar ameninĹŁa Ĺ&#x;i tot felul de chestii din astea. Ei stau la spital, n-au nicio treabă, la fel cei de la Petrila, stau ĂŽn PiaĹŁa Victoriei fără nicio problemă. Iar noi aĹ&#x;teptăm clienĹŁi‌

AĹ&#x;a nu se mai poate. Ce interese sunt oare aici? Le-am spus Ĺ&#x;i celor de la poliĹŁia locală să nu-i mai lase cu taxiurile din Petrila Ĺ&#x;i Vulcan la staĹŁionare ĂŽn PetroĹ&#x;ani, că nu-i legal, le-am spus Ĺ&#x;i ce spune legea. Ne-au răspuns că n-au primit ordin ĂŽn acest sens, iar când vor primi ordin vor face lucrul acesta. De parcă dacă e lege mai trebuie ordin, când se Ĺ&#x;tie că unde-i lege nu-i tocmealÄƒâ€Ś ĂŽl rugăm pe domnul primar să rezolve cât mai repede această problemăâ€?, ne-a declarat Constantin Luchian, taximetrist cu vechi Ĺ&#x;tate, din PetroĹ&#x;ani. O altă problemă rămasă nerezolvată de directorul Marian Popescu, care a primit se pare ordin ĂŽn acest sens, o reprezintă locurile de parcare. AcelaĹ&#x;i taximetrist susĹŁine că i-a comunicat Ĺ&#x;i primarului municipiului de faptul că, odată cu reabilitarea Ĺ&#x;i modernizarea centrului civic, le-au dispărut taximetriĹ&#x;tilor 10 locuri de parcare din zona actualei Bănci Transilvania. „Alte 10 locuri aveam ĂŽn zona Parchetului Ĺ&#x;i alte 5-7 locuri ĂŽn dreptul pasarelei CFR, acum sunt ocupate, există acolo un chioĹ&#x;c Ĺ&#x;i

locomotiva. Stăm acum ĂŽnghesuiĹŁi ĂŽn câteva staĹŁii, iar dacă depăĹ&#x;im cumva numărul de locuri din staĹŁie tot noi suntem amendaĹŁiâ€?. De partea cealaltă, taximetriĹ&#x;tii din Petrila, de exemplu, se apără, susĹŁinând că ei nu iau clienĹŁi locali, doar clienĹŁi de Petrila, deoarece ar exista o ĂŽnĹŁelegere ĂŽntre cele două primării: „Să stea liniĹ&#x;tiĹŁi, că nu le furăm noi clienĹŁii. Asta o facem de ani Ĺ&#x;i ani de zile, nu de azi sau de ieri‌ Până acum de ce n-au venit să se plângă că le luăm clienĹŁii? Lumea Ĺ&#x;tie că aici este staĹŁie, vin până la capătul PetroĹ&#x;aniului, aici, ĂŽn PiaĹŁa Victoriei, chiar Ĺ&#x;i cu taxiul, sau cu maxi-taxi, apoi se urcă ĂŽn celălalt maxi-taxi, spre Lonea, sau ĂŽn taxiul nostru, care pleacă cu patru clienĹŁi. Ce rău facem? Nu mergem să ne luăm clienĹŁi de la gară sau din Aeroport, nici de la piaĹŁÄƒ sau din centru. Stăm aici, ce rău facem?â€?, ne-a spus Victor Mihăiasă, unul dintre taximetriĹ&#x;tii din PiaĹŁa Victoriei. Una peste alta, subiectul pare delicat. Credem că o ĂŽntâlnire a celor trei primari sau viceprimari din cele trei localitÄƒĹŁi cu taximetriĹ&#x;ti ar fi benefică Ĺ&#x;i toată lumea ar avea de câĹ&#x;tigat, până nu se ĂŽncing iar spiritele Ĺ&#x;i se lasă cu ciomăgeli Ĺ&#x;i scandaluri, cum se Ĺ&#x;tie bine că s-a mai ĂŽntâmplat. Când comunicare nu e se Ĺ&#x;tie ce se ĂŽntâmplă. Iar legea se aplică nu se interpretează! Două lucruri de la care ar trebui să se porneascÄƒâ€Ś Corneliu BRAN

3URJUDPXO 2SHUDÄŠLRQDO 6HFWRULDO Ă…&UHÄ‚WHUHD &RPSHWLWLYLWČĊLL (FRQRPLFHÂľ co-ILQDQÄŠDW SULQ )RQGXO (XURSHDQ GH 'H]YROWDUH 5HJLRQDOÄŒ Ă…,QYHVWLÄŠLL SHQWUX YLLWRUXO GXPQHDYRDVWUÄŒÂľ

,PSOHPHQWDUH 3URLHFW )LQDQÄŠDW GLQ )RQGXUL (XURSHQH PetroÄ‚ani, 18.06.2013 SC RUNING TEX SRL cu sediul ĂŽn Mun. PetroÄ‚DQL vQILLQÄŠDWÄŒ OD GDWD GH &RG GH vQUHJLVWUDUH ILVFDOÄŒ Str. *HRUJH (QHVFX QU MXGHÄŠXO +XQHGRDUD FRG 7HO )D[ ĂŽncepând cu data de 25.02.2013 implementeazÄŒ proiectul Ă…6SULMLQLUHD DFFHVXOXL OD EURDGEDQG Ä‚L OD VHUYLFLLOH FRQH[H ĂŽn cadrul SC Runing Tex 65/Âľ, co-ILQDQÄŠDW SULQ )RQGXO (XURSHDQ GH 'H]YROWDUH 5HJLRQDOÄŒ Ä‚i Bugetul de Stat, 3URJUDPXO 2SHUDÄŠLRQDO 6HFWRULDO ´&UHÄ‚WHUHD &RPSHWLWLYLWČĊLL (FRQRPLFHÂľ $[D 3Uioritara III Ă…Tehnologia InformaÄŠLei Ä‚i ComunicaÄŠiilor pentru VHFWRDUHOH SULYDW VL SXEOLFÂľ ', ,,,, Ă…SusÄŠinerea utilizÄŒrii tehnologiei informaÄŠiei Ä‚i comunicaÄŠLLORUÂľ 2SHUDÄŠiunea 1 Ă…Sprijinirea accesului la broadband Ä‚i la serviciile conexe, ĂŽn baza contrDFWXOXL GH ILQDQÄŠDUH vQFKHLDW FX Ministerul pentru Societatea InformaÄŠionalÄŒ, Autoritate de MaQDJHPHQW SHQWUX 3URJUDPXO 2SHUDÄŠLRQDO 6HFWRULDO ´&UHÄ‚WHUHD &RPSHWLWLYLWČĊLL (FRQRPLFHÂľ. ValoarHD WRWDOÄŒ D SURLHFWXOXL HVWH GH 60.906,32 OHL GLQ FDUH DVLVWHQÄŠD ILQDQFLDUÄŒ QHUDPEXUVDELOÄŒ HVWH GH 44.206,20 lei. PURLHFWXO VH LPSOHPHQWHD]ÄŒ vQ 0XQ PetroÄ‚ani, Str. George Enescu, nr.53, jud. Hunedoara, cod 505200, SH R GXUDWÄŒ de 4 luni. Obiectivul general aO DFHVWXL SURLHFW FRQVWÄŒ vn creÄ‚terea utilizÄŒrii tehnologiei informaÄŠiilor Ä‚i comunicaÄŠiilor ĂŽn cadrul SC RUNING TEX SRL, prin susÄŠinerea conectÄŒULL OD EURDGEDQG. 'HWDOLL VXSOLPHQWDUH SXWHÄŠL REÄŠLQH GH OD 1XPH SHUVRDQÄŒ FRQWDFW Gianluca Zacchello )XQFÄŠLH Manager Proiect Tel./Fax: 0254/540626, e-mail: runing_tex@yahoo.com.

www.zvj.ro

Ziarul VĂŁii Jiului marĹŁi, 18 iunie 2013

Nu poĹŁi urca decât cu maĹ&#x;ina, dar ĂŽn ce condiĹŁii?

Straja - o staĹŁiune care face bani Ĺ&#x;i vara

Este arhicunoscut faptul că funcĹŁionarea telegondolei din Straja a fost oprită pe perioada extrasezonului. Aceasta va fi repornită doar ĂŽn momentul ĂŽn care vor ajunge ĂŽn Straja elevii câĹ&#x;tigători ai concursurilor „Cangurulâ€?.

Dacă telegondola nu ar funcĹŁiona, singura opĹŁiune pentru transportul copiilor ar fi drumul care duce spre staĹŁiune, dar acesta este ĂŽn stare avansată de degradare. Cu toate că este vară, profesorii ĂŽncă fac excursii ĂŽn Straja, dar Ĺ&#x;i multe familii din Vale urcă pentru a petrece un weekend ĂŽn natură. Parcările din masiv nu sunt pline, dar nici goale. ĂŽnsă turiĹ&#x;tii care doresc să ajungă aici cu autovehicule ar trebui să Ĺ&#x;tie că se urcă greu, gropile sunt multe Ĺ&#x;i adânci. Prin urmare, nu este nicio plăcere să te aventurezi spre staĹŁiune. Drumul, modernizat ĂŽn 2007 Ĺ&#x;i care a ĂŽnghiĹŁit 4 milioane de euro, dar ale cărui lucrări nu au fost finalizate (pentru că nu a fost aplicat stratul de uzură), arată acum la fel de prost ca la ĂŽnceputul lucrărilor de modernizare. Pentru finalizarea lucrărilor, care, pe lângă mult aĹ&#x;teptatul strat de uzură, ar trebui să includă Ĺ&#x;i ĂŽntărirea malurilor prin ziduri de sprijin, nu au mai fost alocate fonduri. De ce guvernul nu vrea să susĹŁină o staĹŁiune care are din ce ĂŽn ce mai mulĹŁi turiĹ&#x;ti numai deputaĹŁii Ĺ&#x;i senatorii din Valea Jiului Ĺ&#x;tiu. Mai ales Cristian ResmeriĹŁÄƒ. Care are, ĂŽmpreună cu fratele lui, un viloc cât toate zilele, chiar pe drumul spre staĹŁiune‌ Alina PIPAN


CMYK

Ziarul Vãii Jiului

DIN JUDEŢ

marţi, 18 iunie 2013

În Deva au luat foc

Două imobile, 500 de kg de fân şi tot atâtea de porumb

Ieri dimineaţă, în jurul orei 8, garda de intervenţie a Detaşamentului de Pompieri Deva s-a deplasat cu 3 autospeciale de lucru cu apă şi spumă şi cu o ambulanţă SMURD la un incendiu, sesizat prin 112, la o casă situată pe strada Gheorghe Doja din localitate. A fost nevoie de 20 de pompieri şi paramedici pentru a interveni. Focul se manifesta la nivelul întregului acoperiş, cu o suprafaţă de aproximativ 100 metri pătraţi, unei anexe şi la aproximativ 10 metri pătraţi din acoperişul, pe structură din lemn, a casei construită în prelungirea anexei. Pentru a stinge incendiul în timp record, astfel ca el să nu se extindă la

Ca-n filme…

vecini, a fost nevoie de foarte multă muncă şi de o coordonare de nota 10. În acelaşi timp, echipajul de paramedici a acordat primul-ajutor proprietarilor, amândoi bătrâni şi foarte speriaţi. „Pompierii au acţionat cu 3 linii de furtun, depunând eforturi deosebite pentru stoparea propagării incendiului la întregul acoperiş al casei şi al unui alt imobil situat la doar câteva zeci de centimetri de anexa cuprinsă de flăcări. Concomitent cu operaţiunile de stingere a incendiului, echipajul de prim-ajutor a acordat asistenţă medicală la două persoane, unei femei de 79 de ani şi unui bărbat de 80 de ani, care au suferit atacuri de panică. Cei doi se aflau în casă în momentul izbucnirii incendiului, fiind evacuaţi din locuinţă de o rudă. Incendiul a fost

Tâlhărie cu cagule şi ameninţări

Numai din filme s-au putut inspira 5 tineri din Hunedoara, care au tâlhărit, după un scenariu la mâna a doua, alţi tineri, probabil rivali de cartier. Cei tâlhăriţi sunt tot tineri, cu vârste cuprinse între 20 şi 26 de ani. Prieteni buni, care sâmbătă stăteau şi leneveau într-o baracă de pe strada Trandafirilor din Hunedoara. Era chiar aproape de crăpatul zorilor, când peste ei au dat năvală 5 persoane necunoscute, purtând cagule şi care i-au lovit şi i-au deposedat de telefoanele mobile şi o geantă de damă, după care au eliberat zona. Păgubiţii s-au prezentat imediat la poliţie, unde au povestit totul. În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii hunedoreni i-au identificat, în scurt timp, pe toţi cei 5 suspecţi, toţi din Hunedoara. Toţi au fost reţinuţi şi prezentaţi la Judecătoria Hunedoara, care a emis ieri mandate de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 zile, sub aspectul comiterii infracţiunii de tâlhărie. Oricum, se pare că aveau prea mult timp liber şi nu aveau nimic de făcut cu el, măcar să-l petreacă la răcoare... Că tot e caniculă…

7

lichidat în aproximativ o oră, în alte două ore acţionându-se pentru îndepărtarea oricăror surse şi mijloace de reiniţiere a incendiului”, a informat Anemona Dora, purtător de cuvânt ISU Hunedoara. La prima vedere, incendiul a fost generat de utilizarea focului deschis în spaţii deschise. Este posibil ca locatarii să fi dat foc vegetaţiei uscate din curte. Primele care au ars au fost plantele furajere depozitate într-un şopron, care avea acoperişul comun cu anexa. În incendiu au fost distruse acoperişul anexei, mobilierul din aceasta, aproximativ 500 de kilograme de fân şi 500 kilograme de porumb.

Ieri dimineaţă

Foc în centrul istoric al Devei

Totul a pornit de la un autovehicul care s-a aprins într-o parcare. Pompierii deveni s-au deplasat cu o autospecială mixtă de lucru cu apă şi spumă şi descarcerare, în centrul vechi al municipiului, unde portarul unei instituţii publice a sesizat că în faţa imobilului este parcată o maşină care fumegă.

„Deoarece proprietarul autoturismului nu se afla în zonă, pompierii au fost

nevoiţi să deblocheze capota autoturismului pentru a ajunge la sursa incendiului. Din fericire, au reuşit această operaţiune fără utilizarea accesoriilor de descarcerare, limitând astfel la maximum pagubele. Sursa fumului se afla în zona blocului motor, pompierii lichidând rapid incendiul, în fază incipientă, cu ajutorul unui stingător”, a informat Anemona Doda, purtător de cuvânt ISU Hunedoara. Nu este prima dată vara aceasta când un vehicul ia foc într-o parcare din Deva. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în urmă cu o săptămână, când o maşină s-a aprins din cauza instalaţiei electrice, în apropierea gării din Deva.

Pagină realizată de Alina PIPAN

www.zvj.ro


8

ACTUALITATE

RAPID IEFTIN CONFORTABIL

Ziarul Vãii Jiului

Pe Defileul Jiului

Deşeurile nu vin doar pe apă

 Sunt deversate intenţionat pe maluri

TAXI COMSION RENT A CAR

0254 512512 0720 512000 0254 512500

Pe Defileul Jiului încă se mai pescuieşte. Am văzut şi weekendul acesta, dar şi până acum, pescari care stăteau la pescuit pe Jiu, cu toate că apele lui sunt tare murdare. Plăcerea lor de a pescui este umbrită de gradul ridicat de poluare a Jiului. De cele mai multe ori, undiţa nu prinde peşte, dar pescuieşte felurite deşeuri, de la materiale feroase la textile, încălţăminte, PET-uri ş.a.m.d.

marţi, 18 iunie 2013

depozitarea cu intenţie a deşeurilor pe malul Jiului, de-a lungul defileului, este la ordinea zilei. Sunt locuri în care se depozitează cu regularitate, deşeurile având stadii diferite de degradare. Acestea sunt preluate de apele negre ale Jiului şi purtate la vale. Cu toate că se arată cu degetul dintr-un judeţ spre altul, adevărul este că problema poluării Jiului este una de nivel naţional, care poate fi combătută doar prin aplicarea unei strategii naţionale, care să vizeze combaterea poluării apelor curgătoare. Pentru menţinerea Jiului mai curat a fost implementat un proiect antipoluare denumit „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi" în Bazinul Hidrografic Jiu, dar din care fac parte judeţele Dolj, Gorj şi Mehedinţi. Alina PIPAN

Gorjenii spun că tonele de gunoaie colectate de pe Jiu ajung la ei din cauza proastei gestionări a deşeurilor din judeţul Hunedoara. Nu putem să-i contrazicem în totalitate, pentru că ştim că în Jiu se aruncă şi acum gunoaie. Dacă ajungi prin Colonie, te sperii câte gunoaie ajung în apa Jiului din cauza depozitării defectuoase a deşeurilor, pe care autorităţile de la Petroşani au recunoscut că nu au cum să o gestioneze. Dar după cum arată şi imaginile alăturate, este evident că şi în judeţul Gorj

Competenţi la română, oral,

Să vedem cum se descurcă liceeni la competenţele digitale

De ieri şi până vineri, 21 iunie, 139.946 de absolvenţi de liceu vor susţine acest examen în laboratoarele de informatică din unităţile de învăţământ liceal. Vorbim de obţinerea c ompetenţelor digitale, probă la care nu se pică, dar în care se pot elimina elevi. Conform Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) la evaluarea competenţelor

lingvistice de comunicare orală în limba maternă (12-14 iunie), din cadrul primei sesiuni a examenului de bacalaureat 2013, niciun elev nu a fost eliminat din examen. Din totalul candidaţilor prezenţi, 5.911 (77,88%) au intrat în posesia certificatului de utilizator experimentat, 1.283 (16,90%) au obţinut certificatul de utilizator avansat, iar 253 (3,31%) au primit certificat de utilizator de nivel mediu. (A.P.)

La fotbalul de la Nedeia Vulcăneană,

Unii pleacă acasă, alţii merg mai departe La câteva zile de la începerea competiţiei fotbalistice a Nedeii Vulcănene, câteva echipe au spus deja adio întrecerii.

Echipele ai căror

jucătorii vor fi scutiţi să mai facă drumuri până la stadion sunt cei de la Nik&Meda care au pierdut meciul pe care l-au jucat cu Sohodolul. La fel băieţii de la Ţugu au fost nevoiţi să cedeze, deşi la un gol diferenţă, în faţa Juniorilor.

Alte două echipe -

Emboriki şi Real - au pierdut prin neprezentare. În atare condiţii, fără să mişte mingea din loc, ECO şi Dallas, echipele cu care acesta ar fi trebuit să se întâlnească pe teren, au câştigat cu scorul de 3-0.

www.zvj.ro

Ieri după-amiază s-au disputat partidele dintre Pregoterm - Crividia Pavilioane şi Poliţia Locală Crividia, care au desemnat, alături de Eco, Dallas, Sohodol şi Juniorii, echipele care vor merge mai departe.

O ştire de ultimă oră

o priveşte pe Tunetul, echipa cap de serie, care, anul trecut, a terminat pe locul al II-lea. Din cauza unor divergenţe ivite între jucători şi persoana care ar fi trebuit să-i asigure, din punct de vedere financiar, participarea la competiţie, aceasta din urmă le-a transmis organizatorilor că-şi retrage sprijinul. În atare condiţii, se califică din oficiu echipa care ar fi urmat să joace cu Tunetul. Gheorghe OLTEANU


Ziarul Vãii Jiului

DIVERSE

marţi, 18 iunie 2013

9

Primăria Petroşani

Va oferi moca apă plată cetăţenilor

În zilele următoare, când sunt anunţate temperaturi de 33-34 grade Celsius, Primăria Petroşani va organiza puncte de servire a apei potabile.

Asemenea puncte vor fi organizate şi în celelalte localităţi, la aceasta colaborând şi subfilialele Crucii Roşii din toată Valea Jiului. Se ştie, pe timp de vară o persoană trebuie să consume minim 3 litri de lichide, altfel, pe fondul deshidratării, se pot produce dereglări ale organismului. De aceea medicii

Referendum, da ori ba?

S-ar putea să fim chemaţi la urne pentru a vota Parlamentul unicameral

Valea Jiului este reprezentată, cum nu a mai fost niciodată, de 4 parlamentari. După referendumul în care ne hotărâserăm că vrem mai puţini parlamentari, am ajuns să fim reprezentaţi de mai mulţi, fiecare cu echipa şi cheltuielile sale. Din judeţul nostru, spre capitală au plecat 12 parlamentari: şase deputaţi USL, unul PDL, unul PP-DD, trei senatori USL şi unul PP-DD. Ridicăm o întrebare de bun-simţ: chiar toţi parlamentarii îşi merită locul? Astăzi, de la ora 11, Plenul reunit al Senatului şi Camerei Deputaţilor va discuta scrisoarea preşedintelui Traian Băsescu privind organizarea

Anunţ de atribuire

A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE PRIVIND aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a Păşunii Cândet-Leş, în suprafaţă de 107 ha, aflată în domeniul public al oraşului Aninoasa, în extravilanul localităţii, înscrisă în CF nr. 60246 Aninoasa, nr. topo 60246, în vederea exploatării în condiţii optime, conform prevederilor legale în materie UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A ORAŞULUI ANINOASA, cu sediul în str. Libertăţii, nr. 85, cod poştal 335100, telefon 0254/512108, fax 0254/512758, cod fiscal R4468994, reprezentată legal prin dl. Dunca Nicolae, în calitate de primar, aduce la cunoştinţă publică, conform art. 40 din OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică şi art. 34 alin.1 din HG nr.168/2008 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare ale OUG nr. 54/2006, adjudecarea contractului de închiriere prin licitaţie publică deschisă a Păşunii Cândet-Leş, în

recomandă tuturor persoanelor cu boli cronice sau pensionarilor să evite la orele prânzului plimbările prin soare. Totuşi, dacă o fac, zonele şi aleile umbroase sunt cele mai indicate pentru astfel de plimbări, iar de pe cap nu trebuie să lipsească pălăria sau basca de culoare cât mai deschisă, pălăriile de paie fiind cele mai recomandate chiar şi la plajă. Corneliu BRAN

unui nou referendum. Referendumul priveşte Parlamentul unicameral cu maximum 300 de aleşi. „În temeiul dispoziţiilor art. 2 şi art. 90 din Constituţia României şi al dispoziţiilor art. 2 şi art. 11 din Legea nr. 3/ 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, doresc să solicit poporului să-şi exprime, prin referendum, voinţa suverană cu privire la următoarele probleme de interes naţional: 1. Trecerea la un Parlament unicameral; 2. Reducerea numărului total de parlamentari la maximum 300; Având în vedere dispoziţiile legale enunţate, doresc să consult Parlamentul cu privire la organizarea unui referendum naţional pe problemele sus-menţionate". Parlamentul poate emite un punct de vedere în 20 de zile. Fie că este pro sau contra, la terminarea acestui interval, procedura poate fi demarată, exact aşa cum prevede art. 11 din Legea referendumului. Alina PIPAN

ANUNŢ

În vederea întocmirii decontului necesar plăţii drepturilor cuvenite pentru semestrul I 2013, rugăm toţi pensionarii din sistemul minier, beneficiari de gratuităţi, ca în perioada 01.07.2013 - 31.07.2013 să prezinte serviciilor financiar-contabile ale sucursalelor la care sunt arondaţi (minele Petrila, Paroşeni, Uricani) facturile ENEL aferente consumurilor până la data de 30.06.2013. Ne angajăm să vă informăm în aceeaşi manieră despre intervalul de timp în care se vor efectua plăţile. Conducerea Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului SA

suprafaţă de 107 ha, aflată în domeniul public al oraşului Aninoasa, în extravilanul localităţii, înscrisă în CF nr.60246 Aninoasa, nr. topo 60246, în vederea exploatării în condiţii optime, conform prevederilor legale în materie, desfăşurată în data de 13.06.2013. Menţionăm că anunţul participării la licitaţia publică deschisă a fost publicat în Ziarul Văii Jiului în ediţia din data de 22.05.2013. Criteriile utilizate pentru desemnarea ofertei câştigătoare au fost cel al prezentării documentelor cerute în caietul de sarcini, precum şi al celui mai mare preţ oferit. Au fost depuse 4 oferte valabile, iar azi 17.06.2013, ofertanţii au fost informaţi cu privire la rezultatul licitaţiei, cu confirmare de primire. Adjudecatarul este Asociaţia Crescătorilor de Animale Păstorul Aninosean, cu sediul în Aninoasa, str. Bujorului, bloc A, scara 1, etaj 1, ap. 3, iar suma la care a fost închiriată Păşunea Cândet-Leş, prin licitaţie publică deschisă, a fost de 1501 lei/ha/an, respectiv 160.607 lei redevenţa anuală, iar durata contractului de închiriere este de un an, dar nu mai mult de 15.05.2014.

www.zvj.ro


Ziarul Vãii Jiului

10 IMOBILIARE

marţi, 18 iunie 2013

Buletin Imobiliar Agenþia Macarena GARSONIERE 1. Garsonieră, strada Unirii, standard, poziţionată pe mijloc şi la soare,geam termopan, boxă / schimb cu garsonieră la Lupeni, preţ 40.000 lei neg. 2. Garsonieră zona Hermes-Primărie, etaj 2/4, pe bulevard, renovată, balcon închis termopan, baia şi bucătăria amenajate, parchet, instalaţii şi uşi schimbate, 2 focuri gaz, preţ 55.000 lei neg. 3. Garsonieră Dimitrov, suprafaţă mare, geamuri termopan, parchet laminat, izolată termic, curată, bine întreţinută, boxă, balcon mare, zonă foarte liniştită, preţ 11.000 euro. 4. Garsonieră Petroşani Nord, G.V. Milea, etaj 3/4, standard, poziţionată pe mijloc, la stradă, gaz, bine întreţinută, preţ 9000 euro. 5. Garsonieră Petroşani Nord, C.Mille, etaj 2/4, centrală termică, îmbunătăţiri multiple, pereţi izolaţi, geamuri termopan, preţ 60.000 lei. 6. Garsonieră mobilată complet, zona Hermes - Dragalina, etaj 2/4, modificări, balcon închis în termopan, parchet laminat, baia amenajată/schimb cu casă plus diferenţa discutabilă, preţ 11.000 euro. 7. Garsonieră Dimitrov , etaj 1/3, suprafaţă mare, gaz, zonă foarte liniştită, boxă, preţ 16.000 euro neg. 8. Garsonieră Unirii, zona Parâng, multiple amenajări şi îmbunătăţiri, bucătărie mare, convector gaz, parţial mobilată şi utilată, geamuri termopan, preţ 10.000 euro neg. 9. Garsonieră confort 1, Petroşani Nord, G.V.Milea, amenajări şi îmbunătăţiri, geamuri termopan, izolată termic, branşată la termoficare cu gigacalorimetru, parchet laminat, baia amenajată, instalaţii schimbate, preţ 40.000 lei. 10. Garsonieră Aeroport-Nicuşor Gociu, etaj 4, acoperiş ţiglă, suprafaţă 38 mp, standard, bine întreţinută, preţ 7500 euro neg. 11. Spaţiu comercial, garsonieră, Aeroport, blocurile noi - zona Nicuşor Gociu, 33 mp, multiple amenajări interioare şi îmbunătăţiri, pretabil locuit sau sedii firme, cabinete medicale, birouri, preţ 8.000 euro. 12. Garsonieră Unirii, parter, la stradă, poziţionată pe mijloc, standard, necesită renovare, preţ 22.000 lei.

APARTAMENTE 2 CAMERE 1. Ap. 2 cam., zona Hermes- Bulevard, etaj 1, la stradă, amenajări şi îmbunătăţiri multiple, centrală termică, geamuri şi balcon termopan, baia modificată şi amenajată, parţial mobilat, preţ 23.000 euro neg. 2. Ap. 2 cam., Piaţa Petroşani, etaj 1/4, poziţionat la soare şi pe mijloc, modificări şi amenajări interioare, centrală termică, geamuri şi balcon închis termopan, izolat termic, uşi şi instalaţii schimbate, preţ 34.000 euro neg. 3. Ap. 2 cam., Piaţa Petroşani, etaj 1, la stradă, mobilat amenajări interioare, curat, bine întreţinut, preţ 24.900 euro. 4. Ap. 2 cam., Independenţei, zonă foarte liniştită, etaj 3/4, poziţionat la soare, centrală termică, standard, bine întreţinut, parţial mobilat, preţ 70.000 lei neg. 5. Ap. 2 cam. decomandat, blocurile noi Aeroport (H), zonă foarte liniştită, etaj 4/4, acoperiş ţiglă, pod, geamuri termopan, uşi schimbate, instalaţii noi, parchet laminat, preţ 42.000 lei neg. 6. Ap. 2 cam., Dimitrov, suprafaţă mare, zonă foarte liniştită, centrală termică, geamuri termopan, posibilitate mansardare, boxă, preţ 23.000 euro. 7. Ap. 2 cam., Dimitrov, etaj 1/3, branşat termoficare, cartier foarte liniştit, călduros, parchet şi parchet laminat, geamuri termopan, bine întreţinut, preţ 120.000 lei neg. sau schimb cu garsonieră centru sau ap. 2 cam., Aeroport, plus diferenţa. 8. Ap. 2 cam., zona Primăriei Petroşani, etaj 2/4, bine întreţinut, scară curată, 2 focuri gaz, geamuri termopan, parchet, poziţionat pe mijloc şi la soare, beci, preţ 86.000 lei. 9. Ap. 2 cam., ultracentral, etaj 1/4, zona Bulevardului-Petroşani Nord, 2 balcoane, centrală termică, geamuri termopan, panoramă, preţ 22.000 euro. 10. Ap. 2 cam., Dimitrov, etaj 1/3, boxă, standard, bine întreţinut, poziţionat la soare şi pe mijloc, preţ 17.000 euro.

APARTAMENTE 3 CAMERE 1. Ap. 3 cam., Independenţei, decomandat, etaj 1/4, poziţionat la soare, centrală termică, geamuri termopan, bine întreţinut, preţ 85.000 lei. 2. Ap. 3 cam., Primăria Petroşani, pentru locuit sau sedii firme, modificări şi amenajări interioare, geamuri termopan, bucătărie mărită, baia amenajată, 2 focuri gaz, beci, preţ 19.000 euro neg. 3. Ap. 3 cam., zona Parc-Astral Petroşani, etaj 1, standard, 3 balcoane, 2 focuri gaz, geamuri termopan, preţ 40.000 euro neg. 4. Ap. 3 cam., cu garaj, Dimitrov, bloc cărămidă, etaj 1, centrală termică, geamuri termopan, standard, cartier foarte liniştit, preţ 38.000 euro neg. 5. Ap. 3 cam., zona Parâng, etaj 2/3, îmbunătăţiri, centrală termică, geamuri şi uşi termopan, bine întreţinut, preţ 75.000 lei neg. 6. Ap. 3 cam., Petroşani Nord, zona Şcolii Avram Stanca, Zorilor, etaj 3/4, standard, geamuri termopan, garaj lângă bloc, preţ 29.000 euro neg. şi garaj - 8000 euro neg.

www.zvj.ro

7. Ap. 3 cam., blocurile noi Aeroport, etaj 2/4, îmbunătăţiri şi amenajări interioare, poziţionat la soare, bine întreţinut, instalaţii schimbate (eventual mobilat), preţ 85.000 lei neg. 8. Ap. 3 cam. + 2 camere amenajate demisol, zonă foarte liniştită Dimitrov, amenajări, geamuri termopan, centrală termică, bine întreţinut, preţ 50.000 euro neg. 9. Ap. 3 cam., zona Mignon-Billa, suprafaţă mare, centrală termică, amenajări şi îmbunătăţiri, geamuri termopan, bine întreţinut, preţ 27.000 euro. 10. Ap. 3 cam., Petroşani Nord, parter, zona ENEL, standard, 2 băi, parchet, centrală termică, preţ 19.000 euro. 11. Ap. 3 cam., Petroşani Nord, zona Bulevard, etaj 1/4, standard, 2 balcoane, centrală termică, geamuri termopan, bine întreţinut, preţ 33.000 euro neg. 12. Ap. 3 cam., pretabil locuit sau sedii firme, zona Piaţa Petroşani - Aleea Poporului, poziţionat pe mijloc, bine întreţinut, geamuri termopan,centrală termică, gresie şi faianţă, uşi schimbate, parchet laminat, preţ 125.000 lei, posibil rate. 13. Ap. 3 cam., Parâng, zonă liniştită, etaj 1/4, standard, centrală termică, mobilat, bine întreţinut, preţ 80.000 lei neg 14. Ap. 3 cam. şi spaţiu comercial pentru orice fel activităţi, zona Piaţa Petroşani, la stradă, vad comercial foarte bun, geamuri termopan, modificări şi îmbunătăţiri multiple, preţ 150.000 lei.

APARTAMENTE 4 CAMERE 1. Ap. 4 cam., zona Hermes-Bulevard, bloc BCA, etaj 4/10 - la stradă, panoramă, 3 balcoane, bucătăria şi 2 băi amenajate, parchet laminat, branşat termoficare cu gigacalorimetru, bine întreţinut, eventual mobilat, preţ 35.000 euro. 2. Ap. 4 cam., mobilat şi utilat, zona Parc - Astral Petroşani, etaj 1/8, panoramă, suprafaţă mare, multiple îmbunătăţiri şi amenajări interioare, centrală termică, geamuri termopan, preţ neg. 3. Ap. 4 cam., Petroşani Nord, amenajări şi îmbunătăţiri, mobilat şi utilat, geamuri termopan, instalaţii şi uşi schimbate, 2 focuri gaz, preţ 30.000 euro. 4. Ap. 4 cam., Aeroport blocurile noi, etaj 1/4, izolat termic, suprafaţă mare, centrală termică, parchet laminat, geamuri termopan, băi amenajate, bine întreţinut sau schimb cu ap. 2 cam. plus diferenţa discutabilă, preţ 35.000 euro neg. 5. Ap. 4 cam., Petroşani Nord, zona Carrefour, etaj 3/4, foarte călduros, hol pătrat, centrală termică, 2 balcoane, preţ 44.000 euro neg. / schimb cu ap. 2 cam. plus diferenţa discutabilă.

TERENURI 1. Teren Parâng, zona Rusu, la stradă, 1000 mp, front stradal-40 m, acte, ieşire indiviziune, pretabil construcţii case, case vacanţă, pensiuni, preţ 32.000 euro. 2. Teren Pasul Vâlcan, împădurit, suprafaţă 3000 mp, drept, zona telegondolă, front stradal, acte, ieşire indiviziune, preţ 13 euro/mp neg. 3. Teren intravilan zona Iscroni, 1000 mp, drept, acte, ieşire din indiviziune, canalizare, curent, gaz în apropiere, acces auto, preţ 15 euro/mp neg. 4. Teren intravilan, zona Rusu, 1100 mp teren, la drum, acces auto, utilităţi, acte, cadastru, preţ 7.000 euro. 5. Teren intravilan, 1500 mp, zona Spital Petroşani, pretabil construcţii de orice fel (10 nivele) - spaţii comerciale sau spaţii locuit -, drept, acces auto, utilităţi (apă, gaz, curent), preţ neg. 6. Complex case cu teren intravilan, zona Straja Lupeni, acces - deschidere la drumul spre staţiune, 4000 mp teren, utilităţi, posibilităţi renovare + 5000 mp teren în zona telegondolei, preţ neg. 7. Teren 3000 mp, zona Iscroni, acces auto, utilităţi în apropiere, 2 surse apă, zonă pitorească, preţ 5 euro/mp. 8. Teren intravilan 1500 mp, cu fundaţie, zona Baru Mare-Livadia, 1500 mp, la stradă, canalizare, pretabil construcţii de orice fel, utilităţi, preţ 15.000 euro. 9. Teren la şosea, zona Gambrinus, intravilan, suprafaţă 4500 mp drept + 8500 mp pădure - pretabil construcţii de orice fel, posibilităţi multiple, preţ neg. 10. Teren pt. construcţii case, case de vacanţă,intravilan, 3300 mp, zona Haţeg, sat Onciuc - drept, front stradal 12 m, acces auto la sosea, ieşire la lac, proiect, curent, acte, ieşire din indiviziune, preţ 12.000 euro neg. 11. Teren Vulcan - Valea Ungurului, 13.000 mp (eventual parcelat), acces auto, posibilităţi multiple case, case vacanţe, construcţii hale, zonă pitorească şi liniştită, apă, curent, preţ 7 euro/mp neg. 12. Teren Livadia-intravilan-950 mp, cu casă veche (casa şi anexele necesită renovare completă), apă, curent, acces auto, strada betonată, preţ 10.000 euro. 13. Teren zona cabanei Rusu, intravilan, 600 mp, acces auto, utilităţi, preţ 12.000 euro.

CASE DE VACANÞÃ 1. Casă - casă vacanţă, zona Maleia-Rusu, cu 450 mp teren, P+E+M, la parter cu garaj, beci, cameră, centrală pe combustibil solid, la etaj living cu scară interioară, bucătărie, hol grup sanitar, la mansardă 2 camere, terasă mare, cu fundaţie beton, pereţi bolţari şi lemn, zonă de-

osebită, pitorească, apă curgătoare, pomi fructiferi, panoramă, preţ 80.000 euro. 2. Casă - casă vacanţă, 2 camere, bucătărie, baie, hol, pretabil locuit sau case vacanţă pe Valea Streiului - zonă pitorească, - Baru Mare, amenajări şi îmbunătăţiri, geamuri termopan, gaz metan, sobă teracotă, 200 mp curte + 2000 mp grădină, teren drept, utilităţi, acces auto, preţ 40.000 euro neg. 3. Complex case cu teren intravilan, zona Straja Lupeni, acces - deschidere la drumul spre staţiune, 4000 mp teren, utilităţi, posibilităţi renovare + 5000 mp teren în zona telegondolei, preţ neg. 4. Cabană zona Rusu, mobilată şi utilată, 450 mp teren, acces auto, demisol- 70 mp-nefinisat (pretabil cramăbucătărie vară), la etaj-living, bucătărie, baie amenajată, mansarda cu 2 dormitoare + 1 nefinisat, centrală termică, geamuri termopan, preţ 55.000 euro neg. 5. Teren Câmpu lui Neag - Valea de Brazi, 6000 mp, intravilan, drept, acces auto, front stradal 200 m, apă, curent + căsuţă veche lemn, zonă pitorească, panoramă, ideal construcţii case, case vacanţă, preţ 25.000 euro neg. 6. Casă vacanţă pt. familie, mobilată şi utilată, Parâng, zona Căsuţei din Poveşti, P+1, la parter living, bucătărie, cameră, baie, scară interioară, etaj - cameră mare-30 mp, teren concesionat 190 mp-posibilitate extindere, beci, acces auto, preţ 45.000 euro neg. 7. Casă vacanţă, zona Câmpu lui Neag - Cheile Buţii, la drum, suprafaţă 120 mp, P+M, zidărie + lemn, 6 camere, 2 băi, bucătărie, debara, curte amenajată, grătar, 600 mp teren, preţ 160.000 lei.

SPAÞII COMERCIALE 1. Spaţiu comercial zona Bulevardului - Petroşani Nord, 30 mp, amenajat, vitrină, pretabil activităţi comerciale, birouri, sedii firme, preţ 250 euro/lună + garanţie. 2. Spaţiu comercial amenajat, zona Piaţa Petroşani, 70 mp, la stradă, vad comercial, pretabil orice fel activitate, vitrină, amenajări, grup sanitar, spaţiu depozitare, preţ 75.000 euro neg. 3. Spaţiu comercial zona centrală Petrila, amenajat la parter de bloc, 2 ieşiri exterioare, pretabil orice fel de activitate - posibil 2 spaţii - amenajat, geamuri şi uşi termopan, gresiat, grup sanitar, preţ 37.000 euro sau chirie 450 euro/lună. 4. Spaţiu comercial şi pentru locuit, amenajat, zona Piaţa Petroşani - suprafaţă 70 mp, ieşire exterioară, amenajări, instalaţii noi, centrală termică - pretabil sedii firme, cabinete medicale, magazine, vad comercial, preţ 50.000 euro neg. 5. Spaţiu comercial şi spaţiu locuit, amenajat, P+M, zona centrală Petroşani, 1000 mp teren, centrală termică, combustibil solid, gaz în apropiere, pretabil sedii firme, spaţii comerciale de orice fel, vad comercial, la stradă, parcare, preţ negociabil. 6. Spaţiu comercial central - M.Viteazu, suprafaţă totală 240 mp (120 mp, terasa-50 mp, parcare), pretabil orice fel activitate, vitrină, 3 focuri gaz, curent trifazic, canalizare, internet, preţ 140.000 euro neg. sau chirie. 7. Spaţiu comercial amenajat, zona Aeroport, la DN 66A, ieşire exterioară, vad comercial, pretabil activităţi comerciale sau locuit, compartimentat, preţ 18.000 euro sau chirie 150 euro/lună. 8. Spaţiu comercial amenajat, la chirie, zona Piaţa Petroşani, 70 mp, la stradă, 2 intrări, centrală termică, gresiat, vitrină, pretabil orice fel activităţi, geamuri termopan, preţ 600 euro/lună. 9. Casă - spaţiu comercial, Petroşani, suprafaţă 200 mp, la stradă, acces auto, curte 200 mp, 2 grupuri sanitare, birou, 7 compartimente, centrală termică combustibil solid, geamuri şi uşi termopan, pretabil activităţi diverse, preţ 160.000 euro neg. sau chirie 800 euro/lună. 10. Spaţiu pentru vânzare, în Vulcan, zonă centralăM.Viteazu, suprafaţa de 80 mp, vitrină 10 m, scări exterioare şi interioare, gaz, CT, pardoseală granit, pretabil activităţi diverse, preţ 55.000 euro neg.

CASE 1. Casă mică cu 1 cameră, bucătărie, hol, baie, cămară, mansarda, zona centrală - zona INSEMEX Petroşani, la stradă, acces auto, utilităţi, 200 mp curte, pomi fructiferi, zonă foarte liniştită, preţ 11.000 euro. 2. Casă zona Parâng - Viitorului, la parter, curte, 2 garaje, centrală termică gaz, 2 camere, bucătărie, baie, hol, la stradă, zonă foarte liniştită, preţ 38.000 euro neg. 3. Casă zonă centrală şi liniştită Petroşani, reconstruită în 2004, suprafaţă desfăşurată 250 mp, aerisită, 4 dormitoare, 2 dresinguri, 3 băi, 2 livinguri, bucătărie, hol, finisaje interioare de calitate, încălzire centrală, şemineu, jacuzzi, încălzire pardoseală, scară interioară nuc, 450 mp teren, curte amenajată cu gazon, arbuşti şi insule cu flori, mobilier, preţ 145.000 euro neg. 4. Casă zonă centrală şi liniştită Petroşani, 2 camere, bucătărie, hol, baie, geamuri termopan, mansardă, beci, cu 1700 mp teren drept, utilităţi, gaz la poartă, curent trifazic, canalizare, pomi fructiferi, preţ 65.000 euro neg. 5. Casă - casă vacanţă, 2 camere, bucătărie, baie, hol, pretabil locuit sau case vacanţă pe Valea Streiului - zonă pitorească, - Baru Mare, amenajări şi îmbunătăţiri, geamuri termopan, gaz metan, sobă teracotă, 200 mp curte

+ 2000 mp grădină, teren drept, utilităţi, acces auto, preţ 40.000 euro neg. 6. Casă zona Haţeg - Valea Dâljii, 2 corpuri: - o casă cu 3 camere, baie, hol 20 mp, mobilată complet, cu amenajări şi îmbunătăţiri + 1 casă cu bucătărie, 2 camere, baie serviciu, hol, terasă, amenajată, îmbunătăţiri, 2 beciuri, anexe, 2500 mp teren, curte şi grădină, pomi fructiferi, acces auto, fântână cu hidrofor şi apă reţea, preţ 40.000 euro neg. 7. Complex case cu teren intravilan, zona Straja Lupeni, acces - deschidere la drumul spre staţiune, 4000 mp teren, utilităţi, posibilităţi renovare + 5000 mp teren în zona telegondolei, preţ neg. 8. Casă zona Petroşani Nord, 500 mp teren, acces auto, gaz la poartă, 4 camere, 2 băi, bucătărie mare, garaj, anexe, curte pavata, amenajări şi îmbunătăţiri, centrală termică combustibil solid, geamuri termopan, băi amenajate, parchet laminat, uşi şi instalaţii noi, preţ 42.000 euro neg. 9. Casă Petroşani Nord, P+ E, la parter - living, bucătărie, 2 camere, 2 băi, scară interioară, la etaj - 2 camere, baie, debara, 2 terase (1 închisă), 2300 mp teren, curte amenajată, centrală termică, garaj, sală sport, anexe, acces auto, preţ 85.000 euro neg. 10. Casă la roşu, zonă centrală şi liniştită Petroşani, la parter - hol, living, anexă centrală, bucătărie, baie, la etaj 3 camere, hol, baie, instalaţii noi, acoperiş nou, izolată exterior, 180 mp curte, canalizare, acces auto, preţ 50.000 euro neg. 11. Casă veche cu teren Livadia - intravilan - 950 mp (casa şi anexele necesită renovare completă), apă, curent, acces auto, stradă betonată, preţ 10.000 euro. 12. Casă Aninoasa, zonă centrală şi liniştită, 2 camere, living, bucătărie, baie, amenajări interioare şi îmbunătăţiri, centrală termică pe combustibil solid, preţ 75.000 lei neg./ schimb cu ap. sau gars. Valea Jiului cu diferenţa discutabilă sau chirie - 200 euro/lună +garanţie. 13. Casă zonă centrală, pretabil locuit sau activităţi comerciale, birouri firme, cabinete medicale, la stradă, acces auto, 2 camere, hol mare, bucătărie, pivniţă, încălzire centrală, preţ 20.000 euro.

SCHIMBURI 1. Ap. 2 cam., Dimitrov, etaj 1/3, branşat termoficare, cartier foarte liniştit, călduros, parchet si parchet laminat, geamuri termopan, bine întreţinut, schimb cu garsonieră centru sau ap. 2 camere, Aeroport, plus diferenţa. 2. Schimb casă zonă liniştită Petroşani, 2 camere, bucătărie, hol, anexe, terasă, centrală termică pe combustibil solid, 260 mp curte, canalizare, renovată, amenajări interioare, geamuri termopan, uşi şi instalaţii schimbate, baia amenajată, cu apartament 2 camere central + diferenţa sau vând, preţ 180.000 lei neg. 3. Schimb cu garsonieră Petroşani sau vând teren pt. construcţii case, case de vacanţă, intravilan, 3300 mp, zona Haţeg, sat Onciuc - drept, front stradal - 12 m, acces auto la şosea, ieşire la lac, proiect, curent, acte, ieşire din indiviziune, preţ 12.000 euro neg.

CHIRII 1. Garsonieră Unirii, etaj 2/3, standard, mobilată şi utilată cu strictul necesar, călduroasă, preţ 300 lei/lună + garanţie. 2. Garsonieră Dimitrov, suprafaţă mare, mobilată şi utilată, bine întreţinută, încălzire centrală, cartier foarte liniştit, preţ 100 euro/lună + garanţie. 3. Ap. 2 cam., Petroşani Nord - zona Teatru-Bulevard, etaj 1, mobilat şi utilat, centrală termică, geamuri termopan, privire Bulevard. 4. Ap. 2 cam., zona ultracentrală Petroşani, etaj 1/4, bloc BCA, mobilat şi utilat, centrală termică, amenajări interioare, geamuri termopan, curat, bine întreţinut, preţ 200 euro/lună + garanţie. 5. Ap. 2 cam., zona Hermes-Primărie, etaj 4/8, centrală termică, geamuri termopan, mobilat şi utilat, preţ 130 euro/lună/ + garanţie. 6. Ap. 3 cam., Petroşani Nord, zona Bulevard, mobilat şi utilat, centrală termică, geamuri termopan, preţ 150 euro/lună + garanţie. 7. Garsonieră zona Piaţa Petroşani, mobilată şi utilată, curată, bine întreţinută, convector gaz, numai pentru perioadă lungă, preţ 100 euro/lună + 2 garanţii. 8. Garsonieră poziţionată ultracentral, etaj 3/4, pretabil sedii firme, cabinete sau locuit, amenajări şi îmbunătăţiri, mobilată, geamuri termopan, la stradă, preţ 250 euro/ lună neg.+ garanţie. 9. Ap. 3 cam., Piaţa Petroşani, posibil locuit sau sedii firme, geamuri termopan, parchet laminat, gresie şi faianţă, băi-una amenajată, preţ 200 euro/lună + garanţie. 10. Casă - curte, zona ultracentrală Petroşani (casa necesită renovare), la stradă, acces auto, pentru locuit sau sedii firme, depozite, spaţii comerciale, preţ 300 euro/lună.

Pentru relaþii sau alte oferte vã puteþi adresa zilnic la sediul firmei, str. Horea, 2/23 sau la telefoanele: 0254.545.393, 0727.832308.

www.agentia-imobiliara-petrosani.ro e-mail: agentia_macarena@yahoo.com


Ziarul Vãii Jiului

marţi, 18 iunie 2013

DECESE

PUBLICITATE 11

Familia Vesa – Ica, Rodica, fiicele Mihaela, Nicoleta, Sidonia, nepoţica Giulia - anunţă, cu nemărginită durere, decesul nepreţuitului lor Învăţător VESA NICOLAE EMIL (54 de ani) Trupul neînsufleţit se află depus la Biserica „Sf. Varvara” – Aeroport, iar înmormântarea va avea loc miercuri, 19 iunie, ora 13:00, în Cimitirul Central din Petroşani. Dumnezeu să-l ierte, Dumnezeu să-l odihnească în pace!

MÂINE SE IA APA ÎN VULCAN

SC Apa Serv Valea Jiului SA Petroşani anunţă restricţii în furnizarea apei potabile pentru mâine, 19 iunie 2013, în întregul oraş Vulcan, între orele 9:00 - 20:00. Motivul restricţiei: remediere pierdere în intersecţia str. V. Alecsandri cu str. Pinului şi în zona Sălii de sport de pe str. V. Alecsandri.

Conducerea SC Apa Serv Valea Jiului SA Petroşani mulţumeşte pentru înţelegere.

AUTO

Vând Ford Fiesta model 2006, fab 2005, 4 uşi, 1.4 diesel, 4 airbag, abs, închidere centralizată, radio cass original, consum ff mic, euro 4, taxa mediu 300 euro. Un singur proprietar de nouă. Preţ 2890 euro. Tel. 0765.459316 Vând Ford Focus model 2002, 1.8 diesel, aer condiţionat, abs, geam el., închidere centralizată, radio cass original, 4 airbag, un singur proprietar de nouă, statul austriac, recent adusă în ţară. Preţ 1950 euro. Tel. 0765.459316 Vând Ford Mondeo, an 1998, 1.8 benzină, airbag, radio cass original, închidere centralizată, stare foarte bună, un singur proprietar de nouă, recent adusă în ţară. Tel. 0765.459316 Vând Opel Corsa B, a.f. 1994, distribuţie schimbată, cauciucuri iarnă + vară, maşina se prezintă într-o stare foarte bună. Tel. 0765.591522

Vând Ford Fiesta 1,4 diesel, a.f. 2004, 2 locuri, utilitară. Taxă plătită. Telefon 0761.756839

VÂNZĂRI

Mama Vesa Florica, fraţii Ţuţu şi Iţă, cumnatele Dorina şi Gina, nepoatele Andreea, Alina şi Florina şi nepoţelul Mihăiţă deplâng trecerea în nefiinţă a dragului lor Învăţător VESA NICOLAE EMIL (54 de ani) Dumnezeu să-l primească în Împărăţia Sa! Mircea Bujorescu este alături de familia celui care a fost Învăţător VESA NICOLAE EMIL (54 de ani) şi pe care Dumnezeu l-a chemat la ceruri înainte de vreme. Adio, drag prieten!

Suntem alături de familia Vesa, acum când îl conduce pe ultimul drum pe cel care a fost Învăţător VESA NICOLAE EMIL Dumnezeu să-l odihnească în pace! Familia Boboc

PIERDERI Vând sau predau afacere, loc de joacă şi petreceri pentru copii. Relaţii la telefon 0721.379985 Vând maşină de scris firma “Optima”, categorie profesională, stare bună, funcţională. Telefon 0720.601012

IMOBILIARE

Vând casă (P+E+M), SV=300 mp şi teren aferent (1500 mp), situate în Vulcan, strada principală. Preţ informativ 65.000 euro, negociabil. Telefon 0751.199103 Vând teren 5000 mp Aninoasa, ieşire din indiviziune, cadastru, intabulare, canalizare, curent, apă. Telefon 0731.805492

Vând apartament 3 camere în Dimitrov, situat la stradă, parter înalt, îmbunătăţiri, centrală termică, geamuri termopan, izolat exterior, balcon închis, bine întreţinut, 2 boxe. Ideal de transformat şi în spaţiu cu altă destinaţie. Preţ 42.000 euro. Tel. 0724.571408

Vând teren în Petroşani, intravilan, zona Maleia, front stradal, acces auto, utilităţi, suprafaţa 2000 mp, pretabil orice construcţie, panoramă deosebită, preţ foarte mic neg. Tel. 0726.291090

Pierdut ţigaretă electronică la ocazie, în 16.06.2013, ruta Pietrosu-Crivadia. Telefon 0764.323488.

DIVERSE Ofer autoturism pentru programul Rabla, îndeplineşte toate condiţiile pentru a putea fi valorificat prin acest program. Informaţii şi negocieri la nr. de telefon 0724.930338.

ANGAJĂRI Vila Melinda angajează ospătar. Detalii la adresa: str. Maleia, nr. 106A, Petroşani. Tel.:0254-545 842, 0762-657 455. Email: office@vilamelinda.ro Salon de cosmetică, coafură şi manichiurăpedichiură angajează coafeză şi frizeriţă. Relaţii la telefon 0762.707544 SC angajează agent vânzari în domeniul materialelor de construcţii. Relaţii la telefon 0751.199.100, Petroşani.

ÎNCHIRIERI

SC închiriază în condiţii avantajoase spaţii comerciale utilate, situate în Petroşani, zona Livezeni, pretabile aproape oricărei activităţi (bar, pizzerie, restaurant, cramă, sedii de firmă birouri, depozite, cabinete etc.). Relaţii la telefon 0751.199100.

HOROSCOP

Berbec (21 Mar - 20 Apr)

Treci printr-o perioadă plină de acţiune! Se poate întâmpla ceva deosebit, mult aşteptat sau pregătit de ceva vreme.

Taur (21 Apr - 21 Mai)

Sumele de bani care îţi parvin azi pot fi mult sub aşteptări, încât s-ar putea să te trezeşti în faţa unei cheltuieli semnificative pe care nu o poţi onora din lipsă de fonduri.

Gemeni (22 Mai - 21 Iun)

Rutina pare a fi cel mai mare inamic al planurilor tale, pentru că nu-ţi place să te împotmoleşti în cele mai banale detalii. Ai vrea ca toate să meargă direct la ţintă, fără să consumi timp preţios pe etape pe care le consideri nesemnificative.

Rac (22 Iun - 22 Iul)

Nu poţi trece peste o situaţie neplăcută care te-a afectat în ultima vreme şi pe care, vrei - nu vrei, o tot readuci la lumină deşi credeai că e deja de domeniul trecutului.

Leu (23 Iul - 22 Aug)

Unde apari tu, lucrurile se liniştesc ca prin farmec, de aceea vei vedea în ochii multora un soi de bucurie sau de relaxare atunci când te văd.

Fecioară (23 Aug - 21 Sep)

Azi nu poţi face ce vrei, din cauza unor persoane care au grijă să-ţi atragă de fiecare dată atenţia că nu eşti decât un simplu executant, un pion pe tabla altuia de şah, stând la cheremul celor mai puternici.

Balanţă (22 Sep - 22 Oct)

Este un moment bun să treci în revistă etapele parcurse într-un proiect la care ţi-ai adus contribuţia în ultima perioadă.

Scorpion (23 Oct - 21 Noi)

O veste cu tentă oficială îţi cam dă peste cap unele planuri, de parcă ţi se interzice să duci mai departe ce ai început în felul în care ţi l-ai propus înainte.

Săgetător (22 Noi - 20 Dec)

Uneori e bine să-ţi susţii punctul de vedere cu un dram de agresivitate, pentru că doar aşa vei reuşi să ai ultimul cuvânt într-o dispută.

Capricorn (21 Dec - 19 Ian)

Greu îţi vei duce azi la îndeplinire sarcinile pe care le ai în plan, pentru că ţi se va părea că toate piedicile s-au adunat simultan acum în calea ta.

Vărsător (20 Ian - 18 Feb)

Nu poţi sta degeaba azi, ai multe de făcut şi ai şi starea necesară pentru a te concentra eficient la o activitate cu un consum mare de efort intelectual.

Peşti (19 Feb - 20 Mar)

Uneori trebuie să te gândeşti şi în perspectiva mai îndepărtată, pentru că banii pe care îi deţii acum vor fi folositori cândva în viitor pentru un scop mult mai important decât cel care îţi face astăzi cu ochiul.

www.zvj.ro


CMYK

Ziarul Vãii Jiului

12 EDILITARE

marţi, 18 iunie 2013

Acum se vede că sunt

Cu adevărat inutile

Dacă nu s-ar fi băgat milioane de euro în ele, aş fi spus că nu ar fi fost posibilă o glumă mai proastă ca aceasta cu fântânile arteziene de pe Bulevardul Mihai Viteazul din Vulcan. Al căror rost, acum, când a început canicula, ar trebui să fie cu totul altul...

... decât acela

de a fi nişte construcţii inutile care strangulează circulaţia rutieră de pe această arteră principală a localităţii. În loc să mai împrospăteze, cât de cât, cu jeturile lor de apă, aerul dogoritor care a venit peste noi, dacă tot au fost plantate pe mijlocul bulevardului, fântânile artezienele nu funcţionează defel, iar bazinele sunt uscate-uscate. De ce este aşa? Nu l-am auzit auzit pe niciun oficial local să iasă la interval şi să ofere explicaţii.

În condiţiile astea

nu-i de mirare că, dacă o iei la pas de la CAP spre Unic sau invers, rişti să te topeşti pe picioare de caldură. Acum se vede ce buni erau pomii ornamentali, plantaţi în urmă cu vreo treizeci de ani, şi care, conform măreţului proiect de modernizare a bulevardului, au fost raşi fără milă. Vă spun sincer, sunt persoane care mă opresc şi-mi vorbesc despre ei. Şi care se întreabă, de parcă n-ar şti, cine nu a încăput de ei?

Închipuiţi-vă numai

cum ar fi arătat, cu aceşti pomi, la locul lor, băncile din faţa poştei pe care stau tolăniţi şi sporovăiesc, zilnic, pensionarii! Dar aşa, bieţii oameni stau cu capu'-n soare până ce pe unii îi ia cu ameţeală şi simt nevoia să se ducă fie mai încolo, sub salcia care a mai rămas întreagă, fie peste drum, pe şirul de bănci sub care îi protejează de zăpuşeală brazii de pe dealul de mai jos de blocul 44.

În atare condiţii,

ar fi interesant de ştiut, de la proiectant, de exemplu, sau de la vreun oficial din primărie care este, totuşi, rostul bazinelor de beton, vălaie, cum le numesc unii în derâdere, de pe mijlocul bulevardului? Fiindcă, după ce că îngreunează considerabil traficul auto, îi obligă să meargă prin oraşul vechi şi le răpeşte celor cu dare de mână, care se duc pe ultimul drum, plăcerea de a fi plimbaţi cu fanfara prin buricul târgului, pentru fi văzuţi pentru ultima oară.

Gheorghe OLTEANU

La Lupeni măcar din când în când

Ar mai trebui curăţat cimitirul

Este de părere un cititor din Lupeni, care a observat că primăria ridică mai rar gunoiul din cimitir. Dumnealui vorbeşte chiar de cimitirul care este situat mai sus de primărie şi mai jos de Cabana „5 Sud”, acolo unde, spune dumnealui, mai greu vin oamenii primăriei să adune gunoiul care se strânge după curăţarea mormintelor.

)

Ziarul Vaii Jiului

De obicei gunoiul putrezeşte pe marginea drumului din cimitir. Cititorul nostru din Lupeni are dreptate şi nu este prima dată când este sesizată această problemă. Ne amintim că anul trecut, exact înainte de Ziua Morţilor, David Benedekfi, consilier local UDMR, solicita administraţiei locale să ajute oamenii să cureţe cimitirul. Atunci i s-a răspuns că autospeciala care colectează deşeurile din oraş nu poate urca drumul îngust şi abrupt din cimitir, şi curăţarea lui se face doar dacă lumea aduce deşeurile la poarta cimitirului. Oamenii sunt de părere că şi de Editor: SC Ziarul Văii Jiului SRL Petroşani RO24348364 J20/1310/2008

Director: Cătălin DOCEA docea@zvj.ro

Redacţia şi administraţia: 332025 Petroşani, str. N. Bălcescu nr. 2, et. II, jud. Hunedoara Telefon / fax / linie mobil: 0254.549020, 0254.549121, 0737.575582 Management: office@zvj.ro Editorial: zvjro2008@yahoo.ro Publicitate: zvj2008@yahoo.com

www.zvj.ro

Redactor şef: Marian BOBOC zvjro2008@yahoo.ro Colectivul de redacţie: Alina PIPAN - 0766.678380 0737.352129 alinapipan@yahoo.com Corneliu BRAN - 0766.728688 Loredana JUGLEA - 0763.673727 loredanajuglea@yahoo.com Gheorghe OLTEANU Mihaela PETROŞAN - 0732.413134

organizarea aceasta a deşeurilor în cimitir ar trebui să se ocupe cineva. Dacă nu nişte angajaţi doar la cimitir, atunci măcar angajaţii de la serviciul de salubritate să coboare deşeurile cu vehicule mai mici, sau să fie aplicate anunţuri care să înştiinţeze populaţia că trebuie să depoziteze deşeurile la poarta cimitirului, nu pe marginea drumului din cimitir... Alina PIPAN

COTIDIAN REGIONAL CU CAPITAL INTEGRAL PRIVAT. FONDAT 2008. ISSN 2065 - 5096 - Biblioteca Naţională a României Colaboratori permanenţi: Ion ALDESCU, Mircea ANDRAŞ , Mihai BARBU, Irina BOBOC, Valeriu BUTULESCU, Gilbert DANCO, Dumitru GĂLĂŢAN-JIEŢ, Ion HIRGHIDUŞ, Ioan LASCU, Alin RUS, Petronela-Vali SLAVU, Dumitru VELEA DTP: Bogdan SOVAGO, Daniela FILIMON - 0761.756837 Administrativ / Publicitate: Diana SANTA - 0722.344681 Difuzare: Marcel DOCEA - 0761.756839

facebook.com/ziarulvaiijiului

1222  

ZIARUL VAII JIULUI MARTI 18 IUNIE 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you