Page 1

CMYK

Ziar ul Vaii Jiului

Ziarul poporului. Citeşte şi dă mai departe! Comentează subiectele zilei accesând site-ul

Nu există lege

)

împotriva LUI! ADEVĂRU

Cotidian regional * Apare de luni până vineri (inclusiv) în toate localităţile Văii Jiului Redacţia şi administraţia: str. Nicolae Bălcescu nr. 2, etaj II, Petroşani

La „Schimbarea la faţă a Petrilei” şi Drăgoescu s-a întrebat: Pagina 3

Director: Cătălin DOCEA

Redactor şef: Marian BOBOC

Curs valutar: 1€ = 4,3241 lei 1$ = 3,3237 lei 1₤ = 5,1182 lei

luni, 13 mai 2013 Anul VI  nr. 1196  12 pagini  Preţ: 1 leu

„De ce o companie de închideri a minelor, şi nu o campanie de închidere a hoţilor de mină?”

Fotbal pătat cu sânge, un jucător, aproape în comă, a ajuns la spital

Incidente grave produse la meciul Şoimii Pagina 5 Pâncota – FC Hunedoara

Anul acesta,

Pagina 6

Dumnezeu a ferit de ploaie nedeia de la Câmpu lui Neag

Nedeia din Paroşeni,

Incredibil de reuşită în acest an Pagina 7 Petroşani.

Campionatul Naţional de Gimnastică Aerobică Pagina 8

Yoyo’s Irish Pub Petroşani, b-dul 1 Decembrie 1918 - zona pietonală (lângă Optică şi Enel) angajează barman şi ospătar. Relaţii la telefon 0785.296666


Ziarul Vãii Jiului

2 LA ORDINEA ZILEI

O reuşită manifestare:

Zilele Tineretului – 2013

În programul încărcat al activităţilor artistice derulate la Casa de Cultură a Studenţilor din Petroşani şi-au făcut loc şi manifestările dedicate zilelor tineretului, desfăşurate în perioada 2–9 mai 2013.

Prima dintre acestea a constat în organizarea unei mese rotunde cu prilejul Zilei Naţionale a Tineretului – 2 Mai – în colaborare cu Asociaţia „Liga Studenţilor Universității din Petroşani” şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret. Acţiunea s-a concentrat asupra problematicii integrării sociale a tinerilor şi participării acestora la viaţa comunităţii. Cadrul în care s-a derulat activitatea a fost Căminul II al Universităţii din Petroşani, începând cu ora 12:00 a zilei respective.

Studenţilor Universităţii din Petroşani” şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret. Discuţiile s-au concentrat asupra posibilităţilor tinerilor de a studia în centre europene şi asupra oportunităţilor de inserţie pe piaţa europeană a muncii. Suita manifestărilor desfăşurate în perioada 2–9 mai 2013 a fost încheiată de expoziţia de afişe semnată Roland Toth, ce a atras un numeros public in-

teresat de mesajul cu încărcătură artistică transmis de autor, un nume devenit de referinţă în domeniul graficii publicitare a zonei Văii Jiului. Astfel, prin calitatea artistică deosebită a lucrărilor pe care le conţine, expoziţia talentatului grafician se înscrie în suita manifestărilor artistice de succes organizate de Casa de Cultură a Studenţilor din Petroşani. Robert HUMEL

Primarul Tiberiu Iacob-Ridzi vă invită

La festivitatea decernării titlului de „Cetăţean de onoare” O altă acţiune foarte importantă programată pentru ziua de 8 Mai a fost Bursa Locurilor de Muncă pentru Tineret, realizată în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Manifestarea a avut loc Sala de Conferinţe a Universităţii din Petroşani şi îşi propune să răspundă celei mai arzătoare probleme a tinerilor – obţinerea unui loc de muncă. O astfel de oportunitate, care s-a bucurat de o bună publicitate realizată de organizatori, nu putea să nu se bucure şi de interesul tinerilor şi mass-media. Ziua de 9 Mai – Ziua Europei a prilejuit o întâlnire organizată de Casa de Cultură a Studenţilor din Petroşani în colaborare cu Asociaţia “Liga

ANUNŢ

Societatea Naţională a Huilei-SA, cu sediul în Petroşani, str. Timişoarei nr.2, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea a 60 de posturi de muncitor necalificat pentru abatajele frontale şi lucrările de pregătire aferente acestora, de la EH Lupeni, pe o perioadă determinată de 6 (şase) luni, cu o perioadă de probă de 30 (treizeci) de zile. I. Condiţii de participare: - Vârsta minimă 18 ani; - Să fie apt, din punct de vedere al sănătăţii, pentru muncă - în baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie; - Studii - minim 8 clase; - Fără antecedente penale. II. Acte necesare participării la selecţie. Depunerea dosarului În vederea participării la selecţie, fiecare candidat va prezenta un dosar plic, ce va conţine următoarele documente: 1. Cerere tip de participare la selecţie, adresată Directorului general al SNH SA; 2. Copie act de identitate; 3. Copie documente de studii; 4. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt de muncă pentru efort susţinut; 5. Declaraţie pe propria răspundere că nu a suferit condamnări penale. Dosarul cu documentele necesare selecţiei se va depune la sediul EH Lupeni, din Lupeni, str. Vitoş Gavrilă, nr.1, la secretariatul comisiei de selecţie, în perioada 24, 27 şi 28 mai 2013, între orele 8:00-14:00. III. Concursul Concursul se va desfăşura începând cu data de 29 mai 2013, la sediul EH Lupeni, din municipiul Lupeni, str. Vitoş Gavrilă, nr.1. şi va consta în: - Analiza dosarelor, - Proba practică - încărcare materiale, prin lopătare, peste un obstacol cu înălţimea de 1,5 m. Participanţii se vor prezenta la proba practică în ţinută sport şi vor avea asupra lor buletinul/cartea de identitate. IV. Validarea rezultatelor. Afişarea rezultatelor Nota finală a concursului are la bază două elemente, care se vor nota de la 1 la 10, după cum urmează: 1. Analiza dosarului 50% în nota finală; 2. Proba practică, cu pondere de 50% în nota finală; Ocuparea posturilor se va face în ordinea descrescătoare a notelor finale obţinute, nota minimă fiind 6 (şase), calculată cu două zecimale. Contestaţiile asupra rezultatelor validate, cu privire la notarea candidaţilor, se pot depune în termen de 3 zile de la data afişării. Regulamentul de desfăşurare a concursului va fi făcut public prin afişare la sediul EH Lupeni, din municipiul Lupeni, str. Vitoş Gavrilă, nr.1, pagina SNH-SA: www.snh.ro şi la sediul SNH-SA. Relaţii suplimentare la SNH SA - Direcţia Resurse Umane - Servicul Resurse Umane, telefon 0254.541461 interior 710, 720, EH Lupeni, Serviciul Resurse Umane, telefon 0254.561500.

www.zvj.ro

luni, 13 mai 2013

Joi, 16 mai 2013, ora 18:00, la Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” va avea loc decernarea titlului de „Cetăţean de onoare” regizorului Călin Peter Netzer şi proiecţia filmului de succes al acestuia „Poziţia copilului”, premiat cu „Ursul de aur” la Gala de film de la Berlin. Intrarea este liberă.

În Parcul „Carol Schreter”,

Sanitarii pricepuţi

Vineri dimineaţă, grupuri de elevi din cadrul liceelor din Petroşani au participat la un concurs de sanitari pricepuţi.

Probele s-au dat în aer liber, chiar în Parcul „Carol Schreter”. Miercuri, 8 mai, a fost sărbătorită Ziua Internaţională a Crucii Roşii, iar în data de 12 mai a fost sărbătorită Ziua Adolescentului. A fost, practic, momentul ideal organizării acestui concurs. Felicia Necşa, preşedintele Crucii Roşii Petroşani, i-a adunat pe elevi laolaltă, iar juriul a fost condus de dr. Carmen Vlăduţiu, secondată de două asistente UPU-SMURD. Acţiunea a fost unul dintre multele evenimente de peste an organizate de Crucea Roşie la Petroşani. De cele mai multe ori, acţiunile Crucii Roşii îi au în centrul atenţiei pe elevii petroşeneni.

Primăria Petroşani organizează

Alina PIPAN

Ziua Familiei

Şi în acest an Primăria municipiului Petroşani organizează Ziua Familiei. În cadrul acestui eveniment, miercuri, 15 mai 2013, ora 13:00, la Sala de Marmură a Primăriei Petroşani va avea loc decernarea diplomelor de fidelitate pentru familiile care au împlinit 50 de ani de căsătorie.

S.C. Centrul de Calcul INFO’ 98 S.A. Petroşani

Petroşani, 332015, jud. Hunedoara, str. Timişoarei, nr. 2, tel. +40372 904 652, tel/fax +40254 541 330 ORC: J20/408/1999 CUI: RO11751623 e-mail: office@info98.ro www.info98.ro

SC CENTRUL DE CALCUL INFO ’98 SA, societate cu o experienţă de peste 35 de ani în domeniul informatic, oferă:

CURSUL DE INIŢIERE pentru OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC ŞI REŢELE (COD COR 351101) Cursul are o durată de 72 de ore, se desfăşoară pe parcursul a 6 săptămâni, dintre care un număr de 54 de ore sunt de practică pe calculator. Preţul cursului este de 350 lei şi se poate acorda o reducere de până la 10% pentru grupurile organizate care vin din partea unei singure unităţi economice. Preţul include TVA.

IMPORTANT!!!

Se eliberează diplome recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Persoana de contact: ing. Manuela Popescu Telefon: 0254.546071, 0731.010762


Ziarul Vãii Jiului

La „Schimbarea la faţă a Petrilei” şi Drăgoescu s-a întrebat:

luni, 13 mai 2013

ACTUALITATE

„De ce o companie de închideri a minelor, şi nu o campanie de închidere a hoţilor de mină?”

„Toţi suntem români, mai mult sau mai puţini Ioneşti”, acesta este mesajul de întâmpinare pe care Ion Barbu l-a purtat sâmbătă, pe piept, la defilarea ce anunţa „Schimbarea la faţă a Petrilei”.

Ce este şi ce ar putea deveni Petrila vom afla mai încolo, în cadrul expunerii propunerilor formulate de atelierele de creaţie arhitecturală urbană, formate din studenţi, români şi francezi, pe parcursul unei săptămâni de dezbateri. Astăzi vorbim despre mesajele transmise de această mişcare culturală, menită să atragă atenţia politicienilor, dar şi administraţiei locale, asupra faptului că Petrila devine un oraş fără personalitate, dar mai grav, fără viitor. Nu ne putem imagina o manifestare fastuoasă la Petrila fără fanfară. Fanfara a fost un fenomen socio-cultural la Petrila. Era emblematică pentru oraş, acum este absentă din peisajul citadin, îngropată în amintiri. Nu ne-am mirat, aşadar, să vedem fanfara la datorie, mai ales când ştim cât respect şi câtă dragoste poartă Ion Barbu, creierul manifestării, pentru

fanfară. În imnurile intonate de fanfară, participanţii la atelier au ales să transmită mesaje extrem de serioase, alarmante chiar, dar într-un mod ludic, pentru a fi digerate mai bine. „Eu nu sunt decât o mină de sânge care vorbeşte”, este parafrazat Nichita Stănescu. „Petrila, ţara lui N-AVEM!”- ar spune Brigitte Bardot. „Vedi Petrila, e poi... Lonea”, Eugenia Napolitana. „Închide 3 petrileni în Petrila şi vor forma 4 partide”, conform ironiei politice a lui Ion Iliescu. „Noi cu braţe ca oţelul vom culege Păducelu!”, Stahanov o spune pe-asta. Trinitas TV anunţă: „Sfinţii Petru şi Mihai şi-au deschis o mină în Rai”. Păţitul Van Gogh: „Cine are urechi de

În dosarul Litera,

Patru arestări

Curtea de Apel Alba Iulia a admis, vineri, propunerea procurorilor de a fi arestate preventiv patru persoane, în dosarul de cămătărie, violenţă şi şantaj privind un grup infracţional ce ar fi condus de Cristian Litera. Cei patru arestaţi pentru 29 de zile la cererea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Alba Iulia sunt: Cristian Litera, soţia acestuia - Simina Mirela Litera, Mihai Eminovici Ciobanu şi Florin Voicu Micluţa. De asemenea, a fost emis mandat de arestare în lipsă pentru 30 de zile pentru Cătălin Penciuc. Cei patru sunt acuzaţi că au făcut parte, alături de alte persoane, dintr-un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea de infracţiuni de violenţă - cămătărie, şantaj, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi trafic de persoane. Decizia Curţii de Apel Alba Iulia nu este definitivă şi a fost atacată cu recurs intrat în competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Un detaliu important comunicat de procurori este acela că, în acest dosar, este anchetat şi un ofiţer de poliţie judiciară din judeţul Hunedoara. Mihaela PETROŞAN

auzit în Petrila să audă!”. Interlopul Al Capone are o învăţătură napoletană: „Trebuie să păstrăm Petrila întreagă, sigură şi nealterată”. Revoluţionarul general Pierre Cambronne ridică sabia spre cer: „Petrila moare, dar NU se predă!”. Ironman are o dilemă: „Cât fier se poate extrage dintr-un CAP de BETON?”. Sorin Blejnar cunoaşte răspunsul crizei petrilene: „Fiscul a închis mina Petrila pentru că lucra în economia subterană”. Ciociolina a analizat şi a constatat: „Avem cei mai MARI politicieni, de la brâu în jos”. Shakespeare: „Este ceva putred în Danemarca, dar de ce pute de trăsneşte în Petrila?”. Oaie şi ai săi o dau în fapt: „Pentru momârlani mina Petrila nu mai face nicio brânză”. Adrian Păunescu îşi drege vocea şi exclamă: „Petrila, rămâi de cacao!”. „În tinereţe, Petrila avea 4 mine şi o alimentară, acum are 4 alimentare şi o mină”, Kentucky Fried Chichen (KFC). Popeye marinarul nu se teme să o spună pe a dreaptă: „Magneţii de ce nu umblă după spanac? Are fier, căcălău!”. Şi Isus a spus „Lăsaţi copiii să vină la mine! Mina Petrila şi Mina Lonea”. Coşbuc: „E lungă Petrila? Ba, e lată!”. Miron Cozma, tatăl lor, al zicerilor: „Dacă există vreun student ori intelectual din Petrila pe care să nu-l fi sărutat, îi rog insistent şi condescendent, frumos şi respectuos, să mă ierte!”. Iulius

3

Cezar: „Am venit, am văzut, m-am îngrozit”. Vodă Fone a auzit că „Viitorul sună prost”. „În Petrila nu răsună Valea, ci răsună Jalea!”. „Petrila este ca un iceberg, 90 la sută din ea e sub pământ”, ar spune şi Smith, căpitalul Titanicului. “De ce primarul nostru are mina tristă?”, se întreabă poetul roman Publius Ovidius Naso. Personajele istorice au defilat în Petrila, cu placardele în aer. Lumea s-a oprit, s-a uitat, a făcut poze. Unii au prins ideea, dar au fost dintre cei cu putere de decizie, dar fără voinţă de reacţie. Studenţii veniţi aici din oraşele universitare sunt de părere că acest tip de manifestare este demn de oricare dintre capitalele lumii. Cred că se poate face ceva pentru regenerarea patrimoniului industrial, doar voinţă politică să fie. Vom reveni cu rezultatele atelierului de regenerare urbană, după desfăşurarea acestuia. Alina PIPAN

Energia electrică

Poate închide porţile combinatului de la Hunedoara

Suprataxarea energiei electrice poate afecta extrem de grav şi ceea ce a mai rămas din combinatul siderurgic de la Hunedoara. Declaraţia a fost făcută la sfârşitul săptămânii trecute de către liderul sindicatului „Siderurgistul”, Petru Vaidoş.

Liderul sindical spune că e foarte probabil ca Arcelor Mittal, patronul combinatului de la Hunedoara, să-şi strângă bagajele şi să plece din România, dacă se continuă cu politica de acum privind suprataxarea energiei electrice: „Semnalul de alarmă a fost tras. La Hunedoara nu suntem în situaţia critică de la Galaţi. Însă, dacă nu se renunţă la suprataxarea energiei electrice, există riscul ca grupul Arcelor Mittal să se retragă din România. Marii consumatori de curent electric sunt puternic afectaţi de taxele plătite pentru energia regenerabilă. Iar locurile de muncă sunt afectate ca atare. Pentru că preţul final al produsului devine necompetitiv”. Reprezentantul sindicaliştilor a mai declarat că cheltuielile cu ener-

În 2011, Arcelor Mittal a dat 2,6 milioane de euro pentru costul certificatelor verzi. În 2012 s-a ajuns la 7,3 milioane de euro. În 2013, se estimează o plată de peste 15 milioane de euro.

gia electrică se ridică la aproape 12 la sută din costul produsului finit, ceea ce încarcă serios factura. El spune că guvernanţii ar trebui să facă un studiu prin care să se determine gradul de suportabilitate al cheltuielilor cu energia electrică pentru agenţii economici. „Având în vedere că procentul de energie regenerabilă şi taxa de cogenerare vor continua să crească de la an la an, se estimează că în anul 2015 acestea vor duce la o creştere a preţului energiei, faţă de perioada de dinaintea implementării acestor taxe, cu minimum 50 la sută”, a mai declarat Petru Vaidoş. Conform analizelor liderului de sindicat, dacă nu se găseşte o soluţie în această problemă, combinatul de la Hunedoara ar fi în pericol să-şi închidă porţile peste câteva luni. Mihaela PETROŞAN

www.zvj.ro


4

SPORT

Ziarul Vãii Jiului

Rugby. La Suceava

luni, 13 mai 2013

Avram le-a purtat ghinion studenţilor

Ştiinţa Petroşani a suferit cea de-a doua înfrângere consecutivă, în deplasare, elevii lui Alexandru Lupu pierzând cu scorul de 32-17 partida de la Bucovina Suceava.

Deşi la partidă a asistat şi Costel Avram, fost jucător al ambelor echipe, acesta le-a purtat ghinion studenţilor. Sau le-a purtat noroc sucevenilor. Depinde cum vrem să privim „paharu”…

Fotbal. Liga a IV-a

În celelalte meciuri ale rundei s-au înregistrat următoarele rezultate: RC Stejarul Buzău CSUAV Arad 31-7; CS Năvodari -

CS Poli Agro Iaşi 0-43; RC Bârlad RCM Galaţi 52-10. În runda următoare, Ştiinţa va juca, acasă, cu Stejarul Buzău.

Minerul Uricani evadează în clasament

Din nou o etapă a oaspeţilor în Divizia Judeţeană la fotbal.

RAPID IEFTIN CONFORTABIL

TAXI COMSION RENT A CAR

0254 512512 0720 512000 0254 512500

După victoria cu 3-0 în faţa celor de la Ghelari, Minerul Uricani şi-a consolidat poziţia de lider. Jiul mic a mai încasat-o încă o dată, 7-0, de la ocupanta locului doi, Retezatul Haţeg. Inter Petrila a scos doar o remiză, acasă, 1-1 cu Aurul Certej. Hercules Lupeni a remizat, de asemenea, 2-2, acasă cu Şoimul Băiţa. Partida mult aşteptată dintre Universitatea Petroşani şi CS Vulcan se va disputa la finele lunii, la

1. CS Minerul Uricani 2. Retezatul Haţeg 3. CS „U” Petroşani 4. Gloria Geoagiu 5. CSA Aurul Brad 6. Hercules Lupeni 7. Dacia Orăştie 8. CS Vulcan 9. Metalul Crişcior 10. Aurul Certej 11. AS Şoimul Băiţa 12. CS CFR Simeria 13. CS Inter Petrila 14. Jiul Petroşani 15. CS Ghelari 16. Victoria Călan 17. R. Râu de Mori 18. Zarandul Crişcior

Rezultate:

Gloria Geoagiu - Retezatul Râu de Mori 3-0 Hercules Lupeni - AS Şoimul Băiţa 2-2 Retezatul Haţeg - Clubul Jiul Petroşani 7-0 Metalul Crişcior - CSA Aurul Brad 2-2 Zarandul Crişcior - Dacia Orăştie 0-3 CFR Simeria - Victoria Călan 3-2 Inter Petrila - Aurul Certej 1-1 Minerul Uricani - CS Ghelari 3-0

www.zvj.ro

CLASAMENT

29 29 28 29 29 29 29 28 29 29 29 29 29 29 29 29 28 28

21 19 19 17 16 17 16 15 15 12 11 8 7 7 7 6 3 1

2 5 4 7 9 5 4 6 2 7 9 4 6 4 2 3 3 2

6 5 5 5 4 7 9 7 12 10 9 17 16 18 20 20 22 25

65-28 78-37 67-22 67-31 57-22 58-39 70-41 71-38 66-47 68-45 51-37 55-79 46-72 55-95 45-81 30-86 22-88 10-93

Etapa viitoare (15 mai):

65 62 61 58 57 56 52 51 47 43 42 28 27 25 23 21 12 5

Aurul Certej - CS CFR Simeria Victoria Călan - Zarandul Crişcior Dacia Orăştie - Metalul Crişcior Aurul Brad - Retezatul Haţeg Jiul Petroşani - Hercules Lupeni Şoimul Băiţa - Gloria Geoagiu „U” Petroşani - Retezatul Râu de Mori CS Vulcan - CS Minerul Uricani CS Ghelari - CS Inter Petrila


Ziarul Vãii Jiului

Fotbal pătat cu sânge, un jucător, aproape în comă, a ajuns la spital

luni, 13 mai 2013

SPORT

5

Incidente grave produse la meciul Şoimii Pâncota – FC Hunedoara

La finalul partidei din Liga a III-a, seria din care Jiul s-a retras, dintre Şoimii Pâncota şi FC Hunedoara, scor 1-0, s-au produs mai multe incidente grave, în care au fost implicaţi jucători, suporteri, jandarmi şi reprezentanţi ai firmei de pază ce trebuia să asigure ordinea la acest meci. Din nefericire, în timpul evenimentelor, mai mulţi participanţi au fost răniţi destul de grav, ajungând până la urmă la spital. 1-0

FC Hunedoara a pierdut, oficial, în deplasarea de la Şoimii Pâncota, scor 0-1, iar hunedorenii au pierdut astfel şansa promovării în Liga a II-a. Tensiunea din tabăra hunedoreană s-a simţit încă din prima repriza, iar antrenorul Opric avea, de altfel, să fie eliminat de pe banca tehnică în minutul 57, la scorul de 0-0. Înainte de ultimul sfert de oră, gazdele au reuşit să dea lovitura prin Alin Mihai (’74), acesta având să fie şi unicul gol al meciului, însă după ultimul fluier al arbitrului arena din Pâncota s-a transformat într-un adevărat câmp de luptă.

Violenţele de după meci

Conform sportarad.ro, căpitanul oaspeţilor, Daniel Ambruş, i-a reproşat lui Pavel Piroş dăruirea echipei sale. Fundaşul hunedorean a fost contrat verbal de Ioan Boiciuc, organizatorul de competiţii al gazdelor, pe care Ambruş l-ar fi lovit în plină figură. În apărarea oficialului a sărit Adrian Lengyel, care l-a împins pe jucătorul hunedorean, iar în jurul celor doi s-a creat imediat un meleu. Se pare că fundaşul central al gazdelor, Ioan Lengyel, l-ar fi lovit cu pumnii în piept pe căpitanul Hunedoarei, după care, căzut la pământ, acesta a fost, pur şi simplu, călcat în picioare de mai mulţi

jucători ai Şoimilor, pierzându-şi cunoştinţa. Imediat după incidentele de la mijlocul terenului, arbitrul reşiţean a făcut ordine. Astfel, Găceanu a văzut direct cartonaşul roşu, la fel ca si Alin Mihai, iar lui Făgărăşanu şi Dragotă le-au fost reţinute legitimaţiile. „Galeria de la Hunedoara a scandat şi a strigat, iar forţele de ordine au atacat galeria cu sprayuri. Atunci au început violenţele, practic neexistând o galerie a echipei gazdă, galeria de la Hunedoara nu avea cu cine să se bată. Dacă forţele de ordine nu ar fi intervenit violent, s-ar fi retras liniştiţi şi plecau acasă“, a declarat Ştefan Ciocan, reprezentant FC Hunedoara. „Arbitrajul ne-a tocat, golul lor a fost precedat de un henţ. În bătaia generală de după meci, jandarmii au intrat peste noi şi ne-au lovit cu bastoanele. Au fost loviţi şi oficiali ai echipei noastre. E clar că au avut prime importante de la Satu Mare!“, a spus un jucător hunedorean, la 45 de minute după încheierea partidei.

O femeie jandarm - lovită cu piatra în cap

Conform declaraţiilor celor prezenţi la meci, se pare că violenţele au fost provocate de agenţii de pază ai firmei Piros Security, patronată de finanţatorul echipei din Pâncota, Pavel Piroş. „Toţi hunedorenii prezenţi la meci au fost masaţi într-o zonă a stadionului, de unde le-a fost imposibil să se retragă repede în timpul violenţelor. Imediat după fluierul final, jucătorii de la FC Hunedoara, marcaţi de tensiunea partidei, i-au cerut socoteală arbitrului, moment în care căpitanul echipei, Daniel Ambruş, a fost lovit şi trântit la pământ. Galeria Hunedoarei a observat violenţele de la centrul terenului şi a început să scandeze împotriva gazdelor şi a arbitrilor. Forţele de ordine din stadion, patronate de finanţatorul gazdelor, Pavel Piroş, au reacţionat violent, pulverizând gaze lacrimogene asupra galeriei hunedorene şi a spectatorilor veniţi la meci

care nu sunt ultraşi. Publicul a încercat să se retragă din faţa gazelor şi a bastoanelor plătite de Piroş, dar intervenţia jandarmilor a generat şi mai multe violenţe, pentru că suporterii s-au trezit prinşi între gorilele lui Piroş şi jandarmi. Disperaţi, oamenii au încercat să iasă din împrejmuire, ceea ce a dus la rănirea câtorva suporteri şi a unui jandarm, de fapt a unei tinere în uniformă, care a fost lovită din greşeală de o piatră aruncată de suporteri către agenţii de pază. În timp ce ultraşii Hunedoarei îngrijeau jandarmul rănit, colegii acesteia au intrat pe teren şi au agresat jucătorii de la FC Hunedoara, în condiţiile în care Pavel Piroş avea pe teren câteva zeci de agenţi de pază care ar fi trebuit să asigure ordinea pe teren şi în tribune. După ce fanii au fost scoşi în afara stadionului, jucătorii de la FC Hunedoara au fost agresaţi la ieşirea spre autocar din nou de jucătorii gazdă şi de lotul de agenţi de pază de la Piros Security, care, repetăm, este firma preşedintelui clubului din Pâncota, Pavel Piroş. Până la urmă, la vestiar apele s-au calmat după intervenţia unui efectiv de jandarmi, care ar trebui să ia la cunoştinţă de practicile firmei de pază şi să fie aplicată legea şi acolo, nu

numai asupra suporterilor. De abia după trei ore, suporterii hunedoreni au fost lăsaţi în sfârşit să meargă spre casă”, susţin cei prezenţi la faţa locului. Oficialii echipei FC Hunedoara vor depune un memoriu la FRF, trimiţând caseta video, în care a fost surprinsă întreaga bătaie de după meci.

Olimpia pe primul loc

Noul lider din seria a 5-a, Olimpia Satu Mare, are un punct avans, deşi a stat. Cu trei etape înainte de final, are cel mai lejer program: joacă acasă cu Seso Câmpia Turzii şi Naţional Sebiş, echipe care nu contează nici la promovare, dar nici la retrogradare. În ultima rundă, Olimpia are deja trei puncte asigurate din confruntarea cu FCM Turda, partida urmând a fi decisă la masa verde. De partea cealaltă, hunedorenii au şi ei meciuri cu echipe care nu mai contează în niciuna dintre bătălii, dar sunt obligaţi să le câştige pe toate trei, dacă mai vor să mai spere la promovare: acasă cu Unirea Dej, în deplasare la Sănatatea Cluj şi iar acasă cu Zalăul sunt meciurile rămase de disputat.

Pagini realizate de Loredana JUGLEA

www.zvj.ro


CMYK

6

Ziarul Vãii Jiului

TRADIŢII

luni, 13 mai 2013

Anul acesta,

Dumnezeu a ferit de ploaie nedeia de la Câmpu lui Neag

Nu îmi amintesc să fi fost an în care să nu fi plouat la Nedeia de la Câmpu lui Neag. Anul acesta, în timp ce mergeam spre Câmp, să vedem cum se prezintă localnicii la această serbare, pe la Vulcan ne-a prins o ploaie cu tunete şi fulgere. Mai mult, a dat şi cu piatră. Aproape că eram siguri că vom prinde vreme rea şi la Câmp.

Dar când am ajuns la nedeie, soare şi frumos, ca vara. Şi, din câte spuneau şi oamenii de la nedeie, ploua şi la Cheile Buţii. „Ne-a binecuvântat Dumnezeu şi ne-a ferit de ploaie”, a spus primarul. Primăria şi Consiliul Local Uricani au alocat pentru nedeia anuală 10.000 de lei. „Nici nu se putea altfel, spune primarul. Nedeia este o tradiţie la Câmpu lui Neag. Vine lume multă. Uitaţi-vă în jur, să vedeţi câtă lume bucuroasă, care se simte bine la petre-

www.zvj.ro

cere. Acestea sunt petreceri de suflet, care ne caracterizează pe noi ca şi localitate, şi mai ales pe cei de la Câmpu lui Neag. Eu îmi iubesc oamenii şi-i respect. Nu vreau ca această tradiţie să dispară. Din contră, vreau să ajungă mai cunoscută. Şi dacă nu dădeam bani, oamenii tot făceau nedeie, că aşa este tradiţia. Dar ar fi fost mare păcat”, spune primarul încântat şi mândru, aşa cum îl ştim toţi. Protopopul Petrache Creţu, părintele Daniel şi părintele Băloi au oficiat slujba de sfinţire, la Troiţa de la Câmpu lui Neag. După slujba de binecuvântare a luat cuvântul primarul, părintele Creţu şi Ion Hirghiduş – profesor, scriitor şi consilier judeţean - care a explicat semnificaţia nedeii. Organizatorul Corneluş Todea s-a descurcat de minune. Masa a fost bună, gustoasă, aşa cum numai la Câmp găseşti. Cei 700 de oameni care s-au perindat pe la eveniment au avut un spectacol frumos şi mâncare de calitate. Când o fi mai rău, aşa să fie. La final spunem şi oful nostru. Ne bucurăm că anul acesta nu a mai fost unul electoral, iar nedeia a fost una simplă şi cumsecade.

Anul trecut a fost plin de vedetism politic. Curios că multe dintre vedetele electorale de atunci, votate de oamenii locului, nu au mai fost văzute ieri pe la nedeie. Alina PIPAN


CMYK

Ziarul Vãii Jiului luni, 13 mai 2013

Nedeia din Paroşeni,

Incredibil de reuşită în acest an

De când se ştiu ei, momârlanii din Paroşeni făceau prima nedeie în a treia zi de Paşti. Adică, marţi. La a doua se adunau în Duminica Tomii, iar la a treia jucau, beau şi mâncau de Rusalii. Toate se ţineau pe deal, la monument. Asta se petrecea

pe când Paroşeniul era sat. Acum, când nedeile sunt cuprinse în programul de activităţi cultural-sportive al

TRADIŢII

7

Consiliului Local al municipiului Vulcan, momârlanii de aici au mai rămas cu una. Cu cea din Duminica Tomii. Manifestare care deschide, de fapt, şirul de nedei momârlăneşti din vestul Văii Jiului. Motiv pentru care localnicii sunt numiţi şi acum fruntaşi.

Ca unul care,

în ultimii ani, am fost la toate nedeile din Paroşeni, pot spune, fără nicio reţinere şi exagerare, că aceasta de ieri a fost cea mai reuşită. Nu a fost nedeie momârlănească doar cu numele. A fost cu adevărat o zi de sărbătoare a localnicilor din Paroşeni. Nu doar pentru că, lucru îmbucurător, cei în port popular - doar copiii îmbrăcaţi aşa au fost 158! - i-au dominat numeric pe cei cu straie domneşti, ci şi fiindcă s-au respectat tradiţii pe care unii le credeau uitate.

De la Sohodol,

unde s-a sărbătorit hramul bisericii, un impresionant alai momârlănesc, alcătuit din oameni care mergeau pe jos şi căruţe împodobite şi trase de cai la fel de spilcuiţi, a plecat spre căminul cultural, locul de desfăşurare a nedeii. Primarul Gheorghe Ile, nevoit să se deplaseze la un eveniment de familie, a lăsat în grija vicelui Cristian Merişanu tot ce ţinea de reprezentarea autorităţilor publice locale la acest eveniment. Inclusiv mesajul său adresat momârlanilor din Paroşeni. Apoi, părintele Petrică Rad a ţinut o slujbă, după care a binecuvântat mâncarea şi băutura pregătite de organizatori.

Mâncarea

- păsatul momârlănesc şi iahnia de fasole cu cârnaţi - a fost una tradiţională. Tradiţională de tot, dacă mi se permite să-i spun aşa, şi foarte bună la gust. Pentru a ieşi aşa, gospodinele Adriana Şerban, Maria Dan, Viorica Geană şi Lenica Hamz au început pregătirea lor încă de sâmbătă. Păsatul este unul scos din porumb autohton, "de-al nostru, necontaminat şi fără erbicide", cum mi-a zis doamna Lenica, pe care femeile l-au răznuit, l-au cernut şi au scos făina din el. Duminică dimineaţă au pus bucatele la foc, iar cel ai cărui ochi au supravegheat atent şi care spunea că acolo mai trebuie asta şi dincolo ailaltă a fost octogenarul Petru Drăghici. În afară de astea, pe masa întinsă şi de pe care se putea servi oricine dorea mai erau prăjituri, cozonac, ouă roşi, pahare cu ţuică şi vin. După pofta fiecăruia.

Ca şi în anii trecuţi,

gazda primitoare şi binevoitoare a fost Ionel Dănescu. El a fost cel care a avut grijă ca nimic să nu le lipsească atât neamurilor lui, cât şi invitaţilor de la oraş. Al căror număr, la Nedeia Paroşană din acest an, l-a depăşit pe cel din anii trecuţi. Desigur, şi vremea a ţinut cu organizatorii, dar, indiscutabil, un motiv demn de luat în seamă a fost dinainte mediatizarea privind reluarea unor tradiţii locale.

S-au jucat

învârtite, s-a învârtit hora, iar tinerii momârlani şi-au arătat dexteritatea în jocuri, precum "Alergatul prescurii", "Ciocănitul oălor", “ Tăiatul lemnelor cu joagărul" sau "Aruncatul cu potcoava". Din păcate, spre dezamăgirea unora, din motive de siguranţă s-a renunţat la "Bătaia cu boata şi brişca" sau "Fugăritul barabei cu furcoiul şi securea". Nimic, nici măcar scurta ploaie de vară din jurul orei trei după-amiază, nu le-a putut strica participanţilor buna dispoziţie. "Ba, se ruga cineva din preajma mea, să dea Dumnezău ca, de mâne-ncolo, să ploaie o săptămână-ntreagă, că holdele cer apă!". Gheorghe OLTEANU

www.zvj.ro


8

EVENIMENT

Ziarul Vãii Jiului Petroşani. Ediţia a VII-a a Cupei Parâng,

luni, 13 mai 2013

Campionatul Naţional de Gimnastică Aerobică  Primăria şi Consiliul Local Petroşani au susţinut evenimentul

SC ADARCO INVEST SRL Petroşani angajează ingineri proiectanţi care să îndeplinească cerinţele: • Absolvenţi cursuri universitare profil tehnic; • Cunoştinţe solide de desen tehnic industrial şi proiectare (Solid Works, Solid Edge, Autocad 2D / 3D etc); • Experienţă minim 5 ani în activitatea de proiectare construcţii mecanice. Angajarea se va face pe bază de CV şi probă de lucru. Persoanele interesate sunt rugate să ne contacteze pentru detalieri suplimentare la tel. 0254-50.60.01 şi să transmită CV la: - e-mail: office@adarco.ro - fax: 0254.51.33.03 Sediul fabricii: localitatea Aninoasa, str. Costeni nr. 232A (înainte de intrarea pe podul Jiul de Vest, pe partea stângă a sensului de mers spre municipiul Vulcan)

O demonstraţie de disciplină, curaj şi măiestrie. Aşa se poate descrie, în trei cuvinte, performanţa micuţelor gimnaste care au evoluat în faţa juriului la ediţia a VII-a a Cupei Parâng, Campionat Naţional de Gimnastică Aerobică. Gimnastele, dar şi gimnaştii, ne-au impresionat. Au dovedit că performanţa îi defineşte, chiar dacă lumea sportului nu-i aplaudă atât cât ar trebui.

La sala de sport a Colegiului Economic „Hermes” se strânseseră sâmbătă, la ora 11, peste 200 de participante la campionatul naţional Cupa Parâng, de la 8 cluburi şi palate ale copiilor, din Târgu Jiu, Slatina, Bucureşti, Giurgiu, Oradea, Craiova şi Petroşani. Cele mai multe participante au fost de la Petroşani, junioarele şi senioarele fiind pregătite de antrenoarea Adriana Popa, în faţa căreia ne înclinăm cu respect, pentru că este sursa performanţei gimnastelor noastre. În urma concursului de proiecte educaţionale organizat de Ministerul Educaţiei Naţionale, Clubul Copiilor Petroşani a fost desemnat câştigătorul organizării celei de-a şaptea ediţii a acestui concurs. Clubul a avut nevoie de sprijin pentru cheltuieli legate de premii, pachete cu dulciuri pentru participanţi, cazarea şi masa a circa 200 de sportivi, caiete de program, publicitate, arbitraj, chirie sală, sonorizare, lumini etc. Ca de obicei, Consiliul Local şi Primăria Petroşani au răspuns pozitiv cererii, alocând din bugetul local suma de 8.000 de lei pentru organizarea acestui concurs, iar primarul Tiberiu Iacob-Ridzi, prezent la eveniment, a primit o cupă şi o diplomă, în

O informaţie „grasă”:

semn de mulţumire. Întrecerile s-au desfăşurat pe mai multe categorii de vârstă de la preşcolari, clasele I-II, clasele IIIIV, clasele V-VI, clasele VII-VIII, clasele IX-X. Au fost reprezentaţii la individual, trio şi grup, inclusiv mixt, fete şi băieţi. Juriul a examinat atent fiecare exerciţiu, durata unui exerciţiu trebuie să fie cuprinsă între 1 minut şi 20 de secunde şi 1 minut 55 de secunde. În timpul exerciţiului sunt obligatorii 10 sau 12 elemente pentru fiecare categorie de vârstă. Criteriile de evaluare au fost pentru interpretare artistică, grad de dificultate, originalitate, ritm, muzicalitate şi execuţia în sine. Regulamentul prevede că un sportiv are dreptul să participe la doar două probe de concurs. Gimnastele au plecat fiecare acasă cu câte un pachet de dulciuri, o medalie de participare, dar cele mai multe dintre gimnaste au câştigat medalii şi diplome şi pentru evoluţiile în exerciţiile mixte sau individuale. Alina PIPAN

Se apropie Ziua Europeană Împotriva Obezităţii

Ziua Europeană Împotriva Obezităţii (ZEIO), este marcată în 17 mai şi în judeţul nostru printr-o campanie dedicată combaterii acestei afecţiuni, ce se va desfăşura în perioada 17 – 28 mai.

Acţiunile dedicate acestei zile sunt organizate de Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara, în parteneriat cu Primăria Deva, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara, Biblioteca Municipală Hunedoara şi Căminul Cultural al Comunei Teliucu Inferior. La Deva, în 17 mai, începând cu ora 10, vor avea o alergare uşoară cu un grup mixt de elevi în zona pietonală pe traseul de la Primăria Deva la Prefectura Judeţului Hunedoara şi retur, un concurs pentru fete cu rolele pe acelaşi traseu şi concurs pentru băieţi, cu bicicletele. De asemenea, vor fi distribuite diverse materiale informative.

www.zvj.ro

Supragreutatea şi obezitatea reprezintă al cincilea risc de decese la nivel global. Datele publicate de EUROSTAT în noiembrie 2011 au arătat că în statele UE între 8-25% dintre adulţi sunt obezi. Conform Comisiei Europene, circa 3 milioane de şcolari din Europa sunt obezi şi aproximativ 85.000 devin anual obezi. Obezitatea poate fi prevenită, iar lupta împotriva ei de la cea mai fragedă vârstă are cele mai mari şanse de reuşită. În judeţul Hunedoara sunt în evidenţă 60.236 de cazuri de boli hipertensive, 31.574 de cazuri de cardiopatie ischemică şi 23.941 de cazuri de diabet zaharat. Luni, 20 mai, de la ora 13:00 la Biblioteca Municipală Hunedoara, şi miercuri, 22 mai, de la ora 12, la Căminul Cultural al Comunei Teliucu Inferior vor avea loc acţiuni dedicate la care vor participa elevi hunedoreni. Mihaela PETROŞAN


Ziarul Vãii Jiului

ACTUALITATE

La Vulcan

luni, 13 mai 2013

Cenaclul Tineretului a făcut primul pas. Cu dreptul Cu mai bine de o lună jumătate înainte a fost gândită acţiunea desfăşurată vineri, 10 Mai, pe platoul din faţa Statuii Minerului din Vulcan. Aşa că, pusă bine la punct în fiecare amănunt, nu-i de mirare că ea a ieşit de minune. Trei persoane

au fost cele care au iniţiat-o, au alcătuit-o şi au dus-o la bun sfârşit. Aproape zilnic, cu o lună şi ceva înainte, viceprimarul Cristian Merişanu, o doamnă, consilierul personal al primarului, şi Pompiliu Barbu, consilier local, membru în comisia cultură-sport, au gândit şi au alcătuit programul acţiunii care urma să poarte numele de "Cenaclul Tineretului".

decenii în urmă, pe stadion, când Cenaclul Flacăra al lui Adrian Păunescu făcuse haltă şi la Vulcan.

Deşi preponderentă

a fost muzica folk, reprezentată de nume binecunoscute ale domeniului (Florin Paul Camen, Emil Horvat, Adrian Câmpeanu, Cătălin Stepa, Nicuşor Coroabă sau Sidonia Doica), în programul prezentat de Simona Ceuţă nu au lipsit nici poezia, muzica uşoară, dansul şi rockul (Trupa Valahia, Ileana Berchi şi ale ei Glasuri de Argint, Ionuţ Biţană, Chiva George, Andrei Şchiopu, Alexandra Opriţescu şi Şerban Liviu,

9

Loredana Lalu şi Marius Tacea, Grupul Axion Estin, Centrul de Cultură Şansa coordonator Arpad Ţuli, The Broken Legs şi Alina Urzică).

Ceea ce s-a petrecut,

timp de trei ceasuri, pe bulevard, au fost adevărate clipe de desfătare intelectuală pentru vulcănenii atraşi de muzica de calitate care se revărsa din boxele instalate la baza statuii. Succesul de care s-a bucurat cenaclul i-a încurajat pe organizatori care s-au gândit deja la ediţia a doua a acestuia. Numai că, la anul, el se va desfăşurat chiar în 2 mai, de Ziua Tineretului, explicaţia întârzierii ei din acest an fiind aceea că data mai sus amintită a căzut în Postul Mare al Paştelui.

Normal că

despre toate acestea a avut cunoştinţă şi primarul Gheorghe Ile. Pe care grupul de principali organizatori l-a consultat în mai multe privinţe. Şi care, spre surprinderea lor, a venit cu idei care au condus la îmbunătăţirea programului acţiunii creionate în biroul viceprimarului. Dovadă că Gheorghe Ile nu a pierdut şi, mai ales, că nu a uitat ceea ce văzuse şi auzise, cu

Vulcan

Promisiunea este, dar pe când reparaţia în sine?

Să nu vă închipuiţi că înjurăturile emise de către conducătorii auto care traversează zilnic trecerea cu nivel peste calea ferată de pe strada Teodora Lucaciu din Vulcan (fostă Gării) nu au gâdilat corespunzător organul auditiv al primarului Gheorghe Ile. Numai că, aici trebuie să-i dau dreptate, repararea pasajului nu ţine de primărie. Dacă asfaltarea

străzii cu pricina, plină cu gropi dispuse una lângă alta, cade, într-adevăr, în sarcina administraţiei pubice locale (apropo, când va începe astuparea gropilor?), trecerea la nivel peste calea ferată este o altă mâncare de peşte. Pe care, chiar la sfârşitul şedinţei de consiliu local de luna trecută, au pus-o din nou în meniu consilierii locali Alina Anamaria Cîrstoiu şi Aurelian Enache. Fiecare având motivele sale să o facă. Doamna, fiindcă, în drum spre casa părintească de pe Valea Arsului, îşi trămbăleşte Loganul în denivelările de pe trecere şi în gropile de pe drum, iar domnul, din aceleaşi motive, dar cu două maşini. Plus că locuieşte la doi paşi de barieră.

Primarul Gheorghe Ile

COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” PETROŞANI

Ultima medie la examenul de admitere în clasa a IX-a:

marul, i-au zis - fiţi atenţi ce capete pătrate garează în depou cefereul! că ei nu pot finanţa decât partea de lucrare care ţine de liniile ferate care le aparţin lor. Şi că nu-i interesează partea peste care trec şinele de cale ferată uzinală.

În fine,

după ceva ciondăneală şi discuţii contradictorii, timişorenii au fost de acord să execute reparatea întregului tronson al trecerii peste calea ferată de pe drumul care duce la mina Vulcan. Este posibil ca şi primarul să le fi promis partea lui de ajutor, dar

chestia bună este că s-a ajuns la un acord. Numai că primarul Gheorghe Ile nu a putut da o dată exactă la care vor începe lucrările, fiindcă treaba ţine de cei de la CFR. În consecinţă, n-ar strica să-i mai scoată din somnolenţă din când în când, cu câte un telefon, pe cei de la regională. Asta, pentru că CFR-ul este doar cu numele ceea ce era odinioară. Un etalon al disciplinei şi al orei exacte.

i-a pus la punct pe amândoi. Nu ţine de el repararea trecerii, dar a făcut de mai demult demersurile necesare la Regionala CFR Timişoara. Numai Pagină realizată de Gheorghe OLTEANU că şefii de acolo, a explicat pri-

OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU CLASELE A IX-A - AN ŞCOLAR 2013-2014 -

Profilul Real, specializările: - matematică-informatică, intensiv engleză (28 locuri, o clasă) - matematică-informatică, intensiv informatică (28 locuri, o clasă) - ştiinţe ale naturii ( 28 locuri, o clasă) Profil Uman, specializările: - filologie (28 locuri, o clasă) - filologie intensiv engleză (14 locuri), intensiv franceză (14 locuri) - 2 grupe, o clasă

Înscrierea în liceu a absolvenţilor de gimnaziu care au fost declaraţi admişi la liceul nostru se face în perioada 17 - 26 iulie 2013 prin depunerea la secretariatul unităţii a dosarelor de înscriere ce conţin următoarele acte: 1. cererea de înscriere; 2. cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere în copie legalizată; 3. adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea naţională din clasa a VIII-a; 4. foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale); 5. fişa medicală

IMPORTANT!

După afişarea elevilor admişi în liceul nostru se va face repartizarea lor la clasele cu predare intensivă a unei limbi moderne în urma unei testări ce va avea loc în data de 19 iulie 2013 începând cu ora 9:00 la sediul liceului. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la secretariatul liceului din strada 1 Decembrie 1918, nr.7 sau la telefon 0254 541574 sau puteţi accesa site-ul www.ltme-petrosani.ro

www.zvj.ro


Ziarul Vãii Jiului

10 ÎNVĂŢĂMÂNT

Ediţia a XI-a

luni, 13 mai 2013

Simpozion Naţional Studenţesc „Student, Ştiinţă, Societate”

Aniversarea a 20 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Ştiinţe la Petroşani a fost cadrul ideal pentru organizarea Simpozionului Naţional Studenţesc „Student, Ştiinţă, Societate”, care a ajuns la ediţia a XI-a.

Deschiderea sesiunii de prezentare a lucrărilor i-a adus în faţa participanţilor pe Aron Poantă - rectorul Universităţii din Petroşani, Victor Arad - prorectorul Universităţii din Petroşani, Mircea Baron - decanul Facultăţii de Ştiinţe, Alexandru Radovici - reprezentantul Asociaţiei IP Workshop.

Simpozionul s-a desfăşurat pe secţiunile: MatematicăFizică, Informatică, Sociologie, Asistenţă Socială, Economie-Turism-Servicii, Finanţe şi Contabilitate, Management-Marketing şi Administraţie publică. Atât Mircea Baron, cât şi Aron Poantă au constatat că, de-a lungul timpului, simpozionul este mai bine organizat, mai popular,

ANUNŢ DE LICITAŢIE

Oraşul Uricani, cu sediul în Uricani, str. 1 Mai, nr. 6, cod fiscal 4634647, telefon 0254.511121, fax 0254.511127, e-mail: primariauricani@gmail.com, anunţă organizarea în data de 27.05.2013, ora13:00 la sediul sus menţionat a licitaţiei publice în vederea închirierii: - spaţiului de 20 mp aparţinând domeniului public al Oraşului Uricani, situat în clădirea Unităţii de Asistenţă Medico-Socială din Uricani. Documentaţia de atribuire, caietul de sarcini pot fi obţinute la sediul Primăriei Oraşului Uricani, din str. 1 Mai, nr. 6, persoana de contact: Săvulescu Cristian. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 24.05.2013. Ofertele se pot depune la sediul Primăriei Oraşului Uricani din str. 1 Mai, nr. 6 până la data de 27.05.2013, ora 11:00. Ofertele se depun într-un singur exemplar original. Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 27.05.2013, ora 13:00, în sala de şedinţe a Primăriei Oraşului Uricani din str. 1 Mai, nr. 6. În situaţia neprezentării pentru fiecare caz în parte a cel puţin două oferte, licitaţia se anulează şi va reluată în data de 25.06.2013. Acţiunea în justiţie pentru soluţionarea litigiilor apărute se introduce la secţia de contencios administrativ a Tribunalului Judeţean Hunedoara din localitatea Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, telefon 0254.211574, fax 0254.216333, e-mail: lbenta@just.ro Anunţul de licitaţie a fost transmis pentru publicare în data de 09.05.2013.

www.zvj.ro

are mai mulţi invitaţi şi a crescut calitativ. Importanţa cercetării a fost adusă în discuţie de majoritatea celor care au luat cuvântul. Victor Arad a menţionat că, în alte ţări occidentale, cum ar fi Anglia, unde universităţile sunt toate private, un profesor este remunerat 60 la sută pentru activitatea la cursuri, 40 la sută pentru

activitatea de cercetare. De asemenea, prorectorul a subliniat că toate mediile universitare trebuie să colaboreze pentru realizarea cercetărilor şi vrea să vadă, în cercetările studenţilor de la inginerie, şi un capitol de analiză economică şi financiară, pentru ca aceste lucrări să poată fi mai aproape de aplicabilitate în programul de dezvoltare a instituţiilor de pe piaţă. După ce ziua de vineri a fost toată ocupată cu prezentarea lucrărilor în cadrul simpozionului, sâmbătă a fost ziua excursiilor la obiective culturale din Valea Jiului şi Ţara Haţegului. Alina PIPAN

ANUNŢUL NEGOCIERII DIRECTE

1. Informaţii generale privind concedentul Consiliul Local Pui cu sediul în Com. Pui, str. Republicii nr. 64, jud. Hunedoara, cod poştal 337345, CIF 4374059, telefon 0254/779.101, fax 0254/779.234, cont nr. IBAN RO37TREZ37121300205X XXX deschis la Trezoreria Haţeg, jud. Hunedoara, persoana de contact Stoica Victor Tiberiu, primar, telefon 0254/779.101, fax 0254/779.234, e-mail: primariapui@yahoo.com. 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii Concesionarea unor terenuri aparţinând domeniului privat al Comunei Pui, jud. Hunedoara şi având o suprafaţă totală de 138 ha şi 6003 mp, situate în extravilanul UAT Pui şi UAT Uricani. Durata concesiunii este de 49 ani. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire Documentaţia de atribuire se poate obţine pe suport material, în urma unei solicitări scrise, de la sediul Primăriei Pui, biroul financiar–contabil şi achiziţii publice, în zilele lucrătoare, de luni până vineri între orele 10:00 – 12:00, până cel mai târziu la data de 31.05.2013. Persoana de contact: Stoica Victor Tiberiu, primar, telefon 0254/779.101, fax 0254/779.234, e-mail: primariapui@yahoo.com. Costul documentaţiei de atribuire este de 300 lei ce se achită la casieria unităţii sau cu ordin de plată. Data limită pentru solicitarea clarificărilor 03.06.2013, ora 12:00. 4. Informaţii privind ofertele Data limită de depunere a ofertelor este 07.06.2013, ora 12:00. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: sediul Primăriei Pui, str. Republicii nr. 64, jud. Hunedoara, cod poştal 337345, serviciul Registratură. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 original. 5. Procedura de negociere directă va avea loc în data de 07.06.2013, ora 13:00, la sediul Primăriei Pui, jud. Hunedoara. 6. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor Tribunalul Hunedoara - Secţia Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie 1918 nr. 35, jud. Hunedoara, tel. 0254.211.574, fax 0254/216.333, e-mail tribunalul.hunedoara@just.ro. Termenele pentru sesizarea instanţei sunt cele prevăzute în Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ. 7. Data transmiterii anunţului negocierii către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 10.05.2013. Primăria Pui Prin primar, Stoica Victor Tiberiu


Ziarul Vãii Jiului

PUBLICITATE 11 HOROSCOP

luni, 13 mai 2013

Berbec (21 Mar - 20 Apr)

Ai mintea ageră şi debordezi de spontaneitate şi originalitate, pentru că toate replicile tale uimesc prin rapiditate şi isteţime.

Vând Ford Fiesta 1,4 diesel, a.f. 2004, 2 locuri, utilitară. Taxă plătită. Telefon 0761.756839

IMOBILIARE

DECESE

Vând casă, situată în municipiul Vulcan (zona Mercur), la preţ de apartament, poate fi achiziţionată inclusiv prin programul Prima Casă. Telefon 0731.805492

Soţia Jeni, fiul Aurelian şi nora Alexandra anunţă cu durere în suflet dispariţia dintre noi a celui care a fost un bun soţ şi tată Ing. GRUNŢĂ DUMITRU (Mitu) Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace!

AUTO

Vând Opel Corsa B, a.f. 1994, distribuţie schimbată, cauciucuri iarnă + vară, maşina se prezintă într-o stare foarte bună. Tel. 0765.591522 Vând Ford Fiesta model 2006, fab 2005, 4 uşi, 1.4 diesel, 4 airbag, abs, închidere centralizată, radio cass original, consum ff mic, euro 4, taxa mediu 300 euro. Un singur proprietar de nouă. Preţ 2890 euro. Tel. 0765.459316

Vând Ford Focus model 2002, 1.8 diesel, aer condiţionat, abs, geam el., închidere centralizată, radio cass original, 4 airbag, un singur proprietar de nouă, statul austriac, recent adusă în ţară. Preţ 1950 euro. Tel. 0765.459316 Vând Ford Mondeo, an 1998, 1.8 benzină, airbag, radio cass original, închidere centralizată, stare foarte bună, un singur proprietar de nouă, recent adusă în ţară. Tel. 0765.459316

DIVERSE

Vând receptor Dolce, fără datorii. Preţ 20 euro. Telefon 0761.756839

Vând teren 5000 mp Aninoasa, ieşire din indiviziune, cadastru, intabulare, canalizare, curent, apă. Telefon 0731.805492 Vând casă, 2 camere, Petroşani, str. Cuza Vodă, Colonie. Preţ 5.500 lei neg. Telefon 0720.592543 Vând apartament 3 camere în Dimitrov, situat la stradă, parter înalt, îmbunătăţiri, centrală termică, geamuri termopan, izolat exterior, balcon închis, bine întreţinut, 2 boxe. Ideal de transformat şi în spaţiu cu altă destinaţie. Preţ 42.000 euro. Tel. 0724.571408

Vând teren în Petroşani, intravilan, zona Maleia, front stradal, acces auto, utilităţi, suprafaţa 2000 mp, pretabil orice construcţie, panoramă deosebită, preţ foarte mic neg. Tel. 0726.291090

SC REALCOM SA PETROªANI

Laboratorul de Producţie – Cofetărie – Patiserie, str. Lunca (lângă SC UPSROM şi Fabrica de Tricotaje), aduce în casele dumneavoastră cele mai gustoase şi delicioase specialităţi: Preluăm şi onorăm zilnic comenzi pentru toate ocaziile: mese festive, nunţi, botezuri şi alte evenimente.

Torturi de ciocolată Torturi cu frişcă Torturi cu fructe Sortimente diversificate de prăjituri Fursecuri Alune prăjite şi alte sortimente Telefon secretariat: 0254.542472, 0372.764439 Laborator: 0733.960320, int. 315 Depozit: 0733.690319, int. 342

Familia Popescu este alături de fam. Grunţă în greaua încercare pricinuită de trecerea în nefiinţă a celui care a fost Ing. GRUNŢĂ DUMITRU (Mitu) Dumnezeu să-l ierte.

ANGAJĂRI

Taur (21 Apr - 21 Mai)

Eşti chemat undeva departe de casă, dar pentru a onora invitaţia, ar trebui să renunţi la alte planuri făcute pentru azi. Se pare că merită să schimbi programul pe nepusă masă.

Gemeni (22 Mai - 21 Iun)

Azi deţii o poziţie superioară în echipa din care faci parte iar cuvântul tău are greutate. Ţi se recunoaşte astfel valoarea iar ceilalţi se supun deciziilor tale fără să comenteze.

Rac (22 Iun - 22 Iul)

Ai o mulţime de plăţi curente de adus la zi, dar înainte de a decide cât şi unde dai, mai bine te-ai gândi la datoriile cele mai mari.

Leu (23 Iul - 22 Aug) Legea poate interveni destul de intransigent în planurile tale şi nu te lasă să duci mai departe ce ai început, pentru că nu e perfect legal.

Hotel Rusu angajează cameriste şi ajutoare bucătar. CV-urile se trimit la adresa: informatii@hotelrusu.ro sau la fax 0354.108510. Informaţii suplimentare la telefon: 0742.087221/ 0742.087222

Fecioară (23 Aug - 21 Sep)

Complex Debarcader, Eforie Nord, Constanţa, angajează pe perioada sezonului estival: bucătari, ajutor bucătari, shawormari, ospătari, vânzători tonetă. Se asigură masă şi cazare. Telefon 0732.551456. CV: complexdebarcader@yahoo.com; www.complexdebarcader.freewb.ro

Balanţă (22 Sep - 22 Oct)

Societate comercială angajează şofer profesionist, cat. C+E, cu experienţă, pentru transport internaţional de marfă, intracomunitar, cunoştinţele de limbă engleză, franceză, germană constituie un avantaj, salariu atractiv, doar persoane serioase. CV-urile se trimit la adresa de e-mail: electro.center@yahoo.com. Institutul Social Valea Jiului, unitate de cercetare cu personalitate juridică, cu sediul în str. Universităţii nr. 20, desfăşoară pe baze contractuale, la standarde calitative ridicate, studii de impact, sondaje de opinii, anchete sociologice şi analize social-economice. Amănunte pe site-ul nostru www.institutulsocialvj.ro; contact la e-mail septimiukrausz@yahoo.com

Deşi ai pornit ziua cu un sentiment de tristeţe, convins că nu se va întâmpla nimic bun, iată că orizonturile se limpezesc ca prin farmec şi îţi recapeţi optimismul.

Nu te simţi bine în anturajul în care te afli astăzi. Dialogul e defectuos şi eforturile tale de a te face înţeles eşuează, pentru că nu ai parte de tovarăşi buni de discuţie.

Scorpion (23 Oct - 21 Noi)

Eşti foarte preocupat de viitorul tău profesional şi eşti în cea mai bună formă pentru a lua o decizie capitală.

Săgetător (22 Noi - 20 Dec)

Faci planuri foarte frumoase alături de cei dragi şi fiecare îşi aduce contribuţia la un eveniment stabilit cândva în perioada următoare.

Capricorn (21 Dec - 19 Ian)

De unde nici nu te aştepţi, se iveşte azi o soluţie salvatoare care readuce totul la normal într-o problemă de la care nu mai sperai nimic bun.

Vărsător (20 Ian - 18 Feb)

Dacă erai în căutarea unui colaborator care să te sprijine într-un anumit demers, azi ai toate şansele să îl întâlneşti. Vei fi mulţumit de asocierea aceasta, pentru că va participa cu tot ce ştie în ceea ce construiţi împreună.

Peşti (19 Feb - 20 Mar)

Ceea ce faci azi este de succes şi ajunge la urechile tuturor, pentru că eşti demn de toată lauda. Investeşti multă energie în activitatea începută.

www.zvj.ro


CMYK

12

Ziarul Vãii Jiului

DIN JUDEŢ

luni, 13 mai 2013

La pas de paradă,

Serbările Devei

Cu ocazia sărbătorii puse sub egida „Serbările Devei”, în municipiul reşedinţă de judeţ a avut loc şi o inedită paradă, „Millenium”, care a pus laolaltă daci, romani, cavaleri medievali, maşini de epocă, bikeri şi trupe de fanfară. Dincolo de parada de excepţie, „Serbările Devei” au propus concerte, simpozioane, spectacole şi nelipsitul târg al meşterilor populari. Duminică, ultima zi a manifestărilor, a fost dedi-

Pentru conurbaţia Deva Hunedoara - Simeria

Ruşanu face lobby

Şeful noii Autorităţi de Supraveghere Financiară (ASF), fostul parlamentar de Hunedoara, Dan Radu Ruşanu, s-a aflat la sfârşitul săptămânii trecute la Deva, unde a lansat un nou apel pentru realizarea conurbaţiei Deva Simeria - Hunedoara.

cată folclorului. Dintre oaspeţii marcanţi ai evenimentului îi amintim pe: Mirela Capătă şi Ecaterina Botnar, cu un concert de vioară şi orgă, Filarmonica Banatul, prof. univ. dr. Mihaela Miroiu, care şi-a lansat volumul „Ideologii politice”, trupele şi soliştii Green Band, Blazer, Old Band, Adnana Olariu, Desperado, DJ Rynno şi Silvia, Analia Selis, Hara şi Bosquito. Participanţii au mai putut urmări evoluţiile Ansamblului de dans medieval „Renaissance” din Deva şi trupei de menestreli „Huniadi Cantores”, fanfarei elevilor din Szigetvar, fanfarei „Peneş Curcanul”, ansamblului „Silvana” al Centrului Cultural „Drăgan Muntean” din Deva, Matildei Pascal-Cojocăriţa, ansamblului „Mureşul” din Târgu Mureş, Marianei Deac şi Ionuţ Fulea. Mihaela PETROŞAN

Ruşanu spune că apariţia acestei conurbaţii, un soi de conglomerat administrativ format din cele trei oraşe din centrul judeţului, ar crea o entitate de aproape 150.000 de locuitori, entitate capabilă să atragă investiţii la fel de importante ca şi alte centre urbane recunoscute, cum sunt Timişoara, Cluj-Napoca şi Sibiu. Şeful ASF mai spune că şi primarii şi consiliile locale trebuie să renunţe la orgolii pentru un interes comun. „Deva este un oraş cu circa 50.000 de locuitori, Hunedoara este un oraş care are sub 60.000 de locuitori. Nu veţi putea să atrageţi nici investitori, nici fonduri, nici locuri de muncă, dacă rămâneţi la aceleaşi dimensiuni. Aveţi o concurenţă imensă din partea Timişoarei, Sibiului, Clujului. Lupta este disproporţionată între Deva, ca şi capitală de judeţ, şi între Timişoara, Cluj, Sibiu. Din punct de vedere economic nu aveţi viitor, dacă nu se realizează această conurbaţie, trecând peste orgoliile primarilor şi interesele consilierilor locali”, a declarat Ruşanu. Conform declaraţiilor fostului parlamentar un alt avantaj al noii entităţi ar fi posibilitatea dezvoltării aici a unui centru universitar, financiar şi economic, chiar şi medical puternic. Mihaela PETROŞAN

)

Ziarul Vaii Jiului

Editor: SC Ziarul Văii Jiului SRL Petroşani RO24348364  J20/1310/2008

Director: Cătălin DOCEA docea@zvj.ro

Redacţia şi administraţia: 332025 Petroşani, str. N. Bălcescu nr. 2, et. II, jud. Hunedoara Telefon / fax / linie mobil: 0254.549020, 0254.549121, 0737.575582 Management: office@zvj.ro Editorial: zvjro2008@yahoo.ro Publicitate: zvj2008@yahoo.com

www.zvj.ro

Redactor şef: Marian BOBOC zvjro2008@yahoo.ro Colectivul de redacţie: Alina PIPAN - 0766.678380 0737.352129 alinapipan@yahoo.com Corneliu BRAN - 0766.728688 Loredana JUGLEA - 0763.673727 loredanajuglea@yahoo.com Gheorghe OLTEANU Mihaela PETROŞAN - 0732.413134

COTIDIAN REGIONAL CU CAPITAL INTEGRAL PRIVAT. FONDAT 2008. ISSN 2065 - 5096 - Biblioteca Naţională a României Colaboratori permanenţi: Ion ALDESCU, Mircea ANDRAŞ , Mihai BARBU, Irina BOBOC, Valeriu BUTULESCU, Gilbert DANCO, Dumitru GĂLĂŢAN-JIEŢ, Ion HIRGHIDUŞ, Ioan LASCU, Alin RUS, Petronela-Vali SLAVU, Dumitru VELEA DTP: Bogdan SOVAGO, Daniela FILIMON - 0761.756837 Administrativ / Publicitate: Diana SANTA - 0722.344681 Difuzare: Marcel DOCEA - 0761.756839

facebook.com/ziarulvaiijiului

Ziarul Vaii Jiului - nr. 1196 - 13 mai 2013  

Ziarul Vaii Jiului - nr. 1196 - 13 mai 2013