Page 1

2

CMYK

Consiliul Local şi Primăria Petroşani au făcut primul pas

Exploatarea resurselor minerale convenţionale în contextul dezvoltării durabile a deschis căile comunicării

Ziar ul Vaii Jiului

Anunţ

Ziarul poporului. Citeşte şi dă mai departe! Comentează subiectele zilei accesând site-ul

Nu există lege

)

împotriva LUI! ADEVĂRU

Cotidian regional * Apare de luni până vineri (inclusiv) în toate localităţile Văii Jiului Redacţia şi administraţia: str. Nicolae Bălcescu nr. 2, etaj II, Petroşani

Azi în Senatul României

J ZV

Petru Drăgoescu, în chestiunea salvării fostelor perimetre miniere:

„Nu te poţi apuca de un şanţ şi să te decizi între timp că vrei piscină” Retromobil Club România

La parada de primăvară

 O manifestare susţinută de Consiliul Local şi Primăria Petroşani

7

3 6

Pentru a clarifica o serie de informaţii inexacte, vă transmitem următorul SC Gerom International SA a fost gazda Workshopului cu tematica „Exploatarea resurselor minerale convenţionale în contextul dezvoltării durabile”. În această calitate, a răspuns doar de organizarea evenimentului în perimetrul firmei. Toate costurile legate de desfăşurarea lucrărilor în zilele dedicate workshop-ului, respectiv 18-19.04.2013 au fost suportate exclusiv din fondurile proprii ale firmei. Dacă, aşa cum s-a spus, au fost alocaţi bani publici, reprezentanţii SC Gerom International SA

Redactor şef: Marian BOBOC

Curs valutar: 1€ = 4,3663 lei 1$ = 3,3353 lei 1₤ = 5,1212 lei

Luni, 22 aprilie 2013 Anul VI nr. 1186 12 pagini Preţ: 1 leu

Se dezbate proiectul referitor la ieftinirea apei propus de Vochiţoiu

Comunicat de presă

Director: Cătălin DOCEA

vor să ştie cui s-au acordat şi ce sume. Intrarea invitaţilor la locul de desfăşurare al evenimentului, sediul SC Gerom International SA, s-a făcut pe baza listelor întocmite de organizatori, lista fiind transmisă de Universitatea Petroşani. Dacă cineva nu s-a regăsit pe lista de invitaţi, nu este nicidecum vina societăţii. SC Gerom International SA Manager Dr.ing. Melczer Mihael

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că în data de 23.04.2013 în localitatea Jieţ se va desfăşura Târgul de animale şi produse agroindustriale.

Primar Ilie PĂDUCEL


2 LA ORDINEA ZILEI

Consiliul Local şi Primăria Petroşani au făcut primul pas

Ziarul Vãii Jiului luni, 22 aprilie 2013

Exploatarea resurselor minerale convenţionale în contextul dezvoltării durabile a deschis căile comunicării În momentul de faţă nu putem cuantifica în ce măsură workshopul care s-a desfăşurat timp două zile la Petroşani, şi care avea ca temă exploatarea resurselor minerale convenţionale, poate ajuta la formularea şi punerea în practică a unor soluţii pentru conservarea acestei industrii şi păstrarea minelor viabile în stare de producţie pe termen lung.

bunelui Ploieşti , Termoelectrica, Transelectrica, INSEMEX. Este evident, toate societăţile care se ocupă cu exploatarea minereului şi producerea energiei au fost invitate şi şi-au trimis reprezentanţi la Petroşani. De asemenea, profesorii universităţilor de profil au venit la La Bursa Generală a Locurilor de Muncă workshop, în frunte cu rectorul Universităţii din Petroşani, Aron Poantă. Timp de două zile s-a lucrat 9 ore în ateliere tematice, astfel ca specialiştii să facă În urma ultimei ediţii a bursei generale a locurilor de muncă, organizată vineri Este evident, workshopul a fost destinat schimb de experienţă şi să ajungă în întreaga ţară, în judeţul Hunedoara şi-au găsit slujbe 130 de persoane, 39 creionării soluţiilor pentru păstrarea exla un gând şi la soluţii comune. fiind din Valea Jiului. ploatărilor incluse în Societatea Naţională a Până la urmă producerea energiei Evenimentul a fost organizat, în zonă, în toate agenţiile locale, respectiv în Huilei. Celelalte mine sunt deja în programul ne priveşte pe toţi. Astfel, parla- Deva, Hunedoara, Petroşani, Orăştie, Haţeg, Brad, Călan, Simeria, Lupeni şi de închidere, un proces ireversibil. Dar, mentarii care vor prelua rezulVulcan. De această dată, peste 80 de angajatori prezenţi au pus la bătaie 420 vorba aceea, măcar să păstrăm minele viatatele acestui workshop vor putea de locuri de muncă, din care peste 100 în Valea Jiului. Pentru cele 100 de bile pe piaţă pe termen lung. Din fericire, să ofere o orientare credibilă cu slujbe s-au interesat aproape 270 de persoane din localităţile Văii. În total, au autorităţile locale petroşenene au reacţionat privire la factorii şi considerenfost încadrate în muncă 130 de persoane, dintre care 33 din Petroşani, 4 din în acest sens, la propunerea profesorului şi tele cheie, care pot fi relevanţi Lupeni şi 2 din Vulcan. AJOFM Hunedoara va monitoriza, ca de obicei, dacă consilierului local Nicolae Iliaş. Workshopul a pentru oficialităţi şi investitori. firmele îşi respectă angajamentul faţă de cei selectaţi pentru angajare. fost finanţat de Consiliul Local şi Primăria Monica Iacob-Ridzi a participat Mihaela PETROŞAN Petroşani în intenţia de a găsi soluţiile şi personal la acest workshop, iar metodele ideală de a salva mineritul, în Haralambie Vochiţoiu şi-a trimis După ce câţiva muncitori au ras cu drujba, primul rând din Petroşani, dar şi din Vulcan, un reprezentant. Şi administraţiLupeni şi Lonea. ile locale din Vale au avut Obiectivele principale au fost scoaterea în reprezentanţi la întrunire. evidenţă a diferitelor scenarii şi modele care În urma workshopului se va conAcţiunea de plantare de puieţi cu schimb, ar fi trebuit să fie şi o acţipot fi valorificate în procesul de convertire a tura un scurt studiu cu privire la ocazia Zilei Verzi ar fi trebuit să une de responsabilizare a angajaţilor resurselor minerale ale ţării în dezvoltarea modul de gândire actual privitor aibă loc la începutul lui aprilie, în SPADPP, care taie orice arbore din durabilă, pe termen lung. Tocmai de aceea la minerit, în contextul deztimpul Săptămânii Altfel, dar vrePetroşani, de multe ori fără noimă. au fost invitaţi specialişti de la mai multe voltării durabile, cu intenţia de a mea rece şi ploioasă nu a permis Cel mai bun exemplu este parcul de societăţi de profil, Societatea Naţională a oferi un temei de gândire pentru acest lucru. Dar strigarea pentru la poştă, unde s-au ciuntit câţiva arHuilei, Complexul Energetic Oltenia, autorităţile române, dar şi penplantarea de puieţi de sâmbătă a bori superbi pentru a scăpa de ciori. Societatea Comercială de Conservare şi tru investitori. avut mare succes. Însă, nici asta nu a fost o reuşită, Închidere a Minelor Conversmin, ElectrocenWorkshopul a fost găzduit de trale Grup, Compania Naţională a Uraniului, Gerom, iar Primăria Petroşani a Zeci de tineri erau deja Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi asigurat fondurile necesare penprezenţi la ora 10 la amFierului Minvest, Electrocentrale Galaţi, SC tru cazarea şi masa invitaţilor. fiteatrul de la teatru, alăDistribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Mihael Melczer, manager Gerom, turi de profesorii lor, dar şi „Electrica”, ICPM, ICSITPML Craiova, ICPMRR a precizat, printr-un comunicat, de funcţionarii din primărie, Bucureşti, Regia Autonomă pentru Activităţi că Gerom a găzduit în mod gracare erau însărcinaţi să-i Nucleare Drobeta Turnu Severin, Societatea tuit lucrările workshopului. ghideze pe teren şi să-i Naţională a Sării, Societatea Naţională a CărAlina PIPAN doteze cu banderole verzi. Acţiunea de plantare de S.C. Centrul de Calcul INFO’ 98 S.A. Petroşani puieţi a fost organizată şi Petroşani, 332015, jud. Hunedoara, str. Timişoarei, nr. 2, tel. +40372 904 652, tel/fax +40254 541 330 ORC: J20/408/1999 CUI: RO11751623 finanţată de Primăria e-mail: office@info98.ro www.info98.ro Petroşani. Aşadar, pentru a începe lucrul, elevii au aşteptat cuvântul de desSC CENTRUL DE CALCUL INFO ’98 SA, societate cu o chidere al primarului Tiberiu Iacobpentru că şi acum sunt pline experienţă de peste 35 de ani în domeniul informatic, oferă: Ridzi, care a venit la eveniment alăcoroanele arborilor cu cuiburi de turi de familie. Cum primarul s-a cam ciori. În mod normal, ar fi trebuit esCURSUL DE INIŢIERE lăsat aşteptat, şi plictiseala începuse caladaţi arborii şi distruse cuiburile pentru să-şi facă deja prezenţa, muzica din de ciori. Au ajuns să se taie arbori OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC ŞI REŢELE (COD COR 351101) boxe a fost binevenită. Unii dintre cei prin Petroşani şi cu rost şi fără rost. În Cursul are o durată de 72 de ore, se desfăşoară pe parcursul a 6 săptămâni, mici s-au apucat de dansat şi de locul lor sunt plantaţi puieţi ornamendintre care un număr de 54 de ore sunt de practică pe calculator. ţopăit. După cuvântarea scurtă a pritali de tuia, care nu au nici valoare, Preţul cursului este de 350 lei şi se poate acorda o reducere de până la 10% penmarului şi un moment artistic de nici aspectul arborilor masivi. Cerem tru grupurile organizate care vin din partea unei singure unităţi economice. muzică populară, a început plantarea clemenţă pentru arborii care ne sunt Preţul include TVA. în locuri prestabilite din oraş. alături de zeci de ani şi au crescut IMPORTANT!!! Acţiunea este una educativă, de imalături de noi. Nu ei sunt de vină penSe eliberează diplome recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei pact pentru tinerii din Valea Jiului tru înmulţirea ciorilor, ci managemenSociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. care învaţă la Petroşani. Astfel de tul haotic al deşeurilor menajere se Persoana de contact: ing. Manuela Popescu acţiuni civice nu pot decât să-i face vinovat. Telefon: 0254.546071, 0731.010762 responsabilizeze pe cei tineri. În Alina PIPAN

39 de persoane din Vale şi-au găsit slujbe

Zeci de elevi au dat cu lopata

www.zvj.ro


Ziarul Vãii Jiului

luni, 22 aprilie 2013

Petru Drăgoescu, în chestiunea salvării fostelor perimetre miniere:

ACTUALITATE

3

„Nu te poţi apuca de un şanţ şi să te decizi între timp că vrei piscină” Ion Barbu este omul care face vâlvă în încercarea de a scoate Petrila din amorţeală. Petrilenii trebuie să reacţioneze, pentru ca imobilele de pe perimetrul fostei preparaţii şi de pe perimetrul minei Petrila să nu ajungă o apă şi un pământ. O reacţie naturală a unui om de cultură, dar o reacţie tardivă a autorităţilor petrilene şi a oamenilor din comunitate. Poate, oamenii simpli nu înţeleg importanţa arhitecturală a unui imobil industrial, dar ar fi trebuit să existe specialişti care să fi sesizat potenţialul acelor clădiri, înainte ca ecologizarea perimetrului să fie propusă, aprobată şi să şi demareze. Ideea realizării unui parc cultural pe fostul perimetru al preparaţiei este una ingenioasă, pe care Ion Barbu o susţine cu toată convingerea. Este, de asemenea, un proiect unicat în România, care ar putea atrage mulţi turişti, în primul rând pentru că vorbim despre un perimetru abordabil, la îndemână şi, în al doilea rând, deoarece avem deja infrastructura, care trebuie doar reamenajată. Primarul Petrilei a fost categoric, susţinând că este de acord cu ideea atât timp cât nu implică cheltuieli din bugetul local, având în vedere că perimetrul fostei preparaţii face parte din domeniul public al Petrilei.

Când vine vorba despre imobilele minei, responsabilă pentru moment este Societatea Naţională de Închideri de Mine Valea Jiului. Directorul Petru Drăgoescu este de părere că asemenea proiecte de salvare, de transformare a perimetrelor fostelor mine trebuie să apară înainte de a se demara un proiect de ecologizare. „Pentru următorii doi ani imobilele care aparţin minei rămân funcţionale. Imobilele de pe perimetrul fostei preparaţii, acelea aparţin primăriei. Când vine vorba de idei de reamenajare a unor astfel de perimetre trebuie să existe un plan bine stabilit înainte de a începe lucrările. În lucrările de închidere şi ecologizare se investesc fonduri importante. Nu ne putem juca cu banii cum ne vine câte o idee. Nu poţi să faci un plan că sapi un şanţ, faci proiect, iei fonduri, te apuci de treabă, apoi te răzgândeşti şi vrei piscină. Înseamnă alt proiect, alţi bani, alţi oameni. Nu putem să facem risipă de bani. Uitaţi-vă la exemplul minei Aninoasa. S-au cheltuit o grămadă de bani pentru nimic. Trebuie să avem responsabilitatea acestor bani cheltuiţi. Eu, de exemplu, sunt responsabil pentru închiderea minelor. Societatea primeşte o subvenţie de la stat pentru acest lucru. Eu până în 2018 aia trebuie să fac. Dacă nu reuşesc, o să vină cineva să

mă tragă de mânecă să mă întrebe ce am făcut cu banii. Eu respect ideile inovatoare, dar trebuie să apară atunci când este momentul. Dacă apar prea târziu, pot fi inutile”, spune directorul SNÎM. Deci, mina Petrila încă menţine imobilele intacte. Dar pe perimetrul preparaţiei deja se face ecologizare, acolo unde a mai rămas ceva după ce au furat hoţii tot ce se putea. Este păcat că, atunci când s-au apucat să facă planuri de închidere, responsabilii din conducerea minei nu au luat contact şi cu alte medii pentru a găsi cele mai bune soluţii pentru reamenajarea perimetrelor miniere. Mediul universitar, cel puţin, ar fi trebuit să fie parte din acest larg proiect, administraţiile locale, ONG-urile, pentru că astfel de decizii ne afectează pe toţi. Apoi, se putea stabili un plan concret. Dar după război mulţi viteji se arată. Aşadar, ne păstrăm părerile pentru noi. Însă sunt oameni care pot schimba şansa acestei Văii. Cine crede că poate, să se ridice în picioare, să dea mână cu mână. Alina PIPAN

Lupenenii Pardelean (zis “Broscoi”) şi Tamara Lăcătuş retrimişi după gratii în dosarul privind traficul de minori

Poliţiştii din Lupeni au pus în executare, vineri seara, mandatele emise de Curtea de Apel Craiova pe numele inculpaţilor Tamara Rostaş (actualmente Lăcătuş) şi Marius – Pardelean Lăcătuş, zis „Broscoi”, ambii domiciliaţi în Lupeni.

Cei doi au făcut parte dintr-o grupare infracţională coordonată de clanul Călina din Târgu Jiu, destructurată de către poliţiştii SCCO şi procurorii DIICOT la nivelul anului 2008. Cei zece membri ai grupării au racolat 46 de persoane de sex feminin, 10 dintre acestea fiind minore, de pe raza mai multor judeţe, inclusiv din judeţul Hunedoara. Femeile, racolate prin localul din Târgu Jiu al clanului Călina, au ajuns în străinătate (în special în Italia şi Spania) în baza unor documente de identitate falsificate (în cazul părţilor vătămate minore). De la declanşarea cercetărilor, cei 10 inculpaţi au fost eliberaţi şi rearestaţi în mai multe rânduri. În luna iunie 2011, Tribunalul Gorj i-a condamnat pe inculpaţi la pedepse privative de libertate de până la 10 ani şi 6 luni, dispunându-se inclusiv confiscarea de bunuri şi sume de bani. Tamara Rostaş (actualmente Lăcătuş) a fost condamnată la 4 ani închisoare, cu executare, instanţa dispunând confiscarea sumei de 200 de euro şi obligarea la plata unor cheltuieli judiciare de 2.000 de lei. Marius - Pardelean Lăcătuş, zis „Broscoi”, a fost condamnat la 7 ani închisoare, cu executare, în cazul acestuia instanţa dispunând confiscarea sumei de 1.000 de euro şi obligarea la plata unor cheltuieli judiciare de 2.500 de lei.

Cei doi au mai fost reţinuţi în aceeaşi cauză, perioadele de reţinere şi arest preventiv fiind 03.07.2008 - 09.07.2008 şi 26.02.2009 – 10.06.2010. După punerea în libertate, cei doi aveau interdicţie de a părăsi localitatea (cu excepţia deplasărilor la termenele dosarului penal înaintat spre soluţionare Curţii de Apel Craiova). Măsura reţinerii, pusă în executare vineri seara, trebuie observată şi în raport cu faptul că, la termenele din 15 şi 29 martie a.c., cei doi inculpaţi nu s-au prezentat, cu toate că au fost citaţi cu mandate de aducere. Tamara şi “Broscoi” fac parte dintr-o grupare cu preocupări infracţionale cunoscută la nivelul municipiului Lupeni. Fratele Tamarei Rostaş (Lăcătuş), Radu Moldovan, a fost condamnat de Judecătoria Târgu Cărbuneşti în luna noiembrie 2010, prin descontopirea mai multor pedepse cu închisoarea, la o pedeapsă rezultantă de 3 ani închisoare cu executare pentru ultraj şi agresiune împotriva poliţiştilor Emil Strama şi Tiberiu Beczuk, inculpatul fiind obligat inclusiv la plata unor daune morale de 4.000 şi, respectiv, 3.000 de lei către părţile vătămate menţionate. Cătălin DOCEA

www.zvj.ro


4

SPORT

Rugby

Ştiinţa la a doua victorie consecutivă

Echipa de rugby Ştiinţa Petroşani a obţinut cea de-a doua victorie consecutivă, din Divizia Naţională.

Gruparea pregătită de Alexandru Lupu s-a impus cu scorul de 46-10 în faţa celor de la CSU Arad. La eseuri a fost, de asemenea, 7-2 pentru formaţia petroşeneană, care înregistrează evoluţii din ce în ce mai bune pe propriul teren.

Fotbal. Liga a IV-a. Surpriză neplăcută pentru „studenţi”

Uricaniul e pe primul loc

Universitatea Petroşani a cedat, surprinzător, partida jucată ieri pe propriul teren cu scorul de 0-1 în faţa celor de la Gloria Geoagiu. Unicul gol al meciului a fost marcat în minutul 7 din lovitură de pedeapsă, în urma unui henţ făcut în careu de către gazde. Pe finalul

primei reprize, Universităţii i-a fost anulat un gol pe motiv de ofsaid. Cu acest eşec, Universitatea pierde primul loc în favoarea celor de la Minerul Uricani. Partida a fost condusă la centru de arbitrul: Denis Haidiner. Asistenţi: Ştefan Markos şi Raul Popa (toţi din Hunedoara). Observator: Daniel Stroia (Hunedoara).

Fotbal. Liga a IV-a

Universitatea Petroşani a primit cadou o victorie nesperată

Universitatea Petroşani a primit trei puncte cadou de la Comisia de Disciplină a Asociaţiei Judeţene de Fotbal Hunedoara. Astfel, Retezatul Haţeg a pierdut primul joc în 2013 deoarece a folosit un jucător aflat în stare de suspendare.

şi Retezatul s-a încheiat nedecis: 3-3. Retezatul Haţeg a folosit pe terenul din Dealul InstituÎn urma unei sesizări făcute de Comisia de Competiţii, tului un jucător forul judeţean a decis ca jocul dintre Universitatea aflat în stare de suspendare, Petroşani şi Retezatul Haţeg să fie omologat cu rezulMihai Simoneac, având 7 tatul de 3-0 în favoarea echipei gazdă, cu toate că pe avertismente. Din acelaşi teren meciul din 10 aprilie, care a contat pentru etapa motiv, gruparea haţegană va a XXIV-a a Ligii a IV-a Hunedoara, dintre Universitatea trebui să achite şi o penalitate sportivă în valoare de 300 lei. Conform ROAF, RAPID 0254 512512 un jucător stă automat un meci după al patrulea şi IEFTIN 0720 512000 al şaptelea avertisment CONFORTABIL 0254 512500 primit iar de la al nouălea cartonaş galben nu va avea drept de joc în următorul meci.

TAXI COMSION RENT A CAR

Societatea SC ADARCO INVEST SRL Petroşani

angajează programator - operator CNC pentru o linie de debitare tip HD-M 600 (VERNET BEHRINGER) Cerinţe: cunoştinţe desen tehnic industrial, cunoştinţe stabilire regimuri de tăiere-găurire, cunoştinţe operare computer. Persoanele interesate ne pot contacta la sediul punctului de lucru al societăţii din loc. Aninoasa, str. Costeni, nr. 232A (stânga înainte de intrarea pe podul peste Jiul de Vest, direcţie de mers spre mun. Vulcan, Lupeni) sau la: tel. 0254-51.60.01 fax. 0254-51.33.03 e-mail: office@adarco.ro

www.zvj.ro

„Jocul Universitatea Petroşani – CSO Retezatul Haţeg (Liga IV Seniori) din 10.04.2013 se omologhează cu rezultatul 3–0 pentru Universitatea Petroşani în baza art. 83.10.1 + 41.2 din RD.Echipa Retezatul Haţeg – 300 lei penalitate sportivă conf. Anexei 4 din RD al AJF, deoarece a folosit un jucător aflat în stare de suspendare (Simoneac Mihai având 7 avertismente”, se arată în comunicatul AJF Hunedoara.

Ziarul Vãii Jiului luni, 22 aprilie 2013

Fotbal. Liga a IV-a

Etapa oaspeţilor, în liga judeţeană

În Liga a IV-a Hunedoara situaţia în clasament devine din ce în ce mai interesantă, după etapa din weekend.

Victoria Călan s-a impus cu scor de neprezentare, 3-0, pe terenul lui CS Ghelari, iar gazdele au încheiat jocul în 8 jucători de câmp. Retezatul Haţeg a remizat în deplasare, scor 3-3, cu CS Vulcan după ce, la un moment dat, a avut avantaj de două goluri, scor 2-0. Jiul mic rămâne fără victorie în acest tur de campionat, după încă un eşec la scor, 0-4, pe teren propriu cu CFR Simeria. Minerul Uricani a depăşit clar formaţia Hercules Lupeni şi rămâne în lupta pentru prima poziţie. Rezultatele etapei a XXVI-a, Liga a IV-a Hunedoara: Dacia Orăştie - Aurul Certej 2-4; Jiul Petroşani - CFR Simeria 0-4; CS Vulcan Retezatul Haţeg 3-3; Minerul Uricani - Hercules Lupeni 3-0; CS Ghelari - Victoria Călan 0-3; Şoimul Băiţa - Zarandul Crişcior 3-0; Retezatul Râu de Mori Metalul Crişcior 0-3; Aurul Brad - Inter Petrila 2-0.

Popice. Campionatul Naţional de Juniori

Inter Petrila, în afara podiumului la echipe

Pentru câteva zile sala de popice din Petrila a găzduit un adevărat regal sportiv, la care au luat parte cei mai talentaţi juniori din ţară. Petrilenii au organizat Campionatul Naţional de Juniori, unde au avut o evoluţie destul de bună, chiar dacă au încheiat în afara podiumului. Titlul de campioană la juniori i-a revenit formaţiei din Iaşi, urmată de cea din Cluj. Clasamentul final arată astfel: 1. CFR Olimpia ACB Iaşi - 6437 p.d. – campioană naţională pentru a cincia oară consecutiv; 2. CFR Cluj & CSM Câmpia Turzii 6398 p.d.; 3. ICMRS Galaţi - 6356 p.d.; 4. Inter Petrila - 6283 p.d.; 5. UNIO Satu Mare - 6162 p.d.; 6. Siderurgica Hunedoara - 5711 p.d. În prima zi de concurs, popicarii petrileni au avut următoarele rezultate în ceea ce priveşte numărul de popice doborâte: Răzvan Botyen - 534 p.d.; Cristian Cimpoer - 484 p.d.; Ionuţ Racz - 544 p.d.; Mihai Balaban - 507 p.d.; Radu Balaban - 555 p.d. şi Bogdan Iura - 548 p.d. Rezultatele înregistrate în ziua a doua: Marius Costache - 483 p.d.; Mihai Balaban - 520 p.d.; 3. Răzvan Botyen - 491 p.d.; Ionuţ Racz - 521 p.d.; Radu Balaban - 556 p.d. şi Bogdan Iura - 540 p.d.


Ziarul Vãii Jiului

După meci, prestaţia mediocră din meciul CS Vulcan - CSO Haţeg,

luni, 22 aprilie 2013

Neluţu Pantilimon i-a întors spatele portarului Adi Vătăşesc Ca un făcut, ceea ce, sâmbătă, pentru fotbaliştii din Vulcan, în meciul cu CSO Haţeg, ar fi trebuit să fie o victorie s-a terminat cu un egal. 3-3 a fost scorul final al partidei în care pentru toate golurile încasate de către gazde jucătorii de câmp de la CS Vulcan îl arată ca vinovat pe portarul Adrian Vătăşesc.

Primul gol al haţeganilor

a picat în secunda doi a meciului, iar coautor al său, alături de portarul vulcănean, a fost fundaşul Bogdan. Băieţii lui Ocsi Iszak nu se lasă şi dau puternic după egalare. Sunt de amintit cele trei ocazii rememorate de către Doru Mârşavă, cărora li s-a adăugat imediat cea de-a patra, rămase, însă, nefinalizate. În schimb, oaspeţii, după nici douăzeci de minute, reuşesc să le mai bage o dată mortu'-n casă vulcănenilor. Asta după ce catastrofa de Adi Vătăşesc scapă din mână mingea, iar un haţegan ager i-o bagă în aţe din careul de şase metri şi urcă scorul la 0-2 .

"Tot anu' am jucat

fără portar", îl aud zicând, nervos, pe un jucător rezervă din spatele meu. Din fericire, pare-se că norocul nu i-a părăsit de tot pe gazde. Roşca prinde "bila" şi, de pe partea dreaptă, cam de la optsprezece metri, ocheşte cu precizie de infanterist marin american colţul porţii haţegane, apărată de Gogu Tonca, şi înscrie. Este 1-2, iar vulcănenii prind, parcă, să se mişte mai cu viaţă, mai ales că antrenorul Ocsi Iszak le strigă vitejilor săi să dea tot timpul pe poartă.

Iar jucătorii îi urmează

sfatul. Alin "Piticu'" Miculescu are o ocazie excepţională, din careul de şase metri, singur cu portarul, pe care, însă, o ratează. Atacurile vulcănenilor se produc la cadenţa unei puşti automate, ceea ce-i cam dă de lucru portarului Gogu Tonca. Bun băiatul

ăsta, au admis şi cei de pe banca de rezerve a Vulcanului, după ce fostul jiulist a scos două mingi pe care scria clar gol. Ciudat, deşi haţeganii joacă dur, centralul Flavius Coroiu nu scoate galbenele. Şi, culmea, nu o face nici după ce Roşca, "Gogu de pe partea dreaptă", cum îl alintă Doru Mârşava, cade răpus, atunci când jucătorul haţegan cu nr.7, mi se pare, l-a vătămat rău de tot la laba piciorului drept.

Fiindcă

nici asistenta medicală Lili Boroş nu a avut ce să-i mai facă pentru moment, în locul lui, antrenorul îl cheamă de la încălzire pe Adi Roşianu şi-l trimite în lupta cam nedreaptă de pe teren. Zic aşa, pentru că, la fel ca şi spectatorii, am rămas nedumerit de prestanţa centralului şi a adormitului de asistent (în schimb, felicitări domnişoarei Francesca, asistentul de pe cealaltă margine) care a ridicat nejustificat fanionul. Fapt care mă face să cred că şi noaptea, în somn, băiatul acesta are visuri erotice cu ofsaiduri. Tălpile haţeganilor, dublate de jocul lor dur, îl enervează şi pe Neluţu Pantilimon. "Măi, Itule, îi strigă el antrenorului haţegan, calmează-i, că, de nu, ne băgăm şi noi!". După care, la fel de scos din fire, le-a ordonat jucătorilor vulcăneni de pe teren "Băi, băieţi, cu talpa-n faţă!".

În sfârşit,

centralul Flavius Coroiu constată că nu şi-a uitat în vestiar cartonaşul galben şi, descoperindu-l în buzunarul cămăşii, îl arată mândru unui jucător oaspete după ce acesta l-a pus eroic la pământ pe Coldea. Apoi, mi-am notat lovitura liberă excelentă executată de Maier, dar, în urma căreia, balonul este prins meseriaş de Gogu Tonca. Iese "Piticu'" Miculescu şi intră Băcăran.

SPORT

5

Introducerea lui

"Puchin" se dovedeşte mai mult decât inspirată. Nu trece un minut de când blondul a păşit pe gazon, că a şi confirmat clasa sa de fotbalist când, după o lovitură cu capul, trimite balonul în plasa porţii echipei oaspete, iar scorul devine egal: 2-2. Repriza secundă începe în forţă. Haţeganii ajung şi ei să cadă ca spicele, asta, probabil, după ce, în vestiar, vulcănenilor li s-a sugerat să înceapă secerişul. Gazdele trec pe lângă o ocazie clară de a înscrie, în care Culiţă Lavric o dă spre poartă, deşi, mai bine plasat decât el, "Puchin" aştepta centrarea, iar portarul Adi Vătăşesc pare să se fi înviorat, dacă judecăm după cele câteva mingi prinse cu destulă îndemânare.

Vulcănenii presează,

haţeganii clachează, iar Simioneac face henţ, sancţionat prompt de către arbitrul de centru. Lovitura de la 11 metri este executată de Maier, mingea zboară pe lângă umărul stâng al lui Tonca şi se opreşte în plasa porţii. Este 3-2 pentru CS Vulcan şi, la sigur, Maier mai marca o dată, dacă prostanul cu fanion de pe margine nu făcea cadou un nou ofsaid. Un alt mort le oferit vulcănenilor în ultimele minute de joc. La o fază care nu spunea prea multe, Adi Vătăşesc prinde balonul, după care îl scapă, mingea ajunge la capul unui jucător

haţegan care aduce egalarea: 3-3, scor cu care s-a şi încheiat partida.

Nu ştiu, dar pot

să-mi închipui ce-a fost, după aceea, în vestiarul fotbaliştilor de la CS Vulcan. La ieşirea de pe teren, Neluţu Pantilimon i-a felicitat pe mai toţi jucătorii, dar i-a întors spatele portarului Adrian Vătăşesc. Sâmbăta viitoare, CS Vulcan joacă pe terenul lui Hercules Lupeni. Deocamdată nu pot spune cine va sta în poarta vulcănenilor. Azi şi mâine, oficialii vulcăneni vor pune în discuţie prestanţa sub orice critică a lui Adrian Vătăşesc şi vor da un verdict. Şi, din câte am reuşit să aflu de la Neluţu Pantilimon, se pare că, între echipă şi el, va interveni inevitabilul divorţ. Gheorghe OLTEANU

www.zvj.ro


CMYK

6 FOTOREPORTAJ

Retromobil Club România

La parada de primăvară

 O manifestare susţinută de Consiliul Local şi Primăria Petroşani Se pare că Primăria Petroşani a ţinut cont de rugăminţile comercianţilor din Centrul Civic şi a organizat sâmbătă evenimente atât în Piaţa Victoriei, cât şi în rondul de la Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu”.

Sâmbătă a fost o zi frumoasă, caldă, care a permis colecţionarilor de maşini vechi din Valea Jiului să-şi expună odoarele pe 4 roţi în Piaţa Victoriei, pentru ca toată lumea să se poată bucura de ele. Evenimentul face parte din Parada de primăvară Retromobil Club România, care a organizat 16 asemenea expoziţii în ţară. Evenimentul de la Petroşani s-a realizat cu participarea Primăriei şi Consiliului Local Petroşani. Au expus atât persoane fizice, care au acasă o maşină veche pe care o îngrijesc ca pe ochii din cap, cât şi membri ai clubului naţional, cum este Nicolae Gherghin, care a venit cu foarte multe modele, nu numai maşini, dar şi motociclete. Comandantul Poliţiei Petrila, Ovidiu Zaharie, s-a mândrit şi el cu câteva autovehicule bătrâne, dar… cochete. Aro Club Petrila a expus două maşini de teren. Sute de persoane au stat să privească exemplarele. Vă lăsăm să admiraţi câteva fotografii cu exemplare expuse. După cum se poate vedea, Fordul, Skoda, Opelul, Fiatul şi Dacia erau la îndemâna oamenilor cu stare din Valea Jiului. Dar şi BMW şi Mercedesul şi-au făcut loc în garajele lor. Alina PIPAN

www.zvj.ro

Ziarul Vãii Jiului luni, 22 aprilie 2013


CMYK

Ziarul Vãii Jiului

ACTUALITATE

luni, 22 aprilie 2013

Azi în Senatul României

7

Se dezbate proiectul referitor la ieftinirea apei propus de Vochiţoiu

 Deşi este în folosul populaţiei Văii Jiului, proiectul senatorului PP-DD Vochiţoiu este respins de senatorul USL de Valea Jiului, Cosmin Nicula Citiţi şi vă cruciţi cine-i pune beţe-n roate proiectului prin care familiile defavorizate din Valea Jiului, circa 30% din populaţie, ar beneficia de gratuităţi sau reduceri la apa potabilă şi canalizare!

Două subiecte principale au fost dezbătute în conferinţa de presă susţinută ieri, 21 aprilie, de senatorul PP-DD de Valea Jiului, Haralambie Vochiţoiu.

Apă ieftină pentru popor

Proiectul de lege iniţiat de senatorul Haralambie Vochiţoiu care prevede acordarea de la bugetul de stat, lunar, a unui sprijin financiar pentru familiile cu venituri reduse, nevoiaşe, având domiciliul pe raza localităţilor Văii Jiului, a fost primul subiect abordat. Reamintim că acest sprijin financiar constă în acoperirea de la buget a diferenţelor de tarif percepute de stat, prin operatorul S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A., aflat în subordinea CJ Hunedoara şi al administraţiilor locale din Vale, pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă şi canalizare. Prin această măsură ar urma să se asigure apa cea de toate zilele şi cetăţenilor aflaţi în dificultate, cum spunea senatorul în conferinţa de presă „mulţi fără voia lor, lăsaţi la mila Domnului de către stat, care ar trebui, totuşi, să asigure fiecărui cetăţean pâinea cea de toate zilele şi apa fără de care nu se poate trăi”. Astăzi, în Senatul României, pe ordinea de zi este prevăzută şi discutarea acestui proiect, care, din câte am mai anunţat, a trecut de Consiliul Legislativ, primind aviz favorabil, semn că proiectul nu se află în contradicţie cu legile Statului Român sau cu cele ale Uniunii Europene. De altfel, acest proiect nu cere altceva decât reintroducerea celor două articole, 1 şi 2, exact ca în Ordonanţa de Guvern 41, care a funcţionat de pe vremea Guvernului Năstase, din 2001 şi până în 2011, prin care sunt scutite de la plată pentru serviciul de apă şi canalizare, lunar, familiile a căror venit net mediu lunar pe membru de familie este de 400 lei. De asemenea, familiile cu venit net mediu lunar pe membru de familie de maxim 600 lei ar beneficia conform proiectului propus de senatorul Haralambie Vochiţoiu de 75% re-

ZV J

ducere lunară din costul facturii la apă şi canalizare, în timp ce familiile cu venit net mediu lunar pe membru de familie de maxim 800 lei ar beneficia de servicii reduse cu 50% la apă şi canalizare, repetăm, banii venind de la bugetul de stat, şi nu de la operatorul SC Apa Serv Valea Jiului SA. „Cred că este foarte necesar ca în Valea Jiului, în lipsa unor măsuri concrete de dezvoltare economică ale acestui guvern şi ale guvernelor care au precedat acest guvern, suntem datori să intervenim şi să ameliorăm puţin nivelul de trai foarte scăzut al locuitorilor Văii Jiului (…)”.

Uitând cine l-a votat, senatorul Nicula a respins proiectul

Toate ar fi fost bune şi frumoase cu acest proiect, dacă în Raportul Comisiei pentru Buget, Finanţe, Activitate Bancară şi Piaţă de Capital, preşedintele comisiei respective, senatorul de Valea Jiului din partea USL, nimeni altul decât social-democratul Cosmin Nicula, nu ar fi dat, în urma unei aşa-zisei „analize”, un răspuns de „respingere” acestui proiect, decizie luată „în unanimitate” de către membrii comisiei, după cum se subliniază în document, un act semnat de către senator însăşi, care este preşedintele acestei comisii din Senat. Tot în acelaşi raport se mai subliniază următoarele, ca o motivaţie la această măsură de respingere: „Guvernul a transmis un punct de vedere negativ,

deoarece prin delimitarea beneficiarilor sprijinul financiar şi a furnizorului de servicii de alimentare cu apă este încălcat principiul nediscriminării”. „Vreau să vă spun că, spre marea mea dezamăgire, în circuitul acestei legi care a primit de la Consiliul Legislativ aviz favorabil, raportul Comisiei pentru Buget, Finanţe, Activitate Bancară şi Piaţă de Capital semnat de preşedintele acestei comisii care este la al doilea mandat de senator al Văii Jiului, Cosmin Nicula, a fost nefavorabil. Sub semnătura acestui domn am primit un raport negativ, de respingere a acestei legi! Este dramatic şi de neînţeles cum un om, senatorul Nicula, care a beneficiat de două ori de sprijinul Văii Jiului, refuză acum să le dea apă cetăţenilor deznădăjduiţi ai Văii Jiului. Deşi este doar consultativ acest aviz, deşi am avut o discuţie înainte cu acest domn, spunându-mi că, dacă e vorba de Valea Jiului, va susţine şi el proiectul, când am ajuns la discuţii în Senat şi-a schimbat opinia, motivând, împreună cu alţii, că regia de apă a mai cheltuit peste 100 de milioane de dolari şi tot n-a rezolvat problema, subliniind ce încredere au el şi alţii că şi aceste peste 200 de milioane de euro vor fi cheltuite de Avram şi Moloţ în sensul reparării conductelor din Valea Jiului (nota red.: referirea este la proiectul integrat derulat de SC Apa Serv Valea Jiului S.A., finanţat din bani europeni)! Este şi acesta un punct de vedere, dar nu putem, din cauza lipsei de încredere în Mircea Ioan Moloţ şi Costel Avram, să privăm 30% din oamenii din Valea Jiului, copii, bătrâni, adulţi, femei şi bărbaţi de acest produs vital vieţii, numit apă”, a declarat senatorul Haralambie Vochiţoiu.

Din 60 de proiecte europene, 12 au fost corectate

Al doilea subiect discutat a fost un răspuns primit de senatorul Haralambie Vochiţoiu din partea ministrului Liviu Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, privind câte proiecte europene se derulează în judeţul Hunedoara şi pe ce sume. „Vreau să vă spun că din răspunsul primit am aflat că avem sume consistente în 60 de proiecte, o valoare în bani de multe sute de milioane de euro derulate sau în curs de derulare în judeţul Hunedoara. E adevărat, unele dintre proiectele acestea sunt foarte vizibile, s-au făcut multe lucruri bune, dar ce vreau să vă spun este că, din păcate, la 12 dintre acestea au fost aplicate corecţii. Din cauza neregulilor de la aceste proiecte, corecţia este în valoare de 83.359.879 lei. Deci, peste 800 de miliarde de lei vechi au fost retrase din aceste proiecte! Este un lucru foarte dureros pentru că aceste proiecte europene înseamnă locuri de muncă. Pe de altă parte, o parte din aceste proiecte au fost stopate după venirea Guvernului USL şi, din păcate, este un lucru în urma căruia suferă şi toţi oamenii din Valea Jiului şi toţi oamenii din judeţul Hunedoara. Nu înţeleg şi nu cred că înţelege cineva ce-i mai trebuie Guvernului USL după ce a obţinut 70% voturi în Valea Jiului şi în judeţ, ca să-şi întoarcă faţa şi către Valea Jiului?”, a mai subliniat senatorul Haralambie Vochiţoiu. Care a transmis, în final, locuitorilor Văii Jiului că se va zbate în continuare pentru ca aceste proiecte stopate de guvern să fie reluate. Ceea ce ar însemna noi locuri de muncă asigurate chiar şi pe o perioadă limitată de timp, în condiţiile în care mediul privat din zonă abia mai răsuflă din cauza crizei economice prelungite şi a deciziilor tot mai contradictorii şi de neînţeles ale guvernanţilor. Corneliu BRAN

www.zvj.ro


8 ACTUALITATE

Deputatul PP-DD de Valea Jiului Monica IacobRidzi a participat, în zilele de 18 şi 19 aprilie 2013, la Petroşani, la un workshop de specialitate având ca subiect identificarea de soluţii pentru dezvoltarea durabilă a resurselor minerale convenţionale din România. Evenimentul, la care au participat personalităţi ale vieţii academice, ştiinţifice, economice şi sociale din ţara noastră, a prilejuit dezbaterea unor idei esenţiale referitoare la perspectivele industriei miniere şi energetice din România, în general, şi din Valea Jiului, în mod special.

Deputatul Monica Iacob-Ridzi, care a fost prezent la această importantă manifestare pentru viitorul industriei miniere şi energetice din judeţul Hunedoara a arătat, în discursul său rostit în faţa invitaţilor, că „deşi nu am pretenţia că sunt un specialist al acestui important domeniu industrial pe care-l reprezintă exploatarea resurselor minerale convenţionale, de ani buni mă preocupă în mod special temele legate de identificarea soluţiilor pentru o dezvoltare durabilă a industriei miniere şi energetice. În calitate de deputat al Văii Jiului, nu de puţine ori am încercat să duc informaţiile primite de la dumneavoastră la Bucureşti, în Parlamentul României şi în cabinetele miniştrilor, pentru ca deciziile care privesc perspectivele industriei extractive din Valea Jiului să fie luate de cei responsabili cel puţin în cunoştinţă de cauză. Astăzi, sectorul minier şi energetic din România se află din nou într-un necesar proces de reorganizare. În acest context, aportul specialiştilor, al cadrelor academice şi al tehnicienilor din producţie este unul esenţial, aş îndrăzni să spun chiar decisiv. Deseori, în întâlnirile oficiale pe care le-am avut pe tema identificării soluţiilor pentru salvarea şi, mai apoi, eficientizarea activităţilor miniere din Valea Jiului, cei care trebuie să ia o de-

Monica Iacob-Ridzi:

„Mineritul Văii Jiului are viitor! Specialiştii au soluţii! Decizia este una politică!”

CONVOCATOR

www.zvj.ro

luni, 22 aprilie 2013

nouă construcţie energetică, bazată pe producţia de cizie mi-au spus că soluţiile cele mai bune pentru energie pe utilizarea unui mix de resurse (cărbune, noi, cei din zona cunoscută încă drept „cel mai imapă, vânt, soare etc.); portant bazin carbonifer al ţării”, trebuie să pornească tocmai de aici, de la Petroşani. Iată de revitalizarea sistemului de termoficare şi extinderea lui la nivelul tuturor localităţilor din Valea ce, întâlnirea noastră de astăzi mă bucură cu atât mai mult cu cât ea este rodul unei iniţiative a comu- Jiului şi asigurarea, în acest fel, a încălzirii locuinţelor la un preţ competitiv; nităţii noastre locale, care demonstrează astfel că are capacitatea de a aduce nu doar într-o simplă investiţii minime în cadrul tuturor exploatărilor miniere din Valea Jiului; dezbatere publică, ci într-o întâlnire de lucru a celor mai buni specialişti în domeniu pe care-i are pornirea exploatării resurselor aurifere şi cuprifere din Munţii Apuseni, ceea ce ar însemna o Valea Jiului, nu doar problemele sectorului minier, mare piaţă pentru energia produsă pe baza cărci şi cele mai bune soluţii de depăşire a acestora”. bunelui din Valea Jiului; În urma sesiunii de analiză şi dezbatere a specialiştilor din domeniu (academicieni, profesori universi necesitatea implementării unui mecanism de colaborare între administraţiile locale din Valea Jiului, tari, cercetători, specialişti în managementul CEH şi sindicate, precum şi societatea civilă. instituţiilor din domeniul „Am înţeles, în urma dezbaterilor de la workshopul minier şi energetic etc.) „Îi rog ş i pe ace organizat de comunitatea locală din s-au desprins mai multe ast miniştri Petroşani, că soluţii pentru un visoluţii viabile, a căror Varujan ă cale pe domn ii Vosgani Constan itor sigur al activităţii miniere şi aplicare să conducă în a n şi tin Niţă să ţină c părerile termoenergetice există şi încă nu final la sustenabilion speciali ştilor ro t de ce prive puţine. Pentru ca aceste soluţii să tatea şi profitabilimâni în şte solu c e ţ iile pent poată fi puse în aplicare, este însă tatea industriei e industri ru viitor a nevoie de o decizie politică. Tocei minie miniere şi termoener- Rom u r l e şi energ ânia. A et mai de aceea, m-am angajat ca ragetice din România. tocmai ş plicând aceste ice din soluţii, i la timp portul pe care specialiştii Câteva dintre acesîn,s de locur i de mun alvăm zeci de participanţi la workshopul de la tea ar putea consta m că pentr din Vale în: u oamen ii Petroşani îl vor întocmi în urma a Jiului, i i D Hunedoa eva din acestei sesiuni de lucru să-l prezint construirea unui jude ra şi, în a a c sigurăm elaşi tim ţul nou grup energetic în Parlamentul României”, a declarat i p, la termocentrala Monica Iacob-Ridzi. a Român ndependenţa en e ie r de la Paroşeni, Deputatul de Valea Jiului spune că va Iacob-Ri i”, a declarat M getică dzi. onica care să folosească adresa şi membrilor Cabinetului Ponta, huila din Valea în mod special miniştrilor responsabili Jiului; cu sectorul industrial al Văii Jiului şi al judeţului Hunedoara, rugămintea de a retehnologizarea termocentralei Mintia, în vederea utilizării în continuare a cărbunelui ca şi analiza cu maximă atenţie părerile specialiştilor combustibil şi nu a gazului, aşa cum s-a vehiculat în pentru a putea lua acele decizii care să conducă la ultima perioadă; salvarea locurilor de muncă ale oamenilor şi la sustenabilitatea sectorului energetic românesc. intrarea Complexului Energetic Hunedoara într-o

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA

În temeiul prevederilor art.94 alin.1 şi 3 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.6 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se convoacă Consiliul Judeţean Hunedoara în şedinţă ordinară, la sediul acestuia, pentru data de 26 aprilie 2013, ora 11, cu următoarea ordine de zi: 1. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare de dezvoltare pe trimestrul I 2013; 2. Proiect de hotărâre privind analiza de aprobare a execuţiei bugetului împrumuturilor externe şi interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pe trimestrul I 2013; 3. Proiect privind aprobarea raportului

Ziarul Vãii Jiului

asupra situaţiei gestionării bunurilor Consiliului Judeţean Hunedoara la 31 decembrie 2012; 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2013; 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara; 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activităţi în domeniul promovării potenţialului turistic al Judeţului Hunedoara, pentru anul 2013; 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al SC Compania de Turism Hunedoara SA; 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului Hunedoara în calitate de membru asociat la Asociaţia „Clubul Sportiv Municipal Cetate

Deva”; 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului Hunedoara în calitate de membru asociat la Asociaţia “Clubul Sportiv Fotbal Club Hunedoara”; 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru unele obiective de investiţii ale Consiliului Judeţean Hunedoara; 11. Proiect de hotărâre privind modificarea încadrării unui drum public din judeţul Hunedoara; 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unui sector de drum din administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara; 13. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de administrare a unor spaţii aparţinând domeniului public al judeţului Hunedoara; 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice specializate, de asistenţă şi reprezentare a intereselor Consiliului Judeţean Hunedoara în justiţie; 15. Proiect de hotărâre privind modifi-

carea componenţei nominale a Comisiei pentru protecţia copilului Hunedoara; 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad; 17. Aprobarea unui proiect informatic din cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013; 18. Aprobarea proiectului „Implementarea unei soluţii de e-guvernare la nivelul unor unităţi administrativteritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice” şi a cheltuielilor legate de acesta din cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 20072013; 19. Aprobarea proiectului „Sistem integrat de e-guvernare destinat gestiunii Registrului Agricol” şi a cheltuielilor legate de acesta din cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013.

PREŞEDINTE, Mircea Ioan Moloţ


Ziarul Vãii Jiului

luni, 22 aprilie 2013

La Petroşani

Despre sănătate şi securitate în muncă Astăzi, de la ora 13, Serviciul de Securitate şi Sănătate în Muncă (SSM) Petroşani organizează, împreună cu Societatea Naţională a Huilei Petroşani şi cu Societatea Naţională de Închideri de Mine Valea Jiului, o întâlnire la sediul Societăţii Naţionale a Huilei Petroşani. Evenimente similare vor avea loc şi în zilele următoare, la Deva şi Hunedoara.

Conform estimărilor făcute de OIM, din cele 2.340.000 decese profesionale înregistrate în fiecare an la nivel mondial, numai 321.000 sunt cauzate de accidente de muncă, restul de 2.020.000 decese fiind cauzate de diferite tipuri de boli profesionale legate de condiţiile de muncă. Estimările OIM corespund unei medii zilnice de peste 5.500 de decese înregistrate în întreaga lume, ceea ce reprezintă un deficit inacceptabil pentru munca decentă.

La Deva

În perioada 20 – 27 aprilie, la Colegiul Naţional „Decebal”, din Deva, se desfăşoară o tabără de pregătire şi selecţionare a loturilor naţionale de juniori şi seniori pentru participarea la olimpiadele internaţionale de informatică din 2013. Tabăra este organizată de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara. Deschiderea oficială a avut loc ieri, de la ora 9, la Colegiului Naţional „Decebal” Deva, în Sala de festivităţi „Jean Monnet”.

În 26 mai,

Alegeri pentru primar la Densuş Pe 26 mai, în comuna Densuş vor avea loc alegeri pentru funcţia de primar al localităţii. Scrutinul are loc deoarece primarul ales, Sorin Ştefoni, a părăsit funcţia pentru una la guvern, aceea de secretar de stat în Ministerul Muncii.

târziu până la data de 10 mai, vor fi stabilite locurile speciale pentru afişaj electoral. În vederea întocmirii listei cu persoanele dintre care se vor desemna de preşedintele Tribunalului Hunedoara, prin tragere la sorţi, preşedinţii secţiilor de votare şi locţiitorii acestora, până în 14 mai vor fi transmise prefecturii propunerile necesare.

Pagină realizată de Mihaela PETROŞAN

9

Întreruperi programate de energie electrică

Luni, 22.04.2013: PETROŞANI: b-dul 1 Decembrie 1918 (bl. 57, sc. 1) PETRILA: strada Burdeşti ANINOASA: strada Libertăţii (bl. 33) URICANI: strada Progresului (bl. 23, 23A) Marţi, 23.04.2013: PETROŞANI: strada 1 Decembrie 1918 (bl. 57, sc. 1) PETRILA: strada Burdeşti LUPENI: strada Aleea Liliacului (bl. 1, sc. 1) URICANI: strada Progresului (bl. 23B, 24)

Manifestarea face parte dintr-o serie de evenimente ce marchează, în această săptămână, „Ziua Internaţională a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă”, 28 aprilie, evenimente girate şi organizate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Hunedoara. În cadrul întâlnirii de la Petroşani se vor prezenta şi se vor dezbate statisticile cu privire la evenimentele înregistrate, precum şi bune practici în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru prevenirea bolilor profesionale. La eveniment vor participa persoane responsabile din cadrul unităţilor subordonate Societăţii Naţionale a Huilei Petroşani şi a Societăţii Naţionale de Închideri de Mine Valea Jiului, INCD – INSEMEX Petroşani, şi UPSROM Petroşani, societăţi care au înregistrat în ultima perioadă de timp boli profesionale. Serviciul SSM Petroşani, din cadrul ITM Hunedoara, va prezenta materialele „Ziua internaţională a securităţii şi sănătăţii în muncă – Prevenirea riscurilor profesionale la locul de muncă” şi „Morbiditatea profesională în zona de control a ITM Hunedoara –

Se pregătesc participanţii la olimpiadele internaţionale de informatică

Data alegerilor a fost stabilită printr-o hotărâre de guvern. Aceeaşi hotărâre a stabilit şi întreg programul calendaristic al scrutinului. Conform deciziei executivului, autorităţile locale din zonă sunt obligate, până în data de 28 aprilie, să delimiteze şi numeroteze secţiile de votare din circumscripţia electorală Densuş şi să comunice datele prefecturii hunedorene. De asemenea, vor fi actualizate listele electorale permanente. Desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia se va face cel mai târziu în data de 28 aprilie. Cel mai

ACTUALITATE

Serviciul SSM Petroşani în perioada 2011 – 2012 şi măsurile care se impun a fi luate în vederea reducerii acestora”. De asemenea, în data de 25 aprilie, la sediul Arcelor Mittal Hunedoara SA trei inspectori de muncă vor prezenta în cadrul unei întâlniri materiale legate de prevenirea riscurilor profesionale la locul de muncă. În 26 aprilie, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara, începând cu ora 12, vor fi prezentate nouă teme referitoare la: afecţiunile coloanei lombare legate de profesie, agenţi sensibilizanţi cu acţiune cutanată, impactul zgomotului la locul de muncă, sfaturi practice pentru lucrători privind combaterea stresului în muncă şi a cauzelor sale, agenţi sensibilizanţi ai aparatului respirator, azbestul în sectorul construcţiilor, morbiditatea profesională în România în anul 2011.

COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” PETROŞANI

ŞCOALA GENERALĂ „AVRAM STANCA” – secţia română ÎN CURÂND VEI FI ŞCOLAR!

OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2013-2014

2 CLASE PREGĂTITOARE:

prof. ADINA RISIPITU prof. MIRELA FALTINSKI 3 CLASE I: prof. ELENA MOCANU prof. MARIANA AVRAM prof. MAGDALENA OANCEA • toate cadrele didactice sunt calificate şi deţin gradul didactic I • elevii claselor pregătitoare şi I beneficiază de ore de limba engleză! LA CEREREA PĂRINŢILOR: •Învăţământ STEP BY STEP •Program SCHOOL AFTER SCHOOL •Cursuri de dans •Cerc de arte plastice •Ore de limba franceză sau germană Dotări: • CABINET PSIHOLOG ŞCOLAR LABORATOARE: • CABINET LOGOPED • INFORMATICĂ • BIBLIOTECĂ • CHIMIE • SALĂ DE SPORT • BIOLOGIE • SALĂ DE FESTIVITĂȚI • FIZICĂ • ATELIER DE ARTE PLASTICE ELEVII DE LA CICLUL PRIMAR ŞI GIMNAZIAL ÎŞI DESFĂŞOARĂ PROGRAMUL ŞCOLAR PE UN SINGUR SCHIMB (8.00 – 12.00, respectiv 8.00 – 14.00)

ÎNSCRIERILE SE FAC LA SEDIUL GIMNAZIAL AL COLEGIULUI DIN STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 73 fosta Şcoală Generală „Avram Stanca” în perioada 2-22 aprilie între orele 8,00 – 16,30

Relații suplimentare: • Secretariat: str. 1 Decembrie 1918, nr. 73, tel. 0254 542 633 • Site-ul școlii: www.ltme-petrosani.ro

www.zvj.ro


10 ACTUALITATE

O zi în care Petroşaniul, prin copiii lui, a sărbătorit renaşterea naturii

Ziua Verde organizată de Primăria şi Consiliul Local Petroşani,

Plantarea de puieţi reprezintă o preocupare de familie pentru Monica şi Tiberiu Iacob-Ridzi. Aceştia, alături de fiul lor Andrei, dar şi de zeci de elevi responsabili, au pus mâna pe lopată şi umărul la greu. Au împânzit oraşul de puieţi de tuia, meniţi să schimbe oraşul. Putem afirma cu tărie că tinerii au participat la colorarea oraşului în verde.

„Am aşteptat cu mare bucurie această zi, pe care am intitulat-o generic Ziua Verde şi la care s-au angrenat peste 1.000 de participanţi: şcolile, colegiile, voluntarii Crucii Roşii, Casa Pollicino, Asociaţia Pro Parâng, Asociaţia Sfânta Varvara, Asociaţia Petro Aqua, Centrul Cuore, Asociaţia Bujori de Munte. După o întâlnire cu mare încărcătură emoţională (ocazie cu care am inaugurat şi miniamfiteatrul amenajat lângă Teatrul Dramatic Ion D.Sîrbu) creată de elevii de la toate şcolile şi colegiile care au venit să ne transmită mesajele lor în acord cu nevoia

www.zvj.ro

unei vieţi sănătoase pe o planetă curată, toţi participanţii au realizat o amplă acţiune de ecologizare în toate zonele municipiului nostru. Am fost bucuros să pot participa şi la acţiunea de plantare de puieţi de tuia, în curtea viitorului aşezământ pentru persoanele în vârstă, care va fi amenajat în clădirea şcolii din Dărăneşti. Cu atât mai mult, cu cât am făcut o echipă excelentă cu fiul meu Andrei, care a participat astăzi la prima sa lecţie de ecologie. Mulţumesc tuturor profesorilor, tuturor coordonatorilor grupurilor de societate civilă, tuturor membrilor Forumului Pro Urbis, precum şi colegilor mei din primărie pentru modul minunat în care am conlucrat pentru reuşita acestei acţiuni, ajunsă la ediţia a II-a”, a declarat Tiberiu Iacob-Ridzi, primarul municipiului Petroşani. „Astăzi am trăit o experienţă în premieră. L-am ghidat cu multă bucurie pe micuţul nostru Andrei către dorinţa de a face bine planetei, plantând primul său pomişor. A fost foarte emoţionant să-l vedem cum, gradat, s-a apropiat cu dragoste de puiul de tuia şi cum l-a ajutat pe tatăl său să planteze pomişorul, care va creşte într-un spaţiu destinat sănătăţii şi armoniei semenilor noştri. Pentru copiii noştri avem obligaţia să facem tot ceea ce ne stă în puteri ca să ducă o viaţă sănătoasă, în armonie cu natura. Acesta a fost, de fapt, şi mesajul tuturor celor cu care m-am reîntâlnit la Ziua Verde, o acţiune simbol pentru sănătatea comunităţii Petroşaniului”, a declarat cu emoţie deputatul Monica Iacob-Ridzi. Alina PIPAN

Ziarul Vãii Jiului luni, 22 aprilie 2013


Ziarul Vãii Jiului

PUBLICITATE 11 HOROSCOP

luni, 22 aprilie 2013

Berbec (21 Mar - 20 Apr)

Vând Ford Fiesta 1,4 diesel, a.f. 2004, 2 locuri, utilitară. Taxă plătită. Telefon 0761.756839

IMOBILIARE

AUTO

Vând Opel Corsa B, a.f. 1994, distribuţie schimbată, cauciucuri iarnă + vară, maşina se prezintă într-o stare foarte bună. Tel. 0765.591522 Vând Ford Fiesta model 2006, fab 2005, 4 uşi, 1.4 diesel, 4 airbag, abs, închidere centralizată, radio cass original, consum ff mic, euro 4, taxa mediu 300 euro. Un singur proprietar de nouă. Preţ 2890 euro. Tel. 0765.459316

Vând Ford Focus model 2002, 1.8 diesel, aer condiţionat, abs, geam el., închidere centralizată, radio cass original, 4 airbag, un singur proprietar de nouă, statul austriac, recent adusă în ţară. Preţ 1950 euro. Tel. 0765.459316 Vând Ford Mondeo, an 1998, 1.8 benzină, airbag, radio cass original, închidere centralizată, stare foarte bună, un singur proprietar de nouă, recent adusă în ţară. Tel. 0765.459316

DIVERSE

Vând mixer DJ Behringer VMX-100, puţin utilizat, preţ fix 150 lei. Telefon 0720.946949.

Vând casă, situată în municipiul Vulcan (zona Mercur), la preţ de apartament, poate fi achiziţionată inclusiv prin programul Prima Casă. Telefon 0731.805492 Vând teren 5000 mp Aninoasa, ieşire din indiviziune, cadastru, intabulare, canalizare, curent, apă. Telefon 0731.805492 Vând casă, 2 camere, Petroşani, str. Cuza Vodă, Colonie. Preţ 5.500 lei neg. Telefon 0720.592543 Vând apartament 3 camere în Dimitrov, situat la stradă, parter înalt, îmbunătăţiri, centrală termică, geamuri termopan, izolat exterior, balcon închis, bine întreţinut, 2 boxe. Ideal de transformat şi în spaţiu cu altă destinaţie. Preţ 42.000 euro. Tel. 0724.571408 Vând teren în Petroşani, intravilan, zona Maleia, front stradal, acces auto, utilităţi, suprafaţa 2000 mp, pretabil orice construcţie, panoramă deosebită, preţ foarte mic neg. Tel. 0726.291090 Vând vacă, 5 ani. Telefon 0726.538908

SC REALCOM SA PETROªANI

Laboratorul de Producţie – Cofetărie – Patiserie, str. Lunca (lângă SC UPSROM şi Fabrica de Tricotaje), aduce în casele dumneavoastră cele mai gustoase şi delicioase specialităţi: Preluăm şi onorăm zilnic comenzi pentru toate ocaziile: mese festive, nunţi, botezuri şi alte evenimente.

Torturi de ciocolată Torturi cu frişcă Torturi cu fructe Sortimente diversificate de prăjituri Fursecuri Alune prăjite şi alte sortimente Telefon secretariat: 0254.542472, 0372.764439 Laborator: 0733.960320, int. 315 Depozit: 0733.690319, int. 342

COMEMORĂRI Se împlinesc 6 luni de când scumpul nostru tată şi bunic LOY VILHELM – TIBERIU (VILI) a plecat dintre noi, într-o lume mai bună. Nu te vom uita niciodată!

ANGAJĂRI Angajăm doi barmani şi două chelneriţe, de preferat cu experienţă, pentru terasă în Lupeni. CV-urile cu fotografie se trimit la adresa: terasachill@gmail.com Angajez barman şi ospătar pentru Pub în Petroşani. Informaţii la 0785.296666

PIERDERI Pierdut Certificat Constatator Nr. 32880 din data de 03.07.2008, de la punctul de lucru din Petrila, str. Republicii, nr. 70, jud. Hunedoara, Unitatea 53 Bar, CUI 2135250, C20/31/2005, al SOCOM UNIREA SOCIETATE COOPERATIVĂ cu sediul în Petroşani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, jud. Hunedoara. Se declară nul. Pierdut Certificat Constatator nr. 21371 din 23.05.2011 al SC SELECT TIC TAC SRL, CUI 16421472, J20/742/2004, cu sediul în Petroşani, str. Aviatorilor, bl. 15B, ap. 27, jud. Hunedoara. Se declară nul.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC Institutul de Cercetări şi Proiectări Miniere SA Petroşani, împuternicit al M.E. – D.G.R.M. – SC CONVERSMIN SA, cu sediul în Bucureşti, str. Mendeleev, nr. 36-38, titular al „Proiectului tehnic de închidere şi ecologizare a minei Carolina, judeţul Hunedoara – Revizuire Etapa a II-a”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul menţionat, propus a fi realizat în intravilanul municipiului Lupeni, zona unităţi industriale, jud. Hunedoara. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 25, în zilele de luni-joi, orele 8-16, şi vineri, orele 8:00-13:30, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmhd.anpm.ro Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 26.04.2013.

Primeşti o veste care pune capăt unui drum ce părea să meargă bine. Seamănă cu un eşec, ca o ştire bombă care te lasă fără direcţie pe moment, dar trebuie să îţi aduni repede forţele şi gândurile ca să găseşti imediat o ieşire din impas.

Taur (21 Apr - 21 Mai)

Pentru cei dragi eşti capabil de mari eforturi, pentru că e felul tău de a le arăta cât de importanţi sunt pentru tine.

Gemeni (22 Mai - 21 Iun)

Deşi te codeşti să deschizi azi portofelul, trebuie totuşi s-o faci pentru că ai nişte plăţi obligatorii de adus la zi.

Rac (22 Iun - 22 Iul)

Trebuie să rezolvi cu brio o problemă stringentă ca să te poţi ocupa mai apoi şi de lucruri mai plăcute. Apare o situaţie neaşteptată în casa ta care necesită o reacţie spontană din partea tuturor.

Leu (23 Iul - 22 Aug)

lor.

Eşti singurul care, azi, gestionează timpul eficient, pentru că cei din jurul tău se enervează când văd că orele trec parcă împotriva

Fecioară (23 Aug - 21 Sep)

Aşteptai cu sufletul la gură un răspuns şi îţi făceai iluzii că va fi unul bun, dar ai parte de o dezamăgire.

Balanţă (22 Sep - 22 Oct)

Nu poţi scoate la iveală un adevăr, aşa cum consideri că se cuvine, pentru că alţii mai puternici decât tine ştiu să învârtă legea pe degete în avantajul lor.

Scorpion (23 Oct - 21 Noi)

Obstacolul care apare azi în planurile tale te pune pe gânduri, pentru că te întrebi dacă nu cumva este un semn că ar fi bine să te opreşti aici, înainte de a mai consuma inutil timp şi energie.

Săgetător (22 Noi - 20 Dec)

Trebuie să lupţi pentru drepturile care ţi se cuvin, deci nu aştepta să-ţi facă alţii dreptate! Este doar lupta ta împotriva celor care te-au subestimat sau nu te-au tratat corect, ca atare, dacă ştii că un anumit lucru era menit pentru tine, fă tot posibilul să intri în posesia lui!

Capricorn (21 Dec - 19 Ian)

Nu te poţi concentra eficient la nicio activitate, pentru că eşti mereu întrerupt de alte şi alte treburi banale.

Vărsător (20 Ian - 18 Feb)

Ca să poţi trece la o etapă superioară a unei acţiuni extrem de incitante, e nevoie să mai renunţi la unele aspecte care nu îţi sunt de folos.

Peşti (19 Feb - 20 Mar)

Intervii salvator în conflictul unor tabere aflate într-o dispută aprinsă, pentru că simţi că soluţia se află la tine.

www.zvj.ro


CMYK

Ziarul Vãii Jiului

12 ACTUALITATE

luni, 22 aprilie 2013

Maria Pivniceru,

Jandarmul campion la tir

O femeie plutonier de jandarmi a făcut parte din echipa Jandarmeriei Române care a luat locul I la finala Campionatului de Tir al Ministerului Afacerilor Interne, eveniment ce a avut loc la Târgu Jiu, în perioada 16 - 18 aprilie.

Competiţia a reunit cadre din Jandarmeria Română, Poliţia Română, Poliţia de Frontieră, I.S.U. şi alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, din care s-au constituit 20 de echipe mixte, bărbaţi şi femei. Cele două manşe ale probei pe echipă au cuprins alergări şi trageri asupra ţintelor din poziţiile în picioare şi în genunchi. Echipa Jandarmeriei Române a obţinut locul I, cu un punctaj de 786 puncte dintr-un maxim de 800, la o diferenţă de 14 puncte de locul II, care a fost obţinut de echipa Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, locul al III-lea fiind ocupat de către prima echipă a Academiei de Poliţie. Din lotul Jandarmeriei Române a făcut parte şi plutonier Maria Pivniceru, din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Hunedoara. Mihaela PETROŞAN

Elevi din Lupeni

În vara asta,

La barajul doi nu se va putea înota

Au învăţat tainele arheologiei

Şase elevi din Lupeni au făcut parte din grupul de 20 de elevi care au participat, la sfârşitul săptămânii trecute, la un atelier de arheologie experimentală în comuna Sarmizegetusa, în situl arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Toţi 6 sunt elevi în clasa a XI-a Atelierul face parte din la Liceul Tehnologic Lupeni: proiectul „Tânărul Bogdan Iosif Iulian, Iosif Doruarheolog”, proiect fiAndrei, Moldovan Ioan-Niconanţat de Comisia Eulae, Tanvuia Florentin, Pintilie ropeană şi care a fost organizat de către Aso- Oana Alexandra şi Anita Alin. ciaţia „Pro Corvina”. La acest atelier au participat elevi din Deva, Hunedoara, Orăştie, Brad, Călan şi şase din Lupeni. Copiii au învăţat din secretele muncii de arheolog, cu exerciţii practice şi teoretice. Proiectul prevede încă două serii de elevi care vor participa la aceste ateliere, în perioadele 17 – 19 mai şi 31 mai – 2 iunie. Proiectul „Tânărul arheolog” este derulat în parteneriat cu Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca, Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Hunedoara, Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara. Mihaela PETROŞAN

)

Ziarul Vaii Jiului

S-au făcut două, dacă nu chiar trei săptămâni, de la invitaţia pe care le-am făcut-o celor de la Apele Române şi de la Mediu. Aceea de a urca, pe Valea Morii, până la barajul 2. Ce să vadă şi dumnealor mândreţe de colmatare. Şi tare m-am bucurat când, duminica trecută, dar, mai ales, în aceasta de ieri, am observat că acesteia i s-a dat curs.

Numai că partea

proastă este că nu de către cei cărora le era făcută. Unii dintre domniile lor, după câte am putut să-mi dau seama, au ajuns, da, pe strada Morii, numai că nu au mai pedalat

Editor: SC Ziarul Văii Jiului SRL Petroşani RO24348364 J20/1310/2008

Director: Cătălin DOCEA docea@zvj.ro

Redacţia şi administraţia: 332025 Petroşani, str. N. Bălcescu nr. 2, et. II, jud. Hunedoara Telefon / fax / linie mobil: 0254.549020, 0254.549121, 0737.575582 Management: office@zvj.ro Editorial: zvjro2008@yahoo.ro Publicitate: zvj2008@yahoo.com

www.zvj.ro

până la barajul doi. Au preferat să facă staţii în preajma unor gospodării de pe malul pârâului şi să-i atenţioneze pe momârlani că trebuie să-şi facă curat în curţi. Că de nu... se ştie, vin cu amenda.

Au urcat, însă,

la barajul doi - şi acum o săptămână, dar şi ieri - mulţi vulcăneni dornici să se îmRedactor şef: Marian BOBOC zvjro2008@yahoo.ro Colectivul de redacţie: Alina PIPAN - 0766.678380 0737.352129 alinapipan@yahoo.com Corneliu BRAN - 0766.728688 Loredana JUGLEA - 0763.673727 loredanajuglea@yahoo.com Gheorghe OLTEANU Mihaela PETROŞAN - 0732.413134

părtăşească din grătare sfârâitoare şi de la berea pusă la rece în apa pârâului. Duminica trecută au fost mai puţini, dar în aceasta numărul lor a fost simţitor mai mare. Mi-a confirmat asta şi Nică, proprietarul mioarelor care pasc dincolo de baraj. Cioban cu care mulţi dintre vulcănenii dornici de antricot pe grătar au intrat în vorbă şi l-au întrebat dacă are miei de Paşti şi cu cât îi dă. Gheorghe OLTEANU

COTIDIAN REGIONAL CU CAPITAL INTEGRAL PRIVAT. FONDAT 2008. ISSN 2065 - 5096 - Biblioteca Naţională a României Colaboratori permanenţi: Ion ALDESCU, Mircea ANDRAŞ , Mihai BARBU, Irina BOBOC, Valeriu BUTULESCU, Gilbert DANCO, Dumitru GĂLĂŢAN-JIEŢ, Ion HIRGHIDUŞ, Ioan LASCU, Alin RUS, Petronela-Vali SLAVU, Dumitru VELEA DTP: Bogdan SOVAGO, Daniela FILIMON - 0761.756837 Administrativ / Publicitate: Diana SANTA - 0722.344681 Difuzare: Marcel DOCEA - 0761.756839

facebook.com/ziarulvaiijiului

Ziarul Vaii Jiului - nr. 1186 - 22 aprilie 2013  
Ziarul Vaii Jiului - nr. 1186 - 22 aprilie 2013  

Ziarul Vaii Jiului - nr. 1186 - 22 aprilie 2013

Advertisement