Page 1

CMYK

Soarta a aproape 4,7 miliarde de lei vechi din bugetul administraţiei locale – astăzi pe rolul Judecătoriei Petroşani, în mâna doamnei judecător Mihăilescu

Continuăm să monitorizăm, aşa cum am promis, cursul municipiului Petroşani solicită suspendarea executării Mihăilescu) pentru punerea în discuţie a excepţiei. litigiilor prin care lichidatorul SC Nova Serv Valea Jiului silite a conturilor sale pentru aproape 4,7 miliarde de lei Pe cale ce consecinţă, magistratul care va decide (poate SRL (moştenitoarea datoriilor Apa Serv Valea Jiului SA) vechi la cererea lichidatorului Nova Serv Valea Jiului SRL chiar astăzi) ce se întâmplă cu penalităţile, respectiv dacă cere în mod injust mai multor administraţii publice din (prin Biroul Executorului Judecătoresc Oancea Petru). Primăria Petroşani va da sau nu banii lichidatorului judizonă penalităţi colosale, de ordinul miliardelor de lei Primăria Petroşani a invocat excepţia litispendenţei. Care, ciar, este Cerasela Violeta Mihăilescu, membru al Colegiuvechi, de pe urma diferenţelor de tarif la apă şi canalizare pe înţelesul publicului larg, înseamnă că - deoarece există lui de conducere al Judecătoriei Petroşani. acordate în baza OUG 41/2001 persoanelor cu venituri două litigii (unul de suspendare a executării şi un altul de Vă reamintim că, în litigiile dintre lichidator şi adminismodeste din Vale. contestaţie la executare) – pentru a se evita soluţii contraţiile locale din Valea Jiului, s-au produs dovezi din care Dacă primăriile din Aninoasa şi Petrila au plătit penalitătradictorii, cauza se trimite de la completul care a primit rezultă că penalităţile sunt solicitate în mod nejustificat, ţile de bunăvoie (şi rău au făcut), Primăria municipiului dosarul mai nou la cel care-l are pe cel mai vechi. Drept întrucât ele deja au fost încasate de la beneficiarii direcţi, Vulcan a pierdut litigiul (şi va trebui să dea, finalmente, urmare, judecătorul Maria Golgoţiu a dispus trimiterea abonaţi ai societăţii de apă şi canalizare. Vom reveni. Cătălin DOCEA banii – peste 4,7 miliarde de lei vechi). Cea din Uricani a cauzei la completul IV civil (judecător Cerasela Violeta câştigat definitiv în 14 martie a.c., încercând acum să recupereze de la lichidator sumele încasate necuvenit de către acesta – 90% din cele aproape 4,6 miliarde de lei vechi aflându-se deja în conturile lichidatorului, iar 10% - o cauţiNu există lege VINERI une solicitată de Înalta Curte de Casaţie şi 22 martie 2013 împotriva Justiţie (ÎCCJ), fiind consemnaţi la CEC Bank Deva. ADEVĂRULUI! Anul VI Neclară este, deocamdată, soarta penalităţilor Nr. 1165 solicitate de către lichidator Primăriei Director: municipiului Petroşani (peste 4,6 miliarde de lei 12 + 4 pagini Cătălin DOCEA vechi, dacă luăm în calcul şi cheltuielile de exe- Preţ: 1 LEU cutare), şi Primăriei municipiului Lupeni (undeva www.zvj.ro Curs valutar: aproape de 8 miliarde de lei vechi potrivit 1€ = 4,4219 lei surselor noastre). Ambele litigii sunt programate Răsărit: 06:28 1$ = 3,4235 lei Apus: 18:46 pe rolul ÎCCJ. 1₤ = 5,1967 lei Ieri, pe rolul completului VI civil (judecător ZIARUL POPORULUI Maria Golgoţiu) al Judecătoriei Petroşani s-a Cotidian regional * * * Apare de luni până vineri (inclusiv) în toate localităţile Văii Jiului MARCĂ Citeşte şi dă mai departe! R ÎNREGISTRATĂ aflat dosarul 994/57/2012, în care Primăria * * * Redacţia şi administraţia: str. Nicolae Bălcescu nr. 2, etaj II, Petroşani

Ziar ul Vaii Jiului

Comentează subiectele zilei accesând site-ul

)

A apărut motivarea deciziei CA Alba Iulia. Din cuprinsul acesteia rezultă, fără echivoc, faptul că

Minerii ar trebui să fie obligaţi la returnarea măririi salariale de 10%. Posibil ca, din motive sociale, banii să nu fie revendicaţi de către defuncta CNH SA

Motivarea deciziei CA Alba Iulia în cazul măririi salariale de 10% pentru angajaţii din mineritul Văii, publică începând de marţi, săptămâna aceasta, lămureşte definitiv lucrurile. Din cuprinsul acesteia (disponibilă exclusiv în integralitate pe zvj.ro) se deduce foarte clar că, dacă doreşte, Compania Huilei poate cere foştilor săi angajaţi să-i returneze mărirea salarială aferentă perioadei 5 martie – 31 mai 2012. De ce doar pentru această perioadă? Veţi înţelege în cele ce urmează. Două lucrurile sunt clare, şi le scriem negru pe alb: Nica şi Muntele au pierdut procesul şi, din motive de ordin social, este posibil ca banii să nu fie revendicaţi de Statul Român prin defuncta CNH SA.

Prin acţiunea depusă la Tribunalul Hunedoara, strict pentru perioada februarie – mai 2012, Sindicatul Muntele a cerut obligarea CNH SA să respecte prevederile Actului Adiţional din 02.02.2012, referitor la mărirea salarială de 10%. Drept urmare, ţineţi cont, pe tot parcursul litigiului singurele referiri se fac la respectiva perioadă, bine determinată, de timp. Tribunalul Hunedoara a admis ÎN PARTE acţiunea Sindicatului Muntele, a obligat CNH SA să respecte CCM (în forma modificată prin adiţionalul menţionat) – adică acordarea drepturilor salariale majorate pentru lunile 02 – 05.2012, cu luarea în calcul şi a compensărilor prin tichete cadou. Tribunalul a respins, în rest, cererea Sindicatului Muntele şi a admis cererea de chemare în garanţie a Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA). Aţi observat probabil că am scris cu majuscule faptul că Tribunalul a admis ÎN PARTE acţiunea celor de la Muntele. Ei bine, aici apare un semn de întrebare. Dacă Muntele a făcut nişte solicitări către instanţă, solicitări legate de drepturile minerilor, iar aceasta i le-a admis doar în parte, de ce sindicatul nu a făcut recurs pentru a le câştiga pe toate? Dacă oamenii merită, să zicem, 10 (zece) pâini, iar prima instanţă a zis că merită doar 5 (cinci), de ce preşedintele Nica nu a făcut recurs pentru a câştiga şi restul? Deşi era firesc ca şi Nica să fie nemulţumit, împotriva sentinţei Tribunalului au promovat recurs doar CNH SA şi MECMA. Litigiul a ajuns pe rolul Curţii de Apel Alba Iulia,

relevante pentru înţelegerea speţei fiind paginile 13, 14 şi 15 din Decizia civilă nr. 378/2013 (pronunţată în şedinţa publică din 14 februarie 2013). Instanţa, aşa cum rezultă din cuprinsul paginii 13 a motivării Deciziei, a considerat că drepturile salariale mărite cu 10% au fost acordate legal doar pentru perioada 2 februarie 2012 – 5 martie 2012. Asta pentru că, la 5 martie 2012, a apărut - în Monitorul Oficial - Hotărârea de Guvern nr. 99/2012 privind Bugetul de Venituri şi Cheltuieli (BVC) al CNH SA. Care BVC prevedea un fond de salarii ce, prin acordarea unor drepturi mărite cu 10 procente, ar fi fost depăşit – fapt interzis de dispoziţiile legale. Tocmai de aceea, procedând corect, CNH SA a invitat Muntele la renegociere (în 14 şi 15 martie 2012). Ce însemna renegocierea respectivă? Pe şleau, ea însemna că – pentru a se încadra în BVC şi pentru a respecta legea – mărirea de 10% nu se mai putea acorda. Pentru că, aşa cum am spus, în caz contrar fondul de salarii ar fi fost depăşit cu încălcarea legii. Tocmai pentru această nemulţumire, că renegocierea n-ar fi putut păstra (pentru că nu era legal) mărirea salarială de 10%, Sindicatul Muntele s-a adresat, la 27.03.2012, Tribunalului Hunedoara pornind litigiul cunoscut opiniei publice drept „procesul măririi salariale de 10%”. Ne-am amuzat copios citind că, din cuprinsul motivării, liderul Nica a înţeles că el a câştigat procesul. Cum să-l câştige dacă, la fila 14, ultimul paragraf, instanţa spune negru pe alb: Curtea va admite recursurile declarate de pârâţi (CNH şi MECMA – n.r.) şi va modifica sentinţa atacată în sensul că va respinge în totalitate acţiunea formulată de reclamant în numele şi pentru membrii săi de sindicat”. Deci acţiunea privind cei 10% şi alte solicitări, formulată de Sindicatul Muntele, a fost respinsă ÎN TOTALITATE! Şi mai teribil ne-am amuzat când, într-un comunicat emis ieri, Societatea Naţională a Huilei (care nu a fost parte în proces) a anunţat că nu s-a constatat „nulitatea absolută a actului adiţional” şi nu s-a dispus „întoarcerea executării”. Perfect adevărat! Juriştii SNH SA (care nu înţelegem în numele cui vorbesc, pentru că litigiul nu se referă la SNH SA, care nu a fost parte în proces) se fac

însă că nu ştiu că nici n-ar fi fost logic ca, prin Decizia sa, Curtea de Apel Alba Iulia să se pronunţe cu privire la întoarcerea executării silite. Şi asta pentru că, vă confirmă orice student la Drept din anul II, instanţele se pronunţă strict asupra cererilor cu care au fost învestite. Drept urmare, dacă nu i-a cerut nimeni, instanţa nu avea cum să se pronunţe cu privire la întoarcerea executării. Chestiunea aceasta poate face, eventual, obiectul unei alte acţiuni în instanţă. Legal, aşa cum rezultă din Decizia magistraţilor de la Alba Iulia, mărirea a fost cuvenită doar pentru perioada dintre apariţia Actului Adiţional (2 februarie 2012) şi apariţia noului BVC (5 martie 2012). Tot legal, defuncta CNH SA ar trebui să recupereze de la foştii angajaţi mărirea de 10% pentru perioada 5 martie – 31 decembrie 2012. Iar SNH SA, care a preluat parte din foştii angajaţi ai CNH SA, dar şi Contractul Colectiv de Muncă, ar trebui să recupereze de la angajaţi (pe care i-a moştenit) mărirea de 10% în condiţiile în care această mărire salarială nu se încadrează în BVC al SNH SA (fapt asupra căruia nu ne putem pronunţa cu exactitate, întrucât nu îl cunoaştem). Acum, ca să nu provoace o grevă generală, responsabilii din industria minieră se prevalează de faptul că nu există o decizie a instanţei în care să scrie, negru pe alb, ceva de genul: luaţi minerilor banii înapoi. Aşa este, nu există! Însă, având în vedere că acţiunea sindicatului pentru respectarea adiţionalului din 2 februarie 2012 a fost RESPINSĂ ÎN TOTALITATE de către CA Alba Iulia, oare nu e logic că drepturile au fost acordate ilegal între 5 martie şi 31 mai 2012, conform argumentaţiei instanţei? Care instanţă a mai spus, după cum rezultă din motivare, că mărirea a stat în picioare din punct de vedere legal doar până la apariţia BVC. Iar instanţa, pentru că nu i-a cerut nimeni, nu s-a pronunţat nici cu privire la cât de legal s-a acordat mărirea de 10% după 31 mai 2012. Pentru că, dacă ar fi întrebat-o cineva, cu siguranţă că ar fi avut aceeaşi opinie! Responsabilii din industria minieră vor pace socială şi, am argumentat deja, se ascund după o hotărâre care, în opinia noastră, e foarte clară. Dar, oare, va sta în picioare în faţa Curţii de Conturi argumentul că nu au respectat HG 99/2012 (care-i obliga la încadrarea într-un anume fond de salarii, ce nu permitea mărirea de 10%) pe motiv că nu s-a scris într-o hotărâre a unei instanţe? Păi de când şi până când, pe lumea asta, hotărârile de Guvern se respectă doar dacă sunt dublate de o hotărâre a unei instanţe, care să spună acelaşi lucru? Hotărârile de Guvern, spunem asta ca să afle atât Nica, cât şi juriştii de la SNH SA, intră in vigoare la publicarea în Monitorul Oficial şi nu trebuie reconfirmate de către o instanţă. Iar cine îşi permite să nu le respecte, o face pe propria-i libertate şi propriul buzunar. Vom reveni. Cătălin DOCEA


Ziarul Vãii Jiului

2 ACTUALITATE

vineri, 22 martie 2013

Gata cu proiectele din pălărie!

Primăriile vor putea finanţa investiţii noi doar dacă le finalizează pe cele vechi

Deocamdată listele cu propunerile pentru investiţii noi în oraşele din Valea Jiului trebuie să se limiteze la cele demarate şi nefinalizate.

A trecut, în sfârşit, vremea când toată lumea era plină de iniţiative, propunea programe extraordinare, dar fără a menţiona şi sursa de finanţare. Încă de acum trei ani, în consiliile locale se cerea, alături de propunerile înaintate de consilieri, şi sursa de finanţare. Dar acum este literă de lege. Primarul Petroşaniului Tiberiu Iacob-Ridzi a menţionat că administraţia locală este constrânsă, conform unei OUG emisă de guvern, ca investiţiile noi să primească finanţare doar atunci când investiţiile vechi sunt finalizate. În acest sens, primarul a cerut consilierilor o întrevedere, chiar şi cu fiecare în

La Prefectură,

Program nou

Conform unei notificări oficiale, în baza deciziei conducerii Ministerului Afacerilor Interne, începând de săptămâna viitoare programul Instituţiei Prefectului - judeţului Hunedoara se modifică după cum urmează: de luni până joi de la 8 la 16, iar vineri de la 8 la 14.

parte, pentru a discuta problemele privitoare la finanţări. Cererile de finanţare depuse de diferite organizaţii la sediul primăriei vor fi de două ori analizate şi se vor repartiza bani în funcţie de buget. Marea parte a bugetului local va fi cheltuită pe investiţiile demarate deja şi pentru susţinerea instituţiilor de stat aflate în administrarea primăriei, gen spital şi şcoli. Primarul a vorbit despre o constrângere bugetară care îşi face deja efectul asupra conturilor primăriei. Dacă se aplică şi la investiţiile guvernului în proiectele de infrastructură în Petroşani ar fi ceva de lucru: o grădiniţă care aşteaptă să fie construită de un deceniu, un bazin şcolar care este, la fel, neterminat, un domeniu schiabil ce aşteaptă finanţare. De lucru ar fi, dar, totuşi, nu ar fi corect ca

aceste lucrări să fie finalizate din banii comunităţii, din moment ce guvernele României au demarat aceste proiecte. Alina PIPAN

Invitaţie

SC Apa Serv Valea Jiului SA Petroşani vă invită să participaţi astăzi, 22 martie 2013, ora 11, la sediul din Petroşani, str. Cuza Voda nr. 23 la o expoziţie de pictură cu tema „Apa” şi la un proiect educativ „Mişcare în ritmul apei” activităţi realizate în parteneriat cu Clubul Copiilor şi Elevilor din Petrila şi Şcoala Gimnazială „I.G. Duca” din Petroşani. Aceste activităţi se desfăşoară cu prilejul Zilei Mondiale a Apei. Conducerea SC Apa Serv Valea Jiului SA Petroşani

COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” PETROŞANI

Ultima medie la examenul de admitere în clasa a IX-a:

De asemenea, s-a anunţat că programul la cele două servicii subordonate Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple şi Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor - rămâne acelaşi ca până acum. Mihaela PETROŞAN

Din aprilie,

Coplată în spitale

Pacienţii vor plăti, începând cu luna aprilie a acestui an, o coplată cuprinsă între 5 şi 10 lei, pentru serviciile de spitalizare.

Din fericire, pentru cazurile de urgenţă, bolnavii nu vor trebui să scoată bani din buzunare. Taxa a fost aprobată prin hotărâre de guvern. Pacienţii vor da între 5 şi 10 lei, o singură dată la externare, indiferent de perioada spitalizării. Coplata a fost introdusă în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, document aprobat în ultima şedinţa a guvernului. Alina PIPAN

La Deva şi Hunedoara,

Ora Pământului

Sâmbătă, între 20:30 şi 21:30, hunedorenii se vor alătura întregii lumi în cea mai mare acţiune voluntară de mediu, „Ora Pământului”. La acţiune au anunţat deja că vor participa municipiile Deva şi Hunedoara. Astfel, la Deva, în intervalul orar respectiv, iluminatul ambiental şi interior va fi stins la sediile Primăriei şi Consiliului Local Deva, Consiliului Judeţean Hunedoara, Prefecturii Judeţului, Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane „Magna Curia”, Teatrului de Artă, Centrului Cultural „Drăgan Muntean”, precum şi la unităţile de învăţământ din oraş. În Hunedoara, în acelaşi timp, se vor stinge luminile în oraş şi elevi ai şcolilor din municipiu vor scrie cu lumânări numele localităţii în faţa Casei de Cultură. Mihaela PETROŞAN

www.zvj.ro

OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU CLASELE A IX-A - AN ŞCOLAR 2013-2014 -

Profilul Real, specializările: - matematică-informatică, intensiv engleză (28 locuri, o clasă) - matematică-informatică, intensiv informatică (28 locuri, o clasă) - ştiinţe ale naturii ( 28 locuri, o clasă) Profil Uman, specializările: - filologie (28 locuri, o clasă) - filologie intensiv engleză (14 locuri), intensiv franceză (14 locuri) - 2 grupe, o clasă

Înscrierea în liceu a absolvenţilor de gimnaziu care au fost declaraţi admişi la liceul nostru se face în perioada 17 - 26 iulie 2013 prin depunerea la secretariatul unităţii a dosarelor de înscriere ce conţin următoarele acte:

1. cererea de înscriere; 2. cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere în copie legalizată; 3. adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea naţională din clasa a VIII-a; 4. foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale); 5. fişa medicală

IMPORTANT!

După afişarea elevilor admişi în liceul nostru se va face repartizarea lor la clasele cu predare intensivă a unei limbi moderne în urma unei testări ce va avea loc în data de 19 iulie 2013 începând cu ora 9:00 la sediul liceului. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la secretariatul liceului din strada 1 Decembrie1918, nr.7 sau la telefon 0254 541574 sau puteţi accesa site-ul www.ltme-petrosani.ro


Ziarul Vãii Jiului

ACTUALITATE 3

vineri, 22 martie 2013

În urma unei razii a Poliţiei Petroşani

Au fost ridicate mai multe persoane învinuite pentru furt şi contrabandă

3 tineri ciorditori

Miercuri, în urma unei razii în cartierele Aeroport şi Colonie şi în zona de nord din Petroşani, poliţiştii Biroului Investigaţii Criminale i-au identificat pe Alexandru (23 de ani) şi pe alţi doi tineri (ambii de 16 ani), toţi din Petroşani. Cei trei au fost conduşi la sediul poliţiei, fiind învinuiţi de săvârşirea infracţiunii de furt calificat. Tinerii, în noaptea de 16/17 martie 2013, au pătruns, prin efracţie, într-o anexă din Petroşani, de unde au sustras produse alimentare în valoare totală de 500 lei, prejudiciul fiind recuperat în proporţie de 70%.

Niscai mahoarcă şi alcool

Poliţiştii Biroului Investigarea Fraudelor au acţionat pe linie de contrabandă şi produse contrafăcute, ocazie cu care au

fost depistaţi petroşenenii Nicolae (46 de ani) şi Melinda (49 de ani). Bărbatul, în calitate de persoană fizică neautorizată, oferea spre vânzare 15 pachete de ţigarete cu banderolă fiscală necorespunzătoare şi 25 litri băutură alcoolică, fără a deţine documente de provenienţă pentru produsele comercializate. Femeia a fost depistată în timp ce oferea spre vânzare 16 pachete de ţigarete cu banderolă fiscală necorespunzătoare şi fără a deţine documente de provenienţă pentru acestea. Persoanele în cauză au fost sancţionate, conform Legii nr. 12 din 1990, cu amendă contravenţională în valoare de 1.500 lei fiecare, marfa fiind confiscată.

11 şoferi sancţionaţi

Poliţiştii Biroului Poliţie Rutieră au

Secţia de Boli Cronice de la Petrila

acţionat pe linia transportului public rutier de marfă şi persoane, dar şi pe linia depistării conducătorilor auto care încalcă prevederile Codului Rutier. Astfel, au fost instituite două filtre, unul în zona Dărăneşti şi unul în zona Livezeni, cu ocazia controalelor efectuate fiind aplicate 11 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 2.150 lei.

Cerşetorii au primit… amenzi

În cadrul activităţilor desfăşurate pe linia prevenirii şi combaterii faptelor de cerşetorie, au fost depistate 3 persoane care apelau la mila publicului, acestea fiind sancţionate contravenţional, conform Legii nr. 61 din 1991, cu amendă în valoare de 300 lei. Alina PIPAN compartimentul de prevenire şi control infecţii nosocomiale. Rămâne în activitate şi ambulatoriul de specialitate. Mai multe paturi înseamnă şi o finanţare mai mare de la Casa de Asigurări de Sănătate şi, implicit, mai multe venituri pentru Spitalul de Urgenţă din Petroşani. Este, practic, salvarea spitalului de la acumularea datoriilor.

Ar putea fi elementul salvator pentru activitatea fără arierate a SUP. Şi finalizarea investiţiilor ar putea face diferenţa

În momentul de faţă sunt doar trei spitale în judeţul Hunedoara care să nu aibă datorii. Această performanţă este cu atât mai greu de atins cu cât este mai mic spitalul. Tocmai de aceea, spitalele care s-au aflat la început pe lista celor care ar fi putut fi desfiinţate vor ajunge exact în aceeaşi situaţie din simplul motiv că plata serviciilor de către CAS nu este conformă cu realitatea. În realitate, spitalul cheltuieşte mai mult decât primeşte de la CAS conform contractului semnat. Dacă fondurile spitalului nu sunt foarte atent manageriate, şi la Petroşani ar putea exista un deficit.

Balanţa financiară a spitalului din Petroşani a rămas cu greu neînclinată spre talerul datoriilor Raportat la finanţările casei, spitalul de la Vulcan ar putea funcţiona doar ca un centru multifuncţional, cum se întâmplă la Petrila, şi cu siguranţă acolo se va ajunge. Dacă până acum nu au fost datorii la

Spitalul de Urgenţă Petroşani, se va putea ajunge la acest punct foarte uşor. „Dacă nu suntem foarte atenţi cu cheltuielile spitalului, putem intra în colaps. Sunt puţine spitale care nu au datorii şi este foarte greu să menţii cheltuielile în limita bugetului existent. Acum, cu noua secţie de la Petrila, se va primi o finanţare mai bună, care ar putea menţine echilibrul bugetului pentru spital”, a atenţionat primarul Tiberiu Iacob-Ridzi.

Cele 50 de paturi de la Petrila salvarea SUP Centrul de sănătate multifuncţional de la Petrila, fără personalitate juridică, aflat în structura SUP, se transformă în Secţie de Boli Cronice cu 50 de paturi. Aceasta va avea în structură 3 compartimente, cel de medicină internă cu 20 de paturi, cel de recuperare medicală cronici cu 15 paturi, şi compartimentul de îngrijiri paleative cu 15 paturi. Şi pentru spitalizarea de zi rămân 10 paturi. Rămân deschise în cadrul secţiei: farmacia, laboratorul, radiologia şi

Cheltuielile SUP ar fi reduse şi dacă s-ar finaliza investiţiile în dotarea cu aparatură În momentul de faţă, Spitalul de Urgenţă Petroşani trece printr-un proces de reabilitare şi dotare. În mod normal, pe acest proiect, spitalul ar trebui să primească două aparate Computer Tomograf şi un RMN, ceea ce ar scuti spitalul de o cheltuială în plus pentru aceste investigaţii, pe care le contractează. Aşa se întâmplă cu toate spitalele din Valea Jiului care, dacă nu-şi permit contractarea investigaţiilor, plasează pacienţii la SUP pentru investigaţii de înaltă performanţă.

Alina PIPAN

Asiguraţi-vă că sunteţi în siguranţă în casă

Doi petroşeneni, agresaţi şi jefuiţi la ei în casă Agresorul este în arest

Marţi seara, în jurul orei 23:25, o femeie de 51 de ani, din Petroşani, a sunat la 112, pentru a anunţa că o persoană necunoscută a pătruns în incinta locuinţei sale. Aceasta i-a agresat fizic atât pe ea, cât şi pe concubinul său în vârstă de 66 de ani. Agresorul căuta bani. După ce i-a găsit, a plecat victorios cu o pradă de 1.200 de lei.

Un echipaj al Poliţiei Petroşani s-a deplasat cu operativitate la faţa locului. Poliţiştii au ajuns atât de repede, încât au reuşit să dea de agresor, chiar când acesta încerca să părăsească locul faptei prin escaladare gardului. Persoana în cauză a fost condusă la sediul poliţiei, unde i s-a stabilit identitatea (prenume Cornel, vârsta - 53 de ani, domiciliul – Slatina). „În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit faptul că agresorul a pătruns fără drept în locuinţa părţii vătămate, a ameninţat cu un cuţit şi a agresat fizic victimele, provocând distrugerea mai multor bunuri, iar dintr-o geantă a sustras suma de 1.200 lei. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunilor de tâlhărie şi violare de domiciliu, autorul fiind reţinut pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore. În data de 20.03.2013, Cornel R. a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroşani cu propunere de arestare preventivă, pe numele său fiind emis mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 zile, fiind inculpat de comiterea infracţiunilor de violare de domiciliu şi furt calificat. Bărbatul a fost depus în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv”, ne-a informat Bogdan Niţu, purtător de cuvânt IPJ Hunedoara. Alina PIPAN

S.C. Centrul de Calcul INFO’ 98 S.A. Petroşani

Petroşani, 332015, jud. Hunedoara, str. Timişoarei, nr. 2, tel. +40372 904 652, tel/fax +40254 541 330 ORC: J20/408/1999 CUI: RO11751623 e-mail: office@info98.ro www.info98.ro

SC CENTRUL DE CALCUL INFO ’98 SA, societate cu o experienţă de peste 35 de ani în domeniul informatic, oferă:

CURSUL DE INIŢIERE pentru OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC ŞI REŢELE (COD COR 351101) Cursul are o durată de 72 de ore, se desfăşoară pe parcursul a 6 săptămâni, dintre care un număr de 54 de ore sunt de practică pe calculator. Preţul cursului este de 350 lei şi se poate acorda o reducere de până la 10% pentru grupurile organizate care vin din partea unei singure unităţi economice. Preţul include TVA.

IMPORTANT!!!

Se eliberează diplome recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Persoana de contact: ing. Manuela Popescu Telefon: 0254.546071, 0731.010762

www.zvj.ro


Ziarul Vãii Jiului

4 SPORT

vineri, 22 martie 2013

Campionat fără prime

Rugbiştii de la Ştiinţa Petroşani - al doilea stagiu de pregătire

S-a deschis

Biroul de mediator

TOMESCU DUMITRU DANIEL

Oferim: - şedinţe de informare privind medierea - activităţi de pre-mediere - activităţi de mediere

Atenţie! Începând cu data de 15.02.2013, medierea este o procedură prealabilă obligatorie în cazul diferitelor litigii. Ne găsiţi în Petroşani, str. Anghel Saligny, nr. 12A, jud. Hunedoara Contact tel./fax: 0254 540041 mobil: 0732 773755

Elevii pregătiţi de Alexandru Lupu aleargă de zor pe nisipul din Constanţa pentru a pregăti cum se cuvine debutul de campionat ce va avea loc la finele săptămânii viitoare în compania celor de la Năvodari. Amical de lux

După un joc-şcoală cu campioana Timişoara, a urmat un amical de lux cu Farul Constanţa, meci pe care petroşenenii l-au pierdut cu scorul de 46-10. „Avem foarte mult de muncă. Au venit şi mulţi jucători noi, cu care avem de lucrat”, a declarat Alexandru Lupu, care şi-a serbat ziua de naştere în cantonament. Dintre numele cunoscute care au mai rămas la echipă se disting cele ale fraţilor Sabău, dar şi cel al veteranului Iepure ori al căpitanului Daniel Cojocaru. „În jurul acestor jucători trebuie să-i creştem pe cei tinerei. În acest moment avem una dintre cele mai tinere echipe din campionat”, spune Lupu.

În luna aprilie

Începe „Cupa Danone - Gheorghe Hagi” Turneul Final Judeţean la copii E şi Cupa „Danone - Gheorghe Hagi” îşi reia partidele în luna aprilie a acestui an.

Programul va fi următorul: - copii E (7 aprilie, ora 12:00): câştigătoare Valea Jiului - câştigătoare Valea Mureşului; returul - 14 aprilie de la aceeaşi oră. - copii, Cupa Danone - Gheorghe Hagi (6 aprilie, ora 12:00) - câştigătoare Valea Jiului - câştigătoare Valea Mureşului. Returul - 13 aprilie 2013, ora 12:00. Echipele de juniori Real Sport, E şi Danone au abandonat competiţia. Jocurile pe care le mai au de disputat se vor omologa cu scorul de 3-0 în favoarea echipelor adverse.

www.zvj.ro

Probleme cu banii

Tehnicianul recunoaşte că Ştiinţa stă bine în cea ce priveşte locurile de pregătire, dar că partea financiară problematică o reprezintă salariile şi primele de joc. Anul acesta, până în cea de-a doua jumătate a campi-

onatului, vom juca fără prime de joc, pentru că nu sunt bani suficient. Aşteptăm veşti bune în acest sens de la Consiliul Judeţean Hunedoara şi de la Consiliul Local Petroşani”.

Pregătire cu directorul tehnic al Naţionalei

În cantonamentul de la Constanţa, Ştiinţa se bucură de participarea unui oaspete de onoare. Astfel, directorul tehnic al Naţionalei, nimeni altul decât Haralambie Dumitraş, le dă sfaturi importante jucătorilor din Petroşani şi ia parte la antrenamente. „Este o onoare pentru noi să-l avem în rândurile noastre”, a declarat Alexandru Lupu, fost jucător de naţională. În privinţa amicalului cu Farul, antrenorul Mircea Paraschiv a concluzionat: „Meciul cu Ştiinţa Petroşani a fost un meci de pregătire înaintea începerii sezonului, ultimul meci de organizare. A fost un jocşcoală, cu întreruperi, în care am repetat unele combinaţii. Concluziile? Să vedem! Vom face ultimele pregătiri cu înscrierea jucătorilor la federaţie şi în funcţie de ce lot avem, vom putea trage concluzii. Avem o echipă pe care preconizăm să o aliniem la start, dar mai avem până sâmbătă câteva semne de întrebare, dar sper să le rezolvăm şi pe acelea".


Ziarul Vãii Jiului

SPORT 5

vineri, 22 martie 2013

Fotbal. Liga a IV-a

Puştii Jiului vs. veteranii Zarandului Trupa din Ţara Zarandului, Aurul Brad, are un lot în care veteranii şi jucătorii tineri reuşesc să menţină echipa în topul fruntaş al Ligii a IV-a. Lotul Aurului Brad este compus, de o bună perioadă, din fotbalişti trecuţi bine de prima tinereţe, cu vârste cuprinse între 38 şi 48 de ani, care au în spate experienţa anilor jucaţi în ligile superioare. Deocamdată, Aurul Brad ocupă locul 4 în clasament, iar în weekend, trupa din Ţara Zarandului va întâlni pe teren

Fotbal. Liga a V-a. Seria a II-a

propriu cea mai tânără echipă din campionatul Ligii a IV-a, Jiul Petroşani, care are în componenţa sa jucători de 15 şi 16 ani.

Începe campionatul de la sate

După mai bine de 4 luni de pauză, ultimul eşalon judeţean îşi reia întrecerea la finalul acestei săptămâni.

Echipele din Liga a V-a Hunedoara revin pe teren în meciurile oficiale duminică, 24 martie, când este pro-

gramată prima etapă a returului în seria I. Streiul Baru abandonând competiţia, partea secundă a campionatului se va desfăşura cu o echipă mai puţin. Din cauză că e compusă din 10 echipe, cu două mai puţin decât în seria I, seria a II-a se va relua abia săptămâna viitoare.

Dacă vrei să stai pe tuşă,

Scuipă-ţi adversarul

Comisia de Disciplină din cadrul Asociaţiei Judeţene de Fotbal Hunedoara nu iartă pe nimeni nici în acest început de campionat.

Astfel, un jucător de la Minerul Uricani a fost suspendat două etape şi amendat pentru că a scuipat un adversar. „Jucătorul Cojocaru Alexandru (Minerul Uricani) a fost sancţionat cu două jocuri suspendare în baza art. 63.1.c + 63.2.3 + 43.4.b din RD şi 50 lei penalitate sportivă conf. Anexei 4 din RD al AJF, pentru scuiparea spre un adversar”, se arată pe site-ul oficial al Asociaţiei.

Luptătorii vulcăneni, puşi în imposibilitatea de a fi prezenţi la două campionate naţionale

La sfârşitul acestei săptămâni, opt luptători din secţia de arte marţiale a CS Vulcan, însoţiţi de antrenorul lor, ar fi trebuit să fie prezenţi în Capitală, pentru a participa la două competiţii naţionale.

Deplasarea la

Bucureşti, cazarea şi înscrierea la cele două campionate naţionale au devenit imposibil de realizat din cauza lipsei banilor. "Ne-ar fi trebuit în jur de 2300 de lei, spune prof.

Florin Mârza, antrenor şi preşedintele secţiei de arte marţiale. Dar, din păcate, în acest moment clubul nu ni-i poate asigura".

Lipsa de lichidităţi

la clubul sportiv vucănean are drept cauză faptul că, în consiliul local, nu s-a votat încă bugetul local pe acest an. Asta deşi, la şedinţa din februarie, aleşii locali au stabilit sumele de bani care vor fi dirijate spre activitatea

sportivă şi cea necesară desfăşurării activităţii cultelor religioase. În atare condiţii, este de aşteptat ca totul să intre în normal doar în prima jumătate a lunii aprilie. Când se va vota bugetul şi va avea loc licitaţia care va declara câştigător clubul sau asociaţia sportivă spre care se vor dirija banii.

"Este păcat

că nu putem participa, a continuat Florin Mârza, pentru că sportivii s-au antrenat mult, au depus efort şi, fără nicio exagerare, ne-am fi întors cu cel puţin patrucinci locuri pe podium la Cupa României la Submission şi cu două titluri la Campionatul Naţional de Semicontact". Aceasta este a doua competiţie naţională din acest an la carte luptătorii din Vulcan nu vor putea să fie prezenţi.

Următoarea competiţie,

Campionatul European la Wushu, are loc între 11-14 aprilie, iar CS Vulcan va fi reprezentat de către Cristian Szilinski, pe care chiar Federaţia Română de Wushu a pus ochii şi l-a invitat în lotul naţional. În 11 mai este programat Campionatul Naţional de Fullcontact, iar la 20 iunie cel de K1. Cu acesta din urmă se încheie calendarul competiţional din prima parte a acestui an. Gheorghe OLTEANU

www.zvj.ro


CMYK

Ziarul Vãii Jiului

6 EVENIMENT

vineri, 22 martie 2013

EXCLUSIVITATE. Botezatu, îndrăgostit de Vale:

„Cine vorbeşte Valea Jiului de rău este un frustrat şi un complexat”

aş redeschide minele. Lumea de aici este simplă, iar simplitatea este ceva frumos. Îmi place lumea de aici, iar cine va îndrăzni să zică vreun cuvânt rău de Vale nu este decât un frustrat şi un complexat.

„Amanta” perfectă

Celebrul creator de modă Cătălin Botezatu, aflat pentru a doua oară în Valea Jiului, a acceptat un interviu în exclusivitate pentru cititorii Ziarului Văii Jiului. Având multe cuvinte de laudă la adresa Văii, Botezatu le pregăteşte o mare surpriză celor de aici. Surpriză pe care a dezvăluit-o, în exclusivitate, cititorilor noştri.

Reporter: Dacă nu aţi fi ales lumea asta a modei, ce aţi fi ales să faceţi? Cătălin Botezatu: Poate avocat, pentru că am terminat Dreptul. Dar eu cred că aş fi ales tot marea mea iubire, anume moda. Este „amanta” perfectă pentru mine. Nu m-a înşelat niciodată. Deci tot burlac aş rămâne. Reporter: Ce sfaturi în materie de modă aţi avea pentru femeile din Vale? Cătălin Botezatu: Sincer, eu sunt un critic al vedetelor, piţipoancelor care apar la televizor, nu al femeilor simple de pe stradă. Cu vedetele bubui pe jos. Pe omul de pe stradă îl apreciez după valoare, nu după îmbrăcăminte. Ce sfaturi aş putea să dau unei femei din această zonă unde viaţa nu este chiar atât de uşoară?! La mine nu contează ambalajul, contează valoarea omului. Oamenii din Vale sunt muncitori, trăiesc cu ceea ce produc.

„Burlacul” ori „Next Top Model”

Programul Operaĩional Sectorial „CreĂterea CompetitivitČĩii Economice” co-finanĩat prin Fondul European de Dezvoltare RegionalČ „Investiĩii pentru viitorul dumneavoastrČ”

O nouă „modă”: redeschiderea minelor

Diseară

Prezentare de colecţie

Astă seară, tot în Club 3D Stage, Cătălin Botezatu ne va desfăta simţurile cu cea mai nouă colecţie într-o super prezentare „AVIATOR”. Cei mai tari manechini români ai momentului şi manechine din Valea Jiului, alese în urma unui casting ce s-a desfăşurat la Club 3D Stage, vor lua parte la un spectacol de zile mari. „Fetele trebuie să aibă peste 1,70 metri şi nu neapărat dimensiunile 90-60-90, dar să fie în baremul cerut de mine”, a declarat Botezatu.

www.zvj.ro

Aseară, în Club 3D Stage din Petroşani a avut loc lansarea biografiei lui Cătălin Botezatu „Trei vieţi. Pedeapsa”, scrisă de Monica Vlad, precum şi lansarea propriului parfum. „Trei vieţi. Pedeapsa” este prima biografie autorizată a celebrului creator de modă dintr-o serie de trei cărţi şi conţine scrisorile în original pe care deţinutul Cătălin Adrian Botezatu i le-a scris mamei lui, din detenţie. „O să încercăm să surprindem trei vieţi în această trilogie, sunt cărţi structurate pe perioade din viaţa lui şi am început cu prima, care este povestea perioadei în care el a fost arestat preventiv într-o închisoare de maximă securitate din Italia şi mai apoi în România. Este o poveste cutremurătoare, care o să sensibilizeze, care o să vă placă, cu siguranţă. Veţi găsi în carte parte dintre scrisorile pe care Cătălin le-a trimis mamei lui de după gratii, scrisori de o sensibilitate aparte, care o să vă înfăţişeze un cu totul alt om decât aţi cunoscut prin intermediul presei şi al televiziunii“, a spus Monica Vlad, autoarea cărţii. „Ştiu că această carte care îmi aparţine a fost cea mai vândută, chiar mai vândută decât Codul lui Da Vinci”, a completat Cătălin Botezatu.

Reporter: Aveţi vreun prieten drag în Vale. Poate Jimi Drăguşanu, tatăl Biancăi? Cătălin Botezatu: Nu este cineva în mod special. Referitor la tatăl Biancăi, cred că el are alt prieten preferat acum. Reporter: Următoarea revenire în Vale? Cătălin Botezatu: Cred că va fi cât de curând. Sunt îndrăgostit de zona asta superbă, de tot ce înseamnă Valea Jiului, Ţara Haţegului. Ador zona voastră! Pagina realizată de Loredana JUGLEA

Reporter: Pentru prima dată în Valea Jiului? Cătălin Botezatu: Nu sunt pentru prima dată, sunt pentru a doua oară. Prima dată am fost cu un elicopter de la Aviaţia Utilitară şi mi-a plăcut mult ce am văzut. Este o zonă atât de frumoasă şi de interesantă Valea Jiului! Totul este frumos, începând de la staţiunile montane până la bisericile atât de frumos luminate seara.

Reporter: Dacă într-o bună zi v-aţi stabili aici, ce aţi face pentru Vale? Cătălin Botezatu: Aş investi în minerit şi

S-au lansat biografia şi parfumul Botezatu

Despre prieteni şi reveniri

Valea. Vedere din elicopter

Reporter: Aveţi ceva în plan cu Valea Jiului? Cătălin Botezatu: Sincer, da. Vreau să introduc Valea Jiului într-un proiect de al meu. Intenţionez să filmez un episod din „Burlacul” sau „Next Top Model” chiar aici în Valea Jiului. Este păcat că în Vale s-au oprit multe proiecte care ţineau de turism. Se puteau face multe aici.

Aseară, în Club 3 D Stage,

Implementare Proiect Finanĩat din Fonduri Europene PetroĂani 22.03.2013 SC RUNING TEX SRL cu sediul în mun. PetroĂani, înfiinĩatČ la data de 21.04.2004, Cod de înregistrare fiscalČ 16353360, str. George Enescu, nr. 53, judeĩul Hunedoara, cod 505200, tel. 0254/540626, fax. 0254/540626, începând cu data de 25.02.2013, implementeazČ proiectul „Sprijinirea accesului la broadband Ăi la serviciile conexe în cadrul SC Runing Tex SRL”, co-finanĩat prin Fondul European de Dezvoltare RegionalČ Ăi Bugetul de Stat, Programul Operaĩional Sectorial “CreĂterea CompetitivitČĩii Economice”, Axa PrioritarČ III, Tehnologia Informaĩiei Ăi Comunicaĩiilor pentru sectoarele privat Ăi public”, DI III.I „Susĩinerea utilizČrii tehnologiei informaĩiei Ăi comunicaĩiilor”, Operaĩiunea 1 „Sprijinirea accesului la broadband Ăi la serviciile conexe”, în baza contractului de finanĩare încheiat cu Ministerul pentru Societatea InformaĩionalČ, Autoritate de Management pentru Programul Operaĩional Sectorial „CreĂterea CompetitivitČĩii Economice”. Valoarea totalČ a proiectului este de 60.906,32 lei, din care asistenĩa financiarČ nerambursabilČ este de 44.206,20 lei. Proiectul se implementeazČ în mun. PetroĂani, str. George Enescu, nr.53, jud. Hunedoara, cod 505200, pe o duratČ de 4 luni. Obiectivul general al acestui proiect constČ în creĂterea utilizČrii tehnologiei informaĩiilor Ăi comunicaĩiilor în cadrul SC RUNING TEX SRL, prin susĩinerea conectČrii la broadband. Detalii suplimentare puteĩi obĩine de la: Nume persoanČ contact: Gianluca Zacchello Funcĩie: Manager Proiect Tel./Fax: 0254/540626, e-mail: runing_tex@yahoo.com.


CMYK

Ziarul Vãii Jiului

ACTUALITATE 7

vineri, 22 martie 2013

Petroşenenii i-au primit cu tăcere

Copiii cu dizabilităţi din Valea Jiului au avut curajul să mărşăluiască

Coaliţia „O Singură Voce pentru Dizabilitate” (OSVD) a desfăşurat ieri marşul campaniei naţionale „O Singură Voce pentru Dizabilitate”. În cărucior sau pe jos, alături de părinţi sau de colegi şi prieteni, copiii cu dizabilităţi au mărşăluit ieri de la Casa Pollicino până în Piaţa Victoriei. A fost un marş prin care şi-au revendicat drepturile.

În Valea Jiului sunt 37 de copii cu sindrom Down, funcţionând două asociaţii pentru copiii cu autism, în care sunt înscrişi 100 de copii cu dizabilităţi. Cei care militează pentru drepturile copiilor vor să se renunţe la denumirea de

Coaliţia OSDV

handicapat, care presupune un stigmat. Persoană cu dizabilităţi este mai potrivit. De asemenea, un copil cu un handicap a cărui condiţie nu se poate modifica prin intervenţii şi terapie ar trebui să beneficieze de un certificat care să ateste acest lucru până la vârsta de 18 ani, când se poate face o reevaluare. Copiii cu handi-

Este o iniţiativă a Centrului European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi (CEDCD). Până în prezent, s-au raliat acestui demers 42 de organizaţii nonguvernamentale din 18 judeţe ale ţării, dar şi persoane fizice. Prin intermediul acestei campanii Coaliţia OSVD îşi propune să colecteze 100.000 de semnături pentru susţinerea proiectului de lege privind drepturile copiilor cu dizabilităţi. Campania de comunicare cuprinde şi un website dedicat – www.osvd.ro.

cap vor să fie integraţi în sistemul normal de stat şi să beneficieze, aşa cum prevede legea, şi de un institutor pe lângă profesorul de la clasă. Părinţii au nevoie de centre de terapie, de recuperare, astfel încât să fie ajutaţi cu copiii lor. Nu trebuie să marginalizăm persoanele cu handicap. Dizabilitatea nu este contagioasă, şi, din nefericire, i se poate întâmpla oricui. Petroşenenii care au văzut marşul au privit în linişte, detaşaţi. Alina PIPAN

Până la iarna viitoare

Primăria Petroşani trebuie să pornească TS3-ul în Parâng

Este o ambiţie a primarului Tiberiu IacobRidzi, care a simţit din toate părţile presiunile pentru punerea în funcţiune măcar a unei instalaţii pe cablu în staţiunea Parâng.

Primarul nu vorbeşte despre punerea în funcţiune a telegondolei, dar vrea neapărat să pună în mişcare acest TS3, ai cărui piloni sunt deja instalaţi. Lipsa instalaţiilor este marele minus al staţiunii, imediat pe locul următor aflându-se starea pârtiilor. Problema cea mare este lipsa banilor de la guvern pentru continuarea investiţiilor, chiar dacă, conform contractului

de asociere, Kranz-ul se obliga la continuarea amenajării domeniului pe banii lui. Şi prefectul Sorin Vasilescu insistă asupra continuării finanţării din Parâng. Acesta a menţionat importanţa continuării investiţiilor chiar la ultima întâlnire cu presa din Valea Jiului. Primarul din Petroşani spera la finalizarea TS3 şi astă vară, în august, când deja banii pentru investiţii se opriseră cu totul. Despre TS4 nici nu se punea vorba atunci. După un sezon ratat, din cauza lipsei instalaţiilor performante, turiştii au sancţionat grav staţiunea şi au preferat Voineasa sau Straja, Parângului. (A. P.)

Gură de canal ştirbă în mijlocul trotuarului

Două e-mail-uri mi-au fost transmise şi vreo câteva telefoane am primit tema lipsei capacului unei guri de canal de pe un trotuar din Vulcan. Nu că asta ar fi

o minune şi cei care i-au semnalat lipsa ar fi dorit să-mi comunice ceva senzaţional. Deloc. Oamenii au dorit pur şi simplu ca, prin intermediul ziarului, să le facă cunoscut celor din administraţia oraşului că, în mijlocul trotuarului deosebit de circulat, la câţiva metri de brutăria mai bine cunoscută cu numele de Kenaan, deşi acum îi spune altfel, un pieton pe gânduri sau neatent poate ajunge să încerce, fără să vrea, ceva extrem. Să aterizeze patru-cinci metri în interiorul cilindrului de beton.

Deşi a trecut

mai bine de o săptămână, dacă nu chiar

două, de când gura de canal de aici a rămas ştirbă, nimeni din cei care ar fi trebuit să-i pună un alt capac în locul celui furat nu a mişcat un deget. Norocul cel mai mare este, însă, că, în aceeaşi perioadă, nimeni dintre cei care au trecut pe acolo nu a avut fericirea să încerce o deplasare rapidă pe verticală. Încă... Gheorghe OLTEANU

www.zvj.ro


Ziarul Vãii Jiului

8 DIVERSE

vineri, 22 martie 2013

Pompierii petrileni

Sunt mândri de maşina lor

RAPID IEFTIN CONFORTABIL

TAXI COMSION RENT A CAR

0254 512512 0720 512000 0254 512500

Sediul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din Petrila are, dacă vă vine să credeţi, cea mai bună maşină de stingere a incendiilor nu din Valea Jiului, ci chiar din judeţ, după cum susţin pompierii petrileni.

Meritul pentru această atât de necesară dotare aparţine Primăriei şi Consiliului Local Petrila, care în urmă cu şase ani au achiziţionat respectiva maşină cu bani de la bugetul local. Acest lucru a permis ca serviciul să se dezvolte la Petrila, iar rezultatele să apară. De altfel, pe lângă o maşină de incendii performantă, mai ales la momentul achiziţionării ei, pompierii din Petrila s-au tot antrenat şi perfecţionat, câştigând diferite concursuri locale, judeţene sau regionale. La ora documentării noastre am găsit pe tura de dimineaţă 5 pompieri, din efectivul de 16. Am stat de vorbă cu al doilea om ca funcţie în cadrul serviciului, Lucian Belgiu, şeful formaţiei de Intervenţie, Salvare şi Prim-Ajutor. Am văzut şi celebra maşină de pompieri, ferchezuită ca la carte, pregătită de acţiune. „Pe linie de incendii e cea mai tare maşină. Dar, din păcate, nu e cea mai tare pe parte de ISU, deoarece îi lipseşte de pe ea modulul de descarcerare. Pe parte de incendii însă, deocamdată, n-are rivală. Rezervorul este de 5.000 de litri de apă şi mai are un alt rezervor de 200 de litri pentru spumă. Maşina e 6x6, are 110 CP şi e dotată complet, cu tot ce trebuie pe linie de incendii. A fost făcută la Braşov, iar partea care ţine de pompieri e făcută la Romprint Bucureşti, unde a fost echipată. Maşina e achiziţionată din 2007, împlineşte în decembrie, anul acesta, şase ani vechime, dar nu am da-o pe una nouă. La vremea respectivă, maşina a costat aproape 8 miliarde, dar a făcut toţi banii, la câte intervenţii grele am avut cu ea, multe gospodării şi case fiind salvate de-atunci. Şi încă nu şi-a spus ultimul cuvânt, mai are câţiva ani de tras”, ne-a declarat Lucian Belgiu. În dotarea serviciului mai există şi autospeciala veche, din 1990, cu bazin, reţineţi, mult mai mare decât la această maşină mai nouă, de 9.000 de litri, un tip de maşină care azi nu se mai fabrică. E însă funcţională şi acum, dar nu are performanţele celei mai tinere.

Tot ca şi dotare, mai figurează şi o motopompă, portabilă, un motofierăstrău folosit la situaţii de descarcerare, o barcă pneumatică folosită la inundaţii (a fost împrumutată şi la Petroşani, atunci cu dezasMâine, în Parâng, trul de apăraie din Aeroport) şi un generator de curent. Plus, celelalte ustensile, măşti de gaze şi echipamente, aranjate toate frumos şi puse la punct, oricând în măsură să fie utilizate, la orice oră din zi Pentru că vremea încă sau din noapte. permite să se schieze în Am plecat de la sediul Serviciului de Voluntari pentru condiţii optime, competiţiile de schi nu s-au terminat, ele Situaţii de Urgenţă lăsându-i pe oameni să lucreze. Chiar continuă şi în această dacă nu aveau intervenţii – şi săptămână şi probabil şi în bine ar fi să fie cât mai următoarea. puţine, pompierii tot aveau de lucru: făceau curăţenia de 8 echipe - în competiţie primăvară în curte. Semn că Sâmbătă, 23 martie, staţiunea Parâng există conştiinţă şi bun-simţ. va fi gazda competiţiei dotată cu De altfel, aparţinând de Cupa „Salvamont” primărie, nu de puţine ori petrilenii îi văd pe pompieri la Petroşani 2013. La competiţie şi-au anunţat pardiferite activităţi de ecoloticiparea 8 echipaje de gizare, la decolmatări de salvamontişti, din judeţul rigole, la tăieri de copaci şi nostru (6 echipe) şi din ramuri uscate şi câte şi mai judeţul Gorj (cu două câte. „Intră în atribuţiile noastre să ajutăm, ori de câte echipe). Nu au confirmat participarea salvamontiştii ori este nevoie de noi, din judeţul Alba. Acţiunea bineînţeles dacă nu avem ineste organizată de tervenţii”, ne-a mărturisit Primăria municipiului unul dintre pompieri. Petroşani şi Consiliul Local Petroşani, în colaborare cu Salvamont Petroşani. La final participanţii vor fi răsplătiţi cu medalii, cupe şi diplome.

O nouă ediţie a Cupei „Salvamont” Petroşani

Două probe de concurs

Probele de concurs vor fi două, o probă de slalom uriaş la 30 de porţi şi o probă de slalom uriaş cu achie, plus acordarea primului ajutor unui presupus accidentat şi transportarea acestuia până la ambulanţă. „În funcţie de vreme, vom şti de la ce oră va începe sâmbătă concursul, oricum nu va începe mai repede de orele 11:00. Aşteptăm toate formaţiunile Salvamont invitate, ne-am pregătit în acest sens, sperăm să iasă o competiţie frumoasă. Cred că va fi echilibrat concursul, ca de fiecare dată

www.zvj.ro

ambiţiile sunt mari, o să vedem cine va câştiga, nu putem să pronosticăm de-acum care vor fi câştigătorii”, ne-a declarat Mitu Bârlida, şeful formaţiei Salvamont Petroşani.

Avalanşă controlată

Competiţia reprezintă un bun prilej ca salvamontiştii să mai pună o cărămidă la experienţa profesională. Mitu Bârlida şi băieţii săi pregătesc pentru duminică o acţiune, care se va

desfăşura doar dacă vremea o permite. „Duminică, dacă ne lasă vremea, vom urca cu toţi băieţii care vin la competiţie, împreună cu ai noştri, pe Creasta Parângului, unde dorim să declanşăm o avalanşă controlată, după care vom simula o căutare cu sondele. Asta face parte din pregătirea profesională de iarnă, iar această lună permite astfel de acţiuni”, ne-a mai spus Mitu Bârlida. Prin urmare, în Parâng se anunţă un weekend atractiv şi… periculos. Nu-l rataţi!

Pagină realizată de Corneliu BRAN


Ziarul Vãii Jiului

UMOR ÎN HA... MAJOR 9

vineri, 22 martie 2013

In memoriam

A murit Nicolae Paul Mihail (Nicomah), scenaristul celebrelor filme cu haiduci La o cafea

Copila mea, romantică şi scumpă, Cu-obrajii ca o caldă catifea, Stă inima în piept să mi se rupă!... Ce mi-ai pus, fă, nebuno, în cafea?

Femei am adorat şi eu o droaie, Pe toate le-am iubit ca un zevzec; Lenuţa, Jeni, Mimi şi Aglaie… Trecut-au toate, fiindcă toate trec,

Săndica, Lulu, dulcea Veronică S-au dus şi m-au lăsat c-un nod în gât Filosofând la câte-o ţuică mică, Ziceam şi bogdaproste de atât. Când apăruşi în calea mea, nurlie, Fudulă că-l aveai pe vino-ncoa, Cu părul mirosind a iasomie… Ce mi-ai pus, fă, nebuno, în cafea?

De unde vii? De foarte de departe, Nu te întreb şi nu mă întreba. Nu vreau ca să-ţi citesc a vieţii carte, Nici tu nu vreau ca s-o citeşti pe-a mea. Când urmăream, cu mulţi ani în urmă, filmele „Haiducii”, „Drumul oaselor”, „Trandafirul galben”, „Colierul de turcoaze”, nu mă gândeam că voi ajunge să-l cunosc personal pe cel care a semnat, alături de Eugen Barbu, scenariile acestor filme. L-am cunoscut la „Alb-Umor”, în 2010 şi, de atunci, drumurile noastre s-au intersectat la câteva festivaluri de umor. Maestrul Nicolae Paul Mihail s-a născut la Caracal, în urmă cu 90 de ani. De profesie ofiţer de jandarmi, a fost un scriitor polivalent, autor de romane, nuvele, eseuri şi – nu în ultimul rând – literatură umoristică, fiind inclus în zeci de antologii de epigramă. A debutat cu romanul „Femeia cibernetică”, după care au urmat alte romane de succes. A fost membru al Uniunii Scriitorilor din România, membru de onoare al Uniunii Epigramiştilor din România şi membru al Uniunii Cineaştilor din România. A fost cetăţean de onoare al oraşelor Caracal şi Sinaia (oraşul de reşedinţă). A fost… Relatarea mea este la timpul trecut, pentru că, în data de 19 martie 2013, maestrul Nicomah s-a stins. Mi-l voi aminti mereu recitând, cu farmecul inegalabil, poezia „La o cafea”. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Doar mâna-ţi albă să mi-o pui pe frunte Şi poţi să te gândeşti la altceva: La fluturaşii tăi cu aripi frânte, La ce-ai fi fost de n-ai fi fost a mea. Ai mâna rece. Fruntea mea-i fierbinte Şi zâmbetul ţi-e proaspăt ca de ied.

Pagină realizată de Petronela-Vali SLAVU

Temeri ascunse

Cu proştii n-am să mă compar, Că treaba asta nu-mi convine, Însă mă tem (sper în zadar) Că se compară ei cu mine!

I-a dat papucii

Se scuturau în parc toţi nucii, Când a venit acasă beat Şi ea i-a dat, din prag, papucii… (Să nu mai doarmă încălţat!)

Unui cunoscut băutor

Cu gându-adesea la câte o agapă, Vreo câţiva buni amici de-ai lui susţin Că dumnealui îi lasă gura APĂ, Când vine vorba de-un clondir de… VIN.

Ciubucarul

Când ciubucarul, în sfârşit, A fost, pe drept, concediat, Văzu că sursa de venit E şi o sursă de plecat! Pornim tot împreună înainte? E prea frumos şi nu-mi vine să cred.

Copila mea romantică şi scumpă, Cu-obrajii ca o caldă catifea, Stă inima în piept să mi se rupă... Ce mi-ai pus, fă, nebuno, în cafea?

Pledoarie strălucită

Cum sta-n costumul lui vărgat Şi-şi asculta apărătorul, Crezut-a, la un moment dat, Că vinovat e... procurorul.

EPIGRAME

Amor vetust

După cincizeci de ani denstrăinare, Iubita mea, care făcea pe casta, Mi-a apărut, în drum, din întâmplare: „Ce dracu-oi fi văzut la baba asta?”…

www.zvj.ro


Ziarul Vãii Jiului

10 DIN JUDEŢ

vineri, 22 martie 2013

Aceeaşi pălărie, dar altă Mărie…

Alianţa D.A. reînvie şi în judeţul Hunedoara

Ieri, la Deva, liderii Forţei Civice şi ai PNŢCD, filialele judeţului Hunedoara, Cristian Grigoraş şi Florin Muţiu, au anunţat existenţa şi la nivel hunedorean a Alianţei pentru Dreptate şi Adevăr (Alianţa D.A.). În fapt, protocolul judeţean al acestei alianţe va fi semnat săptămâna viitoare pe baza principiilor deja convenite. Alianţa D.A. există după ce sâmbătă, la Bucureşti, preşedintele Forţei Civice, Mihai Răzvan Ungureanu, şi preşedintele PNŢCD, Aurelian Pavelescu, au semnat un protocol de înfiinţare. Liderul Forţei Civice hunedorene, Cristian Grigoraş, spune că numele alianţei nu este reluarea ostentativă a brand-ului cu care a funcţionat vechea alianţă între democraţi şi liberali, ci de o nouă perspectivă, cu intenţii serioase de a coagula forţele de dreapta din România. „Acest proiect pe care l-am început nu este din dorinţa de a veni cu un brand care deja este cunoscut. Acum este vorba despre Alianţa pentru Dreptate şi Adevăr, fără să

menţionăm formaţiunile. Ne dorim să ni se alăture şi celelalte formaţiuni prezente pe partea dreaptă a scenei politice româneşti şi să demonstrăm că dreapta în România este o dreaptă unită, o dreaptă puternică. (...) În România dreptatea încă nu există, iar adevărul încă se caută. Atunci am hotărât să demonstrăm oamenilor că

încă mai există cineva care luptă pentru dreptate şi adevăr”, a declarat Cristian Grigoraş. Ţărăniştii hunedoreni consideră că această alianţă este un câştig pentru politica românească şi reprezintă un demers cu adevărat serios în clarifi-

InvesteĂte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Proiect cofinanĩat din Fondul Social European prin Programul Operaĩional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa PrioritarČ nr. 1 ”Educaĩia Ăi formarea profesionalČ în sprijinul creĂterii economice Ăi dezvoltČrii societČĩii bazate pe cunoaĂtere” Domeniul major de intervenĩie 1.3 ”Dezvoltarea resurselor umane din educaĩie Ăi formare” Titlul proiectului: “Dezvoltarea resurselor umane din învČĩČmântul superior pentru utilizarea sistemului e-learning” Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64273 Beneficiar: Universitatea din PetroĂani

21 martie 2013 COMUNICAT DE PRESċ

Universitatea din PetroĂani – prin manager proiect, prof. univ. dr. ing. mat. Emil Pop implementeazČ de la 1 septembrie 2010, în calitate de beneficiar, proiectul cu titlul „Dezvoltarea resurselor umane din învČĩČmântul superior pentru utilizarea sistemului e-Learning”, ID proiect POSDRU/87/1.3/S/64273, cofinanĩat din Fondul Social European prin Ministerul Muncii, Familiei, Protecĩiei Sociale Ăi Persoanelor Vârstnice, Direcĩia GeneralČ Autoritatea de Management pentru Programul Operaĩional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013. Proiectul este implementat în parteneriat cu 3 parteneri naĩionali Ăi anume: Universitatea Petrol Ăi Gaze din PloieĂti, în calitate de Partener 1, SC Euro Jobs SRL din PetroĂani, în calitate de Partener 2, SC Memory SRL din Hunedoara, în calitate de Partener 3. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea Ăi modernizarea sistemului de educaĩie Ăi formare profesionalČ iniĩialČ Ăi continuČ din învČĩČmântul superior, în vederea unei bune adaptČri la nevoile în permanentČ schimbare din economie Ăi societate, prin implementarea unui sistem de e-Learning, la sediul UniversitČĩii din PetroĂani Ăi formarea bazei de date, împreunČ cu Universitatea Petrol Ăi Gaze PloieĂti, aflatČ în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia. Rezultate obĩinute pânČ în prezent: x 194 de cadre didactice de la douČ universitČĩi aflate în zone geografice Ăi de dezvoltare diferite, respectiv Regiunea Vest Ăi Regiunea Sud-Muntenia, au asimilat cunoĂtinĩele necesare utilizČrii sistemului e-Learning ca metodČ modernČ de predare Ăi învČĩare Ăi au fost certificaĩi în acest sens. x peste 50% din cadrele didactice certificate pânČ în momentul de faĩČ, din seriile 1, 2 Ăi 3 au populat baza de date a sistemului cu cursurile la care sunt titulari, sub asistenĩa formatorilor Ăi a formatorilor asistenĩi. În luna martie 2013, luna 7, anul 3 de implementare a proiectului, atât la Universitatea din PetroĂani cât Ăi la Universitatea Petrol Ăi Gaze din PloieĂti se vor desfČĂura cursurile de „Operator procesare texte Ăi imagini” pentru seria 4 Ăi seminarul “Obiective orizontale”, cu tematica: egalitate de Ăanse, dezvoltare durabilČ, protecĩia mediului Ăi calitate în învČĩČmânt. Proiectul contribuie la atingerea unui nivel mai înalt de calificare al persoanelor din grupul ĩintČ, prin dezvoltarea abilitČĩilor cadrelor didactice de a utiliza calculatorul Ăi de a lucra cu softuri specifice sistemelor e-Learning. Informaĩii suplimentare se pot obĩine la: Universitatea din PetroĂani, str. UniversitČĩii, nr. 20, tel: 0723.541.738 Persoane de contact: Experĩi comunicare, Cocuĩi Mihai Ăi Karina Straja.

www.zvj.ro

carea dreptei La conferinţa de presă susţinută la Deva, copreşedinţii româneşti. „Este noii alianţe de dreapta între ţărănişti şi Forţa Civică au pentru prima dată băut câte un pahar de lapte în semn de solidaritate cu după multă vreme fermierii români. „L-am rugat pe copreşedintele când toţi membrii, Alianţei D.A. la nivelul judeţului Hunedoara să fie de fără excepţie, au acord ca împreună să bem un pahar de lapte de la un fost de acord cu producător local ca un semn de protest şi de susţinere această alianţă, pe pentru fermierii care ieri (miercuri, n.r.) au vărsat de o parte. Pe de atâta lapte pe ogoarele ţării. Şi asta pentru că nişte gualtă parte, a fost un vernanţi au înţeles să susţină mai degrabă producătorii semnal foarte bun externi”, a declarat Cristian Grigoraş. legat de poziţia clară şi corectă a ei au veleităţi de dreapta dar sunt preşedintelui Mihai Răzvan Ungureanu, într-o guvernare de stânga. E o problevizavi de trecutul, prezentul şi tradiţi- mă de ideologie care trebuie lămuile partidului nostru. El a recunoscut rită”, a declarat liderul ţărănist Florin obiectiv, ca orice istoric, nişte adeMuţiu. văruri. S-a văzut dorinţa de a pune Odată cu semnarea protocolului, săpceva pe picioare, mai solid, mai echili- tămâna viitoare, conducerea alianţei brat. Eu zic că este o mare realizare. nou înfiinţate la nivelul judeţului va (...) Unii se băteau cu pumnii în piept cuprinde, pe lângă cei doi copreşecă orice alianţă de dreapta se poate dinţi, şi câte doi membri de la fiecare face numai în jurul lor. Noi am demon- formaţiune. strat că nu este aşa. Alţii spuneau că şi Mihaela PETROŞAN

Teologul Vasile Manea despre

Rolul laicului în biserică

Marţi seara, în Sala mică a Centrului Cultural „Drăgan Muntean” din Deva a continuat seria întâlnirilor duhovniceşti „Logos”, de această dată fiind invitat teologul Vasile Manea, care a conferenţiat pe tema „Rolul laicului în Biserică. Preoţia de obşte”.

Discursul lui Vasile Manea, pe o temă extrem de sensibilă şi importantă pentru teologia ortodoxă, aceea a rolului pe care îl are laicul în biserică, s-a pliat pe prezentarea unei cărţi extrem de interesante ce vizează acest subiect, „Biserica Duhului Sfânt”, a lui Nikolai Afanasiev. Vasile Manea a ţinut ca întâlnirea cu devenii dornici să înţeleagă teme sensibile ale teologiei ortodoxe să fie un dialog pe baza unei cărţi de valoare, a unor idei pe care aceasta le propune. „Eu vă prezint o carte. Nu e o predică. Vă spun o întâmplare, care mie îmi place foarte mult, referitoare la predică... Un copil adoarme în braţele tatălui său în timpul predicii, care dura o jumătate de oră, mai mult. Când se trezeşte întreabă: nu a terminat? La care tatăl îi răspunde: a terminat, dar nu poate să se oprească...”. Deoarece tematica abordată a fost destul de complexă, vom puncta doar câteva idei ce au răzbătut în această conferinţă. În primul rând, discuţia a avut ca punct de pornire şi linie susţinătoare o observaţie tristă legată de poziţia noastră în biserică: „Calea de comuniune cu Hristos este la îndemâna fiecăruia dintre noi şi este rugăciunea. (...) De

multe ori, pentru că am pierdut sensul celor ce se întâmplă în biserică, le dăm o putere magică. Ceea ce nu este cazul. Nu are nicio legătură una cu alta”. Vasile Manea a ţinut să sublinieze că este nu numai trist, ci şi extrem de periculos să căutăm mereu elemente magice în ceea ce se întâmplă în biserică, să transformăm viaţa creştină într-o căutare sterilă a magiei închipuite, a imaginilor supranaturale, a fantasticului imaginar. Manea spune că deja cei mai mulţi dintre noi nu mai ştiu că laicii sunt parte integrantă din liturghie, nu spectatori apatici ai slujbelor. „Aşa cum am precizat de la început, nu e vorba de a schimba ceva, e vorba de a înţelege: nimeni nu atentează, în această lucrare, la statutul preotului, care rămâne exact acela de liturg şi fără de care nu se poate oficia Sfânta Liturghie şi prin vocea căruia se rosteşte rugăciunea comunităţii. E important însă să ştim că noi nu suntem gură-cască la biserică, noi, laicii, nu asistăm doar, ci - este o formulă care a intrat în uz şi este acceptată acum de toată lumea - suntem co-slujitori”, a precizat Vasile Manea. Teologul clujean a subliniat repetat faptul că preotul nu poate oficia Sfânta Liturghie singur, ci numai cu participarea obştii. Ar mai trebui notată o concluzie tristă a teologului clujean, îngrijorătoare, dar care motivează căutarea unor soluţii, anume aceea că „toţi acum sunt creştini, dar practic cei care participă la Sfânta Liturghie sunt foarte puţini”.

Mihaela PETROŞAN


Ziarul Vãii Jiului

PUBLICITATE 11

vineri, 22 martie 2013

HOROSCOP

Berbec (21 Mar - 20 Apr)

Baţi la uşa multor instituţii, dar culmea, nicăieri nu reuşeşti să faci totul dintr-o singură încercare.

Vând Ford Fiesta 1,4 diesel, a.f. 2004, 2 locuri, utilitară. Taxă plătită. Telefon 0761.756839

DIVERSE

IMOBILIARE

Vând mixer DJ Behringer VMX-100, puţin utilizat, preţ fix 150 lei. Telefon 0720.946949.

Vând apartament 3 camere în Dimitrov, situat la stradă, parter înalt, îmbunătăţiri, centrală termică, geamuri termopan, izolat exterior, balcon închis, bine întreţinut, 2 boxe. Ideal de transformat şi în spaţiu cu altă destinaţie. Preţ 42.000 euro. Tel. 0724.571408

AUTO

Vând Ford Fiesta model 2006, fab 2005, 4 uşi, 1.4 diesel, 4 airbag, abs, închidere centralizată, radio cass original, consum ff mic, euro 4, taxa mediu 300 euro. Un singur proprietar de nouă. Preţ 2890 euro. Tel. 0765.459316 Vând Ford Focus model 2002, 1.8 diesel, aer condiţionat, abs, geam el., închidere centralizată, radio cass original, 4 airbag, un singur proprietar de nouă, statul austriac, recent adusă în ţară. Preţ 1950 euro. Tel. 0765.459316 Vând Ford Mondeo, an 1998, 1.8 benzină, airbag, radio cass original, închidere centralizată, stare foarte bună, un singur proprietar de nouă, recent adusă în ţară. Tel. 0765.459316 Vând Opel Corsa B, a.f. 1994, distribuţie schimbată, cauciucuri iarnă + vară, maşina se prezintă într-o stare foarte bună. Tel. 0765.591522

Vând teren în Petroşani, intravilan, zona Maleia, front stradal, acces auto, utilităţi, suprafaţa 2000 mp, pretabil orice construcţie, panoramă deosebită, preţ foarte mic neg. Tel. 0726.291090

Vând receptor Dolce, fără datorii. Preţ 20 euro. Relaţii la telefon 0761.756839

Vând laptop second hand Asus X54HR-SX067D, Intel i3,2, 15 GHz, AMD HD 7470 - 1 GB/RAM video, 750 GB HDD + accesorii (mouse, geantă), încă 1 an garanţie, preţ 1300 lei neg. Telefon 0720.946949.

SC REALCOM SA PETROªANI

Laboratorul de Producţie – Cofetărie – Patiserie, str. Lunca (lângă SC UPSROM şi Fabrica de Tricotaje), aduce în casele dumneavoastră cele mai gustoase şi delicioase specialităţi: Preluăm şi onorăm zilnic comenzi pentru toate ocaziile: mese festive, nunţi, botezuri şi alte evenimente.

Torturi de ciocolată Torturi cu frişcă Torturi cu fructe Sortimente diversificate de prăjituri Fursecuri Alune prăjite şi alte sortimente Telefon secretariat: 0254.542472, 0372.764439 Laborator: 0733.960320, int. 315 Depozit: 0733.690319, int. 342

ANGAJĂRI

Magazin încălţăminte, B-dul 1 Decembrie 1918, angajează vânzătoare, experienţă 3 ani. Tel. 0727.881104 Societate comercială angajează doi şoferi profesionişti, cat. C+E, cu experienţă, pentru transport internaţional de marfă, intracomunitar, cunoştinţele de limbă engleză, franceză, germană constituie un avantaj, salariu atractiv, doar persoane serioase. CV-urile se trimit la adresa de e-mail: electro.center@yahoo.com. Angajez vânzătoare pentru florărie în Petroşani, cu vârsta cuprinsă între 20-37 de ani. Relaţii la telefon: 0731.352612. SC angajează șofer TIR. Relații la telefon 0751199100 Petroşani.

Taur (21 Apr - 21 Mai)

Visele tale de ascensiune profesională au toate şansele să se materializeze cât de curând, pentru că azi ai putea primi un sfat folositor care să te lanseze direct la ţinta propusă.

Gemeni (22 Mai - 21 Iun)

Vestea proastă care se iveşte azi nu e chiar un capăt de drum. Aşteaptă să ieşi de sub influenţa şocului iniţial, pentru că vei găsi imediat o cale de rezolvare fără a da nimic peste cap.

Rac (22 Iun - 22 Iul)

Pregăteşte-te pentru adevărate lupte de principii, pentru că nimereşti în faţa unor persoane încăpăţânate din fire care o ţin numai pe a lor.

Leu (23 Iul - 22 Aug)

Eforturile depuse în comun la un proiect de serviciu generează rezultate excelente cu care toată lumea se mândreşte.

Fecioară (23 Aug - 21 Sep)

Eşti nemulţumit de felul în care evoluează un proiect la care îţi aduci contribuţia şi dacă începi să-ţi pierzi interesul, e semn că te cam apropii de sfârşit.

Balanţă (22 Sep - 22 Oct)

Te remarci prin idei geniale, prin soluţii strălucite, pentru că-ţi merge mintea brici şi ai curaj să-ţi exprimi punctul de vedere cu energie.

PIERDERI

Pierdut contract vânzare-cumpărare nr. 8327/28.01.1998 încheiat între vânzător RAGCL Lupeni şi cumpărător Budaşu Marin şi Budaşu Ana-Cristina. Se declară nul.

Institutul Social Valea Jiului, unitate de cercetare cu personalitate juridică, cu sediul în str. Universităţii nr. 20, desfăşoară pe baze contractuale, la standarde calitative ridicate, studii de impact, sondaje de opinii, anchete sociologice şi analize social-economice. Amănunte pe site-ul nostru www.institutulsocialvj.ro; contact la e-mail septimiukrausz@yahoo.com

Scorpion (23 Oct - 21 Noi)

Nu ştii să te bucuri de avantajele care ţi se oferă aproape pe tavă. Vine o veste atât de bună, care pe altul l-ar fi trimis în al nouălea cer, dar nu şi pe tine, fiindcă nu te prinde în cea mai bună formă psihică.

Săgetător (22 Noi - 20 Dec)

Eşti mândru de felul cum evoluează proiectele tale de la serviciu, în care tu joci un rol central. Mulţi ascultă de sfaturile tale, pentru că eşti un fel de lider peste toţi.

Capricorn (21 Dec - 19 Ian)

Primeşti un verdict care, oricum ar fi privit, tot dezavantajează pe cineva. Ori tu eşti cel dezamăgit, pentru că nu e răspunsul pe care îl aşteptai, ori altul are de suferit din cauza unui act de dreptate.

Vărsător (20 Ian - 18 Feb)

Faci parte dintr-un colectiv în care totul evoluează într-o direcţie constructivă. Cât timp dialogul se menţine pe un teren echilibrat şi amabil, totul va merge foarte bine.

Peşti (19 Feb - 20 Mar)

La momentul potrivit, se iveşte exact ajutorul de care aveai cea mai mare nevoie. Intervine cineva în favoarea ta...

www.zvj.ro


CMYK

Ziarul Vãii Jiului

12 ACTUALITATE

vineri, 22 martie 2013

EH Vulcan:

Ing. Aurelian Enache, alias Don Cafe "Cafeluţă", pe picior de debarcare? S-a tot zvonit, s-a tot auzit, dar de întâmplat nu i s-a întâmplat nimic şi de la loc nu a fost mişcat. Este vorba

despre ing. Aurelian Enache, directorul EH Vulcan, care, dat fiindu-i renumele,

AsociaĠia Culturală LES AMIS DE LA FRANCE - Petrila în parteneriat cu AMBASADA FRANğEI ÎN ROMÂNIA

cu prilejul

SĂPTĂMÂNII INTERNAğIONALE A FRANCOFONIEI vă invită să participaĠi la manifestările cultural-artistice

SPUNE-MI ZECE CUVINTE SEMĂNATE ÎN DEPĂRTARE Manifestările vor avea loc vineri, 22 martie 2013, orele 17:00, la Mediateca Francofonă JEAN MONNET – Petrila Strada 8 Martie, Bl. 33/2 (lângă SPLAS – Petrila).

şi-a dobândit şi porecla de Don Café "Cafeluţă-Compresor". De câte ori s-a vorbit de iminenta lui debarcare de la conducerea minei Vulcan, tot de atâtea ori cu Aurelian Enache nu s-a petrecut nimic deosebit de consemnat în presă. Şi, ca atare, secretara îi aduce cafeluţa şi acum tot în biroul de la etajul întâi al corpului administrativ al exploatării.

Numai că,

acum, când ne apropiem tot mai mult de momentul alipirii minei la atât de discutatul complex energetic şi după - cum s-a auzit - de curajul lui pripit de a aspira la o funcţie babană în organizaţia

Mai încet, însă,

cu presupusul despre persoana care-i va lua locul, deşi se vehiculează câteva nume. Asta, fiindcă, aşa cum bănuiţi, discuţiile se poartă între marii câştigători, PSD şi PNL, iar dornici să ajungă la butoanele minei Vulcan sunt din ambele tabere ale aliaţilor. Nu-i de mirare, din moment ce şi pentru manetele de comandă ale complexului aspiranţii se luptă şi-şi pun în mişcare pilele pe care le are fiecare. Gheorghe OLTEANU

Ziarul Vaii Jiului )

CONSILIUL LOCAL ùI PRIMĂRIA PETRILA

municipală a PSD, pare-se că lui "Cafeluţă Compresor" i se pregăteşte ceva. Nu de rău, fiindcă ieşirea la pensie, după ce, ani şi ani, ai luptat cu îndârjire pe frontul cărbunelui şi al mişcării sindicale, nu poate fi nicidecum ceva de speriat.

www.zvj.ro zvj2008@yahoo.com office@zvj.ro COTIDIAN REGIONAL CU CAPITAL INTEGRAL PRIVAT ISSN 2065 - 5096 Telefoanele redacþiei: 0 2 5 4 .5 4 9 0 2 0 0 2 5 4 .5 4 9 1 2 1 ( fa x ) 0 7 3 7 .5 7 5 5 8 2

Director: Cătălin DOCEA docea@zvj.ro

Redactor şef: Marian BOBOC

Colectivul de redacþie:

Alina PIPAN alinapipan@yahoo.com 0766.678380; 0737.352129 Corneliu BRAN 0766.728688 Mihaela PETROŞAN petrosan@zvj.ro 0732.413134 Gheorghe OLTEANU Loredana JUGLEA 0763.673727 loredanajuglea@yahoo.com

Colaboratori permanenþi:

Ion ALDESCU, Mircea ANDRAŞ, Mihai BARBU, Valeriu BUTULESCU, Irina BOBOC, Gilbert DANCO, Dumitru GĂLĂŢAN-JIEŢ, Ion HIRGHIDUŞ, Ioan LASCU, Alin RUS, Petronela-Vali SLAVU, Dumitru VELEA

DTP:

Bogdan SOVAGO Daniela FILIMON 0761.756837

Administrativ / Publicitate: Diana SANTA - 0722.344681 Difuzare: Marcel DOCEA - 0761.756839

Redacţia şi administraţia: Petroşani, str. N. Bălcescu nr. 2, et. 2

www.zvj.ro


Prãvãlia cu istorii CMYK

Apare sub direcþia lui Marian Boboc ISSN: 2065-510X

File dintr-o istorie a apei în cereri

Publicaþie de istorii din Valea Jiului Anul VI Nr. 175 22 martie 2013 4 pagini

De Ziua Mondiala a Apei,

Poveşti despre apaduct

Dacă tot s-a nimerit ca ziua de apariţie a Prăvăliei cu istorii să coincidă cu Ziua Mondială a Apei, celebrate chiar azi, vă propunem o incursiune inedită prin istoricul încă neexplorat al exploatării apei în Valea Jiului. Din “pânza freatică” a documentelor am reuşit captarea câtorva poveşti. Între altele, din cele cercetate de noi am reţinut un lucru important pentru comunitatea locală: istoria apei coincide cu istoria civilizaţiei. Cum nu vrem să vă inducem şi alte concluzii, ne oprim aici, lăsându-vă nealterată plăcerea lecturii. Dacă, uneori, materialele jurnalistice publicate în ZVJ despre exploatarea în contemporaneitate a apei au “beneficiat” de drepturi la replică din partea conducerii Apa Serv, suntem siguri că aceste istorii vor rămâne fără... replică. Dacă s-ar face un clasament al celei mai înjurate întreprinderi, cred că aceea a exploatării apei din Valea Jiului ar ocupa un loc pe podium. Însă, înainte de a înjura o întreprindere, cred că e corect să-i cunoşti istoria. Corect şi fascinant, desigur. Marian BOBOC

Odată cu edificarea de noi locuinţe, străzi, cartiere, Primăria Petroşani se confruntă cu un nou tip de cerere: cererea de extindere/ reparare a apaductului/ conductei de apă/ canalizării. Aceste cereri ale cetăţenilor vorbesc de la sine de dezvoltarea urbei şi de dinamica investiţională a exploatării apei. În cele ce urmează ne vom ocupa de câteva dintre aceste cereri, arondate unor nevoi diferite.

Grădina de copii

În 1933, grădina de copii din Petroşani solicită comisiei interimare repararea conductei de apă. Mecanicul conductei de apă le explică reprezentanţilor interimari necesitatea imperativă a reparării conductei. Aceştia “decid ca lucrările de reparaţii să se facă în contul bugetului grădinei”.

Branşament pe str. Aurel Vlaicu

“Subsemnata Văd. Ronai Ludovic cu onoare rog binevoiţi a aproba legătura mea particulară a conductei de apă cu conducta principală a oraşului în str. Aurel Vlaicu No. 8, obligându-mă a respecta statutul conductei de apă.

Referitor la refacerea pavajului în stradă, dl. Nicolae Sădean este obligat a-l reface, deoarece dânsul face şi instalaţia şi a calculat şi refacerea străzii”. (9 X 1932)

Racordarea apaductului în bucătărie

“Subsemnatul cu onoare vă rog să binevoiţi a-mi aproba racordarea apaductului în bucătăria caselor locuite de mine din Colonia Brătianu No. 138, Lonea, din conducta secundară ce trece prin faţa caselor, obligându-mă a plăti spesele racordării. (...) Cu deosebită stimă, Krausz Francisc, Lonea la 2 IX 1932”. La cererea de mai sus, Primăria Petroşani răspunde la 10 septembrie 1932: “La cererea prezentată, vă comunicăm că Comisia Interimară în şedinţa din 6 septembrie a dat autorizaţia pentru introducerea apei din conducta comunei, cu condiţia ca lucrarea să se facă conform normelor regulamentului conductei, sub supravegherea mecanicului conductei noastre, care va face şi legătura cu conducta comunei, fiind acesta singurul în drept de a executa această lucrare. Pentru folosinţa apei se vor plăti taxele conform regulamentului conductei de apă.

Coincidenţă stranie sau blestemul apei?

Doi şefi peste apele Petroşaniului au murit la aceeaşi vârstă

1910. Un credit de 65.000 de coroane pentru

La 17 mai 1910, consiliul local ia o hotărâre importantă pentru istoria alimentării cu apă şi a canalizării Petroşaniului: accesarea unui credit de 65.000 de coroane de la Banca Maghiară în vederea construirii uzinei de apă şi a turnului de apă. Chiar dacă unii comentatori ai epocii considerau că ar fi putut fi identificate şi alte soluţii, consilierii petroşeneni au fost de părere că doar un credit bancar poate dinamiza dezvoltarea reţelei de apă potabilă şi de canalizare, considerată în acea vreme o prioritate absolută a comunităţii. Nici nu avea cum să nu stea sub semnului imperativului chestiunea apei potabile şi a canalizării, din moment ce în Petroşani şi în celelalte localităţi ale Văii Jiului rata îmbolnăvirilor de tuberculoză era foarte mare. Fără îndoială că unul dintre motivele situaţiei alarmante a cazurilor de TBC era dat şi de calitatea îndoielnică a apei potabile a fântânilor, de multe ori contaminată cu feluriţi microbi, fântâni care erau folosite în comun de mai multe familii. Mai adăugăm şi faptul că, în lipsa canalizării, cei mai mulţi dintre petroşeneni aruncau zoaiele direct în stradă. „Toate aceste probleme pot fi rezolvate prin crearea unei reţele moderne de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare. În ceea ce priveşte drumurile noastre, până acum am avut doar două alternative: ori praf ori noroi”, notează un cronicar local. Situaţia deplorabilă a drumurilor petroşenene din 1910, „noroi şi praf”, ne aminteşte de o zicală de la sud de Carpaţi, cu notorietate în perioada antebelică şi interbelică: „Să te ferească Dumnezeu de noroiul din Roşiori, de praful din Alexandria şi de judecătorii din Turnu Măgurele”… Pentru pietruirea şi asfaltarea cu un „covor

- continuare în pagina a IV-a -

Uzina de apă Petroşani

IV ina Pag

ceramic” a străzii principale a Petroşaniului, apelor vor fi avantajate de cursul superior al ministerul va aloca fondurile necesare. Cu toată pârâului Maleia. Datorită diferenţei de altitudine, această modernizare a drumurilor, problema era cheltuielile necesare sunt substanţial diminuate. considerată rezolvată doar pe jumătate. Acelaşi Merită menţionat că în multe alte oraşe care nu se cronicar ne explică şi cauza „jumătăţii de măsură” bucură de astfel de condiţii naturale, funcţionarea a succesului edilitar: „Vara, acest covor ceramic uzinei de apă presupune cheltuieli mult mai mari trebuie udat mereu, pentru ca praful purtător de datorate instalaţiilor industriale de pompare a microbi şi viruşi ai multor boli, în special apelor în turnul de apă, în timp ce la noi, apa este tuberculoză, să nu ajungă în plămânii noştri. Acest urcată în turnul de apă aproape gratis datorită lucru, şi nu numai pentru strada principală, ci şi condiţiilor naturale optime”. pentru piaţete, este posibil doar prin construirea Totuşi, ziariştii timpului se dovedesc optimişti, unei reţele de apă”. dar şi vigilenţi cu manipularea banului public: „Atât Introducerea reţelei de apă potabilă şi a de construirea, cât şi, ulterior, de exploatarea canalizării este văzută ca o mare victorie a uzinei de apă, fără îndoială, se vor ocupa oameni civilizaţiei: „Apoi, fiecare familie va avea apa cu o pregătire profesională adecvată. Nu este cazul potabilă în casă, la robinet. O apă filtrată, în sfârşit, nostru, noi suntem ziarişti, dar, câtă vreme această o apă sănătoasă. Astfel, fiecare cetăţean va avea investiţie publică se finanţează printr-un credit acces la o baie personală, scăpând de incon- important, care va fi plătit prin majorarea taxelor venientele generate de băile publice, puţine la pe care le plătim cu toţii, ni se pare necesar să ne număr şi insalubre, care, indiscutabil, sunt un focar implicăm, astfel încât tot acest proces să fie cât de îmbolnăvire. Iar reţeaua de canalizare va elimina mai transparent”. Transparenţa instituţiilor publice, odată pentru totdeauna aruncarea în stradă a un concept cu o vechime seculară în Valea Jiului. apelor uzate, de multe ori direct pe pantofii De reţinut… (Marian BOBOC&Adrian CATANĂ) noştri”. Din detaliile tehPovestea angajării mecanicului conductei de apă a -III nice ale turnului de apă e II inil g a P şi uzinei de filtrare Petroşaniului şi Petrilei reţinem avantajul condiţiilor naturale, care nu Licitaţie cu dedicaţie? Personalul de întreţinere a conductei de ştim cum şi prin ce apă de la izvor până la abonat: un mecanic şef, un mecanic care procedee tehnico-mana- cunoaşte perfect meseria, un mecanic ajutor, un ziuaş O geriale în zilele noastre învoială „beton” 3 ofertanţi Nu întotdeauna preţul cel mai mic s-au transformat în… e şi câştigător OCL intră pe fir Uite licitaţia, nu e licitaţia… dezavantaje: „Turnul de Una spune Prefectura, alta Consiliul Judeţean Happy-end apă şi uzina de filtrare a


II

PRĂVĂLIA CU ISTORII

vineri, 22 martie 2013

1932-1933

Povestea angajării mecanicului conductei de apă a Petroşaniului şi Petrilei

Licitaţie cu dedicaţie? Personalul de întreţinere a conductei de apă de la izvor până la abonat: un mecanic şef, un mecanic care cunoaşte perfect meseria, un mecanic ajutor, un ziuaş O învoială „beton” 3 ofertanţi Nu întotdeauna preţul cel mai mic e şi câştigător OCL intră pe fir Uite licitaţia, nu e licitaţia… Una spune Prefectura, alta Consiliul Judeţean Happy-end

Mecanicul a abzis

Mecanicul conductei de apă anunţă autorităţile locale că de la 31 decembrie 1932 va „abzice” de la serviciul său. Dată fiind importanţa acestui serviciu pentru comunitate, Comisia interimară a comunei urbane Petroşani se reuneşte la 18 noiembrie la primărie. La şedinţa comisiei participă Ioan Niciu (fost primar PNŢ şi preşedintele al comisiei), Traian Raţiu, Virgil Şerb, Ioan Bâjia şi Dan Buzdugă – membri, dr. Emil Boeriu – jurisconsult, dr. Matei Sifronea – medicul oraşului şi ing. Dumitru Dumitriu (a cărui funcţie la Primăria Petroşani, aceea de „inginerul oraşului”, echivala cu aceea deţinută azi de destoinicul inginer Aron Dumitrescu – şeful SPDAPP). La punctul 9 al ordinii de zi a şedinţei se află proiectul de hotărâre care vizează „angajarea mecanicului conductei de apă”. Secretarul primăriei aduce la cunoştinţa comisiei interimare că „deoarece mecanicul conductei de apă a abzis serviciul cu data de 31 decembrie a.c. urmează a se lua măsuri pentru completarea acestui post”. Consilierii interimari locali hotărăsc: „Comisia interimară primeşte abzicerea şi decide ca, pentru a se da în întreprindere întreţinerea reţelei conductei de apă, să se publice concurs conform condiţiunilor din trecut”. Zis şi făcut.

Primăria anunţă concursul

În aceeaşi zi, 18 noiembrie 1932, este trimisă spre publicare în Buletinul Oficial al judeţului Hunedoara şi afişată la avizierul Primăriei Petroşani următoarea „publicaţiune”: „Se aduce la cunoştinţa generală că, pentru a da în întreprindere de întreţinere şi bună funcţionare a conductei de apă pentru anul 1933, publicăm concurs. Cererile sunt de a se înainta la sediul Primăriei până în seara zilei de 20 decembrie. Concurenţii trebuie să fie de meserie şi să întrunească toate condiţiunile prescrise. Condiţiunile se pot vedea la Primărie, uşa nr. 3”. Până la 20 decembrie sunt depuse 3 oferte, ale lui Eduard Huneadi, Carol Biro şi Nicolae Sădean.

Ofertele

La 22 decembrie, membrii comisiei interimare se întâlnesc din nou pentru a decide în chestiunea angajării mecanicului conductei de apă. Secretarul primăriei prezintă ofertele primite. Se desfac plicurile. Prima ofertă: „Onor Primăria oraşului Petroşani/ Oferta/ Asupra lucrărilor de întreţinere în bună funcţiune conducta de apă şi canalizare/ Subsemnatul mă oblig a întreţine în bună stare în toată vremea conducta de apă şi canalizarea ce să ţine de Primăria Oraşului Petroşani, cu angajaţii mei, în sumă globală (anual) Lei 180.000./ Petroşeni la 20 Dec. 1932/ Cu tot respectul/ Biro Carol/ Mechanic şi instalator de apaduct”. A doua: „Ofert/ On./ Primăria Comunei Urbană Petroşeni/ Pentru întreţinerea apaductele canalizării în bună funcţiune lunar lei 8.460, adică opt mii patru sute şasă zeci lei/ Petroşeni/ La 19 decembrie 1932/ Cu deosebită stimă/ Eduard Huneadi/ Instalator de apaduct şi mecanic”. A treia: „Către/ Onor/ Primăria Comunei Urbane/ Petroşani/ Domnule Primar,/ În urma publicaţiunei din 18 XI sub No. 4976/ 1932, cu onoare înaintez cererea pentru ocuparea postului de şef mechanic al Uzinei de apă a oraşului Petroşani şi comunele aparţinătoare la această conductă. Subsemnatul Nicolae Sădean mă angajez a întreţine întreaga reţea a conductei principale, începând de la izvor până prin toate comunele care au foloase de această conductă, atât cât şi oraşul Petroşeni. Pe lângă întreţinerea conductei principale mă oblig a întreţinea în bună stare toate fântânile comunale ce sunt instalate pe străzi, atât cât şi robinetele principale şi robinetele de incendiu, punându-mi-se la dispoziţie tot materialul necesar ce vor cere necesităţile acestor reparaţiuni, transportat la faţa locului. Pe lângă întreţinerea conductei de apă, mă oblig a întreţinea şi canalizarea ce este pe conducta din oraşul Petroşeni.

Toate aceste lucrări le voi executa cu personalul meu angajat şi toate lucrările de reparaţiuni le voi face în atelierul meu, fără nicio pretenţie din partea Primăriei. Eventuale lucrări necesare ce se vor ivi, ca de exemplu lucru de strung, sudat cu oxigen şi lucru de zidărie, atât cât şi la caz că voi fi nevoit a folosi mai mult ca un instalator, un ucenic şi doi ziuaşi, Primăria va fi îndatorată a suporta toate spesele. Condiţiunile mai detaliate să fie acelea ce le-am avut în contractul din anul 1931. Acest angajament îl fac pentru suma globală de lei unasutăşaptezecidemii anual, începând cu data de angajare/ Petroşani/ 20 XII 1932/ Cu deosebită stimă Nicolae Sădean”.

Nu întotdeauna preţul cel mai mic e şi câştigător

După deschiderea ofertelor, comisia interimară constată că au ofertat 3 persoane: Eduard Huneadi (101.520 lei/ an), Carol Biro (180.000 lei/ an) şi Nicolae Sădean (170.000 lei/ an). În mod logic, câştigător al licitaţiei ar fi trebuit să fie declarat Eduard Huneadi, care a ofertat cel mai mic preţ. Însă, surpriză!, acum intră în joc inginerul primăriei. Referitor la oferta lui Huneadi, în referatul întocmit, inginerul oraşului constată că „oferta nu este serioasă, neputând face faţă nevoilor cu suma oferită”. Prin urmare, comisia interimară acceptă şi aprobă „oferta D-lui Sădean Nicolae cu suma de Lei 170.000, una sută şaptezeci mii, deoarece după referatul inginerului suma nu este prea exagerată şi fiindcă acesta dă mai multă garanţie pentru buna funcţionare a conductei de apă, fapt constat în timpul din 1923-1931, cât a stat în serviciul Primăriei ca mecanic al conductei de apă şi canalizare”. Membrii comisiei interimare mai decid ca angajarea să fie făcută doar pentru anul 1933, „şi pe lângă condiţiunile stipulate în contractul din trecut, pe lângă reţinerea de 10% din competinţa lunară ca garanţie”. După cum se observă, şi istoria licitaţiilor petroşenene ne arată că nu întotdeauna oferta cea mai mică e şi cea câştigătoare. Aviz, contemporanilor!

Învoiala

Vom reda ca pe un document important pentru moravurile comerciale ale vremii, dar şi pentru story-ul documentarului nostru, contractul de angajare încheiat în ultima zi a anului 1932 între câştigătorul licitaţiei, Nicolae Sădean, şi Primăria Petroşani. Contractul, în afara unui articol („În afară de cazurile prev. la art. precedent, comuna nu poate denunţa contractul decât cu 90 zile înainte de expirarea acestuia. Chiar nedenunţat la timp, contractul nu se prelungeşte tacit pentru anul următor”) şi a sumelor (în 1931 – 200.000 lei, în 1933 – 170.000 lei), este identic cu cel încheiat între aceleaşi părţi în anul 1931: „Contract de angajare Între comuna Urbană Petroşani, rep. prin: Niciu Ioan, primar, pe de o parte, şi Dl. Niculae Sădean, instalator de apaduct, cu dom. în Petroşani – pe de altă parte –, a intervenit astăzi următoarea Învoială: Comuna urbană Petroşani angajează pe Dl. Niculae Sădean – pe termen de un an, cu începere de la 1 Ianuarie 1933 – până la 31 Decembrie 1933 – ca şef mecanic al Uzinei de apă, cum şi pentru lucrările de canalizare ale acestei comune, în condiţiunile ce urmează: 1. Dl. Niculae Sădean este îndatorat a întreţine în bună ordine conducta de apă (conducta principală) – începând de la Izvorul Jieţi – până în comuna Petroşani, împreună cu toate ramificaţiile aceleia de pe teritoriul comunei Petroşani, Petrila, robinetele de incendiu, robinetele principale, cu un cuvânt toate instalaţiile ce ţin de apaductul oraşului şi cad în administraţia şi proprietatea comunei, de asemeni şi canalizarea comunei Petroşeni. 2. Toate piesele necesare întreţinerii apaductului sau canalizării vor fi procurate şi date de către comună; prelucrarea acestor piese se va face în atelierul angajatului Sădean Nicolae, în afara de strunjit şi de sudarea cu oxigen, fără ca şef mecanicul să pretindă ceva pentru folosirea sculelor, combustibilului şi iluminatului. Costul lucrărilor de strungit şi de sudat cu oxigen a pieselor va fi suportat de către comună. 3. În scopul îndeplinirii întocmai a serviciului de întreţinere, şef mecanicul sus numit este îndatorat a ţine în permanenţă pe lângă sine următorul personal: 1 mecanic care cunoaşte perfect meseria, 1 mecanic


PRĂVĂLIA CU ISTORII III

vineri, 22 martie 2013

ajutor, 1 ziuaş. 4. Este cu desăvârşire interzis angajatului N. Sădean a părăsi teritoriul conductei de apă, fără a lăsa – pe deplina sa răspundere - un locţiitor-expert – în locul său; absentarea de la serviciu peste 5 zile nu se poate admite decât cu aprobarea Primăriei, de asemenea tot pe răspunderea completă a angajatului. Absentările de la serviciu până la 5 zile vor fi anunţate în prealabil atât D-lui Primar, cât şi D-lui Inginer al Oraşului. Nu se poate refuza şef mecanicului permisiuni până la 5 zile, dacă conducta de apă este în ordine. 5. Pentru îndeplinirea lucrărilor de întreţinere arătate la p. 1 al acestui contract, angajatul N. Sădean primeşte anual de la Comuna Urbană Petroşani o sumă globală de lei 170.000, adică una sută şaptezeci de mii lei, plătibili în rate lunare egale, din această sumă globală este îndatorit a plăti şi salariile personalului Serviciului, de asemenea şi taxele legale după angajaţii săi către Casa Cercuală de Asigurări Sociale. La fel este îndatorat a plăti şi impozitul pe salarii după acest pauşal. 6. Angajatul Sădean Nicolae, cât şi personalul său ajutor n-au calitatea de funcţionari comunali. 7. Comuna Urbană Petroşani va pune la dispoziţia numitului angajat tot materialul necesar întreţinerii conductei de apă şi canalizării, transportat la faţa locului de montaj. 8. Pentru cazuri de forţă majoră - înţelegând sub aceste cazuri: inundaţiile, îngheţul şi cutremurul de pământ etc. – Comuna Urbană este îndatorată a suporta cheltuielile cu plusul de muncitori, ce întrec numărul personalului arătat la p. 3, de asemenea, a pune la dispoziţie în aceste cazuri şi sculele speciale necesitate de urgenţa lucrărilor. 9. Întrucât canalizarea va necesita lucrări de zidărit, comuna Petroşani va suporta salarul zidarilor şi salahorilor. 10. La instalaţiuni de conducte noi, şef mecanicul Sădean Nicolae nu este îndatorat a întrebuinţa personalul angajat, în schimb însă şef mecanicul este obligat a conduce lucrările, cu personalul angajat de către comună. 11. La reparaţiunile de la conducta principală, întrucât va trebui închisă – vremelnic – apa, Primăria Comunei va anunţa – la timp potrivit – publicului – din Oraş – prin batere de tobă – închiderea conductei, după anunţarea prealabilă a şef mecanicului. 12. Pauşalul de întreţinere – fixat la p. 5 al acestui contract – se va plăti de către comună şefului mecanic în rate lunare de câte 14.166, anume rate lunare egale, şi anume câte 7083 lei la ziua a 16 a fiecărei luni, şi câte 7.083 lei la finele lunii, cu acte în regulă, făcându-se reţinerile arătate la p. 13 al contractului. 13. Din pauşalul ce-l primeşte şef mecanicul se va reţine de către primărie la fiecare plată câte 10%, cu titlu de garanţie, adică anual o garanţie totală de 17.000 – şaptesprezece mii lei; această garanţie nu se va restitui şef mecanicului decât după expirarea contractului de faţă şi după ce şef mecanicul îşi va fi făcut – în perfectă ordine – predarea serviciului său; altfel, garanţia se va reţine ca acoperire pentru eventualele daune, rezultând din gestiunea şef mecanicului de către comună. 14. Şef mecanicul răspunde către Comună de orice daune şi prejudicii prevenind din culpe, neglijenţa sa sau a angajaţilor săi. 15. Pentru cazul că şef mecanicul nu-şi va îndeplini întocmai îndatoririle sale contractuale, sau va dovedi o culpă vădită în îndeplinirea lor, periclitând prin aceasta interesele comunei, aceasta este în drept a rezilia de drept contractul

de faţă şi a reţine garanţia şef mecanicului pentru acoperirea eventualelor daune pricinuite de acesta sau de către angajaţii săi. 16. Condiţiunile contractului de faţă nu pot fi modificate decât prin acordul ambelor părţi şi după un aviz prealabil de cel puţin 3 (trei) luni, făcut de celeilalte părţi. 17. Şef mecanicul nu poate denunţa contractul de faţă decât după un aviz prealabil de 3 luni, făcut Primăriei Comunei Petroşani. 18. Părţile contractante renunţă reciproc la îndreptăţirea prevăzută la Art. 934 din C. Civ. Austr. 19. Taxele legale împreunate cu actul de faţă cad în sarcina D-lui N. Sădean. 20. Contractul de faţă intră în vigoare pe ziua de 1 ianuarie 1933. După cetire şi explicare s-a aprobat şi semnat, observând că actul s-a redactat în 2 exemplare originale, unul rămânând în posesiunea Primăriei, iar celălalt predându-se D-lui N. Sădeanu. Petroşani la 31 decembrie 1932 Semnat – Sădeanu - şi Ion Niciu - primare”.

OCL intră pe fir

OCL era acronimul Oficiului Central de Licitaţii din cadrul Ministerului Finanţelor. Acesta veghea la legalitatea licitaţiilor organizate de instituţiile publice ale statului român. Astfel, la 19 ianuarie 1933, aflând de licitaţie din Buletinul oficial al judeţului Hunedoara, OCL intră pe firul licitaţiei, atenţionând Primăria Petroşani: „(…) Constatând că în Monitorul Judeţean No. 50/ 1932 aţi publicat o licitaţie la data de 20 decembrie 1932 pentru întreţinerea conductei de apă, avem onoare a vă ruga să binevoiţi a ne comunica de urgenţă rezultatul ei, conform art. 84 din Legea Contabilităţii Publice şi art. 50 din regulamentul de funcţionarea Oficiului Central de Licitaţii publicat în Monitorul Oficial No. 1 din 1 ianuarie 1930. În caz când licitaţia nu a avut loc, sau a rămas fără rezultat, din orice motive, ni se vor comunica acestea, tot în termen de 3 zile de la data când s-a ţinut, sau urma să se ţină licitaţia în chestiune, arătându-ni-se şi motivele. Cu onoare vă încunoştinţăm, că în cazul când nu ni se va răspunde la cele de mai sus, Oficiul Central de Licitaţii, conform dispoziţiunilor art. 84 L.C.P., se va vedea silit a aduce cazul la cunoştinţa Domnului Ministru de Finanţe”.

Uite licitaţia, nu e licitaţia…

În răspunsul către Oficiul Central de Licitaţii, Primăria Petroşani o dă la întors în privinţa licitaţiei: „Onor Ministerul Finanţelor/ Oficiul Central de Licitaţii/ Referitor la adresa D-voastră (…) din 19 ianuarie a.c. cu privire la angajarea mecanicului conductei de apă, avem onoare a vă comunica, că nu este cazul cu licitaţie publică, ci de completarea unui post prin concurs. (…) hotărârea dată în această cauză este înaintată Onor. Prefecturii Deva, pentru a obţine aprobarea necesară”. E drept că în anunţul public dat de primărie se vorbeşte de „concurs”, nu apare niciunde cuvântul „licitaţie”, însă după cum s-a văzut, concursul a avut loc după regulile… licitaţiei publice. Chiar din „învoială” reiese clar că nu se angajează doar o persoană, aceea a mecanicului

şef, ci mai multe, am putea spune, respectând proporţiile, o adevărată „instituţie tehnică pentru deservirea uzinei de apă”. Uite licitaţia, nu e licitaţia, nu e aşa?

Una spune Prefectura, alta Consiliul Judeţean

Trebuie să menţionăm şi faptul că la 11 ianuarie 1933 Prefectura judeţului Hunedoara pune în vedere Primăriei Petroşani, fără a-şi motiva gestul, să suspende hotărârea comisiei interimare: „(…) vă rugăm a înainta întreg dosarul cauzei dezbătute în şedinţa Cons. Int. a acelui oraş din 22.XII.1932 sub punctul 7, privitor la angajarea mecanicului conductei de apă spre a putea exercita dreptul de control şi a decide în cauză. Până atunci, vă rugăm a suspenda executarea acelei deciziuni”. Din documente reiese că în 1933 consiliul judeţean avea competenţe asupra hotărârilor emise de consiliile locale. Astfel, la 28 februarie 1933, Delegaţia Consiliului judeţean Hunedoara se pronunţă asupra legalităţii Hotărârii nr. 7/ 22 decembrie 1933 Comisiei Interimare a comunei urbane Petroşeni: „Delegaţia Consiliului judeţean ia act de hotărârea Comisiei interimare a comunei urbane Petroşeni cu nr. 7 din şedinţa ţinută la 22 Dec. 1932, ca fiind luată cu respectarea formelor legale în vigoare”.

Happy-end: o nouă hotărâre

În şedinţa din 1 aprilie 1933, comisia interimară petroşeneană pune capăt acestei bizare poveşti administrative. La punctul 11 al ordinii de zi, Ioan Niciu – preşedintele comisiei interimare – şi membrii acesteia - Traian Raţiu, Ioan Băjia, Dan Buzduga, jurisconsultul dr. Emil Boeriu şi dr. Matei Sofonea, medicul oraşului - pun în discuţie modificarea hotărârii pentru angajarea mecanicului la Uzina de apă. Ioan Niciu identifică nelegalitatea hotărârii precedente în… necunoştinţa schimbării anului bugetar. Niciu precizează „referitor la hotărârea dată cu privire la angajarea mecanicului Sădean Nicolae de către cei în drept, urmează ca timpul de angajare să se modifice conform anului bugetar, şi anume începând de la 1 aprilie şi nu 1 ianuarie, cum s-a procedat, pentru motivul că la angajarea lui nu am avut cunoştinţă de schimbarea anului bugetar, iar de altă parte ca să nu avem dificultăţi la plata competinţelor, având pentru trimestrul ianuarie – martie 1933, bugetul anului 1932, unde a fost prevăzută o sumă mai mică decât ceea cu care a fost angajat”. După expunerea lui Ioan Niciu, comisia interimară „decide în unanimitate ca contractul de angajare să înceapă cu data de 1 aprilie, expirând la 31 martie 1934, plătindu-i-se pentru trimestrul ianuarie-martie 1933 suma prevăzută anului 1932, care buget a fost menţinut şi pe acest trimestru. Aceasta cu atât mai vârtos, că şi angajatul este de acord la aranjarea chestiunii în forma propusă”. Ţinând cont că preşedintele comisie interimare, Ioan Niciu, era profesor, deci un om cu pregătire intelectuală, şi fusese şi primar „plin” al Petroşaniului, ne vine greu să credem că acesta nu avea cunoştinţă de schimbarea anului bugetar. Însă, după atâţia ani, ce mai contează… Fapta, dacă a existat vreo licitaţie cu… dedicaţie, e cu siguranţă prescrisă. Marian BOBOC


IV PRĂVĂLIA CU ISTORII File dintr-o istorie a apei în cereri

- urmare din pagina I -

Apă pentru... gheaţă

Gheaţa din Valea Jiului a reprezentat nu doar o sursă de venit pentru negustorii care exploatau această resursă naturală, devenită marfă căutată în lunile călduroase, ci şi o preocupare sanitară a administraţiei locale. La 21 februarie 1921 Primăria Petroşani îl atenţionează pe medicul de circumscripţie despre situaţia gheţii din bălţile Livezeni, exploatată de negustorul Scheffer: “(...) Binevoiţi a lua la cunoştinţă că mai multe plângeri a venit primăriei, din motivul acela că Dl. Scheffer şi ortacii au transportat ghiaţa din bălţile ce sunt pe câmpul Livezenilor, în care bălţi din partea oficiilor barometrice s-au transportat murdăriile din latrine. Vă rog binevoiţi a constata că acele bălţi din care sau transportat ghiaţa sunt curate adecă apa este limpede şi neinfectată prin murdării, ca ghiaţa adusă în gheţării să nu conţină microbi periculoşi pentru (...) în timp de vară”. O cerere adresată, la 25 ianuarie, primarului Petroşaniului de Adolf Muller confirmă faptul că gheaţa reprezenta o marfă vandabilă şi în 1933, dar care necesita o autorizaţie din partea primăriei, care, după cum aţi citit mai înainte, gestiona alimentarea cu apă a oraşului: “Domnule Primar/ Subsemnatul Muller Adolf domiciliat în comuna Petrila-Lonea cu tot respectul Vă rog să binevoiţi a-mi da cuvenita autorizaţie, ca să pot folosi apa din conducta comunei Petroşani pentru fabricarea de gheaţă, care gheaţă se va folosi în marea majoritate de comună neavând comuna gheţari (sic!)!”. La 27 ianuarie,

vineri, 22 martie 2013

Comisia interimară a comunei urbane Petroşani pune în discuţie cererea lui Adolf Muller. După citirea cererii, secretarul primăriei comunică faptul că “mecanicul conductei de apă nu a obiecţionat nimica contra aprobării cererii din motivul că este apă suficientă şi nu se va folosi o cantitate mai mare de apă”. Prin urmare, membrii comisiei interimare hotărăsc: “în unanimitate eliberarea autorizaţiei pentru folosinţa apei la fabricarea de gheaţă, pe lângă plata sumei ce se va stabili de secţia financiară”. La 31 martie 1933, se stabileşte că fabricantul de gheaţă Muller va consuma 100 de metri cubi de apă şi va plăti 800 lei. Deci, în 1933 metrul cub de apă costa doar 8 lei! De reţinut...

Pasagiul Sarmiseghetuza

“Subsemnatul Karacsonyi Ştefan, domiciliat în comuna Petroşeni, Strada Pasagiul Sarmiseghetuza No. 9, cu profund respect vin a Vă ruga să bineveniţi a-mi da aprobarea cuvenită pentru introducerea conductei de apă în locuinţa din strada mai sus amintită. Observ că lucrarea doresc a o executa în regie proprie, obligându-mă la respectarea Statutelor conductei de apă”. (16 august 1932) Răspunsul Primăriei Petroşani, dat la 1 septembrie 1932: “La cererea prezentată vă comunicăm că s-a aprobat introducerea apei, cu condiţia ca lucrarea să se facă conform regulamentului conductei de apă şi legătura cu conducta comunei să se facă de mecanicul conductei, fiind acesta singurul în drept de a executa această lucrare. Pentru folosinţa apei se va folosi taxa anuală conform regulamenului”.

“Dacii” petroşeneni - refuzaţi

Dacă solicitările individuale beneficiau de răspunsuri favorabile din partea administraţiei locale, cele colective erau mai... ghinioniste. Poate şi din motivul că acestea trebuiau efectuate pe banii publici... Astfel, la 16 august 1932, mai mulţi locuitori ai Străzii Pasagiul Sarmiseghetuza din Petroşani adresează o cerere Comisiei interimare a Comunei

Petroşani: “Subsemnaţii, locuitori şi proprietari de case în Strada Sarmiseghetuza, cu profund respect venim a Vă ruga să binevoiţi a prelungi conducta de apă în strada Sarmiseghetuza şi a instala una fântână publică pentru aprovizionarea cu apă a locuitorilor din acea stradă. În repetate rânduri am cerut instalarea unei fântâni, dar cererile noastre au rămas fără rezultat. Rugăm Onor. Com. Int. a aproba şi regularea şi canalizarea stradei amintite, unde nefiind canalizare, toată murdăria provenită din şanţurile alor trei străzi se scurge în şanţul stradei noastre, neavând scurgere nici într-o direcţie. Chiar din punct de vedere higienic ar fi de dorit executarea acestor lucrări. În speranţa că veţi da ascultare cererii noastre, semnăm...”. După cum va vedea din răspunsul dat de Primăria Petroşani la 10 septembrie 1932, speranţă deşartă pentru “dacii” petroşeneni: “La cererea prezentată, Vă comunicăm că din lipsa de fonduri, conform hotărârii dată de Comisia Interimară în şedinţa din 6 septembrie, prelungirea conductei de apă în anul în cur nu se poate face”. Parcă scuza cu “lipsa de fonduri” am mai auzit-o. Dacă nu ieri, atunci, sigur, alaltăieri..

Coincidenţă stranie sau blestemul apei?

Doi şefi peste apele Petroşaniului au murit la aceeaşi vârstă

Cercetând documente referitoare la istoricul Uzinei de apă în Petroşani am descoperit o coincidenţă stranie şi… morbidă. Doi şefi peste apele Petroşaniului au murit la aceeaşi vârstă, în plină putere de muncă: 48 de ani.

Tragicul sfârşit al lui Sădean

Din documentarul „Povestea angajării mecanicului conductei de apă a Petroşaniului şi Petrilei” aţi aflat câteva amănunte despre activitatea lui Nicolae Sădean. Din păcate, acesta va avea o moarte tragică, consemnată succint la 28 aprilie 1940 în presa locală: „Sinucidere. Nicolae Sădean, maestrul şi şeful conductei de apă din Petroşani, în etate de 48 de ani, s-a sinucis prin strangulare. Numitul a scris câteva rânduri d-lui primar al oraşului, în dimineaţa zilei de 16 aprilie a.c., arătând că din motive familiare s-a hotărât să-şi pună capăt zilelor. După aceasta s-a suit în podul casei, şi cu o frânghie s-a spânzurat de un stâlp, unde a fost găsit mort. Numitul e regretat de toţi cei care l-au cunoscut, fiind un maestru bun

şi singurul român din oraş specialist în branşa sa. Înmormântarea sa a avut la 19 aprilie a.c.”.

Ing. Cornel Pop moare la Sibiu

Tot presa locală consemnează la 1 decembrie 1943 moartea altui şef peste apele petroşenene: „Ing. Cornel Pop, directorul Întreprinderilor Comunale din Petroşani, în etate de 48 de ani, a încetat din viaţă la 10 noiembrie a.c., la Sibiu, unde a şi fost înmormântat, în urma unei boale de care suferea. Dispariţia acestui om de valoare, muncitor, cinstit şi bun român, lasă sincere regrete în rândurile celor ce l-au cunoscut”.

Sănătate, Costel Avram!

Suntem siguri că blestemul apei, dacă a existat cu adevărat, a existat la timpul... trecut. De aceea, îi dorim lui Costel Avram, actualul director al Apa Serv Valea Jiului, sănătate! Că-i mai bună decât toate... Promitem că în perioada convalescenţei sale, pe care o dorim cât mai scurtă, nu-l vom mai deranja cu telefonul… (Marian BOBOC)

Ziarul Vaii Jiului - nr. 1165 - 22 martie 2013  

Ziarul Vaii Jiului - nr. 1165 - 22 martie 2013

Advertisement