Page 1

Posreduj tiskano - povezuj svetove in generacije Berete e-Župnijski utrip, natisnjen na papirju? Če je odgovor pritrdilen, potem je nekdo pomislil samo na vas ter vam priskrbel tiskano različico. Na ta način je prišel do vas ves zbran utrip župnije, ki je žal večinoma dosegljiv le tistim, ki imajo možnost prejemanja elektronske pošte. Tako ste postali prejemnik e-ŽU in vzpostavljena je nova vez med nami. Mreži nevidnih elektronskih povezav med e-prejemniki je tako dodana pristna osebna povezava med vami in vašim prinašalcem. Ste med tistimi, ki prebirate e-ŽU v elektronski obliki. Z novim oranžnim znakom ste vabljeni, da postanete osebna povezava v generacije in svet tistih, ki nimajo možnosti uporabe sodobnih informacijskih sredstev.

Včasih nas na dnu e-poštnega sporočila pričaka znak v obliki drevesa, poleg katerega piše nekaj v slogu: »Preden natisneš to sporočilo, pomisli na okolje!«, ki skuša bralca ozavestiti o čimbolj racionalni rabi papirja. Takšna opozorila pri razširjanju e-Župnijskega utripa nismo nikoli dodali, saj je skrb za okolje in odgovorno porabljanje sredstev za dobrega kristjana samoumevno. Naj bo naš novi logotip vir vzpodbude, morda celo opomin. Spomni naj nas, da v našem okolju živijo tudi ljudje, do katerih e-Župnijski utrip ne pride. Zato ga natisnimo, si ga skupaj oglejmo na domačem monitorju ali pa ga nesimo na prenosnem računalniku pokazat tistim, ki ga ne morejo prebrati drugače. Mi smo lahko tisti, ki s posredovanjem ustvarjamo vez, ki bo »povezovala svetove in generacije«. Predstavitev logotipa Župnijski utrip je nastajajoči način in sredstvo povezovanja ter sporočanja v naši župniji, ki je na razpolago in v služenju župnijski skupnosti, župniji, skupinam in posameznikom. Z njegovim delovanjem na lažji način bogata raznolikost duhovnega življenja od vseh v župnijski skupnosti prihaja do vseh. Sodobnost elektronskega način razširjana zapisov iz življenja naše župnijske skupnosti ne sme biti ovira na poti do naših sofaranov. Zapisana tiskana beseda, ki jo v znaku predstavlja odprta knjiga, posredovana od osebe do osebe, ima moč povezovanja. Dejanja, ki omogočajo, da se duhovno medsebojno obogatimo, so kakor mostovi, ki jih gradimo med nami. Črka e predstavlja vse medosebne odnose, ki ob tem nastajajo. Dajanje in prejemanje je temeljni odnos, ki ohranja in daje življenje naši skupnosti, ki utripa kakor srce. Utrip je odraz življenja in njegov učinek se odraža v krepitvi naše skupnosti, ki raste kot eno drevo s številnimi vejami, ki predstavljajo našo bogato raznolikost. Po odzivih prejemnikov in posredovalcev pobudo pripravila ekipa Župnijskega utripa.

Posreduj tiskano - povezuj svetove in generacije Izdaja ekipa Župnijskega utripa v župniji Šentvid pri Stični. E-naslov: zupnijski.utrip@siol.net

5. 6. 2012

posreduj tiskano - pobuda in odzivi

1


e-Župnijski utrip prejemava v tiskani obliki in je dobro glasilo. V njem lahko spremljamo dogodke, ki se dogajajo v naši župniji. Dobro bi bilo, če bi bil e-Župnijski utrip dosegljiv v papirnati obliki, saj bi ga tako lahko prejeli tudi farani, ki nimamo računalnika. Taka oblika glasila bi bila na voljo v cerkvi, kjer bi si ga lahko farani sami vzeli, zraven pa bi lahko prispevali prostovoljni prispevek ali pa bi bili nanj naročeni. Glasilo bi naj bilo opremljeno z barvnimi slikami, prav tako pa naj bi bili v glasilu prisotni članki dogodkov iz cele župnije, ne pa dogodki vedno iz enih in istih krajev. Gustl in Heda E-ŽU stiskam brez težav na naš hišni tiskalnik za mojo mamo in njene prijateljice, običajno samo v enem izvodu. Gospe imajo čas in hitro preberejo, kar jih zanima, in dajo izvod naprej. Starejšim le papir nekaj pomeni in tako kroži med njimi, so zadovoljni, da so »v toku« dogodkov. S to prakso lahko nadaljujem in menim, da je racionalna in ekološka, da to počne še kdo za župljane, ki nimajo dostopa do računalnika. Vida Hvala za e-Župnijski utrip, ki ga prejemam v tiskani obliki. Vsak mesec ga že komaj čakam, tako da včasih že pred izidom povprašam po njem ali pa celo opomnim, da je bil njegov izid že oznanjen. Pa se splača. Hvala vsem ustvarjalcem tega lepega župnijskega glasila, želim vam veliko energije in volje pri ustvarjanju še naprej. Hvaležna mama Sem ena tistih, ki prejema e-Župnijski utrip v tiskani obliki. Ob tej priložnosti bi se zahvalila vsem tistim, ki so bili pobudniki in so ustvarjalci utripa. Rada ga prebiram in vsak izvod spravim v mapo, ker sem prepričana, če mi bo Bog dal še nekaj časa živeti, ga bom še večkrat vzela v roke in ga prebrala. Saj veste, z jesenskimi leti pride med nas teta skleroza in vse to, kar piše, bo takrat spet vse novo in zanimivo. To se pravi, da bo vrednost tega e-Utripa dvo- ali večkratna. Malči in Tone Pobuda o tiskani verziji se mi zdi na mestu, sam vsakokrat stiskam tri do pet izvodov, tako da ga ima mami ponavadi že naslednji dan. Dane Zelo sem vesela, da mi je omogočeno, da lahko preberem e-Župnijski utrip, ko izide. To mi omogoča sosed. Vsi župljani bi ga morali prebrati, ker je v njem zapisano, kaj se v naši župniji dogaja, saj vsega ne moremo vedeti drugače. Mimi Vesela sem, da se v naši župniji veliko dogaja in se o tem tudi piše. Iz izkušenj (namreč tiskam kar 13 izvodov e-ŽU-ja) vem, da nekateri komaj čakajo, da ga dobijo. Me že pred cerkvijo cukajo za rokav, če še ni nič novega. Nekateri starejši, ki ne zmorejo več v cerkev in jim e-ŽU dostavim na dom, pa pokličejo kar po telefonu. Že med seboj si povejo, da bodo e-ŽU kmalu dobili in da je »ta in ta« na sliki. Tatjana Župnijski utrip zame niso le spletni zapisi, župnijska kronika, še manj arhiv preteklih dogodkov. Utrip je informacija, ki jo pošljemo skupaj z življenjem z željo, da se vrne življenje skupaj z informacijo. Posredujem tiskano od prvega dne. Tadej

Posreduj tiskano - povezuj svetove in generacije Izdaja ekipa Župnijskega utripa v župniji Šentvid pri Stični. E-naslov: zupnijski.utrip@siol.net

5. 6. 2012

posreduj tiskano - pobuda in odzivi

2

Posreduj tiskano - pobuda in odzivi  

Posreduj tiskano - razlaga pobude in znaka

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you