__MAIN_TEXT__

Page 1

10 JA R I G JU BI L E U M Eefje Voogd

“Dit beroep verrast mij elke dag weer�

Het Amstelkwartier

Trendy hotspots en historische gebouwen

Interieurtrends 2018

Comfort, patronenmanie en zoet roze


CAT E G O R I E

10

JARIG JUBILEUM SPECIAL

2


CAT E G O R I E

Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat we voor u kunnen betekenen

EEFJE VOOGD MAKELAARDIJ BV Parnassusweg 201 - 1077 DG Amsterdam T +31 (0)20 - 30 50 560 www.eefjevoogd.nl info@eefjevoogd.nl 3


INHOUD

6

16

20

25

30

INHOUD 5

20

VO O RWO O R D MEREL DE LEEUW

DE I J - OE V E RS Een g eweld ig e p lek om te wonen

6

22

I N T E RVI E W ME T E E F JE VOOGD OVER HET T IE NJA R I G E B E STA A N VAN EEFJE VOOGD MA K E L AARDIJ

KLANT E N OV E R E E F J E VOOGD MAKE L AARDI J

24

10

D E LOOK VAN J U L I E T T E B L I J DE NST E I N

VE R KO O P J E HUIS IN 5 STAPPEN!

25

12

DE LOOK VAN MARYS E H OF ST E E

HE T A MSTE LKWARTIER Trend y h o t sp o t s e n historisc he gebouwen

26 I NT E RI E U RT RE NDS 2 018

14

28

CO LUMN J OSE PHA DE BRUIJN Van Zu i d naa r Noord

INTERV I E W ME T DAV I D VAN T RAA, DI RE C T E U R ZU I DAS

15

30

K E E P C A LM IT’S COOL...

DE MAGI S C H E B E ST E MMI NGE N VAN RE I S GE K ‘RAAF ’

16

32

B I J ZO N D E R E OBJECTEN

OP J E L I J STJ E : 10 H OTS P OTS I N AMST E RDAM

18

34

V E RKO C HTE PA N DE N DOOR EEFJE VOOGD MA K E L AARDIJ

E E F J E VOOGD DOOR DE JARE N H E E N

4


VO O RWO O R D

Een decennium Eefje Voogd Makelaardij! Een decennium. Dat klinkt prehistorisch lang! Eén in de categorie: ‘weet je nog dat we net open waren en met z’n viertjes met een laptop op een klapstoel in de achterste spreekkamer zaten, omdat het kantoor nog niet klaar was?’

Inmiddels is ons (megagezellige, hyper-intellectuele en toevallig overwegend uit vrouwen bestaande ) team meer dan verdrievoudigd en hebben we met elkaar behoorlijk wat avonturen en hoogtepunten beleefd. Uiteenlopend van het in de wacht slepen van de mooiste vaktitels (o.a. de benoeming van Eefje tot Vastgoedvrouw afgelopen jaar), tot het mogen verhuren of verkopen van bijzondere projecten en aparte woonhuizen/appartementen. Maar ook leuke en verrassende tripjes met elkaar maken in binnen- en buitenland. Altijd goed voor de inspiratie én de teambuilding! Super grappig om te zien wie een echt ‘Buiten begint bij Bever’-mens is en wie ietsje minder, na een ‘hijg-hijg-puf-puf ’-wandeling van een bescheiden 10 kilometer. Trots en blij zijn we met deze heuse mijlpaal. En - misschien een beetje cheesy, maar oprecht gemeend - dat kan alleen met een team dat in harmony werkt en bereid is om, tussen alle gezelligheid door, ook keihard te bikkelen. En om al onze (trouwe) opdrachtgevers iedere dag tevreden te stellen én te houden! Ik hoop dat onze jubileum uitgave voor jullie net zo’n feestje is om te lezen, als dat het voor ons was om te maken. Enjoy!

MEREL DE LEEU W

RMT-makelaar Projecten, bestaande bouw, taxaties en consultancy 5


COV ER S T O RY

Eefje Voogd

‘VANAF DAT MOMENT WIST IK: DIT WORDT MIJN VAK! DIT SPEELDE ZICH BIJNA 35 JAAR GELEDEN AF...’ 6


COV ER S T O RY

Eefje Voogd: “Dit beroep verrast mij elke dag weer” Toen Eefje Voogd 35 jaar geleden stage liep bij een makelaar wist ze: ‘dit wordt mijn vak’. Ze begon haar carrière als receptioniste bij een makelaarskantoor, opende tien jaar geleden haar eigen zaak aan de Parnassusweg en werd in 2016 uitgeroepen tot Vastgoedvrouw van het Jaar. Eefje Voogd over enthousiasme, vertrouwen, hard werken en altijd bereikbaar zijn. T E KST: RO M Y LANGE - BEELD : J ESAJA HIZ KIA

EEFJE VOOGD M AKEL A AR DIJ IS INMIDDELS

EEN

GEV ESTIGDE

NA A M IN A MSTER DA M. HOE BEN

JE MET DIT VAK IN A A NR AKING GEKOMEN?

“Op de middelbare school moest ik een week stage lopen om ervaring op te doen. Als kind was het best lastig om ergens een plek te krijgen, dus ik vroeg advies aan mijn moeder. Zij zat al jaren in de makelaardij en ging rondvragen of ik ergens terecht kon. Uiteindelijk kreeg ik een plek bij een makelaar op De Lairessestraat, waar ik intensief op sleeptouw werd genomen door een vrouwelijke makelaar. Zij liet mij in één week alle facetten van het vak zien. Vanaf dat moment wist ik: dit wordt mijn vak! Dit speelde zich bijna 35 jaar geleden af...” HOE HEB JE HET IDEE OM M AKEL A AR TE WOR DEN TOEN V ER DER UITGEBOU W D?

“Ik ging vanaf dat moment halve dagen naar school en werkte halve dagen als receptioniste bij dat makelaarskantoor. Vanuit die func7

tie leerde ik heel goed wie de spelers zijn in de makelaardij, hoe zaken aangepakt moeten worden en hoe je met mensen omgaat. Na een tijd kreeg ik een baan bij dé makelaar die gespecialiseerd was in de verkoop van kleine appartementen. Daar heb ik een aantal jaren met veel plezier gewerkt en kwam ik in aanraking met nieuwbouw. Het eerste project dat ik zelfstandig mocht verkopen, was een project op de Jacob van Lennepkade. Ik was nog maar twintig jaar en kan me goed herinneren dat ik mijn naam in de brochure zag staan. Mijn moeder werkte ook bij dit kantoor, dat maakte het natuurlijk extra leuk.” HOE BEN JE TIEN JA AR GELEDEN BEGONNEN MET EEFJE VOOGD M AKEL A AR DIJ?

“Na bijna 25 jaar bij diverse makelaarskantoren te hebben gewerkt en laatstelijk in een familiebedrijf, begon ik voor mezelf op de Parnassusweg. Toen ik me had ingeschreven bij de Kamer van Koophandel was er één ontwikkelaar die meteen op de stoep stond met een groot project. Daar ben ik


COV ER S T O RY

hem eeuwig dankbaar voor. Daarna volgden meer opdrachtgevers en zijn er nog velen die mij uiterst trouw opdrachten blijven verstrekken. Hoe mooi is dat? Het is fantastisch dat zij mij altijd het vertrouwen hebben gegeven en die belangrijke projecten hebben gegund. Zij dragen bij aan het succes en dat we hier elke dag mooi werk mogen doen.”

‘HET IS FANTASTISCH DAT OPDRACHTGEVERS MIJ ALTIJD HET VERTROUWEN HEBBEN GEGEVEN. ’

JE W ERKT A L BIJ NA 35 JA AR IN DE M AKE-

JE BENT VASTGOEDV ROU W VA N HET

L A AR DIJ. BOEIT DIT VAK JOU NOG ELKE

JA AR GEWOR DEN IN 2016. WAT BETEKEN-

DAG?

DE DIT VOOR JOU?

“Ik las toevallig laatst een interview in de krant met iemand die een carrièreswitch had gemaakt. Ik dacht meteen: ik heb nog nooit, maar dan echt nog nooit het gevoel of idee gehad om iets anders te gaan doen. In dit vak is geen dag hetzelfde, hoe oud je ook bent. In de praktijk is er altijd reuring, je komt regelmatig nieuwe situaties tegen en niets is standaard. Het maakt niet uit hoelang je mee loopt in dit vak, je wordt vaak geconfronteerd met nieuwe omstandigheden. Dit beroep verrast mij elke dag weer en ik ga elke dag met een brede smile naar kantoor. De setting binnen kantoor is top en iedereen is gezellig. Maar zeker ook vakinhoudelijk blijft de makelaardij boeien.”

“In 2015 werden we Nieuwbouwmakelaar van het jaar, dat was geweldig voor het kantoor. De nominatie voor Vastgoedvrouw van het Jaar kwam voor mij totaal onverwachts. Een enorme eer! De andere genomineerden waren geduchte tegenstanders en ik was dan ook uiteindelijk best nerveus tijdens de uitreiking in het Nieuwe Atrium op de Zuidas. De jury keek wie vanuit een brede achterban stemmen had geworven via een poll en daarnaast was er een juryrapport. Toen ik de jury mijn naam hoorde zeggen, werd ik knalrood! Ik had het totaal niet aan zien komen. De titel is gericht op de hele brede kolom in het vastgoed en niet alleen op de makelaardij, daarom is deze prijs extra speciaal voor mij.”

HOE HEB JE DE ONT W IKKELING DIE JE

HOE COMBINEER JIJ HET LEIDEN VA N

HEBT DOORGEM A AKT ERVAREN?

EEN M AKEL A ARSK A NTOOR MET JOU W

“Ik heb de afgelopen jaren de nodige progressie gemaakt. Ik ben van receptioniste uitgegroeid tot een ondernemer met vijftien werknemers. En in de tussentijd is er veel gebeurd. Ik ben zeven jaar bestuurslid geweest van de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA), was lid van de Ledenraad van de NVM en van de Vakgroep Wonen en werd ook voorzitter van de MVA. Dat voorzitterschap heeft mij veel nieuwe dingen gebracht en daar heb ik veel van geleerd op vakinhoudelijk gebied. Ik heb een creatieve geest en wil bezig blijven met nieuwe dingen, dus deze opportunities pak ik graag aan. Wel gedoseerd en selectief. Momenteel ben ik nog bestuurslid bij Amsterdam Woont, het platform voor nieuwbouwpromotie in Amsterdam en de regio.”

PRIV ÉLEV EN?

“Mijn werk is mijn hobby en ik raak er niet op uitgekeken. Het enthousiasme is zo groot! Dit vak gaat 24/7 door. Het is vaak een grote beslissing voor mensen om een huis te kopen of te verkopen. Ook voor onze professionele opdrachtgevers gaat het om veel geld en grote belangen en daarom ben ik vrijwel altijd bereikbaar. Het is een feit dat ik ongelooflijk hard werk. Dat klinkt misschien sneu, maar dat is natuurlijk niet zo. Ik vind dit werk gewoon heel erg leuk. Ik ben afgelopen zomer voor het eerst in tien jaar langer dan een week op vakantie geweest. Dat is me erg goed bevallen, je komt echt even los. Natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning. Dan ga ik sporten of lekker op de bank liggen, maar wel met de iPad in de hand om door allerlei werk gerelateerde websites te scrollen. Dat ontspant toch!”

‘MIJN WERK IS MIJN HOBBY EN IK RAAK ER NIET OP UITGEKEKEN.’

WA AR STA AT EEFJE VOOGD M AKEL A ARDIJ OV ER 10 JA AR?

“Vol overgave oefen ik dit vak al jaren uit en ik zie 8


Eefje Voogd

mezelf nog jaren zo doorgaan. De vak idioterie zit er in. De groei is ons de afgelopen jaren overkomen en ik hoop dat ons altijd de mooie opdrachten gegund blijven worden. We zijn één jaar voor de crisis met ons kantoor gestart en zelfs in de crisis zijn we nog gegroeid. We hebben zoveel prachtige (nieuwbouw)projecten mogen verkopen en verhuren. Teveel om op te noemen. De focus op opdrachtgevers en klanten blijft essentieel. Het vertrekpunt is en blijft het leveren van kwaliteit. Ik denk wel dat ons speelveld zal veranderen. De komende jaren wordt de regio Amsterdam groter. De aantrekkingskracht van de metropoolregio Amsterdam is heel groot en dat zijn niet alleen maar de stadsdelen binnen

de ring. Wij worden regionaal al veel vaker ingezet in gemeentes buiten Amsterdam, zoals Ouderkerk, Muiden en Vinkeveen.” HOE ZIET A MSTER DA M ER OV ER TIEN JA AR UIT?

“Ik hoop dat iedereen goed voor de stad blijft zorgen. Als je Amsterdam vergelijkt met een aantal jaren geleden, is de stad er zo op vooruitgegaan! Er wordt gemopperd over toeristen, maar het is een goed teken dat zij hier willen zijn. De trek naar de stad is enorm en gezinnen gaan liever de stad niet uit. Amsterdam staat qua leefbaarheid op een hoog niveau en zo moeten we met elkaar doorgaan!” 9


5 S TA P P EN

Verkoop je huis in stappen

5

De woningmarkt is oververhit. Het lijkt alsof elk huis binnen enkele dagen voor een recordbedrag wordt verkocht. Steeds meer mensen denken daarom geen makelaar meer nodig te hebben. Zonde! Tenzij je een dief wilt zijn van je eigen portemonnee. Je huis voor de beste prijs en de gunstigste voorwaarden verkopen? Volg dan deze 5 stappen! T E KST: L IZ A L A C ET, RM T- M AK ELAAR (P ro jec te n, best aande bouw en t axat ies)

10


12 34 5 5 S TA P P EN

STAP 1: NEEM CONTACT MET ONS

OP

Maak een afspraak met ons kantoor. Wij komen geheel vrijblijvend bij je langs om kennis te maken en het huis te bekijken. Tevens bespreken we een persoonlijk plan van aanpak, adviseren we een strategie ten aanzien van de vraagprijs en doen we een voorstel voor de te betalen courtage voor onze dienstverlening. Heel helder en transparant, waardoor je precies weet waar je aan toe bent.

STAP 3: INFOR M ATIE

Om aspirant-kopers goed te kunnen informeren, vragen we je om alle documenten over het huis aan te leveren. Ook vragen we je om enkele vragenlijsten in te vullen. Het is belangrijk om eventuele (verholpen) gebreken aan ons kenbaar te maken. Hoe meer informatie wij hebben, hoe beter. Het geeft kandidaat-kopers vertrouwen, waardoor ze eerder de stap nemen om een bod uit te brengen. Bovendien voorkom je eventuele problemen achteraf, omdat een koper op voorhand niet voldoende geïnformeerd is.

STAP 5: DE V ERKOOP

Het is zover, je huis staat te koop. Een spannende periode. Wij begrijpen dit als geen ander en zorgen dat alles soepel verloopt. We laten ruim op tijd weten wanneer de bezichtigingen plaatsvinden. Hier hoef je zelf niet bij aanwezig te zijn. Dit bespaart je niet alleen tijd, maar het scheelt ook de nodige spanning. Jij hoeft er alleen maar voor te zorgen dat het huis er verkoopklaar bij staat. Uiteraard geven we na afloop een terugkoppeling. En dan wordt het spannend: komt er een bieding voort uit de bezichtigingen? Als je deze 5 stappen volgt, lukt dat zeker.

1

START!

2

STAP 2: M A AK JE HUIS V ERKOOP-

3

Je wilt een perfecte eerste indruk maken. Maak je huis daarom verkoopklaar. Het klinkt misschien vanzelfsprekend, toch zien wij in de praktijk vaak iets anders. Kom in actie en zorg voor een opgeruimd, schoon en fris huis. Wij geven bij iedere woning aan wat de specifieke aandachtspunten zijn. Denk aan kleine reparaties of mankementen als klemmende deuren of een lekkende kraan. Ook op het gebied van interieur en kleur geven we graag persoonlijk advies. Is de woning onbewoond? Geen probleem. Wij werken samen met diverse stylisten die je kunnen helpen met de juiste aankleding.

4 5

KL A AR

STAP 4: DE PRESENTATIE

Je kent ze vast, de huizen op Funda met huisdieren en onopgemaakte bedden in beeld. Heel vermakelijk, maar het komt de verkoop en zéker de opbrengst niet ten goede. Wij zorgen dan ook voor een professionele fotoreportage. En jij zorgt ervoor dat het huis met behulp van onze tips uit stap 2 klaar is om gefotografeerd te worden. Naast de foto’s, zorgen we natuurlijk voor plattegronden, een meetrapport, een op maat gemaakte aanbiedingstekst en een prachtige brochure. Ook aanvullende marketing tools behoren tot de mogelijkheden!

VERKOCHT!

11


HET AMSTELKWARTIER Trendy hotspots, authenticiteit en historische gebouwen T E KST: E L S V E R P O O RTEN, RM T- M AK E LAAR ( P rojecten, nieuwbouw en ta xaties)

H

et Amstelkwartier is een nieuw stukje Amsterdam - tussen Zuid en Watergraafsmeer – bij de Amstel en de Weespertrekvaart. Het is een zogenoemde ‘inbreidingslocatie’ vlakbij het centrum van Amsterdam, omgeven door groen en water. Tel daar trendy hotspots, authenticiteit en historische gebouwen bij op en je hebt een gewilde woonlocatie. De contouren van het Amstelkwartier worden steeds beter zichtbaar.

HELLS A NGELS EN DE BIJLMERBAJES

Van oudsher was het Amstelkwartier een stukje Amsterdam waar je als Amsterdammer niet veel te zoeken had. Het gebied werd gekenmerkt door industrie als de Zuidergasfabriek. En natuurlijk de Bijlmerbajes en het clubhuis van de Hells Angels. Zowel de Zuidergasfabriek als het bedrijventerrein van de Hells Angels zijn ontmanteld. En de Bijlmerbajes doet tegenwoor12

dig dienst als pop-up hotel en escaperoom. Het terrein van de Bijlmerbajes ondergaat in de toekomst zelfs een complete metamorfose. EEN MIX VA N WONEN, W ERKEN, EDUCATIE,

W INKELS EN RECRE ATIE

Vanaf de Wibautstraat en voorbij het Amstelstation herken je het Amstelkwartier straks aan drie markante en hoge woontorens afgewisseld met lagere bebou-


Boven: Het uitzicht over de Amstel vanaf de ingang van 'tHUIS aan de AMSTEL'

‘HIER KUN JE ONDER HET GENOT VAN EEN HAPJE EN EEN DRANKJE MET VRIENDEN GENIETEN VAN DE ONDERGAANDE ZON.’

wing. En aan weerszijden van het spoor komt een leuke mix van wonen, werken, educatie, winkels en recreatie. Ook worden er in de directe omgeving hotels gebouwd. Als je van groen houdt, kun je straks goed terecht in het nieuw aangelegde Park Somerlust. Of lekker flaneren langs de oevers van de Amstel en de Weespertrekvaart. Sportievelingen kunnen in de omgeving alle kanten op: van hardlopen, fietsen, roeien en zwemmen langs de Amstel tot voetbal, tennis en korfbal in Sportpark Drieburg. Even ontspannen na het sporten? Een fijne hotspot is tHUIS aan de AMSTEL. Hier kun je onder het genot van een hapje en een drankje met vrienden genieten van de ondergaande zon. Bij wonen aan het water hoort natuurlijk ook 13

een bootje. Binnenkort voldoet de nieuwe haven E-Harbour in de grote vraag naar ligplaatsen. BEREIKBA AR HEID

Ook met de bereikbaarheid zit het goed. Ideaal is de nabijheid van de uitvalswegen naar de A10 en de A2. En beide zijden van het spoor zijn straks met elkaar verbonden via een tunnel die je zo weer bij het Amstelstation brengt. Daarbij is halte Spaklerweg, midden in de wijk, goed bereikbaar met de metro en de tram. Maar ook met je fiets ben je binnen enkele minuten in het centrum van Amsterdam. Kortom: iedere wijk van Amsterdam is uniek in zijn soort en heeft zijn eigen karakter en charme. Zo ook het Amstelkwartier. Je moet het ervaren!


CO LU M N

Van Zuid naar Noord

O

peens stond het op Funda: ons droomhuis op het Zuideinde in Amsterdam-Noord. Op naar de bezichtiging dus! Een grindpad omringd door lavendel en hortensia’s leidde ons naar de hal in de keuken. De ruimte leek wel gevuld met vlinders (de overheersende geur van lavendel deed ons compleet hallucineren). We waren verliefder dan ooit, keken elkaar aan en wisten: dit is ons huis! Van een appartement in Amsterdam-Zuid maakten we de overstap naar een twee-onder-een-kapwoning aan de andere kant van het water. Inclusief voor- Ên achtertuin en een hekje, dat helaas door mijn parkeerbeleid niet altijd overeind en schadevrij blijft... Naast de ruimte, een tuin, niet gek aangekeken worden op Adidas slippers, geen tierende tram door de straat (wel een lijnbus, dat terzijde) en snoeihard fluitende

vogels (willen ook worden gehoord), is de allergrootste verandering toch echt de reis naar kantoor. Het is met recht een reis, je pakt namelijk een boot. Elke ochtend vertrek ik georganiseerd van huis op mijn gepantserde fiets met een watertje, banaantje en id-bewijs. Ik geef man en kind een kus, de hond een aai over zijn bol, adem in en uit en rijd om 7:45 uur de straat uit. Als ik om 8:00 uur toch een beetje oververhit aankom bij de boot, het leukste gedeelte van mijn reis, zwaai ik vrolijk met mijn id-bewijs naar de schipper. Ik weet zeker dat de goede man mij hijgend en puffend aan zag komen en toch eventjes op mij heeft gewacht. Daar gaan we! I love Noord. JOSEPH A DE BRUIJ N

Binnendienst/ondersteuning research 14


^ KEEP CALM IT’S COOL… “ALS JE NA EEN HELE WEEK HEALTHY FOOD, OOK EENS EEN VETTE ZAK CHIPS OPENTREKT.” — EEFJE VOOGD

“Als er na de verbouwing drie jaar later nog steeds ‘peertjes’ in de slaapkamers hangen. En je vlak voor de verkoop van je huis de plinten van de vloer nog moet doen.” — MARCO VAN RAVENHORST

“Om op A3 te printen terwijl je A4 bedoelt (meerdere keren per dag )...” — FEMKE POP NAMENS INGEBORG SWARTS

“OM MET JE KLANTEN TE APPEN.” — JACQUELINE WIJCHERS

“OM JE NIET DIK TE MAKEN!” — LIZA LACET

“DAT ER MEERDERE MALEN PER DAG EEN POSTBODE ONS KANTOOR BINNENWANDELT OM INTERNETAANKOPEN AF TE LEVEREN (EN IEDEREEN HOOPVOL KIJKT OF DAT HÁÁR PAKKETJE IS…) ” — MEREL DE LEEUW “Dat als je eindelijk dat kopje koffie wil zetten, het apparaat je eerst vriendelijk doch dringend verzoekt om de afvalbak te legen, om daarna te vragen of je de watertank alsmede de bonen bij wilt vullen, om vervolgens nog eens 20 minuten te gaan reinigen en dat je daar ook nog eens bij moet blijven omdat ‘ie blijft piepen en commanderen voor verdere instructies. Dat is echt helemaal oke!” — JOSEPHA DE BRUIJN (IN NEED OF A CUP OF COFFEE)

“Om standaard 100 dB te hard te praten. En niet alleen aan de telefoon.”

— MARYSE HOFSTEE

“OM TRENDY, MAAR VERZORGD GEKLEED TE GAAN ALS MAKELAAR IN AMSTERDAM.” — VANESSA VAN DER MEIJDEN

“ALS HET KIEZEN VAN EEN NETFLIX FILM LANGER DUURT DAN HET KIJKEN VAN DE FILM ZELF.” — SANNE RAATJES

“OM IEDERE OCHTEND IN DE FILE TE STAAN DOOR HET BOUWVERKEER VAN JE EIGEN VERKOCHTE PROJECTEN…” — ELS VERPOORTEN

“Om naar iedereen te zwaaien die langs kantoor rijdt en toetert.” — JULIETTE BLIJDESTEIN

“Om, tijdens de zoveelste file deze week, de muziek in je auto keihard te zetten en uit volle borst mee te zingen (laat die andere filemensen maar kijken ).” — INGEBORG SWARTS

“Om iedere dag meerdere keren de hik te hebben!” — FEMKE POP

15


Pepijn van der Hoeven

BIJZONDERE OBJECTEN “Iedereen die hier binnenkomt, voelt zich meteen thuis” TE KST: RO M Y LANGE

P

epijn van der Hoeven raakte in 2002 opslag verliefd op dit object aan de Bernard Zweerskade. Het pareltje in Amsterdamse Schoolstijl is in 1929 gebouwd. Pepijn kocht het appartement, bestaande uit twee etages en een grote zolder. We spreken Pepijn van der Hoeven die hier met veel plezier heeft gewoond, maar de woning gaat verlaten omdat hij toe is aan iets nieuws.

PIT TIGE RENOVATIE

“Ik had net een jaar in New York gewoond en besloot terug te keren naar Amsterdam, om een bijzonder object te zoeken waar veel aan verbouwd moest worden. De droom was het realiseren van een grote leefkeuken.” De verbouwing was intensief en duurde zes maanden. “Het huis is volledig gerenoveerd en omgegooid, maar toch heb ik de originele staat van het pand gekoesterd en de ori16

ginele kleuren laten terugkomen. Het is geweldig dat ik in 2002 tegen dit object aanliep en zo iets bijzonders heb gecreëerd, het biedt nog veel meer dan waar ik in eerste instantie naar zocht.” K AR AKTERISTIEKE ELEMENTEN

De woning van Pepijn is circa 170m2, heeft twee dakterrassen en is sfeervol ingericht. De


B I N N EN K I J K ER

leefkeuken is ruim en ademt gezelligheid. Overal zie je karakteristieke elementen, met name de wenteltrap naar zolder is uniek. Pepijn: “Architect Rob Winters heeft samen met zijn dochter van deze woning een paleis gemaakt. Rob was eigenlijk met pensioen, maar toen hij deze woning zag, besloot hij dit project toch nog aan te nemen. Iedereen die hier

binnenkomt, voelt zich meteen thuis. Ik heb hier hele mooie jaren gehad. In mijn leefkeuken is het idee ontstaan om mijn business Pepijn’s Kitchen te starten. Jaren heb ik hier met veel plezier bekenden, vrienden en familie te dineren gehad en met mijn passie voor koken en service, de mooiste avonden beleefd en verzorgd. Deze avonden zijn de

‘WE HEBBEN HET HUIS VOLLEDIG OMGEGOOID MAAR TOCH DE ORIGINELE STAAT VAN HET PAND GEKOESTERD.’

17

basis geweest van mijn huidige private dining in Haarlem aan het Spaarne. Het is weer spannend om een nieuw woonavontuur aan te gaan en wie weet wat voor mooie ideeën daar weer uit voort komen.”

Eefje Voogd Makelaardij heeft de verkoop van dit huis begeleid.


DE AFGELOPEN JAREN VERKOCHT EEFJE VOOGD MAKELAARDIJ ONDER ANDERE DEZE OBJECTEN...

Afroditekade Warmoesstraat


Apollolaan

Kadoelenweg Czaar Peterstraat

Rijnsburgstraat


De IJ-oevers: een gewilde en geweldige plek om te wonen TEKST: IN G E B O R G SWARTS , RM T- M AK E LAAR ( P rojecten, besta a nde bouw en ta xa t i e s) en wo o n t al j are n me t ve e l pl ezi er in A m sterda m N oord

De IJ-oevers. Vroeger een haven- en industrieterrein, nu getransformeerd in een gewilde en geweldige plek om te wonen en te vertoeven. Uitzicht op het IJ en over de stad, rust, stadstrand, water en ruimte en toch zo dichtbij het centrum. De IJ-oevers hebben het allemaal. DE HOU TH AV EN: HISTO-

RIE MEETS NIEU W BOU W

Vroeger arriveerden er grote vrachtschepen met hout vanuit de hele wereld, nu is De Houthaven een gewilde plek om te wonen. Zeven (toekomstige) prachtige wooneilanden, voornamelijk autoluw en met een schitterend uitzicht over het IJ, het centrum en Amsterdam-Noord. Veel groen, een park en binnen enkele minuten fietsen in de Jordaan. Een divers

woonaanbod, met ook nog plek voor horeca, theater en scholen. Kortom: een kleine versie van de stad Amsterdam. De architectuur van de Houthaven is warm en heel divers: van pakhuizen en woningen in de stijl van de Amsterdamse School tot de industriĂŤle look. De Houthaven is niet alleen maar nieuwbouw, maar charmeert ook met de blijvende historie van het 20

vroegere handelsgebied. Aan de Haparandadam ligt bijvoorbeeld De Bonte Zwaan: een drijvende broedplaats met ruim 2.600 m2 aan atelierruimtes voor jonge kunstenaars. De Bonte Zwaan was vroeger een schippersbeurs voor de binnenvaart en doet sinds 2004 dienst als creatieve broedplaats. Schuin tegenover De Bonte Zwaan ligt Pont 13, een voormalige veerboot die nu dienstdoet als bar/restaurant.


D E I J - O EV ER S

DE NOOR DELIJKE

IJ-OEV ERS: EEN NIEU W E HOTSPOT

De Noordelijke IJ-oevers, Amsterdam-Noord, de overkant van het IJ. Vroeger wilden mensen hier liever niet wonen, nu is het dé nieuwe hotspot. In de jaren ‘20 woonden er voornamelijk arbeiders in de voor hun gerealiseerde tijdelijke woningen in Disteldorp en Vogeldorp. Vandaag de dag heeft ook de rest van Amsterdam Noord ontdekt. Met de realisatie van de woningen op het oude Shell terrein en ‘de Strip’ met haar hoogbouwiconen, heeft Amsterdam-Noord de potentie om het Manhattan van Amsterdam te worden. Elke grote wereldstad heeft een rivier waarbij het gebied aan de andere kant van het water een belangrijke functie heeft. Van

Londen en Parijs tot Antwerpen en New York. Je ziet nu al dat de internationale belangstelling voor Noord groot is. JONG EN OUD HEBBEN DE OEV ERS IN HET V IZIER

De Noordelijke IJ-oevers zijn hip en happening. De eye-catchers A'DAM toren en het Eye film instituut zijn inmiddels een begrip. De hippe spot groeit verder vanaf Overhoeks naar Buiksloterham en het NDSM-terrein. De Noordelijke IJ-oevers ondergaan een mega verandering. Een Bio/ boeren markt, goede restaurants. Verder kijkend langs de oever, richting Zaandam, gaat de ontwikkeling door. Zelfbouwkavels en diverse woontorens zijn al te aanschouwen. Met de pont ben je binnen 15 minuten

Rechts: IJ-Hallen Uiterst rechts: Loetje Rechtsonder: Pllekk Linkersonder: Adam toren Linkerpagina: Pllek foto: Nichon Glerum

21

op het NDSM-terrein. Alleen van de tocht zelf krijg je al een instant vakantiegevoel. Je vindt er Loetje aan ‘t IJ met de jachthaven, Noorderlicht met zijn relaxte vibe, Pllek met stadsstrand, de populaire IJ-Hallen en het roemruchte Veronicazendschip. Het is hier goed vertoeven! Met de toenemende populariteit, verandert het gebied natuurlijk ook. Het NDSM-terrein zal over een aantal jaren uitgroeien tot een gebied met woningen, hotels en kleine bedrijven dat zich steeds verder uitstrekt richting Zaandam. Want ook daar hebben ze de ruimte en de mogelijkheden van wonen aan het IJ ontdekt. We kunnen in ieder geval niet wachten op de verbindingsbrug naar de overzijde van het IJ.


U I T S P R A K EN

Klanten over EefjeVoogd Makelaardij “VANDAAG ONTVANGEN JULLIE EEN TAART ALS AFRONDING VAN DE VERKOOP VAN WOONCOMPLEX XAVIER. WIJ ZIJN SUPER BLIJ MET DE VOORSPOEDIGE VERKOOP VAN HET PROJECT EN HOPEN DAT DIT DOORGEZET KAN WORDEN BIJ THE GEORGE EN THE GUSTAV!” — JANINE VIEVEEN, VERKOOPMANAGER AM (PROJECTEN ZUIDAS AMSTERDAM)

“Zoals na elk Prinsengrachtconcert wordt gezongen: we’ll meet again!” — VERKOPER NA SUCCESVOLLE VERKOOP VAN WONING OP DE ZUIDAS

“Ik zat even op jullie website te kijken. Wat is dit mooi geworden, mijn complimenten! Helemaal van deze tijd en daarmee zeer onderscheidend!”

— CHRISTINE BLANKERT, ACCOUNTMANAGER YMERE

22


U I T S P R A K EN

“SPOT ON, INTEGER EN OUDERWETS GOED. SUPER FIJN OM MEE SAMEN TE WERKEN!” — MAX DE JONG, DE JONG GROEP

“Onze ogen en oren in Amsterdam, altijd alert en scherp!” — CHANTAL DUFFELS, ASR VASTGOED VERMOGENSBEHEER

“Werken er alleen maar mooie vrouwen bij Eefje Voogd Makelaardij?” — VERKOPER WOONHUIS AMSTERDAM-ZUID

“BEDANKT VOOR AL JE ADVIES EN HULP. JE HEBT HET GEWELDIG GEDAAN! DANKZIJ JULLIE HEB IK IN RECORDTIJD EEN PRACHTIG, NIEUW HUIS GEVONDEN, TERWIJL DE MARKT BEHOORLIJK OVERSPANNEN IS.” — CLIENT AANKOOP VOOR APPARTEMENT IN HOOFDDORPPLEINBUURT

“EEFJE VOOGD BRENGT ALLES EEN STAP VERDER EN DE TOEWIJDING VAN DIT TEAM IS UNIEK.” — JASON BLACKMORE, G&S VASTGOED

23


FA S H I O N

De look van.. JULIETTE BLIJDENSTEIN B IN N E ND IE NST & IN O P LEID ING TOT A SSISTEN T MA KELA A R

Juliette draagt: “Veel jurkjes, het liefst met blote benen.” Ze draagt liever geen: “Hakken. Alleen met uitgaan!” Juliette’s stijl: “Sportief en elegant.” Lievelingsitem: “Laarsjes van Isabel Marant.” Lievelingsmerk: “Ik ga vaak naar Zara en de Bijenkorf. Ik kijk graag naar exclusieve merken en kan wegdromen bij etalages.” Tas: “Voor mijn verjaardag heb ik een mooie tas gekregen van Rika in de 9 straatjes. Deze tas gaat overal mee naartoe!” Kantoor: “Naar werk draag ik wat nettere kleding en in het weekend gaat de sportkleding aan!” 24


FA S H I O N

De look van.. MARYSE HOFSTEE KM RT- M AK ELAAR ( pro j e cte n & besta a nde bouw, be stuursl i d J o n ge M ake l aarsve re niging A m sterda m )

Maryse draagt: “Comfortabel maar stijlvol.” Ze draagt liever geen: “Jurkjes.” Maryse’s stijl: “Eigen.” Lievelingsitem: “Lavendelblauw linnen T-shirt.” Lievelingsmerk: “Ik kom bij verschillende winkels, van goedkoop tot duur. Ik ben altijd op zoek naar unieke en mooie stukken.” Tas: “Een heel klein tasje uit een vintagewinkel in Londen. Hier past alleen mijn telefoon in!” Kantoor: “Altijd een jasje en hakken.” 25


I N T ER I E U R

Interieurtrends 2018

Comfort, patronenmanie en zoet roze T E KST: M ILU SK A VAN ’T LAM , ( H o o fdre dacte u r Residence) & VA N ESSA VA N DER M E IJ D E N, K RM T M AK E LAAR ( P ro j e c ten en besta a nde bouw)

Vanessa van der Meijden werkt als KMRT-makelaar bij Eefje Voogd. Haar droomhuis? Een appartement op de Zuidas uitgerust met de nieuwste gadgets. Maar dan wel in combinatie met zachte kleuren en mooie materialen. Samen met Residence hoofdredacteur Miluska van ’t Lam deelt ze de interieurtrends voor 2018. PATRONENM A NIE

In de mode, maar ook in het interieur, zijn we de patronen nog lang niet beu. Misschien dat het palmblad inmiddels wel van de tekentafel verdwijnt, maar varianten als het bananenblad en het bloemenpatroon zien we volop terug in stoffen en behang. Als een soort noodkreet naar nostalgie en gezelligheid. Wissel de subtropische of historische bloemendessins af met geometrische vormen en je signatuur zal nooit tuttig zijn. Doorkijk in Hotel Relais Christine ontworpen door Laura Gonzalez — Copyright: Didier Delmas

Fauteuil Jacques uit de nieuwe collectie van Minotti

ONTSPA N

Comfort is de nieuwe luxe. Weg met opgeprikt zitten en bling bling. Thuis mag je ontspannen. Tijdens Milaan Design Week - de grootste internationale interieurbeurs waar de grote merken, maar ook jong talent hun primeurs laten zien - zag je veel banken en stoelen die vooral lekker zitten. Ze blinken bovendien uit in stoffen die zacht zijn, zoals fluweel en nubuck. En wie nog een stap verder wil, investeert in slimme technieken. Want voor het ultieme hotelgevoel hoef je je huis niet meer uit. Van een koffiezetapparaat dat je bedient met je smartphone tot een bed dat zorgt voor een nog betere nachtrust. 26


I N T ER I E U R

PERSOONLIJK HEID

We zijn allemaal op zoek naar een interieur dat onze persoonlijkheid weerspiegelt. Een ode aan het individu en het onderscheidend vermogen. En dus heb je de vrijheid overigens ook een belangrijke trend - om naar hartenlust te combineren. Lak aan de regels dus! Tip: kunst is een manier om nog meer persoonlijkheid aan je interieur toe te voegen, want kunst vertelt in een oogopslag waar jij voor staat of waar je van houdt. Ontwikkel je smaak door exposities, musea en beurzen te bezoeken. Je kunt ook de hulp van een art consultant inschakelen. Deze expert kan je in contact brengt met galeries of kunstenaars die passen bij je smaak en budget. Lobby van het Hotel Parc Broekhuizen Copyright: José Manuel Alorda

ROZE

Het begon allemaal met restaurant Sketch in Londen. Interior designer India Mahdavi ontwierp het interieur van deze hotspot en koos voor één kleur: roze. Inmiddels - of eigenlijk nú pas - waait deze zoete, maar o zo elegante kleur over naar ons land. Let maar op de restaurants die binnenkort hun deuren openen in Amsterdam. Te vrouwelijk? Welnee! Kies een tweede of derde contrasterende kleur of combineer met stoere materialen en moet je eens zien wat er gebeurt! Sketch London ontworpen door India Mahdavi

TEX TU UR IN HET K WA DR A AT

Hoewel kleur nog volop zichtbaar is, is de avant-garde de kleurengekte al beu. Ze stappen over op een verfijnd palet van neutrale tinten en pakken uit met een variatie aan textuur en materialen. Zou houd je je interieur toch spannend. Privéhuis in Marokko — Copyright: Kasia Gatkowska 27


CAT E G O R I E

David van Traa 28


I N T ERV I EW

“900Mahler heeft voor mij New Yorkse allure” Al enige tijd vervult David van Traa de rol van directeur Zuidas, een onderdeel van de gemeente Amsterdam. David heeft als opdracht de Zuidas als internationale toplocatie verder te brengen als stadswijk waar goed gewerkt, gewoond en geleefd kan worden. We spreken David over zijn visie op de Zuidas, plannen voor de toekomst en de rol die Eefje Voogd heeft gespeeld bij de woonontwikkelingen in dit gebied. TE KST: R O M Y L A N G E

W ELKE ROL HEEF T EEFJE VOOGD GE-

WA AR MEE K A N JE DE ZUIDAS V ERGELIJ-

SPEELD BIJ DE ONT W IKKELING VA N DE

KEN A LS JE KIJKT NA AR A NDERE GEBIE-

ZUIDAS?

DEN IN W ERELDSTEDEN?

“Eefje en ik zijn elkaar tegengekomen bij verschillende denktanks en panels die op de Zuidas zijn georganiseerd. Toen er plannen waren om van de Zuidas ook een woongebied te maken, is Eefje vanaf het begin enorm betrokken geweest. Nu vinden we het vanzelfsprekend dat je op de Zuidas kan wonen, maar dat is lang niet zo geweest. Het karakter van de Zuidas gaat fundamenteel veranderen. Het is een kwalitatief hoogwaardige plek met een fantastische toegankelijkheid per vliegtuig, auto, OV en fiets. Veel mensen kunnen hier dus prettig wonen. Dat is voor de gemeente een cruciaal onderwerp. Eefje heeft een belangrijke rol gespeeld bij het voeden van de discussie over wat voor kwalitatieve woningen hier gebouwd moesten worden.”

“Wij meten ons graag aan La Défence in Parijs of Canary Wharf in Londen. Daar maken ze dezelfde ontwikkelingen door: van een monofunctioneel kantorengebied naar een woon- en werkgebied. In Kopenhagen zijn ze actief bezig met duurzaam bouwen en dat thema staat de komende tijd ook centraal op de Zuidas. Wij zijn een internationaal en ambitieus gebied en moeten heel goed kijken naar wat er in de wereld gebeurt. In deze markt voelen wij de verantwoordelijkheid om samen met marktpartijen circulariteit en duurzaamheid tot prioriteit te maken. Wij hebben de ruimte, het netwerk van bedrijven en de aantrekkingskracht om partijen te prikkelen om hun meest vooruitstrevende technieken op de Zuidas te laten zien. Een mooi voorbeeld is het paviljoen Circl. Dit circulaire gebouw past heel erg bij onze ambitie om kwaliteit uit te stralen.”

WAT V IND JE DE MOOISTE ONT W IKKELING VA N DE AFGELOPEN TIJD?

“Ik heb een tijd in New York gewoond en gewerkt en een diepe liefdesband met deze stad opgebouwd. Ik zocht in Amsterdam de New Yorkse kwaliteit van gebouwen en vond dit bijvoorbeeld in 900Mahler op de Zuidas. Dit gebouw is sterk, massief en heeft een prachtige vormgeving. 900Mahler heeft voor mij New Yorkse allure en is een symbool voor hoogstedelijke kwaliteit. Er zijn natuurlijk veel meer mooie ontwikkelingen op de Zuidas, maar dit gebouw heeft een plekje in mijn hart veroverd.”

HOE ZIET DE ZUIDAS ERUIT IN 2030?

“Station Zuid is dan het tweede centraal station van Amsterdam en je ziet hier veel groen in de prachtige openbare ruimten. In 2030 is de Zuidas nog meer een plek voor voetgangers en fietsers en is het gebied gevuld met bijzondere architectuur. Ook zie je hier dan meer groene daken, pocket parks en misschien wel een dakpark.” 29


‘ALS JE HIER EEN DUIK NEEMT IN DE ZEE, ZIE JE ZEEHONDEN, PINGUÏNS EN ZELFS ‘HAMMERHEAD’ HAAIEN.’

De magische bestemmingen van reisgek ‘Raaf’ TE KST: M A R CO VA N R AVENH O RST, K RM T- M AK ELAA R ( Pro je c te n e n b e st a a nde bo uw )

M

arco van Ravenhorst (op kantoor beter bekend als Raaf ) is werkzaam als KMRT-makelaar voor zowel 'bestaande' bouw als nieuwbouwprojecten. Raaf kent Eefje al ruim 20 jaar. Hij weet niet alleen alles van makelaardij, maar ook van reizen. Het liefst vertrekt hij met zijn rugzak voor een paar weken naar Azië. Maar Raaf heeft meer van de wereld gezien. We vroegen hem naar zijn favoriete bestemmingen. SAPARUA IN INDONESIË

“Saparua is een eilandje in Indonesië. Dit kleine paradijs ligt op ongeveer twee uur varen van het eiland Ambon, een groter en bekender eiland binnen de Molukken. Ik kwam hier een paar jaar geleden terecht toen ik zes weken 30

rondtrok met mijn rugzak. Op dit eilandje kan je heerlijk in een hangmat lezen, snorkelen en soms zelfs zwemmen met dolfijnen. Er is bijna geen internet en dat is heerlijk rustig.” UBUD OP BALI

“Als je echt tot rust wil komen en goed en gezond wil eten en drinken, moet je naar het plaatsje Ubud op Bali. Ik ben hier regelmatig geweest en huur dan een huis voor een maand. De meeste mensen blijven twee of drie dagen, maar dat vind ik veel te kort. Als je hier een maand zit, kom je echt tot rust en kan je alle lekkere eettentjes ontdekken. Tip: huur een scooter zodat je veel van het eiland kunt zien.”


CAT E G O R I E

Boven: Raaf vanuit de hangmat in Saparua Rechtsboven: Galapagos eilanden in Zuid-Amerika Rechtsonder: Ubud op Bali Linkerpagina: Aitutaki op de Cook Islands

GA L APAGOS EIL A NDEN IN ZUID-A MERIK A

“Ik ben twee keer op wereldreis geweest en dat was echt luxe! Hoewel ik erg fan ben van Azië, wilde ik Zuid-Amerika ook graag ontdekken. Op één van die reizen ben ik op de Galapagos eilanden terechtgekomen. Met een zeilboot zijn we rond de verschillende eilanden gevaren. Het was heel bijzonder dat de meeste dieren daar niet bang zijn voor de mens. Alle dieren komen dus heel dichtbij! Als je hier een duik neemt in de zee, zie je zeehonden, pinguïns en zelfs ‘hammerhead’ haaien. Zowel boven als onder water is dit gebied zeer bijzonder.” MIDI-PY RENEEËN IN FR A NKRIJK

“Ouders van goede vrienden van mij wonen in Zuid-Frankrijk, in het gebied Midi-Pyreneeën. Ik ben er vaak geweest voor een snoepweekje tussendoor of een paar dagen golfen met vrienden. Je kan hier heerlijk eten en Franse marktjes in de buurt bezoeken om wijn of kleine worstjes voor bij de borrel te kopen. Niets fijner dan aan het 31

eind van de dag op het terras genieten van het uitzicht over de Pyreneeën en een goed glas wijn. Zuid-Frankrijk blijft fantastisch.” AITU TAKI OP DE COOK ISL A NDS

“Dit is een van de mooiste eilanden ter wereld: Aitutaki op de Cook Islands in de Pacific. Dit eiland ligt tussen Australië en Zuid-Amerika in. Vanaf Aitutaki kan je makkelijk naar een paar kleine, prachtige onbewoonde eilandjes zwemmen. Dit is het paradijs! Op zondagochtend moet je zeker een kerkdienst bezoeken in een van de lokale dorpjes. Ik ben niet religieus, maar dit is echt een happening. Lokale bewoonsters zingen in een koor prachtige liederen en dat alles in een tropische omgeving.”


HOTSPOTS

Op je lijstje: 10 hotspots in Amsterdam T E KST: F E M K E P O P ( BINNE ND IENST) & SANN E R A A TJES (KMRT-MA KELAAR IN O P LEID ING EN CO MMUN ICA TIE)

M AR ATHON W EG – MAR ATHONWEG 1

Maratonweg is de stamkroeg van Eefje Voogd Makelaardij. Grote kans dat je ons hier op vrijdagmiddag tegenkomt. Je kunt er terecht voor koffie, lunch, borrel en diner. De meeste gerechten worden bereid op de Green Egg. Geniet van een mooi stuk vlees of vis geserveerd met twee, steeds wisselende, seizoengroenten. www.marathonweg.com

HOTEL DE GOUDFA Z A NT

V U URTORENEIL A ND - MARKER MEER

Vuurtoreneiland is een uniek stukje natuur in eigen stad. In een ruig landschap vind je loslopende dieren, zeldzame flora, een vervallen fort en Amsterdams’ enige vuurtoren. Gelegen in het Markermeer bij Durgerdam, is Vuurtoreneiland alleen per schip te bereiken. In de lente en zomer eet je in een transparante glazen kas en in de koudere maanden schuif je aan in het winterrestaurant.

A A MBEELDSTR A AT 10

Amsterdam-Noord barst van de leuke restaurants, waaronder Hotel de Goudfazant. Als sinds de opening is dit restaurant waanzinnig populair onder Amsterdammers. Vooraf reserveren is dus aan te raden. De loods is erg groot en voelt industrieel aan, maar het is gezellig ingericht. www.hoteldegoudfazant.nl

www.vuurtoreneiland.nl

PONT 13 - HAPAR ANDADA M 50

Pont 13 is een voormalige veerpont van het GVB uit 1927 omgebouwd tot een authentieke horecagelegenheid. Met een unieke locatie aan het water in de Amsterdamse Houthaven is het dé plek om even te ontsnappen aan de hectiek van de stad en te genieten van de ongedwongen, vrolijke en relaxte sfeer. www.pont13.nl

TOSCA NINI - LINDENGR ACHT 75

Tip!

De kracht van de Italiaanse keuken is zijn puurheid, eenvoud en eerlijkheid. Bij Toscanini wordt volgens deze traditie gekookt. Elke dag, behalve zondag, bereiden de koks gerechten van zorgvuldig gekozen ingrediënten. De groenten komen van de biologische boerderij of uit Italië. Het vlees is van de biologische slager en de vis komt elke dag vers binnen. www.restauranttoscanini.nl

32


HOTSPOTS

Tip!

LOT TI’S DINER - HERENGR ACHT 255

In het Hoxton Hotel in Amsterdam kun je heerlijk eten bij Lotti’s Diner. De perfecte plek om uitgebreid te brunchen of met vrienden een koffietje te drinken. Lotti’s staat bekend om haar indrukwekkende en kleurrijke interieur. Echt de moeite waard om een keer te bezoeken! www.lottis.com

VA N AV EZ A ATH-BEU NE JOHANNES VERHULSTSTRAAT 98

Van Avezaath-Beune is al decennia lang een vertrouwd adres voor heerlijke gebakjes en koekjes. De winkel bestaat al sinds 1884 en staat vooral bekend om de beroemde Bossche bol. Van Avezaath-Beune staat voor puur en eerlijk, maar vooral het woordje ‘heerlijk’. www.vanavezaath-beune.nl

Y ELLOWKOR NER - SINGEL 282

YellowKorner is in 2006 opgericht door twee vrienden, Alexander Metz en Paul-Antoine Briat, die als kind de microbe voor fotografie te pakken krijgen. Uit hun ontmoeting komt een ambitieus idee voort: kunstfotografie voor iedereen toegankelijk maken en de nummer één op de markt worden voor het uitgeven van kunstfoto's. Dat is gelukt! www.yellowkorner.com

H ARTJE OOST

JAVASTR A AT 23

Hartje Oost is de ideale mix van winkel en koffiehuis. Stap binnen in een moderne sfeer met een knipoog naar het verleden. Twee dingen zijn in deze zaak belangrijk: lekkere koffie en mooie merken. Je kan hier lunchen, maar ook een lekker stuk taart eten. www.hartjeoost.nl

BONBON BOU TIQUE ROSMAR IJNSTEEG 8

Voor mooie sieraden ga je naar BonBon Boutique. Bij deze winkel in het centrum kan je fijne sieraden kopen, die goed passen bij elke look. Ook het perfecte adres voor een cadeautje voor een vriendin. www.bonbonboutique.nl

33


FOTO'S

EEFJE VOOGD DOOR DE JAREN HEEN

34


COLOFON E E F J E VO O G D MAGAZ INE IS EEN EENMALIGE UITGAV E VANW E GE H E T T I E NJARI GE BESTAAN VAN EEFJE VOOGD MAKE L AARDI J.

B L A DMA N A GEMENT: Z UIDAS PUBLISHERS, OND E R L E I DI NG VAN ROMY L ANGE FOTOGRAFI E COVER: JESA JA H I ZKI A ONTWERP: LUCAS BERG H OE F FOTO GRAFI E: JESAJA HIZ KIA, LOTTE DE GRAAF & DAV I E N H U L S MAN R E DACTI E: ROMY LANGE & TEAM EEFJE VOOGD MAKE L AARDI J EI NDREDACTI E: KIKA SAMS OM OPLAGE: 5.000

HE T MAGAZ INE KAN VIA DEZ E LINK DIGITAAL GE L E ZE N WORDE N: HTTP://BIT.LY/EEFJEVOOGDMAGAZI NE

E E F J E VO O GD MAGAZ INE IS EEN UITGAVE VAN ZU I DAS P U B L I S H E RS . NI E TS U I T DE ZE UI TGA VE MAG ZONDER VOORAFGAANDE TOE ST E MMI NG VAN DE U I TGE V E R WORDEN GEKOPIEERD OF OVE RGE NOME N.

35


EEFJE VOOGD MAKELAARDIJ BV Parnassusweg 201 - 1077 DG Amsterdam T +31 (0)20 - 30 50 560 www.eefjevoogd.nl info@eefjevoogd.nl

Profile for Zuidas Publishers

Eefje Voogd Makelaardij Magazine  

Eefje Voogd Magazine is een eenmalige uitgave vanwege het tienjarige bestaan van Eefje Voogd Makelaardij.

Eefje Voogd Makelaardij Magazine  

Eefje Voogd Magazine is een eenmalige uitgave vanwege het tienjarige bestaan van Eefje Voogd Makelaardij.

Advertisement