ZOUTE GRAND PRIX MAGAZINE - SPRING '23

Page 1

SPRING 2023

ZOUTE GRAND PRIX

MAGAZINE

MERCEDES-BENZ - CARROLL SHELBY - JACKY ICKX

oostrozebeke 051 40 47 18 www.franktack.be ONTWERP & REALISATIE INTERIEURARCHITECTUUR

In dit eerste nummer van 2023 laten we u volop meegenieten van de Zoute Generations Rally. Onze eerste rally van het jaar was een overweldigend succes. Zo nu en dan deed de zon haar best om met een eerste lentekriebel die veel te lange winter te doen vergeten, maar het was vooral het jeugdig enthousiasme dat ons rallyhart wist te verwarmen. De jeugd draagt de toekomst in zich en dat beseffen we ten volle. Deze zomer lanceren we dan ook de Zoute NextGen Rally, waarbij de eerste 25 deelnemers een rechtstreeks ticket bekomen voor de Zoute Rally by stow. U leest er meer details over verderop in dit magazine.

Eén van onze Brusselse deelnemers wist het wat ons betreft het mooist te verwoorden. We voelen ons oprecht welkom en op ons gemak in de Zoute Grand Prix Familie. Geen stijf gedoe, ‘des bons enfants’ zoals hij dat in de taal van Molière zo mooi wist te zeggen. Uiteraard kijken we ook al even vooruit naar de Zoute Grand Prix 2023. De grootste verrassing zal ongetwijfeld zijn dat we het Zoute Concours d’Elégance by EY zullen laten doorgaan op het strand recht tegenover het vernieuwde Albertplein. We gaan er een groene oase creëren met een tent van 60 meter diep en 18 meter hoog zonder ook maar één paal in de midden: een echte fata morgana. Dit wordt een unieke belevenis waar we jullie nu al graag warm voor maken!

Dans ce premier numéro de 2023, nous vous faisons profiter pleinement du Zoute Generations Rally. Notre premier rallye de l'année a remporté un succès impressionnant. Avec ses premiers frissons printaniers, le soleil a de temps en temps fait de son mieux pour faire oublier cet hiver beaucoup trop long, mais c'est surtout l'enthousiasme juvénile qui a réussi à réchauffer le cœur de notre rallye. La jeunesse porte le futur en soi et nous en sommes pleinement conscients. Cet été, nous lancerons donc le Zoute NextGen Rally, dont les 25 premiers participants recevront un ticket direct pour le Zoute Rally by stow. Vous lirez plus de détails à cet égard plus loin dans ce magazine.

En ce qui nous concerne, c'est l'un de nos participants bruxellois qui est parvenu à le formuler de la plus jolie des façons. Nous nous sentons accueillis cordialement et de telle manière que nous nous sentons bien dans la Famille du Zoute Grand Prix. Pas de chichis, ‘des bons enfants’ comme il l'a exprimé si joliment dans la langue de Molière. Il va de soi que notre regard se porte également déjà vers l'avant vers le Zoute Grand Prix 2023. La plus grande surprise sera sans aucun doute que nous ferons se dérouler le Zoute Concours d’Elégance by EY sur la plage juste en face de la Place Albert rénovée. Nous y créerons une oasis verdoyante avec un chapiteau de 60 mètres de profondeur et 18 mètres de haut sans aucun poteau au milieu: une véritable fata morgana. Ce sera un événement unique pour lequel nous sommes dès maintenant heureux de susciter votre enthousiasme !

{ 3 } INTRO
“De Zoute Concours d’Elégance by EY wordt een groene oase op het strand recht tegenover het Albertplein. Een echte fata morgana!”
{ filip & david bourgoo }
« Le Zoute Concours d’Elégance by EY devient une oasis verdoyante sur la plage juste en face de la Place Albert. Une véritable fata morgana ! »
www.flyexecutive.be Book your Boutique Airline Flight to replace today’s hassle with total peace of mind and a unique travel experience. and IBIZA during Summer Book your semi-private flight to INNSBRUCK during Winter

ABBA Voyage London

8th June 2023

14th September 2023

Art Basel

from 12th June until 14th June 2023

Ibiza

from 30th June until 21st August

Innsbruck

from 13rd January until 23rd March 2024

MIPIM Cannes

2024

CONTENT

Zoute Grand Prix Club

Zoute NextGen Rally

Programme Zoute Grand Prix Week

Mercedes-Benz & Moncler: Project Mondo G

The Wood Brothers: Robbert & Pieterjan Desmet

Château de Compiègne

The life of Carroll Shelby

Zoute Generations Rally: What an experience!

Docu: Jacky Ickx

The New Defender

Fine Classics: Jan De Reu

E ditor: ZOUTE GRAND PRIX bv - Sluisstraat 77, 8300 Knokke-Heist, Belgium

www.zoutegrandprix.be - info@zoutegrandprix.be - +32 50 600 899

Owners: Filip Bourgoo, David Bourgoo, Yvan Vindevogel

Design & content: Choisi - www.choisi.be

Photography: Choisi: Andreas Vanwalleghem - Pieter-Jan Declercq - Nick Verhaeghe

Printing: Graphius

Your advertisement in this magazine?: info@choisi.be

8 12 19 36 46 54 60 74 80 94 110

ZOUTE GRAND PRIX CLUB

Begin dit jaar was het zover. Dan trokken we met de volledige Zoute Grand Prix-crew de deuren achter ons dicht van het kantoor langs de vertrouwde Natiënlaan in Knokke-Heist. Na zowat 10 jaar was het tijd geworden om een versnelling hoger te schakelen en nieuwe horizonten te verkennen. Het mag geen toeval heten, dat wij die aan de basis staan van zo veel legendarische events en feesten een voormalige feestzaal als nieuwe locatie kozen. Velen onder jullie zullen ongetwijfeld wel eens een trouwfeest meegemaakt hebben in ‘Ter Mude’. Als laatste perceel gelegen op Belgisch grondgebied, letterlijk op een steenworp van de Nederlandse grens, geloven we dat deze locatie voor ons als een absolute groeimotor zal kunnen fungeren.

De vraag die op velen hun lippen brandt: wat is de bedoeling?

We zien het ruim, maar laat ons eerst en vooral duidelijk zijn. Het wordt geen permanent café of restaurant. Onze eigen kantoren zullen er gevestigd zijn. Daarnaast zijn we ook heel erg fier dat het Europese hoofdkwartier van Bonhams hier zal komen en uiteraard hebben we dankzij de uitgebreide faciliteiten van de vroegere feestzaal ook de mogelijkheid om events te organiseren zoals we enkele weken geleden reeds mochten beleven met de aankomst van de Zoute Generations Rally.

Het potentieel is natuurlijk enorm op een dergelijke oppervlakte!

Alle Zoute Grand Prix Partners zullen in de mogelijkheid zijn om klanten uit te nodigen voor bijvoorbeeld productvoorstellingen, klantendiners

Le grand moment a eu lieu au début de cette année. Avec toute l’équipe du Zoute Grand Prix, nous avons fermé les portes du bureau situé le long de la célèbre Natiënlaan à Knokke-Heist. Après une dizaine d’années, il était temps de passer à la vitesse supérieure et d’explorer de nouveaux horizons. Puisque nous sommes à l’initiative de tant d’événements et de fêtes mémorables, ce n’est pas un hasard si nous avons choisi une ancienne salle des fêtes comme nouveau port d’attache. Vous êtes sans doute nombreux à avoir déjà participé à une fête de mariage à ‘Ter Mude’. Étant donné qu’il s’agit de la dernière parcelle située sur le territoire belge, littéralement à un jet de pierre de la frontière néerlandaise, nous pensons que ce lieu pourra jouer un rôle de moteur de croissance absolu pour nous.

La question qui brûle les lèvres de beaucoup de monde : quel est l’objectif ?

Nous voyons les choses en grand. Mais avant tout, soyons clairs, il ne s’agira pas d’un café ou d’un restaurant permanent. Le lieu abritera nos propres bureaux. Nous sommes par ailleurs très fiers que le quartier général européen de Bonhams viendra s’installer ici. Bien sûr, grâce aux imposantes installations de l’ancienne salle des fêtes, nous avons également la possibilité d’y organiser des événements. Nous avons d’ailleurs déjà eu le plaisir de le faire il y a quelques semaines lors de l’arrivée du Generations Rally.

Le potentiel est évidemment énorme sur une telle surface !

Tous les partenaires du Zoute Grand Prix Club auront la possibilité d’inviter des clients, par exemple pour des

{ 8 }
“Deze nieuwe locatie wordt een groeimotor voor Zoute Grand Prix en een echte thuis voor alle leden van de Zoute Grand Prix Family.”
{ a new beginning }

of meetings. Automerken zullen er prototypes van nieuwe wagens op neutraal terrein kunnen presenteren aan de juiste doelgroep. We willen het ZGP Family-netwerk 100% inzetten om van dergelijke events een win-win te maken.

Zal het ook mogelijk zijn om hier een feest te organiseren als lid?

Alle Zoute Grand Prix Family Members zullen privéfeesten kunnen organiseren in deze magische setting. Het zal nog wel even duren vooraleer we al onze plannen kunnen realiseren, maar het potentieel is enorm. De vlotte bereikbaarheid, de ruime parking, de grote tuin, het grote terras,… Alles is aanwezig om voor onze leden in de gekende Zoute Grand Prix-stijl onvergetelijke momenten te creëren.

More info? info@zoutegrandprix.be

présentations de produits, des dîners avec des clients ou des réunions. Les marques automobiles pourront y présenter des prototypes de nouvelles voitures sur un terrain neutre aux groupes cibles adéquats. Nous voulons utiliser à 100 % le réseau de la famille ZGP pour faire de tels événements une opération win-win.

Sera-t-il également possible d’organiser une fête ici en tant que membre ?

Tous les membres de la famille du Zoute Grand Prix auront l’occasion d’organiser des fêtes privées dans cet endroit magique. Il faudra encore un peu de temps avant de pouvoir réaliser tous nos projets, mais le potentiel est énorme. L’accessibilité aisée, le parking spacieux, le grand jardin, la grande terrasse,... Tout est présent pour créer des moments inoubliables pour nos membres, dans le style inégalable du Zoute Grand Prix.

{ 9 }
« Ce nouveau lieu sera un moteur de croissance pour le Zoute Grand Prix et un véritable foyer pour tous les membres de la famille du Zoute Grand Prix. »

toegangsticket voor de Zoute Rally by stow!”

Met de Zoute Generations Rally eind maart konden we alweer vaststellen dat ook de jeugd warm loopt voor classic en vintage cars. Een rally exclusief voor de jongere generatie mocht dan ook niet uitblijven. Op zaterdag 12 augustus is het zover, dan zullen piloten en copiloten tussen 15 en 45 jaar strijden om de allereerste White Cup!

Wat zijn de voorwaarden om deel te nemen?

De rally is voorbehouden aan teams met een leeftijd tussen 15 en 45 jaar. De deelnemende wagens moe -

Avec le Zoute Generations Rally fin mars, nous avions pu constater une fois de plus que la jeunesse s’intéressait activement aux voitures classiques et anciennes. Un rallye exclusivement réservé à la jeune génération était donc devenu une évidence. Il aura lieu le samedi 12 août : les pilotes et copilotes âgés de 15 à 45 ans se disputeront alors la toute première White Cup !

Quelles sont les conditions pour participer ?

Le rallye est réservé aux équipages âgés de 15 à 45 ans. Les voitures participantes doivent avoir été im -

ZOUTE NEXTGEN RALLY
“Win de White Cup en verzilver uw zege met een rechtstreeks
{ new : 12 august 2023 }

direct pour le Zoute Rally by stow!

ten voor het eerst ingeschreven zijn tussen 1 januari 1920 en 31 december 1975. Er zal een limiet zijn van 100 wagens die kunnen deelnemen. Snel inschrijven is dus de boodschap!

En het is niet alleen de winnaar die in de prijzen valt?

Dat klopt! De winnaar gaat uiteraard naar huis met de felbegeerde White Cup en het bijhorende rechtstreekse deelnameticket voor de Zoute Rally by stow. Maar ook de eerste 25 teams in het klassement zullen, indien zij zich wensen in te schrijven, automatisch goedgekeurd worden door het selectiecomité voor de Zoute Rally by stow op 5, 6, 7 en 8 oktober.

matriculées pour la première fois entre le 1er janvier 1920 et le 31 décembre 1975. Le nombre de voitures participantes sera limité à 100. Le message est donc clair : inscrivez-vous rapidement !

Et seul le vainqueur remporte un prix ?

C’est exact ! Le vainqueur repartira bien entendu avec la très convoitée White Cup et le ticket d’entrée direct pour le Zoute Rally by stow qui l’accompagne. Mais par ailleurs, les 25 premières équipes au classement, si elles souhaitent s’inscrire, seront-elles aussi automatiquement approuvées par le comité de sélection pour le Zoute Rally by stow les 5, 6, 7 et 8 octobre.

{ 13 }
« Remportez la White Cup et gagnez un ticket d’entrée
»

Na de rally zal er ook een spetterend feest zijn?

Dat klopt, na de cocktail en gezellige barbecue gaan we er een legendarische summer party van maken. Iedere piloot & copiloot kan bovendien een ‘plus one’ uitnodigen voor zowel de barbecue als de afterparty!

Le rallye sera-t-il aussi suivi d’une fête éclatante ?

En effet, après le cocktail et l’agréable barbecue, nous mettrons sur pied une mémorable summer party. Chaque pilote & copilote pourra en outre inviter un(e) ‘plus one’, aussi bien pour le barbecue que pour l’after party !

REGISTER NOW ZOUTE NEXTGEN RALLY

What to expect?

• Scrutineering & breakfast @ ZOUTE GRAND PRIX CLUB

• Start, Leg 1

• Coffee stop @ Secret location

• Start, Leg 2

• Lunch @ Secret location

• Start, Leg 3

• Cocktail @ ZOUTE GRAND PRIX CLUB

• Barbecue @ ZOUTE GRAND PRIX CLUB

• Afterparty with famous DJ

All pilots & copilots can invite a plus-one for the barbecue and afterparty! A supplement can be ordered during your registration. You really don't want to miss this party!

{ 14 }
100% ELEKTRISCH. 18,4-19,6 KWH/100 KM • 0 G/KM CO2 (WLTP) Milieu-informatie (KB 19/03/04): bmw.be
THE NEW

New outdoor concept store

NOW OPEN VISIT US AT KUSTLAAN 39, KNOKKE

In front of RR Corner.

RRINTERIEUR.BE

gar de n
Collab with Meubili. Together we’re RMC Group.
KNOKKE - LE - ZOUTE 2023 2023

PROGRAMME

GRAND PRIX WEEK ZOUTE

5 - 8 OCTOBER 2023 - BELGIUM

PRADO ZOUTE

5,6,7 & 8 October 2023

{ beach de wielingen , knokke - heist }

De naam Prado staat voor Premium Automobile & Art Dome, een overdekte expositiehal met ‘Kunst en kunst op wielen’ als thema. Een spannende combinatie van een kunst- en autotentoonstelling, uniek in Europa! In Prado Zoute by Kindy Capital zullen van donderdag 5 tot en met zondag 8 oktober, maar liefst 22 van de meest prestigieuze automerken ter wereld hun mooiste en meest recente auto-ontwerpen tentoonstellen, waaronder enkele premières. Daarnaast zal er, in samenwerking met Guy Pieters Gallery, een kunsttentoonstelling zijn met werken van de meest gerenommeerde moderne en hedendaagse internationale kunstenaars. De Prado Zoute by Kindy Capital is ook de gedroomde plek om te netwerken in de hoogste versnelling! Vanop het terras ziet u een selectie van meer dan 200 wagens op het podium starten en finishen na alweer een uitdagende Zoute Rally by stow. Wie gek is op ronkende motoren kan dan weer genieten van een passage van de Zoute GT Tour op zondag 8 oktober. Een ondertussen traditionele apotheose is er op zondag 8 oktober met de Zoute Sale by Bonhams. Waag uw kans en bied mee op unieke collectiewagens of beleef het als toeschouwer vanop de eerste rij!

Le nom 'Prado' est l'acronyme de Premium Automobile & Art Dome, un hall d'exposition couvert dont le thème est ‘L'art et l'art sur roues’. C'est la combinaison palpitante d'une exposition d'art et de voitures, unique en Europe ! Du jeudi 5 au dimanche 8 octobre inclus, le Prado Zoute by Kindy Capital exposera les plus belles et les plus récentes créations de pas moins de 22 des marques automobiles les plus prestigieuses du monde. Ce sera l'occasion de voir plusieurs premières ! En outre, en collaboration avec la galerie Guy Pieters, une exposition d'art présentant les œuvres des artistes internationaux modernes et contemporains les plus renommés sera organisée. Le Prado Zoute by Kindy Capital est aussi l'endroit idéal pour faire du réseautage à la vitesse grand V ! Depuis la terrasse, vous pourrez voir une sélection de plus de 200 voitures partir et arriver sur le podium après un Zoute Rally by stow toujours passionnant. Les amateurs de moteurs vrombissants pourront profiter quant à eux du passage du Zoute GT Tour le dimanche 8 octobre. La traditionnelle apothéose aura lieu pour sa part le dimanche 8 octobre avec la Zoute Sale by Bonhams. Tentez votre chance et enchérissez sur des voitures de collection uniques ou vivez l'expérience en tant que spectateur depuis le premier rang !

Discover our car brands: Alpine, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Bugatti, De Tomaso, Dallara Stradale, Ferrari, Jaguar, Land Rover, Lamborghini, Lotus, Maserati, Mercedes, McLaren, Polestar, Porsche, Rolls-Royce, Rimac, RUF, Touring Superleggera, ...

www.zoutegrandprix.be

{ 20 }
MORE INFO

ZOUTE GT TOUR

8 October 2023

{ start & lunch secret location parade & arrival @ dyke knokke - heist }

Een vernieuwd GT-programma, sportiever en spannender dan ooit tevoren. Afgestemd op de gran turismo lifestyle en de wagens die het vertegenwoordigt: moderne en youngtimer GT's. Starten doen we op zondag 8 oktober op een secret location, ook de lunch op onze secret location wordt ongetwijfeld een eerste hoogtepunt voor de deelnemers en als klap op de vuurpijl is er de parade en aankomst op de zeedijk van Knokke-Heist. De uitdagende tests, waarin we de skills van de deelnemers op de proef stellen, worden uitgevoerd op gesloten circuits. Alle auto's zijn uitgerust met een volgsysteem om ervoor te zorgen dat hun snelheid strikt wordt opgevolgd, gezien de tour deels op de openbare weg wordt gereden en hierbij de verkeersregels gerespecteerd dienen te worden. Zo blijft het een leuk en veilig evenement voor zowel publiek als deelnemers! Deelnemen? Scan de QR-code onderaan voor meer info!

Un programme GT rénové, plus sportif et plus passionnant que jamais. Calqué sur le style de vie Gran Turismo et les voitures qu'il représente : des GT modernes et des youngtimers. Nous commencerons le dimanche 8 octobre à un endroit tenu secret. Le déjeuner à notre endroit également tenu secret sera incontestablement un premier point d'orgue pour les participants, et pour couronner le tout, le passage et l'arrivée aura également lieu sur la digue de KnokkeHeist. Les tests passionnants, au cours desquels nous mettrons à l'épreuve les aptitudes des participants, se dérouleront sur des circuits fermés. Toutes les voitures doivent être équipées d'un système de suivi afin de veiller à ce que leur vitesse soit strictement contrôlée. Le circuit s'effectue en effet en partie sur la voie publique, sur laquelle les règles de circulation doivent être respectées. De cette façon, l'événement restera amusant et sûr, pour le public comme pour les participants ! Vous voulez participer ? Scannez le code QR ci-dessous pour plus d'informations !

REGISTER NOW

The Zoute GT Tour is exclusively open to modern GT's younger than 20 years of age (from year of construction 2003 to 2023) and which appear in the list of our car partners.

{ 24 }

ZOUTE CONCOURS D'ELEGANCE

5,6,7 & 8 October 2023

Van donderdag 5 tot en met zondag 8 oktober geniet u in een feeërieke sfeer op het strand recht tegenover het vernieuwde Albertplein van zo’n 75 wereldbefaamde, klassieke auto’s en een selectie van internationale kunstwerken. 30 bekende juryleden zullen de wagens beoordelen en de winnaars aanduiden in meer dan 10 verschillende categorieën, met de Best of Show award voor de overall winnaar als summum. 15 gidsen zijn beschikbaar voor privérondleidingen boordevol sappige verhalen en indrukwekkende cijfers over de tentoongestelde auto's. We gaan er een groene oase creëren met een tent van 60 meter diep en 18 meter hoog, zonder ook maar een paal in de midden: een echte fata morgana. Op zondag 8 oktober kunt u genieten van de parade van de deelnemende wagens, die een voor een door een speaker zullen worden aangekondigd.

Du jeudi 5 au dimanche 8 octobre inclus, vous pourrez admirer dans une atmosphère féerique sur la plage juste en face de la Place Albert rénovée quelque 75 voitures classiques de renommée mondiale et une sélection d'œuvres d'art internationales. Nous y créerons une oasis verdoyante avec un chapiteau de 60 mètres de profondeur et 80 mètres de haut sans le moindre poteau au milieu. Ce sera un événement unique pour lequel nous souhaitons susciter dès maintenant votre enthousiasme ! Trente jurés de renom évalueront les voitures et désigneront les gagnants dans plus de 10 catégories différentes, avec comme point d'orgue le Best of Show Award, attribué au grand gagnant. Quinze guides seront disponibles pour des visites privées truffées d'histoires croustillantes et de statistiques impressionnantes sur les voitures exposées. Nous y créerons une oasis verdoyante avec un chapiteau de 60 mètres de profondeur et 18 mètres de haut sans aucun poteau au milieu: une véritable fata morgana. Le dimanche 8 octobre, vous pourrez assister à la parade des voitures participantes, qui seront annoncées une par une par un speaker.

BUY YOUR TICKETS OR REGISTER YOUR CAR

Care to share your oldtimer with an audience that is as enthusiastic as it is appreciative? Register your car for the Zoute Concours d' Elégance by EY.

{ 26 }
{ @ the beach in front of the albertplein , knokke - heist }

ZOUTE RALLY

5, 6, 7 & 8 October 2023

{ start & arrival @ prado zoute by kindy capital , knokke - heist }

Voor wie van een uitdaging houdt en competitief is ingesteld is er de ‘regularity’ met gemiddelde snelheid en regulariteitstesten (RT’s). Per dag wordt door 200 exclusieve classic & vintage cars zo’n 250 km gereden langs een adembenemend parcours. Verschillende snelheidsen behendigheidsproeven testen de rijvaardigheden van de deelnemers. Spanning én rijplezier verzekerd! Voor wie vooral met volle teugen van het landschap en de leuke stops wil genieten is er de Touring-klasse. Start en aankomst is er vanaf donderdag 5 oktober tot en met zaterdag 7 oktober, telkens aan de Prado Zoute by Kindy Capital. De deelnemers kunnen voor en na het rijden samen napraten in Lucky N°21. Netwerken in de hoogste versnelling! Onvergetelijk is de barbecue op donderdag, de party & dinner op vrijdag en de apotheose tijdens het Gala Dinner met sterrenchef op zaterdag, waar we de winnaars in de verschillende klassen bekendmaken. Ook op zondag kan u nog de sfeer opsnuiven van de Zoute Sale by Bonhams, de aankomst van de Zoute GT Tour en de slotdag van het Zoute Concours d'Elégance by EY.

Wie dit alles wil komen bekijken als toeschouwer, nodigen we graag uit om een regular of VIP-ticket te kopen voor Prado Zoute by Kindy Capital. Dan ontdekt u de start of de aankomst vanop de eerste rij!

Ceux qui aiment les défis et la compétition apprécieront la ‘regularity’, avec la vitesse moyenne et les tests de régularité (RT). Chaque jour, 200 voitures classiques et anciennes exclusives parcourent environ 250 km le long d'un itinéraire à couper le souffle. Différentes épreuves de vitesse et d'adresse permettent de tester les aptitudes de conduite des participants. Suspense et plaisir de conduire garantis ! Ceux qui veulent surtout profiter pleinement du paysage et des agréables arrêts étapes préféreront la catégorie Touring. Le départ et l'arrivée se feront à partir du jeudi 5 octobre jusqu'au samedi 7 octobre inclus au Prado Zoute by Kindy Capital. Avant et après la course, les participants pourront discuter ensemble au Lucky N°21. Du réseautage à la vitesse grand V ! Le barbecue du jeudi, la fête et le dîner du vendredi, ainsi que l'apothéose du dîner de gala avec un chef étoilé du samedi, lorsque nous annonçons les gagnants des différentes catégories, tous ces moments seront simplement inoubliables. Le dimanche aussi, vous pourrez encore vous imprégner de l’atmosphère du Zoute Sale by Bonhams, de l’arrivée du Zoute GT Tour et de la journée de clôture du Zoute Concours d'Elégance by EY

Si vous voulez venir découvrir tout cela en tant que spectateur, nous vous invitons à acheter un ticket 'regular' ou VIP pour le Prado Zoute by Kindy Capital. Vous pourrez alors suivre le départ et l'arrivée depuis les premières loges!

www.zoutegrandprix.be

{ 28 }
REGISTER NOW

ZOUTE SALE

5, 6 & 7 O ctober 2023 - viewing

8 October 2023 - live auction

{ beach albertplein , knokke - heist }

De Zoute Sale by Bonhams, die wordt gehouden op het strand voor het Albertplein in Knokke-Le Zoute, is uitgegroeid tot een van de meest prestigieuze internationale veilingen van zeldzame collectiewagens. In 2022 werd maar liefst 25 miljoen euro aan exclusieve auto’s verkocht.

“De Zoute Sale by Bonhams is voor ons de belangrijkste op de kalender, niet in het minst omdat de streek het epicentrum is van waardevolle collectiewagens. Voor de Zoute Sale by Bonhams trachten wij jaar na jaar met een mooie en vooral vernieuwende line-up van bijzondere auto’s te komen. Het moet ons koperspubliek immers blijven interesseren. Modellen die nog nooit eerder werden aangeboden op de internationale markt, unieke 'one-offs', auto’s met een uitzonderlijke Belgische link of tout court auto’s uit belangrijke Belgische collecties. Het feit dat we nu een kantoor gevestigd hebben in Knokke-Heist in de gebouwen van Zoute Grand Prix maakt dat Bonhams nog steviger verankerd geraakt op Belgische bodem en het maakt de verbondenheid met de Zoute Grand Prix alleen nog maar groter”, aldus Gregory Tuytens, Head of Sales van Bonhams.

Van 5 tot en met 7 oktober kunt u in preview de wagens die door Bonhams geveild worden, bezichtigen op het strand voor het Albertplein. Op zondag 8 oktober kunt u er als ingeschreven bieder of als VIP, live de veiling bijwonen!

Le Zoute Sale by Bonhams, qui se tient sur la plage devant l’Albertplein à Knokke-Le Zoute, est devenu l’une des plus prestigieuses ventes aux enchères internationales de voitures de collection rares. En 2022, des voitures exclusives y ont été vendues pour un total de pas moins de 25 millions d’euros.

« The Zoute by Bonhams est l’une des ventes les plus importantes de notre calendrier, notamment car la région est au centre de nombreuses collections et voitures exceptionnelles. Pour cette vente, nous veillons à proposer, années après années, un éventail de véhicules minutieusement sélectionnés, que ce soit avec des modèles qui n’ont encore jamais été proposés sur le marché international, des autos uniques, des voitures qui ont un lien particulier avec la Belgique ou simplement issues de d’importantes collections belges afin de continuer à attirer l’intérêt de notre public d’acheteurs. Nous avons désormais un bureau à Knokke-Heist dans les bâtiments du Zoute Grand Prix et permet à Bonhams d’ancrer encore un peu plus sa présence sur le marché belge et renforce notre lien avec le Zoute Grand Prix », explique Gregory Tuytens, Head of Sales de Bonhams.

Du 5 au 7 octobre, vous pourrez admirer en avant-première les voitures mises aux enchères par Bonhams sur la plage devant l’Albertplein. Le dimanche 8 octobre, vous pourrez assister en direct à la vente aux enchères en tant qu'enchérisseur inscrit ou en VIP !

BUY YOUR TICKET FOR PRADO ZOUTE BY KINDY CAPITAL TO VISIT THE BONHAMS MARQUEE

Selling a car or would you like to reserve a place in the bidding zone? gregory.tuytens@bonhams.com

{ 30 }

22-25 JUNE 2023

When it comes to class and elegance, nothing beats the monumental atmosphere surrounding the majestic English castles. Palatial dwellings on lush domains that ooze historical power and grandeur. What better setting for an upscale rally event tied around the most illustrious of castles!

Expect a three-day vintage & classic car event in England with breathtaking roads. You will be driving from castle to castle, in between undulating landscapes and authentic villages. Not to forget you sleep in the most beautiful hotels.

RALLYE DES CHATEAUX REGISTER

Rallye des Chateaux provides two formules. The regularity rally and the touring rally. Discover wich one suits you best.

KNOKKE - LE - ZOUTE 2023 2023

DE 100% ELEKTRISCHE EQS.

This is for you, world. Ontdek de EQS. Laat u betoveren door de ongekende luxe van het interieur, uitgerust met een 141 cm breed MBUX Hyperscreen dat over de hele breedte reikt. En dankzij zijn actieradius tot 731 km* rijdt u met één oplaadbeurt van Brussel naar Parijs en weer terug. Ontdek hem bij uw Erkend Concessiehouder Mercedes-Benz of op mercedes-benz.be/eqs-nl.

16,4 - 22,1 kWh/100 KM • 0 G/KM CO2 (WLTP). Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.

*EQS 450+ AMG Line.

PROJECT MONDO G

‘When fashion meets automobile’, zo kan je het PROJECT MONDO G van Mercedes-Benz en Moncler het best omschrijven. Tijdens de London Fashion Week onthulden beide partijen een Mercedes-Benz G-Klasse met de puffer jackets van Moncler en het resultaat was adembenemend.

PROJECT MONDO G combineert de karakteristieke kenmerken van de Mercedes-Benz G-Klasse met de puffer jackets van Moncler. Het kunstwerk werd recent tijdens de Moncler Genius Show van de London Fashion Week onthuld. Mercedes-Benz sluit zich met dit door Moncler gehoste project aan bij merken en artiesten zoals Alicia Keys, Pharrell Williams, Adidas Originals, FRGMT, Salehe Bembury, Palm Angels en ROC NATION by Jay-Z. Het samenwerkingsmodel van het modemerk wordt een platform voor cocreatie tussen kunst, technologie, sport, muziek en design.

Moncler, opgericht in 1952 in Monestier de Clermont, Grenoble, Frankrijk, is momenteel gevestigd in Italië. Het merk heeft zich in de loop der jaren onderscheiden door stijl te combineren met constant technologisch onderzoek, ondersteund door experts in wintersport en alpinisme. De kledingcollecties

‘When fashion meets automobile’. Il n’y a pas de meilleure façon de décrire le PROJET MONDO G de Mercedes-Benz et Moncler. À l’occasion de la London Fashion Week, les deux partenaires ont présenté une Mercedes-Benz Classe G avec des doudounes de Moncler. Le résultat était époustouflant.

Le PROJET MONDO G associe les caractéristiques typiques de la Mercedes-Benz Classe G aux doudounes de Moncler. L’œuvre d'art a été dévoilée récemment lors du Moncler Genius Show, à l’occasion de la London Fashion Week. Avec ce projet lancé par Moncler, Mercedes-Benz rejoint des marques et des artistes tels qu’Alicia Keys, Pharrell Williams, Adidas Originals, FRGMT, Salehe Bembury, Palm Angels et ROC NATION by Jay-Z. Le modèle de collaboration de la marque de mode devient une plateforme de cocréation entre l’art, la technologie, le sport, la musique et le design.

Moncler, fondée en 1952 à Monestier-de-Clermont, Grenoble, en France, a actuellement son siège en Italie. Au fil des ans, la marque s’est distinguée en combinant le style à une recherche technologique constante, soutenue par des experts en sports d’hiver et en alpinisme. Les collections de vêtements de Moncler marient

{ 36 }
“When fashion meets automobile” { mercedes - benz & moncler }

van Moncler combineren de extreme eisen van de natuur met die van het stadsleven. Moncler produceert en verkoopt zijn kleding- en accessoirecollecties onder de merknaam Moncler via eigen fysieke en digitale stores, maar ook via geselecteerde modewinkels, warenhuizen en webshops.

Mercedes-Benz is sinds 1995 een belangrijke speler in de wereldwijde mode-industrie. Het luxemerk heeft authentieke relaties opgebouwd op creatieve gebieden zoals mode, fotografie en kunst, en gebruikt zijn initiatieven om opkomend designtalent, innovatieve samenwerkingen, Fashion Week-partnerships en live events te ondersteunen.

Passie delen

Mercedes-Benz en Moncler delen een passie voor innovatie, design en het pionieren op het gebied van interculturele samenwerkingen, waarbij grenzen vervagen en ideeën uit verschillende werelden in elkaar opgaan. De creatieve samenwerking tussen

les exigences extrêmes de la nature à celles de la vie urbaine. Moncler fabrique et distribue ses collections de vêtements et d’accessoires sous la marque Moncler via ses propres enseignes physiques et en ligne, mais également via des magasins de mode, des grands magasins et des boutiques en ligne triés sur le volet.

Mercedes-Benz s’est imposée depuis 1995 comme un acteur majeur dans l’industrie mondiale de la mode. La marque de luxe a établi des relations authentiques dans des domaines créatifs comme la mode, la photographie et l’art. Elle a recours à ses initiatives pour soutenir des talents émergents du design, des collaborations innovantes, les partenariats de la Fashion Week et des événements en direct.

Une passion partagée

Mercedes-Benz et Moncler partagent une passion pour l’innovation et le design, ainsi qu’une approche pionnière en matière de collaborations interculturelles, dans lesquelles les frontières s’estompent et les

{ 37 }

beide merken kwam tot stand op basis van deze gedeelde waarden en ambities. Het thema ‘Art of Imagination’ is een inspirerende boodschap om groots te dromen en nieuwe wegen in te slaan, het onmogelijke bereikbaar te maken en grenzeloos nieuwe dingen te ontdekken. Het kunstwerk PROJECT MONDO G markeert het eerste partnership tussen Moncler en Mercedes-Benz.

“We zijn erg enthousiast over de samenwerking met Moncler waarmee we een nieuw ‘X-Factor-merkmoment’ creëren. Bij Mercedes-Benz zetten we ons in voor de ontwikkeling van cultuur en maatschappij. Onze cocreatie met Moncler biedt een onverwachte ervaring voor beide merken. De eerste samenwerking met Moncler opent nieuwe horizonten en een potentieel aan interessante projecten, waarover we binnenkort meer nieuws delen”, aldus Britta Seeger, lid van de raad van bestuur van Mercedes-Benz Group AG, verantwoordelijk voor Marketing & Sales.

PROJECT MONDO G: iconische kunst

Het exclusief voor de samenwerking van MercedesBenz en Moncler ontworpen kunstwerk combineert

idées de différents mondes fusionnent. La collaboration créative entre les deux marques est le fruit de valeurs et d’ambitions partagées. Le thème « Art of Imagination » est un message inspirant pour rêver grand et explorer de nouvelles voies, atteindre l’inaccessible et découvrir sans limites de nouveaux horizons. L’œuvre d'art PROJET MONDO G marque le premier partenariat entre Moncler et Mercedes-Benz.

“Nous sommes très enthousiastes au sujet de la collaboration avec Moncler, grâce à laquelle nous créons un nouveau « moment de marque Facteur X ». Chez Mercedes-Benz, nous sommes déterminés à nous engager en faveur de la culture et de la société. Notre co-création avec Moncler offre une expérience inattendue pour les deux marques. Cette première collaboration avec Moncler ouvre de nouveaux horizons et une mine d’opportunités pour des projets intéressants, dont nous vous ferons part prochainement”, explique Britta Seeger, membre du conseil d’administration de Mercedes-Benz Group AG, responsable Marketing & Sales.

Le PROJET MONDO G: de l’art emblématique

L’œuvre d’art conçue exclusivement pour la collabo-

{ 38 }
“De enorme ritssluiting is een van de absolute eye-catchers.”

Bent u op zoek naar medewerkers voor uw onderneming?

Uw rekruteringspartner voor gespecialiseerde arbeiders en bouwvakkers met de juiste vakkennis en motivatie.

Uw payrollpartner voor proefperiodes onder uitzendarbeid en voor het inschrijven van studenten, flexijobs en andere tijdelijke medewerkers.

De webapplicatie waarmee u in minder dan 10 seconden alle administratie afhandelt voor het inschrijven en rekruteren van al uw studenten en tijdelijke medewerkers.

Uw werving- en selectiepartner voor bedienden en kaderleden met passende kwaliteiten en ambities.

jobfixers.be digitalpayrollservices.be worktoday.be whiteandmoore.com
Official partner 2020-2024
Maak kennis met onze merken:

de karakteristieke kenmerken van de iconische offroader G-Klasse met het stijlvolle Moncler puffer jacket. Het hoekige design van de G-Klasse en de zachte, vloeiende lijnen van het gewatteerde jack vormen een spectaculair contrast. Beide producten hebben zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot gegeerde lifestyle-items. De versmelting van tegenstellingen heeft geresulteerd in een sculpturaal object. PROJECT MONDO G nodigt uit om de transformatie van functionaliteit tot een kunsticoon met indrukwekkende afmetingen te ervaren: 4,6 meter lang, 2,8 meter hoog, 3,4 meter breed (met wielen) en een gewicht van 2,5 ton.

Een tweede blik op het kunstwerk maakt nog meer karakteristieke kenmerken zichtbaar die verwijzen naar de originele producten en daarnaast spannende contrasten creëren. Het ruwe patina is een zichtbaar teken van slijtage dat verwijst naar functionaliteit en bruikbaarheid. Het vormt een visueel contrast met de perfecte, hoogglanzend reflecterende oppervlakken die luxe uitstralen. Een ander bewust in het oog springend element is de enorme ritssluiting van PROJECT MONDO G. Een praktische verwijzing naar de veelzijdigheid en variabiliteit van zowel de auto als het jack.

Gorden Wagener, Chief Design Officer Mercedes-Benz Group AG, vertelt waar de inspiratie vandaan kwam: “De samenwerking met Moncler inspireerde ons om een iconisch beeld op wielen te creëren: ons PROJECT MONDO G is een zeer opvallend designstatement. Gebaseerd op onze designfilosofie van sensuele puurheid combineert dit kunstwerk extreem contrasterende vormen en oppervlakken: hoogglanzende materialen met een gebruikte patinalook; de sterke geometrie van de G-Klasse met de organische vormen van de puffer jackets van Moncler. Twee sterke luxemerken bieden een bijzondere nieuwe ervaring door de autoen modewereld samen te voegen in één kunstwerk.”

ration entre Mercedes-Benz et Moncler associe les caractéristiques du tout-terrain emblématique de la Classe G à l’élégante doudoune de Moncler. Le design angulaire de la Classe G et les lignes douces et fluides de la veste matelassée forment un contraste spectaculaire. Au cours des dernières décennies, les deux produits se sont imposé comme des symboles d’élégance très prisés. La symbiose des contrastes a donné naissance à un objet sculptural. Le PROJET MONDO

G invite à expérimenter la transformation de la fonctionnalité en icone artistique aux dimensions impressionnantes : 4,6 mètres de long, 2,8 mètres de haut, 3,4 mètres de large (avec les roues) et un poids de 2,5 tonnes.

Un second regard sur l’œuvre révèle encore d’autres caractéristiques qui font référence aux produits d’origine et qui créent d’autres contrastes fascinants. La patine grossière est une trace visible de l’usure, qui renvoie à la fonctionnalité et à l’aspect pratique. Elle contraste visuellement avec les surfaces réfléchissantes parfaites et brillantes qui suggèrent le luxe. Ce n’est pas non plus par hasard si le PROJECT MONDO G arbore une énorme fermeture éclair, autre élément délibérément frappant. La fermeture éclair est une référence pratique à la polyvalence et à la variabilité, tant de la voiture que de la veste.

Gorden Wagener, Chief Design Officer Mercedes-Benz Group AG, explique d’où vient l’inspiration : “La collaboration avec Moncler nous a inspirés pour créer une véritable sculpture emblématique sur roues : notre PROJET MONDO G est une démarche créative très audacieuse. Basée sur notre philosophie du design de pureté sensuelle, cette œuvre d’art combine des formes et des surfaces extrêmement contrastées : matériaux brillants à l’aspect patiné et usé ; solide géométrie de la Classe G et formes organiques des doudounes de Moncler. Deux marques de luxe fortes offrent une nouvelle expérience particulière en fusionnant les univers de l’automobile et de la mode dans une œuvre unique”.

{ 40 }
«L’énorme fermeture éclair est une véritable attraction.»

Van ruw terrein naar cultwagen

Met de G-Klasse betrad Mercedes-Benz in 1979 geheel nieuw terrein. Het G-model is enerzijds ontworpen als een terreinvaardig vervoermiddel met vrijetijdskarakter en anderzijds voor zwaar gebruik in bijvoorbeeld industriële of gemeentelijke toepassingen. Kort na de introductie begon een permanent ontwikkelingsproces dat tot op de dag van vandaag voortduurt. Dit is de sleutel tot het aanhoudende succes van de G-Kasse.

De campagne ‘Art of Imagination ’

PROJECT MONDO G is de ‘hero showcar’ van de wereldwijde campagne die de samenwerking van Mercedes-Benz en Moncler wereldwijd communiceert. De visual is een winterlandschap, geïnspireerd door de grenzeloze ontdekkingsmogelijkheden met de G-Klasse offroader en het Moncler puffer jacket. De campagne heeft de look & feel van een imaginair universum met lage zwaartekracht. Te zien zijn modellen die conceptuele looks dragen uit de Moncler-collectie. Het design van de campagne weerspiegelt de onthulling van het kunstwerk tijdens de ‘The Art of Genius’ show. Het demonstreert het vermogen van de G-Klasse en het Moncler puffer jacket om zelfs de zwaarste omstandigheden te overwinnen... De campagne werd gefotografeerd door de veelgeprezen regisseur en fotograaf Thibaut Grevet.

More info: www.mercedes-benz.com

Du terrain brut à la voiture culte

Avec la Classe G, Mercedes-Benz est entré en territoire totalement inconnu. Le modèle G a été conçu d’une part comme un moyen de transport tout-terrain mettant l’accent sur les loisirs, et d’autre part pour une utilisation quotidienne laborieuse, notamment dans le domaine industriel ou communal. Un processus d’amélioration continue qui perdure encore aujourd’hui a été entamé peu de temps après son introduction. C’est la clé du succès durable de la Classe G.

La campagne ‘Art of Imagination’

Le PROJET MONDO G est la « hero show car » de la campagne de communication mondiale au sujet de la collaboration entre Mercedes-Benz et Moncler. Le visuel est un paysage hivernal inspiré par les possibilités de découverte illimitées qu’offre le tout-terrain Classe G et la doudoune Moncler. La campagne a le look & feel d’un univers imaginaire à faible gravité. On y voit des mannequins portant des articles conceptuels de la collection Moncler. Le design de la campagne reflète l’œuvre d’art dévoilée lors du spectacle « The Art of Genius ». Il présente la capacité de la Classe G et de la doudoune Moncler à vaincre même les conditions les plus difficiles… La campagne a été photographiée par le célèbre réalisateur et photographe Thibaut Grevet.

{ 42 }

powered by

DE W AELE V ASTGOEDGROEP EN MAKELAAR THEBAE SLAAN HANDEN IN ELKAAR

MET TRO TS ZETTEN WIJ V O OR JOU DE I NTEGRATIE V A N HET V ASTGOEDKANTOOR THEBAE IN DE DEW AELE VASTGOEDGROEP IN DE KIJKER!

Va stgoedmakelaar Thebae Fine E states slaat de h anden in elkaar met vastgoedgroep Dewaele, de levenslange partner i n w onen en o ndernemen. T he b ae i s a l 2 2 j aar sp ecialist in luxevastgoed in Sint-Martens-Latem en omstreken. Voor Thebae was het p artnerschap met Dewaele een bewuste stap om zo de klant nog meer centraal te kunnen zetten. Onze makelaars zullen zich focussen o p de essentie: net werken, b emiddelen en pe rsoonlijk contact.

Ontdek meer referenties

Hierbij worden ze o ndersteund door e en g eoliede machine die de marketing, IT en het juridische aspect op zich neemt. Ook Dewaele versterkt zo, naast het kantoor op de Kouter in Gent, zijn aanwezigheid in Sint-MartensLatem en omgeving.

Voortaan g aan v astgoedmakelaars J o V an N ieuwenhove, Laurenzo Roman en Anne-Marie Markey samen aan de slag bij Thebae powered by Dewaele. Wij verwelkomen jullie graag in ons kantoor te Sint-Martens-Latem! Laten we van 2023 een succesverhaal maken.

KAREL LODEWIJK MAENHOUTSTRAAT 5 B SINT-MARTENS-LATEM T 09 282 09 85 WWW.THEBAE.COM

ANZEGEM

Ref: VANZ1 - Eigendom op ca. 1,7ha

ANZEGEM

Ref: ANZCENT - 648 kWh/m² UC 2458554

Villa-herenhuis op ca. 2370m²

GELUWE

Ref: GELVIER Vierkantshoeve op ca. 7.801m²

HARELBEKE

Ref. GPZ1AC - EPC 124 kWh/m²

UC 16478/h399/d01 Luxe-villa op ca. 1.000m²

IZEGEM

Ref: EMEL1 - EPC 476 kWh/m² UC 2846581

Multifunctionele architectenvilla op ca. 5969m²

IZEGEM

Ref. IZRO96C - EPC 263 kWh/m² Herenhuis op ca. 730m²

KLUISBERGEN

Ref: KLUNA8 - EPC 379 kWh/m² UC 281642 Rustig gelegen villa op op ca. 2800m²

KORTRIJK

Ref: SMOK22C

Moderne CASCO-villa op 2.529m²

KORTRIJK

Ref: DEHAERNELAAN - EPC 127 kWh/m²

UC 34022/EP14854

Luxueus afgewerkte penthouse van ca. 172m²

KORTRIJK

Ref: GROKO16- EPC 464 kWh/m²

UC 2514747 - Centrale stadswoning

KRUISEM

Ref: HOWAN

Hofstede op ca. 23ha

J. Bouckaertstraat 20, 8790 Waregem | tel: +32 (0) 56 60 41 76 | mail: info@dochy.be

MEULEBEKE

Ref: PT1- EPC 324 kWh/m² UC 24339 Villa op 9020m²

MOORSLEDE

Ref: MOFA9C - EPC 252 kWh/m² UC 2604195 Villa op ca. 9384m²

MULLEM

Ref: MULLEM2 - EPC 399 kWh/m² UC 2700240 Landhuis op ca. 9750m²

OUDENAARDE

Ref: KOPP15 Nieuw te bouwen villa op ca 8.800m².

ROESELARE

Ref: LAMROE Woning op ca. 8.000m²

RONSE

Ref: VLRO7 - EPC 236 kWh/m² UC 2587730 Villa op ca. 3,5ha

TIELT

Ref: HANDAARSEL- EPC 492 kWh/m² UC 2353924 Ruim karaktervol handelscomplex op ca. 4.500m²

WAASTEN

Ref: WAASTEN - UC 20221013027491 EPC 139 kWh/m² - Recent villa-landhuis op ca. 1,5ha

WAKKEN

Ref: KASTWAK Grond met villa op ca. 16.500m²

WANNEGEM-LEDE

Ref: KASTEELWANN Kasteel op ca. 12ha

WAREGEM

Ref: Gaverzicht W - EPC 734 kWh/m² UC 2606846 - Art-deco villa op ca. 7628m²

WWW.DOCHY.BE

WAREGEM

Ref: VD78 - EPC 121 kWh/m² UC 001732105 Instapklare ruime villa op ca. 1400m²

THE WOOD BROTHERS

“Wij hebben onze vader altijd hard zien werken.

Als hij thuiskwam van buitenlandse zakenreizen kon hij fantastisch vertellen over deals, overnames, klanten, zowel positieve als negatieve verhalen die altijd tot de verbeelding spraken.”

Decospan werd in 1978 opgericht door Urbain Desmet, grootvader van de broers Pieterjan Desmet, huidig CEO van het familiebedrijf, en Robbert Desmet, die een zijsprong maakte en de Woodstoxx-groep oprichtte. Die groep bestaat uit Woodstoxx zelf, Belgiqa, Unicus en The Hub. Vier bedrijven met elk hun eigen specialiteit, doelgroep, missie en visie. Decospan produceert hout voor elk interieur in twee afdelingen: enerzijds fineerproducten en anderzijds houten vloeren. Ze vullen elkaar perfect aan want Decospan bespeelt een breed marktsegment gaande van basis- tot hoog kwaliteitsniveau en Woodstoxx neemt over als het gaat over hout op het allerhoogste niveau. Met in de nabije toekomst een eerbetoon aan hun grootvader in de vorm van een belevingscentrum gelegen nabij de twee sites, vonden wij het hoog tijd voor een gesprek met de twee topondernemers.

Robbert, Decospan staat voor 45 jaar ondernemen in familieverband. Waarom heb jij ervoor gekozen om toch je eigen koers te varen?

Robbert: Aanvankelijk had ik – in vergelijking met de andere kleinkinderen – nochtans de meeste interesse om Decospan verder te zetten. Maar toen ik net afgestudeerd was, vroeg mijn vader om een

Decospan a été fondée en 1978 par Urbain Desmet, grand-père des frères Pieterjan Desmet, actuel CEO de l’entreprise familiale, et Robbert Desmet, qui a fait un pas de côté et a fondé le groupe Woodstoxx. Ce groupe se compose de Woodstoxx, Belgiqa, Unicus et The Hub. Ces quatre entreprises ont chacune leur spécialité, leur groupe cible, leur mission et leur vision. Decospan produit du bois pour tous les intérieurs dans deux départements : d’une part les produits de placage, et d’autre part les sols en bois. Ils se complètent parfaitement, car Decospan couvre un large segment du marché, allant de la qualité de base à la qualité supérieure, tandis que Woodstoxx prend le relais avec du bois du plus haut niveau. Dans un avenir proche, un hommage sera rendu à leur grand-père sous la forme d’un centre d’expérience situé à proximité des deux sites. Nous avons donc pensé qu’il était grand temps de nous entretenir avec ces deux entrepreneurs de premier plan.

Robbert, Decospan représente 45 années d’entreprenariat au niveau familial. Pourquoi avez-vous choisi de suivre malgré tout votre propre voie ?

Robbert: Au départ, en comparaison avec les autres petits-enfants, c’est pourtant moi qui avais le plus intérêt à poursuivre Decospan. Mais alors que je venais de terminer mes études, mon père m’a demandé de mettre

{ 46 }
{ robbert & pieterjan desmet }

«Nous avons toujours vu notre père travailler dur. Lorsqu’il rentrait de voyages d’affaires à l’étranger, il racontait des histoires fantastiques sur des contrats, des acquisitions, des clients. C’étaient des histoires aussi bien positives que négatives, qui nous faisaient toujours rêver. L’esprit d'entreprise remonte même à une génération avant. »

overstocksale van Parky, een van de merken van Decospan, op poten te zetten. Die stockverkoop was een succes waardoor ik het toen vanzelfsprekend vond om die verkopen te blijven organiseren. Ik was toen 22 jaar. Uiteindelijk is dat verder geëvolueerd tot wat Woodstoxx op vandaag is en tevens de reden waarom ik niet in het familiebedrijf ben gestapt.

Pieterjan, jij koos er wel voor om jouw familie op professioneel vlak te vervoegen. Hoe is jouw parcours verlopen?

Pieterjan: Na mijn studies heb ik niet onmiddellijk het ondernemerschap opgezocht, zoals mijn broer wel deed. Ik kom oorspronkelijk uit de financiële wereld, op internationaal niveau. Maar in 20082009 kregen we een financiële crisis te verduren, en het familiebedrijf kreeg toch wel wat klappen. Het bedrijf moest zich herpositioneren, en zo ben ik er binnengerold. Het was niet mijn bedoeling om mij professioneel te verbinden aan Decospan, maar het voelde aan als ‘the right time’ om het toch te doen.

sur pied une vente de surstock de Parky, une des marques de Decospan. Cette vente de stock a été un succès et il allait donc de soi que je continuerais à organiser de telles ventes. J’avais 22 ans à l’époque. Les choses ont évolué et c’est ainsi que Woodstoxx est devenu ce qu’elle est aujourd’hui. C’est aussi la raison pour laquelle je n’ai pas rejoint l’entreprise familiale.

Pieterjan, vous avez par contre choisi de rejoindre votre famille sur le plan professionnel. Comment s’est déroulé votre parcours ?

Pieterjan: Après mes études, je n’ai pas immédiatement cherché la voie de l’entreprenariat, contrairement à mon frère. À l’origine, je viens du monde de la finance, au niveau international. Mais en 2008-2009, nous avons subi une crise financière et l’entreprise familiale a connu des moments difficiles. Elle a dû se repositionner, et c’est ainsi que je l’ai rejointe. Mon intention n’était pas de m’engager professionnellement pour Decospan, mais j’ai senti que c’était tout de même ‘the right time’, pour le faire.

{ 47 }
Pieterjan and Robbert Desmet

Jullie werken met hout, is de passie voor dit natuurproduct echt met de paplepel ingegeven?

Robbert: Absoluut. Wij zijn grootgebracht met hout én met het ondernemerschap. Als klein ventje ging ik regelmatig mee met mijn vader, fineer gaan kopen. Uiteraard ontstaat er dan een passie voor hout. Ik weet nog dat we onderling zelfs wedstrijdjes hielden om zo snel mogelijk een houtsoort te herkennen (lacht). Wij hebben onze vader altijd hard zien werken. Als hij thuiskwam van buitenlandse zakenreizen kon hij fantastisch vertellen over deals, overnames, klanten, zowel positieve als negatieve verhalen die altijd tot de verbeelding spraken. Het ondernemerschap gaat zelfs nog een generatie terug. Onze grootvader komt uit een vlassersfamilie, maar was eigenlijk schrijnwerker. Het was een echte vakman, die veel aandacht besteedde aan zijn ambacht. Dat heeft zeker zijn sporen nagelaten bij ons, de volgende generaties.

Vous travaillez le bois. La passion pour ce produit naturel vous a-t-elle vraiment été transmise au biberon ?

Robbert: Absolument. Nous avons été élevés avec le bois et l’esprit d’entreprise. Gamin, j’accompagnais régulièrement mon père pour acheter du placage. Ma passion pour le bois a alors tout naturellement vu le jour. Je me souviens que nous faisions même des petits concours entre nous pour identifier le plus rapidement possible des essences de bois (rires). Nous avons toujours vu notre père travailler dur. Lorsqu’il rentrait de voyages d’affaires à l’étranger, il racontait des histoires fantastiques sur des contrats, des acquisitions, des clients. C’étaient des histoires aussi bien positives que négatives, qui nous faisaient toujours rêver. L’esprit d'entreprise remonte même à une génération avant. Notre grand-père venait d’une famille de liniers, mais en réalité, il était menuisier. C’était un véritable artisan, qui accordait beaucoup d’attention à son métier. Cela a certainement laissé des traces chez nous, les générations suivantes.

{ 48 }
“Het kappen van een boom heeft vaak een negatieve connotatie, maar het is wel zo dat correct bosbeheer de garantie geeft voor een optimale cyclus van de omzet van CO 2 in enerzijds zuurstof en anderzijds het hout.”
Decospan winning the Family Business Award of Excellence.

Het gaat bulthaup om de details die zorgen voor harmonie in onze woonomgeving.

Wij creëren de omgeving voor uw momenten. Bezoek ons in Brugge, Kortrijk of Knokke. Wij gaan graag met u in gesprek.

b vorm, Hoefijzerlaan 49, 8000 Brugge Tel. +32 50 71 02 00, bvorm.bulthaup.be

k vorm, Doorniksewijk 45/2, 8500 Kortrijk Tel. +32 56 25 90 63, kvorm.bulthaup.be

z vorm, De Wielingen 3, 8300 Knokke

Tel. +32 50 31 81 02, knokke.bulthaup.be

Er zijn plannen om jullie grootvader en eigenlijk jullie hele familiegeschiedenis te eren. Kunnen jullie hier iets meer over vertellen?

Robbert: Woodstoxx zal achter zijn eigen site een kmo-zone van 2,5 ha oprichten waar we ambachten willen samenbrengen. Van aannemers en schrijnwerkers tot metaalbewerkers, schilders en stoffeerders, … Het doel is om een kmo-park te creëren dat dankzij die kruisbestuiving van vaklui een toegevoegde waarde biedt. De locatie is de oorspronkelijke site waar mijn grootvader ooit gestart is en het project krijgt de naam Menotex, de originele naam van zijn bedrijf.

Pieterjan: Naast de Decospan-site in Menen hebben we 15 ha grond kunnen verwerven waar vroeger de vlasboerderij stond waar onze overgrootvader Albert Desmet nog gewerkt heeft. Daarop willen wij 6 ha natuurherstel realiseren en op een biologische manier een wijndomein uitbouwen. We willen er ook onze campus bouwen in houtskeletbouw waar ons hoofdkantoor zal gehuisvest zijn, een opleidingscentrum, een klein vlasmuseum met bezoekerscentrum en een B&B. Op die manier kunnen we op één locatie aan de noden van onze verschillende stakeholders voldoen. De hele site krijgt de naam campus Urbaneo, naar de doopnaam van mijn grootvader.

Il y a des plans pour rendre hommage à votre grand-père et, en réalité, à toute votre histoire familiale. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?

Robbert: Woodstoxx va créer une zone de PME de 2,5 hectares derrière son propre site, sur laquelle nous voulons rassembler des artisanats. Des entrepreneurs et menuisiers, en passant par des forgerons, des peintres et des garnisseurs, ... Le but est de créer un parc de PME qui apporte une valeur ajoutée grâce à cette pollinisation croisée entre artisans. L’emplacement est le site original où mon grand-père a jadis commencé et le projet sera baptisé Menotex, le nom de son entreprise à ses débuts.

Pieterjan: À côté du site de Decospan à Menin, nous avons pu acquérir 15 ha de terrain sur lesquels se trouvait l’exploitation de lin où notre arrière-grand-père Albert Desmet a travaillé. Nous voulons y restaurer 6 ha de nature et y développer un domaine viticole biologique. Nous voulons aussi y construire notre campus à ossature bois, qui abritera notre quartier général, un centre de formation, un petit musée du lin avec un centre d’accueil pour les visiteurs et un B&B. De cette manière, nous pourrons répondre dans un seul endroit aux besoins de nos différentes parties prenantes. L’ensemble du site sera dénommé campus Urbaneo, d’après le nom de baptême de mon grand-père.

{ 50 }

Hoe hebben jullie het gebruik van een duurzaam product zoals hout zien evolueren de laatste jaren?

Pieterjan: Tracering van hout was altijd al belangrijk. Het is ook in die traceerbaarheid dat de mooiste evolutie aan de gang is. Het kappen van een boom heeft vaak een negatieve connotatie, maar het is wel zo dat correct bosbeheer de garantie geeft voor een optimale cyclus van de omzet van CO₂ in enerzijds zuurstof en anderzijds het hout. Ook het legaal ‘sourcen’ van hout zal net als het garanderen van de herkomst de komende jaren blijven evolueren.

Robbert: Tropische hardhoutsoorten, zoals padoek en afrormosia, zijn heel resistent en worden voornamelijk gebruikt voor buitentoepassingen. Maar het beheer van deze houtsoorten is niet duurzaam door de lange groeitijd van deze bomen; we spreken hier over 100 tot 200 jaar. Wij zetten vooral in op snelgroeiende houtsoorten, zoals Afrikaanse populier, die thermisch gemodificeerd worden en zo kunnen aangewend worden voor gelijkaardige toepassingen zoals bijvoorbeeld gevelbekleding. Hout is een duurzaam product als het een verwerkingsproces van 50 à 60 jaar heeft, van groei over kap tot verwerking. Een langer proces ondermijnt de duurzaamheid. Bovendien is het mooie aan Woodstoxx en Decospan dat we complementair zijn: we hebben andere bomen of delen van de boom nodig.

Comment avez-vous vu évoluer l’utilisation d’un produit durable comme le bois au cours des dernières années ?

Pieterjan: Le traçage du bois a toujours été important. C’est également dans cette traçabilité que l’évolution la plus remarquable est en cours. L’abattage d’un arbre a souvent une connotation négative, mais il est un fait qu’une gestion correcte des forêts garantit un cycle optimal de conversion du CO 2 en oxygène d’une part, et du bois d’autre part. L’approvisionnement légal en bois, tout comme la garantie de son origine, continuera également à évoluer dans les années à venir.

Robbert: Des essences de bois tropicales, comme le padouk et l’afrormosia, sont très résistantes et sont surtout utilisées pour des applications en extérieur. Mais la gestion de ces essences n’est pas durable en raison de la longue période de croissance de ces arbres ; il est question de 100 à 200 ans. Nous nous concentrons principalement sur les espèces de bois à croissance rapide, comme le peuplier africain, qui sont modifiées thermiquement et peuvent ainsi être utilisées pour des applications similaires comme le bardage. Le bois est un produit durable si son processus de transformation dure de 50 à 60 ans, de la croissance à la transformation, en passant par l’abattage. Un processus plus long sape la durabilité. En outre, le beau côté de Woodstoxx et de Decospan, c’est leur complémentarité : nous avons besoin d’autres arbres ou d’autres parties de l’arbre.

{ 51 }

Pieterjan: Decospan is een speler op de internationale markt en ik zie dat de manier waarop met hout wordt omgegaan niet overal hetzelfde is. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld is de bouwheer verantwoordelijk voor de materialen die in het gebouw zitten. Californië is hierin het strengst, New York volgt, en je merkt dat zij gewoon veel verder staan in het sensibiliseren van de klant, zowel particulieren als projectontwikkelaars. In België zijn de duurzaamheidscriteria als je bouwt te vaag en hebben we nog een lange weg te gaan.

Robbert, jullie zijn met Unicus al jarenlang trouwe partner van Zoute Grand Prix. Waarvoor staat deze tak van Woodstoxx?

Robbert: Unicus is gespecialiseerd in het bouwen van leisure houses. Wie een beetje West-Vlaams kent, hoort er ‘uniek huis’ in. En dat zijn het: unieke paviljoenen voor buiten. Soms hoeven we helemaal niet ver te gaan om te genieten van vakantie. Onze eigen tuin, onze dierbaren rondom ons, meer hoeft dat niet te zijn om de meest prachtige momenten te beleven.

Doen jullie straks mee aan de allereerste Zoute NextGen Rally?

Mijn broer en ik kijken er enorm naar uit om de Zoute NextGen Rally te rijden. Samen met al die leeftijdsgenoten wordt dat ongetwijfeld weer een topervaring.

www.unicus.be

www.woodstoxx.be

Pieterjan: Decospan est un acteur du marché international et j’observe que la manière de traiter le bois n’est pas la même partout. Aux États-Unis, par exemple, le maître d’ouvrage est responsable des matériaux qui se trouvent dans le bâtiment. La Californie est la plus stricte en la matière, suivie par New York, et on remarque qu’ils sont beaucoup plus avancés dans la sensibilisation des clients, tant des particuliers que des promoteurs immobiliers. En Belgique, les critères de durabilité lors de la construction sont trop vagues et nous avons encore un long chemin à parcourir.

Robbert, avec Unicus, vous êtes depuis des années un fidèle partenaire du Zoute Grand Prix. De quoi s’occupe cette branche de Woodstoxx ?

Robbert: Unicus est spécialisée dans la construction de leisure houses. Ceux qui manient un peu de ouest-flandrien comprendront ‘uniek huis’, ou maison unique. Et c’est le cas : il s’agit de pavillons uniques pour l’extérieur. Il ne faut pas toujours aller loin pour profiter des vacances. Notre propre jardin, nos proches autour de nous, il n’en faut pas plus pour vivre les moments les plus merveilleux.

Participez-vous à la première edition du Zoute NextGen Rally?

Mon frère et moi attendons avec une énorme impatience de participer au Zoute NextGen Rally. Ce sera sans aucun doute une nouvelle fois une expérience inoubliable de faire cela en compagnie de toutes ces personnes de notre âge.

{ 52 }
«L’abattage d’un arbre a souvent une connotation négative, mais il est un fait qu’une gestion correcte des forêts garantit un cycle optimal de conversion du CO 2 , en oxygène d’une part, et du bois d’autre part.»
© 2023 EYGM Limited. All Rights Reserved. ED None. EY Sustainability Is your technology moving fast enough to realize your sustainability ambitions? Business has the power to harness data and technology to create value for business, society and the planet. Value-led sustainability is everybody’s business. Make it yours. ey.com/be/sustainability

CHÂTEAU DE COMPIÈGNE

Compiègne is amper drie uur rijden van ons land verwijderd en de stad in het departement van de Oise staat bekend voor zijn prachtige kasteel aan het ‘Forêt de Compiègne’, een kasteel dat ook meerdere musea herbergt. Een vijftal jaar geleden kreeg Château de Compiègne een nieuwe directeur, met name Rodolphe Rapetti en sindsdien waait er een zeer frisse en nieuwe wind doorheen het prachtige historische complex. Vorig jaar was Compiègne ook een populaire halte van de Rallye des Châteaux. Redenen te meer dus voor een gesprek met de nieuwe topman van het Museum.

Rodolphe Rapetti, geboren in 1959, is kunsthistoricus gespecialiseerd in de 19de eeuw, met focus op het symbolisme, en hij was in het verleden curator van de tentoonstellingen Gustave Caillebotte en Odilon Redon in het Grand Palais, van Van Gogh tot Kandinsky: het symbolistische landschap in Europa. 1880-1910 in Amsterdam, Edinburgh, Helsinki en in Parijs, in het Musée d'Orsay of van Émile Bernard eveneens in Orsay. Rapetti gaf ook les aan de École du Louvre en de Universiteit Paris-X Nanterre en publiceerde talrijke boeken en artikelen over negentiende eeuwse kunst.

Tegelijkertijd was hij achtereenvolgens conservator in het Musée d'Orsay (1986-1995), directeur van de Musea van Straatsburg (1996-2000), projectleider bij de Direction des Musées de France van 2000 tot 2004, en vervolgens adjunct-directeur van de Musea van

Compiègne se trouve à trois heures de route à peine de notre pays. Cette ville du département de l’Oise est connue pour son magnifique château, qui abrite plusieurs musées et est situé dans la Forêt de Compiègne. Il y a cinq ans environ, le Château de Compiègne s’est doté d’un nouveau directeur, Rodolphe Rapetti, et depuis lors, un vent de fraîcheur et de nouveauté souffle sur ce magnifique complexe historique. L'année passée, Compiègne était aussi une étape populaire du Rallye des Châteaux. Une bonne raison d’interviewer le nouveau directeur du musée.

Rodolphe Rapetti, né en 1959, est historien de l’art, spécialisé dans le 19e siècle, en particulier dans le symbolisme. Par le passé, il a été commissaire des expositions Gustave Caillebotte et Odilon Redon au Grand Palais, de Van Gogh à Kandinsky: le paysage symboliste en Europe. 1880-1910 à Amsterdam, Edinburgh, Helsinki et à Paris, au Musée d'Orsay, ou encore Émile Bernard, également au Musée d’Orsay. Rapetti a également enseigné à l’École du Louvre et à l’Université Paris-X Nanterre et a publié de nombreux ouvrages et articles sur l’art du dix-neuvième siècle.

Parallèlement, il a été successivement conservateur du Musée d'Orsay (1986-1995), directeur des Musées de Strasbourg (1996-2000), chargé de mission à la Direction des Musées de France de 2000 à 2004, et ensuite directeur adjoint des Musées de France jusqu’en 2010. Avant de prendre la tête des musées

{ 54 }
“Het gaat om 70 uitzonderlijke stukken die meer dan de moeite waard zijn”
{ rodolphe rapetti }

Frankrijk tot 2010. Voordat hij het beheer van de musea van Compiègne en Blérancourt op zich nam, was Rodolphe Rapetti sinds 2011 onderzoeksmedewerker bij het Institut National d'Histoire de l'Art. Hij volgde in die hoedanigheid Emmanuel Starcky op.

Het gesprek van Rodolphe Rapetti vindt net na Rétromobile plaats, de jaarlijkse hoogmis van de klassieke automobielen in Parijs. En dat is geen toeval want een belangrijk onderdeel van Château de Compiègne is Le Musée national de la Voiture. Het museum heeft in het bijzonder een uitzonderlijke collectie paardenkoetsen daterend van de 17de tot het begin van de 20ste eeuw, maar beschikt ook over heel wat vroege automobielen en fietsen en een belangrijke iconografische collectie over het thema transport.

Feest van de oude auto’s

“We staan al zes jaar op Rétromobile, een belangrijk classic car salon, in Parijs in de expo aan de Porte de Versailles”, opent Rodolphe Rapetti het gesprek. “We zijn ieder jaar blij om er te zijn en onze aanwezigheid is er één met een strategie. We tonen er niet gewoon één of enkele wagens uit onze prachtige collectie, maar kiezen één of meerdere bolides met een verhaal uit. Het doel van onze aanwezigheid is om de mensen te laten zien wat we in huis hebben en zowel de liefhebbers te blijven boeien als nieuwe mensen aan te trekken.”

Georges Guynemer

In februari van dit jaar pakte het Museum van Compiègne met een wel erg bijzondere Franse wagen uit, de Sigma Torpedo 8HP van Georges Guynemer (1894-1917). Die laatste is een Franse oorlogsheld, die al op 17-jarige leeftijd zijn eerste vlucht maakte. Tijdens de Eerste Wereldoorlog won hij niet minder dan 54 luchtgevechten, wat hem een cultstatus in Frankrijk opleverde. In 1917 zou hij tijdens zo’n luchtgevecht sneuvelen.

“In 1916 kreeg Georges Guynemer de toestemming om een wagen te kopen, iets wat voor civiel gebruik in oorlogstijden een enorme uitzondering was”, legt Rodolphe Rapetti uit. “Het was de Minister van Oorlogszaken zelf die hem de toelating verleende. De Sigma Torpedo ontleende zijn naam aan de

de Compiègne et Blérancourt, Rodolphe Rapetti était chercheur associé depuis 2011 auprès de l’Institut national d'Histoire de l'Art. Il y a succédé à Emmanuel Starcky.

L’entretien avec Rodolphe Rapetti se déroule juste après Rétromobile, la grand-messe annuelle des automobiles classiques à Paris. Et ce n’est pas un hasard, car le Musée national de la Voiture constitue une partie importante du Château de Compiègne. Le musée possède notamment une collection exceptionnelle de voitures hippomobiles datant du 17e au début du 20e siècle, mais aussi de nombreuses automobiles et bicyclettes anciennes et d’une importante collection iconographique sur le thème des transports.

Le salon des voitures anciennes

« Le Château de Compiègne est présent à Rétromobile, le salon des voitures anciennes, depuis six ans Porte de Versailles, à Paris », entame Rodolphe Rapetti. « Nous sommes heureux d’y être chaque année et notre présence est stratégique. Nous ne nous contentons pas d’y exposer une ou plusieurs voitures de notre magnifique collection, mais nous choisissons un ou plusieurs bolides qui ont une histoire à raconter. L’objectif de notre présence est de montrer aux gens ce que nous avons à offrir, de continuer à captiver les passionnés et d’attirer de nouvelles personnes. »

Georges Guynemer

En février dernier, le Musée de Compiègne a présenté une voiture française très particulière : la Sigma Torpedo 8HP de Georges Guynemer (18941917). Ce dernier était un héros de guerre français, qui a effectué son premier vol à l’âge de 17 ans. Pendant la Première Guerre mondiale, il a remporté pas moins de 54 combats aériens et un véritable culte lui a été voué en France. Il est mort en 1917 au cours de l’un de ces combats aériens.

« En 1916, Georges Guynemer a reçu l’autorisation d’acheter une voiture, ce qui était tout à fait exceptionnel pour un usage civil en temps de guerre», explique Rodolphe Rapetti. « Ce fut le Ministre de la Guerre lui-même qui lui délivra l’autorisation. La Sigma Torpedo doit son nom à son

{ 56 }

The

In Belgium as in Europe, AutoScout24 has the largest selection of new and used vehicles with more than 1,600,000 vehicles immediately available. Find no less than 33 000 luxury cars and 47 000 oldtimers available throughout Europe. With a few clicks you can access the largest virtual garage with 40,000 professional dealers at your disposal to make your wildest automotive dreams come true.

On AutoScout24 you can also estimate the value of you vehicle (free of charge). AutoScout24 estimates the current market value based on make, model, age, fuel type, power, mileage and transmission type. The valuation tool will compare your vehicle with other similar vehicles that have been or are listed on AutoScout24.

Based on the valuation, you can place a free ad to sell your vehicle. It will be visible to millions of potential buyers so that you can get the best price for your vehicle.”

digital reference for buying or selling a vehicle.
www.autoscout24.be

aerodynamische vormgeving die uiteraard aan het wapentuig deed denken. De Sigma was een tweedeurs open auto, met enkel een kleine voorruit en onder de motorkap zit een kleine viercilinder. De auto zou na het overlijden van Georges Guynemer eigendom blijven van de familie tot 1937, toen de moeder van de piloot hem schonk aan het Château de Compiègne. In 1958 onderging de auto een eerste, weinig geslaagde restauratie. Pas in 2021 en 2022 zijn wij erin geslaagd om deze uitzonderlijke Franse bolide weer zijn glorie van weleer terug te schenken. Rétromobile was dan ook het eerste publieke optreden van de auto. De auto is vanaf nu ook in het museum te bewonderen.”

Altijd iets nieuws

Vandaag, en dat sinds eind oktober 2022 en tot 18 september 2023, biedt Château de Compiègne de bezoeker een uitzonderlijke tentoonstelling aan.

“De tijdelijke tentoonstelling Fabuleuses Porcelaines is een van de hoogtepunten van het lopende jaar. Het materiaal, de vorm en de decoratie nodigen ons uit voor een reis door een van de rijkste porseleincollecties. Van Compiègne, de plaats van bewaring, tot Sèvres, de belangrijkste plaats van productie, voert de collectie de bezoeker van Italië en Griekenland, over Egypte tot China”, antwoordt de directeur van Château de Compiègne op de vraag wat het nieuwe seizoen de bezoekers te bieden heeft. “Het gaat om 70 uitzonderlijke stukken die meer dan de moeite waard zijn.”

design aérodynamique, qui rappelle évidemment la torpille. La Sigma était une voiture ouverte à deux portes, avec seulement un petit pare-brise et un petit quatre cylindres sous le capot. La voiture est restée la propriété de la famille de Georges Guynemer après son décès jusqu’en 1937, date où la mère du pilote en fit don au Château de Compiègne. Elle subira une première restauration, peu réussie, en 1958. Ce n’est qu'en 2021 et 2022 que nous sommes parvenus à redonner à ce bolide français d’exception son lustre d’antan. Rétromobile a donc été la première apparition publique de la voiture. Désormais, elle peut également être admirée au musée. »

Toujours une nouveauté

Aujourd’hui, et ce depuis fin octobre 2022 et jusqu’au 18 septembre 2023, le Château de Compiègne propose à ses visiteurs une exposition exceptionnelle. « L’exposition temporaire Fabuleuses Porcelaines est l’un des points d’orgue de l’année en cours. Le matériau, la forme et la décoration nous invitent à un voyage à travers l’une des plus riches collections de porcelaine. De Compiègne, lieu de conservation, à Sèvres, principal lieu de production, la collection emmène le visiteur de l’Italie à la Grèce, en passant par l’Égypte et la Chine », répond le directeur du Château de Compiègne lorsqu’on lui demande ce que la nouvelle saison propose aux visiteurs. « Il s’agit de 70 pièces exceptionnelles, qui valent très certainement la peine d’être vues ».

{ 58 }
« Il s’agit de 70 pièces exceptionnelles, qui valent très certainement la peine d’être vues. »
More information about Château de Compiègne and its expositions:
www.chateaudecompiegne.fr
Succes is about timing. www.kindycapital.com

CARROLL SHELBY

“Zijn reputatie was enorm, getuige het feit dat het roemruchte Amerikaanse magazine, Sports Illustrated, hem in 1956 en 1957 tot ‘Driver of the Year’ uitriep.”

Niet lang na zijn racepensioen kwam het tot intensieve contacten tussen het Britse AC, Ford en Carroll Shelby zelf. Ford zou V8-motoren leveren voor de Britse sportwagenbouwer AC, wagens die dan vervolgens door Shelby gecommercialiseerd zouden worden. Het resultaat was de Shelby AC Cobra, een wagen die er niet lang over deed om een legendarische status te verkrijgen.

Matt Damon vertolkte enkele jaren geleden op magistrale wijze de rol van Carroll Shelby in het sportepos Ford versus Ferrari. De schitterende film bracht de kijker terug naar het midden van de jaren ’60 en de titanenstrijd tussen Ford en Ferrari in Le Mans. Waar Shelby als rijder de mythische race in Le Mans eerder met een Britse Aston Martin had gewonnen, zou hij als teameigenaar en wagenbouwer voor de eerste Amerikaanse zege op de heilige Franse grond zorgen. In 1966, na enkele vruchteloze pogingen, veegden Shelby en het team van Ford de vloer aan met de Italiaanse concurrentie. Ford veroverde het volledige podium met de legendarische Ford GT40 Mk. II. Een legende was geboren.

Peu de temps après son retrait de la course automobile, des contacts intensifs sont noués entre la firme anglaise AC, Ford et Carroll Shelby lui-même. Ford fournirait des moteurs V8 au constructeur britannique de voitures de sport AC, des voitures qui seraient ensuite commercialisées par Shelby. Le résultat ? La Shelby AC Cobra, une voiture qui n’a pas tardé à acquérir le statut de légende.

Il y a quelques années, Matt Damon a magistralement interprété le rôle de Carroll Shelby dans l’épopée sportive Ford contre Ferrari. Ce superbe film ramenait les spectateurs au milieu des années ‘60 et au combat de titans entre Ford et Ferrari au Mans. Alors que Shelby avait déjà remporté la course mythique du Mans en tant que pilote d’une Aston Martin britannique, c’est en tant que propriétaire d’écurie et constructeur automobile qu’il allait assurer la première victoire américaine sur le mythique sol français. En 1966, après plusieurs tentatives infructueuses, Shelby et l’équipe Ford ont en effet damé le pion à la concurrence italienne. Ford a occupé les trois marches du podium avec la fabuleuse Ford GT40 Mk. II. Une légende était née.

{ 60 }
{
docu }
Carroll Shelby

Carroll Hall Shelby zag in 1923 in het Texaanse Leesburg het levenslicht. De jonge Shelby kreeg al op zijn zevende hartproblemen, maar een lekkende hartklep zou hem er niet van weerhouden om zijn leven aan snelheid te wijden. Al in zijn kinderjaren ging hij naar de typische Amerikaanse dirt-track-competities kijken, maar nog voor hij echt zelf achter het stuur van een racewagen kon kruipen, startte de jonge Amerikaan zijn opleiding bij de Amerikaanse luchtmacht en deed hij onder meer dienst als testpiloot voor de Boeing B-29 Superfortress, het toestel dat later de atoombommen boven Japan zou lossen.

Na het einde van de Tweede Wereldoorlog stortte Shelby zich in het zakenleven, maar zonder veel succes. Zo ging zijn pluimveebedrijf eind jaren ’40 failliet, wat maakte dat Shelby meer en meer richting de racerij opschoof. Begin jaren ’50 reed hij zijn eerste wedstrijden, op amateurniveau, en in 1952 behaalde hij zijn eerste zeges, waarbij hij vreemd genoeg wel de bekers in ontvangst nam, maar het prijzengeld weigerde.

Zeer snelle opmars

De autosportcarrière van Carroll Shelby verliep alvast veel beter dan zijn poging in het zakenleven. In 1953 reed Shelby in eigen land nog in een Cad-Allard en won hij een hele reeks wedstrijden. Echter een reis naar Zuid-Amerika veranderde zijn sportieve leven ingrijpend.

Carroll Hall Shelby voit le jour à Leesburg, au Texas, en 1923. Le jeune Shelby souffre de problèmes cardiaques dès l’âge de sept ans, mais ce n’est pas une insuffisance mitrale qui l’empêchera de consacrer sa vie à la vitesse. Dès son enfance, il commence à regarder les compétitions américaines typiques de dirt-track, mais avant même de pouvoir prendre lui-même le volant d’une voiture de course, le jeune Américain commence sa formation dans l’US Air Force et sert, entre autres, comme pilote d’essai pour le Boeing B-29 Superfortress, l’avion qui allait plus tard larguer les bombes atomiques sur le Japon.

Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Shelby se lance dans les affaires, mais sans grand succès. C’est ainsi que son entreprise de volaille fait faillite à la fin des années ‘40, ce qui le pousse à se tourner de plus en plus vers la compétition automobile. Il participe à ses premières courses au début des années ‘50 au niveau amateur, et en 1952, il remporte ses premières victoires. Lors ce celles-ci, il accepte curieusement les trophées mais refuse l’argent des récompenses.

Une progression très rapide

De nieuwe Audi Q8

Electric. Made in Belgium.

Quoi qu’il en soit, la carrière de Carroll Shelby dans le sport automobile a certainement été plus fructueuse que son expérience dans le monde des affaires. En 1953, Shelby conduit encore une Cad-Allard dans son pays et remporte une série de courses. Cependant, un voyage en Amérique du Sud va ensuite radicalement changer sa vie sportive.

De nieuwe Electric.

Schrijf uw eigen Q8 e-tron, met snellaadcurve verwonderen door interieur met Matrix ledkoplampen Zo ervaart u vooruitgang Kom hem ontdekken.

20,2 - 22,3 kWh/100 KM ◆ 0 G CO2/KM (WLTP)

Schrijf uw eigen verhaal aan het stuur van de nieuwe Audi Q8 e-tron, met zijn rijbereik tot 582 km (WLTP) en een snellaadcurve van 10 tot 80% in slechts 31 minuten. Laat u verwonderen door zijn vooruitstrevend design, het luxueuze interieur met geavanceerde digitale functies, en de digitale Matrix ledkoplampen* die zorgen voor een verhelderend zicht. Zo ervaart u vooruitgang tijdens elke gereden kilometer. Kom hem ontdekken. Contacteer

20,2 - 22,3

{ 62 } ~
uw Audi verdeler voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.
~
Contacteer uw Audi verdeler
kWh/100
« Sa réputation est immense, comme en témoigne le fait que le célèbre magazine américain Sports Illustrated le proclame « Driver of the Year » en 1956 et 1957.»

De nieuwe Audi Q8 e-tron

Q8 e-tron

nieuwe Audi Q8 e-tron

De nieuwe Audi Q8 e-tron

Electric. Made in Belgium.

Made in Belgium.

Electric. Made in Belgium.

eigen verhaal aan het stuur van de nieuwe Audi met zijn rijbereik tot 582 km (WLTP) en een van 10 tot 80% in slechts 31 minuten. Laat u door zijn vooruitstrevend design, het luxueuze geavanceerde digitale functies, en de digitale ledkoplampen* die zorgen voor een verhelderend zicht. vooruitgang tijdens elke gereden kilometer. ontdekken.

Schrijf uw eigen verhaal aan het stuur van de nieuwe Audi Q8 e-tron, met zijn rijbereik tot 582 km (WLTP) en een snellaadcurve van 10 tot 80% in slechts 31 minuten. Laat u verwonderen door zijn vooruitstrevend design, het luxueuze interieur met geavanceerde digitale functies, en de digitale Matrix ledkoplampen* die zorgen voor een verhelderend zicht. Zo ervaart u vooruitgang tijdens elke gereden kilometer. Kom hem ontdekken.

Schrijf uw eigen verhaal aan het stuur van de nieuwe Audi Q8 e-tron, met zijn rijbereik tot 582 km (WLTP) en een snellaadcurve van 10 tot 80% in slechts 31 minuten. Laat u verwonderen door zijn vooruitstrevend design, het luxueuze interieur met geavanceerde digitale functies, en de digitale Matrix ledkoplampen* die zorgen voor een verhelderend zicht. Zo ervaart u vooruitgang tijdens elke gereden kilometer. Kom hem ontdekken.

COAST MOTORS KNOKKE

Natiënlaan 111 - 8300 Knokke-Heist - België 050 / 62.10.30 - info@coastmotors.be www.coastmotors.be

kWh/100 KM 0 G CO

20,2 - 22,3 kWh/100 KM /KM (WLTP)

CO ORS KNOKKE
Knokke-Heist -
050
info@coastmotors.be www.coastmotors.be ~
Natiënlaan 111 - 8300
België
/ 62.10.30 -
Contacteer uw Audi verdeler voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.
~
verdeler voor alle informatie over de fiscaliteit uw voertuig.
~
* Optionele uitrusting, verkrijgbaar tegen meerprijs. V.U./Adverteerder: D’Ieteren Automotive s.a./n.v., Audi Import België, Maliestraat 50, 1050 Elsene, KBO 0466 909 993, IBAN BE42 3100 1572 0554. Contacteer uw Audi verdeler voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. 20,2 - 22,3 kWh/100 KM ◆ 0 G CO2/KM (WLTP)

In 1954 startte Shelby in de Mil Kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires en daar ontmoette hij John Wyer, de teammanager van Aston Martin, die Shelby een voorstel deed om in Sebring voor het Britse merk te rijden, waarna het team ook vroeg om in Le Mans aan de start te staan. Shelby werd een ploeggenoot van de Belgische racende journalist Paul Frère, maar jammer genoeg ging de voortrein van de Aston Martin DB3S al na enkele uren stuk. Het zou de eerste van twee deelnames aan de mythische Franse race worden, althans als rijder.

Voor de Texaan ging het vanaf dan harder en harder en ondanks een zwaar ongeval, waarna hij maanden revalideerde, won Shelby in 1955 en 1956 niet minder dan veertig wedstrijden, waarvan heel wat voor rekening van Ferrari. Zijn reputatie was enorm, getuige het feit dat het roemruchte Amerikaanse magazine, Sports Illustrated, hem in 1956 en 1957 tot ‘Driver of the Year’ uitriep. In 1958 en 1959 reed hij ook een achttal F1-wedstrijden, voor Maserati en Aston Martin, met een vierde plek in de Italiaanse GP in Monza in 1985 als beste resultaat.

Het einde van zijn racecarrière kwam even abrupt als onverwacht. In juni 1959 kende hij zonder twijfel het hoogtepunt van zijn carrière met zijn zege in Le Mans, aan het stuur van een Aston Martin DBR1, een wagen die hij met de Engelsman Roy Salvadori deelde. Volgens Shelby “...was het winnen van de 24 Uur waarschijnlijk de grootste kick die ik ooit uit het racen heb gehaald. Ik kan genoeg andere races bedenken, waar je als winnaar plezier aan beleeft, maar als je deze wint, geeft het je een soort vrijbrief om naar buiten te gaan en mensen te vertellen dat je goed bent, en dat helpt vaak om andere deals te sluiten.”

Enkele maanden later diende hij vanwege zijn hartproblemen, die er nog steeds waren, zijn helm definitief aan de haak te hangen, maar het verhaal in de autosport was verre van geschreven.

En 1954, Shelby participe aux Mil Kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires et y rencontre John Wyer, directeur de l’écurie Aston Martin, qui propose à Shelby de piloter pour la marque britannique à Sebring. Après cela, l’écurie lui demande également de prendre le départ au Mans. Shelby devient alors le coéquipier du journaliste et pilote belge Paul Frère, mais malheureusement, la suspension avant de l'Aston Martin DB3S se brise au bout de quelques heures à peine. Ce sera la première de ses deux participations à la mythique course française, du moins en tant que pilote.

Les choses s’accélèrent alors pour le Texan. Malgré un grave accident qui lui impose plusieurs mois de revalidation, Shelby remporte pas moins de quarante courses en 1955 et 1956, dont un grand nombre pour le compte de Ferrari. Sa réputation est immense, comme en témoigne le fait que le célèbre magazine américain Sports Illustrated le proclame « Driver of the Year » en 1956 et 1957. En 1958 et 1959, il participe également à quelque huit courses de F1, pour Maserati et Aston Martin, son meilleur résultat étant une quatrième place au GP d’Italie 1985 à Monza.

La fin de sa carrière de pilote est aussi brutale qu’inattendue. En juin 1959, il est sans doute à l’apogée de sa carrière avec sa victoire au Mans, au volant d’une Aston Martin DBR1, voiture qu’il partage avec l’Anglais Roy Salvadori. Selon Shelby “... Gagner les 24 heures du Mans est probablement la plus grande émotion que j’ai ressentie en course. Je me rappelle de beaucoup d’autres courses qui donnent des frissons au gagnant, mais gagner cellelà vous donne le droit de dire aux gens que vous êtes bon, et cela aide souvent à conclure d’autres deals.”

Quelques mois plus tard, en raison de ses problèmes cardiaques, dont il souffre toujours, il doit raccrocher définitivement son casque. Mais le chapitre de sa vie dédié au sport automobile est loin d’être écrit.

{ 64 }
“Na het einde van de Tweede Wereldoorlog stortte Shelby zich in het zakenleven, maar zonder veel succes. Zo ging zijn pluimveebedrijf eind jaren ’40 failliet, wat maakte dat Shelby meer en meer richting de racerij opschoof.”
Guidance rendered with knowledge and respect for discretion. fine classic and racing automobiles Fine Classics nv | Roden Ossenstraat 5a, BE-8300 Westkapelle | +32 (0)50 62 78 08 | info@fineclassics.be

Bij gebrek aan een Amerikaanse sportwagen

De VS stonden in de automobielgeschiedenis aan de wieg van de massaproductie, maar misschien wel net daardoor waren er in het onmetelijke land nauwelijks of geen artisanale autobouwers. Op een van zijn reizen in Europa merkte Carroll Shelby op dat er in zijn thuisland geen auto’s gebouwd werden, waarmee je in het weekend kon racen en tijdens de week gewoon je werk kon doen. Alleen al in Engeland waren er in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw zo tientallen, denk maar aan Austin-Healey, AC, Ginetta of Lotus.

Niet lang na zijn racepensioen kwam het tot intensieve contacten tussen het Britse AC, Ford en Carroll Shelby zelf. Ford zou V8-motoren leveren voor de Britse sportwagenbouwer AC, wagens die dan vervolgens door Shelby gecommercialiseerd zouden worden. Het resultaat was de Shelby AC Cobra, een wagen die er niet lang over deed om een legendarische status te verkrijgen. De productie startte begin 1962 en een jaar later hadden al een goede 100 exemplaren het atelier verlaten. Het zou overigens niet lang duren alvorens de AC Cobra ook zijn opwachting op de circuits in de VS en Europa zou maken. Al heel snel volgde er ook een gesloten versie, de Shelby Daytona Coupé, een wagen die onder meer in het WK Uithouding en Le Mans zeges in de GT-klasse zou behalen. In 1965 won Shelby American Cobra zelfs het internationale kampioenschap voor GT-constructeurs.

En dan geschiedenis schrijven

Ondertussen trachtte Ford zich een plaats te verwerven in de internationale uithoudingsracerij. Het project van de Ford GT40 kende echter een moeizame start, tot de voormalige racer het heft in handen nam. Shelby bracht heel wat wijzigingen aan de wagen aan, met name aan de transmissie, om de betrouwbaarheid te verbeteren, en ontwierp de GT40 Mark II met als krachtbron de Ford 7.0-liter. In 1966 won Ford de algemene constructeurstitel in het World Sportscar Championship met onder meer een volledig podium in de 24 Uur van Le Mans. Die race kende overigens een opvallend einde, een einde dat tot op de dag van vandaag tot discussies leidt. De Brit Ken Miles en de Nieuw-Zeelander Denny Hulme beheersten de wedstrijd, maar onder druk van Ford diende de leider het tempo te laten zakken om

Un manque de voitures de course américaines

Dans l’histoire de l’automobile, les États-Unis ont été à l’origine de la production de masse, mais c’est peut-être précisément pour cette raison que ce vaste pays ne comptait que peu, voire pas du tout, d’artisans constructeurs. Lors d’un de ses voyages en Europe, Carroll Shelby fait remarquer qu’il n'y a pas de voitures construites dans son pays d’origine que l’on peut piloter en compétition le week-end et utiliser pour aller au travail en semaine. Rien qu’en Angleterre, il y en avait des dizaines de ce type dans les années ‘50 et ’60 du siècle dernier. Songeons à Austin-Healey, AC, Ginetta ou Lotus.

Peu de temps après son retrait de la course automobile, des contacts intensifs sont noués entre la firme anglaise AC, Ford et Carroll Shelby lui-même. Ford fournirait des moteurs V8 au constructeur britannique de voitures de sport AC, des voitures qui seraient ensuite commercialisées par Shelby. Le résultat ? La Shelby AC Cobra, une voiture qui n’a pas tardé à acquérir le statut de légende. La production commence début 1962 et, un an plus tard, une centaine d’exemplaires a déjà quitté l’atelier. L’AC Cobra ne tarde d’ailleurs pas à faire son apparition sur les circuits aux États-Unis et en Europe. Rapidement, une version fermée, la Shelby Daytona Coupé, suivra, une voiture qui remportera notamment des victoires dans la classe GT du Championnat du monde d’endurance et au Mans. En 1965, Shelby American Cobra remportera même le championnat international des constructeurs GT.

Écrire l’histoire

Pendant ce temps, Ford tente aussi de s’imposer dans les courses d’endurance internationales. Le projet de la Ford GT40 connaît cependant des débuts difficiles, jusqu’à ce que l’ancien pilote ne prenne les choses en main. Shelby apporte alors de nombreuses modifications à la voiture, notamment au niveau de la transmission, afin d’en améliorer la fiabilité, et conçoit la GT40 Mark II, équipée du moteur Ford de 7,0 litres. En 1966, Ford remporte le titre de champion du monde dans le World Sportscar Championship, notamment avec un podium complet aux 24 heures du Mans. Cette course a d’ailleurs connu un dénouement remarquable, qui suscite encore des discussions aujourd’hui. Le Britannique Ken Miles et le Néo-Zélandais Denny

{ 66 }

CARROLL

Carroll Shelby at ATS at Le Mans 09.1992. The office of Carroll Shelby in 1990. Le Mans 1959 Winner Shelby . Salvadori

SHELBY

Roy Salvadori, Carroll Shelby and Stirling Moss in 1989. Ranch Shelby Dallas CSX 2300 .1990 Dan Gurney and Carroll Shelby talk before a night pit stop at the 12 Hours of Sebring in 1966. Pictures by Robert.Sarrailh

Shelby se lance dans les affaires, mais sans grand succès. C’est ainsi que son entreprise de volaille fait faillite à la fin des années ‘40, ce qui le pousse à se tourner de plus en plus vers la course automobile.»

de wagen op de tweede plaats, het exemplaar van de Nieuw-Zeelanders Bruce McLaren en Chris Amon, langszij te laten komen voor een fotomoment. De auto's kwamen exact samen over de finish, maar McLaren en Amon werden tot winnaars uitgeroepen. De uitleg van de organisatie was dat McLaren en Amon, die als vierde waren gestart, meer afstand hadden afgelegd dan het duo Hulme-Miles, die vanop plaats twee gestart waren.

Ook in 1967 ging de zege naar Ford met het volledige Amerikaanse duo A.J. Foyt en Dan Gurney en die laatste zou als eerste rijder ooit op het podium met champagne spuiten. Na 1967 zou de samenwerking tussen Shelby en Ford stoppen.

Carroll Shelby zou vervolgens met andere Amerikaanse constructeurs samenwerken, waaronder Dodge, met de Dodge Viper RT/10 CS als een van de meest opvallende creaties. Shelby en Ford vonden elkaar in het begin van de 21ste eeuw terug en dat resulteerde onder meer in de Shelby GT500, een ultieme versie van de Ford Mustang.

Shelby bleef bijna zijn hele leven actief in de autowereld en kreeg ook steeds meer en meer erkenning. Uiteindelijk overleed Carroll Shelby in 2012 op 89-jarige leeftijd, maar zijn creaties en exploten hebben zonder meer een plaats in het collectieve geheugen van de autosport.

Hulme ont fait la course en tête, mais sous la pression de Ford, ils ont dû ralentir le rythme pour laisser la voiture en deuxième position, pilotée par les Néo-Zélandais Bruce McLaren et Chris Amon, arriver à leur hauteur pour la photo d’arrivée. Les voitures ont franchi la ligne d’arrivée exactement en même temps, mais McLaren et Amon ont été déclarés vainqueurs. Les organisateurs ont expliqué leur décision par le fait que McLaren et Amon, partis en quatrième position, avaient parcouru plus de distance que le duo Hulme-Miles, parti depuis la deuxième place.

En 1967 aussi, la victoire revient à Ford avec le duo entièrement américain A.J. Foyt et Dan Gurney, ce dernier devenant d’ailleurs le premier pilote à faire sauter le bouchon de champagne sur le podium. La collaboration entre Shelby et Ford cessera après 1967.

Carroll Shelby collaborera ensuite avec d’autres constructeurs américains, dont Dodge, puisque la Dodge Viper RT/10 CS sera l’une de ses créations les plus remarquables. Shelby et Ford se sont encore retrouvés au début du 21e siècle, ce qui a entre autres donné naissance à la Shelby GT500, une version ultime de la Ford Mustang.

Shelby est resté actif dans le monde de l’automobile durant presque toute sa vie et y a également gagné de plus en plus de reconnaissance. Finalement, Carroll Shelby est décédé en 2012 à l’âge de 89 ans. Mais ses créations et ses exploits ont définitivement leur place dans la mémoire collective du sport automobile.

{ 70 }
« Après la fin de la Seconde Guerre mondiale,
YOUR NEW SAFETY CAR Everywhere · All the Time PROUD SPONSOR OF ZOUTE GRAND PRIX
KNOKKE - LE - ZOUTE 2023 2023
BENTLEY RETAILER Let the journey inspire you. The new Bentayga Extended Wheelbase Azure. Discover new levels of comfort, space and luxury at BentleyMotors.com/URLTBC Bentayga Extended Wheelbase A zure (V8) WLTP drive cycle: fuel consumption (petrol), mpg (l/10 0km) – Low 13 5 (20 9), Medium 21 4 (13 2), High 25 9 (10 9), Extra high 23 9 (11 8), Combined 21 7 (13 0) Combined CO₂ Emissions – 294 g/km The name Bentley ’ and the B’ in wings device are registered trademarks © 2023 Bentley Motors Limited Model shown: Bentayga Extended Wheelbase A zure Let the journey inspire you. BENTLEY KNOKKE The new Bentayga Extended Wheelbase Azure. Discover new levels of comfort, space and luxury at Bentley Knokke, Knokke.BentleyMotors.com or contact us at +32 50 621030, info@bentleyknokke.be, Natiënlaan 111, 8300 Knokke-Heist. The name ‘Bentley’ and the ‘B’ in wings device are registered trademarks. © 2023 Bentley Motors Limited. Model shown: Bentayga Extended Wheelbase Azure. Bentayga Extended Wheelbase Azure (V8) WLTP drive cycle: fuel consumption (petrol), mpg (l/100km) – Low 13.5 (20.9), Medium 21.4 (13.2), High 25.9 (10.9), Extra high 23.9 (11.8), Combined 21.7 (13.0). Combined CO₂ Emissions – 294 g/km.

ZOUTE GENERATIONS RALLY: WHAT AN EXPERIENCE!

“Niet alleen tijdens de rally ben je samen, maar ook tijdens de trainingsritten vooraf. Het waren mooie vader-dochtermomenten om te koesteren, met als apotheose de rally zelf.”

Gaëtan Van Calster is een echte auto-aficionado, fervent rallyrijder, en een graag geziene gast op Zoute Grand Prix events. Op professioneel vlak is hij COO van RS Motors Porsche Centre WestVlaanderen in Ingelmunster, en zijn persoonlijke leven speelt zich af in Saint-Léger, waar hij met zijn vrouw en twee dochters woont. Onlangs nam hij deel aan de Zoute Generations Rally, samen met zijn dochter Olivia, die de award voor jongste deelnemer mee naar huis nam. We wilden wel eens weten hoe het is om met je dochter van amper 14 jaar oud mee te rijden, dus we gingen het hem zelf vragen.

Gaëtan, hoe ben je in de autowereld terechtgekomen?

Ik heb altijd al een passie gehad voor wagens. Zelfs in die mate dat ik, toen ik een richting in het hoger onderwijs moest kiezen, voluit voor een studie in de autotechniek wou gaan. Het hoogste diploma in die sector, in België, was een graduaatsdiploma. Het ingenieursdiploma kon op dat moment enkel behaald worden in Arnhem, in Nederland.

Gaëtan Van Calster est un véritable aficionado d'automobile, un fervent pilote de rallye et un invité apprécié lors des événements du Zoute Grand Prix. Sur le plan professionnel, il est COO du RS Motors Porsche Centre de Flandre occidentale à Ingelmunster et sa vie personnelle se déroule à SaintLéger, où il habite avec sa femme et ses deux filles. Il a participé récemment au Zoute Generations Rally, en compagnie de sa fille Olivia, qui a ramené à la maison la récompense pour le plus jeune participant. Nous avons voulu savoir comment c'était de rouler avec sa fille d'à peine 14 ans, nous sommes donc allés lui demander en personne.

Gaëtan, comment êtes-vous arrivé dans le monde automobile ?

J'ai depuis toujours eu une passion pour les voitures. Dans une telle mesure que, lorsque j'ai dû choisir une filière dans l'enseignement supérieur, j'ai voulu opter pour des études totalement dédiées à la technique automobile. En Belgique, le diplôme le plus élevé dans ce secteur était un diplôme de gradué. Le diplôme d'ingénieur pouvait à ce moment-là uniquement être obtenu à Arnhem, aux Pays-Bas.

{ 74 }
{ gaëtan van calster }

« On n'est pas seulement ensemble pendant le rallye, mais également pendant les séances d'entraînement qui précèdent. Ce furent de jolis moments

père-fille à savourer, avec en apothéose le rallye en tant que tel. »

In maart reed je voor het eerst de Zoute Generations Rally met je dochter. Waarom wou je graag aan die rally deelnemen?

Als concessiehouder ben je vaak weg van huis; het is belangrijk om op veel plaatsen aanwezig te zijn, je netwerk uit te breiden én te onderhouden. Maar ik wilde graag eens iets doen samen met mijn jongste dochter, dus stelde ik het – misschien wel zotte – idee voor om samen de Zoute Generations Rally te rijden. Niet alleen tijdens de rally ben je samen, maar ook tijdens de trainingsritten vooraf. Het waren mooie vader-dochtermomenten om te koesteren, met als apotheose de rally zelf en het diner als afsluiter waar dan ook mijn oudste dochter en mijn vrouw op aanwezig waren.

Olivia heeft dat trouwens uitstekend gedaan. Het lijkt misschien gemakkelijk, zo’n rally rijden, maar je moet als copiloot de baan aangeven aan de piloot,

Au mois de mars, vous avez participé pour la première fois au Zoute Generations Rally avec votre fille. Pourquoi souhaitiez-vous participer à ce rallye ?

En tant que concessionnaire, je suis souvent loin de chez moi ; il est important d'être présent à de nombreux endroits, de développer et d'entretenir son réseau. Mais je souhaitais pour une fois faire quelque chose en compagnie de ma plus jeune fille, j'ai donc proposé l'idée – peut-être un peu folle – de participer en sa compagnie au Zoute Generations Rally. On n'est pas seulement ensemble pendant le rallye, mais également pendant les séances d'entraînement qui précèdent. Ce furent de jolis moments père-fille à savourer, avec en apothéose le rallye en tant que tel et en conclusion le dîner lors duquel ma fille aînée et ma femme étaient, elles aussi, présentes.

Olivia a du reste très bien fait cela. Cela semble peutêtre facile, de participer à un tel rallye, mais en tant

{ 75 }
Gaëtan Van Calster and his daughter Olivia recieving the Youngest Participant Award

de tijden in de gaten houden, en er wordt al eens een discussie gevoerd (knipoogt). We zijn 22ste geëindigd op 68 deelnemers, een mooi resultaat als je het mij vraagt. Ze is nog piepjong, 14 jaar, en dus nog maar net oud genoeg om te mogen deelnemen. Ze kreeg zelfs de prijs voor de jongste deelnemer. Buiten onze verwachting, mochten wij na een fantastische dag nog een mooie prijs in ontvangst nemen. Dat wij op zo’n mooie rally met zijn tweeën op het podium stonden, zullen wij zeker niet snel vergeten. Noch Olivia en ikzelf, maar ook mijn vrouw en Alix, mijn oudste dochter, niet. Het is zeker en vast de bedoeling om volgend jaar opnieuw deel te nemen, misschien met mijn andere dochter.

Naast jouw liefde voor Porsche, welke auto’s vielen er nog in jouw smaak tijdens de rally?

Zonder twijfel de MINI’s. Die wagens bewijzen dat je met een relatief budgetvriendelijke auto ook kunt meedoen aan die exclusieve rally’s. Ten eerste rijden die auto’s fantastisch, maar bovendien heeft de MINI Cooper een rijke geschiedenis. Na heel wat jaren bij D’ieteren Porsche Import, Porsche Center Brussels en voor ik bij  Porsche Centre West Vlaanderen te  Ingelmunster aan de slag ging, functioneerde ik ook als COO te Doornik bij dit premium merk.

Hoe zie je nu de toekomst bij Porsche Centre Ingelmunster?

Ik wil een nieuwe wind door RS Motors laten waaien. De autowereld verandert enorm, de helft van de verkochte wagens op dit moment zijn elektrisch of hybride. De mindset moest veranderen

que co-pilote, vous devez indiquer le chemin au pilote, surveiller les temps, et des discussions peuvent parfois surgir (il fait un clin d'œil). Nous avons terminés à la 22ème place sur 68 participants, un joli résultat si vous voulez mon avis. Elle est encore très jeune, 14 ans, et elle était donc juste assez âgée pour pouvoir participer. Elle a même reçu le prix pour le plus jeune participant. Contre toute attente, nous avons en outre pu recevoir un joli prix après avoir passé une journée fantastique. Nous n'oublierons certainement pas rapidement le fait de nous être retrouvés tous les deux sur le podium après un si beau rallye. Ni Olivia ni moi-même, mais également ma femme et Alix, ma fille aînée. Le but est très certainement de participer à nouveau l'an prochain, peut-être avec mon autre fille.

Outre votre amour pour Porsche, quelles autres voitures vous ont également plu lors du rallye ?

Sans aucun doute les MINI. Ces voitures prouvent qu'il est également possible de participer à des rallyes exclusifs avec une voiture relativement bon marché. Tout d'abord, ces voitures roulent de façon fantastique, mais la MINI Cooper a en outre une riche histoire. Après de nombreuses années chez D’ieteren Porsche Import, Porsche Center Brussels et avant de commencer à travailler au Porsche Centre de Flandre occidentale à Ingelmunster, j'ai également occupé le poste de COO à Tournai pour cette marque de qualité supérieure.

Comment voyez-vous maintenant le futur chez Porsche Centre à Ingelmunster ?

Je veux faire souffler un vent nouveau sur RS Motors. Le monde automobile change énormément, la moitié des voitures vendues en ce moment sont électriques ou

om de garage verder te laten evolueren. Ook op het vlak van volume: we zijn ambitieus om verder uit te breiden. De invoerder verwacht dat trouwens ook van ons. We overwegen een bijkomende vestiging die meer in het midden van West-Vlaanderen gelegen is. We zijn nog volop bezig met de plannen hierover.

De automobielsector is op veel vlakken een hot topic in deze huidige tijden. Hoe kijk jij naar de toekomst van de sector?

Velen zien de toekomst somber in, maar er zullen altijd autoliefhebbers zijn. Die zogenaamde petrolheads blijven gepassioneerd door mooie wagens en zullen met wagens uit ons gamma blijven rijden, ook al wordt dat steeds moeilijker door meer en meer fiscale drempels. Maar een merk zoals Porsche heeft een sterk DNA en blijft een bepaalde doelgroep op de automobielmarkt aanspreken.

Ook in het elektrisch verhaal, blijft Porsche zichzelf sterk in vraag stellen en ik ben ervan overtuigd dat het merk positief zal blijven evolueren. Elektrische wagens zijn niet goedkoop, maar wij mogen ons gelukkig prijzen dat wij opereren binnen een marktsegment die over voldoende middelen beschikt.

hybrides. La mentalité devait changer pour continuer à faire évoluer le garage. Nous avons l'ambition de continuer à nous développer également au niveau du volume. L'importateur attend d'ailleurs également cela de notre part. Nous envisageons une implantation supplémentaire qui sera située de manière plus centrale en Flandre occidentale. Nous sommes encore en pleine planification de ce projet.

Le secteur automobile est à de nombreux égards un sujet brûlant actuellement. Quel est votre regard sur le futur du secteur ?

Nombreux sont ceux qui envisagent un avenir sombre, mais il y aura toujours des amateurs d'automobiles. Ces 'petrolheads' restent passionnés par les jolies voitures et continueront de rouler avec des voitures de notre gamme, même si cela devient de plus en plus difficile en raison de la multiplication constante des seuils fiscaux. Mais une marque comme Porsche a un ADN puissant et continue de plaire à un groupe-cible déterminé sur le marché automobile. Porsche continue de se remettre fortement en question également au niveau de l'électrique et je suis convaincu que la marque continuera d'évoluer positivement. Les voitures électriques ne sont pas bon marché, mais nous pouvons nous estimer heureux d'opérer au sein d'un segment du marché qui dispose de suffisamment de moyens.

{ 77 }

JACKY ICKX

Een van de grootste sportpersoonlijkheden uit de Belgische geschiedenis. Het verhaal van een icoon.

De Tweede Wereldoorlog was nog aan de gang in onze Ardennen, toen op 1 januari 1945 Jacques Bernard Ickx in Brussel het levenslicht zag. De Brusselaar zou later wereldwijde bekendheid genieten als ‘Jacky’ Ickx en is tot op de dag van vandaag de grootste racer die ons land gekend heeft. Hij werd niet alleen tweemaal vicewereldkampioen in het wereldkampioenschap Formule 1, hij won ook zesmaal de 24 Uur van Le Mans en schitterde in de Dakar monsterrally. Ook vandaag geniet de 78-jarige Ickx, die een graag geziene gast op heel wat autosportevenementen is, nog enorme populariteit bij jong en oud.

Het is een opvallend beeld, Jacky Ickx die in de paddock van de 24 Uur van Le Mans amper zijn weg kan vervolgen, niet ergens in de jaren ’70, maar vandaag. Om de haverklap vragen mensen om een handtekening, op oude foto’s, of er volgt een selfie, met fans die hoogstens een derde van zijn leeftijd hebben. De Belg, die later zijn hart aan Afrika verloor, is nog steeds immens populair en de tijd lijkt daar geen vat op te hebben. Jacky Ickx is een tijdgenoot van twee andere legendarische Belgische sportvedetten, Eddy Merckx, de beste wielrenner ooit en het voetballende genie van Anderlecht, Paul Van Himst. In een interview met een weekblad vertelde Ickx ooit dat ze samen een trio vormen en dat ze ook vrienden zijn. In 2014 was er overigens de ‘Expo Jacky Ickx - Eddy Merckx - 70 jaar’, een ode aan twee van de grootste sportfiguren die ons land kent.

La Seconde Guerre mondiale sévissait encore dans nos Ardennes lorsque Jacques Bernard Ickx est né à Bruxelles le 1er janvier 1945. Le Bruxellois est par la suite devenu célèbre dans le monde entier sous le nom de « Jacky » Ickx et reste à ce jour le plus grand coureur automobile que notre pays ait connu. Il a non seulement été deux fois vice-champion du monde de Formule 1, mais il a également remporté six fois les 24 heures du Mans et s’est illustré au Dakar, impressionnant rallye s’il en est. Aujourd’hui encore, Ickx, âgé de 78 ans et invité apprécié lors de nombreux événements de sport automobile, jouit d’une grande popularité auprès des jeunes et des moins jeunes.

C’est une image marquante : Jacky Ickx ayant de la peine à se frayer un chemin dans le paddock des 24 Heures du Mans, non pas dans les années ‘70, mais aujourd’hui. Ci et là, des gens lui demandent un autographe, sur de vieilles photos, quand ce n’est pas un selfie qui suit, avec des fans qui ont tout au plus un tiers de son âge. Le Belge, qui est ensuite tombé amoureux de l’Afrique, est toujours immensément populaire et le temps semble ne pas avoir d’emprise sur sa popularité. Jacky Ickx est le contemporain de deux autres sportifs belges de légende : Eddy Merckx, le meilleur cycliste de tous les temps, et Paul Van Himst, le génie du football d’Anderlecht. Dans une interview accordée à un hebdomadaire, Ickx a déclaré un jour qu’ils formaient un trio et qu’ils étaient également amis. En 2014 a d’ailleurs été organisée l’Expo Jacky Ickx - Eddy Merckx - 70 ans, une ode à deux des plus grands sportifs de l’histoire de notre pays.

{ 80 }
{ docu }

De stap van twee naar vier wielen

Hij was echter voorbestemd om boswachter of tuinman te worden, maar een allereerste bromfiets zou het leven van de jonge Jacky Ickx definitief veranderen. Enkele dagen na zijn zestiende verjaardag rijdt hij immers zijn eerste wedstrijd op twee wielen en zoals de overlevering dat wil doet hij dat zonder helm en op rubberen laarzen. Twee jaar lang laat hij het beste van zichzelf zien en behaalt hij onder meer een nationale titel in trialwedstrijden met de motorfiets. Op zijn achttiende bekeert hij zich dan tot de sport op vier wielen en hij start in heuvelklimraces met een kleine maar snelle BMW 700. Een legende is geboren.

Uitstraling

Maar wat maakt Jacky Ickx nu zo bijzonder? Vroeg in zijn carrière haalt de jonge Ickx het journaal van de Belgische tv en in zijn biografie ‘Jacky Ickx’ lezen we daarover het volgende: “Zijn niet meteen alledaagse naam, maar vooral die ontwapenende, jongensachtige glimlach blijven hangen in het collectieve geheugen.” Die uitstraling heeft Jacky Ickx ook vandaag nog en wanneer je tegenover hem plaatsneemt voor een gesprek of een interview, voel je hoe bijzonder deze man was en is.

Passer de deux à quatre roues

C’est un tout premier vélomoteur qui change définitivement la vie du jeune homme, pourtant destiné à devenir garde forestier ou jardinier. Quelques jours après son seizième anniversaire, il dispute en effet sa première course sur deux roues et, comme le veut la légende, il le fait sans casque et avec des bottes en caoutchouc. Durant deux ans, il donne le meilleur de lui-même, remportant notamment un titre national dans les courses de trial à moto. À 18 ans, il se convertit cependant au sport sur quatre roues et commence à participer à des courses de côte avec une petite mais véloce BMW 700. Une légende est née.

Du charisme

Mais qu’est-ce qui rend Jacky Ickx si particulier ? Le jeune Ickx a rapidement fait la une des journaux télévisés belges dans sa carrière, et dans sa biographie, on peut lire ce qui suit à ce sujet : « Son nom hors du commun, mais surtout son sourire désarmant et enfantin, sont restés dans la mémoire collective. » Ce charisme, Jacky Ickx le possède encore toujours aujourd’hui et lorsque vous vous asseyez en face de lui pour une conversation ou une interview, vous sentez à quel point cet homme était et est encore particulier.

{ 81 }
©Porsche AG Jacky Ickx

Van de 24u van Spa naar de F1

Naast zijn uitstraling spreken uiteraard de prestaties van de Belg tot de verbeelding en ook de jonge leeftijd waarop hij internationaal succes zou kennen. Na zijn succesvolle carrière in eigen land, daartoe deels gedwongen door zijn militaire dienstplicht die 15 maanden zou duren, breekt hij quasi onmiddellijk ook op internationaal vlak door. Hij wint in 1966 – hij is dan amper 21 jaar oud – de 24 Uur van Spa-Francorchamps aan het stuur van een BMW 2000 Ti, samen met de Duitser Hubert Hahne. In die periode wordt er nog op de uiterst gevaarlijke en razendsnelle 14 kilometer lange variant van de omloop in de Ardennen gereden, een omloop waar Ickx een bijzondere band mee zal opbouwen. Bovendien krijgt hij van de invloedrijke Britse teameigenaar Ken Tyrrell in die periode ook de kans om in het Europese Formule 2-kampioenschap zijn kunnen te bewijzen. In 1967 start hij in zijn eerste GP F1 en dat met een Cooper T81B met een Maserati-krachtbron. Ickx wordt in Monza zesde en scoort bij zijn debuut meteen een WK-punt, des te meer opmerkelijk, want in die dagen werden er enkel punten voor de top 6 gegeven, waar dat vandaag de top 10 is.

Des 24 heures de Spa à la F1

Outre son charisme, le palmarès du Belge frappe aussi les esprits, tout comme le jeune âge auquel il a connu le succès international. Après une carrière réussie dans nos frontières, en partie contrariée par son service militaire de quinze mois, il a aussi percé presque immédiatement sur la scène internationale. En 1966, alors qu’il n’a que 21 ans, il remporte les 24 heures de Spa-Francorchamps au volant d’une BMW 2000 Ti, en compagnie de l’Allemand Hubert Hahne. À cette époque, la course se déroule encore sur la variante extrêmement dangereuse et rapide de 14 kilomètres du circuit des Ardennes. Un circuit avec lequel Ickx nouera une relation spéciale. À la même époque, l’influent propriétaire d’écurie britannique Ken Tyrrell lui donne en outre l’occasion de démontrer son savoir-faire dans le championnat européen de Formule 2. En 1967, il prend le départ de son premier GP de F1, au volant d’une Cooper T81B équipée d’un moteur Maserati. Ickx termine sixième à Monza et marque immédiatement un point au championnat du monde pour ses débuts. C’est d’autant plus remarquable qu’à l'époque, les points n’étaient attribués qu’aux six premiers, alors qu’aujourd'hui ce sont les dix premiers qui sont concernés.

{ 82 }
L’une des plus grandes personnalités sportives de l’histoire de la Belgique. L’histoire d'une icône.
STOW-GROUP COM // STOW-ROBOTICS COM IFOLLOW FR
smarter warehousing

Rainmaster

Als er één ding is dat de groten der aarde gemeen hebben, is het hun uitzonderlijke snelheid in de regen. Denk maar aan Ayrton Senna, Michael Schumacher en vandaag Max Verstappen. Ook Jacky Ickx beschikt over zo’n uitzonderlijk talent op een natte ondergrond. Een eerste prestatie die echt internationale weerklank zal krijgen, is zijn deelname aan de Duitse Grand Prix F1 in 1967 op de mythische, 28 kilometer lange Nürburgring. Ickx rijdt zijn eerste Grand Prix op de Nürburgring met een Matra Formule 2. In die tijden kon het nog dat F1 en F2-wagens samen een race reden en Ickx deed dat dus met een F2. Ondanks het grotere vermogen van de Formule 1, kwalificeren slechts twee F1-rijders zich met een snellere tijd dan onze landgenoot: Denny Hulme, die dat jaar wereldkampioen zou worden en Jim Clark, de wereldkampioen F1 in 1963 en 1965. Omdat Ickx in de F2-klasse rijdt, begint hij de race achter alle F1-auto's, maar binnen de tijdspanne van vier ronden is hij al vijfde, nadat hij al twaalf F1-auto’s heeft ingehaald. Zijn voorwielophanging breekt echter en hoewel Ickx de strijd na twaalf ronden moet staken, heeft hij een onuitwisbare indruk op de managers van de F1-teams gemaakt. Bovendien gaf hij zijn visitekaartje als regenrijder af, iets wat in zijn verdere carrière echt een handelsmerk zou worden, niet in het minst tijdens wedstrijden op Spa-Francorchamps en in Le Mans.

Rainmaster

S’il est une chose que les plus grands sur Terre ont en commun, c’est leur vitesse exceptionnelle sous la pluie. Songeons à Ayrton Senna, Michael Schumacher et aujourd’hui Max Verstappen. Jacky Ickx possède lui aussi ce talent exceptionnel sur sol mouillé. Sa participation au Grand Prix d’Allemagne de F1 en 1967 sur le mythique Nürburgring, long de 28 kilomètres, est sa première performance qui recevra un véritable écho international sur ce plan. Ickx participe à son premier Grand Prix au Nürburgring au volant d’une Matra Formule 2. À cette époque, il était encore possible de faire concourir des voitures de F1 et de F2, et Ickx le faisait donc au volant d’une F2. Malgré la puissance supérieure de la Formule 1, seuls deux pilotes de F1 se sont qualifiés avec un meilleur temps que notre compatriote : Denny Hulme, qui deviendra champion du monde cette année-là, et Jim Clark, champion du monde de F1 en 1963 et 1965. Étant donné qu’il roule en F2, Ickx entame la course derrière toutes les F1, mais en l’espace de quatre tours, il est déjà cinquième, après avoir dépassé douze F1. Mais sa suspension avant se brise et bien qu’Ickx soit contraint à l’abandon après douze tours, il laisse une impression indélébile sur les responsables des écuries de F1. Il donne en outre sa carte de visite en tant que pilote de pluie, ce qui deviendra vraiment une marque de fabrique dans la suite de sa carrière, certainement lors des courses à Spa-Francorchamps et au Mans.

{ 84 }
©Porsche AG Jacky Ickx and Derek Bell's winning Porsche 936 - Le Mans 1981

De groeipartner van uw bedrijf voor de volgende generaties

www.creafund.be

DEREK BELL

Voormalig jurylid van de Zoute Concours d’Elégance by EY Derek Bell vormde samen met Jacky Ickx gedurende vele jaren een van de meest succesvolle teams in de racegeschiedenis. “Samen met Jacky Ickx beleefde ik de mooiste jaren van mijn carrière,” aldus Derek Bell MBE. We wonnen samen 3 keer de 24u van Le Mans en stonden ook nog één keer op het podium met een tweede plaats. In 1968 leerde ik Jacky voor het eerst kennen toen ik samen met hem en Chris Amon een team vormde bij Ferrari in Formule 2 en Formule 1. Ik blijf erbij dat een piloot als Jacky Ickx altijd wereldkampioen in de Formule 1 moest geworden zijn, maar helaas kende hij weinig geluk in die klasse.

Mijn bewondering voor hem is immens. Ik heb zelf heel veel geleerd van zijn racementaliteit. We blijven vrienden voor het leven. Ik hoor hem nog geregeld, gisteren zelfs nog aan de telefoon. Mijn mooiste herinnering aan hem was in 1983 tijdens de 24u van Le Mans. We verloren door een typisch race-incident in de openingsronde meteen een volle ronde. 14u lang vochten we als leeuwen om tegen de ochtend terug aan de leiding te komen. Helaas kenden we nog twee keer pech en werden we door mechanische problemen terug op achterstand gezet. Ondanks alle tegenslag bleven we positief en slaagden we erin om als 2e te finishen met slechts 26 seconden achterstand op de winnaar. Voor mij de meest veeleisende 24u van mijn leven.

L'ancien membre du jury du Zoute Concours d’Elégance by EY, Derek Bell, a formé pendant de nombreuses années avec Jacky Ickx une des équipes les plus performantes de l'histoire des courses automobiles. “C'est en compagnie de Jacky Ickx que j'ai vécu les plus belles années de ma carrière,” indique Derek Bell MBE. Ensemble, nous avons remporté 3 fois les 24h du Mans et nous avons également été une autre fois sur le podium avec une deuxième place. C'est en 1968 que j'ai fait pour la première fois la connaissance de Jacky lorsque j'ai formé avec lui et Chris Amon une équipe chez Ferrari en Formule 2 et Formule 1. Je maintiens qu'un pilote tel que Jacky Ickx aurait toujours dû devenir champion du monde de Formule 1, mais il n'a malheureusement pas eu beaucoup de chance dans cette catégorie.

Mon admiration pour lui est immense. J'ai moimême beaucoup appris de sa mentalité en course. Nous restons amis pour la vie. Je lui parle encore régulièrement, pas plus tard qu'hier au téléphone. Mon plus beau souvenir de lui remonte à 1983 lors des 24h du Mans. Nous avons directement perdu un tour complet suite à un incident typique de course lors du tour d'ouverture. Nous nous sommes battus comme des lions pendant 14h pour revenir en tête au petit matin. Malheureusement, nous avons encore connu deux pannes et des problèmes mécaniques nous ont à nouveau fait prendre du retard. Malgré tous ses revers, nous sommes restés positifs et nous sommes parvenus à terminer en 2ème position avec seulement 26 secondes de retard sur le vainqueur. Ce furent pour moi les 24h les plus exigeantes de ma vie.

{ 86 }
"Een piloot als Jacky Ickx moest eigenlijk altijd wereldkampioen Formule 1 geworden zijn."
« Un pilote tel que Jacky Ickx aurait en fait toujours dû devenir champion du monde de Formule 1.»
left to right: Derek Bell, Jacky Ickx, Dr. Wolfgang Porsche - 1981 Le Mans ©Porsche AG

Lanssens Ramen nv

Meulebekesteenweg 6 8720 Dentergem

t 051.63.61.09

Lanssens Ramen nv

Lanssens Ramen nv

Lanssens Ramen nv

Lanssens Ramen nv

L.A Ramen Lanssens S.A.

Meulebekesteenweg 6 8720 Dentergem

info@laramen.be www.laramen.be

Meulebekesteenweg 6 8720 Dentergem

Meulebekesteenweg 6 8720 Dentergem

Meulebekesteenweg 6 8720 Dentergem

Meulebekesteenweg 6 8720 Dentergem

t 051.63.61.09

t 051.63.61.09

t 051.63.61.09

t 051.63.61.09

info@laramen.be www.laramen.be

t 051.63.61.09

info@laramen.be www.laramen.be

info@laramen.be www.laramen.be

info@laramen.be www.laramen.be

info@laramen.be www.laramen.be

Meer realisaties ontdekken?

Meer realisaties ontdekken?

Meer realisaties ontdekken?

Meer realisaties ontdekken?

Meer realisaties ontdekken?

Architect woning: Francois Van Damme

Architect woning: Francois Van Damme Architect woning: Francois Van Damme Architect woning: Francois Van Damme

Uithoudingswedstrijden

In de F1 zou Jacky Ickx 116 wedstrijden rijden, waarvan hij er acht wint, zes met de Scuderia Ferrari en twee met Brabham. Ickx start ook dertienmaal op de polepositie en rijdt veertienmaal de snelste ronde. In 1969 (Brabham) en 1970 (Ferrari) tikt hij als tweede in het WK aan, naast driemaal een vierde plek (1968, 1971 en 1972). Ickx wint ook drie Grand Prix buiten kampioenschap, met Brabham, Ferrari en Lotus. Zonder twijfel behoorde Ickx tot de beste F1-rijders van zijn generatie, maar als de Brusselaar ergens naam in zou maken, is het wel de uithoudingsracerij.

Tot midden de jaren ‘80 reden de F1-rijders ook regelmatig in andere disciplines en niet in het minst in de endurance-racerij of langeafstandswedstrijden. Dat geldt ook voor Jacky Ickx die in 1966 dus de 24 Uur van Spa-Francorchamps wint, maar ook zijn debuut in de 24 Uur van Le Mans maakt. In 1966 (Ford GT40) en 1967 (Mirage M1) ziet hij de finishvlag niet, maar in 1969 verandert dat.

Protest in Le Mans

Le Mans kent in die periode nog de zo typische ‘Le Mans-start’, waarbij de rijders naar hun auto lopen, instappen en zo snel mogelijk van start gaan. Ickx vindt dat echter levensgevaarlijk, wandelt over en maakt zijn gordels goed vast, alvorens – als laatste –te gaan racen. Ickx krijgt met zijn protest tweemaal gelijk, in de eerste plaats vanwege het dodelijke ongeval in de eerste ronde van John Woolfe, en daarnaast omdat hij in zijn Ford GT40 – die hij met Jackie Oliver deelt - met een minieme voorsprong van 120 meter de wedstrijd wint. Jacky Ickx rijdt vijftienmaal de race aan de Sarthe, wint er zesmaal, wat hem de naam ‘Monsieur Le Mans’ oplevert en wordt ook nog eens driemaal tweede.

Les épreuves d’endurance

Jacky Ickx a participé à 116 courses de F1 et en a remporté huit ; six avec la Scuderia Ferrari et deux avec Brabham. Il est parti treize fois en pole position et a réalisé quatorze fois le tour le plus rapide. En 1969 (Brabham) et 1970 (Ferrari), il a terminé deuxième du championnat du monde, en plus d’une quatrième place à trois reprises (1968, 1971 et 1972). Ickx a également remporté trois Grands Prix hors championnat, avec Brabham, Ferrari et Lotus. Il faisait sans conteste partie des meilleurs pilotes de F1 de sa génération, mais si le Bruxellois s’est fait un nom dans un domaine, c’est pourtant bien dans les courses d’endurance.

Jusqu’au milieu des années ‘80, les pilotes de F1 s’alignaient régulièrement dans d’autres disciplines, particulièrement dans des courses d’endurance ou de longue distance. C’est également le cas de Jacky Ickx, qui a ainsi remporté les 24 heures de Spa-Francorchamps et fait ses débuts aux 24 heures du Mans en 1966. Cette année-là, sur Ford GT40, et en 1967, sur Mirage M1, il ne voit pas le drapeau d’arrivée, mais les choses changent en 1969.

Protestation au Mans

En ces temps-là, Le Mans connaissait toujours son départ typique, où les pilotes couraient jusqu’à leur voiture, montaient à bord et démarraient aussi vite que possible. Ickx, estimait cependant que c’était au péril de leur vie. Il marchait donc tranquillement jusqu’à sa voiture et attachait ses ceintures de sécurité correctement avant de prendre part à la course en partant bon dernier. Les faits lui donneront deux fois raison, d’abord à la suite de l’accident mortel de John Woolfe au premier tour, ensuite parce qu’il remporte la course au volant de sa Ford GT40 – qu’il partage avec Jackie Oliver - avec une minuscule avance de 120 mètres. Au total, Jacky Ickx a participé quinze fois à la course dans la Sarthe, remportant six fois la victoire, ce qui lui vaut le nom de “Monsieur Le Mans”. Il a également terminé trois fois deuxième.

{ 88 }
“Als er één ding is dat de groten der aarde gemeen hebben, is het hun uitzonderlijke snelheid in de regen. Denk maar aan Ayrton Senna, Michael Schumacher en vandaag Max Verstappen. Ook Jacky Ickx beschikt over zo’n uitzonderlijk talent op een natte ondergrond.”
GijsvanLennepandJackyIck xL e Mans 1 976© P o r s c h e A G

« S’il est une chose que les plus grands sur Terre ont en commun, c’est leur vitesse exceptionnelle sous la pluie. Songeons à Ayrton Senna, Michael Schumacher et aujourd’hui Max Verstappen. Jacky Ickx possède lui aussi ce talent exceptionnel sur sol mouillé »

47 zeges

Jacky Ickx behaalt 47 zeges in de internationale uithoudingsracerij, waaronder ook de Bathurst 1000 en hij kroont zich ook tweemaal tot wereldkampioen Endurance, in 1982 en 1983, in beide gevallen met Porsche. Daarnaast wint hij in 1979 ook het Amerikaanse Can-Am-kampioenschap. In 2004 wordt hij tot de beste uithoudingspiloot van de eeuw uitgeroepen.

De roep van Afrika

Terwijl de carrière op circuit stilaan naar zijn einde loopt, ontdekt Ickx de woestijn en Afrika. De Franse avonturier Thierry Sabine roept eind jaren '70 immers de Dakar-rally in het leven, toen nog tussen Parijs en Dakar, en Ickx doet vrij snel mee. In 1982 wint hij een eerste etappe met Citroën en in 1983 schrijft hij de wedstrijd op zijn naam en dat met de mythische Mercedes G-Klasse. Tien jaar lang is hij een vaste gast in de bijzondere wedstrijd in Afrika en hij zou er nog tweemaal op het podium staan. In 2000 startte hij samen met zijn dochter Vanina in Dakar en sluit er zo definitief zijn uitzonderlijke carrière af.

47 victoires

Jacky Ickx a remporté 47 victoires dans des courses d’endurance internationales, dont le Bathurst 1000, et a également été couronné deux fois champion du monde d’endurance, en 1982 et 1983, dans les deux cas avec Porsche. Il a en outre remporté le championnat américain Can-Am en 1979. En 2004, il a été désigné meilleur pilote d’endurance du siècle.

L’appel de l’Afrique

Alors que sa carrière sur circuit s’achevait peu à peu, Jacky Ickx a découvert le désert et l’Afrique. À la fin des années ‘70, l’aventurier français Thierry Sabine crée en effet le rallye Dakar, qui reliait alors encore Paris et Dakar, et Ickx y participe assez rapidement. En 1982, il remporte une première étape avec Citroën et en 1983, il écrit la course à son nom, au volant de la mythique Mercedes Classe G. Durant dix ans, il sera un habitué de cette course particulière en Afrique, et montera encore à deux reprises sur le podium. En 2000, il a pris le départ du Dakar avec sa fille Vanina, mettant ainsi un terme définitif à son exceptionnelle carrière.

{ 90 }
Jacky Ickx winning Paris-Dakar 1983 with the mythical Mercedes G. ©Mercedes-Benz AG

The new Magnum series convinces with its barrel made of individually grained Caucasian walnut wood. A wood, which fascinates with its deep brown grain, its resilience, and its velvety feel. Thus, each writing instrument made of this wood is unique. The Magnum writing instruments impress with their round cap shape and a black inlay with the count’s coat of arms at the end of the cap. The fountain pen has a magnum-sized, 18-carat bicolor gold nib, which makes every writing experience unforgettable.

Handmade in Germany

ARTI • Kapelstraat 42 • Hasselt CLIPS • Gentse Steenweg 15 • Asse CLIPS • Kortrijksesteenweg 5 • Sint-Martens-Latem COCKX • Tildonksesteenweg 75 • Herent Papierhandel ABC • Lippenslaan 114 • Knokke-Heist Penworld • Paardenmarkt 112-116 • Antwerpen Papeterie du Parc Leopold • Rue Belliard 177 • Brussel www.graf-von-faber-castell.be
MAGNUM

Casa

Imagine

Casa Imagine... Imagine … there’s a heaven

Verbeeld je een eiland waar de stranden parelwit zijn en de hemel altijd blauw. Kristalhelder zeewater en de zon die blinkt als goud. Welkom in Ibiza, een hemel op aarde waar je dromen werkelijkheid worden. Ontdek Casa Imagine op Cap Martinet. Twee indrukwekkende villa’s torenen boven de kustlijn uit.

Even wit als de rest van het eiland. Dit is Ibiza zoals je verbeelding het kent. Sterker nog: Cap Martinet overtreft al je verwachtingen. Door zijn uitzonderlijke ligging, het adembenemende zicht op de baai van Talamanca, de verfijnde architectuur en de hoogwaardige afwerking.

De werken zijn reeds gestart in september 2022, oplevering is voorzien in de zomer van 2024

This piece of heaven is enkel voorbehouden voor de happy few… ontdek snel dit exclusief aanbod.

Boek vandaag nog je afspraak op

CASA-IMAGINE-IBIZA.COM

Eén van deze villa’s op de kop tikken is een buitenkans. Want het luxeaanbod op het natuurovergoten eiland wordt steeds schaarser.

Ja, de hemel bestaat.

In Cap Martinet ligt de wereld aan je voeten. Vanuit de twee villa’s sta je zo in het hart van de hoofdstad, ontdek je de meest wonderlijke plekjes en verken je de belangrijkste bezienswaardigheden. En toch woon je pal in de natuur. Elke ochtend ontwaken met zicht op de weidse baai van Talamanca en de Méditerranée. Zó blauw! Dankzij de hogere ligging een beetje landinwaarts geniet je vanuit je luie ligstoel of het magistrale zwembad van volledig zeezicht.

180 GRADEN PURE VERBAZING

Amaury Verelst Rogier van den Brand

THE NEW DEFENDER

Land Rover stelde op 10 september 2019 tijdens de Frankfurt Motor Show de nieuwe Defender voor. De stap voor het merk was enorm, want zijn voorganger beheerste al sinds 1948 het straatbeeld en was een echt automobielicoon. Net na het einde van de Tweede Wereldoorlog lanceerde Rover Company een vierwielaangedreven wagen die zich vanaf dag één onderscheidde van alle andere wagens en dat vandaag, in zijn nieuwe vorm en met respect voor de traditie nog steeds doet.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte de wereld met een nieuw type van wagens kennis, een vierwielaangedreven voertuig dat zonder veel moeite ook offroad stevig zijn mannetje kon staan. Het is een publiek geheim dat de Amerikaanse Willys Jeep indruk op de Britse autobouwers maakte en al in 1947 stoomden de ingenieurs van Rover Company hun antwoord klaar: de Land Rover, die later wereldwijde bekendheid zou krijgen als de Land Rover Defender. Van bij de lancering in 1948 tot 1983 ging dit schitterende voertuig door het leven als achtereenvolgend Land Rover Series I, II en III, terwijl Land Rover midden jaren ’80 zou opteren voor de naam Land Rover Defender, de naam waar de wagen vandaag nog steeds algemeen onder gekend is.

De eerste modellen van de Land Rover Series I hadden een permanente vierwielaandrijving en het typische korte koetswerk. Onder de motorkap zat een 1.6 liter benzinemotor met 51 pk, uiteraard heel wat minder dan wat vandaag het geval is. Opvallend, de

Land Rover a présenté le nouveau Defender lors du Frankfurt Motor Show le 10 septembre 2019. Ce moment était crucial pour la marque, car son prédécesseur était omniprésent sur les routes depuis 1948 déjà et avait le statut de véritable icône automobile. Juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Rover Company avait lancé une voiture à quatre roues motrices qui s’était démarquée dès le premier jour de toutes les autres voitures et qui continue encore de le faire aujourd’hui, sous sa nouvelle forme et dans le respect de la tradition.

Durant la Seconde Guerre mondiale, le monde a fait la connaissance d’un nouveau type de voiture : un véhicule à quatre roues motrices capable de tenir solidement la route sans trop de difficultés, même en dehors des sentiers battus. C'est un secret de polichinelle que la Jeep Willys américaine a impressionné les constructeurs automobiles britanniques. Dès 1947, les ingénieurs de Rover Company préparaient leur réponse : le Land Rover, qui deviendra plus tard célèbre dans le monde entier en tant que Land Rover Defender. Depuis son lancement en 1948 jusqu’en 1983, ce formidable véhicule a connu successivement les Land Rover Series I, II en III, tandis qu’au milieu des années ‘80, Land Rover optera pour le nom de Land Rover Defender, sous lequel la voiture est encore généralement connue aujourd’hui.

Les premiers modèles du Land Rover Series I possédaient quatre roues motrices permanentes et une carrosserie courte typique. Sous le capot, on trouvait un moteur à essence de 1,6 litre de 51 ch., ce qui est bien

{ 94 }
“De nieuwe Defender maakte zijn opwachting door op Frankfurt Motor Show langs een extreem steile helling van 42 graden naar beneden te rijden.”
{ car review }

« Le nouveau Defender a fait son apparition en descendant une pente extrêmement raide de 42 degrés lors du Frankfurt Motor Show »

“Alors que le Defender historique avait des qualités de conduite très particulières, qui n’étaient par exemple pas adaptées aux longs trajets sur autoroutes, il en va tout autrement pour le nouveau Defender. Dans toutes les versions et motorisations, la voiture offre un confort de conduite sans précédent, tant sur les petites routes de campagne que sur les autoroutes.”

bovenzijde van de deuren en het dak waren in die periode nog een optie. Midden jaren ’50 volgde dan een variant met een langere wielbasis, een verbuiging die we ook vandaag bij de Defender nog steeds zien, zij het in drie versies: de Defender 90, 110 en 130. In 1957 deed ook de dieselmotor zijn intrede.

De Series II kwam er in 1958 en de Series III zag het levenslicht in 1971. Tot het einde van de productie werden er van de Series III maar liefst 440.000 exemplaren geproduceerd. Midden jaren ’80 volgde dan de naamsverandering naar Land Rover Defender en uiteindelijk vonden meer dan twee miljoen exemplaren van de Land Rover Defender hun weg naar een nieuwe eigenaar.

Tijd voor een nieuw tijdperk

Na meer dan 70 jaar was de tijd echter rijp voor de nieuwe Defender. De onthulling van de wagen voor het grote publiek was op zijn minst spectaculair te noemen. De nieuwe 4x4 van Land Rover maakte op 10 september 2019 zijn opwachting op de Frankfurt Motor Show door langs een extreem steile helling

entendu beaucoup moins qu’aujourd'hui. Il faut noter que le haut des portières et le toit étaient encore en option à l’époque. Une variante à empattement plus long a suivi au milieu des années ‘50, que l’on retrouve encore aujourd’hui dans le Defender, mais en trois versions : le Defender 90, 110 et 130. En 1957, le moteur diesel fait également son apparition.

Le Series II est arrivé en 1958 et le Series III a vu le jour en 1971. Jusqu’à la fin de la production, pas moins de 440.000 exemplaires du Series III ont été produits. Le changement de nom en Land Rover Defender est intervenu au milieu des années ‘80 et plus de deux millions d’exemplaires du Land Rover Defender ont été vendus à leur nouveau propriétaire.

Une nouvelle ère s’annonce

Après plus de 70 ans, l’heure du nouveau Defender a cependant sonné. Et la présentation de la voiture au grand public a été pour le moins spectaculaire. Le nouveau 4x4 de Land Rover a fait son apparition le 10 septembre 2019 à l’occasion du Frankfurt Motor Show en descendant une pente extrêmement raide de 42 degrés, une

{ 96 }
Enjoy responsibly

van 42 graden naar beneden te rijden, een prestatie die overigens wereldwijd live te volgen was. De vormgeving was hedendaags, maar de band met het verleden werd schitterend gerespecteerd en dat vond ook Gerry McGovern OBE, Chief Creative Officer van Jaguar Land Rover: “De nieuwe Defender heeft respect voor zijn verleden, maar laat zich er niet door in een keurslijf dwingen. Dit is een nieuwe Defender voor een nieuw tijdperk. Zijn unieke persoonlijkheid wordt benadrukt door zijn opvallende silhouet en optimale proporties, die hem zowel een aantrekkelijke look als uitzonderlijke terreinkwaliteiten bezorgen. Kortom, een verleidelijk uitziende 4x4, die zijn design en technische puurheid verenigt met een compromisloos engagement.”

De nieuwe Defender was een schot in de roos en dat bleek niet enkel uit de enorme interesse van het publiek, maar in het voorjaar van 2021 ontving de Defender op de jaarlijkse World Car Awards de World Car Design of the Year 2021 award. Het was al de derde maal dat Land Rover de felbegeerde prijs in ontvangst mocht nemen, na eerdere onderscheidingen voor de Range Rover Velar (2018) en de Range Rover Evoque (2012).

performance que l’on pouvait d’ailleurs suivre en direct dans le monde entier. Le design était contemporain, mais le lien avec le passé avait été superbement respecté, comme l’a souligné également Gerry McGovern OBE, Chief Creative Officer de Jaguar Land Rover: « Le nouveau Defender témoigne de respect pour son passé, mais ne le laisse pas l’enfermer dans un carcan. C’est un nouveau Defender pour une nouvelle ère. Sa personnalité unique est soulignée par sa silhouette marquante et ses proportions optimales, qui lui confèrent à la fois une allure séduisante et des capacités tout-terrain exceptionnelles. Bref, c’est un 4x4 séduisant qui allie son design et sa pureté technique à un engagement sans compromis. »

Le nouveau Defender a été un coup dans le mille, comme en témoigne non seulement l’énorme intérêt du public, mais aussi le fait qu’au printemps 2021, le Defender a reçu le prix du World Car Design of the Year lors de la cérémonie annuelle des World Car Awards. C’était la troisième fois que Land Rover recevait ce prix fort convoité, après des récompenses précédentes pour le Range Rover Velar (2018) et le Range Rover Evoque (2012).

{ 98 }

Amper enkele maanden na de voorstelling van de nieuwe Defender 110, een vijfdeursmodel (vijf + twee zitplaatsen), volgde de nieuwe Defender 90, met drie deuren (vijf tot zes zitplaatsen) en ondertussen heeft ook de nieuwe Defender 130 met ruimte voor acht inzittenden zijn opwachting gemaakt.

Voor ieder wat wils

De nieuwe Defender is er vandaag zowel met een diesel-, benzine- als Plug-In Hybrid-krachtbron. De dieselvariant heeft steeds zes cilinders, gaande van 200 pk, over 249 pk tot 300 pk. De benzineversie is er met een zes- of achtcilinder, gaande van 400 tot 525 pk en is ook als MHEV of Mild Hybrid Electrical Vehicle verkrijgbaar. De P400e PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) is dan weer goed voor 404 pk.

Vooral die laatste versie is voor heel wat potentiële klanten een zeer interessante piste. Door een krachtige 2.0-liter viercilinder-benzinemotor te combineren met een elektromotor van 105 kW levert de 404 pk sterke P400e een aanzienlijk koppel in combinatie met lage gebruikskosten, een CO2-uitstoot van nauwelijks 74 g/km en een verbruik van 3,3 l/100 km over de

Quelques mois à peine après la présentation du nouveau Defender 110, un modèle à cinq portes (cinq + deux places), le nouveau Defender 90, à trois portes (cinq ou six places), a suivi. Entre-temps, le nouveau Defender 130, dans lequel huit personnes peuvent prendre place, a également fait son apparition.

Pour tous les goûts

Aujourd’hui, le nouveau Defender existe aussi bien avec des motorisations diesel, qu’essence et hybride rechargeable. La variante diesel est toujours équipée d’un moteur six cylindres, avec des puissances allant de 200 à 300 ch, en passant par 249 ch. La version essence dispose d’un moteur six ou huit cylindres de 400 à 525 ch., et est également disponible en tant que MHEV, ou Mild Hybrid Electrical Vehicle. Le P400e PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) développe pour sa part 404 ch.

Cette dernière version, en particulier, est une piste très intéressante pour de nombreux clients potentiels. Grâce à la combinaison d’un puissant moteur à essence quatre cylindres de 2,0 litres et d’un moteur électrique de 105 kW, le P400e de 404 ch offre un couple impressionnant, associé à de faibles coûts d’utilisation, des

{ 99 }

gemengde cyclus. Hij kan 43 kilometer lang elektrisch en emissievrij rijden, zelfs op offroad terrein, waar het onmiddellijk beschikbare koppel van de elektromotor in nog betere terreincapaciteiten resulteert. De P400e is beschikbaar in de Defender 110-uitvoering.

Alle PHEV-versies worden met een Mode 3-laadkabel geleverd, terwijl als optie ook een Mode 2-kabel verkrijgbaar is. De Mode 3-kabel maakt het mogelijk om de batterij in twee uur tijd tot 80 procent op te laden, terwijl diezelfde oefening met de Mode 2-kabel ongeveer zeven uur in beslag neemt. Die laatste is dus perfect om de auto ’s nachts thuis op te laden. Met een snellader van 50 kW laadt de P400e zijn batterij in 30 minuten op tot 80 procent.

Als een limousine, maar ook offroad top

Waar de historische Defender heel eigenzinnige rijkwaliteiten had, die bijvoorbeeld niet op lange snelwegritten geënt waren, is dat voor de nieuwe Defender geheel verschillend. In alle uitvoeringen en motorisaties biedt de wagen een ongekend rijcomfort, zowel op kleinere landwegen, als op autosnelwegen. Het rijcomfort start met een perfecte zithouding, een ergonomisch en intuitief interieur en een zeer volledige uitrusting, zowel in de uitrustingsniveaus Defender, als Defender S, SE en HSE, naast uiteraard het topmodel de Defender V8. De binnenruimte van de nieuwe Defender biedt meer dan voldoende ruimte voor de bestuurder en de passagiers en ook de opbergmogelijkheden zijn legio.

émissions de CO 2 de 74 g/km à peine et une consommation de 3,3 l/100 km en cycle mixte. Il peut parcourir 43 kilomètres à l’électricité et sans émissions, même en tout-terrain, où le couple immédiatement disponible du moteur électrique améliore encore ses capacités tout-terrain. Le P400e est disponible dans la version Defender 110.

Toutes les versions PHEV sont livrées avec un câble de charge Mode 3, tandis qu’un câble Mode 2 est également disponible en option. Le câble Mode 3 permet de recharger la batterie à 80 % en deux heures, tandis que le même exercice avec le câble Mode 2 prend environ sept heures. Ce dernier est donc idéal pour recharger la voiture à la maison pendant la nuit. Avec un chargeur rapide de 50 kW, le P400e recharge sa batterie à 80 % en 30 minutes.

Comparable à une limousine, mais excellent hors des sentiers battus

Alors que le Defender historique avait des qualités de conduite très particulières, qui n’étaient par exemple pas adaptées aux longs trajets sur autoroutes, il en va tout autrement pour le nouveau Defender. Dans toutes les versions et motorisations, la voiture offre un confort de conduite sans précédent, tant sur les petites routes de campagne que sur les autoroutes. Le confort de conduite commence par une position assise parfaite, un intérieur ergonomique et intuitif et un équipement très complet, tant dans les niveaux

{ 100 }

Bij my pool® nemen we mensen mee in onze wereld waarin water centraal staat. We bouwen unieke, op maat gemaakte zwembaden van uitzonderlijke kwaliteit en met een ongezien oog voor detail. We denken niet enkel na over uw zwembad, maar zetten in op een totale beleving.

Ontdek meer op mypool.eu

Starten gebeurt met de start/stopknop, rechts van het stuur en meteen valt op hoe geruisloos de krachtbron is. Het interieur vormt als het ware een cocon waarin de inzittenden op de meest comfortabele manier naar hun bestemming gebracht worden. Opvallend is ook hoe naadloos de automatische versnellingsbak zijn werk doet.

Uiteraard is de nieuwe Defender niet alleen op geasfalteerde wegen een primus. Het configureerbare Terrain Response-systeem maakt dat ervaren terreinrijders individuele afstellingen van de wagen aan de vereiste omstandigheden tot in de puntjes kunnen aanpassen. Minder ervaren bestuurders kunnen het systeem dan weer zelf de meest geschikte instellingen laten kiezen met de intelligente automodus. Zo biedt de nieuwe Defender ongeëvenaarde terreincapaciteiten en ook het comfort op gewone wegen is uitmuntend. De wagen maakt even gemakkelijk komaf met drukke stadsstraten als offroad pistes. Last but not least heeft de nieuwe Defender een maximaal laadvermogen tot 900 kilogram, een statische dakbelasting tot 168 kilogram en een sleepvermogen tot 3.500 kg. Indrukwekkend!

The new Defender is available from € 63.300. VAT Included.

More info: www.landrover.be

d’équipements Defender, que Defender S, SE et HSE, auxquels s’ajoute bien entendu le modèle de pointe, le Defender V8. L’espace intérieur du nouveau Defender offre bien sûr plus de place qu’il n'en faut au conducteur et aux passagers, et les possibilités de rangement sont également légion.

Le démarrage s'effectue à l’aide du bouton start/stop à droite du volant. On remarque immédiatement à quel point le moteur est silencieux. L’intérieur forme un véritable cocon dans lequel les occupants sont conduits à destination le plus confortablement du monde. Le fonctionnement parfaitement fluide de la boîte de vitesses automatique est également frappant.

Bien entendu, le nouveau Defender n’est pas seulement un premier de classe sur les routes goudronnées. Le système Configurable Terrain Response permet aux conducteurs expérimentés en tout-terrain d’adapter dans les moindres détails les réglages individuels du véhicule aux conditions requises. Les conducteurs moins expérimentés peuvent pour leur part laisser le système choisir lui-même les réglages les plus appropriés grâce au mode automatique intelligent. Le nouveau Defender offre ainsi des capacités tout-terrain sans précédent et un confort exceptionnel sur les routes ordinaires. La voiture se joue aussi bien des rues animées de la ville que des pistes tout-terrain. Last but not least, le nouveau Defender a une charge utile maximale de 900 kilos, une charge statique sur le toit qui peut atteindre 168 kilos et une capacité de remorquage de 3.500 kilos. Impressionant !

{ 102 }
“Waar de historische Defender heel eigenzinnige rijkwaliteiten had, die bijvoorbeeld niet op lange snelwegritten geënt waren, is dat voor de nieuwe Defender geheel verschillend. In alle uitvoeringen en motorisaties biedt de wagen een ongekend rijcomfort, zowel op kleinere landwegen, als op autosnelwegen.”
Exclusive 70-car auction including important motorbikes and automobilia SWATERS’ FERRARI FRANCORCHAMPS GALLERIA ENQUIRIES +32 471 71 27 36 gregory.tuytens@bonhams.com * For details of the charges payable in addition to the final hammer price, please visit bonhams.com/buyersguide +32 476 87 94 71 philip.kantor@bonhams.com bonhams.com/motorcars PREVIEW 11 - 12 May 2023 Catalogue Now Online Autoworld, Brussels | 13 May 2023 Exclusive 70-car auction including important motorbikes and automobilia SWATERS’ FERRARI FRANCORCHAMPS GALLERIA ENQUIRIES +32 471 71 27 36 gregory.tuytens@bonhams.com Download Bonhams app for iOS & Android * For details of the charges payable in addition to the final hammer price, please visit bonhams.com/buyersguide +32 476 87 94 71 philip.kantor@bonhams.com bonhams.com/motorcars PREVIEW 11 - 12 May 2023
KNOKKE - LE - ZOUTE 2023 2023
sales: www.heldentoren.eu I www.salt-projects.be Kursaalstraat 6, Knokke-Heist T050 53 93 96 insta: saltprojects.be
KNOKKE - LE - ZOUTE 2023 2023

A desire for perfection

www.woodyou.be

NEWS

Defender celebrates 75 years

Land Rover

Land Rover viert zijn 75e verjaardag en onthult voor de gelegenheid een gelimiteerde reeks van de legendarische Defender. De buitenafwerking introduceert voor het eerst de tint Grasmere Green in het Defender-gamma - een kleur die enkel beschikbaar is op de 75th Edition - met bijpassende 20" lichtmetalen velgen en wielnaafdoppen. Deze nieuwe Limited Edition vat met zijn kleuren en details de geest van de voorbije 75 jaar samen en combineert die met innovatieve nieuwe technologieën.

Land Rover célèbre son 75ème anniversaire et dévoile pour l'occasion une série limitée du légendaire Defender. La finition extérieure introduit pour la première fois la couleur Grasmere Green dans la gamme Defender - une couleur qui est uniquement disponible sur la 75th Edition - avec des jantes en alliage léger de 20" et des couvre-moyeux assortis. Cette nouvelle Limited Edition résume avec ses couleurs et ses détails l'esprit des 75 dernières années et les combine avec de nouvelles technologies innovatrices.

Defender V8 Bond Edition

More info: www.landrover.be

In de laatste James Bond film ‘No Time To Die’ waren naast enkele bloedmooie Range Rover Sport SVR’s, een Range Rover Classic en een Land Rover Series III ook enkele magistrale Defenders te zien in het hart van de actie. De Land Rover Defender V8 Bond Edition, een van de krachtigste productie Defenders ooit, is dan ook volledig gebaseerd op de versie in de film. Deze werden op een gelimiteerd aantal van 300 exemplaren gemaakt. Ze vormen dan ook de bevestiging van de unieke band tussen twee van de meest bekende Britse exportproducten ter wereld.

Dans le dernier film de James Bond ‘Mourir peut attendre’, à côté de plusieurs sublimes Range Rover Sport SVR, un Range Rover Classic et un Land Rover Série III, on a également pu voir au cœur de l'action plusieurs Defenders magistraux. Le Land Rover Defender V8 Bond Edition, l'un des Defenders de production les plus puissants jamais produits, est donc entièrement basé sur la version vue dans le film. Ce modèle a été fabriqué en un nombre limité de 300 exemplaires. Il constitue donc la confirmation du lien unique entre deux des plus célèbres produits d'exportation britanniques au monde.

Architect:
Foto:
DUURZAAM EN FUTUREPROOF (VER)BOUWEN
u inspireren www.dumobil.be/totaalrenoveren Felix D’Hoopstraat 180 - 8700 Tielt | t. 051 40 10 12 - info@dumobil.be
Stephane Boens
Cafeïne
Laat

FINE CLASSICS

Jan De Reu heeft een passie voor prachtige, historische wagens, en dat is eigenlijk nog een understatement. In oktober 2022 won hij het Zoute Concours d’Elégance by EY met zijn schitterende Ferrari 212 Inter Coupé Vignale, maar Jan De Reu is ook dagdagelijks actief in de wereld van de classic cars en dat niet in het minst met zijn bedrijf Fine Classics. Jaarlijks plaatst hij zo’n veertig schitterende en unieke wagens in verzamelingen in alle uithoeken van de wereld en dat vanuit zijn kantoor in Knokke-Heist.

Jan De Reu zijn professionele leven is dat van het residentieel en zakelijk vastgoed, maar ook zijn activiteiten met Fine Classics kleuren een behoorlijk deel van zijn agenda. “Fine Classics is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby”, lacht de 56-jarige ondernemer uit Knokke-Heist, niet toevallig de gemeente waar ieder jaar de Zoute Grand Prix plaatsvindt. Die Zoute Grand Prix is overigens een vaste afspraak voor Jan De Reu. “Knokke-Heist als uitvalsbasis is voor ons belangrijk, want de geschiedenis van Fine Classics gaat eigenlijk hand in hand met de Zoute Grand Prix. Niet alleen mijn bedrijven zijn hier gevestigd, ook de collectie historische wagens heeft hier onderdak gevonden.”

In die persoonlijke collectie van Jan De Reu gaat het vooral om Italiaanse wagens en in het bijzonder om de FIAT Otto Vu of 8V. Deze V8 sportwagen uit Turijn werd tussen 1952 en 1954 gebouwd en alles samen zijn er van de Otto Vu slecht 114 exemplaren gecreëerd. Onder meer de befaamde carrosseriehuizen

Dire que Jan De Reu est passionné par les belles voitures historiques est un euphémisme. En octobre 2022, il a remporté le Zoute Concours d'Elégance by EY avec sa magnifique Ferrari 212 Inter Coupé Vignale. Mais Jan De Reu est également actif au quotidien dans le monde des ‘classic cars’, notamment avec sa société Fine Classics. Tous les ans, il place une quarantaine de superbes et uniques voitures dans des collections aux quatre coins du monde, et ce depuis son bureau de Knokke-Heist.

La vie professionnelle de Jan De Reu est dédiée à l’immobilier résidentiel et commercial, mais ses activités avec Fine Classics occupent également une part considérable de son emploi du temps. « En fait, Fine Classics est un hobby qui a dégénéré », s’amuse cet entrepreneur de 56 ans originaire de Knokke-Heist, la commune où se déroule chaque année le Zoute Grand Prix. Ce Zoute Grand Prix est d’ailleurs un rendez-vous immanquable pour Jan De Reu. « Avoir Knokke-Heist comme quartier général est important pour nous, car l’histoire de Fine Classics va véritablement de pair avec le Zoute Grand Prix. Non seulement, mes entreprises sont installées ici, mais la collection de voitures historiques y a également trouvé refuge. »

Dans cette collection personnelle de Jan De Reu, on trouve principalement des voitures italiennes, et en particulier sur la FIAT Otto Vu ou 8V. Cette voiture de sport turinoise à moteur V8 a été construite entre 1952 et 1954. Au total, seuls 114 exemplaires en ont été produits. Les célèbres carrossiers Pininfarina, Vignale,

{ 110 }
“Wij mikken op het nec plus ultra van de auto’s die je op deze planeet kan vinden.”
{ jan de reu }

Pininfarina, Vignale, Ghia, Zagato en Balbo gaven aan deze uitzonderlijke Italiaanse wagen vorm. Een andere uitzonderlijke bolide uit de collectie van Jan De Reu is zonder meer de Cisitalia 202 MM Nuvolari, die in 1947 als vierde over de meet kwam in de Mille Miglia.

Auto’s zoeken voor vrienden en kennissen

“Om het verhaal van Fine Classics te begrijpen, moeten we meer dan tien jaar in de tijd teruggaan”, vervolgt Jan De Reu. “Ik heb in 2011 mijn onderneming verkocht en nam in die periode al geregeld deel aan Concours d’Elégance voor historische automobielen. Ik bezat ook toen al een eigen verzameling wagens en die passie beperkte zich niet enkel tot het bezit van de wagens. Ik tracht mijn auto’s ook zo goed en volledig mogelijk te documenteren. Mijn passie resulteerde al snel in een uitgebreid netwerk in de wereld van de Concours d’Elégance en de historische wagens in het algemeen. Dat maakte dat vrienden en kennissen, die minder nauw bij die wereld betrokken waren, maar wel interesse in zo’n wagen hadden, mij vroegen om een auto voor hen te zoeken. Dat is nog steeds de essentie van onze activiteiten vandaag, maar uiteraard op een andere schaal en niet enkel meer voor directe vrienden. Samen met mijn zakenpartner

Ghia, Zagato et Balbo, entre autres, ont donné forme à cette voiture italienne exceptionnelle. La Cisitalia 202 MM Nuvolari, qui a terminé quatrième des Mille Miglia en 1947, est sans aucun doute une autre voiture exceptionnelle au sein de la collection de Jan De Reu.

Chercher des voitures pour les amis et connaissances

« Pour comprendre l’histoire de Fine Classics, il faut remonter plus de dix ans en arrière », poursuit Jan De Reu. « J’ai vendu mon entreprise en 2011 et à cette époque, je participais déjà régulièrement à des Concours d'élégance pour voitures historiques. À l’époque, je possédais aussi déjà ma propre collection de voitures et cette passion ne se limitait pas seulement à leur possession. J’essaie également de me documenter le mieux et le plus complètement possible sur mes voitures. Ma passion a rapidement débouché sur un vaste réseau dans le monde des Concours d'Elégance et des voitures historiques en général. De ce fait, des amis et des connaissances, moins impliqués dans ce monde, mais malgré tout intéressés par une telle voiture, m’ont demandé de leur en trouver une. C’est encore toujours l’essence de notre activité aujourd’hui, mais évidemment à une échelle différente et plus seulement pour les amis proches. Avec mon partenaire Marc Behaegel, qui vit

{ 111 }
« Nous recherchons le nec plus ultra des voitures que l’on peut trouver sur cette planète »
Jan De Reu with his Fiat 8V Zagato before the start of the restauration with the original Fiat 8V Zagato front

Marc Behaegel, die in het Californische Carmel woont, plaats ik jaarlijks zo’n veertig bijzondere wagens in collecties wereldwijd. Marc kijkt dan vooral naar de Amerikaanse markt, ik richt me in essentie op Europa.”

Discreet en persoonlijk op zoek naar het neusje van de zalm

Fine Classics werd in 2013 boven de doopvont gehouden en groeide tot een van de belangrijkste spelers in het genre uit. “In concreto gaat het terug tot de Mille Miglia, waar ik al jaren aan deelneem. Ik kreeg destijds de vraag wel eens van mensen uit mijn omgeving of het mogelijk was om ook deel te nemen. Echter, voor de prestigieuze wedstrijd in Italië moet je een bepaald type wagen hebben, gebouwd tussen 1927 en 1957 en ik ben vervolgens die wagens voor mensen gaan zoeken. Ondertussen is de wedstrijd een vaste afspraak voor ons geworden, waar we met een tiental wagens, twee vrachtwagens en drie assistentieteams naartoe trekken. Vandaag plaatsen wij nog steeds uitzonderlijke auto’s in even uitzonderlijke collecties en tevens beheren we ook een aantal collecties. Onze samenwerking met de (toekomstige) eigenaars is altijd gebaseerd op volledige transparantie, terwijl onze activiteiten eigenlijk zeer informeel verlopen. Wij doen niet aan actieve prospectie naar klanten, maar werken puur vanuit ons persoonlijk netwerk en respecteren uiteraard in alle opzichten de discretie van de mensen waarmee we samenwerken. Ter illustratie, Fine Classics beschikt niet over een eigen website. We werken dan ook niet met commerciële voertuigen, maar gaan echt op zoek naar de top, wij mikken op het nec plus ultra van de auto’s die je op deze planeet kan vinden. Als

à Carmel, en Californie, je place chaque année une quarantaine de voitures spéciales dans des collections du monde entier. Marc s’occupe principalement du marché américain et je me concentre essentiellement sur l'Europe. »

Discrètement et personnellement à la recherche de la crème de la crème

Fine Classics a été portée sur les fonts baptismaux en 2013 et est devenue l’un des principaux acteurs du genre. « Concrètement, tout a une nouvelle fois tourné autour des Mille Miglia, auxquels le participe déjà depuis des années. Des personnes de mon entourage m’ont jadis demandé s’il était possible d’y participer également. Mais pour participer à cette course prestigieuse en Italie, il faut posséder un certain type de voiture, construite entre 1927 et 1957. J’ai donc commencé à rechercher des voitures pour ces personnes. Depuis lors, cette course est devenue pour nous un rendez-vous habituel, auquel nous nous rendons avec une dizaine de voitures, deux camions et trois équipes d’assistance. Aujourd'hui, nous plaçons encore toujours des voitures exceptionnelles dans des collections tout aussi exceptionnelles et nous gérons également plusieurs collections. Notre collaboration avec les (futurs) propriétaires est toujours basée sur une transparence totale, alors que nos activités se déroulent en réalité de manière très informelle. Nous ne prospectons pas activement des clients ; nous travaillons uniquement à partir de notre réseau personnel et observons bien entendu une discrétion absolue vis-à-vis des personnes avec lesquelles nous collaborons. Par exemple, Fine Classics ne dispose pas de son propre site web. Nous ne

From left to right Marc Behaegel, Andrea Zagato and Jan De Reu Jan De Reu on his way to Pebble Beach with the Fiat 8V Supersonic

BELEEF DE ZOMER OP HAAR BEST

RANKINTHE DAZED DECADES

t.e.m 11 juni

In de tentoonstelling “RANKIN: The Dazed Decades” wordt zijn onnavolgbare stijl en visie op fotografie onder de loep genomen. Rankins grensverleggende fotoarchief belicht niet alleen de maatschappelijke kwesties die in het blad aan bod kwamen, maar ook de sterren en bekende gezichten die de afgelopen dertig jaar de popcultuur domineerden.

10 tot 18 uur, gesloten op dinsdag

Cultuurcentrum Scharpoord

Tickets € 10 te kopen via: knokke-heist.be/foto-knokke-heist

INTERNATIONAAL VUURWERKFESTIVAL

18, 20, 22, 24 en 26 augustus

Vier verschillende landen brengen een verhaal met vuurwerk en muziek in een zinderende show op het strand ter hoogte van de Meerlaan. Op 26 augustus sluit Knokke-Heist het festival af en wordt de winnaar bekend gemaakt.

22 tot 22.30 uur

Strand Meerlaan, Zeedijk-Albertstrand Meer info: myknokke-heist.be

CIRQUE DU SOLEIL

27 juli t.e.m 27 augustus

KURIOS is een duizelingwekkende ontsnapping aan de werkelijkheid. Een verbluffend spektakel, dat een feestelijk, op steampunk geïnspireerd universum onthult en waar het onverwachte achter elke hoek schuilt. Verwacht je aan een mix van halsbrekende acrobatie met een verfrissend vleugje poëzie, schitterende muziek én de nodige humor.

Tickets vanaf € 39 te kopen via: cirquedusoleil.com/kurios

IRONMAN®

16 & 17 september

IRONMAN® kondigde zijn terugkeer naar België aan met de IRONMAN® Knokke-Heist. Zaterdag 16 september 2023 wordt de vroegere Zwintriathlon vervangen door de IRONMAN 5150®, een triatlon van olympische afstand. Zondag 17 september 2023 is het de beurt aan de IRONMAN 70.3®. De parcoursen lopen langs onze Oostkust en riante polders van de Zwinstreek en eindigen op het evenementenstrand van HeistDuinbergen. Kom de triatleten aanmoedigen!

ironman.com/5150-knokke-heist ironman.com/im703-knokke-heist

« Le design a évolué de manière spectaculaire après la Seconde Guerre mondiale, mais la véritable production de masse n’est apparue qu’à la fin des années ‘50 et au début des années ‘60.

Il s'agit vraiment d’un moment clé dans l’histoire de l‘automobile.

C’est la raison pour laquelle nos activités mettent l’accent sur cette période »

we uitzonderlijk wel de vraag krijgen om een wagen te zoeken die iets meer mainstream is, dan nog zullen wij een uitzonderlijk exemplaar zoeken, waarvan er maar enkele gebouwd zijn of een model in een wel echt bijzondere uitvoering. Die filosofie is ons handelsmerk en daar blijven we trouw aan.”

Een bijzondere periode

Fine Classics gaat vooral over GT-wagens uit de periode 1947 tot en met 1957, een periode waarin de automobiel erg veranderd is. “De vormgeving veranderde drastisch na de Tweede Wereldoorlog, maar de echte massaproductie zou pas tegen het einde van de jaren ’50, begin jaren ’60 zijn intrede doen. Het is een echt sleutelmoment in de geschiedenis van de automobiel”, onderlijnt Jan De Reu. “Daarom ligt de klemtoon van onze activiteiten in die periode.”

“Indien wij een wagen uit die periode aangeboden krijgen, werken we altijd op dezelfde manier. Eerst gaan wij over tot een inspectie van de auto en gaan we kijken in welke staat de auto zich bevindt. De originaliteit van de auto is voor ons zeer belangrijk. Bovendien gaan wij altijd trachten de auto zo goed mogelijk te documenteren en die documentatie op een professionele manier samen te stellen, ook visueel. Vaak krijgen wij de spreekwoordelijke schoendoos met foto’s en technische documenten en daar gaan we dus mee aan de slag. Ondertussen komt de wagen naar ons atelier in Knokke-Heist, waar we desnoods de auto ook technisch en mechanisch onder handen nemen, maar steeds in de spirit van het huis, dat wil zeggen, met respect voor authenticiteit en topkwaliteit. Wij kopen de auto ook effectief aan en treden dus niet als tussenpersoon op. De laatste etappe is uiteraard het

travaillons donc pas avec des véhicules commerciaux, mais nous recherchons le nec plus ultra des voitures que l’on peut trouver sur cette planète. Si on nous demande exceptionnellement de chercher une voiture un peu plus grand public, nous cherchons toujours un exemplaire exceptionnel, dont seuls quelques modèles ont été construits, ou un modèle dans une version vraiment particulière. Cette philosophie est notre marque de fabrique et nous y restons fidèles. »

Une période particulière

Fine Classics s’intéresse surtout aux voitures GT de 1947 à 1957, une période au cours de laquelle l’automobile a beaucoup changé. “Le design a évolué de manière spectaculaire après la Seconde Guerre mondiale, mais la véritable production de masse n’est apparue qu’à la fin des années ‘50 et au début des années ‘60. Il s'agit vraiment d’un moment clé dans l’histoire de l‘automobile”, souligne Jan De Reu. « C’est la raison pour laquelle nos activités mettent l’accent sur cette période. »

« Lorsqu’on nous propose une voiture de cette époque, nous procédons toujours de la même manière. D’abord, nous effectuons une inspection de la voiture et vérifions dans quel état elle se trouve. L’originalité de la voiture est très importante à nos yeux. En outre, nous essayons toujours de nous documenter le mieux possible sur la voiture et de compiler cette documentation de manière professionnelle, également sur le plan visuel. Nous recevons souvent la légendaire boîte à chaussures contenant des photos et des documents techniques et c’est avec cela que nous nous mettons au travail. Dans l’intervalle, la voiture est amenée dans notre atelier de Knokke-Heist, où nous nous occupons également

{ 114 }
Limit less Imagine more. Wijshagerstraat 17 I 3960 Bree, België I +32 89 47 31 31 I info@veldemangroup.com Veldeman
oplossingen
modulaire,
infrastructuur.
biedt gepersonaliseerde
met
demontabele
Onze professionals geven graag vorm aan jouw plannen

transport van onze locatie naar de nieuwe eigenaar, die de auto van ons koopt. De wagens die wij aankopen kunnen in concours-staat zijn, maar evengoed gaat het om echte restauratieprojecten. Zo is er op dit ogenblik een Porsche 356 in ons atelier, maar werkelijk een van de allereerste wagens die Porsche gebouwd heeft. In de meeste gevallen weten wij bij aankoop van de wagen al naar waar de auto zal gaan, dit soort collectiestukken verkoopt zichzelf als het ware. In bepaalde gevallen gebeurt het ook dat een wagen in onze eigen collectie blijft. Hoe dan ook, elke wagen die hier de revue passeert, wordt met evenveel liefde behandeld.”

Ondertussen zijn al honderden wagens in KnokkeHeist gepasseerd, maar één wagen blijft toch in het geheugen van Fine Classics hangen. “De Ferrari 212 die in 1953 aan de Mille Miglia heeft deelgenomen, al heb ik ook een enorme voorliefde voor de diverse FIAT 8V”, besluit Jan De Reu.

au besoin de la technique et de la mécanique, mais toujours dans l’esprit de la maison, c’est-à-dire dans le respect de l’authenticité et de la qualité. Nous achetons effectivement la voiture et ne jouons donc pas le rôle d’intermédiaire. L’étape finale est bien sûr le transport de notre site vers le nouveau propriétaire, qui nous achète la voiture. Les voitures que nous achetons peuvent être en état de participer à un concours, mais il peut aussi s’agir de véritables projets de restauration. C’est ainsi qu’une Porsche 356 se trouve actuellement dans notre atelier ; il s’agit vraiment de l’une des toutes premières voitures construites par Porsche. Dans la plupart des cas, nous savons dès que nous achetons la voiture où elle ira, car ce genre de pièces de collection se vendent de toute manière. Dans certains cas, il arrive aussi qu’une voiture reste dans notre propre collection. Quoi qu’il en soit, chaque voiture qui passe par ici est traitée avec le même amour. »

Entre-temps, des centaines de voitures sont déjà passées par Knokke-Heist, mais une voiture en particulier reste ancrée dans la mémoire de Fine Classics. « La Ferrari 212 qui a participé aux Mille Miglia en 1953, même si j’ai un petit faible pour les différentes FIAT 8V », conclut Jan De Reu.

{ 116 }
More info: www.fineclassics.be
Ferrari 212 Vignale

“De vormgeving veranderde drastisch na de Tweede Wereldoorlog, maar de echte massaproductie zou pas tegen het einde van de jaren ’50, begin jaren ’60 zijn intrede doen. Het is een echt sleutelmoment in de geschiedenis van de automobiel. Daarom ligt de klemtoon van onze activiteiten in die periode.”

Siata 8V Spider Corsa

SHOPPING

Meubili

Escape with the p9

Draagbare audioapparaten hebben de manier veranderd waarop we naar muziek luisteren. Telefoons en tablets zijn nu onze primaire muziekbron. Maar voor audiofielen die op zoek zijn naar verbluffende geluidskwaliteit zonder het ongemak van draden heeft 'Escape' de P9 ontwikkeld. Dit Belgische concept is een high-end draadloze luidspreker met verbluffende prestaties.

Les appareils audio portables ont changé la manière dont nous écoutons la musique. Les téléphones et les tablettes sont maintenant notre source principale de musique. Mais pour les audiophiles qui sont à la recherche d'une qualité sonore époustouflante sans le désagrément des fils, 'Escape' a développé le P9. Ce concept belge est un haut-parleur sans fil haut-degamme aux performances époustouflantes.

www.meubili.be 2

RR Interieur

New outdoor concept

RR Garden gaat verder dan het doorsnee tuinmeubilair en vervaagt de grenzen tussen binnen en buiten. Een dialoog tussen items met een indoor karakter en een outdoor uitstraling. De top-notch internationale merken voegen een RR touch toe aan jouw tuin!

RR Garden va plus loin que le mobilier de jardin classique et fait disparaître les frontières entre l'intérieur et l'extérieur. Un dialogue entre des éléments ayant un caractère intérieur et un rayonnement extérieur. Les marques internationales haut-de-gamme ajoutent une 'RR touch' à votre jardin!

www.rrinterieur.be

{ 118 }
1

GEDURFD EN ASSERTIEF

voor een perfect responsieve rijervaring.

jaguar.be

9,3-10,7 L/100 KM – CO2: 212-244 G/KM (WLTP)

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fi scaliteit van uw voertuig. Milieu-informatie (KB 19/03/04): jaguar.be. Geef voorrang aan veiligheid. De Jaguar F-TYPE. Coupé of Convertible. 2.0 l met 300 pk tot V8 met 575 pk. Actieve sportuitlaat. Lichtgewicht aluminium architectuur. Perfecte gewichtsverdeling
KNOKKE - LE - ZOUTE 2023 2023
KNOKKE - LE - ZOUTE 2023 2023
Porsche Centre West-Vlaanderen Kortrijkstraat 155A, 8770 Ingelmunster +32 (0)51 / 316 911 info@rsmotors.be 10,3 - 13,4 L/100 KM | 233 - 305 G CO 2 /KM (WLTP). Adverteerder/V.U.: D’Ieteren Automotive S.A./N.V., Porsche Import, Jo Peeters, Maliestraat 50, 1050 Elsene, KBO BE 0466909993. Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. Milieu-informatie (K.B. 19/03/2004): www.porsche.be
Driven by dreams.

RESULTS

1ST DE JAEGER - DE JAEGER

AC ACE BRISTOL ROADSTER

2ND

BEEUWSAERT - BEEUWSAERT

JAGUAR XK 140

3RD

VAN CAUWENBERGE - VAN CAUWENBERGE

ALFA ROMEO GIULETTA SPRINT

SPECIAL AWARD YOUNGEST PARTICIPANT: OLIVIA VAN CALSTER

KNOKKE - LE - ZOUTE 2023 2023

AGENDA

ZOUTE GRAND PRIX: 5 - 8 OCTOBER 2023

ZOUTE RALLY by stow : 5 - 8 OCTOBER 2023

PRADO ZOUTE by KINDY CAPITAL: 5 - 8 OCTOBER 2023

ZOUTE SALE by BONHAMS: 5 - 8 OCTOBER 2023

ZOUTE CONCOURS D’ÉLÉGANCE by EY: 5 - 8 OCTOBER 2023

ZOUTE GT TOUR: 8 OCTOBER 2023

RALLYE DE DURBUY: 4 - 7 MAY 2023

DURBUY GT TOUR: 12 - 14 MAY 2023

RALLYE DES CHATEAUX: 22 - 25 JUNE 2023

ZOUTE NEXTGEN RALLY: 12 AUGUST 2023

PARTNERS

diamond gold

platinum

leisure houses

silver

KNOKKE - LE - ZOUTE 2023 2023

CAR PARTNERS

CONTACT

BOSMANSHAARDEN

EEGENE 91-93, 9200 DENDERMONDE

ARCHITECT: NATHALIE DEBOELFOTO: CAFEINE.BE
W BOSMANSHAARDEN.BE BOSMANSHAARDEN

Articles inside

SHOPPING

1min
page 118

BELEEF DE ZOMER OP HAAR BEST

5min
pages 113-117

FINE CLASSICS

5min
pages 110-112

NEWS

1min
pages 108-109

THE NEW DEFENDER

10min
pages 94-106

Casa Imagine

1min
page 92

DEREK BELL

7min
pages 86-91

JACKY ICKX

7min
pages 80-84

ZOUTE GENERATIONS RALLY: WHAT AN EXPERIENCE!

6min
pages 74-79

SHELBY

2min
pages 69-73

Bij gebrek aan een Amerikaanse sportwagen

3min
pages 66-67

CARROLL SHELBY

7min
pages 60-65

The

2min
pages 57-59

CHÂTEAU DE COMPIÈGNE

4min
pages 54-56

THE WOOD BROTHERS

10min
pages 46-53

Bent u op zoek naar medewerkers voor uw onderneming?

6min
pages 39-45

PROJECT MONDO G

3min
pages 36-38

DE 100% ELEKTRISCHE EQS.

1min
page 35

ZOUTE SALE

2min
pages 30-32

ZOUTE RALLY

1min
pages 28-29

ZOUTE CONCOURS D'ELEGANCE

1min
pages 26-27

ZOUTE GT TOUR

1min
pages 24-25

PRADO ZOUTE

1min
pages 20-23

ZOUTE GRAND PRIX CLUB

5min
pages 8-16
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.