Page 1

MATERIAL ESCOLAR CURSO 2013/14


EDUCACIÓN INFANTIL OS PAIS/NAIS QUE NON DESEXEN PARTICIPAR NA COOPERATIVA, É DICIR NO PAGAMENTO DOS 24 EUROS, PODERÁN OPTAR POR TRAER A SEGUINTE LISTA DE MATERIAL:

3 ANOS

• • • • • • • • •

1 1 1 2 2 1 4 2 2

lapis tipo staedtler triplus groso. goma nata. afialapis. caixas plastidecor peques, 12 cores. paquetes folios DIN A-4 (100 follas). bote plastilina tipo blandiver. botes témpera: vermello, amarelo, verde e azul. barras pegamento mediano. caixas de rotuladores de punta grosa, 12 cores. 4/5 ANOS

• • • • • • • • •

3 3 1 2 2 1 4 2 2

lapis tipo staedtler triplus fino . gomas nata. afialapis. caixas plastidecor peques, 24 cores. paquetes folios DIN A-4 (100 follas). bote plastilina tipo blandiver. botes témpera: vermello, amarelo, verde e azul. barras pegamento mediano. caixas de rotuladores de punta fina, 24 cores.


1º EP • • • • • • • • • • • • • •

4 2 1 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1

carpetas. cadernos de dobre pauta ancha. caderno de cuadrícula grande. lapis. lapis bicolor. gomas. pegamento. caixa de 24 ceras “plastidecor”. caixa de 12 rotuladores. tesoira. afialapis. estoxo grande. taco grande de plastilina. salvamanteis plástico.

IMPORTANTE:

- OS ALUMNOS/AS DE RELIXIÓN DEBERÁN MERCAR UNHA CARPETA MÁIS. - TODO O MATERIAL DEBERÁ TRAER POSTO O NOME DO ALUMNO/A. - CALQUERA MATERIAL DO CURSO PASADO EN BO ESTADO PODE SER REUTILIZADO.


2º EP - Aula A • • • • • • • • • • •

1 1 1 1 4 4 3 1 1 1 1

libreta de cuadrícula de 6 mm. libreta de dobre pauta (de grampa) de pauta ancha. caixa de ceras de 24 cores plastidecor. caixa de 12 rotuladores. carpetas tamaño folio. lapis noris (nº 2). gomas. afialapis. pegamento barra blanca. tesoira “ kalcut stainless”, punta roma. estoxo para os lapis, goma afialapis.

IMPORTANTE:

- OS ALUMNOS/AS DE RELIXIÓN DEBERÁN MERCAR UNHA CARPETA MÁIS. - TODO O MATERIAL DEBERÁ TRAER O NOME DO ALUMNO/A. - CALQUERA MATERIAL DO CURSO PASADO EN BO ESTADO PODE SER REUTILIZADO.


2º EP - Aula B •

• • • • • • • • • • • • •

1 libreta de dobre pauta (de grampa) de pauta ancha. 1 caixa de ceras de 24 cores plastidecor. 1 caixa de 12 rotuladores. 4 carpetas tamaño folio. 4 lapis noris (nº 2). 1 lapis bicolor. 3 gomas. 1 afialapis. 1 pegamento pentel. 1 tesoira “ kalcut stainless”, punta roma. 1 estoxo para os lapis, goma afialapis. . . 1 bote de pintura “pajarita”. 1 pincel. 1 salvamanteis plástico.

IMPORTANTE:

- OS ALUMNOS/AS DE RELIXIÓN DEBERÁN MERCAR UNHA CARPETA MÁIS. - TODO O MATERIAL DEBERÁ TRAER POSTO O NOME DO ALUMNO/A. - CALQUERA MATERIAL DO CURSO PASADO EN BO ESTADO PODE SER REUTILIZADO.


3º EP • 3 cadernos ( 4 os que asistan a clase de Relixión) de dobre pauta (3,5 c/m) sen espiral nin aneis. • 1 caderno de cuadrícula (4x4) (sen espiral nin aneis). • 1 caderno de raias sen espiral nin aneis. • 4 carpetas (5 os que asistan ás clase de Relixión) de plástico, tamaño folio con gomas. • 1 paquete de 100 folios DIN A-4. • 1 bolígrafo vermello. • 1 bolígrafo azul. • 2 lapis noris do nº 2. • 2 gomas de borrar. • 1 afialapis. • 1 caixa de pinturas tipo Plastidecor (mínimo 12). • 1 caixa de rotuladores (mínimo 12). • 1 compás. • 1 xogo de regra de 30 cm, cartabón e escuadra. • 1 pegamento de barra. • 1 tesoira kaicut. • 1 block de debuxo (branco e sen marxes). • 1 caixa de 100 panos de papel. • 1 block de cartolinas de cores. • 1 block de papel charol de cores. • 1 axenda escolar. • 1 caderno de música con pentagrama pauta ancha.

TODO O MATERIAL TEN QUE TRAER O NOME ESCRITO, BEN VISIBLE, NUNHA ETIQUETA


4º EP • 3 blocks tamaño folio de dobre pauta (3,5 c/m). • 1 block tamaño folio de cuadrícula (4x4). • 1 block tamaño folio de raias (so os que asisten a clase de Relixión). • 1 caderno de raias sen espiral nin aneis (para clase de Inglés, serve o empezado o curso pasado se está en bo estado). • 4 carpetas (5 os que asistan a clase de Relixión) de plástico, tamaño folio, con gomas. • 1 bolígrafo vermello. • 1 bolígrafo azul. • 2 lapis noris do nº 2. • 2 gomas de borrar. • 1 afialapis. • 1 caixa de pinturas tipo Plastidecor (mínimo 12). • 1 caixa de rotuladores (mínimo 12). • 1 compás. • 1 xogo de regra de 30 cm, cartabón e escuadra. • 1 pegamento de barra. • 1 tesoira kaicut. • 1 caixa de 100 panos de papel. • 1 block de cartolinas de cores. • 1 block de papel charol de cores. • 1 axenda escolar. • 1 frauta . • 1 caderno de música con pentagrama pauta ancha. SERVE TODO O UTILIZADO O CURSO PASADO SE SE ATOPA EN BO ESTADO. TODO O MATERIAL TEN QUE TRAER O NOME ESCRITO, BEN VISIBLE, NUNHA ETIQUETA.


5º e 6º EP Material de aula: • 1 carpeta de plástico A4. • 2 libretas de espiral tamaño folio : una raiada e una cuadriculada • Unha carpeta con papel vexetal. • 1 lapis nº 2 , 1 goma , 3 bolígrafos (un azul, outro vermello e outro negro) e un afilalapis. • 1 compás, regra, xogo de cartabóns e transportador de ángulos. • 1 tesoira e 1 pegamento de barra. • 1 caixa de 12 rotuladores, 1 caixa de 12 pinturas de cera (PLASTIDECOR ou similar)e 1 caixa de pinturas de madeira (ALPINO ou similar). Material de Música: • 1 carpeta tamaño folio • 1 frauta • 1 caderno de pentagrama Material de Relixión: • 1 libreta raiada A4. • 1 carpeta A4. Material de Inglés • 1 carpeta gomas (de plástico, tamaño folio). • 1 libreta pequena cuadriculada. TODO ESTE MATERIAL SERVE O DO CURSO PASADO SEMPRE QUE ESTEA EN BOAS CONDICIÓNS.

Material 13 14  

Lista de material escolar CEIP Recimil curso 2013/14.

Material 13 14  

Lista de material escolar CEIP Recimil curso 2013/14.

Advertisement