__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


ANTOLATZAILEAK ETA LAGUNTZAILEAK ORGANIZADORES Y COLABORADORES

ANTOLATZAILEAK / ORGANIZADORES / ORGANIZERS

ORGANIZERS AND COLLABORATORS BABESLEAK / PATROCINADORES / SPONSORS

LAGUNTZAILEAK / COLABORADORES / COLLABORATORS


AURKIBIDEA ÍNDICE INDEX Alkatearen aurkezpena. Berriak eta oso berriak..................................................................................................................................................7 Presentación del Alcalde. Los nuevos y los novísimos Mayor’s presentation. The new and the very new

Ohorezko Mikeldi-ei omenaldia...........................................................................................................................................................................155 Homenaje a los Mikeldi de Honor Tribute to the Mikeldi of Honour Awards

Talde antolatzailea ...................................................................................................................................................................................................10 Organización Festival Staff

Cecilia Roth.......................................................................................................................................................................................................157 Emakume aurpegia Un rostro de mujer The face of a woman

Sariak..........................................................................................................................................................................................................................11 Premios Awards Nazioarteko Epaimahaiakoak.................................................................................................................................................................................13 International Jury Atal Ofiziala / Nazioarteko Lehiaketa....................................................................................................................................................................19 Sección Oficial / Concurso Internacional Official Selection / International Competition Infospain, Infoeuskadi..............................................................................................................................................................................................57 Infoworld.....................................................................................................................................................................................................................83 Beautiful Docs.........................................................................................................................................................................................................103 Munduko film luze dokumentalaren ikuspegia Panorama de largometrajes documentales del mundo An overview of feature length documentaries from over the world #zinergentziak14 .....................................................................................................................................................................................................111 Euskal ikus-entzunezko sorkuntza garaikide eta berritzailea Emergencias y urgencias en el audiovisual vasco contemporáneo Emergence and urgency in Basque contemporary audiovisual

Hirokazu Koreeda.............................................................................................................................................................................................163 Hirokazu Koreeda-ren konpromisoa El compromiso de Hirokazu Koreeda Hirokazu Kore-eda’s commitment Bertoko Begiradak. Miradas desde Esukadi.....................................................................................................................................................171 Bertoko Begiradak. Views from the Basque Country Emanaldi Bereziak..................................................................................................................................................................................................179 Proyecciones Especiales Special Screenings Ulrike Ottinger..................................................................................................................................................................................................180 Emakume aske baten begirada La mirada de una mujer libre The perspective of a free woman Bilboko Oroitzapenak......................................................................................................................................................................................184 Memorias de Bilbao Bilbao Memories Nazioarteko Epaimahaikideei Omenaldia...................................................................................................................................................190 Homenaje al Jurado Internacional Tribute to International Jury

Hurbileko Irudiak / Imágenes Próximas / Nearby Images..............................................................................................................................129 Fikzioaren, dokumentalen, animazioaren eta eleberri grafikoen arteko loturak Conexiones entre la ficción, el documental, la animación y la novela gráfica Connections between fiction, documentary, animation and graphic novel

Networking Zinematografikoa..............................................................................................................................................................................195 Networking Cinematográfico Film Networking

Zinebilab............................................................................................................................................................................................................142

Zinebigela.................................................................................................................................................................................................................199

José Celestino Campusano...................................................................................................................................................................................147 Gure begien aurrean, horma horren atzean. José Celestino Campusanoren povero zinema. Delante de nuestros ojos, detrás de esa pared. El cine povero de José Celestino Campusano. Before our eyes, behind that wall. José Celestino Campusano’s cine povero.

Ikuslea in fabula......................................................................................................................................................................................................203 Espectador in fabula Spectator in fabula Egitaraua...................................................................................................................................................................................................................207 Programación Programme Filmeen aurkibidea.................................................................................................................................................................................................215 Películas A-Z Index of film titles


ALKATEAREN AURKEZPENA PRESENTACIÓN DEL ALCALDE MAYOR’S PRESENTATION Film labur bat ikusten dugun bakoitzean bada zerbait oso interesgarria iruditzen zaidana: ikusten ditugun irudiak errealizatzaile batzuen lehen irudiak dira; etorkizuneko zinemaren protagonistak izango dira, agian zinemaren industrian edo beste motako adierazpenetan, egile-zineman edo zinema esperimentalean. Zinemagile izatearen ofizioan jaiotzen ari direla ikustea bezala da. ZINEBIn horrelako kasu ugari gogoratzen dituzte 56 urteren ondoren. Adibide bat besterik ez: 1959an, inauguratu zen urtean, gure zinemaldian saria jaso zuen Richard Lesterrek. Zinemagintzan gizon bikaina izan da, bere karrera osoan nazioarte mailan arrakasta izan duten hainbat eta hainbat film zuzendu ditu.

Berriak eta oso berriak

Nik uste dut errealizatzaile berriek egiten dituzten film laburren lehen irudi horiek badutela beste zerbait oso interesgarria ikuslearen begientzat: dena lortu nahi duten filmak izan ohi dira, hasi berriak diren gazteek egiten duten moduan, euren karrera zinematografikoaren hastapenetan berrikuntza nahi hori adierazteko amorratzen egoten baitira, narrazio kode berriekin esperimentatzeko eta zinearen adierazpen modu berriak eskaintzeko nahia azaltzen dute. Ausartenei kritikak enfants terribles deitzen die, batzuetan arrazoi handirik gabe, edo literatur munduan esan ohi den bezala berria edo oso berriak direla esaten diete. ZINEBIren 56. edizioaren atal ofizialak 65 film izango ditu lehian, 29 herrialdetik etorritakoak, horietako 7 Euskadin ekoitzitakoak. Eskarmentu handiko gure zinemaldi honek sariak ematen dituenean ziur zuzendari batzuk mundu osoan zuzendari berri edo oso berri izatera pasako direla.Guztiei zorionak eman nahi dizkiet eta zorte handia opa diet Bilboko zinemaldi honetan. Duela berrogeita hamar urtetik hona herrialde askotako zinemagileek aukera dutela esan genezake gure hiritik mundura zabaltzeko. Eta bilbotar guztioi esker da hori. Zorionak.

Ibon Areso Bilboko Alkatea

7


Los nuevos y los novísimos

Hay una cosa que siempre me ha parecido interesante cuando vemos un cortometraje: el hecho de que con frecuencia estamos contemplando las primeras imágenes de algunos de los realizadores que están llamados a protagonizar el cine del futuro inmediato, tanto en la gran industria como en otras expresiones más de autor o más experimentales. Es como si los estuviéramos viendo nacer en su oficio de cineastas. ZINEBI guarda memoria de muchos de estos casos a lo largo de sus 56 años de historia. Por poner un solo ejemplo, en el mismo 1959, que fue el año de su inauguración, obtuvo un premio en nuestro festival el británico Richard Lester, un grandísimo hombre de cine que a lo largo de su carrera ha conseguido dirigir un puñado de títulos memorables de gran éxito internacional. Yo creo que estas primeras imágenes que vemos en los cortometrajes de los realizadores noveles tienen en común otro aspecto igualmente interesante para el espectador: suele tratarse de películas concebidas, como es propio de los jóvenes que empiezan, con ganas de comerse el mundo, pues vienen a expresar, en los primeros compases de su carrera cinematográfica, los deseos de novedad de sus creadores, sus ansias de experimentar nuevos códigos narrativos y nuevas formas de representación fílmica. A los más rupturistas de todos ellos la crítica suele endosarles, a veces de forma algo precipitada, la condición de enfants terribles, o como se diría en el ámbito literario, de nuevos e incluso de novísimos. En la Sección Oficial de la 56ª edición de ZINEBI van a competir 65 películas de 29 países, 7 de ellas producidas en Euskadi. Estoy seguro de que tras la entrega de premios de nuestro veterano certamen algunos de sus directores van a pasar a ser considerados los nuevos e incluso los novísimos del cine de hoy en los cinco continentes. Quiero felicitarles a todos y desearles mucha suerte en su participación en el festival de Bilbao. Podemos decir que hay cineastas de muchos países que desde hace más de medio siglo tienen en nuestra ciudad su oportunidad de asomarse al mundo. Y los bilbaínos y las bilbaínas tenemos que felicitarnos por ello. Ibon areso Alcalde de Bilbao

8

There is something that I have always found interesting when we watch a short film: the fact that we are frequently contemplating the first images from directors who are going to be the main players in film in the immediate future, both in big industry and in other more signature or more experimental expressions. It is as if we were watching them be born into their trade as film-makers. ZINEBI holds the memory of many of these cases over its 56 years of history. To give just one example, in 1959, which was the year it started, the British director Richard Lester – a famous film-maker who directed a handful of memorable titles and had great international success during his career – won an award at our festival.

The new and the very new

I think that these first images that we see in shorts by new directors have another equally interesting common factor for the viewer: they are usually films that are conceived – as is typical of young people who are starting out – with a desire to take the world by storm, as they express their creators’ desires for novelty, at the outset of their film career; their longing to experiment new narrative codes and new forms of film representation. The critics usually, and at times a little hastily, label those who break away the most as enfants terribles, or as one would say in the literary sector, as new or even very new. 65 films from 29 countries are going to compete in the Official Selection of the 56th edition of ZINEBI, and 7 of them were produced in the Basque Country. I am sure that, after the awards of our established festival, some of the directors will come to be considered the new and even the very new names in film today across the five continents. I would like to congratulate all of them and wish them a lot of luck with their participation in the Bilbao festival. We are able to say that there are film-makers from many countries who have had the opportunity to get out into the world through our city for over half a century. And the men and women of Bilbao have ourselves to congratulate for that.

Ibon Areso Mayor of Bilbao

9


TALDE ANTOLATZAILEA ORGANIZACIÓN FESTIVAL STAFF Administrazio kontseilua / Consejo de Administración / Board of Directors / CAC TEATRO ARRIAGA, S.A. Berezko Presidentea / Presidente Nato / President / Ibon Areso Presidente Eragilea / Presidenta Efectiva / Executive President / Ibone Bengoetxea Administrazaileak - Kontseilukideak / Administradores - Consejeros / Board of Directors / Pablo Ruiz de Gordejuela José Luis Sabas Pedro Ángel Gumiel Jesús Sanz Alba Fatuarte José María Oleaga Joseba Iñaki López de Aguileta Francisco Javier Antonio Viar Kontseiluko Idazkaria / Secretario del Consejo / Board of Directors Secretary / Iñigo Villate ARRIAGAKO LANGILEAK / PERSONAL DEL TEATRO ARRIAGA / TEATRO ARRIAGA STAFF / Zuzendari Artistikoa / Director Artístico / Artistic Director / Emilio Sagi Zuzendari Artístikoaren Albokoa / Director Artístico Adjunto / Deputy Artistic Director / Daniel Bianco Zuzendari Nagusia / Director Gerente / Managing Director / José Ignacio Malaina Sánchez Programazio Zuzendaria / Director de Programación / Director of Programming / Andoni Olivares Ijalba Zuzendari teknikoa / Director Técnico / Technical Director / Javier Iturrioz Uriondo

10

Errejidorea / Regidor / Stage Manager / Joseba Erkiaga Cilloniz Kanpo Harremanak eta Protokoloa / Relaciones Externas y Protocolo / Exterior Relations and Protocol Director/ Miren García Bernaola Programazioaren koordinatzailea / Coordinadora de Programación / Programme Coordinator / Izaskun Etxebarria Goikoetxea Eszena Koordinatzailea / Coordinadora Escénica / Stage Coordinator / Nagore Navarro Maeztu Areto burua / Jefe de Sala / Front of House Manager / Miguel Calle Herrero Programazioko Teknikaria / Técnico de Programación / Heads of Programming / Nahikari Aretxederra Zuzendari Teknikoaren Laguntzailea / Ayudante de Director Técnico / Assistant Technical Director / Alberto Gutiérrez Campo Giza Baliabideetarako Administrari Laguntzailea / Auxiliar Administrativo de RR.HH. / Auxiliar HR Officer / Natividad Alonso Alonso Administrari LaguntzaileaKontabilitatea / Auxiliar Administrativo de Contabilidad / Administrative Accounts Officer / Jesús Mª Rico Hernández Teknikari Laguntzaileak / Técnicos Auxiliares / Technical Assistants / Itziar Olalde Rementería Fernando Seisas López Jon Barañano Iraider Javier Peñas Peñas

SARIAK PREMIOS AWARDS Aretozainak / Acomodadores / Ushers / Sara Villa Arroyo José Manuel Sánchez San Juan Antonio Soto Ibáñez Jostundegiko Arduraduna / Responsable de Sastrería / Head of Wardrobe and Costume Design / Oscar Armendáriz Lucarini

Filmen Mugimendua / Tráfico de Películas / Print Traffic / Lucía Goitia Hautaketa Batzordea / Comité de Selección / Selection Committee / Koldo Anasagasti Amaia Beitia Silvia Colmenero Luis Eguiraun Toni Garzón

Argiketariak / Electricistas / Electricians / Antonio de la Cruz Arias Ángel Mª Alonso García José Antonio Becerra Gorka Ochoa Gorostiza Itziar Resano Igoa

PreZINEBIko Koordinatzailea / Coordinación PreZINEBI / PreZINEBI Coordination / Sylvia Aizpuru

Tramoiariak / Tramoyistas / Stagehands / Gorka García Ibon Andueza Elorza Germán Cundín Pérez Fco. Javier Izagirre Goikolea Joseba Urkizu Villalain

Bulegoa / Oficina / Office / José Manuel Arias Yolanda Ibañez

Tramoiarien Laguntzaileak / Ayudantes de Tramoyistas / Assistant Stagehands / Darío de Castro Oscar Cáceres Asier Joven Prentsa / Prensa / Press / Cristina Angulo (L&V) TALDE ANTOLATZAILEA / EQUIPO ORGANIZADOR / ORGANIZATION TEAM / Zuzendaria / Director / Director/ Ernesto del Río Zinemaldiko Idazkari Nagusia / Secretaria General / Secretary General / Inés Intxausti Programazioa / Programación / Programming / Luis Eguiraun

Katalogoa / Catálogo / Catalogue / Amaiur Armesto

Itzulpenak / Traducciones / Translations / Bilbo Zaharra Itzulpen Saila TISA Rachel Kinlay & José Antonio Moya Prentsa Bulegoa / Oficina de Prensa / Press Office / MBN Comunicación, S.L. Epaimahiko Idazkaria / Secretario del Jurado / Secretary to the Jury / José Antonio Moya Azalaren Diseinua / Diseño de Portada / Cover Design / Mariné/OMB

Bilboko jaialdiko sari nagusia / Gran premio del festival de Bilbao.................................................................................................................................................................................... 7.000 Espainiako zinemaren sari nagusia / Gran premio del cine español............................................................................................................................................................................................ 5.500 Euskal zinemaren sari nagusia / Gran premio del cine vasco............................................................................................................................................................................................... 5.500 Animaziozko urrezko Mikeldia / Mikeldi de oro de animación............................................................................................................................................................................................. 4.000 Animaziozko zilarrezko Mikeldia / Mikeldi de plata de animación......................................................................................................................................................................................... 3.000 Dokumentalezko urrezko Mikeldia / Mikeldi de oro documental............................................................................................................................................................................................... 4.000 Dokumentalezko zilarrezko Mikeldia / Mikeldi de plata documental............................................................................................................................................................................................ 3.000 Fikziozko urrezko Mikeldia / Mikeldi de oro de ficción................................................................................................................................................................................................. 4. 000 Fikziozko zilarrezko Mikeldia / Mikeldi de plata de ficción............................................................................................................................................................................................... 3.000 Latinoamerikar filmerik onenarentzat Mikeldia / Mikeldi a la mejor película latinoamericana.................................................................................................................................................................... 4.000 Euskal gidoirik onenarentzako saria Argitaldari eta Egileen Elkarteak eta Euskal Herriko Gidoilarien Elkarteak emandakoa / Premio de la Sociedad General de Autores y Editores y Asociación de Guionistas de Euskal Herria al mejor guión vasco.......................................... 1.500 Publikoak emandako saria Euskal Irrati Telebistaren, EITB babespean / Premio del público patrocinado por Euskal Irratia Telebista EITB.................................................................................................................................... 1.500 Euskaraz egindako filmarik hoberenarentzako saria, Azkue Fundazioa babespean / Premio a la mejor película en euskera patrocinado por la Fundación Azkue Fundazioa................................................................................................. 1.200 Cineclub FAS saria / Premio Cineclub FAS

Azpititulo Elektronikoa / Subtitulado Electrónico / Electronic Subtitling / Adok Katalogoaren Diseinua / Diseño de Catálogo / Catalogue Design / La Machine Inprimategia / Imprenta / Printing / Sacal Web / PLATANOBOLÍGRAFO

11


NAZIOARTEKO EPAIMAHAIAKOAK JURADO INTERNACIONAL

Carlos Balagué ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

INTERNATIONAL JURY Carlos Balagué Bartzelonan jaio zen 1949n eta Zuzenbideko eta Informazioen Zientzietako lizentziak dauzka. Saiogile eta zinema-kritikari gisa lan egin du egunkari eta aldizkari ugaritan, besteak beste Tele-Exprés zenekoan eta Dirigido por aldizkarian. Zinemari buruzko sei liburu idatzi ditu eta azkena, Las mejores películas del cine negro, JC argitaletxeak argitaratu du. Horrez gain, zinema klasikoa berreskuratzea eta Europako zinema ezagutzera ematea helburu duen Bartzelonako Méliès zinemako programazioa antolatzen du; zinemak Sant Jordi saria jaso zuen 1996an, egiten duen lanagatik. Ekoizle, gidoigile eta zuzendari gisa lau film labur eta bederatzi film luze egin ditu, guztiak Diafragma P.C. bere ekoizpen-etxearekin. La casita blanca. La ciudad oculta (2002) dokumentalarekin Bartzelonako Hiria saria irabazi zuen. Lau urtean Kataluniako Zinema Zuzendarien Elkargoko buru izan da, eta gero Kataluniako Ekoizleen Elkartekoa (PAC). Gainera, egin duen zinema-ibilbideagatik Carles Durán saria jaso zuen.

Nacido en Barcelona en 1949 y licenciado en Derecho y Ciencias de la Información, Carlos Balagué ha trabajado como ensayista y crítico de cine en numerosos periódicos y revistas, entre ellos el hoy desaparecido Tele-Exprés y en el actual Dirigido por. Es autor de seis libros sobre cine, el último de los cuales, Las mejores películas del cine negro, ha sido publicado por Ediciones JC. Es también programador de las Salas Méliès de Barcelona, dedicadas a la recuperación del cine clásico y a la difusión del cine europeo, por lo que han recibido el Premio Sant Jordi en 1996. Su filmografía como productor, guionista y realizador abarca cuatro cortometrajes y nueve largometrajes con su productora Diafragma, P.C. Su documental La casita blanca. La ciudad oculta (2002) ganó el Premio Ciudad de Barcelona. Durante cuatro años ha presidido el Colegio de Directores de Cine de Cataluña y posteriormente el P.A.C. (Productores Asociados de Cataluña). Ha recibido el Premio Carles Durán en reconocimiento a su trayectoria cinematográfica.

Born in Barcelona (1949) and with a degree in Law and Information Sciences, Carlos Balagué has been an essay writer and film critic for many newspapers and magazines, such as the no longer published Tele-Exprés and the current Dirigido por. He is the author of six books on cinema. The last one, Las mejores películas del cine negro (The best film noir feature films), was published by Ediciones JC in 2004. He also coordinates the programming for the Méliès Cinemes in Barcelona, an Art House cinema that was awarded the Sant Jordi Prize in 1996 for their work recovering classic films and promoting European cinema. As producer, screenplay writer and film-maker, he has directed four short films and nine feature films through his company Diafragma, P.C. His documentary film La casita blanca. La ciudad oculta (The little white house. The hidden city, 2002) won the Ciudad de Barcelona Award. For four years, he was head of the Colegio de Directores de Cine de Cataluña (Association of Film Directors of Catalonia) and, afterwards, the Association of Producers of Catalonia PAC. He has been awarded with the Carles Durán Prize in recognition of his film career.

13


Alberto García Ferrer

MWANGI HUTTER KENIA

ARGENTINA

Alberto García Ferrer-rek Zuzendaritza Zinematografikoko gradua egin zuen La Platako Unibertsitatean (Argentina), baita Informazio Zientzien gradua ere Madrilgo Unibertsitate Konplutentsean. San Antonio de los Bañoseko (Kuba) Zinema eta Telebista Eskolako zuzendari nagusi eta Kooperazio Iberoamerikarreko Institutuko (AECI) Ikus-entzunezko Programa eta Proiektuen zuzendari izandakoa da. Gidoien inguruko ikastaro eta tailerrak eman ditu Iberoamerikako hainbat herrialdetan, eta Ikus-entzunezko Industrien graduondoa sortu eta zuzendu du Andaluziako Nazioarteko Unibertsitatean. Ekoizle arduradun gisa lan egin du telesail batzuetan, Los cuentos de Borges eta Un mundo sin fronteras direlakoetan, adibidez. Zinema-kritikari eta kolaboratzaile ere izan da hainbat egunkari eta aldizkaritan, besteak beste honako hauetan: Tiempo de Historia, Cuadernos Hispanoamericanos, Contracampo, Academia eta El País. Gaur egun Telebista Kultural Iberoamerikarreko Programako eta Telebista Hezitzailea eta Kultural Iberoamerikarren Elkarteko idazkari nagusia da.

Graduado en Realización Cinematográfica por la Universidad de La Plata (Argentina) y en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Alberto García Ferrer ha sido director general de la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (Cuba) y director de Programas y Proyectos Audiovisuales del Instituto de Cooperación Iberoamericana (AECI). Ha impartido cursos y talleres de guión en diversos países iberoamericanos y ha creado y dirigido el postgrado de Industrias Audiovisuales en la Universidad Internacional de Andalucía. Ha trabajado como productor delegado en varias series de televisión, entre ellas Los cuentos de Borges y Un mundo sin fronteras. Ha sido también crítico de cine y colaborador en publicaciones como Tiempo de Historia, Cuadernos Hispanoamericanos, Contracampo, Academia y El País. Actualmente es Secretario General del Programa de Televisión Cultural Iberoamericana y de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas.

Alberto García Ferrer has a Film-making degree from the University of La Plata (Argentina) and a degree in Information Sciences from the Complutense University of Madrid. He has been General Manager of the International Film and Television School of San Antonio de los Baños in Cuba (EICTV) and Director of Programs and Audiovisual Projects at the Institute for Ibero-American Cooperation He has taught scriptwriting in several IberoAmerican countries and created and directed the post-graduate degree course in Audiovisual Industries for the International University of Andalusia. He has worked as delegate producer of the TV-series Los cuentos de Borges and Un mundo sin fronteras. He has also been a film critic and collaborated in publications such as Tiempo de Historia, Cuadernos Hispanoamericanos, Contracampo, Academia and El País. He is currently the General Secretary of the Programme for Ibero-American Cultural Television and the Association of Cultural and Educational Ibero-American Television.

Ingrid Mwangi Nairobin (Kenia) jaio zen eta ibilbide artistiko guztia bere senar Robert Hutter alemanarekin batera egin du. Biek New Artistic Media gradua egin zuten Saarreko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultatean, eta hainbat egoitza-beka garrantzitsu jaso dituzte, Parisko Cité des Arts-ekoa, esate batera. Mwangiren lanak mundu osoko erakunde artistiko ospetsutan eman dituzte: São Pauloko Bienala, Veneziako Biennale, New Yorkeko Brooklyn Museoan, Dakarreko Bienalean, Frankfurteko Arte Modernoko Museoan, Washington DCko Smithsonian Institution erakundean eta Tokiko Mori Art Museoan, besteak beste.

Nacida en Nairobi (Kenia), Ingrid Mwangi ha desarrollado toda su carrera artística junto a Robert Hutter, su marido, nacido en Alemania. Los dos se graduaron en New Artistic Media por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Saar y han recibido varias e importantes becas de residencia, entre ellas la de la Cité des Arts de París. Su obra ha sido exhibida en prestigiosas instituciones artísticas de todo el mundo, tales como la Bienal de São Paulo, la Biennale de Venecia, el Brooklyn Museum de Nueva York, la Bienal de Dakar, el Museo de Arte Moderno de Frankfurt, la Smithsonian Institution de Washington D.C. y el Mori Art Museum de Tokio.

2005ean, ezkondu ondoren, Mwangik eta Robert-ek beren izenak elkartu zituzten, artista bakar bihurtzeko: Mwangi Hutter. Bideoak, argazkiak, instalazioak, eskulturak eta performanceak egiten dituzte. Beren gorputzak erresonantzia-kaxa gisa erabiltzen dituzte, giza errealitateen aldaketak islatzeko eta norbere buruaren ezagutzan eta pertsonen arteko harremanetan oinarritutako estetika sortzeko.

En 2005, tras su matrimonio, Mwangi y Robert han fundido sus nombres para convertirse en un solo artista: Mwangi Hutter. Trabajan en los campos del vídeo, la fotografía, las instalaciones, las esculturas y las performances, en las que usan sus cuerpos como una caja de resonancia que refleja los cambios en las realidades humanas y sirve para crear una estética basada en el autoconocimiento y las relaciones interpersonales.

Born in Nairobi (Kenya), Ingrid Mwangi has led her whole artistic career alongside her husband, Robert Hutter, who was born in Germany. They both have degrees in New Artistic Media from the Faculty of Fine Arts at Saarland University and have received several relevant scholarships, including one from the Cité Internationale des Arts, Paris. Their work has been shown in prestigious art institutions such as Bienal de São Paulo, Venice Biennale, Brooklyn Museum, DAK’ART, Museum für Moderne Kunst, Smithsonian Institution National Museum of African Art, and Tokyo Mori Art Museum. In 2005, after getting married, Mwangi and Robert merged their names and became a single artist: Mwangi Hutter. Working with video, photography, installations, sculpture and performance, where they use their bodies as a sounding board for reflecting on changing human realities, creating an aesthetic of selfknowledge and interpersonal relationships.

14

15


Olga Pärn Minsken jaio zen 1975ean. Bielorrusiako Estatuko Arte Grafikoen Eskolan lortu zuen lizentzia, Grabatuen espezialitatean. 1996tik 2003ra Belarusfilm estudioan lan egin zuen arte-zuzendari eta animatzaile gisa; batik bat hondarrarekin animazioa sortzeko teknika baliatu zuen, Elena eta Vladimir Petkevichek zuzendutako pelikuletan. Gero, 2003tik 2005era, Zuzendaritza ikasi zuen Valenceko (Frantzia) La Poudrière Animazio Eskolan; eta, ondoren, storyboard egile gisa lan egin zuen Parisen. 2004an bidaiatzen eta hondarrarekin eta pinturarekin animazioa egiten erakusteko tailerrak ematen hasi zen hainbat herrialdetan, Frantzia, Japonia, Finlandia eta Belgikan, besteak beste. 2006tik Estonian bizi da eta han egiten du lan. Bere senar Priit Pärnekin nazioarteko sari ugari jaso dituzten pelikulak egin ditu. ZINEBI 56n ikusi ahal izango ditugu Ma Kuklas Tunnen (I Feel a Lifelong Bullet in the Back of My Head, 2007), Elu Ilma Gabriella Ferrita (Life Without Gabriella Ferri, 2008), Tuukrid Vihmas (Divers in the Rain, 2010).

16

Nacida en Minsk en 1975, Olga Pärn es licenciada por la Academia Estatal de Artes Gráficas de Bielorrusia en la especialidad de Grabado. Entre 1996 y 2003 trabajó en el Belarusfilm Estudio como directora de arte y animadora, para lo que empleó principalmente la técnica de animación con arena en películas dirigidas por Elena y Vladimir Petkevich. De 2003 a 2005 estudió Dirección en la Escuela de Animación de La Poudrière en Valence (Francia), tras lo que trabajó como realizadora de storyboards en París. Desde 2004 viaja e imparte talleres sobre animación con arena y pintura en diversos países, entre ellos Francia, Japón, Finlandia, China y Bélgica. Desde 2006 vive y trabaja en Estonia, donde ha realizado junto a Priit Pärn, su marido, películas que han cosechado numerosos premios internacionales y que tendremos la ocasión de ver en ZINEBI 56: Ma Kuklas Tunnen (I Feel a Lifelong Bullet in the Back of My Head, 2007), Elu Ilma Gabriella Ferrita (Life Without Gabriella Ferri, 2008), Tuukrid Vihmas (Divers in the Rain, 2010).

Olga Pärn

Jon Sistiaga

BIELORRUSIA / BELARUS

EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Born in Minsk (1975), Olga Pärn graduated from the Belarusian State Academy of Arts, specialising in etching. From 1996 to 2003, she worked at a studio Belarusfilm as artdirector and animator, mainly working with sand animation for films directed by Elena and Vladimir Petkevich. She completed a course in film directing at La Poudrière animation film school in France from 2003 to 2005. Subsequently she worked as a storyboard artist in Paris. From 2004, she travelled and directed sand animation and painting workshops in many countries, such as France, Japan, Finland, China and Belgium.

Jon Sistiaga Irunen jaio zen 1967an. Kazetaritzako lizentzia eskuratu zuen Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV-EHU) Informazio Zientzien Fakultatean eta El País egunkariarentzat egin zituen lehenbiziko lanak. Ikerketa-erreportajeak egin ditu munduko leku ugaritan, Honduras, Ruanda, Ipar Irlanda, Israel, Kosovo eta Iraken, adibidez; lan horien guztien ardatza milioika laguni eragiten dieten gatazkak zuzenean kontatzea da. Kazetaritzako alor horretan egindako lan zabalagatik, 2011tik Canal + katearentzat egindako hileko erreportajeengatik, hain zuzen ere, informazioestaldura onenaren Ondas saria irabazi zuen 2012an. Aurten beste proiektu bat jarri du martxan, W!TNESS, bere istorio onenen erakustoki bat; han bilduko ditu film laburrak, dokumentalak, erreportajeak, kanpainak eta eragin birala izan duten lanak.

Since 2006, she has been living and working in Estonia, where she has directed several international award-winning films with her husband, Priit Pärn that will be screened in ZINEBI 56: I Feel a Lifelong Bullet in the Back of My Head (Ma Kuklas Tunnen, 2007), Life Without Gabriella Ferri (Elu Ilma Gabriella Ferrita, 2008), Divers in the Rain (Tuukrid Vihmas, 2010).

Azkena egindako erreportaje garrantzitsuenak dira Ruanda. Cómo organizar un genocidio; La caza al homosexual; En la ciudad del fin del mundo eta ZINEBI 56n emango dugun La mara vida.

Nacido en Irún en 1967 y licenciado en Periodismo por la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), Jon Sistiaga comenzó trabajando para el diario El País. Ha realizado reportajes de investigación en múltiples lugares del mundo, todos ellos con un denominador común, la narración de primera mano de los conflictos que afectan a millones de personas en países como Honduras, Ruanda, Irlanda del Norte, Israel, Kosovo o Irak entre otros. Por su larga labor en este campo periodístico ganó en 2012 el Premio Ondas a la mejor cobertura informativa por la serie de reportajes mensuales que ha venido realizando para Canal+ desde 2011. Este año ha puesto en marcha su próximo proyecto, W!TNESS, un espacio dónde se muestran, una selección de las mejores historias que merecen la pena ser contadas, ya sean cortos, documentales, reportajes, campañas o virales. Entre sus últimos reportajes cabe destacar Ruanda. Cómo organizar un genocidio; La caza al homosexual; En la ciudad del fin del mundo y el documental que se proyectará en ZINEBI 56 La mara vida.

Born in Irún (1967) and with a degree in Journalism from the Information Sciences faculty of the University of the Basque Country, Jon Sistiaga started out working for the newspaper El País. He has made several investigative reports in numerous areas around the world; all of these reports have a single common denominator: to share firsthand information on the conflict suffered by millions of people in places such as Honduras, Rwanda, Northern Ireland, Israel, Kosovo or Iraq, among others. In recognition of his long career in this field, he obtained the Ondas Award in 2012 for best information coverage, for the series of monthly reports he has been directing for Canal+ since 2011. This year, he started a new project: W!TNESS, a space broadcasting a selection of stories – short films, documentaries, reports, campaigns or viral videos – that are worth sharing. Among his last reports, we can highlight Ruanda. Cómo organizar un genocidio (Rwanda. How to organise a genocide); La caza al homosexual (Hunting the homosexual); En la ciudad del fin del mundo (In the city at the end of the world) and the documentary La mara vida (Gang life), which will be screened at ZINEBI 56.

17


NAZIOARTEKO LEHIAKETA CONCURSO INTERNACIONAL INTERNATIONAL COMPETITION


AURKIBIDEA ÍNDICE INDEX

0,60mg.............................................................................................................................................................................................................. 22

20

A

A SERIOUS COMEDY........................................................................................................................................................................................ 22 ABECÉ............................................................................................................................................................................................................... 23 AÏSSA................................................................................................................................................................................................................ 23 ANÓMALO........................................................................................................................................................................................................ 24 ARS MORIENDI................................................................................................................................................................................................. 24 ARTA................................................................................................................................................................................................................. 25

B

BATHS............................................................................................................................................................................................................... 38 BEACH FLAGS................................................................................................................................................................................................... 25 BELLA................................................................................................................................................................................................................ 26 BENDITO MACHINE V - PULL THE TRIGGER.................................................................................................................................................... 26 BYE-BYE STAR-FIZZ.......................................................................................................................................................................................... 27

C

CORDELIAS....................................................................................................................................................................................................... 27 CROW................................................................................................................................................................................................................ 28

E

EL DESEO DE LA CIVILIZACIÓN (NOTAS PARA EL GRAN VUELO).................................................................................................................... 28 EL ÚLTIMO VELO............................................................................................................................................................................................... 29 EL VALLE INTERIOR........................................................................................................................................................................................... 29 ELENA ASINS - GÉNESIS.................................................................................................................................................................................. 30

F

FALLEN LEAVES................................................................................................................................................................................................ 39

G

GERU................................................................................................................................................................................................................. 30 GIANT................................................................................................................................................................................................................ 31 GRAND CANAL................................................................................................................................................................................................. 31

H

HABEAS CORPUS.............................................................................................................................................................................................. 32 HAPPY & GAY................................................................................................................................................................................................... 32 HAUNTED HỏA LÒ............................................................................................................................................................................................. 33 HIPOPOTAMY.................................................................................................................................................................................................... 33 HISTORIA DE UN OSO...................................................................................................................................................................................... 34 HOME SWEET HOME....................................................................................................................................................................................... 34 HUBERT LE BLONEN AZKEN HEGALDIA.......................................................................................................................................................... 35

I

IMRAAN, C/O CARROM CLUB.......................................................................................................................................................................... 35 IRUDI MINTZATUEN HIZTEGI POETIKOA.......................................................................................................................................................... 36

K

KUDRJAVKA - PIKKU KIPPURA......................................................................................................................................................................... 36

L

LA CHAIR ......................................................................................................................................................................................................... 37 LA PASIÓN DE JUDAS...................................................................................................................................................................................... 37 LAST TRIP HOME.............................................................................................................................................................................................. 38 ŁAŹNIA.............................................................................................................................................................................................................. 38 LYSTOPAD......................................................................................................................................................................................................... 39

M

MAGIC MILES................................................................................................................................................................................................... 39 MAN ON THE CHAIR........................................................................................................................................................................................ 40 MAREA.............................................................................................................................................................................................................. 40 MEMORÁNDUM............................................................................................................................................................................................... 41 MI VIDA ES EL CINE.......................................................................................................................................................................................... 41 MIKE.................................................................................................................................................................................................................. 42 MOULD.............................................................................................................................................................................................................. 42 MY JOURNEY................................................................................................................................................................................................... 44

N

NAE PASARAN.................................................................................................................................................................................................. 43 NELSA............................................................................................................................................................................................................... 43 NIGHTHAWKS................................................................................................................................................................................................... 44 NO TE VOY A DEJAR SOLA.............................................................................................................................................................................. 44

O

OM AMIRA........................................................................................................................................................................................................ 45 ONE NIGHT IN HELL.......................................................................................................................................................................................... 45 ONEMORETIME................................................................................................................................................................................................ 46 OS MENINOS DO RIO....................................................................................................................................................................................... 46

P

PETER HOLLYWOOD......................................................................................................................................................................................... 47

S

SAFARI.............................................................................................................................................................................................................. 47 SEM CORAÇÃO................................................................................................................................................................................................. 48 SHIPWRECK...................................................................................................................................................................................................... 48 SIMULACRA...................................................................................................................................................................................................... 49 SOROA.............................................................................................................................................................................................................. 49 SOUNDS OF BLIKKIESDORP............................................................................................................................................................................. 50

T

TANT QU’IL NOUS RESTE DES FUSILS À POMPE............................................................................................................................................ 50 TEMPO INVERSO.............................................................................................................................................................................................. 51 THE BIGGER PICTURE....................................................................................................................................................................................... 51 TORNİSTAN....................................................................................................................................................................................................... 52

V

VIERNES 20:15.................................................................................................................................................................................................. 52 VOID.................................................................................................................................................................................................................. 53

W

WASHINGTONIA............................................................................................................................................................................................... 53 WILD BOAR....................................................................................................................................................................................................... 54 WILD ZWIJN..................................................................................................................................................................................................... 54

21


ABECÉ

2014, 14’, FIK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

2013, 15’, DOK KUBA / CUBA

Zuzendaritza / Dirección / Director Gerard Martí Gidoia / Guión / Screenplay Gerard Martí Muntaketa / Montaje / Editing Pere Giner-Mira Soinua / Sonido / Sound Anna Rajadell Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Adrià Mayol Aktoreak / Intérpretes / Cast Arturo Jaenes, Marta Díaz, Cristian Arenas, Javier Monje, Victor Amela, Francisco Pedrosa, Raul Aranda, Manuel Rodríguez, Walter Torres Ekoizpena / Producción / Production Escac Films Banatzailea / Distribución / Distribution Escac Films gisela.casas@escac.es

Zuzendaritza / Dirección / Director Diana Montero Gidoia / Guión / Screenplay Diana Montero Muntaketa / Montaje / Editing Diana Montero Soinua / Sonido / Sound Jayisha Patel Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Diana Montero Ekoizpena / Producción / Production EICTV (Escuela Internacional de Cine y TV, San Antonio de los Baños) Banatzailea / Distribución / Distribution EICTV promocioninternacional@eictv.co.cu

Carkoma eta haren lagunak Copitori iseka egiten ari dira, eta Dani eta Ainhoa ika-mika dabiltza berriz. Afterretik ateratakoan poliziaren alkoholemia-kontrol batekin egingo dute topo. Pasako al dute?

Senarraren aginpidearen kontra, Leoneidi, Kubako Sierra Maestran bizi den 12 urteko neskatoa, jolasa, amatasuna eta emazte gisa dagozkion betekizunak uztartzen saiatzen da.

Carkoma y sus amigos se ríen de Copito mientras Dani discute con Ainhoa una vez más. Al salir del after, son sorprendidos por un control de alcoholemia de la policía. ¿Conseguirán pasar?

Frente a la autoridad de su marido, Leoneidi, una niña de 12 años del interior de la Sierra Maestra de Cuba, se debate entre jugar, la maternidad y sus obligaciones como esposa.

Carkoma and his friends laugh at Copito and bully him; meanwhile, Dani and Ainhoa have a quarrel once more. They all were leaving the afterhours when they unexpectedly found themselves trapped in a police sobriety checkpoint. Will they come through?

Faced with the authority of her husband, Leoneidi, a twelve-year-old girl living in Sierra Maestra (Cuba), struggles among childish play, motherhood and her duties as a wife.

A SERIOUS COMEDY

AÏSSA

2014, 30’, FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

2014, 8’, FIK FRANTZIA / FRANCIA / FRANCE

Zuzendaritza / Dirección / Director Lander Camarero Gidoia / Guión / Screenplay Lander Camarero, Mohammed Rohaima, Nizar Rawi Muntaketa / Montaje / Editing Lander Camarero, Iñigo G. Quesada, Nizar Rawi Soinua / Sonido / Sound Ernesto Santana, Ali Laith Musika / Música / Music Mikel Salas, Mustafa Zaer Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Lander Camarero Aktoreak / Intérpretes / Cast Mohammed Rohaima, Nizar Rawi, Faeq A. Ali, Oday Rossi, Samar Qahtan, Ali Soher, Ahmed Sharghi, Mohammed Atta, Noor Al Wadi, Inam Abdulmajed, Roberto Aron, Peter Van Randen, Mikel Llamosas, Diego King Head Ekoizpena / Producción / Production PRESSURE FILMAK Banatzailea / Distribución / Distribution KIMUAK kimuak@filmotecavasca.com

Zuzendaritza / Dirección / Director Clément Tréhin-Lalanne Gidoia / Guión / Screenplay Clément Tréhin-Lalanne Muntaketa / Montaje / Editing Mona-Lise Lanfant Soinua / Sonido / Sound Gérard Mailleau Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Romain Le Bonniec Aktoreak / Intérpretes / Cast Manda Touré, Bernard Campan Ekoizpena / Producción / Production TAKAMI PRODUCTIONS Banatzailea / Distribución / Distribution Agence du court-métrage f.keller@agencecm.com

Iraq Short Film Festival-eko zuzendari Nizar Rawi-k, komedia bat egitea erabakitzen du, bere jaialdian genero honetako ezer aurkezten ez dela eta gogaituta. Honekin, bere herrialdean komediaren produkzioa sustatzeaz gain, munduak irakiarrei buruz duen irudia aldatu nahi du.

Aïssa kongoarra Frantzian bizi da, legezko paperik gabe. 18 urte baino gehiago dituela dio, baina agintariek uste dute adinez nagusia dela. Mediku batek auskultatu egin behar du, Frantzian gera daitekeen ala ez erabakitze aldera.

Nizar Rawi, director del Iraq Short Film Festival, cansado de no recibir ninguna comedia en su festival, decide emprender una para fomentar la producción de comedia en su país y cambiar la imagen exterior de los iraquíes.

Aïssa es una congoleña que vive en Francia sin papeles. Aunque asegura tener menos de 18 años, las autoridades creen que es mayor de edad. Un médico debe auscultarla con el fin de determinar si es posible que permanezca en territorio francés.

Nizar Rawi, director of the Iraq Short Film Festival, tired of never receiving comedies at his festival, decides to try and encourage the production of this genre in his country and change the idea outsiders have of the Iraqi people.

Aïssa is Congolese and is currently residing illegally in French territory. She claims to be a minor however the authorities believe she is over 18. In order to establish whether or not she can remain in the country a doctor must give her a physical examination.

LEHIAKETA / CONCURSO AUDITORIO ALHÓNDIGA - ARRIAGA

ALHÓNDIGA BILBAO AUDITORIOA / ARRIAGA 22

0,60mg

23


ARTA

2014, 15’40’’, FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

2014, 19’, FIK ERRUMANIA / RUMANÍA / ROMANIA

Zuzendaritza / Dirección / Director Aitor Gutiérrez Gidoia / Guión / Screenplay Aitor Gutiérrez Muntaketa / Montaje / Editing Aitor Gutiérrez, Jon D. Domínguez Soinua / Sonido / Sound Imanol López Musika / Música / Music Aaron Rux Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Jon D. Domínguez A.E.C. Aktoreak / Intérpretes / Cast Óscar Ladoire, Paco Sagarzazu, Zorion Eguileor Ekoizpena / Producción / Production MORITURI, S.L., Jon D. Domínguez Banatzailea / Distribución / Distribution KIMUAK kimuak@filmotecavasca.com

Zuzendaritza / Dirección / Director Adrian Sitaru Animazioa / Animación / Animation Codrin Iftodi Gidoia / Guión / Screenplay Adrian Titieni Muntaketa / Montaje / Editing Andrei Gorgan Soinua / Sonido / Sound Andrei Pacuraru Musika / Música / Music Florin Tabacaru Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Adrian Silisteanu Aktoreak / Intérpretes / Cast Emanuel Pârvu, Andrei Rus, Ioana Abur, Iulia Crisan Ekoizpena / Producción / Production 4 Proof film office@4prooffilm.ro

Hiru agurek une dibertigarriak igarotzen dituzte beren prismatikoekin kiroldegi bateko igerileku estalitik emakume bat zelatatzen. Igerilekuko beiratea da beren ezkutu, eta, aldi berean, begiratoki. Baina gaur gauean, Luis, Darío eta Pedro atzera bueltarik ez duen gertaera baten lekuko izango dira. Tres ancianos se divierten espiando a una mujer a través de sus prismáticos desde la piscina cubierta de un polideportivo. La cristalera de la piscina es su escudo y, a la vez, su mirador. Pero esta noche Luis, Darío y Pedro serán testigos de un acontecimiento que no tiene marcha atrás. Three elderly men have fun spying on a woman through their binoculars from the covered swimming pool in a sports centre. The glass walls of the pool are both their shield and their vantage point. But tonight Luis, Darío and Pedro will witness an occurrence that can’t be undone.

Tras una sesión de casting, dos directores encuentran a la chica de 14 años perfecta para su película. Ahora toca convencer a la madre, reacia a que su hija interprete el papel de una niña que sufre abusos sexuales. El resultado es una ingeniosa conversación sobre la educación parental y sobre los abusos y sacrificios cometidos en nombre de grandes obras de arte. After a casting session, two film-makers found the perfect 14-year-old girl to star in their new movie. Now, they have to convince the reluctant mother to let her daughter play the role of a sexually abused child. What follows is a witty argumentation on proper parenting and on the abuses and sacrifices made in the name of great works of art.

ARS MORIENDI

BEACH FLAGS

2013, 7’, ANI POLONIA / POLAND

2014, 13’, ANI FRANTZIA / FRANCIA / FRANCE

Zuzendaritza / Dirección / Director Miilosz Marganski Animazioa / Animación / Animation Miilosz Marganski Gidoia / Guión / Screenplay Miilosz Marganski Muntaketa / Montaje / Editing Miilosz Marganski Musika / Música / Music Szymon Jozwiak Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Miilosz Marganski Ekoizpena / Producción / Production University of Fine Arts in Poznan Banatzailea / Distribución / Distribution Krakov Film Foundation zofia@kff.com.pl

Zuzendaritza / Dirección / Director Sarah Saidan Animazioa / Animación / Animation Jumi Yoon, Eloïc Gimenez, Armelle Mercat Gidoia / Guión / Screenplay Sarah Saidan Muntaketa / Montaje / Editing Hervé Guichard Soinua / Sonido / Sound Lionel Guenoun Musika / Música / Music Yan Volsy Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Sarah Saidan Off Ahotsak / Voces en Off / Voice-over Behi Djanati Ataï, Zahra Amir Ebrahimi, Soheila Emdadian, Darya Alirad, Shahrzad Akrami Ekoizpena / Producción / Production Sacrebleu Productions, Folimage Studio, Arte France Banatzailea / Distribución / Distribution Sacrebleu Productions distribution@sacrebleuprod.com

Zenbateraino antolatu dezakegu gure bizitza? Zoriari jarraitu al diogu inoiz? Ars moriendi filmak galdera horiei erantzun nahi die, kartoizko eszenatoki soil batean errealitatearen kontra borrokatzen saiatzen den pertsonaia baten bitartez. Testuingurua Hiltzeko artea da, heriotza ‘duina’ medio salbatzea lortzeko Erdi Aroko eskuliburu bat. ¿Hasta qué punto podemos planificar nuestra vida? ¿Nos hemos dejado llevar en alguna ocasión por el azar? Ars moriendi busca la respuesta a estas preguntas a través de un personaje principal en lucha contra la realidad que le rodea en un austero escenario de cartón, en el contexto de El arte de morir; un manual medieval para conseguir la salvación a través de una muerte ‘digna’. To what extend can our live be planned? Do we ever let the coincidence influence our plans? Ars moriendi seeks to answer these questions. The main protagonist’s struggles with the surrounding reality are performed in the context of The Art of Dying - a medieval manual on the procedures of reaching the salvation trhough ‘dignified’ death. All set in quite austere, cardboard scenery.

24

Casting baten ondoren, bi zuzendarik pelikula berri baterako aktoresa ezin hobea aurkitu dute: 14 urteko neska bat. Haren ama konbentzitu beharko dute, ez baitu nahi alabak sexu-abusuak jasaten dituen neska baten papera interpretatzea. Horren guztiaren emaitza gurasoen heziketari eta artelan handien izenean egindako abusu eta sakrifizioei buruzko elkarrizketa bizi bat da.

Vida sorosle irandar gazte bat da. Taldeko faboritoa da eta Australiako nazioarteko lehiaketa baterako hautatu dezaten ahal duen guztia egitea erabaki du. Ordea, Sareh helduko da, Vida bezain bizkorra eta trebea den neska bat, eta Vidak ustekabeko egoera horri aurre egin beharko dio. Vida es una joven socorrista iraní. Es la favorita de su equipo y está decidida a luchar para ser la elegida de cara a una competición internacional en Australia. Pero con la incorporación de Sareh, tan rápida y preparada como ella, Vida tendrá que hacer frente a una situación inesperada. Vida is a young Iranian lifeguard. Popular on her team, she is determined to fight in order to be the one to participate in an international competition in Australia. However, when Sareh who is as fast and talented as her, joins the team, Vida will have to face an unexpected situation.

LEHIAKETA / CONCURSO AUDITORIO ALHÓNDIGA - ARRIAGA

ALHÓNDIGA BILBAO AUDITORIOA / ARRIAGA

ANÓMALO

25


Zuzendaritza / Dirección / Director Maricarmen Merino Gidoia / Guión / Screenplay Maricarmen Merino, Bruno Santamaría, Sandra Luz López Muntaketa / Montaje / Editing Bruno Santamaría, Daniel Castro Zimbrón Soinua / Sonido / Sound Sandra Luz López Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Bruno Santamaría Aktoreak / Intérpretes / Cast Bella Espinoza, William Espinoza, David Espinoza Ekoizpena / Producción / Production Centro de Capacitación Cinematográfica, Boris Miramontes boris@elccc.com.mx

2014, 13’, FIK BELGIKA / BÉLGICA / BELGIUM

Bella, William eta David hirukoa arrantzale-familia bat da. Gau batean aita eta semea, itsas zabalean arrantzan dabiltzala, ekaitz batek harrapatuko ditu. Bellaren amesgaiztorik beldurgarriena egi bihurtu da eta itsasora atera beharko du, han baino ezingo baititu aurkitu senarra eta semea. Bella, William y David son una familia de pescadores. Una noche, mientras padre e hijo pescan en alta mar, una tormenta los alcanza. Después de que su peor pesadilla se haga realidad, Bella emprende un viaje a su propio mar, el único lugar donde podrá encontrar a sus seres queridos. Bella, William and David are a fishing family. One night, a heavy storm catches father and son out at sea. After Bella’s worst nightmare comes true, she embarks on a journey into her own ocean, the only place where she will find her beloved ones again.

Publizitate-taula batean pin-up emakume gaztea freskagarri-marka baten iragarkirako barruko arroparekin agertzen da. Neon-argi izpi batek ñir-ñir egiten du. Bat-batean, emakumea berpiztu eta gero giltzapetuta zegoen kristalezko espetxetik askaturik amesgaizto surrealistaz beterik dagoen gaueko bidaira abiatuko da. En un panel publicitario, una joven pin-up posa en ropa interior para una marca de refrescos. Un viejo neón parpadea. De repente la chica cobra vida y se libera de la prisión de cristal donde estaba encerrada y se adentra en un viaje nocturno repleto de momentos surrealistas y situaciones de pesadilla. On a billboard, a young pin-up in underwear poses for a soda brand. An old neon light flickers. The pin-up suddenly comes to life and frees herself from the glass prison she was locked in. A nocturnal journey begins for her, filled of surrealistic and nightmarish accidents.

BENDITO MACHINE V PULL THE TRIGGER

Zuzendaritza / Dirección / Director Charline Branger Animazioa / Animación / Animation Benoit Fontenelle, Olivier Gilles, Cédric Pipart, Alicia Keppenne Gidoia / Guión / Screenplay Charline Branger, Manuel Haas Muntaketa / Montaje / Editing Charline Branger, Manuel Haas Soinua / Sonido / Sound Philippe Charbonnel, Quentin Collette Musika / Música / Music Damien Campion, Cédric Plisnier Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Stéphane Boissier, Pierre Choqueux Aktoreak / Intérpretes / Cast Céline Spicy, Christophe Grout Ekoizpena / Producción / Production Charline Branger Productions charline.branger@gmail.com

LEHIAKETA / CONCURSO AUDITORIO ALHÓNDIGA - ARRIAGA

ALHÓNDIGA BILBAO AUDITORIOA / ARRIAGA

2014, 16’, FIK MEXIKO / MÉXICO

CORDELIAS 2014, 25’, FIK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

2014, 12’, ANI ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN Zuzendaritza / Dirección / Director Jossie Malis Animazioa / Animación / Animation Pau Martínez, Jossie Malis Gidoia / Guión / Screenplay Jossie Malis Soinua / Sonido / Sound Julie Reier Musika / Música / Music Julie Reier Ekoizpena / Producción / Production Zumbakamera Films Banatzailea / Distribución / Distribution Zumbakamera Films bendito@zumbakamera.com

26

BYE-BYE STAR-FIZZ

BELLA

Atzerritar exotiko bat heldu da urrunetik, ustez esploratu gabe dagoen lurralde bat aztertzera. Ordea, gatazka nahasi batekin egingo du topo. Borondatez kontra han harrapatuta geratuko da, eta ekaitza amaitu arte itxaron beharko du, patxadaz.

Emakumeen espetxe batean, hainbat deliturengatik kartzelatu dituzten hamar emakumek antzerki bat antolatu dute, dauzkaten arazoak konpontzeko terapia gisa, batetik; eta gizarteratzeko aukera moduan, bestetik. Antzezlan horri esker, espetxetik aterako dira eta Espainiako herrietara bidaiatu ahal izango dute.

Un exótico forastero llega desde muy lejos para descubrir la belleza de un territorio supuestamente inexplorado. Sin embargo, se encuentra en medio de un turbulento conflicto. Atrapado contra su voluntad, deberá esperar pacientemente hasta que pase la tormenta.

Diez presas que cumplen condena por delitos distintos organizan una obra de teatro que utilizarán como terapia a sus problemas y como opción de reinserción social. La obra les permitirá salir de la cárcel y viajar por los pueblos de la geografía española.

An exotic traveler comes from far away to discover the beauty of a supposedly unexplored territory. Instead, he finds himself in the middle of a turbulent conflict. Trapped against his will, he must wait patiently until the storm has passed.

Ten imprisoned women convicted of different crimes organize a theatre play that might serve both as therapy to their own frustrations and as a way of reintegrating in society. Thanks to the play, they will be able to get out of prison and tour throughout villages in Spain.

Zuzendaritza / Dirección / Director Gracia Querejeta Gidoia / Guión / Screenplay Antonio Mercero, Gracia Querejeta Muntaketa / Montaje / Editing Leire Alonso Soinua / Sonido / Sound Eduardo Esquide Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Juan Carlos Gómez Aktoreak / Intérpretes / Cast Jazmín Abuin, Arantxa Arangúren, Aránzazu Duque, Paqui Horcajo, Lucía Mardel, Pilar Matas, Victoria Nieto, Irene Ruiz, Silvia Torregrosa, María Zafra Ekoizpena / Producción / Production The Cherrywood Company S.L., Universidad Internacional de La Rioja - UNIR Banatzailea / Distribución / Distribution Agencia Audiovisual FREAK nacional@agenciafreak.com

27


EL ÚLTIMO VELO

2014, 5’, ANI EB / R.U. / UK

2013, 15’, FIK MEXIKO / MÉXICO

Zuzendaritza / Dirección / Director Yoav Segal Animazioa / Animación / Animation Yoav Segal, Alasdair Beckett King, Nandita Jain, Aindri Chakraborty Gidoia / Guión / Screenplay Ted Hughes Soinua / Sonido / Sound Seb Juliver Musika / Música / Music Leafcutter John Off Ahotsa / Voz en off / Voice-over Ted Hughes Ekoizpena / Producción / Production Yoav Segal yo_segal@yahoo.co.uk

Zuzendaritza / Dirección / Director Luis Palomino Benítez Gidoia / Guión / Screenplay Luis Palomino Benítez Muntaketa / Montaje / Editing Luis Palomino Benítez Soinua / Sonido / Sound Julián Sarmiento Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Daniel Vidaurri Nuñez Aktoreak / Intérpretes / Cast Ana Patricia Ortiz Ayala, Mónica Jiménez, Quy Lan Lachino, Rodrigo Espinoza, Rafael Cortez, Luisa Huertas Ekoizpena / Producción / Production Centro de Capacitación Cinematográfica, Boris Miramontes boris@elccc.com.mx

Ted Hughes idazlea egileak berberak maisulantzat jo zuen obra bat, olerki-bilduma bat, irakurtzen grabatu zuten. Film labur honetan olerki-bildumako pertsonaia nagusi den Crow-ren istorioa ezagutuko dugu. Genesiaren berridazketa ilun bat da. Gracias al acceso excepcional a las grabaciones de Ted Hughes en las que lee lo que él consideraba su obra maestra, este cortometraje cuenta la visceral historia de Crow, el personaje principal de este fundamental conjunto de poemas. Una oscura reescritura de la historia del Génesis. With unique access to the recordings of Ted Hughes reading what he considered his career masterpiece, this film tells the visceral story of Crow, the lead character from this seminal cycle of poems - a dark reworking of the Genesis story.

Citlali emakume bakarti bat da. Bizimodu zaila dauka, marjinala, ustez eragozpenez josia. Egunez, benetan zer pairamen duen ikusiko dugu. Citlali es una mujer solitaria. Se enfrenta ante una difícil vida marginada que aparenta estar llena de obstáculos. Durante el día descubriremos su verdadero padecimiento. Citlali is a lonely marginalized woman, who struggles with a difficult life, which seems to be full of obstacles. During the day we will discover the cause of her discontent.

EL DESEO DE LA CIVILIZACIÓN (NOTAS PARA EL GRAN VUELO)

EL VALLE INTERIOR 2014, 16’, FIK ARGENTINA

2014, 7’, DOK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN Zuzendaritza / Dirección / Director Carolina Astudillo Muñoz Gidoia / Guión / Screenplay Carolina Astudillo Muñoz Muntaketa / Montaje / Editing Georgia Panagou Musika / Música / Music Diego Mune Off Ahotsa / Voz en off / Voice-over Sergi Dies Ekoizpena / Producción / Production Carolina Astudillo Banatzailea / Distribución / Distribution Playtime Audiovisuales Natalia Piñuel, natalia@playtimeaudiovisuales.com

28

LEHIAKETA / CONCURSO AUDITORIO ALHÓNDIGA - ARRIAGA

ALHÓNDIGA BILBAO AUDITORIOA / ARRIAGA

CROW

Virginia Woolfek, Hiru ginea liburuan, gerra gaitzesten du, gizonezkoen fikzio burugabe bat dela irizten dio. Halaber, emakumeak zerbitzatzeko eta ama izateko hezten dituen gizartearen eta emakumeek hezkuntzan eta lan-munduan jasaten duten bazterkeriaren kontra ageri da. El deseo de la civilización film laburrean Espainian Errepublika garaian, gerra zibilean eta frankismoaren lehen urteetan grabatutako pelikula familiarrak bildu dituzte.

Geronimok ihia du langai. Río de la Platan bizi da eta hantxe egiten du lan. Geronimok bidaia bati ekingo dio, bere baitarako bidaiari.

La guerra como una ficción descabellada y absolutamente masculina, así como la exclusión educacional y laboral de las mujeres en una sociedad que las educa para servir y ser madres, es repudiada por Virginia Woolf en Tres Guineas. El deseo de la civilización es una pieza que se apropia de películas familiares filmadas en España durante la República, la Guerra Civil y en los primeros años del franquismo.

Gerónimo is a junquero (farm man) who lives and works in the Río de la Plata. He embarks himself on a journey, a trip deep inside himself.

Gerónimo es un junquero. Vive y trabaja en el Río de la Plata. Gerónimo emprende un viaje, un viaje al interior de sí mismo.

Zuzendaritza / Dirección / Director Alejandro Telémaco Tarraf Gidoia / Guión / Screenplay Alejandro Telémaco Tarraf Muntaketa / Montaje / Editing Leonardo Cauteruccio Soinua / Sonido / Sound Leonardo Cauteruccio Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Alberto Balazs Aktoreak / Intérpretes / Cast Gerónimo Gadea, Hilda René Gorosito Ekoizpena / Producción / Production BALAZSTARRAF Banatzailea / Distribución / Distribution BALAZSTARRAF balazstarraf@gmail.com

War as a preposterous and absolutely masculine fiction -as well as the educational and occupational exclusion of women in a society that educates them to serve and be mothers- is repudiated by Virginia Woolf in Three Guineas. The Civilization Desire is a piece that appropriates family movies filmed in Spain during the Republic, the Civil War and the early years of Francoism.

29


2014, 13’, DOK FINLANDIA / FINLAND

2014, 18’, DOK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN Zuzendaritza / Dirección / Director Álvaro Giménez Sarmiento Gidoia / Guión / Screenplay Álvaro Giménez Sarmiento, María del Puy Alvarado Muntaketa / Montaje / Editing Álvaro Giménez Sarmiento Soinua / Sonido / Sound Beltrán Rengifo Musika / Música / Music Gorka Alda Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Gorka Gómez Ekoizpena / Producción / Production Malvalanda Banatzailea / Distribución / Distribution Madrid en corto mail@madridencorto.es

Elena Asins Azpirotzen, Nafarroa ipar-mendebaldeko herri txiki batean, bizi da duela 20 urte baino gehiagotik. Han Espainiako arte garaikideko ibilbide artistiko garrantzitsuenetako bat lantzen ari da. Elena Asins vive desde hace más de 20 años en Azpirotz, un pequeño pueblo del noroeste de Navarra. Allí desarrolla una de las carreras artísticas más importantes del arte español contemporáneo. Elena Asins has lived for over 20 years in Azpirotz, a small village in the northeast of Navarre. From there she develops one of the most significant artistic careers in the Spanish contemporary art scene.

Errumaniako junior gimnasta-talde onenei egindako elkarrizketen soinu-banda bat da, entrenamenduen eta gimnasio hutsen irudiekin osatua. 70ko hamarkadatik egundainoko artxiboko materialarekin eta leku beretan filmatutako Campioana pelikulako klipekin (Elisabeta Bostan, 1990) kirol hori irudikatzeko modua jarraitua dela jarri dute agerian; horrez gain, grabatzeko zer egitura erabiltzen diren ere azaldu dute. Una banda sonora de entrevistas a los mejores equipos de gimnastas juveniles de Rumanía acompaña imágenes de sus entrenamientos y de los gimnasios vacíos. Material de archivo desde los años 70 hasta ahora y secuencias de Campioana (Elisabeta Bostan, 1990), ficción rodada en las mismas localizaciones, revelan una continuidad en la forma de retratar este deporte y las estructuras a la hora de grabarlo.

Zuzendaritza / Dirección / Director Salla Tykkä Gidoia / Guión / Screenplay Salla Tykkä Muntaketa / Montaje / Editing Salla Tykkä Soinua / Sonido / Sound Janne Jankeri Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Samuli Saastamoinen Ekoizpena / Producción / Production FIVE YEARS PRODUCTION LTD, Misha Jaari Banatzailea / Distribución / Distribution AV-Arkki – The Distribution Centre for Finnish Media Art Mikko Mällinen submissions@av-arkki.fi

A soundtrack of interviews with leading junior team gymnasts of Romania accompanies images of them training and of empty gymnasiums. Archive film footage starting from 1970s and clips from feature fiction film Campioana (1990, Elisabeta Bostan), shot in the same locations, reveal not only a continuity in picturing this sport but also the structures of recording it.

GERU

GRAND CANAL

2014, 23’, DOK BRASIL / BRAZIL

2013, 19’, FIK AEB / EE.UU. / USA

Zuzendaritza / Dirección / Director Fábio Baldo, Tico Dias Gidoia / Guión / Screenplay Fábio Baldo Muntaketa / Montaje / Editing Fábio Baldo Soinua / Sonido / Sound Fábio Baldo Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Fábio Baldo Ekoizpena / Producción / Production Filmes da Gruta, Filmes da Garoa Kontaktua / Contacto / Contact ticodias@gmail.com fbaldo1@hotmail.com

Zuzendaritza / Dirección / Director Johnny Ma Gidoia / Guión / Screenplay Johnny Ma Muntaketa / Montaje / Editing Mike Long Soinua / Sonido / Sound Cooper Sheng, T. Terressa Tate Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Wang Yifan Aktoreak / Intérpretes / Cast Mei Song Shun Ekoizpena / Producción / Production Johnny Ma johnnym9799@hotmail.com

Zé Dias-ek, bere 100. urtemugan bere bizitza osoa kamara baten aurrean kontatzea erabakitzen du.

Amodiozko kanta txinar batetan kontatutako tragedia grekiarra.

En su 100 cumpleaños, Zé Dias decide contar toda su vida frente a una cámara.

Una tragedia griega contada en una canción de amor china.

On his 100th birthday, Zé Dias decides to trust his life to a camera.

A Greek tragedy told in a Chinese love song.

LEHIAKETA / CONCURSO AUDITORIO ALHÓNDIGA - ARRIAGA

ALHÓNDIGA BILBAO AUDITORIOA / ARRIAGA 30

GIANT

ELENA ASINS GÉNESIS

31


HAUNTED H A LÒ

2014, 19’31’’, FIK BRASIL / BRAZIL

2014, 10’, DOK AEB / EE.UU. / USA

Zuzendaritza / Dirección / Director Leandro Afonso Gidoia / Guión / Screenplay Leandro Afonso Muntaketa / Montaje / Editing Leandro Afonso Soinua / Sonido / Sound Ana Luiza Penna Musika / Música / Music Teddy Paranhos Argazkigintza / Fotografía / Cinematography David Campbell Aktoreak / Intérpretes / Cast Isadora Moraes, Andréa Nunes, Narcival Rubens Ekoizpena / Producción / Production Leandro Afonso lafonsoguimaraes@gmail.com

Zuzendaritza / Dirección / Director Ryan White Muntaketa / Montaje / Editing Ryan White Soinua / Sonido / Sound Robert Barrett, Ryan White Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Ryan White Aktoreak / Intérpretes / Cast Phan Th Bích H ng, V Th Khanh, Liza Federova Ekoizpena / Producción / Production nothin’ films nothinfilms@gmail.com

Hondartzan dagoen etxean ordu batzuk elkarrekin izateko dituzte Evak, Ninak eta Joãok bere azken topaketaren hiru urte eta geroxeago. Tres años después de su último encuentro, Eva, Nina y João tienen unas horas para estar juntos en una casa en la playa. Three years after their last meeting, Eva, Nina and João are at a beach house, where they have a few hours to be together.

Fantasma-topaketak eta gertakari psikikoak gogora ekartzen dituen paisaia-dokumental bat da, non Hanoiko terrore kolonialeko leku lotsagarri baten berreraikuntza kapitalista globala aztertzen den, H a Lò-ko espetxearena, hain zuzen ere. Un documental paisajístico que desentierra encuentros fantasmales y fenómenos psíquicos para explorar la reconstrucción capitalista global de un lugar infame de terror colonial en Hanoi: la cárcel de H a Lò. A landscape documentary that unearths ghostly encounters and psychic phenomena to explore the global capitalist reconstruction of an infamous site of colonial terror in Hanoi – the H a Lò prison.

HAPPY & GAY

HIPOPOTAMY

2014, 10’, ANI KANADA / CANADÁ

2014, 12’30’’, ANI POLONIA / POLAND

Zuzendaritza / Dirección / Director Lorelei Pepi Animazioa / Animación / Animation Lorelei Pepi Gidoia / Guión / Screenplay Lorelei Pepi Muntaketa / Montaje / Editing Lorelei Pepi Musika / Música / Music Brian Carpenter Aktoreak / Intérpretes / Cast Brian King, Leah Callahan, Brian Carpenter, Charlie Miller, Lorelei Pepi Ekoizpena / Producción / Production Lorelei Pepi Kontaktua / Contacto / Contact fuelafire@gmail.com

Zuzendaritza / Dirección / Director Piotr Dumala Animazioa / Animación / Animation Piotr Dumala, Pawel Debski Gidoia / Guión / Screenplay Piotr Dumala Muntaketa / Montaje / Editing Pawel Debski, Beata Walentowska Soinua / Sonido / Sound Jacek Hamela Musika / Música / Music Alexander Balanescu Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Mateusz Michalak Ekoizpena / Producción / Production FUMI Studio biuro@fumistudio.com

Zorigaizto musikal bat da, istorio errebisionista bat, 30eko hamarkadako estiloa duten zuri-beltzeko marrazki bizidunekin egina. Gauean hirian buelta bat ematera irteten diren bi bikoteren bitartez, pelikulak estereotipo, irudikapen, zentsura eta homofobiaren testuinguru historikoak berrartzen ditu. Filma bera dokumentu bihurtzen da, aztertzen duen garaian ezin sor zitekeen dokumentu bat. Esta desventura musical de dibujos animados en blanco y negro estilo años 30 es una historia revisionista en la que dos parejas salen una noche por la ciudad. La película retoma los contextos históricos de estereotipos, representación, censura y homofobia, convirtiéndose asimismo en un documento que no podría haber existido en la época a la que hace referencia.

Emakume batzuk eta haien seme-alabak ibaian igerian dabiltza, biluzik. Gizon-talde bat haiei begira dago eta zakarki hurbiltzea erabakitzen dute, hipopotamoak bailiran. Unas mujeres y sus niños nadan desnudos en un río. Un grupo de hombres los espía hasta que deciden acercarse en actitud violenta, como si imitasen el comportamiento de los hipopótamos. A few naked women and children are bathing in a river. They are being secretly observed by a group of men, who at one point decide to approach them, in a violent manner, as if inspired by the behaviour of hippopotamuses.

LEHIAKETA / CONCURSO AUDITORIO ALHÓNDIGA - ARRIAGA

ALHÓNDIGA BILBAO AUDITORIOA / ARRIAGA

HABEAS CORPUS

Two couples go out for a night on the town in a ‘revisionist history’ 1930’s b&w queer cartoon musical misadventure. The film embeds historical issues of stereotype, representation, censorship and homophobia, and on the way becomes a document that could not have existed at the time it references.

32

33


2014, 10’, ANI TXILE / CHILE Zuzendaritza / Dirección / Director Gabriel Osorio Animazioa / Animación / Animation Nicolás Canales, Antonia Herrera Gidoia / Guión / Screenplay Daniel Castro Muntaketa / Montaje / Editing Patricio Escala Soinua / Sonido / Sound Christian Cosgrove Musika / Música / Music Dënver Ekoizpena / Producción / Production Punkrobot Estudio Audiovisual patoescala@punkrobot.cl

2014, 10’, ANI EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Hartz zahar bat jende asko ibili ohi den kale-kantoi batera joaten da egunero. Hartzak, latorrizko txotxongilo-antzoki baten bidez, bere bizitza kontatuko digu.

Motorraren aitzindari baten historia; haurra zela burruntziekin amets egin zuen eta bere ametsa betetzen hil zen.

Un viejo oso sale todos los días a una esquina de una calle muy transitada. A través de un teatro de marionetas de hojalata que ha fabricado, el oso nos contará la historia de su vida.

La historia de un pionero del motor que de niño soñó con libélulas y murió cumpliendo su sueño.

An old bear goes out every day to a busy street corner. Through a tin marionette theatre made by himself, the bear will tell us his life story.

The story of a pioneer of the engine who dreamt of dragonflies as a child and died living out his dream.

Zuzendaritza / Dirección / Director Koldo Almandoz Animazioa / Animación / Animation Isabel Herguera Gidoia / Guión / Screenplay Koldo Almandoz Muntaketa / Montaje / Editing Laurent Dufreche Soinua / Sonido / Sound Haimar Olaskoaga Musika / Música / Music Mamma Milk! Off Ahotsa / voz en off / Voice-over Kristiane Etxaluz Ekoizpena / Producción / Production TXINTXUA FILMS Banatzailea / Distribución / Distribution KIMUAK kimuak@filmotecavasca.com

HOME SWEET HOME

IMRAAN, C/O CARROM CLUB

2013, 10’, ANI FRANTZIA / FRANCIA / FRANCE

2014, 14’, DOK ALEMANIA / GERMANY

Zuzendaritza / Dirección / Director Stéphane Paccolat, Alejandro Diaz, Pierre Clent, Romain Mazevet Animazioa / Animación / Animation Stéphane Paccolat, Alejandro Diaz Gidoia / Guión / Screenplay Stéphane Paccolat, Alejandro Diaz, Pierre Clent, Romain Mazevet Muntaketa / Montaje / Editing Stéphane Paccolat Musika / Música / Music Valentin Lafort Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Stéphane Paccolat, Alejandro Diaz, Pierre Clent, Romain Mazevet Ekoizpena / Producción / Production Supinfocom contact@supinfocom-arles.fr

Zuzendaritza / Dirección / Director Udita Bhargava Gidoia / Guión / Screenplay Udita Bhargava Muntaketa / Montaje / Editing Olaf Voigtländer Soinua / Sonido / Sound Christoph Kozik Musika / Música / Music Alexandra Barkovskaya Argazkigintza / Fotografía / Cinematography David Schittek Aktoreak / Intérpretes / Cast Imraan Khalid Ekoizpena / Producción / Production Film University Babelsberg Konrad Wolf Banatzailea / Distribución / Distribution HFF Festivals & Distribution Kontaktua / Contacto / Contact c.marx@filmuniversitaet.de

Oinarriak apurtzen ditu etxe batek eta abenturara doa. Una casa rompe con sus cimientos y se marcha a la aventura. A house uproots itself and goes on an adventure.

Mumbaiko Malwaniko herrian ia mutil guztiek dakite carromean jokatzen. Aldirian hainbat carromelkarte daude eta Imraan, hamaika urteko mutiko bat, elkarte horietako bateko kide da. Film honen bitartez Imraan bere planeta txikian nola bizi den ikusiko dugu. En Malwani (Bombay) casi todos los chicos saben jugar al carrom. Hay varios clubs de carrom diseminados por el suburbio. Imraan, con once años, atiende uno de ellos. Un breve vistazo a la vida de Imraan en su pequeño planeta. In Malwani, Mumbai, most boys can play carrom. There are carrom clubs scattered across this slum. Imraan, 11 year old, looks after one such carrom club. A tiny glimpse into Imraan’s life on his little planet.

LEHIAKETA / CONCURSO AUDITORIO ALHÓNDIGA - ARRIAGA

ALHÓNDIGA BILBAO AUDITORIOA / ARRIAGA 34

HUBERT LE BLONEN AZKEN HEGALDIA

HISTORIA DE UN OSO

35


2014, 14’40’’, ANI BELGIKA / BÉLGICA / BELGIUM

2013, 13’, DOK EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Villa Dolores (Maria Elorza, Maider Fernández, Aitor Gametxo) Gidoia / Guión / Screenplay Villa Dolores Muntaketa / Montaje / Editing Maria Elorza Soinua / Sonido / Sound Villa Dolores Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Villa Dolores Ekoizpena / Producción / Production Villa Dolores Banatzailea / Distribución / Distribution Villa Dolores Kontaktua / Contacto / Contact hiztegipoetikoa@gmail.com

Gizon batek hitzak lekuak direla esan zigun. Geroztik, tokiz-toki ibili gara. Ondoren ikusiko duzuena gure ibilbidearen mapa da, bost herriz eta esamoldez osaturiko bilduma txikia. Pantaila hitz irudikatun eta irudi mintzatuen topagune dela pentsatzea gustatzen zaigu. Un hombre nos dijo que las palabras constituyen lugares. Desde entonces, hemos ido de sitio en sitio, en busca de distintas expresiones. Con lo hallado en el viaje hemos reunido cinco locuciones y formado un pequeño diccionario. Nos gusta pensar que la pantalla es el punto de encuentro entre las imágenes habladas y las palabras imaginadas.

Ugalketa, dogma eta ekonomiarako baliagarriago izan dadin optimizatu egin da gure gizartea. Emakumearen gorputza ere bai. Nuestra sociedad ha sido optimizada para beneficio de la economía, el dogma y la reproducción. El cuerpo de la mujer, también. Our society has been optimized to best serve the economy, the dogma and the reproduction. The woman’s body too.

The man told us that words are the places. Since then, we went from one place to another, looking for different expressions. Here are five Basque expressions collected during our journey that have become our little dictionnary. We love the idea of the screen as meeting point between talking images and figured words.

Zuzendaritza / Dirección / Director Louise Lemoine Torrès, William Henne Animazioa / Animación / Animation Caroline Nugues, William Henne Gidoia / Guión / Screenplay Louise Lemoine Torrès Muntaketa / Montaje / Editing Marc Boyer Soinua / Sonido / Sound Adam Wolny Musika / Música / Music Michel Korb Argazkigintza / Fotografía / Cinematography William Henne Aktoreak / Intérpretes / Cast Annie Milon, Lionel Fernandez, Sydney Scotto, Martin Dreux, Christophe Penoignon, Jérémy Talluto Ekoizpena / Producción / Production Zorobabel, zorobabel@zorobabel.be LARDUX FILMS, marc.boyer@lardux.net

KUDRJAVKA PIKKU KIPPURA

LA PASIÓN DE JUDAS

2013, 5’05’’, DOK FINLANDIA / FINLAND

2014, 10’, DOK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

Zuzendaritza / Dirección / Director Risto-Pekka Blom Gidoia / Guión / Screenplay Risto-Pekka Blom Muntaketa / Montaje / Editing Risto-Pekka Blom Soinua / Sonido / Sound Petri Koskimäki Musika / Música / Music Risto-Pekka Blom Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Risto-Pekka Blom Ekoizpena / Producción / Production Risto-Pekka Blom Banatzailea / Distribución / Distribution AV-Arkki - The Distribution Centre for Finnish Media Art, Mikko Mällinen submissions@av-arkki.fi

Zuzendaritza / Dirección / Director David Pantaleón Rodríguez Rivero Gidoia / Guión / Screenplay David Pantaleón Rodríguez Rivero Muntaketa / Montaje / Editing Oscar Santamaría Soinua / Sonido / Sound Himar Soto Musika / Música / Music Hector Lavoe Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Cris Noda Aktoreak / Intérpretes / Cast Agustín Díaz Sánchez, Amado del Rosario Hernández Ekoizpena / Producción / Production LOS DE LITO FILMS S.L. Banatzailea / Distribución / Distribution Marvin&Wayne - Short Film Distribution fest@marvinwayne.com

Kudryavka – Ilezko bola txikia nagusiki 1957an Laika zakurra espaziora bidali zuteneko artxibomaterialarekin egindako pieza bat da. Laikak, benetan, Kudryavka zuen izena. Kudryavka – Pequeña bola de pelo es una pieza compuesta principalmente a partir de material de archivo en torno al lanzamiento de la perra Laika al espacio en 1957. Laika en realidad se llamaba Kudryavka. Kudryavka - Little ball of fur is a piece compiled mainly of archive material, centering around the launch of Laika the dog into space in 1957. Laika’s original name was Kudryavka.

Pelikula hau Espainiako eta Iberoamerikako herri batzuetako tokiko ohitura batean dago oinarritua. Herri horietan, Pazko-astean, Judas irudikatzen duen panpina bat harrikatzen, lintxatzen edo erretzen dute, Kristo saldu zuelako. Esta película está basada en una tradición local de algunos pueblos españoles e iberoamericanos en los que, por su traición a Cristo, en Pascua se apedrea, lincha o quema un muñeco que representa a Judas. This film is based on a local tradition of some Spanish and Latin American villages in which, at Easter, a doll representing Judas Iscariot is stoned, lynched or burned for his betrayal to Christ.

LEHIAKETA / CONCURSO AUDITORIO ALHÓNDIGA - ARRIAGA

ALHÓNDIGA BILBAO AUDITORIOA / ARRIAGA 36

LA CHAIR

IRUDI MINTZATUEN HIZTEGI POETIKOA

37


(FALLEN LEAVES)

2014, 25’33’’, FIK SINGAPUR / SINGAPORE Zuzendaritza / Dirección / Director Han Fengyu Gidoia / Guión / Screenplay Han Fengyu Muntaketa / Montaje / Editing Faraz Hussain Soinua / Sonido / Sound Yuka Kamamoto Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Lee Sze Wei Aktoreak / Intérpretes / Cast Zhang Zheng Yang, Huang He, Louis Law Ekoizpena / Producción / Production Adar Ng adarng.a.q@gmail.com

2014, 21’, FIK UKRAINA / UCRANIA / UKRAINE

Singapurren etorkinak bezala bizi diren aita eta seme txinatarrek, elkarrekin etxera itzuli nahi dute daukaten gauza bakarrarekin: kotxea. Un padre y su hijo, ambos inmigrantes chinos en Singapur, quieren regresar a casa juntos con su única propiedad: un coche. Chinese immigrants father and son who live in Singapore want to go back home together with their only possession: their car.

Udazkena da Kieveko hiriaren kanpoaldean. Goiz batean, Valya, 40 urteko atezain bakarti bat, hosto lehorrak erretzera joan da urbanizaziotik gertuko basoan. Han, ezezagun xarmagarri batekin egingo du topo, eta ezezagunak limurtu egingo du etxera joaten uztera. Etxera sartu orduko Valya, pixkanaka eta leunki, bahi bihurtuko da. Es otoño a las afueras de Kiev. Una mañana Valya, una portera solitaria de 40 años está quemando hojas secas en el bosque cercano a la urbanización. Se topa con un encantador extraño que consigue engatusarla para que le deje ir a su casa. Una vez allí, Valya se convierte sútil y progresivamente en una rehén en su propia casa.

Zuzendaritza / Dirección / Director Masha Kondakova Gidoia / Guión / Screenplay Marysia Nikitiuk, Masha Kondakova Muntaketa / Montaje / Editing Sergey Klepach, Masha Kondakova Soinua / Sonido / Sound Mykhaylo Zakutskyi Musika / Música / Music Anton Baybakov Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Georgi Beridze Aktoreak / Intérpretes / Cast Uliana Daniliuk, Volodymyr Belyaev Ekoizpena / Producción / Production Directory Films LLC shumenko@directoryfilms.com

It’s autumn in the outskirts of Kiev. One morning Valya, a lonely 40-year-old caretaker, is burning fallen leaves in the forest nearby. Before long she bumps into a charming stranger who soon manages to seduce his way into her flat. Once inside, Valya subtly and gradually becomes a hostage in her own home.

MAGIC MILES

ŁA NIA (BATHS)

2014, 16’, FIK EB / R.U. / UK

2013, 4’, ANI POLONIA / POLAND Zuzendaritza / Dirección / Director Tomek Ducki Animazioa / Animación / Animation Tomek Ducki Gidoia / Guión / Screenplay Tomek Ducki Muntaketa / Montaje / Editing Tomek Ducki Soinua / Sonido / Sound Jean-Marc Petsas, Michał Fojcik Musika / Música / Music Jean-Marc Petsas Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Tomek Ducki Ekoizpena / Producción / Production Studio Miniatur Filmowych Banatzailea / Distribución / Distribution Krakow Film Foundation, Zofia cisłowska zofia@kff.com.pl

LEHIAKETA / CONCURSO AUDITORIO ALHÓNDIGA - ARRIAGA

ALHÓNDIGA BILBAO AUDITORIOA / ARRIAGA 38

LYSTOPAD

LAST TRIP HOME

Bi amona igerilari terma publikoetan elkartzen dira ohiko igeriketa-saioa egiteko. Oraingoan, ohi baino sakonago egingo dute igeri. Dos ancianas que se juntan en las termas públicas para su sesión ritual de natación, bucearán en esta ocasión más profundo de lo habitual. Two elderly swimmers meet at the public baths for their ritual swimming session. This time they are diving deeper than usual.

Goazen hiritik kanpo arnasa hartzera. Vamos a las afueras de la ciudad a tomar el aire. Let’s go to the edge of town to catch our breaths.

Zuzendaritza / Dirección / Director Audrey Lam Gidoia / Guión / Screenplay Audrey Lam Muntaketa / Montaje / Editing Denny Ryan Soinua / Sonido / Sound Joel Stern, Marly Lüske Musika / Música / Music Scraps, Primitive Motion Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Jeremy Virag Aktoreak / Intérpretes / Cast Athena Thebus, Xiao Deng Ekoizpena / Producción / Production Audrey Lam audreyylam@gmail.com

39


2014, 21’, DOK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

2014, 6’55’’, ANI FRANTZIA / FRANCIA / FRANCE Zuzendaritza / Dirección / Director Dahee Jeong Animazioa / Animación / Animation Dahee Jeong Gidoia / Guión / Screenplay Dahee Jeong Muntaketa / Montaje / Editing Dahee Jeong Soinua / Sonido / Sound Lee Jusuk, Kim Won Musika / Música / Music Ma Sangwoo Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Dahee Jeong Aktoreak / Intérpretes / Cast Seo Younghwa Ekoizpena / Producción / Production Sacrebleu Productions Banatzailea / Distribución / Distribution Sacrebleu Productions distribution@sacrebleuprod.com

Eserlekuko gizona atsekabetuta dago eta bere existentziaz zalantza egiten du etengabe. Eta sortu duen irudi bat baino ez da. Ni neu ere beste batzuen sorkuntza ote naiz? Hombre en la silla está atormentado y duda continuamente de su propia existencia. Y no es más que una imagen que he creado. ¿Y si yo también fuera una imagen creada por otros? Man on the Chair is tormented and constantly doubts his very own existence. It is just merely a picture that I created... Perhaps could I be also an image crafted by others?

Finantza-azterlanetako zentro bateko agirizainak zuzendariari bidaltzen dion memorandumaren eduki osoa. Dokumentu horretan XX. mende hasierako pelikula industrial zahar batekin itsututa dagoela aitortzen du, emaztearekin eta, oro har, emakumeekin dauzkan arazoak ekartzen baitizkio gogora. Contenido íntegro del memorándum que el archivero de un centro de estudios financieros envía a su director. En ese documento confiesa su obsesión por una vieja película industrial de principios del siglo XX, que le hace revivir sus problemas con su mujer, y con las mujeres en general.

Zuzendaritza / Dirección / Director Juan Millares Alonso Gidoia / Guión / Screenplay Juan Millares Alonso Muntaketa / Montaje / Editing Juan Millares Alonso Soinua / Sonido / Sound Juan Borrell, Emilio Bustos Musika / Música / Music Gemma Torrellas Paz Aktoreak / Intérpretes / Cast José Ángel Egido Ekoizpena / Producción / Production Matí, S.L. Banatzailea / Distribución / Distribution Marvin&Wayne - Short Film Distribution fest@marvinwayne.com

Entire contents of the memorandum that the archivist of a financial research center sends to his principal. In that document he confesses his obsession for an old industrial film of early twentieth Century, which makes him relive his problems with his wife and with women in general.

MAREA

MI VIDA ES EL CINE

2013, 15’, FIK KUBA / CUBA

2014, 20’, FIK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

Zuzendaritza / Dirección / Director Adam Breier Gidoia / Guión / Screenplay Nurielis Duarte, Adam Breier Muntaketa / Montaje / Editing Lara Zurdezas Soinua / Sonido / Sound Juan Díaz Peñalver, Denis Colina, Marco Salaverría Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Giovanna Pezzo Aktoreak / Intérpretes / Cast Yaité Ruiz, Marco Cañizares, Carlos Solar, Juan F. Carreño Ekoizpena / Producción / Production EICTV (Escuela Internacional de Cine y TV, San Antonio de los Baños) Banatzailea / Distribución / Distribution EICTV promocioninternacional@eictv.co.cu

Zuzendaritza / Dirección / Director Bogdan Toma, Fernando Cayo Gidoia / Guión / Screenplay Fernando Cayo Muntaketa / Montaje / Editing Bogdan Toma Soinua / Sonido / Sound Ciprian Munteanu Musika / Música / Music Bogdan Toma Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Cristian Toma Aktoreak / Intérpretes / Cast Fernando Cayo, Ivan Gozalo, Jorge Muñoz, Pablo Gallo, Paula Garber, Joaquín Molla, Alejandro Espeso, Chusa Barbero, Juan Carlos Hernández, Franz Gómez, María Hermosell, Juanma Mallen, Mercedes Castro, Josean Bengoetxea Ekoizpena / Producción / Production La Banda-L Producciones, Micro2019, Producciones Pachamama, Jorge Muñoz Banatzailea / Distribución / Distribution LINE UP Shorts - Short Film Distribution lineupshorts@gmail.com

Hondartzan, Ángel semearen urtebetetzea nola ospatu pentsatzen ari da Camelia. Semeak, ordea, aita ustekabean desagertu dela eta, alde egingo du. Cameliak semea bilatzeari ekingo dio, familiarekin porrot egin duela sinetsita. En la playa, Camelia planea festejar el cumpleaños de su hijo Ángel que, ante la desaparición imprevista del padre, escapa. Obligada a emprender su búsqueda, Camelia afronta el fracaso familiar. In the beach, Camelia plans to celebrate the birthday of her son Ángel. Taking into account his father’s accidental disappearance, Ángel escapes. Forced to undertake his search, Camelia confronts the family failure.

Filme baten errodai arazotsua Espainian. Aldi berean hausnarketa dibertigarri eta garratz bat da pasioa eta lana den ogibide bati buruz: Zinema egiteari. El problemático rodaje de una película en España. Una divertida y ácida reflexión sobre un oficio y una pasión: Hacer cine. The trouble shooting of a film in Spain. A funny and bitter trip over a profession and a passion: Film-making.

LEHIAKETA / CONCURSO AUDITORIO ALHÓNDIGA - ARRIAGA

ALHÓNDIGA BILBAO AUDITORIOA / ARRIAGA 40

MEMORÁNDUM

MAN ON THE CHAIR

41


NAE PASARAN

2014, 8’, FIK EB / R.U. / UK

2013, 13’24’’, DOK EB / R.U. / UK

Zuzendaritza / Dirección / Director Petros Silvestros Gidoia / Guión / Screenplay AJ Riley Muntaketa / Montaje / Editing Matt Chodan Soinua / Sonido / Sound Nicholas Dunn, Tony Frances, Richard Street Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Nikos Andritsakis Aktoreak / Intérpretes / Cast Lucian Charles Collier, Louise Breckon-Richards Ekoizpena / Producción / Production Irresistible Films Banatzailea / Distribución / Distribution Interfilm Berlin Kontaktua / Contacto / Contact silvpetr@gmail.com

Zuzendaritza / Dirección / Director Felipe Bustos Sierra Animazioa / Animación / Animation Frederic Plasman Muntaketa / Montaje / Editing Anne Milne Soinua / Sonido / Sound Jack Coghill Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Julian Schwanitz Ekoizpena / Producción / Production SDI Productions Banatzailea / Distribución / Distribution Scottish Documentary Institute rebecca@scotdoc.com

Mike aiurri txarreko nerabe bat da eta zeregin ezin aspergarriago bat dauka: anaia txikia, Jack, ileapaindegira eraman behar du. Kotxean denbora luzez zain egon ondoren, Mike kezkatzen hasten da eta anaiaren bila joatea erabakitzen du. Mike es un adolescente avinagrado que tiene que hacer algo tan aburrido como llevar a su hermano pequeño Jack a la peluquería. Después de llevar demasiado tiempo esperándole en el coche, Mike se inquieta y decide ir a buscarle. Mike, a sulky teenager has to do a boring job - to take his little brother Jack to the hairdresser. Waiting for him in the car, Mike starts to get worried when Jack takes too long to return so he decides to go and look for him.

Eskoziako herri txiki batean, 1974an, langileek borrokarako hegazkinen motorrak konpontzeari uztea erabaki zuten, Txileko kolpe militarraren kontra elkar hartuta. Lau urteren ondoren, gau batean, motorrak desagertu egin ziren, misteriotsuki. Berrogei urte igaro dira eta langileak zer irabazi zuten eta zer galdu zuten gogoratzeko bildu dira. En un pequeño pueblo escocés en 1974, los obreros se negaron a reparar motores de aviones de combate en solidaridad contra el golpe militar de Chile. Pasaron cuatro años y una noche los motores desaparecieron misteriosamente. Cuarenta años después, estos obreros se reúnen para recordar lo que se ganó y lo que se perdió. In a small Scottish town in 1974, factory workers refuse to carry out repairs on warplane engines in an act of solidarity against the violent military coup in Chile. Four years pass then the engines mysteriously disappear in the middle of the night. Forty years later they re-unite to look back on what was gained and what was lost.

MOULD

NELSA

2014, 25’, FIK HEGO KOREA / COREA DEL SUR / SOUTH KOREA

2014, 13’, FIK KOLONBIA / COLOMBIA

Zuzendaritza / Dirección / Director Chun-Kyu Park Gidoia / Guión / Screenplay Chun-Kyu Park Muntaketa / Montaje / Editing Hae-Min Lee Soinua / Sonido / Sound Lee Ji Musika / Música / Music Moo-Jin Yoon Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Hyun-Kyu Shin Aktoreak / Intérpretes / Cast Tae-Young Kang, Yoon-Kyung Ha, Yong-Nyu Lee, So-Suk Kim Ekoizpena / Producción / Production Chun-Kyu Park Banatzailea / Distribución / Distribution Central Park Films centralpark.co@gmail.com

Zuzendaritza / Dirección / Director Felipe Guerrero Gidoia / Guión / Screenplay Felipe Guerrero Muntaketa / Montaje / Editing Eliane D. Kaz Soinua / Sonido / Sound César Salazar Musika / Música / Music Sebastián Escofet Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Sofía Oggioni Hatty Aktoreak / Intérpretes / Cast Jeenyfer Jiménez Ekoizpena / Producción / Production Contravia Films, Mutokino Banatzailea / Distribución / Distribution Marvin&Wayne – Short Film Disribution fest@marvinwayne.com

Won-gi-k bere amari buruz ez daki ezer. Beraien arteko harreman iluna hobetuko da emakume misteriotsua eszenan sartzen denean. Won-gi no sabe casi nada sobre su madre. Su oscura relación comienza a mejorar cuando una misteriosa mujer entra en escena. Won-gi has no idea about his mother’s life. Their bleak relationship gets better after a mysterious woman showed up.

Misio bat Kolonbiako oihanean. Denboraren joatea eten egin dela dirudi. Zoritxarreko zerbait dabil bueltaka. Giroa kargatu egin da. Beroa eta hezetasuna jasangaitzak dira. Barrunbea erretzen dion inguruaren eraginpean dagoen gorputz bat. Indarra, poesia, indarkeria. Hori guztia zur eta lur utziko gaituen istant bakar batean. Una misión en medio de la selva colombiana. El tiempo parece haberse detenido. Hay algo siniestro dando vueltas. El ambiente se carga. Se sienten el calor y la humedad. Un cuerpo sometido a un entorno que lo quema por dentro. Fuerza, poesía, violencia. Todo en un solo instante que quita la respiración. A mission in the middle of the Colombian jungle. Time seems to have stopped. There is something sinister in the air. The ambiance is tense. Hot and humid. A man surrounded by an environment that burns him from the inside. Power, poetry, violence. Everything happens in an instant, leaving everyone breathless.

LEHIAKETA / CONCURSO AUDITORIO ALHÓNDIGA - ARRIAGA

ALHÓNDIGA BILBAO AUDITORIOA / ARRIAGA 42

MIKE

43


OM AMIRA

2014, 14’, FIK TXINA / CHINA

2013, 25’, DOK EGIPTO / EGYPT

Zuzendaritza / Dirección / Director Gianpaolo Lupori Gidoia / Guión / Screenplay Leo Lu, Gianpaolo Lupori Muntaketa / Montaje / Editing Robert Polewski Soinua / Sonido / Sound Mike Hough Musika / Música / Music Mike Hough Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Gianpaolo Lupori Aktoreak / Intérpretes / Cast Yin Ge, Helen Li, Mao Jiming, Huang Xingxia, Chen Shiyang, Leo Lu, Tony Lejun Jiang, Erica Jiang, Yao Mingxiang Ekoizpena / Producción / Production Bright Shadows Films, Charlie Moretti Banatzailea / Distribución / Distribution Bright Shadows Films, Charlie Moretti charlie@brightshadowfilms.com

Zuzendaritza / Dirección / Director Naji Ismail Gidoia / Guión / Screenplay Naji Ismail Muntaketa / Montaje / Editing Kamal Elmalakh Soinua / Sonido / Sound Mohamed Abd El-Azeem Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Mohamed Abd El-Raouf Ekoizpena / Producción / Production Rahala Production & Distribution Banatzailea / Distribución / Distribution Rahala Production & Distribution rahalapro@hotmail.com

Shanghai, última noche. Un jubilado en pijama entra en un desolado bar de noodles. 14 minutos después, unas 100 000 personas tienen sangre en un sus manos. Justicia social, ¿o las redes sociales han llegado demasiado lejos? Shanghai, last night. A pyjama clad pensioner walks into a desolate Shanghai noodle bar. 14 minutes later over 100,000 people have blood on their hands – social justice or social network gone too far?

Halima Mohamed Ahmed, Om Amira (Amiraren ama) familiarekin bizi da Kairon. Alaba nagusiak, Amirak, bihotzeko gaixotasun bat dauka eta etengabe zaindu behar dute. Senarra gaixoegi dago eta ezin du lan egin. Familiak aurrera egin dezan, etxeko patata frijituak saltzen ditu Tahrir plazatik gertuko kale batean, iluntzetik, lo egiten ez duen hiria, argitzen duten lehen eguzki-izpiak agertzen hasten diren arte. Halima Mohamed Ahmed, Om Amira (la madre de Amira), vive con su familia en el Cairo. Su hija mayor Amira está enferma del corazón y necesita cuidados constantes. Su marido está demasiado enfermo para trabajar. Para mantener a su familia, vende patatas fritas caseras en una calle cercana a la plaza Tahrir, desde el anochecer hasta que los primeros rallos de sol iluminan la ciudad que nunca duerme. Halima Mohamed Ahmed, Om Amira, lives with her family in Cairo. Her oldest daughter Amira suffers from a serious heart condition and needs constant care. Her husband is too sick to work. To support her family she sells homemade fried potatoes in a side street near Tahrir Square, starting at night until the sun rises, in the city that never sleeps.

NO TE VOY A DEJAR SOLA (MY JOURNEY)

ONE NIGHT IN HELL 2014, 7’06’’, ANI EB / R.U. / UK

2014, 15’, FIK VENEZUELA Zuzendaritza / Dirección / Director Eduardo Giralt Brun Gidoia / Guión / Screenplay Eduardo Giralt Brun Muntaketa / Montaje / Editing Gustavo Rondón Soinua / Sonido / Sound Francisco Toro Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Michell Rivas Aktoreak / Intérpretes / Cast Josette Vidal Restifo, Nia Pérez Herrera Ekoizpena / Producción / Production Películas Prescindibles peliculasprescindibles@gmail.com

44

Shangai, azken gaua. Pentsiodun bat, pijama jantzita, noodle-taberna batera joan da. 14 minutu beranduago, 100.000 lagunek eskuak odolduta dauzkate. Justizia soziala da ala gizarte-sareek mugak gainditu dituzte?

LEHIAKETA / CONCURSO AUDITORIO ALHÓNDIGA - ARRIAGA

ALHÓNDIGA BILBAO AUDITORIOA / ARRIAGA

NIGHTHAWKS

Lorena eta Aymara gaztaroaz eta zoriontasunaz gozatzen ari dira hondartzan. Etxera bueltan, ordea, Lorenak zerbait aurkituko du Aymararen kotxean, eta ezbehar bat gertatuko da.

Animazio estereoskopiko bitxi honetan ikusten da eskeleto batek Infernura nola bidaiatzen duen eta han zer aurkitzen duen.

Lorena y Aymara disfrutan de su juventud y felicidad en la playa, pero la tragedia y un hallazgo de Lorena en el coche de Aymara, interrumpirá su camino de vuelta a casa.

Esta innovadora animación estereoscópica narra el viaje de un esqueleto al Infierno y el caos que allí se encuentra.

Lorena and Aymara enjoy of their youth and happiness in the beach, but tragedy and what Lorena finds in Aymara’s car will interrupt their way back home.

A ground-breaking stereoscopic animation short that tells the story of a skeleton’s journey into Hell and the chaos he finds there.

Zuzendaritza / Dirección / Director Jason Jameson, James Hall Animazioa / Animación / Animation Anna Martorano Oliver, Craig Moyses, Mala Gulhane, Marco Manfrin, Marcos Soria Molina, Steven Sheung Man Cheng, Stuart Odunsi Gidoia / Guión / Screenplay Jason Jameson, James Hall Muntaketa / Montaje / Editing Jason Jameson, James Hall Soinua / Sonido / Sound Bill Cargill, Luis Celomundo Musika / Música / Music Brian May Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Jason Jameson, James Hall Aktoreak / Intérpretes / Cast Rodrigo Penalosa Pita, Ludovic Pujol, Cécile Dumont Ekoizpena / Producción / Production Unanico Group plaikin@unanico.com

45


Zuzendaritza / Dirección / Director Vualá! de Animaciones (José González, Tonet Calabuig, Elisa Martínez) Animazioa / Animación / Animation Vualá! de Animaciones Gidoia / Guión / Screenplay Vualá! de Animaciones Muntaketa / Montaje / Editing Vualá! de Animaciones Soinua / Sonido / Sound Noizes Aktoreak / Intérpretes / Cast Aveloncio Saavedra Ekoizpena / Producción / Production Vualá! de Animaciones Banatzailea / Distribución / Distribution CulturArts Generalitat - IVAC Kontaktua / Contacto / Contact marti_dor@gva.es

2014, 7’, DOK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Vualá! de Animaciones buruzko istorio biografikoa da Onemoretime non sorkuntza jorratzen den edonor oso identifikatua sentituko den. Onemoretime es una historia autobiográfica de Vualá! de Animaciones con la que cualquier persona que se dedique a la creatividad se sentirá identificada. Onemoretime is an autobiographical story about Vualá! de Animaciones. Any person engaged with creativity will be related.

Dena galdu ostean, ‘mundu berri’ batera senak gidatuta abiatzen den gizon bat da, eta muturreko bizipenak ezagutuko ditu, betirako markatuko dutenak. Peter Hollywood, halaber, hausnarketa errebelde eta filosofikoa da, gizakiaz eta ezarritako gizarteaz. Un hombre que tras perderlo todo, se lanza al ‘nuevo mundo’ guiado por su instinto y vive experiencias extremas que le marcarán de por vida. La historia de Peter Hollywood resulta asimismo una reflexión rebelde y filosófica sobre el ser humano y lo establecido. A man loses everything and – guided by instinct – rushes himself into the ‘new world’. There he will live some extreme experiences he will never forget. The story of Peter Hollywood is also a rebellious and philosophical thought about the human being and the established system.

OS MENINOS DO RIO

Zuzendaritza / Dirección / Director Ibon Antuñano Totorika Gidoia / Guión / Screenplay Ibon Antuñano Totorika Muntaketa / Montaje / Editing Ibon Antuñano Totorika Soinua / Sonido / Sound Ibon Antuñano Totorika Musika / Música / Music Ernesto Maestro Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Ibon Antuñano Totorika Aktoreak / Intérpretes / Cast Peter Hollywood, Adur Gaetano Ekoizpena / Producción / Production Totorika tv ibontotorika@gmail.com

LEHIAKETA / CONCURSO AUDITORIO ALHÓNDIGA - ARRIAGA

ALHÓNDIGA BILBAO AUDITORIOA / ARRIAGA

2014, 5’, ANI ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

SAFARI 2014, 15’, FIK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

2014, 14’, FIK ESPAÑA/PORTUGAL Zuzendaritza / Dirección / Director Javier Macipe Gidoia / Guión / Screenplay Javier Macipe Muntaketa / Montaje / Editing Javier Macipe Soinua / Sonido / Sound Víctor Puertas Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Javier Cerdá Aktoreak / Intérpretes / Cast Leonardo Duraes, Samira Ramos, Eurico Garcês Ekoizpena / Producción / Production Temple Audiovisuales, Riot Films Banatzailea / Distribución / Distribution PROMOFEST Distribución info@promofest.org

46

PETER HOLLYWOOD

ONEMORETIME

Portoko erriberako auzoan, haur guztiek Luís I zubitik Duero ibaira jauzi egiten dute, ausarki. Leok, ordea, ez du sekula jauzi egin, desberdina da, baina guztiek kakatia dela pentsatze horrekin gogaitzen hasita dago. En el barrio de la ribera de Oporto todos los niños demuestran su valor saltando desde el imponente puente Luís I, al río Duero. Leo nunca lo ha hecho, él es diferente, pero empieza a cansarse de que todos piensen que es un cobarde. In the riverside neighbourhood of Porto, all the children prove their courage by jumping from the stunning bridge Dom Luís I into Douro river. Leo has never done it before. He is different but he is getting tired of everyone thinking he is a coward.

Edozein eguna da iparramerikako institutu batean, baina egun hori ez da bestelakoak bezala izango… Es un día cualquiera en un instituto norteamericano, pero este día no será como los demás... It is an ordinary day in an American high school, but that day will not be like the others...

Zuzendaritza / Dirección / Director Gerardo Herrero Gidoia / Guión / Screenplay Gerardo Herrero Muntaketa / Montaje / Editing Kurro González Soinua / Sonido / Sound Pecera Estudio Musika / Música / Music The Youth Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Rafael Reparaz Aktoreak / Intérpretes / Cast Leonard Proxauf, Helen Kennedy, Joseph Jarossi, Tabitha Wells Ekoizpena / Producción / Production Dynamite Films Banatzailea / Distribución / Distribution Madrid en corto mail@madridencorto.es

47


SIMULACRA

2014, 26’, FIK BRASIL / BRAZIL

2014, 8’, ANI KROAZIA / CROACIA / CROATIA

Zuzendaritza / Dirección / Director Nara Normande, Tião Gidoia / Guión / Screenplay Nara Normande, Tião Muntaketa / Montaje / Editing Nara Normande, Tião Soinua / Sonido / Sound Simone Dourado, Nicolas Hallet Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Ivo Lopes Araújo Aktoreak / Intérpretes / Cast Eduarda Samara, Rafael Nicácio, Ricardo Lavenère Ekoizpena / Producción / Production Trincheira Filmes, Garça Torta Filmes, Cinemascopio Banatzailea / Distribución / Distribution Garça Torta Filmes garcatortafilmes@gmail.com

Zuzendaritza / Dirección / Director Ivana Bošnjak, Thomas Johnson Animazioa / Animación / Animation Ivana Bošnjak, Thomas Johnson Gidoia / Guión / Screenplay Ivana Bošnjak, Thomas Johnson Muntaketa / Montaje / Editing Iva Kraljevi Soinua / Sonido / Sound Hrvoje Štefoti Musika / Música / Music Hrvoje Štefoti Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Ivan Slip evi Ekoizpena / Producción / Production Bonobostudio Banatzailea / Distribución / Distribution Bonobostudio vanja@bonobostudio.hr

Leo lengusuaren kostaldeko etxera doa oporretan. Berton ‘Sem Coração’ (Bihotz gabekoa) deitzen duten neska ezagutuko du. Leo va a pasar las vacaciones a casa de su primo, en un pueblo pesquero. Allí conoce a una chica a la que llaman ‘Sem Coração’ (Sin corazón). Leo goes on vacation at his cousin’s, in a fishing village. There he meets a girl who goes by the nickname ‘Sem Coração’ (Heartless).

¿Cuál de las dos imágenes es la real? ¿El reflejo que nos observa desde el interior del espejo o la imagen que posa frente a él? En pasillos llenos de espejismos, alguien intentará descubrir si está mirando a un extraño o a una parte oculta de sí mismo. Which image is real - the one staring at us from the mirror or the one standing in front of it? In hallways filled with illusions, a simulacrum behind the looking glass, he is trying to find out if he is looking at a stranger or a hidden part of himself.

SHIPWRECK

SOROA

2014, 15’, DOK HERBEHEREAK / PAÍSES BAJOS / THE NETHERLANDS

2014, 13’, FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Zuzendaritza / Dirección / Director Morgan Knibbe Gidoia / Guión / Screenplay Morgan Knibbe Muntaketa / Montaje / Editing Morgan Knibbe Musika / Música / Music Carlos Dalla-Fiore Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Morgan Knibbe Ekoizpena / Producción / Production Deepfocus jos@deepfocus.nl

2013ko urriaren 3an 500 errefuxiatu eritrear zeramatzan ontzi bat urperatu egin zen Lampedusa uharteko itsasaldean. 360 bat pertsona ito ziren. Bizirik atera zen bat Abraham izan zen eta amesgaiztoa gogora ekartzen du kroskoen hilerritik pasieran dabilela. Bien bitartean, kaosa piztu da portuan, ontzi militar batera ehunka hilkutxa kargatzen ari dira eta. El 3 de octubre de 2013 un barco cargado con 500 refugiados eritreos naufragó en la costa de la isla de Lampedusa. Unas 360 personas se ahogaron. Abraham, uno de los supervivientes, rememora la pesadilla mientras camina por un cementerio de pecios. Entretanto, el caos se desata en el puerto, donde centenares de ataúdes están siendo cargados en un buque militar. On October 3rd, 2013, a boat carrying 500 Eritrean refugees sunk off the coast of the Italian island of Lampedusa and over 360 people drowned. Abraham, one of the survivors, walks through a graveyard of shipwrecks and remembers this nightmarish experience. Meanwhile, chaos breaks loose at the harbor, where hundreds of coffins are being loaded onto a military ship.

48

Bi irudietako zein da benetakoa? Ispiluaren barrualdetik begira daukagun isla ala ispiluaren aurrean dagoen irudia? Ameskeriaz jositako korridoretan, norbait arrotz bati edo norberaren ezkutuko parte bati begira dagoen jakiten saiatuko da.

Lur elkorra, eguzkia, haizea. Prozesio batek paisaia zeharkatzen du. Beren otoitzen oihartzunak euria dakar. Tierra árida, sol, viento. Una procesión cruza el paisaje. El eco de sus plegarias trae la lluvia. Arid soil, sun, wind. A procession crosses the landscape. The echoes of their prayers bring the rain.

LEHIAKETA / CONCURSO AUDITORIO ALHÓNDIGA - ARRIAGA

ALHÓNDIGA BILBAO AUDITORIOA / ARRIAGA

SEM CORAÇÃO

Zuzendaritza / Dirección / Director Asier Altuna Gidoia / Guión / Screenplay Asier Altuna Muntaketa / Montaje / Editing Laurent Dufreche Soinua / Sonido / Sound Alazne Ameztoy Musika / Música / Music Javi P3Z Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Gaizka Bourgeaud Aktoreak / Intérpretes / Cast August Dirks, Roberto Álvarez, Jose Manuel Aristizabal, Jose Ignacio Murua Ekoizpena / Producción / Production TXINTXUA FILMS, Marian Fernández Pascal Banatzailea / Distribución / Distribution KIMUAK kimuak@filmotecavasca.com

49


Zuzendaritza / Dirección / Director Laurence Bonvin Muntaketa / Montaje / Editing Orsola Valenti Soinua / Sonido / Sound Gilles Aubry Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Laurence Bonvin Ekoizpena / Producción / Production Laurence Bonvin focus@laurencebonvin.com

Blikkiesdorp Lurmutur Hiriaren kanpoaldean dagoen auzo bat da, behin-behineko ostatu hartzeko lekua. Udalak eraikita, 2008az geroztik gizarte maila desberdineko jendea bizi izan da bertan. Nahiz eta bizi-baldintzak gogorrak izan eta egunean egunekoa bizi zer gertatuko den jakin gabe, ikusten dugu bertakoak etxeak txukuntzen saiatzen direla eta euren bizitza duintasunez eramateko ahalegina egiten dutela, goiari eutsiz. Blikkiesdorp es un barrio de alojamiento temporal a las afueras de Ciudad del Cabo. Construido por el ayuntamiento, está ocupado desde 2008 por personas de diferentes contextos sociales. A pesar de las duras condiciones de vida y la incertidumbre que envuelve su futuro, vemos cómo estas personas se esfuerzan por mejorar sus casas y llevar una vida digna, mientras tratan de mantener el ánimo bien alto.

Albertok denboran atzera egin dezake, oroitzapenak galdu gabe. Hortaz, informazio pribilegiatua dauka, eta informazio horrek gertakari zehatz batzuk konpontzeko eta zoria kontrolatzeko aukera ematen dio. Akats guztiak zuzendu daitezke, denbora-kontua baino ez da. Alberto puede retroceder en el tiempo sin perder sus recuerdos. Esto le proporciona una información privilegiada que le permite rectificar determinados hechos y controlar su suerte. Cualquier error puede ser subsanado, solo es cuestión de tiempo. Alberto can go back in time without loosing his memories. Thanks to this useful inside information he can amend some acts and control his fate. Any mistake can be fixed. It’s only a matter of time.

Blikkiesdorp is a newly built temporary housing area in the far periphery of Cape Town. Erected by the municipality, it is occupied since 2008 by people from very different backgrounds. Despite the harsh living conditions and the uncertainty of their future, the people we come across do all their best to improve their house, to make a living and keep their spirits high.

TANT QU’IL NOUS RESTE DES FUSILS À POMPE

Zuzendaritza / Dirección / Director Gregorio Muro, Mikel Muro Animazioa / Animación / Animation Aitor Gaston, Mikel Muro Gidoia / Guión / Screenplay Gregorio Muro, Javier Etxaniz Muntaketa / Montaje / Editing Ibai Elortza Soinua / Sonido / Sound Javi Alonso Musika / Música / Music Aranzazu Calleja Argazkigintza / Fotografía / Cinematography César Cabañas Aktoreak / Intérpretes / Cast Ramón Agirre, Sandra Ferrús, Vito Rogado, Paco Sagarzazu, Gorka Aguinagalde, Iñigo Salinero Ekoizpena / Producción / Production Gregorio Muro gremur@gmail.com

LEHIAKETA / CONCURSO AUDITORIO ALHÓNDIGA - ARRIAGA

ALHÓNDIGA BILBAO AUDITORIOA / ARRIAGA

2014, 14’, ANI EUSKADI / BASQUE COUNTRY

2014, 25’, DOK SUITZA / SUIZA / SWITZERLAND

THE BIGGER PICTURE 2014 , 7’, ANI EB / R.U. / UK

2014, 30’, FIK FRANTZIA / FRANCIA / FRANCE Zuzendaritza / Dirección / Director Caroline Poggi, Jonathan Vinel Gidoia / Guión / Screenplay Caroline Poggi, Jonathan Vinel, François Peyroux Muntaketa / Montaje / Editing Vincent Tricon Soinua / Sonido / Sound Maxime Roy, Romain Ozanne Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Raphaël Vandenbussche Aktoreak / Intérpretes / Cast Lucas Doméjean, Nicolas Mias, Naël Malassagne Ekoizpena / Producción / Production Le G.R.E.C. info@grec-info.com

50

TEMPO INVERSO

SOUNDS OF BLIKKIESDORP

Bero handia egiten du. Kaleak huts-hutsik daude. Palmondoak sufritzen ari dira eta fusilek negar egiten dute. Joshuak hil egin nahi du, baina ez du Maël anaia bakarrik utzi nahi. Orduan, Icebergs taldearekin egiten du topo.

Bi seme eta ama zaharra; ez da amaierarik ikusten. The Bigger Picture filmak pertsonaia bizidun erraldoiak erabiltzen ditu, benetako tamainako dekoratuetan, zahartutako gurasoen zaintzari buruzko ipuin latz eta umore iluneko bat kontatzeko.

Hace un calor espantoso. Las calles están extrañamente vacías. Las palmeras sufren y los fusiles lloran. Joshua quiere morir pero no quiere dejar a su hermano Maël solo. Es entonces cuando se encuentra con la banda de Los Icebergs.

Dos hijos; una anciana madre; ningún final aparente. The Bigger Picture utiliza personajes animados gigantes en decorados de tamaño real para narrar un cuento duro y con un humor un tanto oscuro acerca del cuidado de los padres cuando envejecen.

It’s damned hot. Streets are oddly empty. Palms are suffering and shot guns crying. Joshua wants to die but doesn’t want to leave his brother Maël alone. Meanwhile he meets with a gang: the Icebergs.

Two sons; one elderly mother; no end in sight. The Bigger Picture uses giant animated characters in lifesize sets to tell the stark and darkly humorous tale of caring for an ageing parent.

Zuzendaritza / Dirección / Director Daisy Jacobs Animazioa / Animación / Animation Daisy Jacobs, Christopher Wilder Gidoia / Guión / Screenplay Daisy Jacobs Muntaketa / Montaje / Editing Vera Simmonds Musika / Música / Music Huw Bunford Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Max Williams Aktoreak / Intérpretes / Cast Christopher Nightingale, Alisdair Simpson, Anne Cunningham Ekoizpena / Producción / Production NFTS - National Film and Television School Beaconsfield Studios Station Road Kontaktua / Contacto / Contact daisyjacobs@btinternet.com

51


VOID

2013, 4’, ANI TURKIA / TURQUÍA / TURKEY

2014, 17’, FIK DANIMARKA / DINAMARCA / DENMARK

Zuzendaritza / Dirección / Director Ayce Kartal Animazioa / Animación / Animation Ayce Kartal Gidoia / Guión / Screenplay Ayce Kartal Muntaketa / Montaje / Editing Ayce Kartal Soinua / Sonido / Sound Ayce Kartal Musika / Música / Music Zeki Müren Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Ayce Kartal Ekoizpena / Producción / Production Ayce Kartal aycekartal@gmail.com

Zuzendaritza / Dirección / Director Milad Alami, Aygul Bakanova Gidoia / Guión / Screenplay Milad Alami, Aygul Bakanova Muntaketa / Montaje / Editing Henrik Vincent Thiesen Soinua / Sonido / Sound Morten Green Musika / Música / Music Patrick Jonsson Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Jakob Wiessner Aktoreak / Intérpretes / Cast Lars Mikkelsen, Dar Salim Ekoizpena / Producción / Production Pebble Nordic Factory Ivs Banatzailea / Distribución / Distribution Danish Film Institute festivalkd@dfi.dk

Komunikabideen zentsura kritikatzeko 2013. urteko maiatza eta uztaila artean Gezi de Taksim, Turkian gertatutako protestei buruzko filme autozentzuratua. Una película autocensurada para criticar la censura mediática en torno a las protestas del parque Gezi de Taksim, ocurridas entre mayo y julio de 2013 en Turquía. Self-censored film that is actually a criticism of the media censorship imposed during the Taksim Gezi Park protests which took place in Turkey between May and July 2013.

Ferryan egindako gaueko bidaia batean hutsunearen sentsazioa aztertzen du film honek. Tabernan Daniel berriketan hasiko da Amirrekin. Baina Danielek berriketa baino zerbait gehiago nahi, zerbait pertsonalagoa eskatu nahi dio Amirri. La película explora la sensación de vacío en un viaje nocturno en ferry. En el bar, Daniel entabla conversación con Amir. Pero Daniel no busca mantener una conversación trivial. Quiere algo más de Amir, algo mucho más personal. Exploring feelings of emptiness, the film is set on a ferry during a night trip. At the bar, Daniel starts a conversation with Amir. But Daniel is not looking to make small talk. He is after something else from Amir, something entirely more personal.

VIERNES 20:15

WASHINGTONIA

2014, 9’, DOK ARGENTINA

2014, 24’, FIK GREZIA / GRECIA / GREECE

Zuzendaritza / Dirección / Director Agustín Burghi Gidoia / Guión / Screenplay Agustín Burghi Muntaketa / Montaje / Editing Iara Rodriguez Vilardebó Soinua / Sonido / Sound Sofía Straface Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Juan Renau Ekoizpena / Producción / Production Agustín Burghi Banatzailea / Distribución / Distribution Agustín Burghi agustinburghi@gmail.com

Zuzendaritza / Dirección / Director Konstantina Kotzamani Animazioa / Animación / Animation Vaggelis Roubos Gidoia / Guión / Screenplay Konstantina Kotzamani Muntaketa / Montaje / Editing Leonidas Papafotiou Soinua / Sonido / Sound Persefoni Miliou Musika / Música / Music Drog_A_tek, Panou Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Yiannis Kanakis Aktoreak / Intérpretes / Cast Mamadou Diallo, Eutychia Stefanidou, Katerina Iliadi, Nikos Christofidis, Iraklis Nousas, Spyros Spyrou, Sally ‘black out’ Ekoizpena / Producción / Production Squared Squared Kontaktua / Contacto / Contact kkotzamani@yahoo.com

Ostirala, 20:15an. Gaua da eta bagoian emakumeak baino ez daude. Emakumeentzat bidaia hori ohitura bihurtu da. Izan ere, General Alvear espetxera joaten dira astebururo, familiarrak bisitatzera. Viernes, 20:15. Un vagón lleno de mujeres avanza en la noche. Para ellas, el viaje es una rutina de la que no pueden escapar. Ese tren las lleva cada fin de semana adonde viven sus familiares, detenidos en la prisión de General Alvear. Friday 8:15 PM. A train full of women goes on the night. This journey is routine for them. This train takes them every weekend where theirs husbands and relatives live, in General Alvear prison.

Washingtonia jirafen bihotzak entzun ezin direnean hasten da. Washingtonia Atenasen aukerako izen bat da; han, jendea eta animaliak udaran tristatu egiten dira, beroa dela-eta. Washingtonia kakalardo gorriak bihotza jan ez dion palmondo bakarra da. Bihotz txiki eta lehorra du, eta inori ez zaizkio bihotz txiki eta lehorrak gustatzen. Washingtonia comienza cuando los corazones de las jirafas ya no se pueden escuchar. Washingtonia es un nombre alternativo para Atenas, un lugar en el que la gente, como los animales, se sume en la tristeza veraniega provocada por el calor. Washingtonia es la única palmera cuyo corazón no ha sido devorado por el escarabajo rojo. Su corazón es pequeño y seco, y a nadie le gustan los corazones pequeños y secos. Washingtonia starts when the giraffes’ heart can no longer be heard. Washingtonia is an alternative name for Athens, a place where people, like animals, fall into summertime sadness because of the heat. Washingtonia is the only palm tree that its heart is not devoured by the red beetle. Because its heart is small and dry and no one likes small and dry hearts.

52

LEHIAKETA / CONCURSO AUDITORIO ALHÓNDIGA - ARRIAGA

ALHÓNDIGA BILBAO AUDITORIOA / ARRIAGA

TORN STAN

53


ALHÓNDIGA BILBAO AUDITORIOA / ARRIAGA 54

WILD ZWIJN (WILD BOAR)

2013, 26’, DOK HERBEHEREAK / PAÍSES BAJOS / THE NETHERLANDS Zuzendaritza / Dirección / Director Willem Baptist Gidoia / Guión / Screenplay Willem Baptist Muntaketa / Montaje / Editing Albert Markus Soinua / Sonido / Sound Jeroen Goeijers Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Dirk-Jan Kerkkamp Ekoizpena / Producción / Production Zuidenwind Filmproductions Banatzailea / Distribución / Distribution NPO Sales info@nposales.com

Naturan arau bakarra dago: jatea ala elikagai izatea. Wild Zwjen (Basurdea) gizakiaren eta basurdeen ugaritzearen arteko lotura bitxiari buruzko dokumental poetiko eta liluragarri bat da. Pelikulak nahaste, etsipen eta aukera istorio bat kontatzen du, eta gizakiek jarritako arau eta legeak betetzen ez dituzten izaki bihurri batzuen inbasioa da testuingurua. En la naturaleza sólo una regla cuenta: comer o ser comido. Wild Zwjen (Jabalí) es un documental poético y visualmente arrebatador acerca de la curiosa relación entre el hombre y la creciente presencia del jabalí. La película narra una historia de confusión, desesperación y oportunidad en medio de una invasión de criaturas revoltosas que no acatan las reglas y leyes impuestas por el hombre. In nature only one rule counts; eat or be eaten. Wild Boar is a poetic and visually arresting documentary about the curious relationship between man and the rise of the wild boar. The film tells a story about confusion, despair and opportunity amidst the invasion of unruly creatures that won’t abide by manmade rules and laws.


INFOEUSKADI INFOSPAIN


2013, 4’, ANI EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Nacho Rodríguez Animazioa / Animación / Animation Nacho Rodríguez Gidoia / Guión / Screenplay Nacho Rodríguez Muntaketa / Montaje / Editing Nacho Rodríguez Musika / Música / Music Abelardo Fernández Bagüés Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Nacho Rodríguez Ekoizpena / Producción / Production Abelardo Fernández Bagüés Banatzailea / Distribución / Distribution BANATU FILMAK info@banatufilmak.com

2014, 22’, DOK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

Hiltzen ari den planeta bateko katutxo batek bidaia luze bat egitea erabakitzen du, planeta salbatze aldera. A Lifestory II. mendeko «Perlaren ereserkia» olerkian libreki oinarrituta dago, eta metafora bat azaltzen du: bizitza haurtzaroko ametsak jatorri eta helburu dituen bide bat da.

2013ko martxoa. Madrilgo erdiguneko auzo bateko bizilagunak hilabeteak daramatzate poliziak setiatuta. Egoera zentzugabe horrekin ohituta daude dagoeneko eta ezer gertatuko ez balitz bezala bizitzen saiatzen dira.

Un pequeño gatito que vive en un planeta que se muere parte a un largo viaje para salvarlo. Basado libremente en el poema del siglo II ‘El himno de la perla’, A Lifestory es una metáfora que propone que la vida es un camino cuyo origen y destino está en los sueños de la infancia.

Marzo 2013. Desde hace meses los vecinos de un céntrico barrio de Madrid viven sitiados por la policía. Acostumbrados a esta absurda situación, intentan realizar su vida cotidiana como si nada ocurriera.

A little cat departs to a long journey in order to save his dying planet. A loosely based animation upon “The Hymn of the Pearl”, a poem from the second century AD, A Lifestory is a metaphor of life as a path which origin and destiny remains in the childhood dreams.

Zuzendaritza / Dirección / Director Augusto Martínez Torres Gidoia / Guión / Screenplay Augusto Martínez Torres Muntaketa / Montaje / Editing Laura Pérez Sola Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Almudena Sánchez Ekoizpena / Producción / Production CINEMA XZY Banatzailea / Distribución / Distribution CINEMA XZY Kontaktua / Contacto / Contact aparajito@telefonica.net

March 2013. The residents of a central neighbourhood in Madrid are sorrounded by the police for some months. As they got used to this absurd situation, they try to live their live as everything was normal.

AIO

AZARES

2013, 10’, FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

2014, 6’, FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Zuzendaritza / Dirección / Director Asier Sustaeta Gidoia / Guión / Screenplay Asier Sustaeta Soinua / Sonido / Sound Karlos Ibarbia Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Oihan Amezua Aktoreak / Intérpretes / Cast Idoia Uranga, Pedro Otaegi, Itziar Elias, Iñigo Aranbarri, Alaitz Olaizola, Mari Karmen Borda, Jon Goenaga, Haritz Amezua, Eki Aizpuru, Irati Lazkano Ekoizpena / Producción / Production ERABAKI PRODUKZIOAK Banatzailea / Distribución / Distribution ERABAKI PRODUKZIOAK erabakiprodukzioak@gmail.com

Zuzendaritza / Dirección / Director Aritzeder Arregui Gidoia / Guión / Screenplay Aritzeder Arregui Muntaketa / Montaje / Editing Jose M. Vilalta Soinua / Sonido / Sound Jose M. Vilalta Musika / Música / Music Joseba Beristain Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Iban Quintana Aktoreak / Intérpretes / Cast Mikel Losada, Eneko Larrazabal, Sandra Montes, David López, Inés García-Cardenal, Patxi Barreda Ekoizpena / Producción / Production Laimar Films Banatzailea / Distribución / Distribution BANATU FILMAK info@banatufilmak.com

Duela zenbait urte jasandako gertakari batek eromenera darama sendi oso bat.

Erabaki batek zentzugabeko bideetara eta kontrolatzen ez ditugun egoeretara eraman gaitzake… ala ez.

Hechos del pasado llevan hasta el extremo a toda una familia.

Una decisión nos puede conducir por caminos irracionales y fuera de nuestro control… o no.

Past events will drive a whole family into the extreme.

A decision may drive ourselves by irrational paths and out of our control… or not.

INFOEUSKADI / INFOSPAIN SALAS GOLEM - ALHÓNDIGA ARETOAK

ALHÓNDIGA BILBAO AUDITORIOA 58

ASEGURADA DE INCENDIOS

A LIFESTORY

59


2014, 18’, FIK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

2013, 2’, FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Araceli Sánchez Gidoia / Guión / Screenplay Ainize Medrano, Iñigo Rodilla, Araceli Sánchez, Sergei Sobera, Claudia Urquijo Muntaketa / Montaje / Editing Araceli Sánchez, Sergei Sobera Soinua / Sonido / Sound Iñigo Rodilla, Sergei Sobera Musika / Música / Music Kushif Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Araceli Sánchez Aktoreak / Intérpretes / Cast Iñigo Rodilla, Sergei Sobera Ekoizpena / Producción / Production Ainize Medrano Banatzailea / Distribución / Distribution Sergei Sobera Kontaktua / Contacto / Contact araceli.perna@gmail.com

Azkuna bekek landa-eremuetako gazteei urtebete hirian, landatik kanpo, bizitzeko aukera ematen diete. Las becas Azkuna permiten a los jóvenes de la periferia rural vivir un año en la ciudad, fuera del campo. The Azkuna scholarships allow the young countrymen to live in the city for a year.

Berrogeita hamarreko hamarkada. Benidormeko alkateak arazo bat dauka. Arazo hori pertsona batek bakarrik konpon dezake, eta El Pardo jauregian bizi da. Años cincuenta. El alcalde de Benidorm tiene un problema. Sólo hay una persona capaz de resolverlo y vive en el Palacio de El Pardo. Spain in the fifties. The mayor of Benidorm has a problem. There is only one person able to solve it: The Caudillo.

BIDE BERRIAK: ELIKADURA BURUJABETZA EUSKAL HERRIAN

BLUE(S) LINE(S) 2014, 8’, FIK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

2014, 23’, DOK EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Santiago Ron, Maritxu Arroyo Gidoia / Guión / Screenplay Maritxu Arroyo Muntaketa / Montaje / Editing Santiago Ron, Mikel Peña, Sandra Rodriguez Soinua / Sonido / Sound Xabi Agirre Musika / Música / Music Damián Peña Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Jokin Agirregoikoa Ekoizpena / Producción / Production Zirriborro zirriborro@zirriborro.tv

60

Zuzendaritza / Dirección / Director Óscar Bernàcer Gidoia / Guión / Screenplay Óscar Bernàcer Muntaketa / Montaje / Editing Óscar Bernàcer Soinua / Sonido / Sound Iván Martínez Rufat Musika / Música / Music Iván Capillas Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Gabriel Guerra Cámara Aktoreak / Intérpretes / Cast Sergio Caballero, Rosario Pardo, Carlos Areces Ekoizpena / Producción / Production Nakamura Films Banatzailea / Distribución / Distribution Agencia Audiovisual FREAK nacional@agenciafreak.com

INFOEUSKADI / INFOSPAIN SALAS GOLEM - ALHÓNDIGA ARETOAK

ALHÓNDIGA BILBAO AUDITORIOA

BIKINI

BECAS AZKUNA ¿Y SI NO FUERA DE CAMPO?

Badakigu zer jaten dugun? Nondik datorren? Nola ekoizten den? Nork ekoizten duen? Elikadura ekoiztu eta kontsumitu baino gehiago da, antolakuntza eta harreman desberdinak eta justuagoak eraikitzea da, non pertsonak, duintasuna eta elkartasuna modu berri batean proposatzen diren. ¿Sabemos lo que comemos? ¿De dónde viene? ¿Cómo se produce? ¿Quién lo produce? La alimentación implica mucho más que producir y consumir, es una nueva forma de organizarnos y de relacionarnos más justa, donde las personas, la dignidad y la solidaridad cobran un nuevo sentido. Do we know what we eat? Where and how is it produce? Who produces it? Food means more than producing and consuming. It is a more equitable way to organize us and to be in contact to each other, a new way where people, dignity and solidarity get a new meaning.

Sentimenduak dira garrantzitsu; horregatik, gauzen sintaxiari begira dagoenak ez zaitu sekula erabat musukatuko. Inozo izatea, udaberria munduan dagoen bitartean. Como el sentimiento es lo primero, quien presta atención a la sintaxis de las cosas nunca te besará completamente; ser un completo estúpido, mientras la Primavera está en el mundo.

Zuzendaritza / Dirección / Director Julius Richard Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Julius Richard Ekoizpena / Producción / Production Julius Richard juliusrichard@hotmail.com

As feeling is first, the person who pays attention to the syntax of things will never wholly kiss you; beeing a wholly fool… while Spring is in the world.

61


DON MIGUEL

2013, 7’, DOK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

2014, 5’42’’, ANI EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Zuzendaritza / Dirección / Director Jaime Refoyo, Xesco Pla Gidoia / Guión / Screenplay Jaime Refoyo, Xesco Pla Muntaketa / Montaje / Editing Jorge Mota Musika / Música / Music Miguel Marín Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Xesco Pla Aktoreak / Intérpretes / Cast Jaime Refoyo Ekoizpena / Producción / Production Eddie Saeta eddie@eddiesaeta.com

Zuzendaritza / Dirección / Director Kote Camacho Animazioa / Animación / Animation Kote Camacho Gidoia / Guión / Screenplay Kote Camacho Muntaketa / Montaje / Editing Kote Camacho Soinua / Sonido / Sound Iñigo Telletxea Musika / Música / Music Richard Wagner Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Kote Camacho Aktoreak / Intérpretes / Cast Eriz Alberdi, Joseba Apaolaza Ekoizpena / Producción / Production ZASTAFILMS Banatzailea / Distribución / Distribution KIMUAK kimuak@filmotecavasca.com

Irudietan ikusten da, batetik, Jaime Refoyok “kontenplazio” pintura-keinua egin aurretik zer giro dagoen; eta bestetik, gero esku hutsezko teknikarekin nola gauzatzen duena zirkulu perfektua. Las imágenes nos muestran el ambiente previo a la realización por parte de Jaime Refoyo del gesto pictórico ‘contemplación’. Así como su posterior ejecución. Un círculo perfecto ejecutado a mano alzada. The images first show the atmosphere just before Jaime Refoyo carries out the pictorical gesture of ‘contemplation’. And then its execution. A perfect circle executed freehand.

Eugenio, aizkora eskuetan duela, Don Miguelen botikan agertzen da, pletoriko. Azken honek paper batzuk sinatzea nahikoa da bankuak Eugeniori eskatu duen dirua mailegatzeko. Baina, sinatu eta Eugenio pozik utzi beharrean, Don Miguelek tratu bat proposatzen dio. Eugenio acude con su hacha a la botica de Don Miguel, pletórico. Don Miguel solo tiene que firmar unos papeles para que el Banco por fin preste a Eugenio el dinero que ha pedido. Pero en lugar de firmar y dar una alegría a Eugenio, Don Miguel le propone un trato. Eugenio heads axe in hand to Don Miguel’s pharmacy, plethoric. Don Miguel only has to sign a few documents in order that the Bank will finally lend Eugenio the money he’s asked for. But instead of signing them and making Eugenio’s day, Don Miguel proposes him a deal.

DESPORTISTAS

EL LADRÓN DE CARAS

2014, 5’, ANI ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN Zuzendaritza / Dirección / Director Iván Ramírez, Juan Carlos Arniz, Ana Rodríguez Animazioa / Animación / Animation Juan Carlos Arniz Gidoia / Guión / Screenplay Ivan Ramirez, Juan Carlos Arniz, Ana Rodríguez Muntaketa / Montaje / Editing Juan Carlos Arniz Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Ana Rodríguez Aktoreak / Intérpretes / Cast José Antonio Cerro Ekoizpena / Producción / Production ECAM Banatzailea / Distribución / Distribution ECAM Distribución promocion@ecam.es

2013, 12’, ANI ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

Kirol-jardunaldi batean, badirudi atletek bolada txarra dutela. Durante un evento deportivo, los atletas parecen estar pasando una mala racha.

Etsai ahaldun eta muzin batek neska misteriotsu bat krudelki eraso du. Paul F. Gimbal detektibeak neskari laguntzea erabaki du, eta ikerketa ilun bat egingo du, dena deuseztatu nahi duen lapur arriskutsu hori gainditzeko.

During a sport event, athletes seem to be in the middle of a bad streak.

Una misteriosa chica ha sido atacada cruelmente por un poderoso y esquivo enemigo. El detective Paul F. Gimbal decide ayudarla y lleva a cabo una oscura investigación para intentar vencer al peligroso ladrón que quiere destruirlo todo. A mysterious young woman has been horribly attacked by a powerful and elusive enemy. Detective Paul F. Gimbal decides to protect her and undertakes a search to overcome the dangerous thief who wants to destroy everything.

62

INFOEUSKADI / INFOSPAIN SALAS GOLEM - ALHÓNDIGA ARETOAK

ALHÓNDIGA BILBAO AUDITORIOA

CONTEMPLATION

Zuzendaritza / Dirección / Director Jaime Maestro Animazioa / Animación / Animation David Alcoriza, David Andreu, Juan Calabuig, Beatriz Hernández, David Martínez, David Blanco, David García, Cristina Hernández, Tono Giménez, Curro Miralles, Moisés Ojeda, Eduardo Pallares, Natalia Ponce, Carlos Salvador, Jaime Vallejo, Hexi Murillo, Ana Burell, Pablo Calviño, Gerardo Medina, Arnau Blanes, Belen Duartes Soinua / Sonido / Sound J. Pérez, J. Cardells, J. Salva Musika / Música / Music Juan Andrés GT Aktoreak / Intérpretes / Cast Isabel Requena, Joan Verdú Ekoizpena / Producción / Production Escuela de Animación PRIMERFRAME distribucion@primerframe.com

63


2014, 16’, FIK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

2014, 22’, DOK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN Zuzendaritza / Dirección / Director Fermín Sales Segarra Gidoia / Guión / Screenplay Cristina Algarra, Davani Varillas Muntaketa / Montaje / Editing Davani Varillas Soinua / Sonido / Sound Cristina Algarra, Davani Varillas Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Víctor Sanz Ekoizpena / Producción / Production Fermín Sales Segarra Banatzailea / Distribución / Distribution UAB – Máster en Documental Creativo Kontaktua / Contacto / Contact m.documental.creativo@uab.cat

Glauber Rocha zinemagile brasildarrak, 1970eko Espainia frankistan, Cabezas Cortadas pelikula filmatu zuen; diktadore latinoamerikar bat protagonista duen gainbehera, botere- eta burugabekeria-istorio bat da. El Viaje Glauber pelikularen oinarria Cabezas Cortadas filmaren porrota da, eta helburua Glauber Rocharen filma eta zinema-lana aldarrikatzea da. En 1970, el cineasta brasileño Glauber Rocha filmó en la España franquista la película Cabezas Cortadas, una historia de decadencia, poder y delirio protagonizada por un dictador latinoamericano. El Viaje Glauber parte del fracaso de Cabezas Cortadas para reivindicar la película y el cine de Glauber Rocha. In 1970, the Brazilian film-maker Glauber Rocha filmed in Franco’s Spain Cutting Heads, a story of decadence, power and delirium stared by a Latin American dictator. The Glauber’s Journey begins with the failure of Cutting Heads just to claim the film and the Glauber Rocha’s cinema.

Aitak, hil aurretik, Judithi hitz eman zion haren kotxea, 96ko Ford Escorta, beretzat izango zela adinez nagusi izaten zenean. Judithek 18 urte bete berri ditu eta aitaren kotxearen bila joatea erabaki du; kotxea berreskuratzea, ordea, ez da uste bezain erraza izango. Antes de morir, el padre de Judith le prometió que podría quedarse con su coche, un Ford Escort del 96, cuando fuese mayor de edad. Recién cumplidos los 18, Judith decide ir en busca del coche de su padre, pero recuperarlo no será tan fácil como ella pensaba. Before Judith’s father passed away he promised her that, once she turned eighteen, she could have his old Ford Escort. A few months after her eighteenth birthday, Judith decides to retrieve his father’s car, but it won’t be as easy as she thought.

EN ARKADIA KURT

FORGED 2014, 2’, ANI ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

2014, 22’, DOK EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Juan Carlos Idirin Gidoia / Guión / Screenplay Juan Carlos Idirin Muntaketa / Montaje / Editing Juan Carlos Idirin Soinua / Sonido / Sound Juan Carlos Idirin Musika / Música / Music Juan Carlos Idirin Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Juan Carlos Idirin Ekoizpena / Producción / Production Juan Carlos Idirin Banatzailea / Distribución / Distribution Juan Carlos Idirin juan.carlos.idirin@bizkaia.net

Zuzendaritza / Dirección / Director Estel Díaz Gidoia / Guión / Screenplay Pol Cortecans Muntaketa / Montaje / Editing Anaïs Urraca Soinua / Sonido / Sound Júlia Benach Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Simón García-Miñaur Aktoreak / Intérpretes / Cast Roser Tapias, Dolo Beltrán, Sílvia Sabaté Ekoizpena / Producción / Production Escac Films Banatzailea / Distribución / Distribution Escac Films gisela.casas@escac.es

INFOEUSKADI / INFOSPAIN SALAS GOLEM - ALHÓNDIGA ARETOAK

ALHÓNDIGA BILBAO AUDITORIOA

FORD ESCORT

EL VIAJE GLAUBER

Kurt duela urte batzuk Bizkaiko herri urrun batera bizitzera etorritako italiar bat da. Bizkaian aurkitu al du ‘munduan dagokion lekua’? Kurt es un italiano que vive desde hace ya varios años en un remoto pueblecito de Bizkaia. ¿Será que ahí ha encontrado su ‘lugar en el mundo’? Kurt is an Italian who lives in a remote little village of Biscay for some years. Has he probably found his ‘place in the world’ there?

Hondamena gizakiaren eta funtsezko materiaren eta denboraren indar poetikoaren arteko topagune gisa azaldua. Jolas erakargarri bat, non gizakiak bere kristalezko eta hormigoizko euskarritik itotako naturara hurbiltzen gaituzten oroimenik eta oztoporik gabeko lekuetan sartuko garen, leihoetan zehar, argi-ilunen artean. La evocación de la ruina como espacio de encuentro del hombre con la materia esencial y la fuerza poética del tiempo, en un atrayente juego de ventanas por las que introducirnos, entre sombras y luces, en lugares con memoria y sin barreras que nos acercan a una naturaleza ahogada por el hombre con su armazón de hormigón y cristal. The evocation of the ruin as a meeting of human being with the essential matter and poetic force of time, an attractive set of windows that introduce, between shadow and light, in places with no memory barriers and bring us to a nature by human being drowned his shell of concrete and glass.

Zuzendaritza / Dirección / Director Chema Rodríguez Posy Animazioa / Animación / Animation Chema Rodríguez Posy Gidoia / Guión / Screenplay Chema Rodríguez Posy Muntaketa / Montaje / Editing Chema Rodríguez Posy Soinua / Sonido / Sound Esteban Belvís Musika / Música / Music Esteban Belvís Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Chema Rodríguez Posy Ekoizpena / Producción / Production Chema Rodríguez Posy Banatzailea / Distribución / Distribution QUECHUA FILMS Kontaktua / Contacto / Contact info@posy.es

64

65


2014, 9’30’’, FIK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

2013, 4’, ANI EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Nacho Rodríguez, Gina Thorstensen Animazioa / Animación / Animation Gina Thorstensen, Nacho Rodríguez, Giulia Bellunato Gidoia / Guión / Screenplay Nacho Rodríguez, Gina Thorstensen Muntaketa / Montaje / Editing Gina Thorstensen, Nacho Rodríguez Musika / Música / Music Gotye, Wally de Backer Ekoizpena / Producción / Production Gina Thorstensen, Nacho Rodríguez Banatzailea / Distribución / Distribution BANATU FILMAK info@banatufilmak.com

Gotyerentzako bideoklipa. Giving Me a Chance filmak amodio-istorio baten bidaia surrealista bat kontatzen du, irrika, idealizazioa eta frustrazioa esploratuz. Hori guztia lau dimentsiotan. Videoclip para Gotye. Giving Me a Chance narra el viaje surrealista de una historia de amor, explorando el anhelo, idealización y frustración. Todo ello en 4 dimensiones. Music video for Gotye. Giving Me a Chance is a surreal journey into a love relationship, exploring longing, idealisation and frustration. All wrapped up in 4 dimensions.

Aukera on bat sortuko balitzaizu, pasatzen utziko al zenuke? ¿Y si la oportunidad llamase a tu puerta? ¿La dejarías pasar? If Opportunity knocked on your door, would you let it come inside?

ILUSIÓN, UN DOCUMENTAL DE LA MAGIA EN BILBAO

JUAN Y LA NUBE 2014, 14’, ANI ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

2013, 32’, DOK EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Imanol Ituiño de Miguel Animazioa / Animación / Animation Imanol Ituiño de Miguel Gidoia / Guión / Screenplay Imanol Ituiño de Miguel Muntaketa / Montaje / Editing Imanol Ituiño de Miguel Musika / Música / Music John Bolduan Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Imanol Ituiño de Miguel Aktoreak / Intérpretes / Cast Jesús Etcheverry, Ignacio Grassa, Javier Tejerina, Roque Ayerdi Off-eko ahotsa / Voz en off / Voice over Txabi Loyola Ekoizpena / Producción / Production Fundación BilbaoArte Fundazioa info@bilbaoarte.oirg

66

Zuzendaritza / Dirección / Director Rocío Pin-Art, Kiko Lastra Gidoia / Guión / Screenplay Kiko Lastra Muntaketa / Montaje / Editing Rocío Pin-Art Musika / Música / Music The Magnetic Button, Mindwatcher Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Emiliano Llamosas Aktoreak / Intérpretes / Cast José Felipe Ruiz, Jesús Ángel León, Carlota Storelli Ekoizpena / Producción / Production Tres en un burro Producciones Kontaktua / Contacto / Contact rocio.pin.art@gmail.com

INFOEUSKADI / INFOSPAIN SALAS GOLEM - ALHÓNDIGA ARETOAK

ALHÓNDIGA BILBAO AUDITORIOA

JAMÓN Y PIÑA

GIVING ME A CHANCE

Ilusionismoak urrezko garaiak izan zituen, gaur egun dagoeneko ia ahaztu ditugunak. Mundu osoko mago asko Bilbora etortzen ziren elkartzera, magia-ekitaldiak egitera eta sekretuak konpartitzera. Zeintzuk ziren Bilbon biltzen ziren mago horiek? Zer egiten zuten? Zer gertatu zitzaien? El ilusionismo tuvo una época dorada, hoy ya casi olvidada. Muchísimos magos de todo el mundo venían a Bilbao para juntarse, actuar, compartir sus secretos. ¿Quiénes eran esos magos que se reunían en Bilbao? ¿Qué hacían? ¿Qué fue de ellos? Illusionism has its golden age, currently almost forgotten. Plenty of magicians came over Bilbao to meet up, to perform and to share their tricks. Who were those magicians who meet up in Bilbao? What were they doing? Where are they now?

Juan lagunik ez duen haur bat da. Eta Lainoa laino lagunik ez duen laino bat. Topo egin eta adiskidetu egingo dira. Juan, ordea, hazi eta helduen mundu ilunean galduko da. Juan es un niño que no tiene amigos. La Nube no tiene amigas nubes. Se encuentran y se hacen amigos. Pero Juan crece y se pierde en el mundo gris de los adultos. Juan is a child who doesn’t have any friend. La Nube is a cloud who doesn’t have any cloud friend. They find each other and become friends. However, Juan grows up and gets lost in the grey adult world.

Zuzendaritza / Dirección / Director Giovanni Maccelli Animazioa / Animación / Animation Giovanni Maccelli, Elena del Moral, Ghonso, Alicia Jiménez, Mario Morales Gidoia / Guión / Screenplay Susana López Rubio Muntaketa / Montaje / Editing Giovanni Maccelli Soinua / Sonido / Sound Ramón Rico Musika / Música / Music Eric Foinquinos Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Giovanni Maccelli Ekoizpena / Producción / Production Zampàno Banatzailea / Distribución / Distribution Madrid en corto mail@madridencorto.es

67


LA GALLINA

2014, 12’, DOK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

2013, 17’, FIK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

Zuzendaritza / Dirección / Director Carlos Escolano García Gidoia / Guión / Screenplay Carlos Escolano García Muntaketa / Montaje / Editing Carlos Escolano García Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Carlos Escolano García Aktoreak / Intérpretes / Cast Will More, Iván Zulueta Ekoizpena / Producción / Production Carlos Escolano García cjescolano@hotmail.com

Zuzendaritza / Dirección / Director Manel Raga Gidoia / Guión / Screenplay Manel Raga Muntaketa / Montaje / Editing Pau Itarte Soinua / Sonido / Sound Diego Casares, Pablo Gregorio Musika / Música / Music Carles Santos, Pep Gimeno ‘Botifarra’ Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Jesús Merino Aktoreak / Intérpretes / Cast Arnau Gallén, Joaquín Ortega, Sílvia Sabaté Ekoizpena / Producción / Production Escándalo Films, La Foradada Films Banatzailea / Distribución / Distribution Mailuki Films, Eduardo Escribano mailukifilms@gmail.com

2004an, Andrés Duquek Iván Z dokumentala egin zuen. Hamar urte geroago, Iván Zuluetaren etxera eta irudira hurbilduko naiz, Andrés Duqueren testu baten eta Will More, fetitxe-aktore eta Ivánen alter egoaren irudiaren bitartez. Mamu-pelikula bat da, denboraren joanak utzitako hondarren gainean eraikia, presentzia absentziaren bitartez islatzen duena. En el año 2004 Andrés Duque realizó el documental Iván Z. Diez años después me acerco de nuevo a la casa y a la figura de Iván Zulueta a través de un texto de Andrés Duque y la figura de Will More, actor fetiche y álter ego de Iván. Una película de fantasmas construida sobre las ruinas del paso del tiempo y la evocación de la presencia a través de la ausencia. Andrés Duque directed the documentary Iván Z in 2004. Ten years later I approach again the house and the figure of Iván Zulueta through a text by Andrés Duque and the figure of Will More, Iván’s actor fetish and alter ego. Kunstkammer is a film of phantoms built on the ruin of the passage of time and the evocation of the presence across the absence.

Un niño que deja de ser niño, una madre que se va para siempre y un padre que nunca deja de poseerla, más allá de la vida. La Gallina es un deseo que persiste en el tiempo, es una rutina devastadora que enferma hasta convertirse en muerte. Basado en el cuento La Gallina de Mercè Rodoreda. A child who is not a child anymore, a mother who is gone forever and a father who never stops to possessing her, beyond life. The Hen is a desire that persists over time, it is a devastating routine that gets sick until become death. Based on the tale The Hen by Mercè Rodoreda.

LA CURVA

LA PESTE

2014, 3’, FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

2014, 15’, FIK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

Zuzendaritza / Dirección / Director Niko Basquez Gidoia / Guión / Screenplay Niko Basquez Muntaketa / Montaje / Editing Niko Basquez Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Vero Uribe Aktoreak / Intérpretes / Cast Ane Aguirre, Leire Eiguren, Nines Pastrana, Negu Txuki Kontaktua / Contacto / Contact niko@grafismo.com

Zuzendaritza / Dirección / Director Víctor Forniés Gidoia / Guión / Screenplay Víctor Forniés Muntaketa / Montaje / Editing Alex Blanzaco Soinua / Sonido / Sound Javier Macia Musika / Música / Music Javier Macia Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Federico Juárez Aktoreak / Intérpretes / Cast Carmen Barrantes, Maria José Moreno Ekoizpena / Producción / Production CIERZO FILMS Banatzailea / Distribución / Distribution PROMOFEST Distribución, Franc Planas info@promofest.org

Orduro 20 zakur abandonatzen dituzte errepideetan. Hurrengo bihurgunean, ordea, beste zerbait gerta daiteke. 20 perros son abandonados en la carretera cada hora. Sin embargo, la historia puede cambiar en la próxima curva. Every hour 20 dogs are abandoned on the road. The story may change in the next bend ahead.

68

Haur izateari uzten dion haur bat, betiko joan den ama bat eta, bizitzaz harago, haren jabe den aita bat. Oiloa denboran irauten duen desio bat da, heriotza bihurtzeraino gaixotzen den ohitura suntsitzaile bat. Mercè Rodoredaren Oiloa ipuinean oinarritua dago.

Bi emakume, bost mila zerri eta kirats jasanezina. Dos mujeres, cinco mil cerdos y un hedor insoportable. Two women, five thousand pigs and an unbearable stench.

INFOEUSKADI / INFOSPAIN SALAS GOLEM - ALHÓNDIGA ARETOAK

ALHÓNDIGA BILBAO AUDITORIOA

KUNSTKAMMER

69


LOS INVENCIBLES

2013, 13’, FIK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

2014, 30’, FIK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

Zuzendaritza / Dirección / Director Guillermo Alcalá-Santaella Llorens Gidoia / Guión / Screenplay Guillermo Alcalá-Santaella Llorens Muntaketa / Montaje / Editing Alberto Martín Musika / Música / Music Paul Cantelon, Adolfo Celdrán Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Anna Grenman Aktoreak / Intérpretes / Cast Kelly Guibal, Mariane Pakula Ekoizpena / Producción / Production Centro de Estudios Ciudad de la Luz Banatzailea / Distribución / Distribution The House of Films gorkaleon@thehouseoffilms.com

Zuzendaritza / Dirección / Director Javier Barbero, Martín Guerra Gidoia / Guión / Screenplay Javier Barbero, Martín Guerra Muntaketa / Montaje / Editing Cristóbal Fernández Soinua / Sonido / Sound Sergio Eraña Argazkigintza / Fotografía / Cinematography José Luis Salomón Aktoreak / Intérpretes / Cast Marcos Flórez, Sergio Fernández, Elvira Megías, Cristóbal Fernández, Julia Fernández, Matías Fulqueris, Agustín Fulqueris Ekoizpena / Producción / Production Artika Films Banatzailea / Distribución / Distribution Madrid en corto mail@madridencorto.es

Marita txikiari berri txar bat eman dio mutil-lagunak eta, laster, senide hurbilekoenari kontatuko dio. Harreman ona dute biek eta, horren ondoren, are estuagoa izango da.

Familia bat oporraldiaz gozatzen ari da aintzira baten ertzean. Ordea, ezusteko batekin egingo du topo: familiaren beraren berehalako desagertzearekin.

La pequeña Marita recibe una mala noticia por parte de su novio. La joven no tardará en compartirla con su familiar más allegado. Ambas estrecharán una relación, que de por sí, ya es muy buena.

Una familia, a orillas de un lago, inmersa en el placer de las vacaciones, termina por descubrir lo inesperado: la cercanía de su propia desaparición.

Little Marita receives bad news from her boyfriend. She will quickly share them with her most close relative. By doing so their relationship will grow even stronger than it is.

A family, immersed in the pleasures of a vacation on the shores of a lake, comes to terms with their own unexpected disappearance.

LAS RAZONES DE ELENA

LOS SERES SOMBRÍOS

2014, 15’, FIK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

2013, 19’, DOK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Zuzendaritza / Dirección / Director Almudena Verdes Dura Animazioa / Animación / Animation Pilar Fernández Gidoia / Guión / Screenplay Almudena Verdes Muntaketa / Montaje / Editing Vicente Ibañez Musika / Música / Music Pablo Gil Poveda Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Gabo Guerra Aktoreak / Intérpretes / Cast Helena Sanchís-Guarner, Eduardo Garé Ekoizpena / Producción / Production TV ON Banatzailea / Distribución / Distribution SILENCE Producción y Distribución Audiovisual silencepd@gmail.com

Zuzendaritza / Dirección / Director Lázaro Louzao Gidoia / Guión / Screenplay Lázaro Louzao Muntaketa / Montaje / Editing Alazne Vázquez, Andrea Torrecillas Kontatzaileak / Narradores / Voice Over Gonzalo Hermo, Santos Zunzunegui Ekoizpena / Producción / Production Lázaro Louzao h.p.louzao@gmail.com

Larunbat arratsalde batean, ikasle-egoitza batean, Elenak Eric, 20 urteko gazte bat, ezagutuko du. Bien lagun-taldeak elkartu dira eta, gertuko diskoteka batean txolarte bat igaro ondoren, Elena eta Eric elkarrekin joango dira. Utzitako trenbide batzuen ingurura heldu ondoren, Eric-ek kotxea soro baten barruan aparkatu eta Elena bortxatuko du.

Bizkaiko paisaia gorrotatuenen (eta, halaber, ederrenen) barrenako bidaia estetiko eta iluna, poema bisual bat. Paisaia horiek dira, besteak beste, Atxarteko harrobia, Lemoizeko zentral nuklearra eta Sestaoko Altos Hornos. Leku horiek, leku baino gehiago, izaki dirudite, eta irudiak haien arima bilatzeko bitartekoak izango dira, lekuari atxikita dagoen arima batek bizirik iraungo balu bezala.

Una tarde de sábado, en una residencia de estudiantes, Elena conoce a Eric, un joven de 20. Allí se encuentran junto a varios amigos de ambos y después de pasar un rato en una discoteca cercana, Elena y Eric se van juntos. Cerca de unas vías de tren abandonadas, Eric aparca el coche en un campo de lechugas y viola a Elena.

Un poema visual, un viaje estético y oscuro a través de algunos de los paisajes más odiados –y a la vez más hermosos– de Bizkaia. La cantera de Atxarte, la central nuclear de Lemoniz o los Altos Hornos de Sestao, entre otros. La imagen sirve para buscar el alma de estos lugares que más que lugares, son seres, como si un alma inherente al sitio perdurase tras su abandono.

In a hall of residence on a Saturday afternoon, Elena meets Eric, a 20-year-old young man. They meet up with some friends and after spend their time in a club; Elena and Eric leave the place together. Eric parks his car in a lettuce field, next to abandoned railway tracks, and rapes Elena.

A visual poem, an aesthetic and dark journey through some of the most hated –and at the same time most beautiful– landscapes of Biscay: Atxarte Quarry, Lemoniz Nuclear Power Plant or the Altos Hornos (ironworks) in Sestao, among others. Picture drives us into the search of the soul of these places, of these beings, as if a soul inherent in the place lasted after its abandon.

70

INFOEUSKADI / INFOSPAIN SALAS GOLEM - ALHÓNDIGA ARETOAK

ALHÓNDIGA BILBAO AUDITORIOA

LA PETITE FILLE

71


MORIR EN MADRID. ACTO II

2014, 26’, DOK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

2014, 30’, DOK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Zuzendaritza / Dirección / Director Josi Sierra Orrantia Gidoia / Guión / Screenplay Josi Sierra Orrantia Muntaketa / Montaje / Editing Josi Sierra Orrantia Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Josi Sierra Orrantia Ekoizpena / Producción / Production Josi Sierra Orrantia josieror@gmail.com

Zuzendaritza / Dirección / Director Joseph Gordillo Gidoia / Guión / Screenplay Joseph Gordillo Muntaketa / Montaje / Editing Joseph Gordillo, Elsa F. Van Trier Soinua / Sonido / Sound Bela da Costa Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Joseph Gordillo Ekoizpena / Producción / Production Joseph Gordillo joseph.gordillo@gmail.com

Filmak Gordoa, Galarreta eta Zalduondoko maisuen omenez 2013ko abenduaren 1ean, 1936ko zorigaiztoko gertakarien 77. urteurrenean, antolatu zituzten ekitaldien errepasoa egiten du, egia eta maisu haien duintasuna oroitzeko eta lehengoratzeko.

Madril dekadentean zelatan ibiliz, zuzendariak une historikoa harrapatzea lortzen du, zuhurki. Madrilen hiltzea, II Ekitaldia krisiaren motelaldian murgildutako hiri baten alegoria poetiko eta garratza da. Gure hiri-gizarteetako txerritegietarako bidaia. Galdutako beste gerra bat.

Recuperación de la memoria y restablecimiento de la verdad y dignidad de los maestros de Gordoa, Galarreta y Zalduondo, mediante el repaso de los actos organizados el 1 de diciembre de 2013, 77 años después de los trágicos sucesos del año 36.

Paseante al acecho en el decadente Madrid, el director consigue captar discretamente el instante histórico. Morir en Madrid, Acto II es una alegoría poética y mordaz de una ciudad sumida en el marasmo de la crisis. Un viaje a las cloacas de nuestras sociedades urbanas. Una guerra perdida, otra más.

77 years after the tragic events in 1936, the revision of ceremonies celebrated on December, 1st 2013 serve to recover the memory and to restore the truth and dignity of the teachers from Gordoa, Galarreta and Zalduondo, three villages in Álava (Basque Country).

Strolling through Madrid, a city in decay, the keenly observant director captures unnoticed the historical moment. To Die in Madrid: Act II is a poetic and acid allegory of a village sunken into the depths of economic crisis. It is a journey into the gutters of our urban societies. A lost war… one more.

MAMBA BEAT S.O.S.

NIRE AITAREN ETXEA

2014, 4’, FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Zuriñe Goikoetxea Gidoia / Guión / Screenplay Zuriñe Goikoetxea Muntaketa / Montaje / Editing Alejandro Girona Musika / Música / Music Mamba Beat Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Ernesto Báez Aktoreak / Intérpretes / Cast Mamen Aranda, Alfonso Álvarez de Felipe, Robolfo Ekoizpena / Producción / Production Nouvelle Basque Banatzailea / Distribución / Distribution Nouvelle Basque nouvellebasque@gmail.com

72

INFOEUSKADI / INFOSPAIN SALAS GOLEM - ALHÓNDIGA ARETOAK

ALHÓNDIGA BILBAO AUDITORIOA

MAGISTER IN MEMORIAM

2014, 7’, DOK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Mamba Beat taldearen SOS izeneko bideoklipa Nouvelle Basque-k ekoiztuta.

Iratik hilean behin ikusten du aita 1000 kilometrotara bizi da eta.

Videoclip del grupo Mamba Beat llamado S.O.S. producido por Nouvelle Basque.

Irati ve a su padre una vez al mes porque vive a 1000 km de distancia.

It is a music video called S.O.S made for the band Mamba Beat, produced by Nouvelle Basque.

Irati meets her father once a month because he lives 1000 km far away from her.

Zuzendaritza / Dirección / Director Irene Bau Gidoia / Guión / Screenplay Irene Bau Muntaketa / Montaje / Editing Irene Bau Soinua / Sonido / Sound Eneko Azpe Musika / Música / Music Hawa & Maisha (Nasty Bilbao Studios) Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Irene Bau Ekoizpena / Producción / Production Irene Bau Banatzailea / Distribución / Distribution BANATU Filmak info@banatufilmak.com

73


ORDU ERDI

2014, 17’, FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

2014, 7’40’’, FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Zuzendaritza / Dirección / Director Algis Arlauskas Gidoia / Guión / Screenplay Mikel Panera, Vica Nieto Krokhina, Gaizka Arana, Algis Arlauskas Muntaketa / Montaje / Editing Dmitry Khomych Musika / Música / Music Alfred Schnittke Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Algis Arlauskas, Alejandro Arlauskas Aktoreak / Intérpretes / Cast Mikel Panera, Vica Nieto Krokhina, Gaizka Arana, Iker Legarda Ekoizpena / Producción / Production ÁNIMA ESKOLA info@animaeskola.com

Espainiako gerra zibila, 1937ko apirila. Hiru haur, Guille, Salva eta María, mendira joan dira babesleku bila, herria nola suntsitu duten ikusi eta gero. Han indarrak batu beharko dituzte bizirauteko. Beste biktima batekin egingo dute topo, ustekabean, eta topaketa horretan adiskidetasuna, ausardia eta askatasuna zer diren ikasiko dute. Abril de 1937, en pleno escenario de la guerra civil española. Guille, Salva y María son tres niños que huyen a los montes en busca de un refugio, tras ver su pueblo arrasado. Allí tendrán que unir sus fuerzas para salvar sus vidas. Un encuentro inesperado con otra víctima más les inculcará valores como la amistad, la valentía y la libertad.

Emakume bat egunero irtetzen da entrenatzera ingurua lasaitzen den iluntzean. Cuando cae la noche y la zona está tranquila, una mujer sale a entrenar todos los días. When night falls and the area is calm, a woman goes to train every day.

April 1937, in the middle of the Spanish Civil War, Guille, Salva and María are three kids who escape to the mountains seeking shelter, as their village has been devastated. There they will have to join forces in order to survive. An unexpected encounter with another victim, will teach them values as friendship, bravery and freedom.

Zuzendaritza / Dirección / Director Unai Garate Gidoia / Guión / Screenplay Unai Garate, Leire Ucha Muntaketa / Montaje / Editing Hannot Mintegia, Unai Garate Soinua / Sonido / Sound Iñigo Egido Musika / Música / Music Ernesto Maestro Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Jose Luis Barredo Aktoreak / Intérpretes / Cast Arrate Etxeberria, Garikoitz Aldekoa, Clarisse Guiraud Ekoizpena / Producción / Production Berde Produkzioak, Bufalo Produkzioak Banatzailea / Distribución / Distribution Asmatu, komunikazio eta kultura infoasmatu@gmail.com

OIARTZUN

PASE PRIVADO

2014, 2’43’’, ANI EUSKADI / BASQUE COUNTRY

2014, 15’, FIK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

Zuzendaritza / Dirección / Director Julen Agirre Egibar Animazioa / Animación / Animation Julen Agirre Egibar Gidoia / Guión / Screenplay Julen Agirre Egibar Muntaketa / Montaje / Editing Julen Agirre Egibar Soinua / Sonido / Sound Anttoni Andalurria Urrutia Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Julen Agirre Egibar Ekoizpena / Producción / Production Julen Agirre Egibar julen.agibar@gmail.com

Zuzendaritza / Dirección / Director Natxo López Gidoia / Guión / Screenplay Natxo López Muntaketa / Montaje / Editing Raúl de la Torre Soinua / Sonido / Sound Roberto Fernández Musika / Música / Music Aranzazu Calleja Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Antonio J. García Aktoreak / Intérpretes / Cast Gorka Otxoa, Natalia de Molina, Josean Bengoetxea Ekoizpena / Producción / Production Lamia Producciones Banatzailea / Distribución / Distribution Madrid en corto mail@madridencorto.es

Oiartzun etengabe eraldatzen doan paisaia imaginario bati buruzko animazio-film labur bat da. Animazioak ez du istorio konkreturik kontatzen, baizik eta Anttoniren hitzen erritmora eszena ezberdinak errepresentatzea du helburu. Oiartzun es un cortometraje de animación que versa sobre un paisaje imaginario en cambio constante. La animación no cuenta ninguna historia en particular, sino que busca representar en las diferentes escenas el ritmo de las palabras de Anttoni. Oiartzun is an animated short film about an imaginary changing landscape. The animation does not relate any story in particular, it seeks to represents the rhythm of Anttoni’s word in each scene.

Zinema-areto handi batean, azken saioa amaitu ondoren, filmak proiektatzeaz arduratzen den gazte batek neska bat gonbidatzen du emanaldi pribatu batera, hura konkistatzeko asmoarekin. Ikuspuntuak, narratzaileak eta aukeratutako eta ezkutatutako irudiek erabat baldintzatzen dute ikusleek istorioaz duten ikuspegia. Emanaldi pribatua filmak narrazio-bitarteko horiek baliatzen ditu ikusleen buruan osatzen den puzzle bat egiteko. En unos grandes multicines, tras el cierre de la última sesión, un joven proyeccionista invita a una chica a un pase privado con la intención de conquistarla. El punto de vista, el narrador, la imagen elegida o la imagen oculta, condicionan de manera absoluta la percepción que el espectador tiene de una historia. Pase privado apela a esos recursos narrativos para crear un puzzle que se completa en la mente del espectador.

INFOEUSKADI / INFOSPAIN SALAS GOLEM - ALHÓNDIGA ARETOAK

ALHÓNDIGA BILBAO AUDITORIOA

NOSOTROS

In a large multiplex theatre, after the last session is finished, a young projectionist invites a girl to a private screening with the intention of seducing her. The choices of the perspective, the narrator and the images that are shown or hidden, absolutely determine the perception of the viewer. Private screening uses these narrative devices to create a puzzle that needs to be completed in the viewer’s mind.

74

75


SER E VOLTAR

2013, 16’, FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

2014, 14’, DOK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

Zuzendaritza / Dirección / Director Lander Otaola, Iñaki Reyna Gidoia / Guión / Screenplay Lander Otaola Muntaketa / Montaje / Editing Iñaki Reyna Soinua / Sonido / Sound Eneko Villarroel Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Aritz Bilbao Aktoreak / Intérpretes / Cast David Díaz, Roberto Calle, Ylenia Baglietto Ekoizpena / Producción / Production Dencromina Movies Banatzailea / Distribución / Distribution PLATANOBOLIGRAFO distribucion@platanoboligrafo.com

Zuzendaritza / Dirección / Director Xacio Baño Gidoia / Guión / Screenplay Xacio Baño Muntaketa / Montaje / Editing Xacio Baño Soinua / Sonido / Sound Xacio Baño Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Xacio Baño Ekoizpena / Producción / Production Xacio Baño Banatzailea / Distribución / Distribution Marvin&Wayne - Short Film Distribution fest@marvinwayne.com

Munduko galdera guztien erantzuna bilatzea beste desiorik ez duen gizon baten istorio misteriotsua da. Desio hori bete ezingo duenez, egoera zentzugabe eta surrealistak biziko ditu, bata bestearen ondotik.

Zinegile gazte bat bere aitona amonen etxera iztultzen da bideoerretratu bat egiteko. Hori da zinemaren funtsa ezta?

La sibilina historia de un hombre cuyo mayor deseo es descubrir las respuestas a todas las preguntas del mundo. La imposibilidad de conseguirlo le llevará a una sucesión de situaciones absurdas y surrealistas.

Un joven cineasta regresa a casa de sus abuelos para hacerles un vídeo-retrato. ¿De eso trata el cine, no?

The cryptic story of a man whose greatest desire is to discover the answers to all the questions of the world. The inability to get it will bring him to a series of absurd and surreal situations.

A young film-maker comes back to his grandparents’ house to make them a video-portrait. This is what cinema is about, isn’t it?

SAILOR’S GRAVE

TAKE ME TO THE MOON

2014, 5’30’’, ANI EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Vuk Jevremovic, Carlos Santa, Cecilia Traslaviña, Juan Camilo González, José Belmonte, Isabel Herguera, Wang Liming, Cheng Kemei, Richard Reeves, Koldo Almandoz Animazioa / Animación / Animation Isabel Herguera, Vuk Yevremovic, Koldo Almandoz Gidoia / Guión / Screenplay Isabel Herguera, Koldo Almandoz, Vuk Jevremovic Muntaketa / Montaje / Editing Koldo Almandoz Musika / Música / Music Xabier Erkizia, Gianmarco Serra Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Eduardo Elosegi Ekoizpena / Producción / Production Isabel Herguera Banatzailea / Distribución / Distribution KIMUAK kimuak@filmotecavasca.com

76

INFOEUSKADI / INFOSPAIN SALAS GOLEM - ALHÓNDIGA ARETOAK

ALHÓNDIGA BILBAO AUDITORIOA

PREGUNTADOR

2014, 15’, DOK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

Naufragio baten laztura, ahaztutako itsasargi baten kanpaiak eta itsasoaren joan-etorria baliatu dira itsasoaren inguruko ipuin hau osatzeko. Sailor’s Grave tailer baten emaitza da. Hain zuzen ere, hilotz dotorearen jolasean oinarrituta, hau da, sortze-mekanismo kolektibo batean datza eta parte-hartzaileek batak bestearen marrazkiak manipulatzen dituzte, modu horretara intuiziozko eta ezusteko narrazio bat osatuz. Los horrores de un naufragio, las campanas de un faro olvidado, y el devenir de las mareas rodean un cuento en torno al mar. Sailor’s Grave es el resultado de un taller inspirado en el juego del cadáver exquisito. Un mecanismo de creación colectiva donde los participantes manipulan y transforman los dibujos de unos y otros construyendo una narración intuitiva e imprevista. The horrors of a shipwreck, the bells of a forgotten lighthouse and the coming and going of the tides surround a tale about the sea. Sailor’s Grave is the result of a workshop taking its inspiration from the exquisite corpse game, a mechanism of collective creation where the participants manipulate and transform one another’s drawings to construct an intuitive, improvised narration.

Antex ehun-fabrikan (Hangzhou, Txina), halabeharrak gurutzatu egiten dira, itxaropenak galdua dirudi eta etorkizuna hobea izango dela amestea beste erremediorik ez dago. Hala eta guztiz ere, fabrikaren jabe karismaduna, Qian An Hua, fabrika zoriontsuaren utopiaren bila dabil, eta horretarako ekitaldiak, festak eta dantzaldiak antolatzen ditu. En la fábrica textil Antex (Hangzhou, China) los destinos quedan entrecruzados, las esperanzas parecen perdidas y sólo queda soñar en un futuro mejor. A pesar de ello, su carismático dueño, Qian An Hua, busca la utopía de una fábrica feliz a través de diferentes actividades, fiestas y bailes. In the Antex textile factory (Hangzhou, China) destinies are crossed, hopes seem lost and only the dream of a better future remains. However, the charismatic boss, Qian An Hua, searches for the utopia of a happy factory by introducing several activities, festivals and dances.

Zuzendaritza / Dirección / Director Oriol Martínez, Enric Ribes Gidoia / Guión / Screenplay Enric Ribes, Oriol Martínez Muntaketa / Montaje / Editing Toni Comas Soinua / Sonido / Sound Enric Ribes, Oriol Martínez Musika / Música / Music Anthony Azarmagin Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Anna Franquesa Aktoreak / Intérpretes / Cast Li Xueqing, Wang Wugang, Qian Anhua Ekoizpena / Producción / Production La Lupa Produccions Banatzailea / Distribución / Distribution Marvin&Wayne - Short Film Distribution fest@marvinwayne.com

77


TRAVESÍA DE BILBAO

2013, 16’, DOK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

2013, 35’, DOK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Zuzendaritza / Dirección / Director Colectivo Left Hand Rotation Gidoia / Guión / Screenplay Left Hand Rotation Muntaketa / Montaje / Editing Left Hand Rotation Soinua / Sonido / Sound Left Hand Rotation Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Left Hand Rotation Ekoizpena / Producción / Production Left Hand Rotation Banatzailea / Distribución / Distribution Left Hand Rotation left@lefthandrotation.com

Zuzendaritza / Dirección / Director José Fernández de la Sota, Jon Bañuelos Asumendi Gidoia / Guión / Screenplay José Fernández de la Sota Muntaketa / Montaje / Editing Jon Bañuelos Asumendi Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Jon Bañuelos Asumendi Ekoizpena / Producción / Production UKELELE FILMS Kontaktua / Contacto / Contact jonba66@gmail.com

Zuzendari txinatar batzuen ‘zinema zuzenak’ erakarrita, irudiaren atzeko errealitatea aurkitzen saiatuko gara, baliabide gutxirekin. Megafoniak hartutako lekuetan, begirada exotizatzailea jasanezina bihurtzen da. Abiadura jarraituan, inkomunikazioa hedatu eta kanporatu egiten da, gertakariak antropologiko izateari uzten dio eta gizatiar bihurtzen da. Atraídos por el ‘cine directo’ de un puñado de realizadores chinos, iniciamos un trayecto con recursos mínimos en busca de lo real detrás de la imagen. En los espacios inundados por la megafonía, la mirada exotizante se vuelve insostenible. A una velocidad constante, la incomunicación se vuelve expansiva, extrovertida, el acontecimiento deja de ser antropológico y se convierte en humano.

Bilboren gaineko begirada poetikoa, José Fernández de la Sotaren bertsoen bitartez. Una mirada poética sobre Bilbao a través de los versos de José Fernández de la Sota. A poetic look over Bilbao throught the verses of José Fernández de la Sota.

Attracted by the ‘direct cinema’ of a handful of Chinese film-makers, we began a journey with minimal resources in search of reality behind the image. In areas flooded by the PA, the exoticizing look becomes untenable. At constant speed, isolation becomes expansive, extroverted, the event is no longer anthropological but becomes human.

TODO UN FUTURO JUNTOS

TRES MUJERES 2014, 29’, DOK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

2014, 16’, FIK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN Zuzendaritza / Dirección / Director Pablo Remón Gidoia / Guión / Screenplay Pablo Remón Muntaketa / Montaje / Editing Omar A. Razzak Soinua / Sonido / Sound Sergio González Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Christophe Farnier Aktoreak / Intérpretes / Cast Julián Villagrán, Luis Bermejo Ekoizpena / Producción / Production Tourmalet Films Banatzailea / Distribución / Distribution Madrid en corto mail@madridencorto.es

78

INFOEUSKADI / INFOSPAIN SALAS GOLEM - ALHÓNDIGA ARETOAK

ALHÓNDIGA BILBAO AUDITORIOA

TERCERA CLASE

Bankariak. Eskratxea. Amodioa? Banqueros. Escrache. ¿Amor? Bankers. Harassment. Love?

Hiru emakume preso dauden hiru emakumeren erretratu intimo bat da, triptiko baten modukoa. Haietako batek, espetxean, pertsona maiteen harremana galdu du; bestearentzat espetxea salbazioa izan da; eta hirugarrenak dio giltzapean dauzkan kartzela ez dela gure begiekin ikusten duguna. Tres mujeres es un retrato íntimo, a modo de tríptico, de tres presidiarias. Para una de ellas la cárcel ha supuesto la pérdida del contacto con sus seres amados; para otra, su salvación, y para la tercera, nos dice que la cárcel que la encierra no es la que vemos con nuestros ojos. Three Women is the intimate portrait, as a triptych, of three inmates. For the first one, prison means lost of contact with her beloved ones; for another one, it means salvation; and for the third one, prison that locks her up –she says– is not the prison we can watch.

Zuzendaritza / Dirección / Director Alexis Delgado Burdalo Muntaketa / Montaje / Editing Ainara Nieves Magan Soinua / Sonido / Sound Jorge Alarcón Musika / Música / Music Bruno Dozza Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Frodo Garcia-Conde Aktoreak / Intérpretes / Cast Renata Felicita Soskey, Carmen Regueiro, Lucia Formoso Ekoizpena / Producción / Production ADB Film Banatzailea / Distribución / Distribution ADB Film info@adbfilm.com

79


ALHÓNDIGA BILBAO AUDITORIOA

TXANDA, EL RELEVO DE SAN MAMÉS 2014, 15’, DOK EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Mikel Clemente Gidoia / Guión / Screenplay Mikel Clemente Muntaketa / Montaje / Editing Mikel Clemente, Antonio García Alfageme Soinua / Sonido / Sound Kbt Musika / Música / Music Israel Monzoncillo Argazkigintza / Fotografía / Cinematography David Herranz Ekoizpena / Producción / Production Aitor Narbaiza Banatzailea / Distribución / Distribution KAP info@kap-produkzioak.com

Athletic Club de Bilbao-ren egoitza berria eta aurreko katedrala zen San Mamesen arteko erreleboa dokumentatzen dugu. Documentamos el relevo entre la centenaria catedral de San Mamés y el nuevo estadio del Athletic Club de Bilbao. We are documenting the replacement of San Mamés’ centenary cathedral by the new stadium of the Athletic Club of Bilbao.

ZARAUTZEN EROSI ZUEN 2014, 16’, FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Aitor Arregi Gidoia / Guión / Screenplay Aitor Arregi, Jose Mari Goenaga Muntaketa / Montaje / Editing Demetrio Elorz Soinua / Sonido / Sound Iñaki Díez, Xanti Salvador Musika / Música / Music Pascal Gaigne Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Javi Agirre Erauso Aktoreak / Intérpretes / Cast Nagore Aranburu, Ainere Tolosa, Gotzon Sánchez Ekoizpena / Producción / Production MORIARTI PRODUKZIOAK Banatzailea / Distribución / Distribution KIMUAK kimuak@filmotecavasca.com

80

Mireni, kafea eskatzerakoan, askotan txanda-pasa egiten diote. Baina bere dendatik norbaitek alkandora bat lapurtu duela konturatzen denean, beste behin etsitzeari uko egiten dio. Muchas veces, cuando Miren va a pedir un café, alguien se le cuela. Pero cuando se da cuenta de que han robado una camisa de su tienda, se niega a resignarse de nuevo. Often, when Miren goes to order her coffee, someone jumps the queue. But the day she realises that a blouse has been stolen from her shop she decides to put her foot down.


INFOWORLD


ZINEBIren 56. edizioan, azken bi urteetan bezala, nazioarteko 23 film labur emango ditugu atal ofizialetik kanpo, lehiaketaz aparteko InfoEuskadi eta InfoSpain atalen modura. Film oso originalak dira, gai, estilo eta genero desberdin baina hurbilekoak, eta gaur egungo bizimoduaren inguruko funtsezko gaiak jorratzen dituzte, besteak beste honako hauek: gurasoen eta semealaben arteko harremanak; emakumea, haren gorputza eta haren irudikapenak; natura; gizakien lana; eta denontzako izan beharko lukeen mundu honetako migrazio-gertakariak.

INFOWORLD

SALAS GOLEM ALHÓNDIGA ARETOAK 84

INFOWORLD

Al modo de las secciones no competitivas InfoEuskadi e InfoSpain, ZINEBI 56 ofrece por tercer año consecutivo una muestra de 23 cortometrajes internacionales no incluidos en la Sección Oficial, un conjunto de películas muy originales que desde perspectivas temáticas, estilísticas y de género muy distintas pero no tan distantes entre sí, abordan algunas cuestiones fundamentales de la vida en el mundo contemporáneo, tales como las relaciones entre padres e hijos, la mujer, su cuerpo y sus representaciones, la naturaleza y el trabajo humano y los fenómenos migratorios en un mundo en el que deberíamos caber todos.

As non-competitive sections InfoEuskadi and InfoSpain, for the third consecutive year ZINEBI 56 offers a new sample of 23 international short films not included in the Official Selection. A set of very original films that, from different thematic, stylistic and gender perspectives but not far from each other, adress important matters in the contemporary world such as relations between parents and children; women, their bodies and their representations; nature and human creation; and the migratory phenomena in this world where there should be room for everyone.

1. EGITARAUA Guztiak ziren nire seme-alabak

PROGRAMA 1 Todos eran mis hijos

PROGRAMME 1 They were all my children

Hiru fikziok, hiru dokumentalek agerian jartzen dituzte familia-harremanetako bide bihurgunetsuak, guraso izatearen misterioa eta seme-alaben maitasunaren (edo gorrotoaren) askotariko moldeak edota benetako familia izan daitezken beste bizimoldeak.

Tres ficciones, tres documentales y una animación ponen en evidencia los sinuosos caminos por los que transitan las relaciones familiares, el misterio de ser padre o madre y las distintas formas del amor (o el odio) filial.

Three short fictions, three documentaries and one animation film revealing the winding paths where familiar relations walks by, the mistery of being father or mather and the different ways of filial love −or hate− and, why not, other ways of living that could also be a real home.

2. EGITARAUA Emakume bat emakume bat da

PROGRAMA 2 Una mujer es una mujer

Emakumeen gorputzari eta emakumeen gorputzaren irudikapenei buruzko lau lekukotza bizi, garai berekoak baina leku askotakoak; leku horietan, emakume izateko eta saio horretan onik ateratzeko gogor borrokatu beharra dago.

Cuatro vivos testimonios acerca del cuerpo femenino y sus imágenes en un tiempo y en muchos lugares en los que hay que pelear muy duro por ser mujer y no morir en el intento.

PROGRAMME 2 A woman is a woman Four intense testimonies about the female body and its images while in many places being a woman is an exhausting and hard fight.

3. EGITARAUA Mugarik gabeko mundua

PROGRAMA 3 El mundo sin límites

PROGRAMME 3 A boundless world

Multzo honetan zortzi herrialdetako zortzi film labur bildu ditugu, eta hauek dira hausnartzeko proposatzen dizkiguten gaiak: natura, naturaren edertasuna, edertasun hori begiesteak sortzen duen harridura, itsasikara bat, haur baten begirada eta gizakien lurrek eta itsasoko jarduerak.

La naturaleza, su belleza y el asombro de su contemplación, un maremoto, la mirada de un niño y la actividad humana en tierras y mares son el objeto de la reflexión que nos proponen estos ocho insólitos cortometrajes llegados de ocho países.

Eight unusual short films from eight different countries propose a reflection through the nature, its beauty and the atonishment when we contemplate it: a tsunami, the eyes of a kid, and the human activity in lands and seas.

4. EGITARAUA Lurrean alderrai ibiliko zara

PROGRAMA 4 Vagarás sobre la tierra

PROGRAMME 4 You shalt wander on earth

Urruneko eta aginduzko herrialderen batean immigrante izateko borrokatzen duten emigranteak, mundu txikiago eta urbilago bateko herritar izateko itxaropenarekin basamortuak, ozeanoak, mugak eta hesiak zeharkatzen dituztenak.

Emigrantes que luchan por ser inmigrantes en alguna lejana y promisoria patria de acogida, cruzan desiertos, océanos, fronteras y alambradas con la esperanza de ser ciudadanos de un mundo menos ancho y ajeno.

Emigrants fighting for becoming immigrants in a distant and promising host country. They cross deserts, oceans, borders and wire fences hoping to become citizens of a less wide and foreign world.

85


2014, 9’40’’, FIK SUITZA / SUIZA / SWITZERLAND

Margaux, 6 urtekoa, goiz esnatu da abuztuko egun batean. Leihora hurbildu eta aita ikusi du kotxean gauzak eta kartoiak gordetzen ari dela. Ama artean lo dago. Udako goiz hau oso berezia izango da neskatoarentzat, bere bizitzan garrantzi handia izango duen zerbait ikusiko baitu. Margaux, 6 años, se despierta temprano una mañana de agosto. Se asoma a la ventana y ve cómo su padre guarda cosas y cajas en el coche. Su madre todavía duerme. Esta mañana de verano se antoja particular para la pequeña, que está a punto de presenciar algo que marcará su vida.

1

Margaux, six-year-old, awakens early on this August morning. She goes to the window and sees her father putting objects and cardboard boxes into the car… Her mother is still sleeping. This summer morning promises to be a singular one for the little girl, who is about to experience a significant moment in her life.

Zuzendaritza / Dirección / Director Jenna Hasse Gidoia / Guión / Screenplay Jenna Hasse Muntaketa / Montaje / Editing Thomas Marchand Soinua / Sonido / Sound Benjamin Viau Musika / Música / Music Paulinho da Viola Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Roland Edzard Aktoreak / Intérpretes / Cast David Lemoîne, Clarisse Moussa, Jenna Hasse Ekoizpena / Producción / Production Galão Com Açucar Banatzailea / Distribución / Distribution Premium Film Jean Charles Mille jcm@premium-films.com

HINDI TAO HINDI HAYOP

Guztiak ziren nire seme-alabak Todos eran mis hijos They were all my children

INFOWORLD SALAS GOLEM - ALHÓNDIGA ARETOAK

EN AOÛT

2013, 20’, FIK FILIPINAS

Matriarka bat eta bere bi seme-alaben bizitzak guztiz aldatuko dira familiarteko bat bisitatzera etortzen zaienetik. Horren ondorioz, bat bestearen atzetik gertatutakoek izango duten konponbidea hondamendiaren parekoa izango da. Las vidas de una matriarca y sus dos hijos nunca volverán a ser iguales a raíz de la visita de un familiar que provoca una decadente espiral de acontecimientos cuya única escapatoria será, cuanto menos, catastrófica. The lives of a matriarch and her two sons are never the same again as a visiting relative brings about a downward spiral of events from which the outcome can be no less than earth shattering.

Zuzendaritza / Dirección / Director Dennis Empalmado Gidoia / Guión / Screenplay Dennis Empalmado Muntaketa / Montaje / Editing Chuck Escasa Soinua / Sonido / Sound Jerico Torres Musika / Música / Music Dennis Empalmado Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Neil Daza Aktoreak / Intérpretes / Cast Yul Servo, Orlando Sol, Ruby Cayetano, Maria Amor Rodriguez Ekoizpena / Producción / Production Pleasant Dreams Production pleasant_dreams08@yahoo.com

87


ORDINARY DAY

2013, 24’, DOK KUBA / CUBA

2013, 13’20’’, DOK POLONIA / POLAND

Zuzendaritza / Dirección / Director Juliette Touin Gidoia / Guión / Screenplay Juliette Touin Muntaketa / Montaje / Editing Alonso Renato Víquez Soinua / Sonido / Sound Denis Colina Musika / Música / Music Denis Colina Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Quetzalli Malagón Aktoreak / Intérpretes / Cast Yudisleidis Cruz Herrera, Idelisa Losada Padrón, Yaima Díaz Copello Ekoizpena / Producción / Production EICTV (Escuela Internacional de Cine y TV, San Antonio de los Baños) Banatzailea / Distribución / Distribution EICTV promocioninternacional@eictv.co.cu

Zuzendaritza / Dirección / Director Myat Min Khant, Su Su Hlaing, Thet Htoo, Min Min Hein Nan, Oo Hlaing Kyaw, Zay Ya Gidoia / Guión / Screenplay Su Su Hlaing, Min Min Hein Nan, Oo Hlaing Kyaw, Zay Ya, Thet Htoo, Myan Nin Khant Muntaketa / Montaje / Editing Piotr Stasik Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Myat Min Khant, Su Su Hlaing, Min Min Hein Nan, Oo Hlaing Kyaw, Zay Ya, Thet Htoo Ekoizpena / Producción / Production Instytut Lecha Wał sy Banatzailea / Distribución / Distribution KRAKOW FILM FOUNDATION katarzyna@kff.com.pl

La Casona (La Habana) etxean haurdun dauden eta arreta berezia behar duten hainbat emakume bizi dira elkarrekin. Yudi, 15 urteko gaztea, saiatuko da bere alaba izango denaren aitarekin harreman disfuntzionala urrun izaten, beste emakumeak bezala. En el Hogar materno La Casona de La Habana, conviven varias mujeres embarazadas que necesitan una particular atención. Yudi, una joven de quince años intenta, al igual que las demás, mantener a distancia una relación disfuncional con el padre de su futura hija. Several pregnant women needing particular attention live in the Cuban Maternal Waiting Home ‘La Casona’ (The Big House). Yudi, a 15-years old girl tries, just as the others, to maintain a distant and dysfunctional relationship with the father of her future child.

Monasterio budista bat hiritarrez dagoen metropoli baten erdi-erdian; harrigarria badirudi ere toki oso baketsua da. Askorentzat babesleku den toki horretan bizitzeko modu lasai eta berezia dute. Ordinary day monasterio honen eta bertan bizi direnen argazkia da.Lech Wał sa Institute-k Rangunen 2013ko irailean Piotr Stasiken begiradapean antolatutako tailerren ondorioa da dokumental hau. En medio de una superpoblada metrópolis, un monasterio budista resulta ser un lugar sorprendentemente apacible. Refugio para muchos, ofrece un modo de vida tranquilo. Ordinary day retrata este monasterio y sus habitantes. Este documental es el fruto de los talleres organizados por el Lech Wał sa Institute en septiembre de 2013 en Rangún, bajo la supervisión de Piotr Stasik. Buddhist monastery in the middle of bustling metropolis is a surprisingly peaceful place. Shelter for many, it leads its own, accordingly paced life. Ordinary day intimately portrays both monastery and its inhabitants. Ordinary day has been created as a part of workshops organized Lech Wał sa Institute in Yangon in September 2013 under supervision of Piotr Stasik.

NEZEK

SÉKMÉS METAI

2014, 10’, FIK ISRAEL

2013, 28’, DOK LITUANIA / LITHUANIA

Zuzendaritza / Dirección / Director Maya Meiri Gidoia / Guión / Screenplay Maya Meiri Muntaketa / Montaje / Editing Or Lee Tal Musika / Música / Music Rotem Dror Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Roee Keren Aktoreak / Intérpretes / Cast Salwa Nakra, Istabrak El Akal, Ayelet Robinson, Neta Orbach Ekoizpena / Producción / Production Maya Meiri Banatzailea / Distribución / Distribution Tel Aviv University, Amir Tausinger Kontaktua / Contacto / Contact bonnie1512@walla.co.il

Zuzendaritza / Dirección / Director Rimantas Gruodis Gidoia / Guión / Screenplay Julija Gruodien , Rimantas Gruodis Muntaketa / Montaje / Editing Kostas Radlinskas Soinua / Sonido / Sound Vidmantas Kazlauskas Musika / Música / Music Jorig Jurgutyt , Karolina Nadzeikait Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Viktoras Radajevas Ekoizpena / Producción / Production Rimantas Gruodis, Studio Periferija studijaperiferija@takas.lt

(DAMAGE)

88

INFOWORLD

SALAS GOLEM ALHÓNDIGA ARETOAK

LA CASONA

(LUCKY YEAR)

Haninek eta Suad bere amak gauza ugari utzi dituzte atzean. Horietaz hitz egiteko ausardiarik ez dute, ordea. Elkarrekin lan egiten duten harategian Haninek ama gazte bat eta bere 6 urteko alaba ezagutuko ditu. Amak eta alabak ametsetako familia bat osatzen dute, Haninek eta bere amak duten harremanarekin alderatuz. Ezer jakin gabe ama gazteak mina eragingo dien zerbait irrazionala egingo du. Hay muchas cosas que Hanin y su madre, Suad, han dejado atrás. Cosas de las que no se atreven a hablar. En la carnicería donde trabajan juntos, Hanin conoce a una joven madre y a su hija de 6 años. Madre e hija son un ejemplo de familia idílica, en contraste con la complicada relación entre Hanin y su madre. Sin saberlo, ella hará algo irracional que les hará sufrir. There are many things Hanin and her mother Suad leave behind. Things they do not dare to talk about. Working together in a butcher house, Hanin encounters a young mother and her 6 years old daughter. The mother and daughter are an example of almost idyllic family structure, which is contrary to the complicated relationship Hanin has with her mother. Secretly she does something irrational that causes them grief.

Laimak (Zoriona) 23 urte ditu, ezkonduta dago eta bi seme-alaba ditu. Toki zaratatsuan bizi da, Via Balticen ondoan, herrialdeko errepide nagusi baten ondoan. 2012. urtea, Londresen Joko Olinpikoak izan ziren urtea, zorte handikoa izan zen Laimarentzat. Laima (Felicidad) tiene 23 años, está casada y tiene dos hijos. Vive en una zona muy ruidosa, al lado de la Via Baltic, una de las principales carreteras del país. 2012, el año de los Juegos Olímpicos de Londres, fue un año de suerte para Laima. 23-year-old Laima (Happiness) has a husband and two babies. She lives in a noisy place on the roadside of the Via Baltic, which is very important in the country. 2012 – year of the London Olimpic Games – was a lucky year for Laima.

89


2013, 35’, FIK JAPONIA / JAPÓN / JAPAN

Hidemi bakarrik bizi da Tokyon. Tatsuyarekin egiten dut opo, jaioterriko lagun batekin. Sexua eta adiskidetasuna nahasten dituzte, neskarentzat abentura bat bizitzea izango baita. Baina ez da konturatzen oso txundituta dagoela eta urruntzen direnean pixkanaka erotzen joango da... Hidemi vive sola en Tokyo. Se encuentra con Tatsuya, un amigo de su ciudad natal. Mezclan sexo y amistad en lo que ella considera una aventura. Sin embargo, ella no es consciente de que está pilladísima por él. Cuando se distancian, enloquece lentamente…

2

Zuzendaritza / Dirección / Director Hajime Izuki Gidoia / Guión / Screenplay Hajime Izuki Muntaketa / Montaje / Editing Hajime Izuki Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Futa Takagi Aktoreak / Intérpretes / Cast Fumika Matsumoto, Ryo Sato Ekoizpena / Producción / Production Hajime Izuki Kontaktua / Contacto / Contact nakatsusho@gmail.com

INFOWORLD

KAGO NO NAKA

Hidemi lives alone in Tokyo and comes across a hometown friend Tatsuya. They add sex to their friendship and she thinks it’s a fling. However she is strongly drawn to him before she knows. A rift opens up between them and she goes insane slowly…

LA CONTRE-ALLÉE

Emakume bat emakume bat da Una mujer es una mujer A woman is a woman

2014, 29’, FIK FRANTZIA / FRANCIA / FRANCE

Suzanne prostituitu egiten da 15 urte zituenetik. Espaloia berea da, bezeroak eta askatasuna ere bai. Afrikatik etorritako gazte prostituta batzuk kanpoan kokatzen direnean Suzannek mehatxua sumatzen du. Suzanne se prostituye desde hace 15 años. Tiene su acera, su clientela y su libertad. Cuando unas jóvenes prostitutas africanas se instalan a las afueras, Suzanne se se siente amenazada. Suzanne has been a prostitute for 15 years. She has her turf, her regular johns, her freedom. One day, young African prostitutes settle nearby. Suzanne is threatened.

Zuzendaritza / Dirección / Director Cécile Ducrocq Gidoia / Guión / Screenplay Cécile Ducrocq Muntaketa / Montaje / Editing Damien Maestraggi Soinua / Sonido / Sound Francis Bernard Musika / Música / Music Sébastien Pouderoux Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Martin Rit Aktoreak / Intérpretes / Cast Laure Calamy, Bruce Chatirichvili, Kevin Kugler, Philippe Schnee, Bruno Clairefond, Solange Pinturier Ekoizpena / Producción / Production Année Zéro Banatzailea / Distribución / Distribution Année Zéro contact@annee0.com

91


2013, 19’, DOK ARGENTINA Zuzendaritza / Dirección / Director Manuel Abramovich Gidoia / Guión / Screenplay Manuel Abramovich Muntaketa / Montaje / Editing Iara Rodriguez Vilardebó Soinua / Sonido / Sound Sofía Straface Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Manuel Abramovich, Juan Renau Ekoizpena / Producción / Production SALOMÓN CINE Banatzailea / Distribución / Distribution SALOMÓN CINE salomoncine@gmail.com

“Soinekoa zuria eta marroia da eta lau kiloko koroa darama. Pisua arindu behar izan zioten ezin zuelako jasan. Burua erortzen zitzaion. Baina orain ez du gehiago kentzerik nahi oso ederra dagoelako”. Helduen munduan galduta eta ekintzez beteriko agenda bat aurrean duela Memi ihauterietan erregina izateko prestatzen ari da. «Su traje es blanco y marrón y lleva una corona de cuatro kilos. Le tuvieron que sacar peso porque no lo soportaba. Se le caía la cabeza. Pero ahora no quiere que le saquen más porque está preciosa». Perdida en un mundo de adultos y con una agenda completa de actividades, Memi se prepara para ser la reina del carnaval. “Her crown is so heavy. They had to remove weight from it. She couldn’t carry it. It would fall off her head. But now she doesn’t want anything else to be done with it because she looks so pretty”. Lost in a world of grown-ups and trapped in her routine, Memi is torn between the glamour of the beauty pageant and her family’s pressure to become the queen of the carnival

LA TRUCHA

Mugarik gabeko mundua El mundo sin límites A boundless world

2013, 19’30’’, FIK KUBA / CUBA Zuzendaritza / Dirección / Director Luis E. Doñas Gidoia / Guión / Screenplay Rogelio Orizondo Muntaketa / Montaje / Editing Juanjo Cid Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Marcos Attila Aktoreak / Intérpretes / Cast Edith Massola, Alegnis Castillo, Judith González, Daysi Forcade Ekoizpena / Producción / Production EICTV (Escuela Internacional de Cine y TV, San Antonio de los Baños) Banatzailea / Distribución / Distribution EICTV promocioninternacional@eictv.co.cu

Pilarrek ballet konpainia bateko dantzariei laguntzen die eta gauez, Habanan, Gloria ‘la Trucha’ da, hori izango du gaueko bizimodua. Ramoncito tartean sartzen den arte. Pilar asiste a las primeras bailarinas de una compañía de ballet y en las noches habaneras, se gana la vida como Gloria la Trucha. Ramoncito se interpone en su camino. During the day, Pilar assists the principal ballerinas of a ballet company. At night, she makes her living as Gloria The Trout. Ramoncito will ruin her plans.

92

3

SALAS GOLEM - ALHÓNDIGA ARETOAK

SALAS GOLEM ALHÓNDIGA ARETOAK

LA REINA


GRAMINOIDS

2014, 14’06’’, DOK EB / R.U. / UK

2014, 6’, DOK EB / R.U. / UK

Zuzendaritza / Dirección / Director Nick Jones Muntaketa / Montaje / Editing Nick Jones Soinua / Sonido / Sound Steven Dove, Joey Rogers Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Nick Jones Aktoreak / Intérpretes / Cast John Jo MacDonald Ekoizpena / Producción / Production The London Film School, Colette McWilliams Banatzailea / Distribución / Distribution Nick Jones nicholasfrancisjones@gmail.com

Zuzendaritza / Dirección / Director Demelza Kooij, Lars Koens Muntaketa / Montaje / Editing Demelza Kooij Soinua / Sonido / Sound Lars Koens, Demelza Kooij Musika / Música / Music Lars Koens Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Demelza Kooij Ekoizpena / Producción / Production Scottish Documentary Institute Productions Banatzailea / Distribución / Distribution Scottish Documentary Institute demelza@scottishdocinstitute.com

57º Iparra oso urrun dagoen South Uist irlako bizitzaren ikuspegi hunkigarria da, Eskoziako Hebridak Uharteetan. John Jo MacDonald 67 urte dituen otarrain-arrantzalea bat eta eta bizitza guztian egin du lan itsasoan. Bere bizitzaren ikuspegi tradizionalista aztertuz ikusiko dugu bizimodu hori arriskuan dagoela bere eskuetatik ihes egiten duten ingurugiro arazoak direla eta.

Gramineoak filmak belarraren mugimendua jarraitzen du Edinburgoko Holyrood parkean, libreki hazten diren gramineo ugarik izugarrizko garaiera lortzen duten toki horretan. Edertasunak gainezka egiten du guztiak batera etzaten direnean eguraldi txarraren poderioz. Jendea eta txoriak begirale hutsak besterik ez dira haizearen musikarekin dantza egiten duten bitartean.

57º Norte es una conmovedora visión de la vida en la remota isla de South Uist, en las Islas Hébridas exteriores escocesas. A través de la observación del tradicional modo de vida de John Jo MacDonald, un pescador de langostas de 67 años que ha trabajado en el mar toda su vida, vemos que su estilo de vida corre peligro por motivos medioambientales que se escapan de su control.

Gramíneas acompaña el movimiento de la hierba en el parque Holyrood de Edinburgo, donde una amplia variedad de gramíneas crece libremente hasta alcancar alturas considerables. Su belleza desborda cuando se tumban al unísono ante el mal tiempo. La gente y los pájaros permanecen en segundo plano en este ballet al son de la sinfonía del viento.

57º North is a poignant insight into remote island life on South Uist in the Outer Hebrides. Through observing the traditional island lifestyle of John Jo MacDonald; a 67 year old lobster fisherman who has worked the sea his whole life, we witness how John Jo’s way of life is under threat from environmental issues outside of his control.

Graminoids follows the movement of grass in Edinburgh’s Holyrood Park, where a large variety of graminoids grow freely to great heights. Their beauty is unlocked as they collectively bow for the stormy weather. People and birds enter the screen, but remain in the background of the ballet that is performed on the symphony of wind.

GLAD

LE DERNIER

(HUNGER)

2013, 26’, FIK FRANTZIA / FRANCIA / FRANCE

2014, 6’, ANI KROAZIA / CROACIA / CROATIA Zuzendaritza / Dirección / Director Petra Zlonoga Animazioa / Animación / Animation Petra Zlonoga, Jelena Oroz Gidoia / Guión / Screenplay Petra Zlonoga Muntaketa / Montaje / Editing Iva Kraljevic Soinua / Sonido / Sound Andrea Martignoni Musika / Música / Music Andrea Martignoni Ekoizpena / Producción / Production Bonobostudio Banatzailea / Distribución / Distribution Bonobostudio vanja@bonobostudio.hr

94

INFOWORLD SALAS GOLEM - ALHÓNDIGA ARETOAK

SALAS GOLEM ALHÓNDIGA ARETOAK

57º NORTH

Bizirik dagoen guztia gose da. Haziak argi gosea du, txoriak hegan egiteko gosea, pertsonek besteekin harremanak izateko gosea. Desioaren hazia garatuz doa jaten dugun horretan. Desioaren hazia garatzen da jaten dugun guztiarengan. Todo lo que está vivo está hambriento. La semilla tiene hambre de luz, el pájaro hambre de volar, las personas hambre de contacto entre sí. La semilla del deseo crece en lo que comemos. Everything alive is hungry; seed is hungry for light, bird is hungry for flight, man is hungry for the touch of another. The seed of longing grows into what feeds us.

Baserri zahar bat, hiltzear dagoen gizona eta bere azken zaldia. Gizonak gaixotasunari men egitea erabakitzen duenean azken gurari bat besterik ez du izango buruan: zaldia bizi dadila bera hil ondoren ere. Una vieja granja, un hombre moribundo y su último caballo. Cuando el hombre decide dejar de luchar contra la enfermedad, sólo le queda un último deseo: conseguir que el caballo sobreviva a su muerte. An old farm, a dying man, his last horse. As the man decides to stop fighting against his illness, he now has only one last will: for his horse to survive after his death.

Zuzendaritza / Dirección / Director Diane Sara Gidoia / Guión / Screenplay Diane Sara Muntaketa / Montaje / Editing Jean-Baptiste Beaudoin Soinua / Sonido / Sound Vincent Villa Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Alexandre Léglise Aktoreak / Intérpretes / Cast Pierre Léon, Olivier Pétiaux Ekoizpena / Producción / Production Le G.R.E.C. Banatzailea / Distribución / Distribution Le G.R.E.C. diffusion@grec-info.com

95


SABALEROS

2013, 5’, ANI TXEKIAR ERREPUBLIKA / REP. CHECA / CZECH REPUBLIC

2013, 13’, DOK ARGENTINA

Zuzendaritza / Dirección / Director Klára B ichá ková Animazioa / Animación / Animation Klára B ichá ková Gidoia / Guión / Screenplay Klára B ichá ková Muntaketa / Montaje / Editing Klára B ichá ková Soinua / Sonido / Sound Viktor Portel Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Klára B ichá ková Ekoizpena / Producción / Production FAMU vera.hoffmannova@famu.cz

Animaziozko film labur honek basamortuko bizitza eta bizimodu basatia kontatzen dizkigu. Ehiztariak eta animalia basatien ingurukoa. Zer gertatzen da rolak aldatzen direnean edo nola aldatzen da gizakia bere lurraldea utzi eta basoan bila hasten denean! Un cortometraje animado sobre la vida en el desierto y la vida salvaje. Sobre cazadores y fauna silvestre; sobre qué pasa cuando los roles se intercambian o cómo cambia el hombre cuando abandona su territorio en busca de lo salvaje. An animated film about life in a desert and wildness. About hunter and game animals. What happens when roles are exchanged or how the man is changed when he leaves his area heading for the wildness.

Aron eta Juan Bosio de la Quintana anaien bizitzan egun bat ikusiko dugu, Río de la Platako Urugaiko kostaldean kolaka arrantzatzen aritzen diren legendazko arrantzaleak. Un día en la vida de los hermanos Aron y Juan Bosio de la Quintana, legendarios pescadores de las costas uruguayas del Río de la Plata. A day in the life of the brothers Aron and Juan Bosio de la Quintana, legendary fishermen of the Uruguayan coast of the Río de la Plata.

SUBSTANZ 2014, 14’, DOK ALEMANIA / GERMANY

(OLD IRON WOMAN) 2014, 18’, FIK ERRUSIA / RUSIA / RUSSIA Zuzendaritza / Dirección / Director Anastasia Polukhina Gidoia / Guión / Screenplay Anastasia Polukhina Soinua / Sonido / Sound Gavriil Biryulin Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Konstanin Goryachev Aktoreak / Intérpretes / Cast Yulia Marchenko, Ivan Lygin, Alexey Fokin Ekoizpena / Producción / Production Vladislav Pasternak, Anastasia Polukhina a.poluxina@mail.ru

Egor txikia inguruan duen Mundua ikertzen ari da. “Nor zara?”, galdetzen dio haizeari; “Zergatik zaude hemen?”, galdetzen dio zomorro bati. Oheratu aurretik amak ipuin bat kontatzen dio, lo egin nahi ez duten haurrak hiltzen dituen burdinazko atso zaharraren istorioa. Gauez Egor burdinazko atsoaren bila irtengo da.

Sebastian Mezek Japonian 2011n gertatutako hondamendiaren inguruan grabatutako materiala oinarri hartuz ulertzeko beste modu bat eskaintzea da zinema-konposizio honen helburua, irudia eta soinua bat bestearen gainetik jarriz, metrajearen ausazkotasuna eta distantzia aztertuz. Horrela lortzen du atzerrian eta larrialdian dagoen herrialde batean galduta egotearen sentsazioa.

El pequeño Egor investiga el mundo que le rodea. «¿Quién eres?», le pregunta al viento; «¿Por qué estás aquí?», le pregunta a un bicho. Antes de acostarse, su madre le cuenta la historia de la vieja de hierro que mata a los niños que no quieren dormir. De noche, Egor sale en busca de la vieja de hierro.

A partir de material rodado por Sebastian Mez en Japón, inmediatamente después de la catástrofe de 2011, esta composición cinemática examina la aleatoriedad y la distancia del propio metraje, con el objetivo de alcanzar un nuevo nivel de percepción mediante la superposición de imagen y sonido. De esta manera consigue recrear la sensación de estar perdido en el extranjero, en un país que se encuentra en estado de emergencia.

Little Egor investigates the world around. “Who are you?” - he asks the wind. “Why are you here?” - he asks the bug. Before bed, his mother tells him a story about an old iron woman, which kills the ones who doesn’t sleep. At night Egor looks for the old iron woman.

96

Zuzendaritza / Dirección / Director Igor Galuk Gidoia / Guión / Screenplay Igor Galuk Muntaketa / Montaje / Editing Lucas Luna Soinua / Sonido / Sound Juan Albariño Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Ignacio Izurieta Ekoizpena / Producción / Production RIOCINE Kontaktua / Contacto / Contact Paula Asprella pauasprella@yahoo.com.ar

INFOWORLD

SALAS GOLEM ALHÓNDIGA ARETOAK

MIMIKRY

Zuzendaritza / Dirección / Director Sebastian Mez Gidoia / Guión / Screenplay Sebastian Mez Muntaketa / Montaje / Editing Sebastian Mez Soinua / Sonido / Sound Sebastian Mez Musika / Música / Music Sebastian Mez Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Sebastian Mez Ekoizpena / Producción / Production Levitate Films levitate@gmx.de

Working with footage that the film-maker captured in Japan 2011 right after the catastrophe, this cinematic composition examine the randomness and distance of the footage itself, in order to attain a new level of perception by overlapping image and sound and therefore recreating a sensation of being lost in a foreign country under state of emergency.

97


2013, 19’, FIK FRANTZIA / FRANCIA / FRANCE

Gilles polizia-mugazaina da. Bere eginbeharra da trenez Lourdesera erromes doazen klandestinoak atxilotzea. Kontrol batean ekialdeko ijito gazte batek hozkada egiten dio eta hirira ihes egiten du. Gilles Lourdes barrura sartzen da, mirarien hiria den horretara, gaztea aurkitu asmoz. Gilles es policía de fronteras. Su misión consiste en detener a los clandestinos que viajan como peregrinos en el tren a Lourdes. En un control, una joven gitana del este muerde a Gilles y consigue escapar a la ciudad. Gilles quiere encontrarla y se adentra en el corazón de Lourdes, la ciudad de todos los milagros.

4

Gilles is a cop at the PAF, the French border police. His task is to hunt out undocumented immigrants among the pilgrims on their way to Lourdes by train. During a skirmish, he is bitten by a young Roma woman who flees into the city. Gilles is determined to find her. He enters the heart of Lourdes, the city of all miracles…

PANJ KALAMEH BISHTAR

Lurrean alderrai ibiliko zara Vagarás sobre la tierra You shalt wander on earth

2013, 26’, FIK IRAN / IRÁN

Shiva, Farhad, Peyman eta Lilly errepidean zain daude, mezulari batek muga ilegalki pasatzeko behar duten paperak noiz ekarriko zain. Shiva, Farhad, Peyman y Lilly esperan en una carretera a un mensajero que trae en moto los documentos que necesitan para atravesar la frontera de manera ilegal. Shiva, Farhad, Peyman and Lilly are expecting in a road for a motorcycle courier who must bring their documents to cross the border illegally.

98

Zuzendaritza / Dirección / Director Juliette Soubrier Gidoia / Guión / Screenplay Juliette Soubrier Muntaketa / Montaje / Editing Marie-Pierre Frappier Soinua / Sonido / Sound Antoine Corbin Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Isabelle Dumas Aktoreak / Intérpretes / Cast Gilles Cohen, Rotem Zisman-Cohen, Denis Eyriey Ekoizpena / Producción / Production Sombrero Films infos.films@sombrero.fr

INFOWORLD SALAS GOLEM - ALHÓNDIGA ARETOAK

LE MIRACLE

Zuzendaritza / Dirección / Director Mohammad Ali Hoseini Gidoia / Guión / Screenplay Mohammad Ali Hoseini Muntaketa / Montaje / Editing Mohammad Ali Hoseini Musika / Música / Music Vahid Vahedi Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Mahdi Ilbeygi Aktoreak / Intérpretes / Cast Hamed Nasaj, Nasim Fathi Ekoizpena / Producción / Production Mohammad Ali Hoseini Kontaktua / Contacto / Contact cinemafirozeh@yahoo.com

99


XENOS

2014, 10’, FIK AEB / EE.UU. / USA

2013, 12’, DOK EB, DANIMARKA, GREZIA / UK, DENMARK, GREECE

(HAITIAN CREOLE)

Zuzendaritza / Dirección / Director Jonathan DiMaio Gidoia / Guión / Screenplay Jonathan DiMaio, Christelle Pierre-Louis, Renaud Marcellus Jr. Muntaketa / Montaje / Editing Jonathan DiMaio Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Benjamin Wolf Aktoreak / Intérpretes / Cast Rosette Desdunes, Charldyn Valcin, Marie Ange Peròu, Kayla Burnett Ekoizpena / Producción / Production LittleShirt Films info@littleshirt.com

Bostonen Haitiko ebanjelioa jarraitzen duen gizon batek ilobaren soinekoa lapurtzen du, antzezlan bat egiteko erabili behar baitzuten. Beldurrez dago soineko horren erabilerak ez ote duen independentziaren aldeko borroka hasi zuen vudu zeremonia ohoretuko. Bere amonak erabakitzen du fundamentalista erlijioso horrek ezin duela bere bilobaren bizitza antolatu eta biak gizonaren etxera joango dira soinekoa berreskuratzera antzezlanaren ordura garaiz iritsi ahal izateko. En Boston, un hombre evángelico haitiano roba el vestido de su sobrina para una obra de teatro. Tiene miedo de que con su participación honre la ceremonia vudú que inició la lucha haitiana por la independencia. La abuela de la niña decide que este fundamentalista religioso no puede dictaminar la vida de su nieta, así que ambas se cuelan en su apartamento para recuperar el vestido y llegar a la obra a tiempo. In Boston, an evangelical Haitian man steals his niece’s costume for a school play, afraid that her participation will honor the Vodou ceremony that began Haiti’s fight for independence. The girl’s grandmother decides not to allow this religious fundamentalism to dictate her granddaughter’s life, so she and the girl infiltrate the uncle’s apartment to take back the costume and get to the play on time.

2010eak Abu Eyadek eta Libanoko Ain el-Helweh errefuxiatu-eremuko palestinar gazte batzuek Greziaraino bidaiatu zuten, Siria eta Turkia zeharkatuz, pertsona-trafikatzaileekin. Beste hainbat emigranteren moduan Europarako bide baten bila zebiltzan, baina harrapatuta gelditu ziren krisi ekonomiko, politiko eta sozial larria pairatzen ari zen herrialde batean.

Zuzendaritza / Dirección / Director Mahdi Fleifel Muntaketa / Montaje / Editing Michael Aaglund Soinua / Sonido / Sound Gunnar Oskarsson Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Mahdi Fleifel Aktoreak / Intérpretes / Cast Bassam ‘Abu Eyad’ Taha Ekoizpena / Producción / Production Nakba FilmWorks patrick@nakbafilmworks.com

INFOWORLD

SALAS GOLEM ALHÓNDIGA ARETOAK

SAN ZANSÈT YO

En 2010, Abu Eyad y otros jóvenes palestinos del campo de refugiados de Ain el-Helweh (Líbano) viajaron hasta Grecia por Siria y Turquía, a través de las mafias de tráfico de personas. Como muchos otros emigrantes, buscaban la forma de entrar en Europa, pero se vieron atrapados en un país que atravesaba una grave crisis económica, política y social. In 2010, Abu Eyad and other young Palestinian men from the Ain el-Helweh refugee camp in Lebanon travelled with smugglers through Syria and Turkey into Greece. Like so many other migrants, they come looking for a way into Europe but found themselves trapped in a country undergoing economic, political, and social collapse.

THE SHEEPHERDER’S DAUGHTERS 2014, 20’, DOK AEB / EE.UU. / USA Zuzendaritza / Dirección / Director Judy Irola Gidoia / Guión / Screenplay Judy Irola Muntaketa / Montaje / Editing Max Laine Musika / Música / Music Jeff Laine Ekoizpena / Producción / Production Neska Euskaldunaren Pelikula Kontaktua / Contacto / Contact jirola@cinema.usc.edu

Judy Irolak bere haurtzaroa gogoratzen du Kaliforniako Fresnon dagoen Euskal artzainen komunitate batean. Bere familiak 8 mm-ko bideokamera batekin eta Brownie argazki-kamerarekin 40 eta 50 hamarkadak grabatu zituen. Metraje hori berreskuratu dute film osoan zehar erabiltzeko. Oroitzapen horiek garai batera garamatzate, haurrak libre ziren garai hartara, familiarteko benetako lotura kultura bakarra zen garai hartara. Judy Irola revisita su niñez en una comunidad vasca de pastores en Fresno, California. Su familia documentó los años 40 y 50 con una videocámara de 8 mm y una cámara de fotos Brownie. El metraje ha sido recuperado para utilizarlo en la película. Unas memorias que nos conducen a un tiempo en el que los niños eran libres y existía una conexión familiar real basada en una cultura única. Director Judy Irola revisits her childhood growing up in a Basque community of sheepherders in Fresno, California. Her family documented the 1940s and early 1950s using an 8mm film camera and a Brownie still camera. The footage has been retrieved and is used throughout the film. This memoir takes one back to a time of freedom for children and a true connection to family that is supported by a unique culture.

100

101


BEAUTIFUL DOCS Munduko film luze dokumentalaren ikuspegia Panorama de largometrajes documentales del mundo An overview of feature length documentaries from over the world


EAU ARGENTÉE, SYRIE AUTOPORTRAIT (SILVERED WATER, SYRIA SELF-PORTRAIT)

2013, 98’, DOK ESTONIA, FRANTZIA Zuzendaritza / Dirección / Director Ben Rivers, Ben Russell Gidoia / Guión / Screenplay Ben Rivers, Ben Russell Muntaketa / Montaje / Editing Ben Rivers, Ben Russell Soinua / Sonido / Sound Chu Li Shewring, Philippe Ciompi Musika / Música / Music Robert AA Lowe, Veldo Tormis, Queequeg (Hunt-Hendrix, Lowe, McMaster, Walter) Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Ben Rivers, Ben Russell Aktoreak / Intérpretes / Cast Robert A.A. Lowe Ekoizpena / Producción / Production ROUGE INTERNATIONAL, BLACK HAND Banatzailea / Distribución / Distribution ROUGE INTERNATIONAL thomas@rouge-international.com

2014, 90’, DOK SIRIA, FRANTZIA / SYRIA, FRANCE

Iluntasuna uxatzeko araoa izenik ez duen pertsonaia baten atzetik dabil bere bizitzaren hiru unetan, itxuraz loturarik ez dutenak. Azalpen oso gutxirekin ikusiko ditugu une horiek: Estoniako irla txiki batean dagoen 15 laguneko komunitate batean, Finlandian Artikoko Zirkulu Polarreko natura dotore horretan bakanduta, eta Noruegan kontzertu batean black metal talde bateko abeslari eta gitarra jole. Un conjuro para ahuyentar la oscuridad sigue a un personaje sin nombre a lo largo de tres momentos –aparentemente inconexos– de su vida. Con explicaciones mínimas, lo vemos en medio de una comunidad de 15 personas en una pequeña isla de Estonia, aislado en la majestuosa naturaleza del Círculo polar ártico en Finlandia y durante un concierto en Noruega como cantante y guitarrista de una banda de black metal. A Spell to Ward Off the Darkness follows an unnamed character through three seemingly disparate moments in his life. With little explanation, we join him in the midst of a 15-person-collective on a small Estonian island; in isolation in the majestic wilderness of Artic Circle in Northen Finland; and during a concert as the singer and guitarist of a black metal band in Norway.

Sirian, Youtube erabiltzen duen jendea hiltzen da egunero, filmatu ondoren; bitartean, beste batzuk jendea hiltzen dute eta, gero, filmatu. Frantzian urrutiratua egotearen eta nire herrialdeko iraultzaren arteko tentsioaren ondorioz, elkartze bat sortu zen. Homseko zinemagile kurdu gazte batek hauxe galdetu zidan txatean: “Homsen kamerarekin egongo bazina, zer filmatuko zenuke?”. Pelikulak elkartze horren istorioa kontatzen du. Cada día, en Siria, los usuarios de Youtube filman y después mueren mientras que los otros matan, y después filman. Fruto de la tensión entre mi alejamiento en Francia y la revolución en mi país, surgió un encuentro. Una joven cineasta kurda de Homs me preguntó en el chat: «Si estuvieras en Homs con tu cámara, ¿qué filmarías?» Esta película cuenta la historia de ese encuentro. In Syria, everyday, YouTubers film then die; others kill then film. From within the tension between my estrangement in France and the revolution, an encounter happenned. A young Kurdish woman from Homs began to chat with me, asking: “If your camera were here, in Homs, what would you be filming?”. Silvered Water is the story of that encounter.

AL DOILEA JOC

EL ROSTRO

2014, 97’, DOK ERRUMANIA / RUMANÍA / ROMANIA

2011/2013, 64’, DOK ARGENTINA

Zuzendaritza / Dirección / Director Corneliu Porumboiu Gidoia / Guión / Screenplay Corneliu Porumboiu Soinua / Sonido / Sound Sebastian Zsemlye, Dana Bunescu Musika / Música / Music Max Richter Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Corneliu Porumboiu Kontatzaile / Narrador / Voice over Adrian Porumboiu, Corneliu Porumboiu Ekoizpena / Producción / Production Marcela Ursu Banatzailea / Distribución / Distribution 42 Km film mursu@42kmfilm.com

Zuzendaritza / Dirección / Director Gustavo Fontán Gidoia / Guión / Screenplay Gustavo Fontán Muntaketa / Montaje / Editing Mario Bocchicchio Soinua / Sonido / Sound Abel Tortorelli Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Luis Cámara, Gustavo Schiaffino Aktoreak / Intérpretes / Cast Pedro Gabas, María del Huerto Ghiggi, Gustavo Hennekens, Héctor Maldonado Ekoizpena / Producción / Production Insomnia Films, Tercera Orilla, INCAA Banatzailea / Distribución / Distribution OBRA Cine, Paulina Portela paulina@obracine.com

(THE SECOND GAME)

104

Zuzendaritza / Dirección / Director Ossama Mohammed, Wiam Simav Bedirxan Gidoia / Guión / Screenplay Ossama Mohammed, Wiam Simav Bedirxan Muntaketa / Montaje / Editing Maïsoun Assad Soinua / Sonido / Sound Raphaël Girardot Musika / Música / Music Noma Omran Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Wiam Simav Bedirxan, Ossama Mohammed, thousand Syrians Aktoreak / Intérpretes / Cast Noma Omran Ekoizpena / Producción / Production Les Films d’Ici, PROACTION FILM, Arte France Banatzailea / Distribución / Distribution Paco Poch Cinema S.L. cinema@pacopoch.cat

(THE FACE)

Film hau futbol derby bat da, 1988ko abenduaren 3an jokatu zutena Bukaresteko bi taldek: Steaua eta Dinamo. Nire aita epailea izan zen. 25 urte pasa ondoren elkarrekin ikusiko dugu partida berriz ere. Esta película es un derby de fútbol que tuvo lugar el 3 de diciembre de 1988 entre dos equipos de Bucarest: el Steaua y el Dinamo. Mi padre fue el árbitro. Unos 25 años después, volvemos a ver el partido juntos. This film is a football match between two Bucharest teams, Steaua and Dinamo, which took place on the 3rd of December, 1988. My father was the referee. We re-watched the match together, some 25 years later.

Gizona Paraná ibaiko uharte batera heldu da txalupa batean. Lehen etxe bat edo, beharbada, herrixka bat zegoen leku batera doa. Jaiolekura. Haren presentziari esker, utzitako leku hartan dauden objektuak gauzatu egiten dira: babeslekuak eta mahaiak, animaliak eta kanoak. Tokia berreraiki du, berriz ere elkargune izan dadin. Laster jende gehiago helduko da uhartera: emaztea, aita, lagunak, haurrak... Eta ospakizun bat prestatuko dute. El Hombre llega en un bote a una isla del río Paraná. Se dirige a un sitio donde antes hubo una casa, o tal vez un poblado. Es su lugar natal. Su presencia permite que los objetos del lugar abandonado se materialicen: refugios y mesas, animales y canoas. Reconstruye, para volver a habitar el espacio para el reencuentro. Pronto llegan otros a la isla: Mujer, Padre, Amigos, Niños… preparan una celebración.

BEAUTIFUL DOCS SALAS GOLEM - ALHÓNDIGA ARETOAK

SALAS GOLEM ALHÓNDIGA ARETOAK

A SPELL TO WARD OFF THE DARKNESS

The Man in a small boat reaches an island on the Paraná River. He heads towards a site where there used to be a house or small village. The site where he was born. His presence allows the things in the abandoned place to materialize: huts and tables, animals and canoes. He rebuilds, to occupy once again, the space for a gathering. Soon others arrive on the island: Wife, Father, Friends, Children… they prepare a celebration.

105


2014, 130’, DOK HERBEHEREAK, UKRAINA / THE NETHERLANDS, UKRAINE Zuzendaritza / Dirección / Director Sergei Loznitsa Gidoia / Guión / Screenplay Sergei Loznitsa Muntaketa / Montaje / Editing Sergei Loznitsa, Danielius Kokanauskis Soinua / Sonido / Sound Vladimir Golovnitzkiy Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Sergei Loznitsa, Serhiy Stefan Stetsenko, Mykhailo Yelchin Ekoizpena / Producción / Production ATOMS & VOID atomypustota.info@gmail.com

2014, 180’, DOK FRANTZIA, AEB, EB / FRANCE, USA, UK

Maidan-ek (Independentzia) kontatzen du Kieven (Ukraina) 2013-2014ko neguan Yanukòvichen erregimenaren aurka izan ziren protesta zibilen nondik norakoa. Dokumentalak iraultzaren bidea jarraitzen du, Maidan plazan izandako milioi erdi lagunen manifestazio baketsuak batetik, manifestarien eta istiluen kontrako poliziaren arteko borroka odoltsuak bestetik. Maidan nazio baten argazkia da, esnatu eta bere nortasuna aurkitzen duen nazio batena. Maidan (Independencia) relata las protestas civiles que sucedieron durante el invierno de 2013-2014 en Kiev (Ucrania) en contra del régimen de Yanukòvich. El documental acompaña el progreso de la revolución, desde las manifestaciones pacíficas de medio millón de personas en la plaza Maidan hasta las sangrientas batallas en las calles entre manifestantes y antidisturbios. Maidan es el retrato de una nación que se despierta y redescubre su identidad. Maidan (Independence) chronicles the civil uprising against the regime of president Yanukovych that took place in Kiev (Ukraine) in the winter of 2013/14. The film follows the progress of the revolution: from peaceful rallies, half a million strong, in the Maidan Square, to the bloody street battles between the protestors and riot police. Maidan is a portrait of an awakening nation, rediscovering its identity.

Londresko National Gallery munduko museo handienetako bat da: XIII. mendetik XIX. mendera arteko 2.400 margolan dauzka. Giza esperientzia ia guztiak daude museoko koadroetan irudikatuta. Dokumentalak aurreko mendeetako pinturaren eta gaur egungo zinema-narrazioaren arteko harremana aztertzen du, edertasuna, gorentasuna eta kontserbazioa oinarri hartuta. La National Gallery de Londres es uno de los mayores museos del mundo con 2400 pinturas desde el s. XIII hasta finales del XIX. Prácticamente cualquier tipo de experiencia humana está representada en los cuadros que el museo alberga. El documental explora la relación entre la pintura de los siglos pasados y la narración fílmica contemporánea, evocando lo bello, lo sublime y la conservación. The National Gallery in London is one of the great museums of the world with 2400 paintings from the 13th to the end of the 19th century. Almost every human experience is represented in one or the other of the paintings. National Gallery explores the relation between paintings from the last centuries and modern film narration, recalling the beauty, the sublime and the conservation.

NAOMI CAMPBEL

OUTTAKES FROM THE LIFE OF A HAPPY MAN

2013, 83’, DOK TXILE / CHILE Zuzendaritza / Dirección / Director Nicolás Videla, Camila José Donoso Gidoia / Guión / Screenplay Nicolás Videla, Camila José Donoso Muntaketa / Montaje / Editing Nicolás Videla, Daniela Camino Soinua / Sonido / Sound Carlos Collío Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Matías Illanes Aktoreak / Intérpretes / Cast Paula Dinamarca, Camilo Carmona, Ingrid Mancilla, Josefina Ramírez Ekoizpena / Producción / Production Mimbre Producciones, Rocío Romero, Catalina Donoso rocio@mimbreproducciones.cl Banatzailea / Distribución / Distribution OBRA Cine, Paulina Portela, paulina@obracine.com

106

Zuzendaritza / Dirección / Director Frederick Wiseman Gidoia / Guión / Screenplay Frederick Wiseman Muntaketa / Montaje / Editing Frederick Wiseman Soinua / Sonido / Sound Frederick Wiseman Argazkigintza / Fotografía / Cinematography John Davey Ekoizpena / Producción / Production Ideale Audience, Gallery Film LLC Banatzailea / Distribución / Distribution SURTSEY FILMS César Clemente surtseyfilms@gmail.com

BEAUTIFUL DOCS SALAS GOLEM - ALHÓNDIGA ARETOAK

SALAS GOLEM ALHÓNDIGA ARETOAK

NATIONAL GALLERY

MAIDAN

2012, 68’, DOK-EXP AEB / EE.UU. / USA

Yermén hogeita hamar urteko transexual bat da eta tarot kartak irakurtzen egiten du lan call center batean. Bitartean auzokideak grabatzen ditu VHS kamera batekin. Sexu aldaketa egiteko dirurik ez duenez kirurgia plastikoaren inguruko telebistako saio batean parte hartzea erabakitzen du. Naomi Campbellen itxura lortzearren ebakuntza nahi duen immigrante misteriotsu bat ezagutuko du bertan. Yermén es una transexual de treinta y tantos que trabaja como tarotista en un call center y graba su vecindario con una cámara VHS. No puede costearse la reasignación de sexo por lo que decide probar suerte en un programa de televisión sobre cirugías plásticas. Allí conocerá a una enigmática inmigrante que desea operarse para ser igual a Naomi Campbell. Yermén is a transsexual in her mid thirties. She works as a spiritual guide in a call center and records her neighborhood with a VHS camera. She cannot afford sex reassignment surgery, so she decides to try her luck in a plastic surgery TV show’s casting. There she’ll meet an enigmatic immigrant who wants to be like Naomi Campbell.

Muntaketa-gelan zeluloidezko latez betetako apal bat dut. Batzuk 1950ekoak dira. Lengoaia zinematografikoan ‘baztertutakoak’ esaten diegu. Erabaki nuen material hori guztia bildu behar nuela nire azken filmean, film bakar bat izango bailitzan. Metrajean familiako bizitzaren une asko azaltzen dira, lagunekin grabatutako planoak, hirikoak, naturarenak edo Lituaniara egindako bisitaldiak; hori guztia muntatu dut nire ohiko ordena jarraituz, zoriaren menpe utziz. En mi sala de montaje tengo una estantería llena de latas de celuloide. Algunas se remontan hasta 1950. Son lo que en lenguaje cinematográfico se conoce por ‘descartes’. Decidí que había llegado el momento de juntar todo ese material en mi última película – como una sola película. El metraje abarca muchos momentos de vida familiar y planos que filmé de mis amigos, la ciudad, la naturaleza o las visitas a Lituania; todo ello montado en conjunto, con mi habitual orden aleatorio. In my editing room there is a shelf with many cans of film going back as far as 1950. They are, in filmmaking language, outtakes. I decided that the time had come to finally collect all this footage in my final film – as – film. Footage covers a lot of home life and materials that I took of my friends, the city, nature, and during the visits to Lithuania. All put together in my usual random chance order.

Zuzendaritza / Dirección / Director Jonas Mekas Gidoia / Guión / Screenplay Jonas Mekas Muntaketa / Montaje / Editing Jonas Mekas, Elle Burchill Soinua / Sonido / Sound Jonas Mekas Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Jonas Mekas Ekoizpena / Producción / Production Jonas Mekas Banatzailea / Distribución / Distribution Re:Voir info@re-voir.com Kontaktua / Contacto / Contact Pip Chodorov pip@re-voir.com

107


2014, 88’, DOK BELGIKA / BÉLGICA / BELGIUM

2014, 101’, DOK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN Zuzendaritza / Dirección / Director Marcos M. Merino Gidoia / Guión / Screenplay Marcos M. Merino, Marta F. Crestelo Muntaketa / Montaje / Editing Ana Pfaff Soinua / Sonido / Sound Óscar de Ávila Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Marcos M. Merino Ekoizpena / Producción / Production Marta F. Crestelo, Marcos M. Merino Banatzailea / Distribución / Distribution Freews S.L., Marta F. Crestelo, marta@reminedoc.com

Merkatuak Espainiako zor publikoaren gainean dauden bitartean eta gobernuak gastu publikoan murrizketa historikoak iragartzen dituen bitartean Asturiaseko meatzariek greba mugagabearen aldeko deia egiten dute, errepideak moztuz, itxialdiak eginez eta hamaika mugimendu antolatuz euren lanpostuen alde borrokatzeko. Espainiako milaka langileren babesa du murrizketei aurre eginez lanpostuari eutsi nahi dioten meatzarien borroka honek. Baina joanak joan ezer ez da berdin, ezta azken langile mugimendua ezagutu zuten haiek ere. Mientras los mercados acosan la deuda pública española y el gobierno anuncia recortes históricos del gasto público, los mineros asturianos convocan una huelga indefinida, cortes de carretera, encierros y decenas de movilizaciones para luchar por su puesto de trabajo. Miles de trabajadores en España apoyan la pelea de los mineros por mantener su empleo frente a los recortes. Pero ya nada es como antes, ni siquiera los supervivientes del último movimiento obrero.

Georgiana Halmac-ek 15 urte beteko ditu negu honetan. Errumanian bizi da, Bacaun, kanpoaldean dauden etxebizitza sozialetan. Amak, Lilianak, Turinera emigratu behar izan zuen eta uda arte ez da itzuliko. Amaren hutsunea beteko du Gergionak familiaren buru bihurtuz. Georgiana Halmac cumple 15 años este invierno. Vive con sus seis hermanos en un bloque de viviendas sociales a las afueras de Bacau, en Rumanía. Su madre, Liliana, tuvo que emigrar a Turín y no volverá hasta el verano. En ausencia de la madre, Gergiona es catapultada al rol de cabeza de familia. Georgiana Halmac is turning fifteen this winter. She lives with her six siblings in a social housing condo on the outskirts of Bacau (Romania). Their mother Liliana, an economic migrant in Torino, will not be back till the summer. During mother’s absence, Georgiana is catapulted to the role of new head of the family.

Zuzendaritza / Dirección / Director Teodora Ana Mihai Gidoia / Guión / Screenplay Teodora Ana Mihai Muntaketa / Montaje / Editing Michèle Hubinon Soinua / Sonido / Sound Frédéric Meert, Paul Heymans Musika / Música / Music Karim Baggili Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Joachim Philippe Ekoizpena / Producción / Production Hanne Phlypo – Clin D’oeil Banatzailea / Distribución / Distribution Rise And Shine World Sales, Anja Dziersk, anja.dziersk@riseandshine-berlin.de

BEAUTIFUL DOCS

SALAS GOLEM ALHÓNDIGA ARETOAK

WAITING FOR AUGUST

REMINE EL ÚLTIMO MOVIMIENTO OBRERO

As markets suffer the Spanish public bond and Spanish government announces historic public spending cuts, the Asturian miners go on an indefinite strike and organize roadblocks, seclusions and demonstrations in order to fight for their jobs. Thousands of workers in Spain support the miners’ fight to keep their job against the cuts. But nothing is as it used to be, nor even the surviving representatives of the last working class movement.

THE GREEN PRINCE 2014, 101’, DOK ALEMANIA, EB, ISRAEL / GERMANY, UK, ISRAEL Zuzendaritza / Dirección / Director Nadav Schirman Gidoia / Guión / Screenplay Nadav Schirman Muntaketa / Montaje / Editing Joelle Alexis, Sanjeev Hathiramani Soinua / Sonido / Sound Alex Claude Musika / Música / Music Max Richter Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Hans Fromm, Giora Bejach Aktoreak / Intérpretes / Cast Mosab Hassan Youssef, Gonen Ben Yitzhak Ekoizpena / Producción / Production A-List Films (Nadav Schirman), Passion Pictures (John Battsek) Banatzailea / Distribución / Distribution Global Screen, info@globalscreen.de Kontaktua / Contacto / Contact Gisela Wiltschek, Gisela.Wiltschek@globalscreen.de

108

Benetako thriller honek Israelek izan duen inteligentzia iturririk handienetakoaren historia kontatzen du: Hamaseko lider baten semea. “Printze Berdea” izen ezkutupean erreklutatu zuten, bere herria espia zezan hamar urte baino gehiago. Dokumentalaren oinarria agentearekin duen harremana da, beldurrezko, traiziozko eta ezinezko erabakiak ikusten diren bitartean; adiskidetasunak edozein muga gaindituko dituen kontakizuna da. Este thriller real cuenta la historia de una de las fuentes de inteligencia más valiosa para Israel: el hijo de un líder de Hamás. Fue reclutado bajo el pseudónimo “el Príncipe Verde” para espiar a su propio pueblo durante más de una década. El documental se centra en la compleja relación con su reclutador, en un fascinante relato de terror, traición y decisiones imposibles; en el que una amistad desafiará todas las fronteras. This real life thriller tells the story of one of Israel’s prized intelligence sources, the son of a top Hamas leader. Under the code name ‘The Green Prince’, he is recruited to spy on his own people for over a decade. Focusing on his complex relationship with his handler, this is a gripping account of terror, betrayal, impossible choices - and of a friendship that defies all boundaries.

109


#ZINERGENTZIAK14 Euskal ikus-entzunezko sorkuntza garaikide eta berritzailea Emergencias y urgencias en el audiovisual vasco contemporรกneo Emergence and urgence in Basque contemporary audiovisual


#zinergentziak ZINEBIren 56. edizioan estreinatzen den proiektua da, helburua azaleratze denaren eta presazkoa denaren artean kokatzen dugun ikus-entzunezko sorkuntzari eremu propio bat ematea da. Azaleratzen ari den ikus-entzunezkoa, zeinarekin gure inguruko sortzaile eta artista gazte batzuk gailentzen ari diren eta zinemaren munduan ibilbide pertsonal bat hastea lortu duten. Zera da, zinematografia hutsetik kanpo geratzen den eta adierazpen zein arrazoi bide berriekin esperimentatzean eratzen den azaleratu berriko sorkuntza. Eta azkenik, industriatik kanpo sortzen den presazko zinema da, eta gaur egun bizi ditugun asalduzko garaiekin beharrezkoa den begirada kritiko eta konprometitua ekartze dio. #zinergentziak14 ZINEBI 56-ren egitaraua zeharkatzen duen trebeseko ekintza gisa eratu da, eta bertan, nazioartean ezaguna den zinemaldia ez da sorkuntzen erakusleiho huts bat izango; batzuetan eragile edo sustatzaile rola ere izango du. Hortaz, Estatu espainiarrean eta Euskal Herrian azken urteotan ekoitzi den eta kulturarekin zein gizartearekin harremana duen zinemarik gazte, berri eta konprometituenaren zati bat erakusten duten Brotes verdes (Kimu Berdeak) eta Gaur Hemen! zikloen egitarauaren barruan ZINEBIk bere bi proiektu zinematografikoen ekoizpenean ere parte hartu du: taldeka egindako Errautsak filma eta All About “The Birds” (Dena The Birds filmeari buruz) film performatiboan (edo alderantziz… performance filmikoan). ZINEBIk normalean zinemaren promozio zirkuitutik kanpo geratzen diren film horiek ikusgai jarri eta promozionatu nahi ditu eta gainera, ohizko zinema industrialak dituen parametroak zalantzan jartzen dituzten zuzendari eta artistentzat esperimentatzeko espazio berri bat sortu nahi du. All About “The Birds” film performatiboa Colectivo Sra. Polaroiska-k (Alaitz Arenzana eta María Ibarretxe) eta Víctor Iriartek elkarlanean egin duten proiektua da. Zinema motarik arriskatuenetik eta esperimentalenetik hurbil dauden obrak lantzeagatik dira batez ere ezagunak, baina jakin badakigu, sorkuntza eszenikoari eta koreografikoari arreta berezia jartzen diotela. Hizkuntza zinematografikoa eta egungo ikuslearen papera etengabe zalantzan jartzen dituen performance bat da. Haien ustez, zinema ez da kutxa beltz batean proiektatzen den zerbait bakarrik, esperientzia filmiko bat izango balitz bezala ulertzen dute, hau da, denbora eta espazio bakar batean gertatu den ekintza errepikaezina. Izatez, nahita da anbiguoa, eta All About “The Birds” proiektuak ideiak, proiektuak, filmak, abestiak bat-batekotasuna, muntaketak, desmuntaketak eta abar esploratuko ditu eta horiekin jolastuko du; behatzailearen begirada desegonkortu egingo du eta ikusleari gaur egungo irudiari buruz eta ikusmoldeari buruz gogoetaraziko dio. Errautsak talde lana zinemagile talde bati luzatutako gonbidapenaren bidez sortu zen, eta hain zuzen ere, azken urteotan agertzen joan diren euskal zuzendarien artetik sortu zen taldea. Zenbait artisten alde egindako apustua da, gehienak oso gazteak, baina aurretik ere ikus-entzunezko lanetan aritu izan direnak. Berdin dio zein generotan egin izan duten lan, guztiak nabarmendu dira, dela kalitate zinematografikoagatik, dela begirada pertsonalarengatik zein ekarpen estetikoagatik. Baina oraindik ikusentzunezko industrian sartzeko aukerarik izan ez dutenak edo egitura artistikoan kokatzeko, pixka bat bada ere, aukerarik izan ez dutenak. Igone Arreitunandia, Las chicas de Pasaik (Maria Elorza eta Maider Fernández Iriarte), Marisol Gil, Juan Pablo Orduñez/MawatreS, Hodei Torres eta Mikel Zatarain dira. Zuzendarien belaunaldi berri honetako ordezkariek berrikuntzak egiteko eta eraberritzeko gogoarekin datoz,eta ikusentzunezko panoraman tokitxo bat bilatzen saiatzen dira.

112

#ZINERGENTZIAK14: PENSAR EN CINE Errautsak egiteko erabili duten lan metodologia baliteke aukeratu zitekeen arriskutsuena izatea. Gonbidapenaren emaitza aitzaki tematiko nahiko zehatz eta argi baten inguruan egindako banakako lanen bilduma hutsa izan zedin ekiditeko, talde lanarengatiko apustua egin nahi izan genuen, betiere, autore guztien artean adostutako premisa batzuekin, baina nola ez, bakoitzak filmatzeko orduan zeukan ikuspuntu independentea errespetatuz. Dena den, filma talde lanaren bidez sortzeak ekarri dituen gorabeherak oraindik esploratu gabe zeuden eta taldeari oso harrigarriak izan diren aldaeretan ikertzeko aukera eman dio. Proiektuaren hasiera-hasieratik markatuta zegoen azaleratzea eta presazkoa izatea ikuspuntu bikoitzetik lan egiten saiatu dira, filma bizi dugun errealitateari emandako erantzun bat izatea lortu nahi zen eta. Emaitza hainbat gai jorratzen dituen filma da: identitatea, iragana, indarkeria politiko eta soziala, krisia, hitzaldi neoliberalak edo gaur egungo erlazio motak. Gaiak modu artikulatuan tratatzen dira, baina autore bakoitzaren ikuspuntu pertsonala eta estilo zinematografikoa ere agerian geratu dira. Errautsak proiektuarekin batera parte hartuko duten zuzendarien aurretiko lanak ikusteko eta ezagutzeko aukera izango dugu, Gaur hemen! izena duen erakustaldian. Bertan proposamen ausartak aurkituko ditugu, zinema independentetik oso gertukoak eta aurrekontu oso txikiekin egindakoak, baina dokumental garaikideak jarraitzen duen bide berriek dakartzaten egiturazko arriskuak zein arrisku estetikoak bere gain hartzen dituztenak. Dokumentalen ibilbide eta mutazio horiek oso presente izango ditugu Brotes verdes zikloan ere. Ziklo horretan Estatu espainiarreko sortzaile berrien lanak aurkeztuko dira, aurkeztuko diren autoreak, Jorge Tur, Colectivo Los Hijos (Luis López Carrasco, Natalia Marín eta Javier Vázquez), Nuria Cubas eta Javier Carnedete izango dira. Bizi dugun krisi garaiak eskatzen digun zinema konprometitu eta urgentearen koordenaden barruan aritzen dira guztiak. Amaiera gisa eta azken orduko berri gisa, Maiatzaren 1ari buruzko bertsio berri bat estreinatuko da. Langileen eguna da eta beraz, bere formatutik, talde lanaren esfortzuaren bidez egin beharreko erresistentzia ariketa bat da, eta herritar xeheen sentimenduaren ikuspuntua ematea du helburu. Izenburua Totes les llavors sembrades (Hazi guztiak landatuta daude) da, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko Sormenezko Dokumentalen Masterrean egindako ekoizpena da eta #zinergentziak14-ren espiritu eta izaerarekin bat dator. Azken batean, #zinergentziak proiektuaren balioa uneoro arriskatzeko eta esperimentatzeko nahi izate horretan datza. Izan ere, gure ustez, zinema berria, eraldatzaileena eta gizartearekin kritikoena dela esaten dugun hori, ez da galdera zaharren erantzunen zain gelditzen dena, itaun berriak proposatzen dituena baizik. Edizio honekin batera hasiko den ibilbide honetan, abagune bat eraikitzeko asmoarekin jarraituko dugu, zuzendari eta proiektu berrientzat, independenteentzat, esperimentalentzat, non ZINEBIko talde osoak eskainitako laguntza eta lanari esker euren buruak garatzeko eta ikusgai izateko aukera izango duten.

Patxi Azpillaga Vanesa Fernández Guerra TYF (Territorios y Fronteras-Research on Documentary Filmmaking) info@territoriosyfronteras.com

#zinergentziak es un proyecto que se inaugura en esta 56ª edición de ZINEBI cuyo objetivo es abrir un espacio propio a esa creación audiovisual que ubicamos entre lo emergente y lo urgente, ese audiovisual emergente con el que algunos nuevos jóvenes creadores y artistas de nuestro entorno empiezan ya a despuntar y a construir una trayectoria fílmica personal; también esa creación emergente que surge de la experimentación con nuevas formas expresivas y narrativas que van a veces más allá del propio hecho cinematográfico; finalmente, ese cine urgente que surge de los márgenes de la industria y que aporta una mirada necesaria, crítica y comprometida con los tiempos convulsos que nos ha tocado vivir. #zinergentziak14 ha sido configurado a partir de estos elementos como una acción transversal que atraviesa la programación de ZINEBI 56, en la cual el propio festival, de carácter internacional, actúa no solo como escaparate de esa nueva creación sino también, en ocasiones, como su inductor o promotor. Así, junto a la programación dentro de los ciclos Brotes verdes y Gaur Hemen! (¡Hoy aquí!), que muestran parte del cine más joven, novedoso y comprometido social y culturalmente que se ha producido recientemente en el Estado español y en Euskal Herria, ZINEBI ha participado también en la producción de dos proyectos cinematográficos propios: la película colectiva Errautsak (Cenizas) y la película performativa (o viceversa... la performance fílmica) All About “The Birds” (Todo sobre Los pájaros). Con ambos proyectos ZINEBI quiere participar en la visibilización y la promoción de esa nueva creación audiovisual que queda habitualmente fuera de los circuitos de promoción del cine y con los que pretende instaurar un nuevo espacio de experimentación abierto que acoja a directores y artistas emergentes que cuestionan los parámetros del cine convencional industrial. La película performativa All About “The Birds” es un proyecto de colaboración entre el Colectivo Sra. Polaroiska (Alaitz Arenzana y María Ibarretxe) y Victor Iriarte, conocidos principalmente porque sus obras giran en torno al cine más arriesgado y experimental, pero de los cuales sabemos también que prestan especial atención y cuidan con esmero la creación escénica y coreográfica. Una performance que cuestiona permanentemente la evolución del propio lenguaje cinematográfico y el papel del espectador contemporáneo, pensando el cine más allá de una mera proyección en una caja negra y concibiéndolo como una experiencia fílmica, en una acción irrepetible ejecutada en un espacio-tiempo único. Intencionadamente ambigua, All About “The Birds” explorará y jugará con ideas, proyectos, películas, canciones, improvisaciones, montajes, desmontajes, etc. desestabilizando la mirada de quien observa y llevando al espectador a una reflexión sobre la imagen contemporánea y su propia concepción. La película colectiva Errautsak es un proyecto que se ha desarrollado contando con un grupo de cineastas invitados entre los directores vascos que han ido surgiendo en los últimos años. Una apuesta por una serie de artistas, muy jóvenes en su mayoría, pero con cierta obra audiovisual anterior, que, independientemente del género en el que hayan trabajado, han destacado por su calidad cinematográfica, su mirada personal o su aportación estética y que hasta el momento no han tenido opción de integrarse en el tejido industrial audiovisual o de instalarse aún mínimamente dentro del sistema artístico. Igone Arreitunandia, Las chicas de Pasaik (Maria Elorza y Maider Fernández Iriarte), Marisol Gil, Juan Pablo Orduñez/MawatreS, Hodei Torres y Mikel Zatarain son los representantes de esta nueva generación de directores, que innovan, renuevan y tratan de hacerse un hueco dentro del panorama audiovisual.

La metodología de trabajo seguida en Errautsak ha sido tal vez la más arriesgada que se podía tomar. Para evitar que el resultado de esta invitación fuera una colección de obras individuales articuladas sobre una excusa temática más o menos precisa o declarada, quisimos apostar por una creación colectiva a partir de unas premisas acordadas entre todos los autores, respetando, eso sí, las visiones independientes de cada uno de ellos a la hora de filmar. En todo caso, la peripecia de concebir la película desde la colectividad ha permitido indagar en variantes cinematográficas inexploradas y sorprendentes incluso para el propio colectivo. Se ha perseguido trabajar también desde el doble prisma de la emergencia y la urgencia que estaban en el origen del proyecto, de forma que la película fuera de algún modo una respuesta a la realidad que vivimos. El resultado es una película en la que diversos temas como la identidad, el pasado, la violencia política y social, la crisis, los discursos neoliberales o los modos de relación actuales se tratan de una forma articulada pero en la que también queda de manifiesto la visión personal y el estilo cinematográfico de cada uno de los autores.

#ZINERGENTZIAK14 SALA BBK

SALA BBK / BILBOROCK

#ZINERGENTZIAK14: ZINEMAN PENTSATU

Vinculados al proyecto Errautsak, tendremos la oportunidad de ver y conocer trabajos previos de los directores participantes en el pase denominado Gaur hemen!, donde nos encontraremos con propuestas arriesgadas, ligadas al cine independiente, de muy bajo presupuesto pero que asumen riesgos formales y estéticos propios de las nuevas derivas del documental contemporáneo. Estas derivas y mutaciones documentales también estarán muy presentes en el ciclo Brotes verdes. En este ciclo se mostrarán trabajos de nuevos creadores del Estado español como son Jorge Tur, el Colectivo Los Hijos (Luis López Carrasco, Natalia Marín y Javier Vázquez), Nuria Cubas y Javier Carnedete, que también se ubican dentro de las coordenadas de un cine comprometido y urgente con el tiempo de crisis actual. Como colofón, y en primicia, se estrenará una nueva versión de la obra colectiva sobre el Primero de Mayo, el día de los trabajadores, un ejercicio de resistencia que pretende desde su formato, el esfuerzo colectivo, dar una visión del sentimiento del ciudadano de a pie. Su título es Totes les llavors sembrades (Todas las semillas sembradas), una producción del Máster en Documental Creativo de la Universitat Autònoma de Barcelona, que se encuentra en plena sintonía con el espíritu y la naturaleza de #zinergentziak14. En definitiva, el valor del proyecto #zinergentziak radica en la voluntad permanente de arriesgar y experimentar, ya que creemos firmemente que el cine nuevo, el cine más transformador y crítico con la sociedad, es aquel que en lugar de empeñarse en dar respuestas a viejas preguntas, propone nuevos interrogantes. En este nuevo camino que da comienzo en esta edición, seguiremos en el propósito de construir un margen donde nuevos directores y proyectos, independientes y experimentales, puedan desarrollarse y volverse visibles gracias a la apuesta y el trabajo de todo el equipo de ZINEBI.

Patxi Azpillaga Vanesa Fernández Guerra TYF (Territorios y Fronteras-Research on Documentary Filmmaking) info@territoriosyfronteras.com

113


#zinergentziak is a project that is being started at this 56th edition of ZINEBI with the aim of opening a space specifically for that audiovisual creation that we situate between emerging and urgent, that emerging audiovisual that some young creators and artists in our environment are beginning to excel at and to build a personal film career in; also, that emerging creation that comes from experimenting with new forms of expression and narrative that sometimes go beyond the actual film event; finally, that urgent film that comes from the margins of industry and that contributes a necessary and critical view that is committed to the convulsive times that we live in. #zinergentziak14 has been configured from these elements as a transversal action across the ZINEBI 56 programming, in which the festival itself acts – internationally – not only as a showcase for that new creation, but also as its instigator or promoter. So, along with the programming within the Brotes verdes (Green Shoots) and Gaur Hemen! (Here Today!) seasons, which show a portion of the youngest, newest and most socially and culturally committed films that have been produced recently in the Spanish state and in Euskal Herria, ZINEBI has also participated in the production of two of its own film projects: the collective film Errautsak (Ashes) and the performance film (or vice versa... the film performance ) All About “The Birds”. Through both projects, ZINEBI wants to participate in promoting and making visible that new audiovisual creation that usually stays outside the film promotion circuits and with which it intends to set up a new open space for experimentation that is a venue for emerging artists and directors who question the parameters of conventional industrial film. The performance film All About “The Birds” is a collaborative project between the Sra. Polaroiska Collective (Alaitz Arenzana and María Ibarretxe) and Victor Iriarte, known mainly due to their works being in the sphere of the riskiest and most experimental film, but we also know that they pay special and meticulous attention to scenic and choreographic creation. A performance that permanently questions the evolution of film language itself and the role of the contemporary viewer, film thinking beyond a mere projection in a black box and conceiving of it as a film experience, an unrepeatable action executed in a unique space-time. Intentionally ambiguous, All About “The Birds”. will explore and play with ideas, projects, films, songs, improvisations, set-ups, breakdowns, etc. destabilising the view of whoever is watching and bringing the spectator to a reflection on the contemporary image and its very conception. The collective film Errautsak is a project that has been developed with the help of a group of film-makers invited from amongst Basque directors who have appeared over recent years. A commitment to a series of artist – mostly very young but with certain prior audiovisual work – who, regardless of the genre they have worked in, have excelled due to the quality of their film, their personal perspective and their aesthetic contribution and who, up to now, have not had the option of becoming integrated into the industrial audiovisual fabric or even slightly established in the artistic system. Igone Arreitunandia, Las Chicas de Pasaik (Pasaik Girls, Maria Elorza and Maider Fernández Iriarte), Marisol Gil, Juan Pablo Orduñez/MawatreS, Hodei Torres and Mikel Zatarain are the representatives of this new generation of directors, who innovate, renew and try to make a space for themselves within the audiovisual panorama.

114

SALA BBK

SALA BBK / BILBOROCK

#ZINERGENTZIAK14: FILM THINKING The work methodology followed for Errautsak was perhaps the riskiest that could be taken. In order to avoid the result of this invitation being a collection of individual works articulated around a more or less precise or declared thematic excuse, we wanted to support a collective creation from premises agreed amongst all the authors, respecting, of course, the independent views of each of them with regard to filming. In any case, the ups and downs of conceiving a film through group work has allowed investigation into film alternatives that were unexplored and surprising, even for the group itself. There was also the aim of working from the dual prism of emergence and urgency that were at the source of the project, so that the film could be a kind of response to the reality that we live in. The result is a film where diverse subjects, such as identity, the past, political and social violence, the recession, neo-liberal arguments or current forms of relationship are looked at in an articulate way but also one in which the personal view and film style of each of the authors is obvious. Linked to the project Errautsak, we will have the opportunity of seeing and getting to know previous works by the directors taking part in the session called Gaur hemen!, where we come across risky proposals, with connections to independent film, with very low budgets, but that take on formal and aesthetic risks that are typical of the new derivations of the contemporary documentary. These derivations and mutations of the documentary will also be very present in the Brotes verdes season. In this season, there will be works by new creators from the Spanish state, such as Jorge Tur, the Los Hijos audiovisual collective (Luis López Carrasco, Natalia Marín and Javier Vázquez), Nuria Cubas and Javier Carnedete, who are also positioned within the coordinates of film that is committed and urgent with the current era of recession. As the grand finale, and as a novelty, there will be a premiere of a new version of the group work on the First of May, the day of the worker, an exercise in resistance that – through its format as a group effort – intends to give a vision of the feelings of the ordinary citizen. Its title is Totes les llavors sembrades (All the seeds sown), a production by the Masters course in Creative Documentaries at the Universitat Autònoma de Barcelona, which is completely in tune with the spirit and nature of #zinergentziak14. Ultimately, the value of the #zinergentziak project lies in the permanent will to take risks and experiment, as we firmly believe that new film, the film that most transforms and criticises society, is that which, instead of insisting on providing responses to old questions, should propose new questions. Along this new path that begins with this edition, we will pursue the intention of building a margin where new – independent and experimental – directors and projects can develop and become visible thanks to the commitment and work of the whole ZINEBI team.

1 GAUR HEMEN! ¡HOY AQUÍ! HERE TODAY! HODEI TORRES IGONE ARREITUNANDIA LAS CHICAS DE PASAIK MARISOL GIL MAWATRES MIKEL ZATARAIN

Patxi Azpillaga Vanesa Fernández Guerra TYF (Territorios y Fronteras-Research on Documentary Filmmaking) info@territoriosyfronteras.com

115


hezur1@gmail.com www.hezur.com

arreiberri@gmail.com

WUDANG: BIDEAREN AZTARNAK

Igone Arreitunandia PATROCINIO 2014, 5’, DOK

2014, 4’, DOK

Txinako Wudang Shan mendikatera egindako bidaia da. Entrenamendu ordu asko, ikasketa ordu asko eta etxera itzultzean, ondorio bat. Atzera begiratu eta bizitako guztia laburbiltzen duen istorio taoista bat ikusiko dugu.

Totes les llavors sembrades dokumental kolektiboaren parte den film labur bat da. Dokumentalean maiatzaren 1a, langileen eguna, ikuspuntu desberdinetatik jorratzen da. Erein hitzak soildu, “landarearen hazia jasotzeko prest dagoen lurrean landatu” esan nahi du.

Un viaje a la cordillera de montañas Wudang Shan (China). Muchas horas de entrenamiento, muchas horas aprendiendo y una conclusión tras la vuelta a casa. Una mirada atrás y una historia taoísta para resumir todo lo vivido.

Cortometraje que forma parte del documental colectivo Totes les llavors sembrades. Un documental que trata distintos puntos de vista sobre el primero de mayo, día del trabajador. La forma sembrar designa «escampar, plantar en la tierra preparada para recibir la semilla de una planta».

A trip to the Chinese Wudang Shan mountain range. Long hours of training, long hours of learning and a conclusion after returning home. A look back and a Tao story to summarise the whole experience.

A short film that is part of the collective documentary Totes les llavors sembrades (All the seeds sown). A documentary that looks at different points of view regarding the first of May, the day of worker. The word sow means “put into the earth prepared to receive the seed of a plant.”

PLUMBUM

EIN LAND

Hodei Torres, Mario Angulo

WORK IN PROGRESS, 6’, DOK

#ZINERGENTZIAK14 SALA BBK

SALA BBK

HODEI TORRES

2007, 9’, DOK

Ustekabeko dei batek telefonoaren beste aldekoa esnatu eta pasieran irteteko gogoa ematen dio. Gau iluna oraindik, amets bat dirudien zerbaiten ganetik dabil… Barrura sartutakoan, gora egiten du, bertaraino eraman duen argia pizteko jaitsi egiten da, ea inguratzen duen soinu horren jatorria aurkitzen saiatzen da. Una inesperada llamada despierta e incita a pasear a quien la recibe. Aún de noche, camina sobre lo que más bien parece un sueño... una vez dentro, sube, baja para encender la luz que hasta allí lo ha guiado e intenta descubrir el origen del sonido que lo envuelve. An unexpected call awakens and incites whoever hears it to come for a walk. Even at night, to walk through what seems more like a dream... once inside, to go up, come down and turn on the light that has led there and to try to discover the source of that enveloping sound.

116

Ein Land lehen pertsonan kontatuta dagoen saiakera da eta zuzendariak begirada nostalgiko eta autokritiko batekin hitz egiten du familiari, gizarteari eta bere belaunaldiari buruz. Bat-batean Berlinera alde egiten du, jaioterrian lortu ezin izan duen etorkizunaren bila agian; eta orduan, zuzendariak ikusentzunezko material anitzekin biltzen joan den gertuko iragana berraztertu egiten du eta aldi berean oraina eta etorkizuna ere zalantzan jartzen ditu. Ein Land es un ensayo en primera persona en el que la directora traza una mirada nostálgica y autocrítica hacia la familia, la sociedad y su generación. Ante su inminente marcha a Berlín, tal vez en busca de un futuro que no ha conseguido alcanzar en su localidad natal, la directora revisa su pasado reciente, que ha ido registrando a través de múltiples materiales audiovisuales y a su vez cuestiona su presente e incluso su futuro. Ein Land is an essay told in first person, where the director takes a nostalgic and auto-critical look at family, society and her generation. Before her imminent departure to Berlin, perhaps in search of a future that she has not managed to achieve in her hometown, the director reviews the recent past, which she has recorded through much video material and, at the same time, questions her present and even her future.

117


Maria Elorza, Maider Fernández Iriarte

elorza.deias@gmail.com www.mariaelorza.com maider.fernandez.iriarte@gmail.com www.maiderfernandez.tumblr.com

solete89@hotmail.com

Marisol Gil

BIRJINIANORI BISITA

CUESTIÓN DE PESO

2011, 4’, DOK

2013, 20’, DOK

Joan den astean cow-boy bat ezagutu genuen. La semana pasada conocimos a un vaquero. Last week we met a cowboy.

#ZINERGENTZIAK14 SALA BBK

SALA BBK

Las chicas de Pasaik

Schwerbelastungskörper (zama astuneko gorputza) nazionalsozialistek Berlin Germania (Welthauptstadt Germania) mundu hiriburu bihurtuko zuen proiekturako prestatutako garaipen arku erraldoiak eragingo zuen presioa simulatzeko eraikitako zilindro ikaragarria da. Gerraren ostean, ezin izan zen zilindroa eraitsi, oso hurbil baitzuen egoitza auzo bat, eta 1995az geroztik arte ondarea da, Albert Speer-ren Germaniaren ipar-hego ardatzaren egitasmoa gogora ekartzen duen egitura bakarra izateagatik. 2011n, Gal·la Uriol artistak berlindar eraikuntza berezi honen maketa bat egiteari ekin zion, zotzak elkarren gainean jarriz. Pisu kontua filmak sorkuntza prozesuaren jarraipena egiten du, eta Gal·lak Historiaren hauskortasunaren, talde-oroimenaren edo Artearen izaera iragankorraren gainean eraikitako metafora dokumentatzen du.

AGOSTO SIN TI

El Schwerbelastungskörper (cuerpo de carga pesada) es un enorme cilindro de hormigón erigido por los nacionalsocialistas para simular la presión que ejercería el gigantesco arco del triunfo concebido para el proyecto que transformaría Berlín en la capital mundial Germania (Welthauptstadt Germania). Tras la guerra, el cilindro no pudo ser derribado debido a su cercanía con un barrio residencial y desde 1995 es patrimonio artístico por ser la única estructura que recuerda los planes del eje norte-sur de la Germania de Albert Speer.

2013, 23’, DOK

En 2011, la artista Gal·la Uriol comenzó una maqueta de la singular construcción berlinesa mediante la superposición de palillos. Cuestión de peso sigue el proceso de creación de la pieza y documenta la metáfora que Gal·la construye en torno a la fragilidad de la Historia, la memoria colectiva o el carácter efímero del Arte.

Bi neskak abuztuko oporrak direla eta banatu egiten dira. Udan urruti egonda ere, igarotakoak bideo laburren bidez elkarbanatuko dituzte lagunek. Dos amigas se separan para las vacaciones de agosto. Sin embargo, a través de vídeos cortos irán compartiendo sus respectivos veranos desde la distancia. Two friends get separated during August holidays. However, they keep in touch by sending short videos to share their summers from afar.

118

The Schwerbelastungskörper (‘heavy load-bearing body’) is a large concrete cylinder in Berlin. It was built by the National Socialists to study the feasibility of constructing a massive triumphal arch on the site as a part of the project that would change Berlin into the ‘World Capital Germania’ (Welthauptstadt Germania). Because of nearby apartment buildings, the cylinder could not be demolished after WWII and since 1995 it has been protected as a historic monument, as the only remaining structure from the North-South Axis of Germania planned by Albert Speer. In 2011, artist Gal·la Uriol started a model of this unique Berlin construction by overlapping toothpicks. A Matter of Weight follows the model creation process and documents the metaphore inside Gal·la’s project related with the fragility of History, collective memory and even the ephemeral nature of Art.

119


Juan Pablo Ordúñez

zatamikel@hotmail.com www.ambrosse.com

MONTES BOCINEROS

Mikel Zatarain LANBROA 2011, 5’, DOK

2014, 5’, DOK

Denbora aurrera joateari idealizazioaren tranpa gehitzen zaio eta ingurumen natural eta soinuduna paisaia bukoliko gisa ikustarazten digu; bailarak haien artean lotzeaz gain, gu geu ere tradizioarekin zuzenean lotzen gaitu.

Landa bizimodu eta biztanleen omenezko elegia bat da. Oinarri politikoa daukan hausnarketa lirikoa.

El paso del tiempo añade la trampa de la idealización y nos hace ver el entorno natural y sonoro como un paisaje bucólico que no solo conecta los valles, sino que nos conecta directamente con la tradición.

An elegy to country life and country people. A lyrical movie with a political background.

#ZINERGENTZIAK14 SALA BBK

SALA BBK

MawatreS

mawatres@gmail.com www.mawatres.com

Una elegía dedicada a la vida rural y su gente. Una reflexión poética con transfondo político.

The passage of time adds the trickery of idealisation and makes us see the natural and sound environment like a pastoral landscape that not only connects valleys, but that connects us directly to tradition.

SANT ROMÀ DE SAU

AZTARNAK 2012, 8’, DOK

2014, 4’, DOK

Uhateak itxi zirenetik 50 urte baino gehiago igaro dira jada. Kasualitatez gertakari horren 50. urteurrenean gauzatu da proiektu hau eta Sau zingirak urperatu zuen Sant Romà de Sau herriari kendu zitzaion bizitza modu latentean birsortzea du izan helburu. Lokatzez betetako zabalgunean lurperatu zen herria, duela gutxiko historiaren kapitulu lohitsua da eta gu haren oinordekoak gara.

Bilatzeak aztarnak uzten ditu, eta aztarnak dira filma. Baina zer geratzen da dena galdu izan duzunean? Aztarnak Berlineko Trenks familiaren argazkien albumaren barneko murgilketa. Argazki horiek 1913 eta 1969 artean atera ziren, eta besteren bizitzen zatiak dira. Horiek, ispilu baten moduan, geure arima islatzen amaitzen dute.

Ahora, ya han pasado más de 50 años desde que se cerraron las compuertas. Casualmente, en el 50 aniversario de tal evento, se desarrolla este proyecto que tiene como finalidad re-crear de una manera latente la vida arrancada al pueblo Sant Romà de Sau, sepultado por el pantano de Sau. Un pueblo que se hundió en el fondo de un despacho lleno de barro, un capítulo fangoso de una historia reciente de la que somos herederos.

El hecho de buscar deja huellas, y las huellas son la película, pero ¿qué queda cuando lo has perdido todo? Vestigios es una inmersión en el álbum fotográfico de la familia Trenks de Berlín. Estas fotografías que fueron sacadas entre 1913 y 1969 son fragmentos de vidas ajenas, que como un espejo, acaban reflejando nuestra alma.

Now, over 50 years have passed since the sluice gates were closed. Casually, on the 50th anniversary of the event, this project takes place, which aims to latently recreate the life stolen from the town of Sant Romà de Sau, buried under the Sau reservoir. A town that was drowned at the bottom of an office full of mire, a muddy chapter in the recent past that we are heirs to.

120

Searching leaves tracks, and these tracks are the film. But, what’s next when you have lost everything? Vestiges is an immersion into the Trenks family photo album. These pictures were taken in Berlin between 1913 and 1969 and are fragments of other people’s life. As a mirror, they reflect our own souls.

121


#ZINERGENTZIAK14 SALA BBK

SALA BBK

2

Pelikula kolektiboa Película colectiva Collective film

ERRAUTSAK (cenizas)

2014, 60’, DOK EUSKADI / BASQUE COUNTRY Igone Arreitunandia, Las chicas de Pasaik, Marisol Gil, MawatreS, Hodei Torres, Mikel Zatarain

Unibertso poliedriko bat aurpegi askorekin konfiguratzen da, horiek aldi berean beste hainbeste ertzekin egiten dute bat eta ertz horiek ere infinito erpinekin batzen dira bestelako gorputz bitxiak sortzeko, edo nahiago izanez gero, baita film bat ere. Euskal Herriko zazpi zuzendariren taldeak izandako bulkadaren ondorioz, iragana, oraina eta etorkizuna batzen dituen sortze-prozesu batean murgiltzen dira elkarrekin. Begiradek eta ahotsek epe laburreko memoriari eta memoria pertsonal eta kolektiboari buruz hitz egin eta hausnartzen dute. Taldearen konplizitateak izenpetzen ditu zatiak eta dagokion gizarte eta garaiarekin konpromisoa hartzen duen diskurtso askearekin elkartzen dira.

Musika / Música / Music HARMO Ekoizpena / Producción / Production ZINEBI TYF-Territorios y Fronteras. Research on Documentary Filmmaking, (Vanesa Fernández Guerra, Patxi Azpillaga) Kontaktua / Contacto / Contact info@territoriosyfronteras.com

Un universo poliédrico se llega a configurar por múltiples caras que confluyen en otras tantas aristas y éstas a su vez en infinitos vértices que van formando cuerpos geométricos singulares y disímiles, o una película, si se prefiere. Un impulso colectivo de siete directores ubicados en el País Vasco que se sumergen en un particular proceso creativo común ensamblando pasado, presente y futuro. Miradas y voces propias dialogan y reflexionan sobre la memoria reciente, personal y colectiva. Fragmentos signados por la complicidad del colectivo se entrelazan en un discurso emancipado que se compromete con su sociedad y su tiempo. A polyhedric universe is established through multiple planes that come together in the same number of edges and these, in turn, in infinite apexes that form singular and dissimilar geometrical bodies, or a film, if you rather. A collective project by seven directors located in the Basque Country, who immerse themselves in a particular common creative process connecting past, present and future. Their own perspectives and voices dialogue and reflect on recent, personal and collective memory. Fragments marked by the complicity of the group are bound together by an emancipated argument that is committed to its society and its time.

122

123


2012, 12’, DOK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN Jorge Tur Moltó larpella@hotmail.com Bartzelona, martxoaren 29a. Greba orokorra dago hirian. Manifestatzaile batzuk Burtsaren eraikinaren aurrean elkartu dira. Gereziak astintzeko garaia da. Remenar les cireres, euskaraz ‘guk aginduko dugu’; ‘zartagina giderretik oratuta dugu’.

3

Es 29 de marzo en Barcelona. La ciudad está en huelga general. Algunos manifestantes se congregan frente al edificio de la Bolsa. Ya llega el tiempo de agitar las cerezas. Remenar les cireres, traducido al castellano, significa: ‘dirigir el cotarro’; ‘cortar el bacalao’. Kimu Berdeak Brotes Verdes Green Shoots

It is 29 March in Barcelona. The city is on general strike. Some demonstrators are gathered in front of the Stock Exchange. It’s time to shake the cherry trees. Remenar les cireres, translated to English, means: ‘take the reins’; ‘take charge’.

58 ore de întoarcere

KARAOKE ESPAÑA 2014, 7’, DOK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

2014, 14’, DOK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

Colectivo Los Hijos colectivo.loshijos@gmail.com

Javier Cardenete javiercardenete@gmail.com

Porto-Boto ani lineak Alcalá de Henares eta Bucarest lotzen ditu 58 orduko autobus bidaiaren ostean. Bertara igo nintzen iraganera eramaten gaituela dirudien bidaia zirkular hori nolakoa zen jakiteko, baina agian... etorkizunera eramango gaitu.

Espainian mende honetako lehen hamarkadarako abesti ofiziala da hau. Politikari, bankari, hedabide eta herritarren zenbateko handi batek urteetan abestu izan duten abestia. Goazen ba abestera, baina adi, ea hitzek zer dioten.

La línea Porto-Boto ani une Alcalá de Henares con Bucarest en 58 horas de viaje en autobús. Subí a él para ver cómo es este viaje circular que parece conducir al pasado... o quizá al futuro.

Esta es la canción oficial de la primera década de este siglo en España. La canción que políticos, banqueros, medios de comunicación y una gran parte de la población cantaron durante años. Cantemos ahora. Y atentos a la letra.

The Porto-Boto ani line connects Alcalá de Henares to Bucharest by a 58-hour bus journey. I got on to see what this round trip was like that seems to lead to the past... or perhaps to the future.

124

#ZINERGENTZIAK14 SALA BBK

SALA BBK

JA ARRIBA EL TEMPS DE REMENAR LES CIRERES

This is the official song of Spain during the noughties. The song that politicians, bankers, the media and a huge slice of the population sang for years. Let’s sing it now and careful with the lyrics.

125


4

(TODAS LAS SEMILLAS SEMBRADAS) 2012-2014, 62’, DOK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN Talde-lana / Obra colectiva / Collective work Manuela Antonucci, Igone Arreitunandia, Víctor Barberá, Julieta Caruso, Aitor Gametxo, Miguel Hilari, Carlos Muñoz, Luis E. Parés, Christina Pitouli, Laura Reinón, Natalia Solórzano, Marina Thomé, Jorge Tur Máster en Documental Creativo Universitat Autònoma de Barcelona m.documental.creativo@uab.es

ALL ABOUT THE BIRDS

Totes les llavors sembrades erresistentzia ekimen bat da eta guztion ahalegina sustatzen duen formatua erabilita, herritar xeheok bizitzen ari garen egoera politiko honen aurrean zer sentimendu duen erakutsi nahi du. Maiatzaren 1a, langileen eguna, du oinarritzat eta Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko (UAB) sormenezko Dokumentaleko Masterreko ikasle eta irakasleek egindako lana da.

50’, PERFORMANCE

Totes les llavors sembrades es un ejercicio de resistencia que pretende desde su formato, el esfuerzo colectivo, dar una visión del sentimiento del ciudadano de a pie ante el panorama político actual. Una película que toma como punto de partida el uno de mayo, el día del trabajador, realizada por alumnos y profesores del Máster en documental creativo de la UAB.

Sra. Polaroiska (Alaitz Arenzana, María Ibarretxe) Víctor Iriarte sra_polaroiska@yahoo.com http://cargocollective.com/srapolaroiska viriartev@yahoo.es

Totes les llavors sembrades is an exercise in resistance that intends – through its format of collective effort – to give a view of the citizen’s feeling in the face of the current political panorama. A film that uses the 1st of May, the day of the worker, as a starting point and was directed by students and professors of the Masters in Creative Documentaries at UAB.

Viernes 4 martes 8

#ZINERGENTZIAK14

SALA BBK / BILBOROCK

TOTES LES LLAVORS SEMBRADES

François Truffaut: –Pantailara egokitzeko erabakia hartu aurretik, txoriekin egongo ziren arazo teknikoak konpondu ahal izango ote ziren bermatzen saiatu zinen?

2014, 12’46”, DOK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

Alfred Hitchcock: –Ez, ezta behin ere. Eleberria irakurri eta zera esan nion nire buruari: “Egin dezakegun zerbait da, beraz, goazen egitera.“ Putre edota hegazti harrapariekin egin beharreko kontua izan balitz, ez nukeen egingo; txori arruntekin lan egin behar genuela izan zen gustatu zitzaidana, nire jarrera ulertzen duzu?

Nuria Cubas ncubas@gmail.com

Albaceteko hareharri harrobi batean, gizon baten egitekoa blokea menditik aterako duen azken kolpea ematea da. Lan fisikoa da, monotonoa, ia guztiz isila, egun batean eta baita hurrengoan ere errepikatzen dena. En una cantera de areniscas en Albacete, un hombre es el encargado de dar el último corte a la piedra para extraer el bloque de la montaña. Es un trabajo físico, monótono, casi silencioso e igual, día tras día.

François Truffaut: –Antes de decidirse a adaptarla a la pantalla, ¿intentó usted asegurarse de que los problemas técnicos con los pájaros podrían solucionarse? Alfred Hitchcock: –En absoluto. Ni siquiera me lo planteé. Leí la novela y me dije: «He aquí algo que podemos hacer, pues hagámoslo.» No hubiera rodado la película si se hubiera tratado de buitres o de pájaros de presa; lo que me agradó es que se trataban de pájaros corrientes, pájaros de todos los días. ¿Comprende este estado de ánimo?

At a sandstone quarry in Albacete, a man is in charge of making the last cut to extract the block from the mountain. It is a job that is physical, monotonous, almost silent and the same – day after day. François Truffaut: –Before deciding to adapt it to the screen, did you try to ensure that any technical problems with birds could be resolved? Alfred Hitchcock: –Not at all. I didn’t even think about it. I read the book and said to myself: “Here’s something that we can do – so let’s do it.“ I wouldn’t have made the film if it had been about vultures or birds of prey; what I liked is that it was about normal birds, everyday birds. Do you understand this state of mind?

126

127


HURBILEKO IRUDIAK IMÁGENES PRÓXIMAS NEARBY IMAGES Fikzioaren, dokumentalen, animazioaren eta eleberri grafikoen arteko loturak Conexiones entre la ficción, el documental, la animación y la novela gráfica Connections between fiction, documentary, animation and graphic novel


IMÁGENES PRÓXIMAS

FIKZIOAREN, DOKUMENTALEN, ANIMAZIOAREN ETA ELEBERRI GRAFIKOEN ARTEKO LOTURAK

CONEXIONES ENTRE LA FICCIÓN, EL DOCUMENTAL, LA ANIMACIÓN Y LA NOVELA GRÁFICA

Artearen Historian, maiz, obra edo sorkuntza batek hortxe zegoen baina behin betiko ixtea, osatzea eta asmatzea falta zitzaion zerbaiten giltzarekin egiten du topo. Obra hori, gero, goraipatu egiten da, baita neurriz kanpo baloratu ere, zenbaitetan, berrikuntzaren abiapuntu bailitzan. Neurrigabekeria horrek obra saltzeko premiarekin du zerikusia, eta premia horrek mundu artistiko eta komertzialaren nahaste bereizezinarekin. Gaian aditu direnek laster antzemango dute asmatutako hori ez dela ohiz kanpokoa, eta erroak aurkituko dizkiote; hala ere, ez da daukan balioa gutxiagotu behar, egokia dela onartzea zor zaio. Horixe gertatu da azken urteetan Ari Folman zuzendari israeldarraren Vals im Bashir film luzearekin (Balsean Bashirrekin, 2008); izan ere, Folmanek animazioaren eta errealitatearen arteko loturan iraultza eragin zuen. Ohiz kanpoko hibridoa zen arren, arrakasta eta harrera komertzial ona izan zituen (Cannes-eko jaialdian, nazioarteko emanaldietan eta zinema-aretoetako estreinaldietan). Filma puztu eta izugarri berritzailea zela esan zuten arren, zinema dokumentalaren eta animazio-zinemaren arteko lotura interesgarriak hausnartzeko, bi arlo horien arteko aurreko sinergiak berrikusteko eta etorkizuneko bideak aztertzeko hizpidea eman zuen (“Animazio-dokumentala: egiazkoa ala gezurrezkoa?” Pompidou zentroan topaketa, 2011ko martxoan). Arrakasta duten film guztiek bezala, kritikak eta zalantzak eragin zituen. Folmanen lehen animazio-film luzeak hainbat arlo erakarri zituen ardatz berera: komikia, zinema dokumentala, animazio-zinema eta fikziozko kontakizuna. Komikiari dagokionez, pelikulak ez zuen berritasun handirik ekarri, komikia pantailara indarrez eta talentuz eramateko gaitasuna izan ezik. Lehen pertsonan egindako komikiek erro sakonak dauzkate eta 80ko hamarkada amaieran hartu zuten indar gehien, eleberri grafiko izeneko etiketa irekiaren barruan (La novela gráfica, Santiago García, 2010). Zinema dokumentalaren arloan filma berritzaileagoa izan zen, baina dokumentalen oinarri sendo batekin egin zuen topo: etikarekin. Etikoa al da gerrako krimen gertatu berri, egiaztatu eta dokumentatuak ustez benetakoa dirudien eta egilearen aitormen moduko bat den kontakizun bat fikzioarekin nahastuta aurkeztea? Zergatik ez da Israelen erantzukizunaren pisu guztia argitzen? Nahikoa al da kontakizunean inplikatzea Sabrako eta Chatilako sarraskiko krimen zigorgabeak oraingo garaietara ekartzeko? Animazio-zinemaren alderdiak eskua altxatu eta pelikulak ondare kontzeptual garrantzitsu bat zeukala adierazi zuen (Animac Lleida, 2013, A través de la realidad. Cortos clásicos). Azken urteetako filmek antzeko animazio-estilo batekin bideak ireki dituzte, Chicago 10 (Brett Morgen, 2007) eta Waking life (Richard Linklater, 2001) pelikulek, esate batera. Folmanek urte batzuk behar izan ditu beste proiektu bat gauzatzeko, Kongresua (2014), alegia, Second Life-en moduko fikziozko mundu lisergiko baten inguruko kontakizuna. Hala, orain, animazio-dokumental etiketa jarri dieten film luzeen bilduma bat dauka. Aurtengo Zinebilaben ziklo berri bat antolatu dugu: Hurbileko irudiak: fikzioaren, dokumentalen, animazioaren eta eleberri grafikoen arteko loturak. Eta ziklo horretan azkenaldian arrakasta handia izan duten era horretako bi film luze ikusiko ditugu: Anca Damian zuzendari errumaniarraren Crulic filma, batetik; eta Alois Nebel, Tomáš Lunák zuzendariak eleberri grafiko txekiar bat oinarri hartuta egin duen pelikula. Baita film laburren sail bat ere: errealitatearen eta fantasiaren artean zabu egiten duen Jan-Dirk Bouwren

130

I Love Hoolingans, beti itzultzen diren haurtzaroko oroitzapenen inguruanAshleigh Vaillancourten egindako Hannah filma, eta dokumental oso errealista bat, urrutiko ikuspegia hartze aldera marrazketako lerroak baliatzen dituena, Élevage de poussière, Radovan Karadži en epaiketa kontatzen duena, Sarah Vanagt artista belgiarraren ikuspegitik. Aztertuko dugun ikus-entzunezko alderdi horrek komikia du oinarri; komikia zinemaren lehengusua baita, familia-lotura hori askotan ahaztu egiten dugu arren. Horregatik, Zinebilab ez da animazio-zinema hutsari buruzko ziklo bat bakarrik izango, animazio-zinema eta komikia aurrez aurre jartzen baititu. Espainian, azken hamarkadan, komikiak boom txiki bat izan du, eta aintzatespen eta arrakasta handia lortu du. Egile, obra eta argitaletxe entzutetsu asko daude, eta horietako batzuk biltze aldera, mahai-inguru bat egingo dugu. Etorriko dira marrazkilariak, gidoigileak eta komikien banaketa eta zabalkuntzako profesionalak, besteak beste Fernando Tarancón, Astiberri argitaletxekoa. Bideak argitzeko eta kontzeptu garrantzitsu batzuk hobeto ulertzeko, Josep Maria Català-k, Ikus-entzunezko Komunikazioko katedradun eta UABko Dokumental Sortzaileko masterreko zuzendariak, honako gai hauen inguruko hausnarketa egingo du: dokumental hedatua, post-dokumentala eta errealitatearen eta fikzioaren arteko harreman berrituak. Halaber, Pepo Pérez-ek, komiki-marrazkilari eta -kritikariak, orain eleberri grafiko esaten diegun komikien jatorriak eta ibilbideak aztertuko ditu. Zinebilabeko arlo praktikoaz arduratuko dira Anca Damian zuzendari errumaniarra, Susanna Martín marrazkilaria, eta Begoña Vicario eta Macius. Lehenak azalduko du Crulic eta bere azken lana, The Magic Mountain, nola ekoiztu eta errealizatu zituen; bigarrenak bere komikien sortze-prozesuaz hitz egingo du (Alicia en un mundo real, Sonrisas de Bombay eta Sansamba komikiez, besteak beste); eta azken biek errotoskopioaren animazio-teknikari buruzko tailer bat egingo dute. Irudi bidezko adierazpen horiek guztiak, historikoki, hainbat eremutan banatu dituzte: fikzioa, dokumentala, animazioa, komikia eta abar. Irudikapen bizkor eta asaldatuen eta iraultza digitalaren garaian, irudien erreprodukzioa eta hedakuntza zentrifugazio geldiezinak dira. Hori dela eta, beharbada, eremu horiek zeintzuk diren jakitea bezain garrantzitsua izan daiteke inoiz baino bateratuago daudela ulertzea; baldin eta bereizitzat hartzea hutsegitea izan ez bazen. Edonola ere, Zinebilaben helburu nagusia da eremu horiek ikustea, ezagutzea eta pentsatzea. Hurbileko irudiak direla egiaztatzea, bai alderdi geografikotik, etiketa desberdinak dauzkaten arren oso hurbilak direlako, bai denbora aldetik, datorren zinema, beharbada, bide horietako hainbatetan ibiliko delako. Izan ere, dtorren urtean ikusiko dugu hori, Ryszard Kapu ci ski kazetari historikoak Afrikan izandako bizipenei buruzko Another Day of Life nazioarteko film luzea estreinatzen dutenean (Raúl de la Fuente, Damian Nenow, 2015). Beraz, ZINEBI 2014 jaialdian eskainiko dugun gainbegirada zabal horretan parte hartzera gonbit egiten dizuegu.

Miquel Martí Freixas

A menudo, a lo largo de la Historia del arte, una obra o creación da con la clave de algo que estaba allí pero faltaba cerrar, culminar, acertar de manera definitiva. Esa obra posteriormente se encumbra, incluso se sobrevalora, como si fuera un punto de partida del todo nuevo. Una sobredimensión no exenta de la necesidad de vender la obra, algo inseparable de la mezcla del mundo artístico y el comercial. Un buen conocedor de esa materia sabrá que ese acierto no es insólito y encontrará sus raíces, pero aún así tampoco desmerecerá su diana, su don de la oportunidad. Algo semejante ha ocurrido en los últimos años con el largometraje Vals im Bashir, del realizador israelí Ari Folman (Vals con Bashir, 2008), quien revolucionó el campo de la animación respecto a su relación con lo real. A pesar de ser un híbrido infrecuente, tuvo éxito y buena acogida comercial (en el Festival de Cannes, al que siguió luego un amplio periplo internacional y el estreno en salas) y aunque se presentó de manera exagerada como muy novedoso, dio pie a repensar la interesante relación entre el cine documental y el cine de animación, a revisar las sinergias previas entre estos dos campos y a cuestionar los caminos para el futuro («El documental animado: ¿verdadero o falso?» Encuentros en el Centro Pompidou, marzo 2011). Como todo éxito, no anduvo exento de críticas y dudas. El primer largometraje de animación de Folman tuvo la habilidad de ser un seductor vértice de varias aristas, la del cómic, la del cine documental y la del cine de animación, y también del relato de ficción. Por la vertiente del cómic, la película no aportó gran novedad, excepto por la talentosa capacidad de pasarlo con vigor a la pantalla. El cómic en primera persona tiene hondos orígenes y un fuerte auge ya desde finales de los 80 dentro de una etiqueta permeable llamada novela gráfica (La novela gráfica, Santiago García, 2010). Por el lado del cine documental, la innovación fue más fuerte pero topó con un pilar muy poderoso en el documental: la ética. ¿Es ético representar unos crímenes de guerra recientes, constatados y documentados, con un relato aparentemente real, confesional del propio autor, pero a la vez con licencias ficcionales? ¿Por qué no se esclarece en el film todo el peso de la responsabilidad de Israel?, ¿O es suficiente su implicación en el relato para traer al presente los crímenes impunes de la masacre de Sabra y Chatila? La vertiente del cine de animación tuvo derecho a levantar la mano para decir que esta película tenía un legado conceptual importante (Animac Lleida, 2013, A través de la realidad. Cortos clásicos). Y ya en los años recientes películas como Chicago 10 (Brett Morgen, 2007) o Waking life (Richard Linklater, 2001) abrieron vías con un estilo de animación similar. Folman ha tardado varios años en culminar otro proyecto (El Congreso, 2014), un relato ficcional y lisérgico en un mundo a lo Second Life, pero ahora ya se presenta al lado de una colección de largometrajes a los que, con otra etiqueta dubitativa, se les llama documental de animación. En el ciclo de Zinebilab 2014 que hemos titulado Imágenes próximas: conexiones entre la ficción, el documental, la animación y la novela gráfica podremos ver dos de estos largometrajes, que han recibido un gran reconocimiento en los últimos tiempos: Crulic, de la realizadora rumana Anca Damian, y Alois Nebel, adaptación a cargo de Tomáš Lunák de una novela gráfica checa. También una serie de cortometrajes que oscilan entre lo real - fantasioso (I Love Hooligans, de Jan-Dirk Bouw), pasando por los recuerdos de una infancia de eterno

retorno (Hannah, de Ashleigh Vaillancourt), y el documental más realista que usa el trazo del dibujo para tomar distancia (Élevage de poussière, el juicio a Radovan Karadži visto por la artista belga Sarah Vanagt). Este vértice audiovisual que aquí analizaremos tiene la base del cómic detrás, arte hermano del cine, relación familiar con frecuencia olvidada. Es por este motivo que Zinebilab no se cierra solo en el cine de animación, sino que invita a confrontar éste con el cómic. En España se ha vivido en la última década un pequeño boom de reconocimiento y éxito del cómic. De la destacada lista de autores, obras y editoriales que se podrían congregar, reuniremos en una mesa redonda a varios dibujantes y guionistas, así como también a profesionales de su distribución y expansión, como Fernando Tarancón, de la editorial Astiberri. Para dilucidar caminos y comprender mejor algunos conceptos importantes, Josep Maria Català, catedrático de Comunicación Audiovisual y director del Máster de Documental Creativo de la UAB, aportará sus reflexiones acerca del llamado documental expandido, el post-documental y las reactivadas relaciones entre lo real y lo ficcional. Pepo Pérez, dibujante y crítico de cómic, analizará los orígenes e itinerarios del cómic que ahora llamamos novela gráfica. La cara práctica del Zinebilab correrá a cargo de la realizadora rumana Anca Damian, quien expondrá como produjo y realizó Crulic y también su próximo filme, The Magic Mountain, la dibujante Susanna Martín, quien hablará de los procesos de creación de sus cómics (Alicia en un mundo real, Sonrisas de Bombay, Sansamba, entre otros), así como Begoña Vicario y Macius, que llevarán a cabo un taller sobre la técnica de animación del rotoscopio. Todas estas expresiones en forma de imágenes se han dividido históricamente en parcelas. La ficción a un lado, el documental a otro, la animación allí, el cómic allá, etc. En tiempos de representaciones veloces y convulsas, en la era de la revolución digital, donde la reproducción y la difusión de imágenes son una centrifugación imparable, quizás es tan importante saber cuáles son esas parcelas como comprender que están menos parceladas que nunca, si es que no fue un error entenderlas por separado. En todo caso, el propósito definitivo de este Zinebilab es verlas, conocerlas y pensarlas. Comprobar que son imágenes próximas, tanto en un sentido geográfico, pues son muy cercanas entre ellas a pesar de sus distintas etiquetas, como en un sentido temporal, pues el cine que viene se inmiscuirá muy probablemente por varias de estas sendas, hecho comprobable ya el año que viene con el anunciado largometraje de producción internacional Another Day of Life (Raúl de la Fuente, Damian Nenow, 2015) sobre las vivencias del histórico periodista Ryszard Kapu ci ski en África. Os invitamos a participar a cada uno de vosotros en esta amplia perspectiva que tenemos el placer de presentar en el festival ZINEBI 2014.

HURBILEKO IMÁGENES PRÓXIMAS SALASIRUDIAK GOLEM -/ ALHÓNDIGA ARETOAK

SALAS GOLEM ALHÓNDIGA ARETOAK

HURBILEKO IRUDIAK

Miquel Martí Freixas

131


CONNECTIONS BETWEEN FICTION, DOCUMENTARY, ANIMATION AND GRAPHIC NOVEL

Often, throughout the history of art, a work or creation hits the nail on the head with something that was there but needed to be closed, completed, or got fully right. That work is subsequently exalted, or even overvalued, as if it were a completely new starting point. This is an oversizing that is not exempt of the need to sell the work, which cannot be taken out of the mix between the artistic and the commercial world. A good connoisseur of the subject will know that this success is not unusual and will find the roots of it, but even so, that will not take away from its effect, its gift for finding the opportunity. Something similar has occurred over recent years with the feature-length film Vals im Bashir (Waltz with Bashir, 2008), by the Israeli director Ari Folman, who revolutionised the field of animation with regard to its relationship with what is real. In spite of being an unusual hybrid, it was a success and was widely accepted commercially (at the Cannes Film Festival, later followed by extensive international spread and release) and, although it was presented in an exaggerated fashion as a novelty, it gave cause for rethinking the interesting relationship between documentary and animated films, for reviewing the previous synergies between these two fields and questioning paths for the future (“The animated documentary: true or false?” Events at the Pompidou Centre, March 2011). As with all successes, it was not exempt of criticisms and doubts. Folman’s first feature-length animation was capable of being a seductive apex for several sides: comic, documentary films and animation films, and also short stories of fiction. With regards to the comic aspect, the film did not provide much novelty, except for the able talent with which it was translated to the screen. Comic in the first person has deep origins and has had strong growth since the end of the 80s under the permeable label of graphic novel (La novela gráfica, Santiago García, 2010). In relation to documentary films, there was stronger innovation but it hit a very powerful pillar in documentaries: ethics. Is it ethical to represent recent – proven and documented - war crimes, in an apparently real story, confessed by the author himself, but also with the poetic licence of fiction? Why does the film not clarify the whole weight of Israel’s responsibility? Or is its implication in the story enough to bring the unpunished crimes of the Sabra and Shatila massacre to mind? The animated film aspect had the right to raise its hand to say that this film had an important conceptual legacy (Animac Lleida, 2013, A través de la realidad. Cortos clásicos). And also in recent years, films such as Chicago 10 (Brett Morgen, 2007) or Waking life (Richard Linklater, 2001) opened the way in similar animated style. Folman took several years to complete another project (The Congress, 2013), a lysergic and fictional account of a world in the style of Second Life, but now it is presented beside a collection of feature-lengths that, with another doubtful label, are called animated documentaries. In the Zinebilab 2014 season that we have called Nearby images. Connections between fiction, documentary, animation and graphic novel, we can see two of these films, which have received great acknowledgement in recent times: Crulic, by the Romanian director Anca Damian, and Alois Nebel, adaptation by Tomáš Lunák of a Czech graphic novel. There is also a series of shorts that oscillate between what is real –

132

what is fantastical (I Love Hooligans, by Jan-Dirk Bouw), passing through the memories of a childhood of eternal return (Hannah, by Ashleigh Vaillancourt), and the most realist documentary that uses drawing to create distance (Élevage de poussière, the trial of Radovan Karadži as seen by the Belgian cartoonist Sarah Vanagt). The audiovisual slant that we will analyse here is based on comic, a sister art to film – a family relationship often forgotten. This is why Zinebilab is not only open to animated film, but is inviting us to compare it with comic. In Spain over the past decade, there has been a little boom of acknowledgement and success for the comic. From the noteworthy list of authors, works and publishing houses that could be gathered together, we have a round table with several cartoonists and scriptwriters, and also professionals from the sectors of distribution and growth, such as Fernando Tarancón, from the publishing house Astiberri.

1

To elucidate and better understand some important concepts, Josep Maria Català, professor of Audiovisual Communication and director of the Master’s programme on Creative Documentaries at the Autonomous University of Barcelona, will give his reflections on the so-called expanded documentary, the post-documentary and the reactivated relationships between what is real and what is fictional. Pepo Pérez, cartoonist and comic reviewer, will analyse the origins and itineraries of the comic that we now call graphic novel. The practical side of Zinebilab will be the responsibility of the Romanian director Anca Damian, who will talk on how she produced and directed Crulic and also her next film, The Magic Mountain, the cartoonist Susanna Martín, who will speak about the creative processes for her comics (Alicia en un mundo real, Sonrisas de Bombay, Sansamba, amongst others), along with Begoña Vicario and Macius, who will hold a workshop on the animation technique of rotoscoping. All of these expressions in the form of imagery have been historically divided into separate groups. Fiction on the one hand, the documentary on the other, animation here, comic there, etc. In fast and convulsive representation times, in the era of digital revolution, where the reproduction and spread of imagery are an unstoppable centrifugation, it is perhaps as important to know which these groups are as to understand that they are less separate than ever, or that it was a mistake to ever see them as separate. In any case, the definitive purpose of this Zinebilab is to see them, get to know them and think about them. To be assured that they are nearby images, both in a geographical sense – as they very close to each other in spite of their different labels, and in a temporal sense – as it is likely that future films will involve several of these routes; a fact that can already be confirmed by the announced feature-length international production Another Day of Life (Raúl de la Fuente, Damian Nenow, 2015) on the experiences of the historical journalist Ryszard Kapu ci ski in Africa. We invite each one of you to take part in this extensive perspective that we have the pleasure of presenting at the ZINEBI 2014 festival.

CRULIC, DRUMUL SPRE DINCOLO (CRULIC, CAMINO AL MÁS ALLÁ)

2011, 73’, ANI-DOK ERRUMANIA, POLONIA / ROMANIA, POLAND

Crulic, camino al más allá animaziozko film luze bat da, Claudiu Crulicen heriotzaren benetako historia kontatzen duena. Gizon horrek, atxilotua eta zigortua izan ondoren, gose grebari ekin zion bere errugabetasuna aldarrikatzeko. Film honek sari ospetsu ugari irabazi ditu, besteak beste ‘Cristal’ Saria film onenari 2012an Annecyn. Crulic, camino al más allá es un largometraje de animación inspirado en la historia verdadera de la muerte de Claudiu Crulic, un hombre condenado y apresado quien empezó una huelga de hambre para reclamar su inocencia. El film ha ganado numerosos premios prestigiosos, entre ellos el Cristal al mejor largometraje en Annecy 2012.

HURBILEKO IMÁGENES PRÓXIMAS SALASIRUDIAK GOLEM -/ ALHÓNDIGA ARETOAK

SALAS GOLEM ALHÓNDIGA ARETOAK

NEARBY IMAGES

Zuzendaritza / Dirección / Director Anca Damian Animazioa / Animación / Animation Dan Panaitescu, Raluca Popa, Dragos Stefan Gidoia / Guión / Screenplay Anca Damian Muntaketa / Montaje / Editing Catalin Cristutiu Musika / Música / Music Piotr Dziubek Ekoizpena / Producción / Production Aparte Film, Magellan Foundation Banatzailea / Distribución / Distribution Aparte Film office@apartefilm.net

Crulic, the Path to Beyond is a feature-length animated film inspired by the true story of the death of Claudiu Crulic, a convicted and imprisoned man who started a hunger strike to claim his innocence. The film has won many prestigious awards, including the Crystal for the best feature-length film at Annecy 2012.

Miquel Martí Freixas

133


3

ALOIS NEBEL

LA TRANCHÉE 2010, 6’, ANI KANADA / CANADÁ

2011, 84’, ANI TXEKIAR ERREPUBLIKA / REP. CHECA / CZECH REPUBLIC Zuzendaritza / Dirección / Director Tomáš Lu ák Gidoia / Guión / Screenplay Jaroslav Rudiš, Jaromír 99 Muntaketa / Montaje / Editing Petr íha Soinua / Sonido / Sound Viktor Ekrt Musika / Música / Music Petr Kružík Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Jan Baset St ítežský Aktoreak / Intérpretes / Cast Miroslav Krobot, Marie Ludvíková, Karel Roden Ekoizpena / Producción / Production Negativ Banatzailea / Distribución / Distribution Negativ office@negativ.cz

134

Aloisen eguneroko bizitza kontatzen digu, Bílý Potok (Txekoslobakia izandakoan) tren geltokian lan egiten duen langilearen bizitza. Azken urteetako sozialismoak eraginda eguneroko bizitza hori aldatu egingo zaio eta Bigarren Mundu Gerra amaierako mamuak azaleratuko dira. Alois Nebel eleberri grafikoan oinarrituta. La rutinaria vida de Alois, un modesto trabajador ferroviario de la solitaria estación de Bílý Potok, en la antigua Checoslovaquia, se verá transtornada en los últimos años de socialismo en el país, donde se revivirán los fantasmas ocultos de los últimos tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Basado en la novela gráfica Alois Nebel. The everyday life of Alois, a modest railway worker at the lonely station of Bílý Potok in the old Czechoslovakia, will be shaken during the final years of socialism in the country, when the hidden ghosts of the Second World War will come to life. Based on the graphic novel Alois Nebel.

Guztiek ezagutzen dute Lehen Mundu Gerra, besteak beste, gerraren inguruko irudi faltsuengatik. Claude Cloutierrek maisulana egiten du filmatu ez duena marrazten duenean: soldadu batek trintxera ezagunetan bizi izandako esperientzia traumatikoa irudikatzen du. La Primera Guerra Mundial es conocida, entre otros muchos temas, por la falsedad de sus imágenes bélicas. Claude Cloutier dibuja con maestría lo no filmado: imagina la traumática experiencia de un soldado en las conocidas trincheras. World War I is known, amongst other many things, for the falsity of its war imagery. Claude Cloutier traces masterfully what is not filmed: he imagines the traumatic experience of a soldier in the wellknown trenches.

Zuzendaritza / Dirección / Director Claude Cloutier Animazioa / Animación / Animation Claude Cloutier Gidoia / Guión / Screenplay Claude Cloutier Muntaketa / Montaje / Editing José Heppell Soinua / Sonido / Sound Olivier Calvert Musika / Música / Music Pierre Desrochers Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Nicolas Brault, Benoit Chagnon, Emmanuel Suquet Ekoizpena / Producción / Production National Film Board of Canada Banatzailea / Distribución / Distribution National Film Board of Canada, www.nfb.ca/film/the_trenches

HURBILEKO IMÁGENES PRÓXIMAS SALASIRUDIAK GOLEM -/ ALHÓNDIGA ARETOAK

SALAS GOLEM ALHÓNDIGA ARETOAK

2

Poliedroa gerraren itzalpean Poliedro a la sombra de la guerra Polyhedron in the shade of war

135


I LOVE HOOLIGANS

2013 , 12’, ANI FRANTZIA / FRANCIA / FRANCE

2013, 12’, DOK-ANI HERBEHEREAK / PAÍSES BAJOS / THE NETHERLANDS

Zuzendaritza / Dirección / Director Bastien Dubois Animazioa / Animación / Animation Bastien Dubois Gidoia / Guión / Screenplay Bastien Dubois, Gaia Guasti Muntaketa / Montaje / Editing Bastien Dubois Soinua / Sonido / Sound Arthur Lesueur Musika / Música / Music Sylvain Przybylski Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Bastien Dubois Aktoreak / Intérpretes / Cast Régis Romele Ekoizpena / Producción / Production Sacrebleu Productions Banatzailea / Distribución / Distribution Sacrebleu Productions, Emmanuelle Blot, contact@sacrebleuprod.com Kontaktua / Contacto / Contact www.bastiendubois.com/cargo/

Bastien Dubois gaztea, errealizatzaile eta bidaiaria, Oscar Sarietan finalera iritsi zena animaziozko Madagascar, carnet de voyage (Madagaskar, bidaia koadernoa; 2010) film laburrarekin, orain Guinea Berriko Papuan dago, erritual harrigarri baten jatorria kontatzeko; horretarako Terrence Malicken The Thin Red Line (Lerro gorri mehea, 1998) filma gogora ekartzen digu, gerraren kontrako erreferentzia eginez. El joven realizador y viajero Bastien Dubois, finalista en los Oscars con su cortometraje de animación Madagascar, carnet de voyage (Madagascar, diario de viaje; 2010), se ubica ahora en Papúa Nueva Guinea para relatar el origen de un sorprendente ritual, con referencias al antibelicismo de The Thin Red Line (La delgada línea roja, 1998) de Terrence Malick. The young director and traveller Bastien Dubois, finalist at the Oscars with his short animated film Madagascar, carnet de voyage (Madagascar, a journey diary; 2010), now situates himself in Papua New Guinea to tell of the origins of a surprising ritual, with references to the anti-war theme in The Thin Red Line (1998) by Terrence Malick.

Hooligans-ak eta muturreko futbol zaleak euren gizontasuna muturreraino eramaten duten gizonez osatutako giza taldeak dira. Horietako inork futbol taldea bezainbeste maitatuko balu bere kidetako bat, benetako aitortza izango litzateke. Los hooligans y ultras del fútbol son un grupo social formado casi en su totalidad por hombres que representan su virilidad de manera extrema. Si alguno de ellos sintiera tanto amor por sus compañeros como por su equipo, esta sería su confesión. Football hooligans and ultras are a social group almost completely made up of men who represent their virility in an extreme fashion. If any of them felt as much love for their companions as for their team, this would be their confession.

Zuzendaritza / Dirección / Director Jan-Dirk Bouw Animazioa / Animación / Animation Joris Bergmans, Priscilla Peters, Hanne Dewachter, Cederic Neven Gidoia / Guión / Screenplay Heleen Suèr Muntaketa / Montaje / Editing Tim Roza Soinua / Sonido / Sound Bart Jilesen, Max Frick, Ank van Essen-Schouten Musika / Música / Music Paleis van Boem Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Joost Jansen Ekoizpena / Producción / Production seriousFilm Banatzailea / Distribución / Distribution SND Films, Sydney Neter sydney@sndfilms.com www.sndfilms.com

REALITY 2.0

LE LABYRINTHE

2012, 11’, DOK-ANI ALEMANIA, MEXIKO / GERMANY, MEXICO

2013, 9’, ANI BELGIKA / BÉLGICA / BELGIUM

Zuzendaritza / Dirección / Director Víctor Orozco Ramírez Animazioa / Animación / Animation Víctor Orozco Ramírez Gidoia / Guión / Screenplay Víctor Orozco Ramírez Muntaketa / Montaje / Editing Víctor Orozco Ramírez Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Víctor Orozco Ramírez Ekoizpena / Producción / Production Hamburg Academy of Fine Arts Kontaktua / Contacto / Contact info@orozcovictor.com orozcovictor.com/film/reality-2-0/

Zuzendaritza / Dirección / Director Mathieu Labaye Animazioa / Animación / Animation Mathieu Labaye, Sébastien Godard Gidoia / Guión / Screenplay Mathieu Labaye Muntaketa / Montaje / Editing Mathieu Labaye Soinua / Sonido / Sound Cindy Pahaut Musika / Música / Music Cindy Pahaut, Pierre Gérard Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Geoffroy Baral, Mathieu Labaye Ekoizpena / Producción / Production Camera-etc, Dimitri Kimplaire dimitri.kimplaire@camera-etc.be Banatzailea / Distribución / Distribution Camera-etc, Sarah Martin sarah.martin@camera-etc.be www.camera-etc.be

Udazkenean iritsi nintzen Alemaniara. Uste nuen lurralde exotiko horietan nire herrialdea ahaz nezakeela, baina oker nengoen: narkoek ni itzularaztea lortu zuten.

Mathieu Labaye artistaren esperimentu honek preso batek jasaten duen barne presioa isladatzen du. Bere ziega txikia labirinto itzela bihurtzen da.

Era otoño cuando llegué a Alemania. Pensaba que en estas tierras exóticas podría distanciarme un poco de mi país, pero estaba equivocado: los narcos lograron llevarme brutalmente de vuelta.

Esta pieza experimental del artista Mathieu Labaye refleja la tensión interior de un preso. Su minúscula celda se convierte en un enorme laberinto.

It was autumn when I arrived in Germany. I thought that in this exotic country I could distance myself a little bit from Mexico, but I was wrong. Drug traffickers managed to take me back in a ruthless way.

This experimental work by the artist Mathieu Labaye reflects a prisoner’s inner tension. His tiny cell becomes an enormous labyrinth.

HURBILEKO IMÁGENES PRÓXIMAS SALASIRUDIAK GOLEM -/ ALHÓNDIGA ARETOAK

SALAS GOLEM ALHÓNDIGA ARETOAK 136

CARGO CULT

137


2009, 20’, DOK ALEMANIA / GERMANY Zuzendaritza / Dirección / Director Harun Farocki Gidoia / Guión / Screenplay Harun Farocki, Matthias Rajmann Muntaketa / Montaje / Editing Harun Farocki Soinua / Sonido / Sound Matthias Rajmann Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Ingo Kratisch Ekoizpena / Producción / Production Harun Farocki Filmproduktion Banatzailea / Distribución / Distribution Harun Farocki Filmproduktion, harun.farocki@farocki-film.de www.farocki-film.de

Harun Farocki (1944-2014) errealizatzaile eta teorikoa irudiaren inguruan izan zen XX. mendeko pentsalari handienetako bat izan zen. Bideojokuen hiperrerrealitatean oinarrituta dagoen film hau egiteko baimen guztiak lortu zituen eta iparramerikar soldaduek jasaten dituzten trauma ondorengoak tratatzeko dagoen tailer batean filmatu zuen. El realizador y teórico Harun Farocki (1944-2014) fue uno de los grandes pensadores de la imagen de la segunda mitad del siglo XX. En Inmersión consiguió los permisos necesarios para filmar, una sola vez, un taller de tratamiento postraumático para los soldados norteamericanos, basado en la hiperrealidad de los videojuegos. The theorist and director Harun Farocki (1944-2014) was one of the great thinkers on imagery from the second half of the 20th century. In Immersion, he got the permission needed to film – just once – a post-trauma treatment workshop for American soldiers, based in the hyper-reality of videogames.

4

GREENFIELDS

OLD MAN

2013, 7’30’’, ANI FRANTZIA / FRANCIA / FRANCE

2013 , 6’, ANI AEB / EE.UU. / USA

Zuzendaritza / Dirección / Director Luis Betancourt, Benjamin Védrenne, Joseph Coury, Michel Durin, Charly Nzekwu Animazioa / Animación / Animation Luis Betancourt, Benjamin Védrenne, Joseph Coury, Michel Durin, Charly Nzekwu Soinua / Sonido / Sound Thomas van Pottelberghe Musika / Música / Music Esteban Fernández Ekoizpena / Producción / Production Supinfocom Valenciennes Banatzailea / Distribución / Distribution Autour de Minuit, Annabel Sebag annabel@autourdeminuit.com

Zuzendaritza / Dirección / Director Leah Shore Animazioa / Animación / Animation Leah Shore, Jonathan Selligson, Michaela Olsen Gidoia / Guión / Screenplay Leah Shore Muntaketa / Montaje / Editing Leah Shore, Liesje Kraai Soinua / Sonido / Sound Leah Shore, Alec Henninger Musika / Música / Music Isam Prado, Charles Manson Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Leah Shore Aktoreak / Intérpretes / Cast Charles Manson, Marlin Marynick Ekoizpena / Producción / Production Hitherbrook Films Production Banatzailea / Distribución / Distribution Carl d’André, info@oldmanmanson.com Kontaktua / Contacto / Contact Leah Shore, leah@leahshore.com

Etorkizuneko gerra batean Lurra Orwellek irudikatutako mundu bilakatu da, Terry Gilliamen Brazil (1985) filmean bezala. Hala ere aitak eta semeak zapalkuntzaren aurka borrokan jarraituko dute. En una guerra futura, la Tierra se ha convertido en un mundo orwelliano, en un Brazil como el de Terry Gilliam (1985). A pesar de todo, un padre y un hijo seguirán la lucha contra la opresión. In a war of the future, the Earth has become an Orwellian world, a Brazil like that of Terry Gilliam (1985). In spite of everything, a father and son will continue the fight against oppression.

Marlin Marynick idazleak telefono-elkarrizketa batzuk lortu zituen Charles Manson Now liburua idazteko, hiltzaile ospetsu hori 20 urtez isilik egon ondoren. Leah Shore artistak berak bakarrik izan zuen material hori eskura, eta elkarrizketa horretatik sortutako bide guztiak irudikatzen ditu marrazki bitartez. El escritor Marlin Marynick pudo obtener unas entrevistas telefónicas para su libro Charles Manson Now, después de que este famoso asesino estuviera 20 años guardando silencio. La artista Leah Shore, que tuvo acceso exclusivo a este material, imagina con sus dibujos las múltiples direcciones brotadas de la conversación. The writer Marlin Marynick was able to get some telephone interviews for his book Charles Manson Now, after the famous murderer had kept silent for 20 years. The artist Leah Shore, who had exclusive access to this material, imagines through her drawings the multiple directions that sprang from the conversation.

138

Irudikatu ezin dena irudikatzea. Representar lo irrepresentable. Representing what cannot be represented.

HURBILEKO IMÁGENES PRÓXIMAS SALASIRUDIAK GOLEM -/ ALHÓNDIGA ARETOAK

SALAS GOLEM ALHÓNDIGA ARETOAK

IMMERSION

139


2013, 11’09’’, ANI KANADA / CANADÁ

2010 , 10’, ANI-DOK FRANTZIA / FRANCIA / FRANCE Zuzendaritza / Dirección / Director Hayoun Kwon Animazioa / Animación / Animation Hayoun Kwon Gidoia / Guión / Screenplay Hayoun Kwon Muntaketa / Montaje / Editing Oheun Lee, Hayoun Kwon Soinua / Sonido / Sound Hayoun Kwon Musika / Música / Music Scanner Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Guillaume Brault Aktoreak / Intérpretes / Cast Christiane Cavallin-Carlut, Bakary Diallo Ekoizpena / Producción / Production Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains, Natalia Trebik ntrebik@lefresnoy.net

Dokumenturik gabeko bizitza bat irudikatzen du 3D-n; bizirik irten den lekuko bakarrarekin egindako kontakizuna da, madarikazio zahar eta zoritxarreko baten ondorioz Nigeriatik ihesi joan zen erbesteratu baten kontakizuna. Frogarik ez zegoelako ukatu zioten asiloa.

Hannah akuarelaz egindako animaziozko film laburra da: harrerako familia batean dagoen neska baten emozio, memoria eta lekualdatze zikloak aztertzen ditu. Kontakizuna palindromo baten antzekoa da, etxe batetik bestera doan neurrian Hannahren bizitzan eragina izango duena.

Representación 3D de una vida sin documentos, de un relato con un único testimonio, el del superviviente, un exiliado nigeriano que huyó de su país a causa de una antigua y funesta maldición. Su asilo fue denegado por falta de pruebas.

Hannah es un cortometraje de animación con acuarelas que explora de manera íntima los ciclos de emoción, memoria y desplazamiento que experimenta una chica en régimen de acogimiento familiar. El relato se despliega como un palíndromo que cae sobre Hannah a medida que es llevada de un hogar a otro.

3D representation of a life without documents, of a story with only one testimony, of the survivor, an exiled Nigerian who fled from his country because of an ancient and fatal curse. He was denied asylum because of lack of proof.

Hannah is a watercolour animation intimately exploring a young girl’s cycles of emotion, memory and displacement due to the foster care system. The narrative unfolds as a palindrome, reflecting on Hannah as she is taken from one home to another.

VILLAGE MODÈLE

ÉLEVAGE DE POUSSIÈRE

2013, 10’, ANI-DOK FRANTZIA / FRANCIA / FRANCE Zuzendaritza / Dirección / Director Hayoun Kwon Animazioa / Animación / Animation Hayoun Kwon Gidoia / Guión / Screenplay Hayoun Kwon Muntaketa / Montaje / Editing Hayoun Kwon Soinua / Sonido / Sound Hayoun Kwon Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Simon Gesrel Ekoizpena / Producción / Production FILMO, Olivier Chantriaux ochantriaux@filmo.biz Banatzailea / Distribución / Distribution Agence du court métrage info@agencecm.com

140

Zuzendaritza / Dirección / Director Ashleigh Vaillancourt Animazioa / Animación / Animation Ashleigh Vaillancourt Ekoizpena / Producción / Production Ashleigh Vaillancourt Kontaktua / Contacto / Contact Ashleigh Vaillancourt, ash.vaillancourt@gmail.com http://ashleighvaillancourt.com/hannah/

2013 , 47’, DOK BELGIKA / BÉLGICA / BELGIUM

Kijong-dong mamu-hiria da, Hego Koreako mugatik gertu dago eta Ipar Koreak propaganda gisa erabiltzen du hiri ideala bailitzan. Hayoun Kwon artista bisuala toki debekatu horretara sartuko da 3D teknika erabiliz. Kijong-dong es una ciudad fantasma, situada cerca de la frontera surcoreana, utilizada como propaganda de ciudad ideal por Corea del Norte. Un lugar prohibido al cual la artista visual Hayoun Kwon accede a través del 3D. Kijong-dong is a ghost city, located near the South Korean border, used as propaganda for an ideal city by North Korea. A forbidden place that the visual artist Hayoun Kwon accesses through 3D.

Sarah Vanagt-ek irudikatu ezin dena erakutsiko digu zertzelada batzuen bitartez, errealitatean eta ezkutukoaren artean gordeta dauden mamuak erakutsiz. Hayan, gerra bateko krimenak hautsak harrotzen dituen toki horretan bertan, Radovan Karadži i egindako epaiketa berrikusiko du, bere aldeko defentsa beldurgarria azaleratuz. Los trazos de Sarah Vanagt desvelan lo irrepresentable, lo fantasmagórico que se esconde entre lo real y lo oculto. Revisita el juicio a Radovan Karadži en La Haya y su terrorífica defensa, circunscribiendo el espacio donde se levanta el polvo de los crímenes de una guerra. The sketches of Sarah Vanagt reveal what cannot be represented, the phantasmagoria that lurks between the real and the hidden. It revisits the trial of Radovan Karadži in The Hague and his terrifying defence, circumscribing the space where dust rises off the crimes of a war.

Zuzendaritza / Dirección / Director Sarah Vanagt Gidoia / Guión / Screenplay Sarah Vanagt Muntaketa / Montaje / Editing Effi Weiss Soinua / Sonido / Sound Maxime Cotton Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Sarah Vanagt Ekoizpena / Producción / Production Balthasar, Centre Vidéo de Bruxelles (CVB) Banatzailea / Distribución / Distribution CVB, Philippe Cotte, philippe.cotte@cvb-videp.be Kontaktua / Contacto / Contact http://balthasar.be/home

HURBILEKO IMÁGENES PRÓXIMAS SALASIRUDIAK GOLEM -/ ALHÓNDIGA ARETOAK

SALAS GOLEM ALHÓNDIGA ARETOAK

HANNAH

MANQUE DE PREUVES

141


ZINEBILAB 2014

ZINEBI 56-k berriz ere egitarauaren atal bat eskainiko du Euskadiko ikus-entzunezko ikasleei, zinegile gazteei, enpresei eta adituei zuzendutako prestakuntzako mintegi-tailer beteranoarentzat. Hiru eguneko topaketa edo elkartaratzea izango da, eta nahiz eta tailer motako ekintza praktiko batzuk egongo diren, xedea izango da ikuspuntu teoriko batetik Miquel Martí Freixas-ek sortu eta aurkeztuko duen zikloak pizten dituen galdera sakonak hausnartzea eta eztabaidatzea: Gertuko irudiak. Fikzioa, dokumentala, animazioa eta eleberri grafikoaren arteko konexioak. Esan bezala, mintegiak bi atal izango ditu eta honako hauek dira edukiak:

ZINEBI 56 vuelve a dar cabida en su programación a este veterano seminario-taller de formación dirigido a estudiantes, jóvenes realizadores, empresas y expertos en la producción audiovisual del País Vasco. A lo largo de tres jornadas se desarrollará un encuentro cuyo objetivo va a ser reflexionar y debatir, desde un punto de vista teórico que incluirá algunas actividades prácticas de tipo taller, acerca de las numerosas cuestiones de calado que suscita el ciclo Imágenes próximas. Conexiones entre la ficción, el documental, la animación y la novela gráfica, concebido y presentado por Miquel Martí Freixas. El seminario tendrá, como se ha indicado, dos partes con los contenidos siguientes:

Teoria atala

Atal praktikoa

Parte teórica

Parte práctica

Hiru saiotan egingo da, bi hitzaldi eta mahainguru bat burutuko dira goizez:

ZINEBILAB 14k hiru egunetako arratsaldeak 3 tailer egiteko gordeko ditu; dokumentalarekin, animazioarekin eta eleberri grafikoarekin zerikusia duten alderdi praktikoak lantzeko:

Estructurada en tres sesiones, con dos conferencias y una mesa redonda, que se llevarán a cabo por la mañana:

ZINEBILAB 14 dedicará sus tres jornadas de la tarde al desarrollo de tres talleres sobre diversos aspectos prácticos relacionados con el documental, la animación y la novela gráfica:

1. HITZALDIA Dokumental hedatua: pentsamolde konplexuaren estetika Josep María Català, Ikus-entzunezko komunikazioan katedraduna da eta Bartzelonako Unibertsitateko Sorkuntza Dokumentaleko Masterreko zuzendaria da eta analizatuko ditu zinema dokumentalaren lurralde eta muga ezberdinak, aro digitalean jasandako transformazio eta aurrerakuntzak, beste generoekin izandako hibridazio motak eta jakintza adarren arteko kolaborazioetan izandako esperientziak, hala nola, animazioa, komikia, bideojokoak edota Internet. Horrek ikus-entzunezko espresio bide berrietara hedatzea ahalbidetu dio, animaziozko dokumentalera edo dokumental interaktibora adibidez. 2. HITZALDIA Eleberri grafikoa. Komiki berri baten gakoak Pepo Pérez Arte Ederretan doktorea, Malagako Unibertsitateko irakaslea, eta El vecino (Auzokoa) gisako eleberri grafikoen marrazkilaria eta egilea da eta Santiago Garcíarekin batera arituko da. Joan den mendeko 70eko hamarkadan sortu zen komiki artistiko eta heldu batek duela gutxi, aurreko hamarkadan hain zuzen, literatura-zirkuitura egindako agerpen eta etorrera analizatuko du. Mota horretako narrazio bisualak estilistika berriztatzaileekin, fikzio errealistarekin, historiarekin, erreportajearekin, memoriarekin, autobiografiarekin eta autofikzioarekin erlazionatzen dira. Arlo honek dituen egilerik garrantzitsuenetako batzuk hauek dira: Art Spiegelman, Chris Ware, Alison Bechdel, Marjane Satrapi eta Paco Roca espainiarra. MAHAINGURUA Eleberri grafiko garaikidearen erronka eta berezitasunak Espainako eleberri grafikoaren sorkuntzan eta banaketan lan egiten duten profesionalak izango ditugu gurekin. Gaur egun bizi dituzten errealitateak aztertuko dituzte, haien profesionalizazioa adibidez, eta baita sorkuntzarako, zabalkunderako eta harrerarako dauden bide berriak ere. Parte-hartzaileak: Isabel Franc gidoigilea eta Susanna Martín marrazkilaria, Alicia en un mundo real (2010) eta Sansamba (2014) lanen egileak; Javier de Isusi, Los viajes de Juan Sin Tierra (2014) eta He visto ballenas (2014) lanen egilea; eta Fernando Tarancón 2001ean sortu zuen Asteberri argitaletzeko editorea. Miquel Martí Freixas moderatzaile lanetan ibiliko da.

142

1. TAILERRA Animazio dokumental baten ekoizpen eta errealizazioari buruz hizketan Anca Damian Errumaniako errealizatzaileak egin duen animaziozko lehen film luzearen berezitasun eta faseak aurkeztuko ditu. Crulic, camino al más allá du izenburua eta Annecy Zinemaldi ospetsuan garaile izan zen. Gainera, oraintxe ekoizten ari den The Magic Mountain proiektu berriari buruz ere hitz egingo digu. 2. TAILERRA Koadernotik komikira Susanna Martín marrazkilariak bere bizipenak kontuan izanda eleberri grafiko baten sortze-prozesuari buruz hitz egingo du. Hasteko gaia ondo ikertu beharra eta dokumentazioa bilatu beharra, amaitzeko aldiz, diseinu artistikoa aukeratu beharra; gidoiaren garapena nolakoa den, eta egiazko istorio edota pertsonaiak dituen kontakizun batean lan egiteak dakartzan arazoak. 3. TAILERRA Errotoskopia tailerra Errotoskopia teknika erabilita egin diren filmak aurkeztuko dizkizuegu; irudi oso erakargarriak dituzten animazio filmak dira eta kritika zein publikoaren artean arrakasta handia izan dute (Fernando Truebaren Chico y Rita, edo jada aipatu dugun Tomáš Lu ák-en Alois Nebel). Begoña Vicario eta Jesús María Mateos, Macius, UPV-EHU Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleek teknika alderdi praktikoenetik garatuko dute: fotogramen paperetan erabilitako tratamendu grafiko baten bidez sekuentzia zinematografiko baten bertsio berri bat lortzea. Mintegi eta tailer praktikoak egiteko tokiak: UPV-EHU Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederretako Fakultateko auditorioa eta tailer-gelak.

CONFERENCIA 1 El documental expandido: estética del pensamiento complejo Josep María Català, catedrático de Comunicación Audiovisual y director del Máster de Documental de Creación de la Universidad de Barcelona, analizará los diversos territorios y las fronteras del cine documental, sus transformaciones y progresos en la era digital, sus formas de hibridación con otros géneros y sus experiencias de colaboración interdisciplinar en ámbitos como la animación, el cómic, el videojuego o Internet, lo que está permitiendo su expansión hacia nuevas expresiones audiovisuales, como el documental de animación o el documental interactivo. CONFERENCIA 2 La novela gráfica. Claves sobre el nuevo cómic Pepo Pérez, doctor en Bellas Artes, profesor de la Universidad de Málaga, dibujante y autor de novelas gráficas como El vecino, junto a Santiago García, analizará la emergencia y la llegada al circuito literario durante la pasada década de un cómic artístico y adulto que tuvo su origen en los años 70 del siglo pasado. Este tipo de narración visual se asocia a formas estilísticas renovadoras, a la ficción realista, la Historia, el reportaje, la memoria, la autobiografía y la autoficción. Algunos de los autores más importantes en este campo son Art Spiegelman, Chris Ware, Alison Bechdel, Marjane Satrapi y el español Paco Roca. MESA REDONDA Retos y particularidades de la novela gráfica contemporánea Contaremos con profesionales de la creación y la distribución de la novela gráfica en España, que analizarán sus realidades actuales, como su profesionalización y los nuevos caminos para su creación, difusión y recepción. Participarán la guionista Isabel Franc y la dibujante Susanna Martín, autoras de Alicia en un mundo real (2010) y Sansamba (2014); Javier de Isusi, autor de Los viajes de Juan Sin Tierra (2014) y He visto ballenas (2014), y Fernando Tarancón, editor y fundador en 2001 de la editorial Astiberri. Miquel Martí Freixas actuará como moderador.

TALLER 1 Acerca de la producción y la realización de un documental de animación La realizadora rumana Anca Damian expondrá las particularidades y las distintas etapas del proceso de creación de Crulic, camino al más allá su primer largometraje de animación, ganador en el prestigioso Festival de Annecy, y hablará de su nuevo proyecto en fase de producción, The Magic Mountain. TALLER 2 Del cuaderno al cómic

SALAS GOLEM - ALHÓNDIGAZINEBILAB ARETOAK

EHUko ARTE EDERRETAKO FAKULTATEA

ZINEBILAB 2014

La dibujante Susanna Martín explicará, a partir de su propia experiencia, el proceso creativo de una novela gráfica, desde la investigación y la documentación sobre el tema hasta la elección del diseño artístico, el desarrollo del guión y los problemas que conllevan los relatos basados en hechos o personajes reales. TALLER 3 Taller de rotoscopia Películas de animación con imágenes muy seductoras y gran éxito de crítica y público (como Chico y Rita, de Fernando Trueba, o la ya citada Alois Nebel, de Tomáš Lu ák), han sido realizadas con la técnica denominada rotoscopia. Begoña Vicario y Jesús María Mateos, Macius, profesores de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), desarrollarán esta técnica en su faceta más práctica: obtener una versión nueva de una serie de secuencias cinematográficas a través del tratamiento gráfico sobre papel de sus fotogramas. Lugares del seminario y los talleres prácticos: Auditorio y aulas-taller de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU).

143


SALA CÚPULA ARETOA

ZINEBILAB 2014

ZINEBI 56 has again included this established training workshop-seminar in its programme, aimed at students, young directors, companies and experts in audiovisual production in the Basque Country. The event will be held over three days, and its objective will be to reflect and debate, from a theoretical point of view that will include some workshop-style practical activities, on numerous important questions that arise from the season created and presented by Miquel Martí Freixas. The seminar will have, as mentioned, two parts with the following content:

Theoretical part

Practical part

Structured into three sessions, with two conferences and a round table, which will take place in the morning:

ZINEBILAB 14 will dedicate the afternoons of the three days to three workshops on different practical aspects relating to the documentary, animation and the graphic novel:

CONFERENCE 1 The expanded documentary: aesthetics of complex thought Josep María Català, professor of Audiovisual Communication and director of the Masters in Creative Documentary at Barcelona University, will analyse the diverse territories and boundaries of documentary film, its transformations and progress in the digital era, the ways it becomes a hybrid with other disciplines and its experiences in interdisciplinary collaboration in areas such as animation, comic, videogames or the internet, which are allowing its expansion towards new audiovisual expressions, such as the animated documentary or the interactive documentary. CONFERENCE 2 The graphic novel. Keys to the new comic Pepo Pérez, doctor of Fine Arts, teacher at the University of Malaga, cartoonist and author of graphic novels, such as El vecino (the neighbour), with Santiago García, will analyse the emergence and arrival on the literary circuit, over the past decade, of an artistic and adult comic that had its origins in the 1970s. This type of visual narration is associated with refreshing style forms, with realist fiction, history, reports, memory, autobiography and autofiction. Some of the most important authors in this field are Art Spiegelman, Chris Ware, Alison Bechdel, Marjane Satrapi and the Spaniard Paco Roca. ROUND TABLE Challenges and peculiarities of the contemporary graphic novel We will have the presence of professionals in the creation and distribution of the graphic novel in Spain, who will analyse its current realities, such as its professionalism and new ways of creating, disseminating and receiving it. The participants will be the writer Isabel Franc and the cartoonist Susanna Martín, authors of Alicia en un mundo real (Alice in a real world, 2010) and Sansamba (2014); Javier de Isusi, author of Los viajes de Juan Sin Tierra (The travels of Juan No Land, 2014) and He visto ballenas (I’ve seen whales, 2014), and Fernando Tarancón, editor and founder of the publishing house Astiberri in 2001. Miquel Martí Freixas will act as moderator.

144

WORKSHOP 1 On producing and directing an animated documentary The Romanian director Anca Damian will talk on the peculiarities and different stages of the creation process of Crulic, the Path to Beyond, her first feature-length animated film, winner of the prestigious Annecy Festival, and she will speak about her new project, currently in production, The Magic Mountain. WORKSHOP 2 From the copybook to the comic The cartoonist Susanna Martín will explain, from her own experience, the creative process of a graphic novel, from researching and documenting the subject to the choice of artistic design, the development of the script and the problems involved in stories based on real people or facts. WORKSHOP 3 Rotoscope workshop Animated films with very seductive imagery and great success with the audience and the critics (such as Chico y Rita, by Fernando Trueba, or the previously mentioned Alois Nebel, by Tomáš Lu ák) were made using a technique called rotoscoping. Begoña Vicario and Jesús María Mateos, Macius, teachers at the Faculty of Fine Arts of the University of the Basque Country (UPV-EHU), will develop the most practical aspect of this technique: obtaining a new version of a series of film sequences by using graphic processing of stills on paper. Venues for the seminar and the practical workshops: Auditorium and workshop-classrooms in the Faculty of Fine Arts at the University of the Basque Country (UPV-EHU).


JOSÉ CELESTINO CAMPUSANO Gure begien aurrean, horma horren atzean. José Celestino Campusanoren povero zinema Delante de nuestros ojos, detrás de esa pared. El cine povero de José Celestino Campusano Before our eyes, behind that wall. José Celestino Campusano’s cine povero


DELANTE DE NUESTROS OJOS, DETRÁS DE ESA PARED.

José Celestino Campusanoren POVERO zinema

EL CINE POVERO DE JOSÉ CELESTINO CAMPUSANO

Film onena oraintxe bertan gertatzen ari da, gure begien aurrean edo horma horren atzean eta bistaratzeko dugun gaitasun eza da arazoa. José Celestino Campusano

La mejor película está sucediendo ahora mismo delante de nuestros ojos o detrás de esa pared, el problema es nuestra incapacidad para visualizarla. José Celestino Campusano

José Celestino Campusanoren dokumental eta thriller guztiak imajina daitekeen modurik zakar eta primitiboenean hasten dira. Baina film bakoitza ehundurez osatutako ibilbide hautemanezin bat da, zimurtasunetik hasita sofistikazio formal eta literariorantz jotzen du. Hurrenkera findu eta sotil batean bilduta daude, eta paradoxikoki, herriak sortutako artetik sortzen da baina kutsu aristokratikoa du tonuan, planoaren ebaketan eta kausa eta ondoria batzen dituen ustekabeko dinamikan. Pier Paolo Pasolinik ere hala egin zuen bere kaleko lehen filmetan, Ninetto Davoli gisako modeloak bezatzen zituen, kontu handiz idatzitako fikzioaren boterearen bidez eta bizitzaren literaturari miresmena eginez. Campusanoren egitekoa bonarenseko biztanle batena baino ez da, Buenos Aires Handiaren epikaren kartografia egiten du (hiriburu federalaren probintzia zabala), biztanle komunitate oso konkretu baten begien bidez egiten du (heavy-metal musika maite duten motor-zaleak eta emazte menderakaitzak) eta ezustekoan arrapatzen zaituen materia zinematografiko batean itxuraldatzen da; bikaintasun osoz, zinemaren mundu gisa ezagutzen den horretatik inolako ordainsarirk ez du espero eta bere burua osatzen duen gizaki multzoaren estiimua baino ez du bilatzen. Zinematografiaren hirugarren munduko zinemagile pobre gehienek (kamera bat pizteko eta filmatzen hasteko sentitu beharreko aukuilua Europako lehiaketetan lortutako diru-laguntzen araberakoa duten horiek) errealitate ekonomikoa onartu eta bi edo hiru urterik behin baino ez dituzte filmak egiten, harrera egiten dieten zinemaldietako deabruzko makineriaren gosea asetzeko nahikoa. José Celestino Campusano aldiz, ez da artea txirotu egiten duen etengabeko soka horretan sartzen. Zinemagile askok pobrezia filmetako edukietara ere hedatu egiten dute eta errealitatea nagikeriaz begiesten duen hezur-hutsezko estetika batean axolagabetzen dira, (iraupen arbitrarioko plano luzeak dituzten filmak); ez dute ikuslearekin jokorik mantentzen eta harrizko gonbidatu bihurtzen dute. Campusanok gosearen arrandia sufritu ez ezik, narrazioak bere obra begiratzen duenaren gogoan sartzen ditu, trama eta pertsonaiez osatutako egitura konplexu baten bidez: ikusleak partaide egin beharra ikusten du eta bere burua egoera bakoitzaren protagonista egiten du, nahiz eta muturreko kontua izan.

Salbuespenak interesatzen zaizkigu, duela 30 urtekoa adbidez (gaur egungo endogamia digitalaren aurretik), zinema mota berrien hedakuntza gertatzen ari zenean, filmen hizkuntzaren berrikuntzaren alde lan egiten zuten esparruko langileak ordezkatu egin ohi zituzten, baina baita gertukoen zuten komunitatea ere. Ezagunak dira Glauber Rocha eta Rogelio Sganzerla Brasilen, Lino Brocka Filipinetan eta Leonardo Favio Argentinan. Horiek guztiek Pier Paolo Pasoliniren adibide politiko eta erlijiosoaren babesean daude; baita Jean Rouch-ren irrika antropologikoa baina aldi berean fikziozkoa eta goreslea den horren babesean; eta Nicholas Ray Estatuak bere off Hollywood-ean laguntzen duen egituren urraketaren hagin zorrotzaren babesean ere. Campusanoren filmen kalitatea lor daitekeen errealismo gradurik handiena hartzeko duen gaitasunaren parekoa izango da, onarpen seinalerik gabe eta vintage estetikekin zerikusirik ez duen pribitibismo eta benekotasun gradu batekin. Gainera, kalitateak elkarrizteka gogoangarriez beteta dauden liburuxka paregabeekin zerikusia du, zuzendariak bikainki idatzitakoak dira eta gaztelera ezinhobean gainera. Haren indar filosofikoak orbita hirukoitz baten inguruan egiten du bira, zinemagilearen hitzetan: “betikotasunerako ondare bat sortzea”, “egiazkoa dena biltzea, errepikapenen bidez instalatzen da hori”, eta “pertsonen kontsulta eta homologazio iraunkorra”. Zortzi urtean martxan jarri dituen zortzi film luzeetatik hauek aukeratu ditugu: Vil Romance (2008), Fango (2010), eta Fantasmas de la ruta (2013) epika: benetako gizarte baten argazkia egiten duten hiru ikuspuntu dira eta euren baitan istorio unibertsal nagusien emozio eta erritmo narratiboa dute. Hiru filmetako protagonistek gehiegikeriaz bizi dituzte erlazioak, eta horrek intimitatean arazo oso konplexuak sortzen ditu, oso ohikoak baina erigarriak gizadiaren historian. Vil Romancekin bestalde, erlazio homosexual bateko maitatzaileak maitaleari sortzen dion itolarrian murgitzen gara. Fantasmas de la ruta obretako konplexuena da, eta dagokien tokian zehaztasunez kokatuta dauden ezin nekatuzko pertsonaia sorta bat aurkezten digu, maite dugun hori salbatzeko borroka obsesiboa aurkezten digu: desiratutako erlazioa. Fango, bikotekideen arteko erlazioan sortzen diren gatazkek eraginda, nukleo horretatik at pixka bat aldendu egiten da eta nukleotik kanpo daudenek egindako mendekuak azaleratzen dizkigu. Alicia Mendoza Alvaro Arroba

148

Todos los documentales y thrillers de José Celestino Campusano arrancan de la forma más tosca y primitiva imaginable. Pero cada película suya es un trayecto imperceptible de texturas que parte de esta rugosidad hacia una sofisticación formal y literaria. Están envueltas en un orden tan refinado y sutil que, paradójicamente, deviene en arte popular pero de categoría aristocrática en el tono, en el corte del plano, y en la dinámica imprevisible que une la causa con el efecto; como Pier Paolo Pasolini en sus primeras películas callejeras, cuando domaba a modelos como Ninetto Davoli mediante el poder de una ficción envolvente cuidadosamente escrita y con reverencia por la literatura de la vida. La labor obstinada de Campusano no es otra que la de un ciudadano bonaerense que cartografía la épica del Gran Buenos Aires (la vasta provincia de la capital federal) a través de los ojos de una comunidad de ciudadanos muy específica (moteros amantes de la música heavy-metal y sus indomables mujeres) y que se transmuta en una materia cinematográfica completamente inesperada, de una nobleza absoluta que, lejos de esperar la menor recompensa institucional por parte del llamado mundo del cine, tan solo busca el aprecio del conglomerado humano que lo constituye. Mientras el común de los cineastas pobres de los países del Tercer Mundo cinematográfico (los que penden de subvenciones de certámenes europeos como acicate para encender una cámara y rodar) asumen su realidad económica reduciendo la producción de sus películas a un film puntual cada dos o tres años que alimente la maquinaria diabólica del ávido festival que les acoge, José Celestino Campusano no entra en este círculo vicioso que empobrece el arte. Muchos cineastas han extendido la pobreza al propio contenido de sus películas y se abandonan a una estética famélica de contemplación perezosa de la realidad (films con largos planos de duraciones arbitrarias) en la que ni siquiera se establece un juego con el espectador, convertido en un convidado de piedra. Campusano, lejos de adolecer de semejante ostentación del hambre, introduce sus narraciones en la mente de quien contempla su obra mediante un complejo tejido de tramas y personajes: el espectador se ve obligado a implicarse, a ponerse a sí mismo en cada situación, por muy extrema que sea. Esto se debe a que en el cine de Campusano la realidad es tan poderosa que nada llega de manera gratuita, aunque sí sorprendente.

Nos interesan las excepciones, como la que hace 30 años (antes de la actual endogamia digital), durante la expansión de los nuevos cines, representaban trabajadores del medio al servicio de la innovación en el lenguaje fílmico, pero también al servicio de su comunidad más inmediata. Son conocidos Glauber Rocha y Rogelio Sganzerla en Brasil, Lino Brocka en Filipinas y Leonardo Favio en Argentina, todos al abrigo del ejemplo político y religioso de Pier Paolo Pasolini, del prurito antropológico pero también ficcional y glorificador de Jean Rouch y del diente afilado listo para el desgarro de las estructuras que patrocina el Estado de Nicholas Ray en su off Hollywood. La calidad de una película de Campusano será pareja a su capacidad para captar el mayor grado de realismo posible sin asomo de aceptación y con un grado de primitivismo y autenticidad que nada tiene que ver con las estéticas vintage al uso. Además, esta calidad tiene que ver también con los extraordinarios libretos repletos de diálogos memorables, perfectamente escritos por el director, que cultivan un castellano insólito. Su fuerza filosófica gira sobre una triple órbita, en palabras del cineasta: «crear un legado para la eternidad», «registrar aquello verdadero, que es lo que se instala por repetición» y la «consulta y homologación permanente de las personas». De los siete largometrajes que ha logrado poner en pie en ocho años hemos escogido Vil Romance (2008), Fango (2010), y la épica Fantasmas de la ruta (2013): tres puntos de vista que conforman el retrato de una sociedad auténtica y que contienen en sí mismos la emoción y el ritmo narrativo de las grandes historias universales.

JOSÉ CELESTINO CAMPUSANO SALAS GOLEM - ALHÓNDIGA ARETOAK

SALAS GOLEM ALHÓNDIGA ARETOAK

Gure begien aurrean, horma horren atzean.

Los protagonistas de las tres películas viven sus relaciones de manera excesiva, hasta el punto de que esto les acarrea problemas tan complejos en la intimidad, como frecuentes, aunque enfermizos, en la historia de la humanidad. Mientras que con Vil Romance nos sumergimos en la asfixia del ser amado poseído por su amante en una relación homosexual, Fantasmas de la ruta, la más compleja de sus obras por presentar un abanico inagotable de personajes que encajan en su lugar con absoluta precisión, nos presenta la lucha obsesiva por salvar a la persona amada: la relación deseada. Fango, también motivada por los conflictos en la relación de pareja, se distancia un poco de este núcleo al mostrar la venganza asumida por parte de terceras personas.

Alicia Mendoza Alvaro Arroba

149


(MUD)

2012, 107’, FIK ARGENTINA

JOSÉ CELESTINO CAMPUSANO’S CINE POVERO The best film is going on right now before your eyes or behind that wall – the problem is our inability to visualise it. José Celestino Campusano “El Brujo” (Aztia) eta “El Indio” (Indiarra) Buenos Aireseko hegoaldeko auzoetan bizi diren bi musikari zahar dira. Euren azken proiektuarekin –Fango izena duena eta tangoa nahasten duena rock trashen akordeekin- arrakasta lortzea espero dute. El Brujo-ren bikoteak auzoko gizon ezkondu batekin abentura bat duela jakiten denean emakumeen artean indarkeria nagusituko da elkarbizitzaren arau bereziak dituzten auzoko taldeen artean. All of José Celestino Campusano’s documentaries and thrillers start in the most primitive and roughest way imaginable. But each of his films is an imperceptible journey of textures departing from that roughness towards a formal and literary sophistication. They are wrapped in such a refined and subtle order that, paradoxically, it has become a popular art but with an aristocratic category in tone, in the angle of the shot, and in the unforeseeable dynamic that unites cause and effect; like Pier Paolo Pasolini in his first street films, when he tamed models such as Ninetto Davoli, using the power of meticulously-written, absorbing fiction and with reverence for the literature of life. Campusano obstinate work is none other than that of a citizen of Buenos Aires who maps the age of Gran Buenos Aires (the vast province of the federal capital) through the eyes of a very specific community of citizens (biker fans of heavy-metal music and their indomitable women), which is transmuted into wholly unexpected film material, with absolute nobility that, far from expecting the least institutional reward from the so-called world of film, simply looks for the appreciation of the human group that forms it. Whilst the common poor film-maker from Third World countries (those who rely on grants from European festivals and competitions as incentives for turning on a camera and filming) assumes his financial reality decreasing his film production to an odd one every two or three years to feed the diabolic machine of the avid festival that receives them, José Celestino Campusano doesn’t take part in that vicious circle that impoverishes the art. Many film-makers have extended poverty to the actual content of their films and abandoned themselves to the famished aesthetics of lazy contemplation of reality (films with long shots of arbitrary duration), where there is not even any play established with the viewer, who is turned into a guest of stone. Campusano, far from suffering from such ostentation of hunger, introduces his narrations into the minds of whoever watches his work through a complex web of plots and people: the viewer is obliged to get involved, to put himself into each situation, extreme as it may be. This is due, in Campusano’s film, to reality being so powerful that nothing comes for free, although it does surprise.

We are interested in exceptions, like the one that - 30 years ago (before the current digital inbreeding), during the spread of new types of film – represented media workers at the service of innovation in film language, but also at the service of their most immediate community. Glauber Rocha and Rogelio Sganzerla are well known in Brazil, Lino Brocka in the Philippines and Leonardo Favio in Argentina, all grouped under the political and religious example of Pier Paolo Pasolini, the anthropological but also fictional and glorifying eagerness of Jean Rouch, and the sharp tooth ready to destroy state-sponsored structures, of Nicholas Ray in his off Hollywood. The quality of one of Campusano’s films is matched by his ability to capture the greatest degree of realism possible without any indication of acceptance and with a degree of primitivism and authenticity that has nothing to do with the usual vintage aesthetics. Furthermore, this quality is also linked to the extraordinary notebooks full of memorable dialogues, perfectly written by the director, which cultivate unexpected Castilian Spanish. His philosophical strength spins around a triple orbit, in the words of the film-maker: “creating a legacy for eternity”, “registering what is true, which is assimilated through repetition” and “permanent consultation with and approval of people”. Of the seven feature-length films that he has managed to create in eight years, we have chosen Vil Romance (Twisted Romance, 2008), Fango (Mud, 2010), and the epic Fantasmas de la ruta (Ghosts of the Road, 2013): three points of view that make up an authentic portrait of society and that contain within themselves the narrative rhythm and emotion of the great universal stories. The lead characters of the three films live out their relationships in an excessive way, to the point that this leads to such complex problems in intimacy, as frequent – although sick – in the history of humanity. Whereas with Vil Romance, we immerse ourselves in the asphyxia of the loved one possessed by his lover in a homosexual relationship, Fantasmas de la ruta, the most complex of his works due to its inexhaustible range of characters that fit into their place with absolute precision, presents us with an obsessive struggle to save the loved one: the desired relationship Fango, also motivated by conflicts in the romantic relationship, distances itself a little from this nucleus by showing the revenge assumed by third parties. Alicia Mendoza Alvaro Arroba

150

El Brujo y el Indio son dos músicos veteranos de las barriadas de la zona sur del gran Buenos Aires. Esperan triunfar con su último proyecto, Fango, que fusiona el tango con acordes de rock trash. Cuando se descubre que la pareja del Brujo tiene una aventura con un hombre casado del barrio, se desata una espiral de violencia entre mujeres que involucra a facciones barriales con particulares códigos de convivencia. “El Brujo” (the wizard) and “el Indio” (the indian) are two old musicians from a though suburb in South Buenos Aires. They have put all their hopes into their last band project Fango (Mud) combining tango and trash rock. When an affair between El Brujo’s partenaire and a married man from the neighborhood is made public, matters escalate into an outbreak of violence that throws women who belong to different groups with particular codes and rules into disarray.

Zuzendaritza / Dirección / Director José Celestino Campusano Gidoia / Guión / Screenplay José Celestino Campusano Muntaketa / Montaje / Editing Leonardo Padín Soinua / Sonido / Sound Ernesto Ángel Barrera, Daniel ‘Manzana’ Ibarrart Musika / Música / Music Claudio Miño Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Leonardo Padín Aktoreak / Intérpretes / Cast Oscar Génova, Nadia Batista, Claudio Miño, Olga Obregón, Paola Abraham, Eliseo Sanchez, Carlos Zaracho, Erica Paolucci Ekoizpena / Producción / Production CINEBRUTO, Cinectud Banatzailea / Distribución / Distribution CINEBRUTO, cinebruto@gmail.com www.cinebruto.com

FANTASMAS DE LA RUTA

JOSÉ CELESTINO CAMPUSANO SALAS GOLEM - ALHÓNDIGA ARETOAK

SALAS GOLEM ALHÓNDIGA ARETOAK

FANGO

BEFORE OUR EYES, BEHIND THAT WALL.

(GHOSTS OF THE ROAD) 2013, 206’, FIK ARGENTINA

Vikingok lagun handia du Mauro, moto zale taldeko kide gazteena, eta seme bailitzan zaintzen du. Mauro Antonella izeneko neska gazte batekin maiteminduko da. Mauroren senidea den Sergio fitxatuta daukate sexu-delituen ondorioz, pertsonen salerosketan aritzen baita. Antonella ezagutuko du Mauroren bitartez eta bahitu egingo du puta-etxe batean saltzeko. Vikingo mantiene una gran amistad con Mauro, el miembro más joven dentro del grupo de moteros, al que trata como a un hijo. Mauro comienza a relacionarse sentimentalmente con una bella joven llamada Antonella. Sergio, pariente de Mauro, es un pervertido fichado por delitos sexuales que se dedica a la trata de personas. Conoce a Antonella a través de Mauro y la rapta para venderla a un prostíbulo. Vikingo has a strong friendship with the youngest biker in the group, called Mauro. He treats him like his own son. Mauro starts a relationship with a beautiful girl called Antonella. Sergio, Mauro’s relative, is a pervert with a criminal record for sex crimes, who is into human trafficking. Through Mauro he meets Antonella, whom he kidnaps to make her work in a brothel.

Zuzendaritza / Dirección / Director José Celestino Campusano Gidoia / Guión / Screenplay José Celestino Campusano Muntaketa / Montaje / Editing Martín Basterretche Soinua / Sonido / Sound Daniel ‘Manzana’ Ibarrart, Luciano ‘Cacha’ Pérez Musika / Música / Music Claudio Miño Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Martín Gamaler Aktoreak / Intérpretes / Cast Rubén Beltrán, Mauro Galeano, Antonella Gomez, Carlos Antonio Vuletich, Susana del Rosario Gomez, Griselda Miriam Galizio Ekoizpena / Producción / Production CINEBRUTO Banatzailea / Distribución / Distribution CINEBRUTO, cinebruto@gmail.com www.cinebruto.com

151


SALAS GOLEM ALHÓNDIGA ARETOAK 152

VIL ROMANCE (TWISTED ROMANCE) 2008, 105’, FIK ARGENTINA Zuzendaritza / Dirección / Director José Celestino Campusano Gidoia / Guión / Screenplay José Celestino Campusano Muntaketa / Montaje / Editing Leonardo Padín Soinua / Sonido / Sound Ernesto Ángel Barrera, Daniel ‘Manzana’ Ibarrart Musika / Música / Music Juan Manuel Colombo Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Leonardo Padín Aktoreak / Intérpretes / Cast Nehuen Zapata, Oscar Génova, Marisa Pájaro, Javier de la Vega, Olga Pérez, Julio M. González, Silvia Beñacar, Fabio Zurita, Ailén Pérez, Basilia Stavron Ekoizpena / Producción / Production CINEBRUTO Banatzailea / Distribución / Distribution CINEBRUTO cinebruto@gmail.com www.cinebruto.com

Robert gazte gay bat da eta badaki bere maitaleei eskaini eta eska diezaiekeen bakarra harreman laburra dela, amarekin eta arrebarekin bizi baita. Raulekin ibiltzen hasten denean, 50 urte ingurukoa bera, Roberto haren etxera joaten da eta etxeko lanak egiten ditu egunero. Itxuraz harmonia dagoen etxe horretan dena irauli egiten da Raúl askotan joaten baita kanpora eta, kasualitatez, Robertok César ezagutuko du eta etxera eramango du Roberto bertan ez dagoela baliatuz. Roberto es un joven gay consciente de que lo único que puede ofrecer y demandar a sus jóvenes amantes son fugaces relaciones ya que comparte la vivienda familiar con su madre y su hermana. Cuando comienza una relación con Raúl, de unos 50 años, Roberto se instala en el domicilio de éste, dedicándose a los quehaceres domésticos. La aparente armonía se trastoca a consecuencia de las repetidas ausencias de Raúl, que llevan a Roberto a relacionarse de forma casual con César, a quien conduce a casa de Raúl aprovechando que él no está. Roberto is a gay boy who shares the family house with his mother and his sister. He is aware all he can offer and demand to his young lovers is a fling. Roberto starts a relationship with Raúl -a man around 50- and moves into his house, taking care of the housekeeping. Everything seems to be in harmony but Raúl’s constant absences lead Roberto to start a casual relationship with César, a gay boy whom he takes to Raúl’s place while he isn’t there.


OHOREZKO MIKELDIAK MIKELDIS DE HONOR MIKELDI OF HONOUR AWARDS Cecilia Roth Hirokazu Koreeda


GUGGENHEIM CECILIA ROTH

156

157 157


Jakina denez, Iparramerikako zinema klasikoaren aldean – ekoizle handiak, estudio handiak eta star system delakoa- europar zinema modernoa, literatura melodramatikoaren eta XIX. mende amaierako antzerkiaren ondoriotasun astuna jasaten zuena, nortasun berezia lantzen hasi zen, ordura arteko bideak atzean utziz. Bigarren Mundu Gerraren amaieratik eta gerora izandako krisi espiritualaren ondorioz, giltzarrietako bat izan zen barrura begiratzen hastea, argumentuak hustuz eta ikuslea hausnarketa egitera bultzaraziz airean gelditzen ziren narrazio hutsune horiek baliatuz. Zinema mota horretan ezer ez zela gertatzen zirudien. Galdera existentzialek eta narrazio zatikatuak emakumearen aurpegian aurkitu zuten estilo aldetik ezaugarri bihurtu zen berezitasuna, hori izan zen beste giltzarria. Emakume aktore ezagunen aurpegiak xehetasun handiz moldatu zituzten zuzendariek enkuadre izugarriak eta argia erabiliz, giza esperientzia, mina eta bizitzeko alaitasuna laburtzera iritsiz. Europar fenomeno horrek harreman berri bat sortu zuen zinemagileen eta aktore emakumeen artean. Halaxe gertatu zen Dreyer eta María Falconettiren artean, Rossellini eta Anna Magnaniren eta Ingrid Bergmanen artean, Antonioni eta Monica Vittiren artean, Bergman eta Ingrid Thulinen eta Liv Ullmannen artean, Godard eta Anna Karinaren artean eta, gugandik hurbil, Saura eta Géraldine Chaplineren artean. ZINEBI 56k Ohorezko Mikeldia emango dio aurten emakume bikain bati, lan handia eginez europar tradizioa jarraitzen duen lekuko bati, orain arte aipatu ditudan emakumeen ildoari jarraituz: Cecilia Roth argentinarrari. Buenos Airesen jaio zen, Europa erdialdeko judu jatorria zuen intelektual familia batean. Cecilia Rothek film asko egin ditu eta bere talentuari esker hemen eta nazioartean sari garrantzitsu asko jaso ditu. 1976an iritsi zen Espainiara familia osoarekin, Estatu kolpe bortitz baten ondoren errepresio beldurgarri batengatik ihes, Junta Militar batek boterea hartu baitzuen han.

158

Un rostro de mujer

Gure zinemak dituen bi zuzendari bikainek berehala erreparatu zioten aurpegi, begi eta ahots hark zituzten aparteko aukerei, interprete gisa erregistro ugari ikusi zizkioten, drama izan ala komedia izan, ezaugarri pertsonalak eta oso bereizgarriak baitzituen: Iván Zuluetak 1980an bere Arrebato filmaren protagonista izateko deitu zion, sailkatu ezinezkoa den filma, gurtzeko modukoa oraindik, bai zuzendari eta bai aktorea ikono bihurtu zituena, Espainiako zinemaren paradigma berriaren aitzindari gisa, Transizioko Zinema deiturikoa, alegia; Pedro Almodóvarrekin bi film esanguratsuetan egin zuen lan, espainiar bizitzan aldaketa eta haustura garaia zen hartan, Madrileko mugimenduaren izenpean bizitako adierazpen bereziak izan ziren haietan: Laberinto de pasiones (1982) eta Entre tinieblas (1983). Almodóvarrek eta Cecilia Rothek lanean jarraitu zuten: Todo sobre mi madre (1999) eta orain dela gutxi Los amores pasajeros (2013). Argentinako zineman Adolfo Aristarainek egindako bi filmekin lortu du Cecilia Rothek gizakien bizitzaren barru-barruko mina inork ez bezala adieraztea: Un lugar en el mundo (1992) eta Martín (Hache) (1998). Bilboko Nazioarteko Dokumental eta Film Laburren zinemaldiak Cecilia Rothi ematen dio Ohorezko Mikeldi saria bere 56. Edizioan aktore libre eta eskuzabala delako, Europako zinema modernoaren eta garaikidearen tradizioari eutsi dioten emakume interpreteen artean oinordekoa izan delako, bere ofizioan heldutasun betea lortu duelako lanak aukeratzerakoan, eta jakin duelako, baita ere, intuizioa, arriskua eta koherentzia pertsonal eta profesionala baliatuz paper egokiak aukeratzen, bere garaiko emakumeen rola bete duelako film bakoitzean, horiek guztiak izaera handiko emakumeak izan direlako, parre eta negar egiten jakin dutenak, eta Espainiako, Europako eta Iberoamerikako milioika ikusleen irudimen zinematografikoan dagoelako. Luis Eguiraun

Es sabido que frente al cine norteamericano clásico −el de los grandes productores, los grandes estudios y el star system− el cine europeo moderno, que arrastraba por su parte la pesada herencia de la literatura melodramática y el viejo teatro de fines del s. XIX, empezó a forjar su identidad por caminos muy alejados de todo lo anterior. Una de las claves consistió en proceder, sobre todo desde el final de la Segunda Guerra Mundial y la crisis espiritual que tuvo como resultado, a una cierta introspección, a un vaciado de la materia argumental cuyo propósito era inducir al espectador a la reflexión en torno a las preguntas que esos huecos narrativos dejaban en suspenso. Un cine en el que parecía no pasar nada. Una segunda clave fue que esta voluntad de interrogación existencial y fragmentación narrativa encontró en el rostro de la mujer uno de sus rasgos de estilo más recurrentes. El rostro de ciertas grandes actrices, minuciosamente modelado por sus directores mediante insólitos encuadres y tratamientos de la luz, pasó así a convertirse en el epítome de toda la experiencia humana, del dolor y la alegría de vivir, un fenómeno característicamente europeo que dio lugar a una nueva relación entre los cineastas y sus actrices. Fue el caso de Dreyer con María Falconetti, de Rossellini con Anna Magnani e Ingrid Bergman, de Antonioni con Mónica Vitti, de Bergman con Ingrid Thulin y Liv Ullmann, de Godard con Anna Karina y, entre nosotros, de Saura con Geraldine Chaplin. ZINEBI 56 premia con el Mikeldi de Honor de este año a una actriz eminente del cine de nuestros días, a una mujer que ha trabajado mucho y que constituye el vivo testimonio de la continuidad en el tiempo de una gran tradición europea, en la estela de las eminentes actrices que acabo de citar: la argentina Cecilia Roth. Nacida en Buenos Aires en una familia de intelectuales de origen judío centroeuropeo, Cecilia Roth es poseedora de una extensa filmografía por la que su extraordinario talento interpretativo le ha deparado importantes premios nacionales e internacionales. Llegó a España en 1976, huyendo junto a su familia de la feroz represión desatada por la Junta Militar que tomó el poder tras un cruento golpe de estado. Dos grandes directores

CECILIA ROTH GUGGENHEIM

GUGGENHEIM

Emakume aurpegia

de nuestro cine captaron de inmediato los rasgos excepcionales y las infinitas posibilidades de un rostro, unos ojos, una voz y unos registros como intérprete, entre el drama y la comedia, muy personales y por ello reconocibles: el primero de ellos Iván Zulueta, que en 1980 la llamó para protagonizar su inolvidable Arrebato, una película inclasificable, aún considerada de culto, que convirtió a director y actriz en dos iconos de lo que entonces empezó a emerger como un nuevo paradigma del cine español, el llamado Cine de la Transición; el segundo Pedro Almodóvar, con el que trabajó en dos de las películas más emblemáticas de aquellos momentos de cambios y rupturas en todos los órdenes de la vida española, expresiones genuinas de la muy iconoclasta y exultante movida madrileña: Laberinto de pasiones (1982) y Entre tinieblas (1983). La colaboración de Almodóvar y Cecilia Roth se ha mantenido en el tiempo con Todo sobre mi madre (1999) y la reciente Los amores pasajeros (2013). En el cine argentino ha sido el director Adolfo Aristarain el creador de dos películas con cuyos personajes femeninos Cecilia Roth ha logrado expresar de un modo incomparable el dolor en los pliegues más íntimos de la vivencia humana, al que antes he hecho referencia: Un lugar en el mundo (1992) y Martín (Hache) (1998). El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao premia a Cecilia Roth con el Mikeldi de Honor de su 56ª edición porque reconoce en ella a una actriz libre y generosa, a la vez heredera de la gran tradición de intérpretes femeninos del cine europeo moderno y contemporáneo, una mujer que ha sabido alcanzar en su oficio una madurez plena de aciertos dramáticos y ha sabido también, con una espléndida mezcla de intuición, riesgo y coherencia personal y profesional en la elección de sus papeles, encarnar en cada una de sus películas a mujeres de su tiempo, mujeres con carácter que saben reír y llorar y que ya forman parte, entre España, Europa e Iberoamérica, del imaginario cinematográfico de millones de espectadores. Luis Eguiraun

159


1997, 123’, FIK ARGENTINA

It is well known that, in comparison with classical American film – from the big producers, the large studios and the star system, modern European film, which for its part dragged along the heavy inheritance of melodramatic literature and the old theatre from the end of the 19th century, began to forge its identity along paths that were very distant to all of the above. One of the keys involved, above all since the end of World War II and the spiritual crisis that resulted from it, was to proceed to certain introspection, to an emptying of argumentative material that intended to induce the viewer to reflect on the questions that those narrative gaps left in the air. Film where it seemed that nothing happened. A second key was that this leaning towards existential interrogation and narrative fragmentation found one of its most recurring stylistic characteristics in the face of woman. The faces of certain famous actresses, carefully modelled by their directors using unusual settings and lighting, thus became the epitome of all human experience, of the pain and joy of living – a characteristically European phenomenon which gave rise to a new relationship between film-makers and their actresses. This was the case of Dreyer and María Falconetti; of Rossellini and Anna Magnani, and Ingrid Bergman; of Antonioni and Mónica Vitti; of Bergman and Ingrid Thulin, and Liv Ullmann; of Godard and Anna Karina; and, amongst us, of Saura and Geraldine Chaplin. ZINEBI 56 is awarding the Mikeldi of Honour this year to an eminent actress of modern film, a woman who has done much work and constitutes a living testimony to the continuity throughout time of a great European tradition, in the wake of the eminent actresses I mentioned above: the Argentinian Cecilia Roth. Born in Buenos Aires into a family of intellectuals of Central European Jewish origin, Cecilia Roth possesses an extensive filmography, for which her extraordinary acting talent has won her important national and international awards. She arrived in Spain in 1976, fleeing with her family from the fierce repression unleashed by the Military Council that took power after a bloody coup d’état. Two of our great film directors immediately spotted the

160

MARTÍN (HACHE)

exceptional traits and infinite possibilities of a very personal – and therefore recognisable – face, eyes, voice and range as an actress, between drama and comedy: the first of them was Iván Zulueta in 1980, who asked her to play the lead in his unforgettable Arrebato – an unclassifiable and still considered cult film, which turned the director and the actress into two icons of what was then beginning to emerge as a new paradigm for Spanish film, the so-called Cinema of the Transition; the second was Pedro Almodóvar, with whom she worked on two of the most emblematic films of those times of change and rupture at all levels of Spanish life – genuine expressions of the very iconoclastic and jubilant Madrilenian scene: Laberinto de pasiones (Labyrinth of Passion,1982) and Entre tinieblas (Dark Habits, 1983). The collaboration between Almodóvar and Cecilia Roth continued over time with Todo sobre mi madre (All About My Mother, 1999) and the recent Los amantes pasajeros (I’m So Excited, 2013). As regards Argentinian films, the director Adolfo Aristarain created two films through whose female characters Cecilia Roth managed to express, incomparably, the pain of the most intimate reaches of human experience, which I referred to above: Un lugar en el mundo (A Place in the World, 1992) and Martín (Hache) (1998). The International Festival of Documentary and Short Film of Bilbao is awarding Cecilia Roth the Mikeldi of Honour at its 56th edition because it recognises her as a free and generous actress, and also the heiress to the long tradition of female performers of modern and contemporary European film; a woman who has known how to reach maturity in her trade surrounded by dramatic success and who has also known – with a splendid mixture of intuition, risk-taking, and personal and professional coherence in her choice of roles – how to bring women from her times to life in each of her films, women with character who know how to laugh and cry and who now form part of the film imagination of millions of viewers, across Spain, Europe and Ibero-America.

Martín, Hache besteentzat, 19 urteko argentinar gazte bat da, gaindosiak jota hiltzear dagoena. Horren ondoren amak Madrilera bidaltzen du bere aita Martínekin bizitzera. Aita zinemagile arrakastatsua da eta Alizia eta Danterekin ibiltzen da, bi drogazale heldu. Hala ere Martínek etxera eramaten du Hache eragin kaltegarri guztietatik at izango duen itxaropenez, berriz ere eroriko ez den esperantzaz. Denborak aurrera egin ahala aitaren lagunekin zailtasunak izan ondoren Hachek argi ikusten du aitaren etxetik alde egin eta bere kasa moldatu behar duela. Martín, Hache para los demás, es un joven argentino de 19 años que a punto está de morir por sobredosis. Tras esto, su madre le envía a Madrid a vivir con su padre Martín, un cineasta de éxito que sale con Alicia y Dante, dos consumidores de droga habituales. De todas formas, Martín le lleva a casa, con la esperanza de mantener a Hache alejado de cualquier mala influencia y evitarle así una recaida. Con el paso del tiempo, y la tensión con las amistades de Martín, Hache ve claro que debe marcharse de casa de su padre y hacerse un nombre para sí mismo.

Zuzendaritza / Dirección / Director Adolfo Aristarain Gidoia / Guión / Screenplay Adolfo Aristarain Muntaketa / Montaje / Editing Fernando Pardo Soinua / Sonido / Sound Goldstein y Steinberg Musika / Música / Music Fito Páez Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Porfirio Enríquez Aktoreak / Intérpretes / Cast Federico Luppi, Juan Diego Botto, Eusebio Poncela, Cecilia Roth, Sancho Gracia, Ana María Picchio, Enrique Liporace, José María Sacristán, Leonora Balcarce Ekoizpena / Producción / Production A.V.H. San Luis, Adolfo Aristarain, Canal+ España, TVE, Tornasol Films Banatzailea / Distribución / Distribution Tornasol Films Kontaktua / Contacto / Contact Emilio Oliete eoliete@syldaviacinema.com

CECILIA ROTH

GUGGENHEIM

The face of a woman

Martín, known as Hache, is a 19-year-old Argentinian boy who has a nearly fatal drug overdose. Afterwards, his mother sends him to Madrid to live with his father: Martín, a successful film-maker, who socializes with Alicia and Dante, two experienced drug users. Regardless, he brings him into his home, hoping to ward off any evil influences that might cause Hache to have a relapse. As time passes and Martin’s friendships get more strained, it becomes clear that Hache needs to leave his father’s place and make a name for himself.

Luis Eguiraun

161


GUGGENHEIM HIROKAZU KOREEDA 是枝 裕和

163


Urruneko begiraleak usteko du gaur egungo zinema japoniar nolabaiteko heterodoxiak menderatzen duela. Mota guztietako erregistro estetiko eta narratiboak aurkitu ditzakegu zinemak egin duen bide luzean, Sion Sono-ren lanak adibidez edota Naomi Kawase-ren lanak. Geraldi bat ere egon da, anime-a alde batera utzita, zinema-zaleek ezagutuko dituzten Takeshi Kitano, Kiyoshi Kurosawa edo Nobuhiro Suwa-rekin. Dela esparru baten, dela besteren baten, nolabaiteko prestiogiaz gozatzen dute guztiek nazioartean, baina horien guztien gainetik eta nazioartean irabazi duen garrantziagatik, Hirokazu Koreeda ikusi dezakegu. Bere fikziozko filmetako mundu mailako mezuek (memoria, dolua, belaunaldien artean sortzen diren gatazkak, haurtzaroa, norbanakoak duen hobetze grina), munduko zinemaldi garrantzitsuenetako epaimahaiak konbentzitzea lortu dute, eta bere herrialdeko gizartearen arte motatik eta bizimodutik oso urrun zegoen publikoaz bete ditu aretoak: Estatu Batuak, Espainia eta Brasiletik edota Israeletik ere ibili izan da. Steven Spielberg ekoizleak haren fikziozko azken film luzearen remake-ea bertaratuko du, Horrelako aitatik, halako semea (Soshite chichi ni naru, 2013), Cannes zinemaildiko epaimahaiaren saria jaso zuen eta Donostian Zinemaldiko Publikoaren Saria irabazi zuen iaz. Gutxien ezagutzen zen haren alderdiaren aurkikuntza, dokumentalista gisa, zuzendariaren uste sendoa berresten du gai zehatz bat jorratzeari dagokionez. Koreedaren konpromiso politikorik erakusten ez duenez, haren zinemak arrakasta handiagoa duelaren ideia hedatu da azkenaldian. Agian, azaleko irakurketa hori egin daiteke familiarekin erlazionatutako gaiak areagotu dituelako. Hala ere, dokumental multzo honek egiaztatzen du Koreedak fikziolanetan jorratu duen guztia dokumentaletan landu egin duela aurretik ere, eta beraz, askoz ere nabariagoa da aurretik aipatutako ideia ez dela zuzena bigarren horiei dagokienez batik bat. Begien bistakoa da Koreedaren helburua ez dela inoiz ere Kazuo Hara berria izatea eta ez du zinemagileen ilaretan militantziarik egingo, nahiz eta, miresten dituen Shinsuke Ogawa edo Noriaki Tsuchimoto zinemagileak bertan izan eta haiengan sinesmen osoa izan. Baina ezin da eztabaidatu laurogeiko hamarkadan eta laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran filmetan TV Man Union-ek zuen joerarekiko duen atxikidemendua, bertan hasi zen lanean eta. TV Man Union ekoiztetxe independientea da, 1970. urtean sortu zen eta geroztik eduki zehatzak eta kalitatezkoak ekoizteko konpromisoa hartu du, garaiko kultura eta gizartearekin lotuta dauden dokumentalak sortzeko helburua izan du beti. “Oraina baino ez da” izenburua zuen telesbitako ekoizpenari buruzko artikulu bat idatzi zuten enpresaren arduradunek. Ogawa-k hartu zuen ibilbide hain erradilaka aukeratu ez bazuen ere (hamairu urtez nekazari komunitate batekin bizitzen eta filmatzen egon zen, gero 1987an emaitza aurkezteko), Koreeda eredu horietan oinarritu zenez eta bere ezinegonekin bat egiten zuten gaiak aukeratzen zituenez, kontatzen zituen gertakariekin inplikatu behar izaten zen eta horregatik, laurogeita hamarrean egiten zituen filmaketek hilabeteak edota urteak irauten zuten. Xede bakarra du: kamera batek grabatzean eragiten duen biolentziari aurre egitea. Batez ere, egoera natural bat iruditu edo izatea bilatzen duenean. Emaitzak erraz hauteman daitezke lanetan; Txahal baten irakaspenak (M hitotsu no ky iku: Ina Shogakko Harugumi no kiroku, 1992), Abuztua bera gabe (Kare no inai hachigatsu ga, 1994) edo Memoriarik gabe (Kioku ga ushinawareta toki, 1996). Zuzendariak kasu guztietan urte batez baino gehiago aldian behingo harremana mantentzen du dokumentaleko partaideekin.

El compromiso de Hirokazu Koreeda TV Man Union egindako ikastaldi baten ostean (ez du oroitzapen onik gordetzen), Koreeda-k laurogeita hamarreko hamarkadan sinatutako ekoizpenen artean, Kenju Miyazawa idazlearen obretan oinaritu da eta Edward Yang-en eta Hou Hsiao-Hsien-en, Taiwaneko historian egon diren zinemagile gorabeheratsuenetan ere bai. Baita nazionalitaterik ez duen korear-japoniar baten egoera kafkartarrean edo Japonia iparraldeko ongintza instituzio baten bizi diren eta ahalmen intelektuala urria duten umeengan ere. Ez dira sistematik kanpo filmatzen diren 8 milimetroko film independienteak, bideoz grabatutako dokumentu pixelatuak baizik. Kamera baten atzean jarri eta istorioak kontatu ahal izateko aurkitu zuen tresna bakarra telebista izan zen. Hasierako dokumental horiek baliozko ildo bereziren batengatik gailentzen dira, eta hori, zalantzarik gabe, gizartearekiko duen konpromiso hautemangarriagatik da. Hala, herrialdeko zenbait gobernuk hartutako gizarte murrizketek pertsona askorengan izandako ondorioen etengabeko salaketak egin arren (haren dokumentalik onenetako askotan protagonista), esan daiteke, gehiago identifikatzen dela bere lanetako biktimekin, oinarri ideologiko konkretu batzuekin baino. Horixe bera gertatzen da, Hala eta guztiz ere (Shikashi- Fukushi kirisute no jidai ni, 1991) filmeko protagonista den politikari buruarekin, eta Abuztua bera gabe filmeko zuzendariaren lagun seropositibo batekin, izan ere, hark bizitzako azken hilabeteen filmaketa egiten uzten dio. “Besteengatik kexkatzen den hain jende gutxi dago”, entzun daiteke dokumental horietako batean, diskriminatutako, baztertutako edo mespretxatutako taldeetan jartzen du arreta: homosexualak, inmigrante korearrak, laguntza publikoak jasotzen dituztenak, ahalmen urriko pertsonak... Nagisa Oshima-ren kasuan bezala, Koreeda-k filmetako zuzendari lana dokumentalekin uztartu du. Esparru bietan antzeko gaiak jorratu ditu: oroimenaren eta memoriaren garrantzia, eta oraina nola markatzen duen, hezkuntza-prozesuak, umeen eta helduen arteko erlazioa; eta ondorioz familien dilemak ere, eta baita bere herrialdean nagusi den instituzio eta gizarte enpatia faltaren salaketa. Bere ibilbide paraleloan, telebistan egindako jardun luzea karrera zinematografikoarekin erraz bateratzen du. NHK-ko Kaidan horror classics (Ayashiki bungo kaidan, 2010) telesailaren kapitulu bat zuzentzen du eta Going my home (Gouingu mai houmu, 2012) telesaila ekoizteko konpromisoa hartzen du; gainera, TBS edp FujiTV kateek egindako mandatuei erantzuten jarraitzen du eta abeslari eta musika taldeentzat ere musika-bideoak filmatzen ditu, hala nola, Cheri, Suenohair, AKB48 edo Cocco (zeini 2008an film luze dokumentala eskaini zion). Donald Richie japoniar zineman aditua den idazleak garai guztietako bost errealizadore japoniarrez osatutako Olinpoan sartu du beste lau errealizadore bikainekin batera: Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi, Yasujiro Ozu eta Mitsuo Yanagimachi. Koreeda-ren zinema Yasujiro Ozu bikanarenarekin konparatua izan da maiz, erabiltzen dituen tonu eta gaiengatik. Familia erlazio konplexuetan murgiltzeko duen modua edo tradizio nipondarrak egungo bizitzara egokitzeko prozesu traumatikoak irudikatzeko duen modua Ozu-rengana hurbiltzen dute. Ez estilo berberarekin, noski. Izan ere, Koreeda pixkanaka-pixkanaka pertsonaien sentimenduetara hurbiltzen joan da; galera eta oroimenarekin, hobetzeko nahiarekin eta familia erlazioekin zerikusia duten gatazketan nahasita egon ohi dira. Ia 25 urteko ibilibide honetan zehar begirada humanistarekin konstantea izaten jarraitu du, Ozu-k eta zinema nipondarraren beste zuzendari garrantzitsu askok egin izan duten era berean. Rubén Corral

Para el observador distante, cierta heterodoxia domina el panorama del actual cine japonés. La enorme variedad de registros estéticos y narrativos que se pueden hallar en el largo camino que va del cine de Sion Sono al de Naomi Kawase, incluye parada –dejando a un lado el anime– en nombres conocidos para el aficionado, como los de Takeshi Kitano, Kiyoshi Kurosawa o Nobuhiro Suwa. Aunque en uno u otro ámbito, todos gozan de un cierto prestigio internacional, si bien probablemente al frente de todos ellos en la actualidad, por su relevancia internacional, está Hirokazu Koreeda. Los mensajes universales que conducen sus películas de ficción (la memoria, el luto, los conflictos derivados de las relaciones intergeneracionales, la infancia o la superación personal) han logrado convencer a los jurados de los festivales más importantes del mundo y llenar las salas de públicos tan alejados del arte y la manera de vivir de la sociedad de su país: desde Estados Unidos a España pasando por Brasil o Israel, adonde el productor Steven Spielberg llevará el remake de su último largometraje de ficción, De tal padre, tal hijo (Soshite chichi ni naru, 2013), galardonado con el Premio del Jurado del Festival de Cannes y el Premio del Público del Zinemaldia donostiarra del año pasado. El descubrimiento de su faceta menos conocida –como documentalistaviene a ratificar la convicción del director respecto al tratamiento de una temática concreta y pone en cuestión el lugar común extendido en los últimos tiempos respecto a que el cine de Koreeda logra mayores cuotas de aceptación por una supuesta carencia de compromiso político. Quizá de la intensificación de los asuntos relacionados con la familia en sus últimas películas pudiera derivarse tal lectura superficial. Sin embargo, esta selección de documentales viene a constatar que prácticamente todo lo que Koreeda ha tratado en sus ficciones ya lo había apuntado en sus documentales y que es en estos segundos en los que resulta más evidente el error del mencionado lugar común. Es evidente que Koreeda no aspira en ningún momento a convertirse en el nuevo Kazuo Hara y que tampoco militará en las filas de cineastas en los que cree y a los que admira, como Shinsuke Ogawa o Noriaki Tsuchimoto, pero a la luz de sus películas es incuestionable su adscripción a la tendencia que, a finales de los años ochenta y primeros noventa, representaba la TV Man Union, en la que se inició: una productora independiente, comprometida desde su fundación en el año 1970 con la creación de contenidos audiovisuales rigurosos y de calidad, entregada a la producción de documentales relacionados con la cultura y la sociedad de su tiempo. «No eres más que el presente» se titulaba la colección de artículos que los responsables de la compañía escribieron en torno a la producción de televisión. Si bien no emprendió un camino tan radical como el de Ogawa (que llegó a emplear trece años rodando y viviendo con una comunidad de agricultores para presentar en 1987 el resultado), la inspiración de modelos como él –así como la elección de contenidos afines a sus inquietudes- lo llevó a implicarse en los hechos que relataba, de modo que sus rodajes documentales durante la década de los noventa podían prolongarse meses e incluso años. El objetivo nunca fue otro que luchar contra los efectos de la violencia que una cámara grabando provoca en cualquier situación que se busca que parezca –o sea– natural. Sus resultados son perceptibles de manera particular en títulos como Lecciones de una ternera (M hitotsu no ky iku: Ina Shogakko Harugumi no kiroku, 1992), Agosto sin él (Kare no inai hachigatsu ga, 1994) o Sin memoria (Kioku ga ushinawareta toki, 1996), en los que el director mantiene un contacto periódico, durante más de un año en los tres proyectos, con los sujetos sobre los que trata el documental.

Tras un período de aprendizaje en la TV Man Union (del que no guarda particular buen recuerdo), entre las producciones que Koreeda firma en los primeros años noventa se encuentran piezas centradas en la obra del escritor Kenji Miyazawa, en los dos cineastas taiwaneses más trascendentes de la historia de aquel país, Edward Yang y Hou Hsiao-Hsien, y en la kafkiana situación de un coreano-japonés que no tiene ni una nacionalidad ni la otra; o en los niños con discapacidad intelectual de una institución benéfica al norte de Japón. No son películas independientes, rodadas en los márgenes del sistema en películas de 8 milímetros, sino pixelados documentos en vídeo. La televisión era la única manera que encontró para ponerse detrás de una cámara para contar historias. Si por alguna línea particularmente valiosa destacan aquellos documentales de sus inicios, es por un grado de compromiso social muy perceptible. Así, pese a sus continuas denuncias de las consecuencias que los recortes sociales adoptados por determinados gobiernos de su país tuvieron para muchas personas –que protagonizan algunos de sus mejores documentales-, se puede hablar más de empatía con las víctimas que habitan sus obras que de identificación con determinados postulados ideológicos. Ocurre con el dirigente político protagonista de Sin embargo (Shikashi- Fukushi kirisute no jidai ni, 1991) y con el amigo seropositivo del director que se deja grabar durante los últimos meses de su vida en Agosto sin él. “Hay tan poca gente capaz de mirar por los demás”, se puede escuchar en uno de estos documentales que se detienen en grupos discriminados, marginados o desfavorecidos en la sociedad nipona: homosexuales, inmigrantes coreanos, perceptores de ayudas públicas, discapacitados…

HIROKAZU KOREEDA GUGGENHEIM

GUGGENHEIM

Hirokazu Koreeda-ren konpromisoa

Como en el caso de Nagisa Oshima, Koreeda ha compaginado su trabajo como director de películas de ficción con los documentales. En ambas facetas ha tratado similares temas: la trascendencia del recuerdo y la memoria, cómo marca el presente, los procesos formativos, la relación de los niños y los adultos y por derivación los dilemas de las familias, la denuncia de la falta de empatía institucional o social reinante en su país… Su trayectoria paralela incluye una prolongada actividad en relación con la televisión, que compatibiliza con normalidad con su carrera cinematográfica. Así, dirige un capítulo de la serie de la NHK Kaidan horror classics (Ayashiki bungo kaidan, 2010), y se compromete en la realización de la serie Going my home (Gouingu mai houmu, 2012); pero también prosigue atendiendo encargos televisivos de la TBS o la FujiTV e incluso rueda vídeos musicales para cantantes y grupos como Cheri, Suenohair, AKB48 o Cocco (a la que dedica en 2008 un largometraje documental). Incluido en el particular Olimpo de cinco grandes realizadores japoneses de todos los tiempos por el escritor y especialista en cine japonés Donald Richie (le acompañan en ese selecto grupo Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi, Yasujiro Ozu y Mitsuo Yanagimachi), el cine de Koreeda ha sido frecuentemente comparado por su tono y temática con el del genial Yasujiro Ozu. La manera en que se introduce en las complejas relaciones familiares o cómo retrata los traumáticos procesos de adaptación de las tradiciones niponas a la contemporaneidad lo acercan a Ozu. No en su estilo, por supuesto. En este aspecto, las películas de Koreeda han ido acercándose progresivamente a los sentimientos de sus personajes, siempre embarcados en conflictos relacionados con recuerdos y pérdidas, con ansias de superación y con las relaciones familiares. A lo largo de este recorrido de prácticamente 25 años se ha mantenido constante esa mirada humanista en línea de directores como Ozu y otros grandes directores del cine nipón. Rubén Corral

164

165


To the distant observer, certain heterodoxy dominates the panorama of Japanese film at the moment. The huge variety of aesthetic and narrative registers that may be found on the long journey from the films of Sion Sono to those of Naomi Kawase include a pause – leaving aside anime – for names that are well known to fans, such as Takeshi Kitano, Kiyoshi Kurosawa or Nobuhiro Suwa. Although in one area or another, they all have certain international prestige, probably the foremost of them all at the moment, on account of his international relevance, is Hirokazu Kore-eda. The universal messages behind his fictional films (memory, mourning, conflicts derived from intergenerational relationships, infancy or personal improvement) have managed to convince the juries of the most important festivals in the world and fill their cinemas with audiences that are far removed from the art and the way of living of society in his country: from the United States to Spain through Brazil or Israel, where the producer Steven Spielberg will take the remake of his latest feature film, Like father, like son (Soshite chichi ni naru, 2013), awarded with the Jury Prize at the Cannes Film Festival and the Audience Prize at the San Sebastian Film Festival last year. The discovery of his less well-known side – as a documentary-maker – has ratified the director’s conviction regarding the treatment of a particular subject and questions the cliché spread in recent times regarding Kore-eda’s films achieving greater acceptance due to a supposed lack of political commitment. Perhaps such a superficial reading could be derived from the intensification of matters relating to family in his latest films. Nonetheless, this selection of documentaries proves that practically everything that Kore-eda has dealt with in his fictional work was already noted in his documentaries and that it is in these latter that the error of the cliché mentioned above becomes more evident. It is evident that Kore-eda does not at any time aspire to being the new Kazuo Hara and that he will not serve amongst the flanks of film-makers that he believes in and admires, such as Shinsuke Ogawa or Noriaki Tsuchimoto, but in view of his films, there is no question that he will form part of the trend that the TV Man Union represented at the end of the eighties and start of the nineties, where he had his beginnings: an independent producer committed to the creation of rigorous quality audiovisual content since its foundation in 1970, dedicated to the production of documentaries relating to the culture and society of its time. “You are no more than the present” was the title of the collection of articles that the company management wrote about television production. Although he didn’t take such a radical route as Ogawa (who spent thirteen years filming and living with a community of farmers before presenting the result of it in 1987), the inspiration from models like him – along with the choice of content akin to his concerns – led him to get involved in the events that he was reporting on, so that filming his documentaries in the nineties could take months or even years. The objective was never any other than to fight against the effects of the violence that a filming camera provokes in any situation that attempts to look like itself – or in other words – natural. The results of this are especially perceptible in films like Lessons from a Calf (M hitotsu no ky iku: Ina Shogakko Harugumi no kiroku, 1992), August without Him (Kare no inai hachigatsu ga, 1994) or Without Memory (Kioku ga ushinawareta toki, 1996), where the director maintains periodic contact, for over a year in all cases, with the subjects of the documentary.

彼のいない八月が

After a period of learning at the TV Man Union (of which he doesn’t have particularly good memories), amongst the productions that Kore-eda put his signature to in the early nineties are pieces centred on the work of the writer Kenji Miyazawa, on the two most transcendental Taiwanese film-makers in the history of that country, Edward Yang and Hou Hsiao-Hsien, and on the Kafkaesque situation of a Korean-Japanese man who does not have one nationality or the other; or on intellectually disabled children at a charity institution in the north of Japan. They are not independent films, recorded in 8mm film on the fringes of the system, but pixelated video documents. Television was the only means he could find for getting behind a camera to tell stories. If those early documentaries stand out for any particular reason, it is for a highly perceptible degree of social commitment. So in spite of his continual complaints about the consequences that the social cuts adopted by certain governments in his country had for many people – who were the lead characters in many of his best documentaries – we can talk of empathy with the victims that populate his works rather than identification with certain ideological postures. This happens with the main political leader in However (Shikashi- Fukushi kirisute no jidai ni, 1991) and with the HIV-positive friend of the director who lets himself be filmed during the final months of his life in August without him. “There are so few people capable of looking out for others” can be heard in one of these documentaries that look at groups that are discriminated against, marginalised or deprived in Japanese society: homosexuals, Korean immigrants, people receiving state benefits, disabled people...

(AUGUST WITHOUT HIM)

1994, 78’, DOK JAPONIA / JAPÓN / JAPAN

Yutaka Hirata erlazio homosexualak izan ostean GIBaz kutsatu zela publikoki onartu zuen lehen japoniarra izan zen. Bizitzako azken urteetako haren hondatze fisikoa erretratatu beharrean, Koreedak bi gizonen arteko erlazioaren garapena deskribatzea du helburu. Prozesu horren ostean ikuspuntu oso ezberdin batekin agertzen zaigu, ez-fikzioko zinemaren objektibotasuna aurkitu nahian. Yutaka Hirata fue el primer japonés que reconoció públicamente haber contraído el VIH en relaciones homosexuales. En vez de retratar el deterioro físico de sus últimos años de vida, Koreeda busca describir la evolución de la relación entre dos hombres. Un proceso del que emergió con una perspectiva muy diferente en su búsqueda de la objetividad en el cine de no-ficción. Hirata Yutaka became the first man in Japan to publicly acknowledge that he had contracted HIV through homosexual sex. His dying years are not presented as a time of physical deterioration, but rather an evolution of a relationship between two men, one of whom emerged from the process with a markedly changed perspective on the goal of objectivity in non-fiction film.

As in the case of Nagisa Oshima, Kore-eda has combined his work as a director of fictional films with documentaries. In both facets, he has dealt with similar subjects: the transcendence of a memory and memory; how the present marks us; educational processes; relationships between children and adults and, therefore, family issues; the condemnation of the lack of institutional or social empathy that reigns over the country...

Included in the particular Olympus of the five all-time great Japanese directors by writer and specialist in Japanese film Donald Richie (he is accompanied in this select group by Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi, Yasujiro Ozu and Mitsuo Yanagimachi), Kore-eda films have frequently been compared with those of the magnificent Yasujiro Ozu, due to their tone and subject matter. The way in which he delves into complex family relationships or how he portrays the traumatic processes of adapting Japanese tradition to contemporary life brings him closer to Ozu. Not in his style, of course. In this aspect, Kore-eda’s films have moved progressively closer to the feelings of his characters, always involved in conflicts relating to memories and losses, to desires for improvement and to family relationships. Throughout this career spanning almost 25 years, he has kept that humanist point of view constant, in line with directors such as Ozu and other great directors of Japanese film.

Zuzendaritza / Dirección / Director Hirokazu Koreeda Gidoia / Guión / Screenplay Hirozaku Koreeda Muntaketa / Montaje / Editing Nakamura Yukihiro Soinua / Sonido / Sound Okumura Keiichi Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Abiko Ryutaro, Mitsuishi Yoichi, Ito Shinji, Endo Yutaka, Takeuchi Katsumi Aktoreak / Intérpretes / Cast Hirata Yutaka Ekoizpena / Producción / Production TV Man Union, Inc. Fuji Television Banatzailea / Distribución / Distribution TV Man Union, Inc. Kontaktua / Contacto / Contact nishikawa@tvu.co.jp

記憶が失われた時

KIOKU GA USHINAWARETA TOKI

His parallel career includes lengthy activity in relation to television, which he ensures is compatible with his film-making career. So he directs a chapter of the NHK series Kaidan horror classics (Ayashiki bungo kaidan, 2010) and he commits to making the series Going my home (Gouingu mai houmu, 2012); but he also continues to take on television commissions for TBS or FujiTV, and even films music videos for singers or groups such as Cheri, Suenohair, AKB48 or Cocco (to whom he dedicated a feature-length documentary in 2008).

Rubén Corral

166

KARE NO INAI HACHIGATSU GA

HIROKAZU KOREEDA GUGGENHEIM

GUGGENHEIM

Hirokazu Kore-eda’s commitment

(WITHOUT MEMORY)

1996, 84’, DOK JAPONIA / JAPÓN / JAPAN Aitak epe laburreko memoria galtzen du ebakuntza narras baten eragiten dioten Wernicke entzefalopatiaren ondorioz. Familiak medikuen zabarkeria ikaragarri horren ostean, tratamendu egokia eta kalte-ordaina jasotzeko egindako borrokaren berri ematen du Koreedak. Memoriarik gabe gobernuaren eta gobernuak osasun-zerbitzuei buruz erakusten duen axolagabetasunaren aurkako protesta da. Un padre pierde su memoria a corto plazo como resultado de una intervención médica chapucera que le causa encefalopatía de Wernicke. Koreeda narra la lucha de su familia para recibir un tratamiento adecuado y una indemnización por esta devastadora negligencia médica. Sin memoria es una protesta contra el gobierno y su indiferencia hacia la atención sanitaria.   A father loses his short-term memory as the result of a botched medical procedure which causes him to develop Wernicke’s Encephalopathy. Kore-eda chronicles his family’s fight to receive proper treatment and benefits from this devastating malpractice. Without Memory is an unabashed protest against the government and its disregard for health care.

Zuzendaritza / Dirección / Director Hirokazu Koreeda Gidoia / Guión / Screenplay Hirokazu Koreeda Muntaketa / Montaje / Editing Hirokazu Koreeda, Nakamura Yukihiro Soinua / Sonido / Sound Matoike Masaru Musika / Música / Music Kasamatsu Yasuhiro Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Honda Shigeru Aktoreak / Intérpretes / Cast Sekine Hiroshi Ekoizpena / Producción / Production Hirokazu Koreeda Banatzailea / Distribución / Distribution TV Man Union, Inc. Kontaktua / Contacto / Contact nishikawa@tvu.co.jp

167


しかし... 福祉切り捨ての時代に

M HITOTSU NO KY IKU

SHIKASHI – FUKUSHI KIRISUTE NO JIDAI NI

(LESSONS FROM A CALF)

1992, 47’, DOK JAPONIA / JAPÓN / JAPAN Zuzendaritza / Dirección / Director Hirokazu Koreeda Gidoia / Guión / Screenplay Hirokazu Koreeda Muntaketa / Montaje / Editing Hirokazu Koreeda Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Suzuki Katsuhiko, Hirokazu Koreeda Ekoizpena / Producción / Production TV Man Union, Inc. Banatzailea / Distribución / Distribution TV Man Union, Inc. Kontaktua / Contacto / Contact nishikawa@tvu.co.jp

(HOWEVER…)

Txahal baten irakaspenak  filmak esne-behi bat hazten duten lehen hezkuntzako eskola bateko ikasleen bizipenak biltzen ditu. Kamara umeen atzetik ibiltzen da eta behiarengan oinarritzen den ikastaldia dela eta sortzen zaizkien zorion aurpegiak filmatzen ditu. Koreedak ikasle horiei buruzko kazetaritzaerreportaje batek bultzatuta erabaki zuen proiektu apal hau egitea.

Hala eta guztiz ere… filmean Toyonori Yamanouchi Gizarte Segurantzako Bulego Nazionaleko zuzendariaren bizitza aztertzen da, eta baita Minamata gaixotasunaren biktimentzako kalte-ordain programaren arduradun gisa egiten duen papera ere. Minamata metil-merkurioz pozoitzearen ondorioz gertatzen den gaitz neurologikoa da.

Lecciones de una ternera documenta los estudios de los alumnos de una escuela de primaria mientras crían una vaca lechera. La cámara sigue a los niños y captura sus expresiones alegres inspiradas por su aprendizaje de un currículo basado en la vaca. Un reportaje periodístico sobre estos estudiantes motivó a Koreeda a realizar este modesto proyecto.

Sin embargo… examina la vida de Toyonori Yamanouchi, director de la Oficina Nacional de la Seguridad Social de Japón y su papel como responsable del programa de indemnización de las víctimas de la Enfermedad de Minamata, un desorden neurológico causado por el envenenamiento por metilmercurio.

Lessons from a Calf documents the studies of pupils at an elementary school as they raise a dairy cow. The camera follows the children and captures their lively expressions, inspired by the cow-based curriculum. A news report on the schoolchildren inspired Kore-eda to make this modest project.

However… examines the life and impact of Yamanouchi Toyonori. As the head of the National Social Welfare Bureau in Japan, Yoyomori was responsible for compensating victims of Minamata Disease, a neurological disorder caused by methyl mercury poisoning.

Zuzendaritza / Dirección / Director Hirokazu Koreeda Gidoia / Guión / Screenplay Hirokazu Koreeda Muntaketa / Montaje / Editing Hirokazu Koreeda Soinua / Sonido / Sound Okumura Keiichi Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Ito Shinji Ekoizpena / Producción / Production TV Man Union, Inc. Banatzailea / Distribución / Distribution TV Man Union, Inc. Kontaktua / Contacto / Contact nishikawa@tvu.co.jp

日本人になりたかった...

そして父になる

NIHONJIN NI NARITAKATTA...

SOSHITE CHICHI NI NARU (DE TAL PADRE, TAL HIJO) (LIKE FATHER, LIKE SON)

(I WANTED TO BE JAPANESE...) 1992 , 47’, DOK JAPONIA / JAPÓN / JAPAN

Zuzendaritza / Dirección / Director Hirokazu Koreeda Gidoia / Guión / Screenplay Hirokazu Koreeda Muntaketa / Montaje / Editing Hirokazu Koreeda Soinua / Sonido / Sound Okumura Keiichi Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Ito Shinji Ekoizpena / Producción / Production TV Man Union, Inc. Banatzailea / Distribución / Distribution TV Man Union, Inc. Kontaktua / Contacto / Contact nishikawa@tvu.co.jp

168

1991, 47’, DOK JAPONIA / JAPÓN / JAPAN

HIROKAZU KOREEDA

GUGGENHEIM

もう一つの教育

2013, 121’, FIK JAPONIA / JAPÓN / JAPAN

Nik japoniarra izan nahi nuen... gizon baten bizitzaren azterketa bilakatu zen, jatorriz korearra zen eta berrogeita hamar urtez Japonen bizirik iraun ostean, bat-batean espioi izatea leporatzen diote. Japoniako gizartean immigrazioaren kontua nola dagoen ikertzen da filmean. Yo quería ser japonés... se convirtió en una exploración de la vida de un hombre, coreano de origen, que sobrevivió durante cincuenta años en Japón antes de ser considerado repentinamente sospechoso de espionaje. Este film investiga el tema de la inmigración en la sociedad japonesa. I Wanted to be Japanese... became an exploration of the life of a man who was Korean in origin but survived 50 years living in Japan until he was suddenly suspicious of spionage. The film looks into immigration in Japanese society.

Ryotak lan gogorra egin du daukana lortzeko, eta sinetsita dago ezerk ez duela geratuko bizitza perfektua eduki eta irabazle bat izateko bidean. Baina, egun batean, berak eta bere emazte Midorik ezusteko dei bat jasoko dute ospitaletik. Haien sei urteko semea, Keira, ez da egiaz beren semea, ospitalean nahastu egin baitziren. Ryotak bere bizitza aldatuko duen erabaki bat hartu beharko du: seme naturalarekin ala hazi duen semearekin geratu. Ryota ha conseguido todo lo que tiene gracias al trabajo duro y cree que nada puede detenerlo en su camino por conseguir una vida perfecta y ser un ganador. Pero un día él y su mujer Midori reciben una llamada inesperada del hospital. Su hijo de 6 años, Keira, no es su hijo, ya que el hospital les entregó un bebé equivocado. Ryota se ve obligado a tomar una decisión que cambiará su vida: elegir entre el hijo natural o el que ha criado. Ryota has earned everything he has by his hard work, and believes nothing can stop him from pursuing his perfect life and living as a winner. Then one day, he and his wife Midori get an unexpected phone call from the hospital. Their 6-year-old son, Keita, is not their son, the hospital gave them the wrong baby. Ryota is forced to make a life-changing decision, to choose between ‘nature’ and ‘nurture.’

Zuzendaritza / Dirección / Director Hirokazu Koreeda Gidoia / Guión / Screenplay Hirokazu Koreeda Muntaketa / Montaje / Editing Hirokazu Koreeda Soinua / Sonido / Sound Tsurumaki Yutaka Musika / Música / Music Shin Yasui Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Mikiya Takimoto Aktoreak / Intérpretes / Cast Masaharu Fukuyama, Machiko Ono, Yoko Maki, Lily Franky Ekoizpena / Producción / Production FUJI TELEVISION NETWORK, INC., kaoru.matsuzaki@fujitv.co.jp Banatzailea / Distribución / Distribution WILD BUNCH, gfarkas@wildbunch.eu

169


BERTOKO BEGIRADAK. MIRADAS DESDE EUSKADI BERTOKO BEGIRADAK. VIEWS FROM THE BASQUE COUNTRY


BERTOKO BEGIRADAK. MIRADAS DESDE EUSKADI

BERTOKO BEGIRADAK. VIEWS FROM THE BASQUE COUNTRY

Aurreko edizioetan ohikoa izan den bezala, ZINEBI 56 jaialdiak, arreta berezia eskaini die euskal ekoizpen berrienei, alegia; gure ekoizleen kezka tematikoak eta formalak urtero aditzera ematen dituen erakustaldi bat, gure inguru historiko eta kulturalaren zenbait giltzarriri dagokionez. Hamar dira aurten aurkeztuko diren ekoizpenak, guztiak dokumentalak.

Tal como viene siendo habitual en ediciones anteriores, ZINEBI 56 presta especial atención a las producciones vascas más recientes, una muestra anual de las inquietudes temáticas y formales de nuestros realizadores en relación con algunas claves de nuestro entorno histórico y cultural. Este año se presentan 10 trabajos, todos ellos documentales.

As has become customary in previous editions, ZINEBI 56 is paying particular attention to the most recent Basque productions; an annual sample of thematic and formal concerns of our film-makers in relation to some key characteristics of our historical and cultural environment. Ten productions are presented this year, all documentaries.

30 URTE KOLPEZ KOLPE 2014, 54’, DOK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

80. hamarkadan Gasteiz eztanda egitear zegoen lapikoa zen… Dokumental honek garai horretan sortutako Hala Bedi Irratiaren historia eta garapena biltzen du. 30 urte horietan protagonista izan diren hainbat pertsonen eskutik, asanblearitza eta autogestioaren bitartez, hiri eredu ezberdinak eraiki daitezkela ezagutuko dugu, kolpez kolpe, noski. En los 80 Gasteiz era una olla a presión... este documental narra la historia y evolución de Hala Bedi Irratia, surgida en aquel convulso momento. De la mano de quienes durante estos 30 años han sido protagonistas activos de la radio, demostraremos que un modelo de ciudad alternativo basado en el asamblearismo y la auto-gestión es posible, golpe a golpe, por supuesto. In the 80s, Vitoria-Gasteiz was a time-bomb... this documentary narrates the story and evolution of Hala Bedi Irratia, a radio station that began at that convulsive time. Accompanied by those who have been active leading figures of it over the past 30 years, we will show that a model for an alternative city based on assemblies and self-management is possible, blow by blow, of course.

DOCTOR DESEO: BUSCO EN TUS LABIOS 2014, 58’, DOK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Busco en tus labios kantarekin Doctor Deseo taldeak Euskadiko lehen Pop Topagunearen Saria irabazi zuen 80ko hamarkadan. Ordutik aurrera eszenatokiz eszenatoki ibili ziren eta halaxe jarraitzen dute oraindik. Murgildu zaitez desioaren lurraldean, dantzatu, marraztu eta arnastu musuak eta hitzak. Esploratutako lurraldeak... eta esploratzeko daudenak. Con el tema Busco en tus labios, Doctor Deseo ganó el primer Encuentro Pop de Euskadi a mediados de los 80. A partir de ese momento, comenzó una trayectoria por los escenarios que hoy en día se mantiene intacto. Adéntrate en los territorios del deseo, con los que bailas, dibujas y respiras besos y palabras. Unos territorios explorados... y los que aún quedan por explorar. With the song Busco en tus labios (Searching in your lips), Doctor Deseo won the I Encuentro Pop de Euskadi (1st Pop Festival of the Basque Country) in the mid-80s. From that moment on, he began a career on stage, which still remains intact nowadays. Come into the territories of desire, where you dance, draw, and breathe kisses and words. Some explored territories... and others that are yet to be explored.

172

Zuzendaritza / Dirección / Director Oskar Bañuelos Gidoia / Guión / Screenplay Oskar Bañuelos, Asier Sáenz de Ugarte Muntaketa / Montaje / Editing Iurgi Madariaga, Julen de La Serna, Mikel de la Fuente, Marno Pardo, Aritz Murua, Mikel Blasko, Endika Martínez, Miryam Irastorza Soinua / Sonido / Sound Hala Bideo taldea Musika / Música / Music AA.VV (Hala Bediko Fonoteka komisioaren aukeraketa) Aktoreak / Intérpretes / Cast Asier Sáenz de Ugarte Ekoizpena / Producción / Production Iñaki Ziarsolo, Unai Gartzia Banatzailea / Distribución / Distribution Bonberenea, Hala Bedi irratia Kontaktua / Contacto / Contact Unai Gartzia, unaigar@yahoo.es

Zuzendaritza / Dirección / Director Carlos Iglesias, Xabier Agirre Gidoia / Guión / Screenplay Carlos Iglesias, Xabier Agirre Muntaketa / Montaje / Editing Xabier Zabala A. Soinua / Sonido / Sound Xabier Agirre Musika / Música / Music Doctor Deseo Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Eukeni Arriortua Aktoreak / Intérpretes / Cast Francis Díez, Josi Jiménez, Aitor Agiriano Toro, Raúl Lomas, Txanpi Ekoizpena / Producción / Production Bideografik Ekoizpenak, baga-biga Banatzailea / Distribución / Distribution Bideografik Ekoizpenak Carlos Iglesias, bideografik@gmail.com

BERTOKO BEGIRADAK. MIRADAS EUSKADI SALABBK - ALHÓNDIGA - SALA CÚPULADESDE - GUGGENHEIM

SALA BBK / ALHÓNDIGA / CAMPOS ANTZOKIA / GUGGENHEIM

BERTOKO BEGIRADAK. MIRADAS DESDE EUSKADI

173


LOS DEMENCIALES CHICOS ACELERADOS

2014, 50’, DOK-FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

2014, 15’, DOK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

Zuzendaritza / Dirección / Director Olga Ruiz Gidoia / Guión / Screenplay Itxaso del Castillo, Olga Ruiz, Raúl Fdez. de Pinedo Muntaketa / Montaje / Editing Raúl Fdez. de Pinedo Soinua / Sonido / Sound Raúl Fdez. de Pinedo Musika / Música / Music Rafa Iturgaiz, Igna Babel, Audience Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Olga Ruiz, Raúl Fdez. de Pinedo Aktoreak / Intérpretes / Cast Mavis Akoma, Almudena Aguirre, Nawal Ezzohary, Amir Mohamed Ezzohary, Rafa Iturgaiz, Rahinatu Kasin, Diego Lodeiro, Elena Morcillo, Loudna Nineb, Daniel Pardo, Omar Taghbaloute Ekoizpena / Producción / Production Zinema Pop, info@zinemapop.org

Zuzendaritza / Dirección / Director Kikol Grau Gidoia / Guión / Screenplay Kikol Grau Muntaketa / Montaje / Editing Kikol Grau Musika / Música / Music Eskorbuto Ekoizpena / Producción / Production Kikol Grau Banatzailea / Distribución / Distribution Kikol Grau Kontaktua / Contacto / Contact kikolgrauruiz@hotmail.com

Askabide prostituzioan diharduten eta/edo gizarte-bazterketa egoeran dauden emakume taldearekin lan egiten duen elkarte bat da. Zinema Pop-ek Askabiden burutako esku-hartze artistiko eta sozialaren ondorio bezala emakume parte hartzaileek beraien gustuko filma egiteko eta nahi zuten pertsonaia antzezteko aukera izan zuten. Nor nahi zenuke izan? Askabide es una asociación que trabaja con mujeres del entorno de la prostitución y/o en riesgo de exclusión social. Fruto de la intervención artística y social de Zinema Pop en Askabide, las mujeres participantes eligieron qué película les gustaría hacer y qué personaje interpretar. ¿Quién te gustaría ser? Askabide is an association that works with women from the prostitution environment or in risk of social exclusion. As a result of the artistic and social intervention from Zinema Pop in Askabide, the participant women chose which film they would like to make and which characters they would like to perform. Who would you like to be?

Los demenciales chicos acelerados parte del material grabado en 2004 por Kikol con Manolo UVI de Comando 9mm., J. Siemens de Espásmodicos y TDK, Javi Piorreah, Silvia y Wilko de Último Resorte. Los demenciales chicos acelerados (The jumpy insane guys) contains film footage of members of punk music groups like Manolo UVI from Comando 9mm., J. Siemens from Espásmodicos and TDK or Javi Piorreah, Silvia and Wilko from Último Resorte. Images were shooted in 2004 by Kikol.

LAS MÁS MACABRAS DE LAS VIDAS

NEGAR FRANKO EGINGO ZUEN AITAK 2014, 41’, DOK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

2014, 45’, DOK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN Zuzendaritza / Dirección / Director Kikol Grau Gidoia / Guión / Screenplay Kikol Grau Muntaketa / Montaje / Editing Kikol Grau Musika / Música / Music Eskorbuto Ekoizpena / Producción / Production Kikol Grau Banatzailea / Distribución / Distribution Kikol Grau Kontaktua / Contacto / Contact kikolgrauruiz@hotmail.com

Taldearen kontzertu eta adierazpenekin osatutako artxibo-irudiak hartuta, filmak eta garaiko albistegiak barne, 80ko hamarkadako kronika eratzen joango da. Eskorbutok bere iraultzaren eredu bilakatu zituen utzikeria eta minak eragindako amorrua, langabezia, poliziaren errepresioa eta marjinatuenak kanpoan uzten zituen ongizate estatuaren hastapenetan bizi izandako giroaren ondorioz. A partir de imágenes de archivo, de conciertos y de declaraciones de los miembros del grupo, de películas y noticiarios de la época, se va trazando la crónica de los años ochenta, donde el desempleo, la represión policial, y el comienzo titubeante de un estado del bienestar que excluía a los más marginados habían creado un ambiente de desidia y dolor del que la rabia de Eskorbuto se convirtió en emblema de rebeldía. Through archive images, concerts and statements from members of the group, films and news from the time, the chronicles of the 80s are told, in which unemployment, police repression, and the hesitant beginnings of a welfare state that excluded the most marginalised had created an atmosphere of idleness and pain, for which the rage of Eskorbuto became an emblem of rebelliousness.

174

Los demenciales chicos acelerados 2004-n Kikolek grabatu duen materialarekin eginda dago. Pelikulan Manolo UVI (Comando 9mm.), J. Siemens (Espásmodicos eta TDK), Javi Piorreah, Silvia eta Wilko (Último Resorte) agertzen dira.

Dokumentalak Gipuzkoako herri txiki bateko (Amasa-Villabona) gerraostea jasotzen du eta bertan irabazle eta galtzaile gertatu zirenek euren arteko harremanak nola berreraiki zituzten. Narrazioa gertakizun haiek bizi izan zituztenek lehen pertsonan egindako kontakizunen bitartez eta herriko gazteek haiei egindako elkarrizketekin egituratu da.Filmaren xedea oroimena transmititzea eta gertatutakoekin ikastea da. El documental cuenta –a través de narraciones en primera persona de quienes vivieron aquellos hechos, y de entrevistas de estas personas con jóvenes de la localidad– cómo se vivió la postguerra en una pequeña población guipuzcoana (Amasa-Villabona) y cómo se reconstruyó la convivencia entre vencedores y vencidos. Su finalidad es transmitir la memoria de los hechos y aprender de ellos. The documentary tells – using the first person narrations of people who experienced the events, and these people interviewing the town’s youth – how the post-war period was experienced in a small Basque town (Amasa-Villabona) and how co-existence was reconstructed between conquerors and conquered. Its aim is to transmit the memory of the events and learn from them.

Zuzendaritza / Dirección / Director Bertha Gaztelumendi Gidoia / Guión / Screenplay Xabier Urmeneta Muntaketa / Montaje / Editing Lander Arregi, Imanol Luke, Marino Pardo Soinua / Sonido / Sound Anartz Beobide Musika / Música / Music Luis Camino Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Marino Pardo Aktoreak / Intérpretes / Cast Esti Amenabarro, Arantza Amiano, Izaskun Amiano, Marisol Bengoetxea, Rafa Elorza, Maritxu Berasaluze, Javier Berasaluze, Paulino Castillo, Maria Elorza, Paco Etxeberria, Alazne Etxenike, Karmele Etxenike, Maite Etxenike, Oihana Iguaran, Maria Pilar Iribarren, Helena Itoiz, Gemma Itoiz, Purita Urbina, Nora Urbizu Ekoizpena / Producción / Production BELHARRA PRODUKZIOAK, Ainhoa Urmeneta Kontaktua / Contacto / Contact berthagaztelumendi@hotmail.com, xurmeneta@gmail.com

BERTOKO BEGIRADAK. MIRADAS EUSKADI SALABBK - ALHÓNDIGA - SALA CÚPULADESDE - GUGGENHEIM

SALA BBK / ALHÓNDIGA / CÚPULA ARETOA / GUGGENHEIM

HISTORIAS DE MUJERES. LA COPLA DEL DESAMOR

175


RODAR HASTA EL FIN

2011, 104’, DOK QATAR, EUSKADI / QATAR, BASQUE COUNTRY

2014, 96’, DOK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Zuzendaritza / Dirección / Director Fermin Muguruza Gidoia / Guión / Screenplay Fermin Muguruza Ekoizpen zuzendaria/ Directora de produción Natalia de Ancos Muntaketa / Montaje / Editing Asier García, Dani Urdiales Soinua / Sonido / Sound Angel Katarain, Aitor Acosta Musika / Música / Music Wadih El Safi, Assi El Hellani, Marcel Khalife, Mohamed El Turk, Michel Elefteriades Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Jordi Abusada Ekoizpena / Producción / Production Talka Records, Films for Al Jazeera Network Banatzailea / Distribución / Distribution Talca Records&Films Kontaktua / Contacto / Contact jone@kontrakalea.com

Zuzendaritza / Dirección / Director Carlos Juárez Gidoia / Guión / Screenplay Carlos Juárez Muntaketa / Montaje / Editing Imanol López Soinua / Sonido / Sound Imanol López Musika / Música / Music Terry Devine-King Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Víctor Aguinaco Aktoreak / Intérpretes / Cast Juan Luis Lasa Ekoizpena / Producción / Production BASQUE FILMS Banatzailea / Distribución / Distribution BASQUE FILMS info@basquefilms.com www.basquefilms.com

Fermin Muguruza musikari eta dokumentalgileak Libanoko geografian barrena soinu-bidaia egingo dugu; ahots eta soinu mosaiko hori arabiar musika tradizionalak, bertako folkloreak eta inguru horietako instrumentu nabarmenenek sortua da (ouda, esaterako). Hala, dokumental honek hizkuntza berriak bilatuko ditu, ekialdearen eta mendebaldearen arteko zubi eta gerturatze lanak egiteko. Horretarako, erritmorik modernoenak baliatuko ditu: popa, rocka, rapa eta rock alternatiboa. El músico y documentalista Fermin Muguruza nos invita a un viaje sonoro por la geografía libanesa, un mosaico de voces y sonidos que emergen de la música tradicional árabe, de su folclore y sus instrumentos representativos (como el oud), y que buscan nuevos lenguajes que sirvan de puente y entendimiento entre Oriente y Occidente a través de los ritmos más modernos: pop, rock, rap y rock alternativo. The musician and documentary-maker Fermin Muguruza invites us to visit Lebanon through sound; a mosaic of voices and beats emerging from traditional Arab music, its folklore and representative instruments (such as the oud) that seek new languages to serve as a bridge and understanding between East and West thanks to new age rhythms: pop, rock, rap, and alternative rock.

63 urteko zuzendari bat hamaikagarren aldiz hasiko da bere lehen film luzea filmatzen. Bidaia pertsonal horretan kanpoko hesiei eta bere buruarekin duen borrokari egin beharko die aurre. Prozesu horretan jaramonik egiten ez dioten pertsonak aurkituko ditu, baita ere bere ametsa betetzen lagunduko dioten beste batzuk, derrigorrez garai berrietara egokitu behar duela erakutsiz. Un director de 63 años intenta rodar por enésima vez su primer largometraje. Tendrá que enfrentarse en este viaje personal a un motón de barreras externas y a la lucha consigo mismo. En este proceso se encontrará con personas que le ignoran y otras que le ayudarán a cumplir su sueño obligándole a adaptarse a los nuevos tiempos. A 63-year-old director tries to film his first feature-length for the umpteenth time. He will have to face a lot of external obstacles on this personal journey, and also his struggle with himself. During the process, he will meet people who ignore him and others who will help him to fulfil his dream, obliging him to adapt to new times.

NO SOY YO, ERES TÚ

SAL DEL SÁHARA 2014, 70’, DOK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

2014. 90’, DOK EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Iban Gaztanbide Gidoia / Guión / Screenplay Ruth Mayoral, Iban Gaztanbide Muntaketa / Montaje / Editing Iban Gaztanbide, Ruth Mayoral Soinua / Sonido / Sound Iñigo Escauriaza, Javier Macias, Alex Garcia de Bikuña Musika / Música / Music El Consorcio Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Egoi Markaida, Gentzane Martínez de Osaba Aktoreak / Intérpretes / Cast Amaia Uranga, Estibaliz Uranga, Sergio Blanco, Iñaki Uranga, Carlos Zubiaga, Javier Uranga, Emilio Santamaria, Arturo Garcia, Daniel Amat, Itziar Foruria, Yamilé Diaz, Miren Uranga, Edurne Uranga, Santiago Díez Ponzoa Ekoizpena / Producción / Production 44GRAPASy1CUCHILLO, Alex Garcia de Bikuña Kontaktua / Contacto / Contact Iban Gaztanbide, 44grapas@gmail.com

No soy yo, eres tú ikuskizun bat da non-eta zineak eta zuzeneko musikak bat egiten duten eszenatokian. El Consorcio da filmaren protagonista, eta nostalgian murgilduta bizi beharrean bizi-bizirik dauden artisten antzera ikusiko ditugu, bizitza honetan zintzo jarraitzen dutenak. 90 minutu pantailaren alde batean eta bestean.

Dokumental honek Saharako kolonizazioaren historia berrikusten du, 1975ean espainiarrak bertatik alde egin zutenetik. Marokoko errepresioa aztertzen du, beti ere errefuxiatu-eremuan bizi duten egunerokoa azalduz. Hor emakumeek paper garrantzitsua dute oinarrizko lanen antolaketan: osasuna, elikadura, hezkuntza eta administrazioa.

No soy yo, eres tú es en esta ocasión un espectáculo donde el cine y la música en directo se funden en un escenario. El Consorcio, protagonista de la película, lejos de vivir en la nostalgia, se nos presentan como artistas vitalistas y sinceros que continúan en este caminar que es la vida. 90 minutos a los dos lados de la pantalla.

Este documental hace un repaso de la historia de la colonización del Sáhara con la salida de los españoles en 1975, y la represión Marroquí, sin olvidar la vida cotidiana en los campamentos de refugiados, donde las mujeres desempeñan un papel importantísimo organizando las labores básicas: sanidad, alimentación, educación y administración.

No soy yo, eres tú (It’s not me, it’s you) is here a show where live music and film combine on stage. El Consorcio, the star of the film, far from living in the past, are presented to us as sincere, lively performers who are continuing along this path that is life. 90 minutes on both sides of the screen.

This documentary is an overview of the history of colonization of the Sahara with the departure of the Spanish settler in 1975, and repression in Morocco, not to mention everyday life in refugee camps, where women play a major role organizing the basic work: health, nutrition, education and administration.

Zuzendaritza / Dirección / Director Fernando López de Castillo Gidoia / Guión / Screenplay Fernando López de Castillo, Jose Ramón Gómez Muntaketa / Montaje / Editing José Ramón Goméz, Roberto Cantera Musika / Música / Music Aziza Brahim, Nando de la casa Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Javi Bilbao, Imanol López Ekoizpena / Producción / Production Fernando López de Castillo lzdecastillo@yahoo.es

BERTOKO BEGIRADAK. MIRADAS DESDE EUSKADI

SALA BBK / ALHÓNDIGA / CÚPULA ARETOA / GUGGENHEIM 176

NEXT MUSIC STATION: LEBANON

177


EMANALDI BEREZIAK PROYECCIONES ESPECIALES SPECIAL SCREENINGS


Ulrike Ottingerrez ezer jakin gabe haren film bat lehenbizikoz ikustera doazenei ohar batzuk egitea ezinbestekoa da: ahaztu normalean zinemara joaten zaretenean ikustea espero duzuena; ahaztu kontakizun zinematografikoen arau tradizional eta klasikoak; zabaldu gogamena, egon ezustekoetarako prest eta jarraitu filmari, ez kontra egin, esku honetan baitzaudete. Seguru asko, filma amaitu ondoren, ikusle hasi berriek hamaika galdera edukiko dituzue buruan: non sortu dira begirada eta irudimen aske horiek?, non errealismoaren eta fantasiaren arteko nahaste hori?, non ohiz kanpoko norabide eta ustekabeko lotura horiek?, non halako edertasun liluragarria? Bada, Ulrike Ottingerren begiradatik. Egia da: badaude, oraindik, era horretako film ahaltsu, distiratsu eta harrigarriei, plano guztietan zinema berria sortzeko gai diren filmei aurre egitea kostatzen zaien zinemazale gogaitu, kritikari tradizional eta jende gris eta herabea. Hala eta guztiz ere, ezin da ukatu Ottinger Alemaniako zinema berriko irudi garrantzitsuena dela. Ulrike Ottinger Constanzan (Alemanian) jaio zen 1942ko ekainaren 6an, Bigarren Mundu Gerra bete-betean. Argazkigintza interesatu zitzaion lehendabizi, eta gero pintura-ikasketak egin zituen Municheko Arte Ederren Eskolan. Hogei urte zituela Parisera joan zen bizitzera, eta hainbat diziplina jorratzen hasi zen: soziologia, etnografia, filosofia... Itxurazko nahasteborraste horrek adierazten digu, benetan, ohitura akademiko nagusiak alde batera utziz miatu eta esploratu nahi duen espiritu librea dela. 1969an jaioterrira bueltatu zen, Constanzara. Han zineklub bat antolatu zuen eta zinema alemaneko jende berritzailearekin harremanetan jarri zen, Rainer Werner Fasbinder, Rosa von Praunheim eta Werner Schroeterrekin, esate batera. 1972 urtean, hogeita hamar urte zituela, egin zuen bere lehen filma, Laokoon und Söhne (Laokoon eta semeak), non dagoeneko nabaritzen den berezko duen errealismoaren eta fantasiaren arteko ohiz kanpoko nahaste hori. Bertolt Brechtek honako hau esan zuen: “errealismoa ez da benetako gauzak diren moduan azaltzea, baizik eta gauzak benetan nolakoak diren adieraztea”. Eta gauzak benetan nolakoak diren ikusteko, ez dago gauza horiek lekuz aldatzen eta adierazten dituen begirada bat baino hoberik, Ottingerren hitzetan, “ohiko pertzepzioaz aparteko ikuspegi bat”, gauza horiek berriz aurkitzera behartzen gaituzten ikuspuntu berriak. Ottinger beti izan da feminista. Feminismoaren gaineko ideia estu eta pobrea dutenentzat eta zinema feministak amatasuna, esplotazioa eta tratu txarrak bakarrik jorratu behar dituztela uste dutenentzat harrigarria izan daiteke hori. Ideia okerra da, ordea, zuzendariaren arabera: “nik feminismoa ulertzen dudan moduan, emakumeek gauza zoragarriak egiteko aukerak eta askatasuna eduki behar dituzte”, eta horrek esan nahi du emakumeek subjektibitate berri bat sortzeko, berezko ikuspegiak izateko, mundua kanonak eta arauak errespetatu gabe eta gainerakoek espero dutena bete gabe epaitzeko eskubidea aldarrikatzea.

180

Unter Schnee, la mirada de una mujer libre

Horixe bera egiten du Ottingerrek, modu batean edo bestean, bere pelikula guztietan. Eta horretarako ohiz kanpoko zinema sortzen du, zinema desberdina, moldeak hautsiz, generoak (zinematografikoak eta sexualak) muturreraino eramanez, nahastuz eta hibridatuz, eszenografia harrigarri eta jantzi zoragarriak baliatuz, jarrera kritiko eta muturrekoak azalduz. Horren adierazgarri da, adibidez, Madame X - Eine absolute Herrscherin (Madame X, subirano absolutua, 1977) pelikula. Film horretan Ottingerrek tradizioz gizonezkoena den genero bat bere egiten du, piraten abenturena, alegia, eta goitik behera aldatzen du. Madame X andrearen Orlando ontzian bidaia bitxi eta harrigarri bat egingo dute era guztietako emakumeek: antigoaleko etxeko andre batek, psikologo batek, glamour handiko diva batek, artista batek... Eta Johanna d’Arc of Mongolia (Mongoliako Joana Arc-ekoa, 1988) filmean ere ikusiko dugu hori, transiberiarrean elkartuko diren eta askotariko istorio eta garaiak irudikatzen dituzten emakumeen bitartez: lady ingeles lirain, buru-jantzi eta aberats bat, emakume gazte abenturazale eder bat, hogeigarren mendeko lehen erdiko ikuskizun-antzoki handietako izar bat, irakasle aleman bat eta hiru emakumek osatutako ikuskizun-konpainia bat. Horiek guztiak printzesa eder eta arranditsu bat aitzindari duen emakume mongolen tribu batek bahituko ditu. Argumentu dibertigarria eta paisaia, dekoratu eta jantzien indar bisual eta aparteko edertasuna alde batera utzita, pelikulak mendebaldearen eta ekialdearen arteko elkartze exotiko eta erotiko baten istorioa kontatzen du, bere gaizki-ulertu eta konplexutasun guztiekin. Aurkikuntzak, esplorazioa, metamorfosia eta abentura dira Ulrike Ottingerren pelikuletako leitmotiv nagusiak. Askotariko ikuspegietatik landu ditu: fikzioan, lehen aipatu pelikuletan, adibidez; eta dokumentaletan, Taiga (1992) etaThe Korean Wedding Chest (Ezkontza kutxa korearra, 2009) filmetan, esate batera. Eta gai horiek jorratu ditu, berriz ere, ZINEBI 56n ikusgai izango dugun pelikulan: Unter Schnee (Elurpean, 2011). Zuzendariak agerian utzi du ausardia eta desioak ez zaizkiola agortu: jantziak, dekoratuak, lengoaia zinematografikoa, konposizioa eta eszenaratzea modu espresionista eta berritzailean lantzen jarraitzen du. Ulrike Ottingerrek esan zuen estepa gustatzen zitzaiola ‘errepiderik ez dagoelako, ezta bidezidorrik ere, eta gure bidea aurkitzeko askatasuna daukagulako’. Filmografia osoan eutsi dion eta ikusleei kutsatzen dien jarrera da hori: bidaiaren eta begiradaren askatasuna.

Pilar Aguilar

A l@s espectador@s que se disponen a ver por primera vez un film de Ulrike Ottinger sin saber nada de ella, conviene prevenirl@s: olvídense de lo que habitualmente esperan recibir al acomodarse en una butaca de cine. Olvídense de las reglas tradicionales y clásicas del relato cinematográfico. Abran su mente, déjense sorprender y déjense llevar, no opongan resistencia: están en buenas manos. Seguramente, al terminar la película, es@s espectador@s primeriz@s se preguntarán perplej@s: «¿De dónde han salido una mirada y una imaginación tan libres? ¿De dónde esa mezcla inusual de realismo y fantasía? ¿De dónde esos derroteros tan inusitados y esas conexiones inesperadas? ¿De dónde tan deslumbrante belleza?». Pues de la mirada de Ulrike Ottinger. Cierto: aún quedan cinéfilos aburridos, críticos biempensantes, mentes grises y timoratas a las que les cuesta confrontarse con filmes tan poderosos, brillantes y sorprendentes, tan capaces de reinventar el cine en cada plano… Y sin embargo, no puede negarse que Ottinger es una de las más importantes figuras del Nuevo Cine Alemán. Ulrike Ottinger nació el 6 junio de 1942 en Constanza (Alemania), en plena Segunda Guerra Mundial. Empezó interesándose por la fotografía y siguió luego estudios de pintura en la Academia de Bellas Artes de Múnich. Con veinte años se instaló en París, donde se inició en diversas disciplinas: sociología, etnografía, filosofía… Esa aparente dispersión indica en realidad que estamos ante un espíritu libre que busca y explora sin atenerse a los cánones académicos al uso ni respetarlos. En 1969 volvió a su ciudad natal, Constanza. Allí montó un cineclub y empezó a relacionarse con otras figuras innovadoras del cine alemán, como Rainer Werner Fasbinder, Rosa von Praunheim y Werner Schroeter. En 1972, cuando ya tenía treinta, realizó su primera película, Laokoon und Söhne (Laocoonte e hijos), un film en el que despliega ya esa inusual mezcla de realismo y fantasía que le es tan propia. Bertolt Brecht dijo: «El realismo no trata de cómo son las cosas reales sino de cómo son realmente las cosas». Pues para percibir cómo son realmente las cosas, nada mejor que una mirada que las descoloque, que las muestre, en palabras de la propia Ottinger, «desde una perspectiva diferente a la de la percepción convencional establecida», desde ángulos nuevos que obligan a redescubrirlas. Ottinger siempre se ha declarado feminista. Esto quizá puede extrañar a quienes tienen una idea estrecha y pobre sobre lo que significa tal definición y creen que cine feminista solo es aquel que aborda cuestiones como la maternidad, la explotación, el maltrato… Craso error, pues, como la directora señala: «Tal y como yo entiendo el feminismo, las mujeres deben tener alternativas, posibilidades y la libertad de hacer cosas maravillosas», lo cual implica reivindicar el derecho de las mujeres a crear una nueva subjetividad, a tener una mirada propia, a enjuiciar el mundo sin atenerse al canon, sin respetar las normas establecidas, sin asumir el comportamiento que de ellas se espera.

Esto es lo que Ottinger, de una u otra forma, hace en todas sus películas. Y lo consigue creando un cine inusual y enormemente diferente, rompiendo moldes, forzando, mezclando e hibridando los géneros (cinematográficos y sexuales), atreviéndose con escenografías asombrosas y vestuarios deslumbrantes, mostrando posicionamientos críticos y radicales.

ULRIKE OTTINGER GUGGENHEIM

GUGGENHEIM

Unter Schnee, emakume aske baten begirada

Así lo vemos en Madame X - Eine absolute Herrscherin (Madame X, soberana absoluta, 1977), por ejemplo. En este film Ottinger se apropia un género tradicionalmente masculino -las aventuras de piratas- para subvertirlo drásticamente. A bordo del Orlando, el barco de Madame X, vivirán un extravagante y sorprendente periplo todo tipo de mujeres: desde una anticuada ama de casa hasta una psicóloga, pasando por una diva glamourosa, una artista… Y lo vemos igualmente en Johanna d´Arc of Mongolia (Juana de Arco de Mongolia, 1988): a bordo esta vez del Transiberiano se cruzan varios personajes femeninos que representan historias y épocas diversas: una elegante, culta y acaudalada lady inglesa, una bella joven aventurera y mochilera, una estrella de los grandes teatros de variedades de la primera mitad del siglo veinte, una profesora alemana y una compañía de espectáculos formada por tres artistas femeninas. Todas ellas serán secuestradas por una tribu de mujeres mongolas dirigida por una bella y altiva princesa… Más allá del divertido argumento, de la fuerza visual y de la extraordinaria belleza de los paisajes, decorados y vestuarios, la película narra el encuentro exótico y erótico entre Occidente y Oriente, con los malentendidos y la complejidad que de él se derivan. Estos temas del descubrimiento, la exploración, la metamorfosis y la aventura son un constante leitmotiv en las películas de Ulrike Ottinger. Los ha explorado desde los más diversos ángulos, ya sea en ficciones -como las mencionadas más arriba- o en documentales como Taiga (1992) o The Korean Wedding Chest (El cofre nupcial coreano, 2009), por citar solo algunos. Y de nuevo los aborda en el film que se proyecta en ZINEBI 56: Unter Schnee (Bajo la nieve, 2011). En él se pone de manifiesto que la directora está lejos de haber agotado su atrevimiento y sus deseos: sigue innovando en el uso expresionista e innovador del vestuario, de los decorados, del lenguaje cinematográfico, de la composición y de la puesta en escena. Ulrike Ottinger manifestó que le gustaba la estepa porque en ella «no hay carreteras, ni siquiera senderos, así que eres libre de encontrar tu camino». Es una posición que mantiene en toda su filmografía y que también contagia a sus espectador@s: la libertad del viaje y de la mirada.

Pilar Aguilar

181


For viewers who are getting ready to watch a film by Ulrike Ottinger for the first time without knowing anything about her, it is worth warning them: forget what you usually expect to get when you settle down into your cinema seat. Forget traditional and classical rules regarding film stories. Open your mind, let yourself be surprised and go with the flow, don’t put up a fight: you’re in good hands. Probably, when the film ends, those first-time viewers will be perplexed and ask themselves: “Where did such free perspective and imagination come from? From where that unusual mixture of realism and fantasy? From where such unused hidden treasures and unexpected connections? From where such dazzling beauty?”. Well, from the perspective of Ulrike Ottinger. It’s true: there are still bored film lovers, sanctimonious critics, grey and spineless minds that find it difficult to deal with such powerful, brilliant and surprising films, so capable of reinventing film with each shot... And yet, one cannot deny that Ottinger is one of the most important figures of New German Cinema. Ulrike Ottinger was born on 6 June 1942 in Konstanz (Germany) in the middle of World War II. She first became interested in photography and later studied painting at the Academy of Fine Arts in Munich. At the age of twenty, she moved to Paris, where she was initiated in several disciplines: sociology, ethnography, philosophy... That apparent dispersion indicates, in reality, that we have here a free spirit who searches and explores without abiding by the usual academic canons or respecting them. In 1969, she returned to her native city, Konstanz. There, she started a film club and began to mix with other innovative figures of German film, such as Rainer Werner Fasbinder, Rosa von Praunheim and Werner Schroeter. In 1972, when she was thirty, she made her first film, Laokoon und Söhne (Laocoon & Sons), a film in which she already deploys that unusual blend of realism and fantasy that is so typical of her. Bertolt Brecht said: “Realism is not about what real things are like, but what things are really like”. To perceive what things are really like, there is nothing better than a perspective that moves them out of place, that shows them, in the words of Ottinger herself, “from a perspective that is different to the established conventional perspective”, from new angles that oblige one to rediscover them. Ottinger has always said that she is a feminist. Perhaps that may seem strange to those who have a poor and narrow idea of what the definition of that is and believe that feminist film only looks at issues such as motherhood, exploitation, abuse... Crass error, then, as the director points out: “As I understand feminism, women should have alternatives, possibilities and the freedom to do marvellous things”, which involves demanding the right of women to create new subjectivity, to have their own perspective, to judge the world without abiding by the canon, without respecting established rules,

182

ULRIKE OTTINGER GUGGENHEIM

GUGGENHEIM

Unter Schnee, the perspective of a free woman

without assuming the behaviour that is expected of them. This is what Ottinger, in one way or another, does in all of her films. And she manages it by creating unusual and enormously different film, breaking moulds, forcing, mixing and creating hybrids of the genres and genders, being daring with amazing sets and dazzling wardrobes, showing critical and radical attitudes. We see this in Madame X, Eine Absolute Herrscherin (Madame X: An Absolute Ruler, 1977), for example. In this film Ottinger takes over a traditionally masculine genre – pirate adventures – and drastically subvert it. On board the Orlando, Madame X’s boat, all kinds of women will have an extravagant and surprising adventures: from an old-fashioned housewife to a psychologist, or a glamorous diva, an artist... And we also see it in Johanna d´Arc of Mongolia (1988): this time, on board the Trans-Siberian, the paths cross of several feminine characters who represent diverse stories and eras: an elegant, educated and wealthy English lady; a beautiful, young adventurer and backpacker; a star from the great variety theatres from the first half of the twentieth century; a German teacher; and a theatre company made up of three female performers. All of them will be kidnapped by a tribe of Mongolian women led by a beautiful and proud princess... Beyond the amusing argument, the visual force and the extraordinary beauty of the landscapes, sets and wardrobe, the film tells of the exotic and erotic meeting between East and West, with the misunderstandings and complexities that derive from it.

ULRIKE OTTINGER UNTER SCHNEE (UNDER SNOW)

2011, 103’, DOK-EXP ALEMANIA, JAPONIA / GERMANY, JAPAN

These subjects of discovery, exploration, metamorphosis and adventure are a constant leitmotiv in Ulrike Ottinger’s films. She has explored them from the most diverse angles, whether in fiction – as those mentioned above – or in documentaries such as Taiga (1992) or The Korean Wedding Chest (2009), to mention but a few. And they are again tackled in the film screened at ZINEBI 56: Unter Schnee (Under Snow, 2011). It shows that the director is far from having exhausted her daring and her desires: she is still innovating in the expressionist and innovative use of wardrobe, of sets, of film language, of composition and of staging. Ulrike Ottinger said that she liked the Steppe because it has “no roads, not even paths, so you are free to find your way.” It is a position that she maintains throughout her filmography and that also spreads to her viewers: the freedom of the journey and the perspective.

Pilar Aguilar

Japoniako Echigo probintziako biztanleak elurrez estalita bizi dira urte erdia. Denborak beste abiadura bat du, askoz ere motelagoa, eta horrek eragina izango du eguneroko bizitzan ez ezik erritualetan, ezkontza-ohituretan, festetan, janariak, kantuetan edo jolasetan ere, moldatu egin behar izan baitituzte horiek guztiak egoera gogor horretara eta probintziak duen edertasun natural horretara. En Japón, los habitantes de la provincia de Echigo viven cubiertos por la nieve la mitad del año. El tiempo obedece un ritmo distinto, mucho más lento, que no sólo afecta a las rutinas diarias, sino que los rituales, las tradiciones matrimoniales, las fiestas, la comida, las canciones o los juegos han sido adaptados a las austeras condiciones de vida y a la belleza natural de la provincia. In the Japanese region Echigo, the locals live with and under the heavy snow fall half of the year. Time follows a different, slower rhythm, and everyday routines, along with religious rituals, wedding traditions, festivals, foods, songs, and games, are adapted to Echigo’s austere living conditions and natural beauty.

Zuzendaritza / Dirección / Director Ulrike Ottinger Gidoia / Guión / Screenplay Ulrike Ottinger Muntaketa / Montaje / Editing Bettina Blickwede Soinua / Sonido / Sound Andreas Mücke Niesytka Musika / Música / Music Yumiko Tanaka Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Ulrike Ottinger Aktoreak / Intérpretes / Cast Kabuki: Takamasa Fujima, Kiyotsugu Fujima. Yumiko Tanaka, Yoko Tawada, Hiroomi Fukuzawa, Akemi Takanami, Setsuko Arakawa, Toru Yoshihara, Nori Katsumata Ekoizpena / Producción / Production Ulrike Ottinger Film production, ma.ja.de Banatzailea / Distribución / Distribution Deckert Distribution GmbH, info@deckert-distribution.com Kontaktua / Contacto / Contact www.ulrikeottinger.com

183


1962ko urriaren 31n inauguratu zen Villarcayoko Haur Egoitza, bezero txikienei zuzendutako Bilboko Aurrezki Kutxaren gizarte ekintza. Itxi zen arte, 1981eko ekainaren 30ean, ehunka haur joan ziren udako eta neguko txandetan bertara, Gaztelako klimaren onurak profitatuz. Egoitza Nela ibaiaren ertzean zegoen, paraje zoragarrian; gelak, logelak, eliza, ekintza-aretoa, futbol eta saskibaloi zelaiak eta igerilekuak zituen; hori guztia berdez inguratuta. Hara joan zirenek egonaldiaren inguruko kontakizun zoragarriak egiten zituzten, eta berriz ere itzuliko zirela agintzen zuten. Inguru hark turismo mailan ere gorakada izan zuen horren eraginez. Inauguratu eta hiru urtera dokumental bat egiteko enkargua eman zion erakundeak Movirama-Telecine S.A. ekoiztetxe kataluniarrari, bertako esperientziak jaso zitzan. José Luis Viloria izan zen lanaren zuzendaria, zinean titulua eskuratu berria izanik ere aurreko edizio batean Urrezko Galburua jaso zuena Valladolideko Nazioarteko Zinemaldian (orain SEMINCI izena du) aurrez egindako film bati esker. Vivir un sueño (Ametsa bizirik) izenburua eman zitzaion filma 1965eko ekain eta uztailean filmatu zen, orain dela ia mende erdia, CAMek Kale Nagusian duen bulegoetan, Portugaleten, Bermeon eta, nola ez, Villarcayon bertan. Hasierako tituluak haurrek beraiek marraztu zituzten, film osoan zehar jolasean, kirolean edo ikasten azaltzen zaizkigun haur alai horiek. Horiekin batera zentroko begiraleak, irakasleak eta langileak, azaltzen dira, bereziki sor María Díaz Caneja, gimnasiako ariketak egiteko neskek galtzak janztea lortu zuena; kontuan izan garai hartan ausardia izugarria zela. Filmaren musika Bilboko Koru Elkarteak egin zuen, a capella kantatuz Haurtxo Polita sehaskakanta. Bigarren grabaketa izan zen, Vascos diska 1958an argitaratu ondoren.

VIVIR UN SUEÑO: AQUELLOS VERANOS DE COLONIAS

Vivir un sueño (Ametsa bizirik) Valentzian izandako IV Zinemaldi Industrialaren Lehiaketa Nazionalean aurkeztu zuten, 1966ko maiatzean, eta lehen saria jaso zuen “Gizarte ekintzak” atalean. Sari horri esker Veneziara joan zen lau hilabete geroago Nazioarteko Zinemaldi Industrialean parte hartzera, baina zorterik ez zuen izan. Urte bereko urrian Bilbon Iberoamerikar eta Filipinar Zinemaren Nazioarteko VIII Lehiaketan parte hartu zuen, gaur egungo ZINEBIn. Film labur hori ikusgai izan zen “Trueba, S. A. de Espectáculos” konpainiaren Bilboko hainbat aretotan, eta urtero Villarcayoko egoitzan erakutsi zuten, haurren egonaldiaren azken egunean, udako txanda edo ikasturtea amaitzean. Egoitza itxi ondoren filma ahaztuta gelditu zen eta desagertuta zatekeen baldin eta Iñaki Llamasek bere interesa agertu izan ez balu, udaleku haietan izan zen haurretako bat izan baitzen. Berari esker gordeta dago dokumentua eta orain, behar bezala eraberrituta, hezkuntza arloko esperientzia hura nolakoa zen badakigu. Berriz ikusiko ez ditugun planoak ditu filmak, egoitza bera erakusten dutenak –gaur egun zentro mediku bat da, zahar etxea, eta abar-, Bilboko irudiak eta Bizkaiko beste leku batzuk: Bilboko bi panoramika izugarri, Olabeagan dagoen errepidetik hartuta bat, eta Begoñako igogailuaren goiko pasadizotik, bestea; Bizkaiko Zubiaren plano bat Portugaletetik ikusita; Areatzako zubia; Mallonako galtzadak; Ibeni kaia, Bermeoko portua… Koloreak ere bizitza berri bat ematen die irudiei, irudi orijinalak euskarri berri batean kokatu baitituzte. Filma egin eta mende erdia pasa ondoren Vivir un sueño (Ametsa bizirik) filmak balio izango du ikusle askok, orain aitona-amonak direnak, gogora ditzaten han bizitakoak eta aurrerantzean berreskuratu dugun dokumentua eskura izan dezagun,garai bateko adierazgarri izan zena eta ohore handienekin erakustea merezi duena. Alberto López Echevarrieta

El 31 de octubre de 1962 se inauguró la Residencia Infantil de Villarcayo, obra social de la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao destinada a su clientela infantil. Hasta su clausura el 30 de junio de 1981 fueron cientos los niños y niñas que pasaron por sus instalaciones en tandas de verano e invierno aprovechando la bondad del clima castellano. Aquella residencia, ubicada en un paraje de extraordinaria belleza a orillas del río Nela, disponía de aulas, dormitorios, iglesia, salón de actos, campos de fútbol y baloncesto, y varias piscinas, todo ello rodeado de un inmenso espacio verde.

Vivir un sueño se presentó en el IV Certamen Nacional de Cine Industrial celebrado en Valencia en mayo de 1966 obteniendo el primer premio en la categoría de ‘Obras sociales’, galardón que le sirvió para continuar su carrera festivalera representando a España en el VII Certamen Internacional de Cine Industrial que tuvo lugar cuatro meses más tarde en Venecia, esta vez sin suerte. Tampoco la tuvo cuando en octubre de ese mismo año se presentó a concurso en el VIII Certamen Internacional de Cine Documental Iberoamericano y Filipino, de Bilbao, nuestro actual ZINEBI.

Quienes pasaron por aquellas instalaciones acababan contando maravillas de su estancia, al tiempo que prometían volver. Significó también el boom turístico de la zona. Tres años después de su inauguración, la entidad de ahorro encargó la realización de un documental que recogiera aquellas experiencias a la productora cinematográfica catalana Movirama-Telecine S. A. El director encargado de hacer el trabajo fue José Luis Viloria, recién titulado en cine, pero que ya había sido premiado con la Espiga de Oro en una edición anterior del Festival Internacional de Valladolid -hoy SEMINCI-, por un film anterior.

El cortometraje se exhibió en varias salas bilbainas de la compañía ‘Trueba, S. A. de Espectáculos’ y todos los años en la Residencia de Villarcayo el último día de estancia de los niños, antes de finalizar cada tanda de verano o curso escolar. Clausurada la residencia, la película cayó en el olvido y hubiera desaparecido definitivamente si no llega a ser por el interés mostrado por Iñaki Llamas, uno de aquellos niños que participaron en las colonias. Gracias a él se conserva el documento que, ahora, convenientemente restaurado, nos permite hacernos una idea de aquella experiencia educativa.

La película, a la que se dio el título de Vivir un sueño, se rodó entre los meses de junio y julio de 1965, hace ahora casi medio siglo, teniendo como escenarios las oficinas centrales de la CAM en la Gran Vía, Portugalete, Bermeo y lógicamente la propia residencia de Villarcayo. Los títulos de crédito fueron dibujados por los propios niños que, a lo largo de todo el metraje, hacen gala de su entusiasmo jugando, haciendo deporte o estudiando. Junto a ellos las monitoras y el personal docente y no docente del centro, especialmente sor María Díaz Caneja, la monja que consiguió que las niñas llevaran pantaloncito en sus ejercicios gimnásticos, cosa que, para la época, fue todo un atrevimiento. La banda sonora del film corrió a cargo de la Sociedad Coral de Bilbao que interpretó a capela la canción de cuna Haurtxo Polita, segunda grabación de la agrupación tras haber registrado el disco Vascos en 1958.

El film contiene planos irrepetibles, no sólo del complejo residencial en sí −hoy convertido en centro médico, hogar de ancianos, etc.− sino de Bilbao y otros puntos de Bizkaia, como dos magníficas panorámicas irrepetibles de la Villa tomadas desde la carretera general a la altura de Olabeaga y desde el pasillo superior del ascensor de Begoña, un plano del Puente Vizcaya desde Portugalete, junto a otros de los antiguos Astilleros Euskalduna, el muelle de Ripa, el puente del Arenal, las calzadas de Mallona, el muelle de Ibeni, el puerto de Bermeo… Todo ello en un color que, con la remasterización llevada a cabo recientemente, cobra ahora nueva vida. Medio siglo después de su realización, Vivir un sueño servirá para que muchos espectadores, hoy respetables aitites y amamas, rememoren aquellas vivencias y todos contemos a partir de ahora con un nuevo documento fílmico recuperado, fiel reflejo de una época y digno de ser exhibido con todos los honores.

BILBOKO OROITZAPENAK / MEMORIAS DE BILBAO GUGGENHEIM

ARRIAGA

VIVIR UN SUEÑO: UDALEKUETAKO UDA HAIEK

Alberto López Echevarrieta

184

185


On 31 October 1962, the Chidren’s Home was open in Residence of Villarcayo was opened. It was a Bilbao Municipal Savings Bank Friendly Society for its junior clients. Until its closure on 30 June 1981, hundreds of boys and girls passed through the facilities in summer and winter groups, taking advantage of the mild Castilian climate. That residence, in an extraordinarily beautiful location on the banks of the Nela River, had classrooms, dormitories, a church, an assembly hall, football pitches and basketball courts, and several swimming pools, all surrounded by an immense area of greenery. Anyone who spent time at those facilities departed marvelling about the wonders of their stay, and promising to return. It also meant a tourism boom in the area. Three years after it opened, the savings institution had the Catalonian film production company Movirama-Telecine S. A. make a documentary to record those experiences. The director responsible for the work was José Luis Viloria, who had recently graduated in film, but who had already been awarded the Golden Spike at a previous edition of the Valladolid International Festival – now SEMINCI – for an earlier film. The film, which was given the title Vivir un sueño (Live a dream), was filmed over June and July 1965, almost half a century ago now, and was set in the head offices of the CAM on the Gran Vía, Portugalete, Bermeo and, logically, the Villarcayo residence itself. The credits were drawn by the children themselves, who – throughout the fim – show off their enthusiasm, playing, doing sport or studying. Along with them are the teaching and non-teaching staff and monitors at the centre, especially María Díaz Caneja, the nun who got the girls to wear shorts for their gymnastic exercises, which was extremely daring for those times. The Bilbao Choral Society was responsible for the film’s soundtrack and sang the lullaby Haurtxo Polita(cute baby) a cappella; this was the group’s second recording after the record Vascos in 1958.

VIVIR UN SUEÑO 1966, 12’50’’, DOK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

Vivir un sueño was submitted to the IV National Festival of Industrial Film held in Valencia in May 1966 and won first prize in the ‘Friendly societies’ category, an award that helped it to continue its festival career, representing Spain at the VII International Festival of Industrial Film that took place four months later in Venice, but with no luck this time. Nor did it have any luck when, in October the same year, it was submitted to the VIII International Festival of Ibero-American and Philippine Documentary Films, in Bilbao – our modern ZINEBI. The short film was shown in several cinemas belonging to the company ‘Trueba, S. A. de Espectáculos’ and on the last day of the children’s stay every year at the Villarcayo Residence, before the end of the summer camp or school year. When the residence closed, the film was forgotten about and would have disappeared definitively if it were not for the interest shown by Iñaki Llamas, one of those children who participated in the camps. Thanks to him, the document has been conserved and, now conveniently restored, affords us an idea of that educational experience. The film contains unique shots, not only of the residential complex itself – now a medical centre, old folks’ home, etc.− but of Bilbao and other points of Biscay, such as two magnificent panoramic shots of the town taken from the main road on a level with Olabeaga and from the upper corridor of the Ascensor de Begoña, shot of the Vizcaya bridge from Portugalete, along with others of the old Euskalduna shipbuilder’s, Ripa pier, the Arenal bridge, Mallona walkway, Ibeni pier, Bermeo harbour… All in colour that takes on new life with the re-mastering done recently. Half a century after it was made, Vivir un sueño will help many viewers, now respectable aitites (granddads) and amamas (grannies), to recall those experiences and, from now on, we will all have new recovered film footage that is a faithful reflection of an era, and worthy of being displayed with all the honours.

Bilboko Aurrezki Kutxak ekoitzitako filma da, Burgosen dagoen Villarcayo herrian grabatutakoa, Aurrezki Kutxak udalekuak baitzituen hor Bilboko haurrentzat eta orain gizon eta emakume diren horiek inoiz ahaztuko ez dituztenak bizi izan zituzten. Película producida por la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao rodada en la localidad burgalesa de Villarcayo donde la entidad de ahorro poseía unas colonias de verano para los niños y niñas bilbaínos y donde muchos hombres y mujeres de hoy vivieron experiencias inolvidables. Film produced by the Bilbao Municipal Savings Bank and filmed in the Northern Spain town of Villarcayo where the savings institution had summer camps for girls and boys from Bilbao and where many of today’s men and women had unforgettable experiences.

Zuzendaritza / Dirección / Director José Luis Viloria Gidoia / Guión / Screenplay Francisco Pérez, José Luis Guarner Muntaketa / Montaje / Editing Josefina Guillén Musika / Música / Music Sociedad Coral de Bilbao Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Raúl Artigot Ekoizpena / Producción / Production Luis Comerón Kontaktua / Contacto / Contact Filmoteca Vasca - Euskadiko Filmategia, Ion López ion@filmotecavasca.com

BILBOKO OROITZAPENAK / MEMORIAS DE BILBAO GUGGENHEIM

ARRIAGA

VIVIR UN SUEÑO: THOSE SUMMERS AT CAMP

Alberto López Echevarrieta

186

187


Memorias del Bilbao de los 60 con Raúl Peña

ZINEBIk, Kataluniako Filmotekarekin elkarlanean, Bilboko ondare zinematografikoaren parte bat aterako du argitara, Más allá de Bilbao dokumentalarekin. Gaur egun film labur nahiko ezezaguna da, baina 1962an, Zinema Dokumental Iberoamerikar eta Filipinoko Nazioarteko Lehiaketaren 4. edizioan (gaur egungo ZINEBIn), estreinatu zutenean hiru mugarri gainditu zituen. Egileak Bilboren inguruan egindako lehen dokumentala izateaz gain, lehiaketan jarri zuten hiriari buruzko lehen dokumentala ere izan zen; bi erronka horiek betetzeko zeuden jaialdiaren lehenbiziko edizioez geroztik. Alderdi pertsonalari dagokionez, Raúl Peña madrildarrak zuzendu zuen lehen pelikula profesionala izan zen. Hemeretzi urte baino ez zituen eta Ikerketa eta Esperientzia Zinematografikoen Institutuan ikasten ari zen. Ordura arte 8 mm-ko bi pelikula bakarrik egin zituen (Gitanos eta Miedo), baina laster ikusi zuen 35 mm-ko filmetara jauzi egiteko aukera. Hala, hiri bati buruzko dokumental bat egitea erabaki zuen, ikusle potentzialei gustatzeko modukoa. Filma bere aurrezkiekin finantzatu zuen, geroko proiektuetarako dirua biltze aldera. Bilbo aukeratu zuen, ondo ezagutzen zuelako eta gurasoen jaioterri zelako. Bilbon pasatzen zuen udara, eta oporrak Chimbiton lan egiteko eta diru pixka bat biltzeko aprobetxatzen zituen.

ZINEBI, con la colaboración de la Filmoteca de Catalunya, vuelve a sacar a la luz una parte del patrimonio cinematográfico bilbaíno de la mano del documental Más allá de Bilbao. Pese a ser hoy un cortometraje bastante desconocido, su estreno en 1962 en el IV Certamen Internacional de Cine Documental Iberoamericano y Filipino (hoy ZINEBI) supuso un triple hito. No solo fue el primer documental de autor realizado sobre Bilbao, sino que también fue el primero sobre la Villa que proyectó el certamen, dos asignaturas que permanecían pendientes desde las primeras ediciones del festival. En lo personal, fue la primera película profesional dirigida por el madrileño Raúl Peña. Tenía solo 19 años y estaba realizando sus estudios en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas. Y aún con solo dos películas de 8mm a sus espaldas, Gitanos y Miedo, pronto vio la oportunidad de dar el salto al 35mm. Financiada con sus propios ahorros y con la abierta finalidad de recaudar dinero para futuros proyectos, se propuso realizar un documental sobre una ciudad que gustara al público potencial. Eligió Bilbao, lugar bien conocido por él y de donde eran oriundos sus padres. Aquí veraneó asiduamente, vacaciones estivales que aprovechaba para conseguir algo de dinero trabajando en el Chimbito.

Eastmancolor sistemarekin dago grabatuta. Saiakera zinematografiko bat da, Bilbo industrial urruna begiesteak egileari eragin zion inpresioa labur-labur eta estilo poetikoarekin azaltzen duena. Bilboko hiriaren oinarriak aurkitzeko ahaleginean, film labur honek Bilboko paisaiak eta hiriaren eta bertako jendearen bereizgarriak aztertzen ditu. Denek dute industria siderometalurgikoarekin zerikusia: portuak eta portuko garabiek, zeru beltzak, itsasadarrak eta Abrak, kale zaratatsuek... Guzti horiek izendatzaile komun bat daukate: bilbotarren jarrera langilea. Kritikarien arabera, testuak plano askoren indar eta kalitate fotografikoa maskaldu zuen, handinahiegia zelako; testua garaiko esatari handi batek irakurri zuen, Teófilo Martinezek, alegia. Hala ere, askok iritzi zioten zuzendari gazteak etorkizun oparoa izango zuela. Gerora, zuzendari-lanak egiten jarraitu zuen publizitate- eta zinematografia-proiektu askotan, lau film luzetan barne. Bilboko lehiaketarekin harremanetan jarraitu zuen: 60ko eta 70eko hamarkadetan epaimahaikide izan zen behin baino gehiagotan eta pelikula ugari aurkeztu zituen lehiaketara, baita sari bat irabazi ere, 1978an, fikziozko pelikulen bigarren saria, hain zuzen ere, A salto de mata filmarekin.

Rodado en Eastmancolor, Más allá de Bilbao es un ensayo cinematográfico que pretende plasmar de forma fugaz y con un estilo poético la impresión que a su autor le produjo contemplar aquel ya lejano Bilbao industrial. En un intento por descubrir las esencias bilbaínas, el corto ahonda en paisajes y elementos típicos de Bilbao y sus gentes, ligados al fuego de la industria siderometalúrgica, el puerto con sus grúas, su cielo plomizo, la ría y el Abra, sus calles bulliciosas… todos ellos con un denominador común: el espíritu de trabajo de sus gentes. Según la crítica, la fuerza y la calidad fotográfica de muchos de sus planos se vieron desmejorados por un texto pretencioso, leído por una de las voces de la época, Teófilo Martínez. Con todo, muchos vieron en esta película un futuro prometedor para este joven cineasta, que en las décadas siguientes continuó trabajando como director en multitud de trabajos publicitarios y cinematográficos, incluyendo cuatro largometrajes. También mantuvo su relación con el certamen de Bilbao en los sesenta y setenta, cuando fue jurado en varias ocasiones y presentó numerosas películas a concurso, llegando a ganar el segundo premio de ficción en 1978 con A salto de mata.

MÁS ALLÁ DE BILBAO

Memories of Bilbao in the 60’s with Raúl Peña ZINEBI, with the collaboration of Filmoteca de Catalunya, brings to light once again part of the Bilbao film heritage with the documentary Más allá de Bilbao (Beyond Bilbao). In spite of its being little known nowadays, its screening in 1962 at the IV Certamen Internacional de Cine Documental Iberoamericano y Filipino (IV International Festival of Iber-American and Phillipean Documentary Films, now ZINEBI) was a triple milestone. Not only was it the first signature documentary made about Bilbao, but it was also the first on the City that planned the festival, two subjects that had been pending since the first editions of the event. On a personal level, it was the first professional film by the Madrid director Raúl Peña. He was only 19 and he was studying at the Institute of Film Experience and Research. And even with only two 8mm films behind him, Gitanos (gypsies) and Miedo (fear), he soon saw his chance to make the leap to 35mm. Financed with his own savings and with the open purpose of raising money for future projects, he decided to make a documentary about a city that the potential audience would like. He chose Bilbao, a place well known to him and where his parents came from. He summered here assiduously: summer holidays that he made the most of for earning a little money working at the Chimbito. Filmed in Eastmancolor, Más allá de Bilbao is a film study that aims to capture, in a fleeting fashion and with poetic style, the impression that this now distant industrial Bilbao had on the author. In an attempt to discover the essence of Bilbao, the short film explores the typical elements and landscapes of Bilbao and its people, linked to the fire of the iron and steel industry, the port with its cranes, its leaden sky, the estuary and the Abra, its busy streets… all with a common denominator: the working spirit of its people. According to the critics, the photographic quality and strength of many of the shots were let down by pretentious copy, read by one of the voices of the era: Teófilo Martínez. Altogether, many saw a promising future in this film for this young film-maker, who continued working as a director over the following decades on many films and advertisements, including four featurelength films. He also kept his ties with the Bilbao festival during the sixties and seventies, when he was a jury member on several occasions and he submitted numerous films to the competition, winning second prize for fiction in 1978 with A salto de mata.

1961, 10’, DOK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

Bilbo hiriari buruzko iritzi ezberdinak modu arinean eta estilo poetiko batekin ezagutzera eman nahi dituen saiakera zinematografikoa da: industria, portua, berun-koloreko zerua, ibaia, Abra, kaleetako giroa etab. Eta hori guztia, biztanle guztiek lan egiteko duten jarrera baikorrarekin batera. Un ensayo cinematográfico que quiere plasmar de una forma fugaz y con un estilo poético diversas impresiones de la ciudad de Bilbao: la industria, el puerto, el cielo plomizo, la ría, el Abra, el bullicio de sus calles, etc.; todo ello con el denominador común del espíritu de trabajo de sus gentes. A film essay aiming to capture briefly and with a poetic style various impressions about the city of Bilbao: the industry, the port, the leaden sky, the river, the Abra bay, the noisy streets… Everything with the working spirit of its people as single common denominator.

Zuzendaritza / Dirección / Director Raúl Peña Gidoia / Guión / Screenplay Raúl Peña, Carlos Serrano, Carlos Puerto Muntaketa / Montaje / Editing José Luis Peláez Soinua / Sonido / Sound Eduardo Fernández Musika / Música / Music Enrique Artigao, Vicente Molina Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Víctor Monreal Ekoizpena / Producción / Production Documento Films Kontaktua / Contacto / Contact Filmoteca de Catalunya, Mariona Bruzzo mbruzzo@gencat.cat

BILBOKO OROITZAPENAK / MEMORIAS DE BILBAO SALA BBK

ARRIAGA

Bilboko 60ko hamarkadako oroitzapenak, Raúl Peñarekin

Andoni Elezcano

188

189


(I FEEL A LIFELONG BULLET...) 2007, 2', ANI ESTONIA

Denboraren poderioz, buruaren atzealdean kokatutako balak freskotasuna galtzen du. Bala sentitzen duenak sentsazioaren argitasuna galtzen du, baita lo dagoenean ere. Pertsona hori euforiko dago. Una bala en la parte posterior de la cabeza pierde su frescura con el tiempo. Quien nota la bala pierde la nitidez de la sensación, incluso durmiendo. Dicha persona está eufórica. A bullet in the back of the head loses its freshness with time. The person feeling the bullet loses the sharpness of the feeling. Even while sleeping. The person is ecstatic.

Olga Pärn

TUUKRID VIHMAS

ELU ILMA GABRIELLA FERRITA

(DIVERS IN THE RAIN) 2010, 23’21”, ANI ESTONIA

(LIFE WITHOUT GABRIELLA FERRI) 2008, 43’45”, ANI ESTONIA Zuzendaritza / Dirección / Director Olga Pärn, Priit Pärn Animazioa / Animación / Animation Tarmo Vaarmets, Marje Ale, Ülle Metsur, Annely Põldsaar, Tiina Ubar-Sauter Gidoia / Guión / Screenplay Priit Pärn Muntaketa / Montaje / Editing Olga Pärn, Priit Pärn Soinua / Sonido / Sound Horret Kuus Musika / Música / Music Erkki-Sven Tüür Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Marje-Ly Liiv Ekoizpena / Producción / Production Eesti Joonisfilm Studio Banatzailea / Distribución / Distribution Eesti Joonisfilm Studio Kalev Tamm, kalev@joonisfilm.ee

190

Zuzendaritza / Dirección / Director Priit Pärn, Olga Pärn Animazioa / Animación / Animation Olga Pärn, Priit Pärn Gidoia / Guión / Screenplay Priit Pärn, Olga Pärn Muntaketa / Montaje / Editing Priit Pärn, Olga Pärn Soinua / Sonido / Sound Tiina Andreas Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Olga Pärn and Priit Pärn Off-eko Ahotsak / Voz en off / Voive over Marko Matvere, Oxana Agarkova Ekoizpena / Producción / Production Eesti Joonisfilm Studio Banatzailea / Distribución / Distribution Eesti Joonisfilm Studio Kalev Tamm, kalev@joonisfilm.ee

Gizon batek eta emakume batek jolas erotiko eta sentsual bat hasi dute. Tentsioak gora egiten du, bakarrik ez daudela konturatzen diren arte. Badirudi baten bat dagoela haien arreta eske, baina egia beste bat da.

Istorio hau urpekari profesional den gizon bati eta gauez dentista gisa lan egiten duen emakume bati buruzkoa da. Haien musuak agur-musuak dira beti. Gizonak urpean igeri egitera joan behar du, emakumea nekatuta dago eta lo egiteko premia dauka.

Un hombre y una mujer inician un juego erótico y sensual. La tensión aumenta hasta que se dan cuenta de que no están solos. Hay alguien que reclama su atención. Es lo que parece en un primer momento, pero la verdad es otra.

Esta es la historia de un submarinista profesional y una dentista nocturna. Sus besos son siempre besos de despedida. Él tiene que salir a bucear, ellla está cansada y necesita dormir.

He and she starting with sensual and erotic game. The tension is growing, but then it’s coming out that they are not alone. There is somebody, who need their attention. It seems like this at first, but it is not the final truth.

This is a story about an everyday diver and a night dentist. Their kisses are always good-bye kisses. He is a diver and he has to dive. She is tired and has to sleep.

Zuzendaritza / Dirección / Director Priit Pärn, Olga Pärn Animazioa / Animación / Animation Tarmo Vaarmets, Marje Ale, Ülle Metsur, Tiina Ubar-Sauter Gidoia / Guión / Screenplay Priit Pärn Muntaketa / Montaje / Editing Priit Pärn, Olga Pärn Soinua / Sonido / Sound Horret Kuus Musika / Música / Music Hakon Austbo (Gnossiennes 11.No 5, Erik Satie) Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Marje-Ly Liiv Ekoizpena / Producción / Production Eesti Joonisfilm Studio Banatzailea / Distribución / Distribution Eesti Joonisfilm Studio Kalev Tamm, kalev@joonisfilm.ee

EPAIMAHAIKIDEEI OMENALDIA / HOMENAJE AL JURADO SALA BBK

GUGGENHEIM

MA KUKLAS TUNNEN

191


SALA BBK JON SISTIAGA

LA MARA VIDA 2014, 54’, DOK ESPAINA / ESPAÑA / SPAIN Zuzendaritza / Dirección / Director Jon Sistiaga Gidoia / Guión / Screenplay Jon Sistiaga Muntaketa / Montaje / Editing La Caña Brothers Soinua / Sonido / Sound Daniel Rodrigo Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Herman Zin Contramedia Films Ekoizpena / Producción / Production Teresa Ortiz Banatzailea / Distribución / Distribution Prisa TV, Jorge Ortiz de Landazury Kontaktua / Contacto / Contact comunicacion@canalplus.es

Hondurasen 19 hilketa daude egunero eta gerrarik ez badago ere, munduko herrialderik biolentoena da. Kontrolik gabeko eremua da, ia 7.000 hildako urtero, indarkeria jada ez da tresna, helburua baizik. AEB helmuga duten drogaz betetako hegazkinen %90 Hondurasetik pasatzen da, eta bertan narko kolonbiar eta mexikarrek marak azpikontratatzen dituzte, zeintzuek, lurralde eta narkomenudeoarengatik gupidarik gabeko gerra hasi duten. Ankerrena, odolzaleena edo gaiztoena nor den argi usteko marek arerioen pandilletako gazteei burua mozten diete edota txikitu egiten dituzte; hori da oraintxe bizitzen ari diren indarkeria nihilista eta bortitza. Honduras, con 19 asesinatos al día, es el país sin guerra más violento del mundo. Un territorio descontrolado, con casi 7000 muertos al año, donde la violencia ya no es un medio, sino el mismísimo fin. El 90% de los vuelos con droga que van para EE.UU. pasan por Honduras, donde los narcos colombianos y mexicanos han subcontratado a las maras, quienes han iniciado una guerra despiadada por el territorio y el narcomenudeo. Una violencia nihilista y brutal donde las Maras descuartizan o decapitan a jóvenes de las pandillas enemigas para enviar mensajes de quien es el más feroz, el más sanguinario, o el más malo. Honduras, with 19 murders a day, is the most violent non-warzone country in the world. A territory that is out of control, with almost 7,000 deaths a year, where violence is no longer a means, but the very end in itself. 90% of flights with drugs heading towards the United States pass through Honduras, where Colombian and Mexican drug traffickers have subcontracted the Maras, who have started a merciless war over territory and drugs. Nihilistic and brutal violence where the Maras dismember or behead youths from enemy gangs to send messages about who is the fiercest, the bloodiest or the baddest.

192


NETWORKING ZINEMATOGRAFIKOA NETWORKING CINEMATOGRÁFICO FILM NETWORKING


FILM NETWORKING

NETWORKING ZINEMATOGRAFIKOA

NETWORKING CINEMATOGRÁFICO

FILM NETWORKING

Euskal Produktoreen Elkarteak (EPE-APV) ZINEBI 56an aurkeztuko du, lehenbizikoz, ikus-entzunezko ekoizpenean eta ekoizpen zinematografikoan lan egiteko prozedura berritzaile hori. Izan ere, sektore horiek aurrera egin dezaten ezinbestekoa da profesionalen arteko harremanetan prozesu berriak baliatzea eta ezaupide berriak jasotzea. Zehazki, bilera bat egingo dute azaroaren 20an, eta ikus-entzunezkoen industriako aditu eta espezialistak bilduko dira, dauzkaten proiektu, kezka eta esperientziak konpartitzeko, zer interes komun dauzkaten jakiteko eta lankidetzaestrategia berriak sustatzeko. Ikus-entzunezkoen gure industriako profesionalen eta azaleratzen ari diren profesional berrien topaketa bat da, eta informazio- eta komunikazio-teknologia berriak sektorean nola aplikatu aztertuko dute, besteak beste.

La Asociación de Productores Vascos Vascos (EPE-APV) presenta por primera vez en ZINEBI 56 este novedoso procedimiento de trabajo en el campo de la producción cinematográfica y audiovisual, un sector en el que la experimentación de nuevos procesos de relación entre sus profesionales y el continuo aprendizaje de nuevos conocimientos son necesidades básicas para su propia supervivencia. Se trata de una reunión, que tendrá lugar el próximo 20 de noviembre, en la que se darán cita diferentes expertos y especialistas de la industria audiovisual para intercambiar proyectos, inquietudes y experiencias, identificar intereses comunes e impulsar nuevas estrategias de colaboración. Es un encuentro abierto a los profesionales de nuestra industria audiovisual y a sus nuevos valores emergentes, así como a la aplicación en el sector de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

The Association of Basque Producers (EPE-APV) introduces for the first time in ZINEBI 56 this new work process in cinema and audiovisual production, a sector where the experimentation of new relations between their professionals and the continuous learning are two basic needs for its own survival. On November 20, experts from the audiovisual industry will meet up in order to share projects, exchange impressions and experiences, identify common interests and promote new collaboration strategies. It is an open meeting to professionals of our audiovisual industry and their new emerging values, aiming to implement new technologies of information and communication in the sector.

Hainbat profesionalek parte hartuko dute: aktore, zuzendari, gidoigile, FX digitaleko aditu, ekoizle, 3D/VFXeko aditu, ilustratzaile muntatzaile, gizarte-hedabideen kudeatzaile, ekoizpeneko buru, fotografia-zuzendari, zuzendaritza-laguntzaile, kamera-operadore eta abarrek, hain zuzen ere. Topaketa Norberto Ramos ekoizle eta zuzendariak koordinatuko du. Ramos zinema independenteko ekoizle aditua da eta askotariko sortze-lanak egin ditu zirkuitu komertzial handietatik kanpo, apropos. Era horretako ekoizpen-lanak dira azkena egin dituen hauek: Hienas (2011), Summertime (2012) eta Faraday (2013). Gainera, bideoklip, publizitate-spot eta telebista-saioetan lan egin du, errealizadore gisa.

Topalekua: Kupula aretoa. Campos Elíseos Antzokia.

196

Participarán actores, directores, guionistas, expertos en las FX digitales, productores, expertos en 3D/VFX, ilustradores, montadores, social media managers, jefes de producción, directores de fotografía, ayudantes de dirección, operadores de cámara, etc. El encargado de coordinar el encuentro será el productor y director Norberto Ramos, un experto en la producción de cine independiente que ha desarrollado diversas y muy creativas formas de trabajo voluntariamente situadas fuera de los grandes circuitos comerciales. Algunas de sus producciones de este carácter son las recientes Hienas (2011), Summertime (2012) y Faraday (2013). Además, ha trabajado como realizador de videoclips, spots publicitarios y programas de televisión.

Lugar del encuentro: Sala Cúpula. Teatro Campos Elíseos.

Actors, directors, screenplay writers, digital FX experts, producers, 3D/VFX experts, illustrators, film editors, social media managers, line producers, cinematographers, director assistants, camera operator, etc. will participate there. The producer and director Norberto Ramos will moderate the meeting, an expert in production of independent cinema who has developed several and very creative work process willingly placed outside the big commercial circuits. Some of his productions following these lines are the recent Hienas (2011), Summertime (2012) and Faraday (2013). Moreover, he is director of music videos, advertisements and TV programs.

Meeting place: Sala Cúpula. Teatro Campos Elíseos.


ZINEBIGELA


2013, 94’, ANI ALEMANIA / GERMANY

2013, 90’, ANI ESPAINA / ESPAÑA / SPAIN Zuzendaritza / Dirección / Director Maite Ruiz de Austri Animazioa / Animación / Animation Carlos Varela Gidoia / Guión / Screenplay Juan Velarde, Maite Ruiz de Austri Muntaketa / Montaje / Editing Mario Pilarte Soinua / Sonido / Sound Mili Vizcaíno, Pedro Calero Musika / Música / Music Pedro Calero Argazkigintza / Fotografía / Cinematography María Terrazas Ekoizpena / Producción / Production Extra Extremadura de Audiovisuales, S.A Banatzailea / Distribución / Distribution Barton Films, Susana Losada, susana.barton@bartonfilms.com

Zientzialari oso azkarrez eta zoroez osatutako talde batek erabakitzen du Lurra planeta baketsua bihurtzeko tresna egokiaren bila taldekideetako bat bidaltzea; zoriontasunez betetako tokia izan dadin. Lucius Dumb zientzialaria aukeratzen dute, gaztea, lotsatia eta pertsona ona da. Luciusek El Profesor (Irakaslea) eta El Comandante (Komandantea) ezagutzen ditu bidean, espaziontzia izorratuta duten bi estralurtar atsegin.

Afrikako oihanera egindako espedizioan John Greystoke eta emazteak helikoptero istripu bat izan eta hil egiten dira. J.J. seme txikiak, Tarzan izenarekin ere ezaguna, bizirik ateratzea lortzen du. Gorila talde batek umea aurkitu eta haietako bat balitz bezala hartzen dute. Mutilak oihaneko arauak ikasten ditu eta ez du gizakiekin inolako harremanik, gazte izan eta Jane Porter liraina ezagutzen duen arte.

Un grupo de científicos muy inteligentes y muy locos decide que uno de ellos salga en busca de un instrumento que permita convertir la Tierra en un planeta pacífico, en el que reine la felicidad. El elegido es Lucius Dumb, un científico joven, tímido y bondadoso. Por el camino, Lucius conoce al Profesor y al Comandante, dos simpáticos extraterrestres que han tenido una avería en su nave.

Durante una expedición a la jungla de África, John Greystoke y su mujer fallecen en un accidente de helicóptero. Sólo su hijo pequeño J.J., también conocido como Tarzán, sobrevive. Un grupo de gorilas descubre al niño y lo acoge como si fuera uno de ellos. El niño aprende las leyes de la jungla sin tener contacto con ningún otro ser humano hasta que, ya convertido en un joven, se encuentra con la hermosa Jane Porter.

A group of clever and fool scientists decides to send one of them on the quest of an instrument which will let the Earth being a peaceful planet where happiness will reign. Lucius Dumb is the choosen one: he is young, shy and kind. On his way, Lucius meets The Professor and The Captain, two friendly aliens whose spacecraft is broken down.

John Greystok and his wife pass away in a helicopter crash during an expedition in the African jungle. Their son J.J., as knows as Tarzan, survives. The kid will be discovered and adopted by a group of apes that teach him the rules of the jungle without any contact with human beings. Once Tarzan becomes a young man, he meets the beautiful Jane Porter.

Zuzendaritza / Dirección / Director Reinhard Klooss, Andrea Boari, Kirstin Boettcher, Primoz Boncina, Luca Cantani Animazioa / Animación / Animation Henning Baumeister, Gidoia / Guión / Screenplay Reinhard Klooss, Jessica Postigo, Yoni Brenner (Novel: Edgar Rice Burroughs) Muntaketa / Montaje / Editing Alexander Dittner Soinua / Sonido / Sound Alexej Ashkenazy Musika / Música / Music David Newman Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Markus Eckert Ekoizpena / Producción / Production Henning Ahlers Banatzailea / Distribución / Distribution Entertainment One, Fernando Gómez, fgomez@entonegroup.com

EL PEQUEÑO MAGO

ZIPI Y ZAPE Y EL CLUB DE LA CANICA

2012, 80’, ANI ESPAINA / ESPAÑA / SPAIN

2013, 92’, FIK ESPAINA / ESPAÑA / SPAIN

Zuzendaritza / Dirección / Director Roque Cameselle Animazioa / Animación / Animation Douglas Alves Ferreira, Toni Torrenteras Gidoia / Guión / Screenplay Roque Cameselle Muntaketa / Montaje / Editing Fernando Pardo Soinua / Sonido / Sound Alberto Castro Musika / Música / Music Miguel Cordeiro, Marc Timón Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Animation Aktoreak / Intérpretes / Cast Alfonso Agra, Maria del Carmen Aguado, Cristina Aldrey, Ignacio Aramburu Ekoizpena / Producción / Production Deboura Cinema Banatzailea / Distribución / Distribution Barton Films, Susana Losada, susana.barton@bartonfilms.com

Zuzendaritza / Dirección / Director Oskar Santos Gidoia / Guión / Screenplay Jorge Lara, Oskar Santos, Francisco Roncal Muntaketa / Montaje / Editing Carolina Martinez Urbina Soinua / Sonido / Sound Aitor Berenguer, José Caldararo, Alfredo Díaz, Iñaki Díez Musika / Música / Music Fernando Velázquez Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Josu Inchaustegi Aktoreak / Intérpretes / Cast Raúl Rivas, Daniel Cerezo, Javier Gutiérrez, Álex Angulo, Claudia Vega, Marcos Ruiz, Fran García, Javier Cifrián, Christian Mulas, Joseba Apaolaza, Santi Ugalde, Alberto López Ekoizpena / Producción / Production Zeta Cinema / Mod Producciones / Antena 3 Films / Kowalski Films Banatzailea / Distribución / Distribution The Walt Disney Company, Antonio Serrano, antonio.serrano@disney.com

Normandiako pirata batzuek Pedro Cabaledoren ontzia asaltatzen dute, baina semeak, Bietio Dubidosok, kortsarioek izututa alde egitea lortzen du magiaren bidez. Gertakari horren ondoren, haren ospea hedatu egiten da, Destreza (Trebezia) lagun bereiziezina ezagutzen du eta guztien miresmena lortzen du. Hiriaren jaun eta jabe den Juan apezkipuak aldiz, ez dio koldarkeria basailuen aurrean agerian utzi izana barkatuko.

Zipi eta Zape biki bihurriak Esperanza (itxaropena) izeneko barnetegira eramaten dituzte, jolasak debekatuta dituen ikastegia. Bertan Club de la Canica (Puxtarrariaren Kluba) sortuko dute, helduen autoritateari aurre egingo dion haur-erresistentzia. Haien inteligentziari, balentriari eta adiskidetasunean duten fede itsuari esker, Zipi, Zape eta taldeko beste kideek ikastegiak ezkutatzen duen sekretua deskrubituko dute eta bizitzako abenturarik zirraragarriena biziko dute.

Unos piratas normandos asaltan el barco de Pedro Cabaledo, pero su hijo Bieito Dubidoso consigue, recurriendo a la magia, que los corsarios huyan despavoridos. A raíz de ello, su fama se extiende, conoce a Destreza, su inseparable compañera y se gana la admiración de todos. Sin embargo el obispo Juan, dueño y señor de la ciudad, no le perdonará que haya puesto en evidencia su cobardía delante de sus vasallos.

Zipi y Zape, dos traviesos mellizos, son internados en el Esperanza, un colegio donde los juegos están prohibidos. Allí fundarán el Club de la Canica, la resistencia infantil que desafiará la autoridad de los adultos. Gracias a su inteligencia, su valentía y su inquebrantable fe en la amistad, Zipi y Zape y el resto del club descubrirán un secreto que se oculta en el colegio y vivirán la aventura más emocionante de sus vidas.

Some Norman pirates board the vessel of Pedro Cabaledo until his son Bieito Dubidoso, armed with his magic powers, manages to get them expelled. From then on, Bietio gets renowned, meets his inseparable friend Destreza (Dexterity), and everyone admires him. However, Bishop Juan, lord and master of the city, will not forgive Bieito for showing him as a coward to his vassels.

Naughty twins Zipi & Zape are sent to the Esperanza (hope), a school where playgames are forbidden. They form the Marble Gang, the children’s resistance in order to defy the adults’ authority. Guided by intelligence, bravery and unbreakable faith in friendship, Zipi & Zape and the gang will unveil a secret hidden within the school and end up having the most exciting adventure of their lives.

ZINEBIGELA

SALAS GOLEM ALHÓNDIGA ARETOAK 200

TARZÁN

EL EXTRAORDINARIO VIAJE DE LUCIUS DUMB

201


IKUSLEA IN FABULA ESPECTADOR IN FABULA SPECTATOR IN FABULA


ESPECTADOR IN FABULA

SPECTATOR IN FABULA

CÁMARA DE SEGURIDAD

ZINEBI 56rako Ikuslea in fabula atalaren bosgarren edizioa antolatu dugu. Atal hori euskal idazleen kontakizun laburrez osatua dago. Idazle horiek zinema literatura-gaitzat hartu eta, euskaraz zein gaztelaniaz, pelikulen eta hitzen arteko harremanaz zer ikuspegi duten adierazten digute urtero: zinemakontakizunak, zinemara joaten den jendeari buruzko istorioak, bizitza kamera baten bitartez begietsi nahi duen jendearen gaineko kontaketak... Istorio horietan guztietan, funtsean, zinema atze-oihala da, eta Bilbo eszenatoki berdingabea.

ZINEBI 56 incluye en su catálogo la quinta entrega de Espectador in fabula, una serie de narraciones breves en las que los escritores vascos, en castellano o en euskera, nos ofrecen cada año su visión del cine como tema literario, su particular manera de contemplar la relación de las películas con las palabras… historias de cine, historias sobre gente que va al cine o que quiere mirar la vida a través de una cámara, historias, en fin, en las que el cine puede ser solo un vago telón de fondo y Bilbao puede constituir un escenario inigualable.

The ZINEBI 56 catalogue includes the fifth part of Spectator in fabula, a series of short stories where Basque writers give us – every year, in Basque or in Spanish – their vision of film as a literary theme, their particular way of contemplating the relationship between films and words... stories of film, stories of people who go to the cinema or who want to look at life through a camera, stories – ultimately – where film may in itself be a vague backdrop and Bilbao an unbeatable stage.

En la esquina de la calle Máximo Aguirre con Gran Vía vio una moneda de dos euros en el suelo. Le pegaba de lleno la luz de una farola y brillaba con una insistencia irreal, excesiva, como si no fuera de este mundo. Pero lo era, y se la guardó en el bolsillo. Y se fue de allí contento de pronto, reconfortado, con la impresión de invulnerabilidad de los que se sienten elegidos por la suerte, a salvo entre sus brazos. Un golpe de suerte se dice, pero en realidad es una caricia, así la percibía, como un tacto suave. Y ya era hora de que le tocara a él.

Aurten Luisa Etxenike idazlearen kontakizuna izango dugu gozagai. Etxekinke Donostian jaio zen 1957an eta eleberri hauek argitaratu ditu: El detective de sonidos (2011), El ángulo ciego (Premio Euskadi, 2009), Los peces negros (2005), Vino (2000), El mal más grave (1997) eta Efectos secundarios (1996). Baita kontakizun-bilduma hauek ere: Ejercicios de duelo (2001) eta La historia de amor de Margarita Maura (1990). Etxenikeren kontaketak, gainera, antologia ugaritan agertu dira, besteak beste Inmaculada Pertusak eta Nancy Vosbrugek argitaratutako Un deseo propio. Antología de escritoras españolas contemporáneas delakoan. Horrez gain, itzultzaile-lanetan ere aritu da, eta honako idazle hauen hainbat obra itzuli ditu: Jacques Roubaud (Algo negro), Claude Lanzmann (Alguien vivo pasa), Virginie Linhart (Después de los campos, la vida) eta Jean-Michel Maulpoix (La cabeza de Paul Verlaine).

Este año presenta su relato la escritora Luisa Etxenike. Nacida en San Sebastián en 1957, ha publicado las novelas El detective de sonidos (2011), El ángulo ciego (Premio Euskadi, 2009), Los peces negros (2005), Vino (2000), El mal más grave (1997) y Efectos secundarios (1996), así como las colecciones de relatos Ejercicios de duelo (2001) y La historia de amor de Margarita Maura (1990). Sus relatos han sido incluidos en numerosas antologías, entre ellas Un deseo propio. Antología de escritoras españolas contemporáneas, editada por Inmaculada Pertusa y Nancy Vosbrug. Además, ha traducido a Jacques Roubaud (Algo negro), Claude Lanzmann (Alguien vivo pasa), Virginie Linhart (Después de los campos, la vida) y Jean-Michel Maulpoix (La cabeza de Paul Verlaine).

This year, the writer Luisa Etxenike tells us her story. Born in San Sebastián in 1957, she has published the novels El detective de sonidos (2011), El ángulo ciego (Euskadi Literatura Sariak, 2009), Los peces negros (2005), Vino (2000), El mal más grave (1997) and Efectos secundarios (1996), along with the collections of short stories Ejercicios de duelo (2001) and La historia de amor de Margarita Maura (1990). Her short stories have formed part of numerous anthologies, including Un deseo propio. Antología de escritoras españolas contemporáneas, edited by Inmaculada Pertusa and Nancy Vosbrug. Furthermore, she has translated Jacques Roubaud (Algo negro – Quelque chose noir), Claude Lanzmann (Alguien vivo pasa – Un vivant qui passe), Virginie Linhart (Después de los campos, la vida – Après les camps, la vie) and JeanMichel Maulpoix (La cabeza de Paul Verlaine – La tête de Paul Verlaine).

Duela urte batzuetatik, sortze-idazketako tailer bateko eta Un mundo de escritoras literaturajaialdiko zuzendaria da. Frantziako Gobernuak, 2007an, Arteen eta Letren Ordenako Zaldunaren saria eman zion, eta Donostiako Udalak, 2013an, Hiritar Merituaren Domina. Gure katalogorako gaztelaniaz idatzi du kontakizun bat: Cámara de seguridad. Kontakizun horretan, segurtasun-zaindari batek kameren monitoreak zaintzen ditu; haren begietan, bizitza monotonoa eta batere interesik gabea da. Gau batean, ordea, kalean aurkitutako txanpon baten eta bidegabe sartutako ezezagun baten ondorioz, bidaia intimo bat egingo du eta erabat aldatuko da.

Desde hace varios años dirige un taller de escritura creativa y es directora del festival literario Un mundo de escritoras. En 2007 recibió del Gobierno francés la distinción de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras y en 2013 el Ayuntamiento de San Sebastián le concedió la Medalla al Mérito Ciudadano. Su narración para nuestro catálogo, escrita en castellano, se titula Cámara de seguridad y es la historia de un guarda de seguridad que vigila los monitores de las cámaras, ante cuyos ojos la vida transcurre monótona y sin aliciente. Pero una noche, una moneda recogida en la calle y la intrusión de un desconocido le empujarán a un viaje íntimo del que saldrá definitivamente transformado.

For several years now, she has directed a creative writing workshop and is the director of the literary festival Un mundo de escritoras. In 2007, she was awarded the distinction of Chevalier d’Ordre des Arts et des Lettres by the French government and, in 2013, the San Sebastián City Council awarded her the Medalla al Mérito Ciudadano. Her story for our catalogue, written in Spanish, is called Cámara de seguridad and it is the story of a security guard who watches camera monitors, and before whose eyes life flows by monotonously and with no incentive. But, one night, a coin found on the street and the intrusion of a stranger will push him into an intimate journey from which he will emerge definitively transformed.

A Begoña Marañón

Al entrar en la plaza Moyúa el aire de la noche le pareció distinto también, como “recién caído del cielo” fue la expresión que le vino a la cabeza y eso le hizo sonreír. Igual que esa moneda que acaba de encontrar, estaba recién hecha, se veía, aún sin usar. Nadie la había tocado antes, se veía. Venía directamente de la fábrica de hacer dinero. ¿Se transportaban todavía las monedas como había visto alguna vez en el cine, en bolsas escoltadas por hombres armados? No lo sabía, y además hacía tiempo que no veía una de esas películas de acción que contagiaban las ganas de correr y correr, y no parar. Daba igual. Lo importante era que esa moneda... la sacó del bolsillo y la miró con detenimiento, por una cara, por la otra, por el canto que estaba lleno de rayitas perfectamente alineadas; lo importante era que aquella moneda estaba recién hecha, que no había pasado antes por las manos de nadie. Y ya era hora de que le tocara algo para estrenar a él que lo tenía todo de segunda mano, incluso ese trabajo al que se dirigía. Un trabajo sin declarar, sin mencionar siquiera, que cumplía dos días a la semana en lugar de otro, con el uniforme de otro; de un amigo que los martes y los jueves acudía a un encuentro amoroso sin el que no podía vivir: “Es que no puedo, chico, te lo juro. Te pago el sueldo íntegro de las dos noches. Yo hago una primera ronda para que me graben las cámaras de seguridad y luego nos cambiamos el uniforme ahí mismo. No hay cámaras ni en la garita ni en el baño. Te relevo a las cinco pero te pago el sueldo íntegro. Sólo tienes que sentarte delante de los monitores, y ya está. Para cuando vengan las mujeres de la limpieza, yo ya estaré de vuelta. Es que no puedo, chico, es que me tiene loco. Si pasara algo, que no va a pasar, si pasa algo me llamas al móvil. Pero nunca pasa nada. Lo he intentado, te lo juro, pero no puedo. No hagas ronda ni nada, con las cámaras basta. Si pasa algo, antes de moverte o de hacer cualquier cosa, me llamas al móvil. Es que estoy loquito, chico, te lo juro”. Su vida había sido hasta esa noche una vida de segunda mano; una vida sobada, ajada desde el principio. Como esos muebles que parece que son nuevos sin serlo, porque han estado de exposición en las tiendas y se les ha sentado gente encima, y les han pasado manos por encima, y comentarios por encima, y por eso los venden más baratos. Había llevado hasta ese momento una vida ajada y más barata también. Pero algo había cambiado, apretó la moneda intacta, reluciente, en su mano; algo iba a cambiar. La garita del guarda de seguridad estaba en la planta baja del edificio, pero entró allí como si en vez de bajar a un sótano subiera a una azotea. Se guardó la moneda en el bolsillo. Cuando su amigo se marchó, después de darle las indicaciones habituales, se puso el uniforme, se sentó delante del mostrador de los monitores e intentó hacer lo de siempre: sacar el móvil, ponerse a jugar a Candy crush o a Silabeando, y parar de vez en cuando para echar un vistazo a las pantallas. Pero esa noche no le apetecía lo de siempre, porque se sentía distinto. Para empezar no soportaba ya el olor de ese uniforme: una mezcla del detergente, la colonia y el sudor de su amigo. No soportaba más respirarse con el olor de otro. Se levantó, se quitó la camisa del uniforme y se puso su camiseta. Luego metió la cara por debajo de la tela y respiró hondo. Él no usaba colonia; porque eran caras, y además nunca había encontrado una que le apeteciera de verdad. En las mujeres sí le gustaba el perfume, pero eso era otra historia. Hacía mucho que no estaba tan cerca de una mujer como para sentirlo y reconocerlo. Colgó la camisa en la taquilla y volvió a su puesto. No le apetecía jugar con el móvil. Los monitores seguían vacíos, “ridículamente” vacíos. Y se sorprendió a sí mismo por pensarlo de ese modo, con esa palabra. Como si esas cosas sólo pudiera pensarlas otra persona. Pero no era un pensamiento de segunda mano, sino al contrario, recién estrenado; y además sólo suyo. Gracias a la moneda. La sacó del bolsillo y se puso a contemplarla con detenimiento, fijándose en todos los detalles: el círculo dorado en el centro, el

204

mapa en relieve de Europa, el collar de estrellitas sobre el canto. Nunca había mirado una moneda con tanta atención, en realidad nunca había mirado con mucha atención nada. Pero ahora distinguía cada signo y sabía que todos servían para algo, para diferenciar sobre todo las monedas verdaderas de las falsas. La colocó con cuidado sobre la mesa. La moneda estaba llena de detalles y todos tenían una razón y un sentido. Los monitores, en cambio, seguían vacíos; ¿qué sentido podía tener vigilar la nada? Tampoco aguantaba ya la visión de la porra sobre el mostrador, así que se levantó y fue a encerrarla en el armario. Cuando volvió a sentarse, notó el cambio. En el monitor del local 5 D había entrado alguien, un hombre que se movía despacio pero con tranquilidad, como si estuviera al aire libre. Acercó su cara al monitor; aquel hombre llevaba una mochila pequeña y un bulto redondo debajo del brazo. Por un instante pensó en coger el móvil y avisar a su amigo. Pero vio la moneda sobre el mostrador, reluciente al lado del teléfono, y no se movió. Dejó que el hombre eligiera un rincón lejos de la ventana iluminada desde la calle, desenrollara un saco de dormir, sacara de la mochila un termo y un objeto indistinguible que besó antes de colocar en suelo, y se acostara. El no había mirado nunca nada con demasiado detenimiento, pero a aquel hombre le miró dormir. Y dormía con un sueño apacible, como si en vez de en un sitio prestado, prohibido, estuviera en una casa en la que podía estar sin problema. Y pensó que aquel hombre podía dormir allí con tanta tranquilidad porque era alguien que se atrevía, alguien que tomaba decisiones, que en algún lugar había trabajado duro para ahorrar dinero y pagarse un viaje en un barco normal o a lo mejor en una patera, jugándose el tipo. Que aquel hombre se atrevía y luchaba por conseguir algo más, una vida distinta. Él le miraba dormir, velaba atentamente aquel sueño que llenaba el monitor, que le daba sentido, mientras las otras pantallas permanecían vacías. La vida de aquel hombre estaba llena como la moneda que se había encontrado, repleta de marcas y de signos para distinguir lo verdadero de lo falso. Aquel hombre también estaba lleno de detalles que distinguían su vida verdadera de las vidas que no valían nada, ésas en las que uno no se movía, no se atrevía, sólo esperaba que la suerte le cayera del cielo. Como vivir metido en un monitor vacío. Ya no lo soportaba. Eran las cuatro y media, a las cinco llegaría su amigo. Cogió la moneda, la apretó fuerte en su mano, para sentir su marca. Y se acercó al hombre, haciéndose notar; no quería asustarle. No se asustó, se incorporó tranquilamente. –Tienes que marcharte ahora. Enseguida vendrá el guarda de otro turno. “De otro mundo” estuvo a punto de decir, y eso le hizo sonreír de nuevo. Dos sonrisas en una misma noche. Era un hombre más o menos de su edad, unos veinte años largos. Cuando acabó de recoger sus cosas, le tendió la moneda: –Para que desayunes algo. Llévatela. Te cambia la suerte. El hombre hizo un signo de asentimiento con la cabeza, como si lo entendiera, cogió el dinero y se marchó. Se cambió enseguida de ropa y esperó a su amigo fuera de la garita.–Un inmigrante ha entrado en uno de los locales de la primera planta. Le he dejado dormir –¿Estás loco? Se habrá grabado todo. ¿Por qué no me has llamado? –No tendría donde ir, si no, no se habría metido en un sitio como éste. Y además he pensado que le tenía envidia. –A uno que actúa, que se atreve. No como yo. Antes de que vinieras he ido a despertarle. –¿Me estás diciendo que te has puesto delante de la cámara? –Bórralo todo y di que no han grabado, que no ha pasado nada. –En menudo lío me has metido. –De todas maneras no voy a venir más. Estoy harto de vigilar la nada.

ESPECTADOR IN FABULA / IKUSLEA IN FABULA

ESPECTADOR IN FABULA / IKUSLEA IN FABULA

IKUSLEA IN FABULA

Salió a la calle. Ya entendía por qué el aire, que era el de siempre, parecía distinto, limpio, como sin estrenar. Llevaba aún en la mano el tacto de la moneda y una pequeña marca cerca de los dedos. Parecía otro aire porque lo respiraba con la alegría, con la seguridad de los que saben orientarse hacia la fortuna.

Luisa Etxenike

205


EGITARAUA PROGRAMA PROGRAMME


Ostiralak 14 Viernes

Larunbatak 15 Sábado GOLEM / ALHÓNDIGA (Sala 7)

TEATRO ARRIAGA ANTZOKIA

JOSÉ LUIS VILORIA

ESPAÑA

DOC 12’05’’

AL DOILEA JOC (THE SECOND GAME)

NAZIOARTEKO LEHIAKETA / CONCURSO INTERNACIONAL 1 VILLA DOLORES (MARIA ELORZA / EUSKADI DOC 13’00’’ MAIDER FERNÁNDEZ / AITOR GAMETXO) ASIER ALTUNA KOLDO ALMANDOZ IBON ANTUÑANO AITOR GUTIÉRREZ GREGORIO MURO / MIKEL MURO LANDER CAMARERO

EUSKADI EUSKADI EUSKADI EUSKADI EUSKADI EUSKADI

FIC ANI DOC FIC ANI FIC

13’00’’ 10’00’’ 7’00’’ 16’00’’ 14’00’’ 30’00’’

Larunbatak 15 Sábado 17:30h EUSKAL INFORMAGARRIAK / INFORMATIVAS CINE VASCO 1 JULEN AGIRRE EGIBAR EUSKADI ANI 2’30’’ LÁZARO LOUZAO EUSKADI DOC 19’00’’ UNAI GÁRATE EUSKADI FIC 7’00’’ TALDE-LANA / EUSKADI ANI 5’30’’ OBRA COLECTIVA JOSÉ FERNÁNDEZ DE LA SOTA / EUSKADI DOC 35’00’’ JON BAÑUELOS ASUMENDI JUAN CARLOS IDIRIN EUSKADI DOC 22’00’’

20:00h NAZIOARTEKO LEHIAKETA / CONCURSO INTERNACIONAL 2 CORDELIAS WASHINGTONIA THE BIGGER PICTURE IMRAAN, C/O CARROM CLUB NELSA ONEMORETIME OM AMIRA

GRACIA QUEREJETA KONSTANTINA KOTZAMANI DAISY JACOBS UDITA BHARGAVA FELIPE GUERRERO Vualá! de Animaciones (JOSÉ GONZÁLEZ / TONET CALABUIG / ELISA MARTÍNEZ) NAJI ISMAIL

ESPAÑA GRECIA G.BRETAÑA ALEMANIA COLOMBIA ESPAÑA

FIC FIC ANI DOC FIC ANI

25’00’’ 24’00’’ 7’00’’ 14’00’’ 13’00’’ 5’00’’

EGIPTO DOC 25’00’’

22:30h NAZIOARTEKO LEHIAKETA / CONCURSO INTERNACIONAL 3 LA PASIÓN DE JUDAS VOID CROW SEM CORAÇÃO HAPPY & GAY SOUNDS OF BLIKKIESDORP AÏSSA

DAVID PANTALEÓN RODRÍGUEZ RIVERO MILAD ALAMI / AYGUL BAKANOVA YOAV SEGAL NARA NORMANDE / TIÃO LORELEI PEPI LAURENCE BONVIN CLÉMENT TRÉHIN-LALANNE

ESPAÑA DINAMARCA G.BRETAÑA BRASIL CANADÁ SUIZA FRANCIA

DOC 10’00’’ FIC 17’00’’ ANI 5’00’’ FIC 26’00’’ ANI 10’00’’ DOC 25’00’’ FIC 8’00’’

GOLEM / ALHÓNDIGA (Sala 5) INFOWORLD: GUZTIAK ZIREN NIRE SEME-ALABAK / 17:30h TODOS ERAN MIS HIJOS SÉKMÉS METAI (LUCKY YEAR) HINDI TAO HINDI HAYOP ORDINARY DAY NEZEK (DAMAGE) LA CASONA EN AOÛT

88’00’’

CORNELIU PORUMBOIU

RUMANIA

97’00’’

DIVERS IN THE RAIN OLGA / PRIIT PÄRN LIFE WITHOUT GABRIELLA FERRI OLGA / PRIIT PÄRN I FEEL THE LIFE-LONG BULLET OLGA / PRIIT PÄRN

ESTONIA ESTONIA ESTONIA

ANI 23’21’’ ANI 43’45” ANI 2’00”

20:00h BERTOKO BEGIRADAK. MIRADAS DESDE EUSKADI CARLOS JUÁREZ

EUSKADI

DOC 96’00’’

RIMANTAS GRUODIS LITUANIA DENNIS EMPALMADO FILIPINAS MYAT MIN KHANT / SU SU HLAING / POLONIA MIN MIN HEIN NAN / OO HLAING KYAW / ZAY YA / THET HTOO MAYA MEIRI ISRAEL JULIETTE TOUIN CUBA JENNA HASSE SUIZA

DOC 28’00’’ FIC 20’00’’ DOC 13’20’’

FIC 10’00’’ DOC 24’00’’ FIC 10’00’’

LANBROA AZTARNAK CUESTIÓN DE PESO AGOSTO SIN TI BIRJINIANORI BISITA PATROCINIO EIN LAND SANT ROMÀ DE SAU MONTES BOCINEROS PLUMBUM WUDANG: BIDEAREN AZTARNAK

MIKEL ZATARAIN MIKEL ZATARAIN MARISOL GIL LA CHICAS DE PASAIK LA CHICAS DE PASAIK IGONE ARREITUNANDIA IGONE ARREITUNANDIA MAWATRES MAWATRES HODEI TORRES / MARIO ANGULO HODEI TORRES

EUSKADI EUSKADI EUSKADI EUSKADI EUSKADI EUSKADI EUSKADI EUSKADI EUSKADI EUSKADI EUSKADI

DOC 5’00” DOC 8’00” DOC 20’00” DOC 23’00” DOC 4’00” DOC 5’00” DOC 6’00” DOC 4’00” DOC 5’00” DOC 9’00” DOC 4’00”

CARLOS IGLESIAS / XABIER AGIRRE EUSKADI

58’00”

Igandeak 16 Domingo

MIKEL CLEMENTE AITOR ARREGI NACHO RODRÍGUEZ LANDER OTAOLA / IÑAKI REYNA KOTE CAMACHO IRENE BAU ALGIS ARLAUSKAS SANTIAGO RON / MARITXU ARROYO

ALOIS NEBEL

TOMÁŠ LUŇÁK

MANUEL ABRAMOVICH LUIS E. DOÑAS CÉCILE DUCROCQ HAJIME IZUKI

CAROLINA ASTUDILLO

ESPAÑA

DOC

7’00’’

LEANDRO AFONSO MIILOSZ MARGANSKI DIANA MONTERO HAN FENGYU JOHNNY MA SARAH SAIDAN

BRASIL POLONIA CUBA SINGAPUR EE.UU. FRANCIA

FIC ANI DOC FIC FIC ANI

19’00’’ 7’00’’ 15’00’’ 25’30’’ 19’00’’ 13’00’’

EL ROSTRO (THE FACE)

REP. CHECA

ANI 84’00’’

ARGENTINA CUBA FRANCIA JAPÓN

DOC FIC FIC FIC

19’00’’ 19’30’’ 29’00’’ 35’00’’

GUSTAVO FONTÁN

ARGENTINA

64’00’’

BEN RIVERS / BEN RUSSELL

ESTONIA

98’00’’

GUGGENHEIM MUSEOA

MŌ HITOTSU NO KYŌIKU HIROKAZU KOREEDA JAPÓN (LESSONS FROM A CALF) NIHONJIN NI NARITAKATTA... HIROKAZU KOREEDA JAPÓN (I WANTED TO BE JAPANESE...)

DOC 47’00” DOC 47’00”

20:00h OHOREZKO MIKELDIA / MIKELDI DE HONOR: CECILIA ROTH ADOLFO ARISTARAIN

DOC 14’00’’ FIC 15’00’’ ANI 2’00’’ DOC 22’00’’ FIC 8’00’’ ANI 5’00’’

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

FIC FIC FIC

15’00’’ 15’00’’ 18’00’’

HAUNTED HỏA LÒ SAFARI HISTORIA DE UN OSO NAE PASARAN NIGHTHAWKS HIPOPOTAMY BYE-BYE STAR-FIZZ MEMORÁNDUM

RYAN WHITE GERARDO HERRERO GABRIEL OSORIO FELIPE BUSTOS SIERRA GIANPAOLO LUPORI PIOTR DUMALA CHARLINE BRANGER JUAN MILLARES ALONSO

DOC FIC ANI DOC FIC ANI FIC DOC

10’00’’ 15’00’’ 10’00’’ 14’00’’ 14’00’’ 12’30’’ 13’00’’ 21’00’’

EE.UU. ESPAÑA CHILE G.BRETAÑA CHINA POLONIA BÉLGICA ESPAÑA

GOLEM / ALHÓNDIGA (Sala 5)

SUBSTANZ LE DERNIER MIMIKRY SABALEROS OLD IRON WOMAN GRAMINOIDS GLAD (HUNGER) 57º NORTH

SEBASTIAN MEZ DIANE SARA KLÁRA BŘICHÁČKOVÁ IGOR GALUK ANASTASIA POLUKHINA DEMELZA KOOIJ / LARS KOENS PETRA ZLONOGA NICK JONES

ALEMANIA FRANCIA REP.CHECA ARGENTINA RUSIA G.BRETAÑA CROACIA G.BRETAÑA

DOC FIC ANI DOC FIC DOC ANI DOC

14’00’’ 26’00’’ 5’00’’ 13’00’’ 18’00’’ 6’00’’ 6’00’’ 14’06’’

20:00h HURBILEKO IRUDIAK / IMÁGENES PRÓXIMAS

18:00h HIROKAZU KOREEDA

MARTÍN (HACHE)

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

17:30h INFOWORLD: MUGARIK GABEKO MUNDUA / EL MUNDO SIN LÍMITES

20:00h BEAUTIFUL DOCS A SPELL TO WARD OFF THE DARKNESS

XACIO BAÑO NATXO LÓPEZ CHEMA RODRÍGUEZ POSY FERMÍN SALES JULIUS RICHARD IVÁN RAMÍREZ / JUAN CARLOS ARNIZ / ANA RODRÍGUEZ ALMUDENA VERDES DURA VÍCTOR FORNIÉS ÓSCAR BERNÀCER

20:00h NAZIOARTEKO LEHIAKETA / CONCURSO INTERNACIONAL 6

GOLEM / ALHÓNDIGA (Sala 5)

17:30h BEAUTIFUL DOCS

17:30h NAZIOARTEKO LEHIAKETA / CONCURSO INTERNACIONAL 4

DOC 60’00’’

17:30h ESPAINAKO INFORMAGARRIAK / INFORMATIVAS ESPAÑOLAS 1

SER E VOLTAR EUSKADI DOC 15’00’’ PASE PRIVADO EUSKADI FIC 16’00’’ FORGED EUSKADI ANI 4’00’’ EL VIAJE GLAUBER EUSKADI FIC 16’00’’ BLUE(S) LINE(S) EUSKADI ANI 6’00’’ DESPORTISTAS EUSKADI DOC 7’00’’ EUSKADI FIC 17’00’’ LAS RAZONES DE ELENA EUSKADI DOC 23’00’’ LA PESTE BIKINI

GOLEM / ALHÓNDIGA (Sala 7)

GOLEM / ALHÓNDIGA (Auditorio) EL DESEO DE LA CIVILIZACIÓN (NOTAS PARA EL GRAN VUELO) HABEAS CORPUS ARS MORIENDI ABECÉ LAST TRIP HOME GRAND CANAL BEACH FLAGS

TXANDA, EL RELEVO DE SAN MAMÉS ZARAUTZEN EROSI ZUEN A LIFESTORY PREGUNTADOR DON MIGUEL NIRE AITAREN ETXEA NOSOTROS BIDE BERRIAK: ELIKADURA BURUJABETZA EUSKAL HERRIAN

LA REINA LA TRUCHA LA CONTRE-ALLÉE KAGO NO NAKA

CONCIERTO DOCTOR DESEO

DOC 7’00” DOC 12’00” DOC 14’00” DOC 62’00”

GOLEM / ALHÓNDIGA (Auditorio)

GOLEM / ALHÓNDIGA (Auditorio)

INFOWORLD: EMAKUME BAT EMAKUME BAT DA / 20:00h UNA MUJER ES UNA MUJER

21:00h

DOC 12’00”

Astelehenak 17 Lunes

17:30h HURBILEKO IRUDIAK / IMÁGENES PRÓXIMAS

20:00h BERTOKO BEGIRADAK. MIRADAS DESDE EUSKADI DOCTOR DESEO: BUSCO EN TUS LABIOS

TORNİSTAN AYCE KARTAL TURQUÍA ANI 4’00’’ JA ARRIBA EL TEMPS JORGE TUR MOLTÓ ESPAÑA VIERNES 20:15 AGUSTÍN BURGHI ARGENTINA DOC 9’00’’ DE REMENAR LES CIRERES COLECTIVO LOS HIJOS ESPAÑA OS MENINOS DO RIO JAVIER MACIPE ESPAÑA / FIC 14’00’’ KARAOKE ESPAÑA PORTUGAL Viernes 4 martes 8 NURIA CUBAS ESPAÑA HOME SWEET HOME STÉPHANE PACCOLAT / FRANCIA ANI 10’00’’ 58 ore de întoarcere JAVIER CARDENETE ESPAÑA ALEJANDRO DIAZ / TOTES LES LLAVORS SEMBRADES TALDE-LANA / OBRA COLECTIVA ESPAÑA PIERRE CLENT / (TODAS LAS SEMILLAS SEMBRADAS) ROMAIN MAZEVET #ZINERGENTZIAK14 GAUR HEMEN! WILD ZWIJN (WILD BOAR) WILLEM BAPTIST PAÍSES BAJOS DOC 26’00’’ 20:00h (Zinegileen presentziaz - Con la presencia de los directores) MIKE PETROS SILVESTROS G.BRETAÑA FIC 8’00’’ TALDE-LANA / OBRA COLECTIVA EUSKADI BENDITO MACHINE V - JOSSIE MALIS ESPAÑA ANI 12’00’’ ERRAUTSAK PULL THE TRIGGER NO TE VOY A DEJAR SOLA EDUARDO GIRALT BRUN VENEZUELA FIC 15’00’’ ŁAŹNIA (BATHS) TOMEK DUCKI POLONIA ANI 4’00’’

22:30h EUSKAL INFORMAGARRIAK / INFORMATIVAS CINE VASCO 2

SALA BBK #ZINERGENTZIAK14 GAUR HEMEN! 18:00h (Zinegileen presentziaz - Con la presencia de los directores)

GOLEM / ALHÓNDIGA (Auditorio) OIARTZUN LOS SERES SOMBRÍOS ORDU ERDI SAILOR’S GRAVE TRAVESÍA DE BILBAO EN ARKADIA KURT

BÉLGICA

GUGGENHEIM MUSEOA NAZIOARTEKO EPAIMAHAIKIDEEI OMENALDIA / 18:00h HOMENAJE AL JURADO INTERNACIONAL

RODAR HASTA AL FIN

SALA BBK KIMU BERDEAK / BROTES VERDES 18:00h (Zinegileen presentziaz - Con la presencia de los directores)

20:00h NAZIOARTEKO LEHIAKETA / CONCURSO INTERNACIONAL 5 TEDODORA ANA MIHAI

20:00h BEAUTIFUL DOCS

OHOREZKO MIKELDIA / MIKELDI DE HONOR: CECILIA ROTH

IRUDI MINTZATUEN HIZTEGI POETIKOA SOROA HUBERT LE BLONEN AZKEN HEGALDIA PETER HOLLYWOOD ANÓMALO TEMPO INVERSO A SERIOUS COMEDY

WAITING FOR AUGUST

Igandeak 16 Domingo

GOLEM / ALHÓNDIGA (Auditorio)

17:30h BEAUTIFUL DOCS

20:00h EMANALDI BEREZIAK / PROYECCIÓNES ESPECIALES VIVIR UN SUEÑO

Igandeak 16 Domingo

ARGENTINA

OLD MAN MANQUE DE PREUVES VILLAGE MODÈLE HANNAH ÉLEVAGE DE POUSSIÈRE

LEAH SHORE HAYOUN KWON HAYOUN KWON ASHLEIGH VAILLANCOURT SARAH VANAGT

USA FRANCIA FRANCIA CANADÁ BÉLGICA

ANI 6’00” ANI-DOC 10’00” ANI-DOC 10’00” ANI 11’09” DOC 47’00”

FIC 134’00’’

20:00h HURBILEKO IRUDIAK / IMÁGENES PRÓXIMAS CRULIC, THE PATH TO BEYOND ANCA DAMIAN RUMANIA / POLONIA

208

ANI-DOC 73’00”

209


Astearteak 18 Martes

Astelehenak 17 Lunes GOLEM / ALHÓNDIGA (Sala 7)

GOLEM / ALHÓNDIGA (Auditorio)

17:30h BEAUTIFUL DOCS

20:00h NAZIOARTEKO LEHIAKETA / CONCURSO INTERNACIONAL 7

OUTTAKES FROM THE LIFE OF A HAPPY MAN

JONAS MEKAS

EE.UU.

68’00’’

20:00h BEAUTIFUL DOCS NAOMI CAMPBEL

NICOLÁS VIDELA / CAMILA JOSÉ DONOSO CHILE

83’00’’

SALA BBK EPAIMAHAIKIDEEI OMENALDIA / 20:00h NAZIOARTEKO HOMENAJE AL JURADO INTERNACIONAL LA MARA VIDA

JON SISTIAGA

ESPAÑA

DOC 54’00’’

19:30h EUSKAL FILMAK LEHIAKETAN / PELICULAS VASCAS A CONCURSO VILLA DOLORES (MARÍA ELORZA / MAIDER FERNÁNDEZ / AITOR GAMETXO) ASIER ALTUNA KOLDO ALMANDOZ IBON ANTUÑANO AITOR GUTIÉRREZ GREGORIO MURO / MIKEL MURO LANDER CAMARERO

ÁLVARO GIMÉNEZ SARMIENTO LUIS PALOMINO JASON JAMESON / JAMES HALL FÁBIO BALDO / TICO DIAS DAHEE JEONG MARICARMEN MERINO CHUN-KYU PARK

EUSKADI EUSKADI EUSKADI EUSKADI EUSKADI EUSKADI EUSKADI

DOC 13’00’’ FIC ANI DOC FIC ANI FIC

13’00’’ 10’00’’ 7’00’’ 16’00’’ 14’00’’ 30’00’’

LA TRANCHÉE CARGO CULT REALITY 2.0 I LOVE HOOLIGANS LE LABYRINTHE IMMERSION GREENFIELDS

CLAUDE CLOUTIER BASTIEN DUBOIS VÍCTOR OROZCO JAN-DIRK BOUW MATHIEU LABAYE HARUN FAROCKI TALDE-LANA / OBRA COLECTIVA

FANGO

17:30h BEAUTIFUL DOCS

ZINEBILAB RUMANIA / POLONIA

ANI-DOC 73’00”

11:30h ZINEBILAB. MAHAINGURUA / MESA REDONDA ELEBERRI GRAFIKO GARAIKIDEAREN ERRONKA ETA BEREZITASUNAK RETOS Y PARTICULARIDADES ACTUALES DE LA NOVELA GRÁFICA ISABEL FRANC / SUSANNA MARTIN / FERNANDO TARANCÓN / MIGUEL GALLARDO / JAVIER DE ISUSI • MODERA: M. MARTÍ FREIXAS

120’00’’

20:00

ZINEBILAB. POLIEDROA GERRAREN ITZALPEAN / 18:00h POLIEDRO A LA SOMBRA DE LA GUERRA

KARE NO INAI HACHIGATSU GA (AUGUST WITHOUT HIM)

CANADA FRANCIA ALEMANIA / MÉXICO PAÍSES BAJOS BÉLGICA ALEMANIA FRANCIA

ANI 6’00” ANI 12’00’’ ANI-DOC 11’00’’ ANI-DOC 12’00’’ ANI 9’00’’ DOC 20’00’’ ANI 7’30’’

Astearteak 18 Martes

NADAV SCHIRMAN

ALEMANIA / G.BRETAÑA / ISRAEL 101’00’’

SERGEI LOZNITSA

UCRANIA / PAÍSES BAJOS

130’00’’

SOLASALDIA / COLOQUIO SHIKASHI - FUKUSHI KIRISUTE NO JIDAI NI (HOWEVER…)

HIROKAZU KOREEDA

JAPÓN

DOC 78’00”

HIROKAZU KOREEDA

JAPÓN

DOC 47’00”

17:30h ESPAINAKO INFORMAGARRIAK / INFORMATIVAS ESPAÑOLAS 2 ESPAÑA ESPAÑA

18:00h BERTOKO BEGIRADAK. MIRADAS DESDE EUSKADI OSKAR BAÑUELOS

EUSKADI

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

ANI 14’00’’ DOC 29’00’’ FIC 30’00’’

ESPAÑA

FIC

16’00’’

15:00h ZINEBILAB. TAILERRA / TALLER 120’00’’

EUSKADI

DOC-FIC 50’00’’

DOC 15’00’’

AITOR ARREGI NACHO RODRÍGUEZ LANDER OTAOLA / IÑAKI REYNA KOTE CAMACHO IRENE BAU ALGIS ARLAUSKAS SANTIAGO RON / MARITXU ARROYO

EUSKADI FIC 16’00’’ EUSKADI ANI 4’00’’ EUSKADI FIC 16’00’’ EUSKADI ANI 6’00’’ EUSKADI DOC 7’00’’ EUSKADI FIC 17’00’’ EUSKADI DOC 23’00’’

DOC 70’00”

BERTHA GAZTELUMENDI

EUSKADI

DOC 41’00”

EHUko ARTE EDERRETAKO FAKULTATEA / FACULTAD DE BELLAS ARTES UPV 9:30h

ZINEBILAB

ALOIS NEBEL

TOMÁŠ LUŇÁK

REP. CHECA

ANI 84’00’’

CONFERENCIA: LA NOVELA GRÁFICA. CLAVES SOBRE EL NUEVO CÓMIC

PEPO PÉREZ

BEGOÑA VICARIO / J. M. MATEOS URBINA “MACIUS”

Asteazkenak 19 Miércoles Ostegunak 20 Jueves

17:30h ESPAINAKO INFORMAGARRIAK / INFORMATIVAS ESPAÑOLAS 3 TAKE ME TO THE MOON LA GALLINA EL LADRÓN DE CARAS ASEGURADA DE INCENDIOS TODO UN FUTURO JUNTOS TERCERA CLASE JAMÓN Y PIÑA CONTEMPLATION

ORIOL MARTÍNEZ / ENRIC RIBES MANEL RAGA JAIME MAESTRO AUGUSTO MARTÍNEZ TORRES PABLO REMÓN COLECTIVO LEFT HAND ROTATION ROCÍO PIN-ART / KIKO LASTRA JAIME REFOYO / XESCO PLA

GOLEM / ALHÓNDIGA (Sala 1)

ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

DOC FIC ANI DOC FIC DOC

15’00’’ 17’00’’ 12’00’’ 22’00’’ 16’00’’ 16’00’’

ESPAÑA ESPAÑA

FIC DOC

9’30’’ 7’00’’

TANT QU’IL NOUS RESTE DES FUSILS À POMPE LYSTOPAD (FALLEN LEAVES) GIANT MAGIC MILES EL VALLE INTERIOR SIMULACRA

CAROLINE POGGI / JONATHAN VINEL MASHA KONDAKOVA SALLA TYKKÄ AUDREY LAM ALEJANDRO TELÉMACO TARRAF IVANA BOŠNJAK / THOMAS JOHNSON

FRANCIA

FIC

30’00’

UCRANIA FINLANDIA G.BRETAÑA ARGENTINA CROACIA

FIC DOC FIC FIC ANI

21’00’’ 13’00’’ 16’00’’ 16’00’’ 8’00’’

JOSÉ CELESTINO CAMPUSANO

ARGENTINA

FIC 206’00”

17:30h BEAUTIFUL DOCS OSSAMA MOHAMMED / WIAM SIMAV BEDIRXAN

SIRIA

90’00’’

GOLEM / ALHÓNDIGA (Sala 7) EUSKADI

EUSKADI

20:00h NEGAR FRANKO EGINGO ZUEN GURE AITAK

TALLER DE ROTOSCOPIA

EAU ARGENTÉE, SYRIE AUTOPORTRAIT

MIKEL CLEMENTE

FERNANDO LÓPEZ DE CASTILLO

15:00h ZINEBILAB

GOLEM / ALHÓNDIGA (Sala 7) OLGA RUIZ

SAL DEL SÁHARA

11:30h ZINEBILAB

KOADERNOTIK KOMIKIRA DEL CUADERNO AL CÓMIC SUSANNA MARTIN

FANTASMAS DE LA RUTA

19:30h EUSKAL INFORMAGARRIAK / CINE VASCO TXANDA, EL RELEVO DE SAN MAMÉS ZARAUTZEN EROSI ZUEN A LIFESTORY PREGUNTADOR DON MIGUEL NIRE AITAREN ETXEA NOSOTROS BIDE BERRIAK: ELIKADURA BURUJABETZA EUSKAL HERRIAN

11:30h ZINEBILAB. HURBILEKO IRUDIAK / IMÁGENES PRÓXIMAS

DOC 54’00”

AULA DE CULTURA DE ALGORTA

DOC 12’00’’ FIC 13’00’’

18:00h BERTOKO BEGIRADAK. MIRADAS DESDE EUSKADI

ANI 6’00” ANI-DOC 10’00” ANI-DOC 10’00” ANI 11’09” DOC 47’00”

GOLEM / ALHÓNDIGA (Sala 5) 17:30h JOSE CELESTINO CAMPUSANO-REN POVERO ZINEMA / EL CINE POVERO DE JOSÉ CELESTINO CAMPUSANO

SALA BBK

HISTORIAS DE MUJERES. LA COPLA DEL DESAMOR

USA FRANCIA FRANCIA CANADÁ BÉLGICA

20:00h NAZIOARTEKO LEHIAKETA / CONCURSO INTERNACIONAL 8

20:00h

GOLEM / ALHÓNDIGA (Auditorio)

210

FIC 107’00”

20:00h

30 URTE KOLPEZ KOLPE

CARLOS ESCOLANO GARCÍA GUILLERMO ALCALÁ- SANTAELLA LLORENS GIOVANNI MACCELLI ALEXIS DELGADO BURDALO JAVIER BARBERO MARTIN GUERRA ESTEL DÍAZ

ARGENTINA

BEAUTIFUL DOCS

MAIDAN

LEAH SHORE HAYOUN KWON HAYOUN KWON ASHLEIGH VAILLANCOURT SARAH VANAGT

GOLEM / ALHÓNDIGA (Auditorio)

18:00h HIROKAZU KOREEDA

ANIMAZIO DOKUMENTAL BATEN EKOIZPEN ETA ERREALIZAZIOARI BURUZ HIZKETAN 120’00’’ ACERCA DE LA PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE UN DOCUMENTAL DE ANIMACIÓN

KUNSTKAMMER LA PETITE FILLE JUAN Y LA NUBE TRES MUJERES LOS INVENCIBLES FORD ESCORT

ANI 6’00” ANI 12’00’’ ANI-DOC 11’00’’ ANI-DOC 12’00’’ ANI 9’00’’ DOC 20’00’’ ANI 7’30’’

GUGGENHEIM MUSEOA

15:00h ZINEBILAB. ANCA DAMIAN TAILERRA / TALLER ANCA DAMIAN

CLAUDE CLOUTIER BASTIEN DUBOIS VÍCTOR OROZCO JAN-DIRK BOUW MATHIEU LABAYE HARUN FAROCKI TALDE-LANA / OBRA COLECTIVA

THE GREEN PRINCE

OLD MAN MANQUE DE PREUVES VILLAGE MODÈLE HANNAH ÉLEVAGE DE POUSSIÈRE

SALA BBK

HITZALDIA: DOKUMENTAL HEDATUA: PENTSAMOLDE KONPLEXUAREN ESTETIKA 120’00’ CONFERENCIA: DOCUMENTAL EXPANDIDO: ESTÉTICA DEL PENSAMIENTO COMPLEJO JOSEP MARIA CATALÀ

CANADA FRANCIA ALEMANIA / MÉXICO PAÍSES BAJOS BÉLGICA ALEMANIA FRANCIA

JOSÉ CELESTINO CAMPUSANO

9:30h

LA TRANCHÉE CARGO CULT REALITY 2.0 I LOVE HOOLIGANS LE LABYRINTHE IMMERSION GREENFIELDS

18’00’’ 15’00’’ 7’00’’ 23’00’’ 7’00’’ 16’00’’ 25’00’’

GOLEM / ALHÓNDIGA (Sala 5) JOSE CELESTINO CAMPUSANO-REN POVERO ZINEMA / 20:00h EL CINE POVERO DE JOSÉ CELESTINO CAMPUSANO

GOLEM / ALHÓNDIGA (Sala 7)

ANCA DAMIAN

ESPAÑA DOC MÉXICO FIC G.BRETAÑA ANI BRASIL DOC FRANCIA ANI MÉXICO FIC COREA DEL SUR FIC

17:30h HURBILEKO IRUDIAK / IMÁGENES PRÓXIMAS

EHUko ARTE EDERRETAKO FAKULTATEA / FACULTAD DE BELLAS ARTES UPV CRULIC, CAMINO AL MÁS ALLÁ

EHUko ARTE EDERRETAKO FAKULTATEA / FACULTAD DE BELLAS ARTES UPV ZINEBILAB. IRUDIKATU EZIN DENA IRUDIKATZEA / 9:30h REPRESENTAR LO IRREPRESENTABLE

GOLEM / ALHÓNDIGA (Sala 5)

AULA DE CULTURA DE ALGORTA

IRUDI MINTZATUEN HIZTEGI POETIKOA SOROA HUBERT LE BLONEN AZKEN HEGALDIA PETER HOLLYWOOD ANÓMALO TEMPO INVERSO A SERIOUS COMEDY

ELENA ASINS - GÉNESIS EL ÚLTIMO VELO ONE NIGHT IN HELL GERU MAN ON THE CHAIR BELLA MOULD

Asteazkenak 19 Miércoles

Astearteak 18 Martes

20:00h BEAUTIFUL DOCS REMINE, EL ÚLTIMO MARCOS M. MERINO ESPAÑA MOVIMIENTO OBRERO

101’00’’

17:30h EUSKAL INFORMAGARRIAK / INFORMATIVAS CINE VASCO 3 MAGISTER IN MEMORIAM AIO MAMBA BEAT S.O.S. LA CURVA AZARES GIVING ME A CHANCE BECAS AZKUNA ¿Y SI NO FUERA DE CAMPO? MORIR EN MADRID. ACTO II ILUSIÓN, UN DOCUMENTAL DE LA MAGIA EN BILBAO

JOSI SIERRA ORRANTIA ASIER SUSTAETA ZABALA ZURIÑE GOIKOETXEA NIKO BASQUEZ ARITZEDER ARREGUI NACHO RODRÍGUEZ / GINA THORSTENSEN ARACELI SÁNCHEZ

EUSKADI EUSKADI EUSKADI EUSKADI EUSKADI EUSKADI

DOC 26’00’’ FIC 10’00’’ FIC 4’00’’ FIC 3’00’’ FIC 6’00’’ ANI 4’00’’

EUSKADI

FIC

JOSEPH GORDILLO IMANOL ITUIÑO DE MIGUEL

EUSKADI EUSKADI

DOC 30’00’’ DOC 32’00’’

2’00’’

20:00h NAZIOARTEKO LEHIAKETA / CONCURSO INTERNACIONAL 9 SHIPWRECK MI VIDA ES EL CINE LA CHAIR KURDRJAVKA - PIKKU KIPPURA MAREA ARTA 0,60MG

MORGAN KNIBBE BOGDAN TOMA / FERNANDO CAYO LOUISE LEMOINE TORRÈS / WILLIAM HENNE RISTO-PEKKA BLOM ADAM BREIER ADRIAN SITARU GERARD MARTÍ

PAÍSES BAJOS DOC 15’00’’ ESPAÑA FIC 20’00’’ BÉLGICA

ANI 15’00’’

FINLANDIA CUBA RUMANIA ESPAÑA

DOC 5’00’’ FIC 15’00’’ FIC 19’00’ FIC 14’00’’

GOLEM / ALHÓNDIGA (Sala 5) INFOWORLD: VAGARÁS SOBRE LA TIERRA / 17:30h LURREAN ALDERRAI IBILIKO ZARA XENOS MAHDI FLEIFEL G.BRETAÑA / DOC DINAMARCA / GRECIA LE MIRACLE JULIETTE SOUBRIER FRANCIA FIC THE SHEEPHERDER’S DAUGHTERS JUDY IROLA EE.UU. DOC PANJ KALAMEH BISHTAR MOHAMMAD ALI HOSEINI IRÁN FIC SAN ZANSÈT YO JONATHAN DIMAIO EE.UU. FIC (HAITIAN CREOLE)

12’00’’

19’00’’ 20’00’’ 26’00’’ 10’00’’

GUGGENHEIM MUSEOA 20:00h HIROKAZU KOREEDA SOSHITE CHICHI NI NARU HIROKAZU KOREEDA (DE TAL PADRE, TAL HIJO) OHOREZKO MIKELDIA EMATEA / ENTREGA MIKELDI DE HONOR

JAPÓN

FIC 120’00”

211


Ostegunak 20 Jueves

Ostiralak 21 Viernes

GOLEM / ALHÓNDIGA (Sala 5)

TEATRO ARRIAGA ANTZOKIA

JOSE CELESTINO CAMPUSANO-REN POVERO ZINEMA / 20:00h EL CINE POVERO DE JOSÉ CELESTINO CAMPUSANO VIL ROMANCE

JOSÉ CELESTINO CAMPUSANO

ARGENTINA

20:00h EMANALDI BEREZIAK / PROYECCIÓNES ESPECIALES FIC 105’00”

GOLEM / ALHÓNDIGA (Sala 7)

MÁS ALLÁ DE BILBAO RAÚL PEÑA ESPAÑA DOC 10’31’’ SARI BANAKETA ETA PALAMARES-a / ENTREGA DE PREMIOS Y PROYECCIÓN DEL PALMARÉS

Larunbatak 22 Sábado

17:30h BEAUTIFUL DOCS NATIONAL GALLERY FREDERICK WISEMAN

FRANCIA / EE.UU. / GRAN BRETAÑA

180’00’’

18:00h PALMARES-aren PROIEKZIOA / PROYECCIÓN PALMARÉS

GOLEM / ALHÓNDIGA (Sala 6)

Ostiralak 21 Viernes

20:00h BERTOKO BEGIRADAK. MIRADAS DESDE EUSKADI NEXT MUSIC STATION: LEBANON FERMIN MUGURUZA QATAR / EUSKADI

TEATRO ARRIAGA ANTZOKIA

DOC 104’00”

TEATRO ARRIAGA ANTZOKIA 20:00h EMANALDI BEREZIAK / PROYECCIÓNES ESPECIALES MÁS ALLÁ DE BILBAO RAÚL PEÑA ESPAÑA DOC 10’31’’ SARI BANAKETA ETA PALAMARES-a / ENTREGA DE PREMIOS Y PROYECCIÓN DEL PALMARÉS

GUGGENHEIM MUSEOA 18:00h HIROKAZU KOREEDA KIOKU GA USHINAWARETA TOKI (WITHOUT MEMORY)

HIROKAZU KOREEDA

JAPÓN

DOC 84’00”

GUGGENHEIM MUSEOA 20:00h EMANALDI BEREZIAK / PROYECCIÓNES ESPECIALES UNDER SNOW

ULRIKE OTTINGER

JAPÓN / ALEMANIA DOC-EXP 103’00’’

SALA BBK 20:00h BERTOKO BEGIRADAK. MIRADAS DESDE EUSKADI LAS MÁS MACABRAS DE LAS VIDAS LOS DEMENCIALES CHICOS ACELERADOS

KIKOL GRAU

ESPAÑA

DOC 45’00”

KIKOL GRAU

ESPAÑA

DOC 15’00”

SALA CÚPULA ARETOA ZINEMATOGRAFIKOA / 16:00h NETWORKING NETWORKING CINEMATOGRÁFICO

PREZIOAK / PRECIOS

TEATRO CAMPOS ANTZOKIA

TEATRO ARRIAGA ANTZOKIA

20:00h BERTOKO BEGIRADAK. MIRADAS DESDE EUSKADI NO SOY YO, ERES TÚ

IBAN GAZTANBIDE

EUSKADI

DOC 90’00”

BILBOROCK 22:00h #ZINERGENTZIAK14 GAUR HEMEN! ALL ABOUT THE BIRDS (PERFORMANCE+PROYECCIÓN)

SRA. POLAROISKA / VÍCTOR IRIARTE

50’00”

Inaugurazioa / Inauguración Amaiera / Clausura Palmares-aren proiekzioa / Proyección de Palmarés

6€

GOLEM AlhóndigaBilbao

10 sesiorako bono / Bonos de 10 sesiones

4’50 € 35 €

MUSEO GUGGENHEIM

4’50 €

Doako sarrera / Libre acceso SALA BBK BILBOROCK EHU-UPV SALA CÚPULA ARETOA - TEATRO CAMPOS ANTOKIA

TEATRO CAMPOS (No soy yo, eres tú)

212

18 / 22 / 30 €


FILMEEN AURKIBIDEA PELÍCULAS A-Z INDEX OF FILM TITLES


FILMEEN AURKIBIDEA PELÍCULAS A-Z INDEX OF FILM TITLES

0,60mg..................................................................................................22 30 URTE KOLPEZ KOLPE......................................................................173 57º NORTH............................................................................................94 58 ore de întoarcere............................................................................124 A A LIFESTORY.........................................................................................58 A SERIOUS COMEDY............................................................................22 A SPELL TO WARD OFF THE DARKNESS............................................104 ABECÉ...................................................................................................23 AGOSTO SIN TI...................................................................................118 AIO........................................................................................................58 AÏSSA....................................................................................................23 AL DOILEA JOC...................................................................................104 ALL ABOUT “THE BIRDS”...................................................................127 ALOIS NEBEL.......................................................................................134 ANÓMALO............................................................................................24 ARS MORIENDI.....................................................................................24 ARTA.....................................................................................................25 ASEGURADA DE INCENDIOS...............................................................59 AUGUST WITHOUT HIM.....................................................................167 AZARES.................................................................................................59 AZTARNAK..........................................................................................121 B BATHS...................................................................................................38 BEACH FLAGS.......................................................................................25 BECAS AZKUNA ¿Y SI NO FUERA DE CAMPO?...................................60 BELLA....................................................................................................26 BENDITO MACHINE V - PULL THE TRIGGER........................................26 BIDE BERRIAK: ELIKADURA BURUJABETZA EUSKAL HERRIAN..........60 BIKINI....................................................................................................61 BIRJINIANORI BISITA.........................................................................118 BLUE(S) LINE(S).....................................................................................61 BYE-BYE STAR-FIZZ..............................................................................27 C CARGO CULT.......................................................................................136 CENIZAS..............................................................................................123 CONTEMPLATION.................................................................................62 CORDELIAS...........................................................................................27 CROW....................................................................................................28 CRULIC, THE PATH TO BEYOND..........................................................133 CUESTIÓN DE PESO............................................................................119 D DAMAGE...............................................................................................88 DE TAL PADRE, TAL HIJO....................................................................169 DESPORTISTAS.....................................................................................62 DIVERS IN THE RAIN..........................................................................191

216

D DOCTOR DESEO: BUSCO EN TUS LABIOS..........................................173 DON MIGUEL........................................................................................63

H HUBERT LE BLONEN AZKEN HEGALDIA..............................................35 HUNGER................................................................................................94

E EAU ARGENTÉE, SYRIE AUTOPORTRAIT............................................105 EIN LAND............................................................................................117 EL DESEO DE LA CIVILIZACIÓN (NOTAS PARA EL GRAN VUELO)........28 EL EXTRAORDINARIO VIAJE DE LUCIUS DUMB................................200 EL LADRÓN DE CARAS.........................................................................63 EL PEQUEÑO MAGO...........................................................................200 EL ROSTRO..........................................................................................105 EL ÚLTIMO VELO...................................................................................29 EL VALLE INTERIOR...............................................................................29 EL VIAJE GLAUBER...............................................................................64 ELENA ASINS - GÉNESIS......................................................................30 ÉLEVAGE DE POUSSIÈRE....................................................................141 ELU ILMA GABRIELLA FERRITA..........................................................190 EN AOÛT...............................................................................................87 EN ARKADIA KURT...............................................................................64 ERRAUTSAK .......................................................................................123

I

F FALLEN LEAVES....................................................................................39 FANGO.................................................................................................151 FANTASMAS DE LA RUTA..................................................................151 FORD ESCORT.......................................................................................65 FORGED.................................................................................................65 G GERU.....................................................................................................30 GHOSTS OF THE ROAD.......................................................................151 GIANT....................................................................................................31 GIVING ME A CHANCE.........................................................................66 GLAD.....................................................................................................94 GRAMINOIDS........................................................................................95 GRAND CANAL.....................................................................................31 GREENFIELDS......................................................................................138 H HABEAS CORPUS..................................................................................32 HAITIAN CREOLE................................................................................100 HANNAH.............................................................................................141 HAPPY & GAY.......................................................................................32 HAUNTED HỏA LÒ.................................................................................33 HINDI TAO HINDI HAYOP......................................................................87 HIPOPOTAMY........................................................................................33 HISTORIA DE UN OSO..........................................................................34 HISTORIAS DE MUJERES. LA COPLA DEL DESAMOR.......................174 HOME SWEET HOME...........................................................................34 HOWEVER….......................................................................................169

I FEEL A LIFELONG BULLET..................................................................191 I LOVE HOOLIGANS.............................................................................137 I WANTED TO BE JAPANESE..............................................................168 ILUSIÓN, UN DOCUMENTAL DE LA MAGIA EN BILBAO......................66 IMMERSION........................................................................................138 IMRAAN, C/O CARROM CLUB..............................................................35 IRUDI MINTZATUEN HIZTEGI POETIKOA..............................................36

J JA ARRIBA EL TEMPS DE REMENAR LES CIRERES...........................125 JAMÓN Y PIÑA.....................................................................................67 JUAN Y LA NUBE..................................................................................67 K KAGO NO NAKA...................................................................................91 KARAOKE ESPAÑA.............................................................................125 KARE NO INAI HACHIGATSU GA........................................................167 KIOKU GA USHINAWARETA TOKI......................................................167 KUDRJAVKA - PIKKU KIPPURA.............................................................36 KUNSTKAMMER...................................................................................68 L LA CASONA..........................................................................................88 LA CHAIR .............................................................................................37 LA CONTRE-ALLÉE................................................................................91 LA CURVA..............................................................................................68 LA GALLINA..........................................................................................69 LA MARA VIDA...................................................................................192 LA PASIÓN DE JUDAS..........................................................................37 LA PESTE...............................................................................................69 LA PETITE FILLE.....................................................................................70 LA REINA...............................................................................................92 LA TRANCHÉE.....................................................................................135 LA TRUCHA...........................................................................................92 LANBROA ...........................................................................................121 LAS MÁS MACABRAS DE LAS VIDAS...............................................174 LAS RAZONES DE ELENA.....................................................................70 LAST TRIP HOME..................................................................................38 ŁAŹNIA .................................................................................................38 LE DERNIER...........................................................................................95 LE LABYRINTHE..................................................................................137 LE MIRACLE..........................................................................................99 LESSONS FROM A CALF.....................................................................168 LIFE WITHOUT GABRIELLA FERRI.......................................................190 LIKE FATHER, LIKE SON......................................................................169 LOS DEMENCIALES CHICOS ACELERADOS.......................................175

L LOS INVENCIBLES.................................................................................71 LOS SERES SOMBRÍOS.........................................................................71 LUCKY YEAR.........................................................................................89 LYSTOPAD.............................................................................................39 M MA KUKLAS TUNNEN........................................................................191 MAGIC MILES.......................................................................................39 MAGISTER IN MEMORIAM..................................................................72 MAIDAN..............................................................................................106 MAMBA BEAT S.O.S.............................................................................72 MAN ON THE CHAIR............................................................................40 MANQUE DE PREUVES.......................................................................140 MAREA..................................................................................................40 MARTÍN (HACHE)................................................................................161 MÁS ALLÁ DE BILBAO........................................................................189 MEMORÁNDUM...................................................................................41 MI VIDA ES EL CINE..............................................................................41 MIKE......................................................................................................42 MIMIKRY...............................................................................................96 MŌ HITOTSU NO KYŌIKU ................................................................168 MONTES BOCINEROS ........................................................................120 MORIR EN MADRID. ACTO II................................................................73 MOULD..................................................................................................42 MUD....................................................................................................151 MY JOURNEY.......................................................................................44 N NAE PASARAN......................................................................................43 NAOMI CAMPBEL...............................................................................106 NATIONAL GALLERY...........................................................................107 NEGAR FRANKO EGINGO ZUEN AITAK..............................................175 NELSA...................................................................................................43 NEXT MUSIC STATION: LEBANON.....................................................176 NEZEK...................................................................................................88 NIGHTHAWKS.......................................................................................44 NIHONJIN NI NARITAKATTA... ..........................................................168 NIRE AITAREN ETXEA...........................................................................73 NO SOY YO, ERES TÚ.........................................................................176 NO TE VOY A DEJAR SOLA..................................................................44 NOSOTROS...........................................................................................74 O OIARTZUN.............................................................................................74 OLD IRON WOMAN..............................................................................96 OLD MAN............................................................................................139 OM AMIRA............................................................................................45 ONE NIGHT IN HELL..............................................................................45 ONEMORETIME....................................................................................46

217


O ORDINARY DAY....................................................................................89 ORDU ERDI............................................................................................75 OS MENINOS DO RIO...........................................................................46 OUTTAKES FROM THE LIFE OF A HAPPY MAN..................................107 P PANJ KALAMEH BISHTAR....................................................................99 PASE PRIVADO......................................................................................75 PATROCINIO........................................................................................117 PETER HOLLYWOOD.............................................................................47 PLUMBUM..........................................................................................116 PREGUNTADOR.....................................................................................76 R REALITY 2.0.........................................................................................136 REMINE, EL ÚLTIMO MOVIMIENTO OBRERO.....................................108 RODAR HASTA EL FIN.........................................................................177 S SABALEROS..........................................................................................97 SAFARI..................................................................................................47 SAILOR’S GRAVE...................................................................................76 SAL DEL SÁHARA!..............................................................................177 SAN ZANSÈT YO.................................................................................100 SANT ROMÀ DE SAU.........................................................................120 SÉKMÉS METAI ...................................................................................89 SEM CORAÇÃO.....................................................................................48 SER E VOLTAR.......................................................................................77 SHIKASHI... FUKUSHI KIRISUTE NO JIDAI NI....................................169 SHIPWRECK..........................................................................................48 SILVERED WATER, SYRIA SELF-PORTRAIT.........................................105 SIMULACRA..........................................................................................49 SOROA..................................................................................................49 SOSHITE CHICHI NI NARU..................................................................169 SOUNDS OF BLIKKIESDORP.................................................................50 SUBSTANZ............................................................................................97 T TAKE ME TO THE MOON......................................................................77 TANT QU’IL NOUS RESTE DES FUSILS À POMPE................................50 TARZÁN...............................................................................................201 TEMPO INVERSO..................................................................................51 TERCERA CLASE...................................................................................78 THE BIGGER PICTURE...........................................................................51 THE FACE.............................................................................................105 THE GREEN PRINCE............................................................................108 THE SECOND GAME...........................................................................104 THE SHEEPHERDER’S DAUGHTERS...................................................100 TODAS LAS SEMILLAS SEMBRADAS................................................126

218

T TODO UN FUTURO JUNTOS.................................................................78 TORNTORN STAN..................................................................................52 TOTES LES LLAVORS SEMBRADES....................................................126 TRAVESÍA DE BILBAO...........................................................................79 TRES MUJERES....................................................................................79 TUUKRID VIHMAS .............................................................................191 TWISTED ROMANCE..........................................................................152 TXANDA, EL RELEVO DE SAN MAMÉS................................................80 U UNDER SNOW....................................................................................183 UNTER SCHNEE .................................................................................183 V VIERNES 20:15......................................................................................52 Viernes 4 martes 8..............................................................................126 VIL ROMANCE.....................................................................................152 VILLAGE MODÈLE...............................................................................140 VIVIR UN SUEÑO................................................................................187 VOID......................................................................................................53 W WAITING FOR AUGUST......................................................................109 WASHINGTONIA...................................................................................53 WILD BOAR...........................................................................................54 WILD ZWIJN.........................................................................................54 WITHOUT MEMORY...........................................................................167 WUDANG: BIDEAREN AZTARNAK.....................................................116 X XENOS.................................................................................................101 Z ZARAUTZEN EROSI ZUEN.....................................................................80 ZIPI Y ZAPE Y EL CLUB DE LA CANICA...............................................201


AZA 14/21 NOV 2014

BILBO BILBAO

Profile for zinebifestival

ZINEBI 56 - Brochure / Catalogo  

ZINEBI 56 - Brochure / Catalogo  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded