__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Colรณn de Larreategui, 13 - 3ยบ Iz, 48001 Bilbao - Spain Tel. +34 94 424 86 98 / info@zinebi.eus


ANTOLATZAILEAK ETA LAGUNTZAILEAK ORGANIZADORES Y COLABORADORES ORGANIZERS AND COLLABORATORS

2


ANTOLATZAILEAK / ORGANIZADORES / ORGANIZERS

BABESLEAK / PATROCINADORES / SPONSORS

LAGUNTZAILEAK / COLABORADORES / COLLABORATORS


AURKIBIDEA ÍNDICE INDEX Alkatearen aurkezpena. Berriak eta oso berriak............................................................................................................................................................... 7 Presentación del alcalde. Los nuevos y los novísimos Mayor’s presentation. The new and the very new Zinegotziaren aurkezpena. Pantaila zuriak, zinema iluntasunean............................................................................................................................... 11 Presentación de la concejala. Pantallas blancas, cine en la oscuridad Councillor’s presentation. White screens, cinema in the darkness Talde antolatzailea ................................................................................................................................................................................................................ 14 Organización festival Staff Sariak....................................................................................................................................................................................................................................... 15 Premios Awards Nazioarteko Epaimahaiakoak.............................................................................................................................................................................................. 16 Jurado internacional International jury Zinebi first film (ZIFF) epaimahaiakoak.............................................................................................................................................................................. 22 Jurado de zinebi first film (ZIFF) Zinebi first film (ZIFF) jury Fundación SGAE fundazioa epaimahaiakoak................................................................................................................................................................... 26 Jurado de la fundación SGAE fundazioa Fundación SGAE fundazioa jury Atal ofiziala / Nazioarteko lehiaketa.................................................................................................................................................................................. 30 Sección oficial / Concurso internacional Official selection / International competition Infospain, Infoeuskadi........................................................................................................................................................................................................... 70 ZIFF zinebi first film................................................................................................................................................................................................................ 96 Beautiful docs. Munduko film luze dokumentalaren ikuspegia.................................................................................................................................. 106 Beautiful docs. Panorama de largometrajes documentales del mundo Beautiful docs. An overview of feature length documentaries from over the world Lan egin. Borrokatu. Eutsi................................................................................................................................................................................................... 114 Trabajar. Luchar. Resistir Work. Struggle. Resist Ohorezko Mikeldiei omenaldia......................................................................................................................................................................................... 126 Homenaje a los Mikeldi de honor Tribute to the honour Mikeldi awards Jaime Chávarri....................................................................................................................................................................................................... 128 Maitatzearen gorabeherak Las cosas del (mal) querer The things of (bad) love Bahman Ghobadi .................................................................................................................................................................................................. 138 Bahman Ghobadi. Argiaren zain. Bahman Ghobadi. Esperando la luz. Bahman Ghobadi. Waiting for light. Burdinaren eta uraren erretratuak. Bilbo pantailan...................................................................................................................................................... 144 Retratos de hierro y agua. Bilbao en la pantalla Portraits of iron and water. Bilbao on the screen


Euskal zine garaikidearen underground jatorria........................................................................................................................................................... 154 Los orígenes underground del cine vasco contemporáneo The underground origins of contemporary basque cinema Bertoko begiradak. miradas desde euskadi................................................................................................................................................................... 166 Bertoko begiradak. views from the basque country Emanaldi bereziak................................................................................................................................................................................................................ 172 Proyecciones especiales Special screenings Universitas Deustensis. 1943-1944 ikasturtea................................................................................................................................................. 174 Universitas deustensis. curso de 1943-1944 Universitas deustensis. academic year 1943–1944 Digipen Bilbao-n inspiratua, diseinatua eta egina......................................................................................................................................... 178 Inspirado, diseñado y realizado en digipen bilbao Inspired, designed and made in digipen bilbao Bai, lagun, lortu duzu............................................................................................................................................................................................ 182 Alan Griffin, in memoriam (Melbourne, 1947-Bilbao, 2016) Sí, amigo, lo conseguiste Alan Griffin, in memoriam (Melbourne, 1947-Bilbao, 2016) Yes, my friend, you did it Alan Griffin, in memoriam (Melbourne, 1947–Bilbao, 2016) Assalto al cielo...................................................................................................................................................................................................... 186 Sînphonia phantasma........................................................................................................................................................................................... 190 Charlie Mars projection and live performance, powered by Caostica....................................................................................................... 192 Correspondências................................................................................................................................................................................................. 196 Networking zinematografikoa........................................................................................................................................................................................... 200 Networking cinematográfico Film networking Zine kartelak. 100 diseinatzaile espainiar...................................................................................................................................................................... 204 Carteles de cine. 100 diseñadores españoles Cinema posters. 100 spanish designers Zineskola............................................................................................................................................................................................................................... 210 Ikuslea in fabula................................................................................................................................................................................................................... 214 Espectador in fabula Spectator in fabula Egitaraua................................................................................................................................................................................................................................ 220 Programación Programme Filmeen aurkibidea.............................................................................................................................................................................................................. 224 Películas A-Z Index of film titles


ALKATEAREN AURKEZPENA PRESENTACIÓN DEL ALCALDE MAYOR’S PRESENTATION


Aurten ZINEBIren 58. edizioak aurkezten duen programa zabalari gainbegiratua eginez, Mercedes Sosak abesten dituen bertso eder haiek datozkit burura: Cambia el rumbo el caminante / Aunque esto le cause daño / Y así como todo cambia / Que yo cambie no es extraño. Ideia bat da, aldaketarena, azaroaren 18tik 25eko aste honetarako ditugun proposamen ugari eta interesgarriak irakurri ahala gero eta indartsuagoa egiten dena. Nire aburuz, berriro ere argentinar poeta eta abeslariaren hitzak aipatzeagatik, gure Bilboko Film Laburren eta Dokumentalen Nazioarteko Jaialdiari inoiz ez dio kalterik egin aldatzeak; alderantziz, aldatzea ez zaio inoiz arrotza izan. Horrela erakutsi du 58 urteko bizitza luze honetan: film laburren bigarren zinemaldia da dagoeneko Europa mailan, Alemaniako Oberhäusenekoaren atzetik, eta gure artean hirugarrena, Donostiakoarekin eta Valladolidekoarekin batera.

ALDATU, GEU IZATEN JARRAITZEKO

Aldatzeko, lehenik ingurura begiratzea komeni da, eta gero, hanka puntetan jarri behar badugu ere jarrita, urrunago begiratzeko, etorkizunera beiratzea. ZINEBIk urteak daramatza gauza biak batera eginez: alde batetik, zinemaldiak ondo baino hobeto daki bere zeregin nagusienetako bat gure inguruan, hau da, Euskadin, hainbesteko borondatez eta sutsuki egiten diren filmak eta ikus entzunezkoak sustatu eta zabaltzea dela. Horretarako, hiru urte daramatza ekoizpen propio batzuk aurkezten, gero hainbat eta hainbat lekutako erakustaldietan ikusi ahal izan direnak eta zuzendari euskaldun gazte askori euren talentua erakustea ahalbidetu diena, bai etxean bai etxetik kanpo. Bestalde, aurten lehenengo aldiz, ZINEBIk nazioarteko lehiaketa berri antzeko bat sortzea erabaki du nazioarteko lehiaketaren barruan eta sari bat esleitu dio, ZINEBI FIRST FILM izenekoa, film luzeen arteko opera prima onenari eskainia. Honetarako, bost kontinenteetako fikziozko pelikulak, dokumentalak edo animaziokoak lehiatu ahalko dira. Antolatzaileek dioten bezala, nortasun ikurtzat film laburra hartuta, zinemaldi honek sari honekin “gazte produktore eta zuzendariei lagun egiten eta laguntza erakusten jarraitu nahi du, film laburretan hasita film luzeetan lehenengo urratsak emateko erabakia hartu izanagatik”. Ideia bikaina iruditzen zait eta gure hiriko ikusleek ere honetan nirekin bat etortzea nahiko nuke. Horrela, bertokoaren eta nazioartekoaren artean, zaharraren eta berriaren artean, izan garenaren memoria historikoaren eta izan nahi dugun etorkizunaren artean, ZINEBIk urtero erakusten digu gauza interesgarriren bat esateko duten zinemaldien artean egoteko borondate tinkoa duela. Izan ere, aldatzea, berez, berberak izaten jarraitu nahi dugula esateko beste modu bat da. Juan Mari Aburto Bilboko alkatea

7


CAMBIAR PARA SER LOS MISMOS

Mientras hojeo el extenso programa que presenta este año la 58ª edición de ZINEBI, el festival de cine de Bilbao, me vienen a la cabeza aquellos hermosos versos que canta Mercedes Sosa: Cambia el rumbo el caminante / Aunque esto le cause daño / Y así como todo cambia / Que yo cambie no es extraño. Es una idea, la del cambio, que va haciéndose más fuerte a medida que avanzo en la lectura de sus muchas e interesantes propuestas para esta semana del 18 al 25 de noviembre. A mí me parece, por aludir de nuevo a las palabras de la gran poeta y cantante argentina, que a nuestro Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao nunca le ha hecho daño cambiar, sino todo lo contrario, cambiar nunca le ha parecido algo extraño. Lo ha demostrado con la larga historia vivida en sus 58 años de existencia, que le han convertido en el segundo certamen de cortometrajes más veterano de Europa, tras el de Oberhäusen, en Alemania, y entre nosotros en el tercero, junto al de San Sebastián y el de Valladolid. Para cambiar es siempre muy recomendable mirar primero a nuestro alrededor y después, poniéndonos incluso de puntillas para ver más lejos, mirar al futuro. ZINEBI lleva ya años haciendo las dos cosas a la vez: por un lado, el festival es muy consciente de que una de sus tareas fundamentales es apoyar y difundir la producción cinematográfica y audiovisual que con tanta voluntad y entusiasmo se hace a nuestro alrededor, es decir en Euskadi. Para ello, lleva ya tres años presentando algunas producciones propias, que han podido verse luego en otras muestras de distintos lugares y han permitido a un nutrido grupo de jóvenes realizadores vascos empezar a exhibir su talento, tanto en casa como fuera de casa. Por otro lado, este año por primera vez, ZINEBI ha decidido crear algo así como un nuevo certamen internacional dentro del certamen internacional, con un premio, el ZINEBI FIRST FILM, dedicado al mejor largometraje opera prima, al que podrán concurrir películas de ficción, documentales o de animación de los cinco continentes. Como dicen los organizadores, partiendo del cortometraje como su seña de identidad histórica, el festival quiere con este galardón “seguir acompañando y manifestando su apoyo a los jóvenes productores y realizadores que, tras sus comienzos en el cortometraje, se deciden a dar sus primeros pasos en el largometraje”. Me parece una idea excelente y espero que el público de nuestra ciudad comparta mi opinión. Así, entre lo local y lo internacional, entre lo viejo y lo nuevo, entre la memoria histórica de lo que hemos sido y el porvenir de lo que queremos ser, ZINEBI nos muestra cada año su firme voluntad de estar entre los festivales de cine que tienen cada año algo interesante que decir en el mundo en que vivimos. Porque en el fondo cambiar es otra manera de expresar que queremos seguir siendo los mismos. Juan Mari Aburto Alcalde de Bilbao

8


As I leafed through the extensive programme of this year’s 58th edition of ZINEBI, the Bilbao Film Festival, those beautiful verses sung by Mercedes Sosa came to my mind: Cambia el rumbo el caminante / Aunque esto le cause daño / Y así como todo cambia / Que yo cambie no es extraño (The wanderer changes his path / Although painful / And he, just like everything, changes / That I change is not strange). It is this idea, the idea of change, that grew stronger as I continued reading about the great number of interesting events planned for this upcoming week of 18 to 25 November. It seems to me, to once again allude to the words of the great Argentine poet and singer, that our International Festival of Documentary Film and Short Film Festival in Bilbao has never been pained by change, but rather just the opposite: change has never seemed strange in the slightest. This has been demonstrated throughout the festival’s long history. Its 58 years of existence makes it the second-longest running short film competition in Europe, taking its place between the longest-running competition in Oberhäusen, in Germany and those of San Sebastián and Valladolid, the third longestrunning festivals.

CHANGE TO SAY THE SAME

To change, it is always highly recommendable to first look around you and even to stand on your tip toes to see further ahead, to look towards the future. ZINEBI has been doing these two things at the same time for years: on the one hand, the festival is very aware that one of its fundamental tasks is to support and disseminate the cinematographic and audiovisual productions that are made with such devotion and enthusiasm around us, that’s to say, in the Basque Country. To do this, the festival has been presenting some local productions over the past few years. These productions have later been shown in different places and have allowed a considerable number of young Basque filmmakers to begin demonstrating their talent both at home and away. On the other hand, for the first time this year, ZINEBI has decided to create something akin to a new international competition within the international competition. This prize, the ZINEBI FIRST FILM award, is dedicated to the best opera prima feature film. This category brings together diverse styles of works, such as fiction, documentary or animation films, from the seven continents. According to organisers, while they recognise short films as the festival’s traditional hallmark, it strives to use this award to “continue standing with and showing its support for young producers and filmmakers who, after their beginnings in short films, decide to take their first steps in feature films.” This seems to me to be an excellent idea and I hope that the public of our city share my opinion. It is here, between the local and the international, between the old and the new, between the memory of what we have been and the future of what we wish to be, that ZINEBI shows us, in each and every edition, its fervent will to be amongst the film festivals that each year have something interesting to say about the world we live in. Because in the end, change is another way of saying that we want to continue being the same. Juan Mari Aburto Mayor of Bilbao

9


XINEGOTZIAREN AURKEZPENA PRESENTACIÓN DE LA CONCEJALA COUNCILLOR’S PRESENTATION

10


Beti eman dit atentzioa zinemak, orain gutxi ezagutu dugun moduan, bere irudiak erakusteko izan duen moduagatik: alde batetik, pantailaren zuri garbi-garbia; bestetik, proiekzioaren hasiera adierazten duen iluntasun itxia. Zuria eta beltza, bizitzan bertan bezala, denetarik dago eta. Kontua da ZINEBIk, noiz-eta pelikulak ikusteko modua erabat aldatu denean eta gure haurtzaroko zinematoki haiek betiko joan direnean, urtero jarraitzen duela bilbotarrak zine-aretoetara erakartzen. Aukera ederra, eta ez arriskurik gabekoa, gaur egun. Niri oraindik ere, zinemaldiko jendeari bezala, pantaila zurian eta oso leku ilunean proiektatutako pelikulak beste modu batean ikusten direla iruditzen zait. Agian gauza bera pentsatzen dute urtero gure jaialdi beterano honetara euren film laburrak bidaltzen dituzten produktore eta zuzendariek ere. Aurten, ZINEBIk 108 herrialdetatik (iaz baino 4 gehiago) eratorritako 4.109 pelikularen parte-hartzea izango du; horietatik 71 film, 33 herrialde ordezkatuz, Atal Ofizial lehiakorrean sartzen dira, horietako gehienak gure artean estreneko aldiz. Horien arteko 12 espainiarrak dira eta 6 Euskal Herrikoakk. Ohikoa den bezala, lurralde hauetan oso maiz ikusten ez direnak sartu dira 58. edizioan nazioarteko lehiaketan, tartean Kenia, Libano, Siria eta Hego Afrika. Zine latinoamerikarraren barruan, Argentina, Brasil, Txile, Kolonbia, Mexiko eta Venezuelako filmak ikusi ahalko ditugu.

PANTAILA ZURIAK, ZINEMA ILUNTASUNEAN

Alkateak ondoko orrialdean ZINEBIk Euskal Herriko zuzendarien produkzioen alde egiten duen apustua aipatu du, eta film labur opera prima horiei zuzendutako lehiaketa berria. Niri bereziki ematen dit atentzioa edizio honetako bi Ohoreko Mikeldiak hain desberdinak diren bi zinegilek jasotzeak. Biak dira garrantzitsuak: Jaime Chรกvarri espainiarra eta Bahman Ghobadi irandarra. Bestalde, jakin-mina piztu dit Deustuko Unibertsitatean zoriz aurkitu eta aurtengo programan sartutako berrogeiko hamarkadako irudiak eta XX. mende hasieran errodatutako lehenengo eszenak. Gauza bera gertatzen zait Euskalduna-ko emakumeei buruzko dokumentalarekin, Beautiful Docs ataleko nazioarteko dokumentalekin eta Bertoko Begiradak-eko hurbilekoekin, bai eta euskal zine underground-ari eskainitako 1975eko saio historiko hura berreskuratzearekin. ZINEBIk, baina, gauza bat zail jartzen digu, eta eskertu egin beharra dago: nekeza izaten zaigu hainbeste gauza interesgarri ikusteko beta hartzea. Esaten dutenez, denbora urrezkoa da. Nire ustez, denbora, batez ere, zinema da, iluntasunean pantaila zuri baten gaineko irudi mugikorrak guri guztioi jazotakoaren, gure garaiaren eta etorkizunekoen benetako lekukoak baitira eta gero ere izango baitira. Nekane Alonso Bilboko Udaleko kultura zinegotzia

11


PANTALLAS BLANCAS, CINE EN LA OSCURIDAD

Siempre me ha llamado la atención esa forma que el cine, tal como lo hemos conocido hasta hace poco, ha tenido de mostrarnos sus imágenes: por un lado, el blanco inmaculado de la pantalla; por otro, la densa oscuridad que señala el comienzo de la proyección. Lo blanco y lo negro, como en la vida misma, que de todo hay. El caso es que ZINEBI, cuando nuestra forma de ver películas ha cambiado tan radicalmente y muchos de aquellos maravillosos cines de nuestra infancia quizás se han ido para nunca más volver, sigue llamando cada año a los bilbaínos y las bilbaínas a las salas de cine. Toda una opción, no exenta de riesgo en los tiempos que corren. A mí me sigue pareciendo, como a la gente del festival, que las películas proyectadas en una pantalla blanca y en un lugar muy oscuro se ven de otra manera. Es seguramente lo mismo que piensan los productores y productoras y los directores y directoras que cada año envían sus cortometrajes a nuestro veterano certamen. Este año ZINEBI ha registrado la participación de 4.109 películas procedentes de 108 países (4 más que en la edición anterior), de las cuales 71, en representación de 33 países, integran la Sección Oficial competitiva, la mayoría de ellas estrenos entre nosotros, de las cuales 12 son españolas y 6 vascas. Como ya es habitual, en la 58ª edición se incorporan al concurso internacional países hasta ahora poco frecuentes por estas latitudes, tales como Kenia, Líbano, Siria y Sudáfrica. Dentro del cine latinoamericano podremos ver películas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela. El Alcalde ya se ha referido en la página de al lado a la apuesta de ZINEBI por las producciones propias dirigidas por realizadores y realizadoras del País Vasco y por el nuevo concurso dirigido a los largometrajes opera prima. A mí me llama particularmente la atención que los dos Mikeldis de Honor de esta edición van a ser recogidos por dos cineastas tan diferentes entre sí, y ambos tan importantes, como el español Jaime Chávarri y el iraní Bahman Ghobadi; también me suscitan una viva curiosidad, entre otras muchas incitaciones del programa de este año, las imágenes de los años cuarenta del siglo pasado encontradas azarosamente en la Universidad de Deusto y las primeras escenas rodadas en nuestra ciudad a principios del siglo XX; me pasa lo mismo con el documental sobre las mujeres de Euskalduna, los documentales internacionales de Beautiful Docs y los muy cercanos de Bertoko Begiradak, así como la recuperación de aquella histórica sesión dedicada al cine underground vasco en 1975. Lo que ZINEBI siempre nos pone muy difícil- y tenemos que agradecérselo una vez más- es encontrar tiempo para ver tantas cosas interesantes. Dicen que el tiempo es oro. Yo creo que el tiempo es sobre todo cine, pues las imágenes en movimiento sobre una pantalla blanca en medio de la oscuridad son, y van a seguir siendo en el futuro, el auténtico testimonio del devenir de todos nosotros y todas nosotras, de nuestra época y de las épocas por venir. Nekane Alonso Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao

12


It has always called my attention, this way that cinema, as we have known it up until recently, has shown us its images: on the one hand, the immaculate whiteness of the screen, on the other hand, the deep darkness that signals the beginning of the projection. The darkness and the light, as in life itself, which everything contains. ZINEBI — at a time when our way of watching films has changed so radically and many of those marvellous cinemas of our childhood have gone away perhaps to never come back again — continues calling the residents of Bilbao to the cinema screens. It is quite a good entertainment option, though one that may be threatened, given the times we are living in. However, I still believe, just as the people in the festival do, that films projected on a white screen in a darkened room are seen differently. This is surely the same thing that the producers and directors, who each year send their short films to our long-standing competition, think. This year, ZINEBI has a total of 4,109 films from 108 countries (four more than the previous edition). Seventy-one of these films, which represent 33 countries, compose our Official Section competition. The majority of these films will be premiered here among us, of which 12 are Spanish and 6 are Basque. As has come to be habitual, countries which have not been represented so often in these latitudes, such as Kenya, Lebanon, Syria and South Africa, will be included in the international competition in this 58th edition. Among the Latin American entries, we will be able to see films from Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico and Venezuela.

WHITE SCREENS, CINEMA IN THE DARKNESS

In previous pages, the Mayor has already referred to ZINEBI’s bet on local productions directed by producers from Basque Country and to the new competition aimed at opera prima feature films. What calls my attention in particular are this edition’s two Mikeldis of Honour, which will be collected by two filmmakers who seem to be so different and who are so important: Jaime Chávarri of Spain and Bahman Ghobadi of Iran. Amongst the many other initiatives in the programme this year, something that I also find extraordinarily interesting is the images of the 1840’s, which were fortunately stumbled upon in the Universidad de Deusto, and the first scenes filmed in our city at the beginning of the 20th century. I feel this same excitement about the documentary on the women of Euskalduna, the international documentaries in Beautiful Docs and those that are very close to home in Bertoko Begiradak, as well as the recovery of that historical session dedicated to the underground Basque film scene in 1975. What ZINEBI always makes difficult for us — and we have to be thankful for this — is finding the time to see so many fascinating things. They say that time is money. But I think it would be better to say that time is cinema, as the moving images projected onto a white screen in the middle of a sea of darkness are, and will continue to be in the future, the authentic testimony of times gone by, of the times we are living in and of times yet to come. Nekane Alonso Minister of Culture Bilbao Town Hall

13


TALDE ANTOLATZAILEA ORGANIZACIÓN FESTIVAL ORGANIZATION TEAM Zuzendaria Director Director Ernesto del Río Zinemaldiko Idazkari Nagusia Secretaria General Secretary General Inés Intxausti Programazioa Programación Programming Luis Eguiraun Filmen Mugimendua Tráfico de Películas Print Traffic Lucía Goitia Hautaketa Batzordea Comité de Selección Selection Committee Vanesa Fernández Miren Olabarri Koldo Anasagasti Luis Eguiraun Toni Garzón PreZINEBIko Koordinatzailea Coordinación PreZINEBI Coordination PreZINEBI Sylvia Aizpuru Katalogoa Catálogo Catalogue Eider Gil Bulegoa Oficina Office Leire Ugarte Yolanda Ibañez

14

Itzulpenak Traducciones Translations Bilbo Zaharra Itzulpen Saila Rachel Kinlay & José Antonio Moya Prentsa Bulegoa Oficina de Prensa Press Office MBN Comunicación, S.L. Epaimahiko Idazkaria Secretario del Jurado Secretary to the Jury José Antonio Moya

Azalaren Diseinua Diseño de Portada Cover Design Mariné/OMB Katalogoaren Diseinua Diseño de Catalógo Catalogue Design La Machine Azpititulo Elektronikoaa Subtitulado Electrónico Electronic Subtitling Basque Films Inprimatzaile Impresión Printing Sacal Web Platanobolígrafo


SARIAK PREMIOS AWARDS Bilboko jaialdiko sari nagusia.............................................................................................................................................................................................7.000 € Gran premio del festival de Bilbao Grand award of the festival of Bilbao Zinebi First Film (ZIFF) saria................................................................................................................................................................................................7.000 € Premio Zinebi FirsT Film (ZIFF) Zinebi First Film (ZIFF) award Espainiako zineko sari nagusia...........................................................................................................................................................................................5.500 € Gran premio del cine español Grand award of spanish cinema Euskal zineko sari nagusia..................................................................................................................................................................................................5.500 € gran premio del cine vasco Grand award of the basque cinema Animazio urrezko Mikeldia.................................................................................................................................................................................................4.000 € Mikeldi de oro de animación Gold Mikeldi animation Animazio zilarrezko Mikeldia .............................................................................................................................................................................................3.000 € Mikeldi de plata de animación Silver Mikeldi animation Dokumental urrezko Mikeldia ............................................................................................................................................................................................4.000 € Mikeldi de oro documental Gold Mikeldi documentary Dokumental zilarrezko Mikeldia.........................................................................................................................................................................................3.000 € Mikeldi de plata Documental Silver Mikeldi documentary Fikzio urrezko Mikeldia.......................................................................................................................................................................................................4.000 € Mikeldi de oro de ficción Gold Mikeldi fiction Fikzio zilarrezko Mikeldia....................................................................................................................................................................................................3.000 € Mikeldi de plata de ficción Silver Mikeldi fiction Latinoamerikar filmerik onenarentzat Mikeldia..................................................................................................................................................................4.000 € Mikeldi a la mejor película latinoamericana Mikeldi to the best latin american film Premios fundación SGAE – Consejo Euskadi / SGAE Fundazioa – Euskal BAtzordea sariak: Euskal egilea duen musika onena.......................................................................................................................................................................1.500 € Mejor música de autoría vasca Best score by a basque composer Euskal egilea duen gidoi onena ..........................................................................................................................................................................1.500 € Mejor guión de autoría vasca Best script by a basque writer Euskal egilea duen zuzendaritza onena ..............................................................................................................................................................1.500 € Mejor dirección de autoría vasca Best direction by a basque director Publikoak emandako saria EITB babespean...................................................................................................................................................................... 1.500 € Premio del público patrocinado por EITB The public award sponsored by EITB Zinebi-New Talents saria....................................................................................................................................................................................................1.000 € Premio Zinebi-New talents Zinebi-New Talents award Cineclub Fas saria Premio Cineclub Fas Cineclub Fas award UNICEF saria Premio UNICEF UNICEF award

15


NAZIOARTEKO EPAIMAHAIAKOAK JURADO INTERNACIONAL INTERNATIONAL JURY


ANDRÉA PICARD KANADA / CANADÁ / CANADA

Andréa Picard Kanadako idazle eta antolatzaile independenteak Torontoko Nazioarteko Zine Jaialdiaren programazioan lan egin du 1999tik, eta Ontarioko Zinematekan ere antolatzaile aritu da hainbat urtez. 2006. urtetik Wavelengths saioaren zuzendaria da; zinema, bideo eta arte-instalazioei buruzko saio abangoardia da, eta kritikak goraipatu egin zuen Michael Snow diziplina anitzeko artista kanadar handiaren omenez haren izena daukan Jaialdian. Horrez gain, erakusketa indibidual eta kolektibo ugariren komisarioa ere izan da, eta zeregin horretan, mundu osoko artistekin lan egin du, euren lanen bitartez ikus-entzunezko irudiaren aukerak eta bestelako arte-diziplinekin dituen harremanak aztertzen dituztenak. Horien artean, honako hauek nabarmentzen dira besteak beste: Amie Siegel (AEB), Young-Hae Chang Heavy Industries (Hego Korea), Camille Henrot (Frantzia), Thomas Demand (Alemania), Luther Price (AEB), Lonnie van Brummelen eta Siebren de Haan (Herbehereak), Ben Rivers (Erresuma Batua), Apichatpong Weerasethakul (Tailandia), Tacita Dean (Erresuma Batua), Sharon Lockhart (AEB), Cyprien Gaillard (Frantzia) eta Albert Serra Espainiako zinemagilea. Andréa Picardek zinema, arte eta arkitekturaren inguruko artikuluak argitaratu ohi ditu nazioarteko hainbat komunikabide espezializatutan, hala nola Cinema Scope aldizkarian daukan eragin handiko zutabean.

La escritora y programadora independiente canadiense Andréa Picard ha trabajado en la programación del Festival Internacional de Cine de Toronto desde 1999 y también ha sido durante muchos años programadora de la Cinemateca de Ontario. Desde 2006 es directora de Wavelengths, el programa vanguardia de cine, vídeo e instalaciones artísticas aclamado por la crítica del Festival que lleva el nombre de Michael Snow en honor del gran artista multidisciplinar canadiense. Ha sido además comisaria de numerosas exposiciones individuales y colectivas, en cuyo desarrollo ha trabajado con artistas de todo el mundo cuyos trabajos exploran las posibilidades de la imagen audiovisual y sus relaciones con otras disciplinas artísticas. Entre ellos destacan Amie Siegel (EEUU), Young-Hae Chang Heavy Industries (Corea del Sur), Camille Henrot (Francia), Thomas Demand (Alemania), Luther Price (EE.UU), Lonnie van Brummelen y Siebren de Haan (Países Bajos), Ben Rivers (Reino Unido), Apichatpong Weerasethakul (Tailandia), Tacita Dean (Reino Unido), Sharon Lockhart (EE.UU), Cyprien Gaillard (Francia) y el cineasta español Albert Serra, entre otros. Andréa Picard publica habitualmente artículos sobre cine, arte y arquitectura en diversos medios especializados internacionales, entre ellos su influyente columna para la revista Cinema Scope.

The independent Canadian writer and programmer Andréa Picard has worked on the programming of the Toronto International Film Festival since 1999 and was also a programmer for Cinematheque Ontario for many years. Since 2006, she has been the director of Wavelengths, the avant-garde programme about film, video and artistic installations acclaimed by critics of the festival named after Michael Snow in honour of the great, Canadian, multidisciplinary artist. She has also been the curator of numerous individual and collective exhibitions, where she has worked with artists from all over the world whose works explore the possibilities of audiovisual imagery and its relationship with other artistic disciplines. These include Amie Siegel (USA), Young-Hae Chang Heavy Industries (South Korea), Camille Henrot (France), Thomas Demand (Germany), Luther Price (USA), Lonnie van Brummelen and Siebren de Haan (Netherlands), Ben Rivers (UK), Apichatpong Weerasethakul (Thailand), Tacita Dean (UK), Sharon Lockhart (USA), Cyprien Gaillard (France) and the Spanish director Albert Serra, amongst others. Andréa Picard frequently publishes articles about cinema, art and architecture in diverse specialist international media, including her influential column for the magazine Cinema Scope

17


CORINA MOLDOVANFLOREA ERRUMANIA / RUMANÍA / ROMANIA

1981ean Bukaresten jaioa, Corina Moldovan-Floreak Informatika ikasi zuen, baina graduatu eta denbora gutxira, postprodukzio zinematografikoaren esparruan lan egitea erabaki zuen, eta zeregin ugari egin ditu alor horretan. Pelikula eta publizitate-filmen produkzioan bost urtez lan egin ondoren, Benjamin Ribout frantziarrarekin batera Tulceako (Errumania) Pelicam International Film Festival izenekoa sortu zuen 2012an; gaikako zine-jaialdia da, ingurumenarekin lotura duten kontuetan diharduena batez ere eta, gainera, Green Film Network deritzaneko kidea dena 2013. urtetik. DSG animazio-estudioarekin ere lan egin izan du, postprodukzioko koordinatzaile-lanetan. Produktore hau mundu osoan ezaguna da Crulic, the Path to Beyond filma dela eta, Anca Damian Errumaniako zinemagileak zuzendutako koprodukzio errumaniar-poloniarra eta 2012an Annecyko (Suitza) Nazioarteko Zine Jaialdian Kristal sari ospetsua jaso zuena. Era berean, Corina Moldovan-Floreak ekitaldi, programa eta ekintzak antolatzen lan egiten du bere herrialdeko beste zine-jaialdi batzuetan ere, besteak beste, Les Films de Cannes à Bucarest edo Komediazko Film Laburren Nazioarteko Jaialdian.

18

Nacida en Bucarest en 1981, Corina Moldovan-Florea estudió Informática pero poco después de graduarse decidió trabajar en el campo de la posproducción cinematográfica, en el que ha desempeñado diversas funciones. Después de cinco años de trabajo en la producción de películas y filmes publicitarios, en 2012 fundó junto al francés Benjamin Ribout el Pelicam International Film Festival de Tulcea (Rumanía), un certamen de tipo temático centrado en cuestiones relacionadas en el medio ambiente, que desde 2013 es miembro de la Green Film Network. También ha colaborado con el estudio de animación DSG como coordinadora de posproducción. Esta productora es mundialmente conocida por la película Crulic, the Path to Beyond, una coproducción rumano-polaca dirigida por la cineasta rumana Anca Damian, que en 2012 se alzó con el prestigioso Premio Cristal del Festival Internacional de Cine de Annecy (Suiza). Además, Corina Moldovan-Florea trabaja como organizadora de actos, programas y actividades para otros festivales de cine de su país, como Les Films de Cannes à Bucarest o el Festival Internacional de Cortometraje de Comedia.

Born in Bucharest in 1981, Corina Moldovan-Florea studied IT but, shortly after graduating, decided to work in the field of cinematographic postproduction, where she has held several roles. After five years working on the production of films and advertisements, she founded the Pelicam International Film Festival in Tulcea (Romania) in 2012 with the Frenchman Benjamin Ribout. This contest focusses on matters relating to the environment and has been a member of The Green Film Network since 2013. She also collaborated with the DSG animation studio as a post-production coordinator. This production company is world-famous for the film Crulic, the Path to Beyond, a Romanian and Polish co-production by the Romanian director Anca Damian, which won the prestigious Crystal Award at the Annecy International Film Festival (Switzerland) in 2012. In addition, Corina Moldovan-Florea works organising events, programmes and activities for other film festivals in her country, such as Les Films de Cannes à Bucarest or The International Comedy Short Film Festival.


KRINI KAFIRIS GREZIA / GRECIA / GEECE

Krini Kafiris, Atenasen jaioa, irakasle eta komunikabideen ikertzaile ospetsua da, eta, horrez gain, gizarte- eta protesta-kanpaina ugaritan parte hartu du ekintzaile gisa. Komunikabideen eta kultura-ikasketen inguruan egin zuen doktoretza Sussex-eko Unibertsitatean (Erresuma Batua), eta Erresuma Batuko, Txipreko eta Greziako unibertsitateetan eman ditu eskolak. Halaber, nazioarteko proiektuetan ere lan egin du, generoaren eta komunikabideen kontuei eta Greziako eta Txipreko GKEei loturikoak, baita NBEren programan ere, nazioarteko kultura-ondarea iraunaraztea helburu duena (PNUD-ACT). Orain dela gutxi, irratsaio bat garatu eta aurkeztu du Greziako irrati publikoko ERT-Open kate digitalean, imajinazio eta imajinario erradikalei buruzkoa. Gaur egun, krisiaren eta herritarren erresistentziaren irudikapenak ikertzen ari da Greziako eta Europako komunikabideetan eta, bereziki, 2010 eta 2015 urte bitarteko zine dokumentalean. Women of Kobane, Women of a Revolution irrati-dokumentaleko produktorea da gaur egun Marina Mantzourekin batera, eta, horrez gain, historia-ikerkuntzaren aholkulari ere badihardu The Trace of Time dokumentalerako, Dionísia Kopanak eginikoa; gainera, bere herrialdeko mugimendu feministetan eta ekonomia solidarioari loturikoetan ere parte hartu ohi du.

Krini Kafiris, nacida en Atenas, es una prestigiosa profesora e investigadora de los medios de comunicación que además ha participado en múltiples campañas sociales y de protesta ciudadana como activista. Hizo su doctorado en medios de comunicación y estudios culturales en la Universidad de Sussex (Reino Unido) y ha impartido sus enseñanzas en universidades inglesas, chipriotas y griegas. También ha trabajado en proyectos internacionales relacionados con cuestiones de género y medios de comunicación vinculados con ONGs en Grecia y Chipre, así como en el programa de la ONU para la conservación del patrimonio cultural internacional (PNUD-ACT). Recientemente ha desarrollado y presentado un programa de radio en ERT-Open, la cadena digital de la radiodifusión pública griega, sobre la imaginación y los imaginarios radicales. Su investigación se centra actualmente en las representaciones de crisis y resistencia popular en los medios de comunicación griegos y europeos, y especialmente en el cine documental entre 2010 y 2015. Actualmente es co-productora del documental radiofónico Women of Kobane, Women of a Revolution, con Marina Mantzou, y también trabaja como consultora de investigación histórica para el documental The Trace of Time, realizado por de Dionísia Kopana, a la vez que participa en los movimientos feministas y de economía solidaria de su país.

Krini Kafiris, born in Athens, is a prestigious media researcher and teacher who has also taken part in many social and citizens’ protest campaigns as an activist. She did her doctorate in Media and Cultural Studies at Sussex University (UK) and has taught at English, Cypriot and Greek universities. She has also worked on international projects relating to matters of gender and media linked to NGOs in Greece and Cyprus, and also on the UN programme for the conservation of international cultural heritage (UNDP-ACT). Recently, she developed and presented a radio programme on ERT-Open (Greek public radio’s digital channel) on radical imagery and imagination. Her research currently focusses on representations of the recession and popular resistance in Greek and European media and, especially, on documentary film from 2010 and 2015. She is now the co-producer of the radio documentary Women of Kobane, Women of a Revolution, with Marina Mantzou, and is also working as an historical research consultant for the documentary The Trace of Time, by Dionísia Kopana, while participating in solidarity economy and feminist movements in her country.ps.

19


JOSÉ LUIS REBOLLO GARCÍA EUSKADI / BASQUE COUNTRY

1966an Barakaldon (Bizkaia) jaioa, José Luis Rebollo García musikagilea, interpretatzailea eta musika-ekoizlea da. Arte Ederretan lizentziatu zen Euskal Herriko Unibertsitatean (UPV-EHU), ikus-entzunezkoen espezialitatean. Mugimendurako Anatomia Tekniketan ere tituluduna da. Madelman eta Chico y Chica musika-taldeak sortu ditu, eta horiekin zazpi album eta bi EP eman ditu argitara. Musika-jaialdi ospetsuetan parte hartu du, nazionalak zein nazioartekoak, besteak beste, Pop Komm (Kolonbia), Midem (Kannes), Sonar (Bartzelona), FIB (Benicassim) eta Doctor Music (Lleida).

Nacido en Barakaldo (Bizkaia) en 1966, José Luis Rebollo García es compositor, intérprete y productor musical. Se licenció en Bellas Artes, en la especialidad de Audiovisuales, por la Universidad del País Vasco (UPV-EHU). Es también titulado en Técnicas de Anatomía para el Movimiento. Ha formado los grupos musicales Madelman y Chico y Chica, con los que ha publicado siete álbumes y dos EPs. Ha intervenido en prestigiosos festivales de música nacionales e internacionales, entre ellos el Pop Komm (Colonia), el Midem (Cannes), el Sonar (Barcelona), el FIB (Benicassim) y el Doctor Music (Lleida).

Azken urteotan, soinu-banda ugari konposatu du sortzaile plastiko garrantzitsuen arteinstalazioetarako, hala nola Txomin Badiola (Tres Tipos Esperan, 1999) eta Dora García (Dj los Muertos, 2005). Era berean, Bilboko Antzerki eta Dantza Garaikidearen Nazioarteko Jaialdiaren (BAD) sintonia ere konposatu du (2008). Gaur egun, sorkuntza bideografikoa eta musikala eta mugimendu-tekniken irakaskuntza uztartzen ditu

En los últimos años ha compuesto diversas bandas sonoras para instalaciones artísticas de importantes creadores plásticos, tales como Txomin Badiola (Tres Tipos Esperan, 1999) y Dora García (Dj los Muertos, 2005). Asimismo, es el compositor de la sintonía del Festival Internacional de Teatro y Danza Contemporánea de Bilbao (BAD) (2008). En la actualidad compagina la creación videográfica y musical con la docencia en técnicas de movimiento.

20

Born in Barakaldo (Biscay) in 1966, José Luis Rebollo García is a composer, musician and musical producer. He has a degree in Fine Arts from the University of the Basque Country (UPV-EHU), specialising in audiovisual arts. He also holds a degree in Anatomy of Movement Techniques. He formed the bands Madelman and Chico y Chica, with whom he has published seven albums and two EPs. He has taken part in prestigious national and international music festivals, including Pop Komm (Cologne), Midem (Cannes), Sonar (Barcelona), FIB (Benicassim) and Doctor Music (Lleida). Over recent years, he has composed several soundtracks for artistic installations for important plastic artists, such as Txomin Badiola (Tres Tipos Esperan, 1999) and Dora García (Dj los Muertos, 2005). He was also the composer of the signature tune for the Bilbao Festival of Contemporary Theatre and Dance (BAD) (2008). Currently, he combines the creation of videographics and music with teaching techniques of movement.


VIRGINIA GARCÍA DEL PINO ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

Virginia García del Pino Espainiako egilezinema berriaren kideetako bat da eta bere irakasle-zereginekin bateratzen du zuzendarilana, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko Dokumental Masterrean. Arte Ederretako lizentziaduna da, eta bideoartista gisa egin dituen ekoizpenek zinema dokumentalera hurbildu dute. Bere lanek ibilbide luzea egin dute nazioartean, hala zinema-jaialdietan nola arte garaikideko museoetan. 2004an egin zuen zuzendaridebuta, Sí señora film ertainarekin. 2008an hainbat sari jaso zituen Lo que tú dices que soy filmari esker, eta Europako museo nagusiak ibili ditu lan horrekin. Haren lehen lan luzea, El Jurado (2012), Marseillako, Valdiviako (Chile) eta Punto de Vista zinema-jaialdietako sail ofizialetan izan zen, besteren artean, eta MNCARS (Madrid), IVAM (Valencia) eta MUSAC (Leon) museoetan jarri zuten erakusgai. 2013an, Márgenes eta L’Alternativa zinemajaialdiek haren obrari buruzko atzera begirakoak antolatu zituzten, eta 2014an Cineuropa zinema-jaialdiak haren lana nabarmendu zuen. Mar de Plata, Sevilla, In-Edit eta l’Alternativa zinema-jaialdietako epaimahaikide eta 2016ko Zabaltegi-Tabakalerako epaimahai burua izan da, orobat. Egin duen azken filma, La 10ª carta (2014), Donostia Zinemaldian estreinatua, ICAA eta Canal+ekin batera egina, José María Forqué sarietarako izendatu zuten; egin duen bidean, bai Espainiako filmotekak bai nazioarteko zinema-jaialdiak igaro ditu.

Virginia García del Pino forma parte del llamado nuevo cine de autor español. Actualmente compagina su carrera como directora con su actividad docente como profesora en el Máster en Documental de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Virginia García del Pino belongs to the new Spanish arthouse cinema and combines her career as a director with teaching on the Master’s Degree in Documentary filmmaking at the Universidad Autónoma de Barcelona.

Licenciada en Bellas Artes, su producción como videoartista ha ido acercándola al cine documental. Su obra tiene un amplio recorrido internacional en prestigiosos festivales y museos de arte contemporáneo. Debutó como realizadora cinematográfica en 2004 con el mediometraje Sí, señora. En 2008 recibió varios premios por Lo que tú dices que soy, una obra que ha viajado y ha podido verse en los principales museos de Europa. Su primer largometraje, El jurado (2012), compitió, entre otros, en la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine Documental (FID) de Marsella, en el Festival Internacional de Valdivia (Chile) y en el Festival Punto de Vista de Pamplona; también ha sido exhibido en los museos MNCARS (Madrid), IVAM (Valencia) y MUSAC (León). En 2013 el Festival Márgenes y el Festival L’Alternativa (Barcelona) hicieron sendas retrospectivas de su obra y en 2014 el Festival Cineuropa dedicó un foco a su obra. Ha sido miembro del jurado de los festivales de Mar de Plata, Sevilla, In-Edit y L’Alternativa y presidenta del Jurado de Zabaltegi-Tabakalera en 2016. Su última película, La 10ª carta (2014), realizada en colaboración con el ICAA y Canal +, y estrenada en el Festival de San Sebastián, ha sido candidata a los Premios José María Forqué y ha sido exhibida en filmotecas españolas y festivales internacionales.

A Fine Arts graduate, her production as a videoartist pointed her towards documentaries. Her work has a long international track record at festivals and contemporary art museums. She debuted as a director in 2004 with the medium-length Sí señora. In 2007 she received several awards for Lo que tú dices que soy, a film which has toured major European museums. Her first feature, El Jurado (2012) participated in the official selection at the FID Marseille, FIC Valdivia (Chile) and Punto de Vista festivals, among others, and was screened at the MNCARS (Madrid), IVAM (Valencia) and MUSAC (León) museums. In 2013, the Márgenes and L’Alternativa festivals ran retrospectives of her work and in 2014 the Cineuropa Festival organised a focus on her. She has been a jury member at the Mar de Plata, Seville, In-Edit and L’Alternativa festivals, and Chair of the Jury at Zabaltegi-Tabakalera in 2016. Her latest film, La 10ª carta (2014), premiered at the San Sebastian Festival, made in collaboration with ICAA and Canal+, which was nominated for the José María Forqué Awards and has made the rounds of Spanish cinématèques and international festivals.

21


ZIFF EPAIMAHAIKIDEAK JURADOS ZIFF ZIFF JURY


RITA AZEVEDO-GOMES PORTUGAL

1952an Lisboan jaioa, Rita Azevedo Gomesek Arte Ederrak ikasi zituen Portugaleko hiriburuan, eta zenbait urte geroago, gidoilari eta errealizadore zinematografikoko lanetan jarduten hasi zen, baita antzerki-eszenako zuzendari-lanetan ere. O Som da Terra a Tremer (1990) filmarekin zineman debuta egin ostean, dokumental batzuk idatzi eta zuzendu zituen, besteak beste, Parabéns Manoel de Oliveira: Intromissoes (1995), Portugaleko zinemagile handiaren lanari egindako omenaldi hunkigarria, eta, duela gutxiago, A 15ª Pedra (2007). Horiez gain, hainbat film labur ere idatzi eta zuzendu ditu, hala nola A Conquista de Faro (2005), eta fikziozko film luze batzuk ere bai, besteak beste, Frágil Como o Mundo (2002), Altar (2003), A Colecção Invisível (2009), Stefan Zweig-en kontaketa bati buruzkoa, eta A Vingança de Uma Mulher (2012), nazioarteko zine-jaialdi ospetsuetan hautatutakoa, esate baterako, Edinburgoko Nazioarteko Zine Jaialdian. Gaur egun, Cinemateca Portuguesa deritzanerako lan egiten du erakusketen antolatzaile eta komisario gisa. Haren azken filma, Correspondencias (2016), Sevillako Europar Zinemaren Nazioarteko Jaialdiaren Atal Ofizialean lehiatzeko hautatu dute, eta ZINEBIren 58. edizioan estreinatuko da Euskadin.

Nacida en Lisboa en 1952, Rita Azevedo Gomes estudió Bellas Artes en la capital portuguesa y algunos años después comenzó a dar sus primeros pasos como guionista y realizadora cinematográfica y también como directora de escena teatral. Tras su debut en el cine con la película O Som da Terra a Tremer (1990), escribió y dirigió algunos documentales, como Parabéns Manoel de Oliveira: Intromissoes (1995), un emotivo homenaje a la obra del gran cineasta portugués, y más recientemente A 15ª Pedra (2007). También ha escrito y dirigido varios cortometrajes, como A Conquista de Faro (2005), y algunos largometrajes de ficción, entre ellos Frágil Como o Mundo (2002), Altar (2003), A Colecção Invisível (2009), sobre un relato de Stefan Zweig, y A Vingança de Uma Mulher (2012), seleccionados en prestigiosos festivales internacionales, como el Festival Internacional de Cine de Edimburgo, entre otros. Actualmente trabaja para la Cinemateca Portuguesa como programadora y comisaria de exposiciones. Su última película, Correspondencias (2016), ha sido seleccionada para la competición en la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine Europeo de Sevilla y será estrenada en el País Vasco en la 58ª edición de ZINEBI.

Born in Lisbon in 1952, Rita Azevedo Gomes studied Fine Arts in the Portuguese capital and, a few years later, started out as a scriptwriter and film director and also as a stage director. After her cinema debut with the film O Som da Terra a Tremer (1990), she wrote and directed some documentaries, such as Parabéns Manoel de Oliveira: Intromissoes (1995), an emotional tribute to the work of the great Portuguese film makers and, more recently, A 15ª Pedra (2007). She has also written and directed several short films, such as A Conquista de Faro (2005), and some fictional feature films, including Frágil Como o Mundo (2002), Altar (2003), A Colecção Invisível (2009), about a tale by Stefan Zweig, and A Vingança de Uma Mulher (2012), selected at prestigious international festivals, such as the Edinburgh International Film Festival, amongst others. She currently works for Cinemateca Portuguesa as an exhibition curator and programmer. Her latest film, Correspondencias (2016), was selected to compete in the Official Section at the Seville European Film Festival and will be released in the Basque Country at the 58th edition of ZINEBI.

23


JON GARAÑO EUSKADI / BASQUE COUNTRY

24

1974an Donostian (Gipuzkoa) jaioa, Jon Garañok Kazetaritza eta Publizitatea ikasi zuen Euskal Herriko Unibertsitatean eta zinema, Andoaingo Sarobe zine-eskolan eta San Diegon (AEB). 2001. urtean Moriarti ekoiztetxea sortu zuen, eta bertan egiten du lan, zuzendari-, ekoizle- eta gidoilari-lanetan arituz. Egin dituen film laburrek 100 lehiaketa baino gehiagotan lortu dute saria, eta telebistarako egindako dokumentalak hamabost herrialde baino gehiagotan emititu dituzte. 2010ean, 80 egunean film luzea zuzendu zuen Jose Mari Goenagarekin batera; nazioarteko 100 jaialdi baino gehiagotan parte hartu zuen, eta 30 sari baino gehiago eskuratu zituen. 2014. urtean, hurrengo filma egin zuen, Loreak (Goenagarekin batera hauxe ere bai); Donostiako Zinemaldian aurkeztu ostean, arrakasta handiko ibilbidea izan du sariketa ugaritan, eta horietan hogei sari inguru jaso ditu. Gainera, film hori Film Onenaren Goya saria jasotzeko hautagaia izan zen 2014an, eta Oscarretan, 2015ean. Orain dela gutxi, Aundiya filma zuzendu du Aitor Arregirekin batera, eta 2017an estreinatuko da.

Nacido en San Sebastián (Gipuzkoa) en 1974, Jon Garaño estudió periodismo y publicidad en la Universidad del País Vasco y cine en la escuela de cine Sarobe de Andoain y en San Diego (EEUU). En el año 2001 cofundó la productora Moriarti, en la que trabaja como director, productor y guionista. Sus cortometrajes han sido galardonados en más de 100 certámenes y sus documentales para televisión han sido emitidos en más de una quincena de países. En 2010 codirigió con Jose Mari Goenaga el largometraje 80 egunean, que participó en más de 100 festivales internacionales, en los que consiguió más de 30 premios. En el año 2014, realizó su siguiente película, Loreak (también junto a Goenaga), que tras su paso por el Festival de San Sebastián, ha tenido una exitosa trayectoria en diversos certámenes, en los que ha ganado una veintena de premios. Esta película fue también candidata al Premio Goya a la Mejor Película de 2014 y a los Oscar de 2015. Acaba de codirigir, esta vez junto a Aitor Arregi, la película Aundiya, que se estrenará en 2017.

Born in San Sebastián (Gipuzkoa) in 1974, Jon Garaño studied Journalism and Advertising at the University of the Basque Country, and Film at the Sarobe Film School in Andoain and in San Diego (USA). In 2001, he co-founded the production company Moriarti, where he works as a director, producer and scriptwriter. His short films have been awarded at more than 100 contests and his television documentaries have been broadcast in more than fifteen countries. In 2010, with Jose Mari Goenaga, he co-directed the feature film 80 egunean, which competed in more than 100 international festivals and won more than 30 prizes. In 2014, he directed his next film, Loreak (also with Goenaga), which —after its screening at the San Sebastián Festival— has had a successful run at different contests, where it has won about twenty prizes. This film was also a nominee for the Goya Award for the Best Film in 2014 and the Oscars in 2015. He has just co-directed —this time with Aitor Arregi— the film Aundiya, which will be released in 2017.

Horiez gain, dokumental luze hauek ere ekoiztu ditu: Lucio, Donostiako Zinemaldian estreinatua eta Film Dokumentalik Onenaren Goya sarirako hautagaia izan zena 2007an, eta El método Arrieta, Donostiako Zine eta Giza Eskubideen Jaialdian estreinatu eta saritu zutena.

También ha producido los largometrajes documentales Lucio, estrenado en el Festival de San Sebastián y candidato al Goya a la Mejor Película Documental en 2007, y El método Arrieta, estrenado y premiado en el Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián.

He also produced the feature-length documentaries Lucio, which premiered at the San Sebastián Festival and was a nominee for the Goya Award for the Best Documentary Film in 2007, and El método Arrieta, premiered and awarded at the San Sebastián Human Rights and Film Festival.


XENIA RIVERY KUBA / CUBA

1977an Habanan jaioa, Xenia Rivery Artearen Goi Mailako Institutuan (ISA), Kubako hiriburuan, graduatu zen antzerkigintzaren espezialitatean, eta, handik gutxira, San Antonio de los Bañoseko Nazioarteko Zine eta Telebista Eskolan (EICTV), gidoiaren espezialitatean. Gabriel García Márquezek emandako bi tailerren bitartez osatu zuen bere prestakuntza. Irakasle, aholkulari, koordinatzaile eta Gidoiaren katedraren buru jardun du, baita EICTVko Aholkularitzen eta Gidoien Ikus-entzunezko Idazketarako Sortze Maisutzaren Nazioarteko Zerbitzuaren koordinatzaile ere. Halaber, Gidoien Nazioarteko Tailerra (TILAG) ere koordinatzen du, Habanako Nazioarteko Zine Jaialdiaren Industria Sektorearen ekintzen aholkulari arituz. Era berean, bere espezialitateari loturiko hainbat tailer ere eman du Brasilen, Kolonbian, Puerto Ricon eta Dominikar Errepublikan. Orain dela gutxi, gonbidatua eta hizlaria izan da Mexiko Hirian egindako Idazle Zinematografikoen Hirugarren Topaketa Iberoamerikarrean. Film labur ugariren gidoilaria izan da, baita fikziozko film luze hauena ere: Tres veces dos, Esteban Insausti, Lester Hamlet eta Pavel Giroud kubatarrek eginikoa eta Opera Primarik Onenaren Zénith d’Argant saria jaso zuena Montrealeko Nazioarteko Zine Jaialdian eta Atzerriko Film Onenaren saria ICARO Nazioarteko Zine Jaialdian; Ciudad en rojo, Rebeca Chávez kubatarrak eginikoa, eta Valeria descalza, Ernesto del Río zuzendari bilbotarrak eginikoa.

Nacida en La Habana en 1977, Xenia Rivery se graduó en el Instituto Superior de Arte (ISA) de la capital cubana en la especialidad de Dramaturgia y poco después en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (EICTV) en la especialidad de Guion. Complementó su formación con dos talleres dictados por Gabriel García Márquez. Se ha desempeñado como docente, asesora, coordinadora y directora de la cátedra de Guion, así como coordinadora del Servicio Internacional de Consultorías y de las Maestrías Creativas en Escritura Audiovisual de guiones en la EICTV. También coordina el Taller Internacional de Guiones (TLAG) como asesora dentro de las actividades del Sector Industria del Festival Internacional de Cine de La Habana. Asimismo, ha impartido varios talleres de su especialidad en Brasil, Colombia, Puerto Rico y la República Dominicana. Recientemente ha participado como invitada y ponente en el Tercer Encuentro Iberoamericano de Escritores Cinematográficos, celebrado en Ciudad de México. Ha sido guionista de diversos cortometrajes y de los largometrajes de ficción Tres veces dos, de los realizadores cubanos Esteban Insausti, Lester Hamlet y Pavel Giroud, que obtuvo el premio Zénith d’Argent  a la Mejor Opera Prima en el Festival Internacional de Cine de Montreal y el Premio a la Mejor Película Extranjera en el Festival Internacional de Cine ICARO; Ciudad en rojo, de la realizadora cubana Rebeca Chávez, y Valeria descalza, del director bilbaíno Ernesto del Río.

Born in Havana in 1977, Xenia Rivery graduated from the Higher Institute of Art (ISA) in the Cuban capital, specialising in Theatre Art and, soon afterwards, from the International School of Film and Television in San Antonio de los Baños (EICTV), specialising in Scriptwriting. She added to her education with two workshops taught by Gabriel García Márquez. She has worked as a teacher, advisor, coordinator and Head of the Scriptwriting Department, and also as the coordinator for the International Consultancy Service and for the Creative Master’s Degree in Audiovisual Scriptwriting at EICTV. She also coordinates the International Scriptwriting Workshop (TLAG) as advisor within the activities of the industry sector at the Havana International Film Festival. In addition, she has taught several workshops on her speciality subject in Brazil, Colombia, Puerto Rico and the Dominican Republic. She was recently a guest and speaker at the III Ibero-American Meeting of Cinematographic Writers held in Mexico City. She has been the scriptwriter for diverse short films and the fictional feature films Tres veces dos, by Cuban directors Esteban Insausti, Lester Hamlet and Pavel Giroud, which won the Zénith d’Argent for the Best First Work at the Montreal International Film Festival and the Award for the Best Foreign Film at the ICARO International Film Festival; Ciudad en rojo, by the Cuban director Rebeca Chávez, and Valeria descalza, by the Bilbao director Ernesto del Río.

25


FUNDACIÓN SGAE FUNDAZIOA EPAIMAHAIAKOAK JURADO DE LA FUNDACIÓN SGAE FUNDAZIOA FUNDACIÓN SGAE FUNDAZIOA JURY


ASIER GUERRICAECHEBARRIA EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Bilbon jaio zen 1976an, eta bere ibilbide profesionalari ekin zion telebistako hainbat telesailetan, hala nola, Un paso adelante, Tinguaro: The sun lizards. 2017. urtearen hasieran filmatuko dute, Igor Lejarretaren zuzendaritzapean Cuando dejes de quererme film luzea, berak idatzitako gidoia jarraituz. Paul Urkijoren Errementari filmaren gidoian ere lan egin du, eta urte amaieran hasiko dira filmatzen. Orain hainbat film luzeren gidoiak egiten ari da, Koldo Serra eta Aitor Gutierrez zuzendarientzat. Bilboko Fantasiazko Zinemaldian (FANT) programatzaile lanetan dabil, eta Bilboko Zine Dokumental eta Film Laburren Nazioarteko Zinemaldian (ZINEBI) ere lanean dabil. Euskal Gidoigileen Elkarteko lehendakaria da eta FAGAko Zuzendaritza Batzordeko kide ere bai.

Nacido en Bilbao en 1976, el guionista Asier Guerricaechebarria comenzó su andadura profesional en series de televisión como Un paso adelante o Tinguaro: The sun lizards. Su guion de largometraje Cuando dejes de quererme se rodará a principios de 2017, dirigido por Igor Legarreta. También ha colaborado en el guion de Errementari, de Paul Urkijo, cuyo rodaje comenzará en diciembre de este año. Actualmente trabaja en el desarrollo de varios guiones de largometraje para directores como Koldo Serra o Aitor Gutiérrez. También ejerce como programador en el Festival de Cine Fantástico de Bilbao (FANT) y colabora con el Festival internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (ZINEBI). Es presidente de la Asociación de Guionistas Vascos (EHGP) y miembro de la Junta Directiva de FAGA.

Born in Bilbao en 1976, the scriptwriter Asier Guerricaechebarria started his professional career on TV series such as Un paso adelante and Tinguaro: The sun lizards. His feature-length script Cuando dejes de quererme will be filmed at the beginning of 2017, directed by Igor Legarreta. He also collaborated on the script of Errementari, de Paul Urkijo, which will start filming in December this year. Currently, he is working on several featurelength scripts for directors such as Koldo Serra and Aitor Gutiérrez. He is also a programmer for the Bilbao Fantasy Film Festival (FANT) and collaborates with the International Festival of Documentary and Short Film of Bilbao (ZINEBI). He is President of the Basque Scriptwriters Association (EHGP) and on the Board of Directors of FAGA.

27


GREGORIO MURO EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Donostian jaio zen 1954an; komiki-egile, gidoigile eta zine eta telebista zuzendaria da. Hainbat urtez bere lanak, batez ere Frantzian, argitaratzen jardun ondoren ikusentzunezko munduan murgildu zen animazioko film luze baten gidoia idatziz: La leyenda del viento del Norte (1992). Gerora gidoi lana egingo du hainbat ekoizpenetan, eta zuzendari lana El rey de la granja (2002) film luzean eta ondorengo film laburretan: Tras los visillos (2008), Perros de presa (2009), Zeinek gehiago iraun (2011), Por los camareros (2011), eta Tempo inverso (2014). 2012an Goya Sarirako izendatu zuten Animazioko Film Labur onenaren atalean, eta 2013an Oscar Sarian parte hartzeko izendatu zuten Animazioko Film Labur onenaren atalean. Bere filmeek nazioarteko zinemaldietan lehiatu dute, 180 baino gehiagotan, eta 42 sari lortu ditu, besteak beste, Euskal Zinearen Sari Magusia ZINEBI 53n.

28

Nacido en San Sebastián en 1954, Gregorio Muro es autor de cómics, guionista y director de cine y televisión. Tras varios años publicando sus obras principalmente en Francia, se inicia en el mundo audiovisual como guionista del largometraje de animación La leyenda del viento del Norte (1992). A partir de entonces, colabora en numerosas producciones como guionista y también como director en el largometraje El rey de la granja (2002) y en los cortos Tras los visillos (2008), Perros de presa (2009), Zeinek gehiago iraun (2011), Por los camareros (2011), y Tempo inverso (2014). Ha obtenido la candidatura al Premio Goya al Mejor Cortometraje de Animación en 2012 y la selección al Oscar al Mejor Cortometraje de Animación en 2013. Sus películas han competido en más de 180 festivales internacionales, en los que ha logrado 42 premios, entre ellos el Gran Premio del Cine Vasco en ZINEBI 53.

Born in San Sebastián in 1954, Gregorio Muro is an author of comics, a scriptwriter and film and television director. After several years publishing his works mainly in France, he started out in the audiovisual world as the scriptwriter for the feature-length animated film La leyenda del viento del Norte (1992). Since then, he has collaborated on numerous productions as a scriptwriter and also as the director of the feature film El rey de la granja (2002) and on the short films Tras los visillos (2008), Perros de presa (2009), Zeinek gehiago iraun (2011), Por los camareros (2011), and Tempo inverso (2014). He was nominated for the Goya Award for Best Animated Short Film in 2012 and for the Oscar for Best Animated Short Film in 2013. His films have competed in more than 180 international festivals, winning 42 awards, including the Grand Award of the Basque Cinema at ZINEBI 53.


PASCAL GAIGNE EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Frantzian jaio zen 1958an eta 1990etik Donostian bizi da. Musika ikasi zuen Paueko Unibertsitatean eta Tolosako Kontserbatorioan. Konpositore polifazetikoa izaki kontzertu-musika arloan egiten du lan, nazioartean ezagunak diren orkestrek, talde instrumentalek eta bakarlariek interpretatuta; besteak beste, Euskadiko Orkestra Sinfonikoak eta RTVEko Orkestrak. Berak egindako lanek sariak jaso dituzte nazioarteko jaialdi garrantzitsuetan, eta hainbat herrialdetan interpretatu dituzte. Zinerako 95 lan baino gehiago egin ditu, film luze, film labur eta dokumentaletan. Horietan lan egin du Victor Erice, Daniel Sánchez Arévalo, Iciar Bollain eta Montxo Armendáriz zuzendariekin. Hainbat sari jaso ditu: Europako Soinu Banda onenaren Saria eta Gpya Sarietarako bitan izan da hautagai, 2012an eta 2015ean.

Nacido en Francia en 1958 y establecido en San Sebastián desde 1990, Pascal Gaigne estudió música en la Universidad de Pau y en el Conservatorio Nacional de Toulouse. Compositor polifacético, trabaja desde entonces en música de concierto, interpretada por orquestas, grupos instrumentales y solistas de prestigio internacional, entre ellos la Orquesta Sinfónica de Euskadi y la Orquesta de RTVE. Sus obras han sido premiadas en importantes festivales internacionales e interpretadas en numerosos países. Sus composiciones para el cine abarcan más de 95 largometrajes, cortos y documentales, en los que ha trabajado con directores como Victor Erice, Daniel Sánchez Arévalo, Iciar Bollain y Montxo Armendáriz. Ha obtenido diversos galardones, entre los que destacan el Premio a la Mejor Banda Sonora Europea y dos candidaturas a los Premios Goya en 2012 y 2015.

Born in France in 1958 and established in San Sebastián since 1990, Pascal Gaigne studied music at the University of Pau and Pays de l’Adour and at the Regional Conservatoire in Toulouse. A versatile composer, since then, he has worked on concert music performed by orchestras, instrumental groups and soloists with international prestige, including the Basque National Symphony Orchestra and the RTVE Symphony Orchestra. His works have been awarded at important international festivals and performed in numerous countries. His compositions for film cover more than 95 feature films, shorts and documentaries, on which he has worked with directors such as Victor Erice, Daniel Sánchez Arévalo, Iciar Bollain and Montxo Armendáriz. He has obtained diverse awards, including Best European Score and two nominations for Goya Awards in 2012 and 2015.

29


NAZIOARTEKO LEHIAKETA CONCURSO INTERNACIONAL INTERNATIONAL COMPETITION


LEHIAKETA / CONCURSO 32

AURKIBIDEA ÍNDICE INDEX

“PARADE” DE SATIE......................................................................................................................................................................................... 30 9 DAYS - FROM MY WINDOW IN ALEPPO...................................................................................................................................................... 30 A

A LIÑA POLÍTICA............................................................................................................................................................................................... 31 AMENZE, IN BETWEEN WORLDS.................................................................................................................................................................... 31 ANÓNIMO......................................................................................................................................................................................................... 32 ALEPOU/ FOX.................................................................................................................................................................................................... 32 APPELS TÉLÉPHONIQUES................................................................................................................................................................................. 33 ÁREA DE DESCANSO........................................................................................................................................................................................ 33 AUX BATTEMENTS DU PARLOIR...................................................................................................................................................................... 34

B

BACK THEN....................................................................................................................................................................................................... 34 БАХЫТ / BAKHYT................................................................................................................................................................................................ 35 BEI WIND UND WETTER ................................................................................................................................................................................. 35

C

CILAOS.............................................................................................................................................................................................................. 36

D

DUVDEVAN....................................................................................................................................................................................................... 36

E

EL CADÁVER DEL TIEMPO................................................................................................................................................................................ 37 EL TRABAJO INDUSTRIAL................................................................................................................................................................................ 37 EN LA AZOTEA.................................................................................................................................................................................................. 38 EYE FOR AN EYE............................................................................................................................................................................................... 38

F

FREE WORLD PENS........................................................................................................................................................................................... 39

G

GÓLYATÁBOR.................................................................................................................................................................................................... 39 GURE HORMEK................................................................................................................................................................................................. 40

H

HILETA............................................................................................................................................................................................................... 40 HOME................................................................................................................................................................................................................ 41

I

INITIATION........................................................................................................................................................................................................ 41 IN OTHER WORDS............................................................................................................................................................................................ 42

J

JANE, TARZAN EZ ZEN HORREN GUAY........................................................................................................................................................... 42

K

KAPUTT............................................................................................................................................................................................................. 43

L

LA CULPA, PROBABLEMENTE........................................................................................................................................................................... 43 LA HORA DE LOS SUEÑOS............................................................................................................................................................................... 44 LAS VÍSCERAS.................................................................................................................................................................................................. 44 LE PARK............................................................................................................................................................................................................. 45 LOS DÍAS FELICES............................................................................................................................................................................................. 45

M

MAIS AILLEURS C’EST TOUJOURS MIEUX...................................................................................................................................................... 46 MARY................................................................................................................................................................................................................ 46


N

NEW MADRID................................................................................................................................................................................................... 48 NOTES FROM SOMETIME, LATER, MAYBE...................................................................................................................................................... 48 NOTHING STRANGER....................................................................................................................................................................................... 49 NUNCHAKU BABY............................................................................................................................................................................................ 49

P

PANIC ATTACK!................................................................................................................................................................................................. 50 PEDARBOZORG................................................................................................................................................................................................. 50 PENÚMBRIA...................................................................................................................................................................................................... 51 PEROXIDE / OXIDAN......................................................................................................................................................................................... 51 PORCELAIN....................................................................................................................................................................................................... 52

R

RENOVABLE...................................................................................................................................................................................................... 52 ROBINSON........................................................................................................................................................................................................ 53 RUST................................................................................................................................................................................................................. 53

S

SAMIRA............................................................................................................................................................................................................ 54 SETEMBRO........................................................................................................................................................................................................ 54 SINYT................................................................................................................................................................................................................ 55 SOB ÁGUAS CLARAS E INOCENTES................................................................................................................................................................ 55 SREDI CHERNYH VOLN / AMONG THE BLACK WAVES................................................................................................................................... 56 STILL HOLDING STILL....................................................................................................................................................................................... 56 SU...................................................................................................................................................................................................................... 57

T

TEIKO................................................................................................................................................................................................................. 57 THE RIFLE, THE JACKAL, THE WOLF AND THE BOY........................................................................................................................................ 58 THE THREAD..................................................................................................................................................................................................... 58 THE WRONG END OF THE STICK..................................................................................................................................................................... 59 THIS MIGRANT BUSINESS............................................................................................................................................................................... 59 THUNDER ROAD............................................................................................................................................................................................... 60 TIMECODE......................................................................................................................................................................................................... 60 TWO SISTERS................................................................................................................................................................................................... 61

U

ULISES............................................................................................................................................................................................................... 61 UM CAMPO DE AVIAÇÃO................................................................................................................................................................................. 62 UN 9 DE ABRIL.................................................................................................................................................................................................. 62 UN OBUS PARTOUT.......................................................................................................................................................................................... 63 UNE TÊTE DISPARAÎT....................................................................................................................................................................................... 63

W

WANDERING SOUL........................................................................................................................................................................................... 64

Z

ZU IHRER EIGENEN SICHERHEIT...................................................................................................................................................................... 64 ZVIR / THE WILD ROOM................................................................................................................................................................................... 65

LEHIAKETA / CONCURSO

MIRIAM RACHEL.............................................................................................................................................................................................. 47 MR SAND.......................................................................................................................................................................................................... 47

33


LEHIAKETA / CONCURSO

“PARADE” DE SATIE 2016, 14’, ANI JAPONIA / JAPÓN / JAPAN Zuzendaritza / Dirección / Director Koji Yamamura Animazioa / Animación / Animation Koji Yamamura Gidoia / Guion / Screenplay Koji Yamamura, Erik Satie Muntaketa / Montaje / Editing Koji Yamamura Soinua / Sonido / Sound Willem Breuker Musika / Música / Music Erik Satie, Willem Breuker Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Koji Yamamura Ekoizpena / Producción / Production Yamamura Animation Banatzailea / Distribución / Distribution Yamamura Animation Koji Yamamura koji@yamamura-animation.jp 

3 zuzendari eta 4 antzezlerentzako desfile bat. Parade-ko musika eta Erik Satie konpositore frantziarrak idatzitako entseguen aipamenekin nahastuta, animazio birsortze hau baletaren irudi errealistetatik abiatu da eta errealitatetik haratago egiten du. Un desfile para 3 directores y 4 intérpretes. Mezclando la música de Parade con citas a ensayos escritos por el compositor francés Erik Satie, esta recreación animada parte de las imágenes realistas del ballet y viaja más allá de la realidad.  A Parade for 3 managers and 4 performers. Mixing quotes from French composer Erik Satie’s essays with the music of Parade, this is an animated re-creation of realist ballet images going beyond reality.

9 DAYS - FROM MY WINDOW IN ALEPPO 2015, 12’, DOK HERBEHEREAK, THE NETHERLANDS / SIRIA, SYRIA Zuzendaritza / Dirección / Director Floor Van Der Meulen, Thomas Vroege, Issa Touma Gidoia / Guion / Screenplay Issa Touma Muntaketa / Montaje / Editing Floor Van Der Meulen, Thomas Vroege Soinua / Sonido / Sound Tom Jansen Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Issa Touma Ekoizpena / Producción / Production Jos de Putter Banatzailea / Distribución / Distribution Some Shorts (Wouter Jansen) Kontaktua / Contacto / Contact Wouter Jansen info@someshorts.com

34

9 days lanak Alepoko matxinadan emandako aldaketa azkarraren lehenengo bederatzi egunak erretratatzen ditu. Issa Touma Siriako argazkilari ospetsuak grabatu ditu behaketa hauek hiriko alde zaharrean duen leihotik. 9 days retrata los primeros nueve días del rápido cambio de la sublevación en Alepo, observaciones grabadas por el reconocido fotógrafo sirio Issa Touma desde su ventana en el casco antiguo de la ciudad. 9 days portrays the first nine days of the rapidly changing uprising in Aleppo, observations recorded by the renowned Syrian photographer Issa Touma from his window in the old city.


2015, 21’, FIK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

Mariak lan egonkorra dauka eta bere burua aski du bizitzeko. Aitaren gaixotasunak bere emozioak aztertzera eramaten du. Juan musika irakaslea da eta denbora jotzen ematen du. Iraganean sentimentalki bat eginda, lagunak dira oraindik. Hainbatetan elkartu eta urrundu ondoren, ulermen eta zintzotasun une batera iritsiko dira. María tiene un trabajo estable y es autosuficiente. La enfermedad de su padre la lleva a examinar sus emociones. Juan da clases como profesor de música y se mantiene ocupado tocando. Unidos sentimentalmente en el pasado, ambos mantienen una relación de amistad. Una serie de encuentros y desencuentros les llevarán a un momento de comprensión y sinceridad. María has a steady job and is a self-sufficient woman. Her father’s illness makes her get in touch with her feelings. Juan gives lessons as a music teacher and keeps himself busy playing. María and Juan, once together in the past, enjoy a friendship based on mutual concern. A series of encounters and disencounters will bring them to a moment of comprehension and sincerity. 

Zuzendaritza / Dirección / Director Santos Díaz Gidoia / Guion / Screenplay Pablo G. Canga, Santos Díaz  Muntaketa / Montaje / Editing Ángel Santos, Santos Díaz Soinua / Sonido / Sound Xavier Souto Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Lucía C. Pan Aktoreak / Intérpretes / Cast María Vázquez, Xosé Barato, Sonia Méndez, Alberto Rolán Ekoizpena / Producción / Production Y la nave va Banatzailea / Distribución / Distribution Digital 104 Film Distribution distribucion@digital104.com 

LEHIAKETA / CONCURSO

A LIÑA POLÍTICA

AMENZE, IN BETWEEN WORLDS 2016, 11’, FIK BRASIL, BRAZIL / AEB, USA

Lagosetik, aspalditik harremanik ez zuen lagun baten deia jaso ondoren, Amenze-k bidaia bati ekingo dio bere benetako nortasunarekin berriz konektatzeko, bere izena aldatzera eta Brasilera sexu-langile gisa joatera behartua izan eta gero. Tras recibir una llamada de Lagos de un amigo con quien había perdido el contacto hace mucho tiempo, Amenze se embarca en un viaje para volver a conectar con su verdadera identidad después de haber sido obligada a cambiar su nombre y trasladarse a Brasil como trabajadora sexual. Upon receiving a long-lost friend’s call from Lagos, Amenze embarks on a journey to reconnect with her real identity after being forced to change her name and move to Brazil as a sex worker.

Zuzendaritza / Dirección / Director Mariona Lloreta Gidoia / Guion / Screenplay Mariona Lloreta  Muntaketa / Montaje / Editing Alex Bravo Soinua / Sonido / Sound Yuri Luedemann, Phillip Young Musika / Música / Music Fernando Saci, Marty Hicks, Ronaldo Andrade, Luciano Xavier Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Mariona Lloreta  Aktoreak / Intérpretes / Cast Simone Manigo, Chica Okoli, Atualpa Frota, Mona Manigo, Mojisola Sonoiki, Ifeanyi Victor Onwudiwe, Luciano Xavier, Roberto Xavier Do Nascimento Ekoizpena / Producción / Production Fernanda Mandriola, Framboesa Filmes Banatzailea / Distribución / Distribution Framboesa Filmes Kontaktua / Contacto / Contact hello@marionalloreta.com

35


LEHIAKETA / CONCURSO

ANÓNIMO 2016, 13’, FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Ivan Sokolov Gidoia / Guion / Screenplay Ivan Sokolov Muntaketa / Montaje / Editing Ivan Sokolov Soinua / Sonido / Sound Haimar  Olaskoaga, Mikel  Pintado, Txomin Villena Musika / Música / Music Aranzazu Calleja Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Javier Agirre Erauso  Aktoreak / Intérpretes / Cast Ander Vildósola, Mikel Losada, Aitziber Garmendia Ekoizpena / Producción / Production Esther Escudero Kontaktua / Contacto / Contact Ivan Sokolov ivanavi68@gmail.com 

Itxaropen telefonoaren boluntario batek bere buruaz beste egin nahi duen baten deia jaso du. Azken horrek bizitza osoan zehar ezkutatu duen sekretu baten berri eman nahi dio. Un voluntario del teléfono de la esperanza recibe la llamada de un suicida que quiere confesar un secreto que lleva escondiendo toda su vida. A crisis hotline volunteer receives a call from a suicidal man looking to confess a secret he’s been hiding his entire life.

ALEPOU / FOX 2016, 28’, FIK GREZIA / GRECIA / GREECE Zuzendaritza / Dirección / Director Jacqueline Lentzou Gidoia / Guion / Screenplay Jacqueline Lentzou Muntaketa / Montaje / Editing Smaro Papaevaggelou Soinua / Sonido / Sound Stafanos Efthymiou Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Konstantinos Koukoulios Aktoreak / Intérpretes / Cast Nikos Zegkinoglou, Katerina Zisoudi, Nota Tserniafski  Ekoizpena / Producción / Production Blonde S.A Kontaktua / Contacto / Contact Fenia Cossovitsa fenia@blonde.gr 

36

Stephanos-ek, nerabe basati batek, kirola egiten du rap entzunez. Ez daki bat-batean gizon baten zama edukiko duela. Stephanos, un adolescente salvaje, hace ejercicio escuchando rap. No tiene ni idea de que pronto tendrá que cargar con la responsabilidad de un hombre. Stephanos, a wild teenage boy, works out listening to rap. He has no idea that he will be soon carrying a man’s burdens.


2015, 10’, DOK FRANTZIA, FRANCIA, FRANCE / TXILE, CHILE

Autopsia txostena, 3672 zenbakia. Informe de autopsia número 3672. Autopsy report number 3672.

Zuzendaritza / Dirección / Director Francisco Rodríguez Gidoia / Guion / Screenplay Francisco  Rodríguez Muntaketa / Montaje / Editing Isabelle  Ingold, Francisco  Rodríguez Soinua / Sonido / Sound Evrard  Ngendakumana Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Andrés  Teare, Negin Khazaae Ekoizpena / Producción / Production La Fémis Banatzailea / Distribución / Distribution Mimbre producciones Kontaktua / Contacto / Contact Rocio Romero rocio@mimbreproducciones.cl

LEHIAKETA / CONCURSO

APPELS TÉLÉPHONIQUES

ÁREA DE DESCANSO 2016, 20›, DOK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

Atseden gunetan aparkatutako kamioilariak aspertuta daude. Batzuetan emazteekin hitz egingo dute esku libreko telefonoaren bidez. El tedio se apodera de camioneros estacionados en áreas de descanso. En ocasiones, hablarán con sus mujeres por el manos libres. Tedium overcomes truck drivers in the rest area. Every so often they will talk to their wives on handsfree.

Zuzendaritza / Dirección / Director Colectivo Hola Cariño Gidoia / Guion / Screenplay Colectivo Hola Cariño Muntaketa / Montaje / Editing Colectivo Hola Cariño Soinua / Sonido / Sound Colectivo Hola Cariño Musika / Música / Music Colectivo Hola Cariño Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Colectivo Hola Cariño Ekoizpena / Producción / Production UAB-Máster en Teoría y Práctica del Documental Creativo holacarinocolectivo@gmail.com m.documental.creativo@uab.cat 

37


LEHIAKETA / CONCURSO

AUX BATTEMENTS DU PARLOIR 2016, 13’, FIK FRANTZIA / FRANCIA / FRANCE Zuzendaritza / Dirección / Director Pascal Marc Gidoia / Guion / Screenplay Pascal Marc Muntaketa / Montaje / Editing Alex Blanchard Soinua / Sonido / Sound Benoît Chabert D’hières Musika / Música / Music Rémi Boubal Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Anastasia Durand Launay Aktoreak / Intérpretes / Cast Ludovic Berthillot, Vinciane Millereau, Lukas  Ionesco, Noé Savoyat, Mahé Laridan Ekoizpena / Producción / Production Le G.R.E.C. Kontaktua / Contacto / Contact Pascal Marc pascal.marc@gmail.com 

5 bizitza zatik gazte baten bizitza erakusten dute 8 urtetik 24 urtera bitartekoa. Horrek, amarekin batera, kartzelan dagoen aitari bisita egin dio. 5 fragmentos de vida que muestran la vida de un joven desde los 8 años hasta los 24 años, que junto a su madre, visita a su padre encarcelado. 5 pieces of life showing the path of a young man from childhood to his twenties, as he visits his imprisoned father with his mother.

BACK THEN 2016, 2’, ANI ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN Zuzendaritza / Dirección / Director Diego Porral Animazioa / Animación / Animation Diego Porral Gidoia / Guion / Screenplay Diego Porral Muntaketa / Montaje / Editing Diego Porral Soinua / Sonido / Sound Pablo Oliveros Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Diego Porral Aktoreak / Intérpretes / Cast Gonzalo Toraño, Carmen Álvaro, Verónica Perez Ekoizpena / Producción / Production Diego Porral Banatzailea / Distribución / Distribution Promofest Distribucion SL Kontaktua / Contacto / Contact Frank Planas info@promofest.org

38

Ume batek aitari ama nola ezagutu zuen galdetzen dionean, bere burua ikusten du gertakari hura kontatzen ados jartzen ez diren guraso biren eztabaida baten erdian. Gatazka horrekin batera, errealitatea desitxuratzen duen ume txiki baten irudimena dago, gurasoen adierazpenak edo metaforak ulertzen ez dituelako. Cuando un niño pregunta a su padre cómo conoció a su madre, se ve envuelto en una disputa entre los dos que no se ponen de acuerdo en la versión de los hechos. A este conflicto se le suma la imaginación de un niño pequeño que deforma la realidad al no entender las expresiones o metáforas de sus progenitores. When a young kid asks his father about how he met his mother, he is shown two very different versions by each parent. The animation varies as the description of the parents gets more specific, but metaphors are left to the interpretation and the imagination of such a small child.


2015, 14›30’’, FIK ERRUSIA / RUSIA / RUSSIA

Unibertsoaren leku galdu batean, Bakhyt – 21, maila goreneko garbitzailea. Egunetik egunera bere zereginak burutzen ditu. Hala ere, Samira-ren aurrean – 21, maila baxuagoa duen garbitzaile bat – guztiz desberdina den bizitza bat nahi duela konturatzen da. En un rincón perdido del universo, Bakhyt— 21, limpiador de la categoría más alta. Día a día, realiza sus funciones. No obstante, frente a Samira - 21, una limpiadora de categoría más baja - se da cuenta de que quiere una vida completamente distinta. In a lost corner of the universe, Bakhyt — 21, cleaner of the highest category. Day by day, he performs his own functions. However, faced with Samira — 21, a cleaner of lowest category — he realizes that he wants a completely different life.

Zuzendaritza / Dirección / Director Ruslan Bekshenov, Aleksandr Amulin Gidoia / Guion / Screenplay Ruslan Bekshenov, Aleksandr Amulin Muntaketa / Montaje / Editing Ruslan Bekshenov, Aleksandr Amulin Soinua / Sonido / Sound Vladislav  Golovkov, Anton Kalmykov Musika / Música / Music Roman Ufaev, Igor Len Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Pavel Sablin Aktoreak / Intérpretes / Cast Bahtovardzon Abdurahmоnov, Tuyaa Cybanova Ekoizpena / Producción / Production Ruslan Bekshenov Banatzailea / Distribución / Distribution Festagent, Russia Kontaktua / Contacto / Contact Kate Didenko kate@festagent.com

LEHIAKETA / CONCURSO

БАХЫТ / BAKHYT

BEI WIND UND WETTER 2015, 12’, ANI SUITZA / SUIZA / SWITZERLAND

Wally-ren bizitza gero eta hondorago joango da amaren alkoholarekiko mendekotasunarengatik. Inpotentziak, gehiegizko eskakizunek eta etseipenek osatzen dute bere haurtzaroa, bizirik irautearen aldeko eguneroko borroka. La vida de Wally se derrumba cada vez más por la adicción al alcohol de su madre. La impotencia, exigencias excesivas y la desesperación dan forma a su niñez, una lucha diaria por la supervivencia. Wally’s life is increasingly turned upside down by her mother’s alcohol addiction. Helplessness, excessive demands and desperation shape her childhood - a daily struggle for survival.

Zuzendaritza / Dirección / Director Remo Scherrer Animazioa / Animación / Animation Remo Scherrer Gidoia / Guion / Screenplay Remo Scherrer Muntaketa / Montaje / Editing Remo Scherrer Soinua / Sonido / Sound Moritz Flachsmann Musika / Música / Music Rahel Zimmermann Ekoizpena / Producción / Production Zeitraum Film GMBH, Carola Kutzner Banatzailea / Distribución / Distribution Interfilm Berlin short film distribution christian@interfilm.de submission@cut-up.tv

39


LEHIAKETA / CONCURSO

CILAOS 2016, 13’, FIK FRANTZIA / FRANCIA / FRANCE Zuzendaritza / Dirección / Director Camilo Restrepo Gidoia / Guion / Screenplay Camilo Restrepo Muntaketa / Montaje / Editing Bénédicte Cazauran, Camilo Restrepo Soinua / Sonido / Sound Josefina Rodriguez, Mathieu Farnarier Musika / Música / Music Christine Salem, David Abrousse, Harry Perigone Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Guillaume Mazloum, Camilo Restrepo Aktoreak / Intérpretes / Cast Christine Salem, David Abrousse and Harry Perigone Ekoizpena / Producción / Production Le G.R.E.C Kontaktua / Contacto / Contact Marie-Anne Campos macampos@grec-info.com

Hiltzear dagoen amari zin egindakoari eusteko, gazte bat inoiz ezagutu ez duen aitaren bila atera da. Bidean, laster jakingo du aita hilda dagoela. Hala ere, bere plana ez da aldatzen, aita bilatu behar du. Maloya-ko erritmo zoroak bultzatuta, Reunion Irlako erritu-kantua, Cilaos-ek hildakoak eta bizidunak lortzen dituzten lotura sakonak eta ilunak arakatzen ditu. Para mantener la promesa hecha a su madre moribunda, una joven parte en busca de su padre, al que nunca conoció. En el camino rápidamente se entera de que el hombre ya está muerto. Sin embargo, su plan no cambia, ella debe encontrar a su padre. Llevado por el ritmo embriagador del maloya, canto ritual reunionés, Cilaos explora los lazos profundos y turbios que unen a los muertos y a los vivos. To keep a promise made to her dying mother, a young woman goes off in search of her father, a womanizer she has never met. Along the way, she soon learns that he is dead. But that doesn’t change her plans, she still intends to find him. Carried by the spell-binding rhythm of the maloya, a ritual chant from Reunion Island, Cilaos explores the deep and murky ties that bind the dead and the living.

DUVDEVAN 2016, 24’, FIK ISRAEL Zuzendaritza / Dirección / Director Hila Amir Gidoia / Guion / Screenplay Hila Amir Muntaketa / Montaje / Editing Omer  Zoltak Soinua / Sonido / Sound Moshe  Silver Musika / Música / Music Cfir Yackobi Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Or  Azulay Aktoreak / Intérpretes / Cast Jessica  Kraatz, Reymonde  Amsallem, Shem  Halevi, Tair  Adato Ekoizpena / Producción / Production Spir College-School of Audio and Visual Arts, Nir Dvortchin Banatzailea / Distribución / Distribution Costanza Film Distribution Asaf Yecheskel costanzafilms@gmail.com 

40

Annak berak mundu sexual askea sortu du. Hementxe eta oraintxe bizi da, kalte eragin dakiokeen oro baztertuz. Ama, eskizofrenikoa, itzultzen denean, bizitzaren harremanik zailenari aurre egin behar dio. Anna ha creado ella misma un mundo sexual libre. Vive aquí y ahora, evitando todo lo que puede hacerle daño. Cuando su madre esquizofrénica regresa a su vida, es forzada a confrontar la relación más difícil de su vida. Anna created herself a free, sexual world. She lives in the here and now, keeping herself from anything that might hurt. When her schizophrenic mother comes back to her life, she is forced to confront with the most difficult relationship of her life.


2016, 13’, DOK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

Diktadore bat bere irudimena bada, eta diktadura bat, berriz, bere buruan existitzen diren irudien multzoa, irudi horiek suntsitu beharko dira gure etorkizunaren irudiak sortu ahal izateko. Si un dictador es su imaginario, y una dictadura el conjunto de imágenes que sobre ella existen, habrá que derribar esas imágenes para poder construir el imaginario de nuestro futuro.

Zuzendaritza / Dirección / Director Luis E. Parés Gidoia / Guion / Screenplay Luis E.  Parés Muntaketa / Montaje / Editing Pablo Gil Rituerto Soinua / Sonido / Sound Jorge Alarcón Ekoizpena / Producción / Production Luis E.  Parés luisepares@hotmail.com 

If a dictator is his own imagery and the dictatorship is the whole of images about it, those images should be destroyed to be able to construct our own future’s imagery.

LEHIAKETA / CONCURSO

EL CADÁVER DEL TIEMPO

EL TRABAJO INDUSTRIAL 2015, 10’50’’, FIK ARGENTINA

Muntaia zintatik lata gorriak pasatzen dira. Langileak mugimendu-sekuentzia bera behin eta berriro errepikatzen du. Egun batean lata zintatik atera du eta erabilera argibideak irakurri ditu. Jardutea eta lan egitea industria jardunak dira. Hitz egin beharreko guztiaz, aldagelan hitz egiten da. Sobre la cinta de montaje pasan las latas rojas. El trabajador repite la misma secuencia de movimientos. Un día saca una lata de la cinta y lee las instrucciones de uso. Actuar y trabajar son ejercicios industriales. Todo lo que hay que hablar, se habla en el vestuario. On the assembly line red cans go by. The worker repeats the same sequence of movements. One day, he takes a can from the line and reads the instructions for use. Acting and working are industrial exercises. Everything that needs to be said, is said in the locker room.

Zuzendaritza / Dirección / Director Gerardo Naumann Gidoia / Guion / Screenplay Gerardo Naumann  Muntaketa / Montaje / Editing José María Aviles Endara, Alejo Moguillansky, Sebastián Schjaer, Joaquín Aras Soinua / Sonido / Sound Daniela Ale Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Fernando Lockett Aktoreak / Intérpretes / Cast Maximiliano Romero Ekoizpena / Producción / Production Gerardo Naumann, Ruda Cine (Violeta Bava) Banatzailea / Distribución / Distribution FilmsToFestivals  Kontaktua / Contacto / Contact Gisela Chicolino info@filmstofestivals.com

41


LEHIAKETA / CONCURSO

EN LA AZOTEA 2015, 11’, FIK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN Zuzendaritza / Dirección / Director Damià Serra Gidoia / Guion / Screenplay Miguel Casanova, Damià Serra Muntaketa / Montaje / Editing Marc Berraondo Soinua / Sonido / Sound Sandra Ramionet, Oriol Bonals Musika / Música / Music Kevin Smithers Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Gemma Rogés Aktoreak / Intérpretes / Cast Nil Cardoner, Roger Príncep, Biel Estivill, Pol Hinojosa, Arnau Aizipitarte Ekoizpena / Producción / Production Escac Films  Banatzailea / Distribución / Distribution Escac Films  Patricia Naya patricia.naya@escac.es

Uda. Adrián eta lagunak arratsaldero zabaltzara igotzen dira eguzkia biluzik hartzen duen neska bat ikusteko. Baina arratsalde hau desberdina izango da: arratsalde honetan konturatuko dira horietako bati gehiago interesatzen zaiola gertuko eraikin baten zabaltzan dutxatzen den gizonezko bizilagun bat. Verano. Adrián y sus amigos suben cada tarde a una azotea para ver cómo una chica toma el sol desnuda. Pero esta tarde no será como las demás: esta tarde se darán cuenta de que a uno de ellos le interesa mucho más el vecino que se ducha en la azotea de un edificio cercano. It’s summer time. Adrián and his friends climb every afternoon at a roof to spy a girl who sunbathes naked. But this afternoon won’t be like the others: today they’ll realize that one of them is more interested in a guy showering in a close building.

EYE FOR AN EYE 2016, 4’, ANI ALEMANIA /GERMANY Zuzendaritza / Dirección / Director Steve Bache, Louise Peter, Mahyar Goudarzi Animazioa / Animación / Animation Steve Bache, Louise Peter, Mahyar Goudarzi Gidoia / Guion / Screenplay Steve Bache, Louise Peter, Mahyar Goudarzi Muntaketa / Montaje / Editing Steve Bache, Louise Peter, Mahyar Goudarzi Soinua / Sonido / Sound Steve Bache, Louise Peter, Mahyar Goudarzi Ekoizpena / Producción / Production Steve Bache, Louise Peter, Mahyar Goudarzi, Markus Kaatsch Banatzailea / Distribución / Distribution Filmakademie Baden-Württemberg festivals@filmakademie.de

42

Frederick Baer-ek hamar urte baino gehiago eman ditu Indiana Estatuko kartzelaren heriotza korridorean. Oraindik bere heriotza zigorra betetzearen zain dago. Frederick Baer ha pasado más de una década en el corredor de la muerte de la prisión del Estado de Indiana. Todavía está esperando a la ejecución de su pena de muerte. Frederick Baer spent over a decade on death row in Indiana State Prison. He is still waiting for his death penalty to be executed.


2015, 21’, DOK KANADA / CANADÁ / CANADA

Free World Pens familia eta isolamenduari buruzko pelikula bat da. Pelikula Texaseko kartzela batean dagoen gizon baten gutunen bidez garatzen da. Haien hitzek arrebaren buruan oihartzuna eragiten dute, Montrealen askatasun osoz ibiltzen den bitartean. Free World Pens es una película sobre la familia y el aislamiento. La película toma forma a través de las cartas de un hombre encarcelado en Texas, cuyas palabras hacen eco en la mente de su hermana mientras camina libremente en Montreal. Free World Pens is a film about family and solitary confinement. The film takes shape through letters from a man incarcerated in Texas, whose words echo in the mind of his sister as she walks freely through Montreal.

Zuzendaritza / Dirección / Director Nika Khanjani Gidoia / Guion / Screenplay Nika Khanjani Muntaketa / Montaje / Editing Nika Khanjani Soinua / Sonido / Sound Adam Rosadiuk, Steve Bates, Nika Khanjani Musika / Música / Music Kelly Nunes Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Shannon Harris Ekoizpena / Producción / Production Nika Khanjani Banatzailea / Distribución / Distribution La Distributrice de Films Kontaktua / Contacto / Contact Nika Khanjani nkhanjani@gmail.com

LEHIAKETA / CONCURSO

FREE WORLD PENS

GÓLYATÁBOR 2016, 9’, FIK HUNGARIA / HUNGRÍA / HUNGARY

Lehen urteko ikasleen uda kanpamendu batetik trenez itzultzean, 18 urte dituen Dórak sexu erasoa izan du. Orain, ikasleen elkarteko presidenteak berarekin hitz egin nahi du. El viaje de regreso en tren de un campo de verano de estudiantes de primer año, donde Dóra de 18 años acaba de ser objeto de un abuso sexual. Ahora, el presidente de la asociación de estudiantes quiere hablar con ella. The return journey on a train from a freshman summer camp, where 18-year-old Dóra has just been sexually abused. Now the president of the students’ union wants to talk with her.

Zuzendaritza / Dirección / Director György Mór Kárpáti Gidoia / Guion / Screenplay György Mór Kárpáti Muntaketa / Montaje / Editing Péter Duszka Soinua / Sonido / Sound Máté Péterffy Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Dávid Hartung Aktoreak / Intérpretes / Cast Katica Nagy, Krisztián Rózsa Ekoizpena / Producción / Production Boddah, Proton Cinema Banatzailea / Distribución / Distribution Origine Films emilie@originefilms.fr Kontaktua / Contacto / Contact Gábor Osváth gabor@boddah.hu 

43


LEHIAKETA / CONCURSO

GURE HORMEK 2016, 15’, DOK EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Las chicas de Pasaik (María Elorza, Maider Fernández) Gidoia / Guion / Screenplay Las chicas de Pasaik Muntaketa / Montaje / Editing Las chicas de Pasaik Soinua / Sonido / Sound Las chicas de Pasaik Musika / Música / Music Orchestra Argentin Canaro, Giacomo Puccini Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Las chicas de Pasaik Ekoizpena / Producción / Production Koldo Almandoz Banatzailea / Distribución / Distribution Kimuak kimuak@filmotecavasca.com

Etxekoandreen auzoa. Insomniodun Emakumeen barrutia. Ama Ezezagunaren kioskoa. Emakume Bakarren lurpeko pasabidea. Gure hormek maite ditugunak omentzen dituzte. El barrio de Las Amas de Casa. El distrito de Las Insomnes. El kiosco de La Madre Desconocida. El subterráneo de Las Mujeres Solas. Nuestras paredes homenajean a quienes queremos. The Housewives’ Quarter. The Insomniacs’ District. The Bandstand of the Unknown Mother. The Underpass of the Single Women. Our walls pay tribute to those we love

HILETA 2016, 20’, FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Kepa Sojo Gidoia / Guion / Screenplay Kepa Sojo Muntaketa / Montaje / Editing Josu Trocaola Soinua / Sonido / Sound Ion Arenas Musika / Música / Music Fernando Velázquez Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Gorka Gómez Andreu Aktoreak / Intérpretes / Cast Martxelo Rubio, Josean Bengoetxea, Kandido Uranga, Jose Ramon Soroiz, Asier Hormaza, Itziar Atienza, Mikel Losada, Jose Kruz Gurrutxaga, Susana Soleto, Gorane Chueca Ekoizpena / Producción / Production Sonia Pacios, Kuttuna Filmak Banatzailea / Distribución / Distribution Kimuak kimuak@filmotecavasca.com

44

1925ean, herri txiki batean, bat-batean hil den Ingeren, Mikel Martikorenaren emazte gaztearen, hilbeila egiten ari dira. Herriko indar biziak bertaratu dira, baina familiako patriarka Martinek kezka bakarra dauka: Joanes bere seme ertainaren desagerpena, teologia ikasi ostean mendian baitabil burua galduta, hildakoen berpiztea predikatzen. En una aldea vasca en 1925 se celebra el velatorio de la joven Inge, esposa de Mikel Martikorena que ha fallecido de repente. Visitados por las fuerzas vivas del pueblo, a Martín, el patriarca de la familia, solo le preocupa la ausencia de su hijo mediano Joanes, loco sin remedio por estudiar teología, y que vaga por el monte predicando sobre la resurrección de los muertos. In a small Basque village in 1925, a wake is being held for Inge, the young wife of Mikel Martikorena, who has died suddenly. Visited by all the major figures of the village, Martín, the patriarch of the family, is concerned only by the absence of his middle son Joanes, gone insane after studying theology and who wanders the hills preaching of the resurrection of the dead.


2016, 6’, ANI ITALIA / ITALY

Siriar batek bere herrialdeko izugarrikeriatik ihes egingo du ahalik eta mundu hobenaren bila. La fuga de un Sirio del horror de su país al mejor mundo posible. The escape of a Syrian from the horrors of his land to the best of all possible worlds.

Zuzendaritza / Dirección / Director Silvia De Gennaro Animazioa / Animación / Animation Silvia De Gennaro Gidoia / Guion / Screenplay Silvia De Gennaro Muntaketa / Montaje / Editing Silvia De Gennaro Soinua / Sonido / Sound Silvia De Gennaro Musika / Música / Music Rural Metric Seven by Damscray, Remix by Silvia De Gennaro Ekoizpena / Producción / Production Assaus Silvia De Gennaro studio@assaus.it 

LEHIAKETA / CONCURSO

HOME

INITIATION 2016, 11’, DOK HEGOAFRIKA / SUDÁFRICA / SOUTH AFRICA

Goian, Lesothoko mendietan, Mosaku anaia zaharra hastapen zeremonia batetik itzultzeko irrikan dago. Arriba, en las montañas de Lesotho, Mosaku está ansioso por el regreso de su hermano mayor de una ceremonia de iniciación. High in the mountains of Lesotho, Mosaku is anxiously awaiting the return of his older brother from an initiation ceremony.

Zuzendaritza / Dirección / Director Teboho Edkins Gidoia / Guion / Screenplay Teboho Edkins Muntaketa / Montaje / Editing Rune Schweitzer Soinua / Sonido / Sound Tobias Bilz Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Samuel Lahu Aktoreak / Intérpretes / Cast Mosaku Lesehlo, Retabile Lesehlo Ekoizpena / Producción / Production Don Edkins, Teboho Edkins Kontaktua / Contacto / Contact Kai Middendorff Galerie galerie@kaimiddendorff.de Teboho Edkins tebohoedkins@gmail.com 

45


LEHIAKETA / CONCURSO

IN OTHER WORDS 2015, 6’, ANI ISRAEL Zuzendaritza / Dirección / Director Tal Kantor Animazioa / Animación / Animation Tal Kantor Gidoia / Guion / Screenplay Tal Kantor Muntaketa / Montaje / Editing Tal Kantor Soinua / Sonido / Sound Alon Cohen Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Tal Kantor Aktoreak / Intérpretes / Cast Yehoyahin Fridlander, Dana  Yadlin Ekoizpena / Producción / Production Bezalel academy of art & design Banatzailea / Distribución / Distribution Tal Kantor kantaltor@gmail.com 

Gizon batek alabarekin komunikatzeko galdutako aukera gogoratu du. Hainbeste urte igaro ostean, une labur batez elkartu ondoren, bere mundua ahuldu egiten da eta hitzek zentzua galdu egiten dute. Un hombre recuerda una oportunidad perdida para comunicarse con su hija. Su breve encuentro después de tantos años debilita su mundo y hace que sus palabras no tengan sentido. A man recalls a moment of a lost opportunity to communicate with his daughter. Their brief meeting after so many years undermines his world and renders his words meaningless.

JANE, TARZAN EZ ZEN HORREN GUAY 2016, 3’30’’, ANI EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Bego Vicario Animazioa / Animación / Animation Bego Vicario  Gidoia / Guion / Screenplay Bego Vicario  Muntaketa / Montaje / Editing Eduardo Elosegi Soinua / Sonido / Sound Oh Brother! Studio Musika / Música / Music Oreka TX Ekoizpena / Producción / Production Emilio de la Rosa Kontaktua / Contacto / Contact Eduardo Elosegi jane_2016@ya.com

46

Tarzanek eta Janek elkarrekin igeri egiten duten irudi ospetsu hori ekartzen du berriz, “Tarzán y su compañera” pelikularena (1934, Cedric Gibbonns). Bertan, koloreak, forma abstraktuek eta erritoek paradigma aldaketa batez hitz egiten dute. Se trata de una reinterpretación de la famosa escena en que Tarzán y Jane nadan juntos, de la película “Tarzán y su compañera” (1934, Cedric Gibbons) donde el color, las formas abstractas y los ritmos nos hablan de un cambio de paradigma. Taken the famous scene of the film “Tarzan and his mate” (1934, Cedric Gibbons) where Tarzan and Jane swim together, we reinterpret its movements, rhythms and color to talk about a new paradigm.


2016, 7’, ANI ALEMANIA / GERMANY

Preso egondako emakumeekin egindako elkarrizketak oinarri hartuta, animazio dokumental honek Alemania ekialdeko emakume-kartzelarik garrantzitsuenaren ikuspegia ematen digu. Pelikula hau kartzela politika, nahitaezko lana, eta Burdin Gortinaren bi alboetako onurei buruzkoa da. Basado en entrevistas con exprisioneras, este documental animado nos proporciona una visión de la cárcel de mujeres más importante del Este de Alemania. Una película sobre la política de prisión, el trabajo forzado, y los beneficios en ambos lados del Telón de Acero. Based on interviews with former prisoners, this animated documentary provides a glimpse into the most notorious women’s prison in East Germany. A film about political imprisonment, forced labour, and profits on both sides of the Iron Curtain.

Zuzendaritza / Dirección / Director Volker Schlecht, Alexander Lahl Animazioa / Animación / Animation Volker Schlecht Gidoia / Guion / Screenplay Alexander Lahl, Max Moench Muntaketa / Montaje / Editing Volker Schlecht Soinua / Sonido / Sound Hannes Schulze Musika / Música / Music Hannes Schulze Ekoizpena / Producción / Production Die Kulturingenieure Banatzailea / Distribución / Distribution Die Kulturingenieure Alexander Lahl alexander@diekulturingenieure.de 

LEHIAKETA / CONCURSO

KAPUTT

LA CULPA, PROBABLEMENTE 2016, 14’, FIK VENEZUELA

Gaua da eta hirian argia moztu egin dute. Ama ezkongabe batek Cándido-ren bisita jaso du, alegia, bere azken bikotea eta alaba txikiarentzat aita baten bilaketan izandako azken porrota. Bera itzuli egin da, ziurrenik, iluntasunean babestu nahi dituelako. Es de noche y en la ciudad cortaron la luz. Una madre soltera recibe la visita de Cándido, su última pareja y su más reciente fracaso en la búsqueda de una figura paterna para su pequeña hija. Él vuelve porque quiere protegerlas en la oscuridad, probablemente. It is the dead of night and there is a blackout in the city. A single mother is visited by Cándido, her former partner and her most recent failure as a father figure for her little daughter. He returns as he wants to protect them in the dark, probably. 

Zuzendaritza / Dirección / Director Michael Labarca Gidoia / Guion / Screenplay Michael Labarca Muntaketa / Montaje / Editing Michael Labarca Soinua / Sonido / Sound David De Luca Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Freddy Matos Aktoreak / Intérpretes / Cast Vanessa Morr, Abilio Torres, Sara De La Osa Ekoizpena / Producción / Production Joaquin González, Sebastian Peña, Michael Labarca Banatzailea / Distribución / Distribution Patricia Ramírez Kontaktua / Contacto / Contact Michael Labarca michael.labarca@gmail.com

47


LEHIAKETA / CONCURSO

LA HORA DE LOS SUEÑOS 2015, 12’, ANI MEXIKO / MÉXICO / MEXICO Zuzendaritza / Dirección / Director Rodrigo Orozco Animazioa / Animación / Animation Rodrigo Orozco Gidoia / Guion / Screenplay Rodrigo Orozco Muntaketa / Montaje / Editing Juan Pablo Molina, Juan Paulín Soinua / Sonido / Sound Mauricio Bustamante Musika / Música / Music Mauricio Bustamante Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Rodrigo Orozco, Juan Paulín, Efectos visuales VFX Aktoreak / Intérpretes / Cast Roberto Briseño, Yazman Pulido Ekoizpena / Producción / Production Estudio Rodrigo Orozco Banatzailea / Distribución / Distribution Fractal Films Joss  Sánchez joss.sanchezcine@gmail.com 

Leonor margotzen bizi da eta bere artearen bidez irudimenezko munduak sortzen ditu. Hala ere, gaixorik dago ezin duelako gehiago sortu. Ametsen orduaren zain dago, dena konponduko den orduaren zain… Leonor vive pintando y a través de su arte crea mundos imaginarios. Sin embargo, se encuentra enferma porque ya no puede crear más. Espera a la hora de los sueños, la hora en que todo le sea resuelto… Leonor lives for her painting and through her art, she creates imaginary worlds. However, she is sick because she cannot create anymore. She awaits the hour of dreams, the hour where everything will be solved…

LAS VÍSCERAS 2016, 15’30’’, DOK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN Zuzendaritza / Dirección / Director Elena López Riera Gidoia / Guion / Screenplay Elena López Riera Muntaketa / Montaje / Editing Raphaël Lefèvre Soinua / Sonido / Sound Mathieu Farnarier Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Gabriel  Azorín, Elena López Riera, Marcelo López Riera, Philippe Azoury, Giuseppe Truppi Ekoizpena / Producción / Production Salvajes, Bobi Lux Banatzailea / Distribución / Distribution Marvin&Wayne Short Film Distribution Josep Prim fest@marvinwayne.com 

48

Udako arratsalde heze bat. Emakumeak untxia hartu du, laztantzen du, kolpe batez hil egin du. Umeek, zaharrek eta baita txakurrek ere heriotzaren eguneroko erritualari adi begiratzen diote, erretinan betirako gordez. Una tarde húmeda de verano. La mujer agarra el conejo, lo acaricia, lo mata de un golpe seco. Los niños, los viejos y hasta los perros contemplan atentos el ritual cotidiano de la muerte, grabado para siempre en sus retinas. A humid afternoon. A woman takes a rabbit, caress it, kills it, skin it. Children, old people, even dogs look contemplated the scene. Recorded for ever in their retinas.


2015, 14’, FIK FRANTZIA / FRANCIA / FRANCE

Casablancako erdialdean baztertutako jolas-parke batean noraezean dabil. Alde batetik, laburmetraia honek lekura sarritan joaten den gazte-talde baten irudia erakusten digu. Bestalde, laburmetraiak bizitzaren zatiak irudikatzen ditu, kontu handiz berreraikita eta askotan, sare sozialen irudi batean inspiratuta. Un lento deambular en un parque de atracciones abandonado en medio de Casablanca. Por un lado, este cortometraje nos muestra el retrato de un grupo de jóvenes que frecuentan el lugar. Por otro, muestra pedazos de vida, recompuestos con minucia y a menudo inspirados en una imagen de las redes sociales. A slow wander through a deserted amusement park in the middle of Casablanca. On the one hand, the film sketches a portrait of the young people who hang out in the park. On the other hand, he shows these moments of life, meticulously reconstructed and often inspired by found images from social networks.

Zuzendaritza / Dirección / Director Randa Maroufi Animazioa / Animación / Animation Gidoia / Guion / Screenplay Randa Maroufi Muntaketa / Montaje / Editing Randa Maroufi Soinua / Sonido / Sound Randa Maroufi, Jérémy Morelle Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Luca Coassin Aktoreak / Intérpretes / Cast The young folk of Yasmina Park Ekoizpena / Producción / Production Eric Prigent Banatzailea / Distribución / Distribution Natalia Trebik Kontaktua / Contacto / Contact Randa Maroufi contact@randamaroufi.com

LEHIAKETA / CONCURSO

LE PARK

LOS DÍAS FELICES 2016, 15’, FIK ARGENTINA

Laburmetraiak adierazten digu loturen zailtasuna aditzera ematen duen familia baten bizitzaren une bat, egunerokotasuna aspertze eta afektuaren artean dagoenean. Un cortometraje sobre un instante en la vida de una familia que deja entrever la dificultad de los vínculos cuando lo cotidiano oscila entre el hastío y el afecto. A short film about an instance in the life of a family. A family that shows the individual struggles when their everyday routine ranges between affection and weariness.

Zuzendaritza / Dirección / Director Agostina Guala Gidoia / Guion / Screenplay Agostina Guala Muntaketa / Montaje / Editing Ignacio Guala, Agostina Guala Soinua / Sonido / Sound Adriano Salgado, Lucas  Larriera Musika / Música / Music Federico Britos Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Alejo Maglio Aktoreak / Intérpretes / Cast Celina Carbajal, Iñaki Moreno, Matías  Espiño, Santiago Chirife, Victoria Rocío Greco, Lucía Scuffi Rodríguez Ekoizpena / Producción / Production Daniela Martínez Nannini, Martín Froilán Lapissonde Kontaktua / Contacto / Contact Agostina Guala agosti7@gmail.com 

49


LEHIAKETA / CONCURSO

MAIS AILLEURS C’EST TOUJOURS MIEUX 2016, 4’, DOK AEB / EEUU / USA Zuzendaritza / Dirección / Director Vivian Ostrovsky Gidoia / Guion / Screenplay Vivian Ostrovsky Muntaketa / Montaje / Editing Ruth Gadish Musika / Música / Music Sonia Wieder-Atherton for New York Quartet Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Vivian Ostrovsky Ekoizpena / Producción / Production On the Fly Kontaktua / Contacto / Contact Vivian Ostrovsky vivianfestival@yahoo.fr 

Vivian Ostrovsky-ren laburmetrai berri bat. Bertan Chantal Akerman gogora ekartzen du, 1970. urte hasieran elkar ikusi zuten lehenengo alditik hasita. Akerman zuzendariak Chantal-en nortasuna adierazten duen zenbait une gogoratu du. Laguntasuneko berrogei urte lau minututan murgilduta … Un nuevo corto de Vivian Ostrovsky recordando a Chantal Akerman, empezando por su primer encuentro a principios de 1970. Usando el propio material de Chantal Akerman, la directora recuerda algunos momentos que ilustran la personalidad de Chantal. Cuarenta años de amistad condensados en cuatro minutos ... A new short film by Vivian Ostrovsky remembering Chantal Akerman, beginning with their first meeting in the early 1970s. Using her own footage of Chantal Akerman, the filmmaker remembers a few moments that illustrate Chantal’s personality. Forty years of friendship condensed into four minutes…

MARY 2016, 14’, FIK ERRUSIA / RUSIA / RUSSIA Zuzendaritza / Dirección / Director Grigory Kolomytsev Gidoia / Guion / Screenplay Oleg Rashidov Muntaketa / Montaje / Editing Grigory Kolomytsev Soinua / Sonido / Sound Stana Shosha Musika / Música / Music Andrey Dergachev Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Alexey Venzos Aktoreak / Intérpretes / Cast Madlen Dzhabrailova Ekoizpena / Producción / Production Russian State University of Cinematography (VGIK) Banatzailea / Distribución / Distribution VGIK  foreign@vgik.info Kontaktua / Contacto / Contact Grigory Kolomytsev grimani@rambler.ru 

50

Semea desagertu dela urtebete igaro ondoren, amari jakinarazi diote semea Ingushetian dagoela, Kaukason. Después de una año de la desaparición de su hijo, la madre recibe la noticia de que su hijo está en Ingushetia, en el Cáucaso. A year after her son went missing, the mother receives the news that her son is in Ingushetia, Caucasus.


2015, 28’, DOK MEXIKO / MÉXICO / MEXICO

Martha Reisel de Lanczyner-ek munduaren zeharreko bere odisearen lekukoa ekarri digu, Bigarren Mundu Gudan. Martha Reisel de Lanczyner nos entrega el testimonio de su odisea a través del mundo durante la Segunda Guerra Mundial. Martha Reisel of Lanczyner deliver us her testimony of her odyssey across the world during the Second World War.

Zuzendaritza / Dirección / Director Ricardo Bross Gidoia / Guion / Screenplay Ricardo Bross Muntaketa / Montaje / Editing Ricardo Bross Soinua / Sonido / Sound Daniel  Acosta Musika / Música / Music Black Ox Orkestar, Charles-Valentin Alkan, Josef Rosenblatt, Anton Rubinstein, Josef Suk, Georg Philipp Telemann Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Adrián  Escárpita, Gianni Filio Gómez Ekoizpena / Producción / Production Ricardo Bross, Antonio Garcin (Coproductor) Kontaktua / Contacto / Contact Ricardo Bross ricardo_brco@hotmail.com 

LEHIAKETA / CONCURSO

MIRIAM RACHEL

MR SAND 2016, 9’, ANI DANIMARKA, DENMARK / BELGIKA, BELGIUM

Zine hasieraren arriskuei buruzko ametseko animazio dokumental bat. Zinemaldi zaharren giroa, artisau-tekniken nahasketa baten bidez gogoratuta. Ipuin ironiko honen atzeko zatian, Mr. Sand, pertsonaia misteriotsu bat, benetakoa edo ametsetakoa. Un documental animado onírico sobre los peligros del os orígenes del cine. El ambiente de los viejos festivales de cine recordado a través de una mezcla de técnicas artesanales. Tras este cuento irónico está Mr. Sand, un misterioso personaje, real o imaginado. A dreamy animated documentary about the dangers of early cinema. The atmosphere of old film festivals is recalled through a mixture of handmade techniques. In the back of this ironic bedtime tale moves Mr. Sand, a mysterious character, real or imagined.

Zuzendaritza / Dirección / Director Soetkin Verstegen Animazioa / Animación / Animation Soetkin Verstegen Gidoia / Guion / Screenplay Soetkin Verstegen Muntaketa / Montaje / Editing Soetkin Verstegen Soinua / Sonido / Sound Andrea Martignoni Musika / Música / Music Hush, here comes the dream man-1912 Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Soetkin Verstegen Aktoreak / Intérpretes / Cast Richard Raskin, Thomas Bellinck, Jeroen Van der Ven, Carly Wijs, Willy Thomas, Robert Bennett, Emil Kranot Ekoizpena / Producción / Production The Animation Workshop Banatzailea / Distribución / Distribution Soetkin Verstegen contact@soetkin.com

51


LEHIAKETA / CONCURSO

NEW MADRID 2016, 10’, DOK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN Zuzendaritza / Dirección / Director Natalia Marín Gidoia / Guion / Screenplay Natalia Marín Muntaketa / Montaje / Editing Natalia Marín, Manuel Eslava Soinua / Sonido / Sound Josep Vilagut Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Natalia Marín Ekoizpena / Producción / Production Ayudas a la videocreación Fundación BBVA Banatzailea / Distribución / Distribution Natalia Marín nataliamsancho@gmail.com

New Madrid entsegu esperimentala da, simulazio gisa eta Estatu Batuetan, Madrid deituriko zortzi herrien ikerketaren emaitzazko eta porrot egindako utopia oinarri hartuta eraikitako hiriei buruzkoa. New Madrid es un ensayo experimental sobre las ciudades construidas como simulacro y sobre la utopía fracasada resultado de la investigación de los ocho pueblos llamados Madrid en Estados Unidos. New Madrid is an experimental essay on cities built as a simulacrum and the failed utopia, a result of the investigation of the eight towns called Madrid in the United States.

NOTES FROM SOMETIME, LATER, MAYBE 2015, 11’, DOK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN Zuzendaritza / Dirección / Director Dani Resines, Roger Gómez Gidoia / Guion / Screenplay Dani Resines, Roger Gómez Muntaketa / Montaje / Editing Dani Resines Soinua / Sonido / Sound El cangrejo Musika / Música / Music Howe Gelb Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Roger Gómez, Ivan Besse Aktoreak / Intérpretes / Cast Eileen Besse, habitantes de Britton Ekoizpena / Producción / Production Cristina Sánchez  cris@elcangrejo.tv Banatzailea / Distribución / Distribution El cangrejo elcangrejo@elcangrejo.tv 

52

1939, Depresio Handiaren amaiera. Besse-k bere kamera kalera atera zuen hirikideak filmatzeko, Hego Dakotan. Laurogei urte beranduago, zineasta bat Brittonera bidaiatu zen material horretatik zer geratzen den ikusteko. 1939, el fin de la Gran Depresión. Ivan Besse sacó su cámara a la calle para filmar a sus conciudadanos en Britton, Dakota del Sur. Ochenta años más tarde, un cineasta viaja a Britton para ver lo que queda de ese material. 1939, the end of the Great Depression. Ivan Besse took his camera out to the streets to film his fellow citizens in Britton, South Dakota. Eighty years later, a filmmaker travels to Britton to see what remains of that footage.


2015, 22’, FIK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

Duela zenbait urte, Ling-ek amets bat eduki zuen. Oraindik xehetasun bakoitza gogoratzeko gai da: arrantzale bat banbu txalupa batean; mendi berdeak eta zorrotzak zeru oskarbi baten aurrean; txori beltz bat ibaiko arrain bat irensten saiatzen ari da, baina zerbaitek eragozten dio. Hace años Ling tuvo un sueño. Todavía hoy es capaz de recordar cada detalle: un pescador en una barca de bambú; montañas verdes y picudas se elevan frente a un cielo despejado; un pájaro negro intenta tragar un pez de río, pero algo se lo impide. Years ago, Ling had a dream. Even today she can remember every detail: a fisherman on a bamboo raft in the river; green karst mountains rising against a cloudless sky; a black bird tries to swallow a river carp, but something stops it.

Zuzendaritza / Dirección / Director Pedro Collantes Gidoia / Guion / Screenplay Pedro Collantes Muntaketa / Montaje / Editing Alberto  Froufe, Pedro Collantes Soinua / Sonido / Sound Samuel  Cabezas Musika / Música / Music Cer  Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Diego  Cabezas Aktoreak / Intérpretes / Cast Mai Zi, Yin Yaning Ekoizpena / Producción / Production Pedro Collantes, Sayaka Akitsu Banatzailea / Distribución / Distribution Marvin&Wayne Short Film Distribution Josep Prim fest@marvinwayne.com

LEHIAKETA / CONCURSO

NOTHING STRANGER

NUNCHAKU BABY 2016, 4’30’’, FIK FRANTZIA / FRANCIA / FRANCE

Nod-ek ezin du Melissa ahaztu ezin ezezik, bere presentzia apartamentu osoan zehar atzematen da, objektu bakoiztean. Hark 45 urte ditu, eta azkenik horretaz askatzeko garaia da. Nod no puede olvidar a Melissa. Su presencia se percibe en todo el apartamento, en cada objeto. Él tiene 45 años, y es hora de que finalmente se libere. Nod just can’t forget Melissa. Her presence marks every inch of his apartment, every object. He’s 45 now, and it’s time for him to finally break free.

Zuzendaritza / Dirección / Director Nathan Willcocks Gidoia / Guion / Screenplay Nicolas F.Vargas Muntaketa / Montaje / Editing Arthur Petter Soinua / Sonido / Sound Rémi Durel, Julie Tribout (obsidienne Studio) Musika / Música / Music Hugo Gonzalez-Pioli Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Antoine Cathala Aktoreak / Intérpretes / Cast Nicolas F.Vargas, Florine Delobel Ekoizpena / Producción / Production Nathan Willcocks Banatzailea / Distribución / Distribution Nathan Willcocks nathanwillcocks@mac.com 

53


LEHIAKETA / CONCURSO

PANIC ATTACK! 2016, 3’, ANI AEB / EEUU / USA Zuzendaritza / Dirección / Director Eileen O’Meara Animazioa / Animación / Animation Eileen O’Meara Gidoia / Guion / Screenplay Eileen O’Meara Muntaketa / Montaje / Editing Eileen O’Meara Soinua / Sonido / Sound Tim Maloney Ekoizpena / Producción / Production Eileen O’Meara eileenomeara@earthlink.net

Ezagutzen dituzu “kafetegia piztuta utzi nuen?” adierazpenarekin hasten diren eta “eta Satanen semea erditzen badut?” adierazpenera igarotzen diren pentsamenduak. Eskuz marraztutako animazio honek emakume baten errealitatearen antsietatea, obsesioa eta atzemate ezegonkorra esploratzen ditu. Conoces los pensamientos persistentes que comienzan con “¿dejé la cafetera encendida?” y pasan a “¿y si doy luz al bebé de Satán?” Esta animación dibujada a mano explora la ansiedad, obsesión, y la inestable percepción de la realidad de una mujer. You know the nagging thoughts that start with “did I leave the coffee on?” and turn in to “what if I give birth to Satan’s baby?” This hand-drawn animation explores anxiety, obsession, and one woman’s slippery hold on reality.

PEDARBOZORG 2015, 10’, ANI IRAN / IRÁN / IRAN Zuzendaritza / Dirección / Director Shiva Sadeghassadi Animazioa / Animación / Animation Shiva Sadeghassadi Gidoia / Guion / Screenplay Shiva Sadeghassadi Muntaketa / Montaje / Editing Mohammad Nasseri Soinua / Sonido / Sound Changiz Sayyad Musika / Música / Music Pejman Khalili Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Shiva Sadeghassadi Ekoizpena / Producción / Production Institute for the Intellectual Development of Children & Young Adults, Kanoon Banatzailea / Distribución / Distribution Institute for the Intellectual Development of Children & Young Adults, Kanoon Kontaktua / Contacto / Contact Shiva Sadeghassadi intl_affairs@jamejam.net

54

Erdi dokumentala den animazio hau heriotzaren esperientziari buruzkoa da, neska baten ikuspuntuaren arabera. Pelikula hau aitona hil berri zaion neska baten emozioak adierazten saiatzen da. Ametsetako, amesgaiztoen eta oroigarrien mundu melankoniatsu eta sukartsu batean, neska aitona ez izateari aurre egiten saiatzen da. Una animación semi-documental sobre la experiencia de la muerte desde la perspectiva de una niña. Esta película intenta representar las emociones de una niña cuyo abuelo acaba de fallecer. Flotando en el mundo melancólico y febril de los sueños, las pesadillas y los recuerdos, la niña intenta hacer frente a la ausencia de su abuelo. A  Semi-documentary animation about the experience of death from the perspective of a child. This film tries to depict the emotions of a little girl whose grandfather has just passed away. Floating in a melancholic and feverish world of dreams, nightmares and memories, the little girl tries to cope with her grandfather absence.


2016, 8’30’’, FIK PORTUGAL

Penumbria hiri distopikoa orain dela berrehun urte baino gehiago fundatua izan zen, Istmo urrun batean, hots lur idorra, itsaso zakarra eta klima gogorreko leku batean. Penumbriako gizon bat itzalaren menpe bizi da ia etengabe, hegoaldeko mendi batek eraginiko itzalpean. Egun batean, bertako biztanleek uztea erabaki zuten, hiria denborari eskainiz. Bizitzea ezinezkoa zeneko leku baten istorioa da. La ciudad distópica de Penumbria fue fundada hace más de doscientos años, en un distante Istmo - un lugar de suelos áridos, mar embravecido y clima violento. El nombre de Penumbria se debe a la sombra casi permanente, causada por una montaña del sur. Un día, sus habitantes decidieron abandonarla, ofreciendo la ciudad al tiempo. Es la historia de un lugar inhabitable.

Zuzendaritza / Dirección / Director Eduardo Brito Gidoia / Guion / Screenplay Eduardo Brito  Muntaketa / Montaje / Editing Eduardo Brito, Rodrigo Areias Soinua / Sonido / Sound Pedro Marinho Musika / Música / Music Joana Gama, Luís Fernandes Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Jorge Quintela Ekoizpena / Producción / Production Bando à parte Banatzailea / Distribución / Distribution Agência. Portuguese Short Film Agency Kontaktua / Contacto / Contact Salette Ramalho agencia@curtas.pt

LEHIAKETA / CONCURSO

PENÚMBRIA

The distopian city of Penumbria was founded two hundred years ago, in a distant istmus - a place of arid soils, angry seas and violent weather. Penumbria was due its name to the almost permanent shadow, caused by a southern mountain. One day, its inhabitants decided to leave, offering the city to time. This is the story of an uninhabitable place.

PEROXIDE / OXIDAN 2016, 14’, FIK IRAN / IRÁN / IRAN

Elkarrekin ondo konpontzen ez diren eta banatuta bizi diren bi ahizpek (Sima eta Sheida) ama bat-batean hiltzeari aurre egin behar diote. Gorpua hileta-elizkizunetarako prestatu beharko dute, gauerditik hurrengo goizera arte. Dos hermanas (Sima y Sheida) que no se llevan bien y viven separadas, se enfrentan a la repentina muerte de su madre. Tendrán que preparar el cuerpo para el funeral desde medianoche hasta la mañana siguiente. Two sisters (Sima & Sheida) who don’t get along well and live separately, are faced with sudden death of their Mother. They have to prepare the corpse for funeral ceremony from midnight to morning. 

Zuzendaritza / Dirección / Director Abbas Nezamdoost Gidoia / Guion / Screenplay Abbas Nezamdoost, Bita Shabahang Muntaketa / Montaje / Editing Arash Zahedi Asl Soinua / Sonido / Sound Iraj Shahzadi, Vahid Razaviyan Musika / Música / Music Milad Movahedi Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Masood Amini Tirani Aktoreak / Intérpretes / Cast Mahsa Alafar, Sohehyla Golestani Ekoizpena / Producción / Production Tooska Banatzailea / Distribución / Distribution Promofest Narta Salvador Tato distribucion@promofest.org 

55


LEHIAKETA / CONCURSO

PORCELAIN 2016, 11’, FIK HERBEHEREAK / PAÍSES BAJOS / THE NETHERLANDS Zuzendaritza / Dirección / Director Emmanuel Adjei Gidoia / Guion / Screenplay Marleen Özgür Muntaketa / Montaje / Editing Marleen Özgür, Emmanuel Adjei Soinua / Sonido / Sound Alan Van Ramshorst, Lennart Kleinen Musika / Música / Music Sevdaliza  Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Paul Özgür Aktoreak / Intérpretes / Cast Susanne Middelberg, Ben Hoogenbosch, Lucas Hoogenbosch, Marit Hooijschuur, Marlise de Waal, Laura Bruijn, Fenna van Karsbergen, Zoë de Vos Ekoizpena / Producción / Production Vigics Kontaktua / Contacto / Contact Felicity van Stroe felicity@vigics.com  Emmanuel Adjei adjei.emm@gmail.com 

Aurreko mendearen hasieran gertatzen den familia drama bat da, Heriotzaren beraren begien bidez kontatuta. Poema bisual honek familiaren seme gazteenaren heriotzari inguratzen dioten egunak irudikatzen ditu, arrebek eta ama ezkongabeak artatu dutela Un drama familiar que tiene lugar a comienzo del siglo pasado, contado a través de los ojos de la propia Muerte. Este poema visual representa los días que rodean a la muerte del benjamín de la familia, que ha sido atendido por sus hermanas y su madre soltera. A family drama taking place in the beginning of the previous century, told through the eyes of Death itself. This visual poem depicts the days surrounding the death of the youngest child, that has been taken care of by his sisters and single mother.

RENOVABLE 2016, 12’, FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Jon Garaño, Jose Mari Goenaga Gidoia / Guion / Screenplay Jose Mari Goenaga  Muntaketa / Montaje / Editing Laurent Dufreche Soinua / Sonido / Sound Xanti Salvador Musika / Música / Music Belize Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Javi Agirre Erauso Aktoreak / Intérpretes / Cast Tanya de Roberto, Josean Bengoetxea, Yvette Filanc, Shigeyuki Kasai Ekoizpena / Producción / Production Moriarti Produkzioak, Bipentacom, Xabier Berzosa, Javier Bonilla Banatzailea / Distribución / Distribution Kimuak kimuak@filmotecavasca.com 

56

Harremana hautsi eta urte batzuetara, Taniak eta Joseanek energia berriztagarrien inguruko kongresu batean egin dute topo. Taniak asko dauka esateko… Años después de su ruptura Tania y Josean se reencuentran en un congreso sobre energías renovables. Ella tiene mucho que decirle… Years after their break-up, Tania and Josean meet again at a conference on renewable energy. She has a lot to tell him…


2015, 6’20’’, ANI TXEKIAR ERREPUBLIKA / REPÚBLICA CHECA / CZECH REPUBLIC

Familia gai bati buruzko bariazio bat. Una variación sobre un tema familiar. A variation on a familiar theme.

Zuzendaritza / Dirección / Director Šimon Koudela Animazioa / Animación / Animation Šimon Koudela Gidoia / Guion / Screenplay Šimon Koudela Muntaketa / Montaje / Editing Julia Hansen-Löve Soinua / Sonido / Sound Richard Müller Musika / Música / Music Irena & Vojtech Havel Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Matej Cibulka Aktoreak / Intérpretes / Cast Hugo Wiesner Ekoizpena / Producción / Production Šimon Koudela Banatzailea / Distribución / Distribution Šimon Koudela simonkoudela@gmail.com

LEHIAKETA / CONCURSO

ROBINSON

RUST 2016, 14’, DOK SUEDIA, SWEDEN / ESPAINIA, SPAIN

“Zuhaitz bat basoan erortzen bada eta ez badago inor gertu hura entzuteko, soinurik egiten al du? Paisaia elurtuta eta hutsik. Leku-denbora ezezagunak. Gizon anonimo bat, denborarik gabekoa, suntsitutako industria eraikin batean mugitzen da. Hondakinen artean egiten du aurrera, kriptiko bezain zorrotza den erritual bati jarraituz. Materialen polifonia. Presentzia baten oihartzunak. Amildegian fluktuatzen den figura bakarti bat. “Si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo, ¿hace algún sonido?”. Un paisaje nevado y desierto. Un lugar y tiempo ignotos. Un hombre anónimo, atemporal, se desliza en un devastado edificio industrial. Avanza entre ruinas, siguiendo un ritual tan preciso como críptico. Polifonía de materiales. Ecos de una presencia. Una figura solitaria fluctúa en el abismo.

Zuzendaritza / Dirección / Director Eloy Domínguez Serén Gidoia / Guion / Screenplay Chris Porcarelli, Eloy Domínguez Serén Muntaketa / Montaje / Editing Eloy Domínguez Serén Soinua / Sonido / Sound Chris Porcarelli, Leandros Ntounis Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Eloy Domínguez Serén Aktoreak / Intérpretes / Cast Chris Porcarelli Ekoizpena / Producción / Production Michael Krotkiewski Kontaktua / Contacto / Contact Eloy Domínguez Serén eloydseren@gmail.com 

“If a tree falls in a forest and no one is around to hear it, does it make a sound?”. A deserted, snow-covered landscape. An unknown place and time. An anonymous, timeless man slides into a devastated industrial building. He advances among debris, following a ritual as precise as it is cryptic. Polyphony of materials. Echoes of a presence.

57


LEHIAKETA / CONCURSO

SAMIRA 2016, 16’, FIK ALEMANIA / GERMANY Zuzendaritza / Dirección / Director Charlotte A. Rolfes Gidoia / Guion / Screenplay Fentje Hanke Muntaketa / Montaje / Editing Angela Tippel Soinua / Sonido / Sound Jascha Viehl Musika / Música / Music Rick Jurthe, Jonas Fritsch Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Moritz Mössinger Aktoreak / Intérpretes / Cast Lukas Prisor, Karmela Shako, Dejan Bucin, Sopie Pryn Akonda Gbocho, Martin Skoda, Iskander Madjitov, Frank Schubert Ekoizpena / Producción / Production Hamburg Media School Banatzailea / Distribución / Distribution Hamburg Media School Petra Barkhausen p.barkhausen@hamburgmediaschool.com Anja Schmuck a.schmuck@hamburgmediaschool.com

Interprete batek gazte afrikar bati lagundu behar dio, polizia ugarien artean, Hanburgoko portuan. Errutinazko lan bat Janosch-entzatu, ezusteko ondorio batzuekin. Un intérprete tiene que ayudar a una joven africana durante un despliegue policial en el puerto de Hamburgo. Un trabajo rutinario para Janosch con unas consecuencias inesperadas. An interpreter has to help a young African woman during a police deployment at the Port of Hamburg. A routine job for Janosch with unexpected consequences.

SETEMBRO 2016, 33’, FIK PORTUGAL / BULGARIA Zuzendaritza / Dirección / Director Leonor Noivo Gidoia / Guion / Screenplay Leonor Noivo  Muntaketa / Montaje / Editing Francisco Moreira, Luísa Homem, Victoria Radoslavova Soinua / Sonido / Sound Ricardo Leal Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Vasco Viana Ekoizpena / Producción / Production Terratreme Filmes, Portokal Kontaktua / Contacto / Contact Salette Ramalho agencia@curtas.pt 

Ama eta semea euren herrialdera, euren hirira, euren iraganera itzultzen dira, atzerrian bi urte eman ondoren. Elkarrengandik urruntzen diren bideak hartzen dituzte galdu dutena erreklamatzeko; semea ez dagoen aita baten bila, ama amodioa sortzeko aukeraren bila. Konfrontazio honetatik keinu berri sortzen da – metamorfosi baten hasiera, berriz elkartzea beraiena bakarrik den leku-denbora batean. Madre e hijo vuelven a su país, su ciudad, su pasado, después de haber vivido años en el extranjero. Toman caminos divergentes para reclamar lo que han perdido; el hijo en busca de un padre ausente, la madre en busca de la posibilidad del amor. De esta confrontación nace un gesto nuevo - el comienzo de una metamorfosis, un reencuentro en un tiempo y espacio que es solamente de ellos. Mother and son return to their country, their city, their past, after years spent abroad. They take diverging paths to reclaim what has been lost; the son in search of an absent father, the mother seeking the possibility of love. From this confrontation a new gesture is born — the beginning of a metamorphosis, a reencounter in a time and space that is theirs only.

58


2015, 29’, FIK BULGARIA

Goizero, aitak tren barrura jauzi egiten du hirira doan bidaiatu ahal izateko, janariaren bila eta diru pixka bat irabazi ahal izateko. Goizero eta gauero, aitak semea prestatzen du familia bizirik mantentzeko gainditu beharreko bizitzaren zailtasunetarako. Todas las mañanas su padre salta dentro del tren para poder viajar gratis a la ciudad para buscar comida y ganar algo de dinero. Por las mañanas y por las noches el padre prepara a su hijo para enfrentarse a las dificultades de la vida tan necesarias para mantener a la familia viva. Every morning his father jumps onto the train to hitch a free ride into town to look for food and earn money. In the mornings and evenings the father prepares his son to tackle the hardships of the life that are necessary to keep the family alive.

Zuzendaritza / Dirección / Director Hristo Simeonov Gidoia / Guion / Screenplay Hristo Simeonov, Deyan Enev Muntaketa / Montaje / Editing Jonathan  Haidelberger Soinua / Sonido / Sound Veselin Zografov Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Vesselin  Hristov Aktoreak / Intérpretes / Cast Alexandar Emilov, Borislav  Rusev, Ivelina Stefanova Ekoizpena / Producción / Production Trivium Films Kontaktua / Contacto / Contact Hristo Simeonov icosimeonov@gmail.com Kostadin Bonev bonevkost@abv.bg 

LEHIAKETA / CONCURSO AUDITORIO ALHÓNDIGA - ARRIAGA

SINYT

SOB ÁGUAS CLARAS E INOCENTES 2016, 17’, FIK BRASIL / BRAZIL

Gizaseme baten azken orduak dagoeneko hura onartzen ez duen hiri batean. Las últimas horas de un sujeto en una ciudad que ya no lo acepta. The last hours of a person in a city that no longer accepts him.

Zuzendaritza / Dirección / Director Emiliano Cunha Gidoia / Guion / Screenplay Emiliano Cunha Muntaketa / Montaje / Editing Bruno Carboni Soinua / Sonido / Sound Tiago Bello, Marcos Lopes Musika / Música / Music Felipe Puperi Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Edu Rabin Aktoreak / Intérpretes / Cast Ismael Caneppele, Anelise Vargas, Robson Lima Duarte, Mateus Almada, Lenira Oliveira, Carolina Sudati, Liane Venturella, Hiozer Rezoi, Jhonatan Rodrigues Ekoizpena / Producción / Production Ausgang Banatzailea / Distribución / Distribution Ausgang Kontaktua / Contacto / Contact Emiliano Cunha emilfc@gmail.com / Isidoro Guggiana press@lockheartfilmes.com

59


LEHIAKETA / CONCURSO

SREDI CHERNYH VOLN / AMONG THE BLACK WAVES 2016, 11’, ANI ERRUSIA / RUSIA / RUSSIA Zuzendaritza / Dirección / Director Anna Budanova Animazioa / Animación / Animation Anna Budanova, Anastasia Melikhova, Vera Pozdeeva Gidoia / Guion / Screenplay Anna Budanova Muntaketa / Montaje / Editing Anna Budanova Soinua / Sonido / Sound Nadezhda Shestakova Musika / Música / Music Damian Marhulets Ekoizpena / Producción / Production Studio “Ural-Cinema” Kontaktua / Contacto / Contact Irina Volodina a-film21@isnet.ru

Iparraldeko kondaira zahar baten arabera, ito direnen arimak foka bilakatzen dira. Ehiztari batek foka eme baten larruazala lapurtzen du eta animalia berriz bilakatu ordez bere emazte bihurtu zen, baina itsasoari grinatsu begira. Según una antigua leyenda del norte las almas de los ahogados se transformaban en focas. Un cazador roba la piel de una hembra foca que en vez de convertirse en animal se convierte en su mujer pero mirando al mar con anhelo.. A story based on a north ancient legend in which souls of drowned people turned into seals. A hunter steals the skin of a female seal and she can’t turn back into animal. She became his wife, but more often glancing at the sea.

STILL HOLDING STILL 2015, 10’, DOK BELGIKA / BÉLGICA / BELGIUM Zuzendaritza / Dirección / Director Sarah Vanagt Gidoia / Guion / Screenplay Sarah Vanagt Muntaketa / Montaje / Editing Effi Weiss Soinua / Sonido / Sound Philippe Ciompi Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Artur Castro Freire Ekoizpena / Producción / Production Balthasar Banatzailea / Distribución / Distribution Balthasar info@balthasar.be

Laburmetrai honek 19. mendeko argazkigintza jarduera bat berreskuratzen du, haurrei erretratuak egiteko iraupen laburreko metodo bat, “ama ikusezinak” izenekoa. Haurrei egindako erretratu horien bakoitzean, haurren atzean mamu bat ikusten da. Pelikulak argazki horien “barruan” sartu nahi du, lehenengo kamerek beharrezkoa zuten esposizio denbora luze honetan. Este cortometraje revive una práctica fotográfica del siglo 19, un método de corta duración para hacer retratos de niños, conocido como “madres invisibles”. En cada uno de estos retratos infantiles, se ve una aparición fantasmal detrás de los niños. La película trata de entrar “dentro” de las fotos, en ese largo tiempo de exposición requerido por las primeras cámaras. This short film is a 19th-century photographic practice is revived, a short-lived method of making portraits of young children, known as “Invisible Mothers”. In each of these child portraits, a ghostly apparition is seen behind the children. The film tries to enter “inside” the photos, into the long exposure time required by the very first cameras.

60


2016, 12’, FIK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

Su etxera itzultzen da urte asko ondoren, aspalditik bizkarra ematen dion iraganaldi batekin topo egiteko. Su vuelve a casa después de muchos años para encontrarse con un pasado al que hace tiempo que ha dado la espalda. Su goes back home after many years, to a past she has avoided for far too long.

Zuzendaritza / Dirección / Director Laia Foguet Gidoia / Guion / Screenplay Laia Foguet Muntaketa / Montaje / Editing Roberto Bra Soinua / Sonido / Sound Pol Fontanals Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Sandra Formatger Aktoreak / Intérpretes / Cast Vicky Luengo, Georgina Latre, Luís Marquès Ekoizpena / Producción / Production Laia Foguet Banatzailea / Distribución / Distribution Marvin&Wayne Short Film Distribution Josep Prim fest@marvinwayne.com 

LEHIAKETA / CONCURSO

SU

TEIKO 2015, 25’, FIK KOLONBIA / COLOMBIA

Gizon batek bere ingurua uzten du Andeetako mendietan hiltzeko, bi nesken begiradaren eta behi talde baten aurrean. Hileta-elizkizunetan, lagunak eta neskalagunak elkarrekin igaro zituzten azken uneak eta guneak gogora ekartzen dituzte. Un hombre abandona su entorno para morir en las montañas de Los Andes ante la mirada de dos niñas y un rebaño de vacas. En el funeral, su amigo y novia reconfiguran su relación mientras recuerdan los últimos momentos y espacios que habitaron juntos. A man leaves his surroundings to die in the mountains of The Andes before the eyes of two girls and a herd of cows. At the funeral, his friend and girlfriend reconfigure their relationship while remembering the spaces and moments they spent together.

Zuzendaritza / Dirección / Director Daniel Ochoa Gidoia / Guion / Screenplay Daniel Ochoa Muntaketa / Montaje / Editing Juan La Rota, Daniel Ochoa Soinua / Sonido / Sound Miguel  Vargas Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Andrés  Carrillo Aktoreak / Intérpretes / Cast Marco Villarreal, Camila Valenzuela, Tanilo Errázuriz, Carlota Cuellar, Antonia Cuellar Ekoizpena / Producción / Production Sara Bautista Kontaktua / Contacto / Contact Daniel Ochoa daniel8a35@hotmail.com  Sara Bautista sara.bautistae@gmail.com 

61


LEHIAKETA / CONCURSO

THE RIFLE, THE JACKAL, THE WOLF AND THE BOY 2016, 19’, FIK LIBANO / LÍBANO / LEBANON Zuzendaritza / Dirección / Director Oualid Mouaness Gidoia / Guion / Screenplay Oualid Mouaness Muntaketa / Montaje / Editing Jad Dani Ali Hassan Soinua / Sonido / Sound Shadi Abi Chacra, Juan Campos Musika / Música / Music David Wingo Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Elsy Hajjar Aktoreak / Intérpretes / Cast Fidel Badran, Ali Mneimneh, Jad Badran, Layal Ghanem Ekoizpena / Producción / Production Oualid Mouaness, Jinane Chaaya Banatzailea / Distribución / Distribution Shorts HD  Kontaktua / Contacto / Contact Oualid Mouaness oualid@mac.com

Bi anaiak muga gurutzatzen dute familiaren erriflea erabiltzen dutenean aitaren baimenik gabe, ezusteko ondorioak izanik. Dos hermanos cruzan la linea roja cuando usan el rifle familiar sin la autorización de su padre con consecuencias inesperadas. Two brothers cross the line when they use a household rifle without their father’s consent to unexpected consequences.

THE THREAD 2015, 15’, ANI BELGIKA / BÉLGICA / BELGIUM Zuzendaritza / Dirección / Director Hans Op De Beeck Animazioa / Animación / Animation Hans Op De Beeck Musika / Música / Music Tom Pintens Banatzailea / Distribución / Distribution Argosarts distribution@argosarts.org Kontaktua / Contacto / Contact Hans Op De Beeck hansopdebeeck@skynet.be

Txinako atsotitz batek dio hari ikusezin batek elkarrekin topo egitera destinatuta daudenak batzen dituela, denbora, lekua eta inguruabarrak edozein izan ere. Haria estutu edo korapilatu daiteke, baina inoiz hautsi. Metafora argi hau abiapuntu hartuta, bideo bat sortu du amodiozko poema bisual baten moduan, elkarrekin zahartzen ari diren punk neska eta mutil bati buruz. Un proverbio chino dice que un hilo invisible conecta a aquellos destinados a encontrarse, a pesar del tiempo, lugar y circunstancias. El hilo se puede apretar o enredar, pero nunca se rompe. Tomando esta metáfora clara y sencilla como punto de partida, ejecuta un poema visual de amor sobre una chica punk y un chico que envejecen juntos A Chinese proverb says that an invisible thread connects those destined to meet, despite time, place and circumstances. The thread can be tightened or tangled, but will never be broken. Taking this clear and simple metaphor as my starting point, I created a video as a visual love poem about a punk girl and boy who grow old together.

62


2016, 10’, ANI EB / RU / UK

Malcom Fetcher neurotiko bat da. Erdi-adineko irakasle hau aspertuta bizi da, hogei urteko Beverly emaztearekin ezkonduta. Nortasun krisi zorrotzari aurre egin behar dionean, bere bikotea desegiten ari da eta desio sakona eta iluna adieraztera behartuta ikusten du bere burua… Malcolm Fetcher es un neurótico profesor de mediana edad perdido en un matrimonio aburrido con su mujer de veinte años, Beverly. Mientras se enfrenta a una devoradora crisis de identidad, su matrimonio se desintegra y se ve forzado a expresar un profundo, oculto deseo... Malcolm Fetcher is a neurotic, middle-aged teacher lost in a dull marriage with his wife of twenty years, Beverly. As he faces an all-consuming identity crisis, their marriage disintegrates and he is forced to express a deep, hidden desire...

Zuzendaritza / Dirección / Director Terri Matthews Animazioa / Animación / Animation Terri Matthews Gidoia / Guion / Screenplay Chris Cornwell Muntaketa / Montaje / Editing Dennis Mabry Soinua / Sonido / Sound Max Davey Musika / Música / Music Marina Elderton Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Krzysztof Trojnar Ekoizpena / Producción / Production National Film and Television School Banatzailea / Distribución / Distribution National Film and Television School Hemant Sharda HSharda@nfts.co.uk 

LEHIAKETA / CONCURSO

THE WRONG END OF THE STICK

THIS MIGRANT BUSINESS 2015, 6’, ANI KENYA / KENIA / KENYA

Irabazi asmoko merkataritza da, jende ahularekin elkar truke-txanpon gisa. Este es un lucrativo comercio con gente vulnerable como moneda de cambio. This is a lucrative trade with vulnerable people as its currency.

Zuzendaritza / Dirección / Director Ng’endo Mukii Animazioa / Animación / Animation Ng’endo Mukii Gidoia / Guion / Screenplay Ng’endo Mukii, Chris Horwood Muntaketa / Montaje / Editing Ng’endo Mukii Soinua / Sonido / Sound Ng’endo Mukii, Andrew Kaggia Musika / Música / Music Ng’endo Mukii, Andrew Kaggia Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Andrew Kaggia Aktoreak / Intérpretes / Cast Paul Okwalinga, Anthony Ng’ang’a, Kenneth Kariuki, Lucas Mulonzi, George Kiraithe, Jane Ndo Ekoizpena / Producción / Production Chris Horwood Banatzailea / Distribución / Distribution CUT-UP Distribution Moritz Schneider submission@cut-up.tv 

63


LEHIAKETA / CONCURSO

THUNDER ROAD 2016, 13’, FIK AEB / EEUU / USA Zuzendaritza / Dirección / Director Jim Cummings Gidoia / Guion / Screenplay Jim Cummings Muntaketa / Montaje / Editing Jim Cummings Soinua / Sonido / Sound Danny Madden Musika / Música / Music Father Andrew, Bruce Springsteen Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Drew Daniels Aktoreak / Intérpretes / Cast Jim Cummings, Kitty Barshay, Melissa Papel, Francesca Biasiolo, William Daubert Ekoizpena / Producción / Production Mark Vashro Banatzailea / Distribución / Distribution Unison LA Benjamin Wiessner BCWiessner@gmail.com 

Arnaud ofiziala asko maite du bere ama. El oficial Arnaud ama a su madre. Officer Arnaud loved his mom.

TIMECODE 2016, 15’, FIK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN Zuzendaritza / Dirección / Director Juanjo Giménez Gidoia / Guion / Screenplay Juanjo Giménez, Pere Altimira Muntaketa / Montaje / Editing Silvia Cervantes Soinua / Sonido / Sound Xavi Saucedo Musika / Música / Music Iván Céster Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Pere Pueyo Aktoreak / Intérpretes / Cast Lali Ayguadé, Nicolas Ricchini Ekoizpena / Producción / Production Juanjo Giménez Banatzailea / Distribución / Distribution Marvin&Wayne Short Film Distribution Josep Prim fest@marvinwayne.com 

64

Luna eta Diego parkingeko bi segurtasun zaindari dira. Diegok gaueko txanda egiten du eta Lunak, berriz, goizekoa. Luna y Diego son los guardias de seguridad del parking. Diego hace el turno de noche, y Luna de día. Luna and Diego are the parking lot security guards. Diego does the night shift, and Luna works by day.


2015, 16’, FIK AEB / EEUU / USA

Desertzio bidaia harrigarria. Un asombroso viaje de deserción. A breath stopping journey of defection.

Zuzendaritza / Dirección / Director Keola Racela Gidoia / Guion / Screenplay Sarah Seulki Oh, Keola Racela Muntaketa / Montaje / Editing Keola Racela Soinua / Sonido / Sound Larry  Zipf Musika / Música / Music Pale Jones Argazkigintza / Fotografía / Cinematography John Wakayama Carey Aktoreak / Intérpretes / Cast So-ri  Park, Hye Eun  Jeong, Hye-jin  Park Ekoizpena / Producción / Production Oh Picture Co. Banatzailea / Distribución / Distribution Adastra Films Sales@adastra-films.Com distribution@adastra-films.com 

LEHIAKETA / CONCURSO

TWO SISTERS

ULISES 2016, 17’, FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Ulises gizon bakartia da. Ulisesek plan bat dauka. Ulises es un hombre solitario. Ulises tiene un plan. Ulises is a lonely man. Ulises has a plan.

Zuzendaritza / Dirección / Director Aitor Gutiérrez Gidoia / Guion / Screenplay Aitor Gutiérrez Muntaketa / Montaje / Editing Jon D. Domínguez, Aitor Gutiérrez Soinua / Sonido / Sound Roberto Fernández, Ion Arenas Musika / Música / Music Fetén Fetén Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Jon D. Domínguez Aktoreak / Intérpretes / Cast Kandido Uranga, Paco Sagarzazu, Mila Espiga, Dani Pérez Prada, Jaime Adalid, Kepa Cueto Ekoizpena / Producción / Production Morituri Banatzailea / Distribución / Distribution Morituri Jon Díez Domínguez jon@morituri.es 

65


LEHIAKETA / CONCURSO

UM CAMPO DE AVIAÇÃO 2016, 14’, DOK PORTUGAL, AEB, BRASIL / PORTUGAL, USA, BRAZIL Zuzendaritza / Dirección / Director Joana Pimenta Gidoia / Guion / Screenplay Joana Pimenta Muntaketa / Montaje / Editing Joana Pimenta Soinua / Sonido / Sound Tiago Matos Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Joana Pimenta Ekoizpena / Producción / Production Terratreme Filmes, Film Study Center, The Sensory Ethnography Lab, Cinco da Norte Banatzailea / Distribución / Distribution Agência - Portuguese Short Film Agency Kontaktua / Contacto / Contact Salette Ramalho agencia@curtas.pt

Abiazio-zelai bat behe-auzo ezezagun batean. Hiripeko lakuak kaleak erretzen ditu. Mendiek harkaitzak botatzen dituzte lorategien barruan. Sumendi baten kraterrean, Fogon, Brasilgo hiri adibide bat altxatu eta disolbatu egiten da. Bi pertsonek zelai honetan topo egiten dute, 50 urteko aldearekin. Un campo de aviación en un suburbio desconocido. El lago debajo de la ciudad quema las calles. Las montañas arrojan rocas dentro de los jardines. En el cráter de un volcán en Fogo, un ejemplo de ciudad brasileña se levanta y se disuelve. Dos personas se encuentran en este paisaje, con 50 años de diferencia. An aviation field in an unknown suburb. The lake underneath the city burns the streets. The mountains throw rock into the gardens. In the crater of a volcano in Fogo, a model Brazilian city is lifted and dissolves. Two people find each other in this landscape, 50 years apart.

UN 9 DE ABRIL 2016, 15’, ANI KOLONBIA / COLOMBIA

Zuzendaritza / Dirección / Director Edgar Álvarez Animazioa / Animación / Animation Edgar Álvarez, Enrique Guzmán, Camilo Mojica Gidoia / Guion / Screenplay Edgar Álvarez Muntaketa / Montaje / Editing Edgar Álvarez Soinua / Sonido / Sound Manuel Borda Musika / Música / Music Manuel Borda Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Enrique  Guzmán Ekoizpena / Producción / Production Edgar Álvarez Banatzailea / Distribución / Distribution Edgar Álvarez ediplas@yahoo.com 

66

Iraganaldiko Bogota baten historia da, herriaren itxaropena zen buruzagi batena, izan zitekeen hiltzaile batena, biziki haserre zegoen jendetzarena, herrialdeko historia aldatu zen eta Kolonbian indarkeriari hasiera eman zitzaion egun historiko batena. Es la historia de una Bogotá que fue, de un líder que era la esperanza del pueblo, de un asesino que pudo ser, de una masa enfurecida , de un día que cambió la historia del país y del inicio histórico de la violencia en Colombia. It is the story of a Bogota was a leader who was the hope of the people, a murderer could be an angry mass, a day that changed the history of the country and the historical beginning of the violence in Colombia.


2015, 9’, ANI FRANTZIA / FRANCIA / FRANCE

Beirut, 1982. urtea. Neskalaguna ikusi ahal izateko, Gabrielek frankotiratzaileek zaindutako zubi bat gurutzatu behar du. Baina gaur Futboleko Mundiala hasiko da. Beirut osoa partida ikustearen zain dago. Frankotiratzaileek zaintza utzi ahal izango dute futbolarekin? Gabrielen eta Mokthar lagunaren Plymouth zaharra pasatzen utziko dute? Beirut, año 1982. Para poder ver a su novia, Gabriel tiene que cruzar un puente vigilado por los francotiradores. Pero hoy empieza el Mundial de Fútbol. ¡Todo Beirut está esperando para ver el partido! ¿Podrán los francotiradores bajar la guardia con el fútbol? ¿Dejarán pasar al viejo Plymouth de Gabriel y de su amigo Mokthar? Beirut, 1982. To see his fiancée, Gabriel has to cross a bridge guarded by snipers. This evening, it is the opening of the World cup, all Beirut watches this match! Will the snipers give in to the fever of the football, allowing the old Plymouth of Gabriel and his friend Mokthar to pass?

Zuzendaritza / Dirección / Director Zaven Najjar Animazioa / Animación / Animation Zaven Najjar Gidoia / Guion / Screenplay Zaven Najjar, Camille Lugan Muntaketa / Montaje / Editing Grégoire Sivan Soinua / Sonido / Sound Fabrice Gerardi Musika / Música / Music Marc Codsi, Zeid Hamdan Ekoizpena / Producción / Production Caïmans Productions Banatzailea / Distribución / Distribution L’Agence du court métrage Kontaktua / Contacto / Contact Caïmans Productions info@caimans-prod.com

LEHIAKETA / CONCURSO

UN OBUS PARTOUT

UNE TÊTE DISPARAÎT 2016, 9’, ANI FRANTZIA / FRANCIA / FRANCE

Jacquelinek ez dauka burua oso ondo, baina ez du axola, erabaki baitu berak bakarrik hartuko duela trena hondartzara joateko, neska heldu bat bezala! Jacqueline no anda muy bien de la cabeza, pero no importa, pues ha decidido que para ir a la playa, va a coger el tren solita, ¡como una chica mayor! Jacqueline has lost her mind a bit, but whatever, for her trip to the seaside, she has decided to take the train by herself, like a big girl!

Zuzendaritza / Dirección / Director Franck Dion Animazioa / Animación / Animation Gilles Cuvelier, Gabriel Jacquel, Nicolas Trotignon, Franck Dion Gidoia / Guion / Screenplay Franck Dion Muntaketa / Montaje / Editing Franck Dion Soinua / Sonido / Sound Pierre-Yves Drapeau, Lise Wedlock, Serge Boivin Musika / Música / Music Pierre Caillet Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Franck Dion Aktoreak / Intérpretes / Cast Florence Desalme, Jeannie Walker, Kathleen Fee Ekoizpena / Producción / Production Papy3D Productions Banatzailea / Distribución / Distribution Papy3D Productions Kontaktua / Contacto / Contact Papy3D Productions / contact@papy3d.com Richard Van Den Boom / rvdboom@papy3d.com

67


LEHIAKETA / CONCURSO

WANDERING SOUL 2016, 13’, FIK AUSTRALIA Zuzendaritza / Dirección / Director Josh Tanner Gidoia / Guion / Screenplay Josh Tanner, Jade van der Lei Muntaketa / Montaje / Editing Geoff Lamb Soinua / Sonido / Sound Vic Kasper Musika / Música / Music Guy Gross Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Jason Hargreaves ACS Aktoreak / Intérpretes / Cast Lap Phan, Henry Vo Ekoizpena / Producción / Production Perception Pictures Banatzailea / Distribución / Distribution Perception Pictures Kontaktua / Contacto / Contact Jade van der Lei jade@perceptionpictures.com.au 

Entrenamendu zeremonia bat antolatu ondoren, borrokan hildako kamarada baten mamuak Chu Chiko tunel klaustrofobikoetan dagoen Viet Congeko soldadu bat harrapatu du , Vietnameko gudan. Un soldado del Viet Cong que permanece en los túneles claustrofóbicos de Cu Chi durante la guerra de Vietnam, es poseído por el fantasma de un camarada caído en combate tras la celebración de una ceremonia de enterramiento. A Viet Cong soldier stationed in the claustrophobic tunnels of Cu Chi during the Vietnam War finds himself haunted by the ghost of a fallen comrade after a burial ceremony is compromised.

ZU IHRER EIGENEN SICHERHEIT 2016, 15’, FIK ALEMANIA / GERMANY Zuzendaritza / Dirección / Director Florian Heinzen-Ziob Gidoia / Guion / Screenplay Florian Heinzen-Ziob Muntaketa / Montaje / Editing Florian Heinzen-Ziob Soinua / Sonido / Sound Jonathan  Kastl, Tim Elzer Musika / Música / Music Andreas Köcher Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Enno  Endlicher Aktoreak / Intérpretes / Cast Steffen Will, Philippine Pachl Ekoizpena / Producción / Production Polyphem Filmproduktion GbR Banatzailea / Distribución / Distribution Interfilm Berlin Management GmbH Kontaktua / Contacto / Contact Christian Gesell sales@interfilm.de Florian Heinzen-Ziob heinzenziob@polyphemfilm.de 

68

Jonasek aireportuan egiten du lan, eskuko ekipajearen baheketa mostradorean. Hurrengo eraso terroristari aurre hartzeko obsesioa du. Baina, ez bere lankideek ez nagusiak ez dute haren konpromisoa kontua hartzen. Jonás trabaja en el mostrador de cribado de equipaje de mano en un aeropuerto. Está obsesionado por prevenir el próximo ataque terrorista. Pero ni sus colegas, ni su jefe aprecian su compromiso. Jonas works at the hand baggage screening at an airport. He is obsessed by preventing the next terrorist attack. But neither his colleagues, nor his boss appreciate his commitment.


2016, 14’, FIK KROAZIA / CROACIA / CROATIA Zuzendaritza / Dirección / Director Miroslav Sikavica Gidoia / Guion / Screenplay Miroslav Sikavica, Marija Simokovic Sikavica Muntaketa / Montaje / Editing Marko Ferkovic Soinua / Sonido / Sound Martin Semencic Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Danko Vučinović Aktoreak / Intérpretes / Cast Marko Ban, Ivan Smoljo Ekoizpena / Producción / Production Propeler FIlm Banatzailea / Distribución / Distribution Propeler FIlm Kontaktua / Contacto / Contact Lana Ujdur lana@propelerfilm.com

Arinegi onartutako lan bat eraikuntza obra batean, kostaldeko herri batean, zonaldeko hondeamakina langile baten arazo larri bilakatzen da. Suntsipen lan zikinak legal bilakatzeko helburuarekin, nahi ez den lekuko bat desagerrarazi behar du. Un trabajo precipitadamente aceptado en una obra de construcción, en una localidad costera, se convierte en un dolor de cabeza para un operador de excavadora de la zona. Con el fin de convertir los sucios trabajos de demolición en legales, tiene que deshacerse de un testigo no deseado. A rashly accepted job at a building site in a coastal resort becomes a pain in the neck of a backhoe loader operator from the hinterland who, in order to get the legal, but dirty demolition work done, needs to get rid of an unwanted witness.

LEHIAKETA / CONCURSO

ZVIR / THE WILD ROOM

69


70


INFOEUSKADI INFOSPAIN

71


INFOEUSKADI / INFOSPAIN

A PRUEBA 2016, 15’, FIK ESPAINA / ESPAÑA / SPAIN Zuzendaritza / Dirección / Director Pablo L. de Aramburu Gidoia / Guion / Screenplay Pablo L. de Aramburu Muntaketa / Montaje / Editing Biktor Quero Soinua / Sonido / Sound Jaime Bresca Musika / Música / Music Pablo Cervantes Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Bienve Valdivia Aktoreak / Intérpretes / Cast Juanma Lara, Miguel Hermoso, Virginia Demorata, Pedro Lanzas Ekoizpena / Producción / Production Leticia Melchor Banatzailea / Distribución / Distribution Loles Priego Pablo L. de Aramburu Kontaktua / Contacto / Contact Pablo L. de Aramburu pablolanas@gmail.com

Marta mugako zaintza lanetan frogaldian dago. Mugan isun soil batek autoritateari txantajea egitea nola eragin dezakeen ikusi du. Horren ondorioz, zalantzan jarriko du dena. Marta, que se encuentra en período de prueba en la guardia fronteriza, ve como una simple multa en la frontera se convierte en un chantaje a la autoridad, lo que hará cuestionarse su integridad. Marta, who is on a probationary period in the border guard, realices how a simple traffic ticket on the boder turns into blackmail on the authority. This fact will make her question everything.

ACARICIE A POUPETTE 2016, 15’, FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Zuzendaritza / Dirección / Director Guillermo Arias – Carbajal Alonso Gidoia / Guion / Screenplay Guillermo Arias – Carbajal Alonso Muntaketa / Montaje / Editing Guillermo Arias – Carbajal Alonso Soinua / Sonido / Sound Alberto Blanco Fernández, Borxa Freire Musika / Música / Music Félix Arias, Alberto Villaroya, Samuel Pérez Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Ledicia Bellón Aktoreak / Intérpretes / Cast Antonio Aguilar, Isabel Naveira, Diana González Ekoizpena / Producción / Production Mailuki Films, Guillermo Arias – Carbajal Alonso Banatzailea / Distribución / Distribution Mailuki Films Kontaktua / Contacto / Contact Eduardo M. Escribano Solera mailukifilms@gmail.com

72

Pier (35) eta Poupette (5) ez dira jabea eta maskota, bizitzan bidaide dira. Pierrek gobernatzen duen lora-denda txikia da bere negozioa eta oso leku maitagarria auzotarrentzat. Pier (35) y Poupette (5) no son dueño y mascota, son amigos y compañeros de vida. La pequeña floristería que regenta Pier es un negocio pequeño y muy querido entre los vecinos del barrio. Pier (35) and Poupette (5) aren´t master and pet, they are friends and partners. The little florist which Pier runs, is an small business very appreciated in the neighbourhood.


2016, 22´, FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Izen handiko diseinugile grafiko batek lesio batengatik bere lana galdu du egunkari ospetsu batean. Nahiz eta egoera zail batean egon, besteei laguntzeko modu originala asmatuko du. Reputada diseñadora gráfica de un periódico importante pierde su trabajo por causa de una lesión. A pesar de encontrarse en una difícil situación, ella inventa una forma original de ayudar a otra gente. The graphic designer of an important newspaper loses her job as a result of trauma. She is unvanquished by illness and life’s hardships, and invents an original way of curbing aggresion in situations od domestic violence.

Zuzendaritza / Dirección / Director Izaskun Morte Gidoia / Guion / Screenplay Arantza Rojas, David Ontoria, Alberto Laguna, Tamara Gallego Muntaketa / Montaje / Editing Jon Garces Musika / Música / Music Koldo Iglesias Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Oscar Villada Aktoreak / Intérpretes / Cast Irantzu Goikoetxea, Aitor Rodríguez, Aintzane Hernández, Ines Zuñeda, David Maldonado, Leticia Darriba, Jone Galindez, Txema Maura, Gentzane Garay. Ekoizpena / Producción / Production Aníma Eskola Algis Arlauskas info@animaeskola.com

INFOEUSKADI / INFOSPAIN

ACROMATOPSIA

ACTORES DE REPARTO 2015, 12’, FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Hiru anai-arrebek erabaki behar dute nork jaso behar duen aitaren herentzia, honek, hil aurretik, bere ondasunak ezin zirela zatitu esan baitzuen bideo batean. Enpresa familiar bat sortzeko nahi du Karmenek, Luisek osoa berarentzat eta Abelek soilik bere anai-arrebek eztabaida ez dezatela nahi du. Tres hermanos deben decidir quién recibe la herencia de su padre, quien estipuló en vídeo que no debía ser fraccionada. Carmen la quiere para montar una empresa familiar, Luis la quiere toda para él y Abel solo quiere que sus hermanos no discutan. Three siblings must decide who gets their father’s inheritance, who ordered it not to be split. Carmen wants it to establish a family business, Luis wants it all for himself and Abel only want his brothers not to argue.

Zuzendaritza / Dirección / Director Sergio Juarros Gidoia / Guion / Screenplay Sergio Juarros Muntaketa / Montaje / Editing Sergio Juarros Soinua / Sonido / Sound Jon García Bruno, Paul Irazabal, Eneko Villaroel Musika / Música / Music Koldo Iglesias Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Aritz Bilbao Aktoreak / Intérpretes / Cast Josu Angulo, Míriam Martín Prieto, Víctor Amilibia, Iñaki Urrutia, Kike Biguri Ekoizpena / Producción / Production Lander Castro landercastro@yahoo.es

73


INFOEUSKADI / INFOSPAIN

ANUJIN 2016, 11’, FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Urko Olazabal Gidoia / Guion / Screenplay Urko Olazabal Muntaketa / Montaje / Editing Urko Olazabal Soinua / Sonido / Sound Urko Olazabal Musika / Música / Music Ch. Sangidorf Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Urko Olazabal Aktoreak / Intérpretes / Cast Anujin, Sodkhuu, Erka Ajaa, Jagaa Ajaa, Binia Egchee Ekoizpena / Producción / Production Urko Olazabal Banatzailea / Distribución / Distribution Banatu Filmak Aitor Arenas info@banatufilmak.com

Anujin, jakak zaintzen dituen neskatoa, kokaleku erdi-nomada batean bizi da estepan. Halako batean, harribitxi bat topatuko du, eta balio handikoa dela badakienez, harria ezkutatu eta herriraino bidaiatzea erabakiko du, familiak zer iritzi duen jakiteko. Anujin, una niña pastora de yaks, vive en un asentamiento semi-nómada en la estepa. De pronto, un día descubre una piedra preciosa y conocedora de su valor decide esconderla y viajar hasta el pueblo para saber la opinión de su familia. Anujin is a little yak herder, she lives in a semi-nomadic settlement in the steppe. One day, discovers a precious stone and aware of its value decides to hide and travel to the village to know the opinion of her family.

ARPEGGIO 2016, 5’, ANI EUSKADI/ BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Xabier España, Pablo Pérez, Adriana Urigüen Iñigo Ortega, Asier Astorga, Daniel Iriarte Animazioa / Animación / Animation Xabier España, Adriana Urigüen, Iñigo Ortega Gidoia / Guion / Screenplay Xabier España, Adriana Urigüen, Iñigo Ortega, Asier Astorga, Daniel Iriarte, Pablo Pérez Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Danel Iriarte, Pablo Pérez Ekoizpena / Producción / Production Digipen Institute of Technology Europe Bilbao Banatzailea / Distribución / Distribution Digipen Institute of Technology Europe Bilbao Kontaktua / Contacto / Contact Ignacio de Otalora iotalora@digipen.edu

74

Aita-semeak bereizezinak dira, harik-eta nerabezaroa haien lotura berezia mehatxuz hurbiltzen den arte. Biek izan behar dute gai egoerari aurre egin eta harremana apurtu ez dadin lortzeko. Padre e hijo son inseparables hasta que la adolescencia amenaza con separar su especial unión. Ambos tendrán que ser capaces de manejar la situación para que su relación no se rompa. Father and son are inseparable until adolesence threatens their special bond. Both will have to decide how willing they are to keep their relationship from falling apart.


2015, 5’, FIK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

Neska batek bere bizitzaren hainbat fasetara begirada bat egingo du. Una chica se asoma a diferentes fases de su vida. A girl leans out to different stages of her lifetime.

Zuzendaritza / Dirección / Director Augusto M. Torres Gidoia / Guion / Screenplay Augusto M. Torres Muntaketa / Montaje / Editing Marta Velasco Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Almudena Sánchez Aktoreak / Intérpretes / Cast Marisa Lull, Carmen García-Albi Ekoizpena / Producción / Production Cinema XYZ Kontaktua / Contacto / Contact Mayuca Gil de Biedma gildebiedma@gmail.com

INFOEUSKADI / INFOSPAIN

BALCONES

BRUNO 2016, 11’, FIK ESPAINA / ESPAÑA / SPAIN

Bikote batek bere txakurra abandonatu du. Orain haren bila doaz. Una pareja acaba de abandonar a su perro. Ahora están volviendo a por él. A couple has just abandoned their dog. Now they are going to get it back home.

Zuzendaritza / Dirección / Director Marina Siero Gidoia / Guion / Screenplay Roberto Martín Maiztegui Clara Ortega Botas Muntaketa / Montaje / Editing Pau Aragall Oller, Eduardo Tejada Soinua / Sonido / Sound Almaclara Radharani Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Ignacio Millet Morillón Aktoreak / Intérpretes / Cast Ruth Díaz, Víctor Duplá, Samuel Pérez Ekoizpena / Producción / Production Álvaro Díaz Banatzailea / Distribución / Distribution Ecam promocion@ecam.es

75


INFOEUSKADI / INFOSPAIN

CLEMENTINE: EL LEGADO DEL COMPROMISO 2016, 25’, DOK EUSKADI/ BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Juan Carlos Idirin Gidoia / Guion / Screenplay Juan Carlos Idirin, Clementine Baza, javier Aszpiazu Muntaketa / Montaje / Editing Juan Carlos Idirin Soinua / Sonido / Sound Juan Carlos Idirin, Javier Aspiazu Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Juan Carlos Idirin, Javier Aspiazu Ekoizpena / Producción / Production Juan Carlos Idirin Banatzailea / Distribución / Distribution Juan Carlos Idirin juan.carlos.idirin@bizkaia.eus

Kamerunen errefuxiatutako Kongoko emakume batek Espainiara iritsi arte bizi duen odisea. Oso egoera kaxkarrean egonda ere, ez zen inoiz kikildu barnerarazi zioten konpromisoa betetzeko garaian: behar handiena zutenei laguntzea. La odisea vivida por una mujer congoleña, refugiada en Camerún, hasta llegar a España. Su penosa situación personal nunca le impidió cumplir el compromiso que le inculcaron sus padres: ayudar a los más necesitados. The odyssey lived by a Congolese woman, a refugee in Cameroon, reaching for Spain. Her painful personal situation never prevented her from fulfilling the commitment that her parents instilled in him: to help the needy.

CORPO PRETO 2016, 8’, DOK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN Zuzendaritza / Dirección / Director Diana Toucedo Gidoia / Guion / Screenplay Diana Toucedo Muntaketa / Montaje / Editing Diana Toucedo Soinua / Sonido / Sound Diana Toucedo Musika / Música / Music Diana Toucedo Ekoizpena / Producción / Production Diana Toucedo Banatzailea / Distribución / Distribution Diana Toucedo dianatoucedo@gmail.com

Mario Peixotok zuzendu zuen Límite filma abiapuntutik, eta Stan Brakhage zinemagilearen irudietan oinarrituta, filmak emakumezkoaren gorputza bere beldurren eta larritasunen aurrean esploratzen du. Argiaren nahiz iluntasunaren ondoan egon nahi duen gorputzak. A partir del film Límite, dirigido por el vanguardista Mario Peixoto, y algunas imágenes de Stan Brakhage, la película explora el cuerpo femenino frente a sus propios miedos y angustias. Un cuerpo que quiere estar cerca de la luz pero también de la oscuridad. From the film Limite, directed by Brazilian avant-garde director Mario Peixoto, and some coloured images from Stan Brakhage the film explores the female body face to her own fears and distresses. A body who wants to be close to the light but also to darkness.

76


2016, 17’, FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Toñiren senarra ETAk hil zuen 1984an. 28 urte geroago, atentatua egin zuen etakide ohiarekin elkartzen da hitz egiteko. El marido de Toñi fue asesinado por ETA en 1984. 28 años después se reúne con el exmiembro de ETA que cometió el atentado para hablar. Toñi ‘s husband was killed by ETA in 1984 . 28 years later she meets with former ETA member who committed the attack to talk.

Zuzendaritza / Dirección / Director Axier Salazar Gidoia / Guion / Screenplay Axier Salazar Muntaketa / Montaje / Editing Javier Frutos Soinua / Sonido / Sound Miguel Carretero Musika / Música / Music Kepa Junkera, Iñaki Plaza Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Javier Frutos Aktoreak / Intérpretes / Cast Mabel Rivera, Ramón Ibarra Ekoizpena / Producción / Production Banatu Filmak Banatzailea / Distribución / Distribution Banatu Filmak Aitor Arenas info@banatufilmak.com

INFOEUSKADI / INFOSPAIN

DANTZARIAK

EL ÁNGULO RECTO NO EXISTE 2016, 5’, ANI EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Bi lerro zuzen espazioan perpendikularrean elkartzen direnean, 90 gradu eratzen dituzte. Baina elkartzeak ez dira inoiz perfektuak. Cuando dos líneas rectas se juntan en el espacio de forma perpendicular, generan 90 grados. Pero los encuentros nunca son perfectos. When two straight lines gather perpendicularly in space, they form 90 degrees. But meetings are never perfect.

Zuzendaritza / Dirección / Director Jon Zurimendi Animazioa / Animación / Animation Jon Zurimendi Gidoia / Guion / Screenplay Jon Zurimendi Muntaketa / Montaje / Editing Jon Zurimendi Soinua / Sonido / Sound Jon Zurimendi Musika / Música / Music Jon Zurimendi Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Jon Zurimendi Ekoizpena / Producción / Production Vanesa Fernández Banatzailea / Distribución / Distribution Banatu Filmak Aitor Arenas info@banatufilmak.com

77


INFOEUSKADI / INFOSPAIN

EL DESEMBARCO 2016, 4’, FIK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN Zuzendaritza / Dirección / Director David Pantaleón Gidoia / Guion / Screenplay David Pantaleón Muntaketa / Montaje / Editing David Pantaleón, José Alayón Soinua / Sonido / Sound Mendoproaudio Musika / Música / Music Eladio Pérez Argazkigintza / Fotografía / Cinematography José Alayón Aktoreak / Intérpretes / Cast Aly Butler, Javier de León, Eladio Pérez Ekoizpena / Producción / Production Los de Lito Films Banatzailea / Distribución / Distribution Marvin & Wayne – Short Film Distribution Josep Prim fest@marvinwayne.com

1740ko maiatzaren 21ean Joseph Stocker piratak setiatua du Santa Kruz La Palmakoa. Eskuzabaltasun ekintza batean, Stockerrek Martin Ponte Aita Probintzialari bisita egingo dio tokiko gobernuarekin bitartekari lanak egin ditzan. El 21 de Mayo de 1740 el pirata Joseph Stocker tiene asediada la ciudad de Santa Cruz de La Palma. En un acto de generosidad, Stoker visita al Padre Provincial Martín de Ponte para que medie con el gobierno local. On 21 May 1740 the pirate Joseph Stocker has beleaguered the city of Santa Cruz de La Palma. In an act of generosity, Stoker visit to the Provincial Father Martin de Ponte to mediate with the local government.

EL DIVINO 2016, 6’, DOK EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Sendoa Cardoso Gidoia / Guion / Screenplay Sendoa Cardoso Muntaketa / Montaje / Editing Sendoa Cardoso Musika / Música / Music Alliron Music Productions Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Sendoa Cardoso Aktoreak / Intérpretes / Cast Eduardo Larrea Ekoizpena / Producción / Production Josu Abeytua, Iñaki Eskubi Banatzailea / Distribución / Distribution Sendoa Cardoso contact@sendoacardoso.com

El Divino Karolo-ren erretratua da, Algortako Portu Zaharreko pertsonaje xelebre batena. Izan ere, Karolok, ordaindu beharreko prezioari begiratu barik, bizitza bere balioen eta bere kezka artistikoen arabera moldatu du. El Divino es el retrato de Karolo, un singular personaje del Puerto Viejo de Algorta que, no importándole el precio a pagar, ha moldeado siempre su vida en función de sus valores y de su inquietud artística. El Divino is a portrait of Karolo, an unique character from the Old Port in Algorta, who has always shaped his life around his values and his artistic flair whatever the cost.

78


2016, 10’, FIK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

Gizon handi bat emakume txiki batekin elkartzen da astearte gauero hotel bateko logela batean. Un hombre grande se encuentra con una mujer pequeñita todos los martes por la noche en una habitación de hotel. A big man meets a tiny woman every tuesday night in a hotel room.

Zuzendaritza / Dirección / Director Adrián Climent Gidoia / Guion / Screenplay Marina Velázquez Benítez Muntaketa / Montaje / Editing Eduardo Tensín de Rojas, Alberto Maurelles Soinua / Sonido / Sound Antonio Antón Jarque Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Fernando Gil G. Aktoreak / Intérpretes / Cast Man Martínez, Concha Delgado, Alba Celma, Ekoizpena / Producción / Production Jorge Anguís Banatzailea / Distribución / Distribution ECAM promocion@ecam.es

INFOEUSKADI / INFOSPAIN

EL HOMBRE DE HOJALATA

EL IMPERIO DE LA LUZ 2016, 15’, DOK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

Ubay Murillo Berlinen bizi den kanariar pintore bat da. Distantzian, bere obrak zalantzan jartzen du bere irla inguruatzen duen paradisu ideia, dena, paradisua izan ezik –edo honen dekoratuaarrakalatzen ari dela ematen duen garaian. Ubay Murillo es un pintor canario que vive en Berlín. En la distancia, su obra cuestiona la idea de paraíso que envuelve a su isla en un tiempo donde todo parece resquebrajarse, excepto el paraíso, o al menos su decorado. Ubay Murillo is a Canarian painter who lives in Berlin. From the distance it questions the idea of paradise involving his island in times when everything seems to crack except the paradise, or at least its set.

Zuzendaritza / Dirección / Director Macu Machín Gidoia / Guion / Screenplay Macu Machín Muntaketa / Montaje / Editing Macu Machín Soinua / Sonido / Sound Rachel Andersen, Macu Machín Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Rachel Andersen, Macu Machín Aktoreak / Intérpretes / Cast Ubay Murillo, Laura Santana Ekoizpena / Producción / Production Macu Machín Banatzailea / Distribución / Distribution Digital 104 Film Distribution distribucion@digital104.com

79


INFOEUSKADI / INFOSPAIN

EL REVÓLVER DE MORGA 2016, 29’, DOK EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Aritz Albaizar, Txus Delgado Gidoia / Guion / Screenplay Aritz Albaizar, Txus Delgado Muntaketa / Montaje / Editing Aritz Albaizar Soinua / Sonido / Sound Iñigo Saenz Musika / Música / Music Devil Vow, Adam Giles Levy (Beautiful & Broken), The Riff Truckers     Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Aritz Albaizar, Txus Delgado Aktoreak / Intérpretes / Cast Kerman Lejarraga, Andoni Gago, Txutxi Del Valle , Javi Garcia Roche, Iñigo Herbosa,Andoni Amaña,Ricardo Sánchez Atocha, Haritz Lopez De La Calle, Ibon Larrinaga,Haratz Garmendia, Ane Rodríguez Ekoizpena / Producción / Production José Ángel Delgado Banatzailea / Distribución / Distribution TAUI Media Kontaktua / Contacto / Contact Txus Delgado txusdelmo@gmail.com

Hamarkada batzuetan zehar kolokan egon ondoren, boxeoa sasoi betean da berriro Euskadin. Errudun nagusia Kerman Lejarraga da, 24 urteko boxeolaria, El revolver de Morga ezizena duena. Izan ere, Estatu mailako boxeo izar onenetarikoa izateko bidean da. Tras varias décadas en horas bajas,el deporte del boxeo vuelve a estar en pleno auge en Euskadi. El principal culpable es Kerman Lejarraga, un púgil de 24 años apodado “El revólver de Morga”, que va camino de convertirse en una de las primeras figuras del boxeo nacional. After several decades in low hours, the sport of boxing is again booming in Euskadi. The main culprit is Lejarraga Kerman, a fighter of 24, nicknamed “El revolver de Morga” which is foreseen to become one of the leading figures of the national boxing.

EL TRASTERO 2015, 16’, FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Gaizka Urresti Animazioa / Animación / Animation Sergio Duce Gidoia / Guion / Screenplay Gaizka Urresti Muntaketa / Montaje / Editing Gaizka Urresti Soinua / Sonido / Sound Sergio López Eraña Musika / Música / Music Miguel Ángel Remiro Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Pepe Añón Aktoreak / Intérpretes / Cast Carmelo Gómez, Unax Ugalde Gorka Aguinagalde, Carmen Barrantes Ekoizpena / Producción / Production Urresti PC Altube Filmeak Banatzailea / Distribución / Distribution Urresti PC Gaizka Urresti gaizkaurresti@gmail.com

80

Javier poligono bateko altzari-gordeleku batera joan da han baitago gurasoek etxeko altzariak gordetzeko alokatu zuten trastelekua. Hamar urteko kontratua amaitu da, eta arduradunak haien etxea zeneko altzariak non dauden esango dio. Javier acude a un guardamuebles en un polígono donde sus padres alquilaron un trastero para guardar los muebles de la casa familiar que, tras diez años de contrato, caduca. El encargado le muestra dónde está el mobiliario de lo que era su casa. Javier goes to a repository in a polygon where his parents rented a storage room to store the furniture from the family home. After ten years the contract expires. The manager shows him where the furniture are which ones was his home.


2015, 8’, DOK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Emakumeen zama beti da bikoitza. Emakume eta nekazari izatea zanpatutako bi taldetakoa izatea da. Horren aurrean, Euskal Herriko emakume baserritarrak elkartu eta borrokan ari dira, ekonomia feministaren eta elikadura burujabearen bitartez alternatibak sustatuz eta pertsonak eta bizitza erdigunean jarriz. La carga de las mujeres siempre es doble. Ser mujer y campesina supone ser parte de dos grupos oprimidos”. Frente a ésto, las mujeres baserritarras en Euskal Herria se organizan y luchan promoviendo alternativas a través de la economía feminista, de la soberanía alimentaria y colocando las personas y la vida en el centro. The burden of women is always double. Being a woman and peasant means being part of two oppressed groups. Against this, women baserritarras in Euskal Herria are organizing, fighting and promoting alternatives through feminist economics, food sovereignty and placing people and life in the center.

Zuzendaritza / Dirección / Director Maritxu Arroyo, Miren Saiz, Santiago Ron Gidoia / Guion / Screenplay Maritxu Arroyo, Miren Saiz Muntaketa / Montaje / Editing Santiago Ron, Mikel Peña, Sandra Rodríguez Soinua / Sonido / Sound Xabi Agirre Musika / Música / Music Damián Peña Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Jokin Agirregoikoa, Jon Gandasegi Ekoizpena / Producción / Production Zirriborro Banatzailea / Distribución / Distribution Bizilur – Asociación para la Cooperación y el Desarrollo de los Pueblos Miren Saiz euskalherria@bizilur.org

INFOEUSKADI / INFOSPAIN

EMAKUME BASERRITARRAK: BESTELAKO ETORKIZUNA EREITEN

ERREGEA

2015, 24’, FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Ikus-entzunezko dokumentua, bakarra, Baxilio Urrutiaren bizitzari buruzkoa. Gerrillari ohia, okupa ohia, tenore amateurra, alkoholikoa eta Lesakako alkatea. Documento audiovisual único sobre la vida de Baxilio Urrutia, exguerrillero, exokupa, tenor amateur, alcohólico y alcalde de Lesaka (Euskal Herria). A one-off document on the life of Baxilio Urrutia, former guerrilla fighter, former squatter, amateur tenor, alcoholic and mayor of Lesaka (Basque Country).

Zuzendaritza / Dirección / Director David Cuesta Gidoia / Guion / Screenplay David Cuesta, Imanol Txoperena Muntaketa / Montaje / Editing Gorka Arostegui Soinua / Sonido / Sound Mikel Pintado Musika / Música / Music Santi Ibarretxe, Mario Oliver Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Amaia Dominguez Aktoreak / Intérpretes / Cast Imanol Txoperena, José Luis Gómez, Peio Arnáez, Silvia Manzana, Xabier Perurena, Asun Ibáñez, Irene Alkiza. Ekoizpena / Producción / Production Imanol Txoperena Banatzailea / Distribución / Distribution David Cuesta dcmosquera@hotmail.com

81


INFOEUSKADI / INFOSPAIN

ETA GORREK ENTZUTEN DUTE 2016, 14,30’, FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Iñigo Salaberria Gidoia / Guion / Screenplay Iñigo Salaberria Muntaketa / Montaje / Editing Iñigo Salaberria Soinua / Sonido / Sound Iñigo Salaberria Musika / Música / Music Serge Reggiani, Riff Cohen, José Luis Gutiérrez Quartet, Abdullah Ibrahim, Shirley Horn Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Iñigo Salaberria Ekoizpena / Producción / Production DSS 2016. Hormek diote Kontaktua / Contacto / Contact Iñigo Salaberria salaberria.i@gmail.com

Berriro ere ikusi ditut aspaldi ahaztutako kontsigna eta esloganak nire hiriko horma batzuetan. Irratian komentarioak entzun ditut Parisen joan den hilean izandako eraso terroristen ostean. Hormek diote eta gorrek entzuten dute He vuelto a ver antiguas consignas y eslóganes olvidados en algunos muros de mi ciudad. He escuchado comentarios en la radio tras los atentados terroristas del mes de noviembre en París. Hormek diote eta gorrek entzuten dute (Las paredes hablan y los sordos escuchan). I have seen old forgotten tags and slogans on some walls of my city. I have heard comments on the radio after the terrorist attacks of November in Paris. Hormek Diote eta gorrek entzuten dute (Walls talk and the deaf hear).

FALSE FLAG 2016, 11’, FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Asier Urbieta Gidoia / Guion / Screenplay Asier Urbieta Muntaketa / Montaje / Editing Unai Guerra Soinua / Sonido / Sound Ion Arenas, Haimar Olaskoaga Musika / Música / Music Aranzazu Calleja Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Jon Sangroniz Aktoreak / Intérpretes / Cast Maarten Dannenberg, Eneko Sagardoy, Moha El Haddad, David Landatxe, Tanya de Roberto Ekoizpena / Producción / Production Kuttuna Filmak – Sonia Pacios Banatzailea / Distribución / Distribution Kimuak kimuak@filmotecavasca. com

82

Adem Lethani torturatua izan da eta eskuak loturik dago garaje abandonatu batean. Sokak hausten saiatzen ari delarik, jeep bat sartu da garajean eta argia piztu dute. Adem Lethani está torturado y maniatado en un garaje abandonado, intenta romper las cuerdas que esposan sus manos cuando un todoterreno entra en el garaje y se enciende una luz. Adem Lethani has been tortured and is tied up in an abandoned garage; he tries to break the ropes binding his hands when a jeep enters the garage and someone switches the light on.


2015, 7’, ANI EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Bi legez kanpo Amerikako Far Westeko herri txiki bateko kaleetan zehar izua zabaltzen dute Sherifa aurka ateratzen den arte. Eguerdiko hamabiak dira eta elizako kanpaiak jotzen hasi dira. Hamabi kanpai hotsen ostean pistolak zorroetatik aterako dira eta ezer ez da izango ematen duena... Dos forajidos siembran el pánico en las polvorientas calles de un pueblo del Oeste Americano hasta que el sheriff sale a su encuentro. Son las doce del mediodía y las campanas de la iglesia comienzan a repicar. Doce campanadas tras las cuales las pistolas serán desenfundadas y nada será lo que parece ser… Two outlaws spread panic in the dusty streets of a town in the American Far West until the sheriff comes out to meet him. It’s noon and church bells toll. Twelve strokes after, the guns will be drawn out and nothing will be what it seems ...

Zuzendaritza / Dirección / Director Unai Guerra Animazioa / Animación / Animazioa Unai Guerra Gidoia / Guion / Screenplay Andoni de Carlos Muntaketa / Montaje / Editing Unai Guerra Soinua / Sonido / Sound David Alonso Garzón Musika / Música / Music David Alonso Garzón Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Unai Guerra Ekoizpena / Producción / Production Marta Berard, Sonia Pacios Banatzailea / Distribución / Distribution Unai Guerra unai.guerra@gmail.com

INFOEUSKADI / INFOSPAIN

HAMABIETAN DUELUA

HISTORIAS DE LA PREHISTORIA 2016, 15’, FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Oroimena, udara, isiltasuna, intsektuak, marrazkiak, hondakinak... Memoria, verano, silencio, insectos, dibujos, restos...   Memory, summer, silence, insects, drawings, rests...

Zuzendaritza / Dirección / Director Pablo Marte, Susana Talayero Gidoia / Guion / Screenplay Pablo Marte, Susana Talayero Muntaketa / Montaje / Editing Pablo Marte, Susana Talayero Soinua / Sonido / Sound Pablo Marte, Susana Talayero Musika / Música / Music I Ribelli, Gianni Morandi, Antonio Vivaldi, The Velvet Underground&Nico Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Pablo Marte, Susana Talayero Aktoreak / Intérpretes / Cast Amparo Badiola Ekoizpena / Producción / Production Film producido gracias a una ayuda del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco Kontaktua / Contacto / Contact ideasnada@gmail.com

83


INFOEUSKADI / INFOSPAIN

IHESA 2016, 16’, FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Alejandro Díaz Castaño Gidoia / Guion / Screenplay Alejandro Díaz Castaño Muntaketa / Montaje / Editing Aritz Moreno Soinua / Sonido / Sound Alazne Amestoy Musika / Música / Music Koldo Soret Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Javier Agirre Erauso Aktoreak / Intérpretes / Cast Koldo Soret, Usua de la Fuente, Maria Elorza, Maider Fernandez, Laura Flaño Ekoizpena / Producción / Production Señor y Señora, Leire Apellaniz Banatzailea / Distribución / Distribution Kimuak kimuak@filmotecavasca.com

Maitanek Iosu senarrari goiko solairutik datorren itogin bat dagoela esaten dionean, honek gora igotzea erabakitzen du, arazoa bizikideei jakinaraztera. Bisitaldiak, ordea, espero ez zituen sorpresak ekarriko dizkio Iosuri. Cuando Maitane informa a su marido Iosu sobre una gotera procedente del piso de arriba, éste decide subir para plantear la cuestión a sus vecinos. Pero la visita deparará a Iosu sorpresas inesperadas. When Maitane tells her husband Iosu that water is leaking from the apartment upstairs, he decides to go up and discuss the matter with their neighbours. But the visit will hold some unexpected surprises for Iosu.

JULES D. 2016, 14’, FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Norma Vila Gidoia / Guion / Screenplay Aitor Eneriz, Norma Vila Muntaketa / Montaje / Editing Haritz Zubillaga Soinua / Sonido / Sound Sonora Estudios Musika / Música / Music Aritz Villodas Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Ibon Antuñano Aktoreak / Intérpretes / Cast Lucía Pollán, Jordi Brau, Izan Maíllo Ekoizpena / Producción / Production Haritz Zubillaga, Demeter Films Kontaktua / Contacto / Contact Haritz Zubillaga zubillaga@demeterfilms.es Norma Vila norma@demeterfilms.es

84

Gauez, Jainkoak ahaztuta utzitako koba ilun bateko lurrean etzanda, zarama piloen artean hilzorian, saguzar txiki batek lepoko odola isilean miazkatzen dion bitartean, Julesek bere bizitza labur osoko ametsa du buruan, banpiro bihurtzea… De noche, tendido en el suelo de una oscura gruta dejada de la mano de Dios, agonizando entre montañas de basura, mientras un pequeño murciélago lame silencioso la sangre de su cuello, Jules acaricia el sueño de toda su corta vida: convertirse en un vampiro… At night, lying on the floor of a dark cave, left in the hands of God, dying between mountains of garbage, while a small bat silently licks the blood from his neck, Jules cherishes the dream of his short life: to become a vampire ...


2015, 14’, FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Apokalipsi osteko mundu batean, bizirik irauteko aukerak janariaren balioaren araberakoak dira, baina gizatasuna ez galtzearen araberakoak ere bai. En un mundo posapocalíptico las posibilidades de supervivencia dependen del valor y la comida, pero también de no perder la humanidad. In a post- apocalyptic world, the chances of survival depend on the value and the food, but also not to lose humanity.

Zuzendaritza / Dirección / Director Diego H. Kataryniuk Di Costanzo Gidoia / Guion / Screenplay Diego H. Kataryniuk Di Costanzo Muntaketa / Montaje / Editing Luis Baranda Soinua / Sonido / Sound Paul Irazabal Ormaza Musika / Música / Music Marcos Cruz Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Ernesto Baez Aktoreak / Intérpretes / Cast David García Palencia, Beatriz Nieto, Josu Angulo Anthonisen, Elena Saenz, Daniel Madariaga Blanco, Ander Fernández Ekoizpena / Producción / Production Byp Media SL Diego H. Kataryniuk Di Costanzo diego@bypmedia.net

INFOEUSKADI / INFOSPAIN

LA HABITACIÓN

LA INQUILINA 2015, 15’, FIK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

Anak, 40 urte, etxetik alde egin du eta Camilek, ikaslea, bere pisukidetzat hartu du. Anak bihotzez eskertzen dio hori, eta koska ala kosta adierazi nahi dio. Ana, cuarenta años, se ha fugado de casa y está profundamente agradecida con Camille, estudiante, por haberla elegido como compañera de piso. Tanto, que quiere demostrárselo a toda costa. Ana a forty-year-old who has run away from home, is deeply grateful to Camille, a student, for having chosen her to be her roommate. So much so, that she’s prepared to thank her at all costs.

Zuzendaritza / Dirección / Director Mar Coll Gidoia / Guion / Screenplay Mar Coll, Valentina Viso Muntaketa / Montaje / Editing Ana Pfaff Soinua / Sonido / Sound Eric Arajol Musika / Música / Music Nico Roig Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Martín Gutiérrez Aktoreak / Intérpretes / Cast Clara Segura, Juliette Verdier, Morgan Collins Ekoizpena / Producción / Production Movistar + Banatzailea / Distribución / Distribution Marvin&Wayne Josep Prim fest@marvinwayne.com

85


INFOEUSKADI / INFOSPAIN

LA NIÑA QUE NOTABA ALGO RARO 2016, 3’, ANI ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN Zuzendaritza / Dirección / Director Concha Alonso Valdivieso Animazioa / Animación / Animazioa Concha Alonso Valdivieso, Jesús Pertíñez López, José María López Torres Gidoia / Guion / Screenplay Juan Carlos Ortega Muntaketa / Montaje / Editing Concha Alonso Valdivieso Soinua / Sonido / Sound José María López Torres, Juan Carlos Ortega Musika / Música / Music Juan Carlos Ortega, José Mª López Torres Ekoizpena / Producción / Production Concha Alonso Valdivieso Banaketa / Distribución / Distribution Concha Alonso Valdivieso c.alonso.valdivieso@gmail.com

Betidanik izan du Margarita txikiak sentsazio arraro bat, zoriontsu izatea eragotzi diona. Zer izango da Margaritak nabari duena? Desde siempre ha existido en la pequeña Margarita una rara sensación que le ha impedido ser feliz, ¿qué será lo que nota Margarita? There has always existed in the little Margarita a rare sensation that has prevented her from being happy, what does Margarita sense?

LOST NIGHT BARCELONA 2015, 6’, FIK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN Zuzendaritza / Dirección / Director Yolanda Torres Gidoia / Guion / Screenplay Yolanda Torres Muntaketa / Montaje / Editing Yolanda Torres Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Juan A. Fernández Aktoreak / Intérpretes / Cast Ian Breeds, Sarah Tyler Shaw, Claudia Trujillo, Oliver Ritchie, William CArney, Alzira Gomez, Xavi Garrido, Quela Fernnandez. Ekoizpena / Producción / Production Juan A. Fernandez, Yolanda Torres Banatzailea / Distribución / Distribution Afilm International Juan A. Fernández info@afilm.es

86

Bartzelonako gauetan, heriotza atzetik duela, boxealari ohi batek aurre egin behar dio bere patuari, zorigaiztoko gau batean. “Geure burua barkatu aurretik, ezagutu egin behar dugu” (Emma Goldman). Por las noches de Barcelona, con la Muerte pisándole los talones, un ex-boxeador ha de enfrentarse a su destino, en una noche fatídica. “Antes de poder perdonarnos, tenemos que conocernos” (Emma Goldman). Through the streets of Barcelona, as Death closes in, an ex-boxer must face his destiny, on a most fateful of nights. “Before we can forgive one another, we have to understand one another” (Emma Goldman).


2016, 11’, ANI EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Metafora bat miniaturan, dimentsio epikoetakoa, Espainiako hondartza eguzkitsu batean garatzen da. Una metáfora en miniatura de dimensiones épicas se desarrolla en una soleada playa en España. A miniature metaphor of epic proportions takes place in a sunny Spanish beach.

Zuzendaritza / Dirección / Director Coke Riobóo Animazioa / Animación / Animazioa Coke Riobóo Gidoia / Guion / Screenplay Coke Riobóo Soinua / Sonido / Sound Federico Pájaro Musika / Música / Music Coke Riobóo Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Ignacio Giménez-Rico Ekoizpena / Producción / Production Los Animantes Banatzailea / Distribución / Distribution Los Animantes Lourdes Villagómez animantes@gmail.com

INFOEUSKADI / INFOSPAIN

MADE IN SPAIN

MATÍAS 2016, 10’, DOK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

Matiasek zortzi urte ditu, eta basoz inguratutako etxe isolatu batean bizi da. Han, umeak bere unibertso txiki eta sekretua sortu du. Matías tiene ocho años, y vive en una casa aislada rodeada de bosques. Allí, el niño ha creado su pequeño y secreto universo. Matias is eight years old, and lives in an isolated house surrounded by woods. There is where the child has created his little secret universe.

Zuzendaritza / Dirección / Director Sandra Sánchez Gidoia / Guion / Screenplay Sandra Sánchez Muntaketa / Montaje / Editing Sandra Sánchez Soinua / Sonido / Sound Sandra Sánchez Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Sandra Sánchez Aktoreak / Intérpretes / Cast Matías Bescós, Pancho Bescós Ekoizpena / Producción / Production Sandra Sánchez Banatzailea / Distribución / Distribution Sandra Sánchez sandrasanchez.ca@gmail.com

87


INFOEUSKADI / INFOSPAIN

METAMORFOSIS 2016, 8’, DOK EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Nitya López Saitua Gidoia / Guion / Screenplay Nitya López Saitua Muntaketa / Montaje / Editing Nitya López Saitua Soinua / Sonido / Sound Nytia López Saitua Musika / Música / Music Sergey Cheremisinov, Chris Zabriskie, Attack productions Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Nitya López Saiua Aktoreak / Intérpretes / Cast Dharma López Saitua Ekoizpena / Producción / Production Nitya López Saitua Banatzailea / Distribución / Distribution Nitya López Saitua nityalopez@gmail.com

Dharma Lopez Saituak 40 kilo baino gehiago galdu zituen 2 urtean (128 kg-86 kg) eta horrela gainpisua izatetik sasoian egotera pasa zen, elikadura zaindu eta entrenamendua eginez. Dokumental honetan, Dharmak autoestimuaren eta osasunaren garrantziaz hitz egiten digu itxura eta irudiaren gainetik. Dharma Lopez Saitua adelgazó más de 40 kilos en 2 años (128kg-86kg) dejando de tener sobrepeso, a pasar a estar en forma , a base de cuidar la alimentación y entrenamiento. En este documental, Dharma nos habla de la importancia de la autoestima y la salud por encima del aspecto físico y la apariencia. Dharma Saitua Lopez lost over 40 kilos in 2 years (128 kg-86kg) went from being overweight, to be in shape, taking care of food-intake and training. In this documentary, Dharma talks about the importance of self-esteem and physical health over the look and feel.

MIROIRS 2016, 10’, FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Alberto Gastesi Gidoia / Guion / Screenplay Alberto Gastesi Muntaketa / Montaje / Editing Alberto Gastesi Soinua / Sonido / Sound Alazne Amestoy, Haimar Olaskoaga Musika / Música / Music Bela Bartok Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Esteban Ramos Aktoreak / Intérpretes / Cast Iñigo Gastesi, Bárbara Goenaga Ekoizpena / Producción / Production Loinaz Jauregi, Kiko Jauregi Banatzailea / Distribución / Distribution Banatu Filmak Aitor Arenas info@banatufilmak.com

88

Udaberriko arratsalde atsegin batean Iparraldeko hondartza batean, emakume eta bainulari bat, ispilu bat hotel batean... Una apacible tarde primaveral en una playa del sur vascofrancés, una mujer y un bañista, un espejo en un hotel... A spring and benign afternoon in a southern french beach, a boy and a girl, a mirror in a hotel room...


2016, 18’, FIK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

Berak ez du iparra galdu nahi. Gizona jakin gabe galdu zen. Biek bat egiten dute kontzientziarik gabe. Uste gabeko amaiera iritsi arte, halakoak baitira babesik gabeko amaierak. Ella no quiere perder el norte. Él se perdió sin saberlo. Ambos coinciden sin conciencia. Hasta un final inesperado, como lo son los finales sin resguardo. She doesn’t want to lose direction north. He was lost without knowing it. They both agree without conscience. Until an unexpected end, as those endings absolutely unguarded.

Zuzendaritza / Dirección / Director Ander Duque Gidoia / Guion / Screenplay Ander Duque Muntaketa / Montaje / Editing Ander Duque Soinua / Sonido / Sound Kim Raluy Musika / Música / Music Ander Duque Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Aldo Chacón Aktoreak / Intérpretes / Cast Napoleón y Linda Galán Ekoizpena / Producción / Production Uveme AVCE, S.L. Banatzailea / Distribución / Distribution Uveme AVCE, S.L. Ander Duque ander@uveme.es

INFOEUSKADI / INFOSPAIN

NAPOLEÓN Y YO

NINI 2016, 18’, FIK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

Arrakastaren eta kartzelaren artean, lurrean zulo bat besterik ez dago? Entre el éxito y la cárcel, ¿solo hay un agujero en el suelo? Between success and jail there is only a hole in the floor?

Zuzendaritza / Dirección / Director David Moreno Gidoia / Guion / Screenplay David Moreno Muntaketa / Montaje / Editing Raúl de Torres Soinua / Sonido / Sound Cristian Amores, Juan Diego Rama “Yanda” Musika / Música / Music Juan de Dios Marfil Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Ángel Amorós Aktoreak / Intérpretes / Cast Álex Villazán, Sergio Torrico, Juan Pablo Shuk, Sonia Almarcha, Luis Perezagua, Juan Carlos Muñoz, Daniel Albaladejo, Bárbara Santa-Cruz, Víctor Clavijo, Javier Sesmilo, Alexandra Pino, Alexandra Petrarrota Ekoizpena / Producción / Production Almaina Producciones Banatzailea / Distribución / Distribution Madrid en corto mail@madridencorto.es

89


INFOEUSKADI / INFOSPAIN

NORMAL 2016, 18’, FIK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN Zuzendaritza / Dirección / Director Chiqui Carabante Gidoia / Guion / Screenplay Chiqui Carabante Muntaketa / Montaje / Editing Ascen Marchena Soinua / Sonido / Sound Enric Escafi Musika / Música / Music Pablo Peña Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Nerea Castresana Aktoreak / Intérpretes / Cast Ekoizpena / Producción / Production José María Manzano Carabante Banatzailea / Distribución / Distribution Banatu Filmak Aitor Arenas info@banatufilmak.com

Bi lagunek hirugarren bat konbentzitu nahi dute: kalean, alkandorarik gabe, jendeari musuka ibiltzea ez dagoela ondo esaten diote. Dos amigos intentan convencer a un tercero, de que no está bien ir sin camisa por la calle besando a la gente. Two friends try to convince a third one that is not ok to go shirtless on the street kissing people.

OJO SALVAJE 2015, 15’, DOK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN Zuzendaritza / Dirección / Director Paco Nicolás Gidoia / Guion / Screenplay Paco Nicolás Muntaketa / Montaje / Editing Iñigo Fernández, Paco Nicolás Soinua / Sonido / Sound Antonio Antón Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Néstor Ortiz Ekoizpena / Producción / Production Paco Nicolás Banatzailea / Distribución / Distribution Off Ecam info@offecam.com

1991n Ratek, Orihuelako gizon batek, bideokamera bat erosiko du lehenengo aldiz, eta bere ingurua erregistratzen hasiko da. Hiru hilabetez, aurretik inork kontatu ez duen benetako historia bat bilatuko du atsedenik gabe. Ratek bizitzaren drama aurkituko du bere begi basatiaz”. En 1991, Rate, un señor de Orihuela, compra por primera vez una videocámara y empieza a registrar su entorno. Durante tres meses busca sin descanso una historia auténtica que nadie haya contado con anterioridad. Rate descubrirá el drama de la vida a través de su ojo salvaje”. In 1991, Rate, a man from Orihuela, buys a camera for the first time and starts recording his surroundings. For three months, he relentlessly looks for a real story that hasn’t been filmed before. Rate will find out about life’s drama through his wild eye”.

90


2016, 10’, FIK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

Oso leku atsegina, gustura egoteko eta zoriontsu izateko modukoa. Lugar muy agradable en el que se está a gusto y se es feliz. Pleasant place where you are comfortable and happy.

Zuzendaritza / Dirección / Director Jaume Quiles Gidoia / Guion / Screenplay Jaume Quiles Muntaketa / Montaje / Editing Jaume Quiles Soinua / Sonido / Sound Jorge Ruiz Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Alberto Gutiérrez Aktoreak / Intérpretes / Cast Juan Fran Aznar, Nathalie Rademaker, Javier Campos Ekoizpena / Producción / Production A Cámara Lenta Banatzailea / Distribución / Distribution Jaume Quiles pivafilms@gmail.com

INFOEUSKADI / INFOSPAIN

PARADÍS

SIN TU LATIDO 2016, 8’, FIK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

Taxi-gidari batek Luis Eduardo Aute bahituko du hiltzear duen emazteari kanta diezaion. Un taxista secuestra a Luis Eduardo Aute para que cante a su mujer que está al borde de la muerte. A taxi driver kidnaps singer Luis Eduardo Aute so that he can sing to his dying wife. 

Zuzendaritza / Dirección / Director María Posada, Adrián Iglesias Gidoia / Guion / Screenplay Ramón Iriondo, Alberto de Miguel Muntaketa / Montaje / Editing Diego Fajardo, Guillermo Villar Soinua / Sonido / Sound Borja Luis Santiago Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Julia Casanova, Natalia Vivancos Aktoreak / Intérpretes / Cast Luis Eduardo Aute, Guillermo Montesinos, Paula Carrera Ekoizpena / Producción / Production Carmen Marina Banatzailea / Distribución / Distribution Ecam distribucion@ecam.es

91


INFOEUSKADI / INFOSPAIN

STALINGRADO 2016, 12’, FIK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN Zuzendaritza / Dirección / Director Anyora Sánchez Gidoia / Guion / Screenplay Ignacio Alonso, Ignacio Dorado Muntaketa / Montaje / Editing Clara Martínez, Gonzalo Castro Soinua / Sonido / Sound Almaclara Gómez Musika / Música / Music Luis López Pinto, Alberto Raya Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Dario Missaghian, Carlos Fernández-García Aktoreak / Intérpretes / Cast Sebas Fernández, Anna Naya, Mª Jesús Garrido Ekoizpena / Producción / Production Iván Pérez Banatzailea / Distribución / Distribution Ecam distribucion@ecam.es

Tatiana errusiarra Antonio Mantxako artzainarekin dago maiteminduta, baina Antoniok harreman edipikoa du bere ama Antoniarekin. Ezinbestez, Tatianak senargaiaren amaren etxera, Mantxa barrenera, joan beharko du bizitzera. Antoniok direnak eta ez direnak egingo ditu amak Tatiana onar dezan, baina Antoniak guda gogorra erakutsi dio. Tatiana es una rusa enamorada de Antonio, un pastor manchego que tiene una relación edípica con su madre, Antonia. Por causas de fuerza mayor, Tatiana tiene que marcharse temporalmente a vivir a la casa de la madre de su novio, en La Mancha profunda. Antonio intentará por todos los medios que su madre acepte a Tatiana, pero Antonia presentará una dura batalla. Tatiana is a russian girl in love with Antonio, shepherd from La Mancha with an oedipal relation towards his mother Antonia. Due to causes of force majeure, Tatiana must go and live temporarily in her boyfriend’s mother house deep inland of La Mancha region. Antonio will try by any means to make Tatiana accepted by his mother, but the mother is going to make it hard for him.

STILL ALIVE 2016, 12’, DOK EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Leire Barturen Gidoia / Guion / Screenplay Leire Barturen Muntaketa / Montaje / Editing Leire Barturren, Iker Elorrieta Musika / Música / Music Phat Track Studio, Axel Castillo (Pap Sound), Gabriel Delgado (Delare) Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Iker Elorrieta, Isio Noya, Sendoa Cardoso, Leire Barturen Aktoreak / Intérpretes / Cast Raúl Pérez Ekoizpena / Producción / Production Leire Barturen leire.bt@gmail.com

92

Alive, Euskal Herriko graffitero ezagun bat, 2006an erretiratzera behartuta dago, buruko infartu bat jasan ostean. Orain, 10 urte geroago, kalera itzuliko da bere zaletasunari berriro ekiteko. Alive, un reconocido graffitero vasco, se vio obligado a retirarse en 2006 tras sufrir un infarto cerebral. Ahora, 10 años después, vuelve a la calle con intención de retomar su pasión. Alive, a well-known Basque graffiti artist, was forced to retire in 2006 after suffering a cerebral stroke. Now, 10 years on, he is returning to the streets to get back into his passion.


2016, 1’, ANI ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

Zabaldu ahotxoa, hegazkina dator eta. Abre la boquita que viene el avión. Open your mouth, here comes the plane.

Zuzendaritza / Dirección / Director Jesús Martínez Nota, (Jotoni) Antonio Pérez Garrido Animazioa / Animación / Animation (Jotoni) Antonio Pérez Garrido Gidoia / Guion / Screenplay Iván Molina, Jesús Martínez Nota, (Jotoni) Antonio Pérez Garrido Muntaketa / Montaje / Editing (Jotoni) Antonio Pérez Garrido Soinua / Sonido / Sound Adolfo Clemente Musika / Música / Music Adolfo Clemente Argazkigintza / Fotografía / Cinematography (Jotoni) Antonio Pérez Garrido Ekoizpena / Producción / Production Jesús Martínez Nota, (Jotoni) Antonio Pérez Garrido Banatzailea / Distribución / Distribution MMS, Distribución de Cortometrajes Kontaktua / Contacto / Contact Jesús Soria Casas administracion@movemyshort.es

INFOEUSKADI / INFOSPAIN

THE AIRPLANE

THE BEGINNING 2015, 30’, FIK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

Ipuin honetan printzesa ez da hain ona, eta printzea ere ez hain goapoa. Cuento en el que la princesa no es tan buena, ni el príncipe tan guapo. Fairy tale in which the princess is not so good and the prince not so handsome.

Zuzendaritza / Dirección / Director Benito Zambrano Gidoia / Guion / Screenplay Benito Zambrano Muntaketa / Montaje / Editing Fernando Guariniello, Luís Párraga Soinua / Sonido / Sound Daniel Soriano Musika / Música / Music Sergio del Val Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Oscar Montesinos Aktoreak / Intérpretes / Cast Mar Saura, Sergio Peris – Mencheta, Xavi Mira, Juanjo Artero, Jorge Suquet, Belén López Valcárcel, Montse Pla, Carmen Barrantes, Berta Monclús, Armando Balboa, Fátima Rojas, Miguel Huerta, Jose Antonio Tiscar Ekoizpena / Producción / Production Gnp Kontaktua / Contacto / Contact Mónica Gallego festhome@agenciafreak.com

93


INFOEUSKADI / INFOSPAIN

TIGER 2016, 15’, FIK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN Zuzendaritza / Dirección / Director Aina Clotet Gidoia / Guion / Screenplay Aina Clotet Muntaketa / Montaje / Editing Luis Rico Soinua / Sonido / Sound Eva Valiña Musika / Música / Music Adrià González Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Nilo Zimmermann Aktoreak / Intérpretes / Cast Aina Clotet, Marcel Borràs Ekoizpena / Producción / Production Aima Marta Baldó Banatzailea / Distribución / Distribution Marvin&Wayne - Short Film Distribution Josep Prim fest@marvinwayne.com

Bikote batean, une zoragarriak daude, maitagarriak eta etsigarriak. Maskota galtzeak horiek guztira batera sorraraz ditzake. En una pareja hay momentos maravillosos, tiernos y desesperantes. Perder a tu mascota puede desencadenarlos todos a la vez. In a couple there are wonderful, tender and desperate moments. Losing your pet can trigger them all at once.

ÚLTIMA SESIÓN 2016, 14’, FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Unai Unda Gidoia / Guion / Screenplay Unai Unda Muntaketa / Montaje / Editing Unai Unda Soinua / Sonido / Sound Olmo Cano Musika / Música / Music Aitzol Saratxaga Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Mikel Román Aktoreak / Intérpretes / Cast Iker Santos, Unai Unda Ekoizpena / Producción / Production Yaloreko Filmak Banatzailea / Distribución / Distribution Kontraplano Filmak Unai Unda kontraplanofilms@gmail.com

94

Javier Uriberi psikiatrak premiazko deia egin dio. Itxarongelan bere inguruan gauza arraroren bat gertatzen dela nabarituko du. Javier Uribe ha sido llamado por su psiquiatra con urgencia. En la sala de espera, comenzará a notar que algo extraño pasa a su alrededor. Javier has been called by his psychiatrist urgently. In the waiting room he realizes that something strange is happening around him.


2016, 10’, DOK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN

Espainiar gizartearen zati baten erretratua, eta erortzen utzitako kultura batena. Eta ezin izan zen kultura hori jaso, belaunaldiz belaunaldi haiek inposatutako gizarte zamapean bizita. Un retrato de parte de la sociedad española y de una cultura que se dejó caer y no se pudo levantar viviendo generación tras generación, el peso social impuesto sobre ellos. A portrait of the spanish society and of a culture that has been taken down and it couldn’t get up anymore, living generation after generation, the weights put against them.

Zuzendaritza / Dirección / Director Gabriel Stanger Gidoia / Guion / Screenplay Gabriel Stanger Muntaketa / Montaje / Editing Gabriel Stanger Soinua / Sonido / Sound Clara Alonso Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Gabriel Stanger Ekoizpena / Producción / Production Gabriel Stanger Banatzailea / Distribución / Distribution Gabriel Stanger Kontaktua / Contacto / Contact info@offecam.com

INFOEUSKADI / INFOSPAIN

VIRIATO

95


SECCIÓN CONCURSO ZIFF ZINEBI FIRST FILM


ZIFF ZINEBI FIRST FILM

ZIFF-A GERATZEKO ETORRI DA

58. edizioan, ZINEBIk nazioarteko sariketa berri bat aurkeztuko du, bost kontinenteetako egile berrien opera primei eskainia. Lehiaketa honetan, parte hartu ahal izango dute bai fikziozko film luzeek, bai dokumentalek, baita animaziozkoek ere. Gehienak lehen aldiz aurkeztuko dira Espainian, eta horietako batzuk nazioarteko jaialdi ospetsuenetan ikusi ahal izan dira dagoeneko. Saria, ZINEBI First Film (ZIFF) izenekoa, 7.000 eurokoa izango da. ZINEBIren historiari erreparatuta munduko film laburren lehiaketa onenetarikoa dela kontuan harturik, sari honen bitartez, film laburrak eginez hasi baina film luzeak egiten hasteko erabakia hartu duten ekoizle eta egile gazteak laguntzen eta babesten jarraitu nahi du ZINEBIk. Era horretan, euren sena eta gai eta formei buruzko kezkak erakutsiko dituzte, baita zinematografoaren artean daukaten gaitasunaren lehen zantzuak ere. Beste alde batetik, jaialdiaren egitarauko atal berri honetan, lan berri-berri horien bitartez ikus-entzuleek aukera izango dute zinema garaikidearen egoera konplexu eta liluragarria eratzen duten joera sortzaile, estilo eta argumentu-gaien aniztasun aparta ikusteko. Era honetan, Beautiful Docs -zine dokumentalari eskainia- eta Bertoko begiradak -orain dela gutxiko euskal ekoizpenei eskainia- atalekin batera, film luzearen dimentsio berri bat gehituko du ZINEBIk, industria handian eta merkataritza-aretoetan erraz aurkitu ohi ez dena, Bilboko zaleei eta azaroan gure hiria bisitatzen dutenei jaialdiak urtero eskaintzen dien proposamen zinematografikoaren alderdi garrantzitsu gisa.

98

Sari berriaren lehen edizio honetan, bederatzi film luze lehiatuko dira ZINEBI First FILM (ZIFF) saria eskuratzeko, eta horien ekoizpenean 13 herrialde hauek hartu dute parte: Argentina, Bulgaria, Txina, Danimarka, AEB, Arabiar Emirerri Batuak, Frantzia, Israel, Libano, Qatar, Errumania, Tunisia eta Turkia. Gune politiko, sozial, ekonomiko, erlijioso eta kulturalak ugariak dira, eta, horietan, lehen lan horien egile gazteek euren eszenaratze zinematografikoen estilo bereizgarri originalak -eta, batzuetan, oso harrigarriak- erakutsiko dizkigute. Halaber, euren begiradak

ere erakutsiko dizkigute, borondate kritikotik salbuetsita ez dagoen subjektibotasunez josiak eta euren jatorrizko herrialdeei buruzkoak. Horrekin batera, irudi adierazgarriak baliatuta, mundu garaikideko gizakiaren gorabeheren oinarrizko gaietako batzuen ikuspegiak osatzen dituzte, besteak beste, hirietako bizimodua, naturarekiko harremana, immigrazioa eta ondorio kulturalak, maitasun-harremanak, nortasun pertsonala eta kolektiboa, errealitatea eta fantasia, familia-harreman berriak, haurtzaroa, iraganeko irudiak, adiskidetasuna, errua eta erredentzio pertsonala. Hautatutako bederatzi filmek -horietako bost lehen emanaldiak Espainianparte hartu dute Venezia, Locarno, Cannes, Berlin eta Buenos Aireseko nazioarteko zine-jaialdi ospetsuetan, aurten egindako edizioetan bertan. Zine-jaialdi batek lehen urratsak egingo ditu 58 urteko ibilbidea daukan zine-jaialdi baten barruan. Etorkizun oparo baten zantzuak. Luzarorako izan dadila ZIFFa, eta luzarorako izan dadila ZINEBI. Luis Eguiraun


ZIFF ZINEBI FIRST FILM

EL ZIFF HA VENIDO PARA QUEDARSE

ZINEBI presenta en su 58ª edición un nuevo concurso internacional dedicado a las opera prima de nuevos realizadores de los cinco continentes. En este certamen podrán competir largometrajes de ficción, documentales y de animación, que serán en su mayoría estrenos en España tras el paso de algunos de ellos por varios de los festivales internacionales más prestigiosos. El premio, denominado ZINEBI First Film (ZIFF), estará dotado con 7.000 €. Partiendo de su identidad histórica como uno de los certámenes de cortometrajes más importantes del mundo, ZINEBI quiere con este premio seguir acompañando y manifestando su apoyo a los jóvenes productores y realizadores que, tras sus comienzos en el cortometraje, se deciden a dar sus primeros pasos en el largometraje y a mostrar sus intuiciones, sus inquietudes temáticas y formales y los primeros indicios de su talento en el arte del cinematógrafo. Por otro lado, con esta nueva sección en la programación del festival los espectadores van a tener la oportunidad de asomarse, a través de estas obras novísimas, a la extraordinaria variedad de tendencias creativas, estilos y materias argumentales que configuran el complejo y fascinante panorama del cine contemporáneo. ZINEBI incorpora de este modo, junto a las secciones Beautiful Docs- dedicada al cine documental- y Bertoko begiradak- dedicada a las producciones vascas más recientes-, una nueva dimensión, en muchos casos difícil de encontrar en la gran industria y en las salas comerciales, del largometraje como una parte importante de la propuesta cinematográfica que el festival presenta anualmente a los aficionados bilbaínos y a quienes visitan nuestra ciudad cada mes de noviembre. En esta primera edición del nuevo concurso competirán por el Premio ZINEBI First Film (ZIFF) 9 largometrajes, en cuya producción han participado los 13 países siguientes: Argentina, Bulgaria, China, Dinamarca, EEUU, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Israel, Líbano, Qatar, Rumanía, Túnez y Turquía. En tal variedad de espacios políticos,

sociales, económicos, religiosos y culturales, los jóvenes realizadores de estas primeras obras nos muestran los originales- y en ocasiones muy impactantes- rasgos de estilo de sus respectivas puestas en escena cinematográficas, así como también sus miradas, cargadas de una subjetividad no exenta de voluntad crítica, acerca de sus países de origen, a la vez que componen con sus imágenes expresivas visiones de algunos de los temas fundamentales de la peripecia humana en el mundo contemporáneo, entre ellos la vida en las ciudades, la relación con la naturaleza, la inmigración y sus consecuencias culturales, las relaciones amorosas, la identidad personal y la colectiva, la realidad y la fantasía, las nuevas relaciones familiares, la infancia, las imágenes del pasado, la amistad, la culpa y la redención personal. Las nueve películas seleccionadas- cinco de ellas estrenos en España-, han participado en las ediciones de este mismo año de los prestigiosos festivales internacionales de cine de Venecia, Locarno, Cannes, Berlín y Buenos Aires. Un festival de cine da sus primeros pasos dentro de un festival de cine con 58 años a sus espaldas. Signos de un futuro prometedor. Larga vida al ZIFF y larga vida a ZINEBI. Luis Eguiraun

99


ZIFF ZINEBI FIRST FILM

ZIFF IS HERE TO STAY

In its 58th year, ZINEBI is launching a new international contest dedicated to debut works by new directors from the 5 continents. This contest is open to feature films in the genres of fiction, documentary and animation, which will mostly be Spanish premieres after some of them are seen at the most prestigious international festivals. The award, called ZINEBI First Film (ZIFF), will entail a cash prize of €7000. Historically identified as one of the most important short film contests in the world, ZINEBI intends to use this award to continue accompanying and showing its support for young directors and producers who, after starting out in short films, decide to make the move into feature films and show their intuitions, the subject matters that interest them, and the first signs of their talent in the art of film making. In addition, this new section in the festival programme will give viewers the chance to observe —through these brand new works— the extraordinary variety of creative trends, styles and arguments that make up the complex and fascinating panorama of contemporary cinema. In this way and in addition to the sections Beautiful Docs (dedicated to documentaries) and Bertoko begiradak (dedicated to the most recent Basque productions), ZINEBI is incorporating a new dimension —which is often difficult to find in commercial releases and within the mass industry— of the feature film as an important part of the film offering presented annually to fans from Bilbao and visitors to our city every November.

100

For this first edition of the new ZINEBI First Film Award (ZIFF), the competing pieces will be 9 feature films produced with the participation of the following 13 countries: Argentina, Bulgaria, China, Denmark, USA, United Arab Emirates, France, Israel, Lebanon, Qatar, Romania, Tunisia and Turkey. With such a variety of political, social, financial, religious and cultural areas, the young directors of these debut works will show us the original —and, at times, very striking— styles of their respective mise en scènes and also their perspective (full of a subjectivity that is not

exempt of a desire to provide a critique) of their native countries, whilst their expressive imagery shows us views of the fundamental themes of human perepeteia in the modern world, including city life, our relationship with nature, immigration and its cultural consequences, romantic relationships, personal and collective identity, reality and fantasy, new family relationships, infancy, images of the past, friendship, blame and personal redemption. The 9 films selected, 5 of which are Spanish premieres, also took part in the prestigious Venice, Locarno, Cannes, Berlin and Buenos Aires festivals this year. A film festival takes its first steps within a film festival with 58 years of experience. Signs of a promising future. Long live ZIFF and long live ZINEBI. Luis Eguiraun


2016, 65’, FIK ARGENTINA

Xiaobin 17 urteko neska bat da, Argentinara iristean ez du hitzik egiten gaztelaniaz, baina egun batzuk pasata beste izen bat hartzen du, Beatriz, eta supermerkatu txinatar batean hasten da lanean. Bere familia garbitegi batean bizi da eta lan ere bertan egiten du, argentinarrak bizi diren mundutik urrun, mundu paralelo batean. Xiaobinek dirua aurreztu eta hizkuntz eskola batean emango du izena. Xiaobin, una joven de 17 años, no habla una palabra de español a su llegada a Argentina, pero solo unos días después ya tiene un nuevo nombre, Beatriz, y trabaja en un supermercado chino. Su familia vive y trabaja en una lavandería, en un mundo paralelo alejado de los argentinos. Xiaobin ahorra dinero en secreto y decide apuntarse a una escuela de idiomas. Xiaobin is 17 years old and does not speak a single word of Spanish when she arrives in Argentina. But a few days later, she already has a new name, Beatriz, and a job in a Chinese supermarket. Her family lives in a parallel world in a launderette, far removed from the Argentinians. Xiaobin secretly saves money and enrols at a language school.

Zuzendaritza / Dirección / Director Nele Wohlatz Gidoia / Guion / Screenplay Nele Wohlatz Muntaketa / Montaje / Editing Ana Godoy Soinua / Sonido / Sound Nahuel Palenque Musika / Música / Music Federico Orio Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Roman Kasseroller, Agustina San Martín Aktoreak / Intérpretes / Cast Zhang Xiaobin, Saroj kumar Malik, Jiang Mian, Wang Dong Xi, Nahuel Pérez Biscayart Ekoizpena / Producción / Production Murillo Cine Banatzailea / Distribución / Distribution Murillo Cine info@murillocine.com

ZIFF ZINEBI FIRST FILM

EL FUTURO PERFECTO

ZHI FAN YE MAO / LIFE AFTER LIFE 2016, 80’, FIK THINA / CHINA

istorioa nekazal giroko Txinan. Hildako ama baten espirituak semearen gorputza hartuko du zuhaitz garrantzitsu bat landatzeko lanak bideratzeko. Lan hori amaitu ondoren bakarrik utziko du espiritu horrek lurreko mundua. Un cuento de fantasmas muy bello y austero, la historia de un fantasma en la China rural. El espíritu de una madre muerta toma el cuerpo de su hijo para dirigir las tareas de replantación de un árbol muy importante. Solo después de concluido este trabajo el espíritu será capaz de abandonar la vida terrenal. A beautifully austere ghost story, the story of a ghost in a rural China. The spirit of a deceased mother takes over her son’s body in order to oversee the task of replanting a very important tree, only after which it will be able to leave the earthly limits.

Zuzendaritza / Dirección / Director Zhang Hanyi Gidoia / Guion / Screenplay Zhang Hanyi Muntaketa / Montaje / Editing Matthieu Laclau Soinua / Sonido / Sound Zhang Yang, Wang Ti Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Chang Mang Aktoreak / Intérpretes / Cast Zhang Li, Zhang Minjun, Wang Ji Shan, Wei Xiao Min, Wang Bing Qun, Zhang Zhi Min, Zhang Yan Xiu, Li Min Shan, Wang Jun Jun, Zhang Shu Xiang Ekoizpena / Producción / Production Xstream Pictures Banatzailea / Distribución / Distribution Xstream Pictures sjbfilm@gmail.com Mamu istorio eder eta soil bat da, mamu baten

101


ZIFF ZINEBI FIRST FILM

DONALD CRIED 2016, 85’, FIK AEB / EEUU / USA Zuzendaritza / Dirección / Director Kris Avedisian Gidoia / Guion / Screenplay Kris Avedisian Muntaketa / Montaje / Editing Frank Heath Soinua / Sonido / Sound Micah Bloomberg Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Sam Fleischner, Trevor Holden Aktoreak / Intérpretes / Cast Kris Avedisian, Jesse Wakeman , Kyle Espeleta, Louisa Krause Ekoizpena / Producción / Production Electric Chinoland electricchinoland@gmail.com

Amona bat-batean hil ondoren Peter bere jaioterrira itzuliko da eta Donald ikusiko du, haurtzaroko laguna, aspaldi harremana galduta zeukan laguna. Hasieran mesede bat besterik izango ez dena iraganera bidaiatzeko bidea izango da. Con el repentino fallecimiento de su abuela, Peter regresa a su ciudad natal y se reencuentra con Donald, su amigo de la infancia, con quien había perdido el contacto desde hace mucho tiempo. Lo que comienza siendo un simple favor, acaba por convertirse para ambos en un largo viaje al pasado. With sudden passing of his grandmother, Peter Latang returns to his hometown and encounters his long lost, childhood friend, Donald Treebeck. What begins as a simple favor, turns into a long day’s journey into the past.

RAT FILM 2016, 84’, DOK AEB / EEUU / USA Zuzendaritza / Dirección / Director Theo Anthony Gidoia / Guion / Screenplay Theo Anthony Muntaketa / Montaje / Editing Theo Anthony Soinua / Sonido / Sound Matt Davis Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Theo Anthony Aktoreak / Intérpretes / Cast Maureen Jones Ekoizpena / Producción / Production Memory Banatzailea / Distribución / Distribution Memory, Los Angeles rrd@memory.is

Hormetan, hesietan eta kalezuloetan bizi diren arratoiek gure artean dagoen banaketa apurtezina erakusteaz gain etxeak egiten dituzte bertan. Dokumental honetan arratoiak erabiliko dituzte, baita beraiekin bizi eta atzetik ibili ondoren hil egiten dituzten pertsonak ere, eta horren bitartez Baltimore (Amerikako Estatu Batuak) hiriaren historia aztertuko du. A lo largo de paredes, vallas y callejones, las ratas no solo expresan los límites más o menos infranqueables de nuestra mutua separación, sino que construyen en ellos sus propias casas. Este documental utiliza a las ratas, así como a las personas que conviven con ellas, las persiguen y se dedican a matarlas, como un medio para explorar la historia de la ciudad norteamericana de Baltimore. Across walls, fences and alleys, rats not only expose our boundaries of separation, but make homes in them. This documentary uses the rats, as well as the humans that love them, live with them, and kill them, to explore the history of the North American city, Baltimore.

102


2016, 80’, FIK ISRAEL

Joyk ezin du bere bikote ohia ahaztu, ezin du ezagutu berri duen beste mutil batekin maitemindu, eta ezin dio utzi ezezagunekin oheratzeari behin eta berriz. Historia hau Tel Aviveko gazteen istorioa da, batetik, intimitatea izateko irrikan daude, eta, bestetik, beldur ematen die intimitate horrek. Neskamutilak etengabe hizketan baina taxuzko ezer esateko gai ez direnak. Joy no puede olvidar a su ex, no puede enamorarse de un chico nuevo que acaba de conocer y no puede dejar de acostarse con extraños. Esta es una historia sobre los jóvenes de Tel Aviv, que anhelan una intimidad que a la vez les aterroriza, chicas y chicos que no paran de hablar pero son incapaces de decir algo auténtico. Joy can’t let go of her ex, can’t fall in love with the new guy, and can’t stop sleeping around with strangers. This is a story about young people in Tel Aviv who yearn for intimacy and are also terrified by it; who talk endlessly but never say anything authentic.

Zuzendaritza / Dirección / Director Hadas Ben Aroya Gidoia / Guion / Screenplay Hadas Ben Aroya Muntaketa / Montaje / Editing Or Lee-Tal Soinua / Sonido / Sound Neal Gibbs Musika / Música / Music Yuval Shenhar Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Meidan Arama Aktoreak / Intérpretes / Cast Hadas Ben Aroya, Yonatan Bar-Or, Meir Toledano, Netzer Charitt, Hagar Enosh Ekoizpena / Producción / Production Hadas Ben Aroya ptanmfilm@gmail.com Banatzailea / Distribución / Distribution Film Republic info@filmrepublic.biz

ZIFF ZINEBI FIRST FILM

ANASHIM SHEHEM LO ANI / PEOPLE THAT ARE NOT ME

ALBÜM 2016, 105’, FIK TURKIA, FRANTZIA, ERRUMANIA / TURKEY, FRANCE, ROMANIA

Hogeita hamar urteko bikote batek argazki album faltsu bat egingo du gezurretakoa den haurdunaldi bat egiaztatzeko; helburua bakarra izango da: adoptatzeko asmoa duten haur horrekin lotura biologikoa dutela frogatzea. Una pareja de treintañeros se dispone a preparar un álbum fotográfico falso sobre un embarazo también falso, cuyo propósito es probar su vínculo biológico con el bebé que están planeando adoptar. A couple in their late 30’s sets out to prepare a fake photo album of a pseudo pregnancy period in order to prove their biological tie to the baby they’re planning adopt.

Zuzendaritza / Dirección / Director Mehmet Can Mertoğlu Gidoia / Guion / Screenplay Mehmet Can Mertoğlu Muntaketa / Montaje / Editing Ayhan Ergürsel, Mehmet Can Mertoğlu Soinua / Sonido / Sound Damien Luquet, Bruno Tarrière Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Marius Panduru Aktoreak / Intérpretes / Cast Şebnem Bozoklu, Murat Kılıç, Muttalip Müjdeci, Müfit Kayacan, Zuhal Gencer Erkaya , Rıza Akın, Mihriban Er, Şafak Karali, Binnaz Ekren Ekoizpena / Producción / Production Asap Films, Parada Film, Arte France Cinéma, Kamara Banatzailea / Distribución / Distribution Le Pacte contact@le-pacte.com

103


ZIFF ZINEBI FIRST FILM

GODLESS 2016, 99’, FIK BULGARIA, DANIMARKA, FRANTZIA / BULGARIA, DENMARK, FRANCE Zuzendaritza / Dirección / Director Ralitza Petrova Gidoia / Guion / Screenplay Ralitza Petrova Muntaketa / Montaje / Editing Donka Ivanova, Ralitza Petrova Soinua / Sonido / Sound Momchil Bozhkov, Peter Albrechtsen Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Krum Rodriguez, Chayse Irvin Aktoreak / Intérpretes / Cast Irena Ivanova, Ventzislav Konstantinov, Ivan Nalbantov, Alexandr Triffonov, Dimitar Petkov Ekoizpena / Producción / Production Klas Film, Alcatraz Films, Snowglobe, Film Factory Banatzailea / Distribución / Distribution Heretic Outreach ioanna@heretic.gr

Fisioterapeuta gazte bat mendiko herrixka batean bizirauteko egin ahalak egiten ari da. Herri hori ekonomikoki pobrea da, Bulgaria komunismo ondorengo herri bat da. Lanean eta ezustean gaixo zahar baten lagun egingo da, eta harreman hori jolas moral bat izango da giza espirituak ustelkeriarako duen gaitasuna eta bide onera itzultzeko dituen aukeren artean. Un joven fisioterapeuta lucha por sobrevivir en un pequeño pueblo de montaña, económicamente deprimido, de la Bulgaria postcomunista. En el curso de su trabajo entabla una inesperada amistad con uno de sus pacientes ancianos, una relación envuelta en un complejo juego moral sobre la corruptibilidad del espíritu humano y sus posibilidades de redención. A young physiotherapist struggling to survive in an economically depressed mountain town in postCommunist Bulgaria forms an unlikely friendship with one of her elderly patients, in this sublime morality play about the corruptibility of the human spirit and the possibility of atonement.

AKHER WAHED FINA / THE LAST OF US 2016, 95’, FIK TUNISIA, ARABIAR EMIRERRI BATUAK, LIBANO, QATAR / TUNISIA, UNITED ARAB EMIRATES (UAE), LEBANON, QATAR

104

Zuzendaritza / Dirección / Director Ala Eddine Slim Gidoia / Guion / Screenplay Ala Eddine Slim Muntaketa / Montaje / Editing Ala Eddine Slim Soinua / Sonido / Sound Moncef Taleb, Yazid Chabbi Musika / Música / Music Tarek Louati Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Amine Messadi Aktoreak / Intérpretes / Cast Jawher Soudani, Fathi Akkari, Jihed Fourti Ekoizpena / Producción / Production Exit productions, Madbox Studios, Inside Productions Banatzailea / Distribución / Distribution Still Moving Kontaktua / Contacto / Contact Mohamed Ismail Louati ismael@exitprod.com contact@exitprod.com

Elkarrizketarik gabeko istorio honek Saharaz hegoaldeko gizon bat Afrika iparraldeko basamortutik doala erakutsiko du, eta han itsasontzi bat lapurtuko du. Ontzia itsaso zabalean txikituta gelditzen denean odisea surrealista bat hasiko da, non protagonistak agure bat aurkituko duen, agian bera izan daiteke agure hori, inguru basati batean. Horrek lagunduko dio naturarekin duen oinarrizko harreman hori berriz aurkitzen. Esta historia sin diálogos observa la marcha de un hombre subsahariano a través del desierto del norte de África, donde roba un barco. Cuando la embarcación queda destrozada en el mar abierto, comienza una odisea surrealista en la que el protagonista se encuentra con un anciano, que podría ser él mismo, en medio de un entorno salvaje que le va a permitir redescubrir su relación primaria con la naturaleza. This story with no dialogue observes the walk of a Sub-Saharan man through the desert to North Africa where he steals a boat. When it breaks down in the middle of the sea, he begins an imaginary surrealistic odyssey where he meets an older man, who might be an altered version of himself, and, in a wild landscape, rediscovers his relationship with primary nature.


2016, 105’, FIK LIBANO, FRANTZIA, QATAR, ARABIAR EMIRERRI BATUAK / LEBANON, FRANCE, QATAR, UNITED ARAB EMIRATES (UAE) Zuzendaritza / Dirección / Director Vatche Boulghourjian Gidoia / Guion / Screenplay Vatche Boulghourjian Muntaketa / Montaje / Editing Nadia Ben Rachid Soinua / Sonido / Sound Rana Eid, Cedric Kayem, Julien Perez  Musika / Música / Music Cynthia Zaven Argazkigintza / Fotografía / Cinematography James Lee Phelan  Aktoreak / Intérpretes / Cast Barakat Jabbour, Julia Kassar, Toufic Barakat, Michel Adabashi, Nadim Khodr, Georges Diab, Odette Makhlouf, Raymond Haddouni Ekoizpena / Producción / Production Abbout Productions, Le Bureau, Rebus Film Banatzailea / Distribución / Distribution Ad Vitam Distribution  Kontaktua / Contacto / Contact Abbout Productions contact@abboutproductions.com

Rabih musikari itsu gazte bat da eta Libanon zehar dabil, landako herrietan barna, bere jaiotza agiriaren bila. Gizartearen bazterrean bizi den jendearekin izango du harremana, bakoitzak bere istorioa kontatuko dio eta bere jatorriari buruzko zalantzak azalduko dizkiote. Bere bihotzean hutsune bat duela ikusiko du, eta horren ondorioz berea eta bere herritarren historia kontatzeko gai ez den herrialde bat ezagutuko du. Rabih, un joven músico ciego, viaja a través del Líbano rural en busca de su partida de nacimiento. Traba relación con gente que vive en los márgenes de la sociedad, que le cuenta sus historias personales y le abre nuevos interrogantes sobre sus orígenes. Desciende así hacia un vacío en el corazón de su existencia que le lleva a encontrarse con un país incapaz de contarle su propia historia y la de sus conciudadanos.

ZIFF ZINEBI FIRST FILM

TRAMONTANE / RABIH

Rabih, a young blind musician, travels across rural Lebanon in search of a record of his own birth. He meets people on the far fringes of society who tell their own stories and open further questions about his origins. Descending into a void at the heart of his existence, Rabih encounters a nation incapable of telling his or its own narrative.

105


BEAUTIFUL DOCS MUNDUKO FILM LUZE DOKUMENTALAREN IKUSPEGIA PANORAMA DE LARGOMETRAJES DOCUMENTALES DEL MUNDO AN OVERVIEW OF FEATURE LENGTH DOCUMENTARIES FROM OVER THE WORLD


BEAUTIFUL DOCS

BEAUTIFUL DOCS

ZINEBIren historian adierazgarri izan dira film luze dokumentalak eta 58. edizio honetan berriz heldu nahi dio paraleloki lantzen dituen atalen barnean. Horretarako, zinemaldiak bosgarren urtez jarraian aurkeztuko du Beautiful Docs. Munduko film luze dokumentalen ikuspegia izeneko zikloa, gure programazioan atal finko bihurtu den asmo handiko erakustaldia. Orain gutxi produzitutako 9 film berezik osatzen dute atal hori, 9 herrialdetatik datozenez munduko zabalera horrek ikuspegi desberdinak erakusten ditu gai asko landuz; gori dauden gaiak batetik, eta gure munduko errealitate adierazgarriak, bestetik.

108

Dentro de sus secciones paralelas, ZINEBI quiere reforzar una vez más la presencia en la programación de su 58ª edición de lo que ha sido una de sus señas de identidad históricas, el largometraje documental. Para ello, el festival presenta por quinto año consecutivo el ciclo titulado Beautiful Docs. Panorama de largometrajes documentales del mundo, una ambiciosa muestra que se ha convertido ya en una sección fija de nuestra programación. Integrado por 9 singulares películas de producción muy reciente, provenientes de 9 países, este panorama mundial aborda con enfoques formales muy diversos, y de un modo caleidoscópico desde el punto de vista temático, algunas cuestiones candentes y algunas realidades características del mundo en que vivimos.

As part of its parallel sections, ZINEBI would like —once again— to reinforce the presence within the programming for its 58th year of what has been one of its historical symbols of identity: the feature-length documentary. Therefore, for the fifth consecutive year, the festival is presenting the season Beautiful Docs. A panorama of feature-length documentaries from around the world – an ambitious display that has already become a fixed section in our programming. Made up of 9 very recent, singular films from 9 countries, this world panorama tackles some burning issues and some realities that are characteristic of the world we live in, using highly diverse formal approaches and in kaleidoscopic fashion from the point of view of subject matter.


2016, 147’, DOK HONG KONG, FRANTZIA / HONG KONG, FRANCE

Ta’ang-tarrak, Birmaniako gutxiengo etnia batekoak, harrapatuta daude, alde batetik gerra zibila, eta, bestetik, Txinako muga dutela. 2015. urte hasieratik gerra-enfrentamendu bortitzak direla-eta, milaka haur, emakume eta zahar ihes egitera behartu dituzte Txinako muga gaindituz. Wang Bingwek etxea uztera behartu dituzten errefuxiatu horien egunerokoa jarraitzen du, lehenbailehen etxera itzultzeko desiatzen dauden horiena. Los Ta’ang, una minoría étnica birmana, están atrapados entre la guerra civil y la frontera china. Desde comienzos de 2015, fuertes enfrentamientos bélicos han obligado a miles de niños, mujeres y ancianos a un éxodo a China a través de la frontera. Wang Bing sigue la vida diaria de estos refugiados, obligados a abandonar su hogar, pero deseando a volver allí pronto.

Zuzendaritza / Dirección / Director Wang Bing Gidoia / Guion / Screenplay Wang Bing Muntaketa / Montaje / Editing Adam Kerby Soinua / Sonido / Sound Emmanuel Soland Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Shan Xiaohui, Wang Bing Ekoizpena / Producción / Production Chinese Shadows, Wil Productions Banatzailea / Distribución / Distribution Asian Shadows contact@chineseshadows.com

The Ta’ang, a Burmese ethnic minority, are caught between a civil war and the chinese border. Since early 2015, heavy fights have forced thousands of children, women and older people on an exodus across the border, into China. Wang Bing follows the daily life of these refugees, forced to leave their home but hopping to return there soon.

NUTS!

BEAUTIFUL DOCS SALAS GOLEM - ALHÓNDIGA ARETOAK

TA’ANG

2016, 79’, DOK-ANI AEB / EEUU / USA

John Romulus Brinkley doktorearen ia benetako bizitza da. Jenio bitxi horrek bere inperioa eraiki zuen inpotentzia sendatzeko aurkitutako sendagaiari esker, ahuntzaren barrabilak ezarriz eta milioi bat watioko irrati emisora batekin. Errekreazio bizidunak, elkarrizketak, artxiboko materiala eta oso fidagarria ez den narraitzaile batek bere bizitzaren jarraipena egiten dute, pobre zenetik ospe izaterako bidea jarraituz, eta Estatu Batuetan 20. hamarkadan izan zuen eragina aztertuz. La historia casi verídica del Dr. John Romulus Brinkley, un excéntrico genio que consiguió un imperio con su cura para la impotencia implantando testículos de cabra y una emisora de radio de un millón de vatios. Recreaciones animadas, entrevistas, material de archivo y un narrador muy poco fiable siguen la pista de su ascenso de la pobreza a la celebridad y su influencia en los años 20 en Estados Unidos. The mostly true story of Dr. John Romulus Brinkley, an eccentric genius who built an empire with his goat-testicle impotence cure and a million-watt radio station. Animated reenactments, interviews, archival footage, and one seriously unreliable narrator trace his rise from poverty to celebrity and influence in 1920s America.

Zuzendaritza / Dirección / Director Penny Lane Animazioa / Animación / Animation Drew Christie, Krystal Downs, Richard O’Connor, Michael Pisano, Hazel Lee Santino, Rose Stark, Julia Veldman Gidoia / Guion / Screenplay Thom Stylinski Muntaketa / Montaje / Editing Penny Lane, Thom Stylinski Soinua / Sonido / Sound Andrea Bella, Michael Feuser, Perry Levy, Tom Paul Musika / Música / Music Brian McOmber Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Hallie Kohler, Penny Lane, Joseph Victorine, Angela Walley, Mark Walley Aktoreak / Intérpretes / Cast Gene Tognacci, Andy Boswell, John Causby  Ekoizpena / Producción / Production Cartuna Production, Gland Power Films Banatzailea / Distribución / Distribution Cartuna Production Kontaktua / Contacto / Contact Penny Lane lennypane@gmail.com

109


BEAUTIFUL DOCS

VISIÓNS 2016, 72’, DOK ESPAINIA / ESPAÑA / SPAIN Zuzendaritza / Dirección / Director Eva Calvar, Olaia Sendón, Claudia Brenlla, Sonia Méndez, Andrea Zapata-Girau, Lara Bacelo, Begoña M. Santiago, Carme Nogueira, Diana Toucedo, Carla Andrade. Ekoizpena / Producción / Production Xisela Franco, Beli Martínez Kontaktua / Contacto / Contact Beli Martínez mullerecine@gmail.com

Cinema e muller proiektuan parte hartzen duen filma da, ikusentzunezkoetan emakumeek duten papera aldarrikatu nahi duen proiektua. Ekimen horrek erakusten du zer egin daitekeen emakumeek kontatzen dituztenak sustatzeko. Hizkuntzak mundua eraikitzen baldin badu, eta zinema oinarrizko hizkuntza dela kontuan izanik, emakumeek historiaren zati handi bat dute definitzeko. La película forma parte del proyecto Cinema e muller, que trata de reivindicar el papel de las mujeres realizadoras en el audiovisual. Esta iniciativa es un ejemplo de lo que se puede hacer para fomentar la construcción de discursos narrados por mujeres. Si el lenguaje construye el mundo, y el cinematográfico es un lenguaje esencial, a las mujeres les queda por definir una buena parte de su historia. The film forms part of the Cinema e muller project, which aims to vindicate the role of female directors in audiovisual. This initiative is an example of what can be done to encourage the building of discourse narrated by women. If language builds the world, and the language of cinema is an essential one, a large part of history remains to be defined by women.

TALES OF TWO WHO DREAMT 2016, 87’, DOK KANADA, MEXIKO / CANADA, MEXICO Zuzendaritza / Dirección / Director Andrea Bussmann, Nicolás Pereda Gidoia / Guion / Screenplay Andrea Bussmann, Nicolás Pereda Muntaketa / Montaje / Editing Andrea Bussmann Soinua / Sonido / Sound Dan Montgomery, Alejandro de Icaza Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Noe Rodriguez, Andrea Bussmann Aktoreak / Intérpretes / Cast Sandor Laska, Sandorné Laska, Timea Laska, Alexander Laska, Jozsef Radics, Orsika Radics, Jennyfer Radics, Dani Laska, Norbi Tokes, Viki Laska Ekoizpena / Producción / Production Nicolás Pereda, Andrea Bussmann, Dan Montgomery (MDFF) Banatzailea / Distribución / Distribution Medium Density Fibreboard Films (MDFF) info@mdff.caInterior XIII contacto@interior13.com 

110

Torontoko etxe-multzo batean girotuta dago filma. Ijito errefuxiatu familia bateko kideak kontratatzen dituzte fikziozko film batean aktore lana egiteko. Fikziozko filma izan beharrean iraganeko etxeko biztanleekin dituzten istorioak entseatzen ikusiko ditugu, eta baita Kafkaren Metamorfosia ere, gogora ekarriz eta hausnarketa eginez egoiliar izateko eskubidearen inguruan izango duten hurrengo bisitaldia. La película está ambientada en un bloque de viviendas en Toronto. Los miembros de una familia de refugiados romaníes son contratados como actores para trabajar en una película de ficción. En lugar de la película de ficción, les vemos ensayando historias de su pasado y de los habitantes del edificio, y la Metamorfosis de Kafka, al reflexionar sobre su próxima vista en relación con su condición de residentes. The film is set in a housing block in Toronto. A Roma refugee family is hired as actors to work on a fiction film. Instead of the fiction film, we see them rehearsing stories of their past and the building inhabitants, and Kafka’s Metamorphosis, while reflecting on their upcoming hearing concerning their residency status.


2016, 94’, DOK ALEMANIA / GERMANY

Alemaniako kontzentrazio-esparruetan filmatuta, Austerlitz filmak erakusten du toki horiek bisitaleku bihurtu dituztenetik nola ikusten dituzten bisitariek. Filma erretratu latza da Dachau edo Sachsenhausen bezalako tokiak memoria historikoak ezerezean bihurtutako leku gisa azalduz. Rodada en los antiguos campos de concentración en Alemania, Austerlitz refleja una observación de los visitantes de los sitios conmemorativos creados en estos lugares. El film es un duro retrato sobre la banalización de la memoria histórica que lugares como Dachau o Sachsenhausen representan. Filmed on the territory of former concentration camps in Germany, Austerlitz is an observation of visitors to memorial sites that have been founded in these places. The film is a tough portrait about the trivialization of historical memories that places like Dachau or Sachsenhausen represent.

Zuzendaritza / Dirección / Director Sergei Loznitsa Gidoia / Guion / Screenplay Sergei Loznitsa Muntaketa / Montaje / Editing Danielius Kokanauskis Soinua / Sonido / Sound Vladimir Golovnitski Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Sergei Loznitsa, Jesse Mazuch Ekoizpena / Producción / Production Imperativ Film Banatzailea / Distribución / Distribution Imperativ Film, Berlin Kontaktua / Contacto / Contact María Choustova atomypustota.info@gmail.com

BEAUTIFUL DOCS

AUSTERLITZ

SAFARI 2016, 90’, DOK AUSTRIA

Afrikako hedadura basatietan antilopeak, inpalak, zebrak, ñuak eta milaka animalia bazkan dauden bitartean beste batzuk oporretan daude. Alemaniako eta Austriako turista ehizazaleak basoetan barna sartzen dira kotxeekin, isilik, biktimen zain. Tiro egiten dute, harro eta gogoz erakusten dituzte harrapatu dituzten animaliak elkarrekin ateratako argazkietan. Sarraskiari buruz oporretan filmatutakoa filma da, giza izaeraren inguruko filma. En las extensiones salvajes de Africa mientras antílopes jeroglíficos, impalas, cebras, ñus y otros miles de animales pastan, ellos se encuentran de vacaciones. Turistas alemanes y austríacos aficionados a la caza se adentran en el bosque en sus coches, permanecen en silencio, acechando a sus víctimas. Disparan, suspiran con entusiasmo posando con los animales que han capturado. Una película rodada en vacaciones sobre la matanza y la naturaleza humana.

Zuzendaritza / Dirección / Director Ulrich Seidl Gidoia / Guion / Screenplay Ulrich Seidl, Veronika Franz Muntaketa / Montaje / Editing Christof Schertenleib Soinua / Sonido / Sound Paul Oberle Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Wolfgang Thaler, Jerzy Palacz Aktoreak / Intérpretes / Cast Gerald Eichinger, Eva Hofmann, Manuel Eichinger, Tina Hofmann, Manfred y Inge Ellinger, Marita y Volker Neemann, Markolf Schmidt, Eric Müller ua Ekoizpena / Producción / Production Ulrich Seidl Film Produktion office@ulrichseidl.com Banatzailea / Distribución / Distribution Coproduction Office info@coproductionoffice.eu

Africa. In the wild expanses, where bushbucks, impalas, zebras, gnus and other creatures graze by the thousands, they are on holiday. German and Austrian hunting tourists drive through the bush, lie in wait, stalk their prey. They shoot, sob with excitement and pose before the animals they have bagged. A vacation movie about killing, a movie about human nature.

111


BEAUTIFUL DOCS

KATE PLAYS CHRISTINE 2016, 112’, DOK AEB / EEUU / USA Zuzendaritza / Dirección / Director Robert Greene Gidoia / Guion / Screenplay Robert Greene Muntaketa / Montaje / Editing Robert Greene Soinua / Sonido / Sound Rachel Cameron Musika / Música / Music Keegan Dewitt Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Sean Price Williams Aktoreak / Intérpretes / Cast Kate Lyn Sheil, Stephanie Coatney, Marty Stonerock, Michael Ray Davis, Holland Hayes, Zachary Gossel, David Mackey, Linda Roser, Mike Rubino, Steve Zurk Ekoizpena / Producción / Production Faliro House Productions info@falirohouse.com 4th Row Films info@4throwfilms.com Banatzailea / Distribución / Distribution Dogwoof global@dogwoof.com

Thriller psikologikoa. Ez da fikzioa, eta Kate Lyn Sheil aktoreari jarraipena egiten dio bere hurrengo papera prestatzen ari den bitartean: Christine Chubbuck aurkezlearen rola jokatzen du, Floridako albistegia aurkezten zuen eta 1974an bere buruaz beste egin zuen zuzeneko saioan. Kate historia ikertzen ari den heinean pista eta informazio gehiago aurkitzen ditu eta kasuarekin itsutu egiten da, gero eta gehiago. Kate plays Christine zine-misterioa da, ikusten dugun oro eta sinestera behartuta gauden oro zalantzan jartzera eramaten gaituena. Un thriller psicológico de no ficción que sigue a la actriz Kate Lyn Sheil mientras se prepara para su próximo papel: la interpretación de Christine Chubbuck, una presentadora de noticias de Florida que se suicidó en directo en 1974. A medida que Kate investiga la historia descubre nuevas pistas e información y se obsesiona cada vez más con el caso. Kate plays Christine es un misterio cinematográfico que nos lleva a cuestionar irremediablemente todo lo que vemos y todo lo que estamos obligados a creer. A nonfiction psychological thriller, the film follows actress Kate Lyn Sheil as she prepares for her next role: playing Christine Chubbuck, a Florida newscaster who committed suicide live on-air in 1974. As Kate investigates story, uncovering new clues and information, she becomes increasingly obsessed with her subject. Kate plays Christine is a cinematic mystery that forces us to question everything we see and everything we’re led to believe.

LE CONCOURS 2016, 120’, DOK FRANTZIA / FRANCIA / FRANCE Zuzendaritza / Dirección / Director Claire Simon Gidoia / Guion / Screenplay Claire Simon Muntaketa / Montaje / Editing Luc Forveille, Lea Masson Soinua / Sonido / Sound Olivier Hespel, Nathalie Vidal Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Claire Simon, Aurelien Py Ekoizpena / Producción / Production Andolfi, Mouvement Banatzailea / Distribución / Distribution Sophie Dulac distribution sddistribution@wanadoo.fr

Le concours dokumentalean zuzendariak Pariseko la Fémis zine-eskolako egunerokoa erakusten du. Eskola horretan ideal errepublikar bat praktikatzen dute eta bertan onar zaitzaten leloa hauxe da: “Denak berdinak dira, baina onena bakarrik sartuko da...” En el documental Le concours la directora ahonda en la vida cotidiana de la escuela de cine parisina, la Fémis, donde se practica un determinado ideal republicano de excelencia y cuya admisión se puede definir de esta manera: “Todos son iguales, pero solo el mejor entra…” With Le concours the director will delve into the daily life of the Parisian cinema school, la Fémis, where a specific Republican ideal of excellence is practiced and entry into which can be summed up as follows: “everyone’s equal, but only the best get in...”

112


2016, 110’, DOK SENEGAL

Thiat eta Kilifeu, aktibista senegaldarrak eta hip-hop undergroundeko kantariak, dira Wade presidentearen kontra, 2012 urtean erori zen arte, urte betez iraultza zuzendu zutenak. Baina ba al dago zerbait iraultza batetik haratago? Bi lagunek arrakasta lortuko al dute musikari gisa 17 urteko ibilbidea egin ostean? Afrikar gaztediaren artean gorantz doan mugimendu bat agerian jartzean, iraultza ez da telebistan botako, baina dokumentatua bai izango da. Thiat y Kilifeu, activistas senegaleses y cantantes de hip-hop underground, dirigen esta revolución de un año contra el presidente Wade, hasta su caída en 2012. Pero ¿hay algo más allá de una revolución? ¿Los dos amigos van a tener éxito tras 17 años de búsqueda de reconocimiento como músicos? Al poner de relieve un movimiento emergente de la juventud africana, la revolución no será televisada, pero si será documentada.

Zuzendaritza / Dirección / Director Rama Thiaw Gidoia / Guion / Screenplay Rama Thiaw Muntaketa / Montaje / Editing Axel Salvatori-Sinz, Rama Thiaw Soinua / Sonido / Sound Antoine de Giuli, Ivan Broussegoutte Musika / Música / Music Keur Gui Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Amath Niane Ekoizpena / Producción / Production Boul Fallé Images boulfalleimages@gmail.com

BEAUTIFUL DOCS

THE REVOLUTION WON´T BE TELEVISED

Thiat and Kilifeu, Senegalese activists and underground hip-hop singers, lead this one-year revolution against President Wade, until his fall in 2012. But what is beyond a revolution? Will the two friends succeed in their 17 year long quest for recognition as musicians ? By highlighting an emerging African urban youth movement, the revolution won’t be televised, but it will be documented.

113


LAN EGIN. BORROKATU. EUTSI. TRABAJAR. LUCHAR. RESISTIR. WORK. STRUGGLE. RESIST.


LAN EGIN. BORROKATU. EUTSI. / T RABAJAR. LUCHAR. RESISTIR.

LAN EGIN. BORROKATU. EUTSI.

Gure inguruko zuzendari eta artista gazteen ikus-entzunezko sorkuntza eta esperimentazioa sustatu eta babestuko du ZINEBIk aurten ere. #zinergentziak zikloaren bi edizio egin eta gero, beste proiektu bat aurkeztuko dugu aurten, Lan egin. Borrokatu. Eutsi, eta ZINEBIren programazioan zeharkako ekintza gisa osatuko da berriz ere. Bertan, nazioarteko jaialdi hau sorkuntza garaikide horren erakusleihoa izateaz gainera, eragilea eta sustatzailea ere izango da Euskadiri dagokionez. Era honetan, programazio erakargarria prestatu dugu berriz ere, eta, bertan, ZINEBI 58ren ziklo honek eta ziklo honetarako bereziki garatutako bi ekoizpenen aurkezpenak sartu ditugu: Nosotras, mujeres de Euskalduna dokumentala eta Los del tiragomas somos todas diziplina anitzeko antzezpena. Ziklo honen abiapuntua Euskalduna Ontziolen itxiera izan da, joan den mendearen 80ko hamarkadaren amaieran gertatutakoa eta Bilboren eraldaketan funtsezkoa izan den mugarria. Alde batetik, ontziolak desagertzeak aukera eman zuen funtsezko lursailak berreskuratzeko; horietan, hiriaren birmoldaketa-prozesua egiteari ekin zitzaion, eta ondorengo urteetan oso agerikoa izan zen Bilboko hirigunean. Beste alde batetik, Euskaldunan jazotakoa azken lan- eta gizarte-gatazka handia izan zen, industriako lana eta lanpostua defendatzeko, Bilboko hiriguneko bizimodua aztoratu zuena kaleko adierazpen bortitzak zirela eta. Ildo horretatik, Euskaldunako borrokek garai baten itxiera finkatu zuten. Baina behin betiko itxi eta eraitsi zutenetik oraindik 30 urte ere igaro ez direnean, memoria publikoan dagoeneko ez da ia paisaia horren ezer geratzen, ezta gertakari horiena eta garai hartako bizimoduena ere. Ontziolak izan ziren inguruan oraindik ikus daitekeen garabiak, kaimuturrek edo Euskaldunako auditorioko estaldura herdoilduak nekez gogorarazten dizkigute eremu hori betetzen zuten trenak, eraikinak eta itsasontziak. Deustuko Zubiaren inguruan gaur egun dagoen aisialdirako eta merkataritzarako guneak eta jendearen joan-etorriek ere ez daukate zerikusirik Euskaldunako beharginek, orain dela hain urte gutxi, egiten zituzten jarduera eta borrokekin. Nosotras, mujeres de Euskalduna dokumentalarekin, hain justu ere, Bilboko memoriaren atal hori atzeman nahi dugu, gure begien aurrean hain azkar desagertzen ari dena. Halaber, ikuspuntu eta ardatz narratibo desberdinak proposatuta egin nahi dugu, esparru honetan erabili ohi direnetatik bereizita: lantegia eta lanpostua defendatzeko beharginen borrokarekin bat egin zuten emakumeena. Emakumeen borroka 1984ko udazkenean hasi zen gorpuzten, eta gorengo mailara iritsi zen abenduaren 1ean ontzioletan bertan 24 orduz egindako itxialdiarekin. Jarduera hori, letra larriz idazten den Historiaren ikuspuntuaren arabera garrantzirik gabekoa dela eman dezakeen arren, balio sinboliko eta politiko handikoa da, eta lekuaren eta denboraren

dimentsioetara hedatzen da. Dokumentalaren bitartez garatzen den memoriaren eraikuntza-prozesuan, gai hauen inguruan hausnartzeko aukera izango dugu protagonisten eskutik: lantegiaren itxiera, lanik eza, lanaren prekarietatea edo gizonen memorian oraindik ere bizirauten duen porrot-sentsazioa. Baina, horiez gain, emakumeen rolaren gainean ere hausnartzeko aukera izango dugu, etxean zein lanean izandakoa, baita lantegian eta borrokan ere. Eta nola ez, honako hauei buruz ere bai: haien dependentzia, mendekotasuna, familiaren mantenu ekonomikoa galtzearen beldurra, eta, horren ondorioz, haien kontzientzia hartzea, elkartasuna eta adiskidetasuna, ahalmentzea eta protagonistak izatearen harrotasuna; baita gizonen ulertu ezinaz ere, bai lehen, bai orain. Eta ezin litekeenez beste era batera izan, dokumentala emakume batek zuzendu du, Larraitz Zuazo Bilboko zuzendariak, eta bere arrastoa utziko du hiriaren memoria kolektiboa ulertzeko ariketa honetan. Memoria berreskuratzeko esparru honetan, diziplina anitzeko Los del tiragomas somos todas antzezpena ere badago, IĂąaki Billelabeitia artista eta UPV/EHUko irakasle eta ikertzaileak zuzendu duena. Euskaldunako borrokako lelo ezaguna berreskuratuta, Tiragomak daramatzatenak guztiok gara, gaur egun bizi dugun memoria faltaren garaiaren metafora iradokitzailea eta oroitarazlea eratuko da, hainbat sorkuntza-forma elkartuta sortutako eta eratutako emankizuna: sorkuntza eszenikoa eta koreografikoa, musika, ikus-entzunezko instalazioak eta aipamen zinematografikoak leku eta denbora bakar eta errepikaezin batean elkartuko dira, eta lengoaia zinematografiko bat eratzea izango dute helburu, kutxa beltz batean proiektatze hutsetik haratago joango dena. Ziklo honen bidez, testuinguru sozial, diskurtsibo, estetiko eta teknologiko baten inguruan eratzen diren ikus-entzunezko jarduteei arreta jartzen jarraituko du ZINEBIk; oso lan bereziak dira, eta aukera ematen digute zinema garaikidearen nondik norakoak bereizteko. Lan egin. Borrokatu. Eutsi proiektuak orain dela edizio batzuk hasi genuen lan-ildoari jarraitzen dio, goraka ari diren artista gazteei jaialdian toki bat emateko ahalegin agerikoarekin, proiektu eta ikus-entzunezko formatu berrien bitartez arriskatuz eta esperimentatuz. Programazioaren ildo honen aldeko apustu sendoa egiten dugu, eta esparru bat indartzen jarraitzeko asmoa daukagu, proposamen mota horiek garatzeko eta ikusgai bihurtzeko aukera izan dezaten ZINEBIren talde osoaren apustu, lan eta konplizitateari esker. Vanesa FernĂĄndez Guerra Patxi Azpillaga TYF (Territorios y Fronteras-Research on Documentary Filmmaking)


Un año más, ZINEBI fomenta y apoya la creación y la experimentación audiovisual de jóvenes directoras y artistas de nuestro entorno. Tras dos ediciones del ciclo #zinergentziak, este año presentamos un nuevo proyecto, Trabajar. Luchar. Resistir, que vuelve a conformarse como una acción transversal en la programación de ZINEBI, en la cual el propio festival, de carácter internacional, actúa no solo como escaparate de esa creación contemporánea sino también, en el caso del País Vasco, como su inductor y promotor. De este modo, hemos vuelto a configurar una programación atractiva, en la que se incluye la presentación de dos producciones específicamente desarrolladas por y para este ciclo de ZINEBI 58: la realización del documental Nosotras, mujeres de Euskalduna y la performance multidisciplinar Los del tiragomas somos todas. Hemos tomado como punto de partida de este ciclo el cierre de los Astilleros Euskalduna a finales de la década de los ochenta del siglo pasado, acontecimiento que constituye un hito fundamental en la transformación de Bilbao. Por un lado, la desaparición de los astilleros permite recuperar unos terrenos fundamentales para el inicio de un proceso de remodelación urbana que será tan visible en los años posteriores en todo el centro de Bilbao. Por otro, el de Euskalduna será también el último gran conflicto laboral y social que, en defensa del empleo industrial y del puesto de trabajo, altera, con sus expresiones violentas y callejeras, la vida del centro de Bilbao. Las luchas de Euskalduna definen, en este sentido, el cierre de una época. Pero cuando todavía no han pasado ni 30 años de su clausura definitiva y su derribo, ya prácticamente no queda nada en la memoria pública de aquel paisaje, de aquellos sucesos y de los modos de vida de aquella época. La grúa que aún es visible en el entorno de lo que fueron los Astilleros, los diques o el revestimiento oxidado del auditorio Euskalduna difícilmente consiguen hacernos recordar los trenes, los edificios y los barcos que ocupaban ese espacio. El centro comercial y de ocio que hoy ocupa las cercanías del Puente de Deusto y la circulación de la gente tampoco tienen nada que ver con las actividades y las luchas que desplegaban los trabajadores de Euskalduna hace tan pocos años. Con el documental Nosotras, mujeres de Euskalduna queremos, precisamente, capturar parte de esa memoria de Bilbao que está desapareciendo tan rápidamente delante de nuestros ojos. Queremos hacerlo, además, proponiendo un punto de vista y un eje narrativo diferentes a los que habitualmente se han desplegado en este ámbito: el de las mujeres que se incorporaron a la lucha de los trabajadores en defensa de la fábrica y del puesto de trabajo. La lucha de las mujeres fue tomando cuerpo en el otoño de 1.984 y alcanzó su punto culminante con un encierro de 24 horas en el propio astillero el 1 de diciembre. Esta acción, que puede parecer irrelevante

desde el punto de vista de la Historia que se escribe con mayúsculas, encierra sin embargo, un gran valor simbólico y político que trasciende a sus dimensiones físicas y temporales. En el proceso de construcción de la memoria que se desarrolla a través del documental tendremos ocasión de reflexionar, de la mano de sus protagonistas, no solo acerca del cierre de la fábrica, del desempleo, de la precariedad del trabajo o de la sensación de derrota que aún perdura en la memoria de los hombres, sino también acerca del rol de las mujeres, tanto en la casa como en el trabajo, la fábrica y la lucha. Y cómo no, acerca de su dependencia, su subordinación, su miedo a perder el sustento económico familiar y, en consecuencia, sobre su toma de conciencia, sobre la solidaridad y el compañerismo, el empoderamiento y el orgullo de ser protagonistas; también sobre la incomprensión de los hombres, entonces y ahora. Y como no podría ser de otro modo, el documental lo ha dirigido una mujer, la directora bilbaína Larraitz Zuazo, que fija su impronta en este ejercicio de aprehensión la memoria colectiva de la ciudad. En este marco de recuperación de la memoria situamos también la performance multidisciplinar Los del tiragomas somos todas, dirigida por el artista, docente e investigador de la UPV/EHU Iñaki Billelabeitia. Mediante la recuperación del conocido eslogan de la batalla de Euskalduna, Los de los tiragomas somos todos, se configura una sugerente y evocadora metáfora de los tiempos de desmemoria que vivimos en la actualidad, una representación concebida y construida a través de la combinación de diferentes formas de creación escénica y coreográfica, música, instalaciones audiovisuales y alusiones cinematográficas en un espacio-tiempo único e irrepetible, cuyo objeto es poner en pie un lenguaje cinematográfico que rebasa su mera proyección en una caja negra. Con este ciclo ZINEBI sigue atento a las prácticas audiovisuales que pivotan sobre un contexto social, discursivo, estético y tecnológico específico, obras muy singulares que nos permiten discernir las derivas del cine contemporáneo. Trabajar. Luchar. Resistir sigue la línea de trabajo que emprendimos hace ya varias ediciones, con el evidente empeño de conceder un espacio en el festival a jóvenes artistas emergentes, arriesgando y experimentado a través de nuevos proyectos y formatos audiovisuales. Apostamos firmemente por esta línea de programación y seguimos empeñados en respaldar un marco para que este tipo de propuestas puedan desarrollarse y volverse visibles gracias a la apuesta, el trabajo y la complicidad de todo el equipo de ZINEBI. Vanesa Fernández Guerra Patxi Azpillaga TYF (Territorios y Fronteras-Research on Documentary Filmmaking)

LAN EGIN. BORROKATU. EUTSI. / T RABAJAR. LUCHAR. RESISTIR.

TRABAJAR. LUCHAR. RESISTIR.

117


LAN EGIN. BORROKATU. EUTSI. / T RABAJAR. LUCHAR. RESISTIR.

WORK. STRUGGLE. RESIST.

Once more this year, ZINEBI is promoting and supporting audiovisual creation and experimentation by young directors and performers in our arena. After two editions of the #zinergentziak season, we are presenting a new project this year: Work. Struggle. Resist, which is again taking the form of a transversal action within the ZINEBI programme, in which the festival itself —being of an international nature— not only acts as a showcase for this contemporary creation but also, in the case of the Basque Country, induces and promotes it. Therefore, we have drawn up an attractive programme that includes the presentation of two productions specifically developed by and for this ZINEBI 58 season: the making of the documentary Nosotras, mujeres de Euskalduna and the multidisciplinary performance Los del tiragomas somos todas.

we will have a chance to reflect —in the company of its main characters— not only on the closure of the factory, on unemployment, on the precariousness of work and on the sensation of defeat that still persists in the men’s memory, but also on the role of women, both at home and at work, in the factory and in the struggle. And, of course, on their independence, their subordination, their fear of losing the family’s livelihood and, consequently, on their realisation, on solidarity and comradeship, empowerment and the pride of being in the leading role; but also on men’s incomprehension – then and now. Naturally, the documentary was directed by a woman, the Bilbao director Larraitz Zuazo, who makes her mark on this exercise of capturing the city’s collective memory.

As the starting point for this season, we have taken the closure of the Euskalduna shipbuilding company at the end of the 1980s – an event which constitutes a critical milestone in the transformation of Bilbao. On one level, the disappearance of the shipyard allows the recovery of land that is fundamental to the start of an urban remodelling process that will be visible all around the centre of Bilbao in subsequent years. In addition, the Euskalduna conflict will also be the last big social and labour conflict —in defence of industrial employment and jobs— to alter life in the centre of Bilbao with its violent expressions and manifestations. The Euskalduna struggles define, in this regard, the end of an era.

In this setting of memory recovery, we also situate the multidisciplinary performance Los del tiragomas somos todas (we’re all the ones with the catapults), directed by the artist, teacher and researcher at the UPV/ EHU Iñaki Billelabeitia. Using the well-known slogan from the Battle of Euskalduna, Los de los tiragomas somos todos, a suggestive and evocative metaphor is set for the absent-minded times we live in today, a representation conceived and constructed using a combination of different forms of scenic art and choreography, music, audiovisual installations and cinematographic allusions in a unique and unrepeatable time-space, with the aim of erecting cinematographic language that goes beyond mere projection in a black box.

But not 30 years after its definitive closure and demolition, practically nothing remains in the public memory of that landscape, of those events and of the way of life from that time. The crane that is still visible in the surroundings where the shipyard lay, the docks or the rusty finish on the Euskalduna Auditorium do not manage to make us remember the trains, buildings and boats that occupied the area. The shopping and leisure centre that is now next to Deusto Bridge and the passers-by do not have anything to do with the activities and struggles of the Euskalduna workers so few years ago. Through the documentary Nosotras, mujeres de Euskalduna we would, precisely, like to capture part of that memory of Bilbao that is rapidly disappearing before our eyes. In addition, we would like to do so by putting forward a point of view and a narrative that are different to those usually used in this area: that of the women who joined the workers’ struggle in defence of the factory and jobs.

118

The women’s struggle began to gain shape in the autumn of 1984 and reached its climax with a 24-hour lock-in at the shipyard on 1 December. This action, which may seem irrelevant from the point of view of History with a capital H, nonetheless entails great symbolic and political value that transcends its physical and temporal dimensions. During the process of constructing the memory which is done through the documentary,

With this season, ZINEBI remains attentive to the audiovisual practices that revolve around a specific social, discursive, aesthetic and technological context – highly singular works that allow us discern the derivatives of contemporary cinema. Work. Struggle. Resist continues in the line of work that we began a few years back, with an evident effort to dedicate a space in the festival to young emerging performers, taking risks and experimenting through new audiovisual formats and projects. We are firmly committed to this line of programming and we continue focussed on supporting a framework where this kind of idea can be developed and gain visibility thanks to the commitment, work and complicity of the entire ZINEBI team. Vanesa Fernández Guerra Patxi Azpillaga TYF (Territorios y Fronteras-Research on Documentary Filmmaking)


119


LAN EGIN. BORROKATU. EUTSI. / T RABAJAR. LUCHAR. RESISTIR. 120

ZUZENDARIAREN OHARRA

NOTA DE LA DIRECTORA

DIRECTOR´S NOTE

Historiaren kontaketa idazten denean sarritan erori ohi da tinta beltza emakumeen lerro gainera, itzaletan utziz hainbat eta hainbat pasarte. Eta halaxe gertatu zaie baita gure protagonistei ere. Haatik, gertatutakoez gain tinta beltzak haien memoriak ere ilundu zituen nonbait eta oroitzapenak berreskuratzeko bidaia zirraragarria egin dugu dokumental honetan.

Al escribir un relato acerca de la historia, muy a menudo suele caer tinta negra sobre las líneas de las mujeres, dejando así en las sombras muchísimos pasajes. Y eso es lo que les ha ocurrido también a nuestras protagonistas. No obstante, parece que la tinta negra no solo ensombreció los acontecimientos ocurridos, sino también sus memorias, y en este documental hemos realizado un viaje emocionante para recuperar esos recuerdos.

When writing a tale of history, black ink often spills over the lines about women, leaving many passages in the shadows. And that is what has happened to our heroines also. However, the black ink appears to have cast a shadow not only over the events but also over the memories of them and, in this documentary, we have taken an emotional journey to recover those memories.

Bidean emakume bat familiaren defentsan noraino heltzeko prest egon daitekeen ikasi dut egiten ari denaren garrantziari erreparatu ere egin gabe. Emakume hauek erakutsi didaten indarrak berpiztu egin dizkit etorkizun justuago baten alde borrokatzeko gogoak; eta bere soiltasun guztiarekin ere “borrokatzen ez bazara ez baituzu ezer lortuko” esaldiaren balioa gogorarazi didate. Gure hiriak zaindu beharraz hausnartu dut, beti ere historia errespetatuz, memoria eta herri baten nortasuna interes ahulen mesedetan galtzen utzi gabe. Bidean, bada, atzera begiratzea zeinen garrantzitsua den ikasi dut, nondik gatozen jakiteko, nor garen ulertzeko eta nora goazen ikusteko.

En el camino he aprendido hasta dónde puede estar dispuesta a llegar una mujer en la defensa de su familia, sin ni siquiera darse cuenta de la importancia de aquello que está haciendo. La fuerza que me han mostrado estas mujeres me ha reavivado las ganas de luchar por un futuro más justo y, con toda su sencillez, me han hecho recordar el valor de la frase “porque no conseguirás nada si no luchas”. He reflexionado sobre la necesidad de cuidar nuestras ciudades, respetando en todo momento la historia, sin dejar que se pierdan la memoria y la identidad de un pueblo en beneficio de intereses sin fundamento. Así pues, en el camino he aprendido la importancia que tiene el mirar atrás, para saber de dónde venimos, para entender quiénes somos y para ver a dónde nos dirigimos.

Along the way, I learnt how far a woman will go to defend her family, without even realising the importance of what she is doing. The strength shown by these women has reawakened my desire to fight for a fairer future and, with all their simplicity, they have reminded me of the value of that phrase “because you won’t get anywhere without a struggle.” I have reflected on the need to care for our cities, respecting history at all times and not allowing the memory and identity of a people be forgotten for the benefit of groundless interests. Along the way, I have learned the importance of looking back – to discover where we come from, to understand who we are and to see where we are going.


2016, 67’, DOK EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Larraitz Zuazo Gidoia / Guion / Screenplay Larraitz Zuazo eta Araitz Rodriguez Muntaketa / Montaje / Editing Larraitz Zuazo (Begira Bideoak) Soinua / Sonido / Sound Xanti Salvador Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Juantxu Beloki Musika / Música / Music
 Arantzazu Calleja Ekoizpena / Producción / Production ZINEBI, TYF-Territorios y Fronteras Research on Documentary Filmmaking Vanesa Fernández Guerra, Patxi Azpillaga Kontaktua / Contacto / Contact info@territoriosyfronteras.com www.territoriosyfronteras.com

Araitz Rodríguezek, Euskaldunako Ontzioletako behargin baten alabak, 1983 eta 1988 bitartean Bilbon gertatu zen borrokaren memoria berreraikitzeko zeregina hartuko du bere gain, ontziolak ixtea saihestu ez zuen borrokarena. Horretarako, amaren ikuspegiaz baliatuko da, baita greban zeuden beharginei babesa emateko 1984an sortu zen Euskaldunako Emakumeen Asanblada (EEA) delakoan parte hartu zuten beste emakume batzuen ikuspegiaz ere. Antzeman daitekeen porrotaz gain, eta eman zitzaizkien emazte eta ama zereginetatik haratago, emakume horiek borrokan zuzenean parte hartzeak euren buruarentzako baieztapena eragin ez ezik, kontzientzia hartzea eta emakume izatearen zailtasunen aurrean ahalmentzea eta nagusiki gizonena zen inguruan era horretan azaltzea ere eragin zuen. Araitz Rodríguez, hija de un obrero de los Astilleros de Euskalduna, se embarca en la tarea de reconstruir la memoria de la lucha que se desarrolló en Bilbao entre 1983 y 1988 y con la que no se evitó el cierre de los astilleros. Lo hace a través de la visión de su madre y de otras mujeres que participaron en la Asamblea de Mujeres del Euskalduna (AME) constituida en 1984 en apoyo a los obreros en huelga. Además de la derrota que se puede entrever, y más allá del papel de esposa y madre que exclusivamente se les atribuía, la implicación directa de estas mujeres en la lucha supuso para ellas la autoafirmación, la toma de conciencia y el empoderamiento ante las dificultades de ser mujer y afirmarse como tal en un entorno popular y mayoritariamente masculino. Araitz Rodríguez, the daughter of a worker at the Euskalduna shipbuilding company, has taken on the task of reconstructing the memory of the struggle that took place in Bilbao between 1983 and 1988 but which did not manage to prevent the closure of the shipyard. She does so from the point of view of her mother and other women who took part in the Assembly of the Women of Euskalduna (AME) constituted in 1984 to support the workmen on strike. Besides the defeat that can be glimpsed, and beyond the role of wife and mother which was the only one attributed to them, the direct involvement of these women in the struggle meant —for them— self-assertion, realisation and empowerment in the face of the difficulties of being a woman and standing as one in a workingclass and mostly masculine environment.

LAN EGIN. BORROKATU. EUTSI. / T RABAJAR. LUCHAR. RESISTIR.

NOSOTRAS, MUJERES DE EUSKALDUNA

121


Zinemaren historian, ideia ugari egon izan da lanaren unibertsoaren inguruan eta unibertso horretara gerturatzeko moduen inguruan. 1895ean beharginak Lyon Monplaisir lantegitik ateratzen, geroago Harun Farocki-k garatu zuena Trabajadores saliendo de la fábrica durante once décadas lanean, edo 1924an Eisensteinek egindako grebalarien erretratua gaur egun irauten duten irudiak dira, eta gure imajinario kolektiboaren parte dira oraindik. Zinemaren hastapenetatik, lanaren erregistroari aurre egiteak berekin ekarri izan du langileen borroka ere sinbolizatzea, baita testuinguru politiko, ekonomiko, sozial eta kultural oso desberdinei lotutako ñabardura guztiak ere sinbolizatzea.

A lo largo de la historia del cine han sido numerosas las ideas vertidas sobre el universo del trabajo y sus diferentes formas de acercarse a él. La imagen aún perenne de la salida de los obreros de la fábrica Monplaisir de Lyon en 1985 desarrollado posteriormente por Harun Farocki en Trabajadores saliendo de la fábrica durante once décadas o el retrato de los huelguistas que realizó Eisenstein en 1924 siguen formando parte de nuestro imaginario colectivo. Desde los albores del cine, enfrentarse al registro del trabajo también ha implicado simbolizar la lucha obrera y todos sus matices en contextos políticos, económicos, sociales y culturales muy dispares.

Baina lan egiteko erak errotik aldatu egin dira, eta, horrekin batera, harreman sozialak eratzeko moduak. Lan industrialaren inguruan nortasun, sinbologia, erakunde, elkartasun-modu eta gizarte eskubideen aldeko borroka oso zehatzak (maila, sindikatua, greba) eratu ziren, baina, dagoeneko, lan industriala ez da gure gizarteak elkartzen dituen elementua. Gaur egun, lan egiteko eta harremanak eratzeko modu berriek, gero eta indibidualistagoek, aurrekoak ordeztu dituzte, eta, hori dela eta, lan- eta gizarte-eskubideak murriztu egin dira. Pozik eza presente dago, eta elkartasun eta borroka modu berriak sortu izan dira apurka-apurka, hainbat mugimenduk islatzen duten moduan, hala nola 15-M delakoak edota orain dela gutxiko Nuit Debout frantziarrak, kapitala-lana harremanak nahitaez definitu ez dituen gizarte-subjektu berriekin lotura dutenak.

Pero las formas del trabajo han cambiado de forma radical y con ello también los modos de relación social. El trabajo industrial, en torno al cual se tejieron identidades, simbologías, instituciones, formas de solidaridad y lucha por los derechos sociales muy precisas (clase, sindicato, huelga), hace tiempo que dejó de ser el elemento aglutinante de nuestras sociedades. En la actualidad, otras formas de trabajo y de relación, cada vez más individualistas, han sustituido a las anteriores, con la consiguiente merma en los derechos laborales y sociales. El descontento está presente y nuevas formas de solidaridad y lucha han ido surgiendo paulatinamente, tal y como se refleja en movimientos como el 15-M o el reciente Nuit Debout francés, relacionados con nuevos sujetos sociales no necesariamente definidos desde la relación capital-trabajo.

Performance hau eraldaketaren ideia horren inguruan egituratuta dago, eta hausnarrazi egiten du pentsamendu kritikoa eta politikoa zabaltzeko eta hedatzeko arteak eman dezakeen laguntzaren inguruan.

Esta performance gira en torno a esa idea de transformación y supone una reflexión sobre cómo el arte puede coadyuvar en la difusión y expansión del pensamiento crítico y político.

Iñaki Billelabeitia

Throughout the history of cinema, there have been numerous ideas regarding the universe of work and the different ways of approaching it. The perpetual image of the workers leaving the Lyon Monplaisir factory in 1895, subsequently developed by Harun Farocki in Workers Leaving the Factory in 11 Decades, or the portrait of the strikers taken by Eisenstein in 1924 still form part of our collective imagination. Since the dawn of cinema, tackling the subject of work has also involved symbolising the workers’ struggle and all of its nuances in very varied political, economic, social and cultural contexts. But ways of working have changed radically and, with that change, so have working relationships. Industrial work, around which very precise identities, symbology, institutions and ways of supporting and fighting for workers’ rights (class, union, strike), has long stopped being the binding element of our societies. Other —ever more individualist— types of work and relationships have arisen and have brought with them the loss of labour and occupational rights. However, there is still discontent and new forms of solidarity and struggle have gradually arisen in relation to new labour subjects not necessarily defined from the capital-work relationship perspective.

LAN EGIN. BORROKATU. EUTSI. / T RABAJAR. LUCHAR. RESISTIR.

LOS DEL TIRAGOMAS SOMOS TODAS

This performance revolves around that idea of transformation and it is a reflection on how art can contribute to the dissemination and expansion of critical and political thought.

Iñaki Billelabeitia

Iñaki Billelabeitia

123


LAN EGIN. BORROKATU. EUTSI. / T RABAJAR. LUCHAR. RESISTIR. 124

LOS DEL TIRAGOMAS SOMOS TODAS 2016, 60’, PERFORMANCE MUSICAL EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Los deltiragomas somos todas diziplina anitzeko performance gisa proposatuta dago, eta musika, filmen erreferentzia, ikus-entzunezko proiekzio eta antzezpen-jardueren bitartez, hausnartu egingo du 80ko hamarkada nahasian Bilbon gertatutako langileen borrokari buruz, baita gaur egun duen eraginari buruz ere. Garai hartan ezaguna zen leloa aldarrikatuta, Los de los tiragomas somos todos, lanari buruzko memoria-ariketa bat proposatuko da Euskalduna Ontziolen itxiera abiapuntu hartuta. Los de los tiragomas somos todas se plantea como una performance multidisciplinar, que a través de la música, diversas referencias fílmicas, proyecciones audiovisuales y acciones performativas, reflexiona sobre la lucha obrera en Bilbao en los agitados años 80 y su reflejo en nuestros días. Revindicando el conocido eslogan de la época, Los de los tiragomas somos todos, se propone un ejercicio de memoria en torno al trabajo que toma como punto de partida el cierre de los Astilleros de Euskalduna. Los de los tiragomas somos todas is a multidisciplinary performance, which —through music, film references, audiovisual screenings and performance events— reflects on the workers’ struggle in Bilbao during the 80s and how it reflects on our times. Vindicating the well-known slogan of the time, Los de los tiragomas somos todos (we’re all the ones with the catapults), it proposes a memory exercise revolving around the work, which starts with the closure of the Euskalduna Shipbuilding Company.

Zuzendaritza / Dirección / Director Inaki Billelabeitia Musika / Música / Music
 Joseba Irazoki, Jon Mantzisidor Piezas audiovisuales: basadas en trabajos de Igor Rezola Video directo: Miguel Espiga, Raúl Jiménez Cámaras: María Muriedas, Estitxu Otermin, Goiznabar Moclús Coordinación producción: Estibaliz Alonso Ruiz de Erentzun Producción ejecutiva: ZINEBI, TYF-Territorios y Fronteras Research on Documentary Filmmaking Vanesa Fernández Guerra, Patxi Azpillaga Colaboran: Arturo Rodríguez, J.M. Arregi Abesbatza Kontaktua / Contacto / Contact info@territoriosyfronteras.com www.territoriosyfronteras.com


125


OHOREZKO MIKELDIAK MIKELDIS DE HONOR MIKELDI OF HONOUR AWARDS JAIME CHÁVARRI BAHMAN GHOBADI


128


JAIME CHÁVARRI

129


JAIME CHÁVARRI MAITATZEAREN GORABEHERAK. Jaime Chávarri eta El desencanto

Jaime Chávarriren filmografian bereizgarriagoa da aniztasuna kohesioa baino. Hamabost film luzeri buruz ari gara, nola edo hala argitara eman zirenak ia lau hamarkadaz, eta, horietan, ekite, gogo eta finketa desberdinez, era askotako gaiak lantzen dira: generoaren aldetik argiak ez diren film pertsonaletatik hasita, nolabaiteko egiletasuna helburu dutenak (Chávarriren esanetan, 1974ko Los viajes escolares eta 1986ko El río de oro, “komatxoen arteko egile gisa” egin dituen film bakarrak dira), errazago antzeman daitekeen generoko zinemara arte, eta, horietan, honako hauek nabarmentzen dira batez ere: literatura-egokitzapenak, musikalak, komediak eta melodramak; horien artean, dokumental bat ere azaltzen da, baita film pornografiko bat ere. Chávarriren zinearen fisionomia desberdin eta aldakorra azaltzeko, esan daiteke haren filmak, salbuespen gutxi batzuk izan ezik, besteren ekimenaren ondorio direla (esate baterako, ekoizle batek enkargu bat egiten dio, zinemagilearen fidagarritasunaz konbentzituta). Horren ondorioz, ildoak eta balizak bilatuta ez dauden lekuan, haren lanean garai edo geruza geologikoak bereizi dituzte kritikari batzuek, haren filmak martxan jartzen dituen unean uneko ekoizlearen arabera: ekoizpen independentean murgilduta igarotako hasierako aldiaren ostean, lehenik eta behin, Querejeta segmentua daukagu, dokumental batek (El desencanto, 1976) eta Chávarriren eta Gipuzkoako ekoizlearen artean idatzitako fikzio bik (A un dios desconocido, 1977, eta Dedicatoria, 1980) osatutakoa. Aldi horren ostean, Alfredo Matas ekoizleari dagokiona dago; ekoizleak literatura-egokitzapenetako bi bultzatzeaz gain (Bearn o La sala de muñecas, 1982, eta Las bicicletas son para el verano, 1983), zinemagilearen proiektu pertsonaletako bat (El río de oro, 1985) eta komedia bat (Tierno verano de lujurias y azoteas, 1993) ere babestu zituen. Hirugarren aldia Luis Sanz ekoizlearekin batera eginikoa da, eta azken horrek eta zinemagileak bi musikal idatzi zituzten elkarrekin: Las cosas del querer (1989) eta izen bereko bigarren zatia, 1995ekoa.

130

Filmografia honetan, enkarguen arabera eratzen dena, Ariadnaren haria bilatzea hutsalkeria dela agerian geratzen da El desencanto filmaren

kasuan; film desberdina eta sailkaezina da, eta ez soilik Chávarriren ekoizpenean, eta zinemagilearen ekoizpen zinematografiko estimagarrian bitxirik preziatuena bihurtu dute denborak eta kritikaren erabateko adostasunak. Elías Querejetak egindako proposamena da horren jatorria; zuzendari-talde bati film labur batzuk egitea proposatu zion, Francoren estertoreetako Espainian egiten zenetik urruntzeko helburuz, eta deialdi horri Chávarrik baino ez zion erantzun, zoroetxe bati buruzko dokumental bat egiteko iradokizun urratzaileaz baliatuta. Baimen falta zela eta ahaleginak porrot egin zuenean, Leopoldo Paneroren, 1962an hil zen poeta instituzional frankistaren, familiaren azalpen biografikoa egitea proposatu zuen Chávarrik. Zenbat eta urrats gehiago egin, orduan eta etorkizun handikoagoa eta suspergarriagoa zirudien ideiak, eta, batez ere, zinegenia ikaragarriak bultzatu zuen, horren odolekoek kameraren aurrean agertzen zutena. Era horretan, proiektuak dimentsio berri bat hartu zuen, baita film luze posible baten tankera ere. 1974ko uda eta 1975eko negu bitartean filmatuta, hau da, diktadorearen agoniaren eta heriotzaren garaiarekin erabat bat eginda, 1976ko irailean estreinatu zen filma, arretaz eginiko muntaketa-prozesuaren ostean, eta, ustekabean, ataka historiko horren erradiografia adierazgarria bihurtu zen. Batik bat elkarrizketen bitartez moldatuta, El desencanto filmak sorrarazten duen lilura dramatis personae delakoan datza hein handi batean; heriotzaren osteko laukote mota, honako hauek osatzen dutena: Felicidad Blanc, hildako poeta-patriarkaren alarguna, eta haren hiru ondorengoak, Juan Luis, Leopoldo María eta Michi Panero literaturazale xelebreak. Nork bere hitza eta munduan egoteko daukaten era berezi-berezia erakutsita, itxura eredugarriko familia hau igarotzen ari den nahigabe indibiduala eta kolektiboa aletzen dute lau figura imitaezin horiek kameraren aurrean, eta psikodrama edipikoa osatzen dute, denik eta gidoilaririk adituenaren irismenetik at. Dena delarik ere, film-asteroide honen meritua eta balioa ez dautza soilik gaian (Panerotarren barneko istorio nahasian) eta aktoreen antzezpenean (haien balio handiko performancea), dokumental bat izanik, neurri handi batean, alderdi horiek errealitateak eskaintzen ditu eta; hain zuzen ere, zinemagileak egindako lan sofistikatuan dautza, hasierako


JAIME CHÁVARRI materialez baliatuta, pertsonaien diskurtso sutsuan ez zeuden zentzuefektu batzuk moldatzen baititu. Hausnarketa pragmatiko horretatik hasita, genero dokumentalaren oinarri estetikoei lotuta, NO-DOaren eran hasten den film baten metamorfosiari atxikita (ahots handinahi eta orojakile baten babespean, Leopoldo Paneroren estatuaren inaugurazio-ekitaldia ikusiko dugu, Astorgan eginikoa, haren jaioterria); jarraitzeko aukerarik gabe, lehenengo eta behin, set pieces luze eta ia garbitu gabeak jartzea erabakiko du, eta, ondoren, urregilearen dinako mosaikoa, biziraun duten Panerotarrei eginiko elkarrizketekin (banakakoak, binakakoak, baita hirunakakoak ere, baina sekula ere ez laukotea oso-osorik). Era honetan, eskutik helduta joango dira Aita totemikoaren ihesa -filmak fokutik kanpo utziko du, eta horrek aukera emango dio egileari aita gaitzesten duten semeengan arreta jartzeko- eta Erakunde frankistaren esku dokumental zinematografikoak bereganatu zuen kanonarekiko desobedientziarik erradikalena. Era berean, Jaime Chávarriri drama-sen zorrotza zor diogu, zeinarekin Leopoldo María Paneroren irudi hauskorra erabiltzen duen. Narrazioaren benetako jirabira batean, aitaren testigantza urratua ustekabean eszenaratuko da metrajearen erdialdera argitara ateratzeko familiaren zabortegia, aitaren bortizkeria, kainiten gorroto gurutzatuak, amaren ulertu ezin latza, suizidio-ahaleginak, kartzelako eta zoroetxeetako itxialdiak, zoramena, dipsomania eta drogak, Espainiako literatura madarikatuaren ikur bihurtuko zuen (auto)suntsiketarako bide setatsuaren jatorrizko arantzak. Atentzio-gunea aitarengandik izen bereko semearengana aldatzeak nabarmentzen duen pertsonaiak, ia adiera klinikoan, familiaren inkontzientea irudikatuko du, eta, bertan, hitzordu psikoanalitikoa izango dute familiako kideek erreprimitutako zoritxar guztiek. Horrez gain, Ecce Homo baten suhartasunez, aitaren benetako ondarea ere erakutsiko du. Egileak bete-betean asmatutako alderdien artean, honako hau ere azpimarratu beharko genuke: Panerotarren gertaera etsigarriak hartzen duen zentzu sinbolikoa frustrazioaren metafora gisa, alegia, Franco hil

ostean aldaketa-politikoa gertatzeko gogotsu zeuden zenbait taldek bizi izan zuten frustrazioa. Esanguraren efektu horretan erabaki zehatz batzuek izan zuten eragina: filmaren izenburutik hasita (desilusio hitzaren bitartez izena eman zitzaion gogo faltaren eta pesimismoaren sentsazio politikoari), Leopoldo Paneroren eta Diktadorearen irudien parekatze agerikora arte; biak ala biak ikusten ez ditugun mamu-itxurapenak dira (poetari dagokionez, haren desestali gabeko estatua baino ez digu erakusten Chávarrik), baina bi irudi horien inguruan egituratzen da kontaketa. Horrela, frankismo osteko Espainiaren eta beraren trauma multifuntzionalaren sinekdoke esanguratsua izango da Panero familia zauritua, Leopoldo Maríari dagokionez izugarrizko ondorio psikiatrikoekin, ia lau hamarkadako isilunearen ostean herrialdeak bizi izan zuen shock egoeraren deskribapen adierazgarria. Argumentu horiek guztiek argi eta garbi erakusten dute zinemagile baten trebetasuna, besteren proiektuak fidagarritasunez eta gaitasunez bideratzea lortu ez ezik, sarri askotan, izaera ukitu ugarirekin ere egin dituelako. Imanol Zumalde

131


JAIME CHÁVARRI

LAS COSAS DEL (MAL) QUERER Jaime Chávarri y El desencanto

La filmografía de Jaime Chávarri se distingue por la variedad más que por la cohesión. Hablamos de una quincena de largometrajes que vieron la luz a salto de mata durante casi cuatro décadas, donde se tocan, con desigual insistencia, entusiasmo y afinación, muy diferentes palos: desde filmes personales sin asidero genérico claro, que aspiran a cierta autoría (Chávarri ha dicho que Los viajes escolares, de 1974, y El río de oro, de 1986, son sus únicas películas “como autor entre comillas”), hasta el cine de género más fácilmente reconocible, en el que despuntan sobre todo adaptaciones literarias, musicales, comedias y melodramas, en medio de los que salta la liebre de un documental e incluso de una película pornográfica. La fisonomía desigual y cambiante del cine de Chávarri se explica porque sus películas, salvo contadas excepciones, surgen fruto de la iniciativa ajena (léase un productor que, convencido de la solvencia del cineasta, le hace un encargo). De ahí que buscando directrices y balizas donde no las hay, cierta crítica haya discernido en su obra etapas o capas geológicas en función del productor de turno que pone en marcha sus películas: tras un periodo inicial sumergido en la producción independiente, tenemos en primer lugar el segmento Querejeta, que comprende un documental (El desencanto, 1976), y dos ficciones escritas al alimón por Chávarri y el productor guipuzcoano (A un dios desconocido, 1977, y Dedicatoria, 1980); a esta etapa le sigue la correspondiente al productor Alfredo Matas, que apadrinó dos de sus adaptaciones literarias (Bearn o La sala de muñecas, 1982, y Las bicicletas son para el verano, 1983), además de uno de sus proyectos más personales (El río de oro, 1985) y una comedia (Tierno verano de lujurias y azoteas, 1993); una tercera etapa la constituye la realizada junto al productor Luis Sanz, sendos musicales coescritos entre este último y el realizador: Las cosas del querer (1989) y su secuela homónima de 1995.

132

La inanidad de la búsqueda de un hilo de Ariadna en esta filmografía, que fragua en función de los encargos, queda patente en el caso de El desencanto, filme disparejo e inclasificable no solo en la producción de

Chávarri, que el tiempo y el acuerdo unánime de la crítica han convertido en la joya de la corona de su estimable producción cinematográfica. En el origen está la propuesta de Elías Querejeta a un grupo directores de realizar una serie de cortometrajes que marcara distancias respecto a lo que venía haciéndose en aquella España de los estertores de Franco, convocatoria a la que solo responde nuestro realizador con la rompedora sugerencia de acometer un documental sobre un manicomio. Cuando el empeño naufraga por la falta de permisos, Chávarri propone realizar una semblanza de la familia de Leopoldo Panero, poeta institucional franquista fallecido en 1962, idea que resulta a cada paso más prometedora y estimulante, impulsada sobre todo por la abrumadora cinegenia que sus deudos exhiben ante la cámara, de manera que el proyecto cobra una nueva dimensión y las trazas de un largometraje posible. Rodada entre el verano de 1974 y el invierno de 1975, es decir en rigurosa contemporaneidad con la agonía y muerte del dictador, la película fue estrenada, tras un concienzudo proceso de montaje, en septiembre de 1976, convertida de improviso en una elocuente radiografía de aquel trance histórico. Resuelta fundamentalmente a base de entrevistas, la fascinación que ejerce El desencanto se debe en gran parte a su dramatis personae, esa suerte de cuarteto tras la muerte que forman Felicidad Blanc, la viuda del poeta-patriarca fallecido, y sus tres vástagos, los estrambóticos letraheridos Juan Luis, Leopoldo María y Michi Panero. Haciendo gala de su respectivo verbo y de su singularísima manera de estar en el mundo, estas cuatro inimitables figuras desgranan frente a la cámara el desgarro individual y colectivo que atraviesa a esta familia de tan ejemplar apariencia, hasta componer un psicodrama edípico fuera del alcance del más versado de los guionistas. Comoquiera que sea, el mérito y la valía de este asteroide fílmico no residen solo en el tema (la turbia intrahistoria de los Panero) y en la actuación del cast (su impagable performance), aspectos que tratándose de un documental venían dados en buena medida por la realidad, sino en el sofisticado trabajo que el cineasta emprende


JAIME CHÁVARRI con los materiales de partida para modelar ciertos efectos de sentido que no estaban en el discurso arrollador de sus personajes. Empezando por esa reflexión pragmática a propósito de los fundamentos estéticos del género documental inherente a la metamorfosis de una película que echa a andar a la manera del NO-DO (asistimos, al auspicio de una engolada voz omnisciente, al acto inaugural de la estatua de Leopoldo Panero, celebrado en Astorga, su ciudad natal), y sin solución de continuidad opta por disponer primero en largas set pieces casi sin desbrozar, y más tarde en un mosaico digno de orfebre, de las entrevistas (individuales, por parejas, incluso tríos, pero nunca el cuarteto al completo) con los Panero supervivientes. De esta manera, la huida del Padre totémico- que desplazado fuera de foco por el filme, permite al realizador centrarse en los hijos que reniegan de él- va de la mano del más radical desacato al canon que adoptó el documental cinematográfico en manos de la Institución franquista. A Jaime Chávarri le debemos asimismo el agudo sentido del drama con el que maneja la vidriosa figura de Leopoldo María Panero, cuyo lacerado testimonio, en un genuino punto de giro narrativo, irrumpe teatralmente en escena bien mediado el metraje para sacar a la luz del vertedero de la familia, la brutalidad paterna, los cruzados odios cainitas, la fatal incomprensión materna, los intentos de suicidio, las reclusiones carcelarias y psiquiátricas, la locura, la dipsomanía y las drogas, espinas primigenias del obstinado camino de (auto)destrucción que le convertiría en emblema del malditismo literario español. El deslizamiento del foco de atención del padre al hijo homónimo señala a un personaje que no solo encarna, casi en su acepción clínica, ese inconsciente de la familia en el que se dan psicoanalítica cita todas las miserias reprimidas por sus miembros, sino que muestra, con la vehemencia de un Ecce Homo, el auténtico legado del padre. Entre los aciertos del realizador deberíamos señalar también el sentido simbólico que la desalentadora peripecia familiar de los Panero adquiere

como metáfora de la frustración que ciertos sectores deseosos del cambio político experimentaron tras la muerte de Franco. A este efecto de sentido contribuyen decisiones muy concretas: desde el título del filme (desencanto fue el vocablo con el que se denominó esa sensación política de desánimo y pesimismo) hasta la equiparación inequívoca entre la figuras de Leopoldo Panero y el Dictador, ambas presencias fantasmales que no vemos (Chávarri solo nos muestra del poeta su estatua sin descubrir), pero en torno a las cuales gravita el relato. De esta manera, la maltrecha familia Panero se convierte en reveladora sinécdoque de la España postfranquista y su trauma multifuncional, con floridas ramificaciones psiquiátricas en el caso de Leopoldo María, en un expresivo retrato del estado de shock en el que quedó sumido el país tras casi cuatro décadas de silencio. Argumentos que dan sobrada muestra del saber hacer de un cineasta que no solo se las ha arreglado para encauzar los proyectos ajenos con solvencia y talento, sino también, en muchas ocasiones, con apreciables notas de genio. Imanol Zumalde

133


JAIME CHÁVARRI THE THINGS OF (BAD) LOVE Jaime Chávarri and El desencanto

Jaime Chávarri’s filmography can be distinguished by its variety rather than its cohesion. We are talking about fifteen feature films that appeared haphazardly over almost four decades, dealing —with erratic insistence, enthusiasm and perfectionism— with very different matters: from personal films without any clear generic basis, which aspire to a kind of signature authorship (Chávarri has said that Los viajes escolares, from 1974, and El río de oro, from 1986, are his only “signature – in inverted commas” films), to films of more easily recognisable genres, featuring above all literary adaptations, musicals, comedies and melodramas, in the midst of which we are surprised by a documentary and even a pornographic film. The uneven and changing physiognomy of Chávarri’s film is explained by the fact that his films, with rare exceptions, are the result of external initiatives (in other words, a producer, convinced of the film maker’s skill, gives him a commission). Hence, searching for non-existent guidelines and pointers, there are critics that have discerned geological layers or stages in his work depending on the producer putting his films into practice: after an initial period submerged in independent production, we first have the Querejeta segment, comprising a documentary (El desencanto, 1976) and two fictional films written jointly by Chávarri and the producer from Guipuzkoa (A un dios desconocido, To An Unknown God, 1977, and Dedicatoria, 1980); this stage is followed by the one with the producer Alfredo Matas, who backed two of his literary adaptations (Bearn o La sala de muñecas, Bearn or The Doll’s Room, 1982, and Las bicicletas son para el verano, Bicycles Are For The Summer, 1983) along with one of his more personal projects (El río de oro, 1985) and a comedy (Tierno verano de lujurias y azoteas, 1993); a third stage deals with work done with the producer Luis Sanz, with musicals co-written by the latter and the film maker: Las cosas del querer (The Things of Love, 1989) and its sequel with the same name in 1995.

134

The inaneness of searching for Ariadne’s thread in this filmography —which came together depending on commissions received— is

obvious from the case of El desencanto, a film that is different and unclassifiable not only within Chávarri’s productions, which time and unanimous agreement by the critics have made the jewel in the crown of his considerable cinematographic production. It all started out with Elías Querejeta’s proposal to a group of directors that they make a series of short films that set themselves apart from what was being done in Franco’s Spain of death and destruction – a proposal to which only our director responded, with the innovative suggestion of making a documentary about a lunatic asylum. When the undertaking fails due to a lack of permits, Chávarri suggests doing a biographical sketch of the family of Leopoldo Panero (a pro-Franco, institutional poet who died in 1962) and the idea seems more and more promising and stimulating as it progresses, due above all to how overwhelmingly cinegenic his grieving relatives are on film, so the project takes on a new dimension and the outline of a possible feature-length film. Filmed between summer 1974 and winter 1975, in other words, right at the same time as the agony and death of the dictator, the film was released —after a thorough editing process— in September 1976: an improvisation that had become an eloquent photograph of that historic period. Basically put together from interviews, the fascination of El desencanto lies largely with its dramatis personae – that kind of quartet after death formed by Felicidad Blanc, the widow of the deceased patriarch-poet, and their three offspring, the quirky literati Juan Luis, Leopoldo María and Michi Panero. Highlighting their respective styles and their extremely singular way of seeing the world, these four inimitable figures tell the camera all about the individual and collective tear dividing this family with its exemplary appearance, making up an Oedipal psychodrama beyond the scope of the most versed scriptwriter. Whatever the reason, the merit and worth of this film lies not only in the subject matter (the Paneros’ turbulent inner story) and the acting by the cast (their priceless performance) — factors attributable in good measure to reality as it is a documentary— but in the sophisticated work of the film maker modelling


GUGGENHEIM

JAIME CHÁVARRI certain effects of feeling into the source material that were not in the characters’ passionate speeches. Beginning with that pragmatic reflection à propos of the aesthetic basis of the documentary genre inherent to the metamorphosis of a film that starts out like NO-DO (we attend —assisted by a haughty, omniscient voice— the unveiling of the statue of Leopoldo Panero in Astorga, his native city) and, with no hope of continuity, chooses to first display in long set pieces with almost no editing, and later in an intricate mosaic, the interviews with the surviving Paneros (individually, in couples, even threesomes, but never the full quartet). In this way, the flight of the totemic father —who is taken out of focus by the film, allowing the director to centre on the children who deny him— is accompanied by the most radical disrespect for the canon that was adopted by film documentaries in the hands of the Franco Regime.

meaning: from the title of the film (desencanto, “disenchantment”, was the word used to describe that sensation of political pessimism and despondency) to the unmistakable comparison between the figures of Leopoldo Panero and the dictator, both ghostly presences that we do not see (Chávarri only shows us the poet’s statue not yet unveiled) but around whom the plot runs. In this way, the unfortunate Panero family becomes a revealing synecdoche for post-Franco Spain and its multifunctional trauma, with spectacular psychiatric ramifications in the case of Leopoldo María, in an expressive portrayal of the state of shock in which the country was submerged after almost four decades of silence. Arguments that clearly support the know-how of a director who not only managed to bring focus to projects that were not his own using his skill and ability, but also —often— with certain hints of genius. Imanol Zumalde

We likewise owe to Jaime Chávarri the sharp sense of drama with which he handles the fragile figure of Leopoldo María Panero, whose lacerated testimony, in a fabulous twist, bursts dramatically onto the screen more than halfway through the film to bring to light —from the family dump— paternal brutality, brotherly hatred, terrible maternal misunderstanding, suicide attempts, prison and psychiatric internments, madness, dipsomania and drugs – the original thorns along his obstinate route to (self-)destruction that would make him an emblem of Spanish literary doom. Sliding the focus of attention from the father to the son named after him, we see a person who not only personifies —or almost physically embodies— the family’s unconscious with a psychoanalytical union of all the misery repressed by its members, but who also displays —with the vehemence of an Ecce Homo— the true legacy of his father. Another thing the director got right was the symbolic meaning acquired by the discouraging family peripetia of the Paneros as a metaphor for the frustration experienced after Franco’s death by certain sectors desirous of political change. Very specific decisions contribute to this effect of

135


JAIME CHÁVARRI

EL DESENCANTO 1976, 97’, DOK ESPAINA / ESPAÑA / SPAIN Zuzendaritza / Dirección / Director Jaime Chávarri Gidoia / Guion / Screenplay Jaime Chávarri Muntaketa / Montaje / Editing José Salcedo Soinua / Sonido / Sound Antonio Illán, Bernardo Menz Musika / Música / Music Franz Schubert Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Teo Escamilla, Juan Ruiz Anchía Aktoreak / Intérpretes / Cast Felicidad Blanc, Leopoldo María Panero, Juan Luis Panero, Michi Panero Ekoizpena / Producción / Production Elías Querejeta P.C. Banatzailea / Distribución / Distribution Emiliano Piedra Miana

Panero familia gaztelar eta intelektualak bere barnekotasunak erakusten dituzte frankismotik demokraziarako iragaitearen ikur bihurtu den pelikula honetan. Filmak irauten duen ia 100 minutuetan, aitaren heriotzak –poeta frankista ezaguna- eurengan utzi duen arrastoaren lekuko izango da ikuslea. La castellana e intelectual familia Panero muestra sus interioridades en una película que se ha convertido en un verdadero símbolo del paso del franquismo a la democracia. Durante los casi 100 minutos de cinta, el público es testigo de la huella que la muerte del padre -un reconocido poeta franquista- ha dejado en ellos. The Castellana and intellectual family Panero displays its interiority in a film that has become a true symbol of the passage of Francoism to democracy. During the almost 100 minutes of tape, the public is a witness of the footprint that the death of the father -a renowned poet Franco- has left in them.

DEDICATORIA 1980, 99’, FIK ESPAINA, FRANTZIA / ESPAÑA, FRANCIA / SPAIN, FRANCE Zuzendaritza / Dirección / Director Jaime Chávarri Gidoia / Guion / Screenplay Jaime Chávarri, Elías Querejeta Muntaketa / Montaje / Editing Pablo Gonzalez del Amo Soinua / Sonido / Sound Bernardo Menz Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Teo Escamilla Aktoreak / Intérpretes / Cast José Luis Gómez, Luis Politti, Patricia Adriani, Amparo Muñoz, Francisco Casares, Marie Mansart, Claude Legros, Hélène Peychayrand, José Valverde, María Amezua Ekoizpena / Producción / Production Elías Querejeta P.C., Les films Molière Banatzailea / Distribución / Distribution United International Pictures y Cía, S.R.C.

136

Emaztearekin maiteminduta ez dagoela konturatuta, kazetari batek elkarrizketatu behar duen preso baten alabarekin harreman sentimental bati ekingo dio. Geroxeago, hark bere buruaz beste egingo du magnetofono-zinta batean bere arrazoiak aitortuz. Tras darse cuenta de que no está enamorado de su mujer, un periodista entabla una relación sentimental con la hija de un preso al que tiene que entrevistar. Poco después, éste se suicida confesando sus motivos en una cinta magnetofónica. After realising he’s no longer in love with his wife, a journalist enters into a sentimental relationship with the daughter of a prisoner who he has to interview. Shortly after, the prisoner commits suicide confessing his reasons why on tape.


137


BAHMAN GHOBADI

139


BAHMAN GHOBADI

BAHMAN GHOBADI. Argiaren zain. Ez nazazu isildu. Istorio bat dut kontatzeko. Iraultza (Forough Farrokhzad, 1959)

Bahman Ghobadi Irango bigarren boladako zuzendari handien oinordekoa da; zuzendari horiek dira Abbas Kiarostami, Mohsen Makhmalbaf, Majid Majidi eta Jafar Panahi, besteak beste. Ghobadiren lanak 90eko hamarkadako azken urteetan heldu ziren Europara eta ikusle eta kritikariak txundituta utzi zituen. Garai hartan, Teheranen argazkilaritza eta zinemagintza ikasi ondoren, Ghobadik hogei film luze eta ertain filmatu zituen bideoz (8 mm eta 16 mm), eta bi une erabakigarri bizitu zituen: 1998an Kiarostamiren zuzendaritza-laguntzaile izatea lortu zuen Kurdistan irandarrean filmatu zuen Haizeak eramango gaitu (Bad ma ra khahad bord, 1999) pelikulan, eta 2000. urtean Irango zinemako lehen film luze kurdua aurkeztu zuen Cannesen, Zaldi mozkorren garaia (Zamani barayé masti asbha, 2000), eta film horrekin Urrezko Kamera eta FIPRESCI saria lortu zituen, gainera. Orduan finkatu zuen kultura eta gizarte kurdua ezagutzera emateko zinemaz baliatzeko ideia, eta hasi zuen bere ibilbidea. Ibilbide horretan uztartu ditu mezu unibertsalak (gerraren salaketa, gatazkek haurtzaroan duten eragina, deserrotzea eta balio tradizionalak kontsumo-gizartearen balioekin ordeztea, besteak beste) eta haren herriari buruzko istorioak. Panderoa (Daf, 2003) da lan horietako bat, Ghobadik, beti, oinarri dokumentalak dituen fikziozko materialarekin lan egiten duenaren adierazgarri argienetako bat. Maiz (film horretan, adibidez), ez du aktoreekin lan egiten, beren bizitzak interpretatzen dituzten pertsonekin baizik. Film hauek ere horren adibide dira: Inork ez daki ezer katu persiarrez (Kasi az gorbehaye irani khabar nadareh, 2009) eta A flag without a country (2015). Ordea, Irango egoera politikoak kalte egin zion nabarmen Ghobadiren zinemagile ibilbideari. 2009an, egun gutxi batzuetan eta zinema-kamerarik gabe (estatuarenak baitira), Inork ez daki ezer katu persiarrez filmatu zuen, bere lanetako konstante hauek ezin hobeto biltzen dituen pelikula: herri-musika, doku-fikzioa eta norbanakoen askatasunaren defentsa. 2009. urtea nahasia izan zen, Mahmud Ahmadineyad aukeratu baitzuten berriz. Poliziak Bahman Ghobadi atxilotu egin zuen Canneseko Jaialditik bueltatu zenean. Han, Un Certain Regard saileko Epaimahaiaren Sari Berezia lortu zuen, eta Frantziako egonaldia aprobetxatu zuen Irango Gobernua gogor kritikatzeko, haren kontrakoen mugimendua zigortzen ari zelako eta, bereziki, Roxana Saberi kazetari iparramerikarrari zortzi urteko espetxealdia ezarri ziolako, Estatu Batuentzat espia-lanak egitea egotzita; Roxana Saberi Ghobadik Cannesen aurkeztu zuen pelikulan gidoilarikide izan zen. Azkenean, Saberik sei hilabete inguru egin zituen espetxean eta Ghobadi egun batzuetan eduki zuten ziegan.

140

Gauzak horrela, gerrari eta haurtzaroari buruzko tragedia hunkigarri den Dortokek ere hegan egiten dute (Lakposhtha ham parvaz mikonand, 2004) pelikularen eta road-movie erako Ilargierdia (Niwemang, 2006) komedia basatiaren egileak (bi filmek Donostiako Urrezko Maskorra irabazi zuten) Iranera ez itzultzea erabaki zuen: “30 urteko Erregimenak saminduriko pertsona bat naiz”, esan zuen 2009an, erbesteratu beste aukerarik izan ez duten irandar zinemagileekin bildu eta gero. Zinemagile irandar horiek dira, besteak beste, Mohsen Makhmalbaf, Gabbeh (1996) eta Kandahar (2001) pelikulen zuzendaria; Babak Payami, Venezian saritutako Botoa sekretua da (Raye makhfi, 2001) filmaren zuzendaria; eta Jafar Panahi, zeina Teheranen etxean atxilotuta dagoen, “segurtasun nazionalari kontra egiteagatik eta estatuaren kontrako propaganda egiteagatik”. Ghobadi Amerikara joan zen, gero Alemaniara eta, azkenik, Turkiara. Bitarte horretan hainbat pelikula prestatu zituen, Turkia, Siria, Irak eta Irango estatuen lurraldeetan bizi diren kurduek jasaten dituzten errepresioegoerak salatzeko premiak bultzatuta. Askatasun handiagoarekin eta zentsuraz kezkatu beharrik gabe, Rhino season (Fasle kargadan, 2012) aurkeztu zuen. Azken lanetan, fikzioa eta dokumentala nahasteari heldu zion berriz, eta A flag without a country (2015) aurkeztu zuen Busango eta Sundanceko jaialdietan. Halaber, Life on the border (2015) ekoiztu zuen. Pelikula hori Turkia eta Siria arteko mugan filmatu zuen, Europara heldu nahi duten errefuxiatuen abiapuntu diren Kurdistan siriarreko kanpamentuetan bizi diren zortzi haurrekin. Esan bezala, Ghobadi Kiarostamiren Haizeak eramango gaitu pelikula klasikoan zuzendaritza-laguntzaile izan zen; filmak Forough Farrokhzad olerkari eta zinemagilearen olerki baten izenburua du. Haren olerkiak ere debekatu eta zentsuratu egin zituzten hamar urtean baino gehiagoan, iraultza islamikoaren ondoren. Farrokhzadek Tabrizeko hiriko legenardunentzako ospitale batean filmatu zuen Etxea beltza da (Khaneh siah ast, 1963) dokumental labur ahaztezinean errezitatzen duten olerkilerro bat Iranen sortzaileek gaur egun bizi duten egoera ezin hobeto deskribatzen du: “Usapalen modura justizia erregutzen dugu, baina ez dago justiziarik. Argiaren zain gaude eta iluntasuna da nagusi”. Rubén Corral Ramón Ganuza


BAHMAN GHOBADI

BAHMAN GHOBADI. Esperando la luz. No me impongas el silencio. Tengo una historia que contar La rebelión (Forough Farrokhzad, 1959)

Bahman Ghobadi pertenece a la generación heredera de los grandes realizadores iraníes de aquella Segunda Ola cuya enseña enarboló Abbas Kiarostami, y tras él Mohsen Makhmalbaf, Majid Majidi o Jafar Panahi, entre muchos otros. Sus obras desembarcaron en Europa y fascinaron al público y la crítica en los últimos años 90. En ese tiempo, tras estudiar fotografía y cine en Teherán, Ghobadi rueda una veintena de cortos y mediometrajes en vídeo, 8mm y 16mm, y vive dos momentos fundamentales a finales del siglo pasado: en 1998 consigue ser ayudante de dirección de Kiarostami en El viento nos llevará (Bad ma ra khahad bord, 1999), que se rodaba en el Kurdistán iraní; y en 2000 presenta en Cannes el primer largometraje kurdo del cine iraní, Un tiempo para los caballos borrachos (Zamani barayé masti asbha, 2000), que consigue además la Cámara de Oro y el Premio FIPRESCI. Afianza entonces su idea de servirse del cine para reflejar la cultura y la sociedad kurda y comienza una carrera en la que se combinan mensajes de validez universal -la denuncia de la guerra, los efectos de los conflictos en la infancia, el desarraigo o la sustitución de valores tradicionales por los de la sociedad de consumo- e historias de su pueblo. Entre ellas, el cortometraje El pandero (Daf, 2003), uno de los más claros ejemplos de que Ghobadi siempre trabaja con material de ficción sobre bases documentales. Muchas veces –aquí, por ejemplo- no con actores sino con personas interpretando sus propias vidas: ocurre también en Nadie sabe nada de gatos persas (Kasi az gorbehaye irani khabar nadareh, 2009) o en A flag without a country (2015). Sin embargo, la coyuntura política iraní termina perjudicando notablemente al desarrollo de Ghobadi como cineasta. Corre el año 2009 cuando rueda -en apenas unos días y sin las cámaras de cine que son propiedad del Estado- Nadie sabe nada de gatos persas, culminación de algunas de las constantes de su obra: la música popular, la docu-ficción y la defensa de libertades individuales. Estamos en el convulso 2009, cuando tuvo lugar la reelección de Mahmud Ahmadineyad. Bahman Ghobadi es arrestado por la policía a su regreso del Festival de Cannes. Allí había logrado el Premio Especial del Jurado de la sección Un Certain Regard y aprovechó su estancia en Francia para criticar duramente al Gobierno de su país por la ola de represión contra los movimientos opositores, particularmente por la condena de ocho años de prisión impuesta a la periodista norteamericana Roxana Saberi, coguionista de la película que presentaba, a la que Irán acusó de espiar para los Estados Unidos. Finalmente, Saberi pasó en prisión unos seis meses y Ghobadi permaneció algunos días en los calabozos.

Así es como el director de la conmovedora tragedia sobre la guerra y la infancia Las tortugas también vuelan (Lakposhtha ham parvaz mikonand, 2004) y de la indómita comedia en forma de road-movie Media Luna (Niwemang, 2006) -ambas ganadoras de la Concha de Oro en San Sebastián- decidió no regresar a Irán: “soy una persona amargada por 30 años del Régimen”, sostenía en 2009, después de unirse al tristemente nutrido grupo de cineastas nacidos en Irán que no han tenido más opción que el exilio. Entre ellos, Mohsen Makhmalbaf -el director de Gabbeh (1996) o ‘Kandahar’ (2001)-, Babak Payami -director de El voto es secreto (Raye makhfi, 2001), premiada en Venecia- o Jafar Panahi, en arresto domiciliario en Teherán por “actuar contra la seguridad nacional y hacer propaganda contra el Estado”. Mientras Ghobadi se traslada a América, luego a Alemania y finalmente a Turquía, prepara varias películas alumbradas por la necesidad de denunciar distintas situaciones de represión sufridas por los kurdos que viven en el territorio que se sitúa en los Estados turco, sirio, iraquí e iraní. Desde una posición de mayor libertad, y sin tener que preocuparse por la censura, presenta Rhino season (Fasle kargadan, 2012). En sus últimos trabajos retoma con convicción su fusión de ficción y documental en A flag without a country (2015), que presentó en los festivales de Busan y Sundance. A la vez, produce Life on the border (2015), rodada en la frontera turco-siria con ocho niños que viven en uno de los puntos de partida de los refugiados que quieren alcanzar Europa: los campamentos del Kurdistán sirio. El viento nos llevará, el clásico de Kiarostami en el que Ghobadi fue ayudante de dirección, toma su nombre de un poema de la malograda poeta y cineasta iraní Forough Farrokhzad. Su poesía también fue prohibida y censurada durante más de una década tras la revolución islámica. Uno de los versos recitados en su inolvidable cortometraje documental La casa es negra (Khaneh siah ast, 1963) -rodado en una leprosería en la ciudad de Tabriz- serviría hoy para describir la situación de los creadores en Irán: “Como las tórtolas imploramos justicia, pero no la hay. Esperamos la luz y reina la oscuridad”. Rubén Corral Ramón Ganuza

141


BAHMAN GHOBADI

BAHMAN GHOBADI. Waiting for light. Do not make me be silent. I have a story to tell The Rebellion (Forough Farrokhzad, 1959)

Bahman Ghobadi belongs to the subsequent generation of great Iranian directors from the Second Wave, whose standard was hoisted by Abbas Kiarostami and, after him, Mohsen Makhmalbaf, Majid Majidi and Jafar Panahi, amongst many others. His works disembarked in Europe and fascinated both audience and critics at the end of the 90s. At that time, after studying film and photography in Teheran, Ghobadi films twenty short and medium-length films, in 8mm and 16mm, and experiences two fundamental moments at the end of the last century: in 1998, he manages to become Kiarostami’s assistant director on The Wind Will Carry Us (Bad ma ra khahad bord, 1999), which was filmed in Iranian Kurdistan and, in 2000, he presents the first Kurdish feature film in Iranian cinema at Cannes, A Time for Drunken Horses (Zamani barayé masti asbha, 2000), which also wins the Cámara d’Or and the FIPRESCI Award. His idea of using film to reflect Kurdish society and culture is then strengthened and he begins a career where he combines messages that are universally valid —rejection of war, the effects of conflict during childhood, displacement or the substitution of traditional values for those of consumer society— with stories of his people. These include the short film Daf (2003), one of the clearest examples that Ghobadi always works with fictional material with a documentary basis. Often —here, for example— not with actors but with people acting out their own lives: this also happens in No One Knows About Persian Cats (Kasi az gorbehaye irani khabar nadareh, 2009) and in A Flag Without A Country (2015). However, the Iranian political situation ends up having a notably adverse effect on Ghobadi’s development as a film maker. It is 2009 when he films —in just a few days and without the film cameras that belong to the state— No One Knows About Persian Cats, the culmination of some of the constants in his work: popular music, docufiction and the defence of individual freedom. It is convulsive 2009, when Mahmud Ahmadineyad was re-elected. Bahman Ghobadi is arrested by the police when he returns from the Cannes Festival. There he had won the Special Jury Prize in the Un Certain Regard section and made the most of his stay in France to provide harsh criticism of his country’s government for the wave of repression against opposition movements, particularly for the 8-year prison sentence imposed on American journalist Roxana Saberi, co-writer on the film he was presenting, whom Iran had accused of being a spy for the United States. In the end, Saberi spent about six months in prison and Ghobadi – a few days in a cell.

142

That is why the director of the moving tragedy on war and childhood Turtles Can Fly (Lakposhtha ham parvaz mikonand, 2004) and the indomitable comedy road-movie Half Moon (Niwemang, 2006) —both winners of the Concha de Oro at San Sebastián— decided not to return to Iran: “I am a person made bitter by 30 years of the regime,” he maintained in 2009, after joining the sadly abundant group of film makers born in Iran who have had no option but exile. They include Mohsen Makhmalbaf (the director of Gabbeh, 1996, or Kandahar, 2001), Babak Payami (director of Secret Ballot —Raye makhfi— 2001), which was awarded in Venice, and Jafar Panahi, under house arrest in Teheran for “acting against national security and using propaganda against the state.” As Ghobadi moves to America, then to Germany and, finally, to Turkey he prepares several films inspired by the need to condemn different situations of repression suffered by Kurds living in the territory located in the Turkish, Syrian, Iraki and Iranian states. From a position of greater freedom, and without having to worry about censure, he presents Rhino Season (Fasle kargadan, 2012). In his latest works, he has again —with conviction— taken up combining fiction and documentary in A Flag Without A Country (2015), which he presented at the Busan and Sundance Festivals. At the same time, he produced Life On The Border (2015), filmed on the border between Turkey and Syria with eight children who live at one of the starting points for refugees attempting to reach Europe: the Rojava camps. The Wind Will Carry Us, Kiarostami’s classic with Ghobadi as assistant director, takes its name from a poem by the unfortunate Iranian film maker and poet Forough Farrokhzad. Her poetry was also forbidden and censured for more than a decade after the Islamic revolution. One of the verses recited in her unforgettable short documentary The House Is Black (Khaneh siah ast, 1963) —filmed in a leper colony in the city of Tabriz— could be used today to describe the situation of creators in Iran: “Like turtledoves, we beg for justice But there is not any justice We await the light And darkness reigns.” Rubén Corral Ramón Ganuza


2015, 93’, DOK/FIK IRAK / IRAQ / IRAK

A Flag without a Country fikziozko dokumental bat da, Kurdistango Helly Luv eta Nariman-en historiak jarraitzen dituena. Bion asmoa da euren gizarterako indar iturri izatea; bizitza baldintza gogorrak, gerra eta ISISen erasoak etengabe pairatzen dituen gizarterako indar iturri. A Flag without a Country es un documental-ficción que sigue las historias de Helly Luv y Nariman del Kurdistán. Ambos persiguen ser una fuente de fuerza para su sociedad; una sociedad que constantemente sufre las duras condiciones de vida, la guerra y los ataques de ISIS. A Flag without a Country is a documentary-fiction dually following the stories of Helly Luv and Nariman from Kurdistan. Both pursue to be a source of strength to their society; a society that perpetually deals with the harsh conditions of life, war an ISIS attacks.

Zuzendaritza / Dirección / Director Bahman Ghobadi Gidoia / Guion / Screenplay Bahman Ghobadi Muntaketa / Montaje / Editing Bahman Ghobadi, Batin Ghobadi Soinua / Sonido / Sound Mohammad Towrivarian Musika / Música / Music Bahman Ghobadi, Ashkan Kooshanejad, Vedat Yildrim, Lawje, Huseyin Karabey, Bajar and Kardes Turkler Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Jafar Aslani Aktoreak / Intérpretes / Cast Nariman Anwar, Helly Luv Ekoizpena / Producción / Production Bahman Ghobadi Banatzailea / Distribución / Distribution Mij Film info@mijfilm.com

BAHMAN GHOBADI

A FLAG WITHOUT A COUNTRY

LIFE ON THE BORDER 2015, 73’, DOK/FIK IRAK / IRAQ / IRAK

Milaka lagunen patua bateratu egiten da Kobanê eta Shingal-eko errefuxiatu-eremuetako lonen azpian. Bahman Ghobadi zuzendari kurduak zortzi haurri eman die kamara bat erabiltzeko aukera, euren historiak konta ditzaten. Pelikula bakoitzak haurren egoeraren zailtasunari buruzko nolabaiteko ideia ematen digu, haurren euren ikuspegitik. El destino de miles de personas se unifica bajo las lonas de los campos de refugiados de Kobanê y Shingal. El realizador kurdo Bahman Ghobadi ha dado ocho niños la oportunidad de utilizar una cámara para contar sus propias historias. Cada película nos da una idea de la difícil situación de los niños, vista con sus propios ojos. The fate of thousands of people is unified under the tarpaulins of the refugee camps in Kobanê and in Shingal. Kurdish filmmaker Bahman Ghobadi has given eight children the opportunity to use a camera to tell their own stories. Each film gives us a glimpse into the plight of the children, as seen through their own eyes.

Zuzendaritza / Dirección / Director Hazem Khodeideh, Basmeh Soleiman, Sami Hossein, Ronahi Ezaddin, Diar Omar, Delovan Kekha, Mahmod Ahmad, Zohour Saeid Gidoia / Guion / Screenplay Hazem Khodeideh, Basmeh Soleiman, Sami Hossein, Ronahi Ezaddin, Diar Omar, Delovan Kekha, Mahmod Ahmad, Zohour Saeid Muntaketa / Montaje / Editing Shabnam Hosseini Soinua / Sonido / Sound Mohammad Torevarian, Morteza Najafloo, Zanyar Kakekhani, Shaho Nemati Musika / Música / Music Babak Mirzakhani Ekoizpena / Producción / Production Bahman Ghobadi Banatzailea / Distribución / Distribution Mij Film info@mijfilm.com

143


BURDINAREN ETA URAREN ERRETRATUAK. BILBO PANTAILAN RETRATOS DE HIERRO Y AGUA. BILBAO EN LA PANTALLA PORTRAITS OF IRON AND WATER. BILBAO ON THE SCREEN


BURDINAREN ETA URAREN ERRETRATUAK / RETRATOS DE HIERRO Y AGUA 146

BURDINAREN ETA URAREN ERRETRATUAK. BILBO PANTAILAN.

Orain dela hainbat hamarkadatatik, ZINEBIk interes nabarmena agertu izan du Bilboko ondare zinematografikoa iraunarazteko eta gizarteratzeko, eta, horretarako, Bilbon edo Bizkaian filmatutako filmen berriztapenean edota proiekzioan parte hartu du bai zine-jaialdiaren barruan, bai horretatik kanpo. Aurtengo edizioaren esparruan, Burdinaren eta uraren erretratuak izeneko zikloa proposatuko da, helburu zabalago batekin; izan ere, hamar film batuko dira guztira, eta, horien bitartez, XX. mendeko Bilboko irudi zinematografikoaren ikuspegi panoramikoa eskainiko zaigu. Retratos de hierro y agua liburuaren aurkezpenaren babesean gauzatuko da ziklo hau, eta lehiaketaren edizio honetan bertan aurkeztuko da. ZINEBIk parte hartu du lerro hauen egileak idatzitako eta Euskal Herriko Unibertsitateak argitaratutako La imagen de la metrópoli de Bilbao en el cine documental (1897-1997) liburuaren argitalpenean, baita ikerketaurteetan ere, berau egiteko ezinbestekoak izan diren kontaktu eta iturri hemerografikoak zein zinematografikoak eskainiz. Ildo horretatik, esker onik zintzoena eman nahi diet bai ZINEBIri, bai talde guztiari. Zalantzarik gabe, ikerketa hau egiteke zegoen lana zen. Bertan, Bilbo Handian 35mm-an filmatutako dokumental zinematografiko guztiak jasotzen dira, 1897an egindako lehen filmaziotik 1997an Guggenheim inauguratu zen arte. Orotara, 155 film aztertu dira lan honetan. Alde batetik, zinemaren arkeologia delako lana egin da, katalogoan film gehiago gehituta eta ezezagunak edota galdutzat jotzen ziren film batzuk aurkituta. Era berean, film nahikotxoren egiletzari, urteari edo helburuei lotutako akats eta errakuntzak ere zuzendu egin dira. Eta beste alde batetik, aztertu egin da dokumental horiek Bilboko metropoli-eremuari buruz eskaintzen duten irudia, testuinguru historikoari eta zinematografikoari erreparatuta. Ziklo honetan ikusi ahal izango den moduan, burdina eta ura elementuak, industria eta portua, eta indarra eta lana kontzeptuak, modernitatea eta aurrerapena, dokumental ia gehienetan ageri dira, eta garaiaren arabera hainbat esangura hartzen dute. Dena dela, beste film batzuk kontzeptu horietatik kanpo geratzen dira, eta Bilboko irudi erabat ezberdina erakusten dute. Honako ezaugarri hauek direla eta aukeratu dira filmak: garrantzi historikoa eta ondareari loturikoa, kalitate estetikoa eta Bilboko irudi zinematografikoaren erakusgarri izatea espazioan eta denboran, ia garai guztiak barne hartuta. Lehenengo hamarkadetarako, zoritxarrez, ez dago material ugaririk. Egin dugun ikerketaren arabera, 1897an egindako lehen filmaziotik 1919ra arte filmatu ziren 53 dokumentaletatik, bost baino ez dira gorde, eta hauetatik lau sartzea erabaki dugu. Berez, Regatas en Bilbao (1902-1906) da gordetako lehen filma, eta zinemaren lehen hamarkadetan egiten zen zine mota erakusten digu. Urte horietan, gai burgesak ziren nagusi, eta lengoaia zinematografikoa ez zegoen bereziki garatuta. Hurrengo hamarkadari dagokionez, gaurkotasuneko bi berri erakutsiko ditugu, Julián López Olivak eginikoak: Inauguración del campo del Athletic (1913), eta Botadura del Galea (1917) nahiz eta azken honen egiletzaren inguruan zalantza gehiago dagoen. Film horiek garrantzi handia daukate, López Oliva Pathé Frères etxe zinematografikoaren ordezkari aritu baitzen Espainiako iparraldean 1910 eta 1917 bitartean. Egoitza zeukaten Bilbon,

eta, kasualitatez, egoitza hori gaur egun ZINEBIren egoitza dagoen erakineko etxabean zegoen, Colon de Larreateguin, Albia Lorategiaren aurrean. Bizkaian gutxienez 40 film filmatu zituen, baita kopuru esanguratsua ondoko probintzietan ere, baina, hala ere, haren jarduera ia guztiz ezezaguna izan da orain arte. Bere aldetik, Construcción de un buque de vapor de 5.500 toneladas de carga, en las fábricas y astilleros de la casa Martínez de las Rivas, de Bilbao (1919) Euskadiko Filmategian dago gordeta, eta hori ere ezezaguna izan da orain arte. Balio handikoa da; izan ere, zehatz-mehatz jasotzen du San Francisco lantegian eta Nerbioiko Ontzioletan egiten zen lana, mekanikoa zein eskuzkoa. Bilbao (1927) dokumental anonimoa da, eta egilea Mauro Azcona dela uste bada ere, seguruenik Armando Pouk egin zuen, Espainiako argazkizuzendaririk onenetarikoa. 1929ko Sevillako Iberoamerikar Erakusketako antolatzaileek sustatu zuten, eta Bilboko Udalak finantzatu zuen, Latinoamerikan proiektatzeko helburuz. Ikerketa honetan aurkitutako beste filmetako bat Sinfonía vasca (1936) da, Espainiako Filmategian aurkitua. 80ko hamarkadaz geroztik galdutzat jo izan zuten, baina desagertu aurretik 1978ko ZINEBIn proiektatu zuten. Ordudanik lehenengo aldiz, zinejaialdian erakutsiko da berriro ere. Hierro en Vizcaya (1940) oso desberdina da; frankismoaren propaganda-dokumental hau nahiko ezezaguna izan da orain arte, eta oso argi adierazten du zer-nolako irudia eskaintzen zuen erregimenak Bilbori eta Bizkaiari buruz Espainiaren ikuspegi organikoan. Begirada horiek guztiek erakutsi diguten irudia bat dator filmok egin ziren garaiko hegemonia politikoarekin eta kulturalarekin. Nolanahi ere, aurkeztuko ditugun azken hiru filmek Bilboko errealitatearen irudi independente eta kritikoa erakusten dute. Juguetes rotos (1966) izenekoan, Guillermo Gorostizaren, Bala Rojaren, istorioa jasotzen da. Athleticeko jokalaria zen garaian, guztiek goratu zuten; zahartzaroan, aldiz, inork ere ez zuen gogoratu. Dokumental ausarta izan zen frankismo betebetean filmatu zelako eta gogor kritikatu zituelako gizartea, erakundeak, zinema eta telebista, kontsumo azkarreko famatuak sortzea leporatuta. Horren ondoren, A la vuelta del grito (1978) dokumental militantea dago, Trantsizioko testuinguru nahasian filmatua; 1977ko greba orokorra jasotzen du, Bilbo industrialaren eta ordura arte ezagutu izan zen sindikalismoaren amaieraren hasieraren zantzua, alegia. 16mm-an filmatuta, XX. mendean Bilboko langileen arazoak biltzen dituen film bakarrenetakoa da. Eta zikloari amaiera emateko, Bilbao en la memoria (1987) dago, Udalak sustatu zuen arren, egile-borondatearekin egin zena. Une horretara arte egindakoen artean, Bilbo fisikoaren irudirik pluralena eta konplexuena erakusten du. Andoni Elezcano Roqueñi


Desde hace varias décadas, ZINEBI ha prestado un notable interés a la conservación y la divulgación del patrimonio cinematográfico bilbaíno, colaborando en la restauración y/o proyección dentro y fuera del festival de películas rodadas en Bilbao o Bizkaia. En el marco de la presente edición, se plantea el ciclo Retratos de hierro y agua con un objetivo más amplio, al agrupar un total de once películas que nos ofrecen una visión panorámica de la imagen cinematográfica de Bilbao a lo largo del siglo XX. Este ciclo se realiza al calor de la presentación, también en esta edición del certamen, del libro Retratos de hierro y agua. La imagen de la metrópoli de Bilbao en el cine documental (1897-1997), escrito por el autor de estas líneas y editado por la Universidad del País Vasco, en el que ZINEBI ha colaborado tanto en su publicación como durante los años de investigación, proporcionándome contactos y fuentes hemerográficas y cinematográficas imprescindibles en su realización. Vaya en este sentido mi más sincero agradecimiento a ZINEBI y a todo su equipo. Sin duda, esta investigación era un trabajo que estaba por hacer. En ella se recogen todos los documentales cinematográficos filmados en 35mm en el Gran Bilbao desde el primer rodaje en 1897 hasta la inauguración del Guggenheim en 1997. Un total de 155 películas han sido analizadas en este trabajo. Por un lado, se ha realizado una labor de arqueología del cine, añadiendo nuevas películas al catálogo y descubriendo algunas que se desconocían o se creían desaparecidas, incluso corrigiendo errores y erratas en torno a la autoría, año o intencionalidad de no pocas películas. Y por otro lado, se ha estudiado la imagen que ofrecen estos documentales del área metropolitana de Bilbao en su contexto histórico y cinematográfico. Como bien podrá verse en este ciclo, los elementos hierro y agua, industria y puerto, y los conceptos de fuerza y trabajo, modernidad y progreso, están presentes en casi todos los documentales adoptando diferentes significados según las épocas, aunque otras películas escapan de estos conceptos, dando una imagen de Bilbao diametralmente opuesta. Las películas han sido seleccionadas por su importancia histórica y patrimonial, su calidad estética y su carácter representativo de la imagen cinematográfica de Bilbao en el espacio y en el tiempo, abarcando casi todas las épocas. Para las primeras décadas, desafortunadamente no existen abundantes materiales. De los 53 documentales que, según nuestra investigación, fueron filmados desde el primer rodaje en 1897 hasta 1919, solo se han conservado cinco, que hemos decidido incluir. De hecho, la primera película conservada es Regatas en Bilbao (1902-1906), que nos muestra el tipo de cine que se hacía en las primeras décadas del cine, en las que primaban las temáticas burguesas y en las que el lenguaje cinematográfico estaba escasamente evolucionado. De la década siguiente mostraremos tres noticias de actualidad realizadas por Julián López Oliva: Inauguración del campo del Athletic (1913), Alfonso XIII visita la constructora naval (1916), que era completamente desconocida hasta ahora y que localizamos en la Filmoteca Española, y Botadura del Galea (1917), aunque esta última presenta más dudas sobre su autoría. Estas películas tienen una gran importancia, pues López Oliva fue el

representante de la casa cinematográfica Pathé Frères para el norte de España, con sede en Bilbao, entre 1910 y 1917. Casualmente, esta sede se encontraba en los bajos del edificio donde actualmente se ubica la sede de ZINEBI, en Colón de Larreategui, frente a los Jardines de Albia. Pese a haber rodado al menos 40 películas en Bizkaia y una cantidad significativa en las provincias vecinas, su actividad era casi completamente desconocida hasta ahora. Por su parte, Construcción de un buque de vapor de 5.500 toneladas de carga, en las fábricas y astilleros de la casa Martínez de las Rivas, de Bilbao (1919) se encuentra depositada en la Filmoteca Vasca y también era desconocida hasta ahora. Su enorme valor reside en que documenta con gran detalle tanto el trabajo mecánico como el manual en la fábrica San Francisco y en los Astilleros del Nervión. Bilbao (1927) es un documental anónimo atribuido ampliamente a Mauro Azcona pero muy probablemente realizado por Armando Pou, uno de los mejores directores de fotografía en España. Fue promovido por los organizadores de la futura Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 y financiada por el Ayuntamiento de Bilbao con el fin de proyectarla en América Latina. Otra de las películas descubiertas durante esta investigación es Sinfonía vasca (1936), localizada en la Filmoteca Española, que se creía desaparecida desde los años 80 pero que antes de desaparecer fue proyectada en el ZINEBI de 1978. Ahora vuele a ser mostrada en el festival por primera vez desde entonces. Muy diferente es Hierro en Vizcaya (1940), documental propagandístico franquista relativamente desconocido hasta ahora, que es muy ilustrativo de la imagen que este régimen ofrecía de Bilbao y Bizkaia en su visión orgánica de España. Todas estas miradas nos han mostrado una imagen en sintonía con la hegemonía política y cultural de la etapa en que fueron realizadas. En cambio, las tres últimas películas que presentamos ofrecen una imagen independiente y crítica de la realidad bilbaína. En Juguetes rotos (1966) se recoge la historia de Guillermo Gorostiza, Bala Roja, aclamado por todos cuando fue jugador del Athletic y recordado por ninguno en su vejez. Fue un documental valiente por ser rodado en pleno franquismo y constituir una dura crítica a la sociedad, a las instituciones y al cine y la televisión como creadoras de figuras de consumo rápido. Le sigue A la vuelta del grito (1978), un documental militante rodado en el agitado contexto de la Transición, que recoge la huelga general de 1977, síntoma del inicio del fin del Bilbao industrial y del sindicalismo tal y como se había conocido hasta entonces. Rodada en 16mm, tiene el mérito de ser una de las pocas películas que recogen la problemática obrera en Bilbao en el siglo XX. Y cerramos el ciclo con Bilbao en la memoria (1987), que aunque promovido por el Ayuntamiento, fue realizado con voluntad de autor. Ofrece la imagen más plural y compleja del Bilbao físico de las que se realizaron hasta aquel momento.

BURDINAREN ETA URAREN ERRETRATUAK / RETRATOS DE HIERRO Y AGUA

RETRATOS DE HIERRO Y AGUA. BILBAO EN LA PANTALLA.

Andoni Elezcano Roqueñi

147


BURDINAREN ETA URAREN ERRETRATUAK / RETRATOS DE HIERRO Y AGUA 148

PORTRAITS OF IRON AND WATER. BILBAO ON THE SCREEN. For several decades, ZINEBI has shown notable interest in the conservation and dissemination of Bilbao film heritage, collaborating in the restoration and/or screening —both within and outside the festival— of films made in Bilbao or Biscay. As part of this edition, we have the Portraits of Iron and Water season with a more extensive objective as it brings together a total of ten films that give us a panoramic view of the cinematographic image of Bilbao throughout the 20th century. This season is being run in the glow of the launch —also during this edition of the festival— of the book Retratos de hierro y agua. La imagen de la metrópoli de Bilbao en el cine documental (1897-1997) (Portraits of iron and water. The image of the metropolis of Bilbao in documentary cinema, 1897–1997), written by the author of these lines and published by the University of the Basque Country, with the collaboration of ZINEBI both as regards publishing it and during the years of research, providing contacts and newspaper and film sources that were essential to it. In this regard, I would like to express my most sincere gratitude to ZINEBI and its entire team. Without a doubt, this research was a pending job. It contains all the cinematographic documentaries filmed in 35 mm in Greater Bilbao from the first filming in 1897 to the inauguration of the Guggenheim in 1997. A total of 155 films were analysed for this work. On the one hand, a task of film archaeology was performed, adding new films to the catalogue and discovering some that were unknown or believed to have disappeared, and even correcting errors and erratas regarding authorship, year or the intention of not a few films. In addition, the image provided by these documentaries of the metropolitan area of Bilbao in its historical and cinematographic context was studied. As you will see in this season, the elements of iron and water, industry and port, and the concepts of strength and work, modernity and progress, are present in almost all of the documentaries, taking on different meanings depending on the era, although other films escape these concepts, giving a diametrically opposed image of Bilbao. The films were selected owing to their importance from the perspective of history and heritage, their aesthetic quality and the way in which they represent a cinematographic image of Bilbao in time and space, covering almost all eras. For the first few decades, unfortunately, there is not a lot of material. Of the 53 documentaries that, according to our research, were filmed from the first filming in 1897 to 1919, only five remain, we have decided to include four of them. In fact, the first remaining film is Regatas en Bilbao (Regattas in Bilbao, 1902-1906), which shows us the type of film that was being made during the first decades of cinema, with a predomination of middle-class themes and where cinematographic language has barely evolved. From the following decade, we will show two news pieces made by Julián López Oliva: Inauguración del campo del Athletic (Inauguration of the Athletic training ground, 1913) and Botadura del Galea (The launching of the Galea, 1917), although there are more doubts surrounding the authorship of the latter. These films are very important because López Oliva was the representative of the Pathé Frères film company for the north of Spain, with headquarters in Bilbao, from 1910 to 1917. By chance, the headquarters were on the bottom floor of the building that now houses the ZINEBI office, on Calle Colón de Larreategui, opposite Albia Garden. In spite of at least 40 films having been made in Biscay and a significant number in neighbouring provinces, this activity was almost completely unknown until now. For its part, Construcción de un buque de vapor de 5.500 toneladas de carga, en las fábricas y astilleros de la casa Martínez de las Rivas, de Bilbao (Construction of a steam boat with a

load capacity of 5,500 tonnes at the Casa Martínez de las Rivas factories and shipbuilders in Bilbao, 1919) is kept at the Basque Film Archives and was also unknown until now. Its enormous value lies in the fact that it documents, in great detail, both the mechanical and manual work done at the San Francisco factory and the Nervión shipbuilders. Bilbao (1927) is an anonymous documentary extensively attributed to Mauro Azcona but very likely produced by Armando Pou, one of the best directors of photography in Spain. It was promoted by the organisers of the future Ibero-American Exposition of Seville in 1929 and financed by the Bilbao City Council for the purpose of screening it in Latin America. Another of the films discovered during this research is Sinfonía vasca (Basque symphony, 1936), located in the Spanish Film Archives, which was believed lost since the 1980s but, before disappearing, had been screened at ZINEBI in 1978. Now it is again being shown at the festival for the first time since then. Very different is Hierro en Vizcaya (Iron in Biscay, 1940), a pro-Franco propaganda documentary relatively unknown until now, which is highly illustrative of the image that this regime offered of Bilbao and Biscay in its organic view of Spain. All of these perspectives have shown us an image in keeping with the political and cultural hegemony of the time when they were made. However, the last three films that we are presenting offer an independent and critical image of the reality of Bilbao. In Juguetes rotos (Broken toys, 1966), we see the story of Guillermo Gorostiza, nicknamed Bala Roja (red bullet) and hailed by all when he was a player for Athletic but remembered by none when he grew older. It was a courageous documentary as it was filmed in the midst of Franco’s regime and it constitutes a harsh criticism of society, institutions, and film and television as creators of figures of rapid consumption. It is followed by A la vuelta del grito (Back from the scream, 1978), a military documentary filmed in the turbulent context of the Spanish transition, which includes the allout strike in 1977, a symptom of the beginning of the end of industrial Bilbao and of unionism as it had been known to that point. Filmed in 16 mm, it has the merit of being one of the few films that refer to the problems surrounding workers in Bilbao in the 20th century. And we are closing the season with Bilbao en la memoria (Bilbao in memories, 1987), which —while promoted by the Council— was produced as a signature documentary. It provides a more plural and complex image of physical Bilbao than others made up to that time. Andoni Elezcano Roqueñi


1902-1906, 2’, DOK EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Anónimo Kontaktua / Contacto / Contact Filmoteca Española

Hauek dira Bilboko itsasadarrean errodatu eta gordeta geratu diren lehenengo mugimendudun irudiak. Abrako itsas elkarteak 1902 eta 1906 bitartean antolatutako bailandra estropadetako bat agertzen da. Zinta hau Antonino Sagarmínaga bilbotar enpresariaren jabetzapeko pelikula multzo batekoa da; “El Sitio” elkartean erakusten zituen, bertako kide zelarik. Estas son las primeras imágenes en movimiento rodadas en la ría de Bilbao que se han conservado. Recogen una de las regatas de balandros organizadas por el Club Marítimo del Abra entre 1902 y 1906. La cinta formaba parte de un conjunto de películas propiedad del empresario bilbaíno Antonino Sagarmínaga y que exhibía en la Sociedad “El Sitio”, de donde era miembro. These are the earliest moving images filmed in the Estuary of Bilbao that have been conserved. They show one of the regattas for sloops organised by the Club Marítimo del Abra between 1902 and 1906. The tape formed part of a group of films belonging to the Bilbao businessman Antonino Sagarmínaga exhibited at the “El Sitio” society, of which he was a member.

INAUGURACIÓN DEL CAMPO DEL ATHLETIC 1913, 2’, DOK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

San Mamés futbol zelaiaren inaugurazio partida, Athletic Club eta Irungo Real Racing (1-1), zela eta 1913ko abuztuaren 21ean errodatutako gaurkotasun-erreportajea. Bertan, partidaren irudiak, atearen atzetik filmatutakoak, ikus daitezke, eta tribuna nagusian bizi zen giroa. Reportaje de actualidad rodado el 21 de agosto de 1913 con motivo del partido inaugural del estadio de San Mamés, entre el Athletic Club y el Real Racing de Irún (1-1). En él pueden verse imágenes del partido filmadas desde detrás de una portería y del ambiente que se vivía en la tribuna principal.

Zuzendaritza / Dirección / Director Julián López Oliva Ekoizpena / Producción / Production Pathé Frères (Bilbao) Kontaktua / Contacto / Contact Ion López ion@filmotecavasca.com

BURDINAREN ETA URAREN ERRETRATUAK / RETRATOS DE HIERRO Y AGUA

REGATAS EN BILBAO

News report filmed on 21 August 1913 on the occasion of the opening match at the San Mamés Stadium between Athletic Club and Real Racing de Irún (1-1). In it, we can see images of the match filmed from behind a goal and of the atmosphere in the grandstand.

149


BURDINAREN ETA URAREN ERRETRATUAK / RETRATOS DE HIERRO Y AGUA

BOTADURA DEL GALEA 1917, 3’, DOK EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Anónimo Kontaktua / Contacto / Contact Ion López ion@filmotecavasca.com

Pathé gaurkotasun erreportajeetarako Julián López Olivak errodatutakoa bide da. Bertan, 1917ko urriaren 16an Nerbioiko Ontzioletan Galea uretaratu zutenekoa ikus daiteke, Gerra Handiko urteetako zorameneko eraikitze lanen garaian. Langileek poz-pozik ospatzen dute uretaratzea eta amandrea eta gonbidatuak ere ikus daitezke. Probablemente rodado por Julián López Oliva para los reportajes de actualidad Pathé. En él puede verse la botadura del Galea en los Astilleros del Nervión el 16 de octubre de 1917, en plena vorágine constructora durante los años de la Gran Guerra. La botadura es celebrada con regocijo por los trabajadores y también puede verse a la madrina con los invitados. Probably filmed by Julián López Oliva for the Pathé news reports. In it, we can see the launch of the Galea at the Nervión shipyard on 16 October 1917, in the midst of the shipbuilding boom during the years of World War I. The launch is celebrated joyfully by the workers and the sponsor can also be seen with the guests.

CONSTRUCCIÓN DE UN BUQUE DE VAPOR DE 5.500 TONELADAS DE CARGA, EN LAS FÁBRICAS Y ASTILLEROS DE LA CASA MARTÍNEZ DE LAS RIVAS, DE BILBAO 1919, 11’, DOK EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Anónimo Kontaktua / Contacto / Contact Ion López ion@filmotecavasca.com

Industri dokumentala da, San Francisco fabrikan altzairuzko lingoteen ekoizpen prozesu osoa eta Sestaoko Nerbioiko Ontzioletan itsasontzi baten eraikuntza zati bat erakusten duena. Balio dokumental ikaragarria du. Fabrikako lanaren irudi asko agertzen dira eta langileen lan baldintza gogorrak dira nabarmentzekoak. Documental industrial en el que se recoge de forma detallada todo el proceso de producción de los lingotes de acero en la fábrica San Francisco y parte de la producción de un barco en los Astilleros del Nervión, en Sestao. De enorme valor documental, destacan las abundantes imágenes del trabajo en la fábrica y las duras condiciones laborales de los obreros. Industrial documentary that contains detailed footage of the production process for steel bars at the San Francisco factory and part of the construction of a boat at the Nervión shipyard in Sestao. Of enormous documentary value, the abundant images of factory work and the harsh working conditions are worthy of note.

150


1927, 12’, DOK EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Anónimo Ekoizpena / Producción / Production Exposición Iberoamericana de Sevilla, Ayuntamiento de Bilbao Kontaktua / Contacto / Contact Ion López ion@filmotecavasca.com Armando Pou izan da ziur aski dokumental honen zuzendaria. Bilbao historiko, arkitekturazko eta monumentuzkoaren ikuspegi orokorra eskaintzea du asmo. Udako jaietan errodatua izan da eta itsasadarreko estropada batzuk eta mandazain batzuk Areatzako zubian gora igotzen ikus daitezke. Udalak finantzatua izan zen Sevillako Erakusketa Iberoamerikarrerako, gero Amerika Latinoan proiektatua izan zedin. Muy probablemente dirigido por Armando Pou, este documental pretende ofrecer una visión global del Bilbao histórico, arquitectónico y monumental. Rodado durante las fiestas de verano, pueden verse unas regatas en la ría y a unos mulilleros subiendo por el puente del Arenal. Fue financiado por el Ayuntamiento para la Exposición Iberoamericana de Sevilla con la finalidad de ser proyectado en América Latina. Very likely directed by Armando Pou, this documentary intends to offer a global view of the Bilbao of history, architecture and monuments. Filmed during the summer festivities, we can see regattas in the estuary and mulers going over the Arenal Bridge. It was financed by the City Council for the Ibero-American Exhibition in Seville with the aim of being screened in Latin America.

SINFONÍA VASCA 1936, 16’, DOK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Gerra Zibilaren bezperatan eginiko zinemagintzako olerkia, non musikak ikuslea euskal bizitza eta paisaietan barrena gidatzen duen. Euskal Herriaren irudi idilikoa, bukolikoa eta denboraz kanpokoa eskaintzen du: herri langilea, lasaia eta arbasoen sinesmen eta ohiturekiko errespetua duena. Bestalde, Euskal Herri modernoaren irudiak ere sartzen dira, Bizkaiko Labe Garaien eta Bizkaia Zubiaren irudiak, alegia. Poema cinematográfico realizado en vísperas de la Guerra Civil donde la música guía al espectador por la vida y paisajes vascos. Se ofrece una imagen idílica, bucólica y atemporal del pueblo vasco como trabajador, amable, tranquilo y respetuoso con las creencias y costumbres de sus antepasados. Incluye también imágenes del País Vasco moderno representadas por Altos Hornos de Vizcaya y el Puente Colgante.

Zuzendaritza / Dirección / Director Adolf Trotz Gidoia / Guion / Screenplay Antonio de Obregón, Joaquín Goyanes Musika / Música / Music Jesús García Leoz Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Frederik Fuglsang Ekoizpena / Producción / Production Producciones Hispánicas Kontaktua / Contacto / Contact Filmoteca Española

BURDINAREN ETA URAREN ERRETRATUAK / RETRATOS DE HIERRO Y AGUA

BILBAO

Cinematographic poem made on the eve of the Civil War, where the music leads the viewer through Basque landscapes and life. It is an idyllic, bucolic and timeless image of the Basque people as hardworking, friendly, calm and respectful of the beliefs and customs of their ancestors. It also includes imagery of the modern Basque Country represented by Altos Hornos de Vizcaya and Viscaya Bridge.

151


BURDINAREN ETA URAREN ERRETRATUAK / RETRATOS DE HIERRO Y AGUA 152

HIERRO EN VIZCAYA 1940, 20’, DOK EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director José Luis Sáenz de Heredia Gidoia / Guion / Screenplay Esteban Calle Iturrino Muntaketa / Montaje / Editing Lily Boves Soinua / Sonido / Sound Ramón Sáiz de la Hoya Musika / Música / Music Orquesta Municipal de Bilbao Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Andrés Pérez Cubero, Juan Gracia Ekoizpena / Producción / Production Departamento Nacional de Cinematografía, Ayuntamiento de Bilbao, Diputacíón de Vizcaya, Cámara de Comercio de Bilbao Kontaktua / Contacto / Contact Filmoteca Española

Propaganda frankistako dokumentala, gerraren ostean bizkaitar ekonomiaren itxurazko normaltasuna eta bertako burdina-industriak Espainiako berreraikuntza materialerako, aliatuen ustezko ‘setioa’ren kontrako defentsan, duen garrantzi estrategikoa nabarmendu asmo duena. Lurraldearen paisaia eta historiaren deskribapenak ere sartzen dira, eta baskismoari keinu bat, Gurudiren ‘El Caserío’ lanaren bitartez. Documental de propaganda franquista que pretende resaltar la aparente normalidad de la economía vizcaína tras la guerra y la importancia estratégica de su industria del hierro para la reconstrucción material de España, en su defensa contra el presunto ‘cerco’ aliado. También se incluyen descripciones paisajísticas e históricas del territorio y un guiño al vasquísimo mediante ‘El Caserío’ de Guridi. Pro-Franco propaganda documentary that aims to highlight the apparent normality of the Basque economy after the war and the strategic importance of its iron industry for the material reconstruction of Spain, in its defence against the alleged ally ‘siege’. It also includes scenic and historic descriptions of the territory and a salute to Basque-ism with ‘El Caserío’ by Guridi.

JUGUETES ROTOS 1966, 80’, DOK EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Manuel Summers Gidoia / Guion / Screenplay Manuel Summers, Tico Medina Muntaketa / Montaje / Editing Pedro del Rey Musika / Música / Music Carmelo A. Bernaola Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Luis Cuadrado, Francisco Fraile Aktoreak / Intérpretes / Cast Ricardo Alís, Guillermo Gorostiza, Eusebio Librero, Eduardo López, Hilario Martínez, Justo Masó, Rosita Pinedo, Marina Torres, Paulino Uzcudum, Luis Vallespín, Nicanor Villalta Ekoizpena / Producción / Production Paraguas Films S.A., Productores Exhibidores Films Sociedad Anónima Kontaktua / Contacto / Contact Filmoteca Española

19 minutuko zatia, Guillermo Gorostiza ‘Bala Roja’ eskainitakoa. Izan ere, Athleticeko jokalari onenetakoa izan zen hogeita hamarreko hamarkadan, eta Santurtziko egoitza batean ahaztua geratu zen gero. Muntaia ironiko eta gogor baten bitartez, dokumental honek modu kritikoan eta patetikoki islatzen du ospearen iragankortasuna eta erakunde eta herritarrek nola ahazten ditugun pertsona ospetsu asko. Fragmento de 19 minutos dedicado a Guillermo Gorostiza ‘Bala Roja’, uno de los mejores jugadores del Athletic en los años treinta, olvidado por sus propios conciudadanos en un asilo de Santurce. Mediante un montaje irónico y duro, este documental refleja de forma crítica y con patetismo lo efímero de la fama y el olvido institucional y popular al que se ven sometidas muchas viejas glorias. 19-minute fragment dedicated to Guillermo Gorostiza ‘Bala Roja’, one of Athletic’s best players in the 1930s, forgotten by his own fellow citizens in an old folks’ home in Santurce. Using harsh and ironic montage, this documentary is a critical and poignant reflection on the ephemeral nature of fame and the institutional and popular oblivion that many old glories are subject to.


1978, 40’, DOK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Krisi ekonomiko bete-betean, dokumental honek Espainian lanpostuen alde eta Moncloako Itunen aurka antolatutako borroka sindikal anitzetako batzuk jasotzen ditu. Hemen, 1977ko abenduaren 2ko greba orokorra erakuste duen 13 minutuko zati bat aurkezten dugu, eta horretara iristeko langileek eginiko batzarrak. En plena crisis económica, este documental recoge algunas de de las diversas luchas sindicales organizadas a lo largo de España en defensa de los puestos de trabajo y contra los Pactos de la Moncloa. Presentamos aquí un fragmento de 13 minutos que muestra la huelga general del 2 de diciembre de 1977 y las asambleas de trabajadores que llevaron a ella.

Zuzendaritza / Dirección / Director Helena Lumbreras, Mariano Lisa Gidoia / Guion / Screenplay Helena Lumbreras, Mariano Lisa Muntaketa / Montaje / Editing Rosi Saenz de Rozas Musika / Música / Music Bernardo Fuster, Luis Mendo, José Mario Branco Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Helena Lumbreras, Mariano Lisa Ekoizpena / Producción / Production Colectivo de Cine de Clase Kontaktua / Contacto / Contact Filmoteca Catalunya

Right in the middle of the recession, this documentary contains some of the different union struggles organised throughout Spain defending jobs and in opposition to the Moncloa Pacts. Here we present a 13-minute fragment that show the general strike on 2 December 1977 and the workers’ assemblies that led to it.

BILBAO, EN LA MEMORIA 1987, 13’, DOK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Arkitekturari, hirigintzari eta eguratsari lotutako Bilbon barrenako ibilbidea. Hiri fisikoa, lehen eta orain, ekartzen dute gogora bilbotar idazle, poeta eta historiagileen testu batzuek. Zentzu poetiko eta sinboliko handiz errodatua, hiri konplexu eta askotarikoa erakusten da, ‘polita’ eta ‘itsusia’, monumentuzkoa eta herrikoia. Txoko bat bera ere ez da geratzen begirada honetatik kanpo. Recorrido por el Bilbao arquitectónico, urbanístico y atmosférico. La ciudad física aparece como recuerdo y memoria de lo que fue y es, guiada a través de los textos de escritores, poetas e historiadores bilbaínos. Rodado con gran sentido poético y simbólico, se muestra una ciudad compleja y plural, ‘bonita’ y ‘fea’, monumental y popular. Ningún rincón parece escapar a su mirada.

Zuzendaritza / Dirección / Director Juan Ortuoste, Javier Rebollo Gidoia / Guion / Screenplay Álvaro Gurrea, Santos Zunzunegui Muntaketa / Montaje / Editing Juan Ortuoste Musika / Música / Music Juan Crisóstomo de Arriaga, Carmeo A. Bernaola, Luis de Pablo Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Javier Rebollo Ekoizpena / Producción / Production Lan Zinema, Ayuntamiento de Bilbao Kontaktua / Contacto / Contact Ion López ion@filmotecavasca.com

BURDINAREN ETA URAREN ERRETRATUAK / RETRATOS DE HIERRO Y AGUA

A LA VUELTA DEL GRITO

A journey through architectural, urban and atmospheric Bilbao. The physical city appears as a memory and remembrance of what it was and is, guided by texts by Bilbao writers, poets and historians. Filmed with much symbolic and poetic feeling, it shows a city that is complex and plural, ‘beautiful’ and ‘ugly’, of monuments and of people. Nowhere seems to escape its gaze.

153


EUSKAL ZINE GARAIKIDEAREN UNDERGROUND JATORRIA LOS ORÍGENES UNDERGROUND DEL CINE VASCO CONTEMPORÁNEO THE UNDERGROUND ORIGINS OF CONTEMPORARY BASQUE CINEMA


156

EUSKAL ZINE GARAIKIDEAREN UNDREGROUND... / LOS ORIGENES UNDERGROUND...


157

EUSKAL ZINE GARAIKIDEAREN UNDREGROUND... / LOS ORIGENES UNDERGROUND...


EUSKAL ZINE GARAIKIDEAREN UNDREGROUND... / LOS ORIGENES UNDERGROUND... 158

URSZENE

Ez du askorik axola, gauza hauetaz ulertzen duten psikoanalistek dioten bezala, jatorrizko fantasia kasu baten aurrean gauden (hau izatea errazagoa da) edo atzeraeraginezko fantasia baten aurrean gauden, baina esan dezakegu dena hortxe hasi zela. 1975eko otsailaren 14an izan zen Bilboko Cine-Club Universitario-Unibertsitate Zine-Klubaren saioari buruz ari naiz (hamaika gauza ikusitakoak gara harrezkero, Maese Shallow!) Euskal Underground Zinema izenburu iradokitzailearen pean. Ez da erraza gaur egungo ikusle bati azaltzea ezkutuzko garai haietan zineklub saio preziatzeko moduko bat espartar erregimen (askok nahi baino hitz polisemikoagoa) baten menpe bizi ziren zine-zaleen aterpe zirela. Eta espartarra diodanean, benetan interesa zuen zine kontsumoari buruz ari naiz. Eta, horretaz gain, saio haietan, bi orduz, amaiera bistan bide zuen Erregimen (orain letra larriz) Frankista harekiko kultur edo/eta (barra hori iragan haren parte da) politika oposizio baten simulakroa jar zitekeen ikusgai. Izan ere, antolatzaileek saioa diseinatu zutenean, bi ideia zituzten buruan. Alde batetik, zine mota bat ikusgarri jartzea, neurri handiagoan edo txikiagoan, egun haietan ohiko ikuslearentzat galarazita zegoena, eta hortik dator undergroundari egiten zaion erreferentzia; izan ere, garai hartan entzute handikoa zen hitza, eta hara hurbiltzen zen ikusleari ohartarazten zitzaion proiektatuko ziren filmek hankaz gora jarriko zituztela ohiko ikusleen aurreiritziak eta iritzi topikoak. Baina, beste alde batetik, proiektatzekoa zen zinearen euskal adjektibatzearen xedea zen kultura arloan politikaren aldarrikapena egiteko ezinbesteko ikur izatea. Saio gogoangarri honetan proiektatutako pelikulen zerrendari eginiko birpasa labur batek gauzak bere lekuan jartzen ditu. Han ikusitako zinea ez zen ez hain underground eta ez hain euskalduna. Edo, denboraren igarotze gupidagabeak ematen digun ikuspegi ordainezinari esker, beste modu zehatzago batean esanda, hori horrela izan bazen, bi arrazoirengatik izan zen: alde batetik eskura zegoena proiektatu behar izan zen (eskura ez zeuden ez Zinegintza Eskola Ofizialean J.A. Rebolledok eginiko film laburrak, ez eta 1972ko IruĂąeko Topaketetan burututako filmazioak oinarri hartuta J.A. Sistiagak bateratu nahi izan zuen pelikula ere); eta, bestetik, euskal hitza kasu hartan geroxeago zalantzan jarriko zen zentzu zabalean erabilia izan zen. Nahikoa da pentsatzea programazioan Paulino Viotaren Contactos sartu zela, santandertar zinegile batek Madrilen eginiko

lana, alegia, nahiz eta bere inpostazioan Jorge Oteizaren pentsamendu estetikoaren eragin nabarmenak ikusi zitezkeen. Saioak arrakasta handia izan zuen, eta, lurrikara baten antzera, erreplikak izan zituen Barakaldo eta Eibarren hurrengo hilabeteetan. Horrela, euskal zinea aldarrikapen politiko eta kulturalaren agendan jarria izan zen. Burua apur batean astintzen badugu, saio hauekin batera eginiko mahaiinguruetan, egileen abizenak (zortzi?) euskaldunak izanda, jaioterria bertan izanda edo Euskal Herrian bizita, egile euskalduntzat hartzen ziren ala ez eztabaidatu zuten. Ala ikuspuntu bat erakutsi edo euskal problematika bati buruz jarduteagatik dira euskaldunak? Bitxia da, bestalde, proiektatutako film batzuk figurazioari uko egin izatea. Ikusleren batek adierazi ere egin zuen, euskal zinea ez zegoenez, saioa surrealistatzat jo zitezkeen pelikulekin betetzen zela hura. Zalantzarik gabe ez da erraza erabakitzea zeintzuk zeuden nahasiago han burua azaleratzen hasi zen fenomeno haren aurrean: ikusleak, saioaren antolatzaileak edo bertaratutako zinegileak. Jakina, harridurazko adierazpen anitz izan ziren bertan, eta hermetikotasun leporatzeak, funtsik gabeko zine-zaletasunak eta egozentrismoak solasaldien zati handi bat bete zuten. Baina apustua egina zegoen. Urte bat geroxeago, Diktadorearen gorpua Cuelgamuroseko hilarri astunaren pean zetzanean, Unibertsitate ZineKlubak gogoz lanari ekin eta Euskal Zinemaren Lehenengo Jardunaldi batzuk antolatu zituen (1976ko otsailak 24-27) eta, horiek oinarri hartuta, euskal zinema adierazpenak berezko behin betiko izaera lortu zuen. Eta hor jarraitzen dugu, aurrera eta atzera, egia handi bati arrazoia emanez -eta ez naiz ni izango hori ezeztatuko duena-; izan ere, berrogei urte ez dira ezer. Santos Zunzunegui Jarduera hau TopARTE programaren barruan dago, Guggenheim Bilbao Museoaren XX. Urteurreneko ospakizunen barne


Poco importa, como dicen los psicoanalistas que entienden de estas cosas, que estemos ante un caso de fantasía originaria o (es más fácil que sea esto) de fantasía retroactiva, pero puede decirse que allí comenzó todo. Me estoy refiriendo a la sesión del Cine-Club Universitario de Bilbao que tuvo lugar el 14 de Febrero de 1975 (¡las cosas que hemos visto desde entonces, Maese Shallow!) bajo el sugerente titulo de Cine Underground Vasco. No es fácil explicar a un espectador de nuestros días que en aquellos tiempos arcanos las sesiones de un cineclub que se preciase eran un lugar de refugio de cinéfilos sometidos a un régimen (palabra que se revelaba más polisémica de lo que nos hubiera gustado a muchos) espartano en su consumo de un cine de verdadero interés, además de servir (sobre todo) como espacio en el que se podía poner en escena durante dos horas un simulacro de oposición cultural y/o (la barra forma parte de aquel pasado) política a un Régimen (ahora con mayúsculas) franquista cuyo final parecía estar a la vista. De hecho, cuando los organizadores diseñaron la sesión tenían en la cabeza dos ideas. De un lado, hacer visible un tipo de cine que, en mayor o menor medida, le estaba vedado en aquellos días al espectador convencional y de ahí la referencia culta al underground, que entonces gozaba de notable predicamento, con la que se que pretendía advertir que los films que allí se iban a proyectar tenían la pretensión de poner en cuarentena las expectativas típicas y tópicas del espectador convencional. Pero también, por otro, la adjetivación de vasco del cine que se iba a proyectar buscaba ser el signo inequívoco de una reivindicación que se quería política en el preciso campo de la cultura. Un breve repaso al listado de las películas proyectadas en tan memorable sesión pone las cosas en su sitio. Ni tan underground ni tan vasco era el cine que allí se vio. O expresado de forma más precisa, con la impagable perspectiva que nos da el implacable paso del tiempo: si esto fue así, se debió tanto a que hubo que proyectar lo que se tenía a mano (no se pudo contar ni con los cortos realizados por J. A. Rebolledo en la Escuela Oficial de Cinematografía ni con la película que J. A. Sistiaga había intentado compaginar a partir de filmaciones realizadas en los Encuentros de Pamplona de 1972), como al hecho de que la palabra vasco se declinó en aquel caso con una amplitud que se pondría en cuestión poco tiempo

después. Baste pensar en la inclusión en el programa de Contactos, de Paulino Viota, obra realizada en Madrid por un cineasta santanderino aunque en su impostación pudieran detectarse notables influencias del pensamiento estético de Jorge Oteiza. El éxito de la sesión que, como los seísmos, conoció notables réplicas en Baracaldo y Eibar en los meses siguientes, puso en la modesta agenda de la agitación político-cultural el tema del cine vasco. Si hacemos un poco de memoria, en los coloquios que acompañaron a estas sesiones se discutió si los creadores son vascos en función de sus apellidos (¿ocho?), su lugar de nacimiento o por vivir en el País Vasco. ¿O lo son por exponer un punto de vista o abordar una problemática vasca? No menos curioso es que como varios de los films proyectados renunciaban a la figuración, algún espectador no dejó de señalar que ante la ausencia de un cine vasco se rellenaba la sesión con películas que no vacilaba en caracterizar como surrealistas. Sin duda no es sencillo decidir quiénes estaban más confusos ante el fenómeno que empezaba a asomar allí la cabeza, si el público, los organizadores de la sesión o los cineastas presentes en la misma. Huelga decir que hubo múltiples manifestaciones de perplejidad y que las acusaciones de hermetismo, cinefilia huera y egocentrismo ocuparon una parte sustancial de los coloquios. Pero la suerte estaba echada. Apenas un año después, cuando los restos mortales del Dictador yacían ya a buen recaudo bajo la pesada lápida de Cuelgamuros, el Cine-Club Universitario, ni corto ni perezoso, reincidió organizando unas Primeras Jornadas de Cine Vasco (24-27 de Febrero de 1976), a partir de las cuales la expresión cine vasco cobró definitiva carta de naturaleza. Y ahí seguimos, mareando la perdiz y haciendo buena esa verdad de Perogrullo que afirma, y no seré yo quien la desmienta, que cuarenta años no es nada.

EUSKAL ZINE GARAIKIDEAREN UNDREGROUND... / LOS ORIGENES UNDERGROUND...

URSZENE

Santos Zunzunegui Actividad enmarcada en el programa TopARTE que conmemora el XX Aniversario del Museo Guggenheim Bilbao

159


EUSKAL ZINE GARAIKIDEAREN UNDREGROUND... / LOS ORIGENES UNDERGROUND... 160

URSZENE

It doesn’t much matter —according to psychoanalysts who understand these things— whether we are dealing with a case of a primal scene or (it’s easier if it’s this) of afterwardsness, but I can say that it all began there. I’m referring to the Bilbao University Film Club meeting on 14 February 1975 (The days we have seen, Master Shallow!) with the suggestive heading Underground Basque Cinema. It is not easy to explain to a modern-day spectator that, in those far-off times, any good film club showing was a place of refuge for film lovers subjected to a Spartan regime (a word that became more polysemic than many of us would have liked) with regard to consumption of truly interesting cinema, in addition to being used (above all) as a place to stage a semblance of cultural and/or (the bar forms part of that past) political opposition to Franco’s Regime (now with capital letters), the end of which appeared nigh. In fact, when the organisers coordinated the showing, they had two ideas in mind. On the one hand, to lend visibility to a type of cinema that —to a greater or lesser degree— was closed to the conventional spectator in those days, hence the cult reference to underground, which held a lot of prestige at the time and which was intended as a warning that the films that would be shown here intended to quarantine the typical and topical expectations of the conventional spectator. But, also, on the other hand, the use of the adjective Basque for the films that were going to be shown was intended as an unmistakable sign of supposedly political vindication in the precise field of culture. A brief review of the list of films screened at this memorable showing puts things in their place. Neither very underground nor very Basque were the films shown there. Or, more precisely, with the priceless perspective of the relentless passage of time: if this was the case, it was due as much to having to screen what was available (neither the short films produced by J. A. Rebolledo at the Escuela Oficial de Cinematografía or the film that J. A. Sistiaga had attempted to put together from filming done at the Encuentros de Pamplona meetings in 1972 could be used) as to the fact that the word Basque was declined so amply in that case that it would soon after be questioned. Suffice to consider that Contactos (Contacts) by Paulino Viota was included in the programme. This work was produced in Madrid by a director from Santander although notable influences of Jorge Oteiza’s aesthetic thinking can be detected in the tone.

The success of the showing —which, like an earthquake, registered significant aftershocks in Baracaldo and Eibar during the following months— put the subject of Basque cinema on the modest agenda of political and cultural unrest. If we think back a little, to the discussions that accompanied these showings, there was debate about whether the creators were Basque depending on their surnames (eight?), their place of birth, or because they lived in the Basque Country. Or was it because they exposed a Basque point of view or dealt with a Basque problem? It was no less curious that, as several of the films shown did without extras, some spectators indicated that, seeing as there was an absence of Basque cinema, the programme was filled in with films that they did not hesitate to characterise as surrealist. Without a doubt, it is not easy to decide who was more confused about the phenomenon that was beginning to rear its head here – the audience, the organisers of the showings or the producers in attendance. It goes without saying that there were lots of statements of perplexity and that accusations of secrecy, meaningless cinephilia and egocentricity took over a substantial part of the discussions. But the die was cast. Scarcely a year later, when the mortal remains of the dictator were already resting safely under his heavy tombstone in Cuelgamuros, the University Film Club, as bold as brass, relapsed and began organising the Primeras Jornadas de Cine Vasco (I Basque Cinema Conference, 24–27 February 1976), after which the expression Basque Cinema became definitively established. And so we continue, fooling around and reaffirming that universal truth that says —and I won’t be the one to doubt it— that forty years is nothing.

Santos Zunzunegui Activity that forms part of the TopARTE programme to commemorate the 20th anniversary of the Guggenheim Museum Bilbao


1964, 12’, DOK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Euskal pilota eta kirol honen historian sartu ziren pilotariei omenaldia: Akarregui, Atano III.a, Atano X.a, Kortabitarte, Gallastegui eta Oguetari, besteak beste. Pelotarik Bilboko Nazioarteko Zine Dokumentaleko Jaialdian Espainiar Film Labur Onenari Saria jaso zuen eta kirol pelikula onenari saria ere bai Espainiako Heziketa Fisiko eta Kirol Ordezkaritzaren eskutik. 

Zuzendaritza / Dirección / Director Néstor Basterretxea, Fernando Larruquert Gidoia / Guion / Screenplay Néstor Basterretxea, Fernando Larruquert  Muntaketa / Montaje / Editing Néstor Basterretxea, Fernando Larruquert  Soinua / Sonido / Sound Juan Flierbaum Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Francisco Sánchez Ekoizpena / Producción / Production Frontera Films

Homenaje a la pelota vasca y a los pelotaris que pasaron a la historia de este deporte como Akarregui, Atano III, Atano X, Kortabitarte, Gallastegui y Ogueta. Pelotari fue galardonado con el Premio al Mejor Cortometraje Español de ese año en el Festival Internacional de Cine Documental de Bilbao y el de la mejor película deportiva de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes.  Tribute to the Pelota Vasca and the Pelotaris that went to the history of this sport as Akarregui, Atano III, Atano X, Kortabitarte, Gallastegui and Ogueta. Pelotari was awarded with the award for the Best Short Film in Spanish that year at the International Documentary Film Festival in Bilbao and the best sports movie of the National Delegation of Physical Education and Sports.

...ERE ERERA BALEIBU ISIK SUBUA ARUAREN... 1968-70, 75’, ANI-EXP. EUSKADI / BASQUE COUNTRY

José Antonio Sistiaga donostiar zinegile eta pintorearen bigarren pelikula da, zeluloide gainean zuzenean eskuz margotutakoa. Margotutako zinearen historian eginiko luzeena da. Juan Huarteren konfiantzari esker, 2 urte eta erdiko mezenasgoaz gozatu zuen pelikularen ekoizpenerako. 1968 eta 1970 urteen bitartean eginiko film luze abstraktu eta mutua da. Se trata de la segunda película del pintor y cineasta donostiarra José Antonio Sistiaga, pintada a mano directamente sobre el celuloide. Es la más larga jamás hecha en la historia del cine pintado. Gracias a la confianza de Juan Huarte, disfrutó de 2 anos y medio entero de mecenazgo para producir su película, un largometraje abstracto y mudo que realizó entre 1968 y 1970.

Zuzendaritza / Dirección / Director José Antonio Sistiaga Animazioa / Animación / Animation José Antonio Sistiaga Muntaketa / Montaje / Editing José Antonio Sistiaga Ekoizpena / Producción / Production X Films, José Antonio Sistiaga

EUSKAL ZINE GARAIKIDEAREN UNDREGROUND... / LOS ORIGENES UNDERGROUND...

PELOTARI

Is the second film of the painter and filmmaker from Donostia Jose Antonio Sistiaga, hand painted directly on celluloid. It is the longest ever made in the history of cinema painted. Thanks to the confidence of Juan Huarte, Sistiaga enjoyed 2 years and a half of sponsorship to produce his film, an abstract and mute film made between 1968 and 1970.

161


EUSKAL ZINE GARAIKIDEAREN UNDREGROUND... / LOS ORIGENES UNDERGROUND...

CONTACTOS 1970, 64’, FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Paulino Viota Gidoia / Guion / Screenplay Santos Zunzunegui, Javier Vega Muntaketa / Montaje / Editing Gonzalo Álvarez, Guadalupe G. Güemes Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Ramón Saldías Aktoreak / Intérpretes / Cast Guadalupe G. Güemes, Eka García, José Miguel Gándara, José Antonio Fernández, José Ángel Rebolledo, Julián Sánchez Ekoizpena / Producción / Production Paulino Viota

Madril, 1970. Ostatuan pertsonaiak bizi eta ezkutatu egiten dira, aurkitu arte; jatetxean lan egiten dute eta mugitu egiten dira, automata zuhur gisa; sexu-harremanak ere badituzte, seguru asko ordainpekoak. Isilpeko lan- eta sexu-harremanak, “urruntasun nabarmena”; klandestinitateharremanak ere bai, borroka ilun eta ezkutuak. Etsitzea eta kontra egitea. Azkenean ezer ez da pasako eta lekua geratuko da: Espainia zehatza eta, dagoeneko, historikoa. Historia orainaldian. Madrid, 19 70. Una pensión donde los personajes habitan y se ocultan, agotándose; un restaurante donde trabajan y se mueven autómatas discretos; unas relaciones sexuales seguramente pagadas. Contactos furtivos de trabajo, de sexo, “palpable lejanía”; contactos de clandestinidad también, de una lucha oscura y soterrada. Aguantar y rebelarse. Al final nada habrá tenido lugar sino el lugar: una España muy concreta y ya histórica. Historia en presente. Madrid, 1970. The characters live and hide themselves, wearing themselves down in a guesthouse. A restaurant where they work and move as discreet robots. They have some sexual relations, probably paid. Furtive contacts of work, of sex. A “tangible distance”. They are some clandestine contacts as well, of a dark and buried fight. The resist, they rise up, but finally, nothing will not have place by itself: a very concrete and already historic Spain. The story i told in present.

NECROSIS 1971, 10’, FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Juan M. Ortuoste, Javier Rebollo Gidoia / Guion / Screenplay Javier Gurrea, José Gurrea, Ramón Gascón, Juan M. Ortuoste, Javier Rebollo Muntaketa / Montaje / Editing Juan M. Ortuoste Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Javier Rebollo Aktoreak / Intérpretes / Cast Ignacio Abad, Pedro Abad, Antonello Acedo, Jesús Aguiar, Ramón Gascón, Benito Guerra, Javier Gurrea, Ana Renouard, Arantza Ubierna Ekoizpena / Producción / Production Javier Rebollo, Juan M. Ortuoste Kontaktua / Contacto / Contact Javier Rebollo

70eko hamarkadako Bilboko Ezkerraldeko industrien plano batzuk oinarri hartuta, nerabe egingo den haur baten heziketa sentimentala eta soziala ikusiko dugu. Umearen istorioak sexuaren, familiaren, heziketaren, gerraren eta politikaren espazio sinbolikoak zeharkatzen ditu, deskonposaketa progresibo batean haren ilusioak suntsituko diren arte. Partiendo de unos planos de industrias de la margen izquierda del Bilbao de los 70, vemos la educación sentimental y social de un niño que se hace adolescente. Su historia atraviesa los espacios simbólicos del sexo, la familia, la educación, la guerra y la política, para acabar con sus ilusiones en un proceso de descomposición progresiva. Setting out from the industrial left side of Bilbao in the 70´s, we see the sentimental and social education of a child becoming a teenager. His history goes through the symbolic spaces of sex, family, education, war and politics, to end his hope in a process of progressive decomposition.

162


1972, 13’, FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Pertsonai bat bitan, bata aktiboa eta bestea pasiboa, banatzearen kontakizuna. Sistemaren aurka egin edo berarekin bat egitearen parabola planteatzen du sinbolikoki. Plano finko eta itogarriak, aktoreak pantailaren ertz fisikoen kontra borrokan, kartzela batean baleude bezala, politikari nahiz gizarteari dagokionez egoera zapaltzaile bat erakutsi nahian. Historia del desdoblamiento de un personaje en dos, uno activo y otro pasivo. Plantea en clave simbólica la parábola de la oposición o la connivencia con el sistema. Planos fijos y agobiantes, actores luchando contra los bordes físicos de la pantalla, como si estuvieran en una cárcel, intentando demostrar una situación opresiva tanto en lo político como en lo social. Story of a personality splitting into two: one active and the other passive. It takes a symbolic look at the parable of opposition to and collusion with the system. Uncomfortable, fixed shots, actors struggling with the physical edges of the screen, as if they were in prison, trying to show an oppressive situation from both a political and social angle.

Zuzendaritza / Dirección / Director Javier Rebollo Gidoia / Guion / Screenplay Javier Rebollo Muntaketa / Montaje / Editing Juan Ortuoste Soinua / Sonido / Sound Maria Pardo Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Javier Rebollo Aktoreak / Intérpretes / Cast Juan Pedro Andres, Santiago Buruchaga, Eduardo del Cura, Luis E. Echavárri, José M. García, Julian Herreros, Ramón Inguanzo, Miguel Iñarra, Juan M. Ortuoste, Maria Pardo, Ángel M. Román, Juan Zaera, Manuel Zaera, Luis Gutiérrez Ekoizpena / Producción / Production Javier Rebollo, Juan Ortuoste Kontaktua / Contacto / Contact Javier Rebollo

BI (A Man Ray to Marcel Duchamp) 1972, 11’, FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Irudi zinetiko abstraktuak behin eta berriro slapstickeko gertaera batekin parekatu dira. Formas cinéticas abstractas se confrontan reiteradamente a un episodio de slapstick. Abstract kinetic shapes are repaeatedly confronted to a salapstick episode.

Zuzendaritza / Dirección / Director José Julián Bakedano Gidoia / Guion / Screenplay José Julián Bakedano Muntaketa / Montaje / Editing José Julián Bakedano Musika / Música / Music John Cage (“Music for Marcel Duchamp”) Argazkigintza / Fotografía / Cinematography José Julián Bakedano Ekoizpena / Producción / Production José Julián Bakedano, Leopoldo Zugaza

EUSKAL ZINE GARAIKIDEAREN UNDREGROUND... / LOS ORIGENES UNDERGROUND...

JUAN Y PEDRO

163


EUSKAL ZINE GARAIKIDEAREN UNDREGROUND... / LOS ORIGENES UNDERGROUND...

RUMORES DE FURIA 1973, 20’, FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Anton Merikaetxebarria Gidoia / Guion / Screenplay Anton Merikaetxebarria Muntaketa / Montaje / Editing Anton Merikaetxebarria Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Javier Aguirresarobe Ekoizpena / Producción / Production Anton Merikaetxebarria

Sekuentzia planotan filmatuta, Euskadiko hiltegiak erakusten ditu, eta gogortasun giroa lortzen du, akabatutako animalien planoak eta giza oldeen planoak kontrastatuz, Euskadik jasaten zuen indarkeri errepresiboa gogora ekarri nahian. Pelikula honen lehenengo kopia mutua 1975ean estreinatu zen eta Javier Aguirresarobek kamara gisa eginiko lehenengo lan profesionala izan zen. Hamar urte geroago, berreraiki eta soinua jarri zitzaion, Oldarren Zurrumurruak izenburupean. Filmada en planos secuencia, muestra los mataderos de Euskadi, logrando un clima de dureza contrastando los planos de animales sacrificados con los planos de masas humanas, queriendo hacer alusión a la violencia represiva que sufría Euskadi. Esta película, cuyo primer copión mudo se estrenó en 1975, fue la primera obra profesional del cámara Javier Aguirresarobe. Diez años más tarde, reconstruida y sonorizada con el título de Oldarren Zurrumurruak. Filmed in sequential shots, it shows the Basque slaughterhouses, achieving a harsh environment by contrasting shots of slaughtered animals with shots of crowds of people, intended as an allusion to the repressive violence suffered in the Basque Country. This film, the first silent version of which was released in 1975, was the first profesional work by cameraman Javier Aguirresarobe. Ten years later, rebuilt with a score and entitled Oldarren Zurrumurruak.

ARRILUCE 1974, 8’, DOK EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director José Ángel Rebolledo Gidoia / Guion / Screenplay José Ángel Rebolledo Muntaketa / Montaje / Editing José Ángel Rebolledo Soinua / Sonido / Sound José Ángel Rebolledo Argazkigintza / Fotografía / Cinematography José Ángel Rebolledo Ekoizpena / Producción / Production José Ángel Rebolledo

Industri makineriako egitura baten deskonposizioa, egunerokoegia den soinuak lagunduta. Ahotsak, musika, irrati grabazioak, e.a. garai bat poetikoki gogora ekartzeko asmoa dutenak, frankismoko ia berrogei urteak, alegia. Descomposición de una estructura de maquinaria industrial con un fondo sonoro alarmantemente cotidiano. Voces, músicas, grabaciones de radio, etc., que tratan de evocar poéticamente una época, la de los casi cuarenta años de franquismo. The breakdown of an industrial machinery structure against a sonorous background alarmingly trival. Voices, music, radio recordings, etc., which seek to evoke poetically a time, of the almost forty years of francoism.

164


165


BERTOKO BEGIRADAK. MIRADAS DESDE EUSKADI BERTOKO BEGIRADAK. VIEWS FROM THE BASQUE COUNTRY


BERTOKO BEGIRDAK / MIRADAS DESDE EUSKADI 168

BERTOKO BEGIRADAK. MIRADAS DESDE EUSKADI

BERTOKO BEGIRADAK. MIRADAS DESDE EUSKADI

BERTOKO BEGIRADAK. VIEWS FROM THE BASQUE COUNTRY

Aurreko edizioetan ohikoa izan den bezala, ZINEBI 58 jaialdiak, arreta berezia eskaini die euskal ekoizpen berrienei, alegia; gure ekoizleen kezka tematikoak eta formalak urtero aditzera ematen dituen erakustaldi bat, gure inguru historiko eta kulturalaren zenbait giltzarriri dagokionez. Bost dira aurten aurkeztuko diren ekoizpenak.

Tal como viene siendo habitual en ediciones anteriores, ZINEBI 58 presta especial atención a las producciones vascas más recientes, una muestra anual de las inquietudes temáticas y formales de nuestros realizadores en relación con algunas claves de nuestro entorno histórico y cultural. Este año se presentan 5 trabajos.

As has become customary in previous editions, ZINEBI 58 is paying particular attention to the most recent Basque productions; an annual sample of thematic and formal concerns of our film-makers in relation to some key characteristics of our historical and cultural environment. Five productions are presented this year.


2016, 51’, DOK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Enrique Gastoni buruzko istorio bat da. Askok zorotzat dute, baina herriarentzat egiten duen horrek denak txunditzen ditu eta aztarna ahaztezina uzten du jendearen oroimenean. Es una historia sobre Enrique Gastón, un hombre al que muchos tachan de loco, pero aquello que él hace para su pueblo asombra a todos y deja una huella imborrable en la memoria de la gente. This is the story of Enrique Gastón, a man that many believe to be crazy, yet what he does for his town amazes them all and leaves an indelible mark on the people’s memory.

Zuzendaritza / Dirección / Director Algis Arlauskas Gidoia / Guion / Screenplay Algis Arlauskas Muntaketa / Montaje / Editing Arlauskas Algis, Ignacio Camaron Soinua / Sonido / Sound Aurelio Martínez Musika / Música / Music Johan Sebastian Bach Argazkigintza / Fotografía / Cinematography: Igor Krupnov, Ignacio Camaron Aktoreak / Intérpretes / Cast Documental Ekoizpena / Producción / Production Arnedo Films (Euskadi), Artvideostudio (Rusia) Banatzailea / Distribución / Distribution CinePromo Kontaktua / Contacto / Contact info@animaeskola.com

GUTARIKO AZKENA 2016, 75’, DOK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Kirmen Uriberen sorkuntza-prozesuak eta nazioarteko beste artista batzuekin duen harremanak balio dute azaltzeko artista-belaunaldi berriek nola lan egiten duten eta zer harreman duten munduarekin hizkuntza gutxituak abiapuntutzat hartuta. Euskaran barrenako bidaia poetiko eta bisual bat da. El proceso creativo del escritor Kirmen Uribe y su relación con otros artistas internacionales sirven para mostrar cómo nuevas generaciones de artistas trabajan y se relacionan con el mundo partiendo de lenguas minoritarias. Un viaje poético y visual a través del euskera. Writer Kirmen Uribe’s creative process and his relationship to other international artists can be used to show how new generations of artists work and relate to the world using minority languages. A poetic and visual journey through the Basque language.

BERTOKO BEGIRDAK / MIRADAS DESDE EUSKADI

LA CONJURA DE LOS LOCOS

Zuzendaritza / Dirección / Director Josu Venero Gidoia / Guion / Screenplay Josu Venero, Kirmen Uribe Muntaketa / Montaje / Editing Alain Beaskoetxea, Naiara Román Soinua / Sonido / Sound Alain Beaskoetxea Musika / Música / Music Bingen Mendizabal Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Jaime Azpiazu Aktoreak / Intérpretes / Cast Kirmen Uribe, Wim Mertens, Keijiro Suga, Su Tong, Sölvi Björn Sigurdsson Ekoizpena / Producción / Productionf Josu Venero, Mikel Erkiaga Kontaktua / Contacto / Contact Signo Digital Esther Terradas info@signodigital.net

169


BERTOKO BEGIRDAK / MIRADAS DESDE EUSKADI

EL FUTURO QUE IMAGINAMOS EN LA NIÑEZ MASTERIZADA 2016, 45’, FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Jessica Llorente Gidoia / Guion / Screenplay Jessica Llorente Muntaketa / Montaje / Editing Jessica Llorente Soinua / Sonido / Sound Rockanrola Studios Musika / Música / Music Les Rauchen Verboten Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Jessica Llorente Ekoizpena / Producción / Production Asociación cultural CADUD “Canción de Amor de un Día”.Representantes: Juan Santaner y Javier Corcobado Banatzailea / Distribución / Distribution Asociación cultural CADUD Kontaktua / Contacto / Contact dosdeases@gmail.com

Canción de amor de un día (CADUD) es una obra audiovisual de 24 horas de duración, compuesta por una gran cantidad de artistas que abarcan una amplia gama de disciplinas artísticas. La obra está estructurada en 100 tracks. Esta pieza del proyecto es un recorrido social, envolvente sin acciones premeditadas que muestra una realidad actualizada, dejando atrás la ilusión generada por un futuro que ya no llegará. Canción de amor de un día (CADUD) is an audiovisual work that lasts 24 hours, composed by a large number of artists who cover a wide range of artistic disciplines. The work is structured around 100 tracks. This fraction of the project sows a social journey, absorbing without premeditated actions showing an updated reality, leaving behind the excitement generated by a future that will never come.

CANCIÓN DE AMOR DE UN DÍA 2014, 24’, FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY Zuzendaritza / Dirección / Director Aintzane Aranguena Oar-Arteta Gidoia / Guion / Screenplay Aintzane Aranguena Oar-Arteta Muntaketa / Montaje / Editing Aintzane Aranguena Oar-Arteta Soinua / Sonido / Sound Javier Corcobado Musika / Música / Music Javier Corcobado Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Javier Corcobado  Aktoreak / Intérpretes / Cast Aintzane Aranguena Oar-Arteta Ekoizpena / Producción / Production Asociación cultural CADUD “Canción de Amor de un Día”.Representantes: Juan Santaner y Javier Corcobado Banatzailea / Distribución / Distribution Asociación cultural CADUD Kontaktua / Contacto / Contact aintzane@katalina.es

170

Canción de amor de un día (CADUD) 24 orduko ikus-entzunezko lan bat da, era askotako diziplina artistikoko artista ugarik egina. Obra 100 track-ez osatua dago. Proiektuaeren atal honetan Ibilbide sozial bat ikusten dugu, limurtzailea, aldez aurretik pentsatu gabeko ekintza batzuk agertzen dituena. Errealitate eguneratu bat erakusten du, dagoeneko helduko ez den etorkizunak sortutako ilusioa atzean utzita.

Ikus-entzunezko lan honek Canción de amor de un día (CADUD) proiektuaren asmo orokorraren muina erakusten du. Denboraren joana eta esplorazioa adierazten ditu, amaierara hurbilduz, heriotzara edo birsortzera, norberaren interpretazioaren arabera. CADUDen obra erabakigarri bat da, ikusleari azaltzen baitio 24 orduko espazio-denboraren barruan bizi dela, halabeharrez. Esta pieza audiovisual muestra la esencia de la intención global del proyecto Canción de amor de un día (CADUD). Refleja el paso del tiempo y la exploración, mediante el acercamiento al fin, a la muerte o a un renacimiento, según la interpretación de cada quién. Es una obra crucial en CADUD que desvela al espectador que se haya inexorablemente dentro del espacio-tiempo de 24 horas. This audiovisual piece shows the essence of the global intention of the Canción de amor de un día (CADUD) project. It reflects on the passage of time and the exploration —by approaching the end— of death or rebirth, depending on each person’s interpretation. It is crucial work in CADUD that reveals to the viewer that he or she is inexorably enclosed in the 24-hour time-space.


2016, 57’, DOK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Sra. Polaroiska kolektibo artistikoak (Alaitz Arenzana eta María Ibarretxe) dantza-tailer bat egin du Bulgariako Plovdiv herrian ijitoen etniako gazteekin, elkarrekin dantza-ikuskizun bat prestatu eta hirigunean aurkezteko. Partaideen eta artisten arteko harremanaren bitartez ikusten da zeinen bizimodu eskasa duten ijitoek Bulgarian. El colectivo artístico Sra Polaroiska (Alaitz Arenzana y María Ibarretxe) realiza un taller de danza en Plovdiv (Bulgaria) con jóvenes de etnia gitana para preparar conjuntamente un espectáculo de danza que se presenta en el centro de la ciudad. A partir de la relación que se establece entre los participantes y las artistas se perfila la precaria situación de los romaníes en Bulgaria. The group Sra Polaroiska (Alaitz Arenzana and María Ibarretxe) hold a dance workshop in Plovdiv (Bulgaria) with young gypsies so they can train together for a performance that will be given in the centre of the city. Using the relationship formed between the participants and the performers, we get a profile of the precarious situation of Romanies in Bulgaria.

Zuzendaritza / Dirección / Director Xuban Intxausti Gidoia / Guion / Screenplay Anna Camps Muntaketa / Montaje / Editing Raúl Cuevas Soinua / Sonido / Sound Todor Chorbov Musika / Música / Music Izorel Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Raúl Cuevas Aktoreak / Intérpretes / Cast Bozhana Rakípova, Dzhanet Chavdárova, Stoil Atanasov, Ivan, Hrístov, Silvestar Hrístov, Sra. Polaroiska Ekoizpena / Producción / Production Leire Larisgoistia Banatzailea / Distribución / Distribution Donostia / San Sebastián 2016 Kontaktua / Contacto / Contact Leire Larisgoistia larisgoistia@mediapro.es

BERTOKO BEGIRDAK / MIRADAS DESDE EUSKADI

BAILARINES CALLEJEROS

171


EMANALDI BEREZIAK PROYECCIONES ESPECIALES SPECIAL SCREENINGS


UNIVERSITAS DEUSTENSIS

UNIVERSITAS DEUSTENSIS 1943-1944 ikasturtea

Film labur honetako irudiak iaz lortu nituen; orain arte ikusi gabekoak eta ahaztuta egon diren film batzuetakoak dira. Irudi horien balioa neurtzeko atzera egin behar dugu hogeita hamar urte, P.Luis Reizabalek, Ikasle Ohien Elkarteko Lehendakariak, material hori gordeta baitzuen bere bulegoan, argazki zaharrekin nahastuta. Elkarte hori desegin zenean, laurogeiko hamarkadan, kaxak zaintzeko ardura eman zidan, esanez: “Argazkiak egokiak izango zaizkizu unibertsitateko historia dokumentatzeko, baina filmak txarrak dira, eta ez dago formatu horiek babesteko modurik... hobe botatzea�. Urte haietan, Unibertsitateko idazkari tekniko nintzela, berehalako lanentzat baino ez zegoen denborarik. Urteen poderioz Argazki Artxiboa osatzen joan nintzen eta Deustuko iraganeko argazkiak berreskuratu nituen. Baina bobina zaharrak misterio bat ziren eta hantxe zeuden, prentsa-bulegoko artxibategi txiki batean zain, Deustuko Zine-klub izan zenaren ondoan, hain zuzen.Idazkaritza Teknikoko kolaboratzaileek denbora asko eman zuten argazki-materiala konpontzen, eta modu arkaiko batean zintaren bat edo beste ere ikusi genuen, baina ez genuen erreproduzitzaile egokirik aurkitzen, eta 2003an Euskal Filmotekari laguntza eskatu nion. Donostian zuten egoitza hartan berriz ere denbora dezente pasa zuen materialak, arduradunek nahikoa lan baitzuten digitalizatzeko eskaerei erantzuten. Azkenean, 2015ean, orain dagoen kontserbazio-taldearen gogo biziari esker, bobinen edukiak ikusi genituen eta landugabeko lehen muntaia egitea lortu genuen. Irudiak Goi Mailako Eskolarenak ziren, urte batzuk geroago Deustuko Unibertsitatea izango zena. 1943 eta 1944 urteetan gaude, Jesuitek eraikinen kontrola eskuratu, eta, berehala, Gerra Zibilean Jesusen Konpainiari kendu zizkiotenak. Ahalegin handiz unibertsitateko bizimodua normaltasunera itzuli zen, beharrezko obrak egin ziren eta ikasle eta irakasleak eraikinera itzuli ziren. Barnetegi moduan funtzionatzen zuen, aisialdirako egun gutxi ziren eta horregatik da harrigarria, irudietan festa eta ospakizuna agertzen baitira. Dokumentuaren hasieran ikusten da garai hartako eskola erlijiosoetan ohitura zena, alegia, gaixoak bisitatzea eta behar handiena zutenei laguntzea. Dirudienez, gure mutilak, Ikastetxeak ez baitzuen neskarik onartzen, Miserikordia Etxera joaten ziren Deustuko arduradun batekin. Han amantalak janzten zituzten, eta Kongregazioko medailoiak ere bai, eta janaria banatzen laguntzen zuten, gero barnetegira itzuliz, ondo egindakoarekin gustura.

174

Aurrerago lehen estropaden irudiak azaltzen dira, ibaiko irudiak, futbolpartidak, estropada gehiago, sari banaketa, futbol gehiago... Agintariak pilota-partidetan, oturuntza bat Errektorearen festen itxura duen ospakizuna egiteko. Irudiak errepikatu egiten dira, eta, halako batean, zerbait berria azaltzen da: Neskak Deustun? Nolatan? Bai, Deustuko Unibertsitatean inoiz ikusi gabekoa ikusgai dugu. 1944ko martxoaren 8a da. Jose Luis Villen ikasle ausartari, San Luis Gonzaga Kongregazioko

Presidentea ere bazenari, merezimendua aitortzen zaio, irudietan agertzen den neska gaztea ibaitik atera eta salbatzeagatik. Marinako Komandante Rivera jaunak Naufragoak Salbatzeagatik medaila ematen dio; adi-adi agertzen dira P. Pereda errektorea eta P. Butron diziplina prefeta. Gerora jakin nuenez, zeremonia hori ez zitzaien gustatu ikastetxeko agintariei, eta diziplina prefeta lanpostutik bota zuten, handik egun gutxira Donostiara bidali baitzuten filosofia irakastera... Horixe besterik ez genuen behar! Neskak sartu Deustura eta, gainera, futbol-partidari hasiera emateko ohorezko sakea egiten azaltzea... Eskandalua izango zen hura Deustuko S.J. Komunitatean, baina bere garaian festarekin jarraitu zuten ezer aldatu gabe, eta komandanteari, ikasleei eta beste gonbidatuei eskainitako oturuntza erakutsiz. Dokumentuan agertzen dira jarraian Ingeniaritza eta Deusturen arteko estropada historikoen hasierak, irabazleei sari banaketa, errektorearen urtebetetze eguneko ospakizun-jolasak eta, oro har, giro bikaina. Eta ia amaieran, filmetako batean, gogora ekartzen dituzte datarik gabe, oroitzapen berezi batzuk, ikastetxetik kanpo: Aita Bernaola, La Comercialeko liderra, Montelarreinan dauden unibertsitateko milizietara joaten da bisitan. Konpondutako zintetan amaierako laburpen bat dago, ZINEBIn egiten den aurkezpenarekin zerikusirik ez duena. Irudiak berriagoak dira, Deustu hedatzen ari den garaikoak, eta ikusi gabeko erreportaje bat dago: Aita Arruperen bisita, 1970eko maiatzaren 8an, ikastetxe nagusi berria ezagutzera etorria, eta RenĂŠ Savatier, lehen Honoris Causa Doktorearen Inbestidura-ekitaldian presidente izatera. Ez dakigu orain ikus dezakegun hori asmo handiagoko proiektu baten zati bat besterik ez ote den; agian, ikasleen unibertsitateko bizimodua erakusteko filme bat egitea zen asmoa, edo ikusten dena besterik ez den: Ikastetxeko bizimodua erakusteko egiten ziren grabaketak. Egia da aurkikuntza ederra izan dela eta ZINEBIk Deustuko Unibertsitateari eskaintzen dio bere sorreraren 130. urteurrenean eta Deusto Business School sortu zela ehun urte ospatzen diren honetan. Javier Torres Ripa


Las imágenes de este cortometraje pertenecen a un conjunto inédito de películas que pude rescatar del olvido durante el pasado año. Pero para contextualizar su valor hay que volver treinta años atrás, a las dependencias del P.Luis Reizabal, quien en su calidad de Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, guardaba este material mezclado con viejas fotografías. Al disolverse esta organización, a finales de los ochenta, me cedió la custodia de las cajas diciendo: “Las fotografías te vendrán bien para documentar la historia de la universidad, pero las películas son malas y no hay proyector para esos formatos… será mejor que las tires”. En aquellos años de mi actividad como Secretario Técnico en la Universidad no había tiempo más que para cosas inmediatas. Con los años fui construyendo el Archivo Fotográfico y rescatando nuevas fotografías del pasado de Deusto, pero las viejas bobinas eran un misterio y seguían allí esperando en un pequeño archivo de la oficina de prensa, curiosamente a unos metros de lo que fue el Cine-Club de Deusto. Diferentes colaboradores de la Secretaría Técnica dedicaron mucho tiempo a restaurar los materiales fotográficos e incluso llegamos a ver de forma arcaica alguna de las cintas, pero no encontrábamos reproductores adecuados, hasta que en 2003 pedí ayuda a la Filmoteca Vasca. En su antigua sede en Donostia el material pasó otra buena etapa de espera, pues sus responsables se encontraban desbordados por las demandas de digitalización. Hasta que en 2015, gracias al entusiasmo del actual equipo de conservación, descubrimos el contenido de los restos de las diferentes bobinas y se obtuvo el primer montaje en bruto. El conjunto de las imágenes nos sitúa en lo que fue el Colegio de Estudios Superiores, reconocido años después como Universidad de Deusto. Estamos en los años 1943 y 1944, poco después de que los Jesuitas recuperaran el control de los edificios, incautados años atrás a la Compañía de Jesús durante la Guerra Civil. Con grandes esfuerzos, la vida universitaria había vuelto a la normalidad, se hicieron las obras necesarias y alumnos y profesores volvieron a ocupar el Centro, cuyo funcionamiento era de riguroso internado, con pocos días de asueto, por eso llama la atención que los momentos que recogen las imágenes sean de días de fiesta y celebración. El documento empieza con unas imágenes de una costumbre de los colegios religiosos de la época, como es visitar a enfermos y ayudar a los más necesitados Todo parece indicar que nuestros chicos, pues el Centro no admitía a chicas, solían ir a la Casa de Misericordia acompañados de un responsable de Deusto. Allí se ponían unos delantales y los medallones de la Congregación y ayudaban en el reparto de la comida, volviendo después al internado contentos y satisfechos. Más adelante se recogen escenas de las primeras regatas, imágenes de la ría, partidos de fútbol, más regatas, entrega de premios, más fútbol… Autoridades que asisten a los partidos de pelota, un banquete

para festejar lo que parecen las fiestas del Rector. Las imágenes son repetitivas, hasta que aparece algo nuevo: ¿Chicas en Deusto? ¿Cómo es esto? Pues sí, asistimos a una página inédita en la vida de la Universidad de Deusto. Estamos en el día 8 de marzo de 1944. Con todos los honores se reconoce el mérito al alumno José Luis Villén, que además era Presidente de la Congregación San Luis Gonzaga, y se le impone la medalla de Salvamento de Náufragos de manos del Comandante de la Marina, Sr. Rivera, ante la atenta mirada del Rector P. Pereda y del Prefecto de Disciplina P. Butrón, por haber salvado de las aguas de la Ría a la joven que aparece en las imágenes, que el valiente estudiante de Deusto rescató.

UNIVERSITAS DEUSTENSIS

UNIVERSITAS DEUSTENSIS Curso de 1943-1944

Por lo que supe después, todo parece indicar que esta ceremonia no gustó a los dirigentes del Centro y le costó el puesto al Prefecto de Disciplina, pues unos días después le mandaron a San Sebastián a enseñar filosofía… ¡Hasta ahí podíamos llegar…! Que entraran chicas en Deusto y encima luciéndose dando el saque de honor en el campo de fútbol al comienzo del partido … Aquello debió de ser un escándalo en la comunidad S.J. de Deusto, pero en su momento se guardaron las formas y no se alteró el programa de festejos, que incluía un copioso banquete ofrecido al comandante, colegiales y demás invitados. El documento continúa con más imágenes de los históricos comienzos de la regatas entre Ingenieros y Deusto, entregas de premios a los ganadores, juegos de celebración del cumpleaños del Rector y buen ambiente general. Y casi al final del montaje, en una de las películas, se rememoran, sin fecha, unos curiosos recuerdos, fuera del recinto colegial: El Padre Bernaola, líder de La Comercial, acude de visita a los campamentos de milicias universitarias en Montelarreina. En las cintas restauradas hay un valioso epílogo final, que no forma parte de la presentación que se hace en ZINEBI. Son imágenes más recientes, ya en plena expansión de Deusto, en las que se recoge un inédito reportaje de la visita del Padre Arrupe, el 8 de mayo de 1970, para conocer el nuevo Colegio Mayor y presidir la ceremonia de investidura del primer Doctor Honoris Causa a René Savatier. Desconocemos si lo que podemos ver hoy es una parte de un proyecto mas ambicioso, como pudo ser el deseo de realizar una película sobre la vida universitaria de los colegiales, o es lo que parece: restos de grabaciones que se hacían para documentar la vida del Centro. Lo cierto es que es un feliz descubrimiento que ZINEBI ofrece a la Universidad de Deusto con ocasión del 130º aniversario de su fundación y la celebración del primer centenario de la Deusto Business School. Javier Torres Ripa

175


UNIVERSITAS DEUSTENSIS

UNIVERSITAS DEUSTENSIS Academic year 1943–1944

The imagery in this short film is from an unreleased group of films that I was able to rescue from oblivion over the past year. But to put their value into context, we have to go back thirty years to the offices of Father Luis Reizabal, who —in his capacity as Chairman of the Association of Alumni— saved this material along with a bunch of old photographs. When the organisation dissolved at the end of the 80s, he handed custody of the boxes over to me, saying, “You’ll find the photographs good for documenting the history of the university, but the films are bad and there’s no projector for these formats... you’d better throw them away.” In those years of my activity as Technical Secretary at the university, there was only time for the immediate. As the years went by, I began building the Photography Archive and rescuing new photographs from Deusto’s past but the old reels were a mystery and were still there waiting in a little file in the press office – curiously, just a few feet from what was the Deusto Film Club. Different collaborators with the Technical Secretariat dedicated a lot of time to restoring the photographic material and we even saw some of the tapes in archaic fashion but we couldn’t find a suitable way to screen them properly, until I asked the Basque Film Library for help in 2003. The material had another long wait at its old headquarters in San Sebastián as the management were overwhelmed with digitalisation requests. Until, in 2015, thanks to the enthusiasm of the current conservation team, we discovered the content of the remains of the different reels and got the first uncut montage. The group of images places us at what was the School of Higher Studies, recognised many years later as the University of Deusto. It is 1943 and 1944, shortly after the Jesuits recovered control of the buildings, confiscated from the Society of Jesus years earlier during the Spanish Civil War. With much effort, university life had returned to normal, the necessary renovations were carried out, and students and professors occupied the centre once more. It was a strict residential college with few days off so it is striking that the moments recorded in these images are of holidays and festivities. The document begins with images of a custom religious schools had at the time: that of visiting the sick and helping those in need. Everything seems to indicate that our boys (as girls were not admitted to the centre) used to go to the Casa de Misericordia (House of Mercy) accompanied by a supervisor from Deusto. There, they would put on aprons and brotherhood medallions and help give out the food, returning later to their residence happy and satisfied. Further on, there are scenes of the first regattas, images of the estuary, football matches, more regattas, prize-giving, more football... Authorities attending ball games, a banquet to celebrate what seems to be the vice chancellor’s birthday. The images are repetitive until we come to

176

something new: girls at Deusto? But what’s all this? Well, that’s exactly what it is: we are witnessing an unpublished page in the life of the University of Deusto. It is the 8th March 1944. The student José Luis Villén, who was also President of the St Louis Gonzaga Brotherhood, is being recognised with the highest honours and is being awarded the equivalent of the Sea Gallantry Medal by Commander Rivera of the Spanish Navy —attentively watched over by the vice chancellor, Father Pereda, and the prefect of discipline, Father Butrón— for having bravely rescued the young woman in the images from the waters of the estuary. As I later discovered, everything seems to indicate that the directors of the centre were not pleased about this ceremony and it cost the prefect of discipline his job, as he was sent to San Sebastián a few days later to teach philosophy... That’s as much as we could find out! There were girls at Deusto and they were distinguishing themselves too, taking the kickoff on the football pitch at the start of the game... That must have been a scandal for Deusto’s SJ community but, at the time, they kept face and no change was made to the programme of festivities, which included a copious banquet offered to the commander, students and other guests. The document continues with more images of the historic beginnings of the regattas between the Engineers and Deusto, prize-giving ceremonies, games celebrating the vice chancellor’s birthday and a generally good atmosphere. And, almost at the end of the montage, in one of the films, there are some curious, undated memories, taken outside the college grounds: Father Bernaola, the head of La Comercial (the nickname for the Faculty of Business and Economic Sciences at Deusto) goes to visit the university militias at Montelarreina. There is a valuable epilogue at the end of the restored tapes, which does not form part of the presentation at ZINEBI. They are more recent images, in the midst of the extension of Deusto, which contain an unreleased report on Father Arrupe’s visit, on 8th May 1970, to see the new residential college and preside over the investiture honouring René Savatier with the first Doctor Honoris Causa. We don’t know if what we can see today is part of a more ambitious project, such as a desire to direct a film about the university life of students, or is what it appears to be: bits of recordings made to document life at the centre. In any case, it is a fabulous discovery that ZINEBI offers the University of Deusto on the occasion of the 130th anniversary of its foundation and the celebration of Deusto Business School’s 1st centenary. Javier Torres Ripa


UNIVERSITAS DEUSTENSIS, 1943-1944 2016 , 7’ 23”, DOK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Deustuko Unibertsitateko 1943-1944 ikasturteko ikasleek garai hartako unibertsitate bizitzakoak ziren hainbat ekintza burutuko dituzte: estropadak itsasadarrean, futbola, Miserikordiako atsoagureei karitatezko bisitaldiak, eta ekintza akademiko batzuk ere bai, campusean bi emakumeren presentzia harrigarria eta guzti.

Muntaketa / Montaje / Editing Raúl López Soinua / Sonido / Sound Helí Suárez Musika / Música / Music Cristopher Ashmore Ekoizpena / Producción / Production Carlos Juárez

Los estudiantes de la Universidad de Deusto del curso 1943-1944 llevan a cabo algunas de las actividades propias de la vida universitaria de entonces: regatas en la ría, fútbol, visitas de caridad a los ancianos de La Misericordia e incluso actos académicos con la insólita presencia de dos mujeres en el campus. The students enrolled at the University of Deusto in 1943-1944 did all the normal things that University students did at that time: regattas on the river, football, charity-visiting the elderly in La Misericordia and even some studying, all with the unheard-of presence of two women on the campus.

177


DIGIPEN INSPIRED, DESIGNED AND MADE IN DIGIPEN BILBAO

DigiPen Institute of Technology orain dela 28 urte sortu zuen Claude Comairrek, Amerikako Estatu Batuetan Nintendo Software Technology-ren kofundatzaileak. Azken hori Nintendoren enpresa subsidiarioa da eta egoitza Redmonden (Washington) du. Mundu osoan 3 Campus dituen unibertsitatea da DigiPen: Redmonden, Seattle (AEB.), Singaporen eta Bilbon. 25 urte baino gehiago daramagu profesionalak prestatzen bideojokoen industriarako, Serious Games, eta animaziozko zine eta efektu berezietarako. Bideojokoak programatzen ikasteko unibertsitateko gradua eskaintzen dugu, mundu osoan lehena: Denbora Errealean Simulazio Interaktiboko Software Ingeniaritza eta Arte Ederretako gradua Arte digitalean eta 3D Animazioan. Princeton review-k dioenez adar horretan 3. unibertsitaterik onena gara Iparramerikan (AEB. eta Kanada). Forbes aldizkariak ere halaxe kokatu zuen Digipen, bideojokoetan espezializatutako munduko unibertsitaterik onenetarikoa dela esanez. Digipenek, gainera, ibilbide luze eta zabala darama bideojokoen teknologia eta mekanika erabiliz proiektuak garatzen hainbat arlo produktibo – Aeronautika, Automozioa-Formula1, Defentsa- lantzen dituzten multinazionalekin. Ikasteko erabiltzen dugun metodologia bereziki praktikoa da, ikasleek bideojokoak eta animazioa sortzen baitituzte zerotik hasita karrera osoan zehar. Programazio-ikasleek 5 bideojoko garatzen dituzte karrerak irauten duen 4 urteetan, eta Arte Digital eta Animazioko ikasleek film labur tradizionalak egiten dituzte 2Dn, animazioak 3Dn eta, 2. urtetik aurrera programatzaileekin batera lan eginez, bideojokoen artea lantzen dute. Beraz, gure ikasleek, graduatzen direnean, eduki interaktibo digitalen industriak eskatzen duen esperientzia eta prestaketa dute. Digipen Bilbaon graduatu diren ikasleak lanean dihardute hainbat enpresetan: bideojoko eta animazioko Anima Kitchent enpresan, Ubisoft (Alemanian eta Errumanian dituzten estudioetan); Mercury Steam, optometria enpresan (Davalor salud); Interneten, apustuen alorrean (Innomatic); eta beste batzuek bideojokoak garatzeko beraien enpresa sortu dute (Kaia estudios). Digipen Bilbaoko ikasleek karrerako urteetan sortu dituzten bideojoko eta animazioek sariak irabazi dituzte eta aitortza jaso dute nazioarte mailako 12 zinemalditan eta 3 kontinentetan: Amerikan, Europan eta Asian.

178

Ignacio de Otalora


DIGIPEN DigiPen Institute of Technology fue creada hace 28 años por Claude Comair, cofundador de Nintendo Software Technology en los Estados Unidos, una compañía subsidiara de Nintendo con sede en Redmond (Estado de Washington).

Videojuegos y animaciones creadas por el alumnado de DigiPen Bilbao durante los años de carrera han ganado premios y han sido reconocidos en un total de 12 Festivales de ámbito internacional de 3 Continentes: América, Europa y Asia.

DigiPen Institute of Technology was created 28 years ago by Claude Comair, co-founder of Nintendo Software Technology, a subsidiary of Nintendo with its head office in Redmond (Washington State) the United States of America. DigiPen is a university with 3 campuses worldwide: in Redmond (Seattle, USA), Singapore and Bilbao. We have been training professionals for the video game industry and animated film and special effects industries for over 25 years. We offer the first university degree in the world in video game programming: Bachelor of Science in Computer Science in RealTime Interactive Simulation and a Bachelor of Fine Arts in Digital Art and Animation.   The Princeton Review recognizes DigiPen as the 3rd best university in its field in North America (USA and Canada) and the magazine Forbes has positioned DigiPen as one of the best universities in the world in the field of video games.   DigiPen is also recognised for its long and extensive trajectory developing projects with multinational companies in diverse areas: Aeronautics, Automotive - Formula 1, Defence, using video game technology and mechanics.   Our teaching method is extremely practical, our students create video games and animations from scratch during the whole degree. Our Computer Science students develop 5 video games during the 4 years of their degree and our Digital Art and Animation students make short films in traditional 2D Animation, 3D computer generated animation and working together with the students from our Computer Science degree they produce the art for the video games. In this way our students graduate with the experience and the preparation that the interactive digital content industry demands.   Graduates from DigiPen Bilbao are working in video game and film companies such as Anima Kitchent, Ubisoft (in studios in Germany and Rumania), Mercury Steam, in optometry (Davalor Salud), in the on-line betting industry (Innomatic) or they have created their own video game development company (Kaia Studios).   Video games and animations created by DigiPen Bilbao Students during their degree have won awards and been recognised in a total of 12 international fairs in 3 continents: America, Europa and Asia!

Ignacio de Otalora

Ignacio de Otalora

DigiPen es una universidad que cuenta con 3 Campus a nivel mundial: en Redmond, Seattle (Estados Unidos), Singapore y Bilbao. Llevamos formando durante más de 25 años profesionales para la industria de los videojuegos, los Serious Games y el cine de animación y efectos especiales. Ofrecemos el primer grado universitario del mundo en programación de videojuegos: Ingeniería de Software en Simulación Interactiva en Tiempo Real y un grado en Bellas Artes en Arte digital y Animación en 3D. Princeton review nos reconoce como la 3ª mejor universidad del ramo en Norteamérica (Estados Unidos y Canadá). La revista Forbes posicionó también a DigiPen como una de las mejores Universidades del mundo especializada en videojuegos. DigiPen, además, acredita también una larga y extensa trayectoria desarrollando proyectos con multinacionales de diversos ámbitos productivos –Aeronáutica, Automoción-Fórmula 1, Defensa-utilizando la tecnología y la mecánica de videojuegos. Nuestra metodología de aprendizaje es eminentemente práctica, el alumnado crea videojuegos y animaciones desde cero a lo largo de la carrera. Los alumnos de programación desarrollan 5 videojuegos durante los 4 años de carrera y los de Arte digital y Animación hacen cortometrajes de animación tradicional en 2D, animaciones en 3D y, trabajando junto con los programadores a partir del 2º año, el arte de los videojuegos. Así, nuestros alumnos se gradúan con la experiencia y la preparación que la industria de los contenidos interactivos digitales exige. Alumnos graduados de DigiPen Bilbao están trabajando en empresas de videojuegos y de animación como Anima Kitchent, Ubisoft (en los estudios de Alemania y Rumanía), Mercury Steam, en optometría (Davalor salud), en el sector de apuestas por Internet (Innomatic) o han creado su propia empresa (Kaia estudios) para desarrollar videojuegos.

179


180

DIGIPEN


DIGIPEN HEART LEVEL

JULEN URRUTIA 2013, 5’, ANI EUSKADI / BASQUE COUNTRY

LEVEL ARECACEAE AMAGOIA AGIRRE 2013, 2’37´´, ANI EUSKADI / BASQUE COUNTRY

LEVEL 1457 LAST

XABIER URRUTIA 2013, 2’32´´, ANI EUSKADI / BASQUE COUNTRY

TERMINUS

XABIER SEVILLANO 2014, 4’, ANI EUSKADI / BASQUE COUNTRY

THREE COLD SOUL EDUARDO GARCÍA 2014, 4’, ANI EUSKADI / BASQUE COUNTRY

STATION 33

SENDOA BERGASA 2014, 5’, ANI EUSKADI / BASQUE COUNTRY

THE SHINE IN HER EYES JONATAN ARNAIZ 2014, 2’30´´, ANI EUSKADI / BASQUE COUNTRY

GOOD MEMORIES

JON VIVANCO, OLATZ ARIN, ALVARO RODRÍGUEZ 2015, 2’14´´, ANI EUSKADI / BASQUE COUNTRY

CORE

PABLO PÉREZ 2015, 2’23’’, ANI EUSKADI / BASQUE COUNTRY

DEADLY DELIVERY XABIER ESPAÑA 2015, 1’50´´, ANI EUSKADI / BASQUE COUNTRY

THE MAP OF THE STARS

EOS

JON VIVANCO 2016, 3’13”, ANI EUSKADI / BASQUE COUNTRY

NEW LEAVES

ANE CELAYA 2016, 2’35´´, ANI EUSKADI / BASQUE COUNTRY

TOXICITY UNDERWATER JON BAZO 2016, 4’, ANI EUSKADI / BASQUE COUNTRY

GONE

IÑIGO ORTEGA 2015, 2’60’’, ANI EUSKADI / BASQUE COUNTRY

LEIRE ACHA, EURIE CIERBIDE, CAROLINA PEREDA, IRENE VELACO 2016, 2’´36´´, ANI EUSKADI / BASQUE COUNTRY

MO

NIGHTMARE

DANEL IRIARTE 2015, 4’20´´, ANI EUSKADI / BASQUE COUNTRY

REA

ARANTZAZU MARTÍNEZ, ANDER CELAYA, KARL BITAR, LEIA HAIDAR 2016, 2’35’’, ANI EUSKADI / BASQUE COUNTRY

ADRIANA URIGÜEN 2015, 2’31´´, ANI EUSKADI / BASQUE COUNTRY

WINGS

ASIER ASTORGA 2015, 4’05´´, ANI EUSKADI / BASQUE COUNTRY

181


ALAN GRIFFIN IN MEMORIAM

BAI, LAGUN, LORTU DUZU

Alan Griffin, in memoriam (Melbourne, 1947-Bilbao, 2016)

My son, you MUST do what you WANT to do Gure lagun, adiskide, Alanek bere amaren esaldi hori gogora ekartzen zuen, inguruabarrak gorabehera ahaztu behar ez zuen gida bat balitz bezala. Eta Alanek bizitza oso osorik bizi nahi zuen. Eta nahi hori ezin zuen bete bere pasio handienik gabe: zinemarik gabe. Cambridgeko Unibertsitatean Ingeles Literaturako Masterra, Erreinu Batuko National Film & Television School desagertuan ikasi zuen Bilbon 1991tik bizi izan zen eta ordudanik ingeles irakasle lanetan aritu zen British Council-en. Baina zinea egiteko zuen grina ez zen desagertu, harik eta Supernatural egin zuen arte. Izan ere, hamabost urte baino gehiago eman zituen idazten eta informazioa bilatzen proiektu honen inguruan, eta, azkenean, gaixorik errodatzen jardun ostean, ezin izan zuen bere lana amaituta ikusi. Errodaje heroiko honen aurretik, beti egon zen nolabait zinearekin lotuta. Errodatu ezin bazuen, aktore lanetan aritu ahal zen, eta horrela interpretari gisa ikus dezakegu Gonzalo Suárezen Remando al Viento filmean, Nuria Ruiz Cabestanyren Viaje de Ida y Vueltan, bere lagun Esteban eta José Miguel Ibarretxeren Sabotage! eta Un Mundo Casi Perfecton, eta Juanma Bajo Ulloaren Frágil film luzeetan; bai eta Galder Gaztelu-Urrutiaren 913 eta Roberto Ruiz Céspedesen Broken Basket film laburretan ere. Gainera, La Crisis Carnívora animazioko pelikulako pertsonaietako bati ahotsa jartzera ere ausartu zen, eta ETBko In English, Please zabalkunde miniserie batean gidari lanak egin zituen: bizikleta batean, Euskadin zehar ibili zen, ingeles eskolak ematen. Gutako askok, geu ere zine-zale amorratuak, haren bizitasunean geure bizitzen proiekzio bat ikusten genuen, beti gure ametsak egi bihurtzeko borrokan, eta, horregatik, 2003ko uda sargorian, Bardeetara joan ginen berarekin Dos Encuentros errodatzera. Film labur honek Euskal Zinearen Saria lortu zuen ZINEBIko 2004ko edizioan. Jakina, zaldiekin errodatu zen, Alanen beste pasio handia, baina zinea egiteko zuen grina ez zen hor amaituko eta bere azken hatsera arte iraun zuen. Bere gurpil-aulkian etzanda, eta jadanik hitz egin ezinik, indar guztiak atera zituen bere etxeko edizio mahaian, Bilboko Ollerieta Behekoa auzoan, bere amaierako legatua izango zen Supernatural amaitzeko xedez. Orain, haren pelikula amaituta ikusteko aukera paregabea dugun honetan, badakit haren hutsa sentituko dugula, haren elkarrizketaren, irribarrearen eta adiskidetasunaren falta, baina, batez ere, berari My friend, you DID what you WANTED to do esanez kontsolatzeko nahia sentituko dugu. Pedro Rivero

182


YES, MY FRIEND, YOU DID IT

My son, you MUST do what you WANT to do

My son, you MUST do what you WANT to do

Alan, nuestro amigo, nuestro compañero, recordaba esta frase de su madre como una guía que no debía olvidar fuesen cuales fuesen las circunstancias. Y lo que Alan siempre quiso hacer fue vivir plenamente, algo que no podía completar sin su mayor pasión: el cine.

Alan, our friend, our colleague, remembered this phrase of his mother’s as a guideline that he must never forget whatever the circumstances. And what Alan always wanted to do was to live life to the full – something he couldn’t have done without his great passion: cinema.

Master en Literatura Inglesa por la Universidad de Cambridge, estudió Guion y Dirección en la extinta National Film & Television School del Reino Unido, en la que filmó Storm, un cortometraje que habla por sí solo de la sensibilidad y las capacidades de Alan como cineasta.

With a Master’s in English Literature from Cambridge University, he studied Scriptwriting and Film Direction at the former National Film & Television School in the United Kingdom, where he filmed Storm, a short that in itself tells us of Alan’s sensitivity and skill as a film maker.

Residente en Bilbao desde 1991, trabajó desde entonces como profesor de inglés en el British Council, pero su deseo de hacer cine se mantuvo intacto todo este tiempo hasta culminarlo con Supernatural, un proyecto sobre el que estuvo escribiendo y documentándose durante más de quince años y que rodó estando ya afectado por la enfermedad que no le ha permitido llegar a ver acabada su obra.

A resident of Bilbao since 1991, he worked as a teacher with the British Council from that time but his desire to make films remained intact all the while and culminated in Supernatural – a project he spent more than 15 years researching and writing and which he filmed when he was already ill with the disease that wouldn’t afford him the chance to see his work completed. Before this heroic production, Alan was always connected to cinema in one way or another. If he couldn’t film, he could act and that is how we saw him acting in the feature films Remando al Viento (Rowing With the Wind), by Gonzalo Suárez, Viaje de Ida y Vuelta, by Nuria Ruiz Cabestany, Sabotage!! and Un Mundo Casi Perfecto, by his friends Esteban and José Miguel Ibarretxe, and Frágil, by Juanma Bajo Ulloa; and also in the short films 913, by Galder GazteluUrrutia, and Broken Basket, by Roberto Ruiz Céspedes.

Antes de este heroico rodaje, Alan siempre estuvo vinculado de un modo u otro al cine. Si no podía rodar, podía actuar, y así le pudimos ver como intérprete en los largometrajes Remando al Viento, de Gonzalo Suárez, Viaje de Ida y Vuelta, de Nuria Ruiz Cabestany, Sabotage!! y Un Mundo Casi Perfecto, de sus amigos Esteban y José Miguel Ibarretxe, y Frágil, de Juanma Bajo Ulloa; y también en los cortometrajes 913, de Galder Gaztelu-Urrutia, y Broken Basket, de Roberto Ruiz Céspedes. Incluso se atrevió a poner su voz a uno de los personajes de la película de animación La Crisis Carnívora y a ser el conductor de la miniserie divulgativa para ETB In English, Please, en la cual, montado en una bicicleta, recorría Euskadi impartiendo lecciones de inglés. Muchos de nosotros, también apasionados por el cine, veíamos en su vitalidad una proyección de nuestras propias vidas, luchando siempre por hacer realidad nuestros sueños, y por ese motivo, en el caluroso verano del año 2003, lo acompañamos a Las Bardenas a rodar Dos Encuentros, un cortometraje que fue galardonado con el Gran Premio del Cine Vasco en la edición de ZINEBI de 2004. Cómo no, fue un rodaje con caballos, la otra gran pasión de Alan, pero su anhelo por hacer cine no iba a terminar ahí y continuó hasta su último aliento. Postrado en una silla de ruedas y ya sin poder hablar, exprimió todas sus fuerzas en la mesa de edición de su casa, en el barrio bilbaíno de Ollerías Bajas, con el fin de acabar Supernatural, su legado final. Ahora que ya tenemos la satisfacción de ver su película terminada, sé que vamos a echar de menos igualmente su presencia, por su conversación, por su sonrisa y su amistad, pero sobre todo para poder reconfortarlo diciéndole My friend, you DID what you WANTED to do. Pedro Rivero

ALAN GRIFFIN IN MEMORIAM

SÍ, AMIGO, LO CONSEGUISTE

He even dared to put his voice to one of the characters in the animated film La Crisis Carnívora (Animal Crisis) and to be the presenter of ETB’s educational mini-series In English, Please, where he cycled around Euskadi giving English classes. Many of us —also fans of cinema— saw in his vitality a projection of our own lives, always struggling to make our dreams come true and, for that reason, during the hot summer of 2003, we accompanied him to The Bardenas Reales to film Dos Encuentros – a short film that won the Grand Award of the Basque Cinema at ZINEBI 2004. Of course, it was a film with horses —Alan’s other big passion— but his desire to make films didn’t stop there and he kept going until his last breath. Prostrate in a wheelchair and unable to talk, he summoned up all his strength at the editing desk in his home, in the Bilbao district of Ollerías Bajas, in order to finish Supernatural – his final legacy. Now that we have the satisfaction of seeing his finished film, I know that we are going to miss his presence, his conversation, his smile and his friendship but, above all, being able to comfort him by saying: My friend, you DID what you WANTED to do. Pedro Rivero

183


ALAN GRIFFIN IN MEMORIAM

STORM 1988, 9’, FIK EB / RU / UK

Emakume bat haurra lotarazi nahian dabil, baina trumoi batek haurra esnatu eta negarrez hasiko da. Ekaitzak irauten duen bitartean, ama umea lasaitzen ahaleginduko da, etxean sartu den armiarma bat harrapatzen saiatzen den bitartean. Zuzendariaren amak Bigarren Mundu Gerran izandako bizipen batean oinarritua. Una mujer trata de acostar a su hijo cuando un trueno hace que el pequeño despierte y comience a llorar. Durante la tormenta, la mujer tratará de calmarle mientras intenta dar caza a una araña que ha entrado en la casa. Basado en una anécdota vivida por la madre del director durante la Segunda Guerra Mundial.

Zuzendaritza / Dirección / Director: Alan Griffin Gidoia / Guion / Screenplay: Niall Leonard (from an idea by Alan Griffin) Muntaketa / Montaje / Editing: Ewa J. Lind Soinua / Sonido / Sound: Adrian Rhodes Argazkigintza / Fotografía / Cinematography: Zsolt Várkonyi Aktoreak / Intérpretes / Cast: Geraldine James, Emma Randall, Liam Neeson Ekoizpena / Producción / Production: National Film and Television School

A woman is putting her child down when thunderstruck makes the little one wake up and starts to cry. During the storm, she is trying to calm him down while trying to hunt down a spider that has entered the house. Based on a story by the mother of the director who lived during World War II.

DOS ENCUENTROS 2004, 21’ FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Afrikako basamortu idorrean, familia xume batek gerra odoltsu bateko txatarra jasotzen iraungo du bizirik. Horrek arrastoa utziko du euren bizitzan. En el árido desierto Africano, una humilde familia sobrevive recogiendo la chatarra de una cruenta guerra, que acabará marcando sus vidas. In the arid African desert, a humble family survives collecting scrap metal from a bloody war, which eventually marks their lives.

184

Zuzendaritza / Dirección / Director: Alan Griffin Gidoia / Guion / Screenplay: Alan Griffin, Carlos Juárez Muntaketa / Montaje / Editing: Inaz Fernández Soinua / Sonido / Sound: Iñaki Diez, Cristian Amores Argazkigintza / Fotografía / Cinematography: Alfonso Sanz Aktoreak / Intérpretes / Cast: Cadijatu Djaló, Indira Vaz Fernández, Bacar Soncó Baldé, Claudia Vanessa Landim Ekoizpena / Producción / Production: Basque Films S.L


2016, 35’, FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Euskadi, orain hogeita hamar mila urte. Bi anaia ehiztari haran baten barrena doaz. Otsoak, gazteenak, zaldiekin egiten du amets; eurena ez den lurralde batean bilatuko dituzten zaldiak. Hala ere, ehizaren emaitza ez da, inola ere, espero zutena. Hori gainditzeko, Otsoak naturaz gaindiko munduan sartu beharko du; kontakizun legatu bat, gure garaiera arte iritsiko dena. Euskadi, hace treinta mil años. Dos hermanos cazadores recorren un valle. Otsoa, el menor de ellos, sueña con caballos; caballos que encontrarán en un territorio que no es el suyo. Sin embargo, el resultado de la caza es muy distinto al esperado. Para superarlo, Otsoa tendrá que adentrarse en el mundo de lo sobrenatural; un legado de relatos que llega hasta nuestro tiempo. Euskadi, thirty thousand years ago. Two hunting brothers walk through a valley. Otsoa, the youngest of them dreams of horses; horses that find themselves in a territory that is not theirs. However, the result of the hunt is very different than expected. To overcome this, Otsoa will have to enter the world of the supernatural; a legacy of stories that reaches our time.

Zuzendaritza / Dirección / Director: Alan Griffin Animazioa / Animación / Animation: Iñaki Madariaga Gidoia / Guion / Screenplay: Alan Griffin Muntaketa / Montaje / Editing: Alan Griffin, Josemi Vilalta Soinua / Sonido / Sound: Luis Baranda Musika / Música / Music: Music Library Argazkigintza / Fotografía / Cinematography: Kenneth Oribe Aktoreak / Intérpretes / Cast: Aitor Rodríguez, Urko Olazabal, Mikel Altuna, Ianire Calvo, Lori Sundstrom Ekoizpena / Producción / Production: Sukubo Productions Banatzailea / Distribución / Distribution: Basque Films SL

ALAN GRIFFIN IN MEMORIAM

SUPERNATURAL

185


ASSALTO AL CIELO

ZERUARI ERASO EGITEA BERUNEZKO URTEETAN Terrorismoa eta iraultza 70ko hamarkadako Italian

Euskaditaliak, Spazio di Unione Culturale-Kultura Bateraguneak (www.euskaditalia.com), Istituto Luce di Roma-rekin lankidetzan, atsegin handiz aurkeztuko du Zine Dokumental eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdia den ZINEBIren 58. edizioaren markoan Francesco Munzi-ren azken lana, 1967 eta 1977 arteko Italiako historiaren zati baten erretratua den benetako zine artxibategia. Urte horiek erabakigarriak izan ziren Italiaren historiarako. Garai ilun bat. Eta Munzik gogora ekarri nahi izan du Veneziako azken Nazioarteko Zinemaldian lehiaketaz kanpoko film luze dokumentala izan zenaren bitartez. Ikerketa lan zorrotza da, garai hartako ikus-entzunezko materialak aztertzen ehunka ordu eman dituena, garai hartako gazte protestak gogora ekartzeko. Assalto al cielo hiru mugimendutan banatzen da, musika partitura bat izango balitz bezala. Alde batetik, 70ko hamarkadako italiar ezkerraren historia da, langileen mugimenduetatik hasi eta ikasleen protestetara arte. Narrazio argia, akotaziorik edo narratzailearen ahotsik gabea, muntaia lanari eta irudiei lekua egiten diena. Manifestariak dira protagonista, protesta egitera kalera irten zirenak. Beste alde batetik, langileen eta ikasleen mugimenduetako ahotsen artean, faxisten kontrako borrokak erakusten dira, eta polizia kalean, eta historikoki zoritxarrez ezagunak diren egitateak aurkezten dira: Piazza Fontana Milanen eta Piazza della Loggia Brescian, gaur egun oraindik ere misterioan murgildutako eta azalpen ilunak dituzten egitate tragikoak; edo argiak, informaziorik gabeko maniobra handi baten barruan. Ia beste garai bateko historiak dira, gaurkotik hain desberdina, baina denboran ez hain urrunekoa, kontatzen duten ahotsak. Hala ere, dena aldatu da. Assalto al Cielo-rekin, Francesco Munzik erakusten digu garai hartan dena zela desberdina, irudimena boterean zegoenean, klaseen arteko borrokak gauza bizi zirenean, eta amets utopikoen bilaketa benetan bazenean. Italiar zinegile handi honen film luzea, zalantzarik gabe, iraganerako bidaia bat da, nolabait ere etorkizunera begiratzen duena, belaunaldi gazteenen etorkizuna, zinegintzako horrelako lekukotasun bati esker, herrialde baten historia, une zurrunbilatsu batekoa, hobeto ulertzeko interpretazio desberdin baterako giltza izango duena. Umberto de Marco Director de Euskaditalia

186


STORMING THE SKIES IN THE YEARS OF LEAD.

Terrorismo y revolución en la Terrorism and revolution italia de los años 70 in 1970’s Italy

Euskaditalia, Spazio di Unione Culturale-Kultura Bateragunea (www.euskaditalia.com), en colaboración con el Istituto Luce di Roma, tiene el placer de presentar en el marco de la 58ª edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje (ZINEBI) el último gran trabajo del cineasta italiano Francesco Munzi, un archivo de cine puro que retrata un pedazo de la historia italiana entre 1967 y 1977. Fueron años decisivos que marcaron la historia de Italia, un oscuro periodo que Munzi ha querido rememorar con este largometraje documental fuera de concurso en el último Festival Internacional de Cine de Venecia. Se trata de un meticuloso trabajo de investigación que ha examinado cientos de horas de material audiovisual de la época para rememorar las protestas juveniles de aquellos tiempos.  Assalto al cielo se divide en tres movimientos, como si de una partitura musical se tratara. Por una parte, es la historia de la izquierda italiana de los años 70, desde el movimiento obrero hasta las protestas estudiantiles: una narrativa clara, sin acotaciones o voz de narrador, que deja espacio al trabajo de montaje y a las propias imágenes. Los protagonistas son los manifestantes, los que salieron a la calle a protestar. Por otro lado, entre las voces del movimiento obrero y de los estudiantes, se muestran los enfrentamientos contra los fascistas y la policía en las calles y se presentan hechos históricos tristemente conocidos, como los sangrientos atentados terroristas de la Piazza Fontana en Milán y de la Piazza della Loggia en Brescia, trágicos sucesos todavía hoy envueltos en el misterio por informaciones y explicaciones poco claras o acaso claras para unos pocos dentro de una vasta maniobra de desinformación general. Son historias casi de otra época, con voces que cuentan una Italia tan diferente de la de hoy pero no tan lejana en el tiempo. Sin embargo, todo ha cambiado. Con su Assalto al Cielo, Francesco Munzi nos muestra cómo en aquellos años todo era diferente, cuando la imaginación estaba al poder, las luchas de clases eran algo vivo y la búsqueda de los sueños utópicos existía realmente. El largometraje de este gran cineasta italiano es sin duda un viaje al pasado que de alguna manera mira hacia el futuro, el futuro de las generaciones más jóvenes, que gracias a un testimonio cinematográfico de este tipo, tendrán una clave de interpretación diferente para entender mejor la historia de su país en uno de sus momentos más turbulentos. Umberto de Marco Director de Euskaditalia

ASSALTO AL CIELO

ASALTAR LOS CIELOS EN LOS AÑOS DE PLOMO.

Euskaditalia, Spazio di Unione Culturale-Kultura Bateragunea (www. euskaditalia.com), in collaboration with the Istituto Luce di Roma, has the pleasure of presenting the latest masterpiece of the Italian Francesco Munzi at the 58th edition of the International Festival of Documentary and Short Film (ZINEBI). This piece of pure cinema is a portrait of a slice of Italian history between 1967 and 1977. They were decisive years that left a scar on Italian history, a dark period of time that Munzi wanted to recall with this documentary feature film shown out of competition at the latest edition of the International Film Festival of Venezia. It is a meticulouslyresearched work for which hundreds of hours of audiovisual material from that period were examined to recall the youth protests of those times.  Assalto al cielo is divided into three movements, as if it were a musical score. One the one hand, it is the story of the Italian left in the 70’s from the workers’ movement to student protests: a straightforward narrative without notes or a narrator, which leaves space for the editing work and the images themselves. The protagonists are the protestors, those who took the streets to raise their voices. On the other hand, through the voices of the workers’ and the students’ movements, it shows the confrontations with fascists and police in the streets. It shows historical incidents that are sadly well-known, such as the bloody terrorist attacks at the Piazza Fontana in Milan and the Piazza della Loggia in Brescia, tragic events that are shrouded in mystery to this day because of the unclear or incoherent information and explanations from those who labour within the vast machine of general misinformation. They are stories from another time with voices that speak of an Italy that is so different from today, yet not so distant in time. Nevertheless, all has changed. In Assalto al Cielo, Francesco Munzi shows us how everything was different in those years, when imagination was in power, when class warfare was something alive and when the pursuit of utopian dreams really existed. This feature film from this great Italian filmmaker is, without a doubt, a trip back in time which somehow looks to the future, the future of the youngest generations who, thanks to cinematographic testimony of this kind, will have the key to a different interpretation that will allow them to better understand the history of their country during one of its most turbulent times. Umberto de Marco Director of Euskaditalia

187


ASSALTO AL CIELO

ASSALTO AL CIELO 2016, 72’, DOK ITALIA / ITALY

1967 eta 1977 bitartean Italian borroka politikoa sustatu zuten gazte haien parabola kontatzen du pelikulak; izan ere, kezkak eta ametsek, indarkeriak eta krimenek bultzatuta, iraultzaren ideiaren atzetik ibili ziren, “zeruari eraso egiten” saiatuz. Hiru mugimendutan banatuta, gaur urte haietaz gordetzen dugun sentimendua adierazten du, oroipen pertsonalak, historiak, hausnarketa puntuak eta desitxuratze nahiak nahastuz.

Zuzendaritza / Dirección / Director: Francesco Munzi Muntaketa / Montaje / Editing: Giuseppe Trepiccione Argazkigintza / Fotografía / Cinematography: Archivo histórico Istituto Luce Cinecittà, Rai Teche, Asociación Alberto Grifi, Archivo Audiovisual del Movimiento Obrero y Democrático, Cineteca de Bolonia Ekoizpena / Producción / Production Istituto Luce Cinecittà, Rai Cinecittà Banatzailea / Distribución / Distribution: Istituto Luce Cinecittà

La película cuenta la parábola de esos jóvenes que impulsaron la lucha política en Italia entre 1967 y 1977 y que, animados por inquietudes y sueños, violencia y crímenes, persiguieron la idea de revolución, intentando “asaltar al cielo”. Dividido en tres movimientos, expresa el sentimiento que hoy preservamos de esos años, mezclando, memorias personales, historias, puntos de reflexión y deseos de transfiguración. The film tells the tale of those young people who promoted the political struggle in Italy between 1967 and 1977 and who, led on by their concerns and dreams, violence and crimes, pursued the idea of a revolution – attempting to “storm the heavens”. Divided into three movements, it expresses the feeling we still have today regarding those years, mixing personal memories, stories, points of view and desires for transfiguration.

EUSKADITALIA

188


SÎNPHONIA PHANTASMA

SÎNPHONIA PHANTASMA

Pelikula, estreinatu bezain pronto hil egiten da. Aldatzeko aukerarik gabe, mamu bihurtu eta argi eta itzalen munduan finkatuta eternitatera kondenaturik geratzen da. Ikusleak, filmak ez bezala, hazi, aldatu, garatu eta metamorfosirako aukera du.

La película, muere tan pronto como es estrenada. Sin opción de cambio, se convierte en fantasma y queda condenada a la eternidad fijada en un mundo de luces y sombras. Las personas espectadoras, al contrario que un filme, crecen, cambian, se desarrollan y tienen la oportunidad para la metamorfosis.

Film dies as soon as it is released. With no chance of changing, it becomes a ghost and is condemned to eternity in a world of light and shadows. Spectators —contrary to a film— grow, change, develop and have a chance of metamorphosis.

Sînphonia Phantasma emanaldi bereziak, Koldo Almandozek zuzendu duen Sîpo Phantasma filmari bere izaera eraldatzeko aukera emango dio. Gau bakar batez, Joserra Senperena eta Ignacio Bilbao musikariek, proiekzio hontarako bereziki egindako musika moldaketa zuzenean jo eta itsasontzi fantasma berpiztuko dute. Sînphonia Phantasmak, noraezean doan kruzero batean itsasoratu eta barku, zinema, fantasma, amodio eta banpiro istorio batean murgilduko gaitu, berriro mamu bihurtu baino lehen.

La proyección especial Sînphonia Phantasma le dará la oportunidad al filme dirigido por Koldo Almandoz de transformar su naturaleza. Por tan solo una noche, los músicos Joserra Senperena e Ignacio Bilbao, tocarán en directo la adaptación musical compuesta especialmente para esta proyección y resucitarán el barco fantasma. Sînphonia Phantasma saldrá a la mar en un crucero que va sin rumbo, sumergiéndonos en una historia de barcos, cine, fantasmas, amor y vampiros, antes de convertirse nuevamente en fantasma.

The special screening Sînphonia Phantasma will give the film directed by Koldo Almandoz the chance to transform its nature. For just one night, musicians Joserra Senperena and Ignacio Bilbao, will give a live performance of the musical adaptation composed especially for this screening and will revive the ghost ship.

SÎNPHONIA PHANTASMA

SÎNPHONIA PHANTASMA

Sînphonia Phantasma will set sail on a voyage with no destination, immersing us in a story of boats, film, ghosts, love and vampires – before becoming a ghost once more.

SIPO PHANTASMA 2016, 67’, FIK EUSKADI / BASQUE COUNTRY

Kruzero batean itsasoratuko gara, untzi, hondoratze, zinema, fantasma, amodio eta banpiro istorio batean murgiltzeko Embarcamos en un crucero y viajamos a través de una historia de barcos, cine, naufragios, fantasmas, amores y vampiros. We embark on a cruise and travel through a tale of ships, cinema, shipwrecks, ghosts, love and vampires.

Zuzendaritza / Dirección / Director Koldo Almandoz Gidoia / Guion / Screenplay Koldo Almandoz Muntaketa / Montaje / Editing Laurent Dufreche Soinua / Sonido / Sound Haimar Olaskoaga, Laurent Dufreche Musika / Música / Music Joserra Senperena, Ignacio Bilbao Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Javi Agirre, Koldo Almandoz Aktoreak / Intérpretes / Cast Maider Intxauspe Ekoizpena / Producción / Production Txintxua Films, Marian Fernandez Kontaktua / Contacto / Contact Txintxua Films txintxua@txintxua.com

191


CHARLIE MARS PROJECTION AND LIVE PERFORMANCE, POWERED BY CAOSTICA

CHARLIE MARS PROJECTION AND LIVE PERFORMANCE, POWERED BY CAOSTICA

Saio berezi hau Caóstica elkarteak antolatzen du. Komunikazioaren, ikusentzunezko ekoizpenen, diseinu grafikoaren eta pedagogiaren mundutik datozen Bilboko profesionalek osatutako elkarte horrek 15 urte baino gehiago darama kultur eta hezkuntza ekitaldiak antolatzen eta sustatzen. Burutu dituen proiektuen artean azpimarratzekoak dira, besteak beste, Caóstica Film laburren eta Bideoklipen Nazioarteko Zinemaldia; Tracking Bilbao, Interneten kulturaren inguruko diziplina askotako jarduerak; edo Gizazinea, hezkuntza eta giza eskubideen aldeko programa, Bilboko Udalaren Kultur Sailarekin batera burutzen duena. 14 edizioren ondoren, Caóstica Film laburren eta Bideoklipen Nazioarteko Zinemaldia da elkartearen ekitaldirik zaharrena. Bere ezaugarriak dira, batetik, propio aukeratutako gai urratzaile eta ausartak, izaera berezia ematen diotenak, eta, bestetik, atal gisa txertatutako musika-bideoklipa. Azken bi urteetan Caóstica Zinemaldiak zorte handia izan zuen, Charlie Mars frantziar bideo-sortzaile eta performerrak hartu baitzuen parte Film Laburren eta Bideoklip ataletan. Charlie Mars 1980ko apirilaren 14an jaio zen. Igeltsero ikasketak egin ondoren hainbat lan burutu zituen: magoa izan zen, pixoihalak banatu zituen, komediagile aritu zen, punk kantari eta abar. 2004an, bainugelan bera bakarrik zegoela, buru-berokia soinean eta zaintza-kamera bat eskuan, bideo bat grabatzen saiatu zen, film surrealista batzuk lortuz, eta hortik aurrera ekoizpen sofistikatuagoak egingo ditu.Internet bihurtuko da bere jolaslekurik gogokoena 2005ean, bideoaren munduan Youtube eta lehen plataformak indartzen hasten direnean. Film laburrak eta ikusentzunezko hainbat esperimentu igoko ditu sarera. Sortzeko modu berriei arreta gero eta handiagoa eskainiz 2008an bi bideo-instalazio izugarri sortu zituen: Mortelle bananae eta Anatomie et cacahuete. Aldi berean, Canal +en eskaintza onartu eta Le films faits à la maison showa aurkeztu zuen 2008tik 2010era. Bideoklip ugari grabatu ditu eta haurrentzat bi musikal egin ere bai, 2011 eta 2013an, Quebecen (Kanada). Zuzendaria bai, baina baita performerra, trebea eta bideo-sortzailea ere. Charlier Mars subertsioaren eta absurdoaren ikaslea da, eta bere lana sakon sartu da Caóstican. Horren seinale 2015ean lortutako saria Bizarro Film Labur Onenari, Pregnant Man-i esker, eta aipamen berezia eskuratu zuen Musika bideoklip Onena egiteagatik 2016an: Wreck Surfer, Sloboda Experiment musika-bandak egindakoa. Zinebi 58ri esker Caósticak aukera du lehen aldiz artista apurtzaile eta liluragarri hori gonbidatzeko. Saio berezi honetan Charlie Mars bideosortzaile eta performerraren atzera begirako proiekzio bat eta zuzeneko emanaldia ikus ahal izango ditugu. Bere lan esanguratsuenak erakutsiko dira, hala nola, fikziozko film laburrak, animaziozko txertaketak, lan esperimentalak, bideo-performanceak eta musika-bideoklipak.

Juan Dopico Íñigo Portillo

192


Con 14 ediciones a su espalda, el Festival Internacional de Cortometrajes y Videoclips Caostica es la actividad más veterana del colectivo. Se caracteriza por la selección de contenidos transgresores y desenfadados que marcan la personalidad del evento y por dar cabida al videoclip musical entre sus secciones. En sus dos últimas ediciones el Festival Caostica tuvo la suerte de contar con la participación del videocreador y performer francés Charlie Mars en las categorías de Cortometraje y Videoclip. Charlie Mars nació el 14 de abril de 1980. Tras graduarse como yesero, se aventura en varios trabajos, como mago, repartidor de pañales, comediante, cantante punk, etc. En 2004, solo en su baño, armado con un pasamontañas y una cámara de vigilancia, intenta grabar un vídeo, creando varias películas surrealistas a través de las cuales irá avanzando hacia producciones más sofisticadas. Internet se convierte en su patio de juegos favorito en 2005, con la llegada de las primeras plataformas de video, como Youtube. Sube numerosos cortos y experimentos audiovisuales. Prestando cada vez mayor atención a las nuevas formas de creación, en 2008 produce dos monumentales video-instalaciones, Mortelle bananae y Anatomie et cacahuete. Al mismo tiempo, es reclutado por Canal +, donde presenta el show Le films faits à la maison de 2008 a 2010. Ha grabado multitud de videoclips e incluso dirigió dos musicales para niños, en 2011 y 2013, en Québec, Canadá. Un director, pero también performer, manitas y videocreador, Charlie Mars es un discípulo de la subversión y el universo de lo absurdo y su obra ha calado hondo en Caóstica. Prueba de ello es que se alzó con el singular galardón al Mejor Corto Bizarro en 2015 por Pregnant Man y logró la Mención Especial al Mejor Videoclip Musical en 2016 por Wreck Surfer, realizado para la banda musical Sloboda Experiment. Gracias a Zinebi 58, Caóstica tiene la oportunidad de invitar por primera vez a Bilbao a este rompedor y fascinante artista. En esta sesión especial podremos ver una proyección retrospectiva y la actuación en directo del videocreador y performer Charlie Mars  con algunos de los trabajos más representativos de su obra, entre los que podemos encontrar cortometrajes de ficción, insertos de animación, piezas experimentales, videoperformances y videoclips musicales. Juan Dopico Íñigo Portillo

Special session curated by Caostica, a group of Bilbao professionals from the world of communications, audiovisual productions, graphic design and pedagogy with more than 15 years of experience in the organisation and promotion of cultural and educational events. Amongst their projects, it is worth noting the Caostica Music Video and Short Film Festival, Internet Tracking Bilbao – the multidisciplinary conference on culture, or the human rights and education programme, Gizazinea, which it runs jointly with the Department of Culture of the Bilbao City Council. With 14 years of experience behind it, the Caostica International Music Video and Short Film Festival is the group’s most veteran activity. It is characterised by the selection of uninhibited and transgressive content that marks the personality of the event and for providing an arena for music videos within its sections. For the past two years, the Caostica Festival has been lucky enough to have the participation of the French video creator and performer Charlie Mars in the Short Film and Music Video categories. Charlie Mars was born on 14 April 1980. After training as a plasterer, he ventured into several jobs, as a magician, nappy distributor, comedian, punk singer, etc. In 2004, alone in his bathroom, armed with a balaclava and a security camera, he makes an attempt at recording a video, creating several surrealist films through which he will gradually progress towards more sophisticated productions. Internet becomes his favourite playground in 2005, with the arrival of the first video platforms, such as YouTube. He uploads lots of short films and audiovisual experiments. Paying more and more attention to new creative forms, in 2008, he produces two monumental video installations, Mortelle bananae and Anatomie et cacahuete. At the same time, he is recruited by Canal +, where he presents the show Le films faits à la maison from 2008 to 2010. He has recorded lots of music videos and even directed two musicals for children, in 2011 and 2013, in Québec, Canada. A director who is also a performer, handyman and video creator. Charlie Mars is a disciple of subversion and the universe of the absurd and his work has had a profound effect on Caostica. Proof of this is that he won the unique award for Best Bizarre Short Film in 2015 for Pregnant Man and received a Special Mention for Best Music Video in 2016 for Wreck Surfer, made for the group Sloboda Experiment.

CHARLIE MARS PROJECTION AND LIVE PERFORMANCE, POWERED BY CAOSTICA

Sesión especial comisariada por Caóstica, colectivo de profesionales de Bilbao procedentes del mundo de la comunicación, producción audiovisual, diseño gráfico y pedagogía con una trayectoria de más de 15 años de experiencia en la organización y promoción de eventos culturales y educativos. Entre los proyectos que ha llevado a cabo pueden destacarse el Festival Internacional de Cortos y Videoclips Caostica, las jornadas multidisciplinares en torno a la cultura de Internet Tracking Bilbao o el programa de educación y derechos humanos Gizazinea, que realiza en conjunción con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao.

Thanks to Zinebi 58, Caostica has the chance to invite this groundbreaking and fascinating artist to Bilbao for the first time. At this special session, we will be able to see a retrospective film and a live performance by the video creator and performer Charlie Mars with some of the most representative pieces of his work, amongst which we can find fictional short films, animation inserts, experimental pieces, performance art videos and music videos. Juan Dopico Íñigo Portillo

193


CHARLIE MARS PROJECTION AND LIVE PERFORMANCE, POWERED BY CAOSTICA 194

CHARLIE MARS PROJECTION AND LIVE PERFORMANCE, POWERED BY CAOSTICA 2006-2016, 90’, FIK FRANTZIA / FRANCIA / FRANCE Atzerabegirako proiekzioa eta Charlie Mars (Frantzia) bideo-sortzaile eta performerraren zuzeneko emanaldia. Bere estilo subertsibo nabarmena duten lan adierazgarrienetako batzuk ikusiko ditugu; horien artean, fikziozko film laburrak, animazio zatiak dituztenak, pieza esperimentalak, bideoperformanceak eta bere absurdoaren unibertso partikularra eratzen duten bideoklipak. Proyección retrospectiva y actuación en directo del videocreador y performer Charlie Mars (Francia) con algunos de los trabajos más representativos de su marcado estilo subversivo entre los que podemos encontrar cortometrajes de ficción, insertos de animación, piezas experimentales, videoperformances y videoclips que configuran su particular universo de lo absurdo. Retrospective projection and live performance by the video creator and performer Charlie Mars (France)  with some of the most representative works of his marked subversive style, amongst which we will find fictional short films, animation inserts, experimental pieces, performance art videos and music videos that make up his particular universe of the absurd.

Zuzendaritza / Dirección / Director Charlie Mars Gidoia / Guion / Screenplay Charlie Mars Muntaketa / Montaje / Editing Charlie Mars Soinua / Sonido / Sound Charlie Mars Musika / Música / Music Jean-François Corbel, Slobodan Experiment, Ko Ko Mo and V.A. Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Charlie Mars Aktoreak / Intérpretes / Cast Cosme Castro, Rachid Bara, Batur Katmaz, Mathilde Dubos, Yves-Marie Gillardeau and V.A. Ekoizpena / Producción / Production Charlie Mars Banatzailea / Distribución / Distribution Charlie Mars charlimars@gmail.com


Son personas extrañas. Con sus cables, monitores, focos y cámaras se cuelan por cualquier sitio. Son artistas, dicen. Y ahora están aquí. Les atraen nuestras calles, la costa, los bosques, nuestra cultura.

www.bifilmcomission.com

“Gente del Cine” se hacen llamar. Parecen amigables. Les echaremos una mano.

195


CORRESPONDÊNCIAS

BETIEREKO NERABEZAROA. RITA AZAVEDO-GOMESEN GUTUN PELIKULAK

Laurogeita lau urteko portugaldar idazle Agustina Bessa-Luisek (Manoel de Oliveiraren ohiko gidoigilea eta Nobel Sarirako betiereko hautagaia) haragizko maitasunari buruz ezagutzen diren definizioen arteko dotoreena adierazi zuen aldizkari batean: Ondo esana eta egina izan behar duen zerbaiten atzera pauso bat da adiskidetasuna. Esan daiteke RitaAzevedo-Gomesen pelikula guztiak hasten direla ematear dauden musuak bezala, eta ikuslearen zeregina dela ezpainak konkistatzea. Zinegileak A conquista de Faro, O som da terra a tremer eta Fragil como o mundo filmeetan atrebimenduaren lapsus erabakigarri hori filmatu zuen (penalty erabakitzaile bat bota aurretiko erabateko isiltasunezko segundo bat bezala ulertuta), eta, berorrekin, A vingança de uma mulher filmatu berri eta sutsuaren apoteosia iragarri zuen, biak ere zinegintzako benetako egitateak. ZINEBIk proiektatuko duen Correspondéncias filmean, Ritaren azken pelikulan, honen laguntza izango du. Ritak une horri buruzko izugarrizko emoziozko suspensea eraikitzen du; izan ere, bi lagun euren harremanean musu bat emanda gorenera iritsi eta hurrengo estadiora pasako diren ez dakiguneko lapsus hori filmatzen du hain justu ere. Baina lapsus hori hainbat hamarkadatan luzatzen da, eta gizon hori emakumearengandik milaka kilometrora bizi da, eta batak bestearengandik ikusten duen gauza

UNA ADOLESCENCIA PERENNE. LAS PELÍCULAS EPISTOLARES DE RITA AZEVEDO-GOMES

La octogenaria escritora portuguesa Agustina Bessa-Luis (habitual guionista de Manoel de Oliveira y eterna candidata al Premio Nobel) enunció en una entrevista una de las definiciones más elegantes que se recuerdan sobre el amor carnal: La amistad es un paso atrás de algo que debe ser dicho y hecho bien. Se puede decir que todas las películas de Rita Azevedo-Gomes comienzan como besos a punto de ser dados y que es tarea del espectador conquistar los labios. La cineasta filmó ese lapso crucial del atrevimiento (entendido como el segundo de silencio absoluto durante el lanzamiento de un penalty decisivo) en A conquista de Faro, O som da terra a tremer y Fragil como o mundo, anticipando la apoteosis que constituye su ardiente y reciente A vingança de uma mulher, verdaderos acontecimientos cinematográficos. En Correspondéncias, su última película, que proyecta ZINEBI con la asistencia de la directora, Rita construye un suspense enorme sobre ese momento de emoción porque filma justamente ese lapso en el que no se sabe si dos amigos culminarán su relación con un beso y pasarán al siguiente estadio. Solo que ese lapso se prolonga durante varias décadas y que ese hombre vive a miles de kilómetros de esa mujer, y que lo único que ven el uno del otro es la caligrafía de sus cartas sobre un papel, el roce de capricho de una pluma estilográfica. El hombre y la mujer son

AN EVERLASTING ADOLESCENCE. THE EPISTOLARY FILMS OF RITA AZEVEDO-GOMES

196

The octogenarian Portuguese writer Agustina Bessa-Luis (a regular scriptwriter for Manoel de Oliveira and eternal candidate for the Nobel Prize) gave an interview in which she gave one of the most elegant descriptions in memory of physical love: Friendship is a step backwards from something that should be said and done well. It can be said that all of Rita AzevedoGomes’ films start as kisses on the verge of being given and the task of the audience is to take a step forward and press their lips against theirs. The filmmaker filmed this crucial lack of daring (understood as a second of absolute silence during a decisive penalty shot in A conquista de Faro, O som da terra a tremer and Fragil como o mundo, anticipating the grand finale that is her recent, smoldering A vingança de uma mulher; truly important events in cinema. In Correspondéncias, her latest film, which was shown in ZINEBI with the director in attendance, Rita built enormous suspense around that very moment of emotion. She films the exact point in time in which it is not known if two friends will culminate their relationship with a kiss and pass on to the next stage. However, this point is prolonged over several decades and that man lives thousands of kilometres from that woman. The only time they catch a glimpse of each other is in through the calligraphy of their letters on paper, the whimsical brushes of a fountain pen. The


Ritarenak bere pelikuletan (bai eta orain hamarkada batzuetatik hona lan egiten dueneko Lisboako Zinematekarako ederki editatzen dituen liburuetan ere) Proust-en madalenen bitartez maitasun sentimenduak zehatz-mehatz harrapatzeko obsesio baten antza dauka: usainak, ukimena, kolore lizunak… Gogora ekartzearen sendotasun paradoxiko bat lortzeko filmatzen dituen elementu etereo hauen bidez lortzen duen oroitzapen talkak inpresionatu egiten du talka baten ondorioz bidetik ateratzen duten

célebres poetas y pensadores de Portugal: Jorge Sena (Lisboa, 2 de noviembre de 1919-Santa Bárbara, California, 4 de junio de 1978) desde su exilio americano y Sophia de Mello Breyner (Oporto, 6 de noviembre de 1919-Lisboa, 2 de julio de 2004) asentada en Portugal. Sus cartas son la materia que filma la cineasta con la libertad creativa más desbocada del cine reciente. Ni collage ni palimpsesto, sino algo que sobrevuela estas dos formas de creación sin el menor rubor y con la idea de amalgamar una nueva forma de contar una historia de amistad o de amor. La larga serie de palabras de los dos protagonistas en su correspondencia es enunciada por los amigos de la directora: actores, cineastas y escritores de Europa, Rusia y América en diferentes idiomas, quizá con la idea de que esos cuerpos aporten su propia experiencia a las palabras de otros. Lo de Rita en sus películas (y también en los libros que edita con preciosura para la Cinemateca de Lisboa, donde trabaja hace décadas) se parece a una obsesión por capturar la exacta verosimilitud de los sentimientos del amor mediante sus magdalenas de Proust: los olores, lo táctil, los colores impuros... El choque del recuerdo mediante estos elementos etéreos que filma para conseguir una paradójica solidez de la evocación, impresiona con la fuerza de dos trenes que descarrilan en un choque. Sus películas, como algunas de Gonzalo García Pelayo,

man and the woman are celebrated poets and thinkers from Portugal: Jorge Sena (Lisbon, 2 November 1919 - Santa Barbara, California, 4 June, 1978), from his exile in America, and Sophia de Mello Breyner (Porto, 6 November, 1919 - Lisbon, 2 July, 2004), living in Portugal. Their letters are the material filmed by the filmmaker with the most unbridled creative freedom in the recent history of cinema. Neither collage nor palimpsest, but rather something that soars over these two forms of creation without blushing in the slightest, with idea of piecing together a new way of telling a story about friendship or love. The long strings of words in the correspondence between the two protagonists are read aloud in different languages by friends of the director: actors, filmmakers and writers from Europe, Russia and the Americas, perhaps with the idea that these people bring their own experience to the words of others. In her films and also in the books that she beautifully edits for the Cinemateca de Lisboa, where she worked decades ago, Rita seems obsessed with capturing with exact authenticity of our feelings of love in her Proust’s madeleines: the smells, the feel, the impure colours... The shock of memory rekindled by the ethereal elements she films, which create a paradoxical solidity in their evocation, makes an impression with the force of two trains derailing in a crash. Her films, like some of those by

bi trenen indarraz. Honen pelikulek, Gonzalo García Pelayoren pelikula batzuk bezala eta David Lynchen batzuk bezala, loarinetako amodio fantasiak dirudite batzuetan. Zinean femeninoa eta maskulinoa garatu eta talka egiteko modua nolanahikoa dela ere, Ritaren pelikuletan maitaleak beti egiten dute topo nerabezaroko suaz (Nicholas Ray, Elia Kazan edo lehenengo Ingmar Bergmanengan, irletako erromantzeetakoa, bezala), baina maitemintzearen sumendi-laban erortzeko beldurrik gabe. Ritaren pelikulak beti amaitzen dira bere elementuetako batekin maiteminaraziz (horietako bakoitzak urdaileko inurrriduraren patologia bati erantzuten diola ematen du): musika pieza batekin dela (Grieg, Stockhausen edo Janis Joplin), ahots batekin (30 urtez Portugaldar Zinematekan bulegokide eta konplize izan zuen eta behin eta berriz gogora etortzen zaion João Benard da Costarena), eliza bateko erretaularekin edo erdi zabalik dauden ezpain batzuekin (Rita Duraorenak). Alvaro Arroba

CORRESPONDÊNCIAS

bakarra gutunen paper gaineko kaligrafia da, luma estilografiko baten gutiziazko urratua. Gizona eta emakumea Portugaleko poeta eta pentsalari ospetsuak dira: Jorge Sena (Lisboa, 1919ko azaroak 2 -Santa Barbara, Kalifornia, 1978ko ekainak 4) amerikar erbestetik eta Sophia de Mello Breyner (Oporto, 1919ko azaroak 6-Lisboa, 2004ko uztailak 2) Portugalen finkatua. Gutunak dira zinegile honek filmatzen dituenak, orain-oraingo zinearen askatasun sortzaile zoroenaz. Ez collagea ezta palimpsestoa ere: sortzeko bi modu horien gainetik, lotsarik gabe eta adiskidetasun edo maitasun istorio bat kontatzeko modu berri bat oratzeko ideia hartuta. Gutun trukaketa horretan bi protagonisten hitz andana luzea zuzendariaren lagunek aipatua da: Europa, Errusia eta Amerikako aktore, zinegile eta idazleek, hainbat hizkuntzatan, agian gorputz horiek beste batzuen hitzei euren bizipenen ekarpena egin diezaieten helburutzat hartuta.

como algunas de David Lynch, parecen a veces fantasías amorosas de duermevela. Cualquiera que sea el modo en que lo femenino y lo masculino se desarrollan y colisionan en el cine, en las películas de Rita los amantes se encuentran siempre con un encendimiento adolescente (como en Nicholas Ray, Elia Kazan o el primer Ingmar Bergman, el de los romances en islas), aunque sin temor a precipitarse en la lava volcánica del enamoramiento. Sus películas siempre se acaban enamorando de alguno de sus elementos (cada una de ellas parece responder a una patología del hormigueo en el estómago), bien sea de una pieza musical (Grieg, Stockhausen o Janis Joplin), de una voz (la de su compañero de despacho y cómplice en la Cinemateca Portuguesa durante 30 años, João Benard da Costa, su presencia más recurrente), del retablo barroco de una iglesia o de unos labios entreabiertos (los de Rita Durao). Alvaro Arroba

Gonzalo García Pelayo and like some of those by David Lynch, seem like a daydreamed fantasy love. Whatever the way that the feminine and masculine aspects are developed and collide in cinema, in Rita’s films, lovers always find each other in adolescent passion (like in Nicholas Ray, Elia Kazan or the first Ingmar Bergman, the one about island romances), though without fear of plunging into the volcanic lava that is falling in love. Her films always end up with the audience enamoured with any one of their elements (each one seems to provoke a feeling of butterflies in the stomach), whether it be a piece of music (Grieg, Stockhausen or Janis Joplin), a voice (the voice of coworker and accomplice in the Cinemateca Portuguesa for 30 years, João Benard da Costa, the most recurring presence), of a Baroque altarpiece of a church or of half-opened lips (those of Rita Durao). Alvaro Arroba

197


CORRESPONDÊNCIAS

CORRESPONDÊNCIAS 2016, 145’, FIK PORTUGAL

Pelikula hau Sophia de Mello Breyner eta Jorge de Sena bi poeta portugaldarren artean azken horren deserriratzean (1957-1978) trukatutako gutunetan inspiratu zen. Euren poesia eta letren artean, irrikaren eta parte izatearen arteko elkarrizketa da pelikula, “urrun egondako urteak elkarrizketa orduez betetzeko nahi bizia”. La película se inspiró en las cartas intercambiadas entre dos poetas portuguesas, Sophia de Mello Breyner y Jorge de Sena, durante el exilio de este último (1957-1978). A través de su poesía y sus letras, la película construye un diálogo entre el anhelo y la pertenencia, el “deseo de llenar años de distancia con horas de conversación”. The film was inspired by the letters exchanged between two leading Portuguese poets, Sophia de Mello Breyner Andresen and Jorge de Sena, during the exile of the latter (1957-78). Through their poetry and letters, the film builds a dialogue between longing and belonging, the “desire to fill years of distance with hours of conversation”.

198

Zuzendaritza / Dirección / Director Rita Azevedo-Gomes Gidoia / Guion / Screenplay Rita Azevedo-Gomes Muntaketa / Montaje / Editing Rita Azevedo-Gomes, Patrícia Saramago Soinua / Sonido / Sound Olivier Blanc, François Guillaume Musika / Música / Music Alexander Zekke Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Acácio de Almeida, Jorge Quintela Aktoreak / Intérpretes / Cast Eva Truffaut, Pierre Léon, Rita Durão, Anna Leppänen, Luís Miguel Cintra, Mario Fernandes Ekoizpena / Producción / Production C.R.I.M. Banatzailea / Distribución / Distribution C.R.I.M. Kate Saragaço-Gomes crim.distribution@gmail.com


www.europacreativaeuskadi.eu


NETWORKING ZINEMATOGRAFIKOA NETWORKING CINEMATOGRÁFICO FILM NETWORKING


202


ZINE KARTELAK. 100 DISEINATZAILE ESPANIAR CARTELES DE CINE. 100 DISEÑADORES ESPAÑOLES CINEMA POSTERS. 100 SPANISH DESIGNERS


CARTELES DE CINE. 100 DISEÑADORES

CARTELES DE CINE. 100 DISEÑADORES ESPAÑOLES

Kartela, ikusle askorentzat, filmaren hasierako informazioa da. Kartel-egileak erantzukizun handia du, ikusle izan daitekeen horrek kartelaren bitartez jasoko baitu filma onartzeko lehen seinalea. Erakutsi ondoren kartelak iragarri, informatu, iradoki eta liluratu egin behar du adierazten duen filmaren espirituari inolako traiziorik egin gabe. Carteles de Cine. 100 Diseñadores Españoles filmak lehen aldiz elkartuko ditu Espainiako ehun artista grafikok gure zine kardegietarako egindako lanak, 1927tik gaur arte. Edizio hau pentsatu eta burutu duena ni neu izan naiz, bilbotar historiagile eta El Correo egunkarian zine gaiak jorratzen kolaboratzaile; hitzaurrea, aldiz, Emilio Gutiérrez Caba aktore handiaren esku. Argitara emango dugu zinemaren industrian izan diren Espainiako diseinatzaile esanguratsuenak eta euren lanak. Kronologikoki zerrendatuta daude, besteak beste, Renau, Herreros, Soligó edo Palacios, 20 eta 30. hamarkadetan; Peris Aragó, Jano, Mcp edo Mac, 40 eta 50. hamarkadetan; estilo aldetik Cruz Novillok ekarritako berrikuntzak 60. hamarkadan; Iván Zulueta eta Prieto 70. hamarkadan; eta gaur egungo Juan Gatti, Mariné, Mariscal edo Barfutura. Diseinatzaile esanguratsu horien lana, askotan ezikusiarena egindakoa, erabakigarria izan da film askok arrakasta lortu ahal izateko. Kartelen aurkezpena asko zaindu dugu. Inprimatu zirenetik denbora asko pasa denez -zaharrenak orain dela ia ehun urtekoak dira- hasierako irudiak oso kaltetuta zeuden. Behin eta berriz erabili ondoren kartelak antzoki zahar batean pilatuta gelditzen ziren, hautsa eta hezetasuna lagun, eta askok horrelaxe iraun zuten urte luzez. Tolesdurak, urradurak, orbanak kendu dizkiegu eta paper -zatiak erantsi, baina, beti ere, inprimatutako irudia errespetuz tratatuz, ahalik eta gutxien eraginez, jatorrizko diseinua gordetzearren. Era berean kartel bakoitzaren inguruko dokumentazio-lana egin da, nola sortu zen, zein itxura zuen eta zein film ordezkatzen zuen azalduz. Edizioak hainbat datu ere baditu, orain arte asko ezezagunak zirenak, eta hautatutako artisten ibilbide profesionala azaltzen dutenak. Begien aurrean ikusiko ditugun kartelek lilura dute abiapuntu, Marilyn Monroe, James Dean, Audrey Hepburn edo Humphrey Bogarten lilura, eta Gilda, Euripean kantari (Cantando bajo la lluvia), Leiho begia (La ventana indiscreta) edo Hegoa (El sur) filmen irudien bitartez antzinako glamurrean hasiz egungo proposamen sinbolistak ezagutuko ditugu. Ignacio Michelena

206


Carteles de Cine. 100 Diseñadores Españoles reúne por primera vez las obras de un centenar de artistas gráficos españoles para las carteleras de los cines de nuestro país, desde 1927 hasta la actualidad. Una edición proyectada y realizada por quien escribe estas líneas, historiador bilbaíno y colaborador del diario El Correo para temas cinematográficos, prologada por el eminente actor Emilio Gutiérrez Caba. La publicación se articula en torno a los más relevantes diseñadores españoles al servicio de la industria cinematográfica, y a sus creaciones. Se suceden cronológicamente, entre otros artistas Renau, Herreros, Soligó o Palacios en los años 20 y 30; Peris Aragó, Jano, Mcp o Mac en los 40 y 50, la renovación estilística encabezada por Cruz Novillo en los 60, para llegar mediante Iván Zulueta y Prieto en los 70, a firmas contemporáneas como Juan Gatti, Mariné, Mariscal o Barfutura. Relevantes diseñadores cuya labor, frecuentemente ignorada, ha sido determinante en el despegue hacia el éxito de numerosos títulos. La presentación de los carteles ha sido muy cuidada. El tiempo transcurrido desde su impresión, casi un siglo en el caso de los ejemplares más antiguos, había dañado su imagen primigenia. Tras ser utilizados y reutilizados, los carteles eran amontonados en un viejo cine entre el polvo y la humedad y muchos permanecieron durante décadas en semejantes condiciones. Se ha intervenido para eliminar dobleces, rasgaduras, manchas y pequeñas pérdidas de papel, pero siempre desde un respeto escrupuloso a la imagen impresa, interviniendo mínimamente en el detalle preciso sin recurrir a efectos gratuitos que pudieran alterar el diseño original. Asimismo, cada cartel se ha documentado mediante una serie de datos alusivos a su génesis, a su fisicidad y a la película representada. La edición se completa mediante datos, en buena parte inéditos, con la trayectoria profesional de diferentes artistas seleccionados. Los carteles que desfilan ante nuestros ojos atrapan la irresistible fascinación de Marilyn Monroe, James Dean, Audrey Hepburn o Humphrey Bogart, para conducirnos mediante las imágenes de Gilda, Cantando bajo la lluvia, La ventana indiscreta o El sur, desde el realismo glamuroso de antaño hasta las propuestas simbolistas de nuestros días. Ignacio Michelena

The poster, for many viewers, is the initial information about the film. The author has the decisive responsibility of arousing the first sign of approval from the potential audience. Once exhibited, it must announce, inform, suggest and seduce without ever betraying the spirit of the film it represents. Carteles de Cine. 100 Diseñadores Españoles brings together, for the first time, the works of one hundred Spanish graphic artists for the cinema billboards in our country from 1927 to modern times. An edition designed and put on paper by the writer of these lines —the Bilbao historian and contributor to the newspaper El Correo on cinematographic matters— with a prologue by the eminent actor Emilio Gutiérrez Caba.

CARTELES DE CINE. 100 DISEÑADORES

El cartel es para muchos espectadores la información inicial sobre una película. Su autor tiene la decisiva responsabilidad de suscitar el primer signo de aprobación ante un público potencial. Una vez expuesto, debe convocar, informar, sugerir y seducir sin traicionar nunca el espíritu de la película que representa.

The publication is built around the most relevant Spanish designers working in the cinematographic industry and their creations. In chronological order and amongst other artists, it includes Renau, Herreros, Soligó and Palacios in the 1920s and 30s, Peris Aragó, Jano, Mcp and Mac in the 40s and 50s, the stylistic reformation led by Cruz Novillo in the 60s, passing through Iván Zulueta and Prieto in the 70s to arrive at contemporary names such as Juan Gatti, Mariné, Mariscal and Barfutura. Relevant designers whose work —frequently ignored— was a decisive factor on the road to success for numerous titles. The posters have been carefully presented. The time that had passed since they were printed —almost a century in the case of the earliest ones— had damaged the original image. After being used and reused, the posters were piled up in an old cinema amidst the dust and damp, and many had remained in such conditions for many decades. We have tried to eliminate creases, scratches and stains, and patch up little bits of the paper that were missing, always with a scrupulous respect for the printed image and only intervening as minimally as possible for precise details without resorting to gratuitous effects that could alter the original design. In addition, each poster has been documented with a series of data alluding to its origin, its physical nature and the film represented. The edition is completed with data —much of which was previously unpublished— on the professional career of different selected artists. The posters paraded before our eyes capture the irresistible fascination of Marilyn Monroe, James Dean, Audrey Hepburn and Humphrey Bogart, taking us —through images of Gilda, Singing in the Rain, Rear Window and El sur— from the glamorous realism of olden days to the symbolist designs of our times. Ignacio Michelena

207


208

CARTELES DE CINE. 100 DISEÑADORES


209

CARTELES DE CINE. 100 DISEÑADORES


ZINESKOLA


ZINESKOLA

NORM OF THE NORTH 2016, 86’, ANI AEB / EEUU / USA Zuzendaritza / Dirección / Director Trevor Wall Gidoia / Guion / Screenplay Jack Donaldson, Derek Elliott Muntaketa / Montaje / Editing Richard Finn Musika / Música / Music Stephen McKeon Aktoreak / Intérpretes / Cast Rob Schneider, Ken Jeong, Loretta Devine, Heather Graham, Bill Nighy, Zachary Gordon, Colm Meaney, Gabriel Iglesias, Janet Varney, Jess Harnell, Michael McElhatton, Debi Derryberry, Salome Jens Ekoizpena / Producción / Production Lionsgate / Splash Entertainment Banatzailea / Distribución / Distribution Flins y Piniculas info@flinsypiniculas.com

Hartz polar batek babesa aurkituko du abandonatuta dagoen estazio zientifiko batean, aldaketa klimatikoa dela-eta Artikoko bere bizilekua utzi behar izan baitu. Norm hartzak hiru lagun karraskari izango ditu abentura honetan, lemino izenekoak. Un oso polar encuentra refugio en una abandonada estación científica cuando se ve obligado a abandonar su hogar en el ártico como consecuencia del cambio climático. Norm estará acompañado de tres pequeños lemmings. A polar bear finds refuge in an abandoned science station when he is obliged to abandon his home in the Arctic as a result of climate change. Norm will be accomanied by three little lemmings.

INSAISISSABLE (PHANTOM BOY) 2015, 84’, ANI FRANTZIA / FRANCIA / FRANCE Zuzendaritza / Dirección / Director Alain Gagnol y Jean-Loup Felicioli Gidoia / Guion / Screenplay Alain Gagnol Ekoizpena / Producción / Production Folimage (La Cartoucherie) y Lunanime Ekoizleak / Productores/ Producers Jacques-Rémy Girerd Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Izu Troin Musika / Música / Music Serge Besset Muntaketa / Montaje / Editing Hervé Guichard Aktoreak / Intérpretes / Cast Edouard Baer, Jean-Pierre Marielle, Audrey Tautou, Jackie Berroyer Banatzailea / Distribución / Distribution Pack Màgic info@packmagic.cat

212

Leok 11 urte ditu... eta 24 ordu besterik ez New York salbatzeko. Aurpegia desitxuratua duen gangster misteriotsu batek Alex, bere atzetik dabilen polizia, zaurituko du. Ospitalean mugitu ezinik dagoela Alexek Leo ezagutuko du, bere gorputzetik irteteko boterea baitu azken horrek. Horrela, mamu baten antzera, guztientzat ikusezina denak hegan egingo du eta hormetan barrena ibiliko da hegan... Tiene 11 años... y 24 horas para salvar Nueva York. Un misterioso gángster desfigurado hiere a Alex, el inspector de policía que le persigue. Inmovilizado en el hospital, Alex traba amistad con Léo, un chico de once años con el poder de salir de su cuerpo. Como un fantasma, invisible para todo el mundo, alza el vuelo y pasa a través de las paredes... He is 11 years old... and he has 24 hours to save New York. A mysterious, disfigured gangster wounds Alex, the police inspector who is pursuing him. Immobilised in hospital, Alex makes friends with Leo, an 11-year-old boy with the power to leave his body. Like a ghost, invisible to the whole world, he is able to fly and pass through walls...


2012, 80’, ANI ERRUSIA / RUSIA / RUSSIA

Bi haurren arteko kidetasunaren istorioa da. Neguko egun hotz batean Kay txikiak begian zauri bat jasango du, Elurretako Erreginak sorgindutako kristal zati batek eragindakoa. Erreginak Ipar Poloan duen gaztelu izoztura eramango du. Kay salbatzeko bidaia luze eta magiko bati ekingo dio Gerda bere lagunak. Hans Christian Andersenen ipuinaren errusiar egokitzapena. Narra la historia de una gran amistad entre dos niños, Kay y Gerda. Un día, el pequeño Kay sufre una herida en un ojo provocada por un fragmento de cristal encantado por la Reina de las Nieves, que se lo lleva a a su helado castillo del Polo Norte. Gerda emprende entonces un largo y mágico viaje para rescatarlo. Adaptación Rusa del cuento de Hans Christian Andersen.

ZINESKOLA

SNEZHNAYA KOROLEVA (THE SNOW QUEEN) Zuzendaritza / Dirección / Director Vlad Barbe, Maksim Sveshnikov Gidoia / Guion / Screenplay Vlad Barbe, Vadim Sveshnikov (Cuento: Hans Christian Andersen) Musika / Música / Music Mark Willott Ekoizpena / Producción / Production Wizart Animation / Inlay Film Banatzailea / Distribución / Distribution Barton Films bartonfilms@bartonfilms.com

It narrates the story of a great friendship between two children, Kay and Gerda. One day, little Kay is wounded in one eye by a fragment of enchanted glass. The glass has had a spell put on it by the Snow Queen, who takes him to her icy castle in the North Pole. Gerda then starts a long and magical journey to rescue him. Russian adaptation of the tale by Hans Christian Andersen.

ZIPI Y ZAPE Y LA ISLA DEL CAPITÁN 2016, 105’, FIK ESPANIA / ESPAÑA / SPAIN

Gabon hauetan ederra egin dute Zipi eta Zape bihurriek. Zigorra jasoko dute: gurasoekin urruneko uharte batera joatea. Baina ekaitz izugarri bat izango dute bidean eta ez dira inoiz helmugara iritsiko. Babes bila ibili ondoren viktoriar etxetzar bat aurkituko dute, Pam andreak gidatzen duen umezurztegia. Ezer ez da ematen duena. Uharte horretan dagoen ezkutuko misterioa argitu beharko dute Zipik eta Zapek. Estas Navidades Zipi y Zape la han liado parda. Su castigo será acompañar a sus padres en un viaje de negocios a una isla remota. Pero los atrapa una tormenta, y nunca llegan a su destino. Buscando cobijo, encuentran una mansión victoriana que resulta ser un orfanato gobernado por Miss Pam. Nada es lo que parece, y Zipi y Zape tendrán que descubrir el misterio oculto de la isla. This Christmas, Zipi and Zape have really done it. Their punishment will be to accompany their parents on a business trip to a remote island. But they get trapped in a storm and never reach their destination. Looking for shelter, they find a Victorian mansion that is actually an orphanage governed by Miss Pam. Nothing is what it appears to be and Zipi and Zape will have to discover the island’s hidden mystery.

Zuzendaritza / Dirección / Director Oskar Santos Gidoia / Guion / Screenplay Oskar Santos, Jorge Lara (Comic: José Escobar) Musika / Música / Music Fernando Velázquez Argazkigintza / Fotografía / Cinematography Daniel Sosa Segura Muntaketa / Montaje / Editing Carolina Martínez Aktoreak / Intérpretes / Cast Teo Planell, Toni Gómez, Elena Anaya, Iria Castellano, Máximo Pastor, Ana Blanco de Córdova, Fermí Reixach, Jorge Bosch, Carolina Lapausa, Goizalde Núñez, Juan Codina Ekoizpena / Producción / Production Zeta Cinema, Atresmedia Cine, Kowalski Films, Mod Producciones Banatzailea / Distribución / Distribution Buena Vista International Spain

213


IKUSLEA IN FABULA ESPECTADOR IN FABULA SPECTATOR IN FABULA


IKUSLEA IN FABULA / ESPECTADOR IN FABULA

IKUSLEA IN FABULA

ESPECTADOR IN FABULA

SPECTATOR IN FABULA

ZINEBI 58-k zazpigarren aldiz eskaintzen du In fabula ikuslea: kontakizun laburrak dira, euskaraz ala gaztelaniaz. Euskal idazleek urtero literaturaren ikuspegia erakusten digute zinemaren bitartez, alegia, filmek eta hitzek duten harreman berezia nola ikusten duten. Zinearen inguruko istorioak dira, zinera joaten den jendearen ingurukoak, edo bizitza kamara baten bitartez ikusten duten jendearen ingurukoak. Azken batean, zinea atze-oihal bat besterik ez da izango eta Bilbao, berriz eszenatoki paregabea.

ZINEBI 58 incluye en su catálogo la séptima entrega de Espectador in fabula, una serie de narraciones breves en las que los escritores vascos, en castellano o en euskera, nos ofrecen cada año su visión del cine como tema literario, su particular manera de contemplar la relación de las películas con las palabras… historias de cine, historias sobre gente que va al cine o que quiere mirar la vida a través de una cámara, historias, en fin, en las que el cine puede ser solo un vago telón de fondo y Bilbao puede constituir un escenario inigualable.

The ZINEBI 58 catalogue includes the seventh edition of Espectador in fabula, a series of short stories where Basque writers offer us their view of cinema every year —in Spanish or in Basque— as a literary subject: their particular way of seeing the relationship between films and words... cinema stories, stories about people who go to the cinema or who like to see life through a camera; stories, in short, where cinema may be simply a vague backdrop and Bilbao may be an unforgettable stage.

Aurten Txani Rodriguez idazle eta kazetariak aurkezten digu bere istorioa. Laudion (Araba) jaioa 1977an, komikien gidoiak idatzi ditu, besteak beste, La carrera del sol, hainbat hizkuntzetara itzulitakoa. El corazón de los aviones ipuin-bilduma argitaratu du, Elea argitaletxearekin, Artzaina izan nahi dut eta Ez naiz barazkijalea haurrentzako liburuak, Elkar argitaletxearekin, eta eleberri hauek: Lo que será de nosotros, Ereinek argitaratua, eta Agosto, Lengua de Trapok argitaratutakoa. Radio Euskadiko kolaboratzailea da, astero zutabe bat idazten du El Correon eta bertako kultur gehigarrian ere hamar urte daramatza zutabegile. Bere azken eleberria Si quieres puedes quedarte aquí, Tres hermanas-ek argitaratua, finalista izan da Barbastroko Nazioarteko XLVII. Sarian.

Este año presenta su relato la escritora y periodista Txani Rodríguez. Nacida en Llodio (Álava) en 1977, ha firmado varios guiones de cómics, entre los que destaca La carrera del sol, traducido a varios idiomas. Ha publicado el libro de relatos El corazón de los aviones, publicado por Elea, los libros infantiles Artzaina izan nahi dut y Ez naiz barazkijalea, publicados por Elkar, y las novelas Lo que será de nosotros, editada por Erein, y Agosto, editada por Lengua de Trapo. Colabora en Radio Euskadi y firma una columna semanal en El Correo, en cuyo suplemento cultural escribe también desde hace una década. Su última novela, Si quieres puedes quedarte aquí, editada por Tres Hermanas, ha sido finalista en el XLVII Premio Internacional Ciudad de Barbastro.

This year, the writer and journalist Txani Rodríguez presents her story. Born in Llodio (Álava) in 1977, she has put her name to several comic storylines, including the noteworthy La carrera del sol, translated into several languages. She has published the book of short stories El corazón de los aviones, published by Elea, the children’s books Artzaina izan nahi dut and Ez naiz barazkijalea, published by Elkar, and the novels Lo que será de nosotros, published by Erein, and Agosto, published by Lengua de Trapo. She is a contributor to Radio Euskadi and has a weekly column in El Correo, for whose cultural supplement she has also written for the past decade. Her latest novel, Si quieres puedes quedarte aquí, published by Tres Hermanas, was a finalist at the 47th Premio Internacional Ciudad de Barbastro.

Gurera ekarri duen kontakizuna euskaraz idatzitakoa da; Sei eszena eta pegatina bi izena du eta herri txiki industrial batean dagoen zineareto txiki baten istorioa da. Bertan maitasuna eta traizioa izango dira kontagai. Proiektorearen aurrean protagonistek xalo izateari utziko diote eta helduek dituzten arazoetan murgilduko dira: agitazio politikoa eta industria-birmoldaketa izango dute inguruan pertsonaiek, eta euren bizitzako ikasgai handienak jasotzear daude.

216

Su narración para nuestro catálogo, escrita en euskera, se titula Sei eszena eta pegatina bi y es la historia de una sala de cine en un pequeño pueblo industrial, que se convierte en el escenario en el que se gesta una historia de amor y traición. Frente al proyector, sus protagonistas dejarán de ser inocentes y se adentrarán en las complicaciones del mundo adulto: la agitación política y la reconversión industrial representan el marco social en el que se mueven estos personajes a punto de aprender una de las grandes lecciones de sus vidas.

Her tale for our catalogue, written in Basque, is entitled Sei eszena eta pegatina bi and is the story of a cinema in a little industrial town that becomes the setting for a story of love and betrayal. Before the projector, our stars will leave their innocence behind as they enter into the complications of the adult world: political unease and the “industrial reconversion” represent the social environment surrounding these characters, who are about to learn one of the big lessons of their lives.


I. Berde koloreko pegatina borobil bana generaman eta elkarren ondoan egokitu gintuen kasualitateak. Zinema beterik zegoen, urtero legez. Eserlekuan jesarri baino lehen, ilara luze bat osatu behar izan genuen. Sartzeko txandari, urduri, pozik eta zarata handia ateraz itxaroten genion. Errutinatik kanpo sentitzen ginen; Gabonetako oporrak aldez aurretik dastatzen genituen. Etorkizuna, adin guztietarako film bat bezalakoa izango zelakoan geunden. Txarteldegian zegoen gazteak -hogei urteko mutil altua, begi urdin-urdinekoa-, geure pegatinei begiratzen zien oso modu arduragabean, irribarretsu. Tramite bat baino ez zirudien zinemara sartzeko kontrol eskas hark. 80ko hamarkadan zenbait enpresek kutsu paternalista mantentzen zuten. Ikasteko bekak ematen zituzten, besteak beste, baina ekimenik arrakastatsuena Villosa lantegiak antolatzen zuen pintura-lehiaketa zen. Parte-hartzeko deialdia udazkenean zabaltzen zuten, eta ikastetxe publiko eta pribatuetako ikasle gehienok geure marrazkiak aurkezten genituen. Irabazleak bizikleta ikaragarria irabazten zuen eta gainerako partaideok txokolatada erraldoi batera gonbidatuta geunden eta zinemara joateko gonbidapena eskuratzen genuen. Abenduaren hasieran, ia herriko etxe guztietara Villosak bidalitako eskutitz bat ailegatzen zen; eta, gutun horren barnean, pegatina borobil bat topatzen genuen. Jon Mikel ezagutu nuen urtean, nire pegatina berdea zen; berea ere bai. Zine-saioetarako taldekatze-irizpidea adina zen. Hori zela eta, ikastetxe ezberdinetako adin berbereko haurrak zineman nahasten ginen aukera horietan. Geure mundu txikia bat-batean zabaltzen zen. La princesa prometida-ren lehenengo fotogramak ikusi zituztenean, mutil asko txistuka hasi ziren. Beraiek beste pelikula mota bat zuten gustuko: Robocop, Regreso al futuro edo E.T., adibidez. Nik pipak jateari ekin nion. Astapotro haiei kasurik egin gabe. Egia esan, palomitak nahiago nituen, baina gehienok pipak jaten genituen, promozio berezi bat baitzegoen garai hartan: bola gorri bat topatuz gero, beste poltsa bat pipa oparitzen ziguten. Jakina, edozein gauza musu-truk lortzea, erronka erakargarriegia zen geuretzat. Pelikulan elkarrizketak hasi zirenean, txistuak eta algarak baretu ziren. Jon Mikel mutu egon zen hasieratik eta isiltasuna nagusitu zenean, deskantsua hartzen duenaren plantak egin zituen. Proiekzioan zehar, eszena erromantiko guztietan barreak entzuten ziren, eta bukaeran, Butercup eta Winlest pertsonaien maitasuna garaile suertatzen denean -hamaika pasadizo bizi ostean-, oihuak barreiatu ziren. Jon Mikelek, aldiz, geldirik zirauen. Ni berari so gelditu nintzen eta bere begietan distira esanguratsua sumatu nuen: malkoen distira. Negarrez ari zen, zotinka, lotsatua: maitemindu nintzen. Maitasuna tragedia mota

bat baino ez dela jakin gabe, Jon Mikelen izena mingainaren puntan eta bihotzaren gailurrean jarri nuen. Hamar urte neuzkan. —Marta deitzen naiz —esan nion, irribarretsu, argiak piztu zituztenean —Oso polita izan da pelikula, ezta? —Ez zait batere gustatu —erantzun zuen Jon Mikelek ezustean — Kurtsilada bat iruditu zait. Atzeko lerrotik, nire klaseko lagunek deitu zidaten. Jesarlekutik altxatu nintzen, nahastu samar, eurekin joateko, eta momentu horretan, berak eskutik heldu zidan: —Jon Mikel.

IKUSLEA IN FABULA / ESPECTADOR IN FABULA

SEI ESZENA ETA PEGATINA BI

II. Jon Mikel. Lokartu baino lehen izen hori ahoskatzen nuen, eta esnatu bezain pronto, burura etortzen zitzaidan. Etxetik ateratzen nintzenean, Jon Mikelekin topo egitearekin amesten nuen, baina ez nuen inon ikusten, ez nekien zein ikastetxetan ikasten zuen, ez nekien ezer. Denboraren poderioz, nire maitasun-sentimenduak indarra galdu zuen. Adin horrekin, bi edo hiru astek eternitatea ziruditen, baina, aldiro, bere begiak gogoratzen nituen, distiratsuak, bustiak, ederrak. Hala eta guztiz ere, banantzea ez zen luzea izan. Kasualitateak laguntza eskaini zidan berriro ere, eta otsaileko arratsalde euritsu batean, Acerosen ekonomatoan, nire amarekin esnekien parean nengoelarik, Jon Mikel ikusi nuen. Motxila handi bat zeraman eta ilea luzeagoa zuen; begirada, aldiz, berbera zen. Ilea atondu eta jaka triste eta zahar bat eramatea sentitu nuen. Eskuekin zer egin ez nekienez, jogurtak ukitzen hasi nintzen. Bat-batean, nire ama Jon Mikelen amarengana gerturatu zen. —Aspaldiko! —esan zuen amak. Hitz bakar horrek solasaldi luze bati hasiera eman zion. Bitartean, Jon Mikel eta biok elkarri begira gelditu ginen. —Beste pelikularen bat ikusi duzu azken asteetan? —galdetu zidan. —Ez. —Nik bai. Igandero joaten naiz zinemara amarekin. Jon Mikelen amak begiratu zigun: —Zergatik ez zarete igande honetan zinemara etortzen gurekin? —Ba, ez dakit –erantzun zuen nire amak —Deituko dizut, beharbada.

217


IKUSLEA IN FABULA / ESPECTADOR IN FABULA

Oso formal ibili nintzen arratsalde horretan. Beste zenbait mandatu egin ostean, etxera bueltatu ginen eta etxeko-lanak egin nituen protestatu gabe. Aitak gaueko turnoa zuen eta goiz afaldu genuen. Gero, berak laneko botak jarri zituen eta bokadiloa plastikozko poltsa batean sartu zuen. Joan baino lehen, muxu bat eman zidan. Astelehenetan, Alfred Hitchcok presenta seriea ematen zuten eta amak gustuko zuen oso. Beldurgarriak ziren kapituluak, baina garai hartan orain baino beldur txikiagoa neukan. Burua amaren magalean nuen, lasai erabat. Iragarkiak heldu zirenean, eta bat-bateko pentsamendua izango balitz edo, hurrengo igandean zinemara joatea eskatu nion. —Oraindik astelehena da, ez izan astuna. —Zuk joan nahi ez baduzu, utz iezadazu Jon Mikelen gurasoekin joaten. —Jon Mikelen aita kartzelan dago, laztana. —Kartzelan? Berriro hasi zen kapitulua eta ehorzle bat protagonista zuen istorio hari arreta ipini genion. Larritasuna sortu zigun kontakizun hark. Azken planoan, hostoak zurrunbiloan ikusten ziren, hilobi baten gainean, kamara aldenduz zihoan bitartean, poliki-poliki, eta lurpean, bizirik zegoen emakume gaizto bat… Beldurtu samar oheratu ginen ama eta biok. Laster hartu nuen lo nik, baina bat-batean eztanda gorgarria entzun genuen. Gero, isiltasuna, berriro. Isiltasun dentso bat. Ama nire ohera etorri zen eta besarkatu egin ninduen. —Ez dakit zer izan ote den —esan zuen amak nire galdera asmatuz. —Gera zaitez nirekin gaur, ama —eskatu nion nik. Horrela, besarkatuta, babesa elkarri emanez, poliki-poliki lasaitu ginen. —Ama? —Zer? —Zinemara joango naiz igandean? —Egizu lo, maitea. —Joango naiz? III. Hurrengo igandean, zinemara joan nintzen gurasoekin. Proiekzio aretoan sartu bezain pronto, Jon Mikelen bila hasi nintzen. Ez zitzaidan gehiegi kostatu bera ikustea, zutik zegoelako, guri itxaroten. Geure amek elkar agurtu zuten, eta Jon Mikel eta biok elkarren ondoan eseri ginen. Koadrodun alkandora bat zeraman eta praka bakeroak. Oso goapoa zegoen. Helduek ez zuten ezer esan -helduek beti egiten zituzten arraroak iruditzen zitzaizkigun gauzak-, baina nik Jon Mikeli xuxurlatu nion belarrira: —Guardia zibilaren kuartela ikusi duzu? —Bai. —Bonba entzun genuen amak eta biok. —Guk ere bai —erantzun zuen bere amari begiratuz, deseroso. Filma baino lehen jartzen zituzten trailerrak hasi ziren eta hitz egiteari utzi genion. Innerspace filma hastear zegoen. Igande horretatik aurrera, ohitura bihurtu zen igandero zinemara joatea. Nire gurasoek zinema gazte batentzako afizio txarra ez zela pentsatu zuten antza. Udako oporrak herritik kanpo igarotzen genituenean, ni bueltatzeko irrikan egoten nintzen Jon Mikelen zinemara berriro joateko. Zinemaren falta sumatzen nuen, baina, batik bat, Jon Mikelen falta sumatzen nuen.

218

IV. Lehenengo urte horietan, pelikula asko ikusi genituen -beti gaztelaniazherriko zineman: Bitelchus, Dirty Dancing El club de los poetas muertos, Jungla de cristal, Indiana Jones y la última cruzada… Pelikula amaitu ondoren, bokata bat jaten genuen denok zinemaren alboan zegoen taberna batean, eta piper eta solomo artean zoriontasuna zer zen jakin nuen nik. Jon Mikelekin nengoenean ez nuen besterik nahi. Bakarrik berarekin hitz egitea nahi nuen, berari begiratzea. Gaixorik banengoen, sendatu egiten nintzen; nekatuta banengoen, indar berriak hartzen nituen; negu gorria izanda ere ni ez nintzen hotz, goibel sentitzen banintzen, poza ezartzen zen nire barnean bere aurpegia ikusi bezain laster. Oso azkar pasa ziren urte eder haiek; baina haurtzaroak ematen digun babesaren epea bukatzeko zorian zegoen. Hamasei urte bete nituenean, gauzak okertu ziren. Aceros lantegiak herriko fabrika itxi nahi zuela iragarri zuen. Milaka langileren sostengua zen fabrika hura. Sindikatuek greba orokorrak antolatu zituzten, institutuan ere egoera sozialak oihartzuna eduki zuen; hortaz, 80ko hamarkadaren hasieran klaseak ez edukitzea klaseak edukitzea baino normalago bihurtu zen. Ez zegoen ikasteko girorik. Trenbideak mozten zituzten, kontainerrei su ematen zieten, pankartaz bete zen herria eta amorrua nabaria zen bazter guztietan. Kaleak pintadaz josita zeuden. Langileen borroka, borroka politikoarekin nahasten zen egun goibel haietan. Etxean, ezinegona zabaldu zen, likido pozoitu bat izango balitz bezalaxe. Isiltasunak gobernatzen zuen sukaldea. Langabeziaren horizonteak aita kezkatzen zuen. Umore txarreko zeuden nire gurasoak. Gaueko ordu txikietan, aita ohetik jaikitzen zen eta telebista pizten zuen; amak jateari utzi zion. Andaluzian zeukaten bizitza utzita etorri ziren, etorkizun bat eraikitzeko, eta, etorkizunik ez zegoen beldur ziren. Justu garai horretan Jon Mikel eta biok zinemara bakarrik joaten hasi ginen. Txarteldegian zegoen begi urdineko mutilak konfiantzaz tratatzen gintuen. Eduardo Manostijeras asko gustatu zitzaion Jon Mikeli. “Estetika ikaragarria da”, esan zidan. Ni, Thelma y Louise filmak hunkitu ninduen. Zinemari buruz zeharo mintzatzen ginen Jon Mikel eta biok. Berak, bideo bat zuen etxean eta VHS formatuan pelikula anitz ikusten zituen. Horrela, Billy Wilder, Alfred Hitchcock, Frank Capra, Orson Welles eta hainbat zinemagileren lanak ezagutu zituen. Nik arreta handiarekin entzuten nituen ematen zizkidan azalpenak edo aipuak, baina bere ezpain-ertzetan galtzen nintzen. Psicosis filmaren eszena baten egokitasuna deskribatzen zuen bitartean, nik bere klabikulei so egiten nien, eta Wilderren elkarrizketa dibertigarriren bat errepikatzen zidanean, nik bere paketeari begirada bat botatzen nion disimuluan. Baina, Jon Mikelek maitasunean inongo interesik ez zuela zirudien. Berak zinema eta politika zituen ardatz. Motxila batekin zetorren zinemara, maiz, eta nik banekien motxila barruan paskinak eta pintadak egiteko espraiak zeudela. Pelikula bukatu bezain pronto, bokata hartu barik, beste gazte batzuekin elkartzen zen. “Ekintza bat dugu gaur”, aitortzen zidan. Ni politikak gogaitzen ninduen. Jon Mikelekin egoteko denbora murrizten zidan politikak. Politika etxean, politika klasean, politika kalean, politika zineman. Politika gorrotatzen nuen. Igande batean, Pulp Fiction ikusten geundelarik, aldaketa bat sumatu nuen Jon Mikelengan. Zinemaren goialdean geunden, “gallinero” deitzen zuten esparruan. Jon Mikeli ez zitzaion toki hori gehiegi gustatzen, zarata handia ateratzen zutelako lerro horietan kokatzen ziren gazteek. “Askaria hartzeko datoz”, esaten zidan haserre. Egia esan, Fanta eta Coca-Cola eramaten zituzten, bokatak, patata-poltsak eta abar. Baina nik gustukoa nuen oilategia, helduen eremua zelako, eta helduak ginen orduan. Nolanahi ere, arratsalde hori ezberdina izan zen. Jon Mikelek John Travolta eta Uma Thurmaren dantza ahaztezina pantailan ikusten zuen bitartean, nik bere galtzei begiratu eta zakila tente-tente zuela sumatu nuen. Ez nuen gehiegi pentsatu, eta nire eskuak bere ilean pausatu ziren, baina Jon Mikelek komunera zihoala esan zidan. Pelikula amaitu ondoren, berak ezjakinarena egin zuen. Ez genuen txintik ere esan gertatu zenari buruz. Berak nire sentimenduak ezagutzen


baina gehienek tabernetan ematen zuten egun osoa. Nire aitarentzat, sindikatuen portaera desengainu handia izan zen. Tokiz kanpo sentitu zen aita, eta Andaluziara itzultzea erabaki zuen. VĂŠlez-MĂĄlaga-ko institutu batean bukatu nuen batxilerra. Zinemarako zaletasuna ez nuen galdu, baina hasierako emozioa betiko izoztu zitzaidan.

Hurrengo hitzorduetan, geure eserlekuetan jesartzen ginenean, bere mugimendu guztiei arreta jartzen nien: hankak gurutzatzen zituenean, eskuak garondora eramaten zituenean, sorbalda tenkatzen zuenean, eta bere bragetan gertatzen ziren aldaketa guztiak ere jarraitzen nituen. Bere paketea handituta ikusten nuenean, gerturatzen nintzen, baina berak, irribarretsu eta maitekor, aldentzen ninduen, edozein gauza galdetuz, bai pelikulari buruz, bai berak egindako azken pintadari buruz, edo azken mobilizazioari buruz. Gero, minutu batzuk pasatzen uzten zituen eta komunera joaten zen kamiseta edo jertsearekin bere protuberantzia ezkutatuz. Eta nik, bueltatzen zen bitartean, nire hankak, nire titiak, nire ahoa miatzen nituen itxuragabetasun baten bila. Ez nuen itsusia ikusten neure burua, eta hainbat mutil nire atzetik zeuden beti, baina Jon Mikel jesarlekutik altxatzen zenean, ni ez nintzen, inondik inora, erakargarria sentitzen.

Hogei urte nituenean, Malagako azentua ezpainetan itsatsita nuela, Jon Mikelen eskutitz bat heldu zen etxera. Bere amak nire amari eskatu ei zion helbidea. Ez nuen espero, ondo gordeta baineukan iragana neure bihotzaren tokirik ilunenean. Izututa hartu nuen gutuna eta nire logelara joan nintzen. Ezinegonak lepotik hartuta ninduen, baina ireki nuen, azkenik. Barruan, berde koloreko pegatina borobila eta mezu labur bat: Barkatzen dizut. Hori baino ez zegoen idatzita. Arratsalde horretan, zinemara joan nintzen eta negarrari eman nion.

Komunera egiten zituen txangoak gero eta luzeagoak ziren, eta nik pelikula erdia, bakarrik ikusi behar nuen. Igande batean, Heat filmaren erdian, amorratuta erabat, aztoratuta, ni ere jaiki nintzen, eta gizonezkoen komunera joan nintzen irmo. Ez nion neure buruari galderarik egin; pentsatu barik, ate guztiak ireki nituen, zotinka, eta komuna hutsik zegoela jabetu nintzen. Urduri, zinematik joatea erabaki nuen. Ez nuen gehiago bakarrik egon nahi, ez nuen Jon Mikelengandik hain gertu eta hain urrun jarraitu nahi, ez nuen nahi. Txarteldegiaren gelatxotik pasatzean, ahots batzuk entzun nituen. Atea bultzatu nuen poliki-poliki eta, istant zehatz horretan, heldu bilakatu nintzen: begi urdineko gizonak Jon Mikel zuen besartean. Ez nindutela ikusi pentsatu nuen, hain kontzentratuta zeuden elkarri ematen ari ziren laztanetan. Zinematik atera nintzen, negar batean, zorabiatuta. Engainuaren ziztada bihotzean sentitu nuen, eta gaiztakeria, landare igokari bat balitz bezala, nire barnean hazi eta nahastu zen.

VI.

Txani RodrĂ­guez

IKUSLEA IN FABULA / ESPECTADOR IN FABULA

zituelakoan nengoen. Ez nekien zer gehiago egin, nola erakutsi neskato izateari aspaldi utzia niola. Nik bere ezpainak musukatu nahi nituen, benetako muxu bat nolakoa zen jakin, bere begietan desioa sumatu, bere magalean burua jarri pelikula bat ikusten genuen bitartean, eta elkarri eskutik heldu bide berriak arakatzeko. Baina Jon Mikelek ez zuen ezer egiten, ez zuen seinalerik ematen, ez amurik ez pistarik. Nire alde, hau bakarrik neukan: inoiz ez nuela beste neska bati begiratzen ikusi. Gainera, bera beti zegoen prest nirekin zinemara joateko.

V. Handik gutxira, herriko zinema bakarraren argiak betiko itzali ziren. Areto hori irudikatzen nuen maiz: hotza, iluna, arratoiez betea. Filmen soinu-banda guztiak mututu ziren, gazteen algarak ito, bikote berrien marmarak, isildu. Kanposantuan dagoen gelditasun arraro berbera nagusitu zen zineman. Klasean, plazan, tabernetan zurrumurru berbera entzuten zen: txarteldegiko gizona adingabeko gazteekin egoten zela. Ez zen inoiz jakin zein edo zeintzuk izan ziren gazte haiek, baina mesfidantzek, errezeloek eta beldurrek gainerako lana egin zuten. Zinema itxi eta hurrengo goizean, hormak pintadaz beteta agertu ziren. Ez ziren ohikoak agertu ziren mezuak; aldiz, film batzuen izenburuak margotu zituen norbaitek: Ciudadano Kane, Psicosis, Eduardo Manostijeras, La princesa prometida‌ Nik Guardia Zibilaren kuartela txikituta ikusi nuenean jarri nuen harridura aurpegi berbera jarri omen nuen. Amak aurrera egiteko esan zidan, baina ni aho bete hortz nintzen. Hotzikarak sentitu nituen. Aldarrikapen hori beste hainbat eta hainbat aldarrikapen baino hobeto ulertu nuen. Jon Mikel eta biok elkarrekin egoteko aitzakia barik gelditu ginen eta berak ez zuen egin elkar ikusteko inolako ahaleginik. Nik logelako paperontzira bota nituen pegatina borobil guztiak. Handik gutxira, Aceros lantegia itxi zen, eta, jarraian, denda, jatetxe eta negozio asko. Herria deprimitu zen. Industria-birmoldaketa izena eman zioten hondamen hari. Aurretik erretiratu ziren gizon askok baratza bat hartu zuten,

219


EGITARAUA PROGRAMA PROGRAMME


222


223


FILMEEN AURKIBIDEA PELÍCULAS A-Z INDEX OF FILM TITLES


FILMEEN AURKIBIDEA PELÍCULAS A-Z INDEX OF FILM TITLES

9 DAYS - FROM MY WINDOW IN ALEPPO.......................................30 A A FLAG WITHOUT A COUNTRY.......................................................143 A LA VUELTA DEL GRITO..................................................................153 A LIÑA POLÍTICA................................................................................31 A PRUEBA..........................................................................................72 ACARICIE A POUPETTE......................................................................72 ACROMATOPSIA................................................................................73 ACTORES DE REPARTO......................................................................73 AKHER WAHED FINA (THE LAST OF US) ........................................104 ALBÜM.............................................................................................103 ALEPOU/ FOX.....................................................................................32 AMENZE, IN BETWEEN WORLDS.....................................................31 ANASHIM SHEHEM LO ANI (People That Are Not Me)..................103 ANÓNIMO..........................................................................................32 ANUJIN..............................................................................................74 APPELS TÉLÉPHONIQUES..................................................................33 ÁREA DE DESCANSO.........................................................................33 ARPEGGIO..........................................................................................74 ARRILUCE.........................................................................................164 ASSALTO AL CIELO..........................................................................188 AUSTERLITZ.....................................................................................111 AUX BATTEMENTS DU PARLOIR.......................................................34 B BACK THEN........................................................................................34 BAILARINES CALLEJEROS...............................................................171 BAKHYT..............................................................................................35 BALCONES.........................................................................................75 BEI WIND UND WETTER...................................................................35 BI (A MAN RAY FOR RAY MARCHEL DUCHAMP)...........................163 BILBAO.............................................................................................151 BILBAO EN LA MEMORIA................................................................153 BOTADURA DEL GALEA...................................................................150 BRUNO...............................................................................................75 C CANCIÓN DE AMOR DE UN DÍA.....................................................170 CHARLIE MARS PROJECTION AND LIVE PERFORMANCE...................... 194 CILAOS...............................................................................................36 CLEMENTINE: EL LEGADO DEL COMPROMISO................................76 CONSTRUCCIÓN DE UN BUQUE DE VAPOR....................................150 CONTACTOS.....................................................................................161 CORPO PRETO....................................................................................76 CORRESPONDÊNCIAS.....................................................................199 D DANTZARIAK.....................................................................................77 DEDICATORIA...................................................................................136 DONALD CRIED................................................................................102 DOS ENCUENTROS..........................................................................184 DUVDEVAN........................................................................................36

226

E EL ÁNGULO RECTO NO EXISTE.........................................................77

EL CADÁVER DEL TIEMPO.................................................................37 EL DESEMBARCO...............................................................................78 EL DESENCANTO.............................................................................136 EL DIVINO...........................................................................................78 EL FUTURO PERFECTO.....................................................................101 EL FUTURO QUE IMAGINAMOS EN LA NIÑEZ MASTERIZADA......170 EL HOMBRE DE HOJALATA...............................................................79 EL IMPERIO DE LA LUZ......................................................................79 EL REVOLVER DE MORGA..................................................................80 EL TRABAJO INDUSTRIAL.................................................................37 EL TRASTERO.....................................................................................80 EMAKUME BASERRITARRAK: BESTELAKO ETORKIZUNA EREITEN............89 EN LA AZOTEA...................................................................................38 ERE ERERA BALEIBU IZIK SUBUA ARUAREN..................................160 ERREGEA............................................................................................81 ETA GORREK ENTZUTEN DUTE.........................................................82 EYE FOR AN EYE................................................................................38 F FALSE FLAG........................................................................................82 FREE WORLD PENS............................................................................39 G GODLESS..........................................................................................104 GÓLYATÁBOR.....................................................................................39 GURE HORMEK..................................................................................40 GUTARIKO AZKENA.........................................................................169 H HAMABIETAN DUELUA.....................................................................83 HIERRO EN VIZCAYA........................................................................152 HILETA................................................................................................40 HISTORIAS DE LA PREHISTORIA.......................................................83 HOME.................................................................................................41 I IHESA.................................................................................................84 IN OTHER WORDS ............................................................................42 INAUGURACIÓN DEL CAMPO DEL ATHLETIC.................................149 INITIATION.........................................................................................41 INSAISISSABLE (PHANTOM BOY) ..................................................212 INSPIRED, DESIGNED AND MADE IN DIGIPEN BILBAO.................178 J JANE, TARZAN EZ ZEN HORREN GUAY............................................42 JUAN Y PEDRO................................................................................162 JUGUETES ROTOS...........................................................................152 JULES D. ...........................................................................................84 K KAPUTT..............................................................................................43 KATE PLAYS CHRISTINE ..................................................................112 L LA CONJURA DE LOS LOCOS..........................................................169 LA CULPA, PROBABLEMENTE............................................................43 LA HABITACIÓN.................................................................................85 LA HORA DE LOS SUEÑOS................................................................44


LA INQUILINA....................................................................................85 LA NIÑA QUE NOTABA ALGO RARO................................................86 LAS VÍSCERAS...................................................................................44 LE CONCOURS ................................................................................112 LE PARK..............................................................................................45 LIFE ON THE BORDER......................................................................143 LOS DEL TIRAGOMAS SOMOS TODAS...........................................124 LOS DÍAS FELICES..............................................................................45 LOST NIGHT BARCELONA.................................................................86 M MADE IN SPAIN.................................................................................87 MAIS AILLEURS C’EST TOUJOURS MIEUX.......................................46 MARY.................................................................................................46 MATÍAS..............................................................................................87 METAMORFOSIS................................................................................88 MIRIAM RACHEL...............................................................................47 MIROIRS.............................................................................................88 MR SAND...........................................................................................47 N NAPOLÉON Y YO................................................................................89 NECROSIS .......................................................................................162 NEW MADRID....................................................................................48 NINI....................................................................................................89 NORM OF THE NORTH ....................................................................212 NORMAL............................................................................................90 NOSOTRAS, MUJERES DE EUSKALDUNA......................................121 NOTES FROM SOMETIME, LATER, MAYBE.......................................48 NOTHING STRANGER........................................................................49 NUESTRA AMIGA LA LUNA..............................................................90 NUNCHAKU BABY.............................................................................49 NUTS!..............................................................................................109 O OJO SALVAJE.....................................................................................91 P PANIC ATTACK!..................................................................................50 “PARADE” DE SATIE..........................................................................50 PARADÍS.............................................................................................91 PEDARBOZORG..................................................................................54 PELOTARI..........................................................................................160 PENÚMBRIA.......................................................................................51 PEROXIDE / OXIDAN..........................................................................55 PORCELAIN........................................................................................52 R RAT FILM..........................................................................................102 REGATAS EN BILBAO.......................................................................149 RENOVABLE.......................................................................................52 ROBINSON.........................................................................................53 RUMORES DE FURIA........................................................................163 RUST..................................................................................................53 S SAFARI.............................................................................................111

SAMIRA.............................................................................................54 SETEMBRO.........................................................................................54 SIN TU LATIDO...................................................................................92 SINFONIA VASCA............................................................................151 SINYT.................................................................................................55 SIPO PHANTASMA..........................................................................191 SNEZHNAYA KOROLEVA (THE SNOW QUEEN) ..............................213 SOB ÁGUAS CLARAS E INOCENTES.................................................55 SREDI CHERNYH VOLN......................................................................56 STALINGRADO...................................................................................92 STILL ALIVE........................................................................................93 STILL HOLDING STILL........................................................................56 STORM ............................................................................................184 SU.......................................................................................................57 SUPERNATURAL...............................................................................185 T TA’ANG.............................................................................................109 TALES OF TWO WHO DREAMT.......................................................110 TEIKO..................................................................................................57 THE AIRPLANE...................................................................................93 THE BEGINNING................................................................................94 THE REVOLUTION WON´T BE TELEVISED.......................................113 THE RIFLE, THE JACKAL, THE WOLF AND THE BOY.........................58 THE THREAD......................................................................................58 THE WRONG END OF THE STICK......................................................59 THIS MIGRANT BUSINESS................................................................59 THUNDER ROAD................................................................................60 TIGER..................................................................................................94 TIMECODE..........................................................................................60 TRAMONTANE (RABIH)..................................................................105 TWO SISTERS....................................................................................61 U ULISES................................................................................................61 ÚLTIMA SESIÓN.................................................................................95 UM CAMPO DE AVIAÇÃO..................................................................62 UN 9 DE ABRIL...................................................................................62 UN OBUS PARTOUT...........................................................................63 UNE TÊTE DISPARAÎT........................................................................63 UNIVERSITAS DEUSTENSIS, 1943-1944.........................................177 V VIRIATO..............................................................................................95 VISIÓNS ..........................................................................................110 W WANDERING SOUL............................................................................64 Z ZHI FAN YE MAO (LIFE AFTER LIFE) ................................................101 ZIPI Y ZAPE Y LA ISLA DEL CAPITÁN .............................................213 ZU IHRER EIGENEN SICHERHEIT.......................................................64 ZVIR....................................................................................................65

227


Profile for zinebifestival

ZINEBI 58 - Brochure / Catalogo  

ZINEBI 58 - Brochure / Catalogo  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded