Advertisement
The user logo

Zielony Instytut/Green Institute

Jesteśmy ośrodkiem badania, propagowania i rozwijania zielonej myśli społecznej i politycznej. Promujemy dorobek ruchu Zielonych w Europie i na świecie. Działamy także na rzecz rozwoju demokracji, ochrony dóbr wspólnych, praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego, wolności jednostek i samostanowienia wspólnot a także współpracy i solidarności międzynarodowej, pokoju oraz odpowiedzialnego biznesu. Obecnie skupiamy się na trzech głównych programach: Zielony Nowy Ład, Zielone Miasto, działania na rzecz demokracji energetycznej. Prowadzimy debaty, organizujemy konferencje, rozwijamy programy edukacyjne na rzecz zrównoważonego rozwoju, wydajemy publikacje.

Publications