Zielony Instytut/Green Institute

Zielony Instytut/Green Institute

Warszawa, Poland

Jesteśmy ośrodkiem badania, propagowania i rozwijania zielonej myśli społecznej i politycznej. Promujemy dorobek ruchu Zielonych w Europie i na świecie.

Działamy także na rzecz rozwoju demokracji, ochrony dóbr wspólnych, praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego, wolności jednostek i samostanowienia wspólnot a także współpracy i solidarności międzynarodowej, pokoju oraz odpowiedzialnego biznesu.

Obecnie skupiamy się na trzech głównych programach: Zielony Nowy Ład, Zielone Miasto, działania na rzecz demokracji energetycznej. Prowadzimy debaty, organizujemy konferencje, rozwijamy programy edukacyjne na rzecz zrównoważonego rozwoju, wydajemy publikacje.

zielonyinstytut.pl