Issuu on Google+


«©¥ª©¦·©­®¥©¬§©¬

¦  ©¨Ÿ¥ ›Ÿ ¨¹¥v

ª «³£¤¥©¬§©¨›­®¥«›Š¨£


Ÿ« Ÿ›¥±Š

 ¨¹ÆŒ˹ȹÆÇ»¾

¨©§ « 

ª»ØËÃÌÂÅÇ »ÁΌ½ ½¾ÊØËǼÇ ÆÇžɹ ›Ê¾ÌÃɹ˜ÆÊÕÃǼÇ¿ÌÉƹÄÌpŸÁËÄÇq ¨¾É¾ÃÇƹƌ ÒÇ À¹ Ͼ йÊ ¿ÌÉƹÄ Ê˹»½ÄØ›¹Êƹ½ŒÂÆÁÅŒÆÍÇÉŹόÂÆÁÅ ȹÉËƾÉÇÅ˹ÊÈɹ»¿ÆŒÅ½É̼ÇÅ ¥Á À¹»¿½Á Èǽ¹“ÅÇ ½ÇºŒÉÆÌ ƹ† ¹ÃË̹ÄÕƌÑÌŒÆÍÇÉŹό×ÀÉÁÆÃÌƾÉ̆ ÎÇÅÇÊˌ À¹ÈÉÇ»¹½¿Ì“ÅÇÆÇ»ŒÉ̺ÉÁÃÁ ˾ÅÁ ÍÇÉŹËÊȌÄÃÌ»¹ÆÆØ˹ƹÈÉØņ ÃÁÉÇÀÈÇ»Ê×½¿¾ÆÆØ ²ÁÉÇ »½ØÐƌ ›¹Å À¹ Ȍ½ËÉÁÅÃÌ À¹† »½ØÃÁ ØÌ ƹѾ »Á½¹ÆÆØ Ê˹“ ºŒÄÕÑ ½ÇÊÃÇƹÄÁÅŒ¹»ËÇÉÁ˾ËÆÁÅ ¥ÁÉǺÁÅÇ¿ÌÉƹÄpŸÁËÄÇqÀ›¹ÅÁ Œ½ÄØ›¹Ê

 ÈÇ»¹¼Ç× ÈɾÀÁ½¾ÆË™¦„¬Ãɹ˜Æ¹” §Ä¾ÊØ£¹ÈоÆÃÇ

YYY\JKVNQWCEQO


¡£­¦©”

® ¡£­¦©¥©¬§©¬« ›¦·¨© œ®Ÿ£¨©¥®¥©¬§©¬¯›¨­›¬­£¥›²£« ›¦·¨¬­·!ª«©± ¬©Š§£«©¢Ÿ®§›§£Ÿ¦£­·¬º ž¬­·¡®«¨›¦®‡¡£­¦©–ª «³£¤¥©¬§©¨›­®¥«›Š¨£ž «©¤®¥«›Š¨£¦ ©¨Ÿ¥›Ÿ ¨¹¥

¤¾Çƌ½¾ £ÇÊËØÆËÁÆÇ»ÁÐÌ › ÏÕdž ÅÌ ÉÇό »ÁÈÇ»ÆדËÕÊØ ÉÇÌ» ÃÇÊŌÐÆǼÇ ÈÇÄÕÇËÌ » ØÃÇÅÌ ›Á »ÀØÄÁ ÌйÊËÕ ‹ ȾÉÑ À¹ »Ê¾ Ãdž ľÃËÁ»ƹÑǼÇ¿ÌÉƹÄÌÎÇˌ»ºÁ ÈÉÁ»ŒË¹ËÁ›¹ÊÀ›¹ÑÁÅÈÉÁ½¾Ñ† ƌÅÃÇÊŌÐÆÁÅ×»ŒÄ¾“Å t²ÁÉǽØÃÌ× ŒʻǼǺÇÃÌÎÇÐÌ ÈÉÁ»ŒË¹ËÁ»¹ÊŒÀ»ÁÎǽÇÅÆdž žɹ»¹ÑǼÇÐ̽ǻǼÇ¿ÌÉƹÄÌ ›Á À½ŒÂÊÆÁÄÁ ÈÇČË ƹ ÃÇɹºÄŒ „£ÇÄÌźŒØ” ²Ç Ø»ÄØ×ËÕ ÊǺÇ× ÈÉÁŌҾÆÆØ ½ÄØ ¹ÊËÉÇƹ»ËŒ» ƹ ÏÕÇÅÌ Č˹ÄÕÆÇÅÌ ¹È¹É¹ËŒ ¦¹† ÊÌÄÕÃÁ »ÇÆÁ ÃÇÅÍÇÉ˹º¾ÄÕƌ ¯¾ ÃÇÊŌÐÆÁ „¿ÁËÄÇ»Á ºÌ½Á†ÆÇÔ ÐÁ »Ê¾†Ë¹ÃÁ ʹÄÇÆ ËɹƆ ÊÈÇÉËÆǼÇÀ¹ÊÇºÌ t¦¹ÃÇÊŌÐÆÇÅÌÃÇɹºÄŒËÁÈ̹ž† ÉÁùÆÊÕÃǼDZ¹ËÄÌ„£ÇÄÌźŒØ”“½»Œ ùºŒÆÁ t ȹÄ̺Á ›¾ÉÎÆØ † ÃÇŹƆ ½ÁÉÊÕù ¦¹ ƌ ÀƹÎǽØËÕÊØ Ãdž ŹƽÁÉ ¾ÃŒÈ¹¿Ì Œ ȌÄÇË ØÌ þÉÌ×ËÕ ÃÇɹºÄ¾Å ¹Ȍ½йÊÊ˹ÉËÌ˹»Á»¾† ½¾ÆÆØƹÇɺŒËÌҾ½»¹¹ÊËÉÇƹ»ËÁ† ÊȾό¹ÄŒÊËÁ¾ÊØËÕŒÄ×ŌƹËÇɌ»½Ç† À»ÇÄØ×ËÕ »¾ÊËÁ ÊÈÇÊ˾ɾ¿¾ÆÆØ À¹  ¾Åľ×ÂÃÇÊÅÇÊÇÅ ª¾É¾½ÆØȹÄ̺¹ÊÄÌ¿ÁËÕŒƹÌÃdž »Ç×ĹºÇɹËÇɌ“× ŒùºŒÆ¾ËÇŽÄØ ƹɹ½ ŒÃÌÎÆ¾× ŒÊȹÄÕÆ¾× Œ˾ľ† »ŒÀŒÂÆÇ×ÊË̽Œ“× ŒÈÌÆÃËÇÅÀ»ØÀÃÌ À ¯¾ÆËÉÇÅ ÌÈɹ»ÄŒÆÆØ ÈÇÄÕÇËÇÅ Œ

ÈÉÇÊËÇ ÌÅƹËÇ× ½ÄØ »Œ½ÈÇÐÁÆÃÌ ªÁÊ˾Ź ¿ÁË˓À¹º¾ÀȾоÆÆØ ½Ç† À»ÇÄؓ ¾ÃŒÈ¹¿Ì »Ê¾É¾½Áƌ ¿ÁËÄdž »ÁÎ »Œ½ÊŒÃŒ» ÃÇɹºÄØ ÈɹÏ×»¹ËÁ » ľ¼ÃÇÅÌ ǽØÀŒ º¾À Êù͹ƽɌ» ØÌ »ÁÃÇÉÁÊËÇ»Ì×ËÕÊØ ˌÄÕÃÁ ÈÉÁ »Á† »¾½¾Æƌ ƹ ÇɺŒËÌ Œ ÈÇ»¾ÉƾÆƌ ƹ  ¾ÅÄ× ¬ ƹÑ йÊ ÈÇÐÁƹ“ ÉÇÀ»Á»¹ËÁÊØ ÃÇÊŌÐÆÁ ËÌÉÁÀÅ ¦¹ÊÌÄÕÃÁ »Œ† ÉǼŒ½Æ¹ ÈÇØ»¹ ƹÈÉÁÃĹ½ ÃÇʆ ŌÐÆÁÎ ¼Ç˾Č» ¹ºÇ ÃÇÊŌÐÆÁÎ ¿ÁËÄÇ»ÁÎ ºÌ½ÁÆÌ» ªÃŒÄÕÃÁ ÅǼĹ º ÃÇÑËÌ»¹ËÁ ƹÈÉÁÃĹ½ ÊÃÉÇÅƹ ǽÆÇÌÅƹËƹ „û¹ÉËÁ† ɹ”»ÃÇÊÅÇʌ

YYY\JKVNQWCEQO


¡£­¦©”

šŠ¨©³¤¥£œ§—

t ²Ç½Ç ÃÇÊŌÐÆÁÎ ¼Ç˾Č» ¹ºÇ ¿ÁËÄÇ»ÁÎ ºÌ½ÁÆÌ» † ÈÉÇ Ͼ À¹É¹À ¼Ç»ÇÉÁËÁ ƹ½ËÇ ɹÆÇ ¬ ØÃÇÅÌÊÕ ƾÇÀÇÉÇÅÌ ŹºÌËÆÕÇÅÌ Ͼ ƹ† Ⱦ»ÆÇ ºÌ½¾ÅÇ¿ÄÁ»Ç®ÇйŌ¿Æ¹† ÉǽƹÃÇÊŌÐƹÊ˹ÆόØ ¥£ª Øù ÊÃĹ½¹“ËÕÊØ À ½¾ÃŒÄÕÃÇÎ ÅǽÌČ» Œ »¹¿ÁËÕºÄÁÀÕÃÇË »¿¾“˹ÃÁ Œ¿ÁËÄÇ»Áº̽ÁÆÇà ŒƹÌÃÇ»¹ÌÊ˹† ÆÇ»¹ ¸ÃÒÇÈÇ͹Æ˹ÀÌ»¹ËÁÒǽÇόÆÁ ÊÃÉÇÅÆǘ ǽÆÇÌÅƹËÆǘ û¹ÉËÁÉÁ »ÃÇÊÅÇʌ Ëǘ˜»¹ÉˌÊËÕ˹ÃÇ¿ºÌ½¾ ÃÇÊŌÐƹ ²Çº ÀÉÇÀÌŌËÁ όÆÌ t ÈÇČË ÃÇÊŌÐÆǼÇ ËÌÉÁÊ˹ ƹ ÇɺŒ† ˹ÄÕÆÌÊ˹Æό×ÊÃĹ½¹“½ÇÅÄÆ ½ÇĹɌ» ¨Œ½ йÊ ÈÇÄÕÇËÌ ›Á À¹ÂŹÄÁÊØ ½ÇÊČ½¹ÅÁ À »ÁÉÇÒÌ»¹ÆÆØ ÉÇʆ ÄÁÆ»ÌÅÇ»¹Îƾ»¹¼ÇÅÇÊˌ¥Ç»¹ ÂÑĹ ÈÉÇ ÅÇ¿ÄÁ»¾ »ÃÄ×оÆÆØ ÉÇÊÄÁÆ » ÊÁÊ˾ÅÌ ¿ÁË˓À¹º¾À† ȾоÆÆØÃÇÊÅÇƹ»ËŒ»¦¹ÊÌÄÕÃÁ ƹػƌÊËÕ ÉÇÊÄÁÆ ÅÇ¿¾ ÀÉǺÁËÁ ȾɾºÌ»¹ÆÆØ Ä×½ÁÆÁ » ÃÇÊÅÇʌ ºŒÄÕÑÃÇÅÍÇÉËÆÁÅ t ¦¹ À¾ÅČ ÉÇÊÄÁÆÁ ÃɌÅ ʻǼÇ ÇÊÆÇ»ÆǼÇ ÈÉÁÀƹоÆÆØ “ »¹¿ÄÁ† »Ç×йÊËÁÆÇ×½ÁÀ¹ÂÆÌÈÉÁŌҾÆÕ ™ Øà ÈÇùÀ¹» ƹÑ ÈÇÄŒË »ÇÆÁ Ò¾  ÈÇËÌ¿ÆÁ ͹ÃËÇÉ ÈÊÁÎÇÄǼŒÐÆdž ¼Ç ÉÇÀ»¹Æ˹¿¾ÆÆØ Ä×½¾Â ›¾ÊÕ ¾ÃŒÈ¹¿ À »¾ÄÁÃÁÅ ƾ˾ÉȌÆÆØÅ оù» ÈÇØ»Á ÈÉÇÉÇÊÄÁÎ ÉÇÊÄÁÆ ÊÈÉÁÂŹ×ÐÁ˜ÎØÃÒ¾ǽÆǼÇÐľƹ ÃÇŹƽÁ £Ç¿¾Æ Ì »ŒÄÕÆÌ λÁÄÁÆÌ „ÈŒ½ÈÄÁ»¹»” ½Ç ÉÇÊÄÁÆ Œ À ƾÈÉÁ† ÎÇ»¹ÆÇ× όù»ŒÊË× ÊÈÇÊ˾Ɍ¼¹» À¹ ÆÁÅÁ ˜ÎƌÅÉÇÀ»ÁËÃÇÅ Ⱦɾ¿Á»¹» À¹ÆÁÎ «¹Ã¾ ÊÈÉÁÂÆØËËØ ¾ÃŒÈ¹¿¾Å ÉÇʆ ÄÁÆ ƹÑËÇ»ÎÆÌÄÇ ƹ ½ÌÅÃÌ ÒÇ » ÃÇÊŌÐÆÇÅÌ ÃÇɹºÄŒ ¹ºÇ ƹ ÇɺŒ† ˹ÄÕƌ Ê˹Æό˜ Ȍ½ йÊ ËÉÁ»¹ÄǼÇ ÈÇÄÕÇËÌ ƹÈÉÁÃĹ½ ƹ ¥¹ÉÊ ÐÁ ƹ»ÃÇÄÇ  ¾ÅČ ÉÇÊÄÁÆÁ Åǿƹ Œ ÈÇËɌºÆÇ»ÁÃÇÉÁÊËǻ̻¹ËÁØû¹¿† ÄÁ»Ì ÊÃĹ½Ç»Ì ÊÁÊ˾ÅÁ ¿ÁË˓À¹† º¾ÀȾоÆÆØ ÃÇÊÅÇƹ»ËŒ» Ì ËÇÅÌ ÐÁÊČŒ˜ÎÆÕǼÇÈÊÁÎÇÄǼŒÐÆǼÇÉÇÀ† »¹Æ˹¿¾ÆÆØ

YYY\JKVNQWCEQO
—¤—¢Š©Ÿ¡—

¡£­¦©”

¢›ž©ŸŸ©§›¥£   £ª«£ž©«©Ÿ ª©Ÿ ³  ¦£

›

½¹»¹¾ÅÔνÇÅÇ»ÈǽÉ̼ÁÅɹÂÇƹÅ £Á¾»¹ Êľ½Ì×Ò¹Ø ªÇÄÇžÆÊÃÁ s  œÇÄÇʾ¾»ÊÃÁ s  ¨Ç½ÇÄՆ ÊÃÁ s  ª»ØËÇÑÁÆÊÃÁ Á Æ¾† ÈÉÇ»ÊÃÁÂsÈÇ §ºÇÄÇÆÊÃÁÂs ±¾»Ð¾ÆÃÇ»ÊÃÁ Á ¨¾Ð¾ÉÊÃÁ s ÈÇ ¾ÊÆØÆÊÃÁÂs

ȾɻÇÅ û¹É˹ľ ÖËǼÇ ¼Ç½¹ ÈÇ Êɹ»Æ¾ÆÁ× Ê ÈÇÊľ½ÆÁÅ û¹É˹ÄÇÅ ¼Ç½¹ йʈ ÆÔ¾ ½ÇŹ » £Á¾»¾ Á ÈÉÁ¼ÇÉǽ¾ ÊËÇÄÁÏÔ Èǽ¾Ñ¾»¾ÄÁ ÆÇ ƾÊÌÒ¾† ÊË»¾ÆÆÇ «¹Ã » £Á¾»¾ ÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÔ ÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆdž¹Æ¹ÄÁËÁоÊÃǼÇ ÈÇÉ˹Ĺ „ªËÇÄÁÐƹØ ƾ½»Á¿ÁÅÇÊËՔ XXXSFBMUZVB ÇËžËÁÄÁ ÊÆÁ¿¾† ÆÁ¾Êɾ½ÆÁÎϾÆƹ ¹»ÈÉÁ¼Ç† Éǽ¾sƹ ÈÇÊɹ»Æ¾ÆÁ×ÊÈÉdž ÑÄÔÅ ¼Ç½ÇÅ ÊÆÁ¿¾ÆÁ¾ ÊÇÊ˹»ÁÄÇ Á ÊÇÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇ 

™ÃÁµ·ÄŽ¸ÃÅùºŸ½º·µ

™ÃÁµ·Ÿ½º·º ¨ÇÊÇÊËÇØÆÁ×ƹÃÇƾÏŹÉ˹ Êɾ½† ÆØØϾƹû¹½É¹ËÆǼÇžËɹ»йʈ ÆÇŽǞ»Èɾ½¾Ä¹Î£Á¾»¹ÊÇÊ˹»Á† Ĺ½ÇÄĹɹ ¹Êɾ½ÆØØÈÄÇÒ¹½Õ Èɾ½Ä¹¼¹¾ÅÔÎ Ã ÈÉǽ¹¿¾ ½ÇÅÇ» s ûÅ ›ŹÉ˾ƹÁºÇÄÕѹؽÇÄØйÊËÆÔÎ ½ÇÅÇ» Èɾ½Ê˹»Ä¾ÆÆÔÎ Ã ÈÉǽ¹¿¾ ƹÎǽÁĹÊÕ » ϾÆÇ»ÇÅ ½Á¹È¹ÀÇƾ †½ÇÄĹÉÇ»À¹ûÅÁÊdž Ê˹»ÁĹ ¹Ä¾¾ » ÈÇÉؽþ ̺Ԇ »¹ÆÁØ Êľ½Ì×Ë ½ÇŹ » ϾÆÇ»ÇÅ ½Á¹† ȹÀÇƾ½Ç½ÇÄÄÀ¹ûÅ ½ÇÄØ ÃÇËÇÉÔÎÊÇÊ˹»ÁĹ »½Á¹È¹ÀÇƾ †½ÇÄĹÉÇ»À¹ûÅs Á½ÇŹ»ϾÆǻǎÁ¹È¹ÀÇƾÇË ½ÇÄĹÉÇ»ª±™À¹ûÅs 

› ÊËÉÌÃËÌɾ Èɾ½ÄÇ¿¾ÆÁØ ÈÇ ÈÇĆ ÆÔÅ ϾƹÅ À¹ ǺӾÃË ÈɾǺĹ½¹×Ë ½ÇŹ » ϾÆǻǠù˾¼ÇÉÁÁ † ËÔʽÇÄÁËÔʆÅÄƽÇÄsÈÇ ¹Ä¾¾ Êľ½Ì×Ë ½ÇŹ ÊËÇÁÅdž ÊËÕ׆ËÔʽÇÄs † ËÔʽÇÄs ½ÇËÔʽÇÄ sÁÇËÅÄƽÇÄs ¦¹ÁºÇÄÕѾ¾ ÃÇÄÁоÊË»Ç ½ÇÅÇ» » £Á¾»¾ ƹ »ËÇÉÁÐÆÇÅ ÉÔÆþ ÃÌÈÄÁ† ÈÉǽ¹¿Á » ŹÉ˾ Èɾ½Ä¹¼¹ÄÇÊÕ » ¹ÉÆÁÏÃÇÅ ɹÂÇƾ  ÇÄØ ÈÉdž

ªÉ¾½ÆØØ Ͼƹ û¹½É¹ËÆǼÇ žËɹ йÊËÆǼÇ½ÇŹ»ÈÉÁ¼ÇÉǽ¾£Á¾»¹ÈÇ ÊÇÊËÇØÆÁ×ƹŹÉ˼ǽ¹ÊÇÊ˹† »ÁĹ½ÇÄĹÉÇ» ª¹ÅÔ¾½ÇÉǼÁ¾½ÇŹÈɾ½Ê˹»Ä¾† ÆÔ » §ºÌÎÇ»ÊÃÇÅ ɹÂÇƾ ¹ ʹÅÔÅ ½¾Ñ¾»ÔÅÇùÀ¹ÄÊØšÉÇ»¹ÉÊÃÇÂɹ† ÇÆ£Á¾»ÊÃÇÂǺĹÊËÁ ›ŹÉ˾¼ƹÁºÇÄÕѾ¾ÃÇÄÁ† оÊË»Ç йÊËÆÔÎ ½ÇÅÇ» Èɾ½Ä¹¼¹ÄÇÊÕ »£Á¾»Ç†ª»ØËÇÑÁÆÊÃÇÅɹÂÇƾ  › šÇÉÁÊÈÇÄÕÊÃÇÅ s  §ºÌÎÇ»ÊÃÇÅ s Á ›¹ÊÁÄÕÃÇ»ÊÃÇÅ s ¦¹Á† žÆÕѾ¾ ÃÇÄÁоÊË»Ç s » ›ÔѼÇÉǽ† ÊÃÇÅÁšÉÇ»¹ÉÊÃÇÅɹÂÇƹÎsÈÇ ¯¾Æ¹ Èǽ¹»ÄØ×Ò¾¼Ç ºÇÄÕÑÁÆÊË»¹ ½ÇÅÇ» Èɾ½Ê˹»Ä¾ÆÆÔÎ Ã ÈÉǽ¹¿¾ » ÈÉÁ¼ÇÉǽ¾£Á¾»¹s½Ç½ÇÄĹÉÇ» À¹ûÅÁÇ˽ǽÇÄĹÉÇ» À¹ žËÉ ÈÇ  ÇÅÇ» » ϾÆÇ»ÇÅ ½Á¹È¹ÀÇƾ † ½ÇÄûÅ s  ¹ Ê»ÔѾ ½ÇÄûÅ s 

XXXSFBMUZVB

YYY\JKVNQWCEQO


¦¥§—›Ÿ¤¥©—§Šª¨—

¡£­¦©”

¨ «®°©§¬­·¢›Ÿ©« ¨¬­¹ Ÿ©ž©©«£¢›Ÿ©« ¨¬­¹¢›¡Ÿ£ª©qº¢›¨¢«£¢£¥›§£

™Š¡©¥§¥™›Šƒ¤¡¥ ¤¥©—§Šª¨



Ç»ŒÉÁ˾ÄÕÅÇ¿¾»Á½¹ËÁÌÄՆ ù ½Ç»ŒÉ¾ÆÇÊ˾ À ǽƹÃdž »ÁÅÁ ÈÇ»ÆÇ»¹¿¾ÆÆØÅÁ ¹ºÇ ½Ç»ŒÉ¾ÆŒÊËÕ ŒÀ Èɹ»ÇÅ Ⱦɾ½ÇÉ̆ оÆÆØ ÌÄÕÌÊËÕ ƾ Ǻž¿¾Æ¹ ¹ Èɾ½Ê˹»ÆÁÃÁ ǽÆÇйÊÆÇ ÈÉǽ¹† ËÁ ¿ÁËÄÇ °Á ƾ ºÌ½¾ Ͼ ѹÎɹ† ÊË»ÇÅ ›Á½¹×ËÕ ½Ç»ŒÉ¾ÆŒÊËÕ ƹ »ÐÁƾÆÆØ ½ŒÂ ÒǽÇ ÈÉǽ¹¿Ì û¹ÉËÁÉÁ ¹ Ͼ ÇÀƹй“ƾºŒÄÕÑ ØÃÀŒºÉ¹ËÁ½ÇÃ̆ žÆËÁ‹ÆǽŒ½Ç»ŒÉ¾ÆÇÊˌº¾ÀÈɹ»¹ ÇËÉÁŹËÁ ¼ÉÇь Ç»ŒÉ¾ÆŒÊËÕ Ź“ ŌÊËÁËÁ ЌËÌ ÍÇÉÅÌÄ×»¹ÆÆØ ÈÉdž ½¹ËÁ »ÁÀƹйËÁόÆÌ˹ŒÆьÌÅÇ»Á ½Ç¼Ç»ÇÉÌ ÇËÉÁŹËÁ ¼ÉÇь ÉÇÀÈÁ† ÊÌ»¹ËÁÊØ Ç»ŒÉ¾ÆŒÊËÕ ÅÇ¿¾ ºÌËÁ ÊùÊÇ»¹Æ¹»½¾ÆÕÌÃĹ½¾ÆÆؽǼdž »ÇÉ̝ǻŒÉ¾ÆŒÊËÕ»ÊÁÄÌÊ˯£ ¬Ãɹ˜ÆÁ »Ëɹй“ ÐÁÆƌÊËÕ Â Ì »Á† ȹ½ÃÌÊžÉˌ½Ç»ŒÉÁ˾ÄØ »ÁÀƹÆÆØ ƾ½Œ“À½¹ËÆÁÅ ›Ëɹй“ ÐÁÆƌÊËÕ Â Ⱦɾ½ÇÉÌоÆÆØ ¨ÉÁ ÈÇÊ»Œ½Ð¾Æƌ ½Ç¼Ç»ÇÉÌ ÆÇ˹ɌÌÊ Ⱦɾ»ŒÉؓ ÐÁ ƾ ÊùÊÇ»¹ÆÇ ½Ç»ŒÉ¾ÆŒÊËÕ ™Ä¾ ƾ† ÅÇ¿ÄÁ»ÇȾɾ»ŒÉÁËÁÐÁ½Ç»ŒÉÁ˾ÄÕ ¿Á»Á ÐÁƾǺž¿¾ÆÁÂ̽Œ“À½¹Ë† ÆÇÊˌ ©¹½¿Ì ǺǻoØÀÃÇ»Ç » ½¾ÆÕ Ȍ½ÈÁʹÆÆØ ½Ç¼Ç»ÇÉÌ ÇÊǺÁÊËÇ Ⱦ† ɾʻŒ½ÐÁËÁÊØ ÒÇ »Ä¹ÊÆÁà ŹÂƹ ¿Á»Á ˹ ½Œ“À½¹ËÆÁ  ȾɾÃÇƹ»† ÑÁÊÕÌÂǼÇÇÊǺŒÀ¹ȹÊÈÇÉËÇÅ YYY\JKVNQWCEQO

ªÃĹ½ÆŒÑ¾ À ½Ç»ŒÉ¾ÆÇÊËØÅÁ »Á† ½¹ÆÁÅÁ À¹ ÃÇɽÇÆÇÅ Ç»ŒÉ¾ÆŒÊËÕ Ⱦɾ»ŒÉÁËÁ ƾÅÇ¿ÄÁ»Ç °Á ǽÉ̆ ¿¾ÆÁ ½Ç»ŒÉÁ˾ÄÕ §ÊǺÄÁ»ÇÊˌ À¹ÃÇÆǽ¹»ÊË»¹ ˹ ƾÃÇɾÃËÆÁ Ⱦ† ɾÃĹ½ ŒÆǽŒ ÌƾÅÇ¿ÄÁ»Ä××ËÕ »Á† ÀƹÆÆØ ÈÇ»ÆÇ»¹¿¾ÆÕ ¦Ç˹Ɍ¹ÄÕÆÇ À¹Ê»Œ½Ð¾ÆÁÂȌ½ÈÁÊȾɾÃĹ½¹Ð¹ƾ “ ÆÇ˹Ɍ¹ÄÕÆÁÅ ÈÇÊ»Œ½Ð¾ÆÆØÅ ½Ç»Œ† ɾÆÇÊˌ ¹ ˌÄÕÃÁ Ê»Œ½ÐÁËÕ ÈÉÇ ÂǼÇ ÇÊǺÌ  ÌÊËɌй×ËÕÊØ ½ÇÃÌžÆËÁ 

Ȍ½ÈÁʹƌ Ç»ŒÉÁ˾ľÅ ǽƌ“× ½¹† ËÇ×À˜ÎÀ¹Ê»Œ½Ð¾ÆÆØÅŒÆÑÇ×½¹ËÇ× ƒ½ÇÃÌžÆËÁ ØÌÀÉǺľƌÀ¹ÃÇɽdž ÆÇÅÌÃɹ˜ÆÊÕÃÇ×ÅÇ»Ç×ÀȌ½ÈÁÊÇÅ ˹ ÈÇÊ»Œ½Ð¾ÆÆØÅ ƹόÇƹÄÕÆÇ× Ådž »Ç× ÒÇÈÇÉǽ¿Ì“ÈÁ˹ÆÆعÐÁÉdž ÀÌŌ»½Ç»ŒÉÁ˾ÄÕƹÈÁʹƾ ›ÊÕǼÇ ƾ ȾɾČÐÁËÁ › ˹ÃÁÎ »Á† ȹ½Ã¹Î Åǿƹ ˌÄÕÃÁ ÈÇɹ½ÁËÁ ÌÆÁùËÁ ÌÃĹ½¹ËÁ ½Ç¼Ç»ÇÉÁ оɾÀ Èɾ½Ê˹»ÆÁÌ»


YYY\JKVNQWCEQO


¦¥§—›Ÿœ¡¨¦œ§©—

¡£­¦©”

©±¨¥›œ›¬ ¤¨ ¬®²›¬¨£°®§©›°

œ›¬ ¤¨£¬·©ž©Ÿ¨ ¬­›¹­·¨ Ÿq†§¨£§ ›­«£œ®­©§¬®²›¬¨£° ¢›§¬·¥£°œ®Ÿ£¨¥

§Š›®œ¤¡¥£—§Š¶ œ ¢šœ• š›¢£… £«ˆ¢Ÿ ¦¤š«ˆ• ˆ¦§

‹

ÊÆÌ×ËÕ ½»¹ ËÁÈÁ º¹Ê¾Âƌ» s ÀºŒÉÆdžÉÇÀºŒÉƌ º¹Ê¾ÂÆÁ À¹»Ç½† ÊÕÃǼÇ »Á¼ÇËǻľÆÆØ ˹ Ê˹όdž ƹÉƌ ›¹ÉˌÊËÕ À¹Ä¾¿ÁËÕ »Œ½ ËÁÈÌ º¹Ê¾ÂÆÌ ÂǼÇÉÇÀŌɌ»ŒƹÊÁоÆÇÊˌ ½Ç½¹ËÃÇ»ÁÅǺĹ½Æ¹ÆÆØÅ  ºŒÉÆdžÉÇÀºŒÉƌ º¹Ê¾ÂÆÁ Ø»Ä؆ ×ËÕ ÊǺÇ× ùÉùÊ À ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆǼÇ À¹ÄŒÀ¹ ÒÇÈÇŌҹ“ËÕÊØ»ƾ»¾ÄÁÃÌ ÃÇÉǺÃÌ »ŒÆŒÄÇ»Á ĹÂƾÉ ËÇÆù ÈČ»Ã¹ ÈÉÇÊËÁ ͌ÄÕËÉ ŒÀ ƹÊÇÊÇÅ ˹½É¹ºÁÆù ŒƾŹ×ËÕƌØÃǼǽdž ½¹ËÃǻǼÇ ǺĹ½Æ¹ÆÆØ ˆÎ »¹ÉˌÊËÕ ÈÇÐÁƹ“ËÕÊØ »Œ½ ½ÇÄ ª±™ % Å À¹»¼ÄÁºÑÃÁ  Å ‹À ÀºŒÄՆ ѾÆÆØÅÉÇÀŌÉÌ ËÇ»ÒÁÆÁÈÇÃÉÁËËØ Œ ÈÇËÌ¿ÆÇÊˌ ͌ÄÕËÉÌ »¹ÉˌÊËÕ ÈĹ»† ÆÇÅÇ¿¾ÀÉÇÊËÁ½Ç½ÇĪ±™

É̼ÁÂËÁȺ¹Ê¾Âƌ»sÊ˹όÇƹÉƌ ›¹ÉˌÊËÕ ºÌ½Œ»ÆÁÏË»¹ À¹ÄŒÀǺ¾ËÇÆÆǘ »¹ÆÆÁ º¹Ê¾ÂÆÌ ÇɌ“ÆËÇ»ÆÇ ÊÃĹ½¹“ ½ÇÄÅÈÇ»¾ÉÎƌÊˌÆ˹½Æ¹¦¹† ÈÉÁÃĹ½ ºÌ½Œ»ÆÁÏË»Ç À¹ÄŒÀǺ¾ËÇÆÆǘ »¹ÆÆÁ º¹Ê¾ÂÆÌ ÉÇÀŌÉÇÅ ÎÎ Å ÃÇÑË̓ºÄÁÀÕÃǽÇĪ±™ Äغ¹Ê¾Âƌ» ǺÃľ“ÆÁÎÈČ»ÃÇ× ¼Œ½ÉnjÀÇÄØό“× “ ¨›®†ÈČ»Ã¹ ›¹É† ˌÊËÕ ƹºŒÄÕÑ ØÌÊÆǘ ¨›®†ÈČ»ÃÁ „™ÄÃÇÉÈĹƔ À ½ÇÈÇŌ¿ÆÁÅÁ Ź˾† Ɍ¹Ä¹ÅÁ Œ ÅÇÆ˹¿¾Å ÊÃĹ½¹“ ºÄÁÀՆ ÃǽÇÄÅ ÒǽÄغ¹Ê¾ÂÆÌÎÎ ÅÊÃĹ½¾ÇɌ“ÆËÇ»ÆǽÇĪ±™ §ºÄÁÏ×»¹ÆÆØ º¹Ê¾ÂÆÌ ÈÄÁËÃÇ× ¹ºÇ ÅÇÀ¹˜ÃÇ× ½ÄØ º¹Ê¾ÂÆÌ ÉÇÀŌÉÇÅ ÎÎ Å Ò¾ ÃÇÑË̓ »Œ½ ½ÇÄ ª±™ ½Ç ½ÇÄ ª±™ ›¹ÉˌÊËÕ

ÇÊÆÇ»ÆǼÇ ÌÊ˹ËÃÌ»¹ÆÆØ ½ÄØ ͌ÄՆ Ëɹό˜Âƹ¼ÉŒ»Ì»Ç½ÁÅÇ¿¾ÊÃĹ½¹ËÁ †½ÇĪ±™ ª¾É¾½ ǺĹ½Æ¹ÆÆØ ½ÄØ ÉÇÀ»¹¼ Œ ¹ËɹÃόÇƌ» ƹºŒÄÕÑ ÈÇÈÌÄØÉÆÁÅÁ “ÈÉÁÊËÉǘÑËÌÐÆǘ˾Ќ˜ »Œ½½Ç ½ÇÄ ª±™ »Ç½ÇÊȹ½Á Œ ¼¾ÂÀ¾† ÉÁ »Œ½½ÇĪ±™½Ç½ÇÄ ª±™ ¼ÇÉÁ »Œ½ ½ÇÄ ª±™ ¹ ˹ÃÇ¿ɌÀƌƾ½ÇÉǼŒ¹ÃʾÊ̹ÉÁËÁÈÌ ÈĹ»¹×ÐÁÎѾÀÄÇƼŒ» »ÇÉŒË º¹Êþˆ ºÇÄÕÆÁÎÌľÏÕ˹ŒÆ »Œ½½ÇĪ±™ ½Ç½ÇĪ±™ 

XXXVBSFBMFTUBUFDPN

 XXXVBSFBMFTUBUFDPN YYY\JKVNQWCEQO
²­©¨›§¬­©£­ ¥›«­£«®ª « ¬­«©£­·! ¨ « Ÿ¥© ¬©œ¬­ ¨¨£¥©¥›«­£«¨ ®¬­«›£› ­«›¬ª©¦©¡ ¨£  Ÿ « ¤©¥©¨£ ¬­ ¨  £° ¡£¦·   ©¢¨£¥› ­ ¡ ¦›¨£  ¬Ÿ ¦›­· ¬  œ©¦   ®Ÿ©œ¨¶§ £ ¯®¨¥±£©¨›¦·¨¶§ £¨¶§£ ¬¦©›§£ v ª«© ¬­£ ª « ª¦›¨£«©¥® £¦£ « ¥©¨¬­«®¥±£¹ 

ž¿½Ì ÊǺÇ ʞ¿ÆÔ¾ ÈÇžҾÆÁØ ¾ÊÄÁ ÖËÇ ƾ À¹Ëɹ¼Á»¹¾Ë ƾÊÌÒÁ¾ ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ™ ǺӾ½ÁÆØËÕ Äǽ¿ÁÁ Áº¹ÄÃÇÆÔʽÉ̼ÁÅÁÈÇžҾÆÁØÅÁ ÈÌ˾Å ɹÀºÇÉÃÁ »Æ¾ÑÆÁÎ Ê˾Æ ƾ ɹÀɾѹ¾ËÊØ ÈÉÁ ȾɾÈĹÆÁÉǻþ ÈÉÁ ÖËÇÅ ƾ Áž¾Ë ÀƹоÆÁØ ɹÀ† ºÁɹ×ËÊØ ƾÊÌÒÁ¾ Ê˾ÆÔ ÁÄÁ Æ¾Ë ¹ÈÉÁɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁÈÉÁÈÇÄÌоÆÁÁ ¼É¹½ÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇ ɹÊо˹ Á ɹÀ† ɹºÇËÃÁ ȹÊÈÇÉ˹ ͹ʹ½Ç» t ɹÀ† ɾѹ¾ËÊØ ©¹ÀɾѾÆÇ ȾɾÆÇÊÁËÕ »ÎǽÆÌ× ½»¾ÉÕ » û¹ÉËÁÉÌ ™ ÈÉdž

™¢—›Ÿ£Ÿ§®œ§™Ÿ¤¨¡Ÿ 

˜š¢š¥• ±¢ž™¥šŸ§£¥

¦

¹ÐÁƹØ ȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÌ ÁÄÁ ɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ× û¹ÉËÁÉÔ Êľ½Ì¾Ë оËÃÇ ÈÇÆÁŹËÕ ÐËÇ »ÔÈÉÁÊËÌȹ¾Ë¾ÃϾÄÇÅÌÃÇÅÈľÃÊÌ ÊÄÇ¿ÆÔÎ žÉÇÈÉÁØËÁ  ɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁØ ÃÇËÇÉÔÎ ÈÇËɾºÌ¾Ë ÇË »¹Ê ƾ ËÇÄÕÃÇ À¹Ëɹ˻ɾžÆÁÁ½¾Æ¾¿ÆÔÎÊɾ½ÊË» ÆÇ Á »Ä¹½¾ÆÁØ ÊȾÏÁ¹ÄÕÆÔÅÁ Àƹ† ÆÁØÅÁ ¨É¾¿½¾ »Ê¾¼Ç ÆÌ¿ÆÇ ÀƹËÕ ÐËÇ ɹÀɾѾÆÇ ÈÉÁ ȾɾÈĹÆÁÉǻþ Á ɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁû¹ÉËÁÉÔ ÐËÇÀ¹Èɾ† Ò¾ÆÇ ¹ ÐËÇ À¹ÈɾҾÆÇ ù˾¼ÇÉÁо† ÊÃÁ¦¹ÈÉÁÅ¾É ɹÀɾѾÆÇÌ»¾ÄÁо† ÆÁ¾ ÈÄÇÒ¹½Á ¿ÁÄÔÎ ÃÇÅƹË À¹ ÊоË ÈÄÇÒ¹½ÁÃÇÉÁ½ÇÉÇ»Á»ÊÈÇÅǼ¹Ë¾ÄՆ ÆÔÎ ÈÇžҾÆÁ ™ Ì»¾ÄÁоÆÁ¾ ÈÄdž Ò¹½ÁʹÆÌÀÄÇ»À¹ÊоËÈÄÇÒ¹½ÁÃÌΆ ÆÁ À¹ÈɾҾÆÇ ¥Ç¿ÆÇ ǺӾ½ÁÆØËÕ‚™½µÁµÂǤÅú¿Ç ÁÐÆÃÊŵ½Á—µÍ½ ·ÅºÁÔ½¹ºÂѸ½

º¹ÆþÈǽÀ¹ÄǼû¹ÉËÁÉÔ ÁÄÁȾɾ† ½¹ËÕ û¹ÉËÁÉÌ ÈÇ ƹÊľ½ÊË»Ì ËÇ¿¾ ƾ ÈÇÄÌÐÁËÊØ ¡ ʹÅǾ ƾÈÉÁØËÆǾ † »Ä¹½¾ÄÕϹ ÅǼÌË ǺØÀ¹ËÕ ÌÈĹËÁËÕ ÑËɹÍÁ»¾ÉÆÌËջʾ»ÁÊÎǽÆǾÊdž ÊËÇØÆÁ¾À¹Ê»ÇÂÊоË  ¹Ð¹ÊËÌ× ɾÑÁËÕ »¾ÊÕ ÃÇÅÈľÃÊ »ÇÈÉÇÊÇ» Ê»ØÀ¹ÆÆÔÎ Ê ȾɾÈņ ÆÁÉÇ»ÃÇ Á ɾÃÇÆÊËÉÌÃϾ  ÇоÆÕ ËÉ̽ÆÇ º¾À ÈÇÅÇÒÁ ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹ† ÄÇ»š¾ÀÌÊÄÇ»ÆÇ ÅÇ¿ÆÇÈÇÈÔ˹ËÕÊØ ÇÊÌÒ¾ÊË»ÁËջʾʹÅÇÅ̦ǻ˹ÃÇÅ ÊÄÌй¾ ÆÌ¿ÆÇ À¹È¹ÊËÁÊÕ ˾ÉȾÆÁ¾Å Á»É¾Å¾Æ¾Å ˹Ãùà ƾÁžØÇÈԆ ˹»½¹ÆÆÇÂǺĹÊËÁ ›Ô ƹ»¾ÉÆØù ÊËÇÄÃƾ˾ÊÕ Ê ˾Š ÐËÇ ÈÇËɾºÌ¾ËÊØ ºÇÄÕÑǾ ÃÇÄÁоÊË»Ç ÊÈɹ»Çà ɹÀ† ÆÔÎÊÄÌ¿º ÐËÇ»¹ÑÁ½¾ÂÊË»ÁØÅǼÌË ºÔËÕ ƾÊÃÇÇɽÁÆÁÉÇ»¹ÆÔ ¹ »À¹Á† Åǽ¾ÂÊË»Á¾ Ê ɹÀÄÁÐÆÔÅÁ ÁÆÊ˹Ɔ ÏÁØÅÁ ƾ »Ê¾¼½¹ Áž¾Ë ÌÊȾÑÆÔ ɾÀÌÄÕ˹˝¹Á»ÍÁƹÆÊÇ»ÇÅÈĹƾ ›ÔÉÁÊÃ̾˾ÈÇËɹËÁËÕÊØƹÊËÇÄÕÃÇ ÐËǽ¾Ñ¾»Ä¾ºÌ½¾ËÈÉÁº¾¼ÆÌËÕÃÌÊÄ̆ ¼¹ÅÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ» ÄØ §§§ „Á¹Å¹ÆË ¨ÉǾÃ˔ ɹÀ† ɾÑÁ˾ÄÕƹؽÇÃÌžÆ˹ÏÁØ»ÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÊË»¾ Á ÊǼĹÊÇ»¹ÆÁ¾ ȾɾÈņ ÆÁÉÇ»ÃÁ Á ɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ û¹ÉËÁÉ Á½ÇÅǻػÄؾËÊØÃÄ×о»ÔÅ»Á½ÇÅ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ ÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÔ ÍÁÉÅÔ Àƹ×Ë »Ê¾ ËÇÆÃÇÊËÁ Á Æ×¹ÆÊÔ ÌÀ¹† ÃÇÆÁ»¹ÆÁØȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÁ£ÄÁ¾Æ† ËÔ ºÔÊËÉÇ Á ùоÊË»¾ÆÆÇ ÈÇÄÌй×Ë Ç¿Á½¹¾ÅÔÂɾÀÌÄÕ˹Ë

½¾ÄÔ»¹ËÕ ÇË»¾ÉÊËÁØ » ȾɾÃÉÔËÁÁ ½ÄØ ÊǻžҾÆÁØ »¾ÉÎƾ Á ÆÁ¿Æ¾Â û¹ÉËÁÉsƾË¡˹ÃÁÎÆ×¹ÆÊÇ»½Ç† Ê˹ËÇÐÆÇÅÆǼÇ £É¹Âƾ »¹¿ÆÔÅ Ö˹ÈÇÅ Ø»Äؾˆ ÊØ ÊǼĹÊÇ»¹ÆÁ¾ ȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÁ » ɹÀÄÁÐÆÔÎÁÆÊ˹ÆÏÁØÎ ª¶ª ÈÇ¿¹É† ÆÔ¾ ˾ÈÄÇ»ÁÃÁ Á ÈÉÇÐÁ¾ ¹ ˹ÿ¾ ÈÇÄÌоÆÁØ ¼É¹½ÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎ ÌÊÄdž »Á Á ǼɹÆÁоÆÁ » ÌÈɹ»Ä¾ÆÁÁ ¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÔ Á ɾ¼ÁÊËɹÏÁØ ½¾Ãņ ɹÏÁ » ¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇ ÁÆÊȾÃÏÁÁ ¨ÉÁƾÊǼĹÊÇ»¹ÆÆÇÂȾɾÈĹÆÁ† Éǻþû¹ÉËÁÉԻĹ½¾Ä¾ÏÈÉÇÊËÇƾ ÊÅÇ¿¾Ë»ÈÇÄÆÇžɾɹÊÈÇÉØ¿¹ËՆ «¾Ä  ÊØ ʻǾ ÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÕ× ¨Éǽ¹ËÕ ÅǺ  Èǽ¹ÉÁËÕÁÄÁǺžÆØËÕ˹ÃÌ×û¹É† XXXEJBNPOE†QSPKFDUÊPNVB ËÁÉÌƾ»ÇÀÅÇ¿ÆǨÇÄÌÐÁËÕÃɾ½ÁË»

YYY\JKVNQWCEQO


¦¥§—›Ÿ¤¥©—§Šª¨—

¡£­¦©”

®¥«›£¨¬¥›º¨ Ÿ£¡£§©¬­· Ÿ¦º£¨©¬­«›¨±  ¥©¦£² ¬­©£¨©¬­«›¨¨¶°¥©§ª›¨£¤¡ ¦›¹´£°©­¥«¶­· ©¯£¬®¥«›£¨ £¦£¡ £¨ ¬­£«©›­·¬ ž§ ¨­¥©§§ « ² ¬¥©¤¨ Ÿ£¡£§©¬­£® ¦£²£› ­¬º

§

º ÇÊǺ¾ÆÆÇÊËØÎ ÈÉÁǺɾ˾ÆÁØ ƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÁ»ƹѾÂÊËɹƾ ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÅÁÁÍÁÀÁоÊÃÁÅÁ ÄÁϹÅÁtƾɾÀÁ½¾Æ˹ÅÁɹÊÊùÀԆ »¹¾ËйÊËÆÔÂÆÇ˹ÉÁÌÊ£Á¾»ÊÃǼǼdž ÉǽÊÃǼÇÆÇ˹ÉÁ¹ÄÕÆǼÇÇÃÉ̼¹ª¾É† ¼¾Â¦ÁÃÇĹ¾»ÁЪÃÉÔÆÆÁà £¹ÃÇ»Ô ÇÊǺ¾ÆÆÇÊËÁ ÈÉÁǺɾ˾† ÆÁØ ƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÁ » ¬ÃɹÁƾ ƾ† ɾÀÁ½¾Æ˹ÅÁ t ¦¾À¹»ÁÊÁÅÇ ÇË ËÇ¼Ç ÁÆÇÊËɹƾÏ »Ô ÁÄÁ ¼É¹¿½¹ÆÁÆ ¬ÃɹÁÆÔ ÈÉÁǺ† ɾ˹Øƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÕ»ƹѾÂÊËɹƾ »Ô½ÇÄ¿ÆÔÀ¹ÃÄ×ÐÁËÕÆÇ˹ÉÁ¹ÄÕÆÔ ½Ç¼Ç»ÇÉÃÌÈÄÁ†ÈÉǽ¹¿Á ÊÈÇÊľ½Ì׆ Ҿ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÇ ɾ¼ÁÊËɹÏÁ¾Â ˹ÃǼǽǼǻÇɹ ¹˹ÿ¾ɾ¼ÁÊËɹÏÁ† ¾Â Èɹ»¹ ÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÁ ¦Ç˹ÉÁÌÊÌ Èɾ½ÇÊ˹»ÄؾËÊØ Ê˹ƽ¹ÉËÆÔ ȹþË ½ÇÃÌžÆËÇ»

¡ÆÇÊËɹÆϹÅƾǺÎǽÁÅÇÈÇÄÌÐÁËÕ » Çɼ¹Æ¹Î œ¦¡ Á½¾ÆËÁÍÁùÏÁÇÆÆÔ ÆÇžÉÍÁÀÁоÊÃǼÇÄÁϹš¾Àƾ¼ÇÆdž ˹ÉÁÌÊ ƾ ̽ÇÊËÇ»¾ÉÁË ʽ¾ÄÃÌ «¹Ã¿¾ ǺØÀ¹Ë¾ÄÕÆÔÅ Ø»ÄؾËÊØ Èɾ½ÇÊ˹»† ľÆÁ¾ ÈÁÊÕžÆÆǼÇ ÊǼĹÊÁØ ÊÌÈÉ̼¹ ÁÆÇÊËɹÆϹ†ÈÇÃÌȹ˾ÄØ ÈÉÁ¾¼ÇƹÄÁ† ÐÁÁ ƹÈÇÃÌÈÃÌƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÁ £¹ÃÁ¾ËɾºÇ»¹ÆÁØÈɾ½ÓØ»ÄØ×ËÊØ Ã ½ÇÃÌžÆ˹Š ÊÇÊ˹»Ä¾ÆÆÔÅ À¹ É̺¾¿ÇÅ t ÇÃÌžÆËÔ ÃÇËÇÉÔ¾ ÊÇÊ˹»Ä¾ÆÔ À¹É̺¾¿ÇÅÈÉÁÌйÊËÁÁÁÆÇÊËɹÆÆÔÎ »Ä¹Ê˾ÂÁÄÁÁÊÎǽØÒÁ¾ÇËÆÁÎ ½ÇÄ¿† ÆÔ ºÔËÕ À¹»¾É¾ÆÔ » ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁ Ê À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»ÇÅ ÊËɹÆÔ ÁÎ »Ô½¹† ÐÁ Ⱦɾ»¾½¾ÆÔƹÌÃɹÁÆÊÃÁÂØÀÔà Áľ¼¹ÄÁÀÇ»¹ÆÔ¥ÁÆÁÊ˾ÉÊË»ÇÅÁÆdž ÊËɹÆÆÔν¾Ä¬ÃɹÁÆÔ¤¾¼¹ÄÁÀ¹ÏÁØ ƾ Æ̿ƹ ¾ÊÄÁ ÊÌÒ¾ÊË»Ì×Ë ÊÇÇË»¾Ë†

¨œ§šœ ¨¡§²¤¤Ÿ¡

¢£§•¥¨¦

ÊË»Ì×ÒÁ¾ ½»ÌÊËÇÉÇÆÆÁ¾ ÊǼĹѾÆÁØ ž¿½Ì ¬ÃɹÁÆÇ Á ÊËɹÆÇ ÈÉÇÁʆ ÎÇ¿½¾ÆÁؽÇÃÌžÆËÇ»ÁÄÁ½ÇÃÌžÆËÔ À¹»¾É¾ÆÔÌÈÇÄÆÇÅÇоÆÆÔÅÇɼ¹ÆÇÅ ÊËɹÆÔ ÈÉÇÁÊÎÇ¿½¾ÆÁØ ½ÇÃÌžÆ˹ ÈÌ˾ÅÈÉÇÊ˹»Ä¾ÆÁعÈÇÊËÁÄØ Ñ˹ņ ȹ ɹÀžÉÇÅ Î ÊÅ Ê ƹ½ÈÁÊÕ× "QPTUJMMF £¹ÃÁÅÁ ÆÇÉŹËÁ»ÆÔÅÁ ¹Ã˹ÅÁ ɾ¼Ä¹Å¾ÆËÁÉ̾ËÊØ ÈÉÇϾÊÊ ÃÌÈÄÁ† ÈÉǽ¹¿Áƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÁ»¬ÃɹÁƾ ÁÆÇÊËɹÆϹÅÁ t ¹ÃÇÆÇŬÃɹÁÆÔ„§ÊǺÊË»¾ÆÆdž ÊËÁ”Ç˼†9**™˹ÿ¾ „¡ÆÊËÉÌÃÏÁ¾ÂÇÈÇÉؽþÊÇ»¾ÉѾÆÁØ ÆÇ˹ÉÁ¹ÄÕÆÔν¾ÂÊË»ÁÂÆÇ˹ÉÁÌʹÅÁ ¬ÃɹÁÆԔ ÌË»¾É¿½¾ÆÆÇ ÈÉÁùÀÇÅ ¥ÁÆ×Ê˹ ¬ÃɹÁÆÔ ÇË ;»É¹ÄØ ¼Ç½¹ ’  À¹É¾¼ÁÊËÉÁÉdž »¹ÆÆÔÅ»¥ÁÆ×Ê˾¬ÃɹÁÆÔ;»† ɹÄؼǽ¹À¹ £ÉÇž ËÇ¼Ç ˾Š ÃËÇ ÈĹÆÁÉ̾Ë ÈÇÃÌÈÃÌ ƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÁ » ¬ÃɹÁƾ Ø ɾÃÇžƽǻ¹Ä ºÔ ÇÀƹÃÇÅÁËÕÊØ Ê ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×ÒÁÅÁ ɹÀ½¾Ä¹ÅÁ ÌÃɹ† ÁÆÊÃǼÇ ƹÄǼǻǼÇ Á »¹Ä×ËÆǼÇ À¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ ¹ ˹ÿ¾ ½»ÌÊËdž ÉÇÆÆÁÅÁ ž¿Èɹ»Á˾ÄÕÊË»¾ÆÆÔÅÁ ÊǼĹѾÆÁØ »Ç ÁÀº¾¿¹ÆÁ¾ ½»ÇÂÆdž ¼Ç ƹÄǼÇǺÄÇ¿¾ÆÁØ ¶ËÇ ÈÇÀ»ÇÄÁË ǺÇÂËÁÊÕº¾ÀÁÀÄÁÑÆÁÎɹÊÎǽǻ ¬ÃɹÁƹ ¼£Á¾» ÌĦ¾Å¹ÆÊÃ¹Ø ÇÍ ˾Ä͹ÃÊ 

YYY\JKVNQWCEQO
*¨©¥§Š¶­œš¢Ÿ

¡£­¦©”

£¢£¬­©«££¥£ ¬¥©ž© ¥£«ª£²›

£¬­©«£º£¥«›¬©­›£¨­ «· «©‡³©¥©¦›Ÿ¨©ž©Ÿ©§›–ª«£¦ ¥› ­ ¨£§›¨£ ¡£­ ¦ ¤£ž©¬­ ¤¬­©¦£±¶

ÉÁ ƹ»¾½¾ÆÁÁ ÈÇÉؽù » Èǽ† »¹Ä¹Î ÇÊǺÆØù ºÔÄÇ Ǻƹ† ÉÌ¿¾ÆÇ ÐËÇ ½ÄØ »ÔÃĹ½ÃÁ ÊË¾Æ ÈÇËÇÄÃÇ» Á ÈÇÄÇ» ÁÊÈÇÄÕÀdž »¹ÄÊØ ÃÁÉÈÁÐ Áž×ÒÁÂ ÃľÂÅÇ ɹÀÆÔÎÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂ¸š¾Éƾɹ ¥­ÇÃÁƹ ¦ªÆ¾¿ÃÇ ™ÇÄÇŹÃÁƹ 

ÉÇËÃÁ¾ ÊÉÇÃÁ t ¼¼ ÊÃÌȹÄÊØùоÊË»¾ÆÆÔÂÃÁÉÈÁÐɹÀ† ÆÔÎÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľ ÐËǺÔƾÈÉÁ† ÇÊ˹ƹ»ÄÁ»¹ËÕÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç › ØɹΠ ½ÇÄÁƹÎ ÉÌÐÕ¾» Á žÄÃÁÎ ɾà Ê˹ÉǼÇ £Á¾»¹ ƹÎǽÁÄÁ ºÇÄՆ ÑÁ¾À¹Ä¾¿ÁÊÁƾ¼ÄÁÆÔ›ƾÃÇËdž ÉÔÎ žÊ˹Î ɾÃÁ ¤ÔºÁ½Õ ªÔɾÏÃdž ¼ÇÉÌÐÕؼÄ̺ÁƹÀ¹Ä¾¼¹ÆÁØÈĹÊËÇ» ¼ÄÁÆÔºÔĹƾÀƹÐÁ˾ÄÕÆÇ ºÄ¹¼Ç† ½¹ÉØ оÅÌ ȾɻԾ ÃÁÉÈÁÐÆÔ¾ À¹† »Ç½Ô ɹÀžҹÄÁÊÕ ÁžÆÆÇ À½¾ÊÕ › ¼ » ¼ÇÉǽ¾ ½¾ÂÊ˻ǻ¹ÄÇ ÃÁÉÈÁÐÆÔÎ À¹»Ç½Ç» ¹ à ¼ ÁÎ ÃÇÄÁоÊË»Ç ËÇÄÕÃÇ » £Á¾»¾ ÊÇÊ˹»† ÄØÄÇ ¹»£Á¾»ÊÃÇÅ̾À½¾t £Á¾»ÊÃÁÂÃÁÉÈÁкÔÄƹÊËÇÄÕÃÇù† оÊË»¾ÆÆÔÅ ÐËÇÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÄÊؽÄØ ǺÄÁÏÇ»ÃÁ͹ʹ½Ç» ÃÇËÇÉÔ¾ÅÇ¿ÆÇ ºÔÄÇƾÑËÌùËÌÉÁËÕ ¨ÉÇÁÀ»Ç½ÊË»ÇÃÁÉÈÁйºÔÄÇÉÌІ ÆÔÅ ¹ ¾¼Ç ˾ÎÆÇÄǼÁØ t ½ÇÊ˹ËÇІ ÆÇ ÈÉÇÊËÇ ÇºÔËÌ× ÇʾÆÕ× ¼ÄÁÆÌ ÊÃĹ½Ô»¹ÄÁ » ºÇÄÕÑÁ¾ ÃÌÐÁ Á » ˹ÃÇÅ »Á½¾ Çƹ ÀÁÅÇ»¹Ä¹ ›¾ÊÆÇ ¼ÄÁÆÌ À¹ÄÁËÌ× »Ç½Ç  ÈÇžҹÄÁ » ÊȾÏÁ¹ÄÕÆÔ¾ ÃÉ̼ÄÔ¾ ØÅÔ ¼½¾ ÊԆ ÉÕ¾ ɹÀÅÁƹÄÇÊÕ ÈÇ ÃÉ̼Ì ÎǽÁĹ

ËÇ»ÃÁ ɹÊÃĹ½Ô»¹ÄÁÊÕ ½ÄØ ÊÌÑÃÁ Á ÄÁÑÕоɾÀƾÊÃÇÄÕÃǽƾÂÈÇÊËÌȹ† ÄÁ½ÄØǺ¿Á¼¹»ȾÐÕ«¹Ã¾¿¾¼Ç½ÆÇ ƹù¿½ÇÅÀ¹»Ç½¾ÁÀ¼ÇËÇ»ÄØÄÇÊÕÈÇ ƾÊÃÇÄÕÃÇÅÁÄÄÁÇÆÇ»ÑËÌÃÃÁÉÈÁй ¦¾ÊÅÇËÉØ ƹ ¹ÉιÁÐÆÇÊËÕ ÈÉÁž† ÆؾÅÇ ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾† ÄÁ ƾ ÊȾÑÁÄÁ ¾¾ žιÆÁÀÁÉÇ»¹ËÕ ÊÊÔĹØÊÕ ƹ ËÇ ÐËÇ ÈÉÁ ŹÑÁÆÆÇ ÍÇÉÅǻþ ÃÁÉÈÁÐÁ ÈÇÄÌй×ËÊØ ÊÄÁÑÃÇżĹ½ÃÁÅÁÁÈÄÇÎÇÊ»ØÀÔ»¹† ×ËÊØ ɹÊË»ÇÉÇÅ ›Ç »ÊØÃÇÅ ÊÄÌй¾ ½¾Ñ¾»ÁÀƹɹºÇÐÁÎÉÌÃÁÇËÊÌËÊË»Á¾ Ëɹ��ÊÈÇÉËÆÔÎ À¹ËɹË ÈÉÁ»Ç½ÁÄÁ à ËÇÅÌ ÐËÇÁÈÉÁÉÌÐÆÇÅËÉ̽¾ÃÁÉÈÁІ ÆÔºÁÀƾÊÇÊ˹»¹ÄÊØ»ÈÇÄƾɾÆ˹† º¾ÄÕÆÔÅ £Á¾» Ⱦɾ¿ÁÄ ½»¹ ˹à ƹÀԆ »¹¾ÅÔÎ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎ ºÌŹ ÃÇÆϹ †ÎÁƹйĹ†Î¼¼§º¾ÊËÉdž Á˾ÄÕÆÔ¾ ÄÁÎÇɹ½ÃÁ ºÔÄÁ »ÔÀ»¹ÆÔ ˾Š ÐËÇ ƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÕ ÈÉÁÆÇÊÁĹ ºÇÄÕÑÌ× ÈÉÁºÔÄÕ › ÌÊÄÇ»ÁØÎ ɹÀ† »ÁËÁØ ¼ÇÉǽ¹ ½ÇÅǻĹ½¾ÆÁ¾ ºÔÄÇ ½¹¿¾ ºÇľ¾ ½ÇÎǽÆÔÅ À¹ÆØËÁ¾Å оÅ »ÃĹ½Ô » ϾÆÆÔ¾ ºÌŹ¼Á ÐËÇ ÈÉÁ»¾ÄÇ Ã ŹÊÊÇ»ÇÅÌ ÊËÉÇÁ˾ÄՆ Ê˻̆††Ö˹¿ÆÔνÇÎǽÆÔνÇÅÇ»

¥®¾Ä¾ÅÊÃÇ¼Ç ™©¾ÂξÁ½É¶ËÇÈdž ÊÄÌ¿ÁÄÇ ÅÇËÁ»¹ÏÁ¾Â ½ÄØ ÁÀÌоÆÁØ ɹÀ»ÁËÁØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼǽ¾Ä¹»£Á¾† »¾ »йÊËÆÇÊËÁÃÁÉÈÁÐÆÇ¼Ç »ÃÇÆϾ 9*9tƹйľ99»» ¨ÇÊÃÇÄÕÃÌ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç ÇÊǺÆ؆ ù »¾ÄÇÊÕ » ȾÉÁǽ ȾɻÇ ÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÆÇ ÄÁÎÇɹ½ÃÁ Á » ÇоÆÕ Ãdž

ÄÇѹ½Õ ½»Á¼¹»Ñ¹ØÉÔй¼Ê˾ľ¼Ç  ƹÈÇÄƾÆÆÇ ùÅÆØÅÁ £Ç¼½¹ ¼ÄÁƹ ½Ç»Ç½ÁĹÊÕ½ÇÇÈɾ½¾Ä¾ÆÆÇÂÃÇÆÊÁ† Ê˾ÆÏÁÁ ƹÐÁƹÄÇÊÕ ÍÇÉÅÇ»¹ÆÁ¾ ©¹ºÇÐÁ¾ ËÉ̽ÁÄÁÊÕ ȹɹÅÁ ǽÁÆ Èǽ¹»¹Ä ÃÌÊÇà ¼ÄÁÆÔ »ËÇÉÇ ½¾Ä¹Ä À¹¼ÇËÇ»ÃÁ Ê ÈÇÅÇÒÕ× ½¾É¾»ØÆÆÇ ÉÌÐÆÇÂÍÇÉÅÔƹ½»¹ÃÁÉÈÁй ¹¼Ç†

¦¾ÊÅÇËÉØ ƹ ÃɹËÃǻɾžÆÆÇÊËÕ ÖËÁÎ ȾÉÁǽǻ ȾɻÔ ʻ¾ÄÁ „ƹ ƾ˔©ÌÊÊÃdžØÈÇÆÊùØ»ÇÂƹÁɾ»Ç† Ä×ÏÁؼ »ËÇÉÇÂt¨¾É»¹ØÅÁ† ÉÇ»¹Ø»ÇÂƹ ƹй»Ñ¹ØÊØ»¼ ¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÆÔ ǺÄÁà ϾÆËɹÄÕÆǼÇ £Á¾»¹ ÌÊȾÄ ÁÀžÆÁËÕÊØ ½Ç ƾÌÀƹ† »¹¾ÅÇÊËÁ

¨±œ›Ÿ¤—©™

¨©¤—ª®¤¨¥©§ª›¤Ÿ¡›¡š

¨YYY\JKVNQWCEQO


ª¡§—‡¤¨³¡——§¬Š©œ¡©ª§—

¡£­¦©”

£¬­©«£º ®¬›Ÿ œ¨©ž©¡£¦·º ± ¨­«›¦·¨©¤®¥«›£¨¶ :8++¨›²:: ¥© Ÿ¦º­©ž©²­©œ¶¬©¢Ÿ›­·›«°£­ ¥­®« ¡£¦·º²­©­©¨©© ££¨ ­ « ¬¨© ©œº¢›­ ¦·¨©¨®¡¨©¢¨›­·£¬­©«£¹¬­«©£­ ¦·¨©¤§¶¬¦£ ª©¨£§›­·¥›¥£§£œ¶¦£®¬›Ÿ œ¨¶ Ÿ©§›ª«©³¦¶° ¥©

™

ÉÎÁ˾ÃËÇÉ ¡»¹Æ šÔÃÇ» É̆ ÃǻǽÁ˾ÄÕ «§› „¥¹ÂÊ˾ÉÆØ ¹ÉΌ˾ÃËÇɹ ‹šÁÃÇ»¹” ¹»ËÇÉ ÈÉǾÃËÇ» ÅÆÇ¿¾ÊË»¹ йÊËÆÔÎ ½ÇÅÇ» Á ¿ÁÄÔÎ ÃÇÅÈľÃÊÇ» » £Á¾»¾ ɹʆ Êù¿¾ËǺÁÊËÇÉÁÁÌʹ½¾ºÆǼÇÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÊË»¹ ¯¾ÆËɹÄÕÆÇ ¬ÃɹÁÆÔ 97**† ƹйĹ99»¾ÃÇ»

¨ÇÊľ ›¾ÄÁÃÇ ©ÌÁÆÔ Á §Ê»ÇºÇ† ½Á˾ÄÕÆÇ »ÇÂÆÔ » £Á¾»¾ Á ¨ÉÁ½Æ¾† ÈÉǻվ »ÇÀÉÇ¿½¹¾ËÊØ ÖÃÇÆÇÅÁù ¹ »Å¾Ê˾ÊÖËÁÅǺ¾ÊȾоÆÆÔ¾ÊÄÇÁƹ† ʾľÆÁØ ÅǼÌË ÈÇÀ»ÇÄÁËÕ ʾº¾ ÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÊË»Ç À¹¼ÇÉǽÆÔÎ Á ¼ÇÉǽÊÃÁÎ Ìʹ½¾º ƾɾ½ÃÇÈÇÈÉǾÃ˹ŻԽ¹×† ÒÁÎÊØÀǽÐÁΫ¾ÁÀÆÁÎ ÐËÇÊÇÎɹÆÁ†

Ÿ™—¤˜²¡¥™ •¥ª§šŸ§£¥ ÄÁÊÕ ½Ç ƹÑÁÎ ½Æ¾Â À¹ÊÄÌ¿¾ÆÇ ÊÐÁ† ˹×ËÕÊØȹÅØËÆÁùÅÁ¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÔÁ ÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁØÅÁ ÁÊÃÌÊÊË»¹ ¡Ë¹Ã ÈÇ ÈÇÉؽÃÌ

¬Ê¹½ÕºÔÖÈÇÎÁº¹ÉÇÃÃÇ97**t97***»¾ÃÇ»¬ÃɹÁÆÊÃǾº¹ÉÇÃÃÇÈÇÈɹ»ÌÊÐÁ† ˹¾ËÊØʹÅÔÅÌÃɹÁÆÊÃÁÅ ƹÏÁÇƹÄÕÆÔÅÊËÁľÅ»¹ÉÎÁ˾ÃËÌɾ¨ÇÊËÉǾÆÆÔ¾ »ËǻɾÅØÌʹ½¾ºÆÔ¾½ÇŹƾ»¾ÄÁÃÁɹÀžɹÅÁ Áž×ˆÖ˹¿¹ÊÈǽ»¹ÄÇÅ ÁÌÃɹѾÆÔÁÀØÒÆÔź¹ÉÇÐÆÔŽ¾ÃÇÉÇÅÊɹÊËÁ˾ÄÕÆÔÅÁÇÉƹžÆ˹ÅÁ ÁÀdž ºÉ¹¿¾ÆÁØÅÁ ÎÉÁÊËÁ¹ÆÊÃÁÎ ÊÁÅ»ÇÄÇ» Á ¼¾ÉºÇ» ÎÇÀؾ» ¨ÉÁžÉÇÅ ¼ÇÉǽÊÃÇ Ìʹ½ÕºÔËÇÂÖÈÇÎÁØ»ÄؾËÊؽÇÅÃÁ¾»ÊÃǼÇ»ÇÂ˹¸Æ¹šÔÃÇ»ÊÃǼÇ»£Á¾»¾ ºÇ† ľ¾ÁÀ»¾ÊËÆÔÂùĝÇŨ¾Ëɹ*”¨ÇÊËÉǾÆÆÔ»ÃÇÆϾ97**»¾Ã¹ ɾÃÇÆÊËÉÌÁ† ÉÇ»¹ÆÆÔ»†Î¼Ç½¹ÎÀƹžÆÁËÔŹÉÎÁ˾ÃËÇÉÇÅ¡œÉÁ¼ÇÉÇ»Áоņš¹ÉÊÃÁÅ ÌÃɹѾÆÆÔ¹Éù½¹ÅÁÄǽ¿Á „ÇŨ¾Ëɹ*”Ø»ÄؾËÊØѾ½¾»ÉÇÅ„ŹÀ¾ÈÁÆÊÃdž ¼Ç”º¹ÉÇÃÃÇÁƹÊËÇØÒÁÅÌÃɹѾÆÁ¾Å¨Ç½ÇĹ ¬Ê¹½ÕºÔÖÈÇÎÁÃĹÊÊÁÏÁÀŹ£ÇÆ97***tʾÉ9*9»»ªÇÊËÁľÅÃĹÊÊÁÏÁÀÅ Ê»ØÀ¹ÆƹÁ»ÔÊÑÁ»ÀľËÌʹ½¾ºÆǼÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹»¬ÃɹÁƾ¬ÃɹÁÆÊÃÁ¾ ÉÇÊÊÁ† ÊÃÁ¾ÁÈÇÄÕÊÃÁ¾½»ÇÉØÆÊÃÁ¾ÉǽÔ»ÇÀ»Ç½ØËÅÆÇ¿¾ÊË»ÇÌʹ½¾ºÆÔνÇÅÇ»ÁƹÊËÇ؆ ÒÁν»ÇÉÏÇ»ÔÎÃÇÅÈľÃÊÇ»¨Ä¹ÆÁÉÇ»ÃÁÀ½¹ÆÁÂs»ÇÊÆÇ»ÆÇŹÆÍÁĹ½ÆÔ¾ »Åǽ¾ ÊÁÅžËÉÁØ͹ʹ½Ç» ½¾ÃÇÉɹÀɹºÇ˹ÆƹÇÊÆÇ»¾¹ÆËÁÐÆÔÎÊËÁľÂ§ÊÆÇ»ÆÔ¾Öľ† žÆËÔ͹ʹ½Ç»sÈÇÉËÁÃÁ ÃÇÄÇÆƹ½ÔÁÃÌÈÇĹ ¹Ð¹ÊËÌ×ʽ»ÌÎÊËÇÉÇÆÇ˼Ĺ»ÆǼÇ À½¹ÆÁØÊËÉÇØËÊÁÅžËÉÁÐÆÔ¾ÍÄÁ¼¾ÄØ ¹ÇÊÆÇ»ÆÔÅÌÃɹѾÆÁ¾ÅÌʹ½ÕºÔÊ˹ÆÇ»ÁËÊØ ȹÉû¹Æ¼ÄÁÂÊÃÇÅÄÁºÇÍɹÆÏÌÀÊÃÇÅÊËÁľ¨ÉÁžÉÇÅÀ¹¼ÇÉǽÆÇÂÌʹ½ÕºÔ»ÊËÁľ »ÔÊÇÃǼÇÃĹÊÊÁÏÁÀŹØ»ÄؾËÊؽ»ÇɾÏÃÆØÀ¾Â¤Õ»Ç»ÔλʚÇоÐÃÁ ÐËÇƹªÌÅÒÁ† ƾ ½¹ÆÁ¾½¾ÃÇÉÁÉÇ»¹ÆÇÁÀØÒÆÔÅÁɹÊÃɾÈǻùÅÁÁùÉÆÁÀ¹ÅÁ ȹÉÃÇ»ÔÂ͹ʹ½ ÌÃɹѹ¾ËÈÇÄÌÉÇËÇƽ¹˹ÆϾ»¹ÄÕÆǼÇÀ¹Ä¹ÊÃÇÄÇÆÆǼ¹Ä¾É¾¾Â›¼Ä̺ÕȹÉù»¾½¾Ë ÑÁÉÇùعÄÄ¾Ø À¹»¾Éѹ×Ò¹ØÊØÈÉ̽ÇÅÊÁÊÃÌÊÊË»¾ÆÆÔÅÁÇÊËÉÇ»¹ÅÁ ¬Ê¹½ÕºÔÖÈÇÎÁƾÇÊËÁľÂÁÖÃľÃËÁÃÁ£ÇÆ9*9tƹÐ99»»¦¹Ð¹ÄÇÁƽÌÊËÉÁ† ¹ÄÕÆÇÂÖÈÇÎÁ½¹ÄÇÆÇ»ÔÂËÇÄÐÇÃÖÃÇÆÇÅÁþÁÆǻԻÁËÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹Ìʹ† ½¾º¶ÃľÃËÁùǺɹҹ¾ËÊØÃÍÇÉŹÅÁÈÉÁ¾Å¹ÅɹÀÄÁÐÆÔÎÁÊËÇÉÁоÊÃÁÎÊËÁ† ľ ÊžÑÁ»¹¾ËÁ»Á½ÇÁÀžÆؾËÁάʹ½¾ºÆÔ¾½ÇŹÊËÉÇØËƾËÇÄÕÃǽ»ÇÉØƾ ÆÇÁÈÉÇÊËÇÀ¹¿ÁËÇÐÆÔ¾¼É¹¿½¹Æ¾¨Ç½£Á¾»ÇÅÈÇØ»ÄؾËÊØÅÆÇ¿¾Ê˻ǽ¹ÐÆÔÎ ÈÇʾÄÃÇ» ¡Æ˾ɾÊÆÔÅ ÈÉÁžÉÇÅ ƾºÇÄÕÑÇ Ìʹ½ÕºÔ ËǼÇ »É¾Å¾ÆÁ Ê˹Ä ½ÇÅ ¼É¹ÍÁÆÁ¦¹Ë¹ÄÕÁ¬»¹Éǻǻ›ÇÉÀ¾Ä¾ ÈÇÊËÉǾÆÆÔ»ƹÐ99»͹ºÉÁùÆËÇÅ ª¾È˾ÉÇÅ ¬É¹Ñ¾ÆÆÔ ƾÇÃĹÊÊÁоÊÃÁÅ ½¾ÃÇÉÇÅ ÅÆÇ¿¾ÊË»ÇÅ ÈÇÉËÁÃÇ» Á ÊËÉÇÂÆǺ¹Ñ¾ÆÃÇ ½ÇŬ»¹ÉÇ»ÇÂØ»ÄؾËÊØƹÊËÇØÒÁÅÊÁÅ»ÇÄÇÅ›ÇÉÀ¾ÄØ «§›„¥¹ÂÊ˾ÉÆØ¹ÉΌ˾ÃËÇɹ‹šÁÃÇ»¹” XXXUBN†CZLPWBDPNVB NBCJOGP!JVB YYY\JKVNQWCEQO


YYY\JKVNQWCEQO


YYY\JKVNQWCEQO


YYY\JKVNQWCEQO


YYY\JKVNQWCEQO
£—šŠ¶¡¥¢³¥§ª¡£­¦©”

YYY\JKVNQWCEQO


£—šŠ¶¡¥¢³¥§ª

¡£­¦©”

›­ §­ °¨©¦©ž£º®¬ª °› ¥©§ª›¨£º‡›­ §–Ÿ›¨©£® « ¨¨©¢›¨£§› ­¦£Ÿ£«®¹´£ ª©¢£±££¨›©­ ² ¬­ ¨¨©§«¶¨¥  ¬­«©£­ ¦·¨¶°§›­ «£›¦©

›

ÔÊÇÃǾ ùоÊË»Ç ÈÉǽÌÃÏÁÁ Á ½ÇÊËÌÈÆÔ¾ ϾÆÔ Ø»ÄØ×ËÊØ ÇÊÆÇ»ÆÔÅÁ ÊËɹ˾¼ÁоÊÃÁÅÁ ÈÉÁÇÉÁ˾˹ÅÁ §§§ „™«ž¥” t ÃÉÌȆ ƾÂѾ¼Ç Á ƹÁºÇľ¾ ÊǻɾžÆÆdž ¼Ç Ç˾оÊË»¾ÆÆǼÇ ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ÈÄÁËÃÁ ±ÁÉÇÃÁ ¹ÊÊÇÉËÁžÆË ÈÉǽÌÃÏÁÁ ÁÀÔÊùÆÆÔ ½ÁÀ¹ÂÆ ÈÇÊËÇØÆÆÇ Ǻ† ÆÇ»ÄؾÅÔÎ ÃÇÄľÃÏÁ ÈÄÁËÃÁ ½ÄØ Ê˾Æ Á ÈÇĹ »ÔÊÇÃÇÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ ÖÃÊÃÄ×ÀÁ»ÆÔ¾ ½¾ÃÇÉÔ Á ÍÉÁÀÔ Èdž À»ÇÄÁÄÁ ÃÇÅȹÆÁÁ „™«ž¥” ÈÉÁǺɾ† ÊËÁÊĹ»ÌƹÁºÇľ¾ÊËÁÄÕÆǼÇÈÉÇÁÀ† »Ç½Á˾ÄØ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎ Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» » ª¦œ › ɹÅùÎ ɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ÊËɹ˾† ¼ÁоÊÃǼÇ ÃÌÉʹ „¦Ç»Ç¾ ÌÃɹÁÆÊÃǾ ùоÊ˻ǔ ÃÇÅȹÆÁØ ÈÉǽÇÄ¿¹¾Ë Èɾ½Ä¹¼¹ËÕÉÔÆÃ̻ʾÆǻԾÁÆǻԾ »Á½ÔÈÄÁËÃÁ £ÇÆÃÌɾÆËÇÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ ÈÉǽÌÆ ÏÁÁ „™«ž¥” Ǻ¾ÊȾÐÁ»¹¾ËÊØ À¹ ÊоË ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØ ʹÅÔÎ ÊǻɾžÆÆÔÎ ˾ÎÆÇÄǼÁ Á »ÔÊÇÃÇùоÊË»¾ÆÆdž ¼Ç ÊÔÉÕØ «¾ÎÆÁоÊÃǾ ÇÊƹҾÆÁ¾ À¹»Ç½¹ ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØÄÇÊÕ ÅÁÉÇ»ÔÅÁ ÄÁ½¾É¹ÅÁ ÈÇ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ì ǺÇÉ̽dž

YYY\JKVNQWCEQO

»¹ÆÁ؆ÃÇÅȹÆÁØÅÁ4"$.* 4:45&. ,&."$ 5&$)/0*5"-*" Á ½É̼ÁÅÁ › ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ ÁÊÈÇÄÕÀÌ×ËÊØ ʹÅÔ¾ ÄÌÐÑÁ¾ » ž»ÉÇȾ ÌÃɹÁÆÊÃÁ¾ ¼ÄÁÆÔ ùÇÄÁÆ Å¾Ä ȾÊÇà ËÌɾÏÃÁ ÈÇľ† »Ç ÑÈ¹Ë Á˹ÄÕØÆÊÃÁ¾ Á ÁÊȹÆÊÃÁ¾ ÈÁ¼Å¾ÆËÔ ÍÉÁËÔ

ÆÔÎ ž¿½ÌƹÉǽÆÔÎ Á »Ê¾ÌÃɹÁÆÊÃÁÎ ;ÊËÁ»¹Ä¾Â Á ÃÇÆÃÌÉÊÇ» „£Ä̺ ÄÁ½¾† ÉÇ» ËÇɼǻÄÁ” ÇËžйÄ §§§ „™«ž¥” ¥¾¿½ÌƹÉǽÆÔÅ ÈÉÁÀÇÅ „ ¹ ùо† Ê˻ǔÁÀ»¹ÆÁ¾Å„¤ÌÐѾ¾¾»ÉÇȾÂÊÃǾ Èɾ½ÈÉÁØËÁ¾”

XXXBUFNDPNVB

 ÈÌͺº¿µÌºÆÇ·Ã ÄÃÀÈÌͺ¾˺º ›¼Ç½ÌйÊËÕ×¼ÉÌÈÈÔ„™«ž¥” Ê˹Ĺ„«Çɼǻ¹ØÃÇÅȹÆÁØ„š¹É»ÁÆÇÔ ¦¹ ʾ¼Ç½ÆØÑÆÁ ½¾ÆÕ ¼ÉÌÈȹ „™«ž¥” »ÃÄ×й¾Ë»ʾºØ t½ÇºÔÐÌÊÔÉÕØsùÉÕ¾ÉÔ tÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»ÇsÀ¹»Ç½§§§„™«ž¥” t½ÁÊËÉÁºÌÏÁ×s ™§„«Çɼǻ¹Ø£Çņ ȹÆÁØ„š¹É»ÁÆÇÔ tÍÁÉžÆÆÌ×ËÇɼǻÄ×sÑÇ̆ÉÌÅÔ» £Á¾»¾Á®¹ÉÕÃÇ»¾ £ÇÅȹÆÁØ „™«ž¥” ƾǽÆÇÃɹËÆÇ ̽ÇÊ˹Á»¹Ä¹ÊÕƹ¼É¹½ʹÅÔÎÈɾÊËÁ¿†
œ¢Š©¤Š¨¬¥›Ÿ

¡£­¦©”

¬›¦©¨ /#4%*'9-#®¥«›£¨› ¨›°©Ÿ£­¬º¨›­« ­· §¸­›¡ ­©«ž©©ž©± ¨­«›‡Ÿ©§©¬¯ «›–¥©­©«¶¤«›¬ª©¦©¡ ¨¨›ª « ¬ ² ¨££

¬­©¦£²¨©ž©³©¬¬ Ÿ¨ ª«©ª ­«©¬¥©ž©³©¬¬  ¬­›«©©œ®°©¬¥›º­«›¬¬› £®¦£±¶›¥›Ÿ §£¥›¢›œ©¦©­¨©ž©

®¥«›£¨›¥£ ¬­©¦£²¨© ³©¬¬ 

  999/#4%*'9-#2. 

YYY\JKVNQWCEQO


YYY\JKVNQWCEQO


YYY\JKVNQWCEQO


YYY\JKVNQWCEQO
£Ÿ¨©œ­©™¥

¡£­¦©”

­©«²¬­·¬ª©¨ ¨›ž›«§©¨ŠYYY\JKVNQWCEQO


¡£­¦©”

£Ÿ¨©œ­©™¥ ¤œ§ª¬¥£Š¨©³¡Ÿ‡™—

¥¢œ¡¨—¤›§£—¨Ÿ¡ ª¨™£›¢Ÿ

´©§©¡ œ®­£¦ª³©¹ ª«£¥«›¬©¹›³©Š©¬ ¦²£©¯¬® ¨¡£­«§£¬­ ±­›!­›¦›¨©£­  ¡£©ª£¬¨ ª©¦©­¨©¨›¬­¨ ®›³©§®œ®Ÿ£¨¥®v± ¨ ­¦·¥£ ª« ¬­£¡¨©± «¨›©¢¨›¥› Ÿ©œ«©ž©¬§›¥®¨­ ¦ ¥­®›¦·¨©¬­ ¤Ÿ®°©¨©¬­

‹

ÅoØ ÈɾÃɹÊÆǼÇ ÌÃɹ˜ÆÊÕÃǼÇ Î̽ǿÆÁù §Ä¾Ãʹƽɹ ›ÇÄdž ½ÁÅÁÉÇ»Áй¥¹ÊÁùÑÁÉÇÃÇ»Œ† ½Çž ƾ ˌÄÕÃÁ » ƹь Ãɹ˜ÆŒ ¹  À¹ ÃÇɽÇÆÇÅ §Ä¾ÃʹƽÉ ¥ÁÃÇņ ÂÇ»ÁÐ ÈɹÏד » ÌʌÎ »Á½¹Î ¿Á»Ç† ÈÁÊÌ ¼É¹ÍŒÃÁ ÈĹùËÌ ¾ÃÊČºÉÁÊÌ ¢Ç¼ÇÐÁʾÄÕƌȾÂÀ¹¿Œ ƹË×ÉÅÇɆ ËÁ ÈÇÉËɾËÁ »Œ½ÉŒÀÆØ×ËÕ ľ¼ÃŒÊËÕ ÈÉÇÀÇɌÊËÕŒɹÀÇÅŒÀËÁÅƹÈǻƾ† ƌÊËÕ»¾ÄÁÃÇ×¾ÅÇόÂƌÊËת¾É¾½ ƹ»Œ½ÇŌÑÁÎÉǺŒËÅÁËÏØt„ÇÒ ƹ ®É¾Ò¹ËÁÃ̔ „ªÇ͌˜»ÊÕù ÈÄdž Ò¹” „«ÉÁ ¼ÌÏÌÄÁ” „›¾Êƹ œÉ¹ÃÁ” „ª¾»ÇÊËÇÈÇÄÕ ÇÒÇ»Á ȹËÉÌÄՔ „ ÁŹ ƹ ™Æ½ÉŒ˜»ÊÕÃÇÅÌ ÌÀ»ÇÀŒ” „ªÇÆØÑÆÁÃÁ” „«¹Æό»ÆÁÏØÀ¨¾É̔ „£Á˹ØÆù”˹ŒÆь ›¿¾ ÈÇƹ½ ÊÇÉÇà ÉÇÌ» ÉǺÇËÁ Î̽ǿÆÁù »ÁÊ˹»ÄØ×ËÕÊØ » ¬Ãɹ† ˜ÆŒ  À¹ ÃÇɽÇÆÇÅ   ùÉËÁƹÅÁ ŹÂÊËɹÅǼÄÁÈÇÀƹÂÇÅÁËÁÊØѹ† ÆÌ»¹ÄÕÆÁÃÁ ¿Á»ÇÈÁÊÌ » šÇļ¹ÉŒ˜ œÉ¾ÏŒ˜ ‹Àɹ˜ÄŒ ª±™ ¨ÇÄÕҌ £Á˹˜ ©ÇºÇËÁ§Ä¾Ãʹƽɹ¥ÁÃÇĹÂÇ»Áй ÀƹÎǽØËÕÊØ » ÃÇľÃόØÎ »Œ½ÇÅÁÎ ¼¹Ä¾É¾Â » ¦Õ׆¢ÇÉÃÌ £ÇÄÇɹ½Ç ªÈÉÁÆ¼Ê «ÌÊÊÇƌ ¤Çʆ™Æ¿¾Ä¾ÊŒ

XXXBMFYBOEFSNBTZLDPN YYY\JKVNQWCEQO
Š¨©¥§Š¶¡Ÿ‡™—

¡£­¦©”

º°­¥¦®œ¥£  

›

†¾ ¼¼ » £Á¾»¾ ÈÉÁǺɾÄ ÈÇÈÌÄØÉÆÇÊËÕ¹ÃËÁ»ÆÔÂÇ˽ÔÎ ƹ»Ç½¾ ÁÄ׺Á˾ÄÁ»¾ÊĹÁȹ† ÉÌʹÀ¹¼Ç»ÇÉÁÄÁÇÊÇÀ½¹ÆÁÁØΈÃÄ̺¹ ¡ÆÁÏÁ¹ËÇɹÅÁ Ê˹ÄÁ ÈÉÇ;ÊÊÇÉ ™ ©ÁƾÃÁÁÆ¿¾Æ¾ÉÈÌ˾ÂÊÇǺҾÆÁئ ¥¹ÃÊÁÅÇ»ÁÐ £ ÆÁÅ ÈÉÁÅÃÆÌÄÁ ¼É¹Í ™ £ÇÆÇ»ÆÁÏÔÆ ÌÈɹ»ÄØ×ÒÁ §ºÒ¾† ÊË»ÇÅ ȹÉÇÎǽÊË»¹ ™ ¤ÁÑƾ»ÊÃÁ  »Ç¾ÆÆÔ ÁÆ¿¾Æ¾É ¥ ­¹ºÉÁÏÁÌÊ ½Á† ɾÃËÇɼ¹ÀǻǼÇÀ¹»Ç½¹¦ª¹Î¹ÆÊÃÁ  ½ÇÃËÇɶ­ÌÆþ ¹ÉÎÁ˾ÃËÇÉ›¦ÁÃÇņ ¾» ÃÌȾÏ¥©ÁξÉËÁ½É̼Á¾ › ÁËǼ¾ ÌÐɾ½Á˾ÄØ ÈǽÈÁʹÄÁ ÈÉǾÃË ÌÊ˹»¹ £Á¾»ÊÃǼÇ ØΈÃÄ̺¹ Á ŹÉ˹ ¼ ¾¼Ç ÌË»¾É½ÁÄÇ ÅÁÆÁ† Ê˾ÉÊË»Ç »ÆÌËɾÆÆÁÎ ½¾Ä œ¹À¾Ë¹ „£Á† ¾»ÄØÆÁƔ»Ê»ØÀÁÊÖËÁÅÇËžËÁĹ ÐËÇ ÊÇÊ˹» ľËÆÁÎ É��À»Ä¾Ð¾ÆÁ ÃÁ¾»ÄØÆ ½ÇÈÇÄÆÁËÊØ ÆÇ»ÔÅ ÈÇľÀÆÔÅ À¹»¾½¾† ÆÁ¾Å ¨¾É»Ô ÈÌÆÃË ÌÊ˹»¹ ¼Ä¹ÊÁÄ „£Á† ¾»ÊÃÁÂ ØΈÃÄ̺ Áž¾Ë ʻǾ À¹½¹Ð¾Â ÈÉÁ»Ä¾Ã¹ËÕžÊËÆǾƹʾľÆÁ¾ÃÈņ »¹ÆÁ×ƹÄǽùμɾºÆÔÎÁȹÉÌÊÆÔÎ ˹ÿ¾ƹȹÉÇ»ÔÎÊ̽ƹÎÁÇùÀÔ»¹ËÕ ÈÇÊÁÄÕÆǾ Êǽ¾ÂÊË»Á¾ à ÌÄÌÐѾÆÁ× ÁÎÁÀ¼ÇËǻľÆÁ؝ÄؽÇÊËÁ¿¾ÆÁØÖËÇ ϾÄÁ §ºÒ¾ÊË»Ç ÈÉÁǺɾ˹¾Ë Á ʹÅÇ 

ÊËÉÇÁË ¼É¾ºÆÔ¾ ȹÉÌÊÆÔ¾ ȹÉǻԾ Ê̽ƹÁÌÊËɹÁ»¹¾Ë¼ÇÆÃÁ” ¦¹ ȾɻÇÅ ÊǺɹÆÁÁ ¹ÈɾÄØ ¼ÃÇŹƽÇÉÇÅØΈÃÄ̺¹ÁÀºÉ¹ÄÁ À¹»Ã¹Í¾½ÉÇÂÎÁÉÌɼÁÁ£Á¾»ÊÃǼÇÌÆÁ† »¾ÉÊÁ˾˹ ™Ä¾Ãʹƽɹ ©Áƾù «Ç¼½¹ ¿¾ƹžËÁÄÁžÊËÇƹº¾É¾¼ÌÆ¾Èɹ ÇÈɾ½¾ÄÁÄÁɹÀžÉÐľÆÊÃÁλÀÆÇÊÇ» ÌÊ˹ÆÇ»ÁÄÁ ½¾ÆÕ ¾¿¾¼Ç½ÆǼÇ ƹйĹ ƹ»Á¼¹ÏÁÁ¡Ì¿¾»¹»¼ÌÊ˾»ʾ»¾ÉÆÇ йÊËÁ «ÉÌιÆÇ»¹ ÇÊËÉÇ»¹ ÈÇØ»ÁÄÁÊÕ ÃÄ̺ƹؼ¹»¹ÆÕÁȹÉà ¦¹»Á¼¹ÏÁؼÇËÃÉÔĹÊÕ»»Çʆ ÃɾʾÆÕ¾ŹØ›ËÇ˽¾ÆÕÈɹÀ½Ædž

»¹ÄÁ ÊÈÌÊà ƹ »Ç½Ì ËɾÎ ÈÉǼÌÄÇÐÆÔÎ ÑÄ×ÈÇà Á ǽÆÇ º¹Â½¹ÉÃÁ ÈÇÊËÉǾƆ ÆÔλŹÊ˾ÉÊÃÇÂØΈÃÄ̺¹ ÁÊÇÊËÇ؆ ĹÊÕȾɻ¹Ø¼É¾ºÆ¹Ø¼ÇÆù¦¹Ëǻɾ† ÅØ » ÃÄ̺ À¹ÈÁʹÄÁÊÕ Ðľƹ ¹ » ÃÄ̺ÆÇÂÍÄÇËÁÄÁÁºÔÄÇÈÇùÊ̽¾Æ ªÉ¾½Á ÆÁÎ s ǽÆÇŹÐËǻԾ ȹÉÌÊÆÔ¾ ºÇËÁÃÁ „¤¹ÈÇËՔ ™ ©Áƾù Á „›ÇÄƹ” ľÊÇÈÉÇÅÔÑľÆÆÁùª¥Ç¼Áľ»Ï¾»¹ оËÔɾλ¾Ê¾ÄÕƹؼÁÐù„­É̆­É̔ Ãdž ËÇÉÇ»Ĺ½¾ÄÁ»ÁϾ†ÃÇŹƽÇɦ¥¹Ã† ÊÁÅÇ»ÁÐ ›±»¹ÉÏÁ£œ¹¹À ½¹ÅÊùØ ÈÉǼÌÄÇÐƹØ ÑÄ×Èù ¹ÉÎÁ˾ÃËÇɹ œ ±Ä¾Â;ɹ ȹÉǻǠù˾É „«Ç»¹ÉÁҔ 

YYY\JKVNQWCEQO


Š¨©¥§Š¶¡Ÿ‡™—

¡£­¦©”

™Ÿ©—¢Ÿ ¡¥™—¢Ÿ¤¨¡Ÿ  ¤¦•§š ±

ÈÉÁƹ½Ä¾¿¹»ÑÁ оËÔɾÅ ÐľƹÅ ÃÄ̺¹ Á½É̼Á¾ § ØΈÃÄ̺¾ ÇÎÇËÆÇ ÈÁʹĹ žÊËƹØ ÈɾÊʹ œ¹À¾Ë¹ „£Á¾»ÄØÆÁƔ Ê ÈǽÉǺ† ÆÇÊËØÅÁɹÊÊùÀ¹Ä¹Ç¼ÇÆùΠÈÉÇѾ½† ÑÁÎ ʾÆËغÉØ ¼ §ÊǺÔ ÁƆ ˾ɾÊËǼ½¹»ÔÀ»¹Ä¹¼ÇÆù »ÃÇËÇÉÇ ÌйÊ˻ǻ¹ÄÁоËÔɾºÇËÁùʻԽ»Á¿† ÆÔÅÁ ÃÁÄØÅÁ s „›ÇÄƹ” ª ¥Ç¼Áľ»† Ͼ»¹ „¨ÉÁ»¹Ä” › ¤¾Ñ¾½ÃÇ „¤¹ÈÇËՔ ™©ÁƾùÁ¾¼Çʦ¥¹ÃÊÁÅÇ»ÁоÅ„œÌ† ÄØù”¨ÇʻǾÂȹÉÌÊÆÇÊËÁ ÌËÇÆоÆÆdž ÊËÁÃÇÆËÌÉÇ»ÁÇÍÇÉÅľÆÁ×ÖËÇÊ̽ÆÇ ºÔÄÇǽÆÁÅÁÀÄÌÐÑÁΫ¹Ã¿¾ÈÉÁ»Ä¾† ùÄ »ÆÁŹÆÁ¾ „¨ÉÁ»¹Ä” ÊÃÇźÁÆÁÉdž »¹ÆÆÔ»Ĺ½¾ÄÕϾÅÁÀ½»ÌÎÄǽÇÃœÇƆ ÃÌȹÉÌÊÆÁÃÇ»»ÔÁ¼É¹ÄºÇËÁÄ›ÇÄƹ” ÈɾǽÇľ»½ÁÊ˹ÆÏÁ×»ËÉÁÃÁÄÇžËɹ

YYY\JKVNQWCEQO

ËÉÁÃÉ̼¹ÊѾÊËÕ×ÈÇ»ÇÉÇ˹ÅÁ À¹ ÅÁÆÌË ʾÃÌƽ › ÃĹÊʾ ȹÉÌÊÆÔÎ ÑÄ×ÈÇà º¾À »Ô½»Á¿ÆÔÎ ÃÁľÂ ÈǺ¾† ½ÁĹ„§ÄÕ¼¹”ž¾»Ä¹½¾ÄÕϾźÔĹÉÎÁ† ˾ÃËÇÉœ±Ä¾ÂÍ¾É ƹÀ»¹»ÑÁÂÑÄ×ÈÃÌ ÁžƾÅʻǾ¿¾ÆÔ › ˾оÆÁ¾ ȾɻÔÎ ľË ÊÌÒ¾† Ê˻ǻ¹ÆÁØ ÃÄ̺¹ ¾¼Ç ŹÊ˾ÉÊùØ ÁÀ† ¼ÇËÇ»ÁĹ Ê̽¾Æ ɹÀÆÔÎ ËÁÈÇ» ¦¹ ›Ê¾ÉÇÊÊÁÂÊÃÇ »ÔÊ˹»Ã¾ ¼ ÇÆÁ ̽ÇÊËÇÁÄÁÊÕʾɾºÉØÆÇž½¹ÄÁ¨Ç½† ÊÐÁ˹ÄÁ ÐËÇ À¹ ½¾ÊØËÁľËÁ¾ ÃÄ̺ÆÔ¾ Ê̽ƹ » ÊÌÅž ÇÊÌÒ¾ÊË»ÁÄÁ ÈĹ»¹ÆÁ šÄ¹¼Ç½¹ÉØÀ¹ºÇ˾ÃÄ̺¹ǺÌʹ½Õº¾ ƹ«ÉÌιÆÇ»ÇÅÇÊËÉÇ»¾ ÖËÇËȾÊйÆÔ ÈÌÊËÔÉÕ Èɾ»É¹ËÁÄÊØ » À¾Ä¾ÆÔ Ì׈ ÆÔ ̼ÇÄÇà Ê ¹ÄľØÅÁ Ï»¾ËÆÁùÅÁ 

ÌÊËÉÇÂÊË»¹ÅÁ½ÄؼÁÅƹÊËÁÃÁÁ½¾ËÊÃÁÎ Á¼É¦¹»ÇÀ»ÔѾÆÁÁÊËÇØĹÈÌÑù Èdž ¿¾É˻ǻ¹ÆƹØ ÃÄ̺Ì ¾¼Ç ÈÇоËÆÔÅ ÐľÆÇÅ ÃÇŹƽÌ×ÒÁÅ £Á¾»ÊÃÁÅ »Ç† ¾ÆÆÔÅÇÃÉ̼ÇÅ¥É¹¼ÇÅÁÉÇ»ÔÅ ÐÕ¾ ÁÅØÆÇÊÁËǽƹÁÀÌÄÁÏ£Á¾»¹¨ÌÑù Èɾ½Æ¹ÀƹйĹÊÕ ½ÄØ ÊËɾÄÕºÔ » ½ÆÁ ¼ÇÆÇÃÁ½ÄØʹÄ×˹ÍĹ¼ÌªÇǺҾÆÁ¾ ž¿½Ì ÃÁ¾»ÊÃÁÅ º¾É¾¼ÇÅ Á ÇÊËÉÇ»ÇÅ Èǽ½¾É¿Á»¹ÄÇÊÕ ƹ ÊǺÊË»¾ÆÆÇÅ ȹ† ÉÇ»ÇÅ ù˾ɾ œ¹À¾Ë¹ „£Á¾»ÄØÆÁƔ Á×ÆؼÊÈɹ»¾½ÄÁ»ÇÈÁʹĹ „›ƹÊËÇØÒ¾¾»É¾ÅØÌʹ½Õº¹ÁľËƾ¾ ÈÇžҾÆÁ¾ ØΈÃÄ̺¹ Ø»ÄؾËÊØ ½ÄØ ÅÆǼÁÎ ÃÁ¾»ÄØÆ ¾½ÁÆÊË»¾ÆÆÔÅ » ʻdž ¾Å Éǽ¾ žÊËÇÅ ½ÄØ Ç˽Ôι ÊÈÇÉ˹ Á ÊȹʾÆÁØÇËľËƾ¼ÇÉǽÊÃǽÌÎÇËÔ ÁÈÔÄÁ”


YYY\JKVNQWCEQO


YYY\JKVNQWCEQO


YYY\JKVNQWCEQO


§œ¨©¥§—¤¥©œ¢³

¡£­¦©”

Ÿª©²£›†§© ª©®¥«›Š¨¬·¥£ ²®Ÿ©›®¥«›Š¨¬·¥›ª«£«©Ÿ›¨›«©Ÿ¨£¤¥©¦©«£­†«©ª ¤¬·¥£¤¬ «¬ªqº­£°£¦£¨›°Š¢Ÿ£Ÿ± ¨­«® ¥£†›ž©­ ¦·¨£¤¥©§ª¦ ¥¬‡² «©¨›¥›¦£¨›–ª«©ª©¨®†¬©Š§¥¦†¨­›§ª« ¥«›¬¨£¤Ÿª©²£¨©¥ ¨›±©¨›¦·¨©§®®¥«›Š¨¬·¥©§®¬­£¦

‚¬ºÅ·ÃµŸµÀ½Âµr ȿŵ”ÂÆÑ¿µ¸ÃÆǽ‰ÆÇÑ ÄÀÓƏ·ÅÃĺ¾ÆÑ¿½¾ƺŷ‰Æ

œ

Ç˾ÄÕÆÁ ÃÇÅÈľÃÊ „°¾É»Çƹ £¹ÄÁƹ” † Ͼ ¼Ç˾ÄÕ ʹÌƹ žɾ¿¹ɾÊËÇɹƌ»ŒØΈÃÄ̺ ÒÇ ÉÇÀ˹ÑÇ»¹ÆŒ ƹ º¾É¾ÀŒ ÆŒÈɹ » ǽÆÇÅÌ À ŹÄÕÇ»ÆÁÐÁÎ ÃÌËÇÐÌ» ÊËdž ÄÁό t ȹÉÃÌ ÉÌ¿ºÁ ƹÉǽŒ» ›Œ½† »Œ½¹»ÑÁ ¼Ç˾ÄՆɾÊËÇɹÆ „£ÇÀ¹ÏÕÌ ÈÇÃǘ” ›Á»ÈǻƌÂŌɌ»Œ½Ð̓˾ ÒÇ ˹þ ÊÈɹ»¿ÆØ ÌÃɹ˜ÆÊÕù ¼ÇÊËÁƆ ƌÊËÕ À¹ËÁÑÇÃŒÃÇÅÍÇÉˣǿ¾ÆŒÀ ÆÇžɌ»¼Ç˾Ä׆ɾÊËÇɹÆÌÇÍÇÉÅľ† ÆÁÂ Ì »Ä¹ÊÆÇÅÌ ƾÈÇ»ËÇÉÆÇÅÌ ÊËÁ† Č ¬ ¼Ç˾Č†É¾ÊËÇɹƌ »Œ½ÃÉÁˌ ÈÇÃǘ „š¹ËÕÌ»ÊÕù ι˹” ØÌ ÊÃĹ½¹×ËÕÊØ ÀËÉÕÇÎÇÃɾÅÁÎÊȹľÆÕŒ˜½¹ÄÕƌ ¦ÇžÉÁÌÃÇÅÈľÃËÇ»¹ÆŒ˾ľ»ŒÀdž ɹÅÁ ÎÇÄǽÁÄÕÆÁùÅÁ ÃÇƽÁόÇƾ† ɹÅÁ ›Œ½»Œ½Ì»¹ÐŒ ÅÇ¿ÌËÕ ÊÃÇÉÁÊ˹† ËÁÊغ¾ÀÃÇÑËÇ»ÆÁÅ8J†GJŒÆ˾ÉƾËÇÅ ÊÌÈÌËÆÁÃÇ»ÁÅ ͹ÃÊÇ»ÁÅ À»ØÀÃÇÅ Œ όÄÁÅÉؽÇÅŒÆÑÁÎÈÇÊÄ̼ ÇÈÇÊÄ̼¼ÇÊ˾¼Ç˾ÄÕÆǼÇÃÇÅȆ ľÃÊÌ όĹ žɾ¿¹ ɾÊËÇɹƌ» „šÌ† ½ÁÆÇà Ç˹Źƹ” „›¾ÊŒÄÕƹ À¹Ä¹” „ªÅ¾É¾ÃÇ»¹ À¹Ä¹” „šÌ½ÁÆÇà ÊÇËÆÁ† ù” „š¹ËÕÌ»ÊÕù ι˹” „›ÁÑƾ»Á ʹ½” 7*1†É¾ÊËÇɹÆ „œ¾ËÕŹÆÊÕÃÁ À¹Ä” ƹ ȾÉÊÇÆÁ ùžÉÆÁ ɾʆ ËÇɹÆ„Ÿ¹ÊŌÆÇ»¹À¹Ä¹”ƹ†Çʌº Ȍ½»Œ½ÃÉÁËÁÅƾºÇÅŒÀ»Á½ÇÅƹÆŒ† ÈÉÇ ČËƌÂɾÊËÇɹƌ„šÄ¹ÃÁËƹĹ¼Ì† ƹ”ÄØÄ׺Á˾Č»ÊΌ½ÆǼǽÇÀ»ŒÄÄØ ÈɹÏדɾÊËÇɹÆ„£¹ÄÕØÆÆÁÂÀ¹Ä” œÇ˾ÄÕÆÁÂÃÇÅÈľÃÊ„°¾É»Çƹ£¹† ÄÁƹ” À ɹ½ŒÊË× ÀÌÊËɌƾ ›¹Ê Œ Ê˻dž ÉÁËÕ ƹÂÃɹҌ ÌÅÇ»Á ½ÄØ »Œ½ÈÇÐÁƆ ÃÌ t ÒǽÆØ όÄÇ½ÇºÇ»Ç À¹ Ä׺ǘ ÈǼǽÁ Œ À ƾǽŌÆÆÇ Ð̽ǻÁÅ ƹ† ÊËÉǓÅ

Ÿ½”· ÄÅÃÆĺ¿Ç˜ºÂºÅµÀµ—µÇÈljµ ĵſ™ÅÈ»¶½¢µÅù‰· XXXDIFSWPOBLBMJOBDPNVB YYY\JKVNQWCEQO

£§š ±§š  œ—£¢§š

¥š¦§£¥•¢ ›™š¡—•¦ 
YYY\JKVNQWCEQO


YYY\JKVNQWCEQO


YYY\JKVNQWCEQO


YYY\JKVNQWCEQO
<=>?@?ABCD?EFGHD=IJKLBEA MELGLN?ODLNLJLPBGBD?Q '("&#)&ReEGFPPF PLS@FDD=I>RJFKADBKPA>B PRTBU@CDFKL@D=T? MELGLN?OBPE?T?LKNFD?SFV?QT? ?RDFCODL?PPGB@L>FABGHPE?T? ?DPA?ACAFT? <=JLGCOFBABJK?>?GBN?? >RLWPGCU?>FD?? TBU@CDFKL@D=TFMKLJLKALT XBGHWBE?RPLWPA>BDD=T FMKLEGCWLT^!"%!"$ 17:75;R8/11*.,a 

<R<FYBTKFPJLKQUBD??O?PA=I JK?KL@D=IJGQULAEK=ALNLTLKQ ZGQJLPBGBD?QJKLBEA?KCBAPQ Q[ABDDFQPALQDEFPRKFS>?ALI ?D\KFPAKCEACKLI

<=BS@?SRJLPBGEFKFPJLGLUBD KQ@LTPRELT\LKAFWBGHDLI AKFDPJLKADLIKFS>QSELI KFPPO?AFDDLIDFR@>?UBD?B ELKABUBINGF>NLPC@FKPA> JK?W=>F]_?[>RFMKLJLKA XBGHWBE`FS>QSEFJLS>LGQBA >=WKFAHC@LWD=ITFKYKCA >RG]WLTDFJKF>GBD?? JLGCLPAKL>FbK=T

cZ<  <b` d YYY\JKVNQWCEQO


 <REFU@LT>GF@BD?? ^!"%!"$17:75;R8/11*.,a JKB@CPTLAKBDF>ALDLTD=I ELTJGBEPMDBKNLLWBPJBOBD?Q ?RELTTCD?EFV?I PLS@FDD=I JLRJK?DV?JFTTFEP?TFGHDLI MELGLN?OBPELI M\\BEA?>DLPA?

cFRABKK?ALK??JLPBGBD?Q JKL?SKFPAF]AWLGBB JQA?PLA>SKLPG=[@BKB>HB> >RALTO?PGBKBG?EAL>=B LWGF@F]_?BWGFNLA>LKDLI MDBKNBA?ELI AFE?BEFE @CWJCY?PA=I?R\?PAFYEF ACJLG?PADFQ<RJLPBGBD?? WGFNLCPAKF?>FBAPQB@?D=I GFD@YF\AD=IJFKE WBKBUDL ?RLPT=PGBDDLPLS@FBAPQ CPALIO?>FQMELP?PABTF

 ` Z` <  YYY\JKVNQWCEQO

<LEKCNJLPBGBD?Q>=KF_?>F]A >?DLNKF@PALGL>=[ ?RPBGBEV?LDD=[PLKAL> J?AF]_?IP>L?T?JGL@FT? GCOY?[>?DL@BGL>dEKF?D=

 `FPJLGLUBD?BNB>FPALJLGH bFO?DPELBYLPPB X BTBGHD=ICOFPALENF KB@GFNFBT>FK?FDAF KL@FUFCOFPAEF BDF;,SFPLAEC KL@FUF@LTL>^JL@EG]Oa BDF;,SFPLAEC 999705*/3,5,*16;+42 /3-4 705*/3,5,*16;+42 


YYY\JKVNQWCEQO


YYY\JKVNQWCEQO
¤œ§ª¬¥£Š¨©³©ª§­Š‡

¡£­¦©”

¨ Ÿ£¡£§©¬­·¨› ­®« ±¥©§¬« Ÿ£¢ §¨©§©«·   «©¬©¹¢ª « ¡£› ­ ­º¡ ¦¶ « § ¨›¬©¬ Ÿ¨ ¤ ž« ±££vŸ ¯©¦­ª©¨£¡›¹­ ¬º« ¤­£¨ž££­›¦£££¬ª›¨££ ¯«›¨±££ª©«­®ž›¦££ œ©¦ž›«££f ¨›¸­©§¯©¨ œ ¢®¬¦©¨¶§ ­« ¨Ÿ©§¸­©ž©ž©Ÿ›¬­›¦› ¬ª©¥©¤¨›º¬­›œ£¦·¨›ºŸ£¨› §£²¨©«›¢£›¹´›º¬º ­®«±£ºv­«›Ÿ£±£©¨¨© £ ¦¹œ£§© § ¬­©©­Ÿ¶°›¨›³£° ¬©©­ ² ¬­ ¨¨£¥©

¦

¹ÑÁ ÊǻɾžÆÆÔ¾ † Ö˹¿ÆÔ¾ ÃÇÅÈľÃÊÔ ÃÄ̺† ÆǼÇ ËÁȹ Ê ¹Ã»¹È¹ÉùÅÁ Á ÈÄØ¿¹ÅÁ ɹÊÈÇÄÇ¿¾ÆÔ ƹ ȾɻÇ º¾É¾¼Ç»Ç ÄÁÆÁÁ ªÉ¾½ÁÀ¾ÅÆǼÇ ÅÇÉØ ƹ ×¼¾ «ÌÉÏÁÁ » ¼ °¾ÑžÄÁ ƹÈÉÇËÁ»£ÁÈɹ ¥Ô Èɾ½ÇÊ˹»ÄؾÅ ÑÁÉÇÃÁ »Ô† ºÇÉ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁÁ û¹ÉËÁÉ Ê ɹÀ† ÄÁÐÆÔÅÁ»¹ÉÁ¹Æ˹ÅÁÇ˽¾ÄÃÁÁž† º¾ÄÁ ¥Ô ʹÅÁ ÊËÉÇÁÅ Á ÈÉǽ¹¾Å ƹÑÁ ÃÇÅÈľÃÊÔ ÈÇÖËÇÅÌ Ͼƹ ƹ ÆÁÎ º¾ÊÈɾϾ½¾ÆËÆÇ ÆÁÀùØ s ÇË ¾»ÉÇ À¹ û Å £ ÈÉÁžÉÌ Èɾ† ÃɹÊƹØ û¹ÉËÁɹ ÈÄÇÒ¹½Õ× û Å ºÌ½¾Ë ÊËÇÁËÕ ¾»ÉÇ ÁÄÁ ½ÇÄÄ Ê ÐÁÊËǻǠÇ˽¾ÄÃÇ  ʹÆÌÀÄÇÅÁžº¾ÄÕ×»ÃÌÎƾ °ËÇÁ ¼½¾»ÔÅÇ¿¾Ë¾ÃÌÈÁËÕÀ¹˹ÃÁ¾½¾ÆՆ ¼Á

—¸Ã¹È ¶Àµ¸Ã¹µÅÔ ÃÇ¿ÅÐǽÓÆ÷źÁºÂÂøà µÒÅÃÄÃÅǵÄù µ¼·µÂ½ºÁ¬È¿ÈÅ÷µ Äù ¸§µÅÆÈÆ ¶À½¼¸¡ºÅƽ  ÃÇ¿ÅÃÓÇÆÔÄÅÔÁкµ·½µÅº¾ÆÐ ½¼µͺ¾ÆÇŵÂÐ 

YYY\JKVNQWCEQO


¡£­¦©” 4JOBO *OTBBU Çɼ¹ÆÁÀ̾Ë ÇÀƹÃdž ÅÁ˾ÄÕÆÔ¾ ÈǾÀ½ÃÁ ÈÇùÀ ºÌ½ÌҾ û¹ÉËÁÉÔ Á ÁÆÍɹÊËÉÌÃËÌÉÔ ÃÇņ ÈľÃÊÇ» »ÊËɾÐÌ Ê ÈɾÀÁ½¾ÆËÇÅ Ëɾνƾ»ÆǾÈÉÇ¿Á»¹ÆÁ¾»¼ÇÊËÁÆÁ† ϾÁÈÁ˹ÆÁ¾»ɾÊËÇɹƹΨÇÃÌȹ† ˾ÄÕ ÇÈĹÐÁ»¹¾Ë ËÇÄÕÃÇ ¹»Á¹È¾É¾† ľË ¦¹Ñ¹ ÃÇÅȹÆÁØ 4JOBO *OTBBU ÆÁ† ÃǼ½¹ ƾ ÇÊ˹»ÄؾË Ê»ÇÁÎ ÃÄÁ¾ÆËÇ»

YYY\JKVNQWCEQO

¤œ§ª¬¥£Š¨©³©ª§­Š‡  ¹ ù¿½ÔÅ ÃÇÅÈľÃÊÇÅ ¹ ÁÎ Ì ƹÊ Ç˼ÇÉǽ¹ɹÊÈÇÄÇ¿¾Æ¼ÇÉÆÇÄÔ¿ÆÔ  À¹ÃɾÈľÆ Ⱦɾ»Ç½ÐÁà Á † ÃÌÉÇÉË£¹ÂʾÉÁ ŹÑÁÆ ÃÇËÇÉÔ¾ Ǻ¾ÊȾÐÁ»¹×Ë º¾Ê† ÈĹËÆÌ× ½ÇÊ˹»ÃÌ ÁÀ ¹ÖÉÇÈÇÉ˹ Á » £ÇÆ˹ÃËÆÔ¾˾ľÍÇÆÔ ¹ÖÉÇÈÇÉË

  £ÌÉÇÉËÆÔÂʾÀÇÆ»°¾ÑžÄÁ½ÄÁˆ

  ÊØ ½ÇÄÕѾ оÅ » ÊÇʾ½ÆÁÎ ÃÌÉÇɈ ¦¹ÑʹÂË»¡Æ˾Éƾ˾ ÆÔμÇÉǽ¹Îs™Æ˹ÄÁÁ ¥¹ÉŹÉÁʾ XXXIBUBWUVSDJJDPN šÇ½ÉÌž s Ê ¹ÈɾÄØ ÈÇ ʾɾ½ÁÆÌ ÆÇغÉ؛ʾ¼Ç»оËÔɾÎйʹξÀ½Ô
¤œ§ª¬¥£Š¨©³¬¥§™—©Š‡

¡£­¦©”

§ ¬­©ª©Ÿ¬©¦¨± § žŸ ¡ ¦›¨£º¬©ª›Ÿ›¹­ ¬©¢§©¡¨©¬­º§£

XXXVLSBJOF†SFBMUZDPN™¦„¬Ãɹ˜Æ¹” 

YYY\JKVNQWCEQO


¤œ§ª¬¥£Š¨©³¬¥§™—©Š‡

¡£­¦©”

°©«©³  ¢›œ¶› ­¬ºœ¶¬­«©f ¦£¥©¦ ª¨© u¨£¥©žŸ› Ÿ›¡ ¥«›­¥© ª« œ¶›¨£ °©«›­££©¬­›£­®›¬¬›§¶  º«¥£ ©¬ª©§£¨›¨£º¨›¬¹¡£¢¨·

™Ÿ©—¢Ÿ¶¤œ¨©œ§¥™— ¦¤š«• ¦§¤£¢š™—›¡£¦§

®

ÇÉ»¹ËÁØsÊËɹƹÊÃɹÊÁ»¾Â† ѾÂÈÉÁÉǽÇ ɹÀ»ÁËÇÂËÌÉÁ† ÊËÁоÊÃÇ ÁÆÍɹÊËÉÌÃËÌÉÇ  ºÇ¼¹ËÇÂÁÊËÇÉÁ¾ÂÁǼÉÇÅÆÔÅÃÇÄÁ† оÊË»ÇÅ ½ÇÊËÇÈÉÁžй˾ÄÕÆÇÊ˾ ¨ÄØ¿Á ƹ º¾É¾¼Ì ˾ÈÄǼÇÁÊÈÇÃdž ÆǼÇ ™½ÉÁ¹ËÁоÊÃǼÇ ÅÇÉØ ÈÇÄÌÐÁ† ÄÁ »ÔÊѾ¾ ÈÉÁÀƹÆÁ¾ »Ê¾ÅÁÉÆÇ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ ·¦žª£§ £ »¾ÄÁÃdž ľÈÆÔÅ ÈÄØ¿¹Å ɹÊÈÇÄÇ¿¾ÆÆÔÅ ƹ ÅÆǼÇÐÁÊľÆÆÔÎ ÇÊËÉÇ»¹Î ÅÇ¿† ÆÇ ½ÇºÉ¹ËÕÊØ ƹ ÊǺÊË»¾ÆÆÇ ØÎ˾ ÁÄÁ À¹ÍɹÎËÇ»¹ÆÆÇÅ Ê̽ƾ Ê ÇÈÔˆ ÆÔÅùÈÁ˹ÆÇÅ §Ë½Ôλ®ÇÉ»¹ËÁÁsÖËÇʹÅÔ»Ԇ ÊÇÃÁÂÌÉÇ»¾ÆÕÃÇÅÍÇÉ˹ÈÉÁÀ¹Ëɹ˹Î žÆÕÑÁÎ оÅ » ÊËɹƹÎ ž»ÉÇÊÇ×À¹ ™É¾Æ½¹¹È¹É˹žÆËÇ»»̽ǺÆÇÅϾƆ ËɹÄÕÆÇÅ ɹÂÇƾ º¾É¾¼Ç»Ç ÄÁÆÁÁ ÉؽÇÅ Ê ÃɹÊÁ»¾ÂÑÁÅ Ê˹ÉÁÆÆÔÅ ¼ÇÉǽÇÅ  ¹½¹É Ǻǽ¾ËÊØ » Èɾ½¾† ĹÎ † ¾»ÉÇ » ÊÌËÃÁ ¨ÉØÅÔ¾ ȾɾľËÔÁÇËÊÌËÊË»Á¾»ÁÀ»»¾Ê¾Æƾ† ÇʾÆÆÁÂȾÉÁǽ½Äؼɹ¿½¹Æ¬ÃɹÁÆÔ ÊÈÇÊǺÊË»Ì×ËŹÃÊÁŹÄÕÆǺÔÊËÉÇÅÌ Áƾ½ÇÉǼÇÅÌÈÇʾҾÆÁ×ÊËɹÆÔ ¨ÉÁǺɾ˾ÆÁ¾ƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÁ»®ÇɆ »¹ËÁÁ½¹ÊË»¹Å»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕƾËÇÄÕÃÇ

YYY\JKVNQWCEQO

Ç˽ÔιËÕ Á ÈÉÇ¿Á»¹ËÕ » ÖËÇ »¾ÄÁÃdž ľÈÆÇÂÊËɹƾ ÆÇÁÊ˹ƾËÃɹÂƾ»Ô† ¼Ç½ÆÔÅ»ÄÇ¿¾ÆÁ¾ÅÊɾ½ÊË»ªËÇÁÅÇÊËÕ ƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÁ » ®ÇÉ»¹ËÁÁ ¼ÇɹÀ½Ç ÆÁ¿¾ оÅ » ½É̼ÁÎ ÊËɹƹÎ ž»ÉÇÈÔ » ªÉ¾½ÁÀ¾ÅÆÇÅÇÉÊÃÇÅ ɾ¼ÁÇƾ ÆÇ Çƹ Áž¾Ë˾ƽ¾ÆÏÁÁÃÉÇÊËÌ ¦¾½»Á¿ÁÅÇÊËÕ»®ÇÉ»¹ËÁÁÐɾÀ»Ô† йÂÆÇ ÈÉÁ»Ä¾Ã¹Ë¾ÄÕƹ ½ÄØ »ÃĹ½Ç» ¾Ò¾ÁÈÇËÇÅÌ ÐËÇÈɹ»Á˾ÄÕÊË»ÇÖËÇ ½ÁƹÅÁÐÆÇ ɹÀ»Á»¹×Ò¾ÂÊØ ÊËɹÆÔ

¢º¹·½»½ÁÃÆÇÑ ·ªÃÅ·µÇ½½rȽ¿µÀÑÂк ·Ã¼ÁûÂÃÆǽ¹ÀÔÃǹÐʵ ½·º¹ºÂ½Ô¶½¼ÂºÆµ ÇоÆÕ ºÄ¹¼ÇÊÃÄÇÆÆÇ ÇËÆÇÊÁËÊØ Ã À¹† É̺¾¿ÆÔÅ ÁÆ»¾ÊËÁÏÁØÅ  ½¾ÊÕ ƾË ¾¿¾¼Ç½ÆǼÇƹÄǼ¹ƹƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÕ ¨ÉÁǺɾ˹ؾ¾ »ÔËɹËÁ˾ƹÇÍÇÉņ ľÆÁ¾ »ÃÄ×йØƹÄǼƹÈÇÃÌÈÃÌ ƾ ºÇľ¾ÈÉÇϾÆËÇ»ÈÉÁÈÇÃÌÈþ¹È¹É† ˹žÆËÇ»ÁÈÉÇϾÆËÇ»ÈÉÁÈÇÃÌȆ þÀ¾ÅÄÁÇËǺҾÂÊËÇÁÅÇÊËÁ»¹Ñ¾Â ºÌ½ÌÒ¾ÂÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÁ ¦Ç»Ì× †Ö˹¿ÆÌ× »ÁÄÄÌ Ê ŹÆʹɆ ½Ç » ›¡¨†É¹ÂÇƾ „ÁÃÄǔ »ÔÈÇĆ ƾÆÆÌ× ÁÀ ƹËÌɹÄÕÆÔÎ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎ Ź˾ÉÁ¹ÄÇ»ÊÈÇËÉØʹ×ÒÁÅ»Á½ÇÅƹ ÅÇɾ»ȾɻǺ¾É¾¼Ç»ÇÂÄÁÆÁÁ ʽÁ† À¹ÂƾÉÊÃÁÅ ʹ½ÁÃÇÅ ÊËÇØÆùÅÁ ½ÄØ ¹»ËÇÅǺÁľÂÁÄǽÇà ÅÇ¿ÆÇÈÉÁǺɾ† ÊËÁÀ¹ÊÌÅÅ̽ÇËÔÊž»ÉÇ ›ÔÅÇ¿¾Ë¾ÃÌÈÁËÕÀ¾ÅÄ×ÈǽÊËÉdž Á˾ÄÕÊË»Ç ƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÕ ½ÄØ »¾½¾† ÆÁØ »ÔÊÇÃÇɾÆ˹º¾ÄÕÆǼÇ À½¾ÊÕ ɾ† ÊËÇɹÆÆǼÇ Á ¼ÇÊËÁÆÁÐÆǼÇ ºÁÀƾʹ «¹Ã¿¾ ÅÇ¿ÆÇ ÈÉÁǺɾÊËÁ » йÊËÆÌ× ÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÕ ƾÃÇËÇÉÔ¾ ÁÀ ÇÊËÉdž »Ç»ÈÇϾƾÇ˽ǽÇÄĹÉÇ»À¹ û¹½É¹ËÆÔžËÉ žÊÄÁ »Ô ÇËÃÉÔÄÁ Èɾ½ÈÉÁØËÁ¾ Á ÈÉÁǺɾÄÁƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÕ»®ÇÉ»¹ËÁÁ ƹ×ÉÁ½ÁоÊÃǾÄÁÏÇ ÖËÇǺ¾ÊȾÐÁË »¹Å»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕƾËÇÄÕÃÇ»¾½¾ÆÁØ ºÁÀƾʹ ÆÇÁ½ÄÁ˾ÄÕÆǼÇÈÉÇ¿Á»¹† ÆÁØ » ÊËɹƾ ¨ÇÊľ ÈɾºÔ»¹ÆÁØ » ÊËɹƾ » ˾оÆÁ¾ ÈØËÁ ľË ÁÆÇÊËɹ† ƾÏÁž¾ËÈɹ»ÇÊ˹Ëռɹ¿½¹ÆÁÆÇÅ ®ÇÉ»¹ËÁÁ ©¾¹ÄÁÀÇ»¹ËÕ »Ê¾ »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÁ ÃÇËÇÉÔ¾ ÇËÃÉÔ»¹¾Ë Ⱦɾ½ »¹ÅÁ Ö˹ ̽Á»Á˾ÄÕƹØ ÊËɹƹ ÈÇÅÇ¿¾Ë Ãdž Źƽ¹ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÇ»†ÖƾɼÁÐÆÔÎ Á ÈÇÀÁËÁ»ÆÔÎ Ä×½¾Â ¡ÊÎǽØ ÁÀ »¹† ÑÁÎ ¿¾Ä¹ÆÁ  ÅÔ ÅÇ¿¾Å ÈǽǺɹËÕ ƾÊÃÇÄÕÃÇÁÆ˾ɾÊÆÔλ¹ÉÁ¹ÆËÇ»Lj ½Ôι ¹É¾Æ½Ô¹È¹É˹žÆËÇ» Ç˾ľ  ¹»ËÇÅǺÁľ  ØÎË ÖÃÊÃÌÉÊÁÇÆÆǼÇ ǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁØ Á ÈÇÃÌÈÃÁ ƾ½»Á¿Á† ÅÇÊËÁÁØÎË ÃÇËÇÉÔ¾»ÔÊÅÇ¿¾Ë¾Èdž ÊÅÇËɾËÕ ùà ƹ Èɾ½Ê˹»Á˾ÄÕÊÃÁÎ ÈÇɈÍÇÄÁÇ ˹ÃÁÄÁÐÆÇ 


¤œ§ª¬¥£Š¨©³š§œ­Š‡

¡£­¦©”

«›¤¶ž¦ºŸ£­£§ ¨¨©­›¥ ž«®ªª›« ¢£Ÿ ¨±£¤'.#0+8+..#5v ®¨£¥›¦·¨© ª« Ÿ¦©¡ ¨£  Ÿ¦º¦¹Ÿ ¤ª« Ÿµº¦º¹´£°¬›§¶  ¶¬©¥£ ­« œ©›¨£º¥¥©§¯©«­® £¥›² ¬­®¡£¢¨£

Ÿ

ÁÄÇ ÃÇÅÈľÃÊ &-"/* 7*--"4 ɹÊÈÇÄÇ¿¾Æ » ǽÆÇÅ ÁÀ ¿Á† »ÇÈÁÊƾÂÑÁÎ žÊË œÉ¾ÏÁÁ s » ¶Ä¹ÆÁ ƹ ÈÇÄÌÇÊËÉÇ»¾ £¹Êʹƽɹ » ®¹ÄÃÁ½ÁùÎ ›ÇÀ»Ç½Ø ÖËÇË ÃÇņ ÈľÃÊ ÃÇÅȹÆÁØ&-"/*4"»ùоÊË»¾ ÇÊÆÇ»ÆÇ ÍÁÄÇÊÇÍÁÁ ÁÊÈÇ»¾½Ç»¹Ä¹ ǺӾ½ÁƾÆÁ¾ ÈÉÁÉǽÆÔÎ ÌÊÄÇ»ÁÂ Ê Ëɹ½ÁÏÁÇÆÆǹÉÎÁ˾ÃËÌÉÇÂÁʹÅÔÅÁ ÊǻɾžÆÆÔÅÁ ˾ÎÆÇÄǼÁØÅÁ ÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÊË»¹  ¹Å¾Ð¹Ë¾ÄÕƹØÈÉÁÉǽ¹ÈÇÄÌÇÊËÉdž »¹ ÅؼÃÁ ÃÄÁÅ¹Ë ÉÇÊÃÇÑÆÔ¾ »Á½Ô ƹ ¶¼¾ÂÊÃǾ ÅÇɾ Á ÀƹžÆÁ˹Ø ¼Çɹ §ÄÁÅÈÀ¹Ê˹»ØËÈÇ»¾ÉÁËÕ»¹Ê ÐËÇɹ »Ô¼ÄؽÁËÁžÆÆÇ˹à &-"/*7*--"4ɹÊÈÇĹ¼¹¾ËÊػʾ¼Ç» ÅÁÆÌ˹ξÀ½ÔÇ˼ÇÉǽ¹ª¹ÄÇÆÁÃÁÁ ¹ÖÉÇÈÇÉ˹ ©¾ÀÁ½¾ÆÏÁÁ Áž×Ë ÈÄÇÒ¹½Õ û Å  û Å Á  û Å ®¹É¹Ã˾ÉÆÇ ÇÊǺ¾ÆÆÇÊËÕ× ɾÀÁ½¾Æ† ÏÁ ػÄØ×ËÊØ ǺӾÅÆÔ¾ ÈÉÇÈÇÉÏÁÁ оɾÈÁÐÆÔ¾ ÃÉÔÑÁ ùÅÁÆÔ ½¾É¾† »ØÆÆÔ¾ÇÃÇÆÆÔ¾ɹÅÔÁȾɼÇÄÔ »Ô† ÈÇÄƾÆÆÔ¾ÁÀËÉÇÈÁоÊÃǽɾ»¾ÊÁÆÔ

&-"/*7*--"4 ™ÃÁµ¹ÀÔÇºÊ ¿Çà ˺½Ç¿ÃÁÉÃÅÇ .&3"/5* ¨ÉÁ »ÔºÇɾ žÊËÇÈÇÄÇ¿¾ÆÁØ ù¿† ½Ç¼Ç ½ÇŹ ÇÊÆÇ»ÆÔÅÁ ºÔÄÁ ÃÉÁ˾ÉÁÁ ƹÁÄÌÐѾ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇ ÇÉÁ¾Æ˹ÏÁÁ »Á½¹ÁÀÇÃƹÁÊǺÄ×½¾ÆÁ¾ÈÉÁÆÏÁȹ ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÊËÁ §ÊǺÔ Ì×Ë ÊÇÀ½¹×Ë ʹ½Ô ÈÄÇÒ¹† ½Õ× û Å ÈÉÁ ù¿½Ç ɾÀÁ½¾Æ† ÏÁÁ£¹¿½¹ØɾÀÁ½¾ÆÏÁØÁžËÁƽÁ»Á† ½Ì¹ÄÕÆÔ º¹ÊʾÂÆ  ½¾ÃÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ ËÉÇÈÁоÊÃǽɾ»¾ÊÁÆÇÂ.&3"/5* ¡ÆÍɹÊËÉÌÃËÌɹ ÃÇÅÈľÃʹ &-"/* 7*--"4Ø»ÄؾËÊØǺɹÀÏÇ»ÇÂÁ»ÃÄ×й† ¾Ë ιɹÃ˾ÉÁÊËÁÃÁ ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×ÒÁ¾ »Ê¾ÅʹÅÔÅ»ÔÊÇÃÁÅÊ˹ƽ¹É˹Å

¬½ÇºÆǾɹÊÈÇÄÇ¿¾ÆÁ¾¿ÁÄǼÇÃÇņ ÈľÃʹÈÇÀ»ÇÄؾ˺ÔÊËÉǽǺɹËÕÊØ½Ç ½É̼ÁÎƹʾľÆÆÔÎÈÌÆÃËÇ»ÈÇÄÌÇÊËÉdž »¹ ¼½¾ ÅÇ¿ÆÇ ÈÇʾËÁËÕ ¼É¾Ð¾ÊÃÁ¾ ˹† »¾ÉÆÔ ɾÊËÇɹÆÔ Ê ž¿½ÌƹÉǽÆÇ ÃÌÎƾ  º¹ÉÔ ÆÇÐÆÔ¾ ÃÄÌºÔ ÃÄ̺Ô Ê Ëɹ½ÁÏÁÇÆÆǼɾоÊÃÇÂÅÌÀÔÃÇ ›Ê¾¼Ç ÄÁÑÕ » ËɾÎ ÃÁÄÇžËɹÎ ÇË &-"/* 7*--"4 ƹÎǽÁËÊØ ÃĹÊÊÁо† ÊÃÁ¼ɾоÊÃÁÂ˾¹ËɪÁ»ÁÉÁ¨ÇʾËÁ» Ëɹ½ÁÏÁÇÆÆÔ ­¾ÊËÁ»¹ÄÕ £¹ÊʹƽÉÔ » Á׾ Á ¹»¼ÌÊ˾ »Ô ÊÅÇ¿¾Ë¾ ÈÇÊÅdž ËɾËÕ ÌÆÁùÄÕÆÔ¾ ˾¹ËɹÄÕÆÔ¾ ÈÇÊ˹† ÆÇ»ÃÁÁÊ˹ËÕÌйÊËÆÁÃÇÅÀ¹Å¾Ð¹Ë¾ÄՆ ÆǼÇÃÌÄÕËÌÉÆǼÇÊǺÔËÁØ

™ÆƹXXXFMBOJHS 

YYY\JKVNQWCEQO


¤œ§ª¬¥£Š¨©³š§œ­Š‡

¡£­¦©”

'.#0+5#u ¯£¦©¬©¯£ºž›«§©¨£££¥›² ¬­› ¶¬©¥£¤®«© ¨·¥©§¯©«­› «©ª ¤¬¥© ¥›² ¬­©«›œ©­£®¬¦®ž ¡£©ª£¬¨¶¤¦›¨Ÿ³›¯­œ¦›ž©ª«£º­¨›º¸¥©¦©ž£ºu¬ ¸­£®¬¦©£º ž›«›¨­£«® ­¬©£§¥¦£ ¨­›¥©§ª›¨£º'.#0+5#

£

ÇÅȹÆÁØÀ¹ÆÁŹ¾ËÊØÊËÉÇÁ˾ÄՆ ÊË»ÇÅ ÖÄÁËÆÔÎ À¹¼ÇÉǽÆÔÎ Á ¿ÁÄÔνÇÅÇ»»Çɼ¹ÆÁÀÇ»¹ÆÆÔÎ йÊËÆÔÎÃÇÅÈľÃʹÎʼǽ¹ ¨ÇÐËÁ †Ä¾ËÆÁ ÇÈÔË ɹºÇËÔ ƹ ½¹ÆÆÇÅ ÉÔÆþ ÈÇÀ»ÇÄؾË &-"/* 4" ŹÃÊÁŹÄÕÆÇ ̽ǻľ˻ÇÉØËÕ ÁÆ˾ɾÊÔ Ê»ÇÁÎ ÃÄÁ¾ÆËÇ» §ÊÆǻǠÍÁÄÇÊÇÍÁÁ ÃÇÅȹÆÁÁ &-"/* 4" Ø»ÄؾËÊØ ǺӾ½Á† ƾÆÁ¾ ÌÆÁùÄÕÆÇ ÈÉÁÉǽÔ ɾ¼ÁÇƹ Ê ËÇľɹÆËÆÔÅÇËÆÇѾÆÁ¾ÅÃÖÃÇÄǼÁÁÁ »ÔÊÇÃÁÅùоÊË»ÇÅ»ÔÈÇÄƾÆÁØÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÆÔÎɹºÇË

&-"/*4" ¡ÐÄÃÆÇÅýÁ ¹ÃÁ·µÍº¾ÁºÌÇÐ —¤¤—¨¡§²¤¤Ÿ¡¥™— ¯¾ÆËɹÅÁ ɹÀ»ÁËÁØ ºÁÀƾʹ &-"/*4"Ø»ÄØ×ËÊØÇÃÉ̼Á®¹ÄÃÁ½ÁÃÁ ¦¤š«• ¦§¤£¢š™—›¡£¦§ ¨Á¾ÉÁÁ›ÖËÁÎǺĹÊËØÎÃÇÅȹÆÁÁÈÉÁ† ƹ½Ä¾¿¹ËÃÉÌÈÆÔ¾À¾Å¾ÄÕÆÔ¾ÌйÊËÃÁ §ºÉ¹ÀϹÅÁÖÊ˾ËÁоÊÃÇÂÀ¹ÊËÉÇÂÃÁÇË „¶Ä¹ÆÁ” „§ÄÁÅÈÌʔ ɹÊÈÇÄÇ¿¾ÆÆÔ¾ » &-"/* 4"Ø»ÄØ×ËÊØ ÈÇʾÄÃÁ „­Ä¾¼É¹” ʹÅÔοÁ»ÇÈÁÊÆÔÎ̼ÇÄùΜɾÏÁÁ

Ÿ©§¬£Ÿ©§¨›©¦£§ª £¸ž ¤¬¥© §©«  ‚0-:.1647*--"4 —ÃÆÊû¹ºÂ½ºµ £À½Áĵ̽µºÇÆÔ ÃÇÆÓ¹µ

ž©«›©¦£§ªu©Ÿ¨©£¢¬›§¶° ¢¨›§ ¨£­¶°§ ¬­¨ ­©¦·¥© ž« ±££¨©£§£«›Ÿ« ¨ ž« ² ¬ ¥©¤§£¯©¦©ž££©¦£§ªv¬º´ ¨ ¨›ºž©«›§ ¬­©ª« œ¶›¨£ºœ©ž© ¨›³£Ÿ¨£®ª©Ÿ¨©¡£ºž©«¶ «›¬ª©¦©¡£¦¬º¸¦£­¨¶¤¡£¦©¤ ¥©§ª¦ ¥¬‡1.;/2758+..#5– ¥©§ª›¨££&')4''05#

ƾɹ ÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹Ï¾ÂÁÊÁÊ˾ÅÇÂÊÈÌËÆÁ† ÃǻǼÇ˾ľ»Á½¾ÆÁب¾É¼ÇÄÔ ÁÀ¼ÇËÇ»† ľÆÔÁÀ½É¾»¾ÊÁÆÔËÉÇÈÁоÊÃÁÎÈÇÉǽ  ȹÉÃÇ»¹ÐÆÔÎ žÊ˹ »Æ¾ÑÆØØ ÃĹ½Ç† »¹ØÅ ʹ½ÈÄÇÒ¹½Õ×ÇÃÇÄÇÅ žÊËǽÄغ¹Éº¾Ã×ÁǼÇÉǽ

$ÇÅýǺÀÑÂо ¿ÃÁÄÀº¿Æ Ô·ÀÔºÇÆÔ ½Æ ¿ÀÓ̽ǺÀÑÂÃߵ½¼Ã·µÂÂÐÁ½ÆÇÅÈ¿ ÇÈŽÅ÷µÂÂÐÁ ·ÇÃÁ̽ÆÀººÆÇÑ

ªÇ»É¾Å¾ÆƹغÁÇÄǼÁоÊùØ ÇÐÁÊËù

ÆÔÎ Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» Á ˾ÎÆÇÄǼÁ ÇŹ ÈÄÇÒ¹½Õ×ûÅ Áž×ËÊȹÄÕÆÔÎ ÃÇÅƹËÔ »¹ÆÆÔÎÃÇÅƹËÔ ¼ÇÊËÁÆÆÌ׆ ÃÌÎÆ× XD ùÅÁÆÇŹÈÄÇÒ¹½Õ× ÇÅÈľÃÊ „0-:.164 7*--"4” À¹† ûÅ Áž×ˆÊȹÄÕÆÔÎÃÇÅƹËÁ† ÊËɹÁ»¹¾ËÊØ ½ÇŹÅÁ ÈÄÇÒ¹½Õ× »¹ÆÆÔÎÃÇÅÆ¹Ë XD ¼ÇÊËÁƹ؆ÃÌÎÆØ ù†  ûÅ ÈǽÁƽÁ† ÅÁÆ«¹Ã¿¾»Ê¾½ÇŹÇÊƹҾÆÔÌÈÉØ»† »Á½Ì¹ÄÕÆÔ À¹Ã¹À ÈÇÊËÉǾÆÆÔÅÁ Ê ÄؾÅÇ ¹»ËÇÆÇÅÆÇ ÊÁÊ˾ÅÇ ÇËÇÈľ† ÌоËÇÅ Ëɹ½ÁÏÁ ¼É¾Ð¾ÊÃÇ ¹ÉÎÁ˾ÃË̆ ÆÁØ ÃÇÅÈÕ×˾ÉÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÇÂÊÁÊ˾ÅÇ ÉÔÁÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾ÅʹÅÔÎÊǻɾžƆ ÈÇÄÁ»¹ Èɾ½ÌÊ˹ÆÇ»ÃǽÄØÃÇƽÁÏÁdž

£

YYY\JKVNQWCEQO

°¹ÊËƹػǽ¹tÊǺÊË»¾ÆƹØ Êû¹¿Áƹ

¬½ÇºÆÔ¾ȹÉÃÇ»¹ÐÆÔ¾žÊ˹ †Ð¹ÊÇ»ÇÂÊËÇÉÇ¿ žÊØϾ» »¼Ç½Ì

ª¹½Ç»ÆÁÃÁÈǽÊǺÆÔÂɹºÇÐÁ §ºÒÁº¹ÊʾÂÆÁʻǺǽƹØ˾ÉÉÁ† ËÇÉÁؽÄØÈÉÁØËÆǼÇ »É¾ÅØÈɾÈÉǻǿ½¾ÆÁØ ªÈÇÉËÁ»Æ¹ØÁ½¾ËÊùØÈÄÇÒ¹½ÃÁ 


¤œ§ª¬¥£Š¨©³Š¨¦—¤Š‡

¡£­¦©”

#/'4#&14%#5#5$.#0%#5

œ ¦¶ Ÿ©§› ¥•¦¤£ £›š¢š£¬ª›¨£º •À½¿µÂǺ©¥«®ž¦q›¦·¯›¬Ÿ ¦·ª£

¨¬•¦§£Ÿ¡¡ ¢š—¥£ ¨¬•¦§£Ÿ¡¡ ¢š—¥£ «š¢•œ•™—•¨¬•¦§Ÿ•¡ ¢š—¥£

 XXXVLSBJOFSFBMUZDPN

$4+57'.#  ­ «©¥

¥•¦¤£ £›š¢š £¬ª›¨£º• Ÿ•¢§š ›­©¬­«›Ÿ›¬· ««›› ­ ¨›ª ¨›ž£¦›¨› ¥§§®¨£±£ª›¦·¨¶¤ ©¥«®žª ¨›ž£¦››¦· ¥©² ²›¬­›«£¨¨¶¤ ©­« ¬­›«£«©›¨¨¶¤©¬© œ¨º¥¬²›¬©¨ ¤ª¦©´›Ÿ·¹ Áœ›¬¬ ¤¨§

¤ £®•™±¡ «š¢•¡ ¢š—¥£

 XXXVLSBJOFSFBMUZDPNYYY\JKVNQWCEQO


¤œ§ª¬¥£Š¨©³*¨¦—¤Š‡

¡£­¦©”

ª©§ ¬­·º Ÿ¦º£¢œ«›¨¨¶°

£

ÇÅȹÆÁØ„™¦„¬Ãɹ˜Æ¹”Èɾ½† Ĺ¼¹¾Ë »ÆÁŹÆÁ× ÈÇÃÌȹ˾† ľÂ ÈÇžÊËÕØ » ¡ÊȹÆÁÁ ƹ º¾É¾¼Ì ªÉ¾½ÁÀ¾ÅÆǼÇ ÅÇÉØ » ÈÉdž »ÁÆÏÁÁ™ÄÁùÆ˾£¹¿½Ç¾ÁÀÈÇž† ÊËÁ  ɹÊÈÇÄÇ¿¾ÆÆÔÎ ƹ ºÇÄÕÑÁÎ À¾Å¾ÄÕÆÔÎÌйÊËùΠÌÆÁùÄÕÆÇ .BSZ.POUBOB„¥ÇɾÁœÇÉԔ¼É¹ÆÁ† ÐÁË »Ä¹½¾ÆÁ¾Å º¹»¹ÉÊÃÁÎ ÈÉÁÆϾ» ½¾ ›¹ÄÕ½ºÌɼ  ¾ÂÄÕ ¬ÆÁùÄÕÆÇÊËÕ ÈÇžÊËÕØs»ɹÊÈÇÄÇ¿¾ÆÁÁ»ƾÈdž Êɾ½ÊË»¾ÆÆǺÄÁÀÇÊËÁêɾ½ÁÀ¾Å† ÆÇÅÌÅÇÉ×Á»ǼÉÇÅÆÇÂ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ ›Ó¾À½»ÈÇžÊËÕ¾ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄؾËÊØÈÇ йÊËÆǽÇÉǼ¾ #SJTVFMB „›¾Ë¾ÉÇÔ s Ê˹ÉÁÆÆÔ ½ÇÅ97***»¾Ã¹ÊºÇÄÕÑÁÅ»ÁÑƾ»ÔÅ ÁоɾÑƾ»ÔÅʹ½ÇŦ¹À¾Å¾ÄÕÆÇÅ ÌйÊËþ ƹÎǽØËÊØ ËÉÁ ÅÁƾɹÄÕÆÔÎ ÁÊËÇÐÆÁùʻǽǠ¼Ç½ÆǽÄغÌËÁ† ÄÁÉÇ»¹ÆÁØÁÃÇÅžÉÏÁ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ

§ÊÆǻƹØϾÆÆÇÊËÕ¼ÇÉÆÇÂÀÇÆÔ »Ä¹½¾ÆÁ s ÇÎÇ˹ ž¿¾¼Ç½ÆÇ À½¾ÊÕ ÇÎÇËÁËÊØÈÉÁÆϾÊʹǽÆǼǾ»ÉÇȾ† ÊÃǼǼÇÊ̽¹ÉÊË»¹ › ľʹÎ ˹ÿ¾ ÅÇ¿¾Ë ÇÊÌҾʈ »ÄØËÕÊØ ʺÇÉ ؼǽ Á ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾ ½É¾»¾ÊÁÆÔ ›9*9»¾Ã¾À½¾ÊÕºÔÄɹÊÈÇÄÇ¿¾Æ ʹƹËÇÉÁ ½ÄØ ÁÊȹÆÊÃÇ ÁÆ˾ÄÄÁ† ¼¾ÆÏÁÁ ËüÇÉÆÔ»ÇÀ½ÌλÖËÁΞʆ ˹ÎÇоÆÕÈÇľÀÆÔª׽¹¾À½ÁÄÁľ† ÐÁËÕÊØÇËºÇľÀƾÂđ¼ÃÁΦ¾ÊÃÇÄÕÃÇ ɹÀÀ½¾ÊÕÇ˽ÔιÄÁÉÌÃǻǽÁ˾ÄÁ¹Í† ÉÁùÆÊÃÁμÇÊ̽¹ÉÊË» "NFSBEPS DBTBT CMBODBT „š¾ÄÔ¾ ½ÇŹ” ɹÊÈÇÄÇ¿¾ÆÆǾ ƹ º¾É¾¼Ì ªÉ¾½ÁÀ¾ÅÆǼÇ ÅÇÉØ ÀƹžÆÁËÇ ˾Š ÐËÇ À½¾ÊÕ ÊÆÁŹÄÊØ ȾɻÔ ÍÁÄÕÅ Ǻ¹¼¾Æ˾ʝ¿ÇÆÆÇÅ£ÇÆƾÉÁ» ¼Ä¹»ÆÇ ÉÇÄÁ ¨¾»ÁϹ ±¹ÃÁɹ ¿ÁĹ À½¾ÊÕ ½Æ¾Â À¹ÈÁÊÔ»¹Ø ʻǠ¹ÄՆ

¥¢œ¨¶¡—¦®œ¤¡¥ ¤¥šœ™š¢§•¢n¨Ÿ¥•…¢•o ºÇśĹ½¾ÄÕÏÌɾ¼ÌÄØÉÆÇÈɾ½Ä¹¼¹† ×Ë ÊÆÁŹËÕ ÍÁÄÕÅÔ » ÈÇžÊËÕ¾ ÐËÇ ÅÇ¿¾Ë Ê˹ËÕ ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔÅ ÁÊËÇІ ÆÁÃÇÅ ½ÇÎǽ¹ š¾ÄÔ¾ ½ÇŹ Ê ¼ ½ÇŹ ºÔÄÁ ľËƾ ɾÀÁ½¾ÆÏÁ¾Â ÈÉÁÆϾ»š¾ÄÕ¼ÁÁ ›Ê¾ÈÇžÊËÕØƹÎǽØËÊØ»Èɾ»Çʆ ÎǽÆÇÅÊÇÊËÇØÆÁÁÁÁ½¾¹ÄÕÆÇÈǽÎdž ½Ø˽ÄØÎǺºÁ Ç˽ÔιÁºÁÀƾʹ

/#4;/106#0#§©« £ž©«¶ ¥•¦¤£ £›š¢š£¬ª›¨£º • Ÿ•¢§š©¥«®ž›¦­ ›§ ¡Ÿ® ž©«©Ÿ›§£¥›¦ª £œ ¨£Ÿ©«§

£¦¦›Á¸­›¡› œ›¬¬ ¤¨®²›¬­©¥ž› ¬£Ÿ©§¨›§©«  µ ¢Ÿª©²›¬­¨©¤Ÿ©«©ž 

¤ £®•™±¡ «š¢•¡ ¢š—¥£

 XXXVLSBJOFSFBMUZDPN

YYY\JKVNQWCEQO
¤œ§ª¬¥£Š¨©³¡Ÿƒ™—

¡£­¦©”

¢›§©¥v

Ÿ¦º ›«£¬­©¥«›­ ¨ ¢›¡›¹²£¨›³£«©­®¤«¢¨©§›¨­¨¬­·ª«©ª©¢£±¤ ¨›«£¨¥®¨ «®°©§©¬­®¥«›Š¨ ¬ª«›¡¨° ¥¬¥¦¹¢£¨£°¢Ÿ›­¨£°«›¢£­£®º®©œq†¥­ ¨ ­›¥¡ ¤œ›ž›­©›¦ ¬·©ž©Ÿ¨ ª©¥®ª±º§ª«©ª©¨®†­·¬º©Ÿ¨ ¢¨›¤œ¦·³ª« ¬­£¡¨£° ¥«›¬££°œ®Ÿ ¦·¥£†›v¢›§©¥œ›«©¨›

š

̽ÁÆÇà ºŒÄØ  ÇÄÇËÁÎ »ÇÉŒË ÈÇ »ÌÄÁό ¸ÉÇʆ Ĺ»Œ»›¹Ä †ȹÅØËù ¹ÉΌ˾ÃËÌÉÁ ÑÁÉÇÃÇ »Œ½ÇÅÁ ÃÁØƹÅ Øà  ¹ÅÇà º¹ÉÇƹ ¹ºÇ šÌ½ÁÆÇà ÀŒ ÑÈÁľÅ ª»Ç“× ƹÀ»Ç×  ¹ÅÇà ÀǺǻØÀ¹ÆÁ ËÇÅÌ ÒÇ ½¾ØÌ ½ÇÊČ½ÆÁÃÁ »»¹¿¹ÄÁ ÂǼÇ »Ä¹ÊÆÁÃÇÅ »Œ† ½ÇÅǼÇ » ÌÆό 9*9 ÊËÇČËËØ Ȍ½ÈÉÁ“ÅÏØ Œ »ÁÆÇÉǺ¹ º¹Édž ƹ ¥¹ÃÊÁŹ ±Ë¾ÂƼ¾ÄØ ¦¹† ÊÈɹ»½Œ ¿  ¹ÅÇÃ Ì ÉÇό ÈǺ̻̽¹» ÈÇŌÒÁà ¥ÁιÂÄÇ ¨Œ½¼ŒÉÊÕÃÁ  ØÃÁ ÎÇˌ» À½Á† »Ì»¹ËÁ ÃÁ˜»ÊÕÃÌ ¾ÄŒËÌ ÐÁÅÇÊÕ ¹ºÊÇÄ×ËÆÇ ƾÀ»ÁйÂÆÁÅ ™»† ËÇÉÇÅÈÉǾÃËÌÊ˹»˹ĹÆÇ»Á† ËÁ ¹ÉΌ˾ÃËÇÉ ¥ÁÃÇĹ Çº¹† о»ÊÕÃÁ  Ç½ÐÁ ɾ¹ÄŒÀÌ»¹»

Œ½¾× À¹ÅÇ»ÆÁù » ÊËÁČ ƾdž ¼ÇËÁÃÁ ­¹Ê¹½ ÈÉÁÃɹѹ×ËÕ ÊÃÌÄÕÈËÌÉÁ ŌÊËÁÐÆÁÎ Ë»¹ÉÁÆ ¹ʹÅ̺̽Œ»Ä×Ì»ŒÆйÆÇ»ÁÊdž ÃÁÅ ÑÈÁľŠ ÒÇ ½Ç½¹ÄÇ ÊÈdž É̽Œ„ÄÁϹÉÊÕÃÁ”»Á¼Äؽ › ɌÀƌ йÊÁ  ¹ÅÇà º¹Édž ƹ ƹľ¿¹» ½»ÇÉØÆÁÆÌ £¹É† ÄÌ ¸ÉÇÑÁÆÊÕÃÇÅÌ ØÃÁ » ÉÇό À¹ÈĹËÁ» À¹ ÆÕǼÇ ùɺǻ¹Æό» Œ „Ï̆ ÃÉÇ»ÇÅÌ ÃÇÉÇÄה ¤Õ»Ì šÉǽ† ÊÕÃÇÅÌ   †Î ÉÇÌ» Ì ºÌ½ÁÆÃÌ ÉÇÀ† ˹Ñǻ̻¹ÄÁÊØ ÃÇÅÌƹÄÕƌ û¹ÉËÁÉÁ™Ä¾»ÉÇόºÌÄÇ À¹»¾ÉѾÆÇ ÉÇÀʾľÆÆØ ÃÇÅ̆ ƹÄÇà ªÕǼǽƌ  ¹ÅÇà º¹ÉÇƹ “ÈÉÁ»¹ËÆÇ׻ĹÊƌÊË׌ÀƹÎdž ½ÁËÕÊØȌ½ÇÎÇÉÇÆÇ×

¨Éǽ¹“ËÕÊØÀ¹ÅÇÃÌϾÆɌ£Á˜»¹ 

YYY\JKVNQWCEQO


¤œ§ª¬¥£Š¨©³¡Ÿ‡™—

¡£­¦©”

 

¹ ÉÇÌ» ÀǻƌÑƌ »Á¼Äؽ  ¹ÅÃÌ º¹ÉÇƹ Ź¿¾ƾÀŌÆÁ»ÊØ ¨ÉǘÀ½ Ì ½»ŒÉ ÀÉǺľÆÁÂ Ì »Á¼ÄؽŒ¹ÉÃÇ»ÁλÇÉŒË ƹ½ØÃÁ† ÅÁ ƹ»Áʹ×ËÕ Ê˹Ë̘ ÃÉÁĹËÁÎ ½¾ÅÇƌ» ÒÇÌËÉÁÅÌ×ËÕ¾ÉþÉ ¤ŒÈÆÁ À»Œ½ » ÈÉǘÀ½Œ ƹºŒÉƌ »ÇÉÇ˹  ȹɹ½ÆŒ ½»¾ÉŒ » Èdž “½Æ¹Æƌ ÀŒ ÑÈÁľÅ Œ Ê˹ËÌØÅÁ ƹ½¹×Ëպ̽Œ»ÄŒǽÆÇйÊÆÇ»Á† ¼ÄؽÌ»¾ÄÁÐÆǼÇŒÉÇŹÆËÁÐÆdž ¼Ç ¦¹ ½É̼ÇÅÌ Œ ËɾËÕÇÅÌ Èdž »¾ÉιÎ  ¹ÅÃÌ ÉÇÀŌÒÌ»¹ÄÁÊØ ½¾ÊØËÁÌÅƹËƌû¹ÉËÁÉÁÀ»Á† ÊÇÃÁÅÁ Ê˾ÄØÅÁ ØÌ ÈÉÁÃɹ† ѹ“ ČÈÆÁƹ ­ŒÉÅÇ»Ç× ÈÉÁ† ÃɹÊÇ× ÉǽÀÁÆÃÇ× ºÌ½ÁÆÃÌ “

ùŌÆÁ ¦¹ ȾÉÑÇÅÌ ÈÇ»¾Éʌ ÉÇÀ˹† ÑÇ»Ì×ËÕÊØƾ»¾ÄÁÌÈÉÁŌҾƆ ÆØ ÇÊÌÄÕÃÁÏØйÊËÁƹºÌ½Œ»ÄŒ ÈÉÁÀƹйĹÊØ ½ÄØ ÈÉÁÊÄ̼Á ¬ ºÌ½ÁÆÃÌ“ÊÌÎÁÂȌ½»¹ÄÀ»ÁÊdž

¨¾ÉÑÁÂÈÇ»¾ÉÎŒȌ½»¹ÄÕƾ ÈÉÁŌҾÆÆØ ÈɾÃɹÊÆÇ Ȍ½ÎǽØËÕ ½ÄØ ɾÊËÇɹÆÌ ÐÁÎ̽ǿÆÕǘ¼¹Ä¾É¾˜  ¹ÅÇú¹ÉÇƹÉÇÀ˹Ñdž »¹ÆÁ ƹ ǽƌ À ƹÂÃɹÊÁ† »ŒÑÁÎ »ÌÄÁÏÕ » ϾÆËɹÄÕƌ йÊËÁƌ £Á“»¹ † ¸ÉÇÊĹ»Œ» ›¹ÄƒȌ½o˜ÀƌÑÄØÎÁÀºÇÃÌ »ÌÄÁÏÕ ›ÇÄǽÁÅÁÉÊÕÃǘ œÇÆйɹ Œ ›ÇÄǽ¹ÉÊÕÃǼÇ › ǽƌ λÁÄÁƌ ÎǽÁ »Œ½  ¹Å† ÃÌ t Ê˹ÆόØ žËÉÇ „ ÇÄÇˌ ÃÁÅÁÊ˾ÄØÅÁ »ÇÉÇ˹” » λÁÄÁƹÎ t ¨ÉÁ ÈÉÇ»¾½¾Æƌ ɾÃÇÆÊËÉÌÆ ®É¾Ò¹ËÁà ¨ÇÉؽ ÉÇÀ˹ÑÇ»¹ÆŒ ό˜  ¹ÅÇà º¹ÉÇƹ ÅÇ¿¾ »ÁÃdž Ǻo“ÃËÁ ÃÌÄÕËÌÉÆǼÇ ˹ ÊÇό† ÉÁÊËǻ̻¹ËÁÊØØÃÇÊǺÆØà ¾ÄŒË† ¹ÄÕÆǼÇÈÉÁÀƹоÆÆØ ¼Ç˾† ÆÁ¼Ç˾ÄÕŌ¿Æ¹ÉǽÆǼÇÃĹÊÌ ČŌ¿Æ¹ÉǽÆǼÇÃĹÊÌ Èdž Èɾ½Ê˹»ÆÁÏ˻džɾÀÁ½¾ÆόØ ÊÇÄÕÊË»¹ŒÇ͌ÊÁ

œµÁÿ¶µÅõr ͵ÂÆ Ô¿½¾¶È·µ ŵ¼·»½Çlj

¤¥£™•§±¦´œ•¡£Ÿ–•¥£¢• œ•˜• ±¢•¤ £®•–¨™ˆ— ˆ Ÿ—¡ ¤£—š¥ªœ¡•¢¦•¥™£³ ¦š¥š™¢´¤ £®•¤£—š¥ª¨r Ÿ—¡ ¤ £®•¤ˆ™—• ¨r Ÿ—¡ —š Ÿˆ—ˆŸ¢•¢•©•¦•™ˆ ¡•Ÿˆ ±Ÿ•—ª£™ˆ— ž¤£—š¥ª¡•£Ÿ¥š¡ž—ªˆ™ˆœ©•¦•™¨ ¤¥•—£—ž¦§•§¨¦— •¦¢ˆ¦§±©ˆœ¬¢£…£¦£–

«ˆ¢•¡ ¢¨£ XXXVLSBJOF†SFBMUZDPN™¦„¬Ãɹ˜Æ¹” YYY\JKVNQWCEQO
œ¢Š©¤—¤œ§ª¬¥£Š¨©³

¡£­¦©”

¸¦£­¨›º¥›«­£«› ¨›œ©¦·³©¤¡£­©§£«¬¥©¤ ¥›«­£«› «›¬ª©¦©¡ ¨› ¨› ­©«©§ ¸­›¡   « ¥©¨¬­«®£ «©›¨¨©§Ÿ©§ ¬ª « § ¨¨©¤ ¸­›¡¨©¬­·¹  «®œ ¡› :+::: ¢Ÿ›¨£  ¨›°©Ÿ£­¬º ¬›§©§¬ «Ÿ± £¬­©«£² ¬¥© ž© ± ¨­«›¥£ ›  ¨ ª©¬« Ÿ ¬­ ¨¨©¤ œ¦£¢©¬­£ ¥ ¢©¨  Ÿ« ¨ ž© Ÿ ­£¨±› Ÿ ¬º­£¨ ¨©¤ ± «¥£ ¬©¯£ ¬¥©§® £ §£°›¤¦©¬¥©§®¬©œ©«›§›¨ Ÿ«  ¬¥©§® ¬ª®¬¥® £ Ÿ«®ž£§ ¢›§ ²›­ ¦·¨¶§§ ¬­›§

 

¹ ÇÃƹÅÁ ÇËÃÉÔ»¹¾ËÊØ ȹÆÇɹ† Ź¿Á»ÇÈÁÊÆÔÎÎÇÄÅÇ»ÌÉÇÐÁÒ œÇÆйÉÔ ¾¼ËØÉÁ Á £Ç¿¾ÅØÃÁ ľ»Çº¾É¾¿ÆÔÎ ɹÂÇÆÇ» ÊËÇÄÁÏÔ »Á½ ƹ™Æ½É¾¾»ÊÃÌ×ϾÉÃǻ՛À½¹ÆÁÁ»Ô† ½¾É¿¹ÆÔ¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÆdžÊËÁÄÁÊËÁоÊÃÁ¾ ÇÊǺ¾ÆÆÇÊËÁ ÁÊËÇÉÁоÊÃÇ À¹ÊËÉÇÂÃÁ ɹÂÇƹ ¨Ç½Ó¾À½Ô à À½¹ÆÁ× ÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØ׈ ÊØ ùà ÊÇ ÊËÇÉÇÆÔ ÌÄ šÇÄÕÑÇ ŸÁËdž ÅÁÉÊÃÇ s »Ç »ÆÌËɾÆÆÁ ½»ÇÉ ˹à Á ÊÇÊËÇÉÇÆÔ¨¾ÂÀ¹¿ÆÇÂ¹ÄľÁ §ºÒÁ¾ Ê»¾½¾ÆÁØ ÈĹÆÁÉÇ»ÇÐÆÔ¾ ɾѾÆÁØ ÈÇ û¹ÉËÁɾ ºÔÄÁ Èǽ¼Ç† ËǻľÆÔ ¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÆÇ ŹÊ˾ÉÊÃÇ „™ÉÎÁŹÊˆ¥”ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃËÁÆ˾ÉÕ¾† ÉÇ» ɹÀɹºÇ˹Æ ¼ÉÌÈÈÇ ½ÁÀ¹ÂƾÉÇ» ÈǽÉÌÃǻǽÊË»ÇÅ«¹ËÕØÆÔª¹»¹½Ç»Ç §ºÓ¾ÃË ƹÎǽÁËÊØ »ÇÀľ ¼ÇÊËÁÆÁÏ „¡Æ˾ÉÃÇÆËÁƾƹ˹ÄՔ „®¹Ø˔ ɾÊËÇɹ† ƹ„¹›ÁÆÐÁ”  ¹ ÇÊÆÇ»Ì ½ÁÀ¹ÂƾÉÊÃǼÇ ɾѾÆÁØ ºÔĹ ÈÉÁÆØ˹ ÊËÁÄÁÀ¹ÏÁØ ÁÊËÇÉÁо† ÊÃǼÇÊËÁÄØ™ÅÈÁÉ9*9» §ÊǺǾ ËÇÉ¿¾ÊË»¾ÆÆǾ »¾ÄÁÃÇľ† ÈÁ¾ ÊËÁÄÕ ÈÉÁǺɾ˹¾Ë » ÁÆ˾ÉվɹÎ ¼ÇÊËÁÆÇ  ÊËÇÄǻǠÁ ùºÁƾ˹ ¹ ˹Æ ¿¾»ÈÉÁÎÇ¿¾Â¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ¾½¾Ë¹ÄÁ ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ  »ÇÊÈÉÇÁÀ»Ç½ØÒÁ¾ Ãdž ÄÇÆÆÔ ÈÇÉËÁÃÁ ùÉÆÁÀÔ ÐľƾÆÁØ

¨Éǽ¹¿¹ÖÄÁËÆÇÂû¹ÉËÁÉÔ»ϾÆËɾ£Á¾»¹ 

YYY\JKVNQWCEQO


ยœยขยŠยฉยคย—ยคยœยงยชยฌยฅยฃยŠยจยฉยณ

ยกยฃยญยฆยฉย”

รŠร‹ยพร† ร…ร‰ยนร…ร‡ร‰ร†ร”ร‚ รˆร‡ร„ ยป รŠร‡รยพร‹ยนร†รร รŠร‡ รŠร‹รร„รรŠร‹รรƒร‡ร‚ รˆร‰รรƒร„ยนยฝร†ร”รŽ ร–ร„ยพร…ยพร†ร‹ร‡ยป ร…ยพยบยพร„ร• รŠยปยพร‹รร„ร•ร†รรƒร รรŒร‰ร†รร‹รŒร‰ยน ร‘รˆยนย† ร„ยพร‰ร” ร‡ร‰ร†ยนร…ยพร†ร‹ร†ร”ยพ รƒร‡ร…รˆร‡ร€รรรร รŠร‡ร€ย† ยฝยนร—ร‹รˆร‡ยฝร„รร†ร†รŒร—ยนร‹ร…ร‡รŠรยพร‰รŒรร…รˆยพร‰รŠรƒรรŽ ร‹ร‰ยนยฝรรรร‚ยฌรรร‹ร”ยปยนร˜รŠร‹รร„ร•รˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร‚ รƒยปยนร‰ร‹รร‰ร”รยปร”รŠร‡รƒรยพร‹ร‰ยพยบร‡ยปยนร†รร˜รƒรƒยนย† รยพรŠร‹ยปรŒ ร‰ยนยบร‡ร‹ ร ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยป รรŽ ร€ยนรƒยนร€ รรˆร‰รร‡ยบร‰ยพร‹ยพร†รยพยบร”ร„รร‡ร‰ยผยนร†รร€ร‡ยปยนร†ร”รŒ ยปยพยฝรŒร’รรŽ ร€ยนรˆยนยฝร†ร‡ยพยปร‰ร‡รˆยพร‚รŠรƒรรŽ รˆร‰ร‡รร€ย† ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ยพร‚ ยยพรƒร‡ร‰ยนร‹รยปร†ยนร˜ ร‡ร‹ยฝยพร„รƒยน รŠรˆยนร„ร•ร†ร ยปรŽร‡ยฝร†ร‡ยผร‡รŽร‡ร„ร„ยน ยผร‡รŠร‹รร†ร‡ร‚ ยบรยบร„รร‡ร‹ยพรƒร 

ยปรŠร‹ร‰ร‡ยพร†ร†ร”ยพ รƒร‡ร…รˆร‡ร€รรรร ยป รŠร‹ร‡ร„ร‡ยปร‡ร‚ รร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†ร”รˆร‡รร†ยฝรยปรยฝรŒยนร„ร•ร†ร”ร…รยพร‰ย† ร‹ยพยฟยนร…รร‰รรŠรŒร†รƒยนร…ร†ยนรยนยบร‰รรƒยพย„#FMMPOJย” ยกร‹ยนร„รร˜ ยถร„ยพร…ยพร†ร‹ร”ยฝยพรƒร‡ร‰ยนรˆร‡ร‹ร‡ร„รƒร‡ยปร รŠร‹ยพร†ยปร”รˆร‡ร„ร†ยพร†ร”รร‰ยนร†รรŒร€รŠรƒรร…รรรร‹ยนย† ร„ร•ร˜ร†รŠรƒรร…ร ร…ยนรŠร‹ยพร‰ยนร…ร รยนยบร‰รรƒ ย„"UFMJFS 4FEBQย” ย„-JODSVTUBย” ย„0SBD%FLPSย” ยฆยพรˆร‡ยปร‹ร‡ร‰รร…ร”ร‚รŒร€ร‡ร‰รˆร‡ร„ยนยปร”รˆร‡ร„ร†ยพร† ร‰รŒรƒยนร…ร รร‹ยนร„ร•ร˜ร†รŠรƒรรŽ ร…ยนรŠร‹ยพร‰ร‡ยป รˆยนร‰รƒยพย† ร‹ยนรยนยบร‰รรƒรย„1P[[PMJย”รย„.BSHBSJUFMMJย”ย›ร‡ ยปรŽร‡ยฝร†ร‡ร… รŽร‡ร„ร„ยพ ร‡ร‰ร†ยนร…ยพร†ร‹ร†ร”ร‚ รˆร‡ร„ ยปร”ย† รˆร‡ร„ร†ยพร†รร€ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร‡ยผร‡ร…ร‰ยนร…ร‡ร‰ยนรˆร‰ร‡ย† รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยนย„#JHFMMJย” ยกร‹ยนร„รร˜ 

ยยปยพร‰ร ยป รˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร˜ รƒยปยนร‰ร‹รร‰ร” รร€ย† ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†ร”รˆร‡รร†ยฝรยปรยฝรŒยนร„ร•ร†ร‡ร…รŒร€ยนรƒยนร€รŒ ร†ยนรยนยบร‰รรƒยพย„#FMMPOJย” ยกร‹ยนร„รร˜ ย›รŽร‡ยฝร†ยนร˜ ยฝยปยพร‰ร•รˆร‡รŠร‹ยนยปร„ยพร†ยนรƒร‡ร…รˆยนร†รยพร‚ย„0JLPTย” ยฅยพยบยพร„ร•ยปร”รˆร‡ร„ร†ยพร†ยนรˆร‡รร†ยฝรยปรยฝรŒยนร„ร•ย† ร†ร‡ร…รŒร€ยนรƒยนร€รŒยฅยพยบยพร„ร•ยปร‡ยปรŽร‡ยฝร†ร‡ร‚ยผร‰รŒรˆย† รˆยพร€ยนรƒยนร€ร”ยปยนร„ยนรŠร•ร†ยนรยนยบร‰รรƒยนรŽย„1P[[PMJย” ร ย„#FMMPOJย” ย› รˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร˜รŽ ร‡รŠร†ร‡ยปร†ร‡ร‚ ร€ร‡ร†ร” s ยบรยบร„รร‡ร‹ยพรƒยพ รŠร‹ร‡ร„ร‡ยปร‡ร‚ รŠรˆยนร„ร•ย† ร†ยพ รŠยนร†รŒร€ร„ยพรŽร‡ร€ร˜ยพยปsรŒรŠร‹ยนร†ร‡ยปร„ยพร†ยนร…ยพย† ยบยพร„ร• ร‡ร‹ ย„#FMMPOJย” ย„$IFMMJOJย” ย„$BQFMMFUUJย” ย„1SPWBTJย” ย„1P[[PMJย”ยฃรŒรŽร†ร˜รร€ยผร‡ร‹ยนยปร„รยปยนย† ร„ยนรŠร•ร†ยนรยนยบร‰รรƒยพย„#FMMPOJย”

ยงยบร’ยนร˜รˆร„ร‡ร’ยนยฝร•s รƒยปร… ย›ร”รŠร‡ร‹ยนรˆร‡ร‹ร‡ร„รƒร‡ยปs ร… ยฃร‡ร„รรยพรŠร‹ยปร‡ร‡รŠร†ร‡ยปร”รŽรˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร‚ s ยผร‡รŠร‹รร†ยนร˜ รŠร‹ร‡ร„ร‡ยป���นร˜ รƒยนยบรร†ยพร‹ย† ยบรยบร„รร‡ร‹ยพรƒยน รŠรˆยนร„ร•ร†ร˜รŽร‡ร€ร˜ยพยป รŠรˆยนร„ร•ย† ร†ร˜ รŠรˆยนร„ร•ร†ร˜รŠร”ร†ยน รŠรˆยนร„ร•ร†ร˜ยฝร‡รยพร‰ร ย›รŠรˆร‡ร…ร‡ยผยนร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพรˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร˜ รŽร‡ร„ร„รˆร‰รรŽร‡ยฟยพร‚ รƒรŒรŽร†ร˜ ยผยนร‰ยฝยพร‰ร‡ยบร” รยผยนร‰ยฝยพร‰ร‡ยบร”ย†รƒร‡ร‰รยฝร‡ร‰ร” รƒร‡ร…ร†ยนร‹ยน ร‡รŽร‰ยนร†ร” รˆร‡ร…ยพร’ยพร†รยพยฝร„ร˜รŠร‹รร‰รƒร ร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒร‡ยพรˆร‡ร…ยพร’ยพร†รยพ ยฃร‡ร„รรยพรŠร‹ยปร‡รŠยนร†รŒร€ร„ร‡ยป รยนรŠร‹ร•s รŠร‡ยปร…ยพร’ยพร†ร†ร”ยพรŠยปยนร†ร†ร‡ร‚รƒร‡ร…ร†ยนร‹ร‡ร‚ s ยฃร‡ร„รรยพรŠร‹ยปร‡ยบยนร„รƒร‡ร†ร‡ยปs ยฏยพร†ยนยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร†ยนร˜ 

ยžร„ยพร†ยนXXXVLSBJOFย†SFBMUZDPN YYY\JKVNQWCEQO
¤œ§ª¬¥£Š¨©³£¥¨¡™Ÿ

¡£­¦©”

®¨£¥›¦·¨›º¥›«­£«›¡«š¢§¥š¡£¦Ÿ—°¬ª›¨©«›§¨¶§£ž©«©Ÿ¬¥£§££Ÿ›§£ œ ¢®ª« ²¨›º©­Ÿ ¦¥›vª©¦¨©± ¨¨¶°¬ª›¦·¨£¥›œ£¨ ­œ£¦·º«Ÿ¨›º ¬­©¦©›ºž©¬­£¨›ºv¡¬ª©«­£¨›º¥©§¨›­›—•¢¢°š œ¡¢ª¦•™•

¦¤š«• ±¢£š¤¥š™ £›š¢š¤£«š¢š 

¨Éǽ¹‘ËÊØÖÄÁËƹØû¹ÉËÁɹ»ϾÆËɾ¥ÇÊÃ»Ô 

YYY\JKVNQWCEQO


¤œ§ª¬¥£Š¨©³£¥¨¡™Ÿ

¡£­¦©”

¯›§£¦·¨¶  ± ¨¨©¬­£ Ÿ§Ÿ¤——§¥™—§— © ¤¥šœ™š¢§˜¥¨¤¤°4&4&("3 ˜ •—•¦š¡šž¢£˜££©¦•

4

&4&("3 ÈÉǽ»Á¼¹¾Ë ƹ ÉÇʆ ÊÁÂÊÃÇÅ ÉÔÆþ ÆÇ»Ì× ½ÄØ Æ¹Ê ÆÇ »¾ÊÕŹ ɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÆÌ× ƹ ¹È¹½¾ÌÊÄ̼ÌtʾžÂÆÔ¾ÇÍÁÊÔ 'BNJMZ0GGJDFT ½ÄØйÊËÆÔÎÄÁÏ ª¾Å¾ÂÆÔ ÇÍÁÊ t ÖËÇ ƾ ÈÉÇÊËÇ ÌÊÄ̼¹ ¹ϾÄǾػľÆÁ¾ÊǻɾžÆÆÇ ¿ÁÀÆÁžÊÄÁɹÊÊŹËÉÁ»¹ËÕ¾¼ÇÊËÇІ ÃÁ ÀɾÆÁØ ÖÃÇÆÇÅÁоÊÃǼÇ ɹÀ»ÁËÁØ ËÇÊÇÀ½¹ÆÁ¾ʾžÂÆÔÎÇÍÁÊÇ»ÅÇ¿ÆÇ ÊÐÁ˹ËÕ»¾ÉÆÔÅÈÉÁÀƹÃÇÅËÇ¼Ç ÐËÇ» ǺҾÊË»¾ÈÇØ»ÁÄÊØÆÇ»ÔÂÃĹÊÊÊǺ† ÊË»¾ÆÆÁÃÇ» ½ÄØ ÃÇËÇÉÔÎ Ì¿¾ ºÇľ¾ »¹¿ÆÇƾËÇÄÕÃÇÀ¹É¹ºÇ˹ËÕ ÆÇÁÊdž ÎɹÆÁËÕ ¨ÉÇϾÊÊÈÇػľÆÁØʾžÂÆÔÎÇÍÁ†

ÊÇ» » ¬ÃɹÁƾ »ÈÇÄƾ ÄǼÁоÆ Á À¹† ÃÇÆÇžɾÆ ¥Ç¿ÆÇ ÊùÀ¹ËÕ ÊÇÇË»¾Ë† Ê˻̾Ë ÌÉÇ»Æ× ɹÀ»ÁËÁØ ÊËɹÆÔ Á ¾¾ ºÁÀƾʆÖÄÁËÔ ª¾Å¾ÂÆÔÂÇÍÁÊtÖËÇƾɹÀ½¾ÄՆ ÆÔÂϾÆËÉ ǺӾ½ÁÆØ×ÒÁ»ʾ¹ÃËÁ† »ÔʾÅÕÁªË¹Æ½¹ÉËÆÔÂÑ˹ËÊȾÏÁ† ¹ÄÁÊËÇ»ÁÆ»¾ÊËÁÏÁÇÆÆÔžƾ½¿¾É ÌÈɹ»ÄØ×ÒÁ  ÃÇËÇÉÔ ÈÇÅǼ¹¾Ë ɹÀǺɹËÕÊØ Ê ½¾Æ¾¿ÆÔÅÁ ÈÇËÇù† ÅÁ »ÔºÉ¹ËÕ ÁÆ»¾ÊËÁÏÁÇÆÆÌ× ÊËɹ† ˾¼Á×ÁÃÇÅȹÆÁ× ÃÇËÇɹغ̽¾ËÀ¹† ÆÁŹËÕÊØɹÀžҾÆÁ¾ÅÊɾ½Ê˻̿¾ ƹ ÉÔÆþ ×ÉÁÊË ÊȾÏÁ¹ÄÁÊË ÈÇ ƹ† ÄǼ¹ÅÁ½¾ÄÇÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÕ¶ËÇÅÁ† ÆÁŹÄÕÆÔ„º¹ÀǻԔƹºÇÉ ÃÇËÇÉÔÂ

ÅÇ¿¾ËºÔËÕɹÊÑÁɾÆÊÌоËÇÅƾǺ† ÎǽÁÅÇÊËÁ ¦¹ÈÉÁÅ¾É ÊȾÏÁ¹ÄÁÊË ÅǾ¼Ç ÈÉÇÍÁÄØ t ÈÇ ÌÈɹ»Ä¾ÆÁ× ƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÕ×tÃÇÅ̆ËÇËɾºÌ¾ËÊØ » ǺØÀ¹Ë¾ÄÕÆÇÅ ÈÇÉؽþ ¹ ÃÇÅ̆ËÇ ½ÇÊ˹ËÇÐÆÇ ƾÊÃÇÄÕÃÁÎ ɹÀÇ»ÔÎ ÃÇƆ ÊÌÄÕ˹ÏÁªÇËÉ̽ÆÁÃʾžÂÆǼÇÇÍÁ† ʹ ÅÇ¿¾Ë ¼Ç½¹ÅÁ ÁÊùËÕ ½ÄØ ÃÄÁ¾Æ˹ ÊÈÇÊǺ ÃÌÈÁËÕ ÈÇÆɹ»Á»ÑÁÂÊØ ¾ÅÌ ǺӾÃ˦ÁǽÁÆÉÁ¾ÄËÇÉƾÊ˹ƾËËɹ† ËÁËÕÊËÇÄÕÃǻɾžÆÁƹɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁ× ÈĹÆÇ»ÃÄÁ¾Æ˹ ›ÇË ½ÄØ ÖËǼÇ Á ÊÌÒ¾ÊË»Ì×Ë ʾž† ÆÔ¾ÇÍÁÊÔÁ ½ÌÅ¹× ÖËÇƹÈɹ»Ä¾ÆÁ¾ ÁÀ ɹÀÉؽ¹ „»¾ÐÆÔΔ Ê ¼Ç½¹ÅÁ Ê˹Ædž »ÁËÊØËÇÄÕÃÇϾÆƾ¾

 XXXTFTFHBSSV YYY\JKVNQWCEQO
¤œ§ª¬¥£Š¨©³

¡£­¦©”

ª«©Ÿ› ­¬ºŸ©§¥©­­ Ÿ¡¨©§

ž©«©Ÿ¥ ¢©¦©² 

¤¥£™•›•ª²§Ÿ£§§š™›Ÿ—¡¢•¨¬•¦§Ÿš˜•¦–•¦¦šž¢£¡  •¢™­•©§¢°¡ ™œ•ž¢£¡7*1¥š¡£¢§£¡ ¡š– ¥£—•¢¢°ž ¤£™Ÿ ³¬«š¢•¨š

XXXVLSBJOF†SFBMUZDPN™¦„¬Ãɹ˜Æ¹” 

YYY\JKVNQWCEQO


¡£­¦©”

¤œ§ª¬¥£Š¨©³

ª«©Ÿ› ­¬ºª ¨­°›®¬

Ÿ§Ÿ¤—¨¤Ÿ¬¥™¨¡—¶ ¦¤š«• ¦§¤£¢š™—›¡£¦§ £Á¾» ½¾ÄÇ»ÇÂϾÆËÉÊËÇÄÁÏÔ ¨¾† оÉÊà ºÌĤ¾ÊÁ¬ÃɹÁÆÃÁ º §ºÒ¹ØÈÄÇÒ¹½Õs ûÅ ›ÔÊÇ˹ÈÇËÇÄÃÇ»s Å £ÇÄÁоÊË»ÇÇÊÆÇ»ÔÎ ÈÇžҾÆÁÂs ›ÊÈÇÅǼ¹Ë¾ÄÕÆÔ¾ÈÇžҾÆÁØ ÎÇÄÄÈÉÁÎÇ¿¾Â ÃÌÎÆØ ÃÇÅƹ˹ ÇÎɹÆÔ ÈÇžҾÆÁ¾½ÄØÊËÁÉÃÁ ˾ÎÆÁоÊÃǾÈÇžҾÆÁ¾ £ÇÄÁоÊË»ÇʹÆÌÀÄÇ»s ª¹Ìƹ ÃÌȾÄÕ ©ÇÊÃÇÑƹØÆÇ»ÇÊËÉÇÂù †ÌÉǻƾ»ÔÂȾÆËιÌÊ»ÖÍ;ÃËÆÇ ̼ÄǻǺ¹ÑƾÊƹÉؽÆÔÅÃÌÈdž ÄÇÅ ›¾ÊÕ£¡ž›Ì›¹ÑÁÎÆǼ

«š¢•™£˜£—£¥¢•´ 1"/07*4*0/$0.6"4')5.-

¡ÉÁƹQBOPWJTJPODPNVB†TGIUNM YYY\JKVNQWCEQO
¤œ§ª¬¥£Š¨©³¡Ÿ‡™—

¡£­¦©”

£§ ¨£ ª©Ÿ¥£ ©§ ¦ ¬¨£¥£¨©›º©œ®°©¬¥›º­«›¬¬›¥§©­¥£ ›«›¬ª©¦›ž› ­¬º£§ ¨£ ž©­©¨©¬­£

¢µ›£Ÿ¢—œš¥§¥™— ¦¤š«• ¦§¤£¢š™—›¡£¦§

¡

žÆÁ¾¼ÇËÇ»ÆÇÊËÁ ÊÇÊËdž ØÒ¾¾ÁÀ½»ÌνÇÅÇ»†Ö˹¿ÆǼÇ ûÅ ûÅ ˾ÉɹÊÔ Á †ÎÖ˹¿ÆǼÇ  ûÅ ƹ ÌйÊËþ ÊÇËÇÃ Ê ĹƽѹÍËÆÔÅ ½ÁÀ¹ÂÆÇÅ ¥¹Ë¾ÉÁ¹Ä Ê˾Æ t ÃÁÉÈÁÐ Ź˾ÉÁ¹Ä ÃÉÇ»ÄÁ t ž˹ÄÇоɾÈÁϹ ÇŹ ÊËÉÇÁÄÁÊÕ ÁÀ »ÔÊÇÃÇùоÊË»¾ÆÆÔÎ 

ÖÃÇÄǼÁоÊÃÁ ÐÁÊËÔÎ ÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹† ÄÇ» » ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁÁ ½ÇÅÇ» ÁÊÈÇÄՆ ÀÇ»¹ÄÁÊÕÈɾ½Å¾ËÔÁŹ˾ÉÁ¹ÄÔÁ˹† ÄÕØÆÊÃÁÎ ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂ ¡Å¾¾ËÊØ ËÉÁº¹ÆÁÉÌÊÊÃ¹Ø ÍÁÆÊùØÁËÌɾÏÃ¹Ø ºÁÄÕØɽ º¹ÊʾÂƹ ǽÁÆÇËÃÉÔËÔ  ÀÁÅÆÁÂʹ½ ÉÇÀ¹ÉÁ ˾ÈÄÁϹ º¹Éº¾† Ã× »ÁÆÆÔÂÈǼɾº Êû¹¿ÁƹÅ 

¹É˾ÀÁ¹ÆÊùػǽ¹ ¼¹É¹¿ƹ¹»ËÇÊ ÅÇÂÃÇ›½ÇŹÎÌÊ˹ÆǻľÆÇÊÁÊ˾ņ ÆǾÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÊÈÌËÆÁÃǻǾ ˾ľ»Á½¾ÆÁ¾ Áž¾ËÊؽÁÀ¾ÄÕƹØÈǽ† Ê˹ÆÏÁجйÊËÇÃǼÇÉÇ¿¾ÆÃÁÉÈÁÐÆÔÅ À¹ºÇÉÇÅÊÖľžÆ˹ÅÁÃÇ»ÃÁª¹½ ¼¹† ÀÇÆÔ ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂÈÇÄÁ»

¯¾Æ¹Ì¾

̾ ¤×½ÅÁĹ 

YYY\JKVNQWCEQO


¤œ§ª¬¥£Š¨©³¡Ÿ‡™—

¡£­¦©”

¥›«­£«¶¥£  

±¾»Ð¾ÃÇ»ÊÃÁÂɆÇÆ Ÿ£„šÇ˹ÆÁè¹É¹½¹Âʔ›¾ËÉÇ»¹††™ †ÃÇÅ ûů¾Æ¹Ì¾ †ÃÇÅ ûņ¯¾Æ¹Ì¾ ȾÆËιÌʆûů¾Æ¹Ì¾ «ÁÎÁÂϾÆËÉ ÈǽÀ¾ÅÆÔÂȹÉÃÁƼÇŻǽ»Çɾ š¾ÀÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË

±¾»Ð¾ÃÇ»ÊÃÁÂɆÇÆ Ÿ£„šÇ˹ÆÁè¹É¹½¹Âʔ›¾† ËÉÇ»¹††ÃÇÅƹËÆÔ¾ûÅ †ÃÇÅƹËÆÔ¾ ûÅ£Ä̺ÆÔ½ÇÅƹû¹ÉËÁÉÊ»Á½ÇÅƹšÇ˹† ÆÁоÊÃÁÂʹ½š¾ÀÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇ˨ǽÀ¾ÅÆÔ ȹÉÃÁƼ¯¾Æ¹¼ÉÆûÅ

Ÿ©§©œ®°©¬¥£¤«©¨

§

ºÌÎÇ»ÊÃÁÂɹÂÇÆ ¨Ä×ËÔ ɹ† ÇÆÖÄÁËÆÇÂÀ¹ÊËÉÇÂÃÁ ÌйÊËÇà ÊÇËÇà ûÅ » ½Çž ÊȹÄÕÆÁ  ÊÌ ÃÌÎÆØ ÊËÇÄÇ»¹Ø ¼Ç† ÊËÁÆ¹Ø ùºÁƾˆºÁºÄÁÇ˾ù  ¼¹É† ½¾ÉǺÆÔ¾  ÃĹ½Ç»Ô¾  º¹ÄÃÇƹ ¼¹É¹¿ ½ÄØ ½»ÌÎ ºÇÄÕÑÁÎ ¹»ËÇ  ª¨™ ÀÇƹÇÅÈÇÊËÉǾÆÁÀþɹÅÁоÊÃdž ¼Ç ºÄÇù 1PSPUFSN Á ƾžÏÃǼÇ ÃÄÁÆþÉÆǼÇ ÃÁÉÈÁй *LJOH ÑÁÉÁƹ Ê˾ÆtÊŦ¹ÃÉÔѾƹËÌɹÄÕƹØ

ƾžÏùØ оɾÈÁϹ .FZFS†)PMTFO ÇÉÇ¿ÃÁ»Ç½»Çɾ»ÔÄÇ¿¾ÆÔƾžφ ÃÇÂÃÄÁÆþÉÆǺÉÌÊйËÃÇ»ÃÇźÁ† ƹÏÁÁʼɹÆÁËÆǺÉÌÊйËÃÇ£¹Æ¹† ÄÁÀ¹ÏÁØ žÊËƹØ #JPUBM Êû¹¿Áƹ › ½Çž ¾ÊËÕ ½»¾ ÃÇ˾ÄÕÆÔ¾ ½ÄØ ¼¹† ÀǻǼÇ Á Ë»¾É½ÇËÇÈÄÁ»ÆǼÇ ÃÇËĹ ›Ê¾ ÃÇÅÅÌÆÁùÏÁÁ À¹»¾½¾ÆÔ Á ɹÀ† »¾½¾ÆÔÈǽÇÅÌ ÁÆ˾ÉÆ¾Ë ˾ľÍÇÆ t ¼ÇÉǽÊÃÇ ÆÇžÉ Ö˹¿ ÃÉÇž ¼ÇÊ˾»Ç ÊȹÄÕÆÁ ˾ÈÄÔ ÈÇÄ ÁÀ

Ñ»¾½ÊÃÇ ËÉ̺Ô 8JSTCP ¦¹ †Å Ö˹¿¾ ˾ÈÄÔ  ÈÇÄ » ʹÆÌÀĹÎ ›ÊØ ɹÀ»Ç½Ã¹ ÖľÃËÉÁÃÁ ÇÃƹ t ½¾É¾† »ØÆÆÔ¾Ê˾ÃÄÇȹþËÔ Ê˾ÆÔÇÑËÌù† ËÌɾÆÔ ½ÇÅ Ç˹ÈÄÁ»¹¾ËÊØ Á ¼ÇËÇ» à ÐÁÊËÇ»ÇÂÇ˽¾Äþš¹ÊʾÂÆÅ  Å Ê ȾɾÄÁ»ÇÅ Á ǺÎǽÆÇ йѾ » ˾ÎÈǽÈÇÄÕ¾ ª ÊÇʾ½ØÅÁ Çɼ¹ÆÁÀdž »¹Æ¹ÇÎɹƹƹËÉÁ½ÇŹ ¹Ê͹ÄÕËÁÉdž »¹ÆÆÔÂÈǽӾÀ½ ÇÊ»¾Ò¾ÆÁ¾ÌÄÁÏÔ

¯¾Æ¹Ì¾

 ¤×½ÅÁĹ YYY\JKVNQWCEQO
¤œ§ª¬¥£Š¨©³

¡£­¦©”

« ¦­ «¬·¥£¤ Ÿ§ª«£¢£¨²®¥ ¢ «­›†§©¬ºŸ©¦›¬¨£¥º¥œ›¡›¹­·ª«©Ÿ›­£¬©¹ ¨ «®°©§¬­·›¦ ¢›«›¢¢¨ «£¦£¬º« ›¦¢›±Š¬©Š°ª¦›¨ §£°©² §©›¬ª « ¥©¨›­£­©§®´©± §©¡¦£© r³®¥›†­ ª«©¯ ¬©¨›¦v¢ «­›¤­ ¬ºŸ©¨›¬sČÀÇ»¹ÆÁÅ Œ ÈÉÇ;ʌÂÆÁÅ ¥Á “ ¹ÃËÁ»ÆÁÅ ÌйÊÆÁÃÇÅ ¨ÉÇ;ʌÂÆdž ¼Ç ÊȌ»ËÇ»¹ÉÁÊË»¹ Ɍ¾ÄËÇɌ» Øþ ÈÇÊ˹»ÁÄÇ ÊǺŒ À¹ žËÌ »Œ½ÉǽÁËÁ ¦§ŸžŸ¤®ª¡™—¢œ¤©Ÿ¤— ŒÅŒ½¿Œ½Ç»ŒÉ̽ÇÈÉÇ;ʌ˜Ɍ¾ÄËÇɹ ›Ÿ§œ¡©¥§ »¬Ãɹ˜ÆŒ ¦¹Ñ ÃÇľÃËÁ» £»¹ÄŒÍŒÃÇ»¹ÆŒ ÇÊ»ŒÐ¾ÆŒ ˹ ƹ½ŒÂƌ ͹Ό»ÏŒ À ƾÉ̆ ¥ŒÊŒØÃÇÅȹƌ˜¦¹½¹ÆÆØÈÉÇ;ʌ† ÎÇÅÇÊˌ ØÌ »ÅŒ×ËÕ ØÌÊÆÇ ˹ ÈÉdž Æǘ½ÇÈÇÅǼÁÌÊ;ɌƾÉÌÎÇÅÇÊˌ ;ʌÂÆÇ »ÁÃÇÆÌ»¹ËÁ Ê»Ç× ÉǺÇËÌ ¥¾Ë¹ ÃÇÅȹƌ˜  ÉǺÁËÁ ÉÁÆÇà ¥Á ÈɹÏדÅÇ À¹ ÆÇ»ŒËÆÕÇ× ÈÉdž ÈÇÊÄ̼ Ì Ê;Ɍ ƾÉÌÎÇÅÇÊˌ ÏÁ»Œ† ¼É¾ÊÁ»ÆÇ× ˾ÎÆÇÄǼŒ“× ÈÇÊˌÂÆÇ

Ȍ½»ÁÒ̓ÅÇ Ê»ŒÂ ÈÉÇ;ʌÂÆÁ Ɍ† »¾ÆÕ ›Ê¾ Ͼ ½ÇÈÇŹ¼¹“ ƹÅ ºÌËÁ ÌÊȌÑÆÁÅÁ ¦¹ÑŒ ÈÉǾÃËÁ ¨Éǽ¹¿ À¾Å¾ÄÕÆÁÎ ½ŒÄØÆÇÃ Ì ÃÇ˾½¿ÆÇÅÌ ŌÊ˾ÐÃÌ „¬ ™Â»¹ÀÇ»ÊÕÃǼǔ йÊËÁÆÌ ØÃÁÎ ÅÁ ÌÊȌÑÆÇ ɾ¹ÄŒÀÌ»¹ÄÁ Œ ½ŒÄØÆÇà ÈÉdž ÅÁÊÄǻǼÇ ÈÉÁÀƹоÆÆØ «¹ÃÇ¿ ÅÁ ÌÊȌÑÆÇ À¹ÂŹ“ÅÇÊØ ÈÉǽ¹¿¾Å û¹ÉËÁÉ ºÌ½ÁÆÌ» À¾Å¾ÄÕÆÁÎ ½ŒÄ؆ ÆÇà ˹ ÃÇžÉόÂÆǘ ƾÉÌÎÇÅÇÊˌ » £Á“»Œ˹Ⱦɾ½ÅŒÊˌ

©Œ¾Ä˾ÉÊÕÃÁŒÅ¨ÉÁÀÁÆÐÌÃÈÉÇÈÇÆ̓ ½ÄØÊÈɹ»¿ÆŒÎόÆÁ˾Č»ÌƌùÄÕÆǘÈÉÁ† ÉǽÁ˹ÃÇÅÍÇÉË̽ŒÄØÆÃÁ»ÃÇ˾½¿Ædž ÅÌŌÊ˾ÐÃÌ„¬™Â»¹ÀÇ»ÊÕÃǼǔ¦¹Éǽ† ƹÅ̽ɌÊËռǻÇÉÁËÕpŸÁËËØÈÉÇ¿ÁËÁ s ƾ ÈÇľ ȾɾÂËÁq ¸Ã Œ ½¾ ǺĹÑË̆ »¹ËÁÊ»ŒÂ½ŒÅ ÃǿƹÄ×½Áƹ»ÁºÁɹ“ ÇÊǺÁÊËÇ ¥Á йÊËÇ À¹ÅÁÊÄדÅÇÊÕ ¹ ½¾ ʹž ƹÅ ÎÇˌÄÇÊØ º ¿ÁËÁ ¨ÉÇÃÁ† ÆÌ»ÑÁÊջɹÆό ÎÇˌÄÇÊغº¹ÐÁËÁ Øù ÈÉÁÉǽƹÃɹʹ ƾÈÇ»ËÇÉƌÃɹ“»Á½Á ÅǼÄÁ º ÈÇÅÁÄÌ»¹ËÁ ƹѾ ÇÃÇ «¹ÃŒ Ãɹ“»Á½Á “ » ÃÇ˾½¿ÆÇÅÌ ŌÊ˾ÐÃÌ

ÇÊȌ»Ì»¹»ÌʻǘÎùÉËÁƹλÁ½¹ËÆÁÂÎ̆ ½Ç¿ÆÁ˙»¹ÀÇ»ÊÕÃÁ°ÁÎÇˌÄÁº›Á »Ê¾ϾÈǺ¹ÐÁËÁŒ»Œ½ÐÌËÁ p™ÐÁÅÇ¿ÄÁ»Ç Ͼ q s À¹ÈÁ˹“˾ ›Á «¹Ã ¨ÇÊȌѹÂ˾  Œ Ê˹ ËÉÁ½ÏØËÁ ½ŒÄØÆÇà s ËÉÁ½ÏØËÕ ËÉÁ ÌÊȌÑÆÇ ÈÉǽ¹ÆŒ »¾½¾ËÕÊØ ºÌ½Œ»ÆÁÏË»Ç À¹Ê¾ÄÁ† ÄÁÊÕ ȾÉь ÆÇ»ÇʾÄÁ ŒÄØÆÃÁ »Œ½ÊÇËÇýǼ¹¯ŒÄÕÇ»¾ÈÉÁÀƹоƆ ÆØs½Äغ̽Œ»ÆÁÏË»¹˹ǺÊÄ̼ǻ̻¹ÆÆØ ¿ÁËÄǻǼǺ̽ÁÆÃ̃ÃÇÅÌƌùό˜˹ÇÎdž ÉÇƹ

„¬ ™Â»¹ÀÇ»ÊÕÃǼǔ Øþ ÀƹÎǽÁËÕÊØ Ì šÉÇ»¹ÉÊÕÃÇÅÌɹÂÇƌ£Á˜»ÊÕÃǘǺĹÊˌ  ºÌ½ÌÂ˾ºÌ½ÁÆÇÃŒƹÊÇÄǽ¿ÌÂ˾ÊØÈÉÁ† ÉǽÇ× º¾ÉŒËÕ ÊÁÄÁ »Œ½ ŹˌÆÃÁ†À¾ÅČ оÉȹÂ˾ »Œ½ ƾ˜ À½ÇÉÇ»oØ ƹËÎƾÆÆØ ¿ÁË˓»Ì ºÄ¹¼Ç½¹ËÕ šÌËÁ Ê»Œ½ÃÇÅ ÃÇÄÁ »Ê˹“ÊÇÆϾ ÃÇÄÁÅǿƹºÇÊÇƌ¿ÎǽÁ† ËÁʻǓ×Ê˾¿ÃÇ×»ʹ½Ì ɹ½ŒËÁȾÉÑÁÅ ûŒË¹Å ÊȌ»ÌÈ˹ÑÇà ÀÇÉØÆÇÅÌƾºÌƹ½ ¼ÇÄÇ»Ç× ÊÄÌιËÁ Å̽ÉÌ ËÁÑÌ ¸Ã Ͼ Édž ŹÆËÁÐÆÇÊÈÇÊ˾Ɍ¼¹ËÁ ÃÇÄÁɹÆǻɹÆό ƹ½ ÇÀ¾ÉÇÅ ÊËǘËÕ ÅÇÄÇÐÆǘ À¹»oØÀŒ Ë̆ Å¹Æ ʹž˹ÌÅÁˌÈÉÁÉǽÆÕǘºÄ¹¼ÇÊˌ

¥ÉŒ˜ÀºÌ»¹×ËÕÊØ YYY\JKVNQWCEQO


¤œ§ª¬¥£Š¨©³

¡£­¦©”

©¦©Ÿ­£±£§ª«£§´ ¨¨º§ª« ¬­£¡¨© ± ª©¥›¢¨£¥¬­›­®¬®­›®¬ª°®

›Á ÈĹÆ̓˾ ÈÉÁ½º¹ËÁ ÃÇžÉόÂÆÌ ƾÉÌÎÇŌÊËÕ À žËÇ× ÇËÉÁŹÆÆØ ÈÉÁ† ºÌËÃÌ ËǽŒ ÅÁ ©Œ¾Ä˾ÉÊÕÌ ŒÅ ¨ÉÁ† ÀÁÆÐÌÃÈÉÇÈÇÆ̓ÅÇ›¹ÅÊÌйÊƾƾ† ¿Áľ ÈÉÁŌҾÆÆØ » ŌÊˌ šÉÇ»¹ÉÁ »ÌÄ °¾ÉÆØÎÇ»ÊÕÃÇ¼Ç   ¹¼¹ÄÕƹ ÈÄÇÒ¹ û Å ¨ÇÉÌÐ ËÇɼǻdž ÉÇÀ»¹¿¹ÄÕÆÁÂÃÇÅÈľÃÊq«¾ÉŌƹÄq ÒÇ ÊË»ÇÉד »¾ÄÁÃÁ Ä×½ÁÆdžÈÇˌÃ

‹½¾¹ÄÕƾÈÉÁŌҾÆÆؽÄØÌÊȌÑÆǼÇ ºŒÀƾÊÌ ¨¾ÉÑÁÂÈÇ»¾ÉÎûÅsÌÇ ûÅØÌÊÆÁÂɾÅÇÆË ½»¹ÇÃɾŌ»Îdž ½Á »Œ½ÇÃɾÅľƌ À¹ÄÁ ùÊÇ»Œ ÈÉÁŌ† Ò¾ÆÆØ ½ÇÈÇŌ¿ÆŒ ÈÉÁŌҾÆÆØ »Œ½¾Ç ÊÈÇÊ˾ɾ¿¾ÆÆØ ÇÎÇÉÇÆƹ˹ÈÇ¿¾¿Æ¹ ÊÁ¼Æ¹ÄŒÀ¹ÏŒ˜ ÃÇƽÁό׻¹ÆÆØ ȹÉÃÇ»† ù

¨Œ½»¹Ä t û ÅsÌÇû Å Ê˹Æ„ÈŒÊÄغ̽Œ»¾ÄÕÆÁÌ»” »ŒÄÕƾÈņ ÆÌ»¹ÆÆØ ½»¹ÇÃɾŌ»ÎǽÁ ÅÇ¿ÄÁ»Á ÈÉǽ¹¿ÇÃɾÅÇ

¯ŒÆ¹tÌÇ ¯¾»ÃĹ½¾ÆÆØ»Ê˹ºŒÄÕƌÊËÕ «¾Ä †† XXXQSJ[JODIVLFTUVB

œ®Ÿ£¨©¥›³©Š§«+Š² ¥›†¨››¬ ©Œ¾Ä˾ÉÊÕÃÁŒÅ¨ÉÁÀÁÆÐÌÃÈÉÇÈdž Æ̓ ½Ç ÈÉǽ¹¿Ì ÃÇ˾½¿ ½ÄØ ÃÇņ ÍÇÉËÆǼÇ ¿ÁËËØ Ì ÊËÇÄÁό œÇÄÇʌ˜»† ÊÕÃÁ ɹÂÇÆ °¹È¹“»Ã¹ ªËÇÄÁÐƾ ÑÇʾ ¸ÃŒÊÆÁ Ͼ¼ÄØÆÁ ºÌ½ÁÆÇà ûŬƌùÄÕƌÊËÕÈÉǾÃËÌÏÕdž ¼Ç ºÌ½ÁÆÃÌ » ËÇÅÌ ÒÇ ÇÀ½ÇºÄ¾ÆÆØ ŒÆ˾Éo“ÉÌÅÇ¿ÄÁ»Ç»ÁÃÇƹËÁ»ËÇÅÌ ÊËÁČ ØÃÇÅÌ ›Á ƹ½¹“˾ Ⱦɾ»¹¼Ì ¨ÉÇÊËÇɌ ÈÉÁŌҾÆÆØ ½»Œ ùŌÆƌ À¹ÄÁ*ÈÇ»¾ÉÎsûÅ **ÈÇ»¾ÉÎs Åû ÌÅƹ˹ À º¹Ê¾ÂÆÇÅ s ûÅ »ÁÊÇÌÊ˾ČsžËÉÁ º¹† ¼¹ËÇÍÌÆÃόÇƹÄÕƌ ÀÇÆÁ ÒÇ ½ÇÀ»Ç† ÄØ×ËÕ ÊË»ÇÉÁËÁ À¹ËÁÑÇÃ Ì ºÌ½ÁÆÃÌ  »ŒÃƹ›¹ÊÈÇɹ½Ì“Ð̽ǻÁ»Á½ƹ ÇÀ¾ÉÇ §ÊÆǻƌ Ȍ½¼ÇËǻЌ ÉǺÇËÁ ÑËÌùËÌÉùŒȌ½¼ÇËǻùȌ½ÄǼÁ »¿¾ »ÁÃÇƹƌªÈɹ»¹À¹›¹ÑÁÅÁŒ½¾ØÅÁ šÌ½ÁÆÇÃÉÇÀ˹ÑÇ»¹ÆÁÂƹÀ¾Å¾ÄÕƌ ½ŒÄØÆόÉÇÀŌÉÇÅ ¼¹ª»¾É½ÄÇ»Á† ƹsžËɌ»ª¾ÈËÁÙÊ͹ÄÕËÇ»¹† ÆÁ Ȍ½o˜À½ ¨ÇÉؽ ÀƹÎǽØËÕÊØ º¹ÀÁ YYY\JKVNQWCEQO

„ÁƹÅǔ ˹ „§ÄŒÅȌÂÊÕù” ½¾ ›Á ÀÅÇ¿¾Ë¾ À¹ÂÆØËÁÊØ ÇÀ½ÇÉǻľÆÆØÅ »ÊŒ“˜›¹ÑǘÉǽÁÆÁ‹À¹λÁÄÁÆ›Á ƹ¼ÇÄǻƌ»ÌÄÁό£Á“»¹s®É¾Ò¹ËÁ† ÃÌ §ºo“ÃË ÅÇ¿ÄÁ»Á ½ÄØ ÃÇžÉό† ÆǼÇ»ÁÃÇÉÁÊ˹ÆÆØ

¯ŒÆ¹tÌÇ ¹ºÇƹÂÃɹҹÈÉÁÂÆØËƹ ÈÉÇÈÇÀÁόØ ˾Ä ††  †† XXXQSJ[JODIVLFTUVB 


¤œ§ª¬¥£Š¨©³

¡£­¦©”

ª«©Ÿ›¡©¬©œ¨º¥› ¨›«²±«©¬· ¥£œ§•­¨—•¢¢´–ˆ •«š¥Ÿ—• ¡¦£§£Ÿœš¡ ˆ ¬ª›¦·¨¬›¨®¢¦£ Ÿ¥«£­›­›¢›¥«£­›­ «›¬£ ž›«›¡¨›§›³£¨£©¥« §› œ®Ÿ¦º¬›«›¹¢¨›¬©§¦›¨Ÿ ³›¯­¨£¤Ÿ£¢›¤¨ª©¦£¢«²¥£ Ÿ¡ « ¦›©Ÿ£©Ÿ©ª«©Ÿ ¬ «Ÿ¦©£¨›¬¤­«›¨¬¯©«§› ­©«§©¡¦£¬­·´ ¥®ª£­£ ¬©­©¥ª«£¦ ž¦£°Ÿ©Ÿ¦º¨¥£

«ˆ¢•¨£

 8886,3"*/&3&"-5:$0.YYY\JKVNQWCEQO


¡£­¦©”

¤œ§ª¬¥£Š¨©³¡—§¦—©

ª«©Ÿ›¡›©­ ¦ºœ®¥© ¦  £§š ±™šž¦§—¨š§¦¢£´–¥´˜£™•

¨›°©Ÿ£­¬º¬ ¦ ª©¦º¨£±ºŸ¡£§˜Ÿ–¨Ÿ£—š ± ¤£™¯š¡¢Ÿ § ­«©©­± ¨­«›¦·¨©¤Ÿ©«©ž£ ®«©²£´ ¬­›£´ ®²›¬­©¥¬©­©¥¬©œ¬­ ¨¨©¬­£©œ´›ºª¦©´›Ÿ·ª©¬­«©¤¥£vŸ—¡ ¢›¬®­¥£§©¡ ­ª«£¨º­·¬š £—šŸ¨©§ «¨©¤¯©¨Ÿv¢£¡š¥•¥•œ¢£žŸ•§š˜£¥¬©¬­©£­£¢  ³Ÿ¦r³­­« °¥©§¨›­¨¶¤ ™£¬š £—šŸ

¤£ ¨ ³Ÿ¦r³­Ÿ®°¥©§¨›­¨¶¤ ™£¬š £—šŸ

¨ ¨¬­š¢°ž¦§•¢™•¥§r³­©Ÿ¨©¥©§¨›­¨¶¤ ™£¬š £—šŸ

¦§•¢™•¥§r³­©Ÿ¨©¥©§¨›­¨¶¤ ™£¬š £—šŸ

—Ÿ•›™£¡¢£¡š¥šš¦§±¯ ¨¬ ¤¯ª¦›¢§ ¨¨¶¤­ ¦ £¢©« ²›¤¨£¥§£¨£¥®°¨£ §£ ±Ÿ£— ³Ÿ¦•ª

¥š¦§£¥•¢£–£¥¨™£—•¢¦£—¥š¡š¢¢£ž§šª¢Ÿ£ž¤£¦¨™£ž ¦—£´Ÿ§¤¨›¥­£¥©­ ¦·¨›º

¤£¦§¥£š¢œ™Ÿ£˜£¦¥¨–•¤£™¥š—¢šž§šª¢£ £˜ «š¢•¨š XXXVLSBJOF†SFBMUZDPN™¦„¬Ãɹ˜Æ¹” YYY\JKVNQWCEQO 


YYY\JKVNQWCEQO


¤œ§ª¬¥£Š¨©³

¡£­¦©”

‡¬©¦¨ ²¨›ºŸ©¦£¨›– ¦®²³£¤¥©­­ Ÿ¡¨¶¤ ž©«©Ÿ©¥¥¦›¬¬›¸¦£­ ª©« ¢®¦·­›­›§ž©¬ ®¥«› £¨¬¥©ž© ¬ª ±£›¦£¢£«©›¨ ¨©ž© ¥©¨¥®«¬› ‡¥©­­ Ÿ¡¨¶¤ ž©«©Ÿ©¥– ª©œ Ÿ£­ ¦ §  ¨©§£¨›±££ ‡¦®²³£¤ ¥©­ ­ Ÿ¡¨¶¤ ž©«©Ÿ©¥ ®¥«›£¨¶ ¸¦£­¥¦›¬¬›–  Ÿ£¨©ž¦›¬¨¶§ « ³ ¨£ § ¡¹«£ œ¶¦ ª«£¢¨›¨ ¥©­­ Ÿ¡¨¶¤ ž©«©Ÿ©¥ ‡¬©¦ ¨ ²¨›ºŸ©¦£¨›–

›

ÔÊÇÃǾ ÈÉÁÀƹÆÁ¾ ùà ÈÉdž ;ÊÊÁÇƹÄÇ» ÉÔÆù ƾ½»Á¿Á† ÅÇÊËÁ ˹à Á ÈÇ˾ÆÏÁ¹ÄÕÆÔÎ ÈÇÃÌȹ˾ľÂÈÉǾÃË„ªÇÄƾÐƹؽÇÄÁ† ƹ” À¹ÊÄÌ¿ÁÄ Èɾ¿½¾ »Ê¾¼Ç ̽¹ÐÆÔÅ »ÇÈÄÇÒ¾ÆÁ¾Å Á½¾¹ÄÕÆÇ ÍÇÉÅÌÄÔ „ŸÁÀÆÕÀ¹¼ÇÉǽÇÅsɹºÇ˹»¼ÇÉǽ¾” Á»ÔÊÇÃÁξ»ÉÇȾÂÊÃÁÎÊ˹ƽ¹ÉËÇ» ª¾¼Ç½ÆØ»„ªÇÄƾÐÆǽÇÄÁƾ”ÊÇо† ˹×ËÊØ ̽¹ÐÆǾ žÊËÇɹÊÈÇÄÇ¿¾ÆÁ¾ ÌÆÁùÄÕƹØ ÃÇÆϾÈÏÁØ ºÄ¹¼ÇÈÉÁ† ØËÆÔ¾ ÈÉÁÉǽÆÔ¾ ÌÊÄÇ»ÁØ »ÔÊÇÃǾ ùоÊË»Ç ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ ¹ ˹ÿ¾ ƹ† ÊÔÒ¾ÆƹØ »ÆÌËɾÆÆØØ ÁÆÍɹÊËÉÌÃË̆ ɹ ÊǺÊË»¾ÆÆÔÂʾɻÁÊÁÅÆǼÇÌÉÇ»† ƾ»¹ØÊÁÊ˾Źº¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ›Ê¾ÖËÇ ½¾Ä¹¾Ë„ªÇÄƾÐÆÌ×½ÇÄÁÆ̔ÇÈËÁŹÄՆ ÆÔÅ žÊËÇÅ ½ÄØ ÃÇÅÍÇÉËÆǼÇ ÈÉdž ¿Á»¹ÆÁØÊʾÅվ À½ÇÉǻǼÇǺɹÀ¹ ¿ÁÀÆÁ Á ̽ǺÆǼÇ ËɹÆÊÈÇÉËÆǼÇ Êdž ǺҾÆÁØÊ£Á¾»ÇÅ ›Ê¾ÌÃɹÁÆÊÃÁ ÃÇÆÃÌÉÊ „£ÇË˾½¿† ÆÔ ¼ÇÉǽÇÆ” ÈÉǻǽÁËÊØ ÃÇƆ ʹÄËÁƼǻÇÂÃÇÅȹÆÁ¾Â„©¾¹Ä¶ÃÊÈǔ ÊȾÏÁ¹ÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔÅ ÈÇÉ˹ÄÇÅ YYY\JKVNQWCEQO

XXX[BHPSPEOBDPN ¥ÁÆÁÊ˾ÉÊË»ÇÅ ɾ¼ÁÇƹÄÕÆǼÇ ɹÀ»ÁËÁØ Á ÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÊË»¹ £ÇÆ;½¾É¹ÏÁ¾ÂÊËÉÇÁ˾ľÂ ¬ÃɹÁÆÔ  ¾Å¾ÄÕÆÔŪÇ×ÀÇŬÃɹÁ† ÆÔ Á ™ÊÊÇÏÁ¹ÏÁ¾Â ÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ» ÈÇ ƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÁ¬ÃɹÁÆÔ§ºÓػľÆÁ¾ ɾÀÌÄÕ˹ËÇ» ÃÇÆÃÌÉʹ Á ƹ¼É¹¿½¾† ÆÁ¾ÈǺ¾½Á˾ľÂÊÇÊËÇØÄÇÊÕŹÉ˹ ¼»ɹÅùξ¿¾¼Ç½ÆÇ„šÁÀƾʆ »ÊËɾÐÁ ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÇ» ÉÔÆù ¿Á† ÄÇÂÁÀ¹¼ÇÉǽÆÇÂƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÁ” «¹Ã¿¾ ÈÇ ɾÀÌÄÕ˹˹Å ¼ÇÄÇÊÇ»¹† ÆÁØ ÈÇÄÕÀÇ»¹Ë¾Ä¾Â ÈÇÉ˹Ĺ XXX [BHPSPEOBDPN „ªÇÄƾÐƹØ ½ÇÄÁƹ” ºÔÄÈÉÁÀƹÆ„¤ÌÐÑÁÅÃÇË˾½¿ÆÔżdž ÉǽÃÇÅÖÄÁˆÃĹÊʹ” £ÉÇžËÇ¼Ç £œ„ªÇÄƾÐƹؽÇÄÁƹ” ½»¹¼Ç½¹ÈǽÉؽ Á¼¼ Ê˹† ÆÇ»ÁÄÊØÈǺ¾½Á˾ľÅÃÇÆÃÌÉʹ-VYVSZ -JGFTUZMF "XBSET » ÆÇÅÁƹÏÁÁ „ ¹¼Ç† ÉǽƹØƾ½»Á¿ÁÅÇÊËՔ ¹˹ÿ¾ÈǺ¾† ½Á˾ľÅ†¼Ç›Ê¾ÌÃɹÁÆÊÃǼÇÊȾÏÁ¹† ÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÆǼÇÃÇÆÃÌÉʹ„£ÇË˾½¿ÆÔ ¼ÇÉǽÇÆ” » ÆÇÅÁƹÏÁÁ „¤ÌÐÑÁ ÃÇË˾½¿ÆÔ¼ÇÉǽÇìÃɹÁÆԔ

¦¤¥•—£¬¢•´¢©£¥¡•«´

™š—š £¤š¥¤¥£šŸ§• £££‚¦£ ¢š¬¢•´™£ ¢• £–®•´¤ £®•™±˜£¥£™Ÿ•˜• £–®ššŸ£ ¬š¦§—£ ™£¡£— •™š¢žr ¡š¦§£¥•¦¤£ £›š¢š£–¨ª£—¦Ÿž ¥•ž£¢ ¦¥£¡•¢Ÿ£— Ÿ¡¢£—££–¨ª£—¦Ÿ£ž§¥•¦¦°

£©«• ±¢°ž¦•ž§ 88846/%0-*/"$0.

Ÿ£¢§•Ÿ§°  

  


¡£­¦©”

Ÿ½”·Ÿ½·Ã¤ºÌºÅÆÑ¿µÀµ·Åµ

• ¢ ‚ ¨Ÿ ¥• … ¢ •  Ÿ½”·

 

Ÿ½”·

 ¤Åùµ»Ÿ½”·  ‰·½¾¶ºÅº¸ ›Ÿ‚¥½·ºÅ¦ÇÃȐ  ¿‰ÁµÇ‰¿·µÅǽŽ «‰Âµ¹Ã¸Ã·‰Åµ§ºÀºÉÃÂȾǺ XXXVLSBJOFSFBMUZDPN  Ÿ½”·¤Åùµ»Ÿ½”· ¤Åµ·½¾¶ºÅº¸ ›Ÿ‚§Å½ÈÁɐ  ¿‰ÁµÇ‰¿·µÅǽŽ «‰ÂµÈüµÁ XXXVLSBJOFSFBMUZDPN 

 

Ÿ½”·

 ¤Åùµ»Ÿ½”·  ‰·½¾¶ºÅº¸ ›Ÿ‚¥‰·ÑºÅµ  ¿‰ÁµÇ‰¿·µÅǽŽ «‰ÂµZüµÁ XXXVLSBJOFSFBMUZDPN  ¤Åùµ»Ÿ½”· ¤Åµ·½¾¶ºÅº¸ ›Ÿ‚¤µÅ¿•·ºÂӐ  ¿‰ÁµÇ‰¿·µÅǽŽ «‰Âµ¹Ã¸Ã·‰Åµ§ºÀºÉÃÂȾǺ XXXVLSBJOFSFBMUZDPN 

XXXVLSBJOFSFBMUZDPNJOGP!VLSBJOFSFBMUZDPN

YYY\JKVNQWCEQO


¡£­¦©”

Ÿ½”·¦Ãɉ”·ÆÑ¿½¾ÆöÃÅ

• ¢ ‚ ¨Ÿ ¥• … ¢ • 

 ¡ÃÆ¿·µ

 

 

uŸ½”·¤Åùµ»¿·µÅǽŽÈ˺ÂÇʼn¡ÃÆ¿·½ Á ·‰ÇµÀÑÂÔÁ ·µÂ‰¿‰Áµǽ 7*1¹½¼µ¾Â ·½¹Ã·µ «‰ÂµÁÀÂZà XXXVLSBJOFSFBMUZDPN  Ÿ½”·¤Åùµ»¿·µÅǽŽÈ˺ÂÇʼnŸ½”·µ ·ÈÀ—ºÀ½¿µ›½ÇÃÁ½ÅÆÑ¿µ Á ¿‰Á Ʒ ¶µÀ¿Ãµ ÆǽÀÑ•ÁĉÅ9*9ÆÇ «‰ÂµZÃÇß XXXVLSBJOFSFBMUZDPN 

 

Ÿ½”·

 ¤Åùµ»Ÿ½”· ¤ºÌºÅÆÑ¿½¾Å ·ÈÀ ¤ºÅ·ÃÁµ¾Æѿøà ÆÇÁ‚ŸÀ÷ÆÑ¿µ ¿‰ÁÂÒǶȹ ¿·Á IÁ ĵſºÇ»¶ «‰ÂµZà XXXVLSBJOFSFBMUZDPN  YYY\JKVNQWCEQO¤Åùµ»Ÿ½”· ¤ºÌºÅÆÑ¿½¾Å ·ÈÀ¦ÇµÅõ·Ã¹Â½ËÑ¿µ  ¿‰ÁÂÁ ·‰¹ÄÃÌ—½¹Ã·µ7*1źÁÃÂÇ «ºÂµZà XXXVLSBJOFSFBMUZDPN 

XXXVLSBJOFSFBMUZDPNJOGP!VLSBJOFSFBMUZDPN
¡£­¦©”

Ÿ½”·¡µ¾¹µÂ¢º¼µÀº»ÂÃÆlj

• ¢ ‚ ¨Ÿ ¥• … ¢ •  Ÿ½”·ÆÑ¿µöÀ

 

Ÿ½”·

 ¤Åùµ» ºÆ‰¿½ ¢Ã·µ£¶Èʉ·ÆÑ¿µÇŵƵ ¶È¹½ÂÿÁ ¼ºÁ¹‰À ÆÃÇÿ ¶µÆƺ¾Âµ ÀµÂ͵ÉÇ «‰ÂµÈà XXXVLSBJOFSFBMUZDPN  Ÿ½”·ÆÑ¿µöÀ

 

¤Åùµ»Ÿ½”· –µÇ½”·µ¸Ãŵ ·ÈÀ¤Å½·‰Çµ ¶È¹½ÂÿÁ À‰ÉÇ Ƶȵ ¿µÁ‰Â «‰ÂµZà XXXVLSBJOFSFBMUZDPN  Ÿ½”·ÆÑ¿µöÀ

¤Åùµ»Ÿ½”·ÆÑ¿µöÀ £¶Èʉ·ÆÑ¿½¾Å ĸǟü½Â ·ÈÀ¢Ã·µ –ȹ½Âÿ¿·ÁÆÃÇÿ—½Ê‰¹µ™Â‰ÄÅà «‰ÂµZà XXXVLSBJOFSFBMUZDPN  

 

¤Åùµ»Ÿ½”·ÆÑ¿µöÀ£¶Èʉ·ÆÑ¿½¾ÅÂÆÁǟü½Â ·ÈÀ¢Ã·µ ¶È¹½ÂÿÁ µ¶ºÅº¼‰ʼn̿½ŸÃ¼½Â¿µ «‰ÂµZà XXXVLSBJOFSFBMUZDPN 

XXXVLSBJOFSFBMUZDPNJOGP!VLSBJOFSFBMUZDPN

YYY\JKVNQWCEQO


¡£­¦©”

Ÿ½”·œµÁÿ¥½ÌµÅ¹µ

 Ÿ½”·

 

 

uŸ½”·¤Åùµ»Ÿ½”· ·ÈÀ§Ã·µÅµ ·ÈÀ§Ã·µÅµ¥µ¼ÃÁÆÃÇÿ ¦ÇµÅ½¾¶È¹½ÂÿÁ ÁÂ÷½¾¶È¹½Âÿ «‰ÂµÈà XXXVLSBJOFSFBMUZDPN 

¤Åùµ»Ÿ½”· ·ÈÀ§Ã·µÅµ ¼ºÁÀѵ¹‰ÀÔ¿µÆÃÇÿ ÆǵŽ¾¶È¹½ÂÿÁ ¡Ã»À½·‰ÆÇÑÄŽ¹¶µÇ½κÆÃÇÿ

«‰ÂµÈà XXXVLSBJOFSFBMUZDPN  Ÿ½”· 

Ÿ½”·¤Åùµ»Ÿ½”· ·ÈÀ§Ã·µÅµ –ȹ½ÂÿÁ ¼ºÁºÀѵ¹‰ÀÔ¿µ ÆÃÇ¿ 7*1¹‰¼µ¾Â ¶µÆº¾Â ¸µÅµ»µ «‰ÂµÈà XXXVLSBJOFSFBMUZDPN  YYY\JKVNQWCEQO

 

¨Â‰¿µÀѵÁûÀ½·‰ÆÇÑÄŽ¹¶µÇ½ÆÃÇÿ¼ºÁÀ‰ §Å½¶È¹½Â¿µÈ˺ÂÇʼnŸ½”·µ ŵ¾ÃÂÄÃÆÃÀÑÆÇ· «‰ÂµZà XXXVLSBJOFSFBMUZDPN 

XXXVLSBJOFSFBMUZDPNJOGP!VLSBJOFSFBMUZDPN
ยกยฃยญยฆยฉย”

ยŸยฝย”ยทยคยตรmร”ร‡ร‚ยฝยฟยผยตร†ร‚รƒยทร‚ยฝยฟยตรยŸยฝยยทยต

ย• ยข ย‚ ยจยŸ ยฅย• ย… ยข ย• ย ยŸยฝย”ยท

 

ยŸยตร…ร„ยตร‡ยฝ

 ยทย‰ยน ย‰ ยพรƒ รƒ ยคร…รƒยนยตยปย–รˆยฟยทยบร€ร‘ ยฃร‡ยบร€ร‘ยฟยทร ยฟรร„ยนรร‚ยฝยฟยตย–รˆยฟยทยบร€ร‘ รƒ ร„ร…ยตร‹ร“ยยผร… ร‚รƒรยบร…ยฝร…ย‰ยผร‚รƒย”ยฟยตร��ยบยธรƒร…ย‰ย”ร€ร“ยฟร† ร†ร‡ยตร‚ยนยตร…ร‡ ยซย‰ร‚ยตZรƒ XXXVLSBJOFSFBMUZDPN 

ยคร…รƒยนยตยปยŸยฝย”ยท ยญยบยทรŒยบร‚ยฟย‰ยทร†ร‘ยฟยฝยพร…ร‚ ยทรˆร€ยดร…รƒร†ร€ยตยทย‰ยทย—ยตร€ ยฟยทรยตรรƒยฟร„รƒยทยบร…รŠยตยœรƒร€รƒร‡ย‰ย—รƒร…รƒร‡ยต ยซย‰ร‚ยตZรƒ XXXVLSBJOFSFBMUZDPN  ยŸยฝย”ยท 

ยŸยฝย”ยท

ยคร…รƒยนยตยปยŸยฝย”ยท ยฆรƒร€รƒรยบร‚ร†ร‘ยฟยฝยพร…ร‚ รˆร€ยกรƒร‚ร‡ยตยปร‚ย‰ยฟย‰ยท ยนรƒรยตร…ยตยผรƒร ร ร รยกรƒยปร€ยฝยทรƒรƒยฟร…ยบรรƒ ยซย‰ร‚ยตรˆรƒยผยตร XXXVLSBJOFSFBMUZDPN  

 

ยคร…รƒยนยตยปยŸยฝย”ยท ยคยบรŒยบร…ร†ร‘ยฟยฝยพร…ร‚ ยทรˆร€ยฅยบยนรˆร‡ร‚ยต ยนรƒรยตร…ยตยผรƒรร ร รยกรƒยปร€ยฝยทรƒรƒยฟร…ยบรรƒ ยซย‰ร‚ยตZรƒยผยตร XXXVLSBJOFSFBMUZDPN 

XXXVLSBJOFSFBMUZDPNJOGP!VLSBJOFSFBMUZDPN

YYY\JKVNQWCEQO


¡£­¦©”

Ÿ½”·¤µÁmÔǽ¿Æ·ÔÇÃÁÈ—ÃÀù½Á½ÅÈ

 Ÿ½”·ÆÑ¿µöÀ

 

Ÿ½”·

 ¤Åùµ»–‰Àµ«ºÅ¿·µ Å¥ÃÆÑ ¿·Á ÆÃÇÿ ¸µÅµ»µÁµÍ½ ‰ ½  ȉ¿µÀщ·‰Çŵ» 7*1¹½¼µ¾Â «‰ÂµÈà XXXVLSBJOFSFBMUZDPN  Ÿ½”·ÆÑ¿µöÀ

 

¤Åùµ»Ÿ½”· ˜ÃÀÃƉ”·ÆÑ¿½¾Å ¦ÇÃÀ½ÌºÍÃƺ ƬµÄµ”·¿µ ¿Á ·‰¹˺ÂÇÅÈ–ȹ½ÂÿÁÒÇƶµÆº¾ÂÁ ÆÃÇÿ «‰ÂµÈà XXXVLSBJOFSFBMUZDPN  Ÿ½”·ÆÑ¿µöÀ

 ¤Åùµ»Ÿ½”·ÆÑ¿µöÀ ŸÃǺ¹»Á·¸ÃÅùÿº‚œÃÀÃ̺ ¶µÆº¾Â7*1źÁÃÂÇĉ¹¿ÀÓÌœºÁ¹‰À ¸µ «‰ÂµÈà XXXVLSBJOFSFBMUZDPN  YYY\JKVNQWCEQO

¤Åùµ»Ÿ½”·ÆÑ¿µöÀ ¢Ã·Ã£¶Èʉ·ÆÑ¿µÇŵƵ ¿ÃǺ¹»¸ÃÅùÿ ‚¥ÃÁµÂ¿‰·ÆÑ¿µ¹‰¶Å÷µ¶È¹½ÂÿÁ ¼ºÁ¹‰À ¸µ «‰ÂµÈà XXXVLSBJOFSFBMUZDPN 

XXXVLSBJOFSFBMUZDPNJOGP!VLSBJOFSFBMUZDPN
#&/5-&:,*&7

¡£­¦©”

¥«›¬›¬£¦›$'06.'; ¡£­¦¬ ª©£¨¨©œ®­£ª« ¥«›¬¨£§›«°­ ¥­®«¨ «³ ¨¨ºª¦›¨®›¨¨º¨­ «q†«›­©§©œ¦·œ¦ºž›¨¥®

¦

¹ Ÿ¾Æ¾»ÊÕÃÇÅÌ Ō¿Æ¹ÉǽÆdž Å̹»ËÇʹÄÇƌ»º¾É¾Àƌ ÉÇÃÌ ºÌÄÁ Èɾ½Ê˹»Ä¾ÆŒ ½»Œ ÆÇ»ŒÅǽ¾ÄŒ#FOUMFZ$POUJOFOUBM7 $POUJOFOUBM(5ÃÌȾŒùºÉŒÇľË(5$ À †ÄŒËÉÇ»ÁÅ ½»Á¼ÌÆÇÅ 7 À ½»ÇŹ ËÌɺÇƹ¼ÆŒË¹Ð¹ÅÁ »Œ½ÈÇ»Œ½¹×ËÕ ƹ† »ÁÒÁÅ Ê˹ƽ¹É˹Å ÊȌ»»Œ½ÆÇѾÆÆØ ÈÇËÌ¿ÆÇÊˌ ˹ Ɍ»ÆØ »ÁÎÄÇȌ» » ʾ¼† žÆˌ ¾ÄŒËÆÁÎ ÊÈÇÉËÁ»ÆÁÎ ¹»ËÇÅǺŒ† Č» ¨É¾½Ê˹»Ä¾ÆÁ » ÆÇ»ÁÎ Åǽ¾ÄØÎ ½»Á¼ÌÆ #FOUMFZ 7 ÉÇÀ»Á»¹“ ŹÃÊÁ† ŹÄÕÆÌÈÇË̿ƌÊËÕ»ÃÊƹ Ǻλ Œ ¾ÃÊËɹÇɽÁƹÉÆÁ ŹÃÊÁ† ŹÄÕÆÁ ÃÉÌËÆÁ ÅÇžÆË » ¦Å ÍÌÆˌ»ÍÌË ØÃÁ À¹º¾ÀȾÐ̆ “ËÕÊØÈɹÃËÁÐÆÇÈÇ»ÊÕÇÅ̽Œ¹È¹ÀÇÆÌ ǺÇÉÇˌ»»Œ½½ÇǺλ¯¾ À¹º¾ÀȾÐ̓ ½ÁƹŌÃÌ Œ ľ¼ÃÌ Èǽ¹ÐÌ ÈÇËÌ¿ÆÇÊˌ » Èǻƌ »Œ½ÈÇ»Œ½ÆÇÊˌ À Ëɹ½ÁόØÅÁ #FOUMFZ  ¹»½ØÃÁ ÆÇ»ŒÂ ¹»ËÇŹËÁÐƌ †ÊËÌȌÆйÊˌ ÃÇÉǺό Ⱦɾ½¹ÐÀºÄÁÀÕÃÁÅÁȾɾ½¹»¹ÄÕÆÁ†YYY\JKVNQWCEQO


#&/5-&:,*&7

¡£­¦©”

ÈÇËÌ¿ÆÁÎ ¹»ËÇÅǺŒÄŒ» Ɍ»ÆŒ» ¾ÃÇÆdž Ō˜ȹÄÁ»¹Œ»ÁÃÁ½Œ»$0›ÇÆÁÀ½¹Ë† ƌ ÈÉǘιËÁ ÈÇƹ½ ÃÅ ƹ ǽÆÇÅÌ º¹ÃÌȹÄÁ»¹ ªË»Çɾƌ #FOUMFZ Åǽ¾ÄŒ 7 $POUJOFOUBM ÈǻƌÊË× »Œ½ÈÇ»Œ½¹×ËÕ ¾ÃÇÄǼŒÐÆÁÅÀǺǻØÀ¹ÆÆØÅÁÃÇÅȹ† ƌ˜ÀÉÇÀÉǺÃÁÆǻǼÇÊÁÄǻǼǹ¼É¾† ¼¹ËÌ ÒÇ Ȍ½»ÁÒ̓ ƹ ¾ÃÇÆÇŌ× ÅÁ ÐÁÊĹÅÁ ½ÇÊ˹ËÆÕÇ žÆѾ ʾ† ȹÄÁ»¹ŒÀžÆÑ̓»ÁÃÁ½Á$0 ÃÌƽ½ÄØÉÇÀ¼ÇÆÌ»Œ½½ÇÃżǽ ¥Ç½¾ÄŒ$POUJOFOUBM(5Œ$POUJOFOUBM ¥¹ÃÊÁŹÄÕƹ Ñ»Á½ÃŒÊËÕ Åǽ¾Ä¾Â t (5$ÈÉÁŌËƌ˹ÃÇ¿ÐÇÉÆÁÅÁ¼ÄØÆÊdž ÈÇƹ½Ãżǽ »ÁÅÁ ¼É¹Ë¹ÅÁ ɹ½Œ¹ËÇɹ À ÎÉÇÅÇ»¹† ¦Ç»ŒÅǽ¾ÄŒ7$POUJOFOUBM½ÇÊؼ¹† ÆÇ×ɹÅÃÇ׌ϾÆËɹÄÕÆÇ×ÈĹÆÃÇ× ×ËÕÌƌùÄÕÆÁλʾ¼Å¾ÆˌÉÇÀÌÑÆÁÎ оɻÇÆÁÅ ¾Å¹ÄÕÇ»¹ÆÁÅ ÀƹÐÃÇÅ

ŸÅµÎ½¾ µ·ÇÃÁö‰Àѹà ¿ÅµÎøû½ÇÀµ

#FOUMFZ Ì ÍÇÉŌ Č˾ÉÁ „#” Œ ÆÁ¿ÆŒÅ Ⱦɾ½ÆŒÅº¹ÅȾÉÇÅÀÐÇÉÆÇ×ʌËÃÇ× ÒÇ ÊÃĹ½¹“ËÕÊØ À ËÉÕÇÎ ʾ¼Å¾Æˌ» ˆÎ ÈǽŒÄØ×ËÕ ÇÊǺÄÁ»Œ ¹¾ÉǽÁƹŌÐƌ ¾Ä¾Å¾ÆËÁ Ȍ½ ÃÇČÉ ÃÌÀÇ»¹ ÒÇ ˌÄՆ ÃÁ Ȍ½ÃɾÊÄד ÊÁÄÕÆÁ ιɹÃ˾É #FOUMFZ ¬ À¹½ÆŒÂ йÊËÁƌ ¹»ËÇÅǺŒÄØ ÊÈÇɆ ËÁ»ÆŒÊËÕ Œ ÊÌйÊƌÊËÕ Ȍ½ÃɾÊÄ××ËÕ ÌƌùÄÕƌÎÉÇÅÇ»¹ÆŒ»ÁÎÄÇÈƌËÉ̺ÁÌ »Á¼ÄؽŒ„»ŒÊŒÅÃÁ” ˾ÅÆÁÂ͹ÉËÌÎŒоɆ »ÇÆÁ¾ŹÄÕÇ»¹ÆÁÂÀƹÐÇÃÌ»Á¼ÄؽŒ Č˾ÉÁ„#”ƹÃÉÁÑόº¹¼¹¿ÆÁù ¬Ê¾É¾½Áƌ ʹÄÇÆÌ Ê»Œ¿Ì ÊÈÇÉËÁ»ÆÌ ˾ÅÌ ½ÁÀ¹ÂÆÌ ÈÉǽǻ¿Ì×ËÕ ǺºÁ»Ã¹ Ê˾ČÀ˾ÃÊËÁÄ×&MJBEF ¾Ä¾Å¾ÆËÁÀÆdž »Ç¼ÇÊÌйÊÆǼÇÑÈÇÆÌ%BSL'JEEMFCBDL &VDBMZQUVT ÇÈόÇƹÄÕƹÃÇČÉƹÉÇÀ† ºÁ»Ã¹½»ÇÃÇÄÕÇÉǻǘÑÌÉÁŒÃÇÉÇËù ϾÆËɹÄÕƹÃÇÆÊÇÄÕ »ŒÆÇ»ŒÅǽ¾ÄŒ$POUJOFOUBMºÌ½ÌËÕ Èɾ½Ê˹»Ä¾ÆŒ ÊȌÄÕÆÇ À ÍĹ¼Å¹Æ† ÊÕÃÁÅÁ$POUJOFOUBM(5Œ(5$À †ÄŒ† ËÉÇ»ÁÅ †ÏÁČƽÉÇ»ÁÅ ½»Á¼ÌÆÇÅ ›ÇÆÁ ÈÉǽǻ¿Ì×ËÕ »É¹¿¹ËÁ ÃČ“Æ† ˌ» ÈǓ½Æ¹ÆÆØÅ ÅØÃÁÎ »ÁËÇÆоÆÇʆ ˌ Œ ƾÂÅÇ»ŒÉÆǘ ÈÇËÌ¿ÆÇÊˌ ½»Á¼Ìƹ 8 $POUJOFOUBM À ½»ÇŹ ËÌɺÇƹ¼† ƌ˹йÅÁ ÒÇ ÉÇÀ»Á»¹“ » ƹÂÈÇËÌ¿† ƌь ʻǓ˜ »¹ÉŒ¹ÏŒ˜ ƾÂÅÇ»ŒÉƌ ÄÊ 14 

•·ÇÃƵÀà#&/5-&:,*&7 ¤¥™² —™©¥£¥˜Ÿ¢³ #&/5-&:$0/5*/&/5"-(57 ­œ¤—s&630 –¨  š¦ˆ¨Ÿ¥•…¢Ÿ – §š   8886,3"*/&#&/5-&:.05034$0. */'0!#&/5-&:†6,3"*/&$0.

YYY\JKVNQWCEQO
œ¢Š©¤—¡—™—¡£­¦©”

YYY\JKVNQWCEQO


œ¢Š©¤—¡—™—

¡£­¦©”

ž ¨£›¦·¨¶¤² ¦© ¥

¹«£¤¥®¦·²£±¥£¤ ‡›

ª«£ ² § ­®­ ¥©¯ !–

v ¬ª«©¬£­ ¦¹œ©¢¨›­ ¦·¨¶¤ ²£­›­ ¦· Ÿ ¦©  ­©§ ²­© ª«£¢¨›­ ¦·¨¶   ¨±¶ ¬© ž¦›¬¨© Ÿ«®ž©¤  «¬££ ¸­© ¬Ÿ ¦›¦¬›§¥©«©¦·º¨+++¬© œ ¬¥£¤ ª©¢©¦£¦£¥®¦·²£± ¥©§®¢›œ«›­·£¢©œ©¢›£¢£«º ¥›«›§®¬­›¯¶  ¬· ¢›ª›¬ ¢ « ¨ ¥©¯  ª©²­£ § ³ ¥© ­®« ±¥£¤ © ¨›²›¦·¨£¥ ©¢£¦£°¬¬©œ©¤œ©¦·³©§ ¥©¦£² ¬­  Ÿ›œ¶ ¬©ž« ›­· ­ ¦› £ Ÿ®³£ ¬©£° ©£¨© ª « Ÿ œ£­›§£ ›¬­«£¤±¶ ¡  ¨  ®§ ¦£ ž©­©£­· ¨›ª£ ­©¥ £¢ ¸­£° ¨  £¢ ¬­¨¶° £§ ¢ « ¨ Ÿ› £ ©©œ´  ¬²£­›¦£ ¨ Ÿ©¬­©¤¨¶§ ®ª©­« œ¦º­· £° ¦¹œ©§£Ÿ 

ž

Ò¾ÈɾºÔ»¹Ø»ËÌɾÏÃÇÅÈľ† ÆÌ ·ÉÁ £ÌÄÕÐÁÏÃÁ ÈÉÁǺ† ÒÁÄÊØÃÃÇ; ¹ÈÇËÇÅÌ»¾¼Ç Å̽ÉÇ ¼ÇÄÇ»¾ »ÇÀÆÁÃĹ ¼¾ÆÁ¹ÄՆ Æ¹Ø ùÃÈÇËÇÅÇùÀ¹ÄÇÊÕ Á½¾Øtƾ ËÇÄÕÃÇ ÇËÃÉÔËÕ ȾɻÌ× ÃÇ;ÂÆ× » ›¾Æ¾ ÆÇ Á ʽ¾Ä¹ËÕ ÃÇ;ÂÆÔ ƹÈÁ† ËÇà ºÇľ¾ ÌÈÇËɾºÄؾÅÔÅ Á ½ÇÊËÌȆ ÆÔÅ ƾ ËÇÄÕÃÇ » ™»ÊËÉÁÁ ÆÇ Á »Ç »Ê¾Âž»ÉÇȾ›¾½Õ½ÇËÇľÃÇ;ÌÈdž ËɾºÄØÄÊØ ÄÁÑÕ » ùоÊË»¾ ľùɆ ÊË»¾ÆÆǼÇ Êɾ½ÊË»¹ Á ÊËÇÁÄ »¾ÊÕŹ ½ÇÉǼÇ›Á½ÁÅÇ ¾Ò¾»«ÌÉÏÁÁ·ÉÁ ÇÀƹÃÇÅÁÄÊØ Ê ˾ÎÆÇÄǼÁ¾Â ÈÉÁ¼Ç† ËǻľÆÁØ ƹÈÁËù ÃÇËÇÉÌ× ŹÊ˾Ɇ ÊÃÁÈÉÁÊÈÇÊǺÁÄûÃÌʹž»ÉÇȾ† Ͼ»tÇÆÈÉÇÊËÇƹйĽǺ¹»ÄØËÕ» ÃÇ; ʹιÉ «¹Ã ÈÇØ»ÁÄÊØ ÀƹžÆÁ† ËÔÂÃÇ;Èdž»¾ÆÊÃÁ ªÆ¹Ð¹Ä¹ £ÌÄÕÐÁÏÃÁ ɹÀÆÇÊÁÄ ÃÇ; ÈÇ ÌÄÁϹÅ ¼ÇÉǽ¹ » ÃÌ»ÑÁƆ ÐÁùÎ ƹ ÈǽÆÇʾ ¹ ÊÇ »É¾Å¾Æ¾Å

ÇËÃÉÔÄ»Èǽ¹É¾ÆÆÇžÅ̽ǞÃdž ;ÂÆ× ¼½¾ ÈÉǽ¹»¹Ä ÈÇÉÏÁ× ÃÇ; ÈÇ ÃɾÂϾÉÌ À¹ йѾÐÃÌ ›ÊÃÇɾ »ÃÌÊÆÔ ƹÈÁËÇà ÈÉÁǺɾÄ ºÇÄՆ ÑÌ×ÈÇÈÌÄØÉÆÇÊËÕÊɾ½Á»¾ÆϾ»ªÇ »É¾Å¾Æ¾ÅÈÉÁÊǽ¾ÂÊË»ÁÁÈɾ½ÈÉÁ† ÁÅÐÁ»Ç¼ÇÌÃɹÁÆϹ»ÇÅÆǼÁÎ̼ÇĆ ùÎ ¼ÇÉǽ¹ ƹйÄÁ ½¾ÂÊ˻ǻ¹ËÕ Èdž ÎÇ¿Á¾ÌÐɾ¿½¾ÆÁØ ¹·£ÌÄÕÐÁÏÃÁ »ÇÀ¼Ä¹»ÁÄÇ˽¾ÄÕÆÔÂϾÎÈÉǽ¹»ÏÇ» ÃÇ; ¥¹ÊÄØÆÔ ÈÇÉËɾË ÌÃɹÁÆϹ ½ÄÁ˾ÄÕÆǾ »É¾ÅØ »ÁʾÄ ƹ ¼Ä¹† »¾ÆÊË»Ì×ҾŠžÊ˾ » À½¹ÆÁÁ ¼½¾ ϾÎÇ»ÁÃÁ »É¾ÅØ ÇË »É¾Å¾ÆÁ ÊǺÁ† ɹÄÁÊÕ ½ÄØ ɾѾÆÁØ Ê»ÇÁÎ ÈÉÇ;ʆ ÊÁÇƹÄÕÆÔÎ ÈÉǺľÅ £ÉÇž ËÇ¼Ç ƹÊȾÏÁ¹ÄÕÆÇÅÑ˹ƽ¹É˾»¾ÆÊÃÁÎ ÃÇ;ÂÒÁÃÇ»ºÔĹÁÀǺɹ¿¾Æ¹ÊϾ† ƹ Èɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁØ ϾʹɾÅ ¤¾Ç† ÈÇÄÕ½ÇÅ*Çɼ¹ÆÁÀ¹ËÇÉÌ„ÃÇ;ÂÆǼÇ ½»Á¿¾ÆÁؔÈÉÁ»Áľ¼ÁÁtÄÁϾÆÀÁÁ ƹÇËÃÉÔËÁ¾ȾɻÇÂÃÇ;Â

 XXXGSFTIDPGGFFVB

ŸÃɺ¾ÂÔ‚œÃÀÃÇþ™È¿µÇ ÄùµÅ½Ç—µÁº¼µ¶Ð·µºÁо ·¿ÈÆ¿Ãɺ ÄŽ¸ÃÇ÷ÀºÂÂо ÄÃÆǵŽÂÂÐÁź˺ÄǵÁ ƵÁøóŽԟÈÀÑ̽˿øÃ

YYY\JKVNQWCEQO

Zhitlo magazine