Page 1

3.1.1. RAPORT DE SEMINAR EXPERIMENTAL Structuri de Marketing Scurtă prezentare Fermă/Firmă

Locaţie

Tip de produs

Data vizitei

Nume: BIOPOLIS – un magazin pentru distribuţia şi francizarea etichetei “ECOR ITALIA” Site-uri Web: Pentru magazinul vizitat: http://www.biopolis-roma.org/ pentru distribuţia şi francizarea etichetei firmei: http://www.ecor.it/ Stat: ITALIA Regiune: LAZIO Localitate: ROMA ECOR şi magazinele sale francizate sunt extinse la nivel naţional; vizita de studiu a fost întreprinsă într-un magazin din Roma TOATE TIPURILE DE PRODUSE VÂNDUTE ÎN SUPERMARKETURI, CU DIFERENŢA CĂ TOATE SUNT PRODUSE ECOLOGIC, ÎN FERME ORGANICE ŞI/SAU BIODINAMICE. Tote produsele, de la FRUCTE ŞI LEGUME proaspete, lapte proaspăt, brânză şi pâine, până la detergenţi, băuturi, săpunuri şi pudre sau lichide de spălat şi creme de faţă, scutece şi produse pentru îngrijirea copilului, hrană pentru pisici şi câini, aparate electrice pentru uz casnic, în special, pentru purificarea apei sau alte activităţi ecologice, etc… 24 mai 2010

sE

Descrierea Activităţii

Conducătorul seminarului experimental pregăteşte RAPORTUL DE SEMINAR EXPERIMENTAL în 2 părţi: Partea A: raportul conducătorilor de seminar experimental privind vizita de studiu efectuată într-o structură de marketing/distribuţie (un supermarket); Partea B: sumarul informaţiilor / date din chestionarele pentru participanţi.

Partea A. Raport privind vizita de studiu la o unitate de marketing/distribuţie 1. Caracteristicile participanţilor (date din chestionare), număr: 0 Fermieri; 15 studenţi (16-18 ani) ai unui Liceu Secundar al Consorţiului CONFAO: - IIS “LUISA DI SAVOIA - ITG “PANTALEONI” din ROMA 3 Alţi participanţi (nume)_____1 PROFESOR de liceu secundar_______ _____3 Cercetător/Instructor CONFAO___________ 1


2. Interese principale de marketing ale participanţilor la seminar. Majoritatea Most of the students studenţilor were erau interested interesaţi, because pentru they că programa have communication lor de studii cuprinde and marketing ca specializare, special comunicarea training pathway şi marketingul in their course şi pentru of studies, că în timpul and vizitei, they are au fost interestedsăbecause surprinşi afle de during existenţa theunui visitSUPERMARKET they were surprised BIO, care to find vinde out toate the existence tipurile de of produse a BIO-SUPERMARKET comercializate, în selling general, all kinds de supermarketurile of goods usuallyobişnuite, sold in ordinary „bine ambalate supermarkets şi marcate”. Toţi “well studenţii packaged erauand curioşi marketed”. şi încântaţi All students să înţeleagă wereprocesul very curious care a and delighted determinat tomanagementul understand thesă process, pornească which de has la distribuirea led the management unui coş detobunuri start from the limitat, distribution de produse of an organice, “anonymous” „anonime” organic şi să farming ajungărestricted la o asemenea basketextindere of goods aup to acestor the enlargement bunuri organice of these şi la organic crearea goods unei mărci panelcomerciale, and the creation care identifică of a commercial trademark indubitabil calitatea strongly identifying bunurilor lor. the quality of their goods. Profesorul participa eveniment, fost interesat ocazia de observa y The school care teacher, who la participated inathe event, was de interested in aopportunit atitudinea comportamentul studenţilor „la lucru”, curiozitatea acestora şi and to observe şistudents attitudes and behaviour “on-the-job”, student curiosity capacitatea lor de a contribuito la the implementarea unuiofnou instrument their capability to contribute implementation a new modifiedexperimental. piloting tool.

3. Elemente de succes ale marketingului în agricultură. Evident, problema dezbaterii a devenit “Elemente de succes în structurile de distribuţie/marketing”. Elementele de succes discriminate au fost: 1. O puternică credinţă în binefacerile metodelor de cultivare şi prelucrare organice şi biodinamice, începând cu sfârşitul anilor 1970, de când în întreaga lume vestică se simte un vânt de schimbare. 2. Încă de la înfiinţare, Ecor a decis să investească în produsele organice pentru vânzarea cu amănuntul, pentru a promova agricultura organică şi munca micilor cultivatori şi pentru a apăra şi defini o distribuţie specială în interiorul ţării. În acest scop, în 2002, s-a născut o francizare de supermarketuri mici şi mijlocii, denumite B’io, în condiţiile unui proiect asociativ, la care participă în prezent cca. 250 de magazine organice. 3. Capacitatea managementului general al mărcii comerciale ECOR, în primul rând, urmată de cea a francizării supermarketurilor, de a vedea în „proiectele de colaborare” o posibilitate nu numai de a supravieţui pe piaţă, ci şi de a-şi extinde succesul.

4. Probleme identificate de marketing. -

-

Este încă dificil să-i convingi şi să-i atragi pe micii fermieri în proiectul unei etichetări comune a produselor organice şi biodinamice. Este dificil să-i determini să înţeleagă oportunităţile reprezentate de participarea la un proiect de marketing de colaborare. Este dificil să intervii în dimensionarea preţului produselor organice şi biodinamice. Este dificil să înnoieşti produsele.

2


5. Recomandări propuse pentru dezvoltarea marketingului în agricultură. Evident, The question problema was obviously dezbateriiturned a devenit into “Recomandări “Proposed recommendations propuse pentrufor dezvoltarea either farms andfermelor structurii distribution/marketing şi a structurilorstructure de distribuţie/marketing”. development in marketing” Recomandările and the discriminate recommendations, au fost: which emerged were: 1 1 Întărirea To empower încrederii farmers fermierilor trust in the în sistemul system of decollaborative distribuţie bazat distribution. pe colaborare. 2 2 Menţinerea To let farmers identităţii keep their fermierilor own identity în cadrul under unei a common mărci comerciale trademark comune and give şi valorizarea value to single particularităţilor peculiarities of individuale farms and ale offermelor their products. şi produselor acestora. 3 3 „Educarea” To “educate” consumatorilor customers in understanding pentru a înţelege thesistemul labellingde of etichetare organic and al producătorilor biodynamic farm dinproducers. agricultura organică şi biodinamică. 4 4 Cooperarea To cooperatecuwith alteother structuri structures şi organizaţii and organizations care au legătură connected cu producţia to organic and biodynamic productions. organică şi biodinamică.

6. Alte comentarii. Cei intervievaţi The people interviewed au fost satisfăcuţi were happy deofaceastă this connection legătură realizată with education între educaţie and vocation şi al training, profesională, practică because of their întrucât beliefeithat credpeople că oamenii still need au încă to be nevoie “educated” de „educaţie” in termsînof organic agricultura farming, şi producţia organicorganică, production, în abordarea biodynamic biodinamică approach to a produselor food production, alimentare, ecology în abordarea approach ecologică to ordinary a traiului life,derecycled zi cu zi,materials în reciclarea frommaterialelor everyday life şi în and personal contribution to îmbunătăţirea improve the quality of vieţii. life. contribuţia personală la calităţii

3


Partea B. Chestionar pentru participanţi, privind vizita de studiu la o unitate de marketing/distribuţie Data: 24 mai 2010 Numele unităţii vizitate: BIOPOLIS – un magazin de distribuţie şi francizare a etichetei “ECOR ITALIA” Statul: ITALIA 1. Ocupaţia

0 Fermieri; 15 studenţi (16-18 ani) ai unui Liceu Secundar al Consorţiului CONFAO: - IIS “LUISA DI SAVOIA - ITG “PANTALEONI” din ROMA 3 Alţi participanţi (nume)_____1 PROFESOR de liceu secundar_______ _____3 Cercetător/Instructor CONFAO___________

2. În ce scop frecventaţi seminarul experimental? Obţinerea mai multor informaţii despre strategiile de marketing, canalele de distribuţie, caracteristicile agriculturii organice şi ale produselor biodinamice, precum şi despre oportunităţile comerciale ale acestora. Vizitarea unui magazin/supermarket cu distribuţie şi abordare specializată în strategiile de marketing şi vânzare. Vizitarea unui magazin/supermarket cu experienţă în distribuţia bazată pe colaborare. Înţelegerea modului în care managementul s-a adaptat la preţurile ridicate ale agriculturii organice şi ale produselor biodinamice, precum şi a modului în care supravieţuiesc pe piaţă. 3. V-aţi atins scopul/obiectivul în timpul seminarului experimental? DA (100% din respondenţi) Dacă nu, de ce?

4


4. Vă rugăm, aranjaţi următoarele obiective în ordinea importanţei pe care au avut-o pentru voi, în cadrul seminarului experimental (1- cel mai important ...4 – mai puţin important)? Posibilitatea de a câştiga noi idei/certitudini în marketing Posibilitatea de a câştiga noi aptitudini practice Posibilitatea de a câştiga noi contacte cu persoane din domeniu Posibilitatea de a petrece timp împreună cu colegii, în cadrul seminarului experimental

1 2 4 3

5. Vă rugăm, evaluaţi calitatea seminarului experimental: Foarte bun Selectarea structurii de distribuţie/marketing Performanţa profesorilor Organizarea seminarului experimental Manualul 1 Manualul 2 Manualul 3

Bun

Mediu

Slab

X X X X X Nu este cazul

6. Alte comentarii, sugestii, referinţe Seminarul a dat participanţilor ocazia de a înţelege anumite problemecheie legate de domeniul agriculturii organice şi al produselor biodinamice. Ei au putut observa strategiile adoptate în organizarea unui supermarket cu toate tipurile de produse, ce poziţie ocupă produsele în magazin, în funcţie de tipologie şi preţuri. Studenţii au înţeles importanţa pe care o are pentru SME, distribuţia bazată pe colaborare, în sectorul specific, de nişă al agriculturii organice şi al produselor biodinamice. Studenţii au adus sugestii importante pentru modificarea formatului manualelor şi au sugerat ca Manualul 1 şi 2 să fie comasate într-unul singur. Profesorii au fost satisfăcuţi de entuziasmul studenţilor faţă de experienţa practică, câştigată în cadrul acestei vizite de studiu.

5

RO_3.1.1._Piloting Report_BIOPOLIS.pdf  

RO_3.1.1._Piloting Report_BIOPOLIS.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you