Šta učiniti sa niskim AMH?

Page 1

Šta učiniti sa niskim AMH?

Šta učiniti sa niskim AMH


Šta učiniti sa niskim AMH?

Pregled Sadržaja -

Šta učiniti sa niskim AMH?

-

Šta je AMH?

-

Količina ili kvalitet?

-

AMH i IVF

-

Nizak AMH i prirodno začeće

-

Rezerva jajnika i menopauza

-

Šta učiniti sa niskim AMH?


Šta učiniti sa niskim AMH?

ŠTA JE AMH?

Anti-Mullerian hormon AMH je hormon koji proizvode primordijalne jajne ćelije sa kojima se žene rađaju. Od puberteta do menopauze, ove ćelije prolaze kroz 120-dnevni proces sazrijevanja gdje se odvijaju dva seta mejoze - ili ćelijske diobe prije nego što jaje bude spremno za ovulaciju. Nauka nam govori da se žene rađaju sa ograničenim brojem primordijalnih ćelija i da se njihove rezerve iscrpljuju tokom reproduktivnog života žene. Podjednako, žena u 40-im će imati nižu rezervu jajnika od žene u 20-im, jer žena u 40-im godinama ovulira 20 godina duže. Stoga će žena u 40-im godinama imati niži broj AMH od žene u 20-ima (opet je sve relativno).

Količina ili kvalitet?

AMH je više marker količine jaja nego kvaliteta jaja. FSH je jači marker kvaliteta jaja od AMH. Ako je FSH povišen to nam govori da jajne ćelije ne sazrijevaju i da su kao takve lošijeg kvaliteta. Kako jajne ćelije sazrijevaju, luče estradiol koji obezbjeđuje povratnu petlju hipofizi koja onda može da snizi nivoe FSH. Kada je FSH u dometu, znamo da su nivoi estradiola adekvatni i da je kvalitet jajeta dobar. Ipak, ovo samo po sebi ne govori mnogo o ravnoteži hromozoma jajeta ili njegovoj sposobnosti da formira zdrav embrion, ali je dobar početak. Postoje mnogi drugi faktori, kao što su nedostaci hranljivih materija, toksičnosti, upale, genetski polimorfizmi, infekcije, hormoni stresa itd. koji mogu uticati na sazrijevanje jajeta i njegov krajnji kvalitet i održivost.


Šta učiniti sa niskim AMH?

AMH i IVF

Klinike za IVF pridaju veliki značaj AMH kada planiraju IVF ciklus. To je zato što što je niži AMH to je veća doza ljekova za stimulaciju i manji je odgovor jajnika. To je takođe razlog zašto što je niži nivo AMH lošija je prognoza za IVF i sve negativnosti koje ga okružuju. Mnoge klinike radije traže donorske jajne ćelije jer već vide iz brojeva AMH da će ciklus vjerovatno biti neuspješan. Međutim, ono što znamo iz udžbenika reproduktivne endokrinologije je da nizak AMH nije prepreka sposobnosti žene da zatrudni prirodnim putem sopstvenim jajnim ćelijama i ima ostvarenu trudnoću i rodi zdravu bebu.

Nizak AMH i prirodno začeće

Žene sa niskim vrijednostima AMH mogu da imaju zdravu iznešenu trudnoću i rađaju zdravu bebu. Neke žene vide da se njihove vrijednosti AMH povećavaju nakon što prate program prije začeća, a to nije zato što odjednom imaju više jajnih ćelija, već zato što je više primordijalnih ćelija koje su im preostale postalo aktivno i sada su dostupne za sazrijevanje. Kada se pozabave nedostacima hranljivih materija, toksičnosti, upalama i infekcijama, kao i genetskim polimorfizmima, tijelo je u stanju da pravilno funkcioniše dok funkcioniše u homeostazi. Naše tijelo uvijek teži optimalnim performansama koje mogu da ometaju gorepomenuti faktori ako se ne adresiraju.

Rezerva jajnika i menopauza

U vrijeme menopauze, žena još uvijek ima između 500-1000 jajnih ćelija koje


Šta učiniti sa niskim AMH?

se nikada neće razviti, a menopauza počinje zbog prekida komunikacije između hipofize u mozgu i jajnika, a ne zato što vam ponestane jajnih ćelija. Zato vas molimo da ne opterećujete svojim AMH vrijednostima. Možda ne možete mnogo da uradite u vezi sa rezervom jajnika, ali možete mnogo da uradite da poboljšate kvalitet jajnih ćelija koje su vam ostale prateći program prije začeća 4-6 mjeseci prije začeća, dostupan u Fondaciji BUDI MAMA.

Šta učiniti sa niskim AMH?

1. Testirajte genetski polimorfizam i potražite kvalifikovanog naturopata koji će se baviti svim otkrivenim problemima. 2. Neka vaš slučaj analizira specijalista za prirodnu plodnost koji će holistički sagledati vaše tijelo i situaciju i u skladu s tim moći da se pozabavi svim nedostacima i toksičnostima. 3. Izbjegavajte društvene otrove poput kafe i alkohola koji mogu poremetiti hormonsku ravnotežu i predisponirati loš kvalitet jaja. 4. Zamijenite svoje proizvode za ličnu njegu i proizvode za čišćenje prirodnim, ekološki prihvatljivim. Mnoge hemikalije koje se nalaze u redovnim kozmetičkim proizvodima, proizvodima za čišćenje i ličnu njegu djeluju kao endokrini disruptori i mogu predisponirati hormonsku neravnotežu i lošiji kvalitet jaja. 5. Ako imate sistemske probleme, pobrinite se da ih riješite holistički. Tijelo će potrošiti mnogo energije i rezervi hranljivih materija pokušavajući da popravi tkivo ili sistem koji funkcioniše neoptimalno na račun kvaliteta jajeta. Što više hranljivih materija i energije treba da se iskoristi za popravku sistema, manje je dostupno za sazrijevanje jaja. 6. Nemojte sami propisivati ljekove. Nađite stručnjaka za prirodnu plodnost da vam predloži suplemente koji su vam potrebni na osnovu analize vašeg slučaja.


KONTAKT +38268045456 www.imampravodabudemmama.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.