Page 1

NEZAVISNI REGIONALNI TJEDNIK

broj 512 / godina 10 / 10.9.2013. / cijena 9 kn

issn 1334-4668

Otvoren Tjedan kajkavske kulture u Krapini

24

središnjim trgom prošetali najmlađi kajkavci STROGA PRAVILA U ŠUMAMA

2–3

Bez papira se ne smije rušiti ni u vlastitoj šumi, a treba vam i tečaj za 'motorku'

18

kreće obnova zaboravljenih dionica pruga

7 Gradonačelnik Ivan Hanžek reagirao na optužbe zabočkog HDZ-a koji ga je napao da kupuje preskupi automobil

9 U Carinskom uredu u Žutnici dosada prijavljeno 78 kotlova

Zagorsko kućanstvo prosječno skuha 20 litara rakije

Napadaju me, ali bez pravih argumenata

4–5


2

aktualno

broj 512 / 10. rujan 2013.

aktualno

70 milijuna eura vrijedan je projekt

rekonstrukcije i elektrifikacije pruge Zaprešić – Zabok.

ŠTO NALAŽE ZAKON O ŠUMAMA ŠUMOVLASNICIMA? Bez papira ne smijete rušiti ni u vlastitoj šumi. da bi mogli rušiti morate

Ne smijete rušiti bez d a iz šume voziti bez po

Svaki promet drvne mase javnim prometnicama mora imati popratni dokument. Na bilo kojoj cesti. Ako po bez papira s drvnom masom, to isto drvo će mu biti oduzeto, upozorio je Tomislav Meštrović, stručni surad U Upravi šuma Zagreb koja ima ingerenciju i nad trima zagorskim šumarijama ističu kako Zagorci dosta prijavljuju rušenje drva u svojim šumama. U doznačenju i otpremanju drva prednjači Šumarija Zlatar. Prema podacima kojima raspolaže Uprava šuma Podružnica Zagreb prošle je godine doznačeno preko 20.000 kubika, a otpremljeno oko 14.000 kubika. Na ogrjev otpada oko 1/3, a ostalo su trupci koje ljudi masovno prodaju van.

MEŠTROVIĆ:

Jednostavne zahvate u šumi možete raditi sami, dok komplicirane radove u šumi smije izvoditi samo osoba osposobljena za rad s motornom pilom. Postoje čak i firme koje se bave obučavanjem šumoposjednika za obavljanje rada u šumi na siguran način.

za rušenje u šumi morate biti osposobljeni za rad motornom pilom, a ne se upuštati sami u rušenje jer je to jako opasan posao

Mirjana Bašak ZAGREB

Z

vuk motorne pile i traktora u ljetnim je mjesecima čest u zagorskim šumama. Spremaju se drva za ogrjev jer zima uskoro stiže, a s obzirom na besparicu i visoke cijene plina, većina se prebacila na stari način grijanja, pa je i potražnja za drvom puno veća. Ako ima-

te svoju šumu koju vam je u nasljedstvo ostavio 'dedek', ušparat će koju tisuću kuna, no prije nego krenete u šumu, morate znati i što nalaže zakon o šumama i sjeći.

Ništa bez vlasničkog i posjedovnog lista Šumovlasnik može rušiti drva u svojoj šumi, ali u dogovoru s djelatnicima šumarije. Dakle, ukoliko želite rušiti u svojoj šumi mo-

Prema nekim starim podacima u privatnim šumama na području Hrvatske drvna zaliha bila je po hektaru 70 do 80 kubika. Prema novijim podacima proizašlim iz planova gospodarenja u privatnim šumama od prije 6 godina prosječna drvna masa u privatnim šumama je 250 kubika po hektaru, što je puno više nego što su Hrvatske šume računale. U Hrvatskoj je 70 posto državnih i 30 posto privatnih šuma. Privatne šume su jako kvalitetne, posebice na području Krapinsko-zagorske županije.

rate prvo otići u nadležnu šumariju u vašem mjestu (tri su našoj županiji: šumarija Donja Stubica, Krapina i Zlatar) i donijeti na uvid vla-

tomislav meštrović stručni suradnik za privatne šume u upravi šuma zagreb ističe kako zagorci prijavljuju rušenje u svojim šumama


aktualno

broj 512 / 10. rujan 2013.

10 osnovnih škola u Zagorju

3

0 kuna stajat će roditelje prijevoz srednjoškolaca s područja Zlatar Bistrice

uređeno je po standardima energetske učinkovitosti

ate proći tečaj osposobljavanja za rad motornom pilom

doznaka, opratnice

olicija zaustavi vozilo da prometuje dnik za privatne šume u Upravi šuma Zagreb.

Prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola

Ukoliko se u sufinanciranje uključe gradovi i općine cijena karte bi roditelje koštala između 100 i 200 kuna

bez popratnice drve ne smiju u promet, rekao je naš sugovornik

župan je održao sastanak s prijevoznicima na kojem je postignut dogovor

snički i posjedovni list. Tada inženjer izlazi na teren u vašu šumu, te označi sprejem stabla koja želite porušiti. Nakon što dobijete doznaku, možete krenuti rušiti. Doznake se izdaju za vrijeme listanja šume. Jednostavne zahvate u šumi možete raditi sami (koji su to jednostavni zahvati određuje ministarstvo, odnosno ministar poljoprivrede) dok komplicirane radove u šumi smije izvoditi samo osoba osposobljena za rad s motornom pilom. Postoje čak i firme koje se bave obučavanjem šumoposjednika za obavljanje rada u šumi na siguran način – pojasnio je stručni suradnik za privatne šume u Upravi šuma Zagreb, Tomislav Meštrović.

Doznake i popratnice besplatne Nakon što drva porušite, ponovno vam je potreban djelatnik šumarije. - Kad se drva poruše, zove se opet inženjer šumarstva, koji počekića drva i izdaje popratnicu kako bi mogli s drvom u promet. - Naime, svaki promet drvne mase javnim prometnicama mora imati popratni

Posjedovni i gruntovni izvadak ne smije biti stariji od 6 mjeseci, a doznake vam mogu napraviti za tri godine. dokument. Na bilo kojoj cesti. Ako policija zaustavi vozilo da prometuje bez papira sa drvnom masom, drvo će mu biti oduzeto – rekao je Meštrović, naglasivši kako su doznake i popratnica potpuno besplatni. Priznaje i kako se drva ruše i bez prijave šumariji, no ti ljudi, ističe, sami riskiraju kaznu koju 'potpisuju' šumarski inspektori. U Upravi šuma Zagreb koja ima ingerenciju i nad trima zagorskim šumarijama ističu kako Zagorci dosta prijavljuju rušenje drva u svojim šumama. U doznačenju i otpremanju drva prednjači Šumarija Zlatar. U prvih sedam mjeseci doznačeno

je oko 8000 kubika. Naravno, da ima i onih neupućenih i nemarnih, koji riskiraju visoke novčane kazne, a da ne spominjemo koliko je rušenje drva opasan posao, te je za rad u šumi potrebna je dobra obuka. Naravno, česti su komentari kako vlasnik u svojoj šumi možete raditi što god hoće, no šume su opće dobro, tvrde u šumariji, i svi zajedno trebamo voditi računa o njoj. Prema podacima kojima raspolaže Uprava šuma Podružnica Zagreb prošle je godine doznačeno preko 20.000 kubika, a otpremljeno oko 14.000 kubika. Na ogrjev otpada oko 1/3, a ostalo su trupci koje ljudi masovno prodaju.

Putevi u zagorskim privatnim šumama su loši, no uređuju se. Jako puno putova je uređeno na području Zagorja u posljednjih nekoliko godina, posebice na području Ivanščice. Trenutno se uređuju putovi kroz prometnice u stubičkom i krapinskoj kraju. U Hrvatskoj je uređeno ukupno 220 km šumskih prometnica.

KRAPINA - U prostorijama Krapinsko-zagorske županije održana je tiskovna konferencija na temu prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola u novoj školskoj godini. O toj problematici te postignutom dogovoru govorili su župan Željko Kolar te predstavnik zajednice prijevoznika Krunoslav Kroflin. Također, o aktualnoj temi sufinanciranja udžbenika govorila je zamjenica župana Jasna Petek. Što se prijevoza osnovnoškolaca tiče, Županija je sa zajednicom prijevozničkih ponuditelja potpisala Ugovor o prijevozu učenika osnovnih škola nad kojima KZŽ ima osnivačka prava za šk.god. 2013./2014., a prema četverogodišnjem Okvirnom sporazumu sklopljenome u 2010. godini. Cijena tog prijevoza po danu iznosi 54.342,60 kn bez PDV-a, a za planiranih 181 dan cijena bi iznosila 12.295.013,25 kn s PDV-om. Nakon što je Vlada RH na sjednici 29. kolovoza donijela Odluku o financiranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju rujan-prosinac 2013. godine, kojom je predviđeno sufinanciranje

javnolinijskog međumjesnog prijevoza srednjoškolaca u visini 75% mjesečne učeničke karte za vlak (za HŽ) te sufinanciranje prijevoza autobusom u visini od 75%, ali od cijene koje državno tijelo priznaje po zonama, Županija je zajedno s prijevoznicima postigla dogovor. Župan je donio Odluku o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja KZŽ na sljedeći način: kod javnog linijskog autobusnog prijevoza s određenim iznosom prema određenoj zoni (I zona do 10 km, sa 63 kn; II zona od 10,1 do 20 km, sa 87 kn; III zona od 20,1 do30 km, sa 108 kn; IV zona od 30,1 do 40 km, sa 123 kn; V zona od 40,1 do 50 km, sa 144 kn; VI zona od 50,1 i više km; sa 168 kn;) b) kod željezničkog prijevoza po jedinstvenoj željezničkoj tarifi 12,5% cijene mjesečne učeničke karte; c) za obitelji s dvoje ili više srednjoškolaca koji ostvaruju kriterije za subvenciju autobusnog prijevoza po ovoj Odluci, posebno se sufinancira i dio koji će kod određenih prijevoznika doplaćivati roditelji i to: 1. ako su u obitelji 2 srednjoškol-

ca, za drugog, sufinancira se 50% doplate; 2. ako su u obitelji 3 i više srednjoškolca, za trećeg i tako redom, sufinancira se 100% doplate; d) kod drugog oblika prijevoza (koji nije obuhvaćen Odlukom o sufinanciranju Vlade RH utvrđene na sjednici 29.08.13.) stalnim mjesečnim iznosom za vrijeme pohađanja nastave (stručne prakse) i u odnosu na udaljenost na kojoj se taj oblik prijevoza odvija i to: I. zona: 5-10 kilometara, subvencija je 300 kn; II.zona: 10,1 20 kilometara, subvencija je 450 kn: III. zona: 20,1 i više kilometara, subvencija 550 kn Uz spomenutu visinu sufinanciranja učeničkih karata po zonama Županija apelira na jedinice lokalne samouprave da sudjeluju u sufinanciranju barem u istom iznosu ili više. U slučaju da se i općine i gradovi uključe s istim iznosom, cijena karte bi roditelje koštala između 100 i 200 kn, ovisno o kojoj se zoni radi. Obzirom da je školska godina počela, podsjećamo kako je natječaj za sufinanciranje troškova nabave udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola otvoren do 30. rujna 2013. (zl)


4

aktualno

broj 512 / 10. rujan 2013.

NA KAVI S GRADONAČELNIKOM: S Ivanom Hanžekom, zabočkim gradonačelnikom popričali smo

o aktualnim napadima oporbe zbog kupnje novog automobila, ali i o radovima na području grada

Hanžek: Članovi oporb konstantno napadaju, nemaju istinite argum

Najnovija press konferencija zabočkog hdz- bila je vezana uz nabavu novog s kojoj su oštro napali gradonačelnika i optužili ga za rastrošnost. On kaže da iznos od 300 tisuća kuna kao što oni tvrde te govori da, kao i uvijek, napadaju Maja Šimunić ZABOK

Z

abočki gradonačelnik Ivan Hanžek proteklih se dana ponovno našao na udaru kritika i napada HDZ-ove oporbe. Ovoga su ga puta optužili za rastrošnost zbog činjenice da grad Zabok nabavlja novo službeno vozilo. Na njihove optužbe, odgovorio je i sam gradonačelnik.

'Građani su im dvaput pokazali da ništa ne znaju' –Mnogo su neistine članovi oporbe izrekli u svojim javnim nastupima. Naime, Grad Zabok u svojem voznom parku ima Renault Kangoo koji je predviđen za prodaju budući da je kupljen 2005. godine i troškovi njegova održavanja jako su skupi. Osim tog automobila, imamo i Škodu Yeti koja će ostati na korištenje gospodarskom odjelu Grada kada stigne novi auto – rekao nam je Hanžek. Isto je tako istaknuo da se članovi oporbe o javnom natječaju za kupnju novog automobila nisu raspitali u Gradu već su isključivo napadali, što im je, kako tvrdi Hanžek, stari običaj. – Već dvaput su im birači pokazali da ništa ne znaju, ali oni uporno na prljav način pokušavaju pridobiti podršku ljudi – obrušio se gradonačelnik na oporbu. Grad Zabok je, prema riječima gradonačelnika, proveo postupak javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi, a pristigle su ponude otvorene prošlog četvrtka. Sam je natječaj bio javno objavljen u elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina, a pristigla je jedna ponuda ponuđača Hypo Alpe Adria Leasinga iz Zagreba. Ponuđen je automobil Škoda Octavia Elegance 2.0. TDI čija je vrijednost 23.102, 80 eura bez PDV-a ili 28.878,50 eura s PDV-om. Mjesečna rata za otplatu automobila bit će 478, 65 eura na 48 mjeseci. Grad Zabok ima 30 dana da odluči hoće li ovu ponudu prihvatiti ili neće. Iako oporba često optužuje Hanžeka i gradsku upravu da ne brine o građanima te da se na području Zaboka malo radi, gradonačelnik i to opovrgava.

zabočki gradonačelnik u razgovoru je odgovorio na optužbe oporbe

Iako je oporba optuživala gradsku vlast da nabavljaju automobil čija će cijena premašivati 300 tisuća kuna, automobil koji je sada ponuđen Grad bi stajao 174,888 kuna bez PDV-a ili 218, 610 kuna s PDV-om. Aktivnosti na području socijalne skrbi i na izgradnji infrastrukture U razgovoru s njim i stručnom suradnicom za školstvo, kulturu i socijalnu skrb, Dušankom

potporni zid izgrađen je u gubaševu, a trenutno se radi i u grdencima

Mikulec Mikac dotaknuli smo se i sfere socijale o kojoj Grad Zabok uvelike brine. – Ljudi u ovo doba godine mnogo traže socijalnu pomoć, što za nabavu

ograđeno je dječje igralište u humu zabočkom

drva, što za nabavu knjiga ili pak jednokratnu novčanu pomoć. Za drva isplaćujemo 900 kuna po domaćinstvu koje zadovoljava uvjete za dobivanje pomoći. Kada

su udžbenici u pitanju, odobrava se pomoć za nabavu knjiga učenicima srednjih i osnovnih škola čiji prihod po članu obitelji ne prelazi 1000 kuna – rekla


aktualno

broj 512 / 10. rujan 2013.

5

BRIGA ZA OBRAZOVANJE MLADIH ZLATARBISTRIČANACA

Za srednjoškolce s područja Zlatar Bistrice prijevoz do škole potpuno besplatan

be a nikada ente

službenog vozila u Gradu Zaboku na cijena automobila ne premašuje u bez argumenata.

Mikulec Mikac: Ljudi u ovo doba godine mnogo traže socijalnu pomoć, što za nabavu drva, što za nabavu knjiga ili pak jednokratnu novčanu pomoć. Za drva isplaćujemo 900 kuna po domaćinstvu koje zadovoljava uvjete za dobivanje pomoći.

Kada su udžbenici u pitanju, odobrava se pomoć za nabavu knjiga učenicima srednjih i osnovnih škola čiji prihod po članu obitelji ne prelazi 1000 kuna Grad Zabok je, prema riječima gradonačelnika, proveo postupak javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi, a pristigle su ponude otvorene prošlog četvrtka. Sam je natječaj bio javno objavljen u elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina, a pristigla je jedna ponuda ponuđača Hypo Alpe Adria Leasinga iz Zagreba. Ponuđen je automobil Škoda nam je Mikulec Mikac. Grad Zabok, uz Vladu i Octavia Elegance . . TDI Županiju, sufinancirat će i čija je vrijednost . , školski prijevoz, a redovito se isplaćuje i jednokratna eura bez PDV-a ili novčana pomoć za koju je . , eura s PDV-om sve više zainteresiranih. – Tu su, naravno, i stipendije u iznosu od 500 kuna koju student dobiva potporni zid kod igrališta u Gubaševu, a do kraja svog redovnog studiranja. Daje se u ovom trenutku gradi se potporni zid i novčana potpora novorođenima u iznosu u Grdencima. Obje investicije zajedno od 1000 kuna uz poklon dobrodošlice za su vrijedne 55 tisuća kuna – otkrio nam bebu. Iz svega ovoga da se primijetiti je viši stručni referent za komunalne da je Zabok socijalno osjetljiv grad – poslove. U ovom se trenutku, kako je istaknula je Dušanka Mikulec Mikac. I rekao, radi i ograda na dječjem igralištu na području infrastrukture mnogo se u Grabrovcu, a u Humu Zabočkom radi. – Ovog smo utorka potpisali Ugovor napravljeno je novo dječje igralište. s Ministarstvom poduzetništva kojim – U Grabrovcu se, također, gradi 320 su nam dodijelili milijun i 400 tisuća metara nogostupa, a ono što je također kuna za izgradnju ceste u ulici Ravnice u tijeku i na što smo jako ponosni jest nedaleko od Meditexa – rekao je Hanžek. rekonstrukcija knjižnice za što smo Brojna otvorena klizišta ove zime ovih su sredstva dobili od Ministarstva kulture dana uspješno sanirana. – Napravljen je – istaknuo je viši stručni referent.

80 28 878 50

20 23 102

općina zlatar bistrica zasada je jedina među jls koja je omogućila srednjoškolcima potpuno besplatan prijevoz.

Načelnik je raspisao i natječaj za dodjelu 12 stipendija učenicima srednjih škola u iznosu od 350 kuna. ZLATAR BISTRICA - Roditelji srednjoškolaca s područja općine Zlatar Bistrica mogu odahnuti. Prijevoz njihove djece do željene srednje škole bit će besplatan. Takvu odluku donio je načelnik Zlatar Bistrice Žarko Miholić. - Sufinancirat će se onaj dio koji bi otpadao na roditelje, uključujući željeznički i cestovni prijevoz s ugovorenim prijevoznicima, počevši od 1. rujna. Gdje postoje obje opcije prijevoza (željeznički ili cestovni), sufinancirat će se isključivo jeftiniji. Metoda ostvarivanja prava istovjetna je ostvarivanju prava u školskoj godini

Općina i ove školske godine financira udžbenike i učenje engleskog jezika za učenike od 1. do 4. razreda. 2012./2013.- doznajemo od načelnika Miholića. Općina i ove školske godine financira udžbenike i učenje engleskog jezika za učenike od 1. do 4. razreda u OŠ Zlatar Bistrica. To znači kako Općina pokriva troškove profesora i udžbenika. Načelnik je raspisao i natječaj za dodjelu 12 stipendija učenicima srednjih škola. Pravo na sudjelovanje imaju redovni učenici čiji pro-

sjek ocjena zadnje godine školovanja iznosi najmanje 2,80, učenici koji ne ponavljaju godinu, a oba roditelja im imaju prijavljeno prebivalište na području Općine. Zahtjevi se podnose na posebnom obrascu, kojeg zainteresirani mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu općine. Rok za podnošenje prijava je 16. rujna. Stipendije su u iznosu od 350 kuna. (M. Bašak)

Rekonstrukcija ambulante bit će gotova do kraja godine ZABOK - Radovi na rekonstrukciji ambulante Doma zdravlja Krapinsko - zagorske županije, Ispostave Zabok, u punom su jeku. Proteklih je tjedana izbijena sva stara i dotrajala stolarija koja će se zamijeniti novom. Sama rekonstrukcija uključuje građevinsko-obrtničke radove, elektroinstalacije, strojarske radove (grijanjehlađenje), vodovod i odvodnju te ugradnju dizala. Radovi se odvijaju pod stručnim nadzorom, a prema trenutnom stanju na terenu završetak radova očekuje se prema ugovorenom roku krajem ove godine. Podsjetimo, vrijednost ukupne investicije je 5,2 milijuna kuna, a većinu sredstava osigurava Krapinsko-zagorska županija. (mš)

radovi su u punom jeku

Proteklih je tjedana izbijena sva stara i dotrajala stolarija koja će se zamijeniti novom


6

aktualno

broj 512 / 10. rujan 2013.

podružnica hns-a k. toplice najavila je jačanje članstva

Ivan Šturman i dalje predsjednik HNS-a u K.Toplicama KRAPINSKE TOPLICE - Na Izbornoj skupštini podružnice HNS-a u Krapinskim Toplicama, Ivan Šturman ponovo je izabran za predsjednika. Za potpredsjednike su izabrani Stjepan Fučkar i Stjepan Kralj, a nazočnim skupštinarima obratio se i predsjednik ŽO HNS-a Krapinsko-zagorske županije Anđelko Topolovec. - Vjerujem da ova podružnica ima novu snagu za

novi uspjeh. Županijska organizacija će vam pomoći koliko god može – istaknuo je Topolovec. - Svjesni smo da smo na novom početku. Nadamo se da ćemo ojačati članstvo i organizaciju, a sigurno je da ćemo i dalje biti otvoreni za suradnju sa svim opcijama koje rade u pravom smjeru na boljitku Krapinskih Toplica – rekao je šef podružnice HNS-a u K. Toplicama. (zl)

Žarku Miholiću i dalje povjereno da vodi HNS u Zlatar Bistrici zlatar bistrica - Aktualni načelnik općine Zlatar Bistrica,

Žarko Miholić, ponovo je izabran za predsjednika podružnice HNS-a u toj Općini. Odlučili su tako članovi na Izbornoj skupštini, dok su za potpredsjednike izabrani Zdravko Bacinger i Božidar Kapec. - Podružnica u Zlatar Bistrici ostvarila je sjajan rezultat na nedavnim lokalnim izborima, te im zbog toga, ali i zbog kontinuiranog rada u cijeloj Općini treba skinuti kapu - rekao je predsjednik zagorskog HNS-a Anđelko Topolovec. - Zahvaljujem se na povjerenju koje mi je ponovo ukazano, zahvaljujem se svim članovima koji su aktivno sudjelovali u vrijeme posljednje kampanje. Zlatar Bistrica nastavlja putem razvoja kojeg smo počeli prije četiri godine, kada je HNS ovdje došao na vlast i danas smo Općina s najmanjim brojem nezaposlenih. Okosnica daljnjeg razvoja je izgradnja brze ceste Zabok - Zlatar Bistrica koja će otvoriti vrata investicijama i novim gospodarskim ulaganjima – zaključio je Miholić. (zl)

žarko miholić zahvalio se na ukazanom povjerenjui

OTKRILI SMO: Predizborno obećanje bivše pregradske vlasti o novih 40 mjesta za male Pregračane nema veze s realnošću

Nakon pune tri godine radova i stajanja radova dograđeni vrtić otvara svoja vrata Dograđeni prostor stavljen je pod krov, a ti su radovi stajali 567.767,82 kuna plus pdv. Nakon što su ti grubi građevinski radovi gotovi, sve je stajalo do travnja 2013., znači gotovo dvije godine. Denis Vincek PREGRADA

D

ogradnja Dječjeg vrtića "Naša radost" Pregrada koja se odužila napokon je ušla u završnu fazu. Svi radovi trebali bi biti gotovi do polovice rujna, negdje oko Branja grojzdja planira se tehnički pregled, a u listopadu bi mališani trebali ući i u novosagrađeni prostor. Prva faza radova trajala je od listopada 2010. do svibnja 2011. godine. Dograđeni prostor stavljen je pod krov, a ti su radovi stajali 567.767,82 kuna plus PDV. Nakon što su ti grubi građevinski radovi gotovi, sve je stajalo do travnja 2013., znači gotovo dvije godine.

Mazanje očiju Dobroupućeni povezuju nastavak radova s predizbornim mazanjem očiju jer – stvarno bode u oči da je avetinjski pusto gradilište oživjelo tek pred lokalne izbore. – Za izvođača radova druge faze izabrana je domaća Zanatska zadruga Kunagora, a vrijednost posla je 394.455,08 kuna bez PDV-a. Riječ je o finim zidarskim radovima u unutrašnjosti, izolaciji, instalacijama (plin, struja, voda), postavljanju podova, finoj montaži, pročelju i uređivanju okoliša. Novac za to smo osigurali – ističe pregradski dogradonačelnik Ivan Škrinjar,

U predizborno vrijeme baratalo se po Pregradi da će se u dograđeni i adaptirani vrtić moći upisati još 40 djece. I to je bilo lažno predizborno obećanje, komentira dogradonačelnik, jer riječ je isključivo o preraspodjeli i stvaranju boljih prostornomaterijalnih uvjeta za boravak djece u pregradskom vrtiću, odnosno o zadovoljavanju strogih standarda

ivan škrinjar, zamjenik gradonačelnika pregrade svakodnevno obilazi gradilište

s kojim smo posjetili gradilište koje je ograđeno od ostalog dijela vrtića zbog sigurnost djece. Sada Dječji vrtić "Naša radost" pohađa 107-110 djece u pet redovitih odgojnih skupina i dvije skupine kraćeg programa predškole. Od pet redovitih skupina formira se poslijepodnevna skupina, ovisno o ro-

diteljima i njihovim smjenama, jer mališani u vrtiću mogu boraviti do 19 sati. Površina prostora koji se dograđuje je 180 četvornih metara i obuhvatit će dvije igraonice po 60 kvadrata, veliki sanitarni čvor i hodnik. - Ovime ćemo omogućiti da se preraspodjele odgojne skupine i dignut ćemo kvalitetu boravka

djece u vrtiću. Sada je zauzet prostor blagovaonica, a sa završetkom radova odgojna skupina koja je sada u prostoru blagovaonice ide u novi prostor te će se blagovaonica osloboditi. Reorganizacijom će taj prostor postati multifunkcionalan i koristit će se, osim za blagovanje, i za tjelesne aktivnosti. Što se tiče

druge igraonice, odnosno prostorije u dograđenom dijelu vrtića, ona će se koristi za predškolu.

Kreće i obnova 'staroga' dijela vrtića - Sada djeca pohađaju predškolu poslijepodne, a primijećeno je da im pada koncentracija, a to znači da će se uvelike pridonijeti povećanju kvalitete odgojno-obrazovnog procesa s predškolskom djecom – ističe Škrinjar te dodaje kako će se taj prostor u poslijepodnevnim satima moći koristiti za različite dodatne programe, poput ritmike, baleta, likovnog izražavanja ili učenja stranih jezika. No, pregradski dogradonačelnik ukazuje na još nešto. U predizborno vrijeme baratalo se po Pregradi, a čak i po pojedinim medijima, s time da će se u dograđeni i adaptirani vrtić moći upisati još 40 djece. I to je bilo lažno predizborno obećanje, komentira dogradonačelnik, jer riječ je isključivo o preraspodjeli i stvaranju boljih prostornomaterijalnih uvjeta za boravak djece u pregradskom vrtiću, odnosno o zadovoljavanju strogih standarda. Ivan Škrinjar, koji je gotov svaki dan na gradilištu, otkrio nam je i da, čim uvjeti u pregradskom proračunu to dopuste, kreće i obnova "staroga" dijela vrtića – od potpune promjene krovišta do ugradnje energetski učinkovitijih materijala.


aktualno

broj 512 / 10. rujan 2013.

Radni posjet Uprave HŽ Infrastrukture Zagorju

Kreće obnova pruge od Đurmanca do Lupinjaka

7

UŠTEDA ENERGIJE: KZŽ jest prva županija koja je osmislila vlastitu Strategiju održivog razvoja energije

10 zagorskih škola uređeno po načelima energetske učinkovitosti

Željeznica je žila kucavica ovog kraja, naročito u projektu integriranog prijevoza sa Zagrebačkom županijom i Gradom Zagrebom, poručio je župan Željko Kolar. ĐURMANEC – U radnom posjetu Krapinsko-zagorskoj županiji proteklog je tjedna bio predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture Darko Peričić zajedno sa članovima Uprave. U društvu župana Željka Kolara te njegovih suradnika obišli su dionice neaktivne željezničke pruge od Đurmanca prema Lupinjaku te održali radni sastanak u prostorima tvrtke Vetropack Straža d.d. u Humu na Sutli. Radnom posjetu je nazočila i saborska zastupnica Dunja Špoljar. Na sastanku je bilo govora o elektrifikaciji željezničke pruge od Zaprešića do Zaboka, obnovi pruge od Đurmanca prema Lupinjaku te o dionici pruge Savski Marof – Kumrovec. Završetak projektiranja rekonstrukcije i elektrifikacije pruge Zaprešić-Zabok očekuje se do sredine sljedeće godine kada bi se projekt prijavio na natječaje EU fondova. Vrijednost projekta procjenjuje se na oko 70 milijuna eura, a uključuju i rekonstrukciju kolodvora u Zaboku zajedno s izgradnjom pothodnika. Novost je i skoriji početak obnove željezničke pruge na dionici od Đurmanca prema Lupinjaku. Riječ je o cca 6 km dugoj dionici kojom se trenut-

u desetak zagorskih škola izvršeni su radovi po načelima energetske učinkovitosti

posjet željezničkoj pruzi u đurmancu

Završetak projektiranja rekonstrukcije i elektrifikacije pruge Zaprešić-Zabok očekuje se do sredine sljedeće godine kada bi se projekt prijavio na natječaje EU fondova. Vrijednost projekta procjenjuje se na oko 70 milijuna eura, a uključuju i rekonstrukciju kolodvora u Zaboku zajedno s izgradnjom pothodnika. no ne prometuje, a zahvat obnove je nešto zahtjevniji zbog dva tunela koja se nalaze na toj dionici. Radovi bi trebali početi već u studenome ove godine, a završetak obnove očekuje se sredinom sljedeće godine. Interesi obnove i stavljanja u funkciju te pruge su brojni, od

poboljšanja prometne povezanosti i jeftinijeg prijevoza, zadržavanja učenika na hrvatskoj strani zbog omogućavanja prijevoza do škola, do gospodarskih interesa tvrtki poput Vetropack Straže koja bi na taj način lakše i jeftinije dovozila sirovine poput pijeska, sode ili sta-

klenog krša. Župan Željko Kolar izrazio je zadovoljstvo skorim početkom radova na gospodarski vrlo važnoj dionici pruge te je dodao kako je željeznica žila kucavica ovog kraja, naročito u projektu integriranog prijevoza sa Zagrebačkom županijom i Gradom Zagrebom.

krapina - Krapinsko-zagorska županija je prva u Republici Hrvatskoj osmislila vlastitu Strategiju održivog razvoja energije. Projekt je započeo 2011. godine, u suradnji sa Zagorskom razvojnom agencijom i Regionalnom energetskom agencijom sjeverozapadne Hrvatske (REGEA). Do sad je nad 10 škola kojima je energetska rekonstrukcija bila najpotrebnija, izvršena obnova, s jako dobrim povratnim rezultatima. Iskorišteno je 10 milijuna kuna, bez PDVa, te 1.5 milijun kuna bespovratnih sredstava, iz Europske investicijske banke, uz uvjet da ušteda energije bude 30%, čime se glavnica smanjuje za 15%. Zamjenik župana za gospodarstvo, Anđelko Ferek Jambrek, istaknuo je kako je to model koji treba u Republici Hrvatskoj promovirati, te način na koji treba raditi. Stvoren je i daljnji projekt Ministarstva regionalnog

ravoja, uz fondove Europske Unije, za energetsku obnovu svih domova zdravlja koji bi, prema riječima ravnatelja REGEAe, Julija Domca, trebao s realizacijom krenuti u 2014. godini, a nastavak energetske obnove škola također u toj godini, ili najkasnije 2015. Ravnateljica OŠ Donja Stubica, Sonja Martinek, pohvalila je obnovljenu školu. - Potrošnja plina smanjena je za 35% makar je plin poskupio, a općenita je ušteda veća od 50%. U prostorijama u kojima je bilo vječito hladno, sad je toplo, i estetski je škola dosegla novu dimenziju - rekla je Martinek. - Ovim je projektom već dokazano kako se sa znanjem i suvremenim pristupom može puno ostvariti, a prednost su i domaći ljudi i domaće ideje, te dokaz - da domaće znanje nije baš loše i da igra veliku ulogu - zaključio je Domac za kraj. (Klara Suhodolčan)

Na ukupno 10 osnovnih škola izvršeni su brojni radovi – zamjena vanjske stolarije, izgradnja toplinske ovojnice, izolacija stropa prema negrijanom tavanu, rekonstrukcija kotlovnice te pilot projekt ugradnje geotermalne dizalice topline za grijanje. Riječ je o sljedećim školama: OŠ Ljudevit Gaj, Mihovljan, OŠ Side Košutić Radoboj, OŠ Zlatar, OŠ Krapinske Toplice,OŠ Donja Stubica, OŠ Sv. Križ Začretje;OŠ Pavla Štoosa, Kraljevec na Sutli;OŠ Antuna Mihanovića, Klanjec; OŠ Đure Prejca, Desinić, PŠ Hum Stubički.

Zlatar i Ivanec za bolje sutra

darko peričić, predsjednik uprave hž infrastrukture na radnom sastanku sa županom željkom kolarom

IVANEC - U Ivancu je proteklog tjedna održano svečano potpisivanje Sporazuma o zajedničkom provođenju i nastavku projekta „Ivanščica za bolje sutra“ između Grada Zlatara i Ivanca. Podsjetimo, sporazum je jedan od rezultata projekta kojeg provode Zlatarska udruga mladih i Savjet mladih Grada Ivanca sa svojim partnerima Gradom Zlatarom, Gradom Ivancem te Fakultetom organizacije i informatike iz Varaždina. Sporazum su potpisali gradonačelnici Ivanca i Zlatara, Milorad Batinić i Stanko Majdak. Cilj je stvaranje ak-

tivne suradnje između gradova Ivanca i Zlatara, koji su izravno povezani prirodnom granicom na Ivanščici i želja je stvoriti zajedničke aktivnosti u smislu revitalizacije prostora na vrhu Ivančice. Ukupna vrijednost je 13.250 eura, a za provedbu su odobrena sredstva Europske komisije u iznosu 9.937 eura, dok ostatak osiguravaju partneri. Više o sporazumu o zajedničkom provođenju i nastavku projekta „Ivanščica za bolje sutra“možete pročitati na web stranicama Grada Zlatara i na Portalu mladih grada Zlatara. (zl)


8

županija

broj 512 / 10. rujan 2013.

županija

Prikupljeno 79 doza krvi klanjec - Akciji dobrovoljnog darivanja krvi, održanoj 2. rujna u velikoj dvorani grada Klanjca, odazvao se 91 dobrovoljni darivatelj. Krv je darivalo 79 darivatelja (69 muških i 10 žena), dok je 12 odbijenih iz zdravstvenih razloga. Prvi put krv je dao Ivica Penezić iz Pristave, a darivatelji s najviše davanju bili su Nikola Ohnjec sa 105, Branko Ulama sa 101 i Zdravko Marković s 85 darivanja. (zl)

Posjetili smo Dubovec u kojem gotovo nijedna štala nije prazna

Kravice su naše blago – svojim nam mlijekom osiguravaju mjesečnu plaću sir i vrhnje prodaju što im popravlja kućni budžet

Osmeročlana obitelj svoja mjesečna primanja upotpunjava proizvodnjom sira i vrhnja, a najvažnije je, kažu, voljeti krave i brinuti o njima.

kći marija magistrirala je na rudarskom fakultetu i nezaposlena je, te svakodnevno mami pomaže u štali.

mnogobrojna obitelj bosak iz dubovca ima sedam krava i živi od prodaje sira

Jelena Sačer

nom gospodarstvu, od bake koja pomaže u kući, muških članova koji pomažu u košako se čini da krave nenji, do Nadice i Marije kostaju sa zagorskih brega, je su glavne. – Suprug radi, gornjostubičko selo Dudjeca su u školi, a oko krabovec dokazuje suprot- Oko krava pomažu svi vica smo najviše angažirano. Rijetko gdje je slučaj kao Svih osam članova sudjeluje ne Marija i ja – rekla je Nadiu tom selu da svega tri kuće u obiteljskom poljoprivred- ca. Dodala je kako svi uskoče oko hranjenja i dojenja kad je Krave su naslijedili od roditelja koji su ih potrebno. Krasu naslijedihranili za vlastite potrebe, tako da nisu ve li od roditelja počinjali iz početka, nego su samo pomoću koji su ih hraza vlastite strojeva modernizirali i pojačali uzgoj. nili potrebe, tako

DUBOVEC

I

nemaju krave. Iz gotovo svake se štale čuje mukanje krava, a ništa drugačije nije ni kod obitelji Bosak koja ih ima čak sedam – četiri krave i tri junice.

i

da nisu počinjali iz početka, nego su samo pomoću strojeva modernizirali i pojačali uzgoj. – S kravama je dobro i lijepo raditi ako ih voliš – kaže Nadica, dodavši kako ona i Marija ujutro rano ustanu da bi počistile, podojile i nahranile svoje ljubimice Sivku, Medenu, Šaru, Meri i najmlađe Iskru, Bebu i Malenu. – Naše su kravice mirne jer se njima ljudi stalno bave. Navikle su na razgovor, galamu, kretanje i ostale životinje i nikada nikog nisu ozlijedile – pričaju gazdarice, osim

MJESEC LAMINATA CITY PARK, ZABOK

što, dodaje Marija, ponekad slučajno dobije repom po nosu kad krava tjera muhe.

Dopuna kućnom budžetu Kako su Nadica i Marija nezaposlene, posvećene su cjelodnevnoj brizi oko životinja koje im svojim mlijekom osiguravaju mjesečnu plaću. – Iako je početak bio malo teži, mi smo svoj uzgoj orijentirali na mlijeko, odnosno proizvodnju sira i vrhnja – pojasnile su. Jednom tjedno putuju u Zagreb otkad su prije dvije go-

dine intenzivirali proizvodnju. Količina mlijeka koju dobivaju je varijabilna, a ovisi prvenstveno o prehrani. Iako su nekad izlazile na ispašu, sada se hrane unutra. Ljeti jedu uglavnom svježu travu, a manje suhu, dok ih u zimskim mjesecima hrane sijenom i otavom. Ipak, teško je točno odrediti koliko jedna krava mjesečno košta vlasnika, tu su i mnogi troškovi i davanja koje je potrebno podmiriti, te mehanizacija potrebna da bi se radovi olakšali.


9

županija

broj 512 / 10. rujan 2013.

Potpore za unaprjeđenje lovstva krapina - I ove godine Krapinsko-zagorska županija dodjeljuje novčana sredstva Županijskog proračuna, ostvarena od lovozakupnine. Ta će se sredstva koristiti za razvoj i unapređenje lovstva na području naše županije. Korisnici novčanih sredstava od lovozakupa zajedničkih lovišta Krapinsko-zagorske županije, za sredstva koja nisu potraživana od strane vlasnika zemljišta bez prava lova je Lovački savez Krapinsko-zagorske županije i lovozakupnici koji imaju u zakupu lovišta na području Krapinsko-zagorske županije. Rok za predaju obrasca zahtjeva sa traženom dokumentacijom je 30. studenog 2013. godine. (zl)

VRIJEME JE ZA KUHANJE RAKIJE: Od šljiva ili krušaka, rakija je dobra za reumu ili za

Akcija vr ije di Svinjski vrat SK 13 . -15.09.13.

tek. Dok se ne pretjera. No, ako već kuhate rakiju morate prijaviti kotao.

Kotlove za rakiju prijavilo 78 Zagoraca

Mali proizvođač rakije u obvezi je carinskom uredu nadležnom prema svome prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika, i to najkasnije 8 dana prije početka proizvodnje. Mirjana Bašak krapina

Z

akon o trošarinama koji je na snazi već treću godinu nalaže da svi koji proizvode rakiju, bilo za vlastite potrebe ili je prodaju moraju se registrirati u najbližoj za to nadležnoj ispostavi Carinske uprave. Zagorci to čine u Carinskom uredu Krapina u Žutnici. Malim proizvođačem jakog alkoholnog pića smatra se fizička osoba vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta te vlasnik tvari za proizvodnju jakog alkoholnog pića koji proizvodi za vlastite potrebe, i to u količini koja ne prelazi 20 litara čistog alkohola godišnje po kućanstvu.

Paušal ovisno o zapremnini Takvom malom proizvođaču jakog alkoholnog pića nije dozvoljena prodaja. Mali proizvođač jakog alkoholnog pića (neovisno o tome da li je vlasnik kotla ili kotao unajmljuje kako bi ga koristio za proizvodnju jakog alkoholnog pića) u obvezi je carinskom uredu nadležnom prema svome prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika, i to najkasnije 8 dana prije početka proizvodnje. Obvezan je plaćati trošarinu ovisno o zapremnini uređaja, tj. kotla koji ima u vlasništvu, odnosno koji koristi u proizvodnji jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe. Trošarina (godišnji paušal) za svaki kotao zapremine do uključivo 100 litara iznosi 100 kuna, a za kotao zapremnine preko 100 litara iznosi 200,00 kuna. Kotao ako ne koristite možete i zapečatiti Mali proizvođač jakog alkoholnog pića sam obračunava trošarinu tijekom obračunskog razdoblja koje je jednako kalendarskoj godini (od 1. siječnja do 31. prosinca) te je u obvezi istu platiti do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu. U slučaju da mali proizvođač rakije proizvede za vlastite potrebe količinu pića veću od propisane odnosno više od 20

29,99

Kranjska kobasica IMI

39,99

kn/kg

Pileći batak i zabatak svježi rfs.

kn/kg

Čajna kobasica Maxi Podravka

69,99

24,99

kn/kg

kn/kg

Jabuka zlatni delišes 1 kg

6,99

Smeđi grah Zorela 800 g

7,49

kn

Na području Krapinsko-zagorske županije do 6. rujna prijavljeno je ukupno 78 malih proizvođača jakog alkoholnog pića. Prošle godine u isto vrijeme bilo je prijavljeno 65 malih proizvođača jakog alkoholnog pića. Što se tiče količine rakije koju proizvedu mali proizvođači jakog alkoholnog pića, proizvede se do 20 litara čistog alkohola godišnje po prijavljenom proizvođaču jer je člankom 68. stavkom 1. Zakona o trošarinama toliko i dozvoljeno. Ukoliko proizvedu više od dozvoljenog, plaćaju trošarinu na razliku u iznosu od 5.300,00 kuna po hektolitru čistog alkohola. Nitko od prijavljenih malih proizvođača jakog alkoholnog pića u Krapinskozagorskoj županiji nije u izvješću za 2012. godinu prijavio proizvedene količine više od dopuštenih 20 litara čistog alkohola po kućanstvu – odgovorili su iz Carinske uprave.

Mlijeko trajno 2,8% mm Zott 1l

kn

Čokolino Podravka 200 g

4,99

9,99

kn

Juha proljetna Podravka 60 g

kn

4,99

Pivo Ožujsko 2l

kn

Sirup naranča Dona 1l

13,99 kn

18,99 kn

Pelene Pampers više vrsta

Deterdžent Čarli original 1l

9,99 kn

kotao morate obavezno prijaviti

litara čistog alkohola godišnje, dužan je, uz već obračunati godišnji paušal (iznos trošarine obračunat ovisno o zapremini kotla), na razliku obračunati i platiti puni iznos trošarine koji je propisan za etilni alkohol (53 kune po litri čistog alkohola). Kada mali proizvođač odluči da neće više koristiti kotao o tome je dužan obavijestiti nadležnu carinarnicu do 31. siječnja tekuće godine i zatražiti da se kotao zapečati, a nakon toga prestaje njegova trošarinska obveza. Pečaćenje i skidanje pečata obavlja nadležna carinarnica na zahtjev i trošak malog proizvođača.

Godišnji paušal za kotao od 100 litara iznosi 100 kuna.

zagorci "službeno" proizvedu prosječno 20 litara rakije godišnje

119,99 kn

Trgovačko dioničko društvo, trgovina na veliko i malo, ugostiteljstvo, uvoz, izvoz • tel.: 049/286-063, 587-020 • fax.: 049/286-424, 286-264 web: www.trgostil.hr • e-mail: trgostil@trgostil.hr

zagorje.com


10 županija

broj 512 / 10. rujan 2013. Obnova 'Kumrovečke magistrale' u punom je zamahu

Dnevnik tate Bena P iše :

Tomislav Benčić

Protuprirodni blud

E

to dragi moji. Točno tak kak piše h naslovu. Baš sam to napravil. Protuprirodni blud. Nemrem reči da sam to napravil ničim izazvan. Izazvan sam bil. Nasnubili su me na to. I to moji najbliži. Najzaslužnija za to je moja žena. Mogu reči da je to zapraf bila njezina ideja. I to mi je bilo prvi put u životu. Da sam tak nekaj napravil. Čak mi se i jen dio toga i dopal. To kaj sam napravil je blud, grijeh, to je protivno svim zakonima prirode i normalnog prirodnog poretka. Videl sam ja da to i drugi delaju, ali samo na televizoru. To nisam ni videl u živo, a ipak sam to napravil. I zato se sad ispovijedam svima vama. Oprost nem iskal, jer sam ipak to svjesno napravil. Iako sam, ponavljam, na to bil napeljan. A sve je počelo s idejom da se h subotu bu nekaj pri kljeti delalo i da se onda usput speče roštilj. Ne roštilj kao takav, nego da se zakuri vatra, napravi žar i onda se iznad tog žara dene rešetka i tak dalje. Znate valjda kak se roštilj dela. I ko i uvijek gdo bu to delal? Ja, jer to furt mene zapadne. Ponekad je to i dobro. Drugi nekaj delaju, a ja malo prčkam po vatri i okrečem meso na rešetki. Ali se pojavil jedan problem. Moja sestrična Sandra je vegetarijanka. Ona kaj ne jede meso. I kaj smo sad za napraviti? Na roštilju se peče meso, a ona ga ne jede. I kaj sad? Bum ja na roštilju spekel povrče!!! I tak je i bilo. Spekel sam paprike, patliđane i tikvice. Normalno prvo sam meso spekel, da ne kontaminiram roštilj i onda na kraju to povrče. Čak sam to i probal. Paprika je bila jestiva. Patliđani i tikvice mi se i nisu baš dopali. Nekima se to i dopalo. Sto ljudi sto čudi. Ukusi se razlikuju pa se o ukusima ne raspravlja. No, kak se veli za sve u životu postoji prvi put. Pa tak i za to. Sva sreča da je bilo dosta mesa i gemišta s terima sam si mogel popraviti okus h ustima nakon povrča. Da mi je znati kaj buju još iskali od mene. Morti da od patliđana i tome sličnog napravim kotlovinu?

Radovi na dionici granični prijelaz Razvor - Risvica završavaju ovog mjeseca KLANJEC- Ovih dana propješačili smo gradilištem državne ceste D205 od Dubrovčana do Risvice. Radi se punom parom. Dosta posla je oko obnove nadvožnjaka u Svetom Križu. Obnavljaju se i viadukti i propusti, a na Vidikovcu je već asfaltiran dio ceste te cesta ispod kamenoloma. U Zelenjaku kod spomenika Lijepe naše je opločeno moderno stajalište za pješake, a preko puta, uz Sutlu za putnike. Priprema se podloga za asfaltiranje prema donjem i gornjem ulazu u Klanjec. Svi radovi na dionici granični prijelaz Razvor - Risvica biti će završeni ovog mjeseca. Na dionici Risvica Dubrovčan, radovi su u tijeku. Obnova predmetne dionice, duljine 10,4 kilometra, dio je Programa Betterment II koji se financira dijelom iz zajma Europske investicijske banke, a dijelom iz vlastitih sredstava. Temeljem međunarodnog javnog

krenula su i popločavanja

nadmetanja radovi obnove ustupljeni su tvrtki Cesta Varaždin d.d. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 39,4 milijuna kuna (bez pdva). Projektom obnove predviđeno je obnoviti kolnič-

ku konstrukciju, odvodnju oborinskih voda, urediti raskrižja, sanirati brojna klizišta, popraviti sve cestovne objekte, sanirati pokose usjeka i postaviti novu prometnu signalizaciju i opremu ce-

ste. Zbog problema nastalih kod sanacije klizišta i pokosa usjeka očekuje se produljenje roka za izvođenje radova, te se očekuje da će svi radovi biti završeni u proljeće 2014. godine. (I. Šućur)

nadvožnjak u svetom križu se obnavlja punom parom

AMI-PROM

USLUŽNI SERVIS ZA UREĐENJE OKOLIŠA

ZABOK

USLUGA SJEČE I IZVLAČENJA DRVA IZ ŠUME IZRADA CJEPANICA TRAKTORSKIM KALAČEM

USLUGA PILJENJA I CIJEPANJA DRVA

RUŠENJE OPASNIH STABALA

ČIŠĆENJE ŠIKARA I ZAPUŠTENOG ZEMLJIŠTA

NA VAŠ POZIV DOLAZIMO NA IZVID - TROŠKOVE IZVIDA I SASTAVLJANJA PONUDE NE NAPLAĆUJEMO

TEL: 049/222-217, MOB: 098/250-533; E-MAIL: ami-prom@kr.t-com.hr


županija

broj 512 / 10. rujan 2013.

11

LJUBAV PREMA ŽIVOTINJAMA: Marijan Hruš iz Krapinskih Toplica životinje, kako kaže, voli od malih nogu, a

tome svjedoči i više od šezdesetak jelena i muflona koje posjeduje kao i mnoge vrste lovačkih pasa koje uzgaja

Hruš: Jeleni i mufloni prave su maze, a psi su moja prva ljubav Više desetaka pasa dočekalo nas je pri ulasku u Marijanovo dvorište. Naša je ekipa ušla među njih bez ikakve bojazni, a psi su istog trena počeli tražiti pažnju i maženje iz čega je vidljivo da im se poklanja mnogo vremena i ljubavi Maja Šimunić

Hruš: Za početak sam nabavio četiri ženke i jednog mužjaka jelena. Danas imam otprilike tridesetak jelena i košuti te tridesetak muflona i ovci

KRAPINSKE TOPLICE

J

edna stara izreka kaže da 'tko ne voli životinje, ne voli ni ljude'. Za Marijana Hruša ta izreka definitivno ne vrijedi. Ovaj je profesor tjelesnog odgoja od malih nogu veliki zaljubljenik u životinje, a mogli bismo reći da posjeduje svojevrstan zoološki vrt. Naime, Marijan ima šezdesetak jelena i muflona, a uzgaja i razne vrste lovačkih pasa.

'Šezdesetak muflona i jelena pojede 10 tona kukuruza godišnje' S uzgojem jelena i muflona počeo je prije petnaestak godina vidjevši kod prijatelja spomenute životinje. -Za početak sam nabavio četiri ženke i jednog mužjaka jelena. Danas imam otprilike tridesetak jelena i košuti te tridesetak muflona i ovci - rekao je Hruš. Ističe, godišnje, upravo zbog jelena i muflona, pospremi oko 1000 bala sijena, 10 tona kukuruza, a potroši i velike količine jabuka, krušaka i ostalog voća. Hrani ih dvaput dnevno, a iako su pri našem dolasku bili malo plašljivi i nisu prilazili ogradi zagrađenog prostora u kojem borave, Marijan je rekao da su s njime

jeleni lopatari i mufloni uživali su u obroku koji im je marijan donio

toliko umiljati da mu jedu iz ruke, a nerijetko ga i malo 'gurnu' ne bi li ih 'pomazio'. U svom carstvu divljači nema nijednu srnu, jer kako kaže, riječ je o autohtonim hrvatskim životinjama koje se ne smiju držati zatvorene što rijetki znaju. -Moram reći da imam puno posjetitelja, pogotovo roditelja s djecom koji dođu vidjeti jelene i muflone. Svi su oduševljeni

Hruš: Vidjeli ste i sami da su psi prave maze. Stalno sam s njima jer ih zaista volim. Evo, svaki dan se za njih kuha tridesetak kila mesa svaki se dan za pse kuha tridesetak kilograma mesa

- ispričao je Marijan.

Psi su mu prva ljubav No njegovoj priči tu nije kraj. Marijan Hruš jest i međunarodni kinološki sudac, ujedno i uzgajivač različitih vrsta lovačkih pasa. - Uzgajam njemačke kratkodlake ptičare, njemačke oštrodlake ptičare, talijanske kratkodlake ptičare, bigle i oštrodlake jazavčare. Prvog sam psa dobio sa šest - sedam godina i od tad pse obožavam - otkrio nam je Marijan. A koliko voli svoje mnogobrojne pse vidljivo je pri njegovu ulasku među njih kada od sreće baš svaki počne mahati repom i pozdravljati ga lavežom. Posebno su simpatični upravo oni najmanji, odnosno štenci kojih Hruš u ovom trenutku ima više od dvadeset. - Vidjeli ste i sami da su psi prave maze. Stalno sam s njima jer ih zaista volim. Evo, svaki dan se za njih kuha tridesetak kila mesa - rekao je uzgajivač. Iako je prije, kako dodaje, prodaja mnogo bolje išla, danas su ljudi ostali bez novca pa mnogo pasa na kraju i pokloni u dobre ruke. U brizi o životinjama nije sam. Pomažu mu supruga i dvije kćeri. - One također obožavaju životinje i što je zanimljivo, nijedna ne jede meso divljači. Jednostavno ne mogu s obzirom da toliko vremena provode s jelenima i muflonima - ispričao nam je Hruš. Veliku pomoć nalazi i u veterinaru Zlatku Horvatu koji mu pomaže u brizi oko životinja svojim savjetima i stručnim nadzorom.

maleni štenci posebno su simpatični

hruš kaže da su psi definitivno njegova prva ljubav


12 županija

broj 512 / 10. rujan 2013. Na igralištu DVD-a Pavlovec pete je godine za redom održan memorijal za tragično preminulog člana DVD-a Pavlovec

Sjećanje na Marka Piljeka oživio peti vatrogasni memorijal njemu u čast Na postrojavanju ekipa bio je i župan Željko Kolar, kao i Markova obitelj te njegov krsni kum Adam Končić. želja je da se ovom projektu priključe oroslavje, stubičke toplice te marija bistrica

ZANIMLJIV PROJEKT DONJE I GORNJE STUBICE

Zajednička turistička ponuda stubičkog kraja za privlačenje što više turista donja stubica - Proteklog je

tjedna na tradicijskom imanju Majsecov mlin po prvi puta predstavljen zajednički projekt Donje i Gornje Stubice koji ima za cilj objediniti turističku ponudu stubičkoga kraja. Međusobna turistička suradnja između dvije susjedne općine započela je izdavanjem promotivnog letka ''Atrakcije Gupčevog kraja'' koji je tiskan u deset tisuća primjeraka na hrvatskom, engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku, naglasila je direktorica TZ Donja Stubica Kornelija Vnučec. Gradonačelnik Donje Stubice Juraj Srebačić istaknuo je kako je konačno ostvarena ideja s kojom je započeo svoj prvi mandat, te je u novom gornjostubičkom načelniku pronašao podršku za zajedničke projekte. – Želja nam je da se u budućnosti u projekt priključe Stubičke Toplice, Oroslavje i Marija Bistrica – rekao je Srebačić, dok je Krizmanić napomenuo kako će ovaj zajednički projekt poslužiti kao primjer ostalim općinama i gradovima jer se samo zajedničkim zalaganjima mogu postići veće šanse za uspjeh. Predstavljanju projekta prisustvovali su i predstavnici ugostiteljskih objekata i manifestacija ko-

ji su nositelji prvog izdanja letka, među njima i Goranka Horjan, ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja, kao i autorica Hrvatskog vrta Marija Krušelj, koja je sa objedinjenjem Gupčevog kraja krenula još prije 33 godine, no tada nije naišla na suradnju predstavnika lo-

majsecov mlin

kalnih jedinica. U planu je i izrada biciklističke rute koja bi obuhvatila Gornju i Donju Stubicu, te uz promotivne letke pružila svim turistima uvid u sadržaje koje nudi ovaj kraj, a za sljedeću se godinu planiraju i nove manifestacije koje će promovirati kuhinju Gupčevog kraja. (J.Sačer)

ZABOK - Protekle je subote na igralištu u Pavlovcu održan peti memorijal 'Marko Piljek' u spomen na tragično preminulog dječaka koji je bio aktivan član DVD-a Pavlovec. Riječ je o vatrogasnom natjecanju za djecu od 6 do 12 godina te natjecanju seniorskih muških i ženskih A i B ekipa. Natjecanje je otvorio župan Željko Kolar uz prisutnost Nevenke Gregurić, zamjenice zabočkog gradonačelnika te predstavnike županijske i zabočke vatrogasne zajednice. U svom se govoru, Kolar osvrnuo na važnost sudjelovanje djece u programima lokalne zajednice te je pohvalio DVD

Na memorijalu okupila se i Markova obitelj, a njegov otac Stjepan rekao nam je da mu je drago što sjećanje na njegova sina živi kroz memorijal koji se održava svake godine, a posebno mu je drago, kako je rekao, što se okupilo toliko djece, ne samo iz Zagorja, već i iz raznih krajeva Hrvatske Pavlovec što se organiziranjem ovakvog memorijala prisjećaju svog preminulog člana. Na memorijalu okupila se i Markova obitelj, a njegov otac Stjepan rekao nam je da mu je drago što sjećanje na njegova sina živi kroz memorijal koji se održava svake godine, a posebno mu je drago, kako je rekao, što se okupilo toliko djece, ne samo iz Zagorja, već i iz ra-

na postrojavanju je bio i župan željko kolar

na memorijalu su se okupili brojni mališani

najbolji su u svim kategorijama nagrađeni peharima

znih krajeva Hrvatske. Nastupile su ekipe s područja čitave županije, ali i ekipe iz Zagrebačke županije, Grada Zagreba i Primorsko - goranske županije. Najboljima su dodijeljeni pehari, a nakon

toga je uslijedilo druženje uz Pajdaše Zagorja. Isto je tako, budući da se memorijal održavao na sam blagdan Male Gospe, kod kapelice u Pavlovcu služena sveta misa. (M.Šimunić, K.Pavlina)

REZULTATI: Djeca - djevojčice 1. mjesto DVD Ribnica - 483,1 bodova 2. mjesto DVD Pavlovec - 482, 8 bodova 3. mjesto DVD Bedekovčina - 482,2 Djeca - dječaci 1. mjesto DVD Ribnica - 484, 6 bodova 2. mjesto DVD Dubrovčan - Ravnice - 484, 4 bodova 3. mjesto DVD Plešce - 484, 3 bodova DVD A kategorija 1. mjesto DVD Špičkovina - 432,5 bodova 2. mjesto DVD Brezova - 461 bodova 3. mjesto DVD Zabok - 441, 8 bodova DVD B kategorija 1. mjesto DVD Oroslavje - 436 bodova 2. mjesto DVD Gubaševo - 458, 5 bodova 3. mjesto DVD Selno - 449,5 bodova DVD A kategorija - žene 1. DVD Špičkovina - 445 bodova DVD B kategorija - žene 1. DVD Pavlovec - 466 bodova

DOSTAVA OGRJEVA ZA ZIMU NA KUĆNU ADRESU

DRVA PILJENA I CIJEPANA NA 25 CM

DRVA KALANA 1 MT DUŽINE

DRVA U TRUPCU

UGLJEN VREĆE 30 KG

UGLJEN RINFUZA

TEL: 049/222-217, MOB: 098/250-533; E-MAIL: ami-prom@kr.t-com.hr AMI-PROM d.o.o. ZABOK

DRVENI BRIKETI


županija

broj 512 / 10. rujan 2013. POČETAK ZLATNE JESENI ZABOČKE: Zagorska udruga uzgajivača

konja upriličila je tradicionalno druženje prošlog petka

Kod Zlatne lisice deseti puta ispekli vola i uživali u druženju Maja Šimunić ZABOK

V

eć desetu godinu za redom Zagorska udruga uzgajivača konja kod kleti Zlatna lisica u Martinišću organizirala je druženje. Tradicionalno, na središnjem zabočkom trgu okupilo se desetak zaprega i nekoliko jahača koji su krenuli put Zlatne lisice prošlog petka. Tamo je bilo živo od ponoći budući da se, baš kao i svake godine, pekao vol težak čak 250 kila. S pečenjem se krenulo oko ponoći prethodnog dana, a potrošena su dva metra drva. Kuhari zaduženi da bi vol bio ispečen na najbolji mogući način bili su gazda Zlatne lisice Stjepan Vranić i Vjekoslav Smrekar. – Ovo je zapravo početak Zlatne jeseni zabočke, a druženje se održava desetu godinu za redom. Uvijek se dobro zabavimo i drago mi je da je ovo prešlo u tradiciju – rekao nam je Vranić. Naravno, nijedna dobra veselica ne može proći bez glazbe za koju su u ovoj prigodi bili zaduženi Jazzery Zagorja. Druženje je, osim brojnim Zabočana, pohodilo i mnogo gostiju iz Zagreba, kao i gradonačelnik Zaboka Ivan Hanžek.

Kućna ljekarna bake Anke

Grožđe kao prirodni tonik organizma

V u druženju su uživali brojni gosti, pa i pripadnice ljepšeg spola

Vol težak 250 kilograma dopremljen je iz Ivanić Grada, a pekao se od četvrtka u ponoć da bi u petak prije podne bio spreman za goste koji su dolazili na druženje. prije odlaska zlatnoj lisici, konjske su se zaprege okupile na trgu

glavna delicija druženja bio je pečeni vol

gazda zlatne lisice, stjepan vranić ponosan je što se druženje održalo 10 godina

rijeme je berbe po zagorskim bregima. Vinova loza jedna je od najstarijih kultiviranih biljaka na svijetu. Naše europsko grožđe najvjerojatnije potječe iz područja oko Kavkaza, između Kaspijskog jezera i Crnog mora, gdje se uzgaja već oko 6000 godina. Još su u antičko doba Egipćani, Feničani, Grci i Rimljani tisućljećima uzgajali i oplemenjivali vinovu lozu isključivo radi ljekovitog djelovanja nefrmentiranog grožđanog soka. Zasigurno ste puno puta od svojih baka čuli kako je grožđe odličan izvor vitamina C. Sadrži brojna ljekovita svojstva. Grožđe tako čisti organizam, čuva zdravlje srca i krvnih žila, topi masne naslage, sprečava upalne procese, poboljšava rad metabolizma, pomaže kod artritisa i reume, te štiti od mnogih vrsta raka. Ljekovite bobice poboljšavaju rad bubrega i pluća, sprečavaju nastanak bubrežnih kamenaca, pomažu kod bronhitisa i kašlja, pospješuju probavu i regulira rad crijeva, poboljšava pamćenje i koncentraciju usporava starenje i poboljšava san. Grožđe smanjuje rast štetnih bakterija kao što su Escherichia coli, Salmonella i H. pylori. Idealno je i za jesensku dijetu. U slast.

13


14 županija

broj 512 / 10. rujan 2013.

crna Iz vikendice lopov odnio kućno kino i žesticu

LUČELNICA TOMAŠEVEČKA - U noći s 2. /3. rujna 36godišnjaku iz Lučelnice Tomaševečke kod Klanjca provaljeno je u vikendicu i ukradeno kućno kino, te žestoko piće, navodi se u izvješću zagorske policije. Kradljivac je nepoznat, a šteta se cijeni na nekoliko tisuća kuna. (mb)

Mlad, pijan i s neregistriranim motociklom prespavao u policiji ZLATAR BISTRICA – Iako je mislio da će to biti bezbrižna vožnja do kuće, protekle srijede oko 0.15 sati 27-godišnjeg vozača neregistriranog motorića zaustavila je u Zlatar Bistrici. Mladić je bio pod utjecajem alkohola, napuhavši 1, 96 promila alkohola u krvi. Iz policije su

priopćili da kako bi alkoholiziranom vozaču onemogućili daljnje upravljanje vozilom jer je postojala opasnost od daljnjeg ugrožavanja prometa, doveli su u namjenske prostorije policijske postaje na zadržavanje do prestanka djelovanja opojnog sredstvaalkohola. (M. Bašak)

Pokrali kukuruz i grah s njive

KONJŠČINA - Nepoznati kradljivac je 53-godišnjem muškarcu s njive ukrao kukuruz i grah. Krađa se dogodila u Konjščini, a šteta je nekoliko stotina kuna. (mb)

Republika Hrvatska Krapinsko-zagorska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok Krapinsko – zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Zabok, u predmetu izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju srednjotlačnog plinovoda Bedekovčina – Špičkovina, dionica 0+000,00 – 2+841,61 km, po zahtjevu investitora „Zagorski metalac“ d.o.o. iz Zaboka, Celine 2, temeljem članka 110. i 111. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN RH broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12)

POZIVA zainteresirane stranke da izvrše uvid u idejni projekt broj TD 127/12-I od prosinca 2012. godine izrađen po „TT inženjering“ d.o.o. iz Zaboka, Grabrovec 7, projektant ovlašteni inženjer strojarstva Goran Tomek, dipl.ing.stroj, za izgradnju srednjotlačnog plinovoda Bedekovčina – Špičkovina, dionica 0+000,00–2+841,61 km u k.o. Špičkovina i k.o. Bedekovčina. Stranka u smislu članka 110. i 111. Zakona o prostornom uređenju i gradnji jest podnositelj zahtjeva, vlasnik nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini, vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje lokacijska dozvola, te jedinica lokalne samouprave na čijem se

Za vikend ukradena 3 bicikla BEDEKOVČINA/ZABOK - Proteklog vikenda ukradena su tri bicikla, pa je za naslutiti da je možda na relaciji Bedekovčina - Zabok operirao isti lopov. Prva krađa

dogodila se u petak, 6. rujna u Bedekovčini kada je bez bicikla ostao 44-godišnji muškaraca. Druge dvije dogodile su se u Zaboku. Jedan bicikl ukraden je iz garaže,

drugi iz hodnika zgrade, a šteta se cijeni na nekoliko tisuća kuna, dok se za ukraden bicikl iz Bedekovčine materijalna šteta cijeni na nekoliko stotina kuna. (mb)

JOŠ JEDNA SMRT NA ZAGORSKIM CESTAMA: Prošle je subote

u Turnišću poginuo 40 - godišnji motociklist

Pao s motocikla, udario u auto i poginuo TURNIŠĆE - Oko 9 sati i 20 minuta prošle se subote u Turnišću dogodila teška prometna nesreća u kojoj je poginuo 40 -godišnji motociklist. Nesretni vozač motocikla brzinu nije prilagodio osobini i preglednosti ceste pa je u lijevom zavoju izgubio nadzor nad motociklom te pao na kolnik. U klizanju je prešao na susjedni kolnički trak gdje je udario u osobni automobil kojim je upravljala 63 - godišnjakinja. Motor se odsklizao u drugi automobil, onaj kojim je upravljao 36 - godišnjak. Motociklist je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu nesreće. Valja reći da je ovo sedmi poginuli motociklist na zagorskim cestama u ovoj godini pa nije na odmet još jednom pozvati vozače na oprez i poštivanje prometnih propisa. (mš)

motociklist je tijelom udario u automobil te na mjestu poginuo

Nesretni vozač motocikla brzinu nije prilagodio osobini i preglednosti ceste pa je u lijevom zavoju izgubio nadzor nad motociklom te pao na kolnik. U klizanju je prešao na susjedni kolnički trak gdje je udario u osobni automobil kojim je upravljala 63 godišnjakinja. Na mjestu je poginuo. motocikl je ostao gotovo netaknut

Baki s grobnice ukrali mramorni kamen

području planira zahvat u prostoru. Uvid u idejni projekt može se izvršiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju, Zabok, Kumrovečka 6, soba 11/I u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva, u vremenu od 08.00 – 14.00 sati.

PREGRADA - Baka (79) iz Pregrade neugodno se iznenadila došavši na obiteljski grob i vidjevši da je s grobnice ukraden mramorni kamen. Krađa se dogodila u razdoblju od 23 kolovoza do 3. rujna. Materijalna šteta iznosi nekoliko stotina kuna. (mb)

Neoprezna vožnja i magla uzrokovale prometnu nesreću

Osoba koja se odazove pozivu dužna je dokazati da ima svojstvo stranke. U slučaju spriječenosti stranka na uvid u idejni projekt može uputiti svojeg punomoćnika. Ukoliko se u navedenom roku zainteresirane stranke ne odazovu ovom pozivu i ne dostave izjašnjenje, smatrat će se da nemaju primjedbi na ostvarivanje predmetnog zahvata u prostoru te da se lokacijska dozvola može izdati.

u prometnoj nesreći nitko nije ozlijeđen

DUBRAVA ZABOČKA - Prošlog petka oko 7 sati u Dubravi Zabočkoj došlo je do prometne nesreće u kojoj, na sreću, nitko nije ozlijeđen. Zbog magle i vožnje neprilagođene uvjetima na cesti, jedan je automobil sletio s ceste, a drugi se odsklizao u suprotni kolnički trak. Zbog nesreće se na cesti stvorila kilometarska kolona. (mš)


15

županija

broj 512 / 10. rujan 2013.

www.trgovinejager.com

Ponudba vrijedi od 10. 9. do 23. 9. 2013.

ČOKOLADA MILKA

- Mliječna 300 g - Cijeli lješnjaci 250 g - Choco swing 300 g

izgrađen je novi most preko potoka radobojčica

Dovršena izgradnja mosta u Jazvinama RADOBOJ - Početkom rujna završena je jedna od investicija u prometnice na području Radoboja. Na županijskoj cesti 2123 kod područne škole u Jazvinama izgrađen je novi most preko potoka Radobojčica koji sada zadovoljava zahtjeve prometa koji se tom cestom odvija. Naime, stari most je, kako se pokazalo na početku radova, bio znatno nestabilniji nego se očekivalo te je prilikom svakog prelaska većeg kamiona moglo doći do njegova urušavanja. Radovi koji su počeli sredinom srpnja su zbog nestabilnosti terena bili zahtjevniji nego se prvot-

no očekivalo, no unatoč tome nije došlo do produžetka roka izgradnje. Izvođač radova na mostu je poduzeće Niskogradnja Hren, a investitor Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije. Načelnik općine Anđelko Topolovec izrazio je zadovoljstvo obavljenim radovima te se još jednom zahvalio stanovnicima i korisnicima ceste na strpljenju i solidarnost koju su pokazali, ali je naglasio kako je žrtva uvijek nužna ako se želi napredak. Sada slijedi uređenje korita potoka koje će obaviti poduzeće Hrvatske vode. (zl)

uz besplatni fizijatrijski pregled i tretman djeca su učila vježbe za prevenciju

Opća Bolnica Zabok 8. rujna obilježila je Međunarodni dan fizikalne terapije

Većina pregledane djece ima loše držanje i spuštena stopala ZABOK – OB Zabok protekle je subote obilježila Međunarodni dan fizikalne terapije na kojem se mogao obaviti besplatan fizijatrijski pregled, naučiti vježbe za prevenciju deformacija na kralježnici kod djece, te čuti koristan savjet stručnjaka. Pregledano je 34 djece, 20 djevojčica i 14 dječaka u dobi od 16 do 3 godine. Zamijećeno je da većina pregledanih ima loše držanje i spuštena stopala što će ako se ne pristupi vježbanju i pre-

17,17 2,29 KN

SVINJSKA REBRA S kožom 1 kg

venciji dovesti do deformacije kralježnice. Zbog već prisutnih deformacija kralježnice deset ispitanika se uz dogovor s roditeljima predbilježilo za daljnji fizioterapijski tretman i praćenje. Za provedbu akcije, odnosno preglede i demonstraciju zaslužne su Blanka Kralj, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, Vesna Cimić i Marijana Šaško, prvostupnik fizioterapeut, te dipl. fizioterapeutkinja, Vlatka Krznar. (zl)

27,67 3,69 KN

PRALNI PRAŠAK ARIEL OLD*

Motivi radobojskog kraja na platnima umjetnika iz Zagorja, Međimurja, Zagreba i Varaždina RADOBOJ - Prošlu je subotu u Radoboju održana tradicionalna, 8. po redu likovna kolonija Radoboj 2013. Dvadeset i četiri sudionika koje je okupilo likovno društvo "Ernest Tomašević" Krapina su kao zadatak dobili slikanje motiva radobojskog kraja - uglavnom ulja na platnu, akvareli, tuš i pastele. Sudionici su raspoređeni po različtim lokacijama koje su zahvaljujući lijepom vremenu dale dodatni inspiraciju umjetnicima. Slike koje su naslikali umjetnici iz Hrvatskog zagorja, Međimurja i okolice Zagreba i Varaždina biti će predstavljene na izložbi koja će se upriličiti povodom dana općine u listopadu. Sudionici su na kraju kao i svake godine pohvalili organizaciju kojoj su ponajviše doprinijeli djelatnici Upravnog odjela Općine.

Više vrsta - Prašak: 6 kg - Tekuči 4,5 L - Kapsule: 42 x 28,8 ml

99,67 13,29 KN

LED TV LG 32LN540B

diagonala 81 cm (32”) LED, resolucija 1366 x 768 (HD-Ready), kvaliteta kretnji u slici MCI 100 Hz, ulazki: HDMI , USB, LED, Triple XD Engine, Picture Wizard II, energetski razred “A”, jamstvo 24 mjeseca

2.174,50 289,99 KN

sudionici likovne kolonije

Općinski načelnik Anđelko Topolovec zahvalio se prisutnima što su se i ove godine odazvali u tako ve-

likom broju. Nakon kratkog druženja, prisutnima su se zahvalili i predjsednik Općinskog vijeća Alojz

Sajko te zamjenik načelnika Stjepan Sirovec koji im je uručio prigodne zahvalnice. (zl)

Ponuda vrijedi u: SM Tržišče Rog Slatina, SM Prvomajska 29, Rog. Slatina SM Jager Rogatec, SM Jager Podčetrtek. Ponuda vrijedi do 23.09.2013. Cijene u kunama su informativne. Moguće je plaćanje u kunama. Cijene su preračunate u kune po tečaju 1 eur = 7,5 kn. Tel.: 0038638121065, e-mail: tajnistvo@trgovinejager.com, www.trgovinejager.com.


16 županija

Za dušu za spomenek

broj 512 / 10. rujan 2013.

Otvoreni Pizza bar i Bistro Tomek u Zaboku

Piše:

Nevenka Gregurić

ZVONEC ŠKOLSKUGA ZVONA

Z

vrdanje školskuga zvona, najčešće onuga teri koristi eljektirku, z novič je pozval decu h školske klupi. Nekteri su došlji po prvi put. Sigurne su jih dopratilji stariejši teri su se z putič zmišljavalji svojuga početka školskuga ljeta.Unda nie bilje moderne školske zvonjave. Bil je te rieski zvuk zvonca teruga je podvornik držal h ruka, ž njim bambal i tak pozval decu da saki sedne na svoje meste h školje. Če bi se podvorniku nešče posebne „dopal“ još bi ga znal i malje zvoncem hdrieti po riti. Za nagradu bi od đaka dobil kakve oponašanje ilji plaženje jezika. Te je negda najčešče bil odgovor đake na one kaj njim se nie dopalje. Negda su deca h školu prvi dan došlji z sakojačkami drapami po tielu, z skulavemi koljenami lakti i razbijeni palci. Bilji su te njihovi spomenki na ljitne igre, hincanje i landranje po polju, husta ilji njiva. Spominek med decu je bil tak glasen kaj jih je triebalje par tjedne stišavati. Saki je štel povedati svoju ljitnu huncutariju i boril se z glasnoču da dojde ščem prie na red. Pajdaši bi ga posluhnulji, veruvalji mu ilji bi mi reklji da ne zmišlja preveč, jer da njegve priče ne „držiju vodu“. Bilje kak bilje, za največ đake prihajanja školu bila je radost. Radost ne same radi škole nek i radi toga kaj su se barem pol dana riešilji posla doma pri domačije. Hodniki i razredi bilji su puni dišeče spomenke o ljipemi ljetnami prazniki. Denes je sljika dolaska školu drugačka. Stariejši đaki jedva da jeden druguga doživljavaju onak kak spada. Čez ljete se ne vidiju, ne pohincaju, a nejdeju niti jeden k drugomu. Retke se denes more h nečevem dvorišču čujti galama dece teri se igraju. Si imaju porihtane dvorišča, saka travica je na svojem mestu i nedaj bog da bi gdoj na nju stal ilji ju polamal. Deca su največ po hiža pred moderni mašinkami i z nekakva elektronska igrica kratiju cajte duge h noč. Nišče jih ne tira h jutre na kakef posel, pak unda moreju spati dok je več sunčeke visoke, neke si pojieju i z novič pred modernu mašinku. Tak i pajdašuvanje z pajdaši, ak i jesu jesu prek mašinki. Bljiedi i zmučeni od modernoga života, dojdeju h školu. Na ljica njim se ne vidi nikakva ni radost ni veselje. Rietki su onie teri svojem glasnem spominkem skrečeju pažnju na sebe. Malji, onie teri su došlji prvi put h školu, lučeju se oko sebe. Največ njih drži se za ruku onomu teri ga je dopratil. Šaca oko sebe svoje vršnjake, srčeke mu sigurne tuče, jer za njega je se te nekaj novuga. Ni sami neznaju kak je za njimi život bez brige. Od gda se krene h školu, brige su na pleča čoveka se dok živi. Starci su se pak potrudilji da svoje dece kupiju novu obljeki i obuču, da kupiju ščem moderniešu torbu, da ščem ljepše obljičeju knjige svoje dece, i tak dalje i dalje. Daju od sebe zajdnju kunu kaj bi moglji hdovoljiti svojem detecu. Nie te tak same gda počneju hoditi h školu nek i cielje življenje. Saki starec da se od sebe kaj bi školovanje njegvuga deteca bilje ščem ljepše i bolje. I dok sem gledela prešecije mami i tati, dedeke i babic teri su peljelji h školu svoje početnike, nemrem a da se ne zmisljim na spominek teri sem nekteri dan čula med zrelješi ljudi kak s se tužilji na svoje „ljubimce“. Jeden je rekel kak se je prvi dan zmučil kaj marše. Same kaj se nie rasplakal da je rekel kak se zmučil dok je cielji dan ciepal drve dok je njegef sinek, teruga je odškoluval, histe vrieme „pucal po tiče“ na moderne mašinke. Da ga bi malje htešila, njegva pajdašica je rekla da je i njoj teške. Njenja čer je z modernu mašinku svoje sobe pošilja poruku da je z kuhnje donese sok ilji kaj za pojesti h njenju sobu. Žaljilji se oni sim ilji tam, te nie navuk teri su dobilji h školje. Jer saki navuk teruga deca nafčiju h školje nie dosta. Da bi navuk bil kak Bog zapovieda vučenje školje mora imati i potporu doma. Detecu gda odrasteju i kreneju h školjicu nie trieba dati same ljubaf i se kaj očeju nek histe vrieme i obaveze kaj bi denes zutra zraslji h radišne i poštene ljudi. Zvonec školskuga zvona naj zapošne vučenje mlade podjednak h školjice i doma.

ZABOK - Pizza bar na autobusnom kolodvoru u Zaboku i Bistro Tomek u sklopu Tifonove benzinske na industrijskoj cesti u Zaboku (Prilaz Franje Tuđmana) dobili su nove vlasnike što je bio povod i za zvanično otvorenje. U subotu, 7. rujna mnoštvo pozvanih moglo se je upoznati s novom, proširenom, ponudom ova dva ugostiteljska objekta koji će po svemu sudeći kvalitetno upotpuniti gastro kartu Hrvatskog zagorja. Kako bi se i Vi uvjerili u ugodan ambijent, profesionalnu uslugu i novu ponudu u Pizza baru ove nedjelje 15.rujna časte vas kavom. Dakle, mjesto za nedjeljnu kavu ove je nedjelje Pizza Bar u Zaboku. (zl)

na otvorenju su se okupili brojni gosti gosti su mogli vidjeti kako pizzu rade pravi pizza majstori

naravno, pizze su se mogle i degustirati

Predstavnici Udruge „Inicijativa za razvoj općine Kumrovec“ u Ministarstvu turizma: Predstavljen projekt "Gospodarski, znanstveni i kulturni centar EU –

Nesvrstani"

Kumrovec i Hrvatsko zagorje otvaraju se novom turističkom tržištu ZAGREB - Predstavnici Udruge posjetili su u četvrtak, 29. kolovoza Ministarstvo turizma, na poziv pomoćnika ministra Roberta Pendea. Povod posjetu bio je Idejni projekt „Gospodarski, znanstveni i kulturni centar EU – Nesvrstani“, koji je Udruga, između ostalih adresa, dostavila i ovom ministarstvu, a kojim se nastoje staviti u funkciju dosada neiskorišteni i propadajući kumrovečki objekti. S predstavnicima Udruge (predsjednik dr.sc. Ivica Hrastović, potpredsjednik Marijan Žnidarec, tajnik Srečko Blažičko) bili su i načelnik Općine Kumrovec Drago Ulama i dipl. arh. Robert Loher, dok su sa strane ministarstva razgovor vodili pomoćnici ministra Robert Pende i Davor Ižaković, Vesna Rajković, dipl. ing. arh., načelnica Sektora za razvoj posebnih oblika turizma te poduzetništva u turizmu, i njihovi suradnici. U uvodnoj riječi načelnik općine Kumrovec Drago Ulama upoznao je dvojicu pomoć-

kumrovčani su projekt predstavili u ministarstvu turizma

nika ministra i suradnike sa svim dosadašnjim idejama i naporima Općine po pitanju stavljanja u funkciju neiskorištenih objekata, a temeljne značajke projekta „Gospodarski, znanstveni i kulturni centar EU – Nesvrstani“ obrazložio je dr.sc. Ivica Hrastović. Naglasio je kako se radi o vrlo zahtjevnom projektu. Projekt financijski ne bi opterećivao državu, a pružio bi joj velike mogućnosti svekolikog razvoja. S obzirom da

se razgovaralo u Ministarstvu turizma, prije svega je apsolviran turistički aspekt projekta. Dr.sc. Hrastović je naglasio kako se ovim projektom u turističkom smislu Kumrovec i Hrvatsko zagorje, koristeći određene povijesne konotacije, otvaraju prema jednom, za Hrvatsku, novom turističkom tržištu, i postaju njihova kontinentalna prihvatna destinacija u Hrvatskoj. Potpredsjednik Udruge Marijan Žnidarec naglasio je

dinamika njegove realizacije ponajprije ovisiti o mogućnostima potencijalnog investitora, dok je tajnik Udruge Srečko Blažičko apostrofirao trenutne turističke mogućnosti Kumrovca, koje i u postojećoj situaciji nisu zanemarive. Na kraju je dogovorena nužna komunikacija i stručna podrška Ministarstva Udruzi, kako bi se projekt učinio prepoznatljivijim svima koji su važni za njegovu realizaciju. (I. Šućur)


županija

broj 512 / 10. rujan 2013.

17

Turistička zajednica grada Donja Stubica i Udruga “Stubička baština”, organiziraju 15. izložbu “Zagorje, trnac starih sorata voća”. Izložba će se održati u Termama Jezerčica 12. i 13. listopada

sudionici sastanka u općini radoboj

Prijavite se na izložbu starih sorata voća

Pripreme za projekt 'Zajedno više možemo' kojem je cilj suzbijanje konzumiranja alkohola, droga i igra na sreću

Preventivom protiv raznih tipova ovisnosti RADOBOJ - Nedavno su u Ministarstvu unutarnjih poslova predstavljeni rezultati nacionalnog istraživanja o navikama i stavovima djece i mladih o konzumiranju alkohola, droga i igara na sreću koji su pokazali vrlo zabrinjavajuće činjenice. Na uzorku od više od 12000 učenika došlo se do podatka da je čak 81% učenika osmih razreda osnovnih škola jednom ili više puta u životu konzumiralo alkohol dok je svaki 10 učenik prvih razreda srednjih škola konzumirao marihuanu ili hašiš. Krapinsko-zagorska županija odskače od prosjeka, pa je na njezinom području manja konzumacija droge, no iznimno zabrinjava što je konzumenata alkohola još u osnovnoj školi više nego u drugim dijelovima Hrvatske. Kako bi se ciljano djelovalo na ove zabrinjavajuće podatke, na inicijativu Policijske uprave Krapinsko-zagorske i Policijske postaje Krapina pokrenuta je akcija 'Zajedno više možemo'. Za partnere u projektu ove su godine odabrani osnovna škola 'Side Košutić' u Radoboju i Općina Radoboj. U prostorijama Općine Radoboj održan je sastanak na kojem su sudjelovali načelnik Anđelko Topolovec, načelnik policijske postaje

Tijekom akcije obuhvatit će se razredna odijeljenja 4., 5. i 6. razreda kojima će se kroz razne programe ukazati na štetnost konzumiranja alkohola i opojnih droga, a kroz dodatne aktivnosti će im se predstaviti mogućnosti kojima se mogu baviti kako bi obogatili sebe kao osobe Krapina Ivan Poljak, Andreja Jurić iz PU Krapinsko-zagorske te ravnateljica OŠ Side Košutić Milena Veseljak. Na sastanku su dogovorene smjernice održavanja projekta te su uključene strane u potpunosti dogovorile suradnju podijelile zadatke. Tijekom akcije obuhvatit će se razredna odijeljenja 4., 5. i 6. razreda kojima će se kroz razne programe ukazati na štetnost konzumiranja alkohola i opojnih droga, a kroz dodatne aktivnosti će im se predstaviti mogućnosti kojima se mogu baviti kako bi obogatili sebe kao osobe. Za učenike četvrtih razreda će se organizirati posjet policijskoj postaji u Krapini u kojoj će se moći upoznati sa djelokrugom i metodama rada policije, a cilj je učenicima predstaviti policiju kao partnere i prijatelje

koji su uz ostalo zaduženi i za njihovo sigurno odrastanje. Uz to, za učenike će se u sklopu dana Općine u listopadu održati sajam mogućnosti na kojem će im biti predstavljene mnogobrojne mogućnosti kojima se mogu baviti u svojim izvanškolskim aktivnostima, ponajviše u Radoboju i Krapini. Načelnik policijske postaje je istaknuo kako su ove skupine izabrane zbog toga što se u kritičnim godinama za formiranje pozitivnih ljudskih i društvenih vrijednosti te su tu rezultati najvidljiviji. Načelnik Topolovec je pohvalio projekt te mu dao punu potporu, kako radom tako i financijskim sredstvima te je istaknuo kako je to kvalitetna nadopuna svim aktivnostima koje Općina već provodi za svoje mlade stanovnike. (zl)

DONJA STUBICA - Uz pojedince imatelje starih sorata voća, lijepo molimo škole, vrtiće, udruge, OPG pa i cijela sela da sudjeluju na ovoj izložbi koja je polučila značajne rezultate na poticanju obnove trnaca starih sorata voća i zasnivanje novih na području naše Županije i šire. II ove godine biti će dodijeljene nagrade imatelju najvećeg broja starih sorata voća, prerađevina od starih sorata voća, nagrada za školski ili vrtićki izložbeni prostor s najbolje obrađenom temom izložbe, nagrada za najljepši izložbeni prostor, najveći broj sjemena starih sorata voća, povrća, žitarica, cvijeća i dr. endemskog i tradicijskog bilja te za najfiniji tradicijski kolač od ili sa starim sortama voća ili prerađevina. Izložba je prodajnog karaktera.TZ grada Do-

izložba će se održati u prostorima terma jezerčica

nja Stubica poručuje da svoj dolazak i potrebni broj stolova potvrdite do 26. rujna, kako bismo vam osigurali prostor i stolove. Sudjelovanje na izložbi možete potvrditi i

na e-mail: tzgdonjastubica@ gmail.com tel./fax: 288-081 ili pismeno na adresu Turistička zajednica grada Donja Stubica, Toplička 80, Donja Stubica. (zl)


18 županija

broj 512 / 10. rujan 2013.

PODUZETNIŠTVO: Siniša Križanec, posjednik dvorca Bežanec iz Valentinova, sagradio jedinstveni katamaran na solarni pogon

Švicarci zovu Križanca da kod njih gradi brodove Denis Vincek PREGRADA/RIJEKA

S

iniša Križanec, hotelijer svjetskoga glasa sagradio je brod – i to ne bilo kakav. Neupućeni promatrač zaključio bi da je riječ o nekom možda malo skupljem brodu, no katamaran "Diplomat fly 37" jedinstven je brod i usto pravi hrvatski proizvod.

'Ideja je bila da se plovi bez troškova' Sinišin katamaran prešao je čak 700 nautičkih milja za nepunu godinu dana. To je impozantna udaljenost uzme li se u obzir to da je njegov vlasnik plovio samo po Jadranskom moru. Taj katamaran, diplomat-boat, dužine je 12 metara, a širine 3,7 metra. Kalup je razvijao Sinišin prijatelj Denis Kraljević punih osam godina i uložio u to jedan milijun eura. Trup i opremanje broda trajalo je šest mjeseci. – Brod je konstruiran i sagrađen u visokoj razini entuzijazma, nakon mnogo godina navigacije na različitim plovilima po svim svjetskim morima. Naša je ideja bila da napravimo vrlo siguran brod, koji će biti ugodan i na neugodnom moru, a pritom smo se prije svega vodili idejom da plovimo bez troškova. Elektropogon je konstruirao i montirao i konstantno nadzire zagorski elektroničar Ratko Tuđa iz Zaboka, a

elektroinstalacije je montirao Zabočanin Zoran Vrgoč. Brod ima i dva elektromotora, kao neovisni pogon na direktne propelere. Napajanje je, uz ostalo, iz solarnih panela, preko kojih se akumulira struja u litijeve baterije. Autonomija kretanja broda samo na tim baterijama jest četiri sata. Brod autonomno može kretati na sunce, no konstantno puni i baterije za pričuvu električne energije. Zbog hrvatskih zakona imamo i agregate na pogonsko gorivo, koji nam također pune baterije ako se njima koristimo, ali kao apsolutno odvojen i isto neovisan pogon – detaljno nam je pojasnio Siniša Križanec te dodao da u svijetu trenutačno ne postoji ni jedan sličan proizvod, koji bi plovio morem.

Dosad napravio dva broda Sinišin katamaran ima dva elektromotora snage 10 kilovata te dva dizelska motora, koji razvijaju brzinu od 20 čvorova. Sva četiri motora imaju vlastite propelere. Brod, koji je u potpunosti sagrađen u Rijeci, može primiti na dnevnu vožnju 20 osoba ili osam osoba na spavanje. Siniša Križanec koji je svojim obnovljenim dvorcem Bežanec pronio ime Valentinova i Pregrade po cijelom svijetu, ušao je, kaže, u kompaniju za gradnju katamarana jer nije mogao razvijati zagorski turizam na svoj način zbog niza prepre-

ka koje su mu postavljali. – Sada sa suvlasnikom razvijam komercijalnu serijsku proizvodnju. Naime, nakon testiranja godinu dana i plovidbe više od 700 nm u svim meteorološkim uvjetima i režimu mora, slobodni smo iskazati da imamo jedinstven proizvod. Brod plijeni pažnju gdje se pojavi, a svi koji su konzumirali navigacijsku kvalitetu, dijele oduševljenje s tvorcima tog perspektivnog noviteta u maloj hrvatskoj brodogradnji – s ponosom navodi Križanec. Vrijednost osnovnog modela je 300.000 eura, ali svaki naručitelj može sam sudjelovati u projektiranju ili na neki drugi način svojim idejama i željama ! Dosad je napravio dva broda, jedan kao luksuzna jahta, a drugi radni za prijevoz ronilaca. U planu ima i gradnju broda za prepumpavanje pijeska s morskog dna zbog uređenja plaža na Jadranu! Pozvan je i u Švicarsku da gradi katamarane na električni pogon za njihova jezera.

siniša križanec planira i serijsku proizvodnju brodova

brodovi se pokreću na solarnu energiju

KRIŽANEC: Brod je konstruiran i sagrađen u visokoj razini entuzijazma, nakon mnogo godina navigacije na različitim plovilima po svim svjetskim morima. Naša je ideja bila da napravimo vrlo siguran brod, koji će biti ugodan i na neugodnom moru, a pritom smo se prije svega vodili idejom da plovimo bez troškova. Elektropogon je konstruirao i montirao i konstantno nadzire zagorski elektroničar Ratko Tuđa iz Zaboka, a elektroinstalacije je montirao Zabočanin Zoran Vrgoč

Zagorje je nekoć bilo oaza mlinova potočara, a mi smo posjetili lokaciju jednog od takvih mlinova u Desiniću

Mlin koji priča priču o nekim prošlim vremenima DESINIĆ - U Zagorju su danas vidljivi tragovi petnaestak mlinova potočara. Za ostale se zna samo mjesto gdje su nekoć bili, drugima je vidljiv tek poneki ostatak, a neki su restaurirani. Zubu vremena odoljeva i mlin Miška Turniškog (rođenog 1932. u Desiniću). Građen je na sjeveroistočnoj strani podnožja brda na kojem se bjelasa Dvor Veliki Tabor. Sadašnji vlasnik mlina je 55-godišnji Darko Turniški. - Građen je od kamena lomljenca oko 1840. godine, omazan grubom žbukom. Krov na dvije vode pokriven je tzv. glinenim crijepom, a dodatak krovištu je „kukrlin“ na dvije vode. Gradio ga je očev pradjed uz pomć ostalih seljana. Imao je nadljevno kolo i dva mlinska postrojenja izrađena od drveta. Mlin je

radio do 1951. godine, kada je nakon jednog nevremena i proloma oblaka, narasla bujica muljem prekrila jez, donju polovicu zgrade i oštetila mlinsko kolo - priča nam Miškov potomak Darko. Prije nekih 6 godina, došla je ekipa iz Muzeja Staro selo Kumrovec i zamolila me da im ustupim oštećeno kolo, po kome bi oni napravili umanjenu kopiju. Pristao sam. Njihovi stručnjaci su izmjerili sve dimenzije mlina i unutrašnja mlinska postrojenja. Na osnovi toga napravili su umanjeno kolo i postavili ga uz jednako tako umanjenu drvenu mlinsku kućicu u kojoj su izradili i umanjene kopije jednog mlinskog postrojernja iz našeg mlina i to na kanalu potoka Škrnik, na mjestu gdje je nekoć bio mlin. Sad je novi 'postav', na-

darko turniški

zvan Miškov mlin i turistička je atrakcija kumrovečkog muzeja. A meni su ponudili nacrte moga mlina, po kojima bi, kad bih imao novaca moga obnoviti stari ili izgraditi posve novi mlin - ispričao je Turniški. Darko nam je pokazao i druge zanimljivosti vezane za Tabor. Kaže da su taborgradski vlastelini

Turniški: Građen je od kamena lomljenca oko 1840. godine, omazan grubom žbukom. Krov na dvije vode pokriven je tzv. glinenim crijepom, a dodatak krovištu je „kukrlin“ na dvije vode na području četiriju izvora i potočića nekoć izgradili akumulacijsko jezero na kojem su lovili ribu, vozili se čam-

u zagorju je mnogo mlinova potočara

cem ili kupali. Darko se prisjeća vremena iz djetinjstva i pričanja jednog susjeda koji mu je pokazivao mjesto

gdje se trebao biti prikriveni otvor tunela za evakuaciju ljudstva u slučaju nezadržive najezde Turske vojske. (iš)


županija

broj 512 / 10. rujan 2013.

19

Krajem 60 - ih brojni Gornjostubičanci odlazili su na rad u Švicarsku

NEOBIČNO: Zajednička akcija Gradske knjižnice i Fotokluba Pregrada

Iz domovine otišli 'trbuhom za kruhom' pa u Schaffhausen stvorili malu Gornju Stubicu

Čitam, uživam i fotografiram se

Jelena Sačer GORNJA STUBICA

M

nogi su Zagorci tijekom prošlih desetljeća vodeći se onom starom izrekom ''trbuhom za kruhom'' napustili svoju domovinu. Ni Gornjostubičanci nisu zaostajali za tim trendom, no oni su svojom brojnošću gradić Schaffhausen pretvorili u drugu Gornju Stubicu - u njemu se nalazi najveći broj Stubičanaca u Švicarskoj na jednom mjestu.

Atraktivna Švicarska Marijan Karabin, 77-godišnji književnik, prvi je u Schaffhausen odselio 1967. Kao profesor njemačkog jezika i psihologije, javio se na oglas švicarskog konzulata u Zagrebu i u firmi Georg Fischer AG zaposlio se u kadrovskom odjelu. – Bilo je atraktivno ići u Švicarsku na ovako dobro radno mjesto – priznao je, iako nije razmišljao o odlasku u inozemstvu iz ekonomskih potreba. U firmu je doveo petstotinjak radnika iz Jugoslavije, a od njih sedamdesetak iz Gornje Stubice. Radnici su se prijavljivali za nekvalificirana radna mjesta preko zavoda za zapošljavanje, a Karabin ih je dočekivao na granici i upućivao na osigurani smještaj i radne obveze. – Imali su svog čovjeka koji im je ne samo omogućio dolazak, nego se o njima i brinuo, tako da ni sa jezičnim sporazumijevanjem nisu imali inače uobičajenih problema – pojasnio je Karabin koji je o Gornjostubičancima u Švicarskoj napisao i monografiju. Novi život Dok Karabin kaže kako mu prilagodba na život izvan domovine nije predstav-

ovom akcijom potiče se čitanje kod djece i mladih

na pjesničkoj večeri mladena karabina u švicarskoj

Dolazili bi doma tri puta godišnje i to nas je veselilo, ali teško je bilo ponovo otići – kaže Mato Novosel koji se nakon 37 godina u Švicarskoj vratio u Gornju Stubicu ljala problem, Gornjostubičanac Mato Novosel koji je u Schaffhausen otišao kad je imao 22 godine kaže kako je plan bio ostati godinu do dvije da bi nešto zaradio. – Nismo znali njemački pa smo se sporazumijevali na razne načine – rekao je Novosel koji je izvan domovine proveo 37 godina, a u Gornju Stubicu se vratio sa suprugom prije sedam godina. – Dolazili bi doma tri puta godišnje i to nas je veselilo, ali teško je bilo ponovo otići – prisjeća se Mato čiji su sin i kćer sa obiteljima ostali u Švicarskoj.

Želja za povratkom Raznorazni klubovi koje

su Gornjojstubičanci tamo osnovali služili su im kao lijek protiv nostalgije za rodnim krajem. - Osnovali smo kuglački klub ''Matija Gubec'' koji je bio jedan od najboljih u Švicarskoj i deset godina prvak u jugoslavenskoj ligi Švicarske – pohvalio se Novosel, koji je u dva navrata bio i predsjednik kluba. Želja za povratkom bila je prisutna kod svih, kaže Karabin, no ima onih koji se nikada nisu vratili jer su umrli u Švicarskoj i onih koji su se vratili i odlučili mirovinu provesti na zagorskim bregima, ali su za sobom u Schaffhausenu ostavili sada već treću generaciju Gornjostubičanaca.

iako su u švicarskoj dobro živjeli, u svim aje tinjala želja da se vrate u domovinu

PREGRADA - U sklopu programa kojima se ukazuje na važnost poticanja čitanja kod djece i mladih, a u suradnji s Fotoklubom Pregrada, Gradska knjižnica Pregrada organizirala je simbolično fotografiranje s knjigom u ruci. Foto-session održan je po cijelom Trgu Gospe Kunagorske, a u programu je sudjelovalo 40-ak ljudi. – Ovaj je program rezultat iskustava i primjera s radionice o poticanju čitanja koju je u Gradskoj knjižnici Krapina organizirala Matična služba knjižnica Kra-

pinsko-zagorske županije u sklopu stalnog stručnog usavršavanja. Radionicu je vodila Hela Čičko, knjižničarska savjetnica iz Knjižnica grada Zagreba – ističe ravnateljica Gradske knjižnice Pregrada Draženka Gretić. – Neke djelatnosti Fotokluba Pregrada čine promidžba, razvitak i unaprjeđenje fotografije kao tehničke i umjetničke discipline kao i poticanje svih oblika stvaralaštva u području fotografije, te sam s toga s oduševljenjem prihvatila ponudu ravnateljice Gradske knjižnice Pre-

grada Draženke Gretić da članovi Fotokluba Pregrada svojom opremom, ali i znanjem u području fotografije, obilježe ovaj projekt – navela je predsjednica Fotokluba Pregrada Elizabeta Papeš. – Bilo je zanimljivo jer je prvi put takav događaj bio u Pregradi. Čitanje je važno i lijepo je da se na takav način to promovira – kaže Pregračanka Paula Petrak (16), učenica 4. gimnazije u Zagrebu, jedna od 40 sudionika koji su sudjelovali u ovom neobičnom događanju. (D. Vincek)


20 županija

broj 512 / 10. rujan 2013. 20 godina krapinske Galerije

Izložba keramike za 20. godišnjicu računalci iz zlatara

Zagorski maturalci

Od Barcelone do Wadowica

HRVATSKO ZAGORJE - Nova je školska godina počela, na prošlu se već i zaboravilo, kao i na popravne ispite potkraj kolovoza. Učenici završnih razreda srednjih škola sređuju dojmove sa svojih «maturalaca», a to su izleti koji se doživotno pamte. Putovalo se diljem Europe, od Barcelone u Španjolskoj do Krakowa

u Poljskoj. Primjerice, učenici Srednje škole Zlatar kao svoje odredište odabrali su Italiju, a razred računalaca bio je na sedmodnevnom putovanju posjetivši Bratislavu, Krakow, rudnik soli Wieliczka, koncentracijski logor Auschwitz, Wadowice, rodni grad pape Ivana Pavla II., Prag i Beč. (Ž. Sl.)

KRAPINA - Ništa neobično što je za 20. godišnjicu rada Galerije grada Krapine, koja djeluje u sklopu Pučkog otvorenog učilišta, upriličena izložba suvremene svjetske keramike. Naime, Krapina ima vrlo dugu keramičarsku tradiciju i kao što je naglasila voditeljica Galerije Vesna Kunštek, još u 19. stoljeću postojala je tvornica kamenine koja je proizvodila ukrasne i upotrebne predmete kao i tvornica peći Ivana Lowa. Podsjetila je i na jubilej Galerije, koja je otvorena 5. rujna 1993. godine i to izložbom slika Ede Kovačevića i izložbom 800 godina Krapine. U minulome razdoblju održano je 190 izložbi, od kojih nekoliko međunarodnoga karaktera, što je vrijedno poštovanja. O jubileju organizirana je izložba radova iz Kerameikonove, a riječ je o Hrvatskom udruženju keramičara iz Varaždina, o kojemu je više govorila dopredsjednica

Županijsko lovačko natjecanje u strijeljanju u parkuru, lovačkom trapu i zračnom puškom

izložbu je otvorio gradonečelnik zoran gregurović

Danijela Pičuljan. Zajedno s Blaženkom Šoić Štebih autorica je koncepcije krapinske izložbe, na kojoj su izložena djela 45 umjetnika iz 21 zemlje i Hrvatske.

Otvorenje je upriličeno u subotu, u dvorištu Galerije, uz kratak program KUDa Krapina, a izložbu je otvorio krapinski gradonačelnik Zoran Gregurović. Bila je to

ujedno prva priredba ovogodišnjega Tjedna kajkavske kulture, koji je službeno otvoren u nedjelju. Izložba je otvorena do 15. listopada. (Ž. Slunjski)

Održan 8. Kup Zagorja u lovu ribe udicom na plovak za osobe s invaliditetom

Ekipno najbolja Najbolji strijelci predstavljat će županije Udruga invalida kzž na državnom prvenstvu LOBOR – Na bajerima ŠRD

Pastrva Zlatar u Vinipotoku zadnjeg je vikenda u kolovozu održan 8. Kup Zagorja u lovu ribe udicom na plovak za osobe s invaliditetom. Natjecanje je održano u organizaciji Udruge osoba s invaliditetom Krapinskozagorske županije. U sektoru A slavili su Josip Grđen iz ŠD paraplegičara Zagreb, Ivan Marjanović iz Koprivničko-križevačke udruge osoba s invaliditetom, te Siniša Čiček iz Krapinsko-zagorske županije. U sektoru B najbolji nagrađeni su Slavko Fuček iz Hvidre Dubrava, Zdravko Benković iz udruge domaćina, te Pero Baran iz Koprivničko-križevačke županije. U sektoru C prva je

bio Mario Novosel iz domaće udruge (KZŽ) koji je imao i najbolji ulov od svih natjecatelja (2480 grama), drugi je bio Davor Zebec iz Zagrebačkog društva paraplegičara, a treći Ljubomir Benjak iz društva distrofičara Varaždinske županije. Ekipno je prva bila Udruga invalida KZŽ, druga ŠD paraplegičara iz Zagreba, a treća Hvidra Dubrava. - Za natjecatelje su osigurane prigodne nagrade i medalje za prva tri plasmana po sektorima, te pehari za ekipne pobjednike. Nagrade za tri najbolja pojedinca, najstarijeg natjecatelja, te utješna nagrada za natjecatelja s najmanjim ulovom donirane su od strane Trgocentra d.o.o. iz Zaboka – doznajemo od

najuspješniji odlaze na državno natjecanje

kraljevec na sutli - Lovačka udruga Fazan Kraljevec na Sutli, pod pokroviteljstvom Krapinsko-zagorske županije organizirala je na Kapelskom bregu županijsko natjecanje u parkuru, lovačkom trapu i pucanju zračnom puškom, koje je istodobno bilo i izborno za dr-

žavno pvenstvo. U nazočnosti župana Željka Kolara, podpresjednika Lovačkog saveza Hrvatske i predsjednika Lovačke organizacije KZŽ, Ivice Halapira, natjecanje je otvorio zamjenik načelnice općine Kraljevec na Sutli, Stjepan Zorman.

Rezultati: Parkur ekipno: 1. LU Zlatar 64, 2. LU Zabok 61, 3. LU Klanjec, 53, 4. LU Krapina 48, 5, LU Pregrada 47, 6. LU Stubica 0., Pojedinačno: 1. Mladen Ban, 2. Zlatko Jurina, 3. Sinković., Trap – ekipno: 1. LU Zlatar 128, 2. LU Krapina 123, 3. LU Klanjec 114, 4. LU Pregrada 113, 5. LU Zabok 109,

6. LU Stubica 0., Pojedinačno: 1. Miljenko Jurak, županijski prvak (LD Srnjak, Zagorska Sela), 2. Damir Čopor, 3. Dario Medvedec, 4. Robert Šumiga, 5. Branko Vinski, 6. Zlatko Puklin.,Zračna puška: 1. Damir Hrelja, 2, Branko Vinski, 3. Franjo Kralj.

predsjednik davor brlić s nagrađenim natjecateljima

već tradicionalno udruga invalida organizira kup zagorja u lovu ribe udicom na plovak

predsjednika Udruge osoba s invaliditetom KZŽ, Davora Brlića. Poslije natjecanja održano je druženje u prostorima OPG Bizjak. Druženje su sponzorski pomogli Daruvarska pivovara d.o.o., Pekara Viki d.o.o. iz Zlatara, restoran Zlatni lampaš, OPG Bizjak koji je besplatno ustupio prostor i dio pića. Natjecatelje i uzvanike zabavljao je TS Prava ekipa. Istaknimo i kako je Kup organiziran u suradnji sa ŠRD Pastrva Zlatar.Medalje je podijelio gradonačelnik Grada Zlatara Stanko Majdak, a pehare dožupanica KZŽ Petek Jasna. Udruga se ovim putem posebno zahvaljujemo Krapinsko-zagorskoj županiji i Gradu Zlataru na pokroviteljstvu. (zl)


županija

broj 512 / 10. rujan 2013.

21

Iz bakine pučke bilježnice Piše:

Zoran Gregurek

Vu mali flašica se otrof čuva

V

u mali flašica se otrof čuva. Gda si ti čul da je otrof vu veliki posuda ili vu kace ?! Je, tuo se zate veli jer mali ljudi, oni šteri su niski – na te mislim, znaju biti jake zločesti. Nemam ja niš protiv njih, same ti je vrak zameriti se malomu čoveku. On te bu tak duge vrebal, dok ti se ne osvetil stuoput jakše, govorila je naša hraščinska baka Ivka, narodna „mudroslavka“. A zašto su mali ljudi zločesti „ Zate kaj su puni žuči kaj nijiesu zrasli i kaj su im zate si krivi. Onda te svoje bedastuoče lijiečiju i znaju biti zločesti kak peseki. On ili ona misliju da si kaj ih male čudneše glediju na ceste, da im se ljudi rugaju kaj niesu zrazli. Ali tuo nije tak, Same ti,sinek dragi, nije bitne šte je mali ili veliki, glavne da je čovek i da je spameten. Tuo je jake krive gda se nešči gledi po tom kulike je visuoki, nizek, težek, fajni, grdi, siromak ili bogataš. Najbitneša je duša i jedine je ona važna, ona štera nas razlikuje od nijiemoga živinčeta „, rekla je baka. A može li biti lijep par ako je jedno nisko, a drugo od dva metra „ Če je vu pitanju kombinacija: visouki muž i niska baba, onda je se pet. Ali če je baba kak luojtra, a muž patuljek, kak mali panj (smijeh), onda se tuo nikak ne šika i takof je par grde za videti. Je, ali ja sam ti vu Zagrebu vidla i čula kak su se mali mužek i visoka baba peljali pod ruke na Gournjemu gradu i tak su si gogutali kak golubeki. On je nje govoril da je njegva mala mačkica, a ona njemu da je njezin laf. Meni je mam smijieh pobijiegel jer je on bil kak mali mišek, a ona je kak žirafa krej njega hodila. Je, same ti ljubaf ne pita za visočinu i po neznam koji put se dokazale da je čorava kak stara kokoš „, uvijek je za šalu bila spremna baka.

U Mariji Bistrici osniva se Udruga voćara i povrtlara MARIJA BISTRICA -U Mariji Bistrici je pokrenuta inicijativa za osnivanjem Udruge voćara i povrtlara Marija Bistrica. U vezi s tim, u petak 13. rujna, u 19 sati u Domu kulture u Mariji Bistrici održat će se osnivačka skupština. Organizacijski odbor poziva sve zainteresirane na osnivačku skupštinu, nakon koje je organizirano predavanje na temu: Zemljišni i društvenoekonomski uvjeti biljne proizvodnje u marijabistričkom kraju. Predavači su Željko Vidaček i Dragica Tresk Penezić. (Elvis Lacković)

načelnik s novorođenim humčanima

učenici i roditelji mogu donijeti papir na portu škole

Osnovci skupljaju stari papir ZLATAR - Od prošlog tjedna pa do ovoga petka (13. rujna) Osnovna škola Ante Kovačića Zlatar provodi, već tradicionalno, akciju skupljanja starog papira. Pozivaju se učenici, roditelji i građani grada Zlatara da stari papir

donesu na portu škole, i to u razdoblju od 8 do 17 sati. Naša kamera zatekla je učenike 7.a razreda s razrednicom Dragom Forko kako u školu donose i predaju prikupljene stare novine. (Denis Vincek)

Načelnik Jutriša primio novorođene Humčanke i Humčane HUM NA SUTLI - Početkom rujna upriličen je prijam petero roditelja novorođenih Humčanki i Humčana u Narodnoj knjižnici Općine Hum na Sutli. Tom prilikom uručeno je 18.000 kuna kao potpora za poboljšanje nataliteta u Humu na Sutli. Obitelji Barić uručeno je 6000 kuna za treće dijete, obiteljima Boršić i Tušek 4000 kuna za drugo dijete, a za prvo dijete po 2000 kuna primile su obitelji Merkaš i Špiljak. Novac je uručio humski načelnik Zvonko Jutriša koji je čestitao roditeljima te istaknuo kako je riječ o sredstvima potpore za lipanj i srpanj 2013. godine. (Denis Vincek)


22 županija

broj 512 / 10. rujan 2013.

mala burza

Hrvatski zavod za zapošljavanje • Područna služba Krapina • www. hzz.hr

Ispostava Donja Stubica Autoprijevoz, trgovina i niskogradnja "Bosak", Gornja Stubica, Matije Gupca 17a 1 KNJIGOVOĐA/KNJIGOVOTKINJA

Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 4 godine, potrebno radno iskustvo: 36 mj., vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla, način javljanja: najava na mobitel: 092 1074929, rok prijave: 15.9.2013

ORO-PREIS j.d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo, Zagreb, Rokov perivoj 6 1 PRODAVAČ/PRODAVAČICA

Uvjeti: mjesto rada: Oroslavje, razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine, vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla, način javljanja: osobni dolazak: Milana Prpića 112, Oroslavje, najava na mobitel: 091 8240263, e-mailom: orotera@ inet.hr, rok prijave: 14.9.2013

TERME JEZERČICA d.o.o. za turizam i ugostiteljstvo, Varaždin, Zinke Kunc 47

1 KONOBAR/KONOBARICA

Uvjeti: mjesto rada: Donja Stubica, razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, radno iskustvo 12 mjeseci, vrsta ugovora: određeno - novootvoreni poslovi, način javljanja: najava na mobitel: 091 2861004, e-mailom: sastalos@terme-jezercica.hr, uvjeti: - kvalificirani/a konobar/ica, pasivno poznavanje i engleskog i njemačkog jezika ili aktivno poznavanje jednog od navedenih, rok prijave: 10.9.2013

Ispostava Klanjec Muzeji Hrvatskog Zagorja, Gornja Stubica,

Samci 64

1 POMOĆNI RADNIK/RADNICA U MUZEJU

Uvjeti: mjesto rada: Kumrovec, razina obrazovanja: završena osnovna škola, srednja škola 3 godine, vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla, način javljanja: pismena zamolba: Muzeji Hrvatskog Zagorja, Gornja Stubica , Samci 6, mjere-javni radovi, rok prijave: 10.9.2013

Osnovna škola Antuna Mihanovića, Klanjec, Lijepe naše 41

1 UČITELJ/UČITELJICA GLAZBENE KULTURE

Uvjeti: razina obrazovanja: fakultet, radno vrijeme 31 sati tjedno, vrsta ugovora: neodređeno - upražnjeni posao, način javljanja: pismena zamolba: 49290 Klanjec, Lijepe Naše 41, rok prijave: 10.9.2013

1 ASISTENT U NASTAVI/ASISTENTICA

Uvjeti: razina obrazovanja: fakultet, bez radnog iskustva, vrsta ugovora: stručno osposobljavanje za rad, način javljanja: pismena zamolba: 49290 Klanjec, Lijepe naše 41, rok prijave: 10.9.2013

Ispostava Krapina PROMEGA metaloprerađivačka i trgovačka radnja vl. Mario Kiseljak, Radoboj, Jazvine 67a

1 ADMINISTRATOR/ADMINISTRATORICA

radnik/radnica, dipl. socijalni pedagog/pedagoginja ili dipl. psiholog/psihologinja, od kandidata se očekuje poznavanje engleskog ili njemačkog jezika te informatička znanja, rok prijave: 16.9.2013

Krapinsko-zagorska županija, Krapina, Magistratska 1

2 VJEŽBENIKA/VJEŽBENICE - STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U UPRAVNOM ODJELU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Uvjeti: razina obrazovanja: fakultet - Arhitektura i urbanizam, Građevinarstvo, bez radnog iskustva, vozački ispit: B, vrsta ugovora: stručno osposobljavanje za rad, način javljanja: pismena zamolba: Magistratska 1, Krapina, rok prijave: 10.9.2013

1 VJEŽBENIK/VJEŽBENICA - STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U UPRAVNOM ODJELU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Uvjeti: razina obrazovanja: fakultet - područja prirodnih znanosti polje kemija, biologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti ili s područja biotehničkih znanosti polje biotehnologije ili interdisciplinarnih biotehničkih znanosti, bez radnog iskustva, vozački ispit: B, vrsta ugovora: stručno osposobljavanje za rad, način javljanja: pismena zamolba: Magistratska 1, Krapina, rok prijave: 10.9.2013

1 VJEŽBENIK/VJEŽBENICA - STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U UPRAVNOM ODJELU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA Uvjeti: razina obrazovanja: viša ili prvostupanjska - područje društvenih znanosti polje javne uprave ili studijem upravnog prava, strani jezici: engleski jezik, bez radnog iskustva, vrsta ugovora: stručno osposobljavanje za rad, način javljanja: pismena zamolba: Magistratska 1, Krapina, rok prijave: 10.9.2013

2 VJEŽBENIKA/VJEŽBENICE - STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U UPRAVNOM ODJELU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 4 godine građevinski tehničar, bez radnog iskustva, vozački ispit: B, vrsta ugovora: stručno osposobljavanje za rad, način javljanja: pismena zamolba: Magistratska 1, Krapina, rok prijave: 10.9.2013

1 VJEŽBENIK/VJEŽBENICA - STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U UPRAVNOM ODJELU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 4 godine, strani jezici: engleski jezik, njemački jezik, potrebno poznavanje osnova informatike, vrsta ugovora: određeno - novootvoreni posao, način javljanja: e-mailom: promega@optinet.hr, rok prijave: 10.9.2013

Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 4 godine upravni referent, ekonomist ili birotehničar, bez radnog iskustva, vrsta ugovora: stručno osposobljavanje za rad, način javljanja: pismena zamolba: Magistratska 1, Krapina, rok prijave: 10.9.2013

CENTRO PLIN instalaterska radnja vl. Milan

Ispostava Pregrada Bistro "Pajdaš" Dragutin Bračun, Pregrada, Janka

Polanščak, Petrovsko, Škaričevo 183

1 CVJEĆAR/CVJEĆARKA

Uvjeti: mjesto rada: Krapinske Toplice, razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, potrebno radno iskustvo: 12 mj., vrsta ugovora: određeno - novootvoreni posao, način javljanja: najava na mobitel: 095 8760470, rok prijave: 18.9.2013

GAJ - obrt za proizvodnju, trgovinu i ugostiteljstvo, Nikola Pecolaj, Krapina, Ljudevita Gaja 16 2 KONOBARA/KONOBARICE

Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla, način javljanja: osobni dolazak: Ljudevita Gaja 16, Krapina, najava na telefon: 049 371131, mobitel: 091 1641597, rok prijave: 13.9.2013

1 KUHAR/KUHARICA

Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla, način javljanja: osobni dolazak: Ljudevita Gaja 16, Krapina, najava na telefon: 049 371131, mobitel: 091 1641597, rok prijave: 13.9.2013

Srednja škola Krapina, Krapina, Šetalište hrv.

nar. preporoda 6

1 NASTAVNIK/NASTAVNICA NJEMAČKOG JEZIKA

Uvjeti: razina obrazovanja: fakultet, vrsta ugovora: određeno - zamjena, način javljanja: osobni dolazak ili pismena zamolba: Šetalište hrv. nar. preporoda 6, rok prijave: 12.9.2013

1 NASTAVNIK/NASTAVNICA STROJARSKE GRUPE PREDMETA

Uvjeti: razina obrazovanja: fakultet, radno vrijeme 19 sati tjedno, vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla, način javljanja: osobni dolazak ili pismena zamolba: Šetalište hrv. nar. preporoda 6, rok prijave: 12.9.2013

1 SURADNIK/SURADNICA U PRAKTIČNOJ NASTAVI FRIZERSTVA

Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, potreban položen majstorski ispit, vrsta ugovora: određeno - zamjena, način javljanja: osobni dolazak ili pismena zamolba: Šetalište hrv. nar. preporoda 6, rok prijave: 12.9.2013

Dječji vrtić 'Gustav Krklec', Krapina,

Magistratska 11

1 ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE

Uvjeti: razina obrazovanja: viša ili prvostupanjska, potreban položen stručni ispit: , potrebno radno iskustvo: 12 mj., vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla, način javljanja: pismena zamolba: Magistratska 11/1, Krapina, rok prijave: 12.9.2013

Obiteljski centar KZŽ, Krapina, Frana Galovića 1c 1 RADNIK/RADNICA ZA SVJETODAVNI I PREVENTIVNI RAD Uvjeti: razina obrazovanja: fakultet, bez radnog iskustva, vrsta ugovora: stručno osposobljavanje za rad, način javljanja: pismena zamolba: Frana Galovića 1c, Krapina, potrebna zvanja: dipl. socijalni

Leskovara 42/2

1 KONOBAR M/Ž - RAD U RESTORANU POSLUŽIVANJE HRANE I PIĆA

Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, vrsta ugovora: neodređeno - upražnjeni posao, način javljanja: osobni dolazak: Janka Leskovara 42/2 Pregrada, najava na mobitel: 091 5346961, poželjno iskustvo 6 mjeseci, rok prijave: 15.9.2013

KOSTEL PROMET d.o.o., Pregrada, Janka

Leskovara 36/3

21 ŠIVAČ/ŠIVAČICA NAVLAKA ZA AUTOSJEDALA

Uvjeti: razina obrazovanja: završena osnovna škola, srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine, vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla, način javljanja: najava na telefon: 049 301779, e-mailom: ida.vukmanic@kostelpromet.hr, rok prijave: 15.9.2013

LEMA TRANS d.o.o. za trgovinu i prijevoz, Hum na

Sutli, Rusnica 63/2

2 VOZAČA CESTOVNOG MOTORNOG VOZILA U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU M/Ž Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, potrebno radno iskustvo: 12 mj., vozački ispit: C, E, vrsta ugovora: određeno - zamjena, način javljanja: najava na telefon: 049 340464, mobitel: 098 378447, rok prijave: 30.9.2013

ŽERJAV d.o.o. za promet, ugostiteljstvo i turizam, Hum na Sutli, Hum na Sutli 128/1

1 VOZAČ MOTORNOG CESTOVNOG VOZILA M/Ž

Dragutin Pavlinić, Veliko Trgovišće, Mrzlo Polje 36

1 KOMERCIJALNI SLUŽBENIK / KOMERCIJALNA SLUŽBENICA

Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 4 godine, potrebno radno iskustvo: 12 mj., vozački ispit: B, vrsta ugovora: određeno - sezonski posao, način javljanja: osobni dolazak ili pismena zamolba: Mrzlo Polje 36, Veliko Trgovišće, e-mailom: ured@mdk.hr, rok prijave: 10.9.2013

Pizzeria Gloria vl. Slavica Jurina, Zabok, Lug

Zabočki 71f

1 KONOBAR/KONOBARICA

"Meriva" marketinške usluge vl. Ivančica Vuksan, Bedekovčina, Grabe 115

10 NEZAVISNIH ORIFLAME SURADNIKA/ SURADNICA ZA KATALOŠKU PRODAJU

Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 4 godine, radno vrijeme 20 sati tjedno, vrsta ugovora: ugovor o djelu, način javljanja: e-mailom: ivancica.vuksan@ gmail.com, prodaja je kataloška a zarada prema učinku, zahtijevaju se marketinške vještine te iskustvo u prodaji, rok prijave: 30.9.2013

EKOBRIKETI d.o.o. za proizvodnju i usluge, Krapinske Toplice, Čret 25a

1 RADNIK/ RADNICA NA STROJU ZA PRERADU DRVA

Uvjeti: razina obrazovanja: završena osnovna škola, srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine, vrsta ugovora: određeno - zamjena, način javljanja: e-mailom: ekobriketi@kr.t-com.hr, prerada trupaca u drvene elemente, zamjena za djelatnika zaposlenog po ugovoru o sufinanciranju zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba, rok prijave: 24.9.2013

Transport Vuk, Veliko Trgovišće, Jalšje 94 1 VOZAČ/VOZAČICA KAMIONA S PRIKOLICOM Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine, potrebno radno iskustvo: 12 mj., vozački ispit: B, C, E, vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla, način javljanja: najava na mobitel: 099 2151144, KV vozač s iskustvom, rok prijave: 15.9.2013

Ispostava Zlatar GROMATIC KR d.o.o. za geodetske djelatnosti, trgovinu i usluge, Zlatar-Bistrica, V. Nazora 65

1 DIPLOMIRANI ING. GEODEZIJE - STRUČNI SURADNIK (M/Ž)

Uvjeti: razina obrazovanja: fakultet, bez radnog iskustva, vrsta ugovora: određeno - novootvoreni posao, način javljanja: e-mailom: martina@gromatic. hr, u obzir za zapošljavanje dolaze osobe evidentirane kod HZZ, rok prijave: 10.9.2013

1 GRAĐEVINSKI TEHNIČAR-STRUČNI SURADNIK (M/Ž)

Uvjeti: mjesto rada: Šibenik, razina obrazovanja: srednja škola 4 godine, bez radnog iskustva, vrsta ugovora: određeno - novootvoreni posao, način javljanja: e-mailom: martina@gromatic.hr, u obzir za zapošljavanje dolaze osobe evidentirane kod HZZ, rok prijave: 10.9.2013

2 OVLAŠTENA INŽENJERA GEODEZIJE (M/Ž)

Uvjeti: razina obrazovanja: fakultet, vrsta ugovora: neodređeno - novootvoreni posao, način javljanja: najava na telefon: 049 461068, mobitel: 099 8073303, e-mailom: martina@gromatic.hr, mjesto rada: Zlatar Bistrica i Šibenik, rok prijave: 30.9.2013

Općina Hrašćina, Hrašćina Trgovišće, Trgovišće 23c 1 PROČELNIK/PROČELNICA Uvjeti: razina obrazovanja: fakultet, radno vrijeme 20 sati tjedno, vozački ispit: B, vrsta ugovora: neodređeno - upražnjeni posao, način javljanja: osobni dolazak: Trgovišće 23 C, Hrašćina Trgovišće, najava na telefon: 049 459391, magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske, informatičke ili građevinske struke s najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, rok prijave: 19.9.2013

SOLDUS d.o.o. za izvođenje investicijskih radova i građenje, Zagreb, Radnička cesta 27

Prijevozničko - trgovački obrt Bodalec vl.

MIKA d.o.o. za održavanje motornih vozila i

trgovinu, Lučko, Ježdovečka 15

1 AUTOLIMAR/ AUTOLIMARICA

Uvjeti: mjesto rada: Lučko, razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine, vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla, način javljanja: najava na telefon: 01 6560316, mobitel: 091 5015049, rok prijave: 12.9.2013

MDK građevinar, trgovina, usluge i poljoprivreda vl.

Iskoristivost stajnjaka kao organskog gnojiva

Uvjeti: mjesto rada: Zabok, razina obrazovanja: završena osnovna škola, srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine, vrsta ugovora: neodređeno - upražnjeni posao, način javljanja: osobni dolazak: Zabok- Discovery, najava na mobitel: 098 250776, e-mailom: ivica.ocvirek@ gmail.com, rok prijave: 30.9.2013

Ispostava Zabok FERROSTIL MONT d.o.o. za usluge, Zagreb, Uvjeti: mjesto rada: Zabok, razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, potrebno radno iskustvo: 48 mj., vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla, način javljanja: najava na telefon: 049 588826, mobitel: 099 7334769, e-mailom: stjepan.kukolja@ ferrostilmont.hr, rad u proizvodnom pogonu, rok prijave: 11.10.2013

Tekst pripremio: Mladen Kantoci, dipl. ing. agr.

Trgovina, ugostiteljstvo i usluge I-M Promet vl. Ivica Ocvirek, Konjščina, Krapina Selo 2 KONOBARA/KONOBARICE

1 REFERENT ZA LOGISTIKU (M/Ž)

1 AUTOLAKIRER/ AUTOLAKIRERKA

SAVJETI NAŠIH AGRONOMA

Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine, vrsta ugovora: određeno povećani opseg posla, način javljanja: najava na mobitel: 098 474330, rok prijave: 14.9.2013

Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, vrsta ugovora: neodređeno - upražnjeni posao, način javljanja: osobni dolazak: Hum na Sutli 128/1,49231 Hum na Sutli, najava na telefon: 049 341149, traži se vozač cestovnog motornog vozila-položene B, C i E kategorija, zamjenska osoba po mjerama-osobe iznad 50 godina života, rok prijave: 31.10.2013

Zadarska 77

poljoprivreda

Uvjeti: mjesto rada: Zlatar-Bistrica, razina obrazovanja: srednja škola 4 godine, potrebno radno iskustvo: 60 mj., vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla, način javljanja: pismena zamolba: Lovrečan 116, Zlatar Bistrica 49247, e-mailom: danijela. hunjak@soldus.hr, rok prijave: 1.10.2013 Tomislav Bodalec, Mače, Mali Bukovec 12

1 VOZAČ MOTORNOG VOZILA (M/Ž)

Uvjeti: razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine, potrebno radno iskustvo: 12 mj., vozački ispit: C, E, vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla, način javljanja: osobni dolazak: Mali Bukovec 12, Mače, najava na telefon: 049 208296, mobitel: 098 9073028, rok prijave: 30.9.2013

MIKEL d.o.o. za trgovinu i usluge, Zagreb,

Dankovečka 5

2 DIPL. ING. ELEKTROTEHNIKE/ING. ELEKTROTEHNIKE M/Ž

Uvjeti: mjesto rada: Zlatar-Bistrica, razina obrazovanja: viša ili prvostupanjska, fakultet, strani jezici: engleski jezik, potrebno napredno poznavanje informatike, bez radnog iskustva, vrsta ugovora: stručno osposobljavanje za rad, način javljanja: najava na mobitel: 098 292809, e-mailom: mikel@mikel.hr, radi se na području Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, rok prijave: 30.9.2013

S

tajnjak je potpuno i kompletno organsko gnojivo koje povoljno utječe na fizikalne, kemijske i biološke procese u tlu, a preko njih i na visinu i stabilnost prinosa većine kultiviranih biljaka. Pod utjecajem stajnjaka teška zemljišta postaju rastresitija, zemljište se lakše obrađuje, proširuje se interval vlažnosti kad je zemljište pogodno za obradu. Pod utjecajem redovne primjene stajnjaka laka zemljišta postaju kompaktnija i otpornija na eroziju. Istovremeno, povećava se snaga držanja vode, sadržaj pristupačne vode u zemljištu, poboljšavaju se apsorpcijske osobine zemljišta. Stajnjak povoljno djeluje na toplotni režim zemljišta. S obzirom na to da stajnjak povećava ukupnu poroznost, do izvjesne granice utječe i na brže zagrijavanje zemljišta. Iako je koncentracija mineralnih tvari u stajnjaku manja u odnosu na tvornička mineralna gnojiva, ipak se u zemljište unose značajne količine hranjiva. Biljna hranjiva u stajnjaku su kemijski vezana za organsku tvar i postepeno se oslobađaju u procesu mineralizacije. Zato je stajnjak sporodjelujuće gnojivo i on u zemljištu djeluje više godina, ovisno o karakteristikama zemljišta, klime, primijenjene količine i dubine zaoravanja. Stajnjak je prvenstveno du-

šično i kalijevo gnojivo, dok je sadržaj fosfora znatno niži. Iz stajnjaka se najbrže oslobađa kalij, zatim dušik, dok fosfor sporije prelazi u pristupačan oblik. Stajnjak zbog postepenog oslobađanja hranjiva ima izraženo produženo djelovanje. Na teškim zemljištima djelovanje stajnjaka u prosjeku traje 4-5 godina, na ilovastim tlima 3-4, a na lakim zemljištima 2-3 godine. Tekstura zemljišta utječe i na dinamiku iskorištavanja hranjiva u pojedinim godinama nakon primjene stajnjaka. Pozitivno djelovanje stajnjaka na osobine zemljišta i prinos može se utvrditi deset i više godina nakon njegove primjene. Primjenom stajnjaka u zemljište se unose i mikroorganizmi, a organska tvar iz njega izvor je energije zemljišnim mikroorganizmima. Stajnjak ubrzava aktivnost zemljišne mikroflore, uslijed čega se popravlja struktura zemljišta, povećava koncentracija ugljik dioksida, što utječe na aktiviranje fosfora iz zemljišnih rezervi. Mineralizacijom stajnjaka, uslijed aktivnosti aerobnih bakterija, oslobađaju se i biljni hormoni, auksini i vitamini, koji djeluju stimulativno

Iz ponude izdvajamo:

na rast i razvoj biljaka. Do pojave mineralnih gnojiva, organska gnojiva, a naročito stajnjak, bila su jedina gnojiva na većini gospodarstava. U to vrijeme glavni izvor hranjiva za biljke bila su hranjiva iz organskih gnojiva i hranjiva iz zemljišne rezerve. Zbog toga je bilo izuzetno važno da se što više hranjiva vrati u zemljište u obliku stajnjaka. Gnojidbu stajnjakom treba organizirati tako da transport, rasipanje i zaoravanje budu sinhronizirani. Stajnjak odmah po rasipanju treba zaorati na odgovarajuću dubinu. Ako se stajnjak kasnije zaorava nastaju veliki gubici. Rezultati ispitivanja su pokazali da je jednak utjecaj na povećanje prinosa ako za gnojidbu iskoristimo samo polovicu količine stajnjaka i odmah ga zaoremo, kao i u slučaju kada gnojimo dva puta većom količinom stajnjaka, ali ga ostavimo na njivi da leži četiri dana. Gubici su još veći ako ostaje nezaoran na njivi više tjedana i mjeseci. Stoga, da bi se stajnjak što bolje iskoristio, treba ga istog dana kada je dopremljen i rasipan zaorati kako bi se u potpunosti iskoristio njegov pozitivan učinak na rast biljaka.

Staklenka za zimnicu 2,5 Kristalna soda 1 kg Kaca za zelje 110

5,10 kn 17,99 kn 97,99 kn


vodič

broj 512 / 10. rujan 2013. Krapina muzej krapinskih neandertalaca 049 371 491 www.mhz.hr

Mise

marija bistrica

• ponedjeljak –  petak 10:30 i 18:00 sati • subota (u vrijeme hodočašća) 11:00 i 18:00 sati • nedjelja i blagdani 7:30, 9:00, 11:00 i 18:00 sati

radno vrijeme Od 2. studenog do kraja veljače: 9 – 17 sati, zadnji ulaz u muzej - u 16 sati (vikendom) Ožujak i listopad Od 9 – 18 sati (zadnji ulazak u 17 sati) u tjednu i vikendom Ponedjeljkom, 1. siječnja, na Uskrs, 1. studenog, 25. i 26. prosinca

Gastro patrola

Sv. Križ Začretje dvorac začretje 098 171 11 18 mfloegel@pharma.hr Posjet uz prethodnu najavu

Zabok etno zbirka zagorska hiža

restoran

Maxxx, Roses designer outlet

Restoran Maxxx, prostrani restoran koji se nalazi u Roses Designer Outletu. Restoran ima stotinjak sjedećih mjesta koji se prostorno nadovezuje na dječju igraonicu. Maxxx Vam nudi izbor gotovih jela, vikend ručkove za cijelu obitelj, domaća jela, jela s roštilja, pizze te jela prilagođena djeci. • Dnevna ponuda gableca • Organiziranje proslava • Catering • Dječji rođendani Maxxximalno velike porcije po Maxxximalno niskim cijenama

049 221 308 099 693 87 18 Posjet uz prethodnu najavu

Pregrada muzej grada pregrade dr. zlatko dragutin tuđina

Vrankovec 1, Sv. Križ Začretje, Tel: 385 49 227 002, Fax: 385 49 227 055, Gsm: 385 99 7383 300 e-mail: davor.kalas@maxxx-worldwide.com

049 376 122 radno vrijeme Utorak, četvrtak, petak od 8 do 15 sati; srijeda od 12 do 20 sati; subotom, nedjeljom i praznikom od 9 do 13 sati; ponedjeljkom zatvoreno.

Gornja Stubice muzej seljačkih buna 049 587 881 suvenirnica: 049 587 889

STARA ŠKOLA Mirkovec 16, Sv. Križ Začretje T: +385 (0)49 228 091 F: +385 (0)49 228 904 E: info@stara-skola.hr www.stara-skola.hr

radno vrijeme Od 1. listopada do 31. ožujka svaki dan od 9 - 17 h Zatvoreno: 1. siječanj, na Uskrs, 1. studeni, 25. i 26. prosinac

Provjerite zašto smo jedan od 100 vodećih restorana u Hrvatskoj. ( PRATITE NAS NA FACEBOOKU I NAŠOJ WEB STRANICI )

Zelenjak

turizam i ugostiteljstvo

“Zelenjak” je izletište i mali obiteljski hotel, ugodan objekt primjeren za poslovne susrete, obiteljske ručkove i razne svečanosti među kojima svakako i svadbene svečanosti do 200 osoba s gastro ponudom na temelju sačuvane tradicije zagorske kuhinje.

Klanjec galerija antuna augustinčića 049 550 343 radno vrijeme Od 1. listopada do 31. ožujka svaki dan osim ponedjeljka od 9 - 15 sati Zatvoreno: 1. siječanj, na Uskrs, 1. studeni, 25. i 26. prosinca

Majsecov mlin

tradicijski turizam

Tradicijski turizam Majsecov mlin u Donjoj Stubici ambijentalna je vrijednost i ljepota osebujnog zagorskog prostora. Svakodnevno, od 9 do 23 sata, nudimo Vam domaće zagorske specijalitete, jela po narudžbi i jela s roštilja te domaću kapljicu. Tradicijski opg proizvodi, domaća jela, samo su neki od razloga zašto ovo vrijedi posjetiti. Vidimo se u Majsecovom mlinu!

Kumrovec muzej Staro selo

Obrtnička 47, 49240 Donja Stubica 049 288 092, 091 7666 234 e-mail: majsecov.mlin@gmail.com

049 225 830 radno vrijeme Od 1. studenog do kraja veljače svaki dan od 9 – 16 sati. ožujak i listopad Tijekom tjedna Muzej radi od 9 – 16 sati , a vikendom (subota i nedjelja) od 9 -18 sati.

terra lounge bar Kolovoz mjesec kokosa s novom ponudom slastica. Svako popodne pozivamo vas na happy hour. element bar Uz pizzu i meksičku hranu, novo u ponudi : kreirajte sami svoj menu te birajte između dvije vrste tjestenine i pet vrsta umaka, po cijeni od samo 30,00 kuna.

Desinić dvor veliki tabor 049 374 970 Listopad i ožujak: Radnim danom, osim ponedjeljka: 9 - 16 sati (zadnji ulaz u muzej u 15 sati) Subotom, nedjeljom i praznikom: 9 17 sati (zadnji ulaz u muzej u 16 sati) Od 1. studenog do kraja veljače Od 9 - 16 sati (zadnji ulaz u muzej u 15 sati)Zatvoreno: 1. siječanj, na Uskrs, 1. studeni, 25. i 26. prosinac

vodič imendani Rujan Utorak, 10. rujan Pulherija Srijeda, 11. rujan Cvjetko, Miljenko Četvrtak, 12. rujan Dubravko, Marijana Petak, 13. rujan Zlatko, Ljubo Subota, 14. rujan Višeslav Nedjelja, 15. rujan BDM Gospa Žalosna Ponedjeljak, 16. rujan Kornelije i Ciprijan

dubravko Dubravko je muško ime, u potpunosti hrvatsko. Značenje imena dolazi od imenice dubrav-a. Dubravko je vrlo popularno ime, među prvih sto muških imena u Hrvatskoj, gdje danas živi preko pet tisuća osoba koje nose ovo ime. Sretan imendan svim Dubravkama i Dubravkima.

jeste li znali?

Risvica 1, Kumrovec, tel/fax: 049 550 747 www.zelenjak.com

23

Jeste li znali da je 1254. godine dovršena gradnja utvrde Medvedgrad? Na obroncima Medvednice, biskup Filip dao je podignuti Medvedgrad u koju su bile pohranjene crkvene dragocjenosti. Jeste li znali da je Brian May, gitarista grupe Queen, studirao astronomiju? Jeste li znali da je prstacu potrebno 80 godina naraste do veličine 12 cm.

zl š. Gjalskog � k.49210 zabok

izdavač Zagorski list d.o.o. za nakladničku djelatnost tel: 049 50 34 44 fax:049 50 34 45 žiro računi: pbz: 2340009-1110257486 zaba: 2360000-1101708119 oib: 99964711951 redakcija tel: 049 50 34 44 fax: 049 50 34 45 gsm: 098 982 88 62 redakcija@zagorski-list.net glavni urednik Tihomir Borovčak izvršna urednica Mirjana Bašak grafički urednik Nenad Habazin fotoreporteri Krunoslav Pavlina Martin Horvat direktor marketinga Goran Vrgoč novinari Maja Šimunić Ivo Šućur Tomislav Zrinšćak Tomislav Benčić Jelena Sačer Zoran Gregurek Željko Slunjski Elvis Lacković Denis Vincek prodaja oglasnog prostora Ana-Marija Očko Kralj tel: 049 22 20 35 049 22 20 95 049 22 22 35 fax: 049 50 00 03 marketing@zagorski-list.net besplatni mali oglasi oglasi@zagorski-list.net tisak Tiskara Zagreb Radnička cesta 210 10000 zagreb

Ljudevita Gaja 4, Tuheljske Toplice 49215, tel:049 203 000, www.terme-tuhelj.hr

Pratite na Facebooku

utorkom!


24 panorama

broj 512 / 10. rujan 2013.

panorama

'Moj falačec neba' ove srijede u Krapini krapina - U sklopu Tjedna kajkavske kulture u Glazbenoj dvorani Srednje škole Krapina u srijedu

se održava Recital kajkavske poezije pod nazivom 'Moj falačec neba'. Prosudbena komisija u sastavu Radovan Novina, Anita Celinić i Dragica Ferjanić izabrala je 31 pjesmu pisanu kajkavskim narječjem koja će se moći čuti na već tradicionalnom recitalu. U glazbenom djelu programa nastupit će Bojan Jambrošić i Toni Eterović, a sam recital započinje u 20 sati. (M.Šimunić)

Tjedan kajkavske kulture otvorili su najmlađi U Festivalskoj dvorani, u subotu 14. rujna održat će festival novih kajkavskih popevki Klara Suhodolčan KRAPINA

P

rošle nedjelje na Trgu Ljudevita Gaja u Krapini započela je najpoznatija krapinska kulturno-umjetnička manifestacija - Tjedan kajkavske kulture. Na otvorenju je, uz pozdravne govore čelnih ljudi grada, održan i program natjecateljskog karaktera u kojem su djeca iz različitih škola, vrtića i KUD-ova pokazala svoje pripremljene scenske nastupe i koreografije. Najbolje je nagradio žiri u sastavu Jasenke Borovčak iz DND Zabok, Senke Jurine iz folklonog ansambla KUD-a Zabok, te direktorice Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije, Sanje Škrinjar, a nagrade je uručio sam gradonačelnik Zoran Gregurović. U kategoriji dječjih vrtića pobijedio je dječji vrtić Bubamara iz Donje Stubice, u kategoriji KUDova, pobijedio je KUD Laz iz Laza, a u kategoriji osnovnih škola - OŠ Ljudevit Gaj Krapina. Nakon natjecateljskog dijela, uslijedio je glazbeni program „Kaj vu duši“ u kojem su nas zabavljali Vinski brati, Valentino i Robert Žlabur, Kavaliri, Ivan Benc, Rajko Su-

vinski brati također su nastupili u programu

najmlađi su obilježili otvorenje tjedna kajkavske kulture

otvorenju je nazočio i gradonačelnik krapine, zoran gregurović

na trgu se okupilo mnogo ljudi

hodolčan, Fakini, Iva Ranogajec, Mili, Dolores i TS Legolas, Tihomir Kožina, Kirjales i Ivica Pepelko. U prilog ve-

likom odazivu ljudi ide i dobro vrijeme, kao i dobar program, koji nudi mnoštvo raznolikog zabavnog, glazbe-

nog, sportskog i umjetničkog sadržaja sve do kraja tjedna, 14. rujna. Uz već tradicionalne večeri u Festivalskog dvo-

rani u Krapini, 12. rujna dječji dan- Kaj u riječi, pjesmi, slici i plesu, 13. rujna - Popevke za navek i 14. rujna- Festival kajkavskih popevki (koncert novoskladanih popevki), pripremljeni su i šaroliki koncerti na Trgu Ljudevita Gaja, kao i u obližnjim kafićima, i ne sumnjamo da svatko može pronaći nešto po svom ukusu. U šatoru se također u tom razdoblju nudi glazbeni pro-

gram. Za one sportski orijentirane, nudi se bogat sadržaj u Športskog dvorani SŠ Krapina, od rukometne utakmice, preko nogometnih turnira, turnira u uličnoj košarci, te pikado turnira, a i značajno je otvaranje teniskih terena na ŠRC Podgora. Najavljeno je i otvorenje 21. Zagorskog gospodarskog zbora od 12. do 14. rujna, na igralištu OŠ Ljudevita Gaja.

veliki autorski talenti Glazbena večer Radovana Novine i Nenada Kukovačeca

radovan novina i nenad kukovačec

KRAPINA - Mladi glazbenik Karlo Kukovačec došao je na dobru ideju, da u Krapini, tjedan dana prije početka Festivala kajkavskih popevki, organizira autorsku večer krapinskog autorskog dvojca. Naime, njegov stric, Nenad Kukovačec, doktor stomatologije, dobro se snalazi

s notama. Skladateljsku inspiraciju nalazi u tekstovima svojega sugrađanina Radovana Novine. Ovaj se autorski dvojac već 13 godina pojavljuje na krapinskoj festivalskoj pozornici, a kakav je njihov stvaralački opus uvjerili su se svi koji su u subotu došli u krapinsku pizzeri-

brojna poznata glazbena imena podržala su novinu i kukovačeca

ju Mamma mia. U, za ovakve koncerte, neobičnome prostoru, 11 sjajnih domaćih glazbenika pratilo je Adalberta Turnera Jucija, Mariju Borić, Maxa Hozića, Bojana Jambrošića, Tajanu Tolić, Tihomira Kožinu, Jacquesa Houdeka, Gupce i Danijelu Pintarić, redom sjajne inter-

pretatore, kojima su se solo nastupom pridružili Branko Ovčarić na klarinetu i Krunoslav Zver sa svojom trubom. Ponuđenu voditeljsku zadaću prihvatio je novinar Željko Slunjski, godinama vjerni pratitelj Festivala kajkavskih popevki, koji je ovom autorskom večeri imao pri-

mjerenu uvertiru. Publika, dakako, nije štedjela dlanove. Među publikom bili su krapinski gradonačelnik Zoran Gregurović, zatim sadašnji umjetnički ravnatelj Festivala Siniša Leopold i ikona kajkavske popevke Stjepan Mihaljinec sa suprugom, pjevačicom Elvirom Voćom. Ni-

je štedio komplimente: -Veseli me što je nastavljena bogata tradicija Krapinskog festivala. Nenad oduševljava svojom melodikom i sjajnom prilagođenošću tekstu, a u stihovima Radovana Novine našao je dobru inspiraciju. Obojica su veliki autorski talenti! (zl)


panorama

broj 512 / 10. rujan 2013.

Kad se male ruke slože krapina - Ovih dana na svakom koraku u našoj metropoli sve se

čini da prvi dojam po dolasku u grad bude lijep i pohvalan. Znaju oni kojim je to struka što i kako valja činiti za očuvanje okoliša, za ljepši izgled. Od ovih koje vidite na djelu najstariji ima tek dvije i pol godine. No, prvo su bake dale ideju, mame su se složile, a djeca prionula na posao. Maja, Vanessa i Sven Jura radili su sve u šesnaest, a posao obavili kao profesionalci. (b.u.)

Stubička noć kod Fontane prijateljstva donja stubica – Udruga Društvo prijatelja Donja Stubica – Weiskirchen i ove godine organizira

već tradicionalnu zabavno – sportsku manifestaciju Stubička noć, te poziva sve ljubitelje dobre zabave na program koji započinje 14. rujna u 16 sati kod Fontane prijateljstva u Parku Jure Stubičanca. Tamo će se od 16 i 30 sati održati sportske igre za djecu, a potom i nogometna utakmica između Gornjih i Donjih na nogometnom igralištu NK Stubica. Potezanje štrika za djecu i muške na stubičkom mostu održat će se u 19.30 sati, a potom će uslijediti glazbeni program kod Fontane prijateljstva, uz bogatu ugostiteljsku ponudu, tombolu i nagradne pitalice za sve posjetitelje. (js)

Predstavljamo ansambl mjuzikla Zeleno blago HRVATSKO ZAGORJE - Pitate se tko će plesati i pjevati u mjuziklu? U ovom broju predstavljamo ansambl/zbor mjuzikla Zeleno blago. Ekipa koja se sastaje već više od dva mjeseca i intenzivno priprema svoje glumačke, plesačke i vokalne vježbe kako bi se pripremili za premijeru 7. listopada 2013. u Festivalskoj dvorani u Krapini. Viktor Šimunić, Antonija Bočkaj, Karlo Rusan, Klara Nadine Parlaj, Iva Kuhta,Dejan Roginić, Petra Kaić, Tino Žlabur, Andreja Mustač, Kaja Horvat, Sandra Šantak, Marta Jagečić, Anita Muslim i Irena Ivanić plesat će i pjevati u mjuziklu. Ansambl koji voli ono što radi i koji odvaja puno svojeg slobodnog vremena kako bi pripremio zahtjevnu koreografiju, glumu i pjevački dio za premijeru. Najbolje od svega je kako ta ekipa živi u Zagorju i poznaju se, neki manje neki više. Većina njih nije se družila zajedno, a sada su im dani popunjeni zajedničkim probama i druženjem.

25

Antonija Bočkaj, Karlo Rusan, Klara Nadine Parlaj, Iva Kuhta, Viktor Šimunić, Dejan Roginić, Petra Kaić, Tino Žlabur, Andreja Mustač, Kaja Horvat, Sandra Šantak, Marta Jagečić, Anita Muslim i Irena Ivanić pjevat će i plesati u mjuzikl.

ansambl mjuzikla naporno radi i vježba

Kako smo već pisali, sve što rade rade jer to vole i žele, rade volonterski i zato što vole Zagorje i druženje s dobrom ekipom. Premijera je točno za mjesec dana i zakuhava se sve, od promocije do proba i suradnja sa sa-

vjetnicima koji nam puno pomažu. Karte je moguće kupiti u Fuliru, Zabok i turističkim uredima TZ Donja Stubica, TZ Stubičke Toplice, TZ Oroslavje, TZ Krapina, TZ K. Toplice, TZ M. Bistrica. Cijene karata su

od 35 kuna za djecu (do 10 god.), 50 kuna za studente i umirovljenike i 60 kuna za odrasle. Uz brojne poznate osobe koje namjeravaju doći vidjeti ovaj prvi povijesni mjuzikl o Hrvatskom zagorju veliki je interes

za karte koje su krenule u prodaju. Čitajte Zagorski list i u sljedećem broju upoznajte glumce mjuzikla. Sve ostale informacije potražite na www.zeleno-blago.com ili Facebook Zeleno blago.

Pomama za štruklima, puricom s mlincima, krvavicama sa zeljem… dva zagorska vrsna kuhara t. kožić i m. živaljić s kolegicom lidijom kralj

STON - Drugi dan stonskog food film festivala obilježilo je gostovanje Krapinsko-zagorske županije u Orsanu, na predstavljanje ESSEDRA projekta i otvorenje Kinolokus place tradicijskih i eko proizvoda. Pravi gastro spektakl priredili su zagorski šefovi

PREMIJERA 07/10/2013 FESTIVALSKA DVORANA, KRAPINA 20:00h

Marko Živaljić i Tomislav Kožić. Krapinsko-zagorska županija predstavljena je kroz dokumentarni film „Veliko srce vjernih licitara“ Nenada Borovčaka, nakon čega je uslijedila zakuska koja će se u Stonu dugo pamtiti. Gosti i posjetitelji mogli su kušati: štrukle,

puricu s mlincima, lazanje od mlinaca i price, stubičku pisanicu, medaljone od krvavica s kiselim zeljem, domaća peciva i kruh, kolač od mrkve, sve dakako popraćeno odličnom graševinom i cabernet saugvinon vinarije Zdolc. (zl)

Zeleno blago

Zeleno blago Prvi mjuzikl o Hrvatskom zagorju

PREMIJERA 07/10/2013 Prvi mjuzikl o Hrvatskom zagorju POVIJESNI MJUZIKL ZA CIJELU OBITELJ FESTIVALSKA DVORANA, KRAPINA

Producent SVEN ŠAMS

TIHOMIR KOŽINA IGOR MARTINEK

Producent SVEN ŠAMS

PRETPRODAJA KARATA U TURISTIČKIM UREDIMA OD 05/09

TIHOMIR KOŽINA IGOR MARTINEK

PRETPRODAJA KARATA : TURISTIČKI UREDI; TZ STUBIČKE TOPLICE, TZ D. STUBICA, TZ OROSLAVJE, TZ KRAPINA, TZ M. BISTRICA, TZ K. TOPLICE, FULIR ZABOK Generalni pokrovitelj i partner Generalni pokrovitelj i partner Krapinsko-zagorska Krapinsko-zagorskažupanija županija

Zagorje

Zagorje


26 panorama

broj 512 / 10. rujan 2013. NASTAVLJENA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA,ALI I KONZERVATORSKI RADOVI NA SAMOJ CRKVI

NOVA OTKRIĆA: Romanički pr mitskom životinjom Hipokamp i lavom, te grobovi iz 10. i 11. sto Uspješno ljeto Udruge mladih Feniks

Oroslavska plemićka mladež sudjeluje na Giostri OROSLAVJE – Uspješno ljeto nakon organizacije O' rock festivala, Likovne kolonije, te brojnih drugih projekata, oroslavska će Udruga mladih završiti sudjelovanjem na povijesnom festivalu Giostra koji se održava u Poreču od 13. – 15. rujna. – Na Giostri se okuplja preko 250 kostimiranih sudionika koji kroz tri dana festivala posjetiteljima dočaravaju život u doba baroka, što ovaj festival čini jedinstvenim u Hrvatskoj – pojasnila je predsjednica Udruge mladih Feniks, Elizabeta Škvorčec.

Kod Svetišta Majke Božje Gorske dosada je pronađeno oko 950 grobova, što ovaj lokali najveće u Hrvatskoj, istaknuo je dr. sc. Krešimir Filipec, voditelj arheoloških istraživan

Na tom će festivalu ove godine sudjelovati Oroslavska plemićka mladež, sekcija Udruge koja njeguje baroknu povijesnu ostavštinu, prikazujući kostime i dvorske plesove. Udruga mladih Feniks poziva sve zainteresirane da se prijave na radionice dvorskog plesa, kao i na Feniks music project, odnosno glazbene radionice za gitaru, bas i bubnjeve, a sve informacije oko upisa možete pronaći na web stranicama udruge ili preko e-maila udrugamladihfeniks@gmail. com. (Jelena Sačer)

Četiri ljepotice traže novi dom

studenti arheologije na sjeveroistočnom dijelu cinktora crkve pronašli su nove grobove

Mirjana Bašak LOBOR

mace su vrlo umiljate i prave su ljepotice

Šaljem vam sliku četiri predivne mace koje se poklanjaju. Mace su sterilizirane, umiljate, zaigrane, uredne (idu na mačji wc), traže smještaj i novi dom. Kontakt: 099/578 08 08.

Piki traži dobrog gazdu

N

a atraktivnom povijesnom lokalitetu, kod crkve Majke Božje Gorske u Loboru i ovog su ljeta nastavljena arheološka istraživanja koje vodi dr. sc. Krešimir Filipec, pročelnik Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ovo vrijedno povijesno mjesto, koje se pokazalo kao neiscrpni izvor burne i bogate povijesti i ove je godine iznje-

drilo nova saznanja.

Zgarište iz 6. stoljeća Prema riječima dr. Filipeca na sjeveroistočnom dijelu cinktora pronađeni su grobovi iz 10. i 11. stoljeća koji su pripadali kršćanima . - Dosada je istraženo oko 950 grobova, što ovaj lokalitet uvrštava među najveće u Hrvatskoj. Pronađen je i vrlo važan antički sloj koji dokumentira borbe naših predaka Slavena i Hrvata koji su otjerali odavde staro stanovništvo, a koje su se odvijale

Pronađen je i vrlo važan antički sloj koji dokumentira borbe naših predaka Slavena i Hrvata koji su otjerali odavde staro stanovništvo, a koje su se odvijale krajem . stoljeća

6

krajem 6. stoljeća. Tada su zapaljene crkve i ostale zgrade. Sa sjeverne strane nalazio se i bedem koji je poprilično stradao – doznajemo od dr. Filipeca. Vrlo važan nalaz je i romanički prozor koji je bio zazidan u sakristiji za ko-

piki je zaista simpatičan

Ovaj zgodan mačak Piki, daje se na poklon. Piki je nježan i jako umiljat, uredan, ide na mačji WC i steriliziran je. Traži dobrog vlasnika. Kontakt 099/5780808.

romanički prozor bio je zazidan u sakristiji i vrlo je važan nalaz

dr. sc. krešimir filipec voditelj je arheoloških istraživanja

ju se smatra da je sagrađena tijekom 16. i 17., a obnovljena u 17. stoljeću. Taj se prozor može datirati kao i romanička crkva u sredinu 12. stoljeća. Nama je to ovdje četvrta crkva, a pronađen romanički prozor jedan je od najstarijih u Hrvatskom zagorju – rekao je dr. Filipec, naglasivši kako je interesantan po tome što je u gradnji korišten stari materijal koji je nekada krasio rimski nadgrobni spomenik iz kraja 2. stoljeća i početka 3. st. Na njemu je prikazana mitska životinja Hipokamp i lav.

Škola biološke antropologije Loborsko marijansko svetište dalo je i popriličan broj skulptura tako da se uvrštavamo u bolja značajna antička pjesma i po skulpturi. Ove godine, kao i svih proteklih desetak godina arheološka


panorama

broj 512 / 10. rujan 2013. MAJKE BOŽJE GORSKE

rozor s pom oljeća

27

Srednjovjekovne svečanosti u Velikom Taboru

Župan otvorio mučionu za vještice

itet uvrštava među nja

krvnik s velikim maljem lomi kosti na prstima uhićenog tata, ne bi li "priznao" krivnju...

darko šplajt iz desinić gore jedan do rijetkih majstora bačvara

desinić - Prošle subote započele su Srednjovjekovne svečanosti u Dvoru Veliki Tabor. Preko 500 posjetitelja uživalo je u bogatom programu različitog sadržaja. Počelo je s dolaskom kralja Zigismunda Luksemburškog sa svitom. Tom zgodom su u Taboru uhitili tata (lopova) i brutalno ga kaznili. Božidar Kopun iz Zagorskih Sela prikazao kako su se nekad pa i danas kovale potkovice i razni uporabni predmeti od željeza. Igor Mladinić iz Zagreba je na lutnji pratio mladu sopranisticu Barbaru Suhodolčan. U podrumu je prikazana lutkarska predstava za djecu pa i odrasle o nesretnoj ljubavi Veronike Desinićke i mladog Celjskog grofa Fridrika II. U dvorišnoj prostoriji Darko Šplajt

Romanički prozor izgrađen je od materijala kojim su se gradili rimski nadgrobni spomenici i spada među najstarije u Hrvatskom zagorju. istraživanja u cijelosti je pokrivao Odsjek za arheologiju, a priključio se i Centar za ranosrednjovjekovna istraživanja. To znači da Župa i Općina Lobor nisu imale nikakve troškove. Drenažu će financirati Ministarstvo kulture i sanacija kreće nakon blagdana Male Gospe. Naravno, istraživanja idu dalje, a dr. Filipec ističe kako samo još trebaju pronaći ime kneza koji je dao sagraditi crkvu. Na istraživanjima su sudjelovali studenti u dvije ture, njih 18, te četiri dipl.arheologa, a po prvi puta održana je škola biološke antropologije u kojoj su sudjelovali i strani stručnjaci.

Igre naših starih na Hušnjakovom

na manifestaciji je nastupila i mlada sopranistica barbara suhodolcan

iz Desinića, jedan od rijetkih bačvara prikazao je kako se izrađuju vinska burad od hrastovine, agacije, šljiva i murvi stabala. Zlatko Mirt Medo iz D. Stubice je demonstrirao izradu luka

i strijele, a Mladen Jalžabetić iz Oroslavja je prikazao izradu kožne galanterije za mlade vitezove i viteške turnire. Željko Antonić iz Desinića pojašnjavao je kako su se nekoć prenosile poruke

Obrazovanje odraslih Strani jezici Knjižnica

Pučko otvoreno učilište Donja Stubica

A Nova ulica1 • Donja Stubica T/F 049 286 133 e info@pou-stubica.hr

UPISUJE

KRAPINA - U četvr-

tak, 12. rujna u sklopu Tjedna kajkavske kulture na Hušnjakovom će se održati tradicijske radionice „Igre naših starih“, u vremenu od 10 do 13 sati. Uz bogati program, u šumovitom okruženju Nalazišta održavati će se raznovrsne interaktivne radionice koje će Vas vratiti u najraniju prošlost Hrvatskoga zagorja. Organizator su Muzeji Hrvatskog zagorja- Muzej krapinskih neandertalaca. U slučaju kiše program se odgađa. (zl)

polaznike obrazovanja odraslih za poslove: • NJEGOVATELJ/ICA, SOBAR/ICA • KNJIGOVODSTVENI POSLOVI • POSLOVNI/A TAJNIK/CA • KONOBAR/ICA, KUHAR/ICA • SLASTIČAR/KA, PEKAR/ICA • OPERATER/KA NA RAČUNALU • VOĆAR/ICA, PČELAR/ICA • PROIZVOĐAČ/ICA TRADICIONALNIH MESNIH PROIZVODA • VINOGRADAR/KA-PODRUMAR/KA • MLJEKAR/ICA-SIRAR/ICA U PRIPREMI • DADILJA • PROIZVOĐAČ/ICA EKOLOŠKIH PROIZVODA I brojni drugi programi osposobljavanja i usavršavanja odraslih. Svi programi su verificirani od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Najniža starosna dob za polaznike je 15 godina, za pojedine programe 18 godina. Programi koje polaznici biraju u ŠKOLI STRANIH JEZIKA: • ENGLESKI, NJEMAČKI, TALIJANSKI, ŠPANJOLSKI Nastavu stranih jezika organiziramo za poduzeća, škole i dječje vrtiće. Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon 049/286-133, radnim danom od 0800 do 1500, www.pou-stubica.hr, e-mail: info@pou-stubica. hr ili osobno u POU Donja Stubica, Nova ulica 1.

pomoću golubova pismonoša. Glazbeni sastav „Slip“iz Zagreba svirao je isključivo irsku tradicijsku glazbu. Na štandovima su prikazane dječje igračke, viteško oružje od drveta, eko napici i dru-

gi biljni preparati od čuvene aronije do bazge i travarskih pripravaka. Dvor Veliki Tabor je posjetio i župan Željko Kolar te svečano otvorio novi muzejski postav – mučionu za vještice, tate, ubojice i druge grešnike.- Vraćamo se u vremena kakva se nikad više ne bi smjela dogoditi. Još do kraja 18. stoljeća su mučene i spaljivane vještice, kada su na tisuće i tisuće žena stradale na sprava za mučenje i spaljivanjem na lomačama. I naši stari gradovi skrivaju mnoge tajne koje se sigurno nikad neće otkriti do kraja – istaknula je Nadica Jagarčec, voditeljica Dvora Veliki Tabor. Sljedeće subote programi Srednjovjekovnih svečanosti se nastavljaju, a završavaju 21. rujna. (I. Šućur)

ŽŽŽŽ ŽŽ ŽŽŽŽŽ ŽŽŽŽŽŽ ŽŽČŽŽŽŽ ŽŽŽŽŽŽ

ŽŽŽŽŽŽŽ ŽŽŽŽŽŽŽŽŽ ŽŽŽŽŽ ŽŽ ŽŽŽŽ ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ ŽŽŽŽŽŽŽĆĆĆ ĆĆĆĆĆĆ ČČČČČČČČ ČČČČČČ


28 panorama

Moje gledište Piše:

Maja Šimunić

Glagoljica, ćirilica, latinica...

O

vih dana nema ništa aktualnije i zastupljenije u hrvatskim medijima od postavljanja dvojezičnih ploča u Vukovaru. Slike i snimke razjarenih prosvjednika kako razbijaju dvojezične table, obišle su Hrvatsku, ali i neke europske zemlje. Morate se složiti, riječ je o vrlo delikatnoj i osjetljivoj temi o kojoj je teško imati potpuno čvrst stav. Jer, činjenica jest da je Vukovar bio grad koji je propatio najviše kada je u pitanju srpska agresija. Pokolji, mučenja, spaljivanje grada i mučne slike koje su dolazile iz Vukovara za vrijeme rata jasno objašnjavaju zašto se Vukovarci protive postavljanju tabli na ćirilicu koju često u medijima nazivaju srpskim pismom. E tu dolazimo do onoga što je najveća greška u čitavoj priči oko dvojezičnosti. Naime, ćirilica se nikako ne može i ne smije nazivati srpskim pismom. Ako ste voljeli hrvatski jezik u srednjoj školi, poput autorice ovih redaka, onda sigurno znate da je uz latinicu, koja je danas službeno pismo, hrvatski narod kroz povijest koristio još dva službena pisma - glagoljicu i ćirilicu. Ćirilična su slova pronađena čak i na poznatoj Bašćanskoj ploči. Ne treba zato brkati to pismo s nacionalnom pripadnošću onih koji su razarali Hrvatsku. Ono što me također poprilično zasmetalo jest način na koji su prosvjednici htjeli dati do znanja Vladi i policiji da dvojezične ploče ne žele u Vukovaru. Učinili su to nasiljem i to nikako nije dobar način. Razbijanje tabli čekićima i naguravanje s policijom nikako nije dostojanstven način za bilo kakav dijalog ili bilo kakvo rješavanje problema. Vukovar i u takvim situacijama i u takvim nesuglasicama kao što je ova oko postavljanja tabli na dva jezika, zaslužuje dostojanstvo, a ne divljanje i ovakve vrste ponašanja. Svatko ima pravo izreći svoje mišljenje o bilo kojoj temi, pa tako i ovoj, ali na način koji dolikuje normalnoj komunikaciji. Nasilje nikada nije riješilo nijedan problem, pa neće ni ovaj. Je li možda ipak malo prerano za dvojezične ploče teško je reći nama koji strahote rata nismo proživjeli na izravan način. Domovinski rat bio je teška trauma za Vukovarce, ali i sve one koji su trpjeli agresiju srpskih postrojbi, no ipak, kako je rekao i sam general Gotovina, u budućnosti treba živjeti.

Darovi DND-a za male prvašiće

broj 512 / 10. rujan 2013.

U rujnu se bira novo Dječje Gradsko vijeće Grada Zaboka ZABOK - Dječje Gradsko vijeće Grada Zaboka koje djeluje u okviru DND-a Zabok održalo je posljednju sjednicu u IV. mandatu od 2011. do 2013. godine. Vijećnici su se prisjetili svih tema, aktivnosti, radionica, susreta i projekata koje su provodili u te dvije godine mandata, a bilo ih je zaista puno. Dječji vijećnici su se educirali na teme koje su si sami zadali Programom rada kao što su: Slobodne aktivnosti, Školica lijepog dječjeg ponašanja, Ovisnosti, Ravnopravnost spolova, Uloga medija u razvoju djeteta, Subkulture, Institucije, Dječja prava, Volontiranje, Djeca bez adekvatne roditeljske skrbi, Tradicijska kultura, Ekologija i Zaštita životinja, a u tome su im pomogli savjetnik za DGV Karlo Kralj i voditeljica Jasenka Borovčak te su često imali i goste-stručnjake na svojim sjednicama. Projektom „Poboljšajmo parkove u gradu“ zajedno s Gradom Zabokom i sudjelovanjem mnogobrojnih volontera te

vijećnici su se prisjetili brojnih aktivnosti u proteklom mandatu

organiziranjem „Humanitarnih karaoka“ obnovljena su, uređena i dodatno opremljena sva dječja igrališta i parkovi u gradu, a napravljena i dva nova. Projekt „Zdravo i fino“ imao je za cilj promovirati, odgajati i obrazovati djecu i mla-

veliko trgovišće - Društvo naša djeca iz Velikog Trgovišća darivalo je prvašiće s područja svoje općine. Svih 34 mališana iz centralne i područnih škola Dubrovčan i Strmec razveselilo se simboličnim poklonima koji su uz pribor za školu sadržavali i čestitku za uspješan početak školovanja. Ujedno su volonteri Društva pozvali učenike da se aktivno uključe u aktivnosti koje za njih i s njima organizira DND. Tako već u rujnu predstoji prva aktivnost društva, DAN IGARA- igri u čast. Naime, 28. rujna u dvorištu vrtića Rožica s početkom u 16 sati djeca će se moći zabaviti uz nastup kazališne družine Šareni svijet i natjecateljskim igrama koje će za njih organizirati volonteri i članovi Dječjeg foruma. Ukoliko vrijeme neće biti naklonjeno, aktivnosti će se održati u dvorani osnovne škole. Za djecu rane i predškolske dobi DND će i ove godine organizirati igraonicu "Cin-can-dobar dan" pa se pozivaju zainteresirani roditelji da dođu upisati djecu u prostor Dječjeg vrtića ROŽICA u kojemu će se igraonica provoditi. (zl)

nice IV. saziva Anja, Ema, Irena i Nika održat će početkom rujna u Osnovnoj školi K.Š. Gjalskog prezentaciju o postignućima IV. saziva DGV-a te će se izbori za peti mandat Dječjeg gradskog vijeća Grada Zaboka održati do kraja rujna. (zl)

tjedna prognoza – Između kiše i sunca meteorološki kalendar

pučka izreka tjedna Rujanska kiša zlato je poljima, a otrov vinogradima

11. rujna 1970. god. pijavica zahvatila Veneciju i usmrtila 36 ljudi, a 500 ozlijedila 14. rujna 1967. god. u Rijeci palo 188 mm oborine 15. rujna 1987. god. vrlo toplo razdoblje, u Mostaru čak 41°C

izlasci i zalasci sunca 11.9. 2013. izlazak 06:27 sati, zalazak 19:12 sati 15. 9. 2013. izlazak 06:32 sati zalazak 19:05 sati

U ponedjeljak oblačnije i malo hladnije. Još do kraja dana može pasti pokoji pljusak. Dakle, i nije baš neki blistavi početak radnog tjedna. Slično vrijeme trebalo bi se nastaviti i sljedećih nekoliko dana. I u utorak više oblaka nego sunca. Povremeno može biti slabe kiše ili pljuskova, ali ne u velikim količinama. Temperatura zraka mogla bi malo porasti u odnosu na ponedjeljak pa će poslijepodne biti sasvim ugodno. Bitnih prvašići s poklonima

de o zdravoj prehrani, a za svoj veliki trud Dječje gradsko vijeće povodom Dana Grada Zaboka 2012. godine, u znak javnog priznanja za izuzetne zasluge i rezultate kojima doprinosi razvoju grada Zaboka dobilo je Plaketu Grada Zaboka. Vijeć-

UTO

Jutro 

SRI

C

0

21

ČET

C

0

13

10 Podne 

Jutro 

C

0

Podne 

15

promjena vremena nema ni tijekom srijede. Uz umjerenu i povećanu naoblaku povremeno treba računati na mogućnost za kišu ili pljusak. Tijekom srijede može pasti u ovim našim krajevima i obilnija kiša, možda i preko 20 litara po kvadratnom metru. Noć će biti ugodna za spavanje, a danju poprilično svježe uz temperaturu zraka koja će podsjećati na jesen. Čini se da bi malo ljepši dani bili od petka do nedjelje. Trebalo bi biti više sunca, a

Jutro 

PET

C

0

0

11 C Podne 

0

17

SUB

C

Jutro 

Jutro 

C

Podne 

C

Jutro 

C

0

8 C

0

19 www.crometeo.hr

Podne 

21

PON

NED

0

9 0

manje ili čak i ništa kiše. Znači, mogli bismo u ovom tjednu imati i nekoliko ljepših dana. Jutra će u tom periodu biti hladnija, možda i maglovita, uz jutarnju temperaturu oko 10 Celzijevih stupnjeva. Danju ugodno, ali temperatura neće ići preko 23 ili 24 Celzijeva stupnja. Puhat će slab, povremeno i umjeren vjetar sjevernih smjerova. Možda bi malo kiše opet moglo pasti oko ponedjeljka, ali to još nije sigurno.

Jutro 

C

0

7 C

0

Podne 

22

9 C

0

Podne 

22

C

0


panorama

broj 512 / 10. rujan 2013. Muzej krapinskih neandertalaca bio je poprište održavanja zanimljivog muzejsko - pedagoškog projekta koji se održava već 14. godinu za redom.

U Ljetnoj geološkoj školi otkrivali tajne pravopovijesti

29

Društvo Naša djeca Donja Stubica ljetovalo u Hostelu Stoimena

Ljeto za pamćenje

ove je godine ljetovalo 14-ero djece iz d. stubice

djeca su se na hušnjakovom i ove godine educirala, ali i dobro zabavila

KRAPINA - Od 26. do 30. kolovoza u Muzeju krapinskih neandertalaca održana je 14. Ljetna geološka škola. U ovogodišnjim geološko-paleontološkim radionicama sudjelovalo je pedesetak djece predškolske i školske dobi koja su stigla iz Krapine, Velike Vesi, Dolića, Začretja, Oroslavja, Krušljevog Sela, Krapinskih Toplica, Zaboka, Zagreba, pa čak i iz Zadra. U program se na jedan dan uključio i Dječji vrtić Sunčica te je dvadesetak djece toga vrtića s tetama i roditeljima pješke iz Tkalaca stiglo na radionice. Djeca su u raznovrsnim radionicama istraživala i otkrivala tajne prapovije-

snog svijeta fosila i minerala te su upoznala mnoštvo zanimljivosti iz života krapinskog pračovjeka. Sudionici su obišli Nalazište Hušnjakovo i stalni postav Muzeja krapinskih neandertalaca, rješavali su radne listiće te tako utvrđivali naučeno, kreativno se izražavali u likovnim radionicama, bojeći i modelirajući u glini, a svladali su i vještinu izrade prapovijesne torbice pomoću drvene igle i kamene alatke. Djeci je najzanimljiviji dio programa bio rad na terenu, na izdancima u blizini Muzeja gdje su nakon upoznavanja geološke opreme istraživali stijene te kopali i tragali

za fosilima poput pravih geologa i paleontologa. Fosile su proučavali koristeći mikroskope i lupe u malom geološkom laboratoriju. Autorica i voditeljica projekta „Ljetna geološka škola“ je muzejska savjetnica Vlasta Krklec, a u programu su sudjelovali i stručni djelatnici muzeja, kustos Eduard Vasiljević, muzejska pedagoginja Lorka Lončar Uvodić, viši muzejski tehničar Siniša Laginja, vodič Sebastijan Barilar te volonterka prof. geografije Mateja Mužar. Muzejske interaktivne radionice održavati će se i u sklopu Tjedna kajkavske kulture, kada se organiziraju „Igre naših starih“. (zl)

DONJA STUBICA - S početkom nove školske godine za nama je jedno ljeto za pamćenje tako će vam zasigurno reći djeca koja su preko Društva Naša djeca Donja Stubica ljetovala u Hostelu Stoimena. Ove godine ljetovalo je 14-ero djece iz Donje Stubice. Kao i svake godine do sad Grad Donja Stubica omogućio je besplatno ljetovanje za desetoro djece, a po dvoje je Grad i GO SDPa Donja Stubica sufinancirao sa 50%. Ovaj program je iznimno važan element u socijalnom programu lokalne samouprave jer djeluje na najosjetljiviju skupinu. Djeca su se naravno najviše veselila moru, no ovo ljetovanje je bilo prožeto brojnim aktivnostima koje su organizirane od strane animatora hostela. Kao i uvi-

jek istaknuli su se kao vrsni sportaši, plesači hip-hopa. Među brojnim ekipama osvojili su prvo mjesto igrajući graničara, bili su naj u urednosti i učenju plivanja. No najviše su pohvala pokupili igrokazom „Snuboki“. Igrokaz su sami osmislili i zbog izvrsnosti odigrali ga tri puta za vrijeme devetodnevnog boravka u hostelu. Pored glume bili su kreativni i u glazbenoj formi, komponirali su pjesmu koja govori o njihovom ljetovanju i o svakom od njih. Pored ponosa na njih, eto par razloga zašto je važno ulagati u djecu. Izletom na more nagrađena su djeca članovi DNDa Donja Stubica. Mogućnost savršenog dana na moru imala su sva djeca koja su aktivna u folklornoj, dramskoj i likovnoj skupini. To je

bio plan još od sudjelovanja u projektu Muzeja voda kojem je DND prošle godine dao svoj doprinos. U srpnju je uz voćne štapiće održano ljetno kino na otvorenom kojim je zaokružen projekt Dječja scena Kosjenka. Svaki sudionik je za uspomenu dobio priznanje i DVD sa snimljenim predstavama Ježeva kućica, Roda i Lisac i Bajka o protuletju. Folkloraši su i ove godine imali nastup na Lazu i a DND ih počastio slatkim paketima koje je donirao Atlantic Trade. Pred njima je spremanje za Smotru dječjeg stvaralaštva koja se ove godine održava u Gradu Slatini i odlazak u kino. Svoj djeci želimo uspjeh u školi, i podsjećamo na onu narodnu „Kako siješ tako ćeš i žeti“. To naravno vrijedi i za odrasle. (zl)

Slatki snovi u Fio showu

Emisija Fio showa prošle nedjelje bila je u standardno dobrom raspoloženju. Uz odlično raspoložene voditelje, gledatelji su uživali u skladbama i izvedbama banda Slatki snovi. Naravno, bile su tu i standardne rubrike i stalni gosti, poput kralja češnjaka i drugih. Gledaju ih svi, gledajte i vi. (zl) fio je uživao u ugodnom društvu


30 sport

broj 512 / 10. rujan 2013.

sport Završeno natjecanje u II. Ligi-sjever Hrvatskog športsko-ribolovnog saveza u lovu ribe udicom na plovak

Marko Šafranec pojedinačni pobjednik, Jezera nesretno ispustila prvu ligu Tomislav Zrinšćak D U B R AVA

D

a i ribolovna liga može biti dramatična uvjerili smo se u posljednja dva kola II. Lige sjever koja su se održale na kanalu hidroelektrane Dubrava. Ribiči Jezera iz Bedekovčine legli su kao novi prvoligaši, samo ih je petnast minuta dijelilo od plasmana u prvu ligu, a onda šok. Ribiči Linjaka iz Ivanovca nadmašili su ih za samo 300 grama ribe i tako postali novi prvoligaši. Bedekovčanci su prvog dana natjecanja odnijeli ekipnu pobjedu upravo ispred novog prvoligaša i B-športa iz Koprivnice. Time su se izjednačili u negativnom bodovima, ali imali su veći ulov ribe od svojih protivnika i jednom su nogom bili u prvoj ligi. Danijel Dominko bio je drugi u sektoru A, Matija Kraševac odnio je pobjedu u sektoru B, Marko Šafranec bio je treći u sektoru C, a isti je rezultat polučio Dominik Dugorepec u sektoru D. U posljednjem osmom kolu Marko Šafranec uvjerljivo je trijumfirao u sektoru A, Matija Kraševac bio je drugi u sektoru B, no Dominik Dugorepec i Vanja Dominko nisu bili na visini zadatka. Dominik je bio posljednji osmi u sektoru C, a Vanja šesti u sektoru D. Samo jedan sektorski B na kraju je nedostojao Bedekovčancima koji su

ukupno imali najbolji ulov. Marko Šafranec ukupni je pojedinačni pobjednik II. lige sjever sa ulovom od 70.537 grama ribe i 21 negativnih bodova, koliko je imao i drugoplasiran Ljubomir Žuljić, ali i puno manji ulov. Mala je to utjeha ribičima Jezera. Nadamo se da neće dugo žaliti za ovom propuštetnom prilikom, te da će se već iduću sezonu plasirati u elitno društvo, gdje im je i mjesto.

Konačni poredak: Ekipno 1. Linjak Ivanovec 179.985 g ribe (20 negativnih bodova) 2. JEZERA BEDEKOVČINA 199.725 g (21) 3. Pliva Savski Marof 152.138 g (31) 4. B-šport Koprivnica 148.785 g (38) 5. Toplica Daruvar 154.707 g (40) 6. LA-BAN Peteranec 145.040 g (41) 7. Mura Mursko Središće 130.824 g (43) 8. Ivanec 128.819 g (54) Pojedinačno: 1. MARKO ŠAFRANEC (JEZERA BEDEKOVČINA) 70.537 g (21) 2. Ljubomir Žuljić (Linjak Ivanovec) 41.512 g (21) 3. Davorin Šourek (Toplica Daruvar) 54.517 g (26) ... 11. VANJA DOMINKO (JEZERA BEDEKOVČINA) 37.094 g (33) 12. DANIJEL DOMINKO (JEZERA BEDEKOVČINA) 43.657 g (34) 14. DOMINIK DUGOREPEC (JEZERA BEDEKOVČINA) 34.540 g (36) 35. MATIJA KRAŠEVAC (JEZERA BEDEKOVČINA) 14.077 g (57)

Nakon četverodnevnih priprema u Termama Olimje košarkaši Zaboka odigrali pripremnu utakmicu protiv Rogaške Crystal

Odlična partija Zaboka u Rogaškoj Slatini Tomislav Zrinšćak

ROGAŠKA SLATINA (SLO)

N

akon četverodnevnih priprema u Termama Olimje, gdje su imali fantastične uvjete, košarkaši Zaboka odigrali su pripremnu utakmicu protiv slovenskog prvoligaša Rogaška Crystal. Iako su tek u ranoj fazi priprema, Zabočani su pokazali odličnu igru i umalo pobijedili jaku slovensku momčad, kojoj je ovo već četvrta pripremna utakmica, dok su igrači Zaboka prvi puta u ovom sastavu izašli na parket i to poslije jakog jutarnjeg treninga. Ako se po jutru dan poznaje, očekuje nas vrlo kvalitetna košarka u Bedekovčini ove sezone. Trener Črnjević je već sada okupio respektabilnu momčad, a nije isključeno da još poneki igrač iz redova zagrebačkih prvoligaša pojača Zabok. Sve će biti jasnije za desetak dana. Početak utakmice u Rogaškoj Slatini pripao je domaćinu koji je prvu četvrtinu loptu uporno gurao pod obruč na teškog centra Smajlovića, a ovaj je Vlaiću u zadavao dosta problema. Sa vanjskih linija opasno je prijetio vrlo kvalitetni šuter, Sandi Čebular, bivši slovenseki reprezentativac koji je ove sezone pojačao Rogašku. Što je vrijeme više prolazilo Vlaić i Ceranja pronašli su recept za Smajlovića, a obojica su odlično igrali i u napadu. Domaćin je u 15. minuti imao vodstvo od 13 koševa viška (36:21). No tada se Črnjeviću ukazao kapetan Lež, seriju je nastavio Ceranja pa se na veliki odmor otišlo rezultatom 36:32. Sjajnom igrom u obrani zabočki su košarkaši domaćina pet minuta ostavili bez postignutog koša.

Serija se nastavila i u nastavku. Mogušar je prvo izjednačio na 36:36, a kapetan Lež je tricom doveo Zabok prvi puta u vodstvo (36:39). Rogaška osam minuta nije postignula koš, a Zabok je pri tome napravio seriju od 18:0. Najvećih +5 Zabok je imao u 24. minuti nakon trice Mogušara (39:44). U zadnjih deset minuta Črnjevićevi puleni ulaze s minimalnom prednošću (53:54). Nakon samo 11 sekundi igre i presjecanja lopte Anzulovića, domaći strateg Novaković poziva time-out u kojem nijemo sjedi i uopće se ne obraća svojim košarkašima. Izgleda da su njegovu poruku ozbiljno shvatili, s druge strane kod Zaboka se počeo osjećati umor i na krilima sjajnog Čebulara i vrlo dobrog Miljkovića domaći u 36. minuti dolaze do +6 (69:63). Zabok se nije predavao, u samoj završnici probudio se Svoboda koji je svih svojih osam koševa dao u zadnjih pet minuta. Minutu prije kraja na semaforu

Turnir parova TK ‘’Marija Bistrica’’

Slavili Horvat i Sušinjak MARIJA BISTRICA – Na terenima Teniskog kluba ‘’Marija Bistrica’’ u subotu je odigran klupski turnir parova. Na turniru se okupilo osam parova, teniskih rekreativaca, članova bistričkog kluba, a prvi puta slavili su Marko Horvat i Dražen Sušinjak. Oni su u četvrtfinalu pobijedili Antonija Košca i Andriju Mikšu sa 9:6, u polufinalu Berislava i Hrvoja Tomorada sa 9:3, dok su u vrlo zanimljivom finalu

slavili protiv trostrukih pobjednika ovog turnira Matije Muhek i Elvisa Lacković sa 9:7. Muhek i Lacković na putu do finala pobijedili su Juru i Vida Tomorad sa 9:2, te Josipa Vrtarića i Tomislava Forka sa 9:3. U borbi za treće mjesto Forko i Vrtarić sa 9:8 svladali su Berislava i Hrvoja Tomorad. Tradicionalni pojedinačni turnir na rasporedu je 28. rujna. (Elvis Lacković)

ROGAŠKA ZABOK 

78 (21, 15, 17, 25) 75 (13, 19, 22, 21)

ROGAŠKA SLATINA:Sportska dvorana Ratanska Vas. GLEDATELJA: 100. SUCI: Mario Majkič, Matej Špendl i Andre Pur (svi Šmarje pri Jelšah). ROGAŠKA: Drame, Jotić 3, Koštomaj 2, Pelko 12, Napast, Nikolić, Čebular 32, Muclić 6, Miljković 14, Smajlović 9, Cmerešek, Pešič. TRENER: Damir Novaković. ZABOK: Raić 2, Anzulović 8, Lež 10, Mogušar 5, Vlaić 20 Črnjević, Svoboda 8, Tuđen, Ceranja 14, Pavlović 8. TRENER: Dragutin Črnjević

stoji 72:72, ali Čebular serijom od šest koševa s linije slobodnih bacanja donosi do-

maćinu pobjedu. U zadnjoj sekundi Anzulović pogađa tricu za konačnih 78:75.


sport 31

broj 512 / 10. rujan 2013. U KRAPINI ODRŽAN 12. STOLNOTENISKI TURNIR KRAPINA 2013.

Samoborci najuspješniji Milorad Videković KRAPINA

U

Krapini je, povodom Tjedna kajkavske kulture, održan tradicionalni 12. stolnoteniski turnir u odličnoj organizaciji STK Zagorec Krapina. Na turniru je sudjelovalo 82 stolnotenisača u šest kategorija. U kategoriji kadeta najbolji je bio Petar Znika (Samobor), a dalje slijede Filip Golubić (Samobor), Jan Bogović (Samobor) i Ivan Tuđa (Zabok). Kod juniora pobijedio je Karlo Franjčec (Zabok), drugi je Vid Šojić iz Samobora dok su treće mjesto podijelili Jana Šeb (Zabok) i Grigor Ilić (Samobor).

Viktor Grantverger (zagreb) najbolji je senior a dalje slijede Luka Cvetko (Zabok), Anđelko Zrinski (Stubaki) i Igor Dolovčak (Krapina). Kod mlađih veterana najuspješniji je bio Damir Belaj (Sračinec), drugi je Krešimir Maras (Krapina), dok su treće mjesto podijelili Dražen Peračić (Križevci) i Mladen Grantverger (Sveta Nedjelja). Kod starijih veterana najbolji je bio Damir Horvat (Zagreb), a dalje slijede Tomislav Brnčić (Nova Gradiška), Mladen Hochberger (Zagreb) i Davor Kučić (Zagreb). Na turniru je odigrana i kategorija parova gdje su trijmfirali Maras-Belaj (Krapina-Srači-

nec), drugo je mjesto pripalo paru Coha-Zrinski (ZabokStubaki), dok su treće mje-

sto podijelili Puljko-Dolovčak (Krapina-Krapina) i Grantverger-Rožman (Zagreb-Zagreb).

Zmaj Bedekovčina najuspješniji klub sa 12 prvih mjesta Milorad Videković KRAPINA

U

sklopu održavanja manifestacije Dani krapinskog sporta 2013. održano je Županijsko kickboxing prvenstvo u point fightingu i light contactu za sve dobne skupine. Sudjelovalo je 36 natjecatelja iz 6 klubova; Krapina,

„Zmaj“ Bedekovčina, Mače, „BTI“ Zabok, Ninja“ Zabok i „Bušido“ Začretje. Ukupno je bilo 29 borbi i to 21 u Point fightingu i 8 u Light contactu. Gledajući ukupno rezultate po klubovima oni su slijedeći: Klub „Zmaj“ Bedekovčina = 12 prvih mjesta ( 6 Point fightingu i 6 u Light contactu), Klub Krapina = 4 prva, 6

druga i 2 treća mjesta, Klub „Mače“ iz Mača = 2 prva, 3 druga i 6 trećih mjesta, Klub „Ninja“ Zabok = 2 prva mjesta, Klub „BTI“ Zabok = 1 prvo mjesto, Klub „Bušido“ Začretje = 3 druga mjesta; dok su domaćini postigli slijedeće rezultate: Noa Rihtar, Patrik Vrhovec, Borna Krizmanić i Leon Krklec osvojili su 1. mjesto, Petar Hrček,

Antonela Cesarec, Antonio Presečki, Josip Nežmahen, Tamara Vincelj i Marija Arbanas osvojili su 2. mjesto, a Andrija Krklec i Ana Cesarec osvojili su 3. mjesto. Svim borcima na kraju sasvim zasluženo čestitke na fer borbama i korektnom sportskom ponašanju, super rezultatima i dobrom gostoprimstvu.

Župan primio organizatore prvih Krapinskih dana sporta

KRAPINA - Župan Željko Kolar je prošlog tjedna primio delegaciju Tjedna kajkavske kulture na čelu s gradonačelnikom Krapine Zoranom Gregurovićem. Među gostima su bili i vrijedni djelatnici krapinskog Sportskog saveza koji ove godine po prvi puta, u sklopu Tjedna kajkavske kulture, organiziraju Krapinske dane sporta. Tajnik krapinskog Sportskog saveza, Radovan Cesarec, darivao je župana i gradonačelnika majicama napravljenim upravo za tu manifestaciju. Valja reći da je sam župan Željko Kolar pokrovitelj Krapinskih dana sporta. (zl)

2. Međunarodna utrka Klinča Sela KLINČA SELA - Povodom dana općine Klinča Sela u nedjelju je održana, po drugi put međunarodna utrka, na stazi ukupno dugačkoj 10000 metara. Pobjedu je odnio mađarski trkač Bene Barnabas, a odlične rezultate postigli su i zagorski trkači. Matija Grabrovečki (AK Rudolf Perešin) osvojio je ukupno 3. mjesto, dok je u svojoj kategoriji bio najbrži. Šesto mjesto pripalo je Damiru Balašku (AK Oroslavje). Spomenimo još i Josipa Kosca (AK Rudolf Perešin) koji je u ukupnom poretku zauzeo 16. mjesto a u kategoriji M50 osvojio prvo mjesto, dok je Željko Kliček (AK Oroslavje) ukupno zauzeo 18. mjesto i 4 u svojoj kategoriji. (tb)

4. Eko Flor Trail Maraton

Prvenstvo Hrvatske u trčanju na duge staze PLEŠIVIČKE POLJANE - Na prijevoju ceste između Jastrebarskog i Samobora prošlu nedjelju je po planinskim stazama i makadamu održan 4. Eko Flor Trail Maraton i prvo Prvenstvo Hrvatske u trčanju na duge staze (maraton 42 km, visinska razlika +/- 4600m). Na maratonskoj utrci član AK Oroslavje Branko Barlović osvojio je ukupno 10. mjesto. U sklopu manifestacije održana je utrka na 15 km u kojoj su uspješno nastupili Ivan Lovrenčić iz Zaboka koji je osvojio ukupno 3. mjesto, prvo mjesto u svojoj kategoriji, te Mario Očić i Slaven Ivančić iz Zagorje adventure tima koji su osvojili treća mjesta u svojim kategorijama. (tb)

U Slavonskom Brodu održan kickboxing turnir pod nazivom „Slavonija fighting championship“

BTI uspješan u Slavonskom Brodu SLAVONSKI BROD Borci zabočkog BTI-a nastavljaju s dobrim rezultatima. Ovoga puta su se iz Slavonskog Broda sa jakog međunarodnog kickboxinga turnira, vratili sa četiri odličja (dva srebra i dvije bronce) u disciplini point fight. Srebrom su se okitile Ema Žitnjak u kategoriji do 28 kilograma i Laura Franjčec u kategoriji do 37 kilograma. Brončane

medalje su osvojile Leonarda Deak (-25 kg) i Michelle Franjčec (+32 kg). -Ovo nam je prvo natjecanje nakon pauze i bilo nam je važno da saznamo u kakvom smo stanju. Naše djevojčice opravdale su svoj odlazak u Slavonski Brod i svaka od njih vratila se kući s medaljom, što je veliki uspjeh. – riječi su Zvonka Kara-Braca trenera BTI-a. (tz)

Krenulo još jedno izdanje „Lisice“ ZABOK - U utorak je počela jesenska sezona utrke trkača rekreativaca pod nazivom Liga Lisica. Novost je da se jesenski dio održava na novoj lokaciji. Uz Udrugu za sportsku rekreaciju Zagorje adventure team kao suorganizator ove utrke pojavljuje se i Planinarsko društvo Zagorske steze iz Zaboka, koje je i domaćin trkačima rekreativcima u svom planinarskom domu na Piclju, gdje se nalazi start i cilj utrke. U prvom jesenskom kolu nastupilo je 46 trkača rekreativaca, među kojima je najbrži bio Nikola Špoljar. U ženskoj kategoriji najbrža je bila Vlatka Mateči, kod djevojčica Marinela Kovačić i kod dječaka Petar Mujkanović. (tb)


32 sport

broj 512 / 10. rujan 2013.

komentar 1. žnl

3. kolo

Klanjec 3 od 3 ZABOK - Najugodnije izne-

nađenje ovog prvenstva Klanjec jedina je momčad s maksimalnim učinkom. U ovom su kolu u Poznanovcu pobijedili posljednje plasirani Inkop 2:0. Kao što sam najavio prošli tjedan Straža je zadala velike probleme Radoboju i na kraju slavila 3:1. Dočekali smo i prvu pobjedu zabočke Mladosti. Na svom su terenu s minimalnih 1:0 savladali Zagorec VT. Povratnik u prvu ligu Mladost MB upisala je i drugu pobjedu ovaj put na svom terenu protiv Tondacha 2:0. Jedinstvo je slavilo u Svetom Križu Začretju 3:1 protiv Rudara iz Dubrave Zabočke, dok je Stubica na svom terenu poražena od Gaja. Susjedski derbi između Schiedela i Rudara iz Mihovlajna završio je pobjedom Rudara 4:1. Na vrhu poretka izdvojio se Klanjec s maksimalnih 9 bodova. Slijede ga Mladost MB, Radoboj i Gaj koji imaju po 6 bodova. Do sad u prvenstvu neporažena Straža sakupila je 5 bodova. Rudar M, Jedinstvo, Rudar D i Mladost Z imaju po 4 boda. Zagorec VT i Schiedel imaju po 3, a Stubica i Tondach po dva

boda. Na začelju poretka je Inkop bez bodova. Nekako se poklopilo da u 4. kolu imamo dva identična para kao i u prošlotjednom drugom kolu kupa. Ponovno se sastaju Rudar M i Inkop u Mihovljanu, dok u Velikom Trgovišću igraju Zagorec i Straža. Rudar M i Inkop su prošli tjedan u Mihovljanu odigrali 3.0, a po sve mu sudeći rudar je favorit i u ovom susretu. Zagorec VT ne pruža neke dobre partije u prvenstvu no u kupu su izbacili Stražu i to na njihovom terenu. S obzirom da Straža u gostima igra jako dobru obranu sve mi nekako vuče na neriješeni rezultat. Vodeći Klanjec dočekuje zabočku Mladost i sasvim je izgledno da bodovi ostanu u Klanjcu. Kao derbi kola možemo označiti utakmicu u Maču gdje se sastaju Gaj i Mladost MB. Samo da podsjetimo kako su se ova dva kluba u ovoj sezoni već susreli u Maču u prvom kolu kupa kad je slavio Gaj. Još se sastaju Rudar D i Radoboj, Jedinstvo i Stubica, te u derbiju začelja Tondach i Schiedel. Sve utakmice igraju se u nedjelju 15. rujna u 16.30. (tb)

1. žnl seniori

3. kolo

1. KLANJEC

3

3

0

0

7

2

9

2. MLADOST MB

3

2

0

1

5

3

6

3. RADOBOJ

3

2

0

1

4

3

6

4. GAJ

3

2

0

1

3

2

6

5. STRAŽA

3

1

2

0

4

2

5

6. RUDAR M

3

1

1

1

6

4

4

7. JEDINSTVO

3

1

1

1

6

5

4

8. RUDARD

3

1

1

1

3

4

4

9. MLADOST Z

3

1

1

1

1

2

4

10. ZAGOREC VT

3

1

0

2

4

3

3

11. SCHIEDEL

3

1

0

2

4

8

3

12. STUBICA

3

0

2

1

3

4

2

13. TONDACH

3

0

2

1

4

6

2

14. INKOP

3

0

0

3

0

6

0

INKOP 0 KLANJEC2 POZNANOVEC-U Poznanovcu je u 3. kolu Inkop, koji je u prva dva kola ostao bez bodova, dočekao Klanjec, koji je pak startao sa 2 pobjede. Gosti su i u ovom susretu potvrdili da su dobri na startu prvenstva, a domaćinima ostaju problemi. Naime, Klanjec je slavio sa 2:0. Oba su gola pala u nastavku, a dvostruki strijelac bio je Ivanuš u 54. i 58. minuti. Klanjec je sam na vrhu ljestvice a 9 bodova, a Inkop je jedina ekipa bez boda. (E.L.)

JEDINSTVO3 RUDAR DZ 1 SVETI KRIŽ ZAČRETJE-Jedinstvo je u 3. kolu 1. zagorske lige dočekalo Rudar iz Dubrave Zabočke i došlo do prve pobjede. Prvih 45 minuta završilo je bez golova, pa je sve riješeno u nastavku. Domaćine je u vodstvo doveo Marko Sirovec u 51. minuti, a izjednačio je Zvjezdan Petrovečki u 58. Svojim drugim golom Sirovec u 64. minuti dovodi domaćine u vodstvo 2:1, a konačnih 3:1 postavlja Nenad Radovečki u 77. minuti iz kaznenog udarca. (Elvis Lacković)

MLADOST MB 2 TONDACH0 MARIJA BISTRICA-U zanimljivoj utakmici u Mariji Bistrici, Mladost je dočekala Tondach iz Bedekovčine i stigla do pobjede 2:0. Domaći-

U trećem kolu III. HNL središte Zagorec ugostio Trnje

Loša igra Zagorca Milorad Videković KRAPINA

U

trećem kolu prvenstvenog nadmetanja krapinski je Zagorec na svom terenu ugostio zagrebačko Trnje i upisao drugi poraz, a prvi na svom terenu. Nakon tri odigrana kola Zagorec na svom kontu ima tri boda uz samo jedan postignut a čak četiri primljena pogotka. Loše. Čak i najveći pesimisti nisu to očekivali. Ono što zabrinjava je igra Zagorca koja je sve osim gledljiva – primjer iz ovog susreta – ubacivanje visokih lopti na Marjanovića koji je barem za dvije glave niži od Ivankovića i Špadine koji su se na ovoj utakmici zaista naigrali glavometa. Moram priznati – već prije samog početka susreta „mirisalo“ je na da neće biti dobro. Tomica Kantolić nije mogao igrati zbog „crvendaća“ u Kupu, a na veliko iznenađenje svih koji smo mogli vidjeti službeni zapisnik prije početka utakmice Matija Matko bio je na klupi. Svakako postavilo se pitanje – Zašto? Odgovor smo brzo doznali: „On će doći na drugo poluvrijeme jer je kum pa nikako ne može doći na početak utakmice!?“ Vama ostavljam da procijenite da li je to opravdano ili ne ?! Želim samo povući parale-

lu – „ gazda ne mogu doći na posel prvih četiri sata jer sam kum, odradil bum onih četiri ?!“. Baš me zanima kako bi šef reagirao i da li bi mi isplatio punu plaću, koja nije mala ?! No, vratimo se utakmici. Dečki iz Trnja, predvođeni trenerom koji voli Zagorec koliko i mi Franjom Pužinom i koji je izuzetni profesionalac, postavili su se u obrambenoj formaciji koristivši svaku prigodu da opasno ugroze vratara Hadžića koji je ovog puta spasio Zagorec od prave katastrofe. Ništa se posebno nije događalo do 21 minute kada je Malarić odlično pucao sa 15 metara ali je refleks gostujućeg vratara Đurđeka loptu skrenuo u vratnicu od koje se lopta odbila u beskorisni korner. No, već dvije minute kasnije vratar domaćih Hadžića odlično brani slobodan udarac Stjepana Jukića sa 18 metara udaljenosti. No, još je veća obrana bila u 28 minuti kada je Jukić probio lijevu stranu obrane Zagorca i ubacio loptu na suprotnu stranu gdje ju na udaljenosti od metara glavom zahvaća Eterović i puca u sam lijevi kut. I dok je novinar već upisivao 0:1 Hadžić odličnom reakcijom šalje loptu u korner. Zagorca nigdje nema. Loša igra. Vezna linija kao da ne postoji. Napadači potpuno odsječeni. Bočni igrači kao

ZAGOREC - TRNJE 

0:1

KRAPINA: Stadion ŠRC Podgora. Gledatelja: 150. Suci: N. Šimunović, J. Pilić, F. Šekerija, I. Čužić ( svi Velika Gorica. Strijelci: 0:1 Tadić ( 44). Zagorec: Hadžić, Plušćec, Čunčić, Medved, Majcen, Strabić (65. Deak), Kunštek, Malarić, Marjanović (72. Iskrić), Haramustek (55. Matko ).. Trener: Renato Jurčec. Trnje: N. Đurđek, Petrović (46. Kanjuh), Rihtar, Ivanković, Špadina, Vukadin, Eterović, El-Saleh, Tadić, Jukić (56. Petrović), I. Đurđek (85. Žugaj). Trener: Franjo Pužin.

STRAŽA3 RADOBOJ1

ni su do vodstva došli u 31. minuti. Nabacio je Mario Rac, golman je odbio loptu, a na nju je natrčao Danijel Mijatović i zabio za vodstvo Bistričanaca. I prije gola Mladost je imala prilike koje su propustili Igor Vidović Popek i Dario Frajtak, a nakon gola i Tondach nije bez šansi. U nastavku u 65. minuti nakon kornera domaćini su tražili gol, tvrdeći da je lopta prešla gol crtu, no suci misle drugačije. Odmah nakon te akcije u 66. minuti, dolazi do sudara golmana Mladosti Petra Škofa i jednog napadača Tondacha, a sudac Kunštek pokazuje na bijelu točku. No, Goran Jaković puca pored gola. Kazna stiže u 75. minuti, kada Rac sa 40 metara sjajno pogađa za konačnih 2:0 i 2. mjesto na ljestvici. (Elvis Lacković)

HUM NA SUTLI-Odlični Radoboj, koji je u prva dva kola ostvario dvije pobjede, a u srijedu je u kupu izbacio i zabočku Mladost, u 3. kolu 1. zagorske lige, gostovao je kod Straže u Hum na Sutli i doživio prvi poraz. Straža, koja je u prva dva kola remizirala, u ovom je kolu ostvarila prvu pobjedu pobijedivši 3:1. Svi us golovi postignuti u nastavku. Straža je bila malo bolja i u prvih 45, no nije zabila. U nastavku u vodstvo ih je doveo Družinec u 54. minuti. Na 1:1 izjednačio je Dlesk u 70. No, već u 74. vodstvo za Stražu vrača Čuček, da bi konačnih 3:1 u 89. minuti postigao je Pondeljak. (Elvis Lacković)

SCHIEDEL1 RUDAR M 4

STUBICA 0 GAJ1

NOVI GOLUBOVEC-3. kolo 1. zagorske lige donijelo je i jedan susjedski derbi. U Novom Golubovcu Schiedel je dočekao Rudar iz Mihovljana. Bodovi su otišli u Mihovljan, Rudar je slavio sa 4:1. Goste je u vodstvo doveo Stjepan Šalković u 33. minuti, a u 38.minuti bilo je 0:2, nakon što je golman Schiedela Nikola Kveštak nespretno reagirao i jednu nabačenu loptu sam ubacio u gol. No, već u 40. minuti Robert Kuharić izigrao je obranu gostiju i smanjio na 1:2. U nastavku Rudar potvrđuje pobjedu u samo 4 minute. U 72. minuti zabio je Nikola Korenić, a u 76. Stjepan Kranjčec. (Elvis Lacković)

DONJA STUBICA-Nakon uvodna dva remija Stubica je dočekala Gaj, koji je u prvenstvo startao sa 2 domaće utakmice i to s polovičnim uspjehom. Stoga je za obje ekipe ova utakmica bila prilika za popravljanje dojma. Domaćini u tome nisu uspjeli, a gosti jesu. Utakmica je završila pobjedom Gaja 1:0. Jedan od ključnih trenutaka zbio se u 28. minuti kada je zbog prekršaja na igraču u izglednoj gol šansi isključen domaći Jurica Grlić. Igrača više gosti koriste i u 39. minuti Dario Sedak ih dovodi u vodstvo. U nastavku, iako sa igračem manje, Stubica je bila bolji protivnik, no bez realizacije, pa su sva tri boda otišla za Mače. (el)

da su se zavezali uz svoje linije i nikud dalje. Obrana se bori ali je nesigurna. Loše. Loše. Jedan mi je razočarani igrač Zagorca ( novinar ipak mora zaštiti izvor ) nakon utakmice rekao: „ Dragi moj, da smo igrali do srijede ne bi zabili gol!“ I kada smo svi mislili da će se Zagorec provući, barem u prvih 45 minuta, Trnje zabija za vodstvo. Igrala se 44 minuta kada je uslijedio jedan u nizu bezidejnih napada Zagorca koju obrana Trnja lakoćom zaustavlja i „gura“ Tadića u brzu kontru. I tada umjesto da Čunčić radi profesionalni faul na polovici igrališta uz opasnost žutog kartona on pušta Tadića koji lakoćom pretrčava Majcena te izlazi sam pred Hadžića koji je

Renato Jurčec, trener Zagorca: „Dobro smo ušli u igru i kontrolirali smo igru prvih 30 minuta te smo imali jednu priliku. Pogodak smo primili nakon pogreške dva zadnja vezna igrača, stoperi su preširoko stajali i onda nije bilo teško realizirati priliku. Meni je teško sada govoriti o ekipi jer tek sam došao, nije to nikakav alibi, i još hvatam konce ali čini mi se da je netko pogriješio u selekciji ili u kvaliteti igrača. Znam samo da nam sada predstoji veliki rad“. Franjo Pužin, trener Trnja: „Moje je srce uvijek u Krapini ali ja sam danas profesionalno odigrao utakmicu. Imali smo malo više sreće od domaćina i dobili smo 1:0. Isto tako, moram naglasiti, Zagorcu i Krapini želim sve najbolje i da što bolje odigraju ostale susrete“.

ovoga puta zaista bio nemoćan. Trnje dolazi u zasluženo vodstvo. I bilo je prilike, čak da se i izjednači. Naime, u posljednjoj minuti susreta Ivanković je igrao rukom nakon ubačaja igrača Zagorca u svom šesnaestercu ali je sudac Šimunović ostao nijem tako da se na odmor otišlo zasluženim vodstvom gostiju. U drugom poluvremenu gledali smo reprizu prvog poluvremena. Jedina razlika bila je u tome što više nije bilo pogodaka, a jedinu priliku Zagorca za izjednačenjem imao je Matko, ušao u igru u 55 minuti, koji nije uspio realizirati dok su gosti na svoj konto prilika mogli upisati još dva zicera u 51 i 72 minuti koje je odlični Hadžić uspio obraniti.


sport 33

broj 512 / 10. rujan 2013. U 3. kolu 2. zagorske lige u Belcu Mladost – Milengrad 3:4

Nakon golijade bodovi za Milengrad BELEC-Vrlo uzbudljivu utakmicu mogli smo vidjeti u Belcu, gdje je tamošnja Mladost dočekala Milengrad iz Budinščine. Vidjeli smo čak 7 golova, dva preokreta i pobjedu gostiju, prvu nakon povratka u seniorski zagorski nogomet.

Marko Kurtanjek, koji je na sličan način ko i Pikutić, samo sa suprotne strane, zabio za 2:2. Njegov je udarac odsjeo u desnim rašljama. U 42. minuti potpuni preokret domaćina u prvom poluvremenu. Dario Brčić je na lijevoj strani pronašao

Marka Kurtanjeka, ovaj vrača povratnu u kazneni prostor gostiju, lopta se odbija opet do Brčića, koji puca i zabija za 3:2.

Nastavak donio preokret Milengrada

Iako su domaći navijači, u

Domaćini od 0:2 do 3:2

Prvih 45 minuta utakmice u Belcu ponudilo je rastrgan nogomet, sa puno grešaka i nezadovoljstva trenera, načinom na koji funkcioniraju njihove ekipe, ali i 5 vrlo lijepih golova. U 2. minuti kapetan domaćina Dario Brčić iz slobodnog udarca a 18 metara puca preko gola. Prvi gol pada u 10. minuti, a u vodstvo dolazi Milengrad. Nakon ubacivanja iz kornera, u kaznenom prostoru domaćina sjajno se snašao Nikola Sokser i polu-volejom zabio za 0:1. Nakon što su ga u dobroj poziciji u 22. minuti sustigli obrambeni igrači Mladosti, Marko Vidak, ipak je poentirao u 28.minuti, kada se najbolje snašao na jedno ubacivanje s desne strane. No, samo dvije minute kasnije kreće prvi preokreta na utakmici. Tomislav Pikutić vuče loptu po lijevoj strani, ulazi prema sredini i prizemnim udarcem tik uz lijevu stativu gola Matije Posavca, smanjuje na 1:2. U 39. minuti za izjednačenje se pobrinuo

2. ŽNL – KOMENTAR 

3. KOLO

Matija Gubec i Ivančica i dalje maksimalni Čak 26 golova postignuto je u 3. kolu 2. zagorske nogometne lige. U lokalnim derbijima Ivančica je slavila 4:3 protiv Oštrca, dok je istim rezultatom Milengrad slavio kod Mladosti u Belcu. Uvjerljivi su bili i Omladinac, koji je sa 4:1 slavio protiv Sloge te Pregrada koja je sa 3:0 pobijedila Đalski. Do gostujućih pobjeda stigli su Matija Gubec kod Obora 2:1 i Oroslavje kod Vatrogasca 1:0. Toplice su bile slobodne. Maksimalnih 9 bodova imaju Matija Gubec i Ivančica, a bez poraza su i Pregrada sa 7 i Toplice sa 6 bodova ali i utakmicom manje. Oštrc je sakupio 4 boda, a po 3 imaju Omladi-

nac, Đalski, Vatrogasac, Milengrad, Oroslavje i Mladost iz Belca, s tim da Omladinac ima utakmicu manje. Lobor je također odigrao samo 2 susreta i nema za sada bodova, kao niti Sloga, koja je na samom začelju. U 4. kolu zanimljivo će biti u Dubrovčanu, gdje kod Omladinca gostuje Pregrada. Oštrc će u Zlataru dočekati Vatrogasac, a Toplice su domaćin Slogi. U preostale tri utakmice sastaju se Milengrad – Lobor, Oroslavje – Mladost Belec i Đalski – Ivančica, dok je slobodan Matija Gubec. Utakmice su na rasporedu u nedjelju 15. rujna s početkom u 16.30 sati. (Elvis Lacković)

2. žnl seniori

13. kolo

1 M.GUBEC

3

3

0

0

13

2

9

2 IVANČICA

3

3

0

0

7

3

9

3 PREGRADA

3

2

1

0

10

2

7

4 TOPLICE

2

2

0

0

5

3

6

5 OŠTRC

3

1

1

1

8

6

4

6 OMLADINAC

2

1

0

1

5

3

3

7 ĐALSKI

3

1

0

2

7

7

3

8 VATROGASAC

3

1

0

2

3

3

3

9 MILENGRAD

3

1

0

2

4

6

3

10 OROSLAVJE

3

1

0

2

2

8

3

11 MLADOST B

3

1

0

2

5

14

3

12 LOBOR

2

0

0

2

2

4

0

13 SLOGA

3

0

0

3

3

13

0

drugom poluvremenu očekivali nastavak tempa, kojima su njihovi igrači okrenuli 0:2 u 3:2, to se nije dogodilo. Igra se još više razvodnila, a prilika, koje bi stigle iz nekih dobro organiziranih akcija, gotovo da i nije bilo. Kod domaćina izdvajao tek dva pokušaja. U 48. minuti Brčić je proigrao Marka Havoića a ovaj odigrao povratnu loptu za Marija Havoića, koji sa 10tak metara puca preko gola. U 67. sa 20 metara pokušava Marko Kurtanjek, ali golman Posavec hvata loptu. S druge pak strane, gosti dolaze do izjednačenja na 3:3 već u 50. minuti. Po lijevoj je strani pobjegao Tomca Koledić i prisebno prebacio golmana Mladosti Matiju Ožvalda. U 58. minuti vidjeli smo i najljepši trenutak na utakmici. Mario Margetić izveo je slobodan udarac iskosa sa desne strane i sa 25 metara lijevom nogom sjajno pogodio lijevi gornji kut Ožvalda. Do kraja rezultat se nije mijenjao, a malo bliže golu bili su gosti. Izdvajamo 59. minutu kada su Draže Hranić i Marko Vidak osvojili jednu loptu pred golom Mladosti, ali je Ožvald obranio udarac Vidaku, zatim 70. minutu, kada je Ožvlad obranio još jedan udarac Vidaku sa 18 metara i 84. minutu, kada je preko gola pucao Kristijan Mikulčić. (Elvis Lacković)

Petar Addison Dratibi, trener NK Mladost Belec: ‘’Mi smo nakon ove utakmice računali na 3 boda, ali nažalost nismo uspjeli. U prvo poluvrijeme smo ušli podcjenjivački i ne onako kako smo se dogovorili. No, nakon vodstva gostiju 2:0, ipak smo okrenuli na 3:2. U svlačionici smo se dogovorili da će to drugo poluvrijeme biti puno agresivnije, puno jače i puno bolje, no na kraju je to ispalo potpuno suprotno i gosti su zasluženo pobijedili.’’ Damir Burić, trener NK Milengrad: ‘’Bio je to lokalni derbi, koji je donio rastrzanu igru. Mi smo ušli malo prepušteno, pa nam je trebalo dosta da uđemo u ritam. Momčad je mlada, u stvaranju je, ovo nam je tek 3. utakmica u prvenstvu. Dečki imaju kapaciteta, ali vjerujem da će to kroz naredne tjedne bolje izgledati. Nisam baš zadovoljan sa ovom prezentacijom, ovo nam je najlošija utakmica u prvenstvu. Do sada smo igrali i bolje, a gubili, sada smo igrali lošije, a pobijedili. Nek tak bude i dalje.

Drugo kolo nogometnog kupa ZABOK - U utorak i srijedu odigrane su utakmice drugog kola kup natjecanja Nogometnog saveza Krapinskozagorske županije. U utorak nije bilo iznenađenja. Svoju utakmicu su u Krapini odigrali Zagorec i Stubica te je krapinska momčad uvjerljivo slavila 7:1. No, u srijedu je bilo iznenađenja. U Orosla-

vju su istoimeni domaćin i Gaj iz Mača odigrali 0:0, te je boljim izvođenjem udaraca s bijele točke nastavak natjecanja izborilo Oroslavje. Zabočka Mladost je na svom terenu poražena od Radoboja i to drugi put uzastopno, ako računamo i prvenstvenu utakmicu ova dva kluba odigranu prošlu nedjelju.

Iako su domaćini poveli, do kraja utakmice Radoboj je okrenuo rezultat u svoju korist i pobijedio 2:1. Jedinstvo je gostovalo u Zlatar Bistrici kod Ivančice i slavilo 3:0. među iznenađenja može se ubrojiti i uvjerljiva pobjeda Pregrade u Novom Golubovcu protiv Schiedela od 4:0. Rezultatom 3:1 Klanjec

IVANČICA4 OŠTRC 3

iz slobodnjaka ovaj puta zabija Nikola Kovačićek u 40. minuti. U nastavku bitno manje događanja, ali ipak pada odluka. U 57. minuti nakon prodora u kaznenom prostoru Ivančice pada Lajšić. Gosti traže penal, no Lajšić dobiva javnu opomenu zbog pokušaja iznuđivanja kaznenog udarca. Odluka pada u 82. minuti. Na loptu Bakšaja najbolje je reagirao Dario Latin i od stative i golmana ugurao loptu u gol za konačnih 4:3. (Elvis Lacković)

na odmor, iako je Omladinac imao još nekoliko prilika. U nastavku Nikola Loina u 65. minuti povisuje na 2:0, Mario Pavliša u 69. zabija treći, a Tomislav Očić u 72. minuti i četvrti gol za Omladinac. Počasni gol za Slogu u 76. minuti postigao je Matija Špoljar. (Elvis Lacković)

ZLATAR BISTRICA- Susjedski derbi odigran je u Zlatar Bistrici, gdje je u 3. kolu 2. zagorske lige Ivančica dočekala zlatarski Oštrc. Utakmica je završila pobjedom domaćina 4:3, a već u prvom poluvremenu palo je 6 golova (3:3). Već u 1. minuti domaćini prijete preko Miroslava Bakšaja, koji izbija sam pred gol Oštrca, ali ga obrana sustiže u zadnji čas. No, već u 3. minuti domaćini vode. Na ubacivanje je najbolje reagirao Robert Tukač i doveo Ivančicu u vodstvo. Na 1:1 izjednačava u 5. minuti Davor Lajšić sjajnim udarcem iz slobodnjaka sa 35 metara u lijevi gornji kut Čižmeka. U 8. minuti Alojzije Škrlec propušta izglednu priliku da dovede Oštrc u vodstvo, no Lajšić u 12. ipak zabija za goste. Već u 18. minuti je 2:2. Ovaj puta i slobodnog udarca sa 25 metara zabija Bakšaj. No, Oštrc vodi još jednom. U 25. minuti za novo vodstvo gostiju zabija Domagoj Hitrec. Na poluvrijeme se ipak odlazi a neodlučenim rezultatom. Još jedan gol

SLOGA1 OMLADINAC4 DUBROVČAN-Utakmica 3. kola 2. zagorske lige između Sloge i Omladinca odigrana je u Dubrovčanu, iako je domaćin bila Sloga. Naime, na igralištu u Konjščini održavao se u nedjelju streličarski turnir, pa je došlo do zamjene domaćinstva. Tako je Omladinac kao gost, ali na svom terenu slavio sa 4:1. Kroz cijeli susret Omladinac je bio dominatniji, a u vodstvo ih je doveo Tomislav Lacko u 18. minuti iz kaznenog udarca. S tim se rezultatom otišlo

PREGRADA3 ĐALSKI0 PREGRADA- U 3. kolu 2. zagorske lige Pregrada je dočekala Đalski i zabilježila pobjedo od 3:0. Iako rezultatski izgleda uvjerljivo, gosti iz Gubaševa u nekim su dijelovima utakmica parirali domaćinima, možda ih i iznenadivši. No, iako su stvorili nekoliko prilika, pa i izglednih mrežu nisu zatresli. Domaćini su poveli u 10. minuti, kada je zabio Matija Petrak. Oduka je pala u nastavku. U 70. minuti na 2:0 povisio je Roman Golubić, a konačnih 3:0 postavio je u 86. minuti Dejan Kolar. (Elvis Lacković)

LOBOR1

je na svom terenu savladao Rudar iz Dubrave Zabočke i pokazao da nije slučajno u vrhu poretka 1. Županijske nogometne lige. U Mihovljanu su Rudar i Inkop odigrali 3:0, dok je u Humu na Sutli prolazak u daljnje kup natjecanje izborio Zagorec iz Velikog Trgovišća savladavši Stražu 3:1. (tb)

MATIJA GUBEC

2

LOBOR- Nakon dvije uvodne pobjede, u 3. kolu 2. zagorske lige, Matija Gubec je gostovao kod Lobora. Uvijek neugodno gostovanje nogometaši iz Gornje Stubice uspješno su apsolvirali pobjedom 2:1. Bila je to tvrda i čvrsta utakmica, sa malo šansi. Goste je u vodstvo doveo Siniša Kuhta u 31. minuti, a izjednačio je Alen Kovačec u 61. Za sva tri buda Matije Gupca i zadržavanje vodstva na ljestvici zabio je Davor Komin u 74. minuti. (Elvis Lacković)

VATROGASAC0 OROSLAVJE 1 BREZOVA- U 3. kolu 2. zagorske lige Vatrogasac je u Brezovi dočekao Oroslavje. Bila je to ravnopravna utakmica, oštra i žustra, se ne previše prilika. Jedno svoju iskoristili su gosti i slavili sa 1:0. Pogodak odluke pao je u 25. minuti, a strijelac je bio Antonio Kožuh. Gosti su zadnjih 15 minuta izdržali i sa igračem manje. Naime, u 75. minuti je zbog druge javne opomene, isključen Nikola Ljubić. (Elvis Lacković)


34 sport

broj 512 / 10. rujan 2013.

3. kolo I. ŽNL KZŽ, Mladost (Z)-Zagorec (VT) 1:0 (1:0)

Zabočka Mladost došla do prve pobjede Martin Kotarski ZABOK

D

erbi trećeg kola, između Mladosti i susjednog Zagorca iz Velikog Trgovišća završio je minimalnom pobjedom domaće ekipe od 1:0. U prvom dijelu svjedočili smo raspoloženoj Mladosti koja je konstantno prijetila. Discipliniranom i čvrstom igrom u obrani i poletnim napadom stvarali su Zagorcu velike probleme. Vezni igrači Mladosti, Jurina i Kukina Ščapec

opasnim udarcima su u dva navrata dobro zatresli vratara Grbu. Napadač Merkaš je također imao dvije vrlo izgledne prilike. Prvo je nakon proigravanja Kukine Ščapeca uputio udarac iz blizine, ali se kapetan Zagorca Žavrljan u zadnjim trenutcima bacio pred loptu te joj tako skrenuo putanju u korner. Drugi puta Merkaš je bio u prilici kada je naletio na centaršut Vančine, no puca iznad gola. Mladost je do vodstva došla nakon odlične akcije u 17. minuti. Kukina Ščapec je uposlio Bunčeca koji je loptu

prebacio do Sentea, a on iz blizine lagano pospremio, 1:0. Zagorec je u tim trenutcima pružao slab nogomet, no uspio je zaprijetiti preko prekida. U dvije slične situacije se našao Žavrljan, ali u obje na sreću domaćina glavom promašuje vrata.

Mladost s igračem manje Pred kraj prvog dijela Mladost ostaje bez jednog igrača na terenu. Vrlo raspoloženom Kukina Ščapecu je glavni sudac Luka Kantolić pokazao drugi žuti karton zbog ome-

tanja suparnika kod izvođenja slobodnog udarca. To je utjecalo na domaću ekipu, ali su i dalje zadržali dobru igru u obrani te gosti u drugom dijelu nisu uspjeli iskoristiti igrača više. Mladost je imala nekoliko obećavajućih prilika za povećanje vodstva, međutim nije bilo mirnoće u završnici da ih realizira. U 70. minuti Ču-

OROSLAVJE- U 3. kolu nogometnog prvenstva za mlađe pionire nogometaši NK Oroslavja ugostili su vršnjake iz NK Klanjec i pobijedili rezultatom 8:0, poluvrijeme je završilo vodstvom klinaca iz Oroslavja 4:0. Pravim pristupom, visokim presingom

i odličnim prijenosom lopte, domaćini su velikim brojem smišljenih akcija doslovce natrpali gol gostiju. Dva gola pala su iz prekida igre, dok su klinci iz Klanjca tu i tamo zaprijetili kontrom. Kod domaćih posebno su se istaknuli Tomić i ka-

petan Kovačić, a kod gostiju Poslek i Broz. Golove su postigli: Kovačić Karlo 2, Tomić Dominik 1, Hursa Tomislav 1, Kraljić Slavko 2, Miletić David 1 i Goluban Lovro 1. (Kunoslav Pavlina)

zabočke momčadi Mihovilića koji u posljednjim trenutcima uspijeva izbiti loptu izvan opasne putanje. Pred kraj utakmice igrač Mladosti Šamec također je imao odličnu situaciju, ali lopta ga nije slušala. Nakon kontre je efektno prošao pokraj Županca te uputio udarac iz blizine koii je prošao pokraj vratnice u gol aut.

3. kolo I. ŽNL KZŽ-pioniri, Mladost (Z)-Klanjec 1:2 (0:2)

Klanjec slavio u Zaboku ZABOK Petnaest minuta dobre igre bilo je dovoljno pionirima Klanjca da pobjede svoje vršnjake iz Zaboka na njihovom travnjaku. Režiju gostiju režirao je Nikola Borošak. Prvo je u 7. minuti iz slobodnog udarca odlično pronašao Horvata koji je rutinirano matirao Matiju Tomeka, a onda je samo minutu kasnije odlično iskoristio grešku domaće obrane i zabio za 0:2. Imao je Borošak vrlo brzo priliku za 0:3, no pogodio je vanjski dio mreže. Od 20. minute Mladost je apsolutno

Klinci Oroslavja natrpali gol vršnjaka iz Klanjca

ček je proigrao Kotarskog ali isti ne zahvaća najbolje loptu te njegov udarac završava pokraj vratiju. Deset minuta kasnije Kotarski se opet našao u dobroj situaciji nakon što mu je loptu proslijedio Bunčec, ali ovaj puta loptu šalje iznad gola. Zagorec je zamalo iskoristio promašaje domaćina. Božić je nakon duge lopte izbio pred vratara

zagospodarila travnjakom, a zadovoljni gosti potpuno su se povukli. Do kraja poluvremena najbolju priliku za smanjene vodstva propustio je Petar Tomek, a dva puta je opasno prijetio Matija Vincelj, no gostujući vratar, Kristijan Hercigonja, oba je puta izašao kao pobjednik. U nastavku još žešća ofenziva domaćih. Trener Sente vratara Tomeka prebacio je u špicu, a na vrata je stao Kulji. Upravo je Tomek propustio vrlo dobru šansu nakon pet minuta igre. Smanjenje go-

stujućeg vodstva dogodilo se u 45. minuti. Odlično je ubacio Jelenčić, a Hrastinski precizno spremio loptu za 1:2, što je bio i konačni rezultat ove utakmice. Mladost je svim snagama pokušavala poravnati rezultat, a najbolju priliku je minutu prije kraja propustio Matija Tomek koji sa pet metara puca u Hercigonju. Svakako moramo spomenuti korektno ponašašanje igrača obiju momčadi, njihovih trenera, ali i roditelja u publici. (T. Zrinšćak)


sport 35

broj 512 / 10. rujan 2013. 1. ŽNL JUNIORI STUBICA RADOBOJ JEDINSTVO KLANJEC RUDARM PREGRADA MLADOST TONDACH OROSLAVJE STRAŽA OŠTRC INKOP IVANČICA 2. ŽNL JUNIORI DESINIĆ SCHIEDEL ZAGOREC VT GAJ M.GUBEC SLOGA MLADOST B MLADOST MB OMLADINAC LOBOR VATROGASAC RUDAR D 1. ŽNL PIONIRI JEDINSTVO KLANJEC TONDACH STUBICA OŠTRC RUDARM MLADOST PREGRADA OROSLAVJE RADOBOJ SCHIEDEL INKOP 2. ŽNL PIONIRI MILENGRAD GAJ LOBOR RUDARD IVANČICA OMLADINAC MLADOST MB SLOGA ZAGORECVT M.GUBEC STRAŽA STRAŽA 1. ŽNL ML. PIONIRI PREGRADA STUBICA IVANČICA OROSLAVJE MLADOST TOPLICE JEDINSTVO GAJ KLANJEC TONDACH MLADOST MB RUDAR M

3 3 2 2 2 3 3 1 2 3 2 3 3

3 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3

3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2

3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3

3 3 3 2 2 1 1 1 1 0 0 0

3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0

2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0

3 3 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0

2. ŽNL Ml. Pioniri Kolo: 22 LOBOR 3 3 RADOBOJ 3 3 ZAGOREC VT 2 2 SLOGA 2 2 OŠTRC 3 1 STRAŽA 2 1 SCHIEDEL 2 1 M.GUBEC 2 0 INKOP 3 0 RUDAR D 2 0 MILENGRAD 2 0 1 ŽNL LIMAČI A MLADOST PREGRADA KLANJEC JEDINSTVO ZAGOREC VT(-1) ZAGOREC STRAŽA TOPLICE OMLADINAC RADOBOJ PREGRADA II 1. ŽNL LIMAČI B TONDACH OROSLAVJE SLOGA STUBICA IVANČICA LOBOR GAJ OŠTRC M.GUBEC MLADOST MB

0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

0 6 2 1 8 4 0 6 4 0 4 2 0 5 4 1 11 11 1 7 7 0 3 1 1 3 4 2 5 8 1 1 4 2 5 9 2 4 8

0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3 3

0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3 3

24 17 14 9 16 6 6 5 3 0 3 0

2 2 3 1 3 10 8 9 11 9 21 24

9 6 4 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1

9 9 9 7 6 4 3 3 3 0 0 0

13 2 9 18 2 7 18 0 6 14 5 6 8 11 6 6 8 4 6 2 3 11 8 3 8 7 3 6 7 3 0 25 0 0 31 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

1 15 5 6 0 9 4 6 1 8 4 6 1 9 6 6 1 9 8 6 1 9 10 4 2 10 5 3 2 9 11 3 1 2 4 3 1 3 6 1 3 1 21 0 2 1 11 0

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

0 0 1 1 0 1 1 1 2 3 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 1 1 2 3 2 2

19 2 9 14 6 9 12 3 6 12 5 6 11 4 6 6 7 6 5 5 3 3 4 1 4 15 1 4 8 0 2 17 0 2 18 0

31 17 12 12 8 7 3 5 4 2 1

2 2 2 2 8 10 9 12 13 12 30

9 9 6 6 3 3 3 0 0 0 0

NK JEDINSTVO

3

NK RUDAR Dubrava Zabočka

1

Suci: Vidović, Haban, Postružin, Delegat: Goran Herceg STRIJELCI: 1:0 Sirovec 51’, 1:1 Petrovečki 58’, 2:1 Sirovec 64’, 3:1 Radovečki 77’ 11 m JEDINSTVO: Celjak, Mlinarić, Šalković (od 68’ Kantolić), D. Lekaj (od 41’ Dragčević), Ptičar, P. Lekaj, Valjavec (od 59’ Piljek), Vorih (od 87’ Tišljarić), Kučko, Radovečki, Sirovec (od 79’ Fruk) Trener: Tomislav Vincelj RUDAR D: Piljek, Štefanić, Trgovec, Ban, Jurina, Leljak, Sente (od 54’ Videk), Gregurić, Fotivec, Petrovečki, Dolenc Trener: Ivica Jurinec

3 3 2 3 3 2 3 2 2 3

3 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0

3 3 2 2 2 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 13 2 9 0 21 1 6 0 9 1 6 1 8 3 6 1 7 5 5 1 4 2 3 2 6 9 3 2 2 19 3 2 1 8 0 3 3 13 0 2 0 11 0

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

0 0 0 1 1 1 2 2 2 3

35 21 15 12 9 5 3 6 1 3

1 3 3 9 12 6 21 13 13 29

9 9 6 6 6 1 1 0 0 0

NK IVANČICA

4

NK OŠTRC

3

Suci: Gamilec, Franc, Krajačić, Delegat: Josip Čehulić STRIJELCI: 1:0 R. Tukač 3’, 1:1 Lajšić 5’, 1:2 Lajšić 15’, 2:2 Bakšaj 18’, 2:3 Hitrec 25’, 3:3 Kovačićek 40’, 4:3 Latin 32’ IVANČICA: Čižmek, Frčko, Totović (od 78’ Škvorc), Tukač, Šumiga (od 53’ Latin), Kovačićek, Bakšaj (od 90’ Hubak), R. Tukač (od 65’ Poljak), Pintek, Pelko (od 53’ Paradi), Haban Trener: Dražen Kovjanić OŠTRC: Dugorepec, Mutak, Trčak, Labaš, Hitrec (od 46’ Gregurić), Kesak, Škrlec, Lajšić, Zemljić, Borovčak, Vučković (od 21’ Puklin) Trener: Darko Jajčević

0

NK VATROGASAC

0

NK GAJ Mače

1

NK OROSLAVJE

1

Suci: Ž. Tuđa, Sl. Tuđa, St. Tuđa, Delegat: Željko Kušan STRIJELCI: 0:1 D. Sedak 39’ STUBICA: Čajko, Tišljarić, Božić, Petriško, Matuša, Frančina, Grabušić, Glić, Pišković, Glavač (od 64’ Juraj Vlajčević), Pešec Trener: Ivica Tanković GAJ Mače: Škof, Kralj, D. Sedak (od 69’ Cerčić), Hendija, Trčak, Jakopec (od 62’ Bingula), K. Sedak, Šaronja (od 84’ Vrbek), Krpanec, Sedak Benčić (od 88’ Benčić), Jakopec Trener: Mario Babić

NK MLADOST MB

2

NK TONDACH

0

Suci: Kunštek, Kumpar, Bivol, Delegat: Herman Tuđa STRIJELCI: 1:0 Mijatović 31’, 2:0 Rac 75’ MLADOST MB: Škof, Rac, Pugar (od 87’ A. Pisk), Muhek, Frajtak (od 82’ Vinković), Blagec (od 71’ Pezić), Mijatović, Vidović-Popek, M. Pisk (od 46’ Mesar), Brukec, Čukman Trener: Stjepan Dijanić TONDACH: R. Sedlar, Bosec (od 64’ Švenda), Rogan, Komorski, G. Lisica, M. Lisica (od 36’ Jaković), Postonjski, Čehulić (od 46’ Pavlek), Videk, Srebačić, M. Sedlar (od 85’ Jakuš) Trener: Josip Krog

NK SCHIEDEL

1

NK RUDAR M

4

Suci: Tomašić, Filko, Skozrit, Delegat: Marica Kesak STRIJELCI: 0:1 Šalković 33’, 0:2 Kveštak 38’ AG, 1:2 Kuharić 40’ 1:3 Korenić 72’, 1:4 S. Kranjčec 76’ SCHIEDEL: Kveštak, Bobek (od 46’ Brozd), Gregur, Vinceljak, Oršolić (od 73’ Medved), Zebec, Loparić, Kresonja, Ribić, Šudar (od 79’ Bobek) Trener: Gašpar Šumiga RUDAR M: Končevski, Malarić (od 66’ J. Risek), D. Kranjčec (od 79’ I. Risek), Pohižek, Kuternik, Cerovečki, Krsnik, Goričan (od 58’ Šalković), Šalković (od 69 S. Kranjčec), Kranjčević (od 82’ Šoprek), Korenić Trener: Mika Bartolić

NK INKOP

0

NK KLANJEC

2

Suci: Putanec, Posavec, Pešec, Delegat: Radovan Borovečki STRIJELCI: 0:1 Ivanuš 54’, 0:2 Ivanuš 58’ INKOP: Grabušić, Jakuš, Gorup, Šaronja, Smrekar, Benčić, Vučković, Potočki, Novosel, Moštak, Horvat Trener: Ivan Pozaić RUDAR M: Humski, Sambolić (od 68’ Grah), Petrišić, Skrbinac (od 75’ Mustač), Gorup, Horvat (od 66’ Vlašić), Petrišić, Šurina, Novak (Od 46’ Ivanuš), Šenkiš, Pavlinić Trener: Danijel Tomašković

NK MLADOST

1

NK ZAGOREC VT

0

Suci: Kantolić, Lukec, Černjević, Delegat: Ivan Ivančić STRIJELCI: 1:0 Sente 17’ MLADOST: Mihovilić, Sente (od 63’ M. Kotarski), Bajs, Tisanić, Vančina, Kukina-Ščapec, Jurina (od 71’ Čuček), Junković, Bunčec, Podolšak (od 89’ Šamec), Merkaš (od 56’ Horvat) Trener: Ignac Jurina RUDAR M: Grba, Tuđman, T. Tomašković, Krajcar, Žavrljan, Županec, Suntešić, Božić, tuđa, D. Tomašković (od 85’ Kovaček), Hundić Trener: Željko Hohnjec

NK MLADOST Belec

3

NK MILENGRAD

4

Suci: Veseljak, Žegrec, Znika, Delegat: Ivan Horvat STRIJELCI: 0:1 Sokser 10’, 0:2 Vidak 27’, 1:2 Pikutić 30’, 2:2 Marko Kurtanjek 39’, 3:2 Brčić 42’, 3:3 Koledić 50’, 3:4 M. Margetić 58’ MLADOST Belec: Ožvald, Kukec, Đurinec (od 73’ Čizmić), Klarić, Kuštek, Matija Kurtanjek (od 72’ Bogi), Marijo Havoić, Marko Kurtanjek, Marko Havoić, Brčić, Pikutić (od 88’ Kukec) Trener: Petar Adison Dratibi MILENGRAD: Posavec, Petrinić (od 89’ Mihalić), Ožeg (od 46’ Mucko), M. Margetić, V. Margetić, Hranić, Mikulčić, Kranjčec, Vidak (od 85’ Ričko), Sokser (od 46’ Ožeg), Koledić Trener: Damir Burić

RUDAR DZ

Suci: Brezak, Cavor, Hitrec, Delegat: Josip Majsec STRIJELCI: 0:1 Kuhta 31’, 1:1 Kovačec 61’, 1:2 Komin 74’ LOBOR: Bobek, Šeremet, Labaš, Artić (od 46’ Korade), Labaš, Kranjčec, Petrovečki, Golub, Risek (od 88’ Rihtarić), Kovačec, Jajtić (od 46’ Smetiško) Trener: Slavko Behin MATIJA GUBEC: Mucak, Mikac (od 68’ Lukec), Kuhta (od 90’ Gorupec), Domazet, J. Haramustek, V. Haramustek, Komin (od 88’ Novak), Hren (od 49’ Rafaj), Kelava, Brlek (od 85’ Martinić), Lešković Trener: Marijan Sviben

1. ŽNL JUNIORI MLADOST Z 1 KLANJEC 3 SUCI: Kumpar, STRIJELCI: 0-1 Horvatin, 1-1 Kotarski, 1-2 I. Jambrešić, 1-3 J. Mustač MLADOST Z: Tkalec, T. Tuđa, B. Tuđa, Hranić, Dragčević, Kolar, Ortović, Krznar, Kotarski, Vinko, Kotarski, Maršić, UŠLI: Draganić, Repovečki KLANJEC: Ulama, Lončarić, Horvatin, Pavlinić, D. Mustač, J. Mustač, Barlović, Grah, Petrinec, I. Jambrešić, D Jambrešić, UŠLI: Babić, Barlović

INKOP 1 STRAŽA 1 SUCI: Franc STRIJELCI: 0-1 Brezinščak, 1-1 Mlinarić INKOP: Jurec, Pozaić, Mutak, Žigovečki, Mlinarić, Horvat, Dragnić, MUtak, Petaj, Pristušek, K. Pozaić, UŠLI: Bajza, Bukvić STRAŽA: Stuhne, Vešligaj, Javornik, Čuček, Žolek, Križanec, Mužar, Očko, Brezinščak, Špoljar, Janžek, UŠLI: Halužan

3 0

Suci: Drača, Muhek, Ivančić, Delegat: Darko Sekušak-Hum STRIJELCI: 1:0 Petrak 13’, 2:0 Golubić 70’, 3:0 Kolar 86’ PREGRADA: Hanžić, Grilec (od 81’ Ljubić), Cajhen (od 88’ D. Pondeljak), A. Pondeljak, Vnuk, Baranja, Boršić, Petrak, Kantoci (od 65’ Hajdinjak), Kolar, Golubić (od 72’ Majsec) Trener: Damir Srebačić ĐALSKI: P. Filipec, Korušić, Vančina, T. Filipec, Marko Špoljar, Mario Špoljar (od 40’ Blazinić), Korušić (od 77’ Hrastinski),

0

SUCI: Vidović STRIJELCI: 0-1 Rupčić, 0-2 Rupčić, 0-3 Štefanović RUDAR DZ: Delić, Martinić, Vdović, Gudan, Lukić, Banković, Rožman, Herceg, Horvatec, Merkaš, Cujzek OMLADINAC: Škalec, Lovrek, F. Horvat, Horvat, Cvetko, J. Horvat, Rožić, Štefanović, Belina, Horvat, Rupčić, UŠLI: Plečko

1. ŽNL PIONIRI RUDAR M

SUCI: Hanžek STRIJELCI: 1-0 Slivnjak, 2-0 Kuhta, 3-0 Bobek, 4-0 Bobek, 5-0 Kuhta RUDAR M: Pisk, Brozd, Bobek, Latin, Kuhta, SLivnjak, Kovačić, Gradečak, Dačnik, Bobek, Cerovečki, UŠLI: Gredelj SCHIEDEL: I. Behin, T. Behin, Zebec, Kos, Mikac, Bolšec, Kramarić, R. Kos, Novak, G. Bužić, P. Bužić, UŠLI: Macan, RIsek, Frigula

MLADOST Z

1

KLANJEC 2 SUCI: Kumpar STRIJELCI: 0-1 Horvat, 0-2 Borošak, 1-2 Hrastinski MLADOST Z: M. Tomek, Lovrenović, Bajs, P. Tomek, Mihalinec, Hrastinski, Jelenčić,, Turk, Hranić, Vincelj, Majsec, UŠLI: Kulji, Jerneić, Martinić KLANJEC: Hercigonja, Juranić, Berić, Banjšak, Penezić, Horvat, Borošak, Prtenjak, Vuk, Brlek, Valentić, UŠLI: Horvatin, Medija, Storjak

INKOP 0 TONDACH 11 SUCI: Komorski STRIJELCI: 0-1 Petaj, 0-2 Končić, 0-3 Hoić, 0-4 Car, 0-5 Petaj, 0-6 Mlinarić, 0-7 Hoić, 0-8 Mlinarić, 0-9 car, 0-10 Mlinarić, 0-11 Petaj INKOP: B. Sadaić, Bozaić, Pozaić, Novosel, Trčak, Martinić, M. Sadaić, Sajko, Srebačić, L. Srebačić, Butko TONDACH: Hrkač, Pavetić, Bosec, Končić, Gorup, Petaj, Đurkan, Mlinarić, Hoić, Skozrit, UŠLI: Hren, Jadan

SUCI: Putanec TRIJELCI: 0-1 Božić, 0-2 Tišljarić, 1-2 M. Šipek OROSLAVJE: I. Šipek, Knežević, Horvat, Ruk, Kezele, M. Šipek, Grgec, Perković, Mihovljanec, Smrček, Čičković STUBICA: Pušec, Kolar, V. Božić, Tišljarić, Frančina, Glavač, Markus, D. Božić, Vlahović, Jašarevski, Bezjak, UŠLI: Španec, Brezak, Pušeč

RADOBOJ 3 PREGRADA 1 SUCI: Meglić, STRIJELCI: 0-1 Vidiček, 1-1 Ranogajec, 2-1 Grobotek, 3-1 Košutić RADOBOJ: Slukan, Topolovec, Dunaj, Vuzem, Leljak, Varjačić, Grobotek, Košutić, Ferk, Rihtar, Ranogajec, UŠLI: Smrečki, Horvat PREGRADA: Vrbanc, Drlan, Vdović, Krušlin, Klasiček, Čuček, Hrestak, Martinko, Glas, Vidiček, Bukovšak, UŠLI: Biruš, Krog, Kusec, Ivanjko, Vukmanić

IVANČICA 1

OROSLAVJE 3

OŠTRC 1

STUBICA 0 SUCI: Putanec STRIJELCI: 1-0 L. Pavlić, 2-0 Banožić, 3-0 P. Pavlić OROSLAVJE: Gredičak, Puščenik, Gudan, Veverec, D. Pavlić, Grabušić, L. Pavlić, Jukić, Jurić, Ruk, Banožić, UŠLI: Šebalj, Maurović, Posilović, P. Pavlić, Ivanišević STUBICA: Rajilić, Breber, Jakopović, Pišković, Španec, Mirt, Sinković, Komljen, Brlobuš, Glavč, Sučec, UŠLI: Komljen, Dolenec, Šantek, Gorše

SUCI: Veseljak STRIJELCI: 0-1 Sedak, 1-1 Radelić IVANČICA: M. Nuli, Hubak, Škvorc, Paradi, J. Nuli, Kuljak, Frčko, Radelić, Ozimec, Hajdek, Šumiga, UŠLI: Mikulec, Pozaić, Jurković OŠTRC: Kudelić, Orsag, Kadoić, Ščapec, B. Štahan, Auguštan, S. Štahan, Borovčak,Sedak, Valjak, Mikulec, UŠLI: Škrlec, Goleš

2. ŽNL JUNIORI MLADOST B

1

SCHIEDEL 4 SUCI: Ruklić STRIJELCI: 0-1 Grzelj, 0-2 Grzelj, 0-3 Petrinec, 0-4 Plukavec, 1-4 T. Brčić, MLADOST B: Ožvald, Borgudan, Škof, Kuštek, Đurinek, Kukec, P. Kukec, Šrajbek, Juranić, Đurinek, T. Brčić, UŠLI: D. Brčić SCHIEDEL: Risek, Grzelj, Hudić, Malogorski, Bobek, Medved, Petrinec, Bobek, Plukavec,Vujica, Mutak, UŠLI: Vujica

2. ŽNL PIONIRI MILENGRAD 10 STRAŽA 0 SUCI: Vojaković STRIJELCI: 1-0 Škrapec, 2-0 Škrapec, 3-0 Blažina, 4-0 K. Jagić, 5-0 M. Jagić 6-0 N. Ričko, 7-0 M. Jagić, 8-0 Blažina, 9-0 Pušec, 10-0 M. Ričko MILENGRAD: Dugan, Nuli, D. RIčko, K. Jagić, Pohulek, N. Ričko, Pušec, Blažina, Škrapec, Runjak, M. Jagić, M. Ričko, UŠLI: M. Ričko, G. Jagić STRAŽA: Drašković, Drenški, Firšt, Kunštek, Cipan, Miklauić, D. Drašković, Krošlin, Špoljar, Tepeš, Barić

ZAGOREC V.T.

2

MLADOST MB

1

SUCI: Pondeljak STRIJELCI: 1-0 Jambrešić, 1-1 Mikuš, 2-1 Jambrešić ZAGOREC V.T.: Seljan, Stipić, Vorih, Mlinar, Kontrec, Ban, Jambrešić, I. Kontrec, Vutmej, L. Mlinar, Kahlina, UŠLI: Županec MLADOST MB: Babić, Domitrek, Sumpor, Gregurić, Gabud, Mikuš, Husinec, Bigor, Vedrina, Pisk, Plaščar

GAJ 2 LOBOR 1 SUCI: Komorski STRIJELCI: 1-0 Z. Tuškan, 2-0 Z. Tuškan, 2-1 Bodalec GAJ: Trčak, Posarić, I. Tuškan, Srečić, Kipa, Robina, Cicnjak, M. Trčak, Z. Tuškan, Dačnik, UŠLI: Bobinec LOBOR: Pribolšan, Kuharić, Hubak, M. Kuharić, Bezak, Đurinec, Gregurić, Androić, Plancutić, Pakšec, Rihtarić, UŠLI: Bodalec, V. Kuharić, S. Plancutić

IVANČICA 2 SLOGA 1 SUCI: Veseljak STRIJELCI: 0-1 Gudek, 1-1 M. Jurković, 2-1 Popek IVANČICA: Tuđa, Srebačić, Arih, Palec, Habazon, Grbavac, Škvorc, Vojaković, Popek, M. Jurković, Kurešić, UŠLI: I. Jurković SLOGA: Poštek, Čižmek, Galina, Kruhek, Klen, Sremec, Kuljak, Hruškar, Curiš, Kralj, D. GUdek, UŠLI: Šavorić, Šaronja

RUDAR 6 OMLADINAC 1 SUCI: Vidović STRIJELCI: 1-0 Hajnić, 2-0 Hajnić, 3-0 Hajnić, 4-0 Hajnić, 5-0 Hrastić, 6-0 Kozlović, 6-1 Kanceljak RUDAR: Glavač, Herceg, Jeličić, Kozlović, Jurina, Martinić, Banković, Hrastić, Hajnić, Martinić, Bakran, UŠLI: Turk, Abdurahmanović, Jurinec, Premrl OMLADINAC: Štefanović, BOgović, Grah, Janđel, Slovenec, Lacko, Meglić, Škalec, A. Slovenec, Kanceljak, Vincek, UŠLI: Pleško

5

SCHIEDEL 0

RADOBOJ 5

OROSLAVJE 1

NK ĐALSKI

SLOGA 2 SUCI: Turčin STRIJELCI: 1-0 Lončarić, 1-1 Tuković, 1-2 Svrtan, 2-2 Dvoršak, 3-2 Krizman, 4-2 Dvoršak, 5-2 Koprivnjak, 6-2 Krizman, 7-2 Krizman DESINIĆ: Brundić, Koprivnjak, J. Šurbek, Vahtarić, Horvat, Stipolšek, V. Šurbek, Dvoršak, Krizman, Lončarić, Biruš, UŠLI: Zanoški, Sporiš SLOGA: Tomašković, Tomić, Kožić, Bočkal, Frčko, Špoljar, Markulin, Latin, Tuković, Kosovec, Svrtan, UŠLI: Srečić, Solgat, Vinković, Jakopić

OMLADINAC 3

STUBICA 2

NK PREGRADA

DESINIĆ 7

1

PREGRADA 2

Suci: Bedeniković, Mrkoci, Vojaković, Delegat: Mladen Ciglenečki STRIJELCI: 0:1 Lacko 18’ 11 m, 0:2 Lojna 65’, 0:3 Pavliša 68’, 0:4 Očić 72’, 1:4 Špoljar 76’ SLOGA: Bručić, Turković (od 62’ Špoljar), Jakopović, Šmit, Mrnjavac (od 46’ Prepolec), Čehulić, Prišćan, Slukan, Bajsić, Punek, Kucljak Trener: Marijo Kuljak OMLADINAC: D. Lojna, Lacko, Čvorak, Kahlina (od 49’ Mužek), Pavliša (od 69’ Cvetko), Škalec, Telišman (od 73’ D. Horvat), N. Lojna (od 86’ Sekulić), Berc, Očić, Meglić (od 46’ Šoban) Trener: Stjepan Horvat

SUCI: Bedeniković STRIJELCI: 1-0 Podovorec, 2-0 Strugar, 3-0 Podovorec, 4-0 Podovorec, 5-0 Suhina, 6-0 Suhina, 7-0 Suhina, 8-0 Suhina, 9-0 P. Putak MATIJA GUBEC: Martek, Kovač, Strugar, Haramustek, P. Putak, D. Putak, sever, Drempetić, Sekalec, Boroša, Podvorec, UŠLI: Suhina, Carek, Drempetić, Fuček, Boroša VATROGASAC: Rafajec, Suntešić, Škvorc, Gašpar, Piljek, Peroš, Gregurić, Dačnik, Jurina, Majsec, Junković, UŠLI: Biškup

2

SUCI: Meglić, STRIJELCI: 1-0 Hršak, 2-0 Tandarić, 2-1 Golubić, 3-1 Hršak, 3-2 Mesiček, 4-2 Valjavec, 5-2 Hršak RADOBOJ: Košutić, Slukan, Smrečki, Hršak, Cerovec, Macan, Valjavec, Poljak, Mikša, Tandarić, Valjavec, UŠLI: Cigula, Horvat, Krsnik, Strahinec PREGRADA: Kokolić, Ilić, K. Vdović, Majsec, Vnuk, Pondeljak, Menjački, T. Vdović, K. Majsec, Ljubić, Goolubić, UŠLI:Filipčić, Mesiček

1

9

NK MILENGRAD

1

4

SUCI: Komorski STRIJELCI: 1-0 Bukal, 2-0 Krpanec GAJ: Pečatnik, Komorčec, Špoljar, Pavlek, Steklar, Horvat, Herceg, Krpanec, Vuk, Marković, Horvat, UŠLI: Bukal, Hanžek LOBOR: Kralj, Bodalec, Hendija, Cvetko, Bezak, Pakšec, Benković, Kuharić, Korade, Novački, Zgazivoda

NK LOBOR

3

NK SLOGA

GAJ 2 LOBOR 0

VATROGASAC 0

NK RADOBOJ

NK OMLADINAC

SUCI: Pondeljak STRIJELCI: 1-0 Tuđina, 2-0 Županec, 3-0 Tuđina, 4-0 Postružin ZAGOREC VT: Horvat, Vutmej, Jaković, Postružin, Županec, Šipura, Jurina, Smrečki, Tuđina, Bartol, Šipura MLADOST: Košec, Mikša, Tomorad, Mikuš, Pisk, Kožić, F. Kreber, V. Kreber, Čutura, Mi. Belko, Ma. Belko

MATIJA GUBEC

Suci: Turčin, Mutak, Ruklić, Delegat: Žarko Ivančić STRIJELCI: 0:1 Kožuh 25’ VATROGASAC: Petrač, N. Merkaš, Kralj, D. Merkaš, Jurina, Bobek, Silić, F. Vukić, Krog (od 75’ Ivančić), M. Vukić (od 49’ Krznar), Sever Trener: Petar Iskrić OROSLAVJE: Pušec, Ruk, Horvat, Gorupec, Kezele, Grgec, Kožuh, Suhina (od 46’ Grlić), Mladic, Ljubić, Maričić Trener: Renato Balen

NK STRAŽA Suci: Meglić, Pondeljak, Orsag, Delegat: Josip Martinić STRIJELCI: 1:0 Družinec 54’, 1:1 Dlesk 70’, 2:1 Čuček 74’, 3:1 Pondeljak 89’ STRAŽA: Družinec, Cerovski, Žerjav, Škrablin, Kunštek, Kovačec, Čuček (od 89’ Brezinščak), Škudar, Jutriša (od 90’ Križanec), Družinec (od 71’ Pondeljak), Šagranko (od 61’ Špoljar) Trener: Zvonko Serdar RADOBOJ: Malarić, Tušek (od 56’ Vragović), Hrvoj, Košutić, Zaplatić, Pastorčić, Krkalo (od 61’ Gotlin), Šoštarić (od 68’ Antolić), Dlesk, Cigula, Majcenić Trener: nema

4

MLADOST 0

NK STUBICA

2. ŽNL 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2

ZAGOREC VT

Hanžić (od 46’ Kovač), Hrastinski (od 85’ Jelenčić), Vranić, Belošević (od 43’ Bedek) Trener: Oliver Vranić

I. ŽNL- SENIORI

JEDINSTVO 6 OŠTRC 1 SUCI: Bivol STRIJELCI: 0-1 Valjak, 1-1 M. Dlesk, 2-1 Pavić, 3-1 K. Piljek, 4-1 Božićek, 5-1 Pavić, 6-1 M. Dlesk JEDINSTVO: Merkaš, Majsec, Lovrenčić, Škreblin, Vukić, Božićek, M. Dlesk, J. Dlesk, Đurđan, Pavić, K. Piljek, UŠLI: Kunić, M. Piljek, Žunar, Mihovilić, Šenjug OŠTRC: Drašić, Čižmek, Kodaić, Bručić, Perak, Katić, Bartolin, Škrlec, Posarić, Valjak, Pribolšan, UŠLI: Tovernić

1. ŽNL ML. PIONIRI NK PREGRADA

6

NK TOPLICE

1

SUCI: Ferenčak STRIJELCI: 1-0 Z.Koprivnjak, 2-0 Menjački, 3-0 Kušar, 4-0 Zajec, 5-0 Menjački, 6-0 Juranić, 6-1 Ciglenečki NK PREGRADA: Jazbec, Pracaić, Vešligaj, Javorić, Osrečki, Kušar, Kolar, menjački, Gretić, Z.Koprivnjak, Zajec, UŠLI: Zdolc, R.Koprivnjak, Škreblin, Juranić, Zubak, Mrkus NK TOPLICE: Pospiš, Miletić, Kerep, Čavar, Ciglenečki, Šturlan, Kralj, Rasonja, Brodar, Horvat, Mišković, UŠLI: Ilijaš, Žnidarić, Halapir, Ljubej

NK STUBICA

3

NK TONDACH

2

SUCI: Veseljak STRIJELCI: 1-0 R.Sinković, 2-0 R.Sinković, 2-1 Ptičar, 2-2 Ptičar, 3-2 L.Sinković NK STUBICA: Petrinec, Pavrlišak, Landripet, Pasanec, Dolenec, Klarić, L.Sinković, Kucelj, R.Sinković, Čekolj, Brlobuš, UŠLI: Mezdić NK TONDACH: P.Jagarčec, Tkalčević, Jakuš, Krizmanić, Per, Kotarski, Gorički, Galic, Ptičar, Čehuić, K.Jagarčec, UŠLI: Rogan, R.Jagarčec, Tušek, Čehulić, Horvat

NK OROSLAVJE

8

NK KLANJEC

0

SUCI: Peharec STRIJELCI: 1-0 Kovačić, 2-0 Tomić, 3-0 Miletić, 4-0 Goluban, 5-0 Kraljić, 6-0 Kovačić, 7-0 Kraljić, 8-0 Hursa NK OROSLAVJE: Bertol, Hanž, Vrbanović, F.Cukovečki, Goluban, Miletić, Kovačić, Hursa, M.Cukovečki, Tomić, Babić, UŠLI: Kucelj, Bival, Kraljić, Gredičak

NK RUDAR M

0

NK IVANČICA ZB

8

SUCI: Sinković STRIJELCI: 0-1 Palec, 0-2 Kurešić, 0-3 D.Škvorc, 0-4 Palec, 0-5 Srebačić, 0-6 Palec, 0-7 D.Škvorc, 0-8 Vojaković NK RUDAR M: Rogina, K.Picak, Sokolić, Oslić, Gredelj, L.Picak, R.Kovačić, Frigula, D.Kovačić, M.Kovačić, Latin NK IVANČICA ZB: F.Škvorc, Filip Gorupec, Srebačić, Grbavac, Arih, Kurešić, Palec, D.Škvorc, Fran Gorupec, Vojaković, Kuljak, UŠLI: Horvatić

2. ŽNL ML. PIONIRI NK LOBOR NK STRAŽA

7 0

SUCI: Augustinović STRIJELCI: 1-0 V.Kuharić, 2-0 K.Kuharić, 3-0 V.Martinuš, 4-0 K.Kuharić, 5-0 V.Martinuš, 6-0 K.Kuharić, 7-0 K.Kuharić NK LOBOR: I.Plancutić, M.Kuharić, V.Kuharić, Bodalec, Kuprešanin, Ogrinšak, Đurinec, Ivanuš, V.Martinuš, S.Plancutić, K.Kuharić NK STRAŽA: Mikša, Horvat, Barić, Drenški, Čoh, Miklaužić, Šmit, Završki, Kunštek, Goršić, Imširović

NK ZAGOREC VT

2

NK OŠTRC

1

SUCI: Prosinečki STRIJELCI: 1-0 Ščukanec, 2-0 M.Herceg, 2-1 Marko Bingula

NK ZAGOREC VT: Peh, Šilipetar, Ščukanec, Kahlina, I.Mišić, Šoštar, D.Herceg, Fiket, Stipić, M.Herceg, Rivić NK OŠTRC: Matija Bingula, K.Petrić, Kobešćak, Pavlin, Vuk, Rogina, Bezak, Hanžek, M.Petrić, Habajec, Marko Bingula, UŠLI: Bajsić

NK RADOBOJ

4

NK RUDAR D

1

SUCI: Mihaljinec STRIJELCI: 1-0 Topolovec, 2-0 Smrečki, 3-0 Fruk, 3-1 Pavlek, 4-1 Topolovec NK RADOBOJ: F.Švaljek, Cigula, Dolovčak, Haluzan, Tepuš, Rukav, Smrečki, Horvat, Ranogajec, Topolovec, Fruk, UŠLI: Kukolja, Tušek, D.Švaljek NK RUDAR D: Filipović, Skozrit, Abdurahmanović, Hranić, Martinić, Bratković, Pavlek, Ivetić, Videk, Mohač

NK SCHIEDEL

3

NK INKOP

2

SUCI: Hanžek STRIJELCI: 0-1 Pavetić, 0-2 Pavetić, 1-2 Plukavec, 2-2 Behin, 3-2 Bužić NK SCHIEDEL: Frigula, Kos, Kramarić, Macan, Behin, A.Risek, K.Risek, Brozd, Labaš, Latin, Bužić NK INKOP P: Oreški, Pozać, Totić, Kaplić, Martinić, Pavetić, Kucelj, Oreški, Butko, Srebačić, Macenić

1. ŽNL LIMAČI A NK PREGRADA II

0

NK STRAŽA

4

SUCI: SikovićA STRIJELCI: 0-1 Halužan, 0-2 Križanec, 0-3 Klokočovnik, 0-4 M.Miklaužić NK PREGRADA II: Martinko, Šorša, Hlupić, Golec, Gorup, Lončar, Juranić, Jazabec, Novak, Zdolc, Kušar, Burić, Antolić NK STRAŽA: Očko, Klokočovnik, D.Miklaužić, Stuhne, Čuček, Halužan, Križanec, Antonić, Bračun, Kunštek, Kurtušić, M.Miklaužić, Špoljar

NK ZAGOREC KR

1

NK MLADOST Z

2

SUCI: Piljek STRIJELCI: 0-1 Poslek, 1-1 Vidović, 1-2 I.Šoštar NK ZAGOREC KR: K.Lenard, Vidović, Janžek, M.Leško, Crnogaj, Petek, Kuhta, Mišak, Turibak, Koret, L.Lenard, K.Leško, Dlesk, Ptičar, Jedvaj NK MLADOST Z: Martinec, Kos, Črnjević, F.Šoštar, Turk, Kovač, Poslek, M.Tisanić, Vrančić, K.Tisanić, Gregurić, I.Šoštar

NK TOPLICE

2

NK JEDINSTVO

1

SUCI: Prosinečki STRIJELCI: 0-1 Topolovec, 1-1 Ružak, 2-1 Ružak NK TOPLICE: Plečko, Ilijaš, Zrinski, Ljubić, Ciglenečki, Žnidarić, Krklec, Ružak, Horvat, Kralj NK JEDINSTVO: Matešić, Novaković, Mihovilić, Mohač, Šćuric, Kotarski, Mujkanović, Ptičar, Topolovec, Pristušek, Kosalec, Lovrenčić, Mirt, Družinec, Kosmat

NK RADOBOJ

1

NK ZAGOREC VT

4

SUCI: Ferenčak STRIJELCI: 0-1 Petak, 0-2 Kahlina, 1-2 Haldek, 1-3 Petak, 1-4 Kahlina NK RADOBOJ: Kamenečki, Hrvoj, Haldek, Košutić, Tepuš, Potočki, Gerić, Roginić, Švaljek, Tušek, Kunštek, Kukolja, Pospiš NK ZAGOREC VT: Seljan, F.Šoštar, Stipić, Kalauz, T.Šoštar, Kahlina, Tomić, Gregurek, Peh, Petak, Herceg, Mišić, Kroflin

1. ŽNL LIMAČI B NK TONDACH

16

NK MLADOST MB

0

SUCI: Piljek STRIJELCI: 1-0 Videk, 2-0 A.Sinković, 3-0 Topolovec, 4-0 Car, 5-0 Car, 6-0 Kovjanić, 7-0 Videk, 8-0 Bosec, 9-0 Bosec, 10-0 Bosec, 11-0 Bosec, 12-0 Svečnjak, 13-0 Kovjanić, 14-0 A.Sinković, 15-0 Krizmanić, 16-0 Kovjanić NK TONDACH: Strahonja, L.Sinković, Krizmanić, Svečnjak, Mohač, Car, Bosec, Videk, Jagarčec, A.Sinković, Topolovec, Stanić, Ožegović, Usmiani, Kovjanić NK MLADOST MB: B.Milički, Ozimec, Hanžek, Švaljek, Kuljak, Pisk, Tomorad, I.Milički, Habazin, Kramar, Vajdić, Rusan, Gabud, Kranjec

NK LOBOR

2

NK IVANČICA

3

SUCI: Komin STRIJELCI: 0-1 Filip Gorupec, 0-2 Fran Gorupec, 1-2 Kuharić, 1-3 Kunić, 2-3 Kuharić NK LOBOR: Ivančić, Krajnik, V.Adanić, Kuharić, Ogrinšak, Martinuš, Horvat, K.Adanić, Smetiško, Vrlec NK IVANČICA: Škvorc, Horvatić, Mikulec, Krivak, D.Ocvirek, Pelko, Šumak, N.Ocvirek, Fran Gorupec, Filip Gorupec, Đurek, Šimunec, Kunić, Balić

NK SLOGA

6

NK GAJ

0

SUCI: Augustinović STRIJELCI: 1-0 Lugarić, 2-0 Lugarić, 3-0 Galina, 4-0 Poštek, 5-0 Poštek, 6-0 Poštek NK SLOGA: Sovec, Drvar, Škrlec, Škreb, Brčić, Curiš, Galina, Poštek, Mačković, Lugarić, Plenar, Žugec, Rusek NK GAJ: Tuškan, Trčak, Jembrih, D.Cerčić, M.Cerčić, Cicnjak, Čehulić, Benčić, Horvat, Jakuš

NK STUBICA

4

NK MATIJA GUBEC

1

SUCI: Peharec STRIJELCI: 1-0 Stanšić, 2-0 Benko, 3-0 Pavrlišak, 4-0 Mezdić, 4-1 J.Rusan NK STUBICA: Stamičar, Gudan, Maček, Gospočić, Pavrlišak, Korman, Poštek, Mezdić, Pavlić, Stanšić, Benko, Ilinić, Kelava

NK OROSLAVJE

4

NK OŠTRC

3

SUCI: Veseljak STRIJELCI: 0-1 Sviben, 0-2 Sviben, 0-3 Sviben, 1-3 Cukovečki, 2-3 Cukovečki, 3-3 M.Frinčić, 4-3 Cukovečki NK OROSLAVJE: Despinić, Turniški, Kraljić, Toma, M.Frinčić, Pavlić, D.Frinčić, Ptiček, Kraljić, Cukovečki, Kraševac, Šipek, Grgec NK OŠTRC: Kadoić, Sviben, Krušelj, Delija, M.Štahan, Gerguri, Petrić, Totović, Bajsić, I.Štahan, Bezak, Mikulec


36 sport

broj 512 / 10. rujan 2013.

Završen Sedmi Open turnir Hum na Sutli „2013“

Odlična utrka OPH u motokrosu u Mladini

Pobjednik Ante Šarić

Luka Križnik slavio u klasi MX 2

HUM NA SUTLI U organizaciji Šah kluba Straža završenje

Open šah turnir koji je u svojem sedmom izdaju okupio 65 igrača iz Slovenije, Hrvatske i Makedonije. Priredba se održavala u idealnim uvjetima velike dvorane ovdašnjeg Vatrogasnog doma a turnirska lista ove je godine bila iznimno jaka i predvodila su je četiri velemajstora. Ulogu prvog nositelja opravdao je 29-godišnji velemajstor i reprezentativac Hrvatske Ante Šarić (Liburnija Rijeka – međunarodni rejting 2565 bodova) koji je osvojio turnir. Odluka je pala upravo zadnjeg dana kada je Šarić pobijedio zagrebačkog „internacionalca“ Branka Rogulja. U prilog mu je išao poraz dotad vodećeg Mirosava Žufića (Pula) kojeg je na prvom stolu bijelim figurama na predaju primorao lanjski pobjednik velemajstor Saša Martinović (Caspers Zadar). Nabolje plasirani zagorski igrač je drugokategornik Zoran Vidić (ŠK Oroslavje) koji je sa 5,5, bodova osvojio 19. mjesto. Vrijedni amaterski šahovski djelatnici okupljenu u Šah klubu Straža koje predvodi novi predsjednik Josip Krklec , pokazali su se još jednom kao vrsni organizatori i gostoljubivi domaćini ovog turnira, koji i dalje slovi kao najjača šahovska priredba u našoj županiji. Ove godine ulogu direktora obnašao je velemajstor Ivan Žaja a sudački dio obavili su uspješno i na opće zadovoljstvo sin Aleksandar i mama Radmila Švaljek iz Krapine. Rezultati 9. Kola: Martinović – Žufić, A. Šarić – Rogulj 1:0, Ostović – Ferčec 1:0, Stočko – Srbić 0:1, Muškardin – Šlogar 0:1, Jovanovć – Pandurević 1:0, Dorić – Lončar 1:0, Samovojska – Kalajžić, Soldo – Velesi 0:1, Rubil – L. Šarić 1:0, Smuk – Jelečević 0:1, Jezidžić – Mlinarić, Štruklec – Basarić 0:1, Zelenika- Vidić 0:1, Damić – Krlec „Brzi“ 0:1, Tišljar – Gorup 1:0, Lešćan – Svrtan 0:1, Mezak – Hamer 0:1, Galoić – Eva Petauer remi, Kozina – Perić 1:0, M. Novosel – Vukelić 1:0, Krklec – Mikša remi, M. Babić – Budiselić 1:0, Puljić – Katulić 0:1, Očko – Z. Petauer 0:1, Veverec – Tkalec remi, Ana Marija Petauer – Petek 1:0, Katušić – R. Kunštek 0:1, V. Kunštek – Železnik 1:0, F. Tepeš – Ira Tepeš remi. Konačni poredak: A. Šarić 7,5, Martinović i Žufić 7, Srbiš, Ostović, Jovanović i Šlogar 6,5, Rogulj, Dorić i Samovojska 6, Ferčec, Stočko, Muškardin, Veleski, Rubil, Jezidžić, Jelečević, Basarić i Vidić 5,5, Kalajžić, Lončar, Pandurević, Krklec „Brzi“ , Svrtan, Tišljar i Hamer 5, Soldo, L. Šarić, Kozina, Štruklec, Smuk, Galoić, Mlinarić, M. Novosel, Eva Petauer 4,5, Lešćan, Damić, Zelenika, M. Babić, Gorup, Perić, Mezak, Katulić, Z. Petauer, Krklec, Mikša i Ana Marija Petauer 4, J. Petauer, Vukelić, Budiselić, Veverec i M. Tkalec 3,5, V. Kunštek, Puljić, Z. Očko i R. Kunštek 3, Petek, F. Tepeš, K. Kunštek, Železnik i Kurtušić 2, Špika i Ira Tepeš 1,5, Večerić 1 i Miklaužić bez bodova. (T. Zrinšćak)

Tomislav Zrinšćak MLADINA

U

trku Otovrenog prvenstva Hrvatske u motokrosu pratilo je lijepo vrijeme koje je izmamilo čak 2.000 gledatelju na uvijek dobro pripremljenu Mladinu, najbolju stazu u našoj zemlji. Najuzbudljivije je bilo u najjačoj klasi-open. Očekivao se trijumf domaćeg asa Marka Leljaka, koji je pobjedom trebao ostati u igri za naslov prvaka u prvoj sezone nakon odlaska Nenada Šipeka. No Leljak je izgorio u želji, pa je pobjedu odnio Hrvoje Karas, drugi je Matej Jaroš kojem je tehnički kvar odnio pobjedu, dok je Leljak bio trek treći. Mladi zagorski adut Luka Križnik (Yamaha), kojem je odnedavno trener Goran Gorički, nadmašio je svog velikog suparnika Matiju Kelavu (KTM) u klasi MX 2, dok je vozač Zaboka Karlo Lešković bio četvrti. Još jedan daroviti Zagorac, Luka Crnković (KTM), kao i Križnik vozač kluba KIA – Božić, vodio je žestok boj s upornim Edinom Halilovićem (Yamaha) u klasi MX 85, ali i zabilježio novu vrijednu dvostruku pobjedu. Nikola Hranić (KTM), Bedekovčanin koji nastupa za MCK ‘97, bio je predobar za supanike iz kategorije juni-

MARIJA BISTRICA-Odbor za sport Općine Marija Bistrica i ove godine organizira otvoreni šahovski turnir, koji će se održati u vatrogasnom domu u Mariji Bistrici u nedjelju, 15. rujna s početkom u 10 sati. Turnir je otvorenog tipa, pa se do početka turnira, mogu prijaviti svi koji se bave šahom ili ga igraju povremeno. Očekuje se nastup 40-tak šahista, a voditelj turnira je Boris Galoić. Podsjetimo, prošle je godine u konkurenciji 38 šahista pobijedio Dean Zečević, iz ŠK Velika Gorica, drugi je bio Zlatko Svrtan, ŠK Gaj’’ Mače, a treči Zdenko Kozina ŠK Krapina. (Elvis Lacković)

Još se pamti njegov spektakularni oproštaj od aktivnog, vrhunskog natjecanja prije dvije godine. Vratio se opet na staze, istina među veterane. Ovaj put je pokorio sve suparnike, veterane i B – ligaše zajedno na stazi, uključujući još jednog povratnika Luku Brajdića (Kawasaki) , jedinog koji mu je pružio kakav, takav otpor. Pobjednik B- Open konkurencije bio je Luka Brajdić, a u B-250 slavio je Luka Bračić (Suzuki). Zabočki vozači bili su solidni u klasi B-open. Najbolji od njih bio je Igor Mraz

na šestom mjestu, Mislav Celjak bio je osmi, a Vjeran Črnjević je utrku završio na trinaestom mjestu. U seniorskoj konkurenciji ekipnu pobjedu odnijela je MCK KIA-Božić sa 130 bodova, dok je MŠD Zabok sa 32 boda bio sedmi. Od timova, najbojli je bio Šipekov Valvoline MX team Šipek, dok je KIA Božić-AgrokorLactalis tea tim bio drugi sa 86 bodova. Pobjedu u B ligi odnijela je domaća Jaska sa 163 boda, Zabok je bio četvrti za 73 boda, MRT Bedekovčina jedanaesta sa 27 bodova.

Napeta sezona odbojke na pijesku doživjela djelomični rasplet na Roses Openu SV. KRIŽ ZAČRETJE - Roses Designer Outlet po drugi je puta ugostio ponajbolje hrvatske odbojkaše na sada već tradicionalnom Roses Open turniru u odbojci na pijesku. U odličnoj navijačkoj atmosferi turnir su u ženskoj konkurenciji osvojile Dina Bečić i Martina Matić, koje su time još više odmakle Tei Vitasović i Eriki Drviš u lovu na titulu prvakinja Hrvatske, dok su u muškoj konkurenciji pobjedu odnijeli Mario Nikolaus i Filip Silić. Matija Brlas i Ivor Božić su osvojenim drugim mjestom na Roses Openu

Šahovski turnir u Mariji Bistrici 15. rujna

ora MX 65, a najbliži mu je u obje utrke bio Mihael Golec .Treće mjesto zauzeo je daroviti vozač domaćeg kluba Jaska Patrik Ujčić (oba KTM). Talentirana djevojčica Mia Ribić (KTM) opet je bila dvaput najbrža na utrkama najmlađe, MX 50 kategorije. Ovaj put je odmah iza nje bila još jedna djevojčica, Enola Šamu (TM) , a treći je bio Tomislav Kakša (Polini), svi članovi kluba TRP Marović iz Rakovog Potoka, poznatog rasadnika talenata u motokrosu . Goran Gorički (Yamaha) silno je omiljen na Mladini.

osigurali titulu pojedinačnih prvaka Hrvatske. Organizator turnira – Roses Designer Outlet – već jubilarnu petu godinu radi na promidžbi ovog uistinu atraktivnog sporta. Odlična suradnja s Hrvatskim savezom odbojke na pijesku omogućila je da Roses Open osim rekreativnih igrača, sada već po drugi put, ugosti i igrače pojedinačnog prvenstva Hrvatske. Time je pružena mogućnost da gledatelji, ali i igrači uživaju u vrhunskim sportskim dvobojima u pomalo neobičnom prostoru za

održavanje sportskih manifestacija ovog tipa. Trud Roses Outleta i Hrvatskog saveza odbojke na pijesku svakako se je isplatio što pokazuje i oduševljenje igrača:„Biti na postolju odličan je osjećaj, a osvojiti zlato još bolji. Mariju i meni ovo je prvi zajednički turnir u pojedinačnom prvenstvu Hrvatske i jako sam sretan što se ova kombinacija pokazala uspješnom. Tim više što prije ovog turnira nijedan od nas dvoje nikada nije osvojio zlato u prvenstvu. Turnir je bio odlično organiziran, a posebno me

se dojmio ambijent. Posebna zahvala organizatorima za odlične uvjete i organizaciju, te vrijedne nagrade, i vidimo se na Roses Openu 2014.“ rekao je Filip Silić nakon što je osvojio Roses Open 2013. “Mislim da je svima, pa tako i nama bilo jako lijepo na turniru. Organizatori su se potrudili da imamo sve što nam treba - od bonova za hranu do vode na utakmicama. Čak nas je i vrijeme skoro do kraja poslužilo, samo se muško i žensko finale igralo po kiši - nažalost. Zadovoljne smo što smo osvojile prvo mjesto, naravno. Žao nam je da nisu sve ženske ekipe mogle nastupiti - još bi bolje utakmice bile. No sve u svemu smo zadovoljne našom igrom ove godine, što potvrđuje i rezultat na Roses Openu. Ovo nam je druga godina u Roses Outletu i jako nam je lijepo bilo prvi i drugi put, pa se nadamo da se vidimo i sljedeće godine u još većem broju!“ rekla je Martina Matić nakon što je osvojila Roses Open 2013. Budući da su organizatori Roses Opena izuzetno zadovoljni odazivom, kako igrača tako i posjetitelja, zaključeno je da će se suradnja Hrvatskog saveza odbojke na pijesku i Roses Designer Outlet centra svakako nastaviti i sljedeće godine. (ZL)


nekretnine

broj 512 / 10. rujan 2013.

nekretnine

37

kupnja • prodaja • zamjena Sve informacije radnim danom od 15:00 do 16:00 sati na

Agencija Zagorskog lista za posredovanje u prometu nekretninama

o49 222 235

Agencija za nekretnine Zagorskog lista vrlo povoljno posreduje i savjetuje pri prodaji Vaših nekretnina Za poznatog kupca tražimo građevinsko zemljište u centru ili bližoj okolici Tuheljskih Toplica. Uvjeti: ravan i sunčan teren, blizina svih priključaka, površina cca 800 -1100 m2. Molimo ponude na 098 251 701. * zvati poslije 16 sati

954

950

ČAKOVEC

JAKOVLJE

zl

956

zl

955

098 251 701

DESINIĆ

098 9271 125 NA UPIT Prodajemo stambeni objekt sa centralnim grijanjem te svim priključcima.

k-Z

ačre tje

32.500 € Prodajemo odmah useljivu katnicu neto površine 68,65 m2 na 1378 m2 okućnice u Klanječkom Jezeru. Struja, voda. Plin je blizu parcele.

953

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

* zvati poslije 16 sati

952

098/332 103

VELIKO TRGOVIŠČE

zl

* zvati poslije 16 sati

951

098 251 701

BELEC

zl

098 251 701

NA UPIT

25.000 €

150.000 €

29 €/m2

Novoizgrađena visoka prizemnica od 170 m2, građena po njemačkim standardima niskoenergetskih kuća. Na ravnom terenu smještenom u parku prirode Medvednica, blizina centra, sve komunalije, uredna dokumentacija.

Vikendica, dvije etaže sa oko 50m2 i dvije terase sa oko 25m2. Pogled na Sljeme. Sastoji se od kuhinje sa boravkom, spavaćom sobom i kupaonom. Na površini od 1550m2 nalazi se parkiralište, vrt, voćnjak i brajda. Priključak struje i voda hladna-topla. Papiri vlasništva uredni.

Prodajemo kuću pov. 184 m2 + potkrovlje sa garažom za dva automobila. Kuća je kompletno uređena, prodaje se namještena. Priključci struje, vode, plina, telefona, centralno grijanje na plin.

Prodajemo gradilište površine 1428 m2 u centru Bedekovčine.

949

091 977 92 77

BEDEKOVČINA

* zvati poslije 16 sati

948

098 9808 943

Poznanovec, Lug Poznanovečki

zl

* zvati poslije 16 sati

947

098 275 857

BEDEKOVČINA, CENTAR

zl

098 251 701

29 €/m2

45.000 €

38.000 €

12.000 €

Prodajemo građevinsko zemljište (kat. čestica 3771) u Jakovlju na križanju Zagrebačke ulice i Ulice Svete Doroteje. Idealno za izgradnju trgovine ili više građevinskih parcela (5-6) za izgradnju stambenih objekata.

Prodajemo vikend kuću na ravnom teremu idealnu za ugodne vikend provode u zelenom Zagorju. Tri spavaone, podrum, natkrivena pečenjara, prostrana terasa, kamin na drva, struja, voda, više parkirnih mjesta, ograđeno dvorište.

Prodajemo obiteljsku kuću s gospodarskom zgradom. Struja, voda. Grijanje na peći na drva. Dvije spavaone, posebno wc, posebno kupaona, blagavaona, dnevni boravak. Nova fasada i instalacija vode. Okućnica 1439 m2.

Prodajem vikendicu površine cca 25 m2. Dvije etaže. Struja, voda, građevinska dozvola. Okućnica 612 m2. Vlasništvo 1/1. Pogled na grad Zlatar i okolicu.

zl

* zvati poslije 16 sati

943

OROSLAVJE, ANDRAŠEVAC

zl

90.000 €

110.000 € Prodajemo obiteljsku kuću s dvije odvojene stambene jedinice spojene vanjskim stepenicama. Struja, voda, centralno na plin. Stubička cesta 158, Stubičke Toplice (Oroslavje).

zl

* zvati poslije 16 sati

939

STUBIČKE TOPLICE

Agencija Zagorskog lista za posredovanje u prometu nekretninama

o49 222 235

932

52.000 €

24.000 €

SNIŽENJE

Prodajemo stan površine 44 m2 u strogom centru s pripadajućim spremištem od cca 8 m2 sa priključkom struje. Etažno plinsko centralno grijanje.

* zvati poslije 16 sati

098 251 701

LOBOR, MARKUŠ BREG

52.000 €

926

941

26.000 €

* zvati poslije 16 sati

933

KUMROVEC, DUGNJEVEC

zl

098 251 701

ZLATAR

098 932 06 65

Više fotografija nekretnina s ovih stranica potražite na:

•prodaja •potražnja •proizvodi •nekretnine •alati •vozila •posao •usluge •servisi •tehnička roba •ljubimci www.eurooglasnik.com

33.000 €

38.000 €

22.000 €

Centar, stan na atraktivnoj lokaciji, s pogledom na bazene, pov. 40,59 m2. Sastoji se od sobe, kuhinje, predsoblja, lođe i kupaonice s WC-om. Useljivo odmah.

Kuća površine 72 m2 sa zimskim vrtom pov. 12 m2, na okućnici pov. 660 čhv. Svi komunalni priključci, centralno grijanje. Na posjedu se nalazi i gospodarska zgrada pov. 72 m2.

Pustodol Začretski, uz glavnu cestu, prodaje se kuća za renoviranje od 94 m2 na 373 čhv okućnice, a na čijoj se površini nalazi gosp. zgrada i još jedna starija kuća. Struja, voda, telefon. Od centra, 1 km.

zl

* zvati poslije 16 sati

931

098 275 857

KONJŠČINA

21.500 €

* zvati poslije 16 sati

KRAPINSKE TOPLICE

zl

098 251 701

Prodajemo nedovršeni stambeni objekt u Dugnjevcu kraj Kumrovca. Ispod cijele kuće nalazi se podrum. Priključci vode, struje i telefona nalaze se u kući. Instalacija vode i odvoda je provedena po objektu. Sve je pripremljeno za postavu gipsanih plafona.

Prodajemo vikendicu s vinogradom, voćnjakom i vrtom na parceli od cca 2.000 m2. Rezervoari za kišnicu kapaciteta 3.000 litara. Blizina centra.

zl

SNIŽENJE

zl

098 251 701

* zvati poslije 16 sati

STUBIČKE TOPLICE

* zvati poslije 16 sati

942

098 251 701

Prodajemo obiteljsku kuću u Pavlovcu Zabočkom. Sve komunalije. Centralno na plin. Više spavaona. Okućnica od 2874 m2.

Za samo 30 kuna ovdje može biti Vaš oglas

927

* zvati poslije 16 sati

KOTARICE

NA UPIT

098 251 701

KRAPINSKE TOPLICE

zl

098 251 701

Prodajem građevinsko zemljište površine cca 2500 m2 uz glavnu prometnicu Zabok - Štrucljevo - Začretje. Plin, struja, voda ...

* zvati poslije 16 sati

940

ZLATAR

79.000 €

098 251 701

ZABOK

* zvati poslije 16 sati

957

099/ 74 88 408

STUBIČKE TOPLICE

NA UPIT Prodajem ili mijenjamo kuću u Desiniću po dogovoru za apartman na moru. Svi priključci. Papiti čisti. Vlasništvo 1/1

Kuća pov. cca 110 m2 + 2 garaže i veliki vrt. Svi priključci, kabelska, centralno na plin. Papiri čisti. Hitno se prodaje ili mijenja za manji stan ili garsonjeru u Zaboku, Oroslavju, Krapinskm Toplicama, D. Stubici ...

* zvati poslije 16 sati

944

zl

098 251 701

59.000 € Prodajemo odmah useljivu katnicu površine cca 120 m2 s dvije odvojene stambene jedinice, a sve na 1123 m2 okućnice. Struja, voda, grijanje.

Zabo

958

TUHELJSKE TOPLICE

18 €/m2 Prodajemo dva atraktivna građevinska zemljišta svako površine 1018 m2 na ulazu u Grad Zlatar, a smještena s desne strane uz glavnu prometnicu Zlatar Bistrica - Zlatar. Sve komunalije su uz parcelu. Broj parcela je: 209/1 i 209/11.

098 251 701

zl

925

* zvati poslije 16 sati

930

Sv.Križ Začretje

zl

098 275 857

70.000 €

50.000 €

Prodajemo dva odmah useljiva stana (70 m2 i 82 m2) u zgradi u ulici Matije Gupca (kod Croatia osiguranja). Etažno plinsko grijanje.

Prodajem kuću od cca 120 m2 i 300 m2 okućnice. Plinsko etažno grijanje, namještena, svi priključci. Odmah useljiva. Blizina javnog prijevoza. Papiri uredni.

* zvati poslije 16 sati

ZABOK

zl

098 275 857

098 251 701

zl

* zvati poslije 16 sati

924

Krap. Toplice, Vrtnjakovec

098 251 701

zl


38 nekretnine

broj 512 / 10. rujan 2013. 32.000 €

135.000 KN

25.000 €

Prodajem nedovršenu, novu samostojeću kuću (240 m2) sa okućnicom pov. 1100 m2 u Humu na Sutli. Svi priključci (plin, struja, voda) Papiri uredni, vlasništvo 1/1.

Prodajemo građevinsku parcelu površine 2766 m2 sa starom drvenom zagorskom hižom. Gradilište se nalazi uz bivšu pekaru, a uz lokalnu prometnicu za Krapinske Toplice.

Prodajemo kuću za odmor od cca 45 m2 s podrumom i gospodarskom zgradom. Priključak struje i vode.

zl

* zvati poslije 16 sati

923

HUM NA SUTLI

ZABOK, MARTINIŠĆE

23.000 €

zl

* zvati poslije 16 sati

ZABOK, JAKUŠEVEC

906

Sv. KRIŽ ZAČRETJE

ZABOK, PICELJ

SNIŽENJE

098 275 857

879

Zabok, Martinišće

19.500 €

ZVATI POSLIJE 16 SATI

ZVATI POSLIJE 16 SATI

098 251 701

zl

868

Kraljev Vrh, Pila

830

ZABOK

Zabok, strogi centar

ZABOK, GRABROVEC

098 251 701

75.000 €

zl

115.000 €

Prodajemo novoadaptiranu odmah useljivu prizemnicu od cca 130 m2 u strogom centru Zaboka. Tri spavaone, dvije kupaonice, dva ulaza. Mogućnost dva odvojena stana.

886

zl

* zvati poslije 16 sati

893

ZABOK, CENTAR

U ulici Matije Gupca prodajemo odmah useljivu katnicu (kuhinja, blagavaona, tri sobe, kupaona, wc-a, velika garaža cca 30 m2). Plin, struja, voda, grijanje na drva. Gospodarska zgrada od cca 120 m2. zl

* zvati poslije 16 sati

zl

* zvati poslije 16 sati

884

098/251 701

ZABOK

098 251 701

17.800 €

14.000 €

780 €/m2

Prodajemo klijet/vikendicu staru deset godina. Vlastiti vodovod (kišnica, hidropak), bojler za toplu vodu, struja. Površina ccca 34 m2. Parcela od 270 m2. Blizina „Zlatne lisice“.

Plin, voda iz bunara (hidropak), struja, telefon. Kuhinja s blagavaonicom, dnevni boravak, wc s tuš kabinom, na katu veća spavaonica. Grijanje je na plinske peći.

Prodajemo ili dajemo u dugoročni najam atraktivni poslovni prostor površine 100 m2 u strogom centru Zaboka u ulici Matije Gupca 72. U cijeni je i parcelirana okućnica.

ZVATI POSLIJE 16 SATI

098 251 701

zl

878

Tuheljske Toplice

098 251 701

zl

873

Zabok, centar

098 251 701

zl

950 €/m2

Prodaje se kuća pov. cca 140 m2, sa dvorištem pov 724 čhv. Kuća, visoka prizemnica sastoji se od kuhinje, kupaone, blagavaonice, dnevne sobe i ostave u prizemlju te 4 spavaće sobe i velike, netkrivene terase na katu. Priključci struje, vode, plin je na zidu. Grijanje na drva. Useljivo odmah.

098 275 857

ZVATI POSLIJE 16 SATI

zl

Prodajem odmah useljivi stan površine 60 m2 s 11 m lođe i 11 m2 terase na trećem katu stambene zgrade u strogom centru Zaboka. Dn. boravak s kuhinjom i blagavaonom. Wc i wc s ZVATI kupaonom, 2 spavaone, POSLIJE ostava, klima, park. mjesto, 16 SATI centr. etažno grijanje na plin.

861

Zabok, centar

098 251 701

za gradnju i opremanje www.promogradnja.hr

zl

NA UPIT

46.000 €

80.000 €

16.000 €

Prodajemo kuću staru 5 godina. Tri spavaone, dvije kuhinje, dva dnevna boravka, garaža. Kombinirano grijanje na drva i plin.

Prodajemo odmah useljivi stan površine 44 m2 na prvom katu stambene zgrade u strogom centru Zaboka. Centralno etažno na plin. Sp. soba, dnevni boravak s kuhinjom, hodnik, wc s kupaonom, ostava od cca 3 m2. Parkirno mjesto.

Prodajemo kući pov. 200 m2 u mirnoj, slijepoj ulici. Priključci struje, vode, gradska kanalizacija, centralno na plin.

Gornja Šemnica, seosko imanje pov. 1053 m2 sa starom, drvenom zagorskom hižom u idiličnom krajoliku Hrvatskog Zagorja.. Udaljeno od izlaza na autocestu Zagreb – Macelj cca 4,5 km. Priključak struje i vode.

ZVATI POSLIJE 16 SATI

857

zl

098 251 701

80.000 €

Prodajemo staru zagorsku hižu s podrumom i gospodarskom zgradom. Sve na okućnici od 1170 m2.

Krušljevo selo

NOVI GOLUBOVEC

ZVATI POSLIJE 16 SATI

zl

* zvati poslije 16 sati

869

894

098 251 701

18.000 €

098 275 857 24.000 €

* zvati poslije 16 sati

887

110.000 €

900

Prodajemo građevinsko zemljište zajedno s projektnom dokumentacijom (visoka prizemnica s tri spavaone, dvije kupaone ...), građevinskom dozvolom, plaćenim priključkom struje i vode.

12.000 €

zl

zl

* zvati poslije 16 sati

PREGRADA, Klenice

52.000 €

Prodajemo parcelu od cca 3.000 m2 s vinogradom i izgrađenim podrumom površine 5x7 m2. Mogućnost dogovora postave drvene autohtone Zagorske hiže.

098 251 701

zl

098 275 857

Prodajemo odmah useljivu katnicu sa svim priključcima. Plinske peći, dva WC-a, dvije spavaone, dnevni boravak, kuhinja, spremište, podrum. Okućnica 1014 m2.

79.000 €

BEDEKOVČINA

KRAPINA

47.000 €

098 90 77 162

Bedekovčina, centar, kuća pov. 200 m2, visoka prizemnica. U prizemlju se nalazi poslovni prostor od 75 m2 i garaža, kat je stambeni prostor od 100 m2, a sastoji se od 2 sobe, čajne kuhinje i kupaone s wc-om, 1 wc odvojeno, visoki rochbau. Priključak struje, instalacije za vodu.

883

45.000 € Uz cestu Pregrada-Đurmanec prodajemo imanje od 2137 čhv s mladim vinogradom i drvenom kućom sa strujom, vodom i prekrasnim pogledom. Plin je na kući.

Švaljkovec, kuća stambene površine cca 130 m2, uređena, namještena i odmah useljiva. Svi komunalni priključci, centralno grijanje na plin. Udaljeno od izlaza na autocestu cca 1 km.

Prodajemo poslovnostambeni objekt u ulici Matiji Gupca na broju 160 u Zaboku. Dvije zasebne cijeline od kojih svaka ima priključak plina, struje i vode. Pogodno za sve vrste uslužnih djelatnosti (trgovina, ugostiteljstvo, ...) * zvati poslije 16 sati

098 251 701

53.000 €

* zvati poslije 16 sati

904

VELIKO TRGOVIŠĆE

Prodajemo trosobni stan od 67,08 m2 koji se nalazi na katu kuće u južnoj krapinskoj zoni sa pripadajućim dijelom okućnice, posebnim ulazom i prakirnim mjestom. Svi komunalni priključci. Centralno grijanje. Uređeno, useljivo odmah.

* zvati poslije 16 sati

898

098 251 701

ZABOK

SNIŽENJE

zl

* zvati poslije 16 sati

912

098 251 701

zl

* zvati poslije 16 sati

POZNANOVEC

TUHELJSKE TOPLICE

zl

098 275 857

zl

* zvati poslije 16 sati

915

67.000 €

* zvati poslije 16 sati

KRAPINA, BOBOVJE

37.500 €

891

zl

80.000 €

Prodajemo prizemnicu u ulici Narodnih heroja. Centralno grijanje na plin. Tri spavaone i blagavaona s kuhinjom i dnevnim boravkom. Okućnica cca 3.000 m2.

897

57.000 € Prodajemo kuću cca 70 m2 na glavnoj prometnici. Udaljenu cca 500 m od SE-MI-ja prema centru. Okućnica 1003 m2. Gospodarska zgrada.

098 275 857

zl

098 275 857

59.000 €

Kuća pov. 160 m2, visoka prizemnica. Prizemlje se sastoji od dva podruma (pogodno za tihi obrt), dvije garaže i sanitarnog čvora. 1. etaža sastoji se od 5 soba, 2 kuhinje, kupaone i predprostora, a ima 2 zasebna ulaza. Svi priključci. Pogled na Krapinu.

098 251 701

Hum na Sutli, Gornja Rusnica

Prodajemo kuću za odmor ili stanovanje na parceli od 356 m2 s tri spavaće sobe, svim priključcima, dva wc-a i garažom. Udaljena je 50 m od starih bazena. Ulica Pavla Ježeka. Odmah useljivo.

38.700 €

Krapinske Toplice, Klokovec

zl

* zvati poslije 16 sati

919

098 251 701

30.000 €

Prodajemo adaptiranu prizemnicu od cca 100 m2 na okućnici od 878 m2. Tri spavaone. Moguća dijelom zamjena kao i dogovor o otplati višegodišnjoj otplati. Struja, voda. Grijanje predviđeno na drva. * zvati poslije 16 sati

907

Gornja Šemnica - Radoboj

ZABOK, TEMOVEC

Kuća od cca 140 m2, s dvorištem (115 čhv) i vinogradom (323 čhv). 4km od Sutinskih. 4 km od Krapine. Prodaje se ili mijenja za stan u Zagrebu.

* zvati poslije 16 sati

917

098 275 857

zl

* zvati poslije 16 sati

920

098 251 701

Vikendica s velikom terasom i pripadajućim vinogradom ukupne površine 300 čhv. Priključci vode i struje. Atraktivna lokacija.

918

zl

* zvati poslije 16 sati

921

098 275 857

19.500 € Prodajemo kuću (vikendic¸u) ukupne površine cca 75 m2, na vrhu brijega, s prekrasnim pogledom na Zagorje i Sloveniju. Priključci struje, vode, plin pokraj kuće. Useljivo odmah.

* zvati poslije 16 sati

098 251 701

zl

856

ZABOK, Centar

ZVATI POSLIJE 16 SATI

zl

098 251 701

855

ZLATAR BISTRICA

098 275 857

zl

NA UPIT

15.000 €

39.000 €

ATRAKTIVNO. Prodajemo građevinsku parcelu površine 1930 m2 u ulici Stjepana Radića (adresa: N. Borovčak 65). Dozvoljena gradnja cca 1400 m2 poslovno-stambene zgrade. Djelom moguća zamjena za stambeni prostor u eventualno izgrađenoj zgradi na istoj parceli.

Prodajemo poljoprivredno zemljište površine 6269 m2 s neucrtanom kljeti. Moguće kupiti manju parcelu.

Kuća za odmor ujedno i obiteljska kuća od cca 100 m2 s vinogradom od 120 čhv. Dva wc-a. Voda, struja, parking, asfalt, javna rasvjeta. Namještaj je u cijeni. Odmah useljivo.

098 251 701

ZVATI POSLIJE 16 SATI

ZVATI POSLIJE 16 SATI

825

Zabok, Gubaševo

098 251 701

802

Zabok, Repovec

098 251 701

zl

837

Radoboj, Gornja Šemnica

ZVATI POSLIJE 16 SATI

POS plus

ZVATI POSLIJE 16 SATI

774

Zabok

098 275 857

zl

1.080 €/m2 Nudimo na prodaju novi stan površine 65 m2 u ulici Matije Gupca 45 a. Dvije spavaone. Etažno centralno grijanje na plin. Bambusov parket. Parking osiguran. Lift.

098 251 701

zl


zagorski oglasnik 39

broj 512 / 10. rujan 2013.

Vaše oglase možete predati: 1. usmeno putem telefonske sekretarice na broj: (049) 223  882 u vremenu od 00 do 24 sata 2. faxom na broj (049) 503 445 u vremenu od 00 do 24 sata. 3. poštom, na adresu: Zagorski list, K. Š. Gjalskog 4, 49210 Zabok 4. e-mailom na adresu: oglasi@zagorski-list.net 5. osobno u redakciju Zagorskog lista od 09 do15 sati, K.Š.Gjalskog 4, Zabok 6. uživo u programu Radio Stubice

Ponuda zemljišta u Hrvatskom zagorju 796 SVETI KRIŽ ZAČRETJE [zl] Građevinsko zemljište pov. 965 čhv, pravilnog oblika, cca 600 m od centra, sve komunalije u neposrednoj blizini. 40 €/čhv 098 275 857 766 Sv. Križ Začretje [zl] Građevinsko zemljište pov.  3233 m2, uz glavnu cestu Sveti Križ Začretje – Krapina (kraj rotora), idealno za stambeno poslovni objekt. 60 000 € 098 275 857 [zl] 771 Sveti Križ Začretje Prodajemo atraktivno građevinsko zemljište površine 703 čhv-a (2 528 m2). Blizina naplatnih kućica odnosno Roses designer outleta. 16 €/m2 098 275 857 752 Sv. Križ Začretje, Ciglenica [zl] Prodajem građevinsko zemljište površine 2960 m2, mogućnost kupnje 1237 m2, odnosno 1723 m2. Komunalije u blizini. 098 275 857 19 000 € 750 Zabok, Jakuševec [zl] Građevinsko zemljište pov. 650 čhv. Koje se nalazi lijepom, mirnom mjestu, ispod šume (koja je također na prodaju). Sve komunalije u neposrednoj blizini. Udaljeno od centra Zaboka cca 1,5 km. 20 000 € 098 275 857 727 Veliko Trgovišće, Družilovec [zl] Prodajemo tri gradilišta sve zajedno površine 766 čhv-a. 33 050 € 098 251 701 726 Zabok, Jakuševec [zl] Građevinsko zemljište 7000 m2 na ljepom mirnom mjestu,  1 km od centra Zaboka, mogućnost parcelacije. Komunalije u neposrednoj blizini. Papiri uredni. 70 €/čhv 098 275 857 724 Krap. Toplice, Gregurovac [zl] Prodajemo građevinsko zemljište cca 690 čhv usred zelenila, na lijepom, mirnom mjestu. Komunalni priključci u blizini. 50 €/čhv 098 275 857 707 Tuheljske Toplice [zl] Prodajemo gradilište u Tuheljskim Toplicama, Črešnjevec, na mirnom mjestu. Površina 1126 m2 odnosno 313 čhv. Papiri čisti. Vl 1/1. 30 €/m2 098 251 701 686 Velika Horvatska [zl] Građevinsko zemljište površine  1948 m2 prodajemo. Prekrasan pogled. Plin, voda i struja kod parcele. 20 500 € 098 275 857 682 Krap. Toplice, Vrtnjakovec [zl] Zemljište pov. 1204 čhv, komunalije u blizini, cca 1 km od centra. 19 €/čhv 098 275 857 671 Luka, Žeinci [zl] Prodajem građevinsko zemljište pov. 2524 m2 , na lijepom mjestu iznad Velikog Trgovišća, sa pogledom na Zagorje. Sve komunalije u neposrednoj blizini. 60 €/m2 098 275 857 686 Zlatar [zl] Građevinsko zemljište površine   951 čhv.  1/3 zemljišta nalazi se u građevinskoj zoni. 70 000 € 098 275 857 663 Sv. Križ Začretje, D. Pačetina [zl] Građevinsko zemljište pov.  4536 m2, komunalni priključci u neposrednoj blizini. Moguća parcelizacija. 16 €/m2 098 275 857 686 Zabok, Grdenci [zl] Gradilište uz glavnu cestu površine cca 700 m2 12 000 € 098 251 701 663 Krap. Toplice, Klokovec [zl] Prodajemo gradilište površine  247 čhv-a (889 m2) u Klokovcu udaljeno od centa 1,2 km. 20 000 € 098 251 701 630 Zlatar [zl] Građevinsko zemljište, nedaleko centra Zlatara (ul. Franje Horvata Kiša, iza kčbr. 31), pov. 884 čhv. Komunalije u blizini. 40 €/čhv 098 275 857 624 Sveti Križ Začretje [zl] Prodajem građevinsko zemljište u blizini željezničke stanice s ucrtanim gospodarskim objektom na parceli od 860 m2. Struja, voda, telefon i plin su uz parcelu. 60 €/m2 098 275 857 588 Pregrada [zl] Građevinsko zemljište površine  451 čhv. Udaljeno od centra cca 600 m. Svi priključci u blizini. 35 000 € 098 275 857 572 Zlatar [zl] Građevinsko zemljište pov. 546 čhv uz glavnu cestu Zlatar - Zlatar Bistrica, Zagrebačka ulica, preko puta k.br. 88. Stambeno-poslovna zona BRP 2400 m2. Sve komunalije. 58 €/čhv 098 275 857 536 Bedekovčina [zl] Građevinsko zemljište površine 1000 čhv-a u blizini Tvornice namještaja i salona GRADING prodajem. 55 000 € 098 251 701

Svi mali oglasi objavljeni u Zagorskom listu otisnuti su u dobroj namjeri. Zbog toga Zagorski list d.o.o. osnivač i izdavač Zagorskog lista i uredništvo Zagorskog lista ne preuzimaju odgovornost za istinitost podataka koje oglašivači daju u svojim oglasima, ne snose troškove eventualno nastale štete zbog neobjavljenih, krivo objavljenih ili pogrešno dostavljenih oglasa. Mali oglasi za Rubriku “Poznanstva” mogu se predati isključivo osobno u redakciji Zagorskog lista. Male oglase za tu rubriku primljene telefonom i poštom nećemo objaviti.

NAMJEŠTENJA Bolesnu ili zdravu, pokretnu ili nepokretnu žensku osobu, primam k još jednoj u sobu 0   98 562 209 Bravar, s dugogodišnjim stažom, traži posao na području Zagreba i Zagorja  0   91 7922 791 Instrukcija iz tehnike sigurne vožnje, na prometnicama kao za Zagreb, daje vozač D, C, E, kategorije, sa 35 g. iskustva  0   99 8213 120 Mladić 39 g., sss, 4 g. bez posla, hitno traži bilo kakav posao u Zagorju ili Zagrebu  0   49 462 263 Pokrenite posao za 370 kn!!! Mogućnost za zaposlene i poduzetnike.  0   91 3464 477 Program za kontrolu težine, nije dijeta!!! Kontrola povišenog tlaka, šećera i masnoća. Program u kojem nikad niste gladni, a zdravo mršavite  0   91 3464 477 Tražim bilo kakav posao, kao čišćenje, rad kod kuće, rad u kuhinji  0   99 7639 297 Tražim financijsku pomoć, isključivo od obitelji  0   99 7639 297 Tražim osoblje za rad u dvorcu Gjalski, kuhar/ica i konobar/ica  0   95 3158 638 Tražimo osobe za rad kod kuće iz svih županija, zarada do 1 500 kn na tjedan  0   95 5998 616 Tražimo radnike i vozače, za stalni radni odnos  0   98 1800 851 Vodila bih stručnu brigu o djeci ili starijoj osobi, višegodišnje iskustvo, imam auto. (Zabok i šira okolica)  0   98 1658 147 Vozač-trgovac traži posao dostave na području Zaboka, Pregrade i okolice  0   99 8213 120

KUĆE Bedekovčina, obiteljska kuća, vl 1/1, okućnica, vrt, garaža, za 45 000 eur, prodajem ili mijenjam za stan  0   49 214 294, 098 1618 964 Črešnjevec, kraj Tuheljskih Toplica, obiteljska kuća, sve komunalije, legalizirano, prodajem  0   49 557 106 Desinić, nova kuća s okućnicom, sve komunalije, papiri čisti 1/1, cijena po dogovoru, prodajem ili mijenjam za apartman na moru  0   98 9271 125 Dubovec, drvena klijet i staja za preseljenje, prodajem  0   99 4887 803 Dubovec, stara zidana kuća, okućnica 300 čhv, prodajem  0  99 4887 803 Krapina, centar, dvokatnica (2 odvojena trosobna stana), garaža, etažno plinsko grijanje, prostrano dvorište, atraktivna lokacija, prodajem  0   91 2521 691 Krapina, Podgora, stara kuća, struja, voda, okućnica, šljivik, sve ukupno 1 900 m2, prodajem  0  91 6672 719 Krapina, Tkalci, kuća 240 m2, adaptirana 2012.g., svi priključci, centralno na plin, veliko uređeno dvorište, mirno susjedstvo, idealno za obitelj, cijena po dogovoru, prodajem  0   91 6776 770, 099 2471 676

Krapinske Toplice, etaža u kući, 1. kat, poseban ulaz, tavan, svi priključci, 600 eur/m2, prodajem  0  49 233 651 Krapinske Toplice, zidana kuća 70 m2, vl 1/1, struja, septička jama, cisterna za vodu, prekrasan pogled, potrebno renovirati, za 19 000 eur, prodajem  0   98 9191 912 Kupujem napušteno imanje, dajem VW Caddy 1 6, 1. vl, prešao 27 320 km, kupljen 2008.g., kao nov, plaćen je 110 000 kn  0  1 6141 046, 091 5127 450 Marija Bistrica, okolica, staro seosko imanje; drvena kuća, 1/2 zidane kuće roh bau, gospodarske zgrade, voćnjak, oranice, asfalt, struja, voda, 11,000 eur, moguć dogovor, prodajem  0   98 318 140 Plemenšćina kraj Pregrade, stariju kuću s voćnjakom, uz glavnu cestu, prodajem  0   91 5791 846 Poznanovec, kuća 180 m2, namještena, useljiva, okućnica 3,500 m2, papiri 1/1, prodajem  0   98 827 821 Poznanovec, nedovršenu kuću, legaliziranu, za 20 000 eur, prodajem  0   91 5650 406 Pustodol Stubički, kuća s dvorišnim zgradama, okućnica 2,000 m2, moguće kombinacije, vrlo povoljno prodajem  0   92 3015 526 Radoboj, seosko gospodarstvo sa cca 600 čhv okućnice, papiri 1/1, hitno prodajem  0   98 9043 534, 091 8832 946 Stubičke Toplice, Kapelščak, kuća 79 m2, okućnica 852 m2, struja, voda, plin, klima, centralno, papiri čisti, upit, prodajem  0   91 5461 981 Trojeglava, 15 km od Daruvara, kuća s 5,5 jutara okućnice i 0,5 jutara šume, za 20,000 eur, prodajem  0   1 6588 659 Unajmljujem na duže vrijeme manju kuću ili vikendicu, u blizini neke od željezničkih stanica  0  91 9100 800 Zabok, velika kuća sa poslovnim prostorom i dugom, mijenjam za puno manje u blizini bilo koje željezničke stanice  0   91 9100 800 Začretje, blizina Rosesa, kuća s okućnicom, prodajem  0   98 512 390 Začretje, kuća katnica, dvosoban i trosoban stan, terasa 35 m2, 3 garaže i dr. Dvorište i okućnica 270 čhv, a može biti i ukupno 1 550 čhv (može biti i poslovni prostor), prodajem  0   98 1658 147 Zagreb, Lučko, nova kuća, 6 soba, 2 kupaone, predsoblje, dnevni boravak, kuhinja, garaža, blizina škole, vrtića, crkve, trgovina, za 200,000 eur, nije fiksno, prodajem 0  1 6588 659

VIKENDICE Krapinske Toplice, u blizini centra, vikend 70 m2, okućnica, za 35,000 eur, prodajem  0   98 9496 320 Šemničke Toplice, kuća za odmor, sa garažom, struja, voda, centralno na plin, voćnjak, sve ograđeno, prodajem  0   91 6672 719 U blizini Zlatar Bistrice, vikend kuća cca 70 m2, vinograd i šuma, prekrasan pogled, struja, voda, centralno, telefon, građevinska dozvola, za 350 eur/m2, prodajem  0   91 7541 183

oglasnik BESPLATNI MALI OGLASI ZAGORSKOG LISTA

www.zagorje.com

OBAVIJEST

Začretje, okolica, vikendicu (klijet) na građevinskom zemljištu, prodajem 0   98 512 390

U skladu s novim Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti koji je na snagu stupio 11. lipnja 2011. godine obavještavamo vas da smo zbog provođenja Zakona u praksi prinuđeni promjeniti postupak predaje oglasa prema članku 7., stavku 2. Ovoga Zakona i prikupiti vaše dodatne podatke.

STANOVI Krapina, dvoetažni peterosobni stan, 1. vl, u mirnoj ulici, blizina OŠ, dječjeg igrališta i trgovine, prodajem  0   91 2521 691 Krapina, stan od 40 m2, prodajem ili mijenjam  0   98 554 240 Krapinske Toplice, centar, stan 100 m2, 2 etaže, svi priključci etažirani, 85,000 eur kredit, 82,000 eur gotovina, prodajem  0   95 5881 792 Krapinske Toplice, centar, stan 35 m2, u zgradi s liftom, iznajmljujem  0   98 1612 974 Marija Bistrica, centar, stan od 30 m2, iznajmljujem ili prodajem  0   49 285 119 Novi Zagreb, Travno, soba za studentice ili studente, blizina prijevoza i trgovačkog centra, iznajmljujem  0   91 5470 279 Oroslavje, Milana Prpića 70, dvosoban stan 43 m2, garaža, balkon, drvarnica, klima, namješten, odmah useljiv, za 45 000 eur, prodajem  0   49 283 127, 098 9267 687 Tuhelj, dvosoban stan 40 m2, za 1,200 kn s režijama, iznajmljujem  0   91 9061 203 Zabok, centar, jednosoban stan u kući, poseban ulaz, iznajmljujem  0   98 1862 945 Zabok, centar, namješteni stan 27 m2, parkirno mjesto, prodajem  0   95 9954 628 Zabok, centar, potpuno preuređen i namješten dvosobni stan, parkirno mjesto iza rampe, iznajmljujem  0   98 353 408 Zabok, centar, stan 63 m2, parkirno mjesto, prodajem  0   95 9954 628 Zabok, dvosobni komforni stan 80 m2, namješten, centralno grijanje, cijena na upit, iznajmljujem (moguće iznajmljivanje kao poslovni prostor)  0   91 5658 987 Zabok, garsonjera 45 m2, namještena i opremljena, u elitnoj novogradnji, iznajmljujem  0   98 415 107 Zabok, jednosobni stan, za 700 kn, 0   92 2504 885 iznajmljujem  Zabok, soba uz korištenje kuhinje i kupaone, isključivo ženskoj osobi, cijena na upit, iznajmljujem  0   91 5658 987 Zabok, stan 65 m2, kompletno namješten, odmah useljiv, iznajmlju0   99 2500 800 jem  Začretje, trosoban stan na 1. katu obiteljske kuće, poseban ulaz, lijep, suh i svijetao, iznajmljujem  0   91 7344 074

Prilikom predaje oglasa, uz osnovne podatke, bit će potrebno priložiti sljedeće podatke: • Pravne osobe - ime tvrtke, sjedište tvrtke, oib, ime i prezime odgovorne osobe • Fizičke osobe - ime i prezime naručitelja, oib i njegovo prebivalište, odnosno boravište. Iz tog razloga molimo vas da tijekom raznih postupka predaje oglasa (tel., fax, mail, osobno, ...) priložite svoje identifikacijske podatke kako biste mogli uspješno objaviti oglase. U suprotnom, nećemo biti u mogućnosti objaviti vaše oglase. Identifikacijski podaci neće biti objavljeni ili dostupni drugim korisnicima, niti će od strane Zagorskog lista d.o.o. biti korišteni u druge svrhe. Htjeli bismo dodatno napomenuti kako sukladno članku 20. stavku 6. Zakona o medijima, Zagorski list nije dužan provjeravati istinitost i vjerodostojnost objavljenih oglasa te da prema Zakonu o elektroničkoj trgovini članak 18., stavak 1. nije odgovoran za sadržaj pohranjenih podatka. Isto tako napominjemo da Zagorski list nije dužan besplatno objaviti oglase za koje sumnja da su komercijalnog karaktera.

PLASTIFIKACIJA METALA 098 75 44 88 Prodajem automobil Audi A6, 2,8 quattro, 200 ks, benzin + plin, 2000 g., 300 000 km.

098 250 391

GEO LEGIN

GEODETSKE USLUGE legalizacije i upisi objekata posebne geodetske podloge (kod novogradnje) parcelacije, iskolčenja i ostalo Zabok, Matije Gupca 39 098 16 40 502

ČIŠĆENJE BUNARA U slobodno vrijeme po dogovoru na licu mjesta:

CITROEN C4 16  1  6V, 110 kS, 89 000 km, 2006.g. garažiran, metal.crvena, klima, centralno zaključ., el.podizači, tempomat, redovno servisiran, nove gume, reg. godinu dana, 45 000 kn Mob 091 6419 885

BMW 530 XD Touring, 11/2008, 215 000 km, Pogon na sva 4, Automatic, Panorama krovni otvor, Navigacija, Xenon, Komfort crna kožna sjedala, Parkirni senzori, Bluetooth, Servisna knjižica, Bez sudara, Račun R 1 (bez troškova prijenosa) Cijena: 19 500,00 € Info tel: 098/206 200


40 zagorski oglasnik

broj 512 / 10. rujan 2013.

SPECIJALNI POPUSTI OGLAŠAVANJA ZA ZAGORSKE OBRTNIKE

MAM TREBAM MEŠTRA!

Poštovani obrtnici, Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije i u 2013. godini osigurala je za vas posebne uvjete oglašavanja u Zagorskom listu. Popusti sežu čak do 65% u odnosu na redovne cijene. Nazovite nas slobodno u naš odjel prodaje i marketinga kako bi ostvarili ove, samo za obrtnike naše županije, posebne uvjete. Brojevi telefona su (049) 222 095, (049) 222 035, mail na koji možete poslati upit je: marketing@zagorski-list.net, a slobodno dođete i do nas u Zagorski list, u naše sjedište u Zaboku u ulici k.š.Gjalskog 4. Kava ide na naš račun. Vaš Zagorski list

EKO STUBAKI

Vrstan ste majstor? Želite da i Vaš kontakt bude na ovome popisu? Nazovite na 0   49/222 235 i 0   49/222 035 svakim radnim danom od 8 do 16.

čiščenje septičkih jama

TERACERSKI RADOVI NESEK TERACO Izrada kulira i ostalih završnih radova KRAPINSKE TOPLICE 098/857 100, 049/232 893 www.kulir-nesekteraco.hr

SOBOSLIKARI “Mazalo” usluge i trgovina M: 091 372 4933 KRAPINA Soboslikarska i licilacka radnja “LEljak” ÐURMANEC T: 049 347 729 M: 091 347 7299 Soboslikar i ličilac Mirko Bukovšak PREGRADA T: 347 453 M: 091 347 4534 Soboslikar i ličilac Mirko Bukovšak PREGRADA T: 347 453 M: 091 347 4534 “COLOR-MONT SIGAL” soboslikarski obrt DONJA STUBICA T: 287 593 M: 098 250 888 Soboslikarsko-ličilački obrt “Kičin” ZLATAR T: 462 317 M: 098 460 248 Bojosan Bratković soboslikarski obrt M: 098 963 4602 ZABOK Soboslikar i ličilac Burić Ivan T: 556 803 TUHELJ Bojenje «Rudi», soboslik, stak.tapete T: 556 643 V. TRGOVIŠĆE Soboslikar i ličilac Knezić Petar T: 223 423 M: 098 424 160 ZABOK “Soboslikar i ličilac” Lončarević Zvonko T: 223 687 ZABOK Soboslikar Zajec Željko M: 098 69 33 58 V. TRGOVIŠĆE

ELEKTROINSTALACIJE JAKE I SLABE STRUJE Elektroservis, trgovina i usluge KRanjcec M: 098 197 4553 GORNJE JESENJE “BIŠKUP” servis - trgovina - ugostiteljstvo usluge GORNJA ŠEMNICA T: 049 349 300 M: 091 509 2713 “B & B” graðevinarstvo i elektroinstalacije PETROVSKO T: 348 115 M: 098 332 066 “ETIM” PREGRADA T:  376 133 M: 098 380 971 “TEHNOELEKTRO” RADOBOJ T: 349 142 M: 098 378 178 ELEKTRO-PLAST Bakran Nedjeljko ZABOK T:  249 213 098 460 015 K-Elektro T:  226 671 ZABOK RTV-elektro servis i trgovina Piljek T:  222  151 M: 091 520 88 71 ZABOK ELBUK elektroinstalacije ZABOK T:  213 510 M: 091 524 EL-IT električarski radovI, servis i graditeljstvo M: 098 981 8817 ZABOK AE STUDIO elektroinstalacije, popravci i usluge ZABOK M: 099 82 16 396 ELEKTROMONTelektroinstalaterski radovi TUHELJ F: 556 094 “ELMO” ELEKTROTEHNIČKI OBRT ZABOK T:  222 351 M: 098 98 17146 „ABN-S“ elektoinstalacije i usluge Vrgoč Zoran M: 099 330 9627 ZABOK

KROVOPOKRIVAČI PODOPOLAGAČI Obrtništvo “Krivec” podopolagački radovi PREGRADA T: 377 178 M: 091 526 7191 “JAGIĆ” ŠTUPARJE T: 348 463 M: 091 388 7047 STOLARIJA HAUS DONJA STUBICA T: 213 264 KROVOPOKRIVAČKA I KERAMIČARSKA RADNJA ZLATAR T:  467 298 KERAMIČARSKI OBRT “BALIĆ KERAMIKA” ZLATAR M: 098 752 707 “DREMOVIĆ” podopolagač (parket) V. TRGOVIŠĆE M: 098 981 7078 PARKETAR GAŠPAR SNJEŽANA ZABOK T: 236 645 M: 098 966 3684 PIRAMIDA krovopokrivački tesarski radovi, svjećarstvo i trgovina ZABOK T: 213 491 M: 098 973 0561

UVOĐENJE I ODRŽAVANJE VODOVODNIH, PLINSKH I INSTALACIJA GRIJANJA I KLIMATIZACIJE “Vodomontaža-Vuzem” ÐURMANEC M: 099 412 7539 “Instalacije i trgovina Vugrinec” PETROVSKO M: 098 901 7765 “TERMO SOPOT” PREGRADA T: 376 848 “CENTRO PLIN” ŠKARIĆEVO T: 345 045 M: 098 981 7005 Termoinstalacije “CENTRO-PLIN” SV. KRIŽ ZAČRETJE T: 227 036 M: 098 196 9100 B.M.S.građevinske instalacije ZABOK T: 226 688 M: 098 251 632 “PVSB” metal, voda, plin ZABOK T: 226 463 M: 099 285 6699 Vodo-plinoinstalater Cujzek Zdravko ZABOK T: 213 414 M: 098 378 961 FRI KIM INSTALACIJE ZABOK M: 098 376 632 M: 099 800 3960 Instalacije centralnog grijanja Herceg Ivica V. TRGOVIŠĆE T: 236 260 F: 237 229 INstalacije “HRŽINA” ZABOK M: 098 363 714 grijanje i klimatizacija Kovaček Dragutin V. TRGOVIŠĆE T: 236 400 M: 091 517 0022 ZABOK-MONTAŽA zabršni radovi i ugostiteljstvo ZABOK M: 091 253 9854 F:225 557

Trgovina-plinoservis “Mlakar” ZABOK F: 223 970 M: 098/ 978 905 Ventilacija »Rafaj» ZABOK T: 226 453 M: 099 694 9634

Kapacitet 6000 litara

(049) 282 784 098 697 966

GRAĐEVINA M&M graditeljstvo, prijevoz, trgovina i usluge M. Herak PETROVSKO M: 098 411 736 T: 049 348 059 Graðevinarstvo, trgovina i usluge, V. Gorican PETROVSKO T: 049 348 136 M: 098 287 131 “FRLJA” graðevinarstvo, usluge i trgovina, PETROVSKO M: 098 795 264 “BOJENJE I AKUSTIKA” PREGRADA T: 049 238 849 M: 099 575 3093 Interijeri Božurić ZABOK M: 098 168 3819 091 503 0108 Završni radovi ,građevinarstvo Čaržavec Miro TUHELJ M: 091 436 0039 F: 503378 HERC INTERIJERI niskogradnja i usluge TUHELJ M: 091 520 8869 “DOM” graditelj V. TRGOVIŠĆE M: 098 9817 133 Građevinsko instalaterski obrt “Zeko” ZABOK T: 205 300 M: 098 604 733 “KOLGRAD” graditeljstvo ZABOK T: 222 289 M: 098 702 794 «GTG» građevinarstvo-transport ZABOK T: 226 807 M: 095 234 2345 MDK V. TRGOVIŠĆE T: 237 395 M: 091 588 88 64 Građevinarstvo Posavec Tomislav TUHELJ T: 556 012 M: 092 1033 184 Zidar-fasader Postružin Stjepan V. TRGOVIŠĆE M: 091 584 0038 T: 236 694 Građevinarstvo Puhek Ivan V. TRGOVIŠĆE F: 557 509 M: 091 6556 111

ISKOPI, ASFALIRANJE DRAKOP prijevoz i građevinarstvo ZABOK M: 098 376 664 ”HERCKOP” prijevoz i strojni iskop ZABOK T: 213 716 M: 098 587 836 Storjni iskop-transport Zajec Vladimir ZABOK T: 226 442 M: 098 231 273

GRAĐEVINSKA LIMARIJA BRAVARSKO-LIMARSKA RADIONA DONJA STUBICA T: 213 201 M: 099 536 406 “GRALIM” LIMARIJA I DIMNJAČARSTVO KULJAK KONJŠČINA T: 465 280 M: 098 937 1334 VODOLIM ANDA TUHELJ T: 232 958 M: 098 981 7027 Limarsko-oblagački obrt «ZAGORJE» ZABOK M: 098 9094 840 Limar-vodoinstalater Slovenec Marijan V. TRGOVIŠĆE T: 556 580 M: 091 1556 580

STOLARI Stolarija Štor LEPAJCI M: 099 252 3733 “INTER-MS-STOLARIJA” proizvodnja, trgovina PETROVSKO M: 091 525 1858 «Stolarija Balija» ZABOK M: 098 98 17 052 T: 221 015 Proiz. građ stolarije Kanceljak Krešo V. TRGOVIŠĆE M: 098 314 580 Stolarija Lovrek Dubravko V. TRGOVIŠĆE F: 557 646 M: 098 721 208 Stolarija Meglić Franjo V. TRGOVIŠĆE M: 098 914 2578 F: 556 087 Drvostil Ovčarić, stolarija V. TRGOVIŠĆE M: 098 752 797 T: 237 114 Stolarija Sinković Mladen V. TRGOVIŠĆE M: 099 556 1240 Stolarija D&M V. TRGOVIŠĆE M: 098 9588 988 Stolarija Škalec V. TRGOVIŠĆE T: 556 042 M: 091 251 7888 “Drvoobrada” ZABOK T: 236 605

KERAMIČARI Keramika-ugostiteljstvo “FIL” ZABOK T: 215 045 M: 098 9131919 Keramika Kanceljak V. TRGOVIŠĆE M: 091 791 7571 T: 236 106 Kanižaj keramika V. TRGOVIŠĆE T: 236 835 M: 098 927 2189 Kerafas završni keramičarski radovi ZABOK T: 236 476

OTKUP METALA Obrt za otkup i preradu metala “I & N-METALI” KONJŠČINA T: 465 474 M: 098 166 5263

ADAPTACIJE “Adaptacija” LOBOR T: 430 79 M: 098 460 380M&M graditeljstvo, prijevoz, trgovina i usluge Vl. Milan Herak PETROVSKO M: 098 411 736 T: 049 348 059

Povoljno pilim ogrijevna drva. Zagreb za Zagorje, stan 150 m2, 2 lođe i 2 balkona, visoki roh-bau, mijenjam za top seosko imanje na osami uz rijeku ili rječicu  0   1 6141 046, 091 5127 450 Zagreb, Trešnjevka, stan od 70 m2, iznajmljujem studentima  0   92 2694 608 Zlatar, centar, stan 61 m2, novogradnja, prodajem  0   91 4124 620

GRAĐEVINSKI MATERIJAL 2 umivaonika + slavine, rabljene, 10 šamot cijevi 1 m fi 15, 14 kom salonit ploče 8 valni, stiropor 3 cm 20 m2, 50 m kabla za struju 3x1,50 i 3x2,50, prodajem  0   99 4054 653 Aluminijska ulazna vrata 210x110, prodajem  0   49 213 518 Aluminijsku skelu 5,80x3, prodajem ili iznajmljujem  0   99 4054 653 Balu staklene vune s folijom, prodajem  0   99 4054 653 Dvokrilna vrata za ograde 3 i 5 m i željezna vrata pola lim pola staklo, prodajem  0   95 5443 631 Garažna željezna vrata 2,8 x 2,5 m, zelene boje, ručno dizanje, prodajem  0   49 283 127, 098 9267 687 Keramičke cijevi duljine 1 m, fi 10 cm, prodajem  0   91 4124 620 Keramogranit pločice raznih dimenzija, prodajem  0   98 1704 916 Kupujem blok ciglu, drvene grede, fosne, daske, armaturno željezno, razni materijal  0   95 5443 631 Kupujem građevinski materijal  0   92 3015 526 Metalnu, cijevnu, građevinsku konstrukciju s čigama, prodajem  0   92 3074 269 PVC prozor 160x110, za 500 kn, prodajem  0   98 541 721 Stari crijep, oko 2,500 kom, za 3 kn/ kom, prodajem (Zabok)  0  98 1846 108 Stari crijep, veću količinu, za 4 kn/ kom, prodajem (Zabok)  0  98 884 237 Staru hrastovu građu sa krovišta, za 700 kn, prodajem (okolica Zaboka)  0   98 9370 414

GARAŽE Zabok, strogi centar, iznajmljujem garažu, cijena po dogovoru 0   49 223 804

LOKALI I UREDI Bedekovčina, tržnica, poslovni prostor 40 m2, 1. kat, prodajem ili iznajmljujem  0   98 251 550 Krapina, Podgora, zgrada (manji objekt), sa okućnicom 600 m2, prodajem  0   91 6672 719 Krapinske Toplice, Čret, prostor pogodan za servis motornih pila i kosilica, kao i prodaju, iznajmljujem  0   99 8213 120 Objekt 135 m2, izgrađen 1980.g., građevinska dozvola, visina 3 m, vl 1/1, potrebna je adaptacija, jer je korišten kao gospodarska zgrada, prodajem ili iznajmljujem  0   49 222 199 Zabok, centar, poslovni prostor cca 60 m2, iznad frizerskog salona, poseban ulaz, iznajmljujem  0   98 378 818

098 837 933

Zabok, kiosk kod Fine, pogodan za razne djelatnosti, za 5 700 eur, prodajem  0   98 251 701

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE Bedekovčina, industrijska zona, zemljište 2 540 m2, vrlo povoljno i hitno prodajem  0   98 1975 966 Bedekovčina, iznad OŠ i dječjeg vrtića, građevinsko zemljište 808 čhv (2 parcele x 404 čhv čisto), svi komunalni priključci uz asfaltiranu cestu, za 50 eur/čhv, prodajem  0  99 3112 090 Bedekovčina, kraj SŠ i sportske dvorane, građevinsko zemljište 400 čhv, svi komunalni priključci uz asfaltiranu cestu, za 75 eur/čhv, prodajem  0   99 3112 090 Bregi Zabočki, građevinsko zemljište 300 čhv, s voćnjakom i strujom, prodajem  0   98 754 478 Krapina, okolica, više gradilišta, prodajem ili mijenjam za auto  0   98 9828 949 Krapinske Toplice, Čret, zemljište 300 čhv pogodno za vikend kuću, prodajem  0   99 8213 120 Krapinske Toplice, Klokovec, gradilište 747 čhv, kod dvorca uz desnu obalu Kosteljine, za stambenu izgradnju, prodajem 0  1 2420 136, 091 9401 345 Krušljevo Selo, Naselje Veverci, vikend zemljište 800 čhv, uz asfalt, može zamjena za apartman na moru, prodajem  0   49 284 691 Lug Zabočki, građevinsko zemljište 1 100 m2, komunalije uz parcelu, asfalt, ulaz s 2 strane, 30 eur/m2, prodajem  0  91 9164 000, 095 9045 905 Lug Zabočki, građevinsko zemljište 211 čhv, prodajem  0  91 3774 227 Mokrice, zemljište 236 čhv, na brežuljku, mirna lokacija i vikend gradilište 800 čhv, na brežuljku, 100 m od hipodroma, prodajem  0  49 284 691 Pregrada, udaljeno od centra 1,5 km, atraktivno građevinsko zemljište 1,800 m2, sve komunalije u blizini, vrlo povoljno prodajem  0   98 548 751

Solarij “Lotus” UWE, za kozmetički ili frizerski salon, sa žetonjerom, cijena prema dogovoru, prodajem   098 533 011 Špičkovina, gradilište za izgradnju kuće, sva dokumentacija, prodajem  0   49 213 518 Tisanić Jarek, 3 km od Zaboka, gradilište 2 168 m2 (602 čhv), asfalt, cesta, struja, voda, plin, telefon, prodajem  0   98 9920 094 Uz cestu Brezova-Mirkovec, gradilište 3 548 m2, struja, plin, voda i telefon, u zoni dozvoljene gradnje, moguća parcelacija, vl 1/1, prodajem  0   49 222 199 Veliko Trgovišće, centar, vikendaško zemljište 1 500 m2, prodajem  0   99 5931 146 Zabok, ispod crkve Sv. Antuna, zemljište 433 i 532 čhv, prodajem  0   98 9920 094 Zabok, Kotarice, vinograd 236 čhv, prostor za izgradnju vikendice, na betonskim stupovima i žici, priključak struje na parceli, papiri čisti, prodajem  0   98 9137 926 Zabok, Pavlovec, radionica 100 m2 + posebno građevinsko zemljište 350 m2, ukupno cca 600 m2, prodajem, mijenjam ili iznajmljujem, za stan, mali apartman, moguće kombinacije  0   49 226 860, 098 9900 553 Zabok, Tisanić Jarek, građevinsko zemljište 1 400 čhv, sve komunalije uz parcelu, prodajem  0  98 9239 916 Zabok, Tisanić Jarek, građevinsko zemljište 500 čhv, pogodno za gradnju kuće ili vikendice, komunalije uz parcelu, asfalt, prodajem 0  98 9239 916 Zabok, Ulica Matije Gupca, građevinsko zemljište 942 m2, prodajem  0   1 3354 123 Zabok, Zabočka cesta, 2 građevinska zemljišta 180 i 360 čhv, nasuprot dječjeg igrališta, prodajem  0   98 9216 956 Začretje, gradilište 2,000 i 3,000 m2, sve komunalije, čist prijenos, prodajem  0   49 227 235, 091 9135 119 Začretje, zemljište prodajem  0   91 5410 401 Zlatar Bistrica, gradilište 1 500 m2, kraj benzinske pumpe, svi priključci na gradilištu, dozvoljena gradnja, prodajem  0  49 462 384, 091 5744 491

Zlatar, Cetin, drvenu klijet sa 850 m2 zemlje i toliko šume, prodajem  0   91 4124 620 Zlatar, građevinsko zemljište 450 čhv, trofazna struja i gradski plin, za 20 eur/čhv, prodajem  0  49 466 114 Zlatar, građevinsko zemljište, struja, voda, plin, povoljno prodajem  0   49 226 763

POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE Bregi Zabočki, klijet s vinogradom 450 čokota, struja, diskretan položaj, prodajem  0   98 1706 106 Brezova, livada 2 500 čhv, ispod autoputa, prodajem  0   98 9137 926 Hum na Sutli, zapuštena njiva 770 čhv za 4 000 eur, šuma 320 čhv za 1 500 eur i voćnjak 320 čhv uz asfaltiranu cestu za 3 500 eur, prodajem  0   49 223 464 Komor Začretski, mladi vinograd s voćnjakom 350 čhv, asfalt, struja i voda pored parcele, prodajem  0   98 9239 916 Krapina (Vidovec), voćnjak, jabuke 190 kom na 3 298 m2, preko puta voćnjaka oranica 4 611 m2, mogućnost priključka svih komunalija, povoljno prodajem  0   49 349 230, 091 1352 053 Krapinske Toplice, Čret, livadu i šumu 1 600 čhv, prodajem  0  99 8213 120 Krapinske Toplice, Čret, poljoprivredno zemljište 30 000 m2, pogodno za plastenike, prodajem  0   99 8213 120 Kupujem šumu  0   98 1739 417 Marija Bistrica, vinogradarsko zemljište 164 čhv, drvena klijet, struja, voda, asfalt, vl 1/1, prodajem  0   49 468 220 Mokrice, poljoprivredno zemljište 260 čhv, uz potok, blizina šume, mogućnost dokupa, prodajem  0   49 284 691 Poljoprivredno zemljište 12 000 m2, može i manje, prodajem  0  99 8213 120


zagorski oglasnik 41

broj 512 / 10. rujan 2013. Pregrada, 2 jutara poljoprivredne zemlje pokraj dvorca Gorica, prodajem  0   91 7922 791 Radoboj, poljoprivredno zemljište (kod Pavrlišak) 1 600 + 600 čhv, pogodno za vinograd, voćnjak, prodajem  0   98 9043 534, 091 8832 946 Špičkovina, Srijedek, klijet 7x4 5, sa vinogradom 200 čhv, priključak struje, prodajem  0   99 2005 001 Zlatar, Cetin, drvenu klijet sa 850 m2 zemlje i toliko šume, prodajem  0   91 4124 620

OSOBNI AUTOMOBILI Fiat Panda 4x4 1 1, 1994.g., reg do 4. mj./14.g., generalno uređen, prodajem  0   98 1740 740 Fiat Punto 1 2, metalik crveni, 2001. g., katalizator Euro 2, 124 000 km, odličan, reg do 2.mj./14.g., prodajem  0   99 8213 120 Fiat Tipo, 1991.g., benzinac, nereg, odlično stanje, prodajem  0  98 507 344 Ford Escort clx 16 v, 66 kw, benzinac, karavan, 1994.g., reg do 4.mj./14.g., garažiran, 130 000 km, servo, abs, centralno, šiber, bijele boje, odlično stanje, prodajem  0   91 5314 494 Golf 2 1 6, dizel, 1991.g., 40 kw, reg do 6.mj./14.g., 5 brzina, 5 vrata, bijeli, 2. vl, prodajem  0   91 5314 494 Golf 2 1 6, dizel, prodajem  0   91 9304 269 Golf 3 gl, 74 kw, 1996.g., reg do 3. mj./14.g., metalik srebrni, benzinac, garažiran, 1. vl, servisna knjižica, sva oprema, za 2,000 eur, prodajem  0   98 794 772 Golf 4 1 9 sdi, 1998.g., odlično stanje, prodajem  0   99 6752 521 Isuzu Piazza sport, kupe, 2 0 cm3, 1991.g., prodajem  0  99 8287 330 Jugo 45, 1990.g., reg do 3 3 2014., cijena po dogovoru, prodajem 0  49 236 119 Kombi Citroen 2 0, dizel, 1997.g., reg do 7.mj./13.g., za 1 000 eur, prodajem  0   99 2005 001 Kombi Peugeot Boxer, prodajem  0   49 213 229 Kupujem Golf 4 ili 5 dizel  0   99 8319 003 Kupujem kombi Fiat Ducato Maxi ili mijenjam za traktor ili po dogovoru  0   95 5443 631 Kupujem stara vozila za dijelove (isplata odmah)  0   95 5443 631 Kupujem stare dotrajale automobile koji više nisu za reg  0   91 4334 080 Lancia Dedra 1 6, 1996.g., 138 000 km, vlasnik, reg do 5.mj./13.g., tamnosiva, full oprema osim klime, odlično stanje, za 1 900 eur, prodajem  0   97 7278 304 Opel Astra 1 6, 1996.g., karavan, uređen, reg godinu dana, povoljno prodajem, može zamjena za kombi, traktor, po dogovoru  0  95 5443 631 Opel Astra 1 7, 1996.g., reg do 27 5 2013.g., za 1 200 eur, prodajem  0   99 2005 001 Opel Astra Classic 1 4, karavan, reg do 3.mj./14.g., benzinac, srebrni, odlično stanje, 71,000 km, za 39,000 kn, prodajem  0   98 706 288 Opel Astra s, 1995.g. reg do 4. mj./14.g., prodajem  0   98 9375 131 Passat 1 9 tdi, 90 ks, 1997.g., 280 000 km, crni, automatska klima, el. paket, šiber, odlično stanje, prodajem, moguća zamjena za Golf 3, Clio ili 0   98 1979 988 slično, do 3 000 eur  Peugeot 206 1 4 hdi, 2002.g., reg do 30 6 2013.g., za 2 990 eur, prodajem  0   99 2005 001

Tražim osoblje za rad u Dvorcu Gjalski. Traži se kuhar/ica i konobar/ica. Kontakt na broj: 095 3158 638 Peugeot 307 sw, 1 6 e, 2003.g., full oprema, redovito servisiran, za 5 150 eur, prodajem  0   98 245 206 Renault Laguna 2 2 dti, karavan, 2003.g., reg do 3.mj./14.g., full oprema osim kože, metalik srebrni, prodajem  0   91 5141 846 Renault Megane 1 6, 1997.g., 1. vl, 5 vrata, reg godinu dana, prodajem  0   99 1982 826 Škoda Octavia 4x4 1 9 tdi, prodajem  0   98 251 936

OLDTIMERI Opel Olympia, 1952.g., vozno stanje, za 5 000 eur, prodajem  0  98 633 041 Opel Olympia, 1956.g., Golf 1, 1977.g., benzinac, njemački, sa 5 vrata, odjavljen u 1. mj., original boja i Tomos 14 tls, 1977.g., 2. vl, sa papirima, prodajem  0   91 3490 505

AUTO DIJELOVI Alu felge 5 5 16-H2, za Mercedes Vaneo, prodajem  0   49 283 127, 098 9267 687 Alu felge s ljetnim gumama 14", prodajem  0   49 556 753 Alu felge sa zimskim ili ljetnim gumama, za Fiat, prodajem  0   95 8023 752 BMW dijelovi, e 39 linija, pumpa goriva, visko, štojergreti za xenon lampe, prodajem  0   97 7278 304 Čelične felge 13", sa 4 rupe, 2 kom, 100 kn/kom, prodajem  0   98 9137 926 Čelične felge 14", 2 kom, prodajem  0   98 9418 361 Dijelove Siere i Yuga, prodajem  0   92 3074 269 Dijelove za Opel 1952 1956.g., originalni, kvalitetni, prodajem  0   98 633 041 Felge s gumama za Golf, bočno staklo za Mercedes Sprinter s gumom, prednju masku za Fiat Doblo, masku za Passat, stakla, te razne dijelove za aute, prodajem  0   95 5443 631 Gume 195x60x15, ljetne, polovne, jeftino prodajem  0   91 5314 494 Gume Bridgestone Touranza, ljetne, 195x50x15, jako dobre, 4 kom, vrlo povoljno prodajem  0  97 7278 304 Gume Michelin 205/60 x 15 M+S, 2 kom, prodajem  0   91 4124 620 Ljetne gume, nove, Toyo 350, Made In Japan, 185/65 R15 92T, za 200 kn/ kom, prodajem  0   98 649 006

MOTOCIKLI Motocikl Zongshen zs 125 4, 2008.g., crni, s koferom, jako malo vožen, neregistriran, prodajem  0  91 5877 043 Motor Chopper 125 kubika, 2004.g., 3,000 km, prodajem, moguća zamjena za poljoprivredne strojeve ili priključke  0  98 1649 087 Skuter Baotian BT 50 QT 9, 2004.g., pređenih 100 km, kao nov, nereg, prodajem ili mijenjam za traktorsku kabinu IMT 539  0   98 1740 740 Skuter star 3 mj., prodajem  0   98 1609 210 Tomos APN 2003.g., s papirima, prodajem  0   98 540 052 Tomos Automatic, prodajem  0   99 6829 834

BICIKLI I MOPEDI Novi Mountain Bike 18 brzina, prodajem  0   98 1993 589

Trimbicikl, prodajem 0  98 9920 094 Ženski i muški bicikl, za 450 kn/ kom, prodajem   0   98 1706 106

INFORMATIKA Osobna računala poznatih proizvođača, malo korištena, već od 500 kn, sa jednogodišnjom garancijom, prodajem ili mijenjam za razne stvari  0   92 3074 269

GLAZBALA Beglajt star 50 g., 6 žica, vrhunski, kao novi, za 2,200 kn, prodajem (Zabok)  0   98 1658 147 Bisernica (kornjača), stara 70 g., 8 žica, prodajem (Zabok)  0  98 1658 147 Električne orgulje "ElgamMatch 6", 230 V - 50 HZ, dvoredna tastatura, nožne pedale, automatski 7 takt ritma + vibrator zvuka, prodajem  0   49 264 380, 091 9057 349 Električnu gitaru, mandolinu, benžo sa 6 žica i akustičnu gitaru, prodajem  0   49 283 127, 098 9267 687 Gramofon s rogom, starinski, ispravan, prodajem  0   98 633 041 Harmonika Royal Standard njemačko-francuska kombinacija, 120 basova, 11 + 5 registra, sa stalkom, dobro stanje, za samo 2,000 kn, prodajem  0   99 6957 266 Harmoniku Parrot 48 basa, za 1,000 kn, prodajem  0   98 9496 320 Harmoniku, trubu i violinu, povoljno prodajem  0   98 731 361 Pianino Petrof, 3 pedale, kao novi, svirano na njemu samo 3 g., moguća dostava, za 8,300 kn, prodajem (Zabok)  0   99 6535 927 Violinu Stradivarius iz 1713.g., za 5,000 kn, prodajem  0  98 9496 320

ELEKTRONIKA Stojeća sobna klima Gorenje, prodajem 0   91 3490 505 Tv Panasonic 72 cm, prodajem  0   49 465 032 Tv u boji 42 cm i sobnu antenu, za 170 kn, prodajem  0   98 527 224

UMJETNINE Wiehler Gobelin, uramljeni i ustakljeni, prodajem 0   98 1993 589 Wiehler Gobelin, zima 7 kom, cvijeće 3 kom, brod 2 kom, u kompletu 1,100 kn, prodajem  0  98 9828 949

FILATELIJA Poštanske markice, NDH, Jugoslavije, Republike Hrvatske, Njemačke, sve kompletne kolekcije, prodajem 0   49 283 127, 098 9267 687

ODJEĆA I DJEČJA OPREMA Dječju nosilicu, hranilicu, kolica, kinderbett, obuću i odjeću, prodajem 0   98 1912 259 Odjeću i obuću, raznu, rabljenu, za sve uzraste, prodajem  0  98 562 209

SPORT I ORUŽJE Lovačku pušku, rusku bokericu cal. 12, rabljenu, u vrlo dobrom stanju, prodajem  0   1 3470 570 Puška "Kokotara", uređena, kalibar 16, stara preko 100 g., marke "Lijez" Belgija, prodajem uz nabavnu dozvolu  0   98 1740 740 Revolver Taurus, mod. 85, kol. 38 spec., 25 kom streljiva, futrolu, pribor za čišćenje, cijev 2 inča, malo korišten, za 2 000 kn, isključivo imaocu dozvole, prodajem  0   98 1979 988 Zračnu pušku 4,5 mm, za 500 kn, prodajem  0   98 9496 320

NAMJEŠTAJ Bračni krevet 2x2 m, bez madraca, jeftino prodajem  0   49 465 032 Drvenu stolariju, polovnu, prodajem  0   95 5443 631 Hrastovu starinsku spavaću sobu, prodajem  0   99 6765 678 Kućni bar; 4 barske stolice, šank, vitrina, 2 stojeća stola, hladnjak i muzička linija, prodajem  0  49 465 032 Masivni kuhinjski stol na razvlačenje i 4 tapecirane stolice, povoljno prodajem  0   99 8771 346 Stol, 4 stolice i masivni vrijedni ormar, za blagavaonu, sve za 2 500 kn, prodajem  0  98 251 701, 095 8275 272 Stolice pogodne za terasu, 6 kom, alu konstrukcija, sjedalo plastika, prodajem  0   49 465 032 Stolicu za ljuljanje, prodajem  0   98 9920 094 Trosjed, 2 kom, prodajem  0   99 1982 826

BIJELA TEHNIKA Frižider Gorenje, prodajem 0   49 465 032 Staru drvenu škrinju 100x60x60, prodajem  0   99 5931 146 Škrinju 310 l i mali frižider, prodajem  0   99 6765 678

ŠTEDNJACI I PEĆI Boce za autogeno zavarivanje, 2 boce kisika i 1 plina, povoljno prodajem  0   98 649 006 Kineski Grill, prodajem  0  49 465 032 Plamenike, 2 kom, za 1,200 kn, prodajem  0   91 5410 401 Plinski bojler Vaillant 18 kw i rezervoar za lož ulje 2 000 l, prodajem  0   91 4124 620 Plinsku peć kao Maja 8, sobnu, njemačke proizvodnje, prodajem ili mijenjam za odojke  0   98 1740 740 Plinsku peć Maja 12, Alfa 8 i plinsku grijalicu za kupaonu, prodajem  0   49 550 701, 098 9870 271 Plinsku peć Maja 8 i protočni bojler Vaillant 26,000 kalorija, prodajem  0   98 1704 916 Prenosivi dimnjak s kapom, visok oko 4 m, za plinsku peć, prodajem  0   49 550 701, 098 9870 271 Prenosivi dimnjak sa kapom, visok 5 m, za lož ulje ili plin i plinsku peć 8 kw, prodajem  0   99 5931 146 Šparhet na drva Plamen, prodajem  0   49 226 468 Uljni i plinski plamenik, prodajem  0   91 7933 992

ALATI I STROJEVI Aparat za točenje pive, sa 2 izlaza, vodeno hlađenje, puno pribora, prodajem  0   49 283 127, 098 9267 687 Automatsku puhalicu na kompresor, za tekuće i pastozne supstance, 50 ml 1 l, kompresor 1 5 kw i šivaću mašinu Singer iz 1930.g., očuvanu, prodajem  0   98 9920 094 Cirkular i banzek, pogon preko traktora ili elektromotora, prodajem  0   49 285 317, 099 7968 440 Elektro švajs aparat, rabljeni, uni aluminijske lojtre, boš hamer, mikser za mješanje morta, fleks bušilicu boš, rabljenu i bor mašinu boš rabljenu, prodajem  0   99 4054 653 Industrijsku šivaću mašinu Nechi Bagat, prodajem  0   49 213 518 Kupujem stolni cirkular, jednofazni ili trofazni  0   49 430 300 Liniju strojeva za proizvodnju vijaka i zakovica (kovalicu, valjalicu i šlicericu), povoljno prodajem  0  98 384 934

MEDIJI • večernji list - krapina Frana Galovića bb, Krapina, tel/fax: 315 024 • htv krapina tel: 300 383, fax: 300 381 • radio stubica 95,6 + 106,9 Mhz Toplička 10/II, Donja Stubica tel: 288 005, fax: 286 150 www.radio-stubica.hr radio-stubica@radio -stubica.hr • radio kaj 88,9; 89; 94,8; 96,6; 97,2; 99,7 Mhz F. Galovića bb, Krapina tel.: 370 555, • fax: 370 556 www.kaj.hr, marketing@radio-kaj.hr • radio zabok 87,8 MHz Matije Gupca 74, Zabok tel.: 503 455 • fax: 503 456 • www.radio-zabok.com • info@radio-zabok.com • radio zlatar 97,9 Mhz Zagrebačka 3, Zlatar tel/fax: 466 885, 466 665 radio-zlatar@radio-zlatar.hr • radio hrvatsko zagorje krapina 91,5 / 97,9 / 99,2 / 102,2 / 104,9 MHz Šetalište hrv. nar. preporoda 13, Krapina tel/fax: 372 068, 371 250 • soundset krapina 92,8 MHz A. Mihanovića 4 , KRAPINA tel: (049) 371 008, fax: 370 943 e-mail: 049@radio.hr • radio marija bistrica 100,4 Mhz Trg I. Pavla II 24, M. Bistrica tel/fax: 468 696, 468 707 radio-marija-bistrica@ kr.htnet.hr • soundset oroslavje 89 Mhz Kamenjačka 27, OROSLAVJE Tel/Fax 049/264 286 e-mail: oroslavje@soundset.hr SERVISNE INFORMACIJE • informacije: 11888 • policija 192 374 311, Krapina 225 111, Zabok • vatrogasci 93 225 281, Zabok, 372 049, Krapina • hitna pomoć: 94 • hak - pomoć na cesti: 987 • vlak: www.hznet.hr, 060 333 444 221 075 - Zabok 371 012 - Krapina • bus: (http://bilbo.akz.hr) 221 077 - Zabok 315 018 - Krapina • bolnica: 204 000 - Bračak 204 000 - rodilište, Zabok • dom zdravlja: 371 622 - Krapina 221 939 - Zabok • crveni križ: 371 141 - Krapina • ljekarna: ZABOK (0 24) - od

ponedjeljka do subote od 7 do 20 sati, nedjeljom i praznikom od 9 do 12 sati, a jedina u županiji dežurna je non-stop - treba doći do ljekarne i pozvoniti na zvonce - ili nazvati: 221 618 • tel/fax: 221 213. • veterinarska ambulanta: 221 604 - Zabok 098 621 083 • benzinske: ina (www.ina.hr): Krapina (jug), A.Mihanovića bb • 370 535 Jakovlje, Autocesta-istok: 01 3352 034 Jakovlje, Autocesta-zapad: 01 3352 055 europetrol, Zabok, Hum Zabočki • 222 152 • elektra: 9820, 225 456 • zagorski vodovod: 588 640 - Zabok 430 053 - Lobor • hitne intervencije na odčepljivanju kanalizacije 095  234 23 45 • plin: 371 170 - Krapina 587 151 - Zabok • hp - hrvatska pošta: 9832 • ht (www.htnet.hr) 221 111 • 062 077 077 • transceste: 382 888 • hrvatske šume: 371 123 - Krapina 466 215 - Zlatar 287 893 - Donja Stubica • hrvatske vode: 587 100 - Veliko Trgovišće • fond za privatizaciju: 376 248 - Pregrada • zavod za mirovinsko osiguranje: 371 177 - Krapina zavod za poljoprivredno savjetodavnu službu: 371 914 - Krapina • zavod za zapošljavanje: 382 250 - Krapina • zavod za zdravstveno osiguranje: 371 259 - Krapina • gospodarska komora: 371 883 - Krapina • obrtnička komora: 300 545 - Krapina • općinski sud: 371 624 - Krapina, 226 580 - Zabok 426 857 - Zlatar • općinsko državno odvjetništvo: 426 999 - Zlatar 371 074 - Krapina, 221 595 - Zabok • županijski sud: 426 800 - Zlatar • županijsko državno odvjetništvo: 426 900 - Zlatar • tz županije: 233 653 - Krapinske Toplice

Radio Hrvatsko zagorje Krapina d.o.o.

www.rhzk.hr


42 zagorski oglasnik Mješalicu za beton, jednofaznu, prodajem 0   49 554 170, 098 1383 207 Mješalicu za beton, za 500 kn, prodajem  0   98 9496 320 Novi mali kompresor kondor 11 atm 250 v i mašinu za peglanje, rabljenu, prodajem  0   99 4054 653 Šivaću mašinu "Veritas", sprema se u kućište u stolu, u lijepom ormariću (orah), za 1 000 kn ili cijena prema dogovoru, prodajem  0  98 9838 284 Šivaću mašinu antikvitet i pleteći stroj Swiss Magic, prodajem  0   91 9100 800 Šivaću mašinu Singer, sa motorom, za deblje šivanje, za 1 600 kn, prodajem  0   98 9167 281 Štrikaču mašinu "Singer", dvorednu, ispravnu, s kompletnim priborom, za 1 500 kn, prodajem  0  98 9838 284 Tokarski poluautomatski stroj "Krušik", s kompletnim alatom, za 20 000 kn, prodajem  0   98 384 934 Vijčanu robu, raznu, ostatak od proizvodnje, pogodno za trgovce i dućane, cijena po dogovoru, prodajem  0   98 384 934

POLJOPRIVREDNI STROJEVI Agregat Honda 4,5 ks, 12 i 24 v, 40 ampera, ispravan, malo rabljen, prodajem  0   98 633 041 Bačvu 500 l, prodajem  0  49 458 254 Cisternu za lož ulje 2,000 l, prodajem  0   91 5777 464 Drvene bačve 300 i 400 l, 2 kom, prodajem, može zamjena za drva  0   49 223 337 Drvene bačve 350, 380 i 400 l, prodajem  0   98 1704 916 Drveni mlin na kamen, s elektromotorom, starinske izrade, mlin čekičar, manji, njemačke proizvodnje i prešu za grožđe 100 l, gusnato postolje, prodajem ili mijenjam za odojke  0   98 1740 740 Dvobrazni plug Olt 10" pomični, trokrilne brane IMT, dvoredna sijačica Olt novi tip, tanjurače 20 diska i traktor IMT 533, odlično stanje, prodajem  0   49 226 468 Dvobrazni plug Slavonac 12", trokrilne traktorske brane i puhalnik sa trofaznim motorom, prodajem (Veliko Trgovišće)  0   91 5091 111 Elevator za kukuruz 6 m, trokrilne brane IMT, dvobrazni plug Olt 10", plug i brane za 2,600 kn i prešu 100 l, ručne izrade, prodajem  0  91 5756 475 Flakserice MTD, 2 kom, ispravnu i neispravnu, prodajem  0  49 465 032 Flaksericu Stihl FS 131 r, za 500 eur, prodajem, moguće zamjene, prodajem  0   95 5443 631 Hrastove bačve 50 i 100 l, prodajem  0   49 502 071, 098 9205 541 Hrastove drvene bačve 100, 150, 250, 350 i 450 l, od kalanog drva starog oko 15 g., bednje 500 i 1 000 l, prodajem  0   98 1740 740 IMT 533 sa kabinom i bočnom kosom, te prikolicu, prodajem  0   91 5641 030 Inox bačve 320 i 400 l, prodajem  0   91 7344 074 Inox bačve 320 l, 2 kom, i plastične kace 500 l, 2 kom, prodajem  0   98 1740 740 Inox bačvu Letina 1,500 l, korištena samo jednu sezonu, prodajem  0   92 3014 937, 092 2693 146 Kaca Okiroto siva 750 l, lakovnica, preša na šaraf 100 l, mlin za grožđe, plug Batuje 10", trokrilne brane i gumenjak s prugom, prodajem  0   49 226 977, 098 9668 148 Kace 500 i 700 l, bačvu 500 l i malu mašinu za mljevenje grožđa, proda0   49 556 740 jem  Kombajn, prodajem ili mijenjam za vučni berač dvoredni, jednoredni ili balirku  0   95 5954 677 Kotao za rakiju 40 l, za 300 eur, prodajem  0   48 236 492 Kotao za rakiju, za 300 eur, prodajem  0   49 236 492 Krunjač kukuruza klip po klip, prodajem, moguća zamjena za odojke  0   99 7729 399 Krunjač za kukuruz u klipu, pogon preko traktora ili elektromotora, mlin za mljevenje stočne hrane, može kukuruz u klipu i šrotanje, mlin repara i mlin za mljevenje voća, prodajem  0   49 285 317, 099 7968 440

Kupujem inox bačvu 200 l  0   49 430 300 Kupujem kabinu za traktor IMT 539, proizvodnje Orašje  0   98 1740 740 Kupujem kotao za rakiju do 150 l  0   98 9670 015 Kupujem malčer  0   91 5845 130 Kupujem muljaču za grožđe koja odvaja peteljku, s motorom ili bez  0   91 5756 475 Kupujem roto kosu za kultivator Muta  0   98 1649 087 Kupujem stariji traktor, može i neispravan, ali kompletan  0  49 285 119 Kupujem traktorsku frezu minimum 160 cm š  0   98 251 936 Leđnu motornu prskalicu za vinograd i voćnjak, plug okretač za motokultivator Goldoni ili Labinprogres, muljaču za grožđe, stojeću sa pumpom i voćnu kosu za Ferguson 558, prodajem  0   91 3490 505 Lupačicu za kukuruz, pogon preko traktora, prodajem  0   49 554 170, 098 1383 207 Luparnik za kukuruz i drvene bačve, prodajem  0  49 236 795, 099 5070 487 Mikser za mljevenje kukuruza, bundeva itd., prodajem  0   91 7691 082, 091 9177 234 Mlin na kamene s motorom i željeznom konstrukcijom, prodajem  0   98 1710 817 Mlin s elektromotorom, na kamen, veći, hrastov, ručni rad, uščuvan, povoljno prodajem  0   98 318 140 Motokultivator Muta Gorenje Kosor, sa rotacionom kosom, običnom kosom i priključkom za čišćenje snijega, prodajem (Veliko Trgovišće)  0   91 5091 111 Motokultivator Muta Gorenje s frezom 8 ks, benzinac, prodajem  0   49 221 953 Muljaču za grožđe, ručnu, prodajem  0   91 7922 791 Muzilicu Vitrex, povoljno prodajem  0   49 552 126 Novu hidrauličnu prešu za grožđe 80 l inox, prodajem  0  49 372 871 Plastenik, prodajem  0  98 9039 222 Plastične bačve 130 l, s poklopcima, prodajem  0   91 5136 516 Plastičnu kacu 400 l i željezna kola, prodajem  0   99 1982 826 Prikolica kiper Tehnostroj nosivosti 2,800 kg, šumsku prikolicu i kardansku prikolicu za motokultivator 14 ks, prodajem  0   49 215 349 Prikolicu za stajski gnoj 4 okomita valjka, tanjurače 20 diska, plug IMT 755, plug Leskovac 10", kipericu 3 t, stražnu kosu i kosilicu Olimpija dizel, prodajem  0   99 7891 486 Prikolicu za Tomo Vinković, željeznu konstrukciju za plastenik i starinske drvene kotače, 4 kom, prodajem  0   92 2442 878 Prikolicu za traktor, jedno osovinsku, jake konstrukcije, sanduk 2 5 kubika, paše za sve vrste traktora, povoljno prodajem (Vižovlje 46)  0   49 236 082 Pumpu s motorom za ispumpavanje gnoja (mali kvar), prodajem  0   49 213 518 Razne drvene bačve 200 600 l i prešu na kamen, prodajem  0  91 4334 080 Runilica za kukuruz, gusnata, na jedan klas, bez motora, prodajem  0   98 1740 740 Sijačica za kukuruz, pneumatska, 2 i 4 reda, prodajem  0   95 9944 222 Sijačicu za kukuruz Olt, rasipač gnojiva i berač kukuruza, prodajem  0   49 213 194 Staklenu flašu 70 l u metalnoj košari, prodajem  0   98 1993 589 Starinsku drvenu prešu za grožđe, srednje veličine, 2 200 kn, prodajem  0   99 1951 300 Starinsku prešu za grožđe, na kamen, prodajem  0   98 1706 106 Tomo Vinković 32 ks, inox bačvu 300 i 400 l, prešu 60 l i samohodnu kosilicu, prodajem  0   98 540 052 Tomo Vinković 420, 1. vl, sve original i ispravno, + prikolicu, plug i frezu, prodajem  0   98 1739 417 Tomo Vinković 422, vrlo dobro stanje, prodajem  0   49 349 524, 099 7334 765 Tomo Vinković stariji tip, sa kosilicom, prodajem  0   98 1706 106

broj 512 / 10. rujan 2013. Tomo Vinković, 1986.g., može s priključcima; dvobrazni plug okretač, plug 8", frezu, sijačicu za kukuruz, prodajem  0   99 7891 486 Traktor IMT 539, 1. vl, 1988.g., reg, odlično stanje, prodajem 0  91 9161 466 Traktor IMT 558, 1972.g., malo radnih sati, crveni, nereg, prodajem  0   91 5877 043 Traktor Torpedo Deutz 45 ks, 1986.g., odlično stanje, prodajem  0   99 2539 017 Traktor Ursus 335, reg godinu dana i prikolicu kiper 1,5 t, moguće kombinacije, prodajem  0   92 3015 526 Traktorska prikolica, domaća proizvodnja, kvalitetne izrade, nova, nekorištena, gume 16" i traktorski plug Leskovac, dvobrazni, super stanje, cijena po dogovoru, prodajem  0   49 226 463, 098 825 669 Transporter za sijeno i bočnu kosu za Ferguson, prodajem  0  98 1990 074 Visokotlačnu balirku Kela Fahr i pneumatsku sijačicu za kukuruz, prodajem  0  49 221 188, 098 9290 901 Zaprežnu sijačicu kukuruza i zaprežni plužec, pogodan za uljepšavanje okućnice, prodajem  0  98 527 224 Zaštitni luk za traktor Štore ili Univerzal i kosilicu na 1 kotač, nekompletnu, prodajem  0   98 1649 087 Zetor 3511, 1997.g., reg godinu dana, sijačicu Olt staru 2 g. i željezna kola, prodajem  0  49 462 384, 091 5744 491 Željezna kola s lojtrama, zelinske proizvodnje, prodajem ili mijenjam za kabinu IMT 539  0   98 1740 740 Željezni kuružnjak 6x2,4x0,8, prodajem  0   49 491 023

VRT Koštice tikve golice "Gleisdorf", muškatna, hokaido, breskorka, domina, kornišoni, zelene i žute tikvice, domaću zagorsku buču, slavonsku buču, prodajem 0   49 222 199 Sjeme divovske tikve "Giant Atlantic" i "Ogrenka", u našem podneblju je uzgojena do 140 kg, upute o sadnji i uzgoju, moguća je dostava sjemena pouzećem, prodajem  0   98 541 647 Sjeme niskog trešnjevca, pakiranja po 100 zrna, za 30 kn po paketiću, vrijeme sazrijevanja je 60 dana, za zriobu 72 dana, sadi se do sredine lipnja i u kolovozu, prodajem  0   98 1787 003 Svježe buče za konzumaciju u domaćinstvu, za spravljanje pita, juha, njoka i variva, muškatne, hokaido, breskorka, buternutt, za 15 kn/kg, prodajem  0   49 222 199

DOMAĆE ŽIVOTINJE Domaće zečeve i divlje patke, prodajem 0   99 6829 834 Domaću svinju oko 160 kg, prodajem  0   98 1712 132 Jariće oko 25 kg, 3 kom, povoljno prodajem  0   99 6838 381 Jariće oko 25 kg, 3 kom, prodajem, može kompenzacija, rakija šljiva 40 kn, kruška 40 kn, breskva 30 kn i loza 30 kn  0   91 5172 994 Korito za haranje svinja, prodajem  0   49 226 977, 098 9668 148 Krave za domaćinstvo, 2 kom, prodajem  0   49 227 235, 091 9135 119 Kupujem kozu bređu (poželjno da je okolica Zaboka, zbog mogućnosti kraćeg prijevoza)  0   49 222 199 Kupujem kravu za obradu  0   99 7891 486 Lovke za hvatanje štetočina i lovke za hvatanje krtica, prodajem  0   49 236 196 Mušku svinju oko 27 kg, za 500 kn, prodajem (Kotarice)  0   49 214 622 Odojka 45 kg, prodajem  0  49 237 095 Odojke 20 30 kg i svinju 170 kg, hranjeno domaćom hranom, moguća obrada, prodajem  0   91 5840 882 Odojke 25 30 kg, kupujem ili mijenjam za razne stvari  0  98 1740 740 Odojke 25 30 kg, prodajem  0   49 236 801, 091 5017 286 Odojke 30 kg, prodajem  0   49 232 602, 098 1638 735 Odojke do 30 kg, moguća dostava, prodajem  0  49 208 074, 099 5188 542 Odojke i svinjsku polovicu oko 60 kg, prodajem  0   98 211 057

Odojke i svinjsku polovicu, može obrada, prodajem 0   91 5071 192 Odojke, hranjene domaćom hranom, može obrada, prodajem  0  49 236 886 Odojke, prodajem  0   49 290 159 Odojke, prodajem  0   49 238 308 Odojke, prodajem  0   49 227 988 Odojke, prodajem  0   49 492 043 Odojke, prodajem (Gornja Stubica)  0   49 289 585, 098 1851 252 Patke 3 3,5 kg, obrađene, prodajem  0   49 491 023 Polovicu svinje oko 50 kg, prodajem  0   49 214 564 Purice, pazinske i brončane, prodajem  0   49 213 480 Svinje 100 kg, 2 kom, prodajem  0   91 5136 516 Svinje oko 70 kg, 3 kom, prodajem  0   91 5756 475 Svinju 130 150 kg, prodajem  0   49 213 384 Svinju oko 80 kg, žensku, prodajem  0   95 3995 450 Zagorske purane, prodajem  0   49 342 357 Zečeve ovnolike orijaše za 150 kn/ kom, pijetle američke bijele brame za 200 kn/kom i kineske labudaste guske za 100 kn/kom, prodajem  0   49 464 494, 091 9177 234

KUĆNI LJUBIMCI Muške štence bernskog planinskog psa, stare 2 mj., prodajem  0   98 9010 999 Poklanjam male pse mješance  0   99 2539 017 Profesionalno šišanje i uređivanje pasa već za 100 kn. Veterinarska stanica Bedekovčina. Nazovite za rezervaciju termina.  0   98 9373 767

TURISTIČKE USLUGE Crikvenica, apartmane iznajmljujem 0   97 7510 406 Crikvenica, novouređeni apartmani, iznajmljujem  0   98 430 713 Grad Pag, opremljeni dvokrevetni apartmani, sa pomoćnim ležajem, terasa, parkiralište, za 200 kn, a 6 i 9 mj. za 150 kn, iznajmljujem  0   98 633 041 Pakoštane, centar, apartmani 40 m od mora, velika terasa, iznajmljujem  0   49 284 794, 091 3322 063 Poreč, apartmani do 4 osobe, 1. zona, novo, klima, TV, satelit, parking, velike natkrivene terase, 5 10 min. pješice do plaže i centra, 9. mj. 15 eur po osobi, iznajmljujem  0   91 8975 783, 098 9721 876 Sukošan, apartman za 2 4 osobe, 150 m do plaže, terasa, TV, grill i parking u dvorištu, iznajmljujem  0  23 340 100 Tisno, apartman 45 m2, cca 30 m2 terase, blizina plaže, pogled na more, 3 zvjezdice, za 60 eur na dan + boravišna pristojba, iznajmljujem  0   98 1602 653 Zadarska rivijera, Rtina Miočići, dvosoban apartman, pogled na more, 3 min. do plaže, djeca i kućni ljubimci su dobrodošli, iskoristite last minute ponudu, iznajmljujem  0   91 5470 279, 091 9876 540

POLJOPRIVREDNI PROIZVODI Balirano sijeno, slama i otava, prodajem 0   49 213 229 Baliranu slamu od zobi, prodajem  0   49 213 518 Bijelo cijepljeno grožđe i crno frankovku, domaće bijelo vino i rakiju lozu, prodajem  0   49 492 043 Bijelo cijepljeno grožđe noha, crno i bijelo vino i krumpir, prodajem  0   49 213 521 Bijelo cijepljeno grožđe starinske sorte, prodajem  0   49 285 028 Bijelo cijepljeno grožđe, prodajem  0   98 1704 916 Bijelo cijepljeno grožđe, prodajem  0   49 215 362 Bijelo grožđe noha oko 400 kg, prodajem  0   49 214 564 Bijelo grožđe noha, nešpricano, prodajem  0   49 213 003 Bijelo grožđe noha, vinograd je na stupovima i žici, prodajem  0   49 285 317, 099 7968 440

Bijelo grožđe sovinjon i miješano, prodajem 0   49 208 697 Bijelo grožđe, prodajem  0  98 9763 017 Bijelo i crno grožđe, cijepljeno, prodajem  0   95 5181 916 Bijelo i crno grožđe, cijepljeno, prodajem  0   49 214 329, 099 4077 342 Bijelo i crno grožđe, kukuruz i orahe, prodajem  0   99 5012 886 Bijelo i crno vino, prodajem  0   49 227 988 Bijelo kvalitetno vino, prodajem  0   98 9807 283 Bijelo miješano grožđe (cca 15 plemenitih sorti), oko 1,000 kg, pomoć vlasnika u berbi, prodajem (u blizini Začretja)  0   49 227 084, 098 9657 099 Bijelo miješano grožđe i manja količina crnog, prodajem  0  49 282 775 Bijelo miješano grožđe oko 300 kg, prodajem  0   49 221 339 Bijelo miješano grožđe, prodajem  0   49 556 753 Bijelo miješano višesortno grožđe oko 500 kg, prodajem  0  49 236 410 Bijelo sortno grožđe, prodajem  0   98 9016 428 Bijelo sortno miješano grožđe, prodajem  0   49 284 992, 099 7671 975 Bijelo vino rajnski rizling, za 9 kn/l, prodajem  0   98 541 721 Bijelo vino za 10 kn/l, prodajem, može zamjena za svinjsku polovicu ili kukuruz, može i za drva 0  99 8334 732 Bijelo višesortno grožđe, vrlo kvalitetno, prodajem (vinograd u Donjoj Stubici)  0   91 2050 484 Bijelu nohu oko 400 kg, nešpricanu, prodajem   0   49 213 658 Domaće bijelo kvalitetno vino, prodajem (okolica Krapine)  0  98 624 493 Domaće crno i bijelo vino, grožđe sovinjon i zeleni silvanac, prodajem  0   99 6829 834 Domaće šljive bistrice za pekmez, prodajem  0   99 5615 932 Grožđe 500 kg, čistu kraljevinu, starinski cijep, prodajem  0  91 5756 475 Grožđe bijelo noha, prodajem  0   49 213 987 Grožđe crni pinot, prodajem  0   98 664 524 Grožđe rajnski rizling, prodajem  0   91 5169 672 Grožđe raznih starih sorti, veća količina, prodajem (vinograd u Komoru Začretskom)  0   91 7344 074 Ječam, kukuruz i baliranu slamu, prodajem  0   49 461 040 Kruška viljamovka, prodajem  0   98 664 524 Kukuruz u zrnu, pakiran u vreće, za 1,90 kn/kg, prodajem  0  49 227 668 Kukuruz, hitno i povoljno prodajem (okolica Zaboka)  0   98 9370 414 Kukuruz, ruženi, za 2,50 kn/kom, prodajem  0   98 1846 108 Kukuruz, veću količinu, za 2,70 kn/ kg, hitno prodajem  0   98 884 237 Kvalitetno bijelo vino i grožđe, prodajem  0   49 439 524 Maslinovo ulje, čisto, domaće, šibensko, prodajem  0   98 827 821 Miješano bijelo grožđe, cijepljeno, prodajem  0   49 213 139 Miješano vino, manju količinu, prodajem  0   98 1649 087 Mladi grah, prodajem  0  49 213 194 Sortno bijelo grožđe, vino, rakiju lozu 30 l i djetelinu lucernu u rolo balama 20 kom, prodajem (okolica Budinšćine)  0   98 705 126 Sortno vino rajnski rizling i sovinjon, te miješano bijelo vino žuti plavac, sovinjon, štajerska belina i rajnski rizling, prodajem  0   91 5091 111 Stajski gnoj (humus), od 2007.g., prodajem  0   99 5037 395 Stajski gnoj 100 kubika, prodajem  0   49 227 235, 091 9135 119 Šljive bistrice, prodajem  0  49 377 459 Šljive bistrice, prodajem  0  98 9418 361 Tvrdo baliranu slamu, kukuruz i ječam, prodajem  0   49 221 188, 098 9290 901

MEDICINSKE USLUGE Mikroskop Reichert, monokularni s imerzijom, električnu saunu u obliku pokrivača i body masažer, prodajem 0   98 9920 094

Nova invalidska kolica do 120 kg, njemački proizvođač, prodajem  0   49 458 254 Pelene za odrasle, određena količina, zbog elementarne nepogode u prostorijama ljekarne, povoljno prodajem  0   98 562 209

PODUKA Dajem instrukcije za OŠ i SŠ. Kemija, biologija i matematika 0   98 9343 587 Nudim instrukcije iz engleskog jezika za OŠ i SŠ. Izvorna govornica, povoljno! Zabavite se uz učenje jezika i dajte svojoj djeci priliku za bolju budućnost  0   98 209 082 Podučavam matematiku  0   98 9715 446 Poduku iz njemačkog i latinskog daje profesor, prevodi i njemački za potrebe mature i diplomske ispite  0   98 698 975 Pripreme za prijemni ispit na Likovnu akademiju i ostale umjetničke škole i fakultete  0   98 835 432

ŽENIDBA I UDAJA Ako si sama i poljoprivrednica, zajedno ćemo se baviti unosnim poslom, zgodan i crnokos muškarac, 52 g., 173, nije važno što je bilo, važno je što će biti, ne volim laž i prevaru  0   99 7891 584 Dečko 40 g. traži curu 35 40 g., za ozbiljnu vezu  0   91 5141 903 Dečko traži ozbiljnu djevojku za vezu 25 30 g.  0   99 7894 157 Muškarac 45 g., želi upoznati slobodnu žensku osobu do 50 g., za ozbiljnu vezu  0   92 1917 309 Muškarac 50-ih g., želi upoznati slobodnu ženu, za ozbiljnu vezu  0   91 7341 583 Muškarac 57/172/78, traži stariju djevojku ili mlađu udovicu, iz Zagorja, materijalno stanje je nebitno, stambeno i materijalno sam zbrinut (kuća, auto)  0   99 5070 487 Muškarac 60 g., solidnih životnih navika, traži žensku osobu za zajednički život ili druženje u trenucima samoće  0   99 6603 783 Muškarac vedre naravi, sportski tip, traži žensku osobu za vezu 40-ih g.  0   92 3015 526 Neženja 48 g., zaposlen, dobre naravi, situiran, traži slobodnu žensku osobu do 42 g., za ozbiljnu vezu i brak, materijalno stanje je nebitno  0   91 3622 665 Pristojan muškarac, situiran, srednjih g., živi sam u vlastitom stanu, bez obaveza, traži urednu i poštenu ženu za zajednički život, moguć brak  0   98 9764 022 Samac 55 g., nižeg rasta, zaposlen, traži slobodnu ženu, bez obaveza, do 50 g., za život u dvoje  0  95 5345 204 Situirani muškarac traži žensku osobu do 55 g., za ozbiljnu vezu  0   99 7873 870 Zdravstveni radnik, 52 g., 178/85, SSS, sportaš, situiran, poklonik zdravog i razumnog života, traži žensku osobu radi braka i obitelji  0   95 8672 473

OSTALO Daske trešnje, prodajem 0   49 236 795, 099 5070 487 Drva (cjepanice i kalana), prodajem  0   91 3933 981, 099 8663 233 Drva na rastu ili pola pola, u šumi, prodajem  0   91 7898 648 Jumbo vreće 140x100 nosivosti 1,300 kg i 120x100 nosivosti 1,100 kg, prodajem  0   92 2928 085 Marija Bistrica, okolica, šuma hrast (tehnika) - bukva, cca 700 čhv, povoljno prodajem  0   98 318 140 Planjke divlje trešnje 5,5 i 2,5 m3, stare 8 g., prodajem ili mijenjam za traktorsku kabinu IMT 539  0   98 1740 740 Poklanjam grobno mjesto u Jezeru Klanječkom, na Groblju Sv. Juraj  0   91 5091 111 Suha drva 4 m, rezana, 900 kn bez prijevoza, prodajem  0  99 5977 789 Tražim šumu za rušenje ogrjevnog drveta, kvalitetan grab i bukvu, u okolici Začretja i Zaboka 0  99 7891 584 Tražim trupce hrasta na panju do 25 kubika, između Zaboka i Krapine  0   99 7891 584 Zabok, novo groblje, grobno mjesto, ugravirani spomenik, grob je prazan, za 3 000 eur, prodajem  0  98 9927 996


špajza 43

broj 512 / 10. rujna 2013.

Mali Zagorci rođeni proteklog tjedna u ob Zabok

Anita Tretinjak i sin Martin

Marijana Smolčić i kći Mateja

Ivana Ričko i kći Darija

Monika Vrban i kći Tena

Ivanka Uroić Tončina i sin Nikola

Jasna Bišćan i sin

Tamara Herak i sin Leo

Štefica Lugarić Ščurec i sin Dominik

Djevojčice su rodile: Nikolina Strugar Tihana Smrekar Ivana Smiljanec Ana Leljak Maja Videk Marijana Kunštović Sanjica Bosek Valerija Švenda Čehulić Monika Vrban Kristina Moštak Ružica Tovernić Ivana Ričko Martina Jakšić Veronika Kecur

Dječake su rodile: Hana Leopold Ines Roginić Ravenščak Valentina Gredelj Mirela Huđ Ivanka Uroić Tončina Štefica Lugarić Ščurec Anita Tretinjak Tamara Herak

Veronika Kecur i kći Mia

Štedite od početka

Svaki mjesec malo para, sve je deblja Bubašpara!

Zagorski list Zagorskim bebama Drage mame, ne zaboravite izrezati ovaj kupon Zagorskog lista i preuzeti svoju poklon vrećicu s vrijednim i korisnim proizvodima za Vas i Vašu bebu. Poklon vrećica preuzima se u Ljekarni Krapinsko-zagorske županije u Ulici Matije Gupca 63 u Zaboku uz predočenje potvrde o rođenju djeteta i ispunjenog kupona iz Zagorskog lista. Poklon je namijenjen isključivo bebama rođenim u ob Zabok, a može se podići u roku od 30 dana od rođenja djeteta. Ime i prezime

Adresa

Telefon

www.mustela.com.hr

e-mail


44 špajza 512

broj 512 / 10. rujna 2013.

kupon nagradne križaljke

NAGRADNA KRIŽALJKA Dobitnica nagradne križaljke

Nagradni pojam

AUTOR: ALFA

IVAN BRUKEC, VRHOVČAK 3, 49250 ZLATAR

Nagradu za križaljku osigurao je Zebrano, a sretni dobitik neka se javi u Zagorski list

Adresa

Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, k. š. Đalskog 4, 49210 zabok najkasnije do petka, 13. rujna 2013. Sretnog dobitnika očekuje poklon paket Zebrano!

HOROSKOP OVAN (21.ožujka-20. travnja) Na poslu će biti naporno. Ne popuštajte u svojim stavovima pogotovo kad znate da ste u pravu. S druge strane na ljubavnom planu situacija bi trebala biti mirna. Budite aktivniji. SAVJET TJEDNA: Ne stvarajte pritisak na sebe i druge! BIK (21.travnja-21. svibnja) Ovo je pravo vrijeme za ljubavna osvajanja. Budite samopouzdaniji. Oni koji rade imat će pred sobom naporno vrijeme, ali to neće biti problem jer bi trebali biti u odličnoj formi. Jedite više zelenog. SAVJET TJEDNA: Slobodno predahnite! BLIZANCI (22. svibnja-21. lipnja) Veze će vas opterećivati jer ovo za vas nije pravo vrijeme za ljubav. Niti na poslu neće biti bolje jer osjećat ćete se bezidejno i bezvoljno. Vrijeme je za vježbanje. SAVJET TJEDNA: Ponekad je bolje pričekati! RAK (22. lipnja-22. srpnja) Na ljubavnom planu imate priliku za brojne susrete i mogućnost da nekog osvojite. Poslovni život bit će intenzivan, dok sa zdravljem u sljedećem razdoblju ne bi trebali imati problema. SAVJET TJEDNA: Čuvajte leđa! LAV (23. srpnja-22. kolovoza) Ništa se burno ne bi trebalo događati ni u ljubavnom ni u poslovnom životu. Uživajte u narednim danima, radne zadatke obavljajte s potrebnim elanom. Zdravlje je odlično. SAVJET TJEDNA: Nije vrijeme za rastrošnost! DJEVICA (23. kolovoza-22. rujna) Vama su ovo sretni dani. Prepustite se ljubavi, pustite mašti i snovima na volju. Nemojte se previše trošiti na poslu jer bi to moglo rezultirati nepotrebnim stresom i zdravstvenim tegobama. SAVJET TJEDNA: Posjetite zubara! VAGA (23. rujna-22. listopada) Nemojte da vas određene situacije isprovociraju bilo da je riječ o ljubavi ili poslu. Razmislite dobro o svojim postupcima. Pripremite se na komplicirane slučajeve na poslu. I vama je odmor najbolja terapija. SAVJET TJEDNA: Ne budite lijeni! ŠKORPION (23. listopada-21. studenoga) Ljubavni žar u vama cvjeta. Poklonite pažnju svom partneru. Na poslovnom planu očekuju vas uspjesi pa bacite pogled i na dugoročne planove. Vaše zdravlje je odlično. SAVJET TJEDNA: Svakako prihvatite poziv za kavu! STRIJELAC (22. studenoga-21. prosinca) Posao vas sve više živcira i ušli ste u lošu fazu, pa pazite da ne kažete kakvu krivu riječ. Ni ljubavni žar vas neće nositi. Zato pazite na prehranu i čuvajte potrebnu energiju. SAVJET TJEDNA: Naspavajte se! JARAC (22. prosinca-20. siječnja) Ljubavna situacija iz dana u dan bi vam trebala biti sve bolja i bolja. Učvrstite svoje veze ili pokušajte prići osobi koja vam se sviđa. Posao vam nudi mogućnost napredovanja ako pokažete inicijativu. Zdravlje je dobro. SAVJET TJEDNA: Opreza nikad dosta! VODENJAK (21. siječnja-18.veljače) Raspoloženi ste za promjene bilo da se radi o poslu ili ljubavi. Privlačit će vas izazovne situacije. U toj trci za pustolovinom ne zanemarite zdravlje. Jedite na vrijeme. SAVJET TJEDNA: Budite podršku partneru! RIBE (19.veljače - 20.ožujka) Na ljubavnom planu bit će zbrkana situacija. Zato je možda najbolje pustiti da se situacija izmjeni. Posao će vas opterećivati. Probajte se opustiti. SAVJET TJEDNA: Počastite se šopingom!

Poznati rođeni u znaku Djevice Srećko Martinić - Srele Power lifter Oroslavje rođen 11. 09. 1973.

SUSTAV ŽITELJICA VLADAVINE "CRNOG U HABSBURKONTINENTA" ŠKOJ MONARHIJI

TIHANA ŠKRINJARIĆ

VATERPOLIST OGAŠ

OTKLON

UMJETNIČKO IME PJEVAČICE ALECIJE BETH MOORE

IZAĆI ŠETAJUĆI

PJEVAČ CHARLES

VRSTA SLIJEPOG MIŠA AUSTRIJSKI ILUSTRATOR, THOMAS OSOBA KOJA ŠTEDI NOVAC U BANCI SVIRAČ DŽEZGLAZBE

MALTA

SLOŽENO SLOVO I SAMOGLASNIK

KOLIBA

"RADIJUS"

PREDSTAVNIK BRZE I GRACIOZNE PASMINA PASA

Nagradni pojam iz prošlog broja TRŽIŠTE NEKRETNINA

Ime i prezime

NJIVA NA KOJOJ RASTE HMELJ, HMELJIŠTE

ZAVRŠETAK BEDŽA NOGOMETAŠ LUIS DA SILVA

AMERIČKI POLITIČAR, MITT GLUMICA HEDREN DJELO, ČIN

?

DIO ANTARKTIKE UZ ROSSOVO MORE

STAROGRČKI MITSKI BOG RATA

SASTOJAK KOJI POVEĆAVA SPOLNU ŽELJU

ALKA VUICA NEPISMENA ŽENA JEDRILIČAR (ENG.)

KOLUTIĆAVAC

KLARINETIST SOSS

"KONJSKA SNAGA"

"MNOŽINA" REZERVOAR

POLITIČAR HINKOVIĆ

NAJTANJE SLOVO

JEDRILJE

ZAKASNITI

ZAVARENO MJESTO

PRAZAN HOD MOTORA

GLUMICA BEGIĆ

FLUOR

"RUBALJ" DOTICAJ SPORAZUMNO RJEŠENJE NEKOG SUKOBA

"PLIVAČKI KLUB"

VRSTA RIBARSKE MREŽE

BITKA

Zanimljive recepte sa zagorskim mlincima potražite na www.zebrano.hr, a popis prodajnih mjesta sa Zebrano zagorskim mlincima potražite na www.zebrano.hr/prodajna-mjesta/

KISIK OBLIK BLAŽEG KOŽNOG OBOLJENJA

"OPSEG"

KARIKATURIST MULABEGOVIĆ

Kaj su to blagdani bez purice s pravim zagorskim mlincima?

RASPUKNUĆE "UNIVERSITY SCHOLARS PROGRAMME"

URUGVAJ

SPORI, INERTNI

TENISAČ ŠTEPANEK

KSENIJA URLIČIĆ

APETIT, TEK (TURC.)

PJEVAČ MARUŽIN

PJESNIK UJEVIĆ PISAC LEVIN

VANADIJ

POGODBENI VEZNIK ZAMBIJA ENGLESKI FILMSKI REDATELJ, CAROL

SUDIONIK UTRKE

STARI FENIČKI GRAD

PJEVAČICA UKRADEN NOGOMETNI SUDAC, MARIJAN MIRAN, POVUČEN

POBJEDNIČKI ZAHVAT U DŽUDU

KOMAD MESA S REBRICAMA DUGO RAZDOBLJE MAT. TVRDNJA IZVEDENA IZ AKSIOMA POKAZNA ZAMJENICA

SLAVENSKI APOSTOL, SURA IVAO S ĆIRILOM KALCIJ

"ZAPAD"

BILJKA POVRTNICA

SPRAVA ZA MJERENJE JAKOSTI KISELINE

23. SLOVO ABECEDE

ISTAKNUTI JAPANSKI SKAKAČ NA SKIJAMA

9

7

1

2

4

9 3

3 1

4 2 4 5

M

9

6

7

5 2

4

1

1

8

5

8

nogi sisavci, gmazovi i ptice nose jaja iz kojih na svijet dolaze mladunci: Način odlaganja, čuvanja i vijek razvoja su vrlo različiti i nevjerojatno interesantni. No, jaja se prvotno razlikuju po svom obliku, boji, sastavu, tvrdoći, veličini i sl.. Zanimljiv je npr. oblik jajeta tankokljune njorke, koja se gnijezdi na ravnim liticama visoko iznad mora. Da se jaje ne bi otkotrljalo, ima poseban oblik te se de facto

S U D O K U

7

8

5 1 3 5

4 9 5

3 9

4

1

6 7

može okretati samo oko svoje osi na istom mjestu! demografskom praćenju kretanja svjetskog stanovništva, tri su pokazatelja za proučavanje toga procesa; stopa plodnosti (=broj djece koji žena u svom životu rodi), stopa dječje smrtnosti (=broj beba koje umru prije godine dana starosti, na 1000 stanovnika)

2

8 7

2

ZANIMLJIVOSTI

U

2

6

i očekivana životna dob (=pretpostavljeni broj godina života u postojećim uvjetima)! aši današnji uređaji u domaćinstvima, sve više su tehnološka čudovišta. Npr. naše perilice ili strojevi za pranje rublja su pravi roboti! Naime, kod pranja, centrifugiranja i sušenja rublja bubanj stroja pokreće motor, a senzori mjere temperaturu, razinu vode i čistoću rublja!

N


špajza 45

broj 512 / 10. rujna 2013.

Moto Špica

MOZGALICE

A

6

K

Izaberite koji crtež

A

1

7 2

K

upotpunjuje niz.

A 5

Koliko se puta ponavlja riječ ARA u ovoj križaljci (vodoravno, okomito i dijagonalno)?

4

K A

8

K A

K A

3

9

K A

koristeći umetnute slogove. Tražimo i osnovnu riječ u poretku brojeva.

? B) MAGIČNI KVADRAT 1. kriška 2. nasrt (npr. vjetra) 3. rusko žensko ime 4. visoki muški glas 5. područja sela u Vojvodini 1

1. Verdijeva opera 2. suučesnik u nečemu, partner 3. početak trke ili natjecanja 4. sredstva igre ili ulaznice 5. djelatnik, nosilac radnje

A

A

R

A

R

R

A

A

R

A

R

R

A

R

A

K

STEPENASTA KRIŽALJKA Zadaci se riješavaju samo vodoravno,

1. atenska atrakcija 2. provodi taktiku 3. radna vozila 4. morska riba 5. dio gramatike 6. preoblikovanje, promjena 7. školjkaš uz obalu Ključna riječ: USPOREDBA

A

Koji broj nedostaje? 2 3 5 8 12 ? 23 30

F) KLIN PONAVLJAMO NAŠ KAJKAVSKI… 7 5 2

1 4 6

2

2

3

3

4

4

5

5

1. zaključati kuću 2. staviti u kutiju 3. praviti budalu 4. praviti se važnim 5. začarati 6. čekić 7. potopiti (ubiti) 8. nikada 9. htjeti 10. grkljan, ždrijelo 11. pas 12. svi 13. s, sa

1 3

Ključna riječ: ČEP

Uputiti na ključnu riječ u redom naznačenim poljima!


46 špajza

broj 512 / 10. rujna 2013.

NAJAVE FILMOVA

CINESTAR NOVI ZAGREB (Avenue Mall) Av. Dubrovnik 16, 10 020 Zagreb 13 kino dvorana i 2970 sjedećih mjesta

Datumi prikazivanja su informativnog karaktera i kao takvi su podložni promjenama.

Riddick

Digital Riddick (119 minuta) Glumci: Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff Redatelj: David Twohy Žanr: SF akcijski triler Država: SAD Početak prikazivanja: 05.09.2013

CINESTAR ZAGREB (Branimir centar) Branimirova 29, 10 010 Zagreb 9 kino dvorana i 1927 sjedećih mjesta

Kick Ass 2

Digital Kick Ass 2 (0 minuta) Glumci: Aaron Taylor-Johnson, Chloë Grace Moretz, Christopher Mintz-Plas

CINESTAR ARENA IMAX (Arena centar) Laniste 32, 10 020 Zagreb 10 kino dvorana, od kojih su 2 dvorane Gold Class i 1 IMAX dvorana.

Redatelj: Jeff Wadlow Žanr: akcijska komedija Država: SAD Početak prikazivanja: 12.09.2013

Jobs

Digital Jobs (128 minuta) Glumci: Ashton Kutcher, Dermot Mulroney, James Woods

Rezervacije: www.blitz-cinestar.hr ili broj telefona: 060 32 32 33

CD

PRODUŽENO RADNO VRIJEME VAŠEG OMILJENOG KAFIĆA Od ovog vikenda petkom i subotom radimo do 00:00 sati. SVAKODNEVNO HAPPY HOUR 06:00-08:00 kava s mlijekom + ˝mali˝10 kn 12:00-15:00 kava s mlijekom + juicy vita 10 kn VELIKI IZBOR PIVA, SOKOVA I NAPITAKA UZ NAJPOVOLJNIJE CIJENE.

Redatelj: Joshua Michael Stern Žanr: biografska drama Država: SAD Početak prikazivanja: 12.09.2013

Kompilacija: “Ljetni hitovi”

KNJIGA

V

ozite se na more, partijate na plaži a glazba vas svugdje prati. Ljetno vrijeme prava je blagodat za preslušavanje recentnih glazbenih hitova. Na kompilaciji „Ljetni hitovi Aquarius 16.0“ nudimo vam najnovije i najbolje radove glazbenika okupljenih oko Aquarius Recordsa: Tony Cetinski, Oliver, Massimo, Nina Badrić, Boris Novković... Pročešljali smo naš aktualni repertoar i jedva se uspjeli odlučiti kojih 20 pjesama ćemo odabrati. Svaku minutu praznog medija popunili smo glazbom u želji da vam otkrijemo bogatstvo našeg kataloga, a da opet samo „best of the best“ stigne do vas. Tony, Oliver, Nina, Ljetno kino Big Band & Vlada Divljan, Massimo, Mjesni odbor, Lea Dekleva, Kinoklub, Detour, Mila Elegović, Silente, Plechinger i Kovačići, Boris Novković feat. Sara Grimaldi,Swingers i Ivana Kindl. A sad vas prepuštamo glazbi koja govori više od riječi. Ugodno slušanje!

Aquarius records poklanja cd Kompilacija: “Ljetni hitovi”

Sylvain Reynard: Gabrielov pakao

Prvi dio senzualne trilogije koja je poharala Svjetske liste najčitanijih naslova

G

abriel Emerson profesor je na Sveučilištu u Torontu i svjetski poznat stručnjak za Dantea. Markantan i tajanstven, danju je posvećen akademskoj karijeri, a noćima se prepušta nesputanim užicima. Na prvi pogled Gabriel ima sve što se može poželjeti, ali razdire ga mračna prošlost i uvjerenje da za njega nema iskupljenja zbog grijeha koje je počinio… Gabrielov spas iz vlastita pakla nagovijestit će dolazak plahe studentice poslijediplomskog studija Julije Mitchell, koja nije ni slutila da će na studiju susresti muškarca kojeg je upoznala u gimnazijskim danima i nikad ga nije zaboravila. Gabriel i Julia neće moći dugo izbjegavati uzajamnu privlačnost i ulaze u vezu kojom on ugrožava svoju karijeru. Može li Julia biti Gabrielovo okajanje, njegova Beatrice…?

Dobitnik CD-a predstavljenog u prošlom broju je TIN ŠEMOVČAN, MATIJE GUPCA 79, 49210 ZABOK Svoj CD će dobiti poštom na kućnu adresu.

512

Tjedan kajkavske kulture Krapina 2013. u Ilir baru Nakon dugo godina na Tjednu kajkavske kulture očekuje se program, ali i broj posjetitelja kao u neka slavna prošla vremena! Bogat te besplatan program ulicama Krapine zasigurno će biti magnet za posjetitelje iz cijelog Zagorja, a i šire! N aravno kao što i priliči gradskoj kavani i mi smo pripremili program te Vas pozivamo da nas posjetite u jedinstvenom, autohtonom prostoru stare Krapine!   SRIJEDA   Početak programa u 18h prezentacija Zagrebačkog karting saveza  Poseban gost Kristijan Habulin svjetski viceprvak u F1 ČETVRTAK Dječji dan  Poklon za sve najmlađe posjetitelje Ilir bara PETAK Početak 21h - Tamburaška večer uz TS Legolas  Početak 20h - Prezentacija vina vinarije "Vuglec Breg" SUBOTA Festivalska noć Večernji program uz DJ-e i specijalne goste

Uživajte svakodnevno uz najbolju „LAVAZZA“ kavu i najbolje GABLECE i ROŠTILJ u gradu! Radno vrijeme kuhinje vikendom: Subota 08.00 – 24.00 h, Nedjelja  10.00 – 22.00 h BESPLATNA DOSTAVA: 049/223 223; 098/250 125 Info: 099/7640 135, kodgolubeka@ email.t-com.hr Pratite nas na Facebook-u: facebook.com/pages/Bistro-KodGolubeka-Zabok Free wirelless

U samom centru Svetog Križa Začretja, na trgu, svakodnevno možete uživati u širokom asortimanu alkoholnih i bezalkoholnih pića. Osjetite duh Praga uz točeni Staropramen i Tomislav (2dcl - 6 kn, 3 dcl – 9 kn, 5dcl -13 kn) Razbudite se uz Franck kavu ili instant cappucino (za cijenu od 10 kn birajte između Necaffe-a, Jacobs-a ili Franck-a). Osvježite se prirodnim sokovima Maraska po cijeni od 10 kn ili Cedevitom za 8 kn.

PETAK Noćno kupanje

PONEDJELJAK OLD HAVANA CLASSIC COCKTAILS Specijalna ponuda: Cuba Libre, Mojito , Daiquiri party...i sve izvedenice dotičnih koktela  UTORAK  

KNJIGA

VBZ poklanja knjigu Sylvain Reynard: Gabrielov pakao

Dobitnik knjige predstavljene u prošlom broju je MISLAV BOŽIĆ, A.MIHANOVIĆA 3H, 49217 KRAPINSKE TOPLICE Knjigu će dobiti poštom na kućnu adresu.

512

Mozaik poklanja knjigu

Charles Duhingg: Moć navike

Ime i prezime:

Ime i prezime:

Adresa:

Adresa:

Adresa:

Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, k. š. Đalskog 4, 49210 zabok, najkasnije do petka, 13. rujna 2013.

Tel. broj: Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, k. š. Đalskog 4, 49210 zabok, najkasnije do petka, 13. rujna 2013.

Charles Duhingg: Moć navike

K

Ime i prezime:

Tel. broj:

CIJELI TJEDAN Ožujsko limun/grejp/naranđa 9  kn   Tjedni happy hour u Fuliru Cijeli dan PONEDJELJAK Cedevita/Juicyvita 7 kn SRIJEDA   Jamnica/Studena ledeni čaj 9 kn  ČETVRTAK   Nescaffe frappe/shake 10 kn  PETAK Corona 14 kn SUBOTA   Ožujsko 0,50 l 10 kn Beck's 0,50 l 10 kn Staropramen 0,50 l 10 kn  NEDJELJA Kava s mlijekom/šlagom 6 kn

njiga Moć navike Charlesa Duhigga govori o navikama, o znanstvenim spoznajama vezanima uz njih i mogućnosti njihova mijenjanja. Navike imaju iznimno velik utjecaj na ponašanje i postupke ljudi, od osobnog preko poslovnog i šireg društvenog konteksta. Knjiga Charlesa Duhigga govori nam o tome kako navike funkcioniraju, koji su njihovi mehanizmi i kako ih, jednom kad su prepoznate, možete promijeniti. Promjena navika nije ni laka ni jednostavna, ali je moguća. Moć navike pokazat ce vam kako navike nastaju, kako se njihovi obrasci ili petlje postupno usvajaju i što pokreće njihovo stvaranje. Neke navike nastaju preko noći, a nekima su potrebne godine.

Dobitnica knjige predstavljene u prošlom broju je NEVENKA MLINARIĆ, ZAJEZDA 125A, 49284 BUDINŠČINA Knjigu će dobiti poštom na kućnu adresu.

512

IRISH DAY, sva irska cuga po promo cijeni srijeda     DRAFT PREMIUM BEER DISCOUNT Specijalna ponuda: Staropramen 0,30L 10 kn, Staropramen 0,50L 13 kn, Heineken 0,25L 10 kn, Heineken 0,50L, 16 kn četvrtak  COCKTAIL DAY Specijalna ponuda: svi kokteli popust cca 30%  petak FIFTY G u  npugged, pure rock'n'roll Specijalna ponuda: bambus 10 kn, Guinness 0,50L 30 kn subota Temple Bar CLUBBING, najbolje od klubske muzike by DJ Nick Specijalna ponuda: Jack & Coke, Jameson & Coke/Sprite, Corona party nedjelja NEDJELJNA SPHITZA @ Temple Bar pravi dan da doživite zašto smo najbolji u Zagorju i šire...... Specijalna ponuda: Sauvignon Zdolc 0,10l 11kn, Šiler Baranjski 0,10l 11kn, Temple Bar Martini, Mojito strawberry, Choco Colada party Detaljno na www.templebar.hr i facebook-u    

Tel. broj: Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, k. š. Đalskog 4, 49210 zabok, najkasnije do petka, 13. rujna 2013.


špajza 47

broj 512 / 10. rujna 2013.

PETAK, 13. rujan - Kumovi & DJ Anchie NAPOMENA ***kod nas je dozvoljeno pušenje*** detaljno na facebook-u

Specijalna ponuda: Tuborg green 10 kn Ožujsko limun 10 kn Svaki dan tropski kokteli po 15 kn. Ledena kava sa sladoledom samo 12 kn. Originalni američki milk shake U ponudi sladoledi! Gusti sa šlagom 10 kn Prirodni Gourmet čajevi Jedini u Zagorju nudimo original češki točeni Budwaisser po promo cijeni Jackie i Jackie Cola po promo cijenama Vikend mjesto za popiti Jack Daniel's. Dođite u Jack Daniel's friendly bar i popijte Jack Daniel's ili Jackie Colu po super cijeni. Tajlandska kava (spoj kave, čokolade i karamela) FREE INTERNET Zatražite svoju Java karticu i dođite na gratis kavu! Cijeli tjedan velika Žuja, Karlovačko i Pan po 12 kn, vrijedi za sve goste! Prvi i jedini urbani bar u Zagorju!

Četvrtak Okusom zlatnog Praga u Staro pramen pivu nazdravite u Staroj pošti sa cijenom 20 % off i čips gratis..  Petak "Chill".. Dosta vam je posla??  Dođite u Staru poštu opustite se uz

KNJIGA

ledeno hladan "Carling"po promo cijeni, chillajte uz ljetnu glazbu i opustite se..  Subota S.S.V. vol 19.  Ove subote nastavljamo u istom ritmu.. ljetnih bitova i ritmova.. vrućina se još uvijek malo osjeti, a dobro znate da je 9 mjesec u Staroj pošti najatraktivniji.. S toga ove subote za vas imamo Corona party- naručiš 4 corone teqila ti je gratis... Stara pošta summer of 2013 -----> got to be there!!!!!  Nedjelja Jedini originalni bar u Zagorju i potom najugodniji za popiti nedjeljnu kavicu ili bilo kakvu cugicu..

Provedite ugodnu večer u Caffe bar-u Queen.. Sve atraktivne sportske događaje pratite u Queenu u sportskom paketu Max TV-a

PETAK Započnite vikend svojim omiljenim pićem, zabavite se na zabavnim aparatima i okušajte sreću na Hattrick kladionici. NEDJELJA Ugodno druženje u dobrom društvu uz najfiniju Pascucci kavicu i Jaffa sokove u novouređenom prostoru!

Ante Nazor: "Matična knjiga vjenčanih župe Jesenice, 1736.- 1830."

M

atična knjiga vjenčanih župe Jesenice, 1736.- 1830. vrijedan je kulturni spomenik i povijesni izvor pisan ćirilicom, koji pokazuje proceduru sklapanja brakova te svjedoči o govoru i pisanju Hrvata iz Poljica u Dalmaciji na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće. Ona potvrđuje da je uporaba triju pisama važna osobitost hrvatske kulturne povijesti i pismenosti odnosno da su Hrvati tijekom povijesti, uz glagoljicu i latinicu , u svakodnevici upotrebljavali i treće pismo – ćirilicu, koju neki nazivaju „ hrvatskom ćirilicom“.

F R I Z E R S K I

ZA

ŽENE

I

MUŠKARCE

Istaknite se frizurom!

PARTY CIJENE OSVJEŽENJA BECKS 0,33 l, STELLA ARTOIS 0,33 l, KARLOVAČKO RADLER 0,5 l - sve po 10 kn NEDJELJA Nedjeljna kavica i zabava uz razne zabavne igre, CBC kladionicu iinternet caffe, Pogledajte sve najvažnije utakmice, teniske mečeve i ostale najvažnije sportske događaje LIVE.

MASTER FRIZER

CityStyle &

ernest.les@interra.hr 091 52 96 910

Vam poklanjaju

DONOSIOCIMA OVOG KUPONA ODOBRAVAMO POPUSTE: POPUST

POPUST

POPUST

ÈITATELJIMA ZAGORSKOG LISTA

UMIROVLJENICIMA

NEZAPOSLENIMA

10% 20% 30%

PETAK I SUBOTA Veliki bambus 9,00 kuna Mali bambus 7,00 kuna Gemišt 5,00 kuna BESPLATNA DOSTAVA Provjerite gdje su najbolje pizze u Zagorju!! Tel: 049 282 259 Mob: 098 937 7777

MMC

ERNEST LEŠ

Zabok • City park • Zivtov trg 2 www.city-style.com.hr

ČUDOVIŠTA SA SVEUČILIŠTA

Pratite nas i na našoj Facebook stranici. Predlažite teme, raspravljajte s nama o aktualnim događanjima i osvajajte nagrade.

kino dvorana zabok

ČUDOVIŠTA SA SVEUČILIŠTA

Hrvatski državni arhiv Vam poklanja Matičnu knjigu vjenčanih župe Jesenice, 1736.- 1830.

S A L O N

CityStyle

14. i 15. RUJAN 2013. subota u 17:30 h nedjelja u 10:30 h

Dobitnik knjige predstavljene u prošlom broju je PETAR MARTINOVIĆ, DOBRENIĆ 9, 47262 GENERALSKI STOL Knjigu će dobiti poštom na kućnu adresu.

512

NOVOOTVORENI

Opustite se u spa zoni ( finska sauna, bio sauna i jacuzzi ) u Staroj školi, u oazi mira. Upravo sauna je tiho utočište u kojem nema mjesta svakodnevnoj kolotečini. Dođite I odmorite se!!! SMIJEH NAM JE HRANA, A HRANA LIJEK!! Za više informacija na: info@stara-skola.hr ili 049/228091 više na www.stara-skola.hr

Još od vremena kad je Mate Vidović bio malo čudovište, sanjao je o tome da postane veliki zastrašivač - i upravo je on taj koji zna da najbolji Zastrašivači dolaze iz Sveučilišta za čudovišta. Međutim, tijekom svog prvog semestra na Sveučilištu, Mikeovi planovi padaju u vodu nakon što upozna Saleta Salečića. „Sale“ je rođeni Zastrašivač. Zbog njihovog pretjerano natjecateljskog duha koji izmakne svakoj kontroli obojica budu izbačeni iz elitnog programa za prave Zastrašivače.

www.zagorje.com ZOVEM ZAGORSKI Da stvari budu gore, obojica shvate da će morati raditi zajedno, skupa s ogromnom grupom ostalih „običnih“ čudovišta, kako bi pokušali ispraviti ono što su skoro uništili.

Zabok Vam poklanja ulaznice za animiranu 512 POU komediju Čudovišta za Sveučilišta

Imate problem, priču ili zanimljivost?

Nazovite nas ili pošaljite e-mail. Javiti nam se možete i na naš Facebook page � 049 503 444 � redakcija@zagorski-list.net

Ime i prezime: Ime i prezime:

Adresa:

Adresa:

Tel: Tel. broj:

Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, k. š. Đalskog 4, 49210 zabok, najkasnije do petka, 13. rujna 2013.

Kupon pošaljite na adresu: Zagorski list, k. š. Đalskog 4, 49210 zabok najkasnije do petka, 9. prosinac 2012.

van-zagreba.com

TURISTIČKO-INFORMATIVNI MJESEČNIK


Noćna patrola

Novi - stari "The Old Rock Bar" ZABOK - Vikend smo započeli u novootvorenom lokalu u samom centru Zaboka, "The Old Rock Baru", poznatom kao nekadašnji Caffe bar-u Ksaver. Otvorenje je privuklo značajan broj posjetitelja koji su uživali u ležernoj atmosferi uz acoustic duo "Bez konzervansa". Detaljne galerije fotografija, te najave za događanja iz noćnog života diljem zagorja pratite na stranicama ZagorjeByNight.com. (mh)

Održano zanimljivo druženje pod nazivom Zagorje u srcu, Jurjevec u duši

Žene iz Vrtnjakovca skuhale najbolju kotlovinu JURJEVEC - Udruga Sveti Juraj organizirala je pro-

tekle subote natjecanje u kuhanju kotlovine. Na natjecanje se odazvalo 13 ekipa koje su se borile da osvoje nepce Branka Grebličkog Venteka koji je bio sudac. Natjecali su se Udruga žena Vrtnjakovec, ekipa Penzići Krapinske Toplice, Gromovi Zagorja iz Tuheljskih Toplica, SDP Krapinske Toplice, kubure Male Erpenje, KUD Zlatko Baloković, Limena glazba Prosenik, Nezavisna lista Krapinske Toplice, Kotlo Wineri iz Zaprešića, Veterani 144. brigade iz Sesveta, CRODUX Krapinske Toplice i ekipa udruge Sveti Juraj. Najbolju su kotlovinu, prema ocjeni suca, skuhale članice Udruge žena Vrtnjakovec, drugo su mjesto osvojili Penzići Krapinske Toplice, a treće mjesto Gromovi Zagorja. Najboljima je zahvalnice i prigodne poklone uručio načelnik Krapinskih Toplica, Ernest Svažić. (mš)

moj vic ☺

Anđelko Ferek Jambrek, dožupan za gospodarstvo KZŽ ernest svažić, načelnik krapinskih toplica, uručio je nagradu pobjednicama

nahkotlovinu su kuhali i članovi kud-a zlatko baloković

Šestogodišnja Valerija ubrala kapitalca DESINIĆ - Obitelj Šplajt iz Desinić

gore često gljivari. Ovih dana, dok su tata Darko i brat Velimir sjekli i pripremali drva za ogrjev, mama Gordana i 6-godišnja Valerija krenule su u potragu za gljivama. Kako je mama bila u tome već iskusnija, brzo je pronašla nekoliko manjih vrganja, na čemu joj je kćerkica pozavidjela. No, malenoj se ubrzo osmjehnula sreća. Odjednom je

uzviknula- Mama, mama, vidi kaj sam našla - pokazujući na kilogram teškog vrganja kojeg su u subotu izložile na srednjovjekovnim svečanostima u Dvoru Veliki Tabor. Gledatelji su znatiželjno gledali vrganj, a jedan je za njegov otkup ponudio 200 kuna. Tome se usprotivila pronalazačica i odlučno kazala: - Ne, ovo ćemo doma pojesti mama, tata, braco i ja! (Ivo Šućur)

Žena nađe muža u kuhinju s muholovkom i pita ga kaj dela: Muž veli: Lovim muhe. Po koliko si ih ulovil ? - pita žena - Pet, tri muška i dvije ženke. Pa kak znaš? -Tri su bile na limenki od pive, a dvije na telefonu.

9 771334 46600 8

03713

Zagorski list 512  
Zagorski list 512