Page 1

Zo wil ik wonen! nieuwsbrief Tugelawegblokken | nummer 10 | september 2010

www.ymere.nl

Verbetering Tugelawegblokken

Eerste versie ontwerp gepresenteerd Op 23 juni 2010 was er weer een toekomstwerkplaats. Daar heeft Ymere de eerste versie van het voorlopig ontwerp van de blokken 3, 4 en 5 laten zien en uitgelegd aan de geïnteresseerde bewoners. We blikken terug op die dag.

Presentatie van het ontwerp Twee tenten naast het TugelaHuis vormden het kloppend hart van de Tugelawegblokken. In de tenten presenteerden de architecten de eerste versie van het voorlopig ontwerp van de blokken 3, 4 en 5. In dit ontwerp zijn de ideeën van de bewoners uit de drie eerdere toekomstwerkplaatsen zoveel mogelijk meegenomen. De hele middag waren er een Turkse en een Arabische tolk aanwezig om de bewoners die moeite hebben met het Nederlands bij te staan. De presentatie is ook vertaald naar het Turks en het Arabisch.

hij bij een volgende presentatie graag een impressie van de gevel wil zien. ‘Zo kunnen we een duidelijker beeld krijgen hoe het gevelaanzicht er uit gaat zien.’ Daarnaast is er vraag naar meer woningen voor ouderen en mindervaliden. Ook kwamen er veel reacties op de goede buitenruimten. De architecten bekijken nu hoe deze opmerkingen en ideeën kunnen worden meegenomen in het plan. Op 14 oktober wordt het aangepaste voorlopig ontwerp van de nieuwbouwblokken 3, 4 en het renovatieblok 5 gepresenteerd. Ook doet Ymere een voorstel voor de aanpak van blok 1.

Reageren op het ontwerp

‘Pretportretten’

De bewoners konden ter plekke reageren op het ontwerp. Zo zei een bewoner dat

Het was een warme dag, maar ijs en koude limonade brachten de nodige ver-

koeling. In het TugelaHuis zelf waren kinderen bezig om ‘pretportretten van later’ te maken. Aan de hand van de vraag ‘wat wil je later worden?’, ontwierpen de kinderen een fantasierijk zelfportret van hoe zij zichzelf in de toekomst zien. >>

Zo wil ik wonen! september 2010


>>

Aankondiging informatiebijeenkomst Wanneer: donderdag 14 oktober, van 14.00 tot 18.00 uur Waar: in en rondom het Tugelahuis, Laing’s Nekstraat 2 Presentatie voorlopig ontwerp nieuwbouwblokken 3 en 4 en renovatieblok 5 en voorstel aanpak blok 1.

Van automonteur tot allround vakkracht voor de woningbouw Technisch leermeester Iwan Veltmeijer van het Ymere Service­bedrijf krijgt sinds vier maanden hulp van serviceleerling Mohamed Haddouti (23). Samen knappen ze allerlei klussen op in de woningen van de Tugelawegblokken. Mohamed is in de leer bij Iwan. ‘Tot begin dit jaar was ik automonteur. Maar toen de garage waar ik werkte failliet ging, stond ik opeens op straat’, vertelt Mohamed. Via de Dienst Werk en

Inkomen (DWI) kwam Mohamed bij Ymere terecht. Ymere biedt samen met het ROC van Amsterdam een opleiding aan werkloze jongeren om allround vakkracht te worden. Speciaal voor de woningbouw.

Kleine reparaties Mohamed voert allerlei kleine reparaties uit. Van schilderen en schimmelplekken verwijderen, tot kranen en stopcontacten vervangen. ‘De meeste mensen kennen mij inmiddels wel een beetje. Ik word in ieder geval best vaak op straat begroet,’ vertelt Mohamed.

Opleiding Installatietechniek Naast de vier dagen die hij voor het Servicebedrijf werkt, gaat hij vanaf september ook één dag naar school. ‘Ik ga de tweejarige opleiding Installatietechniek aan het ROC volgen’, vertelt hij enthousiast. ‘Daar word ik opgeleid tot erkend installatiemonteur.’

Specialist Dat betekent dat hij specialist wordt op het gebied van de gasen waterleidingen en alles wat met klimaatbeheersingssystemen te maken heeft. ‘Ik heb er erg veel zin in’, zegt Mohamed. Volgens leermeester Iwan is een installatiemonteur eigenlijk een duur woord voor loodgieter. ‘En aangezien ik van huis uit loodgieter ben, kan hij bij mij nog veel leren’, zegt hij. ‘Mohamed pakt alles goed op, dus dat komt dik in orde.’ Bewoners die een vraag of klacht over het onderhoud van de woningen hebben, kunnen die doorgeven aan Mohamed of Iwan. Zij doen ook veel klussen samen en zijn te vinden in het Buurtbeheerbedrijf. Telefoon: (020) 668 64 46


Even voorstellen… Marjolein Cazemier, onafhankelijk bewonersondersteuner Marjolein Cazemier is bewonersondersteuner voor de Tugelawegblokken. Eind mei nam zij deze functie over van Jan Jacobs. Wie is Marjolein en wat doet ze voor de bewoners?

Marjolein werkt bij de Woonbond. Dat is de vereniging die de belangen behartigt van huurders in heel Nederland. ‘Ik ben door de bewonerscommissie benaderd om de nieuwe bewonersondersteuner te worden’, vertelt Marjolein. ‘Uiteraard wilde ik het graag doen. Het is een leuke, maar ook lastige rol.’

Onafhankelijk Alle bewoners van de Tugelawegblokken kunnen bij Marjolein terecht met hun wensen, vragen en klachten. Ook zoekt zij juridische zaken voor bewoners uit. ‘Ik ben onafhankelijk adviseur en dus niet verbonden aan Ymere of het stadsdeel. Uiteraard spreek ik wel regelmatig met alle betrokken partijen, want ik heb vooral een bemiddelingsrol en denk altijd vanuit de oplossing en niet het probleem.’

Begeleiden Het doel van Marjolein is om bewoners tijdens het open plan proces zo goed mogelijk te begeleiden. ‘De afgelopen twee jaar waren erg heftig en ook de komende jaren zullen turbulent zijn. Daarom sta ik de bewoners waar ik kan bij. Ik zorg ervoor dat zij worden gehoord. Daarvoor heb ik nauw contact met de bewonerscommissie en de klankbordgroep en ben ik altijd aanwezig bij hun vergaderingen. Ook kom ik geregeld bij mensen thuis.’

Verbonden In de drie maanden dat Marjolein betrokken is bij de Tugelawegblokken, valt het haar op hoe verbonden de bewoners met elkaar zijn. ‘De gebouwen zien er soms wat gesloten uit, maar er heerst helemaal geen gesloten mentaliteit. De bewoners praten veel met elkaar. Ze signaleren en weten daardoor wat er speelt in de buurt. Zo kan ik op mijn beurt mijn werk weer goed doen.’

‘Ik denk altijd vanuit de oplossing’


Prettig wonen in de tussentijd Wat doet het TugelaTeam in het nieuwe jaar? Sinds september 2009 wonen zes studenten in de Tugelaweg­blokken die in ruil voor een woning allerlei activiteiten in de buurt opzetten om de leefbaarheid van de Tugelawegblokken op peil te houden. De Portiekportiers en de Voorleesservice zijn hier een voorbeeld van. Maar komende tijd gaan er meer projecten van start. We zetten ze hieronder op een rij.

Groepsfoto met de studentcoördinatoren: Tomas Elemans, Anna Top, Louis Achterberg, Lotte Schmidt, Lidwien Gall en Maria Trap

Meer voorlezen, ook aan huis

Beter toegang tot buurtleven.nl?

De Portiekportiers en de Voorleesservice gaan door. Bij de Voorleesservice komen tien nieuwe studenten Pedagogiek van de Hogeschool van Amsterdam. Zij gaan de gezinnen vaker thuis bezoeken zodat ze nog meer kinderen kunnen voorlezen, de verhalen beter kunnen afstemmen op het niveau van het kind, en hen kunnen helpen met zelf lezen.

Een aantal studenten Toegepaste Psychologie gaat onderzoek doen naar de website www.buurtleven.nl. Want kennen de bewoners deze site eigenlijk wel? En zo ja, hebben bewoners dan echt wat aan de informatie die er te vinden is? De studenten gaan kijken hoe de site voor bewoners zo toegankelijk mogelijk kan worden gemaakt. Zodat we er allemaal écht iets aan hebben.

‘Het ambitie boost programma’ Vanaf september start een groep studenten Cultureel Maatschappelijke Vorming van de Hogeschool van Amsterdam een nieuw project voor tieners in de Tugela­ weg­blokken: ‘het ambitie boost programma’. De jongeren worden hierbij gestimuleerd om hun talenten te ontdekken en deze om te zetten in echte doelen. De jongeren krijgen een coach. Dat zijn de studenten die wonen in de Tugelaweg­ blokken. Zij gaan de jongeren begeleiden en zullen als rolmodel fungeren.

Wilt u meer weten over de Portiek­ portiers of opgeven voor de Voorlees­ service dan kunt u terecht bij Anna Top; 06-15 82 30 70

Het TugelaTeam telt inmiddels zes stu­ denten. Begin dit jaar is Lotte Schmidt (20) erbij gekomen. Hieronder stellen we haar even kort voor. Lotte woont: aan de Retiefstraat Studeert: aan een particuliere opleiding

om filmacteur te worden Doet: portiekportiers ‘Via Louis, die ook in het TugelaTeam zit en een goede vriend van mij is, hoorde ik van het studentenproject. Ik wilde graag in de Tugelawegblokken wonen in ruil voor mijn bijdrage aan de buurt. Ik vind het namelijk heel belangrijk dat als mensen grote en ingrijpende veranderingen moeten ondergaan, ze een beetje houvast en afleiding hebben. Ik vind kinderen heel erg leuk. Wij proberen ze in dit project iets waardevols mee te geven. Namelijk dat zij zelf mede verantwoordelijk zijn voor een schone, hele en gezellige buurt. Ik ben in april met een nieuwe groep portiekportiers begonnen die in juni allemaal hun diploma hebben gehaald. Daar ben ik trots op. Na de zomer gaan de portiekportiers zich vooral richten op de verbinding met de buurt en meer contact maken met andere bewoners uit de blokken. Dat gaat vast lukken, want veel mensen beginnen ons al te kennen.’

Zo wil ik wonen! september 2010


Veel gestelde vragen over de herhuisvesting In één van de overleggen met de bewonerscommissie en de klankbordgroep kwam aan de orde dat veel bewoners vragen hebben over de herhuisvesting. Daarom beantwoorden we hier een aantal veel gestelde vragen.

Is het echt zo dat iedereen kan terugkeren na de aanpak? Ja, alle bewoners met een vast huurcontract kunnen terugkeren naar een gerenoveerde woning of een nieuwbouwwoning. U geeft bij de consulent herhuisvesting tijdens het huisbezoek aan of u wilt terugkeren naar de Tugelawegblokken. Alle afspraken over terugkeren zijn vastgelegd in het Sociaal Plan Tugelawegblokken.

Ik wil graag terugkeren naar een nieuwbouwwoning, maar niet naar een gerenoveerde woning. Kan dat? Ymere houdt zoveel mogelijk rekening met de voorkeuren van de bewoners. Als u graag wilt terugkeren naar een nieuwbouwwoning, is het belangrijk dat u dit doorgeeft aan de consulent herhuisvesting. De volgorde in de toewijzing van de woningen gebeurt op basis van uw woonduur in uw huidige woning. Bewoners met een langere woonduur gaan in hun

keuze voor op bewoners met een kortere woonduur. Ook deze afspraken staan in het Sociaal Plan Tugelawegblokken.

Ik woon in blok 3 of 4 en reageer sinds eind 2009 op woningen in de WoningNetkrant. Ik heb nog geen goede woning gevonden en maak me zorgen of dat gaat lukken. U heeft nog tot 1 september 2011 de tijd om een andere woning te zoeken. Ymere heeft er vertrouwen in dat iedere bewoner uiteindelijk een passende woning vindt. Het is wel belangrijk dat u actief zoekt naar een andere woning en elke twee weken reageert op passende woningen via WoningNet. Als u hulp nodig heeft bij het zoeken, of vragen heeft, kunt u contact opnemen met de consulent herhuisvesting.

Ik ben bang dat ik naar een woning verhuis, waar ik na een paar jaar weer uit moet vanwege renovatie of sloop. Hoe voorkom ik dat?

In de advertenties in de WoningNetkrant staat vermeld of er plannen zijn met de woning. Er staat dan bijvoorbeeld dat de toekomst van het complex onbekend is of dat het complex in een vernieuwingsgebied ligt. Het is belangrijk dat u niet op die woningen reageert. Bij twijfel is het verstandig contact op te nemen met één van de consulenten herhuisvesting.

Ik woon in blok 3 of 4 en wil graag weten tot wanneer ik stadsvernieuwingsurgent ben? De periode dat u stadsvernieuwings­ urgent bent is verlengd tot 1 september 2011,zodat de bewoners van blok 3 en 4 de tijd hebben om goed naar de nieuwbouw- en renovatieplannen voor de blokken 3, 4 en 5 te kijken. Zo kunnen zij goed afwegen of zij willen terugkeren of definitief verhuizen naar een woning buiten het project.

Voorstellen van de bewonerscommissie In het open planproces is plek voor de mening en inzet van alle bewoners van de Tugelawegblokken. Een aantal bewoners hebben de Bewonerscommissie Tugelaweg­ blokken opgericht. Samen met de klankbordgroep en ondersteund door de Woon­bond, overlegt de bewonerscommissie regelmatig met Ymere. Dan gaat het bijvoorbeeld over het verloop van de herhuisvesting en de manier waarop de draagvlakmeting wordt uitgevoerd. Daarbij heeft de commissie het behartigen van de belangen van de bewoners als doel. Heeft u over het complex iets te melden, valt u iets op, zit u iets dwars, of heeft u goede ideeën? Neemt u dan gerust contact op met de bewonerscommissie. Als u graag actief mee wilt doen, bent u van harte welkom. U kunt contact opnemen met voorzitter Mesut Ergül op 06 - 10 25 97 49.

Leden van de bewonerscommissie: van links naar rechts meneer Ergül, mevrouw Sahin, mevrouw Pocorni-de Vries, mevrouw Wiese-Schutz, mevrouw Caliskan, meneer Ergül, meneer Namri


Meer informatie Heeft u vragen over het project ‘Zo wil ik wonen!’ Ymere: Onno Terpstra, procesmanager, telefoon: (020) 311 6785. E-mail: o.terpstra@ymere.nl Stadsdeel Oost: Ron Steur, projectleider, telefoon: (020) 253 5337. E-mail: r.steur@oost.amsterdam.nl Heeft u vragen over het zoeken naar een andere woning? Rob van Welzenis, consulent herhuisvesting, telefoon: (020) 435 6878 Romana Vujica, consulent herhuisvesting, telefoon: (020) 435 6955 Heeft u een reparatieverzoek? Buurtbeheerbedrijf, telefoon: (020) 668 64 46 of loop binnen in hun kantoor, Tugelaweg 54 Heeft u vragen over het beheer van uw complex? Wyneke Oostenveld, consulent gebiedsbeheer, telefoon: 0800 0006. E-mail: w.oostenveld@ymere.nl (in de maanden oktober en november afwezig) Danny Hendradhy, huismeester, telefoon: 06 5234 8737 (bereikbaar van maandag t/m donderdag) Spreekuur: Huismeester: op maandag en woensdag van 13.00 -14.00 uur, Buurtbeheerbedrijf, Tugelaweg 54 Herhuisvesting: op donderdag van 16.00 17.00 uur, Tugelahuis, Laing’s Nekstraat 2

Planvorming Tugelawegblokken Bewoners, Ymere en het stadsdeel maken samen plannen voor de Tugelawegblokken. Wat is al gebeurd en wat gaat er gebeuren?

1

Zo wil ik wonen!

senteerd. Ook doen we een voorstel voor de aanpak van blok 1.We nodigen u van harte uit hierbij te zijn. U ontvangt nog een uitnodiging.

Vanaf 2008 zijn stadsdeel en Ymere in gesprek met de bewoners. Er zijn twee bewonersonderzoeken gedaan. In werkgroepen zijn afspraken gemaakt over de herhuisvesting, is meegedacht over de plannen en zijn afspraken gemaakt om de Tugelawegblokken tijdens de verbouwing leefbaar te houden.

4

Draagvlakmeting

In oktober en november worden alle bewoners van blok 1, 2 en 5 door de Woonbond bezocht voor een draagvlakmeting. U kunt dan aangeven of u het eens of oneens bent met de plannen. Het is belangrijk dat u aan de meting meedoet.

2

Herhuisvesting blok 3 en 4

De bewoners van blok 3 en 4 en zijn sinds 1 oktober 2009 met voorrang op zoek naar een andere woning. Inmiddels zijn ruim veertig bewoners verhuisd. De bewoners van blok 3 en 4 hebben tot 1 september 2011 de tijd een andere woning te vinden.

3

5

Herhuisvesting blok 5

Als een ruime meerderheid van de bewoners instemt met de plannen wordt de stadsvernieuwingsurgentie aangevraagd voor de bewoners van blok 5. We streven ernaar de herhuisvesting van blok 5 te starten in december 2010. Vanaf dan hebben de bewoners van blok 5 anderhalf jaar de tijd om een andere woning te vinden. De start van de herhuisvesting van blok 2 staat gepland in 2012 en van blok 1 in 2014.

Voorlopig ontwerp blok 3, 4, 5

en voorstel aanpak blok 1

Voor de zomer is tijdens de toekomstwerkplaats de eerste versie van het voorlopig ontwerp van de blokken 3, 4 en 5 besproken. Op 14 oktober wordt het voorlopig ontwerp van blok 3, 4 en 5 gepre-

Basisplan Tugelawegblokken

Colofon

5 rtzo

He

ng's

4 t raa

kst Ne

at stra

in nte

sfo

ger

3

t raa gst

Lai

Ma

2

t raa

1

pst

sko

t Spi

Nummer 10, september 2010. De nieuwsbrief is een uitgave van Ymere en stadsdeel Oost. Redactie Emilie van Steen, Truke Fortuin, Yvonne Goverts, Onno Terpstra, Walter Louman en Mi-Sun Wieringa. Fotografie Jansje Klazinga, Hannie van Herk Vormgeving Einder Communicatie Drukwerk Drukmotief

behoud en ingrijpende renovatie sloop en nieuwbouw aanpak nader te bepalen

Zo wil ik wonen! - Nieuwsbrief Tugelawegblokken nummer 10  

Zo wil ik wonen! - Nieuwsbrief Tugelawegblokken nummer 10 - Eerste versie ontwerp gepresenteerd

Advertisement