Page 1

BETONIUUTISET

BETONIUUTISET YBT Oy:n asiakaslehti 8 | 2012

Agnico-Eagle Finland Oy:n Kittil채n Suurikuusikon kultakaivos

YBT:n kokemusta arvostetaan kaivosten rakennusprojekteissa s 4-5 N채ytt채v채 kauppakeskus Masto Raaheen Outokummun F3-laajennusprojekti

s 8-9

s 6-7

1


BETONIUUTISET

Olemme valmiita tulevaisuuden haasteisiin Yleinen taloudellinen tilanne on tätä kirjoitettaessa epävakaa, mutta samaan aikaan rakennamme kuitenkin koko ajan pohjoisen tulevaisuutta. Lapin kaivoshankkeet ja Outokummun F3-projekti ovat malliesimerkkejä siitä, että laaja talousalueemme on kehittymässä oikeaan suuntaan. YBT pyrkii parhaansa mukaan vastaamaan näihin positiivisiin tulevaisuuden haasteisiin. Vuoden 2011 aikana toimitimme betonivalmisosarakenteita Sodankylän Kevitsan, Kittilän Suurikuusikon, LKAB:n Kirunan, Kemin Elijärven ja Raahen Laivakankaan kaivoksille. Lisäksi olimme mukana marraskuun 2011 alussa järjestetyissä Fennoscandian Exploration and Mining FEM 2011 -messuilla. Edistysaskeleemme eivät rajoitu ainoastaan teollisuusrakentamiseen. Energiamääräysten tiukentuessa betonielementtisessä asuinrakentamisessa on yleistynyt ohutrapattu julkisivu, joiden tuotannosta YBT:llä on hyvä kokemus jo vuodesta 2006. Vuonna 2011 toimitimme rapattuja julkisivuja 4600 neliötä. Olemme tehneet investointeja kaikilla tehtaillamme. Olemme kehittäneet tuotantoa, joka mahdollistaa laadukkaiden tuotteiden valmistuksen sekä hyvät työskentelyolosuhteet ja sitä kautta tehokkaan ja turvallisen toiminnan. Ylitornion tehtaalla olemme uudistaneet tuotantotiloja paremmin toimiviksi. Elementtipöytiä on uusittu, ja elementtivarasto ja kuormien lastaukset tehdään nyt kokonaan sisätiloissa. Betonielementtikuljetuksen vaihtolavajärjestelmämme mahdollistaa kuormien toimitukset työmaalle ennakkoon, mihin olemme investoineet uuden rekan. Kuhmon tehtaalla on meneillään tuotantotilojen ja varaston laajennusinvestointi, ja Raahen tehtaan varaston tuplaaminen toteutetaan keväällä 2012. YBT:n Ylitornion ja Raahen tehtaat ovat molemmat mukana betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailussa. Kilpailussa mukana olo jo kolmatta vuotta on edistänyt työturvallisuutta huomattavasti. Raahen tehtaan työturvallisuus Elmeri+ -menetelmällä mitattuna on kehittynyt vuoden aikana 24 prosenttia. Toinen mainittavan arvoinen asia on Ylitornion tehtaan sairauspoissaoloprosentti, joka oli kilpailun alhaisin 1,13 prosenttia. Betonielementinvalmistajien koulutuksessa olemme tehneet hyvää yhteistyötä TE-toimiston ja Ammattiopisto Lappian kanssa. Koulutuksen ansiosta YBT:n Ylitornion tehtaan palvelukseen valmistui neljä uutta työntekijää. Olemme vuoden mittaan uudistaneet myös markkinointi-

2

ilmeemme. Uudet nettisivut, yritysvideo ja esitteet ovat malliesimerkkejä yhteistyöstämme Media-Arenan, Klaffin ja Avalonin kanssa. Näkyvyyttä olemme saaneet myös sponsoroimiemme huippu-urheilijoiden Kalle Palanderin, Sami Jauhojärven ja Ville Pokan ansiosta. Miltä sitten näyttää alamme tulevaisuus? Vaikka olemme eläneet vuoden 2008 jälkeen epävarmoja suhdannevaihtelujen aikoja, tulee yksi totuus pitämään jatkossakin. Vanhan viisauden mukaan ”Rakentaminen ei lopu koskaan”. Sen päälle on hyvä rakentaa YBT:n tulevaisuutta.

Rakentavasti Juha Alapuranen toimitusjohtaja


BETONIUUTISET

Vi är redo för framtidens utmaningar Det allmänna ekonomiska läget är i skrivande stund osäkert, men samtidigt bygger vi hela tiden för framtiden här i norr. Gruvprojekten i Lappland och Outokumpus F3-projekt är föredömen för att vårt stora ekonomiska område utvecklas i rätt riktning. YBT gör sitt bästa för att svara upp mot dessa framtidens positiva utmaningar. Under år 2011 levererade vi prefabricerade betongprodukter till gruvorna Kevitsa i Sodankylä, Suurikuusikko i Kittilä, LKAB i Kiruna, Elijärvi i Kemi och Laivakangas i Brahestad. Vi deltog också på mässan ”Fennoscandia Exploration and Mining FEM 2011”, som arrangerades i början av november 2011. Våra lyckade satsningar begränsas inte bara till industribyggen. I och med att energibestämmelserna blir allt hårdare, har användningen av tunnputsade fasader blivit allt vanligare vid bostadsbyggande av betongelement. YBT har sedan 2006 god erfarenhet av produkten. År 2011 levererade vi 4600 kvadrat­meter putsade fasader. Vi har gjort investeringar vid samtliga våra fabriker. Vi har utvecklat produktionen, vilket möjliggör tillverkning av produkter av hög kvalitet och i en god arbetsmiljö, som i sin tur leder till effektivitet och en säker verksamhet. Vid fabriken i Ylitornio har vi moderniserat produktionslokalerna, som nu fungerar ännu bättre. Gjutbord har bytts ut och elementförrådet förnyats och all lastning sker nu inomhus. Vårt växelflaksystem för transport av betongelement möjliggör tidig transport och lagring på arbetsplatsen. Där har vi investerat i ny utrustning, bland annat bil med släp. Vid fabriken i Kuhmo bygger vi ut fabrikslokalerna och förrådet samt kommer vi att vid fabriken i Brahestad fördubbla lagerutrymmena under våren 2012. YBT:s fabriker i Ylitornio och Brahestad deltar båda i betongindustrins tävling i säkerhet. Detta är det tredje året vi deltar, vilket har främjat arbetarskyddet betydligt. Arbetarskyddet vid fabriken i Brahestad har förbättrats med 24 procent på ett år mätt med hjälp av Elmeri+ -metoden. En annan sak som är värd att nämnas, är att sjukfrånvaroprocenten vid fabriken i Ylitornio endast är 1,13 procent, tävlingens lägsta. Vi har haft ett utmärkt samarbete med TE-kontoret och Yrkesinstitutet Lappia vid utbildningen av betongelementtillverkare. Tack vare utbildningen utexaminerades fyra nyanställda för YBT:s Ylitornio fabrik. Under året har vi också utvecklat vår marknadsföringsimage. En ny hemsida, en företagsvideo och nya broschyrer är föredömliga exempel för vårt samarbete med Media-Arena, Klaffi och Avalon. Vi har också varit än mer synliga genom vår sponsring av toppidrottsmännen Kalle Palander, Sami Jauhojärvi och Ville Pokka. Hur ser då framtiden för vår bransch ut? Även om vi sedan år 2008 upplevt konjunktursvängningar, finns en sanning som håller även fortsättningsvis. En gammal visdom är “Byggandet tar aldrig slut”. Den tanken är god att bygga YBT:s framtid på. Juha Alapuranen verkställande direktör

Sisällysluettelo Pääkirjoitus

2-3

Kevitsan kaivososakeyhtiö

4-5

Näyttävä kauppakeskus Masto Raaheen

6-7

Outokummun F3 laajennusprojekti

8-9

Levin koulutus- ja työhyvinvointikeskus

10

Asiakastyytyväisyyskysely 2011

11

Laivakankaan kultakaivos

12-13

Tornion Sarastus ja Horisontti

14-15

Buraset sarjakuva

16-17

YBT:n osaamista arvostetaan luksustaloissa 18-19 White Dream Center ja Sami Jauhojärvi

20

Passion Adventure seikkailujoukkue

21

Tornion maakuntamuseon graafinen betoni

22

Kuhmon betoni Oy laajentaa

23

Koulutus 24-25 Kummikoulun piirustussato Kärppien ja Tornion lupaus Ville Pokka

26-27

28

Vieraskynä 29 YBT panostaa laatuun myös markkinointiviestinnässä 30

YBT Betoniuutiset Nro 8 (12/2011) Julkaisija: Painos: Päätoimittaja: Toimittaja: Käännökset: Ulkoasu: Paino:

YBT Oy 2000 kpl Mika Alapuranen Mika Kulju ja Erja Aikavuori Kerstin Johansson ja Kurt Juntti Avalon Oy Kalevaprint Oy

3


BETONIUUTISET

YBT:n kokemusta arvostetaan kaivosten rakennusprojekteissa YBT on toimittanut betonielementtejä rakenteilla olevan Kevitsan kaivoksen yhdeksään eri kohteeseen. Tilaajana oli Lemminkäinen Talo Oy, jolla on Kevitsan kaivoksessa kuusi erillistä urakkaa. - Urakoihin kuuluu niin maarakennus- kuin betonirakentamisen kohteita sekä kokonaisurakkana Kaivoskonttorin rakentaminen. Olemme aloittaneet työt kesäkuussa 2010 ja kohteet valmistuvat pääosin joulukuun 2011 aikana. Aikataulu on ollut tiukka, mutta YBT:n toimitukset ovat niin ajallisesti kuin myös laadun suhteen toteutuneet hyvin, työpäällikkö Tapio Ansamaa Lemminkäinen Talo Oy:stä kertoo. - Tässä on kyse todella ison kokoluokan teollisuusrakentamisesta. Yhteistyö YBT:n on toiminut tässäkin projektissa hyvin, työnjohtaja Antti Kalliokoski Lemminkäinen Talo Oy:stä summaa. Sodankylässä sijaitseva First Quantum Minerals Oy:n Kevitsan monimetallikaivos tulee tuottamaan nikkeli-platinaryhmän rikastetta sekä kupari-kultarikastetta.

Suuresta avolouhoksesta louhitaan noin viisi miljoonaa tonnia malmia vuodessa ja sivukiveä monin verroin enemmän. YBT on aiemmin ollut toimittajana mm. Sotkamon Talvivaaran, Kittilän Suurikuusikon, Raahen Laivakankaan, Kemin Elijärven, Bolidenin Aitikin ja LKAB:n Jällivaaran sekä Kiirunan kaivosprojekteissa. - On hienoa, että kokemustamme kaivosten rakennusprojekteissa arvostetaan. Haluamme olla jatkossakin eturivissä rakentamassa Lapin kasvavaa kaivosteollisuutta, YBT:n toimitusjohtaja Juha Alapuranen kertoo.

Kevitsan kaivos Tilaaja: Lemminkäinen Talo Oy YBT:n toimitusten laajuus: betonielementtejä 449 kpl / 7007 m² / 2875 tn / 115 kuormaa Lemminkäinen Talo Oy:n urakoiden yhteisarvo: yli 70 miljoonaa euroa Tuotannon käynnistyminen: vuoden 2012 aikana

4


Lentokuva Vallas Oy

BETONIUUTISET

YBT oli mukana Mining FEM 2011 kaivosmessuilla Levillä. Kuvassa Ylitornion kunnan Markku Norrena, Agnico-Eaglen Kimmo Hannukainen ja Styrud Borealin Kimmo Juvani.

YBT:s erfarenhet uppskattas i gruvornas byggprojekt YBT har levererat betongelement för nio olika objekt för gruvbygget Kevitsa. Beställare är Lemminkäinen Talo Oy, som genomför sex olika entreprenader vid gruvan i Kevitsa. - I totalentreprenaderna ingår både mark- och betongbyggen samt uppgörande av Gruvkontoret. Vi påbörjade arbetena i juni 2010 och det mesta färdigställs under december 2011. Tidplanen är knapp, men YBT:s leveranser har fungerat utmärkt, sett till både tid och kvalitet, berättar arbetschef Tapio Ansamaa vid Lemminkäinen Talo Oy. - Här är det fråga om verkligt storskaligt industribygge. Även i det här projektet har samarbetet med YBT varit utmärkt, summerar Antti Kalliokoski, arbetsledare vid Lemminkäinen Talo Oy.

First Quantum Minerals Oy:s Kevitsa gruva som arbetar med flera metaller ligger i Sodankylä och ska producera nickel-platinaslig samt koppar-guldslig. Ur det stora dagbrottet bryts cirka fem miljoner ton malm per år och flerfaldig volym gråsten. YBT har tidigare levererat vid olika gruvprojekt till Sotkamos Talvivaara, Kittiläs Suurikuusikko, Brahestads Laivakangas, Kemis Elijärvi, Bolidens Aitik samt till LKAB:s Gällivare och Kiruna. - Det är fantastiskt, att vår erfarenhet uppskattas i gruvprojekten. Vi vill även i

fortsättningen vara i frontlinjen då gruvindustrin växer i norr, berättar Juha Alapuranen, VD vid YBT.

Kevitsa gruva Beställare: Lemminkäinen Talo Oy YBT:s leveranser: betongelement 449 st / 7007 m² / 2875 ton / 115 lass Lemminkäinen Talo Oy:s entreprenaders totalvärde: mer än 70 miljoner euro Produktionsstart: under år 2012

5


BETONIUUTISET

Näyttävä kauppakeskus Masto Raaheen YBT:n suurin yksittäinen projekti Raahessa eli kauppakeskus Masto on valmistunut Koivuluotoon Ollinkalliontielle. YBT vastasi kohteen betonisista runkorakenteista suunnittelusta asennukseen. Liikekiinteistön rakennutti PPO Kiinteistöt Oy ja urakasta vastasi Rakennus Miilukangas Oy. - Päädyimme YBT:hen monestakin eri syystä. YBT:n tuotteiden hinta-laatu -suhde ovat kohdallaan. YBT on meille ennestään tuttu toimija ja osittain myös paikallisuus vaikutti valintaan, rakennuspäällikkö Kalevi Niskala Rakennus Miilukangas Oy:stä kertaa. Maston alakerrassa on kolme erillistä myymälätilaa. Tiloissa toimivat PPO:n Tekniset-myymälä, Kaken Konepajan Expert-myymälä sekä ravintola. Alakerran myymälätiloja voidaan jakaa tarvittaessa pienempiin osiin. - Alun perin yläkertaan oli suunniteltu toimistotiloja, mutta matkan varrella osa

6

toimistotiloista muuttui kauneushoitolaksi, Niskala kertoo. Rakennuspäällikkö Niskalan mukaan kohteen yhden suurimman haasteen muodosti aikataulu. - Tontille piti tehdä ensin painopenkka, jolla tutkittiin vielä pohjaolosuhteita. Sen

teko sisältyi kokonaisaikatauluun, ja se vei aloituksesta heti kuukauden pois. Toinen kriittinen vaihe oli rungon ja vaipan saaminen umpeen, jotta saimme betonilattiat kuivumaan. Onneksi näissä onnistuttiin, vaikka jouduimme valamaan lattiat “taivasalla”, Niskala summaa.

Kauppakeskus Raahen Masto: Rakennusaikataulu: 1.4 – 30.11.2011 Materiaalit: kantava runko betonia, osin terästä, seinä- ja katto puuelementeistä, huopakatto, julkisivu tiiltä / peltiä / lasia Kokonaiskustannukset: 3,6 miljoonaa euroa Laajuus: kerrosala 3447 m², tilavuus 21 798 m³ KVR-urakoitsija: Rakennus Miilukangas Oy Pääsuunnittelija: Suunnittelutoimisto Hietala Oy Rakennesuunnittelija: Insinööritoimisto Rintala Oy


BETONIUUTISET

Det imponerande handelscentret Masto i Brahestad

Byggherre för affärsfastigheten var fastighetsaktiebolaget PPO Kiinteistöt Oy och totalentreprenör var Rakennus Miilukangas Oy. - Vi valde YBT av flera orsaker. Pris-kvalité var i balans på YBT:s produkter. Vi har erfarenhet av YBT som leverantör sedan tidigare och att det är ett lokalt etablerat företag påverkade också vårt val, uppger byggnadschefen Kalevi Niskala vid Rakennus Miilukangas Oy. På bottenvåningen i Masto finns tre separata försäljningslokaler. Där finns PPO:s

Tekniset-butik, Kaken Konepajas Expertbutik samt en restaurang. Försäljningsutrymmena på bottenvåningen kan vid behov indelas i mindre utrymmen. - Från början planerades bottenvåningen för kontor, men under resans gång förvandlades delar av kontorsutrymmena till en skönhetssalong, berättar Niskala. Enligt byggnadschef Niskala utgjorde tidplanen en av de större utmaningarna för projektet.

- Först krävdes mothållande fyllning på tomten, och som användes för ytterligare markundersökningar. Det arbetet skulle klaras inom tidplan, vilket försenade igångsättandet med en månad. En annan kritisk fas var att få stomme och byggnad tät, för att lyckas torka betonggolven. Som tur var lyckades vi med det, även om vi fick gjuta golven under bar himmel, summerar Niskala.

Affärcentret Masto i Brahestad: Tidplan byggnation: 1.4 – 30.11.2011 Byggnadskonstruktion: bärande stomme i betong och stål, väggar och tak med träkassetter, papptak, fasader i tegel / plåt / glas Totalkostnad: 3,6 miljoner euro Våningsyta 3447 m², volym 21 798 m³ Totalentreprenör: Rakennus Miilukangas Oy Chefskontruktör: Suunnittelutoimisto Hietala Oy Byggnadskonstruktör: Insinööritoimisto Rintala Oy

Kuva: Studio Helios Raahe / Suvi Marjala

YBT:s största enskilda projekt i Brahestad, handelscentret Masto är färdigställt på Ollinkalliontie i Koivuluoto. YBT svarade från projektering till montering av objektets stomkonstruktion.

7


BETONIUUTISET

Betonielementtejä Outokummun F3laajennusprojektiin YBT on toimittanut betonielementtejä Tornioon ja Kemiin Outokummun ferrokromituotannon laajennusprojekti F3:n useisiin eri kohteisiin. Osa urakoista on toteutettu suoraan Outokummulle, ja osa on toteutettu rakennusliikkeiden kautta. YBT on muun muassa toimittanut yhteystyössä Rajavillen kanssa elementtejä hienorikastamoon, jauhimoon ja palarikastamon Kemin kaivokselle. Rakennusliikkeiden kautta toteutetuista urakoista mainittakoon Skanska Talonrakennus Oy:n toimitukset. YBT toimitti elementit Outokummun F3 projektin Sintraamoon, joka tuli Outokummun tehdasalueelle. YBT:n asentajat kävivät lisäksi asentamassa nämä elementit paikoilleen. Lisäksi YBT toimitti Lapin Teollisuusra-

kennus Oy:lle Outokummun jäähdytyslaitekeskuksen sekä terässulatto Ferrun elementit alkuvuodesta 2011. Huomionarvoisia ovat myös Rakennusliike M. Kurtti Oy:lle toimitetut kompensointi- ja pääsähkötilan elementit. F3-laajennusprojektissa Outokumpu kaksinkertaistaa ferrokromituotantonsa Suomessa. Projektin arvo on 440 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 kokonaisuudessaan valmistuva laajennus tuo Tornion tehtaalle ja Kemin kaivokselle yhteensä noin 120 pysyvää työpaikkaa.

YBT toimitti Outokummun Sintraamon apurakennuksen betonielementit asennettuna.

8


Lentokuva Vallas Oy

BETONIUUTISET

Betongelement för Outokumpu F3utbyggnadsprojekt YBT har levererat betongelement till Outokumpus ferrokromproduktion för utbyggnadsprojektet F3 för många olika objekt. En del av entreprenaderna har genomförts direkt till Outokumpu, och en del genom byggfirmor. YBT har bland annat i samarbete med Rajaville levererat element till fin- respektive grovanriknings­ anläggningen samt krossen vid gruvan i Kemi. Av de entreprenader som genomförts via byggfirmor, vill vi nämna Skanska Talonrakennus Oy:s leveranser. YBT levererade elementen till sintringsverket i Outokumpus F3 projekt och det uppfördes på Outokumpus industriområde. Dessutom utförde YBT:s montörer monteringen av elementen. YBT levererade också Outokumpus kylanläggning till Lapin Teollisuus­rakennus Oy samt elementen för stålsmältverket Ferru i början av år 2011. Elementleveranserna för kompenserings- och huvudströmlokalen för Byggfirma M. Kurtti Oy är också beaktansvärda. Outokumpu fördubblar sin ferrokromproduktion i Finland i och med F3-utbyggnaden. Projektets värde är 440 miljoner euro. Hela utbyggnaden färdigställs år 2013 och genererar cirka 120 permanenta arbetstillfällen vid fabriken i Torneå och gruvan i Kemi.

9


BETONIUUTISET

YBT:n osaaminen vahvasti mukana Levin koulutus- ja työhyvinvointikeskuksessa Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on rakentamassa Leville koulutus- ja työhyvinvointikeskusta, jonne valmistuu oppimisympäristö energiatehokkuuden ja rakennustekniikan opiskeluun. YBT on mukana hankkeessa jo suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. - YBT:n ja RAMK:n yhteistyön tarkoituksena on tutkia ja kehittää talotekniikan ja rakentamisen energiatehokkuutta kylmissä olosuhteissa käytännön sovellutusten tasolla. Tutkimusta ja testausta tehdään molempia osapuolia hyödyttävällä tavalla, yliopettaja ja energiatekniikan eritysasiantuntija Petri Kuisma RAMK:sta tarkentaa. Tutkimus toteutetaan täyden mittakaavan rakennushankkeena käyttämällä siinä erilaisia sandwich-seinän rakennetyyppivariaatioita. - YBT tarjoaa hyvät mahdollisuudet mitta-antureiden asentamiseen jo betonielementtien rakennusvaiheessa. Saa-

daksemme testausympäristöstä täydellisen täytyy tutkimuksen ja testauksen suunnittelu tehdä huolellisesti ja määrätietoisesti. YBT tarjoaa nykyaikaisen betonielementtivalmistajan tuomat ratkaisut ja osaamisen sandwich-seinän tutkimiseen, Kuisma kertoo. Hankkeen tavoitteena on selvittää Levin vaihtelevissa olosuhteissa suuren lämmönvastuksen omaavan sandwich-seinän toiminta rakennusfysikaalisin mittauksin, joissa tutkitaan mm. lämmönsiirtymistä, kosteutta, kuivumista ja konvektiota. - Tavoitteena on lisäksi kehittää parannettuja sandwich-rakennetyyppejä, jotka toimivat vaativissa ilmasto-olosuhteissa. T&K toiminnan tavoitteena on lisätä YBT:n kilpailuetua betonielementtien valmistajana, Kuisma näkee. Hän korostaa myös, että vahvassa kehitysvaiheessa olevan Lapin maakunnan ja sen toimijoiden kehittyminen edellyttävät

YBT:s kompetens – en stark aktör vid Levis utbildningsoch arbetshälsocenter Kommunalförbundet för utbildning i Rovaniemi (RAMK) etablerar Levi utbildnings- arbetshälsocenter. Där skapas en studiemiljö för studerande inom energieffektivitet och byggnadsteknik. YBT är med i projektet redan från planerings- och byggfasen. - Syftet med YBT:s och RAMK:s samarbete för forskning och utveckling av praktiskt anpassad energieffektivitet för hus och byggande i kalla förhållanden. Såväl forskning som tester sker så att båda parter drar nytta av dem, förklarar RAMK:s Petri Kuisma, överlärare och sakkunnig inom energiteknik. Forskningen genomförs i ett fullskaligt byggprojekt där olika variationer av sandwich-väggar används.

10

- YBT erbjuder goda möjligheter för montering av mätningspunkter redan vid tillverkningen av betongelement. För att få en komplett testmiljö, måste planeringen av forskning och tester göras omsorgsfullt och målmedvetet. YBT – en modern betongelementproducent föreslår lösningar och har också kompetens för att forska om sandwich-väggar, berättar Kuisma. Projektets syfte är att utreda egenskaper hos sandwich-väggen med högt värmemotstånd, i Levis växlande förhållanden. Det sker genom byggnadsfysikaliska mätningar, där bl a värmeöverföring, fuktighet, torkning och konvektion undersöks. - Därtill är syftet att utveckla förbättrade sandwich-lösningar, som fungerar vid krävande klimat­förhållanden. Målsättningen

jatkuvien kilpailuetujen etsimistä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. - Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa omalta osaltaan rakentamiseen liittyvää osaamista kovenevassa kilpailussa, Kuisma summaa. Levin koulutus- ja työhyvinvointikeskus: - YBT:n ja RAMK:n yhteistyösopimus solmittiin 09/2011 - betonielementtien mittausympäristön suunnittelu valmistuu 12/2011 - mittausantureiden asentaminen aloitetaan keväällä 2012 - tutkimus tehdään 2-3 vuoden aikana (sisältäen 2-3 talvikautta) - tutkimustyön käytännön toteutukseen osallistuu RAMK:n henkilökuntaa ja opiskelijoita

är att öka YBT:s konkurrensfördelar som producent av betongelement, menar Kuisma. Han betonar också, att då Lappland nu befinner sig i en stark utvecklingsfas, måste såväl regionen som dess aktörer ständigt hitta nya konkurrensfördelar både nationellt och internationellt. - Målet för samarbetet är, att för min egen del höja kompetensen i frågor som rör byggande i den allt hårdnande konkurrensen, summerar Kuisma. Levis utbildnings- och arbetshälsocenter: - samarbetsavtal mellan YBT och RAMK tecknades 09/2011 - projektering av betongelementens mätningsmiljö fastställs 12/2011 - montering av mätningsutrustning påbörjas våren 2012 - forskning under 2-3 år (2-3 vintersäsonger ingår) - i det praktiska forskningsarbetet deltar RAMK:s personal och studenter


BETONIUUTISET

Asiakastyytyväisyyskysely 2011 Suoritimme marraskuun aikana laatujärjestelmämme mukaisen asiakastyytyväisyyskyselyn. Arviointi toiminnasta pyydettiin asteikolla 4-10. Oheisesta kuvaajasta ilmenevät kyselyn tulokset. Jo vuosi sitten kyselyn tulokset olivat korkealla tasolla. Siitä huolimatta tuloksista huomaa, että YBT on onnistunut entisestään kehittämään toimintaansa. Numeroarvostelujen lisäksi saimme paljon vapaasti kirjoitettua positiivista palautetta sekä paljon hyviä eväitä toimintamme kehittämiseen. Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Kuvassa LKAB:n kuiluelementtien tilaajat vasemmalta Olof Larsson, Elin Hansson, Stefan Pounu, Joakim Björnström, Ingemar Törmä ja YBT:n vientimyyntiedustaja Kurt Juntti. Från vänster LKAB:s beställare Olof Larsson, Elin Hansson, Stefan Pounu, Joakim Björnström, Ingemar Törmä och YBT:s exportförsäljare Kurt Juntti.

Tuotekehittelyä käyttötarpeiden mukaan YBT:n tuotannossa pystytään valmistamaan asiakkaan tarpeiden mukaan monen muotoisia ja eri pintavaihtoehdoilla olevia betonituotteita. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat LKABn Kiirunan kaivokselle valmistamamme 1,7 metriä korkeat kuiluelementit. Toinen tuotekehittelymme tuloksena syntynyt tuote on YBT T-sokkelielementti, joka on nopea asentaa ja kustannustehokas moneen eri käyttötarkoitukseen. Sokkelina se ei tarvitse anturoita suuren pohjapintaalan ansiosta. Helpon liikuteltavuuden ja tyylikkään kaarevan muotonsa ansiosta se toimii useissa erilaisissa tukimuuri ja kulkueste tarkoituksissa. Korkeampian muureja varten YBT:n vakiotuotevalikoimaan kuuluu teollisuudessa paljon käytetty kolme metriä korkea YBT tukimuurielementti.

Användningsbehovet styr produktutvecklingen YBT kan i sin produktion tillverka betongelement i olika utformning och med alternativa ytor, allt efter kundens behov. Ett lysande exempel är de 1,7 meter höga rännelementen till LKAB:s gruva i Kiruna. Ett annat resultat av YBT:s produktutveckling är T-formade sockelelement. De är snabba att montera och kostnadseffektiva för olika ändamål. Som sockel behöver elementet tack vare sin stora bottenyta inget separat fundament. Det kan lätt förflyttas och är stiligt bågformat och därför mycket lämpligt för olika slag av stödmurar och som passagehinder. I YBT:s standardutbud ingår de tre meter höga och ofta använda stödmurselementen för högre murar.

Kundnöjdhetsenkät 2011 Vi genomförde under november en kundnöjdhetsenkät enligt till vårt kvalitetssäkringssystem. Kunden fick betygsätta verksamheten på en skala 4-10. Enkätens resultat framgår av bifogade diagram. Redan för ett år sedan låg enkätresultatet på en hög nivå. Trots det, kan man av resultatet utläsa, att YBT ytterligare lyckats utveckla verksamheten. Utöver sifferbedömningarna fick vi mycket positiv respons i form av egna, fritt skrivna kommentarer och också med många bra tips för att ytterligare utveckla vår verksamhet. Ett varmt tack till alla som besvarat enkäten!

Tarjous ja kaupanteko Offert och upphandling                                   Informaation kulku   Informationsflödet                                               Yhteistyön sujuvuus Samarbetet                                               Aikataulujen pitävyys Hur hålls tidplaner                                             Autonkuljettajan toiminta työmaalla Chaufförens agerande på arbetsplatsen Yhteistyö toimituksen aikana Samarbetet under leveransen Elementtien ulkonäkö Utseendet på elementen Elementtien tekninen laatu Elementens tekniska kvalitet Asennustyön suorittaminen Montage utförande (om montage ingår) Jälkitöiden hoito  Hur har efterarbeten skötts Hinta-/laatusuhde Förhållandet pris/kvalitet                                                  Yleisarvosana toimituksesta Det allmänna omdömet

Arkins Oy:n Kalle Hautajärven ideoimaa T-sokkelia on toimitettu mm. Rovaniemen Morenian kasvihuoneiden perustuksiin 500 metriä ja Fossebygg AS:n hallihankkeeseen Norjan Tanaan.

YBT-tukimuureja on toimitettu mm. Outokummun tehtaalle Tornioon satoja kappaleita erilaisiin tuenta- ja aitaustarkoituksiin.

KESKIARVO MEDELVÄRDE

8,5

8,7 8,2

8,3 8,7

8,9 8,3

8,5 8,8

8,7 8,8

8,8 8,6

8,5 8,6

8,7 8,5

8,7 8,4

8,3 8,1

8,2 8,5

8,5 8,5

8,6 4 5 6 7 8 9 2010

Kyselyitä lähetettiin 140 Utskickade enkäter

Vastauksia saatiin 97 Inkomna svar

2011 Vastausprosentti 69 % Svarsprocent


BETONIUUTISET

Laivakankaan kultakaivos valmiina täyteen tuotantokapasiteettiin

YBT:n Raahen tehdas valmisti ja asensi kahden hallin (Reagents area ja Service building) sokkelielementit Laivakankaan kultakaivokseen Raahessa.

LTR Oy vastasi kaivoksen rakennus- ja laiteperustusten betonirakenteiden rakennusurakasta sekä pastalaitoksen perustuksista. LTR Oy:n työmaapäällikkönä kaivoksen rakennusteknillisille töille toimi Ari Rautio. - Paikallavalettuja betonirakenteita on yhteensä n. 10 000 m³. Suurin osa niistä tehtiin talvella. Kohteen suunnittelu eteni toteutuksen rinnalla, Rautio kertoo. Raution mukaan yhteistyö YBT:n kanssa toimi jälleen kerran moitteettomasti:

12

- Toimitus oli totutun hallittua ja se sisälsi asennustyöt työmaalla. Turvauduimme YBT:n palveluihin mm. pienissä kiiretoimituksissa, jotka mahdollistivat töiden etenemisen aikataulujen mukaan, työmaapäällikkö Rautio kertaa. Kohteiden rakennusaika oli noin puolitoista vuotta ja LTR Oy:n miesvahvuus työmaalla vaihteli 25:stä 50:een. Raution mukaan projektin haastavimmat työt liittyivät prosessin kone- ja laiteasennuksiin.

- Ne toteutettiin pääosin ulkomaalaisten toimijoiden voimin ja heidän tarpeensa tahdittivat myös meidän töitämme, Rautio arvioi. Nordic Mines Oy:n kaivoksessa on tavoitteena saavuttaa täysi tuotantokapasiteetti ennen vuodenvaihdetta. Kaivoksen kultaesiintymä on yksi Pohjoismaiden suurimmista ja sen odotetaan tuottavan vuosittain 3 700 kg kultaa.


Lentokuva Vallas Oy

BETONIUUTISET

Laivakangas guldgruva klar för full produktionskapacitet YBT:s Brahestad fabrik tillverkade och monterade sockelelementen för två hallar (Reagents area och Service building) vid Laivakangas guldgruva i Brahestad.

LTR Oy svarade för betongkonstruktionen i gruvans byggnader och anläggningar samt grunden för gold mine paste plant. Ari Rautio var LTR Oy:s platschef för de byggnadstekniska jobben. - Platsgjuten konstruktion uppgår till totalt ca 10 000 m³. Det mesta byggdes under vintersäsong. Projekteringen framskred jämsides med genomförandet, berättar Rautio. Enligt Rautio fungerade samarbetet med YBT än en gång problemfritt:

- Leveransen speglades av erfarenhet och montering ingick. Vi förlitade oss på YBT:s tjänster vid bl a smärre brådskande leveranser, vilket möjliggjorde för oss att hålla tidplan, säger platschef Rautio. Byggtiden för objekten var cirka ett och ett halvt år och antalet anställda hos LTR Oy varierade mellan 25 och 50. Enligt Rautio var den största utmaningen arbetsmomenten i samband med maskin- och anläggningsmontagen. - I huvudsak var det utländska aktörer

som utförde dem och då blev också våra jobb avhängiga deras behov, bedömer Rautio. Nordic Mines Oy:s gruva har som målsättning att uppnå full produktionskapacitet före årsskiftet. Guldfyndigheten vid gruvan är en av de största i Norden och den årliga produktionen förväntas bli 3 700 kg guld.

13


BETONIUUTISET

Sarastus ja Horisontti luovat näyttävyyttä Tornion kaupunkikuvaan Ensi kesänä valmistuva Horisontti muodostaa vielä loppusilausta vaille valmiin Sarastuksen kanssa modernin ja näyttävän maisemakerrostalokokonaisuuden Torniossa. YBT vastasi kummankin kohteen betonielementtitoimituksista. - Valmistuessaan As Oy Tornion Sarastus ja Horisontti tuovat näyttävyyttä kaupunkikuvaan. Huoneistoista avautuvat upeat näkymät suurten lasitettujen parvekkeiden kautta kahden valtakunnan ylle, joki- ja merimaisemaan, työpäällikkö Taisto Rautio Lemminkäinen Talo Oy:stä kuvailee. Rakennustyöt alkoivat viime vuoden joulukuussa, kun tontilta purettiin vanha ja ränsistynyt Husan talo. Sarastuksen ja Horisontin rakentamisen jälkeen kaupungin

parhaimpiin paikkoihin lukeutuva tontti saa sille vihdoinkin kuuluvan arvon. Asukkaat pääsevät nauttimaan Sarastuksen huoneistoista avautuvista Tornionjoen suistonäkymistä jo tämän vuoden loppuun mennessä. Maisemakerrostalokokonaisuuden täydentää Horisontti, jonka rakennustyöt alkoivat viime kesänä. Kohde valmistuu kesäkuussa 2012 ja tontin piha-alueet saavat loppusilauksen ensi syksynä.

Sarastus: Rakennuttaja: As Oy Tornion Sarastus / Lemminkäinen Talo Oy Asuinhuoneistojen lukumäärä: 30 kpl Laajuus: kerrosala 2392 kem², tilavuus 8253 m³ Rakennesuunnittelija: WSP Finland Oy Arkkitehti: Arkkitehtuuritoimisto Juha Paldanius Oy Rakennusmateriaalit: betonirunkoinen kerrostalo, paikallavaletut kantavat väliseinät, ontelolaattavälipohjat, puurunkoiset ulkoseinät, elementtirakenteiset parvekkeet

14

Lemminkäinen Talo Oy luottaa YBT:n osaamiseen, sillä vuoden 2011 aikana YBT on vastannut asuntokohteiden betonielementtitoimituksista Tornion kohteiden lisäksi As Oy Rovaniemen Kivirakkaan ja As Oy Kittilän Akanrovaan. - Yhteistyö YBT:n kanssa on toiminut kiitettävästi ja työmaan tarpeisiin on vastattu nopeasti sekä joustavasti. Yhteistyöstä kiittäen! Rautio kehuu.

Horisontti: Rakennuttaja: As Oy Tornion Horisontti / Lemminkäinen Talo Oy Asuinhuoneistojen lukumäärä: 26 Liikehuoneistojen lukumäärä: 2 Laajuus: kerrosala 2319 kem², tilavuus 7283 m³ Rakennesuunnittelija: WSP Finland Oy Arkkitehti: Arkkitehtuuritoimisto Juha Paldanius Oy Rakennusmateriaalit: betonirunkoinen kerrostalo, paikallavaletut kantavat väliseinät, ontelolaattavälipohjat, puurunkoiset ulkoseinät, elementtirakenteiset parvekkeet


BETONIUUTISET

Sarastus och Horisontti skapar ny silhuett i Torneås stadsbild De imponerande flervåningshusen Horisontti, som färdigställs till sommaren och Sarastus, där enbart den sista finslipningen återstår, bildar ett modernt och tilltalande flervåningshuskomplex i Torneå. YBT levererade alla betongelement till båda objekten. - De färdigställda As Oy Torneås Sarastus och Horisontti bidrar starkt till den kommande imposanta stadsbilden. Från lägenheternas stora inglasade balkonger är utsikten magnifik ut över två riken mot älvs- och havslandskap, enligt arbetschef Taisto Rautios, vid Lemminkäinen Talo Oy, målande beskrivning. Byggnadsarbetena startade i december förra året då Husas gamla och förfallna hus

revs. Uppförandet av Sarastus och Horisontti ger en av stadens finaste tomter äntligen dess rättmätiga värde. De boende i Sarastus kan redan före årsskiftet få njuta av utsikten över Torneälvens mynning. Horisontti, som började byggas i somras, kompletterar flervåningshuskomplexet med magnifik utsikt. Objektet står färdigt i juni 2012 och tomtens gårdsplaner får sin

Sarastus: Byggherre: As Oy Tornion Sarastus / Lemminkäinen Talo Oy Antal lägenheter: 30 Våningsyta 2392 m² och volym 8253 m³ Byggnadskonstruktör: WSP Finland Oy Arkitekt: Arkkitehtuuritoimisto Juha Paldanius Oy Byggnadskonstruktion: betongstomme, bärande platsgjutna mellanväggar, håldäckselement i bjälklag, trästomme i ytterväggar, balkongfronter i mönstrade betongelement

finish senare på hösten. Lemminkäinen Talo Oy förlitar sig på YBT:s kompetens, då YBT under år 2011 har svarat för leveransen av betongelement, till förutom objekten i Torneå, även till As Oy Rovaniemis Kivirakka och As Oy Kittiläs Akanrova. - Samarbetet med YBT har varit lovvärt och de har snabbt och flexibelt kunnat svara upp mot behoven vid byggandet. Tack vare det fina samarbetet! berömmer Rautio.

Horisontti: Byggherre: As Oy Tornion Horisontti / Lemminkäinen Talo Oy Antal lägenheter: 26 Antal butiker: 2 Våningsyta 2319 m² och volym 7283 m³ Byggnadskonstruktör: WSP Finland Oy Arkitekt: Arkkitehtuuritoimisto Juha Paldanius Oy Byggnadskonstruktion: betongstomme, bärande platsgjutna mellanväggar, håldäckselement i bjälklag, trästomme i ytterväggar, balkongfronter i mönstrade betongelement

15


BETONIUUTISET

16


BETONIUUTISET

Taikabetonin komeilee nyt avulla pihalla uusi kaivokin .

17


BETONIUUTISET

Luksuskohteissa yhdistyy YBT:n osaaminen parhaimmillaan Veneenveistäjänrantaan Helsingin Lauttasaaressa ja Koukkuniemenrantaan Espoossa ovat kohonneet ylellisten kotien muodostamat modernit kokonaisuudet. YBT on toimittanut kumpaankin kohteeseen ulkoseinä-, väliseinä- ja parveke-elementtejä. Kohteiden rakennuttaja on korkeatasoiseen asuntotuotantoon erikoistunut Westpro cc Oy, joka luottaa YBT:n laatuun ja osaamiseen. - Meillä on YBT:stä pelkästään hyviä kokemuksia. Olemme tehneet yhteistyötä jo pitkään, vastaava työnjohtaja Aarno Hietala Westpro cc Oy:ltä toteaa. Molempia kohteita yhdistää korkean tason lisäksi veden äärellä sijaitseva luonnonkaunis miljöö. Veneenveistäjänrannan talot ovat kivirunkoisia ja vaaleaksi rapattuja. Talojen ulkoasua on täydennetty ruskeilla puuaiheilla ja kuviopintaisilla tehosteseinillä. Asuntojen varustelu on poikkeuksellisen korkeatasoinen. Asunnot on myös suunni-

teltu siten, ettei niillä ole seinänaapureita. Koukkuniemenrantaan on valmistunut kaikkiaan neljä kerrostaloa ja seitsemän paritaloa, jotka jakautuvat neljään itsenäiseen asunto-osakeyhtiöön. Kivirunkoiset, rapatut talot on sijoitettu etelään avautuvalle tontille. Jokaisesta asunnosta tarjoutuu näkymä puistoon tai merelle. Lisäksi kaikissa asunnossa on suuri terassi tai parveke etelään. Talot on rakennettu täyttämään uudet energiatehokkuusmääräykset.

Asunto Oy Veneenveistäjänranta Laajuus: 4 erillistaloa ja 2 kerrostaloa. Kohteessa on yhteensä 18 asuntoa, jotka ovat kooltaan 114-320 -neliöistä. Terassitalojen alle rakennetaan autohallit, joissa on 28 autopaikkaa. Valmistumisaikataulu: 05/2012 Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Sarpaneva Koukkuniemenranta

18

Asunto Oy Espoon Rantaharju Koukkuniemenranta Laajuus: 4 kerrostaloa ja 7 paritaloa Valmistumisaikataulu: 01/2012 Arkkitehti: Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy


Kuva: Suomen Ilmakuva Oy

BETONIUUTISET

YBT:s kompetens förenas bäst i lyxobjekt Luxuösa hem i modern tappning reser sig på båtbyggarstranden i Helsingfors i Lauttasaari och Koukkuniemenranta i Esbo. I båda fall har YBT levererat fasad-, mellanvägg- och balkongelement.

Byggherre var Westpro cc Oy, som specialiserat sig på högkvalitativ bostadsproduktion och som sätter tillit till YBT:s kvalitet och kompetens. - Vi har enbart goda erfarenheter av YBT. Vårt samarbete har pågått länge, konstaterar Aarno Hietala, ansvarig arbetsledare vid Westpro cc Oy. Utöver hög kvalitet, förknippas de båda objekten med den strandnära natursköna miljön. Husen på båtbyggarstranden har betongstomme och är putsade i ljust. Husens exteriör har kompletterats med effektväggar i brunt trä och mönstrad yta. Utrustningen i bostäderna är exceptionellt högklassig. Därtill är bostäderna planlagda

på så sätt, att några grannar inte finns vägg i vägg. I Koukkuniemenranta byggdes totalt fyra flervåningshus och sju parhus, fördelade på fyra separata bostads­aktiebolag . De putsade husen med grund i sten är placerade på södertomter. Varje bostad har utsikt över parken eller mot havet. Därtill finns i varje bostad en stor terrass alternativt balkong i söderläge. Husen är byggda inom de nya bestämmelserna för energieffektivitet.

Asunto Oy Veneenveistäjänranta Omfattning: 4 fristående villor och 2 flervåningshus. Totalt 18 bostäder, i storleken 114-320 -kvadratmeter. Under terrasshusen byggs carportar med 28 bilplatser. Tidplan färdigställning: 05/2012 Arkitekt: Arkitektkontoret Sarpaneva Asunto Oy Espoon Rantaharju Koukkuniemenranta Omfattning: 4 Flervåningshus och 7 parhus Tidplan färdigställning: 01/2012 Arkitekt: Arkitekterna Kirsi Korhonen och Mika Penttinen Oy

19


© DISNEY

Kuva: Lentokuva Vallas Oy

BETONIUUTISET

Mustin valkoinen unelma YBT toimitti betonielementeistä rakennetun altankivipintaisen alakerran Ylläksellä syyskuussa 2011 avattuun harjoituskeskukseen White Dream Centeriin. ”Valkoisen unelman” taustavoimat ovat Sami Jauhojärvi, Reijo Jylhä ja Jarmo Latvala. ”Olen äärimmäisen tyytyväinen Centeriin. Se on todella vaikuttavan näköinen kokonaisuus, niin ulkoa kuin sisältäkin ”, kertoo Sami Jauhojärvi. Ammattihiihtäjä ”Musti” Jauhojärven mukaan kahdessa erillisessä huoneistossa on petipaikkoja 18:lle henkilölle, kuntosali ja saunatilat ovat edustavat ja

20

fysioterapia-, luento- sekä voitelutilat ovat käytännöllisen kompaktit. ”Ensimmäinen talvi menee näillä näkymin vielä uusien asiakkuussuhteiden luomisessa, joten Center tulee pitkälti olemaan aluksi vuokrakäytössä. Ydinliiketoimintamme tulee olemaan asiakkaiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Voi lähes sanoa, että mikään ei ole meille mahdotonta, sillä meillä on ympäri Suomen laaja yhteistyöverkosto, jonka pystymme valjastaa toteuttamaan asiakkaan toiveita”, sanoo Jauhojärvi. YBT on sponsoroinut Jauhojärven uraa käytännössä koko aikuisiän. YBT uskoo

vahvasti siihen, että Ylitorniolla juhlitaan vuonna 2014 maastohiihdon olympiavoittoa. Talvella 2011-2012 ei järjestetä hiihdon arvokisoja, mutta muita tavoitteita riittää. Alkukauden jälkeen Jauhojärvi siirsi kauden päätavoitteensa Tour de Skillä menestymiseen: ”Parhaimmillani olen ollut Tourilla 7., joten sitä lähdetään parantamaan. Kotimaan kisojen suhteen on jälleen kerran tavoitteena päästä näyttämään YBT-tuuletusta voittajana SM-hiihtojen loppusuoralla!”


Kuva: Arto Suikka Kuva: Lentokuva Vallas Oy

BETONIUUTISET

Sami Jauhojärvis ”vita dröm” YBT levererade det nedre våningsplanet i Alta-sten till träningscentret White Dream Center, som öppnades i Ylläs i september 2011. De drivande krafterna bakom White Dream Center är Sami Jauhojärvi, Reijo Jylhä och Jarmo Latvala. ”Jag är ytterst nöjd med Centret. Det är verkligen ett imponerande komplex, såväl in- som utvändigt ”, berättar Sami Jauhojärvi. Enligt professionelle skidåkaren Jauhojärvi finns i två separata lägenheter 18 bäddplatser. Gymmet och bastuutrymmena är förnämliga och lokalerna för fysioterapi, föreläsningar och vallning är praktiskt utformade och kompakta. ”Den här första vintern kommer vi nog att skapa nya kundkontakter, och därför kommer Centret till en början att hyras ut. Att ombesörja kundernas totala välmående kommer att vara vår kärnverksamhet. Man kan nästan påstå, att för oss är inget omöjligt då vi runt om i Finland har ett brett samarbetsnätverk, som vi kan mobilisera för att förverkliga kundens önskemål”, säger Jauhojärvi. YBT har i praktiken sponsrat Jauhojärvi under hela hans vuxna liv. YBT tror verkligen, att man i Ylitornio firar olympiskt guld i längdåkning år 2014. Vintern 2011-2012 arrangeras inget stort skidmästerskap, men i övrigt finns otaliga mål att uppfylla. Efter den inledande säsongen, har Jauhojärvi som sitt främsta mål att lyckas i Tour de Ski: ”Jag har en sjunde plats som bästa Tour-placering, och det ska jag försöka förbättra. Vad gäller de inhemska loppen, har jag än en gång som mål att YBT-jubla som FM-vinnare på upploppet!”

Passion Adventuren Kirsi Paasovaara, Niina Jaako ja Marjo Piirto.

YBT:n seikkailuurheilunaiset palkintotunnelmissa Rokualla Pyöräilyä, melontaa, rullaluistelua, suunnistusta, kiipeilyä, uintia ja sukellusta oli luvassa YBT:n sponsoroimalle seikkailu-urheilujoukkue Passion Adventurelle 24 tunnin kilpailussa Rokua Geopark Challengessa heinäkuussa. Passion Adventure osallistui Rokuan kilpailuun joukkueella Marjo Piirto, Niina Jaako ja Kirsi Paasovaara. Joukkue selvitti todella rankan kilpailun noin 29,5 tunnissa ja sijoitus oli naisten sarjan toinen. - Suoritus oli melko kokemattomalle tiimille loistava. Meillä on vielä paljon opittavaa, mukana oli onnea ja huonoa tuuria, huolimattomuutta ja onnistumisia. Ensi kerralla tärkeintä olisi säilyttää maltti etenkin tehtävissä. Jatkoa ajatellen joukkueen tasaisuutta eri lajeissa tulisi myös kasvattaa, arvioi Piirto. Passion Adventureen kuuluvat myös Sanna Säkkinen ja Anna-Kaisa Viita.

21


BETONIUUTISET

Graafinen betoni yhdistää ajan ja paikan maakuntamuseossa Syyskuussa 2011 alkaneen Tornionlaakson maakuntamuseon saneeraus on osoittautunut työlääksi. -Saneerattavat tilat ovat peräisin 1960ja 1980-luvuilta. Vastaan on tullut kaikenlaisia yllätyksiä. Kohteeseen tehdään todella paljon purkutöitä. Lisäksi tiloihin tulee rakenteellisia muutoksia ja kellariin tehdään lisää tiloja. Voi sanoa, että kyseessä on rankka saneeraus, rakennustoiminnanjohtaja Mika Hamari Rakennusmega Oy:stä summaa. Omat haasteensa tuo myös kohteen historiallinen luonne. Maakuntamuseon uuden perusnäyttelyn avajaisia ja samal-

la museon 100-vuotistaivalta on tarkoitus juhlia vuonna 2014. Rakennuksen ainutlaatuinen sijainti aivan Suomen ja Ruotsin rajan pinnassa on haluttu myös ottaa huomioon heti suunnitteluvaiheessa. Maakuntamuseon suunnittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto SIPARK ja kohteessa päädyttiin käyttämään YBT:n valmistamaa graafista betonia. -Tornionlaakson maakuntamuseo on koko Tornionjokilaakson yhteinen, niin suomalaisten kuin ruotsalaistenkin. Mietimme aihetta, jossa yhdistyvät sekä paikan historia että nykyaika, arkkitehti Saila

Palviainen SIPARK Oy:stä kertaa. Lähes sadan neliömetrin kokoiseen graafiseen betoniseinään on valittu kuva ensimmäisen maailmansodan aikaan toimineesta posti-ilmaradasta, jota pitkin posti kulki. -Torniota ja Haaparantaa yhdistänyt posti-ilmarata symboloi hienolla tavalla yhteistä museota, tutkija Minna Heljala perustelee. YBT toimittaa kohteeseen graafisten betoniseinien lisäksi ontelolaatat ja ulkoseinäelementit.

Grafisk betong förenar tid och rum vid landskapsmuseet Restaureringen vid Tornedalens landskapsmuseum, som påbörjades i september 2011, har visat sig mödosam. -Utrymmena som ska renoveras är från 1960- och 1980-talen. Överraskningar av alla de slag har tillstött. Här utförs rivningsarbeten i stor omfattning. Därtill kommer en del strukturella förändringar att göras samt ska nya utrymmen byggas i källarplanet. Man kan gott säga, att här är det fråga om tung restaurering, summerar Mika Hamari, chef för byggverksamheten vid Rakennusmega Oy.

22

Objektets historiska värde är en utmaning i sig. Avsikten är att inviga den nya basutställningen vid landskapsmuseet samt att fira museets 100-års jubileum år 2014. Även byggnadens unika placering, alldeles intill gränsen mellan Finland och Sverige, är något man tagit hänsyn till redan på projekteringsstadiet. För projekteringen av landskapsmuseet har Arkitektkontoret SIPARK svarat och YBT-tillverkad grafisk betong valdes för objektet. - Tornedalens landskapsmuseum är en gemensam angelägenhet för hela Tornedalen, dvs för såväl finländare som för

svenskar. Vi tänkte oss en produkt, där såväl historian som nutiden förenas, säger arkitekt Saila Palviainen vid SIPARK Oy. För den nästan ett hundra kvadratmeter stora väggen i grafisk betong, valdes en bild av den linbana som användes för posttransporter under första världskriget. - Postlinbanan som förenade Torneå och Haparanda symboliserar på ett utomordentligt sätt det gemensamma museet, är forskarens Minna Heljalas motivering. Utöver den grafiska betongen, levererar YBT även bjälklag med håldäck och fasadelement för objektet.


BETONIUUTISET

YBT ja Kuhmon Betoni muistivat ansioituneita työntekijöitä YBT:n ja Kuhmon Betonin pikkujouluja vietettiin 3.12.2011 Torniossa. Juhlan yhteydessä muistettiin pitkiä työsuhteita.

Kuhmon Betonin palveluksessa yli 30v työskennellyt Eero Pöllänen. Yli 25v työskennellyt Kari Komulainen. Yli 20v työskennelleet Hannu Ahtonen, Raimo Malinen ja Pentti Piirainen. Yli 10v työskennelleet Jarmo Kyllönen, Aku Luokkanen. Yli 5v työskennelleet Rauli Haverinen ja Ari Huotari.

YBT:n Ylitornion tehtaan palveluksessa yli 15v työskennelleet Sari Alapuranen, Unto Haataja, Pasi Jolma, Matti Mellajärvi, Pasi Satta ja Martti Oja. Yli 10v työskennelleet Pertti Pirttikoski, Jorma Korte, JuhaPekka Körkkö, Janne Lahtinen, Mauri Viiri ja Ari Kreivi. Yli 5v työskennelleet Mika Ylitalo, Jenni Koivupalo, Riitta Kehus, Timo Huhtanen, Pertti Risto, Kalervo Nahkiaisoja, Markku Suomela, Esa Koutonen, Mika Törmänen, Petri Rantakeisu, Samuli Pykälä ja Petri Jaako. YBT:n Raahen tehtaan palveluksessa yli 5v työskennelleet Erkki Maliniemi, Matti Kallio, Tuomas Maliniemi, Antti Mäki-Penttilä, Veikko Knuuttila, Esko Koutonen, Timo Pirkola, Juha Sirén ja Vello Vendland. Raahen tehdas on ollut YBT:n vuodesta 2004. Joidenkin työntekijöiden työurat betonin parissa alkavat kuitenkin jo vuodesta 1976.

Kuhmon Betoni Oy laajentaa Kuhmon Betoni Oy on saamassa lisää tuotantotilaa ja varastoa. Laajennustyöt on aloitettu vuoden 2011 aikana. -Työt etenevät vaiheittain ja lisää tilaa valmistuu muutama sata neliötä, joista osa on lämmintä ja osa varastoa. Tavoitteenamme on saada valmista kevääseen 2013 mennessä. Rakentaminen on aika haastavaa, koska etenemme tuotannon

ehdoilla. Hallia rakennetaan samalla, kun tuotanto pyörii, Kuhmon Betoni Oy:n toimitusjohtaja Eero Pöllänen kertoo. Kuhmon Betoni on myös ostanut tontin Kuhmon kaupungilta. Pölläsen mukaan Kuhmon Betonissa eletäänkin varsin myönteisissä tunnelmissa. - Laajennuksen lisäksi töitä riittää aivan mukavasti, Pöllänen summaa.

Kuhmon Betoni Oy bygger ut Kuhmon Betoni Oy får mer produktionsyta samt förråd. Arbetena har påbörjats under år 2011. -Arbetet fortskrider etappvis och den tillkommande ytan är på några hundra kvadrat fördelat på uppvärmd produktionsyta och förråd. Målsättningen är att utbyggnaden är klar före år 2013. Byggandet är en utmaning, då vi anpassar oss till

produktionens villkor. Vi bygger hallen samtidigt som produktionen är i gång, berättar Eero Pöllänen, VD vid Kuhmon Betoni Oy. Kuhmon Betoni har också köpt en tomt av Kuhmo stad. Enligt Pöllänen är stämningen väldigt positiv vid företaget. - Förutom utbyggnaden, har vi bra med jobb, summerar Pöllänen.

Vuoden 2011 mielenkiintoisin toimitus oli, kun Kuhmon Betoni valmisti ja toimitti kertakaupalla 11 pientä siltaa Etelä-Pohjanmaalle. - Poikkeuksellista toimituksessa oli, että siltoja tuli samalle alueelle niinkin monta, Pöllänen kertaa. Kuhmon

Kuhmon

Den mest intressanta leveransen under 2011 var de 11 små broar som Kuhmon Betoni tillverkade och levererade i en order till Södra Österbotten. - Det exceptionella med leveransen var, att det blev så många broar i ett område, säger Pöllänen. Kuhmon

MATTI MALLI titteli GSM puh./tel. telefax e-mail:

Kuhmon Betoni Oy Valimotie 11, FI-88900 KUHMO

+358 (0)40 1234 567 +358 (0)8 123 456 +358 (0)8 123 456 matti@kuhmonbetoni.fi

www.kuhmonbetoni.fi

23


BETONIUUTISET

Koulutuksen exkursioreissu Raahen kauppakeskus Maston työmaalla. Esittelijänä rakennuspäällikkö Kalevi Niskala.

Yhteishanke poiki uusia kasvoja YBT:lle YBT oli mukana joulukuussa 2010 alkaneessa ja yhteishankintana toteutetussa betonielementtivalmistajien rekrytointikoulutuksessa. Koulutuksen järjestäjänä oli Ammattiopisto Lappia. - Vuosi sitten tarve koulutukselle oli selvä, kun tilauskanta oli hyvällä tasolla ja lisää käsiä tarvittiin. Koulutukseen kuului betonielementtivalmistuksen tietoperustan opiskelua sekä työssäoppimista, Lappian aikuiskoulutuspäällikkö Sauli Lahdenperä kertaa.

24

Yhteishankintakoulutusta rahoitti osaltaan ELY-keskus ja paikallisena järjestelykumppanina toimi Tornionlaakson työ- ja elinkeinotoimisto. Rekrytointikoulutukseen osallistuneista valmistui elokuun lopussa 2011 kahdeksan, joista puolet jatkoi työssä YBT:llä ja puolet yhteishankintakoulutukseen toisena yrityksenä osallistuneessa Pellon Betonissa. - Koulutus toteutettiin aikaisempiin kokemuksiin perustuen hyvällä yhteistyöllä, jota Lappia organisoi ja siinä hyödynnettiin YBT:llä oleva vahva betonielementtiosaaminen. YBT:n kokeneet elementtivalmistajat ohjasivat aloittelijoita hyvässä yhteistyöhengessä, Lahdenperä kiittelee. Syyskuun alussa YBT:llä aloittivat elementtien jälkikäsittelyssä Katja Gottschalk

sekä elementtituotannossa Ari-Pekka Haataja, Pekka Koivisto ja Tuomas Rantakeisu. - Minulla on aiemmin hankittu ruokapalvelun perustutkinto ja kondiittorin koulutus. Olin elintarvikealalla kymmenen vuotta. Pohjoiseen muuton yhteydessä ja mieheni työn kautta innostuin kurssista ja kouluttauduin avoimin mielin kokonaan uudelle alalle, kertaa 31-vuotias Gottschalk. Ylitorniolaiset Haataja (23) ja Koivisto (27) ovat aiemmalta koulutukseltaan sähköasentajia. Niin ikään ylitorniolainen, 29-vuotias Rantakeisu on aiemmin kouluttautunut ajoneuvoasentajaksi.


BETONIUUTISET

Det gemensamma projektet gav nyanställningar hos YBT YBT deltog i den rekryteringsutbildning, som startade i december 2010 och genomfördes som ett samarbetsprojekt mellan betongproducenter. Utbildningen arrangerades av Yrkesinstitutet Lappia - För ett år sedan konstaterades ett klart behov av en sådan utbildning, då orderstocken låg på hög nivå och fler händer behövdes. Utbildningen innehöll grundkunskaper i betongelementproduktion med praktik i yrket, berättar Sauli Lahdenperä, chef för vuxenutbildningen vid Lappia. Medfinansiär för utbildningsprojektet var ELY-centret och Tornedalens arbetsoch näringslivskontor deltog som lokal medaktör. Åtta personer genomförde rekryteringsutbildningen som avslutades i slutet av augusti 2011, av vilka hälften fortsatte inom yrket hos YBT och resterande vid Pellon Betoni, det andra företaget som deltog i utbildningen.

- Utbildningen genomfördes i gott samarbete, enligt tidigare erfarenheter, och organiserades av Lappia och YBT:s höga betongkompetens kunde tas till vara. YBT:s erfarna elementproducenter handledde nybörjarna i mycket god samarbetsanda, tackar Lahdenperä. I början av september började Katja Gottschalk sin anställning vid efterbehandlingen hos YBT och Ari-Pekka Haataja, Pekka Koivisto samt Tuomas Rantakeisu började vid elementproduktionen. - Jag har sedan tidigare en grundläggande examen inom catering- och konditoribranschen. Jag har jobbat i livsmedelsbranschen i tio år. I samband med

flytten norröver och genom min mans arbete väcktes mitt intresse för kursen, som jag deltog i med öppet sinne i en helt ny bransch, berättar 31-åriga Katja Gottschalk. Ylitornioborna Haataja (23) och Koivisto (27) är sedan tidigare utbildade elektriker. 29-åriga Rantakeisu, även han från Ylitornio, har en tidigare utbildning som fordonsmekaniker.

Tuotannonjohtajat päivittävät tietojaan Kuhmon toimitusjohtaja Eero Pöllänen, Ylitornion tuotantopäällikkö Pertti Pirttikoski ja Raahen tehdaspäällikkö Erkki Maliniemi osallistuivat marraskuussa 2011 Helsingissä betonijulkisivutyönjohtajien tietojen päivityskurssille. Betonijulkisivujen valmistukseen tulee jatkuvasti uusia haasteita ja vaatimuksia. Lähiaikojen merkittäviä muutoksia ovat mm. pakollinen CE-merkintä vuodesta 2013 alkaen, uudet ansastus- ja lämmöneristysratkaisut sekä uusien pintatyyppien ja rapattujen pintojen toteuttaminen. Elementtitehtaan julkisivuelementtien valmistuksesta vastaavalla työnjohtajalla on oltava Betonijulkisivutyönjohtajan pätevyys.

25


BETONIUUTISET

YBT:n kummikoulu Nuotiorannan koulun 3.-4. luokka urat… Kummiuden kiem kon, että

merkitys. Us mmiudella on suuri Perhe-elämässä ku ansuuntainen mersam kummiudella on , myös koulujen yritys , Rissasen Emilialta kevään ylioppilaalta kummin tys yri kitys. Kysyinkin viime n ulu ko ala lä Etelä-Portimon uhia muistaako hän vie ä monia yhteisiä pu YBT:n muisti, vieläp ilia Em n ja hyvinhä nssa. kummiyrityksen ka tta kummius on siir nut toimimasta, mu an lak on ja orannan oti Koulu Nu ", ltä tei läh ään, YBT:n "alku n tynyt niin, että tän mmina. Suhteellise kka toimii YBT:n ku luo 4. 3.sen ehtineet e mm koulu ja ole a an aik mmitoiminnan kauan kestäneen ku oita; esiintymisiä, pe monimuotoisia asi n ise lko me teiset la yh , us na puuhail tur kä lät eläkeläisille, pöytä elrunannostoapua aliput jne. Kun ed ittaiset ilmaiset uim ko vii , rot htäville nä n ihi sählyvuo tilo mi toi e tuoda YBT:n lisellä kerralla saimm n "höystettynä", amme, piirrustuksi eit kk an sh nu en in, millaiseksi sillanrak ino ke in llis miettineet kuva tarkastelee, viimeksi olemme via ita ku rakentuu? Kun no en mielestä aid Lapin tulevaisuus pil op n va ksellämme ole aisuuteen. ev näyttää kummiyrity tul e mm mahdollisuus aluee melkoinen vaikutus

Saga Keisu

Arto Heikka koulun 3.-4. lk op. Nuotiorannan

Ronja Rousu

Nicolas Orajärvi

Petra Vaaraniemi

26

Akseli Rousu

Matias Orajärvi


BETONIUUTISET

Siltaprojektin sillanrakennus- ja piirustusnäyttöä.

Leevi Rousu Eino Harjuvaara

Henna Korpi

Markus Eronen

Antti Karhumaa

Tuomas Eronen

Minna Yrjänheikki

27


Jussi Määttä

BETONIUUTISET Kuva: Jussi Määttä

YBT on sopinut kolmenvuoden yhteistyösopimuksen Kärppien ja Ville Pokan kanssa.

YBT:n Pokka pitää Oulun Kärppien torniolaislähtöinen Ville Pokka saattaa olla suuri osa suomalaisen huippujääkiekon tulevaisuutta. Oikealta ampuva lahjakkuus tapaa tehdä vaikutuksen siellä, missä pelaakin. Kesäkuussa 1994 syntynyt puolustaja on nuoresta iästään huolimatta kuin kotonaan jääkiekon SM-liigassa. Pokat muuttivat Tornion Kokkokankaalta Ouluun kolmisen vuotta sitten pitkälti Villen ja vuotta vanhemman Samin jääkiekkoharrastuksen takia. Kärpät pystyy tarjoamaan kiekkoilijoille polun huipulle saakka. – Kaverithan sinne Tornioon jäivät, mutta onneksi matkaa on vain satakunta kilo-

28

metriä, aiemmin Tornion IHC:ssä pelannut Ville Pokka sanoo. Mikäli nuorukainen jatkaa kehityskäyrällään, hän saa risteillä pelireissuillaan Pohjois-Amerikan NHL-kaupunkien välillä. Urheilulukiolainen myöntää, että ajatukset karkaavat joskus Atlantin toiselle puolelle. – Silloin tällöin NHL voi pyörähtää mielessä, mutta on parempi keskittyä jokaiseen päivään kerrallaan, Pokka sanoo. Pokka pääsi pelaamaan ensimmäiset SM-liigaottelunsa jo kaudella 2010-11 vain 16-vuotiaana. – En minä sitä ihmetellyt, että pääsin pelaamaan, koska olin harjoitellut jo liigaryhmän mukana. Se on yllättänyt, että olen

saanut pelata miesten pelejä niin paljon, Pokka sanoo. Sekä Kärppien että Mestiksen KiekkoLaserin valmentajat pyörittelivät päitään Pokan ensimmäisten miesten pelien jälkeen. Rauhallisesti pelaava nuorimies näytti kentällä enemmän konkarilta kuin juniorilta. Pokka ei koe olevansa vielä valmis jääkiekkoilijana. – Luistelua pitäisi saada paremmaksi ja kehittyä vielä urheilullisemmaksi. Myös laukauksessa on kehitettävää.


BETONIUUTISET

Vieraskynä

Ajatuksia rakennusten ympäristöystävällisyydestä Ennen rakentaminen oli yksinkertaista. Kivitalot olivat tiiltä ja laastia, puutalot umpihirttä. Talotekniikkaa edustivat ämpärissä juokseva vesi, ilmanvaihto ikkunan raosta ja hormi katolle uunin savua varten. Nykyään rakentamiseen ja rakennuksiin liitetään mitä moninaisimpia vaatimuksia ja toiveita. Uusimmat näistä liittyvät ympäristöystävällisyyteen. Rakennusten tulisi kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Tällä ei kuitenkaan tarkoiteta itse rakennuspaikkaa, vaan lähinnä sitä, että rakennus ja rakentaminen kuluttaisivat mahdollisimman vähän uusiutumattomia luonnonvaroja ja tuottaisivat mahdollisimman vähän ilmastonmuutosta kiihdyttäviä päästöjä. Paraikaa kehitetään malleja ja menettelyjä, joilla voidaan mitata rakennusten ympäristöystävällisyyttä. Niissä lasketaan materiaalien valmistuksen vaatimaa energiaa ja rakennuksen käytönaikaista energiankulutusta, hiilijalanjälkeä ja kierrätettävyyttä. Nuo ovat kaikki tärkeitä asioita, mutta onko vaarana, että unohdamme jotakin oleellista. Unohdammeko sen, että myös monet muut rakennuksen ominaisuudet ovat itse asiassa ympäristöystävällisyyttä? Ympäristöystävällisyyttä on se, että rakennus palvelee käyttötarkoitustaan mahdollisimman tehokkaasti. Esimerkkinä voi olla se, että käytetty rakennetekniikka mahdollistaa pitkät jännevälit ja vapaat aukotukset. Silloin vältetään ”turhien neliöiden” rakentaminen, mikä säästää luonnonvaroja ja vähentää lämmitysenergian tarvetta. Ympäristöystävällisyyttä on myös se, että rakennus on niin muuntojoustava ja aikaa kestävä, että se voidaan pitää käytössään mahdollisimman pitkään. Kertakäyttörakentaminen kuormittaa ympäristöä varmuudella kestävää enemmän. Ympäristöystävällisyyttä on myös se, että rakennus saadaan mahdollisten

palo- ja vesivahinkojen jälkeen korjattua helposti, nopeasti ja edullisesti. Mitä suurimmassa määrin ympäristöystävällisyyttä on se, että rakennus kykenee massiivisuudellaan tasaamaan lämpökuormia niin, että syksyn ja kevään ilmaisenergiat saadaan talteen lämmitystarvetta vähentämään. Samalla runsaasti energiaa vaativa jäähdytystarve jää mahdollisimman pieneksi. Massiivisissa rakenteissa myös energiankulutuksen ja asumisviihtyvyyden kannalta oleellinen ilmanpitävyys pysyy luontaisesti hyvänä ilman, että käyttäjien toimet voisivat heikentää sitä, kuten voi olla vaarana rakennuskalvoihin perustuvissa ratkaisuissa. Unohdammeko niin ikään joskus myös sen, että ihminenkin on osa ympäristöä? Ympäristöystävällisyyttä on silloin myös

se, että asukkaat ja muut tilojen käyttäjät voivat nauttia hyvästä ääneneristävyydestä, vakaasta välipohjasta ja laadukkaasta sisäilmasta. Niinpä ympäristöystävällisyyttä lienee myös se, että rakennus kaunistaa ympäristöään, olipa se osa kaupunkikuvaa tai maaseutuympäristöä. Laskelmilla voidaan näyttää mitä halutaan. Lopulta ympäristöystävällisin on sellainen rakennus, joka on pitkäikäinen, turvallinen, pärjää vähällä energialla ja palvelee käyttäjäänsä mahdollisimman pitkään. Tähän tarkoitukseen koeteltu kivirakenne on paras vaihtoehto.

Jussi Mattila Toimitusjohtaja Suomen Betoniyhdistys ry

29


BETONIUUTISET

Buraset-hahmojen ja sarjakuvan takaa löytyy Avalonin AD Jan Åqvist.

YBT panostaa laatuun myös markkinointiviestinnässä Avalon on suunnitellut YBT:n markkinointimateriaaleja yhteistyössä yrityksen kanssa jo 15 vuoden ajan. YBT:n myynnin tueksi on toteutettu lukuisa joukko esitteitä, asiakaslehtiä sekä muita markkinointimateriaaleja nettisivujen ulkoasun lisäksi. - Markkinointi on ollut positiivinen haaste sekä yritykselle että Avalonille, sillä YBT:n kasvu on ollut hurjaa ja markkinointi on ollut siinä tukena. Pitkäjänteisen markkinointityön tavoitteena on ollut tukea mielikuvaa vahvan rakentajan innovatiivisista ratkaisuista, Avalonista kerrotaan. Erottuminen ei ole yrityksille aina itseisarvo, mutta se voi tuottaa arvokasta kilpailuetua. YBT erottuukin hyvin muista alan yrityksistä, Alapurasten elämästä kertovilla ja aika hyvin esikuvikseen tunnistettavilla Buraset-hahmoilla. Buraset-hahmojen ja sarjakuvien takaa löytyy Avalonin AD Jan Åqvist. Alalla lähes

30

15 vuotta toiminut Åqvist nauttii työstään Buraset-hahmojen toteuttajana. - Kuvittaminen on ominta osaamisaluettani. Buraset-hahmoja on ollut todella mielenkiintoista tehdä, vaikka kaikki tarinat eivät hahmojen elävistä esikuvista huolimatta aina totta olekaan, Åqvist vinkkaa. Buraset-tarinoissa Åqvist on tuonut esille perhedynamiikan lisäksi päivän polttavia puheenaiheita kuten juhlia ja hiihtosankareiden edesottamuksia. Kemiläinen graafikko uskookin, että myös tulevaisuudessa Buraset-sarjakuvissa seikkailee Reijon, Mikan, Juhan ja Erkki-papan lisäksi myös muita hahmoja. - Eihän sitä koskaan tiedä, mitä ne Buraset keksii, Åqvist nauraa. YBT tunnetaan paitsi laadukkaista tuotteista myös huolellisesti suunnitellusta ja toteutetusta yritysviestinnästä. Media-Arenan Mika Kulju on tehnyt vies-

tintäkonsulttina töitä YBT:lle vuodesta 2005 lähtien. Kulju on vastannut muun muassa lehdistötiedotteiden laatimisesta, asiakaslehtien teksteistä, tuoreen yritysvideon käsikirjoittamisesta ja vuonna 2008 julkaistun historiikin kirjoittamisesta. - Yhteistyö YBT:n kanssa on aina ollut hyväntuulista ja tuloksekasta. Erityisesti mieleeni ovat jääneet 50-vuotisjuhlien järjestelyt, joissa sain olla pienellä panoksella mukana. Hienon juhlapäivän muistavat varmasti kaikki mukana olleet, sanoo Kulju. - Tehokas viestintä perustuu onnistuneeseen yhteistyöhön eri alojen ammattilaisten kesken. Tästä voi nostaa esille pari näyttävää esimerkkiä. Avalon teki hienoa jälkeä historiikin ”Parasta betonista vuodesta 1958” toteuttamisessa ja Klaffi puolestaan näytti osaamisensa laadukkaassa yritysvideossa, päättää Kulju.


BETONIUUTISET

Aim high with us.

Oman markkinointitiimisi löydät osoitteesta avalon.fi Helsinki | Jyväskylä | Kemi | Lappeenranta | Oulu | Tampere | 020 1525 300

31 Virallinen pääyhteistyökumppani


YBT OY YLITORNIO Valimotie 1 FI-95600 YLITORNIO tel. +358 400 93 0400 fax. +358 420 93 0400 ybt@ybt.fi YBT OY RAAHE Betonimyllärinkatu 1 FI-92120 RAAHE tel. +358 50 582 9415 erkki@ybt.fi KUHMON BETONI OY Valimontie 11 FI-88900 KUHMO tel. +358 400 166 983 eero.pollanen@betoni.inet.fi

YBT Ylitornio

Osakkuusyhtiö Rajaville Haukipudas ja Oulu YBT Raahe

Helsinki

Oslo Stockholm

Kuhmon Betoni

YBT Betoniuutiset 8 FIN/SWE  
YBT Betoniuutiset 8 FIN/SWE  
Advertisement