Page 1

Nro

7

Kuusisaaren Armada – viisi näyttävää omakotitalokohdetta

Maailmanmestari tähdittää YBT:n yritysvideota s. 12–13

JANI KEKONI

s. 4–5

Janne Tuohino rakentaa vauhdilla Kiimingin Senioria ja rallikautta s. 22–23


Rakentaminen ei lopu koskaan Taantuma raapaisi rajulla kouralla betoniteollisuutta, ja suhdanteet ovat näkyneet myös YBT:n toiminnassa. Kovista ajoista huolimatta voimme katsoa positiivisin mielin tulevaisuuteen, sillä haasteista selviäminen ei ole meille mitään uutta. YBT perustettiin vuonna 1992 keskellä Suomen historian pahinta lamaa. Vuodet 1992–1996 olivat valtakunnallisesti myös betonialalle erittäin rajuja, sillä 70 yritystä joko teki konkurssin, lopetti toimintansa tai vaihtoi omistajaa. Vastaavaa alan uusjakoa ei ole nähty ennen eikä sen jälkeen Suomen historiassa. Silloin todellakin tarvittiin uskoa siihen, että rakentaminen ei lopu koskaan. Tuota lausetta tuli kerrattua varsin monta kertaa, ja lopulta saatoimme todeta, että se piti paikkansa. Jokaista laskusuhdannetta seuraa aikanaan nousukausi, ja rakentaminen jatkuu entistä vilkkaampana. Näin tapahtuu myös tällä kertaa. Odotamme innolla Lapissa suunniteltujen investointien käynnistymistä niin teräs-, energia- kuin kaivosteollisuudessakin. Nämä lisäksi poikivat ympäristöön valtavan määrän oheisrakentamista. ”Rakentaminen ei lopu koskaan” on edelleenkin yksi YBT:n tunnuslauseista. Positiivisena ennusmerkkinä tulevasta on, että valuuttakurssit ovat palautuneet parin vuoden jälkeen normaalimmalle tasolle. Pystymme jälleen kilpailemaan paremmin vientikohteista, ja uusia toimituksia Ruotsiin ja Norjaan onkin jo meneillään useita. Viennin osalta suurin toimituksen kohde on SCA Obbola, josta kerrotaan tarkemmin sivuilla 6–7. Laajemmassa mittakaavassa alallamme puhaltavat uudet tuulet. Energiamääräysten kiristymiseen YBT on vastannut panostuksilla

YBT:n ja hiihtäjä Sami Jauhojärven yhteistyössä on kysymys vastavuoroisuudesta parhaimmillaan. YBT sponsoroi omaa asiakastaan.

tuotekehitykseen. Esimerkkinä voidaan mainita osallistuminen Betoniteollisuus ry:n kaksivuotiseen BES 2010 -kehityshankkeeseen, jossa korostuvat mm. uusimmat työturvallisuusmääräykset. Uusi ohjeistus on verkossa osoitteessa www.elementtisuunnittelu.fi. YBT:n oman tuotekehityksen painopistealueita ovat olleet ohutrapatut julkisivut, tehdasmaalatut julkisivut ja erilaiset pesubetonipinnat. Olemme olleet kuluvan vuoden aikana jälleen näyttävästi esillä myös urheilun parissa. Meille menestyvien urheilijoiden tukeminen tarkoittaa yhteistyökumppanuutta sanan varsinaisessa merkityksessä. Esimerkiksi Kalle Palanderin, Sami Jauhojärven ja Janne Tuohinon sponsorointi on tuottanut meille vastavuoroisesti aitoja asiakassuhteita, joista kerromme lisää lehtemme sivuilla. Kaikki asiakassuhteet vaativat pitkäjänteistä ja jatkuvaa huolenpitoa. Hyvin hoidettu asiakassuhde on paras takuu uusista projekteista. Toimivat asiakassuhteet mahdollistavat myös liiketoiminnan jatkuvan kehittämisen. Yksi YBT:n historian opetus on ollut, että jatkuva toiminnan kehittäminen on taloudellisesti menestyvän yrityksen avainasia. Aloitimme joulukuussa betonielementinvalmistajien koulutuksen, sillä ammattitaitoisista työntekijöistä on alallamme pula. Haluamme olla jatkossakin ylpeitä siitä, että meillä on maailman parhaat työntekijät. Jokainen työntekijä vaikuttaa osaltaan asiakastyytyväisyyteen ja siihen, minkälainen kuva yrityksestä syntyy. Rakentavasti, Juha Alapuranen toimitusjohtaja


Byggandet tar aldrig slut Regressionen rev rejält mot betongindustrin, och konjunkturerna har kunnat noteras även i YBT:s verksamhet. De hårda tiderna till trots kan vi med tillförsikt se framtiden an, för oss är det nämligen inget nytt att klara av utmaningar. Varje lågkonjunktur följs alltid av en högkonjunktur och då fortsätter byggandet än livligare. Så kommer det att bli också denna gång. Med entusiasm ser vi fram emot de planerade investeringarna i Lappland inom såväl stål-, energi- som gruvindustrin. Därtill kommer de att ge upphov till en otrolig massa kringeffekter. ”Byggandet tar aldrig slut” är ett av YBT:s motton. Ett positivt tecken på det som komma skall, är att valutakurserna nu efter ett par år åter normaliserats. Nu kan vi återigen konkurrera bättre om exportobjekten, och flera nya leveranser både till Sverige och Norge är på gång. Nu aktuellt projekt är SCA Obbola, som vi berättar mer om på sidorna 6–7. Sett i en större skala, blåser det nya vindar inom vår bransch. De allt strängare energikraven har YBT kunnat svara upp mot genom våra insatser på produktutveckling. Som exempel kan nämnas vårt deltagande i Betongindustriföreningens (Betoniteollisuus ry) tvååriga BES 2010 -utvecklingsprojekt, där bl a de senaste arbetarskyddsföreskrifterna betonas. Det nya regelverket finns att hitta på nätet under adress www.elementtisuunnittelu.fi. Fokuserade områden för YBT:s egen produktutveckling har varit tunnputsade fasader, fabriksmålade fasader och olika typer av frilagd ballast. Under året har vi återigen varit synliga i samband med idrotten. Att stödja framgångsrika idrottare är för oss samarbetspartnerskap i ordets rätta bemärkelse. Sponsring av till exempel Kalle Palander, Sami Jauhojärvi och Janne Tuohino har för oss betytt ömsesidiga, värdefulla kundrelationer, som vi berättar mer om i denna tidning. Alla kundrelationer kräver långsiktig och fortgående vård. En välskött kundrelation är den bästa garantin för nya projekt. Fungerande kundrelationer möjliggör också en fortsatt utveckling av affärsverksamheten. En sak som YBT har lärt sig av historien är, att en fortlöpande utveckling av verksamheten är en nyckelfråga för ett ekonomiskt framgångsrikt företag. I december påbörjade vi en utbildning av betongelementarbetare, för det råder ju brist på yrkeskunnig personal inom vår bransch. Även i fortsättningen vill vi kunna vara stolta över att vi har världens bästa personal. Varje anställd verkar för sin del för nöjda kunder och för att skapa en positiv bild av företaget.

Sisällysluettelo

Kuusisaaren Armada – viisi näyttävää omakotitalokohdetta ... 4 SCA ja Andritz valitsivat YBT:n ..... 6 White Dream Center – jatkoa YBT:n ja Jauhojärven yhteistyölle 8 Maailmanmestari valitsi YBT:n ..... 8 Asiakastyytyväisyyskysely 2010 ... 9 Betoni täyttää erinomaisesti uudet energiamääräykset ..................... 10 Uudet internetsivut suunnittelijalle ja rakentajalle ............................. 11 Maailmanmestari tähdittää YBT:n yritysvideota .................... 12 Elementit asennettuina Nivalan Voimalaitokseen ........................ 14 Me sen teemme ....................... 16 Koukkuniemenranta – luksuskohde Espoossa .................................. 18 Raaheen kohoaa tyylikäs Fellmaninkulma ......................... 20 TIMAS-projekti ........................... 21 Seniori kakkonen etenee aikataulussa .............................. 22 Janne Tuohinon MM-ohjelman rakentaminen kovassa vauhdissa .................................. 23 YBT-kohteita 2010 ...................... 24

Juha Alapuranen verkställande direktör

Sarjakuva ................................... 26 YBT henkiökuntaa ..................... 28 YBT:n naisjoukkue selvitti vuorokauden seikkailuhaasteen 28

YBT Betoniuutiset Nro 7 (12/2010) Julkaisija: Painos: Päätoimittaja: Toimittajat:

YBT Oy 2000 kpl Mika Alapuranen Erja Aikavuori ja Mika Kulju

Käännökset: Kerstin Johansson Ulkoasu: Avalon Oy Paino: Kalevaprint Oy

Kummikoulu perinne jatkuu antoisana ................................... 29 Kansanedustajat Ylitornion tehtaalla ..................................... 30 Lippulaivasta kannattaa ottaa mallia ......................................... 31

3


Kuusisaaren Armada – viisi näyttävää omakotitalokohdetta

YBT toimitti betonielementit Kuusisaaren Armadaan Helsinkiin. Työn tilaajana oli Lujatalo Oy ja rakennuttajana Jekura Oy. - Valitsimme YBT:n toimittajaksi vanhojen hyvien laatu- ja toimituskokemuksien ansiosta, kertoo projektipäällikkö Heikki Kerman Jekurasta. Osoitteeseen Krogiuksentie 10 rakennetaan viisi näyttävää omakotitaloa, joista kolmella on oma ranta ja vesialue. Siren Arkkitehdit Oy vastaa yhteistyössä kaupunginarkkitehtien ja museoviraston

4

kanssa rakennuksien harmonisesta ilmeestä kunnioittaen Viljo Revellin jo aiemmin tontille suunnitteleman ja suojellun Villa Kauniston henkeä. - Tavoitteenamme on luoda tontista kokonaisuus, missä Revelin ”hengen tuote” ja meidän uusi arkkitehtuurimme muodostavat toisiaan kunnioittavan, ajattoman ja maisemaan sopeutuvan kokonaisuuden, jossa asukas viihtyy ja nauttii yksinkertaisuuden estetiikasta, kertoo arkkitehti SAFA Jukka Siren Kuusisaaren Armadan nettisivuilla.


Lisätietoja: www.kuusisaari.info

Jekura Oy:n Heikki Kermanin ja Jeremias Kurkelan väkevä vastaanotto YBT:n väelle Kuusisaaren Armadan työmaakäynnillä.

Fem imponerande villaobjekt YBT levererar samtliga betongelement till Kuusisaaren Armada i Helsingfors. Monteringsarbeten pågår för närvarande. Beställare är Lujatalo Oy och byggherre Jekura Oy. - Vi valde YBT som leverantör tack vare tidigare goda erfarenheter av kvalitet och leveranssäkerhet, berättar projektledare Heikki Kerman från Jekura.

På adressen Krogiuksentie 10 uppförs fem imponerande villor, av vilka tre med egen strand. Aktiebolaget Siren Arkkitehdit Oy svarar i samarbete med stadsarkitekterna och museiverket för byggnadernas harmoniska utformning och bekräftar samtidigt den anda Villa Kaunisto innehar, redan tidigare skapad av dess beskyddare Viljo Revell.

- Vår målsättning är att skapa en helhet på tomten där produkten av Revells anda och vår moderna arkitektur kompletterar varandra och bildar en hedrande, tidlös och till landskapet anpassad helhet, där den boende trivs och kan njuta av den enkla estetiken, berättar arkitekt SAFA Jukka Siren på Kuusisaaren Armadas hemsida.

5


SCA ja Andritz valitsivat YBT:n

YBT toimitti Andritz Oy:lle SCA:n Obbolan tehtaan betonielementit asennettuna.

6

Andritz Oy rakentaa SCA:n Obbolan tehtaalle uuden viherlipeän käsittelylaitoksen. Andritz valitsi vaativaan hankkeeseen betonielementtien toimittajaksi YBT:n. Projekti sisälsi myös elementtien asennukset. - Sain vihjeen YBT:n osaamisesta talomme sisältä, sillä meillä oli ennestään hyviä kokemuksia. Teimme valinnan hinnan ja toimitusaikataulun perusteella, kertoo Andritzin projekti-insinööri Timo Toivonen hankkeen taustoista. Alallaan Euroopan suurimpiin kuuluva SCA:n Obbolan tehdas valmistaa selluloosaa ja pakkauskartonkia. Andritzin kokemukset YBT:n ammattitaidosta vakuuttivat myös rakennuttajan. - Toimitusaikataulun vuoksi jouduimme etsimään uuden alihankkijan elementtitoi-

mituksille. Luotimme Andritzin valintaan, kertoo projektipäällikkö Fredrik Mellesmo SCA Packaging Obbola AB:sta. Nelikerroksisen ja 12 metriä korkean käsittelylaitoksen pohjapinta-ala on 21 x 16 m. Runko tehdään betonipilareista ja -palkeista, ja välipohjat rakennetaan ontelolaatoista, jotta ne kestävät suuria kuormia. Julkisivut tehdään pesubetonipintaisista sandwich-elementeistä, joissa käytetään pintarouheena Älvdalsporfyyriä. - YBT:n työntekijät ovat erittäin ammattitaitoisia ja aloitekykyisiä. Jos joitain haasteita on tullut eteen, on ne ratkaistu hyvin nopeasti ja tehokkaasti. On mukava tehdä töitä todellisten ammattilaisten kanssa, kehuu Andritzin työmaapäällikkö Jari Kuopusjärvi pohjoisen miesten osaamista.


Pureva pakkanen ei estä ammattitaitoista asennustiimiä. Asennustöissä Timo Huhtanen, Ari Kreivi ja Esa Koutonen sekä nosturissa Anssi Rumpunen.

SCA och Andritz valde YBT

SCA:n tehtaan julkisivut ovat Älvdalsporfyyrin rouheella valmistettuja pesubetonipintoja sekä osittain tasaisia maalattuja pintoja. Elementit toimitetaan tehtaalta valmiiksi maalattuina.

Andritz Oy bygger en ny processanläggning för grönlut vid SCA:s Obbola fabrik. Andritz valde för detta utmanande projekt YBT som leverantör av betongelementen. I projektet ingick också montering av elementen. - Jag fick faktiskt tips om YBT:s kompetens här i huset. Vi har goda erfarenheter av dem sedan tidigare. Pris och leveranstid avgjorde vårt val, berättar projektingenjör Timo Toivonen, Andritz Oy. SCA:s Obbola fabrik, en av de största inom sin bransch i Europa, tillverkar cellulosa och förpackningspapp. Andritzis erfarenheter av YBT:s yrkeskompetens övertygade också byggherren. - På grund av leveranstidplanen tvingades vi hitta en ny underentreprenör för elementleveranserna. Vi litade på

Andritzis val, berättar project manager Fredrik Mellesmo vid SCA Packaging Obbola AB. Byggarean för den fyra våningar och 12 meter höga processanläggningen är 21 x 16 m. Stommen byggs av betongpelare och balkar, och mellanbjälklagen med håldäckselement för att klara tunga laster. Fasaden är i sandwich-element med en yta av frilagd ballast med krossad Älvdalsporfyr. - YBT:s personal är ytterst kompetent och initiativrik. Om några som helst utmaningar uppkommit, har de mycket snabbt och effektivt hittat lösningar. Det är en glädje att jobba med riktiga proffs, berömmer Andritzis platschef Jari Kuopusjärvi kompetensen hos männen från norr.

7


Hankkeen taustavoimat Sami Jauhojärvi ja Reijo Jylhä.

White Dream Center – jatkoa YBT:n ja Jauhojärven yhteistyölle YBT toimittaa betonielementeistä rakennettavan altankivipintaisen alakerran vuoden 2011 syksyllä Ylläkselle valmistuvaan White Dream Centeriin, joka on uudenlaisen konseptin harjoittelu- ja kuntoutuskeskus. Kolmikerroksisessa keskuksessa on 250 rakennuslupaneliötä sekä 50 varastoneliötä. Rakennukseen tulee mm. koulutus-, saunaja harjoittelutiloja. Uudenlaisen kuntokonseptin tavoitteena on tarjota urheilijavetoisia

fyysiseen hyvinvointiin liittyviä palveluja erilaisille yhteisöille ja yrityksille. White Dream Centerin taustavoimina ovat huippuhiihtäjä Sami Jauhojärvi, hiihtopersoona Reijo Jylhä ja fysioterapeutti Jarmo Latvala. Kolmikko esitteli hanketta marraskuun alussa yhteistyökumppaneille ja medialle rakennuksen tontilla Yllästunturin maisemissa: - White Dream Centerin toimitukset ovat luonnollista jatkoa Sami Jauhojärven

ja YBT:n pitkälle yhteistyölle, joka on kestänyt koko ’Mustin’ yleisen sarjan hiihtouran ajan, toteaa YBT:n toimitusjohtaja Juha Alapuranen. Hiihtopiireissä YBT:n ja Mustin yhteistyö on tuottanut jo käsitteeksi muodostuneen tuuletuksen, jossa voittaja osoittaa maalisuoralla sormellaan käsivarressa olevaa yhteistyökumppaninsa logoa. - Kaikki tuntevat YBT-tuuletuksen, toteaa Reijo Jylhä.

White Dream Center – fortsatt samarbete mellan YBT och Jauhojärvi YBT levererar betongelement till White Dream Center i Ylläs, vilken byggs med Alta-sten (skiffer) i fasaderna på nedre plan. Centret, ett tränings- och rehabiliteringscenter enligt nytt koncept, står färdigt på hösten 2011. Centret, byggt i tre plan, har en våningsarea på 250 kvadratmeter och lager

8

på 50 kvadratmeter. I byggnaden kommer bl a att finnas utbildnings-, bastu- och träningsutrymmen. Målsättningen med det nya rehabiliteringskonceptet är att erbjuda idrottsliga tjänster med anknytning till välbefinnande för olika grupper och företag. De drivande krafterna bakom White Dream Center är toppskidåkaren Sami

Jauhojärvi, skidprofilen Reijo Jylhä och sjukgymnasten Jarmo Latvala. - Leveranserna till White Dream Center är en naturlig fortsättning på ett långt, sedan länge etablerat samarbete mellan Sami Jauhojärvi och YBT, och som pågått under hela hans skidkarriär, konstaterar YBTs vd Juha Alapuranen.


Asiakastyytyväisyyskysely 2010 YBT:n laatujärjestelmän mukainen asiakastyytyväisyyskysely tehtiin marraskuussa. Asiakastyytyväisyyskyselyitä lähetettiin kaikkiaan 127 ja vastauksia saatiin 93. Vastausprosentiksi muodostui näin 73 %. Arviointi YBT:n toiminnasta pyydettiin asteikolla 4–10. Viereisestä kuvaajasta ilmenevät kyselyn aihealueet sekä tämän vuoden tulokset. YBT kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita.

Kundenkät 2010 I enlighet med YBT:s kvalitetssystem gjordes en kundundersökning i november. Kundundersökningen skickades ut i 127 exemplar varefter 93 svarade. Svarsprocenten blev 73 %. YBT:s verksamhet betygssattes på en skala mellan 4 och 10. Av diagrammet framgår årets resultat.

Tarjous ja kaupanteko Offert och upphandling

8,5

Informaation kulku Informationsflödet

8,2

Yhteistyön sujuvuus Samarbetet

8,7

Aikataulujen pitävyys Hur hålls tidplaner

8,3

Autonkuljettajan toiminta työmaalla Chaufförens agerande på arbetsplatsen

8,8

Yhteistyö toimituksen aikana Samarbetet under leveransen

8,8

Elementtien ulkonäkö Utseendet på elementen

8,6

Elementtien tekninen laatu Elementens tekniska kvalitet

8,6

Asennustyön suorittaminen Montage utförande (om montage ingår)

8,5

Jälkitöiden hoito Hur har efterarbeten skötts

8,4

Hinta-/laatusuhde Förhållandet pris/kvalitet

8,1

Yleisarvosana toimituksesta Det allmänna omdömet

8,5

KESKIARVO MEDELVÄRDE

8,5

YBT vill tacka alla som svarat på enkäten. 4

5

6

7

8

9

10

Työturvallisuuskilpailun tavoite: Suomesta maailman paras betoniteollisuuden työturvallisuudessa YBT on jälleen mukana Betoniteollisuus ry:n järjestämässä työturvallisuuskilpailussa. Kilpailun tavoitteena on, että Suomi on vuonna 2015 maailman paras maa betoniteollisuuden työturvallisuudessa. YBT:n Ylitornion tehdas oli kilpailussa jo vuonna 2009, ja seuraavana vuonna mukana oli myös Raahen tehdas. YBT:n mukaan kilpailu on tuonut yritykseen huomattavasti turvallisuuskehitystä.

Vuoden 2010 mittauksen suoritti Tapaturva Oy:n asiantuntija Juha Merjama. Turvallisuustyön arviointiin Merjama käytti työkaluina Elmeri+ -havainnointimenetelmää, turvallisuuskymppi-taustaista turvallisuusjohtamisen arviointityökalua, minkä lisäksi tulokseen vaikuttivat sekä tapaturmataajuus että sairauspoissaolojen määrä.

9


Betoni täyttää erinomaisesti uudet energiamääräykset Uudet määräykset ovat muuttamassa 2012 rakentamista lämmitysmuodosta riippuen joko erittäin paljon tai erittäin vähän. Esillä olleet energian muotokertoimet eivät juuri vaikuttaisi kaukolämpöön liitettyihin rakennuksiin. Sähkölämmitteinen passiivienergiatasoinenkaan omakotitalo ei täyttäisi energiatehokkuusvaatimuksia. Öljylämmitys sekä maalämpö ovat niin ikään erittäin haasteellisia toteuttaa. Puulämmitys mahdollistaa tällä hetkellä esillä olevien kertoimien mukaan laskettuna nykyistä selvästi kevyemmän eristystason rakennuksiin. Betoniteollisuutta uudet määräykset ja rakennuksille suunnitellut mittaukset eivät huoleta. Betonitalot saavuttavat AISE-tutkimukseen perustuen tarvittavan tiiveystason luotettavasti. Kivitalo on käyttäjälle monella tapaa ylivertainen vaihtoehto. Luotettava tiiveys varmistaa talon rakennusfysikaalisen toimivuuden eikä käyttäjä voi rikkoa tiiveyttä muutostöillä vahingossa. Ilmastoinnin häiriöt eivät aiheuta ilman hallitsematonta virtaamista sisätilaan rakenteiden läpi. Kun rakenteissa ei ole orgaanista kasvupohjaa, ei mahdollinen kosteuden tiivistyminen rakenteiden sisälle johda homeen nopeaa kasvuun. Betonin massiivisuus auttaa myös merkittävästi ylilämpöjen hallinnassa ja erityisesti kesäajan jäähdytyksessä. Jo nykyisellä eristystasolla nukkuminen kesähelteillä kevytrakenteisen kaksikerroksisen asunnon yläkerrassa on tuskallista. EU ei pakota maksimoimaan lämmöneristystä eikä säästämään energiaa, ellei se ole myös taloudellisesti perusteltua. Miksi Suomi ei käytä tätä hyväksi? Tarvitseeko Suomen olla Euroopan ensimmäinen lähes nollaenergiatalojen rakentaja vuonna 2017, kuten päättäjät näyttävät tavoittelevan heikoin perustein. Luonnonolosuhteemme ovat tähän Euroopan vaativimmat ja nykytason päälle tehtyjen energiansäästöinvestointien takaisinmaksuajat ovat aina kymmeniä vuosia. Onko siinä järkeä ja onko asunnon ostajalla siihen rahaa? Suunnitteluun, laskentaan ja valvontaan on tulossa uusien määräysten myötä merkittäviä muutoksia. Niitä ei voi pitää kaikin osin harkittuina. Esillä on ollut, että jokainen omakoti- ja rivitaloasunto sekä liki kolmannes kerrostaloasunnoista aiotaan mitata. Se vaatisi yli 20 000 tiiveysmittausta vuodessa.

10

Riittävän osaavia konsultteja, tarvittavia yksikäsitteisiä ja luotettavia ohjelmistotyökaluja saati mittaamiseen kykeneviä ryhmiä ei ole 2012 lähellekään tarvittavasti. Vaadittaisiin vähintään sata uuttaa kahden henkilön ryhmää. Nykyiset tekijät tarvitaan täysin muiden rakennusten mittaamiseen. Mittaus on laadunvarmistuksen kannalta erinomaista ja suositeltavaa. Aluksi olisi kuitenkin viisainta tehdä tiiveysmittauksia kaavailtua harvemmalla otannalla. Näin saataisiin lisäaikaa osaavan konsulttikunnan muodostumiseksi ja kustannuksetkin pysyisivät hallinnassa. Jatkuvat erittäin nopeat energiamääräysten muutokset ovat enemmän kuin haasteellisia koko rakennusalalle. Käytännön kokemuksia ei ehditä kerätä, kun uusia määräyksiä tulee testaamattomien vaatimusten päälle. On suuri vaara, että hyvää tarkoittavat määräykset osoittautuvat jopa vahingollisiksi terveellisyyden ja turvallisuuden kannalta. Esimerkiksi kevyiden savuhormien paloturvallisuusriskit paksujen kattoeristeiden yhteydessä huomattiin vasta pitkäaikaiskäytössä. Energiamääräyksien jatkuvat muutokset johtavat siihen, että teollinen tuotanto pirstaloituu. Aikaisemmat yhtenäiseen tekniikkaan liittyvät mittakaavaedut menetetään. Yksittäinen tuotantolaitos joutuu päättämään, mihin tekniikkaan he keskittyvät. Eristeiden välinen kilpailu voi kasvaa, mutta rakennusosien välinen kilpailu pienenee. Betoniteollisuus löytää kyllä toimivat ratkaisut, mutta loppukäyttäjä joutuu tämän sekoilun maksumieheksi. Jos energialukua kiristetään vielä nykyisestä tasosta voimakkaasti, joudutaan energian kulutusta pienentämään kaikin mahdollisin keinoin, taloudellisuuden ja järkevyyden kustannuksella. Toisaalta nollaenergia ratkaisut edellyttävät, että taloissa tuotetaan energiaa jollakin tavalla, on se sitten aurinkopaneeli tai tuulivoima. Toivottavasti moinen hulluus voidaan välttää. Jo nykyisellään talojen hoito ja kunnossapito on muodostumassa niin vaativaksi, että vain suuret ammattimaisesti hoidetut yksiköt selviävät edes välttävästi tehtävistään. Omakotiasumisesta muodostuu ylellisyys. Vain ani harvalla on varaa palkata se erikoisosaajien armeija, joka pitää talon turvallisessa ja terveellisessä kunnossa.


Eristemäärän kasvattamiselle ei ole enää mitään taloudellista perustetta. Väitän, että eristemäärän kasvattaminen ei alenna energian käyttömääriä, koska ihmiset haluavat hyvät olosuhteet joka hetki asumiselleen. Jäähdyttämiseen tullaan käyttämään energiaa paljon nykyistä enemmän. Betonin massiivisuus yhdistettynä ulkopuolisiin markiiseihin ym. auttaa erittäin paljon, mutta kerros- ja rivitaloissa ylilämmöt tulevat kasvamaan. Asuntojen lämpökuormia kasvattavat erilaiset ajanvietteeseen liittyvät laitteet. Kun ylilämpöjen ”kipuraja” on ylitetty, hankitaan lämpöpumppu. Lämpöpumppua käytetään herkästi, kun laite on hankittu ja on olemassa. Sähkö on kuitenkin niin halpaa suhteessa siihen mukavuuteen, jonka jäähdytys tarjoaa. DI Olli Hämäläinen toimitusjohtaja Betoniteollisuus ry

Uudet internetsivut suunnittelijalle ja rakentajalle Betoniteollisuus ry toteutti vv 2009-2010 BES2010kehityshankkeen. Siinä laadittiin eurokoodipohjaiset suunnitteluohjeet sekä esimerkkilaskelmat ja -tietomallit betonielementtirakenteille. Ohjeet ottavat huomioon myös uudet rakennusten energiamääräykset. Elementtien toimituksesta ja asennuksesta on runsaasti uusia ohjeita, jotka ottavat huomioon uusimmat työturvallisuusmääräykset. Uusi ohjeistus on internetsivuilla www.elementtisuunnittelu.fi kaikkien vapaassa käytössä. Aineisto on ryhmitelty käyttäjäryhmittäin rakennuttajalle, urakoitsijalle, rakennesuunnittelijalle, arkkitehdille ja opiskeluun. Ohjeita voi tarkastella myös teemojen rungot, julkisivut, energia, palo, ääni, työmaa ja mallinnus- avulla. Ilmoittautumalla postituslistalle saa aina tiedon uusista ohjeista. DI Arto Suikka tuoteryhmäpäällikkö - elementit Betoniteollisuus ry

11


Reijo Alapuranen, Kalle Palander ja Juha Alapuranen seuraavat tarkkaan, kun Klaffin Matti Mettovaara viittoo kuvausohjeita Ylitornion tehtaalla.

Maailmanmestari tähdittää YBT:n yritysvideota YBT:n yritysvideon kuvaukset alkoivat maanantaina 15. marraskuuta Ylitornion tehtaalla Kalle Palanderin tähdittämänä. Videon työstää ammattitaidolla Klaffi Tuotannot Oy, ja Palanderin suurta julkisuutta saaneella omakotitaloprojektilla on käsikirjoituksessa tärkeä roolinsa. Palander saapui kuvauksiin suoraan Leviltä, jossa kilpailtiin edellisenä viikonloppuna

12

maailmancupin osakilpailu pujottelussa. Kuvauksia jatkettiin Ylitornion tehtaan jälkeen Palanderin omakotitalolla Tornion Kultarannassa, jossa vierailivat myös Iltalehden toimittaja ja kuvaaja. Palanderin omakotitalo on yksi YBT:n historian näyttävimmistä kohteista. YBT toimitti luksustalon kaikki elementit vuosina 2007–2008.

Kallen valkobetonipintainen Kultaranta koostuu kaksikerroksisesta päärakennuksesta, rantasaunasta ja autotallista. Kohteessa on seinäneliöitä yli tuhat. Suurimmat elementit ovat yli 25 tonnin painoisia. YBT vastasi myös asennuksista ja valmisbetonitoimituksesta.


Palanderin omakotitalo Tornion Kultarannassa on näyttävä YBT:n referenssikohde. Iltalehden valokuvaaja Leena Koskela ja toimittaja Ilkka Laitinen tekemässä artikkelia Palanderin luksustalosta.

Världsmästarens stjärnglans i YBTs företagsvideo Inspelningarna av YBTs företagsvideo startade på måndag den 15 november vid fabriken i Ylitornio och stjärnglansen stod världsmästaren Kalle Palander för. Videon produceras av Klaffi Tuotannot Oy och Palanders villaprojekt som fått mycket publicitet har haft en viktig roll i manusarbetet.

Efter inspelningarna vid fabriken i Ylitornio fortsatte filmandet vid Palanders villa i Kultaranta, Torneå. På plats fanns även reporter och fotograf från kvällstidningen Iltalehti. Palanders villa är ett av de mest imponerande objekten i YBTs historia. YBT levererade samtliga element till lyxvillan

under åren 2007–2008. Kalles Kultaranta med fasad i vitbetong består av huvudbyggnad i två plan, strandbastu och garage. Objektets väggyta är dryga tusen kvadratmeter. De största elementen vägde mer än 25 ton. YBT svarade också för monteringen av elementen och leveransen av fabriksbetong.

13


Elementit asennettuina Nivalan Voimalaitokseen Bio- ja kierrätyspolttoaineilla toimivan Nivalan Voimalaitoksen pääurakoitsijana toimi Vapor Finland Oy. 20 megawatin voimalaitos tuottaa sekä lämpöä että sähköä Nivalan Kaukolämpö Oy:lle.

14

YBT toimitti voimalaitokseen kaikki betonielementit asennettuina. Laitos otettiin käyttöön vuoden 2010 lopussa. Projektipäällikkö Kaarlo Kärkkäinen kiittää Vapor Finlandin nettisivuilla yhteistyökump-

paneiden joustavuutta ja osaamista osin erittäin haasteellisen aikataulun kanssa työskenneltäessä. Kärkkäinen toteaa tyytyväisenä, että varsin mielenkiintoinen ja haastava projekti valmistui täysin alkuperäisen aikataulun mukaisesti.


YBT:n asentajat (vas.) Ari Kreivi, Jari Kallioinen ja Esa Koutonen.

Elementen monterade vid Nivala Kraftverk Huvudentreprenör för Nivala Kraftverk, som drivs med biooch avfallsbränsle var Vapor Finland Oy. Det här kraftverket (20 megawatt) producerar såväl värme som el för fjärrvärmeaktiebolaget Nivalan Kaukolämpö Oy:lle.

YBT levererade kraftverkets samtliga betongelement med montering. Verket togs i bruk i slutet av år 2010. Projektledaren Kaarlo Kärkkäinen tackar på Vapor Finlands hemsida samarbetspartners för flexibelt och kunnigt

arbete under tidvis en mycket pressad tidplan. Kärkkäinen konstaterar nöjd, att det mycket intressanta och utmanande projektet slutfördes helt i enlighet med den ursprungliga tidplanen.

15


ME SEN TEEMME YBT Ylitornio

Anssi

Ari

Erkki

Esa

Janne

Jarmo

Jenni

Jorma

Juha

Juha-Pekka

Kalervo

Kari

Krister

Kurt

Margus

Markku

Martti

Matti

Mauri

Mihkel

Mika

Mika

Mika

Pasi

Pasi

Pertti

Pertti

Petri

Petri

Priit

Reijo

Riitta

Roland

Samuli

Sari

Teija

Timo

Unto

Viljo


YBT henkilökuntaa YBT:n Ylitornion tehtaalla aloittivat 7.12.2010 12 opiskelijaa yhdeksän kuukautta kestävän betonielementinvalmistajan koulutuksen. Kuvassa vasemmalta Ari Haataja, Pekka Koivisto, Paavo Sirkka, Lappian kouluttaja Hannu Tohmola, Rauno Pantsar, Lappian aikuiskoulutuspäällikkö Sauli Lahdenperä, Ilkka Salmela, Jussi Muukkonen, Vesa Tiihonen, Tuomas Rantakeisu, Sami Suopajärvi, Katja Gottschalk ja Harri Hakkarainen.

YBT Raahe

Antti

Erkki

Esko

Juha

Kalev

Matti

Raimo

Riko

Timo

Tuomas

Veikko

Vello

Jarmo

Kuhmon Betoni

Aku

Ari

Eero

Hannu

Janne

Kari

Pentti

Raimo

Rauli

Vikke

17


Koukkuniemenranta – luksuskohde Espoossa YBT toimittaa betonielementit kahdessa vaiheessa Koukkuniemenrannan näyttävään kohteeseen Espoossa. Westpro cc Oy rakentaa Koukkuniemenrantaan kaikkiaan neljä kerrostaloa ja seitsemän paritaloa, jotka jakautuvat neljään itsenäiseen asunto-osakeyhtiöön. Näistä kahdessa lännenpuoleisessa (Asunto Oy Espoon Rantamäki 1 ja Asunto Oy Espoon Rantamäki 3) rakennustyöt on aloitettu syksyllä 2009, ja uusiin koteihin muutetaan huhtikuussa 2011. Kahden idänpuoleisen

18

(Asunto Oy Rantaharju 2 ja Asunto Oy Rantaharju 4) rakentaminen on aloitettu syksyllä 2010. Tomi Alatalo Westpro cc Oy:stä kehuu YBT:n taitoa laadukkaaseen, innovatiiviseen ja joustavaan yhteistyöhön. - Olimme aloittamassa yhteensä 72 kerros- ja paritaloasunnon kohdetta Koukkuniemeen. Halusimme löytää luotettavan, pätevän ja riittävät resurssit omaavan betonielementtitoimittajan kohteeseemme. Samaan aikaan otimme jo 2009 käyttöön

2010 vuoden alusta voimaan tulleet lämmöneristysmääräykset, joista tuli suunnitteluun ja tuotekehitykseen uusia haasteita, kertoo Alatalo. - YBT oli halukas yhteistyöhön myös tuotteiden kehittämisessä ja olemme saaneet yhdessä ratkottua paksummista eristeistä aiheutuvia valmistus-, logistiikka- ja asennusratkaisuja. Tarjouskilpailun, resurssien ja yhteistyöhalukkuuden jälkeen valitsimme YBT:n toimittajaksi kohteeseemme, päättää Alatalo.


Rapatut julkisivut

Espoon Koukkuniemenrantaan on rakenteilla 72 luksusasuntoa.

Lisätietoja: www.koukkuniemenranta.fi

Lyxobjekt i Esbo YBT levererar betongelementen i två etapper till det imponerande projektet Koukkuniemenranta i Esbo. Westpro cc Oy bygger totalt fyra flervåningshus och sju parhus på Koukkuniemenranta. Byggnaderna byggs för fyra självständiga bostadsaktiebolag. Tomi Alatalo, medlem av Westpro cc Oy:s styrelse talar berömmande om

YBTs förmåga till kvalitativt, innovativt och flexibelt samarbete. - YBT är villig att samarbeta även kring produktutvecklingen och tillsammans har vi funnit produktions-, logistik- och monteringslösningar när det gäller byggelement med tjockare isolering. Vi valde YBT som leverantör till vårt projekt med tanke på pris, resurser och samarbetsvilja, berättar Alatalo.

Koukkuniemenranta on malliesimerkki YBT:n osaamisesta rapattujen julkisivujen osalta. Rapatuissa julkisivuissa on kysymys sekä kustannustehokkuudesta että estetiikasta. Eristerappauksella tarkoitetaan suoraan lämmöneristeen päälle tehtävää ohutrappausta. Kun lämmöneristeiden asennus ja niiden sääsuojaus laasteilla siirretään työmaalta tehtaalle, tulee toteutuksesta kustannustehokas. Esimerkiksi Koukkuniemenrannan ulkoseinäelementtien lämmöneristyslevyt (mineraalivilla) toimivat rappausalustana. Elementtitehtaalla seinäelementteihin toteutetaan pohjarappaus, joka suojaa lämmöneristettä säärasituksia vastaan. Työmaalla toteutetaan asennettuihin elementteihin mahdollinen tasoitus ja saumojen täyttö sekä lopullinen pinnoitus. Rakentamismääräysten uudistuttua 1.1.2010 tuli voimaan ulkoseinäelementtien U-arvovaatimus 0,17. Tämä edellyttää 240 mm mineraalivillaa lämmöneristeenä. Ohutrappausmenetelmällä pystytään eristepaksuuksien kasvaessa ohentamaan seinärakennetta verrattuna sandwich-elementteihin. Rappauksen valinta rakennuksen julkisivuksi on myös arkkitehtoninen valinta. Ohutrappausjulkisivu muodostaa saumattoman betonielementtirakenteen ja antaa mahdollisuuden toteuttaa erilaisia muotoja ja värejä julkisivuihin. YBT toimitti ensimmäiset ohutrappausmenetelmällä toteutetut julkisivuelementit As Oy Espoon Lohiluotoon vuonna 2006.

19


Raaheen kohoaa tyylikäs Fellmaninkulma

As Oy Fellmaninkulman arkkitehtuurista vastaa Arkkitehtitoimisto Raila ja Tapio Rönkönharju Oy ja rakennesuunnittelusta WSP Finland Oy Oulu.

Raahen keskustaan on rakenteilla linjakkaan tyylikäs kerrostalo, jonka betonielementtitoimituksista vastaa YBT:n Raahen tehdas. As Oy Raahen Fellmaninkulman urakoitsija on Raahen Rakennuskolmio Ky. Kohteen arkkitehtuuri on Arkkitehtitoimisto Raila ja Tapio Rönkönharju Oy:n käsialaa. - Marraskuun puolivälissä asennettiin toisen kerroksen elementtejä. Kohteesta oli samoihin aikoihin myyty yli puolet, kertoo toimitusjohtaja Eija Sorjamaa Raahen Rakennuskolmio Ky:stä.

Työt on aloitettu 5.8.2010 ja kohteen on määrä valmistua 31.7.2011 mennessä.

20

Fellmaninkulmaan tulee 13 asuinhuoneistoa ja kaksi liikehuoneistoa. Fellmanin kulman rakentamisen alkuperäinen ja hyvin tiukka aloitusaikataulu loi rakennuspäällikkö Kalevi Niskalan mukaan ennakkoon omat haasteensa. - Aikatauluun tuli kuitenkin meistä riippumattomista syistä hieman viivästyksiä, joiden myötä YBT:kin sai sijoitettua runkoelementtitoimitukset paremmin tuotantoonsa, sanoo rakennuspäällikkö Niskala Raahen Rakennuskolmio Ky:stä.

En stilig Fellmaninkulma uppförs nu i Brahestad I centrum av Brahestad uppförs nu ett stilfullt hus med fyra våningar. I gatuplanet inryms ett par butikslokaler och i våningarna ovanför totalt tretton lägenheter. YBT:s fabrik i Brahestad levererar betongelementen till projektet. Byggentreprenör för Raahen Fellmaninkulma är Raahen Rakennuskolmio Ky. Arkitekt är Arkkitehtitoimisto Raila ja Tapio Rönkönharju Oy. - Under november monterades andra våningen samtidigt som mer än hälften av bostadsrätterna sålts, berättar vd Eija Sorjamaa hos Raahen Rakennuskolmio Oy. I Fellmaninkulma kommer att byggas 13 bostadslägenheter och två affärslokaler. Den ursprungliga tidplanen för byggandet av Fellmaninkulma var mycket pressad och gjorde projektet till en utmaning enligt byggchefen Kalevi Niskala. - Tidplanen försenades dock något, utan vår förskyllan, och gav också YBT fördelar i leveransen av stomelement berättar Niskala.


TIMAS-projekti

TIMAS-projektin muotti koekäyttöön: Vaativatkin yksityiskohdat nopeasti YBT sai marraskuun puolivälissä koekäyttöönsä modernilla 5-akselisella CNC-koneella työstetyn muotin, joka liittyy reilun vuoden pyörineeseen Ammattiopisto Lappian vetämään TIMAS-projektin käytännön antiin. - YBT on TIMAS-projektissa mukana olevasta 18 yrityksestä mielenkiintoinen poikkeus, sillä se on ainoa, joka valmistaa betonirakenteita. Muut käyttävät pääasiassa puuta, kertoo projektipäällikkö Martti Mylly Ammattiopisto Lappiasta. Kaksivuotisen projektin yhtenä keskeisenä tavoitteena on hyödyntää tietomallipohjaista suunnittelujärjestelmää. Lappia on hankkinut käyttöönsä myös 3D-tulostimien kehittyneimmän mallin (ZPrinter 650), jolla 3D-ohjelmistoilla tehtyjä mallinnuksia voidaan havainnollistaa tulostettujen pienoismallien avulla.

YBT:n kiinnostus projektiin lähtikin pääasiassa uudenlaisen muottiteknologian sovelluksista, jotka mahdollistavat aikaisempaa monimuotoisempien ja vaativampien betonirakenteiden valmistamisen kustannustehokkaammin. - Tyylikkäissä yksityiskohdissa muotit tehdään edelleen käsityönä, mikä on varsin hidasta ja työlästä. Toivomme, että koneellisella muottiteknologialla saataisiin jatkossa tehtyä tarkempia muotteja, toteaa YBT:n tietohallintojohtaja Mika Alapuranen. Mylly uskoo, että CNC-muottiteknologialla työstetyt muotit ovat osa tulevaisuuden suunnittelua ja rakentamista. - Olemme tutkineet projektin puitteissa paljon mallintamista ja tehneet koe-eriä, mutta uutta teknologiaa ei ole vielä juurikaan sovellettu käytännön työhön, kertoo Mylly.

Projekti keskittyy tietomallipohjaisen suunnittelun soveltamiseen Tavoitteet tuotekehitys, hyödyntää kolmiulotteista tietomallipohjaista suunnittelujärjestelmää, kehittää moderneja tuotantomalleja sekä parantaa kohderyhmäyritysten kilpailukykyä ja tuotantotehokkuutta Mukana 18 yritystä Kohderyhmäyritykset rakennustuotealan yritykset, rakennusliikkeet, talotehtaat, rakennusmittausalan yritykset, suunnittelu- ja arkkitehtitoimistot sekä puu- ja metallialan yritykset Hallinnointivastuu Ammattiopisto Lappialla Projekti kestää vuodet 2009–2011

YBT:n toimiston laajennuksesta 3D-tulostimella tulostettu pienoismalli.

TIMAS-projektets gjutform provas: Snabbt - även krävande detaljer YBT fick i mitten av november en gjutform bearbetad av en modern 5-axlad CNC-maskin att prova. Detta har anknytning till den praktiska delen av Yrkesinstitutet Lappias TIMAS-projekt, som pågått ett drygt år. - YBT är ett intressant undantag av de

18 företag som deltar i TIMAS-projektet. Det är det enda företaget, som tillverkar betongkonstruktioner, berättar projektledare Martti Mylly vid Yrkesinstitutet Lappia. Ett av de centrala målen för projektet är att tillgodogöra sig planeringssystem baserade på datamallar.

- Gjutformens förfinade detaljer utförs fortfarande som hantverk, vilket är särdeles tidskrävande och arbetsamt. Vår förhoppning är, att vi med hjälp av maskinell formteknologi ska kunna framställa mer precisa formar i framtiden, bedömer YBTs informationsdirektör Mika Alapuranen.

21


Seniori kakkonen etenee aikataulussa Kiimingin ydinkeskustaan kohonnut nelikerroksinen asunto-osakeyhtiö Kiimingin Seniori saa kovalla vauhdilla rinnalleen toisen, lähes identtisen kerrostalon. - Seniorin toisesta vaiheesta oli marraskuun puoliväliin mennessä tehtyinä väestönsuoja, kellaritilat ja ensimmäinen kerros sekä toinen kerros oli jo asennettu. Vuoden loppuun mennessä on tarkoitus saada katto pään päälle. Luovutus olisi ensi vuoden heinäkuussa, kertoo JanPro Oy:n toimitusjohtaja Janne Tuohino. Kiiminkiläinen JanPro Oy vastaa kokonaisuudessaan kolmessa vaiheessa toteutuvan Kiimingin Seniorin rakentamisesta. Palautteet ovat olleet myönteiset kesällä ensimmäiseen vaiheeseen muuttaneilta asukkailta. - Kiersin elokuun lopulla henkilökohtaisesti läpi jokaisen huoneiston ja asukkailta saamani kommentit olivat pääosin hyviä. Lisäksi ensimmäisessä kerroksessa olevat kunnan päiväkeskustoimintatilat tulivat enemmän kuin tarpeeseen, summaa Tuohino. - Myös toisen vaiheen kysyntä on ollut hyvää. Markkinointi alkoi kevättalvella ja 21 asunnosta on myyty suurin piirtein puolet. Teimmekin samaan syssyyn kolmannen vaiheen eli luhtitalon pohjatyöt. Myös sen kohteen kuvat ja luvat ovat kunnossa. Jos markkinatilanne vain sallii, aloitamme kolmannen vaiheen myynnin keväällä, suunnittelee Tuohino. Toimitusjohtaja Tuohino on todella tyytyväinen yhteistyöhön YBT:n kanssa. Toisessa vaiheessa ovatkin mukana pitkälti samat toimijat kuin ensimmäisessä. - YBT toimittaa myös kaikki toisen vaiheen elementit ja yhteistyömme tulee jatkumaan koko hankkeen ajan. Asiat ovat menneet YBT:n kanssa oikein mukavasti. He ovat hoitaneet kaikki, mitä on sovittu, kiittelee Tuohino.

Lisätietoja: www.janpro.fi

22

Senior etapp två pågår för fullt Den fyra våningar höga bostadsbyggnaden Kiimingin Seniori som rest sig i Kiiminki centrumkärna får snart sällskap, ett i det närmaste identiskt flervåningshus. JanPro Oy har totalansvaret för byggandet av Kiimingin Seniori, som ska byggas i tre etapper. - Efterfrågan gällande etapp två har också varit bra. Marknadsföringen startade under vårvintern och av de 21 bostäderna har omkring hälften sålts. I samma veva startade vi grundarbetena för lofthusen i etapp tre. Ritningar och tillstånd är klara

även för det objektet. Om marknadsläget medger, kommer vi att påbörja försäljningen av etapp tre till våren, planerar JanPros vd Janne Tuohino. Tuohino är ytterst tillfreds med samarbetet med YBT. Under etapp två är aktörerna i stort sett de samma som under den första etappen. - YBT levererar även samtliga element för etapp två och vårt samarbete kommer att fortgå under hela projekttiden. Saker och ting har klaffat alldeles ypperligt med YBT. De har skött allt som de åtagit sig, säger Tuohino tacksamt.


JANI KEKONI

Janne Tuohinon MM-ohjelman rakentaminen kovassa vauhdissa 17-vuotisen ralliuransa aikana kaksi kertaa Suomenmestaruuden, yhden SM-pronssin sekä kerran junioreiden MM-sarjan pronssia saavuttanut kiiminkiläinen Janne Tuohino, 35, rakentaa monipuolista kilpailukautta 2011. Dubailaistunut rallimestari ajaa tammikuussa käynnistyvällä kaudella Suomenmestaruudesta vapaasti hengittävällä Super2000 luokan ralliautolla ja rakentaa ohjelmaa kilpailemisesta MM-sarjassa uudella turboahdetulla WRC-autolla. Seitsemän osakilpailua käsittävässä SMsarjassa Skodan tehdastiimin vuoden 2005 kuljettaja kilpailee tänä vuonna Super2000 luokan MM-sarjassa käyttämällään Ford Fiesta S2000 ralliautolla. Tuohinon kartanlukijana jatkaa Harri Rovanperän aktiiviuran luottokartturi Risto Pietiläinen.

Kartturi Risto Pietiläinen, Janne Tuohino ja Juha Alapuranen Jyväskylän MM-rallin varikolla.

23


Elementit asennettuina Hotelli Suomutunturin laajennukseen YBT on vastannut Hotelli Suomutunturin laajennuksen betonielementti-toimituksista ja asennuksista. Kohteeseen toimitettiin elementtejä 397 ja ontelolaattoja 347. Korkeimmat asennetut elementit olivat 7,5 metriä korkeita, ja julkisivun betonielementit pohjamaalattiin valmiiksi tehtaalla valkoisella Findur-julkisivumaalilla. YBT teki laajennuksen asennustyöt omalla 90-tonnisella Faun-nosturilla. Lopputuloksena on kolmikerroksinen hotellirakennus ja moderni kokoussaunarakennus.

TIMO NEVALAINEN

Jämsän Sävel edustaa elinkaariasumista Jämsän keskustan tuntumaan on rakenteilla elinkaariasumista edustava As Oy Jämsän Sävel. YBT toimitti modernin kohteen julkisivun betonielementit. Julkisivut ovat osittain sileää ja osittain uritettua, tehtaalla keltaiseksi maalattua pintaa. Asuinrakennus valmistuu huhtikuussa 2011. Kohteen rakentamisesta vastaa Rakennustekniikka I. Nieminen Oy.

Ilkka Nieminen Rakennustekniikka I. Nieminen Oy:stä.

24


Uusittu Kylpylähotelli Levitunturi on elämys

Jo neljännesvuosisadan matkailijoita palvellut Kylpylähotelli Levitunturi koki täydellisen muodonmuutoksen, kun mittava laajennusurakka saatiin päätökseen elokuussa 2010. Vanhaa tilaa saneerattiin 1200 bruttoneliötä ja kokonaan uutta valmistui yli 8000 bruttoneliötä. Samalla Lapin ensimmäinen kylpylä muuttui moderniksi elämyskylpyläksi. Uusia hotellihuoneita valmistui 48. YBT vastasi teknisesti haastavan kohteen betonielementtitoimituksista.

25


26


27


YBT henkilökuntaa

Pitkänlinjan elementinvalmistaja Unto Haataja täytti 60 vuotta. YBT:n perinteen mukaan hänelle luovutettiin kukat ja kultainen taskukello. Unto on työskennellyt YBT:n palveluksessa yrityksen perustamisesta alkaen, josta suurimman osan ajasta Ylitornion tehtaan luottamusmiehenä.

Jouko Satta jäi eläkkeelle perinteisin YBT menoin, kun hänelle lahjoitettiin keinutuoli. Ennen eläkkeelle jäämistään Satta ehti työskennellä YBT:llä elementtien jälkikäsittelyssä, varastolla ja elementtikuormien lastaajana kymmenen vuotta.

Myös Toivo Kaikkonen aloitti eläkepäivänsä perinteisesti keinutuolin kyydissä. Asiakkaiden keskuudessa hyvin pidetty Kaikkonen on työskennellyt YBT:llä keväästä 2005 lähtien betoniauton- ja pyöräkoneenkuljettajana.

YBT:n naisjoukkue selvitti vuorokauden seikkailuhaasteen

LEENA KOSKELA, POHJOLAN SANOMAT

YBT:n sponsoroima naisjoukkue Marjo Piirto, Sanna Säkkinen ja Anna-Kaisa Viita osallistui heinäkuussa 2010 Muonion Jerisjärvellä Arctic Circle 24 -seikkailu-urheilukilpailuun, joka koostui mm. suunnistuksesta, melonnasta, maastopyöräilystä ja juoksusta. Joukkueen sijoitus oli naisten kilpasarjassa neljäs. Aikaa 220 kilometrin taittamiseen kului 28 tuntia. - Kilpailu oli huikea kokemus, sillä kysymys oli todellisesta itsensä ylittämisestä. Maalissa oli epätodellinen olo. Tavoitteena oli ensimmäistä kertaa kilpasarjaan uskaltautuneina ehjä suoritus ja maaliin pääsy. Tavoite täyttyi kirkkaasti ja useilla osuuksilla huomasimme vauhtimme olevan melko hyvän, kertasi Sanna Säkkinen rajun kisan jälkeisiä tunnelmia. - Fysiikka tuntuu porukalla kestävän, vaikka täydellinen palautuminen veikin ainakin kaksi viikkoa. Suuria sippaamisia ei tullut ja yhteishenki oli hyvä. Kunkin jäsenen vahvuudet ja heikkoudet tulivat esille. Opimme valtavasti kokeneilta kisaajilta varustuksesta ja valmistautumisesta sekä kisataktiikoista, kertoi Säkkinen. Kilpailun nettisivut löytyvät osoitteesta www.arcticcircle24.com

28


Kummikouluperinne jatkuu antoisana YBT:n ja Nuotiorannan koulun kummikoulutoiminta poiki syksyllä uudenlaisen hankkeen. - Koululaiset kävivät nostamassa perunoita kahdelle eläkeläiselle ja YBT tarjosi talkoomuonat. Se onnistui niin hyvin ja sai monelta eri taholta positiivista palautetta, että toivottavasti vastaavanlainen toiminta jatkuu, kertoo opettaja Arto Heikka Nuotiorannan koulusta. YBT:n ja Ylitornion alakoulujen yhteydenpitoa on jatkunut jo 11 vuoden ajan. Yhteistyö alkoi yritysvierailuiden merkeissä ja kehittyi vuonna 2004 kummikoulutoiminnaksi. Ensimmäisinä vuosina varsinaisena kummikouluna oli Etelä-Portimon koulu ja viimeiset vuodet yhteistyötä on jatkanut Nuotiorannan koulu. Koulujen puolelta käytännön järjestelyistä on vastannut koko ajan opettaja Heikka. Kummikoululaiset ovat päässeet YBT:n järjestämien yritysvierailuiden aikana seuraamaan mm. betonielementtien valmistusta Ylitornion tehtaalla. Teollisuuteen tutustumisen ohella YBT tukee koululaisten liikuntaharrasteita. Myös koululaiset ovat antaneet vastavuoroisesti omat näytteensä taidoistaan. Vuosien varrella oppilaat ovat käyneet esiintymässä useaan otteeseen YBT:llä ja haastaneet kumminsa pöytäkiekkomittelöön.

29


Kansanedustajat Ylitornion tehtaalla YBT:n Ylitornion tehtaalla vieraili elokuussa koko joukko arvovaltaisia päättäjiä. YBT:n toimintaan olivat tutustumassa lappilaiset kansanedustajat Johanna Ojala-Nimelä (sdp), Ulla Karvo (kok), Janne Seurujärvi (kesk), Esko-Juhani Tennilä (vas) ja Markus Mustajärvi (vas) sekä Lapin Liitosta maakuntajohtaja Esko Lotvonen, yhteysjohtaja Maiju Hyry, vs. hallintojohtaja Raimo Holster, suunnittelujohtaja Riitta Lönnström ja vt. kehittämisjohtaja Marko Varajärvi. Lisäksi vieraina olivat Ylitornion kunnanjohtaja Tuomo Karjalainen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Jorma Uusimaa (kesk), kh. vpj. Eugen Parviainen (vas), kunnanvaltuuston puheenjohtaja Reeta Laitinen (kesk) ja kvalt. II vpj. Sauli Kuoppala (kesk). Vaikka YBT:llä meneekin tällä hetkellä kohtuullisen hyvin, muistutti toimitusjohtaja Juha Alapuranen vieraita myös pohjoisen uhkakuvista.

30

- Voimakkaat suhdannevaihtelut, työvoimapula ja koulutusresurssit ovat tekijöitä, jotka luovat harmaita pilviä pohjoisen taivaalle. Esimerkiksi kuljetustuki ja tukipoli-

tiikka yleensäkin ottaen ovat asioita, joihin lappilaisten kansanedustajien pitäisi pystyä vaikuttamaan valtakunnallisella tasolla.


YBT Vieraskynä

Lippulaivasta kannattaa ottaa mallia Joskus kunnanjohtaja pääsee vaikuttamaan paikkakunnan elinkeinoelämään pysyvällä tavalla. Vuonna 1991 houkuttelin Juha Alapurasta palaamaan takaisin Ylitorniolle yrittäjäksi. Tuolloin Ylitornion kunnalla oli tarjota vastaanottohallin rakentamiseen saatu 2,7 miljoonan markan tuki, joka voitiin muuttaa elementtitehtaan rakentamisavustukseksi. Onneksi Juha innostui heti ehdotuksesta ja YBT:n syntysanat lausuttiin vielä samana vuonna. YBT:n synty onkin esimerkki siitä, että kunta voi olla luomassa edellytyksiä menestyvälle yritykselle, mutta yrittäjä kantaa hankkeen riskin. YBT:n historia on ollut hienoa seurattavaa ja yrityksestä on tullut Ylitorniolle eräs yrittämisen lippulaivoista. YBT:n menestys on perustunut useisiin tekijöihin. On tärkeää, että yrityksellä on useita omistajia, jotka ovat sitoutuneet sekä työhön että paikkakuntaan. Alapurasen veljekset ovatkin moneen kertaan todenneet, että Ylitornio on maailman paras paikka asua, elää ja yrittää. Kuntalaisen näkökulmasta YBT on kantanut myös yhteiskuntavastuunsa. Henkilöstön viihtyvyyteen on kiinnitetty aina erityistä huomiota, ja yritys näkyy vahvasti monella tapaa paikallisessa elämässä. On hienoa, että perheyrityksen arvot elävät tässä ajassa. Ei voi myöskään väheksyä yritysten ja työntekijöiden kunnalle tuomia verotuloja. Näin rakennetaan yhteistä tulevaisuutta. Ennen kaikkea minulle on jäänyt kuva osaavasta yrityksestä, joka on pysynyt mukana alan kehityksessä. YBT:llä on laadukkaat tuotteet ja hyvä kilpailukyky. Osaaminen juontaa siitä, että yritys on panostanut vahvasti henkilöstön koulutukseen, josta se on myös saanut valtakunnallisen huomionosoituksen vuoden koulutusmyönteisimpänä työyhteisönä. Osaamista on tarvittu rakennusalan suhdannevaihteluissa, joista yritys on selvinnyt kunnialla. Parissakymmenessä vuodessa toimintaympäristö ja rakentamisen tarpeet ovat muuttuneet oleellisesti, joten YBT on etsinyt markkinoita Suomen lisäksi myös Ruotsista ja Norjasta. YBT on kunnan jälkeen Ylitornion toiseksi suurin työnantaja ja yrityksen katse on vahvasti tulevaisuudessa. Samaan tapaan myös Ylitornion tulevaisuus näyttää pitkässä juoksussa lupaavalta. Kun pohjoisen kaivos- ja energiahankkeet realisoituvat, olemme sijainniltamme mitä parhaimmassa paikassa. Juuri tämän mahdollisuuden hyödyntämisessä on Ylitornion suuri haaste ja mahdollisuus. Toivottavasti lähitulevaisuudessa mahdollisimman monet yritykset näkevät Ylitornion YBT:n tapaan maailman parhaana paikkana asua, elää ja yrittää. Tuomo Karjalainen Ylitornion kunnanjohtaja

31


YBT OY YLITORNIO Valimotie 1 FI-95600 YLITORNIO puh. +358 400 93 0400 fax. +358 420 93 0400 ybt@ybt.fi YBT OY RAAHE Betonimyllärinkatu 1 FI-92120 RAAHE puh. +358 50 582 9415 erkki@ybt.fi YBT Ylitornio

KUHMON BETONI OY Valimontie 11 FI-88900 KUHMO puh. +358 400 166 983 eero.pollanen@betoni.inet.fi

Osakkuusyhtiö Rajaville Haukipudas ja Oulu YBT Raahe

Helsinki

Oslo Tukholma

32

Kuhmon Betoni

YBT Betoniuutiset 7 FIN/SWE  
YBT Betoniuutiset 7 FIN/SWE  
Advertisement