Page 1

5

Nro

Matkailu työllistää Levi s. – Ylläs s. 10 Åre s. 12–13

YBT toimittaa Talvivaaran kaikki 1. elementtiurakan betonielementit s. 1–19

Perheyhtiö ”Buraset” miehen ikään s. 21

YBT:n laatu näkyy Raahen keskustassa s. 11


SISÄLLYSLUETTELO 2

Pääkirjoitus

4

Vuoden koulutusmyönteisin työyhteisö

6

YBT rakentamassa Levin uutta keskustaa

8

Nord Elementin ja Rajavillen Oulun liiketoiminnat yhdistettiin

10

Uusi Y1 Ylläspirtti on YBT:n näyttävimpiä kohteita Lapissa

11

YBT:n laatu näkyy Raahen keskustassa

12

YBT rakentaa luksushotellia Åreen

14

Ylitornion Betonituotteelle laatusertifikaatti

15

Asiakastyytyväisyyskysely 2007

16

Graafinen betoni luo ilmettä elementteihin

18

YBT näkyvästi mukana Talvivaaran kaivosprojektissa

20 21

Laadun varmistus taattua Perheyhtiö ”Buraset” miehen ikään vuonna 2008

22

Sarjakuva

24

Sponsorointi

26

Aslak® kuntoutuksella tukea työhyvinvointiin

YBT Betoniuutiset Nro 5 (12/2007) Julkaisija: YBT Oy Painos: 2000 kpl Päätoimittaja: Mika Alapuranen Toimittaja: Mika Kulju Käännökset: Kurt Juntti Ulkoasu: Avalon Oy Paino: Kalevaprint Oy

2

Laatu lähtee osaavista työntekijöistä Olemme aina arvostaneet erilaisia palkintoja, sillä ne kertovat omaa kieltään siitä, että panostuksemme toiminnan laatuun on huomioitu muuallakin kuin pelkästään yrityksen sisällä. Olemme erittäin ylpeitä, että YBT vastaanotti valtakunnallisen palkinnon, joka myönnetään koulutusmyönteisimmälle työyhteisölle. Jatkuva koulutus on ollut YBT:n toiminnassa tärkeässä asemassa. Arvostuksemme koulutusta kohtaan lähtee siitä tosiasiasta, että ammattitaitoiset työntekijät ovat laadun perusta. Laatu ei ole noussut YBT:n kehittämisessä tärkeäksi tekijäksi sattumalta, vaan pitkäjänteinen työ on tuottanut tulosta. Sertifioitu laatujärjestelmä on selkiyttänyt toimintaamme huomattavasti. Satsaukset toiminnan laatuun näkyvät konkreettisesti asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksissa, joista uusimmat ovat nähtävissä tässä lehdessä. Tärkeintä kyselyssä on saada neuvoja jatkuvan parantamisen kehitystyöhön.

YBT omistajaksi Rajavilleen Vuosi 2007 oli meille tärkeä kehitysaskel monella tapaa. Nord Elementin ja rajavillen liiketoimintojen yhdistäminen nosti meidät kokonaan uuteen sarjaan alamme toimijana. Samalla asemamme vahvistui Pohjoiskalotin markkinoilla. Toiminnan laajentuminen on edellytys kansainvälistymiselle, mikä onkin ollut näkyvä piirre yrityksemme linjassa viimeisten vuosien aikana. Suuret ruotsin kaupat – LKAB:n terästehdas, Boden Energin tuotantolaitos sekä luksushotelli copperhill Mountain Lodge Åressa – ovat merkittäviä ovenavauksia länsinaapurin markkinoille. Samalla ne kertovat, että YBT:n laatuun luotetaan ruotsissa erittäin vaativissa rakennuskohteissa. Jo kolmen vuoden ajan yli puolet liikevaihdostamme onkin tullut ulkomaan viennistä. copperhill Mountain Lodge ei ole ainoa kohde, jossa YBT tekee töitä matkailun parissa. YBT onkin noussut Suomen johtavien hiihtokeskusten näkyväksi elementtitoimittajaksi. Levillä osaamistamme hyödynnetään mm. Levin Torissa ja lukuisissa alppitaloissa. Nyt Ylläksellä kohteenamme on mm. Lapland Hotelsin omistama Y1 Ylläspirtti. Matkailun lisäksi YBT on saavuttanut huomattavan jalansijan suomalaisen kaivosteollisuuden elementtitoimittajana. Tästä esimerkkeinä ovat Talvivaaran nikkelikaivos ja Suurikuusikon kultakaivos Kittilässä. On hienoa, että olemme mukana näissä haasteellisisa projekteissa, joilla on suuri valtakunnallinen merkitys. Vuonna 2008 pääsemme viettämään ansaittua juhlavuotta, kun YBT:n hallituksen puheenjohtajan Erkki Alapurasen perustaman Ylitornion Sementtivalimo ja Betoniasema Ky:n perustamisesta tulee kuluneeksi puoli vuosisataa. Voimme viettää juhlavuotta tyytyväisin mielin, sillä arvostamme perinteitä ja jatkuvuutta. Sen vuoksi meille on kunnia-asia toimia Nuotiorannan ala-asteen kummina. Samasta Nuotiorannan kylästähän YBT:n historia sai alkunsa, ja lapsia tukemalla rakennamme yrityksen kotipaikkakunnan tulevaisuutta. Jatkuvan kehityksen edellytys on, ettemme tyydy yrityksenä nykyiseen menestykseemme. Tavoitteena on kehittää toimintaamme entistäkin laadukkaammaksi sekä Suomessa että ulkomailla. Sen vuoksi olemme avanneet jälleen uuden ikkunan. YBT on käynnistänyt projektin, joka selvittää Venäjän laajojen markkinoiden mahdollisuuksia. Rakentavasti Juha Alapuranen toimitusjohtaja


Kunnig personal borgar för god kvalité Vi har alltid varit glada för utmärkelser. De bekräftar att vår kvalitetssatsning också uppskattas utanför våra egna led. Vi är speciellt stolta över att vi fick ta emot ett nationellt pris som ges till ett företag som är för arbetskraftens förkovran. En kontinuerlig yrkesutbildning har YBT värnat om under en längre tid. Yrkesbevis tecknas fortlöpande och samtliga av våra egna har erhållit bevisen. Vi har lärt oss att yrkeskunskaperna hos personalen är en förutsättning för hög kvalité. Den goda kvalitén har vi inte uppnått av en slump utan genom ihärdigt och ständigt förbättringsarbete. Ett inarbetat certifierat kvalitetsarbete har inarbetats. Vår satsning på kvalitén noteras i genomförda kundundersökningar. Vi berättar i denna skrift om de senaste projekten. Det väsentliga är att vi ständigt tar till oss erfarenheter i syfte att bli bättre.

YBT blev ägare i Rajaville Året 2007 var på många sätt ett betydelsefullt år i vår kvalitetsutveckling. Omstruktureringen i Nord Elementti och rajaville gav oss ett lyft till en ny division i branschen. Vi fick en starkare marknadsposition på Nordkalotten. Vår växande verksamhet över nationsgränserna har varit påtaglig och eftersträvad under senare år. Stora order till Sverige – gruvföretaget LKAB, kraftvärmeverket BEAB i Boden och det nya exklusuiva hotellet copperhill Mountain Lodge i Åre – har fungerat som ”dörröppnare” till marknaderna i grannlandet i väster. Dessa projekt berättar också om hur YBT:s goda kvalité erkänns på den krävande svenska marknaden och de betydelsefulla aktuella projekten. Under de senaste tre åren har över hälften av vår omsättning gått på export. copperhill Mountain Lodge är inte YBT:s enda engagemang i satsningarna inom besöksnäringen. Vi har vuxit och är nu Finlands största leverantör av betongelement till skidorten Levi där våra produkter är väl synliga. Vi levererar till projektet Levin Tori och till ett otal alpinspirerade hus. För närvarande är vi engagerade i byggandet av Y1 Yllaspirtti för huvudmannen Lapland Hotel. YBT har också fått in en fot i den finska gruvindustrin. Vi har fått order på betongelementleveranser till nickelgruvan i Talvivaara och till guldgruvan i Suurikuusikko i Kittilä. Vi är stolta över att vi nu är med i dessa stora viktiga nationella projekt. Under 2008 kommer vi att tillsammans med YBT:s ordförande Erkki Alapuranen fira ett 50 års- jubileum. Det var 1958 då Erkki startade företaget Ylitornion Sementtivalimo ja Betoniasema Ky i Nuotioranta. Vi ska under jubileumsåret glädjas och hylla arvet och vad som vi åstadkommit. Det är en hederssak för oss att erkänna betydelsen av vårt arv från Nuotioranta. YBT:s historia började i byn och med föräldrarnas stöd byggde vi upp, och bygger vidare, företaget i vår hemkommun. Företagets framtid och utveckling skall fortgå i oförminskad takt. Vår avsikt är att bli ännu bättre med goda kvalitéer på nya marknader såväl i Finland som utomlands. I det syftet har vi nu också öppnad nya möjligheter, då vi nu deltar i ett projekt för att nå de stora marknaderna i ryssland. Högaktningsfullt Juha Alapuranen VD

3


Vuoden koulutusmyönteisin työyhteisö Ylitornion Betonituote Oy (YBT) vastaanotti arvostetun valtakunnallisen palkinnon YBT valittiin syyskuussa Vuoden koulutusmyönteisimmäksi työyhteisöksi Suomessa. Palkinto jaettiin Aikuisopiskelijan viikon päätapahtuman yhteydessä Helsingissä. Palkinnon luovuttajina toimivat maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors sekä Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön pääsihteeri Eeva-Inkeri Sirelius. Valtakunnallista Aikuisopiskelijan viikkoa vietettiin syyskuussa 2007. Aikuisopiskelijan viikon päätukijoina ovat opetusministeriö ja työministeriö ja operatiivisesta toteutuksesta vastaa Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö AIKE OY sekä Erilaisten oppijoiden liitto. Teemaviikon eräs keskeinen tapahtuma on jakaa tunnuspalkintoja. Tänä vuonna jaettiin yksi tunnustuspalkinto koulutusmyönteiselle työyhteisölle, jonka sai Ylitornion Betonituote Oy. Tunnustuspalkinnon kunniakirjan on allekirjoittanut opetusministeri Sari Sarkomaa.

Tunnustuspalkintoa olivat vastaanottamassa Ylitornion Betonituote Oy:n toimitusjohtaja Juha Alapuranen ja tietohallintojohtaja Mika Alapuranen sekä Ammattiopisto Lappian rakennusalan aikuiskoulutuspäällikkö Sauli Lahdenperä ja aikuiskoulutusjohtaja Martti Holster.

Valintaa arvostetaan korkealle YBT:ssä. Toimitusjohtaja Juha Alapuranen korostaa, että palkinto kuuluu koko henkilöstölle, joka on osaltaan jatkuvasti mukana koulutusyhteistyössä. - Tällaista palkintoa ei voi ostaa, vaan se täytyy ansaita, hän toteaa.

Tunnustus pitkästä työstä

Hannes Victorszon

YBT on alansa koulutuksen uranuurtaja, sillä yritys lähti ensimmäisenä Suomessa kouluttamaan betonielementtien rakentajia ja asentajia. Koulutus käynnistyi 15 vuotta sitten, koska alan koulutusta ei ollut tarjolla ja yrityk-

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors.

seen tarvittiin osaavaa työvoimaa. YBT:n koulutusajattelu siirtyi isältä pojille, kun veljekset Juha, Reijo ja Mika Alapuranen perustivat perheyrityksen vuonna 1992. Isällä Erkki Alapurasella oli kokemusta alasta jo vuodesta 1958 omassa yrityksessään ja hän neuvoi poikiaan pitämään hyvää yhteyttä oppilaitoksiin. Ja siitä neuvosta on pidetty kiinni. Erkki Alapuranen on nykyisin eläkkeellä, mutta hän toimii edelleen YBT:n hallituksen puheenjohtajana. YBT valmentaa ammattitutkintoon, tarjoaa oppisopimuskoulutusta ja järjestää harjoittelumahdollisuuksia rakennusalan opiskelijoille. Monipuolinen ja kattava koulutus toteutetaan saumattomassa yhteistyössä oppilaitosten ja työvoimahallinnon kanssa. Betonielementin valmistajia ja asentajia koulutetaan yhteistyössä Ammattiopisto Lappian ja Utbildning Nordin kanssa. Jatkuva yhteistyö YBT:n ja Nord-koulutuksen kanssa aloitettiin vuonna 2002 Nordin silloisen ryhmäjohtaja Eero Ylitalon, YBT:n toimitusjohtaja Juha Alapurasen sekä Tornionlaakson työvoimatoimiston johtaja Tero Hyttisen ideoimana ja kehittämänä. Koulutus tuotiin työyhteisöön luonnolliseksi ja konkreettiseksi osaksi


sen arkipäivää. Lappia myöntää tutkintotodistukset. Lisäksi Lappian omat talonrakennus-, maalaus ja LVI-alan opiskelijat voivat tehdä betoniharjoitustöitä työmailla, joihin YBT toimittaa elementit. Utbildning Nord vastaa puolestaan teoriaopetuksesta. Kumppanuus Pohjoiskalottiyhteistyön pohjalta syntyneen aikuiskoulutusinstituutin kanssa merkitsee yhteistyötä yli rajan suomalaisten, ruotsalaisten ja norjalaisten kesken. Koulutus on havaittu jatkossakin hyväksi rekrytointikeinoksi. Kaikki Ylitornion Betonituotteen työntekijät sekä Ylitornion että raahen toimipisteissä ovat osallistuneet koulutukseen ja suorittaneet ammattipassiin oikeuttavan ammattitutkinnon. Betonielementinvalmistajan tutkinnon hyväksytysti suorittaneita yritys on muistanut stipendillä. Kaikki koulutetut eivät kuitenkaan välttämättä ole jääneet taloon, sillä koulutukseen osallistuu muitakin kuin oman talon väkeä.

YBT:ssä arvostetaan henkilöstön osaamista Ehdotus vuoden koulutusmyönteiseksi yhteisöksi tuli Lappian aikuiskoulutusjohtaja Martti Holsterilta ja rakennusalan aikuiskoulutuspäällikkö Sauli Lahdenperältä. Molemmat kiittävät pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa koulutuksen monipuolisuutta ja jatkuvuutta. - Koulutuksen lähtökohtana on yrityksen johdon sitoutuminen osaamisen kehittämiseen. Kun yritys on valmis panostamaan ja kannustamaan opiskeluun, innostaa se myös kouluttajia, Martti Holsteri sanoo. Sauli Lahdenperä puolestaan kehuu YBT:n valmiutta lähteä innokkaasti mukaan ammattitutkintoihin. - Yrityksessä arvostetaan henkilöstön osaamista, hän sanoo. Lappian ja YBT:n yhteistyötä ovat lisäksi monipuoliset harjoitustyönä tehtävät rakennushankkeet, joihin on osallistunut myös maahanmuuttajaopiskelijoita. YBT:n Ylitornion tehtaan tuotantopäällikkö Pertti Pirttikoski toivoisi naisiakin alalle. - Työ ei vaadi fyysistä voimaa, sillä koneet nostavat ja siirtelevät elementtejä ja työergonomiaakin on kehitetty. Joissakin työvaiheissa kaivattaisiin naisten “silmää”, mutta sana betoni taitaa pelottaa naisia, Pirttikoski pohtii.

YBT fick ett nationellt pris YBT är årets mest framstående företag för arbetskraftens förkovran i Finland. Priset delades ut under ett seminarium kring vuxenutbildningsfrågor under högtidliga former i Helsingfors. Seminariet anordnas av undervisnings- och arbetsmarknadsministerierna. YBT:s Juha Alapuranen är stolt över priset och ger alla anställda ett erkännande för deras fortsatta aktiva medverkan vid utbildningsverksamheten. - Ett dylikt pris kan inte köpas för pengar, det måste målmedvetet och ihärdigt arbetas för, menar Juha. YBT är banbrytande, då de redan för 15 år sedan, var först i Finland med att utbilda yrkesmän för tillverkning och för montage av betongelement. YBT utbildar för yrkesbevis, erbjuder anpassade beställningsutbildningar och erbjuder också praktikarbeten inom olika yrkeskategorier för byggsektorn. Den mångsidiga och breda utbildningen klaras i ett gränslöst samarbete mellan olika utbildare och arbetsmarknadsmyndigheter. Utbildningen för tillverkning och montage av betongelement bedrivs i ett samarbete med Ammattiopisto Lappia och Utbildning Nord. Lappia utfärdar yrkesbevis. Inom Lappias husbyggnads- , lantbruks-och vvstekniksa utbildningar kan eleverna erhålla praktik inom betongbyggande i samverkan med YBT. Alla yrkesarbetare hos YBT, såväl vid fabrikerna i Ylitornio som i Brahestad, deltar i utbildningen och har tilldelats yrkesbevis.

Ammattitutkinnon todistuksia jaettiin Raahessa Marraskuussa 2007 YBT raahen tehtaan työntekijät saivat todistukset betonituotealan ammattitutkinnosta, joka toteutettiin yhteistyössä Ammattiopisto Lappian kanssa. Betonituotealan ammattitutkinnossa vakuudet ammattitaidosta annetaan teoriakokeessa ja työnäytöissä, joissa tehdään tehdasolosuhteissa betonielementin eri työvaiheita. Työn ohessa tehty näyttökoe osoittaa ammattitaidon vastaavan alan vaatimuksia. Kriteereinä ovat mm. suunnitelmallisuus, laatu, työturvallisuus ja työtaidot. - Nuorille työntekijöille tutkinto on tärkeä asiakirja työuran kannalta. Vanhempien ammattimiesten osalta tutkinnon suorittaminen on ”mustaa valkoisella” siitä, että ammattitaito on kunnossa, kuvailee YBT:n raahen tehtaan tehdaspäällikkö Erkki Maliniemi.

Kuvassa vasemmalta YBT:n toimitusjohtaja Juha Alapuranen, Juha Siren, Ammattiopisto Lappian rakennusalan aikuiskoulutuspäällikkö Sauli Lahdenperä, Veikko Knuutila, Janne Siren, Timo Pirkola, Antti Mäki-Penttilä, Matti Kallio, Esko Koutonen ja YBT:n raahen tehtaan tehdaspäällikkö Erkki Maliniemi todistustenjakotilaisuudessa 29.11.2007. Lisäksi todistuksen sai tilaisuudesta poissa ollut Tuomas Maliniemi.

5


Pekka Aho/Lapin Kansa

YBT rakentamassa Levin uutta keskustaa Hotelli- ja liikekeskus Levin Tori on Lapin matkailun suurin yksittäinen hanke, joka muodostaa tulevaisuudessa Levin kaupunkimaisesti rakennetun keskustan. Investointina Levin Torin arvo on lähes 50 miljoonaa euroa.

suuden pinta-ala on noin 25 000 neliötä. Vuoden 2008 lopulla valmistuva Levin Tori tulee työllistämään noin 100 työntekijää. Kokonaisuuteen kuuluu viisi Hullu Poro Oy:n ravintolaa sekä Sokos Hotels -majoitusliike, joka on ketjun pohjoisin hotelli. Yhteensä hotellin huoneistoala on 10 230 neliötä. Hotellissa on 202 huonetta, joista 76 on saunallisia ja 42 ns. combi-huoneita. - Tavoitteena on luoda rento ja viihtyisä vapaa-ajan hotelli, joka täyttää kansainväliset vaatimukset. Vuodenaikojen väritys tulee voimakkaimmin esille huoneissa ja käytävissä, ja sisustusta on maustettu viittaamalla

Levin Torin rakennuttajina ovat Osuuskauppa Arina, Hullu Poro Oy ja LTAGroup. Kaikkiaan massiivisen kokonai-

Vasemmalla rakennuttajan edustaja, SOK Kiinteistöpalvelun Timo Jääskeläinen. Archeus Oy:n pääsuunnittelija Juha Paavo Mikkonen lukee Levin Torin Peruskirjan.
ansa

Levin Tori on Pohjois-Suomen matkailun suurin rakennushanke. Projektin johdosta vastaa Hece Oy projektipäällikkönä Eino Kyykkä ja valvojana Kyösti Kaunisvaara. Rakennesuunnittelu on Insinööritoimisto Pekka Heikkilä Oy:n käsialaa ja arkkitehtuurista vastaa Archeus Oy.

hauskasti luontoon ja arktisiin eläimiin, kuvailee arkkitehti Sanna Pääkkönen arkkitehtitoimisto Archeus Oy:stä. Lisäksi Levin uuteen keskustaan kuuluu liike- ja asuinhuoneistoja sekä 177 paikan lämmin pysäköintihalli.

Levi työllistää Levin Torin rakentamisesta vastaa Palmberg-Rakennus Oy. Rakennusvaihe työl-

listää noin 150 alan ammattilaista. Kuten muussakin Levin matkailurakentamisessa, YBT on vahvasti mukana myös Levin Torin luomisessa. - Toimitamme Levin Toriin kaikki julkisivu- sekä parveke- ja porraselementit, joissa on yhteensä 8900 neliötä ja painoa 3400 tonnia, kertoo YBT:n toimitusjohtaja Juha Alapuranen. Matkailuun liittyvistä hankkeista on muodostunut kuluvalla vuosikymmenellä

YBT:lle erittäin merkittävä asiakasryhmä. YBT:n osaamista on hyödynnetty monissa merkittävissä Lapin kohteissa. - Matkailukohteet ovat meille erittäin tärkeitä ja olemme kehittäneet uusia pintamalleja arkkitehtien ja kuntien rakennusvalvojien kanssa. Esimerkkinä tästä ovat Levin yli 30 alppitalon liuskekivipinnoitetut julkisivut, päättää Juha Alapuranen.

YBT är med och bygger nytt centrum i Levi Hotell och företagsetableringar inom projektet ”Levin Tori” är turistföretaget Lapin Matkailus största aktuella satsning. Resultatet blir ett nytt centrum i Levi. Den totala investeringen är i storleksordningen 50 miljoner euro. Bakom projektet ”Levin Tori” står Osuuskauppa Arina, Hullu Poro Oy och LTA-Group. Den totala golvarean blir cirka 25 000 m2. När projektet står färdigt, i slutet av 2008, kommer ca 100 personer att ha sina arbetsplatser inom Levin Tori. Inom torget kommer bl.a. Hullin Poro

Oy ha fem nya restauranter och Sokos Hotels ha sin nordligaste hotell verksamhet. I projektet tillkommer också affärslokaler, bostäder och en varmt parkeringshus för 177 fordon. I likhet med allt byggande i Levi är YBT också nu en av entreprenörer i projektet ”Levin Tori”. - Vi leverera 900 betongelement, vilket blir 8 900 m2 eller 3 400 ton, berättar Juha Alapuranen. Turistsatsningarna i Levi har under de senaste 10 åren varit av stor betydelse för

YBT, där ett otal samarbetspartner funnits. YBT har varit engagerad i många uppmärksammade satsningar i området. - Turistsatsningarna är av stor betydelse för oss och vi har utvecklat nya produkter, speciellt nya fasader i samråd med arkitekter och kommunala aktörer. Det mest uppmärksammade är de mer än 30 talet ”alphyddor” som uppförts i Levi. I fasaderna har skiffersten lagts som dekoration förklarar Juha Alapuranen.
Nord Elementin ja Rajavillen Oulun liiketoiminnat yhdistettiin

Kuvassa vasemmalta alkaen uuden Rajaville Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Kangas, Betset Oy:n toimitusjohtaja Hannu Löytönen, Ruskon Betoni Oy:n toimitusjohtaja Martti Väänänen, rakennusneuvos Hannu Martikainen, YBT:n toimitusjohtaja Juha Alapuranen ja Parma Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Murtonen.

YBT:n asema Pohjoiskalotin markkinoilla vahvistui huomattavasti vuoden 2007 kuluessa. Kesäkuun lopussa allekirjoitetuilla sopimuksilla Parma Oy myi Rajaville Oy:n Oulun liiketoiminnat ja Rajaville-nimen Nord Elementti Oy:lle. - YBT:n kannalta Rajaville-kaupan tärkein merkitys on, että meillä on koko ajanRajavillen Haukiputaan tehtaalla on uusi 4500 neliön ontelolaattojen tuontantohalli.


takuu jännitettyjen laattojen ja runkoelementtien toimituksista. Tämä on tärkeää esimerkiksi Talvivaaran toimitusten kannalta, toteaa YBT:n toimitusjohtaja Juha Alapuranen. Ennen liiketoimintojen yhdistämistä Nord Elementti Oy:n omistivat Betset Oy, ruskon Betoni Oy ja Ylitornion Betonituote Oy tasaosuuksin. Kesäkuussa allekirjoitetulla sopimuksella Parma tuli Nord Elementtiin uudeksi omistajaksi 47,5 prosentin osuudella. Nord Elementti Oy:n nimi muutettiin rajaville Oy:ksi, josta YBT ja Juha Alapuranen omistavat yhteensä 17,5 prosenttia. Järjestelyllä omistajat uskovat rajavillen pystyvän entistä paremmin palvelemaan asiakkaita. Yhtiön tarkoituksena on kehittää monipuolisesti toimintoja sekä tuottaa laadukkaita ja kustannustehokkaita tuotteita ja palveluja asiakkaiden tarpeisiin. Samalla omistajat ja uusi rajaville varmistavat tarvittavien investointien ja tuotantokapasiteetin tehokkaan käyttöasteen ja siten kilpailukykyisen tuotannon. Järjestelyssä uusi rajaville saa entisen omistuksen lisäksi selkeästi pohjois- ja keskisuomalaista omistusta, jolla on mielenkiinto kehittää yritystä Pohjois-Suomen ja Pohjoiskalotin tarpeita varten. consolis-konserniin kuuluvan Parman mukanaolo antaa yritykselle mahdollisuuden kehittyä alan parhaan kansainvälisen tietotaidon varassa. Uusi rajaville tulee toimimaan pääosin Pohjois-Suomessa ja hakee kasvua voimakkaasti Pohjois-ruotsin ja PohjoisNorjan markkinoilta.

Uusi tehdas Korvenkylään Yhtiön betonielementtejä valmistavat tuotantolaitokset ovat Oulussa ja Haukiputaalla. Henkilöstöä uudella rajavillellä on yli 200 ja budjetoitua liikevaihtoa noin 25 miljoonaa euroa. Uuden rajavillen toimitusjohtajana toimii Parma Oy:n entinen varatoimitusjohtaja Ilkka Kangas. Yhdistämisellä ei ole välittömiä vaikutuksia henkilöstöön. rajavillen Oulun Alppilan tehtaan tuotantoa ollaan siirtämässä Korvenkylään rakennettavaan uuteen tehtaaseen sekä Haukiputaan tehtaalle kehittyvän kaupunkirakenteen ja asuntotuotannon tieltä. Tuotannon siirto toteutetaan vuoden 2009 loppuun mennessä.

Rajaville i ny dräkt förstärker YBT:s utbud YBT:s ställning på Nordkalotten förstärktes påtagligt under 2007. I juni sålde Parma Oy verksamheten och namnet i rajaville till Nord Elementti Oy. – För YBT:s verksamhet betyder affären att vi nu har tillgång till förspända betongprodukter, som bjälklagselement, och fler typer av stomelement förklarar Juha Alapuranen. Nord Elementti Oy ägdes tidigare, före omstruktureringen, av Betset Oy, ruskon Betoni Oy och Ylitornion Betonituote Oy till lika delar. I samband med ombildningen i juni har Parma Oy förvärvat 47,5 % av aktierna i Nord Elementti Oy, som också samtidigt byter firman till rajaville Oy. YBT och Juha Alapuranen äger 17,5% i företaget. rajaville Oy har produktion på fabriker i Uleåborg och Haukipudas och har mer än 200 anställda och en budgeterad omsättning på 25 miljoner euro. Den nya organisationen inom rajaville Oy kan framöver på ett ännu bättre sätt tjäna kunderna. Företaget utvecklas allsidigt och levererar kvalitetsprodukter och tjänster på ett ännu mer utvecklat sätt. Ägarna med sina respektive företag och rajaville Oy planerar för nya och utvecklande investeringar för ökad produktion och för nya efterfrågade produkter på en konkurrensutsatt marknad. consolis-koncernen ger Parma förutsättningarna för att utveckla och för att bevaka kontakter inom branschen. rajaville, i sin nya roll, ansvarar för verksamheten i norra Finland och också för växande marknader i norra Sverige och Nord-Norge.

YBT toimittaa satoja portaita vuodessa YBT on kehittänyt porrastuotantoaan kustannustehokkaaksi. Tässäkin lehdessä esiteltyihin kohteisiin, Levin Tori, Y1 Ylläspirtti ja copperhill Mountain Lodge, olemme toimittaneet betonipintaiset portaat. Betoniportaiden käyttö on lisääntynyt myös omakotitaloissa. Betoniportaita käyttäen rakentaja säästää kustannuksissa sekä aikataulussa. Portaat toimivat työmaa-aikana kulkutienä, näin väliaikaisia portaita ei tarvita, mikä on lisäksi suuri turvallisuustekijä. Portaat pinnoitetaan usein laatoilla. Oheisessa kuvassa portaisiin on liimattu parketti, ja näin saatu jämäkkä puupintainen porras.

9


Uusi Y1 Ylläspirtti on YBT:n näyttävimpiä kohteita Lapissa

Ylläs Skin uusi palvelurakennus Y1 Ylläspirtti tulee muuttamaan perinteisen hiihtokeskuksen ilmettä uuteen uskoon. Lapland Hotelsin omistama uusi kolmekerroksinen Y1 Ylläspirtti on lattiapintaalaltaan 7200 neliömetriä, ja rakennuksen alppihenkinen ulkoasu on erittäin tyylikäs. Hyvällä syyllä voidaan todeta, että Y1 vie Ylläksen kokonaan uuteen aikakauteen. Näyttävän matkailukohteen betonielementtitoimituksista vastaa YBT. - Y1 on suuren pinta-alansa ansiosta todella merkittävä täysbetonielementtikohde. Yhteensä kohteessa on elementtejä yli 1000 kappaletta, laskee YBT:n toimitusjohtaja Juha Alapuranen. Y1 on Arkkitehtitoimisto Neva Oy:n taidonnäyte. Arkkitehtitoimiston toimitusjohtaja Pertti Neva kertoo kohteen suunnittelusta innostuksen ja kokemuksen syvällä rintaäänellä: - Vanha Ylläspirtti oli kooltaan ainoastaan noin 800 neliömetriä, eikä se enää vastannut modernin hiihtokeskuksen vaatimuksia, sillä Ylläksen kehitys on ollut viime

10

vuosina erittäin vauhdikasta. - Uudessa palvelurakennuksessa yhdistyvät vanha Ylläspirtti ja nykyaikaisen hiihtokeskuksen vaatimukset. Arkkitehtuuriltaan uusi rakennus on jatkoa perinteiselle Ylläspirtille. - Tarkoituksena on ollut tehdä kerralla palvelurakennus, joka kestää toimintakelpoisena vuosikymmeniä, Neva korostaa. Uuteen Y1 Ylläspirttiin tulee mm. erilaisia ravintoloita, ski shop, saniteettitiloja, henkilökunnan majoitus- ja sosiaalitilat sekä 1000 neliön kokoinen suksivuokraamo aputiloineen. - Suunnittelussa on pyritty huomioimaan kaikki hiihtokeskuksen tarpeet. Perinteisten aikuisten viihdetilojen lisäksi erityistä

huomiota on kiinnitetty lapsiperheiden tarpeisiin. Palvelurakennukseen tulee mm. vauvala perheen pienimpiä varten, Neva valottaa.

Arkkitehtitoimisto Neva Oy:stä Pertti Neva, Jukka Salonen ja Ruut Ronni vierailulla YBT:n Ylitornion tehtaalla.

YBT on ollut pitkään Lapland Hotelsin luottotoimittaja matkailukohteissa Vuonna 2004 YBT toimitti Lapland Hotel Oloksen kaikki betonielementit. Lapland Hotel Olos on suosittu ja korkeatasoinen hotelli sekä kongressi- ja kokouskeskus, jossa on mm. 800-paik-

kainen auditorio. Vuonna 2006 YBT toimitti elementtejä Ylläs Skin ala-asemaan sekä Äkäshotellin lomahuoneistoihin F ja G.


YBT:n laatu näkyy Raahen keskustassa YBT:n osaamisen laatua on nyt nähtävissä myös raahen ydinkeskustassa. YBT toimitti yhteensä 217 elementtiä Kiinteistö Oy raahen Pikkuporvariin, joka valmistui kesällä 2007 kaupungin keskustaan. - Elementit toimitettiin toukokuun 2006 ja tammikuun 2007 välisellä ajalla. Elementtien kokonaispinta-ala oli 2131 neliömetriä sisältäen julkisivu- ja parveke-

raahen tehtaan tehdaspäällikkö Erkki Maliniemi esittelee YBT:n toimittamia parveke-elementtejä.

elementit, kertoo YBT:n raahen tehtaan tehdaspäällikkö Erkki Maliniemi. Pikkuporvarin arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy ja rakennesuunnittelijana oli Insinööritoimisto Pohjanmaan rakenneinsinöörit Oy. Urakoitsijana oli rakennus Fors Oy. rakennukseen ovat sijoittuneet raahen kirkkoherranvirasto, Hotelli raahen Hovi,

liikehuoneistoja sekä 14 asuntoa. - Pikkuporvari on tähän mennessä YBT:n toiminnan aikana suurin yksittäinen kohde raahen alueella. Kohteen julkisivuseinäelementit ovat pääosin tiililaattapintaisia ja lisäksi on jonkin verran sileää valkobetonipintaa, toteaa Maliniemi.

11


YBT rakentaa luksushotellia Åreen YBT toimittaa kaikki teräsbetonirunkorakenteet Åren hiihtokeskuksen uuteen hienostohotelliin, joka kantaa nimeä Copperhill Mountain Lodge. Uusi Copperhill Mountain Lodge sijaitsee Åressa Björnenin alueella, josta on upeat näkymät Åreskutanin tunturiin. Copperhill Mountain Lodge on noin 160 metriä pitkä ja kuusikerroksinen rakennus, johon tulee 76 erilaista lomahuoneistoa, ravintola, baari ja kylpylä. Yhteensä tilaa on 16 000 neliötä. Copperhill Mountain Lodgen rakennuttajina ovat hollantilaiset sijoittajat Peter Kat

12

ja Frans Scholtes, joiden projektipäällikkönä on Stefan Söderberg Boetten Projektutveckling AB:sta. Projektin rakennesuunnittelusta vastaa Bjerking Ab. YBT:n osuus hankkeesta on kahden ensimmäisen kerroksen teräsbetonirunkorakenteiden suunnittelu, toimittaminen ja asentaminen. Lisäksi YBT toimittaa porrashuoneiden ja hissikuilujen teräsbetonirungon koko rakennukseen. Hotellihuoneet tulevat toiselta alihankkijalta valmiina puuelementtimoduuleina. YBT:n projektipäällikkö kohteessa on Ruotsin vientimyyntiedustaja Krister Jansson. Kokkolasta kotoisin oleva, nykyään Ruotsissa asuva kaksikielinen Jansson on ollut tärkeä linkki, kun YBT:n osaamista on viety naapurimaihin. - YBT voitti tarjouskilpailun mm. laa-

dun ja toimitusvarmuuden ansiosta, Jansson sanoo.

”Voimme tehdä yhteistyötä jatkossakin” Copperhill Mountain Lodgen urakka on YBT:lle 2,8 miljoonan euron arvoinen. Yksittäisenä hankkeena Copperhill Mountain Lodge on suurimpia YBT:n historiassa. Hankkeena Åren projekti on ollut YBT:lle haastava, mutta tuntureiden tuulet eivät ole pohjoisen poikia pelottaneet. Projektinjohtaja Stefan Söderberg Boetten Projektutveckling Ab:sta antaa kiitosta YBT:n arktisesta osaamisesta. - Asentajat ovat ajoittain tehneet töitä varsin kovissa olosuhteissa. Hotelli rakennetaan tunturin huipulle, joten olosuhteet


YBT bygger ett lyxhotell i Åre

Rakennesuunnittelupäällikkö Kalle Hautajärvi Åren työmaalla.

olivat talvella kylmät, lumiset ja tuuliset, Söderberg sanoo rakennustyömaasta, jonka sijainti on noin 700 metriä merenpinnan yläpuolella. Myös Bjerking Ab:n suunnittelupäällikkö Björn Johansson antaa YBT:lle korkeat pisteet. - Taitavia rakentajia, Johansson toteaa suomalaisesta ammattitaidosta. - Yhteydet ovat toimineet. Voimme tehdä yhteistyötä jatkossakin, Johansson jatkaa.

Åren exclusiveasiakkaiden lomakohde Åre on ollut kautta aikojen kuuluisin Skandinavian hiihtourheilukeskuksista, ja viime talven alppihiihdon MM-kisat lisäsivät alueen kiinnostavuutta rakentajien silmissä entisestään. Voidaankin sanoa, että Åre on siirtynyt vuoden 2007 kuluessa hiihtokeskusten kansainväliseen ykkösluokkaan. Imagoarvoltaan Copperhill Mountain Lodge on yksi näyttävimpiä kohteita, mitä YBT on ollut rakentamassa. Hotellin mainokset lupaavat juhlavasti, että sana ”exclusive” saa uuden hotellin myötä kokonaan uuden ulottuvuuden. Hotellin on suunnitellut kuuluisa amerikkalainen arkkitehti Peter Bohlin, jonka käsialaa ovat mm. Bill Gatesin kotitalo ja Applen näyttävät myymälät Tokiossa ja Lontoossa. Bohlinin edustama, vuonna 1965 perustettu arkkitehtitoimisto Bohlin Cywanski Jackson on Pohjois-Amerikassa yksi alansa menestyneimpiä. Bohlinin apuna ovat olleet ruotsalaiset AIX Arkitekter Ab ja Nyrens Arkitektkontor Ab. Hotelli on vieraiden käytössä vuoden 2008 lopussa.

YBT levererar stommen i betong till skidorten Åres nya 1:a klass hotell Copperhill Mountain Lodge. Hotellet Copperhill Mountain Lodge byggs centralt i Åre inom kvarteret Björnen. Utsikten från hotellet är magnifikt med Åreskutan i fonden. Hotellet är en 160 meter lång byggnad i sex våningar med 76 unika gästrum, restaurant, bar och badanläggning. Våningsarean är på totalt 16 000 m2. Byggherren för Copperhill Mountain Lodge är två holländska placerare Peter Kat och Frans Scholtes som anlitar projektledaren Stefan Söderberg hos Boetten Projektutveckling AB vid genomförandet. Arkitektbyrån är ett välkänt kanadensiskt företag, Bohlin Cywinski Jackson, som samarbetar med ett svenskt arkitektkontor, AIX. För projekteringen i övrigt ansvarar Bjerking AB. YBT är engagerad för stomuppförandet i betong för de två första våningarna och ansvarar då för projekteringen, leveranserna och montaget. YBT ansvarar på motsvarande sätt också för stommarna till trapphus och hisschakter till hela komplexet. Våningarna med gästrummen levereras av annan underentreprenör och då i prefabricerade träkonstruktioner. Ansvarig hos YBT för projektet är företagets representant på svensk och norsk marknad, Krister Jansson. Han är från Nykarleby, är komplett tvåspråkig, och numer bosatt i Sverige. Jansson är oersättlig vid YBT:s kunskapsförmedling till grannarna i väster. Enligt Jansson vann YBT anbudet bl.a. på erbjuden kvalité och leveranssäkerhet.

”Vi är beredda på nya utmaningar” YBT:s entreprenad för Copperhill Mountain Lodge är på 2,8 milj. euro, och därmed en av de större enskilda entreprenaderna som företaget hittills haft. Som enskilt uppdrag är Åre-projektet en utmaning för YBT. ”Men fjällets karga vindar har inte skrämt grabbarna från norr”. Projektledaren Stefan Söderberg hos Boetten Projektutveckling AB berömmer YBT:s kunnande avseende arbeten under arktiska förhållanden. Söderberg säger om arbetsplatsen, som är belägen mer än 700 meter över havet – ”Montörerna har tidvis arbetat under svåra förhållanden. Hotellet uppförs vid fjället, där förhållandena under vintern är svåra, med sträng kyla, yrsnö och blåst” Även Björn Johansson på Bjerkings ger ett högt betyg för YBT:s och finländarnas insatser – ”ett yrkeskunnigt manskap där samarbetet fungerat väl. Det borgar för ett samarbete också i framtiden”.

Åre för de som söker något extra för sin fritid Åre är sedan generationer tillbaka en av Skandinaviens mest kända skidorter. Vinterns VM tävlingar i alpint, som var i Åre, gav mer fart i området som drar till sig investerare. Vi kan påstå att Åre under 2007 flyttar internationellt sett upp i division ett. Copperhill Mountain Lodge är ett av bevisen som nu också YBT har varit med om att bygga. Hotellet kan i sin marknadsföring framöver ge ordet ”exklusivt” en ny betydelse. Hotellet har ritats av den kände amerikanske arkitekten Peter Bohlin, som också ritat Bill Gates villa, Apples etableringar i Tokyo och i London m.fl. kända byggnader. Arkitektkontoret Bohlin Cywanski Jacksson är etablerad redan 1965 och är en av Nord Amerikas mest framgångsrika. Arkitektkontoret har samarbetat i projektet med sina svenska kolleger AIX Arkitekter AB och Nygrens Arkitektkontor AB. YBT:s del i projektet blir färdigt under sommaren. Hotellet som helhet blir inflyttningsfärdigt till vårsäsongen 2008.

13


Ylitornion Betonituotteelle laatusertifikaatti Ylitornion Betonituote Oy sai vuonna 2007 SFS-EN ISO 9001:2000 -laatusertifikaatin Ylitornion ja Raahen tehtailleen. Sertifikaatin myönsi Inspecta Sertifiointi Oy. Inspecta Sertifiointi Oy:n tuotesertifikaatti YBT:llä on ollut jo vuodesta 1994. ISO 9001:2000 standardin mukainen dokumentoitu laadunhallintajärjestelmä asettaa tiukkoja vaatimuksia tehdasympäristöille, tuotteiden ja prosessien valvonnalle sekä henkilöstön ja tuotannon tasolle. Sertifikaatti on voimassa toistaiseksi, joten organisaation on täytettävä jatkuvasti standardin vaatimukset. YBT:llä standardi määrittelee laadunhallintajärjestelmän, jonka avulla organisaation on mahdollista osoittaa kykynsä toimittaa asiakkaan ja soveltuvien säädösten vaatimukset täyttäviä tuotteita tai palveluja. Standardi korostaa myös asiakastyytyväisyyttä ja sisältää vaatimuksia jatkuvasta parantamisesta sekä tuotteiden ja palvelujen vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta. Prosessin laatujärjestelmän dokumentoi-

mällisesti toimintaansa. Puntariin asetetaan vastuunjako, päätöksenteko ja työskentelytavat. Vasta, kun organisaation tanro 4709-01 , pa toimia on analysoitu, tämän sertifikaatin yt ntän myö on nti Oy n Inspecta Sertifioi että organisaatio joka varmentaa, voidaan yrityksen tekeuote Oy Ylitornion Betonit tehtaat minen ohjata tavoitteiion Raahen ja Ylitorn den mukaiseksi, laadukimukset vaat in dard stan n täyttää seuraava laatujärjestelmä kaaksi ja kustannuste00 :20 SFS-EN ISO 9001 hokkaaksi toiminnaksi. inta toim tyvä Sertifiointiin sisäl i, Tehokkaalla suunnitrkkinointi, myynt ma in ton isbe ja valm nnus elementtien ase Betonielementtien itus sekä betoni valmistus, toim telulla vältetään muun arviointiraporttiin Sertifiointi perustuu muassa yli- ja alikuorLR4709-01 lmä ation laatujärjeste mitukset tuotannon en, että organisa kset. lyttä imu edel vaat assa 200 ohjeen ABC taiseksi voim nti.fi Sertifikaatti on tois lä mainitun standardin ja yleisen sta www.sertifioi edel kaikissa eri työvaitäyttää jatkuvasti voimassaolon voi tarkistaa osoittee atin Sertifika Espoo 2007-02-16 heissa, ramstedt totoimitusjohtaja teaa. Harry Lindström, Yritysjohdolle laatujärjestelmä tarjoaa työkalun hyvin organisoituun ja vastuulliseen tavoitteiden asettamiseen sekä niiden seuISO 9001 rantaan. - Sertifiointiprosessi on tarjonnut miseksi ja sertifioimeille mahdollisuuden tarkastella toiminmiseksi toteutti yhdessä YBT:n henkilötaamme vieläkin enemmän asiakkaidemme kunnan kanssa Henry Ramstedt Business näkökulmasta. Pidämme kiinni tavoitteisGrain Oy:stä. tamme ja tarjoamme vain parasta betonista, - Laatujärjestelmää rakennettaessa orYBT:n toimitusjohtaja Juha Alapuranen ganisaatio joutuu analysoimaan järjestelmuistuttaa. KOPIO

SERTIFIKAA

PL 94, MIESTENTIE

TTI

3, 02151 ESPOO

YBT Oy är kvalitéts certifierad Ylitornion Betonituote Oy kvalitétscertifierades år 2007 enligt SFS-EN ISO 9001: 2000 att gälla för fabrikerna i Ylitornio och Brahestad. certikatet meddelades av Inspecta Sertifiointi Oy. För fabriken i Ylitornio har certikat funnits sedan 1994. ISO 9001:2000 standarden med dokumentationen vid tillverkning med kvalitetsstyrning har strikta krav och regler

14

för fabriksmiljön, tillverkningskontroll, produktkontroll och för yrkeskunnig personal vid produktionen. certifikatet gäller fortlöpande varvid verksamheten kontinuerligt lever upp till stipulerade krav och regler. YBT har att följa föreskriven kvalitetsstyrning som möjliggör organisationen att leva upp till av kunden ställda krav och

bestämmelser för levererad produkt eller tjänst. Standarden lever upp till kundnyttan och inkluderar kraven fortsättningsvis i en bättre och bättre produkt och kundnytta. Dokumentationen vid tillverkningen och uppföljningen i övrigt säkras i ett samarbete mellan YBT och anlitad konsult Henry Ramstedt Business Grain Oy.


Asiakastyytyväisyyskysely 200 Kundenkät 200 YBT:n laatujärjestelmän mukainen asiakastyytyväisyyskysely suoritettiin marraskuussa. Asiakastyytyväisyyskyselyitä lähetettiin kaikkiaan 169 ja vastauksia saatiin 128. Vastausprosentiksi muodostui näin 76 %. Arviointi YBT:n toiminnasta pyydettiin asteikolla 4–10. Viereisestä graafista ilmenee kyselyn aihealueet ja tämän sekä viime vuoden tulokset. Laatujärjestelmämme kehittäminen on varmasti edesauttanut tätä jokaisen arvosanan paranemista edellisestä vuodesta. Parhaan arvosanan asiakastyytyväisyyskyselyssä saimme autonkuljettajien toiminnasta työmaalla. Olemme panostaneet omaan kuljetuskalustoomme ja kaluston ulkonäköön, joka antaa hyvän ilmeen betonin kovalle toiminnallemme. Ammattitaitoiset elementtirekkojen kuljettajamme Petri Jaako ja Mauno Satta saivat tämänkin kyselyn kautta kiitosta hyvästä palvelualttiudesta ja ammattitaitoisesta toiminnasta työmaalla.

Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille !

Petri Jaako.

Mauno Satta.

15


Graafinen betoni luo ilmettä elementteihin YBT:n yhteistyökumppanin Graphic Concrete Oy:n rekisteröimä GB-menetelmä tekee betonipinnasta tarvittaessa taideteoksen. Graafinen betoni murtaakin vanhan käsityksen harmaasta rakennuselementistä. Graphic Concrete Oy:n asiakkuuspäällikkö Mikko Torvela kertoo: - YBT on ollut aktiivinen ja kehityshaluinen toimija alalla jo pitkään. Graafisen betonin luomat kuviointimahdollisuudet ja korkealaatuinen elementtituotanto sopivat hyvin yhteen. Yhteistyö alkoi jo 2000-luvun alkupuolella koevaluilla ja teknologiaan perehtymisellä. Ensimmäinen varsinainen kohde oli taideteos Oulun asuntomessuilla.

Samuli Naamangan keksintö Alun perin graafinen betoni on Samuli Naamangan vuonna 1997 tekemä keksintö, jossa käytetään eri painotekniikoita pintahidastinaineen painamisessa erikoiskalvolle. Menetelmän avulla betonielementin pinnalle voidaan loihtia vaikkapa Leonardo da Vincin mestariteoksen kopio tai Madonnan kasvot. Vaikka menetelmää on käytetty jopa taideteoksissa, on graafinen betoni kuitenkin käytännössä eri vaihtoehtoineen varsin arkinen rakentamisen vaihtoehto. - Tyypillisesti graafista betonia on käy-

- Yksittäisiä taideteoksia laajemmat kokonaisuudet (kuvion toistaminen) ovat meidän selvästi merkittävin toiminta-alueemme. Yksittäisten taideteosten tekemistä olemme vähentäneet, myös asiakkaamme toteuttavat ennemmin suurempia kokonaisuuksia. Hyviä esimerkkejä ovat kohteet, joissa koko rakennuksen julkisuvut ovat toteutettu toistuvilla kuviolla, sanoo Graphic Concrete Oy:n asiakkuuspäällikkö Mikko Torvela.

YBT:n valmistamista betonielementeistä rakennettu Solidus-omakotitalo oli esillä Oulun Asuntomessuilla vuonna 2005. Talon sisälle toteutetiin suuri portaikon taideteos graafisella betonilla.

16


tetty julkisivujen pintakäsittelynä laajoissa ja toistuvissa kuvioissa. Painoteknisessä menetelmässä kuvion toistettavuudella on olennainen kustannusvaikutus, Mikko Torvela valottaa. - Suosituin pintakuviomme vaakaraita on hyvä esimerkki graafisen betonin yksinkertaisesta ja kustannustehokkaasta käytöstä. Muita sovelluskohteita ovat olleet mm. seinäpinnat, pihalaatat ja infratuotteet, Torvela jatkaa.

Graafinen betoni on kustannustehokas Naamangan luoma menetelmä soveltuu hyvin YBT:n tuotantoon. GB-menetelmässä pintahidastimen vaikutus betonipinnalle välittyy muotin pohjalle levitettävästä pintahidastinkalvosta, johon pintahidastinaine on painettu ohueksi kerrokseksi. Erilaiset painotekniikat mahdollistavat kauttaaltaan pintahidastetun tai ainoastaan osittain pintahidastetun kalvon valmistuksen ja siten vastaavasti kokonaan tai osittaisten esimerkiksi rasterikuvioitujen tai muuten kuvioitujen pesubetonipintojen valmistuksen. Pintahidastimen levitys painotekniikalla

Tietohallintojohtaja Mika Alapuranen ja johtoryhmän konsultti DI Henry Ramstedt tarkastelemassa graafisen betonin koepaloja.

mahdollistaa myös hyvin tarkkojen kuvioiden, kuten esimerkiksi taideteosten ja tekstien valmistuksen betonipinnalle. Suunnittelijat voivat toteuttaa haluamansa kuviot tai he voivat käyttää valmiita malleja. - Graafisen betonin käyttö kasvaa voimakkaasti kotimaassa ja ulkomailla. To-

teutettavien kohteiden keskikoko nousee ja graafista betonia on yhä lisää suunnitelmissa, Mikko Torvela sanoo. - Tulevaisuudennäkymät ovat siis oikein hyvät. Tärkeintä on jatkossakin tarjota kustannustehokkaita ja laadukkaita tuotteita asiakkaiden tarpeisiin, Torvela päättää.

YBT toimitti Espooseen Kiinteistö Oy Kartanonherrantie 7:ään TT-laattoja 1350 neliötä.

TT-kattolaatta mahdollistaa pitkät jännevälit YBT:n valmistamia TT-kattolaattoja on toimitettu Suomen rakennuskohteiden lisäksi useisiin kohteisiin ruotsissa ja Norjassa. TT-kattolaatta mahdollistaa pitkän

jännevälin toteuttamisen halleissa. - YBT:n TT-laattamuotti on 48 metriä pitkä, joten pitkienkin laattojen valmistus on mahdollista. Pisimmät valmistamamme

TT-laatat ovat olleet 24 metriä pitkiä, joiden kuljetus työmaalle täytyi tehdä yksittäin, YBT:n TT-laattatuotannosta vastaava Reijo Alapuranen kertoo.

1


YBT n채kyv채sti mukana Talvivaaran kaivosprojektissa YBT toimittaa Talvivaaran nikkelikaivoksen kaikki 1. elementtiurakan betonielementit kaivoskorjaamoon, hienomurskaamoon, agglomerointirakennukseen, saostusreaktorirakennukseen, korjaamoon, valvontarakennukseen ja kaivoskonttoriin.

1


YBT levererar all prefabricerad betong till Talvivaara projektet Ylitornion Betonituote Oy (YBT) levererar all prefabricerad betong till nickelgruvan i Talvivaara. Det är betongelement till verkstäder, kross- och filtreringsanläggningar, laboratoriet, gruvkontoret osv. Ordern är på ca 1000 byggelement. De första leveranserna gjordes redan i oktober och fortgår till våren 2008. Ordern är på ca 1,5 miljoner euro. För YBT är detta en stor och viktig order jämförbar med de större leveranserna som gjorts till Sverige. Vi är speciellt stolta för att nu bli med på ett av de större inhemska projekten säger vd Juha Alapuranen. Talvivaara finns inom Kainuu i östra Finland, ca 25 km sydväst om Sotkamo och ca 35 km sydost om Kajana stad. Inom området Talvivaara finns Europas rikaste oexploaterade förekomst av nickel. Gruvbolag Talvivaara och dess dotterföretaget Talvivaara Projekt Oy har planerat för produktionsstart före utgången av 2008. Gruvbolag Talvivaara är noterad på Londonbörsen. Investeringsvolymerna inom gruvprojektet är beräknade till 452 miljoner euro under en tre års period. I området skapas nya arbetstillfällen. I gruvindustrin bedöms ca 400 personer anställas och i övrigt i området ytterligare 600–800.

Toimitus sisältää yhteensä noin 1000 elementtiä. Toimitukset alkoivat lokakuussa 2007 ja kestävät keväälle saakka. Elementtiurakan kauppasumma on noin 1,5 miljoonaa euroa. - YBT:lle tämä on merkittävä urakka Ruotsin jättiurakoiden ohella. Olemme erittäin ylpeitä, että pääsemme mukaan kansallisesti näin merkittävään hankkeeseen, kertoo YBT:n toimitusjohtaja Juha Alapuranen. Talvivaara sijaitsee Kainuussa, noin 25 kilometriä Sotkamon keskustasta lounaaseen ja 35 kilometriä Kajaanista kaakkoon. Talvivaaran alueella on Euroopan suurin hyödyntämätön sulfidinen nikkeliesiintymä. Talvivaaran Kaivososakeyhtiön ja sen operatiivisen tytäryhtiön, Talvivaara Projekti Oy:n, tavoitteena on aloittaa tuotannollinen kaivostoiminta vuoden 2008 loppupuolella. Talvivaaran Kaivososakeyhtiö on listautunut Lontoon pörssiin. Talvivaaran kaivosprojektiin investoidaan seuraavien kolmen vuoden aikana 452 miljoonaa euroa. Kaivos luo Kainuun alueelle suoraan noin 400 työpaikkaa, minkä lisäksi hankkeen epäsuoran työllistävän vaikutuksen arvioidaan olevan vähintään 600–800 uutta työpaikkaa.

BETONICO – Vientiyhteistyötä Norjaan YBT toimitti betonielementit väliseiniin, luhtikäytäviin ja parvekkeisiin Tromssan keskustassa sijaitsevaan LHL-kerrostalokohteeseen. - Neljäkerroksinen, kokonaan betonielementtirakenteinen kohde tulee Norjan Keuhkovammaliiton käyttöön. Vientirengas-projektin tilaajana oli paikallinen Björn Bygg AS, kertoo projekti-insinööri Vesa Tolonen Duottar Oy:stä, joka vastasi suomalaisista betonielementtitoimituksista.

Tromssan keskustan LHL-kerrostalokohde toteutettiin Betonico-vientirenkaan voimin, jossa mukana ovat YBT:n lisäksi Betroc Oy, Napapiirin Betoni Oy ja Lipa-Betoni Oy.

19


Betonilaborantti- ja myllärikurssin käynyt betoniasemanhoitaja Pasi Jolma, taustalla YBT:n uusi automaattinen koekappalepuristin.

Laadun varmistus taattua YBT on vuoden 2007 aikana uusinut laboratoriolaitteistoa sekä kouluttanut sen käyttäjän. YBT on ottanut käyttöön uuden ADr Auto koekappalepuristimen, jonka valmistaja on ELE International. Puristin on uusinta tekniikkaa ja se hoitaa puristuksen täysin automaattisesti. Vaikka vanha puristinkin oli tarkkuudeltaan hyvä, tiukentuneet vaatimukset koneen muista ominaisuuksista johtivat päätökseen hankkia kerralla markkinoiden paras puristin.

Myös koulutukseen panostettaan Betoniasemanhoitajana toimiva Pasi Jolma kävi 23.1–18.4.2007 betonilaborantti- ja myllärikurssin. Betoniasemanhoitajan tehtäviin kuuluu betoninvalmistuksesta vas-

20

tehtäviä huokosjakotestejä ja varmistaa betonin pakkasenkestävyyden. Lisäksi koekappaleiden tekeminen, purkulujuuksien testaaminen ja raaka-aineiden ominaisuuksien seuranta kuuluvat hänen toimenpiteisiin, jotka varmistavat että laatu on kohdallaan. YBT:llä puolet puristuslujuuskoekappaleista lähetetään viralliseen koestuslaitokseen ja puolet puristetaan itse.

Myös kiviaineet tutkitaan omassa laboratoriossa

YBT hoitaa myös runkoaineen murskauksen aikaisen laadunvalvonnan.

taamisen lisäksi laadunvarmistuksen toimenpiteitä päivittäin. Toimenpiteistä tärkeimmät ovat pakkasenkestävän betonin ilmamäärän mittaus, joka tapahtuu päivittäin 8 litran ilmamittarilla. Mittarin lukema korreloi vuosittain

Laboratoriolaitteistoilla tutkitaan myös runkoaineista tehtävät testit. YBT:llä on Inspecta Sertifiointi Oy:n hyväksyntä suorittaa betonin runkoaineiden valmistuksen valvonta. Käytännössä tämä tarkoittaa siirrettävän laboratorion sijoittamista kiviainesmurskaustyömaalle. Valmistuvien runkoaineiden valvonta ja testaus on koko murskauksen ajan jatkuvaa. Näin laborantti ohjaa runkoaineiden valmistusta, niin että lopputulos on paras mahdollinen.


Perheyhtiö ”Buraset” miehen ikään vuonna 200 Vuosi 2008 on YBT:lle juhlavuosi, kun perheyrityksen hallituksen puheenjohtaja Erkki Alapurasen 1958 perustamasta Ylitornion Sementtivalimo ja Betoniasema Ky:n perustamisesta tulee kuluneeksi 50 vuotta. 50-vuotisjuhlan kunniaksi julkaistaan Mika Kuljun kirjoittama historiateos ”Buraset – Parasta Betonista vuodesta 1958” ja tietenkin luvassa ovat myös kunnon juhlat. YBT:n edeltäjän Ylitornion Sementtivalimo ja Betoniasema Ky:n perusti Erkki Alapuranen 14. kesäkuuta 1958. Yrityksen tuotanto oli alussa betonisten reikätiilien ja kaivonrenkaiden valmistusTästä kaikki alkoi Ylitornion Nuotiorannalla vuonna 1958. ta ja myyntiä. Erkki Alapurasen yritys harrasti alusta alkaen kansainvälistä liiketoimintaa, sillä kauppaa käytiin myös väylän yli ruotsin suuntaan. Vähitellen tuotevalikoima laajeni kysynnän mukaan muihin valimotuotteisiin. Suurimpia menekkituotteita 1960-luvun lopulla olivat leca-tiilet, joita yritys valmisti tuohon aikaan ainoana Pohjois-Suomessa. Yrityksen toimipiste oli alkujaan Nuotiorannalla Alapurasten perheen kotitalon naapurissa. Uudet toimitilat valmistuivat Nuotiorantaan vuonna 1973, jolloin aloitettiin myös valmisbetonin ja betonielementtien valmistus. Menekkituotteisiin kuuluivat edelleen mm. kaivonrenkaat. 1973 toiminta siirtyi uusiin tiloihin, jotka edustivat aikansa parasta teknologiaa. Seuraava suurempi kehitysaskel otettiin vuonna 1982, jolloin valimon yhteyteen rakennettiin moderni tietokoneohjattu betosivat uudet tuulet. Perheen lapset Juha, Reiniasema. Kaksi vuotta myöhemmin aseman jo ja Mika olivat tottuneet perheyrityksen yhteyteen valmistui oma betonilaboratorio töihin pienestä pitäen, ja niinpä edessä oli varusteineen, sillä laaduntarkkailu on aina olsukupolvenvaihdoksen ja nimenmuutoksen Perheyrityksen perus taja Erkki Alalut yrityksen toiminnassa tärkeässä roolissa. aika. puranen valittiin 19 86 Vuoden YritVuonna 1986 Erkki Alapuranen valittiin Ylitornion Betonituote Oy:n perustivat täjäksi Ylitorniolla. Vuoden Yrittäjäksi Ylitorniolla. Sama vuosi Alapurasen perheen isä ja pojat vuonna oli yritykselle erittäin haastava, sillä silta- ja 1992, jolloin valmistui myös uusi tehdashalli voimalaitostyömaat työllistivät betoniaseYlitornion teollisuusalueelle. Vuonna 2004 Kansainvälistymiskehitys on ollut myös maa usein ympäri vuorokauden. toiminta laajentui lisäksi raaheen. jatkuvaa, ja Norjan sekä ruotsin jälkeen Perheyritys on noussut viimeisen 15 vuokatse on Venäjän suuntaan. Viimeiset 15 vuotta den aikana Ylitornion toiseksi suurimmaksi YBT:n tuoreinta historiaa valetaan koko vauhdikasta kasvua työnantajaksi heti kunnan jälkeen. Samalla ajan, ja paljon ehtii vielä tapahtua ennen yrityksestä on kasvanut näkyvä yrityseläkuin yrityksen juhlateos julkaistaan loppuTultaessa 1990-luvulle yrityksessä puhalmän vaikuttaja koko Pohjois-Suomessa. vuodesta 2008.

21


- Tulee ihan lapsuus mieleen. - Aivan, muistatteko kun aina talvisin tehtiin lumilinnoja?

aksalla. raikkaan talvisella Aavas Eräänä kauniina päivänäja puuhastelevat talviaskareitaan. Lapset laskevat mäkeä Burase

Pikku Buraset tekevät lumielementtejä.

t jatkav at tallu s

- Kyllä elämä on ihmisen parasta aikaa. - Jotenkin se rakentava elämäntapa oli jo silloin verissä.

Hiukan kaihomielis jatkavat matkaa jaet Buraset katselevat mäen päällä ol laskevat omatekoievia poikia, jotka sta hyppyrimäkeä .

- Tehtiinpä Aavasaksalla jo muinoin kunnon hyppyrimäkiä.

- Niin se oli silloin se ja huominen on tulevaisuutta.

22

telua.

- Aivan, eikä vain talvisin.


-Harmi vain että ne sulivat keväällä, kun oli niin suuri hommakin niissä.

-Hauskaahan se olisi vieläkin. Pitäisköhän rakentaa se?

Oikeastaan hauskuushan olikin siinä mäen tekemisessä.

Veljekset Pa

pan juttusill

- Muistatko Pappa kun lupasit rakentaa meille sen muita isomman ja paremman mäen?

- Eikös se taikabetoni ole vain hätätapauksiin, varsinkin kun R tippui pienenä betonimyllyyn ja otti yliannostuksen? - Kyllä mäki on hätätapaus, varsinkin, kun sulla on jo varusteetkin päällä. Ja onhan siitä iloa kaikille.

-Joo, jokainen tsäänssi on mahdollisuus!

-Joko aloitetaan? Lyhimmän hypännyt on...

- Niin ei se myöhäistä olisi vieläkään!

Pojat, pojat, eiköhän se onnistu jo teiltä itseltään!

-Ehkä otin, ehkä en, so not.

a.

- Mikä ettei kysytäänpäs Papaltakin.

-Pitäisiköhän se mäki rakentaa ensin?

-Papan taikabetonin turvin rakennamme sen alle aikayksikön.

uttua Työn touh

uli!

valmista t

rvata, itihän se aonia? P i? k ä m o t t e - Len . ikaa taikab että tuli li poikien tuotoksesta a a e t o t a Papp

Homma tais kasvaa, kuin pullataikina, mutta ei haittaa, hieno on!

Pullahan se mielessä aina on, mutta hypätään ensin.

23


PattU ja YBT yhteistyöhön Pattijoen Urheilijat on suomalaisen pesäpallon vahvimpia seuroja, jolla on kunnia järjestää lajin suurtapahtuma Itä-Länsi kesällä 2008. Käytännössä Itä-Länsi kerää pariinsa kaikki merkittävät pesäpalloihmiset ja -vaikuttajat ympäri Suomea. YBT teki sopimuksen yhteistyökumppanuudesta Pattijoen Urheilijoiden kanssa sopivasti kesällä 2007 eli juhlavuoden aattona. - Kun YBT aloitti toimintansa raahessa ajattelimme, että olisi hienoa saada yritys mukaan seuramme kumppaniksi. On erittäin mukava asia, että toiveemme on toteutunut, kertoo Pattijoen Urheilijoiden lähes legendan maineessa oleva manageri Heikki Tuomikoski. - Tavoitteenamme on olla maakunnal-

linen seura, jossa on seuran kasvattien lisäksi pelaajia laajalta alueelta, Tuomikoski jatkaa. raahelaisten toiminta onkin oma hieno lukunsa kansallispelin arjessa. Pattijoen Urheilijat on tullut vuosien varrella tunnetuksi seurana, joka on hoitanut velvoitteensa pelaajia kohtaan viimeisen päälle moitteettomasti. Lisäksi Pattijoen kotikentän rännärin

ottelutapahtumat ovat aina olleet hienosti järjestettyjä ja vieraista pidetään hyvää huolta. - Pyrimme huolehtimaan yhteistyökumppaneistamme mahdollisimman hyvin, Tuomikoski korostaa. Kesällä 2007 Pattijoen Urheilijat voitti miesten superpesiksen runkosarjan, mutta tippui huonon onnen myötä mitalipeleistä. Kahden avainpelaajan loukkaantuminen ratkaisevien pelien alla oli liikaa Pattijoenkin tasoiselle joukkueelle. Kauteen 2008 Pattijoki lähtee jälleen kerran yhtensä suurimpana mestarisuosikkina. - Tavoitteenamme on pelata paremmin kuin viime vuonna, Tuomikoski linjaa kesää, jolloin seura juhlii 80-vuotista taivaltaan.

Kummikoulu haastoi jääkiekossa YBT on Pohjois-Suomen jääkiekkoylpeyden Oulun Kärppien yhteistyökumppani ja osataanhan sitä lätkää pelata Ylitorniollakin. YBT tosin pelaa hieman eri sarjassa kuin paikkakunnan kaukalon lempilapsi Et-Po 72. Kevään 2007 MM-kisojen jälkeen Nuotiorannan koulu haastoi kumminsa YBT:n ykkösketjun pöytäkiekossa, ja niinhän siinä

kävi, että oppilaat voittivat maalein 8-7. - Emme keskittyneet omaan tekemiseen ottelun kulminaatiopisteessä, myönsi reilusti tappion juuret YBT:n tehopörssin ykkönen Reijo Alapuranen. Turnauksen päätteeksi jaettiin hienot kiekkoilijapystit fair play -hengessä arpomalla.

Maailmanmestarin valinta – YBT aitokivitalo Pujottelun maailmanmestari Kalle Palander laskee tänäkin talvena maailmancupin kärkisijoista. Kovasta vauhdistaan ja räväköistä lausunnoistaan tunnettu torniolainen on YBT:n yhteistyökumppani alppilajien huipulta. YBT on toimittanut Kallelle kesällä 2007 Tornion Kivirannan Kultarantaan valkobetonisen rantasaunan sekä ison autotallin, ja vuonna 2008 vuorossa on kaksikerroksinen omakotitalo. - Luotamme Kalleen maailmancupissa, ja Kalle luottaa meihin rakentamisessa. Tämä työnjako on toiminut erinomaisesti, sanoo YBT:n toimitusjohtaja Juha Alapuranen.

24


Levi Ski Club matkalla huipulle Levin Ski Clubin perustamiskirja allekirjoitettiin 24.08.1991. Nyt 16 vuotta vanhan seuran perustivat Levi Ski Resortin toimitusjohtaja Jouni Palosaari, matkailuyrittäjä Leo Pitkänen ja alppihiihdon monitoimimies päävalmentaja, hiihtokoulun johtaja, Maailman- ja Eurooppa-cupin kilpailujohtaja Tapio Kokko. Levi Ski Club on kasvanut vuosittain huimasti ja alppilajien piirissä laajasti arvostetun seuramme jäsenmäärä on tällä hetkellä reilusti yli 300 ainaisjäsentä. Seuran alkutaipaleella on nähty junioriurheilun voimakkaimmat vuodet tähän saakka. Seuran alkuvuosina on ollut parhaillaan jopa 60 nuorta urheilijaa mukana toiminnassa. Tänä päivänä eletään jälleen nousukautta ja harjoituksissa kulkee viikoittain noin 30 junioriurheilijaa. Urheilijoiden määrä on hyvässä kasvussa. Koko seuran historian ajan nuorten valmennuksesta on vastannut seuran perustaja Tapio Kokko. Hän on valmentanut maailman huipulle niin alppihiihtäjä Jouni Kaitalan kuin telemark-hiihtäjä Antti Pekka Auvisen ja lisäksi muita seuran kansainvälisiin ja kansallisiin kilpailuihin osallistuneita urheilijoita. Tänä päivänä seuran nuorissa on kasvamassa tulevaisuuden menestyjiä. Kan-

YBT on myös Levi Ski Clubin junioreiden vahva tukija. Tässä joukossa voi hyvinkin olla seuraava Kalle Palander tai Tanja Poutiainen!

sallisella tasolla viime vuosina on menestytty erittäin hyvin ja odottaa sopii, että muutaman vuoden kuluttua ensimmäiset ”toisen aallon” alppihiihtäjämme edustavat seuraamme ja maatamme kansainvälisissä kisoissa. Seuran toiminnan edellytyksenä on hyvät suhteet yritysmaailmaan. Ilman huippuvälineitä, ammattimaista valmennusta, osallistumista kilpailuihin ja harjoitusleireihin, koulutusta jne. eteenpäin ei mennä. Harras-

YBT siivittää TP-47:n unelmaa Lappilaisen jalkapallon ylpeyksiin lukeutuva Tornion Pallo -47 juhli kauden 2007 mittaan 60-vuotista taivaltaan. YBT on ollut jo pitkään TP-47:n vahva yhteistyökumppani, jonka laadukkaan työn jälki näkyy konkreettisesti mm. Pohjan Stadionin tyylikkäässä monitoimitilassa. Ottelutapahtumissa monitoimitila on VIPkatsomon roolissa. - Totuus on, että ilman YBT:n positiivista suhtautumista kyseinen tila ei olisi noussut pystyyn muutama vuosi sitten. Nykyään VIP-katsomo on erittäin olennainen osa modernia ottelutapahtumaa, kehuu TP47:n manageri Kari Vaalto. Mallia toimintaansa TP-47 on ottanut

TP-47:n manageri Kari Vaalto ja päävalmentaja Oleg Eprintsev.

toisesta YBT:n vahvasta yhteistyökumppanista Oulun Kärpistä. TP-47 haluaa olla Kärppien tapaan kotikaupunkiaan laajemman alueen suosikkijoukkue. - Olemme kokeneet, että TP-47 ei ole

tus koettelee seuran ja vanhempien ”pörssiä”, joten yhteistyökumppanien satsaus urheilutoimintaamme mahdollistaa sen. Levi Ski Club kiittää Ylitornion Betonituotetta toimintansa tukemisesta ja tekee parhaansa, että seuran urheilijat näkyvät tulevaisuudessa parhaiden joukossa edustamassa yhteistyökumppaniaan. Markku Mäntylä Levi Ski Club

pelkästään torniolaisten, vaan koko seutukunnan juttu. Olemme rakentaneet laajan verkoston, jossa YBT on ollut mukana olennaisena osana, Vaalto sanoo. - YBT on alueen vahvoja yrityksiä, joten sen mukanaolo TP-47:n kumppanina on meille erittäin tärkeä asia, Vaalto jatkaa. TP-47 on sitoutunut kumppanuuteen YBT:n kanssa modernilla tavalla, johon kuuluu vastavuoroisuus. - Työelämän tiimityössä on samoja elementtejä kuin menestyvässä jalkapallojoukkueessa. Sen vuoksi on ollut mukava käydä kertomassa YBT:n porukalle TP47:n menestyskonseptista ja sitoutumisesta, Vaalto kertoo. Seuraavana TP-47:n tavoitteena on pysyvä paluu Veikkausliigaan. - Unelmamme on olla jonain päivänä jalkapallossa samassa asemassa kuin Kärpät on jääkiekossa, Vaalto päättää.

25


Työyhteisökehittäjä Kaija Leipälä:

ASLAK® kuntoutuksella tukea työhyvinvointiin

Tammikuussa neljä reipasta YBT:n betonityöntekijää aloitti Aslak® kuntoutuksen rokuan Kuntokeskuksessa Utajärvellä. Kuntoutujat ovat kaikki pitkään alalla työskennelleitä ammattilaisia, jotka ovat huolestuneet työssä jaksamisestaan, koska työuraa on vielä jäljellä runsaasti. Tunnetusti rakennusalan työntekijät saavuttavat harvoin normaalin eläkeiän. Alalla siirrytään työkyvyttömyyseläkkeelle yleisesti reilusti alle 60-vuotiaina. Yleisimmät syyt ovat tuki- ja liikuntaelimistön vaivat sekä sydän- ja verisuonisairaudet. Kuntoutuksen aloittaneet miehet ovat tiedostaneet fyysisesti raskaan työn kuluttavuuden ja lähtivät hakemaan ennaltaehkäisevää kuntoutusta jaksaakseen työssä vielä pitkään sekä nauttiakseen tulevista eläkepäivistäänkin kohtuullisen terveinä. Aslak® kuntoutus on ammatillisesti suunnattua lääketieteellistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on havahduttaa kuntoutujat huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan. Ammatillinen syvennys tarkoittaa oman työn ja sen kuormitustekijöiden havainnointia ja niihin vaikuttamisen keinojen etsimistä. Aslakilla kuntoutujat oppivat kokonaisvaltaisesti terveyttä edistävää elämäntapaa. Tärkeänä sisältönä ovat fyysisen kunnon hoito, ravintotottumukset, omiin oireisiin vaikuttaminen, työn tutkiminen ja siihen

2

vaikuttamisen keinojen havainnointi ja oppiminen. Kuntoutuksen tavoitteena on siis ennaltaehkäisevien itsehoitokeinojen oppiminen ja työn kuormitustekijöihin vaikuttaminen. Kuntoutus toteutetaan kolmessa jaksossa vuoden aikana. Jaksotus mahdollistaa pitemmän oppimisprosessin ja harjoitteluajan.

Ammattilaisten ohjauksessa rokuan Kuntokeskuksessa Aslak® kuntoutusryhmää ohjaa moni ammatillinen tiimi, johon kuuluvat kuntoutuslääkäri, työfysioterapeutti, työyhteisökehittäjä, työterveyshoitaja ja psykologi. Fyysisen kunnon mittauksista kuntoutujat saavat tietoa omasta suorituskyvystään verrattuna samanikäisiin ja samaa sukupuolta oleviin suomalaisiin. Testien perusteella heille rakennetaan yhdessä henkilökohtainen harjoitusohjelma, joka sopii heidän omaan elämäntilanteeseensa ja harjoitusmahdollisuuksiin kotipaikkakunnalla. ravintotottumusten tarkastellussa on kansanterveysnäkökulma, jossa keskeistä ovat ruokailutottumusten ja liikkumisen yhteisvaikutus terveyteen. Työprosessien avaamisella ja vaiheistamisella etsitään työssä esiintyviä kuormitustekijöitä ja mietitään yhdessä keinoja toimia vähemmän kuor-

ASLAK® kuntoutukseen YBT:ltä osallistuivat Ylitorniolta Jorma Korte ja Jouko Satta sekä raahesta Matti Kallio ja Esko Koutonen.

mittavalla tavalla. Työprosessien avaaminen tuotti tässä ryhmässä paljon vilkasta keskustelua ja ideoita, koska ryhmässä on kolmen eri tehtaan työntekijöitä. Kuntoutujat saivat tilaisuuden vaihtaa mielipiteitä ja ideoita työprosessien kehittämisestä. Näissä elementtitehtaissa työmenetelmien kehittäminen on eri vaiheissa ja automaatiotaso vaihtelee. Ongelmat tehtailla ovat erilaisia ja niitä on ratkottu eri tavoin. Keskeisenä tarkastelun kohteena ovat tuotantoprosessin käsityövaiheet, joihin liittyy tottumuksia ja kuormittavia työtapoja. Kuntoutuksen aikana kuntoutujat havahtuivat tarkastelemaan prosessia ulkopuolisen näkökulmasta. Urakkatyössä on totuttu toimimaan työn tehokkuuden vaatimusten mukaan. Tehokkuutta ei kuntoutuksessakaan unohdettu, päinvastoin pienet keventävät apuvälineet ja turhien työvaiheiden poistaminen lisäävät sitä. Fyysisesti raskas työ asettaa suuria vaatimuksia hapenottokyvylle ja lihasvoimalle. Tässä ryhmässä nuoremmilla oli jo olemassa vakiintuneita hapenottokykyä kehittäviä liikuntamuotoja, mutta vanhemmilla liikunta oli lähinnä hyötyliikuntaa.


Sykettä nostavan liikkumisen aloittaminen on helppoa. Aluksi riittää puolentunnin reipas lenkki kolme - neljä kertaa viikossa. Työssä syketaso nousee vain hetkellisesti kuntoa kohottavalle tasolle. Se ei riitä. Tarvitaan yhtäjaksoista ja ennen kaikkea säännöllistä reipasta liikkumista vapaaajalla. Tärkeää on, että jokainen kuntoutuja löytää itselleen sopivat ja monipuoliset liikuntamuodot. Lihasvoimatasot ovat hyvät koko joukolla, mutta lihaskireydet ovat yleisiä niska-hartiaseudulla ja jaloissa. Lihaskireydet rajoittavat nivelten toimintaa ja lisäävät nii-

den kulumisriskiä. Liikunnallisesti keskeiset oppimistulokset liittyivät lihashuoltoon, venytyksiin ja työn vastaliikkeisiin. Pienet taukoliikkeet auttavat lihaksia rentoutumaan ponnistusten välillä ja systemaattiset koko kehon venyttelyt parantavat liikkuvuutta koko keholla. Nämä neljä kokonaisuutta, ravintotottumukset, työnkehittäminen, lihashuolto ja hapenottokyvyn kehittäminen olivat tämän ryhmän keskeiset oppimistulokset viimeisessä vaiheessa, kun kuntoutuksen viimeinen jakso pidettiin joulukuussa. Aslak® kuntoutus on Kelan kustantamaa

toimintaa ja lisätietoa kuntoutusmahdollisuuksista saa oman työterveyshuollon kautta. Aslakin lisäksi Kelan kustantamia kuntoutusmuotoja ovat TYK-valmennus ja erilaiset sairausperusteiset kuntoutuskurssit. Kaikissa kuntoutusmuodoissa perusteena ovat eriasteiset oireet ja työkyvyn laskemisen uhka. Aslak on varhaiskuntoutusta ja TYK-valmennus on tarkoitettu jo enemmän oireileville henkilöille. Kaija Leipälä, työyhteisökehittäjä Rokuan Kuntokeskus

YBT henkilökuntaa Heli Lohiniva Kunnossapitohenkilö, Ylitornio

Ari Kreivi Betonielementin asentaja, Ylitornio

Juha Siren Betonielementin valmistaja, Raahe

Ylitornion Mellajärveltä kotoisin oleva Heli Lohiniva on kahden lapsen perheenäiti, jolle työmatkat sujuvat ilman suurempia järjestelyjä. - Myös avomieheni Pasi Ollikainen on YBT:llä töissä, joten kyyti työpaikalle on aina taattu, Heli vitsailee. Helin rekrytointi YBT:n Ylitornion tehtaan palvelukseen sujui myöskin perhepiirissä. - Laitoin avomieheni kyselemään, olisiko YBT:llä töitä tarjolla. Lähtökohtana oli hakea työpaikkaa, jossa on säännöllinen työaika. Kotona maatilan töissä olen tottunut raskaaseenkin työhön koneiden parissa, joten YBT:n hieman kevyemmät työt sopivat minulle hyvin, Heli kertoo. Miesvaltainen työpaikka on miellyttänyt hiljaiseksi itseään luonnehtivaa Heliä alusta lähtien. - Kaikki ovat ottaneet minut vastaan erinomaisesti, mikä on ollut hieno juttu. Jos on ollut ongelmia tai kysyttävää, niin neuvojia on riittänyt. YBT:llä on hyvä henki ja tätä voisi sanoa jopa unelmatyöpaikaksi.

Kreivin Ari on 36vuotias aito Ylitornion poikamies, jonka harrastuksiin kuuluvat olennaisena osana metsästys ja kalastus. Ei siis ihme, että Arilla on varastossa pari legendaarisen tason eräjuttua. - Suurin ampumani hirvi on ollut 19piikkinen. Väylästä on tullut muutama isompi lohi. Kymmenisen vuotta sitten saimme Isän kanssa 22-kilon lohen, mikä taitaa olla suurin, Ari veistelee. YBT:n palvelukseen Ari tuli sattumalta. Vuosituhannen vaihteessa töitä ei tahtonut löytyä kotiseudulta, mutta yksi puhelu YBT:n suunnasta muutti kaiken. - Olen koulutukseltani puuseppä, mutta en ole tehnyt päivääkään sen alan töitä. Pirttikosken Pertti soitti seitsemän vuotta sitten, että tulehan sinäkin meille töihin. Siitä se alkoi, kertoo Ari. - Aluksi tein kaikenlaisia hommia ”yleismies jantusena”, minkä jälkeen hankin betonialan koulutuksen. Nykyään olen työskennellyt pääasiassa ruotsissa asennuspuolella. Olen viihtynyt YBT:n hommissa erinomaisesti, minulla ei ole työpaikan suhteen mitään valittamista, Ari päättää.

- YBT on aivan viihtyisä työpaikka, sillä vanhemmat ja nuoremmat työntekijät tulevat hyvin toimeen keskenään. Kokeneemmat kaverit neuvovat tarvittaessa, kertoo 25-vuotias betonielementin valmistaja Juha Sirén. Sirén on työskennellyt alan hommissa heti armeijan harmaista pääsyn jälkeen. Ennen varusmiespalvelusta hän valmistui raahen ammattioppilaitoksesta talonrakentajaksi. Betonialan ammattilaiseksi Juha kouliintui oppisopimuskoulutuksen kautta ja YBT:n palvelukseen hän tuli 2004. Juha valittiin luottamusmieheksi vuonna 2005 ja hän hoiti tehtävää kaksi vuotta. Muiden YBT:n työntekijöiden tapaan Juha on kiinnostunut alan koulutuksesta, sillä opinnot tapahtuvat yleensä sujuvasti työn ohessa. - Suoritusmerkinnät ammattipassissa kertovat siitä, että ammattitaito on hallussa, Juha sanoo. Vapaa-ajallaan Juha harrastaa ”kaikenlaista liikuntaa” eli lenkkeilyä, kuntosalia sekä elokuvia ja musiikkia.

2


YBT-laatutuotteet Seinäelementit • Runkoelementit Perustuselementit • Siltaelementit Laattaelementit • Porraselementit Valmisbetonit • Kuljetuspalvelu Asennuspalvelu

YBT:s kvalitetsprodukter Väggelement • Stomelement • Grundelement • Broelement Plattor • Trappor • Betongmassa • Transporter • Montage

YBT Oy, YLITOrNIO Valimotie 1 95600 YLITOrNIO tel. +358 (0)16 3202 400 fax +358 (0)16 3202 440 YBT Oy, rAAHE Betonimyllärinkatu 1 92120 rAAHE tel. +358 (0)8 221 550 fax +358 (0)8 221 555

JUHA ALAPUrANEN toimitusjohtaja GSM +358 (0)400 696 695 tel. +358 (0)16 3202 421 juha@ybt.fi

SArI ALAPUrANEN talouspäällikkö tel. +358 (0)16 3202 428 sari@ybt.fi

PErTTI PIrTTIKOSKI tuotantopäällikkö, Ylitornio GSM +358 (0)400 562 914 tel. +358 (0)16 3202 423 pertti@ybt.fi

rEIJO ALAPUrANEN tekninen johtaja GSM +358 (0)400 694 090 tel. +358 (0)16 3202 422 reijo@ybt.fi

rIITTA KEHUS toimistosihteeri tel. +358 (0)16 3202 429 riitta@ybt.fi

MIKA YLITALO työnjohtaja, Ylitornio GSM +358 (0)44 3310 163 mika.ylitalo@ybt.fi

MIKA ALAPUrANEN tietohallintojohtaja GSM +358 (0)40 5330 321 mika@ybt.fi

JENNI KOIVUPALO toimistosihteeri tel. +358 (0)16 3202 400 jenni@ybt.fi

ErKKI MALINIEMI tehdaspäällikkö, raahe GSM +358 (0)50 5829 415 tel. +358 (0)8 221 550 erkki@ybt.fi

YBT Betoniuutiset 5  

FIN/SWE

YBT Betoniuutiset 5  

FIN/SWE

Advertisement