Page 1

4

Nro

YBT-laatua eri kohteissa keskiaukeamalla keskiaukeamalla

the

The Buraset s. 16 ja 17

Menestyksen takana koulutetut ammattilaiset s. 4-6

Suomen nykyaikaisin ontelolaattatehdas s. 14-15


Rakentavaa vuotta! Yrityksemme liikevaihto on lähes kaksinkertaistunut kahden viime vuoden aikana. Voimakkaan kasvun hallitsemiseksi olemme rakentaneet yrityksellemme ”jatkuvan parantamisen” ohjelman. Business Grainin DI Henry Ramstedtin johdolla tehtaidemme johtamisjärjestelmä on dokumentoitu.

Voimme taata, että jatkossa pystymme entistä paremmin ottamaan huomioon Teidän tarpeet asiakkainamme. Olemme panostaneet myös Inspecta Sertifiointi Oy:n joulukuussa 2006 auditoimaan ISO 9001:2000 laatujärjestelmään. Tämä kansainvälistä standardia vastaava laatujärjestelmä tulee helpottamaan jokapäiväistä työtämme ja asiakaspalveluamme.

Laatua työturvallisuutta kunnioittaen Työmaapalvelut ovat yhä tärkeämpi osa toimintaamme. Jo yli puoleen kaikista elementtikaupoista sisältyy myös elementtien asennus- ja saumauspalvelut. Kokonaistoimituksien varmistamiseksi olemme osakkaana vuoden toimineessa Nord Elementti Oy:ssä. Uusinta teknologiaa käyttävässä tehtaassa valmistetaan

YBT Betoniuutiset Nro 4 Julkaisija: YBT Oy, Valimotie 1 95600 YLITORNIO www.ybt.fikaikkien markkinoilla olevien ontelolaattatyyppien lisäksi jännitettyjä kuorilaattoja. Jatkossa voimme siis entistä paremmin ja kilpailukykyisemmin vastata asiakkaidemme vaatimiin haasteisiin. Työturvallisuus on rakennusalan tärkein asia, eikä siihen kiinnitetä koskaan tarpeeksi huomiota. Tässä lehdessä on DI Arto Suikan artikkeli TASSU Valmisosarakentamisen turvallisista suunnittelu- ja asennusratkaisuista. Valitettavasti Suomen rakennuskulttuuri on vielä monta vuotta jäljessä pohjoismaisen työturvallisuuden tasosta. Meillä jo pitkään käytössä olleet ennaltaehkäisevät suunnitelmat ja riskianalyysit ovat vasta tulossa kotimaan rakentamiseen. Tehdastyön toistuvissa työtavoissa sekä olosuhteissa piilee aina työturvallisuusriski. Me olemme panostaneet työturvallisuuteen kouluttamalla jatkuvasti työntekijöitämme.

Painos: 2000 kpl Päätoimittaja: Mika Alapuranen Toimituskunta: Kati Klaavuniemi, Avalon Oy

Betonituoteala on saanut uuden betonielementtien valmistajan ammattitutkinnon, jonka meidänkin kaikki elementtien valmistajat suorittavat. Tulevaisuuden näkymät ovat varsin suotuisat. Koko henkilökuntamme on sitoutunut palvelemaan Teitä vieläkin paremmin. Toivomme pysyvän asiakassuhteemme jatkuvan ja tiivistyvän myös jatkossa.

Rakentavasti Juha Alapuranen toimitusjohtaja

Ulkoasu: Jan Åqvist, Avalon Oy Painopaikka: Kalevaprint, Oulu Osoitteisto: osoitteet ovat YBT:n asiakas- ja sidosryhmärekisteristä


”Pääministerin ”kyselytunti” YBT:llä”

Pääministeri Matti Vanhanen vieraili YBT:llä sunnuntaina 23.4.2006. Pääministeri tutustui tehtaaseen ja tarkasteli muun muassa Levin Riekon betonielementtien pintoja.

Kuvassa vasemmalta oikealle: Pääministeri Matti Vanhanen, YBT:n toimitusjohtaja Juha Alapuranen, YBT:n hallituksen puheenjohtaja Erkki Alapuranen, kansanedustaja Simo Rundgren, kansanedustaja Tatja Karvonen, Utbildning Nordin johtaja Stina Tiainen, Utbildning Nordin ryhmänjohtaja Eero Ylitalo, taustalla pääministerin erityisavustaja Timo Laaninen vasemmalla sekä YBT:n tekninen johtaja Reijo Alapuranen oikealla.
Vi bygger för framtiden! Vår omsättning har dubblerats under de senaste två åren. För att styra den goda utvecklingen har vi i företaget anlitat civilingenjör Henry Ramstedt hos Business Grainin och tillämpar ett program ”i en ständig utveckling” där våra fabrikers ledningsorganisationer och styrning utvecklas. Vi lovar att framöver på ett ändå bättre sätt kan leva upp till de förväntningar som Ni som kund ställer på oss. Vi har också anlitat Inspecta Sertifiointi Oy, som hjälper oss införa kvalitetsstyrning enligt ISO 9001.2000. Kvalitetsst yrningssystemet underlättar i det dagliga arbetet och utvecklar kundkontakterna.

Kvalité hedrar arbetet Vårt engagemang ute på byggarbetsplatserna blir mer omfattande och viktigare. Numer ingår montage och fogning av betongelementen ute på byggarbetsplatserna vid de flesta uppdragen. För att bli en mer komplett betongelementleverantör har vi gått in i företaget Nord Elementti Oy. I en fabrik där den senaste tekniken nyttjas tillverkar vi alla på marknaden förekommande typer av element av håldäck och plattbärlag. Framöver kan vi på ett ändå bättre sätt och med ett mycket starkt koncept svara upp mot efterfrågan även från de största projekten. Att förstärka arbetsskyddet är byggnadsindustrin viktigaste aktuella uppgift. Här kan inte insatserna bli för höga eller engagemanget för stort. Konstateras kan att arbetarskyddsfrågorna i Finland släpar efter jämfört med de övriga nordiska länderna. De redan under längre tid tillämpade metoderna för riskanalyser och dylikt är först nu på väg in i den finska byggbranschen. I verkstadsmiljön finns också alltid dolda riskfaktorer. Vi arbetar kontinuerligt med frågorna och utbildar personalen. I vår bransch kommer nya regler och ny kunskap med nya krav som vi kontinuerligt följer och tillämpar. Framtidsutsikterna för vår bransch förefaller gynnsamma. All vår personal är beredd att tjäna Er på ett ändå bättre sätt. Vi ser goda och utvecklande kundrelationer med Er även framöver.

Högaktningsfullt Juha Alapuranen vdYBT on koko historiansa ajan tehnyt tiivistä yhteistyötä Länsi-Lapin ammatti-instituutin rakennusosaston (L-L AI) kanssa. Koulutusta on toteutettu YBT:n ja työvoimahallinnon yhteisesti hankkimana koulutuksena, oppisopimuksen muodossa ja niin sanottuna omaehtoisena tutkintoihin valmistavana koulutuksena sekä näyttöinä.

Heti YBT:n toiminnan alussa (1993) järjestettiin betonielementtirakentajakoulutusta. Tässä koulutuksessa elementtien tekemisen opin saivat YBT:n ydinryhmä, joka on merkittävä osa nykyistä työporukkaa. Myöhemmin toiminnan laajennuttua järjestettiin uusia vastaavan sisältöisiä, mutta hieman pidempiä koulutuksia. Betonirakentamisen tultua osaksi talonrakennusalan ammattitutkintoa järjestettiin YBT: llä työssä oleville ensimmäisenä Suomessa tutkintotavoitteista betonielementtivalmistajan/betonielementtiasentajan ammattitutkintokoulutusta. - Yhteistyön tuloksina on koulutettu betonielementtialan ammattilaisia, joiden osaaminen on varmistettu tutkintojärjestelmän mukaisilla näytöillä. Yhteistyö YBT:n ja L-L AI:n kesken on sujunut erinomaisesti ja tuonut L-L AI:n toimintaan tiivistä työelämäyhteistyötä. Tämä yhteistyö pitää oppilaitosta ja kouluttajia ajan hermolla ja tarjoaa erinomaiset puitteet kouluttaa ajanmukaisella kalustolla betonituotealaan


Menestyksen takana koulutetut ammattilaiset Koulutusyhteistyötä jo vuodesta 1993

Vasemmalta oikealle, YBT toimitusjohtaja Juha Alapuranen, opettaja Emil Laine, Länsi-Lapin ammatti-instituutin Sauli Lahdenperä sekä 4.12.2006 todistukset saaneet YBT:n työntekijät Juha Enbuska, Unto Haataja, Kaarlo Junttila, Esa Koutonen, Juha-Pekka Körkkö, Matti Mellajärvi, Martti Oja, Pertti Risto, Pasi Satta ja Mauri Viiri.

erikoistuneita ammattialaisia, Länsi-Lapin ammatti-instituutin apulaisrehtori Sauli Lahdenperä toteaa. - Opettaja Emil Laine pitää nostaa jalustalle, koska hän on tehnyt perustan koko koulutuksellemme, YBT:n toimitusjohtaja Juha Alapuranen kertoo. Koulutuksen ja näyttötutkintojen kustannuksista on YBT:n lisäksi vastannut Tornionlaakson työvoimatoimisto. - Työvoimatoimiston johtaja Tero Hyttisen kanssa yhteistyö on sujunut saumattomasti ja olemme pystyneet rekrytoimaan uutta henkilöstöä koulutuksen kautta, Alapuranen korostaa. - Yhteistyö YBT:n kanssa on ollut hyvää koko yrityksen toiminta-ajan, toteaa Tornionlaakson työvoimatoimiston johtaja Tero Hyttinen. YBT:n kanssa sovellettu yhteistyö osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi sopii malliksi myös muille yrittäjille, hän jatkaa.

Kansainvälistä koulutusyhteistyötä Betonielementtien valmistuskoulutuksessa YBT on tehnyt jo vuodesta 2004 yhteistyötä Utbildning Nordin kanssa. Nord on Suomen, Ruotsin ja Norjan yhteinen koulutusjärjestäjä, joka toteuttaa työelämän läheistä ammattikoulutusta ja jatkokoulutusta. YBT on antanut työharjoittelumahdollisuuden Nordin koulutuksiin osallistuville. - YBT on erinomainen paikka opiskelijoille harjoitella työn tekemistä ja kouluttajalle opettaa. Tämä malli on toiminut erinomaisesti. Ammatin ja sen salat pääsee oppimaan oikeassa ympäristössä oikeiden työtilanteiden ääressä, opettaja Kauko Pahajoki kehuu. Ammattimiehenmallia tarjoavat siis YBT:n omat työntekijät, jotka opettavat työn ohella myös palan työssä käymisen kulttuurista. - Koulutusmuoto innostaa oppilaita, antaa heille itseluottamusta, jota työelämässä

tarvitaan ja opettaa vanhemman työntekijän arvostusta. Toisaalta myös YBT:n työntekijöiden ammattitaito joutuu tässä joka päivä testiin, sillä hehän joutuvat oppilaiden läsnäollessa miettimään omia työtapojaan ja menetelmiään. Käsityöosaston johtaja Eero Ylitalon ideasta syntynyt koulutusmuoto on nyt tuottanut jo 25 alan ammattilaista. Betonielementtien valmistajan tutkintoja on suoritettu kahdeksan, joille kaikille YBT on tarjonnut työsuhdetta. - Harjoittelu kruunaa koulutuksen ja pudottaa kynnystä työelämään. Näin itsekin pysyy ajan hermolla, Kauko Pahajoki muistuttaa.

Kaikille alan ammattipassit Betonituoteala sai oman tutkinnon keväällä 2006 osana rakennustuoteteollisuuden ammattitutkintoa. YBT:llä uusi tutkinto noteerattiin heti. YBT:n kokeneet pitkän
linjan betonirakentamisen ammattilaiset saivat ensimmäisenä Suomessa betonituotealan ammattitutkinnon suorituksesta todistukset 4. joulukuuta 2006. - Nämä tutkintotodistuksen saajat ovat suorittaneet Länsi-Lapin ammatti-instituutin ja YBT:n järjestämät näytöt betonielementtivalmistuksen ammattitaidoista ja ammattitiedoista, Sauli Lahdenperä kertoo. Näytöt on suoritettu työn ohessa. Näytöt organisoi kouluttajan roolissa Sauli Lahdenperä Länsi-Lapin ammatti-instituutista ja tuotantopäällikkö Pertti Pirttikoski YBT:

ltä. Näyttöjen arvioinnin ovat suorittaneet kouluttajan lisäksi työelämän edustajina työntekijäpuolelta Tauno Anttila ja työnantajapuolelta Arvo Keränen. - Yhteistyö jatkuu. Meneillään on 12 oppilaan betonielementtirakentajakoulutus Haukiputaalla Nord Elementti Oy:llä. YBT:n Raahen tehtaalla on käynnistymässä myös vanhojen työntekijöiden ammattitutkintojen suoritukset, Sauli Lahdenperä muistuttaa.

Torniolaakson työvoimatoimiston johtaja Tero Hyttinen.

Pääluottamusmies Unto Haatajan näyttökoetta arvioimassa Tauno Anttila ja Sauli Lahdenperä.

Utbildning Nord:n kurssilaiset (vasemmalta) Daniel Johansson, Mikael Ongalund ja Stefan Olofsson valamassa TT-laattaa.

Framgångarna tryggas genom god yrkesutbildning YBT har alltid haft ett nära samarbete med Länsi-Lapin ammatti-instituuti, som är en yrkesskola för bl.a. för byggutbildningar. Utbildningarna har blivit möjliga genom ett samarbete mellan YBT och arbetsmark nadsmyndigheten. Utbildningen leder till examination med yrkesbevis. Redan 1993, när YBT etablerades, anordnades utbildningar för betongelem enttillverkning. De som då utbildades är fortfarande idag kärnan och en stor del av arbetsstyrkan. Senare när verksamheten utökats har nya utbildningar som också varit mer omfattande anordnas. Allt samarbete har gett oss yrkeskunnig personal inom betongelementbranschen där kunskaperna bekräftats med examinationer och utfärdade yrkesbevis bekräftar vicerektorn Sauli Lahdenperä på LänsiLapin ammatti-instituuti. Utbildningen och kostnaderna för examination och utfärdande av yrkesbevis

6

har delats mellan YBT och Tornionlaakson Työvoimatoimisto (arbetsförmedling).

Gränsöverskridande utbildningar Sedan ett par år tillbaka deltar YBT i ett samarbete med Utbildning Nord, vid skolning av personal för tillverkning av betongelement. Utbildning Nord är en utbildningsanordnare där Finland, Sverige och Norge i samarbete bedriver grundläggande yrkesutbildningar och vidareutbildningar nära knutet till arbetsmarknad och arbetsplatser. YBT medverkar och tillhandahåller praktikplatser. Praktikplatserna på YBT är de absolut bästa för elevernas lärande. Lösningen har fungerat exemplariskt där eleven lär sig i rätt miljö, med de rätta maskinerna och verktygen, förklarar läraren Kauko Pahajoki.

Den utbildning, som skapades av gruppledaren vid Utbildning Nord Eero Ylitalo, har hittills skolat 25 yrkesmän.

Utbildning med yrkesbevis för tillverkning av betongprodukter För tillverkning av betongprodukter formades våren 2006 ett regelverk för examination av yrkesarbetare som en del inom byggmaterialindustrin ansvarighet. YBT tog genast till sig det nya regelverket då det väl stämmer överens med YBT:s egna mångåriga erfarenheter av tillverkning av betongprodukter. Samarbetet fortsätter på bredden där bl.a. utbildningen pågår vid Nord Elementti Oy: s fabriker i Haukipudas och planeras också på fabriken i Brahestad på YBT Raahe, påminner Sauli Lahdenperä.


Saumatonta julkisivua YBT -elementeillä

As Oy Lohiluodon vastaavamestari Matias Surakka

Saumaton julkisivu viehättää niin arkkitehtien kuin rakennusviranomaistenkin silmää. Saumattoman julkisivupinnan mahdollistava tehtaalla pohjarapattu julkisivuelementti on uutta Suomessa. YBT toimitti ensimmäisen ohutrappausmenetelmällä valmistetun kohteen Espoon Haukilahteen 3 S Kiinteistöt Oy: lle. As Oy Espoon Lohiluodon julkisivut valmistettiin Narmacon Oy:n projektipäällikkö Esa Narmalan opastuksella Raahen tehtaalla. Valmistuksessa tarkkaan leikatut molemmilta pinnoilta pinnoitetut Rockwool Speedrock villalamellit ladotaan teräsmuo-

tin pohjalle ohuen Alsecco julkisivulaastikerroksen päälle ja sisäkuori valmistetaan normaalisti teräsbetonista. Pinnoitettu eriste suojaa veden lisäksi auringon lämpö ja uv-säteilyltä. Elementtiasennuksen jälkeen sileä valmis julkisivu pinnoitetaan työmaalla saumattomaksi pinnaksi ohutrappaustekniikalla arkkitehdin määrittelemään värisävyyn. Tehtaalla valmiiksi primeroitu villalamelli varmistaa pinnoitteen tartunnan ja se on huomattavasti nopeampi asentaa kuin levymäinen eriste. Lamellien erinomaiset ominaisuudet takaavat lisäksi seinäeristykselle korkeat puristus- ja vetolujuusarvot, kertoo avainasiakaspäällikkö Markus Koski Rockwoolista. Ohut eristerappausrakenne on Euroopassa jo valta-asemassa ja uskon sen yleistyvän myös pohjoismaissa, kertoo Rockwool A/S Suomen toimintojen johtaja Teemu Kuusijärvi. Menetelmä on nerokas ja se helpottaa vaihtelevissa keleissä työmaalla tehtävää työtä ja uskon tämän rakenteen yleistyvän, kertoo As Oy Espoon Lohiluodon vastaava mestari Matias Surakka.

7


Tassu-projekti kehitti r turvallisuutta

Innokas hiihtomies Arto Suikka tapasi 11.11.2006 hiihdon MM cup-kisoissa Rukalla YBT:n sponsoroiman hiihtäjän Sami Jauhojärven ja toisen hiihtäjälupauksen Lauri Pyykösen.

Tänä vuonna valmistui Valmisosarakentamisen turvalliset suunnittelu- ja asennusratkaisut (Tassu) -kehityshanke. Rakennusteollisuus RT:n vetämänä toteutetun hankkeen rahoittivat Tekes, ympäristöministeriö, Työsuojelurahasto, RTK- Rahasto ja tuoteteollisuus. Hankkeen tavoitteena oli betoni-, teräs- ja yhdistelmärakenteiden suunnittelu- ja asennusratkaisujen kehittäminen, suunnitteluprosessin ja rakennesuunnittelun laadun kehittäminen sekä valmisosien laadun ja turvallisen asentamisen kehittäminen. Projektin tuloksena syntyivät muun muassa vaativien kohteiden riskinalyysimalli, matalapalkkirakenteiden tarkistetut suunnitteluohjeet, rungon jäykistyssuunnitteluohje,rakennesuunnittelijan uudistettu tehtäväluettelo sekä asennussuunnitelmamallit. Tassu-hankkeen vetäjänä toimi tuoteryhmäpäällikkö, DI Arto Suikka Rakennusteollisuus RT ry:stä. - Tassu-projektissa laadittiin muun muassa ohje riskianalyysin teosta. Analyysin avulla pyritään löytämään joko rakenteissa tai rakentamisprosessissa piilevät riskit ennen toteutusta, Suikka toteaa.

Rakennesuunnittelijan uudet tehtäväluettelot Vastaavan rakennesuunnittelijan ja tuoteosasuunnittelijan tehtäväluetteloista on laadittu uusi ehdotus RAK 06. Siinä esitetään tuoteosakaupan suunnittelun työjako, rakennusaikaisten toimenpiteiden sisällyttäminen rakennesuunnittelijan tehtäväluetteloon ja mahdolliset erillistehtävät. Rakennusaikaisia tehtäviä voivat olla esimerkiksi urakoitsijan työpiirustusten, asennussuunnitelman tai valmisosien valmistuksen tarkastus tai liitosten tai raudoituksen tarkastus työmaalla. - Suunnittelijalle tulisikin jo sopimuksessa taata nykyistä parempi mahdollisuus osallistua rakennustyön toteutuksen valvontaan.


i rakenteellista Tassu-projektissa on tehty myös ohje rungon asennusvaiheen stabiliteettitarkasteluista. - Rakennesuunnittelijan tulee ottaa kantaa asennussuunnitelmaan ja tarkistaa stabiliteetin kannalta kriittiset kohdat. Tämä on välttämätöntä myös asennustyön turvallisuuden kannalta. Valtioneuvoston uusitun päätöksen mukaan jo rakennuttajan on laadittava kirjallinen suunnittelutoimeksianto siten, että suunnittelijat ottavat suunnitelmissaan huomioon työturvallisuuden. Kirjallinen asennussuunnitelma tulee tehdä kohteen erityispiirteet huomioon ottaen. Rakenteiden turvallisuuden puolesta uskalletaan nyt puhua kovemmalla äänellä ja projektikohtaiset toimenpiteet tulevat suurempaan rooliin myös RAKMK A1:n pakottamana. - Sekä teräs- että betonirakenteille on laadittu pohja asennussuunnitelman laadintaan. Siinä korostuvat työturvallisuus, muutosten hyväksyttäminen, katselmukset ja pätevyydet. Asennusryhmillä tulee olla kunnossa hitsausluokat, tulityöluvat, turvallisuuskortit, kulkuluvat ja ensiapuvalmiudet. Suikan mukaan turvallisuustalkoot rakentamisessa jatkuvat. On tärkeää, että vaativien kohteiden turvallisuus saadaan nyt päätetyillä toimenpiteillä varmistettua. Vähintään yhtä tärkeää on kuitenkin kehittää koko talonrakentamisen prosessia turvallisten ratkaisujen aikaansaamiseksi ja työtapaturmien estämiseksi. Tassu-projektissa laadittu ohjeistus löytyy RT:n osoitteesta www.rakennusteollisuus. fi/tassu. Betonielementtejä koskevat ohjeet löytyvät myös osoitteesta www.betoni.com ja teräsrakenteita koskevat ohjeet osoitteesta www.terasrakenneyhdistys.fi.

Esa Koutonen valmistelee yli 40 tonnia painavan pilarin nostoa Boden Energillä.
YBT-laatua eri kohteissa

YBT on asentanut ja betonisaumannut yli 500 elementtiä Boden Energille.

YBT on mukana monenlaisissa rakennusprojekteissa. Tällä aukeamalla voit tutustua muutamiin hankkeisiin, joiden toteutuksissa on käytetty YBT:n betonielementtejä. - Yli puolet liikevaihdostamme on jo kahden vuoden ajan tullut vientikaupoista Ruotsin ja Norjan rakennuskohteisiin.

LKAB Gällivaren yli viiden miljoonan euron projektin jatkoksi toimitimme NCC Construction Sverigelle Boden Energi AB: n lämpölaitoksen elementit asennettuna ja saumattuina paikoilleen. Norjaan olemme toimittaneet Duottar Oy:n kanssa elementtejä Kirkkoniemen ja Oslon välille lukuisiin

Kiinteistö Oy Raahen Pikkuporvari harjannostajaispäivänä 24.11.2006, kuvassa asiakas Rakennus Fors Oy:n Jussi Fors ja YBT Raahen tuotantopäällikkö Erkki Maliniemi. YBT toimitti kohteeseen yhteensä 217 elementtiä. Julkisivu toteutettiin tiililaattapintaisilla seinäelementeillä.

10

kohteisiin, Juha Alapuranen listaa. Eri vaiheissa olevat eri kokoiset hankkeet ovat luonnollinen osa yrityksen toimintaa ja korkean laadun tae ovat kustannustehokkaat kokonaistoimitukset. Ammattitaitomme näkyy ja sitä arvostetaan.

Liikerak

ennus Tro msön ke

skustassa

.


LKAB Gällivaren Rikastamo. Kuvassa Bengt Johansson ja Krister Jansson.

YBT toimittaa Lapin suurimman matkailuinvestoinnin Levin Torin kaikki seinä- ja parveke-elementit. Vuonna 2008 valmistuvan hotelli- ja liikekeskuksen kuudessa rakennuksessa on betonielementtejä yli 9000 neliötä. Rakennustöiden aloittamista juhlittiin Levillä 19.11.2006.

Omakoti

talo Kork

ala Torn

iossa.

As Oy Oulun Sunilanpuisto, Oulun Kaakkuri, kuvassa vastaavamestari Jouni Ruuska. Villa Halonen, Haukipudas. Kohteeseen YBT Raahe toimitti yhteensä yli 1500 neliötä seinäelementtejä.

11


Joakim ja Alexander – nuoret yhdistetynmiehet Yhdistetyssä kilpaillaan kahdessa lajissa. Ensin on mäkihyppy-osuus, jonka jälkeen lopulliset sijoitukset ratkaistaan hiihtoladulla. Alexander Lehto (16 vuotta) ja Joakim Lehto (17) ovat nuoria lupauksia, jotka tähtäävät maailman parhaimmiston joukkoon. Alexander ja Joakim Lehto ovat nuoresta iästään huolimatta jo melko kokeneita urheilijoita. - Isän veli oli aikoinaan yhdistetynmies Ruotsissa, joten sitä kautta myös me kiinnostuimme lajista jo 6–7-vuotiaina. Siitä asti mäkihyppy- ja hiihtoharjoittelu on täyttänyt vapaa-aikamme, veljeksistä nuorempi, Alexander Lehto, kertoo. Pojat harjoittelevat isänsä Kallen valmennuksessa Ounasvaaran hiihtoseurassa. Joakim kuuluu myös Hiihtoliiton Nuoret kyvyt –valmennusryhmään ja Alexander Junioriryhmään. Hiihtotreenit tehdään kotona Övertorneålla, mutta mäkihyppyharjoituksiin on matkustettava Rovaniemelle. - Mäkihyppyharjoituksia on kolmesti viikossa, joten isälle tämä reitti on tullut jo aika tutuksi, Alexander jatkaa. - Ilman perheen ja sponsoreiden tukea täysipainotteinen harjoittelu olisi mahdotonta, sillä laji vaatii välineitä sekä hyppyettä hiihtoharjoitteluun, Joakim muistuttaa viitaten YBT:ltä saamaansa tukeen.

Tasapainoilua hiihdon ja mäkihypyn välillä Menestyäkseen monipuolisessa lajissa, poikien on löydettävä tasapaino hiihdon ja mäkihypyn välille. - Minusta Joakim on parempi hiihtäjä ja mäkihyppääjä kuin minä. Mutta velipojan jalanjäljissä on hyvä kulkea. Kun harjoit-

1

teluvastus on kova, toivottu harjoittelutaso säilyy, Alexander kehuu veljeään. - Minulla ei viime talvena kulkenut tuo hyppy mielestäni hyvin, joten panostamme siihen, Joakim kuittaa kehut. Lehdoille yhdistetty on koko perheen harrastus. - Reissut eivät käy liian raskaiksi, kun perhe on mukana. Ja koulukin joustaa, kun harjoittelu- ja kilpailuaikataulut ovat tiukat, Joakim kiittelee rehtoriaan.

Tavoitteet korkealla Yhdistetyssä nuorten MM-kisojen ikäraja on 20 vuotta. Poikien esikuvana toimii oman seuran mies, Hannu Manninen. Esikuvansa tavoin, tavoitteet on nostettu korkealle. Tähtäimessä ovat nuorten MMkisat Italian Tarvisiossa. - Haluan kehittyä maailman parhaaksi, Joakim toteaa. Joakim kertoo, että hänen tähänastisen uransa kirkkaimpia hetkiä ovat olleet viime vuonna saavutettu yhdistetyn SMkulta parisprintissä Olli Muotkan parina ja pronssimitali SM-kisojen M18 sarjassa. Alexanderin tavoite on nousta junioriryhmästä A-maajoukkueeseen. - Ja voittaa MM-kisoja, Alexander miettii.


Jälleen ratkaistiin Lapin ykkösjoukkueen asema Ylitorniolla 15.11.2006. Rovaniemen RoKi kaatui 4-3 lukemin.

ETPO-7 – Lapin menestynein jääkiekkoseura Suomalaiset ovat tunnetusti jääkiekkohullua kansaa. Suomessa on yli 50 000 lajin harrastajaa ja faneja vieläkin enemmän. Myös YBT haluaa olla mukana kiekkohuumassa tukemalla ylitorniolaisen jääkiekkojoukkueen ETPO-72 toimintaa. YBT on ollut jo vuosia Suomi-sarjassa pelaavan ETPO-72 edustusjoukkueen pääsponsori. Pienestä Etelä-Portimon kylästä ponnistanut seura on jalostanut useita nuoria kiekkotähtiä ihan huipputasolle asti. Seuran toiminta kattaa useita junnujoukkueita, mimmien toimintaa sekä tietysti miesten edustusjoukkueen. - Pohjoislohkossa pelaa 10 joukkuetta ja tavoitteenamme on tällä kaudella nousta neljän parhaan sakkiin, joukkueenjohtaja Seppo Saukkoriipi toteaa. ETPO-72 on niittänyt mainetta jo vuo-

sikymmenten ajan Lapin kiekkoykkösenä ja läänin kiekkoherruus aiotaan myös pitää Ylitorniolla. - Jos tällä porukalla ei tule menestystä Suomi-sarjassa, on sama lyödä hanskat tiskiin, paukauttaa joukkueen pitkäaikainen promoottori.

Pelimatkat liikuttavat rahaa ja joukkuetta Pelimatkat liikuttavat joukkuetta 300 kilometrin säteellä, joten tienpäällä aikaa ja rahaa palaa. - Joukkueen aktiivit ovat vapaaehtoisia, joten tämä on yhteinen harrastus meille kaikille. Ilman yrittäjien tukea liikkuminen ei olisi mahdollista.

YBT tukee omankylän nuorien harrastuksia ja tätä kautta myös ETPO-72:n kasvatustyötä ja toimintaa olemalla joukkueen pääsponsori. - Ainoa vaihtoehto urheiluseuramme toiminnalle on paikallisten yrittäjien tuki. YBT on merkittävimmimmässä roolissa toimintaamme nähden sillä YBT on näyttänyt esimerkkiä myös muille ylitorniolaisille yrityksille lähtemällä näinkin vahvasti tukemaan paikallista urheilu- ja nuorisotoimintaa. Seppo Saukkoriipi uskoo joukkueeseensa. Määrätietoisella työllä on rakennettu joukkue, jolla on tahtoa voittaa. - Yksin ei kukaan nosta joukkuetta huipulle, mutta yhdessä hitsaamme yksilöistä ryhmän, joka nauttii pelaamisesta ja palkitsee kannattajansa menestymällä.

1


Suomen nykyaikaisin ontelolaattatehdas Nord Elementti Oy rakentaa uuden ontelolaattatehtaan Haukiputaan Annalankankaalle. Uusi tehdas sijoittuu seinäelementtitehtaan kupeeseen rakennettavaan laajennusosaan. Rakennettavien tilojen koko on 4 500 neliötä. Nord Elementti Oy investoi Haukiputaan tuotantotiloihin yhteensä yli viisi miljoonaa euroa. Uusi tehdas tulee olemaan tuotantotiloiltaan ja -tekniikaltaan Suomen nykyaikaisin. Tehdas pystyy tuottamaan vuositasolla yli 200 000 neliömetriä ontelolaattaa eli noin 2 500 kuormaa. Tehtaan logistiikkaan ja tuotannonohjaukseen onkin kiinnitetty erityistä huomiota. Näin taataan asiakkaille varmat, nopeat ja joustavat toimitukset useisiin eri kohteisiin.

Tehtaan rakentamisen yhteydessä uusitaan myös vanhojen betoni- ja rouheasemien laitteistoja ja ohjelmistot. Saneerauksella pystytään nostamaan asemien tehokkuutta ja parantamaan entisestään valmistettavien tuotteiden laatua myös seinätehtaan osalta. Uuden tehdashallin valmistuttua aloitetaan tehtaan vanhojen tuotantotilojen saneeraus. - Tuotantotilojen rakentamisessa kiinnitetään huomiota myös ympäristön kuormittamisen minimoimiseen. Tähän tavoitteeseen päästään jätteiden määrän minimoimisella ja kier-

DI Hannu Pihlajaviita

rättämällä mahdollisimman paljon materiaaleja, Nord Elementti Oy:n ontelolaattatehtaan päällikkö DI Hannu Pihlajaviita toteaa.

Maatalous luottaa betoniin Seinäelementtitehdas on ollut vuosia Suomen suurin maatalouden tuotantorakennusten toteuttaja. Se valmistaa noin kymmenen juoksukilometriä eli yli 30 000 neliötä seinäelementtejä vuodessa. Elementtejä myydään Maata-

14

Nord Elementti Oy:n ontelolaattatehdas.


Nord Elementti Oy, Haukiputaan työvoimatoimiston yhteyshenkilö Tarja Karppinen ja Länsi-Lapin ammatti-instituutin apulaisrehtori Sauli Lahdenperä pitämässä teoriakoulutusta.

louskeskon kautta koko maahan. Seinäelementtituotantomme kattaa koko ketjun suunnittelusta asennukseen, kertoo seinätuotannosta vastaava insinööri Janne Hautala. Uuden ontelolaattatehtaan toiminta on yhtä kattavaa. Ontelolaattoja tullaan valmistamaan lähinnä Pohjois-Suomen, -Ruotsin ja -Norjan rakennuskohteisiin. Rakentamisen vauhdin uskotaan pysyvän edelleen hyvänä ja Oulun seudun kasvavat

markkinat ovat tärkeä osa tästä kokonaisuudesta. - Toimitamme elementtejä niin asuinkuin teollisuusrakennuksiinkin. Suurista kokonaisurakoista voimme kilpailla omistajayhtiöiden avulla. Toimitusvarmuus on myös hyvä, koska voimme hyödyntää useamman eri tehtaan kapasiteettia ja tuotteita. Nord Elementti Oy:n kaikki tuotteet ovat Inspecta Sertifiointi Oy:n tarkastamia.

Tuotteiden korkean laadun ja kustannustehokkuuden varmistavat nykyaikaiset laitteet, ammattitaitoiset työntekijät sekä ajan tasalla olevat laatu- ja johtamisjärjestelmät. - Uuden ontelolaattatehtaan osalta tulemmekin kiinnittämään tuotteiden ja toiminnan laatuun erityistä huomiota. Tässä apuna on omistajayhtiöiden vuosikymmenten kokemus niin ontelolaattojen kuin muidenkin elementtien valmistuksesta, Hannu Pihlajaviita muistuttaa.

Nord Elementti Oy – en expansion som skapar kvalitéer Nord-Elementti Oy investerar i Haukkipudas, på Annalankankaalle, en ny fabrik för tillverkning av håldäck Den nya fabriken uppförs i anslutning till den befintliga där plana betongelement tillverkas idag. Den totala fabriksytan uppgår till 4500 m2. Nord Elementti Oy:s investeringar i lokaler i Haukipudas överstiger fem miljoner euro. Fabriken blir Finlands modernaste och med de senaste maskinerna. Kapaciteten blir på årsbasis över 200 000 m2 håldäck eller ca 2 500 lass på långtradare. Speciellt har resurser lagts för planering för en god styrning vid tillverkningen och logistiken i övrigt. Vi tryggar säkra, snabba och följsamma leveranser till våra kunder. I samband med investeringen förnyas

också betongstationen och programmen i övrigt. Kvalitén i de tidigare produkterna kommer också att vinna på åtgärderna

Jordbruken tror på betong Vår fabrik, som tillverkar planelement, har i många år varit marknadsledande i Finland av betongelement till jordbrukets produktionsanläggningar. Fabriken tillverkar över 30 000 m2 fasad- och väggelement årligen. Elementen säljs av Maatalos-Kesko i hela Finland. Fasad- och väggelement leveranserna kan omfatta alla moment från projektering till montering på arbetsplatsen. Den nya håldäcksfabrikens verksamhet kommer att

bli lika engagerande. Håldäck marknadsförs i första hand på marknaderna i norra Finland, i Sverige och i Norge förklarar platschefen Hannu Pihlajaviita. Vi levererar betongelement likväl till bostadshus som till industribyggnader. Leveranskapacitet och mångsidigheten är god då vi inom koncernen också har tillgång till flera fabrikers produkter och erfarenheter sedan årtionden tillbaka. Inom koncernen tillverkas planelement, pelare, balkar olika bjälklagselement osv påminner Hannu Pihlajaviita. Alla produkter i Nord Elementti Oy: s sortiment är godkända och kontrolleras genom Inspecta Sertifiointi Oy:

15


The Buraset tien päällä! YBT:n kuljetuskalusto sai syksyllä uuden ilmeen. Esikuviensa mukaisesti The Buraset -hahmot vievät betonia rakennustyömaille ja välittävät viestiä tahdosta palvella vieläkin laadukkaammin. Hauskat The Buraset -hahmot seikkailevat myös muussa YBT:n markkinointiviestinnän materiaalissa, kuten tässä lehdessä.

16


17


YBThenkilökuntaa Eira Pietilä Elementtityöntekijä, Raahe Pietilän Eira on ollut eläkkeellä lokakuusta lähtien, mutta hän on yhä innokas tulemaan töihin ansaitusta vapaastaan huolimatta. YBT:n Raahen tehtaalla Eira on työskennellyt jo yli 20 vuotta, ensin useammalla työnantajalla ja nyt YBT:n palveluksessa. Hänen työtehtävänsä ovat vaihdelleet raudoittamisesta elementtimuottien purkuun. Ainoastaan timpurin hommia Eira ei ole tehnyt. Hän on viihtynyt hyvin työssään, koska työ on melko itsenäistä ja ”eikä tarvitse koko ajan mestareilta kysellä seuraavien työvaiheiden ohjeita”. Yksin elelevän Eiran lapset ovat maailmalla, likellä ja kaukana, joten vapaa-aikanaan hän tekee upeita käsitöitä. Eiran käsissä syntyy sängynpeitteitä ja villasukkia, eikä kankaan painaminenkaan ole hänelle outo juttu.

Mika Ylitalo Työnjohtaja, Ylitornio YBT:n Ylitornion tehtaan työnjohdossa on Mika Ylitalo. Mikan tehtäviin YBT:llä kuuluvat työnjohdon lisäksi määrälaskenta, tavaroiden tilaaminen, asennuksien suunnittelu, elementtikuormien järjestäminen sekä yhteydenpito suunnittelijoihin ja asiakkaisiin. Enontekiöltä kotoisin olevan 26-vuotiaan Mikan insinööriopinnot veivät ensin Kuopioon, mutta YBT:n onneksi Lapin pojasta ei tullut savolaista. Lappi ei lähde miehestä vaikka mies lähtee Lapista. Parin Kuopion vuoden jälkeen Mika siirsi loppusuoralla olevat opintonsa Rovaniemen ammattikorkeakouluun. Opinnäytetyö valmistuu nyt työn ohella ja aiheenakin on työhön läheisesti liittyvä SW-elementtien raudoitus. Mikaa viehättää monipuolinen vaihteleva työ. Jokainen työkohde on omanlaisensa, joten haastavuutta riittää. Vastapainoa työlle tuovat harrastukset. Vapaa-ajallaan Mika metsästää, kalastaa ja käy kuntosalilla.

Markku Suomela Varastopäällikkö, Ylitornio Haukiputaan Kellosta Ylitorniolle kotiutunut Markku Suomela pitää huolen, että YBT: n Ylitornion tehtaan varastossa ”kivet” ovat valmiita toimitettavaksi asiakkaalle. Markun tehtäviin kuuluvat siis elementtien jälkikäsittely, varastointi ja lastaukset. Kohta 40-vuotias Markku on tullut YBT:lle vuonna 2003 Nordin järjestämän koulutuksen kautta. Sitä ennen mies on ollut sekalaisissa asfaltti- ja varastohommissa. YBT on siis hänelle ensimmäinen pitkäaikainen työsuhteensa ja toiveena Markulla onkin kiinnittyä taloon pitkäksi aikaa. Markku viihtyy hyvin Ylitorniolla ja kertoo, että hän ei kaipaa etelän vilinään. Kotona odottaa avovaimo ja vapaa-aikaa vietetään sekä kotona että harrastuksissa. Entisenä hiihtomiehenä Markku harrastaa edelleen liikuntaa, mutta lenkillä käydään ilman sauvoja.

Markku on pakannut Helsinkiin toimitettavat Hesburger Myyrmäen valkobetonipintaiset elementit muoviin kuljetusta varten.

18


Kummiluokka vierailulla Kummikoulun 3-4 luokka vieraili YBT:llä 5.12.2006 opettajansa Arto Heikan johdolla. Lapset tutustuivat muun muassa, mitä betoni on ja mitä siitä voidaan tehdä. Kuvassa taustalla on 9 metriä pitkä ja 4 metriä korkea seinäelementti, joka painaa 12 tonnia. Elementin painoa oppilaat vertasivat kymmeneen henkilöautoon. Lapsilta tuli myös muita hyviä kysymyksiä. Muun muassa työturvallisuudesta kysyttiin, joka on tämän lehdenkin aihe. Lapset huomasivat hyvin seinälläkin olevan tekstin: siisteys on työturvallisuutta.

Asiakastyytyväisyyskysely 2006 YBT:n laatujärjestelmän mukainen asiakastyytyväisyyskysely suoritettiin marrasjoulukuussa. Asiakastyytyväisyyskyselyitä lähetettiin kaikkiaan 153 ja vastauksia saatiin 90. Vastausprosentinksi muodoistui näin 59 %. Arviointi YBT:n toiminnasta pyydettiin asteikolla 4-10. Kyselyssä pyydettiin arvioimaan muun muassa yhteistyön sujuvuutta, elementtien laatua ja hinta/laatu-suhdetta. Kokonaiskeskiarvoksi muodoistui 8,1. Palautteessa oli myös mahdollisuus kirjoittaa huomautuksia ja kommentteja, joissa saimme sekä risuja että ruusuja. Näiden kommenttien ja arvioiden avulla pystymme kehittämään toimintaamme vieläkin paremmaksi. Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille!

Asiakaspalaute 2006 Kundenkät 2006

Kundenkät 2006 En kundenkänt enligt YBT:s kvalitetssystem genomfördes till 153 personer, inkomna svar var 88 st. Svarsprocenten uppgick till 59 %. Bedömningen av YBT:s verksamhet graderades på en skala från 4 till 10. I enkäten ombads de svarande bedöma bl.a. samarbete, på elementens kvalité samt förhållandet mellan kvalité och pris. Medelvärdet blev 8,1. Vi tackar alla som svarat!

19


YBT Parasta Betonista

Det Mesta och Det Bästa av Betong Toimitamme betonielementtejä ja valmisbetonia kaikentyyppisiin rakennusprojekteihin. Vi levererar betongelement och färdigbetong till alla typer av byggprojekt.

YBT-laatutuotteet: Seinäelementit: julkisivuelementit eri pintavaihtoehdoilla, väliseinät, väestönsuojaelementit • Runkoelementit: pilarit, palkit • Perustuselementit: tukimuurit, sokkelit • Siltaelementit: YBT-tyyppisilta, tiehallinnon siltaelementit • Laattaelementit: ontelolaatat, TTlaatat, parvekelaatat • Palvelut: kuljetuspalvelu, asennuspalvelu • Välitystuotteet: porraselementit, kunnallistekniset tuotteet, pihalaatat • Valmisbetoni

YBT:s kvalitetsprodukter Väggelement: fasadelement med alternativa ytskikt, mellanväggar, skyddsrumsväggar • Stomelement: pelare, balkar • Grundelement: stödmurar, socklar • Broelement: YBT-typbro, Finska Vägverkets broelement • Plattor: håldäck, TT-kassetter, balkongplattor Service: transporter, montage • Återförsäljning: trappor, kommunaltekniska produkter, gårdsplattor • Betongmassa

JUHA ALAPURANEN toimitusjohtaja GSM +358 (0)400 696 695 tel. +358 (0)16 3202 421 juha@ybt.fi

RIITTA KEHUS toimistosihteeri tel. +358 (0)16 3202 429 riitta@ybt.fi

MIKA YLITALO työnjohtaja, Ylitornio GSM +358 (0)44 3310 163 mika.ylitalo@ybt.fi

JANNE HAUTALA tehdaspäällikkö, Haukipudas GSM +358 (0)40 540 9299 tel. +358 (0)8 554 5327 janne@nordelementti.fi

YBT Oy, YLITORNIO Valimotie 1 95600 YLITORNIO tel. +358 (0)16 3202 400 fax +358 (0)16 3202 440

REIJO ALAPURANEN tekninen johtaja GSM ������������������� +358 (������������� 0)400 694 090 tel. +358��������������� (0)16 3202 422 reijo@ybt.fi

JENNI KOIVUPALO toimistosihteeri tel. +358 (0)16 3202 400 jenni@ybt.fi

ERKKI MALINIEMI tehdaspäällikkö, Raahe GSM +358 (0)50 5829 415 tel. +358 (0)8 221 550 erkki@ybt.fi

YBT Oy, RAAHE Betonimyllärinkatu 1 92120 RAAHE tel. +358 (0)8 221 550 fax +358 (0)8 221 555

MIKA ALAPURANEN tietohallintojohtaja GSM +358 (0)40 5330 321 mika@ybt.fi

PERTTI PIRTTIKOSKI tuotantopäällikkö, Ylitornio GSM +358 (0)400 562 914 tel. +358 (0)16 3202 423 pertti@ybt.fi

HANNU PIHLAJAVIITA Ontelolaattatehtaan päällikkö, Haukipudas GSM +358 (0)400 905 827 tel. +358 (0)8 554 5327 hannu@nordelementti.fi

SARI ALAPURANEN talouspäällikkö tel. +358 (0)16 3202 428 sari@ybt.fi

Nord Elementti Oy, HAUKIPUDAS Annalankankaantie 20 90830 HAUKIPUDAS tel. +358 (0)8 554 5327 fax. +358 (0)8 554 5337

YBT Betoniuutiset 4  
YBT Betoniuutiset 4  
Advertisement