Page 1

3

Nro

Matkailu rakennetaan betonista s. 8

Sami Jauhoj채rvi aikoo hiiht채en huipulle s. 10

Levinkolmio, viident채hden huoneistohotelli s. 6-7

Nord Elementti Oy aloitti Haukiputaalla s. 2-3


Nord Elementti Oy aloitti Haukiputaalla

YM-Elementti Oy:n henkilökunta siirtyi uuden tehtaan palvelukseen. Kuvasta puuttuu kaksi elementtiasentajaa.

Ylitornion Betonituote YBT Oy:n uusin hankinta on betonielementtitehdas Haukiputaalla. Uusi yhtiö on joulukuussa ostanut haukiputaalaisen YM-Elementti Oy:n liiketoiminnan yhdessä Ruskon Betoni Oy:n kanssa. Nord Elementti Oy jatkaa betonielementtien valmistusta Haukiputaan Annalankankaan teollisuusalueella. YBT Betoniuutiset Nro 3 Julkaisija: YBT Oy, Valimotie 1 95600 YLITORNIO www.ybt.fi

2

Painos: 2000 kpl Päätoimittaja: Mika Alapuranen Toimituskunta: Kati Klaavuniemi, Avalon Oy Teemu Kytövuori, Avalon Oy

Ulkoasu: Markku Kyröläinen, Avalon Oy Painopaikka: Kalevaprint, Oulu Osoitteisto: osoitteet ovat YBT:n asiakas- ja sidosryhmärekisteristä


Nord Elementti Oy startade verksamheten i Haukipudas Ylitornion Betonituote YBT Oy:s senaste förvärv är en betongelementfabrik i Haukipudas. Det nya företaget har i december köpt YM-Elementti Oy:s verksamhet i Haukipudas tillsammans med Ruskon Betoni Oy. Nord Elementti Oy fortsätter produktionen av betongelement på Annalankangas industriområde i Haukipudas.

Haukiputaan tehdas on valmistanut vuosittain noin kymmenen juoksukilometriä seinäelementtejä maatalouden tuotantorakennuksiin.

Uusi perustettu yhtiö on ostanut Haukiputaan kunnalta runsaan kolmen hehtaarin maaalueen ja Haukiputaan Teollisuuskiinteistöt Oy:ltä 3340 m2:n toimitilat. Tehtaan entinen henkilökunta siirtyi kaupan mukana uuden yhtiön palvelukseen. Tehtaan tehdaspäällikkönä jatkaa insinööri Janne Hautala. Elementtitehtaan myyntivaltiksi uuden yhtiön toimitusjohtajana aloittanut Juha Alapuranen kiteyttää toimitusvarmuuden. Kun tuotantoa voidaan tarjota useammalta tehtaalta, varmistuvat nopeat ja joustavat toimitukset eri rakennuskohteisiin.

Suomen suurin maatalouden tuotantorakennuksien valmistaja YM-Elementti Oy on ollut vuosia Suomen suurin maatalouden tuotantorakennuksien valmistaja valmistaen noin kymmenen juoksukilometriä eli noin 30 000 neliötä

seinäelementtejä vuodessa. Yrityksen kaikki tuotteet ovat SFS-Inspecta Sertifiointi Oy: n tarkastamia. Uudella yrityksellä on tarkoitus laajentaa toimintaa ja tuotevalikoimaa. Tehdas jatkaa seinäelementtituotantoa maatalouden tuotantorakennuksiin entiseen malliin. Lisäksi uutena kohteena tähtäimessä ovat betonisten omakotitalojen jatkuvasti kasvavat – potentiaaliset markkinat. - Oulun kasvavat elementtimarkkinat kiinnostavat suuresti aloittavaa yritystä. Ensimmäiset kaupat on jo sovittu Oulun asunto- ja teollisuusrakennuskohteisiin, Juha Alapuranen sanoo. - Tehtaalla on erittäin hyvät mahdollisuudet valmistaa betonielementtejä kaiken tyyppisiin rakennusprojekteihin. Tuotanto on tehokas seinäelementtien valmistukseen. Tehtaalla on käytössä erillinen rouheasema, joka mahdollistaa myös väribetonipintaisten elementtien valmistuksen.

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter Nord Elementti Oy, Annalankankaantie 20, 90830 Haukipudas, Finland Puh./Tel. +358 (08) 554 5327, Fax +358 (08) 554 5337 Tehdaspäällikkö/Fabrikschef Janne Hautala GSM +358 (0)40 540 9299, s-posti/e-post: janne@ybt.fi Toimitusjohtaja/VD Juha Alapuranen GSM +358 (0)400 696 695, s-posti/e-post: juha@ybt.fi

Det nybildade företaget har köpt en drygt tre hektar stor industritomt av Haukipudas kommun och en 3340 m2 stor industribyggnad av Haukiputaan Teollisuuskiinteistöt Oy. All personal följer med till det nya företaget vid köpet. Janne Hautala fortsätter som fabrikschef på fabriken. Det nya företagets VD Juha Alapuranen ser leveranssäkerheten som ett säljargument. Då man kan erbjuda produktion vid flera fabriker, säkerställs snabba och följsamma leveranser till olika byggprojekt.

Finlands största leverantör av antbruksbyggnader YM-Elementti Oy har i åratal varit Finlands största leverantör av lantbruksbyggnader med en produktion på ca: tio löpkilometer eller ca: 30 000 m2 väggelement per år. Företagets alla produkter kontrolleras av SFS-Inspecta Oy. Det nya företaget har för avsikt att utöka verksamheten och produktsortimentet. Fabriken fortsätter med tillverkning av väggelement till lantbruk som tidigare. Utöver detta är den växande efterfrågan av betongelement till småhusmarknaden i fokus. - Den växande elementmarknaden i Uleåborg är av stort intresse för det nya företaget. De första kontrakten till bostadsoch industriobjekt i Uleåborg är redan klara, säger Juha Alapuranen. - Fabriken har goda möjligheter att tillverka betongelement till alla typer av byggprojekt. Produktionen är effektiv för tillverkning av väggelement. Fabriken har tillgång till en krosstation som möjliggör produktion av infärgade fasadelement.

3


Nykyaik yritys va kehityst

Kilpailukykyisenä pysyminen vaatii kykyä pystyä vastaamaan markkinoiden odotuksiin. Oman toiminnan kehittäminen kuuluukin nykyaikaisen yrityksen arkipäivään. Jotta toiminta olisi suunnitelmallista, täytyy sitä ohjata toimivalla johtamisjärjestelmällä. YBT on äskettäin käynnistänyt sisäisen kehittämishankkeen, jonka päämääränä on kehittää olemassa olevaa johtamisjärjestelmää. - Käytössämme on SFS-Inspecta Sertifiointi Oy:n laaduntarkastus ja SFS-merkin käyttöoikeus, jotka takaavat laadukkaat tuotteemme. Vuonna 1996 kehitetty oma johtamisjärjestelmämme pohjautuu ISO9002-standardiin ja sitä on päivitetty tarpeen mukaan vuosien varrella. Standardi on muuttunut ja ISO9002-stan-

dardia ei enää ole, vaan tilalle on tullut ISO9001:2000-standardi, YBT:n toimitusjohtaja Juha Alapuranen kertoo.

Ett modernt företag kräver ständig utveckling

För att behålla konkurrenskraften krävs att man kan möta marknadens förväntningar. Utveckling av verksamheten hör till det moderna företagets vardag. För att verksamheten ska vara rationell måste den styras med ett fungerande ledningssystem.

4

Oman toiminnan kehittäminen kuuluu YBT:n arkeen - Tämä on meille tärkeätä, jotta pystymme vastaamaan markkinoiden odotuksille ja samalla olemaan kilpailukykyisiä. Työntekijät ovat YBT:n toiminnan tärkein voimavara.

YBT har nyligen initierat ett internt projekt som syftar till att utveckla det befintliga ledningssystemet. Den egna verksamhetens utveckling är en del av vardagen i YBT. - De anställda är vår viktigaste resurs.

Ainoastaan hyvällä sisäisellä yhteistyöllä onnistumme kehittämään toimintaamme ja pysymään kilpailukysyisenä jatkossakin. Äskettäin käynnistettyyn sisäiseen kehittämishankkeeseen valittiin yhteistyökumppaniksi Business Grain Oy. - Henry Ramstedt ja Tani Järvinen Business Grain Oy:stä toteuttavat projektin läpiviemisen yhdessä YBT:n henkilökunnan kanssa, Juha Alapuranen valottaa.

Kehityshankkeesta voimaa sisäiseen arviointiin Projektin tavoitteena on kehittää YBT: lle nykyisestä johtamisjärjestelmästä nykyaikainen prosessijohtamisen malli, joka noudattaa kansainvälistä standardia ISO 9001:2000. - Prosessijohtamisen avulla päästään vähentämään häiriötekijöitä, kuten esimerkiksi odotusaikoja tuotannossa. Töiden tehokkaalla suunnittelulla vältetään yli- ja alikuormitukset tuotannon kaikissa eri työvaiheissa. Ilman konkreettisia mittareita ja mitattavissa olevia tavoitteita tuotannon kehittäminen ei ole mahdollista. Kuten vanha sanonta kuuluu: Sitä mitä ei mitata, ei

Det är endast genom ett gott internt samarbete som vi kan utvecklas och fortsätta vara konkurrenskraftiga, säger VD Juha Alapuranen. Henry Ramstedt och Tani Järvinen från Business Grain Oy genomför utvecklingsprojektet tillsammans med YBT:s personal.

Krafter till intern bedömning Projektet syftar till att utveckla YBT:s


yaikainen s vaatii jatkuvaa tystyötä myöskään pystytä johtamaan ja päinvastoin, Henry Ramstedt Business Grain Oy:stä toteaa. - Kehityshankkeen aikana tavoitteena on käydä läpi kaikki YBT:n kriittiset työvaiheet ja mahdollisuuksien mukaan järjestellään työt paremmin. Avainmittareita analysoimalla kyetään tekemään nopeita ja oikeita päätöksiä. Työt pitää koordinoida, suunnitella ja tehdä oikeassa järjestyksessä. Kun päällekkäisyyksiä poistetaan hallitusti, kommunikointi paranee ja sisäinen tuottavuus kehittyy. Tämä tarkoittaa käytännössä, että kun resurssit kohdennetaan järkevästi, saamme enemmän pienemmillä ponnistuksilla, Ramstedt jatkaa.

elementit ottamalla pistonäytteitä eri prosesseista. Mikäli teoria ei vastaa käytäntöä, tai olennaisia osioita puuttuu johtamisjärjestelmästä, arvioijat nostavat siitä poikkeaman. Jatkuva kehittäminen ja parantaminen todellakin toimii koko ajan yrityksessä. Mikä oli eilen ei välttämättä ole huomenna, Henry Ramstedt kiteyttää.

Johtamisjärjestelmä sertifioidaan ensi kesänä Kehittämishankkeen luonnollisena sivutuotteena johtamisjärjestelmä sertifioidaan vastaamaan ISO 9001:2000 standardia. - Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kansainvälisesti akkreditoitu sertifiointilaitos suorittaa tarkastuskäyntejä noin kerran vuodessa. Arviointitilaisuuden yhteydessä arvioijat käyvät läpi johtamisjärjestelmän eri

ledningssystem till en modern processledningsmodell som motsvarar den internationella standarden ISO 9001:2000. - Detta innebär en minskning av störningsmoment, som t.ex. väntetider i produktionen. Med en effektiv planering elimineras över- och underbelastning i alla led, konstaterar Henry Ramstedt från Business Grain Oy. Under utvecklingsarbetet granskas alla kritiska arbetsmoment. Arbetet måste koordineras, planeras och utföras i rätt följd. Med eliminering av dubbelarbete

YBT:n suururakka LKAB:n rikastamoja pellettilaitokselle Jällivaaraan on loppusuoralla

Tani Järvinen Business Grain Oy:stä on mukana kehittämässä YBT:n johtamisjärjestelmää.

Sitä mitä ei mitata, ei myöskään pystytä johtamaan ja päinvastoin, Henry Ramstedt allekirjoittaa vanhan sanonnan.

ökar kommunikationen och den interna produktiviteten ökar, fortsätter Ramstedt. Som en naturlig del i utvecklingsarbetet kommer ledningssystemet att certifieras enligt ISO 9001:2000 redan nästa sommar. - Ett internationellt ackkrediterat organ kommer att utföra revisionsbesök minst en gång per år. Vid revisionstillfället gås systemet igenom med stickprovskontroller i olika delar av processen. Om teorin inte motsvarar praktiken kommer avvikelsen att noteras. Den ständiga utvecklingen fungerar verkligen i företaget, slår Henry Ramstedt fast.

YBT:n henkilökunta juhli pikkujoulua räväkästi Levillä.

5


Levinkolmio, viidentähden huoneistohotelli

6

Matkailijat viihtyvät Levillä ja Levin matkailuun nouseekin uusia palveluntarjoajia vuosittain. Asianmukainen palvelu vaatii arvoisensa tilat. YBT rakentaa laadukkaita rakennuksia matkailun käyttöön. YBT:n rakentama Levinkolmio sijaitsee Kittilässä aivan Levin päärinteen alla.


Levinkolmio, femstjärnigt lägenhetshotell Det av YBT byggda Levinkolmio finns vid huvudnedfarten i Levi. 17 olika stora stämningsfulla och trivsamma lägenheter i centrum av Levi står till besökarnas förfogande. Hotellets reception betjänar kunderna i lokaler som delas med en sportaffär och ett café. Levinkolmion 17 erikokoista tunnelmallista ja viihtyisää huoneistoa palvelevat majoittautujia aivan Levin keskustassa. Hotellin vastaanoton kanssa samoissa tiloissa asiakkaita palvelee kahvila Tokka ja urheiluvälineitä myy ja vuokraa Pro Shop. Lisäksi Levinkolmion B-talossa matkailuelämyksiään tarjoilee Arctic Safaris ja design-tekstiilejä myy Satu Lehtisen vaateliike Lumi. Monipuolinen rakennus toimii hyvin. Levinkolmio tarjoaa palveluja jotka on enemminkin hotellille kuin huoneistohotellille ominaisia palveluja. Tilavissa huoneissa on jopa vuolukivitakat ja useimmissa poreammeet. Levinkolmiossa lomailijaa hemmotellaan oikein isolla sydämellä.

Levinkolmio on YBT-laatua Rakennuttajana hankkeessa toimi Kiinteistö Oy Levinkolmio. YBT:n Ylitornion tehtaalla on valmistettu Levinkolmion eristetyt sandwish-elementit, joista talojen kaksi alinta kerrosta on rakennettu. Kellarikerroksen elementit ovat maanpaineen kestäviä eristettyjä ja ensimmäisen kerroksen elementit ovat valkobetonista pestyjä sandwish-elementtejä, jotka on koristeltu jo tehtaalla Altan liuskekivillä. - Kaksi ylintä kerrosta on valmistettu niin sanotulla sisäkuorielementti tekniikalla, jonka päälle on työmaalla asennettu hirsipanelipinnoitus, YBT:n toimitusjohtaja Juha Alapuranen kertoo. Levinkolmion kaikki väliseinät ja väestönsuojan seinät ovat myös betonielementtejä, joissa on sähkörasiat putkistoasennuksineen. LVI-varaukset asennettiin jo tehtaalla. Toimiva rakennus vaatii toimivan tekniikan.

Levinkolmio är byggt i YBT-kvalité Byggherre i projektet var Kiinteistö Oy Levinkolmio. YBT:s fabrik i Ylitornio har levererat sandwich-elementen till de två första våningarna. Både till källare och markplan är fasaderna i vitbetong som i ytan smyckats med skiffer från Alta. De två översta planen har invändigt s.k. skalbetong, som på plats klätts med timmerpanel, berättar VD Juha Alapuranen. Alla mellanväggar, även skyddsrumsväggarna, är tillverkade i prefabricerade betongelement, komplett med på fabriken ingjutna el och VVS-installationer.

En byggnad är resultatet av samarbete Det helt i betong uppförda Levinkolmio innehåller totalt 518 prefab-element. YBT var prefab-leverantör i projektet. YBT:s fabrik i Brahestad levererade balkongelement. För montaget stod YBT med hjälp av mångsidig lyftutrustning från Nostorakennus i Uleåborg. Vid projektet deltog många kunniga entreprenörer inom respektive fack.

Rakennus rakennetaan yhteistyössä Täysbetonisen Levinkolmion kolmessa talossa on yhteensä 518 betonielementtiä. YBT Oy toimi hankkeessa elementtiurakoitsijana. YBT:n Raahen tehdas toimitti pesubetonitekniikalla valmistetut parvekelaattaelementit. Kaikkien elementtien asennustöistä vastasivat YBT:n asentajat apunaan Oulun Nostorakennuksen monipuolinen nostokalusto. Levinkolmion näyttävä ulkoinen ilme on suunniteltu yhteistyössä asiakkaan, hänen arkkitehdin ja kaavoittajan kanssa. Kokonaisuudessaan projektin toteutuksessa oli mukana monta alansa huippuosaajaa. Betonielementit asennettuina: YBT Oy, Ylitonio ja Raahe • Arkkitehtinä Arkkitehtitoimisto Pussinen, Tampere • Pesubetonipintaiset porrassyöksyelementit Suonenjoen elementtituote Oy, Suonenjoki • Ontelolaatat Rajaville Oy, Oulu • Rakennesuunnittelu Insinööritoimisto Putkonen Oy, Oulu • Rakennustöiden valvojana toimi Rakennustoimisto Eero Kleemola, Kittilä • LVI- suunnitelmat LVI Suunnittelutoimisto J Taskinen, Oulu • Sähkösuunnittelu Lahden Sähköpiste Oy, Lahti • Pääurakoitsijana työyhteenliittymä JIA-Tilat Oy ja Kasotek Oy, Ylitornio • Sähköurakan hoiti Sähköasennus Kyösti Laitamaa Ky, Pello • LVI-urakoitsijana Iisalmen putkityö Oy, Iisalmi

7


Keskiajan linnaa ja modernia nykyaikaa. Hotelli K5, Levi.

YBT näkyy vahvasti matkailussa. Kestävistä materiaaleista ammattitaidolla rakennetaan matkailun tarpeet täyttäviä rakennuskohteita. Matkailukohteiden rakentaminen onkin tarjonnut YBT:lle projekteja, joissa sen monipuolinen osaaminen pääsee oikeuksiinsa.

Matkailu rakennetaan betonista - Matkailuun YBT on toimittanut elementtejä koko historiansa ajan, Levillekin seitsemän hotellin ja Huipputien kahden sillan elementit. Myös muissa Lapin ja Oulun läänin matkailukeskuksissa luotetaan YBT:n vahvaan osaamiseen. Muun muassa Oloksen uusimman hotellirakennuksen kaikki elementit ovat YBT:n valmistamia ja asentamia, YBT:n toimitusjohtaja Juha Alapuranen luettelee. Muita esimerkkejä YBT:n osaamisesta ovat Saariselän Ylävaaran Kuukkeli-kauppakeskus ja Ukkohallan Saaga-saunarakennus. Rukalta

YBT:n elementtejä löytyy Omenahotellista. On-Piste hotelliravintola Iso-Ylläksen keskipisteessä edustaa myös YBT:n osaamista. - Betoni rakenteena soveltuu erittäin hyvin ympärivuotiseen käyttöön tuleviin suuriin rakennuksiin kuten hotelleihin. Betoni ei ole suotta maailman vanhin tunnettu rakennusmateriaali, Juha Alapuranen toteaa.

Parasta Betonista Leville YBT on osallistunut aktiivisesti varsinkin Levin alueen ja talojen julkisivujen kehi-

Levin ensimmäinen alppitalo.

tystyöhön yhdessä asiakkaiden ja kaavan laatijoiden kanssa toimittamalla elementtejä Leville jo yli 30 Alppitaloon. - Kun Levin ”Alppitalojen isä” Kari Jokinen tuli Ylitornion tehtaalle 1994 mukanaan Keski-Euroopan Alpeilta ideoimansa piirustukset Alppitalotyylistä, YBT lähti heti innolla mukaan julkisivujen kehitystyöhön. Ideoimme yhdessä tilaajan ja Kittilän kunnan rakennusvalvonnan kanssa valkobetonisen pesubetonitekniikalla valmistetut Altan liuskekivillä koristellut julkisivut. - Eipä olisi silloin uskonut, että koko Levin ydinkeskusta tullaan rakentamaan samalla tyylillä, Juha Alapuranen muistelee. - Esimerkiksi Levin Riekkojen uusimpien kahden ravintolakadun rakennuksien julkisivuissa on arkkitehti Pertti Rantakokon suunnittelemat näyttävät 95 % Altan kivetyksellä koristellut ensimmäisen kerroksen elementit ja kakkoskerrokseen rakennuttaja ja arkkitehti valitsivat Altan kivestä leikatut suorakulmaiset koristekivet.

Turismen byggs av betong Vid byggandet för turismen har YBT:s mångsidiga kunskaper kommit till sin rätt. Under hela företagets historia har YBT levererat element till turistsatsningar, i Levi till sju hotell och två vägbroar vid Huipputie (toppvägen). Även till senaste uppförda hotellet i Olos har YBT levererat och monterat all prefab. Ytterligare exempel på YBT:s kunnande är Kuukkeli köpcentrum och Ukkohalla

8

Saaga bastuanläggning i Saariselkä. I Ruka finner man YBT:s element i hotell Omena och i Iso-Ylläs restauranghotell On-Piste.

Det Bästa av Betong till Levi YBT har tillsammans med sina kunder arbetat aktivt med utformning av husfasader i Levi. När Tyroler-husens ”pappa” Kari Jokinen

kom till fabriken 1994 med sina idéer om hus utformade i samma stil som i MellanEuropas alplandskap nappade YBT direkt på idén. Tillsammans med beställaren och Kittilä kommuns byggnadsinspektörer utvecklades fasader av vitbetong utsmyckade med skiffer från Alta. - Vem hade väl då kunnat tro att hela Levi centrum skulle komma att byggas i samma stil, säger Juha Alapuranen.


lppitalo.

YBT:n laatujärjestelmän mukainen asiakastyytyväisyyskysely suoritettiin marras-joulukuussa. Asiakastyytyväisyyskyselyitä lähetettiin kaikkiaan 135 ja vastauksia saatiin 78, vastausprosentti kipusi 58 prosenttiin. Kyselyitä lähetettiin sähköpostilla, telefaxilla sekä muutama postissa, riippuen asiakastietokannassa olevista osoitteista. Postitettuihin kyselyihin vastasi 29 %, telefax-kyselyihin vastasi 68 % ja sähköpostikyselyihin vastasi 52 %. Internetissä täytettävää lomaketta käytettiin tänä vuona ensimmäistä kertaa.

Asiakastyytyväisyyskyselyiden vastausprosentti on kehittynyt seuraavasti vuosien varrella: 2002 46 %, 2003 52 %, 2004 59 %, 2005 58 %. Arviointi YBT:n toiminnasta pyydettiin arvosanoilla 4 – 10. Kyselyssä pyydettiin arvioimaan muun muassa yhteistyön sujuvuutta, elementtien laatua ja hinta–laatu-suhdetta. Kokonaiskeskiarvoksi muodostui 8,2. Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille! Palautteenne ansiosta voimme kehittää toimintaamme vieläkin parempaan suuntaan.

YBT asiakastyytyväisyyskysely 2005

Kundenkät 2005 En kundenkät enligt YBT:s kvalitetssystem genomfördes under november-december. Enkäten skickades till 135 personer, inkomna svar var 78 st. Svarsprocenten uppgick till 58 %. Enkäten skickades per e-mail, fax samt några per brev, beroende på adressuppgifter i kundregistret. På brevenkäten svarade 29 %, på fax 68 % och e-mail 52%. Frågeformuläret via internet användes i år för första gången. Svarsfrekvensen under åren har utvecklats enligt följande: 2002 46 %, 2003 52 %, 2004 59 %, 2005 58 %. Bedömningen av YBT:s verksamhet graderades på en skala från 4 till 10. I enkäten ombads de svarande bedöma bl.a. samarbete, på elementens kvalité samt förhållandet mellan kvalité och pris. Medelvärdet blev 8,2. Vi tackar alla som svarat. Tack vare Era svar kan vi utveckla vår verksamhet till att bli ännu bättre.

Asiakaspalaute 2005 Kundenkät 2005

9


Sami Jauhojärvi on 24-vuotias ylitorniolainen hiihtäjälupaus, jota YBT haluaa voimakkaasti tukea urallaan. Maajoukkuehiihtäjän vuosi pitää sisällään lähes 200 matkapäivää, kisoja ja leirejä unohtamatta välineitä, majoituksia ja muonituksia. Mutta kun kaikki palat loksahtavat kohdalleen on tuloksena menestystä: - Kun kotijoukot kannustaa, on helppo lähteä toteuttamaan unelmaansa. Ilman YBT:tä minulla ei olisi mahdollisuus pitää hiihtoa ammattinani. Ja tuohan se vauhtiin ekstrapotkun lisää kun tietää, että kotikylän

yritykset ovat mukana tukemassa uraani, Sami Jauhojärvi toteaa. - Ja onhan yrityksen edustaminen iso asia aina urheilijallekin. On kunnia saada hiihtää YBT:n väreissä. Ja näin pääsee ehkä tuomaan myös lisää kysyntääkin oman alueen yrityksille.

Jouluksi kotiin Sami Jauhojärvelle hiihto on elämäntehtävä: - Minun kausi huipentuu Torinon Olympialaisissa helmikuussa, tavoitteena

on parantaa viimekauden tuloksia. Mutta ennen olympialaisia on maailman cupin kisoja ja Vuokatin leiri. Jouluksi Sami Jauhojärvi saapuu jälleen tuttuihin maisemiin Ylitorniolle. YBT haluaa toivottaa suojatilleen onnea ja menestystä matkaan: - Kaikilla on mahdollisuus toteuttaa haaveensa, oli se haave mikä tahansa. Huipulle on pitkä matka hiihtää yksin, se on selvää. Mutta kun asiat ovat kunnossa, voi reissussakin keskittyä reilusti hiihtoon, Jauhojärvi kertoo.

Sami Jauhojärvi aikoo hiihtäen huipulle Onko ammattimaista hiihtoa ilman sponsoreita? Sami Jauhojärven mielestä ei ole. Tukijat ovat täysipainotteiselle urheilulle elinehto. Resurssit eivät yksin riitä, vaikka kuinka olisi menettänyt sydämensä urheilulle. YBT tukee Jauhojärven uraa ja näin mahdollistaa ehkä yhden olympiahaaveen toteutumisen.

10


YBThenkilökuntaa Riitta Kehus Toimistosihteeri, Ylitornio YBT Oy:n Ylitornion tehtaan iloinen toimistosihteeri on 44-vuotias Riitta Kehus. Hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa osto- ja myyntireskontra, palkanlaskenta ja muut toimistotyöt. Riitta on työskennellyt YBT:llä oppisopimuksella vuodesta 2003 lähtien. Hän onkin viittä vailla merkonomi. Tammikuussa 2006 päättyy opintoputki, joka on avannut monipuolisen työn salat, syventänyt YBT:llä saatuja oppeja ja selventänyt tehtävien eri kuvioita. Lähiopetuspäivät Tornion Mercuriassa ovat vieneet Riittaa pois toimistolta kolmena päivänä kuukaudessa, mutta onneksi viimeinen näyttökoe häämöttää jo. Riitan arkeen kuuluu työn ja opiskelun lisäksi avomies ja neljävuotias tytär. Luovuus ja käsillä tekeminen kuuluvat Riitan harrastuksiin. Hänen käsissään on syntynytkin kaikenlaista kaappikellosta ristipistotöihin.

Antti Mäki-Penttilä Raudoittaja, Raahe Juhani Antero Mäki-Penttilä tunnetaan paremmin nimellä Antti. Oulaisista kotoisin oleva mies on kotiutunut Raaheen jo 60-luvun lopulla mutta raudoittajan hommat Antilla alkoivat YBT:n Raahen tehtailla kesällä 2004. Nuorena miehenä Antti työskenteli enemmänkin autojen parissa ja tuli siinä muutama vuosi ajettua rekkaakin. Viimein maantien kulku jalkojen alla hidastui ja Antti pääsi raudoitushommiin. Työ on koulinut miehestä kokeneen raudoittajan, onhan hän ollut alalla eri työnantajien palveluksessa jo yli 30-vuotta. YBT:llä päivät menee joutuisasti, työilmapiiri ja hommat on kohdallaan. Kotona Anttia odottaa vaimo ja 17 v. poika. Neljä muuta lasta on jo lentänyt pesästä maailmalle ja lasten lapsiakin on viisi. Ja niinhän se on, kotona viihtyy paremmin kun välillä pääsee kulkemaan. Antti on viihdyttänyt tanssikansaa laulaen jo 30 vuotta ja musiikki on hänelle yhä tärkeää vastapainoa työlle.

Martti Oja Betonielementtien valmistaja ja työsuojeluvaltuutettu, Ylitornio Martti Oja on 41-vuotias Ylitorniolainen, joka työkseen valmistaa betonielementtejä YBT:n Ylitornion tehtaalla. Työnsä ohella Martti on jo useita vuosia toiminut työsuojeluvaltuutettuna. Rakennusala on aina kiinnostanut Marttia ja hän onkin valmistunut ammattikoulusta kirvesmieheksi 1982. Armeijan jälkeen Martin tie vei rakennusurakoista toiseen mutta viimein hän kotiutui YBT:n Ylitornion tehtaalle. Kohta on mittarissa jo kymmenen vuotta betonielementtien valmistusta. Rauhallisena ja sovittelevana miehenä tunnettu Martti on ollut ylitorniolainen koko ikänsä. Perheeseen kuuluu vaimon lisäksi kolme lasta, jotka pitävät isukin liikkeessä. Pesueen pienin on puolitoista vuotta, keskimmäinen neljä ja vanhin on 6-vuotias esikoululainen. Martin vapaa-aika kuluu pääsääntöisesti perheen parissa puuhastellen, mutta toisinaan mies löytyy Kuntotalolta YBT:n vuorolla sählyä pelaamasta.

11


YBT

Parasta Betonista

Det Mesta och Det Bästa av Betong Toimitamme betonielementtejä ja valmisbetonia kaikentyyppisiin rakennusprojekteihin. Vi levererar betongelement och färdigbetong till alla typer av byggprojekt. YBT-laatutuotteet: Seinäelementit: julkisivuelementit eri pintavaihtoehdoilla, väliseinät, väestönsuojaelementit • Runkoelementit: pilarit, palkit • Perustuselementit: tukimuurit, sokkelit • Siltaelementit: YBTtyyppisilta, tiehallinnon siltaelementit • Laattaelementit: TT-laatat, parvekelaatat • Palvelut: kuljetuspalvelu, asennuspalvelu • Välitystuotteet: ontelolaatat, porraselementit, kunnallistekniset tuotteet, pihalaatat • Valmisbetoni

Rakentavaa vuotta 2006 toivottaa koko YBT:n henkilökunta. Ett Gott Nytt konstruktivt 2006 tillönskas Er av all YBT:s personal!

JUHA ALAPURANEN toimitusjohtaja GSM +358 (0)400 696 695 tel. +358 (0)16 3202 421

SARI ALAPURANEN talouspäällikkö tel. +358 (0)16 3202 428 sari@ybt.fi

REIJO ALAPURANEN tekninen johtaja GSM +358 (0)400 694 090 tel. +358 (0)16 3202 422 reijo@ybt.fi

RIITTA KEHUS toimistosihteeri tel. +358 (0)16 3202 429 riitta@ybt.fi

MIKA ALAPURANEN tietohallintojohtaja GSM +358 (0)40 5330 321 mika@ybt.fi

JENNI KOIVUPALO toimistosihteeri tel. +358 (0)16 3202 400 jenni@ybt.fi

YBT:s kvalitetsprodukter Väggelement: fasadelement med alternativa ytskikt, mellanväggar, skyddsrumsväggar • Stomelement: pelare, balkar • Grundelement: stödmurar, socklar • Broelement: YBT-typbro, Finska Vägverkets broelement • Plattor: TT-kassetter, balkongplattor Service: transporter, montage • Återförsäljning: håldäck, trappor, kommunaltekniska produkter, gårdsplattor • Betongmassa

PERTTI PIRTTIKOSKI tuotantopäällikkö, Ylitornio GSM +358 (0)400 562 914 tel. +358 (0)16 3202 423 pertti@ybt.fi

ERKKI MALINIEMI tehdaspäällikkö, Raahe GSM +358 (0)50 5829 415 tel. +358 (0)8 221 550 erkki@ybt.fi

YBT Oy, YLITORNIO Valimotie 1 95600 YLITORNIO tel. +358 (0)16 3202 400 fax +358 (0)16 3202 440

MIKA YLITALO työnjohtaja, Ylitornio GSM +358 (0)44 3310 163 mika.ylitalo@ybt.fi

JANNE HAUTALA tehdaspäällikkö, Haukipudas GSM +358 (0)40 540 9299 tel. +358 (0)8 554 5327 janne@ybt.fi

YBT Oy, RAAHE Betonimyllärinkatu 1 92120 RAAHE tel. +358 (0)8 221 550 fax +358 (0)8 221 555 Nord Elementti Oy, HAUKIPUDAS Annalankankaantie 20 90830 HAUKIPUDAS tel. +358 (0)8 554 5327 fax. +358 (0)8 554 5337

Parasta Betonista.

YBT Betoniuutiset 3  
YBT Betoniuutiset 3  
Advertisement