Page 1

KUNDTIDNING

NR 13

| 2017

KIRUNAS NYA STADSHUS s. 6

SCA, TIMRÃ… s. 4

VAAHTERAKOTI s. 8

MUSTI s. 24

Olemme Facebookissa!


MYCKET YRKESERFARENHET OCH SKICKLIGHET

YBT OY YLITORNIO Valimotie 1 FI-95600 YLITORNIO tel. +358 400 93 0400 ybt@ybt.fi

KUNDTIDNING

YBT OY RAAHE Betonimyllärinkatu 1 FI-92120 RAAHE tel. +358 50 582 9415 erkki@ybt.fi

NRO 13

© Soliditet 2016

| 2017

KUHMON BETONI OY Valimontie 11 FI-88900 KUHMO tel. +358 40 682 8933 sirpa@kuhmonbetoni.fi

Utgivare:

YBT Oy

Upplaga:

2000 st

YBT SVERIGE AB Tippvägen 8 SE-953 33 HAPARANDA tel. +46 70 778 74 68 byggconst@gmail.com

Chefredaktör:

Mika Alapuranen

Redaktör:

Mika Kulju och Sami Korkala

Översättning:

Riitta Björk och Krister Jansson

På omslagsbilden:

Tomas Utsi

Layout:

Momentti Oy

Tryck:

Erweko Oy


LEDARE

YBT klarar sig bra på marknaderna i Sverige och Finland 2016 var det näst bästa verksamhetsåret i YBT:s historia sett till siffrorna. Omsättningen var över 10 miljoner Euro, Kuhmon Betoni inräknat. Det är våra trogna kunder förstås som ska ha ett stort tack för den ökade omsättningen, deras förtroende för oss är lika starkt som betong. Över hälften av omsättningen härrör sig från den svenska marknaden. Årets största order var SCA:s Helios-projekt, som innebar leverans av betongelement från projektering till montering 700 kilometer bort, till Timrå. För de lyckade projekten får man tacka förutom fabriken, framför allt YBT:s mycket välfungerande montageteam, som har hållit på varje dag i flera månaders tid med kvalificerat montagearbete. Orderingången är fortsatt god och orsaken till det är de nöjda byggherrarna och beställarna. Den senaste ordern är elementleveranserna till en klordioxidanläggning inom SCA:s Helios-projekt våren 2017. Jag vill särskilt tacka alla i YBT:s montageteam: Krister, Mika, Timo, Rami, Aarne, Esa, Juha, Raimo, Kari, Pete, Ville och Aki. Ett stort tack ska hela personalen ha för ett effektivt arbete samt för skydd- och säkerhetsarbetet. Trots många brådskande projekt har inga allvarliga olyckor skett under året, vare sig på fabriken eller vid montageplatser. Vi har en ambition att på alla sätt utvecklas i säkerhetstänkandet och bli bättre i arbetarskydd. Alla våra fabriker är med i kampanjen ”Världens säkraste betongindustri 2020” och i tävlingen om skydd och säkerhet på arbetsplatsen. Prefabmästarna i Sverige AB, där vi är delägare, hade också en rekordstor omsättning, över 150 miljoner svenska kronor. Fabriken ligger i Öjebyn och där pågår det en utbyggnad för 25 miljoner kronor vilket kommer att öka marknadsandelarna ännu mer i Sverige. YBT själv har gjort investeringar på den svenska marknaden genom att köpa en industrifastighet på 2500 m2 i Haparanda och genom att bilda ett dotterbolag, YBT Sverige AB. Enligt plan ska produktionen där startas i slutet av 2017. De svenska fabrikerna ger sysselsättning även åt de finska för att om man kan tillverka en del av produkterna i Sverige och en del i Finland, så gynnar det allas konkur”Byggandet tar rensförmåga. Enbart reglerna för transportstödet tvingar oss till tillverkning i respektive land. Jag kan inte låta bli att beröra ett finskt missförhållande: transportstödet i aldrig slut” Sverige är betydligt högre än i Finland vilket hjälper till att hålla hela Sverige bebott. I Finland kommer man att sluta med stödet i slutet av 2017 och därför ska vi tillsammans med företagarna i östra och norra Finland kämpa för att få behålla det här viktiga transportstödet i framtiden. Kampen pågår på alla fronter och jag har poängterat för vår duktiga personal att om vi alla gör vårt bästa klarar vi oss även i framtiden. Lyckligtvis ser det kommande året mycket ljust ut. Anläggningarna för bioförädling Kaidi Finland i Kemi och Boreal Bioref i Kemijärvi, Barents Center i Haparanda, industriprojekten i Sverige, stadsflytten i Kiruna och Gällivare samt andra pågående projekt i norr stärker vår tro på en bättre framtid. Vi brukar använda vår slogan ”byggandet tar aldrig slut” och det gäller även 2017! Juha Alapuranen YBT, VD

3


YBT:s stora leveranser

till SCA fortsätter

SCA, Timrå

4


YBT levererade betongelementen till den stora svenska skogs- Samarbetet mellan YBT:s projektchef Krister Jansson och montageteamet med Timo Huhtanen som chef har löpt jätten SCA:s Helios-projekt i Timrå, leveransen i slutet av 2016 mycket smidigt. Den avtalade leveranstiden har hållits mycket omfattade betongelement till tre byggnader, från projektering väl även om tiden har varit tajt ända från början av projektetill montage. Ytterligare en order för byggandet av en klordioxidanläggning kammades hem strax därpå. ringen, berättar Björn Edenroth, projektchef på PEAB. - Ordern var 2016 års största leverans - Ett välfungerande skydd- och säkervilken garanterar full sysselsättning åt ”Ett välgjort arbete är bästa hetsarbete samt leveranssäkerhet har stor oss ända till våren 2017. Totalt ska vi reklamen även i den här betydelse vid val av samarbetspartner, säleverera ungefär 300 långtradarlaster ger byggchef Magnus Jinnerot på SCA. betongelement till Heliosprojektet. Den branschen”, konstaterar - Det är mycket glädjande att SCA ännu stora leveransen har dock inte tagit hela Juha Alapuranen en gång litar på vår kvalité. Ett välgjort vår kapacitet i anspråk för tack vare Braarbete är bästa reklamen även i den här branschen, konstaterar Juha Alapuranen. Den totala investehestads och Kuhmos fabriker räcker kapaciteten till hos YBT, berättar verkställande direktören Juha Alapuranen. ringen för SCA:s Helios-projekt ligger på 7,8 miljarder svenska Under åren, då SCA-koncernens anläggningar har byggts ut kronor vilket innebär att YBT tar plats bland de stora företai flera skeden, har YBT blivit deras trogna leverantör. YBT:s gen på den svenska marknaden för att driva ett jättelikt proförsta leveranser till SCA ägde rum redan 2006. jekt. Helios-projektet blir klart i sin helhet sommaren 2018. BETONGNYTT

5


Bild: Tomas Utsi

Kirunas Nya Stadshus Betongelementen till Kirunas nya stadshus från YBT YBT ska leverera samtliga betongelement till Kirunas nya stadshus. Den runda byggnaden är 60 meter i diameter och ska tack vare den djärva designen bli en av YBT:s mest spektakulära byggnader genom tiderna. Leveransen omfattar 10 000 m2 bjälklagselement och trappor.

6

DET BÄSTA AV BETONG

- Det är glädjande att man litar på YBT när det gäller ett så här betydande och uppmärksammat objekt. I fortsättningen kommer vi att öka vår kapacitet tack vare den nya fabriken i Haparanda när den väl står färdig, konstaterar YBT:s verkställande direktör Juha Alapuranen.


Projektchef Krister Jansson och verkmästare Pecca Nyrhinen på Peab Sverige.

Bild: Peab Sverige AB, Ida Fredriksson

BETONGNYTT

7


Vaahterakoti var ett krävande men inspirerande åtagande Äldreboendet Vaahterakoti, som byggs i Järvenpää, var en riktig kraftansträngning för YBT. De ambitiöst utformade betongelementen tillverkades på alla YBT:s fabriker: I Ylitornio, Brahestad och Kuhmo. Leveranserna av betongelementen fungerade riktigt bra, även om avstånden var långa, berömmer Jani Kervinen som var ansvarig byggmästare när stommen res-

Ett hårt arbete kräver hårda nöjen. Jani Kervinens (till vänster) Korpimiehet-laget (Skogskarlarna) har vunnit Södra Karelens soldatmarsch fyra gånger i rad. - För mig är motion en viktig faktor för återhämtning efter hårt arbete, berättar Kervinen.

8

DET BÄSTA AV BETONG

tes och som nuförtiden är chef för bygget. Alla betongelementen, utom håldäckselementen, levererades till bygget av YBT.

Tidsschemat för färdigställandet av Vaahterakoti var som hugget i sten och YBT var den enda leverantören av betongelement som vågade lova leveranserna inom den pressade tidsramen. - Man kunde inte skjuta upp starten av bygget det minsta. Jag funderade om jag skulle våga beställa betongelementen från YBT, som jag inte hade haft något som helst samarbete med tidigare. Min rädsla visade sig vara helt obefogat, säger Kervinen som representerar Mes-

taritoiminta Oy. - Vi mellanlagrade betongelementen några kilometer från bygget vilket visade sig vara en fungerande lösning. - De sista betongelementen var på plats den 21 mars. - Den nedre delen av Vaahterakoti kan tas i bruk före årsskiftet och den högre delen, som det ser ut nu, i mars 2017. - Allt som allt omfattar det här moderna servicehuset 4150 kvadratmeter. Järvenpää är en kommun som i sitt byggande har gallrat bort huvudentre-


prenören och byggnadsfirman. Staden och Mestariasunnot Oy är ägare av Mestaritoiminta Oy som ansvarar för totalentreprenaden av Vaahterakoti. - Tack vare det här konceptet har vi en rak beslutsgång. Vi har till exempel kunnat göra önskade ändringar i Vaahterakoti på momangen.

Arkitekten: En unik byggnad

Pentti Kareoja hos ARK-house, som ansvarat för arkitektritningarna, är stolt

när han betraktar den färdiga fasaden. - Slutresultatet motsvarar mycket väl de förväntningarna och önskemålen som vi hade för den här byggnaden, säger Kareoja. Utrymmena fungerar bra och Vaahterakotis okonventionella utseende är tilltalande. Fasadens genomfärgade och skårade betongelement tillverkade hos YBT ger karaktär åt byggnaden. Betongelementens djärva ytprofilering ger rörelse och mycket uttrycksfull-

het åt fasaden. Den här byggnaden är unik och okonventionell. Den ljusa grafiska betongen vid entre’n skapar däremot kontrast till helheten. Sammanfattningsvis kan konstateras att konstruktionen av bygget krävde ett skarpt öga. Servicehuset måste vara hemtrevligt men samtidigt måste man där kunna ge vård på sjukhusnivå.

BETONGNYTT

9


Prefabmästarna Sverige:s arbetschef Johnny Larsson, VD Rolf Skoog och industrichef Leif Juntti. Bild: Michael Törnkvist

Prefabmästarna Sverige AB bygger för expansion i Sverige Prefabmästarna Sverige AB, som ägs av YBT och Lujabetoni tillsammans, bygger ut sin väggelementfabrik där de investerar 25 miljoner kronor som en del av sin tillväxtstrategi. Målet är att öka omsättningen en och en halv gånger och att få en större roll på betongprefabmarknaden i Sverige. Fabriken, som ligger i Öjebyn i Norrbotten, har strategiskt specialiserat sig på produktion av moderna betongelement av hög kvalitet samt på helhetslösningar av projekt, från projektering till montering, berättar YBT:s

10

verkställande direktör Juha Alapuranen. Affärsverksamheten hos Prefabmästarna, har haft en uppåtgående trend och omsättningen har ökat hela tiden. Företaget levererar betongelement till särskilt krävande bostads-, industri- och kontorsprojekt. År 2016 hade företaget en omsättning på 150 miljoner kronor och resultatet låg på en god nivå. - Även framtiden ser bra ut. I Sverige är byggvolymerna klart större än i Finland och speciellt byggandet av höghus har tagit fart, säger Juha Alapuranen.


Kajan 18, Luleå Luulajan Kajan-kokonaisuus muistuttaa ulkoasultaan laskettelurinnettä. Kajan on yksi Luulajan näyttävimmistä rakennuksista.

11


Pretentiösa referenser i Norrbotten! Prefabmästarna Sverige AB har levereden Bygg och Skoogs Fastigheter AB var byggherre. PFM levererade element till rat totalt 14 000 kvm betongelement till bärande ytterväggar samt pelare och kontorshuset Kajan i Luleå. Det stilfulla stombalkar. Spahotellet påminner utvänkontorshuset påminner utvändigt om en slalombacke vilket var en utmaning för digt om ett trähus därför att träimitatioprojektet. På det brantaste stället ligger nen är gjord direkt på betongen. I Sverige taket i 47 graders vinkel. kan alltså även trähus byggas av betong! Prefabmästarna var enda leverantöDen tredje spektakulära byggnaden är Piteås högsta byggnad ren som kunde uppfylla arkitektens vision. Varje Som en specialitet Ekorren, som är ett boenskilt element konstrustadshus på 16 våningkan nämnas att erades för sig. På vissa ar. PFM levererade och ställen fick man montera Kajans tak på monterade bland annat betongelementen över- 2000 kvm täcks vägg- och fasadelement, totalt 1450 stycken, till det lappande, annars hade av grönväxter ellipsformade höghuset. man fått göra bågformaMonteringen skedde i en de pelare. Dessutom ville och mossa exceptionellt snabb takt, inte kunden ha några extill och med två etager per vecka. YBT, tra pelare så att spännvidden kunde bli som är delägare av PFM, var den största upp till 30 meter. Som en specialitet kan underentreprenören i Kajan- och Kustnämnas att Kajans tak på 2000 kvm täcks av grönväxter och mossa. projekten. Ett annat uppmärksammat PFM-projekt var Kust Hotell & Spa i Piteå i 14 våningar, dit levererades 11 500 m2 betongelement. Uppdragsgivaren var Nåi-

12


Det 14 våningar höga Kust Hotell & Spa i Piteå.

Ekorren med sina 16 våningar är Piteås högsta bostadshus.

13


YBT startar tillverkning av betongelement i Haparanda YBT Oy:s svenska dotterbolag YBT Sverige AB förvärvade 2016 en produktionsanläggning på nästan tvåtusen kvadratmeter avsedd för tillverkning av betongelement på industriområdet i Haparanda där företaget ska starta tillverkning av betongelement 2017.

14


- Större delen av våra betydande referensobjekt hittar man i Sverige. Stora order till industrin, bland annat till LKAB, SCA och Söderenergi, har inneburit projektering, leverans samt montering. Inom besöksnäringen återfinns det spektakulära referensobjektet Copperhill Mountain Lodge i Åre, berättar Juha Alapuranen. - Grundandet av fabriken i Haparanda är ett viktigt steg i YBT:s strategiska målsättning att erbjuda kunderna helhetslösningar, från projektering till montering. - Haparandafabriken förstärker vår position på den svenska marknaden. Målet är att våra produkter och tjänster ska bli mer lättillgängliga för den lokala befolkningen. Vi vill komma närmare kunden även i Sverige, konstaterar Juha Alapuranen. Ungefär hälften av YBT:s produktion har gått till marknaden i Sverige under de senaste tio åren. - YBT sköter själv montaget med hjälp av två monteringsteam och egen mobilkran, betonar Juha Alapuranen.

Transportstödet ett irritationsmoment vid Gränsen

Jämförelse av transportstöd: SCA Östrand Timrå Sverige 2016 RUOTSI YBT Sverige AB Haparanda - Timrå

SUOMI YBT Oy Ylitornio - Timrå

Transportsträcka

640 km

670 km

Stödberättigad sträcka

640 km

10 km

Stöd i procent

40 %

7%

Fraktkostnad

2 240,00 €

2 345,00 €

Transportstöd

896,00 €

2,45 €

Nettokostnad

1 344,00 €

2 342,55 €

Från Finland 998,55 € (74 %) dyrare

YBT, som grundades i Ylitornio, har i praktiken idkat gränshandel med Sverige under hela sin 58-åriga historia. Till exempel är avståndet mellan fabriken i Ylitornio och SCA:s fabriker i Timrå kommun ungefär 700 km vilket är en utmaning för logistiken. Skillnaderna mellan de nordiska transportstöden är ett stort bekymmer för verkställande direktören Juha Alapuranen. - I Sverige är transportstödet 40 procent för en sträcka på över 400 km medan det hemma i Finland bara är 14 procent. Dessutom betyder ordet transportstöd att det utbetalas stöd för transportkostnader enbart inom landet vilket innebär att stöd utgår endast fram till gränsen för utlandstransporterna. Så beskriver Alapuranen konkurrenssituationen för ett finskt företag i Sverige. - De svenska företagen har alltså en konkurrensfördel jämfört med de finska särskilt när det gäller transportkostnader. Till exempel blir nettokostnaden för en transport till Timrå nära Sundsvall över 1000 Euro mer när man kör från Finland. På grund av den rådande situationen grundades YBT Sverige AB just i Sverige och lämpliga hallutrymmen avsedda för tillverkning av betongelement i Haparanda köptes in, avslutar Juha Alapuranen. BETONGNYTT

15


Kattilavuori, Esbo

Lyxiga villor i Kattilavuori YBT och Rakennusliike Hertus Oy har byggt åtta exklusiva villor i Kattilavuori i Esbo där enplanshusen står på var sin 800 kvadratmeter stora tomt. Den här typen av bostäder är sällan till salu kring huvudstadsregionen. Leveranserna till villorna i betong kom från YBT:s fabrik i Brahestad och till villorna användes tunnputsade fasadelement. Ilpo Herrala på byggföretaget Hertus och YBT samarbetade första gången redan i början av 2000-talet i samband

16

DET BÄSTA AV BETONG

med byggandet av semesterbostäderna i Levi. Ilpo Herrala på byggföretaget Hertus sköter det praktiska på arbetsplatsen från anläggningsarbeten till beställningar av delentreprenader.


Cirkusartisten bygger ett hem med egen profil i Rovaniemi Aleksi Laurilas familj i Rovaniemi bygger en villa på 211 kvadratmeter som inte blir ett alldeles vanligt hem. Aleksi Laurila är bland annat eldartist.

Cirkusproffset säger att utrustningen för övningar i luftakrobatik ska fästas i ett utrymme i aulan som blir över fem meter högt. I det bastanta betonghuset kommer de nog inte att tassa omkring i strumplästen eftersom Aleksi Laurila jobbar som regissör på Cirkus Taika-Aika, och dessutom spelar cello. - Det kommer säkert att vara både ljud och verksamhet i huset, skrattar han. Fram till sommaren och inflyttningen bor Laurila med sin sambo och lilla dotter i ett lofthus. - Just nu kan jag inte träna annat än jonglering hemma.

Till det blivande huset i Pöykköla i Rovaniemi levererades betongelement dels till väggarna på nedre våningen och dels till garaget, tillsammans 26 betongelement från YBT. Återigen krävdes det stor flexibilitet av företaget. - I själva verket var det så att YBT var den enda leverantören som kunde tillverka de här elementen inom den tiden som passade mig. Jag ville komma igång med byggandet före vintern. Man bokade en Havator-lyftkran till tomten och byggfirman Revontulirakentajat reste elementen på 16 timmar. Laurila har gjort planeringen av huset

själv. Takhöjden på nedre våningen är tre meter och övervåningen ligger mellan takbjälklaget och takstolarna. - Man kan fästa vad som helst i väggarna på ett betonghus. Laurila själv arbetade mycket med bygget. Han tillverkade fundamentet till huset själv, till och med formarna, och grävde täckdiken för hand. Laurila kommer från Helsingfors, han examinerades från cirkusskolan i Åbo och till slut hamnade han i Rovaniemi. - Jag är instruktör för barn och vuxna, jag uppträder och säljer föreställningar. Artisteri med eld och luftakrobatik är några av grenarna han behärskar.

Aleksi Laurilas villa blir till flitig användning.

17


Vaktavlösning i Kuhmo Tillväxt hos Kuhmon Betoni sker genom effektivisering

Sirpa Huttunen sitter kvar i ledningen för Kuhmon Betoni när Eero Pöllänen drar sig tillbaka till ett välförtjänt pensionärsliv.

Sirpa Huttunen, som har arbetat i ett och ett halvt år som projektchef hos Kuhmon Betoni, har anpassat verksamheten hos Kuhmon Betoni till YBT Oy:s praxis. - Jag har också haft som mål att effektivisera produktionen och utrymmesdisponeringen samt att förbättra säkerheten på arbetsplatsen. Utvecklingssamtalen, reformåtgärderna och effektiviseringarna är förutsättningar för att kunna öka produktionen och därtill blir Kuhmon Betoni även en

18

DET BÄSTA AV BETONG

säkrare arbetsplats, berättar Huttunen. Huttunen har lett arbetet med att ta ERP-programmet för produktionsstyrning i bruk vilket underlättar uppföljningen av produktion, transporter och fakturering. 2016 genomfördes tillväxtåtgärder och produktionsökning planeras för 2017. - Fabriken har kapacitet för att producera mycket mer än idag, kapacitetsökningen innebär att vi kan anställa fler. Verkställande direktören Eero Pöllänen har en lång karriär bakom sig i företaget, som grundades av hans far Oskari

Pöllänen, men Eero har planerat att dra sig tillbaka från vd-stolen vid årsskiftet. Huttunen är säker på att orderingången blir god och ger arbete även i fortsättningen. - Bostadsbyggandet ser ut att öka vilket ger goda framtidsutsikter. De projekt som 2016 sysselsatte YBT:s elementfabrik i Kuhmo mest var servicehuset Vaahterakoti i Järvenpää samt YIT:s As Oy Taivaanranta i Kuopio. Kuhmon Betoni har specialiserat sig på broar, det senaste de har levererat är betongelementen till bron Köyrykönkää i Rovaniemi samt VR Track:s järnvägsbro Ojalanoja i Kauhava.


Ändstöden på Köyryköngäsbron är 14 meter långa och väger 28,4 ton per styck.

De robusta däckelementen är en garanti för att bron håller länge.

En bro som håller i hundra år

YBT levererade elementen till samverkansbron i Köyryköngäs Betongelementen till Köyryköngäsbro som byggdes i Rovaniemi i november levererades av YBT:s fabrik i Kuhmo. Bron är av typen Ruukki Easy Bridge och stålelementen tillverkades på Ruukkis fabrik i Ylivieska. Montaget av både stål- och betongelementen gick på en enda dag. - Vi har goda erfarenheter av YBT som tillverkare av broelement. Leveranssäkerhet, kvalité och måttprecision är extra viktiga aspekter vid tillverkning av betongelement till sådana här samverkanskonstruktioner i stål och betong, menar försäljningschef Hannu Lautakoski på Ruukki Construction Oy. Den nya bron beräknas ha en livslängd på 100 år och den ersätter två gamla stålbalksbroar med trädäck. Moderniseringen av Vikajokis gam-

la viktbegränsade broar kommer att främja bland annat virkestransporter. - Det är klokt att man i Finland ersätter gamla broar med sådana här broar med hög grad av prefabricering i fabrik, menar Lautakoski. Den här typen av bro som kan anpassas efter förhållandena representerar nytänkande inom brobyggnation. Det är en lösning som är snabb, kostnadseffektiv och har hög standard. Broar av typen Ruukki Easy Bridge har ett spann på 11-35 meter så att Köyryköngäs-bron med sina 29 meter tillhör de större projekten. Broarna behöver stöd av massiva betongkonstruktioner. Fabriken i Kuhmo levererade två ändstöd som var 14 meter långa och vägde 28,4 ton samt 15 stycken däckelement med en totalvikt på 137 ton.

Kuhmon Betoni levererar betongelementen till Vuokatin Aateli, det nya skidhotellet i premiumklass i hjärtat av slalombackarna i Vuokatti. Hotellet blir det första ski-in/ ski-out hotellet i Vuokatti med restauranger och en liten zen-spa-anläggning och byggs av entreprenören RPK Rakennus Kemppainen Oy.

BETONGNYTT

19


Brahestad Reiponportti

Brahestads stadscentrum får ny karaktär av YBT:s bygge Året som gått har återigen inneburit mycket arbete för YBT:s fabrik i Brahestad. Speciellt har byggandet av As. Oy Reiponportti hållit fabriken sysselsatt i slutet av året. Ett så kallat hybridkvarter med såväl bostadshus som affärsytor håller på att resas mitt i Brahestads centrum på en tomt som varit obebyggd länge. - Vi tillverkade cirka 150 betongelement till bygget själva: väggelement samt balParkeringsgaragets väggelement innehåller en kong- och loftgångsplattor, säger fabrikschef mörk specialbetong. Garaget Erkki Maliniemi på Brahestadsfabriken. monterades före vintern. - Pelarna tillverkades i Ylitornio och håldäckselementen som underentreprenad på annat håll. Dessutom byggs det ett parkeringsgarage i kvarteret (Kiinteistö OY Raahen Reipontaso), dit YBT i Brahestad levererade allt som allt 40 stycken vägg- och sockelelement. Kvarteret väntas bli klart till sommaren.

20

DET BÄSTA AV BETONG

Det nybyggda kvarteret ger ny karaktär till Brahestads centrum. Bilderna: Rakennus Miilukangas Oy


Totalentreprenören Rakennusliike Sorvoja Oy gör montaget till sockelelementen från YBT i Security Gate Building där byggherren är Fennovoima. Bild: Tapani Sorvoja

Pyhäjoki Kärnkraftverk

Kärnkraftverket ger sysselsättning Brahestadsfabriken tillverkade även sockelelementen till portalbyggnaden intill kärnkraftverksområdet i Pyhäjoki i närheten av Brahestad samt till ett mindre laboratorium belägen på kraftverksområdet. - Jag tror att kärnkraftsprojektet skapar tillväxt inom byggsektorn och

att det även i fortsättningen kommer att behövas betongelement, säger Erkki Maliniemi. Fabriken i Brahestad sysselsätter 10 personer. Personalstyrkan hålls konstant eftersom YBT kan fördela arbetet mellan sina fabriker ifall det brådskar.

- Lyckligtvis kan vi inom YBT hjälpa varandra. Till exempel tillverkade alla YBT:s fabriker betongelement till Vaahterakoti i Järvenpää i början av året, påminner Maliniemi. Brahestadsfabriken har också levererat betongelement till SCA:s storprojekt Helios i Timrå kommun i Sverige. BETONGNYTT

21


Snabbt men inte slarvigt En betongelementmontör måste ha nerver av stålbetong.

Timo Huhtanen som leder YBT:s montageteam, har varit anställd på företaget sedan år 2000. De sista tolv åren har han jobbat mest med projekt i Sverige.

- I det här jobbet måste man hålla nerverna i styr. Volymerna är stora så man får inte slarva med monteringsarbetet. För det andra är det inte säkert att allt löper enligt plan som det gjorde i Strömsö så arbetsresorna kan dra ut på tiden, berättar den 35-årige Timo Huhtanen. - Jag, till exempel, packade min väska den 24 juli. Just nu är Huhtanen i Timrå där han jobbar med det jättelika Helios-projektet på SCA. - De senaste sju veckorna har vi hållit på med montagearbetet av 200 lass med betongelement: bland annat bjälklagselement, väggar, pelare, takelement och så vidare, berättade Huhtanen i början av december. När det gäller mindre projekt så deltar han själv i monteringsarbetet men i större projekt går arbetstiden åt till att leda arbetet.

22

Duktiga människor växer inte på träd Till YBT:s monteringsteam hör förutom Huhtanen tre personer. Gruppen får förstärkning vid behov av underentreprenörer. I Timrå till exempel är monteringsteamet på nio man. - Det är inte lätt att hitta kunniga betongelementmontörer, eftersom det inte finns någon utbildning för detta. Vi har själv utbildat montörer genom lärlingsavtal, berättar Huhtanen. Även om arbetet är ansträngande lyckas Huhtanen återhämta sig genom att röra sig i naturen. - Fiske och jakt är bästa avkopplingen för mig. Jag brukar trollingfiska på Enareträsk någon vecka på sommaren.


Juha Merjama är expert inom arbetsmiljöskydd. Bild: Tapaturva Oy

Rejäl förbättring i skydd och säkerhet hos YBT YBT har haft stor nytta av en tävling i skydd och säkerhet för betongindustrier arrangerat av Rakennustuoteteollisuus RTT ry:s betongavdelning (Byggproduktindustrier reg.för.). Fabrikerna i Ylitornio och Brahestad har redan varit med länge i tävlingen som startades 2009. Kuhmon Betoni gick med i tävlingen 2016. Sirpa Huttunen vid Kuhmon Betoni har lett arbetet med att förbättra säkerheten och skyddet på arbetsplatsen samt dokumentationen av de olika arbetsmomenten, berättar verkställande direktören Juha Merjama från Tapaturva Oy (experter inom arbetsmiljösäkerhet). På fabrikerna i Brahestad och Ylitornio har det varit en kontinuerlig förbättringsprocess mot ett bättre skyddsarbete och dessa närmar sig nu de bästa i tävlingen

trots att alla andra finska fabriker också har förbättrat sig. Tapaturva Oy har rollen som experter i tävlingen. Deras uppgift är att bedöma de tävlande enheternas skyddsarbete, utvärdera ledarskapet av skyddsarbetet samt samla in data för sjukfrånvaro och olycksfallsfrekvens.

Främmande ögon ser riskerna

I tävlingen deltar 60 företag inom betongbranschen varav 42 är tillverkare av element och resten är fabriker för färdigbetong eller betongprodukter.

- Under året gör vi platsbesök hos samtliga enheter som deltar i tävlingen. Ofta är det så att en utomstående yrkesman snabbt lägger märke till sådana säkerhetsrisker som den egna personalen blivit blind för, säger Merjama. Han påminner om att arbetsmiljösäkerheten inte handlar om antalet varningsskyltar och regler utan den sitter mellan öronen på varje anställd. - Den bästa av världar vore en situation där alla tar ett gemensamt ansvar för bristerna och där man inte längre accepterar verksamhet som bedrivs på ett osäkert sätt.

Ledningsövning vid olyckssituationer hos YBT Skydd och säkerhet på arbetsplatsen handlar mycket om att förutse farliga situationer samt förberedelse och träning inför dem. Lapplands brandkårer övade räddningsledning i YBT:s lokaler i november 2016. Detta var ett led i utbildningen av nya enhetschefer där man simulerade en allvarlig olycka med personskador. BETONGNYTT

23


Sami Jauhojärvi YBT:s ”Musti” är ute efter framgång i VM i Lahtis - Våren kulmineras med Finska Mästerskapen i Ylitornio YBT har varit sponsor för den olympiska guldmedaljören Sami Jauhojärvi, ”Musti” (Svarten), under hela hans karriär. Kulmen i skidåkarens karriär kommer att bli VM-tävlingarna i Lahtis mellan den 22 februari och den 5 mars. Jauhojärvi är bördig från Ylitornio men bor nuförtiden i Lahtis där världsmästerskapen avgörs. Vi intervjuade Jauhojärvi som är känd för sitt viftande med YBT:s logo på slutsträckan.

Hur har träningssäsongen gått? - Under hela säsongen har jag varit sjuk bara en enda gång, i lindrig influensa, som störde träningen knappt en vecka. Jag lyckades alltså träna precis enligt planerna! Träningssäsongen var obruten och lyckad, så jag hann till och med med att gå på älgjakt för att ladda upp mentalt och kroppen fick samtidigt lite återhämtning.

Vilken blir din favoritdistans i Lahtis?

- Min absoluta favoritdistans är 15 km klassisk stil den 1 mars. Alla måste då ut och heja på mig och även på andra i spåret. Jag är ju också känd som skoningslös i stafett och båda stafetterna brinner jag för.

Hur skulle du jämföra terrängen i Salpausselkä med terrängen i andra elittävlingar? - Stigningarna upp för Salpausselkäåsen är brantare än de flesta andra terränger i elittävlingar men inte lika långa som på flera andra ställen men de kräver förutom god syreupptagningsförmåga även extrema prestationer av muskulaturen. Skillnaderna kommer att vara små i tävlingar med in-

24

tervallstart. Säsongen fortsätter naturligtvis även efter VM i Lahtis.

Vad känner du inför de finska mästerskapen i skidor den 8-9 april i Ylitornio?

- Det är skönt att få tävla om de finska mästerskapsmedaljerna på hemmaplan. Jag kan lova att ingen annan tävlande känner till terrängen i Ainiovaara så bra som jag.

Var du och tittade på finska mästerskapstävlingarna förra gången i Ainiovaara 1989?

- Ja, jag var där. Jag kommer ihåg hur vi efteråt spelade videobandet fram och tillbaka där jag i TV skymtade fram ett ögonblick på platsen för mellantidtagningar. Jag åkte över spåret enkom för att komma in på TV.

Ska du fortsätta med skidåkarkarriären ända till de olympiska spelen 2018?

- Fortsättningen beslutar jag om på våren när säsongen är avslutad. Då ser man hur jag mår fysiskt och psykiskt, om kroppen fortfarande orkar med slitet vilket är en förutsättning för framgång!


Årets företagarpris i Ylitornio gick till YBT:s samarbetspartner Årets företagarpris 2016 i Ylitornio gick till Kuljetus P Koivisto, som är en pålitlig och långvarig samarbetspartner till YBT. Företaget fraktar betongelement i Finland och Sverige. En del av transporterna går även till Norge från Finland. Kuljetus P Koivisto har fyra semi-trailerkombinationer till sitt förfogande för transporter av betongelement. Två av deras trailers är en typ av betongelement-trailers, bygelbilar, båda med möjlighet att lämna flaket på avlastningsstället. Man behöver inte lossa flaket medan bilen väntar, utan flaket kan hämtas senare när lossningen är gjord eller när man byter flak vid nästa leverans. Maxlängden för betongelement i en sådan specialtrailer är 9,5 meter.

Kundnöjdhetsenkät 2016 7

8

9

Genomsnitt

8,5

Det allmänna omdömet

8,5

Förhållandet pris/kvalitet

8,0

Hur har efterarbeten skötts

7,9

Montage utförande

Som en väsentlig del i vårt kvalitetssystem är uppföljningen av hur nöjda kunderna är med vår verksamhet. Vi gör årligen en enkät om kundnöjdhet där vi ber om omdömen för vår verksamhet i form av 12 frågor som ska besvaras på en skala 4-10.

8,7

Elementens tekniska kvalitet

Antal enkäter

8,4

Antal svar

Utseendet på elementen

8,4

Samarbetet under leveransen

Svarsprocent

2016

100

145

124

73

101

87

73 %

70 %

70 %

8,7

Hur hålls tidplaner

9,0

Samarbetet

Offert och upphandling

2015

8,8

Chaufförens agerande på arbetsplatsen

Informationsflödet

2014

Ett varmt tack till alla som besvarat enkäten!

8,8

8,1

8,2

2016 2015 2014

25


Kuva: Alf Lindbergh

Luleå Hockey YBT har samarbetat länge med Luleå Hockey som spelar i Svenska Hockey Ligan. Denna Norrbottens stolthet i hockey har supportrar även i Finland. Luleå har vunnit SM en gång (1996) och erövrade första platsen i europeiska Champions Hockey League 2015. I våras spelade Luleå i SHL:s semifinal. Ilari Melart och Julius Junttila, som är

på sin första ”utlandskommendering” från Oulun Kärpät, representerar de finska färgerna i laget. Junttila verkar trivas även om bastun i hockeyhallen inte är av samma klass som i Raksila i Uleåborg. - Målskytte är något jag borde bli bättre på, hördes Junttila säga i en videointervju på lagets webbsida.

Luusua siktar på VM i Lahtis YBT:s senaste engagemang inom idrotten, Ari Luusua, är kort uttryckt en person full i sisu. Efter förra säsongen tappade Luusua sin plats i Finska Skidförbundets landslagstrupp men har nått fina resultat på spåret nu i början av säsongen. YBT blev i mars, just före världscupen i Ruka, en betydande sponsor för Luusua som representerar Ounasvaaran Hiihtoseura. - YBT är lika mycket lappländsk som jag. Jag är övertygad om att samarbetet passar oss båda, säger Luusua. Sponsorer behövs då skidåkaren måste organisera och betala allting själv, såsom träningsläger och liknande. Skidåkaren Luusua är på träningsläger i Mellan-Europa där han tävlar i den tunna luften ända till årsskiftet. - Inför VM i Lahtis krävs det ordentligt med bevis på min förmåga från någon internationell tävling.

26

DET BÄSTA AV BETONG

siktar på en medaljplats Representationslaget för Woman Volley från Rovaniemi startade sin volleybollsäsong i mästerskapsligan med medaljförhoppningar för ögonen. Förra säsongen nådde inte laget upp till medaljplatserna utan åkte ut i det femte semifinalspelet. I mästerskapsligan reser WoVo mer än alla andra men strävan är att tillföra mer kvalitet till spelarnas vardagsarbete. - Vi lockar spelare med goda förutsättningar, säger representationslagets huvudtränare Teemu Mäkikyrö. Föreningen som är specialiserad på dam- och flickvolleyboll har under de senaste åren förstärkt sitt juniorarbete. - Rovaniemi har en stark ställning som volleybollstad och här finns det kunnigt folk som är engagerade i de olika juniorlagen.


Betongloppscupen är

en idrottsfest för barn! I somras, 2016, var YBT med för andra gången och sponsrade Betongloppet, en terränglöpnings-cup som arrangeras av Aavasaksan Kisa. Även denna gång fanns det en atmosfär av en stor idrottsfest som på den gamla goda tiden nu när barnen tävlade i terränglöpning omfattande fyra deltävlingar. De tre bästa deltävlingsresultaten låg till grund för slutresultaten och priserna delades ut vid säsongsavslutningen på Aavasaksan Kisas 70- års jubileum. Många löpare önskar att YBT sponsrar cupen även i fortsättningen.

Ingen mobbning i vår klass! YBT sponsrade besöket av Duudsons-Jarppi och HP i Ylitornios idrottshus i slutet av augusti 2016. Den här gången kom Duudsons med ett allvarligt och viktigt budskap i samband med deras Finlands turné ”Ingen mobbning i vår klass”.

Viftandet med YBTlogo lär man sig redan som ung! YBT är med och sponsrar många idrottsgrenar. På bilden ser man 9-åriga Saara Kulju som spelar fotboll i Torneås TP-47 juniorlag. Viftandet med YBT:s logo har Saara kopierat från Sami Jauhojärvi.

YBT i isspeedwayvärlden Semifinalen inför VM i isspeedway arrangeras på Ainiovaaras skidstadion i Ylitornio den 7 januari 2017. Oulun Moottorikerho (Motorklubben i Uleåborg) och de lokala idrottsföreningarna ansvarar för arrangemangen. De första VM-tävlingarna gick av stapeln i Ylitornio i januari 2016 och YBT har ända från början varit sponsor för evenemanget.

27


LJJAKT PÅ M E DA om på topp efters Spänningen är ckan åker nästan strä Musti på mål ande. en annan tävl ed m jämsides

Eftersom Musti är en av deras skyd dslingar så vill Buraset ha de bästa logeplatsern a.

Spänningen är på topp eft ersom Musti på målsträc kan åker nästan jämsides med en annan tävlande.

…och glädjen känner inga gränser.

Öka Musti, öka! Ta i!

san.

e På hemr

Vilken lyckad tävling, må jag säga!

Musti vinner guld.

Buraset i Betongbyn håller på att bygga de nya betongelementen till skidstadion. Precis! Och fulla läktare lyckligtvis. Vet ni förresten att betongbacken i Lahtis är gjord av trollbetong? Jag tänker på att nu till våren finns det användning för trollbetong vid SM i Ylitornio.

tig jar Buraset på en rik Den här gången he t. gg de själva har by åskådarplats som

ARI, ARI !

STI ! U M , I T MUS

Det var bra att besöka Lahtis! Vi lärde oss nya, viktiga saker.

Dessutom blir sp änningen dubbel, då deras andra unga skyddsling, Ari Luusua, är med.

Vi kan dra nytta av dem och bygga en läktare av trollbetong, till och med bättre. Buraset pratar med sina båda skyddslin gar. Jag måste säga att den bästa Hur så? medaljjakten någonsin var i år.

För att för oss var det här en riktig dubbelseger! Tack vare er!

Betongnytt 13  
Betongnytt 13  
Advertisement