Berita Kumpulan Yayasan Sabah Vol.3, No.07 (September-Disember 2007)

Page 1

Album Majlis Makan Malam ......................................................... 1 Majlis Menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) Projek InSPIRE II di antara Kumpulan Yayasan Sabah dengan Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang dan Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

.........................................................

2

Majlis Penutupan Perayaan Bulan Membaca, Bulan Kemerdekaan dan Kanak-Kanak Sedunia, Kumpulan Yayas lbah ....................................................... Papua New Guinea's Forest Minister Visit the Yayasan Sabah Group ......................................................

MAJLIS UeAPAN AKHIR TAHUN DAN MAKAN MALAM TAHUNAN 2007 KUMPULAN YAYASAN SABAH

3

4

Collaboration to promote Effective Development of Human Capital Between KKYS Sdn Bhd and UKM Holdings

......................................................

5

In Brief... ...................................•..............

6-8

International Women Executive Congress 2007

.................................................

9-10

Aktiviti Bahagian Perkembangan Kanak-Kanak , Aktiviti

11

Zon-Zon Yayasan Sabah

................................................

12-17

Majlis Berbuka Puasa Kumpulan Yayasan Sabah

....................................................... Sukan

18

* Sukan * Sukan

........................................................

19

Kehadiran lebih seribu orang warga Kumpulan Yayasan S ersama isteri/ suami dan dif-difjemputan yang lain hadir ke Majlis Ucapan Akhir Tahun & Makan Malam Tahunan 2007 Warga Kumpulan Yayasan Sabah pada 14 Disember 2007 bertempat di Grand Ballroom Magellan Sutera, Kota Kinabalu. Tetamu Kehormat pada malam itu ialah YBhg. Tan Sri Datu Khalil bin Datu Hj. Jamalul, Pengarah Yayasan Sabah bersama isteri, YBhg Puan Sri Hajah Khariah Khalil. Beberapa acara seperti Penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Penyampaian Anugerah Perkhidmatan Lama dan Penyampaian Cenderahati kepada staf yang bersara juga diadakan. Cabutan tiket bertuah dan persembahan staf serta artis jemputan turut diadakan bagi menambahkan lagi kemeriahan majlis makan malam tersebut.


9r1.ajfis 'Vcapan ftijir 1aliun <Dan 9r1.aRgn 9r1.a[am 'I'a~unan 20C

WarBa '/Wmpu,[an Yayasan Sa6ali <1lerwawasall d <1lerBera~Cemer[anB-

. 1.Persembahan tarian pembuka tirai majlis makan malam. 2. Para tetamu kehormat yang hadir pada majlis terse but. 3.Persembahan staf yang dimenangi oleh Kumpulan Bollywood. 4.Artis jemputan (Shafinaz Selamat) menghiburkan para tetamu. 5.Persembahan staf dengan Tarian Pakiring. 6. Sesi bergambar bersama Penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2007. 7.Penerima cabutan tiket bertuah oleh YM Puan Fazar DatukArif, isteri kepada Timbalan Pengarah Yayasan Sabah.


MAJLIS MENANDATANGANI MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) PROJEK InSPIRE II DI ANTARA KUMPULAN YAYASAN SABAH DENGAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG DAN JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

Penaung YBhg. Tan Sri Datuk Seri Panglirna Datu Khalil Bin Datu Hj. ]amalul ].P. j

Penasihat Hanafiah Diman Editor Veronica Um

Kumpulan Yayasan Sabah sekali lagi kerjasama dengan Universiti Sains Malaysia \ (USM) Pulau Pinang dan Jabatan Pelajaran Sabah telah menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) bagi meneruskan Projek InSPIRE II yang berlangsung pada 12 September 2007 bertempat di Bilik Multivision, Menara Tun Mustapha. Projek ini telah d irancang akan berjalan selama 5 tahun.

RekaLetak Oliver Fung & Alastair Nicholas

Prbjek InSPIRE (Integrated System of Programmed Instruction for Rural Environment), satu program penyelidikan pendidikan bagi meningkatkan mutu pel'ldidil<an pelajar luar bandar di Sabah, dihidupkan semula selepas terhenti lebih kurang 7 tahun. Melalui MoU berkenaan, Yayasan Sabah akan membiayai keseluruhan projek yang merangkumi 4 fasa itu, USM menyediakan tenaga pakar manakala Jabatan Pelajaran Sabah pula menyalurkan maklumat yang diperlukan serta menjadi pengguna kepada bahan yang bakal dihasilkan.

Pembaca Prof Stephen ]ilimin SumberFoto Unit Grafik & Audio Visuat Bahagian Komunikasi Korporat, Bahagian Konservasi & Pengurusan Alam Sekitar, Kolej Yayasan Sabah & Zon Zon Yayasan Sabah

Dalam ucapan Pengarah Yayasan Sabah yang dibacakan Timbalan Pengarah Yayasan Sabah, Dr Johan Arriffin Bin Datuk A. Samad berkata bahawa kos bagi menjayakan pelaksanaan projek InSPIRE I selama 18 tahun yang merangkumi tiga fasa ialah RM10.4 juta.

~

...

.

Katanya projek InSPIRE I berjaya membina bahan atau modul pengajaran bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris dan Matematik untuk Tahun 1, 2. dan 3 serta Kajian Tempatan dan Sains untuk pelajar Tahun 4, 5 dan 6. Modul berkenaan telah memberi manfaat kepada lebih daripada 14,000 orang murid Clari189 buah sekolah di kawasan luar bandar. , Beliau berkata berdasarkan maklum balas yang diterima, modul yang dihasilkan itu didapati amat berguna dan banyak membantu murid-murid yang lemah dalam pelajaran . . TtJrut hadir pada majlis tersebut ialah Dekan Pusat Pengajian I1mu Pendidikan USM Prof Madya Dr Abdul Rashid Mohamed, Timbalan Pengarah Jabatan pelajaran Sabah Dr Muhidin Yusin dan Pengurus Kumpulan Bahagian Perkembangan Kanak-Kanak Hjh. Nabsia Hj. Yunus mewakili organisasi masing- masing. I4:NANDATANGANIMEMO~~~~ PERSUAHAMAN(MoUl PROJE~ .~~lRE II KUMPULAN YAYASANSABAH UNIVERsm SAlf'1S MALAYSIA DAN JABATAN PELAJARAN

Pertukaran perjanjian MoU dianlara Dr. Johan Arriffin dan Dr. Muhidin Yusin dari Jabsfan Pelajaran Sabah.

PULAU PINANG HEGERI SABAH.

--.!!..esi

bergambsr

di lusr Bilik Mutivision,

Mensra Tun Musfapha.

-

--

i"l


MAJLIS PENUTUPAN PERAYAAN BULAN MEMBACA, BULAN KEMERDEKAAN DAN KANAK-KANAK SEDUNIA, KYS P~"~~~l.N

l}~"¥.~"'tRt)EHlR \{ ~~~~ ltlUllN

StDUM\~

~ ~'(f~S~NS' '\)RtUUN O~tl\

~\tf""\\)~~, U~ ~t~lt~ ' SU't"'iE~.

_~r

~

Penyampaian hadiah kepada johan peffandingan be~erita dariSJK Chung Hwa oleh Pengurus Kumpulan Bhg. PerkembBngan Kanak-Kanak, Pn. Hjh. Nabsiah sambil disaksikan oleh YBhg. Pn. Sri Hjh. Khairiah seffa YBhg. Dr. JohanA"iffin. ,.\.

•.

lP

Pada 8 September 2007, Puan Hjh. Khairiah Khalil, isteri Pengarah YS mewakili isteri YAB Ketua Menteri Sabah, YA13hg.Datin Seri Hjh. Faridah Hj. Tussin telah menyempurnakan Majlis Penutupan Perayaan Bulan Membaca, Bulan Kemerdekaan dan Hari Kanak-Kanak Sedunia yang diadakan di Auditorium Tun Raffae, Menara Tun Mustapha. Beberapa program pertandingan seperti Pertandingan Pakaian Beraneka Ragam, Pertandingan Berpantun, Pertandingan Membaca Teks Skrip, Petandingan bercerita, Pertandingan Berpidato serta Pertandingah Mewarna juga diadakan,sempena majlisitu. YBhg. Puan Sri Hjh, Khairiah dalam ucapannya menyatakan bahawa melalui majlis seb~gini, jelas Kumpulan Yayasan Sabah menyedari tentang misi Kerajaan dan Rancangan Malaysia Ke-9 yang ingin merealisasikan Negara kita sebagal Negara maju menjelang tahun 2020. Beliau juga menyarankan agar ibu bapa akur kepada perkembangan terbaru dalam pelbagai i1mud?kemahiran kanak-kanak. Turut hadir ialah Dr. Johan Arriffin bin Datuk Haji Abdul Samad, Timbalan Pengarah Yayasan Sabah dan Paan Hjh. Nabsia Hj. Yunus, Pengurus Kumpulan Bahagian Perkembangan Kanak-Kanak, Kumpulan Yayasan Sabah.


Berita Yayasan Sabah

PAPUA NEW GUINEA'S FOREST MINISTER VISIT THE YAYASAN SABAH GROUP A six-member delegation from the Papua New Guinea (PNG) led by the Minister for Forests, Hon. Belden Namah, MP visited the Yayasan sabah Group on 23 - 27

October, 2007. Some of the areas visited by the delegation sabah

Softwoods

Manufacturing

sdn

Berhad

(ssB),

Bhd

(TPMsB),

Tawau Danum

include Plywood Valley

Conservation Area (DVCA), and INFAPRO, While in ssB, the visitors were briefed on the current land development for oil palm and new housing project for estate employees. The minister was impressed with the , the land development under the YS Group of companies is developed and said that he hopes to learn more on the implementation for PNG.

PNG delegates Tuaran Road.

visited the YSG Biotech at mile U of

Courtesy Call to the Minister Arnan by PNG delegates.

of Sabah

Datuk Musa

PNG delegates visit the oil pa/mproject

inSSB, Tawau.

Meeting on Joint Business & Technical Cooperation Shangri-La's TanjungAru Resort, Kota Kinabelu.

at

,

Tan Sri Datu Khalil presented his welcoming speech to the PNG delegates at MultiYision room, Menara Tun Mustapha.

PNG delegates a~o vis/led the FACE project in Danum Vaney Field Centre. Planting ceremony Beldan Narnah.

at Sabeh Softwood

Tawau by Hon.


Berita Yayasan Sabah

COLLABORATION TO PROMOTE EFFECTIVE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL BETWEEN KKYS SDN BHD AND UKM HOLDINGS A memorandum of Understanding between KKYS Sdn Bhd and Universiti Kebangsaan Malaysia Holdings Sdn Bhd ( UKMH ) on developing MEQI competency assessment and leadership, structured training and learning continuity is signed between KKYS Sdn Bhd and UKMH witnessed by th~ Yayasan Sabah Director Tan Sri Datu Khalil sih Datu Hj. Jamalul and Vice Chancellor of' Ul<M/Chairman of UKMH Professor Dato Dr. Sharifah Hapsah Syed Hasan Sahabudin at the Sut~ra 'Harbour Resort following the successful ,dosing of ,the International Women Executive Congress2007. UKMH will' partner KKYS in bUilding excellent th Human Capi~1 Development in line with the 9 Malaysia plah ,by. developing: leadership development' program for high performing leaders; a ro'admap Tortransforming Kolej Yayasan Sabah into, an effective competitive entity; joint programs 'land ",projects of mutual benefits, including visits arid exchan,ge of experts in conferen~e$, ,~,*orkshQps and othe~ mee!ings of mutual mte~st; and, the detailed proposal outlines and scope of work for the collaboration.

Exchange of document between Datuk Kamal and Dr Nik Ismail Nik Daud ,ep,esentmg KKYS & UKM respectively. Witnessing the exchange were Yayasan Sabah Director Tan Sri Datu Khalil & UKM Vice Chancello, & Chairman of UKMH, P,ofessor Dato Dr. Sharifah Hapsah

\

With the:r-10U~KKY$ will have: access to individual staff funetibrjal ~ompetency levels such as on leT; languages,and ,behaVioral competency i.e. MEQI; to develdp'~~nd',manage. The training matrix for each in&'(idLJal and structure the trainings requireq;tn,'a mor~ ~ffective manner; ensured learning' •q6ntinuity amongst the education commurlity~ throug,h on line porta I, a comprehel:Jsive structured database of all the staff; reinfo~ecr, cotpbrate gOOls, vision, mission and strateg~eg; and, investments on developing humao:;capi!al and training towards producing excell~ht~marpqwer. ' _,

''''-t:

't

'

.•.

.'

'.>.

. ','

"

Signin~:'" t J<i\Y~ S~n"-Bnd, is ,Chairman Datuk Kamo~:~~~.qi?~·~ndtE9'of Kolej'Yayasan Sabah Dr. D'Y9t:1~fVPtn~~ A!I~Fbr UKMH are ManagIng Directpmbt.:'~ik '~small;{Nik DauCl and Corporate Advis~;'Fa~ oal<Qsmail.''-'. , ' ~\ ~• .:~;

'i;

I't.:~~.'-~.'. ~\ -~!:<t\ ~_

.,'\,}

,:~ .•• ~

\, - ..:;,•. :"'"

~>: ~ :z,,\;,,~.. ....;.-': ..")'i~-.

-~

'""

"

..~

KKY${~dFl-" . cI 'whitH' manages Kolej; Yayasan Sabah'fs:a,wholly-owned company of the Yayasan Sabah Group and UKMH is the commercial arm mobilizing internal resources of Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. "

RepresentingUKHM in signing the MoU document were the UKMH Managing Nik Ismail Nik Daud & UKMH Corpofate Advisor Rahmah Ismail

Director Dr.


Berlta Yayasan Sabah

IN BRIEF... CONTRIBUTION

... Yayasan Sabah Deputy Director Dr Johan Arriffin Datuk Abdul Samad (fifth left) presenting a mock cheque for RM10,OOO to Rimin Maidin, Deputy President of the YS Ex-Students Association which is expected to be officially launched at the end of 2007. Dr Johan said the setting up of the association is aimed at gathering all the ex-students of YS. He said many of them are successful in their life either as professionals, politicians or doing their own business. THE YAYASAN SABAH GROUP PARTICIPATED IN THE 1st BORNEO INTERNATIONAL TRADE FAIR (BITF) 2007... . i' It was organized by Kota Kinabalu Chinese Chamber of Commerce and Industry and was held from 6 - 9 September 2007 at Kota Kinabalu Sports Complex, Likas. The opening ceremony was officiated by,YAB Datuk Musa Haji Aman, Chief Minister of Sabah. The 4-day Trade Fair ha'd provided an opportunity for t,h~ Group to )wcase or promote its various commercial products and services.

ROS EXCELLENCE MOVING raWA V1soNARY &

4

_ ~

i

, I\UNCHING OF THE MULTIMEDIA SERVICE CENTRE ... The Tun Fuad Stephens Borne9' Research , Jrary had launched its Multimedia Centre on 19 October 2007. The centre offers eighf comput,r?'t'hrough wireless connection to gain access to the internet, and data among others. Yayasan Sabah Director fal:l'$ri Datu Khalil Bin Datu Hj. Jamalul in his speech said that he is confident thatthe multimedia se'rvice centre)N6uld not only provide services in terms of ICT facilities but also offer a capacity to'face challenges in the digital er.l Piclur~ right: Tan Sri Datu Khalil (right) and Yayasan Sabah Deputy Director Dr. Johan (2ndfrd"mleft) b~ing'briefe~:9y:Yayasan Sabah Chief Librarian Pn. Zaiton Bakri (left) on the facilities atthe Multimedia Service Centre. ':;,'


Berita Yayasan Sabah

IN BRIEF... CONGRATULATIONS ... Yayasan Sabah Dua Shipping Sdn Bhd took

official delivery of its first Superfast Crewboat, M.v. Libaran attheAsian Supply Base Rancha Rancha New Jetty, Labuan on 22 October 2007.

VEHICLES CONTRIBUTION ... Angkatan Hebat Sdn Bhd (AHSB) contributed four used four-wheel drive vehicles to Kolej Yayasan Sabah (KYS) for its automotive courses. The vehicles would be used by students to perform hands-on (skills) training, and to acquire knowledge (theorY)Q(I the 'various components. of four-wheel driv.e vehicles dur(ng their tenure in the colle.ge. The '4WD .yehicl~s· were presented to KYS_Chief Executive Office(Dr: Dayang Aminah Ali by:~HSi3 Group Executive Director Mr. Henry Hing 'at the college Hari Raya open house held on 29 October 2007.

STRATEGIC PARTNERSHIP ... On 1 November 2007, the Yayasan Sabah formed a strategic partnership with Pos Malaysia to offer another option to facilitate borrowers in making their repayments ( study loans. Picture: YS Deputy Director Dr. Johal! Arriffin Datuk A. Samad (left) and Pos Malaysia Berhad Deputy General Manager Mearia Harnzah exchange documents after the signing ceremony, which was witnessed by Innoprise Corporation Sdn Bhd Group General Manager Susanna Willie (centre) atthe Menara Tun Mustapha.

COURT.<E~¥~:~CALb .•. His Excellency Alain du

Boisp' ~rij the FrenchAmbassadorto Malaysia paid a court~s~call ~~'($ Gr~up on 11 November 2007 at the Y$,';gii'E~ct9r¥'Bhg. Tan Sri Datu Khalil bin Datu Hj. Jamal~J's•. otgpe ~,at Level 27, Menara ,~;Tun Mustapl\i<1;~Po falogue't}etween His .Exce!lencYAiain du B01spean, YS Director and Senior Managers.p'f YS Group on'the pro bability of further enhancin~~Il'ateral relations between Paris and Sabah was facilitated by Mr. Paul Chong, Group Manager, Corporate Business Development Division. Picture: YBhg. Tan Sri Datu Khalil presenting memento to H.E. Alin du Boispean. ,.•..

~"tq'e


r;;.;;u:;

St

Ii ii;

~

IN BRIEF... LAUNCHING OF STATE LEVEL ON SAFETY AND HEALTH AWARENESS WITH THE THEME "TO IMPROVISE THE DELIVERY SERVICES AND INDUSTRY DEVELOPMENT' ... This Seminar was jointly organized by the Yayasan Sabah Group, National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) with support from the Sabah State Government at the Tun Raffae Auditorium, Menara Tun Mustapha on 6 December 2007. About 500 participants including the private sectors attended this seminar, which is aimed to improve the awareness of safety and health in the work place.

>,"

.

c.},'

,,<'',;'

,~_~_~~-~_;:;

CONSERVATION & ENVIRONMENTAL MAN~GEMENT'DI)TIS:r()N'S.::, .. ENVIRONMENTAL EDUCATION & PUBLIC AWARENESS PROGRAM ON THE: MOVE ,

-.

;'

-

-

;

"'f"

'c

~ ~

Conservation officer of the Sabah Nature Club, Yayasan Sabah Group giving talk on "The Importance of Environment" to the students and villagers of Kampung Marakau, Ranau In September 2007 In conjunction With the Kempen Menanam Pokok organized by the JKKK and PIBGU of Kg. Marakau Ranau .

~

.There were 340 Malaysian and International participants from throughout the country and from Australia (6), Eg pt (9), Papua New Guinea (2), Cambodia (2) and Singapore (2) attended the International Women Congress 2007 (IWEC 2007) held at the Magellan Sutera Harbour Resort Hotel, Kota Kinabalu. Fifteen high-profile speakers and experts from Malaysia and overseas were invited to present papers at the IWEC 2007. The event was jointly organized by the Yayasan Sabah Group and Quest Learning, with the theme "The Way Forward" from 11- 12 November 2007. This congress was officially opened by YB Datuk Seri Rafidah Aziz, Minister of International Trade & Industry and was closed by YB Da k eri Sharizat Abdul Jalil, Minister of Women, Family & Community Development.


_-----:-1-:·2-------····· •••.•!!.·£··.·; rtDo'lty:HiI

AKTIVITI BAHAGIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK SEMINAR

KEMAHIRAN

KEIBUBAPAAN...

anjuran Kumpulan Yayasan Sabah Bahagian Perkembangan Kanak-Kanak dengan kerjasama Yayasan Sabah, Zon Pantai Barat Utara di Kg. Bobot, Kota Belud pada 21 November 2007.

.~ :---. Pn. Hjh. Nabsia, Pengurus Kumpulan Bahagian Perkembangan Kanak-Kanak Vayasan Sabeh sedang menyampaikan ceramahnya lenlang pengurusan keluarga kepada peserla seminar.

Kumpulan kewangan

---""

Pn. Hjh. Nabsia, yang mewakili Pengarah Yayasan Sabah di Maj/is Penutv Seminar Kemahiran Keibubapaan, sedang menyampaikan sijil kepada sect, peserla seminar.

.

----

'-.~\

~

SEMINAR KELUARGAKU BAHAGIA ... anjuran KumpulanYayasan Sabah Bahagian Perkembangan Kanak-Kanak dengan kerjasama Yayasan Sabah, Zon Pantai Barat Utara, di Dewan Kg. Lotong, Kota Marudu pads 22,November 2007. ,'

. Sebahagian

para peserla yang menyerlai

).,. seminar lersebut.

Pn. Hjh. Nabsia, yang mewakili Pengarah Yayasan Sabah di Majlis Penulupan Seminar Keluargaku Bahagia, sedang menyampaikan sijil kepada seorang peserla seminar.

KURS~S PENt;AYAAN GURU-GURU TAOIKA LUAR BAN OAR ... anjuran Kumpulan Yayasan Sabah Bahag'ian Perkembangan ~anak-Kanak bertempat di Rumah Rehat, Kudat pada 19-23 November 2007.

-

GURU 'GURU P~~~&

t" ENGlUAR A'lAAt; H BAN

VAVA5AN SASAjo( BAHAGlANPe'RK'

OWGAN KERJ~AH

PfJABAr'P£JAIlAI

1011

OJSf~4NClI.ffl

'~~ft~N~D~~'

- An/ara akliviti-akliviti yang diadakan ialah membual alaI-alaI mainan krealif seeara berkumpulan yang sedang diperhalikan oleh Pn. Hjh. Nabsia. Pengurus Kumpulan Bahagian Perkembangan Kanak-Kanak Yayasan Sabah.

A.

Tuan Hi DoIlah @ Zunaidey Hi Mahmood, Kelua Penye/aras Penladbiran Zon serla Pemban/u Eksekulif Kepada Pengarah Kumpulan Yayasan Sabah, yang mewakili Timba/an Pengarah Yayasan Sabah di Majlis Penulupan Kursus Pengayaan Guru-Guru Tadika Luar Bandar, sedang menyampaikan sijil kepada seorang peserla kursus.


Berita Yayasan Sabah

AKTIVITI ZON PANTAI TIMUR SELATAN

Ij. Sulaiman HI Osman, Ketua Pentadbir Zon dan En. Azhar Kassim, Pegawai , _.•kanan Tawau sedang memerhatikan peserla memasang sangkar ikan yang baru.

Ladatan Timbalan Pengarah Yayasan Sabah ke ladang Projek Penanaman Pisang Sekaki di Kg. Sungai Apas, Tawau sempena Mesyuarat Ketua-Ketua Pentadbir Zon pada 11 September 200 7.

Lawatan Ketua-Ketua Pentadbir Zon ke Projek Pemeliharaan Ikan Sangkar di Kuala Merotai, Tawau sempena mesyuarat Ketua-Ketua Pentadbir Zon pada 11September 200 7.

Tn. HI Sulaiman Hj Osman, Ketua Pentadbir Zon, Zon Pantai Timur Selatan melawat ke Ladang Projek Penanaman Pisang Sekaki, hasH 3 bulan salapas ditanam.


Berita Yayasan Sabah

AKTIVITI ZON PANTAI BARAT SELATAN

VB. Dafuk Haji Masidi Manjun, Menferi Pelancongan, Kebudayaan Dan Alam Sekifar Negeri Sabah menyampaikan sijil-sijil penyertaan Pemudalputeri UMNO Ranau kepada wakil penerimanya iaitu Dafuk Amisah Yasin, Sefiausaha Politik kepada VB. Dafuk Haji Masidi Manjun di Seminar Kepimpinan Dan Pengurusan Organisasi di Holel Perkasa K undasang pada 17 November 2007.

Seramai 423 orang penunfuf-penunfut sekolah menengah daerah Penampang Tun Fuad Sfephen, Penampang pada 29 Okfober 2007.

Pofref kenangan Majlis Penyampaian Sijil Tamaf Pendidikan Prasekolah 2007 Tadika Bakfi Ikhlas Kg. Bambangan Lama, Tamparuli pada 12 November 2007. Seramai8 orang murid-muridfelah famaf prasekolah dan akan melangkah ke alam persekolahan sekolah rendah Tahun 1pada fahun 2008.

felah menyertai Seminar Perdana Mofivasi SPM Daerah Penampang

Seramai 25 orang peserta dari Kum/),ulan Pengusaha Homesfay Kg. Sinisian, Kundasang felah menyertai program lawafan sambil belajar di Sandakan pada 29 & 30 November 2007. Tempaf-fempaf yang dilawaf ialah Pusaf Penyelidikan Perhufanan, Rainforesf Discovery Cenfre, Sepilok dan Sfesen Penyelidikan Pertanian Ulu Dusun.

di Dewan Masyarakaf

Pelancaran laman web:wwwmifabanghomesfavcommvdisempurnakan oleh VB. Dafuk Haji Karim Haji Bujang wakil VB. Dafuk Haji Masidi Manjun, Menferi Pelancongan, Kebudayaan Dan Alam Sekifar di The Palace Hofel, Kofa Kinabalu pada 10 Disember 200 7.


AKTIVITI ZON PANTAI TIMUR UTARA Program Sukaneka & Penyampaian Sijil Tamat Tadika Kg. Sungai Beruang, Program Sukaneka dan Penyampaian Sijil Tamat Sekolah Tadika yang telCl.hdiadakan pada 4 Nov 2007 telah dihadi'fJ sefamai 70 orang masyarakat kampung. Seramai 5 orang pelajar~'" tadika yang telah menamat sesi persekolahan~:,mereka di Tadika ;dibawah kelolaan Yayasa'lJ,~Sabah di Kampung Sungai Beruahg. TUrut ha~ir dimajlis tersebut YBhg. Encik Salamat Madali~;;C:DOGumGum yang juga mewakili VB. Dat,uk:,,~akaria Hj. Mohd Egris. ;:

Sumbangan Fakir di Kg. BDC, Sandakan Seramai 20 penerima sumbangan fakir dan 5 buah AI-Quran serta 1 gulung tikar sembahyang untuk Masjid Kampung BDC, Sandakan. YBhg. Datuk Seri Ampong Poyun telah hadir seterusnya menyerahkan sumbangan tersebut bagi pihak Kumpulan Yayasan Sabah.

S~:nbangan di Kg. S~(Ji~t, Sandakan

"/ "

YB Mejar (K) Datuk shamsudil'l.'(a~Ya(ADuN Sekong bersama; rorhj)OAgan ,,'lelcif(·hadir seterusnya menyampaikan /su'm,b.angan KumpuJan Yayasan"Sabah kepad,a~lO~olcln,Gfakir miskin dan sumbangan l<epadamasjld~;~ ~;,t 1: ::(tr: ~'>' ,:'" ,. " "", " ,~";" ,.'

Penyerahan Skim Bantuan Khas Dun Tanjung Papat, Sandakan YB Datuk Raymond Tan Shu Kiah, Timbalan Ketua Menteri Sabah sedang menyerahkan bantuan kepada salah seorang daripada 50 pelajar sekolah rendah dan menengah'layak atas pilihan ADUN Tanjung Papat.

.

":1


Berita Yayasan Sabah

AKTIVITI ZON PANTAI BARAT UTARA Zon Pantai Barat Utara mempunyai 6 buah Tadika dan sehubungan dengan itu setiap tahun Majlis Penyampaian Sijil Tamat Tadika akan diberikan kepada murid-murid tadika yang telah menamatkan persekolahan setelah mereka diberikan didikan asas untuk mengenal huruf dan angka selama 2 tahun. Tahun yang lalu lebih kurang 54 murid Tadika telah menerima sijil mereka masing-masing. Gambar kiri: Ketua Pentadir Zon Encik Sabrin Sindan bergambar bersama dengan Pengerusi PIBG Encik Paluyan Maratin, AJK Pelaksana serta murid-murid tadika yang telah menerima sijil di Tadika Rasa Sayang, Kg. Kibubuk Pitas pada 7 November 2007.

" ;'

Serrtinar Keluargaku Bahagia, Kota Marudu

Pusat pe~Kemba~ga~' Kanak-Kanak Kumpulan Yayasan Sabah dengan Kerjasama Zon Pantai Barat Utara telah melaksanakan dua seminar Keluargaku Bahagja pada bulan November 2007 yang lalu, Gambar kana(l Seminar Keluargaku Bahagia tela:ti~dnaksanakan di Karh~uAg Lotong, Kota Maruou pada 22 November 2007. Ceramah di sampaikan oleh Pengurus Kumpulan Pusat Perkem~angan Kanak-Kanak sendiri dan juga dari Jabatan Perpaduan Negara, Daerah Kota Marudu, seramaH)50 ibubapa telah menghadiri seminar tersebut: '$"

J.. 1

-.t~

Seramai 30 beliawanis telah mengikuti Kursus Teknikal Kraftangan dari manik selama 5 hari bertempat di Bengkel Kraftangan Kampung Pinawantai, Matunggung pada 24-28 September 2007.


AKTIVITI ZON PEDALAMAN SELATAN Pelancaran Program 3S (Sihat, Sejahtera & Selamat) pada 10.09.2007 di Papar ----

" '"

""',,,~

•• ··,.""'4L

.•.

r-rogram ini dirasmikan oleh Ahli Parlimen Papar, YB Cik Rosnah HI Abd Rashid Shirlin berlempat di Dewan Masyarakat Papar Program ini dianjurkan oleh Pejabat Parlimen Papardengan kerjasama Kumpulan Yayasan Sabah serla lain-lain agensi kerajaan. TUrtA hadir sama ialah Wakil Rakyat Kawang, YB Datuk Ghulam serta Pengurus Kumpulan Bahagian Paramedik & PerkhidmatanAmbulan Yayasan Sabah, Tuan HI Hassan Momong. Antara aktiviti programtersebut ialahmenderma darah, ceramah dan demonstrasi memadam api

Majlis Meraikan Keberangkatan Bakal Haji ke Tanali Suci·,Mekan·pa~a16A~.2007 /lillAJLIl l'I~~~ll{tI •• l\'!J'R~NukAT'f\" lJ.AKAl-BAKAL l<f TA'u'llJ 'iV":1 ~';"'~LJ

KAlil/AIM

Il!AJI

AL-f!'lUKAUMAW

1)\,1' U~ bo~"I,..~1 I"'tAN1$ ~A~A'R TAQIIN '4~S ~!~(lOl ~ j:~.t;~.~

amai lebih kurang 48 orang bakal haji dari kawasan DUN Pantai Manis telah diraikan dafam sebuah majlis ringkas tapi penuh bermakna anjuran Kumpulan Yayasan Sabah Zon Pedalaman Selatan dengan kerjasama Pejabat Parlimen Papar dan Pejabat Perhubungan DUN Pantai Manis di Rumah Rehet Papar Di majlis tersebutjuga semua bakal hejiterbabit turut menerima sumbangan berupa peralatan asas bakal haji dan sumbangan wang tunaidaripada YB Datuk Rahim Ismail, ADUN Pantai Manis, YB Cik Rosnah Rashid Shirlin, Ahli Parlimen Papardan Encik Zulkhairi Haji Ismail, Ketua Pentadbir, Kumpulan Yayasan Sabah Zon Peda/aman Selatan.

Pesta Nelayan Pekan Menumbok paca 2~

"'?'~'~'1-'2Qq!i

Pejabat Zon Peda/aman Selatan telah menyertai Pesta Nelayan di Pekan Menumbok pada 23-25 November 2007. Disamping pameran di gerai Yayasan Sabah, aktiviti penglslan sepertr Pertandlngan Me/ukls bagl kanak-kanak turut diadakan. Gambar kiri menunjukkan salah seorang pemenang da/am Pertandingan Melukis.


_-:.glll£lIIIIIlIIIIIlIIIIIlIIIIIilll;

II··!!!·····! -g ~m'm"i)

·····-i·e·i·gllllllz·III.1II1115I11Ellltlll;··_--S ••••

AKTIVITI ZON PEDALAMAN UTARA

Kakitangan Kumpulan YayasanSabahZon Pedalaman Utara bersama Penduduk Kg. Tinura, Tenom memasang paip graviti semasa program gotong-royong pada 13Sepiember2007

Peserta Program Gotong Royong di Kg. Tinura, Tenom bergambar ramai pada 13 September 2007.

Ceramah dan Latihan Kecemasan pada 05 September 200 7.

Demonstrasi Bantuan PerkhidmatanAmbulans,

kepada para penghuniAsrama

Yayasan Sabah

Pameran & Jualan Kraffangan semasa Pasar Tani Khas Aidi/fitri 2007 di Padang Perbandaran Keningau pada 06-07 Oktober 2007.

Kecemasan daripada Pegawai En. GreyD. Sempongan

Latihan

beramai-

Paramedi~

VB. Datuk Hi Sairin Hi Karno, ADUN N.34 LlAWAN tertarik dengan demonstrasi permainan tradisional semasa melawat Gerai Kumpulan Yayasan Sabah.

~


MAJLIS BERBUKA PUASA KUMPULAN YAYASAN SABAH Kumpulan Yayasan Sabah melalui lon-lon Yayasan Sabah telah menganjurkan Program Berbuka Puasa di beberapa daerah pada bulan Ramadan yang lalu. Program Berbuka Puasa bersama masyarakat adalah satu pendekatan yang telah diwujudkan

oleh Yayasan Sabah

bagi mendekatkan lagi hubungannya dengan masyarakat setempat.

Program seumpama

hubungan silaturrahim dengan

di kalangan warga Kumpulan YS

masyarakat

menyebarluaskan

ini mampu melahirkan

Luar

Bandar

disamping

lagi visi dan misi Kumpulan YS sebagai

organisasi yang Dinamik,

Prihatin,

Berjiwa Rakyat dan

Komited.

Hi Mohd. Kamil OSP Hi Kassim turut hadir ke Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Yayasan Sabah, Zon Pantai Timur Selatan yang diadakan pada 24 Oktober 2007 di Pejabat Zon Pantai TimurSe/atan.

VB. oatuk Hi Sairin Hi Kamo, AoUN N.34 LlAWAN berucap semaSa Majlis Berbuka Puasa di Masjid Tudan Baru, Keningau pada 25 September 200 7.

YAB oatuk Musa Haji Aman menyumbangkan jam kepada oatuk Hi Mohd. Yusof Bin oatuk Seri Panglima Hi Mohd. Kasim, Pengerusi Masjid Bandaraya Kota Kinabalu.

Haji oo/lah @ A. Zunaidey Hi Mahmood (Ketua Penyelaras Pentadbiran Zon / Pembantu Eksekutif kepada Pengarah Yayasan Sabah) menyampaikan sumbangan Yayasan Sabah di Majlis Berbuka Puasa di Masjid Kg. Ketiau. Putatan pada 17 September 2007. Turut menyaksikan· upacara tersebut ialah VB. oatuk Seri Panglima Haji Yahya Hussin, Timbalan Ketua Menteri/ Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna dan Or. Ishak Johari, Ketua Pentadbir Zon, Yayasan Sabah, Zon Pantai Barat Selatan.

Majlis berbuka puasa yang te/ah diadakan di kampung Sibugal Besar, Sandakan dihadiri oleh YB oatuk JusleeAjirol seterusnya menyampaikan sumbangan kepada 20 orang fakir miskin dan sumbangan kepada Masjid kampung berkenaan.


PERTANDINGAN PING PONG TERBUKA

Pertandingan Ping Pong Terbuka Yayasan Sabah telah mengadakan 4 kategori untuk dipertandingkan iaitu Kategori Perseorangan Lelaki Terbuka, Perseorangan Lelaki Bumiputra, Perseorangan Wanita Terbuka dan Bergu Lelaki Terbuka. Seramai 72 peserta dari seluruh Sabah telah menyertai pertandingan ini. Pertandingan:' berlangsung pada 24 November 2007 bertempat di Dewan Badminton, Kompleks Sukan Tun Adnan Yayasall Sabah.

Penyampaian hadiah disampaikan Hajah Rosmawati Hi Lasuki.

oleh Pengarah

YS, YBhg. Tan Sri Datu Khalil Bin Datu Haji Jamalul dan Pengerusi

Penganjur,

Puan

Pertandingan Golf Muhibah Kumpulan Yayasan Sabah telah dianjurkan pada 25 November 2007 bertempat di Nexus Golf Karambunai Resort, Menggatal. Seramai 10 orang jemputan khas dan 23 warga Kumpulan Yayasan Sabah telah menyertai acara ini.

Pertandingan Futsal Dalaman Kumpulan YS telah diadakan pada 4 - 5 Disember 2007 bertempat di KK Futsal Arena Centre. Seramai 15 pasukan dalan:Jkategori Lelaki dan 5 pasukan kategori wanita telah menyertai pertandingan ini.