Berita Yayasan Sabah Vol.19 ,No.6 (Nov 1997-Feb 1998)

Page 1

·llmmik Di lJalam

,

I nllllPrhc Corporalion Sdn . S hd. Yayasan SabahfCh,ef Executi"~ or (lCSS) ~nd iI' group of compan j~s ICSO . D~IU" MlblI HJ. Aman said thai :w;hi('.\"ed a pre-Ia. profit of RM102 <k.l.pile lhe ceonomy slowduwII in 111(' million ~n<l nuc of RM91 0 mill ron country, YSIlCSB "-as able '0 finall<..... for the)'eM 1'1:17.

=..

,\nno"noCins thi. in his ~""ual add",ss 0" D~<.·cmhcr 19. th~ Din'c·lOr of

GONG XIM CAl

DAN SELAMAT HARI RArA AIOILFI11U •


:Uld suc<"('<.,fully im pkmCIll >'<""''1":,11'0)' ::r."nnl<'~

1\". th,'

J)("<)I'I(-.

lie said I('SR h",1 :tI"" ;m]>lcm"nl,-d l~ ,l..yli,w logging 1....·hni,I" e aoo an efti "i"n I ~ rid ~ fr'...·1i v( In)' i ~I ic' Ill"" age--

""',,' ..".. ("h k-f I:.xfi"uli'·r ~I",

.,.,<"<1

,h~'

,"~0.1 " I R~' Ih_~ ",ill~'"

I(MI .7 mill'"'' .m ", ld,,1.

lie :ll!tk-\I 'II;" ,ho' '''l:~,,;<.;U,oo "'ill

~il" hy

TIl 1'~J7 .. xl I('Sn's ""'Iui, i'i<>l' "f hlY; (~Iui ') In Tr.t\~1 1/.("n ' ,.. (":.or Sdn. IIIllI.

.:1I.e

pTlKk nl '1,·1" In ",-r.,:()nw ,b,' ."'"~''''k" .... i.i. Ibat h,,~ rul the ""JIlI'I. 1''''1 )'r:u ~ "l""--= Sooh;Jh "ill ,0\1)' u"plnuc-n' pm

., iIK'"

I n add;li,," I" 'his_ \ ·.y"",n .~.n:.h (",""'''''_ m'y ("olkt,· has ," kn-J ,.,'" ' "" (Ill "'''' "li'H~11 and Ie.:hni("al >/',Ih h' '<"1><,,,1

iii'"

I,... n--", )""Ih, in ,I>c r",·\dsol ... ~'" k"<"lll""'>r.>.

ho,ildi"y ."" ""'"",,1;on

1,','1"''')''1")".

o""'m"I1\'~

•• "hnlll"o. )" .. ,n.li""

<u .... n,ly "nile"ri.1 run.

n ..·''''''1f'''''} ,$

CAt'"".ro ", "",k,' ie, f<t:<l sh'[Wn<,'1 of "·,,,~I "hips I"J"IlWl in It.. mitkllc,,( J:m"",)' I WI!. he I.li<l. Ik al", mdor.,c-.l !hat SSSB "c>p.'\Ii,ill8 ill 1= pbn"nl1 pn'l:r.",,,,,·, ",ilh ~ '"'l:1"! "r 2_3UO h,,·la ..... " f ,« "'-os to be 1'1,,,1<"<1 . n ".wI),.

On cIt'\('mI"'arn a<li,·;'i,-->. J)"lul ;\1,,"-1 ",iJ Inn<l\lrist w ,""r I'«"j",... s Slln_ 1Ih<.!. has e.'I~,n'k,1 ii, 1"·" J .... ,i,m in Tawa " ltnd tx--::->n ."'.....01100' ~:u1)' Ihi. Y'-'" ""otI ...· in!; n",,"')' ""1,,,,1' fumil"'" {or <--<pan U, the (j ..~ . n>arl.ot.

nx- Chid E,,,..-,,,i,',,

",'nl ,", 10 "')' thai II"S JI- haJ al .. , ",-rform<"d Iaw",~I~ in .t~· . ... ipppu.g lJU.lr>ess in 19'17 by ",·hio.·, ,nr a profi' 0' 1/.;\1') milli''''_ fa"our:>bk 1""1_ (",o' a",--",-' woo' allributed '" i ls ahi lil) I" <"",",nuall}' ~~ ,,,,,,,",,unily '",n'l"~1 k>gs frol" ,-.."... N",,· ( iui ...... and SuIon~O\ Island •• nd ' -oIrTJ)" g<" ........Il1JU11 '-w::< .....

n."

'(l

I}'" ".

Mllsa d,,',1

She.ll linlur·s" ,ntribotio""r"rn""Ji,'

l'"'lnga"~ '1

,n ,''', ,ulal ....., 'I>< :><I<hl. d~,,,,,,

d..,1 SSSIl has at"" "'.

in"O,ln,.."".

"","1\-

I~"d~d

Taw,,, plp"'>O<j Manul",·,u,i"!"

,~h<.,.

I(-ninf) ,"11 ...-","", in 19'17_ I "0' hu",'''-,Jan.j ,i, millen" ''''',",.,111.....\, ..,. Sd",1 a<"lIip,,("'''·IIo.· ....... i...... 1<NI1. A' ,he 1"" ...·1<0",,1 k--wl. 1'J3 ~hjkl,,-...

"ial ,-t"'.. s. A",,,I>,,, 542 P'~ ..- h,,,,1 ,-h.t~f\'" "'

Sli D. BlId. "'hi,h p" ~h IlX" 1'1 )",~xJ ~"d bkK-llxoM.ls. "The "m,l""'I) bas '~""Pk--ted lbe ,",","4nk1i<'" of iI'S .... 'pmill ""b;"'h i$

On

,,~,~ t,wn .... hoJ.y YOI'"","" SaMh " .. ..."~",,la.y .""

vadu,l<"Illn"" ,t- ~i""". " w--n. nu",,'')' and ''''.

II"'!". <h.v", in s,,1>:Ih s"rt'A'ood.' Sdll. 11M. (SSSII )in IM.il'po.'la' pm!"il ,,,,,,<I '" K.\1 17 mill.",,, . ,,,,,",\! 10 3 1'""-1" prot;. 0( 11.\1<)3 mil)~'" tTl 1'}'I6. The fa,·"u.ahk 1"'" form:",,'" w.s nMuribul,'\I by I"" llUpin"r .,....n' m!oj; pno.lll<1ion of ,,1Ii,'h 11ll' " "np;u1)" i. r ' p" .. ,,"11 Iv",.. hk-H WJ.OO) rn I hy 11ll' ,' 00 or 'Ill- }'e",. Ill' s:tid_

~u;f\'d

w.,n •. ",.

I k .aid _1ft I~ '"'xlo...... ,

I("S II had ~"qU i H'<I )<;",lh H,,,,,,,,, Timb,.. ,

D:nu~ .\I ~ at.khI

'~""'Mdi"t

g'am""", lhal ,.-,11 =II}

"",~-fj,

,:or!"',

lhe h' ,,,,. ' ·' N"",,·,,-i.1 rn",p. ","HI

~ n"'",_

aRd

""k-l:<"

~"'''·r''-n,·"''hJ''.

Th;, )'~.... IIllpruJOCf<l lof5 rr.></t> al,·,. <aid l)"lul Mus;!.

""'.1",'1'

"P.roen' ,hal haw '1,~ "'""n .... ,, ' 10 i,,,-d :uxl ""I\'h~,,- 01 "api,;,1 "I"i 1'''''-''1

{,,,,,, '''·.... '''a' \( ill "'- ,J... km<l. ·W~".(( fin<! "-:&~,,.o "n"""'~n,,,¥1. 1'"......,,, 11)_

,·/r,'<"i'· .....'. """ I,.. ",id_

I,~\l f, O'

nt·" ",arl...."

"11 .. Chi"n "n;",·r. [J"wl ~''''r -r.d 1.<"<' .. "', i, .1", II... I '!lai"""" HI lho' R""nI 01 ·Iiu" .... ' 01 \-~ } "",n .s:.1>:Ih row ,,,'y m.Selli,,' A,,:u,h "r 1-"','11 ...."(' "",I bM'f S,'" ;n .,; ,\""nt.

'0,,~j l or Y")'~",,,' Sa",,)'

anJ In'''.I~''' I ""I'-""ti"" ~I". 1Ih<!. T"""h;nt on Yay"-..:m S:Ih;oI •• ll:Uul ~ Iu<;>. ""d 1baI1"" ,qani",,,,", ,,',11 ;n,pInn.' nc

:on inl"l,,'I,,1 ~ 1'.ardrwk~>I! ... "1 P" " 'nr II>< hu«kor<" I,," ,e I></·",nonl' "",1 l'rar , I ~Jll~. I I,· ",id J'f'-lJ:J"n ........ un<lto" !his plan\( ill inml,',- all ,~,. "'ali"",1 ,Ii "'-

I""

,n

si"D' Yo~"""",

So .......

In l lo, f,dd of .. h ~ ·", i "n. ,I", JI -

"-,,,.

aJ"I",,",~-d

Ih~1 Y"I"'a" Sah.h hud Sj><n' KM21 "' i ll"'" f,,,

"ari"", ro",'.I~""

\

1"',£r... '~'ors'n 19'11_

In

Ib~ .an'~

},--a,

~.bK() <1",1,·"" haJ hr""hllro {,, '''' Yaps,,. Sah,h -. ",ho)l:u,hil" :n~1 :'mn", Yay"""" .' a'"h wu' al>." ~b,," I" ""11 ....·1

~ I"r.. I""" t!4MI >taft .. " .... 1<.-.1 , .... ,\nn.w ,\dd,,'" t~.hr"n:~_

1


BERGANDING BAHU TANGANI MASALAH SOSIAL - Datuk Musa l huhaTXl. !:uru guru >;fita pi lla!.: yan:;

..

lnlibal dalam bida"g pendidik"n (li~~ru

hertlmding

bnknj~ ,'~m~

.la]a",

hahu

dan

l11~na ngan ;

",,,,,,Iah .'>0.;,,1 di l:tlangan kanal kana~ til'" R'lIl;lja. " Ilalam lila n... nuju le ar.Ih ,... gara maju. 'il~ b..~ drngao ",,,,,,,lah sosial yan:; ll 3D m"'ningb! &Cperti rl('''~gi han dadah. fk'lnbuilllgan bayi. I n ~IIU". );all)',MtlislIL· . n... rolnp;l~. !J("mbunuhan. )l<"rl<k:r""" lanal-l"n"l daD ~ch all a in)"a. Ju ~lrru ilu saya ",.. nyer" "I:"r ibuhap" "",,,,her; [>C"rhUlbn ."'rI ~ didilan menydu,-uh kepnd" unllt -unnl. k~ra " a ;Im hap" "'erup,,).,," guru p",na ma k .. pada Ill<.-rcl.n sthclum ,.,.....langlah kduar dari n"nah:' (~m ,k ian ",enurul i'cngar.ili Yaya.<an Sabah. DalUk Mus" Hajj

AmaD. Ikliau menamh,,!> gu ru-guru pula haru.' lab lIIcmm'ri d it!ilan dan pt'ngajar.m tlmgt" (lC'Iluh l emn gguhan dan lidal. ...·..... lnh b:lhagi ~:m.lL. an:l~ didil )..uan a sum mnupulan iX'IKOD~ " 'uWasan anaJ.-an<lk in i. n illU\' M usa hi:rkala (kmi\'i"n <lnla'"

ucnpa n I~ltau di M"j lis ib,yump',i:tn Siji l 'J'atltat I'rusd,olab da n PCT..cmh;\lmn Kw>:,I._l anak hl i l~- l 5. l'u_<ul 1·<.'T~~,"h3ni:an Kan ak-kanal. Yay"""",, SaMh )'3ng d iad"",," pada 6 lalu hi:n<"mP'l1 di AooilO rium YaY:l'<:Ul S:ihah.

N",',·",....·,

DalU).. Musa bl-o.alu majlis 1~=hu' m~'upalan I.cmun<·u).. has, J>f'lak<anaan all;" il ; harian I.an3)..hna l di T"dil~ R ,:!. -Ia sa ngal bnmal na bagi n.. ", l.u h'mna IIla,ing~ masing lcl ah bNj,,~·U IIltnamalb" p.'ndidil:!. n pra sei.:olah. P~n l~u nu ll"r"han s ijil <Ii haraplnn mcnjad i p~nllm"n!: dan ,o)..on&" " nmral kepada Jl<"n ingi<.atan p'~sla,i b n"lo -l anal. dal.no 1'.:.·taJa,...~n mcrt""ka:' blU DalU).. Musa.

P""ul. M"", "l<'f'Iamhah. ""I.al igu, ia mcm~.i )..~ 'eda ran I.,·pada l an"l.-

lana).. b;th:lwn usia n,.. ... l.a ""'n:ll.in mcni"t;)..u l ,Ian M .. ~d i a UDlU).. mcnghadapi ~U,"",n.a di temP'l' han> apahil3 m~r~1.a I1l<"IIl"lalan ala'" pc.-....·l"lahan ),an& .... hrn:!.r.

scbuah ar.~",i pnl: IK'nujuan IInlU).. 11l<"ngalll l~untun!:an 1<'lapi agen,i yans l><.'n3' ~n3r i)"hl,,"' ITI("mh:mlu r~~)'at .• clara, d,-nt:!.n fa l s~hh ~"'ll"'r3mya ' lb~ li lI.hla~·.~ jda_. [)~lIIlo

,\ k ny~n1Uh Y~y3snn

l11<'ng<'n~l

Mll<a.

p~r3nan

S~hah dalam hidang p"",.Iidil.;",. D;,tul1>lu. a ""'ne,gash n Ya~'asan Saba h m~mheri peluau); I.,·pada p"ndudu~ di Sah ah unlUb m.-"II,,·wMli I;,hap p"ud id i)..an yang ~ama lanpa m<"n gi ra ,Ia lu s I.duurg. rn ...·,:b . ()"'h yang d~milian. yutan yang di)..cna)..ml lq',,,r,, \,alia).. )..an3~ ~d.:tl.:m herpah'l~n (kngan I. ~mampuan ihu b.lpa ma~in& ma~inll_ "[ni adal:oh )..nana Y~)a,a" Sal>ah huLanlah

S"ram;,i 78 ",ant, I.ana~-lalla).. m~Mmatlan pendi,lil. ...n pras,·I."lah p;t<lu tah L!o 19'/7. I)arijuml:lhl~=but 15 nr,,,,f, (;"",,( T,,,la ..14 Dr"n;; t",,,nt T([dika du".!1J "rim); tan ia, Tadil.a K,.lidil.. .\l3jlb p~d~ hari iw iURa di .... ril.an de'nea" I"''''''''h~han hihuran "I~h J.aoal la"").. I"r~"'~"I:oh lenll,,-,ulol:lh oc~J31113S; <;;Ila)... laria" d.:tn louie.


BERWAJAH BARU j>cmb.:J.ntun~n

pellat

cJi I'us.:!l ,>".·rhm:U1311

y~n8 dij~JanL=':"~······~:::;~~;~;:: [.1.1:1."'1'1:

Ta,,"au mr'l1b u ktii..an

Yap,an

S~b~h

WPL)_

~"m;tm~n

dar"", mcmas1,bn

I'na nc an!!all pl' 11\bll";: unan Il<'mutallun )'ang b<·rl..rJ..~lan dapa! mcml'll-ri mal1faal t('"pad;ll.~stabilan alam ... Idtar da" juga pt'nFhdil..:m p<'rhul~JlaIl.

..

I',~,. ~,

I'N.

f7.ml~. f~",,,,

"I." J",; ."""", ... ,n""n,"'"

'r,~a'u

"',,-,.r8"; "",./~I

I .. ,..,J" ,\luw ,

PPI

'~,t.t

l k mil..ian '''<'l1uru! Dawl Musa It aji ,\man. I'~n l:arah Yar~san Sabahl " <'loa ' cl <<, lu l if ICSIl '~Illasa JlItr",milall " rja ba! lIaru (.i:,,, P~rumahan

pada 27 I);

Swf l' PI. di pUs:lll<.'"fl>"hUl

N''''~ llltx:r

I'J<J7.

dalam u.:ap.:m nya juga. 1"~luk MINI

bo,,,har::lp "Car pusa! in; dija<.Iil,,,,, ~ I 'u,al 1("c"",.. rlang :II' ·· b,,:;;

I~",.., M~",

,,,,. ,

(X"mhanguol:ln ","Tlada" g"n rotan dan

pnl,.ol Y""t hNni la i lingg ; melal ui sistcm pl'n llu ru san yan g t~ralur. s<, lara, dn.ga n p<.', I.. '· IIll>a ng;tn

II'

-

u·oi..nulog:i I ...... "';. ~' "I"

I>..'r"",'r:,,; palla ,,,hun 1'187. I' '' ., al 1'i'rhUlanan 1,'''''hUI <Iibangunlan oI"h I("SIJ ocrogai 1'lIsa! P.. nr,uru.an H.,I:o." Tmpi~a dimana ianya "'-"JI(',,-, nall ..,ba~ui pomgLalan " pans' 11<Il:i "k [i"ili ~~ t i"iti Jl<'m ba luknn, p""y,ul ur:,n , ;',,"I'nlm, d~" hulan {ani.

.\"Iu ~

..

•• h.,,/r

J',jut....1 h.aru <kin pt'TUlUahan Mar ini dileng l api IlI-ngan pdbagai kr mudahan "",,s hag; .,,..., ingkatkan lag i l ualit; ""hid" p"" p.lra star dan ~ndudul I.II:o.s<>" g yang h•.'rj um IBh k-hih luong 4(111 ur:mg.

.-I "

"'It

"""JMI''''~

,~

~ ~

",,'" ''''1.


-"

,

a

EST FIRE PROTECTION oU

B, MoM Sharuddm Ital, Y")'asan S!,bah marh'il an"'h~r ",i l~­ ,1(lnr in its ~ff<>r\ to manag" lh,' Yaya~an S~bah ('ull<',:ssion A,..,,, in a sUMainablr and COfnp... I>e,,,i v<" mau,,,..... jlh I"'" ~lgnjn8 "fa .\1~monndum

or

lIrn.krsu.ndon.~

1f-loUI b,.-("" ...·n ils

in"l');lIlleru arm. (n"oprise Corporation Sdn . SIMI. (ICSIl ) and a Ii", , ion ~gen('y. Il ritiSh C olumbi a Fire

""d f\.'>JX'Il>ihility it h~. Inward. our ~",· imnnl\'l11.

"A, it l11a~,·~ up appm~i lTlalely o ne Ihin! "r III<- fOft''' ~...,"'t" in SaOOb. il pby, a sii:nif...·~"t mil' in infl""""i ng .... r !,'nl in ..",K·m. s...wnd maj",. ri\' origil1illc f",'" Ihi' YaylL."'" Saboih ('onr~ssioo ,,~~; hmt: •• il is of par~-

pn"""'- =

s,.",,·kcs. The Yaya~n

'-':UI;'"('

,h.'

Musa

Haji A,m,,, ~ig""d on beh;!. r of I( 'S B whil<.' 11K' ( '<t. I"C'p,..,<,('nleli by its Dircctn.

"f Fure,l

I"..

;;t~.J.. a"d ,lin-l·t as illdi,'utcd tly Ih~ [o"'er n"mh.:. "r ,isillll'S who .' I a )' rd in ollr o w n Shaogri -I .a ·~ T"nj"n g AroR("

"t'-''''Y w'"

u:;dian b~><',J

ArmnJing '" him the: Cff<."l.1, of fort">l fi~.' III Ollr ,'CUllOm)" ~ifica1l) on ,,,,"- 1<K'';<O> indu.,u), is <'k-MI)' mani-

f",I.'(1 by 1.... (lm<11( tall in n"m""r "r rist< arrh'~h 10 )'Ial~y,ia . Subah in partirular. "The c ff~,· t., 10 ICSH are

(lr Sab~l/Ch id 1",[)'f'("<;\("

1( ·SB. IF,u u~

C<l t11\!~ ~ ""WS no t'OIl1ldari~." II finmay h"I'I"'" " Ih"" sun<l mile, away. hul if Irfl u!lc:h~d,c<l. ils nq,m i,'r l~m· ""lU<:11l,'s may _pn'a<! far and w;,k· ... l):uuL Mu >:! SIre......aI.

I'nJ1~cti"n

BT:IJI<.'h. Jim Dunlop.

n..,. Moll ,itn;"l: ..... hich " '''-' .. iUl<'!>........ t>y lhe' Min-

L.le. of Agrkullun° a",1 1'i$lX'n es [)",ul. l'andilar Amin I bji Mulia. "'.... hc'kl

on " " wmber 1.1. 1'.1'J7 at the Tralnin!> Room o f Y"Yil~'" S;,h"h hili IdirlS' In his

s (1('~('h

])alU~ Mu~a

Si.~n;n., ;npn'I""~

1),,,,1,,,,.

,l urin g thl' o<'T as;"" .

stn' sS<:\J

lh~ "~I)'

e.';M-

,'ocr "r Yaya.'\an Sab.ah is m'}lCnOCnt on the C.~ ;~lt'fl('~ of its ,onrcssionair..

aoo 1"" "'Dy n ;. hc;ng 'n:ulagt'd. "If lhe an:a is mismanagtd or tlc5tmynl in O!lt' way .... lhe ,.. her, for !,'"ampl~ through fi~. ;1 is qllite l'Cnain I~I all Ihe M,,:i a l sf r"icn undenalcn by Ya),a.<.:In Saroh ,,-ill dr.L'l i,·ally be af fC'·lcd." he mkkd.

A...."nlinll 1" [)~tll~ M" ,a. hy "inllc (If th': si ;~ (If Ill<' YaY"s.an Sabah (.,"'l'cssit»' Art'a., il is nol only im]K,n""1 10 lhe pe"pl .. of Subat! as a .'\ymbol (If h'~K' in llK',r $<K',o-«onomi,' <k H'lop ,"""I. equally ;'npo.,anl. is Ihc role

"'It

'"_1"",,,. "'~" "'" ,1/,..,<

(;" "'" .II'''''',t'' I 'I" """" /.,,~, ,,, />, "i, k>n, 1"".1. .1/.,". 1~""1. 1'«",10/.", ,1m", ",,,/ JIm

1Itmlt ,tIU,,", "d",,,<,"~ ,h'"",,·,u.,

.,,1, J;",

n"H/"p . ·hdr tlil'''; p,onJ,..", ,4m;n /•• ,j.. ''''

"'''"nl jlnpunaJ1l'l.' thaI It.: ~n:" is manag\'d $U$l;lInahl)'_- "', rl"-

nm l cd. " In ao.kJili,", I" llInl. lhe: .-..cem h::oL~

l'n>hl .. rn "hkh llI'arly f'Ul "ur ",,"nll)'

!<01'1 hoI~1 and

Homru Rain r,~ ' .<ldj!c "hkh ha.' a ffrctoo!he rrwnu,' ,>hIa;"",1 lrom lho.' induslry:' lhlu~ Mil":' n',·cak<l.

*<1 a st an<bt;lI . ..1.·,,,1), .hows lhal fin.'s

"Rc,'('l11 ;,K·iek"x... "r roresl fir~' haw

1J~tul. Musu upn.·,,,.:<1 his tM'jI<" Ihal 11K· Brit;;;h ('ulumoia 1~,,~.'1 ~n'i<.'C will r"rlhn "lIh~ ,, (· ~ Ya yas ,,1l Sabah' , 'In.-nel h ;1111 ...· U'n, "r inl,'nlalional 1'Il1bhomli\'(' rfi<.n < in imp"",i ng Ihe

11K' 1\I.·gali,t' '~HI""'I"""'~'" o r r"".,.1 fin'$. Thu,. lhe 11l·l!:<th·,· em....·l "f r"t_

~u'la; "alljlit)' .. ( mana:;; ,,:; I"" forr'l aTKi "ns-u,;nll lhC' hi,.. ol;versil)' of nalllr.al n·WUn·f' .

are ""I ,lilly ;\ffe<·t ing lh"", din""lly r~ latffi til lh~ fore'! in<lusII)' bu't also \<. lb,- puhl ;,· atl~I/: ,·."Il<· I ;un("nl("d.

,htl"'w u. how "ulr~:r~hk w~ an' 10


01"" .\t,JI./ Shan<JJin

",,/I

S ~ hagai

p"nuIUp l im i pr'lgtam pen<'r.lfX\II fahafah l <>l'f!t,l';ll Yay...",n S;'tOOh.Ha~l i lkhlas fa>;! 1X,"lUua. t.alU F" nun hnu',"alan " lIa~li Ikhb. Ani:, , :, ",,,ral dan K,'n~ a l aan' diatl~kan l'~da 25 N""cmhc, Jalu hcrl('mpUI di l,'alcr ~l,ni ha"cuna" ' ·aY:l..«.In Sahah.

I'", .. ",

.." ",,,~

Itf~~hul

I,,"; h

d,,~

Lllc"ya~.i~an

jam "'~i

s,,;

p"rhincangan dan >oal j""" "b ""!>Ira para ahli pantl dan ,Iar dahll" ",,,hn UnTuk "wn gu pa~ po;.'~":1 I''''"po;.' ,-,;"" Ia T1 y nTlg 1i til hili "'e" ~" nai fa l,,,rah Hakli Ikhlnsd.l11 S,' ltru'nya Ill",,,·,,,,,hah m in da <c mua pn i"tl al staf hal) i n"'miX'mu~ :1.<:1., p<'nal""n.un p...." gra m pt'llrr.q:>an falsafah IIAli lI.bla' l,·d"".

I'nh.~,.... ,

~"~,,,bo.h,,~ ~n' u.u

.. ~

J,,~

"'IHJ~

ahli 1'<, • .-1.

I~ .. ;

I.amm 1I.'li ......,a'i. /1.11". 1'r,1· II"/r,·,,. II",~'" ,kill lI,nmund.

rasa

I .chih ~"r... ,~ <1"" r~lu. Slafmo.·n;:l\:ldlri Fnmm il11 )' an!) dip"nl;" r,,~ihn ulrh J\'''::lm,s K,"l1pulan 1'0,," Kaji:",llo" """. !'",fes". Madya Dr. ).'ohd. Ilak...·m R ~i . I'ar.! ahli pand I""d, ri danp:1Ila S."i""""h" K"rponll. Tuan Haji Safari M:lnan: l)cn~II 'u' Kunlpul:m H:th:lgiun Kc~, hala', <Ian K cbaji ~ a n. lI assan lIaj; MOlllong: l'clI:::lr;,h ElSl'lU1;f Saoob .';"'f,w(1<><I, S,ln. HM .. Ka)'mundTan (~&nCd:'" 1"'''lIun'' Kawa,an Yaya,nn Sahah Kud:!!. Rila Kimla" .

" ,' ng.uah Ya )a~ao Sahah l K<"Iua HSl'hlif J('SLI. f)am~ ~l u~a Haj ' Amll" ""'am ocapan p..-nUlUp bd iau ,","nasa m~jl,' I,~I btrl.ala !,'ma pm~n"" terM'but am:ll bt'O'Wsua,a" ~e l ali k,'ran~ m\'1 a lu, foruu, ;' u IITCJn, sa" ,' ulla mdihal ~"""mh,,"ga n dan ~ e"" l :tri:m di " n(an. h"r.11 un(u~ mrmbud~ya~ an fahafah ini " ""!::'" n.·alil' po;.'mi kir;",. si ~ap <Ian ptrlalu an ...·Iilll) wa,};" Yap""" Sabab. " IMam hal ,ni, ." 'gala ",:tL lumhnla~. JXUl<lan~a". p'·odapal. "",bnga n dan

lr,(,lan yanS di~"ntu~a~a" dan d'hanc~i l bn <lulnm tll",m in, ak~n diaUlhil~ira uniU l n",m hamu pcram'an!:~u p,lIak p~ngurusan ~h usu snya ja\\alanlua.a p<'lnhana pcn ... rapan fal~arah fla~" J~hl as Yayasan Sahah lc arah ","T1.:!I..",naa" prog""~UI pc-nc'al'an r~lsafah B3~ t i [~hla., fa", h-d"a."" jc l a~ hrliau. .. ~ leman!) lidak J"pa, <li"afi~"" omsih :tda '·ahar:o" ..... at~lf;ul )'<1"11 "d um Japal <Ii ala" dan hasra! >'3 ")~ bt'Jum <Iapul d ip<"nuh, dalam usaha pt""nc ra pan ral'afah Hall' I lhla~ fa<a pornama. Nam"n bt'::'I\I. ~aya P<',,'a)a usaha pt"" ocra ,. an yallg ,hla t sana ~ an ... panjang dlla I"h,," yang t~t" Idoh h....jaya tIl~mp<'r~" lHdk a" fal<afah lIal;1 ; I~hla.~ S4'hngai !:,haC:'" lorI''''''' Y"Y''''''' Snhah. S:IYu yaki" se1iap , Iar ~ ini " "''''pun)':!i k..rubaman yangj<'la, m~n~cnai n,l", 1I,Iai mumi falsafal> Balli Il hla~ )an~ I""'u dilongsi .... r;ama 'lkh 100''" '''''3 "'a'l:a Yap\:ln Sabab Jan Klluwulan ,)'a.'blny~.1"Sa.. hrti:w Jagi.

~h'nur"l J)J1U~ ~11I,a. "pa yang lrh ih PNIII Ji t ~ l,,,'~ an ,a lah du d ~Clli IlI:lIllhay:>lan dan I"'"!,;onaian pnn'ifl"" pri n"p ) un1> wrl and un s !lalum ta lsafah tc,." .. hul a~"r ,<1 <Ii1<'l'J<',nah~an m,:njadi sumu bu<l3)11 <Ii ~ alanra n S("mua porrinclm >Ia f Ya}'H<a n Sabah. ··Jila in, da pal di,·a Jl'li. ~ud"h pasl; Yaya.",,, Sabah !l"r~11 nwmhcri sumoun);an )'a" 8 tdllh b~rm~lna da n h"rla'un dalam ""'mang~ inbn I"'llItxmlluonn ''''seri Sa bah , .. jajar <Icngan ", isi dan ubjcl l,fnya." ujar ~1;3U l:i.l,oi,

Bel iau j uga mcncgas l an a~an mtm h..,ikan ~()m i l m" n yanl: ~ JI'.. nu ltny ~ d.lam ","mila usuha }·"ng ba~ al dila~saoa~an <l31am m" nill g bt~:HI pcn!~ h"yaIJn d,,,, pc nga lll:,lan bud"ya Bakli II,hla ,. Ih l"", hal ini . bdiau memb .. ri ",'",·Lanan Imhnwa ...-1'''1' da.<ar dan p!."rlah,"''':m akt"'it; korpor:1I ah n !cn" iX'l"p<Indub n ~cpad:t prill,ip prillsip fa!o-af:th Ib~t i llhl:i,.


.r\'o,,,,mM, 1991· f ',bnusn' 1998

.

...

IltJlul. M" ... f~1) """",, ;_: ,h",,,&h ,h. rs .'.,I/~, ri" .o;q",uJ b,·I~ . ', tlh;Nml ""';~s 'N J.,wo,·bi.o$. l""'*in,~ ,., ~rr u.m.... Si""", (middld ~,.J .lI<JI.d. J(~1'" Ibmhi.... M,,,,,,fI" "fH,."II.Jw, II;,·;,;,,,, H"iIJ i"l ,\<,,,",,, (um ""8u,,;.,i"~ ell";"",,,J.

,1",,,,,,,.1(;,,,,,1'

l'aIU~:u. U,,,,,II:I B"",'uan Yay.",n Sabah lAnilWy 11", "'Iuad) "'a'S Jau","""" a,,!r Yay.",n SJoNh Mini 'lk~1IC' on r""""" btr 11. 1997. The lauoch.n:: ""'e' gr.><"Cd by I'" 1)i",,·IO.. of Y,)""",n .'i.:ohaMlIi<f ''-'~''u,he of l(".~a. t>"u~ MIL" Haji

A_.

"Wi,h ,"" c,..hl;'lull<"nl uf the au,ili,,)" fire fi r,h"" l: "'Iuad. elf"'l iw and ,wift c.;on}· "'Iion C3ft be unden3Lon in the nnt' of fi", ."" r"""""",'ic> ... memb<:", of IOC "Iu:oJ :ore ' l'3i""<l and ""n·,-.,.,..... iD fir<" fishling 1n'1Iniques. 'lky an- ~I", able to [",rfonD lim aid ,n Ii", , ·klims.- llalul

Mu....1""""",,,,,,-

In h" 'p.,n'h, 1}.IIul M~'i3 oaid the. squ:oJ will Oiel .., u "N,! Ii' ...• fin- rogh1in<: team;o lhe e'-rn, "f ron.' ~nd CIOer1:""''''' in 'DY "f Yay"",," .~aN!h·, pn·",i~. i"dudin!: Ii,,· e.> ' pl"nMinn>. ,uill< "n" I"E [,,,nill; hefo,,' II>< a"h',1 of Ihe ('ur :lnd R,''''"'' l x_pari

Arrordinl I" l.laIu~ Mu"," CUJr<"" tl)' ,he ' q., ad h, (>.~ pN.lonDe l ~om ['r i'in~ Y"P'''' Sab.oh ~nd 1('Sll ,,"IT ",II<, can be called UI"'" anYlime as ,11<')' an' on a 24· h.",r dUI)'

",,·h.-,Iu te.

""'" ' ["''''''''!l<'I_ "Our ;mn>Nli",r plan ;~ loexp,,,,d lhe-;quad ,h,ooCh ~:lbli"""'-nl 01 I>r.u><:",", in our OIOCr """""i<IOal ;.,,-., w.,·h as 1.wo."''''1: ~'y ("Cfttre.

In",'1'""" rnlq:",,,-"tl·I'm·

hcrCo"'pk-.... llanUn1 \':tJley !',..W ( ·edln.'. Infapru J'm;',,~. R........., R. iDfo."" l.od~. Sinor:> Ubd "nd n", "oou!illpi wKI Pa>.i. l'u,ih ' ~>g I'ooo.h.* hc .In'S>C\l. In lroe lr~'n;")' as.pc..1. 1~"'u~ :\1"", ...."alt'd ".... '"Ix-... "f ,r.e ~ua<I ",II ,'IlD,iD "" II, UD' dH&" ",,;ning In ,nho"<' o 'h ~ir f i re rol."" i.. ~ ".-..-,," Kj"," ,"" ... Iwgt:_ "Amon~ ,II<' ,',><0,,,",.' be !rid in ,~'II"I>"ca';"n ,,-ith Ihe h •• and R,'><uo

."d

'0

"",i<'

I ~ ..... m,,"\ ar,' 1I:lS1<' Fire jo';sh'in~. ForCi! I ~,,' Fith,iQ&. Firsl A id. Fi,e Figtnitlt t 'ade, In"ru,·'or ..~ca",h and R~uc. ' Iighnse f-Iu,lding I'i !"{" ~"fc,)". 1"""",1;,,1 ~nOJ F""'If}' I·;,,· Saf,~y and F...., Sc,vices A'1

-As >II ""'''''''''",,"''111 to lhe D>rmhns oJ Ib, 3u:tili~')' fi,,· ''1";><1. ,I>< m"Da~"mcn' ;, pl3dni4£ 10 rnw,d<.· ~ n ;,.:en,;,-.;" lhe ("I'm "f 'llDnlhl y all"",.,,<, 10 ~'-~ry n"mb<-. of ,h,: "luaU. W,· 1"1'" 'hi' in· amive wi ll "~ " "',,,,, ,I...,"" in ""rryi"g 'M ,1It·iI' ,,"$(1'\"" it'i Ii') ." It,· :oo.kled. !h,ul MU la al!\<I ,han,,.d ,he !'in: ""d R<'><"uc 1~p;1iTnlrn' f, .. "...-dli<'" and ,,,,.rib\nion ani, ",aJi=l: the for·

I",,'

,ho;-;, ,....

nl3l;"n "f ,,,,. "Iu:o<l. """"" lhr p'oV:ltlUDeSdwilll: ,he I""ncb ""<"n' fin' Ii&h'ing ",><I fiN oi<] Jeft""",,,, .i."", b)' ,tI<' sqoo<l .... "" ......1.

AI", J'I,·,,-nl du.i .., 'h" ""'-..,;"" were A",<lan, I or Mala)',; all FIn' and ReSt'ue Drp •• "",·", of Sabah. I..,,,,,,u Si"t.n. Dqxuy 1);'\'\"', .. 01 Yay,,,,,, S:ili:tlt ,'''TII Chai,nlOti of lhi.· 1'">1'1."" Ho",h. Ha"t,,"" Ya)'alan S.b~ h Comminoo. Da'", fl.1<>h<l. Tahir Ja.ll~r as wdl "" ,1<h<T ",ni".. "ffK....... Il YSIl( OS H_

II"·",,..


(j.,mIHu I

p,,,,,,,,,,,,,,

~'''''''''

lNmflt 'u}\"«VI

Sahah Sipik"', "'rk P'mOOnt~ .\I,",(ri ""~ ~.~,_

,","',,/ m"anglap .Ihi; D,"'un

l'~ .\'~"

Sipi""V.. DotoJ:s"pa...i Hajl A"-'J f""*z n M... 1997 _

GtJml>aT 1 Ii_ T..,.boka If~" IW.'" lWiiJfi''; Ptngamh Ii",,,,,,, SaJ>ahlKnw f:l:._/ICSfJ na,"" AI"",,, IIi~i ,In"",, f!<Ulu 11 r,b""ri 11197 <Ii J;,,<I~ f'<"'rl>a.J; 1><1",,.. C",m".,u. p",;/t..

Kg_ Will K,,.., K,,,,-. Goo",,,.., J .II"J/;' Pr~",_i.. 10".:;<."" 8"";",-, , (",,,,,,//J"t Nr~a; s..b<,% So'; k 9 "...m J _llri 1997 di ~",{;"'rj_ lu)-""", &""h. di""'p""vo(~" "I.h "<faa 101,"",/ &balo I',~~''''n lLrnl><>g" P'IOrrang

""""'8*"P

10_1":1""'" $;Jb,Jo. Dar;.I;

l""'" rm.iLr.

C.amlHu ., ."'ujJ.. KM""'=:>.... Kokj K_;a s.zb,Po (KKYS, pa</{J'" ,lid /Wl ,I, T~at~, .l1,rtI I;' ,'''''''' .'Oofuh, di,""V""""'= ,,'rk r",u,.,,,," KrlUQ .I/.Mm' 1f!N"fllltor>

I"r"'"'"

.lIm"'"

P--.,,,,,,," S","""dat! p~.

/}"tui

Mri 1'<11\.01,- ~('It K"""" f ..... hr 5 Hd,i K<'I",,'If" J'SIIC'ifl{>lXlQ 17Mn 1997 .Ii Pul."""'g"" P..u.' S~I.I>" l...""", .';',I><.J.,

c.,mlHu 6 Kn", K,nd>o/...."j",1; ''''''' ,...,J,

daIt"'_ JI«"" ,''',," s..t.:.:o A ..."" ~nM

(l't.SMU) ~O:1f Kaliu. l 4m, j., J"" 1997.

c.,,,,b<u"

,,,j,,,,n

M,"" ,'~,' ''',' , _"",,,,_, '

Y"y,,'an .1ulnlh 1'<14" /I (ISo, IW7 S<""'~"" ,,,,,,,,tun K"""*·l.,,,iP, P"/.,,;,, I., SDJdT""" II",! r ..",,,,,,,, ,,,,,-," I), I'u,.... ,~,I Sab.>I<. 1;" lJoslII; y,; P~""" H<Jji S<JJ;.J"" ~ JIM i",,; rei! 1'_ 'M';" $ni p~"g/im~ lI"jnA s.,; RUld;""h 1'"., /;"," AI><l"lwh "'<"'p<,""n

""""'" 1~1w",.", ",,4/i>,

c.,,,,,,,", $ !', /aMtl"'" Ilal"",,,,, '('onp;l"'" " ' _ SaNh f'I"Ia 2fI.'><pkmht, /991 Ji r......, .If,"; I~_ s..b,z4.

(HalMpa;;< I

Gu.b", 9 ,\f<",n,~Mu",

M"j/i. .w'n~"d~r"" ..,,n; I'u"f,,""mun ",tn",Mi

P",.b"" """'.

11,.--

/'"",',-",an J"" ,'»14<;1.. di """"" duI, ",I"i<Ii<Hi I("SII. /1<,_ &!liT< 1_" s.M. 8IttL dM r"""IIWu·A.("u., Sd.o. fIIIL dnt_SiI>o-~ Rnon ~SM BJrJ. ,...,sa U .'I~".~ 1997, GamlHz, 10 fi/m" 1!aJ.1I /J.h/,t> I:'O<II"" SaOOh 7,., I'a",,,, r""u'l.>iJJa 19 Y",,,..;,,,, 1997 di '''nIlM'''"J:''" Ji''' .... ;bJ'' pI,h p,,,dHml" .\Ihlkri f'~,_/an """ f'aiJ.mJm! _ . " " " loW; iMlo..... ~ .v~sui S-U... OatH Au..-Ah<IL

G..mb<>, II Mujlls I'"-,'" ",pai,,. ~"iillizm,,' "'"u.wlah d~" ,..""",bahD" /(""".·'"nM AuJi J:.o.Jj Pts._I'<~ I(UIWlk~ p<>d<> 6 ,...~, /997 Ji A..tit",'", 1;""_

,.,..

G«m1Nu IZ .lllJ,iliJ P",,-,,,,/an Ptj<th<iI/l<""Jnn I'c,"",,,""" SI<if I'u,ol I'e'*"w",," pa.fc. 17 ,vl1'O',,,,b<-, 199'_

I'""'''''R

.,.


N".~mb~r

1'J97 _ February / 99$

.'


-

PROJEK IKHLAS RAKAN "05;lrul in; bimujLlOltl nl<~ 1"'''' ocli , d~" hdiawani. I,'m"dar I.""',ruo/= 000 L~~1L1t:Ul YlInz ada dalam ma .)"."'~ l.al ag;u- ",~'~L a ,lap", "",,,,,,,oS pe ",I0~ .'.n ~""g 1""\" ,,"1 hug; momb~~rullka" IllUpr.>l.. .. I" ar b:>od:>r:' 13mboh

l>oru\,

~ I os.a.

(lei,,,,, " ,,!:oil '...".,I:ey:ll..,,,,", "" Ii "iIi yang di'a""allil d,lam Jlro~r~m I,' ....'bul "'pcr1i "'l"'l Ik'nr"ian ilmu . "",,,bin,, " a\'hlal dan l~~::a m3an di !o;Imping p"ocr.lp.1n llu.Ja}'a I>cmlO,)'"rakat <.I i ""-l:lnll"" p:or.tl""->CTt.ro b,,"'f»)"> "",,,,hon,,,l

m;lf> puti"f """ m<l/OflI' menpili h.-n',·n!,; ~nah""3o T;~a p"l"h ~m""l bel ia ,,"~j,u, J>e,:m Sa"<bbn dan KinaOOtan!?O nl<"n)'rnai

l'h;.... IJ,hl:....lblan tin;' lid;" ~ I;I$Jid. "'" Su n,I.. ,," <ia n Ki" uhu l" "J'u n lung

dia"" I.." dari 17 N<>""nll>er I ~ t>i....,IllIx'r J'N7 <II K"nlpUn~ Sun/t"' Ualanl'. S~ndaba. Alii, iii "larn~ I""tran, 'cT""I>I<I ia lab I"""''''n.'\.", lla~" ll;d.., i I)..hJa' "leh

par.

p'.. """""l

1',:" ' rlU " L1 1 U ~ Lcm ud. hun

K:unpung Sun:;"; 11:ll:ulf.

KOPERASI DITERAJUI PIMPINAN BARU

~ l aJli"p<nUlupan pmj'·1. (,-,,"'b"1 dan p<'ro,m'an 11>0.1.0' 113ll; Illllu, <li ... mpum;dan ..k" I\-nt",,,h Yay>IS:U, S.t>" h. Ih,u. ~1"'" lIaji A,,,"" p:><b ).!

""'1""

1),"" mN-r 1'1')7, Ihla m "" Iiuu_ 1","..1 :lol """ ""'n,:~a,l:u! p'''jeL lel'<C'l><II

"datah s~ b"~~1':i3n dari u$ah mema' )'M" l'll.an ~ 'ap,"" .~aI>"h don ""I~""np "K' tkiampi,,!:i 1~· nd"d,,1. ",,"

lO1""la pano tx·]i. dan hdi.",.n;, duripailio l<"r~bJ1 <IaI.lm la..:ah Il"jala OO$i.1. I btul Mu,," "''''' h.·Ih.uap 3~ """Iluna" Ihl,; Hal li ILh!... \ \'!'S<"bu, ulall n~n i a<Ji

1k·"UJttlm ... ~ alli"i,i·"L",""i yanl': <.Ii"'"'·3 n; dan dllahanalan "leh rn:t<pr:'l:l! <.I, S,,"t.1 1l:ot""g.

h;u ........

""1"'"'''' 1',",u rIlUh;o"

I'd,"ria ~·.p,~n -","",Ill lIem:..iIKi'I'YS Id i"-''''jui UJ~b banJ ~m~\' " ... i 1'I'17Il <m b<-nJ.Ulan p"<nilih:ul ,\hli hW.. 'anlua", I... nllug~ Pent: .. ~h )' ~nl! <lia<.l;tbn <e"'lk-na ~k<yU3'"' ,\ t UTll' KI'I'YS IM d~ 2() n"cmtx', tal "

i><'rn'mp;ll di

K (",'p-Ir~> l'erd:t~;mt""

Pada 2 Jon".ri I 'NII, Ja" 'alOn \' uua I-<'mh.,a I'en~a."h KI'PYS mrmb"3' l" nj lJ "~~n borm"' Lepad. "cn~",ab Ya)"" "n .~" h"b l "~Iu"

t:ks~ L u[if

1("511 .

1I.,ul M us;> Amon <Ii r..<mi helia"

lIaJi

'"Ii=, 01,

r~ ,.~,...si.­

St-n' M>CII .. JornZ TimbttlaN PmgcTusi: Ah.lullah llai, :\ bdul S;tlli

lal>n T"~.

An',,'"

lain . 'unju nga" [,'"c bUl ",".mat la ,,,.1 unlul.:

.~tUz,,<tJlrt"

n"llIh~,ilan

(>han, I b ji Aflood, l'~n"l,mK ' ''''/'''usa/,a." " .:ii,,", u". ,i

~lUn"""'n "",uEe"", le,l" du hn t" , I.:, n; KI'PYS run hal" IUju

1I~lUItdrari:

~"I"".a<i ,e,,~bu1.

Anti, 1-1........,<Ie T,»""'C l'en"/tNlj: R,,,dal.ati.t '"h ... ",,· Ong Ah!; f A-moog".,\b<hol K";nl llaji W:lI", I )oJ' 1<1 1:1.0 0) R' )I' i,," St.lln h,,1 Julian" Sil''''

d:m

l'<"rintl".man I.i las,

n,,,,,,,,, I~'''''''''''' /" "~,,Iit I\/'P )S 1>.-,,._, I><-r~II"'J 1~"uJ. "'g", ...... '''' l-.i>m_ /0",_ """,I",,.

Kunjunt"" ,el5Cbm Juga m... upa.,n " ' aha " ,. orah ",,· ..· ujudLan bubung.>n )'3ng r""" d1 all1,...1 pCn&"rman Y-"I IC.~1l de ng"" KWYS.

I •


l

" SEMINAR PENGGUNAAN BAHASA MELAYU Oid S.,,,,,,,,, Jiff'"

P."",~

,~ ~ mi n :u- I'engguna.o" Ibh". ~ I e b)'u di Sabah anj umn bcNlma M~jli, Raha,"" ,"'" Sa.lera S"bah ()'mss). I'U'"t K"jian \l.o,·

f)",,,,

"'" Yay" •• Sahah dan Pew,n B""= dan Pu ,t~ka S~hah diad~kan p,Ja l.~ m,l,>b<>f I"" di Sh""l,'li-I...a's T~oj "ng AnI I-t"oon (SlAR), KOla KioabaJu . An',,"

<lhi(' ~t if pm~mm 'l"T" ehUI

unlu~

mc.mber;

' ".ed.ran

KKYS

S"I''' .';

m,n,""m<l

""",/,",<1,"'''''.",,, ,/mil.ul<, n,IUI

'<I<Jul, '/;,I,i,

iabh

~ep aJa

11l ",}'ar" ~ al ' ''n \ an~ l"p"n1ior,all memarl.batbn !lalIasa Mclayu dalam <',a

pc''''jagal'''' dan ,""lkl0ambn sellla"gal ~c c i "'lillIl \(' ri, ,,J ~p

bahasa ler:;ebu!.

"'"jli. Jimu lab n d('''g"'' un'l',m d,,-,ar Ix'rtt'mabn ·P~nggu"'wn Bahasa .\kloyu d i Saha h" " t.b l'em txUllU Menteri Kep.1da K ~tua ~1 . Il (N i me,all;;bp P ,' n~,'r", i ~ IIlSS Do ' ", S"l"'w i H<lii Ahm~L

Ilatuk Sapawi ~rb t a, Halla, a ~k J a}'u ,ela in bNp<ranall 5 eb~ g 'i h~hJSu ~ebtlng'""n juga ",,",upalan haha", P",,.,..=l" Bahasa ~!ala}"ia. "klih"l abn peranan stral~gi l ini Baha.'" Mda)"u ",,,,o.<tinp re,lu d iangl.al llll'"jaJi hoha'" jlmu,

K I,u,

m".,,-1m,,,,,

,. """" "mi"", n",~ "","gl",Jiri 'emi",,, it""

"\ l' ah ila ~itu "''''''p'"ihal bn age nda I" 'mhin",,,, ",maJ,," ,kI" I"'('..lal",,, baru haha'~ pong,nt" ~ila se lll e stinp ",,·nonjol"" abn jati d i, ; lita. Ihbm l1"" nang~,, i cam.ru" ini. ",,'ar~ pt'",oatun ya"~ ,li haJapi i"lah bapi ma na n"·,,,p"',"ya '~rta mon j ngbll.~n ~"m a,"pu"n Hah~ ,a Mclavu "h,ffai . ' . ". baha,a , Imu pad • .,d ar yang 'C<TP" ",u "l'-lin' 1~~3S I><cli,"

- -

".,j

Muj li, i,u j\lg" (Iii., i dentan p" mb<-n'Mr"" 1.~r1a, ~erja p<r1:lJm\ okh Ilawl lJa ji JaruJin Buyong , P,ntarah JabataJl Hal Ellwal Atama Islam N,'geri Sah.h 'knran laju ' "Il ah "a \kl,, },u ~"'mb~nlu' I'",i"nali,mc: P~'kembangan :\kmbanlu ]l.h'mbin u P"ro,Jaoon ]I.1a')'a'abl. "

MAJLIS USRAH NISYFU SYAABAN I·,"'!:a.-ah Yay~'an S~hah/ Kctua El selutif I("SH. IMul Musa Haji Am>.n "",,"m" le oih seralus (lranJ; staf Islam menghadiri M~j lis Usrah Nisyfu Syo.:d>,,, YS/K'SB paJa JS j)isembcr l'l'n ""J"~maan 18 Syaba~n 141 SII.

Pada ''''; l.c,lu.o.. l'rof Dr. ,\ hmad ,\ d a",.

P" nsya",)' lini "· ,, i. i ~"' I a) , ia Sabuh ""'r"Ix'nlan~Lu) .erja )'''''1'- 1x'r1'~II' "B:,ha" MeI,},u ~ knjo l ,n,~ Ah,,,1 Ko 2 1: ('3h,'mn dan P("ml:l." ,lahan."

','rla,

Som", ", 10",' 11"1 d ial hiri Mng.n p<mhenlangan 1.~ r1~S ' ~rja 01. 11 DalUk Iland;" j)~IU Alang . wakil suku bum Ir"nun Ri " 1 .lI,illlh"n~. ""l.iI 'IJ~U l aum K[)J alan ),.nt """ajul " P~n~aruh Bahasa M ~layu Dalam 1""'lOMnan Hud"),a Hu m;potrJ J i Sab"" ",

<I""

r ~ ",."u ", ,,h

)cmrur"n , U, ,,,c 7:ul",,,,li R",,,/i ,,/>d. \\"~h~h ",c"

,

,,,,,~

,rn<krl£",mK''''

d,,,;,,,uJ., I J,md.

.if,,," "",j!i,

Ja/"," I~",h",


ASRAMA DESA YS A New Lease of Life Zu":,i(!ah and ~1~rly:Ifl" ,'an lh6r ,,-ho,,1 da}' al Ih,- ,'rud.. of dawn I<,r Ih~

ra-"

six yean.. Bolh live' alxlUl

J()

~ ilo" "I""'S fmm sdloul and ,ra-",-1 un

foo, lOwry day. ;-10 .. a.~y fe-a, a< 11 nl<'ans ..~ki"g Ihroogh mudd)' p;dhs of 1<~';nz (......:b, hill)' "'min and SOllie.'

t,"nging brid:,,,,,s nu, to "",I1lion am ids, uu\'c,se " <'llher. II i~" , mall wonder if ""'~- ,..;" he a. aI~" ' '''I*riy i>y <I", tim~

.ocy .....;I<:h ...·huol.

IJnlX"li.->-abk !bough 11 >eelru.. btl! Ihc-y al'l: among , he m~n y r lliWren whO;lrC "aught in a diknltna ~ 10 wht'lhcr](.> remain iJl item'" or utl"'''"''isc. Thu.,<, " hI) cll<,.",..' 10 ad\ a,~~ and li\'~ in W main5tJ<'am <>1' .J,:'c!upnlC11I ,,'ill undoublNlly f;}IT \arious chalkn.::c"'. bt-. <Wr' !he fXI lhaf ,·hitd ..... 11 upon reach

K innba lu from Sanllaka n I'as>,,'s. ,hmuf;h KOla I\b",,!n , From K"I:' Marudu. at least aOOlhc-r ..e"en hou"" mat)()l'u"ring on loWOf lraclc< in a four-':"""'I-dri\<' ,~hlct." up to 3. crTTain point ",herd,} ,,,I<: has to,~,mpktc Ih.: joumev ~itll\'r ,m f,~~ or " f,'w min _ utc.' of bOa! ride.

;nll cCl1ajn age:o .... fl:quire<.! 10 9ucnd ,,,-hool.

On Non-"'''''r 1'J. 1'l',I7 ;m -asram" dc".." or ,-illage ""...1'1 finall<"ecl by Yaya.'\aJI Sabah ,,-a< officially opl'Tled hy th,; Assi51ant Minister of Cultu<c_ Y'~lth and Spotts CUll! St~lt' ",,,,nl_

'I'llesc "'" >uxk'11IS "f SK Simpangan

n .... hOSl<'l. bui ll at u" USI of RM 'I5,5O(J

i'aiIWl. Bdur.tIl_ The- .eh"ui "<1'5 e:<.. labli.<.hcd in 196> :LIld ,o,Ln.. has about ll"x) scudems.. SK SimlX'ngao Pailan is located in !hI' dIst rict of Bdman, S.mdakan. The only nl<'ans o f trdn"

"" ilJ Ilou", 60 dcs...-\"ing pupil;.,.

hl,n",,, for Su glll. Surady

I''''talion via Be l ur~n 15 a tx>.:l. ride '" hid " 'ili iale a[ll11O~ nnat..iy 4 hoof!; a.:"",-~ lbe 01"'" sea (S"!,, Sea), t""n

Ka)',,"~'

Although bulh 7AlOOl<l.lh and 1\1ariy:tn:I

I,d tllei' HI'SR

na",~

in 1')')7 and b" '>cClIP:Hlh "f the a,r:,,,,,,

wtll nO! d,-<a. ,,,lTil'~ (0 '<:t)' Ihal thl~rnan) "h" wilL Mall ",ffi,... k-;.s '~1un!lngjtM!J1l<')'S in IlK-inIU'"'I for folrmal t:dui.'atioo.

ill I:;' lng de~pc'r ;",(1 h",~(kr ~mph",is to Ih~ ad\':UII'~'ne"l or l"<llK~rion II:;:' 3Sainrumplcmmloo and "1J1Pl1'ml'oloo lhe state and ktk-rnll!<",.-m ml;nts rff()f\~ lo"..nb a hener ful"",·_ Building ~

aoolhcr asrama ~ (Ihe founhl p,m'CS ;1, aw=n~» 10 Ii><' nn-d, or the ml1lll"'oplc. Thi~ f""ililY will "" lighlt'n the hunlr-n of (:urulic's and <,hil_ dn."" alil.:.c C<.••• "mcally and rhysi<.-aJJy. Siudenh of SK Siml'angan_ f>;)itan in pani."l", \\"OO:lll'" pnvikgcd ""'lUgh 10 >Iay at IOC OO<;lel '" ill ttc IllOfl- ~n,.. r_ Ill'cir as (h~ :;ch ,)()J is JUSl ~ ,UIllC'~ throw ""'''1'. Yayas3n Sahah Oepnl y Dirn"lOr. Dalul MOOd_ '(:tIli, Ja"far in his Of""11til!: "pet'{'h mcnli,>nt>d thai Yaya,,," Sab.'lh shall <~)n1in(l(' co impkrnl,nl pro gr:unn,.." lhat will OCnc/'1 the pc'opk Oflh,- 'I"t~ cs[X'Ciall)' ch" ruml foIl> in Ii"" \I nh the c'o"" I,) '; Vision lU2U_ Sugul "'i>l·mhlym~". S_ty KaY'M'g who "as Ihe g.''''"'t of bonom ",id. Ilk' ~'lIing UI' olf tOC bn,'''' will kIp ovcr <.'''m~ th" probkrn "r dmpollls du,- In Ih,· lad, of infr,,-,lruI'IUTI' l'spc,,-ially , n tiM' rur:tf arcas.

Ittc:mo.lcring Ihrough f'-~itan Ri,·er. Il l' road. on~ has II> Ira,~l "i3 KOla

s".-.kly also SI"-"""d Ihal dfufT< 10 im _ l)!""'·c tJx· >I,,,,,bnJ uf cdUl'alion Uo..~ rI01 solei)' lic", on tlk'Il"""""""nl_ Th~ on", must be sh;tr~<1 by pan:nts. i,,,li _ \ idIlJI,_ rhe I'ri ,·:;t(· ",','IOr<. ;tll "' >rI<','m nh~,' for the futur.' of nur ,'lIild",'o, ·111l",,,,·hil<l,,,n ,,~II chllnge and =IHhr:' ur In.., '~M'n1r)'" fum ....... '·~I "PIl1l11t.

,',,,,N,' ),,'-..~ .. ...,.'" 1w"w lI<tlI<"I In

/,,,;/,,,.


"

SEBERANG

AL/-\ STNAR P

•.. _-------------_. • PROGRAM

•: ••

• • • • •

K\lm pul~n n ~h 'l & i an lI ariana h 1\'rl.hidm.alUn

Ba n g unan.

• • • • •

Mohd. Jaafar

Im-ah;m I... bh

i

• KESELAMATAN YSKL : ====-.•

1 )~(l,)l()!\ g 1)~!l~llrl' ~

l

......•

~,-,.,

IIll'mhu'll

'"";f'''''"''' ,In'J,,,,,,,,,b,,

lr P,-jaha l

( 'uwan gan Y:ly,l,an Sahah K,mla 1.1ImplIr pad;( 1,1 (lktob<.: r. I 'N7 uruuk •

l:l \\':11,111

A"f'lIHI .I"sflaJ, _",",;"U .. " " " u

"f" ""',~ ,,",,/

• !Urminj:LII Ix'rabmnla"«'la'nman dan m~nralilpail.:Ulla"limal pcOl'l'garum • kC'hakarnll "l'pmJa kaJ..itangan. lkli"n d iirin!~ i okll Pl"gawai Kanan . l\.'TlilithUlgan dan I~Ot"")~ah Kd",I.,mm K"flI (H) Am lbh Imam Shlt;lih yang •

• •

.... ------------_.-_.------

• [urut nll:n~Ll"an <ll·II"MNr..l~i 1l1("l"...L'lI11 api.

_

lI<o/,/t . _ "'iJ'1 oj "',;,...

'latD.

MMltJ

/><:.J..nJr,,_ >S<J/. "M~l:.m

Si n'>r lmpian" di p il ih

~cba ga j

t~Jll a

Majlis Mala n

:>.lalam

I'~j ahat Yaya'3n Sahal, l.u n'l}ur IYS Kl. ) yang d i.llL,bn pa<1<l2 I I)i,,'mh<,.1al LJ <Ii lIuI ... 1 ('upiw l Ku"la Lumpur. ~laJlis illl j UJ; 3 ,Iia<la l an bar,i m... rallan pc Tsa,aan I'.:nguru s Call.·angan YSKI. , Tuan I hj; Jumal 11\.00.

K~al:,

Amara yang h3di r pada m3jlis

1,'I",d'UI ,,·rIlla.ullah P,'nga",h Yaya..:.n Sahah.lh'ul !>I u.'" H aji '\"':11', Timhal an l'tngar"h Yay:"an Sah ah. Datul "" ohd . Jaat'ar dan I'en[;"ru~ ('aw angan YS KI. yang haru . Sahr;n .~;nd"n. Malam tt rschm ju:;a d;".:rila n d.:nw", '-"OOI"n likl bcnuah. ]1<'lWllIh:.h.:.lIlar.>oLe dan tarian s,:"a pcrll",in.:u}, T~hir


1.11

NE MINISTER VISITS DVFC :-':clho:rlands )1.1 in;Sleruf Fureign TI'3dc. Annel.e Van Dul. . ";silre Danum V"I I"y ('o n,,""'31;on Ar.':t. at l..ahad Datu fmm Onoo.:r \I)-.~ I, 1'1<)7.

Van 1.lQ)..

Was uccompankd it)' It..c ,\m huss:ldor of Ihe K,n gdnm o f Ne th" rlaml , In 1\ lJla)'~ iiL T h':11 Ank~d ~'kl .-;cninr 01 Iklal.~ frum the NCItrn-lands Ministry <lr 1'=lMlm;e Afh.", and Ih., Royal Nelherlands '-" l1bassr in K ua la l.umpur. AI", ae<'o mpan)'ing ,h,d,·kgati"n "'~I\" .0000 Ili", ,,[fki,,], (m'll 'he Minislry ,,]" IOI('m~ti'Mral Trade and Indu~lr)'_ the lI."yal Mulay~ian Pol il."" ami the Ch.airn' an "r /)anum Valley " ·1anag.' m~ nl ('umm illn- _ ·;-~ngJ.: u 7... ,n;l1 Adlin.

Upon arri,'~ 1 al the ] N I'A ]' RO (lnnopri><' 10,.....• Pmj~1l Nurse")' al Km5H. Van nol. amI ....."'gation Wf'l\' hrid",\ abolll th... 11",;.,,,1 hy <>roUI' ,\!anag~r, " o"""'y lil'Sln'am Ilivi, ion, Aw""g ,\Ioh<l:t, IJamlani, Afu" lhe ,~, ,ilt· I..-idinz. ,he tk'I".!:ation wen: la\..,·n In the VII' planting ~il.. "ocn" "wall!; Moh, b r I!fil-fw It.;·m on the projlx1. Van 1M and Jd"gation al"'l pl allt .. d diplrru,·" q l' ,,· h i,·h i. symho]i,· o f pl"miull ba,'\.. In""s in", 1111.' fo,-.,sr. Afte r the pla ntinjt ceremuny. thr delegali"n W~r.' talcn I" lit.: (\.'"nnwn<'d IWruro R ainfun'st l ~"'I:" .,-hl-,..,hr)

for thl- night . '1"1", Ik-l.. g:ui",. ""(~ hrio.'-f<'<l 00 ]C:-;Ws 101.1I;5fll ""'' ''; \Ie", panicu ]",'y on a..·,i\";lies at 1M l.odg:., by (,mu p Mana;:," , Tourism and Le i ~u rr I>i" i<io n. Vin,','OI (;~dalon and A» i'lan! )1.1"",,);,· •. Abdul Sail Jam;dUIJtJin. '13)'<'<1

On lhe folluwing .l:Iy.

I~

tlrk-r.ation

,is;I.'d Ilanum Valley f'i.-1d ("e ntre tJ)VH ."1 wh.'n: thry "e .... hricfcd on 1( 'S Ir, (n,,-,slr)' a('lhili1:s by Aw~n ): Mollllar. Doring IllCir hri"r ,.i,il. II", tk-k:::uliun also "i~tll'd IlV l'Cs farilllie, and ehal "ith ~\(' of the Ruyal Sod,:I), s.: il-nli<l~ .

,', '"

I~"",,~,.

" ,Ii,,,,,,,. "'" ;" ."" \'II'

p1,mn.c "N'


Il"'o"~mb<>r /997 - /:~bruar\" 19911

dari iam K 1() p~gi

IPREAL SEDIA KHIDMAT KHAS

Pad" rna.sa ini , p<,rkhidmaran yang di"',li"k,, n okll !I'REA!. ;"I" I"h '''1'''11 i ll<" ri J.." (, • ~"'''i"a l pI'lb,,!::~i it'"i, bun!'aOI'nga hiasan d~bm~n dan hi~san !am~"/hal a" "Ul ~knilla l p<'il>ur,ni i""i< po~"k hia",n ~k,,~"~m I"'\)"'g;'; i.'ni, r" "'p"l un luk ha l:.ona n r"",ahlpadan):

s t~ f YUill! 11' ~eal fOsrar,' amI La"d"'"pi n!~ Sdll. Bhd. (lI'R EAL), syari J..~t miii~ p~ n uh ICSB. ~ini menawarkan k"l11udahan ~JlU' untul. "-"'uu ,' I" f YSflCSB yang h<-rhasral umuk n,,-mlx'ii r[().hJ ~ n""",'ri Ii'REAL Kcm"dahan yang ditawarbn l'",.,l!b

D i alas

p~rmill t '~1l

"

hiasa n air pan",n milO; I "' H,i "ai,', li xmlain) Sel1i,e l.a ilubma n , um"h (I~ " d­ "'''I'int~) Inmasuk ","'Jmnam dan j\i~nyediakan

m"nyl'leng!~arJ m~ngikul dt~m,~

• •

"w"ggala~~" Il ,

md ip"t, (~::::-'c pllh>Il/;an uni"k !,,:mbdiun IUnai s<:nu p .. ml>ayaran s~<,ura Ul"''''lIl m"lal"i P<,hml'aJl g-JI"

,UKII,,"lallg.

dan bdar y,m!: bt-",e,uaiall ~k"'ntnnz rump" l ,,' kit~r peiahat ~ta" haiaman monah ~1""Y<'I<'ng;:ar~ hula" "'n rumah p<''''''ndiri~n 1l'rma.uk mc'mhaj~, ml'manl:l.as 1>""1;" d' lll H"'H"'IO"I; rumpul "kniu,,1 haja d,,,, mnah ,,' rnai an

,~ I. ,~~,i

S~"" ta n ~U'Ir:~ ~ur>g~ il ia'an sec'am hula"an unruk p~juh~I, hurinn untu~ ,asmi, p<',kahwinan

lJnlO ~ mal.. lum:lt lar>iul sib hubungi I"-"iahat IPRL,\!. <Ii nomh<>r t~ lef,," O!lX -·!27.to J "lau OX~ .t22211 s~mb,

U O·t

sl~f

r:::--./

"

Bngi nll'modnhb n 'Iaf dan juga Ilrang awam nmuk ",d ih "t !,r"d,,~ i!'RE ,\ i , kh llsu '''ya '-lllllOh lapaJ.. 1~llaman, SaW pim " mas"k h' nursn i h('rhJmpirall den ga n l'~iabal I',,, Yaya",n Sabah kini dibub

TOKYO SHORINJI KEMPO EXPOSITION T, '~)'o "'a, lh"ir .tc,I;",,,;,,n. Fi"l I;"'· {"" [or tl'" SI",rillji K<'IIPI'" 5Uth '\11"i"N'''''' Im"'''''li"",,/ I;, i~"i 1997 in I~pan beld on Sepleml>e-, 1.\.1'1'-17. Mrdals hopef"ls from Ynyas,1n Sa hahf innopri"-" ('orp",at i(\n S,ln, Bhd. "'.. ,.. J,~,,, ,,~' K "'~,, loh nnir I'~ter, lohn'on T,~', )""-'1'" ('ri'pi n and tit<' writer him ""If. pan of a 27-nwmbcr ""mingen! I\'pn',,'nring Malay,ia. Ch,,,~;ed w ith enth",i~"H and vigo",. lhey l'IlIl'H'd the ar.. na wit h ,ha'l,,"nNI claw", ",I,

Ilinr, j(lf notb in!~ II'" than a m~dal. Th"ir d"-",,, "r ""'HI"' ling wilh Ih" "'<>rId '" Ix'.'l was reali",,,!. I lowl""",. il "'''' n,,'n "wa,,1 If> k, Whcn·lh,· fi nal ",hi'lie wa, blowH. all hOI""' \'ap<>ris<.'<l, N",','I1Ill'l<-ss, Ihough dreams were ,h~n ..."" and ~g" hmi.= L a lesson w,lS knrnt. "AI knll 'n' kno'" wkrc' w~ 'tand and thi' ,",'.-e, a. an

")'~ 01""'-1<"

j(,n t", ''''~( Taib i - I'},)<)_" '1"il'l •.-<I a ""'",kr or 11K- t~am, The fiH' /IlI'mocr l,-am ",ould lih'to extend thei r apl''''''iali"" t" (he Di",,' . I,,, of Y~}':t"'n SahahfChid l,j;e"lIli \'r !('SII, lJatul. ~h"a Jlaji Aman Ii" m:tking lilt' lrip p<,,~ible and hi s unl'li ling'III'I")rt.

I,,,,,,

le/1

(' ""' 8 " }"' Cl'h "",I J"I",,,", 'I" ;n,~

'".1.

I'" ,"

I I


161

Majlis Makan . Malam Tahu,nan YSIICSB G.kk [)atuk ~ .. I~I ... Iupi J<"'R"" '"pa baM.

BcrUpouw

"<'''/lun II'''''' SIJm"lhinK N .....•·•. Majlis Malian Maillm Tt'/u'tIilll )Y1{"SlJ /997 puI'o {9 LJis~mh,r /,,",_ disulami iI,,,gun ;"na,i" hum samh,1 tidal; mdUl!"k"" "",,,,-anS"r {u",u, 8um " ..nam" leuli, mu)lis diudaian dl Puura Hall",o", 771,(1/"_ 81,1;,1 I'''''''''g. 1m"", ",aili., Y""X I,.."ar ;11; nllm,l''' m~""mp"ng I.. hil, M'ribu oTlmg swf ,itur J'WWIg<sn..n"4<ittg·nra..~ \¥In.~ hutli. {l<uia lfI'l/u", 1('f'S('hur. "Somnhl/l.~ Old.

Artis j"mI'OII"". Ka/ijah Ibrahim .I"dikir ub"rI.,·"J: "'''''l'Ingl.'O[' ",e",o,; .<Unm paww"ailirin d.nga" (il-lli/anga" 1118,,·{ugll ,,"slu/Kill tii sQmpi"~ lag"

p"pu/ar 1>111-'" k;..i. Kugiru7I bc,pen!;""",,,,,,, TI,,: At"",;..

Pow,r. tun,..)!" mc"rumhang /;"'p,,<lu !,uumbuh"" /,iburull yallK MT7I"I<lg" podo 1111" MI' Ibrahim batol ",.,uk"", albam dun !>u,m<w K at/II'

_,I",,,

SU{!Mmll IlI'rwmb(!h mrrluh

Jmgw i ""~iI"" IIln"·II,..IIwi dl'"

P""gl,,,,h/K"/'IQ ~/if IJa/uk MUSQ Hllji Amlin tic/uk m ..I .."a.<lulII " ..Iullng

,,,,,,d;

""Mf"SIIInt.:.«U -

,.,mg lai,,"

be""""" luldlri"


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.